No optimization with gcc 4.3.0
[u/mrichter/AliRoot.git] / PYTHIA8 / pythia8.C
2008-04-09 morschExample macro.