Fix by Ruben
[u/mrichter/AliRoot.git] / ZDC / CheckZDCDCSMap.C
2010-03-26 coppedisMacro added