Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / lang / is.js
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1\feff/*
2Copyright (c) 2003-2010, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.lang.is={dir:'ltr',editorTitle:'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.',toolbar:'Toolbar',editor:'Rich Text Editor',source:'Kóði',newPage:'Ný síða',save:'Vista',preview:'Forskoða',cut:'Klippa',copy:'Afrita',paste:'Líma',print:'Prenta',underline:'Undirstrikað',bold:'Feitletrað',italic:'Skáletrað',selectAll:'Velja allt',removeFormat:'Fjarlægja snið',strike:'Yfirstrikað',subscript:'Niðurskrifað',superscript:'Uppskrifað',horizontalrule:'Lóðrétt lína',pagebreak:'Setja inn síðuskil',unlink:'Fjarlægja stiklu',undo:'Afturkalla',redo:'Hætta við afturköllun',common:{browseServer:'Fletta í skjalasafni',url:'Vefslóð',protocol:'Samskiptastaðall',upload:'Senda upp',uploadSubmit:'Hlaða upp',image:'Setja inn mynd',flash:'Flash',form:'Setja inn innsláttarform',checkbox:'Setja inn hökunarreit',radio:'Setja inn valhnapp',textField:'Setja inn textareit',textarea:'Setja inn textasvæði',hiddenField:'Setja inn falið svæði',button:'Setja inn hnapp',select:'Setja inn lista',imageButton:'Setja inn myndahnapp',notSet:'<ekkert valið>',id:'Auðkenni',name:'Nafn',langDir:'Lesstefna',langDirLtr:'Frá vinstri til hægri (LTR)',langDirRtl:'Frá hægri til vinstri (RTL)',langCode:'Tungumálakóði',longDescr:'Nánari lýsing',cssClass:'Stílsniðsflokkur',advisoryTitle:'Titill',cssStyle:'Stíll',ok:'Í lagi',cancel:'Hætta við',close:'Close',preview:'Preview',generalTab:'Almennt',advancedTab:'Tæknilegt',validateNumberFailed:'This value is not a number.',confirmNewPage:'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?',confirmCancel:'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?',options:'Options',target:'Target',targetNew:'New Window (_blank)',targetTop:'Topmost Window (_top)',targetSelf:'Same Window (_self)',targetParent:'Parent Window (_parent)',langDirLTR:'Left to Right (LTR)',langDirRTL:'Right to Left (RTL)',styles:'Style',cssClasses:'Stylesheet Classes',unavailable:'%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>'},contextmenu:{options:'Context Menu Options'},specialChar:{toolbar:'Setja inn merki',title:'Velja tákn',options:'Special Character Options'},link:{toolbar:'Stofna/breyta stiklu',other:'<annar>',menu:'Breyta stiklu',title:'Stikla',info:'Almennt',target:'Mark',upload:'Senda upp',advanced:'Tæknilegt',type:'Stikluflokkur',toUrl:'URL',toAnchor:'Bókamerki á þessari síðu',toEmail:'Netfang',targetFrame:'<rammi>',targetPopup:'<sprettigluggi>',targetFrameName:'Nafn markglugga',targetPopupName:'Nafn sprettiglugga',popupFeatures:'Eigindi sprettiglugga',popupResizable:'Resizable',popupStatusBar:'Stöðustika',popupLocationBar:'Fanglína',popupToolbar:'Verkfærastika',popupMenuBar:'Vallína',popupFullScreen:'Heilskjár (IE)',popupScrollBars:'Skrunstikur',popupDependent:'Háð venslum (Netscape)',popupWidth:'Breidd',popupLeft:'Fjarlægð frá vinstri',popupHeight:'Hæð',popupTop:'Fjarlægð frá efri brún',id:'Id',langDir:'Lesstefna',langDirLTR:'Frá vinstri til hægri (LTR)',langDirRTL:'Frá hægri til vinstri (RTL)',acccessKey:'Skammvalshnappur',name:'Nafn',langCode:'Lesstefna',tabIndex:'Raðnúmer innsláttarreits',advisoryTitle:'Titill',advisoryContentType:'Tegund innihalds',cssClasses:'Stílsniðsflokkur',charset:'Táknróf',styles:'Stíll',selectAnchor:'Veldu akkeri',anchorName:'Eftir akkerisnafni',anchorId:'Eftir auðkenni einingar',emailAddress:'Netfang',emailSubject:'Efni',emailBody:'Meginmál',noAnchors:'<Engin bókamerki á skrá>',noUrl:'Sláðu inn veffang stiklunnar!',noEmail:'Sláðu inn netfang!'},anchor:{toolbar:'Stofna/breyta kaflamerki',menu:'Eigindi kaflamerkis',title:'Eigindi kaflamerkis',name:'Nafn bókamerkis',errorName:'Sláðu inn nafn bókamerkis!'},list:{numberedTitle:'Numbered List Properties',bulletedTitle:'Bulleted List Properties',type:'Type',start:'Start',validateStartNumber:'List start number must be a whole number.',circle:'Circle',disc:'Disc',square:'Square',none:'None',notset:'<not set>',armenian:'Armenian numbering',georgian:'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)',lowerRoman:'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)',upperRoman:'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)',lowerAlpha:'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)',upperAlpha:'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)',lowerGreek:'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)',decimal:'Decimal (1, 2, 3, etc.)',decimalLeadingZero:'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)'},findAndReplace:{title:'Finna og skipta',find:'Leita',replace:'Skipta út',findWhat:'Leita að:',replaceWith:'Skipta út fyrir:',notFoundMsg:'Leitartexti fannst ekki!',matchCase:'Gera greinarmun á¡ há¡- og lágstöfum',matchWord:'Aðeins heil orð',matchCyclic:'Match cyclic',replaceAll:'Skipta út allsstaðar',replaceSuccessMsg:'%1 occurrence(s) replaced.'},table:{toolbar:'Tafla',title:'Eigindi töflu',menu:'Eigindi töflu',deleteTable:'Fella töflu',rows:'Raðir',columns:'Dálkar',border:'Breidd ramma',align:'Jöfnun',alignLeft:'Vinstrijafnað',alignCenter:'Miðjað',alignRight:'Hægrijafnað',width:'Breidd',widthPx:'myndeindir',widthPc:'prósent',widthUnit:'width unit',height:'Hæð',cellSpace:'Bil milli reita',cellPad:'Reitaspássía',caption:'Titill',summary:'Áfram',headers:'Fyrirsagnir',headersNone:'Engar',headersColumn:'Fyrsti dálkur',headersRow:'Fyrsta röð',headersBoth:'Hvort tveggja',invalidRows:'Number of rows must be a number greater than 0.',invalidCols:'Number of columns must be a number greater than 0.',invalidBorder:'Border size must be a number.',invalidWidth:'Table width must be a number.',invalidHeight:'Table height must be a number.',invalidCellSpacing:'Cell spacing must be a number.',invalidCellPadding:'Cell padding must be a number.',cell:{menu:'Reitur',insertBefore:'Skjóta inn reiti fyrir aftan',insertAfter:'Skjóta inn reiti fyrir framan',deleteCell:'Fella reit',merge:'Sameina reiti',mergeRight:'Sameina til hægri',mergeDown:'Sameina niður á við',splitHorizontal:'Kljúfa reit lárétt',splitVertical:'Kljúfa reit lóðrétt',title:'Cell Properties',cellType:'Cell Type',rowSpan:'Rows Span',colSpan:'Columns Span',wordWrap:'Word Wrap',hAlign:'Horizontal Alignment',vAlign:'Vertical Alignment',alignTop:'Top',alignMiddle:'Middle',alignBottom:'Bottom',alignBaseline:'Baseline',bgColor:'Background Color',borderColor:'Border Color',data:'Data',header:'Header',yes:'Yes',no:'No',invalidWidth:'Cell width must be a number.',invalidHeight:'Cell height must be a number.',invalidRowSpan:'Rows span must be a whole number.',invalidColSpan:'Columns span must be a whole number.',chooseColor:'Choose'},row:{menu:'Röð',insertBefore:'Skjóta inn röð fyrir ofan',insertAfter:'Skjóta inn röð fyrir neðan',deleteRow:'Eyða röð'},column:{menu:'Dálkur',insertBefore:'Skjóta inn dálki vinstra megin',insertAfter:'Skjóta inn dálki hægra megin',deleteColumn:'Fella dálk'}},button:{title:'Eigindi hnapps',text:'Texti',type:'Gerð',typeBtn:'Hnappur',typeSbm:'Staðfesta',typeRst:'Hreinsa'},checkboxAndRadio:{checkboxTitle:'Eigindi markreits',radioTitle:'Eigindi valhnapps',value:'Gildi',selected:'Valið'},form:{title:'Eigindi innsláttarforms',menu:'Eigindi innsláttarforms',action:'Aðgerð',method:'Aðferð',encoding:'Encoding'},select:{title:'Eigindi lista',selectInfo:'Upplýsingar',opAvail:'Kostir',value:'Gildi',size:'Stærð',lines:'línur',chkMulti:'Leyfa fleiri kosti',opText:'Texti',opValue:'Gildi',btnAdd:'Bæta við',btnModify:'Breyta',btnUp:'Upp',btnDown:'Niður',btnSetValue:'Merkja sem valið',btnDelete:'Eyða'},textarea:{title:'Eigindi textasvæðis',cols:'Dálkar',rows:'Línur'},textfield:{title:'Eigindi textareits',name:'Nafn',value:'Gildi',charWidth:'Breidd (leturtákn)',maxChars:'Hámarksfjöldi leturtákna',type:'Gerð',typeText:'Texti',typePass:'Lykilorð'},hidden:{title:'Eigindi falins svæðis',name:'Nafn',value:'Gildi'},image:{title:'Eigindi myndar',titleButton:'Eigindi myndahnapps',menu:'Eigindi myndar',infoTab:'Almennt',btnUpload:'Hlaða upp',upload:'Hlaða upp',alt:'Baklægur texti',width:'Breidd',height:'Hæð',lockRatio:'Festa stærðarhlutfall',unlockRatio:'Unlock Ratio',resetSize:'Reikna stærð',border:'Rammi',hSpace:'Vinstri bil',vSpace:'Hægri bil',align:'Jöfnun',alignLeft:'Vinstri',alignRight:'Hægri',alertUrl:'Sláðu inn slóðina að myndinni',linkTab:'Stikla',button2Img:'Do you want to transform the selected image button on a simple image?',img2Button:'Do you want to transform the selected image on a image button?',urlMissing:'Image source URL is missing.',validateWidth:'Width must be a whole number.',validateHeight:'Height must be a whole number.',validateBorder:'Border must be a whole number.',validateHSpace:'HSpace must be a whole number.',validateVSpace:'VSpace must be a whole number.'},flash:{properties:'Eigindi Flash',propertiesTab:'Properties',title:'Eigindi Flash',chkPlay:'Sjálfvirk spilun',chkLoop:'Endurtekning',chkMenu:'Sýna Flash-valmynd',chkFull:'Allow Fullscreen',scale:'Skali',scaleAll:'Sýna allt',scaleNoBorder:'Án ramma',scaleFit:'Fella skala að stærð',access:'Script Access',accessAlways:'Always',accessSameDomain:'Same domain',accessNever:'Never',align:'Jöfnun',alignLeft:'Vinstri',alignAbsBottom:'Abs neðst',alignAbsMiddle:'Abs miðjuð',alignBaseline:'Grunnlína',alignBottom:'Neðst',alignMiddle:'Miðjuð',alignRight:'Hægri',alignTextTop:'Efri brún texta',alignTop:'Efst',quality:'Quality',qualityBest:'Best',qualityHigh:'High',qualityAutoHigh:'Auto High',qualityMedium:'Medium',qualityAutoLow:'Auto Low',qualityLow:'Low',windowModeWindow:'Window',windowModeOpaque:'Opaque',windowModeTransparent:'Transparent',windowMode:'Window mode',flashvars:'Variables for Flash',bgcolor:'Bakgrunnslitur',width:'Breidd',height:'Hæð',hSpace:'Vinstri bil',vSpace:'Hægri bil',validateSrc:'Sláðu inn veffang stiklunnar!',validateWidth:'Width must be a number.',validateHeight:'Height must be a number.',validateHSpace:'HSpace must be a number.',validateVSpace:'VSpace must be a number.'},spellCheck:{toolbar:'Villuleit',title:'Spell Check',notAvailable:'Sorry, but service is unavailable now.',errorLoading:'Error loading application service host: %s.',notInDic:'Ekki í orðabókinni',changeTo:'Tillaga',btnIgnore:'Hunsa',btnIgnoreAll:'Hunsa allt',btnReplace:'Skipta',btnReplaceAll:'Skipta öllu',btnUndo:'Til baka',noSuggestions:'- engar tillögur -',progress:'Villuleit í gangi...',noMispell:'Villuleit lokið: Engin villa fannst',noChanges:'Villuleit lokið: Engu orði breytt',oneChange:'Villuleit lokið: Einu orði breytt',manyChanges:'Villuleit lokið: %1 orðum breytt',ieSpellDownload:'Villuleit ekki sett upp.<br>Viltu setja hana upp?'},smiley:{toolbar:'Svipur',title:'Velja svip',options:'Smiley Options'},elementsPath:{eleLabel:'Elements path',eleTitle:'%1 element'},numberedlist:'Númeraður listi',bulletedlist:'Punktalisti',indent:'Minnka inndrátt',outdent:'Auka inndrátt',justify:{left:'Vinstrijöfnun',center:'Miðja texta',right:'Hægrijöfnun',block:'Jafna báðum megin'},blockquote:'Inndráttur',clipboard:{title:'Líma',cutError:'Öryggisstillingar vafrans þíns leyfa ekki klippingu texta með músaraðgerð. Notaðu lyklaborðið í klippa (Ctrl/Cmd+X).',copyError:'Öryggisstillingar vafrans þíns leyfa ekki afritun texta með músaraðgerð. Notaðu lyklaborðið í afrita (Ctrl/Cmd+C).',pasteMsg:'Límdu í svæðið hér að neðan og (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) og smelltu á <STRONG>OK</STRONG>.',securityMsg:'Vegna öryggisstillinga í vafranum þínum fær ritillinn ekki beinan aðgang að klippuborðinu. Þú verður að líma innihaldið aftur inn í þennan glugga.',pasteArea:'Paste Area'},pastefromword:{confirmCleanup:'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?',toolbar:'Líma úr Word',title:'Líma úr Word',error:'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error'},pasteText:{button:'Líma sem ósniðinn texta',title:'Líma sem ósniðinn texta'},templates:{button:'Sniðmát',title:'Innihaldssniðmát',options:'Template Options',insertOption:'Skipta út raunverulegu innihaldi',selectPromptMsg:'Veldu sniðmát til að opna í ritlinum.<br>(Núverandi innihald víkur fyrir því!):',emptyListMsg:'(Ekkert sniðmát er skilgreint!)'},showBlocks:'Sýna blokkir',stylesCombo:{label:'Stílflokkur',panelTitle:'Formatting Styles',panelTitle1:'Block Styles',panelTitle2:'Inline Styles',panelTitle3:'Object Styles'},format:{label:'Stílsnið',panelTitle:'Stílsnið',tag_p:'Venjulegt letur',tag_pre:'Forsniðið',tag_address:'Vistfang',tag_h1:'Fyrirsögn 1',tag_h2:'Fyrirsögn 2',tag_h3:'Fyrirsögn 3',tag_h4:'Fyrirsögn 4',tag_h5:'Fyrirsögn 5',tag_h6:'Fyrirsögn 6',tag_div:'Venjulegt (DIV)'},div:{title:'Create Div Container',toolbar:'Create Div Container',cssClassInputLabel:'Stylesheet Classes',styleSelectLabel:'Style',IdInputLabel:'Id',languageCodeInputLabel:' Language Code',inlineStyleInputLabel:'Inline Style',advisoryTitleInputLabel:'Advisory Title',langDirLabel:'Language Direction',langDirLTRLabel:'Left to Right (LTR)',langDirRTLLabel:'Right to Left (RTL)',edit:'Edit Div',remove:'Remove Div'},font:{label:'Leturgerð ',voiceLabel:'Font',panelTitle:'Leturgerð '},fontSize:{label:'Leturstærð ',voiceLabel:'Font Size',panelTitle:'Leturstærð '},colorButton:{textColorTitle:'Litur texta',bgColorTitle:'Bakgrunnslitur',panelTitle:'Colors',auto:'Sjálfval',more:'Fleiri liti...'},colors:{'000':'Black',800000:'Maroon','8B4513':'Saddle Brown','2F4F4F':'Dark Slate Gray','008080':'Teal','000080':'Navy','4B0082':'Indigo',696969:'Dark Gray',B22222:'Fire Brick',A52A2A:'Brown',DAA520:'Golden Rod','006400':'Dark Green','40E0D0':'Turquoise','0000CD':'Medium Blue',800080:'Purple',808080:'Gray',F00:'Red',FF8C00:'Dark Orange',FFD700:'Gold','008000':'Green','0FF':'Cyan','00F':'Blue',EE82EE:'Violet',A9A9A9:'Dim Gray',FFA07A:'Light Salmon',FFA500:'Orange',FFFF00:'Yellow','00FF00':'Lime',AFEEEE:'Pale Turquoise',ADD8E6:'Light Blue',DDA0DD:'Plum',D3D3D3:'Light Grey',FFF0F5:'Lavender Blush',FAEBD7:'Antique White',FFFFE0:'Light Yellow',F0FFF0:'Honeydew',F0FFFF:'Azure',F0F8FF:'Alice Blue',E6E6FA:'Lavender',FFF:'White'},scayt:{title:'Spell Check As You Type',opera_title:'Not supported by Opera',enable:'Enable SCAYT',disable:'Disable SCAYT',about:'About SCAYT',toggle:'Toggle SCAYT',options:'Options',langs:'Languages',moreSuggestions:'More suggestions',ignore:'Ignore',ignoreAll:'Ignore All',addWord:'Add Word',emptyDic:'Dictionary name should not be empty.',optionsTab:'Options',allCaps:'Ignore All-Caps Words',ignoreDomainNames:'Ignore Domain Names',mixedCase:'Ignore Words with Mixed Case',mixedWithDigits:'Ignore Words with Numbers',languagesTab:'Languages',dictionariesTab:'Dictionaries',dic_field_name:'Dictionary name',dic_create:'Create',dic_restore:'Restore',dic_delete:'Delete',dic_rename:'Rename',dic_info:'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.',aboutTab:'About'},about:{title:'About CKEditor',dlgTitle:'About CKEditor',moreInfo:'For licensing information please visit our web site:',copy:'Copyright &copy; $1. All rights reserved.'},maximize:'Maximize',minimize:'Minimize',fakeobjects:{anchor:'Anchor',flash:'Flash Animation',div:'Page Break',unknown:'Unknown Object'},resize:'Drag to resize',colordialog:{title:'Select color',options:'Color Options',highlight:'Highlight',selected:'Selected Color',clear:'Clear'},toolbarCollapse:'Collapse Toolbar',toolbarExpand:'Expand Toolbar',bidi:{ltr:'Text direction from left to right',rtl:'Text direction from right to left'}};