Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / plugins / uicolor / lang / sk.js
CommitLineData
c36a7e1d
MKG
1/*
2Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4*/
5
6CKEDITOR.plugins.setLang('uicolor','sk',{uicolor:{title:'UI výber farby',preview:'Živý náhľad',config:'Vložte tento reťazec do vášho config.js súboru',predefined:'Preddefinované sady farieb'}});