Upgrade to 4.2.2
[usit-rt.git] / share / po / cs.po
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
320f0092
MKG
6"POT-Creation-Date: 2013-06-06 21:51+0000\n"
7"PO-Revision-Date: 2013-07-30 12:54+0000\n"
8"Last-Translator: Lubos Pavlicek <lubos.pavlicek@gmail.com>\n"
84fb5b46
MKG
9"Language-Team: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
320f0092
MKG
13"X-Launchpad-Export-Date: 2013-10-03 20:13+0000\n"
14"X-Generator: Launchpad (build 16791)\n"
84fb5b46 15
320f0092 16#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/ColumnMap:62
84fb5b46
MKG
17msgid "#"
18msgstr "#"
19
af59614d 20#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:222 share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/Helpers/Autocomplete/Tickets:108 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:197 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:202
84fb5b46
MKG
21#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
22#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
23#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
24#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
af59614d 25#. ($object->Id, $object->Subject || '')
84fb5b46
MKG
26#. ($t->Id, $t->Subject || '')
27#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
28msgid "#%1: %2"
29msgstr "#%1: %2"
30
320f0092
MKG
31#: lib/RT/Transaction.pm:1013 lib/RT/Transaction.pm:1052
32#. ($self->Data)
33msgid "%1"
af59614d
MKG
34msgstr ""
35
36#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:229
37#. ($self->ObjectType, $object->Id)
84fb5b46
MKG
38msgid "%1 #%2"
39msgstr "%1 #%2"
40
af59614d
MKG
41#: lib/RT/Group.pm:131
42#. ($self->loc($class), $self->Instance, $self->Name)
43msgid "%1 #%2 %3"
44msgstr ""
45
320f0092 46#: share/html/Elements/ShowTransaction:128
af59614d
MKG
47#. (loc($record_type), $Transaction->ObjectId)
48msgid "%1 #%2:"
49msgstr ""
50
51#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:227
52#. ($self->ObjectType, $object->Id, $name)
53msgid "%1 #%2: %3"
54msgstr ""
55
56#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
57msgid "%1 %2"
58msgstr "%1 %2"
59
af59614d 60#: lib/RT/Tickets.pm:1367
84fb5b46
MKG
61#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
62msgid "%1 %2 %3"
63msgstr "%1 %2 %3"
64
af59614d 65#: lib/RT/Date.pm:711
84fb5b46
MKG
66#. ($wday,$mon,$mday,$year)
67msgid "%1 %2 %3 %4"
68msgstr "%1 %3.%2.%4"
69
af59614d 70#: lib/RT/Date.pm:726
84fb5b46
MKG
71#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
72msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
403d7b0b 73msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
84fb5b46 74
af59614d 75#: lib/RT/Date.pm:723
84fb5b46
MKG
76#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
77msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
78msgstr "%1 %3.%2.%7 %4:%5:%6"
79
320f0092 80#: lib/RT/Record.pm:2034 lib/RT/Transaction.pm:913 lib/RT/Transaction.pm:956
84fb5b46 81#. ($cf->Name, $new_content)
320f0092
MKG
82#. ($field, $new)
83#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
84fb5b46
MKG
84msgid "%1 %2 added"
85msgstr "%1 %2 přidán"
86
af59614d 87#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
88msgid "%1 %2 ago"
89msgstr "- %1 %2"
90
320f0092 91#: lib/RT/Record.pm:2041 lib/RT/Transaction.pm:919
84fb5b46 92#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
320f0092 93#. ($field, $old, $new)
84fb5b46
MKG
94msgid "%1 %2 changed to %3"
95msgstr "%1 %2 změněno na %3"
96
320f0092 97#: lib/RT/Record.pm:2038 lib/RT/Transaction.pm:916 lib/RT/Transaction.pm:962
84fb5b46 98#. ($cf->Name, $old_content)
320f0092
MKG
99#. ($field, $old)
100#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
84fb5b46
MKG
101msgid "%1 %2 deleted"
102msgstr "%1 %2 smazán"
103
af59614d 104#: share/html/Widgets/SavedSearch:140
84fb5b46
MKG
105#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
106msgid "%1 %2 deleted."
107msgstr "%1 %2 smazán."
108
af59614d
MKG
109#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:256
110#. ($self->loc($column), $args{Value})
111msgid "%1 %2 does not exist"
320f0092 112msgstr "%1 %2 neexistuje"
af59614d
MKG
113
114#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:261
115#. ($self->loc($column), $name)
116msgid "%1 %2 is disabled"
320f0092 117msgstr "%1 %2 je zakázán(o)"
af59614d
MKG
118
119#: share/html/Widgets/SavedSearch:130
84fb5b46
MKG
120#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
121msgid "%1 %2 saved."
122msgstr "%1 %2 uložen."
123
af59614d 124#: share/html/Widgets/SavedSearch:114
84fb5b46
MKG
125#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
126msgid "%1 %2 updated."
403d7b0b 127msgstr "%1 %2 aktualizován."
84fb5b46 128
af59614d
MKG
129#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
130#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->Template),)
131#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->Template))
84fb5b46 132msgid "%1 %2 with template %3"
403d7b0b 133msgstr "%1 %2 se šablonu %3"
84fb5b46 134
af59614d
MKG
135#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:62 share/html/m/ticket/show:319
136#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
137#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $rev->CreatorObj->Name)
84fb5b46
MKG
138msgid "%1 (%2) by %3"
139msgstr "%1 (%2) vytvořil %3"
140
af59614d
MKG
141#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/Ticket/Elements/SelectStatus:64 share/html/Ticket/Update.html:121 share/html/m/ticket/reply:77
142#. ($TicketObj->OwnerObj->Format)
143#. ($t->OwnerObj->Format)
84fb5b46 144#. (loc($TicketObj->Status))
84fb5b46
MKG
145#. (loc('Approve'))
146#. (loc('Deny'))
84fb5b46
MKG
147msgid "%1 (Unchanged)"
148msgstr "%1 (Nezměněn)"
149
150#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
151#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
152msgid "%1 (from pane %2)"
403d7b0b 153msgstr "%1 (z panelu %2)"
84fb5b46 154
af59614d 155#: bin/rt-crontool:337
84fb5b46 156#. ("--log")
af59614d 157msgid "%1 - Adjust LogToSTDERR config option"
84fb5b46
MKG
158msgstr ""
159
af59614d 160#: bin/rt-crontool:312 bin/rt-crontool:319 bin/rt-crontool:325
84fb5b46
MKG
161#. ("--action-arg", "--action")
162#. ("--condition-arg", "--condition")
163#. ("--search-arg", "--search")
164msgid "%1 - An argument to pass to %2"
165msgstr "%1 - argument k předání %2"
166
af59614d 167#: bin/rt-crontool:339
84fb5b46
MKG
168#. ("--verbose")
169msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
170msgstr "%1 - Výstupní stav jde do STDOUT"
171
af59614d 172#: bin/rt-crontool:331
84fb5b46
MKG
173#. ("--transaction")
174msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
175msgstr "%1 - Zadejte, zda chcete použít transakci 'first', 'last' nebo 'all'"
176
af59614d 177#: bin/rt-crontool:328
84fb5b46
MKG
178#. ("--template")
179msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
403d7b0b 180msgstr "%1 - Zadejte název nebo ID šablony, které chcete použít"
84fb5b46 181
af59614d 182#: bin/rt-crontool:322
84fb5b46
MKG
183#. ("--action")
184msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
185msgstr "%1 - Jaký akční modul chcete použít"
186
af59614d 187#: bin/rt-crontool:334
84fb5b46
MKG
188#. ("--transaction-type")
189msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
190msgstr "%1 - Zadejte čárkami oddělený seznam typů transakcí, které chcete použít"
191
af59614d 192#: bin/rt-crontool:316
84fb5b46
MKG
193#. ("--condition")
194msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
195msgstr "%1 - Jaký podmínkový modul chcete použít"
196
af59614d 197#: bin/rt-crontool:309
84fb5b46
MKG
198#. ("--search")
199msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
200msgstr "%1 - Jaký vyhledávací modul chcete použít"
201
af59614d
MKG
202#: share/html/Search/Elements/PickObjectCFs:70
203#. (loc($Class))
204msgid "%1 CFs"
205msgstr ""
206
84fb5b46 207#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
c36a7e1d
MKG
208#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
209#. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46
MKG
210msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
211msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
212
af59614d
MKG
213#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:58
214#. ($package)
215msgid "%1 Version"
216msgstr ""
217
218#: lib/RT/Record.pm:2069
84fb5b46
MKG
219#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
220msgid "%1 added as a value for %2"
221msgstr "%1 přidáno jako hodnota pro %2"
222
af59614d
MKG
223#: lib/RT/Date.pm:450
224#. (join ' ', @res)
225msgid "%1 ago"
226msgstr ""
227
228#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:169
84fb5b46
MKG
229#. ($RT::DatabaseName)
230msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
231msgstr "%1 již existuje a má tabulky RT na svém místě, ale neobsahuje metadata RT. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
232
af59614d 233#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:174
84fb5b46
MKG
234#. ($RT::DatabaseName)
235msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
236msgstr "%1 již existuje, ale neobsahuje tabulky RT ani metadata. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit tabulky a metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
237
af59614d 238#: lib/RT/ACE.pm:272
403d7b0b
MKG
239#. ($princ_obj->Object->Name)
240msgid "%1 already has that right"
320f0092 241msgstr "%1 již má toto právo"
403d7b0b 242
af59614d 243#: lib/RT/Link.pm:176 lib/RT/Link.pm:184
84fb5b46
MKG
244#. ($args{'Base'})
245#. ($args{'Target'})
246msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
247msgstr "%1 vypadá jako lokální objekt, ale není v databázi"
248
af59614d 249#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:165
84fb5b46
MKG
250#. ($RT::DatabaseName)
251msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
252msgstr "%1 se zdá být plně inicializována. Nebudeme potřebovat vytvořit žádné tabulky ani vložit metadata, ale můžete pokračovat v úpravě RT kliknutím níže na 'Úprava základních údajů'"
253
af59614d 254#: lib/RT/Transaction.pm:675 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:380
84fb5b46
MKG
255#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
256#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
257#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
258msgid "%1 by %2"
259msgstr "%1 uživatelem %2"
260
af59614d
MKG
261#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:418
262#. ($self->loc($type))
263msgid "%1 cannot be a group"
264msgstr ""
265
320f0092
MKG
266#: lib/RT/Record.pm:526 lib/RT/Transaction.pm:1062 lib/RT/Transaction.pm:1067 lib/RT/Transaction.pm:1081 lib/RT/Transaction.pm:1090 lib/RT/Transaction.pm:1129 lib/RT/Transaction.pm:818
267#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
268#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
403d7b0b 269#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
320f0092
MKG
270#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
271#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
84fb5b46
MKG
272msgid "%1 changed from %2 to %3"
273msgstr "%1 změněno z %2 na %3"
274
af59614d 275#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:215 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:231
84fb5b46 276#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
5b0d0914 277#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
84fb5b46 278msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
403d7b0b 279msgstr "%1 změněn z'%2' na '%3'"
84fb5b46 280
af59614d 281#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
282msgid "%1 chart by %2"
283msgstr "%1 graf podle %2"
284
af59614d 285#: share/html/Search/Elements/EditSearches:203
84fb5b46
MKG
286#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
287msgid "%1 copy"
288msgstr "kopie %1"
289
290#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
291#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
292msgid "%1 core config"
293msgstr ""
294
af59614d 295#: lib/RT/Record.pm:962
84fb5b46
MKG
296msgid "%1 could not be set to %2."
297msgstr "%1 nemůže být nastaveno na %2."
298
320f0092
MKG
299#: lib/RT/Transaction.pm:783
300#. ($self->FriendlyObjectType)
84fb5b46
MKG
301msgid "%1 created"
302msgstr "%1 vytvořen"
303
320f0092
MKG
304#: lib/RT/Transaction.pm:797
305#. ($self->FriendlyObjectType)
84fb5b46
MKG
306msgid "%1 deleted"
307msgstr "%1 smazán"
308
320f0092
MKG
309#: lib/RT/Transaction.pm:791
310#. ($self->FriendlyObjectType)
84fb5b46 311msgid "%1 disabled"
403d7b0b 312msgstr "%1 nepovolen"
84fb5b46
MKG
313
314#: share/html/Install/Sendmail.html:86
315#. ($ARGS{SendmailPath})
316msgid "%1 doesn't exist."
317msgstr "%1 neexistuje."
318
320f0092
MKG
319#: lib/RT/Transaction.pm:787
320#. ($self->FriendlyObjectType)
84fb5b46 321msgid "%1 enabled"
403d7b0b 322msgstr "%1 povolen"
84fb5b46 323
af59614d 324#: etc/initialdata:807
84fb5b46
MKG
325msgid "%1 highest priority tickets I own"
326msgstr "%1 nejdůležitějších požadavků, které vlastním"
327
af59614d 328#: bin/rt-crontool:304
84fb5b46
MKG
329#. ($0)
330msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
331msgstr "%1 je nástroj zpracující požadavky z vnějšího plánovacího nástroje jako je cron."
332
af59614d 333#: sbin/rt-email-digest:84
84fb5b46
MKG
334#. ($0)
335msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
403d7b0b
MKG
336msgstr "%1 je nástroj, který má být spuštěn z cronu, který odešle všechny odložené RT oznámení jako jednotlivé uživatele digest"
337
af59614d
MKG
338#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:415
339#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
340msgid "%1 is already a %2"
320f0092
MKG
341msgstr "%1 je již %2"
342
343#: NOT FOUND IN SOURCE
344msgid "%1 is already a %2 for this queue"
345msgstr "%1 již je %2 pro tuto frontu"
346
347#: NOT FOUND IN SOURCE
348msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
349msgstr "%1 již je %2 pro tento požadavek"
403d7b0b 350
af59614d
MKG
351#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:264
352#. ($self->loc($column), $name)
353msgid "%1 is already set to %2"
320f0092 354msgstr "%1 je již nastaven(o) na %2"
84fb5b46 355
af59614d
MKG
356#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:365 lib/RT/Record/Role/Roles.pm:373 share/html/Ticket/Create.html:418 share/html/Ticket/Update.html:282 share/html/m/ticket/create:189 share/html/m/ticket/reply:208
357#. ($email, $self->loc($type))
358#. ($name, $self->loc($type))
84fb5b46
MKG
359#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
360#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
361msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
403d7b0b 362msgstr "%1 je adresa kde RT přijímá poštu. Přidání jako '%2' by vytvořilo poštovní smyčku"
84fb5b46 363
af59614d
MKG
364#: lib/RT/Ticket.pm:673
365#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
84fb5b46
MKG
366msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
367msgstr "%1 již není %2 tohoto požadavku."
368
af59614d 369#: lib/RT/Record.pm:2134
84fb5b46
MKG
370#. ($old_value, $cf->Name)
371msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
372msgstr "%1 již není hodnotou uživatelské položky %2"
373
af59614d
MKG
374#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:493
375#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
376msgid "%1 is not a %2"
320f0092
MKG
377msgstr "%1 není %2"
378
379#: NOT FOUND IN SOURCE
380msgid "%1 is not a %2 for this queue"
381msgstr "%1 není %2 pro tuto frontu"
382
383#: NOT FOUND IN SOURCE
384msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
385msgstr "%1 není %2 pro tento požadavek"
403d7b0b 386
af59614d 387#: lib/RT/Queue.pm:189 lib/RT/Record/Role/Lifecycle.pm:126
403d7b0b 388#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 389#. ($value)
403d7b0b 390msgid "%1 is not a valid lifecycle"
320f0092 391msgstr "%1 není platný životní cyklus"
84fb5b46 392
af59614d
MKG
393#: share/html/Elements/Crypt/KeyIssues:50
394#. (RT->Config->Get('Crypt')->{'Outgoing'})
395msgid "%1 issues"
396msgstr ""
397
398#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:61
399#. ($protocol, $res{'info'}{'id'} || $res{'info'}{'Fingerprint'})
400msgid "%1 key '%2'"
401msgstr ""
402
84fb5b46
MKG
403#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
404#. ($minutes)
405msgid "%1 min"
406msgstr "%1 %quant(%1,minuta,minuty,minut,minut)"
407
408#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
409#. ($rows)
410msgid "%1 most recently updated articles"
403d7b0b 411msgstr "%1 poslední aktualizace článků"
84fb5b46
MKG
412
413#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
414#. ($rows)
415msgid "%1 newest articles"
403d7b0b 416msgstr "%1 nejnovější články"
84fb5b46 417
af59614d 418#: etc/initialdata:818
84fb5b46
MKG
419msgid "%1 newest unowned tickets"
420msgstr "%1 nejnovějších nevlastněných požadavků"
421
af59614d 422#: lib/RT/CustomField.pm:1157
84fb5b46
MKG
423msgid "%1 objects"
424msgstr "%1 objekty"
425
320f0092 426#: lib/RT/Group.pm:1131 lib/RT/Transaction.pm:968
af59614d 427#. ($self->loc($self->Name), $new_member_obj->Object->Name)
320f0092 428#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
af59614d
MKG
429msgid "%1 set to %2"
430msgstr ""
431
84fb5b46
MKG
432#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
433#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
434msgid "%1 site config"
403d7b0b 435msgstr "%1 site konfig"
84fb5b46 436
af59614d 437#: lib/RT/SharedSetting.pm:259
84fb5b46
MKG
438#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
439msgid "%1 update: %2"
440msgstr "%1 aktualizace: %2"
441
af59614d 442#: lib/RT/SharedSetting.pm:252
84fb5b46
MKG
443#. (ucfirst($self->ObjectName))
444msgid "%1 update: Nothing changed"
445msgstr "%1 aktualizace: beze změny"
446
af59614d 447#: lib/RT/Record.pm:519 lib/RT/SharedSetting.pm:256
403d7b0b 448#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
84fb5b46
MKG
449msgid "%1 updated"
450msgstr "%1 aktualizován"
451
af59614d
MKG
452#: lib/RT/Date.pm:441
453#. ($value)
454msgid "%1$unit"
455msgstr ""
456
457#: lib/RT/CustomField.pm:1158
84fb5b46
MKG
458msgid "%1's %2 objects"
459msgstr ""
460
af59614d 461#: lib/RT/CustomField.pm:1159
84fb5b46
MKG
462msgid "%1's %2's %3 objects"
463msgstr ""
464
af59614d 465#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 466msgid "%1's GnuPG keys"
403d7b0b 467msgstr "%1's GnuPG klíče"
84fb5b46
MKG
468
469#: share/html/Elements/EditPassword:55
470#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
471msgid "%1's current password"
403d7b0b 472msgstr "%1's současné heslo"
84fb5b46
MKG
473
474#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
af59614d
MKG
475#. ($object->Format)
476#. ($object->Name)
84fb5b46
MKG
477#. ($Object->Name)
478msgid "%1's dashboards"
479msgstr "Řídící panely patřící %1"
480
af59614d
MKG
481#: share/html/Admin/Users/Keys.html:48
482#. ($UserObj->Name)
483msgid "%1's encryption keys"
484msgstr ""
485
84fb5b46 486#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
af59614d 487#. ($Object->Format)
84fb5b46 488#. ($Object->Name)
af59614d 489#. ($privacies{$privacy}->Name)
84fb5b46
MKG
490msgid "%1's saved searches"
491msgstr "Uložené dotazy patřící %1"
492
af59614d 493#: lib/RT/Transaction.pm:617
84fb5b46
MKG
494#. ($self)
495msgid "%1: no attachment specified"
496msgstr "%1: neudána příloha"
497
af59614d 498#: lib/RT/Date.pm:718
84fb5b46
MKG
499#. ($hour,$min)
500msgid "%1:%2"
403d7b0b 501msgstr "%1:%2"
84fb5b46 502
af59614d 503#: lib/RT/Date.pm:715
84fb5b46
MKG
504#. ($hour,$min,$sec)
505msgid "%1:%2:%3"
506msgstr "%1:%2:%3"
507
af59614d
MKG
508#: lib/RT/Attachment.pm:453 lib/RT/Date.pm:367
509#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
510msgid "%1M"
511msgstr ""
512
84fb5b46
MKG
513#: share/html/Elements/CreateTicket:54
514#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
515msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
516msgstr "%1Nový požadavek v%2&nbsp;%3"
517
af59614d
MKG
518#: lib/RT/Date.pm:366
519msgid "%1W"
520msgstr ""
521
522#: lib/RT/Date.pm:368
523msgid "%1Y"
524msgstr ""
525
526#: lib/RT/Attachment.pm:459
84fb5b46
MKG
527#. ($size)
528msgid "%1b"
529msgstr "%1 B"
530
af59614d
MKG
531#: lib/RT/Date.pm:365
532msgid "%1d"
533msgstr ""
534
535#: lib/RT/Date.pm:364
536msgid "%1h"
537msgstr ""
538
539#: lib/RT/Attachment.pm:456
84fb5b46
MKG
540#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
541msgid "%1k"
542msgstr "%1 kB"
543
af59614d 544#: lib/RT/Date.pm:363
84fb5b46 545msgid "%1m"
403d7b0b 546msgstr "%1m"
84fb5b46 547
af59614d 548#: lib/RT/Date.pm:362 share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
84fb5b46
MKG
549#. (sprintf('%.4f', $duration))
550#. (sprintf('%.4f', $seconds))
551msgid "%1s"
403d7b0b 552msgstr "%1s"
84fb5b46 553
af59614d
MKG
554#: lib/RT/Date.pm:443
555#. ($value)
556msgid "%quant(%1,$long_units{$unit})"
557msgstr ""
558
403d7b0b 559#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
84fb5b46
MKG
560#. ($Articles->Count)
561msgid "%quant(%1,article)"
320f0092 562msgstr "%quant(%1,článek,články,článků)"
84fb5b46 563
af59614d
MKG
564#: lib/RT/Date.pm:372
565msgid "%quant(%1,day)"
566msgstr ""
567
568#: lib/RT/Date.pm:371 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
84fb5b46
MKG
569#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
570msgid "%quant(%1,hour)"
571msgstr "%quant(%1,hodina,hodiny,hodin)"
572
320f0092 573#: share/html/Elements/ShowTransaction:135
af59614d
MKG
574#. ($Transaction->TimeTaken)
575msgid "%quant(%1,min,min)"
576msgstr ""
577
578#: lib/RT/Date.pm:370
579msgid "%quant(%1,minute)"
580msgstr ""
581
582#: lib/RT/Date.pm:374
583msgid "%quant(%1,month)"
584msgstr ""
585
586#: lib/RT/Date.pm:369
587msgid "%quant(%1,second)"
588msgstr ""
589
590#: lib/RT/Date.pm:373
591msgid "%quant(%1,week)"
592msgstr ""
593
594#: lib/RT/Date.pm:375
595msgid "%quant(%1,year)"
596msgstr ""
597
598#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
599msgid "'%1' is an invalid value for status"
600msgstr "%1 je neplatnou hodnotou pro stav"
601
af59614d 602#: lib/RT/Queue.pm:323
84fb5b46
MKG
603#. ($name)
604msgid "'%1' is not a valid name."
403d7b0b 605msgstr "'%1' není platný název."
84fb5b46 606
af59614d
MKG
607#: share/html/Articles/Article/Edit.html:121
608#. ($Class)
609msgid "'%1' isn't a valid class"
610msgstr ""
611
612#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
84fb5b46
MKG
613#. ($Class)
614msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
403d7b0b 615msgstr "'%1' není platný identifikátor třídy"
84fb5b46 616
af59614d 617#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 618msgid "'Roles'"
403d7b0b 619msgstr "'Úlohy'"
84fb5b46 620
af59614d 621#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 622msgid "'System'"
403d7b0b 623msgstr "'Systém'"
84fb5b46 624
af59614d 625#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 626msgid "'User Groups'"
403d7b0b 627msgstr "Skupiny uživatelů"
84fb5b46 628
af59614d 629#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 630msgid "'Users'"
403d7b0b 631msgstr "'Uživatelé'"
84fb5b46 632
af59614d 633#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:105
84fb5b46 634msgid "(Check box to complete)"
403d7b0b 635msgstr "(Zaškrtávací políčko k dokončení)"
84fb5b46 636
af59614d 637#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/BulkLinks:117 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:69
84fb5b46
MKG
638msgid "(Check box to delete)"
639msgstr "(Zatrhněte pro smazání)"
640
641#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
642msgid "(Check boxes to delete)"
403d7b0b 643msgstr "(Zaškrtávací políčka k odstranění)"
84fb5b46 644
af59614d 645#: share/html/m/ticket/create:392
84fb5b46
MKG
646msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
647msgstr "(Zadejte identifikátory či URL požadavku, oddělené mezerami)"
648
649#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
650#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
651#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
652msgid "(If left blank, will default to %1)"
653msgstr "(Pro prázdné pole se použije %1)"
654
af59614d
MKG
655#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:69
656msgid "(Incomplete)"
657msgstr ""
658
659#: lib/RT/Report/Tickets.pm:424
660msgid "(Incorrect data)"
661msgstr ""
662
663#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95
84fb5b46
MKG
664msgid "(No custom fields)"
665msgstr "(Žádné uživatelské položky)"
666
667#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
668msgid "(No members)"
669msgstr "(Žádní členové)"
670
af59614d 671#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:58 share/html/Admin/Elements/EditScrips:66 share/html/Admin/Elements/EditScrips:88
84fb5b46
MKG
672msgid "(No scrips)"
673msgstr "(Žádné scripy)"
674
675#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
676msgid "(No templates)"
403d7b0b 677msgstr "(Žádné šablony)"
84fb5b46 678
af59614d 679#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
680msgid "(None)"
681msgstr "(Žádné)"
682
af59614d 683#: share/html/Ticket/Create.html:161 share/html/m/ticket/create:290
84fb5b46
MKG
684msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
685msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
686
af59614d 687#: share/html/Ticket/Create.html:145 share/html/m/ticket/create:281
84fb5b46
MKG
688msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
689msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
690
af59614d 691#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:52
84fb5b46
MKG
692msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
693msgstr "(Použijte tyto položky, pokud jste v podmínce nebo akci vybrali hodnotu 'Uživatelem definované')"
694
af59614d 695#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
696msgid "(Will not be sent email)"
697msgstr "(Nebude odeslán email)"
698
699#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
700msgid "(any)"
701msgstr "(vše)"
702
84fb5b46
MKG
703#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
704msgid "(no Summary)"
403d7b0b 705msgstr "(žádné shrnutí)"
84fb5b46 706
403d7b0b 707#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46 708msgid "(no name)"
403d7b0b 709msgstr "(beze jména)"
84fb5b46 710
af59614d 711#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:269 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:88
84fb5b46 712msgid "(no pubkey!)"
403d7b0b 713msgstr "(žádný veřejný klíč!)"
84fb5b46 714
af59614d 715#: lib/RT/Report/Tickets.pm:812 lib/RT/Report/Tickets.pm:823 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:78 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:88 lib/RT/Transaction.pm:1067 lib/RT/Transaction.pm:1129 lib/RT/Transaction.pm:737 lib/RT/Transaction.pm:742 lib/RT/Transaction.pm:812 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:114 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:88 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:97 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:54 share/html/Elements/ShowCustomFields:60 share/html/m/ticket/show:263
84fb5b46
MKG
716msgid "(no value)"
717msgstr "(bez hodnoty)"
718
719#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
720msgid "(no values)"
721msgstr "(bez hodnot)"
722
af59614d 723#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
724msgid "(only one ticket)"
725msgstr "(jen jeden požadavek)"
726
af59614d 727#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:138
84fb5b46
MKG
728#. ($count)
729msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
320f0092 730msgstr "(čeká na %quant(%1,jiný požadavek,jiné požadavky,jiné požadavky))"
84fb5b46 731
af59614d 732#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:130
84fb5b46
MKG
733msgid "(pending approval)"
734msgstr "(očekávájící schválení)"
735
736#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
737msgid "(required)"
738msgstr "(povinné)"
739
af59614d 740#: share/html/Elements/Crypt/SelectKeyForEncryption:53
84fb5b46
MKG
741#. ($key->{'TrustTerse'})
742msgid "(trust: %1)"
403d7b0b 743msgstr "(důvěřovat: %1)"
84fb5b46 744
af59614d 745#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:276 share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
746msgid "(untitled)"
747msgstr "(nepojmenováno)"
748
af59614d 749#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:272 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:90
84fb5b46 750msgid "(untrusted!)"
403d7b0b 751msgstr "(nedůvěryhodný!)"
84fb5b46 752
af59614d 753#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
84fb5b46
MKG
754msgid "-"
755msgstr "-"
756
af59614d 757#: bin/rt-crontool:129
84fb5b46 758msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
403d7b0b 759msgstr "--template-id je zastaralý argument a nemůže být použit s --template"
84fb5b46 760
af59614d 761#: bin/rt-crontool:124
84fb5b46 762msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
403d7b0b 763msgstr "--transaction argument může být pouze 'first', 'last' nebo 'all'"
84fb5b46 764
af59614d
MKG
765#: lib/RT/Date.pm:383
766msgid "0 seconds"
767msgstr ""
768
769#: lib/RT/Date.pm:383
770msgid "0s"
84fb5b46
MKG
771msgstr ""
772
af59614d
MKG
773#: lib/RT/Template.pm:287 lib/RT/Template.pm:713
774msgid "A Template with that name already exists"
320f0092 775msgstr "Šablona s tímto jménem již existuje"
af59614d
MKG
776
777#: etc/initialdata:224
84fb5b46 778msgid "A blank template"
403d7b0b 779msgstr "Prázdná šablona"
84fb5b46 780
af59614d 781#: share/html/Admin/Users/Modify.html:349
84fb5b46
MKG
782msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
783msgstr "Heslo nebylo nastaveno, uživatel se nebude moci přihlásit."
784
af59614d 785#: lib/RT/ACE.pm:152
84fb5b46
MKG
786msgid "ACE not found"
787msgstr "ACE nenalezeno"
788
af59614d 789#: lib/RT/ACE.pm:540
84fb5b46
MKG
790msgid "ACEs can only be created and deleted."
791msgstr "ACE mohou být pouze vytvářeny nebo rušeny."
792
af59614d
MKG
793#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:62
794#. ($row->{filename})
795msgid "ACL updates from %1"
796msgstr ""
797
84fb5b46
MKG
798#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
799msgid "AND"
800msgstr "AND"
801
af59614d 802#: share/html/Elements/Tabs:554
84fb5b46
MKG
803msgid "About me"
804msgstr "O mně"
805
af59614d 806#: share/html/Admin/Users/Modify.html:106
84fb5b46
MKG
807msgid "Access control"
808msgstr "Řízení přístupu"
809
af59614d 810#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:55 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:59 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:71
84fb5b46
MKG
811msgid "Action"
812msgstr "Akce"
813
af59614d 814#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:731
84fb5b46
MKG
815#. ($args{'ScripAction'})
816#. ($value)
817msgid "Action '%1' not found"
818msgstr "Akce '%1' nenalezena"
819
af59614d 820#: bin/rt-crontool:220
84fb5b46 821msgid "Action committed."
403d7b0b 822msgstr "Akce provedena."
84fb5b46 823
af59614d 824#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:726
84fb5b46
MKG
825msgid "Action is mandatory argument"
826msgstr "Akce je povinným parametrem"
827
af59614d 828#: bin/rt-crontool:216
84fb5b46
MKG
829msgid "Action prepared..."
830msgstr "Akce připravena..."
831
af59614d 832#: share/html/Elements/Tabs:605
84fb5b46 833msgid "Actions"
403d7b0b 834msgstr "Akce"
84fb5b46 835
af59614d 836#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:159 share/html/User/Elements/Portlets/ActiveTickets:54
84fb5b46 837msgid "Active Tickets"
403d7b0b 838msgstr "Aktivní požadavky"
84fb5b46
MKG
839
840#: share/html/Tools/MyDay.html:53
841#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
842msgid "Active tickets for %1"
403d7b0b 843msgstr "Aktivní požadavky pro %1"
84fb5b46 844
af59614d 845#: share/html/Admin/Elements/EditRights:134
84fb5b46
MKG
846#. (loc($AddPrincipal))
847msgid "Add %1"
403d7b0b 848msgstr "Přidat %1"
84fb5b46
MKG
849
850#: share/html/Search/Bulk.html:93
851msgid "Add AdminCc"
852msgstr "Přidat AdminCc"
853
af59614d 854#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:70
84fb5b46
MKG
855msgid "Add Bookmark"
856msgstr "Přidat záložku"
857
858#: share/html/Search/Bulk.html:89
859msgid "Add Cc"
860msgstr "Přidat Cc"
861
862#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
863msgid "Add Columns"
864msgstr "Přidat sloupce"
865
866#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
867msgid "Add Criteria"
868msgstr "Přidat podmínku"
869
af59614d 870#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61 share/html/m/ticket/create:324 share/html/m/ticket/reply:138
84fb5b46
MKG
871msgid "Add More Files"
872msgstr "Přidat další soubory"
873
874#: share/html/Search/Bulk.html:85
875msgid "Add Requestor"
876msgstr "Přidat žadatele"
877
878#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
879msgid "Add Value"
880msgstr "Přidat hodnotu"
881
af59614d 882#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
883msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
884msgstr "Přidat scrip platný ve všech frontách"
885
af59614d 886#: share/html/Search/Bulk.html:123
84fb5b46
MKG
887msgid "Add comments or replies to selected tickets"
888msgstr "Přidat komentáře či odpovědi k vybraným požadavkům"
889
af59614d 890#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:63
84fb5b46 891msgid "Add group"
403d7b0b
MKG
892msgstr "Přidat skupinu"
893
894#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
895msgid "Add here"
320f0092 896msgstr "Vložit sem"
84fb5b46
MKG
897
898#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
899msgid "Add members"
900msgstr "Přidat členy"
901
902#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
903msgid "Add new watchers"
904msgstr "Přidat nové pozorovatele"
905
403d7b0b 906#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
84fb5b46
MKG
907#. (loc($AddPrincipal))
908msgid "Add rights for this %1"
403d7b0b 909msgstr "Přidat práva pro %1"
84fb5b46
MKG
910
911#: share/html/Search/Build.html:83
912msgid "Add these terms"
913msgstr "Přidat tyto podmínky"
914
915#: share/html/Search/Build.html:84
916msgid "Add these terms and Search"
917msgstr "Přidat tyto podmínky a hledat"
918
919#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
920msgid "Add user"
403d7b0b 921msgstr "Přidat uživatele"
84fb5b46 922
af59614d 923#: share/html/Elements/BulkCustomFields:52
84fb5b46
MKG
924msgid "Add values"
925msgstr "Přidat hodnoty"
926
af59614d 927#: lib/RT/CustomField.pm:216
84fb5b46 928msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
320f0092 929msgstr "Přidávat, upravovat a mazat hodnoty vlastní položky pro objekty"
403d7b0b 930
af59614d
MKG
931#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:85
932msgid "Added"
320f0092 933msgstr "Přidáno"
af59614d
MKG
934
935#: lib/RT/Ticket.pm:642
403d7b0b
MKG
936#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
937msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
320f0092 938msgstr "Uživatel %1 přidán jako %2 pro tento požadavek"
84fb5b46 939
af59614d
MKG
940#: lib/RT/Queue.pm:605
941#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
84fb5b46 942msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
320f0092 943msgstr "Přidán uživatel %1 jako %2 pro tuto frontu."
84fb5b46 944
af59614d
MKG
945#: lib/RT/Class.pm:386
946#. ($cf->Name)
947msgid "Added Subject Override: %1"
948msgstr ""
949
950#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:101
84fb5b46
MKG
951msgid "Address"
952msgstr "Adresa"
953
af59614d 954#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
84fb5b46 955msgid "Address 2"
403d7b0b 956msgstr "Adesa 2"
84fb5b46 957
af59614d 958#: share/html/Admin/Users/Modify.html:136 share/html/User/Prefs.html:131
84fb5b46
MKG
959msgid "Address1"
960msgstr "Adresa1"
961
af59614d 962#: share/html/Admin/Users/Modify.html:141 share/html/User/Prefs.html:135
84fb5b46
MKG
963msgid "Address2"
964msgstr "Adresa2"
965
af59614d
MKG
966#: share/html/Elements/Tabs:64
967msgid "Admin"
968msgstr ""
969
970#: share/html/Ticket/Create.html:152 share/html/m/ticket/create:284
84fb5b46
MKG
971msgid "Admin Cc"
972msgstr "Admin Cc"
973
af59614d 974#: etc/initialdata:376
84fb5b46
MKG
975msgid "Admin Comment"
976msgstr "Administrativní komentář"
977
af59614d
MKG
978#: etc/initialdata:390 etc/upgrade/4.1.9/content:77
979msgid "Admin Comment in HTML"
980msgstr ""
981
982#: etc/initialdata:336
84fb5b46
MKG
983msgid "Admin Correspondence"
984msgstr "Administrativní korespondence"
985
af59614d
MKG
986#: etc/initialdata:347 etc/upgrade/4.1.9/content:56
987msgid "Admin Correspondence in HTML"
988msgstr ""
989
84fb5b46
MKG
990#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
991msgid "Admin queues"
992msgstr "Správa front"
993
994#: share/html/Admin/Global/index.html:48
995msgid "Admin/Global configuration"
996msgstr "Správa/Globální konfigurace"
997
af59614d 998#: lib/RT/Tickets.pm:161
84fb5b46
MKG
999msgid "AdminCCGroup"
1000msgstr ""
1001
af59614d 1002#: lib/RT/Report/Tickets.pm:70 lib/RT/Ticket.pm:103 lib/RT/Tickets.pm:146 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:299
84fb5b46
MKG
1003msgid "AdminCc"
1004msgstr "AdminCc"
1005
1006#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1007msgid "AdminCcs"
403d7b0b 1008msgstr "AdminCcs"
84fb5b46 1009
320f0092 1010#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 1011msgid "AdminClass"
320f0092 1012msgstr "Spravovat třídu"
84fb5b46 1013
320f0092 1014#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1015msgid "AdminCustomField"
1016msgstr "Spravovat uživatelskou položku"
1017
320f0092 1018#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 1019msgid "AdminCustomFieldValues"
320f0092 1020msgstr "Spravovat hodnoty uživatelské položky"
84fb5b46 1021
320f0092 1022#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1023msgid "AdminGroup"
1024msgstr "Spravovat skupinu"
1025
320f0092 1026#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1027msgid "AdminGroupMembership"
1028msgstr "Spravovat členství ve skupinách"
1029
320f0092 1030#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1031msgid "AdminQueue"
1032msgstr "Spravovat frontu"
1033
320f0092 1034#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 1035msgid "AdminTopics"
320f0092 1036msgstr "Spravovat témata"
84fb5b46 1037
320f0092 1038#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1039msgid "AdminUsers"
1040msgstr "Spravovat uživatele"
1041
af59614d 1042#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:84
84fb5b46
MKG
1043msgid "Administrative Cc"
1044msgstr "Administrativní Cc"
1045
403d7b0b 1046#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
1047msgid "Administrative password"
1048msgstr "Administrativní heslo"
1049
af59614d 1050#: share/html/Elements/Tabs:805
84fb5b46
MKG
1051msgid "Advanced"
1052msgstr "Pokročilé"
1053
1054#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1055msgid "Advanced search"
403d7b0b
MKG
1056msgstr "Rozšířené vyhledávání"
1057
1058#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
1059msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
320f0092 1060msgstr "Po přihlášení budete přesměrováni na původní adresu:"
84fb5b46 1061
af59614d 1062#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:62
84fb5b46
MKG
1063msgid "Aggregator"
1064msgstr "Operátor"
1065
af59614d 1066#: etc/initialdata:526 etc/upgrade/3.8.2/content:85
84fb5b46
MKG
1067msgid "All Approvals Passed"
1068msgstr "Všechna schvalování prošla"
1069
af59614d
MKG
1070#: etc/initialdata:540 etc/upgrade/4.1.9/content:146
1071msgid "All Approvals Passed in HTML"
1072msgstr ""
1073
1074#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:80
84fb5b46 1075msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
403d7b0b 1076msgstr "Všechny články v této třídě by měly být uvedeny jako rozbalovcí na strance odpovědi."
84fb5b46 1077
af59614d 1078#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:77
84fb5b46 1079msgid "All Classes"
403d7b0b 1080msgstr "Všechny třídy"
84fb5b46 1081
af59614d 1082#: share/html/Elements/Tabs:485
84fb5b46 1083msgid "All Dashboards"
403d7b0b 1084msgstr "Všechny panely"
84fb5b46 1085
af59614d 1086#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
84fb5b46
MKG
1087msgid "All Queues"
1088msgstr "Všechny fronty"
1089
af59614d 1090#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:161
84fb5b46 1091msgid "All Tickets"
403d7b0b 1092msgstr "Všechny požadavky"
84fb5b46 1093
403d7b0b 1094#: share/html/User/Prefs.html:172
84fb5b46
MKG
1095msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1096msgstr ""
1097
af59614d 1098#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
84fb5b46 1099msgid "All queues matching search criteria"
403d7b0b 1100msgstr "Všechny fronty odpovídající zadaným kritériím"
84fb5b46
MKG
1101
1102#: share/html/m/_elements/menu:82
1103msgid "All tickets"
403d7b0b 1104msgstr "Všechny požadavky"
84fb5b46 1105
403d7b0b 1106#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46 1107msgid "All topics"
403d7b0b 1108msgstr "Všechny témata"
84fb5b46 1109
af59614d 1110#: lib/RT/System.pm:92
84fb5b46 1111msgid "Allow creation of saved searches"
320f0092 1112msgstr "Povolit vytváření uložených dotazů"
84fb5b46 1113
af59614d 1114#: lib/RT/System.pm:91
84fb5b46 1115msgid "Allow loading of saved searches"
320f0092 1116msgstr "Povolit nahrání uložených dotazů"
84fb5b46 1117
af59614d 1118#: lib/RT/System.pm:93
84fb5b46 1119msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
403d7b0b 1120msgstr "Povolit psaní kódu Perl v šablonách, skriptech, atd."
84fb5b46 1121
af59614d 1122#: lib/RT/Attachment.pm:747
84fb5b46
MKG
1123msgid "Already encrypted"
1124msgstr "Již je zašifrováno"
1125
320f0092
MKG
1126#: etc/initialdata:30
1127msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1128msgstr ""
1129
af59614d
MKG
1130#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:51
1131#. (qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/customizing/articles_introduction.html">], qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/">], '</a>')
1132msgid "An %1introduction to getting started with articles%3 is available from %2Best Practical's online documentation%3."
1133msgstr ""
1134
1135#: lib/RT/Group.pm:619
1136msgid "An Instance must be provided"
1137msgstr ""
1138
1139#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:49
1140msgid "An error occurred"
320f0092 1141msgstr "Vyskytla se chyba"
af59614d 1142
84fb5b46
MKG
1143#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1144msgid "And/Or"
1145msgstr "And/Or"
1146
320f0092
MKG
1147#: NOT FOUND IN SOURCE
1148msgid "Annually"
1149msgstr "Ročně"
1150
84fb5b46
MKG
1151#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1152msgid "Any field"
403d7b0b 1153msgstr "Každé pole"
84fb5b46
MKG
1154
1155#: share/html/Search/Simple.html:65
1156msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
403d7b0b 1157msgstr "Každé nerozpoznané slovo v RT je vyhledáno v předmětu požadavku."
84fb5b46 1158
af59614d 1159#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 1160msgid "Applied"
403d7b0b 1161msgstr "Aplikováno"
84fb5b46 1162
af59614d 1163#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:94 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:61 share/html/Elements/Tabs:370 share/html/Elements/Tabs:384 share/html/Elements/Tabs:430
84fb5b46
MKG
1164msgid "Applies to"
1165msgstr "Vztahuje se na"
1166
af59614d 1167#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:56
84fb5b46 1168msgid "Applies to all objects"
403d7b0b 1169msgstr "Aplikovaný na všechny objekty"
84fb5b46
MKG
1170
1171#: share/html/Search/Edit.html:62
1172msgid "Apply"
1173msgstr "Provést"
1174
af59614d 1175#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:67
84fb5b46 1176msgid "Apply globally"
320f0092 1177msgstr "Provést globálně"
84fb5b46 1178
af59614d
MKG
1179#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:95
1180msgid "Apply selected scrips"
1181msgstr ""
1182
84fb5b46
MKG
1183#: share/html/Search/Edit.html:62
1184msgid "Apply your changes"
1185msgstr "Provést změny"
1186
af59614d 1187#: share/html/Elements/Tabs:528
84fb5b46
MKG
1188msgid "Approval"
1189msgstr "Schvalování"
1190
af59614d 1191#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:95
84fb5b46
MKG
1192#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1193#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1194#. ($ticket->id, $msg)
1195msgid "Approval #%1: %2"
1196msgstr "Schválení #%1: %2"
1197
af59614d 1198#: share/html/Approvals/index.html:84
84fb5b46
MKG
1199#. ($ticket->Id)
1200msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1201msgstr "Schválení #%1: Poznámky neuloženy kvůli systémové chybě"
1202
af59614d 1203#: share/html/Approvals/index.html:82
84fb5b46
MKG
1204#. ($ticket->Id)
1205msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1206msgstr "Schválení #%1: Poznámky uloženy"
1207
af59614d 1208#: etc/initialdata:496 etc/upgrade/3.8.2/content:71
84fb5b46
MKG
1209msgid "Approval Passed"
1210msgstr "Schvalování prošlo"
1211
af59614d
MKG
1212#: etc/initialdata:510 etc/upgrade/4.1.9/content:130
1213msgid "Approval Passed in HTML"
1214msgstr ""
1215
1216#: etc/initialdata:584 etc/upgrade/3.8.2/content:112
84fb5b46
MKG
1217msgid "Approval Ready for Owner"
1218msgstr "Schvalování připraveno pro vlastníka"
1219
af59614d
MKG
1220#: etc/initialdata:596 etc/upgrade/4.1.9/content:177
1221msgid "Approval Ready for Owner in HTML"
1222msgstr ""
1223
1224#: etc/initialdata:556 etc/upgrade/3.8.2/content:99
84fb5b46
MKG
1225msgid "Approval Rejected"
1226msgstr "Schvalování odmítnuto"
1227
af59614d
MKG
1228#: etc/initialdata:569 etc/upgrade/4.1.9/content:162
1229msgid "Approval Rejected in HTML"
1230msgstr ""
1231
84fb5b46
MKG
1232#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1233msgid "Approve"
1234msgstr "Schválit"
1235
1236#: lib/RT/Date.pm:94
1237msgid "Apr"
1238msgstr "dub"
1239
84fb5b46
MKG
1240#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1241msgid "Are you sure you want to delete this article?"
403d7b0b 1242msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento článek?"
84fb5b46 1243
af59614d
MKG
1244#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1245#. ($object->id)
1246msgid "Article #%1"
320f0092 1247msgstr "Článek #%1"
af59614d 1248
84fb5b46
MKG
1249#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1250#. ($ArticleObj->Id)
1251msgid "Article #%1 deleted"
403d7b0b 1252msgstr "Článek #%1 smazán"
84fb5b46 1253
af59614d
MKG
1254#: share/html/Articles/Article/History.html:61
1255#. ($id)
1256msgid "Article #%1 not found"
320f0092 1257msgstr "Článek #%1 nenalezen"
af59614d
MKG
1258
1259#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:205 share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
84fb5b46 1260#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
af59614d 1261#. ($object->id, $object->Name)
84fb5b46 1262msgid "Article #%1: %2"
403d7b0b 1263msgstr "Článek #%1: %2"
84fb5b46 1264
af59614d 1265#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 1266msgid "Article %1"
403d7b0b 1267msgstr "Článek %1"
84fb5b46 1268
af59614d 1269#: lib/RT/Article.pm:216
84fb5b46
MKG
1270#. ($self->id)
1271msgid "Article %1 created"
403d7b0b 1272msgstr "Článek #%1 vytvořen"
84fb5b46
MKG
1273
1274#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1275msgid "Article Administration"
320f0092 1276msgstr "Administrace pro články"
84fb5b46 1277
af59614d 1278#: lib/RT/Article.pm:324
84fb5b46 1279msgid "Article Deleted"
403d7b0b 1280msgstr "Článek smazán"
84fb5b46 1281
af59614d 1282#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
84fb5b46 1283msgid "Article not found"
403d7b0b 1284msgstr "Článek nenalezen"
84fb5b46 1285
320f0092 1286#: lib/RT/Article.pm:72 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:163 share/html/Elements/Tabs:168 share/html/Elements/Tabs:497 share/html/Elements/Tabs:503
84fb5b46 1287msgid "Articles"
403d7b0b 1288msgstr "Články"
84fb5b46 1289
403d7b0b 1290#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46
MKG
1291#. ($currtopic->Name)
1292msgid "Articles in %1"
320f0092 1293msgstr "Články pro téma %1"
84fb5b46
MKG
1294
1295#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1296#. ($Articles_Content)
1297msgid "Articles matching %1"
403d7b0b 1298msgstr "Nalezeny články %1"
84fb5b46 1299
403d7b0b 1300#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46 1301msgid "Articles with no topics"
403d7b0b 1302msgstr "Články bez témat"
84fb5b46
MKG
1303
1304#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1305msgid "Asc"
1306msgstr "Vzestupně"
1307
af59614d 1308#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1309msgid "Ascending"
1310msgstr "Vzestupně"
1311
af59614d 1312#: lib/RT/Queue.pm:116
84fb5b46 1313msgid "Assign and remove queue custom fields"
320f0092 1314msgstr "Přidávat a odebírat uživatelské položky ke frontě"
84fb5b46 1315
320f0092 1316#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1317msgid "AssignCustomFields"
1318msgstr "Přidělit uživatelské položky"
1319
af59614d 1320#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61
84fb5b46
MKG
1321msgid "Attach"
1322msgstr "Přiložit"
1323
af59614d 1324#: share/html/m/ticket/create:321 share/html/m/ticket/reply:135
84fb5b46
MKG
1325msgid "Attach file"
1326msgstr "Připojit soubor"
1327
af59614d 1328#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:124
84fb5b46
MKG
1329msgid "Attached file"
1330msgstr "Připojený soubor"
1331
1332#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1333msgid "Attachment"
1334msgstr "Příloha"
1335
af59614d 1336#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:101 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:96 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:98
84fb5b46
MKG
1337#. ($Attachment)
1338msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1339msgstr "Příloha '%1' nemůže být nahrána"
1340
af59614d 1341#: lib/RT/Transaction.pm:625
84fb5b46
MKG
1342msgid "Attachment created"
1343msgstr "Příloha vytvořena"
1344
af59614d 1345#: lib/RT/Tickets.pm:1758
84fb5b46
MKG
1346msgid "Attachment filename"
1347msgstr "Jméno souboru přílohy"
1348
af59614d 1349#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:306
84fb5b46
MKG
1350msgid "Attachments"
1351msgstr "Přílohy"
1352
af59614d 1353#: lib/RT/Attachment.pm:742
84fb5b46
MKG
1354msgid "Attachments encryption is disabled"
1355msgstr "Šifrování příloh je zakázáno"
1356
af59614d 1357#: lib/RT/Attributes.pm:178
84fb5b46
MKG
1358msgid "Attribute Deleted"
1359msgstr "Atribut smazán"
1360
1361#: lib/RT/Date.pm:98
1362msgid "Aug"
1363msgstr "srp"
1364
af59614d
MKG
1365#: share/html/Errors/WebRemoteUser/UserAutocreateDefaultsOnLogin:48
1366msgid "Automatic account setup failed"
320f0092 1367msgstr "Automatické vytvoření účtu selhalo"
af59614d 1368
320f0092 1369#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:311
84fb5b46
MKG
1370#. ($valid_image_types)
1371msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
320f0092 1372msgstr "Automatické barevné návrhy tématu nejsou dostupné pro váš obrázek. Může to být tím, že jste nahráli obrázek, který není podporován nainstalovanou verzí knihovny GD. Podporované typy obrázků jsou: %1. Novější verze libgd a GD.pm mohou obsahovat podporu pro další typy obrázků."
84fb5b46 1373
af59614d 1374#: etc/initialdata:227
84fb5b46
MKG
1375msgid "Autoreply"
1376msgstr "Automatická odpověď"
1377
1378#: etc/initialdata:28
1379msgid "Autoreply To Requestors"
1380msgstr "Automaticky odpověz žadatelům"
1381
af59614d
MKG
1382#: etc/initialdata:257 etc/upgrade/4.1.9/content:8
1383msgid "Autoreply in HTML"
1384msgstr ""
1385
1386#: share/html/Widgets/SelectionBox:170
84fb5b46
MKG
1387msgid "Available"
1388msgstr "Dostupné"
1389
af59614d
MKG
1390#: lib/RT/Report/Tickets.pm:225
1391msgid "Average Created-LastUpdated"
1392msgstr ""
1393
1394#: lib/RT/Report/Tickets.pm:220
1395msgid "Average Created-Resolved"
1396msgstr ""
1397
1398#: lib/RT/Report/Tickets.pm:215
1399msgid "Average Created-Started"
1400msgstr ""
1401
1402#: lib/RT/Report/Tickets.pm:235
1403msgid "Average Due-Resolved"
1404msgstr ""
1405
1406#: lib/RT/Report/Tickets.pm:240
1407msgid "Average Started-Resolved"
1408msgstr ""
1409
1410#: lib/RT/Report/Tickets.pm:230
1411msgid "Average Starts-Started"
1412msgstr ""
1413
1414#: lib/RT/Report/Tickets.pm:205
1415msgid "Average time estimated"
1416msgstr ""
1417
1418#: lib/RT/Report/Tickets.pm:210
1419msgid "Average time left"
1420msgstr ""
1421
1422#: lib/RT/Report/Tickets.pm:200
1423msgid "Average time worked"
1424msgstr ""
1425
84fb5b46
MKG
1426#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1427msgid "Back"
1428msgstr "Zpět"
1429
af59614d 1430#: lib/RT/SharedSetting.pm:151
84fb5b46
MKG
1431#. ($id)
1432msgid "Bad privacy for attribute %1"
1433msgstr ""
1434
af59614d 1435#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:55 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:55 share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:348 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:425 share/html/Elements/Tabs:588 share/html/Elements/Tabs:624 share/html/Ticket/Create.html:440 share/html/Ticket/Create.html:69 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1436msgid "Basics"
1437msgstr "Základní údaje"
1438
af59614d
MKG
1439#: share/html/Admin/Elements/SelectStage:69
1440msgid "Batch"
1441msgstr ""
1442
1443#: share/html/Admin/Elements/SelectStage:70
1444msgid "Batch (disabled by config)"
1445msgstr ""
1446
1447#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:61
1448msgid "Batch scrips"
1449msgstr ""
1450
320f0092
MKG
1451#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:62
1452msgid "Batch scrips run after a set of related changes to a ticket."
1453msgstr ""
1454
84fb5b46
MKG
1455#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1456msgid "Bcc"
403d7b0b 1457msgstr "Skrytá kopie"
84fb5b46 1458
af59614d
MKG
1459#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:50
1460#. (qq[<a href="@{[RT->Config->Get("WebPath")]}/Admin/Articles/">], '</a>')
1461msgid "Before Articles can be used, your RT administrator must %1create Classes%2, apply Article custom fields to them, and grant users rights on the classes and CFs."
1462msgstr ""
1463
1464#: etc/initialdata:223
84fb5b46
MKG
1465msgid "Blank"
1466msgstr "Prázdný"
1467
af59614d 1468#: share/html/Dashboards/Queries.html:180
84fb5b46 1469msgid "Body"
403d7b0b 1470msgstr "Tělo"
84fb5b46
MKG
1471
1472#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1473msgid "Bold"
1474msgstr "Tučné"
1475
af59614d 1476#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:246
84fb5b46
MKG
1477msgid "Bookmark"
1478msgstr "Záložka"
1479
af59614d 1480#: share/html/Articles/Article/Search.html:114
84fb5b46 1481msgid "Bookmarkable link for this search"
320f0092 1482msgstr "Záložkovatelný odkaz tohoto hledání"
84fb5b46 1483
af59614d 1484#: etc/initialdata:831 etc/initialdata:856 etc/upgrade/3.7.82/content:6
84fb5b46
MKG
1485msgid "Bookmarked Tickets"
1486msgstr "Záložky"
1487
1488#: share/html/m/_elements/menu:73
1489msgid "Bookmarked tickets"
320f0092 1490msgstr "Záložky"
84fb5b46 1491
403d7b0b 1492#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46 1493msgid "Browse by topic"
403d7b0b 1494msgstr "Prohlížet podle tématu"
84fb5b46 1495
af59614d 1496#: share/html/Elements/Tabs:240
84fb5b46 1497msgid "Browse the SQL queries made in this process"
320f0092 1498msgstr "Procházet SQL příkazy provedené v tomto procesu"
84fb5b46 1499
af59614d 1500#: share/html/Elements/Tabs:811
84fb5b46
MKG
1501msgid "Bulk Update"
1502msgstr "Hromadná úprava"
1503
af59614d 1504#: lib/RT/Tickets.pm:160
84fb5b46
MKG
1505msgid "CCGroup"
1506msgstr ""
1507
af59614d 1508#: lib/RT/Report/Tickets.pm:81 lib/RT/Tickets.pm:153
84fb5b46 1509msgid "CF"
403d7b0b 1510msgstr "CF"
84fb5b46
MKG
1511
1512#: share/html/Search/Simple.html:87
1513#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1514msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
403d7b0b 1515msgstr "CFs může být také prohlédnuto pomocí podobné syntaxi jako výše s %1."
84fb5b46 1516
af59614d
MKG
1517#: share/html/Search/Chart.html:141
1518msgid "Calculate"
1519msgstr ""
1520
1521#: share/html/Search/Chart.html:143
1522msgid "Calculate values of"
1523msgstr ""
1524
1525#: share/html/Search/Elements/EditSearches:176
84fb5b46
MKG
1526#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1527msgid "Can not load saved search \"%1\""
320f0092 1528msgstr "Nelze načíst uložený dotaz \"%1\""
84fb5b46 1529
af59614d 1530#: lib/RT/User.pm:1563
84fb5b46
MKG
1531msgid "Can not modify system users"
1532msgstr "Nelze měnit systémové uživatele"
1533
af59614d 1534#: lib/RT/CustomField.pm:518
84fb5b46
MKG
1535msgid "Can't add a custom field value without a name"
1536msgstr "Uživatelské položce nelze přidat hodnotu beze jména"
1537
af59614d 1538#: share/html/Search/Elements/EditSearches:316
84fb5b46
MKG
1539msgid "Can't find a saved search to work with"
1540msgstr "Nelze nalézt uložený dotaz ke zpracování"
1541
af59614d 1542#: lib/RT/Link.pm:192
84fb5b46
MKG
1543msgid "Can't link a ticket to itself"
1544msgstr "Požadavek nelze svázat se sebou samým"
1545
c36a7e1d
MKG
1546#: lib/RT/Reminders.pm:126
1547msgid "Can't link to a deleted ticket"
320f0092 1548msgstr "Nelze odkazovat na smazaný požadavek"
c36a7e1d 1549
af59614d
MKG
1550#: share/html/index.html:127
1551#. ($QueueObj->Name)
1552msgid "Can't quickly create ticket in queue %1 because custom fields are required. Please finish by using the normal ticket creation page."
1553msgstr ""
1554
1555#: share/html/Widgets/SavedSearch:133
84fb5b46
MKG
1556#. (loc($self->{SearchType}))
1557msgid "Can't save %1"
1558msgstr "Nelze uložit %1"
1559
af59614d 1560#: share/html/Search/Elements/EditSearches:320
84fb5b46
MKG
1561msgid "Can't save this search"
1562msgstr "Tento dotaz nelze uložit"
1563
af59614d 1564#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1565msgid "Can't specifiy both base and target"
1566msgstr "Nelze zadat zároveň zdroj i cíl"
1567
af59614d
MKG
1568#: lib/RT/Record.pm:1315 lib/RT/Record.pm:1459
1569msgid "Can't specify both base and target"
1570msgstr ""
1571
1572#: lib/RT/Article.pm:382
84fb5b46 1573msgid "Cannot add link to plain number"
403d7b0b 1574msgstr "Nelze přidat odkaz na prosté čislo"
84fb5b46 1575
af59614d 1576#: share/html/Ticket/Create.html:374 share/html/m/ticket/create:147
84fb5b46
MKG
1577msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1578msgstr "Nelze vytvářet požadavky v zablokované frontě."
1579
af59614d 1580#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:126
84fb5b46 1581msgid "Categories are based on"
320f0092 1582msgstr "Kategorie založit na"
84fb5b46
MKG
1583
1584#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1585msgid "Category"
1586msgstr "Kategorie"
1587
af59614d 1588#: lib/RT/Report/Tickets.pm:69 lib/RT/Ticket.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:145 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:79 share/html/Ticket/Create.html:136 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:295
84fb5b46
MKG
1589msgid "Cc"
1590msgstr "Cc"
1591
1592#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1593msgid "Ccs"
403d7b0b 1594msgstr "Ccs"
84fb5b46 1595
320f0092 1596#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:89
84fb5b46
MKG
1597msgid "Change"
1598msgstr "Změnit"
1599
1600#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1601msgid "Change Approval ticket to open status"
1602msgstr ""
1603
af59614d 1604#: share/html/SelfService/Prefs.html:70
84fb5b46
MKG
1605msgid "Change password"
1606msgstr "Změna hesla"
1607
af59614d
MKG
1608#: lib/RT/Template.pm:692
1609msgid "Changing queue is not implemented"
320f0092 1610msgstr "Změna fronty není implementována"
af59614d
MKG
1611
1612#: share/html/Elements/Tabs:812
84fb5b46 1613msgid "Chart"
403d7b0b 1614msgstr "Graf"
84fb5b46 1615
af59614d 1616#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 1617msgid "Chart Properties"
403d7b0b 1618msgstr "Vlastnosti grafu"
84fb5b46
MKG
1619
1620#: share/html/Elements/Submit:102
1621msgid "Check All"
1622msgstr "Označ vše"
1623
1624#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1625msgid "Check Database Connectivity"
1626msgstr "Kontrola připojení k databázi"
1627
1628#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1629msgid "Check Database Credentials"
403d7b0b 1630msgstr "Zkontrolujte databáze pověření"
84fb5b46 1631
af59614d 1632#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:126
84fb5b46
MKG
1633msgid "Check box to delete"
1634msgstr "Zašrtnutím odstraníte"
1635
af59614d 1636#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1637msgid "Check box to revoke right"
1638msgstr "Zatrhněte k odebrání práva"
1639
af59614d
MKG
1640#: share/html/Search/Elements/SelectLinks:59
1641msgid "Child"
1642msgstr ""
1643
1644#: share/html/Elements/AddLinks:83 share/html/Elements/BulkLinks:139 share/html/Elements/BulkLinks:84 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:72 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:433
84fb5b46
MKG
1645msgid "Children"
1646msgstr "Potomci"
1647
1648#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1649msgid "Choose Database Engine"
403d7b0b 1650msgstr "Vyberte Database Engine"
84fb5b46
MKG
1651
1652#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1653#. ($QueueObj->Name)
1654msgid "Choose from Topics for %1"
320f0092 1655msgstr "Vyberte z témat pro %1"
84fb5b46 1656
320f0092 1657#: lib/RT/User.pm:109 share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111 share/html/User/Prefs.html:139
84fb5b46
MKG
1658msgid "City"
1659msgstr "Město"
1660
af59614d 1661#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:76
84fb5b46 1662msgid "Class"
403d7b0b 1663msgstr "Třída"
84fb5b46
MKG
1664
1665#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1666msgid "Class Name"
403d7b0b 1667msgstr "Název třídy"
84fb5b46 1668
af59614d 1669#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:149
84fb5b46
MKG
1670#. ($msg)
1671msgid "Class could not be created: %1"
403d7b0b 1672msgstr "Třída nemohl být vytvořena: %1"
84fb5b46 1673
af59614d 1674#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:71
84fb5b46 1675msgid "Class id"
403d7b0b 1676msgstr "ID třídy"
84fb5b46 1677
af59614d 1678#: lib/RT/Class.pm:322
84fb5b46 1679msgid "Class is already applied Globally"
403d7b0b 1680msgstr "Třída je již uplatňována globálně"
84fb5b46 1681
af59614d 1682#: lib/RT/Class.pm:317
84fb5b46
MKG
1683#. ($queue->Name)
1684msgid "Class is already applied to %1"
403d7b0b 1685msgstr "Třída je již aplikována na %1"
84fb5b46 1686
af59614d 1687#: share/html/Elements/Tabs:169 share/html/Elements/Tabs:421
84fb5b46 1688msgid "Classes"
403d7b0b 1689msgstr "Třídy"
84fb5b46 1690
af59614d 1691#: share/html/Tools/MyDay.html:72 share/html/Widgets/SelectionBox:198
84fb5b46
MKG
1692msgid "Clear"
1693msgstr "Vymazat"
1694
1695#: share/html/Elements/Submit:104
1696msgid "Clear All"
1697msgstr "Odznač vše"
1698
1699#: share/html/Install/Finish.html:52
1700msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1701msgstr "Klikněte níže na \"Dokončit instalaci\" pro dokončení průvodce."
1702
1703#: share/html/Install/Initialize.html:54
1704msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1705msgstr "Klikněte na \"Inicializovat databázi\" pro vytvoření databází RT a vložení výchozích metadat. Může to trvat nějakou chvíli"
1706
af59614d
MKG
1707#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:101
1708msgid "Click to choose a color"
320f0092 1709msgstr "Kliknutím vyberte barvu"
af59614d
MKG
1710
1711#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:375
84fb5b46
MKG
1712msgid "Closed"
1713msgstr "Uzavřen"
1714
af59614d 1715#: share/html/Elements/Tabs:936 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1716msgid "Closed tickets"
1717msgstr "Uzavřené požadavky"
1718
af59614d 1719#: lib/RT/CustomField.pm:144
84fb5b46
MKG
1720msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1721msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat více hodnot"
1722
af59614d 1723#: lib/RT/CustomField.pm:145
84fb5b46
MKG
1724msgid "Combobox: Select or enter one value"
1725msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat jednu hodnotu"
1726
af59614d 1727#: lib/RT/CustomField.pm:146
84fb5b46
MKG
1728msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1729msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
1730
320f0092 1731#: share/html/Elements/ShowTransaction:194 share/html/Elements/Tabs:650 share/html/Search/Elements/EditFormat:74
84fb5b46
MKG
1732msgid "Comment"
1733msgstr "Komentovat"
1734
1735#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1736msgid "Comment Address"
1737msgstr "Adresa pro komentáře"
1738
403d7b0b 1739#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1740msgid "Comment address"
1741msgstr "Adresa pro komentáře"
1742
af59614d 1743#: lib/RT/Queue.pm:131
84fb5b46
MKG
1744msgid "Comment on tickets"
1745msgstr "Komentovat požadavky"
1746
320f0092 1747#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1748msgid "CommentOnTicket"
1749msgstr "Komentovat požadavky"
1750
1751#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1752msgid "Comments"
1753msgstr "Poznámky"
1754
af59614d 1755#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:100 share/html/Ticket/Update.html:77 share/html/m/ticket/reply:93
84fb5b46
MKG
1756msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1757msgstr "Komentář (Neposílá se žadatelům)"
1758
af59614d 1759#: share/html/Admin/Users/Modify.html:209 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:78
84fb5b46
MKG
1760msgid "Comments about this user"
1761msgstr "Poznámky o tomto uživateli"
1762
af59614d 1763#: lib/RT/Transaction.pm:856
84fb5b46
MKG
1764msgid "Comments added"
1765msgstr "Komentáře přidány"
1766
1767#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1768msgid "Commit Stubbed"
1769msgstr "Commit v zárodku"
1770
af59614d 1771#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:54 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:67
84fb5b46
MKG
1772msgid "Condition"
1773msgstr "Podmínka"
1774
af59614d 1775#: lib/RT/Scrip.pm:180 lib/RT/Scrip.pm:752
84fb5b46
MKG
1776#. ($args{'ScripCondition'})
1777#. ($value)
1778msgid "Condition '%1' not found"
1779msgstr "Podmínka '%1' nenalezena"
1780
af59614d 1781#: lib/RT/Scrip.pm:176 lib/RT/Scrip.pm:745
84fb5b46
MKG
1782msgid "Condition is mandatory argument"
1783msgstr "Podmínka je povinným parametrem"
1784
af59614d 1785#: bin/rt-crontool:200
84fb5b46
MKG
1786msgid "Condition matches..."
1787msgstr "Podmínky splněny..."
1788
af59614d 1789#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:79
84fb5b46 1790msgid "Condition, Action and Template"
403d7b0b 1791msgstr "Podmínka, akce a šablona"
84fb5b46
MKG
1792
1793#: share/html/Install/index.html:107
1794#. ($file)
1795msgid "Config file %1 is locked"
1796msgstr "Konfigurační soubor %1 je uzamčen"
1797
af59614d 1798#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1799msgid "Configuration"
1800msgstr "Správa"
1801
af59614d 1802#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:182
84fb5b46
MKG
1803#. ($QueueObj->Name)
1804msgid "Configuration for queue %1"
320f0092 1805msgstr "Konfigurace fronty %1"
84fb5b46 1806
af59614d 1807#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:140
84fb5b46
MKG
1808msgid "Connection succeeded"
1809msgstr "Spojení úspěšně navázáno"
1810
af59614d
MKG
1811#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:67
1812#. (qq[<a href="mailto:$owner">], $owner, '</a>')
1813msgid "Contact your RT administrator via %1email to %2%3."
1814msgstr ""
1815
1816#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:69
1817msgid "Contact your RT administrator."
320f0092 1818msgstr "Kontaktujte vašeho správce RT."
af59614d
MKG
1819
1820#: lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:70 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:589 share/html/Ticket/Forward.html:76 share/html/Ticket/ModifyAll.html:121
84fb5b46
MKG
1821msgid "Content"
1822msgstr "Obsah"
1823
af59614d 1824#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:97
84fb5b46 1825msgid "Content is an invalid IP address"
320f0092 1826msgstr "vložena neplatná IP adresa"
84fb5b46 1827
af59614d 1828#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:111
84fb5b46 1829msgid "Content is an invalid IP address range"
320f0092 1830msgstr "vložen neplatný IP adresní rozsah"
84fb5b46
MKG
1831
1832#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1833msgid "Content-Type"
1834msgstr "Content-Type"
1835
af59614d 1836#: lib/RT/Tickets.pm:140
84fb5b46
MKG
1837msgid "ContentType"
1838msgstr "ContentType"
1839
403d7b0b 1840#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
1841msgid "Correspond address"
1842msgstr "Adresa pro odpovědi"
1843
af59614d 1844#: etc/initialdata:359
84fb5b46
MKG
1845msgid "Correspondence"
1846msgstr "Korespondence"
1847
af59614d 1848#: lib/RT/Transaction.pm:852
84fb5b46
MKG
1849msgid "Correspondence added"
1850msgstr "Korespondence zaznamenána"
1851
af59614d
MKG
1852#: etc/initialdata:367 etc/upgrade/4.1.9/content:68
1853msgid "Correspondence in HTML"
320f0092 1854msgstr "Korespondence v HTML"
af59614d
MKG
1855
1856#: lib/RT/Record.pm:1990 lib/RT/Record.pm:2056
84fb5b46
MKG
1857#. ($msg)
1858#. ($value_msg)
1859msgid "Could not add new custom field value: %1"
1860msgstr "Nelze přidat novou hodnotu uživatelské položky: %1"
1861
af59614d 1862#: lib/RT/Ticket.pm:2043
84fb5b46
MKG
1863#. ($msg)
1864msgid "Could not change owner: %1"
1865msgstr "Nelze změnit vlastníka: %1"
1866
af59614d 1867#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:116
84fb5b46
MKG
1868#. ($msg)
1869msgid "Could not create CustomField: %1"
1870msgstr "Nelze vytvořit uživatelskou položku: %1"
1871
af59614d 1872#: lib/RT/Group.pm:419 lib/RT/Group.pm:426
84fb5b46
MKG
1873msgid "Could not create group"
1874msgstr "Nelze vytvořit skupinu"
1875
af59614d 1876#: share/html/Articles/Article/Search.html:204
84fb5b46
MKG
1877#. ($msg)
1878msgid "Could not create search: %1"
403d7b0b 1879msgstr "Nelze vytvořit vyhledávání: %1"
84fb5b46
MKG
1880
1881#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1882#. ($msg)
1883msgid "Could not create template: %1"
403d7b0b 1884msgstr "Nelze vytvořit šablonu: %1"
84fb5b46 1885
af59614d 1886#: lib/RT/Ticket.pm:260
84fb5b46
MKG
1887msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1888msgstr "Nelze vytvořit požadavek. Nenastavena fronta"
1889
af59614d 1890#: lib/RT/User.pm:192 lib/RT/User.pm:206 lib/RT/User.pm:215 lib/RT/User.pm:224 lib/RT/User.pm:233 lib/RT/User.pm:247 lib/RT/User.pm:257 lib/RT/User.pm:450
84fb5b46
MKG
1891msgid "Could not create user"
1892msgstr "Nelze vytvořit uživatele"
1893
af59614d 1894#: share/html/Articles/Article/Search.html:244
84fb5b46
MKG
1895#. ($searchname, $msg)
1896msgid "Could not delete search %1: %2"
403d7b0b 1897msgstr "Nelze odstranit vyhledávací %1: %2"
84fb5b46 1898
af59614d
MKG
1899#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:397
1900#. ($name)
1901msgid "Could not find group '%1'"
320f0092 1902msgstr "Nemůžu najít skupinu '%1'"
af59614d
MKG
1903
1904#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1905msgid "Could not find or create that user"
1906msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt nebo vytvořit"
1907
af59614d
MKG
1908#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:387
1909#. ($name)
1910msgid "Could not find or create user '%1'"
320f0092 1911msgstr "Nemůžu najít nebo vytvořit uživatele '%1'"
af59614d
MKG
1912
1913#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 1914msgid "Could not find that principal"
320f0092 1915msgstr "Nelze nalézt tohoto uživatele"
84fb5b46 1916
af59614d 1917#: lib/RT/SharedSetting.pm:244
84fb5b46
MKG
1918#. ($self->ObjectName)
1919msgid "Could not load %1 attribute"
1920msgstr "Nelze nahrát atribut %1"
1921
1922#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1923msgid "Could not load Class %1"
320f0092 1924msgstr "Nelze načíst třídu %1"
84fb5b46
MKG
1925
1926#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1927#. ($id)
1928msgid "Could not load CustomField %1"
1929msgstr "Nelze nahrát uživatelskou položku %1"
1930
1931#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1932msgid "Could not load group"
1933msgstr "Nelze načíst skupinu"
1934
af59614d 1935#: lib/RT/SharedSetting.pm:127
84fb5b46
MKG
1936#. ($privacy)
1937msgid "Could not load object for %1"
1938msgstr "Nelze nahrát objekt pro %1"
1939
af59614d
MKG
1940#: share/html/Admin/Scrips/Objects.html:126
1941#. ($id)
1942msgid "Could not load scrip #%1"
403d7b0b
MKG
1943msgstr ""
1944
af59614d
MKG
1945#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:473
1946#. ($args{User})
1947msgid "Could not load user '%1'"
403d7b0b
MKG
1948msgstr ""
1949
af59614d
MKG
1950#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:426
1951#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
1952msgid "Could not make %1 a %2"
403d7b0b
MKG
1953msgstr ""
1954
320f0092
MKG
1955#: NOT FOUND IN SOURCE
1956msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
1957msgstr "Nepodařilo se uživatele/skupinu %1 přiřadit jako %2 pro tuto frontu"
1958
1959#: NOT FOUND IN SOURCE
1960msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
1961msgstr "Nepodařilo se uživatele/skupinu %1 přiřadit jako %2 pro tento požadavek"
1962
af59614d
MKG
1963#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:501
1964#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
1965msgid "Could not remove %1 as a %2"
403d7b0b
MKG
1966msgstr ""
1967
320f0092
MKG
1968#: NOT FOUND IN SOURCE
1969msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
1970msgstr "Nepodařilo se smazat uživatele/skupinu %1 z %2 pro tuto frontu"
1971
1972#: NOT FOUND IN SOURCE
1973msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
1974msgstr "Nepodařilo se smazat uživatele/skupinu %1 z %2 pro tento požadavek"
1975
af59614d 1976#: lib/RT/User.pm:144
84fb5b46
MKG
1977msgid "Could not set user info"
1978msgstr "Nelze nastavit uživatelské informace"
1979
af59614d
MKG
1980#: lib/RT/Group.pm:1106
1981#. ($col, $msg)
1982msgid "Could not update column %1: %2"
320f0092 1983msgstr "Nemůžu upravit sloupec %1: %2"
af59614d
MKG
1984
1985#: lib/RT/Record/AddAndSort.pm:200
1986msgid "Couldn't add as it's global already"
1987msgstr ""
1988
1989#: lib/RT/Transaction.pm:166
84fb5b46
MKG
1990msgid "Couldn't add attachment"
1991msgstr "Nelze přidat přílohu"
1992
af59614d 1993#: lib/RT/Group.pm:1080
84fb5b46
MKG
1994msgid "Couldn't add member to group"
1995msgstr "Do skupiny nelze přidat člena"
1996
af59614d 1997#: lib/RT/Scrip.pm:713
84fb5b46
MKG
1998#. ($method, $code, $error)
1999msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
2000msgstr ""
2001
af59614d 2002#: lib/RT/Template.pm:815
84fb5b46
MKG
2003#. ($fi_text, $error)
2004msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
2005msgstr ""
2006
af59614d 2007#: lib/RT/Record.pm:2066 lib/RT/Record.pm:2116
84fb5b46
MKG
2008#. ($Msg)
2009#. ($msg)
2010msgid "Couldn't create a transaction: %1"
2011msgstr "Nelze vytvořit transakci: %1"
2012
af59614d 2013#: lib/RT/CustomField.pm:1586
84fb5b46
MKG
2014#. ($msg)
2015msgid "Couldn't create record: %1"
403d7b0b 2016msgstr "Nelze vytvořit záznam: %1"
84fb5b46
MKG
2017
2018#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
2019#. ($id, $msg)
2020msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
2021msgstr "Nelze smazat řídící panel %1: %2"
2022
af59614d 2023#: lib/RT/Record.pm:971
84fb5b46
MKG
2024msgid "Couldn't find row"
2025msgstr "Nemohu nalézt řádek"
2026
af59614d 2027#: bin/rt-crontool:171
84fb5b46
MKG
2028msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
2029msgstr ""
2030
af59614d 2031#: lib/RT/Group.pm:1054
84fb5b46 2032msgid "Couldn't find that principal"
320f0092 2033msgstr "Nelze nalézt zadaného uživatele či zadanou skupinu"
84fb5b46 2034
af59614d 2035#: lib/RT/CustomField.pm:546
84fb5b46
MKG
2036msgid "Couldn't find that value"
2037msgstr "Tuto hodnotu nelze nalézt"
2038
af59614d
MKG
2039#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:56
2040#. ($protocol)
2041msgid "Couldn't get %1 keys information"
2042msgstr ""
2043
84fb5b46
MKG
2044#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
2045#. ($id)
2046msgid "Couldn't load Class %1"
2047msgstr "Nelze načíst třídu %1"
2048
af59614d 2049#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:112 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
84fb5b46
MKG
2050#. ($cf_id)
2051msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
2052msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku #%1"
2053
403d7b0b 2054#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
2055#. ($cf_id)
2056msgid "Couldn't load CustomField #%1"
320f0092 2057msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku #%1"
84fb5b46
MKG
2058
2059#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2060#. ($id)
2061msgid "Couldn't load CustomField %1"
2062msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku %1"
2063
af59614d
MKG
2064#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:291
2065#. (blessed($self), $self->Id)
2066msgid "Couldn't load copy of %1 #%2"
2067msgstr ""
2068
2069#: lib/RT/Ticket.pm:1087
84fb5b46
MKG
2070#. ($self->Id)
2071msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2072msgstr "Nelze načíst kopii požadavku #%1."
2073
af59614d 2074#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:81 share/html/Dashboards/Render.html:100 share/html/Dashboards/Subscription.html:201
84fb5b46
MKG
2075#. ($id, $msg)
2076msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2077msgstr "Nelze načíst řídící panel %1: %2"
2078
af59614d 2079#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:100 share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:110
84fb5b46
MKG
2080#. ($gid)
2081msgid "Couldn't load group #%1"
2082msgstr "Nelze načíst skupinu #%1"
2083
2084#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2085#. ($id)
2086msgid "Couldn't load group %1"
2087msgstr "Skupinu %1 nelze načíst"
2088
af59614d 2089#: lib/RT/Link.pm:267
84fb5b46
MKG
2090msgid "Couldn't load link"
2091msgstr "Vazbu nelze načíst"
2092
af59614d 2093#: lib/RT/Link.pm:240
c36a7e1d
MKG
2094#. ($msg)
2095msgid "Couldn't load link: %1"
320f0092 2096msgstr "Nemohu načíst link: %1"
c36a7e1d 2097
84fb5b46
MKG
2098#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2099#. ($id)
2100msgid "Couldn't load object %1"
2101msgstr "Nelze nahrát objekt %1"
2102
af59614d 2103#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:560
84fb5b46
MKG
2104#. ($msg)
2105msgid "Couldn't load or create user: %1"
2106msgstr "Nelze načíst nebo vytvořit uživatele: %1"
2107
af59614d
MKG
2108#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:89
2109#. ($id)
2110msgid "Couldn't load principal #%1"
2111msgstr ""
2112
2113#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:545
2114#. ($msg)
2115msgid "Couldn't load principal: %1"
2116msgstr ""
2117
84fb5b46
MKG
2118#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2119#. ($id)
2120msgid "Couldn't load queue"
2121msgstr "Frontu nelze načíst"
2122
af59614d 2123#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:107
84fb5b46
MKG
2124#. ($id)
2125msgid "Couldn't load queue #%1"
2126msgstr "Nelze načíst frontu #%1"
2127
af59614d
MKG
2128#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72 share/html/Admin/Scrips/Create.html:99
2129#. ($Queue)
84fb5b46
MKG
2130#. ($id)
2131msgid "Couldn't load queue %1"
2132msgstr "Frontu %1 nelze načíst"
2133
af59614d 2134#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:177
84fb5b46
MKG
2135#. ($Name)
2136msgid "Couldn't load queue '%1'"
2137msgstr "Frontu '%1' nelze načíst"
2138
af59614d 2139#: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:103
84fb5b46
MKG
2140#. ($id)
2141msgid "Couldn't load scrip #%1"
2142msgstr "Nelze načíst scrip #%1"
2143
2144#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2145#. ($id)
2146msgid "Couldn't load template #%1"
403d7b0b 2147msgstr "Nelze načíst šablonu #%1"
84fb5b46 2148
320f0092 2149#: lib/RT/Interface/Web.pm:2529
84fb5b46
MKG
2150msgid "Couldn't load the specified principal"
2151msgstr ""
2152
af59614d 2153#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:404
84fb5b46
MKG
2154#. ($id)
2155msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2156msgstr "Požadavek '%1' nelze načíst"
2157
af59614d 2158#: lib/RT/Article.pm:496
84fb5b46
MKG
2159msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2160msgstr ""
2161
af59614d 2162#: share/html/Ticket/Crypt.html:71 share/html/Ticket/Forward.html:104
84fb5b46
MKG
2163#. ($QuoteTransaction)
2164#. ($id)
2165msgid "Couldn't load transaction #%1"
320f0092 2166msgstr "Nelze načíst transakci #%1"
84fb5b46 2167
403d7b0b 2168#: share/html/User/Prefs.html:215
84fb5b46 2169msgid "Couldn't load user"
320f0092 2170msgstr "Nemohu načíst uživatele"
84fb5b46 2171
af59614d 2172#: share/html/Admin/Users/Keys.html:95 share/html/User/Prefs.html:211
84fb5b46
MKG
2173#. ($id)
2174msgid "Couldn't load user #%1"
2175msgstr "Nelze načíst uživatele #%1"
2176
403d7b0b 2177#: share/html/User/Prefs.html:209
84fb5b46
MKG
2178#. ($id, $Name)
2179msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
320f0092 2180msgstr "Nomohu načíst uživatele #%1 či uživatele '%2'"
84fb5b46 2181
403d7b0b 2182#: share/html/User/Prefs.html:213
84fb5b46
MKG
2183#. ($Name)
2184msgid "Couldn't load user '%1'"
320f0092 2185msgstr "Nemohu načíst uživatele '%1'"
84fb5b46 2186
af59614d 2187#: lib/RT/Link.pm:229
c36a7e1d
MKG
2188#. ($args{Base})
2189msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2190msgstr ""
2191
af59614d 2192#: lib/RT/Link.pm:233
c36a7e1d
MKG
2193#. ($args{Target})
2194msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2195msgstr ""
2196
af59614d 2197#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2198msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2199msgstr "Z řetězce '%1' nelze zjistit adresu"
2200
af59614d
MKG
2201#: lib/RT/Group.pm:1088
2202#. ($msg)
2203msgid "Couldn't remove previous member: %1"
2204msgstr ""
2205
2206#: lib/RT/Attachment.pm:834
84fb5b46
MKG
2207#. ($msg)
2208msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2209msgstr "Nelze nahradit obsah dešifrovanými daty: %1"
2210
af59614d 2211#: lib/RT/Attachment.pm:783
84fb5b46
MKG
2212#. ($msg)
2213msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2214msgstr "Nelze nahradit obsah zašifrovanými daty: %1"
2215
af59614d 2216#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2217msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2218msgstr "Nelze přeložit '%1' do URI."
2219
af59614d
MKG
2220#: lib/RT/Record.pm:1351 lib/RT/Record.pm:1488
2221#. ($remote_link)
2222msgid "Couldn't resolve '%1' into a link."
2223msgstr ""
2224
2225#: lib/RT/Link.pm:155
84fb5b46
MKG
2226#. ($args{'Base'})
2227msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2228msgstr "Nelze přeložit zdroj '%1' do URI."
2229
af59614d 2230#: lib/RT/Link.pm:162
84fb5b46
MKG
2231#. ($args{'Target'})
2232msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2233msgstr "Nelze přeložit cíl '%1' do URI."
2234
af59614d 2235#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2236msgid "Couldn't send email"
2237msgstr "Nelze odeslat mail"
2238
af59614d
MKG
2239#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:609
2240#. ($role, $msg)
84fb5b46
MKG
2241msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2242msgstr ""
2243
af59614d 2244#: lib/RT/User.pm:1836
84fb5b46
MKG
2245msgid "Couldn't set private key"
2246msgstr ""
2247
af59614d 2248#: lib/RT/User.pm:1820
84fb5b46
MKG
2249msgid "Couldn't unset private key"
2250msgstr ""
2251
320f0092 2252#: lib/RT/User.pm:110 share/html/Admin/Users/Modify.html:163 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:151
84fb5b46
MKG
2253msgid "Country"
2254msgstr "Země"
2255
af59614d 2256#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:128 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:156 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:87 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:91 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Scrips/Create.html:73 share/html/Admin/Scrips/Create.html:80 share/html/Admin/Users/Modify.html:224 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:54 share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:130 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:275 share/html/Elements/Tabs:294 share/html/Elements/Tabs:298 share/html/Elements/Tabs:388 share/html/Elements/Tabs:394 share/html/Elements/Tabs:397 share/html/Elements/Tabs:405 share/html/Elements/Tabs:411 share/html/Elements/Tabs:423 share/html/Elements/Tabs:434 share/html/Elements/Tabs:506 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/Ticket/Create.html:289 share/html/m/ticket/create:235 share/html/m/ticket/create:408
84fb5b46
MKG
2257msgid "Create"
2258msgstr "Vytvořit"
2259
af59614d 2260#: etc/initialdata:94
84fb5b46
MKG
2261msgid "Create Tickets"
2262msgstr "Vytvořit požadavky"
2263
af59614d 2264#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:140 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:160
84fb5b46 2265msgid "Create a Class"
403d7b0b 2266msgstr "Vytvoření třídy"
84fb5b46 2267
af59614d 2268#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:167 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:185 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:99
84fb5b46
MKG
2269msgid "Create a CustomField"
2270msgstr "Vytvořit uživatelskou položku"
2271
2272#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2273#. ($QueueObj->Name())
2274msgid "Create a CustomField for queue %1"
2275msgstr "Vytvoření uživatelské položky pro frontu %1"
2276
af59614d
MKG
2277#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:107
2278msgid "Create a global scrip"
2279msgstr ""
2280
2281#: share/html/Articles/Article/Edit.html:128 share/html/Articles/Article/Edit.html:190
84fb5b46 2282msgid "Create a new article"
403d7b0b 2283msgstr "Vytvořit nový článek"
84fb5b46
MKG
2284
2285#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2286msgid "Create a new article in"
320f0092 2287msgstr "Vytvořit článek ve třídě:"
84fb5b46
MKG
2288
2289#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2290msgid "Create a new dashboard"
2291msgstr "Vytvořit nový řídící panel"
2292
af59614d 2293#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:103 share/html/Admin/Groups/Modify.html:123
84fb5b46
MKG
2294msgid "Create a new group"
2295msgstr "Vytvořit novou skupinu"
2296
84fb5b46
MKG
2297#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2298#. ($QueueObj->Name)
2299msgid "Create a new template for queue %1"
403d7b0b 2300msgstr "Vytvoření nové šablony pro frontu %1"
84fb5b46 2301
af59614d 2302#: share/html/Ticket/Create.html:365
84fb5b46
MKG
2303msgid "Create a new ticket"
2304msgstr "Vytvoření nového požadavku"
2305
af59614d 2306#: share/html/Admin/Users/Modify.html:238 share/html/Admin/Users/Modify.html:294
84fb5b46
MKG
2307msgid "Create a new user"
2308msgstr "Vytvořit nového uživatele"
2309
af59614d 2310#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:227
84fb5b46
MKG
2311msgid "Create a queue"
2312msgstr "Vytvořit frontu"
2313
af59614d
MKG
2314#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:105
2315#. ($queue_obj->Name)
2316msgid "Create a scrip and add to queue %1"
2317msgstr ""
2318
2319#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 2320msgid "Create a scrip for queue %1"
320f0092 2321msgstr "Vytvořit scrip pro frontu %1"
84fb5b46
MKG
2322
2323#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2324msgid "Create a template"
403d7b0b 2325msgstr "Vytvořit šablonu"
84fb5b46 2326
af59614d 2327#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
2328msgid "Create a ticket"
2329msgstr "Vytvořit požadavek"
2330
af59614d
MKG
2331#: share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:50
2332msgid "Create a ticket with this user as the Requestor in Queue"
2333msgstr ""
2334
84fb5b46
MKG
2335#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2336msgid "Create an article"
403d7b0b 2337msgstr "Vytvořit článek"
84fb5b46 2338
af59614d 2339#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48
84fb5b46 2340msgid "Create an article in class..."
320f0092 2341msgstr "Vytvořit článek ve třídě..."
84fb5b46 2342
af59614d 2343#: lib/RT/Class.pm:88
84fb5b46 2344msgid "Create articles in this class"
403d7b0b 2345msgstr "Vytvořit článek v téhle tříde"
84fb5b46 2346
af59614d 2347#: lib/RT/Group.pm:95
84fb5b46 2348msgid "Create group dashboards"
403d7b0b 2349msgstr "Vytvořit skupinu řídicích panelů"
84fb5b46 2350
af59614d 2351#: etc/initialdata:96
84fb5b46 2352msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
403d7b0b 2353msgstr "Vytvářet požadavky podle téhto scripu šablony"
84fb5b46 2354
af59614d 2355#: lib/RT/Dashboard.pm:86
84fb5b46
MKG
2356msgid "Create personal dashboards"
2357msgstr "Vytvořit osobní řídící panely"
2358
af59614d 2359#: lib/RT/Dashboard.pm:81
84fb5b46
MKG
2360msgid "Create system dashboards"
2361msgstr "Vytvořit systémové řídící panely"
2362
af59614d 2363#: share/html/SelfService/Create.html:113
84fb5b46
MKG
2364msgid "Create ticket"
2365msgstr "Vytvořit požadavek"
2366
af59614d 2367#: lib/RT/Queue.pm:129
84fb5b46 2368msgid "Create tickets"
403d7b0b 2369msgstr "Vytvořit požadavky"
84fb5b46 2370
af59614d 2371#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2372msgid "Create tickets offline"
2373msgstr "Vytvoření požadavků offline"
2374
af59614d 2375#: lib/RT/Class.pm:98 lib/RT/Queue.pm:112
84fb5b46 2376msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
320f0092 2377msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat položky seznamu přístupových práv"
84fb5b46 2378
af59614d 2379#: lib/RT/CustomField.pm:214
84fb5b46 2380msgid "Create, modify and delete custom fields"
320f0092 2381msgstr "Vytvářet, upravoat a mazat uživatelské položky"
84fb5b46 2382
af59614d 2383#: lib/RT/CustomField.pm:215
84fb5b46 2384msgid "Create, modify and delete custom fields values"
320f0092 2385msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat hodnoty uživatelských položek"
84fb5b46 2386
af59614d 2387#: lib/RT/Queue.pm:110
84fb5b46 2388msgid "Create, modify and delete queue"
403d7b0b 2389msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat frontu"
84fb5b46 2390
af59614d 2391#: lib/RT/Group.pm:91
84fb5b46 2392msgid "Create, modify and delete saved searches"
320f0092 2393msgstr "Vytvářet, upravovat a rušit uložené dotazy"
84fb5b46 2394
af59614d 2395#: lib/RT/System.pm:85
84fb5b46 2396msgid "Create, modify and delete users"
403d7b0b 2397msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat uživatele"
84fb5b46 2398
320f0092 2399#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 2400msgid "CreateArticle"
320f0092 2401msgstr "Vytvořit článek"
84fb5b46 2402
320f0092 2403#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2404msgid "CreateDashboard"
2405msgstr "Vytvořit řídící panel"
2406
320f0092 2407#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2408msgid "CreateGroupDashboard"
2409msgstr "Vytvořit řídící panel skupiny"
2410
320f0092 2411#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2412msgid "CreateOwnDashboard"
2413msgstr "Vytvořit vlastní řídící panel"
2414
320f0092 2415#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2416msgid "CreateSavedSearch"
2417msgstr "Vytvořit uložený dotaz"
2418
320f0092 2419#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2420msgid "CreateTicket"
2421msgstr "Vytvořit požadavek"
2422
320f0092 2423#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:73 lib/RT/Tickets.pm:137 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:71 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:69 share/html/Elements/ColumnMap:74 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:350
84fb5b46
MKG
2424msgid "Created"
2425msgstr "Vytvořeno"
2426
320f0092 2427#: share/html/Elements/ColumnMap:79
84fb5b46
MKG
2428msgid "Created By"
2429msgstr "Kým vytvořeno"
2430
af59614d 2431#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:189 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:120
84fb5b46
MKG
2432#. ($CustomFieldObj->Name)
2433#. ($CustomFieldObj->Name())
2434msgid "Created CustomField %1"
2435msgstr "Uživatelská položka %1 vytvořena"
2436
2437#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2438msgid "Created by"
403d7b0b 2439msgstr "Vytvořil"
84fb5b46 2440
af59614d 2441#: share/html/Articles/Article/Search.html:200
84fb5b46
MKG
2442#. ($search->Name)
2443msgid "Created search %1"
320f0092 2444msgstr "Vytvořen dotaz %1"
84fb5b46 2445
84fb5b46
MKG
2446#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2447msgid "CreatedBy"
2448msgstr "Kým vytvořeno"
2449
2450#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2451msgid "CreatedRelative"
320f0092 2452msgstr "Vytvořeno před"
84fb5b46 2453
af59614d 2454#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2455msgid "Creator"
2456msgstr "Tvůrce"
2457
403d7b0b 2458#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2459msgid "Cryptography"
2460msgstr "Šifrování"
2461
af59614d
MKG
2462#: lib/RT/Attachment.pm:740 lib/RT/Attachment.pm:800
2463msgid "Cryptography is disabled"
2464msgstr ""
2465
2466#: share/html/Elements/BulkLinks:51 share/html/Elements/EditLinks:51
84fb5b46
MKG
2467msgid "Current Links"
2468msgstr "Aktuální relace"
2469
af59614d 2470#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2471msgid "Current Scrips"
2472msgstr "Aktuální scripy"
2473
af59614d 2474#: share/html/Elements/Tabs:796
84fb5b46 2475msgid "Current Search"
403d7b0b 2476msgstr "Současné hledání"
84fb5b46
MKG
2477
2478#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2479msgid "Current members"
2480msgstr "Aktuální členové"
2481
af59614d 2482#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2483msgid "Current rights"
2484msgstr "Aktuální práva"
2485
2486#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2487msgid "Current search"
2488msgstr "Aktuální dotaz"
2489
2490#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2491msgid "Current watchers"
2492msgstr "Aktuální pozorovatelé"
2493
320f0092
MKG
2494#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:108
2495msgid "Custom CSS (Advanced)"
2496msgstr ""
2497
af59614d 2498#: share/html/Elements/EditCustomFieldCustomGroupings:50 share/html/Elements/ShowCustomFieldCustomGroupings:51 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:183 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:300 share/html/Elements/Tabs:427 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:252
84fb5b46
MKG
2499msgid "Custom Fields"
2500msgstr "Uživatelské položky"
2501
2502#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2503#. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2504msgid "Custom Fields for %1"
2505msgstr "Uživatelské položky pro %1"
2506
2507#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2508#. ($Object->Name)
2509msgid "Custom Fields for queue %1"
320f0092 2510msgstr "Uživatelské položky pro frontu %1"
84fb5b46 2511
af59614d 2512#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2513msgid "Custom action cleanup code"
2514msgstr "Čistící kód uživatelské akce"
2515
af59614d
MKG
2516#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:73
2517msgid "Custom action commit code"
2518msgstr ""
2519
2520#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:72
84fb5b46
MKG
2521msgid "Custom action preparation code"
2522msgstr "Přípravný kód uživatelské akce"
2523
af59614d 2524#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:71
84fb5b46
MKG
2525msgid "Custom condition"
2526msgstr "Uživatelská podmínka"
2527
2528#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2529#. ($MoveCustomFieldDown)
2530#. ($MoveCustomFieldUp)
2531msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
320f0092 2532msgstr "Uživatelská položka #%1 není aplikována na tento objekt"
84fb5b46 2533
af59614d 2534#: lib/RT/Tickets.pm:2184
84fb5b46
MKG
2535#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2536msgid "Custom field %1 %2 %3"
2537msgstr "Uživatelská položka %1 %2 %3"
2538
af59614d 2539#: lib/RT/Record.pm:1908
403d7b0b 2540#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
84fb5b46
MKG
2541msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2542msgstr "Uživatelská položka %1 se nevztahuje k tomuto objektu"
2543
af59614d 2544#: lib/RT/Tickets.pm:2178
84fb5b46
MKG
2545#. ($CF->Name)
2546msgid "Custom field %1 has a value."
2547msgstr "Uživatelská položka %1 má hodnotu."
2548
af59614d 2549#: lib/RT/Tickets.pm:2174
84fb5b46
MKG
2550#. ($CF->Name)
2551msgid "Custom field %1 has no value."
2552msgstr "Uživatelská položka %1 nemá hodnotu."
2553
af59614d 2554#: lib/RT/Record.pm:1897 lib/RT/Record.pm:2097
84fb5b46
MKG
2555#. ($args{'Field'})
2556msgid "Custom field %1 not found"
2557msgstr "Uživatelská položka %1 nenalezena"
2558
af59614d 2559#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2560msgid "Custom field '%1'"
2561msgstr "Uživatelská položka '%1'"
2562
320f0092
MKG
2563#: NOT FOUND IN SOURCE
2564msgid "Custom field is already applied to the object"
2565msgstr "Uživatelská položka je již aplikována na tento objekt"
2566
af59614d 2567#: lib/RT/CustomField.pm:1695
84fb5b46
MKG
2568#. ($args{'Content'}, $self->Name)
2569msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2570msgstr "Hodnota %1 nemůže být nalezena v uživatelské položce %2"
2571
af59614d 2572#: lib/RT/CustomField.pm:554
84fb5b46
MKG
2573msgid "Custom field value could not be deleted"
2574msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být smazána"
2575
af59614d 2576#: lib/RT/CustomField.pm:1707
84fb5b46
MKG
2577msgid "Custom field value could not be found"
2578msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být nalezena"
2579
af59614d 2580#: lib/RT/CustomField.pm:1709 lib/RT/CustomField.pm:556
84fb5b46
MKG
2581msgid "Custom field value deleted"
2582msgstr "Hodnota uživatelské položky smazána"
2583
af59614d 2584#: lib/RT/Tickets.pm:152 lib/RT/Transaction.pm:860 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
84fb5b46
MKG
2585msgid "CustomField"
2586msgstr "Uživatelská položka"
2587
af59614d 2588#: lib/RT/Tickets.pm:151
84fb5b46
MKG
2589msgid "CustomFieldValue"
2590msgstr "Hodnota uživatelské položky"
2591
af59614d 2592#: share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:74 share/html/Prefs/MyRT.html:81 share/html/Prefs/Quicksearch.html:79 share/html/Prefs/Search.html:73
84fb5b46
MKG
2593msgid "Customize"
2594msgstr "Upravit"
2595
2596#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2597msgid "Customize Basics"
2598msgstr "Úprava základních údajů"
2599
84fb5b46
MKG
2600#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2601msgid "Customize Email Addresses"
2602msgstr "Úprava emailových adres"
2603
2604#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2605msgid "Customize Email Configuration"
2606msgstr "Úprava konfigurace emailu"
2607
af59614d
MKG
2608#: share/html/Elements/Tabs:212
2609msgid "Customize dashboards in menu"
2610msgstr ""
2611
320f0092
MKG
2612#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:76
2613msgid "Customize the RT theme"
2614msgstr ""
2615
af59614d 2616#: share/html/Elements/Tabs:233
84fb5b46 2617msgid "Customize the look of your RT"
320f0092 2618msgstr "Upravit vzhled RT"
84fb5b46 2619
403d7b0b 2620#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2621msgid "DBA password"
2622msgstr "Heslo DBA"
2623
403d7b0b 2624#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2625msgid "DBA username"
2626msgstr "Uživatelské jméno DBA"
2627
af59614d 2628#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:329
84fb5b46 2629msgid "Daily"
403d7b0b 2630msgstr "Denní"
84fb5b46 2631
af59614d 2632#: lib/RT/Config.pm:514
84fb5b46
MKG
2633msgid "Daily digest"
2634msgstr "Denní přehled"
2635
af59614d 2636#: share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
84fb5b46
MKG
2637msgid "Dashboard"
2638msgstr "Řídící panel"
2639
af59614d
MKG
2640#: share/html/Dashboards/Modify.html:143
2641#. ($Dashboard->Name, $msg)
2642msgid "Dashboard %1 could not be updated: %2"
2643msgstr ""
2644
2645#: share/html/Dashboards/Modify.html:140
2646#. ($Dashboard->Name)
2647msgid "Dashboard %1 updated"
2648msgstr ""
2649
84fb5b46
MKG
2650#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2651#. ($msg)
2652msgid "Dashboard could not be created: %1"
2653msgstr "Řídící panel nemůže být vytvořen: %1"
2654
af59614d 2655#: share/html/Dashboards/Queries.html:261
84fb5b46
MKG
2656#. ($msg)
2657msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2658msgstr "Řídící panel nemůže být aktualizován: %1"
2659
af59614d 2660#: share/html/Dashboards/Queries.html:258
84fb5b46
MKG
2661msgid "Dashboard updated"
2662msgstr "Řídící panel aktualizován"
2663
320f0092 2664#: etc/RT_Config.pm:1237 etc/initialdata:875 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
84fb5b46
MKG
2665msgid "Dashboards"
2666msgstr "Řídící panely"
2667
af59614d
MKG
2668#: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:48 share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:54 share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:62 share/html/Elements/Tabs:211 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:57
2669msgid "Dashboards in menu"
2670msgstr ""
2671
2672#: share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:71
2673#. ($UserObj->Name)
2674msgid "Dashboards in menu for the user %1"
2675msgstr ""
2676
84fb5b46
MKG
2677#: lib/RT/Installer.pm:78
2678msgid "Database host"
2679msgstr "Adresa databázového serveru"
2680
2681#: lib/RT/Installer.pm:96
2682msgid "Database name"
2683msgstr "Jméno databáze"
2684
403d7b0b 2685#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2686msgid "Database password for RT"
2687msgstr "Databázové heslo pro RT"
2688
2689#: lib/RT/Installer.pm:87
2690msgid "Database port"
2691msgstr "Port databázového serveru"
2692
2693#: lib/RT/Installer.pm:60
2694msgid "Database type"
2695msgstr "Typ databáze"
2696
403d7b0b 2697#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
2698msgid "Database username for RT"
2699msgstr "Databázové uživatelské jméno pro RT"
2700
af59614d
MKG
2701#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:56
2702msgid "Date"
2703msgstr ""
2704
2705#: lib/RT/Config.pm:463
84fb5b46
MKG
2706msgid "Date format"
2707msgstr "Formát datumu"
2708
320f0092 2709#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:633 share/html/SelfService/Display.html:72 share/html/Ticket/Create.html:253 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:84 share/html/Ticket/ModifyAll.html:68 share/html/m/ticket/create:377 share/html/m/ticket/show:344
84fb5b46 2710msgid "Dates"
403d7b0b 2711msgstr "Termíny"
84fb5b46
MKG
2712
2713#: lib/RT/Date.pm:102
2714msgid "Dec"
2715msgstr "pro"
2716
af59614d 2717#: share/html/Ticket/Crypt.html:58
84fb5b46
MKG
2718msgid "Decrypt"
2719msgstr "Dešifrovat"
2720
af59614d
MKG
2721#: lib/RT/Attachment.pm:829
2722msgid "Decryption error; contact the administrator"
2723msgstr ""
2724
2725#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 2726msgid "Default Autoresponse template"
403d7b0b 2727msgstr "Implicitní šablona automatické odpovědi"
84fb5b46 2728
af59614d 2729#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2730msgid "Default Queue"
2731msgstr "Implicitní fronta"
2732
af59614d 2733#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2734msgid "Default Requestor"
2735msgstr "Implicitní žadatel"
2736
af59614d 2737#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 2738msgid "Default admin comment template"
403d7b0b 2739msgstr "Implicitní šablona administrativního komentáře"
84fb5b46 2740
af59614d 2741#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 2742msgid "Default admin correspondence template"
403d7b0b 2743msgstr "Implicitní šablona administrativní korespondence"
84fb5b46 2744
af59614d 2745#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 2746msgid "Default correspondence template"
403d7b0b 2747msgstr "Implicitní korespondenční šablona"
84fb5b46 2748
af59614d 2749#: lib/RT/Config.pm:150
84fb5b46
MKG
2750msgid "Default queue"
2751msgstr "Implicitní fronta"
2752
af59614d
MKG
2753#: etc/initialdata:404 etc/upgrade/4.1.16/content:7
2754msgid "Default reminder template"
2755msgstr ""
2756
2757#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 2758msgid "Default transaction template"
403d7b0b 2759msgstr "Implicitní transakční šablona"
84fb5b46
MKG
2760
2761#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2762#. ($DefaultValue)
2763msgid "Default: %1"
2764msgstr "Implicitně: %1"
2765
af59614d 2766#: lib/RT/Transaction.pm:731
84fb5b46 2767msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
403d7b0b 2768msgstr "Implicitně: %1/%2 změneno z %3 na %4"
84fb5b46
MKG
2769
2770#: lib/RT/Date.pm:116
2771msgid "DefaultFormat"
2772msgstr ""
2773
320f0092 2774#: etc/RT_Config.pm:2771 etc/RT_Config.pm:2847 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:60 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:864 share/html/Elements/Tabs:889 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:196
84fb5b46
MKG
2775msgid "Delete"
2776msgstr "Smazat"
2777
2778#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2779msgid "Delete Template"
320f0092 2780msgstr "Smazat šablonu"
84fb5b46
MKG
2781
2782#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2783#. ($ArticleObj->Id)
2784msgid "Delete article #%1"
320f0092 2785msgstr "Smazat článek #%1"
84fb5b46 2786
af59614d 2787#: lib/RT/Class.pm:99
84fb5b46 2788msgid "Delete articles in this class"
320f0092 2789msgstr "Smazat články v této třídě"
84fb5b46 2790
af59614d 2791#: lib/RT/SharedSetting.pm:287
84fb5b46
MKG
2792#. ($msg)
2793msgid "Delete failed: %1"
2794msgstr "Nelze smazat: %1"
2795
af59614d 2796#: lib/RT/Group.pm:97
84fb5b46 2797msgid "Delete group dashboards"
320f0092 2798msgstr "Smazat řídící panel skupiny"
84fb5b46 2799
320f0092 2800#: lib/RT/Ticket.pm:2397 lib/RT/Ticket.pm:2397
84fb5b46 2801msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
320f0092 2802msgstr "Operace smazání není povolena v konfiguraci životního cyklu"
84fb5b46 2803
af59614d 2804#: lib/RT/Dashboard.pm:88
84fb5b46
MKG
2805msgid "Delete personal dashboards"
2806msgstr "Smazat osobní řídící panely"
2807
af59614d 2808#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2809msgid "Delete selected scrips"
2810msgstr "Smazat vybrané scripy"
2811
af59614d 2812#: lib/RT/Dashboard.pm:83
84fb5b46
MKG
2813msgid "Delete system dashboards"
2814msgstr "Smazat systémové řídící panely"
2815
af59614d 2816#: lib/RT/Queue.pm:134
84fb5b46
MKG
2817msgid "Delete tickets"
2818msgstr "Smazat požadavky"
2819
af59614d 2820#: share/html/Elements/BulkCustomFields:53
84fb5b46
MKG
2821msgid "Delete values"
2822msgstr "Smazat hodnoty"
2823
320f0092 2824#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46 2825msgid "DeleteArticle"
320f0092 2826msgstr "Smazat článek"
84fb5b46 2827
320f0092 2828#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2829msgid "DeleteDashboard"
2830msgstr "Smazat řídící panel"
2831
320f0092 2832#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2833msgid "DeleteGroupDashboard"
2834msgstr "Smazat řídící panel skupiny"
2835
320f0092 2836#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2837msgid "DeleteOwnDashboard"
2838msgstr "Smazat vlastní řídící panel"
2839
320f0092 2840#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2841msgid "DeleteTicket"
2842msgstr "Smazat požadavek"
2843
af59614d 2844#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
84fb5b46
MKG
2845#. ($self->ObjectName)
2846msgid "Deleted %1"
2847msgstr ""
2848
84fb5b46
MKG
2849#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2850msgid "Deleted queries"
320f0092 2851msgstr "Smazané dotazy"
84fb5b46 2852
af59614d 2853#: share/html/Search/Elements/EditSearches:194
84fb5b46
MKG
2854msgid "Deleted saved search"
2855msgstr "Smazaný uložený dotaz"
2856
af59614d 2857#: share/html/Articles/Article/Search.html:233
84fb5b46
MKG
2858#. ($searchname)
2859msgid "Deleted search %1"
320f0092 2860msgstr "Smazán dotaz %1"
84fb5b46 2861
af59614d 2862#: lib/RT/Queue.pm:230
84fb5b46
MKG
2863msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2864msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo porušit referenční integritu"
2865
af59614d 2866#: lib/RT/User.pm:461
84fb5b46
MKG
2867msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2868msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo narušit referenční integritu"
2869
2870#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2871msgid "Deny"
2872msgstr "Zamítnout"
2873
af59614d 2874#: share/html/Elements/AddLinks:75 share/html/Elements/BulkLinks:131 share/html/Elements/BulkLinks:64 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:70 share/html/Search/Elements/SelectLinks:62 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:419
84fb5b46
MKG
2875msgid "Depended on by"
2876msgstr "Je rekvizitou pro"
2877
af59614d 2878#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46 2879msgid "DependedOnBy"
320f0092 2880msgstr "Je rekvizitou pro"
84fb5b46 2881
320f0092
MKG
2882#: lib/RT/Transaction.pm:994
2883#. ($value)
84fb5b46
MKG
2884msgid "Dependency by %1 added"
2885msgstr "Přidána závislost %1"
2886
320f0092
MKG
2887#: lib/RT/Transaction.pm:1036
2888#. ($value)
84fb5b46
MKG
2889msgid "Dependency by %1 deleted"
2890msgstr "Závislost %1 smazána"
2891
320f0092
MKG
2892#: lib/RT/Transaction.pm:991
2893#. ($value)
84fb5b46
MKG
2894msgid "Dependency on %1 added"
2895msgstr "Přidána závislost na %1"
2896
320f0092
MKG
2897#: lib/RT/Transaction.pm:1033
2898#. ($value)
84fb5b46
MKG
2899msgid "Dependency on %1 deleted"
2900msgstr "Závislost na %1 smazána"
2901
af59614d 2902#: lib/RT/Tickets.pm:128
84fb5b46 2903msgid "DependentOn"
320f0092 2904msgstr "Závisející na"
84fb5b46 2905
af59614d 2906#: share/html/Elements/AddLinks:71 share/html/Elements/BulkLinks:127 share/html/Elements/BulkLinks:54 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/ShowLinks:69 share/html/Search/Elements/SelectLinks:61 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:389
84fb5b46
MKG
2907msgid "Depends on"
2908msgstr "Závisející na"
2909
af59614d 2910#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46
MKG
2911msgid "DependsOn"
2912msgstr "Závisející na"
2913
2914#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2915msgid "Desc"
2916msgstr "Sestupně"
2917
af59614d 2918#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2919msgid "Descending"
2920msgstr "Sestupně"
2921
af59614d 2922#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/m/ticket/create:231
84fb5b46
MKG
2923msgid "Describe the issue below"
2924msgstr "Popište případ níže"
2925
af59614d 2926#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:48 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:87 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
84fb5b46
MKG
2927msgid "Description"
2928msgstr "Popis"
2929
af59614d 2930#: share/html/Elements/Tabs:228
84fb5b46 2931msgid "Detailed information about your RT setup"
320f0092 2932msgstr "Podrobné informace o nastavení RT"
84fb5b46 2933
af59614d 2934#: share/html/Ticket/Create.html:441
84fb5b46 2935msgid "Details"
403d7b0b 2936msgstr "Podrobnosti"
84fb5b46
MKG
2937
2938#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2939msgid "Direction"
2940msgstr "Směr"
2941
af59614d 2942#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:94
84fb5b46
MKG
2943msgid "Disabled"
2944msgstr "Zakázáno"
2945
af59614d 2946#: share/html/Elements/Tabs:608 share/html/Elements/Tabs:861 share/html/Elements/Tabs:882 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
2947msgid "Display"
2948msgstr "Zobrazit"
2949
af59614d 2950#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:111
84fb5b46
MKG
2951msgid "Display Access Control List"
2952msgstr "Zobrazit přístupová práva"
2953
2954#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2955#. ($id)
2956msgid "Display Article %1"
320f0092 2957msgstr "Zobrazit článek %1"
84fb5b46
MKG
2958
2959#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2960msgid "Display Columns"
2961msgstr "Zobrazované položky"
2962
af59614d
MKG
2963#: lib/RT/Config.pm:410
2964msgid "Display all plain-text attachments in a monospace font with formatting preserved, but wrapping as needed."
2965msgstr ""
2966
2967#: lib/RT/Config.pm:337
2968msgid "Display messages in rich text if available"
2969msgstr ""
2970
2971#: lib/RT/Config.pm:409
2972msgid "Display plain-text attachments in fixed-width font"
2973msgstr ""
2974
2975#: lib/RT/Config.pm:444
2976msgid "Display ticket after \"Quick Create\""
2977msgstr ""
2978
84fb5b46
MKG
2979#: share/html/Elements/Footer:59
2980#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2981msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2982msgstr ""
2983
af59614d 2984#: lib/RT/System.pm:83
84fb5b46
MKG
2985msgid "Do anything and everything"
2986msgstr "Dělat cokoli a všechno"
2987
403d7b0b 2988#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
2989msgid "Domain name"
2990msgstr "Doménové jméno"
2991
403d7b0b 2992#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
2993msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2994msgstr "Nesmí obsahovat http://, ale pouze něco jako 'localhost', 'rt.example.com'"
2995
af59614d 2996#: lib/RT/Config.pm:319
84fb5b46 2997msgid "Don't refresh home page."
320f0092 2998msgstr "Neobnovovat domácí stránku"
84fb5b46 2999
af59614d 3000#: lib/RT/Config.pm:298
84fb5b46 3001msgid "Don't refresh search results."
320f0092 3002msgstr "Neobnovovat výsledky vyhledávání."
84fb5b46
MKG
3003
3004#: share/html/Elements/Refresh:53
3005msgid "Don't refresh this page."
3006msgstr "Neobnovovat tuto stránku."
3007
af59614d 3008#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:1742
84fb5b46 3009msgid "Don't trust this key at all"
320f0092 3010msgstr "Tomuto klíči vůbec nedůvěřovat"
84fb5b46 3011
af59614d 3012#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
3013msgid "Download"
3014msgstr "Stáhnout"
3015
84fb5b46
MKG
3016#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
3017msgid "Download dumpfile"
3018msgstr "Stáhnout dumpfile"
3019
af59614d