Upgrade to 4.0.13
[usit-rt.git] / share / po / cs.po
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
c36a7e1d 6"POT-Creation-Date: 2013-01-24 23:12+0000\n"
403d7b0b
MKG
7"PO-Revision-Date: 2012-12-04 10:06+0000\n"
8"Last-Translator: Shawn M Moore <Unknown>\n"
84fb5b46
MKG
9"Language-Team: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
c36a7e1d
MKG
13"X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-14 16:28+0000\n"
14"X-Generator: Launchpad (build 16532)\n"
84fb5b46
MKG
15
16#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
17msgid "#"
18msgstr "#"
19
403d7b0b 20#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
84fb5b46
MKG
21#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
22#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
23#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
24#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
25#. ($t->Id, $t->Subject || '')
26#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
27msgid "#%1: %2"
28msgstr "#%1: %2"
29
30#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
31#. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
32msgid "%1 #%2"
33msgstr "%1 #%2"
34
35#: lib/RT/Date.pm:369
36#. ($s, $time_unit)
37msgid "%1 %2"
38msgstr "%1 %2"
39
5b0d0914 40#: lib/RT/Tickets.pm:2049
84fb5b46
MKG
41#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
42msgid "%1 %2 %3"
43msgstr "%1 %2 %3"
44
403d7b0b 45#: lib/RT/Date.pm:627
84fb5b46
MKG
46#. ($wday,$mon,$mday,$year)
47msgid "%1 %2 %3 %4"
48msgstr "%1 %3.%2.%4"
49
403d7b0b 50#: lib/RT/Date.pm:642
84fb5b46
MKG
51#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
52msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
403d7b0b 53msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
84fb5b46 54
403d7b0b 55#: lib/RT/Date.pm:639
84fb5b46
MKG
56#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
57msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
58msgstr "%1 %3.%2.%7 %4:%5:%6"
59
5b0d0914 60#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:774
84fb5b46
MKG
61#. ($cf->Name, $new_content)
62#. ($field, $new)
63#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
64msgid "%1 %2 added"
65msgstr "%1 %2 přidán"
66
67#: lib/RT/Date.pm:366
68#. ($s, $time_unit)
69msgid "%1 %2 ago"
70msgstr "- %1 %2"
71
5b0d0914 72#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:738
84fb5b46
MKG
73#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
74#. ($field, $old, $new)
75msgid "%1 %2 changed to %3"
76msgstr "%1 %2 změněno na %3"
77
5b0d0914 78#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:780
84fb5b46
MKG
79#. ($cf->Name, $old_content)
80#. ($field, $old)
81#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
82msgid "%1 %2 deleted"
83msgstr "%1 %2 smazán"
84
85#: share/html/Widgets/SavedSearch:139
86#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
87msgid "%1 %2 deleted."
88msgstr "%1 %2 smazán."
89
84fb5b46
MKG
90#: share/html/Widgets/SavedSearch:129
91#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
92msgid "%1 %2 saved."
93msgstr "%1 %2 uložen."
94
95#: share/html/Widgets/SavedSearch:113
96#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
97msgid "%1 %2 updated."
403d7b0b 98msgstr "%1 %2 aktualizován."
84fb5b46 99
c36a7e1d 100#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
84fb5b46
MKG
101#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
102#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
103msgid "%1 %2 with template %3"
403d7b0b 104msgstr "%1 %2 se šablonu %3"
84fb5b46 105
403d7b0b 106#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
84fb5b46
MKG
107#. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
108#. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
109msgid "%1 (%2) by %3"
110msgstr "%1 (%2) vytvořil %3"
111
5b0d0914 112#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:64 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
84fb5b46
MKG
113#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
114#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
115#. (loc($Ticket->Status))
116#. (loc($TicketObj->Status))
117#. (loc($t->Status))
118#. (loc('Approve'))
119#. (loc('Deny'))
120#. (loc($Ticket->Status()))
121msgid "%1 (Unchanged)"
122msgstr "%1 (Nezměněn)"
123
124#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
125#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
126msgid "%1 (from pane %2)"
403d7b0b 127msgstr "%1 (z panelu %2)"
84fb5b46 128
403d7b0b 129#: bin/rt-crontool:345
84fb5b46
MKG
130#. ("--log")
131msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
132msgstr ""
133
403d7b0b 134#: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
84fb5b46
MKG
135#. ("--action-arg", "--action")
136#. ("--condition-arg", "--condition")
137#. ("--search-arg", "--search")
138msgid "%1 - An argument to pass to %2"
139msgstr "%1 - argument k předání %2"
140
403d7b0b 141#: bin/rt-crontool:347
84fb5b46
MKG
142#. ("--verbose")
143msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
144msgstr "%1 - Výstupní stav jde do STDOUT"
145
403d7b0b 146#: bin/rt-crontool:339
84fb5b46
MKG
147#. ("--transaction")
148msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
149msgstr "%1 - Zadejte, zda chcete použít transakci 'first', 'last' nebo 'all'"
150
403d7b0b 151#: bin/rt-crontool:336
84fb5b46
MKG
152#. ("--template")
153msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
403d7b0b 154msgstr "%1 - Zadejte název nebo ID šablony, které chcete použít"
84fb5b46 155
403d7b0b 156#: bin/rt-crontool:330
84fb5b46
MKG
157#. ("--action")
158msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
159msgstr "%1 - Jaký akční modul chcete použít"
160
403d7b0b 161#: bin/rt-crontool:342
84fb5b46
MKG
162#. ("--transaction-type")
163msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
164msgstr "%1 - Zadejte čárkami oddělený seznam typů transakcí, které chcete použít"
165
403d7b0b 166#: bin/rt-crontool:324
84fb5b46
MKG
167#. ("--condition")
168msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
169msgstr "%1 - Jaký podmínkový modul chcete použít"
170
403d7b0b 171#: bin/rt-crontool:317
84fb5b46
MKG
172#. ("--search")
173msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
174msgstr "%1 - Jaký vyhledávací modul chcete použít"
175
84fb5b46 176#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
c36a7e1d
MKG
177#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
178#. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46
MKG
179msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
180msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
181
c36a7e1d 182#: lib/RT/Record.pm:1826
84fb5b46
MKG
183#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
184msgid "%1 added as a value for %2"
185msgstr "%1 přidáno jako hodnota pro %2"
186
187#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
188#. ($RT::DatabaseName)
189msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
190msgstr "%1 již existuje a má tabulky RT na svém místě, ale neobsahuje metadata RT. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
191
192#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
193#. ($RT::DatabaseName)
194msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
195msgstr "%1 již existuje, ale neobsahuje tabulky RT ani metadata. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit tabulky a metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
196
403d7b0b
MKG
197#: lib/RT/ACE.pm:289
198#. ($princ_obj->Object->Name)
199msgid "%1 already has that right"
200msgstr ""
201
c36a7e1d 202#: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
84fb5b46
MKG
203#. ($args{'Base'})
204#. ($args{'Target'})
205msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
206msgstr "%1 vypadá jako lokální objekt, ale není v databázi"
207
208#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
209#. ($RT::DatabaseName)
210msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
211msgstr "%1 se zdá být plně inicializována. Nebudeme potřebovat vytvořit žádné tabulky ani vložit metadata, ale můžete pokračovat v úpravě RT kliknutím níže na 'Úprava základních údajů'"
212
5b0d0914 213#: lib/RT/Transaction.pm:608 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
84fb5b46
MKG
214#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
215#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
216#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
217msgid "%1 by %2"
218msgstr "%1 uživatelem %2"
219
5b0d0914 220#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:668 lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/Transaction.pm:872 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:895 lib/RT/Transaction.pm:933
84fb5b46
MKG
221#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
222#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
223#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
403d7b0b 224#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
84fb5b46
MKG
225#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
226msgid "%1 changed from %2 to %3"
227msgstr "%1 změněno z %2 na %3"
228
5b0d0914 229#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:210 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:226
84fb5b46 230#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
5b0d0914 231#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
84fb5b46 232msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
403d7b0b 233msgstr "%1 změněn z'%2' na '%3'"
84fb5b46
MKG
234
235#: share/html/Search/Chart.html:128
236#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
237msgid "%1 chart by %2"
238msgstr "%1 graf podle %2"
239
240#: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
241#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
242msgid "%1 copy"
243msgstr "kopie %1"
244
245#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
246#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
247msgid "%1 core config"
248msgstr ""
249
c36a7e1d 250#: lib/RT/Record.pm:964
84fb5b46
MKG
251msgid "%1 could not be set to %2."
252msgstr "%1 nemůže být nastaveno na %2."
253
5b0d0914 254#: lib/RT/Transaction.pm:635
84fb5b46
MKG
255#. ($obj_type)
256msgid "%1 created"
257msgstr "%1 vytvořen"
258
5b0d0914 259#: lib/RT/Transaction.pm:646
84fb5b46
MKG
260#. ($obj_type)
261msgid "%1 deleted"
262msgstr "%1 smazán"
263
5b0d0914 264#: lib/RT/Transaction.pm:641
84fb5b46
MKG
265#. ($obj_type)
266msgid "%1 disabled"
403d7b0b 267msgstr "%1 nepovolen"
84fb5b46
MKG
268
269#: share/html/Install/Sendmail.html:86
270#. ($ARGS{SendmailPath})
271msgid "%1 doesn't exist."
272msgstr "%1 neexistuje."
273
5b0d0914 274#: lib/RT/Transaction.pm:638
84fb5b46
MKG
275#. ($obj_type)
276msgid "%1 enabled"
403d7b0b 277msgstr "%1 povolen"
84fb5b46
MKG
278
279#: etc/initialdata:574
280msgid "%1 highest priority tickets I own"
281msgstr "%1 nejdůležitějších požadavků, které vlastním"
282
403d7b0b 283#: bin/rt-crontool:312
84fb5b46
MKG
284#. ($0)
285msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
286msgstr "%1 je nástroj zpracující požadavky z vnějšího plánovacího nástroje jako je cron."
287
288#: sbin/rt-email-digest:92
289#. ($0)
290msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
403d7b0b
MKG
291msgstr "%1 je nástroj, který má být spuštěn z cronu, který odešle všechny odložené RT oznámení jako jednotlivé uživatele digest"
292
293#: lib/RT/Queue.pm:969
294#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
295msgid "%1 is already a %2 for this queue"
296msgstr ""
297
298#: lib/RT/Ticket.pm:1144
299#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
300msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
84fb5b46
MKG
301msgstr ""
302
5b0d0914 303#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:392 share/html/Ticket/Update.html:287 share/html/m/ticket/create:186 share/html/m/ticket/reply:204
84fb5b46
MKG
304#. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
305#. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
306#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
307#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
308msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
403d7b0b 309msgstr "%1 je adresa kde RT přijímá poštu. Přidání jako '%2' by vytvořilo poštovní smyčku"
84fb5b46 310
403d7b0b 311#: lib/RT/Ticket.pm:1292
84fb5b46
MKG
312#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
313msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
314msgstr "%1 již není %2 tohoto požadavku."
315
c36a7e1d 316#: lib/RT/Record.pm:1891
84fb5b46
MKG
317#. ($old_value, $cf->Name)
318msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
319msgstr "%1 již není hodnotou uživatelské položky %2"
320
403d7b0b
MKG
321#: lib/RT/Queue.pm:1051
322#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
323msgid "%1 is not a %2 for this queue"
324msgstr ""
325
326#: lib/RT/Ticket.pm:1266
327#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
328msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
329msgstr ""
330
331#: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
332#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 333#. ($value)
403d7b0b 334msgid "%1 is not a valid lifecycle"
84fb5b46
MKG
335msgstr ""
336
337#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
338#. ($minutes)
339msgid "%1 min"
340msgstr "%1 %quant(%1,minuta,minuty,minut,minut)"
341
342#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
343#. ($rows)
344msgid "%1 most recently updated articles"
403d7b0b 345msgstr "%1 poslední aktualizace článků"
84fb5b46
MKG
346
347#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
348#. ($rows)
349msgid "%1 newest articles"
403d7b0b 350msgstr "%1 nejnovější články"
84fb5b46
MKG
351
352#: etc/initialdata:585
353msgid "%1 newest unowned tickets"
354msgstr "%1 nejnovějších nevlastněných požadavků"
355
403d7b0b 356#: lib/RT/CustomField.pm:1183
84fb5b46
MKG
357msgid "%1 objects"
358msgstr "%1 objekty"
359
360#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
361#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
362msgid "%1 site config"
403d7b0b 363msgstr "%1 site konfig"
84fb5b46
MKG
364
365#: lib/RT/SharedSetting.pm:257
366#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
367msgid "%1 update: %2"
368msgstr "%1 aktualizace: %2"
369
370#: lib/RT/SharedSetting.pm:250
371#. (ucfirst($self->ObjectName))
372msgid "%1 update: Nothing changed"
373msgstr "%1 aktualizace: beze změny"
374
403d7b0b
MKG
375#: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
376#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
84fb5b46
MKG
377msgid "%1 updated"
378msgstr "%1 aktualizován"
379
403d7b0b 380#: lib/RT/CustomField.pm:1184
84fb5b46
MKG
381msgid "%1's %2 objects"
382msgstr ""
383
403d7b0b 384#: lib/RT/CustomField.pm:1185
84fb5b46
MKG
385msgid "%1's %2's %3 objects"
386msgstr ""
387
403d7b0b 388#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
84fb5b46
MKG
389#. ($UserObj->Name)
390msgid "%1's GnuPG keys"
403d7b0b 391msgstr "%1's GnuPG klíče"
84fb5b46
MKG
392
393#: share/html/Elements/EditPassword:55
394#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
395msgid "%1's current password"
403d7b0b 396msgstr "%1's současné heslo"
84fb5b46
MKG
397
398#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
399#. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
400#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
401#. ($Object->Name)
402msgid "%1's dashboards"
403msgstr "Řídící panely patřící %1"
404
405#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
406#. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
407#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
408#. ($privacies{$privacy}->Name)
409#. ($Object->Name)
410msgid "%1's saved searches"
411msgstr "Uložené dotazy patřící %1"
412
5b0d0914 413#: lib/RT/Transaction.pm:550
84fb5b46
MKG
414#. ($self)
415msgid "%1: no attachment specified"
416msgstr "%1: neudána příloha"
417
403d7b0b 418#: lib/RT/Date.pm:634
84fb5b46
MKG
419#. ($hour,$min)
420msgid "%1:%2"
403d7b0b 421msgstr "%1:%2"
84fb5b46 422
403d7b0b 423#: lib/RT/Date.pm:631
84fb5b46
MKG
424#. ($hour,$min,$sec)
425msgid "%1:%2:%3"
426msgstr "%1:%2:%3"
427
428#: share/html/Elements/CreateTicket:54
429#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
430msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
431msgstr "%1Nový požadavek v%2&nbsp;%3"
432
433#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
434#. ($size)
435msgid "%1b"
436msgstr "%1 B"
437
438#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
439#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
440msgid "%1k"
441msgstr "%1 kB"
442
443#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
444#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
445msgid "%1m"
403d7b0b 446msgstr "%1m"
84fb5b46
MKG
447
448#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
449#. (sprintf('%.4f', $duration))
450#. (sprintf('%.4f', $seconds))
451msgid "%1s"
403d7b0b 452msgstr "%1s"
84fb5b46 453
403d7b0b 454#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
84fb5b46
MKG
455#. ($Articles->Count)
456msgid "%quant(%1,article)"
403d7b0b 457msgstr "%quant(%1,článek,článku)"
84fb5b46
MKG
458
459#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
460#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
461msgid "%quant(%1,hour)"
462msgstr "%quant(%1,hodina,hodiny,hodin)"
463
464#: lib/RT/Ticket.pm:903
465#. ($args{'Status'})
466msgid "'%1' is an invalid value for status"
467msgstr "%1 je neplatnou hodnotou pro stav"
468
403d7b0b 469#: lib/RT/Queue.pm:545
84fb5b46
MKG
470#. ($name)
471msgid "'%1' is not a valid name."
403d7b0b 472msgstr "'%1' není platný název."
84fb5b46 473
403d7b0b 474#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
84fb5b46
MKG
475#. ($Class)
476msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
403d7b0b 477msgstr "'%1' není platný identifikátor třídy"
84fb5b46 478
5b0d0914 479#: lib/RT/Interface/Web.pm:3227
84fb5b46 480msgid "'Roles'"
403d7b0b 481msgstr "'Úlohy'"
84fb5b46 482
5b0d0914 483#: lib/RT/Interface/Web.pm:3190
84fb5b46 484msgid "'System'"
403d7b0b 485msgstr "'Systém'"
84fb5b46 486
5b0d0914 487#: lib/RT/Interface/Web.pm:3208
84fb5b46 488msgid "'User Groups'"
403d7b0b 489msgstr "Skupiny uživatelů"
84fb5b46 490
5b0d0914 491#: lib/RT/Interface/Web.pm:3259
84fb5b46 492msgid "'Users'"
403d7b0b 493msgstr "'Uživatelé'"
84fb5b46 494
403d7b0b 495#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
84fb5b46 496msgid "(Check box to complete)"
403d7b0b 497msgstr "(Zaškrtávací políčko k dokončení)"
84fb5b46
MKG
498
499#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
500msgid "(Check box to delete)"
501msgstr "(Zatrhněte pro smazání)"
502
503#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
504msgid "(Check boxes to delete)"
403d7b0b 505msgstr "(Zaškrtávací políčka k odstranění)"
84fb5b46 506
5b0d0914 507#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:391
84fb5b46
MKG
508msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
509msgstr "(Zadejte identifikátory či URL požadavku, oddělené mezerami)"
510
511#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
512#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
513#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
514msgid "(If left blank, will default to %1)"
515msgstr "(Pro prázdné pole se použije %1)"
516
517#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
518msgid "(No custom fields)"
519msgstr "(Žádné uživatelské položky)"
520
521#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
522msgid "(No members)"
523msgstr "(Žádní členové)"
524
525#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
526msgid "(No scrips)"
527msgstr "(Žádné scripy)"
528
529#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
530msgid "(No templates)"
403d7b0b 531msgstr "(Žádné šablony)"
84fb5b46
MKG
532
533#: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
534msgid "(None)"
535msgstr "(Žádné)"
536
5b0d0914 537#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:295
84fb5b46
MKG
538msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
539msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
540
5b0d0914 541#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:286
84fb5b46
MKG
542msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
543msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
544
545#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
546msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
547msgstr "(Použijte tyto položky, pokud jste v podmínce nebo akci vybrali hodnotu 'Uživatelem definované')"
548
549#: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
550msgid "(Will not be sent email)"
551msgstr "(Nebude odeslán email)"
552
553#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
554msgid "(any)"
555msgstr "(vše)"
556
84fb5b46
MKG
557#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
558msgid "(no Summary)"
403d7b0b 559msgstr "(žádné shrnutí)"
84fb5b46 560
403d7b0b 561#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46 562msgid "(no name)"
403d7b0b 563msgstr "(beze jména)"
84fb5b46
MKG
564
565#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
566msgid "(no pubkey!)"
403d7b0b 567msgstr "(žádný veřejný klíč!)"
84fb5b46 568
5b0d0914 569#: lib/RT/Transaction.pm:661 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
84fb5b46
MKG
570msgid "(no value)"
571msgstr "(bez hodnoty)"
572
573#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
574msgid "(no values)"
575msgstr "(bez hodnot)"
576
577#: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
578msgid "(only one ticket)"
579msgstr "(jen jeden požadavek)"
580
581#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
582#. ($count)
583msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
403d7b0b 584msgstr "(až do %quant(%1,další požadavky))"
84fb5b46
MKG
585
586#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
587msgid "(pending approval)"
588msgstr "(očekávájící schválení)"
589
590#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
591msgid "(required)"
592msgstr "(povinné)"
593
594#: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
595#. ($key->{'TrustTerse'})
596msgid "(trust: %1)"
403d7b0b 597msgstr "(důvěřovat: %1)"
84fb5b46
MKG
598
599#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
600msgid "(untitled)"
601msgstr "(nepojmenováno)"
602
603#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
604msgid "(untrusted!)"
403d7b0b 605msgstr "(nedůvěryhodný!)"
84fb5b46
MKG
606
607#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
608msgid "-"
609msgstr "-"
610
403d7b0b 611#: bin/rt-crontool:137
84fb5b46 612msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
403d7b0b 613msgstr "--template-id je zastaralý argument a nemůže být použit s --template"
84fb5b46 614
403d7b0b 615#: bin/rt-crontool:132
84fb5b46 616msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
403d7b0b 617msgstr "--transaction argument může být pouze 'first', 'last' nebo 'all'"
84fb5b46
MKG
618
619#: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
620msgid "<% $field->{'name'} %>"
621msgstr ""
622
84fb5b46
MKG
623#: etc/initialdata:215
624msgid "A blank template"
403d7b0b 625msgstr "Prázdná šablona"
84fb5b46 626
403d7b0b 627#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
84fb5b46
MKG
628msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
629msgstr "Heslo nebylo nastaveno, uživatel se nebude moci přihlásit."
630
631#: lib/RT/ACE.pm:169
632msgid "ACE not found"
633msgstr "ACE nenalezeno"
634
403d7b0b 635#: lib/RT/ACE.pm:491
84fb5b46
MKG
636msgid "ACEs can only be created and deleted."
637msgstr "ACE mohou být pouze vytvářeny nebo rušeny."
638
639#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
640msgid "AND"
641msgstr "AND"
642
c36a7e1d 643#: share/html/Elements/Tabs:482
84fb5b46
MKG
644msgid "About me"
645msgstr "O mně"
646
647#: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
648msgid "Access control"
649msgstr "Řízení přístupu"
650
651#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
652msgid "Action"
653msgstr "Akce"
654
403d7b0b 655#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
84fb5b46
MKG
656#. ($args{'ScripAction'})
657#. ($value)
658msgid "Action '%1' not found"
659msgstr "Akce '%1' nenalezena"
660
403d7b0b 661#: bin/rt-crontool:228
84fb5b46 662msgid "Action committed."
403d7b0b 663msgstr "Akce provedena."
84fb5b46 664
403d7b0b 665#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
84fb5b46
MKG
666msgid "Action is mandatory argument"
667msgstr "Akce je povinným parametrem"
668
403d7b0b 669#: bin/rt-crontool:224
84fb5b46
MKG
670msgid "Action prepared..."
671msgstr "Akce připravena..."
672
c36a7e1d 673#: share/html/Elements/Tabs:529
84fb5b46 674msgid "Actions"
403d7b0b 675msgstr "Akce"
84fb5b46
MKG
676
677#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
678msgid "Active Tickets"
403d7b0b 679msgstr "Aktivní požadavky"
84fb5b46
MKG
680
681#: share/html/Tools/MyDay.html:53
682#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
683msgid "Active tickets for %1"
403d7b0b 684msgstr "Aktivní požadavky pro %1"
84fb5b46 685
403d7b0b 686#: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
84fb5b46
MKG
687#. (loc($AddPrincipal))
688msgid "Add %1"
403d7b0b 689msgstr "Přidat %1"
84fb5b46
MKG
690
691#: share/html/Search/Bulk.html:93
692msgid "Add AdminCc"
693msgstr "Přidat AdminCc"
694
695#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
696msgid "Add Bookmark"
697msgstr "Přidat záložku"
698
699#: share/html/Search/Bulk.html:89
700msgid "Add Cc"
701msgstr "Přidat Cc"
702
703#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
704msgid "Add Columns"
705msgstr "Přidat sloupce"
706
707#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
708msgid "Add Criteria"
709msgstr "Přidat podmínku"
710
5b0d0914 711#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:323 share/html/m/ticket/reply:134
84fb5b46
MKG
712msgid "Add More Files"
713msgstr "Přidat další soubory"
714
715#: share/html/Search/Bulk.html:85
716msgid "Add Requestor"
717msgstr "Přidat žadatele"
718
719#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
720msgid "Add Value"
721msgstr "Přidat hodnotu"
722
723#: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
724msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
725msgstr "Přidat scrip platný ve všech frontách"
726
727#: share/html/Search/Bulk.html:125
728msgid "Add comments or replies to selected tickets"
729msgstr "Přidat komentáře či odpovědi k vybraným požadavkům"
730
731#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
732msgid "Add group"
403d7b0b
MKG
733msgstr "Přidat skupinu"
734
735#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
736msgid "Add here"
84fb5b46
MKG
737msgstr ""
738
739#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
740msgid "Add members"
741msgstr "Přidat členy"
742
743#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
744msgid "Add new watchers"
745msgstr "Přidat nové pozorovatele"
746
403d7b0b 747#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
84fb5b46
MKG
748#. (loc($AddPrincipal))
749msgid "Add rights for this %1"
403d7b0b 750msgstr "Přidat práva pro %1"
84fb5b46
MKG
751
752#: share/html/Search/Build.html:83
753msgid "Add these terms"
754msgstr "Přidat tyto podmínky"
755
756#: share/html/Search/Build.html:84
757msgid "Add these terms and Search"
758msgstr "Přidat tyto podmínky a hledat"
759
760#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
761msgid "Add user"
403d7b0b 762msgstr "Přidat uživatele"
84fb5b46
MKG
763
764#: share/html/Search/Bulk.html:172
765msgid "Add values"
766msgstr "Přidat hodnoty"
767
84fb5b46
MKG
768#: lib/RT/CustomField.pm:208
769msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
403d7b0b
MKG
770msgstr "Přidat, upravit a odstranit vlastní hodnoty pole pro objekty"
771
772#: lib/RT/Ticket.pm:1166
773#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
774msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
84fb5b46
MKG
775msgstr ""
776
403d7b0b 777#: lib/RT/Queue.pm:980
84fb5b46
MKG
778#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
779msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
403d7b0b 780msgstr "Přidán %1 jako uživatelé %2 pro tuto frontu."
84fb5b46 781
84fb5b46
MKG
782#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
783msgid "Address"
784msgstr "Adresa"
785
786#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
787msgid "Address 2"
403d7b0b 788msgstr "Adesa 2"
84fb5b46 789
403d7b0b 790#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
84fb5b46
MKG
791msgid "Address1"
792msgstr "Adresa1"
793
403d7b0b 794#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
84fb5b46
MKG
795msgid "Address2"
796msgstr "Adresa2"
797
5b0d0914 798#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:289
84fb5b46
MKG
799msgid "Admin Cc"
800msgstr "Admin Cc"
801
802#: etc/initialdata:292
803msgid "Admin Comment"
804msgstr "Administrativní komentář"
805
806#: etc/initialdata:271
807msgid "Admin Correspondence"
808msgstr "Administrativní korespondence"
809
810#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
811msgid "Admin queues"
812msgstr "Správa front"
813
814#: share/html/Admin/Global/index.html:48
815msgid "Admin/Global configuration"
816msgstr "Správa/Globální konfigurace"
817
818#: lib/RT/Tickets.pm:151
819msgid "AdminCCGroup"
820msgstr ""
821
403d7b0b 822#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
84fb5b46
MKG
823msgid "AdminCc"
824msgstr "AdminCc"
825
826#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
827msgid "AdminCcs"
403d7b0b 828msgstr "AdminCcs"
84fb5b46
MKG
829
830#: lib/RT/Class.pm:94
831msgid "AdminClass"
832msgstr ""
833
834#: lib/RT/CustomField.pm:206
835msgid "AdminCustomField"
836msgstr "Spravovat uživatelskou položku"
837
838#: lib/RT/CustomField.pm:207
839msgid "AdminCustomFieldValues"
840msgstr ""
841
842#: lib/RT/Group.pm:94
843msgid "AdminGroup"
844msgstr "Spravovat skupinu"
845
846#: lib/RT/Group.pm:95
847msgid "AdminGroupMembership"
848msgstr "Spravovat členství ve skupinách"
849
84fb5b46
MKG
850#: lib/RT/Queue.pm:93
851msgid "AdminQueue"
852msgstr "Spravovat frontu"
853
854#: lib/RT/Class.pm:95
855msgid "AdminTopics"
856msgstr ""
857
858#: lib/RT/System.pm:81
859msgid "AdminUsers"
860msgstr "Spravovat uživatele"
861
862#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
863msgid "Administrative Cc"
864msgstr "Administrativní Cc"
865
403d7b0b 866#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
867msgid "Administrative password"
868msgstr "Administrativní heslo"
869
c36a7e1d 870#: share/html/Elements/Tabs:740
84fb5b46
MKG
871msgid "Advanced"
872msgstr "Pokročilé"
873
874#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
875msgid "Advanced search"
403d7b0b
MKG
876msgstr "Rozšířené vyhledávání"
877
878#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
879msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
84fb5b46
MKG
880msgstr ""
881
882#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
883msgid "Aggregator"
884msgstr "Operátor"
885
886#: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
887msgid "All Approvals Passed"
888msgstr "Všechna schvalování prošla"
889
890#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
891msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
403d7b0b 892msgstr "Všechny články v této třídě by měly být uvedeny jako rozbalovcí na strance odpovědi."
84fb5b46
MKG
893
894#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
895msgid "All Classes"
403d7b0b 896msgstr "Všechny třídy"
84fb5b46 897
c36a7e1d 898#: share/html/Elements/Tabs:417
84fb5b46 899msgid "All Dashboards"
403d7b0b 900msgstr "Všechny panely"
84fb5b46
MKG
901
902#: share/html/Admin/Queues/index.html:110
903msgid "All Queues"
904msgstr "Všechny fronty"
905
906#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
907msgid "All Tickets"
403d7b0b 908msgstr "Všechny požadavky"
84fb5b46 909
403d7b0b 910#: share/html/User/Prefs.html:172
84fb5b46
MKG
911msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
912msgstr ""
913
914#: share/html/Admin/Queues/index.html:98
915msgid "All queues matching search criteria"
403d7b0b 916msgstr "Všechny fronty odpovídající zadaným kritériím"
84fb5b46
MKG
917
918#: share/html/m/_elements/menu:82
919msgid "All tickets"
403d7b0b 920msgstr "Všechny požadavky"
84fb5b46 921
403d7b0b 922#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46 923msgid "All topics"
403d7b0b 924msgstr "Všechny témata"
84fb5b46
MKG
925
926#: lib/RT/System.pm:87
927msgid "Allow creation of saved searches"
403d7b0b 928msgstr "Povolit uložení pro vytvořená hledání"
84fb5b46
MKG
929
930#: lib/RT/System.pm:86
931msgid "Allow loading of saved searches"
403d7b0b 932msgstr "Povolit nahrání z vytvořených hledání"
84fb5b46
MKG
933
934#: lib/RT/System.pm:88
935msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
403d7b0b 936msgstr "Povolit psaní kódu Perl v šablonách, skriptech, atd."
84fb5b46 937
c36a7e1d 938#: lib/RT/Attachment.pm:724
84fb5b46
MKG
939msgid "Already encrypted"
940msgstr "Již je zašifrováno"
941
942#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
943msgid "And/Or"
944msgstr "And/Or"
945
403d7b0b
MKG
946#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
947msgid "Annually"
948msgstr ""
949
84fb5b46
MKG
950#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
951msgid "Any field"
403d7b0b 952msgstr "Každé pole"
84fb5b46
MKG
953
954#: share/html/Search/Simple.html:65
955msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
403d7b0b 956msgstr "Každé nerozpoznané slovo v RT je vyhledáno v předmětu požadavku."
84fb5b46
MKG
957
958#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
959msgid "Applied"
403d7b0b 960msgstr "Aplikováno"
84fb5b46 961
403d7b0b 962#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
84fb5b46
MKG
963msgid "Applies to"
964msgstr "Vztahuje se na"
965
966#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
967msgid "Applies to all objects"
403d7b0b 968msgstr "Aplikovaný na všechny objekty"
84fb5b46
MKG
969
970#: share/html/Search/Edit.html:62
971msgid "Apply"
972msgstr "Provést"
973
974#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
975msgid "Apply globally"
403d7b0b 976msgstr "Provés globálne"
84fb5b46
MKG
977
978#: share/html/Search/Edit.html:62
979msgid "Apply your changes"
980msgstr "Provést změny"
981
c36a7e1d 982#: share/html/Elements/Tabs:457
84fb5b46
MKG
983msgid "Approval"
984msgstr "Schvalování"
985
986#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
987#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
988#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
989#. ($ticket->id, $msg)
990msgid "Approval #%1: %2"
991msgstr "Schválení #%1: %2"
992
993#: share/html/Approvals/index.html:77
994#. ($ticket->Id)
995msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
996msgstr "Schválení #%1: Poznámky neuloženy kvůli systémové chybě"
997
998#: share/html/Approvals/index.html:75
999#. ($ticket->Id)
1000msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1001msgstr "Schválení #%1: Poznámky uloženy"
1002
1003#: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1004msgid "Approval Passed"
1005msgstr "Schvalování prošlo"
1006
1007#: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1008msgid "Approval Ready for Owner"
1009msgstr "Schvalování připraveno pro vlastníka"
1010
1011#: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1012msgid "Approval Rejected"
1013msgstr "Schvalování odmítnuto"
1014
1015#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1016msgid "Approve"
1017msgstr "Schválit"
1018
1019#: lib/RT/Date.pm:94
1020msgid "Apr"
1021msgstr "dub"
1022
84fb5b46
MKG
1023#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1024msgid "Are you sure you want to delete this article?"
403d7b0b 1025msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento článek?"
84fb5b46
MKG
1026
1027#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1028#. ($ArticleObj->Id)
1029msgid "Article #%1 deleted"
403d7b0b 1030msgstr "Článek #%1 smazán"
84fb5b46
MKG
1031
1032#: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1033#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1034msgid "Article #%1: %2"
403d7b0b 1035msgstr "Článek #%1: %2"
84fb5b46
MKG
1036
1037#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1038#. ($self->Object->id)
1039msgid "Article %1"
403d7b0b 1040msgstr "Článek %1"
84fb5b46
MKG
1041
1042#: lib/RT/Article.pm:215
1043#. ($self->id)
1044msgid "Article %1 created"
403d7b0b 1045msgstr "Článek #%1 vytvořen"
84fb5b46
MKG
1046
1047#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1048msgid "Article Administration"
403d7b0b 1049msgstr "Spravovať článok"
84fb5b46
MKG
1050
1051#: lib/RT/Article.pm:323
1052msgid "Article Deleted"
403d7b0b 1053msgstr "Článek smazán"
84fb5b46
MKG
1054
1055#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1056msgid "Article not found"
403d7b0b 1057msgstr "Článek nenalezen"
84fb5b46 1058
c36a7e1d 1059#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
84fb5b46 1060msgid "Articles"
403d7b0b 1061msgstr "Články"
84fb5b46 1062
403d7b0b 1063#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46
MKG
1064#. ($currtopic->Name)
1065msgid "Articles in %1"
403d7b0b 1066msgstr "Články v %1"
84fb5b46
MKG
1067
1068#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1069#. ($Articles_Content)
1070msgid "Articles matching %1"
403d7b0b 1071msgstr "Nalezeny články %1"
84fb5b46 1072
403d7b0b 1073#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46 1074msgid "Articles with no topics"
403d7b0b 1075msgstr "Články bez témat"
84fb5b46
MKG
1076
1077#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1078msgid "Asc"
1079msgstr "Vzestupně"
1080
1081#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1082msgid "Ascending"
1083msgstr "Vzestupně"
1084
84fb5b46
MKG
1085#: lib/RT/Queue.pm:99
1086msgid "Assign and remove queue custom fields"
403d7b0b 1087msgstr "Přiřazení a odebrání vlastních polí fronty"
84fb5b46
MKG
1088
1089#: lib/RT/Queue.pm:99
1090msgid "AssignCustomFields"
1091msgstr "Přidělit uživatelské položky"
1092
1093#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1094msgid "Attach"
1095msgstr "Přiložit"
1096
5b0d0914 1097#: share/html/m/ticket/create:320 share/html/m/ticket/reply:131
84fb5b46
MKG
1098msgid "Attach file"
1099msgstr "Připojit soubor"
1100
5b0d0914 1101#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:120
84fb5b46
MKG
1102msgid "Attached file"
1103msgstr "Připojený soubor"
1104
1105#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1106msgid "Attachment"
1107msgstr "Příloha"
1108
1109#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1110#. ($Attachment)
1111msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1112msgstr "Příloha '%1' nemůže být nahrána"
1113
5b0d0914 1114#: lib/RT/Transaction.pm:558
84fb5b46
MKG
1115msgid "Attachment created"
1116msgstr "Příloha vytvořena"
1117
5b0d0914 1118#: lib/RT/Tickets.pm:2412
84fb5b46
MKG
1119msgid "Attachment filename"
1120msgstr "Jméno souboru přílohy"
1121
403d7b0b 1122#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
84fb5b46
MKG
1123msgid "Attachments"
1124msgstr "Přílohy"
1125
c36a7e1d 1126#: lib/RT/Attachment.pm:717
84fb5b46
MKG
1127msgid "Attachments encryption is disabled"
1128msgstr "Šifrování příloh je zakázáno"
1129
1130#: lib/RT/Attributes.pm:196
1131msgid "Attribute Deleted"
1132msgstr "Atribut smazán"
1133
1134#: lib/RT/Date.pm:98
1135msgid "Aug"
1136msgstr "srp"
1137
84fb5b46
MKG
1138#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1139#. ($valid_image_types)
1140msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1141msgstr ""
1142
1143#: etc/initialdata:218
1144msgid "Autoreply"
1145msgstr "Automatická odpověď"
1146
1147#: etc/initialdata:28
1148msgid "Autoreply To Requestors"
1149msgstr "Automaticky odpověz žadatelům"
1150
1151#: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1152msgid "Available"
1153msgstr "Dostupné"
1154
84fb5b46
MKG
1155#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1156msgid "Back"
1157msgstr "Zpět"
1158
1159#: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1160#. ($id)
1161msgid "Bad privacy for attribute %1"
1162msgstr ""
1163
5b0d0914 1164#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:421 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1165msgid "Basics"
1166msgstr "Základní údaje"
1167
1168#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1169msgid "Bcc"
403d7b0b 1170msgstr "Skrytá kopie"
84fb5b46
MKG
1171
1172#: etc/initialdata:214
1173msgid "Blank"
1174msgstr "Prázdný"
1175
5b0d0914 1176#: share/html/Dashboards/Queries.html:182
84fb5b46 1177msgid "Body"
403d7b0b 1178msgstr "Tělo"
84fb5b46
MKG
1179
1180#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1181msgid "Bold"
1182msgstr "Tučné"
1183
403d7b0b 1184#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
84fb5b46
MKG
1185msgid "Bookmark"
1186msgstr "Záložka"
1187
1188#: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1189msgid "Bookmarkable link for this search"
1190msgstr ""
1191
5b0d0914 1192#: etc/initialdata:598 etc/initialdata:623 etc/upgrade/3.7.82/content:3
84fb5b46
MKG
1193msgid "Bookmarked Tickets"
1194msgstr "Záložky"
1195
1196#: share/html/m/_elements/menu:73
1197msgid "Bookmarked tickets"
1198msgstr ""
1199
403d7b0b 1200#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46 1201msgid "Browse by topic"
403d7b0b 1202msgstr "Prohlížet podle tématu"
84fb5b46 1203
403d7b0b 1204#: share/html/Elements/Tabs:225
84fb5b46 1205msgid "Browse the SQL queries made in this process"
403d7b0b 1206msgstr "Procházet SQL dotazy provedené v tomto procesu"
84fb5b46 1207
c36a7e1d 1208#: share/html/Elements/Tabs:746
84fb5b46
MKG
1209msgid "Bulk Update"
1210msgstr "Hromadná úprava"
1211
84fb5b46
MKG
1212#: lib/RT/Tickets.pm:150
1213msgid "CCGroup"
1214msgstr ""
1215
1216#: lib/RT/Tickets.pm:147
1217msgid "CF"
403d7b0b 1218msgstr "CF"
84fb5b46
MKG
1219
1220#: share/html/Search/Simple.html:87
1221#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1222msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
403d7b0b 1223msgstr "CFs může být také prohlédnuto pomocí podobné syntaxi jako výše s %1."
84fb5b46
MKG
1224
1225#: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1226#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1227msgid "Can not load saved search \"%1\""
403d7b0b 1228msgstr "Nelze načíst uložené hledání \"%1\""
84fb5b46 1229
c36a7e1d 1230#: lib/RT/User.pm:1508
84fb5b46
MKG
1231msgid "Can not modify system users"
1232msgstr "Nelze měnit systémové uživatele"
1233
403d7b0b 1234#: lib/RT/CustomField.pm:554
84fb5b46
MKG
1235msgid "Can't add a custom field value without a name"
1236msgstr "Uživatelské položce nelze přidat hodnotu beze jména"
1237
84fb5b46
MKG
1238#: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1239msgid "Can't find a saved search to work with"
1240msgstr "Nelze nalézt uložený dotaz ke zpracování"
1241
c36a7e1d 1242#: lib/RT/Link.pm:137
84fb5b46
MKG
1243msgid "Can't link a ticket to itself"
1244msgstr "Požadavek nelze svázat se sebou samým"
1245
c36a7e1d
MKG
1246#: lib/RT/Reminders.pm:126
1247msgid "Can't link to a deleted ticket"
1248msgstr ""
1249
84fb5b46
MKG
1250#: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1251#. (loc($self->{SearchType}))
1252msgid "Can't save %1"
1253msgstr "Nelze uložit %1"
1254
1255#: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1256msgid "Can't save this search"
1257msgstr "Tento dotaz nelze uložit"
1258
c36a7e1d 1259#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
84fb5b46
MKG
1260msgid "Can't specifiy both base and target"
1261msgstr "Nelze zadat zároveň zdroj i cíl"
1262
1263#: lib/RT/Article.pm:397
1264msgid "Cannot add link to plain number"
403d7b0b 1265msgstr "Nelze přidat odkaz na prosté čislo"
84fb5b46 1266
403d7b0b 1267#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
84fb5b46
MKG
1268msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1269msgstr "Nelze vytvářet požadavky v zablokované frontě."
1270
84fb5b46
MKG
1271#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1272msgid "Categories are based on"
1273msgstr ""
1274
1275#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1276msgid "Category"
1277msgstr "Kategorie"
1278
5b0d0914 1279#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:280 share/html/m/ticket/show:300
84fb5b46
MKG
1280msgid "Cc"
1281msgstr "Cc"
1282
1283#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1284msgid "Ccs"
403d7b0b 1285msgstr "Ccs"
84fb5b46 1286
403d7b0b 1287#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
84fb5b46
MKG
1288msgid "Change"
1289msgstr "Změnit"
1290
1291#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1292msgid "Change Approval ticket to open status"
1293msgstr ""
1294
1295#: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1296msgid "Change password"
1297msgstr "Změna hesla"
1298
c36a7e1d 1299#: share/html/Elements/Tabs:747
84fb5b46 1300msgid "Chart"
403d7b0b 1301msgstr "Graf"
84fb5b46
MKG
1302
1303#: share/html/Search/Chart.html:122
1304msgid "Chart Properties"
403d7b0b 1305msgstr "Vlastnosti grafu"
84fb5b46
MKG
1306
1307#: share/html/Elements/Submit:102
1308msgid "Check All"
1309msgstr "Označ vše"
1310
1311#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1312msgid "Check Database Connectivity"
1313msgstr "Kontrola připojení k databázi"
1314
1315#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1316msgid "Check Database Credentials"
403d7b0b 1317msgstr "Zkontrolujte databáze pověření"
84fb5b46 1318
5b0d0914 1319#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:122
84fb5b46
MKG
1320msgid "Check box to delete"
1321msgstr "Zašrtnutím odstraníte"
1322
1323#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1324msgid "Check box to revoke right"
1325msgstr "Zatrhněte k odebrání práva"
1326
5b0d0914 1327#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:462
84fb5b46
MKG
1328msgid "Children"
1329msgstr "Potomci"
1330
1331#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1332msgid "Choose Database Engine"
403d7b0b 1333msgstr "Vyberte Database Engine"
84fb5b46
MKG
1334
1335#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1336#. ($QueueObj->Name)
1337msgid "Choose from Topics for %1"
403d7b0b 1338msgstr "Vyberte z Témat pro %1"
84fb5b46 1339
403d7b0b 1340#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
84fb5b46
MKG
1341msgid "City"
1342msgstr "Město"
1343
1344#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1345msgid "Class"
403d7b0b 1346msgstr "Třída"
84fb5b46
MKG
1347
1348#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1349msgid "Class Name"
403d7b0b 1350msgstr "Název třídy"
84fb5b46
MKG
1351
1352#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1353#. ($msg)
1354msgid "Class could not be created: %1"
403d7b0b 1355msgstr "Třída nemohl být vytvořena: %1"
84fb5b46
MKG
1356
1357#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1358msgid "Class id"
403d7b0b 1359msgstr "ID třídy"
84fb5b46 1360
403d7b0b 1361#: lib/RT/Class.pm:408
84fb5b46 1362msgid "Class is already applied Globally"
403d7b0b 1363msgstr "Třída je již uplatňována globálně"
84fb5b46 1364
403d7b0b 1365#: lib/RT/Class.pm:403
84fb5b46
MKG
1366#. ($queue->Name)
1367msgid "Class is already applied to %1"
403d7b0b 1368msgstr "Třída je již aplikována na %1"
84fb5b46 1369
403d7b0b 1370#: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
84fb5b46 1371msgid "Classes"
403d7b0b 1372msgstr "Třídy"
84fb5b46
MKG
1373
1374#: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1375msgid "Clear"
1376msgstr "Vymazat"
1377
1378#: share/html/Elements/Submit:104
1379msgid "Clear All"
1380msgstr "Odznač vše"
1381
1382#: share/html/Install/Finish.html:52
1383msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1384msgstr "Klikněte níže na \"Dokončit instalaci\" pro dokončení průvodce."
1385
1386#: share/html/Install/Initialize.html:54
1387msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1388msgstr "Klikněte na \"Inicializovat databázi\" pro vytvoření databází RT a vložení výchozích metadat. Může to trvat nějakou chvíli"
1389
403d7b0b 1390#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
84fb5b46
MKG
1391msgid "Closed"
1392msgstr "Uzavřen"
1393
c36a7e1d 1394#: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1395msgid "Closed tickets"
1396msgstr "Uzavřené požadavky"
1397
1398#: lib/RT/CustomField.pm:140
1399msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1400msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat více hodnot"
1401
1402#: lib/RT/CustomField.pm:141
1403msgid "Combobox: Select or enter one value"
1404msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat jednu hodnotu"
1405
1406#: lib/RT/CustomField.pm:142
1407msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1408msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
1409
c36a7e1d 1410#: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
84fb5b46
MKG
1411msgid "Comment"
1412msgstr "Komentovat"
1413
1414#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1415msgid "Comment Address"
1416msgstr "Adresa pro komentáře"
1417
403d7b0b 1418#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1419msgid "Comment address"
1420msgstr "Adresa pro komentáře"
1421
1422#: lib/RT/Queue.pm:114
1423msgid "Comment on tickets"
1424msgstr "Komentovat požadavky"
1425
84fb5b46
MKG
1426#: lib/RT/Queue.pm:114
1427msgid "CommentOnTicket"
1428msgstr "Komentovat požadavky"
1429
1430#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1431msgid "Comments"
1432msgstr "Poznámky"
1433
403d7b0b 1434#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
84fb5b46
MKG
1435msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1436msgstr "Komentář (Neposílá se žadatelům)"
1437
84fb5b46
MKG
1438#: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1439msgid "Comments about this user"
1440msgstr "Poznámky o tomto uživateli"
1441
5b0d0914 1442#: lib/RT/Transaction.pm:714
84fb5b46
MKG
1443msgid "Comments added"
1444msgstr "Komentáře přidány"
1445
1446#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1447msgid "Commit Stubbed"
1448msgstr "Commit v zárodku"
1449
1450#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1451msgid "Condition"
1452msgstr "Podmínka"
1453
403d7b0b 1454#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
84fb5b46
MKG
1455#. ($args{'ScripCondition'})
1456#. ($value)
1457msgid "Condition '%1' not found"
1458msgstr "Podmínka '%1' nenalezena"
1459
403d7b0b 1460#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
84fb5b46
MKG
1461msgid "Condition is mandatory argument"
1462msgstr "Podmínka je povinným parametrem"
1463
403d7b0b 1464#: bin/rt-crontool:208
84fb5b46
MKG
1465msgid "Condition matches..."
1466msgstr "Podmínky splněny..."
1467
1468#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1469msgid "Condition, Action and Template"
403d7b0b 1470msgstr "Podmínka, akce a šablona"
84fb5b46
MKG
1471
1472#: share/html/Install/index.html:107
1473#. ($file)
1474msgid "Config file %1 is locked"
1475msgstr "Konfigurační soubor %1 je uzamčen"
1476
403d7b0b 1477#: share/html/Elements/Tabs:64
84fb5b46
MKG
1478msgid "Configuration"
1479msgstr "Správa"
1480
403d7b0b 1481#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
84fb5b46
MKG
1482#. ($QueueObj->Name)
1483msgid "Configuration for queue %1"
1484msgstr ""
1485
84fb5b46
MKG
1486#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1487msgid "Connection succeeded"
1488msgstr "Spojení úspěšně navázáno"
1489
c36a7e1d 1490#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
84fb5b46
MKG
1491msgid "Content"
1492msgstr "Obsah"
1493
1494#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
1495msgid "Content is an invalid IP address"
1496msgstr ""
1497
1498#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
1499msgid "Content is an invalid IP address range"
1500msgstr ""
1501
1502#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1503msgid "Content-Type"
1504msgstr "Content-Type"
1505
1506#: lib/RT/Tickets.pm:134
1507msgid "ContentType"
1508msgstr "ContentType"
1509
403d7b0b 1510#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
1511msgid "Correspond address"
1512msgstr "Adresa pro odpovědi"
1513
84fb5b46
MKG
1514#: etc/initialdata:283
1515msgid "Correspondence"
1516msgstr "Korespondence"
1517
5b0d0914 1518#: lib/RT/Transaction.pm:710
84fb5b46
MKG
1519msgid "Correspondence added"
1520msgstr "Korespondence zaznamenána"
1521
c36a7e1d 1522#: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
84fb5b46
MKG
1523#. ($msg)
1524#. ($value_msg)
1525msgid "Could not add new custom field value: %1"
1526msgstr "Nelze přidat novou hodnotu uživatelské položky: %1"
1527
c36a7e1d 1528#: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
84fb5b46
MKG
1529#. ($add_msg)
1530#. ($del_msg)
1531#. ($msg)
1532msgid "Could not change owner: %1"
1533msgstr "Nelze změnit vlastníka: %1"
1534
84fb5b46
MKG
1535#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
1536#. ($msg)
1537msgid "Could not create CustomField: %1"
1538msgstr "Nelze vytvořit uživatelskou položku: %1"
1539
1540#: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
1541msgid "Could not create group"
1542msgstr "Nelze vytvořit skupinu"
1543
1544#: share/html/Articles/Article/Search.html:197
1545#. ($msg)
1546msgid "Could not create search: %1"
403d7b0b 1547msgstr "Nelze vytvořit vyhledávání: %1"
84fb5b46
MKG
1548
1549#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1550#. ($msg)
1551msgid "Could not create template: %1"
403d7b0b 1552msgstr "Nelze vytvořit šablonu: %1"
84fb5b46
MKG
1553
1554#: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
1555msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1556msgstr "Nelze vytvořit požadavek. Nenastavena fronta"
1557
c36a7e1d 1558#: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
84fb5b46
MKG
1559msgid "Could not create user"
1560msgstr "Nelze vytvořit uživatele"
1561
1562#: share/html/Articles/Article/Search.html:237
1563#. ($searchname, $msg)
1564msgid "Could not delete search %1: %2"
403d7b0b 1565msgstr "Nelze odstranit vyhledávací %1: %2"
84fb5b46 1566
403d7b0b 1567#: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
84fb5b46
MKG
1568msgid "Could not find or create that user"
1569msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt nebo vytvořit"
1570
403d7b0b 1571#: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
84fb5b46
MKG
1572msgid "Could not find that principal"
1573msgstr "Nelze naléze tohoto uživatele"
1574
1575#: lib/RT/SharedSetting.pm:242
1576#. ($self->ObjectName)
1577msgid "Could not load %1 attribute"
1578msgstr "Nelze nahrát atribut %1"
1579
1580#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1581msgid "Could not load Class %1"
403d7b0b 1582msgstr "Nelze načíst Třída %1"
84fb5b46
MKG
1583
1584#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1585#. ($id)
1586msgid "Could not load CustomField %1"
1587msgstr "Nelze nahrát uživatelskou položku %1"
1588
1589#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1590msgid "Could not load group"
1591msgstr "Nelze načíst skupinu"
1592
1593#: lib/RT/SharedSetting.pm:126
1594#. ($privacy)
1595msgid "Could not load object for %1"
1596msgstr "Nelze nahrát objekt pro %1"
1597
403d7b0b
MKG
1598#: lib/RT/Queue.pm:978
1599#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1600msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
1601msgstr ""
1602
1603#: lib/RT/Ticket.pm:1154
1604#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1605msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
1606msgstr ""
1607
403d7b0b
MKG
1608#: lib/RT/Queue.pm:1060
1609#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1610msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
1611msgstr ""
1612
1613#: lib/RT/Ticket.pm:1280
1614#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1615msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
1616msgstr ""
1617
403d7b0b 1618#: lib/RT/User.pm:139
84fb5b46
MKG
1619msgid "Could not set user info"
1620msgstr "Nelze nastavit uživatelské informace"
1621
1622#: lib/RT/Transaction.pm:163
1623msgid "Couldn't add attachment"
1624msgstr "Nelze přidat přílohu"
1625
5b0d0914 1626#: lib/RT/Group.pm:949
84fb5b46
MKG
1627msgid "Couldn't add member to group"
1628msgstr "Do skupiny nelze přidat člena"
1629
403d7b0b 1630#: lib/RT/CustomField.pm:1383
84fb5b46
MKG
1631msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
1632msgstr ""
1633
403d7b0b 1634#: lib/RT/Scrip.pm:637
84fb5b46
MKG
1635#. ($method, $code, $error)
1636msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1637msgstr ""
1638
403d7b0b 1639#: lib/RT/Template.pm:721
84fb5b46
MKG
1640#. ($fi_text, $error)
1641msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1642msgstr ""
1643
c36a7e1d 1644#: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
84fb5b46
MKG
1645#. ($Msg)
1646#. ($msg)
1647msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1648msgstr "Nelze vytvořit transakci: %1"
1649
403d7b0b 1650#: lib/RT/CustomField.pm:1513
84fb5b46
MKG
1651#. ($msg)
1652msgid "Couldn't create record: %1"
403d7b0b 1653msgstr "Nelze vytvořit záznam: %1"
84fb5b46
MKG
1654
1655#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1656#. ($id, $msg)
1657msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1658msgstr "Nelze smazat řídící panel %1: %2"
1659
c36a7e1d 1660#: lib/RT/Record.pm:973
84fb5b46
MKG
1661msgid "Couldn't find row"
1662msgstr "Nemohu nalézt řádek"
1663
403d7b0b 1664#: bin/rt-crontool:179
84fb5b46
MKG
1665msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1666msgstr ""
1667
5b0d0914 1668#: lib/RT/Group.pm:923
84fb5b46
MKG
1669msgid "Couldn't find that principal"
1670msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt"
1671
403d7b0b 1672#: lib/RT/CustomField.pm:582
84fb5b46
MKG
1673msgid "Couldn't find that value"
1674msgstr "Tuto hodnotu nelze nalézt"
1675
84fb5b46
MKG
1676#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
1677#. ($id)
1678msgid "Couldn't load Class %1"
1679msgstr "Nelze načíst třídu %1"
1680
1681#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
1682#. ($cf_id)
1683msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1684msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku #%1"
1685
403d7b0b 1686#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
1687#. ($cf_id)
1688msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1689msgstr ""
1690
1691#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
1692#. ($id)
1693msgid "Couldn't load CustomField %1"
1694msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku %1"
1695
403d7b0b 1696#: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
84fb5b46
MKG
1697#. ($self->Id)
1698msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1699msgstr "Nelze načíst kopii požadavku #%1."
1700
1701#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
1702#. ($id, $msg)
1703msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1704msgstr "Nelze načíst řídící panel %1: %2"
1705
84fb5b46
MKG
1706#: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
1707#. ($gid)
1708msgid "Couldn't load group #%1"
1709msgstr "Nelze načíst skupinu #%1"
1710
1711#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
1712#. ($id)
1713msgid "Couldn't load group %1"
1714msgstr "Skupinu %1 nelze načíst"
1715
c36a7e1d 1716#: lib/RT/Link.pm:212
84fb5b46
MKG
1717msgid "Couldn't load link"
1718msgstr "Vazbu nelze načíst"
1719
c36a7e1d
MKG
1720#: lib/RT/Link.pm:185
1721#. ($msg)
1722msgid "Couldn't load link: %1"
1723msgstr ""
1724
84fb5b46
MKG
1725#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
1726#. ($id)
1727msgid "Couldn't load object %1"
1728msgstr "Nelze nahrát objekt %1"
1729
1730#: lib/RT/Ticket.pm:453
1731#. ($msg)
1732msgid "Couldn't load or create user: %1"
1733msgstr "Nelze načíst nebo vytvořit uživatele: %1"
1734
1735#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
1736#. ($id)
1737msgid "Couldn't load queue"
1738msgstr "Frontu nelze načíst"
1739
1740#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
1741#. ($id)
1742msgid "Couldn't load queue #%1"
1743msgstr "Nelze načíst frontu #%1"
1744
1745#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
1746#. ($id)
1747msgid "Couldn't load queue %1"
1748msgstr "Frontu %1 nelze načíst"
1749
403d7b0b 1750#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
84fb5b46
MKG
1751#. ($Name)
1752msgid "Couldn't load queue '%1'"
1753msgstr "Frontu '%1' nelze načíst"
1754
1755#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
1756#. ($id)
1757msgid "Couldn't load scrip #%1"
1758msgstr "Nelze načíst scrip #%1"
1759
1760#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
1761#. ($id)
1762msgid "Couldn't load template #%1"
403d7b0b 1763msgstr "Nelze načíst šablonu #%1"
84fb5b46 1764
5b0d0914 1765#: lib/RT/Interface/Web.pm:2292
84fb5b46
MKG
1766msgid "Couldn't load the specified principal"
1767msgstr ""
1768
5b0d0914 1769#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:132
84fb5b46
MKG
1770#. ($id)
1771msgid "Couldn't load ticket '%1'"
1772msgstr "Požadavek '%1' nelze načíst"
1773
c36a7e1d 1774#: lib/RT/Article.pm:520
84fb5b46
MKG
1775msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
1776msgstr ""
1777
1778#: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
1779#. ($QuoteTransaction)
1780#. ($id)
1781msgid "Couldn't load transaction #%1"
1782msgstr ""
1783
403d7b0b 1784#: share/html/User/Prefs.html:215
84fb5b46
MKG
1785msgid "Couldn't load user"
1786msgstr ""
1787
403d7b0b 1788#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
84fb5b46
MKG
1789#. ($id)
1790msgid "Couldn't load user #%1"
1791msgstr "Nelze načíst uživatele #%1"
1792
403d7b0b 1793#: share/html/User/Prefs.html:209
84fb5b46
MKG
1794#. ($id, $Name)
1795msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
1796msgstr ""
1797
403d7b0b 1798#: share/html/User/Prefs.html:213
84fb5b46
MKG
1799#. ($Name)
1800msgid "Couldn't load user '%1'"
1801msgstr ""
1802
c36a7e1d
MKG
1803#: lib/RT/Link.pm:174
1804#. ($args{Base})
1805msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
1806msgstr ""
1807
1808#: lib/RT/Link.pm:178
1809#. ($args{Target})
1810msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
1811msgstr ""
1812
84fb5b46
MKG
1813#: lib/RT/Ticket.pm:1058
1814#. ($args{'Email'})
1815msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
1816msgstr "Z řetězce '%1' nelze zjistit adresu"
1817
c36a7e1d 1818#: lib/RT/Attachment.pm:800
84fb5b46
MKG
1819#. ($msg)
1820msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
1821msgstr "Nelze nahradit obsah dešifrovanými daty: %1"
1822
c36a7e1d 1823#: lib/RT/Attachment.pm:765
84fb5b46
MKG
1824#. ($msg)
1825msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
1826msgstr "Nelze nahradit obsah zašifrovanými daty: %1"
1827
c36a7e1d
MKG
1828#: lib/RT/Article.pm:403
1829#. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
84fb5b46
MKG
1830msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
1831msgstr ""
1832
c36a7e1d 1833#: lib/RT/Ticket.pm:2585
84fb5b46
MKG
1834#. ($args{'URI'})
1835msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
1836msgstr "Nelze přeložit '%1' do URI."
1837
c36a7e1d 1838#: lib/RT/Link.pm:100
84fb5b46
MKG
1839#. ($args{'Base'})
1840msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
1841msgstr "Nelze přeložit zdroj '%1' do URI."
1842
c36a7e1d 1843#: lib/RT/Link.pm:107
84fb5b46
MKG
1844#. ($args{'Target'})
1845msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
1846msgstr "Nelze přeložit cíl '%1' do URI."
1847
403d7b0b 1848#: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
84fb5b46
MKG
1849msgid "Couldn't send email"
1850msgstr "Nelze odeslat mail"
1851
1852#: lib/RT/Ticket.pm:558
1853#. ($type, $msg)
1854msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
1855msgstr ""
1856
c36a7e1d 1857#: lib/RT/User.pm:1657
84fb5b46
MKG
1858msgid "Couldn't set private key"
1859msgstr ""
1860
c36a7e1d 1861#: lib/RT/User.pm:1641
84fb5b46
MKG
1862msgid "Couldn't unset private key"
1863msgstr ""
1864
403d7b0b 1865#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
84fb5b46
MKG
1866msgid "Country"
1867msgstr "Země"
1868
5b0d0914 1869#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:238 share/html/m/ticket/create:407
84fb5b46
MKG
1870msgid "Create"
1871msgstr "Vytvořit"
1872
1873#: etc/initialdata:91
1874msgid "Create Tickets"
1875msgstr "Vytvořit požadavky"
1876
1877#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
1878msgid "Create a Class"
403d7b0b 1879msgstr "Vytvoření třídy"
84fb5b46
MKG
1880
1881#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
1882msgid "Create a CustomField"
1883msgstr "Vytvořit uživatelskou položku"
1884
1885#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
1886#. ($QueueObj->Name())
1887msgid "Create a CustomField for queue %1"
1888msgstr "Vytvoření uživatelské položky pro frontu %1"
1889
403d7b0b 1890#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
84fb5b46 1891msgid "Create a new article"
403d7b0b 1892msgstr "Vytvořit nový článek"
84fb5b46
MKG
1893
1894#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
1895msgid "Create a new article in"
1896msgstr ""
1897
1898#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
1899msgid "Create a new dashboard"
1900msgstr "Vytvořit nový řídící panel"
1901
1902#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
1903msgid "Create a new group"
1904msgstr "Vytvořit novou skupinu"
1905
84fb5b46
MKG
1906#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
1907#. ($QueueObj->Name)
1908msgid "Create a new template for queue %1"
403d7b0b 1909msgstr "Vytvoření nové šablony pro frontu %1"
84fb5b46 1910
403d7b0b 1911#: share/html/Ticket/Create.html:347
84fb5b46
MKG
1912msgid "Create a new ticket"
1913msgstr "Vytvoření nového požadavku"
1914
403d7b0b 1915#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
84fb5b46
MKG
1916msgid "Create a new user"
1917msgstr "Vytvořit nového uživatele"
1918
403d7b0b 1919#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
84fb5b46
MKG
1920msgid "Create a queue"
1921msgstr "Vytvořit frontu"
1922
1923#: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
1924#. ($QueueObj->Name)
1925msgid "Create a scrip for queue %1"
1926msgstr "Vytvořit scrips pro frontu %1"
1927
1928#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
1929msgid "Create a template"
403d7b0b 1930msgstr "Vytvořit šablonu"
84fb5b46 1931
403d7b0b 1932#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
1933msgid "Create a ticket"
1934msgstr "Vytvořit požadavek"
1935
1936#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
1937msgid "Create an article"
403d7b0b 1938msgstr "Vytvořit článek"
84fb5b46
MKG
1939
1940#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
1941msgid "Create an article in class..."
403d7b0b 1942msgstr "Vytvořit článek v tříde..."
84fb5b46
MKG
1943
1944#: lib/RT/Class.pm:89
1945msgid "Create articles in this class"
403d7b0b 1946msgstr "Vytvořit článek v téhle tříde"
84fb5b46
MKG
1947
1948#: lib/RT/Group.pm:101
1949msgid "Create group dashboards"
403d7b0b 1950msgstr "Vytvořit skupinu řídicích panelů"
84fb5b46
MKG
1951
1952#: etc/initialdata:93
1953msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
403d7b0b 1954msgstr "Vytvářet požadavky podle téhto scripu šablony"
84fb5b46
MKG
1955
1956#: lib/RT/Dashboard.pm:87
1957msgid "Create personal dashboards"
1958msgstr "Vytvořit osobní řídící panely"
1959
1960#: lib/RT/Dashboard.pm:82
1961msgid "Create system dashboards"
1962msgstr "Vytvořit systémové řídící panely"
1963
5b0d0914 1964#: share/html/SelfService/Create.html:104
84fb5b46
MKG
1965msgid "Create ticket"
1966msgstr "Vytvořit požadavek"
1967
1968#: lib/RT/Queue.pm:112
1969msgid "Create tickets"
403d7b0b 1970msgstr "Vytvořit požadavky"
84fb5b46 1971
c36a7e1d 1972#: share/html/Elements/Tabs:451
84fb5b46
MKG
1973msgid "Create tickets offline"
1974msgstr "Vytvoření požadavků offline"
1975
c36a7e1d 1976#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
84fb5b46
MKG
1977msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
1978msgstr ""
1979
1980#: lib/RT/CustomField.pm:206
1981msgid "Create, modify and delete custom fields"
1982msgstr ""
1983
1984#: lib/RT/CustomField.pm:207
1985msgid "Create, modify and delete custom fields values"
403d7b0b 1986msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat vlastní pole hodnot"
84fb5b46
MKG
1987
1988#: lib/RT/Queue.pm:93
1989msgid "Create, modify and delete queue"
403d7b0b 1990msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat frontu"
84fb5b46
MKG
1991
1992#: lib/RT/Group.pm:97
1993msgid "Create, modify and delete saved searches"
1994msgstr ""
1995
1996#: lib/RT/System.pm:81
1997msgid "Create, modify and delete users"
403d7b0b 1998msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat uživatele"
84fb5b46
MKG
1999
2000#: lib/RT/Class.pm:89
2001msgid "CreateArticle"
2002msgstr ""
2003
2004#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2005msgid "CreateDashboard"
2006msgstr "Vytvořit řídící panel"
2007
2008#: lib/RT/Group.pm:101
2009msgid "CreateGroupDashboard"
2010msgstr "Vytvořit řídící panel skupiny"
2011
2012#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2013msgid "CreateOwnDashboard"
2014msgstr "Vytvořit vlastní řídící panel"
2015
2016#: lib/RT/System.pm:87
2017msgid "CreateSavedSearch"
2018msgstr "Vytvořit uložený dotaz"
2019
2020#: lib/RT/Queue.pm:112
2021msgid "CreateTicket"
2022msgstr "Vytvořit požadavek"
2023
403d7b0b 2024#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
84fb5b46
MKG
2025msgid "Created"
2026msgstr "Vytvořeno"
2027
2028#: share/html/Elements/ColumnMap:76
2029msgid "Created By"
2030msgstr "Kým vytvořeno"
2031
2032#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2033#. ($CustomFieldObj->Name)
2034#. ($CustomFieldObj->Name())
2035msgid "Created CustomField %1"
2036msgstr "Uživatelská položka %1 vytvořena"
2037
2038#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2039msgid "Created by"
403d7b0b 2040msgstr "Vytvořil"
84fb5b46
MKG
2041
2042#: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2043#. ($search->Name)
2044msgid "Created search %1"
2045msgstr ""
2046
84fb5b46
MKG
2047#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2048msgid "CreatedBy"
2049msgstr "Kým vytvořeno"
2050
2051#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2052msgid "CreatedRelative"
2053msgstr ""
2054
403d7b0b 2055#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2056msgid "Creator"
2057msgstr "Tvůrce"
2058
403d7b0b 2059#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2060msgid "Cryptography"
2061msgstr "Šifrování"
2062
2063#: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2064msgid "Current Links"
2065msgstr "Aktuální relace"
2066
2067#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2068msgid "Current Scrips"
2069msgstr "Aktuální scripy"
2070
c36a7e1d 2071#: share/html/Elements/Tabs:731
84fb5b46 2072msgid "Current Search"
403d7b0b 2073msgstr "Současné hledání"
84fb5b46
MKG
2074
2075#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2076msgid "Current members"
2077msgstr "Aktuální členové"
2078
2079#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2080msgid "Current rights"
2081msgstr "Aktuální práva"
2082
2083#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2084msgid "Current search"
2085msgstr "Aktuální dotaz"
2086
2087#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2088msgid "Current watchers"
2089msgstr "Aktuální pozorovatelé"
2090
403d7b0b 2091#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
84fb5b46
MKG
2092msgid "Custom Fields"
2093msgstr "Uživatelské položky"
2094
2095#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2096#. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2097msgid "Custom Fields for %1"
2098msgstr "Uživatelské položky pro %1"
2099
2100#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2101#. ($Object->Name)
2102msgid "Custom Fields for queue %1"
2103msgstr ""
2104
2105#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2106msgid "Custom action cleanup code"
2107msgstr "Čistící kód uživatelské akce"
2108
2109#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2110msgid "Custom action preparation code"
2111msgstr "Přípravný kód uživatelské akce"
2112
2113#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2114msgid "Custom condition"
2115msgstr "Uživatelská podmínka"
2116
2117#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2118#. ($MoveCustomFieldDown)
2119#. ($MoveCustomFieldUp)
2120msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2121msgstr ""
2122
5b0d0914 2123#: lib/RT/Tickets.pm:2838
84fb5b46
MKG
2124#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2125msgid "Custom field %1 %2 %3"
2126msgstr "Uživatelská položka %1 %2 %3"
2127
c36a7e1d 2128#: lib/RT/Record.pm:1665
403d7b0b 2129#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
84fb5b46
MKG
2130msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2131msgstr "Uživatelská položka %1 se nevztahuje k tomuto objektu"
2132
5b0d0914 2133#: lib/RT/Tickets.pm:2832
84fb5b46
MKG
2134#. ($CF->Name)
2135msgid "Custom field %1 has a value."
2136msgstr "Uživatelská položka %1 má hodnotu."
2137
5b0d0914 2138#: lib/RT/Tickets.pm:2828
84fb5b46
MKG
2139#. ($CF->Name)
2140msgid "Custom field %1 has no value."
2141msgstr "Uživatelská položka %1 nemá hodnotu."
2142
c36a7e1d 2143#: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
84fb5b46
MKG
2144#. ($args{'Field'})
2145msgid "Custom field %1 not found"
2146msgstr "Uživatelská položka %1 nenalezena"
2147
403d7b0b
MKG
2148#: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2149#. ($CustomField->Name)
84fb5b46
MKG
2150#. ($cf)
2151#. ($obj->Name)
2152msgid "Custom field '%1'"
2153msgstr "Uživatelská položka '%1'"
2154
403d7b0b 2155#: lib/RT/CustomField.pm:1378
84fb5b46
MKG
2156msgid "Custom field is already applied to the object"
2157msgstr ""
2158
c36a7e1d 2159#: lib/RT/CustomField.pm:1622
84fb5b46
MKG
2160#. ($args{'Content'}, $self->Name)
2161msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2162msgstr "Hodnota %1 nemůže být nalezena v uživatelské položce %2"
2163
403d7b0b 2164#: lib/RT/CustomField.pm:590
84fb5b46
MKG
2165msgid "Custom field value could not be deleted"
2166msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být smazána"
2167
c36a7e1d 2168#: lib/RT/CustomField.pm:1634
84fb5b46
MKG
2169msgid "Custom field value could not be found"
2170msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být nalezena"
2171
c36a7e1d 2172#: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
84fb5b46
MKG
2173msgid "Custom field value deleted"
2174msgstr "Hodnota uživatelské položky smazána"
2175
5b0d0914 2176#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:718 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
84fb5b46
MKG
2177msgid "CustomField"
2178msgstr "Uživatelská položka"
2179
2180#: lib/RT/Tickets.pm:145
2181msgid "CustomFieldValue"
2182msgstr "Hodnota uživatelské položky"
2183
2184#: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2185msgid "Customize"
2186msgstr "Upravit"
2187
2188#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2189msgid "Customize Basics"
2190msgstr "Úprava základních údajů"
2191
84fb5b46
MKG
2192#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2193msgid "Customize Email Addresses"
2194msgstr "Úprava emailových adres"
2195
2196#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2197msgid "Customize Email Configuration"
2198msgstr "Úprava konfigurace emailu"
2199
403d7b0b 2200#: share/html/Elements/Tabs:218
84fb5b46
MKG
2201msgid "Customize the look of your RT"
2202msgstr ""
2203
403d7b0b 2204#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2205msgid "DBA password"
2206msgstr "Heslo DBA"
2207
403d7b0b 2208#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2209msgid "DBA username"
2210msgstr "Uživatelské jméno DBA"
2211
403d7b0b 2212#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
84fb5b46 2213msgid "Daily"
403d7b0b 2214msgstr "Denní"
84fb5b46 2215
c36a7e1d 2216#: lib/RT/Config.pm:477
84fb5b46
MKG
2217msgid "Daily digest"
2218msgstr "Denní přehled"
2219
5b0d0914 2220#: share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
84fb5b46
MKG
2221msgid "Dashboard"
2222msgstr "Řídící panel"
2223
2224#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2225#. ($msg)
2226msgid "Dashboard could not be created: %1"
2227msgstr "Řídící panel nemůže být vytvořen: %1"
2228
5b0d0914 2229#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:263
84fb5b46
MKG
2230#. ($msg)
2231msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2232msgstr "Řídící panel nemůže být aktualizován: %1"
2233
5b0d0914 2234#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:260
84fb5b46
MKG
2235msgid "Dashboard updated"
2236msgstr "Řídící panel aktualizován"
2237
5b0d0914 2238#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:642 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
84fb5b46
MKG
2239msgid "Dashboards"
2240msgstr "Řídící panely"
2241
2242#: lib/RT/Installer.pm:78
2243msgid "Database host"
2244msgstr "Adresa databázového serveru"
2245
2246#: lib/RT/Installer.pm:96
2247msgid "Database name"
2248msgstr "Jméno databáze"
2249
403d7b0b 2250#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2251msgid "Database password for RT"
2252msgstr "Databázové heslo pro RT"
2253
2254#: lib/RT/Installer.pm:87
2255msgid "Database port"
2256msgstr "Port databázového serveru"
2257
2258#: lib/RT/Installer.pm:60
2259msgid "Database type"
2260msgstr "Typ databáze"
2261
403d7b0b 2262#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
2263msgid "Database username for RT"
2264msgstr "Databázové uživatelské jméno pro RT"
2265
c36a7e1d 2266#: lib/RT/Config.pm:426
84fb5b46
MKG
2267msgid "Date format"
2268msgstr "Formát datumu"
2269
5b0d0914 2270#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:376 share/html/m/ticket/show:373
84fb5b46 2271msgid "Dates"
403d7b0b 2272msgstr "Termíny"
84fb5b46
MKG
2273
2274#: lib/RT/Date.pm:102
2275msgid "Dec"
2276msgstr "pro"
2277
84fb5b46
MKG
2278#: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2279msgid "Decrypt"
2280msgstr "Dešifrovat"
2281
2282#: etc/initialdata:219
2283msgid "Default Autoresponse template"
403d7b0b 2284msgstr "Implicitní šablona automatické odpovědi"
84fb5b46
MKG
2285
2286#: share/html/Tools/Offline.html:60
2287msgid "Default Queue"
2288msgstr "Implicitní fronta"
2289
2290#: share/html/Tools/Offline.html:69
2291msgid "Default Requestor"
2292msgstr "Implicitní žadatel"
2293
2294#: etc/initialdata:293
2295msgid "Default admin comment template"
403d7b0b 2296msgstr "Implicitní šablona administrativního komentáře"
84fb5b46
MKG
2297
2298#: etc/initialdata:272
2299msgid "Default admin correspondence template"
403d7b0b 2300msgstr "Implicitní šablona administrativní korespondence"
84fb5b46
MKG
2301
2302#: etc/initialdata:284
2303msgid "Default correspondence template"
403d7b0b 2304msgstr "Implicitní korespondenční šablona"
84fb5b46
MKG
2305
2306#: lib/RT/Config.pm:144
2307msgid "Default queue"
2308msgstr "Implicitní fronta"
2309
2310#: etc/initialdata:250
2311msgid "Default transaction template"
403d7b0b 2312msgstr "Implicitní transakční šablona"
84fb5b46
MKG
2313
2314#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2315#. ($DefaultValue)
2316msgid "Default: %1"
2317msgstr "Implicitně: %1"
2318
5b0d0914 2319#: lib/RT/Transaction.pm:696
84fb5b46
MKG
2320#. ($type, $self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $self->loc("(no value)") ), "'" . $self->NewValue . "'")
2321msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
403d7b0b 2322msgstr "Implicitně: %1/%2 změneno z %3 na %4"
84fb5b46
MKG
2323
2324#: lib/RT/Date.pm:116
2325msgid "DefaultFormat"
2326msgstr ""
2327
5b0d0914 2328#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2525 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
84fb5b46
MKG
2329msgid "Delete"
2330msgstr "Smazat"
2331
2332#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2333msgid "Delete Template"
403d7b0b 2334msgstr "Smazat šblonu"
84fb5b46
MKG
2335
2336#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2337#. ($ArticleObj->Id)
2338msgid "Delete article #%1"
2339msgstr ""
2340
2341#: lib/RT/Class.pm:98
2342msgid "Delete articles in this class"
2343msgstr ""
2344
84fb5b46
MKG
2345#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
2346#. ($msg)
2347msgid "Delete failed: %1"
2348msgstr "Nelze smazat: %1"
2349
2350#: lib/RT/Group.pm:103
2351msgid "Delete group dashboards"
2352msgstr ""
2353
c36a7e1d 2354#: lib/RT/Ticket.pm:3222
84fb5b46
MKG
2355msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2356msgstr ""
2357
2358#: lib/RT/Dashboard.pm:89
2359msgid "Delete personal dashboards"
2360msgstr "Smazat osobní řídící panely"
2361
2362#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
2363msgid "Delete selected scrips"
2364msgstr "Smazat vybrané scripy"
2365
2366#: lib/RT/Dashboard.pm:84
2367msgid "Delete system dashboards"
2368msgstr "Smazat systémové řídící panely"
2369
2370#: lib/RT/Queue.pm:117
2371msgid "Delete tickets"
2372msgstr "Smazat požadavky"
2373
2374#: share/html/Search/Bulk.html:173
2375msgid "Delete values"
2376msgstr "Smazat hodnoty"
2377
2378#: lib/RT/Class.pm:98
2379msgid "DeleteArticle"
2380msgstr ""
2381
2382#: lib/RT/Dashboard.pm:84
2383msgid "DeleteDashboard"
2384msgstr "Smazat řídící panel"
2385
2386#: lib/RT/Group.pm:103
2387msgid "DeleteGroupDashboard"
2388msgstr "Smazat řídící panel skupiny"
2389
2390#: lib/RT/Dashboard.pm:89
2391msgid "DeleteOwnDashboard"
2392msgstr "Smazat vlastní řídící panel"
2393
2394#: lib/RT/Queue.pm:117
2395msgid "DeleteTicket"
2396msgstr "Smazat požadavek"
2397
2398#: lib/RT/SharedSetting.pm:283
2399#. ($self->ObjectName)
2400msgid "Deleted %1"
2401msgstr ""
2402
84fb5b46
MKG
2403#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2404msgid "Deleted queries"
2405msgstr ""
2406
2407#: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
2408msgid "Deleted saved search"
2409msgstr "Smazaný uložený dotaz"
2410
2411#: share/html/Articles/Article/Search.html:226
2412#. ($searchname)
2413msgid "Deleted search %1"
2414msgstr ""
2415
403d7b0b 2416#: lib/RT/Queue.pm:452
84fb5b46
MKG
2417msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2418msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo porušit referenční integritu"
2419
c36a7e1d 2420#: lib/RT/User.pm:456
84fb5b46
MKG
2421msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2422msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo narušit referenční integritu"
2423
2424#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2425msgid "Deny"
2426msgstr "Zamítnout"
2427
5b0d0914 2428#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:448
84fb5b46
MKG
2429msgid "Depended on by"
2430msgstr "Je rekvizitou pro"
2431
2432#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2433msgid "DependedOnBy"
2434msgstr ""
2435
5b0d0914 2436#: lib/RT/Transaction.pm:801
84fb5b46
MKG
2437#. ($value)
2438msgid "Dependency by %1 added"
2439msgstr "Přidána závislost %1"
2440
5b0d0914 2441#: lib/RT/Transaction.pm:840
84fb5b46
MKG
2442#. ($value)
2443msgid "Dependency by %1 deleted"
2444msgstr "Závislost %1 smazána"
2445
5b0d0914 2446#: lib/RT/Transaction.pm:798
84fb5b46
MKG
2447#. ($value)
2448msgid "Dependency on %1 added"
2449msgstr "Přidána závislost na %1"
2450
5b0d0914 2451#: lib/RT/Transaction.pm:837
84fb5b46
MKG
2452#. ($value)
2453msgid "Dependency on %1 deleted"
2454msgstr "Závislost na %1 smazána"
2455
2456#: lib/RT/Tickets.pm:122
2457msgid "DependentOn"
2458msgstr ""
2459
5b0d0914 2460#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:395 share/html/m/ticket/show:418
84fb5b46
MKG
2461msgid "Depends on"
2462msgstr "Závisející na"
2463
2464#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2465msgid "DependsOn"
2466msgstr "Závisející na"
2467
2468#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2469msgid "Desc"
2470msgstr "Sestupně"
2471
2472#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
2473msgid "Descending"
2474msgstr "Sestupně"
2475
5b0d0914 2476#: share/html/SelfService/Create.html:99 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:234
84fb5b46
MKG
2477msgid "Describe the issue below"
2478msgstr "Popište případ níže"
2479
2480#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
2481msgid "Description"
2482msgstr "Popis"
2483
403d7b0b 2484#: share/html/Elements/Tabs:213
84fb5b46
MKG
2485msgid "Detailed information about your RT setup"
2486msgstr ""
2487
5b0d0914 2488#: share/html/Ticket/Create.html:422
84fb5b46 2489msgid "Details"
403d7b0b 2490msgstr "Podrobnosti"
84fb5b46
MKG
2491
2492#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2493msgid "Direction"
2494msgstr "Směr"
2495
2496#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2497msgid "Disabled"
2498msgstr "Zakázáno"
2499
c36a7e1d 2500#: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
2501msgid "Display"
2502msgstr "Zobrazit"
2503
2504#: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
2505msgid "Display Access Control List"
2506msgstr "Zobrazit přístupová práva"
2507
2508#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2509#. ($id)
2510msgid "Display Article %1"
2511msgstr ""
2512
2513#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2514msgid "Display Columns"
2515msgstr "Zobrazované položky"
2516
84fb5b46
MKG
2517#: share/html/Elements/Footer:59
2518#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2519msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2520msgstr ""
2521
84fb5b46
MKG
2522#: lib/RT/System.pm:80
2523msgid "Do anything and everything"
2524msgstr "Dělat cokoli a všechno"
2525
403d7b0b 2526#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
2527msgid "Domain name"
2528msgstr "Doménové jméno"
2529
403d7b0b 2530#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
2531msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2532msgstr "Nesmí obsahovat http://, ale pouze něco jako 'localhost', 'rt.example.com'"
2533
c36a7e1d 2534#: lib/RT/Config.pm:314
84fb5b46
MKG
2535msgid "Don't refresh home page."
2536msgstr ""
2537
2538#: lib/RT/Config.pm:293
2539msgid "Don't refresh search results."
2540msgstr ""
2541
2542#: share/html/Elements/Refresh:53
2543msgid "Don't refresh this page."
2544msgstr "Neobnovovat tuto stránku."
2545
403d7b0b 2546#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
84fb5b46
MKG
2547msgid "Don't trust this key at all"
2548msgstr ""
2549
2550#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
2551msgid "Download"
2552msgstr "Stáhnout"
2553
84fb5b46
MKG
2554#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2555msgid "Download dumpfile"
2556msgstr "Stáhnout dumpfile"
2557
2558#: lib/RT/CustomField.pm:83
2559msgid "Dropdown"
2560msgstr ""
2561
5b0d0914 2562#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:383 share/html/m/ticket/show:395
84fb5b46
MKG
2563msgid "Due"
2564msgstr "Termín dokončení"
2565
2566#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2567msgid "DueRelative"
2568msgstr ""
2569
2570#: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
2571#. ($msg)
2572msgid "ERROR: %1"
2573msgstr "CHYBA: %1"
2574
c36a7e1d 2575#: share/html/Elements/Tabs:437
84fb5b46
MKG
2576msgid "Easy updating of your open tickets"
2577msgstr "Jednoduchá úprava vašich otevřených požadavků"
2578
c36a7e1d 2579#: share/html/Elements/Tabs:444
84fb5b46
MKG
2580msgid "Easy viewing of your reminders"
2581msgstr ""
2582
c36a7e1d 2583#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
84fb5b46
MKG
2584msgid "Edit"
2585msgstr "Upravit"
2586
2587#: share/html/Search/Bulk.html:168
2588msgid "Edit Custom Fields"
2589msgstr "Upravit uživatelské položky"
2590
2591#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
2592#. ($Object->Name)
2593msgid "Edit Custom Fields for %1"
2594msgstr "Upravit uživatelské položky pro %1"
2595
2596#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2597msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2598msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny skupiny"
2599
2600#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2601msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2602msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny fronty"
2603
2604#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2605msgid "Edit Custom Fields for all users"
2606msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny uživatele"
2607
2608#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2609msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
2610msgstr ""
2611
2612#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2613msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2614msgstr "Upravit uživatelské položky pro požadavky ve všech frontách"
2615
2616#: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
2617msgid "Edit Links"
2618msgstr "Upravit vazby"
2619
2620#: share/html/Search/Edit.html:66
2621msgid "Edit Query"
2622msgstr "Upravit dotaz"
2623
c36a7e1d 2624#: share/html/Elements/Tabs:738
84fb5b46
MKG
2625msgid "Edit Search"
2626msgstr "Úprava dotazu"
2627
84fb5b46
MKG
2628#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2629msgid "Edit global topic hierarchy"
2630msgstr ""
2631
403d7b0b 2632#: share/html/Elements/Tabs:116
84fb5b46 2633msgid "Edit system templates"
403d7b0b 2634msgstr "Úprava systémových šablon"
84fb5b46
MKG
2635
2636#: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
2637#. ($ClassObj->Name)
2638msgid "Edit topic hierarchy for %1"
2639msgstr ""
2640
2641#: lib/RT/Group.pm:97
2642msgid "EditSavedSearches"
2643msgstr "Upravovat uložené dotazy"
2644
84fb5b46
MKG
2645#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
2646#. ($CustomFieldObj->Name)
2647#. ($CustomFieldObj->Name())
2648msgid "Editing CustomField %1"
2649msgstr "Úprava uživatelské položky %1"
2650
2651#: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
2652#. ($Group->Name)
2653msgid "Editing membership for group %1"
2654msgstr "Úprava členství ve skupině %1"
2655
84fb5b46
MKG
2656#: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
2657msgid "EffectiveId"
2658msgstr ""
2659
c36a7e1d 2660#: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
84fb5b46
MKG
2661msgid "Either base or target must be specified"
2662msgstr "Zdroj či cíl musí být zadán"
2663
2664#: share/html/Elements/ShowSearch:67
403d7b0b 2665#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
84fb5b46
MKG
2666msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2667msgstr "Buď nemáte oprávnění pro zobrazení uloženého dotazu %1 nebo je identifikátor nesprávný"
2668
2669#: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2670msgid "Email"
2671msgstr "Email"
2672
2673#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
2674msgid "Email Address"
403d7b0b 2675msgstr "Emailová adresa"
84fb5b46
MKG
2676
2677#: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
2678msgid "Email Digest"
2679msgstr "Emailový přehled"
2680
c36a7e1d 2681#: lib/RT/User.pm:585
84fb5b46
MKG
2682msgid "Email address in use"
2683msgstr "Emailová adresa je použita"
2684
c36a7e1d 2685#: lib/RT/Config.pm:474
84fb5b46
MKG
2686msgid "Email delivery"
2687msgstr "Doručování zpráv"
2688
2689#: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
2690msgid "Email template for periodic notification digests"
2691msgstr ""
2692
403d7b0b 2693#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
84fb5b46 2694msgid "EmailAddress"
403d7b0b 2695msgstr ""
84fb5b46
MKG
2696
2697#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2698msgid "Enabled"
2699msgstr "Povoleno"
2700
2701#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
2702msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
2703msgstr ""
2704
2705#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
2706msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
2707msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto uživatelskou položky)"
2708
2709#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
2710msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
2711msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto skupinu)"
2712
403d7b0b 2713#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
84fb5b46
MKG
2714msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
2715msgstr "Povoleno (zrušení zatrhnutí zablokuje tuto frontu)"
2716
2717#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
2718msgid "Enabled Classes"
403d7b0b 2719msgstr "Povilt třídy"
84fb5b46
MKG
2720
2721#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
2722msgid "Enabled Queues"
2723msgstr "Povolené fronty"
2724
2725#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
2726msgid "Enabled queues matching search criteria"
2727msgstr ""
2728
2729#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
2730#. (loc_fuzzy($msg))
2731msgid "Enabled status %1"
2732msgstr "Povolen stav %1"
2733
c36a7e1d 2734#: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
84fb5b46
MKG
2735msgid "Encrypt"
2736msgstr "Šifrovat"
2737
2738#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
2739msgid "Encrypt by default"
2740msgstr "Implicitně šifrovat"
2741
2742#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
2743msgid "Encrypt/Decrypt"
2744msgstr "Šifrovat/Dešifrovat"
2745
2746#: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
2747#. ($id, $txn->Ticket)
2748msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
2749msgstr "Šifrovat/Dešifrovat transakci #%1 požadavku #%2"
2750
403d7b0b 2751#: lib/RT/Queue.pm:639
84fb5b46
MKG
2752msgid "Encrypting disabled"
2753msgstr "Šifrování zakázáno"
2754
403d7b0b 2755#: lib/RT/Queue.pm:638
84fb5b46
MKG
2756msgid "Encrypting enabled"
2757msgstr "Šifrování povoleno"
2758
2759#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
2760msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
2761msgstr ""
2762
2763#: lib/RT/CustomField.pm:187
2764msgid "Enter multiple IP address ranges"
403d7b0b 2765msgstr "Zadejte vice IP adresních rozsahu"
84fb5b46
MKG
2766
2767#: lib/RT/CustomField.pm:178
2768msgid "Enter multiple IP addresses"
403d7b0b 2769msgstr "Zadejte vice IP adres"
84fb5b46
MKG
2770
2771#: lib/RT/CustomField.pm:93
2772msgid "Enter multiple values"
2773msgstr "Vyplnit více hodnot"
2774
2775#: lib/RT/CustomField.pm:149
2776msgid "Enter multiple values with autocompletion"
2777msgstr "Vyplnit více hodnot s automatickým doplňováním"
2778
2779#: share/html/Elements/EditLinks:128
2780msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
2781msgstr "Zadejte objekty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2782
2783#: lib/RT/CustomField.pm:179
2784msgid "Enter one IP address"
403d7b0b 2785msgstr "Zadejte jednu IP adresu"
84fb5b46
MKG
2786
2787#: lib/RT/CustomField.pm:188
2788msgid "Enter one IP address range"
403d7b0b 2789msgstr "Zadejte jeden IP adresní rozsah"
84fb5b46
MKG
2790
2791#: lib/RT/CustomField.pm:94
2792msgid "Enter one value"
2793msgstr "Vyplnit jednu hodnotu"
2794
2795#: lib/RT/CustomField.pm:150
2796msgid "Enter one value with autocompletion"
2797msgstr "Vyplnit jednu hodnotu s automatických doplňováním"
2798
2799#: share/html/Elements/EditLinks:125
2800msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
2801msgstr "Zadejte fronty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2802
2803#: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
2804msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
2805msgstr "Zadejte požadavky či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2806
2807#: lib/RT/Config.pm:280
2808msgid "Enter time in hours by default"
2809msgstr ""
2810
2811#: lib/RT/CustomField.pm:189
2812msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
2813msgstr ""
2814
2815#: lib/RT/CustomField.pm:180
2816msgid "Enter up to %1 IP addresses"
2817msgstr ""
2818
2819#: lib/RT/CustomField.pm:95
2820msgid "Enter up to %1 values"
2821msgstr "Zadejte nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
2822
2823#: lib/RT/CustomField.pm:151
2824msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
2825msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot) s automatickým doplňováním"
2826
2827#: share/html/Search/Simple.html:77
2828#. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
2829msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses. Any individual status name limits results to just the statuses named."
2830msgstr ""
2831
5b0d0914 2832#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:57
84fb5b46
MKG
2833msgid "Error"
2834msgstr "Chyba"
2835
84fb5b46
MKG
2836#: lib/RT/Ticket.pm:1090
2837msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
2838msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->AddWatcher"
2839
403d7b0b 2840#: lib/RT/Ticket.pm:1247
84fb5b46
MKG
2841msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
2842msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->DeleteWatcher"
2843
2844#: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
2845msgid "Error to RT owner: public key"
2846msgstr ""
2847
2848#: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
2849msgid "Error: Missing dashboard"
2850msgstr "Chyba: chybějící řídící panel"
2851
2852#: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
2853msgid "Error: bad GnuPG data"
2854msgstr "Chyba: špatná data GnuPG"
2855
2856#: share/html/Articles/Article/Search.html:202
2857msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
2858msgstr ""
2859
2860#: share/html/Articles/Article/Search.html:165
2861#. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
2862msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
2863msgstr ""
2864
2865#: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
2866msgid "Error: no private key"
2867msgstr "Chyba: žádný soukromý klíč"
2868
2869#: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
2870msgid "Error: public key"
2871msgstr "Chyba: veřejný klíč"
2872
2873#: share/html/Articles/Article/Search.html:217
2874#. ($search->Name, $msg)
2875msgid "Error: search %1 not updated: %2"
2876msgstr ""
2877
403d7b0b 2878#: bin/rt-crontool:370
84fb5b46
MKG
2879msgid "Escalate tickets"
2880msgstr "Eskalovat požadavky"
2881
403d7b0b 2882#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
84fb5b46
MKG
2883msgid "Estimated"
2884msgstr "Odhadovaný"
2885
5b0d0914 2886#: lib/RT/Handle.pm:666
84fb5b46 2887msgid "Everyone"
403d7b0b 2888msgstr "Všichni"
84fb5b46 2889
403d7b0b 2890#: bin/rt-crontool:356
84fb5b46
MKG
2891msgid "Example:"
2892msgstr "Příklad:"
2893
2894#: lib/RT/System.pm:88
2895msgid "ExecuteCode"
2896msgstr ""
2897
2898#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
2899msgid "Expire"
403d7b0b 2900msgstr "Vypršet"
84fb5b46
MKG
2901
2902#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2903msgid "ExtendedStatus"
2904msgstr ""
2905
c36a7e1d 2906#: lib/RT/User.pm:995
84fb5b46 2907msgid "External authentication enabled."
403d7b0b 2908msgstr "Externí ověření pravosti povoleno."
84fb5b46
MKG
2909
2910#: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
2911msgid "Extra info"
2912msgstr "Doplňkové údaje"
2913
c36a7e1d 2914#: share/html/Elements/Tabs:633
84fb5b46
MKG
2915msgid "Extract Article"
2916msgstr ""
2917
2918#: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
2919msgid "Extract Subject Tag"
2920msgstr ""
2921
2922#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
2923#. ($Ticket)
2924msgid "Extract a new article from ticket #%1"
2925msgstr ""
2926
2927#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
2928#. ($Ticket, $ClassObj->Name)
2929msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
2930msgstr ""
2931
2932#: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
2933msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
2934msgstr ""
2935
2936#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
2937#. ($DBI::errstr)
2938msgid "Failed to connect to database: %1"
2939msgstr "Nelze se připojit k databázi: %1"
2940
2941#: lib/RT/SharedSetting.pm:217
5b0d0914 2942#. ($self->loc( $self->ObjectName ))
84fb5b46
MKG
2943msgid "Failed to create %1 attribute"
2944msgstr "Nelze vytvořit atribut %1"
2945
c36a7e1d 2946#: lib/RT/User.pm:336
84fb5b46
MKG
2947msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
2948msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Privilegovaný'."
2949
c36a7e1d 2950#: lib/RT/User.pm:343
84fb5b46
MKG
2951msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
2952msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Neprivilegovaný'"
2953
2954#: lib/RT/SharedSetting.pm:122
2955#. ($self->ObjectName, $id)
2956msgid "Failed to load %1 %2"
2957msgstr "Nelze načíst %1 %2"
2958
2959#: lib/RT/SharedSetting.pm:146
2960#. ($self->ObjectName, $id, $msg)
2961msgid "Failed to load %1 %2: %3"
2962msgstr "Nelze načíst %1 %2: %3"
2963
403d7b0b 2964#: bin/rt-crontool:304
84fb5b46
MKG
2965#. ($modname, $@)
2966msgid "Failed to load module %1. (%2)"
2967msgstr "Nelze načíst modul %1. (%2)"
2968
2969#: lib/RT/SharedSetting.pm:201
2970#. ($privacy)
2971msgid "Failed to load object for %1"
2972msgstr "Nelze načíst objekt pro %1"
2973
2974#: sbin/rt-email-digest:166
2975msgid "Failed to load template"
403d7b0b 2976msgstr "Nelze načíst šablonu"
84fb5b46 2977
c36a7e1d
MKG
2978#: lib/RT/Reminders.pm:122
2979#. ($self->Ticket)
2980msgid "Failed to load ticket %1"
2981msgstr ""
2982
84fb5b46
MKG
2983#: sbin/rt-email-digest:174
2984msgid "Failed to parse template"
403d7b0b 2985msgstr "Nelze určit šablonu"
84fb5b46
MKG
2986
2987#: lib/RT/Date.pm:92
2988msgid "Feb"
2989msgstr "úno"
2990
c36a7e1d 2991#: share/html/Elements/Tabs:749
84fb5b46 2992msgid "Feeds"
403d7b0b 2993msgstr "Zdroje"
84fb5b46
MKG
2994
2995#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
2996msgid "Field"
403d7b0b 2997msgstr "Pole"
84fb5b46
MKG
2998
2999#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
3000msgid "Field values source:"
3001msgstr "Zdroj hodnot položky:"
3002
84fb5b46
MKG
3003#: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3004msgid "Filename"
3005msgstr "Název souboru"
3006
3007#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3008msgid "Fill arguments"
403d7b0b 3009msgstr "Vyplňte argumenty"
84fb5b46
MKG
3010
3011#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3012msgid "Fill boxes with color using"
3013msgstr ""
3014
3015#: lib/RT/CustomField.pm:102
3016msgid "Fill in multiple text areas"
3017msgstr "Vyplnit více textových oblastí"
3018
3019#: lib/RT/CustomField.pm:111
3020msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3021msgstr "Vyplnit více wiki textových oblastí"
3022
3023#: lib/RT/CustomField.pm:103
3024msgid "Fill in one text area"
3025msgstr "Vyplnit jednu textovou oblast"
3026
3027#: lib/RT/CustomField.pm:112
3028msgid "Fill in one wikitext area"
3029msgstr "Vyplnit jednu wiki textovou oblast"
3030
3031#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3032msgid "Fill in this field with a URL."
3033msgstr "Do této položky zadejte URL."
3034
3035#: lib/RT/CustomField.pm:104
3036msgid "Fill in up to %1 text areas"
3037msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
3038
3039#: lib/RT/CustomField.pm:113
3040msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
3041msgstr "Vyplnit nejvýše %1 wiki %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
3042
5b0d0914 3043#: lib/RT/Tickets.pm:2318 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:346
84fb5b46
MKG
3044msgid "Final Priority"
3045msgstr "Koncová priorita"
3046
3047#: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3048msgid "FinalPriority"
3049msgstr "Koncová priorita"
3050
3051#: share/html/Admin/Users/index.html:83
3052msgid "Find all users whose"
3053msgstr "Najdi všechny uživatele jejichž"
3054
3055#: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3056msgid "Find groups whose"
3057msgstr "Najít skupiny jejichž"
3058
3059#: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3060msgid "Find people whose"
3061msgstr "Najít osoby, jejichž"
3062
403d7b0b 3063#: share/html/Search/Results.html:140
84fb5b46
MKG
3064msgid "Find tickets"
3065msgstr "Nalézt požadavky"
3066
3067#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
3068msgid "Fingerprint"
403d7b0b 3069msgstr "Otisk prstu"
84fb5b46
MKG
3070
3071#: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
3072msgid "Finish"
3073msgstr "Dokončit"
3074
c36a7e1d 3075#: share/html/Elements/Tabs:651
84fb5b46
MKG
3076msgid "First"
3077msgstr "První"
3078
84fb5b46
MKG
3079#: share/html/Search/Simple.html:91
3080#. ($link_start, $link_end)
3081msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
403d7b0b 3082msgstr "Pro dosažení maximálního výkonu vyhledávání Rt-s, navštivte prosím %1vyhledávací rozhraní%2."
84fb5b46
MKG
3083
3084#: share/html/Search/Bulk.html:84
3085msgid "Force change"
3086msgstr "Vynutit změnu"
3087
3088#: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
3089msgid "Format"
3090msgstr "Formát"
3091
c36a7e1d 3092#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:578 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
84fb5b46
MKG
3093msgid "Forward"
3094msgstr "Předání"
3095
3096#: share/html/Ticket/Forward.html:78
3097msgid "Forward Message"
3098msgstr "Předat zprávu"
3099
3100#: share/html/Ticket/Forward.html:77
3101msgid "Forward Message and Return"
3102msgstr "Předat zprávu a zpět"
3103
3104#: etc/initialdata:409 etc/upgrade/3.8.6/content:3
3105msgid "Forward Ticket"
403d7b0b 3106msgstr "Předat požadavek dál"
84fb5b46
MKG
3107
3108#: lib/RT/Queue.pm:121
3109msgid "Forward messages outside of RT"
3110msgstr ""
3111
84fb5b46
MKG
3112#: share/html/Ticket/Forward.html:113
3113#. ($TicketObj->id)
3114msgid "Forward ticket #%1"
403d7b0b 3115msgstr "Předat požadavek %1"
84fb5b46
MKG
3116
3117#: share/html/Ticket/Forward.html:112
3118#. ($txn->id)
3119msgid "Forward transaction #%1"
3120msgstr ""
3121
3122#: lib/RT/Queue.pm:121
3123msgid "ForwardMessage"
3124msgstr "Předat zprávu"
3125
5b0d0914 3126#: lib/RT/Transaction.pm:679
84fb5b46
MKG
3127#. ($self->Data)
3128msgid "Forwarded Ticket to %1"
403d7b0b 3129msgstr "Pŕedání požadavku na %1"
84fb5b46 3130
5b0d0914 3131#: lib/RT/Transaction.pm:676
84fb5b46
MKG
3132#. ($self->Field, $self->Data)
3133msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
3134msgstr ""
3135
403d7b0b 3136#: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
84fb5b46
MKG
3137#. ($ticketcount)
3138#. ($collection->CountAll)
3139msgid "Found %quant(%1,ticket)"
3140msgstr "Nalezen%quant(%1,,y,o) %numf(%1) %quant(%1,požadavek,požadavky,požadavků)"
3141
c36a7e1d 3142#: lib/RT/Record.pm:975
84fb5b46
MKG
3143msgid "Found Object"
3144msgstr "Nalezen objekt"
3145
3146#: share/html/Dashboards/Subscription.html:92
3147msgid "Frequency"
403d7b0b 3148msgstr "Četnost"
84fb5b46
MKG
3149
3150#: lib/RT/Date.pm:111
3151msgid "Fri"
3152msgstr "Pá"
3153
3154#: share/html/Dashboards/Subscription.html:110
3155msgid "Friday"
3156msgstr "Pátek"
3157
3158#: share/html/Ticket/Forward.html:60
3159msgid "From"
403d7b0b 3160msgstr "Od"
84fb5b46
MKG
3161
3162#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:67
3163msgid "GD is disabled or not installed. You can upload an image, but you won't get automatic color suggestions."
403d7b0b 3164msgstr "GD je zakázán nebo není nainstalována. Můžete nahrát obrázek, ale nebudete dostávat automatické barevné návrhy."
84fb5b46
MKG
3165
3166#: lib/RT/Config.pm:192 lib/RT/Config.pm:285
3167msgid "General"
3168msgstr "Obecné"
3169
3170#: share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:91
3171msgid "General rights"
3172msgstr ""
3173
3174#: share/html/Tools/Offline.html:84
3175msgid "Get template from file"
403d7b0b 3176msgstr "Vzít šablonu ze souboru"
84fb5b46
MKG
3177
3178#: share/html/Install/index.html:76
3179msgid "Getting started"
3180msgstr "Úvod"
3181
5b0d0914 3182#: lib/RT/Transaction.pm:768 lib/RT/Transaction.pm:908 lib/RT/Transaction.pm:920
84fb5b46
MKG
3183#. ($New->Name)
3184msgid "Given to %1"
3185msgstr "Předáno %1"
3186
403d7b0b 3187#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
84fb5b46
MKG
3188msgid "Global"
3189msgstr "Globální"
3190
3191#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:193
3192msgid "Global Attributes"
3193msgstr ""
3194
403d7b0b 3195#: share/html/Articles/Topics.html:91
84fb5b46 3196msgid "Global Topics"
403d7b0b 3197msgstr "Globální témy"
84fb5b46
MKG
3198
3199#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
3200msgid "Global custom field configuration"
3201msgstr "Globální konfigurace uživatelských položek"
3202
3203#: share/html/Admin/Global/MyRT.html:102
3204#. ($pane)
3205msgid "Global portlet %1 saved."
3206msgstr "Globální portlet %1 uložen."
3207
3208#: share/html/Admin/Elements/SelectTemplate:55
3209#. (loc($Template->Name))
3210msgid "Global template: %1"
403d7b0b 3211msgstr "Globální šablona: %1"
84fb5b46 3212
403d7b0b 3213#: share/html/Elements/Tabs:312
84fb5b46
MKG
3214msgid "GnuPG"
3215msgstr "GnuPG"
3216
c36a7e1d 3217#: lib/RT/Attachment.pm:760 lib/RT/Attachment.pm:795
84fb5b46
MKG
3218msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
3219msgstr "Chyba GnuPG. Kontaktujte administrátora"
3220
c36a7e1d 3221#: lib/RT/Attachment.pm:715 lib/RT/Attachment.pm:777
84fb5b46
MKG
3222msgid "GnuPG integration is disabled"
3223msgstr "Integrace GnuPG je zakázána"
3224
3225#: share/html/Elements/GnuPG/KeyIssues:49
3226msgid "GnuPG issues"
3227msgstr ""
3228
403d7b0b 3229#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
84fb5b46
MKG
3230#. ($EmailAddress)
3231msgid "GnuPG private key(s) for %1"
3232msgstr "GnuPG soukromý klíč(e) pro %1"
3233
403d7b0b 3234#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136 share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
84fb5b46 3235msgid "GnuPG private keys"
403d7b0b 3236msgstr "GnuPG privátní klíče"
84fb5b46 3237
403d7b0b 3238#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
84fb5b46
MKG
3239#. ($EmailAddress)
3240msgid "GnuPG public key(s) for %1"
3241msgstr "GnuPg veřejný klíč(e) pro %1"
3242
3243#: share/html/m/_elements/menu:67
3244msgid "Go"
3245msgstr "Spusť"
3246
3247#: share/html/Admin/Groups/index.html:55
3248msgid "Go to group"
403d7b0b 3249msgstr "Jdi na skupinu"
84fb5b46
MKG
3250
3251#: share/html/Admin/Users/index.html:60
3252msgid "Go to user"
403d7b0b 3253msgstr "Jdi na uživatele"
84fb5b46
MKG
3254
3255#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:69 share/html/Admin/CustomFields/index.html:86 share/html/Admin/Groups/index.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:80 share/html/Admin/Queues/index.html:88 share/html/Admin/Users/index.html:87 share/html/Approvals/index.html:54 share/html/Elements/RefreshHomepage:52 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:55 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:59 share/html/Tools/Offline.html:88
3256msgid "Go!"
3257msgstr "Spusť!"
3258
3259#: share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49 share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49
3260msgid "Goto Ticket"
403d7b0b 3261msgstr "Přejít na požadavek"
84fb5b46
MKG
3262
3263#: share/html/Elements/GotoTicket:49
3264msgid "Goto ticket"
3265msgstr "Přejít na požadavek"
3266
c36a7e1d 3267#: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:91 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
84fb5b46
MKG
3268msgid "Graph"
3269msgstr "Diagram"
3270
3271#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:48
3272msgid "Graph Properties"
3273msgstr "Vlastnosti diagramu"
3274
3275#: share/html/Search/Elements/Chart:98
3276msgid "Graphical charts are not available."
3277msgstr "Grafické grafy nejsou dostupné."
3278
c36a7e1d 3279#: lib/RT/Record.pm:955 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
84fb5b46
MKG
3280msgid "Group"
3281msgstr "Skupina"
3282
403d7b0b 3283#: share/html/Elements/Tabs:186 share/html/Elements/Tabs:291 share/html/Elements/Tabs:329 share/html/Elements/Tabs:345 share/html/Elements/Tabs:377
84fb5b46
MKG
3284