Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / po / cs.po
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
c36a7e1d 6"POT-Creation-Date: 2013-01-24 23:12+0000\n"
403d7b0b
MKG
7"PO-Revision-Date: 2012-12-04 10:06+0000\n"
8"Last-Translator: Shawn M Moore <Unknown>\n"
84fb5b46
MKG
9"Language-Team: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
c36a7e1d
MKG
13"X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-14 16:28+0000\n"
14"X-Generator: Launchpad (build 16532)\n"
84fb5b46
MKG
15
16#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
17msgid "#"
18msgstr "#"
19
403d7b0b 20#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
84fb5b46
MKG
21#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
22#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
23#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
24#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
25#. ($t->Id, $t->Subject || '')
26#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
27msgid "#%1: %2"
28msgstr "#%1: %2"
29
30#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
31#. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
32msgid "%1 #%2"
33msgstr "%1 #%2"
34
35#: lib/RT/Date.pm:369
36#. ($s, $time_unit)
37msgid "%1 %2"
38msgstr "%1 %2"
39
c36a7e1d 40#: lib/RT/Tickets.pm:2042
84fb5b46
MKG
41#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
42msgid "%1 %2 %3"
43msgstr "%1 %2 %3"
44
403d7b0b 45#: lib/RT/Date.pm:627
84fb5b46
MKG
46#. ($wday,$mon,$mday,$year)
47msgid "%1 %2 %3 %4"
48msgstr "%1 %3.%2.%4"
49
403d7b0b 50#: lib/RT/Date.pm:642
84fb5b46
MKG
51#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
52msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
403d7b0b 53msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
84fb5b46 54
403d7b0b 55#: lib/RT/Date.pm:639
84fb5b46
MKG
56#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
57msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
58msgstr "%1 %3.%2.%7 %4:%5:%6"
59
c36a7e1d 60#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
84fb5b46
MKG
61#. ($cf->Name, $new_content)
62#. ($field, $new)
63#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
64msgid "%1 %2 added"
65msgstr "%1 %2 přidán"
66
67#: lib/RT/Date.pm:366
68#. ($s, $time_unit)
69msgid "%1 %2 ago"
70msgstr "- %1 %2"
71
c36a7e1d 72#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:727
84fb5b46
MKG
73#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
74#. ($field, $old, $new)
75msgid "%1 %2 changed to %3"
76msgstr "%1 %2 změněno na %3"
77
c36a7e1d 78#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
84fb5b46
MKG
79#. ($cf->Name, $old_content)
80#. ($field, $old)
81#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
82msgid "%1 %2 deleted"
83msgstr "%1 %2 smazán"
84
85#: share/html/Widgets/SavedSearch:139
86#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
87msgid "%1 %2 deleted."
88msgstr "%1 %2 smazán."
89
84fb5b46
MKG
90#: share/html/Widgets/SavedSearch:129
91#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
92msgid "%1 %2 saved."
93msgstr "%1 %2 uložen."
94
95#: share/html/Widgets/SavedSearch:113
96#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
97msgid "%1 %2 updated."
403d7b0b 98msgstr "%1 %2 aktualizován."
84fb5b46 99
c36a7e1d 100#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
84fb5b46
MKG
101#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
102#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
103msgid "%1 %2 with template %3"
403d7b0b 104msgstr "%1 %2 se šablonu %3"
84fb5b46 105
403d7b0b 106#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
84fb5b46
MKG
107#. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
108#. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
109msgid "%1 (%2) by %3"
110msgstr "%1 (%2) vytvořil %3"
111
112#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
113#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
114#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
115#. (loc($Ticket->Status))
116#. (loc($TicketObj->Status))
117#. (loc($t->Status))
118#. (loc('Approve'))
119#. (loc('Deny'))
120#. (loc($Ticket->Status()))
121msgid "%1 (Unchanged)"
122msgstr "%1 (Nezměněn)"
123
124#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
125#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
126msgid "%1 (from pane %2)"
403d7b0b 127msgstr "%1 (z panelu %2)"
84fb5b46 128
403d7b0b 129#: bin/rt-crontool:345
84fb5b46
MKG
130#. ("--log")
131msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
132msgstr ""
133
403d7b0b 134#: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
84fb5b46
MKG
135#. ("--action-arg", "--action")
136#. ("--condition-arg", "--condition")
137#. ("--search-arg", "--search")
138msgid "%1 - An argument to pass to %2"
139msgstr "%1 - argument k předání %2"
140
403d7b0b 141#: bin/rt-crontool:347
84fb5b46
MKG
142#. ("--verbose")
143msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
144msgstr "%1 - Výstupní stav jde do STDOUT"
145
403d7b0b 146#: bin/rt-crontool:339
84fb5b46
MKG
147#. ("--transaction")
148msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
149msgstr "%1 - Zadejte, zda chcete použít transakci 'first', 'last' nebo 'all'"
150
403d7b0b 151#: bin/rt-crontool:336
84fb5b46
MKG
152#. ("--template")
153msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
403d7b0b 154msgstr "%1 - Zadejte název nebo ID šablony, které chcete použít"
84fb5b46 155
403d7b0b 156#: bin/rt-crontool:330
84fb5b46
MKG
157#. ("--action")
158msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
159msgstr "%1 - Jaký akční modul chcete použít"
160
403d7b0b 161#: bin/rt-crontool:342
84fb5b46
MKG
162#. ("--transaction-type")
163msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
164msgstr "%1 - Zadejte čárkami oddělený seznam typů transakcí, které chcete použít"
165
403d7b0b 166#: bin/rt-crontool:324
84fb5b46
MKG
167#. ("--condition")
168msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
169msgstr "%1 - Jaký podmínkový modul chcete použít"
170
403d7b0b 171#: bin/rt-crontool:317
84fb5b46
MKG
172#. ("--search")
173msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
174msgstr "%1 - Jaký vyhledávací modul chcete použít"
175
84fb5b46 176#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
c36a7e1d
MKG
177#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
178#. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46
MKG
179msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
180msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
181
c36a7e1d 182#: lib/RT/Record.pm:1826
84fb5b46
MKG
183#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
184msgid "%1 added as a value for %2"
185msgstr "%1 přidáno jako hodnota pro %2"
186
187#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
188#. ($RT::DatabaseName)
189msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
190msgstr "%1 již existuje a má tabulky RT na svém místě, ale neobsahuje metadata RT. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
191
192#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
193#. ($RT::DatabaseName)
194msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
195msgstr "%1 již existuje, ale neobsahuje tabulky RT ani metadata. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit tabulky a metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
196
403d7b0b
MKG
197#: lib/RT/ACE.pm:289
198#. ($princ_obj->Object->Name)
199msgid "%1 already has that right"
200msgstr ""
201
c36a7e1d 202#: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
84fb5b46
MKG
203#. ($args{'Base'})
204#. ($args{'Target'})
205msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
206msgstr "%1 vypadá jako lokální objekt, ale není v databázi"
207
208#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
209#. ($RT::DatabaseName)
210msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
211msgstr "%1 se zdá být plně inicializována. Nebudeme potřebovat vytvořit žádné tabulky ani vložit metadata, ale můžete pokračovat v úpravě RT kliknutím níže na 'Úprava základních údajů'"
212
403d7b0b 213#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
84fb5b46
MKG
214#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
215#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
216#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
217msgid "%1 by %2"
218msgstr "%1 uživatelem %2"
219
c36a7e1d 220#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:856 lib/RT/Transaction.pm:861 lib/RT/Transaction.pm:875 lib/RT/Transaction.pm:884 lib/RT/Transaction.pm:922
84fb5b46
MKG
221#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
222#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
223#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
403d7b0b 224#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
84fb5b46
MKG
225#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
226msgid "%1 changed from %2 to %3"
227msgstr "%1 změněno z %2 na %3"
228
229#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
230#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
231msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
403d7b0b 232msgstr "%1 změněn z'%2' na '%3'"
84fb5b46
MKG
233
234#: share/html/Search/Chart.html:128
235#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
236msgid "%1 chart by %2"
237msgstr "%1 graf podle %2"
238
239#: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
240#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
241msgid "%1 copy"
242msgstr "kopie %1"
243
244#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
245#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
246msgid "%1 core config"
247msgstr ""
248
c36a7e1d 249#: lib/RT/Record.pm:964
84fb5b46
MKG
250msgid "%1 could not be set to %2."
251msgstr "%1 nemůže být nastaveno na %2."
252
84fb5b46
MKG
253#: lib/RT/Transaction.pm:624
254#. ($obj_type)
255msgid "%1 created"
256msgstr "%1 vytvořen"
257
258#: lib/RT/Transaction.pm:635
259#. ($obj_type)
260msgid "%1 deleted"
261msgstr "%1 smazán"
262
263#: lib/RT/Transaction.pm:630
264#. ($obj_type)
265msgid "%1 disabled"
403d7b0b 266msgstr "%1 nepovolen"
84fb5b46
MKG
267
268#: share/html/Install/Sendmail.html:86
269#. ($ARGS{SendmailPath})
270msgid "%1 doesn't exist."
271msgstr "%1 neexistuje."
272
273#: lib/RT/Transaction.pm:627
274#. ($obj_type)
275msgid "%1 enabled"
403d7b0b 276msgstr "%1 povolen"
84fb5b46
MKG
277
278#: etc/initialdata:574
279msgid "%1 highest priority tickets I own"
280msgstr "%1 nejdůležitějších požadavků, které vlastním"
281
403d7b0b 282#: bin/rt-crontool:312
84fb5b46
MKG
283#. ($0)
284msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
285msgstr "%1 je nástroj zpracující požadavky z vnějšího plánovacího nástroje jako je cron."
286
287#: sbin/rt-email-digest:92
288#. ($0)
289msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
403d7b0b
MKG
290msgstr "%1 je nástroj, který má být spuštěn z cronu, který odešle všechny odložené RT oznámení jako jednotlivé uživatele digest"
291
292#: lib/RT/Queue.pm:969
293#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
294msgid "%1 is already a %2 for this queue"
295msgstr ""
296
297#: lib/RT/Ticket.pm:1144
298#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
299msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
84fb5b46
MKG
300msgstr ""
301
c36a7e1d 302#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:311 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
84fb5b46
MKG
303#. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
304#. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
305#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
306#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
307msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
403d7b0b 308msgstr "%1 je adresa kde RT přijímá poštu. Přidání jako '%2' by vytvořilo poštovní smyčku"
84fb5b46 309
403d7b0b 310#: lib/RT/Ticket.pm:1292
84fb5b46
MKG
311#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
312msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
313msgstr "%1 již není %2 tohoto požadavku."
314
c36a7e1d 315#: lib/RT/Record.pm:1891
84fb5b46
MKG
316#. ($old_value, $cf->Name)
317msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
318msgstr "%1 již není hodnotou uživatelské položky %2"
319
403d7b0b
MKG
320#: lib/RT/Queue.pm:1051
321#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
322msgid "%1 is not a %2 for this queue"
323msgstr ""
324
325#: lib/RT/Ticket.pm:1266
326#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
327msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
328msgstr ""
329
330#: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
331#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 332#. ($value)
403d7b0b 333msgid "%1 is not a valid lifecycle"
84fb5b46
MKG
334msgstr ""
335
336#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
337#. ($minutes)
338msgid "%1 min"
339msgstr "%1 %quant(%1,minuta,minuty,minut,minut)"
340
341#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
342#. ($rows)
343msgid "%1 most recently updated articles"
403d7b0b 344msgstr "%1 poslední aktualizace článků"
84fb5b46
MKG
345
346#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
347#. ($rows)
348msgid "%1 newest articles"
403d7b0b 349msgstr "%1 nejnovější články"
84fb5b46
MKG
350
351#: etc/initialdata:585
352msgid "%1 newest unowned tickets"
353msgstr "%1 nejnovějších nevlastněných požadavků"
354
403d7b0b 355#: lib/RT/CustomField.pm:1183
84fb5b46
MKG
356msgid "%1 objects"
357msgstr "%1 objekty"
358
359#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
360#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
361msgid "%1 site config"
403d7b0b 362msgstr "%1 site konfig"
84fb5b46
MKG
363
364#: lib/RT/SharedSetting.pm:257
365#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
366msgid "%1 update: %2"
367msgstr "%1 aktualizace: %2"
368
369#: lib/RT/SharedSetting.pm:250
370#. (ucfirst($self->ObjectName))
371msgid "%1 update: Nothing changed"
372msgstr "%1 aktualizace: beze změny"
373
403d7b0b
MKG
374#: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
375#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
84fb5b46
MKG
376msgid "%1 updated"
377msgstr "%1 aktualizován"
378
403d7b0b 379#: lib/RT/CustomField.pm:1184
84fb5b46
MKG
380msgid "%1's %2 objects"
381msgstr ""
382
403d7b0b 383#: lib/RT/CustomField.pm:1185
84fb5b46
MKG
384msgid "%1's %2's %3 objects"
385msgstr ""
386
403d7b0b 387#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
84fb5b46
MKG
388#. ($UserObj->Name)
389msgid "%1's GnuPG keys"
403d7b0b 390msgstr "%1's GnuPG klíče"
84fb5b46
MKG
391
392#: share/html/Elements/EditPassword:55
393#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
394msgid "%1's current password"
403d7b0b 395msgstr "%1's současné heslo"
84fb5b46
MKG
396
397#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
398#. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
399#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
400#. ($Object->Name)
401msgid "%1's dashboards"
402msgstr "Řídící panely patřící %1"
403
404#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
405#. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
406#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
407#. ($privacies{$privacy}->Name)
408#. ($Object->Name)
409msgid "%1's saved searches"
410msgstr "Uložené dotazy patřící %1"
411
412#: lib/RT/Transaction.pm:539
413#. ($self)
414msgid "%1: no attachment specified"
415msgstr "%1: neudána příloha"
416
403d7b0b 417#: lib/RT/Date.pm:634
84fb5b46
MKG
418#. ($hour,$min)
419msgid "%1:%2"
403d7b0b 420msgstr "%1:%2"
84fb5b46 421
403d7b0b 422#: lib/RT/Date.pm:631
84fb5b46
MKG
423#. ($hour,$min,$sec)
424msgid "%1:%2:%3"
425msgstr "%1:%2:%3"
426
427#: share/html/Elements/CreateTicket:54
428#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
429msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
430msgstr "%1Nový požadavek v%2&nbsp;%3"
431
432#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
433#. ($size)
434msgid "%1b"
435msgstr "%1 B"
436
437#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
438#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
439msgid "%1k"
440msgstr "%1 kB"
441
442#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
443#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
444msgid "%1m"
403d7b0b 445msgstr "%1m"
84fb5b46
MKG
446
447#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
448#. (sprintf('%.4f', $duration))
449#. (sprintf('%.4f', $seconds))
450msgid "%1s"
403d7b0b 451msgstr "%1s"
84fb5b46 452
403d7b0b 453#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
84fb5b46
MKG
454#. ($Articles->Count)
455msgid "%quant(%1,article)"
403d7b0b 456msgstr "%quant(%1,článek,článku)"
84fb5b46
MKG
457
458#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
459#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
460msgid "%quant(%1,hour)"
461msgstr "%quant(%1,hodina,hodiny,hodin)"
462
463#: lib/RT/Ticket.pm:903
464#. ($args{'Status'})
465msgid "'%1' is an invalid value for status"
466msgstr "%1 je neplatnou hodnotou pro stav"
467
403d7b0b 468#: lib/RT/Queue.pm:545
84fb5b46
MKG
469#. ($name)
470msgid "'%1' is not a valid name."
403d7b0b 471msgstr "'%1' není platný název."
84fb5b46 472
403d7b0b 473#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
84fb5b46
MKG
474#. ($Class)
475msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
403d7b0b 476msgstr "'%1' není platný identifikátor třídy"
84fb5b46 477
c36a7e1d 478#: lib/RT/Interface/Web.pm:3170
84fb5b46 479msgid "'Roles'"
403d7b0b 480msgstr "'Úlohy'"
84fb5b46 481
c36a7e1d 482#: lib/RT/Interface/Web.pm:3133
84fb5b46 483msgid "'System'"
403d7b0b 484msgstr "'Systém'"
84fb5b46 485
c36a7e1d 486#: lib/RT/Interface/Web.pm:3151
84fb5b46 487msgid "'User Groups'"
403d7b0b 488msgstr "Skupiny uživatelů"
84fb5b46 489
c36a7e1d 490#: lib/RT/Interface/Web.pm:3202
84fb5b46 491msgid "'Users'"
403d7b0b 492msgstr "'Uživatelé'"
84fb5b46 493
403d7b0b 494#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
84fb5b46 495msgid "(Check box to complete)"
403d7b0b 496msgstr "(Zaškrtávací políčko k dokončení)"
84fb5b46
MKG
497
498#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
499msgid "(Check box to delete)"
500msgstr "(Zatrhněte pro smazání)"
501
502#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
503msgid "(Check boxes to delete)"
403d7b0b 504msgstr "(Zaškrtávací políčka k odstranění)"
84fb5b46 505
403d7b0b 506#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
84fb5b46
MKG
507msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
508msgstr "(Zadejte identifikátory či URL požadavku, oddělené mezerami)"
509
510#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
511#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
512#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
513msgid "(If left blank, will default to %1)"
514msgstr "(Pro prázdné pole se použije %1)"
515
516#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
517msgid "(No custom fields)"
518msgstr "(Žádné uživatelské položky)"
519
520#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
521msgid "(No members)"
522msgstr "(Žádní členové)"
523
524#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
525msgid "(No scrips)"
526msgstr "(Žádné scripy)"
527
528#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
529msgid "(No templates)"
403d7b0b 530msgstr "(Žádné šablony)"
84fb5b46
MKG
531
532#: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
533msgid "(None)"
534msgstr "(Žádné)"
535
403d7b0b 536#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
84fb5b46
MKG
537msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
538msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
539
403d7b0b 540#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
84fb5b46
MKG
541msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
542msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
543
544#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
545msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
546msgstr "(Použijte tyto položky, pokud jste v podmínce nebo akci vybrali hodnotu 'Uživatelem definované')"
547
548#: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
549msgid "(Will not be sent email)"
550msgstr "(Nebude odeslán email)"
551
552#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
553msgid "(any)"
554msgstr "(vše)"
555
84fb5b46
MKG
556#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
557msgid "(no Summary)"
403d7b0b 558msgstr "(žádné shrnutí)"
84fb5b46 559
403d7b0b 560#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46 561msgid "(no name)"
403d7b0b 562msgstr "(beze jména)"
84fb5b46
MKG
563
564#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
565msgid "(no pubkey!)"
403d7b0b 566msgstr "(žádný veřejný klíč!)"
84fb5b46 567
403d7b0b 568#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
84fb5b46
MKG
569msgid "(no value)"
570msgstr "(bez hodnoty)"
571
572#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
573msgid "(no values)"
574msgstr "(bez hodnot)"
575
576#: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
577msgid "(only one ticket)"
578msgstr "(jen jeden požadavek)"
579
580#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
581#. ($count)
582msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
403d7b0b 583msgstr "(až do %quant(%1,další požadavky))"
84fb5b46
MKG
584
585#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
586msgid "(pending approval)"
587msgstr "(očekávájící schválení)"
588
589#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
590msgid "(required)"
591msgstr "(povinné)"
592
593#: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
594#. ($key->{'TrustTerse'})
595msgid "(trust: %1)"
403d7b0b 596msgstr "(důvěřovat: %1)"
84fb5b46
MKG
597
598#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
599msgid "(untitled)"
600msgstr "(nepojmenováno)"
601
602#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
603msgid "(untrusted!)"
403d7b0b 604msgstr "(nedůvěryhodný!)"
84fb5b46
MKG
605
606#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
607msgid "-"
608msgstr "-"
609
403d7b0b 610#: bin/rt-crontool:137
84fb5b46 611msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
403d7b0b 612msgstr "--template-id je zastaralý argument a nemůže být použit s --template"
84fb5b46 613
403d7b0b 614#: bin/rt-crontool:132
84fb5b46 615msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
403d7b0b 616msgstr "--transaction argument může být pouze 'first', 'last' nebo 'all'"
84fb5b46
MKG
617
618#: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
619msgid "<% $field->{'name'} %>"
620msgstr ""
621
84fb5b46
MKG
622#: etc/initialdata:215
623msgid "A blank template"
403d7b0b 624msgstr "Prázdná šablona"
84fb5b46 625
403d7b0b 626#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
84fb5b46
MKG
627msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
628msgstr "Heslo nebylo nastaveno, uživatel se nebude moci přihlásit."
629
630#: lib/RT/ACE.pm:169
631msgid "ACE not found"
632msgstr "ACE nenalezeno"
633
403d7b0b 634#: lib/RT/ACE.pm:491
84fb5b46
MKG
635msgid "ACEs can only be created and deleted."
636msgstr "ACE mohou být pouze vytvářeny nebo rušeny."
637
638#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
639msgid "AND"
640msgstr "AND"
641
c36a7e1d 642#: share/html/Elements/Tabs:482
84fb5b46
MKG
643msgid "About me"
644msgstr "O mně"
645
646#: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
647msgid "Access control"
648msgstr "Řízení přístupu"
649
650#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
651msgid "Action"
652msgstr "Akce"
653
403d7b0b 654#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
84fb5b46
MKG
655#. ($args{'ScripAction'})
656#. ($value)
657msgid "Action '%1' not found"
658msgstr "Akce '%1' nenalezena"
659
403d7b0b 660#: bin/rt-crontool:228
84fb5b46 661msgid "Action committed."
403d7b0b 662msgstr "Akce provedena."
84fb5b46 663
403d7b0b 664#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
84fb5b46
MKG
665msgid "Action is mandatory argument"
666msgstr "Akce je povinným parametrem"
667
403d7b0b 668#: bin/rt-crontool:224
84fb5b46
MKG
669msgid "Action prepared..."
670msgstr "Akce připravena..."
671
c36a7e1d 672#: share/html/Elements/Tabs:529
84fb5b46 673msgid "Actions"
403d7b0b 674msgstr "Akce"
84fb5b46
MKG
675
676#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
677msgid "Active Tickets"
403d7b0b 678msgstr "Aktivní požadavky"
84fb5b46
MKG
679
680#: share/html/Tools/MyDay.html:53
681#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
682msgid "Active tickets for %1"
403d7b0b 683msgstr "Aktivní požadavky pro %1"
84fb5b46 684
403d7b0b 685#: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
84fb5b46
MKG
686#. (loc($AddPrincipal))
687msgid "Add %1"
403d7b0b 688msgstr "Přidat %1"
84fb5b46
MKG
689
690#: share/html/Search/Bulk.html:93
691msgid "Add AdminCc"
692msgstr "Přidat AdminCc"
693
694#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
695msgid "Add Bookmark"
696msgstr "Přidat záložku"
697
698#: share/html/Search/Bulk.html:89
699msgid "Add Cc"
700msgstr "Přidat Cc"
701
702#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
703msgid "Add Columns"
704msgstr "Přidat sloupce"
705
706#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
707msgid "Add Criteria"
708msgstr "Přidat podmínku"
709
403d7b0b 710#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
84fb5b46
MKG
711msgid "Add More Files"
712msgstr "Přidat další soubory"
713
714#: share/html/Search/Bulk.html:85
715msgid "Add Requestor"
716msgstr "Přidat žadatele"
717
718#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
719msgid "Add Value"
720msgstr "Přidat hodnotu"
721
722#: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
723msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
724msgstr "Přidat scrip platný ve všech frontách"
725
726#: share/html/Search/Bulk.html:125
727msgid "Add comments or replies to selected tickets"
728msgstr "Přidat komentáře či odpovědi k vybraným požadavkům"
729
730#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
731msgid "Add group"
403d7b0b
MKG
732msgstr "Přidat skupinu"
733
734#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
735msgid "Add here"
84fb5b46
MKG
736msgstr ""
737
738#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
739msgid "Add members"
740msgstr "Přidat členy"
741
742#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
743msgid "Add new watchers"
744msgstr "Přidat nové pozorovatele"
745
403d7b0b 746#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
84fb5b46
MKG
747#. (loc($AddPrincipal))
748msgid "Add rights for this %1"
403d7b0b 749msgstr "Přidat práva pro %1"
84fb5b46
MKG
750
751#: share/html/Search/Build.html:83
752msgid "Add these terms"
753msgstr "Přidat tyto podmínky"
754
755#: share/html/Search/Build.html:84
756msgid "Add these terms and Search"
757msgstr "Přidat tyto podmínky a hledat"
758
759#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
760msgid "Add user"
403d7b0b 761msgstr "Přidat uživatele"
84fb5b46
MKG
762
763#: share/html/Search/Bulk.html:172
764msgid "Add values"
765msgstr "Přidat hodnoty"
766
84fb5b46
MKG
767#: lib/RT/CustomField.pm:208
768msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
403d7b0b
MKG
769msgstr "Přidat, upravit a odstranit vlastní hodnoty pole pro objekty"
770
771#: lib/RT/Ticket.pm:1166
772#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
773msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
84fb5b46
MKG
774msgstr ""
775
403d7b0b 776#: lib/RT/Queue.pm:980
84fb5b46
MKG
777#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
778msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
403d7b0b 779msgstr "Přidán %1 jako uživatelé %2 pro tuto frontu."
84fb5b46 780
84fb5b46
MKG
781#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
782msgid "Address"
783msgstr "Adresa"
784
785#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
786msgid "Address 2"
403d7b0b 787msgstr "Adesa 2"
84fb5b46 788
403d7b0b 789#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
84fb5b46
MKG
790msgid "Address1"
791msgstr "Adresa1"
792
403d7b0b 793#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
84fb5b46
MKG
794msgid "Address2"
795msgstr "Adresa2"
796
403d7b0b 797#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
84fb5b46
MKG
798msgid "Admin Cc"
799msgstr "Admin Cc"
800
801#: etc/initialdata:292
802msgid "Admin Comment"
803msgstr "Administrativní komentář"
804
805#: etc/initialdata:271
806msgid "Admin Correspondence"
807msgstr "Administrativní korespondence"
808
809#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
810msgid "Admin queues"
811msgstr "Správa front"
812
813#: share/html/Admin/Global/index.html:48
814msgid "Admin/Global configuration"
815msgstr "Správa/Globální konfigurace"
816
817#: lib/RT/Tickets.pm:151
818msgid "AdminCCGroup"
819msgstr ""
820
403d7b0b 821#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
84fb5b46
MKG
822msgid "AdminCc"
823msgstr "AdminCc"
824
825#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
826msgid "AdminCcs"
403d7b0b 827msgstr "AdminCcs"
84fb5b46
MKG
828
829#: lib/RT/Class.pm:94
830msgid "AdminClass"
831msgstr ""
832
833#: lib/RT/CustomField.pm:206
834msgid "AdminCustomField"
835msgstr "Spravovat uživatelskou položku"
836
837#: lib/RT/CustomField.pm:207
838msgid "AdminCustomFieldValues"
839msgstr ""
840
841#: lib/RT/Group.pm:94
842msgid "AdminGroup"
843msgstr "Spravovat skupinu"
844
845#: lib/RT/Group.pm:95
846msgid "AdminGroupMembership"
847msgstr "Spravovat členství ve skupinách"
848
84fb5b46
MKG
849#: lib/RT/Queue.pm:93
850msgid "AdminQueue"
851msgstr "Spravovat frontu"
852
853#: lib/RT/Class.pm:95
854msgid "AdminTopics"
855msgstr ""
856
857#: lib/RT/System.pm:81
858msgid "AdminUsers"
859msgstr "Spravovat uživatele"
860
861#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
862msgid "Administrative Cc"
863msgstr "Administrativní Cc"
864
403d7b0b 865#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
866msgid "Administrative password"
867msgstr "Administrativní heslo"
868
c36a7e1d 869#: share/html/Elements/Tabs:740
84fb5b46
MKG
870msgid "Advanced"
871msgstr "Pokročilé"
872
873#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
874msgid "Advanced search"
403d7b0b
MKG
875msgstr "Rozšířené vyhledávání"
876
877#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
878msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
84fb5b46
MKG
879msgstr ""
880
881#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
882msgid "Aggregator"
883msgstr "Operátor"
884
885#: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
886msgid "All Approvals Passed"
887msgstr "Všechna schvalování prošla"
888
889#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
890msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
403d7b0b 891msgstr "Všechny články v této třídě by měly být uvedeny jako rozbalovcí na strance odpovědi."
84fb5b46
MKG
892
893#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
894msgid "All Classes"
403d7b0b 895msgstr "Všechny třídy"
84fb5b46 896
c36a7e1d 897#: share/html/Elements/Tabs:417
84fb5b46 898msgid "All Dashboards"
403d7b0b 899msgstr "Všechny panely"
84fb5b46
MKG
900
901#: share/html/Admin/Queues/index.html:110
902msgid "All Queues"
903msgstr "Všechny fronty"
904
905#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
906msgid "All Tickets"
403d7b0b 907msgstr "Všechny požadavky"
84fb5b46 908
403d7b0b 909#: share/html/User/Prefs.html:172
84fb5b46
MKG
910msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
911msgstr ""
912
913#: share/html/Admin/Queues/index.html:98
914msgid "All queues matching search criteria"
403d7b0b 915msgstr "Všechny fronty odpovídající zadaným kritériím"
84fb5b46
MKG
916
917#: share/html/m/_elements/menu:82
918msgid "All tickets"
403d7b0b 919msgstr "Všechny požadavky"
84fb5b46 920
403d7b0b 921#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46 922msgid "All topics"
403d7b0b 923msgstr "Všechny témata"
84fb5b46
MKG
924
925#: lib/RT/System.pm:87
926msgid "Allow creation of saved searches"
403d7b0b 927msgstr "Povolit uložení pro vytvořená hledání"
84fb5b46
MKG
928
929#: lib/RT/System.pm:86
930msgid "Allow loading of saved searches"
403d7b0b 931msgstr "Povolit nahrání z vytvořených hledání"
84fb5b46
MKG
932
933#: lib/RT/System.pm:88
934msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
403d7b0b 935msgstr "Povolit psaní kódu Perl v šablonách, skriptech, atd."
84fb5b46 936
c36a7e1d 937#: lib/RT/Attachment.pm:724
84fb5b46
MKG
938msgid "Already encrypted"
939msgstr "Již je zašifrováno"
940
941#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
942msgid "And/Or"
943msgstr "And/Or"
944
403d7b0b
MKG
945#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
946msgid "Annually"
947msgstr ""
948
84fb5b46
MKG
949#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
950msgid "Any field"
403d7b0b 951msgstr "Každé pole"
84fb5b46
MKG
952
953#: share/html/Search/Simple.html:65
954msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
403d7b0b 955msgstr "Každé nerozpoznané slovo v RT je vyhledáno v předmětu požadavku."
84fb5b46
MKG
956
957#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
958msgid "Applied"
403d7b0b 959msgstr "Aplikováno"
84fb5b46 960
403d7b0b 961#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
84fb5b46
MKG
962msgid "Applies to"
963msgstr "Vztahuje se na"
964
965#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
966msgid "Applies to all objects"
403d7b0b 967msgstr "Aplikovaný na všechny objekty"
84fb5b46
MKG
968
969#: share/html/Search/Edit.html:62
970msgid "Apply"
971msgstr "Provést"
972
973#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
974msgid "Apply globally"
403d7b0b 975msgstr "Provés globálne"
84fb5b46
MKG
976
977#: share/html/Search/Edit.html:62
978msgid "Apply your changes"
979msgstr "Provést změny"
980
c36a7e1d 981#: share/html/Elements/Tabs:457
84fb5b46
MKG
982msgid "Approval"
983msgstr "Schvalování"
984
985#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
986#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
987#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
988#. ($ticket->id, $msg)
989msgid "Approval #%1: %2"
990msgstr "Schválení #%1: %2"
991
992#: share/html/Approvals/index.html:77
993#. ($ticket->Id)
994msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
995msgstr "Schválení #%1: Poznámky neuloženy kvůli systémové chybě"
996
997#: share/html/Approvals/index.html:75
998#. ($ticket->Id)
999msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1000msgstr "Schválení #%1: Poznámky uloženy"
1001
1002#: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1003msgid "Approval Passed"
1004msgstr "Schvalování prošlo"
1005
1006#: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1007msgid "Approval Ready for Owner"
1008msgstr "Schvalování připraveno pro vlastníka"
1009
1010#: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1011msgid "Approval Rejected"
1012msgstr "Schvalování odmítnuto"
1013
1014#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1015msgid "Approve"
1016msgstr "Schválit"
1017
1018#: lib/RT/Date.pm:94
1019msgid "Apr"
1020msgstr "dub"
1021
84fb5b46
MKG
1022#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1023msgid "Are you sure you want to delete this article?"
403d7b0b 1024msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento článek?"
84fb5b46
MKG
1025
1026#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1027#. ($ArticleObj->Id)
1028msgid "Article #%1 deleted"
403d7b0b 1029msgstr "Článek #%1 smazán"
84fb5b46
MKG
1030
1031#: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1032#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1033msgid "Article #%1: %2"
403d7b0b 1034msgstr "Článek #%1: %2"
84fb5b46
MKG
1035
1036#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1037#. ($self->Object->id)
1038msgid "Article %1"
403d7b0b 1039msgstr "Článek %1"
84fb5b46
MKG
1040
1041#: lib/RT/Article.pm:215
1042#. ($self->id)
1043msgid "Article %1 created"
403d7b0b 1044msgstr "Článek #%1 vytvořen"
84fb5b46
MKG
1045
1046#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1047msgid "Article Administration"
403d7b0b 1048msgstr "Spravovať článok"
84fb5b46
MKG
1049
1050#: lib/RT/Article.pm:323
1051msgid "Article Deleted"
403d7b0b 1052msgstr "Článek smazán"
84fb5b46
MKG
1053
1054#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1055msgid "Article not found"
403d7b0b 1056msgstr "Článek nenalezen"
84fb5b46 1057
c36a7e1d 1058#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
84fb5b46 1059msgid "Articles"
403d7b0b 1060msgstr "Články"
84fb5b46 1061
403d7b0b 1062#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46
MKG
1063#. ($currtopic->Name)
1064msgid "Articles in %1"
403d7b0b 1065msgstr "Články v %1"
84fb5b46
MKG
1066
1067#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1068#. ($Articles_Content)
1069msgid "Articles matching %1"
403d7b0b 1070msgstr "Nalezeny články %1"
84fb5b46 1071
403d7b0b 1072#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46 1073msgid "Articles with no topics"
403d7b0b 1074msgstr "Články bez témat"
84fb5b46
MKG
1075
1076#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1077msgid "Asc"
1078msgstr "Vzestupně"
1079
1080#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1081msgid "Ascending"
1082msgstr "Vzestupně"
1083
84fb5b46
MKG
1084#: lib/RT/Queue.pm:99
1085msgid "Assign and remove queue custom fields"
403d7b0b 1086msgstr "Přiřazení a odebrání vlastních polí fronty"
84fb5b46
MKG
1087
1088#: lib/RT/Queue.pm:99
1089msgid "AssignCustomFields"
1090msgstr "Přidělit uživatelské položky"
1091
1092#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1093msgid "Attach"
1094msgstr "Přiložit"
1095
403d7b0b 1096#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
84fb5b46
MKG
1097msgid "Attach file"
1098msgstr "Připojit soubor"
1099
403d7b0b 1100#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
84fb5b46
MKG
1101msgid "Attached file"
1102msgstr "Připojený soubor"
1103
1104#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1105msgid "Attachment"
1106msgstr "Příloha"
1107
1108#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1109#. ($Attachment)
1110msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1111msgstr "Příloha '%1' nemůže být nahrána"
1112
1113#: lib/RT/Transaction.pm:547
1114msgid "Attachment created"
1115msgstr "Příloha vytvořena"
1116
c36a7e1d 1117#: lib/RT/Tickets.pm:2405
84fb5b46
MKG
1118msgid "Attachment filename"
1119msgstr "Jméno souboru přílohy"
1120
403d7b0b 1121#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
84fb5b46
MKG
1122msgid "Attachments"
1123msgstr "Přílohy"
1124
c36a7e1d 1125#: lib/RT/Attachment.pm:717
84fb5b46
MKG
1126msgid "Attachments encryption is disabled"
1127msgstr "Šifrování příloh je zakázáno"
1128
1129#: lib/RT/Attributes.pm:196
1130msgid "Attribute Deleted"
1131msgstr "Atribut smazán"
1132
1133#: lib/RT/Date.pm:98
1134msgid "Aug"
1135msgstr "srp"
1136
84fb5b46
MKG
1137#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1138#. ($valid_image_types)
1139msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1140msgstr ""
1141
1142#: etc/initialdata:218
1143msgid "Autoreply"
1144msgstr "Automatická odpověď"
1145
1146#: etc/initialdata:28
1147msgid "Autoreply To Requestors"
1148msgstr "Automaticky odpověz žadatelům"
1149
1150#: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1151msgid "Available"
1152msgstr "Dostupné"
1153
84fb5b46
MKG
1154#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1155msgid "Back"
1156msgstr "Zpět"
1157
1158#: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1159#. ($id)
1160msgid "Bad privacy for attribute %1"
1161msgstr ""
1162
c36a7e1d 1163#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1164msgid "Basics"
1165msgstr "Základní údaje"
1166
1167#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1168msgid "Bcc"
403d7b0b 1169msgstr "Skrytá kopie"
84fb5b46
MKG
1170
1171#: etc/initialdata:214
1172msgid "Blank"
1173msgstr "Prázdný"
1174
1175#: share/html/Dashboards/Queries.html:179
1176msgid "Body"
403d7b0b 1177msgstr "Tělo"
84fb5b46
MKG
1178
1179#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1180msgid "Bold"
1181msgstr "Tučné"
1182
403d7b0b 1183#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
84fb5b46
MKG
1184msgid "Bookmark"
1185msgstr "Záložka"
1186
1187#: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1188msgid "Bookmarkable link for this search"
1189msgstr ""
1190
1191#: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1192msgid "Bookmarked Tickets"
1193msgstr "Záložky"
1194
1195#: share/html/m/_elements/menu:73
1196msgid "Bookmarked tickets"
1197msgstr ""
1198
403d7b0b 1199#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46 1200msgid "Browse by topic"
403d7b0b 1201msgstr "Prohlížet podle tématu"
84fb5b46 1202
403d7b0b 1203#: share/html/Elements/Tabs:225
84fb5b46 1204msgid "Browse the SQL queries made in this process"
403d7b0b 1205msgstr "Procházet SQL dotazy provedené v tomto procesu"
84fb5b46 1206
c36a7e1d 1207#: share/html/Elements/Tabs:746
84fb5b46
MKG
1208msgid "Bulk Update"
1209msgstr "Hromadná úprava"
1210
84fb5b46
MKG
1211#: lib/RT/Tickets.pm:150
1212msgid "CCGroup"
1213msgstr ""
1214
1215#: lib/RT/Tickets.pm:147
1216msgid "CF"
403d7b0b 1217msgstr "CF"
84fb5b46
MKG
1218
1219#: share/html/Search/Simple.html:87
1220#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1221msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
403d7b0b 1222msgstr "CFs může být také prohlédnuto pomocí podobné syntaxi jako výše s %1."
84fb5b46
MKG
1223
1224#: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1225#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1226msgid "Can not load saved search \"%1\""
403d7b0b 1227msgstr "Nelze načíst uložené hledání \"%1\""
84fb5b46 1228
c36a7e1d 1229#: lib/RT/User.pm:1508
84fb5b46
MKG
1230msgid "Can not modify system users"
1231msgstr "Nelze měnit systémové uživatele"
1232
403d7b0b 1233#: lib/RT/CustomField.pm:554
84fb5b46
MKG
1234msgid "Can't add a custom field value without a name"
1235msgstr "Uživatelské položce nelze přidat hodnotu beze jména"
1236
84fb5b46
MKG
1237#: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1238msgid "Can't find a saved search to work with"
1239msgstr "Nelze nalézt uložený dotaz ke zpracování"
1240
c36a7e1d 1241#: lib/RT/Link.pm:137
84fb5b46
MKG
1242msgid "Can't link a ticket to itself"
1243msgstr "Požadavek nelze svázat se sebou samým"
1244
c36a7e1d
MKG
1245#: lib/RT/Reminders.pm:126
1246msgid "Can't link to a deleted ticket"
1247msgstr ""
1248
84fb5b46
MKG
1249#: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1250#. (loc($self->{SearchType}))
1251msgid "Can't save %1"
1252msgstr "Nelze uložit %1"
1253
1254#: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1255msgid "Can't save this search"
1256msgstr "Tento dotaz nelze uložit"
1257
c36a7e1d 1258#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
84fb5b46
MKG
1259msgid "Can't specifiy both base and target"
1260msgstr "Nelze zadat zároveň zdroj i cíl"
1261
1262#: lib/RT/Article.pm:397
1263msgid "Cannot add link to plain number"
403d7b0b 1264msgstr "Nelze přidat odkaz na prosté čislo"
84fb5b46 1265
403d7b0b 1266#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
84fb5b46
MKG
1267msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1268msgstr "Nelze vytvářet požadavky v zablokované frontě."
1269
84fb5b46
MKG
1270#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1271msgid "Categories are based on"
1272msgstr ""
1273
1274#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1275msgid "Category"
1276msgstr "Kategorie"
1277
403d7b0b 1278#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
84fb5b46
MKG
1279msgid "Cc"
1280msgstr "Cc"
1281
1282#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1283msgid "Ccs"
403d7b0b 1284msgstr "Ccs"
84fb5b46 1285
403d7b0b 1286#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
84fb5b46
MKG
1287msgid "Change"
1288msgstr "Změnit"
1289
1290#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1291msgid "Change Approval ticket to open status"
1292msgstr ""
1293
1294#: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1295msgid "Change password"
1296msgstr "Změna hesla"
1297
c36a7e1d 1298#: share/html/Elements/Tabs:747
84fb5b46 1299msgid "Chart"
403d7b0b 1300msgstr "Graf"
84fb5b46
MKG
1301
1302#: share/html/Search/Chart.html:122
1303msgid "Chart Properties"
403d7b0b 1304msgstr "Vlastnosti grafu"
84fb5b46
MKG
1305
1306#: share/html/Elements/Submit:102
1307msgid "Check All"
1308msgstr "Označ vše"
1309
1310#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1311msgid "Check Database Connectivity"
1312msgstr "Kontrola připojení k databázi"
1313
1314#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1315msgid "Check Database Credentials"
403d7b0b 1316msgstr "Zkontrolujte databáze pověření"
84fb5b46 1317
403d7b0b 1318#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
84fb5b46
MKG
1319msgid "Check box to delete"
1320msgstr "Zašrtnutím odstraníte"
1321
1322#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1323msgid "Check box to revoke right"
1324msgstr "Zatrhněte k odebrání práva"
1325
403d7b0b 1326#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
84fb5b46
MKG
1327msgid "Children"
1328msgstr "Potomci"
1329
1330#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1331msgid "Choose Database Engine"
403d7b0b 1332msgstr "Vyberte Database Engine"
84fb5b46
MKG
1333
1334#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1335#. ($QueueObj->Name)
1336msgid "Choose from Topics for %1"
403d7b0b 1337msgstr "Vyberte z Témat pro %1"
84fb5b46 1338
403d7b0b 1339#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
84fb5b46
MKG
1340msgid "City"
1341msgstr "Město"
1342
1343#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1344msgid "Class"
403d7b0b 1345msgstr "Třída"
84fb5b46
MKG
1346
1347#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1348msgid "Class Name"
403d7b0b 1349msgstr "Název třídy"
84fb5b46
MKG
1350
1351#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1352#. ($msg)
1353msgid "Class could not be created: %1"
403d7b0b 1354msgstr "Třída nemohl být vytvořena: %1"
84fb5b46
MKG
1355
1356#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1357msgid "Class id"
403d7b0b 1358msgstr "ID třídy"
84fb5b46 1359
403d7b0b 1360#: lib/RT/Class.pm:408
84fb5b46 1361msgid "Class is already applied Globally"
403d7b0b 1362msgstr "Třída je již uplatňována globálně"
84fb5b46 1363
403d7b0b 1364#: lib/RT/Class.pm:403
84fb5b46
MKG
1365#. ($queue->Name)
1366msgid "Class is already applied to %1"
403d7b0b 1367msgstr "Třída je již aplikována na %1"
84fb5b46 1368
403d7b0b 1369#: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
84fb5b46 1370msgid "Classes"
403d7b0b 1371msgstr "Třídy"
84fb5b46
MKG
1372
1373#: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1374msgid "Clear"
1375msgstr "Vymazat"
1376
1377#: share/html/Elements/Submit:104
1378msgid "Clear All"
1379msgstr "Odznač vše"
1380
1381#: share/html/Install/Finish.html:52
1382msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1383msgstr "Klikněte níže na \"Dokončit instalaci\" pro dokončení průvodce."
1384
1385#: share/html/Install/Initialize.html:54
1386msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1387msgstr "Klikněte na \"Inicializovat databázi\" pro vytvoření databází RT a vložení výchozích metadat. Může to trvat nějakou chvíli"
1388
403d7b0b 1389#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
84fb5b46
MKG
1390msgid "Closed"
1391msgstr "Uzavřen"
1392
c36a7e1d 1393#: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1394msgid "Closed tickets"
1395msgstr "Uzavřené požadavky"
1396
1397#: lib/RT/CustomField.pm:140
1398msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1399msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat více hodnot"
1400
1401#: lib/RT/CustomField.pm:141
1402msgid "Combobox: Select or enter one value"
1403msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat jednu hodnotu"
1404
1405#: lib/RT/CustomField.pm:142
1406msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1407msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
1408
c36a7e1d 1409#: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
84fb5b46
MKG
1410msgid "Comment"
1411msgstr "Komentovat"
1412
1413#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1414msgid "Comment Address"
1415msgstr "Adresa pro komentáře"
1416
403d7b0b 1417#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1418msgid "Comment address"
1419msgstr "Adresa pro komentáře"
1420
1421#: lib/RT/Queue.pm:114
1422msgid "Comment on tickets"
1423msgstr "Komentovat požadavky"
1424
84fb5b46
MKG
1425#: lib/RT/Queue.pm:114
1426msgid "CommentOnTicket"
1427msgstr "Komentovat požadavky"
1428
1429#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1430msgid "Comments"
1431msgstr "Poznámky"
1432
403d7b0b 1433#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
84fb5b46
MKG
1434msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1435msgstr "Komentář (Neposílá se žadatelům)"
1436
84fb5b46
MKG
1437#: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1438msgid "Comments about this user"
1439msgstr "Poznámky o tomto uživateli"
1440
1441#: lib/RT/Transaction.pm:703
1442msgid "Comments added"
1443msgstr "Komentáře přidány"
1444
1445#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1446msgid "Commit Stubbed"
1447msgstr "Commit v zárodku"
1448
1449#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1450msgid "Condition"
1451msgstr "Podmínka"
1452
403d7b0b 1453#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
84fb5b46
MKG
1454#. ($args{'ScripCondition'})
1455#. ($value)
1456msgid "Condition '%1' not found"
1457msgstr "Podmínka '%1' nenalezena"
1458
403d7b0b 1459#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
84fb5b46
MKG
1460msgid "Condition is mandatory argument"
1461msgstr "Podmínka je povinným parametrem"
1462
403d7b0b 1463#: bin/rt-crontool:208
84fb5b46
MKG
1464msgid "Condition matches..."
1465msgstr "Podmínky splněny..."
1466
1467#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1468msgid "Condition, Action and Template"
403d7b0b 1469msgstr "Podmínka, akce a šablona"
84fb5b46
MKG
1470
1471#: share/html/Install/index.html:107
1472#. ($file)
1473msgid "Config file %1 is locked"
1474msgstr "Konfigurační soubor %1 je uzamčen"
1475
403d7b0b 1476#: share/html/Elements/Tabs:64
84fb5b46
MKG
1477msgid "Configuration"
1478msgstr "Správa"
1479
403d7b0b 1480#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
84fb5b46
MKG
1481#. ($QueueObj->Name)
1482msgid "Configuration for queue %1"
1483msgstr ""
1484
84fb5b46
MKG
1485#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1486msgid "Connection succeeded"
1487msgstr "Spojení úspěšně navázáno"
1488
c36a7e1d 1489#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
84fb5b46
MKG
1490msgid "Content"
1491msgstr "Obsah"
1492
1493#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
1494msgid "Content is an invalid IP address"
1495msgstr ""
1496
1497#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
1498msgid "Content is an invalid IP address range"
1499msgstr ""
1500
1501#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1502msgid "Content-Type"
1503msgstr "Content-Type"
1504
1505#: lib/RT/Tickets.pm:134
1506msgid "ContentType"
1507msgstr "ContentType"
1508
403d7b0b 1509#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
1510msgid "Correspond address"
1511msgstr "Adresa pro odpovědi"
1512
84fb5b46
MKG
1513#: etc/initialdata:283
1514msgid "Correspondence"
1515msgstr "Korespondence"
1516
1517#: lib/RT/Transaction.pm:699
1518msgid "Correspondence added"
1519msgstr "Korespondence zaznamenána"
1520
c36a7e1d 1521#: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
84fb5b46
MKG
1522#. ($msg)
1523#. ($value_msg)
1524msgid "Could not add new custom field value: %1"
1525msgstr "Nelze přidat novou hodnotu uživatelské položky: %1"
1526
c36a7e1d 1527#: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
84fb5b46
MKG
1528#. ($add_msg)
1529#. ($del_msg)
1530#. ($msg)
1531msgid "Could not change owner: %1"
1532msgstr "Nelze změnit vlastníka: %1"
1533
84fb5b46
MKG
1534#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
1535#. ($msg)
1536msgid "Could not create CustomField: %1"
1537msgstr "Nelze vytvořit uživatelskou položku: %1"
1538
1539#: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
1540msgid "Could not create group"
1541msgstr "Nelze vytvořit skupinu"
1542
1543#: share/html/Articles/Article/Search.html:197
1544#. ($msg)
1545msgid "Could not create search: %1"
403d7b0b 1546msgstr "Nelze vytvořit vyhledávání: %1"
84fb5b46
MKG
1547
1548#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1549#. ($msg)
1550msgid "Could not create template: %1"
403d7b0b 1551msgstr "Nelze vytvořit šablonu: %1"
84fb5b46
MKG
1552
1553#: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
1554msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1555msgstr "Nelze vytvořit požadavek. Nenastavena fronta"
1556
c36a7e1d 1557#: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
84fb5b46
MKG
1558msgid "Could not create user"
1559msgstr "Nelze vytvořit uživatele"
1560
1561#: share/html/Articles/Article/Search.html:237
1562#. ($searchname, $msg)
1563msgid "Could not delete search %1: %2"
403d7b0b 1564msgstr "Nelze odstranit vyhledávací %1: %2"
84fb5b46 1565
403d7b0b 1566#: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
84fb5b46
MKG
1567msgid "Could not find or create that user"
1568msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt nebo vytvořit"
1569
403d7b0b 1570#: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
84fb5b46
MKG
1571msgid "Could not find that principal"
1572msgstr "Nelze naléze tohoto uživatele"
1573
1574#: lib/RT/SharedSetting.pm:242
1575#. ($self->ObjectName)
1576msgid "Could not load %1 attribute"
1577msgstr "Nelze nahrát atribut %1"
1578
1579#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1580msgid "Could not load Class %1"
403d7b0b 1581msgstr "Nelze načíst Třída %1"
84fb5b46
MKG
1582
1583#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1584#. ($id)
1585msgid "Could not load CustomField %1"
1586msgstr "Nelze nahrát uživatelskou položku %1"
1587
1588#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1589msgid "Could not load group"
1590msgstr "Nelze načíst skupinu"
1591
1592#: lib/RT/SharedSetting.pm:126
1593#. ($privacy)
1594msgid "Could not load object for %1"
1595msgstr "Nelze nahrát objekt pro %1"
1596
403d7b0b
MKG
1597#: lib/RT/Queue.pm:978
1598#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1599msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
1600msgstr ""
1601
1602#: lib/RT/Ticket.pm:1154
1603#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1604msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
1605msgstr ""
1606
403d7b0b
MKG
1607#: lib/RT/Queue.pm:1060
1608#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1609msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
1610msgstr ""
1611
1612#: lib/RT/Ticket.pm:1280
1613#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1614msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
1615msgstr ""
1616
403d7b0b 1617#: lib/RT/User.pm:139
84fb5b46
MKG
1618msgid "Could not set user info"
1619msgstr "Nelze nastavit uživatelské informace"
1620
1621#: lib/RT/Transaction.pm:163
1622msgid "Couldn't add attachment"
1623msgstr "Nelze přidat přílohu"
1624
1625#: lib/RT/Group.pm:948
1626msgid "Couldn't add member to group"
1627msgstr "Do skupiny nelze přidat člena"
1628
403d7b0b 1629#: lib/RT/CustomField.pm:1383
84fb5b46
MKG
1630msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
1631msgstr ""
1632
403d7b0b 1633#: lib/RT/Scrip.pm:637
84fb5b46
MKG
1634#. ($method, $code, $error)
1635msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1636msgstr ""
1637
403d7b0b 1638#: lib/RT/Template.pm:721
84fb5b46
MKG
1639#. ($fi_text, $error)
1640msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1641msgstr ""
1642
c36a7e1d 1643#: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
84fb5b46
MKG
1644#. ($Msg)
1645#. ($msg)
1646msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1647msgstr "Nelze vytvořit transakci: %1"
1648
403d7b0b 1649#: lib/RT/CustomField.pm:1513
84fb5b46
MKG
1650#. ($msg)
1651msgid "Couldn't create record: %1"
403d7b0b 1652msgstr "Nelze vytvořit záznam: %1"
84fb5b46
MKG
1653
1654#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1655#. ($id, $msg)
1656msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1657msgstr "Nelze smazat řídící panel %1: %2"
1658
c36a7e1d 1659#: lib/RT/Record.pm:973
84fb5b46
MKG
1660msgid "Couldn't find row"
1661msgstr "Nemohu nalézt řádek"
1662
403d7b0b 1663#: bin/rt-crontool:179
84fb5b46
MKG
1664msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1665msgstr ""
1666
1667#: lib/RT/Group.pm:922
1668msgid "Couldn't find that principal"
1669msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt"
1670
403d7b0b 1671#: lib/RT/CustomField.pm:582
84fb5b46
MKG
1672msgid "Couldn't find that value"
1673msgstr "Tuto hodnotu nelze nalézt"
1674
84fb5b46
MKG
1675#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
1676#. ($id)
1677msgid "Couldn't load Class %1"
1678msgstr "Nelze načíst třídu %1"
1679
1680#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
1681#. ($cf_id)
1682msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1683msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku #%1"
1684
403d7b0b 1685#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
1686#. ($cf_id)
1687msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1688msgstr ""
1689
1690#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
1691#. ($id)
1692msgid "Couldn't load CustomField %1"
1693msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku %1"
1694
403d7b0b 1695#: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
84fb5b46
MKG
1696#. ($self->Id)
1697msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1698msgstr "Nelze načíst kopii požadavku #%1."
1699
1700#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
1701#. ($id, $msg)
1702msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1703msgstr "Nelze načíst řídící panel %1: %2"
1704
84fb5b46
MKG
1705#: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
1706#. ($gid)
1707msgid "Couldn't load group #%1"
1708msgstr "Nelze načíst skupinu #%1"
1709
1710#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
1711#. ($id)
1712msgid "Couldn't load group %1"
1713msgstr "Skupinu %1 nelze načíst"
1714
c36a7e1d 1715#: lib/RT/Link.pm:212
84fb5b46
MKG
1716msgid "Couldn't load link"
1717msgstr "Vazbu nelze načíst"
1718
c36a7e1d
MKG
1719#: lib/RT/Link.pm:185
1720#. ($msg)
1721msgid "Couldn't load link: %1"
1722msgstr ""
1723
84fb5b46
MKG
1724#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
1725#. ($id)
1726msgid "Couldn't load object %1"
1727msgstr "Nelze nahrát objekt %1"
1728
1729#: lib/RT/Ticket.pm:453
1730#. ($msg)
1731msgid "Couldn't load or create user: %1"
1732msgstr "Nelze načíst nebo vytvořit uživatele: %1"
1733
1734#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
1735#. ($id)
1736msgid "Couldn't load queue"
1737msgstr "Frontu nelze načíst"
1738
1739#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
1740#. ($id)
1741msgid "Couldn't load queue #%1"
1742msgstr "Nelze načíst frontu #%1"
1743
1744#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
1745#. ($id)
1746msgid "Couldn't load queue %1"
1747msgstr "Frontu %1 nelze načíst"
1748
403d7b0b 1749#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
84fb5b46
MKG
1750#. ($Name)
1751msgid "Couldn't load queue '%1'"
1752msgstr "Frontu '%1' nelze načíst"
1753
1754#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
1755#. ($id)
1756msgid "Couldn't load scrip #%1"
1757msgstr "Nelze načíst scrip #%1"
1758
1759#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
1760#. ($id)
1761msgid "Couldn't load template #%1"
403d7b0b 1762msgstr "Nelze načíst šablonu #%1"
84fb5b46 1763
403d7b0b 1764#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
84fb5b46
MKG
1765msgid "Couldn't load the specified principal"
1766msgstr ""
1767
403d7b0b 1768#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
84fb5b46
MKG
1769#. ($id)
1770msgid "Couldn't load ticket '%1'"
1771msgstr "Požadavek '%1' nelze načíst"
1772
c36a7e1d 1773#: lib/RT/Article.pm:520
84fb5b46
MKG
1774msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
1775msgstr ""
1776
1777#: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
1778#. ($QuoteTransaction)
1779#. ($id)
1780msgid "Couldn't load transaction #%1"
1781msgstr ""
1782
403d7b0b 1783#: share/html/User/Prefs.html:215
84fb5b46
MKG
1784msgid "Couldn't load user"
1785msgstr ""
1786
403d7b0b 1787#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
84fb5b46
MKG
1788#. ($id)
1789msgid "Couldn't load user #%1"
1790msgstr "Nelze načíst uživatele #%1"
1791
403d7b0b 1792#: share/html/User/Prefs.html:209
84fb5b46
MKG
1793#. ($id, $Name)
1794msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
1795msgstr ""
1796
403d7b0b 1797#: share/html/User/Prefs.html:213
84fb5b46
MKG
1798#. ($Name)
1799msgid "Couldn't load user '%1'"
1800msgstr ""
1801
c36a7e1d
MKG
1802#: lib/RT/Link.pm:174
1803#. ($args{Base})
1804msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
1805msgstr ""
1806
1807#: lib/RT/Link.pm:178
1808#. ($args{Target})
1809msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
1810msgstr ""
1811
84fb5b46
MKG
1812#: lib/RT/Ticket.pm:1058
1813#. ($args{'Email'})
1814msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
1815msgstr "Z řetězce '%1' nelze zjistit adresu"
1816
c36a7e1d 1817#: lib/RT/Attachment.pm:800
84fb5b46
MKG
1818#. ($msg)
1819msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
1820msgstr "Nelze nahradit obsah dešifrovanými daty: %1"
1821
c36a7e1d 1822#: lib/RT/Attachment.pm:765
84fb5b46
MKG
1823#. ($msg)
1824msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
1825msgstr "Nelze nahradit obsah zašifrovanými daty: %1"
1826
c36a7e1d
MKG
1827#: lib/RT/Article.pm:403
1828#. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
84fb5b46
MKG
1829msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
1830msgstr ""
1831
c36a7e1d 1832#: lib/RT/Ticket.pm:2585
84fb5b46
MKG
1833#. ($args{'URI'})
1834msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
1835msgstr "Nelze přeložit '%1' do URI."
1836
c36a7e1d 1837#: lib/RT/Link.pm:100
84fb5b46
MKG
1838#. ($args{'Base'})
1839msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
1840msgstr "Nelze přeložit zdroj '%1' do URI."
1841
c36a7e1d 1842#: lib/RT/Link.pm:107
84fb5b46
MKG
1843#. ($args{'Target'})
1844msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
1845msgstr "Nelze přeložit cíl '%1' do URI."
1846
403d7b0b 1847#: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
84fb5b46
MKG
1848msgid "Couldn't send email"
1849msgstr "Nelze odeslat mail"
1850
1851#: lib/RT/Ticket.pm:558
1852#. ($type, $msg)
1853msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
1854msgstr ""
1855
c36a7e1d 1856#: lib/RT/User.pm:1657
84fb5b46
MKG
1857msgid "Couldn't set private key"
1858msgstr ""
1859
c36a7e1d 1860#: lib/RT/User.pm:1641
84fb5b46
MKG
1861msgid "Couldn't unset private key"
1862msgstr ""
1863
403d7b0b 1864#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
84fb5b46
MKG
1865msgid "Country"
1866msgstr "Země"
1867
403d7b0b 1868#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
84fb5b46
MKG
1869msgid "Create"
1870msgstr "Vytvořit"
1871
1872#: etc/initialdata:91
1873msgid "Create Tickets"
1874msgstr "Vytvořit požadavky"
1875
1876#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
1877msgid "Create a Class"
403d7b0b 1878msgstr "Vytvoření třídy"
84fb5b46
MKG
1879
1880#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
1881msgid "Create a CustomField"
1882msgstr "Vytvořit uživatelskou položku"
1883
1884#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
1885#. ($QueueObj->Name())
1886msgid "Create a CustomField for queue %1"
1887msgstr "Vytvoření uživatelské položky pro frontu %1"
1888
403d7b0b 1889#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
84fb5b46 1890msgid "Create a new article"
403d7b0b 1891msgstr "Vytvořit nový článek"
84fb5b46
MKG
1892
1893#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
1894msgid "Create a new article in"
1895msgstr ""
1896
1897#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
1898msgid "Create a new dashboard"
1899msgstr "Vytvořit nový řídící panel"
1900
1901#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
1902msgid "Create a new group"
1903msgstr "Vytvořit novou skupinu"
1904
84fb5b46
MKG
1905#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
1906#. ($QueueObj->Name)
1907msgid "Create a new template for queue %1"
403d7b0b 1908msgstr "Vytvoření nové šablony pro frontu %1"
84fb5b46 1909
403d7b0b 1910#: share/html/Ticket/Create.html:347
84fb5b46
MKG
1911msgid "Create a new ticket"
1912msgstr "Vytvoření nového požadavku"
1913
403d7b0b 1914#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
84fb5b46
MKG
1915msgid "Create a new user"
1916msgstr "Vytvořit nového uživatele"
1917
403d7b0b 1918#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
84fb5b46
MKG
1919msgid "Create a queue"
1920msgstr "Vytvořit frontu"
1921
1922#: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
1923#. ($QueueObj->Name)
1924msgid "Create a scrip for queue %1"
1925msgstr "Vytvořit scrips pro frontu %1"
1926
1927#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
1928msgid "Create a template"
403d7b0b 1929msgstr "Vytvořit šablonu"
84fb5b46 1930
403d7b0b 1931#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
1932msgid "Create a ticket"
1933msgstr "Vytvořit požadavek"
1934
1935#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
1936msgid "Create an article"
403d7b0b 1937msgstr "Vytvořit článek"
84fb5b46
MKG
1938
1939#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
1940msgid "Create an article in class..."
403d7b0b 1941msgstr "Vytvořit článek v tříde..."
84fb5b46
MKG
1942
1943#: lib/RT/Class.pm:89
1944msgid "Create articles in this class"
403d7b0b 1945msgstr "Vytvořit článek v téhle tříde"
84fb5b46
MKG
1946
1947#: lib/RT/Group.pm:101
1948msgid "Create group dashboards"
403d7b0b 1949msgstr "Vytvořit skupinu řídicích panelů"
84fb5b46
MKG
1950
1951#: etc/initialdata:93
1952msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
403d7b0b 1953msgstr "Vytvářet požadavky podle téhto scripu šablony"
84fb5b46
MKG
1954
1955#: lib/RT/Dashboard.pm:87
1956msgid "Create personal dashboards"
1957msgstr "Vytvořit osobní řídící panely"
1958
1959#: lib/RT/Dashboard.pm:82
1960msgid "Create system dashboards"
1961msgstr "Vytvořit systémové řídící panely"
1962
1963#: share/html/SelfService/Create.html:113
1964msgid "Create ticket"
1965msgstr "Vytvořit požadavek"
1966
1967#: lib/RT/Queue.pm:112
1968msgid "Create tickets"
403d7b0b 1969msgstr "Vytvořit požadavky"
84fb5b46 1970
c36a7e1d 1971#: share/html/Elements/Tabs:451
84fb5b46
MKG
1972msgid "Create tickets offline"
1973msgstr "Vytvoření požadavků offline"
1974
c36a7e1d 1975#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
84fb5b46
MKG
1976msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
1977msgstr ""
1978
1979#: lib/RT/CustomField.pm:206
1980msgid "Create, modify and delete custom fields"
1981msgstr ""
1982
1983#: lib/RT/CustomField.pm:207
1984msgid "Create, modify and delete custom fields values"
403d7b0b 1985msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat vlastní pole hodnot"
84fb5b46
MKG
1986
1987#: lib/RT/Queue.pm:93
1988msgid "Create, modify and delete queue"
403d7b0b 1989msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat frontu"
84fb5b46
MKG
1990
1991#: lib/RT/Group.pm:97
1992msgid "Create, modify and delete saved searches"
1993msgstr ""
1994
1995#: lib/RT/System.pm:81
1996msgid "Create, modify and delete users"
403d7b0b 1997msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat uživatele"
84fb5b46
MKG
1998
1999#: lib/RT/Class.pm:89
2000msgid "CreateArticle"
2001msgstr ""
2002
2003#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2004msgid "CreateDashboard"
2005msgstr "Vytvořit řídící panel"
2006
2007#: lib/RT/Group.pm:101
2008msgid "CreateGroupDashboard"
2009msgstr "Vytvořit řídící panel skupiny"
2010
2011#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2012msgid "CreateOwnDashboard"
2013msgstr "Vytvořit vlastní řídící panel"
2014
2015#: lib/RT/System.pm:87
2016msgid "CreateSavedSearch"
2017msgstr "Vytvořit uložený dotaz"
2018
2019#: lib/RT/Queue.pm:112
2020msgid "CreateTicket"
2021msgstr "Vytvořit požadavek"
2022
403d7b0b 2023#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
84fb5b46
MKG
2024msgid "Created"
2025msgstr "Vytvořeno"
2026
2027#: share/html/Elements/ColumnMap:76
2028msgid "Created By"
2029msgstr "Kým vytvořeno"
2030
2031#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2032#. ($CustomFieldObj->Name)
2033#. ($CustomFieldObj->Name())
2034msgid "Created CustomField %1"
2035msgstr "Uživatelská položka %1 vytvořena"
2036
2037#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2038msgid "Created by"
403d7b0b 2039msgstr "Vytvořil"
84fb5b46
MKG
2040
2041#: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2042#. ($search->Name)
2043msgid "Created search %1"
2044msgstr ""
2045
84fb5b46
MKG
2046#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2047msgid "CreatedBy"
2048msgstr "Kým vytvořeno"
2049
2050#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2051msgid "CreatedRelative"
2052msgstr ""
2053
403d7b0b 2054#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2055msgid "Creator"
2056msgstr "Tvůrce"
2057
403d7b0b 2058#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2059msgid "Cryptography"
2060msgstr "Šifrování"
2061
2062#: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2063msgid "Current Links"
2064msgstr "Aktuální relace"
2065
2066#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2067msgid "Current Scrips"
2068msgstr "Aktuální scripy"
2069
c36a7e1d 2070#: share/html/Elements/Tabs:731
84fb5b46 2071msgid "Current Search"
403d7b0b 2072msgstr "Současné hledání"
84fb5b46
MKG
2073
2074#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2075msgid "Current members"
2076msgstr "Aktuální členové"
2077
2078#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2079msgid "Current rights"
2080msgstr "Aktuální práva"
2081
2082#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2083msgid "Current search"
2084msgstr "Aktuální dotaz"
2085
2086#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2087msgid "Current watchers"
2088msgstr "Aktuální pozorovatelé"
2089
403d7b0b 2090#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
84fb5b46
MKG
2091msgid "Custom Fields"
2092msgstr "Uživatelské položky"
2093
2094#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2095#. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2096msgid "Custom Fields for %1"
2097msgstr "Uživatelské položky pro %1"
2098
2099#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2100#. ($Object->Name)
2101msgid "Custom Fields for queue %1"
2102msgstr ""
2103
2104#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2105msgid "Custom action cleanup code"
2106msgstr "Čistící kód uživatelské akce"
2107
2108#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2109msgid "Custom action preparation code"
2110msgstr "Přípravný kód uživatelské akce"
2111
2112#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2113msgid "Custom condition"
2114msgstr "Uživatelská podmínka"
2115
2116#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2117#. ($MoveCustomFieldDown)
2118#. ($MoveCustomFieldUp)
2119msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2120msgstr ""
2121
c36a7e1d 2122#: lib/RT/Tickets.pm:2831
84fb5b46
MKG
2123#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2124msgid "Custom field %1 %2 %3"
2125msgstr "Uživatelská položka %1 %2 %3"
2126
c36a7e1d 2127#: lib/RT/Record.pm:1665
403d7b0b 2128#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
84fb5b46
MKG
2129msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2130msgstr "Uživatelská položka %1 se nevztahuje k tomuto objektu"
2131
c36a7e1d 2132#: lib/RT/Tickets.pm:2825
84fb5b46
MKG
2133#. ($CF->Name)
2134msgid "Custom field %1 has a value."
2135msgstr "Uživatelská položka %1 má hodnotu."
2136
c36a7e1d 2137#: lib/RT/Tickets.pm:2821
84fb5b46
MKG
2138#. ($CF->Name)
2139msgid "Custom field %1 has no value."
2140msgstr "Uživatelská položka %1 nemá hodnotu."
2141
c36a7e1d 2142#: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
84fb5b46
MKG
2143#. ($args{'Field'})
2144msgid "Custom field %1 not found"
2145msgstr "Uživatelská položka %1 nenalezena"
2146
403d7b0b
MKG
2147#: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2148#. ($CustomField->Name)
84fb5b46
MKG
2149#. ($cf)
2150#. ($obj->Name)
2151msgid "Custom field '%1'"
2152msgstr "Uživatelská položka '%1'"
2153
403d7b0b 2154#: lib/RT/CustomField.pm:1378
84fb5b46
MKG
2155msgid "Custom field is already applied to the object"
2156msgstr ""
2157
c36a7e1d 2158#: lib/RT/CustomField.pm:1622
84fb5b46
MKG
2159#. ($args{'Content'}, $self->Name)
2160msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2161msgstr "Hodnota %1 nemůže být nalezena v uživatelské položce %2"
2162
403d7b0b 2163#: lib/RT/CustomField.pm:590
84fb5b46
MKG
2164msgid "Custom field value could not be deleted"
2165msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být smazána"
2166
c36a7e1d 2167#: lib/RT/CustomField.pm:1634
84fb5b46
MKG
2168msgid "Custom field value could not be found"
2169msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být nalezena"
2170
c36a7e1d 2171#: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
84fb5b46
MKG
2172msgid "Custom field value deleted"
2173msgstr "Hodnota uživatelské položky smazána"
2174
2175#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2176msgid "CustomField"
2177msgstr "Uživatelská položka"
2178
2179#: lib/RT/Tickets.pm:145
2180msgid "CustomFieldValue"
2181msgstr "Hodnota uživatelské položky"
2182
2183#: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2184msgid "Customize"
2185msgstr "Upravit"
2186
2187#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2188msgid "Customize Basics"
2189msgstr "Úprava základních údajů"
2190
84fb5b46
MKG
2191#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2192msgid "Customize Email Addresses"
2193msgstr "Úprava emailových adres"
2194
2195#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2196msgid "Customize Email Configuration"
2197msgstr "Úprava konfigurace emailu"
2198
403d7b0b 2199#: share/html/Elements/Tabs:218
84fb5b46
MKG
2200msgid "Customize the look of your RT"
2201msgstr ""
2202
403d7b0b 2203#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2204msgid "DBA password"
2205msgstr "Heslo DBA"
2206
403d7b0b 2207#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2208msgid "DBA username"
2209msgstr "Uživatelské jméno DBA"
2210
403d7b0b 2211#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
84fb5b46 2212msgid "Daily"
403d7b0b 2213msgstr "Denní"
84fb5b46 2214
c36a7e1d 2215#: lib/RT/Config.pm:477
84fb5b46
MKG
2216msgid "Daily digest"
2217msgstr "Denní přehled"
2218
2219#: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2220msgid "Dashboard"
2221msgstr "Řídící panel"
2222
2223#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2224#. ($msg)
2225msgid "Dashboard could not be created: %1"
2226msgstr "Řídící panel nemůže být vytvořen: %1"
2227
2228#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2229#. ($msg)
2230msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2231msgstr "Řídící panel nemůže být aktualizován: %1"
2232
2233#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
2234msgid "Dashboard updated"
2235msgstr "Řídící panel aktualizován"
2236
2237#: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2238msgid "Dashboards"
2239msgstr "Řídící panely"
2240
2241#: lib/RT/Installer.pm:78
2242msgid "Database host"
2243msgstr "Adresa databázového serveru"
2244
2245#: lib/RT/Installer.pm:96
2246msgid "Database name"
2247msgstr "Jméno databáze"
2248
403d7b0b 2249#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2250msgid "Database password for RT"
2251msgstr "Databázové heslo pro RT"
2252
2253#: lib/RT/Installer.pm:87
2254msgid "Database port"
2255msgstr "Port databázového serveru"
2256
2257#: lib/RT/Installer.pm:60
2258msgid "Database type"
2259msgstr "Typ databáze"
2260
403d7b0b 2261#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
2262msgid "Database username for RT"
2263msgstr "Databázové uživatelské jméno pro RT"
2264
c36a7e1d 2265#: lib/RT/Config.pm:426
84fb5b46
MKG
2266msgid "Date format"
2267msgstr "Formát datumu"
2268
c36a7e1d 2269#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
84fb5b46 2270msgid "Dates"
403d7b0b 2271msgstr "Termíny"
84fb5b46
MKG
2272
2273#: lib/RT/Date.pm:102
2274msgid "Dec"
2275msgstr "pro"
2276
84fb5b46
MKG
2277#: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2278msgid "Decrypt"
2279msgstr "Dešifrovat"
2280
2281#: etc/initialdata:219
2282msgid "Default Autoresponse template"
403d7b0b 2283msgstr "Implicitní šablona automatické odpovědi"
84fb5b46
MKG
2284
2285#: share/html/Tools/Offline.html:60
2286msgid "Default Queue"
2287msgstr "Implicitní fronta"
2288
2289#: share/html/Tools/Offline.html:69
2290msgid "Default Requestor"
2291msgstr "Implicitní žadatel"
2292
2293#: etc/initialdata:293
2294msgid "Default admin comment template"
403d7b0b 2295msgstr "Implicitní šablona administrativního komentáře"
84fb5b46
MKG
2296
2297#: etc/initialdata:272
2298msgid "Default admin correspondence template"
403d7b0b 2299msgstr "Implicitní šablona administrativní korespondence"
84fb5b46
MKG
2300
2301#: etc/initialdata:284
2302msgid "Default correspondence template"
403d7b0b 2303msgstr "Implicitní korespondenční šablona"
84fb5b46
MKG
2304
2305#: lib/RT/Config.pm:144
2306msgid "Default queue"
2307msgstr "Implicitní fronta"
2308
2309#: etc/initialdata:250
2310msgid "Default transaction template"
403d7b0b 2311msgstr "Implicitní transakční šablona"
84fb5b46
MKG
2312
2313#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2314#. ($DefaultValue)
2315msgid "Default: %1"
2316msgstr "Implicitně: %1"
2317
2318#: lib/RT/Transaction.pm:685
2319#. ($type, $self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $self->loc("(no value)") ), "'" . $self->NewValue . "'")
2320msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
403d7b0b 2321msgstr "Implicitně: %1/%2 změneno z %3 na %4"
84fb5b46
MKG
2322
2323#: lib/RT/Date.pm:116
2324msgid "DefaultFormat"
2325msgstr ""
2326
c36a7e1d 2327#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
84fb5b46
MKG
2328msgid "Delete"
2329msgstr "Smazat"
2330
2331#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2332msgid "Delete Template"
403d7b0b 2333msgstr "Smazat šblonu"
84fb5b46
MKG
2334
2335#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2336#. ($ArticleObj->Id)
2337msgid "Delete article #%1"
2338msgstr ""
2339
2340#: lib/RT/Class.pm:98
2341msgid "Delete articles in this class"
2342msgstr ""
2343
84fb5b46
MKG
2344#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
2345#. ($msg)
2346msgid "Delete failed: %1"
2347msgstr "Nelze smazat: %1"
2348
2349#: lib/RT/Group.pm:103
2350msgid "Delete group dashboards"
2351msgstr ""
2352
c36a7e1d 2353#: lib/RT/Ticket.pm:3222
84fb5b46
MKG
2354msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2355msgstr ""
2356
2357#: lib/RT/Dashboard.pm:89
2358msgid "Delete personal dashboards"
2359msgstr "Smazat osobní řídící panely"
2360
2361#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
2362msgid "Delete selected scrips"
2363msgstr "Smazat vybrané scripy"
2364
2365#: lib/RT/Dashboard.pm:84
2366msgid "Delete system dashboards"
2367msgstr "Smazat systémové řídící panely"
2368
2369#: lib/RT/Queue.pm:117
2370msgid "Delete tickets"
2371msgstr "Smazat požadavky"
2372
2373#: share/html/Search/Bulk.html:173
2374msgid "Delete values"
2375msgstr "Smazat hodnoty"
2376
2377#: lib/RT/Class.pm:98
2378msgid "DeleteArticle"
2379msgstr ""
2380
2381#: lib/RT/Dashboard.pm:84
2382msgid "DeleteDashboard"
2383msgstr "Smazat řídící panel"
2384
2385#: lib/RT/Group.pm:103
2386msgid "DeleteGroupDashboard"
2387msgstr "Smazat řídící panel skupiny"
2388
2389#: lib/RT/Dashboard.pm:89
2390msgid "DeleteOwnDashboard"
2391msgstr "Smazat vlastní řídící panel"
2392
2393#: lib/RT/Queue.pm:117
2394msgid "DeleteTicket"
2395msgstr "Smazat požadavek"
2396
2397#: lib/RT/SharedSetting.pm:283
2398#. ($self->ObjectName)
2399msgid "Deleted %1"
2400msgstr ""
2401
84fb5b46
MKG
2402#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2403msgid "Deleted queries"
2404msgstr ""
2405
2406#: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
2407msgid "Deleted saved search"
2408msgstr "Smazaný uložený dotaz"
2409
2410#: share/html/Articles/Article/Search.html:226
2411#. ($searchname)
2412msgid "Deleted search %1"
2413msgstr ""
2414
403d7b0b 2415#: lib/RT/Queue.pm:452
84fb5b46
MKG
2416msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2417msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo porušit referenční integritu"
2418
c36a7e1d 2419#: lib/RT/User.pm:456
84fb5b46
MKG
2420msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2421msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo narušit referenční integritu"
2422
2423#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2424msgid "Deny"
2425msgstr "Zamítnout"
2426
403d7b0b 2427#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
84fb5b46
MKG
2428msgid "Depended on by"
2429msgstr "Je rekvizitou pro"
2430
2431#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2432msgid "DependedOnBy"
2433msgstr ""
2434
c36a7e1d 2435#: lib/RT/Transaction.pm:790
84fb5b46
MKG
2436#. ($value)
2437msgid "Dependency by %1 added"
2438msgstr "Přidána závislost %1"
2439
c36a7e1d 2440#: lib/RT/Transaction.pm:829
84fb5b46
MKG
2441#. ($value)
2442msgid "Dependency by %1 deleted"
2443msgstr "Závislost %1 smazána"
2444
c36a7e1d 2445#: lib/RT/Transaction.pm:787
84fb5b46
MKG
2446#. ($value)
2447msgid "Dependency on %1 added"
2448msgstr "Přidána závislost na %1"
2449
c36a7e1d 2450#: lib/RT/Transaction.pm:826
84fb5b46
MKG
2451#. ($value)
2452msgid "Dependency on %1 deleted"
2453msgstr "Závislost na %1 smazána"
2454
2455#: lib/RT/Tickets.pm:122
2456msgid "DependentOn"
2457msgstr ""
2458
403d7b0b 2459#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
84fb5b46
MKG
2460msgid "Depends on"
2461msgstr "Závisející na"
2462
2463#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2464msgid "DependsOn"
2465msgstr "Závisející na"
2466
2467#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2468msgid "Desc"
2469msgstr "Sestupně"
2470
2471#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
2472msgid "Descending"
2473msgstr "Sestupně"
2474
403d7b0b 2475#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
84fb5b46
MKG
2476msgid "Describe the issue below"
2477msgstr "Popište případ níže"
2478
2479#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
2480msgid "Description"
2481msgstr "Popis"
2482
403d7b0b 2483#: share/html/Elements/Tabs:213
84fb5b46
MKG
2484msgid "Detailed information about your RT setup"
2485msgstr ""
2486
403d7b0b 2487#: share/html/Ticket/Create.html:446
84fb5b46 2488msgid "Details"
403d7b0b 2489msgstr "Podrobnosti"
84fb5b46
MKG
2490
2491#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2492msgid "Direction"
2493msgstr "Směr"
2494
2495#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2496msgid "Disabled"
2497msgstr "Zakázáno"
2498
c36a7e1d 2499#: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
2500msgid "Display"
2501msgstr "Zobrazit"
2502
2503#: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
2504msgid "Display Access Control List"
2505msgstr "Zobrazit přístupová práva"
2506
2507#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2508#. ($id)
2509msgid "Display Article %1"
2510msgstr ""
2511
2512#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2513msgid "Display Columns"
2514msgstr "Zobrazované položky"
2515
84fb5b46
MKG
2516#: share/html/Elements/Footer:59
2517#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2518msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2519msgstr ""
2520
84fb5b46
MKG
2521#: lib/RT/System.pm:80
2522msgid "Do anything and everything"
2523msgstr "Dělat cokoli a všechno"
2524
403d7b0b 2525#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
2526msgid "Domain name"
2527msgstr "Doménové jméno"
2528
403d7b0b 2529#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
2530msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2531msgstr "Nesmí obsahovat http://, ale pouze něco jako 'localhost', 'rt.example.com'"
2532
c36a7e1d 2533#: lib/RT/Config.pm:314
84fb5b46
MKG
2534msgid "Don't refresh home page."
2535msgstr ""
2536
2537#: lib/RT/Config.pm:293
2538msgid "Don't refresh search results."
2539msgstr ""
2540
2541#: share/html/Elements/Refresh:53
2542msgid "Don't refresh this page."
2543msgstr "Neobnovovat tuto stránku."
2544
403d7b0b 2545#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
84fb5b46
MKG
2546msgid "Don't trust this key at all"
2547msgstr ""
2548
2549#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
2550msgid "Download"
2551msgstr "Stáhnout"
2552
84fb5b46
MKG
2553#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2554msgid "Download dumpfile"
2555msgstr "Stáhnout dumpfile"
2556
2557#: lib/RT/CustomField.pm:83
2558msgid "Dropdown"
2559msgstr ""
2560
c36a7e1d 2561#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
84fb5b46
MKG
2562msgid "Due"
2563msgstr "Termín dokončení"
2564
2565#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2566msgid "DueRelative"
2567msgstr ""
2568
2569#: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
2570#. ($msg)
2571msgid "ERROR: %1"
2572msgstr "CHYBA: %1"
2573
c36a7e1d 2574#: share/html/Elements/Tabs:437
84fb5b46
MKG
2575msgid "Easy updating of your open tickets"
2576msgstr "Jednoduchá úprava vašich otevřených požadavků"
2577
c36a7e1d 2578#: share/html/Elements/Tabs:444
84fb5b46
MKG
2579msgid "Easy viewing of your reminders"
2580msgstr ""
2581
c36a7e1d 2582#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
84fb5b46
MKG
2583msgid "Edit"
2584msgstr "Upravit"
2585
2586#: share/html/Search/Bulk.html:168
2587msgid "Edit Custom Fields"
2588msgstr "Upravit uživatelské položky"
2589
2590#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
2591#. ($Object->Name)
2592msgid "Edit Custom Fields for %1"
2593msgstr "Upravit uživatelské položky pro %1"
2594
2595#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2596msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2597msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny skupiny"
2598
2599#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2600msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2601msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny fronty"
2602
2603#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2604msgid "Edit Custom Fields for all users"
2605msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny uživatele"
2606
2607#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2608msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
2609msgstr ""
2610
2611#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2612msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2613msgstr "Upravit uživatelské položky pro požadavky ve všech frontách"
2614
2615#: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
2616msgid "Edit Links"
2617msgstr "Upravit vazby"
2618
2619#: share/html/Search/Edit.html:66
2620msgid "Edit Query"
2621msgstr "Upravit dotaz"
2622
c36a7e1d 2623#: share/html/Elements/Tabs:738
84fb5b46
MKG
2624msgid "Edit Search"
2625msgstr "Úprava dotazu"
2626
84fb5b46
MKG
2627#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2628msgid "Edit global topic hierarchy"
2629msgstr ""
2630
403d7b0b 2631#: share/html/Elements/Tabs:116
84fb5b46 2632msgid "Edit system templates"
403d7b0b 2633msgstr "Úprava systémových šablon"
84fb5b46
MKG
2634
2635#: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
2636#. ($ClassObj->Name)
2637msgid "Edit topic hierarchy for %1"
2638msgstr ""
2639
2640#: lib/RT/Group.pm:97
2641msgid "EditSavedSearches"
2642msgstr "Upravovat uložené dotazy"
2643
84fb5b46
MKG
2644#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
2645#. ($CustomFieldObj->Name)
2646#. ($CustomFieldObj->Name())
2647msgid "Editing CustomField %1"
2648msgstr "Úprava uživatelské položky %1"
2649
2650#: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
2651#. ($Group->Name)
2652msgid "Editing membership for group %1"
2653msgstr "Úprava členství ve skupině %1"
2654
84fb5b46
MKG
2655#: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
2656msgid "EffectiveId"
2657msgstr ""
2658
c36a7e1d 2659#: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
84fb5b46
MKG
2660msgid "Either base or target must be specified"
2661msgstr "Zdroj či cíl musí být zadán"
2662
2663#: share/html/Elements/ShowSearch:67
403d7b0b 2664#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
84fb5b46
MKG
2665msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2666msgstr "Buď nemáte oprávnění pro zobrazení uloženého dotazu %1 nebo je identifikátor nesprávný"
2667
2668#: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2669msgid "Email"
2670msgstr "Email"
2671
2672#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
2673msgid "Email Address"
403d7b0b 2674msgstr "Emailová adresa"
84fb5b46
MKG
2675
2676#: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
2677msgid "Email Digest"
2678msgstr "Emailový přehled"
2679
c36a7e1d 2680#: lib/RT/User.pm:585
84fb5b46
MKG
2681msgid "Email address in use"
2682msgstr "Emailová adresa je použita"
2683
c36a7e1d 2684#: lib/RT/Config.pm:474
84fb5b46
MKG
2685msgid "Email delivery"
2686msgstr "Doručování zpráv"
2687
2688#: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
2689msgid "Email template for periodic notification digests"
2690msgstr ""
2691
403d7b0b 2692#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
84fb5b46 2693msgid "EmailAddress"
403d7b0b 2694msgstr ""
84fb5b46
MKG
2695
2696#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2697msgid "Enabled"
2698msgstr "Povoleno"
2699
2700#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
2701msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
2702msgstr ""
2703
2704#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
2705msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
2706msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto uživatelskou položky)"
2707
2708#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
2709msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
2710msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto skupinu)"
2711
403d7b0b 2712#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
84fb5b46
MKG
2713msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
2714msgstr "Povoleno (zrušení zatrhnutí zablokuje tuto frontu)"
2715
2716#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
2717msgid "Enabled Classes"
403d7b0b 2718msgstr "Povilt třídy"
84fb5b46
MKG
2719
2720#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
2721msgid "Enabled Queues"
2722msgstr "Povolené fronty"
2723
2724#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
2725msgid "Enabled queues matching search criteria"
2726msgstr ""
2727
2728#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
2729#. (loc_fuzzy($msg))
2730msgid "Enabled status %1"
2731msgstr "Povolen stav %1"
2732
c36a7e1d 2733#: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
84fb5b46
MKG
2734msgid "Encrypt"
2735msgstr "Šifrovat"
2736
2737#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
2738msgid "Encrypt by default"
2739msgstr "Implicitně šifrovat"
2740
2741#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
2742msgid "Encrypt/Decrypt"
2743msgstr "Šifrovat/Dešifrovat"
2744
2745#: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
2746#. ($id, $txn->Ticket)
2747msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
2748msgstr "Šifrovat/Dešifrovat transakci #%1 požadavku #%2"
2749
403d7b0b 2750#: lib/RT/Queue.pm:639
84fb5b46
MKG
2751msgid "Encrypting disabled"
2752msgstr "Šifrování zakázáno"
2753
403d7b0b 2754#: lib/RT/Queue.pm:638
84fb5b46
MKG
2755msgid "Encrypting enabled"
2756msgstr "Šifrování povoleno"
2757
2758#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
2759msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
2760msgstr ""
2761
2762#: lib/RT/CustomField.pm:187
2763msgid "Enter multiple IP address ranges"
403d7b0b 2764msgstr "Zadejte vice IP adresních rozsahu"
84fb5b46
MKG
2765
2766#: lib/RT/CustomField.pm:178
2767msgid "Enter multiple IP addresses"
403d7b0b 2768msgstr "Zadejte vice IP adres"
84fb5b46
MKG
2769
2770#: lib/RT/CustomField.pm:93
2771msgid "Enter multiple values"
2772msgstr "Vyplnit více hodnot"
2773
2774#: lib/RT/CustomField.pm:149
2775msgid "Enter multiple values with autocompletion"
2776msgstr "Vyplnit více hodnot s automatickým doplňováním"
2777
2778#: share/html/Elements/EditLinks:128
2779msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
2780msgstr "Zadejte objekty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2781
2782#: lib/RT/CustomField.pm:179
2783msgid "Enter one IP address"
403d7b0b 2784msgstr "Zadejte jednu IP adresu"
84fb5b46
MKG
2785
2786#: lib/RT/CustomField.pm:188
2787msgid "Enter one IP address range"
403d7b0b 2788msgstr "Zadejte jeden IP adresní rozsah"
84fb5b46
MKG
2789
2790#: lib/RT/CustomField.pm:94
2791msgid "Enter one value"
2792msgstr "Vyplnit jednu hodnotu"
2793
2794#: lib/RT/CustomField.pm:150
2795msgid "Enter one value with autocompletion"
2796msgstr "Vyplnit jednu hodnotu s automatických doplňováním"
2797
2798#: share/html/Elements/EditLinks:125
2799msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
2800msgstr "Zadejte fronty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2801
2802#: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
2803msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
2804msgstr "Zadejte požadavky či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2805
2806#: lib/RT/Config.pm:280
2807msgid "Enter time in hours by default"
2808msgstr ""
2809
2810#: lib/RT/CustomField.pm:189
2811msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
2812msgstr ""
2813
2814#: lib/RT/CustomField.pm:180
2815msgid "Enter up to %1 IP addresses"
2816msgstr ""
2817
2818#: lib/RT/CustomField.pm:95
2819msgid "Enter up to %1 values"
2820msgstr "Zadejte nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
2821
2822#: lib/RT/CustomField.pm:151
2823msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
2824msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot) s automatickým doplňováním"
2825
2826#: share/html/Search/Simple.html:77
2827#. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
2828msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses. Any individual status name limits results to just the statuses named."
2829msgstr ""
2830
403d7b0b 2831#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
84fb5b46
MKG
2832msgid "Error"
2833msgstr "Chyba"
2834
84fb5b46
MKG
2835#: lib/RT/Ticket.pm:1090
2836msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
2837msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->AddWatcher"
2838
403d7b0b 2839#: lib/RT/Ticket.pm:1247
84fb5b46
MKG
2840msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
2841msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->DeleteWatcher"
2842
2843#: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
2844msgid "Error to RT owner: public key"
2845msgstr ""
2846
2847#: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
2848msgid "Error: Missing dashboard"
2849msgstr "Chyba: chybějící řídící panel"
2850
2851#: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
2852msgid "Error: bad GnuPG data"
2853msgstr "Chyba: špatná data GnuPG"
2854
2855#: share/html/Articles/Article/Search.html:202
2856msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
2857msgstr ""
2858
2859#: share/html/Articles/Article/Search.html:165
2860#. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
2861msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
2862msgstr ""
2863
2864#: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
2865msgid "Error: no private key"
2866msgstr "Chyba: žádný soukromý klíč"
2867
2868#: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
2869msgid "Error: public key"
2870msgstr "Chyba: veřejný klíč"
2871
2872#: share/html/Articles/Article/Search.html:217
2873#. ($search->Name, $msg)
2874msgid "Error: search %1 not updated: %2"
2875msgstr ""
2876
403d7b0b 2877#: bin/rt-crontool:370
84fb5b46
MKG
2878msgid "Escalate tickets"
2879msgstr "Eskalovat požadavky"
2880
403d7b0b 2881#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
84fb5b46
MKG
2882msgid "Estimated"
2883msgstr "Odhadovaný"
2884
c36a7e1d 2885#: lib/RT/Handle.pm:665
84fb5b46 2886msgid "Everyone"
403d7b0b 2887msgstr "Všichni"
84fb5b46 2888
403d7b0b 2889#: bin/rt-crontool:356
84fb5b46
MKG
2890msgid "Example:"
2891msgstr "Příklad:"
2892
2893#: lib/RT/System.pm:88
2894msgid "ExecuteCode"
2895msgstr ""
2896
2897#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
2898msgid "Expire"
403d7b0b 2899msgstr "Vypršet"
84fb5b46
MKG
2900
2901#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2902msgid "ExtendedStatus"
2903msgstr ""
2904
c36a7e1d 2905#: lib/RT/User.pm:995
84fb5b46 2906msgid "External authentication enabled."
403d7b0b 2907msgstr "Externí ověření pravosti povoleno."
84fb5b46
MKG
2908
2909#: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
2910msgid "Extra info"
2911msgstr "Doplňkové údaje"
2912
c36a7e1d 2913#: share/html/Elements/Tabs:633
84fb5b46
MKG
2914msgid "Extract Article"
2915msgstr ""
2916
2917#: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
2918msgid "Extract Subject Tag"
2919msgstr ""
2920
2921#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
2922#. ($Ticket)
2923msgid "Extract a new article from ticket #%1"
2924msgstr ""
2925
2926#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
2927#. ($Ticket, $ClassObj->Name)
2928msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
2929msgstr ""
2930
2931#: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
2932msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
2933msgstr ""
2934
2935#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
2936#. ($DBI::errstr)
2937msgid "Failed to connect to database: %1"
2938msgstr "Nelze se připojit k databázi: %1"
2939
2940#: lib/RT/SharedSetting.pm:217
2941#. ($self->ObjectName)
2942msgid "Failed to create %1 attribute"
2943msgstr "Nelze vytvořit atribut %1"
2944
c36a7e1d 2945#: lib/RT/User.pm:336
84fb5b46
MKG
2946msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
2947msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Privilegovaný'."
2948
c36a7e1d 2949#: lib/RT/User.pm:343
84fb5b46
MKG
2950msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
2951msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Neprivilegovaný'"
2952
2953#: lib/RT/SharedSetting.pm:122
2954#. ($self->ObjectName, $id)
2955msgid "Failed to load %1 %2"
2956msgstr "Nelze načíst %1 %2"
2957
2958#: lib/RT/SharedSetting.pm:146
2959#. ($self->ObjectName, $id, $msg)
2960msgid "Failed to load %1 %2: %3"
2961msgstr "Nelze načíst %1 %2: %3"
2962
403d7b0b 2963#: bin/rt-crontool:304
84fb5b46
MKG
2964#. ($modname, $@)
2965msgid "Failed to load module %1. (%2)"
2966msgstr "Nelze načíst modul %1. (%2)"
2967
2968#: lib/RT/SharedSetting.pm:201
2969#. ($privacy)
2970msgid "Failed to load object for %1"
2971msgstr "Nelze načíst objekt pro %1"
2972
2973#: sbin/rt-email-digest:166
2974msgid "Failed to load template"
403d7b0b 2975msgstr "Nelze načíst šablonu"
84fb5b46 2976
c36a7e1d
MKG
2977#: lib/RT/Reminders.pm:122
2978#. ($self->Ticket)
2979msgid "Failed to load ticket %1"
2980msgstr ""
2981
84fb5b46
MKG
2982#: sbin/rt-email-digest:174
2983msgid "Failed to parse template"
403d7b0b 2984msgstr "Nelze určit šablonu"
84fb5b46
MKG
2985
2986#: lib/RT/Date.pm:92
2987msgid "Feb"
2988msgstr "úno"
2989
c36a7e1d 2990#: share/html/Elements/Tabs:749
84fb5b46 2991msgid "Feeds"
403d7b0b 2992msgstr "Zdroje"
84fb5b46
MKG
2993
2994#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
2995msgid "Field"
403d7b0b 2996msgstr "Pole"
84fb5b46
MKG
2997
2998#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
2999msgid "Field values source:"
3000msgstr "Zdroj hodnot položky:"
3001
84fb5b46
MKG
3002#: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3003msgid "Filename"
3004msgstr "Název souboru"
3005
3006#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3007msgid "Fill arguments"
403d7b0b 3008msgstr "Vyplňte argumenty"
84fb5b46
MKG
3009
3010#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3011msgid "Fill boxes with color using"
3012msgstr ""
3013
3014#: lib/RT/CustomField.pm:102
3015msgid "Fill in multiple text areas"
3016msgstr "Vyplnit více textových oblastí"
3017
3018#: lib/RT/CustomField.pm:111
3019msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3020msgstr "Vyplnit více wiki textových oblastí"
3021
3022#: lib/RT/CustomField.pm:103
3023msgid "Fill in one text area"
3024msgstr "Vyplnit jednu textovou oblast"
3025
3026#: lib/RT/CustomField.pm:112
3027msgid "Fill in one wikitext area"
3028msgstr "Vyplnit jednu wiki textovou oblast"
3029
3030#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3031msgid "Fill in this field with a URL."
3032msgstr "Do této položky zadejte URL."
3033
3034#: lib/RT/CustomField.pm:104
3035msgid "Fill in up to %1 text areas"
3036msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
3037
3038#: lib/RT/CustomField.pm:113
3039msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
3040msgstr "Vyplnit nejvýše %1 wiki %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
3041
c36a7e1d 3042#: lib/RT/Tickets.pm:2311 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
84fb5b46
MKG
3043msgid "Final Priority"
3044msgstr "Koncová priorita"
3045
3046#: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3047msgid "FinalPriority"
3048msgstr "Koncová priorita"
3049
3050#: share/html/Admin/Users/index.html:83
3051msgid "Find all users whose"
3052msgstr "Najdi všechny uživatele jejichž"
3053
3054#: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3055msgid "Find groups whose"
3056msgstr "Najít skupiny jejichž"
3057
3058#: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3059msgid "Find people whose"
3060msgstr "Najít osoby, jejichž"
3061
403d7b0b 3062#: share/html/Search/Results.html:140
84fb5b46
MKG
3063msgid "Find tickets"
3064msgstr "Nalézt požadavky"
3065
3066#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
3067msgid "Fingerprint"
403d7b0b 3068msgstr "Otisk prstu"
84fb5b46
MKG
3069
3070#: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
3071msgid "Finish"
3072msgstr "Dokončit"
3073
c36a7e1d 3074#: share/html/Elements/Tabs:651
84fb5b46
MKG
3075msgid "First"
3076msgstr "První"
3077
84fb5b46
MKG
3078#: share/html/Search/Simple.html:91
3079#. ($link_start, $link_end)
3080msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
403d7b0b 3081msgstr "Pro dosažení maximálního výkonu vyhledávání Rt-s, navštivte prosím %1vyhledávací rozhraní%2."
84fb5b46
MKG
3082
3083#: share/html/Search/Bulk.html:84
3084msgid "Force change"
3085msgstr "Vynutit změnu"
3086
3087#: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
3088msgid "Format"
3089msgstr "Formát"
3090
c36a7e1d 3091#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:578 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
84fb5b46
MKG
3092msgid "Forward"
3093msgstr "Předání"
3094
3095#: share/html/Ticket/Forward.html:78
3096msgid "Forward Message"
3097msgstr "Předat zprávu"
3098
3099#: share/html/Ticket/Forward.html:77
3100msgid "Forward Message and Return"
3101msgstr "Předat zprávu a zpět"
3102
3103#: etc/initialdata:409 etc/upgrade/3.8.6/content:3
3104msgid "Forward Ticket"
403d7b0b 3105msgstr "Předat požadavek dál"
84fb5b46
MKG
3106
3107#: lib/RT/Queue.pm:121
3108msgid "Forward messages outside of RT"
3109msgstr ""
3110
84fb5b46
MKG
3111#: share/html/Ticket/Forward.html:113
3112#. ($TicketObj->id)
3113msgid "Forward ticket #%1"
403d7b0b 3114msgstr "Předat požadavek %1"
84fb5b46
MKG
3115
3116#: share/html/Ticket/Forward.html:112
3117#. ($txn->id)
3118msgid "Forward transaction #%1"
3119msgstr ""
3120
3121#: lib/RT/Queue.pm:121
3122msgid "ForwardMessage"
3123msgstr "Předat zprávu"
3124
3125#: lib/RT/Transaction.pm:668
3126#. ($self->Data)
3127msgid "Forwarded Ticket to %1"
403d7b0b 3128msgstr "Pŕedání požadavku na %1"
84fb5b46
MKG
3129
3130#: lib/RT/Transaction.pm:665
3131#. ($self->Field, $self->Data)
3132msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
3133msgstr ""
3134
403d7b0b 3135#: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
84fb5b46
MKG
3136#. ($ticketcount)
3137#. ($collection->CountAll)
3138msgid "Found %quant(%1,ticket)"
3139msgstr "Nalezen%quant(%1,,y,o) %numf(%1) %quant(%1,požadavek,požadavky,požadavků)"
3140
c36a7e1d 3141#: lib/RT/Record.pm:975
84fb5b46
MKG
3142msgid "Found Object"
3143msgstr "Nalezen objekt"
3144
3145#: share/html/Dashboards/Subscription.html:92
3146msgid "Frequency"
403d7b0b 3147msgstr "Četnost"
84fb5b46
MKG
3148
3149#: lib/RT/Date.pm:111
3150msgid "Fri"
3151msgstr "Pá"
3152
3153#: share/html/Dashboards/Subscription.html:110
3154msgid "Friday"
3155msgstr "Pátek"
3156
3157#: share/html/Ticket/Forward.html:60
3158msgid "From"
403d7b0b 3159msgstr "Od"
84fb5b46
MKG
3160
3161#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:67
3162msgid "GD is disabled or not installed. You can upload an image, but you won't get automatic color suggestions."
403d7b0b 3163msgstr "GD je zakázán nebo není nainstalována. Můžete nahrát obrázek, ale nebudete dostávat automatické barevné návrhy."
84fb5b46
MKG
3164
3165#: lib/RT/Config.pm:192 lib/RT/Config.pm:285
3166msgid "General"
3167msgstr "Obecné"
3168
3169#: share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:91
3170msgid "General rights"
3171msgstr ""
3172
3173#: share/html/Tools/Offline.html:84
3174msgid "Get template from file"
403d7b0b 3175msgstr "Vzít šablonu ze souboru"
84fb5b46
MKG
3176
3177#: share/html/Install/index.html:76
3178msgid "Getting started"
3179msgstr "Úvod"
3180
c36a7e1d 3181#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:897 lib/RT/Transaction.pm:909
84fb5b46
MKG
3182#. ($New->Name)
3183msgid "Given to %1"
3184msgstr "Předáno %1"
3185
403d7b0b 3186#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
84fb5b46
MKG
3187msgid "Global"
3188msgstr "Globální"
3189
3190#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:193
3191msgid "Global Attributes"
3192msgstr ""
3193
403d7b0b 3194#: share/html/Articles/Topics.html:91
84fb5b46 3195msgid "Global Topics"
403d7b0b 3196msgstr "Globální témy"
84fb5b46
MKG
3197
3198#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
3199msgid "Global custom field configuration"
3200msgstr "Globální konfigurace uživatelských položek"
3201
3202#: share/html/Admin/Global/MyRT.html:102
3203#. ($pane)
3204msgid "Global portlet %1 saved."
3205msgstr "Globální portlet %1 uložen."
3206
3207#: share/html/Admin/Elements/SelectTemplate:55
3208#. (loc($Template->Name))
3209msgid "Global template: %1"
403d7b0b 3210msgstr "Globální šablona: %1"
84fb5b46 3211
403d7b0b 3212#: share/html/Elements/Tabs:312
84fb5b46
MKG
3213msgid "GnuPG"
3214msgstr "GnuPG"
3215
c36a7e1d 3216#: lib/RT/Attachment.pm:760 lib/RT/Attachment.pm:795
84fb5b46
MKG
3217msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
3218msgstr "Chyba GnuPG. Kontaktujte administrátora"
3219
c36a7e1d 3220#: lib/RT/Attachment.pm:715 lib/RT/Attachment.pm:777
84fb5b46
MKG
3221msgid "GnuPG integration is disabled"
3222msgstr "Integrace GnuPG je zakázána"
3223
3224#: share/html/Elements/GnuPG/KeyIssues:49
3225msgid "GnuPG issues"
3226msgstr ""
3227
403d7b0b 3228#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
84fb5b46
MKG
3229#. ($EmailAddress)
3230msgid "GnuPG private key(s) for %1"
3231msgstr "GnuPG soukromý klíč(e) pro %1"
3232
403d7b0b 3233#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136 share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
84fb5b46 3234msgid "GnuPG private keys"
403d7b0b 3235msgstr "GnuPG privátní klíče"
84fb5b46 3236
403d7b0b 3237#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
84fb5b46
MKG
3238#. ($EmailAddress)
3239msgid "GnuPG public key(s) for %1"
3240msgstr "GnuPg veřejný klíč(e) pro %1"
3241
3242#: share/html/m/_elements/menu:67
3243msgid "Go"
3244msgstr "Spusť"
3245
3246#: share/html/Admin/Groups/index.html:55
3247msgid "Go to group"
403d7b0b 3248msgstr "Jdi na skupinu"
84fb5b46
MKG
3249
3250#: share/html/Admin/Users/index.html:60
3251msgid "Go to user"
403d7b0b 3252msgstr "Jdi na uživatele"
84fb5b46
MKG
3253
3254#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:69 share/html/Admin/CustomFields/index.html:86 share/html/Admin/Groups/index.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:80 share/html/Admin/Queues/index.html:88 share/html/Admin/Users/index.html:87 share/html/Approvals/index.html:54 share/html/Elements/RefreshHomepage:52 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:55 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:59 share/html/Tools/Offline.html:88
3255msgid "Go!"
3256msgstr "Spusť!"
3257
3258#: share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49 share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49
3259msgid "Goto Ticket"
403d7b0b 3260msgstr "Přejít na požadavek"
84fb5b46
MKG
3261
3262#: share/html/Elements/GotoTicket:49
3263msgid "Goto ticket"
3264msgstr "Přejít na požadavek"
3265
c36a7e1d 3266#: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:91 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
84fb5b46
MKG
3267msgid "Graph"
3268msgstr "Diagram"
3269
3270#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:48
3271msgid "Graph Properties"
3272msgstr "Vlastnosti diagramu"
3273
3274#: share/html/Search/Elements/Chart:98
3275msgid "Graphical charts are not available."
3276msgstr "Grafické grafy nejsou dostupné."
3277
c36a7e1d 3278#: lib/RT/Record.pm:955 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
84fb5b46
MKG
3279msgid "Group"
3280msgstr "Skupina"
3281
403d7b0b 3282#: share/html/Elements/Tabs:186 share/html/Elements/Tabs:291 share/html/Elements/Tabs:329 share/html/Elements/Tabs:345 share/html/Elements/Tabs:377
84fb5b46
MKG
3283msgid "Group Rights"
3284msgstr "Práva skupiny"
3285
3286#: lib/RT/Group.pm:928
3287#. ($new_member_obj->Object->Name)
3288msgid "Group already has member: %1"
3289msgstr "Skupina již má člena: %1"
3290
3291#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:112
3292#. ($create_msg)
3293msgid "Group could not be created: %1"
3294msgstr "Skupina nemůže být založena: %1"
3295
3296#: lib/RT/Group.pm:477
3297msgid "Group created"
3298msgstr "Skupina vytvořena"
3299
3300#: lib/RT/Group.pm:695
3301msgid "Group disabled"
3302msgstr "Skupina zakázána"
3303
3304#: lib/RT/Group.pm:697
3305msgid "Group enabled"
3306msgstr "Skupina povolena"
3307
3308#: lib/RT/Group.pm:1084
3309msgid "Group has no such member"
3310msgstr "Skupina nemá takového člena"
3311
3312#: lib/RT/Group.pm:532
3313#. ($value)
3314msgid "Group name '%1' is already in use"
403d7b0b 3315msgstr "Skupina s názvem '%1' se již používá"
84fb5b46 3316
403d7b0b