Upgrade to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / po / nb.po
CommitLineData
3ffc5f4f
MKG
1# Norwegian Bokmal translation for rt
2# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
3# This file is distributed under the same license as the rt package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
84fb5b46 5#
84fb5b46
MKG
6msgid ""
7msgstr ""
3ffc5f4f
MKG
8"Project-Id-Version: rt\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2014-09-18 00:17+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2014-06-06 00:27+0000\n"
12"Last-Translator: Alex Vandiver <Unknown>\n"
13"Language-Team: Norwegian Bokmal <nb@li.org>\n"
84fb5b46
MKG
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
3ffc5f4f
MKG
17"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-01 21:14+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
84fb5b46 19
3ffc5f4f 20#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/ColumnMap:62
84fb5b46 21msgid "#"
3ffc5f4f 22msgstr ""
84fb5b46 23
84fb5b46
MKG
24#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
25#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
26#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
27#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
3ffc5f4f 28#. ($object->Id, $object->Subject || '')
84fb5b46
MKG
29#. ($t->Id, $t->Subject || '')
30#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
3ffc5f4f 31#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:222 share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/Helpers/Autocomplete/Tickets:105 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:197 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:202
84fb5b46
MKG
32msgid "#%1: %2"
33msgstr "%1: %2"
34
3ffc5f4f
MKG
35#. ($self->Data)
36#: lib/RT/Transaction.pm:1055 lib/RT/Transaction.pm:1094
37msgid "%1"
38msgstr ""
84fb5b46 39
3ffc5f4f
MKG
40#. ($self->ObjectType, $object->Id)
41#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:229
84fb5b46
MKG
42msgid "%1 #%2"
43msgstr "%1 %2"
44
3ffc5f4f
MKG
45#. ($self->loc($class), $self->Instance, $self->Name)
46#: lib/RT/Group.pm:131
47msgid "%1 #%2 %3"
48msgstr ""
49
50#. (loc($record_type), $Transaction->ObjectId)
51#: share/html/Elements/ShowTransaction:128
52msgid "%1 #%2:"
53msgstr ""
54
55#. ($self->ObjectType, $object->Id, $name)
56#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:227
57msgid "%1 #%2: %3"
58msgstr ""
84fb5b46 59
84fb5b46 60#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
3ffc5f4f 61#: lib/RT/Tickets.pm:1395
84fb5b46 62msgid "%1 %2 %3"
3ffc5f4f 63msgstr ""
84fb5b46 64
84fb5b46 65#. ($wday,$mon,$mday,$year)
3ffc5f4f 66#: lib/RT/Date.pm:703
84fb5b46
MKG
67msgid "%1 %2 %3 %4"
68msgstr "%1 %3. %2 %4"
69
84fb5b46 70#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
3ffc5f4f 71#: lib/RT/Date.pm:718
84fb5b46
MKG
72msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
73msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
74
84fb5b46 75#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
3ffc5f4f 76#: lib/RT/Date.pm:715
84fb5b46
MKG
77msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
78msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
79
84fb5b46
MKG
80#. ($cf->Name, $new_content)
81#. ($field, $new)
3ffc5f4f
MKG
82#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
83#: lib/RT/Record.pm:2088 lib/RT/Transaction.pm:955 lib/RT/Transaction.pm:998
84fb5b46
MKG
84msgid "%1 %2 added"
85msgstr "%1 %2 lagt til"
86
84fb5b46
MKG
87#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
88#. ($field, $old, $new)
3ffc5f4f 89#: lib/RT/Record.pm:2095 lib/RT/Transaction.pm:961
84fb5b46
MKG
90msgid "%1 %2 changed to %3"
91msgstr "%1 «%2» endret til «%3»"
92
84fb5b46
MKG
93#. ($cf->Name, $old_content)
94#. ($field, $old)
3ffc5f4f
MKG
95#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
96#: lib/RT/Record.pm:2092 lib/RT/Transaction.pm:1004 lib/RT/Transaction.pm:958
84fb5b46
MKG
97msgid "%1 %2 deleted"
98msgstr "%1 %2 slettet"
99
84fb5b46 100#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
3ffc5f4f 101#: share/html/Widgets/SavedSearch:140
84fb5b46
MKG
102msgid "%1 %2 deleted."
103msgstr "%1 %2 slettet."
104
3ffc5f4f
MKG
105#. ($self->loc($column), $args{Value})
106#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:256
107msgid "%1 %2 does not exist"
108msgstr ""
84fb5b46 109
3ffc5f4f
MKG
110#. ($self->loc($column), $name)
111#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:261
112msgid "%1 %2 is disabled"
113msgstr ""
84fb5b46 114
84fb5b46 115#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
3ffc5f4f 116#: share/html/Widgets/SavedSearch:130
84fb5b46
MKG
117msgid "%1 %2 saved."
118msgstr "%1 %2 lagret"
119
84fb5b46 120#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
3ffc5f4f 121#: share/html/Widgets/SavedSearch:114
84fb5b46
MKG
122msgid "%1 %2 updated."
123msgstr "%1 «%2» oppdatert"
124
3ffc5f4f
MKG
125#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->Template),)
126#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->Template))
127#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:102 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
84fb5b46
MKG
128msgid "%1 %2 with template %3"
129msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
130
3ffc5f4f
MKG
131#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
132#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $rev->CreatorObj->Name)
133#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:62 share/html/m/ticket/show:319
84fb5b46
MKG
134msgid "%1 (%2) by %3"
135msgstr "%1 (%2) av %3"
136
3ffc5f4f
MKG
137#. ($TicketObj->OwnerObj->Format)
138#. ($t->OwnerObj->Format)
84fb5b46 139#. (loc($TicketObj->Status))
84fb5b46
MKG
140#. (loc('Approve'))
141#. (loc('Deny'))
3ffc5f4f 142#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/Ticket/Elements/SelectStatus:64 share/html/Ticket/Update.html:120 share/html/m/ticket/reply:77
84fb5b46
MKG
143msgid "%1 (Unchanged)"
144msgstr "%1 (uendret)"
145
84fb5b46 146#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
3ffc5f4f 147#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
84fb5b46
MKG
148msgid "%1 (from pane %2)"
149msgstr "%1 (fra panel %2)"
150
84fb5b46 151#. ("--log")
3ffc5f4f
MKG
152#: bin/rt-crontool:333
153msgid "%1 - Adjust LogToSTDERR config option"
154msgstr "%1 – endre innstillingen «LogToSTDERR»"
84fb5b46 155
84fb5b46
MKG
156#. ("--action-arg", "--action")
157#. ("--condition-arg", "--condition")
158#. ("--search-arg", "--search")
3ffc5f4f 159#: bin/rt-crontool:308 bin/rt-crontool:315 bin/rt-crontool:321
84fb5b46
MKG
160msgid "%1 - An argument to pass to %2"
161msgstr "%1 – et argument som skal sendes til %2"
162
84fb5b46 163#. ("--verbose")
3ffc5f4f 164#: bin/rt-crontool:335
84fb5b46
MKG
165msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
166msgstr "%1 – send statusoppdateringer til standard ut"
167
84fb5b46 168#. ("--transaction")
3ffc5f4f 169#: bin/rt-crontool:327
84fb5b46
MKG
170msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
171msgstr "%1 – om du vil bruke «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjoner"
172
84fb5b46 173#. ("--template")
3ffc5f4f 174#: bin/rt-crontool:324
84fb5b46
MKG
175msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
176msgstr "%1 – navn eller ID til malen(e) du vil bruke"
177
84fb5b46 178#. ("--action")
3ffc5f4f 179#: bin/rt-crontool:318
84fb5b46
MKG
180msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
181msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruke"
182
84fb5b46 183#. ("--transaction-type")
3ffc5f4f 184#: bin/rt-crontool:330
84fb5b46
MKG
185msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
186msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypene du vil bruke"
187
84fb5b46 188#. ("--condition")
3ffc5f4f 189#: bin/rt-crontool:312
84fb5b46
MKG
190msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
191msgstr "%1 – betingelsesmodulen du vil bruke"
192
84fb5b46 193#. ("--search")
3ffc5f4f 194#: bin/rt-crontool:305
84fb5b46
MKG
195msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
196msgstr "%1 – søkemodulen du vil bruke"
197
3ffc5f4f
MKG
198#. (loc($Class))
199#: share/html/Search/Elements/PickObjectCFs:72
200msgid "%1 CFs"
201msgstr ""
84fb5b46 202
3ffc5f4f
MKG
203#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2014', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
204#. ('', '', '2014', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46 205#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
84fb5b46
MKG
206msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
207msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
208
3ffc5f4f
MKG
209#. ($package)
210#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:58
211msgid "%1 Version"
212msgstr ""
84fb5b46 213
84fb5b46 214#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
3ffc5f4f 215#: lib/RT/Record.pm:2128
84fb5b46
MKG
216msgid "%1 added as a value for %2"
217msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
218
3ffc5f4f
MKG
219#. (join ' ', @res)
220#: lib/RT/Date.pm:433
221msgid "%1 ago"
222msgstr ""
84fb5b46 223
84fb5b46 224#. ($RT::DatabaseName)
3ffc5f4f 225#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:180
84fb5b46
MKG
226msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
227msgstr "%1 finnes fra før, og har RT-tabellene på plass, men inneholder ikke RT-metadata. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp RT."
228
84fb5b46 229#. ($RT::DatabaseName)
3ffc5f4f 230#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:185
84fb5b46
MKG
231msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
232msgstr "%1 finnes fra før, men inneholder ikke tabeller eller metadata for RT. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige tabellene og metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp Request Tracker."
233
403d7b0b 234#. ($princ_obj->Object->Name)
3ffc5f4f 235#: lib/RT/ACE.pm:272
403d7b0b 236msgid "%1 already has that right"
3ffc5f4f 237msgstr "%1 har allerede den rettigheten"
403d7b0b 238
84fb5b46
MKG
239#. ($args{'Base'})
240#. ($args{'Target'})
3ffc5f4f 241#: lib/RT/Link.pm:176 lib/RT/Link.pm:184
84fb5b46
MKG
242msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
243msgstr "%1 ser ut til å være et lokalt objekt, men finnes ikke i databasen"
244
84fb5b46 245#. ($RT::DatabaseName)
3ffc5f4f 246#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:176
84fb5b46
MKG
247msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
248msgstr "%1 ser alt ut til å være klargjort. Det er derfor ikke nødvendig å opprette tabeller eller sette inn metadata, og du kan fortsette å tilpasse Request Tracker ved trykke «Tilpass detaljer»."
249
84fb5b46
MKG
250#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
251#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
252#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
3ffc5f4f 253#: lib/RT/Transaction.pm:695 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:380
84fb5b46
MKG
254msgid "%1 by %2"
255msgstr "%1 av %2"
256
3ffc5f4f
MKG
257#. ($self->loc($type))
258#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:418
259msgid "%1 cannot be a group"
260msgstr ""
261
84fb5b46 262#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
3ffc5f4f
MKG
263#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
264#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")), ($self->NewValue? "'".$self->NewValue ."'" : $self->loc("(no value)")))
403d7b0b 265#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
3ffc5f4f 266#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
84fb5b46 267#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
3ffc5f4f 268#: lib/RT/Record.pm:525 lib/RT/Transaction.pm:1104 lib/RT/Transaction.pm:1109 lib/RT/Transaction.pm:1123 lib/RT/Transaction.pm:1132 lib/RT/Transaction.pm:1172 lib/RT/Transaction.pm:838
84fb5b46
MKG
269msgid "%1 changed from %2 to %3"
270msgstr "%1 endret fra %2 til %3"
271
84fb5b46 272#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
5b0d0914 273#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
3ffc5f4f 274#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:215 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:231
84fb5b46 275msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
3ffc5f4f 276msgstr "%1 endret fra '%2' to '%3'"
84fb5b46 277
84fb5b46 278#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
3ffc5f4f 279#: share/html/Search/Elements/EditSearches:203
84fb5b46
MKG
280msgid "%1 copy"
281msgstr "%1-kopi"
282
84fb5b46 283#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
3ffc5f4f 284#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
84fb5b46
MKG
285msgid "%1 core config"
286msgstr "%1-kjerneoppsett"
287
3ffc5f4f 288#: lib/RT/Record.pm:1030
84fb5b46
MKG
289msgid "%1 could not be set to %2."
290msgstr "%1 kunne ikke settes til %2."
291
3ffc5f4f
MKG
292#. ($self->FriendlyObjectType)
293#: lib/RT/Transaction.pm:803
84fb5b46
MKG
294msgid "%1 created"
295msgstr "%1 opprettet"
296
3ffc5f4f
MKG
297#. ($self->FriendlyObjectType)
298#: lib/RT/Transaction.pm:817
84fb5b46
MKG
299msgid "%1 deleted"
300msgstr "%1 slettet"
301
3ffc5f4f
MKG
302#. ($self->FriendlyObjectType)
303#: lib/RT/Transaction.pm:811
84fb5b46
MKG
304msgid "%1 disabled"
305msgstr "%1 deaktivert"
306
84fb5b46 307#. ($ARGS{SendmailPath})
3ffc5f4f 308#: share/html/Install/Sendmail.html:86
84fb5b46
MKG
309msgid "%1 doesn't exist."
310msgstr "%1 finnes ikke."
311
3ffc5f4f
MKG
312#. ($self->FriendlyObjectType)
313#: lib/RT/Transaction.pm:807
84fb5b46
MKG
314msgid "%1 enabled"
315msgstr "%1 aktivert"
316
3ffc5f4f 317#: etc/initialdata:811
84fb5b46
MKG
318msgid "%1 highest priority tickets I own"
319msgstr "%1 høyest prioriterte saker jeg eier"
320
84fb5b46 321#. ($0)
3ffc5f4f 322#: bin/rt-crontool:300
84fb5b46
MKG
323msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
324msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron."
325
84fb5b46 326#. ($0)
3ffc5f4f 327#: sbin/rt-email-digest:84
84fb5b46
MKG
328msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
329msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
330
3ffc5f4f
MKG
331#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
332#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:415
333msgid "%1 is already a %2"
403d7b0b
MKG
334msgstr ""
335
3ffc5f4f
MKG
336#. ($self->loc($column), $name)
337#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:264
338msgid "%1 is already set to %2"
403d7b0b
MKG
339msgstr ""
340
3ffc5f4f
MKG
341#. ($email, $self->loc($type))
342#. ($name, $self->loc($type))
84fb5b46
MKG
343#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
344#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
3ffc5f4f 345#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:365 lib/RT/Record/Role/Roles.pm:373 share/html/Ticket/Create.html:428 share/html/Ticket/Update.html:290 share/html/m/ticket/create:189 share/html/m/ticket/reply:208
84fb5b46
MKG
346msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
347msgstr "%1 er en adresse RT tar imot e-post på. Hvis du la henne til som en «%2», ville det oppstå en e-postløkke."
348
3ffc5f4f
MKG
349#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
350#: lib/RT/Ticket.pm:676
84fb5b46
MKG
351msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
352msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne saken"
353
84fb5b46 354#. ($old_value, $cf->Name)
3ffc5f4f 355#: lib/RT/Record.pm:2193
84fb5b46
MKG
356msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
357msgstr "Fleksifeltet %2 har ikke lenger verdien %1"
358
3ffc5f4f
MKG
359#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
360#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:499
361msgid "%1 is not a %2"
403d7b0b
MKG
362msgstr ""
363
403d7b0b 364#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 365#. ($value)
3ffc5f4f 366#: lib/RT/Queue.pm:189 lib/RT/Record/Role/Lifecycle.pm:126
403d7b0b 367msgid "%1 is not a valid lifecycle"
3ffc5f4f 368msgstr "%1 er ikke en gyldig livssyklus"
84fb5b46 369
3ffc5f4f
MKG
370#. (RT->Config->Get('Crypt')->{'Outgoing'})
371#: share/html/Elements/Crypt/KeyIssues:50
372msgid "%1 issues"
373msgstr ""
84fb5b46 374
3ffc5f4f
MKG
375#. ($protocol, $res{'info'}{'id'} || $res{'info'}{'Fingerprint'})
376#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:61
377msgid "%1 key '%2'"
378msgstr ""
84fb5b46 379
84fb5b46 380#. ($rows)
3ffc5f4f 381#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
84fb5b46 382msgid "%1 most recently updated articles"
3ffc5f4f 383msgstr "%1 nyligst oppdaterte artikler"
84fb5b46 384
84fb5b46 385#. ($rows)
3ffc5f4f 386#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
84fb5b46 387msgid "%1 newest articles"
3ffc5f4f 388msgstr "%1 nyeste artikler"
84fb5b46 389
3ffc5f4f 390#: etc/initialdata:822
84fb5b46
MKG
391msgid "%1 newest unowned tickets"
392msgstr "%1 nyeste saker uten eier"
393
3ffc5f4f 394#: lib/RT/CustomField.pm:1267
84fb5b46
MKG
395msgid "%1 objects"
396msgstr "%1-objekt"
397
3ffc5f4f
MKG
398#. ($self->loc($self->Name), $new_member_obj->Object->Name)
399#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
400#: lib/RT/Group.pm:1131 lib/RT/Transaction.pm:1010
401msgid "%1 set to %2"
402msgstr ""
84fb5b46 403
84fb5b46 404#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
3ffc5f4f 405#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
84fb5b46
MKG
406msgid "%1 site config"
407msgstr "%1-nettstedoppsett"
408
84fb5b46 409#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
3ffc5f4f 410#: lib/RT/SharedSetting.pm:259
84fb5b46
MKG
411msgid "%1 update: %2"
412msgstr "Oppdatering av %1: %2"
413
84fb5b46 414#. (ucfirst($self->ObjectName))
3ffc5f4f 415#: lib/RT/SharedSetting.pm:252
84fb5b46
MKG
416msgid "%1 update: Nothing changed"
417msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endret"
418
403d7b0b 419#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
3ffc5f4f 420#: lib/RT/Record.pm:518 lib/RT/SharedSetting.pm:256
84fb5b46
MKG
421msgid "%1 updated"
422msgstr "%1 oppdatert"
423
3ffc5f4f 424#: lib/RT/CustomField.pm:1268
84fb5b46
MKG
425msgid "%1's %2 objects"
426msgstr "%1 sine %2 objekt"
427
3ffc5f4f 428#: lib/RT/CustomField.pm:1269
84fb5b46
MKG
429msgid "%1's %2's %3 objects"
430msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
431
84fb5b46 432#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
3ffc5f4f 433#: share/html/Elements/EditPassword:55
84fb5b46 434msgid "%1's current password"
3ffc5f4f 435msgstr "%1 sitt gjeldende passord"
84fb5b46 436
3ffc5f4f
MKG
437#. ($object->Format)
438#. ($object->Name)
84fb5b46 439#. ($Object->Name)
3ffc5f4f 440#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
84fb5b46
MKG
441msgid "%1's dashboards"
442msgstr "%1 sine utforminger"
443
3ffc5f4f
MKG
444#. ($UserObj->Name)
445#: share/html/Admin/Users/Keys.html:48
446msgid "%1's encryption keys"
447msgstr ""
448
449#. ($Object->Format)
84fb5b46 450#. ($Object->Name)
3ffc5f4f
MKG
451#. ($privacies{$privacy}->Name)
452#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
84fb5b46
MKG
453msgid "%1's saved searches"
454msgstr "%1 sine lagrede søk"
455
84fb5b46 456#. ($self)
3ffc5f4f 457#: lib/RT/Transaction.pm:637
84fb5b46
MKG
458msgid "%1: no attachment specified"
459msgstr "%1: ingen vedlegg oppgitt"
460
84fb5b46 461#. ($hour,$min)
3ffc5f4f 462#: lib/RT/Date.pm:710
84fb5b46
MKG
463msgid "%1:%2"
464msgstr "%1.%2"
465
84fb5b46 466#. ($hour,$min,$sec)
3ffc5f4f 467#: lib/RT/Date.pm:707
84fb5b46
MKG
468msgid "%1:%2:%3"
469msgstr "%1.%2.%3"
470
84fb5b46 471#. ($size)
3ffc5f4f
MKG
472#: lib/RT/Attachment.pm:458
473msgid "%1B"
84fb5b46
MKG
474msgstr "%1 byte"
475
84fb5b46 476#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
3ffc5f4f
MKG
477#: lib/RT/Attachment.pm:455
478msgid "%1KiB"
84fb5b46
MKG
479msgstr "%1 KiB"
480
3ffc5f4f
MKG
481#: lib/RT/Date.pm:414
482msgid "%1M"
483msgstr ""
484
84fb5b46 485#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
3ffc5f4f
MKG
486#: lib/RT/Attachment.pm:452
487msgid "%1MiB"
488msgstr ""
489
490#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
491#: share/html/Elements/CreateTicket:54
492msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
493msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
494
495#: lib/RT/Date.pm:408
496msgid "%1W"
497msgstr ""
498
499#: lib/RT/Date.pm:420
500msgid "%1Y"
501msgstr ""
502
503#: lib/RT/Date.pm:402
504msgid "%1d"
505msgstr ""
506
507#: lib/RT/Date.pm:396
508msgid "%1h"
509msgstr ""
510
511#: lib/RT/Date.pm:390
84fb5b46
MKG
512msgid "%1m"
513msgstr ""
514
84fb5b46
MKG
515#. (sprintf('%.4f', $duration))
516#. (sprintf('%.4f', $seconds))
3ffc5f4f 517#: lib/RT/Date.pm:384 share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
84fb5b46
MKG
518msgid "%1s"
519msgstr ""
520
84fb5b46 521#. ($Articles->Count)
3ffc5f4f
MKG
522#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
523msgid "%quant(%1,article,articles)"
84fb5b46
MKG
524msgstr ""
525
3ffc5f4f
MKG
526#: lib/RT/Date.pm:403
527msgid "%quant(%1,day,days)"
84fb5b46
MKG
528msgstr ""
529
3ffc5f4f
MKG
530#: lib/RT/Date.pm:397
531msgid "%quant(%1,hour,hours)"
532msgstr "%quant(%1,time,timer)"
533
534#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60), $minutes)
535#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
536msgid "%quant(%1,hour,hours) (%quant(%2,minute,minutes))"
84fb5b46
MKG
537msgstr ""
538
3ffc5f4f
MKG
539#. ($Transaction->TimeTaken)
540#. ($minutes)
541#: lib/RT/Date.pm:391 share/html/Elements/ShowTransaction:135 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49
542msgid "%quant(%1,minute,minutes)"
543msgstr "%1 minutt"
84fb5b46 544
3ffc5f4f
MKG
545#: lib/RT/Date.pm:415
546msgid "%quant(%1,month,months)"
84fb5b46
MKG
547msgstr ""
548
3ffc5f4f
MKG
549#: lib/RT/Date.pm:385
550msgid "%quant(%1,second,seconds)"
84fb5b46
MKG
551msgstr ""
552
3ffc5f4f
MKG
553#: lib/RT/Date.pm:409
554msgid "%quant(%1,week,weeks)"
84fb5b46
MKG
555msgstr ""
556
3ffc5f4f
MKG
557#: lib/RT/Date.pm:421
558msgid "%quant(%1,year,years)"
84fb5b46
MKG
559msgstr ""
560
3ffc5f4f
MKG
561#. ($name)
562#: lib/RT/Queue.pm:323
563msgid "'%1' is not a valid name."
564msgstr "'%1' er ikke et gyldig navn"
565
566#. ($Class)
567#: share/html/Articles/Article/Edit.html:121
568msgid "'%1' isn't a valid class"
84fb5b46
MKG
569msgstr ""
570
3ffc5f4f
MKG
571#. ($Class)
572#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
573msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
574msgstr "'%1' er ikke en gyldig kategoriidentifikator"
84fb5b46 575
3ffc5f4f
MKG
576#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:105
577msgid "(Check box to complete)"
578msgstr "(Hak av boks for å fullføre)"
84fb5b46 579
3ffc5f4f 580#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:66 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:70 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/BulkLinks:117 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:69
84fb5b46
MKG
581msgid "(Check box to delete)"
582msgstr "(Kryss av for å fjerne.)"
583
584#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
585msgid "(Check boxes to delete)"
586msgstr "(Merk boksene for å slette)"
587
3ffc5f4f 588#: share/html/m/ticket/create:392
84fb5b46
MKG
589msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
590msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
591
84fb5b46
MKG
592#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
593#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
3ffc5f4f 594#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:89 share/html/Admin/Queues/Modify.html:92
84fb5b46
MKG
595msgid "(If left blank, will default to %1)"
596msgstr "(settes til %1 hvis tom)"
597
3ffc5f4f
MKG
598#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:69
599msgid "(Incomplete)"
600msgstr ""
601
602#: lib/RT/Report/Tickets.pm:424
603msgid "(Incorrect data)"
604msgstr ""
84fb5b46 605
3ffc5f4f 606#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95
84fb5b46
MKG
607msgid "(No custom fields)"
608msgstr "(ingen fleksifelt)"
609
610#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
611msgid "(No members)"
612msgstr "(ingen medlemmer)"
613
3ffc5f4f 614#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:58 share/html/Admin/Elements/EditScrips:66 share/html/Admin/Elements/EditScrips:88
84fb5b46
MKG
615msgid "(No scrips)"
616msgstr "(ingen utløsere)"
617
618#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
619msgid "(No templates)"
620msgstr "(ingen maler)"
621
3ffc5f4f 622#: share/html/Ticket/Create.html:163 share/html/m/ticket/create:290
84fb5b46
MKG
623msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
624msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
625
3ffc5f4f 626#: share/html/Ticket/Create.html:147 share/html/m/ticket/create:281
84fb5b46
MKG
627msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
628msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
629
3ffc5f4f 630#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:52
84fb5b46
MKG
631msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
632msgstr "(Bruk disse feltene når du velger «Tilpasset» for en betingelse eller en handling.)"
633
3ffc5f4f 634#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:57
84fb5b46
MKG
635msgid "(any)"
636msgstr "(vilkårlig)"
637
84fb5b46
MKG
638#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
639msgid "(no Summary)"
3ffc5f4f 640msgstr "(ingen sammendrag)"
84fb5b46 641
403d7b0b 642#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46 643msgid "(no name)"
3ffc5f4f 644msgstr "(uten navn)"
84fb5b46 645
3ffc5f4f 646#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:277 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:88
84fb5b46
MKG
647msgid "(no pubkey!)"
648msgstr "(mangler offentlignøkkel)"
649
3ffc5f4f 650#: lib/RT/Report/Tickets.pm:670 lib/RT/Report/Tickets.pm:839 lib/RT/Report/Tickets.pm:850 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:78 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:88 lib/RT/Transaction.pm:1109 lib/RT/Transaction.pm:1171 lib/RT/Transaction.pm:1172 lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:762 lib/RT/Transaction.pm:832 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:109 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:128 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:138 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:54 share/html/Elements/ShowCustomFields:61 share/html/m/ticket/show:263
84fb5b46
MKG
651msgid "(no value)"
652msgstr "(mangler verdi)"
653
654#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
655msgid "(no values)"
656msgstr "(mangler verdier)"
657
84fb5b46 658#. ($count)
3ffc5f4f
MKG
659#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:138
660msgid "(pending %quant(%1,other ticket,other tickets))"
84fb5b46
MKG
661msgstr "(venter på %quant(%1,annen sak,andre saker))"
662
3ffc5f4f 663#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:130
84fb5b46
MKG
664msgid "(pending approval)"
665msgstr "(venter på godkjenning)"
666
84fb5b46
MKG
667#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
668msgid "(required)"
669msgstr "(obligatorisk)"
670
84fb5b46 671#. ($key->{'TrustTerse'})
3ffc5f4f 672#: share/html/Elements/Crypt/SelectKeyForEncryption:53
84fb5b46
MKG
673msgid "(trust: %1)"
674msgstr "(tiltronivå: %1)"
675
3ffc5f4f 676#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:276 share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
677msgid "(untitled)"
678msgstr "(uten navn)"
679
3ffc5f4f 680#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:280 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:90
84fb5b46
MKG
681msgid "(untrusted!)"
682msgstr "(ikke tiltrodd)"
683
3ffc5f4f 684#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:57
84fb5b46
MKG
685msgid "-"
686msgstr "–"
687
3ffc5f4f 688#: bin/rt-crontool:129
84fb5b46
MKG
689msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
690msgstr "«--template-id» er et utdatert argument, og kan ikke brukes med «--template»"
691
3ffc5f4f 692#: bin/rt-crontool:124
84fb5b46
MKG
693msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
694msgstr "«--transaction»-argumentet kan kun ta verdiene «first», «last» eller «all»"
695
3ffc5f4f
MKG
696#. (Content => $title))
697#: share/html/Elements/CollectionAsTable/Header:126
698msgid "/Elements/ScrubHTML"
84fb5b46
MKG
699msgstr ""
700
3ffc5f4f
MKG
701#: lib/RT/Date.pm:368
702msgid "0 seconds"
703msgstr ""
84fb5b46 704
3ffc5f4f
MKG
705#: lib/RT/Date.pm:368
706msgid "0s"
707msgstr ""
84fb5b46 708
3ffc5f4f
MKG
709#: lib/RT/Template.pm:287 lib/RT/Template.pm:730
710msgid "A Template with that name already exists"
711msgstr ""
84fb5b46 712
3ffc5f4f 713#: etc/initialdata:228
84fb5b46
MKG
714msgid "A blank template"
715msgstr "En tom mal"
716
3ffc5f4f 717#: share/html/Admin/Users/Modify.html:349
84fb5b46
MKG
718msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
719msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
720
3ffc5f4f 721#: lib/RT/ACE.pm:152
84fb5b46
MKG
722msgid "ACE not found"
723msgstr "Fant ikke ACE"
724
3ffc5f4f 725#: lib/RT/ACE.pm:540
84fb5b46
MKG
726msgid "ACEs can only be created and deleted."
727msgstr "Du kan bare opprette eller slette ACE-er."
728
3ffc5f4f
MKG
729#. ($row->{filename})
730#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:62
731msgid "ACL updates from %1"
732msgstr ""
733
84fb5b46
MKG
734#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
735msgid "AND"
736msgstr "OG"
737
3ffc5f4f 738#: share/html/Elements/Tabs:580
84fb5b46
MKG
739msgid "About me"
740msgstr "Om meg"
741
3ffc5f4f 742#: share/html/Admin/Users/Modify.html:106
84fb5b46
MKG
743msgid "Access control"
744msgstr "Tilgangskontroll"
745
3ffc5f4f 746#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:55 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:59 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89
84fb5b46
MKG
747msgid "Action"
748msgstr "Handling"
749
84fb5b46
MKG
750#. ($args{'ScripAction'})
751#. ($value)
3ffc5f4f 752#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:804
84fb5b46
MKG
753msgid "Action '%1' not found"
754msgstr "Fant ikke handlingen «%1»"
755
3ffc5f4f 756#: bin/rt-crontool:220
84fb5b46
MKG
757msgid "Action committed."
758msgstr "Handling skrevet."
759
3ffc5f4f 760#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:799
84fb5b46
MKG
761msgid "Action is mandatory argument"
762msgstr "Handling er et obligatorisk argument"
763
3ffc5f4f 764#: bin/rt-crontool:216
84fb5b46
MKG
765msgid "Action prepared..."
766msgstr "Handling forberedt …"
767
3ffc5f4f 768#: share/html/Elements/Tabs:631
84fb5b46 769msgid "Actions"
3ffc5f4f 770msgstr "Handlinger"
84fb5b46 771
3ffc5f4f 772#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:159 share/html/User/Elements/Portlets/ActiveTickets:54
84fb5b46 773msgid "Active Tickets"
3ffc5f4f 774msgstr "Aktive saker"
84fb5b46 775
84fb5b46 776#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
3ffc5f4f 777#: share/html/Tools/MyDay.html:53
84fb5b46 778msgid "Active tickets for %1"
3ffc5f4f 779msgstr "Aktive saker for %1"
84fb5b46 780
84fb5b46 781#. (loc($AddPrincipal))
3ffc5f4f 782#: share/html/Admin/Elements/EditRights:138
84fb5b46 783msgid "Add %1"
3ffc5f4f 784msgstr "Legg til %1"
84fb5b46
MKG
785
786#: share/html/Search/Bulk.html:93
787msgid "Add AdminCc"
788msgstr "Legg til admin-kopimottaker"
789
3ffc5f4f 790#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:70
84fb5b46
MKG
791msgid "Add Bookmark"
792msgstr "Legg til bokmerke"
793
794#: share/html/Search/Bulk.html:89
795msgid "Add Cc"
796msgstr "Legg til kopimottaker"
797
798#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
799msgid "Add Columns"
800msgstr "Legg til kolonner"
801
802#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
803msgid "Add Criteria"
804msgstr "Legg til søkekriterier"
805
3ffc5f4f 806#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61 share/html/m/ticket/create:324 share/html/m/ticket/reply:138
84fb5b46
MKG
807msgid "Add More Files"
808msgstr "Legg til flere filer"
809
84fb5b46
MKG
810#: share/html/Search/Bulk.html:85
811msgid "Add Requestor"
812msgstr "Legg til innmelder"
813
814#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
815msgid "Add Value"
816msgstr "Legg til verdi"
817
3ffc5f4f 818#: share/html/Search/Bulk.html:123
84fb5b46
MKG
819msgid "Add comments or replies to selected tickets"
820msgstr "Legg til kommentarer eller svar til de valgte sakene"
821
3ffc5f4f 822#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:63
84fb5b46 823msgid "Add group"
3ffc5f4f 824msgstr "Legg til gruppe"
84fb5b46 825
403d7b0b
MKG
826#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
827msgid "Add here"
3ffc5f4f 828msgstr "Legg til her"
403d7b0b 829
84fb5b46
MKG
830#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
831msgid "Add members"
832msgstr "Legg til medlemmer"
833
834#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
835msgid "Add new watchers"
836msgstr "Legg til overvåkere"
837
84fb5b46 838#. (loc($AddPrincipal))
3ffc5f4f 839#: share/html/Admin/Elements/EditRights:204
84fb5b46 840msgid "Add rights for this %1"
3ffc5f4f 841msgstr "Legg til rettigheter for denne %1"
84fb5b46
MKG
842
843#: share/html/Search/Build.html:83
844msgid "Add these terms"
845msgstr "Legg til vilkårene"
846
847#: share/html/Search/Build.html:84
848msgid "Add these terms and Search"
849msgstr "Legg til vilkårene og søk"
850
851#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
852msgid "Add user"
3ffc5f4f 853msgstr "Legg til bruker"
84fb5b46 854
3ffc5f4f 855#: share/html/Elements/BulkCustomFields:52
84fb5b46
MKG
856msgid "Add values"
857msgstr "Legg til verdier"
858
3ffc5f4f 859#: lib/RT/CustomField.pm:216
84fb5b46 860msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
3ffc5f4f 861msgstr "Legg til, endre og slett fleksifeltverdier for objekter"
84fb5b46 862
3ffc5f4f
MKG
863#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:85
864msgid "Added"
865msgstr ""
84fb5b46 866
403d7b0b 867#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
3ffc5f4f 868#: lib/RT/Ticket.pm:645
403d7b0b 869msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
3ffc5f4f 870msgstr "La til %1 som en %2 for denne saken"
403d7b0b 871
3ffc5f4f
MKG
872#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
873#: lib/RT/Queue.pm:610
84fb5b46 874msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
3ffc5f4f 875msgstr "La til %1 til medlemmer av %2 for denne køen."
84fb5b46 876
3ffc5f4f
MKG
877#. ($cf->Name)
878#: lib/RT/Class.pm:386
879msgid "Added Subject Override: %1"
880msgstr ""
84fb5b46 881
3ffc5f4f 882#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:101
84fb5b46
MKG
883msgid "Address"
884msgstr "Adresse"
885
3ffc5f4f 886#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
84fb5b46 887msgid "Address 2"
3ffc5f4f 888msgstr "Adresse 2"
84fb5b46 889
3ffc5f4f 890#: share/html/Admin/Users/Modify.html:136 share/html/User/Prefs.html:136
84fb5b46
MKG
891msgid "Address1"
892msgstr "Adresse 1"
893
3ffc5f4f 894#: share/html/Admin/Users/Modify.html:141 share/html/User/Prefs.html:140
84fb5b46
MKG
895msgid "Address2"
896msgstr "Adresse 2"
897
3ffc5f4f
MKG
898#. ($duration)
899#: lib/RT/Transaction.pm:1181
900msgid "Adjusted time worked by %quant(%1,minute,minutes)"
901msgstr ""
902
903#: share/html/Elements/Tabs:64
904msgid "Admin"
905msgstr ""
906
907#: share/html/Ticket/Create.html:154 share/html/m/ticket/create:284
84fb5b46
MKG
908msgid "Admin Cc"
909msgstr "Admin-kopimottaker"
910
3ffc5f4f 911#: etc/initialdata:380
84fb5b46
MKG
912msgid "Admin Comment"
913msgstr "Admin-kommentar"
914
3ffc5f4f
MKG
915#: etc/initialdata:394 etc/upgrade/4.1.9/content:77
916msgid "Admin Comment in HTML"
917msgstr ""
918
919#: etc/initialdata:340
84fb5b46
MKG
920msgid "Admin Correspondence"
921msgstr "Admin-svar"
922
3ffc5f4f
MKG
923#: etc/initialdata:351 etc/upgrade/4.1.9/content:56
924msgid "Admin Correspondence in HTML"
925msgstr ""
926
84fb5b46
MKG
927# «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
928#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
929msgid "Admin queues"
930msgstr "Velg kø"
931
84fb5b46
MKG
932#: share/html/Admin/Global/index.html:48
933msgid "Admin/Global configuration"
934msgstr "Administrering / globalt oppsett"
935
3ffc5f4f 936#: lib/RT/Tickets.pm:162
84fb5b46
MKG
937msgid "AdminCCGroup"
938msgstr "AdminKopimottakerGruppe"
939
3ffc5f4f 940#: lib/RT/Report/Tickets.pm:70 lib/RT/Ticket.pm:103 lib/RT/Tickets.pm:146 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:299
84fb5b46
MKG
941msgid "AdminCc"
942msgstr "Admin-kopimottaker"
943
944#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
945msgid "AdminCcs"
946msgstr "AdminKopimottakere"
947
3ffc5f4f 948#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:84
84fb5b46
MKG
949msgid "Administrative Cc"
950msgstr "Admin-kopimottaker"
951
403d7b0b 952#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
953msgid "Administrative password"
954msgstr "Administratorpassord"
955
3ffc5f4f 956#: share/html/Elements/Tabs:833
84fb5b46
MKG
957msgid "Advanced"
958msgstr "Avansert"
959
84fb5b46
MKG
960#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
961msgid "Advanced search"
3ffc5f4f 962msgstr "Avansert søk"
84fb5b46 963
403d7b0b
MKG
964#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
965msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
3ffc5f4f 966msgstr "Etter innlogging vil du bli sendt til din opprinnelige destinasjon:"
403d7b0b 967
3ffc5f4f 968#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:62
84fb5b46
MKG
969msgid "Aggregator"
970msgstr "Sammenstilling"
971
3ffc5f4f 972#: etc/initialdata:530 etc/upgrade/3.8.2/content:85
84fb5b46
MKG
973msgid "All Approvals Passed"
974msgstr "Alle forespørsler godkjent"
975
3ffc5f4f
MKG
976#: etc/initialdata:544 etc/upgrade/4.1.9/content:146
977msgid "All Approvals Passed in HTML"
84fb5b46
MKG
978msgstr ""
979
3ffc5f4f
MKG
980#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:80
981msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
982msgstr "Alle artikler i denne kategorien skal bli listet i en drop-down når man svarer på saker"
983
984#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:78
84fb5b46 985msgid "All Classes"
3ffc5f4f 986msgstr "Alle kategorier"
84fb5b46 987
3ffc5f4f 988#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:52
84fb5b46 989msgid "All Custom Fields"
3ffc5f4f 990msgstr ""
84fb5b46 991
3ffc5f4f 992#: share/html/Elements/Tabs:511
84fb5b46 993msgid "All Dashboards"
3ffc5f4f 994msgstr "Alle utforminger"
84fb5b46 995
3ffc5f4f 996#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
84fb5b46
MKG
997msgid "All Queues"
998msgstr "Alle køer"
999
3ffc5f4f 1000#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:161
84fb5b46 1001msgid "All Tickets"
3ffc5f4f 1002msgstr "Alle saker"
84fb5b46 1003
3ffc5f4f
MKG
1004#: share/html/User/Prefs.html:171
1005msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL for one of your iCal feeds was exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b>, below."
84fb5b46
MKG
1006msgstr "Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>."
1007
3ffc5f4f 1008#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
84fb5b46
MKG
1009msgid "All queues matching search criteria"
1010msgstr "Alle køer i samsvar med søkekriteriene"
1011
1012#: share/html/m/_elements/menu:82
1013msgid "All tickets"
3ffc5f4f 1014msgstr "Alle saker"
84fb5b46 1015
403d7b0b 1016#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46 1017msgid "All topics"
3ffc5f4f 1018msgstr "Alle emner"
84fb5b46 1019
3ffc5f4f 1020#: lib/RT/System.pm:92
84fb5b46 1021msgid "Allow creation of saved searches"
3ffc5f4f 1022msgstr "Tillat opprettelse av lagrede søk"
84fb5b46 1023
3ffc5f4f 1024#: lib/RT/System.pm:91
84fb5b46 1025msgid "Allow loading of saved searches"
3ffc5f4f 1026msgstr "Tillat lasting av lagrede søk"
84fb5b46 1027
3ffc5f4f 1028#: lib/RT/System.pm:93
84fb5b46 1029msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
3ffc5f4f 1030msgstr "Tillat Perl-kode i maler, utløsere osv"
84fb5b46 1031
3ffc5f4f 1032#: lib/RT/Attachment.pm:746
84fb5b46
MKG
1033msgid "Already encrypted"
1034msgstr "Allerede kryptert"
1035
3ffc5f4f 1036#: etc/initialdata:30
84fb5b46 1037msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
3ffc5f4f
MKG
1038msgstr ""
1039
1040#. (qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/customizing/articles_introduction.html">], qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/">], '</a>')
1041#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:51
1042msgid "An %1introduction to getting started with articles%3 is available from %2Best Practical's online documentation%3."
1043msgstr ""
1044
1045#: lib/RT/Group.pm:619
1046msgid "An Instance must be provided"
1047msgstr ""
1048
1049#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:49
1050msgid "An error occurred"
1051msgstr ""
84fb5b46
MKG
1052
1053#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1054msgid "And/Or"
1055msgstr "Og/eller"
1056
3ffc5f4f 1057#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
403d7b0b 1058msgid "Annually"
3ffc5f4f 1059msgstr "Årlig"
403d7b0b 1060
84fb5b46
MKG
1061#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1062msgid "Any field"
3ffc5f4f 1063msgstr "Hvilket som helst felt"
84fb5b46
MKG
1064
1065#: share/html/Search/Simple.html:65
1066msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
3ffc5f4f 1067msgstr "Ethvert ord som ikke blir gjenkjent av RT blir søkt på i saksemner."
84fb5b46 1068
3ffc5f4f 1069#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:94 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:62 share/html/Elements/Tabs:370 share/html/Elements/Tabs:406 share/html/Elements/Tabs:456
84fb5b46
MKG
1070msgid "Applies to"
1071msgstr "Gjelder"
1072
3ffc5f4f 1073#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:57
84fb5b46
MKG
1074msgid "Applies to all objects"
1075msgstr "Gjelder alle objektene"
1076
1077#: share/html/Search/Edit.html:62
1078msgid "Apply"
1079msgstr "Bruk"
1080
3ffc5f4f 1081#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:68
84fb5b46
MKG
1082msgid "Apply globally"
1083msgstr "Bruk globalt"
1084
3ffc5f4f
MKG
1085#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:95
1086msgid "Apply selected scrips"
1087msgstr ""
1088
84fb5b46
MKG
1089#: share/html/Search/Edit.html:62
1090msgid "Apply your changes"
1091msgstr "Ta endringene i bruk"
1092
3ffc5f4f 1093#: share/html/Elements/Tabs:554
84fb5b46
MKG
1094msgid "Approval"
1095msgstr "Godkjenning"
1096
84fb5b46
MKG
1097#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1098#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1099#. ($ticket->id, $msg)
3ffc5f4f 1100#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:92
84fb5b46
MKG
1101msgid "Approval #%1: %2"
1102msgstr "Godkjenning %1: %2"
1103
84fb5b46 1104#. ($ticket->Id)
3ffc5f4f 1105#: share/html/Approvals/index.html:81
84fb5b46
MKG
1106msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1107msgstr "Godkjenning %1: klarte ikke lagre merknader, grunnet systemfeil"
1108
84fb5b46 1109#. ($ticket->Id)
3ffc5f4f 1110#: share/html/Approvals/index.html:79
84fb5b46
MKG
1111msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1112msgstr "Godkjenning %1: merknader lagret"
1113
3ffc5f4f 1114#: etc/initialdata:500 etc/upgrade/3.8.2/content:71
84fb5b46
MKG
1115msgid "Approval Passed"
1116msgstr "Godkjent"
1117
3ffc5f4f
MKG
1118#: etc/initialdata:514 etc/upgrade/4.1.9/content:130
1119msgid "Approval Passed in HTML"
1120msgstr ""
1121
1122#: etc/initialdata:588 etc/upgrade/3.8.2/content:112
84fb5b46
MKG
1123msgid "Approval Ready for Owner"
1124msgstr "Godkjenning klar for eier"
1125
3ffc5f4f
MKG
1126#: etc/initialdata:600 etc/upgrade/4.1.9/content:177
1127msgid "Approval Ready for Owner in HTML"
1128msgstr ""
1129
1130#: etc/initialdata:560 etc/upgrade/3.8.2/content:99
84fb5b46
MKG
1131msgid "Approval Rejected"
1132msgstr "Godkjenning avslått"
1133
3ffc5f4f
MKG
1134#: etc/initialdata:573 etc/upgrade/4.1.9/content:162
1135msgid "Approval Rejected in HTML"
1136msgstr ""
84fb5b46
MKG
1137
1138#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1139msgid "Approve"
1140msgstr "Godkjenn"
1141
84fb5b46
MKG
1142#: lib/RT/Date.pm:94
1143msgid "Apr"
1144msgstr "april"
1145
84fb5b46
MKG
1146#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1147msgid "Are you sure you want to delete this article?"
3ffc5f4f
MKG
1148msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne artikkelen?"
1149
1150#. ($object->id)
1151#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:215
1152msgid "Article #%1"
84fb5b46
MKG
1153msgstr ""
1154
84fb5b46 1155#. ($ArticleObj->Id)
3ffc5f4f 1156#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
84fb5b46 1157msgid "Article #%1 deleted"
3ffc5f4f
MKG
1158msgstr "Artikkel #%1 slettet"
1159
1160#. ($id)
1161#: share/html/Articles/Article/History.html:61
1162msgid "Article #%1 not found"
84fb5b46
MKG
1163msgstr ""
1164
84fb5b46 1165#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
3ffc5f4f
MKG
1166#. ($object->id, $object->Name)
1167#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:213 share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
84fb5b46 1168msgid "Article #%1: %2"
3ffc5f4f 1169msgstr "Artikkel #%1: %2"
84fb5b46 1170
84fb5b46 1171#. ($self->id)
3ffc5f4f 1172#: lib/RT/Article.pm:216
84fb5b46 1173msgid "Article %1 created"
3ffc5f4f 1174msgstr "Artikkel %1 opprettet"
84fb5b46
MKG
1175
1176#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1177msgid "Article Administration"
3ffc5f4f 1178msgstr "Artikkeladministrasjon"
84fb5b46 1179
3ffc5f4f 1180#: lib/RT/Article.pm:324
84fb5b46 1181msgid "Article Deleted"
3ffc5f4f 1182msgstr "Artikkel slettet"
84fb5b46 1183
3ffc5f4f 1184#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
84fb5b46 1185msgid "Article not found"
3ffc5f4f 1186msgstr "Artikkel ikke funnet"
84fb5b46 1187
3ffc5f4f 1188#: lib/RT/Article.pm:72 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:163 share/html/Elements/Tabs:168 share/html/Elements/Tabs:523 share/html/Elements/Tabs:529
84fb5b46 1189msgid "Articles"
3ffc5f4f 1190msgstr "Artikler"
84fb5b46 1191
84fb5b46 1192#. ($currtopic->Name)
3ffc5f4f 1193#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46 1194msgid "Articles in %1"
3ffc5f4f 1195msgstr "Artikler i %1"
84fb5b46 1196
84fb5b46 1197#. ($Articles_Content)
3ffc5f4f 1198#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
84fb5b46 1199msgid "Articles matching %1"
3ffc5f4f 1200msgstr "Artikler som samsvarer med %1"
84fb5b46 1201
403d7b0b 1202#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46 1203msgid "Articles with no topics"
3ffc5f4f 1204msgstr "Artikler uten emner"
84fb5b46
MKG
1205
1206#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1207msgid "Asc"
1208msgstr "stigende"
1209
3ffc5f4f 1210#: lib/RT/Queue.pm:116
84fb5b46 1211msgid "Assign and remove queue custom fields"
3ffc5f4f 1212msgstr "Tildel og fjern fleksifelt for kø"
84fb5b46 1213
3ffc5f4f 1214#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61
84fb5b46
MKG
1215msgid "Attach"
1216msgstr "Legg ved"
1217
3ffc5f4f 1218#: share/html/m/ticket/create:321 share/html/m/ticket/reply:135
84fb5b46
MKG
1219msgid "Attach file"
1220msgstr "Legg ved fil"
1221
3ffc5f4f 1222#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:124
84fb5b46
MKG
1223msgid "Attached file"
1224msgstr "Vedlagt fil"
1225
1226#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1227msgid "Attachment"
1228msgstr "Vedlegg"
1229
84fb5b46 1230#. ($Attachment)
3ffc5f4f 1231#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:107
84fb5b46
MKG
1232msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1233msgstr "Klarte ikke laste vedlegget «%1»"
1234
3ffc5f4f 1235#: lib/RT/Transaction.pm:645
84fb5b46
MKG
1236msgid "Attachment created"
1237msgstr "Vedlegg opprettet"
1238
3ffc5f4f 1239#: lib/RT/Tickets.pm:1786
84fb5b46
MKG
1240msgid "Attachment filename"
1241msgstr "Vedleggsnavn"
1242
3ffc5f4f 1243#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:306
84fb5b46
MKG
1244msgid "Attachments"
1245msgstr "Vedlegg"
1246
3ffc5f4f 1247#: lib/RT/Attachment.pm:741
84fb5b46
MKG
1248msgid "Attachments encryption is disabled"
1249msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1250
3ffc5f4f 1251#: lib/RT/Attributes.pm:178
84fb5b46
MKG
1252msgid "Attribute Deleted"
1253msgstr "Attributt fjernet"
1254
1255#: lib/RT/Date.pm:98
1256msgid "Aug"
1257msgstr "aug."
1258
3ffc5f4f
MKG
1259#: share/html/Errors/WebRemoteUser/UserAutocreateDefaultsOnLogin:48
1260msgid "Automatic account setup failed"
1261msgstr ""
84fb5b46 1262
84fb5b46 1263#. ($valid_image_types)
3ffc5f4f 1264#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:268
84fb5b46 1265msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
3ffc5f4f 1266msgstr "Automatisk foreslåtte temafarger er ikke tilgjengelig for ditt bilde. Dette kan være fordi du lastet opp et bildeformat som din installerte versjon av GD ikke støtter. Støttede format er: %1. Du kan rekompilere libgd og GD.pm for å inkludere støtte for andre bildeformater."
84fb5b46 1267
3ffc5f4f 1268#: etc/initialdata:231
84fb5b46
MKG
1269msgid "Autoreply"
1270msgstr "Autosvar"
1271
1272#: etc/initialdata:28
1273msgid "Autoreply To Requestors"
1274msgstr "Autosvar til innmelder"
1275
3ffc5f4f
MKG
1276#: etc/initialdata:261 etc/upgrade/4.1.9/content:8
1277msgid "Autoreply in HTML"
1278msgstr ""
84fb5b46 1279
3ffc5f4f 1280#: share/html/Widgets/SelectionBox:170
84fb5b46
MKG
1281msgid "Available"
1282msgstr "Tilgjengelig"
1283
3ffc5f4f
MKG
1284#: lib/RT/Report/Tickets.pm:225
1285msgid "Average Created-LastUpdated"
1286msgstr ""
1287
1288#: lib/RT/Report/Tickets.pm:220
1289msgid "Average Created-Resolved"
1290msgstr ""
84fb5b46 1291
3ffc5f4f
MKG
1292#: lib/RT/Report/Tickets.pm:215
1293msgid "Average Created-Started"
1294msgstr ""
1295
1296#: lib/RT/Report/Tickets.pm:235
1297msgid "Average Due-Resolved"
1298msgstr ""
1299
1300#: lib/RT/Report/Tickets.pm:240
1301msgid "Average Started-Resolved"
1302msgstr ""
84fb5b46 1303
3ffc5f4f
MKG
1304#: lib/RT/Report/Tickets.pm:230
1305msgid "Average Starts-Started"
1306msgstr ""
84fb5b46 1307
3ffc5f4f
MKG
1308#: lib/RT/Report/Tickets.pm:205
1309msgid "Average time estimated"
1310msgstr ""
84fb5b46 1311
3ffc5f4f
MKG
1312#: lib/RT/Report/Tickets.pm:210
1313msgid "Average time left"
1314msgstr ""
1315
1316#: lib/RT/Report/Tickets.pm:200
1317msgid "Average time worked"
1318msgstr ""
1319
1320#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1321msgid "Back"
1322msgstr "Tilbake"
84fb5b46 1323
84fb5b46 1324#. ($id)
3ffc5f4f 1325#: lib/RT/SharedSetting.pm:151
84fb5b46
MKG
1326msgid "Bad privacy for attribute %1"
1327msgstr "Ugyldig offentligstatus for attributtet %1"
1328
84fb5b46 1329# Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
3ffc5f4f 1330#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:56 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:56 share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:348 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:405 share/html/Elements/Tabs:451 share/html/Elements/Tabs:614 share/html/Elements/Tabs:650 share/html/Ticket/Create.html:450 share/html/Ticket/Create.html:69 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1331msgid "Basics"
1332msgstr "Detaljer"
1333
3ffc5f4f
MKG
1334#: lib/RT/Scrip.pm:472
1335msgid "Batch"
1336msgstr ""
84fb5b46 1337
3ffc5f4f
MKG
1338#: lib/RT/Scrip.pm:473
1339msgid "Batch (disabled by config)"
1340msgstr ""
84fb5b46 1341
3ffc5f4f
MKG
1342#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:61
1343msgid "Batch scrips"
1344msgstr ""
84fb5b46 1345
3ffc5f4f
MKG
1346#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:62
1347msgid "Batch scrips run after a set of related changes to a ticket."
1348msgstr ""
84fb5b46 1349
3ffc5f4f
MKG
1350#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1351msgid "Bcc"
1352msgstr ""
1353
1354#. (qq[<a href="@{[RT->Config->Get("WebPath")]}/Admin/Articles/">], '</a>')
1355#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:50
1356msgid "Before Articles can be used, your RT administrator must %1create Classes%2, apply Article custom fields to them, and grant users rights on the classes and CFs."
1357msgstr ""
1358
1359#: etc/initialdata:227
84fb5b46
MKG
1360msgid "Blank"
1361msgstr "Tom"
1362
3ffc5f4f 1363#: share/html/Dashboards/Queries.html:180
84fb5b46
MKG
1364msgid "Body"
1365msgstr "Hovedflate"
1366
1367#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1368msgid "Bold"
1369msgstr "Halvfet"
1370
3ffc5f4f 1371#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:246
84fb5b46
MKG
1372msgid "Bookmark"
1373msgstr "Bokmerke"
1374
3ffc5f4f 1375#: share/html/Articles/Article/Search.html:114
84fb5b46 1376msgid "Bookmarkable link for this search"
3ffc5f4f 1377msgstr "Bokmerkbar link for dette søket"
84fb5b46 1378
3ffc5f4f 1379#: etc/initialdata:835 etc/initialdata:860 etc/upgrade/3.7.82/content:6
84fb5b46
MKG
1380msgid "Bookmarked Tickets"
1381msgstr "Bokmerkede saker"
1382
1383#: share/html/m/_elements/menu:73
1384msgid "Bookmarked tickets"
3ffc5f4f 1385msgstr "Bokmerkede saker"
84fb5b46 1386
403d7b0b 1387#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46 1388msgid "Browse by topic"
3ffc5f4f 1389msgstr "Bla etter emne"
84fb5b46 1390
3ffc5f4f 1391#: share/html/Elements/Tabs:240
84fb5b46 1392msgid "Browse the SQL queries made in this process"
3ffc5f4f 1393msgstr "Bla i SQL-spørringene gjort i denne prosessen"
84fb5b46 1394
3ffc5f4f 1395#: share/html/Elements/Tabs:839
84fb5b46
MKG
1396msgid "Bulk Update"
1397msgstr "Masseoppdater"
1398
3ffc5f4f 1399#: lib/RT/Tickets.pm:161
84fb5b46
MKG
1400msgid "CCGroup"
1401msgstr "Kopigruppe"
1402
1403# CF = Custom Field
3ffc5f4f 1404#: lib/RT/Report/Tickets.pm:81 lib/RT/Tickets.pm:153
84fb5b46
MKG
1405msgid "CF"
1406msgstr "FF"
1407
84fb5b46 1408#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
3ffc5f4f 1409#: share/html/Search/Simple.html:87
84fb5b46 1410msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
3ffc5f4f
MKG
1411msgstr "Fleksifelt kan søkes på ved å bruke en lignende syntaks som over med %1."
1412
1413#: share/html/Search/Chart.html:162
1414msgid "Calculate"
84fb5b46
MKG
1415msgstr ""
1416
3ffc5f4f
MKG
1417#: share/html/Search/Chart.html:164
1418msgid "Calculate values of"
1419msgstr ""
84fb5b46 1420
84fb5b46 1421#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
3ffc5f4f 1422#: share/html/Search/Elements/EditSearches:176
84fb5b46
MKG
1423msgid "Can not load saved search \"%1\""
1424msgstr "Klarte ikke hente det lagrede søket «%1»"
1425
3ffc5f4f 1426#: lib/RT/User.pm:1565
84fb5b46
MKG
1427msgid "Can not modify system users"
1428msgstr "Kan ikke endre systembrukere"
1429
3ffc5f4f 1430#: lib/RT/CustomField.pm:633
84fb5b46
MKG
1431msgid "Can't add a custom field value without a name"
1432msgstr "Kan ikke legge verdi til et fleksifelt uten navn"
1433
3ffc5f4f 1434#: share/html/Search/Elements/EditSearches:316
84fb5b46
MKG
1435msgid "Can't find a saved search to work with"
1436msgstr "Fant ikke et lagret søk å arbeide med"
1437
3ffc5f4f
MKG
1438#: lib/RT/Ticket.pm:3057
1439msgid "Can't forward: no valid email addresses specified"
1440msgstr ""
1441
1442#: lib/RT/Link.pm:192
84fb5b46
MKG
1443msgid "Can't link a ticket to itself"
1444msgstr "Kan ikke koble en sak til seg selv"
1445
c36a7e1d
MKG
1446#: lib/RT/Reminders.pm:126
1447msgid "Can't link to a deleted ticket"
3ffc5f4f
MKG
1448msgstr "Kan ikke linke til en slettet sak"
1449
1450#: lib/RT/Ticket.pm:1790
1451msgid "Can't merge a ticket into itself"
c36a7e1d
MKG
1452msgstr ""
1453
3ffc5f4f
MKG
1454#. ($QueueObj->Name)
1455#: share/html/index.html:127
1456msgid "Can't quickly create ticket in queue %1 because custom fields are required. Please finish by using the normal ticket creation page."
1457msgstr ""
84fb5b46 1458
84fb5b46 1459#. (loc($self->{SearchType}))
3ffc5f4f 1460#: share/html/Widgets/SavedSearch:133
84fb5b46
MKG
1461msgid "Can't save %1"
1462msgstr "Klarte ikke lagre %1"
1463
3ffc5f4f
MKG
1464#: share/html/Search/Elements/EditSearches:320
1465msgid "Can't save a search without a name"
1466msgstr ""
1467
1468#: share/html/Search/Elements/EditSearches:323
84fb5b46
MKG
1469msgid "Can't save this search"
1470msgstr "Klarte ikke lagre søket"
1471
3ffc5f4f
MKG
1472#: lib/RT/Record.pm:1383 lib/RT/Record.pm:1527
1473msgid "Can't specify both base and target"
1474msgstr ""
84fb5b46 1475
3ffc5f4f 1476#: lib/RT/Article.pm:382
84fb5b46 1477msgid "Cannot add link to plain number"
3ffc5f4f 1478msgstr "Kan ikke legge til link til rent nummer"
84fb5b46 1479
3ffc5f4f 1480#: share/html/Ticket/Create.html:384 share/html/m/ticket/create:147
84fb5b46
MKG
1481msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1482msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
1483
3ffc5f4f 1484#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:126
84fb5b46
MKG
1485msgid "Categories are based on"
1486msgstr "Kategorier basert på"
1487
1488#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1489msgid "Category"
1490msgstr "Kategori"
1491
3ffc5f4f 1492#: lib/RT/Report/Tickets.pm:69 lib/RT/Ticket.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:145 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:79 share/html/Ticket/Create.html:138 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:295
84fb5b46
MKG
1493msgid "Cc"
1494msgstr "Kopimottaker"
1495
1496#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1497msgid "Ccs"
1498msgstr "Kopimottakere"
1499
3ffc5f4f 1500#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:89
84fb5b46
MKG
1501msgid "Change"
1502msgstr "Endre"
1503
1504#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1505msgid "Change Approval ticket to open status"
1506msgstr "Endre godkjenningssak til status «åpen»"
1507
3ffc5f4f
MKG
1508#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:113
1509msgid "Change email subject:"
1510msgstr ""
1511
1512#: share/html/SelfService/Prefs.html:70
84fb5b46
MKG
1513msgid "Change password"
1514msgstr "Bytt passord"
1515
3ffc5f4f
MKG
1516#: lib/RT/Template.pm:709
1517msgid "Changing queue is not implemented"
84fb5b46
MKG
1518msgstr ""
1519
3ffc5f4f
MKG
1520#: share/html/Elements/Tabs:840
1521msgid "Chart"
1522msgstr "Diagram"
84fb5b46
MKG
1523
1524#: share/html/Elements/Submit:102
1525msgid "Check All"
1526msgstr "Merk alle"
1527
1528#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1529msgid "Check Database Connectivity"
1530msgstr "Kontroller databasetilgang"
1531
1532#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1533msgid "Check Database Credentials"
1534msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1535
3ffc5f4f 1536#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:126
84fb5b46
MKG
1537msgid "Check box to delete"
1538msgstr "Kryss av for å fjerne"
1539
3ffc5f4f
MKG
1540#: share/html/Search/Elements/SelectLinks:59
1541msgid "Child"
1542msgstr ""
84fb5b46 1543
3ffc5f4f 1544#: share/html/Elements/AddLinks:86 share/html/Elements/BulkLinks:139 share/html/Elements/BulkLinks:84 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:73 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:433
84fb5b46
MKG
1545msgid "Children"
1546msgstr "Undersaker"
1547
1548#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1549msgid "Choose Database Engine"
1550msgstr "Velg databasemotor"
1551
84fb5b46 1552#. ($QueueObj->Name)
3ffc5f4f 1553#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
84fb5b46 1554msgid "Choose from Topics for %1"
3ffc5f4f 1555msgstr "Velg fra emner for %1"
84fb5b46 1556
3ffc5f4f 1557#: lib/RT/User.pm:107 share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111 share/html/User/Prefs.html:144
84fb5b46
MKG
1558msgid "City"
1559msgstr "Poststed"
1560
3ffc5f4f 1561#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:76
84fb5b46 1562msgid "Class"
3ffc5f4f 1563msgstr "Kategori"
84fb5b46
MKG
1564
1565#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1566msgid "Class Name"
3ffc5f4f 1567msgstr "Navn på kategori"
84fb5b46 1568
84fb5b46 1569#. ($msg)
3ffc5f4f 1570#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:149
84fb5b46 1571msgid "Class could not be created: %1"
3ffc5f4f 1572msgstr "Kategori kunne ikke opprettes: %1"
84fb5b46 1573
3ffc5f4f 1574#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:71
84fb5b46 1575msgid "Class id"
3ffc5f4f 1576msgstr "Kategori-ID"
84fb5b46 1577
3ffc5f4f 1578#: lib/RT/Class.pm:322
84fb5b46 1579msgid "Class is already applied Globally"
3ffc5f4f 1580msgstr "Kategori allerede brukt globalt"
84fb5b46 1581
84fb5b46 1582#. ($queue->Name)
3ffc5f4f 1583#: lib/RT/Class.pm:317
84fb5b46 1584msgid "Class is already applied to %1"
3ffc5f4f 1585msgstr "Kategori allerede brukt på %1"
84fb5b46 1586
3ffc5f4f 1587#: share/html/Elements/Tabs:169 share/html/Elements/Tabs:447
84fb5b46 1588msgid "Classes"
3ffc5f4f 1589msgstr "Kategorier"
84fb5b46 1590
3ffc5f4f 1591#: share/html/Tools/MyDay.html:72 share/html/Widgets/SelectionBox:198
84fb5b46
MKG
1592msgid "Clear"
1593msgstr "Tøm"
1594
1595#: share/html/Elements/Submit:104
1596msgid "Clear All"
1597msgstr "Tøm alle"
1598
1599#: share/html/Install/Finish.html:52
1600msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1601msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutte veiviseren."
1602
1603#: share/html/Install/Initialize.html:54
1604msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1605msgstr "Trykk «Gjør klar database» for å opprette RT-databasen og sette inn de nødvendige metadataene. Dette kan ta noen minutt."
1606
3ffc5f4f
MKG
1607#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:101
1608msgid "Click to choose a color"
1609msgstr ""
84fb5b46 1610
3ffc5f4f 1611#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:375
84fb5b46
MKG
1612msgid "Closed"
1613msgstr "Lukket"
1614
3ffc5f4f 1615#: share/html/Elements/Tabs:964 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1616msgid "Closed tickets"
1617msgstr "Lukkede saker"
1618
3ffc5f4f 1619#: lib/RT/CustomField.pm:144
84fb5b46
MKG
1620msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1621msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn flere verdier"
1622
3ffc5f4f 1623#: lib/RT/CustomField.pm:145
84fb5b46
MKG
1624msgid "Combobox: Select or enter one value"
1625msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn enkeltverdi"
1626
3ffc5f4f
MKG
1627#: lib/RT/CustomField.pm:146
1628msgid "Combobox: Select or enter up to %quant(%1,value,values)"
84fb5b46
MKG
1629msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn opptil %1 verdier"
1630
3ffc5f4f 1631#: share/html/Elements/ShowTransaction:193 share/html/Elements/Tabs:676 share/html/Search/Elements/EditFormat:74
84fb5b46
MKG
1632msgid "Comment"
1633msgstr "Kommenter"
1634
3ffc5f4f 1635#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:90
84fb5b46
MKG
1636msgid "Comment Address"
1637msgstr "Kommentaradresse"
1638
403d7b0b 1639#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1640msgid "Comment address"
1641msgstr "Kommentaradresse"
1642
3ffc5f4f 1643#: lib/RT/Queue.pm:131
84fb5b46
MKG
1644msgid "Comment on tickets"
1645msgstr "Kommenter saker"
1646
84fb5b46
MKG
1647#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1648msgid "Comments"
1649msgstr "Kommentarer"
1650
3ffc5f4f 1651#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:100 share/html/Ticket/Update.html:77 share/html/m/ticket/reply:93
84fb5b46
MKG
1652msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1653msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1654
3ffc5f4f 1655#: share/html/Admin/Users/Modify.html:209 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:78
84fb5b46
MKG
1656msgid "Comments about this user"
1657msgstr "Kommentarer om brukeren"
1658
3ffc5f4f 1659#: lib/RT/Ticket.pm:1632 lib/RT/Transaction.pm:898
84fb5b46
MKG
1660msgid "Comments added"
1661msgstr "La til kommentarer"
1662
1663#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1664msgid "Commit Stubbed"
1665msgstr "Utførelse klargjort"
1666
3ffc5f4f 1667#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:54 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:85
84fb5b46
MKG
1668msgid "Condition"
1669msgstr "Betingelse"
1670
84fb5b46
MKG
1671#. ($args{'ScripCondition'})
1672#. ($value)
3ffc5f4f 1673#: lib/RT/Scrip.pm:180 lib/RT/Scrip.pm:825
84fb5b46
MKG
1674msgid "Condition '%1' not found"
1675msgstr "Fant ikke betingelsen «%1»"
1676
3ffc5f4f 1677#: lib/RT/Scrip.pm:176 lib/RT/Scrip.pm:818
84fb5b46
MKG
1678msgid "Condition is mandatory argument"
1679msgstr "Betingelse er et obligatorisk argument"
1680
3ffc5f4f 1681#: bin/rt-crontool:200
84fb5b46
MKG
1682msgid "Condition matches..."
1683msgstr "Betingelsen oppfyller …"
1684
3ffc5f4f 1685#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:97
84fb5b46
MKG
1686msgid "Condition, Action and Template"
1687msgstr "Betingelse, handling og mal"
1688
84fb5b46 1689#. ($file)
3ffc5f4f 1690#: share/html/Install/index.html:107
84fb5b46
MKG
1691msgid "Config file %1 is locked"
1692msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1693
84fb5b46 1694#. ($QueueObj->Name)
3ffc5f4f 1695#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:193
84fb5b46 1696msgid "Configuration for queue %1"
3ffc5f4f 1697msgstr "Konfigurasjon for kø %1"
84fb5b46 1698
3ffc5f4f 1699#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:140
84fb5b46
MKG
1700msgid "Connection succeeded"
1701msgstr "Koblet til"
1702
3ffc5f4f
MKG
1703#. (qq[<a href="mailto:$owner">], $owner, '</a>')
1704#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:67
1705msgid "Contact your RT administrator via %1email to %2%3."
1706msgstr ""
84fb5b46 1707
3ffc5f4f
MKG
1708#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:69
1709msgid "Contact your RT administrator."
1710msgstr ""
84fb5b46 1711
3ffc5f4f 1712#: lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:70 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:615 share/html/Ticket/Forward.html:76 share/html/Ticket/ModifyAll.html:121
84fb5b46 1713msgid "Content"
3ffc5f4f 1714msgstr "Innhold"
84fb5b46 1715
3ffc5f4f
MKG
1716#. ($self->OldValue, $self->NewValue)
1717#: lib/RT/Transaction.pm:863
1718msgid "Content dropped because its size (%1 bytes) exceeded configured maximum size setting (%2 bytes)."
84fb5b46
MKG
1719msgstr ""
1720
3ffc5f4f
MKG
1721#: lib/RT/CustomField.pm:1741
1722msgid "Content is not a valid IP address"
1723msgstr "Innhold er en ugyldig IP-adresse"
1724
1725#: lib/RT/CustomField.pm:1757
1726msgid "Content is not a valid IP address range"
1727msgstr "Innhold er et ugyldig IP-adresseområde."
1728
1729#. ($self->OldValue, $self->NewValue)
1730#: lib/RT/Transaction.pm:852
1731msgid "Content truncated because its size (%1 bytes) exceeded configured maximum size setting (%2 bytes)."
84fb5b46
MKG
1732msgstr ""
1733
1734#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1735msgid "Content-Type"
1736msgstr "Innholdstype"
1737
3ffc5f4f 1738#: lib/RT/Tickets.pm:140
84fb5b46
MKG
1739msgid "ContentType"
1740msgstr "Innholdstype"
1741
403d7b0b 1742#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
1743msgid "Correspond address"
1744msgstr "Svaradresse"
1745
3ffc5f4f 1746#: etc/initialdata:363
84fb5b46
MKG
1747msgid "Correspondence"
1748msgstr "Svar"
1749
3ffc5f4f 1750#: lib/RT/Ticket.pm:1634 lib/RT/Transaction.pm:894
84fb5b46
MKG
1751msgid "Correspondence added"
1752msgstr "Svar lagt til"
1753
3ffc5f4f
MKG
1754#: etc/initialdata:371 etc/upgrade/4.1.9/content:68
1755msgid "Correspondence in HTML"
1756msgstr ""
84fb5b46 1757
84fb5b46
MKG
1758#. ($msg)
1759#. ($value_msg)
3ffc5f4f 1760#: lib/RT/Record.pm:2044 lib/RT/Record.pm:2115
84fb5b46
MKG
1761msgid "Could not add new custom field value: %1"
1762msgstr "Klarte ikke legge til ny fleksifeltverdi: %1"
1763
84fb5b46 1764#. ($msg)
3ffc5f4f 1765#: lib/RT/Ticket.pm:2062
84fb5b46
MKG
1766msgid "Could not change owner: %1"
1767msgstr "Klarte ikke endre eier: %1"
1768
84fb5b46 1769#. ($msg)
3ffc5f4f 1770#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:116
84fb5b46
MKG
1771msgid "Could not create CustomField: %1"
1772msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt: %1"
1773
3ffc5f4f 1774#: lib/RT/Group.pm:419 lib/RT/Group.pm:426
84fb5b46
MKG
1775msgid "Could not create group"
1776msgstr "Klarte ikke opprette gruppe"
1777
84fb5b46 1778#. ($msg)
3ffc5f4f 1779#: share/html/Articles/Article/Search.html:204
84fb5b46 1780msgid "Could not create search: %1"
3ffc5f4f 1781msgstr "Kunne ikke opprette søk: %1"
84fb5b46 1782
84fb5b46 1783#. ($msg)
3ffc5f4f 1784#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
84fb5b46
MKG
1785msgid "Could not create template: %1"
1786msgstr "Klarte ikke opprette mal: %1"
1787
3ffc5f4f 1788#: lib/RT/Ticket.pm:260
84fb5b46
MKG
1789msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1790msgstr "Klarte ikke opprette sak. Kø ikke oppgitt."
1791
3ffc5f4f 1792#: lib/RT/User.pm:190 lib/RT/User.pm:204 lib/RT/User.pm:213 lib/RT/User.pm:222 lib/RT/User.pm:231 lib/RT/User.pm:245 lib/RT/User.pm:255 lib/RT/User.pm:448
84fb5b46
MKG
1793msgid "Could not create user"
1794msgstr "Klarte ikke opprette bruker"
1795
84fb5b46 1796#. ($searchname, $msg)
3ffc5f4f 1797#: share/html/Articles/Article/Search.html:244
84fb5b46 1798msgid "Could not delete search %1: %2"
3ffc5f4f 1799msgstr "Kunne ikke slette søk %1: %2"
84fb5b46 1800
3ffc5f4f
MKG
1801#. ($name)
1802#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:397
1803msgid "Could not find group '%1'"
1804msgstr ""
84fb5b46 1805
3ffc5f4f
MKG
1806#. ($name)
1807#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:387
1808msgid "Could not find or create user '%1'"
1809msgstr ""
84fb5b46 1810
84fb5b46 1811#. ($self->ObjectName)
3ffc5f4f 1812#: lib/RT/SharedSetting.pm:244
84fb5b46
MKG
1813msgid "Could not load %1 attribute"
1814msgstr "Klarte ikke laste attributtet %1"
1815
1816#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1817msgid "Could not load Class %1"
3ffc5f4f 1818msgstr "Kunne ikke laste kategori %1"
84fb5b46 1819
84fb5b46 1820#. ($id)
3ffc5f4f 1821#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
84fb5b46
MKG
1822msgid "Could not load CustomField %1"
1823msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
1824
1825#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1826msgid "Could not load group"
1827msgstr "Klarte ikke laste gruppa"
1828
84fb5b46 1829#. ($privacy)
3ffc5f4f 1830#: lib/RT/SharedSetting.pm:127
84fb5b46
MKG
1831msgid "Could not load object for %1"
1832msgstr "Klarte ikke laste objekt for %1"
1833
3ffc5f4f
MKG
1834#. ($id)
1835#: share/html/Admin/Scrips/Objects.html:128
1836msgid "Could not load scrip #%1"
403d7b0b
MKG
1837msgstr ""
1838
3ffc5f4f
MKG
1839#. ($args{User})
1840#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:479
1841msgid "Could not load user '%1'"
403d7b0b
MKG
1842msgstr ""
1843
3ffc5f4f
MKG
1844#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
1845#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:426
1846msgid "Could not make %1 a %2"
403d7b0b
MKG
1847msgstr ""
1848
3ffc5f4f
MKG
1849#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
1850#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:507
1851msgid "Could not remove %1 as a %2"
403d7b0b
MKG
1852msgstr ""
1853
3ffc5f4f 1854#: lib/RT/User.pm:142
84fb5b46
MKG
1855msgid "Could not set user info"
1856msgstr "Klarte ikke lagre brukerinfo"
1857
3ffc5f4f
MKG
1858#. ($col, $msg)
1859#: lib/RT/Group.pm:1106
1860msgid "Could not update column %1: %2"
1861msgstr ""
1862
1863#: lib/RT/Record/AddAndSort.pm:200
1864msgid "Couldn't add as it's global already"
1865msgstr ""
1866
1867#: lib/RT/Transaction.pm:166
84fb5b46
MKG
1868msgid "Couldn't add attachment"
1869msgstr "Klarte ikke legge til vedlegg"
1870
3ffc5f4f 1871#: lib/RT/Group.pm:1080
84fb5b46
MKG
1872msgid "Couldn't add member to group"
1873msgstr "Klarte ikke legge medlem til gruppa"
1874
84fb5b46 1875#. ($method, $code, $error)
3ffc5f4f 1876#: lib/RT/Scrip.pm:786
84fb5b46 1877msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
3ffc5f4f 1878msgstr "Kunne ikke kompilere %1 kodeblokk '%2': %3"
84fb5b46 1879
84fb5b46 1880#. ($fi_text, $error)
3ffc5f4f 1881#: lib/RT/Template.pm:832
84fb5b46 1882msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
3ffc5f4f 1883msgstr "Kunne ikke kompilere malkodeblokk '%1': %2"
84fb5b46 1884
84fb5b46
MKG
1885#. ($Msg)
1886#. ($msg)
3ffc5f4f 1887#: lib/RT/Record.pm:2125 lib/RT/Record.pm:2175
84fb5b46
MKG
1888msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1889msgstr "Klarte ikke opprette transaksjon: %1"
1890
84fb5b46 1891#. ($msg)
3ffc5f4f 1892#: lib/RT/CustomField.pm:1690
84fb5b46 1893msgid "Couldn't create record: %1"
3ffc5f4f 1894msgstr "Kunne ikke opprette register: %1"
84fb5b46 1895
84fb5b46 1896#. ($id, $msg)
3ffc5f4f 1897#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
84fb5b46
MKG
1898msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1899msgstr "Klarte ikke fjerne utforminga %1: %2"
1900
3ffc5f4f 1901#: lib/RT/Record.pm:1039
84fb5b46
MKG
1902msgid "Couldn't find row"
1903msgstr "Fant ikke raden"
1904
3ffc5f4f 1905#: bin/rt-crontool:171
84fb5b46
MKG
1906msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1907msgstr "Fant ikke en passende transaksjon – hopper over"
1908
3ffc5f4f 1909#: lib/RT/Group.pm:1054
84fb5b46
MKG
1910msgid "Couldn't find that principal"
1911msgstr "Fant ikke primærobjektet"
1912
3ffc5f4f 1913#: lib/RT/CustomField.pm:661
84fb5b46
MKG
1914msgid "Couldn't find that value"
1915msgstr "Fant ikke verdien"
1916
3ffc5f4f
MKG
1917#. ($protocol)
1918#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:56
1919msgid "Couldn't get %1 keys information"
1920msgstr ""
84fb5b46 1921
84fb5b46 1922#. ($id)
3ffc5f4f 1923#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
84fb5b46
MKG
1924msgid "Couldn't load Class %1"
1925msgstr "Klarte ikke laste klassen %1"
1926
84fb5b46 1927#. ($cf_id)
3ffc5f4f 1928#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:112 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
84fb5b46
MKG
1929msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1930msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
1931
84fb5b46 1932#. ($cf_id)
3ffc5f4f 1933#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
1934msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1935msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
1936
84fb5b46 1937#. ($id)
3ffc5f4f 1938#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
84fb5b46
MKG
1939msgid "Couldn't load CustomField %1"
1940msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
1941
3ffc5f4f
MKG
1942#. (blessed($self), $self->Id)
1943#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:291
1944msgid "Couldn't load copy of %1 #%2"
1945msgstr ""
84fb5b46 1946
84fb5b46 1947#. ($self->Id)
3ffc5f4f 1948#: lib/RT/Ticket.pm:1090
84fb5b46
MKG
1949msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1950msgstr "Klarte ikke laste kopi av sak %1"
1951
84fb5b46 1952#. ($id, $msg)
3ffc5f4f 1953#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:81 share/html/Dashboards/Render.html:100 share/html/Dashboards/Subscription.html:201
84fb5b46
MKG
1954msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1955msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2"
1956
84fb5b46 1957#. ($gid)
3ffc5f4f 1958#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:100 share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:110
84fb5b46
MKG
1959msgid "Couldn't load group #%1"
1960msgstr "Klarte ikke laste gruppe %1"
1961
84fb5b46 1962#. ($id)
3ffc5f4f 1963#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
84fb5b46
MKG
1964msgid "Couldn't load group %1"
1965msgstr "Klarte ikke laste gruppa %1"
1966
3ffc5f4f 1967#: lib/RT/Link.pm:267
84fb5b46
MKG
1968msgid "Couldn't load link"
1969msgstr "Klarte ikke laste lenken"
1970
c36a7e1d 1971#. ($msg)
3ffc5f4f 1972#: lib/RT/Link.pm:240
c36a7e1d 1973msgid "Couldn't load link: %1"
3ffc5f4f 1974msgstr "Kunne ikke laste link: %1"
c36a7e1d 1975
84fb5b46 1976#. ($id)
3ffc5f4f 1977#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
84fb5b46
MKG
1978msgid "Couldn't load object %1"
1979msgstr "Klarte ikke laste objektet %1"
1980
84fb5b46 1981#. ($msg)
3ffc5f4f 1982#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:567
84fb5b46
MKG
1983msgid "Couldn't load or create user: %1"
1984msgstr "Klarte ikke laste eller opprette brukeren: %1"
1985
84fb5b46 1986#. ($id)
3ffc5f4f
MKG
1987#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:89
1988msgid "Couldn't load principal #%1"
1989msgstr ""
1990
1991#. ($msg)
1992#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:552
1993msgid "Couldn't load principal: %1"
1994msgstr ""
1995
1996#. ($id)
1997#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
84fb5b46
MKG
1998msgid "Couldn't load queue"
1999msgstr "Klarte ikke laste køen"
2000
84fb5b46 2001#. ($id)
3ffc5f4f 2002#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:107
84fb5b46
MKG
2003msgid "Couldn't load queue #%1"
2004msgstr "Klarte ikke laste kø %1"
2005
3ffc5f4f 2006#. ($Queue)
84fb5b46 2007#. ($id)
3ffc5f4f 2008#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72 share/html/Admin/Scrips/Create.html:101
84fb5b46
MKG
2009msgid "Couldn't load queue %1"
2010msgstr "Klarte ikke laste køen %1"
2011
84fb5b46 2012#. ($Name)
3ffc5f4f 2013#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:188
84fb5b46
MKG
2014msgid "Couldn't load queue '%1'"
2015msgstr "Klarte ikke laste køen «%1»"
2016
84fb5b46 2017#. ($id)
3ffc5f4f 2018#: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:105
84fb5b46
MKG
2019msgid "Couldn't load scrip #%1"
2020msgstr "Klarte ikke laste utløser %1"
2021
84fb5b46 2022#. ($id)
3ffc5f4f 2023#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:107
84fb5b46
MKG
2024msgid "Couldn't load template #%1"
2025msgstr "Klarte ikke laste mal %1"
2026
3ffc5f4f 2027#: lib/RT/Interface/Web.pm:2622
84fb5b46
MKG
2028msgid "Couldn't load the specified principal"
2029msgstr ""
2030
84fb5b46 2031#. ($id)
3ffc5f4f 2032#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:404
84fb5b46
MKG
2033msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2034msgstr "Klarte ikke hente saken «%1»"
2035
3ffc5f4f 2036#: lib/RT/Article.pm:496
84fb5b46 2037msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
3ffc5f4f 2038msgstr "Kunne ikke laste emnemedlemskap mens det prøves å slette den"
84fb5b46 2039
84fb5b46
MKG
2040#. ($QuoteTransaction)
2041#. ($id)
3ffc5f4f 2042#: share/html/Ticket/Crypt.html:71 share/html/Ticket/Forward.html:104
84fb5b46
MKG
2043msgid "Couldn't load transaction #%1"
2044msgstr "Klarte ikke laste transaksjon %1"
2045
3ffc5f4f 2046#: share/html/User/Prefs.html:214
84fb5b46
MKG
2047msgid "Couldn't load user"
2048msgstr "Klarte ikke laste bruker"
2049
84fb5b46 2050#. ($id)
3ffc5f4f 2051#: share/html/Admin/Users/Keys.html:95 share/html/User/Prefs.html:210
84fb5b46
MKG
2052msgid "Couldn't load user #%1"
2053msgstr "Klarte ikke laste bruker %1"
2054
84fb5b46 2055#. ($id, $Name)
3ffc5f4f 2056#: share/html/User/Prefs.html:208
84fb5b46
MKG
2057msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2058msgstr "Klarte ikke laste bruker %1 eller brukeren «%2»"
2059
84fb5b46 2060#. ($Name)
3ffc5f4f 2061#: share/html/User/Prefs.html:212
84fb5b46
MKG
2062msgid "Couldn't load user '%1'"
2063msgstr "Klarte ikke laste brukeren «%1»"
2064
c36a7e1d 2065#. ($args{Base})
3ffc5f4f 2066#: lib/RT/Link.pm:229
c36a7e1d
MKG
2067msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2068msgstr ""
2069
c36a7e1d 2070#. ($args{Target})
3ffc5f4f 2071#: lib/RT/Link.pm:233
c36a7e1d
MKG
2072msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2073msgstr ""
2074
3ffc5f4f
MKG
2075#. ($msg)
2076#: lib/RT/Group.pm:1088
2077msgid "Couldn't remove previous member: %1"
2078msgstr ""
84fb5b46 2079
84fb5b46 2080#. ($msg)
3ffc5f4f 2081#: lib/RT/Attachment.pm:833
84fb5b46
MKG
2082msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2083msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med dekryptert innhold: %1"
2084
84fb5b46 2085#. ($msg)
3ffc5f4f 2086#: lib/RT/Attachment.pm:782
84fb5b46
MKG
2087msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2088msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med kryptert innhold: %1"
2089
3ffc5f4f
MKG
2090#. ($remote_link)
2091#: lib/RT/Record.pm:1419 lib/RT/Record.pm:1556
2092msgid "Couldn't resolve '%1' into a link."
84fb5b46
MKG
2093msgstr ""
2094
84fb5b46 2095#. ($args{'Base'})
3ffc5f4f 2096#: lib/RT/Link.pm:155
84fb5b46
MKG
2097msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2098msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
2099
84fb5b46 2100#. ($args{'Target'})
3ffc5f4f 2101#: lib/RT/Link.pm:162
84fb5b46
MKG
2102msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2103msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1» om til en adresse"
2104
3ffc5f4f
MKG
2105#. ($role, $msg)
2106#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:616
84fb5b46
MKG
2107msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2108msgstr "Klarte ikke registrere %1-overvåker: %2"
2109
3ffc5f4f 2110#: lib/RT/User.pm:1839
84fb5b46
MKG
2111msgid "Couldn't set private key"
2112msgstr "Klarte ikke registrere privatnøkkel"
2113
3ffc5f4f 2114#: lib/RT/User.pm:1823
84fb5b46
MKG
2115msgid "Couldn't unset private key"
2116msgstr "Klarte ikke fjerne privatnøkkel"
2117
3ffc5f4f 2118#: lib/RT/User.pm:108 share/html/Admin/Users/Modify.html:163 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:156
84fb5b46
MKG
2119msgid "Country"
2120msgstr "Land"
2121
3ffc5f4f 2122#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:128 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:156 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:87 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:91 share/html/Admin/Queues/Modify.html:165 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Scrips/Create.html:74 share/html/Admin/Scrips/Create.html:81 share/html/Admin/Users/Modify.html:224 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:54 share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:130 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:275 share/html/Elements/Tabs:294 share/html/Elements/Tabs:298 share/html/Elements/Tabs:403 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:417 share/html/Elements/Tabs:420 share/html/Elements/Tabs:423 share/html/Elements/Tabs:431 share/html/Elements/Tabs:437 share/html/Elements/Tabs:449 share/html/Elements/Tabs:460 share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:214 share/html/Ticket/Create.html:293 share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:53 share/html/m/ticket/create:235 share/html/m/ticket/create:408
84fb5b46
MKG
2123msgid "Create"
2124msgstr "Ny"
2125
3ffc5f4f 2126#: etc/initialdata:98
84fb5b46
MKG
2127msgid "Create Tickets"
2128msgstr "Opprett saker"
2129
3ffc5f4f 2130#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:140 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:160
84fb5b46 2131msgid "Create a Class"
3ffc5f4f 2132msgstr "Opprett en kategori"
84fb5b46 2133
3ffc5f4f 2134#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:167 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:185 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:99
84fb5b46
MKG
2135msgid "Create a CustomField"
2136msgstr "Nytt fleksifelt"
2137
84fb5b46 2138#. ($QueueObj->Name())
3ffc5f4f 2139#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
84fb5b46
MKG
2140msgid "Create a CustomField for queue %1"
2141msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2142
3ffc5f4f
MKG
2143#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:109
2144msgid "Create a global scrip"
2145msgstr ""
84fb5b46 2146
3ffc5f4f 2147#: share/html/Articles/Article/Edit.html:128 share/html/Articles/Article/Edit.html:190
84fb5b46 2148msgid "Create a new article"
3ffc5f4f 2149msgstr "Opprett en ny artikkel"
84fb5b46
MKG
2150
2151#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2152msgid "Create a new article in"
3ffc5f4f 2153msgstr "Opprett en ny artikkel i"
84fb5b46
MKG
2154
2155#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2156msgid "Create a new dashboard"
2157msgstr "Ny utforming"
2158
3ffc5f4f 2159#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:103 share/html/Admin/Groups/Modify.html:123
84fb5b46
MKG
2160msgid "Create a new group"
2161msgstr "Ny gruppe"
2162
84fb5b46 2163#. ($QueueObj->Name)
3ffc5f4f 2164#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
84fb5b46 2165msgid "Create a new template for queue %1"
3ffc5f4f 2166msgstr "Opprett en ny mal for kø %1"
84fb5b46 2167
3ffc5f4f 2168#: share/html/Ticket/Create.html:375
84fb5b46
MKG
2169msgid "Create a new ticket"
2170msgstr "Ny sak"
2171
3ffc5f4f 2172#: share/html/Admin/Users/Modify.html:238 share/html/Admin/Users/Modify.html:294
84fb5b46
MKG
2173msgid "Create a new user"
2174msgstr "Ny bruker"
2175
3ffc5f4f 2176#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:240
84fb5b46
MKG
2177msgid "Create a queue"
2178msgstr "Ny kø"
2179
3ffc5f4f
MKG
2180#. ($queue_obj->Name)
2181#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:107
2182msgid "Create a scrip and add to queue %1"
2183msgstr ""
84fb5b46
MKG
2184
2185#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2186msgid "Create a template"
2187msgstr "Opprett mal"
2188
3ffc5f4f 2189#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
2190msgid "Create a ticket"
2191msgstr "Ny sak"
2192
3ffc5f4f
MKG
2193#: share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:50
2194msgid "Create a ticket with this user as the Requestor in Queue"
2195msgstr ""
2196
84fb5b46
MKG
2197#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2198msgid "Create an article"
3ffc5f4f 2199msgstr "Opprett en artikkel"
84fb5b46 2200
3ffc5f4f 2201#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48
84fb5b46 2202msgid "Create an article in class..."
3ffc5f4f 2203msgstr "Opprett en artikkel i kategori..."
84fb5b46 2204
3ffc5f4f 2205#: lib/RT/Class.pm:88
84fb5b46 2206msgid "Create articles in this class"
3ffc5f4f 2207msgstr "Opprette artikler i denne kategorien"
84fb5b46 2208
3ffc5f4f 2209#: lib/RT/Group.pm:95
84fb5b46 2210msgid "Create group dashboards"
3ffc5f4f 2211msgstr "Opprette gruppeutforminger"
84fb5b46 2212
3ffc5f4f 2213#: etc/initialdata:100
84fb5b46
MKG
2214msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2215msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløseren"
2216
3ffc5f4f 2217#: lib/RT/Dashboard.pm:86
84fb5b46
MKG
2218msgid "Create personal dashboards"
2219msgstr "Lag personlige utforminger"
2220
3ffc5f4f 2221#: lib/RT/Dashboard.pm:81
84fb5b46
MKG
2222msgid "Create system dashboards"
2223msgstr "Lag systemutforminger"
2224
3ffc5f4f 2225#: share/html/SelfService/Create.html:113
84fb5b46
MKG
2226msgid "Create ticket"
2227msgstr "Opprett sak"
2228
3ffc5f4f 2229#: lib/RT/Queue.pm:129
84fb5b46 2230msgid "Create tickets"
3ffc5f4f 2231msgstr "Opprette saker"
84fb5b46 2232
3ffc5f4f 2233#: lib/RT/Class.pm:98 lib/RT/Queue.pm:112
84fb5b46 2234msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
3ffc5f4f 2235msgstr "Opprett, endre og slett oppføringer i adgangskontrolliste"
84fb5b46 2236
3ffc5f4f 2237#: lib/RT/CustomField.pm:214
84fb5b46 2238msgid "Create, modify and delete custom fields"
3ffc5f4f 2239msgstr "Opprett, endre og slett fleksifelt"
84fb5b46 2240
3ffc5f4f 2241#: lib/RT/CustomField.pm:215
84fb5b46 2242msgid "Create, modify and delete custom fields values"
3ffc5f4f 2243msgstr "Opprett, endre og slett fleksifeltverdier"
84fb5b46 2244
3ffc5f4f 2245#: lib/RT/Queue.pm:110
84fb5b46 2246msgid "Create, modify and delete queue"
3ffc5f4f 2247msgstr "Opprett, endre og slett kø"
84fb5b46 2248
3ffc5f4f 2249#: lib/RT/Group.pm:91
84fb5b46 2250msgid "Create, modify and delete saved searches"
3ffc5f4f 2251msgstr "Opprett, endre og slett lagrede søk"
84fb5b46 2252
3ffc5f4f 2253#: lib/RT/System.pm:85
84fb5b46 2254msgid "Create, modify and delete users"
3ffc5f4f 2255msgstr "Opprett, endre og slett brukere"
84fb5b46 2256
3ffc5f4f 2257#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:73 lib/RT/Tickets.pm:137 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:71 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:69 share/html/Elements/ColumnMap:74 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:350
84fb5b46
MKG
2258msgid "Created"
2259msgstr "Opprettet"
2260
3ffc5f4f 2261#: share/html/Elements/ColumnMap:79
84fb5b46
MKG
2262msgid "Created By"
2263msgstr "Opprettet av"
2264
84fb5b46
MKG
2265#. ($CustomFieldObj->Name)
2266#. ($CustomFieldObj->Name())
3ffc5f4f 2267#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:189 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:120
84fb5b46
MKG
2268msgid "Created CustomField %1"
2269msgstr "Opprettet fleksifeltet %1"
2270
2271#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2272msgid "Created by"
3ffc5f4f 2273msgstr "Opprettet av"
84fb5b46 2274
84fb5b46 2275#. ($search->Name)
3ffc5f4f 2276#: share/html/Articles/Article/Search.html:200
84fb5b46 2277msgid "Created search %1"
3ffc5f4f 2278msgstr "Opprettet søk %1"
84fb5b46
MKG
2279
2280#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2281msgid "CreatedBy"
2282msgstr "OpprettetAv"
2283
2284#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2285msgid "CreatedRelative"
2286msgstr "OpprettetRelativt"
2287
3ffc5f4f 2288#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2289msgid "Creator"
2290msgstr "Innmelder"
2291
403d7b0b 2292#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2293msgid "Cryptography"
2294msgstr "Kryptografi"
2295
3ffc5f4f
MKG
2296#: lib/RT/Attachment.pm:739 lib/RT/Attachment.pm:799
2297msgid "Cryptography is disabled"
2298msgstr ""
2299
2300#: share/html/Elements/BulkLinks:51 share/html/Elements/EditLinks:51
84fb5b46
MKG
2301msgid "Current Links"
2302msgstr "Gjeldende koblinger"
2303
3ffc5f4f 2304#: share/html/Elements/Tabs:824
84fb5b46 2305msgid "Current Search"
3ffc5f4f 2306msgstr "Gjeldende søk"
84fb5b46
MKG
2307
2308#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2309msgid "Current members"
2310msgstr "Gjeldende medlemmer"
2311
84fb5b46
MKG
2312#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2313msgid "Current search"
2314msgstr "Gjeldende søk"
2315
84fb5b46
MKG
2316#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2317msgid "Current watchers"
2318msgstr "Gjeldende overvåkere"
2319
3ffc5f4f
MKG
2320#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:108
2321msgid "Custom CSS (Advanced)"
2322msgstr ""
84fb5b46 2323
3ffc5f4f 2324#: share/html/Elements/EditCustomFieldCustomGroupings:50 share/html/Elements/ShowCustomFieldCustomGroupings:51 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:183 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:300 share/html/Elements/Tabs:453 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/m/ticket/show:252
84fb5b46
MKG
2325msgid "Custom Fields"
2326msgstr "Fleksifelt"
2327
3ffc5f4f
MKG
2328#. ($Type)
2329#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:52
84fb5b46
MKG
2330msgid "Custom Fields for %1"
2331msgstr "Fleksifelt for %1"
2332
84fb5b46 2333#. ($Object->Name)
3ffc5f4f 2334#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
84fb5b46 2335msgid "Custom Fields for queue %1"
3ffc5f4f 2336msgstr "Fleksifelt for kø %1"
84fb5b46 2337
3ffc5f4f
MKG
2338#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:73
2339msgid "Custom action commit code"
2340msgstr ""
84fb5b46 2341
3ffc5f4f 2342#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:72
84fb5b46
MKG
2343msgid "Custom action preparation code"
2344msgstr "Tilpasset foreberedelseskode for handling"
2345
3ffc5f4f 2346#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:71
84fb5b46
MKG
2347msgid "Custom condition"
2348msgstr "Selvvalgt betingelse"
2349
84fb5b46
MKG
2350#. ($MoveCustomFieldDown)
2351#. ($MoveCustomFieldUp)
3ffc5f4f 2352#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
84fb5b46
MKG
2353msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2354msgstr "Fleksifelt %1 blir ikke brukt på dette objektet"
2355
84fb5b46 2356#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
3ffc5f4f 2357#: lib/RT/Tickets.pm:2213
84fb5b46
MKG
2358msgid "Custom field %1 %2 %3"
2359msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2360
403d7b0b 2361#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
3ffc5f4f 2362#: lib/RT/Record.pm:1979
84fb5b46
MKG
2363msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2364msgstr "Fleksifeltet %1 gjelder ikke dette objektet"
2365
84fb5b46 2366#. ($CF->Name)
3ffc5f4f 2367#: lib/RT/Tickets.pm:2207
84fb5b46
MKG
2368msgid "Custom field %1 has a value."
2369msgstr "Fleksifeltet %1 har en verdi."
2370
84fb5b46 2371#. ($CF->Name)
3ffc5f4f 2372#: lib/RT/Tickets.pm:2203
84fb5b46
MKG
2373msgid "Custom field %1 has no value."
2374msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2375
84fb5b46 2376#. ($args{'Field'})
3ffc5f4f 2377#: lib/RT/Record.pm:1968 lib/RT/Record.pm:2156
84fb5b46
MKG
2378msgid "Custom field %1 not found"
2379msgstr "Fant ikke fleksifeltet %1"
2380
84fb5b46 2381#. ($args{'Content'}, $self->Name)
3ffc5f4f 2382#: lib/RT/CustomField.pm:1838
84fb5b46
MKG
2383msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2384msgstr "Fant ikke feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2385
3ffc5f4f 2386#: lib/RT/CustomField.pm:669
84fb5b46
MKG
2387msgid "Custom field value could not be deleted"
2388msgstr "Klarte ikke slette feltverdien til fleksifeltet"
2389
3ffc5f4f 2390#: lib/RT/CustomField.pm:1850
84fb5b46
MKG
2391msgid "Custom field value could not be found"
2392msgstr "Fant ikke feltverdien til fleksifeltet"
2393
3ffc5f4f 2394#: lib/RT/CustomField.pm:1852 lib/RT/CustomField.pm:671
84fb5b46
MKG
2395msgid "Custom field value deleted"
2396msgstr "Feltverdi til fleksifelt slettet"
2397
3ffc5f4f 2398#: lib/RT/Tickets.pm:152 lib/RT/Transaction.pm:902 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
84fb5b46
MKG
2399msgid "CustomField"
2400msgstr "Fleksifelt"
2401
3ffc5f4f 2402#: lib/RT/Tickets.pm:151
84fb5b46
MKG
2403msgid "CustomFieldValue"
2404msgstr "Fleksifeltverdi"
2405
3ffc5f4f 2406#: share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:74 share/html/Prefs/MyRT.html:81 share/html/Prefs/Quicksearch.html:79 share/html/Prefs/Search.html:81
84fb5b46
MKG
2407msgid "Customize"
2408msgstr "Tilpass"
2409
2410#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2411msgid "Customize Basics"
2412msgstr "Tilpass detaljer"
2413
2414#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2415msgid "Customize Email Addresses"
2416msgstr "Tilpass e-postadresser"
2417
2418#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2419msgid "Customize Email Configuration"
2420msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2421
3ffc5f4f
MKG
2422#: share/html/Elements/Tabs:212
2423msgid "Customize dashboards in menu"
2424msgstr ""
2425
2426#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:76
2427msgid "Customize the RT theme"
84fb5b46
MKG
2428msgstr ""
2429
3ffc5f4f
MKG
2430#: share/html/Elements/Tabs:233
2431msgid "Customize the look of your RT"
2432msgstr "Tilpasse utseendet på din RT"
2433
403d7b0b 2434#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2435msgid "DBA password"
2436msgstr "DBA-passord"
2437
403d7b0b 2438#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2439msgid "DBA username"
2440msgstr "DBA-brukernavn"
2441
3ffc5f4f 2442#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327 lib/RT/Report/Tickets.pm:124
84fb5b46 2443msgid "Daily"
3ffc5f4f 2444msgstr "Daglig"
84fb5b46 2445
3ffc5f4f 2446#: lib/RT/Config.pm:534
84fb5b46
MKG
2447msgid "Daily digest"
2448msgstr "Daglig sammendrag"
2449
3ffc5f4f 2450#: share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
84fb5b46
MKG
2451msgid "Dashboard"
2452msgstr "Utforming"
2453
3ffc5f4f
MKG
2454#. ($Dashboard->Name, $msg)
2455#: share/html/Dashboards/Modify.html:143
2456msgid "Dashboard %1 could not be updated: %2"
2457msgstr ""
2458
2459#. ($Dashboard->Name)
2460#: share/html/Dashboards/Modify.html:140
2461msgid "Dashboard %1 updated"
2462msgstr ""
84fb5b46 2463
84fb5b46 2464#. ($msg)
3ffc5f4f 2465#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
84fb5b46
MKG
2466msgid "Dashboard could not be created: %1"
2467msgstr "Klarte ikke opprette utforminga: %1"
2468
84fb5b46 2469#. ($msg)
3ffc5f4f 2470#: share/html/Dashboards/Queries.html:261
84fb5b46
MKG
2471msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2472msgstr "Klarte ikke oppdatere utforminga: %1"
2473
3ffc5f4f 2474#: share/html/Dashboards/Queries.html:258
84fb5b46
MKG
2475msgid "Dashboard updated"
2476msgstr "Utforming oppdatert"
2477
3ffc5f4f 2478#: etc/RT_Config.pm:1221 etc/initialdata:879 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
84fb5b46
MKG
2479msgid "Dashboards"
2480msgstr "Utforminger"
2481
3ffc5f4f
MKG
2482#: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:48 share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:54 share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:62 share/html/Elements/Tabs:211 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Elements/Tabs:584 share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:57
2483msgid "Dashboards in menu"
2484msgstr ""
2485
2486#. ($UserObj->Name)
2487#: share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:71
2488msgid "Dashboards in menu for the user %1"
2489msgstr ""
84fb5b46
MKG
2490
2491#: lib/RT/Installer.pm:78
2492msgid "Database host"
2493msgstr "Databasetjener"
2494
2495#: lib/RT/Installer.pm:96
2496msgid "Database name"
2497msgstr "Databasenavn"
2498
403d7b0b 2499#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2500msgid "Database password for RT"
2501msgstr "Databasepassord for RT"
2502
2503#: lib/RT/Installer.pm:87
2504msgid "Database port"
2505msgstr "Databaseport"
2506
2507#: lib/RT/Installer.pm:60
2508msgid "Database type"
2509msgstr "Databasetype"
2510
403d7b0b 2511#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
2512msgid "Database username for RT"
2513msgstr "Databasebrukernavn for RT"
2514
3ffc5f4f
MKG
2515#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124 share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:56
2516msgid "Date"
2517msgstr ""
2518
2519#: lib/RT/Config.pm:483
84fb5b46
MKG
2520msgid "Date format"
2521msgstr "Datoformat"
2522
3ffc5f4f
MKG
2523#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:659 share/html/SelfService/Display.html:73 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:68 share/html/m/ticket/create:377 share/html/m/ticket/show:344
2524msgid "Dates"
2525msgstr "Datoer"
84fb5b46 2526
3ffc5f4f
MKG
2527#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2528msgid "Day"
2529msgstr ""
84fb5b46 2530
3ffc5f4f
MKG
2531#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2532msgid "DayOfMonth"
2533msgstr ""
84fb5b46 2534
3ffc5f4f
MKG
2535#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2536msgid "DayOfWeek"
2537msgstr ""
84fb5b46 2538
3ffc5f4f
MKG
2539#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2540msgid "DayOfYear"
2541msgstr ""
84fb5b46
MKG
2542
2543#: lib/RT/Date.pm:102
2544msgid "Dec"
2545msgstr "des."
2546
3ffc5f4f 2547#: share/html/Ticket/Crypt.html:58
84fb5b46
MKG
2548msgid "Decrypt"
2549msgstr "Dekrypter"
2550
3ffc5f4f
MKG
2551#: lib/RT/Attachment.pm:828
2552msgid "Decryption error; contact the administrator"
2553msgstr ""
84fb5b46 2554
3ffc5f4f 2555#: lib/RT/Config.pm:152
84fb5b46
MKG
2556msgid "Default queue"
2557msgstr "Standardkø"
2558
3ffc5f4f
MKG
2559#: etc/initialdata:408 etc/upgrade/4.1.16/content:7
2560msgid "Default reminder template"
2561msgstr ""
84fb5b46 2562
84fb5b46 2563#. ($DefaultValue)
3ffc5f4f 2564#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
84fb5b46
MKG
2565msgid "Default: %1"
2566msgstr "Standard: %1"
2567
3ffc5f4f 2568#: lib/RT/Transaction.pm:751
84fb5b46
MKG
2569msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2570msgstr "Standard: %1/%2 endret fra %3 til %4"
2571
84fb5b46
MKG
2572#: lib/RT/Date.pm:116
2573msgid "DefaultFormat"
2574msgstr "Standardformat"
2575
3ffc5f4f 2576#: etc/RT_Config.pm:2786 etc/RT_Config.pm:2830 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:60 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:892 share/html/Elements/Tabs:917 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:196
84fb5b46
MKG
2577msgid "Delete"
2578msgstr "Slett"
2579
3ffc5f4f 2580#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:73
84fb5b46
MKG
2581msgid "Delete Template"
2582msgstr "Slett mal"
2583
84fb5b46 2584#. ($ArticleObj->Id)
3ffc5f4f 2585#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
84fb5b46 2586msgid "Delete article #%1"
3ffc5f4f 2587msgstr "Slett artikkel #%1"
84fb5b46 2588
3ffc5f4f 2589#: lib/RT/Class.pm:99
84fb5b46 2590msgid "Delete articles in this class"
3ffc5f4f 2591msgstr "Slett artikler i denne kategorien"
84fb5b46 2592
84fb5b46 2593#. ($msg)
3ffc5f4f 2594#: lib/RT/SharedSetting.pm:287
84fb5b46
MKG
2595msgid "Delete failed: %1"
2596msgstr "Feil ved sletting: %1"
2597
3ffc5f4f 2598#: lib/RT/Group.pm:97
84fb5b46 2599msgid "Delete group dashboards"
3ffc5f4f 2600msgstr "Slett gruppeutforminger"
84fb5b46 2601
3ffc5f4f 2602#: lib/RT/Ticket.pm:2440 lib/RT/Ticket.pm:2440
84fb5b46 2603msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
3ffc5f4f 2604msgstr "Sletteoperasjon er deaktivert av livssykluskonfigurasjon"
84fb5b46 2605
3ffc5f4f 2606#: lib/RT/Dashboard.pm:88
84fb5b46
MKG
2607msgid "Delete personal dashboards"
2608msgstr "Slett personlige utforminger"
2609
3ffc5f4f 2610#: lib/RT/Dashboard.pm:83
84fb5b46
MKG
2611msgid "Delete system dashboards"
2612msgstr "Slett systemutforminger"
2613
3ffc5f4f 2614#: lib/RT/Queue.pm:134
84fb5b46
MKG
2615msgid "Delete tickets"
2616msgstr "Slett saker"
2617
3ffc5f4f 2618#: share/html/Elements/BulkCustomFields:53
84fb5b46
MKG
2619msgid "Delete values"
2620msgstr "Slett verdier"
2621
84fb5b46 2622#. ($self->ObjectName)
3ffc5f4f 2623#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
84fb5b46
MKG
2624msgid "Deleted %1"
2625msgstr "Slettet %1"
2626
84fb5b46
MKG
2627#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2628msgid "Deleted queries"
2629msgstr "Slettede søk"
2630
3ffc5f4f 2631#: share/html/Search/Elements/EditSearches:194
84fb5b46
MKG
2632msgid "Deleted saved search"
2633msgstr "Slettet lagret søk"
2634
84fb5b46 2635#. ($searchname)
3ffc5f4f 2636#: share/html/Articles/Article/Search.html:233
84fb5b46 2637msgid "Deleted search %1"
3ffc5f4f 2638msgstr "Slettet søk %1"
84fb5b46 2639
3ffc5f4f 2640#: lib/RT/Queue.pm:230
84fb5b46
MKG
2641msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2642msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
2643
3ffc5f4f 2644#: lib/RT/User.pm:459
84fb5b46
MKG
2645msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2646msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
2647
84fb5b46
MKG
2648#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2649msgid "Deny"
2650msgstr "Nekt"
2651
3ffc5f4f 2652#: share/html/Elements/AddLinks:78 share/html/Elements/BulkLinks:131 share/html/Elements/BulkLinks:64 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:71 share/html/Search/Elements/SelectLinks:62 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:419
84fb5b46
MKG
2653msgid "Depended on by"
2654msgstr "Avhengighet fra"
2655
3ffc5f4f 2656#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46
MKG
2657msgid "DependedOnBy"
2658msgstr "AvhengighetFra"
2659
84fb5b46 2660#. ($value)
3ffc5f4f 2661#: lib/RT/Transaction.pm:1036
84fb5b46
MKG
2662msgid "Dependency by %1 added"
2663msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
2664
84fb5b46 2665#. ($value)
3ffc5f4f 2666#: lib/RT/Transaction.pm:1078
84fb5b46
MKG
2667msgid "Dependency by %1 deleted"
2668msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
2669
84fb5b46 2670#. ($value)
3ffc5f4f 2671#: lib/RT/Transaction.pm:1033
84fb5b46
MKG
2672msgid "Dependency on %1 added"
2673msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
2674
84fb5b46 2675#. ($value)
3ffc5f4f 2676#: lib/RT/Transaction.pm:1075
84fb5b46
MKG
2677msgid "Dependency on %1 deleted"
2678msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
2679
3ffc5f4f 2680#: lib/RT/Tickets.pm:128
84fb5b46
MKG
2681msgid "DependentOn"
2682msgstr "AvhengerAv"
2683
3ffc5f4f 2684#: share/html/Elements/AddLinks:74 share/html/Elements/BulkLinks:127 share/html/Elements/BulkLinks:54 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/ShowLinks:70 share/html/Search/Elements/SelectLinks:61 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:389
84fb5b46
MKG
2685msgid "Depends on"
2686msgstr "Avhenger av"
2687
3ffc5f4f 2688#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46
MKG
2689msgid "DependsOn"
2690msgstr "AvhengerAv"
2691
2692#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2693msgid "Desc"
2694msgstr "synkende"
2695
3ffc5f4f 2696#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:195 share/html/m/ticket/create:231
84fb5b46
MKG
2697msgid "Describe the issue below"
2698msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
2699
3ffc5f4f 2700#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:66 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:48 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:105 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
84fb5b46
MKG
2701msgid "Description"
2702msgstr "Beskrivelse"
2703
3ffc5f4f 2704#: share/html/Elements/Tabs:228
84fb5b46 2705msgid "Detailed information about your RT setup"
3ffc5f4f 2706msgstr "Detaljert informasjon om ditt RT-oppsett"
84fb5b46 2707
3ffc5f4f 2708#: share/html/Ticket/Create.html:451
84fb5b46
MKG
2709msgid "Details"
2710msgstr "Detaljer"
2711
2712#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2713msgid "Direction"
2714msgstr "Retning"
2715
3ffc5f4f 2716#: share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:83 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:112 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:147
84fb5b46
MKG
2717msgid "Disabled"
2718msgstr "Deaktivert"
2719
3ffc5f4f 2720#: share/html/Elements/Tabs:634 share/html/Elements/Tabs:889 share/html/Elements/Tabs:910 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
2721msgid "Display"
2722msgstr "Vis"
2723
3ffc5f4f 2724#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:111
84fb5b46
MKG
2725msgid "Display Access Control List"
2726msgstr "Vis tilgangsliste"
2727
84fb5b46 2728#. ($id)
3ffc5f4f 2729#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
84fb5b46 2730msgid "Display Article %1"
3ffc5f4f 2731msgstr "Vis artikkel %1"
84fb5b46
MKG
2732
2733#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2734msgid "Display Columns"
2735msgstr "Vis kolonner"
2736
3ffc5f4f
MKG
2737#: lib/RT/Config.pm:430
2738msgid "Display all plain-text attachments in a monospace font with formatting preserved, but wrapping as needed."
2739msgstr ""
84fb5b46 2740
3ffc5f4f
MKG
2741#: lib/RT/Config.pm:357
2742msgid "Display messages in rich text if available"
2743msgstr ""
84fb5b46 2744
3ffc5f4f
MKG
2745#: lib/RT/Config.pm:429
2746msgid "Display plain-text attachments in fixed-width font"
2747msgstr ""
84fb5b46 2748
3ffc5f4f
MKG
2749#: lib/RT/Config.pm:464
2750msgid "Display ticket after \"Quick Create\""
2751msgstr ""
84fb5b46 2752
84fb5b46 2753#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
3ffc5f4f 2754#: share/html/Elements/Footer:59
84fb5b46 2755msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
3ffc5f4f 2756msgstr "Distribuert under %1versjon 2 av GNU GPL%2"
84fb5b46 2757
3ffc5f4f 2758#: lib/RT/System.pm:83
84fb5b46
MKG
2759msgid "Do anything and everything"
2760msgstr "Gjøre alt"
2761
403d7b0b 2762#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
2763msgid "Domain name"
2764msgstr "Domenenavn"
2765
403d7b0b 2766#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
2767msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2768msgstr "Ta ikke med «http://», bare vertsnavnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
2769
3ffc5f4f 2770#: lib/RT/Config.pm:339
84fb5b46
MKG
2771msgid "Don't refresh home page."
2772msgstr "Ikke oppdater hjemmesiden"
2773
3ffc5f4f 2774#: lib/RT/Config.pm:318
84fb5b46
MKG
2775msgid "Don't refresh search results."
2776msgstr "Ikke oppdater søkeresultatene"
2777
2778#: share/html/Elements/Refresh:53
2779msgid "Don't refresh this page."
2780msgstr "Ikke oppdater siden"
2781
3ffc5f4f 2782#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:1743
84fb5b46
MKG
2783msgid "Don't trust this key at all"
2784msgstr "Ikke stol på denne nøkkelen"
2785
3ffc5f4f 2786#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
2787msgid "Download"
2788msgstr "Last ned"
2789
84fb5b46
MKG
2790#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2791msgid "Download dumpfile"
2792msgstr "Last ned dumpfil"
2793
3ffc5f4f 2794#: lib/RT/CustomField.pm:87
84fb5b46 2795msgid "Dropdown"
3ffc5f4f 2796msgstr "Nedtrekksmeny"
84fb5b46 2797
3ffc5f4f 2798#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:77 lib/RT/Tickets.pm:134 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:205 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:238 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:262 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:141 share/html/Ticket/Elements/Reminders:177 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:384 share/html/m/ticket/show:366
84fb5b46
MKG
2799msgid "Due"
2800msgstr "Forfallsdato"
2801
84fb5b46
MKG
2802#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2803msgid "DueRelative"
2804msgstr "ForfallsdatoRelativ"
2805
84fb5b46 2806#. ($msg)
3ffc5f4f 2807#: share/html/Install/Initialize.html:132 share/html/Install/Initialize.html:94
84fb5b46
MKG
2808msgid "ERROR: %1"
2809msgstr "Feil: %1"
2810
3ffc5f4f 2811#: share/html/Elements/Tabs:540
84fb5b46
MKG
2812msgid "Easy updating of your open tickets"
2813msgstr "Enkel oppdatering av åpne saker"
2814
3ffc5f4f 2815#: share/html/Elements/Tabs:547
84fb5b46 2816msgid "Easy viewing of your reminders"
3ffc5f4f 2817msgstr "Enkel visning av dine påminnelser"
84fb5b46 2818
3ffc5f4f 2819#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:928 share/html/Elements/Tabs:936 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:124
84fb5b46
MKG
2820msgid "Edit"
2821msgstr "Rediger"
2822
3ffc5f4f 2823#: share/html/Search/Bulk.html:165
84fb5b46
MKG
2824msgid "Edit Custom Fields"
2825msgstr "Rediger fleksifelt"
2826
84fb5b46 2827#. ($Object->Name)
3ffc5f4f 2828#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
84fb5b46
MKG
2829msgid "Edit Custom Fields for %1"
2830msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
2831
2832#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2833msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2834msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
2835
2836#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2837msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2838msgstr "Rediger fleksifelt for alle køene"
2839
2840#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2841msgid "Edit Custom Fields for all users"
2842msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukerne"
2843
2844#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2845msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
3ffc5f4f 2846msgstr "Endre fleksifelt for artikler i alle kategorier"
84fb5b46
MKG
2847
2848#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2849msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2850msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køer"
2851
3ffc5f4f 2852#: share/html/Search/Bulk.html:170 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
84fb5b46
MKG
2853msgid "Edit Links"
2854msgstr "Rediger koblinger"
2855
2856#: share/html/Search/Edit.html:66
2857msgid "Edit Query"
2858msgstr "Rediger spørring"
2859
3ffc5f4f 2860#: share/html/Elements/Tabs:831
84fb5b46
MKG
2861msgid "Edit Search"
2862msgstr "Rediger søk"
2863
84fb5b46
MKG
2864#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2865msgid "Edit global topic hierarchy"
3ffc5f4f 2866msgstr "Endre globalt emnehierarki"
84fb5b46 2867
3ffc5f4f 2868#: share/html/Elements/Tabs:126
84fb5b46
MKG
2869msgid "Edit system templates"
2870msgstr "Rediger systemmaler"
2871
84fb5b46 2872#. ($ClassObj->Name)
3ffc5f4f 2873#: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
84fb5b46 2874msgid "Edit topic hierarchy for %1"
3ffc5f4f 2875msgstr "Endre emnehierarki for %1"
84fb5b46 2876
84fb5b46
MKG
2877#. ($CustomFieldObj->Name)
2878#. ($CustomFieldObj->Name())
3ffc5f4f 2879#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:195 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:123
84fb5b46
MKG
2880msgid "Editing CustomField %1"
2881msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
2882
84fb5b46 2883#. ($Group->Name)
3ffc5f4f 2884#: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
84fb5b46
MKG
2885msgid "Editing membership for group %1"
2886msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
2887
3ffc5f4f 2888#: lib/RT/Tickets.pm:112 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:165
84fb5b46
MKG
2889msgid "EffectiveId"
2890msgstr "EffektivID"
2891
3ffc5f4f 2892#: lib/RT/Record.pm:1396 lib/RT/Record.pm:1541
84fb5b46
MKG
2893msgid "Either base or target must be specified"
2894msgstr "Du må oppgi enten kilde eller mål"
2895
403d7b0b 2896#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
3ffc5f4f 2897#: share/html/Elements/ShowSearch:67
84fb5b46
MKG
2898msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2899msgstr "Enten mangler du rettigheter til å vise det lagrede søket %1, eller så er identifikatoren feil"
2900
3ffc5f4f
MKG
2901#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:57
2902msgid "Elapsed"
2903msgstr ""
2904
84fb5b46
MKG
2905#: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2906msgid "Email"
2907msgstr "E-postadresse"
2908
3ffc5f4f 2909#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:71
84fb5b46 2910msgid "Email Address"
3ffc5f4f 2911msgstr "E-postadresse"
84fb5b46 2912
3ffc5f4f 2913#: etc/initialdata:699 etc/upgrade/3.7.85/content:7
84fb5b46
MKG
2914msgid "Email Digest"
2915msgstr "E-postsammendrag"
2916
3ffc5f4f
MKG
2917#. ($AttachmentObj->TransactionObj->ObjectId, $AttachmentObj->Id)
2918#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:116
2919msgid "Email Source for Ticket %1, Attachment %2"
2920msgstr ""
2921
2922#: lib/RT/User.pm:588
84fb5b46
MKG
2923msgid "Email address in use"
2924msgstr "E-postadressen er alt i bruk"
2925
3ffc5f4f 2926#: lib/RT/Config.pm:531
84fb5b46
MKG
2927msgid "Email delivery"
2928msgstr "E-postlevering"
2929
3ffc5f4f 2930#: etc/initialdata:700 etc/upgrade/3.7.85/content:8
84fb5b46
MKG
2931msgid "Email template for periodic notification digests"
2932msgstr "E-postmal for regelmessige sammendrag"
2933
3ffc5f4f 2934#: lib/RT/User.pm:93
84fb5b46
MKG
2935msgid "EmailAddress"
2936msgstr "E-postadresse"
2937
3ffc5f4f
MKG
2938#: share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:77
2939msgid "Empty"
2940msgstr ""
2941
2942#: lib/RT/Config.pm:473
2943msgid "Enable quote folding?"
2944msgstr ""
84fb5b46 2945