Upgrade to 4.0.10.
[usit-rt.git] / share / po / nb.po
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1#
2# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3msgid ""
4msgstr ""
5"Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6"Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7"POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8"PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:23+0000\n"
9"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15"X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17#: NOT FOUND IN SOURCE
18msgid " (no pubkey!)"
19msgstr " (mangler offentlignøkkel)"
20
21#: NOT FOUND IN SOURCE
22msgid " (untrusted!)"
23msgstr " (ikke tiltrodd)"
24
25#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
26msgid "#"
27msgstr "#"
28
29#: NOT FOUND IN SOURCE
30msgid "#%1"
31msgstr "#%1"
32
403d7b0b 33#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
84fb5b46
MKG
34#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
35#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
36#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
37#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
38#. ($t->Id, $t->Subject || '')
39#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
40msgid "#%1: %2"
41msgstr "%1: %2"
42
43#: NOT FOUND IN SOURCE
44msgid "$1"
45msgstr "$1"
46
47#: NOT FOUND IN SOURCE
48msgid "$prefix %1"
49msgstr "$prefix %1"
50
51#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
52#. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
53msgid "%1 #%2"
54msgstr "%1 %2"
55
56#: lib/RT/Date.pm:369
57#. ($s, $time_unit)
58msgid "%1 %2"
59msgstr "%1 %2"
60
403d7b0b 61#: lib/RT/Tickets.pm:2038
84fb5b46
MKG
62#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
63msgid "%1 %2 %3"
64msgstr "%1 %2 %3"
65
403d7b0b 66#: lib/RT/Date.pm:627
84fb5b46
MKG
67#. ($wday,$mon,$mday,$year)
68msgid "%1 %2 %3 %4"
69msgstr "%1 %3. %2 %4"
70
403d7b0b 71#: lib/RT/Date.pm:642
84fb5b46
MKG
72#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
73msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
74msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
75
403d7b0b 76#: lib/RT/Date.pm:639
84fb5b46
MKG
77#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
78msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
79msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
80
403d7b0b 81#: lib/RT/Record.pm:1784 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
84fb5b46
MKG
82#. ($cf->Name, $new_content)
83#. ($field, $new)
84#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
85msgid "%1 %2 added"
86msgstr "%1 %2 lagt til"
87
88#: lib/RT/Date.pm:366
89#. ($s, $time_unit)
90msgid "%1 %2 ago"
91msgstr "%1 %2 siden"
92
403d7b0b 93#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:727
84fb5b46
MKG
94#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
95#. ($field, $old, $new)
96msgid "%1 %2 changed to %3"
97msgstr "%1 «%2» endret til «%3»"
98
403d7b0b 99#: lib/RT/Record.pm:1788 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
84fb5b46
MKG
100#. ($cf->Name, $old_content)
101#. ($field, $old)
102#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
103msgid "%1 %2 deleted"
104msgstr "%1 %2 slettet"
105
106#: share/html/Widgets/SavedSearch:139
107#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
108msgid "%1 %2 deleted."
109msgstr "%1 %2 slettet."
110
111#: NOT FOUND IN SOURCE
112msgid "%1 %2 of group %3"
113msgstr "%1 %2 av gruppen %3"
114
115#: NOT FOUND IN SOURCE
116msgid "%1 %2 renamed to %3."
117msgstr "%1 %2 endret navn til %3"
118
119#: share/html/Widgets/SavedSearch:129
120#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
121msgid "%1 %2 saved."
122msgstr "%1 %2 lagret"
123
124#: share/html/Widgets/SavedSearch:113
125#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
126msgid "%1 %2 updated."
127msgstr "%1 «%2» oppdatert"
128
129#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:70
130#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
131#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
132msgid "%1 %2 with template %3"
133msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
134
135#: NOT FOUND IN SOURCE
136msgid "%1 (%2) %3 this ticket\\n"
137msgstr "%1 (%2) %3 denne saken\\n"
138
403d7b0b 139#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
84fb5b46
MKG
140#. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
141#. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
142msgid "%1 (%2) by %3"
143msgstr "%1 (%2) av %3"
144
145#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
146#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
147#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
148#. (loc($Ticket->Status))
149#. (loc($TicketObj->Status))
150#. (loc($t->Status))
151#. (loc('Approve'))
152#. (loc('Deny'))
153#. (loc($Ticket->Status()))
154msgid "%1 (Unchanged)"
155msgstr "%1 (uendret)"
156
157#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
158#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
159msgid "%1 (from pane %2)"
160msgstr "%1 (fra panel %2)"
161
162#: NOT FOUND IN SOURCE
163msgid "%1 - %2 shown"
164msgstr "%1 - %2 vist"
165
403d7b0b 166#: bin/rt-crontool:345
84fb5b46
MKG
167#. ("--log")
168msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
169msgstr "%1 – endre innstillingen «LogToScreen»"
170
403d7b0b 171#: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
84fb5b46
MKG
172#. ("--action-arg", "--action")
173#. ("--condition-arg", "--condition")
174#. ("--search-arg", "--search")
175msgid "%1 - An argument to pass to %2"
176msgstr "%1 – et argument som skal sendes til %2"
177
403d7b0b 178#: bin/rt-crontool:347
84fb5b46
MKG
179#. ("--verbose")
180msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
181msgstr "%1 – send statusoppdateringer til standard ut"
182
183#: NOT FOUND IN SOURCE
184msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
185msgstr "%1 - Spesifiser id på malen du ønsker å bruke"
186
403d7b0b 187#: bin/rt-crontool:339
84fb5b46
MKG
188#. ("--transaction")
189msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
190msgstr "%1 – om du vil bruke «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjoner"
191
403d7b0b 192#: bin/rt-crontool:336
84fb5b46
MKG
193#. ("--template")
194msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
195msgstr "%1 – navn eller ID til malen(e) du vil bruke"
196
403d7b0b 197#: bin/rt-crontool:330
84fb5b46
MKG
198#. ("--action")
199msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
200msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruke"
201
403d7b0b 202#: bin/rt-crontool:342
84fb5b46
MKG
203#. ("--transaction-type")
204msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
205msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypene du vil bruke"
206
403d7b0b 207#: bin/rt-crontool:324
84fb5b46
MKG
208#. ("--condition")
209msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
210msgstr "%1 – betingelsesmodulen du vil bruke"
211
403d7b0b 212#: bin/rt-crontool:317
84fb5b46
MKG
213#. ("--search")
214msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
215msgstr "%1 – søkemodulen du vil bruke"
216
217#: NOT FOUND IN SOURCE
218msgid "%1 DashBoards"
219msgstr "%1-utforminger"
220
221#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
222#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2012', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
223#. ('', '', '2012', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
224msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
225msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
226
227#: NOT FOUND IN SOURCE
228msgid "%1 ScripAction loaded"
229msgstr "Utløserhandling %1 lastet"
230
403d7b0b 231#: lib/RT/Record.pm:1819
84fb5b46
MKG
232#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
233msgid "%1 added as a value for %2"
234msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
235
236#: NOT FOUND IN SOURCE
237msgid "%1 aliases require a TicketId to work on"
238msgstr "%1 alias trenger en ReferanseId å jobbe mot"
239
240#: NOT FOUND IN SOURCE
241msgid "%1 aliases require a TicketId to work on "
242msgstr "%1 alias trenger en saksnummer å jobbe mot "
243
244#: NOT FOUND IN SOURCE
245msgid "%1 aliases require a TicketId to work on (from %2) %3"
246msgstr "%1 alias trenger et saksnummer å jobbe mot (fra %2) %3"
247
248#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
249#. ($RT::DatabaseName)
250msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
251msgstr "%1 finnes fra før, og har RT-tabellene på plass, men inneholder ikke RT-metadata. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp RT."
252
253#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
254#. ($RT::DatabaseName)
255msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
256msgstr "%1 finnes fra før, men inneholder ikke tabeller eller metadata for RT. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige tabellene og metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp Request Tracker."
257
403d7b0b
MKG
258#: lib/RT/ACE.pm:289
259#. ($princ_obj->Object->Name)
260msgid "%1 already has that right"
261msgstr ""
262
84fb5b46
MKG
263#: lib/RT/Link.pm:137 lib/RT/Link.pm:145
264#. ($args{'Base'})
265#. ($args{'Target'})
266msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
267msgstr "%1 ser ut til å være et lokalt objekt, men finnes ikke i databasen"
268
269#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
270#. ($RT::DatabaseName)
271msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
272msgstr "%1 ser alt ut til å være klargjort. Det er derfor ikke nødvendig å opprette tabeller eller sette inn metadata, og du kan fortsette å tilpasse Request Tracker ved trykke «Tilpass detaljer»."
273
403d7b0b 274#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
84fb5b46
MKG
275#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
276#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
277#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
278msgid "%1 by %2"
279msgstr "%1 av %2"
280
403d7b0b 281#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:858 lib/RT/Transaction.pm:863 lib/RT/Transaction.pm:877 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:924
84fb5b46
MKG
282#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
283#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
284#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
403d7b0b 285#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
84fb5b46
MKG
286#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
287msgid "%1 changed from %2 to %3"
288msgstr "%1 endret fra %2 til %3"
289
290#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
291#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
292msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
293msgstr ""
294
295# Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
296#: share/html/Search/Chart.html:128
297#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
298msgid "%1 chart by %2"
299msgstr "%1 av %2"
300
301#: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
302#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
303msgid "%1 copy"
304msgstr "%1-kopi"
305
306#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
307#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
308msgid "%1 core config"
309msgstr "%1-kjerneoppsett"
310
403d7b0b 311#: lib/RT/Record.pm:962
84fb5b46
MKG
312msgid "%1 could not be set to %2."
313msgstr "%1 kunne ikke settes til %2."
314
315#: NOT FOUND IN SOURCE
316msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
317msgstr "%1 kunne ikke starte en transaksjon (%2)\\n"
318
319#: NOT FOUND IN SOURCE
320msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
321msgstr "%1 kunne ikke sette statusen til løst. RT-databasen kan være inkonsistent."
322
323#: lib/RT/Transaction.pm:624
324#. ($obj_type)
325msgid "%1 created"
326msgstr "%1 opprettet"
327
328#: lib/RT/Transaction.pm:635
329#. ($obj_type)
330msgid "%1 deleted"
331msgstr "%1 slettet"
332
333#: lib/RT/Transaction.pm:630
334#. ($obj_type)
335msgid "%1 disabled"
336msgstr "%1 deaktivert"
337
338#: share/html/Install/Sendmail.html:86
339#. ($ARGS{SendmailPath})
340msgid "%1 doesn't exist."
341msgstr "%1 finnes ikke."
342
343#: lib/RT/Transaction.pm:627
344#. ($obj_type)
345msgid "%1 enabled"
346msgstr "%1 aktivert"
347
348#: etc/initialdata:574
349msgid "%1 highest priority tickets I own"
350msgstr "%1 høyest prioriterte saker jeg eier"
351
352#: NOT FOUND IN SOURCE
353msgid "%1 highest priority tickets I own..."
354msgstr "Mine %1 høyst prioriterte saker..."
355
356#: NOT FOUND IN SOURCE
357msgid "%1 highest priority tickets I requested..."
358msgstr "Mine %1 høyst prioriterte forespørsler..."
359
403d7b0b 360#: bin/rt-crontool:312
84fb5b46
MKG
361#. ($0)
362msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
363msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron."
364
365#: sbin/rt-email-digest:92
366#. ($0)
367msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
368msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
369
403d7b0b
MKG
370#: lib/RT/Queue.pm:969
371#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
372msgid "%1 is already a %2 for this queue"
373msgstr ""
374
375#: lib/RT/Ticket.pm:1144
376#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
377msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
378msgstr ""
379
380#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
84fb5b46
MKG
381#. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
382#. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
383#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
384#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
385msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
386msgstr "%1 er en adresse RT tar imot e-post på. Hvis du la henne til som en «%2», ville det oppstå en e-postløkke."
387
388#: NOT FOUND IN SOURCE
389msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
390msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne køen"
391
403d7b0b 392#: lib/RT/Ticket.pm:1292
84fb5b46
MKG
393#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
394msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
395msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne saken"
396
403d7b0b 397#: lib/RT/Record.pm:1884
84fb5b46
MKG
398#. ($old_value, $cf->Name)
399msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
400msgstr "Fleksifeltet %2 har ikke lenger verdien %1"
401
403d7b0b
MKG
402#: lib/RT/Queue.pm:1051
403#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
404msgid "%1 is not a %2 for this queue"
405msgstr ""
406
407#: lib/RT/Ticket.pm:1266
408#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
409msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
410msgstr ""
411
412#: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
413#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 414#. ($value)
403d7b0b 415msgid "%1 is not a valid lifecycle"
84fb5b46
MKG
416msgstr ""
417
418#: NOT FOUND IN SOURCE
419msgid "%1 isn't a valid Queue id."
420msgstr "%1 er ikke et gyldig saksnummer."
421
422#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
423#. ($minutes)
424msgid "%1 min"
425msgstr "%1 minutt"
426
427#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
428#. ($rows)
429msgid "%1 most recently updated articles"
430msgstr ""
431
432#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
433#. ($rows)
434msgid "%1 newest articles"
435msgstr ""
436
437#: etc/initialdata:585
438msgid "%1 newest unowned tickets"
439msgstr "%1 nyeste saker uten eier"
440
441#: NOT FOUND IN SOURCE
442msgid "%1 not shown"
443msgstr "%1 vises ikke"
444
403d7b0b 445#: lib/RT/CustomField.pm:1183
84fb5b46
MKG
446msgid "%1 objects"
447msgstr "%1-objekt"
448
449#: NOT FOUND IN SOURCE
450msgid "%1 rights"
451msgstr "%1 rettigheter"
452
453#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
454#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
455msgid "%1 site config"
456msgstr "%1-nettstedoppsett"
457
458#: NOT FOUND IN SOURCE
459msgid "%1 succeeded\\n"
460msgstr "%1 var velykket\\n"
461
462#: lib/RT/SharedSetting.pm:257
463#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
464msgid "%1 update: %2"
465msgstr "Oppdatering av %1: %2"
466
467#: lib/RT/SharedSetting.pm:250
468#. (ucfirst($self->ObjectName))
469msgid "%1 update: Nothing changed"
470msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endret"
471
403d7b0b
MKG
472#: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
473#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
84fb5b46
MKG
474msgid "%1 updated"
475msgstr "%1 oppdatert"
476
477#: NOT FOUND IN SOURCE
478msgid "%1 was created without a CurrentUser\\n"
479msgstr "%1 ble opprettet uten en aktiv bruker\\n"
480
481#: NOT FOUND IN SOURCE
482msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
483msgstr "%1 vil løse alle medlemmer av en løst gruppesak."
484
485#: NOT FOUND IN SOURCE
486msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
487msgstr "%1 vil stoppe en [lokal] BASE hvis den er avhengig av/medlem av en tilkoblet sak."
488
403d7b0b 489#: lib/RT/CustomField.pm:1184
84fb5b46
MKG
490msgid "%1's %2 objects"
491msgstr "%1 sine %2 objekt"
492
403d7b0b 493#: lib/RT/CustomField.pm:1185
84fb5b46
MKG
494msgid "%1's %2's %3 objects"
495msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
496
403d7b0b 497#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
84fb5b46
MKG
498#. ($UserObj->Name)
499msgid "%1's GnuPG keys"
500msgstr ""
501
502#: share/html/Elements/EditPassword:55
503#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
504msgid "%1's current password"
505msgstr ""
506
507#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
508#. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
509#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
510#. ($Object->Name)
511msgid "%1's dashboards"
512msgstr "%1 sine utforminger"
513
514#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
515#. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
516#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
517#. ($privacies{$privacy}->Name)
518#. ($Object->Name)
519msgid "%1's saved searches"
520msgstr "%1 sine lagrede søk"
521
522#: lib/RT/Transaction.pm:539
523#. ($self)
524msgid "%1: no attachment specified"
525msgstr "%1: ingen vedlegg oppgitt"
526
403d7b0b 527#: lib/RT/Date.pm:634
84fb5b46
MKG
528#. ($hour,$min)
529msgid "%1:%2"
530msgstr "%1.%2"
531
403d7b0b 532#: lib/RT/Date.pm:631
84fb5b46
MKG
533#. ($hour,$min,$sec)
534msgid "%1:%2:%3"
535msgstr "%1.%2.%3"
536
537#: share/html/Elements/CreateTicket:54
538#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
539msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
540msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
541
542#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
543#. ($size)
544msgid "%1b"
545msgstr "%1 byte"
546
547#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
548#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
549msgid "%1k"
550msgstr "%1 KiB"
551
552#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
553#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
554msgid "%1m"
555msgstr ""
556
557#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
558#. (sprintf('%.4f', $duration))
559#. (sprintf('%.4f', $seconds))
560msgid "%1s"
561msgstr ""
562
403d7b0b 563#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
84fb5b46
MKG
564#. ($Articles->Count)
565msgid "%quant(%1,article)"
566msgstr ""
567
568#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
569#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
570msgid "%quant(%1,hour)"
571msgstr "%quant(%1,time,timer)"
572
573#: lib/RT/Ticket.pm:903
574#. ($args{'Status'})
575msgid "'%1' is an invalid value for status"
576msgstr "«%1» er en ugyldig statusverdi"
577
403d7b0b 578#: lib/RT/Queue.pm:545
84fb5b46
MKG
579#. ($name)
580msgid "'%1' is not a valid name."
581msgstr ""
582
403d7b0b 583#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
84fb5b46
MKG
584#. ($Class)
585msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
586msgstr ""
587
588#: NOT FOUND IN SOURCE
589msgid "'%1' not a recognized action. "
590msgstr "'%1' er ikke en kjent handling "
591
403d7b0b 592#: lib/RT/Interface/Web.pm:3147
84fb5b46
MKG
593msgid "'Roles'"
594msgstr ""
595
403d7b0b 596#: lib/RT/Interface/Web.pm:3110
84fb5b46
MKG
597msgid "'System'"
598msgstr ""
599
403d7b0b 600#: lib/RT/Interface/Web.pm:3128
84fb5b46
MKG
601msgid "'User Groups'"
602msgstr ""
603
403d7b0b 604#: lib/RT/Interface/Web.pm:3179
84fb5b46
MKG
605msgid "'Users'"
606msgstr ""
607
403d7b0b 608#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
84fb5b46
MKG
609msgid "(Check box to complete)"
610msgstr ""
611
612#: NOT FOUND IN SOURCE
613msgid "(Check box to delete group member)"
614msgstr "(Merk for å slette gruppemedlem)"
615
616#: NOT FOUND IN SOURCE
617msgid "(Check box to delete scrip)"
618msgstr "(Merk for å slette Scrip)"
619
620#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
621msgid "(Check box to delete)"
622msgstr "(Kryss av for å fjerne.)"
623
624#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
625msgid "(Check boxes to delete)"
626msgstr "(Merk boksene for å slette)"
627
628#: NOT FOUND IN SOURCE
629msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
630msgstr "(Kryss av i feltene for å slå av varsling til mottakerne.)"
631
632#: NOT FOUND IN SOURCE
633msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
634msgstr "(Kryss av i feltene for å slå på varsling til mottakerne.)"
635
403d7b0b 636#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
84fb5b46
MKG
637msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
638msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
639
640#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
641#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
642#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
643msgid "(If left blank, will default to %1)"
644msgstr "(settes til %1 hvis tom)"
645
646#: NOT FOUND IN SOURCE
647msgid "(No Value)"
648msgstr "(Ingen Verdi)"
649
650#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
651msgid "(No custom fields)"
652msgstr "(ingen fleksifelt)"
653
654#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
655msgid "(No members)"
656msgstr "(ingen medlemmer)"
657
658#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
659msgid "(No scrips)"
660msgstr "(ingen utløsere)"
661
662#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
663msgid "(No templates)"
664msgstr "(ingen maler)"
665
666#: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
667msgid "(None)"
668msgstr "(ingen)"
669
670#: NOT FOUND IN SOURCE
671msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
672msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdatreinger.)"
673
674#: NOT FOUND IN SOURCE
675msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
676msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
677
678#: NOT FOUND IN SOURCE
679msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
680msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste av administrative epostaddresser. Disse vil <b>vil</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
681
403d7b0b 682#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
84fb5b46
MKG
683msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
684msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
685
686#: NOT FOUND IN SOURCE
687msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
688msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en komma-separert liste av epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
689
690#: NOT FOUND IN SOURCE
691msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
692msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epost-addresser. Endrer <b->ikke</b> hvem som vi motta fremtige utfordrer dere nå."
693
694#: NOT FOUND IN SOURCE
695msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
696msgstr "(Sender en kopi av dette oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Disse <b>vill</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
697
403d7b0b 698#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
84fb5b46
MKG
699msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
700msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
701
702#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
703msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
704msgstr "(Bruk disse feltene når du velger «Tilpasset» for en betingelse eller en handling.)"
705
706#: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
707msgid "(Will not be sent email)"
708msgstr "(e-post blir ikke sendt)"
709
710#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
711msgid "(any)"
712msgstr "(vilkårlig)"
713
714#: NOT FOUND IN SOURCE
715msgid "(empty)"
716msgstr "(tom)"
717
718#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
719msgid "(no Summary)"
720msgstr ""
721
722#: NOT FOUND IN SOURCE
723msgid "(no name listed)"
724msgstr "(navn ikke oppgitt)"
725
403d7b0b 726#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46
MKG
727msgid "(no name)"
728msgstr ""
729
730#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
731msgid "(no pubkey!)"
732msgstr "(mangler offentlignøkkel)"
733
734#: NOT FOUND IN SOURCE
735msgid "(no subject)"
736msgstr "(ingen overskrift)"
737
403d7b0b 738#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
84fb5b46
MKG
739msgid "(no value)"
740msgstr "(mangler verdi)"
741
742#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
743msgid "(no values)"
744msgstr "(mangler verdier)"
745
746#: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
747msgid "(only one ticket)"
748msgstr "(bare én sak)"
749
750#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
751#. ($count)
752msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
753msgstr "(venter på %quant(%1,annen sak,andre saker))"
754
755#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
756msgid "(pending approval)"
757msgstr "(venter på godkjenning)"
758
759#: NOT FOUND IN SOURCE
760msgid "(pending other tickets)"
761msgstr "(venter på andre saker)"
762
763#: NOT FOUND IN SOURCE
764msgid "(requestor's group)"
765msgstr "(kundens gruppe)"
766
767#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
768msgid "(required)"
769msgstr "(obligatorisk)"
770
771#: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
772#. ($key->{'TrustTerse'})
773msgid "(trust: %1)"
774msgstr "(tiltronivå: %1)"
775
776#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
777msgid "(untitled)"
778msgstr "(uten navn)"
779
780#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
781msgid "(untrusted!)"
782msgstr "(ikke tiltrodd)"
783
784#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
785msgid "-"
786msgstr "–"
787
403d7b0b 788#: bin/rt-crontool:137
84fb5b46
MKG
789msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
790msgstr "«--template-id» er et utdatert argument, og kan ikke brukes med «--template»"
791
403d7b0b 792#: bin/rt-crontool:132
84fb5b46
MKG
793msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
794msgstr "«--transaction»-argumentet kan kun ta verdiene «first», «last» eller «all»"
795
796#: NOT FOUND IN SOURCE
797msgid "25 highest priority tickets I own..."
798msgstr "Mine 25 høyst prioriterte saker..."
799
800#: NOT FOUND IN SOURCE
801msgid "25 highest priority tickets I requested..."
802msgstr "Mine 25 høyst priorterte forespørsler..."
803
804#: NOT FOUND IN SOURCE
805msgid "<% $Ticket->Status%>"
806msgstr "<% $Ticket-:Status%>"
807
808#: NOT FOUND IN SOURCE
809msgid "<% $_ %>"
810msgstr "<% $_ %>"
811
812#: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
813msgid "<% $field->{'name'} %>"
814msgstr ""
815
84fb5b46
MKG
816#: NOT FOUND IN SOURCE
817msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
818msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
819
820#: NOT FOUND IN SOURCE
821msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
822msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
823
824#: NOT FOUND IN SOURCE
825msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
826msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>.</p>"
827
828#: NOT FOUND IN SOURCE
829msgid "??????"
830msgstr "??????"
831
832#: etc/initialdata:215
833msgid "A blank template"
834msgstr "En tom mal"
835
403d7b0b 836#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
84fb5b46
MKG
837msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
838msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
839
840#: NOT FOUND IN SOURCE
841msgid "ACE Deleted"
842msgstr "ACE slettet"
843
844#: NOT FOUND IN SOURCE
845msgid "ACE Loaded"
846msgstr "ACE lastet"
847
848#: NOT FOUND IN SOURCE
849msgid "ACE could not be deleted"
850msgstr "ACE kunne ikke slettes"
851
852#: NOT FOUND IN SOURCE
853msgid "ACE could not be found"
854msgstr "fant ikke ACE"
855
856#: lib/RT/ACE.pm:169
857msgid "ACE not found"
858msgstr "Fant ikke ACE"
859
403d7b0b 860#: lib/RT/ACE.pm:491
84fb5b46
MKG
861msgid "ACEs can only be created and deleted."
862msgstr "Du kan bare opprette eller slette ACE-er."
863
864#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
865msgid "AND"
866msgstr "OG"
867
868#: NOT FOUND IN SOURCE
869msgid "Aborting to avoid unintended ticket modifications.\\n"
870msgstr "Avbryter for å ungå uånsket saksendring"
871
403d7b0b 872#: share/html/Elements/Tabs:479
84fb5b46
MKG
873msgid "About me"
874msgstr "Om meg"
875
876#: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
877msgid "Access control"
878msgstr "Tilgangskontroll"
879
880#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
881msgid "Action"
882msgstr "Handling"
883
884#: NOT FOUND IN SOURCE
885msgid "Action %1 not found"
886msgstr "Handling %1 finnes ikke"
887
403d7b0b 888#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
84fb5b46
MKG
889#. ($args{'ScripAction'})
890#. ($value)
891msgid "Action '%1' not found"
892msgstr "Fant ikke handlingen «%1»"
893
403d7b0b 894#: bin/rt-crontool:228
84fb5b46
MKG
895msgid "Action committed."
896msgstr "Handling skrevet."
897
898#: NOT FOUND IN SOURCE
899msgid "Action committed.\\n"
900msgstr "Handling utført.\\n"
901
403d7b0b 902#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
84fb5b46
MKG
903msgid "Action is mandatory argument"
904msgstr "Handling er et obligatorisk argument"
905
403d7b0b 906#: bin/rt-crontool:224
84fb5b46
MKG
907msgid "Action prepared..."
908msgstr "Handling forberedt …"
909
403d7b0b 910#: share/html/Elements/Tabs:526
84fb5b46
MKG
911msgid "Actions"
912msgstr ""
913
914#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
915msgid "Active Tickets"
916msgstr ""
917
918#: share/html/Tools/MyDay.html:53
919#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
920msgid "Active tickets for %1"
921msgstr ""
922
403d7b0b 923#: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
84fb5b46
MKG
924#. (loc($AddPrincipal))
925msgid "Add %1"
926msgstr ""
927
928#: share/html/Search/Bulk.html:93
929msgid "Add AdminCc"
930msgstr "Legg til admin-kopimottaker"
931
932#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
933msgid "Add Bookmark"
934msgstr "Legg til bokmerke"
935
936#: share/html/Search/Bulk.html:89
937msgid "Add Cc"
938msgstr "Legg til kopimottaker"
939
940#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
941msgid "Add Columns"
942msgstr "Legg til kolonner"
943
944#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
945msgid "Add Criteria"
946msgstr "Legg til søkekriterier"
947
403d7b0b 948#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
84fb5b46
MKG
949msgid "Add More Files"
950msgstr "Legg til flere filer"
951
952#: NOT FOUND IN SOURCE
953msgid "Add Next State"
954msgstr "Legg til neste status"
955
956#: share/html/Search/Bulk.html:85
957msgid "Add Requestor"
958msgstr "Legg til innmelder"
959
960#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
961msgid "Add Value"
962msgstr "Legg til verdi"
963
964#: NOT FOUND IN SOURCE
965msgid "Add a Scrip to this queue"
966msgstr "Legg til Scrip i denne køen"
967
968#: NOT FOUND IN SOURCE
969msgid "Add a Scrip which will apply to all queues"
970msgstr "Legg til et Scrip som gjelder for alle køer"
971
972#: NOT FOUND IN SOURCE
973msgid "Add a keyword selection to this queue"
974msgstr "Legg til et nøkkelordvalg på denne køen"
975
976#: NOT FOUND IN SOURCE
977msgid "Add a new a global scrip"
978msgstr "Legg til et globalt Scrip"
979
980#: NOT FOUND IN SOURCE
981msgid "Add a scrip to this queue"
982msgstr "Legg til et Scrip til denne køen"
983
984#: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
985msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
986msgstr "Legg til en utløser som vil gjelde alle køene"
987
988#: share/html/Search/Bulk.html:125
989msgid "Add comments or replies to selected tickets"
990msgstr "Legg til kommentarer eller svar til de valgte sakene"
991
992#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
993msgid "Add group"
994msgstr ""
995
403d7b0b
MKG
996#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
997msgid "Add here"
998msgstr ""
999
84fb5b46
MKG
1000#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
1001msgid "Add members"
1002msgstr "Legg til medlemmer"
1003
1004#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
1005msgid "Add new watchers"
1006msgstr "Legg til overvåkere"
1007
403d7b0b 1008#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
84fb5b46
MKG
1009#. (loc($AddPrincipal))
1010msgid "Add rights for this %1"
1011msgstr ""
1012
1013#: share/html/Search/Build.html:83
1014msgid "Add these terms"
1015msgstr "Legg til vilkårene"
1016
1017#: share/html/Search/Build.html:84
1018msgid "Add these terms and Search"
1019msgstr "Legg til vilkårene og søk"
1020
1021#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
1022msgid "Add user"
1023msgstr ""
1024
1025#: share/html/Search/Bulk.html:172
1026msgid "Add values"
1027msgstr "Legg til verdier"
1028
1029#: NOT FOUND IN SOURCE
1030msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
1031msgstr "Legg til, fjern eller endre fleksifeltverdier for objekt"
1032
1033#: lib/RT/CustomField.pm:208
1034msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
1035msgstr ""
1036
1037#: NOT FOUND IN SOURCE
1038msgid "AddNextState"
1039msgstr "AddNextState"
1040
403d7b0b
MKG
1041#: lib/RT/Ticket.pm:1166
1042#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1043msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
1044msgstr ""
1045
1046#: lib/RT/Queue.pm:980
84fb5b46
MKG
1047#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1048msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
1049msgstr ""
1050
1051#: NOT FOUND IN SOURCE
1052msgid "Added principal as a %1 for this queue"
1053msgstr "%1 lagt til for køen"
1054
403d7b0b 1055#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1056msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
1057msgstr "%1 lagt til for saken"
1058
1059#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
1060msgid "Address"
1061msgstr "Adresse"
1062
1063#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
1064msgid "Address 2"
1065msgstr ""
1066
403d7b0b 1067#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
84fb5b46
MKG
1068msgid "Address1"
1069msgstr "Adresse 1"
1070
403d7b0b 1071#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
84fb5b46
MKG
1072msgid "Address2"
1073msgstr "Adresse 2"
1074
403d7b0b 1075#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
84fb5b46
MKG
1076msgid "Admin Cc"
1077msgstr "Admin-kopimottaker"
1078
1079#: etc/initialdata:292
1080msgid "Admin Comment"
1081msgstr "Admin-kommentar"
1082
1083#: etc/initialdata:271
1084msgid "Admin Correspondence"
1085msgstr "Admin-svar"
1086
1087# «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
1088#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
1089msgid "Admin queues"
1090msgstr "Velg kø"
1091
1092#: NOT FOUND IN SOURCE
1093msgid "Admin users"
1094msgstr "Adminbrukere"
1095
1096#: share/html/Admin/Global/index.html:48
1097msgid "Admin/Global configuration"
1098msgstr "Administrering / globalt oppsett"
1099
1100#: NOT FOUND IN SOURCE
1101msgid "Admin/Groups"
1102msgstr "Admin/Grupper"
1103
1104#: NOT FOUND IN SOURCE
1105msgid "Admin/Queue/Basics"
1106msgstr "Admin/Køer/Grunnleggende"
1107
1108#: NOT FOUND IN SOURCE
1109msgid "AdminAllPersonalGroups"
1110msgstr "AdminAllePersonligeGrupper"
1111
1112#: lib/RT/Tickets.pm:151
1113msgid "AdminCCGroup"
1114msgstr "AdminKopimottakerGruppe"
1115
403d7b0b 1116#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
84fb5b46
MKG
1117msgid "AdminCc"
1118msgstr "Admin-kopimottaker"
1119
1120#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1121msgid "AdminCcs"
1122msgstr "AdminKopimottakere"
1123
1124#: lib/RT/Class.pm:94
1125msgid "AdminClass"
1126msgstr ""
1127
1128#: NOT FOUND IN SOURCE
1129msgid "AdminComment"
1130msgstr "AdminKommentar"
1131
1132#: NOT FOUND IN SOURCE
1133msgid "AdminCorrespondence"
1134msgstr "AdminKorrespondanse"
1135
1136#: lib/RT/CustomField.pm:206
1137msgid "AdminCustomField"
1138msgstr "AdminFleksifelt"
1139
1140#: lib/RT/CustomField.pm:207
1141msgid "AdminCustomFieldValues"
1142msgstr ""
1143
1144#: NOT FOUND IN SOURCE
1145msgid "AdminCustomFields"
1146msgstr "AdminFleksifelt"
1147
1148#: lib/RT/Group.pm:94
1149msgid "AdminGroup"
1150msgstr "AdminGruppe"
1151
1152#: lib/RT/Group.pm:95
1153msgid "AdminGroupMembership"
1154msgstr "AdminGruppemedlemskap"
1155
1156#: NOT FOUND IN SOURCE
1157msgid "AdminOwnPersonalGroups"
1158msgstr "AdminEgnePersonligeGrupper"
1159
1160#: lib/RT/Queue.pm:93
1161msgid "AdminQueue"
1162msgstr "AdminKø"
1163
1164#: lib/RT/Class.pm:95
1165msgid "AdminTopics"
1166msgstr ""
1167
1168#: lib/RT/System.pm:81
1169msgid "AdminUsers"
1170msgstr "AdminBrukere"
1171
1172#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
1173msgid "Administrative Cc"
1174msgstr "Admin-kopimottaker"
1175
403d7b0b 1176#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
1177msgid "Administrative password"
1178msgstr "Administratorpassord"
1179
1180#: NOT FOUND IN SOURCE
1181msgid "Admins"
1182msgstr "Admin"
1183
403d7b0b 1184#: share/html/Elements/Tabs:737
84fb5b46
MKG
1185msgid "Advanced"
1186msgstr "Avansert"
1187
1188#: NOT FOUND IN SOURCE
1189msgid "Advanced Search"
1190msgstr "Avansert Søk"
1191
1192#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1193msgid "Advanced search"
1194msgstr ""
1195
403d7b0b
MKG
1196#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
1197msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
1198msgstr ""
1199
84fb5b46
MKG
1200#: NOT FOUND IN SOURCE
1201msgid "Age"
1202msgstr "Alder"
1203
1204#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
1205msgid "Aggregator"
1206msgstr "Sammenstilling"
1207
1208#: NOT FOUND IN SOURCE
1209msgid "Alias"
1210msgstr "Alias"
1211
1212#: NOT FOUND IN SOURCE
1213msgid "Alias for"
1214msgstr "Alias for"
1215
1216#: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
1217msgid "All Approvals Passed"
1218msgstr "Alle forespørsler godkjent"
1219
1220#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
1221msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
1222msgstr ""
1223
1224#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
1225msgid "All Classes"
1226msgstr ""
1227
1228#: NOT FOUND IN SOURCE
1229msgid "All Custom Fields"
1230msgstr "Alle Fleksifelt"
1231
403d7b0b 1232#: share/html/Elements/Tabs:414
84fb5b46
MKG
1233msgid "All Dashboards"
1234msgstr ""
1235
1236#: share/html/Admin/Queues/index.html:110
1237msgid "All Queues"
1238msgstr "Alle køer"
1239
1240#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
1241msgid "All Tickets"
1242msgstr ""
1243
403d7b0b 1244#: share/html/User/Prefs.html:172
84fb5b46
MKG
1245msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1246msgstr "Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>."
1247
1248#: share/html/Admin/Queues/index.html:98
1249msgid "All queues matching search criteria"
1250msgstr "Alle køer i samsvar med søkekriteriene"
1251
1252#: share/html/m/_elements/menu:82
1253msgid "All tickets"
1254msgstr ""
1255
403d7b0b 1256#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46
MKG
1257msgid "All topics"
1258msgstr ""
1259
1260#: lib/RT/System.pm:87
1261msgid "Allow creation of saved searches"
1262msgstr ""
1263
1264#: lib/RT/System.pm:86
1265msgid "Allow loading of saved searches"
1266msgstr ""
1267
1268#: lib/RT/System.pm:88
1269msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1270msgstr ""
1271
403d7b0b 1272#: lib/RT/Attachment.pm:722
84fb5b46
MKG
1273msgid "Already encrypted"
1274msgstr "Allerede kryptert"
1275
1276#: NOT FOUND IN SOURCE
1277msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1278msgstr "Send alltid en melding til kunden uavhengig av meldingssender"
1279
1280#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1281msgid "And/Or"
1282msgstr "Og/eller"
1283
403d7b0b
MKG
1284#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
1285msgid "Annually"
1286msgstr ""
1287
84fb5b46
MKG
1288#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1289msgid "Any field"
1290msgstr ""
1291
1292#: share/html/Search/Simple.html:65
1293msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1294msgstr ""
1295
1296#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
1297msgid "Applied"
1298msgstr "Tildelt"
1299
403d7b0b 1300#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
84fb5b46
MKG
1301msgid "Applies to"
1302msgstr "Gjelder"
1303
1304#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
1305msgid "Applies to all objects"
1306msgstr "Gjelder alle objektene"
1307
1308#: share/html/Search/Edit.html:62
1309msgid "Apply"
1310msgstr "Bruk"
1311
1312#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
1313msgid "Apply globally"
1314msgstr "Bruk globalt"
1315
1316#: share/html/Search/Edit.html:62
1317msgid "Apply your changes"
1318msgstr "Ta endringene i bruk"
1319
403d7b0b 1320#: share/html/Elements/Tabs:454
84fb5b46
MKG
1321msgid "Approval"
1322msgstr "Godkjenning"
1323
1324#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
1325#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1326#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1327#. ($ticket->id, $msg)
1328msgid "Approval #%1: %2"
1329msgstr "Godkjenning %1: %2"
1330
1331#: share/html/Approvals/index.html:77
1332#. ($ticket->Id)
1333msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1334msgstr "Godkjenning %1: klarte ikke lagre merknader, grunnet systemfeil"
1335
1336#: share/html/Approvals/index.html:75
1337#. ($ticket->Id)
1338msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1339msgstr "Godkjenning %1: merknader lagret"
1340
1341#: NOT FOUND IN SOURCE
1342msgid "Approval Details"
1343msgstr "Godkjenning - Detaljer"
1344
1345#: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1346msgid "Approval Passed"
1347msgstr "Godkjent"
1348
1349#: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1350msgid "Approval Ready for Owner"
1351msgstr "Godkjenning klar for eier"
1352
1353#: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1354msgid "Approval Rejected"
1355msgstr "Godkjenning avslått"
1356
1357#: NOT FOUND IN SOURCE
1358msgid "Approval diagram"
1359msgstr "Godkjenningsdiagram"
1360
1361#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1362msgid "Approve"
1363msgstr "Godkjenn"
1364
1365#: NOT FOUND IN SOURCE
1366msgid "Approver's notes: %1"
1367msgstr "Godkjenners notater: %1"
1368
1369#: lib/RT/Date.pm:94
1370msgid "Apr"
1371msgstr "april"
1372
1373#: NOT FOUND IN SOURCE
1374msgid "Apr."
1375msgstr "Apr."
1376
1377#: NOT FOUND IN SOURCE
1378msgid "April"
1379msgstr "april"
1380
1381#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1382msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1383msgstr ""
1384
1385#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1386#. ($ArticleObj->Id)
1387msgid "Article #%1 deleted"
1388msgstr ""
1389
1390#: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1391#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1392msgid "Article #%1: %2"
1393msgstr ""
1394
1395#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1396#. ($self->Object->id)
1397msgid "Article %1"
1398msgstr ""
1399
1400#: lib/RT/Article.pm:215
1401#. ($self->id)
1402msgid "Article %1 created"
1403msgstr ""
1404
1405#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1406msgid "Article Administration"
1407msgstr ""
1408
1409#: lib/RT/Article.pm:323
1410msgid "Article Deleted"
1411msgstr ""
1412
1413#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1414msgid "Article not found"
1415msgstr ""
1416
403d7b0b 1417#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:427
84fb5b46
MKG
1418msgid "Articles"
1419msgstr ""
1420
403d7b0b 1421#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46
MKG
1422#. ($currtopic->Name)
1423msgid "Articles in %1"
1424msgstr ""
1425
1426#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1427#. ($Articles_Content)
1428msgid "Articles matching %1"
1429msgstr ""
1430
403d7b0b 1431#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46
MKG
1432msgid "Articles with no topics"
1433msgstr ""
1434
1435#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1436msgid "Asc"
1437msgstr "stigende"
1438
1439#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1440msgid "Ascending"
1441msgstr "Stigende"
1442
1443#: NOT FOUND IN SOURCE
1444msgid "Assign and remove custom fields"
1445msgstr "Tilordne og fjern fleksifelt"
1446
1447#: lib/RT/Queue.pm:99
1448msgid "Assign and remove queue custom fields"
1449msgstr ""
1450
1451#: lib/RT/Queue.pm:99
1452msgid "AssignCustomFields"
1453msgstr "TilordneFleksifelt"
1454
1455#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1456msgid "Attach"
1457msgstr "Legg ved"
1458
403d7b0b 1459#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
84fb5b46
MKG
1460msgid "Attach file"
1461msgstr "Legg ved fil"
1462
403d7b0b 1463#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
84fb5b46
MKG
1464msgid "Attached file"
1465msgstr "Vedlagt fil"
1466
1467#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1468msgid "Attachment"
1469msgstr "Vedlegg"
1470
1471#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1472#. ($Attachment)
1473msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1474msgstr "Klarte ikke laste vedlegget «%1»"
1475
1476#: lib/RT/Transaction.pm:547
1477msgid "Attachment created"
1478msgstr "Vedlegg opprettet"
1479
403d7b0b 1480#: lib/RT/Tickets.pm:2401
84fb5b46
MKG
1481msgid "Attachment filename"
1482msgstr "Vedleggsnavn"
1483
403d7b0b 1484#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
84fb5b46
MKG
1485msgid "Attachments"
1486msgstr "Vedlegg"
1487
403d7b0b 1488#: lib/RT/Attachment.pm:715
84fb5b46
MKG
1489msgid "Attachments encryption is disabled"
1490msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1491
1492#: lib/RT/Attributes.pm:196
1493msgid "Attribute Deleted"
1494msgstr "Attributt fjernet"
1495
1496#: lib/RT/Date.pm:98
1497msgid "Aug"
1498msgstr "aug."
1499
1500#: NOT FOUND IN SOURCE
1501msgid "Aug."
1502msgstr "Aug."
1503
1504#: NOT FOUND IN SOURCE
1505msgid "August"
1506msgstr "august"
1507
1508#: NOT FOUND IN SOURCE
1509msgid "AuthSystem"
1510msgstr "AutSystem"
1511
1512#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1513#. ($valid_image_types)
1514msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1515msgstr ""
1516
1517#: etc/initialdata:218
1518msgid "Autoreply"
1519msgstr "Autosvar"
1520
1521#: etc/initialdata:28
1522msgid "Autoreply To Requestors"
1523msgstr "Autosvar til innmelder"
1524
1525#: NOT FOUND IN SOURCE
1526msgid "AutoreplyToRequestors"
1527msgstr "AutosvarTilKunde"
1528
1529#: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1530msgid "Available"
1531msgstr "Tilgjengelig"
1532
1533#: NOT FOUND IN SOURCE
1534msgid "BCc"
1535msgstr "Blindkopi"
1536
1537#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1538msgid "Back"
1539msgstr "Tilbake"
1540
1541#: NOT FOUND IN SOURCE
1542msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
1543msgstr "Ugyldig PGP-signatur: %1\\n"
1544
1545#: NOT FOUND IN SOURCE
1546msgid "Bad attachment id. Couldn't find attachment '%1'\\n"
1547msgstr "Ugyldig vedleggsid. Kunne ikke finne vedlegg '%1'\\n"
1548
1549#: NOT FOUND IN SOURCE
1550msgid "Bad data in %1"
1551msgstr "Ugyldig data i %1"
1552
1553#: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1554#. ($id)
1555msgid "Bad privacy for attribute %1"
1556msgstr "Ugyldig offentligstatus for attributtet %1"
1557
1558#: NOT FOUND IN SOURCE
1559msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
1560msgstr "Ugyldig transaksjonsnummer for vedlegg. %1 skulle vært %2\\n"
1561
1562# Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
403d7b0b 1563#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:509 share/html/Elements/Tabs:545 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1564msgid "Basics"
1565msgstr "Detaljer"
1566
1567#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1568msgid "Bcc"
1569msgstr "Bcc"
1570
1571#: NOT FOUND IN SOURCE
1572msgid "Be sure to save your changes"
1573msgstr "Husk å lagre endringene dine"
1574
1575#: NOT FOUND IN SOURCE
1576msgid "Begin Approval"
1577msgstr "Begynn Godkjenning"
1578
1579#: NOT FOUND IN SOURCE
1580msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1581msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1582
1583#: etc/initialdata:214
1584msgid "Blank"
1585msgstr "Tom"
1586
1587#: share/html/Dashboards/Queries.html:179
1588msgid "Body"
1589msgstr "Hovedflate"
1590
1591#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1592msgid "Bold"
1593msgstr "Halvfet"
1594
403d7b0b 1595#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
84fb5b46
MKG
1596msgid "Bookmark"
1597msgstr "Bokmerke"
1598
1599#: NOT FOUND IN SOURCE
1600msgid "Bookmarkable URL for this search"
1601msgstr "URL som kan brukes som bokmerke for dette søket"
1602
1603#: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1604msgid "Bookmarkable link for this search"
1605msgstr ""
1606
1607#: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1608msgid "Bookmarked Tickets"
1609msgstr "Bokmerkede saker"
1610
1611#: share/html/m/_elements/menu:73
1612msgid "Bookmarked tickets"
1613msgstr ""
1614
1615#: NOT FOUND IN SOURCE
1616msgid "Brief headers"
1617msgstr "Kort meldingshode"
1618
403d7b0b 1619#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46
MKG
1620msgid "Browse by topic"
1621msgstr ""
1622
403d7b0b 1623#: share/html/Elements/Tabs:225
84fb5b46
MKG
1624msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1625msgstr ""
1626
403d7b0b 1627#: share/html/Elements/Tabs:743
84fb5b46
MKG
1628msgid "Bulk Update"
1629msgstr "Masseoppdater"
1630
1631#: NOT FOUND IN SOURCE
1632msgid "Bulk ticket update"
1633msgstr "Masseoppdatering av saker"
1634
1635#: NOT FOUND IN SOURCE
1636msgid "Buy Support"
1637msgstr "Kjøp kundestøtte"
1638
1639#: NOT FOUND IN SOURCE
1640msgid "By default, RT will use the timezone of your system. This lets you set a global default for the display of dates and times in RT. Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1641msgstr "Som standard vil RT bruke tidssonen for maskinen programmet kjører på. Her kan du velge en global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukerne kan eventuelt velge en annen tidssone i innstillingene sine."
1642
1643#: lib/RT/Tickets.pm:150
1644msgid "CCGroup"
1645msgstr "Kopigruppe"
1646
1647# CF = Custom Field
1648#: lib/RT/Tickets.pm:147
1649msgid "CF"
1650msgstr "FF"
1651
1652#: share/html/Search/Simple.html:87
1653#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1654msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1655msgstr ""
1656
1657#: NOT FOUND IN SOURCE
1658msgid "Calendar"
1659msgstr "Kalender"
1660
1661#: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1662#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1663msgid "Can not load saved search \"%1\""
1664msgstr "Klarte ikke hente det lagrede søket «%1»"
1665
403d7b0b 1666#: lib/RT/User.pm:1473
84fb5b46
MKG
1667msgid "Can not modify system users"
1668msgstr "Kan ikke endre systembrukere"
1669
1670#: NOT FOUND IN SOURCE
1671msgid "Can this principal see this queue"
1672msgstr "Kan primærobjektet se køen"
1673
403d7b0b 1674#: lib/RT/CustomField.pm:554
84fb5b46
MKG
1675msgid "Can't add a custom field value without a name"
1676msgstr "Kan ikke legge verdi til et fleksifelt uten navn"
1677
1678#: NOT FOUND IN SOURCE
1679msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1680msgstr "Fant ikke noen samlingsklasse for «%1»"
1681
1682#: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1683msgid "Can't find a saved search to work with"
1684msgstr "Fant ikke et lagret søk å arbeide med"
1685
1686#: lib/RT/Link.pm:153
1687msgid "Can't link a ticket to itself"
1688msgstr "Kan ikke koble en sak til seg selv"
1689
1690#: NOT FOUND IN SOURCE
1691msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
1692msgstr "Kan ikke flette inn i en flettet sak. Denne meldingen bør ikke forekomme"
1693
1694#: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1695#. (loc($self->{SearchType}))
1696msgid "Can't save %1"
1697msgstr "Klarte ikke lagre %1"
1698
1699#: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1700msgid "Can't save this search"
1701msgstr "Klarte ikke lagre søket"
1702
403d7b0b 1703#: lib/RT/Record.pm:1305 lib/RT/Record.pm:1383
84fb5b46
MKG
1704msgid "Can't specifiy both base and target"
1705msgstr "Kan ikke velge både kilde og mål"
1706
1707#: lib/RT/Article.pm:397
1708msgid "Cannot add link to plain number"
1709msgstr ""
1710
403d7b0b 1711#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
84fb5b46
MKG
1712msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1713msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
1714
1715#: NOT FOUND IN SOURCE
1716msgid "Cannot create user: %1"
1717msgstr "Klarte ikke opprette brukeren: %1"
1718
1719#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1720msgid "Categories are based on"
1721msgstr "Kategorier basert på"
1722
1723#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1724msgid "Category"
1725msgstr "Kategori"
1726
1727#: NOT FOUND IN SOURCE
1728msgid "Category unset"
1729msgstr "Kategori ikke valgt"
1730
403d7b0b 1731#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
84fb5b46
MKG
1732msgid "Cc"
1733msgstr "Kopimottaker"
1734
1735#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1736msgid "Ccs"
1737msgstr "Kopimottakere"
1738
403d7b0b 1739#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
84fb5b46
MKG
1740msgid "Change"
1741msgstr "Endre"
1742
1743#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1744msgid "Change Approval ticket to open status"
1745msgstr "Endre godkjenningssak til status «åpen»"
1746
1747#: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1748msgid "Change password"
1749msgstr "Bytt passord"
1750
403d7b0b 1751#: share/html/Elements/Tabs:744
84fb5b46
MKG
1752msgid "Chart"
1753msgstr ""
1754
1755#: share/html/Search/Chart.html:122
1756msgid "Chart Properties"
1757msgstr ""
1758
1759#: share/html/Elements/Submit:102
1760msgid "Check All"
1761msgstr "Merk alle"
1762
1763#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1764msgid "Check Database Connectivity"
1765msgstr "Kontroller databasetilgang"
1766
1767#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1768msgid "Check Database Credentials"
1769msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1770
403d7b0b 1771#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
84fb5b46
MKG
1772msgid "Check box to delete"
1773msgstr "Kryss av for å fjerne"
1774
1775#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1776msgid "Check box to revoke right"
1777msgstr "Kryss av for å trekke tilbake rettighet"
1778
403d7b0b 1779#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
84fb5b46
MKG
1780msgid "Children"
1781msgstr "Undersaker"
1782
1783#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1784msgid "Choose Database Engine"
1785msgstr "Velg databasemotor"
1786
1787#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1788#. ($QueueObj->Name)
1789msgid "Choose from Topics for %1"
1790msgstr ""
1791
403d7b0b 1792#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
84fb5b46
MKG
1793msgid "City"
1794msgstr "Poststed"
1795
1796#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1797msgid "Class"
1798msgstr ""
1799
1800#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1801msgid "Class Name"
1802msgstr ""
1803
1804#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1805#. ($msg)
1806msgid "Class could not be created: %1"
1807msgstr ""
1808
1809#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1810msgid "Class id"
1811msgstr ""
1812
403d7b0b 1813#: lib/RT/Class.pm:408
84fb5b46
MKG
1814msgid "Class is already applied Globally"
1815msgstr ""
1816
403d7b0b 1817#: lib/RT/Class.pm:403
84fb5b46
MKG
1818#. ($queue->Name)
1819msgid "Class is already applied to %1"
1820msgstr ""
1821
403d7b0b 1822#: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
84fb5b46
MKG
1823msgid "Classes"
1824msgstr ""
1825
1826#: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1827msgid "Clear"
1828msgstr "Tøm"
1829
1830#: share/html/Elements/Submit:104
1831msgid "Clear All"
1832msgstr "Tøm alle"
1833
1834#: share/html/Install/Finish.html:52
1835msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1836msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutte veiviseren."
1837
1838#: share/html/Install/Initialize.html:54
1839msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1840msgstr "Trykk «Gjør klar database» for å opprette RT-databasen og sette inn de nødvendige metadataene. Dette kan ta noen minutt."
1841
1842#: NOT FOUND IN SOURCE
1843msgid "Close window"
1844msgstr "Lukk vindu"
1845
403d7b0b 1846#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
84fb5b46
MKG
1847msgid "Closed"
1848msgstr "Lukket"
1849
1850#: NOT FOUND IN SOURCE
1851msgid "Closed Tickets"
1852msgstr "Lukkede Saker"
1853
1854#: NOT FOUND IN SOURCE
1855msgid "Closed requests"
1856msgstr "Lukkede forespørsler"
1857
403d7b0b 1858#: share/html/Elements/Tabs:856 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1859msgid "Closed tickets"
1860msgstr "Lukkede saker"
1861
1862#: NOT FOUND IN SOURCE
1863msgid "Code"
1864msgstr "Kode"
1865
1866#: lib/RT/CustomField.pm:140
1867msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1868msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn flere verdier"
1869
1870#: lib/RT/CustomField.pm:141
1871msgid "Combobox: Select or enter one value"
1872msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn enkeltverdi"
1873
1874#: lib/RT/CustomField.pm:142
1875msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1876msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn opptil %1 verdier"
1877
1878#: NOT FOUND IN SOURCE
1879msgid "Command not understood!\\n"
1880msgstr "Kunne ikke tolke kommando!\\n"
1881
403d7b0b 1882#: share/html/Elements/Tabs:571 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
84fb5b46
MKG
1883msgid "Comment"
1884msgstr "Kommenter"
1885
1886#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1887msgid "Comment Address"
1888msgstr "Kommentaradresse"
1889
403d7b0b 1890#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1891msgid "Comment address"
1892msgstr "Kommentaradresse"
1893
1894#: NOT FOUND IN SOURCE
1895msgid "Comment not recorded"
1896msgstr "Kommentaren ble ikke lagret"
1897
1898#: lib/RT/Queue.pm:114
1899msgid "Comment on tickets"
1900msgstr "Kommenter saker"
1901
1902#: NOT FOUND IN SOURCE
1903msgid "CommentAddress"
1904msgstr "KommentarAdresse"
1905
1906#: lib/RT/Queue.pm:114
1907msgid "CommentOnTicket"
1908msgstr "KommenterSak"
1909
1910#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1911msgid "Comments"
1912msgstr "Kommentarer"
1913
403d7b0b 1914#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
84fb5b46
MKG
1915msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1916msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1917
1918#: NOT FOUND IN SOURCE
1919msgid "Comments (not sent to requestors)"
1920msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1921
1922#: NOT FOUND IN SOURCE
1923msgid "Comments about %1"
1924msgstr "Kommentarer til %1"
1925
1926#: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1927msgid "Comments about this user"
1928msgstr "Kommentarer om brukeren"
1929
1930#: lib/RT/Transaction.pm:703
1931msgid "Comments added"
1932msgstr "La til kommentarer"
1933
1934#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1935msgid "Commit Stubbed"
1936msgstr "Utførelse klargjort"
1937
1938#: NOT FOUND IN SOURCE
1939msgid "Compile Restrictions"
1940msgstr "Kompilatorrestriksjoner"
1941
1942#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1943msgid "Condition"
1944msgstr "Betingelse"
1945
403d7b0b 1946#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
84fb5b46
MKG
1947#. ($args{'ScripCondition'})
1948#. ($value)
1949msgid "Condition '%1' not found"
1950msgstr "Fant ikke betingelsen «%1»"
1951
403d7b0b 1952#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
84fb5b46
MKG
1953msgid "Condition is mandatory argument"
1954msgstr "Betingelse er et obligatorisk argument"
1955
403d7b0b 1956#: bin/rt-crontool:208
84fb5b46
MKG
1957msgid "Condition matches..."
1958msgstr "Betingelsen oppfyller …"
1959
1960#: NOT FOUND IN SOURCE
1961msgid "Condition not found"
1962msgstr "Forutsetning ikke funnet"
1963
1964#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1965msgid "Condition, Action and Template"
1966msgstr "Betingelse, handling og mal"
1967
1968#: share/html/Install/index.html:107
1969#. ($file)
1970msgid "Config file %1 is locked"
1971msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1972
403d7b0b 1973#: share/html/Elements/Tabs:64
84fb5b46
MKG
1974msgid "Configuration"
1975msgstr "Systemoppsett"
1976
403d7b0b 1977#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
84fb5b46
MKG
1978#. ($QueueObj->Name)
1979msgid "Configuration for queue %1"
1980msgstr ""
1981
1982#: NOT FOUND IN SOURCE
1983msgid "Confirm"
1984msgstr "Bekreft"
1985
1986#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1987msgid "Connection succeeded"
1988msgstr "Koblet til"
1989
1990#: NOT FOUND IN SOURCE
1991msgid "ContactInfoSystem"
1992msgstr "KontaktInfoSystem"
1993
1994#: NOT FOUND IN SOURCE
1995msgid "Contacted date '%1' could not be parsed"
1996msgstr "Kontatdato '%1' kunne ikke tolkes"
1997
403d7b0b 1998#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:510 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
84fb5b46
MKG
1999msgid "Content"
2000msgstr "Melding"
2001
2002#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
2003msgid "Content is an invalid IP address"
2004msgstr ""
2005
2006#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
2007msgid "Content is an invalid IP address range"
2008msgstr ""
2009
2010#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
2011msgid "Content-Type"
2012msgstr "Innholdstype"
2013
2014#: lib/RT/Tickets.pm:134
2015msgid "ContentType"
2016msgstr "Innholdstype"
2017
2018#: NOT FOUND IN SOURCE
2019msgid "Coould not create group"
2020msgstr "Kunne ikke opprette gruppen"
2021
403d7b0b 2022#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
2023msgid "Correspond address"
2024msgstr "Svaradresse"
2025
2026#: NOT FOUND IN SOURCE
2027msgid "CorrespondAddress"
2028msgstr "Svaradresse"
2029
2030#: etc/initialdata:283
2031msgid "Correspondence"
2032msgstr "Svar"
2033
2034#: NOT FOUND IN SOURCE
2035msgid "Correspondence Address"
2036msgstr "Korrespondanseaddresse"
2037
2038#: lib/RT/Transaction.pm:699
2039msgid "Correspondence added"
2040msgstr "Svar lagt til"
2041
2042#: NOT FOUND IN SOURCE
2043msgid "Correspondence not recorded"
2044msgstr "Korrespondansen ble ikke lagret"
2045
2046#: NOT FOUND IN SOURCE
2047msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
2048msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. "
2049
2050#: NOT FOUND IN SOURCE
2051msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
2052msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. %1 "
2053
403d7b0b 2054#: lib/RT/Record.pm:1740 lib/RT/Record.pm:1806
84fb5b46
MKG
2055#. ($msg)
2056#. ($value_msg)
2057msgid "Could not add new custom field value: %1"
2058msgstr "Klarte ikke legge til ny fleksifeltverdi: %1"
2059
2060#: NOT FOUND IN SOURCE
2061msgid "Could not change owner. "
2062msgstr "Kunne ikke endre eier. "
2063
403d7b0b 2064#: lib/RT/Ticket.pm:2998 lib/RT/Ticket.pm:3006 lib/RT/Ticket.pm:3023
84fb5b46
MKG
2065#. ($add_msg)
2066#. ($del_msg)
2067#. ($msg)
2068msgid "Could not change owner: %1"
2069msgstr "Klarte ikke endre eier: %1"
2070
2071#: NOT FOUND IN SOURCE
2072msgid "Could not create CustomField"
2073msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt"
2074
2075#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
2076#. ($msg)
2077msgid "Could not create CustomField: %1"
2078msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt: %1"
2079
2080#: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
2081msgid "Could not create group"
2082msgstr "Klarte ikke opprette gruppe"
2083
2084#: share/html/Articles/Article/Search.html:197
2085#. ($msg)
2086msgid "Could not create search: %1"
2087msgstr ""
2088
2089#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
2090#. ($msg)
2091msgid "Could not create template: %1"
2092msgstr "Klarte ikke opprette mal: %1"
2093
2094#: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
2095msgid "Could not create ticket. Queue not set"
2096msgstr "Klarte ikke opprette sak. Kø ikke oppgitt."
2097
403d7b0b 2098#: lib/RT/User.pm:195 lib/RT/User.pm:209 lib/RT/User.pm:218 lib/RT/User.pm:227 lib/RT/User.pm:236 lib/RT/User.pm:250 lib/RT/User.pm:260 lib/RT/User.pm:429
84fb5b46
MKG
2099msgid "Could not create user"
2100msgstr "Klarte ikke opprette bruker"
2101
2102#: NOT FOUND IN SOURCE
2103msgid "Could not create watcher for requestor"
2104msgstr "Kunne ikke opprette overvåker for kunde"
2105
2106#: share/html/Articles/Article/Search.html:237
2107#. ($searchname, $msg)
2108msgid "Could not delete search %1: %2"
2109msgstr ""
2110
2111#: NOT FOUND IN SOURCE
2112msgid "Could not find a ticket with id %1"
2113msgstr "Kunne ikke finne en sak med id %1"
2114
2115#: NOT FOUND IN SOURCE
2116msgid "Could not find group %1."
2117msgstr "Kunne ikke finne gruppen %1."
2118
403d7b0b 2119#: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
84fb5b46
MKG
2120msgid "Could not find or create that user"
2121msgstr "Klarte ikke finne eller opprette brukeren"
2122
403d7b0b 2123#: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
84fb5b46
MKG
2124msgid "Could not find that principal"
2125msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2126
2127#: NOT FOUND IN SOURCE
2128msgid "Could not find user %1."
2129msgstr "Kunne ikke finne brukeren %1."
2130
2131#: lib/RT/SharedSetting.pm:242
2132#. ($self->ObjectName)
2133msgid "Could not load %1 attribute"
2134msgstr "Klarte ikke laste attributtet %1"
2135
2136#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
2137msgid "Could not load Class %1"
2138msgstr ""
2139
2140#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
2141#. ($id)
2142msgid "Could not load CustomField %1"
2143msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2144
2145#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
2146msgid "Could not load group"
2147msgstr "Klarte ikke laste gruppa"
2148
2149#: lib/RT/SharedSetting.pm:126
2150#. ($privacy)
2151msgid "Could not load object for %1"
2152msgstr "Klarte ikke laste objekt for %1"
2153
403d7b0b
MKG
2154#: lib/RT/Queue.pm:978
2155#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2156msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
2157msgstr ""
2158
2159#: lib/RT/Ticket.pm:1154
2160#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
2161msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
2162msgstr ""
2163
2164#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2165msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
2166msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for køen"
2167
403d7b0b 2168#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2169msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
2170msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for saken"
2171
403d7b0b
MKG
2172#: lib/RT/Queue.pm:1060
2173#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2174msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
2175msgstr ""
2176
2177#: lib/RT/Ticket.pm:1280
2178#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2179msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
2180msgstr ""
2181
2182#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2183msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
2184msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for køen"
2185
403d7b0b 2186#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2187msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
2188msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for saken"
2189
403d7b0b 2190#: lib/RT/User.pm:139
84fb5b46
MKG
2191msgid "Could not set user info"
2192msgstr "Klarte ikke lagre brukerinfo"
2193
2194#: lib/RT/Transaction.pm:163
2195msgid "Couldn't add attachment"
2196msgstr "Klarte ikke legge til vedlegg"
2197
2198#: lib/RT/Group.pm:948
2199msgid "Couldn't add member to group"
2200msgstr "Klarte ikke legge medlem til gruppa"
2201
403d7b0b 2202#: lib/RT/CustomField.pm:1383
84fb5b46
MKG
2203msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
2204msgstr "Klarte ikke tildele fleksifelt til objekt, siden det alt er globalt"
2205
403d7b0b 2206#: lib/RT/Scrip.pm:637
84fb5b46
MKG
2207#. ($method, $code, $error)
2208msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
2209msgstr ""
2210
403d7b0b 2211#: lib/RT/Template.pm:721
84fb5b46
MKG
2212#. ($fi_text, $error)
2213msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
2214msgstr ""
2215
403d7b0b 2216#: lib/RT/Record.pm:1816 lib/RT/Record.pm:1866
84fb5b46
MKG
2217#. ($Msg)
2218#. ($msg)
2219msgid "Couldn't create a transaction: %1"
2220msgstr "Klarte ikke opprette transaksjon: %1"
2221
2222#: NOT FOUND IN SOURCE
2223msgid "Couldn't create record"
2224msgstr "Klarte ikke opprette post"
2225
403d7b0b 2226#: lib/RT/CustomField.pm:1513
84fb5b46
MKG
2227#. ($msg)
2228msgid "Couldn't create record: %1"
2229msgstr ""
2230
2231#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
2232#. ($id, $msg)
2233msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
2234msgstr "Klarte ikke fjerne utforminga %1: %2"
2235
2236#: NOT FOUND IN SOURCE
2237msgid "Couldn't figure out what to do from gpg's reply\\n"
2238msgstr "Kunne ikke tolke gpgs svar\\n"
2239
2240#: NOT FOUND IN SOURCE
2241msgid "Couldn't find group\\n"
2242msgstr "Kunne ikke finne gruppen\\n"
2243
403d7b0b 2244#: lib/RT/Record.pm:971
84fb5b46
MKG
2245msgid "Couldn't find row"
2246msgstr "Fant ikke raden"
2247
403d7b0b 2248#: bin/rt-crontool:179
84fb5b46
MKG
2249msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
2250msgstr "Fant ikke en passende transaksjon – hopper over"
2251
2252#: lib/RT/Group.pm:922
2253msgid "Couldn't find that principal"
2254msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2255
403d7b0b 2256#: lib/RT/CustomField.pm:582
84fb5b46
MKG
2257msgid "Couldn't find that value"
2258msgstr "Fant ikke verdien"
2259
2260#: NOT FOUND IN SOURCE
2261msgid "Couldn't find that watcher"
2262msgstr "Kunne ikke finne den overvåkern"
2263
2264#: NOT FOUND IN SOURCE
2265msgid "Couldn't find user\\n"
2266msgstr "Kunne ikke finne bruker\\n"
2267
2268#: NOT FOUND IN SOURCE
2269msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
2270msgstr "Klarte ikke hente %1 fra brukerdatabasen.\\n"
2271
2272#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
2273#. ($id)
2274msgid "Couldn't load Class %1"
2275msgstr "Klarte ikke laste klassen %1"
2276
2277#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
2278#. ($cf_id)
2279msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
2280msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2281
403d7b0b 2282#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
2283#. ($cf_id)
2284msgid "Couldn't load CustomField #%1"
2285msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2286
2287#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2288#. ($id)
2289msgid "Couldn't load CustomField %1"
2290msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2291
2292#: NOT FOUND IN SOURCE
2293msgid "Couldn't load KeywordSelects."
2294msgstr "Kunne ikke laste NøkkelordValg."
2295
2296#: NOT FOUND IN SOURCE
2297msgid "Couldn't load RT config file '%1' %2"
2298msgstr "Kunne ikke laste RTs konfigurasjonsfil '%1' %2"
2299
2300#: NOT FOUND IN SOURCE
2301msgid "Couldn't load Scrips."
2302msgstr "Kunne ikke laste Scripsene."
2303
403d7b0b 2304#: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
84fb5b46
MKG
2305#. ($self->Id)
2306msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2307msgstr "Klarte ikke laste kopi av sak %1"
2308
2309#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
2310#. ($id, $msg)
2311msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2312msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2"
2313
2314#: NOT FOUND IN SOURCE
2315msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
2316msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2."
2317
2318#: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
2319#. ($gid)
2320msgid "Couldn't load group #%1"
2321msgstr "Klarte ikke laste gruppe %1"
2322
2323#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2324#. ($id)
2325msgid "Couldn't load group %1"
2326msgstr "Klarte ikke laste gruppa %1"
2327
2328#: lib/RT/Link.pm:195 lib/RT/Link.pm:204 lib/RT/Link.pm:229
2329msgid "Couldn't load link"
2330msgstr "Klarte ikke laste lenken"
2331
2332#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2333#. ($id)
2334msgid "Couldn't load object %1"
2335msgstr "Klarte ikke laste objektet %1"
2336
2337#: lib/RT/Ticket.pm:453
2338#. ($msg)
2339msgid "Couldn't load or create user: %1"
2340msgstr "Klarte ikke laste eller opprette brukeren: %1"
2341
2342#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2343#. ($id)
2344msgid "Couldn't load queue"
2345msgstr "Klarte ikke laste køen"
2346
2347#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
2348#. ($id)
2349msgid "Couldn't load queue #%1"
2350msgstr "Klarte ikke laste kø %1"
2351
2352#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
2353#. ($id)
2354msgid "Couldn't load queue %1"
2355msgstr "Klarte ikke laste køen %1"
2356
403d7b0b 2357#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
84fb5b46
MKG
2358#. ($Name)
2359msgid "Couldn't load queue '%1'"
2360msgstr "Klarte ikke laste køen «%1»"
2361
2362#: NOT FOUND IN SOURCE
2363msgid "Couldn't load scrip"
2364msgstr "Kunne ikke laste scripet"
2365
2366#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
2367#. ($id)
2368msgid "Couldn't load scrip #%1"
2369msgstr "Klarte ikke laste utløser %1"
2370
2371#: NOT FOUND IN SOURCE
2372msgid "Couldn't load template"
2373msgstr "Kunne ikke finne mal"
2374
2375#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2376#. ($id)
2377msgid "Couldn't load template #%1"
2378msgstr "Klarte ikke laste mal %1"
2379
2380#: NOT FOUND IN SOURCE
2381msgid "Couldn't load that user (%1)"
2382msgstr "Kunne ikke laste den brukeren (%1)"
2383
403d7b0b 2384#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
84fb5b46
MKG
2385msgid "Couldn't load the specified principal"
2386msgstr ""
2387
403d7b0b 2388#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
84fb5b46
MKG
2389#. ($id)
2390msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2391msgstr "Klarte ikke hente saken «%1»"
2392
2393#: lib/RT/Article.pm:521
2394msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2395msgstr ""
2396
2397#: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
2398#. ($QuoteTransaction)
2399#. ($id)
2400msgid "Couldn't load transaction #%1"
2401msgstr "Klarte ikke laste transaksjon %1"
2402
403d7b0b 2403#: share/html/User/Prefs.html:215
84fb5b46
MKG
2404msgid "Couldn't load user"
2405msgstr "Klarte ikke laste bruker"
2406
403d7b0b 2407#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
84fb5b46
MKG
2408#. ($id)
2409msgid "Couldn't load user #%1"
2410msgstr "Klarte ikke laste bruker %1"
2411
403d7b0b 2412#: share/html/User/Prefs.html:209
84fb5b46
MKG
2413#. ($id, $Name)
2414msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2415msgstr "Klarte ikke laste bruker %1 eller brukeren «%2»"
2416
403d7b0b 2417#: share/html/User/Prefs.html:213
84fb5b46
MKG
2418#. ($Name)
2419msgid "Couldn't load user '%1'"
2420msgstr "Klarte ikke laste brukeren «%1»"
2421
2422#: lib/RT/Ticket.pm:1058
2423#. ($args{'Email'})
2424msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2425msgstr "Klarte ikke tolke adresse fra teksten «%1»"
2426
403d7b0b 2427#: lib/RT/Attachment.pm:798
84fb5b46
MKG
2428#. ($msg)
2429msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2430msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med dekryptert innhold: %1"
2431
403d7b0b 2432#: lib/RT/Attachment.pm:763
84fb5b46
MKG
2433#. ($msg)
2434msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2435msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med kryptert innhold: %1"
2436
2437#: lib/RT/Article.pm:404
2438#. ($args{'Target'})
2439msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
2440msgstr ""
2441
403d7b0b 2442#: lib/RT/Ticket.pm:2582
84fb5b46
MKG
2443#. ($args{'URI'})
2444msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2445msgstr "Klarte ikke gjøre «%1» om til en adresse"
2446
2447#: lib/RT/Link.pm:103
2448#. ($args{'Base'})
2449msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2450msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
2451
2452#: lib/RT/Link.pm:118
2453#. ($args{'Target'})
2454msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2455msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1» om til en adresse"
2456
403d7b0b 2457#: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
84fb5b46
MKG
2458msgid "Couldn't send email"
2459msgstr "Klarte ikke sende e-post"
2460
2461#: lib/RT/Ticket.pm:558
2462#. ($type, $msg)
2463msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2464msgstr "Klarte ikke registrere %1-overvåker: %2"
2465
403d7b0b 2466#: lib/RT/User.pm:1622
84fb5b46
MKG
2467msgid "Couldn't set private key"
2468msgstr "Klarte ikke registrere privatnøkkel"
2469
403d7b0b 2470#: lib/RT/User.pm:1606
84fb5b46
MKG
2471msgid "Couldn't unset private key"
2472msgstr "Klarte ikke fjerne privatnøkkel"
2473
403d7b0b 2474#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
84fb5b46
MKG
2475msgid "Country"
2476msgstr "Land"
2477
403d7b0b 2478#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
84fb5b46
MKG
2479msgid "Create"
2480msgstr "Ny"
2481
2482#: etc/initialdata:91
2483msgid "Create Tickets"
2484msgstr "Opprett saker"
2485
2486#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
2487msgid "Create a Class"
2488msgstr ""
2489
2490#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
2491msgid "Create a CustomField"
2492msgstr "Nytt fleksifelt"
2493
2494#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2495#. ($QueueObj->Name())
2496msgid "Create a CustomField for queue %1"
2497msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2498
2499#: NOT FOUND IN SOURCE
2500msgid "Create a CustomField that applies to all queues"
2501msgstr "Opprett et fleksifelt for alle køer"
2502
2503#: NOT FOUND IN SOURCE
2504msgid "Create a new Custom Field"
2505msgstr "Opprett et nytt fleksifelt"
2506
403d7b0b 2507#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
84fb5b46
MKG
2508msgid "Create a new article"
2509msgstr ""
2510
2511#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2512msgid "Create a new article in"
2513msgstr ""
2514
2515#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2516msgid "Create a new dashboard"
2517msgstr "Ny utforming"
2518
2519#: NOT FOUND IN SOURCE
2520msgid "Create a new global Scrip"
2521msgstr "Opprett et globalt Scrip"
2522
2523#: NOT FOUND IN SOURCE
2524msgid "Create a new global scrip"
2525msgstr "Opprett et nytt globalt scrip"
2526
2527#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
2528msgid "Create a new group"
2529msgstr "Ny gruppe"
2530
2531#: NOT FOUND IN SOURCE
2532msgid "Create a new personal group"
2533msgstr "Ny personlig gruppe"
2534
2535#: NOT FOUND IN SOURCE
2536msgid "Create a new queue"
2537msgstr "Opprett en ny kø"
2538
2539#: NOT FOUND IN SOURCE
2540msgid "Create a new scrip"
2541msgstr "Opprett et nytt scrip"
2542
2543#: NOT FOUND IN SOURCE
2544msgid "Create a new template"
2545msgstr "Opprett en ny mal"
2546
2547#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2548#. ($QueueObj->Name)
2549msgid "Create a new template for queue %1"
2550msgstr ""
2551
403d7b0b 2552#: share/html/Ticket/Create.html:347
84fb5b46
MKG
2553msgid "Create a new ticket"
2554msgstr "Ny sak"
2555
403d7b0b 2556#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
84fb5b46
MKG
2557msgid "Create a new user"
2558msgstr "Ny bruker"
2559
403d7b0b 2560#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
84fb5b46
MKG
2561msgid "Create a queue"
2562msgstr "Ny kø"
2563
2564#: NOT FOUND IN SOURCE
2565msgid "Create a queue called"
2566msgstr "Opprett en kø kalt"
2567
2568#: NOT FOUND IN SOURCE
2569msgid "Create a request"
2570msgstr "Opprett en forespørsel"
2571
2572#: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
2573#. ($QueueObj->Name)
2574msgid "Create a scrip for queue %1"
2575msgstr "Opprett utløser for køen %1"
2576
2577#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2578msgid "Create a template"
2579msgstr "Opprett mal"
2580
403d7b0b 2581#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
2582msgid "Create a ticket"
2583msgstr "Ny sak"
2584
2585#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2586msgid "Create an article"
2587msgstr ""
2588
2589#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
2590msgid "Create an article in class..."
2591msgstr ""
2592
2593#: lib/RT/Class.pm:89
2594msgid "Create articles in this class"
2595msgstr ""
2596
2597#: NOT FOUND IN SOURCE
2598msgid "Create dashboards for this group"
2599msgstr "Lag utforminger for gruppa"
2600
2601#: NOT FOUND IN SOURCE
2602msgid "Create failed: %1 / %2 / %3 "
2603msgstr "Opprettelse feilet: %1 / %2 / %3 "
2604
2605#: NOT FOUND IN SOURCE
2606msgid "Create failed: %1/%2/%3"
2607msgstr "Opprettelse feilet: %1/%2/%3"
2608
2609#: lib/RT/Group.pm:101
2610msgid "Create group dashboards"
2611msgstr ""
2612
2613#: etc/initialdata:93
2614msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2615msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløseren"
2616
2617#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2618msgid "Create personal dashboards"
2619msgstr "Lag personlige utforminger"
2620
2621#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2622msgid "Create system dashboards"
2623msgstr "Lag systemutforminger"
2624
2625#: share/html/SelfService/Create.html:113
2626msgid "Create ticket"
2627msgstr "Opprett sak"
2628
2629#: lib/RT/Queue.pm:112
2630msgid "Create tickets"
2631msgstr ""
2632
2633#: NOT FOUND IN SOURCE
2634msgid "Create tickets in this queue"
2635msgstr "Opprett saker i køen"
2636
403d7b0b 2637#: share/html/Elements/Tabs:448
84fb5b46
MKG
2638msgid "Create tickets offline"
2639msgstr "Opprett saker frakoblet"
2640
2641#: NOT FOUND IN SOURCE
2642msgid "Create, delete and modify custom fields"
2643msgstr "Opprett, slett og endre fleksifelt"
2644
2645#: NOT FOUND IN SOURCE
2646msgid "Create, delete and modify queues"
2647msgstr "Opprett, slett og endre køer"
2648
2649#: NOT FOUND IN SOURCE
2650msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2651msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av en brukers personlige grupper"
2652
2653#: NOT FOUND IN SOURCE
2654msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2655msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av personlige grupper"
2656
2657#: NOT FOUND IN SOURCE
2658msgid "Create, delete and modify users"
2659msgstr "Opprett, slett og endre brukere"
2660
2661#: lib/RT/Queue.pm:95
2662msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2663msgstr ""
2664
2665#: lib/RT/CustomField.pm:206
2666msgid "Create, modify and delete custom fields"
2667msgstr ""
2668
2669#: lib/RT/CustomField.pm:207
2670msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2671msgstr ""
2672
2673#: lib/RT/Queue.pm:93
2674msgid "Create, modify and delete queue"
2675msgstr ""
2676
2677#: lib/RT/Group.pm:97
2678msgid "Create, modify and delete saved searches"
2679msgstr ""
2680
2681#: lib/RT/System.pm:81
2682msgid "Create, modify and delete users"
2683msgstr ""
2684
2685#: lib/RT/Class.pm:89
2686msgid "CreateArticle"
2687msgstr ""
2688
2689#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2690msgid "CreateDashboard"
2691msgstr "OpprettUtforming"
2692
2693#: lib/RT/Group.pm:101
2694msgid "CreateGroupDashboard"
2695msgstr "OpprettGruppeutforming"
2696
2697#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2698msgid "CreateOwnDashboard"
2699msgstr "OpprettEgneUtforminger"
2700
2701#: lib/RT/System.pm:87
2702msgid "CreateSavedSearch"
2703msgstr "OpprettLagredeSøk"
2704
2705#: lib/RT/Queue.pm:112
2706msgid "CreateTicket"
2707msgstr "OpprettSak"
2708
403d7b0b 2709#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
84fb5b46
MKG
2710msgid "Created"
2711msgstr "Opprettet"
2712
2713#: share/html/Elements/ColumnMap:76
2714msgid "Created By"
2715msgstr "Opprettet av"
2716
2717#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2718#. ($CustomFieldObj->Name)
2719#. ($CustomFieldObj->Name())
2720msgid "Created CustomField %1"
2721msgstr "Opprettet fleksifeltet %1"
2722
2723#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2724msgid "Created by"
2725msgstr ""
2726
2727#: NOT FOUND IN SOURCE
2728msgid "Created in a date range"
2729msgstr "Opprettet i perioden"
2730
2731#: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2732#. ($search->Name)
2733msgid "Created search %1"
2734msgstr ""
2735
2736#: NOT FOUND IN SOURCE
2737msgid "Created template %1"
2738msgstr "Opprettet malen %1"
2739
2740#: NOT FOUND IN SOURCE
2741msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2742msgstr "Opprettede saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2743
2744#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2745msgid "CreatedBy"
2746msgstr "OpprettetAv"
2747
2748#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2749msgid "CreatedRelative"
2750msgstr "OpprettetRelativt"
2751
403d7b0b 2752#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2753msgid "Creator"
2754msgstr "Innmelder"
2755
403d7b0b 2756#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2757msgid "Cryptography"
2758msgstr "Kryptografi"
2759
2760#: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2761msgid "Current Links"
2762msgstr "Gjeldende koblinger"
2763
2764#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2765msgid "Current Scrips"
2766msgstr "Gjeldende utløsere"
2767
403d7b0b 2768#: share/html/Elements/Tabs:728
84fb5b46
MKG
2769msgid "Current Search"
2770msgstr ""
2771
2772#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2773msgid "Current members"
2774msgstr "Gjeldende medlemmer"
2775
2776#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2777msgid "Current rights"
2778msgstr "Gjeldende rettigheter"
2779
2780#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2781msgid "Current search"
2782msgstr "Gjeldende søk"
2783
2784#: NOT FOUND IN SOURCE
2785msgid "Current search criteria"
2786msgstr "Eksisterende søkekriterier"
2787
2788#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2789msgid "Current watchers"
2790msgstr "Gjeldende overvåkere"
2791
2792#: NOT FOUND IN SOURCE
2793msgid "Custom Field #%1"
2794msgstr "Fleksifeltet #%1"
2795
403d7b0b 2796#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
84fb5b46
MKG
2797msgid "Custom Fields"
2798msgstr "Fleksifelt"
2799
2800#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2801#. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2802msgid "Custom Fields for %1"
2803msgstr "Fleksifelt for %1"
2804
2805#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2806#. ($Object->Name)
2807msgid "Custom Fields for queue %1"
2808msgstr ""
2809
2810#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2811msgid "Custom action cleanup code"
2812msgstr "Tilpasset oppryddingskode for handling"
2813
2814#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2815msgid "Custom action preparation code"
2816msgstr "Tilpasset foreberedelseskode for handling"
2817
2818#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2819msgid "Custom condition"
2820msgstr "Selvvalgt betingelse"
2821
2822#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2823#. ($MoveCustomFieldDown)
2824#. ($MoveCustomFieldUp)
2825msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2826msgstr "Fleksifelt %1 blir ikke brukt på dette objektet"
2827
403d7b0b 2828#: lib/RT/Tickets.pm:2827
84fb5b46
MKG
2829#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2830msgid "Custom field %1 %2 %3"
2831msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2832
403d7b0b
MKG
2833#: lib/RT/Record.pm:1658
2834#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
84fb5b46
MKG
2835msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2836msgstr "Fleksifeltet %1 gjelder ikke dette objektet"
2837
403d7b0b 2838#: lib/RT/Tickets.pm:2821
84fb5b46
MKG
2839#. ($CF->Name)
2840msgid "Custom field %1 has a value."
2841msgstr "Fleksifeltet %1 har en verdi."
2842
403d7b0b 2843#: lib/RT/Tickets.pm:2817
84fb5b46
MKG
2844#. ($CF->Name)
2845msgid "Custom field %1 has no value."
2846msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2847
403d7b0b 2848#: lib/RT/Record.pm:1647 lib/RT/Record.pm:1847
84fb5b46
MKG
2849#. ($args{'Field'})
2850msgid "Custom field %1 not found"
2851msgstr "Fant ikke fleksifeltet %1"
2852
403d7b0b
MKG
2853#: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2854#. ($CustomField->Name)
84fb5b46
MKG
2855#. ($cf)
2856#. ($obj->Name)
2857msgid "Custom field '%1'"
2858msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2859
2860#: NOT FOUND IN SOURCE
2861msgid "Custom field deleted"
2862msgstr "Fleksifeltet slettet"
2863
403d7b0b 2864#: lib/RT/CustomField.pm:1378
84fb5b46
MKG
2865msgid "Custom field is already applied to the object"
2866msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2867
2868#: NOT FOUND IN SOURCE
2869msgid "Custom field not found"
2870msgstr "Fleksifeltet kunne ikke finnes"
2871
403d7b0b 2872#: lib/RT/CustomField.pm:1623
84fb5b46
MKG
2873#. ($args{'Content'}, $self->Name)
2874msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2875msgstr "Fant ikke feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2876
2877#: NOT FOUND IN SOURCE
2878msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
2879msgstr "Fleksifeltets verdi endret fra %1 til %2"
2880
403d7b0b 2881#: lib/RT/CustomField.pm:590
84fb5b46
MKG
2882msgid "Custom field value could not be deleted"
2883msgstr "Klarte ikke slette feltverdien til fleksifeltet"
2884
403d7b0b 2885#: lib/RT/CustomField.pm:1635
84fb5b46
MKG
2886msgid "Custom field value could not be found"
2887msgstr "Fant ikke feltverdien til fleksifeltet"
2888
403d7b0b 2889#: lib/RT/CustomField.pm:1637 lib/RT/CustomField.pm:592
84fb5b46
MKG
2890msgid "Custom field value deleted"
2891msgstr "Feltverdi til fleksifelt slettet"
2892
2893#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2894msgid "CustomField"
2895msgstr "Fleksifelt"
2896
2897#: lib/RT/Tickets.pm:145
2898msgid "CustomFieldValue"
2899msgstr "Fleksifeltverdi"
2900
2901#: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2902msgid "Customize"
2903msgstr "Tilpass"
2904
2905#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2906msgid "Customize Basics"
2907msgstr "Tilpass detaljer"
2908
2909#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2910msgid "Customize Email Addresses"
2911msgstr "Tilpass e-postadresser"
2912
2913#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2914msgid "Customize Email Configuration"
2915msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2916
403d7b0b 2917#: share/html/Elements/Tabs:218
84fb5b46
MKG
2918msgid "Customize the look of your RT"
2919msgstr ""
2920
403d7b0b 2921#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2922msgid "DBA password"
2923msgstr "DBA-passord"
2924
403d7b0b 2925#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2926msgid "DBA username"
2927msgstr "DBA-brukernavn"
2928
403d7b0b 2929#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
84fb5b46
MKG
2930msgid "Daily"
2931msgstr ""
2932
403d7b0b 2933#: lib/RT/Config.pm:486
84fb5b46
MKG
2934msgid "Daily digest"
2935msgstr "Daglig sammendrag"
2936
2937#: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2938msgid "Dashboard"
2939msgstr "Utforming"
2940
2941#: NOT FOUND IN SOURCE
2942msgid "Dashboard %1"
2943msgstr "Utforming: %1"
2944
2945#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2946#. ($msg)
2947msgid "Dashboard could not be created: %1"
2948msgstr "Klarte ikke opprette utforminga: %1"
2949
2950#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2951#. ($msg)
2952msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2953msgstr "Klarte ikke oppdatere utforminga: %1"
2954
2955#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
2956msgid "Dashboard updated"
2957msgstr "Utforming oppdatert"
2958
2959#: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2960msgid "Dashboards"
2961msgstr "Utforminger"
2962
2963#: NOT FOUND IN SOURCE
2964msgid "Data error"
2965msgstr "Datafeil"
2966
2967#: lib/RT/Installer.pm:78
2968msgid "Database host"
2969msgstr "Databasetjener"
2970
2971#: lib/RT/Installer.pm:96
2972msgid "Database name"
2973msgstr "Databasenavn"
2974
403d7b0b 2975#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2976msgid "Database password for RT"
2977msgstr "Databasepassord for RT"
2978
2979#: lib/RT/Installer.pm:87
2980msgid "Database port"
2981msgstr "Databaseport"
2982
2983#: lib/RT/Installer.pm:60
2984msgid "Database type"
2985msgstr "Databasetype"
2986
403d7b0b 2987#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
2988msgid "Database username for RT"
2989msgstr "Databasebrukernavn for RT"
2990
2991#: lib/RT/Config.pm:435
2992msgid "Date format"
2993msgstr "Datoformat"
2994
2995#: NOT FOUND IN SOURCE
2996msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
2997msgstr "«DateTime» støtter ikke «format_cldr». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
2998
2999#: NOT FOUND IN SOURCE
3000msgid "DateTime module missing"
3001msgstr "Mangler modulen «DateTime»"
3002
3003#: NOT FOUND IN SOURCE
3004msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
3005msgstr "«DateTime» støtter ikke «date_format_full». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3006
3007#: NOT FOUND IN SOURCE
3008msgid "DateTime::Locale module missing"
3009msgstr "Mangler modulen «DateTime::Locale»"
3010
403d7b0b 3011#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:554 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
84fb5b46
MKG
3012msgid "Dates"
3013msgstr "Datoer"
3014
3015#: lib/RT/Date.pm:102
3016msgid "Dec"
3017msgstr "des."
3018
3019#: NOT FOUND IN SOURCE
3020msgid "Dec."
3021msgstr "Des."
3022
3023#: NOT FOUND IN SOURCE
3024msgid "December"
3025msgstr "desember"
3026
3027#: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3028msgid "Decrypt"
3029msgstr "Dekrypter"
3030
3031#: NOT FOUND IN SOURCE
3032msgid "Default Autoresponse Template"
3033msgstr "Standard Autosvarmal"
3034
3035#: etc/initialdata:219
3036msgid "Default Autoresponse template"
3037msgstr "Standardmal for autosvar"
3038
3039#: share/html/Tools/Offline.html:60
3040msgid "Default Queue"
3041msgstr "Standardkø"
3042
3043#: share/html/Tools/Offline.html:69
3044msgid "Default Requestor"
3045msgstr "Standardinnmelder"
3046
3047#: etc/initialdata:293
3048msgid "Default admin comment template"
3049msgstr "Standardmal for adminkommentar"
3050
3051#: etc/initialdata:272
3052msgid "Default admin correspondence template"
3053msgstr "Standardmal for adminsvar"
3054
3055#: etc/initialdata:284
3056msgid "Default correspondence template"
3057msgstr "Standardmal for svar"
3058
3059#: lib/RT/Config.pm:144
3060msgid "Default queue"
3061msgstr "Standardkø"
3062
3063#: etc/initialdata:250
3064msgid "Default transaction template"
3065msgstr "Standardmal for transaksjoner"
3066
3067#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
3068#. ($DefaultValue)
3069msgid "Default: %1"
3070msgstr "Standard: %1"
3071
3072#: lib/RT/Transaction.pm:685
3073#. ($type, $self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $self->loc("(no value)") ), "'" . $self->NewValue . "'")
3074msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
3075msgstr "Standard: %1/%2 endret fra %3 til %4"
3076
3077#: NOT FOUND IN SOURCE
3078msgid "DefaultDueIn"
3079msgstr "StandardForfallsdato"
3080
3081#: lib/RT/Date.pm:116
3082msgid "DefaultFormat"
3083msgstr "Standardformat"
3084
3085#: NOT FOUND IN SOURCE
3086msgid "Delegate rights"
3087msgstr "Deleger rettigheter"
3088
3089#: NOT FOUND IN SOURCE
3090msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
3091msgstr "Deleger rettigheter du har."
3092
3093#: NOT FOUND IN SOURCE
3094msgid "DelegateRights"
3095msgstr "DelegerRettigheter"
3096
3097#: NOT FOUND IN SOURCE
3098msgid "Delegation"
3099msgstr "Delegering"
3100
403d7b0b 3101#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
84fb5b46
MKG
3102msgid "Delete"
3103msgstr "Slett"
3104
3105#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
3106msgid "Delete Template"
3107msgstr "Slett mal"
3108
3109#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
3110#. ($ArticleObj->Id)
3111msgid "Delete article #%1"
3112msgstr ""
3113
3114#: lib/RT/Class.pm:98
3115msgid "Delete articles in this class"
3116msgstr ""
3117
3118#: NOT FOUND IN SOURCE
3119msgid "Delete dashboards for this group"
3120msgstr "Slett utforminger for gruppa"
3121
3122#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
3123#. ($msg)
3124msgid "Delete failed: %1"
3125msgstr "Feil ved sletting: %1"
3126
3127#: lib/RT/Group.pm:103
3128msgid "Delete group dashboards"
3129msgstr ""
3130
403d7b0b 3131#: lib/RT/Ticket.pm:3219
84fb5b46
MKG
3132msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
3133msgstr ""
3134
3135#: lib/RT/Dashboard.pm:89
3136msgid "Delete personal dashboards"
3137msgstr "Slett personlige utforminger"
3138
3139#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
3140msgid "Delete selected scrips"
3141msgstr "Slett valgte utløsere"
3142
3143#: lib/RT/Dashboard.pm:84
3144msgid "Delete system dashboards"
3145msgstr "Slett systemutforminger"
3146
3147#: lib/RT/Queue.pm:117
3148msgid "Delete tickets"
3149msgstr "Slett saker"
3150
3151#: share/html/Search/Bulk.html:173
3152msgid "Delete values"
3153msgstr "Slett verdier"
3154
3155#: lib/RT/Class.pm:98
3156msgid "DeleteArticle"
3157msgstr ""
3158
3159#: lib/RT/Dashboard.pm:84
3160msgid "DeleteDashboard"
3161msgstr "SlettUtforming"
3162
3163#: lib/RT/Group.pm:103
3164msgid "DeleteGroupDashboard"
3165msgstr "SlettGruppeutforming"
3166
3167#: lib/RT/Dashboard.pm:89
3168msgid "DeleteOwnDashboard"
3169msgstr "SlettEgenUtforming"
3170
3171#: lib/RT/Queue.pm:117
3172msgid "DeleteTicket"
3173msgstr "SlettSak"
3174
3175#: lib/RT/SharedSetting.pm:283
3176#. ($self->ObjectName)
3177msgid "Deleted %1"
3178msgstr "Slettet %1"
3179
3180#: NOT FOUND IN SOURCE
3181msgid "Deleted dashboard %1"
3182msgstr "Slettet utforminga %1"
3183
3184#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
3185msgid "Deleted queries"
3186msgstr "Slettede søk"
3187
3188#: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
3189msgid "Deleted saved search"
3190msgstr "Slettet lagret søk"
3191
3192#: share/html/Articles/Article/Search.html:226
3193#. ($searchname)
3194msgid "Deleted search %1"
3195msgstr ""
3196
3197#: NOT FOUND IN SOURCE
3198msgid "Deleting this object could break referential integrity"
3199msgstr "Sletting av dette objektet kan føre til inkonsistens"
3200
403d7b0b 3201#: lib/RT/Queue.pm:452
84fb5b46
MKG
3202msgid "Deleting this object would break referential integrity"
3203msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3204
403d7b0b 3205#: lib/RT/User.pm:440
84fb5b46
MKG
3206msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
3207msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3208
3209#: NOT FOUND IN SOURCE
3210msgid "Deleting this object would violate referential integrity."
3211msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsisistens."
3212
3213#: NOT FOUND IN SOURCE
3214msgid "Deleting this object would violate referential integrity. That's bad."
3215msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsistens. Det er uheldig."
3216
3217#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
3218msgid "Deny"
3219msgstr "Nekt"
3220
403d7b0b 3221#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
84fb5b46
MKG
3222msgid "Depended on by"
3223msgstr "Avhengighet fra"
3224
3225#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3226msgid "DependedOnBy"
3227msgstr "AvhengighetFra"
3228
3229#: NOT FOUND IN SOURCE
3230msgid "Dependencies: \\n"
3231msgstr "Avhengigheter: \\n"
3232
403d7b0b 3233#: lib/RT/Transaction.pm:791
84fb5b46
MKG
3234#. ($value)
3235msgid "Dependency by %1 added"
3236msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3237
403d7b0b 3238#: lib/RT/Transaction.pm:831
84fb5b46
MKG
3239#. ($value)
3240msgid "Dependency by %1 deleted"
3241msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3242
403d7b0b 3243#: lib/RT/Transaction.pm:788
84fb5b46
MKG
3244#. ($value)
3245msgid "Dependency on %1 added"
3246msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3247
403d7b0b 3248#: lib/RT/Transaction.pm:828
84fb5b46
MKG
3249#. ($value)
3250msgid "Dependency on %1 deleted"
3251msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3252
3253#: lib/RT/Tickets.pm:122
3254msgid "DependentOn"
3255msgstr "AvhengerAv"
3256
403d7b0b 3257#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
84fb5b46
MKG
3258msgid "Depends on"
3259msgstr "Avhenger av"
3260
3261#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3262msgid "DependsOn"
3263msgstr "AvhengerAv"
3264
3265#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
3266msgid "Desc"
3267msgstr "synkende"
3268
3269#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
3270msgid "Descending"
3271msgstr "Synkende"
3272
403d7b0b 3273#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
84fb5b46
MKG
3274msgid "Describe the issue below"
3275msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
3276
3277#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
3278msgid "Description"
3279msgstr "Beskrivelse"
3280
403d7b0b 3281#: share/html/Elements/Tabs:213
84fb5b46
MKG
3282msgid "Detailed information about your RT setup"
3283msgstr ""
3284
403d7b0b 3285#: share/html/Ticket/Create.html:446
84fb5b46
MKG
3286msgid "Details"
3287msgstr "Detaljer"
3288
3289#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
3290msgid "Direction"
3291msgstr "Retning"
3292
3293#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3294msgid "Disabled"
3295msgstr "Deaktivert"
3296
403d7b0b 3297#: share/html/Elements/Tabs:529 share/html/Elements/Tabs:793 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
3298msgid "Display"
3299msgstr "Vis"
3300
3301#: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
3302msgid "Display Access Control List"
3303msgstr "Vis tilgangsliste"
3304
3305#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
3306#. ($id)
3307msgid "Display Article %1"
3308msgstr ""
3309
3310#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
3311msgid "Display Columns"
3312msgstr "Vis kolonner"
3313
3314#: NOT FOUND IN SOURCE
3315msgid "Display Scrip templates for this queue"
3316msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3317
3318#: NOT FOUND IN SOURCE
3319msgid "Display Scrips for this queue"
3320msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3321
3322#: NOT FOUND IN SOURCE
3323msgid "Display mode"
3324msgstr "Visningsmodus"
3325
3326#: NOT FOUND IN SOURCE
3327msgid "Display saved searches for this group"
3328msgstr "Vis lagrede søk for gruppa"
3329
3330#: NOT FOUND IN SOURCE
3331msgid "Display ticket #%1"
3332msgstr "Vis saken #%1"
3333
3334#: share/html/Elements/Footer:59
3335#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
3336msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
3337msgstr ""
3338
3339#: NOT FOUND IN SOURCE
3340msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
3341msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
3342
3343#: lib/RT/System.pm:80
3344msgid "Do anything and everything"
3345msgstr "Gjøre alt"
3346
403d7b0b 3347#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
3348msgid "Domain name"
3349msgstr "Domenenavn"
3350
403d7b0b 3351#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
3352msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
3353msgstr "Ta ikke med «http://», bare vertsnavnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
3354
3355#: lib/RT/Config.pm:323
3356msgid "Don't refresh home page."
3357msgstr "Ikke oppdater hjemmesiden"
3358
3359#: lib/RT/Config.pm:293
3360msgid "Don't refresh search results."
3361msgstr "Ikke oppdater søkeresultatene"
3362
3363#: share/html/Elements/Refresh:53
3364msgid "Don't refresh this page."
3365msgstr "Ikke oppdater siden"
3366
3367#: NOT FOUND IN SOURCE
3368msgid "Don't show search results"
3369msgstr "Ikke vis søkeresultat"
3370
403d7b0b 3371#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
84fb5b46
MKG
3372msgid "Don't trust this key at all"
3373msgstr "Ikke stol på denne nøkkelen"
3374
3375#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
3376msgid "Download"
3377msgstr "Last ned"
3378
3379#: NOT FOUND IN SOURCE
3380msgid "Download as a tab-delimited file"
3381msgstr "Last ned som en tabulatordelt fil"
3382
3383#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
3384msgid "Download dumpfile"
3385msgstr "Last ned dumpfil"
3386
3387#: lib/RT/CustomField.pm:83
3388msgid "Dropdown"
3389msgstr ""
3390
403d7b0b 3391#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
84fb5b46
MKG
3392msgid "Due"
3393msgstr "Forfallsdato"
3394
3395#: NOT FOUND IN SOURCE
3396msgid "Due date '%1' could not be parsed"
3397msgstr "Innendato '%1' kunne ikke tolkes"
3398
3399#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3400msgid "DueRelative"
3401msgstr "ForfallsdatoRelativ"
3402
3403#: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
3404#. ($msg)
3405msgid "ERROR: %1"
3406msgstr "Feil: %1"
3407
3408#: NOT FOUND IN SOURCE
3409msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
3410msgstr "FEIL: Kunne ikke laste sak '%1': %2.\\n"
3411
403d7b0b 3412#: share/html/Elements/Tabs:434
84fb5b46
MKG
3413msgid "Easy updating of your open tickets"
3414msgstr "Enkel oppdatering av åpne saker"
3415
403d7b0b 3416#: share/html/Elements/Tabs:441
84fb5b46
MKG
3417msgid "Easy viewing of your reminders"
3418msgstr ""
3419
403d7b0b 3420#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:825 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
84fb5b46
MKG
3421msgid "Edit"
3422msgstr "Rediger"
3423
3424#: NOT FOUND IN SOURCE
3425msgid "Edit Conditions"
3426msgstr "Rediger Forhold"
3427
3428#: share/html/Search/Bulk.html:168
3429msgid "Edit Custom Fields"
3430msgstr "Rediger fleksifelt"
3431
3432#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
3433#. ($Object->Name)
3434msgid "Edit Custom Fields for %1"
3435msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
3436
3437#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
3438msgid "Edit Custom Fields for all groups"
3439msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
3440
3441#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
3442msgid "Edit Custom Fields for all queues"
3443msgstr "Rediger fleksifelt for alle køene"
3444
3445#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
3446msgid "Edit Custom Fields for all users"
3447msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukerne"
3448
3449#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
3450msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
3451msgstr ""
3452
3453#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
3454msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
3455msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køer"
3456
3457#: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
3458msgid "Edit Links"
3459msgstr "Rediger koblinger"
3460
3461#: share/html/Search/Edit.html:66
3462msgid "Edit Query"
3463msgstr "Rediger spørring"
3464
403d7b0b 3465#: share/html/Elements/Tabs:735
84fb5b46
MKG
3466msgid "Edit Search"
3467msgstr "Rediger søk"
3468
3469#: NOT FOUND IN SOURCE
3470msgid "Edit Templates for queue %1"
3471msgstr "Rediger maler for køen %1"
3472
3473#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
3474msgid "Edit global topic hierarchy"
3475msgstr ""
3476
3477#: NOT FOUND IN SOURCE
3478msgid "Edit keywords"
3479msgstr "Rediger nøkkelord"
3480
3481#: NOT FOUND IN SOURCE
3482msgid "Edit saved searches for this group"
3483msgstr "Rediger lagrede søk for gruppa"
3484
3485#: NOT FOUND IN SOURCE
3486msgid "Edit scrips"
3487msgstr "Rediger scrips"
3488
403d7b0b 3489#: share/html/Elements/Tabs:116
84fb5b46
MKG
3490msgid "Edit system templates"
3491msgstr "Rediger systemmaler"
3492
3493#: NOT FOUND IN SOURCE
3494msgid "Edit templates for %1"
3495msgstr "Rediger maler for %1"
3496
3497#: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
3498#. ($ClassObj->Name)
3499msgid "Edit topic hierarchy for %1"
3500msgstr ""
3501
3502#: lib/RT/Group.pm:97
3503msgid "EditSavedSearches"
3504msgstr "RedigerLagredeSøk"
3505
3506#: NOT FOUND IN SOURCE
3507msgid "Editable text"
3508msgstr "Redigerbar tekst"
3509
3510#: NOT FOUND IN SOURCE
3511msgid "Editing Configuration for queue %1"
3512msgstr "Rediger innstillinger for køen %1"
3513
3514#: NOT FOUND IN SOURCE
3515msgid "Editing Configuration for user %1"
3516msgstr "Redigerer Konfigurasjonen av brukern %1"
3517
3518#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
3519#. ($CustomFieldObj->Name)
3520#. ($CustomFieldObj->Name())
3521msgid "Editing CustomField %1"
3522msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
3523
3524#: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
3525#. ($Group->Name)
3526msgid "Editing membership for group %1"
3527msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
3528
3529#: NOT FOUND IN SOURCE
3530msgid "Editing membership for personal group %1"
3531msgstr "Redigerer medlemskap for den personlige gruppa %1"
3532
3533#: NOT FOUND IN SOURCE
3534msgid "Editing template %1"
3535msgstr "Redigerer malen %1"
3536
3537#: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
3538msgid "EffectiveId"
3539msgstr "EffektivID"
3540
403d7b0b 3541#: lib/RT/Record.pm:1318 lib/RT/Record.pm:1397 lib/RT/Ticket.pm:2451 lib/RT/Ticket.pm:2544
84fb5b46
MKG
3542msgid "Either base or target must be specified"
3543msgstr "Du må oppgi enten kilde eller mål"
3544
3545#: share/html/Elements/ShowSearch:67
403d7b0b 3546#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
84fb5b46
MKG
3547msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
3548msgstr "Enten mangler du rettigheter til å vise det lagrede søket %1, eller så er identifikatoren feil"
3549
3550#: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
3551msgid "Email"
3552msgstr "E-postadresse"
3553
3554#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
3555msgid "Email Address"
3556msgstr ""
3557
3558#: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
3559msgid "Email Digest"
3560msgstr "E-postsammendrag"
3561
403d7b0b 3562#: lib/RT/User.pm:569
84fb5b46
MKG
3563msgid "Email address in use"
3564msgstr "E-postadressen er alt i bruk"
3565
403d7b0b 3566#: lib/RT/Config.pm:483
84fb5b46
MKG
3567msgid "Email delivery"
3568msgstr "E-postlevering"
3569
3570#: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
3571msgid "Email template for periodic notification digests"
3572msgstr "E-postmal for regelmessige sammendrag"
3573
403d7b0b 3574#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
84fb5b46
MKG
3575msgid "EmailAddress"
3576msgstr "E-postadresse"
3577
3578#: NOT FOUND IN SOURCE
3579msgid "EmailEncoding"
3580msgstr "EpostFormat"
3581
3582#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3583msgid "Enabled"
3584msgstr "Aktivert"
3585
3586#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
3587msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3588msgstr ""
3589
3590#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
3591msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3592msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere feltet)"
3593
3594#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
3595msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
3596msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere gruppa)"
3597
403d7b0b 3598#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
84fb5b46
MKG
3599msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
3600msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere køen)"
3601
3602#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
3603msgid "Enabled Classes"
3604msgstr ""
3605
3606#: NOT FOUND IN SOURCE
3607msgid "Enabled Custom Fields"
3608msgstr "Aktive Fleksifelt"
3609
3610#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
3611msgid "Enabled Queues"
3612msgstr "Aktive køer"
3613
3614#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
3615msgid "Enabled queues matching search criteria"
3616msgstr "Virksomme køer i samsvar med søkekriteriene"
3617
3618#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
3619#. (loc_fuzzy($msg))
3620msgid "Enabled status %1"
3621msgstr "Aktivert statusen %1"
3622
3623#: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:84 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3624msgid "Encrypt"
3625msgstr "Krypter"
3626
3627#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
3628msgid "Encrypt by default"
3629msgstr "Krypter som standard"
3630
3631#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
3632msgid "Encrypt/Decrypt"
3633msgstr "Krypter/dekrypter"
3634
3635#: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
3636#. ($id, $txn->Ticket)
3637msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3638msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
3639
403d7b0b 3640#: lib/RT/Queue.pm:639
84fb5b46
MKG
3641msgid "Encrypting disabled"
3642msgstr "Kryptering slått av"
3643
403d7b0b 3644#: lib/RT/Queue.pm:638