Merge branch 'dev' of git.uio.no:usit-rt into dev
[usit-rt.git] / share / po / nb.po
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1#
2# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3msgid ""
4msgstr ""
5"Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6"Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7"POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8"PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:23+0000\n"
9"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15"X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17#: NOT FOUND IN SOURCE
18msgid " (no pubkey!)"
19msgstr " (mangler offentlignøkkel)"
20
21#: NOT FOUND IN SOURCE
22msgid " (untrusted!)"
23msgstr " (ikke tiltrodd)"
24
25#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
26msgid "#"
27msgstr "#"
28
29#: NOT FOUND IN SOURCE
30msgid "#%1"
31msgstr "#%1"
32
403d7b0b 33#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
84fb5b46
MKG
34#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
35#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
36#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
37#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
38#. ($t->Id, $t->Subject || '')
39#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
40msgid "#%1: %2"
41msgstr "%1: %2"
42
43#: NOT FOUND IN SOURCE
44msgid "$1"
45msgstr "$1"
46
47#: NOT FOUND IN SOURCE
48msgid "$prefix %1"
49msgstr "$prefix %1"
50
51#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
52#. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
53msgid "%1 #%2"
54msgstr "%1 %2"
55
56#: lib/RT/Date.pm:369
57#. ($s, $time_unit)
58msgid "%1 %2"
59msgstr "%1 %2"
60
c36a7e1d 61#: lib/RT/Tickets.pm:2042
84fb5b46
MKG
62#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
63msgid "%1 %2 %3"
64msgstr "%1 %2 %3"
65
403d7b0b 66#: lib/RT/Date.pm:627
84fb5b46
MKG
67#. ($wday,$mon,$mday,$year)
68msgid "%1 %2 %3 %4"
69msgstr "%1 %3. %2 %4"
70
403d7b0b 71#: lib/RT/Date.pm:642
84fb5b46
MKG
72#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
73msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
74msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
75
403d7b0b 76#: lib/RT/Date.pm:639
84fb5b46
MKG
77#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
78msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
79msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
80
c36a7e1d 81#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
84fb5b46
MKG
82#. ($cf->Name, $new_content)
83#. ($field, $new)
84#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
85msgid "%1 %2 added"
86msgstr "%1 %2 lagt til"
87
88#: lib/RT/Date.pm:366
89#. ($s, $time_unit)
90msgid "%1 %2 ago"
91msgstr "%1 %2 siden"
92
c36a7e1d 93#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:727
84fb5b46
MKG
94#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
95#. ($field, $old, $new)
96msgid "%1 %2 changed to %3"
97msgstr "%1 «%2» endret til «%3»"
98
c36a7e1d 99#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
84fb5b46
MKG
100#. ($cf->Name, $old_content)
101#. ($field, $old)
102#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
103msgid "%1 %2 deleted"
104msgstr "%1 %2 slettet"
105
106#: share/html/Widgets/SavedSearch:139
107#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
108msgid "%1 %2 deleted."
109msgstr "%1 %2 slettet."
110
111#: NOT FOUND IN SOURCE
112msgid "%1 %2 of group %3"
113msgstr "%1 %2 av gruppen %3"
114
115#: NOT FOUND IN SOURCE
116msgid "%1 %2 renamed to %3."
117msgstr "%1 %2 endret navn til %3"
118
119#: share/html/Widgets/SavedSearch:129
120#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
121msgid "%1 %2 saved."
122msgstr "%1 %2 lagret"
123
124#: share/html/Widgets/SavedSearch:113
125#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
126msgid "%1 %2 updated."
127msgstr "%1 «%2» oppdatert"
128
c36a7e1d 129#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
84fb5b46
MKG
130#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
131#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
132msgid "%1 %2 with template %3"
133msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
134
135#: NOT FOUND IN SOURCE
136msgid "%1 (%2) %3 this ticket\\n"
137msgstr "%1 (%2) %3 denne saken\\n"
138
403d7b0b 139#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
84fb5b46
MKG
140#. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
141#. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
142msgid "%1 (%2) by %3"
143msgstr "%1 (%2) av %3"
144
145#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
146#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
147#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
148#. (loc($Ticket->Status))
149#. (loc($TicketObj->Status))
150#. (loc($t->Status))
151#. (loc('Approve'))
152#. (loc('Deny'))
153#. (loc($Ticket->Status()))
154msgid "%1 (Unchanged)"
155msgstr "%1 (uendret)"
156
157#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
158#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
159msgid "%1 (from pane %2)"
160msgstr "%1 (fra panel %2)"
161
162#: NOT FOUND IN SOURCE
163msgid "%1 - %2 shown"
164msgstr "%1 - %2 vist"
165
403d7b0b 166#: bin/rt-crontool:345
84fb5b46
MKG
167#. ("--log")
168msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
169msgstr "%1 – endre innstillingen «LogToScreen»"
170
403d7b0b 171#: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
84fb5b46
MKG
172#. ("--action-arg", "--action")
173#. ("--condition-arg", "--condition")
174#. ("--search-arg", "--search")
175msgid "%1 - An argument to pass to %2"
176msgstr "%1 – et argument som skal sendes til %2"
177
403d7b0b 178#: bin/rt-crontool:347
84fb5b46
MKG
179#. ("--verbose")
180msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
181msgstr "%1 – send statusoppdateringer til standard ut"
182
183#: NOT FOUND IN SOURCE
184msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
185msgstr "%1 - Spesifiser id på malen du ønsker å bruke"
186
403d7b0b 187#: bin/rt-crontool:339
84fb5b46
MKG
188#. ("--transaction")
189msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
190msgstr "%1 – om du vil bruke «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjoner"
191
403d7b0b 192#: bin/rt-crontool:336
84fb5b46
MKG
193#. ("--template")
194msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
195msgstr "%1 – navn eller ID til malen(e) du vil bruke"
196
403d7b0b 197#: bin/rt-crontool:330
84fb5b46
MKG
198#. ("--action")
199msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
200msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruke"
201
403d7b0b 202#: bin/rt-crontool:342
84fb5b46
MKG
203#. ("--transaction-type")
204msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
205msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypene du vil bruke"
206
403d7b0b 207#: bin/rt-crontool:324
84fb5b46
MKG
208#. ("--condition")
209msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
210msgstr "%1 – betingelsesmodulen du vil bruke"
211
403d7b0b 212#: bin/rt-crontool:317
84fb5b46
MKG
213#. ("--search")
214msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
215msgstr "%1 – søkemodulen du vil bruke"
216
217#: NOT FOUND IN SOURCE
218msgid "%1 DashBoards"
219msgstr "%1-utforminger"
220
221#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
c36a7e1d
MKG
222#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
223#. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46
MKG
224msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
225msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
226
227#: NOT FOUND IN SOURCE
228msgid "%1 ScripAction loaded"
229msgstr "Utløserhandling %1 lastet"
230
c36a7e1d 231#: lib/RT/Record.pm:1826
84fb5b46
MKG
232#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
233msgid "%1 added as a value for %2"
234msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
235
236#: NOT FOUND IN SOURCE
237msgid "%1 aliases require a TicketId to work on"
238msgstr "%1 alias trenger en ReferanseId å jobbe mot"
239
240#: NOT FOUND IN SOURCE
241msgid "%1 aliases require a TicketId to work on "
242msgstr "%1 alias trenger en saksnummer å jobbe mot "
243
244#: NOT FOUND IN SOURCE
245msgid "%1 aliases require a TicketId to work on (from %2) %3"
246msgstr "%1 alias trenger et saksnummer å jobbe mot (fra %2) %3"
247
248#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
249#. ($RT::DatabaseName)
250msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
251msgstr "%1 finnes fra før, og har RT-tabellene på plass, men inneholder ikke RT-metadata. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp RT."
252
253#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
254#. ($RT::DatabaseName)
255msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
256msgstr "%1 finnes fra før, men inneholder ikke tabeller eller metadata for RT. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige tabellene og metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp Request Tracker."
257
403d7b0b
MKG
258#: lib/RT/ACE.pm:289
259#. ($princ_obj->Object->Name)
260msgid "%1 already has that right"
261msgstr ""
262
c36a7e1d 263#: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
84fb5b46
MKG
264#. ($args{'Base'})
265#. ($args{'Target'})
266msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
267msgstr "%1 ser ut til å være et lokalt objekt, men finnes ikke i databasen"
268
269#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
270#. ($RT::DatabaseName)
271msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
272msgstr "%1 ser alt ut til å være klargjort. Det er derfor ikke nødvendig å opprette tabeller eller sette inn metadata, og du kan fortsette å tilpasse Request Tracker ved trykke «Tilpass detaljer»."
273
403d7b0b 274#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
84fb5b46
MKG
275#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
276#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
277#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
278msgid "%1 by %2"
279msgstr "%1 av %2"
280
c36a7e1d 281#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:856 lib/RT/Transaction.pm:861 lib/RT/Transaction.pm:875 lib/RT/Transaction.pm:884 lib/RT/Transaction.pm:922
84fb5b46
MKG
282#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
283#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
284#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
403d7b0b 285#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
84fb5b46
MKG
286#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
287msgid "%1 changed from %2 to %3"
288msgstr "%1 endret fra %2 til %3"
289
290#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
291#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
292msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
293msgstr ""
294
295# Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
296#: share/html/Search/Chart.html:128
297#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
298msgid "%1 chart by %2"
299msgstr "%1 av %2"
300
301#: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
302#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
303msgid "%1 copy"
304msgstr "%1-kopi"
305
306#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
307#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
308msgid "%1 core config"
309msgstr "%1-kjerneoppsett"
310
c36a7e1d 311#: lib/RT/Record.pm:964
84fb5b46
MKG
312msgid "%1 could not be set to %2."
313msgstr "%1 kunne ikke settes til %2."
314
315#: NOT FOUND IN SOURCE
316msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
317msgstr "%1 kunne ikke starte en transaksjon (%2)\\n"
318
319#: NOT FOUND IN SOURCE
320msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
321msgstr "%1 kunne ikke sette statusen til løst. RT-databasen kan være inkonsistent."
322
323#: lib/RT/Transaction.pm:624
324#. ($obj_type)
325msgid "%1 created"
326msgstr "%1 opprettet"
327
328#: lib/RT/Transaction.pm:635
329#. ($obj_type)
330msgid "%1 deleted"
331msgstr "%1 slettet"
332
333#: lib/RT/Transaction.pm:630
334#. ($obj_type)
335msgid "%1 disabled"
336msgstr "%1 deaktivert"
337
338#: share/html/Install/Sendmail.html:86
339#. ($ARGS{SendmailPath})
340msgid "%1 doesn't exist."
341msgstr "%1 finnes ikke."
342
343#: lib/RT/Transaction.pm:627
344#. ($obj_type)
345msgid "%1 enabled"
346msgstr "%1 aktivert"
347
348#: etc/initialdata:574
349msgid "%1 highest priority tickets I own"
350msgstr "%1 høyest prioriterte saker jeg eier"
351
352#: NOT FOUND IN SOURCE
353msgid "%1 highest priority tickets I own..."
354msgstr "Mine %1 høyst prioriterte saker..."
355
356#: NOT FOUND IN SOURCE
357msgid "%1 highest priority tickets I requested..."
358msgstr "Mine %1 høyst prioriterte forespørsler..."
359
403d7b0b 360#: bin/rt-crontool:312
84fb5b46
MKG
361#. ($0)
362msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
363msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron."
364
365#: sbin/rt-email-digest:92
366#. ($0)
367msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
368msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
369
403d7b0b
MKG
370#: lib/RT/Queue.pm:969
371#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
372msgid "%1 is already a %2 for this queue"
373msgstr ""
374
375#: lib/RT/Ticket.pm:1144
376#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
377msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
378msgstr ""
379
c36a7e1d 380#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:311 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
84fb5b46
MKG
381#. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
382#. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
383#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
384#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
385msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
386msgstr "%1 er en adresse RT tar imot e-post på. Hvis du la henne til som en «%2», ville det oppstå en e-postløkke."
387
388#: NOT FOUND IN SOURCE
389msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
390msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne køen"
391
403d7b0b 392#: lib/RT/Ticket.pm:1292
84fb5b46
MKG
393#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
394msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
395msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne saken"
396
c36a7e1d 397#: lib/RT/Record.pm:1891
84fb5b46
MKG
398#. ($old_value, $cf->Name)
399msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
400msgstr "Fleksifeltet %2 har ikke lenger verdien %1"
401
403d7b0b
MKG
402#: lib/RT/Queue.pm:1051
403#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
404msgid "%1 is not a %2 for this queue"
405msgstr ""
406
407#: lib/RT/Ticket.pm:1266
408#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
409msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
410msgstr ""
411
412#: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
413#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 414#. ($value)
403d7b0b 415msgid "%1 is not a valid lifecycle"
84fb5b46
MKG
416msgstr ""
417
418#: NOT FOUND IN SOURCE
419msgid "%1 isn't a valid Queue id."
420msgstr "%1 er ikke et gyldig saksnummer."
421
422#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
423#. ($minutes)
424msgid "%1 min"
425msgstr "%1 minutt"
426
427#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
428#. ($rows)
429msgid "%1 most recently updated articles"
430msgstr ""
431
432#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
433#. ($rows)
434msgid "%1 newest articles"
435msgstr ""
436
437#: etc/initialdata:585
438msgid "%1 newest unowned tickets"
439msgstr "%1 nyeste saker uten eier"
440
441#: NOT FOUND IN SOURCE
442msgid "%1 not shown"
443msgstr "%1 vises ikke"
444
403d7b0b 445#: lib/RT/CustomField.pm:1183
84fb5b46
MKG
446msgid "%1 objects"
447msgstr "%1-objekt"
448
449#: NOT FOUND IN SOURCE
450msgid "%1 rights"
451msgstr "%1 rettigheter"
452
453#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
454#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
455msgid "%1 site config"
456msgstr "%1-nettstedoppsett"
457
458#: NOT FOUND IN SOURCE
459msgid "%1 succeeded\\n"
460msgstr "%1 var velykket\\n"
461
462#: lib/RT/SharedSetting.pm:257
463#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
464msgid "%1 update: %2"
465msgstr "Oppdatering av %1: %2"
466
467#: lib/RT/SharedSetting.pm:250
468#. (ucfirst($self->ObjectName))
469msgid "%1 update: Nothing changed"
470msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endret"
471
403d7b0b
MKG
472#: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
473#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
84fb5b46
MKG
474msgid "%1 updated"
475msgstr "%1 oppdatert"
476
477#: NOT FOUND IN SOURCE
478msgid "%1 was created without a CurrentUser\\n"
479msgstr "%1 ble opprettet uten en aktiv bruker\\n"
480
481#: NOT FOUND IN SOURCE
482msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
483msgstr "%1 vil løse alle medlemmer av en løst gruppesak."
484
485#: NOT FOUND IN SOURCE
486msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
487msgstr "%1 vil stoppe en [lokal] BASE hvis den er avhengig av/medlem av en tilkoblet sak."
488
403d7b0b 489#: lib/RT/CustomField.pm:1184
84fb5b46
MKG
490msgid "%1's %2 objects"
491msgstr "%1 sine %2 objekt"
492
403d7b0b 493#: lib/RT/CustomField.pm:1185
84fb5b46
MKG
494msgid "%1's %2's %3 objects"
495msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
496
403d7b0b 497#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
84fb5b46
MKG
498#. ($UserObj->Name)
499msgid "%1's GnuPG keys"
500msgstr ""
501
502#: share/html/Elements/EditPassword:55
503#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
504msgid "%1's current password"
505msgstr ""
506
507#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
508#. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
509#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
510#. ($Object->Name)
511msgid "%1's dashboards"
512msgstr "%1 sine utforminger"
513
514#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
515#. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
516#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
517#. ($privacies{$privacy}->Name)
518#. ($Object->Name)
519msgid "%1's saved searches"
520msgstr "%1 sine lagrede søk"
521
522#: lib/RT/Transaction.pm:539
523#. ($self)
524msgid "%1: no attachment specified"
525msgstr "%1: ingen vedlegg oppgitt"
526
403d7b0b 527#: lib/RT/Date.pm:634
84fb5b46
MKG
528#. ($hour,$min)
529msgid "%1:%2"
530msgstr "%1.%2"
531
403d7b0b 532#: lib/RT/Date.pm:631
84fb5b46
MKG
533#. ($hour,$min,$sec)
534msgid "%1:%2:%3"
535msgstr "%1.%2.%3"
536
537#: share/html/Elements/CreateTicket:54
538#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
539msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
540msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
541
542#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
543#. ($size)
544msgid "%1b"
545msgstr "%1 byte"
546
547#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
548#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
549msgid "%1k"
550msgstr "%1 KiB"
551
552#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
553#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
554msgid "%1m"
555msgstr ""
556
557#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
558#. (sprintf('%.4f', $duration))
559#. (sprintf('%.4f', $seconds))
560msgid "%1s"
561msgstr ""
562
403d7b0b 563#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
84fb5b46
MKG
564#. ($Articles->Count)
565msgid "%quant(%1,article)"
566msgstr ""
567
568#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
569#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
570msgid "%quant(%1,hour)"
571msgstr "%quant(%1,time,timer)"
572
573#: lib/RT/Ticket.pm:903
574#. ($args{'Status'})
575msgid "'%1' is an invalid value for status"
576msgstr "«%1» er en ugyldig statusverdi"
577
403d7b0b 578#: lib/RT/Queue.pm:545
84fb5b46
MKG
579#. ($name)
580msgid "'%1' is not a valid name."
581msgstr ""
582
403d7b0b 583#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
84fb5b46
MKG
584#. ($Class)
585msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
586msgstr ""
587
588#: NOT FOUND IN SOURCE
589msgid "'%1' not a recognized action. "
590msgstr "'%1' er ikke en kjent handling "
591
c36a7e1d 592#: lib/RT/Interface/Web.pm:3170
84fb5b46
MKG
593msgid "'Roles'"
594msgstr ""
595
c36a7e1d 596#: lib/RT/Interface/Web.pm:3133
84fb5b46
MKG
597msgid "'System'"
598msgstr ""
599
c36a7e1d 600#: lib/RT/Interface/Web.pm:3151
84fb5b46
MKG
601msgid "'User Groups'"
602msgstr ""
603
c36a7e1d 604#: lib/RT/Interface/Web.pm:3202
84fb5b46
MKG
605msgid "'Users'"
606msgstr ""
607
403d7b0b 608#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
84fb5b46
MKG
609msgid "(Check box to complete)"
610msgstr ""
611
612#: NOT FOUND IN SOURCE
613msgid "(Check box to delete group member)"
614msgstr "(Merk for å slette gruppemedlem)"
615
616#: NOT FOUND IN SOURCE
617msgid "(Check box to delete scrip)"
618msgstr "(Merk for å slette Scrip)"
619
620#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
621msgid "(Check box to delete)"
622msgstr "(Kryss av for å fjerne.)"
623
624#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
625msgid "(Check boxes to delete)"
626msgstr "(Merk boksene for å slette)"
627
628#: NOT FOUND IN SOURCE
629msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
630msgstr "(Kryss av i feltene for å slå av varsling til mottakerne.)"
631
632#: NOT FOUND IN SOURCE
633msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
634msgstr "(Kryss av i feltene for å slå på varsling til mottakerne.)"
635
403d7b0b 636#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
84fb5b46
MKG
637msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
638msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
639
640#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
641#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
642#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
643msgid "(If left blank, will default to %1)"
644msgstr "(settes til %1 hvis tom)"
645
646#: NOT FOUND IN SOURCE
647msgid "(No Value)"
648msgstr "(Ingen Verdi)"
649
650#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
651msgid "(No custom fields)"
652msgstr "(ingen fleksifelt)"
653
654#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
655msgid "(No members)"
656msgstr "(ingen medlemmer)"
657
658#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
659msgid "(No scrips)"
660msgstr "(ingen utløsere)"
661
662#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
663msgid "(No templates)"
664msgstr "(ingen maler)"
665
666#: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
667msgid "(None)"
668msgstr "(ingen)"
669
670#: NOT FOUND IN SOURCE
671msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
672msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdatreinger.)"
673
674#: NOT FOUND IN SOURCE
675msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
676msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
677
678#: NOT FOUND IN SOURCE
679msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
680msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste av administrative epostaddresser. Disse vil <b>vil</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
681
403d7b0b 682#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
84fb5b46
MKG
683msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
684msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
685
686#: NOT FOUND IN SOURCE
687msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
688msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en komma-separert liste av epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
689
690#: NOT FOUND IN SOURCE
691msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
692msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epost-addresser. Endrer <b->ikke</b> hvem som vi motta fremtige utfordrer dere nå."
693
694#: NOT FOUND IN SOURCE
695msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
696msgstr "(Sender en kopi av dette oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Disse <b>vill</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
697
403d7b0b 698#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
84fb5b46
MKG
699msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
700msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
701
702#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
703msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
704msgstr "(Bruk disse feltene når du velger «Tilpasset» for en betingelse eller en handling.)"
705
706#: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
707msgid "(Will not be sent email)"
708msgstr "(e-post blir ikke sendt)"
709
710#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
711msgid "(any)"
712msgstr "(vilkårlig)"
713
714#: NOT FOUND IN SOURCE
715msgid "(empty)"
716msgstr "(tom)"
717
718#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
719msgid "(no Summary)"
720msgstr ""
721
722#: NOT FOUND IN SOURCE
723msgid "(no name listed)"
724msgstr "(navn ikke oppgitt)"
725
403d7b0b 726#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46
MKG
727msgid "(no name)"
728msgstr ""
729
730#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
731msgid "(no pubkey!)"
732msgstr "(mangler offentlignøkkel)"
733
734#: NOT FOUND IN SOURCE
735msgid "(no subject)"
736msgstr "(ingen overskrift)"
737
403d7b0b 738#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
84fb5b46
MKG
739msgid "(no value)"
740msgstr "(mangler verdi)"
741
742#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
743msgid "(no values)"
744msgstr "(mangler verdier)"
745
746#: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
747msgid "(only one ticket)"
748msgstr "(bare én sak)"
749
750#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
751#. ($count)
752msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
753msgstr "(venter på %quant(%1,annen sak,andre saker))"
754
755#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
756msgid "(pending approval)"
757msgstr "(venter på godkjenning)"
758
759#: NOT FOUND IN SOURCE
760msgid "(pending other tickets)"
761msgstr "(venter på andre saker)"
762
763#: NOT FOUND IN SOURCE
764msgid "(requestor's group)"
765msgstr "(kundens gruppe)"
766
767#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
768msgid "(required)"
769msgstr "(obligatorisk)"
770
771#: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
772#. ($key->{'TrustTerse'})
773msgid "(trust: %1)"
774msgstr "(tiltronivå: %1)"
775
776#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
777msgid "(untitled)"
778msgstr "(uten navn)"
779
780#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
781msgid "(untrusted!)"
782msgstr "(ikke tiltrodd)"
783
784#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
785msgid "-"
786msgstr "–"
787
403d7b0b 788#: bin/rt-crontool:137
84fb5b46
MKG
789msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
790msgstr "«--template-id» er et utdatert argument, og kan ikke brukes med «--template»"
791
403d7b0b 792#: bin/rt-crontool:132
84fb5b46
MKG
793msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
794msgstr "«--transaction»-argumentet kan kun ta verdiene «first», «last» eller «all»"
795
796#: NOT FOUND IN SOURCE
797msgid "25 highest priority tickets I own..."
798msgstr "Mine 25 høyst prioriterte saker..."
799
800#: NOT FOUND IN SOURCE
801msgid "25 highest priority tickets I requested..."
802msgstr "Mine 25 høyst priorterte forespørsler..."
803
804#: NOT FOUND IN SOURCE
805msgid "<% $Ticket->Status%>"
806msgstr "<% $Ticket-:Status%>"
807
808#: NOT FOUND IN SOURCE
809msgid "<% $_ %>"
810msgstr "<% $_ %>"
811
812#: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
813msgid "<% $field->{'name'} %>"
814msgstr ""
815
84fb5b46
MKG
816#: NOT FOUND IN SOURCE
817msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
818msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
819
820#: NOT FOUND IN SOURCE
821msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
822msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
823
824#: NOT FOUND IN SOURCE
825msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
826msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>.</p>"
827
828#: NOT FOUND IN SOURCE
829msgid "??????"
830msgstr "??????"
831
832#: etc/initialdata:215
833msgid "A blank template"
834msgstr "En tom mal"
835
403d7b0b 836#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
84fb5b46
MKG
837msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
838msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
839
840#: NOT FOUND IN SOURCE
841msgid "ACE Deleted"
842msgstr "ACE slettet"
843
844#: NOT FOUND IN SOURCE
845msgid "ACE Loaded"
846msgstr "ACE lastet"
847
848#: NOT FOUND IN SOURCE
849msgid "ACE could not be deleted"
850msgstr "ACE kunne ikke slettes"
851
852#: NOT FOUND IN SOURCE
853msgid "ACE could not be found"
854msgstr "fant ikke ACE"
855
856#: lib/RT/ACE.pm:169
857msgid "ACE not found"
858msgstr "Fant ikke ACE"
859
403d7b0b 860#: lib/RT/ACE.pm:491
84fb5b46
MKG
861msgid "ACEs can only be created and deleted."
862msgstr "Du kan bare opprette eller slette ACE-er."
863
864#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
865msgid "AND"
866msgstr "OG"
867
868#: NOT FOUND IN SOURCE
869msgid "Aborting to avoid unintended ticket modifications.\\n"
870msgstr "Avbryter for å ungå uånsket saksendring"
871
c36a7e1d 872#: share/html/Elements/Tabs:482
84fb5b46
MKG
873msgid "About me"
874msgstr "Om meg"
875
876#: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
877msgid "Access control"
878msgstr "Tilgangskontroll"
879
880#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
881msgid "Action"
882msgstr "Handling"
883
884#: NOT FOUND IN SOURCE
885msgid "Action %1 not found"
886msgstr "Handling %1 finnes ikke"
887
403d7b0b 888#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
84fb5b46
MKG
889#. ($args{'ScripAction'})
890#. ($value)
891msgid "Action '%1' not found"
892msgstr "Fant ikke handlingen «%1»"
893
403d7b0b 894#: bin/rt-crontool:228
84fb5b46
MKG
895msgid "Action committed."
896msgstr "Handling skrevet."
897
898#: NOT FOUND IN SOURCE
899msgid "Action committed.\\n"
900msgstr "Handling utført.\\n"
901
403d7b0b 902#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
84fb5b46
MKG
903msgid "Action is mandatory argument"
904msgstr "Handling er et obligatorisk argument"
905
403d7b0b 906#: bin/rt-crontool:224
84fb5b46
MKG
907msgid "Action prepared..."
908msgstr "Handling forberedt …"
909
c36a7e1d 910#: share/html/Elements/Tabs:529
84fb5b46
MKG
911msgid "Actions"
912msgstr ""
913
914#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
915msgid "Active Tickets"
916msgstr ""
917
918#: share/html/Tools/MyDay.html:53
919#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
920msgid "Active tickets for %1"
921msgstr ""
922
403d7b0b 923#: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
84fb5b46
MKG
924#. (loc($AddPrincipal))
925msgid "Add %1"
926msgstr ""
927
928#: share/html/Search/Bulk.html:93
929msgid "Add AdminCc"
930msgstr "Legg til admin-kopimottaker"
931
932#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
933msgid "Add Bookmark"
934msgstr "Legg til bokmerke"
935
936#: share/html/Search/Bulk.html:89
937msgid "Add Cc"
938msgstr "Legg til kopimottaker"
939
940#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
941msgid "Add Columns"
942msgstr "Legg til kolonner"
943
944#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
945msgid "Add Criteria"
946msgstr "Legg til søkekriterier"
947
403d7b0b 948#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
84fb5b46
MKG
949msgid "Add More Files"
950msgstr "Legg til flere filer"
951
952#: NOT FOUND IN SOURCE
953msgid "Add Next State"
954msgstr "Legg til neste status"
955
956#: share/html/Search/Bulk.html:85
957msgid "Add Requestor"
958msgstr "Legg til innmelder"
959
960#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
961msgid "Add Value"
962msgstr "Legg til verdi"
963
964#: NOT FOUND IN SOURCE
965msgid "Add a Scrip to this queue"
966msgstr "Legg til Scrip i denne køen"
967
968#: NOT FOUND IN SOURCE
969msgid "Add a Scrip which will apply to all queues"
970msgstr "Legg til et Scrip som gjelder for alle køer"
971
972#: NOT FOUND IN SOURCE
973msgid "Add a keyword selection to this queue"
974msgstr "Legg til et nøkkelordvalg på denne køen"
975
976#: NOT FOUND IN SOURCE
977msgid "Add a new a global scrip"
978msgstr "Legg til et globalt Scrip"
979
980#: NOT FOUND IN SOURCE
981msgid "Add a scrip to this queue"
982msgstr "Legg til et Scrip til denne køen"
983
984#: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
985msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
986msgstr "Legg til en utløser som vil gjelde alle køene"
987
988#: share/html/Search/Bulk.html:125
989msgid "Add comments or replies to selected tickets"
990msgstr "Legg til kommentarer eller svar til de valgte sakene"
991
992#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
993msgid "Add group"
994msgstr ""
995
403d7b0b
MKG
996#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
997msgid "Add here"
998msgstr ""
999
84fb5b46
MKG
1000#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
1001msgid "Add members"
1002msgstr "Legg til medlemmer"
1003
1004#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
1005msgid "Add new watchers"
1006msgstr "Legg til overvåkere"
1007
403d7b0b 1008#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
84fb5b46
MKG
1009#. (loc($AddPrincipal))
1010msgid "Add rights for this %1"
1011msgstr ""
1012
1013#: share/html/Search/Build.html:83
1014msgid "Add these terms"
1015msgstr "Legg til vilkårene"
1016
1017#: share/html/Search/Build.html:84
1018msgid "Add these terms and Search"
1019msgstr "Legg til vilkårene og søk"
1020
1021#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
1022msgid "Add user"
1023msgstr ""
1024
1025#: share/html/Search/Bulk.html:172
1026msgid "Add values"
1027msgstr "Legg til verdier"
1028
1029#: NOT FOUND IN SOURCE
1030msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
1031msgstr "Legg til, fjern eller endre fleksifeltverdier for objekt"
1032
1033#: lib/RT/CustomField.pm:208
1034msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
1035msgstr ""
1036
1037#: NOT FOUND IN SOURCE
1038msgid "AddNextState"
1039msgstr "AddNextState"
1040
403d7b0b
MKG
1041#: lib/RT/Ticket.pm:1166
1042#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1043msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
1044msgstr ""
1045
1046#: lib/RT/Queue.pm:980
84fb5b46
MKG
1047#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1048msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
1049msgstr ""
1050
1051#: NOT FOUND IN SOURCE
1052msgid "Added principal as a %1 for this queue"
1053msgstr "%1 lagt til for køen"
1054
403d7b0b 1055#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1056msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
1057msgstr "%1 lagt til for saken"
1058
1059#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
1060msgid "Address"
1061msgstr "Adresse"
1062
1063#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
1064msgid "Address 2"
1065msgstr ""
1066
403d7b0b 1067#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
84fb5b46
MKG
1068msgid "Address1"
1069msgstr "Adresse 1"
1070
403d7b0b 1071#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
84fb5b46
MKG
1072msgid "Address2"
1073msgstr "Adresse 2"
1074
403d7b0b 1075#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
84fb5b46
MKG
1076msgid "Admin Cc"
1077msgstr "Admin-kopimottaker"
1078
1079#: etc/initialdata:292
1080msgid "Admin Comment"
1081msgstr "Admin-kommentar"
1082
1083#: etc/initialdata:271
1084msgid "Admin Correspondence"
1085msgstr "Admin-svar"
1086
1087# «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
1088#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
1089msgid "Admin queues"
1090msgstr "Velg kø"
1091
1092#: NOT FOUND IN SOURCE
1093msgid "Admin users"
1094msgstr "Adminbrukere"
1095
1096#: share/html/Admin/Global/index.html:48
1097msgid "Admin/Global configuration"
1098msgstr "Administrering / globalt oppsett"
1099
1100#: NOT FOUND IN SOURCE
1101msgid "Admin/Groups"
1102msgstr "Admin/Grupper"
1103
1104#: NOT FOUND IN SOURCE
1105msgid "Admin/Queue/Basics"
1106msgstr "Admin/Køer/Grunnleggende"
1107
1108#: NOT FOUND IN SOURCE
1109msgid "AdminAllPersonalGroups"
1110msgstr "AdminAllePersonligeGrupper"
1111
1112#: lib/RT/Tickets.pm:151
1113msgid "AdminCCGroup"
1114msgstr "AdminKopimottakerGruppe"
1115
403d7b0b 1116#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
84fb5b46
MKG
1117msgid "AdminCc"
1118msgstr "Admin-kopimottaker"
1119
1120#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1121msgid "AdminCcs"
1122msgstr "AdminKopimottakere"
1123
1124#: lib/RT/Class.pm:94
1125msgid "AdminClass"
1126msgstr ""
1127
1128#: NOT FOUND IN SOURCE
1129msgid "AdminComment"
1130msgstr "AdminKommentar"
1131
1132#: NOT FOUND IN SOURCE
1133msgid "AdminCorrespondence"
1134msgstr "AdminKorrespondanse"
1135
1136#: lib/RT/CustomField.pm:206
1137msgid "AdminCustomField"
1138msgstr "AdminFleksifelt"
1139
1140#: lib/RT/CustomField.pm:207
1141msgid "AdminCustomFieldValues"
1142msgstr ""
1143
1144#: NOT FOUND IN SOURCE
1145msgid "AdminCustomFields"
1146msgstr "AdminFleksifelt"
1147
1148#: lib/RT/Group.pm:94
1149msgid "AdminGroup"
1150msgstr "AdminGruppe"
1151
1152#: lib/RT/Group.pm:95
1153msgid "AdminGroupMembership"
1154msgstr "AdminGruppemedlemskap"
1155
1156#: NOT FOUND IN SOURCE
1157msgid "AdminOwnPersonalGroups"
1158msgstr "AdminEgnePersonligeGrupper"
1159
1160#: lib/RT/Queue.pm:93
1161msgid "AdminQueue"
1162msgstr "AdminKø"
1163
1164#: lib/RT/Class.pm:95
1165msgid "AdminTopics"
1166msgstr ""
1167
1168#: lib/RT/System.pm:81
1169msgid "AdminUsers"
1170msgstr "AdminBrukere"
1171
1172#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
1173msgid "Administrative Cc"
1174msgstr "Admin-kopimottaker"
1175
403d7b0b 1176#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
1177msgid "Administrative password"
1178msgstr "Administratorpassord"
1179
1180#: NOT FOUND IN SOURCE
1181msgid "Admins"
1182msgstr "Admin"
1183
c36a7e1d 1184#: share/html/Elements/Tabs:740
84fb5b46
MKG
1185msgid "Advanced"
1186msgstr "Avansert"
1187
1188#: NOT FOUND IN SOURCE
1189msgid "Advanced Search"
1190msgstr "Avansert Søk"
1191
1192#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1193msgid "Advanced search"
1194msgstr ""
1195
403d7b0b
MKG
1196#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
1197msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
1198msgstr ""
1199
84fb5b46
MKG
1200#: NOT FOUND IN SOURCE
1201msgid "Age"
1202msgstr "Alder"
1203
1204#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
1205msgid "Aggregator"
1206msgstr "Sammenstilling"
1207
1208#: NOT FOUND IN SOURCE
1209msgid "Alias"
1210msgstr "Alias"
1211
1212#: NOT FOUND IN SOURCE
1213msgid "Alias for"
1214msgstr "Alias for"
1215
1216#: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
1217msgid "All Approvals Passed"
1218msgstr "Alle forespørsler godkjent"
1219
1220#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
1221msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
1222msgstr ""
1223
1224#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
1225msgid "All Classes"
1226msgstr ""
1227
1228#: NOT FOUND IN SOURCE
1229msgid "All Custom Fields"
1230msgstr "Alle Fleksifelt"
1231
c36a7e1d 1232#: share/html/Elements/Tabs:417
84fb5b46
MKG
1233msgid "All Dashboards"
1234msgstr ""
1235
1236#: share/html/Admin/Queues/index.html:110
1237msgid "All Queues"
1238msgstr "Alle køer"
1239
1240#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
1241msgid "All Tickets"
1242msgstr ""
1243
403d7b0b 1244#: share/html/User/Prefs.html:172
84fb5b46
MKG
1245msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1246msgstr "Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>."
1247
1248#: share/html/Admin/Queues/index.html:98
1249msgid "All queues matching search criteria"
1250msgstr "Alle køer i samsvar med søkekriteriene"
1251
1252#: share/html/m/_elements/menu:82
1253msgid "All tickets"
1254msgstr ""
1255
403d7b0b 1256#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46
MKG
1257msgid "All topics"
1258msgstr ""
1259
1260#: lib/RT/System.pm:87
1261msgid "Allow creation of saved searches"
1262msgstr ""
1263
1264#: lib/RT/System.pm:86
1265msgid "Allow loading of saved searches"
1266msgstr ""
1267
1268#: lib/RT/System.pm:88
1269msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1270msgstr ""
1271
c36a7e1d 1272#: lib/RT/Attachment.pm:724
84fb5b46
MKG
1273msgid "Already encrypted"
1274msgstr "Allerede kryptert"
1275
1276#: NOT FOUND IN SOURCE
1277msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1278msgstr "Send alltid en melding til kunden uavhengig av meldingssender"
1279
1280#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1281msgid "And/Or"
1282msgstr "Og/eller"
1283
403d7b0b
MKG
1284#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
1285msgid "Annually"
1286msgstr ""
1287
84fb5b46
MKG
1288#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1289msgid "Any field"
1290msgstr ""
1291
1292#: share/html/Search/Simple.html:65
1293msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1294msgstr ""
1295
1296#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
1297msgid "Applied"
1298msgstr "Tildelt"
1299
403d7b0b 1300#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
84fb5b46
MKG
1301msgid "Applies to"
1302msgstr "Gjelder"
1303
1304#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
1305msgid "Applies to all objects"
1306msgstr "Gjelder alle objektene"
1307
1308#: share/html/Search/Edit.html:62
1309msgid "Apply"
1310msgstr "Bruk"
1311
1312#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
1313msgid "Apply globally"
1314msgstr "Bruk globalt"
1315
1316#: share/html/Search/Edit.html:62
1317msgid "Apply your changes"
1318msgstr "Ta endringene i bruk"
1319
c36a7e1d 1320#: share/html/Elements/Tabs:457
84fb5b46
MKG
1321msgid "Approval"
1322msgstr "Godkjenning"
1323
1324#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
1325#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1326#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1327#. ($ticket->id, $msg)
1328msgid "Approval #%1: %2"
1329msgstr "Godkjenning %1: %2"
1330
1331#: share/html/Approvals/index.html:77
1332#. ($ticket->Id)
1333msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1334msgstr "Godkjenning %1: klarte ikke lagre merknader, grunnet systemfeil"
1335
1336#: share/html/Approvals/index.html:75
1337#. ($ticket->Id)
1338msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1339msgstr "Godkjenning %1: merknader lagret"
1340
1341#: NOT FOUND IN SOURCE
1342msgid "Approval Details"
1343msgstr "Godkjenning - Detaljer"
1344
1345#: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1346msgid "Approval Passed"
1347msgstr "Godkjent"
1348
1349#: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1350msgid "Approval Ready for Owner"
1351msgstr "Godkjenning klar for eier"
1352
1353#: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1354msgid "Approval Rejected"
1355msgstr "Godkjenning avslått"
1356
1357#: NOT FOUND IN SOURCE
1358msgid "Approval diagram"
1359msgstr "Godkjenningsdiagram"
1360
1361#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1362msgid "Approve"
1363msgstr "Godkjenn"
1364
1365#: NOT FOUND IN SOURCE
1366msgid "Approver's notes: %1"
1367msgstr "Godkjenners notater: %1"
1368
1369#: lib/RT/Date.pm:94
1370msgid "Apr"
1371msgstr "april"
1372
1373#: NOT FOUND IN SOURCE
1374msgid "Apr."
1375msgstr "Apr."
1376
1377#: NOT FOUND IN SOURCE
1378msgid "April"
1379msgstr "april"
1380
1381#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1382msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1383msgstr ""
1384
1385#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1386#. ($ArticleObj->Id)
1387msgid "Article #%1 deleted"
1388msgstr ""
1389
1390#: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1391#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1392msgid "Article #%1: %2"
1393msgstr ""
1394
1395#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1396#. ($self->Object->id)
1397msgid "Article %1"
1398msgstr ""
1399
1400#: lib/RT/Article.pm:215
1401#. ($self->id)
1402msgid "Article %1 created"
1403msgstr ""
1404
1405#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1406msgid "Article Administration"
1407msgstr ""
1408
1409#: lib/RT/Article.pm:323
1410msgid "Article Deleted"
1411msgstr ""
1412
1413#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1414msgid "Article not found"
1415msgstr ""
1416
c36a7e1d 1417#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
84fb5b46
MKG
1418msgid "Articles"
1419msgstr ""
1420
403d7b0b 1421#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46
MKG
1422#. ($currtopic->Name)
1423msgid "Articles in %1"
1424msgstr ""
1425
1426#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1427#. ($Articles_Content)
1428msgid "Articles matching %1"
1429msgstr ""
1430
403d7b0b 1431#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46
MKG
1432msgid "Articles with no topics"
1433msgstr ""
1434
1435#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1436msgid "Asc"
1437msgstr "stigende"
1438
1439#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1440msgid "Ascending"
1441msgstr "Stigende"
1442
1443#: NOT FOUND IN SOURCE
1444msgid "Assign and remove custom fields"
1445msgstr "Tilordne og fjern fleksifelt"
1446
1447#: lib/RT/Queue.pm:99
1448msgid "Assign and remove queue custom fields"
1449msgstr ""
1450
1451#: lib/RT/Queue.pm:99
1452msgid "AssignCustomFields"
1453msgstr "TilordneFleksifelt"
1454
1455#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1456msgid "Attach"
1457msgstr "Legg ved"
1458
403d7b0b 1459#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
84fb5b46
MKG
1460msgid "Attach file"
1461msgstr "Legg ved fil"
1462
403d7b0b 1463#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
84fb5b46
MKG
1464msgid "Attached file"
1465msgstr "Vedlagt fil"
1466
1467#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1468msgid "Attachment"
1469msgstr "Vedlegg"
1470
1471#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1472#. ($Attachment)
1473msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1474msgstr "Klarte ikke laste vedlegget «%1»"
1475
1476#: lib/RT/Transaction.pm:547
1477msgid "Attachment created"
1478msgstr "Vedlegg opprettet"
1479
c36a7e1d 1480#: lib/RT/Tickets.pm:2405
84fb5b46
MKG
1481msgid "Attachment filename"
1482msgstr "Vedleggsnavn"
1483
403d7b0b 1484#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
84fb5b46
MKG
1485msgid "Attachments"
1486msgstr "Vedlegg"
1487
c36a7e1d 1488#: lib/RT/Attachment.pm:717
84fb5b46
MKG
1489msgid "Attachments encryption is disabled"
1490msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1491
1492#: lib/RT/Attributes.pm:196
1493msgid "Attribute Deleted"
1494msgstr "Attributt fjernet"
1495
1496#: lib/RT/Date.pm:98
1497msgid "Aug"
1498msgstr "aug."
1499
1500#: NOT FOUND IN SOURCE
1501msgid "Aug."
1502msgstr "Aug."
1503
1504#: NOT FOUND IN SOURCE
1505msgid "August"
1506msgstr "august"
1507
1508#: NOT FOUND IN SOURCE
1509msgid "AuthSystem"
1510msgstr "AutSystem"
1511
1512#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1513#. ($valid_image_types)
1514msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1515msgstr ""
1516
1517#: etc/initialdata:218
1518msgid "Autoreply"
1519msgstr "Autosvar"
1520
1521#: etc/initialdata:28
1522msgid "Autoreply To Requestors"
1523msgstr "Autosvar til innmelder"
1524
1525#: NOT FOUND IN SOURCE
1526msgid "AutoreplyToRequestors"
1527msgstr "AutosvarTilKunde"
1528
1529#: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1530msgid "Available"
1531msgstr "Tilgjengelig"
1532
1533#: NOT FOUND IN SOURCE
1534msgid "BCc"
1535msgstr "Blindkopi"
1536
1537#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1538msgid "Back"
1539msgstr "Tilbake"
1540
1541#: NOT FOUND IN SOURCE
1542msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
1543msgstr "Ugyldig PGP-signatur: %1\\n"
1544
1545#: NOT FOUND IN SOURCE
1546msgid "Bad attachment id. Couldn't find attachment '%1'\\n"
1547msgstr "Ugyldig vedleggsid. Kunne ikke finne vedlegg '%1'\\n"
1548
1549#: NOT FOUND IN SOURCE
1550msgid "Bad data in %1"
1551msgstr "Ugyldig data i %1"
1552
1553#: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1554#. ($id)
1555msgid "Bad privacy for attribute %1"
1556msgstr "Ugyldig offentligstatus for attributtet %1"
1557
1558#: NOT FOUND IN SOURCE
1559msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
1560msgstr "Ugyldig transaksjonsnummer for vedlegg. %1 skulle vært %2\\n"
1561
1562# Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
c36a7e1d 1563#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1564msgid "Basics"
1565msgstr "Detaljer"
1566
1567#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1568msgid "Bcc"
1569msgstr "Bcc"
1570
1571#: NOT FOUND IN SOURCE
1572msgid "Be sure to save your changes"
1573msgstr "Husk å lagre endringene dine"
1574
1575#: NOT FOUND IN SOURCE
1576msgid "Begin Approval"
1577msgstr "Begynn Godkjenning"
1578
1579#: NOT FOUND IN SOURCE
1580msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1581msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1582
1583#: etc/initialdata:214
1584msgid "Blank"
1585msgstr "Tom"
1586
1587#: share/html/Dashboards/Queries.html:179
1588msgid "Body"
1589msgstr "Hovedflate"
1590
1591#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1592msgid "Bold"
1593msgstr "Halvfet"
1594
403d7b0b 1595#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
84fb5b46
MKG
1596msgid "Bookmark"
1597msgstr "Bokmerke"
1598
1599#: NOT FOUND IN SOURCE
1600msgid "Bookmarkable URL for this search"
1601msgstr "URL som kan brukes som bokmerke for dette søket"
1602
1603#: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1604msgid "Bookmarkable link for this search"
1605msgstr ""
1606
1607#: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1608msgid "Bookmarked Tickets"
1609msgstr "Bokmerkede saker"
1610
1611#: share/html/m/_elements/menu:73
1612msgid "Bookmarked tickets"
1613msgstr ""
1614
1615#: NOT FOUND IN SOURCE
1616msgid "Brief headers"
1617msgstr "Kort meldingshode"
1618
403d7b0b 1619#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46
MKG
1620msgid "Browse by topic"
1621msgstr ""
1622
403d7b0b 1623#: share/html/Elements/Tabs:225
84fb5b46
MKG
1624msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1625msgstr ""
1626
c36a7e1d 1627#: share/html/Elements/Tabs:746
84fb5b46
MKG
1628msgid "Bulk Update"
1629msgstr "Masseoppdater"
1630
1631#: NOT FOUND IN SOURCE
1632msgid "Bulk ticket update"
1633msgstr "Masseoppdatering av saker"
1634
1635#: NOT FOUND IN SOURCE
1636msgid "Buy Support"
1637msgstr "Kjøp kundestøtte"
1638
1639#: NOT FOUND IN SOURCE
1640msgid "By default, RT will use the timezone of your system. This lets you set a global default for the display of dates and times in RT. Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1641msgstr "Som standard vil RT bruke tidssonen for maskinen programmet kjører på. Her kan du velge en global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukerne kan eventuelt velge en annen tidssone i innstillingene sine."
1642
1643#: lib/RT/Tickets.pm:150
1644msgid "CCGroup"
1645msgstr "Kopigruppe"
1646
1647# CF = Custom Field
1648#: lib/RT/Tickets.pm:147
1649msgid "CF"
1650msgstr "FF"
1651
1652#: share/html/Search/Simple.html:87
1653#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1654msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1655msgstr ""
1656
1657#: NOT FOUND IN SOURCE
1658msgid "Calendar"
1659msgstr "Kalender"
1660
1661#: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1662#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1663msgid "Can not load saved search \"%1\""
1664msgstr "Klarte ikke hente det lagrede søket «%1»"
1665
c36a7e1d 1666#: lib/RT/User.pm:1508
84fb5b46
MKG
1667msgid "Can not modify system users"
1668msgstr "Kan ikke endre systembrukere"
1669
1670#: NOT FOUND IN SOURCE
1671msgid "Can this principal see this queue"
1672msgstr "Kan primærobjektet se køen"
1673
403d7b0b 1674#: lib/RT/CustomField.pm:554
84fb5b46
MKG
1675msgid "Can't add a custom field value without a name"
1676msgstr "Kan ikke legge verdi til et fleksifelt uten navn"
1677
1678#: NOT FOUND IN SOURCE
1679msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1680msgstr "Fant ikke noen samlingsklasse for «%1»"
1681
1682#: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1683msgid "Can't find a saved search to work with"
1684msgstr "Fant ikke et lagret søk å arbeide med"
1685
c36a7e1d 1686#: lib/RT/Link.pm:137
84fb5b46
MKG
1687msgid "Can't link a ticket to itself"
1688msgstr "Kan ikke koble en sak til seg selv"
1689
c36a7e1d
MKG
1690#: lib/RT/Reminders.pm:126
1691msgid "Can't link to a deleted ticket"
1692msgstr ""
1693
84fb5b46
MKG
1694#: NOT FOUND IN SOURCE
1695msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
1696msgstr "Kan ikke flette inn i en flettet sak. Denne meldingen bør ikke forekomme"
1697
1698#: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1699#. (loc($self->{SearchType}))
1700msgid "Can't save %1"
1701msgstr "Klarte ikke lagre %1"
1702
1703#: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1704msgid "Can't save this search"
1705msgstr "Klarte ikke lagre søket"
1706
c36a7e1d 1707#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
84fb5b46
MKG
1708msgid "Can't specifiy both base and target"
1709msgstr "Kan ikke velge både kilde og mål"
1710
1711#: lib/RT/Article.pm:397
1712msgid "Cannot add link to plain number"
1713msgstr ""
1714
403d7b0b 1715#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
84fb5b46
MKG
1716msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1717msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
1718
1719#: NOT FOUND IN SOURCE
1720msgid "Cannot create user: %1"
1721msgstr "Klarte ikke opprette brukeren: %1"
1722
1723#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1724msgid "Categories are based on"
1725msgstr "Kategorier basert på"
1726
1727#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1728msgid "Category"
1729msgstr "Kategori"
1730
1731#: NOT FOUND IN SOURCE
1732msgid "Category unset"
1733msgstr "Kategori ikke valgt"
1734
403d7b0b 1735#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
84fb5b46
MKG
1736msgid "Cc"
1737msgstr "Kopimottaker"
1738
1739#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1740msgid "Ccs"
1741msgstr "Kopimottakere"
1742
403d7b0b 1743#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
84fb5b46
MKG
1744msgid "Change"
1745msgstr "Endre"
1746
1747#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1748msgid "Change Approval ticket to open status"
1749msgstr "Endre godkjenningssak til status «åpen»"
1750
1751#: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1752msgid "Change password"
1753msgstr "Bytt passord"
1754
c36a7e1d 1755#: share/html/Elements/Tabs:747
84fb5b46
MKG
1756msgid "Chart"
1757msgstr ""
1758
1759#: share/html/Search/Chart.html:122
1760msgid "Chart Properties"
1761msgstr ""
1762
1763#: share/html/Elements/Submit:102
1764msgid "Check All"
1765msgstr "Merk alle"
1766
1767#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1768msgid "Check Database Connectivity"
1769msgstr "Kontroller databasetilgang"
1770
1771#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1772msgid "Check Database Credentials"
1773msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1774
403d7b0b 1775#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
84fb5b46
MKG
1776msgid "Check box to delete"
1777msgstr "Kryss av for å fjerne"
1778
1779#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1780msgid "Check box to revoke right"
1781msgstr "Kryss av for å trekke tilbake rettighet"
1782
403d7b0b 1783#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
84fb5b46
MKG
1784msgid "Children"
1785msgstr "Undersaker"
1786
1787#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1788msgid "Choose Database Engine"
1789msgstr "Velg databasemotor"
1790
1791#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1792#. ($QueueObj->Name)
1793msgid "Choose from Topics for %1"
1794msgstr ""
1795
403d7b0b 1796#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
84fb5b46
MKG
1797msgid "City"
1798msgstr "Poststed"
1799
1800#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1801msgid "Class"
1802msgstr ""
1803
1804#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1805msgid "Class Name"
1806msgstr ""
1807
1808#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1809#. ($msg)
1810msgid "Class could not be created: %1"
1811msgstr ""
1812
1813#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1814msgid "Class id"
1815msgstr ""
1816
403d7b0b 1817#: lib/RT/Class.pm:408
84fb5b46
MKG
1818msgid "Class is already applied Globally"
1819msgstr ""
1820
403d7b0b 1821#: lib/RT/Class.pm:403
84fb5b46
MKG
1822#. ($queue->Name)
1823msgid "Class is already applied to %1"
1824msgstr ""
1825
403d7b0b 1826#: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
84fb5b46
MKG
1827msgid "Classes"
1828msgstr ""
1829
1830#: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1831msgid "Clear"
1832msgstr "Tøm"
1833
1834#: share/html/Elements/Submit:104
1835msgid "Clear All"
1836msgstr "Tøm alle"
1837
1838#: share/html/Install/Finish.html:52
1839msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1840msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutte veiviseren."
1841
1842#: share/html/Install/Initialize.html:54
1843msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1844msgstr "Trykk «Gjør klar database» for å opprette RT-databasen og sette inn de nødvendige metadataene. Dette kan ta noen minutt."
1845
1846#: NOT FOUND IN SOURCE
1847msgid "Close window"
1848msgstr "Lukk vindu"
1849
403d7b0b 1850#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
84fb5b46
MKG
1851msgid "Closed"
1852msgstr "Lukket"
1853
1854#: NOT FOUND IN SOURCE
1855msgid "Closed Tickets"
1856msgstr "Lukkede Saker"
1857
1858#: NOT FOUND IN SOURCE
1859msgid "Closed requests"
1860msgstr "Lukkede forespørsler"
1861
c36a7e1d 1862#: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1863msgid "Closed tickets"
1864msgstr "Lukkede saker"
1865
1866#: NOT FOUND IN SOURCE
1867msgid "Code"
1868msgstr "Kode"
1869
1870#: lib/RT/CustomField.pm:140
1871msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1872msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn flere verdier"
1873
1874#: lib/RT/CustomField.pm:141
1875msgid "Combobox: Select or enter one value"
1876msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn enkeltverdi"
1877
1878#: lib/RT/CustomField.pm:142
1879msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1880msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn opptil %1 verdier"
1881
1882#: NOT FOUND IN SOURCE
1883msgid "Command not understood!\\n"
1884msgstr "Kunne ikke tolke kommando!\\n"
1885
c36a7e1d 1886#: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
84fb5b46
MKG
1887msgid "Comment"
1888msgstr "Kommenter"
1889
1890#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1891msgid "Comment Address"
1892msgstr "Kommentaradresse"
1893
403d7b0b 1894#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1895msgid "Comment address"
1896msgstr "Kommentaradresse"
1897
1898#: NOT FOUND IN SOURCE
1899msgid "Comment not recorded"
1900msgstr "Kommentaren ble ikke lagret"
1901
1902#: lib/RT/Queue.pm:114
1903msgid "Comment on tickets"
1904msgstr "Kommenter saker"
1905
1906#: NOT FOUND IN SOURCE
1907msgid "CommentAddress"
1908msgstr "KommentarAdresse"
1909
1910#: lib/RT/Queue.pm:114
1911msgid "CommentOnTicket"
1912msgstr "KommenterSak"
1913
1914#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1915msgid "Comments"
1916msgstr "Kommentarer"
1917
403d7b0b 1918#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
84fb5b46
MKG
1919msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1920msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1921
1922#: NOT FOUND IN SOURCE
1923msgid "Comments (not sent to requestors)"
1924msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1925
1926#: NOT FOUND IN SOURCE
1927msgid "Comments about %1"
1928msgstr "Kommentarer til %1"
1929
1930#: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1931msgid "Comments about this user"
1932msgstr "Kommentarer om brukeren"
1933
1934#: lib/RT/Transaction.pm:703
1935msgid "Comments added"
1936msgstr "La til kommentarer"
1937
1938#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1939msgid "Commit Stubbed"
1940msgstr "Utførelse klargjort"
1941
1942#: NOT FOUND IN SOURCE
1943msgid "Compile Restrictions"
1944msgstr "Kompilatorrestriksjoner"
1945
1946#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1947msgid "Condition"
1948msgstr "Betingelse"
1949
403d7b0b 1950#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
84fb5b46
MKG
1951#. ($args{'ScripCondition'})
1952#. ($value)
1953msgid "Condition '%1' not found"
1954msgstr "Fant ikke betingelsen «%1»"
1955
403d7b0b 1956#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
84fb5b46
MKG
1957msgid "Condition is mandatory argument"
1958msgstr "Betingelse er et obligatorisk argument"
1959
403d7b0b 1960#: bin/rt-crontool:208
84fb5b46
MKG
1961msgid "Condition matches..."
1962msgstr "Betingelsen oppfyller …"
1963
1964#: NOT FOUND IN SOURCE
1965msgid "Condition not found"
1966msgstr "Forutsetning ikke funnet"
1967
1968#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1969msgid "Condition, Action and Template"
1970msgstr "Betingelse, handling og mal"
1971
1972#: share/html/Install/index.html:107
1973#. ($file)
1974msgid "Config file %1 is locked"
1975msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1976
403d7b0b 1977#: share/html/Elements/Tabs:64
84fb5b46
MKG
1978msgid "Configuration"
1979msgstr "Systemoppsett"
1980
403d7b0b 1981#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
84fb5b46
MKG
1982#. ($QueueObj->Name)
1983msgid "Configuration for queue %1"
1984msgstr ""
1985
1986#: NOT FOUND IN SOURCE
1987msgid "Confirm"
1988msgstr "Bekreft"
1989
1990#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1991msgid "Connection succeeded"
1992msgstr "Koblet til"
1993
1994#: NOT FOUND IN SOURCE
1995msgid "ContactInfoSystem"
1996msgstr "KontaktInfoSystem"
1997
1998#: NOT FOUND IN SOURCE
1999msgid "Contacted date '%1' could not be parsed"
2000msgstr "Kontatdato '%1' kunne ikke tolkes"
2001
c36a7e1d 2002#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
84fb5b46
MKG
2003msgid "Content"
2004msgstr "Melding"
2005
2006#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
2007msgid "Content is an invalid IP address"
2008msgstr ""
2009
2010#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
2011msgid "Content is an invalid IP address range"
2012msgstr ""
2013
2014#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
2015msgid "Content-Type"
2016msgstr "Innholdstype"
2017
2018#: lib/RT/Tickets.pm:134
2019msgid "ContentType"
2020msgstr "Innholdstype"
2021
2022#: NOT FOUND IN SOURCE
2023msgid "Coould not create group"
2024msgstr "Kunne ikke opprette gruppen"
2025
403d7b0b 2026#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
2027msgid "Correspond address"
2028msgstr "Svaradresse"
2029
2030#: NOT FOUND IN SOURCE
2031msgid "CorrespondAddress"
2032msgstr "Svaradresse"
2033
2034#: etc/initialdata:283
2035msgid "Correspondence"
2036msgstr "Svar"
2037
2038#: NOT FOUND IN SOURCE
2039msgid "Correspondence Address"
2040msgstr "Korrespondanseaddresse"
2041
2042#: lib/RT/Transaction.pm:699
2043msgid "Correspondence added"
2044msgstr "Svar lagt til"
2045
2046#: NOT FOUND IN SOURCE
2047msgid "Correspondence not recorded"
2048msgstr "Korrespondansen ble ikke lagret"
2049
2050#: NOT FOUND IN SOURCE
2051msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
2052msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. "
2053
2054#: NOT FOUND IN SOURCE
2055msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
2056msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. %1 "
2057
c36a7e1d 2058#: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
84fb5b46
MKG
2059#. ($msg)
2060#. ($value_msg)
2061msgid "Could not add new custom field value: %1"
2062msgstr "Klarte ikke legge til ny fleksifeltverdi: %1"
2063
2064#: NOT FOUND IN SOURCE
2065msgid "Could not change owner. "
2066msgstr "Kunne ikke endre eier. "
2067
c36a7e1d 2068#: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
84fb5b46
MKG
2069#. ($add_msg)
2070#. ($del_msg)
2071#. ($msg)
2072msgid "Could not change owner: %1"
2073msgstr "Klarte ikke endre eier: %1"
2074
2075#: NOT FOUND IN SOURCE
2076msgid "Could not create CustomField"
2077msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt"
2078
2079#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
2080#. ($msg)
2081msgid "Could not create CustomField: %1"
2082msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt: %1"
2083
2084#: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
2085msgid "Could not create group"
2086msgstr "Klarte ikke opprette gruppe"
2087
2088#: share/html/Articles/Article/Search.html:197
2089#. ($msg)
2090msgid "Could not create search: %1"
2091msgstr ""
2092
2093#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
2094#. ($msg)
2095msgid "Could not create template: %1"
2096msgstr "Klarte ikke opprette mal: %1"
2097
2098#: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
2099msgid "Could not create ticket. Queue not set"
2100msgstr "Klarte ikke opprette sak. Kø ikke oppgitt."
2101
c36a7e1d 2102#: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
84fb5b46
MKG
2103msgid "Could not create user"
2104msgstr "Klarte ikke opprette bruker"
2105
2106#: NOT FOUND IN SOURCE
2107msgid "Could not create watcher for requestor"
2108msgstr "Kunne ikke opprette overvåker for kunde"
2109
2110#: share/html/Articles/Article/Search.html:237
2111#. ($searchname, $msg)
2112msgid "Could not delete search %1: %2"
2113msgstr ""
2114
2115#: NOT FOUND IN SOURCE
2116msgid "Could not find a ticket with id %1"
2117msgstr "Kunne ikke finne en sak med id %1"
2118
2119#: NOT FOUND IN SOURCE
2120msgid "Could not find group %1."
2121msgstr "Kunne ikke finne gruppen %1."
2122
403d7b0b 2123#: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
84fb5b46
MKG
2124msgid "Could not find or create that user"
2125msgstr "Klarte ikke finne eller opprette brukeren"
2126
403d7b0b 2127#: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
84fb5b46
MKG
2128msgid "Could not find that principal"
2129msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2130
2131#: NOT FOUND IN SOURCE
2132msgid "Could not find user %1."
2133msgstr "Kunne ikke finne brukeren %1."
2134
2135#: lib/RT/SharedSetting.pm:242
2136#. ($self->ObjectName)
2137msgid "Could not load %1 attribute"
2138msgstr "Klarte ikke laste attributtet %1"
2139
2140#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
2141msgid "Could not load Class %1"
2142msgstr ""
2143
2144#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
2145#. ($id)
2146msgid "Could not load CustomField %1"
2147msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2148
2149#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
2150msgid "Could not load group"
2151msgstr "Klarte ikke laste gruppa"
2152
2153#: lib/RT/SharedSetting.pm:126
2154#. ($privacy)
2155msgid "Could not load object for %1"
2156msgstr "Klarte ikke laste objekt for %1"
2157
403d7b0b
MKG
2158#: lib/RT/Queue.pm:978
2159#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2160msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
2161msgstr ""
2162
2163#: lib/RT/Ticket.pm:1154
2164#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
2165msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
2166msgstr ""
2167
2168#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2169msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
2170msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for køen"
2171
403d7b0b 2172#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2173msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
2174msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for saken"
2175
403d7b0b
MKG
2176#: lib/RT/Queue.pm:1060
2177#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2178msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
2179msgstr ""
2180
2181#: lib/RT/Ticket.pm:1280
2182#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2183msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
2184msgstr ""
2185
2186#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2187msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
2188msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for køen"
2189
403d7b0b 2190#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2191msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
2192msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for saken"
2193
403d7b0b 2194#: lib/RT/User.pm:139
84fb5b46
MKG
2195msgid "Could not set user info"
2196msgstr "Klarte ikke lagre brukerinfo"
2197
2198#: lib/RT/Transaction.pm:163
2199msgid "Couldn't add attachment"
2200msgstr "Klarte ikke legge til vedlegg"
2201
2202#: lib/RT/Group.pm:948
2203msgid "Couldn't add member to group"
2204msgstr "Klarte ikke legge medlem til gruppa"
2205
403d7b0b 2206#: lib/RT/CustomField.pm:1383
84fb5b46
MKG
2207msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
2208msgstr "Klarte ikke tildele fleksifelt til objekt, siden det alt er globalt"
2209
403d7b0b 2210#: lib/RT/Scrip.pm:637
84fb5b46
MKG
2211#. ($method, $code, $error)
2212msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
2213msgstr ""
2214
403d7b0b 2215#: lib/RT/Template.pm:721
84fb5b46
MKG
2216#. ($fi_text, $error)
2217msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
2218msgstr ""
2219
c36a7e1d 2220#: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
84fb5b46
MKG
2221#. ($Msg)
2222#. ($msg)
2223msgid "Couldn't create a transaction: %1"
2224msgstr "Klarte ikke opprette transaksjon: %1"
2225
2226#: NOT FOUND IN SOURCE
2227msgid "Couldn't create record"
2228msgstr "Klarte ikke opprette post"
2229
403d7b0b 2230#: lib/RT/CustomField.pm:1513
84fb5b46
MKG
2231#. ($msg)
2232msgid "Couldn't create record: %1"
2233msgstr ""
2234
2235#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
2236#. ($id, $msg)
2237msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
2238msgstr "Klarte ikke fjerne utforminga %1: %2"
2239
2240#: NOT FOUND IN SOURCE
2241msgid "Couldn't figure out what to do from gpg's reply\\n"
2242msgstr "Kunne ikke tolke gpgs svar\\n"
2243
2244#: NOT FOUND IN SOURCE
2245msgid "Couldn't find group\\n"
2246msgstr "Kunne ikke finne gruppen\\n"
2247
c36a7e1d 2248#: lib/RT/Record.pm:973
84fb5b46
MKG
2249msgid "Couldn't find row"
2250msgstr "Fant ikke raden"
2251
403d7b0b 2252#: bin/rt-crontool:179
84fb5b46
MKG
2253msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
2254msgstr "Fant ikke en passende transaksjon – hopper over"
2255
2256#: lib/RT/Group.pm:922
2257msgid "Couldn't find that principal"
2258msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2259
403d7b0b 2260#: lib/RT/CustomField.pm:582
84fb5b46
MKG
2261msgid "Couldn't find that value"
2262msgstr "Fant ikke verdien"
2263
2264#: NOT FOUND IN SOURCE
2265msgid "Couldn't find that watcher"
2266msgstr "Kunne ikke finne den overvåkern"
2267
2268#: NOT FOUND IN SOURCE
2269msgid "Couldn't find user\\n"
2270msgstr "Kunne ikke finne bruker\\n"
2271
2272#: NOT FOUND IN SOURCE
2273msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
2274msgstr "Klarte ikke hente %1 fra brukerdatabasen.\\n"
2275
2276#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
2277#. ($id)
2278msgid "Couldn't load Class %1"
2279msgstr "Klarte ikke laste klassen %1"
2280
2281#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
2282#. ($cf_id)
2283msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
2284msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2285
403d7b0b 2286#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
2287#. ($cf_id)
2288msgid "Couldn't load CustomField #%1"
2289msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2290
2291#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2292#. ($id)
2293msgid "Couldn't load CustomField %1"
2294msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2295
2296#: NOT FOUND IN SOURCE
2297msgid "Couldn't load KeywordSelects."
2298msgstr "Kunne ikke laste NøkkelordValg."
2299
2300#: NOT FOUND IN SOURCE
2301msgid "Couldn't load RT config file '%1' %2"
2302msgstr "Kunne ikke laste RTs konfigurasjonsfil '%1' %2"
2303
2304#: NOT FOUND IN SOURCE
2305msgid "Couldn't load Scrips."
2306msgstr "Kunne ikke laste Scripsene."
2307
403d7b0b 2308#: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
84fb5b46
MKG
2309#. ($self->Id)
2310msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2311msgstr "Klarte ikke laste kopi av sak %1"
2312
2313#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
2314#. ($id, $msg)
2315msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2316msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2"
2317
2318#: NOT FOUND IN SOURCE
2319msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
2320msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2."
2321
2322#: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
2323#. ($gid)
2324msgid "Couldn't load group #%1"
2325msgstr "Klarte ikke laste gruppe %1"
2326
2327#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2328#. ($id)
2329msgid "Couldn't load group %1"
2330msgstr "Klarte ikke laste gruppa %1"
2331
c36a7e1d 2332#: lib/RT/Link.pm:212
84fb5b46
MKG
2333msgid "Couldn't load link"
2334msgstr "Klarte ikke laste lenken"
2335
c36a7e1d
MKG
2336#: lib/RT/Link.pm:185
2337#. ($msg)
2338msgid "Couldn't load link: %1"
2339msgstr ""
2340
84fb5b46
MKG
2341#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2342#. ($id)
2343msgid "Couldn't load object %1"
2344msgstr "Klarte ikke laste objektet %1"
2345
2346#: lib/RT/Ticket.pm:453
2347#. ($msg)
2348msgid "Couldn't load or create user: %1"
2349msgstr "Klarte ikke laste eller opprette brukeren: %1"
2350
2351#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2352#. ($id)
2353msgid "Couldn't load queue"
2354msgstr "Klarte ikke laste køen"
2355
2356#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
2357#. ($id)
2358msgid "Couldn't load queue #%1"
2359msgstr "Klarte ikke laste kø %1"
2360
2361#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
2362#. ($id)
2363msgid "Couldn't load queue %1"
2364msgstr "Klarte ikke laste køen %1"
2365
403d7b0b 2366#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
84fb5b46
MKG
2367#. ($Name)
2368msgid "Couldn't load queue '%1'"
2369msgstr "Klarte ikke laste køen «%1»"
2370
2371#: NOT FOUND IN SOURCE
2372msgid "Couldn't load scrip"
2373msgstr "Kunne ikke laste scripet"
2374
2375#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
2376#. ($id)
2377msgid "Couldn't load scrip #%1"
2378msgstr "Klarte ikke laste utløser %1"
2379
2380#: NOT FOUND IN SOURCE
2381msgid "Couldn't load template"
2382msgstr "Kunne ikke finne mal"
2383
2384#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2385#. ($id)
2386msgid "Couldn't load template #%1"
2387msgstr "Klarte ikke laste mal %1"
2388
2389#: NOT FOUND IN SOURCE
2390msgid "Couldn't load that user (%1)"
2391msgstr "Kunne ikke laste den brukeren (%1)"
2392
403d7b0b 2393#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
84fb5b46
MKG
2394msgid "Couldn't load the specified principal"
2395msgstr ""
2396
403d7b0b 2397#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
84fb5b46
MKG
2398#. ($id)
2399msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2400msgstr "Klarte ikke hente saken «%1»"
2401
c36a7e1d 2402#: lib/RT/Article.pm:520
84fb5b46
MKG
2403msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2404msgstr ""
2405
2406#: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
2407#. ($QuoteTransaction)
2408#. ($id)
2409msgid "Couldn't load transaction #%1"
2410msgstr "Klarte ikke laste transaksjon %1"
2411
403d7b0b 2412#: share/html/User/Prefs.html:215
84fb5b46
MKG
2413msgid "Couldn't load user"
2414msgstr "Klarte ikke laste bruker"
2415
403d7b0b 2416#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
84fb5b46
MKG
2417#. ($id)
2418msgid "Couldn't load user #%1"
2419msgstr "Klarte ikke laste bruker %1"
2420
403d7b0b 2421#: share/html/User/Prefs.html:209
84fb5b46
MKG
2422#. ($id, $Name)
2423msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2424msgstr "Klarte ikke laste bruker %1 eller brukeren «%2»"
2425
403d7b0b 2426#: share/html/User/Prefs.html:213
84fb5b46
MKG
2427#. ($Name)
2428msgid "Couldn't load user '%1'"
2429msgstr "Klarte ikke laste brukeren «%1»"
2430
c36a7e1d
MKG
2431#: lib/RT/Link.pm:174
2432#. ($args{Base})
2433msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2434msgstr ""
2435
2436#: lib/RT/Link.pm:178
2437#. ($args{Target})
2438msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2439msgstr ""
2440
84fb5b46
MKG
2441#: lib/RT/Ticket.pm:1058
2442#. ($args{'Email'})
2443msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2444msgstr "Klarte ikke tolke adresse fra teksten «%1»"
2445
c36a7e1d 2446#: lib/RT/Attachment.pm:800
84fb5b46
MKG
2447#. ($msg)
2448msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2449msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med dekryptert innhold: %1"
2450
c36a7e1d 2451#: lib/RT/Attachment.pm:765
84fb5b46
MKG
2452#. ($msg)
2453msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2454msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med kryptert innhold: %1"
2455
c36a7e1d
MKG
2456#: lib/RT/Article.pm:403
2457#. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
84fb5b46
MKG
2458msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
2459msgstr ""
2460
c36a7e1d 2461#: lib/RT/Ticket.pm:2585
84fb5b46
MKG
2462#. ($args{'URI'})
2463msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2464msgstr "Klarte ikke gjøre «%1» om til en adresse"
2465
c36a7e1d 2466#: lib/RT/Link.pm:100
84fb5b46
MKG
2467#. ($args{'Base'})
2468msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2469msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
2470
c36a7e1d 2471#: lib/RT/Link.pm:107
84fb5b46
MKG
2472#. ($args{'Target'})
2473msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2474msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1» om til en adresse"
2475
403d7b0b 2476#: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
84fb5b46
MKG
2477msgid "Couldn't send email"
2478msgstr "Klarte ikke sende e-post"
2479
2480#: lib/RT/Ticket.pm:558
2481#. ($type, $msg)
2482msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2483msgstr "Klarte ikke registrere %1-overvåker: %2"
2484
c36a7e1d 2485#: lib/RT/User.pm:1657
84fb5b46
MKG
2486msgid "Couldn't set private key"
2487msgstr "Klarte ikke registrere privatnøkkel"
2488
c36a7e1d 2489#: lib/RT/User.pm:1641
84fb5b46
MKG
2490msgid "Couldn't unset private key"
2491msgstr "Klarte ikke fjerne privatnøkkel"
2492
403d7b0b 2493#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
84fb5b46
MKG
2494msgid "Country"
2495msgstr "Land"
2496
403d7b0b 2497#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
84fb5b46
MKG
2498msgid "Create"
2499msgstr "Ny"
2500
2501#: etc/initialdata:91
2502msgid "Create Tickets"
2503msgstr "Opprett saker"
2504
2505#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
2506msgid "Create a Class"
2507msgstr ""
2508
2509#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
2510msgid "Create a CustomField"
2511msgstr "Nytt fleksifelt"
2512
2513#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2514#. ($QueueObj->Name())
2515msgid "Create a CustomField for queue %1"
2516msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2517
2518#: NOT FOUND IN SOURCE
2519msgid "Create a CustomField that applies to all queues"
2520msgstr "Opprett et fleksifelt for alle køer"
2521
2522#: NOT FOUND IN SOURCE
2523msgid "Create a new Custom Field"
2524msgstr "Opprett et nytt fleksifelt"
2525
403d7b0b 2526#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
84fb5b46
MKG
2527msgid "Create a new article"
2528msgstr ""
2529
2530#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2531msgid "Create a new article in"
2532msgstr ""
2533
2534#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2535msgid "Create a new dashboard"
2536msgstr "Ny utforming"
2537
2538#: NOT FOUND IN SOURCE
2539msgid "Create a new global Scrip"
2540msgstr "Opprett et globalt Scrip"
2541
2542#: NOT FOUND IN SOURCE
2543msgid "Create a new global scrip"
2544msgstr "Opprett et nytt globalt scrip"
2545
2546#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
2547msgid "Create a new group"
2548msgstr "Ny gruppe"
2549
2550#: NOT FOUND IN SOURCE
2551msgid "Create a new personal group"
2552msgstr "Ny personlig gruppe"
2553
2554#: NOT FOUND IN SOURCE
2555msgid "Create a new queue"
2556msgstr "Opprett en ny kø"
2557
2558#: NOT FOUND IN SOURCE
2559msgid "Create a new scrip"
2560msgstr "Opprett et nytt scrip"
2561
2562#: NOT FOUND IN SOURCE
2563msgid "Create a new template"
2564msgstr "Opprett en ny mal"
2565
2566#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2567#. ($QueueObj->Name)
2568msgid "Create a new template for queue %1"
2569msgstr ""
2570
403d7b0b 2571#: share/html/Ticket/Create.html:347
84fb5b46
MKG
2572msgid "Create a new ticket"
2573msgstr "Ny sak"
2574
403d7b0b 2575#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
84fb5b46
MKG
2576msgid "Create a new user"
2577msgstr "Ny bruker"
2578
403d7b0b 2579#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
84fb5b46
MKG
2580msgid "Create a queue"
2581msgstr "Ny kø"
2582
2583#: NOT FOUND IN SOURCE
2584msgid "Create a queue called"
2585msgstr "Opprett en kø kalt"
2586
2587#: NOT FOUND IN SOURCE
2588msgid "Create a request"
2589msgstr "Opprett en forespørsel"
2590
2591#: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
2592#. ($QueueObj->Name)
2593msgid "Create a scrip for queue %1"
2594msgstr "Opprett utløser for køen %1"
2595
2596#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2597msgid "Create a template"
2598msgstr "Opprett mal"
2599
403d7b0b 2600#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
2601msgid "Create a ticket"
2602msgstr "Ny sak"
2603
2604#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2605msgid "Create an article"
2606msgstr ""
2607
2608#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
2609msgid "Create an article in class..."
2610msgstr ""
2611
2612#: lib/RT/Class.pm:89
2613msgid "Create articles in this class"
2614msgstr ""
2615
2616#: NOT FOUND IN SOURCE
2617msgid "Create dashboards for this group"
2618msgstr "Lag utforminger for gruppa"
2619
2620#: NOT FOUND IN SOURCE
2621msgid "Create failed: %1 / %2 / %3 "
2622msgstr "Opprettelse feilet: %1 / %2 / %3 "
2623
2624#: NOT FOUND IN SOURCE
2625msgid "Create failed: %1/%2/%3"
2626msgstr "Opprettelse feilet: %1/%2/%3"
2627
2628#: lib/RT/Group.pm:101
2629msgid "Create group dashboards"
2630msgstr ""
2631
2632#: etc/initialdata:93
2633msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2634msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløseren"
2635
2636#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2637msgid "Create personal dashboards"
2638msgstr "Lag personlige utforminger"
2639
2640#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2641msgid "Create system dashboards"
2642msgstr "Lag systemutforminger"
2643
2644#: share/html/SelfService/Create.html:113
2645msgid "Create ticket"
2646msgstr "Opprett sak"
2647
2648#: lib/RT/Queue.pm:112
2649msgid "Create tickets"
2650msgstr ""
2651
2652#: NOT FOUND IN SOURCE
2653msgid "Create tickets in this queue"
2654msgstr "Opprett saker i køen"
2655
c36a7e1d 2656#: share/html/Elements/Tabs:451
84fb5b46
MKG
2657msgid "Create tickets offline"
2658msgstr "Opprett saker frakoblet"
2659
2660#: NOT FOUND IN SOURCE
2661msgid "Create, delete and modify custom fields"
2662msgstr "Opprett, slett og endre fleksifelt"
2663
2664#: NOT FOUND IN SOURCE
2665msgid "Create, delete and modify queues"
2666msgstr "Opprett, slett og endre køer"
2667
2668#: NOT FOUND IN SOURCE
2669msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2670msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av en brukers personlige grupper"
2671
2672#: NOT FOUND IN SOURCE
2673msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2674msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av personlige grupper"
2675
2676#: NOT FOUND IN SOURCE
2677msgid "Create, delete and modify users"
2678msgstr "Opprett, slett og endre brukere"
2679
c36a7e1d 2680#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
84fb5b46
MKG
2681msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2682msgstr ""
2683
2684#: lib/RT/CustomField.pm:206
2685msgid "Create, modify and delete custom fields"
2686msgstr ""
2687
2688#: lib/RT/CustomField.pm:207
2689msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2690msgstr ""
2691
2692#: lib/RT/Queue.pm:93
2693msgid "Create, modify and delete queue"
2694msgstr ""
2695
2696#: lib/RT/Group.pm:97
2697msgid "Create, modify and delete saved searches"
2698msgstr ""
2699
2700#: lib/RT/System.pm:81
2701msgid "Create, modify and delete users"
2702msgstr ""
2703
2704#: lib/RT/Class.pm:89
2705msgid "CreateArticle"
2706msgstr ""
2707
2708#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2709msgid "CreateDashboard"
2710msgstr "OpprettUtforming"
2711
2712#: lib/RT/Group.pm:101
2713msgid "CreateGroupDashboard"
2714msgstr "OpprettGruppeutforming"
2715
2716#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2717msgid "CreateOwnDashboard"
2718msgstr "OpprettEgneUtforminger"
2719
2720#: lib/RT/System.pm:87
2721msgid "CreateSavedSearch"
2722msgstr "OpprettLagredeSøk"
2723
2724#: lib/RT/Queue.pm:112
2725msgid "CreateTicket"
2726msgstr "OpprettSak"
2727
403d7b0b 2728#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
84fb5b46
MKG
2729msgid "Created"
2730msgstr "Opprettet"
2731
2732#: share/html/Elements/ColumnMap:76
2733msgid "Created By"
2734msgstr "Opprettet av"
2735
2736#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2737#. ($CustomFieldObj->Name)
2738#. ($CustomFieldObj->Name())
2739msgid "Created CustomField %1"
2740msgstr "Opprettet fleksifeltet %1"
2741
2742#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2743msgid "Created by"
2744msgstr ""
2745
2746#: NOT FOUND IN SOURCE
2747msgid "Created in a date range"
2748msgstr "Opprettet i perioden"
2749
2750#: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2751#. ($search->Name)
2752msgid "Created search %1"
2753msgstr ""
2754
2755#: NOT FOUND IN SOURCE
2756msgid "Created template %1"
2757msgstr "Opprettet malen %1"
2758
2759#: NOT FOUND IN SOURCE
2760msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2761msgstr "Opprettede saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2762
2763#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2764msgid "CreatedBy"
2765msgstr "OpprettetAv"
2766
2767#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2768msgid "CreatedRelative"
2769msgstr "OpprettetRelativt"
2770
403d7b0b 2771#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2772msgid "Creator"
2773msgstr "Innmelder"
2774
403d7b0b 2775#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2776msgid "Cryptography"
2777msgstr "Kryptografi"
2778
2779#: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2780msgid "Current Links"
2781msgstr "Gjeldende koblinger"
2782
2783#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2784msgid "Current Scrips"
2785msgstr "Gjeldende utløsere"
2786
c36a7e1d 2787#: share/html/Elements/Tabs:731
84fb5b46
MKG
2788msgid "Current Search"
2789msgstr ""
2790
2791#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2792msgid "Current members"
2793msgstr "Gjeldende medlemmer"
2794
2795#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2796msgid "Current rights"
2797msgstr "Gjeldende rettigheter"
2798
2799#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2800msgid "Current search"
2801msgstr "Gjeldende søk"
2802
2803#: NOT FOUND IN SOURCE
2804msgid "Current search criteria"
2805msgstr "Eksisterende søkekriterier"
2806
2807#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2808msgid "Current watchers"
2809msgstr "Gjeldende overvåkere"
2810
2811#: NOT FOUND IN SOURCE
2812msgid "Custom Field #%1"
2813msgstr "Fleksifeltet #%1"
2814
403d7b0b 2815#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
84fb5b46
MKG
2816msgid "Custom Fields"
2817msgstr "Fleksifelt"
2818
2819#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2820#. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2821msgid "Custom Fields for %1"
2822msgstr "Fleksifelt for %1"
2823
2824#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2825#. ($Object->Name)
2826msgid "Custom Fields for queue %1"
2827msgstr ""
2828
2829#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2830msgid "Custom action cleanup code"
2831msgstr "Tilpasset oppryddingskode for handling"
2832
2833#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2834msgid "Custom action preparation code"
2835msgstr "Tilpasset foreberedelseskode for handling"
2836
2837#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2838msgid "Custom condition"
2839msgstr "Selvvalgt betingelse"
2840
2841#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2842#. ($MoveCustomFieldDown)
2843#. ($MoveCustomFieldUp)
2844msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2845msgstr "Fleksifelt %1 blir ikke brukt på dette objektet"
2846
c36a7e1d 2847#: lib/RT/Tickets.pm:2831
84fb5b46
MKG
2848#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2849msgid "Custom field %1 %2 %3"
2850msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2851
c36a7e1d 2852#: lib/RT/Record.pm:1665
403d7b0b 2853#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
84fb5b46
MKG
2854msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2855msgstr "Fleksifeltet %1 gjelder ikke dette objektet"
2856
c36a7e1d 2857#: lib/RT/Tickets.pm:2825
84fb5b46
MKG
2858#. ($CF->Name)
2859msgid "Custom field %1 has a value."
2860msgstr "Fleksifeltet %1 har en verdi."
2861
c36a7e1d 2862#: lib/RT/Tickets.pm:2821
84fb5b46
MKG
2863#. ($CF->Name)
2864msgid "Custom field %1 has no value."
2865msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2866
c36a7e1d 2867#: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
84fb5b46
MKG
2868#. ($args{'Field'})
2869msgid "Custom field %1 not found"
2870msgstr "Fant ikke fleksifeltet %1"
2871
403d7b0b
MKG
2872#: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2873#. ($CustomField->Name)
84fb5b46
MKG
2874#. ($cf)
2875#. ($obj->Name)
2876msgid "Custom field '%1'"
2877msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2878
2879#: NOT FOUND IN SOURCE
2880msgid "Custom field deleted"
2881msgstr "Fleksifeltet slettet"
2882
403d7b0b 2883#: lib/RT/CustomField.pm:1378
84fb5b46
MKG
2884msgid "Custom field is already applied to the object"
2885msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2886
2887#: NOT FOUND IN SOURCE
2888msgid "Custom field not found"
2889msgstr "Fleksifeltet kunne ikke finnes"
2890
c36a7e1d 2891#: lib/RT/CustomField.pm:1622
84fb5b46
MKG
2892#. ($args{'Content'}, $self->Name)
2893msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2894msgstr "Fant ikke feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2895
2896#: NOT FOUND IN SOURCE
2897msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
2898msgstr "Fleksifeltets verdi endret fra %1 til %2"
2899
403d7b0b 2900#: lib/RT/CustomField.pm:590
84fb5b46
MKG
2901msgid "Custom field value could not be deleted"
2902msgstr "Klarte ikke slette feltverdien til fleksifeltet"
2903
c36a7e1d 2904#: lib/RT/CustomField.pm:1634
84fb5b46
MKG
2905msgid "Custom field value could not be found"
2906msgstr "Fant ikke feltverdien til fleksifeltet"
2907
c36a7e1d 2908#: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
84fb5b46
MKG
2909msgid "Custom field value deleted"
2910msgstr "Feltverdi til fleksifelt slettet"
2911
2912#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2913msgid "CustomField"
2914msgstr "Fleksifelt"
2915
2916#: lib/RT/Tickets.pm:145
2917msgid "CustomFieldValue"
2918msgstr "Fleksifeltverdi"
2919
2920#: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2921msgid "Customize"
2922msgstr "Tilpass"
2923
2924#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2925msgid "Customize Basics"
2926msgstr "Tilpass detaljer"
2927
2928#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2929msgid "Customize Email Addresses"
2930msgstr "Tilpass e-postadresser"
2931
2932#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2933msgid "Customize Email Configuration"
2934msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2935
403d7b0b 2936#: share/html/Elements/Tabs:218
84fb5b46
MKG
2937msgid "Customize the look of your RT"
2938msgstr ""
2939
403d7b0b 2940#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2941msgid "DBA password"
2942msgstr "DBA-passord"
2943
403d7b0b 2944#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2945msgid "DBA username"
2946msgstr "DBA-brukernavn"
2947
403d7b0b 2948#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
84fb5b46
MKG
2949msgid "Daily"
2950msgstr ""
2951
c36a7e1d 2952#: lib/RT/Config.pm:477
84fb5b46
MKG
2953msgid "Daily digest"
2954msgstr "Daglig sammendrag"
2955
2956#: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2957msgid "Dashboard"
2958msgstr "Utforming"
2959
2960#: NOT FOUND IN SOURCE
2961msgid "Dashboard %1"
2962msgstr "Utforming: %1"
2963
2964#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2965#. ($msg)
2966msgid "Dashboard could not be created: %1"
2967msgstr "Klarte ikke opprette utforminga: %1"
2968
2969#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2970#. ($msg)
2971msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2972msgstr "Klarte ikke oppdatere utforminga: %1"
2973
2974#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
2975msgid "Dashboard updated"
2976msgstr "Utforming oppdatert"
2977
2978#: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2979msgid "Dashboards"
2980msgstr "Utforminger"
2981
2982#: NOT FOUND IN SOURCE
2983msgid "Data error"
2984msgstr "Datafeil"
2985
2986#: lib/RT/Installer.pm:78
2987msgid "Database host"
2988msgstr "Databasetjener"
2989
2990#: lib/RT/Installer.pm:96
2991msgid "Database name"
2992msgstr "Databasenavn"
2993
403d7b0b 2994#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2995msgid "Database password for RT"
2996msgstr "Databasepassord for RT"
2997
2998#: lib/RT/Installer.pm:87
2999msgid "Database port"
3000msgstr "Databaseport"
3001
3002#: lib/RT/Installer.pm:60
3003msgid "Database type"
3004msgstr "Databasetype"
3005
403d7b0b 3006#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
3007msgid "Database username for RT"
3008msgstr "Databasebrukernavn for RT"
3009
c36a7e1d 3010#: lib/RT/Config.pm:426
84fb5b46
MKG
3011msgid "Date format"
3012msgstr "Datoformat"
3013
3014#: NOT FOUND IN SOURCE
3015msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
3016msgstr "«DateTime» støtter ikke «format_cldr». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3017
3018#: NOT FOUND IN SOURCE
3019msgid "DateTime module missing"
3020msgstr "Mangler modulen «DateTime»"
3021
3022#: NOT FOUND IN SOURCE
3023msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
3024msgstr "«DateTime» støtter ikke «date_format_full». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3025
3026#: NOT FOUND IN SOURCE
3027msgid "DateTime::Locale module missing"
3028msgstr "Mangler modulen «DateTime::Locale»"
3029
c36a7e1d 3030#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
84fb5b46
MKG
3031msgid "Dates"
3032msgstr "Datoer"
3033
3034#: lib/RT/Date.pm:102
3035msgid "Dec"
3036msgstr "des."
3037
3038#: NOT FOUND IN SOURCE
3039msgid "Dec."
3040msgstr "Des."
3041
3042#: NOT FOUND IN SOURCE
3043msgid "December"
3044msgstr "desember"
3045
3046#: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3047msgid "Decrypt"
3048msgstr "Dekrypter"
3049
3050#: NOT FOUND IN SOURCE
3051msgid "Default Autoresponse Template"
3052msgstr "Standard Autosvarmal"
3053
3054#: etc/initialdata:219
3055msgid "Default Autoresponse template"
3056msgstr "Standardmal for autosvar"
3057
3058#: share/html/Tools/Offline.html:60
3059msgid "Default Queue"
3060msgstr "Standardkø"
3061
3062#: share/html/Tools/Offline.html:69
3063msgid "Default Requestor"
3064msgstr "Standardinnmelder"
3065
3066#: etc/initialdata:293
3067msgid "Default admin comment template"
3068msgstr "Standardmal for adminkommentar"
3069
3070#: etc/initialdata:272
3071msgid "Default admin correspondence template"
3072msgstr "Standardmal for adminsvar"
3073
3074#: etc/initialdata:284
3075msgid "Default correspondence template"
3076msgstr "Standardmal for svar"
3077
3078#: lib/RT/Config.pm:144
3079msgid "Default queue"
3080msgstr "Standardkø"
3081
3082#: etc/initialdata:250
3083msgid "Default transaction template"
3084msgstr "Standardmal for transaksjoner"
3085
3086#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
3087#. ($DefaultValue)
3088msgid "Default: %1"
3089msgstr "Standard: %1"
3090
3091#: lib/RT/Transaction.pm:685
3092#. ($type, $self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $self->loc("(no value)") ), "'" . $self->NewValue . "'")
3093msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
3094msgstr "Standard: %1/%2 endret fra %3 til %4"
3095
3096#: NOT FOUND IN SOURCE
3097msgid "DefaultDueIn"
3098msgstr "StandardForfallsdato"
3099
3100#: lib/RT/Date.pm:116
3101msgid "DefaultFormat"
3102msgstr "Standardformat"
3103
3104#: NOT FOUND IN SOURCE
3105msgid "Delegate rights"
3106msgstr "Deleger rettigheter"
3107
3108#: NOT FOUND IN SOURCE
3109msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
3110msgstr "Deleger rettigheter du har."
3111
3112#: NOT FOUND IN SOURCE
3113msgid "DelegateRights"
3114msgstr "DelegerRettigheter"
3115
3116#: NOT FOUND IN SOURCE
3117msgid "Delegation"
3118msgstr "Delegering"
3119
c36a7e1d 3120#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
84fb5b46
MKG
3121msgid "Delete"
3122msgstr "Slett"
3123
3124#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
3125msgid "Delete Template"
3126msgstr "Slett mal"
3127
3128#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
3129#. ($ArticleObj->Id)
3130msgid "Delete article #%1"
3131msgstr ""
3132
3133#: lib/RT/Class.pm:98
3134msgid "Delete articles in this class"
3135msgstr ""
3136
3137#: NOT FOUND IN SOURCE
3138msgid "Delete dashboards for this group"
3139msgstr "Slett utforminger for gruppa"
3140
3141#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
3142#. ($msg)
3143msgid "Delete failed: %1"
3144msgstr "Feil ved sletting: %1"
3145
3146#: lib/RT/Group.pm:103
3147msgid "Delete group dashboards"
3148msgstr ""
3149
c36a7e1d 3150#: lib/RT/Ticket.pm:3222
84fb5b46
MKG
3151msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
3152msgstr ""
3153
3154#: lib/RT/Dashboard.pm:89
3155msgid "Delete personal dashboards"
3156msgstr "Slett personlige utforminger"
3157
3158#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
3159msgid "Delete selected scrips"
3160msgstr "Slett valgte utløsere"
3161
3162#: lib/RT/Dashboard.pm:84
3163msgid "Delete system dashboards"
3164msgstr "Slett systemutforminger"
3165
3166#: lib/RT/Queue.pm:117
3167msgid "Delete tickets"
3168msgstr "Slett saker"
3169
3170#: share/html/Search/Bulk.html:173
3171msgid "Delete values"
3172msgstr "Slett verdier"
3173
3174#: lib/RT/Class.pm:98
3175msgid "DeleteArticle"
3176msgstr ""
3177
3178#: lib/RT/Dashboard.pm:84
3179msgid "DeleteDashboard"
3180msgstr "SlettUtforming"
3181
3182#: lib/RT/Group.pm:103
3183msgid "DeleteGroupDashboard"
3184msgstr "SlettGruppeutforming"
3185
3186#: lib/RT/Dashboard.pm:89
3187msgid "DeleteOwnDashboard"
3188msgstr "SlettEgenUtforming"
3189
3190#: lib/RT/Queue.pm:117
3191msgid "DeleteTicket"
3192msgstr "SlettSak"
3193
3194#: lib/RT/SharedSetting.pm:283
3195#. ($self->ObjectName)
3196msgid "Deleted %1"
3197msgstr "Slettet %1"
3198
3199#: NOT FOUND IN SOURCE
3200msgid "Deleted dashboard %1"
3201msgstr "Slettet utforminga %1"
3202
3203#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
3204msgid "Deleted queries"
3205msgstr "Slettede søk"
3206
3207#: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
3208msgid "Deleted saved search"
3209msgstr "Slettet lagret søk"
3210
3211#: share/html/Articles/Article/Search.html:226
3212#. ($searchname)
3213msgid "Deleted search %1"
3214msgstr ""
3215
3216#: NOT FOUND IN SOURCE
3217msgid "Deleting this object could break referential integrity"
3218msgstr "Sletting av dette objektet kan føre til inkonsistens"
3219
403d7b0b 3220#: lib/RT/Queue.pm:452
84fb5b46
MKG
3221msgid "Deleting this object would break referential integrity"
3222msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3223
c36a7e1d 3224#: lib/RT/User.pm:456
84fb5b46
MKG
3225msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
3226msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3227
3228#: NOT FOUND IN SOURCE
3229msgid "Deleting this object would violate referential integrity."
3230msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsisistens."
3231
3232#: NOT FOUND IN SOURCE
3233msgid "Deleting this object would violate referential integrity. That's bad."
3234msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsistens. Det er uheldig."
3235
3236#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
3237msgid "Deny"
3238msgstr "Nekt"
3239
403d7b0b 3240#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
84fb5b46
MKG
3241msgid "Depended on by"
3242msgstr "Avhengighet fra"
3243
3244#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3245msgid "DependedOnBy"
3246msgstr "AvhengighetFra"
3247
3248#: NOT FOUND IN SOURCE
3249msgid "Dependencies: \\n"
3250msgstr "Avhengigheter: \\n"
3251
c36a7e1d 3252#: lib/RT/Transaction.pm:790
84fb5b46
MKG
3253#. ($value)
3254msgid "Dependency by %1 added"
3255msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3256
c36a7e1d 3257#: lib/RT/Transaction.pm:829
84fb5b46
MKG
3258#. ($value)
3259msgid "Dependency by %1 deleted"
3260msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3261
c36a7e1d 3262#: lib/RT/Transaction.pm:787
84fb5b46
MKG
3263#. ($value)
3264msgid "Dependency on %1 added"
3265msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3266
c36a7e1d 3267#: lib/RT/Transaction.pm:826
84fb5b46
MKG
3268#. ($value)
3269msgid "Dependency on %1 deleted"
3270msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3271
3272#: lib/RT/Tickets.pm:122
3273msgid "DependentOn"
3274msgstr "AvhengerAv"
3275
403d7b0b 3276#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
84fb5b46
MKG
3277msgid "Depends on"
3278msgstr "Avhenger av"
3279
3280#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3281msgid "DependsOn"
3282msgstr "AvhengerAv"
3283
3284#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
3285msgid "Desc"
3286msgstr "synkende"
3287
3288#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
3289msgid "Descending"
3290msgstr "Synkende"
3291
403d7b0b 3292#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
84fb5b46
MKG
3293msgid "Describe the issue below"
3294msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
3295
3296#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
3297msgid "Description"
3298msgstr "Beskrivelse"
3299
403d7b0b 3300#: share/html/Elements/Tabs:213
84fb5b46
MKG
3301msgid "Detailed information about your RT setup"
3302msgstr ""
3303
403d7b0b 3304#: share/html/Ticket/Create.html:446
84fb5b46
MKG
3305msgid "Details"
3306msgstr "Detaljer"
3307
3308#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
3309msgid "Direction"
3310msgstr "Retning"
3311
3312#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3313msgid "Disabled"
3314msgstr "Deaktivert"
3315
c36a7e1d 3316#: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
3317msgid "Display"
3318msgstr "Vis"
3319
3320#: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
3321msgid "Display Access Control List"
3322msgstr "Vis tilgangsliste"
3323
3324#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
3325#. ($id)
3326msgid "Display Article %1"
3327msgstr ""
3328
3329#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
3330msgid "Display Columns"
3331msgstr "Vis kolonner"
3332
3333#: NOT FOUND IN SOURCE
3334msgid "Display Scrip templates for this queue"
3335msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3336
3337#: NOT FOUND IN SOURCE
3338msgid "Display Scrips for this queue"
3339msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3340
3341#: NOT FOUND IN SOURCE
3342msgid "Display mode"
3343msgstr "Visningsmodus"
3344
3345#: NOT FOUND IN SOURCE
3346msgid "Display saved searches for this group"
3347msgstr "Vis lagrede søk for gruppa"
3348
3349#: NOT FOUND IN SOURCE
3350msgid "Display ticket #%1"
3351msgstr "Vis saken #%1"
3352
3353#: share/html/Elements/Footer:59
3354#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
3355msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
3356msgstr ""
3357
3358#: NOT FOUND IN SOURCE
3359msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
3360msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
3361
3362#: lib/RT/System.pm:80
3363msgid "Do anything and everything"
3364msgstr "Gjøre alt"
3365
403d7b0b 3366#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
3367msgid "Domain name"
3368msgstr "Domenenavn"
3369
403d7b0b 3370#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
3371msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
3372msgstr "Ta ikke med «http://», bare vertsnavnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
3373
c36a7e1d 3374#: lib/RT/Config.pm:314
84fb5b46
MKG
3375msgid "Don't refresh home page."
3376msgstr "Ikke oppdater hjemmesiden"
3377
3378#: lib/RT/Config.pm:293
3379msgid "Don't refresh search results."
3380msgstr "Ikke oppdater søkeresultatene"
3381
3382#: share/html/Elements/Refresh:53
3383msgid "Don't refresh this page."
3384msgstr "Ikke oppdater siden"
3385
3386#: NOT FOUND IN SOURCE
3387msgid "Don't show search results"
3388msgstr "Ikke vis søkeresultat"
3389
403d7b0b 3390#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
84fb5b46
MKG
3391msgid "Don't trust this key at all"
3392msgstr "Ikke stol på denne nøkkelen"
3393
3394#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
3395msgid "Download"
3396msgstr "Last ned"
3397
3398#: NOT FOUND IN SOURCE
3399msgid "Download as a tab-delimited file"
3400msgstr "Last ned som en tabulatordelt fil"
3401
3402#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
3403msgid "Download dumpfile"
3404msgstr "Last ned dumpfil"
3405
3406#: lib/RT/CustomField.pm:83
3407msgid "Dropdown"
3408msgstr ""
3409
c36a7e1d 3410#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
84fb5b46
MKG
3411msgid "Due"
3412msgstr "Forfallsdato"
3413
3414#: NOT FOUND IN SOURCE
3415msgid "Due date '%1' could not be parsed"
3416msgstr "Innendato '%1' kunne ikke tolkes"
3417
3418#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3419msgid "DueRelative"
3420msgstr "ForfallsdatoRelativ"
3421
3422#: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
3423#. ($msg)
3424msgid "ERROR: %1"
3425msgstr "Feil: %1"
3426
3427#: NOT FOUND IN SOURCE
3428msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
3429msgstr "FEIL: Kunne ikke laste sak '%1': %2.\\n"
3430
c36a7e1d 3431#: share/html/Elements/Tabs:437
84fb5b46
MKG
3432msgid "Easy updating of your open tickets"
3433msgstr "Enkel oppdatering av åpne saker"
3434
c36a7e1d 3435#: share/html/Elements/Tabs:444
84fb5b46
MKG
3436msgid "Easy viewing of your reminders"
3437msgstr ""
3438
c36a7e1d 3439#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
84fb5b46
MKG
3440msgid "Edit"
3441msgstr "Rediger"
3442
3443#: NOT FOUND IN SOURCE
3444msgid "Edit Conditions"
3445msgstr "Rediger Forhold"
3446
3447#: share/html/Search/Bulk.html:168
3448msgid "Edit Custom Fields"
3449msgstr "Rediger fleksifelt"
3450
3451#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
3452#. ($Object->Name)
3453msgid "Edit Custom Fields for %1"
3454msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
3455
3456#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
3457msgid "Edit Custom Fields for all groups"
3458msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
3459
3460#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
3461msgid "Edit Custom Fields for all queues"
3462msgstr "Rediger fleksifelt for alle køene"
3463
3464#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
3465msgid "Edit Custom Fields for all users"
3466msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukerne"
3467
3468#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
3469msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
3470msgstr ""
3471
3472#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
3473msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
3474msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køer"
3475
3476#: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
3477msgid "Edit Links"
3478msgstr "Rediger koblinger"
3479
3480#: share/html/Search/Edit.html:66
3481msgid "Edit Query"
3482msgstr "Rediger spørring"
3483
c36a7e1d 3484#: share/html/Elements/Tabs:738
84fb5b46
MKG
3485msgid "Edit Search"
3486msgstr "Rediger søk"
3487
3488#: NOT FOUND IN SOURCE
3489msgid "Edit Templates for queue %1"
3490msgstr "Rediger maler for køen %1"
3491
3492#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
3493msgid "Edit global topic hierarchy"
3494msgstr ""
3495
3496#: NOT FOUND IN SOURCE
3497msgid "Edit keywords"
3498msgstr "Rediger nøkkelord"
3499
3500#: NOT FOUND IN SOURCE
3501msgid "Edit saved searches for this group"
3502msgstr "Rediger lagrede søk for gruppa"
3503
3504#: NOT FOUND IN SOURCE
3505msgid "Edit scrips"
3506msgstr "Rediger scrips"
3507
403d7b0b 3508#: share/html/Elements/Tabs:116
84fb5b46
MKG
3509msgid "Edit system templates"
3510msgstr "Rediger systemmaler"
3511
3512#: NOT FOUND IN SOURCE
3513msgid "Edit templates for %1"
3514msgstr "Rediger maler for %1"
3515
3516#: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
3517#. ($ClassObj->Name)
3518msgid "Edit topic hierarchy for %1"
3519msgstr ""
3520
3521#: lib/RT/Group.pm:97
3522msgid "EditSavedSearches"
3523msgstr "RedigerLagredeSøk"
3524
3525#: NOT FOUND IN SOURCE
3526msgid "Editable text"
3527msgstr "Redigerbar tekst"
3528
3529#: NOT FOUND IN SOURCE
3530msgid "Editing Configuration for queue %1"
3531msgstr "Rediger innstillinger for køen %1"
3532
3533#: NOT FOUND IN SOURCE
3534msgid "Editing Configuration for user %1"
3535msgstr "Redigerer Konfigurasjonen av brukern %1"
3536
3537#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
3538#. ($CustomFieldObj->Name)
3539#. ($CustomFieldObj->Name())
3540msgid "Editing CustomField %1"
3541msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
3542
3543#: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
3544#. ($Group->Name)
3545msgid "Editing membership for group %1"
3546msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
3547
3548#: NOT FOUND IN SOURCE
3549msgid "Editing membership for personal group %1"
3550msgstr "Redigerer medlemskap for den personlige gruppa %1"
3551
3552#: NOT FOUND IN SOURCE
3553msgid "Editing template %1"
3554msgstr "Redigerer malen %1"
3555
3556#: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
3557msgid "EffectiveId"
3558msgstr "EffektivID"
3559
c36a7e1d 3560#: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
84fb5b46
MKG
3561msgid "Either base or target must be specified"
3562msgstr "Du må oppgi enten kilde eller mål"
3563
3564#: share/html/Elements/ShowSearch:67
403d7b0b 3565#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
84fb5b46
MKG
3566msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
3567msgstr "Enten mangler du rettigheter til å vise det lagrede søket %1, eller så er identifikatoren feil"
3568
3569#: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
3570msgid "Email"
3571msgstr "E-postadresse"
3572
3573#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
3574msgid "Email Address"
3575msgstr ""
3576
3577#: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
3578msgid "Email Digest"
3579msgstr "E-postsammendrag"
3580
c36a7e1d 3581#: lib/RT/User.pm:585
84fb5b46
MKG
3582msgid "Email address in use"
3583msgstr "E-postadressen er alt i bruk"
3584
c36a7e1d 3585#: lib/RT/Config.pm:474
84fb5b46
MKG
3586msgid "Email delivery"
3587msgstr "E-postlevering"
3588
3589#: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
3590msgid "Email template for periodic notification digests"
3591msgstr "E-postmal for regelmessige sammendrag"
3592
403d7b0b 3593#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
84fb5b46
MKG
3594msgid "EmailAddress"
3595msgstr "E-postadresse"
3596
3597#: NOT FOUND IN SOURCE
3598msgid "EmailEncoding"
3599msgstr "EpostFormat"
3600
3601#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3602msgid "Enabled"
3603msgstr "Aktivert"
3604
3605#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
3606msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3607msgstr ""
3608
3609#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
3610msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3611msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere feltet)"
3612
3613#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
3614msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
3615msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere gruppa)"
3616
403d7b0b 3617#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
84fb5b46
MKG
3618msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
3619msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere køen)"
3620
3621#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
3622msgid "Enabled Classes"
3623msgstr ""
3624
3625#: NOT FOUND IN SOURCE
3626msgid "Enabled Custom Fields"
3627msgstr "Aktive Fleksifelt"
3628
3629#: share/html/Admin/Queues/index.html:111