Initial commit 4.0.5-3
[usit-rt.git] / share / po / nb.po
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1#
2# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3msgid ""
4msgstr ""
5"Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6"Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7"POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8"PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:23+0000\n"
9"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15"X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17#: NOT FOUND IN SOURCE
18msgid " (no pubkey!)"
19msgstr " (mangler offentlignøkkel)"
20
21#: NOT FOUND IN SOURCE
22msgid " (untrusted!)"
23msgstr " (ikke tiltrodd)"
24
25#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
26msgid "#"
27msgstr "#"
28
29#: NOT FOUND IN SOURCE
30msgid "#%1"
31msgstr "#%1"
32
33#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
34#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
35#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
36#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
37#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
38#. ($t->Id, $t->Subject || '')
39#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
40msgid "#%1: %2"
41msgstr "%1: %2"
42
43#: NOT FOUND IN SOURCE
44msgid "$1"
45msgstr "$1"
46
47#: NOT FOUND IN SOURCE
48msgid "$prefix %1"
49msgstr "$prefix %1"
50
51#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
52#. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
53msgid "%1 #%2"
54msgstr "%1 %2"
55
56#: lib/RT/Date.pm:369
57#. ($s, $time_unit)
58msgid "%1 %2"
59msgstr "%1 %2"
60
61#: lib/RT/Tickets.pm:2011
62#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
63msgid "%1 %2 %3"
64msgstr "%1 %2 %3"
65
66#: lib/RT/Date.pm:609
67#. ($wday,$mon,$mday,$year)
68msgid "%1 %2 %3 %4"
69msgstr "%1 %3. %2 %4"
70
71#: lib/RT/Date.pm:624
72#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
73msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
74msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
75
76#: lib/RT/Date.pm:621
77#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
78msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
79msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
80
81#: lib/RT/Record.pm:1735 lib/RT/Transaction.pm:720 lib/RT/Transaction.pm:762
82#. ($cf->Name, $new_content)
83#. ($field, $new)
84#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
85msgid "%1 %2 added"
86msgstr "%1 %2 lagt til"
87
88#: lib/RT/Date.pm:366
89#. ($s, $time_unit)
90msgid "%1 %2 ago"
91msgstr "%1 %2 siden"
92
93#: lib/RT/Record.pm:1742 lib/RT/Transaction.pm:726
94#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
95#. ($field, $old, $new)
96msgid "%1 %2 changed to %3"
97msgstr "%1 «%2» endret til «%3»"
98
99#: lib/RT/Record.pm:1739 lib/RT/Transaction.pm:723 lib/RT/Transaction.pm:768
100#. ($cf->Name, $old_content)
101#. ($field, $old)
102#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
103msgid "%1 %2 deleted"
104msgstr "%1 %2 slettet"
105
106#: share/html/Widgets/SavedSearch:139
107#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
108msgid "%1 %2 deleted."
109msgstr "%1 %2 slettet."
110
111#: NOT FOUND IN SOURCE
112msgid "%1 %2 of group %3"
113msgstr "%1 %2 av gruppen %3"
114
115#: NOT FOUND IN SOURCE
116msgid "%1 %2 renamed to %3."
117msgstr "%1 %2 endret navn til %3"
118
119#: share/html/Widgets/SavedSearch:129
120#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
121msgid "%1 %2 saved."
122msgstr "%1 %2 lagret"
123
124#: share/html/Widgets/SavedSearch:113
125#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
126msgid "%1 %2 updated."
127msgstr "%1 «%2» oppdatert"
128
129#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:70
130#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
131#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
132msgid "%1 %2 with template %3"
133msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
134
135#: NOT FOUND IN SOURCE
136msgid "%1 (%2) %3 this ticket\\n"
137msgstr "%1 (%2) %3 denne saken\\n"
138
139#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:342
140#. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
141#. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
142msgid "%1 (%2) by %3"
143msgstr "%1 (%2) av %3"
144
145#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
146#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
147#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
148#. (loc($Ticket->Status))
149#. (loc($TicketObj->Status))
150#. (loc($t->Status))
151#. (loc('Approve'))
152#. (loc('Deny'))
153#. (loc($Ticket->Status()))
154msgid "%1 (Unchanged)"
155msgstr "%1 (uendret)"
156
157#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
158#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
159msgid "%1 (from pane %2)"
160msgstr "%1 (fra panel %2)"
161
162#: NOT FOUND IN SOURCE
163msgid "%1 - %2 shown"
164msgstr "%1 - %2 vist"
165
166#: bin/rt-crontool:360
167#. ("--log")
168msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
169msgstr "%1 – endre innstillingen «LogToScreen»"
170
171#: bin/rt-crontool:335 bin/rt-crontool:342 bin/rt-crontool:348
172#. ("--action-arg", "--action")
173#. ("--condition-arg", "--condition")
174#. ("--search-arg", "--search")
175msgid "%1 - An argument to pass to %2"
176msgstr "%1 – et argument som skal sendes til %2"
177
178#: bin/rt-crontool:362
179#. ("--verbose")
180msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
181msgstr "%1 – send statusoppdateringer til standard ut"
182
183#: NOT FOUND IN SOURCE
184msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
185msgstr "%1 - Spesifiser id på malen du ønsker å bruke"
186
187#: bin/rt-crontool:354
188#. ("--transaction")
189msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
190msgstr "%1 – om du vil bruke «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjoner"
191
192#: bin/rt-crontool:351
193#. ("--template")
194msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
195msgstr "%1 – navn eller ID til malen(e) du vil bruke"
196
197#: bin/rt-crontool:345
198#. ("--action")
199msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
200msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruke"
201
202#: bin/rt-crontool:357
203#. ("--transaction-type")
204msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
205msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypene du vil bruke"
206
207#: bin/rt-crontool:339
208#. ("--condition")
209msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
210msgstr "%1 – betingelsesmodulen du vil bruke"
211
212#: bin/rt-crontool:332
213#. ("--search")
214msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
215msgstr "%1 – søkemodulen du vil bruke"
216
217#: NOT FOUND IN SOURCE
218msgid "%1 DashBoards"
219msgstr "%1-utforminger"
220
221#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
222#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2012', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
223#. ('', '', '2012', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
224msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
225msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
226
227#: NOT FOUND IN SOURCE
228msgid "%1 ScripAction loaded"
229msgstr "Utløserhandling %1 lastet"
230
231#: lib/RT/Record.pm:1770
232#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
233msgid "%1 added as a value for %2"
234msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
235
236#: NOT FOUND IN SOURCE
237msgid "%1 aliases require a TicketId to work on"
238msgstr "%1 alias trenger en ReferanseId å jobbe mot"
239
240#: NOT FOUND IN SOURCE
241msgid "%1 aliases require a TicketId to work on "
242msgstr "%1 alias trenger en saksnummer å jobbe mot "
243
244#: NOT FOUND IN SOURCE
245msgid "%1 aliases require a TicketId to work on (from %2) %3"
246msgstr "%1 alias trenger et saksnummer å jobbe mot (fra %2) %3"
247
248#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
249#. ($RT::DatabaseName)
250msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
251msgstr "%1 finnes fra før, og har RT-tabellene på plass, men inneholder ikke RT-metadata. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp RT."
252
253#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
254#. ($RT::DatabaseName)
255msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
256msgstr "%1 finnes fra før, men inneholder ikke tabeller eller metadata for RT. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige tabellene og metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp Request Tracker."
257
258#: lib/RT/Link.pm:137 lib/RT/Link.pm:145
259#. ($args{'Base'})
260#. ($args{'Target'})
261msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
262msgstr "%1 ser ut til å være et lokalt objekt, men finnes ikke i databasen"
263
264#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
265#. ($RT::DatabaseName)
266msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
267msgstr "%1 ser alt ut til å være klargjort. Det er derfor ikke nødvendig å opprette tabeller eller sette inn metadata, og du kan fortsette å tilpasse Request Tracker ved trykke «Tilpass detaljer»."
268
269#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:403
270#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
271#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
272#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
273msgid "%1 by %2"
274msgstr "%1 av %2"
275
276#: lib/RT/Record.pm:509 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:857 lib/RT/Transaction.pm:862 lib/RT/Transaction.pm:876 lib/RT/Transaction.pm:885 lib/RT/Transaction.pm:923
277#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
278#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
279#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
280#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"')
281#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
282msgid "%1 changed from %2 to %3"
283msgstr "%1 endret fra %2 til %3"
284
285#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
286#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
287msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
288msgstr ""
289
290# Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
291#: share/html/Search/Chart.html:128
292#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
293msgid "%1 chart by %2"
294msgstr "%1 av %2"
295
296#: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
297#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
298msgid "%1 copy"
299msgstr "%1-kopi"
300
301#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
302#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
303msgid "%1 core config"
304msgstr "%1-kjerneoppsett"
305
306#: lib/RT/Record.pm:951
307msgid "%1 could not be set to %2."
308msgstr "%1 kunne ikke settes til %2."
309
310#: NOT FOUND IN SOURCE
311msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
312msgstr "%1 kunne ikke starte en transaksjon (%2)\\n"
313
314#: NOT FOUND IN SOURCE
315msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
316msgstr "%1 kunne ikke sette statusen til løst. RT-databasen kan være inkonsistent."
317
318#: lib/RT/Transaction.pm:624
319#. ($obj_type)
320msgid "%1 created"
321msgstr "%1 opprettet"
322
323#: lib/RT/Transaction.pm:635
324#. ($obj_type)
325msgid "%1 deleted"
326msgstr "%1 slettet"
327
328#: lib/RT/Transaction.pm:630
329#. ($obj_type)
330msgid "%1 disabled"
331msgstr "%1 deaktivert"
332
333#: share/html/Install/Sendmail.html:86
334#. ($ARGS{SendmailPath})
335msgid "%1 doesn't exist."
336msgstr "%1 finnes ikke."
337
338#: lib/RT/Transaction.pm:627
339#. ($obj_type)
340msgid "%1 enabled"
341msgstr "%1 aktivert"
342
343#: etc/initialdata:574
344msgid "%1 highest priority tickets I own"
345msgstr "%1 høyest prioriterte saker jeg eier"
346
347#: NOT FOUND IN SOURCE
348msgid "%1 highest priority tickets I own..."
349msgstr "Mine %1 høyst prioriterte saker..."
350
351#: NOT FOUND IN SOURCE
352msgid "%1 highest priority tickets I requested..."
353msgstr "Mine %1 høyst prioriterte forespørsler..."
354
355#: bin/rt-crontool:327
356#. ($0)
357msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
358msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron."
359
360#: sbin/rt-email-digest:92
361#. ($0)
362msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
363msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
364
365#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
366#. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
367#. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
368#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
369#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
370msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
371msgstr "%1 er en adresse RT tar imot e-post på. Hvis du la henne til som en «%2», ville det oppstå en e-postløkke."
372
373#: NOT FOUND IN SOURCE
374msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
375msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne køen"
376
377#: lib/RT/Ticket.pm:1289
378#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
379msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
380msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne saken"
381
382#: lib/RT/Record.pm:1835
383#. ($old_value, $cf->Name)
384msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
385msgstr "Fleksifeltet %2 har ikke lenger verdien %1"
386
387#: lib/RT/Queue.pm:269
388#. ($value)
389msgid "%1 is not valid lifecycle"
390msgstr ""
391
392#: NOT FOUND IN SOURCE
393msgid "%1 isn't a valid Queue id."
394msgstr "%1 er ikke et gyldig saksnummer."
395
396#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
397#. ($minutes)
398msgid "%1 min"
399msgstr "%1 minutt"
400
401#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
402#. ($rows)
403msgid "%1 most recently updated articles"
404msgstr ""
405
406#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
407#. ($rows)
408msgid "%1 newest articles"
409msgstr ""
410
411#: etc/initialdata:585
412msgid "%1 newest unowned tickets"
413msgstr "%1 nyeste saker uten eier"
414
415#: NOT FOUND IN SOURCE
416msgid "%1 not shown"
417msgstr "%1 vises ikke"
418
419#: lib/RT/CustomField.pm:1109
420msgid "%1 objects"
421msgstr "%1-objekt"
422
423#: NOT FOUND IN SOURCE
424msgid "%1 rights"
425msgstr "%1 rettigheter"
426
427#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
428#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
429msgid "%1 site config"
430msgstr "%1-nettstedoppsett"
431
432#: NOT FOUND IN SOURCE
433msgid "%1 succeeded\\n"
434msgstr "%1 var velykket\\n"
435
436#: lib/RT/SharedSetting.pm:257
437#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
438msgid "%1 update: %2"
439msgstr "Oppdatering av %1: %2"
440
441#: lib/RT/SharedSetting.pm:250
442#. (ucfirst($self->ObjectName))
443msgid "%1 update: Nothing changed"
444msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endret"
445
446#: lib/RT/SharedSetting.pm:254
447msgid "%1 updated"
448msgstr "%1 oppdatert"
449
450#: NOT FOUND IN SOURCE
451msgid "%1 was created without a CurrentUser\\n"
452msgstr "%1 ble opprettet uten en aktiv bruker\\n"
453
454#: NOT FOUND IN SOURCE
455msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
456msgstr "%1 vil løse alle medlemmer av en løst gruppesak."
457
458#: NOT FOUND IN SOURCE
459msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
460msgstr "%1 vil stoppe en [lokal] BASE hvis den er avhengig av/medlem av en tilkoblet sak."
461
462#: lib/RT/CustomField.pm:1110
463msgid "%1's %2 objects"
464msgstr "%1 sine %2 objekt"
465
466#: lib/RT/CustomField.pm:1111
467msgid "%1's %2's %3 objects"
468msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
469
470#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:107
471#. ($UserObj->Name)
472msgid "%1's GnuPG keys"
473msgstr ""
474
475#: share/html/Elements/EditPassword:55
476#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
477msgid "%1's current password"
478msgstr ""
479
480#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
481#. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
482#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
483#. ($Object->Name)
484msgid "%1's dashboards"
485msgstr "%1 sine utforminger"
486
487#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
488#. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
489#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
490#. ($privacies{$privacy}->Name)
491#. ($Object->Name)
492msgid "%1's saved searches"
493msgstr "%1 sine lagrede søk"
494
495#: lib/RT/Transaction.pm:539
496#. ($self)
497msgid "%1: no attachment specified"
498msgstr "%1: ingen vedlegg oppgitt"
499
500#: lib/RT/Date.pm:616
501#. ($hour,$min)
502msgid "%1:%2"
503msgstr "%1.%2"
504
505#: lib/RT/Date.pm:613
506#. ($hour,$min,$sec)
507msgid "%1:%2:%3"
508msgstr "%1.%2.%3"
509
510#: share/html/Elements/CreateTicket:54
511#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
512msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
513msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
514
515#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
516#. ($size)
517msgid "%1b"
518msgstr "%1 byte"
519
520#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
521#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
522msgid "%1k"
523msgstr "%1 KiB"
524
525#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
526#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
527msgid "%1m"
528msgstr ""
529
530#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
531#. (sprintf('%.4f', $duration))
532#. (sprintf('%.4f', $seconds))
533msgid "%1s"
534msgstr ""
535
536#: share/html/Articles/Topics.html:252
537#. ($Articles->Count)
538msgid "%quant(%1,article)"
539msgstr ""
540
541#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
542#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
543msgid "%quant(%1,hour)"
544msgstr "%quant(%1,time,timer)"
545
546#: lib/RT/Ticket.pm:903
547#. ($args{'Status'})
548msgid "'%1' is an invalid value for status"
549msgstr "«%1» er en ugyldig statusverdi"
550
551#: lib/RT/Queue.pm:553
552#. ($name)
553msgid "'%1' is not a valid name."
554msgstr ""
555
556#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:225 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
557#. ($Class)
558msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
559msgstr ""
560
561#: NOT FOUND IN SOURCE
562msgid "'%1' not a recognized action. "
563msgstr "'%1' er ikke en kjent handling "
564
565#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
566msgid "'Roles'"
567msgstr ""
568
569#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
570msgid "'System'"
571msgstr ""
572
573#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
574msgid "'User Groups'"
575msgstr ""
576
577#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
578msgid "'Users'"
579msgstr ""
580
581#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
582msgid "(Check box to complete)"
583msgstr ""
584
585#: NOT FOUND IN SOURCE
586msgid "(Check box to delete group member)"
587msgstr "(Merk for å slette gruppemedlem)"
588
589#: NOT FOUND IN SOURCE
590msgid "(Check box to delete scrip)"
591msgstr "(Merk for å slette Scrip)"
592
593#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
594msgid "(Check box to delete)"
595msgstr "(Kryss av for å fjerne.)"
596
597#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
598msgid "(Check boxes to delete)"
599msgstr "(Merk boksene for å slette)"
600
601#: NOT FOUND IN SOURCE
602msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
603msgstr "(Kryss av i feltene for å slå av varsling til mottakerne.)"
604
605#: NOT FOUND IN SOURCE
606msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
607msgstr "(Kryss av i feltene for å slå på varsling til mottakerne.)"
608
609#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
610msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
611msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
612
613#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
614#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
615#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
616msgid "(If left blank, will default to %1)"
617msgstr "(settes til %1 hvis tom)"
618
619#: NOT FOUND IN SOURCE
620msgid "(No Value)"
621msgstr "(Ingen Verdi)"
622
623#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
624msgid "(No custom fields)"
625msgstr "(ingen fleksifelt)"
626
627#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
628msgid "(No members)"
629msgstr "(ingen medlemmer)"
630
631#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
632msgid "(No scrips)"
633msgstr "(ingen utløsere)"
634
635#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
636msgid "(No templates)"
637msgstr "(ingen maler)"
638
639#: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
640msgid "(None)"
641msgstr "(ingen)"
642
643#: NOT FOUND IN SOURCE
644msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
645msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdatreinger.)"
646
647#: NOT FOUND IN SOURCE
648msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
649msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
650
651#: NOT FOUND IN SOURCE
652msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
653msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste av administrative epostaddresser. Disse vil <b>vil</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
654
655#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
656msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
657msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
658
659#: NOT FOUND IN SOURCE
660msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
661msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en komma-separert liste av epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
662
663#: NOT FOUND IN SOURCE
664msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
665msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epost-addresser. Endrer <b->ikke</b> hvem som vi motta fremtige utfordrer dere nå."
666
667#: NOT FOUND IN SOURCE
668msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
669msgstr "(Sender en kopi av dette oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Disse <b>vill</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
670
671#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
672msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
673msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
674
675#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
676msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
677msgstr "(Bruk disse feltene når du velger «Tilpasset» for en betingelse eller en handling.)"
678
679#: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
680msgid "(Will not be sent email)"
681msgstr "(e-post blir ikke sendt)"
682
683#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
684msgid "(any)"
685msgstr "(vilkårlig)"
686
687#: NOT FOUND IN SOURCE
688msgid "(empty)"
689msgstr "(tom)"
690
691#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
692msgid "(no Summary)"
693msgstr ""
694
695#: NOT FOUND IN SOURCE
696msgid "(no name listed)"
697msgstr "(navn ikke oppgitt)"
698
699#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:59 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:76 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:136 share/html/Articles/Topics.html:238 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
700msgid "(no name)"
701msgstr ""
702
703#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
704msgid "(no pubkey!)"
705msgstr "(mangler offentlignøkkel)"
706
707#: NOT FOUND IN SOURCE
708msgid "(no subject)"
709msgstr "(ingen overskrift)"
710
711#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:262
712msgid "(no value)"
713msgstr "(mangler verdi)"
714
715#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
716msgid "(no values)"
717msgstr "(mangler verdier)"
718
719#: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
720msgid "(only one ticket)"
721msgstr "(bare én sak)"
722
723#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
724#. ($count)
725msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
726msgstr "(venter på %quant(%1,annen sak,andre saker))"
727
728#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
729msgid "(pending approval)"
730msgstr "(venter på godkjenning)"
731
732#: NOT FOUND IN SOURCE
733msgid "(pending other tickets)"
734msgstr "(venter på andre saker)"
735
736#: NOT FOUND IN SOURCE
737msgid "(requestor's group)"
738msgstr "(kundens gruppe)"
739
740#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
741msgid "(required)"
742msgstr "(obligatorisk)"
743
744#: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
745#. ($key->{'TrustTerse'})
746msgid "(trust: %1)"
747msgstr "(tiltronivå: %1)"
748
749#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
750msgid "(untitled)"
751msgstr "(uten navn)"
752
753#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
754msgid "(untrusted!)"
755msgstr "(ikke tiltrodd)"
756
757#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
758msgid "-"
759msgstr "–"
760
761#: bin/rt-crontool:136
762msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
763msgstr "«--template-id» er et utdatert argument, og kan ikke brukes med «--template»"
764
765#: bin/rt-crontool:131
766msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
767msgstr "«--transaction»-argumentet kan kun ta verdiene «first», «last» eller «all»"
768
769#: NOT FOUND IN SOURCE
770msgid "25 highest priority tickets I own..."
771msgstr "Mine 25 høyst prioriterte saker..."
772
773#: NOT FOUND IN SOURCE
774msgid "25 highest priority tickets I requested..."
775msgstr "Mine 25 høyst priorterte forespørsler..."
776
777#: NOT FOUND IN SOURCE
778msgid "<% $Ticket->Status%>"
779msgstr "<% $Ticket-:Status%>"
780
781#: NOT FOUND IN SOURCE
782msgid "<% $_ %>"
783msgstr "<% $_ %>"
784
785#: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
786msgid "<% $field->{'name'} %>"
787msgstr ""
788
789#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
790msgid "<%$Action%> here"
791msgstr ""
792
793#: NOT FOUND IN SOURCE
794msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
795msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
796
797#: NOT FOUND IN SOURCE
798msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
799msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
800
801#: NOT FOUND IN SOURCE
802msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
803msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>.</p>"
804
805#: NOT FOUND IN SOURCE
806msgid "??????"
807msgstr "??????"
808
809#: etc/initialdata:215
810msgid "A blank template"
811msgstr "En tom mal"
812
813#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
814msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
815msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
816
817#: NOT FOUND IN SOURCE
818msgid "ACE Deleted"
819msgstr "ACE slettet"
820
821#: NOT FOUND IN SOURCE
822msgid "ACE Loaded"
823msgstr "ACE lastet"
824
825#: NOT FOUND IN SOURCE
826msgid "ACE could not be deleted"
827msgstr "ACE kunne ikke slettes"
828
829#: NOT FOUND IN SOURCE
830msgid "ACE could not be found"
831msgstr "fant ikke ACE"
832
833#: lib/RT/ACE.pm:169
834msgid "ACE not found"
835msgstr "Fant ikke ACE"
836
837#: lib/RT/ACE.pm:490
838msgid "ACEs can only be created and deleted."
839msgstr "Du kan bare opprette eller slette ACE-er."
840
841#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
842msgid "AND"
843msgstr "OG"
844
845#: NOT FOUND IN SOURCE
846msgid "Aborting to avoid unintended ticket modifications.\\n"
847msgstr "Avbryter for å ungå uånsket saksendring"
848
849#: share/html/Elements/Tabs:468
850msgid "About me"
851msgstr "Om meg"
852
853#: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
854msgid "Access control"
855msgstr "Tilgangskontroll"
856
857#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
858msgid "Action"
859msgstr "Handling"
860
861#: NOT FOUND IN SOURCE
862msgid "Action %1 not found"
863msgstr "Handling %1 finnes ikke"
864
865#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:633
866#. ($args{'ScripAction'})
867#. ($value)
868msgid "Action '%1' not found"
869msgstr "Fant ikke handlingen «%1»"
870
871#: bin/rt-crontool:231
872msgid "Action committed."
873msgstr "Handling skrevet."
874
875#: NOT FOUND IN SOURCE
876msgid "Action committed.\\n"
877msgstr "Handling utført.\\n"
878
879#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:628
880msgid "Action is mandatory argument"
881msgstr "Handling er et obligatorisk argument"
882
883#: bin/rt-crontool:227
884msgid "Action prepared..."
885msgstr "Handling forberedt …"
886
887#: share/html/Elements/Tabs:514
888msgid "Actions"
889msgstr ""
890
891#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
892msgid "Active Tickets"
893msgstr ""
894
895#: share/html/Tools/MyDay.html:53
896#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
897msgid "Active tickets for %1"
898msgstr ""
899
900#: share/html/Admin/Elements/EditRights:105
901#. (loc($AddPrincipal))
902msgid "Add %1"
903msgstr ""
904
905#: share/html/Search/Bulk.html:93
906msgid "Add AdminCc"
907msgstr "Legg til admin-kopimottaker"
908
909#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
910msgid "Add Bookmark"
911msgstr "Legg til bokmerke"
912
913#: share/html/Search/Bulk.html:89
914msgid "Add Cc"
915msgstr "Legg til kopimottaker"
916
917#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
918msgid "Add Columns"
919msgstr "Legg til kolonner"
920
921#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
922msgid "Add Criteria"
923msgstr "Legg til søkekriterier"
924
925#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
926msgid "Add More Files"
927msgstr "Legg til flere filer"
928
929#: NOT FOUND IN SOURCE
930msgid "Add Next State"
931msgstr "Legg til neste status"
932
933#: share/html/Search/Bulk.html:85
934msgid "Add Requestor"
935msgstr "Legg til innmelder"
936
937#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
938msgid "Add Value"
939msgstr "Legg til verdi"
940
941#: NOT FOUND IN SOURCE
942msgid "Add a Scrip to this queue"
943msgstr "Legg til Scrip i denne køen"
944
945#: NOT FOUND IN SOURCE
946msgid "Add a Scrip which will apply to all queues"
947msgstr "Legg til et Scrip som gjelder for alle køer"
948
949#: NOT FOUND IN SOURCE
950msgid "Add a keyword selection to this queue"
951msgstr "Legg til et nøkkelordvalg på denne køen"
952
953#: NOT FOUND IN SOURCE
954msgid "Add a new a global scrip"
955msgstr "Legg til et globalt Scrip"
956
957#: NOT FOUND IN SOURCE
958msgid "Add a scrip to this queue"
959msgstr "Legg til et Scrip til denne køen"
960
961#: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
962msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
963msgstr "Legg til en utløser som vil gjelde alle køene"
964
965#: share/html/Search/Bulk.html:125
966msgid "Add comments or replies to selected tickets"
967msgstr "Legg til kommentarer eller svar til de valgte sakene"
968
969#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
970msgid "Add group"
971msgstr ""
972
973#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
974msgid "Add members"
975msgstr "Legg til medlemmer"
976
977#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
978msgid "Add new watchers"
979msgstr "Legg til overvåkere"
980
981#: share/html/Admin/Elements/EditRights:170
982#. (loc($AddPrincipal))
983msgid "Add rights for this %1"
984msgstr ""
985
986#: share/html/Search/Build.html:83
987msgid "Add these terms"
988msgstr "Legg til vilkårene"
989
990#: share/html/Search/Build.html:84
991msgid "Add these terms and Search"
992msgstr "Legg til vilkårene og søk"
993
994#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
995msgid "Add user"
996msgstr ""
997
998#: share/html/Search/Bulk.html:172
999msgid "Add values"
1000msgstr "Legg til verdier"
1001
1002#: NOT FOUND IN SOURCE
1003msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
1004msgstr "Legg til, fjern eller endre fleksifeltverdier for objekt"
1005
1006#: lib/RT/CustomField.pm:208
1007msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
1008msgstr ""
1009
1010#: NOT FOUND IN SOURCE
1011msgid "AddNextState"
1012msgstr "AddNextState"
1013
1014#: lib/RT/Queue.pm:959
1015#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1016msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
1017msgstr ""
1018
1019#: NOT FOUND IN SOURCE
1020msgid "Added principal as a %1 for this queue"
1021msgstr "%1 lagt til for køen"
1022
1023#: lib/RT/Ticket.pm:1163
1024#. ($self->loc($args{'Type'}))
1025msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
1026msgstr "%1 lagt til for saken"
1027
1028#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
1029msgid "Address"
1030msgstr "Adresse"
1031
1032#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
1033msgid "Address 2"
1034msgstr ""
1035
1036#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:123
1037msgid "Address1"
1038msgstr "Adresse 1"
1039
1040#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:127
1041msgid "Address2"
1042msgstr "Adresse 2"
1043
1044#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
1045msgid "Admin Cc"
1046msgstr "Admin-kopimottaker"
1047
1048#: etc/initialdata:292
1049msgid "Admin Comment"
1050msgstr "Admin-kommentar"
1051
1052#: etc/initialdata:271
1053msgid "Admin Correspondence"
1054msgstr "Admin-svar"
1055
1056# «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
1057#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
1058msgid "Admin queues"
1059msgstr "Velg kø"
1060
1061#: NOT FOUND IN SOURCE
1062msgid "Admin users"
1063msgstr "Adminbrukere"
1064
1065#: share/html/Admin/Global/index.html:48
1066msgid "Admin/Global configuration"
1067msgstr "Administrering / globalt oppsett"
1068
1069#: NOT FOUND IN SOURCE
1070msgid "Admin/Groups"
1071msgstr "Admin/Grupper"
1072
1073#: NOT FOUND IN SOURCE
1074msgid "Admin/Queue/Basics"
1075msgstr "Admin/Køer/Grunnleggende"
1076
1077#: NOT FOUND IN SOURCE
1078msgid "AdminAllPersonalGroups"
1079msgstr "AdminAllePersonligeGrupper"
1080
1081#: lib/RT/Tickets.pm:151
1082msgid "AdminCCGroup"
1083msgstr "AdminKopimottakerGruppe"
1084
1085#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:298
1086msgid "AdminCc"
1087msgstr "Admin-kopimottaker"
1088
1089#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1090msgid "AdminCcs"
1091msgstr "AdminKopimottakere"
1092
1093#: lib/RT/Class.pm:94
1094msgid "AdminClass"
1095msgstr ""
1096
1097#: NOT FOUND IN SOURCE
1098msgid "AdminComment"
1099msgstr "AdminKommentar"
1100
1101#: NOT FOUND IN SOURCE
1102msgid "AdminCorrespondence"
1103msgstr "AdminKorrespondanse"
1104
1105#: lib/RT/CustomField.pm:206
1106msgid "AdminCustomField"
1107msgstr "AdminFleksifelt"
1108
1109#: lib/RT/CustomField.pm:207
1110msgid "AdminCustomFieldValues"
1111msgstr ""
1112
1113#: NOT FOUND IN SOURCE
1114msgid "AdminCustomFields"
1115msgstr "AdminFleksifelt"
1116
1117#: lib/RT/Group.pm:94
1118msgid "AdminGroup"
1119msgstr "AdminGruppe"
1120
1121#: lib/RT/Group.pm:95
1122msgid "AdminGroupMembership"
1123msgstr "AdminGruppemedlemskap"
1124
1125#: NOT FOUND IN SOURCE
1126msgid "AdminOwnPersonalGroups"
1127msgstr "AdminEgnePersonligeGrupper"
1128
1129#: lib/RT/Queue.pm:93
1130msgid "AdminQueue"
1131msgstr "AdminKø"
1132
1133#: lib/RT/Class.pm:95
1134msgid "AdminTopics"
1135msgstr ""
1136
1137#: lib/RT/System.pm:81
1138msgid "AdminUsers"
1139msgstr "AdminBrukere"
1140
1141#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
1142msgid "Administrative Cc"
1143msgstr "Admin-kopimottaker"
1144
1145#: lib/RT/Installer.pm:154
1146msgid "Administrative password"
1147msgstr "Administratorpassord"
1148
1149#: NOT FOUND IN SOURCE
1150msgid "Admins"
1151msgstr "Admin"
1152
1153#: share/html/Elements/Tabs:724
1154msgid "Advanced"
1155msgstr "Avansert"
1156
1157#: NOT FOUND IN SOURCE
1158msgid "Advanced Search"
1159msgstr "Avansert Søk"
1160
1161#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1162msgid "Advanced search"
1163msgstr ""
1164
1165#: NOT FOUND IN SOURCE
1166msgid "Age"
1167msgstr "Alder"
1168
1169#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
1170msgid "Aggregator"
1171msgstr "Sammenstilling"
1172
1173#: NOT FOUND IN SOURCE
1174msgid "Alias"
1175msgstr "Alias"
1176
1177#: NOT FOUND IN SOURCE
1178msgid "Alias for"
1179msgstr "Alias for"
1180
1181#: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
1182msgid "All Approvals Passed"
1183msgstr "Alle forespørsler godkjent"
1184
1185#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
1186msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
1187msgstr ""
1188
1189#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
1190msgid "All Classes"
1191msgstr ""
1192
1193#: NOT FOUND IN SOURCE
1194msgid "All Custom Fields"
1195msgstr "Alle Fleksifelt"
1196
1197#: share/html/Elements/Tabs:403
1198msgid "All Dashboards"
1199msgstr ""
1200
1201#: share/html/Admin/Queues/index.html:110
1202msgid "All Queues"
1203msgstr "Alle køer"
1204
1205#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
1206msgid "All Tickets"
1207msgstr ""
1208
1209#: share/html/User/Prefs.html:180
1210msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1211msgstr "Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>."
1212
1213#: share/html/Admin/Queues/index.html:98
1214msgid "All queues matching search criteria"
1215msgstr "Alle køer i samsvar med søkekriteriene"
1216
1217#: share/html/m/_elements/menu:82
1218msgid "All tickets"
1219msgstr ""
1220
1221#: share/html/Articles/Topics.html:52
1222msgid "All topics"
1223msgstr ""
1224
1225#: lib/RT/System.pm:87
1226msgid "Allow creation of saved searches"
1227msgstr ""
1228
1229#: lib/RT/System.pm:86
1230msgid "Allow loading of saved searches"
1231msgstr ""
1232
1233#: lib/RT/System.pm:88
1234msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1235msgstr ""
1236
1237#: lib/RT/Attachment.pm:703
1238msgid "Already encrypted"
1239msgstr "Allerede kryptert"
1240
1241#: NOT FOUND IN SOURCE
1242msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1243msgstr "Send alltid en melding til kunden uavhengig av meldingssender"
1244
1245#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1246msgid "And/Or"
1247msgstr "Og/eller"
1248
1249#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1250msgid "Any field"
1251msgstr ""
1252
1253#: share/html/Search/Simple.html:65
1254msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1255msgstr ""
1256
1257#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
1258msgid "Applied"
1259msgstr "Tildelt"
1260
1261#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:339 share/html/Elements/Tabs:369
1262msgid "Applies to"
1263msgstr "Gjelder"
1264
1265#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
1266msgid "Applies to all objects"
1267msgstr "Gjelder alle objektene"
1268
1269#: share/html/Search/Edit.html:62
1270msgid "Apply"
1271msgstr "Bruk"
1272
1273#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
1274msgid "Apply globally"
1275msgstr "Bruk globalt"
1276
1277#: share/html/Search/Edit.html:62
1278msgid "Apply your changes"
1279msgstr "Ta endringene i bruk"
1280
1281#: share/html/Elements/Tabs:443
1282msgid "Approval"
1283msgstr "Godkjenning"
1284
1285#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
1286#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1287#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1288#. ($ticket->id, $msg)
1289msgid "Approval #%1: %2"
1290msgstr "Godkjenning %1: %2"
1291
1292#: share/html/Approvals/index.html:77
1293#. ($ticket->Id)
1294msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1295msgstr "Godkjenning %1: klarte ikke lagre merknader, grunnet systemfeil"
1296
1297#: share/html/Approvals/index.html:75
1298#. ($ticket->Id)
1299msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1300msgstr "Godkjenning %1: merknader lagret"
1301
1302#: NOT FOUND IN SOURCE
1303msgid "Approval Details"
1304msgstr "Godkjenning - Detaljer"
1305
1306#: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1307msgid "Approval Passed"
1308msgstr "Godkjent"
1309
1310#: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1311msgid "Approval Ready for Owner"
1312msgstr "Godkjenning klar for eier"
1313
1314#: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1315msgid "Approval Rejected"
1316msgstr "Godkjenning avslått"
1317
1318#: NOT FOUND IN SOURCE
1319msgid "Approval diagram"
1320msgstr "Godkjenningsdiagram"
1321
1322#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1323msgid "Approve"
1324msgstr "Godkjenn"
1325
1326#: NOT FOUND IN SOURCE
1327msgid "Approver's notes: %1"
1328msgstr "Godkjenners notater: %1"
1329
1330#: lib/RT/Date.pm:94
1331msgid "Apr"
1332msgstr "april"
1333
1334#: NOT FOUND IN SOURCE
1335msgid "Apr."
1336msgstr "Apr."
1337
1338#: NOT FOUND IN SOURCE
1339msgid "April"
1340msgstr "april"
1341
1342#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1343msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1344msgstr ""
1345
1346#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1347#. ($ArticleObj->Id)
1348msgid "Article #%1 deleted"
1349msgstr ""
1350
1351#: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1352#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1353msgid "Article #%1: %2"
1354msgstr ""
1355
1356#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1357#. ($self->Object->id)
1358msgid "Article %1"
1359msgstr ""
1360
1361#: lib/RT/Article.pm:215
1362#. ($self->id)
1363msgid "Article %1 created"
1364msgstr ""
1365
1366#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1367msgid "Article Administration"
1368msgstr ""
1369
1370#: lib/RT/Article.pm:323
1371msgid "Article Deleted"
1372msgstr ""
1373
1374#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1375msgid "Article not found"
1376msgstr ""
1377
1378#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:152 share/html/Elements/Tabs:157 share/html/Elements/Tabs:416
1379msgid "Articles"
1380msgstr ""
1381
1382#: share/html/Articles/Topics.html:130
1383#. ($currtopic->Name)
1384msgid "Articles in %1"
1385msgstr ""
1386
1387#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1388#. ($Articles_Content)
1389msgid "Articles matching %1"
1390msgstr ""
1391
1392#: share/html/Articles/Topics.html:132
1393msgid "Articles with no topics"
1394msgstr ""
1395
1396#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1397msgid "Asc"
1398msgstr "stigende"
1399
1400#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1401msgid "Ascending"
1402msgstr "Stigende"
1403
1404#: NOT FOUND IN SOURCE
1405msgid "Assign and remove custom fields"
1406msgstr "Tilordne og fjern fleksifelt"
1407
1408#: lib/RT/Queue.pm:99
1409msgid "Assign and remove queue custom fields"
1410msgstr ""
1411
1412#: lib/RT/Queue.pm:99
1413msgid "AssignCustomFields"
1414msgstr "TilordneFleksifelt"
1415
1416#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1417msgid "Attach"
1418msgstr "Legg ved"
1419
1420#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
1421msgid "Attach file"
1422msgstr "Legg ved fil"
1423
1424#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
1425msgid "Attached file"
1426msgstr "Vedlagt fil"
1427
1428#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1429msgid "Attachment"
1430msgstr "Vedlegg"
1431
1432#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1433#. ($Attachment)
1434msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1435msgstr "Klarte ikke laste vedlegget «%1»"
1436
1437#: lib/RT/Transaction.pm:547
1438msgid "Attachment created"
1439msgstr "Vedlegg opprettet"
1440
1441#: lib/RT/Tickets.pm:2374
1442msgid "Attachment filename"
1443msgstr "Vedleggsnavn"
1444
1445#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:305
1446msgid "Attachments"
1447msgstr "Vedlegg"
1448
1449#: lib/RT/Attachment.pm:696
1450msgid "Attachments encryption is disabled"
1451msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1452
1453#: lib/RT/Attributes.pm:196
1454msgid "Attribute Deleted"
1455msgstr "Attributt fjernet"
1456
1457#: lib/RT/Date.pm:98
1458msgid "Aug"
1459msgstr "aug."
1460
1461#: NOT FOUND IN SOURCE
1462msgid "Aug."
1463msgstr "Aug."
1464
1465#: NOT FOUND IN SOURCE
1466msgid "August"
1467msgstr "august"
1468
1469#: NOT FOUND IN SOURCE
1470msgid "AuthSystem"
1471msgstr "AutSystem"
1472
1473#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1474#. ($valid_image_types)
1475msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1476msgstr ""
1477
1478#: etc/initialdata:218
1479msgid "Autoreply"
1480msgstr "Autosvar"
1481
1482#: etc/initialdata:28
1483msgid "Autoreply To Requestors"
1484msgstr "Autosvar til innmelder"
1485
1486#: NOT FOUND IN SOURCE
1487msgid "AutoreplyToRequestors"
1488msgstr "AutosvarTilKunde"
1489
1490#: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1491msgid "Available"
1492msgstr "Tilgjengelig"
1493
1494#: NOT FOUND IN SOURCE
1495msgid "BCc"
1496msgstr "Blindkopi"
1497
1498#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1499msgid "Back"
1500msgstr "Tilbake"
1501
1502#: NOT FOUND IN SOURCE
1503msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
1504msgstr "Ugyldig PGP-signatur: %1\\n"
1505
1506#: NOT FOUND IN SOURCE
1507msgid "Bad attachment id. Couldn't find attachment '%1'\\n"
1508msgstr "Ugyldig vedleggsid. Kunne ikke finne vedlegg '%1'\\n"
1509
1510#: NOT FOUND IN SOURCE
1511msgid "Bad data in %1"
1512msgstr "Ugyldig data i %1"
1513
1514#: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1515#. ($id)
1516msgid "Bad privacy for attribute %1"
1517msgstr "Ugyldig offentligstatus for attributtet %1"
1518
1519#: NOT FOUND IN SOURCE
1520msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
1521msgstr "Ugyldig transaksjonsnummer for vedlegg. %1 skulle vært %2\\n"
1522
1523# Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
1524#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1525msgid "Basics"
1526msgstr "Detaljer"
1527
1528#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1529msgid "Bcc"
1530msgstr "Bcc"
1531
1532#: NOT FOUND IN SOURCE
1533msgid "Be sure to save your changes"
1534msgstr "Husk å lagre endringene dine"
1535
1536#: NOT FOUND IN SOURCE
1537msgid "Begin Approval"
1538msgstr "Begynn Godkjenning"
1539
1540#: NOT FOUND IN SOURCE
1541msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1542msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1543
1544#: etc/initialdata:214
1545msgid "Blank"
1546msgstr "Tom"
1547
1548#: share/html/Dashboards/Queries.html:179
1549msgid "Body"
1550msgstr "Hovedflate"
1551
1552#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1553msgid "Bold"
1554msgstr "Halvfet"
1555
1556#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
1557msgid "Bookmark"
1558msgstr "Bokmerke"
1559
1560#: NOT FOUND IN SOURCE
1561msgid "Bookmarkable URL for this search"
1562msgstr "URL som kan brukes som bokmerke for dette søket"
1563
1564#: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1565msgid "Bookmarkable link for this search"
1566msgstr ""
1567
1568#: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1569msgid "Bookmarked Tickets"
1570msgstr "Bokmerkede saker"
1571
1572#: share/html/m/_elements/menu:73
1573msgid "Bookmarked tickets"
1574msgstr ""
1575
1576#: NOT FOUND IN SOURCE
1577msgid "Brief headers"
1578msgstr "Kort meldingshode"
1579
1580#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:61
1581msgid "Browse by topic"
1582msgstr ""
1583
1584#: share/html/Elements/Tabs:224
1585msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1586msgstr ""
1587
1588#: share/html/Elements/Tabs:730
1589msgid "Bulk Update"
1590msgstr "Masseoppdater"
1591
1592#: NOT FOUND IN SOURCE
1593msgid "Bulk ticket update"
1594msgstr "Masseoppdatering av saker"
1595
1596#: NOT FOUND IN SOURCE
1597msgid "Buy Support"
1598msgstr "Kjøp kundestøtte"
1599
1600#: NOT FOUND IN SOURCE
1601msgid "By default, RT will use the timezone of your system. This lets you set a global default for the display of dates and times in RT. Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1602msgstr "Som standard vil RT bruke tidssonen for maskinen programmet kjører på. Her kan du velge en global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukerne kan eventuelt velge en annen tidssone i innstillingene sine."
1603
1604#: lib/RT/Tickets.pm:150
1605msgid "CCGroup"
1606msgstr "Kopigruppe"
1607
1608# CF = Custom Field
1609#: lib/RT/Tickets.pm:147
1610msgid "CF"
1611msgstr "FF"
1612
1613#: share/html/Search/Simple.html:87
1614#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1615msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1616msgstr ""
1617
1618#: NOT FOUND IN SOURCE
1619msgid "Calendar"
1620msgstr "Kalender"
1621
1622#: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1623#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1624msgid "Can not load saved search \"%1\""
1625msgstr "Klarte ikke hente det lagrede søket «%1»"
1626
1627#: lib/RT/User.pm:1434
1628msgid "Can not modify system users"
1629msgstr "Kan ikke endre systembrukere"
1630
1631#: NOT FOUND IN SOURCE
1632msgid "Can this principal see this queue"
1633msgstr "Kan primærobjektet se køen"
1634
1635#: lib/RT/CustomField.pm:550
1636msgid "Can't add a custom field value without a name"
1637msgstr "Kan ikke legge verdi til et fleksifelt uten navn"
1638
1639#: NOT FOUND IN SOURCE
1640msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1641msgstr "Fant ikke noen samlingsklasse for «%1»"
1642
1643#: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1644msgid "Can't find a saved search to work with"
1645msgstr "Fant ikke et lagret søk å arbeide med"
1646
1647#: lib/RT/Link.pm:153
1648msgid "Can't link a ticket to itself"
1649msgstr "Kan ikke koble en sak til seg selv"
1650
1651#: NOT FOUND IN SOURCE
1652msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
1653msgstr "Kan ikke flette inn i en flettet sak. Denne meldingen bør ikke forekomme"
1654
1655#: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1656#. (loc($self->{SearchType}))
1657msgid "Can't save %1"
1658msgstr "Klarte ikke lagre %1"
1659
1660#: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1661msgid "Can't save this search"
1662msgstr "Klarte ikke lagre søket"
1663
1664#: lib/RT/Record.pm:1294 lib/RT/Record.pm:1372
1665msgid "Can't specifiy both base and target"
1666msgstr "Kan ikke velge både kilde og mål"
1667
1668#: lib/RT/Article.pm:397
1669msgid "Cannot add link to plain number"
1670msgstr ""
1671
1672#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
1673msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1674msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
1675
1676#: NOT FOUND IN SOURCE
1677msgid "Cannot create user: %1"
1678msgstr "Klarte ikke opprette brukeren: %1"
1679
1680#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1681msgid "Categories are based on"
1682msgstr "Kategorier basert på"
1683
1684#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1685msgid "Category"
1686msgstr "Kategori"
1687
1688#: NOT FOUND IN SOURCE
1689msgid "Category unset"
1690msgstr "Kategori ikke valgt"
1691
1692#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
1693msgid "Cc"
1694msgstr "Kopimottaker"
1695
1696#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1697msgid "Ccs"
1698msgstr "Kopimottakere"
1699
1700#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:72
1701msgid "Change"
1702msgstr "Endre"
1703
1704#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1705msgid "Change Approval ticket to open status"
1706msgstr "Endre godkjenningssak til status «åpen»"
1707
1708#: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1709msgid "Change password"
1710msgstr "Bytt passord"
1711
1712#: share/html/Elements/Tabs:731
1713msgid "Chart"
1714msgstr ""
1715
1716#: share/html/Search/Chart.html:122
1717msgid "Chart Properties"
1718msgstr ""
1719
1720#: share/html/Elements/Submit:102
1721msgid "Check All"
1722msgstr "Merk alle"
1723
1724#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1725msgid "Check Database Connectivity"
1726msgstr "Kontroller databasetilgang"
1727
1728#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1729msgid "Check Database Credentials"
1730msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1731
1732#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
1733msgid "Check box to delete"
1734msgstr "Kryss av for å fjerne"
1735
1736#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1737msgid "Check box to revoke right"
1738msgstr "Kryss av for å trekke tilbake rettighet"
1739
1740#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
1741msgid "Children"
1742msgstr "Undersaker"
1743
1744#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1745msgid "Choose Database Engine"
1746msgstr "Velg databasemotor"
1747
1748#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1749#. ($QueueObj->Name)
1750msgid "Choose from Topics for %1"
1751msgstr ""
1752
1753#: share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:131
1754msgid "City"
1755msgstr "Poststed"
1756
1757#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1758msgid "Class"
1759msgstr ""
1760
1761#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1762msgid "Class Name"
1763msgstr ""
1764
1765#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1766#. ($msg)
1767msgid "Class could not be created: %1"
1768msgstr ""
1769
1770#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1771msgid "Class id"
1772msgstr ""
1773
1774#: lib/RT/Class.pm:407
1775msgid "Class is already applied Globally"
1776msgstr ""
1777
1778#: lib/RT/Class.pm:402
1779#. ($queue->Name)
1780msgid "Class is already applied to %1"
1781msgstr ""
1782
1783#: share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:360
1784msgid "Classes"
1785msgstr ""
1786
1787#: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1788msgid "Clear"
1789msgstr "Tøm"
1790
1791#: share/html/Elements/Submit:104
1792msgid "Clear All"
1793msgstr "Tøm alle"
1794
1795#: share/html/Install/Finish.html:52
1796msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1797msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutte veiviseren."
1798
1799#: share/html/Install/Initialize.html:54
1800msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1801msgstr "Trykk «Gjør klar database» for å opprette RT-databasen og sette inn de nødvendige metadataene. Dette kan ta noen minutt."
1802
1803#: NOT FOUND IN SOURCE
1804msgid "Close window"
1805msgstr "Lukk vindu"
1806
1807#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:398
1808msgid "Closed"
1809msgstr "Lukket"
1810
1811#: NOT FOUND IN SOURCE
1812msgid "Closed Tickets"
1813msgstr "Lukkede Saker"
1814
1815#: NOT FOUND IN SOURCE
1816msgid "Closed requests"
1817msgstr "Lukkede forespørsler"
1818
1819#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
1820msgid "Closed tickets"
1821msgstr "Lukkede saker"
1822
1823#: NOT FOUND IN SOURCE
1824msgid "Code"
1825msgstr "Kode"
1826
1827#: lib/RT/CustomField.pm:140
1828msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1829msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn flere verdier"
1830
1831#: lib/RT/CustomField.pm:141
1832msgid "Combobox: Select or enter one value"
1833msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn enkeltverdi"
1834
1835#: lib/RT/CustomField.pm:142
1836msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1837msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn opptil %1 verdier"
1838
1839#: NOT FOUND IN SOURCE
1840msgid "Command not understood!\\n"
1841msgstr "Kunne ikke tolke kommando!\\n"
1842
1843#: share/html/Elements/Tabs:559 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
1844msgid "Comment"
1845msgstr "Kommenter"
1846
1847#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1848msgid "Comment Address"
1849msgstr "Kommentaradresse"
1850
1851#: lib/RT/Installer.pm:169
1852msgid "Comment address"
1853msgstr "Kommentaradresse"
1854
1855#: NOT FOUND IN SOURCE
1856msgid "Comment not recorded"
1857msgstr "Kommentaren ble ikke lagret"
1858
1859#: lib/RT/Queue.pm:114
1860msgid "Comment on tickets"
1861msgstr "Kommenter saker"
1862
1863#: NOT FOUND IN SOURCE
1864msgid "CommentAddress"
1865msgstr "KommentarAdresse"
1866
1867#: lib/RT/Queue.pm:114
1868msgid "CommentOnTicket"
1869msgstr "KommenterSak"
1870
1871#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1872msgid "Comments"
1873msgstr "Kommentarer"
1874
1875#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:88
1876msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1877msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1878
1879#: NOT FOUND IN SOURCE
1880msgid "Comments (not sent to requestors)"
1881msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1882
1883#: NOT FOUND IN SOURCE
1884msgid "Comments about %1"
1885msgstr "Kommentarer til %1"
1886
1887#: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1888msgid "Comments about this user"
1889msgstr "Kommentarer om brukeren"
1890
1891#: lib/RT/Transaction.pm:703
1892msgid "Comments added"
1893msgstr "La til kommentarer"
1894
1895#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1896msgid "Commit Stubbed"
1897msgstr "Utførelse klargjort"
1898
1899#: NOT FOUND IN SOURCE
1900msgid "Compile Restrictions"
1901msgstr "Kompilatorrestriksjoner"
1902
1903#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1904msgid "Condition"
1905msgstr "Betingelse"
1906
1907#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:654
1908#. ($args{'ScripCondition'})
1909#. ($value)
1910msgid "Condition '%1' not found"
1911msgstr "Fant ikke betingelsen «%1»"
1912
1913#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:647
1914msgid "Condition is mandatory argument"
1915msgstr "Betingelse er et obligatorisk argument"
1916
1917#: bin/rt-crontool:211
1918msgid "Condition matches..."
1919msgstr "Betingelsen oppfyller …"
1920
1921#: NOT FOUND IN SOURCE
1922msgid "Condition not found"
1923msgstr "Forutsetning ikke funnet"
1924
1925#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1926msgid "Condition, Action and Template"
1927msgstr "Betingelse, handling og mal"
1928
1929#: share/html/Install/index.html:107
1930#. ($file)
1931msgid "Config file %1 is locked"
1932msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1933
1934#: share/html/Elements/Tabs:63
1935msgid "Configuration"
1936msgstr "Systemoppsett"
1937
1938#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:182
1939#. ($QueueObj->Name)
1940msgid "Configuration for queue %1"
1941msgstr ""
1942
1943#: NOT FOUND IN SOURCE
1944msgid "Confirm"
1945msgstr "Bekreft"
1946
1947#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1948msgid "Connection succeeded"
1949msgstr "Koblet til"
1950
1951#: NOT FOUND IN SOURCE
1952msgid "ContactInfoSystem"
1953msgstr "KontaktInfoSystem"
1954
1955#: NOT FOUND IN SOURCE
1956msgid "Contacted date '%1' could not be parsed"
1957msgstr "Kontatdato '%1' kunne ikke tolkes"
1958
1959#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:499 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
1960msgid "Content"
1961msgstr "Melding"
1962
1963#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
1964msgid "Content is an invalid IP address"
1965msgstr ""
1966
1967#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
1968msgid "Content is an invalid IP address range"
1969msgstr ""
1970
1971#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1972msgid "Content-Type"
1973msgstr "Innholdstype"
1974
1975#: lib/RT/Tickets.pm:134
1976msgid "ContentType"
1977msgstr "Innholdstype"
1978
1979#: NOT FOUND IN SOURCE
1980msgid "Coould not create group"
1981msgstr "Kunne ikke opprette gruppen"
1982
1983#: lib/RT/Installer.pm:177
1984msgid "Correspond address"
1985msgstr "Svaradresse"
1986
1987#: NOT FOUND IN SOURCE
1988msgid "CorrespondAddress"
1989msgstr "Svaradresse"
1990
1991#: etc/initialdata:283
1992msgid "Correspondence"
1993msgstr "Svar"
1994
1995#: NOT FOUND IN SOURCE
1996msgid "Correspondence Address"
1997msgstr "Korrespondanseaddresse"
1998
1999#: lib/RT/Transaction.pm:699
2000msgid "Correspondence added"
2001msgstr "Svar lagt til"
2002
2003#: NOT FOUND IN SOURCE
2004msgid "Correspondence not recorded"
2005msgstr "Korrespondansen ble ikke lagret"
2006
2007#: NOT FOUND IN SOURCE
2008msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
2009msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. "
2010
2011#: NOT FOUND IN SOURCE
2012msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
2013msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. %1 "
2014
2015#: lib/RT/Record.pm:1691 lib/RT/Record.pm:1757
2016#. ($msg)
2017#. ($value_msg)
2018msgid "Could not add new custom field value: %1"
2019msgstr "Klarte ikke legge til ny fleksifeltverdi: %1"
2020
2021#: NOT FOUND IN SOURCE
2022msgid "Could not change owner. "
2023msgstr "Kunne ikke endre eier. "
2024
2025#: lib/RT/Ticket.pm:2961 lib/RT/Ticket.pm:2969 lib/RT/Ticket.pm:2986
2026#. ($add_msg)
2027#. ($del_msg)
2028#. ($msg)
2029msgid "Could not change owner: %1"
2030msgstr "Klarte ikke endre eier: %1"
2031
2032#: NOT FOUND IN SOURCE
2033msgid "Could not create CustomField"
2034msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt"
2035
2036#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
2037#. ($msg)
2038msgid "Could not create CustomField: %1"
2039msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt: %1"
2040
2041#: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
2042msgid "Could not create group"
2043msgstr "Klarte ikke opprette gruppe"
2044
2045#: share/html/Articles/Article/Search.html:197
2046#. ($msg)
2047msgid "Could not create search: %1"
2048msgstr ""
2049
2050#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
2051#. ($msg)
2052msgid "Could not create template: %1"
2053msgstr "Klarte ikke opprette mal: %1"
2054
2055#: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
2056msgid "Could not create ticket. Queue not set"
2057msgstr "Klarte ikke opprette sak. Kø ikke oppgitt."
2058
2059#: lib/RT/User.pm:194 lib/RT/User.pm:208 lib/RT/User.pm:217 lib/RT/User.pm:226 lib/RT/User.pm:235 lib/RT/User.pm:249 lib/RT/User.pm:259 lib/RT/User.pm:428
2060msgid "Could not create user"
2061msgstr "Klarte ikke opprette bruker"
2062
2063#: NOT FOUND IN SOURCE
2064msgid "Could not create watcher for requestor"
2065msgstr "Kunne ikke opprette overvåker for kunde"
2066
2067#: share/html/Articles/Article/Search.html:237
2068#. ($searchname, $msg)
2069msgid "Could not delete search %1: %2"
2070msgstr ""
2071
2072#: NOT FOUND IN SOURCE
2073msgid "Could not find a ticket with id %1"
2074msgstr "Kunne ikke finne en sak med id %1"
2075
2076#: NOT FOUND IN SOURCE
2077msgid "Could not find group %1."
2078msgstr "Kunne ikke finne gruppen %1."
2079
2080#: lib/RT/Queue.pm:938 lib/RT/Ticket.pm:1131
2081msgid "Could not find or create that user"
2082msgstr "Klarte ikke finne eller opprette brukeren"
2083
2084#: lib/RT/Queue.pm:1011 lib/RT/Ticket.pm:1210
2085msgid "Could not find that principal"
2086msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2087
2088#: NOT FOUND IN SOURCE
2089msgid "Could not find user %1."
2090msgstr "Kunne ikke finne brukeren %1."
2091
2092#: lib/RT/SharedSetting.pm:242
2093#. ($self->ObjectName)
2094msgid "Could not load %1 attribute"
2095msgstr "Klarte ikke laste attributtet %1"
2096
2097#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
2098msgid "Could not load Class %1"
2099msgstr ""
2100
2101#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
2102#. ($id)
2103msgid "Could not load CustomField %1"
2104msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2105
2106#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
2107msgid "Could not load group"
2108msgstr "Klarte ikke laste gruppa"
2109
2110#: lib/RT/SharedSetting.pm:126
2111#. ($privacy)
2112msgid "Could not load object for %1"
2113msgstr "Klarte ikke laste objekt for %1"
2114
2115#: lib/RT/Queue.pm:957
2116#. ($args{'Type'})
2117msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
2118msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for køen"
2119
2120#: lib/RT/Ticket.pm:1152
2121#. ($self->loc($args{'Type'}))
2122msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
2123msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for saken"
2124
2125#: lib/RT/Queue.pm:1038
2126#. ($args{'Type'})
2127msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
2128msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for køen"
2129
2130#: lib/RT/Ticket.pm:1277
2131#. ($args{'Type'})
2132msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
2133msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for saken"
2134
2135#: lib/RT/User.pm:138
2136msgid "Could not set user info"
2137msgstr "Klarte ikke lagre brukerinfo"
2138
2139#: lib/RT/Transaction.pm:163
2140msgid "Couldn't add attachment"
2141msgstr "Klarte ikke legge til vedlegg"
2142
2143#: lib/RT/Group.pm:948
2144msgid "Couldn't add member to group"
2145msgstr "Klarte ikke legge medlem til gruppa"
2146
2147#: lib/RT/CustomField.pm:1309
2148msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
2149msgstr "Klarte ikke tildele fleksifelt til objekt, siden det alt er globalt"
2150
2151#: lib/RT/Scrip.pm:615
2152#. ($method, $code, $error)
2153msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
2154msgstr ""
2155
2156#: lib/RT/Template.pm:696
2157#. ($fi_text, $error)
2158msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
2159msgstr ""
2160
2161#: lib/RT/Record.pm:1767 lib/RT/Record.pm:1817
2162#. ($Msg)
2163#. ($msg)
2164msgid "Couldn't create a transaction: %1"
2165msgstr "Klarte ikke opprette transaksjon: %1"
2166
2167#: NOT FOUND IN SOURCE
2168msgid "Couldn't create record"
2169msgstr "Klarte ikke opprette post"
2170
2171#: lib/RT/CustomField.pm:1439
2172#. ($msg)
2173msgid "Couldn't create record: %1"
2174msgstr ""
2175
2176#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
2177#. ($id, $msg)
2178msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
2179msgstr "Klarte ikke fjerne utforminga %1: %2"
2180
2181#: NOT FOUND IN SOURCE
2182msgid "Couldn't figure out what to do from gpg's reply\\n"
2183msgstr "Kunne ikke tolke gpgs svar\\n"
2184
2185#: NOT FOUND IN SOURCE
2186msgid "Couldn't find group\\n"
2187msgstr "Kunne ikke finne gruppen\\n"
2188
2189#: lib/RT/Record.pm:960
2190msgid "Couldn't find row"
2191msgstr "Fant ikke raden"
2192
2193#: bin/rt-crontool:182
2194msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
2195msgstr "Fant ikke en passende transaksjon – hopper over"
2196
2197#: lib/RT/Group.pm:922
2198msgid "Couldn't find that principal"
2199msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2200
2201#: lib/RT/CustomField.pm:578
2202msgid "Couldn't find that value"
2203msgstr "Fant ikke verdien"
2204
2205#: NOT FOUND IN SOURCE
2206msgid "Couldn't find that watcher"
2207msgstr "Kunne ikke finne den overvåkern"
2208
2209#: NOT FOUND IN SOURCE
2210msgid "Couldn't find user\\n"
2211msgstr "Kunne ikke finne bruker\\n"
2212
2213#: NOT FOUND IN SOURCE
2214msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
2215msgstr "Klarte ikke hente %1 fra brukerdatabasen.\\n"
2216
2217#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
2218#. ($id)
2219msgid "Couldn't load Class %1"
2220msgstr "Klarte ikke laste klassen %1"
2221
2222#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
2223#. ($cf_id)
2224msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
2225msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2226
2227#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:133 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:143
2228#. ($cf_id)
2229msgid "Couldn't load CustomField #%1"
2230msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2231
2232#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2233#. ($id)
2234msgid "Couldn't load CustomField %1"
2235msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2236
2237#: NOT FOUND IN SOURCE
2238msgid "Couldn't load KeywordSelects."
2239msgstr "Kunne ikke laste NøkkelordValg."
2240
2241#: NOT FOUND IN SOURCE
2242msgid "Couldn't load RT config file '%1' %2"
2243msgstr "Kunne ikke laste RTs konfigurasjonsfil '%1' %2"
2244
2245#: NOT FOUND IN SOURCE
2246msgid "Couldn't load Scrips."
2247msgstr "Kunne ikke laste Scripsene."
2248
2249#: lib/RT/Ticket.pm:1727 lib/RT/Ticket.pm:1777
2250#. ($self->Id)
2251msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2252msgstr "Klarte ikke laste kopi av sak %1"
2253
2254#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
2255#. ($id, $msg)
2256msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2257msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2"
2258
2259#: NOT FOUND IN SOURCE
2260msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
2261msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2."
2262
2263#: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
2264#. ($gid)
2265msgid "Couldn't load group #%1"
2266msgstr "Klarte ikke laste gruppe %1"
2267
2268#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2269#. ($id)
2270msgid "Couldn't load group %1"
2271msgstr "Klarte ikke laste gruppa %1"
2272
2273#: lib/RT/Link.pm:195 lib/RT/Link.pm:204 lib/RT/Link.pm:229
2274msgid "Couldn't load link"
2275msgstr "Klarte ikke laste lenken"
2276
2277#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2278#. ($id)
2279msgid "Couldn't load object %1"
2280msgstr "Klarte ikke laste objektet %1"
2281
2282#: lib/RT/Ticket.pm:453
2283#. ($msg)
2284msgid "Couldn't load or create user: %1"
2285msgstr "Klarte ikke laste eller opprette brukeren: %1"
2286
2287#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2288#. ($id)
2289msgid "Couldn't load queue"
2290msgstr "Klarte ikke laste køen"
2291
2292#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
2293#. ($id)
2294msgid "Couldn't load queue #%1"
2295msgstr "Klarte ikke laste kø %1"
2296
2297#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
2298#. ($id)
2299msgid "Couldn't load queue %1"
2300msgstr "Klarte ikke laste køen %1"
2301
2302#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:177
2303#. ($Name)
2304msgid "Couldn't load queue '%1'"
2305msgstr "Klarte ikke laste køen «%1»"
2306
2307#: NOT FOUND IN SOURCE
2308msgid "Couldn't load scrip"
2309msgstr "Kunne ikke laste scripet"
2310
2311#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
2312#. ($id)
2313msgid "Couldn't load scrip #%1"
2314msgstr "Klarte ikke laste utløser %1"
2315
2316#: NOT FOUND IN SOURCE
2317msgid "Couldn't load template"
2318msgstr "Kunne ikke finne mal"
2319
2320#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2321#. ($id)
2322msgid "Couldn't load template #%1"
2323msgstr "Klarte ikke laste mal %1"
2324
2325#: NOT FOUND IN SOURCE
2326msgid "Couldn't load that user (%1)"
2327msgstr "Kunne ikke laste den brukeren (%1)"
2328
2329#: lib/RT/Interface/Web.pm:1857
2330msgid "Couldn't load the specified principal"
2331msgstr ""
2332
2333#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:450 share/html/SelfService/Display.html:154
2334#. ($id)
2335msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2336msgstr "Klarte ikke hente saken «%1»"
2337
2338#: lib/RT/Article.pm:521
2339msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2340msgstr ""
2341
2342#: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
2343#. ($QuoteTransaction)
2344#. ($id)
2345msgid "Couldn't load transaction #%1"
2346msgstr "Klarte ikke laste transaksjon %1"
2347
2348#: share/html/User/Prefs.html:206
2349msgid "Couldn't load user"
2350msgstr "Klarte ikke laste bruker"
2351
2352#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:202
2353#. ($id)
2354msgid "Couldn't load user #%1"
2355msgstr "Klarte ikke laste bruker %1"
2356
2357#: share/html/User/Prefs.html:200
2358#. ($id, $Name)
2359msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2360msgstr "Klarte ikke laste bruker %1 eller brukeren «%2»"
2361
2362#: share/html/User/Prefs.html:204
2363#. ($Name)
2364msgid "Couldn't load user '%1'"
2365msgstr "Klarte ikke laste brukeren «%1»"
2366
2367#: lib/RT/Ticket.pm:1058
2368#. ($args{'Email'})
2369msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2370msgstr "Klarte ikke tolke adresse fra teksten «%1»"
2371
2372#: lib/RT/Attachment.pm:779
2373#. ($msg)
2374msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2375msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med dekryptert innhold: %1"
2376
2377#: lib/RT/Attachment.pm:744
2378#. ($msg)
2379msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2380msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med kryptert innhold: %1"
2381
2382#: lib/RT/Article.pm:404
2383#. ($args{'Target'})
2384msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
2385msgstr ""
2386
2387#: lib/RT/Ticket.pm:2545
2388#. ($args{'URI'})
2389msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2390msgstr "Klarte ikke gjøre «%1» om til en adresse"
2391
2392#: lib/RT/Link.pm:103
2393#. ($args{'Base'})
2394msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2395msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
2396
2397#: lib/RT/Link.pm:118
2398#. ($args{'Target'})
2399msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2400msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1» om til en adresse"
2401
2402#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
2403msgid "Couldn't send email"
2404msgstr "Klarte ikke sende e-post"
2405
2406#: lib/RT/Ticket.pm:558
2407#. ($type, $msg)
2408msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2409msgstr "Klarte ikke registrere %1-overvåker: %2"
2410
2411#: lib/RT/User.pm:1597
2412msgid "Couldn't set private key"
2413msgstr "Klarte ikke registrere privatnøkkel"
2414
2415#: lib/RT/User.pm:1581
2416msgid "Couldn't unset private key"
2417msgstr "Klarte ikke fjerne privatnøkkel"
2418
2419#: share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:143
2420msgid "Country"
2421msgstr "Land"
2422
2423#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:165 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
2424msgid "Create"
2425msgstr "Ny"
2426
2427#: etc/initialdata:91
2428msgid "Create Tickets"
2429msgstr "Opprett saker"
2430
2431#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
2432msgid "Create a Class"
2433msgstr ""
2434
2435#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
2436msgid "Create a CustomField"
2437msgstr "Nytt fleksifelt"
2438
2439#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2440#. ($QueueObj->Name())
2441msgid "Create a CustomField for queue %1"
2442msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2443
2444#: NOT FOUND IN SOURCE
2445msgid "Create a CustomField that applies to all queues"
2446msgstr "Opprett et fleksifelt for alle køer"
2447
2448#: NOT FOUND IN SOURCE
2449msgid "Create a new Custom Field"
2450msgstr "Opprett et nytt fleksifelt"
2451
2452#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:230
2453msgid "Create a new article"
2454msgstr ""
2455
2456#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2457msgid "Create a new article in"
2458msgstr ""
2459
2460#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2461msgid "Create a new dashboard"
2462msgstr "Ny utforming"
2463
2464#: NOT FOUND IN SOURCE
2465msgid "Create a new global Scrip"
2466msgstr "Opprett et globalt Scrip"
2467
2468#: NOT FOUND IN SOURCE
2469msgid "Create a new global scrip"
2470msgstr "Opprett et nytt globalt scrip"
2471
2472#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
2473msgid "Create a new group"
2474msgstr "Ny gruppe"
2475
2476#: NOT FOUND IN SOURCE
2477msgid "Create a new personal group"
2478msgstr "Ny personlig gruppe"
2479
2480#: NOT FOUND IN SOURCE
2481msgid "Create a new queue"
2482msgstr "Opprett en ny kø"
2483
2484#: NOT FOUND IN SOURCE
2485msgid "Create a new scrip"
2486msgstr "Opprett et nytt scrip"
2487
2488#: NOT FOUND IN SOURCE
2489msgid "Create a new template"
2490msgstr "Opprett en ny mal"
2491
2492#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2493#. ($QueueObj->Name)
2494msgid "Create a new template for queue %1"
2495msgstr ""
2496
2497#: share/html/Ticket/Create.html:358
2498msgid "Create a new ticket"
2499msgstr "Ny sak"
2500
2501#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
2502msgid "Create a new user"
2503msgstr "Ny bruker"
2504
2505#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:228
2506msgid "Create a queue"
2507msgstr "Ny kø"
2508
2509#: NOT FOUND IN SOURCE
2510msgid "Create a queue called"
2511msgstr "Opprett en kø kalt"
2512
2513#: NOT FOUND IN SOURCE
2514msgid "Create a request"
2515msgstr "Opprett en forespørsel"
2516
2517#: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
2518#. ($QueueObj->Name)
2519msgid "Create a scrip for queue %1"
2520msgstr "Opprett utløser for køen %1"
2521
2522#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2523msgid "Create a template"
2524msgstr "Opprett mal"
2525
2526#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
2527msgid "Create a ticket"
2528msgstr "Ny sak"
2529
2530#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2531msgid "Create an article"
2532msgstr ""
2533
2534#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
2535msgid "Create an article in class..."
2536msgstr ""
2537
2538#: lib/RT/Class.pm:89
2539msgid "Create articles in this class"
2540msgstr ""
2541
2542#: NOT FOUND IN SOURCE
2543msgid "Create dashboards for this group"
2544msgstr "Lag utforminger for gruppa"
2545
2546#: NOT FOUND IN SOURCE
2547msgid "Create failed: %1 / %2 / %3 "
2548msgstr "Opprettelse feilet: %1 / %2 / %3 "
2549
2550#: NOT FOUND IN SOURCE
2551msgid "Create failed: %1/%2/%3"
2552msgstr "Opprettelse feilet: %1/%2/%3"
2553
2554#: lib/RT/Group.pm:101
2555msgid "Create group dashboards"
2556msgstr ""
2557
2558#: etc/initialdata:93
2559msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2560msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløseren"
2561
2562#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2563msgid "Create personal dashboards"
2564msgstr "Lag personlige utforminger"
2565
2566#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2567msgid "Create system dashboards"
2568msgstr "Lag systemutforminger"
2569
2570#: share/html/SelfService/Create.html:113
2571msgid "Create ticket"
2572msgstr "Opprett sak"
2573
2574#: lib/RT/Queue.pm:112
2575msgid "Create tickets"
2576msgstr ""
2577
2578#: NOT FOUND IN SOURCE
2579msgid "Create tickets in this queue"
2580msgstr "Opprett saker i køen"
2581
2582#: share/html/Elements/Tabs:437
2583msgid "Create tickets offline"
2584msgstr "Opprett saker frakoblet"
2585
2586#: NOT FOUND IN SOURCE
2587msgid "Create, delete and modify custom fields"
2588msgstr "Opprett, slett og endre fleksifelt"
2589
2590#: NOT FOUND IN SOURCE
2591msgid "Create, delete and modify queues"
2592msgstr "Opprett, slett og endre køer"
2593
2594#: NOT FOUND IN SOURCE
2595msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2596msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av en brukers personlige grupper"
2597
2598#: NOT FOUND IN SOURCE
2599msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2600msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av personlige grupper"
2601
2602#: NOT FOUND IN SOURCE
2603msgid "Create, delete and modify users"
2604msgstr "Opprett, slett og endre brukere"
2605
2606#: lib/RT/Queue.pm:95
2607msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2608msgstr ""
2609
2610#: lib/RT/CustomField.pm:206
2611msgid "Create, modify and delete custom fields"
2612msgstr ""
2613
2614#: lib/RT/CustomField.pm:207
2615msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2616msgstr ""
2617
2618#: lib/RT/Queue.pm:93
2619msgid "Create, modify and delete queue"
2620msgstr ""
2621
2622#: lib/RT/Group.pm:97
2623msgid "Create, modify and delete saved searches"
2624msgstr ""
2625
2626#: lib/RT/System.pm:81
2627msgid "Create, modify and delete users"
2628msgstr ""
2629
2630#: lib/RT/Class.pm:89
2631msgid "CreateArticle"
2632msgstr ""
2633
2634#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2635msgid "CreateDashboard"
2636msgstr "OpprettUtforming"
2637
2638#: lib/RT/Group.pm:101
2639msgid "CreateGroupDashboard"
2640msgstr "OpprettGruppeutforming"
2641
2642#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2643msgid "CreateOwnDashboard"
2644msgstr "OpprettEgneUtforminger"
2645
2646#: lib/RT/System.pm:87
2647msgid "CreateSavedSearch"
2648msgstr "OpprettLagredeSøk"
2649
2650#: lib/RT/Queue.pm:112
2651msgid "CreateTicket"
2652msgstr "OpprettSak"
2653
2654#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:373
2655msgid "Created"
2656msgstr "Opprettet"
2657
2658#: share/html/Elements/ColumnMap:76
2659msgid "Created By"
2660msgstr "Opprettet av"
2661
2662#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2663#. ($CustomFieldObj->Name)
2664#. ($CustomFieldObj->Name())
2665msgid "Created CustomField %1"
2666msgstr "Opprettet fleksifeltet %1"
2667
2668#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2669msgid "Created by"
2670msgstr ""
2671
2672#: NOT FOUND IN SOURCE
2673msgid "Created in a date range"
2674msgstr "Opprettet i perioden"
2675
2676#: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2677#. ($search->Name)
2678msgid "Created search %1"
2679msgstr ""
2680
2681#: NOT FOUND IN SOURCE
2682msgid "Created template %1"
2683msgstr "Opprettet malen %1"
2684
2685#: NOT FOUND IN SOURCE
2686msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2687msgstr "Opprettede saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2688
2689#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2690msgid "CreatedBy"
2691msgstr "OpprettetAv"
2692
2693#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2694msgid "CreatedRelative"
2695msgstr "OpprettetRelativt"
2696
2697#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
2698msgid "Creator"
2699msgstr "Innmelder"
2700
2701#: share/html/Prefs/Other.html:70
2702msgid "Cryptography"
2703msgstr "Kryptografi"
2704
2705#: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2706msgid "Current Links"
2707msgstr "Gjeldende koblinger"
2708
2709#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2710msgid "Current Scrips"
2711msgstr "Gjeldende utløsere"
2712
2713#: share/html/Elements/Tabs:715
2714msgid "Current Search"
2715msgstr ""
2716
2717#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2718msgid "Current members"
2719msgstr "Gjeldende medlemmer"
2720
2721#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2722msgid "Current rights"
2723msgstr "Gjeldende rettigheter"
2724
2725#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2726msgid "Current search"
2727msgstr "Gjeldende søk"
2728
2729#: NOT FOUND IN SOURCE
2730msgid "Current search criteria"
2731msgstr "Eksisterende søkekriterier"
2732
2733#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2734msgid "Current watchers"
2735msgstr "Gjeldende overvåkere"
2736
2737#: NOT FOUND IN SOURCE
2738msgid "Custom Field #%1"
2739msgstr "Fleksifeltet #%1"
2740
2741#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:172 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:91 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:149 share/html/m/ticket/show:251
2742msgid "Custom Fields"
2743msgstr "Fleksifelt"
2744
2745#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2746#. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2747msgid "Custom Fields for %1"
2748msgstr "Fleksifelt for %1"
2749
2750#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2751#. ($Object->Name)
2752msgid "Custom Fields for queue %1"
2753msgstr ""
2754
2755#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2756msgid "Custom action cleanup code"
2757msgstr "Tilpasset oppryddingskode for handling"
2758
2759#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2760msgid "Custom action preparation code"
2761msgstr "Tilpasset foreberedelseskode for handling"
2762
2763#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2764msgid "Custom condition"
2765msgstr "Selvvalgt betingelse"
2766
2767#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2768#. ($MoveCustomFieldDown)
2769#. ($MoveCustomFieldUp)
2770msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2771msgstr "Fleksifelt %1 blir ikke brukt på dette objektet"
2772
2773#: lib/RT/Tickets.pm:2800
2774#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2775msgid "Custom field %1 %2 %3"
2776msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2777
2778#: lib/RT/Record.pm:1609
2779#. ($args{'Field'})
2780msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2781msgstr "Fleksifeltet %1 gjelder ikke dette objektet"
2782
2783#: lib/RT/Tickets.pm:2794
2784#. ($CF->Name)
2785msgid "Custom field %1 has a value."
2786msgstr "Fleksifeltet %1 har en verdi."
2787
2788#: lib/RT/Tickets.pm:2790
2789#. ($CF->Name)
2790msgid "Custom field %1 has no value."
2791msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2792
2793#: lib/RT/Record.pm:1598 lib/RT/Record.pm:1798
2794#. ($args{'Field'})
2795msgid "Custom field %1 not found"
2796msgstr "Fant ikke fleksifeltet %1"
2797
2798#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
2799#. ($cf)
2800#. ($obj->Name)
2801msgid "Custom field '%1'"
2802msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2803
2804#: NOT FOUND IN SOURCE
2805msgid "Custom field deleted"
2806msgstr "Fleksifeltet slettet"
2807
2808#: lib/RT/CustomField.pm:1304
2809msgid "Custom field is already applied to the object"
2810msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2811
2812#: NOT FOUND IN SOURCE
2813msgid "Custom field not found"
2814msgstr "Fleksifeltet kunne ikke finnes"
2815
2816#: lib/RT/CustomField.pm:1549
2817#. ($args{'Content'}, $self->Name)
2818msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2819msgstr "Fant ikke feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2820
2821#: NOT FOUND IN SOURCE
2822msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
2823msgstr "Fleksifeltets verdi endret fra %1 til %2"
2824
2825#: lib/RT/CustomField.pm:586
2826msgid "Custom field value could not be deleted"
2827msgstr "Klarte ikke slette feltverdien til fleksifeltet"
2828
2829#: lib/RT/CustomField.pm:1561
2830msgid "Custom field value could not be found"
2831msgstr "Fant ikke feltverdien til fleksifeltet"
2832
2833#: lib/RT/CustomField.pm:1563 lib/RT/CustomField.pm:588
2834msgid "Custom field value deleted"
2835msgstr "Feltverdi til fleksifelt slettet"
2836
2837#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2838msgid "CustomField"
2839msgstr "Fleksifelt"
2840
2841#: lib/RT/Tickets.pm:145
2842msgid "CustomFieldValue"
2843msgstr "Fleksifeltverdi"
2844
2845#: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2846msgid "Customize"
2847msgstr "Tilpass"
2848
2849#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2850msgid "Customize Basics"
2851msgstr "Tilpass detaljer"
2852
2853#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2854msgid "Customize Email Addresses"
2855msgstr "Tilpass e-postadresser"
2856
2857#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2858msgid "Customize Email Configuration"
2859msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2860
2861#: share/html/Elements/Tabs:217
2862msgid "Customize the look of your RT"
2863msgstr ""
2864
2865#: lib/RT/Installer.pm:111
2866msgid "DBA password"
2867msgstr "DBA-passord"
2868
2869#: lib/RT/Installer.pm:104
2870msgid "DBA username"
2871msgstr "DBA-brukernavn"
2872
2873#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:325
2874msgid "Daily"
2875msgstr ""
2876
2877#: lib/RT/Config.pm:483
2878msgid "Daily digest"
2879msgstr "Daglig sammendrag"
2880
2881#: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2882msgid "Dashboard"
2883msgstr "Utforming"
2884
2885#: NOT FOUND IN SOURCE
2886msgid "Dashboard %1"
2887msgstr "Utforming: %1"
2888
2889#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2890#. ($msg)
2891msgid "Dashboard could not be created: %1"
2892msgstr "Klarte ikke opprette utforminga: %1"
2893
2894#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2895#. ($msg)
2896msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2897msgstr "Klarte ikke oppdatere utforminga: %1"
2898
2899#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
2900msgid "Dashboard updated"
2901msgstr "Utforming oppdatert"
2902
2903#: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2904msgid "Dashboards"
2905msgstr "Utforminger"
2906
2907#: NOT FOUND IN SOURCE
2908msgid "Data error"
2909msgstr "Datafeil"
2910
2911#: lib/RT/Installer.pm:78
2912msgid "Database host"
2913msgstr "Databasetjener"
2914
2915#: lib/RT/Installer.pm:96
2916msgid "Database name"
2917msgstr "Databasenavn"
2918
2919#: lib/RT/Installer.pm:127
2920msgid "Database password for RT"
2921msgstr "Databasepassord for RT"
2922
2923#: lib/RT/Installer.pm:87
2924msgid "Database port"
2925msgstr "Databaseport"
2926
2927#: lib/RT/Installer.pm:60
2928msgid "Database type"
2929msgstr "Databasetype"
2930
2931#: lib/RT/Installer.pm:120
2932msgid "Database username for RT"
2933msgstr "Databasebrukernavn for RT"
2934
2935#: lib/RT/Config.pm:435
2936msgid "Date format"
2937msgstr "Datoformat"
2938
2939#: NOT FOUND IN SOURCE
2940msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
2941msgstr "«DateTime» støtter ikke «format_cldr». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
2942
2943#: NOT FOUND IN SOURCE
2944msgid "DateTime module missing"
2945msgstr "Mangler modulen «DateTime»"
2946
2947#: NOT FOUND IN SOURCE
2948msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
2949msgstr "«DateTime» støtter ikke «date_format_full». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
2950
2951#: NOT FOUND IN SOURCE
2952msgid "DateTime::Locale module missing"
2953msgstr "Mangler modulen «DateTime::Locale»"
2954
2955#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
2956msgid "Dates"
2957msgstr "Datoer"
2958
2959#: lib/RT/Date.pm:102
2960msgid "Dec"
2961msgstr "des."
2962
2963#: NOT FOUND IN SOURCE
2964msgid "Dec."
2965msgstr "Des."
2966
2967#: NOT FOUND IN SOURCE
2968msgid "December"
2969msgstr "desember"
2970
2971#: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2972msgid "Decrypt"
2973msgstr "Dekrypter"
2974
2975#: NOT FOUND IN SOURCE
2976msgid "Default Autoresponse Template"
2977msgstr "Standard Autosvarmal"
2978
2979#: etc/initialdata:219
2980msgid "Default Autoresponse template"
2981msgstr "Standardmal for autosvar"
2982
2983#: share/html/Tools/Offline.html:60
2984msgid "Default Queue"
2985msgstr "Standardkø"
2986
2987#: share/html/Tools/Offline.html:69
2988msgid "Default Requestor"
2989msgstr "Standardinnmelder"
2990
2991#: etc/initialdata:293
2992msgid "Default admin comment template"
2993msgstr "Standardmal for adminkommentar"
2994
2995#: etc/initialdata:272
2996msgid "Default admin correspondence template"
2997msgstr "Standardmal for adminsvar"
2998
2999#: etc/initialdata:284
3000msgid "Default correspondence template"
3001msgstr "Standardmal for svar"
3002
3003#: lib/RT/Config.pm:144
3004msgid "Default queue"
3005msgstr "Standardkø"
3006
3007#: etc/initialdata:250
3008msgid "Default transaction template"
3009msgstr "Standardmal for transaksjoner"
3010
3011#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
3012#. ($DefaultValue)
3013msgid "Default: %1"
3014msgstr "Standard: %1"
3015
3016#: lib/RT/Transaction.pm:685
3017#. ($type, $self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $self->loc("(no value)") ), "'" . $self->NewValue . "'")
3018msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
3019msgstr "Standard: %1/%2 endret fra %3 til %4"
3020
3021#: NOT FOUND IN SOURCE
3022msgid "DefaultDueIn"
3023msgstr "StandardForfallsdato"
3024
3025#: lib/RT/Date.pm:116
3026msgid "DefaultFormat"
3027msgstr "Standardformat"
3028
3029#: NOT FOUND IN SOURCE
3030msgid "Delegate rights"
3031msgstr "Deleger rettigheter"
3032
3033#: NOT FOUND IN SOURCE
3034msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
3035msgstr "Deleger rettigheter du har."
3036
3037#: NOT FOUND IN SOURCE
3038msgid "DelegateRights"
3039msgstr "DelegerRettigheter"
3040
3041#: NOT FOUND IN SOURCE
3042msgid "Delegation"
3043msgstr "Delegering"
3044
3045#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
3046msgid "Delete"
3047msgstr "Slett"
3048
3049#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
3050msgid "Delete Template"
3051msgstr "Slett mal"
3052
3053#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
3054#. ($ArticleObj->Id)
3055msgid "Delete article #%1"
3056msgstr ""
3057
3058#: lib/RT/Class.pm:98
3059msgid "Delete articles in this class"
3060msgstr ""
3061
3062#: NOT FOUND IN SOURCE
3063msgid "Delete dashboards for this group"
3064msgstr "Slett utforminger for gruppa"
3065
3066#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
3067#. ($msg)
3068msgid "Delete failed: %1"
3069msgstr "Feil ved sletting: %1"
3070
3071#: lib/RT/Group.pm:103
3072msgid "Delete group dashboards"
3073msgstr ""
3074
3075#: lib/RT/Ticket.pm:3182
3076msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
3077msgstr ""
3078
3079#: lib/RT/Dashboard.pm:89
3080msgid "Delete personal dashboards"
3081msgstr "Slett personlige utforminger"
3082
3083#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
3084msgid "Delete selected scrips"
3085msgstr "Slett valgte utløsere"
3086
3087#: lib/RT/Dashboard.pm:84
3088msgid "Delete system dashboards"
3089msgstr "Slett systemutforminger"
3090
3091#: lib/RT/Queue.pm:117
3092msgid "Delete tickets"
3093msgstr "Slett saker"
3094
3095#: share/html/Search/Bulk.html:173
3096msgid "Delete values"
3097msgstr "Slett verdier"
3098
3099#: lib/RT/Class.pm:98
3100msgid "DeleteArticle"
3101msgstr ""
3102
3103#: lib/RT/Dashboard.pm:84
3104msgid "DeleteDashboard"
3105msgstr "SlettUtforming"
3106
3107#: lib/RT/Group.pm:103
3108msgid "DeleteGroupDashboard"
3109msgstr "SlettGruppeutforming"
3110
3111#: lib/RT/Dashboard.pm:89
3112msgid "DeleteOwnDashboard"
3113msgstr "SlettEgenUtforming"
3114
3115#: lib/RT/Queue.pm:117
3116msgid "DeleteTicket"
3117msgstr "SlettSak"
3118
3119#: lib/RT/SharedSetting.pm:283
3120#. ($self->ObjectName)
3121msgid "Deleted %1"
3122msgstr "Slettet %1"
3123
3124#: NOT FOUND IN SOURCE
3125msgid "Deleted dashboard %1"
3126msgstr "Slettet utforminga %1"
3127
3128#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
3129msgid "Deleted queries"
3130msgstr "Slettede søk"
3131
3132#: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
3133msgid "Deleted saved search"
3134msgstr "Slettet lagret søk"
3135
3136#: share/html/Articles/Article/Search.html:226
3137#. ($searchname)
3138msgid "Deleted search %1"
3139msgstr ""
3140
3141#: NOT FOUND IN SOURCE
3142msgid "Deleting this object could break referential integrity"
3143msgstr "Sletting av dette objektet kan føre til inkonsistens"
3144
3145#: lib/RT/Queue.pm:460
3146msgid "Deleting this object would break referential integrity"
3147msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3148
3149#: lib/RT/User.pm:439
3150msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
3151msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3152
3153#: NOT FOUND IN SOURCE
3154msgid "Deleting this object would violate referential integrity."
3155msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsisistens."
3156
3157#: NOT FOUND IN SOURCE
3158msgid "Deleting this object would violate referential integrity. That's bad."
3159msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsistens. Det er uheldig."
3160
3161#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
3162msgid "Deny"
3163msgstr "Nekt"
3164
3165#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
3166msgid "Depended on by"
3167msgstr "Avhengighet fra"
3168
3169#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3170msgid "DependedOnBy"
3171msgstr "AvhengighetFra"
3172
3173#: NOT FOUND IN SOURCE
3174msgid "Dependencies: \\n"
3175msgstr "Avhengigheter: \\n"
3176
3177#: lib/RT/Transaction.pm:790
3178#. ($value)
3179msgid "Dependency by %1 added"
3180msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3181
3182#: lib/RT/Transaction.pm:830
3183#. ($value)
3184msgid "Dependency by %1 deleted"
3185msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3186
3187#: lib/RT/Transaction.pm:787
3188#. ($value)
3189msgid "Dependency on %1 added"
3190msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3191
3192#: lib/RT/Transaction.pm:827
3193#. ($value)
3194msgid "Dependency on %1 deleted"
3195msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3196
3197#: lib/RT/Tickets.pm:122
3198msgid "DependentOn"
3199msgstr "AvhengerAv"
3200
3201#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
3202msgid "Depends on"
3203msgstr "Avhenger av"
3204
3205#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3206msgid "DependsOn"
3207msgstr "AvhengerAv"
3208
3209#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
3210msgid "Desc"
3211msgstr "synkende"
3212
3213#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
3214msgid "Descending"
3215msgstr "Synkende"
3216
3217#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
3218msgid "Describe the issue below"
3219msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
3220
3221#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
3222msgid "Description"
3223msgstr "Beskrivelse"
3224
3225#: share/html/Elements/Tabs:212
3226msgid "Detailed information about your RT setup"
3227msgstr ""
3228
3229#: share/html/Ticket/Create.html:457
3230msgid "Details"
3231msgstr "Detaljer"
3232
3233#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
3234msgid "Direction"
3235msgstr "Retning"
3236
3237#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3238msgid "Disabled"
3239msgstr "Deaktivert"
3240
3241#: share/html/Elements/Tabs:517 share/html/Elements/Tabs:780 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
3242msgid "Display"
3243msgstr "Vis"
3244
3245#: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
3246msgid "Display Access Control List"
3247msgstr "Vis tilgangsliste"
3248
3249#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
3250#. ($id)
3251msgid "Display Article %1"
3252msgstr ""
3253
3254#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
3255msgid "Display Columns"
3256msgstr "Vis kolonner"
3257
3258#: NOT FOUND IN SOURCE
3259msgid "Display Scrip templates for this queue"
3260msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3261
3262#: NOT FOUND IN SOURCE
3263msgid "Display Scrips for this queue"
3264msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3265
3266#: NOT FOUND IN SOURCE
3267msgid "Display mode"
3268msgstr "Visningsmodus"
3269
3270#: NOT FOUND IN SOURCE
3271msgid "Display saved searches for this group"
3272msgstr "Vis lagrede søk for gruppa"
3273
3274#: NOT FOUND IN SOURCE
3275msgid "Display ticket #%1"
3276msgstr "Vis saken #%1"
3277
3278#: share/html/Elements/Footer:59
3279#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
3280msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
3281msgstr ""
3282
3283#: NOT FOUND IN SOURCE
3284msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
3285msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
3286
3287#: lib/RT/System.pm:80
3288msgid "Do anything and everything"
3289msgstr "Gjøre alt"
3290
3291#: lib/RT/Installer.pm:212
3292msgid "Domain name"
3293msgstr "Domenenavn"
3294
3295#: lib/RT/Installer.pm:213
3296msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
3297msgstr "Ta ikke med «http://», bare vertsnavnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
3298
3299#: lib/RT/Config.pm:323
3300msgid "Don't refresh home page."
3301msgstr "Ikke oppdater hjemmesiden"
3302
3303#: lib/RT/Config.pm:293
3304msgid "Don't refresh search results."
3305msgstr "Ikke oppdater søkeresultatene"
3306
3307#: share/html/Elements/Refresh:53
3308msgid "Don't refresh this page."
3309msgstr "Ikke oppdater siden"
3310
3311#: NOT FOUND IN SOURCE
3312msgid "Don't show search results"
3313msgstr "Ikke vis søkeresultat"
3314
3315#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2222
3316msgid "Don't trust this key at all"
3317msgstr "Ikke stol på denne nøkkelen"
3318
3319#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
3320msgid "Download"
3321msgstr "Last ned"
3322
3323#: NOT FOUND IN SOURCE
3324msgid "Download as a tab-delimited file"
3325msgstr "Last ned som en tabulatordelt fil"
3326
3327#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
3328msgid "Download dumpfile"
3329msgstr "Last ned dumpfil"
3330
3331#: lib/RT/CustomField.pm:83
3332msgid "Dropdown"
3333msgstr ""
3334
3335#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
3336msgid "Due"
3337msgstr "Forfallsdato"
3338
3339#: NOT FOUND IN SOURCE
3340msgid "Due date '%1' could not be parsed"
3341msgstr "Innendato '%1' kunne ikke tolkes"
3342
3343#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3344msgid "DueRelative"
3345msgstr "ForfallsdatoRelativ"
3346
3347#: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
3348#. ($msg)
3349msgid "ERROR: %1"
3350msgstr "Feil: %1"
3351
3352#: NOT FOUND IN SOURCE
3353msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
3354msgstr "FEIL: Kunne ikke laste sak '%1': %2.\\n"
3355
3356#: share/html/Elements/Tabs:423
3357msgid "Easy updating of your open tickets"
3358msgstr "Enkel oppdatering av åpne saker"
3359
3360#: share/html/Elements/Tabs:430
3361msgid "Easy viewing of your reminders"
3362msgstr ""
3363
3364#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
3365msgid "Edit"
3366msgstr "Rediger"
3367
3368#: NOT FOUND IN SOURCE
3369msgid "Edit Conditions"
3370msgstr "Rediger Forhold"
3371
3372#: share/html/Search/Bulk.html:168
3373msgid "Edit Custom Fields"
3374msgstr "Rediger fleksifelt"
3375
3376#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
3377#. ($Object->Name)
3378msgid "Edit Custom Fields for %1"
3379msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
3380
3381#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
3382msgid "Edit Custom Fields for all groups"
3383msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
3384
3385#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
3386msgid "Edit Custom Fields for all queues"
3387msgstr "Rediger fleksifelt for alle køene"
3388
3389#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
3390msgid "Edit Custom Fields for all users"
3391msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukerne"
3392
3393#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
3394msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
3395msgstr ""
3396
3397#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
3398msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
3399msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køer"
3400
3401#: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
3402msgid "Edit Links"
3403msgstr "Rediger koblinger"
3404
3405#: share/html/Search/Edit.html:66
3406msgid "Edit Query"
3407msgstr "Rediger spørring"
3408
3409#: share/html/Elements/Tabs:722
3410msgid "Edit Search"
3411msgstr "Rediger søk"
3412
3413#: NOT FOUND IN SOURCE
3414msgid "Edit Templates for queue %1"
3415msgstr "Rediger maler for køen %1"
3416
3417#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
3418msgid "Edit global topic hierarchy"
3419msgstr ""
3420
3421#: NOT FOUND IN SOURCE
3422msgid "Edit keywords"
3423msgstr "Rediger nøkkelord"
3424
3425#: NOT FOUND IN SOURCE
3426msgid "Edit saved searches for this group"
3427msgstr "Rediger lagrede søk for gruppa"
3428
3429#: NOT FOUND IN SOURCE
3430msgid "Edit scrips"
3431msgstr "Rediger scrips"
3432
3433#: share/html/Elements/Tabs:115
3434msgid "Edit system templates"
3435msgstr "Rediger systemmaler"
3436
3437#: NOT FOUND IN SOURCE
3438msgid "Edit templates for %1"
3439msgstr "Rediger maler for %1"
3440
3441#: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
3442#. ($ClassObj->Name)
3443msgid "Edit topic hierarchy for %1"
3444msgstr ""
3445
3446#: lib/RT/Group.pm:97
3447msgid "EditSavedSearches"
3448msgstr "RedigerLagredeSøk"
3449
3450#: NOT FOUND IN SOURCE
3451msgid "Editable text"
3452msgstr "Redigerbar tekst"
3453
3454#: NOT FOUND IN SOURCE
3455msgid "Editing Configuration for queue %1"
3456msgstr "Rediger innstillinger for køen %1"
3457
3458#: NOT FOUND IN SOURCE
3459msgid "Editing Configuration for user %1"
3460msgstr "Redigerer Konfigurasjonen av brukern %1"
3461
3462#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
3463#. ($CustomFieldObj->Name)
3464#. ($CustomFieldObj->Name())
3465msgid "Editing CustomField %1"
3466msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
3467
3468#: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
3469#. ($Group->Name)
3470msgid "Editing membership for group %1"
3471msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
3472
3473#: NOT FOUND IN SOURCE
3474msgid "Editing membership for personal group %1"
3475msgstr "Redigerer medlemskap for den personlige gruppa %1"
3476
3477#: NOT FOUND IN SOURCE
3478msgid "Editing template %1"
3479msgstr "Redigerer malen %1"
3480
3481#: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
3482msgid "EffectiveId"
3483msgstr "EffektivID"
3484
3485#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1386 lib/RT/Ticket.pm:2414 lib/RT/Ticket.pm:2507
3486msgid "Either base or target must be specified"
3487msgstr "Du må oppgi enten kilde eller mål"
3488
3489#: share/html/Elements/ShowSearch:67
3490#. ($SavedSearch)
3491msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
3492msgstr "Enten mangler du rettigheter til å vise det lagrede søket %1, eller så er identifikatoren feil"
3493
3494#: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
3495msgid "Email"
3496msgstr "E-postadresse"
3497
3498#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
3499msgid "Email Address"
3500msgstr ""
3501
3502#: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
3503msgid "Email Digest"
3504msgstr "E-postsammendrag"
3505
3506#: lib/RT/User.pm:568
3507msgid "Email address in use"
3508msgstr "E-postadressen er alt i bruk"
3509
3510#: lib/RT/Config.pm:480
3511msgid "Email delivery"
3512msgstr "E-postlevering"
3513
3514#: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
3515msgid "Email template for periodic notification digests"
3516msgstr "E-postmal for regelmessige sammendrag"
3517
3518#: NOT FOUND IN SOURCE
3519msgid "EmailAddress"
3520msgstr "E-postadresse"
3521
3522#: NOT FOUND IN SOURCE
3523msgid "EmailEncoding"
3524msgstr "EpostFormat"
3525
3526#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3527msgid "Enabled"
3528msgstr "Aktivert"
3529
3530#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
3531msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3532msgstr ""
3533
3534#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
3535msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3536msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere feltet)"
3537
3538#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
3539msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
3540msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere gruppa)"
3541
3542#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:125
3543msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
3544msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere køen)"
3545
3546#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
3547msgid "Enabled Classes"
3548msgstr ""
3549
3550#: NOT FOUND IN SOURCE
3551msgid "Enabled Custom Fields"
3552msgstr "Aktive Fleksifelt"
3553
3554#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
3555msgid "Enabled Queues"
3556msgstr "Aktive køer"
3557
3558#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
3559msgid "Enabled queues matching search criteria"
3560msgstr "Virksomme køer i samsvar med søkekriteriene"
3561
3562#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
3563#. (loc_fuzzy($msg))
3564msgid "Enabled status %1"
3565msgstr "Aktivert statusen %1"
3566
3567#: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:84 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3568msgid "Encrypt"
3569msgstr "Krypter"
3570
3571#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
3572msgid "Encrypt by default"
3573msgstr "Krypter som standard"
3574
3575#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
3576msgid "Encrypt/Decrypt"
3577msgstr "Krypter/dekrypter"
3578
3579#: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
3580#. ($id, $txn->Ticket)
3581msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3582msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
3583
3584#: lib/RT/Queue.pm:621
3585msgid "Encrypting disabled"
3586msgstr "Kryptering slått av"
3587
3588#: lib/RT/Queue.pm:620
3589msgid "Encrypting enabled"
3590msgstr "Kryptering slått på"
3591
3592#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
3593msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
3594msgstr ""
3595
3596#: lib/RT/CustomField.pm:187
3597msgid "Enter multiple IP address ranges"
3598msgstr ""
3599
3600#: lib/RT/CustomField.pm:178
3601msgid "Enter multiple IP addresses"
3602msgstr ""
3603
3604#: lib/RT/CustomField.pm:93
3605msgid "Enter multiple values"
3606msgstr "Skriv inn flere verdier"
3607
3608#: lib/RT/CustomField.pm:149
3609msgid "Enter multiple values with autocompletion"
3610msgstr "Skriv inn flere verdier – med autofullføring"
3611
3612#: share/html/Elements/EditLinks:128
3613msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
3614msgstr "Skriv inn objektene eller nettadressene du vil koble til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3615
3616#: lib/RT/CustomField.pm:179
3617msgid "Enter one IP address"
3618msgstr ""
3619
3620#: lib/RT/CustomField.pm:188
3621msgid "Enter one IP address range"
3622msgstr ""
3623
3624#: lib/RT/CustomField.pm:94
3625msgid "Enter one value"
3626msgstr "Skriv inn enkeltverdi"
3627
3628#: lib/RT/CustomField.pm:150
3629msgid "Enter one value with autocompletion"
3630msgstr "Skriv inn enkeltverdi – med autofullføring"
3631
3632#: share/html/Elements/EditLinks:125
3633msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
3634msgstr "Skriv inn køene eller nettadressene du vil koble køene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3635
3636#: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
3637msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
3638msgstr "Skriv inn sakene eller nettadressene du vil koble sakene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3639
3640#: lib/RT/Config.pm:280
3641msgid "Enter time in hours by default"
3642msgstr ""
3643
3644#: lib/RT/CustomField.pm:189
3645msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
3646msgstr ""
3647
3648#: lib/RT/CustomField.pm:180
3649msgid "Enter up to %1 IP addresses"
3650msgstr ""
3651
3652#: lib/RT/CustomField.pm:95
3653msgid "Enter up to %1 values"
3654msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier"
3655
3656#: lib/RT/CustomField.pm:151
3657msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
3658msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier – med autofullføring"
3659
3660#: share/html/Search/Simple.html:77
3661#. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
3662msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses. Any individual status name limits results to just the statuses named."
3663msgstr ""
3664
3665#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/login:85
3666msgid "Error"
3667msgstr "Feil"
3668
3669#: NOT FOUND IN SOURCE
3670msgid "Error adding watcher"
3671msgstr "Feilet ved opprettelse av Overvåker"
3672
3673#: NOT FOUND IN SOURCE
3674msgid "Error in parameters to Queue->AddWatcher"
3675msgstr "Feil i parametrene til «Queue->AddWatcher»"
3676
3677#: NOT FOUND IN SOURCE
3678msgid "Error in parameters to Queue->DelWatcher"
3679msgstr "Feil i parameterne til Queue->DelWatcher"
3680
3681#: NOT FOUND IN SOURCE
3682msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
3683msgstr "Feil i parametrene til «Queue->DeleteWatcher»"
3684
3685#: lib/RT/Ticket.pm:1090
3686msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
3687msgstr "Feil i parametrene til «Ticket->AddWatcher»"
3688
3689#: NOT FOUND IN SOURCE
3690msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
3691msgstr "Feil i parameterne til Ticket->DelWatcher"
3692
3693#: lib/RT/Ticket.pm:1244
3694msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
3695msgstr "Feil i parametrene til «Ticket->DeleteWatcher»"
3696
3697#: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
3698msgid "Error to RT owner: public key"
3699msgstr "Feil til RT-eier: offentlignøkkel"
3700
3701#: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
3702msgid "Error: Missing dashboard"
3703msgstr "Feil: Mangler utforming"
3704
3705#: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
3706msgid "Error: bad GnuPG data"
3707msgstr "Feil: Ugyldige GnuPG-data"
3708
3709#: share/html/Articles/Article/Search.html:202
3710msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
3711msgstr ""
3712
3713#: share/html/Articles/Article/Search.html:165
3714#. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
3715msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
3716msgstr ""
3717
3718#: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
3719msgid "Error: no private key"
3720msgstr "Feil: mangler privatnøkkel"
3721
3722#: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
3723msgid "Error: public key"
3724msgstr "Feil: offentlignøkkel"
3725
3726#: share/html/Articles/Article/Search.html:217
3727#. ($search->Name, $msg)
3728msgid "Error: search %1 not updated: %2"
3729msgstr ""
3730
3731#: bin/rt-crontool:385
3732msgid "Escalate tickets"
3733msgstr "Øk saksprioriteter"
3734
3735#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:224
3736msgid "Estimated"
3737msgstr "Estimert"
3738
3739#: lib/RT/Handle.pm:661
3740msgid "Everyone"
3741msgstr "Alle"
3742
3743#: NOT FOUND IN SOURCE
3744msgid "Examine tickets created in a queue between two dates"
3745msgstr "Se på saker opprettet i en gitt tidsperiode"
3746
3747#: NOT FOUND IN SOURCE
3748msgid "Examine tickets resolved in a queue between two dates"
3749msgstr "Se på saker løst i en gitt tidsperiode"
3750
3751#: NOT FOUND IN SOURCE
3752msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
3753msgstr "Se på løste saker – gruppert etter eier"
3754
3755#: bin/rt-crontool:371
3756msgid "Example:"
3757msgstr "Eksempel:"
3758
3759#: lib/RT/System.pm:88
3760msgid "ExecuteCode"
3761msgstr ""
3762
3763#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
3764msgid "Expire"
3765msgstr "Utløper"
3766
3767#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3768msgid "ExtendedStatus"
3769msgstr "UtvidetStatus"
3770
3771#: lib/RT/User.pm:959
3772msgid "External authentication enabled."
3773msgstr "Ekstern autentisering slått på"
3774
3775#: NOT FOUND IN SOURCE
3776msgid "ExternalAuthId"
3777msgstr "EksternAutId"
3778
3779#: NOT FOUND IN SOURCE
3780msgid "ExternalContactInfoId"
3781msgstr "EksternKontaktInfoId"
3782
3783#: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
3784msgid "Extra info"
3785msgstr "Tilleggsinformasjon"
3786
3787#: share/html/Elements/Tabs:618
3788msgid "Extract Article"
3789msgstr ""
3790
3791#: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
3792msgid "Extract Subject Tag"
3793msgstr "Hent emnekode"
3794
3795#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
3796#. ($Ticket)
3797msgid "Extract a new article from ticket #%1"
3798msgstr ""
3799
3800#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
3801#. ($Ticket, $ClassObj->Name)
3802msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
3803msgstr ""
3804
3805#: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
3806msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
3807msgstr "Hent emnekoder fra emnelinjen i en transaksjon, og legg disse til saksemnet."
3808
3809#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
3810#. ($DBI::errstr)
3811msgid "Failed to connect to database: %1"
3812msgstr "Klarte ikke koble til databasen: %1"
3813
3814#: lib/RT/SharedSetting.pm:217
3815#. ($self->ObjectName)
3816msgid "Failed to create %1 attribute"
3817msgstr "Klarte ikke opprette attributtet %1"
3818
3819#: lib/RT/User.pm:319
3820msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
3821msgstr "Fant ikke pseudogruppa «brukere med utvidede rettigheter»"
3822
3823#: lib/RT/User.pm:326
3824msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
3825msgstr "Fant ikke pseudogruppa «brukere uten utvidede rettigheter»"
3826
3827#: lib/RT/SharedSetting.pm:122
3828#. ($self->ObjectName, $id)
3829msgid "Failed to load %1 %2"
3830msgstr "Klarte ikke laste %1 %2"
3831
3832#: lib/RT/SharedSetting.pm:146
3833#. ($self->ObjectName, $id, $msg)
3834msgid "Failed to load %1 %2: %3"
3835msgstr "Klarte ikke laste %1 %2: %3"
3836
3837#: bin/rt-crontool:307
3838#. ($modname, $@)
3839msgid "Failed to load module %1. (%2)"
3840msgstr "Klarte ikke laste modulen %1. (%2)"
3841
3842#: lib/RT/SharedSetting.pm:201
3843#. ($privacy)
3844msgid "Failed to load object for %1"
3845msgstr "Klarte ikke laste objektet for %1"
3846
3847#: sbin/rt-email-digest:166
3848msgid "Failed to load template"
3849msgstr "Klarte ikke laste malen"
3850
3851#: sbin/rt-email-digest:174
3852msgid "Failed to parse template"
3853msgstr "Klarte ikke tolke malen"
3854
3855#: lib/RT/Date.pm:92
3856msgid "Feb"
3857msgstr "feb."
3858
3859#: NOT FOUND IN SOURCE
3860msgid "Feb."
3861msgstr "Feb."
3862
3863#: NOT FOUND IN SOURCE
3864msgid "February"
3865msgstr "februar"
3866
3867#: share/html/Elements/Tabs:733
3868msgid "Feeds"
3869msgstr ""
3870
3871#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
3872msgid "Field"
3873msgstr ""
3874
3875#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
3876msgid "Field values source:"
3877msgstr "Kilde for feltverdier:"
3878
3879#: NOT FOUND IN SOURCE
3880msgid "FileName"
3881msgstr "Filnavn"
3882
3883#: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3884msgid "Filename"
3885msgstr "Filnavn"
3886
3887#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3888msgid "Fill arguments"
3889msgstr "Fyllargument"
3890
3891#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3892msgid "Fill boxes with color using"
3893msgstr "Fyll boksene med farge med"
3894
3895#: lib/RT/CustomField.pm:102
3896msgid "Fill in multiple text areas"
3897msgstr "Fyll ut flere fritekstfelt"
3898
3899#: lib/RT/CustomField.pm:111
3900msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3901msgstr "Fyll ut flere wikitext-felt"
3902
3903#: lib/RT/CustomField.pm:103
3904msgid "Fill in one text area"
3905msgstr "Fyll ut et fritekstfelt"
3906
3907#: lib/RT/CustomField.pm:112
3908msgid "Fill in one wikitext area"
3909msgstr "Fyll ut et wikitext-felt"
3910
3911#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3912msgid "Fill in this field with a URL."
3913msgstr "Fyll ut feltet med en nettadresse."
3914
3915#: lib/RT/CustomField.pm:104
3916msgid "Fill in up to %1 text areas"
3917msgstr "Fyll ut opptil %1 fritekstfelt"
3918
3919#: lib/RT/CustomField.pm:113
3920msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
3921msgstr "Fyll ut opptil %1 wikitext-felt"
3922
3923#: NOT FOUND IN SOURCE
3924msgid "Fin"
3925msgstr "End"
3926
3927#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
3928msgid "Final Priority"
3929msgstr "Sluttprioritet"
3930
3931#: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3932msgid "FinalPriority"
3933msgstr "Sluttprioritet"
3934
3935#: share/html/Admin/Users/index.html:83
3936msgid "Find all users whose"
3937msgstr "Finn alle brukerne der"
3938
3939#: NOT FOUND IN SOURCE
3940msgid "Find group whose"
3941msgstr "Finn grupper hvor"
3942
3943#: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3944msgid "Find groups whose"
3945msgstr "Finn alle gruppene der"
3946
3947#: NOT FOUND IN SOURCE
3948msgid "Find new/open tickets"
3949msgstr "Finn nye/åpne saker"
3950
3951#: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3952msgid "Find people whose"
3953msgstr "Finn alle personene der"
3954
3955#: share/html/Search/Results.html:135
3956msgid "Find tickets"
3957msgstr "Finn saker"
3958