Made rt-shredder local.
[usit-rt.git] / share / po / nb.po
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1#
2# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3msgid ""
4msgstr ""
5"Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6"Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7"POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8"PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:23+0000\n"
9"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15"X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17#: NOT FOUND IN SOURCE
18msgid " (no pubkey!)"
19msgstr " (mangler offentlignøkkel)"
20
21#: NOT FOUND IN SOURCE
22msgid " (untrusted!)"
23msgstr " (ikke tiltrodd)"
24
25#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
26msgid "#"
27msgstr "#"
28
29#: NOT FOUND IN SOURCE
30msgid "#%1"
31msgstr "#%1"
32
403d7b0b 33#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
84fb5b46
MKG
34#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
35#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
36#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
37#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
38#. ($t->Id, $t->Subject || '')
39#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
40msgid "#%1: %2"
41msgstr "%1: %2"
42
43#: NOT FOUND IN SOURCE
44msgid "$1"
45msgstr "$1"
46
47#: NOT FOUND IN SOURCE
48msgid "$prefix %1"
49msgstr "$prefix %1"
50
51#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
52#. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
53msgid "%1 #%2"
54msgstr "%1 %2"
55
56#: lib/RT/Date.pm:369
57#. ($s, $time_unit)
58msgid "%1 %2"
59msgstr "%1 %2"
60
5b0d0914 61#: lib/RT/Tickets.pm:2049
84fb5b46
MKG
62#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
63msgid "%1 %2 %3"
64msgstr "%1 %2 %3"
65
403d7b0b 66#: lib/RT/Date.pm:627
84fb5b46
MKG
67#. ($wday,$mon,$mday,$year)
68msgid "%1 %2 %3 %4"
69msgstr "%1 %3. %2 %4"
70
403d7b0b 71#: lib/RT/Date.pm:642
84fb5b46
MKG
72#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
73msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
74msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
75
403d7b0b 76#: lib/RT/Date.pm:639
84fb5b46
MKG
77#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
78msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
79msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
80
5b0d0914 81#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:774
84fb5b46
MKG
82#. ($cf->Name, $new_content)
83#. ($field, $new)
84#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
85msgid "%1 %2 added"
86msgstr "%1 %2 lagt til"
87
88#: lib/RT/Date.pm:366
89#. ($s, $time_unit)
90msgid "%1 %2 ago"
91msgstr "%1 %2 siden"
92
5b0d0914 93#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:738
84fb5b46
MKG
94#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
95#. ($field, $old, $new)
96msgid "%1 %2 changed to %3"
97msgstr "%1 «%2» endret til «%3»"
98
5b0d0914 99#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:780
84fb5b46
MKG
100#. ($cf->Name, $old_content)
101#. ($field, $old)
102#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
103msgid "%1 %2 deleted"
104msgstr "%1 %2 slettet"
105
106#: share/html/Widgets/SavedSearch:139
107#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
108msgid "%1 %2 deleted."
109msgstr "%1 %2 slettet."
110
111#: NOT FOUND IN SOURCE
112msgid "%1 %2 of group %3"
113msgstr "%1 %2 av gruppen %3"
114
115#: NOT FOUND IN SOURCE
116msgid "%1 %2 renamed to %3."
117msgstr "%1 %2 endret navn til %3"
118
119#: share/html/Widgets/SavedSearch:129
120#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
121msgid "%1 %2 saved."
122msgstr "%1 %2 lagret"
123
124#: share/html/Widgets/SavedSearch:113
125#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
126msgid "%1 %2 updated."
127msgstr "%1 «%2» oppdatert"
128
c36a7e1d 129#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
84fb5b46
MKG
130#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
131#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
132msgid "%1 %2 with template %3"
133msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
134
135#: NOT FOUND IN SOURCE
136msgid "%1 (%2) %3 this ticket\\n"
137msgstr "%1 (%2) %3 denne saken\\n"
138
403d7b0b 139#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
84fb5b46
MKG
140#. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
141#. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
142msgid "%1 (%2) by %3"
143msgstr "%1 (%2) av %3"
144
5b0d0914 145#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:64 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
84fb5b46
MKG
146#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
147#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
148#. (loc($Ticket->Status))
149#. (loc($TicketObj->Status))
150#. (loc($t->Status))
151#. (loc('Approve'))
152#. (loc('Deny'))
153#. (loc($Ticket->Status()))
154msgid "%1 (Unchanged)"
155msgstr "%1 (uendret)"
156
157#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
158#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
159msgid "%1 (from pane %2)"
160msgstr "%1 (fra panel %2)"
161
162#: NOT FOUND IN SOURCE
163msgid "%1 - %2 shown"
164msgstr "%1 - %2 vist"
165
403d7b0b 166#: bin/rt-crontool:345
84fb5b46
MKG
167#. ("--log")
168msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
169msgstr "%1 – endre innstillingen «LogToScreen»"
170
403d7b0b 171#: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
84fb5b46
MKG
172#. ("--action-arg", "--action")
173#. ("--condition-arg", "--condition")
174#. ("--search-arg", "--search")
175msgid "%1 - An argument to pass to %2"
176msgstr "%1 – et argument som skal sendes til %2"
177
403d7b0b 178#: bin/rt-crontool:347
84fb5b46
MKG
179#. ("--verbose")
180msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
181msgstr "%1 – send statusoppdateringer til standard ut"
182
183#: NOT FOUND IN SOURCE
184msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
185msgstr "%1 - Spesifiser id på malen du ønsker å bruke"
186
403d7b0b 187#: bin/rt-crontool:339
84fb5b46
MKG
188#. ("--transaction")
189msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
190msgstr "%1 – om du vil bruke «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjoner"
191
403d7b0b 192#: bin/rt-crontool:336
84fb5b46
MKG
193#. ("--template")
194msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
195msgstr "%1 – navn eller ID til malen(e) du vil bruke"
196
403d7b0b 197#: bin/rt-crontool:330
84fb5b46
MKG
198#. ("--action")
199msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
200msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruke"
201
403d7b0b 202#: bin/rt-crontool:342
84fb5b46
MKG
203#. ("--transaction-type")
204msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
205msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypene du vil bruke"
206
403d7b0b 207#: bin/rt-crontool:324
84fb5b46
MKG
208#. ("--condition")
209msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
210msgstr "%1 – betingelsesmodulen du vil bruke"
211
403d7b0b 212#: bin/rt-crontool:317
84fb5b46
MKG
213#. ("--search")
214msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
215msgstr "%1 – søkemodulen du vil bruke"
216
217#: NOT FOUND IN SOURCE
218msgid "%1 DashBoards"
219msgstr "%1-utforminger"
220
221#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
c36a7e1d
MKG
222#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
223#. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46
MKG
224msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
225msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
226
227#: NOT FOUND IN SOURCE
228msgid "%1 ScripAction loaded"
229msgstr "Utløserhandling %1 lastet"
230
c36a7e1d 231#: lib/RT/Record.pm:1826
84fb5b46
MKG
232#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
233msgid "%1 added as a value for %2"
234msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
235
236#: NOT FOUND IN SOURCE
237msgid "%1 aliases require a TicketId to work on"
238msgstr "%1 alias trenger en ReferanseId å jobbe mot"
239
240#: NOT FOUND IN SOURCE
241msgid "%1 aliases require a TicketId to work on "
242msgstr "%1 alias trenger en saksnummer å jobbe mot "
243
244#: NOT FOUND IN SOURCE
245msgid "%1 aliases require a TicketId to work on (from %2) %3"
246msgstr "%1 alias trenger et saksnummer å jobbe mot (fra %2) %3"
247
248#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
249#. ($RT::DatabaseName)
250msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
251msgstr "%1 finnes fra før, og har RT-tabellene på plass, men inneholder ikke RT-metadata. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp RT."
252
253#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
254#. ($RT::DatabaseName)
255msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
256msgstr "%1 finnes fra før, men inneholder ikke tabeller eller metadata for RT. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige tabellene og metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp Request Tracker."
257
403d7b0b
MKG
258#: lib/RT/ACE.pm:289
259#. ($princ_obj->Object->Name)
260msgid "%1 already has that right"
261msgstr ""
262
c36a7e1d 263#: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
84fb5b46
MKG
264#. ($args{'Base'})
265#. ($args{'Target'})
266msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
267msgstr "%1 ser ut til å være et lokalt objekt, men finnes ikke i databasen"
268
269#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
270#. ($RT::DatabaseName)
271msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
272msgstr "%1 ser alt ut til å være klargjort. Det er derfor ikke nødvendig å opprette tabeller eller sette inn metadata, og du kan fortsette å tilpasse Request Tracker ved trykke «Tilpass detaljer»."
273
5b0d0914 274#: lib/RT/Transaction.pm:608 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
84fb5b46
MKG
275#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
276#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
277#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
278msgid "%1 by %2"
279msgstr "%1 av %2"
280
5b0d0914 281#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:668 lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/Transaction.pm:872 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:895 lib/RT/Transaction.pm:933
84fb5b46
MKG
282#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
283#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
284#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
403d7b0b 285#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
84fb5b46
MKG
286#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
287msgid "%1 changed from %2 to %3"
288msgstr "%1 endret fra %2 til %3"
289
5b0d0914 290#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:210 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:226
84fb5b46 291#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
5b0d0914 292#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
84fb5b46
MKG
293msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
294msgstr ""
295
296# Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
297#: share/html/Search/Chart.html:128
298#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
299msgid "%1 chart by %2"
300msgstr "%1 av %2"
301
302#: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
303#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
304msgid "%1 copy"
305msgstr "%1-kopi"
306
307#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
308#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
309msgid "%1 core config"
310msgstr "%1-kjerneoppsett"
311
c36a7e1d 312#: lib/RT/Record.pm:964
84fb5b46
MKG
313msgid "%1 could not be set to %2."
314msgstr "%1 kunne ikke settes til %2."
315
316#: NOT FOUND IN SOURCE
317msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
318msgstr "%1 kunne ikke starte en transaksjon (%2)\\n"
319
320#: NOT FOUND IN SOURCE
321msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
322msgstr "%1 kunne ikke sette statusen til løst. RT-databasen kan være inkonsistent."
323
5b0d0914 324#: lib/RT/Transaction.pm:635
84fb5b46
MKG
325#. ($obj_type)
326msgid "%1 created"
327msgstr "%1 opprettet"
328
5b0d0914 329#: lib/RT/Transaction.pm:646
84fb5b46
MKG
330#. ($obj_type)
331msgid "%1 deleted"
332msgstr "%1 slettet"
333
5b0d0914 334#: lib/RT/Transaction.pm:641
84fb5b46
MKG
335#. ($obj_type)
336msgid "%1 disabled"
337msgstr "%1 deaktivert"
338
339#: share/html/Install/Sendmail.html:86
340#. ($ARGS{SendmailPath})
341msgid "%1 doesn't exist."
342msgstr "%1 finnes ikke."
343
5b0d0914 344#: lib/RT/Transaction.pm:638
84fb5b46
MKG
345#. ($obj_type)
346msgid "%1 enabled"
347msgstr "%1 aktivert"
348
349#: etc/initialdata:574
350msgid "%1 highest priority tickets I own"
351msgstr "%1 høyest prioriterte saker jeg eier"
352
353#: NOT FOUND IN SOURCE
354msgid "%1 highest priority tickets I own..."
355msgstr "Mine %1 høyst prioriterte saker..."
356
357#: NOT FOUND IN SOURCE
358msgid "%1 highest priority tickets I requested..."
359msgstr "Mine %1 høyst prioriterte forespørsler..."
360
403d7b0b 361#: bin/rt-crontool:312
84fb5b46
MKG
362#. ($0)
363msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
364msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron."
365
366#: sbin/rt-email-digest:92
367#. ($0)
368msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
369msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
370
403d7b0b
MKG
371#: lib/RT/Queue.pm:969
372#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
373msgid "%1 is already a %2 for this queue"
374msgstr ""
375
376#: lib/RT/Ticket.pm:1144
377#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
378msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
379msgstr ""
380
5b0d0914 381#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:392 share/html/Ticket/Update.html:287 share/html/m/ticket/create:186 share/html/m/ticket/reply:204
84fb5b46
MKG
382#. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
383#. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
384#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
385#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
386msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
387msgstr "%1 er en adresse RT tar imot e-post på. Hvis du la henne til som en «%2», ville det oppstå en e-postløkke."
388
389#: NOT FOUND IN SOURCE
390msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
391msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne køen"
392
403d7b0b 393#: lib/RT/Ticket.pm:1292
84fb5b46
MKG
394#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
395msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
396msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne saken"
397
c36a7e1d 398#: lib/RT/Record.pm:1891
84fb5b46
MKG
399#. ($old_value, $cf->Name)
400msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
401msgstr "Fleksifeltet %2 har ikke lenger verdien %1"
402
403d7b0b
MKG
403#: lib/RT/Queue.pm:1051
404#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
405msgid "%1 is not a %2 for this queue"
406msgstr ""
407
408#: lib/RT/Ticket.pm:1266
409#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
410msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
411msgstr ""
412
413#: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
414#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 415#. ($value)
403d7b0b 416msgid "%1 is not a valid lifecycle"
84fb5b46
MKG
417msgstr ""
418
419#: NOT FOUND IN SOURCE
420msgid "%1 isn't a valid Queue id."
421msgstr "%1 er ikke et gyldig saksnummer."
422
423#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
424#. ($minutes)
425msgid "%1 min"
426msgstr "%1 minutt"
427
428#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
429#. ($rows)
430msgid "%1 most recently updated articles"
431msgstr ""
432
433#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
434#. ($rows)
435msgid "%1 newest articles"
436msgstr ""
437
438#: etc/initialdata:585
439msgid "%1 newest unowned tickets"
440msgstr "%1 nyeste saker uten eier"
441
442#: NOT FOUND IN SOURCE
443msgid "%1 not shown"
444msgstr "%1 vises ikke"
445
403d7b0b 446#: lib/RT/CustomField.pm:1183
84fb5b46
MKG
447msgid "%1 objects"
448msgstr "%1-objekt"
449
450#: NOT FOUND IN SOURCE
451msgid "%1 rights"
452msgstr "%1 rettigheter"
453
454#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
455#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
456msgid "%1 site config"
457msgstr "%1-nettstedoppsett"
458
459#: NOT FOUND IN SOURCE
460msgid "%1 succeeded\\n"
461msgstr "%1 var velykket\\n"
462
463#: lib/RT/SharedSetting.pm:257
464#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
465msgid "%1 update: %2"
466msgstr "Oppdatering av %1: %2"
467
468#: lib/RT/SharedSetting.pm:250
469#. (ucfirst($self->ObjectName))
470msgid "%1 update: Nothing changed"
471msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endret"
472
403d7b0b
MKG
473#: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
474#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
84fb5b46
MKG
475msgid "%1 updated"
476msgstr "%1 oppdatert"
477
478#: NOT FOUND IN SOURCE
479msgid "%1 was created without a CurrentUser\\n"
480msgstr "%1 ble opprettet uten en aktiv bruker\\n"
481
482#: NOT FOUND IN SOURCE
483msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
484msgstr "%1 vil løse alle medlemmer av en løst gruppesak."
485
486#: NOT FOUND IN SOURCE
487msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
488msgstr "%1 vil stoppe en [lokal] BASE hvis den er avhengig av/medlem av en tilkoblet sak."
489
403d7b0b 490#: lib/RT/CustomField.pm:1184
84fb5b46
MKG
491msgid "%1's %2 objects"
492msgstr "%1 sine %2 objekt"
493
403d7b0b 494#: lib/RT/CustomField.pm:1185
84fb5b46
MKG
495msgid "%1's %2's %3 objects"
496msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
497
403d7b0b 498#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
84fb5b46
MKG
499#. ($UserObj->Name)
500msgid "%1's GnuPG keys"
501msgstr ""
502
503#: share/html/Elements/EditPassword:55
504#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
505msgid "%1's current password"
506msgstr ""
507
508#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
509#. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
510#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
511#. ($Object->Name)
512msgid "%1's dashboards"
513msgstr "%1 sine utforminger"
514
515#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
516#. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
517#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
518#. ($privacies{$privacy}->Name)
519#. ($Object->Name)
520msgid "%1's saved searches"
521msgstr "%1 sine lagrede søk"
522
5b0d0914 523#: lib/RT/Transaction.pm:550
84fb5b46
MKG
524#. ($self)
525msgid "%1: no attachment specified"
526msgstr "%1: ingen vedlegg oppgitt"
527
403d7b0b 528#: lib/RT/Date.pm:634
84fb5b46
MKG
529#. ($hour,$min)
530msgid "%1:%2"
531msgstr "%1.%2"
532
403d7b0b 533#: lib/RT/Date.pm:631
84fb5b46
MKG
534#. ($hour,$min,$sec)
535msgid "%1:%2:%3"
536msgstr "%1.%2.%3"
537
538#: share/html/Elements/CreateTicket:54
539#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
540msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
541msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
542
543#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
544#. ($size)
545msgid "%1b"
546msgstr "%1 byte"
547
548#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
549#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
550msgid "%1k"
551msgstr "%1 KiB"
552
553#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
554#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
555msgid "%1m"
556msgstr ""
557
558#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
559#. (sprintf('%.4f', $duration))
560#. (sprintf('%.4f', $seconds))
561msgid "%1s"
562msgstr ""
563
403d7b0b 564#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
84fb5b46
MKG
565#. ($Articles->Count)
566msgid "%quant(%1,article)"
567msgstr ""
568
569#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
570#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
571msgid "%quant(%1,hour)"
572msgstr "%quant(%1,time,timer)"
573
574#: lib/RT/Ticket.pm:903
575#. ($args{'Status'})
576msgid "'%1' is an invalid value for status"
577msgstr "«%1» er en ugyldig statusverdi"
578
403d7b0b 579#: lib/RT/Queue.pm:545
84fb5b46
MKG
580#. ($name)
581msgid "'%1' is not a valid name."
582msgstr ""
583
403d7b0b 584#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
84fb5b46
MKG
585#. ($Class)
586msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
587msgstr ""
588
589#: NOT FOUND IN SOURCE
590msgid "'%1' not a recognized action. "
591msgstr "'%1' er ikke en kjent handling "
592
5b0d0914 593#: lib/RT/Interface/Web.pm:3227
84fb5b46
MKG
594msgid "'Roles'"
595msgstr ""
596
5b0d0914 597#: lib/RT/Interface/Web.pm:3190
84fb5b46
MKG
598msgid "'System'"
599msgstr ""
600
5b0d0914 601#: lib/RT/Interface/Web.pm:3208
84fb5b46
MKG
602msgid "'User Groups'"
603msgstr ""
604
5b0d0914 605#: lib/RT/Interface/Web.pm:3259
84fb5b46
MKG
606msgid "'Users'"
607msgstr ""
608
403d7b0b 609#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
84fb5b46
MKG
610msgid "(Check box to complete)"
611msgstr ""
612
613#: NOT FOUND IN SOURCE
614msgid "(Check box to delete group member)"
615msgstr "(Merk for å slette gruppemedlem)"
616
617#: NOT FOUND IN SOURCE
618msgid "(Check box to delete scrip)"
619msgstr "(Merk for å slette Scrip)"
620
621#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
622msgid "(Check box to delete)"
623msgstr "(Kryss av for å fjerne.)"
624
625#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
626msgid "(Check boxes to delete)"
627msgstr "(Merk boksene for å slette)"
628
629#: NOT FOUND IN SOURCE
630msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
631msgstr "(Kryss av i feltene for å slå av varsling til mottakerne.)"
632
633#: NOT FOUND IN SOURCE
634msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
635msgstr "(Kryss av i feltene for å slå på varsling til mottakerne.)"
636
5b0d0914 637#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:391
84fb5b46
MKG
638msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
639msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
640
641#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
642#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
643#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
644msgid "(If left blank, will default to %1)"
645msgstr "(settes til %1 hvis tom)"
646
647#: NOT FOUND IN SOURCE
648msgid "(No Value)"
649msgstr "(Ingen Verdi)"
650
651#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
652msgid "(No custom fields)"
653msgstr "(ingen fleksifelt)"
654
655#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
656msgid "(No members)"
657msgstr "(ingen medlemmer)"
658
659#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
660msgid "(No scrips)"
661msgstr "(ingen utløsere)"
662
663#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
664msgid "(No templates)"
665msgstr "(ingen maler)"
666
667#: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
668msgid "(None)"
669msgstr "(ingen)"
670
671#: NOT FOUND IN SOURCE
672msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
673msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdatreinger.)"
674
675#: NOT FOUND IN SOURCE
676msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
677msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
678
679#: NOT FOUND IN SOURCE
680msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
681msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste av administrative epostaddresser. Disse vil <b>vil</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
682
5b0d0914 683#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:295
84fb5b46
MKG
684msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
685msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
686
687#: NOT FOUND IN SOURCE
688msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
689msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en komma-separert liste av epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
690
691#: NOT FOUND IN SOURCE
692msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
693msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epost-addresser. Endrer <b->ikke</b> hvem som vi motta fremtige utfordrer dere nå."
694
695#: NOT FOUND IN SOURCE
696msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
697msgstr "(Sender en kopi av dette oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Disse <b>vill</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
698
5b0d0914 699#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:286
84fb5b46
MKG
700msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
701msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
702
703#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
704msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
705msgstr "(Bruk disse feltene når du velger «Tilpasset» for en betingelse eller en handling.)"
706
707#: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
708msgid "(Will not be sent email)"
709msgstr "(e-post blir ikke sendt)"
710
711#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
712msgid "(any)"
713msgstr "(vilkårlig)"
714
715#: NOT FOUND IN SOURCE
716msgid "(empty)"
717msgstr "(tom)"
718
719#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
720msgid "(no Summary)"
721msgstr ""
722
723#: NOT FOUND IN SOURCE
724msgid "(no name listed)"
725msgstr "(navn ikke oppgitt)"
726
403d7b0b 727#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46
MKG
728msgid "(no name)"
729msgstr ""
730
731#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
732msgid "(no pubkey!)"
733msgstr "(mangler offentlignøkkel)"
734
735#: NOT FOUND IN SOURCE
736msgid "(no subject)"
737msgstr "(ingen overskrift)"
738
5b0d0914 739#: lib/RT/Transaction.pm:661 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
84fb5b46
MKG
740msgid "(no value)"
741msgstr "(mangler verdi)"
742
743#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
744msgid "(no values)"
745msgstr "(mangler verdier)"
746
747#: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
748msgid "(only one ticket)"
749msgstr "(bare én sak)"
750
751#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
752#. ($count)
753msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
754msgstr "(venter på %quant(%1,annen sak,andre saker))"
755
756#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
757msgid "(pending approval)"
758msgstr "(venter på godkjenning)"
759
760#: NOT FOUND IN SOURCE
761msgid "(pending other tickets)"
762msgstr "(venter på andre saker)"
763
764#: NOT FOUND IN SOURCE
765msgid "(requestor's group)"
766msgstr "(kundens gruppe)"
767
768#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
769msgid "(required)"
770msgstr "(obligatorisk)"
771
772#: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
773#. ($key->{'TrustTerse'})
774msgid "(trust: %1)"
775msgstr "(tiltronivå: %1)"
776
777#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
778msgid "(untitled)"
779msgstr "(uten navn)"
780
781#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
782msgid "(untrusted!)"
783msgstr "(ikke tiltrodd)"
784
785#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
786msgid "-"
787msgstr "–"
788
403d7b0b 789#: bin/rt-crontool:137
84fb5b46
MKG
790msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
791msgstr "«--template-id» er et utdatert argument, og kan ikke brukes med «--template»"
792
403d7b0b 793#: bin/rt-crontool:132
84fb5b46
MKG
794msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
795msgstr "«--transaction»-argumentet kan kun ta verdiene «first», «last» eller «all»"
796
797#: NOT FOUND IN SOURCE
798msgid "25 highest priority tickets I own..."
799msgstr "Mine 25 høyst prioriterte saker..."
800
801#: NOT FOUND IN SOURCE
802msgid "25 highest priority tickets I requested..."
803msgstr "Mine 25 høyst priorterte forespørsler..."
804
805#: NOT FOUND IN SOURCE
806msgid "<% $Ticket->Status%>"
807msgstr "<% $Ticket-:Status%>"
808
809#: NOT FOUND IN SOURCE
810msgid "<% $_ %>"
811msgstr "<% $_ %>"
812
813#: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
814msgid "<% $field->{'name'} %>"
815msgstr ""
816
84fb5b46
MKG
817#: NOT FOUND IN SOURCE
818msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
819msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
820
821#: NOT FOUND IN SOURCE
822msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
823msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
824
825#: NOT FOUND IN SOURCE
826msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
827msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>.</p>"
828
829#: NOT FOUND IN SOURCE
830msgid "??????"
831msgstr "??????"
832
833#: etc/initialdata:215
834msgid "A blank template"
835msgstr "En tom mal"
836
403d7b0b 837#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
84fb5b46
MKG
838msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
839msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
840
841#: NOT FOUND IN SOURCE
842msgid "ACE Deleted"
843msgstr "ACE slettet"
844
845#: NOT FOUND IN SOURCE
846msgid "ACE Loaded"
847msgstr "ACE lastet"
848
849#: NOT FOUND IN SOURCE
850msgid "ACE could not be deleted"
851msgstr "ACE kunne ikke slettes"
852
853#: NOT FOUND IN SOURCE
854msgid "ACE could not be found"
855msgstr "fant ikke ACE"
856
857#: lib/RT/ACE.pm:169
858msgid "ACE not found"
859msgstr "Fant ikke ACE"
860
403d7b0b 861#: lib/RT/ACE.pm:491
84fb5b46
MKG
862msgid "ACEs can only be created and deleted."
863msgstr "Du kan bare opprette eller slette ACE-er."
864
865#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
866msgid "AND"
867msgstr "OG"
868
869#: NOT FOUND IN SOURCE
870msgid "Aborting to avoid unintended ticket modifications.\\n"
871msgstr "Avbryter for å ungå uånsket saksendring"
872
c36a7e1d 873#: share/html/Elements/Tabs:482
84fb5b46
MKG
874msgid "About me"
875msgstr "Om meg"
876
877#: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
878msgid "Access control"
879msgstr "Tilgangskontroll"
880
881#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
882msgid "Action"
883msgstr "Handling"
884
885#: NOT FOUND IN SOURCE
886msgid "Action %1 not found"
887msgstr "Handling %1 finnes ikke"
888
403d7b0b 889#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
84fb5b46
MKG
890#. ($args{'ScripAction'})
891#. ($value)
892msgid "Action '%1' not found"
893msgstr "Fant ikke handlingen «%1»"
894
403d7b0b 895#: bin/rt-crontool:228
84fb5b46
MKG
896msgid "Action committed."
897msgstr "Handling skrevet."
898
899#: NOT FOUND IN SOURCE
900msgid "Action committed.\\n"
901msgstr "Handling utført.\\n"
902
403d7b0b 903#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
84fb5b46
MKG
904msgid "Action is mandatory argument"
905msgstr "Handling er et obligatorisk argument"
906
403d7b0b 907#: bin/rt-crontool:224
84fb5b46
MKG
908msgid "Action prepared..."
909msgstr "Handling forberedt …"
910
c36a7e1d 911#: share/html/Elements/Tabs:529
84fb5b46
MKG
912msgid "Actions"
913msgstr ""
914
915#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
916msgid "Active Tickets"
917msgstr ""
918
919#: share/html/Tools/MyDay.html:53
920#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
921msgid "Active tickets for %1"
922msgstr ""
923
403d7b0b 924#: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
84fb5b46
MKG
925#. (loc($AddPrincipal))
926msgid "Add %1"
927msgstr ""
928
929#: share/html/Search/Bulk.html:93
930msgid "Add AdminCc"
931msgstr "Legg til admin-kopimottaker"
932
933#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
934msgid "Add Bookmark"
935msgstr "Legg til bokmerke"
936
937#: share/html/Search/Bulk.html:89
938msgid "Add Cc"
939msgstr "Legg til kopimottaker"
940
941#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
942msgid "Add Columns"
943msgstr "Legg til kolonner"
944
945#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
946msgid "Add Criteria"
947msgstr "Legg til søkekriterier"
948
5b0d0914 949#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:323 share/html/m/ticket/reply:134
84fb5b46
MKG
950msgid "Add More Files"
951msgstr "Legg til flere filer"
952
953#: NOT FOUND IN SOURCE
954msgid "Add Next State"
955msgstr "Legg til neste status"
956
957#: share/html/Search/Bulk.html:85
958msgid "Add Requestor"
959msgstr "Legg til innmelder"
960
961#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
962msgid "Add Value"
963msgstr "Legg til verdi"
964
965#: NOT FOUND IN SOURCE
966msgid "Add a Scrip to this queue"
967msgstr "Legg til Scrip i denne køen"
968
969#: NOT FOUND IN SOURCE
970msgid "Add a Scrip which will apply to all queues"
971msgstr "Legg til et Scrip som gjelder for alle køer"
972
973#: NOT FOUND IN SOURCE
974msgid "Add a keyword selection to this queue"
975msgstr "Legg til et nøkkelordvalg på denne køen"
976
977#: NOT FOUND IN SOURCE
978msgid "Add a new a global scrip"
979msgstr "Legg til et globalt Scrip"
980
981#: NOT FOUND IN SOURCE
982msgid "Add a scrip to this queue"
983msgstr "Legg til et Scrip til denne køen"
984
985#: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
986msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
987msgstr "Legg til en utløser som vil gjelde alle køene"
988
989#: share/html/Search/Bulk.html:125
990msgid "Add comments or replies to selected tickets"
991msgstr "Legg til kommentarer eller svar til de valgte sakene"
992
993#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
994msgid "Add group"
995msgstr ""
996
403d7b0b
MKG
997#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
998msgid "Add here"
999msgstr ""
1000
84fb5b46
MKG
1001#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
1002msgid "Add members"
1003msgstr "Legg til medlemmer"
1004
1005#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
1006msgid "Add new watchers"
1007msgstr "Legg til overvåkere"
1008
403d7b0b 1009#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
84fb5b46
MKG
1010#. (loc($AddPrincipal))
1011msgid "Add rights for this %1"
1012msgstr ""
1013
1014#: share/html/Search/Build.html:83
1015msgid "Add these terms"
1016msgstr "Legg til vilkårene"
1017
1018#: share/html/Search/Build.html:84
1019msgid "Add these terms and Search"
1020msgstr "Legg til vilkårene og søk"
1021
1022#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
1023msgid "Add user"
1024msgstr ""
1025
1026#: share/html/Search/Bulk.html:172
1027msgid "Add values"
1028msgstr "Legg til verdier"
1029
1030#: NOT FOUND IN SOURCE
1031msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
1032msgstr "Legg til, fjern eller endre fleksifeltverdier for objekt"
1033
1034#: lib/RT/CustomField.pm:208
1035msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
1036msgstr ""
1037
1038#: NOT FOUND IN SOURCE
1039msgid "AddNextState"
1040msgstr "AddNextState"
1041
403d7b0b
MKG
1042#: lib/RT/Ticket.pm:1166
1043#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1044msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
1045msgstr ""
1046
1047#: lib/RT/Queue.pm:980
84fb5b46
MKG
1048#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1049msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
1050msgstr ""
1051
1052#: NOT FOUND IN SOURCE
1053msgid "Added principal as a %1 for this queue"
1054msgstr "%1 lagt til for køen"
1055
403d7b0b 1056#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1057msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
1058msgstr "%1 lagt til for saken"
1059
1060#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
1061msgid "Address"
1062msgstr "Adresse"
1063
1064#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
1065msgid "Address 2"
1066msgstr ""
1067
403d7b0b 1068#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
84fb5b46
MKG
1069msgid "Address1"
1070msgstr "Adresse 1"
1071
403d7b0b 1072#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
84fb5b46
MKG
1073msgid "Address2"
1074msgstr "Adresse 2"
1075
5b0d0914 1076#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:289
84fb5b46
MKG
1077msgid "Admin Cc"
1078msgstr "Admin-kopimottaker"
1079
1080#: etc/initialdata:292
1081msgid "Admin Comment"
1082msgstr "Admin-kommentar"
1083
1084#: etc/initialdata:271
1085msgid "Admin Correspondence"
1086msgstr "Admin-svar"
1087
1088# «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
1089#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
1090msgid "Admin queues"
1091msgstr "Velg kø"
1092
1093#: NOT FOUND IN SOURCE
1094msgid "Admin users"
1095msgstr "Adminbrukere"
1096
1097#: share/html/Admin/Global/index.html:48
1098msgid "Admin/Global configuration"
1099msgstr "Administrering / globalt oppsett"
1100
1101#: NOT FOUND IN SOURCE
1102msgid "Admin/Groups"
1103msgstr "Admin/Grupper"
1104
1105#: NOT FOUND IN SOURCE
1106msgid "Admin/Queue/Basics"
1107msgstr "Admin/Køer/Grunnleggende"
1108
1109#: NOT FOUND IN SOURCE
1110msgid "AdminAllPersonalGroups"
1111msgstr "AdminAllePersonligeGrupper"
1112
1113#: lib/RT/Tickets.pm:151
1114msgid "AdminCCGroup"
1115msgstr "AdminKopimottakerGruppe"
1116
403d7b0b 1117#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
84fb5b46
MKG
1118msgid "AdminCc"
1119msgstr "Admin-kopimottaker"
1120
1121#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1122msgid "AdminCcs"
1123msgstr "AdminKopimottakere"
1124
1125#: lib/RT/Class.pm:94
1126msgid "AdminClass"
1127msgstr ""
1128
1129#: NOT FOUND IN SOURCE
1130msgid "AdminComment"
1131msgstr "AdminKommentar"
1132
1133#: NOT FOUND IN SOURCE
1134msgid "AdminCorrespondence"
1135msgstr "AdminKorrespondanse"
1136
1137#: lib/RT/CustomField.pm:206
1138msgid "AdminCustomField"
1139msgstr "AdminFleksifelt"
1140
1141#: lib/RT/CustomField.pm:207
1142msgid "AdminCustomFieldValues"
1143msgstr ""
1144
1145#: NOT FOUND IN SOURCE
1146msgid "AdminCustomFields"
1147msgstr "AdminFleksifelt"
1148
1149#: lib/RT/Group.pm:94
1150msgid "AdminGroup"
1151msgstr "AdminGruppe"
1152
1153#: lib/RT/Group.pm:95
1154msgid "AdminGroupMembership"
1155msgstr "AdminGruppemedlemskap"
1156
1157#: NOT FOUND IN SOURCE
1158msgid "AdminOwnPersonalGroups"
1159msgstr "AdminEgnePersonligeGrupper"
1160
1161#: lib/RT/Queue.pm:93
1162msgid "AdminQueue"
1163msgstr "AdminKø"
1164
1165#: lib/RT/Class.pm:95
1166msgid "AdminTopics"
1167msgstr ""
1168
1169#: lib/RT/System.pm:81
1170msgid "AdminUsers"
1171msgstr "AdminBrukere"
1172
1173#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
1174msgid "Administrative Cc"
1175msgstr "Admin-kopimottaker"
1176
403d7b0b 1177#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
1178msgid "Administrative password"
1179msgstr "Administratorpassord"
1180
1181#: NOT FOUND IN SOURCE
1182msgid "Admins"
1183msgstr "Admin"
1184
c36a7e1d 1185#: share/html/Elements/Tabs:740
84fb5b46
MKG
1186msgid "Advanced"
1187msgstr "Avansert"
1188
1189#: NOT FOUND IN SOURCE
1190msgid "Advanced Search"
1191msgstr "Avansert Søk"
1192
1193#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1194msgid "Advanced search"
1195msgstr ""
1196
403d7b0b
MKG
1197#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
1198msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
1199msgstr ""
1200
84fb5b46
MKG
1201#: NOT FOUND IN SOURCE
1202msgid "Age"
1203msgstr "Alder"
1204
1205#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
1206msgid "Aggregator"
1207msgstr "Sammenstilling"
1208
1209#: NOT FOUND IN SOURCE
1210msgid "Alias"
1211msgstr "Alias"
1212
1213#: NOT FOUND IN SOURCE
1214msgid "Alias for"
1215msgstr "Alias for"
1216
1217#: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
1218msgid "All Approvals Passed"
1219msgstr "Alle forespørsler godkjent"
1220
1221#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
1222msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
1223msgstr ""
1224
1225#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
1226msgid "All Classes"
1227msgstr ""
1228
1229#: NOT FOUND IN SOURCE
1230msgid "All Custom Fields"
1231msgstr "Alle Fleksifelt"
1232
c36a7e1d 1233#: share/html/Elements/Tabs:417
84fb5b46
MKG
1234msgid "All Dashboards"
1235msgstr ""
1236
1237#: share/html/Admin/Queues/index.html:110
1238msgid "All Queues"
1239msgstr "Alle køer"
1240
1241#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
1242msgid "All Tickets"
1243msgstr ""
1244
403d7b0b 1245#: share/html/User/Prefs.html:172
84fb5b46
MKG
1246msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1247msgstr "Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>."
1248
1249#: share/html/Admin/Queues/index.html:98
1250msgid "All queues matching search criteria"
1251msgstr "Alle køer i samsvar med søkekriteriene"
1252
1253#: share/html/m/_elements/menu:82
1254msgid "All tickets"
1255msgstr ""
1256
403d7b0b 1257#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46
MKG
1258msgid "All topics"
1259msgstr ""
1260
1261#: lib/RT/System.pm:87
1262msgid "Allow creation of saved searches"
1263msgstr ""
1264
1265#: lib/RT/System.pm:86
1266msgid "Allow loading of saved searches"
1267msgstr ""
1268
1269#: lib/RT/System.pm:88
1270msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1271msgstr ""
1272
c36a7e1d 1273#: lib/RT/Attachment.pm:724
84fb5b46
MKG
1274msgid "Already encrypted"
1275msgstr "Allerede kryptert"
1276
1277#: NOT FOUND IN SOURCE
1278msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1279msgstr "Send alltid en melding til kunden uavhengig av meldingssender"
1280
1281#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1282msgid "And/Or"
1283msgstr "Og/eller"
1284
403d7b0b
MKG
1285#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
1286msgid "Annually"
1287msgstr ""
1288
84fb5b46
MKG
1289#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1290msgid "Any field"
1291msgstr ""
1292
1293#: share/html/Search/Simple.html:65
1294msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1295msgstr ""
1296
1297#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
1298msgid "Applied"
1299msgstr "Tildelt"
1300
403d7b0b 1301#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
84fb5b46
MKG
1302msgid "Applies to"
1303msgstr "Gjelder"
1304
1305#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
1306msgid "Applies to all objects"
1307msgstr "Gjelder alle objektene"
1308
1309#: share/html/Search/Edit.html:62
1310msgid "Apply"
1311msgstr "Bruk"
1312
1313#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
1314msgid "Apply globally"
1315msgstr "Bruk globalt"
1316
1317#: share/html/Search/Edit.html:62
1318msgid "Apply your changes"
1319msgstr "Ta endringene i bruk"
1320
c36a7e1d 1321#: share/html/Elements/Tabs:457
84fb5b46
MKG
1322msgid "Approval"
1323msgstr "Godkjenning"
1324
1325#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
1326#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1327#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1328#. ($ticket->id, $msg)
1329msgid "Approval #%1: %2"
1330msgstr "Godkjenning %1: %2"
1331
1332#: share/html/Approvals/index.html:77
1333#. ($ticket->Id)
1334msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1335msgstr "Godkjenning %1: klarte ikke lagre merknader, grunnet systemfeil"
1336
1337#: share/html/Approvals/index.html:75
1338#. ($ticket->Id)
1339msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1340msgstr "Godkjenning %1: merknader lagret"
1341
1342#: NOT FOUND IN SOURCE
1343msgid "Approval Details"
1344msgstr "Godkjenning - Detaljer"
1345
1346#: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1347msgid "Approval Passed"
1348msgstr "Godkjent"
1349
1350#: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1351msgid "Approval Ready for Owner"
1352msgstr "Godkjenning klar for eier"
1353
1354#: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1355msgid "Approval Rejected"
1356msgstr "Godkjenning avslått"
1357
1358#: NOT FOUND IN SOURCE
1359msgid "Approval diagram"
1360msgstr "Godkjenningsdiagram"
1361
1362#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1363msgid "Approve"
1364msgstr "Godkjenn"
1365
1366#: NOT FOUND IN SOURCE
1367msgid "Approver's notes: %1"
1368msgstr "Godkjenners notater: %1"
1369
1370#: lib/RT/Date.pm:94
1371msgid "Apr"
1372msgstr "april"
1373
1374#: NOT FOUND IN SOURCE
1375msgid "Apr."
1376msgstr "Apr."
1377
1378#: NOT FOUND IN SOURCE
1379msgid "April"
1380msgstr "april"
1381
1382#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1383msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1384msgstr ""
1385
1386#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1387#. ($ArticleObj->Id)
1388msgid "Article #%1 deleted"
1389msgstr ""
1390
1391#: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1392#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1393msgid "Article #%1: %2"
1394msgstr ""
1395
1396#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1397#. ($self->Object->id)
1398msgid "Article %1"
1399msgstr ""
1400
1401#: lib/RT/Article.pm:215
1402#. ($self->id)
1403msgid "Article %1 created"
1404msgstr ""
1405
1406#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1407msgid "Article Administration"
1408msgstr ""
1409
1410#: lib/RT/Article.pm:323
1411msgid "Article Deleted"
1412msgstr ""
1413
1414#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1415msgid "Article not found"
1416msgstr ""
1417
c36a7e1d 1418#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
84fb5b46
MKG
1419msgid "Articles"
1420msgstr ""
1421
403d7b0b 1422#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46
MKG
1423#. ($currtopic->Name)
1424msgid "Articles in %1"
1425msgstr ""
1426
1427#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1428#. ($Articles_Content)
1429msgid "Articles matching %1"
1430msgstr ""
1431
403d7b0b 1432#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46
MKG
1433msgid "Articles with no topics"
1434msgstr ""
1435
1436#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1437msgid "Asc"
1438msgstr "stigende"
1439
1440#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1441msgid "Ascending"
1442msgstr "Stigende"
1443
1444#: NOT FOUND IN SOURCE
1445msgid "Assign and remove custom fields"
1446msgstr "Tilordne og fjern fleksifelt"
1447
1448#: lib/RT/Queue.pm:99
1449msgid "Assign and remove queue custom fields"
1450msgstr ""
1451
1452#: lib/RT/Queue.pm:99
1453msgid "AssignCustomFields"
1454msgstr "TilordneFleksifelt"
1455
1456#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1457msgid "Attach"
1458msgstr "Legg ved"
1459
5b0d0914 1460#: share/html/m/ticket/create:320 share/html/m/ticket/reply:131
84fb5b46
MKG
1461msgid "Attach file"
1462msgstr "Legg ved fil"
1463
5b0d0914 1464#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:120
84fb5b46
MKG
1465msgid "Attached file"
1466msgstr "Vedlagt fil"
1467
1468#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1469msgid "Attachment"
1470msgstr "Vedlegg"
1471
1472#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1473#. ($Attachment)
1474msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1475msgstr "Klarte ikke laste vedlegget «%1»"
1476
5b0d0914 1477#: lib/RT/Transaction.pm:558
84fb5b46
MKG
1478msgid "Attachment created"
1479msgstr "Vedlegg opprettet"
1480
5b0d0914 1481#: lib/RT/Tickets.pm:2412
84fb5b46
MKG
1482msgid "Attachment filename"
1483msgstr "Vedleggsnavn"
1484
403d7b0b 1485#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
84fb5b46
MKG
1486msgid "Attachments"
1487msgstr "Vedlegg"
1488
c36a7e1d 1489#: lib/RT/Attachment.pm:717
84fb5b46
MKG
1490msgid "Attachments encryption is disabled"
1491msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1492
1493#: lib/RT/Attributes.pm:196
1494msgid "Attribute Deleted"
1495msgstr "Attributt fjernet"
1496
1497#: lib/RT/Date.pm:98
1498msgid "Aug"
1499msgstr "aug."
1500
1501#: NOT FOUND IN SOURCE
1502msgid "Aug."
1503msgstr "Aug."
1504
1505#: NOT FOUND IN SOURCE
1506msgid "August"
1507msgstr "august"
1508
1509#: NOT FOUND IN SOURCE
1510msgid "AuthSystem"
1511msgstr "AutSystem"
1512
1513#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1514#. ($valid_image_types)
1515msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1516msgstr ""
1517
1518#: etc/initialdata:218
1519msgid "Autoreply"
1520msgstr "Autosvar"
1521
1522#: etc/initialdata:28
1523msgid "Autoreply To Requestors"
1524msgstr "Autosvar til innmelder"
1525
1526#: NOT FOUND IN SOURCE
1527msgid "AutoreplyToRequestors"
1528msgstr "AutosvarTilKunde"
1529
1530#: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1531msgid "Available"
1532msgstr "Tilgjengelig"
1533
1534#: NOT FOUND IN SOURCE
1535msgid "BCc"
1536msgstr "Blindkopi"
1537
1538#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1539msgid "Back"
1540msgstr "Tilbake"
1541
1542#: NOT FOUND IN SOURCE
1543msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
1544msgstr "Ugyldig PGP-signatur: %1\\n"
1545
1546#: NOT FOUND IN SOURCE
1547msgid "Bad attachment id. Couldn't find attachment '%1'\\n"
1548msgstr "Ugyldig vedleggsid. Kunne ikke finne vedlegg '%1'\\n"
1549
1550#: NOT FOUND IN SOURCE
1551msgid "Bad data in %1"
1552msgstr "Ugyldig data i %1"
1553
1554#: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1555#. ($id)
1556msgid "Bad privacy for attribute %1"
1557msgstr "Ugyldig offentligstatus for attributtet %1"
1558
1559#: NOT FOUND IN SOURCE
1560msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
1561msgstr "Ugyldig transaksjonsnummer for vedlegg. %1 skulle vært %2\\n"
1562
1563# Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
5b0d0914 1564#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:421 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1565msgid "Basics"
1566msgstr "Detaljer"
1567
1568#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1569msgid "Bcc"
1570msgstr "Bcc"
1571
1572#: NOT FOUND IN SOURCE
1573msgid "Be sure to save your changes"
1574msgstr "Husk å lagre endringene dine"
1575
1576#: NOT FOUND IN SOURCE
1577msgid "Begin Approval"
1578msgstr "Begynn Godkjenning"
1579
1580#: NOT FOUND IN SOURCE
1581msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1582msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1583
1584#: etc/initialdata:214
1585msgid "Blank"
1586msgstr "Tom"
1587
5b0d0914 1588#: share/html/Dashboards/Queries.html:182
84fb5b46
MKG
1589msgid "Body"
1590msgstr "Hovedflate"
1591
1592#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1593msgid "Bold"
1594msgstr "Halvfet"
1595
403d7b0b 1596#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
84fb5b46
MKG
1597msgid "Bookmark"
1598msgstr "Bokmerke"
1599
1600#: NOT FOUND IN SOURCE
1601msgid "Bookmarkable URL for this search"
1602msgstr "URL som kan brukes som bokmerke for dette søket"
1603
1604#: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1605msgid "Bookmarkable link for this search"
1606msgstr ""
1607
5b0d0914 1608#: etc/initialdata:598 etc/initialdata:623 etc/upgrade/3.7.82/content:3
84fb5b46
MKG
1609msgid "Bookmarked Tickets"
1610msgstr "Bokmerkede saker"
1611
1612#: share/html/m/_elements/menu:73
1613msgid "Bookmarked tickets"
1614msgstr ""
1615
1616#: NOT FOUND IN SOURCE
1617msgid "Brief headers"
1618msgstr "Kort meldingshode"
1619
403d7b0b 1620#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46
MKG
1621msgid "Browse by topic"
1622msgstr ""
1623
403d7b0b 1624#: share/html/Elements/Tabs:225
84fb5b46
MKG
1625msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1626msgstr ""
1627
c36a7e1d 1628#: share/html/Elements/Tabs:746
84fb5b46
MKG
1629msgid "Bulk Update"
1630msgstr "Masseoppdater"
1631
1632#: NOT FOUND IN SOURCE
1633msgid "Bulk ticket update"
1634msgstr "Masseoppdatering av saker"
1635
1636#: NOT FOUND IN SOURCE
1637msgid "Buy Support"
1638msgstr "Kjøp kundestøtte"
1639
1640#: NOT FOUND IN SOURCE
1641msgid "By default, RT will use the timezone of your system. This lets you set a global default for the display of dates and times in RT. Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1642msgstr "Som standard vil RT bruke tidssonen for maskinen programmet kjører på. Her kan du velge en global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukerne kan eventuelt velge en annen tidssone i innstillingene sine."
1643
1644#: lib/RT/Tickets.pm:150
1645msgid "CCGroup"
1646msgstr "Kopigruppe"
1647
1648# CF = Custom Field
1649#: lib/RT/Tickets.pm:147
1650msgid "CF"
1651msgstr "FF"
1652
1653#: share/html/Search/Simple.html:87
1654#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1655msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1656msgstr ""
1657
1658#: NOT FOUND IN SOURCE
1659msgid "Calendar"
1660msgstr "Kalender"
1661
1662#: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1663#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1664msgid "Can not load saved search \"%1\""
1665msgstr "Klarte ikke hente det lagrede søket «%1»"
1666
c36a7e1d 1667#: lib/RT/User.pm:1508
84fb5b46
MKG
1668msgid "Can not modify system users"
1669msgstr "Kan ikke endre systembrukere"
1670
1671#: NOT FOUND IN SOURCE
1672msgid "Can this principal see this queue"
1673msgstr "Kan primærobjektet se køen"
1674
403d7b0b 1675#: lib/RT/CustomField.pm:554
84fb5b46
MKG
1676msgid "Can't add a custom field value without a name"
1677msgstr "Kan ikke legge verdi til et fleksifelt uten navn"
1678
1679#: NOT FOUND IN SOURCE
1680msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1681msgstr "Fant ikke noen samlingsklasse for «%1»"
1682
1683#: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1684msgid "Can't find a saved search to work with"
1685msgstr "Fant ikke et lagret søk å arbeide med"
1686
c36a7e1d 1687#: lib/RT/Link.pm:137
84fb5b46
MKG
1688msgid "Can't link a ticket to itself"
1689msgstr "Kan ikke koble en sak til seg selv"
1690
c36a7e1d
MKG
1691#: lib/RT/Reminders.pm:126
1692msgid "Can't link to a deleted ticket"
1693msgstr ""
1694
84fb5b46
MKG
1695#: NOT FOUND IN SOURCE
1696msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
1697msgstr "Kan ikke flette inn i en flettet sak. Denne meldingen bør ikke forekomme"
1698
1699#: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1700#. (loc($self->{SearchType}))
1701msgid "Can't save %1"
1702msgstr "Klarte ikke lagre %1"
1703
1704#: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1705msgid "Can't save this search"
1706msgstr "Klarte ikke lagre søket"
1707
c36a7e1d 1708#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
84fb5b46
MKG
1709msgid "Can't specifiy both base and target"
1710msgstr "Kan ikke velge både kilde og mål"
1711
1712#: lib/RT/Article.pm:397
1713msgid "Cannot add link to plain number"
1714msgstr ""
1715
403d7b0b 1716#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
84fb5b46
MKG
1717msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1718msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
1719
1720#: NOT FOUND IN SOURCE
1721msgid "Cannot create user: %1"
1722msgstr "Klarte ikke opprette brukeren: %1"
1723
1724#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1725msgid "Categories are based on"
1726msgstr "Kategorier basert på"
1727
1728#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1729msgid "Category"
1730msgstr "Kategori"
1731
1732#: NOT FOUND IN SOURCE
1733msgid "Category unset"
1734msgstr "Kategori ikke valgt"
1735
5b0d0914 1736#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:280 share/html/m/ticket/show:300
84fb5b46
MKG
1737msgid "Cc"
1738msgstr "Kopimottaker"
1739
1740#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1741msgid "Ccs"
1742msgstr "Kopimottakere"
1743
403d7b0b 1744#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
84fb5b46
MKG
1745msgid "Change"
1746msgstr "Endre"
1747
1748#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1749msgid "Change Approval ticket to open status"
1750msgstr "Endre godkjenningssak til status «åpen»"
1751
1752#: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1753msgid "Change password"
1754msgstr "Bytt passord"
1755
c36a7e1d 1756#: share/html/Elements/Tabs:747
84fb5b46
MKG
1757msgid "Chart"
1758msgstr ""
1759
1760#: share/html/Search/Chart.html:122
1761msgid "Chart Properties"
1762msgstr ""
1763
1764#: share/html/Elements/Submit:102
1765msgid "Check All"
1766msgstr "Merk alle"
1767
1768#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1769msgid "Check Database Connectivity"
1770msgstr "Kontroller databasetilgang"
1771
1772#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1773msgid "Check Database Credentials"
1774msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1775
5b0d0914 1776#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:122
84fb5b46
MKG
1777msgid "Check box to delete"
1778msgstr "Kryss av for å fjerne"
1779
1780#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1781msgid "Check box to revoke right"
1782msgstr "Kryss av for å trekke tilbake rettighet"
1783
5b0d0914 1784#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:462
84fb5b46
MKG
1785msgid "Children"
1786msgstr "Undersaker"
1787
1788#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1789msgid "Choose Database Engine"
1790msgstr "Velg databasemotor"
1791
1792#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1793#. ($QueueObj->Name)
1794msgid "Choose from Topics for %1"
1795msgstr ""
1796
403d7b0b 1797#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
84fb5b46
MKG
1798msgid "City"
1799msgstr "Poststed"
1800
1801#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1802msgid "Class"
1803msgstr ""
1804
1805#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1806msgid "Class Name"
1807msgstr ""
1808
1809#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1810#. ($msg)
1811msgid "Class could not be created: %1"
1812msgstr ""
1813
1814#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1815msgid "Class id"
1816msgstr ""
1817
403d7b0b 1818#: lib/RT/Class.pm:408
84fb5b46
MKG
1819msgid "Class is already applied Globally"
1820msgstr ""
1821
403d7b0b 1822#: lib/RT/Class.pm:403
84fb5b46
MKG
1823#. ($queue->Name)
1824msgid "Class is already applied to %1"
1825msgstr ""
1826
403d7b0b 1827#: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
84fb5b46
MKG
1828msgid "Classes"
1829msgstr ""
1830
1831#: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1832msgid "Clear"
1833msgstr "Tøm"
1834
1835#: share/html/Elements/Submit:104
1836msgid "Clear All"
1837msgstr "Tøm alle"
1838
1839#: share/html/Install/Finish.html:52
1840msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1841msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutte veiviseren."
1842
1843#: share/html/Install/Initialize.html:54
1844msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1845msgstr "Trykk «Gjør klar database» for å opprette RT-databasen og sette inn de nødvendige metadataene. Dette kan ta noen minutt."
1846
1847#: NOT FOUND IN SOURCE
1848msgid "Close window"
1849msgstr "Lukk vindu"
1850
403d7b0b 1851#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
84fb5b46
MKG
1852msgid "Closed"
1853msgstr "Lukket"
1854
1855#: NOT FOUND IN SOURCE
1856msgid "Closed Tickets"
1857msgstr "Lukkede Saker"
1858
1859#: NOT FOUND IN SOURCE
1860msgid "Closed requests"
1861msgstr "Lukkede forespørsler"
1862
c36a7e1d 1863#: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1864msgid "Closed tickets"
1865msgstr "Lukkede saker"
1866
1867#: NOT FOUND IN SOURCE
1868msgid "Code"
1869msgstr "Kode"
1870
1871#: lib/RT/CustomField.pm:140
1872msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1873msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn flere verdier"
1874
1875#: lib/RT/CustomField.pm:141
1876msgid "Combobox: Select or enter one value"
1877msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn enkeltverdi"
1878
1879#: lib/RT/CustomField.pm:142
1880msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1881msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn opptil %1 verdier"
1882
1883#: NOT FOUND IN SOURCE
1884msgid "Command not understood!\\n"
1885msgstr "Kunne ikke tolke kommando!\\n"
1886
c36a7e1d 1887#: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
84fb5b46
MKG
1888msgid "Comment"
1889msgstr "Kommenter"
1890
1891#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1892msgid "Comment Address"
1893msgstr "Kommentaradresse"
1894
403d7b0b 1895#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1896msgid "Comment address"
1897msgstr "Kommentaradresse"
1898
1899#: NOT FOUND IN SOURCE
1900msgid "Comment not recorded"
1901msgstr "Kommentaren ble ikke lagret"
1902
1903#: lib/RT/Queue.pm:114
1904msgid "Comment on tickets"
1905msgstr "Kommenter saker"
1906
1907#: NOT FOUND IN SOURCE
1908msgid "CommentAddress"
1909msgstr "KommentarAdresse"
1910
1911#: lib/RT/Queue.pm:114
1912msgid "CommentOnTicket"
1913msgstr "KommenterSak"
1914
1915#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1916msgid "Comments"
1917msgstr "Kommentarer"
1918
403d7b0b 1919#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
84fb5b46
MKG
1920msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1921msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1922
1923#: NOT FOUND IN SOURCE
1924msgid "Comments (not sent to requestors)"
1925msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1926
1927#: NOT FOUND IN SOURCE
1928msgid "Comments about %1"
1929msgstr "Kommentarer til %1"
1930
1931#: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1932msgid "Comments about this user"
1933msgstr "Kommentarer om brukeren"
1934
5b0d0914 1935#: lib/RT/Transaction.pm:714
84fb5b46
MKG
1936msgid "Comments added"
1937msgstr "La til kommentarer"
1938
1939#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1940msgid "Commit Stubbed"
1941msgstr "Utførelse klargjort"
1942
1943#: NOT FOUND IN SOURCE
1944msgid "Compile Restrictions"
1945msgstr "Kompilatorrestriksjoner"
1946
1947#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1948msgid "Condition"
1949msgstr "Betingelse"
1950
403d7b0b 1951#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
84fb5b46
MKG
1952#. ($args{'ScripCondition'})
1953#. ($value)
1954msgid "Condition '%1' not found"
1955msgstr "Fant ikke betingelsen «%1»"
1956
403d7b0b 1957#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
84fb5b46
MKG
1958msgid "Condition is mandatory argument"
1959msgstr "Betingelse er et obligatorisk argument"
1960
403d7b0b 1961#: bin/rt-crontool:208
84fb5b46
MKG
1962msgid "Condition matches..."
1963msgstr "Betingelsen oppfyller …"
1964
1965#: NOT FOUND IN SOURCE
1966msgid "Condition not found"
1967msgstr "Forutsetning ikke funnet"
1968
1969#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1970msgid "Condition, Action and Template"
1971msgstr "Betingelse, handling og mal"
1972
1973#: share/html/Install/index.html:107
1974#. ($file)
1975msgid "Config file %1 is locked"
1976msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1977
403d7b0b 1978#: share/html/Elements/Tabs:64
84fb5b46
MKG
1979msgid "Configuration"
1980msgstr "Systemoppsett"
1981
403d7b0b 1982#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
84fb5b46
MKG
1983#. ($QueueObj->Name)
1984msgid "Configuration for queue %1"
1985msgstr ""
1986
1987#: NOT FOUND IN SOURCE
1988msgid "Confirm"
1989msgstr "Bekreft"
1990
1991#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1992msgid "Connection succeeded"
1993msgstr "Koblet til"
1994
1995#: NOT FOUND IN SOURCE
1996msgid "ContactInfoSystem"
1997msgstr "KontaktInfoSystem"
1998
1999#: NOT FOUND IN SOURCE
2000msgid "Contacted date '%1' could not be parsed"
2001msgstr "Kontatdato '%1' kunne ikke tolkes"
2002
c36a7e1d 2003#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
84fb5b46
MKG
2004msgid "Content"
2005msgstr "Melding"
2006
2007#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
2008msgid "Content is an invalid IP address"
2009msgstr ""
2010
2011#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
2012msgid "Content is an invalid IP address range"
2013msgstr ""
2014
2015#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
2016msgid "Content-Type"
2017msgstr "Innholdstype"
2018
2019#: lib/RT/Tickets.pm:134
2020msgid "ContentType"
2021msgstr "Innholdstype"
2022
2023#: NOT FOUND IN SOURCE
2024msgid "Coould not create group"
2025msgstr "Kunne ikke opprette gruppen"
2026
403d7b0b 2027#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
2028msgid "Correspond address"
2029msgstr "Svaradresse"
2030
2031#: NOT FOUND IN SOURCE
2032msgid "CorrespondAddress"
2033msgstr "Svaradresse"
2034
2035#: etc/initialdata:283
2036msgid "Correspondence"
2037msgstr "Svar"
2038
2039#: NOT FOUND IN SOURCE
2040msgid "Correspondence Address"
2041msgstr "Korrespondanseaddresse"
2042
5b0d0914 2043#: lib/RT/Transaction.pm:710
84fb5b46
MKG
2044msgid "Correspondence added"
2045msgstr "Svar lagt til"
2046
2047#: NOT FOUND IN SOURCE
2048msgid "Correspondence not recorded"
2049msgstr "Korrespondansen ble ikke lagret"
2050
2051#: NOT FOUND IN SOURCE
2052msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
2053msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. "
2054
2055#: NOT FOUND IN SOURCE
2056msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
2057msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. %1 "
2058
c36a7e1d 2059#: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
84fb5b46
MKG
2060#. ($msg)
2061#. ($value_msg)
2062msgid "Could not add new custom field value: %1"
2063msgstr "Klarte ikke legge til ny fleksifeltverdi: %1"
2064
2065#: NOT FOUND IN SOURCE
2066msgid "Could not change owner. "
2067msgstr "Kunne ikke endre eier. "
2068
c36a7e1d 2069#: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
84fb5b46
MKG
2070#. ($add_msg)
2071#. ($del_msg)
2072#. ($msg)
2073msgid "Could not change owner: %1"
2074msgstr "Klarte ikke endre eier: %1"
2075
2076#: NOT FOUND IN SOURCE
2077msgid "Could not create CustomField"
2078msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt"
2079
2080#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
2081#. ($msg)
2082msgid "Could not create CustomField: %1"
2083msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt: %1"
2084
2085#: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
2086msgid "Could not create group"
2087msgstr "Klarte ikke opprette gruppe"
2088
2089#: share/html/Articles/Article/Search.html:197
2090#. ($msg)
2091msgid "Could not create search: %1"
2092msgstr ""
2093
2094#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
2095#. ($msg)
2096msgid "Could not create template: %1"
2097msgstr "Klarte ikke opprette mal: %1"
2098
2099#: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
2100msgid "Could not create ticket. Queue not set"
2101msgstr "Klarte ikke opprette sak. Kø ikke oppgitt."
2102
c36a7e1d 2103#: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
84fb5b46
MKG
2104msgid "Could not create user"
2105msgstr "Klarte ikke opprette bruker"
2106
2107#: NOT FOUND IN SOURCE
2108msgid "Could not create watcher for requestor"
2109msgstr "Kunne ikke opprette overvåker for kunde"
2110
2111#: share/html/Articles/Article/Search.html:237
2112#. ($searchname, $msg)
2113msgid "Could not delete search %1: %2"
2114msgstr ""
2115
2116#: NOT FOUND IN SOURCE
2117msgid "Could not find a ticket with id %1"
2118msgstr "Kunne ikke finne en sak med id %1"
2119
2120#: NOT FOUND IN SOURCE
2121msgid "Could not find group %1."
2122msgstr "Kunne ikke finne gruppen %1."
2123
403d7b0b 2124#: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
84fb5b46
MKG
2125msgid "Could not find or create that user"
2126msgstr "Klarte ikke finne eller opprette brukeren"
2127
403d7b0b 2128#: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
84fb5b46
MKG
2129msgid "Could not find that principal"
2130msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2131
2132#: NOT FOUND IN SOURCE
2133msgid "Could not find user %1."
2134msgstr "Kunne ikke finne brukeren %1."
2135
2136#: lib/RT/SharedSetting.pm:242
2137#. ($self->ObjectName)
2138msgid "Could not load %1 attribute"
2139msgstr "Klarte ikke laste attributtet %1"
2140
2141#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
2142msgid "Could not load Class %1"
2143msgstr ""
2144
2145#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
2146#. ($id)
2147msgid "Could not load CustomField %1"
2148msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2149
2150#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
2151msgid "Could not load group"
2152msgstr "Klarte ikke laste gruppa"
2153
2154#: lib/RT/SharedSetting.pm:126
2155#. ($privacy)
2156msgid "Could not load object for %1"
2157msgstr "Klarte ikke laste objekt for %1"
2158
403d7b0b
MKG
2159#: lib/RT/Queue.pm:978
2160#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2161msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
2162msgstr ""
2163
2164#: lib/RT/Ticket.pm:1154
2165#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
2166msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
2167msgstr ""
2168
2169#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2170msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
2171msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for køen"
2172
403d7b0b 2173#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2174msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
2175msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for saken"
2176
403d7b0b
MKG
2177#: lib/RT/Queue.pm:1060
2178#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2179msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
2180msgstr ""
2181
2182#: lib/RT/Ticket.pm:1280
2183#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2184msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
2185msgstr ""
2186
2187#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2188msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
2189msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for køen"
2190
403d7b0b 2191#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2192msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
2193msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for saken"
2194
403d7b0b 2195#: lib/RT/User.pm:139
84fb5b46
MKG
2196msgid "Could not set user info"
2197msgstr "Klarte ikke lagre brukerinfo"
2198
2199#: lib/RT/Transaction.pm:163
2200msgid "Couldn't add attachment"
2201msgstr "Klarte ikke legge til vedlegg"
2202
5b0d0914 2203#: lib/RT/Group.pm:949
84fb5b46
MKG
2204msgid "Couldn't add member to group"
2205msgstr "Klarte ikke legge medlem til gruppa"
2206
403d7b0b 2207#: lib/RT/CustomField.pm:1383
84fb5b46
MKG
2208msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
2209msgstr "Klarte ikke tildele fleksifelt til objekt, siden det alt er globalt"
2210
403d7b0b 2211#: lib/RT/Scrip.pm:637
84fb5b46
MKG
2212#. ($method, $code, $error)
2213msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
2214msgstr ""
2215
403d7b0b 2216#: lib/RT/Template.pm:721
84fb5b46
MKG
2217#. ($fi_text, $error)
2218msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
2219msgstr ""
2220
c36a7e1d 2221#: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
84fb5b46
MKG
2222#. ($Msg)
2223#. ($msg)
2224msgid "Couldn't create a transaction: %1"
2225msgstr "Klarte ikke opprette transaksjon: %1"
2226
2227#: NOT FOUND IN SOURCE
2228msgid "Couldn't create record"
2229msgstr "Klarte ikke opprette post"
2230
403d7b0b 2231#: lib/RT/CustomField.pm:1513
84fb5b46
MKG
2232#. ($msg)
2233msgid "Couldn't create record: %1"
2234msgstr ""
2235
2236#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
2237#. ($id, $msg)
2238msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
2239msgstr "Klarte ikke fjerne utforminga %1: %2"
2240
2241#: NOT FOUND IN SOURCE
2242msgid "Couldn't figure out what to do from gpg's reply\\n"
2243msgstr "Kunne ikke tolke gpgs svar\\n"
2244
2245#: NOT FOUND IN SOURCE
2246msgid "Couldn't find group\\n"
2247msgstr "Kunne ikke finne gruppen\\n"
2248
c36a7e1d 2249#: lib/RT/Record.pm:973
84fb5b46
MKG
2250msgid "Couldn't find row"
2251msgstr "Fant ikke raden"
2252
403d7b0b 2253#: bin/rt-crontool:179
84fb5b46
MKG
2254msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
2255msgstr "Fant ikke en passende transaksjon – hopper over"
2256
5b0d0914 2257#: lib/RT/Group.pm:923
84fb5b46
MKG
2258msgid "Couldn't find that principal"
2259msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2260
403d7b0b 2261#: lib/RT/CustomField.pm:582
84fb5b46
MKG
2262msgid "Couldn't find that value"
2263msgstr "Fant ikke verdien"
2264
2265#: NOT FOUND IN SOURCE
2266msgid "Couldn't find that watcher"
2267msgstr "Kunne ikke finne den overvåkern"
2268
2269#: NOT FOUND IN SOURCE
2270msgid "Couldn't find user\\n"
2271msgstr "Kunne ikke finne bruker\\n"
2272
2273#: NOT FOUND IN SOURCE
2274msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
2275msgstr "Klarte ikke hente %1 fra brukerdatabasen.\\n"
2276
2277#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
2278#. ($id)
2279msgid "Couldn't load Class %1"
2280msgstr "Klarte ikke laste klassen %1"
2281
2282#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
2283#. ($cf_id)
2284msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
2285msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2286
403d7b0b 2287#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
2288#. ($cf_id)
2289msgid "Couldn't load CustomField #%1"
2290msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2291
2292#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2293#. ($id)
2294msgid "Couldn't load CustomField %1"
2295msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2296
2297#: NOT FOUND IN SOURCE
2298msgid "Couldn't load KeywordSelects."
2299msgstr "Kunne ikke laste NøkkelordValg."
2300
2301#: NOT FOUND IN SOURCE
2302msgid "Couldn't load RT config file '%1' %2"
2303msgstr "Kunne ikke laste RTs konfigurasjonsfil '%1' %2"
2304
2305#: NOT FOUND IN SOURCE
2306msgid "Couldn't load Scrips."
2307msgstr "Kunne ikke laste Scripsene."
2308
403d7b0b 2309#: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
84fb5b46
MKG
2310#. ($self->Id)
2311msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2312msgstr "Klarte ikke laste kopi av sak %1"
2313
2314#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
2315#. ($id, $msg)
2316msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2317msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2"
2318
2319#: NOT FOUND IN SOURCE
2320msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
2321msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2."
2322
2323#: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
2324#. ($gid)
2325msgid "Couldn't load group #%1"
2326msgstr "Klarte ikke laste gruppe %1"
2327
2328#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2329#. ($id)
2330msgid "Couldn't load group %1"
2331msgstr "Klarte ikke laste gruppa %1"
2332
c36a7e1d 2333#: lib/RT/Link.pm:212
84fb5b46
MKG
2334msgid "Couldn't load link"
2335msgstr "Klarte ikke laste lenken"
2336
c36a7e1d
MKG
2337#: lib/RT/Link.pm:185
2338#. ($msg)
2339msgid "Couldn't load link: %1"
2340msgstr ""
2341
84fb5b46
MKG
2342#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2343#. ($id)
2344msgid "Couldn't load object %1"
2345msgstr "Klarte ikke laste objektet %1"
2346
2347#: lib/RT/Ticket.pm:453
2348#. ($msg)
2349msgid "Couldn't load or create user: %1"
2350msgstr "Klarte ikke laste eller opprette brukeren: %1"
2351
2352#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2353#. ($id)
2354msgid "Couldn't load queue"
2355msgstr "Klarte ikke laste køen"
2356
2357#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
2358#. ($id)
2359msgid "Couldn't load queue #%1"
2360msgstr "Klarte ikke laste kø %1"
2361
2362#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
2363#. ($id)
2364msgid "Couldn't load queue %1"
2365msgstr "Klarte ikke laste køen %1"
2366
403d7b0b 2367#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
84fb5b46
MKG
2368#. ($Name)
2369msgid "Couldn't load queue '%1'"
2370msgstr "Klarte ikke laste køen «%1»"
2371
2372#: NOT FOUND IN SOURCE
2373msgid "Couldn't load scrip"
2374msgstr "Kunne ikke laste scripet"
2375
2376#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
2377#. ($id)
2378msgid "Couldn't load scrip #%1"
2379msgstr "Klarte ikke laste utløser %1"
2380
2381#: NOT FOUND IN SOURCE
2382msgid "Couldn't load template"
2383msgstr "Kunne ikke finne mal"
2384
2385#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2386#. ($id)
2387msgid "Couldn't load template #%1"
2388msgstr "Klarte ikke laste mal %1"
2389
2390#: NOT FOUND IN SOURCE
2391msgid "Couldn't load that user (%1)"
2392msgstr "Kunne ikke laste den brukeren (%1)"
2393
5b0d0914 2394#: lib/RT/Interface/Web.pm:2292
84fb5b46
MKG
2395msgid "Couldn't load the specified principal"
2396msgstr ""
2397
5b0d0914 2398#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:132
84fb5b46
MKG
2399#. ($id)
2400msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2401msgstr "Klarte ikke hente saken «%1»"
2402
c36a7e1d 2403#: lib/RT/Article.pm:520
84fb5b46
MKG
2404msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2405msgstr ""
2406
2407#: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
2408#. ($QuoteTransaction)
2409#. ($id)
2410msgid "Couldn't load transaction #%1"
2411msgstr "Klarte ikke laste transaksjon %1"
2412
403d7b0b 2413#: share/html/User/Prefs.html:215
84fb5b46
MKG
2414msgid "Couldn't load user"
2415msgstr "Klarte ikke laste bruker"
2416
403d7b0b 2417#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
84fb5b46
MKG
2418#. ($id)
2419msgid "Couldn't load user #%1"
2420msgstr "Klarte ikke laste bruker %1"
2421
403d7b0b 2422#: share/html/User/Prefs.html:209
84fb5b46
MKG
2423#. ($id, $Name)
2424msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2425msgstr "Klarte ikke laste bruker %1 eller brukeren «%2»"
2426
403d7b0b 2427#: share/html/User/Prefs.html:213
84fb5b46
MKG
2428#. ($Name)
2429msgid "Couldn't load user '%1'"
2430msgstr "Klarte ikke laste brukeren «%1»"
2431
c36a7e1d
MKG
2432#: lib/RT/Link.pm:174
2433#. ($args{Base})
2434msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2435msgstr ""
2436
2437#: lib/RT/Link.pm:178
2438#. ($args{Target})
2439msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2440msgstr ""
2441
84fb5b46
MKG
2442#: lib/RT/Ticket.pm:1058
2443#. ($args{'Email'})
2444msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2445msgstr "Klarte ikke tolke adresse fra teksten «%1»"
2446
c36a7e1d 2447#: lib/RT/Attachment.pm:800
84fb5b46
MKG
2448#. ($msg)
2449msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2450msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med dekryptert innhold: %1"
2451
c36a7e1d 2452#: lib/RT/Attachment.pm:765
84fb5b46
MKG
2453#. ($msg)
2454msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2455msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med kryptert innhold: %1"
2456
c36a7e1d
MKG
2457#: lib/RT/Article.pm:403
2458#. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
84fb5b46
MKG
2459msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
2460msgstr ""
2461
c36a7e1d 2462#: lib/RT/Ticket.pm:2585
84fb5b46
MKG
2463#. ($args{'URI'})
2464msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2465msgstr "Klarte ikke gjøre «%1» om til en adresse"
2466
c36a7e1d 2467#: lib/RT/Link.pm:100
84fb5b46
MKG
2468#. ($args{'Base'})
2469msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2470msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
2471
c36a7e1d 2472#: lib/RT/Link.pm:107
84fb5b46
MKG
2473#. ($args{'Target'})
2474msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2475msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1» om til en adresse"
2476
403d7b0b 2477#: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
84fb5b46
MKG
2478msgid "Couldn't send email"
2479msgstr "Klarte ikke sende e-post"
2480
2481#: lib/RT/Ticket.pm:558
2482#. ($type, $msg)
2483msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2484msgstr "Klarte ikke registrere %1-overvåker: %2"
2485
c36a7e1d 2486#: lib/RT/User.pm:1657
84fb5b46
MKG
2487msgid "Couldn't set private key"
2488msgstr "Klarte ikke registrere privatnøkkel"
2489
c36a7e1d 2490#: lib/RT/User.pm:1641
84fb5b46
MKG
2491msgid "Couldn't unset private key"
2492msgstr "Klarte ikke fjerne privatnøkkel"
2493
403d7b0b 2494#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
84fb5b46
MKG
2495msgid "Country"
2496msgstr "Land"
2497
5b0d0914 2498#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:238 share/html/m/ticket/create:407
84fb5b46
MKG
2499msgid "Create"
2500msgstr "Ny"
2501
2502#: etc/initialdata:91
2503msgid "Create Tickets"
2504msgstr "Opprett saker"
2505
2506#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
2507msgid "Create a Class"
2508msgstr ""
2509
2510#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
2511msgid "Create a CustomField"
2512msgstr "Nytt fleksifelt"
2513
2514#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2515#. ($QueueObj->Name())
2516msgid "Create a CustomField for queue %1"
2517msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2518
2519#: NOT FOUND IN SOURCE
2520msgid "Create a CustomField that applies to all queues"
2521msgstr "Opprett et fleksifelt for alle køer"
2522
2523#: NOT FOUND IN SOURCE
2524msgid "Create a new Custom Field"
2525msgstr "Opprett et nytt fleksifelt"
2526
403d7b0b 2527#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
84fb5b46
MKG
2528msgid "Create a new article"
2529msgstr ""
2530
2531#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2532msgid "Create a new article in"
2533msgstr ""
2534
2535#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2536msgid "Create a new dashboard"
2537msgstr "Ny utforming"
2538
2539#: NOT FOUND IN SOURCE
2540msgid "Create a new global Scrip"
2541msgstr "Opprett et globalt Scrip"
2542
2543#: NOT FOUND IN SOURCE
2544msgid "Create a new global scrip"
2545msgstr "Opprett et nytt globalt scrip"
2546
2547#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
2548msgid "Create a new group"
2549msgstr "Ny gruppe"
2550
2551#: NOT FOUND IN SOURCE
2552msgid "Create a new personal group"
2553msgstr "Ny personlig gruppe"
2554
2555#: NOT FOUND IN SOURCE
2556msgid "Create a new queue"
2557msgstr "Opprett en ny kø"
2558
2559#: NOT FOUND IN SOURCE
2560msgid "Create a new scrip"
2561msgstr "Opprett et nytt scrip"
2562
2563#: NOT FOUND IN SOURCE
2564msgid "Create a new template"
2565msgstr "Opprett en ny mal"
2566
2567#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2568#. ($QueueObj->Name)
2569msgid "Create a new template for queue %1"
2570msgstr ""
2571
403d7b0b 2572#: share/html/Ticket/Create.html:347
84fb5b46
MKG
2573msgid "Create a new ticket"
2574msgstr "Ny sak"
2575
403d7b0b 2576#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
84fb5b46
MKG
2577msgid "Create a new user"
2578msgstr "Ny bruker"
2579
403d7b0b 2580#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
84fb5b46
MKG
2581msgid "Create a queue"
2582msgstr "Ny kø"
2583
2584#: NOT FOUND IN SOURCE
2585msgid "Create a queue called"
2586msgstr "Opprett en kø kalt"
2587
2588#: NOT FOUND IN SOURCE
2589msgid "Create a request"
2590msgstr "Opprett en forespørsel"
2591
2592#: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
2593#. ($QueueObj->Name)
2594msgid "Create a scrip for queue %1"
2595msgstr "Opprett utløser for køen %1"
2596
2597#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2598msgid "Create a template"
2599msgstr "Opprett mal"
2600
403d7b0b 2601#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
2602msgid "Create a ticket"
2603msgstr "Ny sak"
2604
2605#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2606msgid "Create an article"
2607msgstr ""
2608
2609#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
2610msgid "Create an article in class..."
2611msgstr ""
2612
2613#: lib/RT/Class.pm:89
2614msgid "Create articles in this class"
2615msgstr ""
2616
2617#: NOT FOUND IN SOURCE
2618msgid "Create dashboards for this group"
2619msgstr "Lag utforminger for gruppa"
2620
2621#: NOT FOUND IN SOURCE
2622msgid "Create failed: %1 / %2 / %3 "
2623msgstr "Opprettelse feilet: %1 / %2 / %3 "
2624
2625#: NOT FOUND IN SOURCE
2626msgid "Create failed: %1/%2/%3"
2627msgstr "Opprettelse feilet: %1/%2/%3"
2628
2629#: lib/RT/Group.pm:101
2630msgid "Create group dashboards"
2631msgstr ""
2632
2633#: etc/initialdata:93
2634msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2635msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløseren"
2636
2637#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2638msgid "Create personal dashboards"
2639msgstr "Lag personlige utforminger"
2640
2641#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2642msgid "Create system dashboards"
2643msgstr "Lag systemutforminger"
2644
5b0d0914 2645#: share/html/SelfService/Create.html:104
84fb5b46
MKG
2646msgid "Create ticket"
2647msgstr "Opprett sak"
2648
2649#: lib/RT/Queue.pm:112
2650msgid "Create tickets"
2651msgstr ""
2652
2653#: NOT FOUND IN SOURCE
2654msgid "Create tickets in this queue"
2655msgstr "Opprett saker i køen"
2656
c36a7e1d 2657#: share/html/Elements/Tabs:451
84fb5b46
MKG
2658msgid "Create tickets offline"
2659msgstr "Opprett saker frakoblet"
2660
2661#: NOT FOUND IN SOURCE
2662msgid "Create, delete and modify custom fields"
2663msgstr "Opprett, slett og endre fleksifelt"
2664
2665#: NOT FOUND IN SOURCE
2666msgid "Create, delete and modify queues"
2667msgstr "Opprett, slett og endre køer"
2668
2669#: NOT FOUND IN SOURCE
2670msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2671msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av en brukers personlige grupper"
2672
2673#: NOT FOUND IN SOURCE
2674msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2675msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av personlige grupper"
2676
2677#: NOT FOUND IN SOURCE
2678msgid "Create, delete and modify users"
2679msgstr "Opprett, slett og endre brukere"
2680
c36a7e1d 2681#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
84fb5b46
MKG
2682msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2683msgstr ""
2684
2685#: lib/RT/CustomField.pm:206
2686msgid "Create, modify and delete custom fields"
2687msgstr ""
2688
2689#: lib/RT/CustomField.pm:207
2690msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2691msgstr ""
2692
2693#: lib/RT/Queue.pm:93
2694msgid "Create, modify and delete queue"
2695msgstr ""
2696
2697#: lib/RT/Group.pm:97
2698msgid "Create, modify and delete saved searches"
2699msgstr ""
2700
2701#: lib/RT/System.pm:81
2702msgid "Create, modify and delete users"
2703msgstr ""
2704
2705#: lib/RT/Class.pm:89
2706msgid "CreateArticle"
2707msgstr ""
2708
2709#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2710msgid "CreateDashboard"
2711msgstr "OpprettUtforming"
2712
2713#: lib/RT/Group.pm:101
2714msgid "CreateGroupDashboard"
2715msgstr "OpprettGruppeutforming"
2716
2717#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2718msgid "CreateOwnDashboard"
2719msgstr "OpprettEgneUtforminger"
2720
2721#: lib/RT/System.pm:87
2722msgid "CreateSavedSearch"
2723msgstr "OpprettLagredeSøk"
2724
2725#: lib/RT/Queue.pm:112
2726msgid "CreateTicket"
2727msgstr "OpprettSak"
2728
403d7b0b 2729#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
84fb5b46
MKG
2730msgid "Created"
2731msgstr "Opprettet"
2732
2733#: share/html/Elements/ColumnMap:76
2734msgid "Created By"
2735msgstr "Opprettet av"
2736
2737#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2738#. ($CustomFieldObj->Name)
2739#. ($CustomFieldObj->Name())
2740msgid "Created CustomField %1"
2741msgstr "Opprettet fleksifeltet %1"
2742
2743#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2744msgid "Created by"
2745msgstr ""
2746
2747#: NOT FOUND IN SOURCE
2748msgid "Created in a date range"
2749msgstr "Opprettet i perioden"
2750
2751#: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2752#. ($search->Name)
2753msgid "Created search %1"
2754msgstr ""
2755
2756#: NOT FOUND IN SOURCE
2757msgid "Created template %1"
2758msgstr "Opprettet malen %1"
2759
2760#: NOT FOUND IN SOURCE
2761msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2762msgstr "Opprettede saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2763
2764#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2765msgid "CreatedBy"
2766msgstr "OpprettetAv"
2767
2768#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2769msgid "CreatedRelative"
2770msgstr "OpprettetRelativt"
2771
403d7b0b 2772#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2773msgid "Creator"
2774msgstr "Innmelder"
2775
403d7b0b 2776#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2777msgid "Cryptography"
2778msgstr "Kryptografi"
2779
2780#: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2781msgid "Current Links"
2782msgstr "Gjeldende koblinger"
2783
2784#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2785msgid "Current Scrips"
2786msgstr "Gjeldende utløsere"
2787
c36a7e1d 2788#: share/html/Elements/Tabs:731
84fb5b46
MKG
2789msgid "Current Search"
2790msgstr ""
2791
2792#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2793msgid "Current members"
2794msgstr "Gjeldende medlemmer"
2795
2796#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2797msgid "Current rights"
2798msgstr "Gjeldende rettigheter"
2799
2800#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2801msgid "Current search"
2802msgstr "Gjeldende søk"
2803
2804#: NOT FOUND IN SOURCE
2805msgid "Current search criteria"
2806msgstr "Eksisterende søkekriterier"
2807
2808#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2809msgid "Current watchers"
2810msgstr "Gjeldende overvåkere"
2811
2812#: NOT FOUND IN SOURCE
2813msgid "Custom Field #%1"
2814msgstr "Fleksifeltet #%1"
2815
403d7b0b 2816#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
84fb5b46
MKG
2817msgid "Custom Fields"
2818msgstr "Fleksifelt"
2819
2820#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2821#. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2822msgid "Custom Fields for %1"
2823msgstr "Fleksifelt for %1"
2824
2825#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2826#. ($Object->Name)
2827msgid "Custom Fields for queue %1"
2828msgstr ""
2829
2830#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2831msgid "Custom action cleanup code"
2832msgstr "Tilpasset oppryddingskode for handling"
2833
2834#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2835msgid "Custom action preparation code"
2836msgstr "Tilpasset foreberedelseskode for handling"
2837
2838#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2839msgid "Custom condition"
2840msgstr "Selvvalgt betingelse"
2841
2842#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2843#. ($MoveCustomFieldDown)
2844#. ($MoveCustomFieldUp)
2845msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2846msgstr "Fleksifelt %1 blir ikke brukt på dette objektet"
2847
5b0d0914 2848#: lib/RT/Tickets.pm:2838
84fb5b46
MKG
2849#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2850msgid "Custom field %1 %2 %3"
2851msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2852
c36a7e1d 2853#: lib/RT/Record.pm:1665
403d7b0b 2854#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
84fb5b46
MKG
2855msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2856msgstr "Fleksifeltet %1 gjelder ikke dette objektet"
2857
5b0d0914 2858#: lib/RT/Tickets.pm:2832
84fb5b46
MKG
2859#. ($CF->Name)
2860msgid "Custom field %1 has a value."
2861msgstr "Fleksifeltet %1 har en verdi."
2862
5b0d0914 2863#: lib/RT/Tickets.pm:2828
84fb5b46
MKG
2864#. ($CF->Name)
2865msgid "Custom field %1 has no value."
2866msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2867
c36a7e1d 2868#: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
84fb5b46
MKG
2869#. ($args{'Field'})
2870msgid "Custom field %1 not found"
2871msgstr "Fant ikke fleksifeltet %1"
2872
403d7b0b
MKG
2873#: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2874#. ($CustomField->Name)
84fb5b46
MKG
2875#. ($cf)
2876#. ($obj->Name)
2877msgid "Custom field '%1'"
2878msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2879
2880#: NOT FOUND IN SOURCE
2881msgid "Custom field deleted"
2882msgstr "Fleksifeltet slettet"
2883
403d7b0b 2884#: lib/RT/CustomField.pm:1378
84fb5b46
MKG
2885msgid "Custom field is already applied to the object"
2886msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2887
2888#: NOT FOUND IN SOURCE
2889msgid "Custom field not found"
2890msgstr "Fleksifeltet kunne ikke finnes"
2891
c36a7e1d 2892#: lib/RT/CustomField.pm:1622
84fb5b46
MKG
2893#. ($args{'Content'}, $self->Name)
2894msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2895msgstr "Fant ikke feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2896
2897#: NOT FOUND IN SOURCE
2898msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
2899msgstr "Fleksifeltets verdi endret fra %1 til %2"
2900
403d7b0b 2901#: lib/RT/CustomField.pm:590
84fb5b46
MKG
2902msgid "Custom field value could not be deleted"
2903msgstr "Klarte ikke slette feltverdien til fleksifeltet"
2904
c36a7e1d 2905#: lib/RT/CustomField.pm:1634
84fb5b46
MKG
2906msgid "Custom field value could not be found"
2907msgstr "Fant ikke feltverdien til fleksifeltet"
2908
c36a7e1d 2909#: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
84fb5b46
MKG
2910msgid "Custom field value deleted"
2911msgstr "Feltverdi til fleksifelt slettet"
2912
5b0d0914 2913#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:718 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
84fb5b46
MKG
2914msgid "CustomField"
2915msgstr "Fleksifelt"
2916
2917#: lib/RT/Tickets.pm:145
2918msgid "CustomFieldValue"
2919msgstr "Fleksifeltverdi"
2920
2921#: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2922msgid "Customize"
2923msgstr "Tilpass"
2924
2925#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2926msgid "Customize Basics"
2927msgstr "Tilpass detaljer"
2928
2929#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2930msgid "Customize Email Addresses"
2931msgstr "Tilpass e-postadresser"
2932
2933#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2934msgid "Customize Email Configuration"
2935msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2936
403d7b0b 2937#: share/html/Elements/Tabs:218
84fb5b46
MKG
2938msgid "Customize the look of your RT"
2939msgstr ""
2940
403d7b0b 2941#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2942msgid "DBA password"
2943msgstr "DBA-passord"
2944
403d7b0b 2945#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2946msgid "DBA username"
2947msgstr "DBA-brukernavn"
2948
403d7b0b 2949#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
84fb5b46
MKG
2950msgid "Daily"
2951msgstr ""
2952
c36a7e1d 2953#: lib/RT/Config.pm:477
84fb5b46
MKG
2954msgid "Daily digest"
2955msgstr "Daglig sammendrag"
2956
5b0d0914 2957#: share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
84fb5b46
MKG
2958msgid "Dashboard"
2959msgstr "Utforming"
2960
2961#: NOT FOUND IN SOURCE
2962msgid "Dashboard %1"
2963msgstr "Utforming: %1"
2964
2965#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2966#. ($msg)
2967msgid "Dashboard could not be created: %1"
2968msgstr "Klarte ikke opprette utforminga: %1"
2969
5b0d0914 2970#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:263
84fb5b46
MKG
2971#. ($msg)
2972msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2973msgstr "Klarte ikke oppdatere utforminga: %1"
2974
5b0d0914 2975#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:260
84fb5b46
MKG
2976msgid "Dashboard updated"
2977msgstr "Utforming oppdatert"
2978
5b0d0914 2979#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:642 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
84fb5b46
MKG
2980msgid "Dashboards"
2981msgstr "Utforminger"
2982
2983#: NOT FOUND IN SOURCE
2984msgid "Data error"
2985msgstr "Datafeil"
2986
2987#: lib/RT/Installer.pm:78
2988msgid "Database host"
2989msgstr "Databasetjener"
2990
2991#: lib/RT/Installer.pm:96
2992msgid "Database name"
2993msgstr "Databasenavn"
2994
403d7b0b 2995#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2996msgid "Database password for RT"
2997msgstr "Databasepassord for RT"
2998
2999#: lib/RT/Installer.pm:87
3000msgid "Database port"
3001msgstr "Databaseport"
3002
3003#: lib/RT/Installer.pm:60
3004msgid "Database type"
3005msgstr "Databasetype"
3006
403d7b0b 3007#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
3008msgid "Database username for RT"
3009msgstr "Databasebrukernavn for RT"
3010
c36a7e1d 3011#: lib/RT/Config.pm:426
84fb5b46
MKG
3012msgid "Date format"
3013msgstr "Datoformat"
3014
3015#: NOT FOUND IN SOURCE
3016msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
3017msgstr "«DateTime» støtter ikke «format_cldr». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3018
3019#: NOT FOUND IN SOURCE
3020msgid "DateTime module missing"
3021msgstr "Mangler modulen «DateTime»"
3022
3023#: NOT FOUND IN SOURCE
3024msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
3025msgstr "«DateTime» støtter ikke «date_format_full». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3026
3027#: NOT FOUND IN SOURCE
3028msgid "DateTime::Locale module missing"
3029msgstr "Mangler modulen «DateTime::Locale»"
3030
5b0d0914 3031#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:376 share/html/m/ticket/show:373
84fb5b46
MKG
3032msgid "Dates"
3033msgstr "Datoer"
3034
3035#: lib/RT/Date.pm:102
3036msgid "Dec"
3037msgstr "des."
3038
3039#: NOT FOUND IN SOURCE
3040msgid "Dec."
3041msgstr "Des."
3042
3043#: NOT FOUND IN SOURCE
3044msgid "December"
3045msgstr "desember"
3046
3047#: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3048msgid "Decrypt"
3049msgstr "Dekrypter"
3050
3051#: NOT FOUND IN SOURCE
3052msgid "Default Autoresponse Template"
3053msgstr "Standard Autosvarmal"
3054
3055#: etc/initialdata:219
3056msgid "Default Autoresponse template"
3057msgstr "Standardmal for autosvar"
3058
3059#: share/html/Tools/Offline.html:60
3060msgid "Default Queue"
3061msgstr "Standardkø"
3062
3063#: share/html/Tools/Offline.html:69
3064msgid "Default Requestor"
3065msgstr "Standardinnmelder"
3066
3067#: etc/initialdata:293
3068msgid "Default admin comment template"
3069msgstr "Standardmal for adminkommentar"
3070
3071#: etc/initialdata:272
3072msgid "Default admin correspondence template"
3073msgstr "Standardmal for adminsvar"
3074
3075#: etc/initialdata:284
3076msgid "Default correspondence template"
3077msgstr "Standardmal for svar"
3078
3079#: lib/RT/Config.pm:144
3080msgid "Default queue"
3081msgstr "Standardkø"
3082
3083#: etc/initialdata:250
3084msgid "Default transaction template"
3085msgstr "Standardmal for transaksjoner"
3086
3087#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
3088#. ($DefaultValue)
3089msgid "Default: %1"
3090msgstr "Standard: %1"
3091
5b0d0914 3092#: lib/RT/Transaction.pm:696
84fb5b46
MKG
3093#. ($type, $self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $self->loc("(no value)") ), "'" . $self->NewValue . "'")
3094msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
3095msgstr "Standard: %1/%2 endret fra %3 til %4"
3096
3097#: NOT FOUND IN SOURCE
3098msgid "DefaultDueIn"
3099msgstr "StandardForfallsdato"
3100
3101#: lib/RT/Date.pm:116
3102msgid "DefaultFormat"
3103msgstr "Standardformat"
3104
3105#: NOT FOUND IN SOURCE
3106msgid "Delegate rights"
3107msgstr "Deleger rettigheter"
3108
3109#: NOT FOUND IN SOURCE
3110msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
3111msgstr "Deleger rettigheter du har."
3112
3113#: NOT FOUND IN SOURCE
3114msgid "DelegateRights"
3115msgstr "DelegerRettigheter"
3116
3117#: NOT FOUND IN SOURCE
3118msgid "Delegation"
3119msgstr "Delegering"
3120
5b0d0914 3121#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2525 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
84fb5b46
MKG
3122msgid "Delete"
3123msgstr "Slett"
3124
3125#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
3126msgid "Delete Template"
3127msgstr "Slett mal"
3128
3129#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
3130#. ($ArticleObj->Id)
3131msgid "Delete article #%1"
3132msgstr ""
3133
3134#: lib/RT/Class.pm:98
3135msgid "Delete articles in this class"
3136msgstr ""
3137
3138#: NOT FOUND IN SOURCE
3139msgid "Delete dashboards for this group"
3140msgstr "Slett utforminger for gruppa"
3141
3142#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
3143#. ($msg)
3144msgid "Delete failed: %1"
3145msgstr "Feil ved sletting: %1"
3146
3147#: lib/RT/Group.pm:103
3148msgid "Delete group dashboards"
3149msgstr ""
3150
c36a7e1d 3151#: lib/RT/Ticket.pm:3222
84fb5b46
MKG
3152msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
3153msgstr ""
3154
3155#: lib/RT/Dashboard.pm:89
3156msgid "Delete personal dashboards"
3157msgstr "Slett personlige utforminger"
3158
3159#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
3160msgid "Delete selected scrips"
3161msgstr "Slett valgte utløsere"
3162
3163#: lib/RT/Dashboard.pm:84
3164msgid "Delete system dashboards"
3165msgstr "Slett systemutforminger"
3166
3167#: lib/RT/Queue.pm:117
3168msgid "Delete tickets"
3169msgstr "Slett saker"
3170
3171#: share/html/Search/Bulk.html:173
3172msgid "Delete values"
3173msgstr "Slett verdier"
3174
3175#: lib/RT/Class.pm:98
3176msgid "DeleteArticle"
3177msgstr ""
3178
3179#: lib/RT/Dashboard.pm:84
3180msgid "DeleteDashboard"
3181msgstr "SlettUtforming"
3182
3183#: lib/RT/Group.pm:103
3184msgid "DeleteGroupDashboard"
3185msgstr "SlettGruppeutforming"
3186
3187#: lib/RT/Dashboard.pm:89
3188msgid "DeleteOwnDashboard"
3189msgstr "SlettEgenUtforming"
3190
3191#: lib/RT/Queue.pm:117
3192msgid "DeleteTicket"
3193msgstr "SlettSak"
3194
3195#: lib/RT/SharedSetting.pm:283
3196#. ($self->ObjectName)
3197msgid "Deleted %1"
3198msgstr "Slettet %1"
3199
3200#: NOT FOUND IN SOURCE
3201msgid "Deleted dashboard %1"
3202msgstr "Slettet utforminga %1"
3203
3204#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
3205msgid "Deleted queries"
3206msgstr "Slettede søk"
3207
3208#: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
3209msgid "Deleted saved search"
3210msgstr "Slettet lagret søk"
3211
3212#: share/html/Articles/Article/Search.html:226
3213#. ($searchname)
3214msgid "Deleted search %1"
3215msgstr ""
3216
3217#: NOT FOUND IN SOURCE
3218msgid "Deleting this object could break referential integrity"
3219msgstr "Sletting av dette objektet kan føre til inkonsistens"
3220
403d7b0b 3221#: lib/RT/Queue.pm:452
84fb5b46
MKG
3222msgid "Deleting this object would break referential integrity"
3223msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3224
c36a7e1d 3225#: lib/RT/User.pm:456
84fb5b46
MKG
3226msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
3227msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3228
3229#: NOT FOUND IN SOURCE
3230msgid "Deleting this object would violate referential integrity."
3231msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsisistens."
3232
3233#: NOT FOUND IN SOURCE
3234msgid "Deleting this object would violate referential integrity. That's bad."
3235msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsistens. Det er uheldig."
3236
3237#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
3238msgid "Deny"
3239msgstr "Nekt"
3240
5b0d0914 3241#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:448
84fb5b46
MKG
3242msgid "Depended on by"
3243msgstr "Avhengighet fra"
3244
3245#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3246msgid "DependedOnBy"
3247msgstr "AvhengighetFra"
3248
3249#: NOT FOUND IN SOURCE
3250msgid "Dependencies: \\n"
3251msgstr "Avhengigheter: \\n"
3252
5b0d0914 3253#: lib/RT/Transaction.pm:801
84fb5b46
MKG
3254#. ($value)
3255msgid "Dependency by %1 added"
3256msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3257
5b0d0914 3258#: lib/RT/Transaction.pm:840
84fb5b46
MKG
3259#. ($value)
3260msgid "Dependency by %1 deleted"
3261msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3262
5b0d0914 3263#: lib/RT/Transaction.pm:798
84fb5b46
MKG
3264#. ($value)
3265msgid "Dependency on %1 added"
3266msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3267
5b0d0914 3268#: lib/RT/Transaction.pm:837
84fb5b46
MKG
3269#. ($value)
3270msgid "Dependency on %1 deleted"
3271msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3272
3273#: lib/RT/Tickets.pm:122
3274msgid "DependentOn"
3275msgstr "AvhengerAv"
3276
5b0d0914 3277#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:395 share/html/m/ticket/show:418
84fb5b46
MKG
3278msgid "Depends on"
3279msgstr "Avhenger av"
3280
3281#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3282msgid "DependsOn"
3283msgstr "AvhengerAv"
3284
3285#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
3286msgid "Desc"
3287msgstr "synkende"
3288
3289#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
3290msgid "Descending"
3291msgstr "Synkende"
3292
5b0d0914 3293#: share/html/SelfService/Create.html:99 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:234
84fb5b46
MKG
3294msgid "Describe the issue below"
3295msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
3296
3297#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
3298msgid "Description"
3299msgstr "Beskrivelse"
3300
403d7b0b 3301#: share/html/Elements/Tabs:213
84fb5b46
MKG
3302msgid "Detailed information about your RT setup"
3303msgstr ""
3304
5b0d0914 3305#: share/html/Ticket/Create.html:422
84fb5b46
MKG
3306msgid "Details"
3307msgstr "Detaljer"
3308
3309#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
3310msgid "Direction"
3311msgstr "Retning"
3312
3313#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3314msgid "Disabled"
3315msgstr "Deaktivert"
3316
c36a7e1d 3317#: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
3318msgid "Display"
3319msgstr "Vis"
3320
3321#: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
3322msgid "Display Access Control List"
3323msgstr "Vis tilgangsliste"
3324
3325#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
3326#. ($id)
3327msgid "Display Article %1"
3328msgstr ""
3329
3330#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
3331msgid "Display Columns"
3332msgstr "Vis kolonner"
3333
3334#: NOT FOUND IN SOURCE
3335msgid "Display Scrip templates for this queue"
3336msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3337
3338#: NOT FOUND IN SOURCE
3339msgid "Display Scrips for this queue"
3340msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3341
3342#: NOT FOUND IN SOURCE
3343msgid "Display mode"
3344msgstr "Visningsmodus"
3345
3346#: NOT FOUND IN SOURCE
3347msgid "Display saved searches for this group"
3348msgstr "Vis lagrede søk for gruppa"
3349
3350#: NOT FOUND IN SOURCE
3351msgid "Display ticket #%1"
3352msgstr "Vis saken #%1"
3353
3354#: share/html/Elements/Footer:59
3355#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
3356msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
3357msgstr ""
3358
3359#: NOT FOUND IN SOURCE
3360msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
3361msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
3362
3363#: lib/RT/System.pm:80
3364msgid "Do anything and everything"
3365msgstr "Gjøre alt"
3366
403d7b0b 3367#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
3368msgid "Domain name"
3369msgstr "Domenenavn"
3370
403d7b0b 3371#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
3372msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
3373msgstr "Ta ikke med «http://», bare vertsnavnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
3374
c36a7e1d 3375#: lib/RT/Config.pm:314
84fb5b46
MKG
3376msgid "Don't refresh home page."
3377msgstr "Ikke oppdater hjemmesiden"
3378
3379#: lib/RT/Config.pm:293
3380msgid "Don't refresh search results."
3381msgstr "Ikke oppdater søkeresultatene"
3382
3383#: share/html/Elements/Refresh:53
3384msgid "Don't refresh this page."
3385msgstr "Ikke oppdater siden"
3386
3387#: NOT FOUND IN SOURCE
3388msgid "Don't show search results"
3389msgstr "Ikke vis søkeresultat"
3390
403d7b0b 3391#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
84fb5b46
MKG
3392msgid "Don't trust this key at all"
3393msgstr "Ikke stol på denne nøkkelen"
3394
3395#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
3396msgid "Download"
3397msgstr "Last ned"
3398
3399#: NOT FOUND IN SOURCE
3400msgid "Download as a tab-delimited file"
3401msgstr "Last ned som en tabulatordelt fil"
3402
3403#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
3404msgid "Download dumpfile"
3405msgstr "Last ned dumpfil"
3406
3407#: lib/RT/CustomField.pm:83
3408msgid "Dropdown"
3409msgstr ""
3410
5b0d0914 3411#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:383 share/html/m/ticket/show:395
84fb5b46
MKG
3412msgid "Due"
3413msgstr "Forfallsdato"
3414
3415#: NOT FOUND IN SOURCE
3416msgid "Due date '%1' could not be parsed"
3417msgstr "Innendato '%1' kunne ikke tolkes"
3418
3419#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3420msgid "DueRelative"
3421msgstr "ForfallsdatoRelativ"
3422
3423#: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
3424#. ($msg)
3425msgid "ERROR: %1"
3426msgstr "Feil: %1"
3427
3428#: NOT FOUND IN SOURCE
3429msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
3430msgstr "FEIL: Kunne ikke laste sak '%1': %2.\\n"
3431
c36a7e1d 3432#: share/html/Elements/Tabs:437
84fb5b46
MKG
3433msgid "Easy updating of your open tickets"
3434msgstr "Enkel oppdatering av åpne saker"
3435
c36a7e1d 3436#: share/html/Elements/Tabs:444
84fb5b46
MKG
3437msgid "Easy viewing of your reminders"
3438msgstr ""
3439
c36a7e1d 3440#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
84fb5b46
MKG
3441msgid "Edit"
3442msgstr "Rediger"
3443
3444#: NOT FOUND IN SOURCE
3445msgid "Edit Conditions"
3446msgstr "Rediger Forhold"
3447
3448#: share/html/Search/Bulk.html:168
3449msgid "Edit Custom Fields"
3450msgstr "Rediger fleksifelt"
3451
3452#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
3453#. ($Object->Name)
3454msgid "Edit Custom Fields for %1"
3455msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
3456
3457#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
3458msgid "Edit Custom Fields for all groups"
3459msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
3460
3461#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
3462msgid "Edit Custom Fields for all queues"
3463msgstr "Rediger fleksifelt for alle køene"
3464
3465#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
3466msgid "Edit Custom Fields for all users"
3467msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukerne"
3468
3469#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
3470msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
3471msgstr ""
3472
3473#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
3474msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
3475msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køer"
3476
3477#: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
3478msgid "Edit Links"
3479msgstr "Rediger koblinger"
3480
3481#: share/html/Search/Edit.html:66
3482msgid "Edit Query"
3483msgstr "Rediger spørring"
3484
c36a7e1d 3485#: share/html/Elements/Tabs:738
84fb5b46
MKG
3486msgid "Edit Search"
3487msgstr "Rediger søk"
3488
3489#: NOT FOUND IN SOURCE
3490msgid "Edit Templates for queue %1"
3491msgstr "Rediger maler for køen %1"
3492
3493#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
3494msgid "Edit global topic hierarchy"
3495msgstr ""
3496
3497#: NOT FOUND IN SOURCE
3498msgid "Edit keywords"
3499msgstr "Rediger nøkkelord"
3500
3501#: NOT FOUND IN SOURCE
3502msgid "Edit saved searches for this group"
3503msgstr "Rediger lagrede søk for gruppa"
3504
3505#: NOT FOUND IN SOURCE
3506msgid "Edit scrips"
3507msgstr "Rediger scrips"
3508
403d7b0b 3509#: share/html/Elements/Tabs:116
84fb5b46
MKG
3510msgid "Edit system templates"
3511msgstr "Rediger systemmaler"
3512
3513#: NOT FOUND IN SOURCE
3514msgid "Edit templates for %1"
3515msgstr "Rediger maler for %1"
3516
3517#: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
3518#. ($ClassObj->Name)
3519msgid "Edit topic hierarchy for %1"
3520msgstr ""
3521
3522#: lib/RT/Group.pm:97
3523msgid "EditSavedSearches"
3524msgstr "RedigerLagredeSøk"
3525
3526#: NOT FOUND IN SOURCE
3527msgid "Editable text"
3528msgstr "Redigerbar tekst"
3529
3530#: NOT FOUND IN SOURCE
3531msgid "Editing Configuration for queue %1"
3532msgstr "Rediger innstillinger for køen %1"
3533
3534#: NOT FOUND IN SOURCE
3535msgid "Editing Configuration for user %1"
3536msgstr "Redigerer Konfigurasjonen av brukern %1"
3537
3538#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
3539#. ($CustomFieldObj->Name)
3540#. ($CustomFieldObj->Name())
3541msgid "Editing CustomField %1"
3542msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
3543
3544#: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
3545#. ($Group->Name)
3546msgid "Editing membership for group %1"
3547msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
3548
3549#: NOT FOUND IN SOURCE
3550msgid "Editing membership for personal group %1"
3551msgstr "Redigerer medlemskap for den personlige gruppa %1"
3552
3553#: NOT FOUND IN SOURCE
3554msgid "Editing template %1"
3555msgstr "Redigerer malen %1"
3556
3557#: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
3558msgid "EffectiveId"
3559msgstr "EffektivID"
3560
c36a7e1d 3561#: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
84fb5b46
MKG
3562msgid "Either base or target must be specified"
3563msgstr "Du må oppgi enten kilde eller mål"
3564
3565#: share/html/Elements/ShowSearch:67
403d7b0b 3566#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
84fb5b46
MKG
3567msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
3568msgstr "Enten mangler du rettigheter til å vise det lagrede søket %1, eller så er identifikatoren feil"
3569
3570#: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
3571msgid "Email"
3572msgstr "E-postadresse"
3573
3574#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
3575msgid "Email Address"
3576msgstr ""
3577
3578#: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
3579msgid "Email Digest"
3580msgstr "E-postsammendrag"
3581
c36a7e1d 3582#: lib/RT/User.pm:585
84fb5b46
MKG
3583msgid "Email address in use"
3584msgstr "E-postadressen er alt i bruk"
3585
c36a7e1d 3586#: lib/RT/Config.pm:474
84fb5b46
MKG
3587msgid "Email delivery"
3588msgstr "E-postlevering"
3589
3590#: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
3591msgid "Email template for periodic notification digests"
3592msgstr "E-postmal for regelmessige sammendrag"
3593
403d7b0b 3594#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
84fb5b46
MKG
3595msgid "EmailAddress"
3596msgstr "E-postadresse"
3597
3598#: NOT FOUND IN SOURCE
3599msgid "EmailEnc