Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / po / nn.po
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1#
2# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3msgid ""
4msgstr ""
5"Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6"Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7"POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8"PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:02+0000\n"
9"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15"X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
af59614d
MKG
17#: share/html/Elements/LoginHelp:51
18#. (RT->Config->Get('OwnerEmail'))
19msgid ""
20"\n"
21"For local help, please contact %1\n"
22msgstr ""
23
84fb5b46
MKG
24# Merk: For alle tekstane i denne omsettinga er bruk av store og små bokstaver og punktum / ikkje punktum på slutten av tekstar *veldig* bevisst, og kan avvika fra dei engelske originaltekstane (men er meir konsekvent i brukergrensesnittet). Dei bør derfor ikkje endrast.
25#: NOT FOUND IN SOURCE
26msgid " (no pubkey!)"
27msgstr " (manglar offentlegnøkkel)"
28
29#: NOT FOUND IN SOURCE
30msgid " (untrusted!)"
31msgstr " (ikkje tiltrudd)"
32
af59614d 33#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/ColumnMap:60
84fb5b46
MKG
34msgid "#"
35msgstr "#"
36
af59614d 37#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:222 share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/Helpers/Autocomplete/Tickets:108 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:197 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:202
84fb5b46
MKG
38#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
39#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
40#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
41#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
af59614d 42#. ($object->Id, $object->Subject || '')
84fb5b46
MKG
43#. ($t->Id, $t->Subject || '')
44#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
45msgid "#%1: %2"
46msgstr "%1: %2"
47
af59614d
MKG
48#: lib/RT/Report/Tickets.pm:195
49msgid "$_->[0]"
50msgstr ""
51
52#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:229
53#. ($self->ObjectType, $object->Id)
84fb5b46
MKG
54msgid "%1 #%2"
55msgstr "%1 %2"
56
af59614d
MKG
57#: lib/RT/Group.pm:131
58#. ($self->loc($class), $self->Instance, $self->Name)
59msgid "%1 #%2 %3"
60msgstr ""
61
62#: share/html/Elements/ShowTransaction:129
63#. (loc($record_type), $Transaction->ObjectId)
64msgid "%1 #%2:"
65msgstr ""
66
67#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:227
68#. ($self->ObjectType, $object->Id, $name)
69msgid "%1 #%2: %3"
70msgstr ""
71
72#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
73msgid "%1 %2"
74msgstr "%1 %2"
75
af59614d 76#: lib/RT/Tickets.pm:1367
84fb5b46
MKG
77#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
78msgid "%1 %2 %3"
79msgstr "%1 %2 %3"
80
af59614d 81#: lib/RT/Date.pm:711
84fb5b46
MKG
82#. ($wday,$mon,$mday,$year)
83msgid "%1 %2 %3 %4"
84msgstr "%1 %3. %2 %4"
85
af59614d 86#: lib/RT/Date.pm:726
84fb5b46
MKG
87#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
88msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
89msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
90
af59614d 91#: lib/RT/Date.pm:723
84fb5b46
MKG
92#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
93msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
94msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
95
af59614d 96#: lib/RT/Record.pm:2034
84fb5b46 97#. ($cf->Name, $new_content)
84fb5b46
MKG
98msgid "%1 %2 added"
99msgstr "%1 %2 lagt til"
100
af59614d 101#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
102msgid "%1 %2 ago"
103msgstr "%1 %2 sidan"
104
af59614d 105#: lib/RT/Record.pm:2041
84fb5b46 106#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
84fb5b46
MKG
107msgid "%1 %2 changed to %3"
108msgstr "%1 «%2» endra til «%3»"
109
af59614d 110#: lib/RT/Record.pm:2038
84fb5b46 111#. ($cf->Name, $old_content)
84fb5b46
MKG
112msgid "%1 %2 deleted"
113msgstr "%1 %2 sletta"
114
af59614d 115#: share/html/Widgets/SavedSearch:140
84fb5b46
MKG
116#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
117msgid "%1 %2 deleted."
118msgstr "%1 %2 sletta."
119
af59614d
MKG
120#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:256
121#. ($self->loc($column), $args{Value})
122msgid "%1 %2 does not exist"
123msgstr ""
124
125#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:261
126#. ($self->loc($column), $name)
127msgid "%1 %2 is disabled"
128msgstr ""
129
84fb5b46
MKG
130#: NOT FOUND IN SOURCE
131msgid "%1 %2 renamed to %3."
132msgstr "%1 %2 endra namn til %3"
133
af59614d 134#: share/html/Widgets/SavedSearch:130
84fb5b46
MKG
135#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
136msgid "%1 %2 saved."
137msgstr "%1 %2 lagra"
138
af59614d 139#: share/html/Widgets/SavedSearch:114
84fb5b46
MKG
140#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
141msgid "%1 %2 updated."
142msgstr "%1 «%2» oppdatert"
143
af59614d
MKG
144#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
145#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->Template),)
146#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->Template))
84fb5b46
MKG
147msgid "%1 %2 with template %3"
148msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
149
af59614d
MKG
150#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:62 share/html/m/ticket/show:319
151#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
152#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $rev->CreatorObj->Name)
84fb5b46
MKG
153msgid "%1 (%2) by %3"
154msgstr "%1 (%2) av %3"
155
af59614d
MKG
156#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/Ticket/Elements/SelectStatus:64 share/html/Ticket/Update.html:121 share/html/m/ticket/reply:77
157#. ($TicketObj->OwnerObj->Format)
158#. ($t->OwnerObj->Format)
84fb5b46 159#. (loc($TicketObj->Status))
84fb5b46
MKG
160#. (loc('Approve'))
161#. (loc('Deny'))
84fb5b46
MKG
162msgid "%1 (Unchanged)"
163msgstr "%1 (uendra)"
164
165#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
166#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
167msgid "%1 (from pane %2)"
168msgstr "%1 (frå rute %2)"
169
af59614d 170#: bin/rt-crontool:337
84fb5b46 171#. ("--log")
af59614d
MKG
172msgid "%1 - Adjust LogToSTDERR config option"
173msgstr "%1 – endra innstillinga «LogToSTDERR»"
84fb5b46 174
af59614d 175#: bin/rt-crontool:312 bin/rt-crontool:319 bin/rt-crontool:325
84fb5b46
MKG
176#. ("--action-arg", "--action")
177#. ("--condition-arg", "--condition")
178#. ("--search-arg", "--search")
179msgid "%1 - An argument to pass to %2"
180msgstr "%1 – eit argument som skal sendast til %2"
181
af59614d 182#: bin/rt-crontool:339
84fb5b46
MKG
183#. ("--verbose")
184msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
185msgstr "%1 – send statusoppdateringar til standard ut"
186
af59614d 187#: bin/rt-crontool:331
84fb5b46
MKG
188#. ("--transaction")
189msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
190msgstr "%1 – om du vil bruka «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjonar"
191
af59614d 192#: bin/rt-crontool:328
84fb5b46
MKG
193#. ("--template")
194msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
195msgstr "%1 – namn eller ID til malan(e) du vil bruka"
196
af59614d 197#: bin/rt-crontool:322
84fb5b46
MKG
198#. ("--action")
199msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
200msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruka"
201
af59614d 202#: bin/rt-crontool:334
84fb5b46
MKG
203#. ("--transaction-type")
204msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
205msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypane du vil bruka"
206
af59614d 207#: bin/rt-crontool:316
84fb5b46
MKG
208#. ("--condition")
209msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
210msgstr "%1 – vilkårsmodulen du vil bruka"
211
af59614d 212#: bin/rt-crontool:309
84fb5b46
MKG
213#. ("--search")
214msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
215msgstr "%1 – søkjemodulen du vil bruka"
216
af59614d
MKG
217#: share/html/Search/Elements/PickObjectCFs:70
218#. (loc($Class))
219msgid "%1 CFs"
220msgstr ""
221
84fb5b46
MKG
222#: NOT FOUND IN SOURCE
223msgid "%1 DashBoards"
224msgstr "%1-utformingar"
225
226#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
c36a7e1d
MKG
227#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
228#. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46
MKG
229msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
230msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
231
232#: NOT FOUND IN SOURCE
233msgid "%1 ScripAction loaded"
234msgstr "Utløysarhandling %1 lasta"
235
af59614d
MKG
236#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:58
237#. ($package)
238msgid "%1 Version"
239msgstr ""
240
241#: lib/RT/Record.pm:2069
84fb5b46
MKG
242#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
243msgid "%1 added as a value for %2"
244msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
245
af59614d
MKG
246#: lib/RT/Date.pm:450
247#. (join ' ', @res)
248msgid "%1 ago"
249msgstr ""
250
251#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:169
84fb5b46
MKG
252#. ($RT::DatabaseName)
253msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
254msgstr "%1 finst frå før, og har RT-tabellane på plass, men inneheld ikkje RT-metadata. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljar» for å halda fram med å setje opp RT."
255
af59614d 256#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:174
84fb5b46
MKG
257#. ($RT::DatabaseName)
258msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
259msgstr "%1 finst frå før, men inneheld ikkje tabellar eller metadata for RT. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige tabellane og metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljer» for å halda fram med å setja opp Request Tracker."
260
af59614d 261#: lib/RT/ACE.pm:272
403d7b0b
MKG
262#. ($princ_obj->Object->Name)
263msgid "%1 already has that right"
264msgstr ""
265
af59614d 266#: lib/RT/Link.pm:176 lib/RT/Link.pm:184
84fb5b46
MKG
267#. ($args{'Base'})
268#. ($args{'Target'})
269msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
270msgstr "%1 ser ut til å vera eit lokalt objekt, men finst ikkje i databasen"
271
af59614d 272#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:165
84fb5b46
MKG
273#. ($RT::DatabaseName)
274msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
275msgstr "%1 ser alt ut til å vera klargjort. Det er derfor ikkje nødvendig å oppretta tabellar eller setja inn metadata, og du kan halda fram med å tilpassa Request Tracker ved trykkja «Tilpass detaljer»."
276
af59614d 277#: lib/RT/Transaction.pm:675 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:380
84fb5b46
MKG
278#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
279#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
280#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
281msgid "%1 by %2"
282msgstr "%1 av %2"
283
af59614d
MKG
284#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:418
285#. ($self->loc($type))
286msgid "%1 cannot be a group"
287msgstr ""
288
289#: lib/RT/Record.pm:526 lib/RT/Transaction.pm:1065 lib/RT/Transaction.pm:1080 lib/RT/Transaction.pm:1127 lib/RT/Transaction.pm:814
403d7b0b 290#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
84fb5b46
MKG
291msgid "%1 changed from %2 to %3"
292msgstr "%1 endra frå %2 til %3"
293
af59614d 294#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:215 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:231
84fb5b46 295#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
5b0d0914 296#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
84fb5b46
MKG
297msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
298msgstr ""
299
300# Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
af59614d 301#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
302msgid "%1 chart by %2"
303msgstr "%1 av %2"
304
af59614d 305#: share/html/Search/Elements/EditSearches:203
84fb5b46
MKG
306#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
307msgid "%1 copy"
308msgstr "%1-kopi"
309
310#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
311#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
312msgid "%1 core config"
313msgstr "%1-kjerneoppsett"
314
af59614d 315#: lib/RT/Record.pm:962
84fb5b46
MKG
316msgid "%1 could not be set to %2."
317msgstr "%1 kunne ikkje setjast til %2."
318
319#: NOT FOUND IN SOURCE
320msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
321msgstr "%1 kunne ikkje setja statusen til løyst. RT-databasen kan vera inkonsistent."
322
af59614d 323#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
324msgid "%1 created"
325msgstr "%1 oppretta"
326
af59614d 327#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
328msgid "%1 deleted"
329msgstr "%1 sletta"
330
af59614d 331#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
332msgid "%1 disabled"
333msgstr "%1 deaktivert"
334
335#: share/html/Install/Sendmail.html:86
336#. ($ARGS{SendmailPath})
337msgid "%1 doesn't exist."
338msgstr "%1 finst ikkje."
339
af59614d 340#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
341msgid "%1 enabled"
342msgstr "%1 aktivert"
343
af59614d 344#: etc/initialdata:807
84fb5b46
MKG
345msgid "%1 highest priority tickets I own"
346msgstr "%1 høgast prioriterte saker eg eig"
347
af59614d 348#: bin/rt-crontool:304
84fb5b46
MKG
349#. ($0)
350msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
351msgstr "%1 er eit verktøy for å handtera saker frå eksterne verktøy, som cron."
352
af59614d 353#: sbin/rt-email-digest:84
84fb5b46
MKG
354#. ($0)
355msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
356msgstr "%1 er eit verktøy, meint for å verta køyrd via cron, som sender alle avviste RT-varslingar som ein samle-e-post for kvar brukar."
357
af59614d
MKG
358#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:415
359#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
360msgid "%1 is already a %2"
403d7b0b
MKG
361msgstr ""
362
af59614d
MKG
363#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:264
364#. ($self->loc($column), $name)
365msgid "%1 is already set to %2"
403d7b0b
MKG
366msgstr ""
367
af59614d
MKG
368#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:365 lib/RT/Record/Role/Roles.pm:373 share/html/Ticket/Create.html:418 share/html/Ticket/Update.html:282 share/html/m/ticket/create:189 share/html/m/ticket/reply:208
369#. ($email, $self->loc($type))
370#. ($name, $self->loc($type))
84fb5b46
MKG
371#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
372#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
373msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
374msgstr "%1 er ei adresse RT tek imot e-post på. Viss du la ho til som ein «%2», ville det oppstå ei e-postlykkje."
375
376#: NOT FOUND IN SOURCE
377msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
378msgstr "%1 er ikkje lenger ein %2 for denne køen"
379
af59614d
MKG
380#: lib/RT/Ticket.pm:673
381#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
84fb5b46
MKG
382msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
383msgstr "%1 er ikkje lenger ein %2 for denne saka"
384
af59614d 385#: lib/RT/Record.pm:2134
84fb5b46
MKG
386#. ($old_value, $cf->Name)
387msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
388msgstr "Fleksifeltet %2 har ikkje lenger verdien %1"
389
af59614d
MKG
390#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:493
391#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
392msgid "%1 is not a %2"
403d7b0b
MKG
393msgstr ""
394
af59614d 395#: lib/RT/Queue.pm:189 lib/RT/Record/Role/Lifecycle.pm:126
403d7b0b 396#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 397#. ($value)
403d7b0b 398msgid "%1 is not a valid lifecycle"
84fb5b46
MKG
399msgstr ""
400
af59614d
MKG
401#: share/html/Elements/Crypt/KeyIssues:50
402#. (RT->Config->Get('Crypt')->{'Outgoing'})
403msgid "%1 issues"
404msgstr ""
405
406#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:61
407#. ($protocol, $res{'info'}{'id'} || $res{'info'}{'Fingerprint'})
408msgid "%1 key '%2'"
409msgstr ""
410
84fb5b46
MKG
411#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
412#. ($minutes)
413msgid "%1 min"
414msgstr "%1 minutt"
415
416#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
417#. ($rows)
418msgid "%1 most recently updated articles"
419msgstr ""
420
421#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
422#. ($rows)
423msgid "%1 newest articles"
424msgstr ""
425
af59614d 426#: etc/initialdata:818
84fb5b46
MKG
427msgid "%1 newest unowned tickets"
428msgstr "%1 nyaste saker utan eigar"
429
af59614d 430#: lib/RT/CustomField.pm:1157
84fb5b46
MKG
431msgid "%1 objects"
432msgstr "%1-objekt"
433
af59614d
MKG
434#: lib/RT/Group.pm:1131
435#. ($self->loc($self->Name), $new_member_obj->Object->Name)
436msgid "%1 set to %2"
437msgstr ""
438
84fb5b46
MKG
439#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
440#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
441msgid "%1 site config"
442msgstr "%1-nettstadoppsett"
443
af59614d 444#: lib/RT/SharedSetting.pm:259
84fb5b46
MKG
445#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
446msgid "%1 update: %2"
447msgstr "Oppdatering av %1: %2"
448
af59614d 449#: lib/RT/SharedSetting.pm:252
84fb5b46
MKG
450#. (ucfirst($self->ObjectName))
451msgid "%1 update: Nothing changed"
452msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endra"
453
af59614d 454#: lib/RT/Record.pm:519 lib/RT/SharedSetting.pm:256
403d7b0b 455#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
84fb5b46
MKG
456msgid "%1 updated"
457msgstr "%1 oppdatert"
458
459#: NOT FOUND IN SOURCE
460msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
461msgstr "%1 vil løysa alle medlemmer av ei løyst gruppesak."
462
af59614d
MKG
463#: lib/RT/Date.pm:441
464#. ($value)
465msgid "%1$unit"
466msgstr ""
467
468#: lib/RT/CustomField.pm:1158
84fb5b46
MKG
469msgid "%1's %2 objects"
470msgstr "%1 sine %2 objekt"
471
af59614d 472#: lib/RT/CustomField.pm:1159
84fb5b46
MKG
473msgid "%1's %2's %3 objects"
474msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
475
84fb5b46
MKG
476#: share/html/Elements/EditPassword:55
477#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
478msgid "%1's current password"
479msgstr ""
480
481#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
af59614d
MKG
482#. ($object->Format)
483#. ($object->Name)
84fb5b46
MKG
484#. ($Object->Name)
485msgid "%1's dashboards"
486msgstr "%1 sine utformingar"
487
af59614d
MKG
488#: share/html/Admin/Users/Keys.html:48
489#. ($UserObj->Name)
490msgid "%1's encryption keys"
491msgstr ""
492
84fb5b46 493#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
af59614d 494#. ($Object->Format)
84fb5b46 495#. ($Object->Name)
af59614d 496#. ($privacies{$privacy}->Name)
84fb5b46
MKG
497msgid "%1's saved searches"
498msgstr "%1 sine lagra søk"
499
af59614d 500#: lib/RT/Transaction.pm:617
84fb5b46
MKG
501#. ($self)
502msgid "%1: no attachment specified"
503msgstr "%1: ingen vedlegg oppgjevne"
504
af59614d 505#: lib/RT/Date.pm:718
84fb5b46
MKG
506#. ($hour,$min)
507msgid "%1:%2"
508msgstr "%1.%2"
509
af59614d 510#: lib/RT/Date.pm:715
84fb5b46
MKG
511#. ($hour,$min,$sec)
512msgid "%1:%2:%3"
513msgstr "%1.%2.%3"
514
af59614d
MKG
515#: lib/RT/Attachment.pm:453 lib/RT/Date.pm:367
516#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
517msgid "%1M"
518msgstr ""
519
84fb5b46
MKG
520#: share/html/Elements/CreateTicket:54
521#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
522msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
523msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
524
af59614d
MKG
525#: lib/RT/Date.pm:366
526msgid "%1W"
527msgstr ""
528
529#: lib/RT/Date.pm:368
530msgid "%1Y"
531msgstr ""
532
533#: lib/RT/Attachment.pm:459
84fb5b46
MKG
534#. ($size)
535msgid "%1b"
536msgstr "%1 byte"
537
af59614d
MKG
538#: lib/RT/Date.pm:365
539msgid "%1d"
540msgstr ""
541
542#: lib/RT/Date.pm:364
543msgid "%1h"
544msgstr ""
545
546#: lib/RT/Attachment.pm:456
84fb5b46
MKG
547#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
548msgid "%1k"
549msgstr "%1 KiB"
550
af59614d 551#: lib/RT/Date.pm:363
84fb5b46
MKG
552msgid "%1m"
553msgstr ""
554
af59614d 555#: lib/RT/Date.pm:362 share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
84fb5b46
MKG
556#. (sprintf('%.4f', $duration))
557#. (sprintf('%.4f', $seconds))
558msgid "%1s"
559msgstr ""
560
af59614d
MKG
561#: lib/RT/Date.pm:443
562#. ($value)
563msgid "%quant(%1,$long_units{$unit})"
564msgstr ""
565
403d7b0b 566#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
84fb5b46
MKG
567#. ($Articles->Count)
568msgid "%quant(%1,article)"
569msgstr ""
570
af59614d
MKG
571#: lib/RT/Date.pm:372
572msgid "%quant(%1,day)"
573msgstr ""
574
575#: lib/RT/Date.pm:371 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
84fb5b46
MKG
576#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
577msgid "%quant(%1,hour)"
578msgstr "%quant(%1,time,timar)"
579
af59614d
MKG
580#: share/html/Elements/ShowTransaction:136
581#. ($Transaction->TimeTaken)
582msgid "%quant(%1,min,min)"
583msgstr ""
84fb5b46 584
af59614d
MKG
585#: lib/RT/Date.pm:370
586msgid "%quant(%1,minute)"
84fb5b46
MKG
587msgstr ""
588
af59614d
MKG
589#: lib/RT/Date.pm:374
590msgid "%quant(%1,month)"
84fb5b46
MKG
591msgstr ""
592
af59614d
MKG
593#: lib/RT/Date.pm:369
594msgid "%quant(%1,second)"
84fb5b46
MKG
595msgstr ""
596
af59614d
MKG
597#: lib/RT/Date.pm:373
598msgid "%quant(%1,week)"
599msgstr ""
600
601#: lib/RT/Date.pm:375
602msgid "%quant(%1,year)"
603msgstr ""
604
605#: NOT FOUND IN SOURCE
606msgid "'%1' is an invalid value for status"
607msgstr "«%1» er ein ugyldig statusverdi"
608
609#: lib/RT/Queue.pm:323
610#. ($name)
611msgid "'%1' is not a valid name."
84fb5b46
MKG
612msgstr ""
613
af59614d
MKG
614#: share/html/Articles/Article/Edit.html:121
615#. ($Class)
616msgid "'%1' isn't a valid class"
84fb5b46
MKG
617msgstr ""
618
af59614d
MKG
619#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
620#. ($Class)
621msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
84fb5b46
MKG
622msgstr ""
623
af59614d 624#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:105
84fb5b46
MKG
625msgid "(Check box to complete)"
626msgstr ""
627
af59614d 628#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/BulkLinks:117 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:69
84fb5b46
MKG
629msgid "(Check box to delete)"
630msgstr "(Kryss av for å fjerna.)"
631
632#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
633msgid "(Check boxes to delete)"
634msgstr ""
635
636#: NOT FOUND IN SOURCE
637msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
638msgstr "(Kryss av i felta for å slå av varsling til mottakarane.)"
639
640#: NOT FOUND IN SOURCE
641msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
642msgstr "(Kryss av i felta for å slå på varsling til mottakarane.)"
643
af59614d 644#: share/html/m/ticket/create:392
84fb5b46
MKG
645msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
646msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilde med mellomrom)"
647
648#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
649#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
650#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
651msgid "(If left blank, will default to %1)"
652msgstr "(vert sett til %1 viss tom)"
653
af59614d
MKG
654#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:69
655msgid "(Incomplete)"
656msgstr ""
657
658#: lib/RT/Report/Tickets.pm:424
659msgid "(Incorrect data)"
660msgstr ""
661
662#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95
84fb5b46
MKG
663msgid "(No custom fields)"
664msgstr "(ingen fleksifelt)"
665
666#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
667msgid "(No members)"
668msgstr "(ingen medlemmer)"
669
af59614d 670#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:58 share/html/Admin/Elements/EditScrips:66 share/html/Admin/Elements/EditScrips:88
84fb5b46
MKG
671msgid "(No scrips)"
672msgstr "(ingen utløysarar)"
673
674#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
675msgid "(No templates)"
676msgstr "(ingen malar)"
677
af59614d 678#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
679msgid "(None)"
680msgstr "(ingen)"
681
af59614d 682#: share/html/Ticket/Create.html:161 share/html/m/ticket/create:290
84fb5b46
MKG
683msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
684msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde administrative e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
685
af59614d 686#: share/html/Ticket/Create.html:145 share/html/m/ticket/create:281
84fb5b46
MKG
687msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
688msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
689
af59614d 690#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:52
84fb5b46
MKG
691msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
692msgstr "(Bruk desse felta når du vel «Tilpassa» for eit vilkår eller ei handling.)"
693
af59614d 694#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
695msgid "(Will not be sent email)"
696msgstr "(e-post vert ikkje sendt)"
697
698#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
699msgid "(any)"
700msgstr "(vilkårleg)"
701
702#: NOT FOUND IN SOURCE
703msgid "(empty)"
704msgstr "(tom)"
705
706#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
707msgid "(no Summary)"
708msgstr ""
709
403d7b0b 710#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46
MKG
711msgid "(no name)"
712msgstr ""
713
af59614d 714#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:269 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:88
84fb5b46
MKG
715msgid "(no pubkey!)"
716msgstr "(manglar offentlegnøkkel)"
717
af59614d 718#: lib/RT/Report/Tickets.pm:812 lib/RT/Report/Tickets.pm:823 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:78 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:88 lib/RT/Transaction.pm:1067 lib/RT/Transaction.pm:1129 lib/RT/Transaction.pm:737 lib/RT/Transaction.pm:742 lib/RT/Transaction.pm:812 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:114 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:88 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:97 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:54 share/html/Elements/ShowCustomFields:60 share/html/m/ticket/show:263
84fb5b46
MKG
719msgid "(no value)"
720msgstr "(manglar verdi)"
721
722#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
723msgid "(no values)"
724msgstr "(manglar verdiar)"
725
af59614d 726#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
727msgid "(only one ticket)"
728msgstr "(berre éi sak)"
729
af59614d 730#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:138
84fb5b46
MKG
731#. ($count)
732msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
733msgstr "(ventar på %quant(%1,anna sak,andre saker))"
734
af59614d 735#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:130
84fb5b46
MKG
736msgid "(pending approval)"
737msgstr "(ventar på godkjenning)"
738
739#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
740msgid "(required)"
741msgstr "(obligatorisk)"
742
af59614d 743#: share/html/Elements/Crypt/SelectKeyForEncryption:53
84fb5b46
MKG
744#. ($key->{'TrustTerse'})
745msgid "(trust: %1)"
746msgstr "(tiltrunivå: %1)"
747
af59614d 748#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:276 share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
749msgid "(untitled)"
750msgstr "(namnlaus)"
751
af59614d 752#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:272 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:90
84fb5b46
MKG
753msgid "(untrusted!)"
754msgstr "(ikkje tiltrudd)"
755
af59614d 756#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
84fb5b46
MKG
757msgid "-"
758msgstr "–"
759
af59614d 760#: bin/rt-crontool:129
84fb5b46
MKG
761msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
762msgstr "«--template-id» er eit utdatert argument, og kan ikkje brukast med «--template»"
763
af59614d 764#: bin/rt-crontool:124
84fb5b46
MKG
765msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
766msgstr "«--transaction»-argumentet kan berre ta verdiane «first», «last» eller «all»"
767
af59614d
MKG
768#: lib/RT/Date.pm:383
769msgid "0 seconds"
770msgstr ""
771
772#: lib/RT/Date.pm:383
773msgid "0s"
84fb5b46
MKG
774msgstr ""
775
84fb5b46
MKG
776#: NOT FOUND IN SOURCE
777msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
778msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
779
780#: NOT FOUND IN SOURCE
781msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
782msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
783
784#: NOT FOUND IN SOURCE
785msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
786msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneheld ein hemmeleg kode som identifiserer deg. Viss andre får kjennskap til ei av disse adressene, kan du få generert ein ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedanfor då <b>ikkje lenger vil fungera</b>.</p>"
787
af59614d
MKG
788#: lib/RT/Template.pm:287 lib/RT/Template.pm:713
789msgid "A Template with that name already exists"
790msgstr ""
791
792#: etc/initialdata:224
84fb5b46
MKG
793msgid "A blank template"
794msgstr "Ein tom mal"
795
af59614d 796#: share/html/Admin/Users/Modify.html:349
84fb5b46
MKG
797msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
798msgstr "Eit passord var ikkje oppgjeve, så brukaren kan ikkje logga inn"
799
af59614d 800#: lib/RT/ACE.pm:152
84fb5b46
MKG
801msgid "ACE not found"
802msgstr "Fann ikkje ACE"
803
af59614d 804#: lib/RT/ACE.pm:540
84fb5b46
MKG
805msgid "ACEs can only be created and deleted."
806msgstr "Du kan berre oppretta eller sletta ACE-er."
807
af59614d
MKG
808#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:62
809#. ($row->{filename})
810msgid "ACL updates from %1"
811msgstr ""
812
84fb5b46
MKG
813#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
814msgid "AND"
815msgstr "OG"
816
af59614d 817#: share/html/Elements/Tabs:554
84fb5b46
MKG
818msgid "About me"
819msgstr "Om meg"
820
af59614d 821#: share/html/Admin/Users/Modify.html:106
84fb5b46
MKG
822msgid "Access control"
823msgstr "Tilgangskontroll"
824
af59614d 825#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:55 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:59 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:71
84fb5b46
MKG
826msgid "Action"
827msgstr "Handling"
828
af59614d 829#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:731
84fb5b46
MKG
830#. ($args{'ScripAction'})
831#. ($value)
832msgid "Action '%1' not found"
833msgstr "Fann ikkje handlinga «%1»"
834
af59614d 835#: bin/rt-crontool:220
84fb5b46
MKG
836msgid "Action committed."
837msgstr ""
838
839#: NOT FOUND IN SOURCE
840msgid "Action committed.\\n"
841msgstr "Handling utført.\\n"
842
af59614d 843#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:726
84fb5b46
MKG
844msgid "Action is mandatory argument"
845msgstr "Handling er eit obligatorisk argument"
846
af59614d 847#: bin/rt-crontool:216
84fb5b46
MKG
848msgid "Action prepared..."
849msgstr "Handling førebudd …"
850
af59614d 851#: share/html/Elements/Tabs:605
84fb5b46
MKG
852msgid "Actions"
853msgstr ""
854
af59614d 855#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:159 share/html/User/Elements/Portlets/ActiveTickets:54
84fb5b46
MKG
856msgid "Active Tickets"
857msgstr ""
858
859#: share/html/Tools/MyDay.html:53
860#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
861msgid "Active tickets for %1"
862msgstr ""
863
af59614d 864#: share/html/Admin/Elements/EditRights:134
84fb5b46
MKG
865#. (loc($AddPrincipal))
866msgid "Add %1"
867msgstr ""
868
869#: share/html/Search/Bulk.html:93
870msgid "Add AdminCc"
871msgstr "Legg til admin-kopimottakar"
872
af59614d 873#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:70
84fb5b46
MKG
874msgid "Add Bookmark"
875msgstr "Legg til bokmerke"
876
877#: share/html/Search/Bulk.html:89
878msgid "Add Cc"
879msgstr "Legg til kopimottakar"
880
881#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
882msgid "Add Columns"
883msgstr "Legg til kolonnar"
884
885#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
886msgid "Add Criteria"
887msgstr "Legg til søkjekriterium"
888
af59614d 889#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61 share/html/m/ticket/create:324 share/html/m/ticket/reply:138
84fb5b46
MKG
890msgid "Add More Files"
891msgstr "Legg til fleire filer"
892
893#: share/html/Search/Bulk.html:85
894msgid "Add Requestor"
895msgstr "Legg til innmeldar"
896
897#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
898msgid "Add Value"
899msgstr "Legg til verdi"
900
af59614d 901#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
902msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
903msgstr "Legg til ein utløysar som vil gjelda alle køane"
904
af59614d 905#: share/html/Search/Bulk.html:123
84fb5b46
MKG
906msgid "Add comments or replies to selected tickets"
907msgstr "Legg til kommentarar eller svar til dei valde sakene"
908
af59614d 909#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:63
84fb5b46
MKG
910msgid "Add group"
911msgstr ""
912
403d7b0b
MKG
913#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
914msgid "Add here"
915msgstr ""
916
84fb5b46
MKG
917#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
918msgid "Add members"
919msgstr "Legg til medlemmer"
920
921#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
922msgid "Add new watchers"
923msgstr "Legg til overvakarar"
924
403d7b0b 925#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
84fb5b46
MKG
926#. (loc($AddPrincipal))
927msgid "Add rights for this %1"
928msgstr ""
929
930#: share/html/Search/Build.html:83
931msgid "Add these terms"
932msgstr "Legg til vilkåra"
933
934#: share/html/Search/Build.html:84
935msgid "Add these terms and Search"
936msgstr "Legg til vilkåra og søk"
937
938#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
939msgid "Add user"
940msgstr ""
941
af59614d 942#: share/html/Elements/BulkCustomFields:52
84fb5b46
MKG
943msgid "Add values"
944msgstr "Legg til verdiar"
945
946#: NOT FOUND IN SOURCE
947msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
948msgstr "Legg til, fjern eller endra fleksifeltverdiar for objekt"
949
af59614d 950#: lib/RT/CustomField.pm:216
84fb5b46
MKG
951msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
952msgstr ""
953
af59614d
MKG
954#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:85
955msgid "Added"
956msgstr ""
957
958#: lib/RT/Ticket.pm:642
403d7b0b
MKG
959#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
960msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
961msgstr ""
962
af59614d
MKG
963#: lib/RT/Queue.pm:605
964#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
84fb5b46
MKG
965msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
966msgstr ""
967
af59614d
MKG
968#: lib/RT/Class.pm:386
969#. ($cf->Name)
970msgid "Added Subject Override: %1"
971msgstr ""
972
84fb5b46
MKG
973#: NOT FOUND IN SOURCE
974msgid "Added principal as a %1 for this queue"
975msgstr "%1 lagt til for køen"
976
403d7b0b 977#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
978msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
979msgstr "%1 lagt til for saka"
980
af59614d 981#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:101
84fb5b46
MKG
982msgid "Address"
983msgstr "Adresse"
984
af59614d 985#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
84fb5b46
MKG
986msgid "Address 2"
987msgstr ""
988
af59614d 989#: share/html/Admin/Users/Modify.html:136 share/html/User/Prefs.html:131
84fb5b46
MKG
990msgid "Address1"
991msgstr "Adresse 1"
992
af59614d 993#: share/html/Admin/Users/Modify.html:141 share/html/User/Prefs.html:135
84fb5b46
MKG
994msgid "Address2"
995msgstr "Adresse 2"
996
af59614d
MKG
997#: share/html/Elements/Tabs:64
998msgid "Admin"
999msgstr ""
1000
1001#: share/html/Ticket/Create.html:152 share/html/m/ticket/create:284
84fb5b46
MKG
1002msgid "Admin Cc"
1003msgstr "Admin-kopimottakar"
1004
af59614d 1005#: etc/initialdata:376
84fb5b46
MKG
1006msgid "Admin Comment"
1007msgstr "Admin-kommentar"
1008
af59614d
MKG
1009#: etc/initialdata:390 etc/upgrade/4.1.9/content:77
1010msgid "Admin Comment in HTML"
1011msgstr ""
1012
1013#: etc/initialdata:336
84fb5b46
MKG
1014msgid "Admin Correspondence"
1015msgstr "Admin-svar"
1016
af59614d
MKG
1017#: etc/initialdata:347 etc/upgrade/4.1.9/content:56
1018msgid "Admin Correspondence in HTML"
1019msgstr ""
1020
84fb5b46
MKG
1021# «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
1022#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
1023msgid "Admin queues"
1024msgstr "Vel kø"
1025
1026#: share/html/Admin/Global/index.html:48
1027msgid "Admin/Global configuration"
1028msgstr "Administrering / globalt oppsett"
1029
1030#: NOT FOUND IN SOURCE
1031msgid "AdminAllPersonalGroups"
1032msgstr "AdminAllePersonlegeGrupper"
1033
af59614d 1034#: lib/RT/Tickets.pm:161
84fb5b46
MKG
1035msgid "AdminCCGroup"
1036msgstr "AdminKopimottakarGruppe"
1037
af59614d 1038#: lib/RT/Report/Tickets.pm:70 lib/RT/Ticket.pm:103 lib/RT/Tickets.pm:146 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:299
84fb5b46
MKG
1039msgid "AdminCc"
1040msgstr "Admin-kopimottakar"
1041
1042#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1043msgid "AdminCcs"
1044msgstr "AdminKopimottakarar"
1045
af59614d 1046#: lib/RT/Class.pm:95
84fb5b46
MKG
1047msgid "AdminClass"
1048msgstr ""
1049
af59614d 1050#: lib/RT/CustomField.pm:214
84fb5b46
MKG
1051msgid "AdminCustomField"
1052msgstr "AdminFleksifelt"
1053
af59614d 1054#: lib/RT/CustomField.pm:215
84fb5b46
MKG
1055msgid "AdminCustomFieldValues"
1056msgstr ""
1057
af59614d 1058#: lib/RT/Group.pm:88
84fb5b46
MKG
1059msgid "AdminGroup"
1060msgstr "AdminGruppe"
1061
af59614d 1062#: lib/RT/Group.pm:89
84fb5b46
MKG
1063msgid "AdminGroupMembership"
1064msgstr "AdminGruppemedlemskap"
1065
1066#: NOT FOUND IN SOURCE
1067msgid "AdminOwnPersonalGroups"
1068msgstr "AdminEignePersonlegeGrupper"
1069
af59614d 1070#: lib/RT/Queue.pm:110
84fb5b46
MKG
1071msgid "AdminQueue"
1072msgstr "AdminKø"
1073
af59614d 1074#: lib/RT/Class.pm:96
84fb5b46
MKG
1075msgid "AdminTopics"
1076msgstr ""
1077
af59614d 1078#: lib/RT/System.pm:85
84fb5b46
MKG
1079msgid "AdminUsers"
1080msgstr "AdminBrukarar"
1081
af59614d 1082#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:84
84fb5b46
MKG
1083msgid "Administrative Cc"
1084msgstr "Admin-kopimottakar"
1085
403d7b0b 1086#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
1087msgid "Administrative password"
1088msgstr "Administratorpassord"
1089
af59614d 1090#: share/html/Elements/Tabs:805
84fb5b46
MKG
1091msgid "Advanced"
1092msgstr "Avansert"
1093
1094#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1095msgid "Advanced search"
1096msgstr ""
1097
403d7b0b
MKG
1098#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
1099msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
1100msgstr ""
1101
af59614d 1102#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:62
84fb5b46
MKG
1103msgid "Aggregator"
1104msgstr "Samanstilling"
1105
af59614d 1106#: etc/initialdata:526 etc/upgrade/3.8.2/content:85
84fb5b46
MKG
1107msgid "All Approvals Passed"
1108msgstr "Alle førespurnader godkjende"
1109
af59614d
MKG
1110#: etc/initialdata:540 etc/upgrade/4.1.9/content:146
1111msgid "All Approvals Passed in HTML"
1112msgstr ""
1113
1114#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:80
84fb5b46
MKG
1115msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
1116msgstr ""
1117
af59614d 1118#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:77
84fb5b46
MKG
1119msgid "All Classes"
1120msgstr ""
1121
af59614d 1122#: share/html/Elements/Tabs:485
84fb5b46
MKG
1123msgid "All Dashboards"
1124msgstr ""
1125
af59614d 1126#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
84fb5b46
MKG
1127msgid "All Queues"
1128msgstr "Alle køar"
1129
af59614d 1130#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:161
84fb5b46
MKG
1131msgid "All Tickets"
1132msgstr ""
1133
403d7b0b 1134#: share/html/User/Prefs.html:172
84fb5b46
MKG
1135msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1136msgstr "Alle iCal-adressene inneheld ein hemmeleg kode som identifiserer deg. Viss andre får kjennskap til ei av disse adressene, kan du få generert ein ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedanfor då <b>ikkje lenger vil fungera</b>."
1137
af59614d 1138#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
84fb5b46
MKG
1139msgid "All queues matching search criteria"
1140msgstr "Alle køar i samsvar med søkjekriteria"
1141
1142#: share/html/m/_elements/menu:82
1143msgid "All tickets"
1144msgstr ""
1145
403d7b0b 1146#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46
MKG
1147msgid "All topics"
1148msgstr ""
1149
af59614d 1150#: lib/RT/System.pm:92
84fb5b46
MKG
1151msgid "Allow creation of saved searches"
1152msgstr ""
1153
af59614d 1154#: lib/RT/System.pm:91
84fb5b46
MKG
1155msgid "Allow loading of saved searches"
1156msgstr ""
1157
af59614d 1158#: lib/RT/System.pm:93
84fb5b46
MKG
1159msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1160msgstr ""
1161
af59614d 1162#: lib/RT/Attachment.pm:747
84fb5b46
MKG
1163msgid "Already encrypted"
1164msgstr "Allereie kryptert"
1165
af59614d
MKG
1166#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:51
1167#. (qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/customizing/articles_introduction.html">], qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/">], '</a>')
1168msgid "An %1introduction to getting started with articles%3 is available from %2Best Practical's online documentation%3."
1169msgstr ""
1170
1171#: lib/RT/Group.pm:619
1172msgid "An Instance must be provided"
1173msgstr ""
1174
1175#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:49
1176msgid "An error occurred"
1177msgstr ""
1178
84fb5b46
MKG
1179#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1180msgid "And/Or"
1181msgstr "Og/eller"
1182
1183#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1184msgid "Any field"
1185msgstr ""
1186
1187#: share/html/Search/Simple.html:65
1188msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1189msgstr ""
1190
af59614d 1191#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1192msgid "Applied"
1193msgstr "Tildelt"
1194
af59614d 1195#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:94 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:61 share/html/Elements/Tabs:370 share/html/Elements/Tabs:384 share/html/Elements/Tabs:430
84fb5b46
MKG
1196msgid "Applies to"
1197msgstr "Gjeld"
1198
af59614d 1199#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:56
84fb5b46
MKG
1200msgid "Applies to all objects"
1201msgstr "Gjeld alle objekta"
1202
1203#: share/html/Search/Edit.html:62
1204msgid "Apply"
1205msgstr "Bruk"
1206
af59614d 1207#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:67
84fb5b46
MKG
1208msgid "Apply globally"
1209msgstr "Bruk globalt"
1210
af59614d
MKG
1211#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:95
1212msgid "Apply selected scrips"
1213msgstr ""
1214
84fb5b46
MKG
1215#: share/html/Search/Edit.html:62
1216msgid "Apply your changes"
1217msgstr "Ta endringane i bruk"
1218
af59614d 1219#: share/html/Elements/Tabs:528
84fb5b46
MKG
1220msgid "Approval"
1221msgstr "Godkjenning"
1222
af59614d 1223#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:95
84fb5b46
MKG
1224#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1225#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1226#. ($ticket->id, $msg)
1227msgid "Approval #%1: %2"
1228msgstr "Godkjenning %1: %2"
1229
af59614d 1230#: share/html/Approvals/index.html:84
84fb5b46
MKG
1231#. ($ticket->Id)
1232msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1233msgstr "Godkjenning %1: klarte ikkje lagra merknader, grunna systemfeil"
1234
af59614d 1235#: share/html/Approvals/index.html:82
84fb5b46
MKG
1236#. ($ticket->Id)
1237msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1238msgstr "Godkjenning %1: merknader lagra"
1239
af59614d 1240#: etc/initialdata:496 etc/upgrade/3.8.2/content:71
84fb5b46
MKG
1241msgid "Approval Passed"
1242msgstr "Godkjend"
1243
af59614d
MKG
1244#: etc/initialdata:510 etc/upgrade/4.1.9/content:130
1245msgid "Approval Passed in HTML"
1246msgstr ""
1247
1248#: etc/initialdata:584 etc/upgrade/3.8.2/content:112
84fb5b46
MKG
1249msgid "Approval Ready for Owner"
1250msgstr "Godkjenning klar for eigar"
1251
af59614d
MKG
1252#: etc/initialdata:596 etc/upgrade/4.1.9/content:177
1253msgid "Approval Ready for Owner in HTML"
1254msgstr ""
1255
1256#: etc/initialdata:556 etc/upgrade/3.8.2/content:99
84fb5b46
MKG
1257msgid "Approval Rejected"
1258msgstr "Godkjenning avslått"
1259
af59614d
MKG
1260#: etc/initialdata:569 etc/upgrade/4.1.9/content:162
1261msgid "Approval Rejected in HTML"
1262msgstr ""
1263
84fb5b46
MKG
1264#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1265msgid "Approve"
1266msgstr "Godkjenn"
1267
1268#: lib/RT/Date.pm:94
1269msgid "Apr"
1270msgstr "april"
1271
1272#: NOT FOUND IN SOURCE
1273msgid "April"
1274msgstr "april"
1275
1276#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1277msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1278msgstr ""
1279
af59614d
MKG
1280#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1281#. ($object->id)
1282msgid "Article #%1"
1283msgstr ""
1284
84fb5b46
MKG
1285#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1286#. ($ArticleObj->Id)
1287msgid "Article #%1 deleted"
1288msgstr ""
1289
af59614d
MKG
1290#: share/html/Articles/Article/History.html:61
1291#. ($id)
1292msgid "Article #%1 not found"
84fb5b46
MKG
1293msgstr ""
1294
af59614d
MKG
1295#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:205 share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1296#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1297#. ($object->id, $object->Name)
1298msgid "Article #%1: %2"
84fb5b46
MKG
1299msgstr ""
1300
af59614d 1301#: lib/RT/Article.pm:216
84fb5b46
MKG
1302#. ($self->id)
1303msgid "Article %1 created"
1304msgstr ""
1305
1306#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1307msgid "Article Administration"
1308msgstr ""
1309
af59614d 1310#: lib/RT/Article.pm:324
84fb5b46
MKG
1311msgid "Article Deleted"
1312msgstr ""
1313
af59614d 1314#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
84fb5b46
MKG
1315msgid "Article not found"
1316msgstr ""
1317
af59614d 1318#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:163 share/html/Elements/Tabs:168 share/html/Elements/Tabs:497 share/html/Elements/Tabs:503
84fb5b46
MKG
1319msgid "Articles"
1320msgstr ""
1321
403d7b0b 1322#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46
MKG
1323#. ($currtopic->Name)
1324msgid "Articles in %1"
1325msgstr ""
1326
1327#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1328#. ($Articles_Content)
1329msgid "Articles matching %1"
1330msgstr ""
1331
403d7b0b 1332#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46
MKG
1333msgid "Articles with no topics"
1334msgstr ""
1335
1336#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1337msgid "Asc"
1338msgstr "stigande"
1339
af59614d 1340#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1341msgid "Ascending"
1342msgstr "Stigande"
1343
1344#: NOT FOUND IN SOURCE
1345msgid "Assign and remove custom fields"
1346msgstr "Tilordna og fjern fleksifelt"
1347
af59614d 1348#: lib/RT/Queue.pm:116
84fb5b46
MKG
1349msgid "Assign and remove queue custom fields"
1350msgstr ""
1351
af59614d 1352#: lib/RT/Queue.pm:116
84fb5b46
MKG
1353msgid "AssignCustomFields"
1354msgstr "TilordnaFleksifelt"
1355
af59614d 1356#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61
84fb5b46
MKG
1357msgid "Attach"
1358msgstr "Legg ved"
1359
af59614d 1360#: share/html/m/ticket/create:321 share/html/m/ticket/reply:135
84fb5b46
MKG
1361msgid "Attach file"
1362msgstr "Legg ved fil"
1363
af59614d 1364#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:124
84fb5b46
MKG
1365msgid "Attached file"
1366msgstr "Vedlagt fil"
1367
1368#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1369msgid "Attachment"
1370msgstr "Vedlegg"
1371
af59614d 1372#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:101 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:96 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:98
84fb5b46
MKG
1373#. ($Attachment)
1374msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1375msgstr "Klarte ikkje lasta vedlegget «%1»"
1376
af59614d 1377#: lib/RT/Transaction.pm:625
84fb5b46
MKG
1378msgid "Attachment created"
1379msgstr "Vedlegg oppretta"
1380
af59614d 1381#: lib/RT/Tickets.pm:1758
84fb5b46
MKG
1382msgid "Attachment filename"
1383msgstr "Vedleggsnamn"
1384
af59614d 1385#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:306
84fb5b46
MKG
1386msgid "Attachments"
1387msgstr "Vedlegg"
1388
af59614d 1389#: lib/RT/Attachment.pm:742
84fb5b46
MKG
1390msgid "Attachments encryption is disabled"
1391msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1392
af59614d 1393#: lib/RT/Attributes.pm:178
84fb5b46
MKG
1394msgid "Attribute Deleted"
1395msgstr "Attributt fjerna"
1396
1397#: lib/RT/Date.pm:98
1398msgid "Aug"
1399msgstr "aug."
1400
1401#: NOT FOUND IN SOURCE
1402msgid "August"
1403msgstr "august"
1404
af59614d
MKG
1405#: share/html/Errors/WebRemoteUser/UserAutocreateDefaultsOnLogin:48
1406msgid "Automatic account setup failed"
1407msgstr ""
1408
1409#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:310
84fb5b46
MKG
1410#. ($valid_image_types)
1411msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1412msgstr ""
1413
af59614d 1414#: etc/initialdata:227
84fb5b46
MKG
1415msgid "Autoreply"
1416msgstr "Autosvar"
1417
1418#: etc/initialdata:28
1419msgid "Autoreply To Requestors"
1420msgstr "Autosvar til innmeldar"
1421
af59614d
MKG
1422#: etc/initialdata:257 etc/upgrade/4.1.9/content:8
1423msgid "Autoreply in HTML"
1424msgstr ""
1425
1426#: share/html/Widgets/SelectionBox:170
84fb5b46
MKG
1427msgid "Available"
1428msgstr "Tilgjengeleg"
1429
af59614d
MKG
1430#: lib/RT/Report/Tickets.pm:225
1431msgid "Average Created-LastUpdated"
1432msgstr ""
1433
1434#: lib/RT/Report/Tickets.pm:220
1435msgid "Average Created-Resolved"
1436msgstr ""
1437
1438#: lib/RT/Report/Tickets.pm:215
1439msgid "Average Created-Started"
1440msgstr ""
1441
1442#: lib/RT/Report/Tickets.pm:235
1443msgid "Average Due-Resolved"
1444msgstr ""
1445
1446#: lib/RT/Report/Tickets.pm:240
1447msgid "Average Started-Resolved"
1448msgstr ""
1449
1450#: lib/RT/Report/Tickets.pm:230
1451msgid "Average Starts-Started"
1452msgstr ""
1453
1454#: lib/RT/Report/Tickets.pm:205
1455msgid "Average time estimated"
1456msgstr ""
1457
1458#: lib/RT/Report/Tickets.pm:210
1459msgid "Average time left"
1460msgstr ""
1461
1462#: lib/RT/Report/Tickets.pm:200
1463msgid "Average time worked"
1464msgstr ""
1465
84fb5b46
MKG
1466#: NOT FOUND IN SOURCE
1467msgid "BCc"
1468msgstr "Blindkopi"
1469
1470#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1471msgid "Back"
1472msgstr "Tilbake"
1473
af59614d 1474#: lib/RT/SharedSetting.pm:151
84fb5b46
MKG
1475#. ($id)
1476msgid "Bad privacy for attribute %1"
1477msgstr "Ugyldig offentlegstatus for attributtet %1"
1478
1479# Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
af59614d 1480#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:55 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:55 share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:348 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:425 share/html/Elements/Tabs:588 share/html/Elements/Tabs:624 share/html/Ticket/Create.html:440 share/html/Ticket/Create.html:69 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1481msgid "Basics"
1482msgstr "Detaljar"
1483
af59614d
MKG
1484#: share/html/Admin/Elements/SelectStage:69
1485msgid "Batch"
1486msgstr ""
1487
1488#: share/html/Admin/Elements/SelectStage:70
1489msgid "Batch (disabled by config)"
1490msgstr ""
1491
1492#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:61
1493msgid "Batch scrips"
1494msgstr ""
1495
84fb5b46
MKG
1496#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1497msgid "Bcc"
1498msgstr ""
1499
1500#: NOT FOUND IN SOURCE
1501msgid "Be sure to save your changes"
1502msgstr "Hugs å lagra endringane dine"
1503
af59614d
MKG
1504#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:50
1505#. (qq[<a href="@{[RT->Config->Get("WebPath")]}/Admin/Articles/">], '</a>')
1506msgid "Before Articles can be used, your RT administrator must %1create Classes%2, apply Article custom fields to them, and grant users rights on the classes and CFs."
1507msgstr ""
1508
84fb5b46
MKG
1509#: NOT FOUND IN SOURCE
1510msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1511msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1512
af59614d 1513#: etc/initialdata:223
84fb5b46
MKG
1514msgid "Blank"
1515msgstr "Tom"
1516
af59614d 1517#: share/html/Dashboards/Queries.html:180
84fb5b46
MKG
1518msgid "Body"
1519msgstr "Hovudflate"
1520
1521#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1522msgid "Bold"
1523msgstr "Halvfeit"
1524
af59614d 1525#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:246
84fb5b46
MKG
1526msgid "Bookmark"
1527msgstr "Bokmerke"
1528
af59614d 1529#: share/html/Articles/Article/Search.html:114
84fb5b46
MKG
1530msgid "Bookmarkable link for this search"
1531msgstr ""
1532
af59614d 1533#: etc/initialdata:831 etc/initialdata:856 etc/upgrade/3.7.82/content:6
84fb5b46
MKG
1534msgid "Bookmarked Tickets"
1535msgstr "Bokmerkte saker"
1536
1537#: share/html/m/_elements/menu:73
1538msgid "Bookmarked tickets"
1539msgstr ""
1540
1541#: NOT FOUND IN SOURCE
1542msgid "Brief headers"
1543msgstr "Kort meldingshovud"
1544
403d7b0b 1545#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46
MKG
1546msgid "Browse by topic"
1547msgstr ""
1548
af59614d 1549#: share/html/Elements/Tabs:240
84fb5b46
MKG
1550msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1551msgstr ""
1552
af59614d 1553#: share/html/Elements/Tabs:811
84fb5b46
MKG
1554msgid "Bulk Update"
1555msgstr "Masseoppdater"
1556
1557#: NOT FOUND IN SOURCE
1558msgid "Buy Support"
1559msgstr "Kjøp kundestøtte"
1560
1561#: NOT FOUND IN SOURCE
1562msgid "By default, RT will use the timezone of your system. This lets you set a global default for the display of dates and times in RT. Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1563msgstr "Som standard vil RT bruka tidssona for maskina programmet køyrer på. Her kan du velja ein global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukarane kan eventuelt velja ein annen tidssone i innstillingane sine."
1564
af59614d 1565#: lib/RT/Tickets.pm:160
84fb5b46
MKG
1566msgid "CCGroup"
1567msgstr "Kopigruppe"
1568
1569# CF = Custom Field
af59614d 1570#: lib/RT/Report/Tickets.pm:81 lib/RT/Tickets.pm:153
84fb5b46
MKG
1571msgid "CF"
1572msgstr "FF"
1573
1574#: share/html/Search/Simple.html:87
1575#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1576msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1577msgstr ""
1578
af59614d
MKG
1579#: share/html/Search/Chart.html:141
1580msgid "Calculate"
1581msgstr ""
1582
1583#: share/html/Search/Chart.html:143
1584msgid "Calculate values of"
1585msgstr ""
1586
84fb5b46
MKG
1587#: NOT FOUND IN SOURCE
1588msgid "Calendar"
1589msgstr "Kalender"
1590
af59614d 1591#: share/html/Search/Elements/EditSearches:176
84fb5b46
MKG
1592#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1593msgid "Can not load saved search \"%1\""
1594msgstr "Klarte ikkje henta det lagra søket «%1»"
1595
af59614d 1596#: lib/RT/User.pm:1563
84fb5b46
MKG
1597msgid "Can not modify system users"
1598msgstr "Kan ikkje endra systembrukarar"
1599
1600#: NOT FOUND IN SOURCE
1601msgid "Can this principal see this queue"
1602msgstr "Kan primærobjektet sjå køen"
1603
af59614d 1604#: lib/RT/CustomField.pm:518
84fb5b46
MKG
1605msgid "Can't add a custom field value without a name"
1606msgstr "Kan ikkje leggja verdi til eit fleksifelt utan namn"
1607
1608#: NOT FOUND IN SOURCE
1609msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1610msgstr "Fann ikkje nokon samlingsklasse for «%1»"
1611
af59614d 1612#: share/html/Search/Elements/EditSearches:316
84fb5b46
MKG
1613msgid "Can't find a saved search to work with"
1614msgstr "Fann ikkje eit lagra søk å arbeida med"
1615
af59614d 1616#: lib/RT/Link.pm:192
84fb5b46
MKG
1617msgid "Can't link a ticket to itself"
1618msgstr "Kan ikkje kopla ein sak til seg sjølv"
1619
c36a7e1d
MKG
1620#: lib/RT/Reminders.pm:126
1621msgid "Can't link to a deleted ticket"
1622msgstr ""
1623
af59614d
MKG
1624#: share/html/index.html:127
1625#. ($QueueObj->Name)
1626msgid "Can't quickly create ticket in queue %1 because custom fields are required. Please finish by using the normal ticket creation page."
1627msgstr ""
1628
1629#: share/html/Widgets/SavedSearch:133
84fb5b46
MKG
1630#. (loc($self->{SearchType}))
1631msgid "Can't save %1"
1632msgstr "Klarte ikkje lagra %1"
1633
af59614d 1634#: share/html/Search/Elements/EditSearches:320
84fb5b46
MKG
1635msgid "Can't save this search"
1636msgstr "Klarte ikkje lagra søket"
1637
af59614d 1638#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1639msgid "Can't specifiy both base and target"
1640msgstr "Kan ikkje velja både kjelde og mål"
1641
af59614d
MKG
1642#: lib/RT/Record.pm:1315 lib/RT/Record.pm:1459
1643msgid "Can't specify both base and target"
1644msgstr ""
1645
1646#: lib/RT/Article.pm:382
84fb5b46
MKG
1647msgid "Cannot add link to plain number"
1648msgstr ""
1649
af59614d 1650#: share/html/Ticket/Create.html:374 share/html/m/ticket/create:147
84fb5b46
MKG
1651msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1652msgstr "Kan ikkje oppretta saker i ein deaktivert kø"
1653
1654#: NOT FOUND IN SOURCE
1655msgid "Cannot create user: %1"
1656msgstr "Klarte ikkje oppretta brukaren: %1"
1657
af59614d 1658#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:126
84fb5b46
MKG
1659msgid "Categories are based on"
1660msgstr "Kategoriar baserte på"
1661
1662#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1663msgid "Category"
1664msgstr "Kategori"
1665
1666#: NOT FOUND IN SOURCE
1667msgid "Category unset"
1668msgstr "Kategori ikkje vald"
1669
af59614d 1670#: lib/RT/Report/Tickets.pm:69 lib/RT/Ticket.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:145 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:79 share/html/Ticket/Create.html:136 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:295
84fb5b46
MKG
1671msgid "Cc"
1672msgstr "Kopimottakar"
1673
1674#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1675msgid "Ccs"
1676msgstr "Kopimottakarar"
1677
af59614d 1678#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:87
84fb5b46
MKG
1679msgid "Change"
1680msgstr "Endra"
1681
1682#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1683msgid "Change Approval ticket to open status"
1684msgstr "Endra godkjenningssak til status «open»"
1685
af59614d 1686#: share/html/SelfService/Prefs.html:70
84fb5b46
MKG
1687msgid "Change password"
1688msgstr "Byt passord"
1689
af59614d
MKG
1690#: lib/RT/Template.pm:692
1691msgid "Changing queue is not implemented"
84fb5b46
MKG
1692msgstr ""
1693
af59614d
MKG
1694#: share/html/Elements/Tabs:812
1695msgid "Chart"
84fb5b46
MKG
1696msgstr ""
1697
1698#: share/html/Elements/Submit:102
1699msgid "Check All"
1700msgstr "Merk alle"
1701
1702#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1703msgid "Check Database Connectivity"
1704msgstr "Kontroller databasetilgang"
1705
1706#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1707msgid "Check Database Credentials"
1708msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1709
af59614d 1710#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:126
84fb5b46
MKG
1711msgid "Check box to delete"
1712msgstr "Kryss av for å fjerna"
1713
af59614d 1714#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1715msgid "Check box to revoke right"
1716msgstr "Kryss av for å trekkja tilbake løyve"
1717
af59614d
MKG
1718#: share/html/Search/Elements/SelectLinks:59
1719msgid "Child"
1720msgstr ""
1721
1722#: share/html/Elements/AddLinks:83 share/html/Elements/BulkLinks:139 share/html/Elements/BulkLinks:84 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:72 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:433
84fb5b46
MKG
1723msgid "Children"
1724msgstr "Undersaker"
1725
1726#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1727msgid "Choose Database Engine"
1728msgstr "Vel databasemotor"
1729
1730#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1731#. ($QueueObj->Name)
1732msgid "Choose from Topics for %1"
1733msgstr ""
1734
af59614d 1735#: share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111 share/html/User/Prefs.html:139
84fb5b46
MKG
1736msgid "City"
1737msgstr "Poststad"
1738
af59614d 1739#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:76
84fb5b46
MKG
1740msgid "Class"
1741msgstr ""
1742
1743#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1744msgid "Class Name"
1745msgstr ""
1746
af59614d 1747#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:149
84fb5b46
MKG
1748#. ($msg)
1749msgid "Class could not be created: %1"
1750msgstr ""
1751
af59614d 1752#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:71
84fb5b46
MKG
1753msgid "Class id"
1754msgstr ""
1755
af59614d 1756#: lib/RT/Class.pm:322
84fb5b46
MKG
1757msgid "Class is already applied Globally"
1758msgstr ""
1759
af59614d 1760#: lib/RT/Class.pm:317
84fb5b46
MKG
1761#. ($queue->Name)
1762msgid "Class is already applied to %1"
1763msgstr ""
1764
af59614d 1765#: share/html/Elements/Tabs:169 share/html/Elements/Tabs:421
84fb5b46
MKG
1766msgid "Classes"
1767msgstr ""
1768
af59614d 1769#: share/html/Tools/MyDay.html:72 share/html/Widgets/SelectionBox:198
84fb5b46
MKG
1770msgid "Clear"
1771msgstr "Tøm"
1772
1773#: share/html/Elements/Submit:104
1774msgid "Clear All"
1775msgstr "Tøm alle"
1776
1777#: share/html/Install/Finish.html:52
1778msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1779msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutta vegvisaren."
1780
1781#: share/html/Install/Initialize.html:54
1782msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1783msgstr "Trykk «Gjer klar database» for å oppretta RT-databasen og setja inn dei nødvendige metadataa. Dette kan ta nokre minutt."
1784
af59614d
MKG
1785#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:101
1786msgid "Click to choose a color"
1787msgstr ""
1788
84fb5b46
MKG
1789#: NOT FOUND IN SOURCE
1790msgid "Close window"
1791msgstr "Lukk vindauge"
1792
af59614d 1793#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:375
84fb5b46
MKG
1794msgid "Closed"
1795msgstr "Lukka"
1796
af59614d 1797#: share/html/Elements/Tabs:936 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1798msgid "Closed tickets"
1799msgstr "Lukka saker"
1800
af59614d 1801#: lib/RT/CustomField.pm:144
84fb5b46
MKG
1802msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1803msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn fleire verdiar"
1804
af59614d 1805#: lib/RT/CustomField.pm:145
84fb5b46
MKG
1806msgid "Combobox: Select or enter one value"
1807msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn enkeltverdi"
1808
af59614d 1809#: lib/RT/CustomField.pm:146
84fb5b46
MKG
1810msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1811msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn opptil %1 verdiar"
1812
af59614d 1813#: share/html/Elements/ShowTransaction:195 share/html/Elements/Tabs:650 share/html/Search/Elements/EditFormat:74
84fb5b46
MKG
1814msgid "Comment"
1815msgstr "Kommenter"
1816
1817#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1818msgid "Comment Address"
1819msgstr "Kommentaradresse"
1820
403d7b0b 1821#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1822msgid "Comment address"
1823msgstr "Kommentaradresse"
1824
af59614d 1825#: lib/RT/Queue.pm:131
84fb5b46
MKG
1826msgid "Comment on tickets"
1827msgstr "Kommenter saker"
1828
1829#: NOT FOUND IN SOURCE
1830msgid "CommentAddress"
1831msgstr "KommentarAdresse"
1832
af59614d 1833#: lib/RT/Queue.pm:131
84fb5b46
MKG
1834msgid "CommentOnTicket"
1835msgstr "KommenterSak"
1836
1837#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1838msgid "Comments"
1839msgstr "Kommentarar"
1840
af59614d 1841#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:100 share/html/Ticket/Update.html:77 share/html/m/ticket/reply:93
84fb5b46
MKG
1842msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1843msgstr "Kommentar (vert ikkje send til innmeldaren)"
1844
1845#: NOT FOUND IN SOURCE
1846msgid "Comments (not sent to requestors)"
1847msgstr "Kommentar (vert ikkje send til innmeldaren)"
1848
af59614d 1849#: share/html/Admin/Users/Modify.html:209 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:78
84fb5b46
MKG
1850msgid "Comments about this user"
1851msgstr "Kommentarar om brukaren"
1852
af59614d 1853#: lib/RT/Transaction.pm:856
84fb5b46
MKG
1854msgid "Comments added"
1855msgstr "La til kommentarar"
1856
1857#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1858msgid "Commit Stubbed"
1859msgstr "Utføring klargjord"
1860
af59614d 1861#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:54 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:67
84fb5b46
MKG
1862msgid "Condition"
1863msgstr "Vilkår"
1864
af59614d 1865#: lib/RT/Scrip.pm:180 lib/RT/Scrip.pm:752
84fb5b46
MKG
1866#. ($args{'ScripCondition'})
1867#. ($value)
1868msgid "Condition '%1' not found"
1869msgstr "Fann ikkje vilkåret «%1»"
1870
af59614d 1871#: lib/RT/Scrip.pm:176 lib/RT/Scrip.pm:745
84fb5b46
MKG
1872msgid "Condition is mandatory argument"
1873msgstr "Vilkår er eit obligatorisk argument"
1874
af59614d 1875#: bin/rt-crontool:200
84fb5b46
MKG
1876msgid "Condition matches..."
1877msgstr "Vilkåret oppfyller …"
1878
af59614d 1879#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:79
84fb5b46
MKG
1880msgid "Condition, Action and Template"
1881msgstr "Vilkår, handling og mal"
1882
1883#: share/html/Install/index.html:107
1884#. ($file)
1885msgid "Config file %1 is locked"
1886msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1887
af59614d 1888#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1889msgid "Configuration"
1890msgstr "Systemoppsett"
1891
af59614d 1892#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:182
84fb5b46
MKG
1893#. ($QueueObj->Name)
1894msgid "Configuration for queue %1"
1895msgstr ""
1896
1897#: NOT FOUND IN SOURCE
1898msgid "Confirm"
1899msgstr "Stadfest"
1900
af59614d 1901#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:140
84fb5b46
MKG
1902msgid "Connection succeeded"
1903msgstr "Kopla til"
1904
af59614d
MKG
1905#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:67
1906#. (qq[<a href="mailto:$owner">], $owner, '</a>')
1907msgid "Contact your RT administrator via %1email to %2%3."
1908msgstr ""
1909
1910#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:69
1911msgid "Contact your RT administrator."
1912msgstr ""
1913
1914#: lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:70 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:589 share/html/Ticket/Forward.html:76 share/html/Ticket/ModifyAll.html:121
84fb5b46
MKG
1915msgid "Content"
1916msgstr "Melding"
1917
af59614d 1918#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:97
84fb5b46
MKG
1919msgid "Content is an invalid IP address"
1920msgstr ""
1921
af59614d 1922#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:111
84fb5b46
MKG
1923msgid "Content is an invalid IP address range"
1924msgstr ""
1925
1926#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1927msgid "Content-Type"
1928msgstr "Innhaldstype"
1929
af59614d 1930#: lib/RT/Tickets.pm:140
84fb5b46
MKG
1931msgid "ContentType"
1932msgstr "Innhaldstype"
1933
403d7b0b 1934#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
1935msgid "Correspond address"
1936msgstr "Svaradresse"
1937
1938#: NOT FOUND IN SOURCE
1939msgid "CorrespondAddress"
1940msgstr "Svaradresse"
1941
af59614d 1942#: etc/initialdata:359
84fb5b46
MKG
1943msgid "Correspondence"
1944msgstr "Svar"
1945
af59614d 1946#: lib/RT/Transaction.pm:852
84fb5b46
MKG
1947msgid "Correspondence added"
1948msgstr "Svar lagt til"
1949
af59614d
MKG
1950#: etc/initialdata:367 etc/upgrade/4.1.9/content:68
1951msgid "Correspondence in HTML"
1952msgstr ""
1953
1954#: lib/RT/Record.pm:1990 lib/RT/Record.pm:2056
84fb5b46
MKG
1955#. ($msg)
1956#. ($value_msg)
1957msgid "Could not add new custom field value: %1"
1958msgstr "Klarte ikkje leggja til ny fleksifeltverdi: %1"
1959
af59614d 1960#: lib/RT/Ticket.pm:2043
84fb5b46
MKG
1961#. ($msg)
1962msgid "Could not change owner: %1"
1963msgstr "Klarte ikkje endra eigar: %1"
1964
1965#: NOT FOUND IN SOURCE
1966msgid "Could not create CustomField"
1967msgstr "Klarte ikkje oppretta fleksifelt"
1968
af59614d 1969#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:116
84fb5b46
MKG
1970#. ($msg)
1971msgid "Could not create CustomField: %1"
1972msgstr "Klarte ikkje oppretta fleksifelt: %1"
1973
af59614d 1974#: lib/RT/Group.pm:419 lib/RT/Group.pm:426
84fb5b46
MKG
1975msgid "Could not create group"
1976msgstr "Klarte ikkje oppretta gruppe"
1977
af59614d 1978#: share/html/Articles/Article/Search.html:204
84fb5b46
MKG
1979#. ($msg)
1980msgid "Could not create search: %1"
1981msgstr ""
1982
1983#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1984#. ($msg)
1985msgid "Could not create template: %1"
1986msgstr "Klarte ikkje oppretta mal: %1"
1987
af59614d 1988#: lib/RT/Ticket.pm:260
84fb5b46
MKG
1989msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1990msgstr "Klarte ikkje oppretta sak. Kø ikkje oppgjeven."
1991
af59614d 1992#: lib/RT/User.pm:192 lib/RT/User.pm:206 lib/RT/User.pm:215 lib/RT/User.pm:224 lib/RT/User.pm:233 lib/RT/User.pm:247 lib/RT/User.pm:257 lib/RT/User.pm:450
84fb5b46
MKG
1993msgid "Could not create user"
1994msgstr "Klarte ikkje oppretta brukar"
1995
af59614d 1996#: share/html/Articles/Article/Search.html:244
84fb5b46
MKG
1997#. ($searchname, $msg)
1998msgid "Could not delete search %1: %2"
1999msgstr ""
2000
af59614d
MKG
2001#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:397
2002#. ($name)
2003msgid "Could not find group '%1'"
2004msgstr ""
2005
2006#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2007msgid "Could not find or create that user"
2008msgstr "Klarte ikkje finna eller oppretta brukaren"
2009
af59614d
MKG
2010#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:387
2011#. ($name)
2012msgid "Could not find or create user '%1'"
2013msgstr ""
2014
2015#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2016msgid "Could not find that principal"
2017msgstr "Fann ikkje primærobjektet"
2018
af59614d 2019#: lib/RT/SharedSetting.pm:244
84fb5b46
MKG
2020#. ($self->ObjectName)
2021msgid "Could not load %1 attribute"
2022msgstr "Klarte ikkje lasta attributtet %1"
2023
2024#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
2025msgid "Could not load Class %1"
2026msgstr ""
2027
2028#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
2029#. ($id)
2030msgid "Could not load CustomField %1"
2031msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
2032
2033#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
2034msgid "Could not load group"
2035msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa"
2036
af59614d 2037#: lib/RT/SharedSetting.pm:127
84fb5b46
MKG
2038#. ($privacy)
2039msgid "Could not load object for %1"
2040msgstr "Klarte ikkje lasta objekt for %1"
2041
af59614d
MKG
2042#: share/html/Admin/Scrips/Objects.html:126
2043#. ($id)
2044msgid "Could not load scrip #%1"
403d7b0b
MKG
2045msgstr ""
2046
af59614d
MKG
2047#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:473
2048#. ($args{User})
2049msgid "Could not load user '%1'"
2050msgstr ""
2051
2052#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:426
2053#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
2054msgid "Could not make %1 a %2"
403d7b0b
MKG
2055msgstr ""
2056
2057#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2058msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
2059msgstr "Klarte ikkje gjera primærobjektet til ein %1 for køen"
2060
403d7b0b 2061#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2062msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
2063msgstr "Klarte ikkje gjera primærobjektet til ein %1 for saka"
2064
af59614d
MKG
2065#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:501
2066#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
2067msgid "Could not remove %1 as a %2"
403d7b0b
MKG
2068msgstr ""
2069
2070#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2071msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
2072msgstr "Klarte ikkje fjerna primærobjektet som %1 for køen"
2073
403d7b0b 2074#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2075msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
2076msgstr "Klarte ikkje fjerna primærobjektet som %1 for saka"
2077
af59614d 2078#: lib/RT/User.pm:144
84fb5b46
MKG
2079msgid "Could not set user info"
2080msgstr "Klarte ikkje lagra brukarinfo"
2081
af59614d
MKG
2082#: lib/RT/Group.pm:1106
2083#. ($col, $msg)
2084msgid "Could not update column %1: %2"
2085msgstr ""
2086
2087#: lib/RT/Record/AddAndSort.pm:200
2088msgid "Couldn't add as it's global already"
2089msgstr ""
2090
2091#: lib/RT/Transaction.pm:166
84fb5b46
MKG
2092msgid "Couldn't add attachment"
2093msgstr "Klarte ikkje leggja til vedlegg"
2094
af59614d 2095#: lib/RT/Group.pm:1080
84fb5b46
MKG
2096msgid "Couldn't add member to group"
2097msgstr "Klarte ikkje leggja medlem til gruppa"
2098
af59614d 2099#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2100msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
2101msgstr "Klarte ikkje tildela fleksifelt til objekt, då det alt er globalt"
2102
af59614d 2103#: lib/RT/Scrip.pm:713
84fb5b46
MKG
2104#. ($method, $code, $error)
2105msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
2106msgstr ""
2107
af59614d 2108#: lib/RT/Template.pm:815
84fb5b46
MKG
2109#. ($fi_text, $error)
2110msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
2111msgstr ""
2112
af59614d 2113#: lib/RT/Record.pm:2066 lib/RT/Record.pm:2116
84fb5b46
MKG
2114#. ($Msg)
2115#. ($msg)
2116msgid "Couldn't create a transaction: %1"
2117msgstr "Klarte ikkje oppretta transaksjon: %1"
2118
2119#: NOT FOUND IN SOURCE
2120msgid "Couldn't create record"
2121msgstr "Klarte ikkje oppretta post"
2122
af59614d 2123#: lib/RT/CustomField.pm:1586
84fb5b46
MKG
2124#. ($msg)
2125msgid "Couldn't create record: %1"
2126msgstr ""
2127
2128#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
2129#. ($id, $msg)
2130msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
2131msgstr "Klarte ikkje fjerna utforminga %1: %2"
2132
af59614d 2133#: lib/RT/Record.pm:971
84fb5b46
MKG
2134msgid "Couldn't find row"
2135msgstr "Fann ikkje rada"
2136
af59614d 2137#: bin/rt-crontool:171
84fb5b46
MKG
2138msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
2139msgstr "Fann ikkje ein passende transaksjon – hoppar over"
2140
af59614d 2141#: lib/RT/Group.pm:1054
84fb5b46
MKG
2142msgid "Couldn't find that principal"
2143msgstr "Fann ikkje primærobjektet"
2144
af59614d 2145#: lib/RT/CustomField.pm:546
84fb5b46
MKG
2146msgid "Couldn't find that value"
2147msgstr "Fann ikkje verdien"
2148
af59614d
MKG
2149#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:56
2150#. ($protocol)
2151msgid "Couldn't get %1 keys information"
2152msgstr ""
2153
84fb5b46
MKG
2154#: NOT FOUND IN SOURCE
2155msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
2156msgstr "Klarte ikkje henta %1 frå brukardatabasen.\\n"
2157
2158#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
2159#. ($id)
2160msgid "Couldn't load Class %1"
2161msgstr "Klarte ikkje lasta klassen %1"
2162
af59614d 2163#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:112 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
84fb5b46
MKG
2164#. ($cf_id)
2165msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
2166msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
2167
403d7b0b 2168#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
2169#. ($cf_id)
2170msgid "Couldn't load CustomField #%1"
2171msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
2172
2173#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2174#. ($id)
2175msgid "Couldn't load CustomField %1"
2176msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
2177
af59614d
MKG
2178#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:291
2179#. (blessed($self), $self->Id)
2180msgid "Couldn't load copy of %1 #%2"
2181msgstr ""
2182
2183#: lib/RT/Ticket.pm:1087
84fb5b46
MKG
2184#. ($self->Id)
2185msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2186msgstr "Klarte ikkje lasta kopi av sak %1"
2187
af59614d 2188#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:81 share/html/Dashboards/Render.html:100 share/html/Dashboards/Subscription.html:201
84fb5b46
MKG
2189#. ($id, $msg)
2190msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2191msgstr "Klarte ikkje lasta utforminga %1: %2"
2192
2193#: NOT FOUND IN SOURCE
2194msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
2195msgstr "Klarte ikkje lasta utforminga %1: %2."
2196
af59614d 2197#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:100 share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:110
84fb5b46
MKG
2198#. ($gid)
2199msgid "Couldn't load group #%1"
2200msgstr "Klarte ikkje lasta gruppe %1"
2201
2202#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2203#. ($id)
2204msgid "Couldn't load group %1"
2205msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa %1"
2206
af59614d 2207#: lib/RT/Link.pm:267
84fb5b46
MKG
2208msgid "Couldn't load link"
2209msgstr "Klarte ikkje lasta lenkja"
2210
af59614d 2211#: lib/RT/Link.pm:240
c36a7e1d
MKG
2212#. ($msg)
2213msgid "Couldn't load link: %1"
2214msgstr ""
2215
84fb5b46
MKG
2216#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2217#. ($id)
2218msgid "Couldn't load object %1"
2219msgstr "Klarte ikkje lasta objektet %1"
2220
af59614d 2221#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:560
84fb5b46
MKG
2222#. ($msg)
2223msgid "Couldn't load or create user: %1"
2224msgstr "Klarte ikkje lasta eller oppretta brukaren: %1"
2225
af59614d
MKG
2226#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:89
2227#. ($id)
2228msgid "Couldn't load principal #%1"
2229msgstr ""
2230
2231#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:545
2232#. ($msg)
2233msgid "Couldn't load principal: %1"
2234msgstr ""
2235
84fb5b46
MKG
2236#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2237#. ($id)
2238msgid "Couldn't load queue"
2239msgstr "Klarte ikkje lasta køen"
2240
af59614d 2241#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:107
84fb5b46
MKG
2242#. ($id)
2243msgid "Couldn't load queue #%1"
2244msgstr "Klarte ikkje lasta kø %1"
2245
af59614d
MKG
2246#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72 share/html/Admin/Scrips/Create.html:99
2247#. ($Queue)
84fb5b46
MKG
2248#. ($id)
2249msgid "Couldn't load queue %1"
2250msgstr "Klarte ikkje lasta køen %1"
2251
af59614d 2252#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:177
84fb5b46
MKG
2253#. ($Name)
2254msgid "Couldn't load queue '%1'"
2255msgstr "Klarte ikkje lasta køen «%1»"
2256
af59614d 2257#: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:103
84fb5b46
MKG
2258#. ($id)
2259msgid "Couldn't load scrip #%1"
2260msgstr "Klarte ikkje lasta utløysar %1"
2261
2262#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2263#. ($id)
2264msgid "Couldn't load template #%1"
2265msgstr "Klarte ikkje lasta mal %1"
2266
af59614d 2267#: lib/RT/Interface/Web.pm:2527
84fb5b46
MKG
2268msgid "Couldn't load the specified principal"
2269msgstr ""
2270
af59614d 2271#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:404
84fb5b46
MKG
2272#. ($id)
2273msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2274msgstr "Klarte ikkje henta saka «%1»"
2275
af59614d 2276#: lib/RT/Article.pm:496
84fb5b46
MKG
2277msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2278msgstr ""
2279
af59614d 2280#: share/html/Ticket/Crypt.html:71 share/html/Ticket/Forward.html:104
84fb5b46
MKG
2281#. ($QuoteTransaction)
2282#. ($id)
2283msgid "Couldn't load transaction #%1"
2284msgstr "Klarte ikkje lasta transaksjon %1"
2285
403d7b0b 2286#: share/html/User/Prefs.html:215
84fb5b46
MKG
2287msgid "Couldn't load user"
2288msgstr "Klarte ikkje lasta brukar"
2289
af59614d 2290#: share/html/Admin/Users/Keys.html:95 share/html/User/Prefs.html:211
84fb5b46
MKG
2291#. ($id)
2292msgid "Couldn't load user #%1"
2293msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1"
2294
403d7b0b 2295#: share/html/User/Prefs.html:209
84fb5b46
MKG
2296#. ($id, $Name)
2297msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2298msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1 eller brukaren «%2»"
2299
403d7b0b 2300#: share/html/User/Prefs.html:213
84fb5b46
MKG
2301#. ($Name)
2302msgid "Couldn't load user '%1'"
2303msgstr "Klarte ikkje lasta brukaren «%1»"
2304
af59614d 2305#: lib/RT/Link.pm:229
c36a7e1d
MKG
2306#. ($args{Base})
2307msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2308msgstr ""
2309
af59614d 2310#: lib/RT/Link.pm:233
c36a7e1d
MKG
2311#. ($args{Target})
2312msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2313msgstr ""
2314
af59614d 2315#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2316msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2317msgstr "Klarte ikkje tolka adresse frå teksten «%1»"
2318
af59614d
MKG
2319#: lib/RT/Group.pm:1088
2320#. ($msg)
2321msgid "Couldn't remove previous member: %1"
2322msgstr ""
2323
2324#: lib/RT/Attachment.pm:834
84fb5b46
MKG
2325#. ($msg)
2326msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2327msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med dekryptert innhald: %1"
2328
af59614d 2329#: lib/RT/Attachment.pm:783
84fb5b46
MKG
2330#. ($msg)
2331msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2332msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med kryptert innhald: %1"
2333
af59614d 2334#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2335msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2336msgstr "Klarte ikkje gjera «%1» om til ei adresse"
2337
af59614d
MKG
2338#: lib/RT/Record.pm:1351 lib/RT/Record.pm:1488
2339#. ($remote_link)
2340msgid "Couldn't resolve '%1' into a link."
2341msgstr ""
2342
2343#: lib/RT/Link.pm:155
84fb5b46
MKG
2344#. ($args{'Base'})
2345msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2346msgstr "Klarte ikkje gjera kjelda «%1» om til ei adresse"
2347
af59614d 2348#: lib/RT/Link.pm:162
84fb5b46
MKG
2349#. ($args{'Target'})
2350msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2351msgstr "Klarte ikkje gjera målet «%1» om til ei adresse"
2352
af59614d 2353#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2354msgid "Couldn't send email"
2355msgstr "Klarte ikkje senda e-post"
2356
af59614d
MKG
2357#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:609
2358#. ($role, $msg)
84fb5b46
MKG
2359msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2360msgstr "Klarte ikkje registrera %1-overvakar: %2"
2361
af59614d 2362#: lib/RT/User.pm:1836
84fb5b46
MKG
2363msgid "Couldn't set private key"
2364msgstr "Klarte ikkje registrera privatnøkkel"
2365
af59614d 2366#: lib/RT/User.pm:1820
84fb5b46
MKG
2367msgid "Couldn't unset private key"
2368msgstr "Klarte ikkje fjerna privatnøkkel"
2369
af59614d 2370#: share/html/Admin/Users/Modify.html:163 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:151
84fb5b46
MKG
2371msgid "Country"
2372msgstr "Land"
2373
af59614d 2374#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:128 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:156 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:87 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:91 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Scrips/Create.html:73 share/html/Admin/Scrips/Create.html:80 share/html/Admin/Users/Modify.html:224 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:54 share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:130 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:275 share/html/Elements/Tabs:294 share/html/Elements/Tabs:298 share/html/Elements/Tabs:388 share/html/Elements/Tabs:394 share/html/Elements/Tabs:397 share/html/Elements/Tabs:405 share/html/Elements/Tabs:411 share/html/Elements/Tabs:423 share/html/Elements/Tabs:434 share/html/Elements/Tabs:506 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/Ticket/Create.html:289 share/html/m/ticket/create:235 share/html/m/ticket/create:408
84fb5b46
MKG
2375msgid "Create"
2376msgstr "Ny"
2377
af59614d 2378#: etc/initialdata:94
84fb5b46
MKG
2379msgid "Create Tickets"
2380msgstr "Opprett saker"
2381
af59614d 2382#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:140 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:160
84fb5b46
MKG
2383msgid "Create a Class"
2384msgstr ""
2385
af59614d 2386#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:167 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:185 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:99
84fb5b46
MKG
2387msgid "Create a CustomField"
2388msgstr "Nytt fleksifelt"
2389
2390#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2391#. ($QueueObj->Name())
2392msgid "Create a CustomField for queue %1"
2393msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2394
af59614d
MKG
2395#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:107
2396msgid "Create a global scrip"
2397msgstr ""
2398
2399#: share/html/Articles/Article/Edit.html:128 share/html/Articles/Article/Edit.html:190
84fb5b46
MKG
2400msgid "Create a new article"
2401msgstr ""
2402
2403#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2404msgid "Create a new article in"
2405msgstr ""
2406
2407#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2408msgid "Create a new dashboard"
2409msgstr "Ny utforming"
2410
af59614d 2411#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:103 share/html/Admin/Groups/Modify.html:123
84fb5b46
MKG
2412msgid "Create a new group"
2413msgstr "Ny gruppe"
2414
2415#: NOT FOUND IN SOURCE
2416msgid "Create a new personal group"
2417msgstr "Ny personleg gruppe"
2418
2419#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2420#. ($QueueObj->Name)
2421msgid "Create a new template for queue %1"
2422msgstr ""
2423
af59614d 2424#: share/html/Ticket/Create.html:365
84fb5b46
MKG
2425msgid "Create a new ticket"
2426msgstr "Ny sak"
2427
af59614d 2428#: share/html/Admin/Users/Modify.html:238 share/html/Admin/Users/Modify.html:294
84fb5b46
MKG
2429msgid "Create a new user"
2430msgstr "Ny brukar"
2431
af59614d 2432#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:227
84fb5b46
MKG
2433msgid "Create a queue"
2434msgstr "Ny kø"
2435
af59614d
MKG
2436#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:105
2437#. ($queue_obj->Name)
2438msgid "Create a scrip and add to queue %1"
2439msgstr ""
2440
2441#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2442msgid "Create a scrip for queue %1"
2443msgstr "Opprett utløysar for køen %1"
2444
2445#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2446msgid "Create a template"
2447msgstr "Opprett mal"
2448
af59614d 2449#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
2450msgid "Create a ticket"
2451msgstr "Ny sak"
2452
af59614d
MKG
2453#: share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:50
2454msgid "Create a ticket with this user as the Requestor in Queue"
2455msgstr ""
2456
84fb5b46
MKG
2457#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2458msgid "Create an article"
2459msgstr ""
2460
af59614d 2461#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48
84fb5b46
MKG
2462msgid "Create an article in class..."
2463msgstr ""
2464
af59614d 2465#: lib/RT/Class.pm:88
84fb5b46
MKG
2466msgid "Create articles in this class"
2467msgstr ""
2468
2469#: NOT FOUND IN SOURCE
2470msgid "Create dashboards for this group"
2471msgstr "Lag utformingar for gruppa"
2472
af59614d 2473#: lib/RT/Group.pm:95
84fb5b46
MKG
2474msgid "Create group dashboards"
2475msgstr ""
2476
af59614d 2477#: etc/initialdata:96
84fb5b46
MKG
2478msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2479msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløysaren"
2480
af59614d 2481#: lib/RT/Dashboard.pm:86
84fb5b46
MKG
2482msgid "Create personal dashboards"
2483msgstr "Lag personlege utformingar"
2484
af59614d 2485#: lib/RT/Dashboard.pm:81
84fb5b46
MKG
2486msgid "Create system dashboards"
2487msgstr "Lag systemutformingar"
2488
af59614d 2489#: share/html/SelfService/Create.html:113
84fb5b46
MKG
2490msgid "Create ticket"
2491msgstr "Opprett sak"
2492
af59614d 2493#: lib/RT/Queue.pm:129
84fb5b46
MKG
2494msgid "Create tickets"
2495msgstr ""
2496
2497#: NOT FOUND IN SOURCE
2498msgid "Create tickets in this queue"
2499msgstr "Opprett saker i køen"
2500
af59614d 2501#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2502msgid "Create tickets offline"
2503msgstr "Opprett saker fråkopla"
2504
2505#: NOT FOUND IN SOURCE
2506msgid "Create, delete and modify custom fields"
2507msgstr "Opprett, slett og endra fleksifelt"
2508
2509#: NOT FOUND IN SOURCE
2510msgid "Create, delete and modify queues"
2511msgstr "Opprett, slett og endra køar"
2512
2513#: NOT FOUND IN SOURCE
2514msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2515msgstr "Opprett, slett og endra medlemmene av personlege grupper til ein brukar"
2516
2517#: NOT FOUND IN SOURCE
2518msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2519msgstr "Opprett, slett og endra medlemmene av personlege grupper"
2520
2521#: NOT FOUND IN SOURCE
2522msgid "Create, delete and modify users"
2523msgstr "Opprett, slett og endra brukarar"
2524
af59614d 2525#: lib/RT/Class.pm:98 lib/RT/Queue.pm:112
84fb5b46
MKG
2526msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2527msgstr ""
2528
af59614d 2529#: lib/RT/CustomField.pm:214
84fb5b46
MKG
2530msgid "Create, modify and delete custom fields"
2531msgstr ""
2532
af59614d 2533#: lib/RT/CustomField.pm:215
84fb5b46
MKG
2534msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2535msgstr ""
2536
af59614d 2537#: lib/RT/Queue.pm:110
84fb5b46
MKG
2538msgid "Create, modify and delete queue"
2539msgstr ""
2540
af59614d 2541#: lib/RT/Group.pm:91
84fb5b46
MKG
2542msgid "Create, modify and delete saved searches"
2543msgstr ""
2544
af59614d 2545#: lib/RT/System.pm:85
84fb5b46
MKG
2546msgid "Create, modify and delete users"
2547msgstr ""
2548
af59614d 2549#: lib/RT/Class.pm:88
84fb5b46
MKG
2550msgid "CreateArticle"
2551msgstr ""
2552
af59614d 2553#: lib/RT/Dashboard.pm:81
84fb5b46
MKG
2554msgid "CreateDashboard"
2555msgstr "OpprettUtforming"
2556
af59614d 2557#: lib/RT/Group.pm:95
84fb5b46
MKG
2558msgid "CreateGroupDashboard"
2559msgstr "OpprettGruppeutforming"
2560
af59614d 2561#: lib/RT/Dashboard.pm:86
84fb5b46
MKG
2562msgid "CreateOwnDashboard"
2563msgstr "OpprettEigneUtformingar"
2564
af59614d 2565#: lib/RT/System.pm:92
84fb5b46
MKG
2566msgid "CreateSavedSearch"
2567msgstr "OpprettLagraSøk"
2568
af59614d 2569#: lib/RT/Queue.pm:129
84fb5b46
MKG
2570msgid "CreateTicket"
2571msgstr "OpprettSak"
2572
af59614d 2573#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:73 lib/RT/Tickets.pm:137 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:71 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:67 share/html/Elements/ColumnMap:72 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:350
84fb5b46
MKG
2574msgid "Created"
2575msgstr "Oppretta"
2576
af59614d 2577#: share/html/Elements/ColumnMap:77
84fb5b46
MKG
2578msgid "Created By"
2579msgstr "Oppretta av"
2580
af59614d 2581#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:189 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:120
84fb5b46
MKG
2582#. ($CustomFieldObj->Name)
2583#. ($CustomFieldObj->Name())
2584msgid "Created CustomField %1"
2585msgstr "Oppretta fleksifeltet %1"
2586
2587#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2588msgid "Created by"
2589msgstr ""
2590
2591#: NOT FOUND IN SOURCE
2592msgid "Created in a date range"
2593msgstr "Oppretta i perioden"
2594
af59614d 2595#: share/html/Articles/Article/Search.html:200
84fb5b46
MKG
2596#. ($search->Name)
2597msgid "Created search %1"
2598msgstr ""
2599
2600#: NOT FOUND IN SOURCE
2601msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2602msgstr "Oppretta saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2603
2604#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2605msgid "CreatedBy"
2606msgstr "OpprettaAv"
2607
2608#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2609msgid "CreatedRelative"
2610msgstr "OpprettaRelativt"
2611
af59614d 2612#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2613msgid "Creator"
2614msgstr "Innmeldar"
2615
403d7b0b 2616#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2617msgid "Cryptography"
2618msgstr "Kryptografi"
2619
af59614d
MKG
2620#: lib/RT/Attachment.pm:740 lib/RT/Attachment.pm:800
2621msgid "Cryptography is disabled"
2622msgstr ""
2623
2624#: share/html/Elements/BulkLinks:51 share/html/Elements/EditLinks:51
84fb5b46
MKG
2625msgid "Current Links"
2626msgstr "Gjeldande koplingar"
2627
af59614d 2628#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2629msgid "Current Scrips"
2630msgstr "Gjeldande utløysarar"
2631
af59614d 2632#: share/html/Elements/Tabs:796
84fb5b46
MKG
2633msgid "Current Search"
2634msgstr ""
2635
2636#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2637msgid "Current members"
2638msgstr "Gjeldande medlemmer"
2639
af59614d 2640#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2641msgid "Current rights"
2642msgstr "Gjeldande løyve"
2643
2644#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2645msgid "Current search"
2646msgstr "Gjeldande søk"
2647
2648#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2649msgid "Current watchers"
2650msgstr "Gjeldande overvakarar"
2651
af59614d 2652#: share/html/Elements/EditCustomFieldCustomGroupings:50 share/html/Elements/ShowCustomFieldCustomGroupings:51 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:183 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:300 share/html/Elements/Tabs:427 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:252
84fb5b46
MKG
2653msgid "Custom Fields"
2654msgstr "Fleksifelt"
2655
2656#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2657#. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2658msgid "Custom Fields for %1"
2659msgstr "Fleksifelt for %1"
2660
2661#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2662#. ($Object->Name)
2663msgid "Custom Fields for queue %1"
2664msgstr ""
2665
af59614d 2666#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2667msgid "Custom action cleanup code"
2668msgstr "Tilpassa oppryddingskode for handling"
2669
af59614d
MKG
2670#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:73
2671msgid "Custom action commit code"
2672msgstr ""
2673
2674#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:72
84fb5b46
MKG
2675msgid "Custom action preparation code"
2676msgstr "Tilpassa førebuingskode for handling"
2677
af59614d 2678#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:71
84fb5b46
MKG
2679msgid "Custom condition"
2680msgstr "Sjølvvalt vilkår"
2681
2682#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2683#. ($MoveCustomFieldDown)
2684#. ($MoveCustomFieldUp)
2685msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2686msgstr "Fleksifelt %1 vert ikkje brukt på dette objektet"
2687
af59614d 2688#: lib/RT/Tickets.pm:2184
84fb5b46
MKG
2689#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2690msgid "Custom field %1 %2 %3"
2691msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2692
af59614d 2693#: lib/RT/Record.pm:1908
403d7b0b 2694#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
84fb5b46
MKG
2695msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2696msgstr "Fleksifeltet %1 gjeld ikkje dette objektet"
2697
af59614d 2698#: lib/RT/Tickets.pm:2178
84fb5b46
MKG
2699#. ($CF->Name)
2700msgid "Custom field %1 has a value."
2701msgstr "Fleksifeltet %1 har ein verdi."
2702
af59614d 2703#: lib/RT/Tickets.pm:2174
84fb5b46
MKG
2704#. ($CF->Name)
2705msgid "Custom field %1 has no value."
2706msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2707
af59614d 2708#: lib/RT/Record.pm:1897 lib/RT/Record.pm:2097
84fb5b46
MKG
2709#. ($args{'Field'})
2710msgid "Custom field %1 not found"
2711msgstr "Fann ikkje fleksifeltet %1"
2712
af59614d 2713#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2714msgid "Custom field '%1'"
2715msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2716
af59614d 2717#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2718msgid "Custom field is already applied to the object"
2719msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2720
af59614d 2721#: lib/RT/CustomField.pm:1695
84fb5b46
MKG
2722#. ($args{'Content'}, $self->Name)
2723msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2724msgstr "Fann ikkje feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2725
af59614d 2726#: lib/RT/CustomField.pm:554
84fb5b46
MKG
2727msgid "Custom field value could not be deleted"
2728msgstr "Klarte ikkje sletta feltverdien til fleksifeltet"
2729
af59614d 2730#: lib/RT/CustomField.pm:1707
84fb5b46
MKG
2731msgid "Custom field value could not be found"
2732msgstr "Fann ikkje feltverdien til fleksifeltet"
2733
af59614d 2734#: lib/RT/CustomField.pm:1709 lib/RT/CustomField.pm:556
84fb5b46
MKG
2735msgid "Custom field value deleted"
2736msgstr "Feltverdi til fleksifelt sletta"
2737
af59614d 2738#: lib/RT/Tickets.pm:152 lib/RT/Transaction.pm:860 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
84fb5b46
MKG
2739msgid "CustomField"
2740msgstr "Fleksifelt"
2741
af59614d 2742#: lib/RT/Tickets.pm:151
84fb5b46
MKG
2743msgid "CustomFieldValue"
2744msgstr "Fleksifeltverdi"
2745
af59614d 2746#: share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:74 share/html/Prefs/MyRT.html:81 share/html/Prefs/Quicksearch.html:79 share/html/Prefs/Search.html:73
84fb5b46
MKG
2747msgid "Customize"
2748msgstr "Tilpass"
2749
2750#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2751msgid "Customize Basics"
2752msgstr "Tilpass detaljer"
2753
2754#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2755msgid "Customize Email Addresses"
2756msgstr "Tilpass e-postadresser"
2757
2758#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2759msgid "Customize Email Configuration"
2760msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2761
af59614d
MKG
2762#: share/html/Elements/Tabs:212
2763msgid "Customize dashboards in menu"
2764msgstr ""
2765
2766#: share/html/Elements/Tabs:233
84fb5b46
MKG
2767msgid "Customize the look of your RT"
2768msgstr ""
2769
2770# DBA = databaseadministrator
403d7b0b 2771#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2772msgid "DBA password"
2773msgstr "DBA-passord"
2774
2775# DBA = databaseadministrator
403d7b0b 2776#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2777msgid "DBA username"
2778msgstr "DBA-brukarnamn"
2779
af59614d 2780#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:329
84fb5b46
MKG
2781msgid "Daily"
2782msgstr ""
2783
af59614d 2784#: lib/RT/Config.pm:514
84fb5b46
MKG
2785msgid "Daily digest"
2786msgstr "Dagleg samandrag"
2787
af59614d 2788#: share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
84fb5b46
MKG
2789msgid "Dashboard"
2790msgstr "Utforming"
2791
2792#: NOT FOUND IN SOURCE
2793msgid "Dashboard %1"
2794msgstr "Utforming: %1"
2795
af59614d
MKG
2796#: share/html/Dashboards/Modify.html:143
2797#. ($Dashboard->Name, $msg)
2798msgid "Dashboard %1 could not be updated: %2"
2799msgstr ""
2800
2801#: share/html/Dashboards/Modify.html:140
2802#. ($Dashboard->Name)
2803msgid "Dashboard %1 updated"
2804msgstr ""
2805
84fb5b46
MKG
2806#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2807#. ($msg)
2808msgid "Dashboard could not be created: %1"
2809msgstr "Klarte ikkje oppretta utforminga: %1"
2810
af59614d 2811#: share/html/Dashboards/Queries.html:261
84fb5b46
MKG
2812#. ($msg)
2813msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2814msgstr "Klarte ikkje oppdatera utforminga: %1"
2815
af59614d 2816#: share/html/Dashboards/Queries.html:258
84fb5b46
MKG
2817msgid "Dashboard updated"
2818msgstr "Utforming oppdatert"
2819
af59614d 2820#: etc/RT_Config.pm:1235 etc/initialdata:875 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
84fb5b46
MKG
2821msgid "Dashboards"
2822msgstr "Utformingar"
2823
af59614d
MKG
2824#: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:48 share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:54 share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:62 share/html/Elements/Tabs:211 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:57
2825msgid "Dashboards in menu"
2826msgstr ""
2827
2828#: share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:71
2829#. ($UserObj->Name)
2830msgid "Dashboards in menu for the user %1"
2831msgstr ""
2832
84fb5b46
MKG
2833#: lib/RT/Installer.pm:78
2834msgid "Database host"
2835msgstr "Databasetenar"
2836
2837#: lib/RT/Installer.pm:96
2838msgid "Database name"
2839msgstr "Databasenamn"
2840
403d7b0b 2841#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2842msgid "Database password for RT"
2843msgstr "Databasepassord for RT"
2844
2845#: lib/RT/Installer.pm:87
2846msgid "Database port"
2847msgstr "Databaseport"
2848
2849#: lib/RT/Installer.pm:60
2850msgid "Database type"
2851msgstr "Databasetype"
2852
403d7b0b 2853#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
2854msgid "Database username for RT"
2855msgstr "Databasebrukarnamn for RT"
2856
af59614d
MKG
2857#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:56
2858msgid "Date"
2859msgstr ""
2860
2861#: lib/RT/Config.pm:463
84fb5b46
MKG
2862msgid "Date format"
2863msgstr "Datoformat"
2864
2865#: NOT FOUND IN SOURCE
2866msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
2867msgstr "«DateTime» støttar ikkje «format_cldr». Du må oppgradera for å kunna bruka denne funksjonen."
2868
2869#: NOT FOUND IN SOURCE
2870msgid "DateTime module missing"
2871msgstr "Manglar modulen «DateTime»"
2872
2873#: NOT FOUND IN SOURCE
2874msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
2875msgstr "«DateTime» støttar ikkje «date_format_full». Du må oppgradera for å kunna bruka denne funksjonen."
2876
2877#: NOT FOUND IN SOURCE
2878msgid "DateTime::Locale module missing"
2879msgstr "Manglar modulen «DateTime::Locale»"
2880
af59614d 2881#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:633 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:253 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:84 share/html/Ticket/ModifyAll.html:68 share/html/m/ticket/create:377 share/html/m/ticket/show:344
84fb5b46
MKG
2882msgid "Dates"
2883msgstr "Datoar"
2884
2885#: lib/RT/Date.pm:102
2886msgid "Dec"
2887msgstr "des."
2888
2889#: NOT FOUND IN SOURCE
2890msgid "December"
2891msgstr "desember"
2892
af59614d 2893#: share/html/Ticket/Crypt.html:58
84fb5b46
MKG
2894msgid "Decrypt"
2895msgstr "Dekrypter"
2896
af59614d
MKG
2897#: lib/RT/Attachment.pm:829
2898msgid "Decryption error; contact the administrator"
2899msgstr ""
2900
2901#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2902msgid "Default Autoresponse template"
2903msgstr "Standardmal for autosvar"
2904
af59614d 2905#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2906msgid "Default Queue"
2907msgstr "Standardkø"
2908
af59614d 2909#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2910msgid "Default Requestor"
2911msgstr "Standardinnmeldar"
2912
af59614d 2913#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2914msgid "Default admin comment template"
2915msgstr "Standardmal for adminkommentar"
2916
af59614d 2917#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2918msgid "Default admin correspondence template"
2919msgstr "Standardmal for adminsvar"
2920
af59614d 2921#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2922msgid "Default correspondence template"
2923msgstr "Standardmal for svar"
2924
af59614d 2925#: lib/RT/Config.pm:150
84fb5b46
MKG
2926msgid "Default queue"
2927msgstr "Standardkø"
2928
af59614d
MKG
2929#: etc/initialdata:404 etc/upgrade/4.1.16/content:7
2930msgid "Default reminder template"
2931msgstr ""
2932
2933#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
2934msgid "Default transaction template"
2935msgstr "Standardmal for transaksjonar"
2936
2937#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2938#. ($DefaultValue)
2939msgid "Default: %1"
2940msgstr "Standard: %1"
2941
af59614d 2942#: lib/RT/Transaction.pm:731
84fb5b46
MKG
2943msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2944msgstr "Standard: %1/%2 endra frå %3 til %4"
2945
2946#: NOT FOUND IN SOURCE
2947msgid "DefaultDueIn"
2948msgstr "StandardForfallsdato"
2949
2950#: lib/RT/Date.pm:116
2951msgid "DefaultFormat"
2952msgstr "Standardformat"
2953
2954#: NOT FOUND IN SOURCE
2955msgid "Delegate rights"
2956msgstr "Deleger løyve"
2957
2958#: NOT FOUND IN SOURCE
2959msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
2960msgstr "Deleger løyve du har."
2961
2962#: NOT FOUND IN SOURCE
2963msgid "DelegateRights"
2964msgstr "DelegerLøyve"
2965
2966#: NOT FOUND IN SOURCE
2967msgid "Delegation"
2968msgstr "Delegering"
2969
af59614d 2970#: etc/RT_Config.pm:2766 etc/RT_Config.pm:2842 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:60 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:864 share/html/Elements/Tabs:889 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:196
84fb5b46
MKG
2971msgid "Delete"
2972msgstr "Slett"
2973
2974#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2975msgid "Delete Template"
2976msgstr "Slett mal"
2977
2978#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2979#. ($ArticleObj->Id)
2980msgid "Delete article #%1"
2981msgstr ""
2982
af59614d 2983#: lib/RT/Class.pm:99
84fb5b46
MKG
2984msgid "Delete articles in this class"
2985msgstr ""
2986
2987#: NOT FOUND IN SOURCE
2988msgid "Delete dashboards for this group"
2989msgstr "Slett utformingar for gruppa"
2990
af59614d 2991#: lib/RT/SharedSetting.pm:287
84fb5b46
MKG
2992#. ($msg)
2993msgid "Delete failed: %1"
2994msgstr "Feil ved sletting: %1"
2995
af59614d 2996#: lib/RT/Group.pm:97
84fb5b46
MKG
2997msgid "Delete group dashboards"
2998msgstr ""
2999
af59614d 3000#: lib/RT/Ticket.pm:2397
84fb5b46
MKG
3001msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
3002msgstr ""
3003
af59614d 3004#: lib/RT/Dashboard.pm:88
84fb5b46
MKG
3005msgid "Delete personal dashboards"
3006msgstr "Slett personlege utformingar"
3007
af59614d 3008#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
3009msgid "Delete selected scrips"
3010msgstr "Slett valde utløysarar"
3011
af59614d 3012#: lib/RT/Dashboard.pm:83
84fb5b46
MKG
3013msgid "Delete system dashboards"
3014msgstr "Slett systemutformingar"
3015
af59614d 3016#: lib/RT/Queue.pm:134
84fb5b46
MKG
3017msgid "Delete tickets"
3018msgstr "Slett saker"
3019
af59614d 3020#: share/html/Elements/BulkCustomFields:53
84fb5b46
MKG
3021msgid "Delete values"
3022msgstr "Slett verdiar"
3023
af59614d 3024#: lib/RT/Class.pm:99
84fb5b46
MKG
3025msgid "DeleteArticle"
3026msgstr ""
3027
af59614d 3028#: lib/RT/Dashboard.pm:83
84fb5b46
MKG
3029msgid "DeleteDashboard"
3030msgstr "SlettUtforming"
3031
af59614d 3032#: lib/RT/Group.pm:97
84fb5b46
MKG
3033msgid "DeleteGroupDashboard"
3034msgstr "SlettGruppeUtforming"
3035
af59614d 3036#: lib/RT/Dashboard.pm:88
84fb5b46
MKG
3037msgid "DeleteOwnDashboard"
3038msgstr "SlettEigaUtforming"
3039
af59614d 3040#: lib/RT/Queue.pm:134
84fb5b46
MKG
3041msgid "DeleteTicket"
3042msgstr "SlettSak"
3043
af59614d 3044#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
84fb5b46
MKG
3045#. ($self->ObjectName)
3046msgid "Deleted %1"
3047msgstr "Sletta %1"
3048
3049#: NOT FOUND IN SOURCE
3050msgid "Deleted dashboard %1"
3051msgstr "Sletta utforminga %1"
3052
3053#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
3054msgid "Deleted queries"
3055msgstr "Sletta søk"
3056
af59614d 3057#: share/html/Search/Elements/EditSearches:194
84fb5b46
MKG
3058msgid "Deleted saved search"
3059msgstr "Sletta lagra søk"
3060
af59614d 3061#: share/html/Articles/Article/Search.html:233
84fb5b46
MKG
3062#. ($searchname)
3063msgid "Deleted search %1"
3064msgstr ""
3065
af59614d 3066#: lib/RT/Queue.pm:230
84fb5b46
MKG
3067msgid "Deleting this object would break referential integrity"
3068msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
3069
af59614d 3070#: lib/RT/User.pm:461
84fb5b46
MKG
3071msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
3072msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
3073
3074#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
3075msgid "Deny"
3076msgstr "Nekt"
3077
af59614d 3078#: share/html/Elements/AddLinks:75 share/html/Elements/BulkLinks:131 share/html/Elements/BulkLinks:64 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:70 share/html/Search/Elements/SelectLinks:62 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:419
84fb5b46
MKG
3079msgid "Depended on by"
3080msgstr "Avhengnad frå"
3081
af59614d 3082#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46
MKG
3083msgid "DependedOnBy"
3084msgstr "AvhengnadFrå"
3085
af59614d 3086#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
3087msgid "Dependency by %1 added"
3088msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
3089
af59614d 3090#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
3091msgid "Dependency by %1 deleted"
3092msgstr "Avhengnad av %1 slettet"
3093
af59614d 3094#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
3095msgid "Dependency on %1 added"
3096msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
3097
af59614d 3098#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
3099msgid "Dependency on %1 deleted"
3100msgstr "Avhengnad av %1 sletta"
3101
af59614d 3102#: lib/RT/Tickets.pm:128
84fb5b46
MKG
3103msgid "DependentOn"
3104msgstr "AvhengAv"
3105
af59614d 3106#: share/html/Elements/AddLinks:71 share/html/Elements/BulkLinks:127 share/html/Elements/BulkLinks:54 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/ShowLinks:69 share/html/Search/Elements/SelectLinks:61 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:389
84fb5b46
MKG
3107msgid "Depends on"
3108msgstr "Avheng av"
3109
af59614d 3110#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46
MKG
3111msgid "DependsOn"
3112msgstr "AvhengAv"
3113
3114#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
3115msgid "Desc"
3116msgstr "synkande"
3117
af59614d 3118#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
3119msgid "Descending"
3120msgstr "Synkande"
3121
af59614d 3122#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/m/ticket/create:231
84fb5b46
MKG
3123msgid "Describe the issue below"
3124msgstr "Skildra problemet nedanfor"
3125
af59614d 3126#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:48 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:87 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
84fb5b46
MKG
3127msgid "Description"
3128msgstr "Skildring"
3129
af59614d 3130#: share/html/Elements/Tabs:228
84fb5b46
MKG
3131msgid "Detailed information about your RT setup"
3132msgstr ""
3133
af59614d 3134#: share/html/Ticket/Create.html:441
84fb5b46
MKG
3135msgid "Details"
3136msgstr ""
3137
3138#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
3139msgid "Direction"
3140msgstr "Retning"
3141
af59614d 3142#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:94
84fb5b46
MKG
3143msgid "Disabled"
3144msgstr "Deaktivert"
3145
af59614d 3146#: share/html/Elements/Tabs:608 share/html/Elements/Tabs:861 share/html/Elements/Tabs:882 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
3147msgid "Display"
3148msgstr "Vis"
3149
af59614d 3150#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:111
84fb5b46
MKG
3151msgid "Display Access Control List"
3152msgstr "Vis tilgangsliste"
3153
3154#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
3155#. ($id)
3156msgid "Display Article %1"
3157msgstr ""
3158
3159#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
3160msgid "Display Columns"
3161msgstr "Vis kolonnar"
3162
3163#: NOT FOUND IN SOURCE
3164msgid "Display Scrip templates for this queue"
3165msgstr "Vis utløysarmalar for køen"
3166
3167#: NOT FOUND IN SOURCE
3168msgid "Display Scrips for this queue"
3169msgstr "Vis utløysarmalar for køen"
3170
af59614d
MKG
3171#: lib/RT/Config.pm:410
3172msgid "Display all plain-text attachments in a monospace font with formatting preserved, but wrapping as needed."
3173msgstr ""
3174
3175#: lib/RT/Config.pm:337
3176msgid "Display messages in rich text if available"
3177msgstr ""
3178
3179#: lib/RT/Config.pm:409
3180msgid "Display plain-text attachments in fixed-width font"
3181msgstr ""
3182
84fb5b46
MKG
3183#: NOT FOUND IN SOURCE
3184msgid "Display saved searches for this group"
3185msgstr "Vis lagra søk for gruppa"
3186
af59614d
MKG
3187#: lib/RT/Config.pm:444
3188msgid "Display ticket after \"Quick Create\""
3189msgstr ""
3190
84fb5b46
MKG
3191#: share/html/Elements/Footer:59
3192#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
3193msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
3194msgstr ""
3195
3196#: NOT FOUND IN SOURCE
3197msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
3198msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
3199
af59614d 3200#: lib/RT/System.pm:83
84fb5b46
MKG
3201msgid "Do anything and everything"
3202msgstr "Gjera alt"
3203
403d7b0b 3204#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
3205msgid "Domain name"
3206msgstr "Domenenamn"
3207
403d7b0b 3208#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
3209msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
3210msgstr "Ta ikkje med «http://», berre vertsnamnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
3211
af59614d 3212#: lib/RT/Config.pm:319
84fb5b46
MKG
3213msgid "Don't refresh home page."
3214msgstr "Ikkje oppdater heimesida"
3215
af59614d 3216#: lib/RT/Config.pm:298
84fb5b46
MKG
3217msgid "Don't refresh search results."
3218msgstr "Ikkje oppdater søkeresultata"
3219
3220#: share/html/Elements/Refresh:53
3221msgid "Don't refresh this page."
3222msgstr "Ikkje oppdater sida"
3223
af59614d 3224#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:1742
84fb5b46
MKG
3225msgid "Don't trust this key at all"
3226msgstr "Ikkje stol på denne nøkkelen"
3227
af59614d 3228#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
3229msgid "Download"
3230msgstr "Last ned"
3231
3232#: NOT FOUND IN SOURCE
3233msgid "Download as a tab-delimited file"
3234msgstr "Last ned som ei tabulatordelt fil"
3235
3236#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
3237msgid "Download dumpfile"
3238msgstr "Last ned dumpfil"
3239
af59614d 3240#: lib/RT/CustomField.pm:87
84fb5b46
MKG
3241msgid "Dropdown"
3242msgstr ""
3243
af59614d 3244#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:77 lib/RT/Tickets.pm:134 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:205 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:238 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:141 share/html/Ticket/Elements/Reminders:177 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:384 share/html/m/ticket/show:366
84fb5b46
MKG
3245msgid "Due"
3246msgstr "Forfallsdato"
3247
3248#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3249msgid "DueRelative"
3250msgstr "ForfallsdatoRelativ"
3251
3252#: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
3253#. ($msg)
3254msgid "ERROR: %1"
3255msgstr "Feil: %1"
3256
af59614d 3257#: share/html/Elements/Tabs:514
84fb5b46
MKG
3258msgid "Easy updating of your open tickets"
3259msgstr "Enkel oppdatering av opne saker"
3260
af59614d 3261#: share/html/Elements/Tabs:521
84fb5b46
MKG
3262msgid "Easy viewing of your reminders"
3263msgstr ""
3264
af59614d 3265#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:900 share/html/Elements/Tabs:908 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:124
84fb5b46
MKG
3266msgid "Edit"
3267msgstr "Rediger"
3268
af59614d 3269#: share/html/Search/Bulk.html:164
84fb5b46
MKG
3270msgid "Edit Custom Fields"
3271msgstr "Rediger fleksifelt"
3272
3273#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
3274#. ($Object->Name)
3275msgid "Edit Custom Fields for %1"
3276msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
3277
3278#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
3279msgid "Edit Custom Fields for all groups"
3280msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
3281
3282#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
3283msgid "Edit Custom Fields for all queues"
3284msgstr "Rediger fleksifelt for alle køane"
3285