Master to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / po / nn.po
CommitLineData
c33a4027
MKG
1# Norwegian Nynorsk translation for rt
2# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
3# This file is distributed under the same license as the rt package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
84fb5b46 5#
84fb5b46
MKG
6msgid ""
7msgstr ""
c33a4027
MKG
8"Project-Id-Version: rt\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2014-09-18 00:17+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2014-05-05 18:48+0000\n"
12"Last-Translator: Alex Vandiver <Unknown>\n"
13"Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
84fb5b46
MKG
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
c33a4027
MKG
17"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-01 21:14+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
84fb5b46 19
320f0092 20#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/ColumnMap:62
84fb5b46 21msgid "#"
c33a4027 22msgstr ""
84fb5b46 23
84fb5b46
MKG
24#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
25#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
26#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
27#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
af59614d 28#. ($object->Id, $object->Subject || '')
84fb5b46
MKG
29#. ($t->Id, $t->Subject || '')
30#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
c33a4027 31#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:222 share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/Helpers/Autocomplete/Tickets:105 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:197 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:202
84fb5b46
MKG
32msgid "#%1: %2"
33msgstr "%1: %2"
34
320f0092 35#. ($self->Data)
c33a4027 36#: lib/RT/Transaction.pm:1055 lib/RT/Transaction.pm:1094
320f0092 37msgid "%1"
af59614d
MKG
38msgstr ""
39
af59614d 40#. ($self->ObjectType, $object->Id)
c33a4027 41#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:229
84fb5b46
MKG
42msgid "%1 #%2"
43msgstr "%1 %2"
44
af59614d 45#. ($self->loc($class), $self->Instance, $self->Name)
c33a4027 46#: lib/RT/Group.pm:131
af59614d
MKG
47msgid "%1 #%2 %3"
48msgstr ""
49
af59614d 50#. (loc($record_type), $Transaction->ObjectId)
c33a4027 51#: share/html/Elements/ShowTransaction:128
af59614d
MKG
52msgid "%1 #%2:"
53msgstr ""
54
af59614d 55#. ($self->ObjectType, $object->Id, $name)
c33a4027 56#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:227
af59614d
MKG
57msgid "%1 #%2: %3"
58msgstr ""
59
84fb5b46 60#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
c33a4027 61#: lib/RT/Tickets.pm:1395
84fb5b46 62msgid "%1 %2 %3"
c33a4027 63msgstr ""
84fb5b46 64
84fb5b46 65#. ($wday,$mon,$mday,$year)
c33a4027 66#: lib/RT/Date.pm:703
84fb5b46
MKG
67msgid "%1 %2 %3 %4"
68msgstr "%1 %3. %2 %4"
69
84fb5b46 70#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
c33a4027 71#: lib/RT/Date.pm:718
84fb5b46
MKG
72msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
73msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
74
84fb5b46 75#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
c33a4027 76#: lib/RT/Date.pm:715
84fb5b46
MKG
77msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
78msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
79
84fb5b46 80#. ($cf->Name, $new_content)
320f0092
MKG
81#. ($field, $new)
82#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
c33a4027 83#: lib/RT/Record.pm:2088 lib/RT/Transaction.pm:955 lib/RT/Transaction.pm:998
84fb5b46
MKG
84msgid "%1 %2 added"
85msgstr "%1 %2 lagt til"
86
84fb5b46 87#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
320f0092 88#. ($field, $old, $new)
c33a4027 89#: lib/RT/Record.pm:2095 lib/RT/Transaction.pm:961
84fb5b46
MKG
90msgid "%1 %2 changed to %3"
91msgstr "%1 «%2» endra til «%3»"
92
84fb5b46 93#. ($cf->Name, $old_content)
320f0092
MKG
94#. ($field, $old)
95#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
c33a4027 96#: lib/RT/Record.pm:2092 lib/RT/Transaction.pm:1004 lib/RT/Transaction.pm:958
84fb5b46
MKG
97msgid "%1 %2 deleted"
98msgstr "%1 %2 sletta"
99
84fb5b46 100#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
c33a4027 101#: share/html/Widgets/SavedSearch:140
84fb5b46
MKG
102msgid "%1 %2 deleted."
103msgstr "%1 %2 sletta."
104
af59614d 105#. ($self->loc($column), $args{Value})
c33a4027 106#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:256
af59614d
MKG
107msgid "%1 %2 does not exist"
108msgstr ""
109
af59614d 110#. ($self->loc($column), $name)
c33a4027 111#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:261
af59614d
MKG
112msgid "%1 %2 is disabled"
113msgstr ""
114
84fb5b46 115#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
c33a4027 116#: share/html/Widgets/SavedSearch:130
84fb5b46
MKG
117msgid "%1 %2 saved."
118msgstr "%1 %2 lagra"
119
84fb5b46 120#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
c33a4027 121#: share/html/Widgets/SavedSearch:114
84fb5b46
MKG
122msgid "%1 %2 updated."
123msgstr "%1 «%2» oppdatert"
124
af59614d
MKG
125#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->Template),)
126#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->Template))
c33a4027 127#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:102 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
84fb5b46
MKG
128msgid "%1 %2 with template %3"
129msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
130
af59614d
MKG
131#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
132#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $rev->CreatorObj->Name)
c33a4027 133#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:62 share/html/m/ticket/show:319
84fb5b46
MKG
134msgid "%1 (%2) by %3"
135msgstr "%1 (%2) av %3"
136
af59614d
MKG
137#. ($TicketObj->OwnerObj->Format)
138#. ($t->OwnerObj->Format)
84fb5b46 139#. (loc($TicketObj->Status))
84fb5b46
MKG
140#. (loc('Approve'))
141#. (loc('Deny'))
c33a4027 142#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/Ticket/Elements/SelectStatus:64 share/html/Ticket/Update.html:120 share/html/m/ticket/reply:77
84fb5b46
MKG
143msgid "%1 (Unchanged)"
144msgstr "%1 (uendra)"
145
84fb5b46 146#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
c33a4027 147#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
84fb5b46
MKG
148msgid "%1 (from pane %2)"
149msgstr "%1 (frå rute %2)"
150
84fb5b46 151#. ("--log")
c33a4027 152#: bin/rt-crontool:333
af59614d
MKG
153msgid "%1 - Adjust LogToSTDERR config option"
154msgstr "%1 – endra innstillinga «LogToSTDERR»"
84fb5b46 155
84fb5b46
MKG
156#. ("--action-arg", "--action")
157#. ("--condition-arg", "--condition")
158#. ("--search-arg", "--search")
c33a4027 159#: bin/rt-crontool:308 bin/rt-crontool:315 bin/rt-crontool:321
84fb5b46
MKG
160msgid "%1 - An argument to pass to %2"
161msgstr "%1 – eit argument som skal sendast til %2"
162
84fb5b46 163#. ("--verbose")
c33a4027 164#: bin/rt-crontool:335
84fb5b46
MKG
165msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
166msgstr "%1 – send statusoppdateringar til standard ut"
167
84fb5b46 168#. ("--transaction")
c33a4027 169#: bin/rt-crontool:327
84fb5b46
MKG
170msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
171msgstr "%1 – om du vil bruka «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjonar"
172
84fb5b46 173#. ("--template")
c33a4027 174#: bin/rt-crontool:324
84fb5b46
MKG
175msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
176msgstr "%1 – namn eller ID til malan(e) du vil bruka"
177
84fb5b46 178#. ("--action")
c33a4027 179#: bin/rt-crontool:318
84fb5b46
MKG
180msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
181msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruka"
182
84fb5b46 183#. ("--transaction-type")
c33a4027 184#: bin/rt-crontool:330
84fb5b46
MKG
185msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
186msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypane du vil bruka"
187
84fb5b46 188#. ("--condition")
c33a4027 189#: bin/rt-crontool:312
84fb5b46
MKG
190msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
191msgstr "%1 – vilkårsmodulen du vil bruka"
192
84fb5b46 193#. ("--search")
c33a4027 194#: bin/rt-crontool:305
84fb5b46
MKG
195msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
196msgstr "%1 – søkjemodulen du vil bruka"
197
af59614d 198#. (loc($Class))
c33a4027 199#: share/html/Search/Elements/PickObjectCFs:72
af59614d
MKG
200msgid "%1 CFs"
201msgstr ""
202
c33a4027
MKG
203#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2014', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
204#. ('', '', '2014', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46 205#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
84fb5b46
MKG
206msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
207msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
208
af59614d 209#. ($package)
c33a4027 210#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:58
af59614d
MKG
211msgid "%1 Version"
212msgstr ""
213
84fb5b46 214#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
c33a4027 215#: lib/RT/Record.pm:2128
84fb5b46
MKG
216msgid "%1 added as a value for %2"
217msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
218
af59614d 219#. (join ' ', @res)
c33a4027 220#: lib/RT/Date.pm:433
af59614d
MKG
221msgid "%1 ago"
222msgstr ""
223
84fb5b46 224#. ($RT::DatabaseName)
c33a4027 225#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:180
84fb5b46
MKG
226msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
227msgstr "%1 finst frå før, og har RT-tabellane på plass, men inneheld ikkje RT-metadata. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljar» for å halda fram med å setje opp RT."
228
84fb5b46 229#. ($RT::DatabaseName)
c33a4027 230#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:185
84fb5b46
MKG
231msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
232msgstr "%1 finst frå før, men inneheld ikkje tabellar eller metadata for RT. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige tabellane og metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljer» for å halda fram med å setja opp Request Tracker."
233
403d7b0b 234#. ($princ_obj->Object->Name)
c33a4027 235#: lib/RT/ACE.pm:272
403d7b0b
MKG
236msgid "%1 already has that right"
237msgstr ""
238
84fb5b46
MKG
239#. ($args{'Base'})
240#. ($args{'Target'})
c33a4027 241#: lib/RT/Link.pm:176 lib/RT/Link.pm:184
84fb5b46
MKG
242msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
243msgstr "%1 ser ut til å vera eit lokalt objekt, men finst ikkje i databasen"
244
84fb5b46 245#. ($RT::DatabaseName)
c33a4027 246#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:176
84fb5b46
MKG
247msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
248msgstr "%1 ser alt ut til å vera klargjort. Det er derfor ikkje nødvendig å oppretta tabellar eller setja inn metadata, og du kan halda fram med å tilpassa Request Tracker ved trykkja «Tilpass detaljer»."
249
84fb5b46
MKG
250#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
251#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
252#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
c33a4027 253#: lib/RT/Transaction.pm:695 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:380
84fb5b46
MKG
254msgid "%1 by %2"
255msgstr "%1 av %2"
256
af59614d 257#. ($self->loc($type))
c33a4027 258#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:418
af59614d
MKG
259msgid "%1 cannot be a group"
260msgstr ""
261
320f0092
MKG
262#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
263#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
c33a4027 264#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")), ($self->NewValue? "'".$self->NewValue ."'" : $self->loc("(no value)")))
403d7b0b 265#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
320f0092
MKG
266#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
267#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
c33a4027 268#: lib/RT/Record.pm:525 lib/RT/Transaction.pm:1104 lib/RT/Transaction.pm:1109 lib/RT/Transaction.pm:1123 lib/RT/Transaction.pm:1132 lib/RT/Transaction.pm:1172 lib/RT/Transaction.pm:838
84fb5b46
MKG
269msgid "%1 changed from %2 to %3"
270msgstr "%1 endra frå %2 til %3"
271
84fb5b46 272#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
5b0d0914 273#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
c33a4027 274#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:215 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:231
84fb5b46
MKG
275msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
276msgstr ""
277
84fb5b46 278#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
c33a4027 279#: share/html/Search/Elements/EditSearches:203
84fb5b46
MKG
280msgid "%1 copy"
281msgstr "%1-kopi"
282
84fb5b46 283#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
c33a4027 284#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
84fb5b46
MKG
285msgid "%1 core config"
286msgstr "%1-kjerneoppsett"
287
c33a4027 288#: lib/RT/Record.pm:1030
84fb5b46
MKG
289msgid "%1 could not be set to %2."
290msgstr "%1 kunne ikkje setjast til %2."
291
320f0092 292#. ($self->FriendlyObjectType)
c33a4027 293#: lib/RT/Transaction.pm:803
84fb5b46
MKG
294msgid "%1 created"
295msgstr "%1 oppretta"
296
320f0092 297#. ($self->FriendlyObjectType)
c33a4027 298#: lib/RT/Transaction.pm:817
84fb5b46
MKG
299msgid "%1 deleted"
300msgstr "%1 sletta"
301
320f0092 302#. ($self->FriendlyObjectType)
c33a4027 303#: lib/RT/Transaction.pm:811
84fb5b46
MKG
304msgid "%1 disabled"
305msgstr "%1 deaktivert"
306
84fb5b46 307#. ($ARGS{SendmailPath})
c33a4027 308#: share/html/Install/Sendmail.html:86
84fb5b46
MKG
309msgid "%1 doesn't exist."
310msgstr "%1 finst ikkje."
311
320f0092 312#. ($self->FriendlyObjectType)
c33a4027 313#: lib/RT/Transaction.pm:807
84fb5b46
MKG
314msgid "%1 enabled"
315msgstr "%1 aktivert"
316
c33a4027 317#: etc/initialdata:811
84fb5b46
MKG
318msgid "%1 highest priority tickets I own"
319msgstr "%1 høgast prioriterte saker eg eig"
320
84fb5b46 321#. ($0)
c33a4027 322#: bin/rt-crontool:300
84fb5b46
MKG
323msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
324msgstr "%1 er eit verktøy for å handtera saker frå eksterne verktøy, som cron."
325
84fb5b46 326#. ($0)
c33a4027 327#: sbin/rt-email-digest:84
84fb5b46
MKG
328msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
329msgstr "%1 er eit verktøy, meint for å verta køyrd via cron, som sender alle avviste RT-varslingar som ein samle-e-post for kvar brukar."
330
af59614d 331#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
c33a4027 332#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:415
af59614d 333msgid "%1 is already a %2"
403d7b0b
MKG
334msgstr ""
335
af59614d 336#. ($self->loc($column), $name)
c33a4027 337#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:264
af59614d 338msgid "%1 is already set to %2"
403d7b0b
MKG
339msgstr ""
340
af59614d
MKG
341#. ($email, $self->loc($type))
342#. ($name, $self->loc($type))
84fb5b46
MKG
343#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
344#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
c33a4027 345#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:365 lib/RT/Record/Role/Roles.pm:373 share/html/Ticket/Create.html:428 share/html/Ticket/Update.html:290 share/html/m/ticket/create:189 share/html/m/ticket/reply:208
84fb5b46
MKG
346msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
347msgstr "%1 er ei adresse RT tek imot e-post på. Viss du la ho til som ein «%2», ville det oppstå ei e-postlykkje."
348
af59614d 349#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
c33a4027 350#: lib/RT/Ticket.pm:676
84fb5b46
MKG
351msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
352msgstr "%1 er ikkje lenger ein %2 for denne saka"
353
84fb5b46 354#. ($old_value, $cf->Name)
c33a4027 355#: lib/RT/Record.pm:2193
84fb5b46
MKG
356msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
357msgstr "Fleksifeltet %2 har ikkje lenger verdien %1"
358
af59614d 359#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
c33a4027 360#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:499
af59614d 361msgid "%1 is not a %2"
403d7b0b
MKG
362msgstr ""
363
403d7b0b 364#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 365#. ($value)
c33a4027 366#: lib/RT/Queue.pm:189 lib/RT/Record/Role/Lifecycle.pm:126
403d7b0b 367msgid "%1 is not a valid lifecycle"
84fb5b46
MKG
368msgstr ""
369
af59614d 370#. (RT->Config->Get('Crypt')->{'Outgoing'})
c33a4027 371#: share/html/Elements/Crypt/KeyIssues:50
af59614d
MKG
372msgid "%1 issues"
373msgstr ""
374
af59614d 375#. ($protocol, $res{'info'}{'id'} || $res{'info'}{'Fingerprint'})
c33a4027 376#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:61
af59614d
MKG
377msgid "%1 key '%2'"
378msgstr ""
379
84fb5b46 380#. ($rows)
c33a4027 381#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
84fb5b46
MKG
382msgid "%1 most recently updated articles"
383msgstr ""
384
84fb5b46 385#. ($rows)
c33a4027 386#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
84fb5b46
MKG
387msgid "%1 newest articles"
388msgstr ""
389
c33a4027 390#: etc/initialdata:822
84fb5b46
MKG
391msgid "%1 newest unowned tickets"
392msgstr "%1 nyaste saker utan eigar"
393
c33a4027 394#: lib/RT/CustomField.pm:1267
84fb5b46
MKG
395msgid "%1 objects"
396msgstr "%1-objekt"
397
af59614d 398#. ($self->loc($self->Name), $new_member_obj->Object->Name)
320f0092 399#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
c33a4027 400#: lib/RT/Group.pm:1131 lib/RT/Transaction.pm:1010
af59614d
MKG
401msgid "%1 set to %2"
402msgstr ""
403
84fb5b46 404#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
c33a4027 405#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
84fb5b46
MKG
406msgid "%1 site config"
407msgstr "%1-nettstadoppsett"
408
84fb5b46 409#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
c33a4027 410#: lib/RT/SharedSetting.pm:259
84fb5b46
MKG
411msgid "%1 update: %2"
412msgstr "Oppdatering av %1: %2"
413
84fb5b46 414#. (ucfirst($self->ObjectName))
c33a4027 415#: lib/RT/SharedSetting.pm:252
84fb5b46
MKG
416msgid "%1 update: Nothing changed"
417msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endra"
418
403d7b0b 419#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
c33a4027 420#: lib/RT/Record.pm:518 lib/RT/SharedSetting.pm:256
84fb5b46
MKG
421msgid "%1 updated"
422msgstr "%1 oppdatert"
423
c33a4027 424#: lib/RT/CustomField.pm:1268
84fb5b46
MKG
425msgid "%1's %2 objects"
426msgstr "%1 sine %2 objekt"
427
c33a4027 428#: lib/RT/CustomField.pm:1269
84fb5b46
MKG
429msgid "%1's %2's %3 objects"
430msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
431
84fb5b46 432#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
c33a4027 433#: share/html/Elements/EditPassword:55
84fb5b46
MKG
434msgid "%1's current password"
435msgstr ""
436
af59614d
MKG
437#. ($object->Format)
438#. ($object->Name)
84fb5b46 439#. ($Object->Name)
c33a4027 440#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
84fb5b46
MKG
441msgid "%1's dashboards"
442msgstr "%1 sine utformingar"
443
af59614d 444#. ($UserObj->Name)
c33a4027 445#: share/html/Admin/Users/Keys.html:48
af59614d
MKG
446msgid "%1's encryption keys"
447msgstr ""
448
af59614d 449#. ($Object->Format)
84fb5b46 450#. ($Object->Name)
af59614d 451#. ($privacies{$privacy}->Name)
c33a4027 452#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
84fb5b46
MKG
453msgid "%1's saved searches"
454msgstr "%1 sine lagra søk"
455
84fb5b46 456#. ($self)
c33a4027 457#: lib/RT/Transaction.pm:637
84fb5b46
MKG
458msgid "%1: no attachment specified"
459msgstr "%1: ingen vedlegg oppgjevne"
460
84fb5b46 461#. ($hour,$min)
c33a4027 462#: lib/RT/Date.pm:710
84fb5b46
MKG
463msgid "%1:%2"
464msgstr "%1.%2"
465
84fb5b46 466#. ($hour,$min,$sec)
c33a4027 467#: lib/RT/Date.pm:707
84fb5b46
MKG
468msgid "%1:%2:%3"
469msgstr "%1.%2.%3"
470
c33a4027
MKG
471#. ($size)
472#: lib/RT/Attachment.pm:458
473msgid "%1B"
474msgstr "%1 byte"
475
476#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
477#: lib/RT/Attachment.pm:455
478msgid "%1KiB"
479msgstr "%1 KiB"
480
481#: lib/RT/Date.pm:414
af59614d
MKG
482msgid "%1M"
483msgstr ""
484
c33a4027
MKG
485#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
486#: lib/RT/Attachment.pm:452
487msgid "%1MiB"
488msgstr ""
489
84fb5b46 490#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
c33a4027 491#: share/html/Elements/CreateTicket:54
84fb5b46
MKG
492msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
493msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
494
c33a4027 495#: lib/RT/Date.pm:408
af59614d
MKG
496msgid "%1W"
497msgstr ""
498
c33a4027 499#: lib/RT/Date.pm:420
af59614d
MKG
500msgid "%1Y"
501msgstr ""
502
c33a4027 503#: lib/RT/Date.pm:402
af59614d
MKG
504msgid "%1d"
505msgstr ""
506
c33a4027 507#: lib/RT/Date.pm:396
af59614d
MKG
508msgid "%1h"
509msgstr ""
510
c33a4027 511#: lib/RT/Date.pm:390
84fb5b46
MKG
512msgid "%1m"
513msgstr ""
514
84fb5b46
MKG
515#. (sprintf('%.4f', $duration))
516#. (sprintf('%.4f', $seconds))
c33a4027 517#: lib/RT/Date.pm:384 share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
84fb5b46
MKG
518msgid "%1s"
519msgstr ""
520
84fb5b46 521#. ($Articles->Count)
c33a4027
MKG
522#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
523msgid "%quant(%1,article,articles)"
84fb5b46
MKG
524msgstr ""
525
c33a4027
MKG
526#: lib/RT/Date.pm:403
527msgid "%quant(%1,day,days)"
af59614d
MKG
528msgstr ""
529
c33a4027
MKG
530#: lib/RT/Date.pm:397
531msgid "%quant(%1,hour,hours)"
84fb5b46
MKG
532msgstr "%quant(%1,time,timar)"
533
c33a4027
MKG
534#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60), $minutes)
535#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
536msgid "%quant(%1,hour,hours) (%quant(%2,minute,minutes))"
af59614d 537msgstr ""
84fb5b46 538
c33a4027
MKG
539#. ($Transaction->TimeTaken)
540#. ($minutes)
541#: lib/RT/Date.pm:391 share/html/Elements/ShowTransaction:135 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49
542msgid "%quant(%1,minute,minutes)"
543msgstr "%1 minutt"
84fb5b46 544
c33a4027
MKG
545#: lib/RT/Date.pm:415
546msgid "%quant(%1,month,months)"
84fb5b46
MKG
547msgstr ""
548
c33a4027
MKG
549#: lib/RT/Date.pm:385
550msgid "%quant(%1,second,seconds)"
84fb5b46
MKG
551msgstr ""
552
c33a4027
MKG
553#: lib/RT/Date.pm:409
554msgid "%quant(%1,week,weeks)"
af59614d
MKG
555msgstr ""
556
c33a4027
MKG
557#: lib/RT/Date.pm:421
558msgid "%quant(%1,year,years)"
af59614d
MKG
559msgstr ""
560
af59614d 561#. ($name)
c33a4027 562#: lib/RT/Queue.pm:323
af59614d 563msgid "'%1' is not a valid name."
84fb5b46
MKG
564msgstr ""
565
af59614d 566#. ($Class)
c33a4027 567#: share/html/Articles/Article/Edit.html:121
af59614d 568msgid "'%1' isn't a valid class"
84fb5b46
MKG
569msgstr ""
570
af59614d 571#. ($Class)
c33a4027 572#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
af59614d 573msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
84fb5b46
MKG
574msgstr ""
575
af59614d 576#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:105
84fb5b46
MKG
577msgid "(Check box to complete)"
578msgstr ""
579
c33a4027 580#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:66 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:70 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/BulkLinks:117 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:69
84fb5b46
MKG
581msgid "(Check box to delete)"
582msgstr "(Kryss av for å fjerna.)"
583
584#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
585msgid "(Check boxes to delete)"
586msgstr ""
587
af59614d 588#: share/html/m/ticket/create:392
84fb5b46
MKG
589msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
590msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilde med mellomrom)"
591
84fb5b46
MKG
592#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
593#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
c33a4027 594#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:89 share/html/Admin/Queues/Modify.html:92
84fb5b46
MKG
595msgid "(If left blank, will default to %1)"
596msgstr "(vert sett til %1 viss tom)"
597
af59614d
MKG
598#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:69
599msgid "(Incomplete)"
600msgstr ""
601
602#: lib/RT/Report/Tickets.pm:424
603msgid "(Incorrect data)"
604msgstr ""
605
606#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95
84fb5b46
MKG
607msgid "(No custom fields)"
608msgstr "(ingen fleksifelt)"
609
610#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
611msgid "(No members)"
612msgstr "(ingen medlemmer)"
613
af59614d 614#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:58 share/html/Admin/Elements/EditScrips:66 share/html/Admin/Elements/EditScrips:88
84fb5b46
MKG
615msgid "(No scrips)"
616msgstr "(ingen utløysarar)"
617
618#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
619msgid "(No templates)"
620msgstr "(ingen malar)"
621
c33a4027 622#: share/html/Ticket/Create.html:163 share/html/m/ticket/create:290
84fb5b46
MKG
623msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
624msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde administrative e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
625
c33a4027 626#: share/html/Ticket/Create.html:147 share/html/m/ticket/create:281
84fb5b46
MKG
627msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
628msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
629
af59614d 630#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:52
84fb5b46
MKG
631msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
632msgstr "(Bruk desse felta når du vel «Tilpassa» for eit vilkår eller ei handling.)"
633
c33a4027 634#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:57
84fb5b46
MKG
635msgid "(any)"
636msgstr "(vilkårleg)"
637
84fb5b46
MKG
638#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
639msgid "(no Summary)"
640msgstr ""
641
403d7b0b 642#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46
MKG
643msgid "(no name)"
644msgstr ""
645
c33a4027 646#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:277 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:88
84fb5b46
MKG
647msgid "(no pubkey!)"
648msgstr "(manglar offentlegnøkkel)"
649
c33a4027 650#: lib/RT/Report/Tickets.pm:670 lib/RT/Report/Tickets.pm:839 lib/RT/Report/Tickets.pm:850 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:78 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:88 lib/RT/Transaction.pm:1109 lib/RT/Transaction.pm:1171 lib/RT/Transaction.pm:1172 lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:762 lib/RT/Transaction.pm:832 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:109 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:128 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:138 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:54 share/html/Elements/ShowCustomFields:61 share/html/m/ticket/show:263
84fb5b46
MKG
651msgid "(no value)"
652msgstr "(manglar verdi)"
653
654#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
655msgid "(no values)"
656msgstr "(manglar verdiar)"
657
84fb5b46 658#. ($count)
c33a4027
MKG
659#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:138
660msgid "(pending %quant(%1,other ticket,other tickets))"
84fb5b46
MKG
661msgstr "(ventar på %quant(%1,anna sak,andre saker))"
662
af59614d 663#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:130
84fb5b46
MKG
664msgid "(pending approval)"
665msgstr "(ventar på godkjenning)"
666
667#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
668msgid "(required)"
669msgstr "(obligatorisk)"
670
84fb5b46 671#. ($key->{'TrustTerse'})
c33a4027 672#: share/html/Elements/Crypt/SelectKeyForEncryption:53
84fb5b46
MKG
673msgid "(trust: %1)"
674msgstr "(tiltrunivå: %1)"
675
af59614d 676#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:276 share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
677msgid "(untitled)"
678msgstr "(namnlaus)"
679
c33a4027 680#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:280 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:90
84fb5b46
MKG
681msgid "(untrusted!)"
682msgstr "(ikkje tiltrudd)"
683
c33a4027 684#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:57
84fb5b46
MKG
685msgid "-"
686msgstr "–"
687
af59614d 688#: bin/rt-crontool:129
84fb5b46
MKG
689msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
690msgstr "«--template-id» er eit utdatert argument, og kan ikkje brukast med «--template»"
691
af59614d 692#: bin/rt-crontool:124
84fb5b46
MKG
693msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
694msgstr "«--transaction»-argumentet kan berre ta verdiane «first», «last» eller «all»"
695
c33a4027
MKG
696#. (Content => $title))
697#: share/html/Elements/CollectionAsTable/Header:126
698msgid "/Elements/ScrubHTML"
699msgstr ""
700
701#: lib/RT/Date.pm:368
af59614d
MKG
702msgid "0 seconds"
703msgstr ""
704
c33a4027 705#: lib/RT/Date.pm:368
af59614d 706msgid "0s"
84fb5b46
MKG
707msgstr ""
708
c33a4027 709#: lib/RT/Template.pm:287 lib/RT/Template.pm:730
af59614d
MKG
710msgid "A Template with that name already exists"
711msgstr ""
712
c33a4027 713#: etc/initialdata:228
84fb5b46
MKG
714msgid "A blank template"
715msgstr "Ein tom mal"
716
af59614d 717#: share/html/Admin/Users/Modify.html:349
84fb5b46
MKG
718msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
719msgstr "Eit passord var ikkje oppgjeve, så brukaren kan ikkje logga inn"
720
af59614d 721#: lib/RT/ACE.pm:152
84fb5b46
MKG
722msgid "ACE not found"
723msgstr "Fann ikkje ACE"
724
af59614d 725#: lib/RT/ACE.pm:540
84fb5b46
MKG
726msgid "ACEs can only be created and deleted."
727msgstr "Du kan berre oppretta eller sletta ACE-er."
728
af59614d 729#. ($row->{filename})
c33a4027 730#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:62
af59614d
MKG
731msgid "ACL updates from %1"
732msgstr ""
733
84fb5b46
MKG
734#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
735msgid "AND"
736msgstr "OG"
737
c33a4027 738#: share/html/Elements/Tabs:580
84fb5b46
MKG
739msgid "About me"
740msgstr "Om meg"
741
af59614d 742#: share/html/Admin/Users/Modify.html:106
84fb5b46
MKG
743msgid "Access control"
744msgstr "Tilgangskontroll"
745
c33a4027 746#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:55 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:59 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89
84fb5b46
MKG
747msgid "Action"
748msgstr "Handling"
749
84fb5b46
MKG
750#. ($args{'ScripAction'})
751#. ($value)
c33a4027 752#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:804
84fb5b46
MKG
753msgid "Action '%1' not found"
754msgstr "Fann ikkje handlinga «%1»"
755
af59614d 756#: bin/rt-crontool:220
84fb5b46
MKG
757msgid "Action committed."
758msgstr ""
759
c33a4027 760#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:799
84fb5b46
MKG
761msgid "Action is mandatory argument"
762msgstr "Handling er eit obligatorisk argument"
763
af59614d 764#: bin/rt-crontool:216
84fb5b46
MKG
765msgid "Action prepared..."
766msgstr "Handling førebudd …"
767
c33a4027 768#: share/html/Elements/Tabs:631
84fb5b46
MKG
769msgid "Actions"
770msgstr ""
771
af59614d 772#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:159 share/html/User/Elements/Portlets/ActiveTickets:54
84fb5b46
MKG
773msgid "Active Tickets"
774msgstr ""
775
84fb5b46 776#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
c33a4027 777#: share/html/Tools/MyDay.html:53
84fb5b46
MKG
778msgid "Active tickets for %1"
779msgstr ""
780
84fb5b46 781#. (loc($AddPrincipal))
c33a4027 782#: share/html/Admin/Elements/EditRights:138
84fb5b46
MKG
783msgid "Add %1"
784msgstr ""
785
786#: share/html/Search/Bulk.html:93
787msgid "Add AdminCc"
788msgstr "Legg til admin-kopimottakar"
789
af59614d 790#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:70
84fb5b46
MKG
791msgid "Add Bookmark"
792msgstr "Legg til bokmerke"
793
794#: share/html/Search/Bulk.html:89
795msgid "Add Cc"
796msgstr "Legg til kopimottakar"
797
798#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
799msgid "Add Columns"
800msgstr "Legg til kolonnar"
801
802#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
803msgid "Add Criteria"
804msgstr "Legg til søkjekriterium"
805
af59614d 806#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61 share/html/m/ticket/create:324 share/html/m/ticket/reply:138
84fb5b46
MKG
807msgid "Add More Files"
808msgstr "Legg til fleire filer"
809
810#: share/html/Search/Bulk.html:85
811msgid "Add Requestor"
812msgstr "Legg til innmeldar"
813
814#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
815msgid "Add Value"
816msgstr "Legg til verdi"
817
af59614d 818#: share/html/Search/Bulk.html:123
84fb5b46
MKG
819msgid "Add comments or replies to selected tickets"
820msgstr "Legg til kommentarar eller svar til dei valde sakene"
821
af59614d 822#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:63
84fb5b46
MKG
823msgid "Add group"
824msgstr ""
825
403d7b0b
MKG
826#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
827msgid "Add here"
828msgstr ""
829
84fb5b46
MKG
830#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
831msgid "Add members"
832msgstr "Legg til medlemmer"
833
834#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
835msgid "Add new watchers"
836msgstr "Legg til overvakarar"
837
84fb5b46 838#. (loc($AddPrincipal))
c33a4027 839#: share/html/Admin/Elements/EditRights:204
84fb5b46
MKG
840msgid "Add rights for this %1"
841msgstr ""
842
843#: share/html/Search/Build.html:83
844msgid "Add these terms"
845msgstr "Legg til vilkåra"
846
847#: share/html/Search/Build.html:84
848msgid "Add these terms and Search"
849msgstr "Legg til vilkåra og søk"
850
851#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
852msgid "Add user"
853msgstr ""
854
af59614d 855#: share/html/Elements/BulkCustomFields:52
84fb5b46
MKG
856msgid "Add values"
857msgstr "Legg til verdiar"
858
af59614d 859#: lib/RT/CustomField.pm:216
84fb5b46
MKG
860msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
861msgstr ""
862
af59614d
MKG
863#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:85
864msgid "Added"
865msgstr ""
866
403d7b0b 867#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
c33a4027 868#: lib/RT/Ticket.pm:645
403d7b0b
MKG
869msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
870msgstr ""
871
af59614d 872#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
c33a4027 873#: lib/RT/Queue.pm:610
84fb5b46
MKG
874msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
875msgstr ""
876
af59614d 877#. ($cf->Name)
c33a4027 878#: lib/RT/Class.pm:386
af59614d
MKG
879msgid "Added Subject Override: %1"
880msgstr ""
881
af59614d 882#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:101
84fb5b46
MKG
883msgid "Address"
884msgstr "Adresse"
885
af59614d 886#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
84fb5b46
MKG
887msgid "Address 2"
888msgstr ""
889
c33a4027 890#: share/html/Admin/Users/Modify.html:136 share/html/User/Prefs.html:136
84fb5b46
MKG
891msgid "Address1"
892msgstr "Adresse 1"
893
c33a4027 894#: share/html/Admin/Users/Modify.html:141 share/html/User/Prefs.html:140
84fb5b46
MKG
895msgid "Address2"
896msgstr "Adresse 2"
897
c33a4027
MKG
898#. ($duration)
899#: lib/RT/Transaction.pm:1181
900msgid "Adjusted time worked by %quant(%1,minute,minutes)"
901msgstr ""
902
af59614d
MKG
903#: share/html/Elements/Tabs:64
904msgid "Admin"
905msgstr ""
906
c33a4027 907#: share/html/Ticket/Create.html:154 share/html/m/ticket/create:284
84fb5b46
MKG
908msgid "Admin Cc"
909msgstr "Admin-kopimottakar"
910
c33a4027 911#: etc/initialdata:380
84fb5b46
MKG
912msgid "Admin Comment"
913msgstr "Admin-kommentar"
914
c33a4027 915#: etc/initialdata:394 etc/upgrade/4.1.9/content:77
af59614d
MKG
916msgid "Admin Comment in HTML"
917msgstr ""
918
c33a4027 919#: etc/initialdata:340
84fb5b46
MKG
920msgid "Admin Correspondence"
921msgstr "Admin-svar"
922
c33a4027 923#: etc/initialdata:351 etc/upgrade/4.1.9/content:56
af59614d
MKG
924msgid "Admin Correspondence in HTML"
925msgstr ""
926
84fb5b46
MKG
927# «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
928#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
929msgid "Admin queues"
930msgstr "Vel kø"
931
932#: share/html/Admin/Global/index.html:48
933msgid "Admin/Global configuration"
934msgstr "Administrering / globalt oppsett"
935
c33a4027 936#: lib/RT/Tickets.pm:162
84fb5b46
MKG
937msgid "AdminCCGroup"
938msgstr "AdminKopimottakarGruppe"
939
af59614d 940#: lib/RT/Report/Tickets.pm:70 lib/RT/Ticket.pm:103 lib/RT/Tickets.pm:146 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:299
84fb5b46
MKG
941msgid "AdminCc"
942msgstr "Admin-kopimottakar"
943
944#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
945msgid "AdminCcs"
946msgstr "AdminKopimottakarar"
947
af59614d 948#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:84
84fb5b46
MKG
949msgid "Administrative Cc"
950msgstr "Admin-kopimottakar"
951
403d7b0b 952#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
953msgid "Administrative password"
954msgstr "Administratorpassord"
955
c33a4027 956#: share/html/Elements/Tabs:833
84fb5b46
MKG
957msgid "Advanced"
958msgstr "Avansert"
959
960#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
961msgid "Advanced search"
962msgstr ""
963
403d7b0b
MKG
964#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
965msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
966msgstr ""
967
af59614d 968#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:62
84fb5b46
MKG
969msgid "Aggregator"
970msgstr "Samanstilling"
971
c33a4027 972#: etc/initialdata:530 etc/upgrade/3.8.2/content:85
84fb5b46
MKG
973msgid "All Approvals Passed"
974msgstr "Alle førespurnader godkjende"
975
c33a4027 976#: etc/initialdata:544 etc/upgrade/4.1.9/content:146
af59614d
MKG
977msgid "All Approvals Passed in HTML"
978msgstr ""
979
980#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:80
84fb5b46
MKG
981msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
982msgstr ""
983
c33a4027 984#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:78
84fb5b46
MKG
985msgid "All Classes"
986msgstr ""
987
c33a4027
MKG
988#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:52
989msgid "All Custom Fields"
990msgstr ""
991
992#: share/html/Elements/Tabs:511
84fb5b46
MKG
993msgid "All Dashboards"
994msgstr ""
995
af59614d 996#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
84fb5b46
MKG
997msgid "All Queues"
998msgstr "Alle køar"
999
af59614d 1000#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:161
84fb5b46
MKG
1001msgid "All Tickets"
1002msgstr ""
1003
c33a4027
MKG
1004#: share/html/User/Prefs.html:171
1005msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL for one of your iCal feeds was exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b>, below."
84fb5b46
MKG
1006msgstr "Alle iCal-adressene inneheld ein hemmeleg kode som identifiserer deg. Viss andre får kjennskap til ei av disse adressene, kan du få generert ein ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedanfor då <b>ikkje lenger vil fungera</b>."
1007
af59614d 1008#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
84fb5b46
MKG
1009msgid "All queues matching search criteria"
1010msgstr "Alle køar i samsvar med søkjekriteria"
1011
1012#: share/html/m/_elements/menu:82
1013msgid "All tickets"
1014msgstr ""
1015
403d7b0b 1016#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46
MKG
1017msgid "All topics"
1018msgstr ""
1019
af59614d 1020#: lib/RT/System.pm:92
84fb5b46
MKG
1021msgid "Allow creation of saved searches"
1022msgstr ""
1023
af59614d 1024#: lib/RT/System.pm:91
84fb5b46
MKG
1025msgid "Allow loading of saved searches"
1026msgstr ""
1027
af59614d 1028#: lib/RT/System.pm:93
84fb5b46
MKG
1029msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1030msgstr ""
1031
c33a4027 1032#: lib/RT/Attachment.pm:746
84fb5b46
MKG
1033msgid "Already encrypted"
1034msgstr "Allereie kryptert"
1035
320f0092
MKG
1036#: etc/initialdata:30
1037msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1038msgstr ""
1039
af59614d 1040#. (qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/customizing/articles_introduction.html">], qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/">], '</a>')
c33a4027 1041#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:51
af59614d
MKG
1042msgid "An %1introduction to getting started with articles%3 is available from %2Best Practical's online documentation%3."
1043msgstr ""
1044
1045#: lib/RT/Group.pm:619
1046msgid "An Instance must be provided"
1047msgstr ""
1048
1049#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:49
1050msgid "An error occurred"
1051msgstr ""
1052
84fb5b46
MKG
1053#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1054msgid "And/Or"
1055msgstr "Og/eller"
1056
c33a4027
MKG
1057#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
1058msgid "Annually"
1059msgstr ""
1060
84fb5b46
MKG
1061#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1062msgid "Any field"
1063msgstr ""
1064
1065#: share/html/Search/Simple.html:65
1066msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1067msgstr ""
1068
c33a4027 1069#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:94 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:62 share/html/Elements/Tabs:370 share/html/Elements/Tabs:406 share/html/Elements/Tabs:456
84fb5b46
MKG
1070msgid "Applies to"
1071msgstr "Gjeld"
1072
c33a4027 1073#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:57
84fb5b46
MKG
1074msgid "Applies to all objects"
1075msgstr "Gjeld alle objekta"
1076
1077#: share/html/Search/Edit.html:62
1078msgid "Apply"
1079msgstr "Bruk"
1080
c33a4027 1081#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:68
84fb5b46
MKG
1082msgid "Apply globally"
1083msgstr "Bruk globalt"
1084
af59614d
MKG
1085#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:95
1086msgid "Apply selected scrips"
1087msgstr ""
1088
84fb5b46
MKG
1089#: share/html/Search/Edit.html:62
1090msgid "Apply your changes"
1091msgstr "Ta endringane i bruk"
1092
c33a4027 1093#: share/html/Elements/Tabs:554
84fb5b46
MKG
1094msgid "Approval"
1095msgstr "Godkjenning"
1096
84fb5b46
MKG
1097#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1098#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1099#. ($ticket->id, $msg)
c33a4027 1100#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:92
84fb5b46
MKG
1101msgid "Approval #%1: %2"
1102msgstr "Godkjenning %1: %2"
1103
84fb5b46 1104#. ($ticket->Id)
c33a4027 1105#: share/html/Approvals/index.html:81
84fb5b46
MKG
1106msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1107msgstr "Godkjenning %1: klarte ikkje lagra merknader, grunna systemfeil"
1108
84fb5b46 1109#. ($ticket->Id)
c33a4027 1110#: share/html/Approvals/index.html:79
84fb5b46
MKG
1111msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1112msgstr "Godkjenning %1: merknader lagra"
1113
c33a4027 1114#: etc/initialdata:500 etc/upgrade/3.8.2/content:71
84fb5b46
MKG
1115msgid "Approval Passed"
1116msgstr "Godkjend"
1117
c33a4027 1118#: etc/initialdata:514 etc/upgrade/4.1.9/content:130
af59614d
MKG
1119msgid "Approval Passed in HTML"
1120msgstr ""
1121
c33a4027 1122#: etc/initialdata:588 etc/upgrade/3.8.2/content:112
84fb5b46
MKG
1123msgid "Approval Ready for Owner"
1124msgstr "Godkjenning klar for eigar"
1125
c33a4027 1126#: etc/initialdata:600 etc/upgrade/4.1.9/content:177
af59614d
MKG
1127msgid "Approval Ready for Owner in HTML"
1128msgstr ""
1129
c33a4027 1130#: etc/initialdata:560 etc/upgrade/3.8.2/content:99
84fb5b46
MKG
1131msgid "Approval Rejected"
1132msgstr "Godkjenning avslått"
1133
c33a4027 1134#: etc/initialdata:573 etc/upgrade/4.1.9/content:162
af59614d
MKG
1135msgid "Approval Rejected in HTML"
1136msgstr ""
1137
84fb5b46
MKG
1138#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1139msgid "Approve"
1140msgstr "Godkjenn"
1141
1142#: lib/RT/Date.pm:94
1143msgid "Apr"
1144msgstr "april"
1145
84fb5b46
MKG
1146#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1147msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1148msgstr ""
1149
af59614d 1150#. ($object->id)
c33a4027 1151#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:215
af59614d
MKG
1152msgid "Article #%1"
1153msgstr ""
1154
84fb5b46 1155#. ($ArticleObj->Id)
c33a4027 1156#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
84fb5b46
MKG
1157msgid "Article #%1 deleted"
1158msgstr ""
1159
af59614d 1160#. ($id)
c33a4027 1161#: share/html/Articles/Article/History.html:61
af59614d 1162msgid "Article #%1 not found"
84fb5b46
MKG
1163msgstr ""
1164
af59614d
MKG
1165#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1166#. ($object->id, $object->Name)
c33a4027 1167#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:213 share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
af59614d 1168msgid "Article #%1: %2"
84fb5b46
MKG
1169msgstr ""
1170
84fb5b46 1171#. ($self->id)
c33a4027 1172#: lib/RT/Article.pm:216
84fb5b46
MKG
1173msgid "Article %1 created"
1174msgstr ""
1175
1176#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1177msgid "Article Administration"
1178msgstr ""
1179
af59614d 1180#: lib/RT/Article.pm:324
84fb5b46
MKG
1181msgid "Article Deleted"
1182msgstr ""
1183
af59614d 1184#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
84fb5b46
MKG
1185msgid "Article not found"
1186msgstr ""
1187
c33a4027 1188#: lib/RT/Article.pm:72 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:163 share/html/Elements/Tabs:168 share/html/Elements/Tabs:523 share/html/Elements/Tabs:529
84fb5b46
MKG
1189msgid "Articles"
1190msgstr ""
1191
84fb5b46 1192#. ($currtopic->Name)
c33a4027 1193#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46
MKG
1194msgid "Articles in %1"
1195msgstr ""
1196
84fb5b46 1197#. ($Articles_Content)
c33a4027 1198#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
84fb5b46
MKG
1199msgid "Articles matching %1"
1200msgstr ""
1201
403d7b0b 1202#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46
MKG
1203msgid "Articles with no topics"
1204msgstr ""
1205
1206#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1207msgid "Asc"
1208msgstr "stigande"
1209
af59614d 1210#: lib/RT/Queue.pm:116
84fb5b46
MKG
1211msgid "Assign and remove queue custom fields"
1212msgstr ""
1213
af59614d 1214#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61
84fb5b46
MKG
1215msgid "Attach"
1216msgstr "Legg ved"
1217
af59614d 1218#: share/html/m/ticket/create:321 share/html/m/ticket/reply:135
84fb5b46
MKG
1219msgid "Attach file"
1220msgstr "Legg ved fil"
1221
af59614d 1222#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:124
84fb5b46
MKG
1223msgid "Attached file"
1224msgstr "Vedlagt fil"
1225
1226#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1227msgid "Attachment"
1228msgstr "Vedlegg"
1229
84fb5b46 1230#. ($Attachment)
c33a4027 1231#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:107
84fb5b46
MKG
1232msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1233msgstr "Klarte ikkje lasta vedlegget «%1»"
1234
c33a4027 1235#: lib/RT/Transaction.pm:645
84fb5b46
MKG
1236msgid "Attachment created"
1237msgstr "Vedlegg oppretta"
1238
c33a4027 1239#: lib/RT/Tickets.pm:1786
84fb5b46
MKG
1240msgid "Attachment filename"
1241msgstr "Vedleggsnamn"
1242
af59614d 1243#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:306
84fb5b46
MKG
1244msgid "Attachments"
1245msgstr "Vedlegg"
1246
c33a4027 1247#: lib/RT/Attachment.pm:741
84fb5b46
MKG
1248msgid "Attachments encryption is disabled"
1249msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1250
af59614d 1251#: lib/RT/Attributes.pm:178
84fb5b46
MKG
1252msgid "Attribute Deleted"
1253msgstr "Attributt fjerna"
1254
1255#: lib/RT/Date.pm:98
1256msgid "Aug"
1257msgstr "aug."
1258
af59614d
MKG
1259#: share/html/Errors/WebRemoteUser/UserAutocreateDefaultsOnLogin:48
1260msgid "Automatic account setup failed"
1261msgstr ""
1262
84fb5b46 1263#. ($valid_image_types)
c33a4027 1264#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:268
84fb5b46
MKG
1265msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1266msgstr ""
1267
c33a4027 1268#: etc/initialdata:231
84fb5b46
MKG
1269msgid "Autoreply"
1270msgstr "Autosvar"
1271
1272#: etc/initialdata:28
1273msgid "Autoreply To Requestors"
1274msgstr "Autosvar til innmeldar"
1275
c33a4027 1276#: etc/initialdata:261 etc/upgrade/4.1.9/content:8
af59614d
MKG
1277msgid "Autoreply in HTML"
1278msgstr ""
1279
1280#: share/html/Widgets/SelectionBox:170
84fb5b46
MKG
1281msgid "Available"
1282msgstr "Tilgjengeleg"
1283
af59614d
MKG
1284#: lib/RT/Report/Tickets.pm:225
1285msgid "Average Created-LastUpdated"
1286msgstr ""
1287
1288#: lib/RT/Report/Tickets.pm:220
1289msgid "Average Created-Resolved"
1290msgstr ""
1291
1292#: lib/RT/Report/Tickets.pm:215
1293msgid "Average Created-Started"
1294msgstr ""
1295
1296#: lib/RT/Report/Tickets.pm:235
1297msgid "Average Due-Resolved"
1298msgstr ""
1299
1300#: lib/RT/Report/Tickets.pm:240
1301msgid "Average Started-Resolved"
1302msgstr ""
1303
1304#: lib/RT/Report/Tickets.pm:230
1305msgid "Average Starts-Started"
1306msgstr ""
1307
1308#: lib/RT/Report/Tickets.pm:205
1309msgid "Average time estimated"
1310msgstr ""
1311
1312#: lib/RT/Report/Tickets.pm:210
1313msgid "Average time left"
1314msgstr ""
1315
1316#: lib/RT/Report/Tickets.pm:200
1317msgid "Average time worked"
1318msgstr ""
1319
84fb5b46
MKG
1320#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1321msgid "Back"
1322msgstr "Tilbake"
1323
84fb5b46 1324#. ($id)
c33a4027 1325#: lib/RT/SharedSetting.pm:151
84fb5b46
MKG
1326msgid "Bad privacy for attribute %1"
1327msgstr "Ugyldig offentlegstatus for attributtet %1"
1328
1329# Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
c33a4027 1330#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:56 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:56 share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:348 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:405 share/html/Elements/Tabs:451 share/html/Elements/Tabs:614 share/html/Elements/Tabs:650 share/html/Ticket/Create.html:450 share/html/Ticket/Create.html:69 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1331msgid "Basics"
1332msgstr "Detaljar"
1333
c33a4027 1334#: lib/RT/Scrip.pm:472
af59614d
MKG
1335msgid "Batch"
1336msgstr ""
1337
c33a4027 1338#: lib/RT/Scrip.pm:473
af59614d
MKG
1339msgid "Batch (disabled by config)"
1340msgstr ""
1341
1342#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:61
1343msgid "Batch scrips"
1344msgstr ""
1345
320f0092
MKG
1346#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:62
1347msgid "Batch scrips run after a set of related changes to a ticket."
1348msgstr ""
1349
84fb5b46
MKG
1350#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1351msgid "Bcc"
1352msgstr ""
1353
af59614d 1354#. (qq[<a href="@{[RT->Config->Get("WebPath")]}/Admin/Articles/">], '</a>')
c33a4027 1355#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:50
af59614d
MKG
1356msgid "Before Articles can be used, your RT administrator must %1create Classes%2, apply Article custom fields to them, and grant users rights on the classes and CFs."
1357msgstr ""
1358
c33a4027 1359#: etc/initialdata:227
84fb5b46
MKG
1360msgid "Blank"
1361msgstr "Tom"
1362
af59614d 1363#: share/html/Dashboards/Queries.html:180
84fb5b46
MKG
1364msgid "Body"
1365msgstr "Hovudflate"
1366
1367#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1368msgid "Bold"
1369msgstr "Halvfeit"
1370
af59614d 1371#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:246
84fb5b46
MKG
1372msgid "Bookmark"
1373msgstr "Bokmerke"
1374
af59614d 1375#: share/html/Articles/Article/Search.html:114
84fb5b46
MKG
1376msgid "Bookmarkable link for this search"
1377msgstr ""
1378
c33a4027 1379#: etc/initialdata:835 etc/initialdata:860 etc/upgrade/3.7.82/content:6
84fb5b46
MKG
1380msgid "Bookmarked Tickets"
1381msgstr "Bokmerkte saker"
1382
1383#: share/html/m/_elements/menu:73
1384msgid "Bookmarked tickets"
1385msgstr ""
1386
403d7b0b 1387#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46
MKG
1388msgid "Browse by topic"
1389msgstr ""
1390
af59614d 1391#: share/html/Elements/Tabs:240
84fb5b46
MKG
1392msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1393msgstr ""
1394
c33a4027 1395#: share/html/Elements/Tabs:839
84fb5b46
MKG
1396msgid "Bulk Update"
1397msgstr "Masseoppdater"
1398
c33a4027 1399#: lib/RT/Tickets.pm:161
84fb5b46
MKG
1400msgid "CCGroup"
1401msgstr "Kopigruppe"
1402
1403# CF = Custom Field
af59614d 1404#: lib/RT/Report/Tickets.pm:81 lib/RT/Tickets.pm:153
84fb5b46
MKG
1405msgid "CF"
1406msgstr "FF"
1407
84fb5b46 1408#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
c33a4027 1409#: share/html/Search/Simple.html:87
84fb5b46
MKG
1410msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1411msgstr ""
1412
c33a4027 1413#: share/html/Search/Chart.html:162
af59614d
MKG
1414msgid "Calculate"
1415msgstr ""
1416
c33a4027 1417#: share/html/Search/Chart.html:164
af59614d
MKG
1418msgid "Calculate values of"
1419msgstr ""
1420
84fb5b46 1421#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
c33a4027 1422#: share/html/Search/Elements/EditSearches:176
84fb5b46
MKG
1423msgid "Can not load saved search \"%1\""
1424msgstr "Klarte ikkje henta det lagra søket «%1»"
1425
c33a4027 1426#: lib/RT/User.pm:1565
84fb5b46
MKG
1427msgid "Can not modify system users"
1428msgstr "Kan ikkje endra systembrukarar"
1429
c33a4027 1430#: lib/RT/CustomField.pm:633
84fb5b46
MKG
1431msgid "Can't add a custom field value without a name"
1432msgstr "Kan ikkje leggja verdi til eit fleksifelt utan namn"
1433
af59614d 1434#: share/html/Search/Elements/EditSearches:316
84fb5b46
MKG
1435msgid "Can't find a saved search to work with"
1436msgstr "Fann ikkje eit lagra søk å arbeida med"
1437
c33a4027
MKG
1438#: lib/RT/Ticket.pm:3057
1439msgid "Can't forward: no valid email addresses specified"
1440msgstr ""
1441
af59614d 1442#: lib/RT/Link.pm:192
84fb5b46
MKG
1443msgid "Can't link a ticket to itself"
1444msgstr "Kan ikkje kopla ein sak til seg sjølv"
1445
c36a7e1d
MKG
1446#: lib/RT/Reminders.pm:126
1447msgid "Can't link to a deleted ticket"
1448msgstr ""
1449
c33a4027
MKG
1450#: lib/RT/Ticket.pm:1790
1451msgid "Can't merge a ticket into itself"
1452msgstr ""
1453
af59614d 1454#. ($QueueObj->Name)
c33a4027 1455#: share/html/index.html:127
af59614d
MKG
1456msgid "Can't quickly create ticket in queue %1 because custom fields are required. Please finish by using the normal ticket creation page."
1457msgstr ""
1458
84fb5b46 1459#. (loc($self->{SearchType}))
c33a4027 1460#: share/html/Widgets/SavedSearch:133
84fb5b46
MKG
1461msgid "Can't save %1"
1462msgstr "Klarte ikkje lagra %1"
1463
af59614d 1464#: share/html/Search/Elements/EditSearches:320
c33a4027
MKG
1465msgid "Can't save a search without a name"
1466msgstr ""
1467
1468#: share/html/Search/Elements/EditSearches:323
84fb5b46
MKG
1469msgid "Can't save this search"
1470msgstr "Klarte ikkje lagra søket"
1471
c33a4027 1472#: lib/RT/Record.pm:1383 lib/RT/Record.pm:1527
af59614d
MKG
1473msgid "Can't specify both base and target"
1474msgstr ""
1475
1476#: lib/RT/Article.pm:382
84fb5b46
MKG
1477msgid "Cannot add link to plain number"
1478msgstr ""
1479
c33a4027 1480#: share/html/Ticket/Create.html:384 share/html/m/ticket/create:147
84fb5b46
MKG
1481msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1482msgstr "Kan ikkje oppretta saker i ein deaktivert kø"
1483
af59614d 1484#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:126
84fb5b46
MKG
1485msgid "Categories are based on"
1486msgstr "Kategoriar baserte på"
1487
1488#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1489msgid "Category"
1490msgstr "Kategori"
1491
c33a4027 1492#: lib/RT/Report/Tickets.pm:69 lib/RT/Ticket.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:145 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:79 share/html/Ticket/Create.html:138 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:295
84fb5b46
MKG
1493msgid "Cc"
1494msgstr "Kopimottakar"
1495
1496#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1497msgid "Ccs"
1498msgstr "Kopimottakarar"
1499
320f0092 1500#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:89
84fb5b46
MKG
1501msgid "Change"
1502msgstr "Endra"
1503
1504#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1505msgid "Change Approval ticket to open status"
1506msgstr "Endra godkjenningssak til status «open»"
1507
c33a4027
MKG
1508#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:113
1509msgid "Change email subject:"
1510msgstr ""
1511
af59614d 1512#: share/html/SelfService/Prefs.html:70
84fb5b46
MKG
1513msgid "Change password"
1514msgstr "Byt passord"
1515
c33a4027 1516#: lib/RT/Template.pm:709
af59614d 1517msgid "Changing queue is not implemented"
84fb5b46
MKG
1518msgstr ""
1519
c33a4027 1520#: share/html/Elements/Tabs:840
af59614d 1521msgid "Chart"
84fb5b46
MKG
1522msgstr ""
1523
1524#: share/html/Elements/Submit:102
1525msgid "Check All"
1526msgstr "Merk alle"
1527
1528#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1529msgid "Check Database Connectivity"
1530msgstr "Kontroller databasetilgang"
1531
1532#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1533msgid "Check Database Credentials"
1534msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1535
af59614d 1536#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:126
84fb5b46
MKG
1537msgid "Check box to delete"
1538msgstr "Kryss av for å fjerna"
1539
af59614d
MKG
1540#: share/html/Search/Elements/SelectLinks:59
1541msgid "Child"
1542msgstr ""
1543
c33a4027 1544#: share/html/Elements/AddLinks:86 share/html/Elements/BulkLinks:139 share/html/Elements/BulkLinks:84 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:73 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:433
84fb5b46
MKG
1545msgid "Children"
1546msgstr "Undersaker"
1547
1548#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1549msgid "Choose Database Engine"
1550msgstr "Vel databasemotor"
1551
84fb5b46 1552#. ($QueueObj->Name)
c33a4027 1553#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
84fb5b46
MKG
1554msgid "Choose from Topics for %1"
1555msgstr ""
1556
c33a4027 1557#: lib/RT/User.pm:107 share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111 share/html/User/Prefs.html:144
84fb5b46
MKG
1558msgid "City"
1559msgstr "Poststad"
1560
af59614d 1561#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:76
84fb5b46
MKG
1562msgid "Class"
1563msgstr ""
1564
1565#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1566msgid "Class Name"
1567msgstr ""
1568
84fb5b46 1569#. ($msg)
c33a4027 1570#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:149
84fb5b46
MKG
1571msgid "Class could not be created: %1"
1572msgstr ""
1573
af59614d 1574#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:71
84fb5b46
MKG
1575msgid "Class id"
1576msgstr ""
1577
af59614d 1578#: lib/RT/Class.pm:322
84fb5b46
MKG
1579msgid "Class is already applied Globally"
1580msgstr ""
1581
84fb5b46 1582#. ($queue->Name)
c33a4027 1583#: lib/RT/Class.pm:317
84fb5b46
MKG
1584msgid "Class is already applied to %1"
1585msgstr ""
1586
c33a4027 1587#: share/html/Elements/Tabs:169 share/html/Elements/Tabs:447
84fb5b46
MKG
1588msgid "Classes"
1589msgstr ""
1590
af59614d 1591#: share/html/Tools/MyDay.html:72 share/html/Widgets/SelectionBox:198
84fb5b46
MKG
1592msgid "Clear"
1593msgstr "Tøm"
1594
1595#: share/html/Elements/Submit:104
1596msgid "Clear All"
1597msgstr "Tøm alle"
1598
1599#: share/html/Install/Finish.html:52
1600msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1601msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutta vegvisaren."
1602
1603#: share/html/Install/Initialize.html:54
1604msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1605msgstr "Trykk «Gjer klar database» for å oppretta RT-databasen og setja inn dei nødvendige metadataa. Dette kan ta nokre minutt."
1606
af59614d
MKG
1607#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:101
1608msgid "Click to choose a color"
1609msgstr ""
1610
af59614d 1611#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:375
84fb5b46
MKG
1612msgid "Closed"
1613msgstr "Lukka"
1614
c33a4027 1615#: share/html/Elements/Tabs:964 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1616msgid "Closed tickets"
1617msgstr "Lukka saker"
1618
af59614d 1619#: lib/RT/CustomField.pm:144
84fb5b46
MKG
1620msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1621msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn fleire verdiar"
1622
af59614d 1623#: lib/RT/CustomField.pm:145
84fb5b46
MKG
1624msgid "Combobox: Select or enter one value"
1625msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn enkeltverdi"
1626
af59614d 1627#: lib/RT/CustomField.pm:146
c33a4027 1628msgid "Combobox: Select or enter up to %quant(%1,value,values)"
84fb5b46
MKG
1629msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn opptil %1 verdiar"
1630
c33a4027 1631#: share/html/Elements/ShowTransaction:193 share/html/Elements/Tabs:676 share/html/Search/Elements/EditFormat:74
84fb5b46
MKG
1632msgid "Comment"
1633msgstr "Kommenter"
1634
c33a4027 1635#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:90
84fb5b46
MKG
1636msgid "Comment Address"
1637msgstr "Kommentaradresse"
1638
403d7b0b 1639#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1640msgid "Comment address"
1641msgstr "Kommentaradresse"
1642
af59614d 1643#: lib/RT/Queue.pm:131
84fb5b46
MKG
1644msgid "Comment on tickets"
1645msgstr "Kommenter saker"
1646
84fb5b46
MKG
1647#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1648msgid "Comments"
1649msgstr "Kommentarar"
1650
af59614d 1651#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:100 share/html/Ticket/Update.html:77 share/html/m/ticket/reply:93
84fb5b46
MKG
1652msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1653msgstr "Kommentar (vert ikkje send til innmeldaren)"
1654
af59614d 1655#: share/html/Admin/Users/Modify.html:209 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:78
84fb5b46
MKG
1656msgid "Comments about this user"
1657msgstr "Kommentarar om brukaren"
1658
c33a4027 1659#: lib/RT/Ticket.pm:1632 lib/RT/Transaction.pm:898
84fb5b46
MKG
1660msgid "Comments added"
1661msgstr "La til kommentarar"
1662
1663#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1664msgid "Commit Stubbed"
1665msgstr "Utføring klargjord"
1666
c33a4027 1667#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:54 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:85
84fb5b46
MKG
1668msgid "Condition"
1669msgstr "Vilkår"
1670
84fb5b46
MKG
1671#. ($args{'ScripCondition'})
1672#. ($value)
c33a4027 1673#: lib/RT/Scrip.pm:180 lib/RT/Scrip.pm:825
84fb5b46
MKG
1674msgid "Condition '%1' not found"
1675msgstr "Fann ikkje vilkåret «%1»"
1676
c33a4027 1677#: lib/RT/Scrip.pm:176 lib/RT/Scrip.pm:818
84fb5b46
MKG
1678msgid "Condition is mandatory argument"
1679msgstr "Vilkår er eit obligatorisk argument"
1680
af59614d 1681#: bin/rt-crontool:200
84fb5b46
MKG
1682msgid "Condition matches..."
1683msgstr "Vilkåret oppfyller …"
1684
c33a4027 1685#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:97
84fb5b46
MKG
1686msgid "Condition, Action and Template"
1687msgstr "Vilkår, handling og mal"
1688
84fb5b46 1689#. ($file)
c33a4027 1690#: share/html/Install/index.html:107
84fb5b46
MKG
1691msgid "Config file %1 is locked"
1692msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1693
84fb5b46 1694#. ($QueueObj->Name)
c33a4027 1695#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:193
84fb5b46
MKG
1696msgid "Configuration for queue %1"
1697msgstr ""
1698
af59614d 1699#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:140
84fb5b46
MKG
1700msgid "Connection succeeded"
1701msgstr "Kopla til"
1702
af59614d 1703#. (qq[<a href="mailto:$owner">], $owner, '</a>')
c33a4027 1704#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:67
af59614d
MKG
1705msgid "Contact your RT administrator via %1email to %2%3."
1706msgstr ""
1707
1708#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:69
1709msgid "Contact your RT administrator."
1710msgstr ""
1711
c33a4027 1712#: lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:70 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:615 share/html/Ticket/Forward.html:76 share/html/Ticket/ModifyAll.html:121
84fb5b46
MKG
1713msgid "Content"
1714msgstr "Melding"
1715
c33a4027
MKG
1716#. ($self->OldValue, $self->NewValue)
1717#: lib/RT/Transaction.pm:863
1718msgid "Content dropped because its size (%1 bytes) exceeded configured maximum size setting (%2 bytes)."
1719msgstr ""
1720
1721#: lib/RT/CustomField.pm:1741
1722msgid "Content is not a valid IP address"
84fb5b46
MKG
1723msgstr ""
1724
c33a4027
MKG
1725#: lib/RT/CustomField.pm:1757
1726msgid "Content is not a valid IP address range"
1727msgstr ""
1728
1729#. ($self->OldValue, $self->NewValue)
1730#: lib/RT/Transaction.pm:852
1731msgid "Content truncated because its size (%1 bytes) exceeded configured maximum size setting (%2 bytes)."
84fb5b46
MKG
1732msgstr ""
1733
1734#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1735msgid "Content-Type"
1736msgstr "Innhaldstype"
1737
af59614d 1738#: lib/RT/Tickets.pm:140
84fb5b46
MKG
1739msgid "ContentType"
1740msgstr "Innhaldstype"
1741
403d7b0b 1742#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
1743msgid "Correspond address"
1744msgstr "Svaradresse"
1745
c33a4027 1746#: etc/initialdata:363
84fb5b46
MKG
1747msgid "Correspondence"
1748msgstr "Svar"
1749
c33a4027 1750#: lib/RT/Ticket.pm:1634 lib/RT/Transaction.pm:894
84fb5b46
MKG
1751msgid "Correspondence added"
1752msgstr "Svar lagt til"
1753
c33a4027 1754#: etc/initialdata:371 etc/upgrade/4.1.9/content:68
af59614d
MKG
1755msgid "Correspondence in HTML"
1756msgstr ""
1757
84fb5b46
MKG
1758#. ($msg)
1759#. ($value_msg)
c33a4027 1760#: lib/RT/Record.pm:2044 lib/RT/Record.pm:2115
84fb5b46
MKG
1761msgid "Could not add new custom field value: %1"
1762msgstr "Klarte ikkje leggja til ny fleksifeltverdi: %1"
1763
84fb5b46 1764#. ($msg)
c33a4027 1765#: lib/RT/Ticket.pm:2062
84fb5b46
MKG
1766msgid "Could not change owner: %1"
1767msgstr "Klarte ikkje endra eigar: %1"
1768
84fb5b46 1769#. ($msg)
c33a4027 1770#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:116
84fb5b46
MKG
1771msgid "Could not create CustomField: %1"
1772msgstr "Klarte ikkje oppretta fleksifelt: %1"
1773
af59614d 1774#: lib/RT/Group.pm:419 lib/RT/Group.pm:426
84fb5b46
MKG
1775msgid "Could not create group"
1776msgstr "Klarte ikkje oppretta gruppe"
1777
84fb5b46 1778#. ($msg)
c33a4027 1779#: share/html/Articles/Article/Search.html:204
84fb5b46
MKG
1780msgid "Could not create search: %1"
1781msgstr ""
1782
84fb5b46 1783#. ($msg)
c33a4027 1784#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
84fb5b46
MKG
1785msgid "Could not create template: %1"
1786msgstr "Klarte ikkje oppretta mal: %1"
1787
af59614d 1788#: lib/RT/Ticket.pm:260
84fb5b46
MKG
1789msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1790msgstr "Klarte ikkje oppretta sak. Kø ikkje oppgjeven."
1791
c33a4027 1792#: lib/RT/User.pm:190 lib/RT/User.pm:204 lib/RT/User.pm:213 lib/RT/User.pm:222 lib/RT/User.pm:231 lib/RT/User.pm:245 lib/RT/User.pm:255 lib/RT/User.pm:448
84fb5b46
MKG
1793msgid "Could not create user"
1794msgstr "Klarte ikkje oppretta brukar"
1795
84fb5b46 1796#. ($searchname, $msg)
c33a4027 1797#: share/html/Articles/Article/Search.html:244
84fb5b46
MKG
1798msgid "Could not delete search %1: %2"
1799msgstr ""
1800
af59614d 1801#. ($name)
c33a4027 1802#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:397
af59614d
MKG
1803msgid "Could not find group '%1'"
1804msgstr ""
1805
af59614d 1806#. ($name)
c33a4027 1807#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:387
af59614d
MKG
1808msgid "Could not find or create user '%1'"
1809msgstr ""
1810
84fb5b46 1811#. ($self->ObjectName)
c33a4027 1812#: lib/RT/SharedSetting.pm:244
84fb5b46
MKG
1813msgid "Could not load %1 attribute"
1814msgstr "Klarte ikkje lasta attributtet %1"
1815
1816#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1817msgid "Could not load Class %1"
1818msgstr ""
1819
84fb5b46 1820#. ($id)
c33a4027 1821#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
84fb5b46
MKG
1822msgid "Could not load CustomField %1"
1823msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
1824
1825#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1826msgid "Could not load group"
1827msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa"
1828
84fb5b46 1829#. ($privacy)
c33a4027 1830#: lib/RT/SharedSetting.pm:127
84fb5b46
MKG
1831msgid "Could not load object for %1"
1832msgstr "Klarte ikkje lasta objekt for %1"
1833
af59614d 1834#. ($id)
c33a4027 1835#: share/html/Admin/Scrips/Objects.html:128
af59614d 1836msgid "Could not load scrip #%1"
403d7b0b
MKG
1837msgstr ""
1838
af59614d 1839#. ($args{User})
c33a4027 1840#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:479
af59614d
MKG
1841msgid "Could not load user '%1'"
1842msgstr ""
1843
af59614d 1844#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
c33a4027 1845#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:426
af59614d 1846msgid "Could not make %1 a %2"
403d7b0b
MKG
1847msgstr ""
1848
af59614d 1849#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
c33a4027 1850#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:507
af59614d 1851msgid "Could not remove %1 as a %2"
403d7b0b
MKG
1852msgstr ""
1853
c33a4027 1854#: lib/RT/User.pm:142
84fb5b46
MKG
1855msgid "Could not set user info"
1856msgstr "Klarte ikkje lagra brukarinfo"
1857
af59614d 1858#. ($col, $msg)
c33a4027 1859#: lib/RT/Group.pm:1106
af59614d
MKG
1860msgid "Could not update column %1: %2"
1861msgstr ""
1862
1863#: lib/RT/Record/AddAndSort.pm:200
1864msgid "Couldn't add as it's global already"
1865msgstr ""
1866
1867#: lib/RT/Transaction.pm:166
84fb5b46
MKG
1868msgid "Couldn't add attachment"
1869msgstr "Klarte ikkje leggja til vedlegg"
1870
af59614d 1871#: lib/RT/Group.pm:1080
84fb5b46
MKG
1872msgid "Couldn't add member to group"
1873msgstr "Klarte ikkje leggja medlem til gruppa"
1874
84fb5b46 1875#. ($method, $code, $error)
c33a4027 1876#: lib/RT/Scrip.pm:786
84fb5b46
MKG
1877msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1878msgstr ""
1879
84fb5b46 1880#. ($fi_text, $error)
c33a4027 1881#: lib/RT/Template.pm:832
84fb5b46
MKG
1882msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1883msgstr ""
1884
84fb5b46
MKG
1885#. ($Msg)
1886#. ($msg)
c33a4027 1887#: lib/RT/Record.pm:2125 lib/RT/Record.pm:2175
84fb5b46
MKG
1888msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1889msgstr "Klarte ikkje oppretta transaksjon: %1"
1890
84fb5b46 1891#. ($msg)
c33a4027 1892#: lib/RT/CustomField.pm:1690
84fb5b46
MKG
1893msgid "Couldn't create record: %1"
1894msgstr ""
1895
84fb5b46 1896#. ($id, $msg)
c33a4027 1897#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
84fb5b46
MKG
1898msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1899msgstr "Klarte ikkje fjerna utforminga %1: %2"
1900
c33a4027 1901#: lib/RT/Record.pm:1039
84fb5b46
MKG
1902msgid "Couldn't find row"
1903msgstr "Fann ikkje rada"
1904
af59614d 1905#: bin/rt-crontool:171
84fb5b46
MKG
1906msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1907msgstr "Fann ikkje ein passende transaksjon – hoppar over"
1908
af59614d 1909#: lib/RT/Group.pm:1054
84fb5b46
MKG
1910msgid "Couldn't find that principal"
1911msgstr "Fann ikkje primærobjektet"
1912
c33a4027 1913#: lib/RT/CustomField.pm:661
84fb5b46
MKG
1914msgid "Couldn't find that value"
1915msgstr "Fann ikkje verdien"
1916
af59614d 1917#. ($protocol)
c33a4027 1918#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:56
af59614d
MKG
1919msgid "Couldn't get %1 keys information"
1920msgstr ""
1921
84fb5b46 1922#. ($id)
c33a4027 1923#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
84fb5b46
MKG
1924msgid "Couldn't load Class %1"
1925msgstr "Klarte ikkje lasta klassen %1"
1926
84fb5b46 1927#. ($cf_id)
c33a4027 1928#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:112 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
84fb5b46
MKG
1929msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1930msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
1931
84fb5b46 1932#. ($cf_id)
c33a4027 1933#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
1934msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1935msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
1936
84fb5b46 1937#. ($id)
c33a4027 1938#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
84fb5b46
MKG
1939msgid "Couldn't load CustomField %1"
1940msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
1941
af59614d 1942#. (blessed($self), $self->Id)
c33a4027 1943#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:291
af59614d
MKG
1944msgid "Couldn't load copy of %1 #%2"
1945msgstr ""
1946
84fb5b46 1947#. ($self->Id)
c33a4027 1948#: lib/RT/Ticket.pm:1090
84fb5b46
MKG
1949msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1950msgstr "Klarte ikkje lasta kopi av sak %1"
1951
84fb5b46 1952#. ($id, $msg)
c33a4027 1953#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:81 share/html/Dashboards/Render.html:100 share/html/Dashboards/Subscription.html:201
84fb5b46
MKG
1954msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1955msgstr "Klarte ikkje lasta utforminga %1: %2"
1956
84fb5b46 1957#. ($gid)
c33a4027 1958#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:100 share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:110
84fb5b46
MKG
1959msgid "Couldn't load group #%1"
1960msgstr "Klarte ikkje lasta gruppe %1"
1961
84fb5b46 1962#. ($id)
c33a4027 1963#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
84fb5b46
MKG
1964msgid "Couldn't load group %1"
1965msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa %1"
1966
af59614d 1967#: lib/RT/Link.pm:267
84fb5b46
MKG
1968msgid "Couldn't load link"
1969msgstr "Klarte ikkje lasta lenkja"
1970
c36a7e1d 1971#. ($msg)
c33a4027 1972#: lib/RT/Link.pm:240
c36a7e1d
MKG
1973msgid "Couldn't load link: %1"
1974msgstr ""
1975
84fb5b46 1976#. ($id)
c33a4027 1977#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
84fb5b46
MKG
1978msgid "Couldn't load object %1"
1979msgstr "Klarte ikkje lasta objektet %1"
1980
84fb5b46 1981#. ($msg)
c33a4027 1982#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:567
84fb5b46
MKG
1983msgid "Couldn't load or create user: %1"
1984msgstr "Klarte ikkje lasta eller oppretta brukaren: %1"
1985
af59614d 1986#. ($id)
c33a4027 1987#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:89
af59614d
MKG
1988msgid "Couldn't load principal #%1"
1989msgstr ""
1990
af59614d 1991#. ($msg)
c33a4027 1992#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:552
af59614d
MKG
1993msgid "Couldn't load principal: %1"
1994msgstr ""
1995
84fb5b46 1996#. ($id)
c33a4027 1997#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
84fb5b46
MKG
1998msgid "Couldn't load queue"
1999msgstr "Klarte ikkje lasta køen"
2000
84fb5b46 2001#. ($id)
c33a4027 2002#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:107
84fb5b46
MKG
2003msgid "Couldn't load queue #%1"
2004msgstr "Klarte ikkje lasta kø %1"
2005
af59614d 2006#. ($Queue)
84fb5b46 2007#. ($id)
c33a4027 2008#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72 share/html/Admin/Scrips/Create.html:101
84fb5b46
MKG
2009msgid "Couldn't load queue %1"
2010msgstr "Klarte ikkje lasta køen %1"
2011
84fb5b46 2012#. ($Name)
c33a4027 2013#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:188
84fb5b46
MKG
2014msgid "Couldn't load queue '%1'"
2015msgstr "Klarte ikkje lasta køen «%1»"
2016
84fb5b46 2017#. ($id)
c33a4027 2018#: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:105
84fb5b46
MKG
2019msgid "Couldn't load scrip #%1"
2020msgstr "Klarte ikkje lasta utløysar %1"
2021
84fb5b46 2022#. ($id)
c33a4027 2023#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:107
84fb5b46
MKG
2024msgid "Couldn't load template #%1"
2025msgstr "Klarte ikkje lasta mal %1"
2026
c33a4027 2027#: lib/RT/Interface/Web.pm:2622
84fb5b46
MKG
2028msgid "Couldn't load the specified principal"
2029msgstr ""
2030
84fb5b46 2031#. ($id)
c33a4027 2032#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:404
84fb5b46
MKG
2033msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2034msgstr "Klarte ikkje henta saka «%1»"
2035
af59614d 2036#: lib/RT/Article.pm:496
84fb5b46
MKG
2037msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2038msgstr ""
2039
84fb5b46
MKG
2040#. ($QuoteTransaction)
2041#. ($id)
c33a4027 2042#: share/html/Ticket/Crypt.html:71 share/html/Ticket/Forward.html:104
84fb5b46
MKG
2043msgid "Couldn't load transaction #%1"
2044msgstr "Klarte ikkje lasta transaksjon %1"
2045
c33a4027 2046#: share/html/User/Prefs.html:214
84fb5b46
MKG
2047msgid "Couldn't load user"
2048msgstr "Klarte ikkje lasta brukar"
2049
84fb5b46 2050#. ($id)
c33a4027 2051#: share/html/Admin/Users/Keys.html:95 share/html/User/Prefs.html:210
84fb5b46
MKG
2052msgid "Couldn't load user #%1"
2053msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1"
2054
84fb5b46 2055#. ($id, $Name)
c33a4027 2056#: share/html/User/Prefs.html:208
84fb5b46
MKG
2057msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2058msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1 eller brukaren «%2»"
2059
84fb5b46 2060#. ($Name)
c33a4027 2061#: share/html/User/Prefs.html:212
84fb5b46
MKG
2062msgid "Couldn't load user '%1'"
2063msgstr "Klarte ikkje lasta brukaren «%1»"
2064
c36a7e1d 2065#. ($args{Base})
c33a4027 2066#: lib/RT/Link.pm:229
c36a7e1d
MKG
2067msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2068msgstr ""
2069
c36a7e1d 2070#. ($args{Target})
c33a4027 2071#: lib/RT/Link.pm:233
c36a7e1d
MKG
2072msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2073msgstr ""
2074
af59614d 2075#. ($msg)
c33a4027 2076#: lib/RT/Group.pm:1088
af59614d
MKG
2077msgid "Couldn't remove previous member: %1"
2078msgstr ""
2079
84fb5b46 2080#. ($msg)
c33a4027 2081#: lib/RT/Attachment.pm:833
84fb5b46
MKG
2082msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2083msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med dekryptert innhald: %1"
2084
84fb5b46 2085#. ($msg)
c33a4027 2086#: lib/RT/Attachment.pm:782
84fb5b46
MKG
2087msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2088msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med kryptert innhald: %1"
2089
af59614d 2090#. ($remote_link)
c33a4027 2091#: lib/RT/Record.pm:1419 lib/RT/Record.pm:1556
af59614d
MKG
2092msgid "Couldn't resolve '%1' into a link."
2093msgstr ""
2094
84fb5b46 2095#. ($args{'Base'})
c33a4027 2096#: lib/RT/Link.pm:155
84fb5b46
MKG
2097msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2098msgstr "Klarte ikkje gjera kjelda «%1» om til ei adresse"
2099
84fb5b46 2100#. ($args{'Target'})
c33a4027 2101#: lib/RT/Link.pm:162
84fb5b46
MKG
2102msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2103msgstr "Klarte ikkje gjera målet «%1» om til ei adresse"
2104
af59614d 2105#. ($role, $msg)
c33a4027 2106#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:616
84fb5b46
MKG
2107msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2108msgstr "Klarte ikkje registrera %1-overvakar: %2"
2109
c33a4027 2110#: lib/RT/User.pm:1839
84fb5b46
MKG
2111msgid "Couldn't set private key"
2112msgstr "Klarte ikkje registrera privatnøkkel"
2113
c33a4027 2114#: lib/RT/User.pm:1823
84fb5b46
MKG
2115msgid "Couldn't unset private key"
2116msgstr "Klarte ikkje fjerna privatnøkkel"
2117
c33a4027 2118#: lib/RT/User.pm:108 share/html/Admin/Users/Modify.html:163 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:156
84fb5b46
MKG
2119msgid "Country"
2120msgstr "Land"
2121
c33a4027 2122#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:128 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:156 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:87 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:91 share/html/Admin/Queues/Modify.html:165 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Scrips/Create.html:74 share/html/Admin/Scrips/Create.html:81 share/html/Admin/Users/Modify.html:224 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:54 share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:130 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:275 share/html/Elements/Tabs:294 share/html/Elements/Tabs:298 share/html/Elements/Tabs:403 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:417 share/html/Elements/Tabs:420 share/html/Elements/Tabs:423 share/html/Elements/Tabs:431 share/html/Elements/Tabs:437 share/html/Elements/Tabs:449 share/html/Elements/Tabs:460 share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:214 share/html/Ticket/Create.html:293 share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:53 share/html/m/ticket/create:235 share/html/m/ticket/create:408
84fb5b46
MKG
2123msgid "Create"
2124msgstr "Ny"
2125
c33a4027 2126#: etc/initialdata:98
84fb5b46
MKG
2127msgid "Create Tickets"
2128msgstr "Opprett saker"
2129
af59614d 2130#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:140 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:160
84fb5b46
MKG
2131msgid "Create a Class"
2132msgstr ""
2133
af59614d 2134#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:167 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:185 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:99
84fb5b46
MKG
2135msgid "Create a CustomField"
2136msgstr "Nytt fleksifelt"
2137
84fb5b46 2138#. ($QueueObj->Name())
c33a4027 2139#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
84fb5b46
MKG
2140msgid "Create a CustomField for queue %1"
2141msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2142
c33a4027 2143#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:109
af59614d
MKG
2144msgid "Create a global scrip"
2145msgstr ""
2146
2147#: share/html/Articles/Article/Edit.html:128 share/html/Articles/Article/Edit.html:190
84fb5b46
MKG
2148msgid "Create a new article"
2149msgstr ""
2150
2151#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2152msgid "Create a new article in"
2153msgstr ""
2154
2155#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2156msgid "Create a new dashboard"
2157msgstr "Ny utforming"
2158
af59614d 2159#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:103 share/html/Admin/Groups/Modify.html:123
84fb5b46
MKG
2160msgid "Create a new group"
2161msgstr "Ny gruppe"
2162
84fb5b46 2163#. ($QueueObj->Name)
c33a4027 2164#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
84fb5b46
MKG
2165msgid "Create a new template for queue %1"
2166msgstr ""
2167
c33a4027 2168#: share/html/Ticket/Create.html:375
84fb5b46
MKG
2169msgid "Create a new ticket"
2170msgstr "Ny sak"
2171
af59614d 2172#: share/html/Admin/Users/Modify.html:238 share/html/Admin/Users/Modify.html:294
84fb5b46
MKG
2173msgid "Create a new user"
2174msgstr "Ny brukar"
2175
c33a4027 2176#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:240
84fb5b46
MKG
2177msgid "Create a queue"
2178msgstr "Ny kø"
2179
af59614d 2180#. ($queue_obj->Name)
c33a4027 2181#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:107
af59614d
MKG
2182msgid "Create a scrip and add to queue %1"
2183msgstr ""
2184
84fb5b46
MKG
2185#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2186msgid "Create a template"
2187msgstr "Opprett mal"
2188
af59614d 2189#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
2190msgid "Create a ticket"
2191msgstr "Ny sak"
2192
af59614d
MKG
2193#: share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:50
2194msgid "Create a ticket with this user as the Requestor in Queue"
2195msgstr ""
2196
84fb5b46
MKG
2197#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2198msgid "Create an article"
2199msgstr ""
2200
af59614d 2201#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48
84fb5b46
MKG
2202msgid "Create an article in class..."
2203msgstr ""
2204
af59614d 2205#: lib/RT/Class.pm:88
84fb5b46
MKG
2206msgid "Create articles in this class"
2207msgstr ""
2208
af59614d 2209#: lib/RT/Group.pm:95
84fb5b46
MKG
2210msgid "Create group dashboards"
2211msgstr ""
2212
c33a4027 2213#: etc/initialdata:100
84fb5b46
MKG
2214msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2215msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløysaren"
2216
af59614d 2217#: lib/RT/Dashboard.pm:86
84fb5b46
MKG
2218msgid "Create personal dashboards"
2219msgstr "Lag personlege utformingar"
2220
af59614d 2221#: lib/RT/Dashboard.pm:81
84fb5b46
MKG
2222msgid "Create system dashboards"
2223msgstr "Lag systemutformingar"
2224
af59614d 2225#: share/html/SelfService/Create.html:113
84fb5b46
MKG
2226msgid "Create ticket"
2227msgstr "Opprett sak"
2228
af59614d 2229#: lib/RT/Queue.pm:129
84fb5b46
MKG
2230msgid "Create tickets"
2231msgstr ""
2232
af59614d 2233#: lib/RT/Class.pm:98 lib/RT/Queue.pm:112
84fb5b46
MKG
2234msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2235msgstr ""
2236
af59614d 2237#: lib/RT/CustomField.pm:214
84fb5b46
MKG
2238msgid "Create, modify and delete custom fields"
2239msgstr ""
2240
af59614d 2241#: lib/RT/CustomField.pm:215
84fb5b46
MKG
2242msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2243msgstr ""
2244
af59614d 2245#: lib/RT/Queue.pm:110
84fb5b46
MKG
2246msgid "Create, modify and delete queue"
2247msgstr ""
2248
af59614d 2249#: lib/RT/Group.pm:91
84fb5b46
MKG
2250msgid "Create, modify and delete saved searches"
2251msgstr ""
2252
af59614d 2253#: lib/RT/System.pm:85
84fb5b46
MKG
2254msgid "Create, modify and delete users"
2255msgstr ""
2256
320f0092 2257#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:73 lib/RT/Tickets.pm:137 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:71 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:69 share/html/Elements/ColumnMap:74 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:350
84fb5b46
MKG
2258msgid "Created"
2259msgstr "Oppretta"
2260
320f0092 2261#: share/html/Elements/ColumnMap:79
84fb5b46
MKG
2262msgid "Created By"
2263msgstr "Oppretta av"
2264
84fb5b46
MKG
2265#. ($CustomFieldObj->Name)
2266#. ($CustomFieldObj->Name())
c33a4027 2267#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:189 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:120
84fb5b46
MKG
2268msgid "Created CustomField %1"
2269msgstr "Oppretta fleksifeltet %1"
2270
2271#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2272msgid "Created by"
2273msgstr ""
2274
84fb5b46 2275#. ($search->Name)
c33a4027 2276#: share/html/Articles/Article/Search.html:200
84fb5b46
MKG
2277msgid "Created search %1"
2278msgstr ""
2279
84fb5b46
MKG
2280#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2281msgid "CreatedBy"
2282msgstr "OpprettaAv"
2283
2284#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2285msgid "CreatedRelative"
2286msgstr "OpprettaRelativt"
2287
af59614d 2288#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2289msgid "Creator"
2290msgstr "Innmeldar"
2291
403d7b0b 2292#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2293msgid "Cryptography"
2294msgstr "Kryptografi"
2295
c33a4027 2296#: lib/RT/Attachment.pm:739 lib/RT/Attachment.pm:799
af59614d
MKG
2297msgid "Cryptography is disabled"
2298msgstr ""
2299
2300#: share/html/Elements/BulkLinks:51 share/html/Elements/EditLinks:51
84fb5b46
MKG
2301msgid "Current Links"
2302msgstr "Gjeldande koplingar"
2303
c33a4027 2304#: share/html/Elements/Tabs:824
84fb5b46
MKG
2305msgid "Current Search"
2306msgstr ""
2307
2308#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2309msgid "Current members"
2310msgstr "Gjeldande medlemmer"
2311
84fb5b46
MKG
2312#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2313msgid "Current search"
2314msgstr "Gjeldande søk"
2315
2316#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2317msgid "Current watchers"
2318msgstr "Gjeldande overvakarar"
2319
320f0092
MKG
2320#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:108
2321msgid "Custom CSS (Advanced)"
2322msgstr ""
2323
c33a4027 2324#: share/html/Elements/EditCustomFieldCustomGroupings:50 share/html/Elements/ShowCustomFieldCustomGroupings:51 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:183 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:300 share/html/Elements/Tabs:453 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/m/ticket/show:252
84fb5b46
MKG
2325msgid "Custom Fields"
2326msgstr "Fleksifelt"
2327
c33a4027
MKG
2328#. ($Type)
2329#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:52
84fb5b46
MKG
2330msgid "Custom Fields for %1"
2331msgstr "Fleksifelt for %1"
2332
84fb5b46 2333#. ($Object->Name)
c33a4027 2334#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
84fb5b46
MKG
2335msgid "Custom Fields for queue %1"
2336msgstr ""
2337
af59614d
MKG
2338#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:73
2339msgid "Custom action commit code"
2340msgstr ""
2341
2342#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:72
84fb5b46
MKG
2343msgid "Custom action preparation code"
2344msgstr "Tilpassa førebuingskode for handling"
2345
af59614d 2346#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:71
84fb5b46
MKG
2347msgid "Custom condition"
2348msgstr "Sjølvvalt vilkår"
2349
84fb5b46
MKG
2350#. ($MoveCustomFieldDown)
2351#. ($MoveCustomFieldUp)
c33a4027 2352#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
84fb5b46
MKG
2353msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2354msgstr "Fleksifelt %1 vert ikkje brukt på dette objektet"
2355
84fb5b46 2356#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
c33a4027 2357#: lib/RT/Tickets.pm:2213
84fb5b46
MKG
2358msgid "Custom field %1 %2 %3"
2359msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2360
403d7b0b 2361#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
c33a4027 2362#: lib/RT/Record.pm:1979
84fb5b46
MKG
2363msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2364msgstr "Fleksifeltet %1 gjeld ikkje dette objektet"
2365
84fb5b46 2366#. ($CF->Name)
c33a4027 2367#: lib/RT/Tickets.pm:2207
84fb5b46
MKG
2368msgid "Custom field %1 has a value."
2369msgstr "Fleksifeltet %1 har ein verdi."
2370
84fb5b46 2371#. ($CF->Name)
c33a4027 2372#: lib/RT/Tickets.pm:2203
84fb5b46
MKG
2373msgid "Custom field %1 has no value."
2374msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2375
84fb5b46 2376#. ($args{'Field'})
c33a4027 2377#: lib/RT/Record.pm:1968 lib/RT/Record.pm:2156
84fb5b46
MKG
2378msgid "Custom field %1 not found"
2379msgstr "Fann ikkje fleksifeltet %1"
2380
84fb5b46 2381#. ($args{'Content'}, $self->Name)
c33a4027 2382#: lib/RT/CustomField.pm:1838
84fb5b46
MKG
2383msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2384msgstr "Fann ikkje feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2385
c33a4027 2386#: lib/RT/CustomField.pm:669
84fb5b46
MKG
2387msgid "Custom field value could not be deleted"
2388msgstr "Klarte ikkje sletta feltverdien til fleksifeltet"
2389
c33a4027 2390#: lib/RT/CustomField.pm:1850
84fb5b46
MKG
2391msgid "Custom field value could not be found"
2392msgstr "Fann ikkje feltverdien til fleksifeltet"
2393
c33a4027 2394#: lib/RT/CustomField.pm:1852 lib/RT/CustomField.pm:671
84fb5b46
MKG
2395msgid "Custom field value deleted"
2396msgstr "Feltverdi til fleksifelt sletta"
2397
c33a4027 2398#: lib/RT/Tickets.pm:152 lib/RT/Transaction.pm:902 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
84fb5b46
MKG
2399msgid "CustomField"
2400msgstr "Fleksifelt"
2401
af59614d 2402#: lib/RT/Tickets.pm:151
84fb5b46
MKG
2403msgid "CustomFieldValue"
2404msgstr "Fleksifeltverdi"
2405
c33a4027 2406#: share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:74 share/html/Prefs/MyRT.html:81 share/html/Prefs/Quicksearch.html:79 share/html/Prefs/Search.html:81
84fb5b46
MKG
2407msgid "Customize"
2408msgstr "Tilpass"
2409
2410#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2411msgid "Customize Basics"
2412msgstr "Tilpass detaljer"
2413
2414#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2415msgid "Customize Email Addresses"
2416msgstr "Tilpass e-postadresser"
2417
2418#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2419msgid "Customize Email Configuration"
2420msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2421
af59614d
MKG
2422#: share/html/Elements/Tabs:212
2423msgid "Customize dashboards in menu"
2424msgstr ""
2425
320f0092
MKG
2426#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:76
2427msgid "Customize the RT theme"
2428msgstr ""
2429
af59614d 2430#: share/html/Elements/Tabs:233
84fb5b46
MKG
2431msgid "Customize the look of your RT"
2432msgstr ""
2433
2434# DBA = databaseadministrator
403d7b0b 2435#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2436msgid "DBA password"
2437msgstr "DBA-passord"
2438
2439# DBA = databaseadministrator
403d7b0b 2440#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2441msgid "DBA username"
2442msgstr "DBA-brukarnamn"
2443
c33a4027 2444#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327 lib/RT/Report/Tickets.pm:124
84fb5b46
MKG
2445msgid "Daily"
2446msgstr ""
2447
c33a4027 2448#: lib/RT/Config.pm:534
84fb5b46
MKG
2449msgid "Daily digest"
2450msgstr "Dagleg samandrag"
2451
af59614d 2452#: share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
84fb5b46
MKG
2453msgid "Dashboard"
2454msgstr "Utforming"
2455
af59614d 2456#. ($Dashboard->Name, $msg)
c33a4027 2457#: share/html/Dashboards/Modify.html:143
af59614d
MKG
2458msgid "Dashboard %1 could not be updated: %2"
2459msgstr ""
2460
af59614d 2461#. ($Dashboard->Name)
c33a4027 2462#: share/html/Dashboards/Modify.html:140
af59614d
MKG
2463msgid "Dashboard %1 updated"
2464msgstr ""
2465
84fb5b46 2466#. ($msg)
c33a4027 2467#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
84fb5b46
MKG
2468msgid "Dashboard could not be created: %1"
2469msgstr "Klarte ikkje oppretta utforminga: %1"
2470
84fb5b46 2471#. ($msg)
c33a4027 2472#: share/html/Dashboards/Queries.html:261
84fb5b46
MKG
2473msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2474msgstr "Klarte ikkje oppdatera utforminga: %1"
2475
af59614d 2476#: share/html/Dashboards/Queries.html:258
84fb5b46
MKG
2477msgid "Dashboard updated"
2478msgstr "Utforming oppdatert"
2479
c33a4027 2480#: etc/RT_Config.pm:1221 etc/initialdata:879 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
84fb5b46
MKG
2481msgid "Dashboards"
2482msgstr "Utformingar"
2483
c33a4027 2484#: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:48 share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:54 share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:62 share/html/Elements/Tabs:211 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Elements/Tabs:584 share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:57
af59614d
MKG
2485msgid "Dashboards in menu"
2486msgstr ""
2487
af59614d 2488#. ($UserObj->Name)
c33a4027 2489#: share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:71
af59614d
MKG
2490msgid "Dashboards in menu for the user %1"
2491msgstr ""
2492
84fb5b46
MKG
2493#: lib/RT/Installer.pm:78
2494msgid "Database host"
2495msgstr "Databasetenar"
2496
2497#: lib/RT/Installer.pm:96
2498msgid "Database name"
2499msgstr "Databasenamn"
2500
403d7b0b 2501#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2502msgid "Database password for RT"
2503msgstr "Databasepassord for RT"
2504
2505#: lib/RT/Installer.pm:87
2506msgid "Database port"
2507msgstr "Databaseport"
2508
2509#: lib/RT/Installer.pm:60
2510msgid "Database type"
2511msgstr "Databasetype"
2512
403d7b0b 2513#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
2514msgid "Database username for RT"
2515msgstr "Databasebrukarnamn for RT"
2516
c33a4027 2517#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124 share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:56
af59614d
MKG
2518msgid "Date"
2519msgstr ""
2520
c33a4027 2521#: lib/RT/Config.pm:483
84fb5b46
MKG
2522msgid "Date format"
2523msgstr "Datoformat"
2524
c33a4027 2525#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:659 share/html/SelfService/Display.html:73 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:68 share/html/m/ticket/create:377 share/html/m/ticket/show:344
84fb5b46
MKG
2526msgid "Dates"
2527msgstr "Datoar"
2528
c33a4027
MKG
2529#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2530msgid "Day"
2531msgstr ""
2532
2533#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2534msgid "DayOfMonth"
2535msgstr ""
2536
2537#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2538msgid "DayOfWeek"
2539msgstr ""
2540
2541#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2542msgid "DayOfYear"
2543msgstr ""
2544
84fb5b46
MKG
2545#: lib/RT/Date.pm:102
2546msgid "Dec"
2547msgstr "des."
2548
af59614d 2549#: share/html/Ticket/Crypt.html:58
84fb5b46
MKG
2550msgid "Decrypt"
2551msgstr "Dekrypter"
2552
c33a4027 2553#: lib/RT/Attachment.pm:828
af59614d
MKG
2554msgid "Decryption error; contact the administrator"
2555msgstr ""
2556
c33a4027 2557#: lib/RT/Config.pm:152
84fb5b46
MKG
2558msgid "Default queue"
2559msgstr "Standardkø"
2560
c33a4027 2561#: etc/initialdata:408 etc/upgrade/4.1.16/content:7
af59614d
MKG
2562msgid "Default reminder template"
2563msgstr ""
2564
84fb5b46 2565#. ($DefaultValue)
c33a4027 2566#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
84fb5b46
MKG
2567msgid "Default: %1"
2568msgstr "Standard: %1"
2569
c33a4027 2570#: lib/RT/Transaction.pm:751
84fb5b46
MKG
2571msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2572msgstr "Standard: %1/%2 endra frå %3 til %4"
2573
84fb5b46
MKG
2574#: lib/RT/Date.pm:116
2575msgid "DefaultFormat"
2576msgstr "Standardformat"
2577
c33a4027 2578#: etc/RT_Config.pm:2786 etc/RT_Config.pm:2830 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:60 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:892 share/html/Elements/Tabs:917 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:196
84fb5b46
MKG
2579msgid "Delete"
2580msgstr "Slett"
2581
c33a4027 2582#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:73
84fb5b46
MKG
2583msgid "Delete Template"
2584msgstr "Slett mal"
2585
84fb5b46 2586#. ($ArticleObj->Id)
c33a4027 2587#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
84fb5b46
MKG
2588msgid "Delete article #%1"
2589msgstr ""
2590
af59614d 2591#: lib/RT/Class.pm:99
84fb5b46
MKG
2592msgid "Delete articles in this class"
2593msgstr ""
2594
84fb5b46 2595#. ($msg)
c33a4027 2596#: lib/RT/SharedSetting.pm:287
84fb5b46
MKG
2597msgid "Delete failed: %1"
2598msgstr "Feil ved sletting: %1"
2599
af59614d 2600#: lib/RT/Group.pm:97
84fb5b46
MKG
2601msgid "Delete group dashboards"
2602msgstr ""
2603
c33a4027 2604#: lib/RT/Ticket.pm:2440 lib/RT/Ticket.pm:2440
84fb5b46
MKG
2605msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2606msgstr ""
2607
af59614d 2608#: lib/RT/Dashboard.pm:88
84fb5b46
MKG
2609msgid "Delete personal dashboards"
2610msgstr "Slett personlege utformingar"
2611
af59614d 2612#: lib/RT/Dashboard.pm:83
84fb5b46
MKG
2613msgid "Delete system dashboards"
2614msgstr "Slett systemutformingar"
2615
af59614d 2616#: lib/RT/Queue.pm:134
84fb5b46
MKG
2617msgid "Delete tickets"
2618msgstr "Slett saker"
2619
af59614d 2620#: share/html/Elements/BulkCustomFields:53
84fb5b46
MKG
2621msgid "Delete values"
2622msgstr "Slett verdiar"
2623
84fb5b46 2624#. ($self->ObjectName)
c33a4027 2625#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
84fb5b46
MKG
2626msgid "Deleted %1"
2627msgstr "Sletta %1"
2628
84fb5b46
MKG
2629#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2630msgid "Deleted queries"
2631msgstr "Sletta søk"
2632
af59614d 2633#: share/html/Search/Elements/EditSearches:194
84fb5b46
MKG
2634msgid "Deleted saved search"
2635msgstr "Sletta lagra søk"
2636
84fb5b46 2637#. ($searchname)
c33a4027 2638#: share/html/Articles/Article/Search.html:233
84fb5b46
MKG
2639msgid "Deleted search %1"
2640msgstr ""
2641
af59614d 2642#: lib/RT/Queue.pm:230
84fb5b46
MKG
2643msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2644msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
2645
c33a4027 2646#: lib/RT/User.pm:459
84fb5b46
MKG
2647msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2648msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
2649
2650#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2651msgid "Deny"
2652msgstr "Nekt"
2653
c33a4027 2654#: share/html/Elements/AddLinks:78 share/html/Elements/BulkLinks:131 share/html/Elements/BulkLinks:64 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:71 share/html/Search/Elements/SelectLinks:62 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:419
84fb5b46
MKG
2655msgid "Depended on by"
2656msgstr "Avhengnad frå"
2657
af59614d 2658#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46
MKG
2659msgid "DependedOnBy"
2660msgstr "AvhengnadFrå"
2661
320f0092 2662#. ($value)
c33a4027 2663#: lib/RT/Transaction.pm:1036
84fb5b46
MKG
2664msgid "Dependency by %1 added"
2665msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
2666
320f0092 2667#. ($value)
c33a4027 2668#: lib/RT/Transaction.pm:1078
84fb5b46
MKG
2669msgid "Dependency by %1 deleted"
2670msgstr "Avhengnad av %1 slettet"
2671
320f0092 2672#. ($value)
c33a4027 2673#: lib/RT/Transaction.pm:1033
84fb5b46
MKG
2674msgid "Dependency on %1 added"
2675msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
2676
320f0092 2677#. ($value)
c33a4027 2678#: lib/RT/Transaction.pm:1075
84fb5b46
MKG
2679msgid "Dependency on %1 deleted"
2680msgstr "Avhengnad av %1 sletta"
2681
af59614d 2682#: lib/RT/Tickets.pm:128
84fb5b46
MKG
2683msgid "DependentOn"
2684msgstr "AvhengAv"
2685
c33a4027 2686#: share/html/Elements/AddLinks:74 share/html/Elements/BulkLinks:127 share/html/Elements/BulkLinks:54 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/ShowLinks:70 share/html/Search/Elements/SelectLinks:61 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:389
84fb5b46
MKG
2687msgid "Depends on"
2688msgstr "Avheng av"
2689
af59614d 2690#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46
MKG
2691msgid "DependsOn"
2692msgstr "AvhengAv"
2693
2694#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2695msgid "Desc"
2696msgstr "synkande"
2697
c33a4027 2698#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:195 share/html/m/ticket/create:231
84fb5b46
MKG
2699msgid "Describe the issue below"
2700msgstr "Skildra problemet nedanfor"
2701
c33a4027 2702#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:66 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:48 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:105 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
84fb5b46
MKG
2703msgid "Description"
2704msgstr "Skildring"
2705
af59614d 2706#: share/html/Elements/Tabs:228
84fb5b46
MKG
2707msgid "Detailed information about your RT setup"
2708msgstr ""
2709
c33a4027 2710#: share/html/Ticket/Create.html:451
84fb5b46
MKG
2711msgid "Details"
2712msgstr ""
2713
2714#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2715msgid "Direction"
2716msgstr "Retning"
2717
c33a4027 2718#: share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:83 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:112 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:147
84fb5b46
MKG
2719msgid "Disabled"
2720msgstr "Deaktivert"
2721
c33a4027 2722#: share/html/Elements/Tabs:634 share/html/Elements/Tabs:889 share/html/Elements/Tabs:910 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
2723msgid "Display"
2724msgstr "Vis"
2725
af59614d 2726#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:111
84fb5b46
MKG
2727msgid "Display Access Control List"
2728msgstr "Vis tilgangsliste"
2729
84fb5b46 2730#. ($id)
c33a4027 2731#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
84fb5b46
MKG
2732msgid "Display Article %1"
2733msgstr ""
2734
2735#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2736msgid "Display Columns"
2737msgstr "Vis kolonnar"
2738
c33a4027 2739#: lib/RT/Config.pm:430
af59614d
MKG
2740msgid "Display all plain-text attachments in a monospace font with formatting preserved, but wrapping as needed."
2741msgstr ""
2742
c33a4027 2743#: lib/RT/Config.pm:357
af59614d
MKG
2744msgid "Display messages in rich text if available"
2745msgstr ""
2746
c33a4027 2747#: lib/RT/Config.pm:429
af59614d
MKG
2748msgid "Display plain-text attachments in fixed-width font"
2749msgstr ""
2750
c33a4027 2751#: lib/RT/Config.pm:464
af59614d
MKG
2752msgid "Display ticket after \"Quick Create\""
2753msgstr ""
2754
84fb5b46 2755#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
c33a4027 2756#: share/html/Elements/Footer:59
84fb5b46
MKG
2757msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2758msgstr ""
2759
af59614d 2760#: lib/RT/System.pm:83
84fb5b46
MKG
2761msgid "Do anything and everything"
2762msgstr "Gjera alt"
2763
403d7b0b 2764#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
2765msgid "Domain name"
2766msgstr "Domenenamn"
2767
403d7b0b 2768#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
2769msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2770msgstr "Ta ikkje med «http://», berre vertsnamnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
2771
c33a4027 2772#: lib/RT/Config.pm:339
84fb5b46
MKG
2773msgid "Don't refresh home page."
2774msgstr "Ikkje oppdater heimesida"
2775
c33a4027 2776#: lib/RT/Config.pm:318
84fb5b46
MKG
2777msgid "Don't refresh search results."
2778msgstr "Ikkje oppdater søkeresultata"
2779
2780#: share/html/Elements/Refresh:53
2781msgid "Don't refresh this page."
2782msgstr "Ikkje oppdater sida"
2783
c33a4027 2784#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:1743
84fb5b46
MKG
2785msgid "Don't trust this key at all"
2786msgstr "Ikkje stol på denne nøkkelen"
2787
af59614d 2788#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
2789msgid "Download"
2790msgstr "Last ned"
2791
84fb5b46
MKG
2792#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2793msgid "Download dumpfile"
2794msgstr "Last ned dumpfil"
2795
af59614d 2796#: lib/RT/CustomField.pm:87
84fb5b46
MKG
2797msgid "Dropdown"
2798msgstr ""
2799
c33a4027 2800#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:77 lib/RT/Tickets.pm:134 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:205 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:238 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:262 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:141 share/html/Ticket/Elements/Reminders:177 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:384 share/html/m/ticket/show:366
84fb5b46
MKG
2801msgid "Due"
2802msgstr "Forfallsdato"
2803
2804#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2805msgid "DueRelative"
2806msgstr "ForfallsdatoRelativ"
2807
84fb5b46 2808#. ($msg)
c33a4027 2809#: share/html/Install/Initialize.html:132 share/html/Install/Initialize.html:94
84fb5b46
MKG
2810msgid "ERROR: %1"
2811msgstr "Feil: %1"
2812
c33a4027 2813#: share/html/Elements/Tabs:540
84fb5b46
MKG
2814msgid "Easy updating of your open tickets"
2815msgstr "Enkel oppdatering av opne saker"
2816
c33a4027 2817#: share/html/Elements/Tabs:547
84fb5b46
MKG
2818msgid "Easy viewing of your reminders"
2819msgstr ""
2820
c33a4027 2821#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:928 share/html/Elements/Tabs:936 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:124
84fb5b46
MKG
2822msgid "Edit"
2823msgstr "Rediger"
2824
c33a4027 2825#: share/html/Search/Bulk.html:165
84fb5b46
MKG
2826msgid "Edit Custom Fields"
2827msgstr "Rediger fleksifelt"
2828
84fb5b46 2829#. ($Object->Name)
c33a4027 2830#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
84fb5b46
MKG
2831msgid "Edit Custom Fields for %1"
2832msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
2833
2834#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2835msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2836msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
2837
2838#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2839msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2840msgstr "Rediger fleksifelt for alle køane"
2841
2842#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2843msgid "Edit Custom Fields for all users"
2844msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukarane"
2845
2846#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2847msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
2848msgstr ""
2849
2850#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2851msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2852msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køar"
2853
c33a4027 2854#: share/html/Search/Bulk.html:170 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
84fb5b46
MKG
2855msgid "Edit Links"
2856msgstr "Rediger koplingar"
2857
2858#: share/html/Search/Edit.html:66
2859msgid "Edit Query"
2860msgstr "Rediger spørjing"
2861
c33a4027 2862#: share/html/Elements/Tabs:831
84fb5b46
MKG
2863msgid "Edit Search"
2864msgstr "Rediger søk"
2865
84fb5b46
MKG
2866#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2867msgid "Edit global topic hierarchy"
2868msgstr ""
2869
af59614d 2870#: share/html/Elements/Tabs:126
84fb5b46
MKG
2871msgid "Edit system templates"
2872msgstr "Rediger systemmalar"
2873
84fb5b46 2874#. ($ClassObj->Name)
c33a4027 2875#: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
84fb5b46
MKG
2876msgid "Edit topic hierarchy for %1"
2877msgstr ""
2878
84fb5b46
MKG
2879#. ($CustomFieldObj->Name)
2880#. ($CustomFieldObj->Name())
c33a4027 2881#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:195 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:123
84fb5b46
MKG
2882msgid "Editing CustomField %1"
2883msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
2884
84fb5b46 2885#. ($Group->Name)
c33a4027 2886#: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
84fb5b46
MKG
2887msgid "Editing membership for group %1"
2888msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
2889
af59614d 2890#: lib/RT/Tickets.pm:112 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:165
84fb5b46
MKG
2891msgid "EffectiveId"
2892msgstr "EffektivID"
2893
c33a4027 2894#: lib/RT/Record.pm:1396 lib/RT/Record.pm:1541
84fb5b46
MKG
2895msgid "Either base or target must be specified"
2896msgstr "Du må oppgje anten kjelde eller mål"
2897
403d7b0b 2898#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
c33a4027 2899#: share/html/Elements/ShowSearch:67
84fb5b46
MKG
2900msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2901msgstr "Anten manglar du løyve til å visa det lagra søket %1, eller så er identifikatoren feil"
2902
af59614d
MKG
2903#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:57
2904msgid "Elapsed"
2905msgstr ""
2906
84fb5b46
MKG
2907#: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2908msgid "Email"
2909msgstr "E-postadresse"
2910
af59614d 2911#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:71
84fb5b46
MKG
2912msgid "Email Address"
2913msgstr ""
2914
c33a4027 2915#: etc/initialdata:699 etc/upgrade/3.7.85/content:7
84fb5b46
MKG
2916msgid "Email Digest"
2917msgstr "E-postsamandrag"
2918
c33a4027
MKG
2919#. ($AttachmentObj->TransactionObj->ObjectId, $AttachmentObj->Id)
2920#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:116
2921msgid "Email Source for Ticket %1, Attachment %2"
2922msgstr ""
2923
2924#: lib/RT/User.pm:588
84fb5b46
MKG
2925msgid "Email address in use"
2926msgstr "E-postadressa er alt i bruk"
2927
c33a4027 2928#: lib/RT/Config.pm:531
84fb5b46
MKG
2929msgid "Email delivery"
2930msgstr "E-postlevering"
2931
c33a4027 2932#: etc/initialdata:700 etc/upgrade/3.7.85/content:8
84fb5b46
MKG
2933msgid "Email template for periodic notification digests"
2934msgstr "E-postmal for regelmessige samandrag"
2935
c33a4027 2936#: lib/RT/User.pm:93
84fb5b46
MKG
2937msgid "EmailAddress"
2938msgstr "E-postadresse"
2939
af59614d
MKG
2940#: share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:77
2941msgid "Empty"
2942msgstr ""
2943
c33a4027 2944#: lib/RT/Config.pm:473
af59614d
MKG
2945msgid "Enable quote folding?"
2946msgstr ""
2947
c33a4027 2948#: share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:83 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:112 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:147
84fb5b46
MKG
2949msgid "Enabled"
2950msgstr "Aktivert"
2951
af59614d 2952#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:73
84fb5b46
MKG
2953msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
2954msgstr ""
2955
af59614d 2956#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:75
84fb5b46
MKG
2957msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
2958msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera feltet)"
2959
af59614d 2960#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:85
84fb5b46
MKG
2961msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
2962msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera gruppa)"
2963
c33a4027 2964#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:133
84fb5b46
MKG
2965msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
2966msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera køen)"
2967
c33a4027 2968#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:67 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:83
af59614d
MKG
2969msgid "Enabled (Unchecking this box disables this scrip)"
2970msgstr ""
2971
c33a4027 2972#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:82
84fb5b46
MKG
2973msgid "Enabled Classes"
2974msgstr ""
2975
af59614d 2976#: share/html/Admin/Queues/index.html:112
84fb5b46
MKG
2977msgid "Enabled Queues"
2978msgstr "Aktive køar"
2979
af59614d 2980#: share/html/Admin/Queues/index.html:100
84fb5b46
MKG
2981msgid "Enabled queues matching search criteria"
2982msgstr "Verksame køar i samsvar med søkjekriteria"
2983
84fb5b46 2984#. (loc_fuzzy($msg))
c33a4027 2985#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:207 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:139
84fb5b46
MKG
2986msgid "Enabled status %1"
2987msgstr "Aktivert statusen %1"
2988
af59614d 2989#: share/html/Elements/Crypt/SignEncryptWidget:67 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:80 share/html/Ticket/Crypt.html:58
84fb5b46
MKG
2990msgid "Encrypt"
2991msgstr "Krypter"
2992
c33a4027 2993#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:125
84fb5b46
MKG
2994msgid "Encrypt by default"
2995msgstr "Krypter som standard"
2996
c33a4027 2997#: share/html/Elements/ShowTransaction:219
84fb5b46
MKG
2998msgid "Encrypt/Decrypt"
2999msgstr "Krypter/dekrypter"
3000
84fb5b46 3001#. ($id, $txn->Ticket)
c33a4027 3002#: share/html/Ticket/Crypt.html:99
84fb5b46
MKG
3003msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3004msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
3005
af59614d 3006#: lib/RT/Queue.pm:417
84fb5b46
MKG
3007msgid "Encrypting disabled"
3008msgstr "Kryptering slått av"
3009
af59614d 3010#: lib/RT/Queue.pm:416
84fb5b46
MKG
3011msgid "Encrypting enabled"
3012msgstr "Kryptering slått på"