Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / po / nn.po
CommitLineData
84fb5b46
MKG
1#
2# Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3msgid ""
4msgstr ""
5"Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6"Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7"POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8"PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:02+0000\n"
9"Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10"Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15"X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17# Merk: For alle tekstane i denne omsettinga er bruk av store og små bokstaver og punktum / ikkje punktum på slutten av tekstar *veldig* bevisst, og kan avvika fra dei engelske originaltekstane (men er meir konsekvent i brukergrensesnittet). Dei bør derfor ikkje endrast.
18#: NOT FOUND IN SOURCE
19msgid " (no pubkey!)"
20msgstr " (manglar offentlegnøkkel)"
21
22#: NOT FOUND IN SOURCE
23msgid " (untrusted!)"
24msgstr " (ikkje tiltrudd)"
25
26#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
27msgid "#"
28msgstr "#"
29
403d7b0b 30#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
84fb5b46
MKG
31#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
32#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
33#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
34#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
35#. ($t->Id, $t->Subject || '')
36#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
37msgid "#%1: %2"
38msgstr "%1: %2"
39
40#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
41#. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
42msgid "%1 #%2"
43msgstr "%1 %2"
44
45#: lib/RT/Date.pm:369
46#. ($s, $time_unit)
47msgid "%1 %2"
48msgstr "%1 %2"
49
c36a7e1d 50#: lib/RT/Tickets.pm:2042
84fb5b46
MKG
51#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
52msgid "%1 %2 %3"
53msgstr "%1 %2 %3"
54
403d7b0b 55#: lib/RT/Date.pm:627
84fb5b46
MKG
56#. ($wday,$mon,$mday,$year)
57msgid "%1 %2 %3 %4"
58msgstr "%1 %3. %2 %4"
59
403d7b0b 60#: lib/RT/Date.pm:642
84fb5b46
MKG
61#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
62msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
63msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
64
403d7b0b 65#: lib/RT/Date.pm:639
84fb5b46
MKG
66#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
67msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
68msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
69
c36a7e1d 70#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
84fb5b46
MKG
71#. ($cf->Name, $new_content)
72#. ($field, $new)
73#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
74msgid "%1 %2 added"
75msgstr "%1 %2 lagt til"
76
77#: lib/RT/Date.pm:366
78#. ($s, $time_unit)
79msgid "%1 %2 ago"
80msgstr "%1 %2 sidan"
81
c36a7e1d 82#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:727
84fb5b46
MKG
83#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
84#. ($field, $old, $new)
85msgid "%1 %2 changed to %3"
86msgstr "%1 «%2» endra til «%3»"
87
c36a7e1d 88#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
84fb5b46
MKG
89#. ($cf->Name, $old_content)
90#. ($field, $old)
91#. ($self->Field, $principal->Object->Name)
92msgid "%1 %2 deleted"
93msgstr "%1 %2 sletta"
94
95#: share/html/Widgets/SavedSearch:139
96#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
97msgid "%1 %2 deleted."
98msgstr "%1 %2 sletta."
99
100#: NOT FOUND IN SOURCE
101msgid "%1 %2 renamed to %3."
102msgstr "%1 %2 endra namn til %3"
103
104#: share/html/Widgets/SavedSearch:129
105#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
106msgid "%1 %2 saved."
107msgstr "%1 %2 lagra"
108
109#: share/html/Widgets/SavedSearch:113
110#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
111msgid "%1 %2 updated."
112msgstr "%1 «%2» oppdatert"
113
c36a7e1d 114#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
84fb5b46
MKG
115#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
116#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
117msgid "%1 %2 with template %3"
118msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
119
403d7b0b 120#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
84fb5b46
MKG
121#. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
122#. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
123msgid "%1 (%2) by %3"
124msgstr "%1 (%2) av %3"
125
126#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
127#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
128#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
129#. (loc($Ticket->Status))
130#. (loc($TicketObj->Status))
131#. (loc($t->Status))
132#. (loc('Approve'))
133#. (loc('Deny'))
134#. (loc($Ticket->Status()))
135msgid "%1 (Unchanged)"
136msgstr "%1 (uendra)"
137
138#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
139#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
140msgid "%1 (from pane %2)"
141msgstr "%1 (frå rute %2)"
142
403d7b0b 143#: bin/rt-crontool:345
84fb5b46
MKG
144#. ("--log")
145msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
146msgstr "%1 – endra innstillinga «LogToScreen»"
147
403d7b0b 148#: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
84fb5b46
MKG
149#. ("--action-arg", "--action")
150#. ("--condition-arg", "--condition")
151#. ("--search-arg", "--search")
152msgid "%1 - An argument to pass to %2"
153msgstr "%1 – eit argument som skal sendast til %2"
154
403d7b0b 155#: bin/rt-crontool:347
84fb5b46
MKG
156#. ("--verbose")
157msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
158msgstr "%1 – send statusoppdateringar til standard ut"
159
403d7b0b 160#: bin/rt-crontool:339
84fb5b46
MKG
161#. ("--transaction")
162msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
163msgstr "%1 – om du vil bruka «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjonar"
164
403d7b0b 165#: bin/rt-crontool:336
84fb5b46
MKG
166#. ("--template")
167msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
168msgstr "%1 – namn eller ID til malan(e) du vil bruka"
169
403d7b0b 170#: bin/rt-crontool:330
84fb5b46
MKG
171#. ("--action")
172msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
173msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruka"
174
403d7b0b 175#: bin/rt-crontool:342
84fb5b46
MKG
176#. ("--transaction-type")
177msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
178msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypane du vil bruka"
179
403d7b0b 180#: bin/rt-crontool:324
84fb5b46
MKG
181#. ("--condition")
182msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
183msgstr "%1 – vilkårsmodulen du vil bruka"
184
403d7b0b 185#: bin/rt-crontool:317
84fb5b46
MKG
186#. ("--search")
187msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
188msgstr "%1 – søkjemodulen du vil bruka"
189
190#: NOT FOUND IN SOURCE
191msgid "%1 DashBoards"
192msgstr "%1-utformingar"
193
194#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
c36a7e1d
MKG
195#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
196#. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46
MKG
197msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
198msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
199
200#: NOT FOUND IN SOURCE
201msgid "%1 ScripAction loaded"
202msgstr "Utløysarhandling %1 lasta"
203
c36a7e1d 204#: lib/RT/Record.pm:1826
84fb5b46
MKG
205#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
206msgid "%1 added as a value for %2"
207msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
208
209#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
210#. ($RT::DatabaseName)
211msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
212msgstr "%1 finst frå før, og har RT-tabellane på plass, men inneheld ikkje RT-metadata. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljar» for å halda fram med å setje opp RT."
213
214#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
215#. ($RT::DatabaseName)
216msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
217msgstr "%1 finst frå før, men inneheld ikkje tabellar eller metadata for RT. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige tabellane og metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljer» for å halda fram med å setja opp Request Tracker."
218
403d7b0b
MKG
219#: lib/RT/ACE.pm:289
220#. ($princ_obj->Object->Name)
221msgid "%1 already has that right"
222msgstr ""
223
c36a7e1d 224#: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
84fb5b46
MKG
225#. ($args{'Base'})
226#. ($args{'Target'})
227msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
228msgstr "%1 ser ut til å vera eit lokalt objekt, men finst ikkje i databasen"
229
230#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
231#. ($RT::DatabaseName)
232msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
233msgstr "%1 ser alt ut til å vera klargjort. Det er derfor ikkje nødvendig å oppretta tabellar eller setja inn metadata, og du kan halda fram med å tilpassa Request Tracker ved trykkja «Tilpass detaljer»."
234
403d7b0b 235#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
84fb5b46
MKG
236#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
237#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
238#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
239msgid "%1 by %2"
240msgstr "%1 av %2"
241
c36a7e1d 242#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:856 lib/RT/Transaction.pm:861 lib/RT/Transaction.pm:875 lib/RT/Transaction.pm:884 lib/RT/Transaction.pm:922
84fb5b46
MKG
243#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
244#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
245#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
403d7b0b 246#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
84fb5b46
MKG
247#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
248msgid "%1 changed from %2 to %3"
249msgstr "%1 endra frå %2 til %3"
250
251#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
252#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
253msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
254msgstr ""
255
256# Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
257#: share/html/Search/Chart.html:128
258#. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
259msgid "%1 chart by %2"
260msgstr "%1 av %2"
261
262#: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
263#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
264msgid "%1 copy"
265msgstr "%1-kopi"
266
267#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
268#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
269msgid "%1 core config"
270msgstr "%1-kjerneoppsett"
271
c36a7e1d 272#: lib/RT/Record.pm:964
84fb5b46
MKG
273msgid "%1 could not be set to %2."
274msgstr "%1 kunne ikkje setjast til %2."
275
276#: NOT FOUND IN SOURCE
277msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
278msgstr "%1 kunne ikkje setja statusen til løyst. RT-databasen kan vera inkonsistent."
279
280#: lib/RT/Transaction.pm:624
281#. ($obj_type)
282msgid "%1 created"
283msgstr "%1 oppretta"
284
285#: lib/RT/Transaction.pm:635
286#. ($obj_type)
287msgid "%1 deleted"
288msgstr "%1 sletta"
289
290#: lib/RT/Transaction.pm:630
291#. ($obj_type)
292msgid "%1 disabled"
293msgstr "%1 deaktivert"
294
295#: share/html/Install/Sendmail.html:86
296#. ($ARGS{SendmailPath})
297msgid "%1 doesn't exist."
298msgstr "%1 finst ikkje."
299
300#: lib/RT/Transaction.pm:627
301#. ($obj_type)
302msgid "%1 enabled"
303msgstr "%1 aktivert"
304
305#: etc/initialdata:574
306msgid "%1 highest priority tickets I own"
307msgstr "%1 høgast prioriterte saker eg eig"
308
403d7b0b 309#: bin/rt-crontool:312
84fb5b46
MKG
310#. ($0)
311msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
312msgstr "%1 er eit verktøy for å handtera saker frå eksterne verktøy, som cron."
313
314#: sbin/rt-email-digest:92
315#. ($0)
316msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
317msgstr "%1 er eit verktøy, meint for å verta køyrd via cron, som sender alle avviste RT-varslingar som ein samle-e-post for kvar brukar."
318
403d7b0b
MKG
319#: lib/RT/Queue.pm:969
320#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
321msgid "%1 is already a %2 for this queue"
322msgstr ""
323
324#: lib/RT/Ticket.pm:1144
325#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
326msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
327msgstr ""
328
c36a7e1d 329#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:311 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
84fb5b46
MKG
330#. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
331#. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
332#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
333#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
334msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
335msgstr "%1 er ei adresse RT tek imot e-post på. Viss du la ho til som ein «%2», ville det oppstå ei e-postlykkje."
336
337#: NOT FOUND IN SOURCE
338msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
339msgstr "%1 er ikkje lenger ein %2 for denne køen"
340
403d7b0b 341#: lib/RT/Ticket.pm:1292
84fb5b46
MKG
342#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
343msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
344msgstr "%1 er ikkje lenger ein %2 for denne saka"
345
c36a7e1d 346#: lib/RT/Record.pm:1891
84fb5b46
MKG
347#. ($old_value, $cf->Name)
348msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
349msgstr "Fleksifeltet %2 har ikkje lenger verdien %1"
350
403d7b0b
MKG
351#: lib/RT/Queue.pm:1051
352#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
353msgid "%1 is not a %2 for this queue"
354msgstr ""
355
356#: lib/RT/Ticket.pm:1266
357#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
358msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
359msgstr ""
360
361#: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
362#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 363#. ($value)
403d7b0b 364msgid "%1 is not a valid lifecycle"
84fb5b46
MKG
365msgstr ""
366
367#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
368#. ($minutes)
369msgid "%1 min"
370msgstr "%1 minutt"
371
372#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
373#. ($rows)
374msgid "%1 most recently updated articles"
375msgstr ""
376
377#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
378#. ($rows)
379msgid "%1 newest articles"
380msgstr ""
381
382#: etc/initialdata:585
383msgid "%1 newest unowned tickets"
384msgstr "%1 nyaste saker utan eigar"
385
403d7b0b 386#: lib/RT/CustomField.pm:1183
84fb5b46
MKG
387msgid "%1 objects"
388msgstr "%1-objekt"
389
390#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
391#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
392msgid "%1 site config"
393msgstr "%1-nettstadoppsett"
394
395#: lib/RT/SharedSetting.pm:257
396#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
397msgid "%1 update: %2"
398msgstr "Oppdatering av %1: %2"
399
400#: lib/RT/SharedSetting.pm:250
401#. (ucfirst($self->ObjectName))
402msgid "%1 update: Nothing changed"
403msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endra"
404
403d7b0b
MKG
405#: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
406#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
84fb5b46
MKG
407msgid "%1 updated"
408msgstr "%1 oppdatert"
409
410#: NOT FOUND IN SOURCE
411msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
412msgstr "%1 vil løysa alle medlemmer av ei løyst gruppesak."
413
403d7b0b 414#: lib/RT/CustomField.pm:1184
84fb5b46
MKG
415msgid "%1's %2 objects"
416msgstr "%1 sine %2 objekt"
417
403d7b0b 418#: lib/RT/CustomField.pm:1185
84fb5b46
MKG
419msgid "%1's %2's %3 objects"
420msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
421
403d7b0b 422#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
84fb5b46
MKG
423#. ($UserObj->Name)
424msgid "%1's GnuPG keys"
425msgstr ""
426
427#: share/html/Elements/EditPassword:55
428#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
429msgid "%1's current password"
430msgstr ""
431
432#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
433#. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
434#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
435#. ($Object->Name)
436msgid "%1's dashboards"
437msgstr "%1 sine utformingar"
438
439#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
440#. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
441#. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
442#. ($privacies{$privacy}->Name)
443#. ($Object->Name)
444msgid "%1's saved searches"
445msgstr "%1 sine lagra søk"
446
447#: lib/RT/Transaction.pm:539
448#. ($self)
449msgid "%1: no attachment specified"
450msgstr "%1: ingen vedlegg oppgjevne"
451
403d7b0b 452#: lib/RT/Date.pm:634
84fb5b46
MKG
453#. ($hour,$min)
454msgid "%1:%2"
455msgstr "%1.%2"
456
403d7b0b 457#: lib/RT/Date.pm:631
84fb5b46
MKG
458#. ($hour,$min,$sec)
459msgid "%1:%2:%3"
460msgstr "%1.%2.%3"
461
462#: share/html/Elements/CreateTicket:54
463#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
464msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
465msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
466
467#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
468#. ($size)
469msgid "%1b"
470msgstr "%1 byte"
471
472#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
473#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
474msgid "%1k"
475msgstr "%1 KiB"
476
477#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
478#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
479msgid "%1m"
480msgstr ""
481
482#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
483#. (sprintf('%.4f', $duration))
484#. (sprintf('%.4f', $seconds))
485msgid "%1s"
486msgstr ""
487
403d7b0b 488#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
84fb5b46
MKG
489#. ($Articles->Count)
490msgid "%quant(%1,article)"
491msgstr ""
492
493#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
494#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
495msgid "%quant(%1,hour)"
496msgstr "%quant(%1,time,timar)"
497
498#: lib/RT/Ticket.pm:903
499#. ($args{'Status'})
500msgid "'%1' is an invalid value for status"
501msgstr "«%1» er ein ugyldig statusverdi"
502
403d7b0b 503#: lib/RT/Queue.pm:545
84fb5b46
MKG
504#. ($name)
505msgid "'%1' is not a valid name."
506msgstr ""
507
403d7b0b 508#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
84fb5b46
MKG
509#. ($Class)
510msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
511msgstr ""
512
c36a7e1d 513#: lib/RT/Interface/Web.pm:3170
84fb5b46
MKG
514msgid "'Roles'"
515msgstr ""
516
c36a7e1d 517#: lib/RT/Interface/Web.pm:3133
84fb5b46
MKG
518msgid "'System'"
519msgstr ""
520
c36a7e1d 521#: lib/RT/Interface/Web.pm:3151
84fb5b46
MKG
522msgid "'User Groups'"
523msgstr ""
524
c36a7e1d 525#: lib/RT/Interface/Web.pm:3202
84fb5b46
MKG
526msgid "'Users'"
527msgstr ""
528
403d7b0b 529#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
84fb5b46
MKG
530msgid "(Check box to complete)"
531msgstr ""
532
533#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
534msgid "(Check box to delete)"
535msgstr "(Kryss av for å fjerna.)"
536
537#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
538msgid "(Check boxes to delete)"
539msgstr ""
540
541#: NOT FOUND IN SOURCE
542msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
543msgstr "(Kryss av i felta for å slå av varsling til mottakarane.)"
544
545#: NOT FOUND IN SOURCE
546msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
547msgstr "(Kryss av i felta for å slå på varsling til mottakarane.)"
548
403d7b0b 549#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
84fb5b46
MKG
550msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
551msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilde med mellomrom)"
552
553#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
554#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
555#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
556msgid "(If left blank, will default to %1)"
557msgstr "(vert sett til %1 viss tom)"
558
559#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
560msgid "(No custom fields)"
561msgstr "(ingen fleksifelt)"
562
563#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
564msgid "(No members)"
565msgstr "(ingen medlemmer)"
566
567#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
568msgid "(No scrips)"
569msgstr "(ingen utløysarar)"
570
571#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
572msgid "(No templates)"
573msgstr "(ingen malar)"
574
575#: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
576msgid "(None)"
577msgstr "(ingen)"
578
403d7b0b 579#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
84fb5b46
MKG
580msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
581msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde administrative e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
582
403d7b0b 583#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
84fb5b46
MKG
584msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
585msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
586
587#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
588msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
589msgstr "(Bruk desse felta når du vel «Tilpassa» for eit vilkår eller ei handling.)"
590
591#: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
592msgid "(Will not be sent email)"
593msgstr "(e-post vert ikkje sendt)"
594
595#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
596msgid "(any)"
597msgstr "(vilkårleg)"
598
599#: NOT FOUND IN SOURCE
600msgid "(empty)"
601msgstr "(tom)"
602
603#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
604msgid "(no Summary)"
605msgstr ""
606
403d7b0b 607#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46
MKG
608msgid "(no name)"
609msgstr ""
610
611#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
612msgid "(no pubkey!)"
613msgstr "(manglar offentlegnøkkel)"
614
403d7b0b 615#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
84fb5b46
MKG
616msgid "(no value)"
617msgstr "(manglar verdi)"
618
619#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
620msgid "(no values)"
621msgstr "(manglar verdiar)"
622
623#: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
624msgid "(only one ticket)"
625msgstr "(berre éi sak)"
626
627#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
628#. ($count)
629msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
630msgstr "(ventar på %quant(%1,anna sak,andre saker))"
631
632#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
633msgid "(pending approval)"
634msgstr "(ventar på godkjenning)"
635
636#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
637msgid "(required)"
638msgstr "(obligatorisk)"
639
640#: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
641#. ($key->{'TrustTerse'})
642msgid "(trust: %1)"
643msgstr "(tiltrunivå: %1)"
644
645#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
646msgid "(untitled)"
647msgstr "(namnlaus)"
648
649#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
650msgid "(untrusted!)"
651msgstr "(ikkje tiltrudd)"
652
653#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
654msgid "-"
655msgstr "–"
656
403d7b0b 657#: bin/rt-crontool:137
84fb5b46
MKG
658msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
659msgstr "«--template-id» er eit utdatert argument, og kan ikkje brukast med «--template»"
660
403d7b0b 661#: bin/rt-crontool:132
84fb5b46
MKG
662msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
663msgstr "«--transaction»-argumentet kan berre ta verdiane «first», «last» eller «all»"
664
665#: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
666msgid "<% $field->{'name'} %>"
667msgstr ""
668
84fb5b46
MKG
669#: NOT FOUND IN SOURCE
670msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
671msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
672
673#: NOT FOUND IN SOURCE
674msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
675msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
676
677#: NOT FOUND IN SOURCE
678msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
679msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneheld ein hemmeleg kode som identifiserer deg. Viss andre får kjennskap til ei av disse adressene, kan du få generert ein ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedanfor då <b>ikkje lenger vil fungera</b>.</p>"
680
681#: etc/initialdata:215
682msgid "A blank template"
683msgstr "Ein tom mal"
684
403d7b0b 685#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
84fb5b46
MKG
686msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
687msgstr "Eit passord var ikkje oppgjeve, så brukaren kan ikkje logga inn"
688
689#: lib/RT/ACE.pm:169
690msgid "ACE not found"
691msgstr "Fann ikkje ACE"
692
403d7b0b 693#: lib/RT/ACE.pm:491
84fb5b46
MKG
694msgid "ACEs can only be created and deleted."
695msgstr "Du kan berre oppretta eller sletta ACE-er."
696
697#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
698msgid "AND"
699msgstr "OG"
700
c36a7e1d 701#: share/html/Elements/Tabs:482
84fb5b46
MKG
702msgid "About me"
703msgstr "Om meg"
704
705#: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
706msgid "Access control"
707msgstr "Tilgangskontroll"
708
709#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
710msgid "Action"
711msgstr "Handling"
712
403d7b0b 713#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
84fb5b46
MKG
714#. ($args{'ScripAction'})
715#. ($value)
716msgid "Action '%1' not found"
717msgstr "Fann ikkje handlinga «%1»"
718
403d7b0b 719#: bin/rt-crontool:228
84fb5b46
MKG
720msgid "Action committed."
721msgstr ""
722
723#: NOT FOUND IN SOURCE
724msgid "Action committed.\\n"
725msgstr "Handling utført.\\n"
726
403d7b0b 727#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
84fb5b46
MKG
728msgid "Action is mandatory argument"
729msgstr "Handling er eit obligatorisk argument"
730
403d7b0b 731#: bin/rt-crontool:224
84fb5b46
MKG
732msgid "Action prepared..."
733msgstr "Handling førebudd …"
734
c36a7e1d 735#: share/html/Elements/Tabs:529
84fb5b46
MKG
736msgid "Actions"
737msgstr ""
738
739#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
740msgid "Active Tickets"
741msgstr ""
742
743#: share/html/Tools/MyDay.html:53
744#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
745msgid "Active tickets for %1"
746msgstr ""
747
403d7b0b 748#: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
84fb5b46
MKG
749#. (loc($AddPrincipal))
750msgid "Add %1"
751msgstr ""
752
753#: share/html/Search/Bulk.html:93
754msgid "Add AdminCc"
755msgstr "Legg til admin-kopimottakar"
756
757#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
758msgid "Add Bookmark"
759msgstr "Legg til bokmerke"
760
761#: share/html/Search/Bulk.html:89
762msgid "Add Cc"
763msgstr "Legg til kopimottakar"
764
765#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
766msgid "Add Columns"
767msgstr "Legg til kolonnar"
768
769#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
770msgid "Add Criteria"
771msgstr "Legg til søkjekriterium"
772
403d7b0b 773#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
84fb5b46
MKG
774msgid "Add More Files"
775msgstr "Legg til fleire filer"
776
777#: share/html/Search/Bulk.html:85
778msgid "Add Requestor"
779msgstr "Legg til innmeldar"
780
781#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
782msgid "Add Value"
783msgstr "Legg til verdi"
784
785#: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
786msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
787msgstr "Legg til ein utløysar som vil gjelda alle køane"
788
789#: share/html/Search/Bulk.html:125
790msgid "Add comments or replies to selected tickets"
791msgstr "Legg til kommentarar eller svar til dei valde sakene"
792
793#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
794msgid "Add group"
795msgstr ""
796
403d7b0b
MKG
797#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
798msgid "Add here"
799msgstr ""
800
84fb5b46
MKG
801#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
802msgid "Add members"
803msgstr "Legg til medlemmer"
804
805#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
806msgid "Add new watchers"
807msgstr "Legg til overvakarar"
808
403d7b0b 809#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
84fb5b46
MKG
810#. (loc($AddPrincipal))
811msgid "Add rights for this %1"
812msgstr ""
813
814#: share/html/Search/Build.html:83
815msgid "Add these terms"
816msgstr "Legg til vilkåra"
817
818#: share/html/Search/Build.html:84
819msgid "Add these terms and Search"
820msgstr "Legg til vilkåra og søk"
821
822#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
823msgid "Add user"
824msgstr ""
825
826#: share/html/Search/Bulk.html:172
827msgid "Add values"
828msgstr "Legg til verdiar"
829
830#: NOT FOUND IN SOURCE
831msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
832msgstr "Legg til, fjern eller endra fleksifeltverdiar for objekt"
833
834#: lib/RT/CustomField.pm:208
835msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
836msgstr ""
837
403d7b0b
MKG
838#: lib/RT/Ticket.pm:1166
839#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
840msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
841msgstr ""
842
843#: lib/RT/Queue.pm:980
84fb5b46
MKG
844#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
845msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
846msgstr ""
847
848#: NOT FOUND IN SOURCE
849msgid "Added principal as a %1 for this queue"
850msgstr "%1 lagt til for køen"
851
403d7b0b 852#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
853msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
854msgstr "%1 lagt til for saka"
855
856#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
857msgid "Address"
858msgstr "Adresse"
859
860#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
861msgid "Address 2"
862msgstr ""
863
403d7b0b 864#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
84fb5b46
MKG
865msgid "Address1"
866msgstr "Adresse 1"
867
403d7b0b 868#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
84fb5b46
MKG
869msgid "Address2"
870msgstr "Adresse 2"
871
403d7b0b 872#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
84fb5b46
MKG
873msgid "Admin Cc"
874msgstr "Admin-kopimottakar"
875
876#: etc/initialdata:292
877msgid "Admin Comment"
878msgstr "Admin-kommentar"
879
880#: etc/initialdata:271
881msgid "Admin Correspondence"
882msgstr "Admin-svar"
883
884# «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
885#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
886msgid "Admin queues"
887msgstr "Vel kø"
888
889#: share/html/Admin/Global/index.html:48
890msgid "Admin/Global configuration"
891msgstr "Administrering / globalt oppsett"
892
893#: NOT FOUND IN SOURCE
894msgid "AdminAllPersonalGroups"
895msgstr "AdminAllePersonlegeGrupper"
896
897#: lib/RT/Tickets.pm:151
898msgid "AdminCCGroup"
899msgstr "AdminKopimottakarGruppe"
900
403d7b0b 901#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
84fb5b46
MKG
902msgid "AdminCc"
903msgstr "Admin-kopimottakar"
904
905#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
906msgid "AdminCcs"
907msgstr "AdminKopimottakarar"
908
909#: lib/RT/Class.pm:94
910msgid "AdminClass"
911msgstr ""
912
913#: lib/RT/CustomField.pm:206
914msgid "AdminCustomField"
915msgstr "AdminFleksifelt"
916
917#: lib/RT/CustomField.pm:207
918msgid "AdminCustomFieldValues"
919msgstr ""
920
921#: lib/RT/Group.pm:94
922msgid "AdminGroup"
923msgstr "AdminGruppe"
924
925#: lib/RT/Group.pm:95
926msgid "AdminGroupMembership"
927msgstr "AdminGruppemedlemskap"
928
929#: NOT FOUND IN SOURCE
930msgid "AdminOwnPersonalGroups"
931msgstr "AdminEignePersonlegeGrupper"
932
933#: lib/RT/Queue.pm:93
934msgid "AdminQueue"
935msgstr "AdminKø"
936
937#: lib/RT/Class.pm:95
938msgid "AdminTopics"
939msgstr ""
940
941#: lib/RT/System.pm:81
942msgid "AdminUsers"
943msgstr "AdminBrukarar"
944
945#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
946msgid "Administrative Cc"
947msgstr "Admin-kopimottakar"
948
403d7b0b 949#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
950msgid "Administrative password"
951msgstr "Administratorpassord"
952
c36a7e1d 953#: share/html/Elements/Tabs:740
84fb5b46
MKG
954msgid "Advanced"
955msgstr "Avansert"
956
957#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
958msgid "Advanced search"
959msgstr ""
960
403d7b0b
MKG
961#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
962msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
963msgstr ""
964
84fb5b46
MKG
965#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
966msgid "Aggregator"
967msgstr "Samanstilling"
968
969#: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
970msgid "All Approvals Passed"
971msgstr "Alle førespurnader godkjende"
972
973#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
974msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
975msgstr ""
976
977#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
978msgid "All Classes"
979msgstr ""
980
c36a7e1d 981#: share/html/Elements/Tabs:417
84fb5b46
MKG
982msgid "All Dashboards"
983msgstr ""
984
985#: share/html/Admin/Queues/index.html:110
986msgid "All Queues"
987msgstr "Alle køar"
988
989#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
990msgid "All Tickets"
991msgstr ""
992
403d7b0b 993#: share/html/User/Prefs.html:172
84fb5b46
MKG
994msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
995msgstr "Alle iCal-adressene inneheld ein hemmeleg kode som identifiserer deg. Viss andre får kjennskap til ei av disse adressene, kan du få generert ein ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedanfor då <b>ikkje lenger vil fungera</b>."
996
997#: share/html/Admin/Queues/index.html:98
998msgid "All queues matching search criteria"
999msgstr "Alle køar i samsvar med søkjekriteria"
1000
1001#: share/html/m/_elements/menu:82
1002msgid "All tickets"
1003msgstr ""
1004
403d7b0b 1005#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46
MKG
1006msgid "All topics"
1007msgstr ""
1008
1009#: lib/RT/System.pm:87
1010msgid "Allow creation of saved searches"
1011msgstr ""
1012
1013#: lib/RT/System.pm:86
1014msgid "Allow loading of saved searches"
1015msgstr ""
1016
1017#: lib/RT/System.pm:88
1018msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1019msgstr ""
1020
c36a7e1d 1021#: lib/RT/Attachment.pm:724
84fb5b46
MKG
1022msgid "Already encrypted"
1023msgstr "Allereie kryptert"
1024
1025#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1026msgid "And/Or"
1027msgstr "Og/eller"
1028
403d7b0b
MKG
1029#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
1030msgid "Annually"
1031msgstr ""
1032
84fb5b46
MKG
1033#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1034msgid "Any field"
1035msgstr ""
1036
1037#: share/html/Search/Simple.html:65
1038msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1039msgstr ""
1040
1041#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
1042msgid "Applied"
1043msgstr "Tildelt"
1044
403d7b0b 1045#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
84fb5b46
MKG
1046msgid "Applies to"
1047msgstr "Gjeld"
1048
1049#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
1050msgid "Applies to all objects"
1051msgstr "Gjeld alle objekta"
1052
1053#: share/html/Search/Edit.html:62
1054msgid "Apply"
1055msgstr "Bruk"
1056
1057#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
1058msgid "Apply globally"
1059msgstr "Bruk globalt"
1060
1061#: share/html/Search/Edit.html:62
1062msgid "Apply your changes"
1063msgstr "Ta endringane i bruk"
1064
c36a7e1d 1065#: share/html/Elements/Tabs:457
84fb5b46
MKG
1066msgid "Approval"
1067msgstr "Godkjenning"
1068
1069#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
1070#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1071#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1072#. ($ticket->id, $msg)
1073msgid "Approval #%1: %2"
1074msgstr "Godkjenning %1: %2"
1075
1076#: share/html/Approvals/index.html:77
1077#. ($ticket->Id)
1078msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1079msgstr "Godkjenning %1: klarte ikkje lagra merknader, grunna systemfeil"
1080
1081#: share/html/Approvals/index.html:75
1082#. ($ticket->Id)
1083msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1084msgstr "Godkjenning %1: merknader lagra"
1085
1086#: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1087msgid "Approval Passed"
1088msgstr "Godkjend"
1089
1090#: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1091msgid "Approval Ready for Owner"
1092msgstr "Godkjenning klar for eigar"
1093
1094#: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1095msgid "Approval Rejected"
1096msgstr "Godkjenning avslått"
1097
1098#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1099msgid "Approve"
1100msgstr "Godkjenn"
1101
1102#: lib/RT/Date.pm:94
1103msgid "Apr"
1104msgstr "april"
1105
1106#: NOT FOUND IN SOURCE
1107msgid "April"
1108msgstr "april"
1109
1110#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1111msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1112msgstr ""
1113
1114#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1115#. ($ArticleObj->Id)
1116msgid "Article #%1 deleted"
1117msgstr ""
1118
1119#: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1120#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1121msgid "Article #%1: %2"
1122msgstr ""
1123
1124#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1125#. ($self->Object->id)
1126msgid "Article %1"
1127msgstr ""
1128
1129#: lib/RT/Article.pm:215
1130#. ($self->id)
1131msgid "Article %1 created"
1132msgstr ""
1133
1134#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1135msgid "Article Administration"
1136msgstr ""
1137
1138#: lib/RT/Article.pm:323
1139msgid "Article Deleted"
1140msgstr ""
1141
1142#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1143msgid "Article not found"
1144msgstr ""
1145
c36a7e1d 1146#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
84fb5b46
MKG
1147msgid "Articles"
1148msgstr ""
1149
403d7b0b 1150#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46
MKG
1151#. ($currtopic->Name)
1152msgid "Articles in %1"
1153msgstr ""
1154
1155#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1156#. ($Articles_Content)
1157msgid "Articles matching %1"
1158msgstr ""
1159
403d7b0b 1160#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46
MKG
1161msgid "Articles with no topics"
1162msgstr ""
1163
1164#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1165msgid "Asc"
1166msgstr "stigande"
1167
1168#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1169msgid "Ascending"
1170msgstr "Stigande"
1171
1172#: NOT FOUND IN SOURCE
1173msgid "Assign and remove custom fields"
1174msgstr "Tilordna og fjern fleksifelt"
1175
1176#: lib/RT/Queue.pm:99
1177msgid "Assign and remove queue custom fields"
1178msgstr ""
1179
1180#: lib/RT/Queue.pm:99
1181msgid "AssignCustomFields"
1182msgstr "TilordnaFleksifelt"
1183
1184#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1185msgid "Attach"
1186msgstr "Legg ved"
1187
403d7b0b 1188#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
84fb5b46
MKG
1189msgid "Attach file"
1190msgstr "Legg ved fil"
1191
403d7b0b 1192#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
84fb5b46
MKG
1193msgid "Attached file"
1194msgstr "Vedlagt fil"
1195
1196#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1197msgid "Attachment"
1198msgstr "Vedlegg"
1199
1200#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1201#. ($Attachment)
1202msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1203msgstr "Klarte ikkje lasta vedlegget «%1»"
1204
1205#: lib/RT/Transaction.pm:547
1206msgid "Attachment created"
1207msgstr "Vedlegg oppretta"
1208
c36a7e1d 1209#: lib/RT/Tickets.pm:2405
84fb5b46
MKG
1210msgid "Attachment filename"
1211msgstr "Vedleggsnamn"
1212
403d7b0b 1213#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
84fb5b46
MKG
1214msgid "Attachments"
1215msgstr "Vedlegg"
1216
c36a7e1d 1217#: lib/RT/Attachment.pm:717
84fb5b46
MKG
1218msgid "Attachments encryption is disabled"
1219msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1220
1221#: lib/RT/Attributes.pm:196
1222msgid "Attribute Deleted"
1223msgstr "Attributt fjerna"
1224
1225#: lib/RT/Date.pm:98
1226msgid "Aug"
1227msgstr "aug."
1228
1229#: NOT FOUND IN SOURCE
1230msgid "August"
1231msgstr "august"
1232
1233#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1234#. ($valid_image_types)
1235msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1236msgstr ""
1237
1238#: etc/initialdata:218
1239msgid "Autoreply"
1240msgstr "Autosvar"
1241
1242#: etc/initialdata:28
1243msgid "Autoreply To Requestors"
1244msgstr "Autosvar til innmeldar"
1245
1246#: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1247msgid "Available"
1248msgstr "Tilgjengeleg"
1249
1250#: NOT FOUND IN SOURCE
1251msgid "BCc"
1252msgstr "Blindkopi"
1253
1254#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1255msgid "Back"
1256msgstr "Tilbake"
1257
1258#: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1259#. ($id)
1260msgid "Bad privacy for attribute %1"
1261msgstr "Ugyldig offentlegstatus for attributtet %1"
1262
1263# Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
c36a7e1d 1264#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1265msgid "Basics"
1266msgstr "Detaljar"
1267
1268#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1269msgid "Bcc"
1270msgstr ""
1271
1272#: NOT FOUND IN SOURCE
1273msgid "Be sure to save your changes"
1274msgstr "Hugs å lagra endringane dine"
1275
1276#: NOT FOUND IN SOURCE
1277msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1278msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1279
1280#: etc/initialdata:214
1281msgid "Blank"
1282msgstr "Tom"
1283
1284#: share/html/Dashboards/Queries.html:179
1285msgid "Body"
1286msgstr "Hovudflate"
1287
1288#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1289msgid "Bold"
1290msgstr "Halvfeit"
1291
403d7b0b 1292#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
84fb5b46
MKG
1293msgid "Bookmark"
1294msgstr "Bokmerke"
1295
1296#: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1297msgid "Bookmarkable link for this search"
1298msgstr ""
1299
1300#: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1301msgid "Bookmarked Tickets"
1302msgstr "Bokmerkte saker"
1303
1304#: share/html/m/_elements/menu:73
1305msgid "Bookmarked tickets"
1306msgstr ""
1307
1308#: NOT FOUND IN SOURCE
1309msgid "Brief headers"
1310msgstr "Kort meldingshovud"
1311
403d7b0b 1312#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46
MKG
1313msgid "Browse by topic"
1314msgstr ""
1315
403d7b0b 1316#: share/html/Elements/Tabs:225
84fb5b46
MKG
1317msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1318msgstr ""
1319
c36a7e1d 1320#: share/html/Elements/Tabs:746
84fb5b46
MKG
1321msgid "Bulk Update"
1322msgstr "Masseoppdater"
1323
1324#: NOT FOUND IN SOURCE
1325msgid "Buy Support"
1326msgstr "Kjøp kundestøtte"
1327
1328#: NOT FOUND IN SOURCE
1329msgid "By default, RT will use the timezone of your system. This lets you set a global default for the display of dates and times in RT. Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1330msgstr "Som standard vil RT bruka tidssona for maskina programmet køyrer på. Her kan du velja ein global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukarane kan eventuelt velja ein annen tidssone i innstillingane sine."
1331
1332#: lib/RT/Tickets.pm:150
1333msgid "CCGroup"
1334msgstr "Kopigruppe"
1335
1336# CF = Custom Field
1337#: lib/RT/Tickets.pm:147
1338msgid "CF"
1339msgstr "FF"
1340
1341#: share/html/Search/Simple.html:87
1342#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1343msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1344msgstr ""
1345
1346#: NOT FOUND IN SOURCE
1347msgid "Calendar"
1348msgstr "Kalender"
1349
1350#: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1351#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1352msgid "Can not load saved search \"%1\""
1353msgstr "Klarte ikkje henta det lagra søket «%1»"
1354
c36a7e1d 1355#: lib/RT/User.pm:1508
84fb5b46
MKG
1356msgid "Can not modify system users"
1357msgstr "Kan ikkje endra systembrukarar"
1358
1359#: NOT FOUND IN SOURCE
1360msgid "Can this principal see this queue"
1361msgstr "Kan primærobjektet sjå køen"
1362
403d7b0b 1363#: lib/RT/CustomField.pm:554
84fb5b46
MKG
1364msgid "Can't add a custom field value without a name"
1365msgstr "Kan ikkje leggja verdi til eit fleksifelt utan namn"
1366
1367#: NOT FOUND IN SOURCE
1368msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1369msgstr "Fann ikkje nokon samlingsklasse for «%1»"
1370
1371#: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1372msgid "Can't find a saved search to work with"
1373msgstr "Fann ikkje eit lagra søk å arbeida med"
1374
c36a7e1d 1375#: lib/RT/Link.pm:137
84fb5b46
MKG
1376msgid "Can't link a ticket to itself"
1377msgstr "Kan ikkje kopla ein sak til seg sjølv"
1378
c36a7e1d
MKG
1379#: lib/RT/Reminders.pm:126
1380msgid "Can't link to a deleted ticket"
1381msgstr ""
1382
84fb5b46
MKG
1383#: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1384#. (loc($self->{SearchType}))
1385msgid "Can't save %1"
1386msgstr "Klarte ikkje lagra %1"
1387
1388#: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1389msgid "Can't save this search"
1390msgstr "Klarte ikkje lagra søket"
1391
c36a7e1d 1392#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
84fb5b46
MKG
1393msgid "Can't specifiy both base and target"
1394msgstr "Kan ikkje velja både kjelde og mål"
1395
1396#: lib/RT/Article.pm:397
1397msgid "Cannot add link to plain number"
1398msgstr ""
1399
403d7b0b 1400#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
84fb5b46
MKG
1401msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1402msgstr "Kan ikkje oppretta saker i ein deaktivert kø"
1403
1404#: NOT FOUND IN SOURCE
1405msgid "Cannot create user: %1"
1406msgstr "Klarte ikkje oppretta brukaren: %1"
1407
1408#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1409msgid "Categories are based on"
1410msgstr "Kategoriar baserte på"
1411
1412#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1413msgid "Category"
1414msgstr "Kategori"
1415
1416#: NOT FOUND IN SOURCE
1417msgid "Category unset"
1418msgstr "Kategori ikkje vald"
1419
403d7b0b 1420#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
84fb5b46
MKG
1421msgid "Cc"
1422msgstr "Kopimottakar"
1423
1424#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1425msgid "Ccs"
1426msgstr "Kopimottakarar"
1427
403d7b0b 1428#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
84fb5b46
MKG
1429msgid "Change"
1430msgstr "Endra"
1431
1432#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1433msgid "Change Approval ticket to open status"
1434msgstr "Endra godkjenningssak til status «open»"
1435
1436#: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1437msgid "Change password"
1438msgstr "Byt passord"
1439
c36a7e1d 1440#: share/html/Elements/Tabs:747
84fb5b46
MKG
1441msgid "Chart"
1442msgstr ""
1443
1444#: share/html/Search/Chart.html:122
1445msgid "Chart Properties"
1446msgstr ""
1447
1448#: share/html/Elements/Submit:102
1449msgid "Check All"
1450msgstr "Merk alle"
1451
1452#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1453msgid "Check Database Connectivity"
1454msgstr "Kontroller databasetilgang"
1455
1456#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1457msgid "Check Database Credentials"
1458msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1459
403d7b0b 1460#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
84fb5b46
MKG
1461msgid "Check box to delete"
1462msgstr "Kryss av for å fjerna"
1463
1464#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1465msgid "Check box to revoke right"
1466msgstr "Kryss av for å trekkja tilbake løyve"
1467
403d7b0b 1468#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
84fb5b46
MKG
1469msgid "Children"
1470msgstr "Undersaker"
1471
1472#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1473msgid "Choose Database Engine"
1474msgstr "Vel databasemotor"
1475
1476#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1477#. ($QueueObj->Name)
1478msgid "Choose from Topics for %1"
1479msgstr ""
1480
403d7b0b 1481#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
84fb5b46
MKG
1482msgid "City"
1483msgstr "Poststad"
1484
1485#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1486msgid "Class"
1487msgstr ""
1488
1489#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1490msgid "Class Name"
1491msgstr ""
1492
1493#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1494#. ($msg)
1495msgid "Class could not be created: %1"
1496msgstr ""
1497
1498#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1499msgid "Class id"
1500msgstr ""
1501
403d7b0b 1502#: lib/RT/Class.pm:408
84fb5b46
MKG
1503msgid "Class is already applied Globally"
1504msgstr ""
1505
403d7b0b 1506#: lib/RT/Class.pm:403
84fb5b46
MKG
1507#. ($queue->Name)
1508msgid "Class is already applied to %1"
1509msgstr ""
1510
403d7b0b 1511#: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
84fb5b46
MKG
1512msgid "Classes"
1513msgstr ""
1514
1515#: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1516msgid "Clear"
1517msgstr "Tøm"
1518
1519#: share/html/Elements/Submit:104
1520msgid "Clear All"
1521msgstr "Tøm alle"
1522
1523#: share/html/Install/Finish.html:52
1524msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1525msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutta vegvisaren."
1526
1527#: share/html/Install/Initialize.html:54
1528msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1529msgstr "Trykk «Gjer klar database» for å oppretta RT-databasen og setja inn dei nødvendige metadataa. Dette kan ta nokre minutt."
1530
1531#: NOT FOUND IN SOURCE
1532msgid "Close window"
1533msgstr "Lukk vindauge"
1534
403d7b0b 1535#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
84fb5b46
MKG
1536msgid "Closed"
1537msgstr "Lukka"
1538
c36a7e1d 1539#: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1540msgid "Closed tickets"
1541msgstr "Lukka saker"
1542
1543#: lib/RT/CustomField.pm:140
1544msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1545msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn fleire verdiar"
1546
1547#: lib/RT/CustomField.pm:141
1548msgid "Combobox: Select or enter one value"
1549msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn enkeltverdi"
1550
1551#: lib/RT/CustomField.pm:142
1552msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1553msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn opptil %1 verdiar"
1554
c36a7e1d 1555#: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
84fb5b46
MKG
1556msgid "Comment"
1557msgstr "Kommenter"
1558
1559#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1560msgid "Comment Address"
1561msgstr "Kommentaradresse"
1562
403d7b0b 1563#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1564msgid "Comment address"
1565msgstr "Kommentaradresse"
1566
1567#: lib/RT/Queue.pm:114
1568msgid "Comment on tickets"
1569msgstr "Kommenter saker"
1570
1571#: NOT FOUND IN SOURCE
1572msgid "CommentAddress"
1573msgstr "KommentarAdresse"
1574
1575#: lib/RT/Queue.pm:114
1576msgid "CommentOnTicket"
1577msgstr "KommenterSak"
1578
1579#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1580msgid "Comments"
1581msgstr "Kommentarar"
1582
403d7b0b 1583#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
84fb5b46
MKG
1584msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1585msgstr "Kommentar (vert ikkje send til innmeldaren)"
1586
1587#: NOT FOUND IN SOURCE
1588msgid "Comments (not sent to requestors)"
1589msgstr "Kommentar (vert ikkje send til innmeldaren)"
1590
1591#: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1592msgid "Comments about this user"
1593msgstr "Kommentarar om brukaren"
1594
1595#: lib/RT/Transaction.pm:703
1596msgid "Comments added"
1597msgstr "La til kommentarar"
1598
1599#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1600msgid "Commit Stubbed"
1601msgstr "Utføring klargjord"
1602
1603#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1604msgid "Condition"
1605msgstr "Vilkår"
1606
403d7b0b 1607#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
84fb5b46
MKG
1608#. ($args{'ScripCondition'})
1609#. ($value)
1610msgid "Condition '%1' not found"
1611msgstr "Fann ikkje vilkåret «%1»"
1612
403d7b0b 1613#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
84fb5b46
MKG
1614msgid "Condition is mandatory argument"
1615msgstr "Vilkår er eit obligatorisk argument"
1616
403d7b0b 1617#: bin/rt-crontool:208
84fb5b46
MKG
1618msgid "Condition matches..."
1619msgstr "Vilkåret oppfyller …"
1620
1621#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1622msgid "Condition, Action and Template"
1623msgstr "Vilkår, handling og mal"
1624
1625#: share/html/Install/index.html:107
1626#. ($file)
1627msgid "Config file %1 is locked"
1628msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1629
403d7b0b 1630#: share/html/Elements/Tabs:64
84fb5b46
MKG
1631msgid "Configuration"
1632msgstr "Systemoppsett"
1633
403d7b0b 1634#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
84fb5b46
MKG
1635#. ($QueueObj->Name)
1636msgid "Configuration for queue %1"
1637msgstr ""
1638
1639#: NOT FOUND IN SOURCE
1640msgid "Confirm"
1641msgstr "Stadfest"
1642
1643#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1644msgid "Connection succeeded"
1645msgstr "Kopla til"
1646
c36a7e1d 1647#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
84fb5b46
MKG
1648msgid "Content"
1649msgstr "Melding"
1650
1651#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
1652msgid "Content is an invalid IP address"
1653msgstr ""
1654
1655#: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
1656msgid "Content is an invalid IP address range"
1657msgstr ""
1658
1659#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1660msgid "Content-Type"
1661msgstr "Innhaldstype"
1662
1663#: lib/RT/Tickets.pm:134
1664msgid "ContentType"
1665msgstr "Innhaldstype"
1666
403d7b0b 1667#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
1668msgid "Correspond address"
1669msgstr "Svaradresse"
1670
1671#: NOT FOUND IN SOURCE
1672msgid "CorrespondAddress"
1673msgstr "Svaradresse"
1674
1675#: etc/initialdata:283
1676msgid "Correspondence"
1677msgstr "Svar"
1678
1679#: lib/RT/Transaction.pm:699
1680msgid "Correspondence added"
1681msgstr "Svar lagt til"
1682
c36a7e1d 1683#: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
84fb5b46
MKG
1684#. ($msg)
1685#. ($value_msg)
1686msgid "Could not add new custom field value: %1"
1687msgstr "Klarte ikkje leggja til ny fleksifeltverdi: %1"
1688
c36a7e1d 1689#: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
84fb5b46
MKG
1690#. ($add_msg)
1691#. ($del_msg)
1692#. ($msg)
1693msgid "Could not change owner: %1"
1694msgstr "Klarte ikkje endra eigar: %1"
1695
1696#: NOT FOUND IN SOURCE
1697msgid "Could not create CustomField"
1698msgstr "Klarte ikkje oppretta fleksifelt"
1699
1700#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
1701#. ($msg)
1702msgid "Could not create CustomField: %1"
1703msgstr "Klarte ikkje oppretta fleksifelt: %1"
1704
1705#: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
1706msgid "Could not create group"
1707msgstr "Klarte ikkje oppretta gruppe"
1708
1709#: share/html/Articles/Article/Search.html:197
1710#. ($msg)
1711msgid "Could not create search: %1"
1712msgstr ""
1713
1714#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1715#. ($msg)
1716msgid "Could not create template: %1"
1717msgstr "Klarte ikkje oppretta mal: %1"
1718
1719#: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
1720msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1721msgstr "Klarte ikkje oppretta sak. Kø ikkje oppgjeven."
1722
c36a7e1d 1723#: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
84fb5b46
MKG
1724msgid "Could not create user"
1725msgstr "Klarte ikkje oppretta brukar"
1726
1727#: share/html/Articles/Article/Search.html:237
1728#. ($searchname, $msg)
1729msgid "Could not delete search %1: %2"
1730msgstr ""
1731
403d7b0b 1732#: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
84fb5b46
MKG
1733msgid "Could not find or create that user"
1734msgstr "Klarte ikkje finna eller oppretta brukaren"
1735
403d7b0b 1736#: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
84fb5b46
MKG
1737msgid "Could not find that principal"
1738msgstr "Fann ikkje primærobjektet"
1739
1740#: lib/RT/SharedSetting.pm:242
1741#. ($self->ObjectName)
1742msgid "Could not load %1 attribute"
1743msgstr "Klarte ikkje lasta attributtet %1"
1744
1745#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1746msgid "Could not load Class %1"
1747msgstr ""
1748
1749#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1750#. ($id)
1751msgid "Could not load CustomField %1"
1752msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
1753
1754#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1755msgid "Could not load group"
1756msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa"
1757
1758#: lib/RT/SharedSetting.pm:126
1759#. ($privacy)
1760msgid "Could not load object for %1"
1761msgstr "Klarte ikkje lasta objekt for %1"
1762
403d7b0b
MKG
1763#: lib/RT/Queue.pm:978
1764#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1765msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
1766msgstr ""
1767
1768#: lib/RT/Ticket.pm:1154
1769#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1770msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
1771msgstr ""
1772
1773#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1774msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
1775msgstr "Klarte ikkje gjera primærobjektet til ein %1 for køen"
1776
403d7b0b 1777#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1778msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
1779msgstr "Klarte ikkje gjera primærobjektet til ein %1 for saka"
1780
403d7b0b
MKG
1781#: lib/RT/Queue.pm:1060
1782#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1783msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
1784msgstr ""
1785
1786#: lib/RT/Ticket.pm:1280
1787#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1788msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
1789msgstr ""
1790
1791#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1792msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
1793msgstr "Klarte ikkje fjerna primærobjektet som %1 for køen"
1794
403d7b0b 1795#: NOT FOUND IN SOURCE
84fb5b46
MKG
1796msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
1797msgstr "Klarte ikkje fjerna primærobjektet som %1 for saka"
1798
403d7b0b 1799#: lib/RT/User.pm:139
84fb5b46
MKG
1800msgid "Could not set user info"
1801msgstr "Klarte ikkje lagra brukarinfo"
1802
1803#: lib/RT/Transaction.pm:163
1804msgid "Couldn't add attachment"
1805msgstr "Klarte ikkje leggja til vedlegg"
1806
1807#: lib/RT/Group.pm:948
1808msgid "Couldn't add member to group"
1809msgstr "Klarte ikkje leggja medlem til gruppa"
1810
403d7b0b 1811#: lib/RT/CustomField.pm:1383
84fb5b46
MKG
1812msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
1813msgstr "Klarte ikkje tildela fleksifelt til objekt, då det alt er globalt"
1814
403d7b0b 1815#: lib/RT/Scrip.pm:637
84fb5b46
MKG
1816#. ($method, $code, $error)
1817msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1818msgstr ""
1819
403d7b0b 1820#: lib/RT/Template.pm:721
84fb5b46
MKG
1821#. ($fi_text, $error)
1822msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1823msgstr ""
1824
c36a7e1d 1825#: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
84fb5b46
MKG
1826#. ($Msg)
1827#. ($msg)
1828msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1829msgstr "Klarte ikkje oppretta transaksjon: %1"
1830
1831#: NOT FOUND IN SOURCE
1832msgid "Couldn't create record"
1833msgstr "Klarte ikkje oppretta post"
1834
403d7b0b 1835#: lib/RT/CustomField.pm:1513
84fb5b46
MKG
1836#. ($msg)
1837msgid "Couldn't create record: %1"
1838msgstr ""
1839
1840#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1841#. ($id, $msg)
1842msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1843msgstr "Klarte ikkje fjerna utforminga %1: %2"
1844
c36a7e1d 1845#: lib/RT/Record.pm:973
84fb5b46
MKG
1846msgid "Couldn't find row"
1847msgstr "Fann ikkje rada"
1848
403d7b0b 1849#: bin/rt-crontool:179
84fb5b46
MKG
1850msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1851msgstr "Fann ikkje ein passende transaksjon – hoppar over"
1852
1853#: lib/RT/Group.pm:922
1854msgid "Couldn't find that principal"
1855msgstr "Fann ikkje primærobjektet"
1856
403d7b0b 1857#: lib/RT/CustomField.pm:582
84fb5b46
MKG
1858msgid "Couldn't find that value"
1859msgstr "Fann ikkje verdien"
1860
1861#: NOT FOUND IN SOURCE
1862msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
1863msgstr "Klarte ikkje henta %1 frå brukardatabasen.\\n"
1864
1865#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
1866#. ($id)
1867msgid "Couldn't load Class %1"
1868msgstr "Klarte ikkje lasta klassen %1"
1869
1870#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
1871#. ($cf_id)
1872msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1873msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
1874
403d7b0b 1875#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46
MKG
1876#. ($cf_id)
1877msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1878msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
1879
1880#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
1881#. ($id)
1882msgid "Couldn't load CustomField %1"
1883msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
1884
403d7b0b 1885#: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
84fb5b46
MKG
1886#. ($self->Id)
1887msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1888msgstr "Klarte ikkje lasta kopi av sak %1"
1889
1890#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
1891#. ($id, $msg)
1892msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1893msgstr "Klarte ikkje lasta utforminga %1: %2"
1894
1895#: NOT FOUND IN SOURCE
1896msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
1897msgstr "Klarte ikkje lasta utforminga %1: %2."
1898
1899#: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
1900#. ($gid)
1901msgid "Couldn't load group #%1"
1902msgstr "Klarte ikkje lasta gruppe %1"
1903
1904#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
1905#. ($id)
1906msgid "Couldn't load group %1"
1907msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa %1"
1908
c36a7e1d 1909#: lib/RT/Link.pm:212
84fb5b46
MKG
1910msgid "Couldn't load link"
1911msgstr "Klarte ikkje lasta lenkja"
1912
c36a7e1d
MKG
1913#: lib/RT/Link.pm:185
1914#. ($msg)
1915msgid "Couldn't load link: %1"
1916msgstr ""
1917
84fb5b46
MKG
1918#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
1919#. ($id)
1920msgid "Couldn't load object %1"
1921msgstr "Klarte ikkje lasta objektet %1"
1922
1923#: lib/RT/Ticket.pm:453
1924#. ($msg)
1925msgid "Couldn't load or create user: %1"
1926msgstr "Klarte ikkje lasta eller oppretta brukaren: %1"
1927
1928#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
1929#. ($id)
1930msgid "Couldn't load queue"
1931msgstr "Klarte ikkje lasta køen"
1932
1933#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
1934#. ($id)
1935msgid "Couldn't load queue #%1"
1936msgstr "Klarte ikkje lasta kø %1"
1937
1938#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
1939#. ($id)
1940msgid "Couldn't load queue %1"
1941msgstr "Klarte ikkje lasta køen %1"
1942
403d7b0b 1943#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
84fb5b46
MKG
1944#. ($Name)
1945msgid "Couldn't load queue '%1'"
1946msgstr "Klarte ikkje lasta køen «%1»"
1947
1948#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
1949#. ($id)
1950msgid "Couldn't load scrip #%1"
1951msgstr "Klarte ikkje lasta utløysar %1"
1952
1953#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
1954#. ($id)
1955msgid "Couldn't load template #%1"
1956msgstr "Klarte ikkje lasta mal %1"
1957
403d7b0b 1958#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
84fb5b46
MKG
1959msgid "Couldn't load the specified principal"
1960msgstr ""
1961
403d7b0b 1962#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
84fb5b46
MKG
1963#. ($id)
1964msgid "Couldn't load ticket '%1'"
1965msgstr "Klarte ikkje henta saka «%1»"
1966
c36a7e1d 1967#: lib/RT/Article.pm:520
84fb5b46
MKG
1968msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
1969msgstr ""
1970
1971#: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
1972#. ($QuoteTransaction)
1973#. ($id)
1974msgid "Couldn't load transaction #%1"
1975msgstr "Klarte ikkje lasta transaksjon %1"
1976
403d7b0b 1977#: share/html/User/Prefs.html:215
84fb5b46
MKG
1978msgid "Couldn't load user"
1979msgstr "Klarte ikkje lasta brukar"
1980
403d7b0b 1981#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
84fb5b46
MKG
1982#. ($id)
1983msgid "Couldn't load user #%1"
1984msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1"
1985
403d7b0b 1986#: share/html/User/Prefs.html:209
84fb5b46
MKG
1987#. ($id, $Name)
1988msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
1989msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1 eller brukaren «%2»"
1990
403d7b0b 1991#: share/html/User/Prefs.html:213
84fb5b46
MKG
1992#. ($Name)
1993msgid "Couldn't load user '%1'"
1994msgstr "Klarte ikkje lasta brukaren «%1»"
1995
c36a7e1d
MKG
1996#: lib/RT/Link.pm:174
1997#. ($args{Base})
1998msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
1999msgstr ""
2000
2001#: lib/RT/Link.pm:178
2002#. ($args{Target})
2003msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2004msgstr ""
2005
84fb5b46
MKG
2006#: lib/RT/Ticket.pm:1058
2007#. ($args{'Email'})
2008msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2009msgstr "Klarte ikkje tolka adresse frå teksten «%1»"
2010
c36a7e1d 2011#: lib/RT/Attachment.pm:800
84fb5b46
MKG
2012#. ($msg)
2013msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2014msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med dekryptert innhald: %1"
2015
c36a7e1d 2016#: lib/RT/Attachment.pm:765
84fb5b46
MKG
2017#. ($msg)
2018msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2019msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med kryptert innhald: %1"
2020
c36a7e1d
MKG
2021#: lib/RT/Article.pm:403
2022#. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
84fb5b46
MKG
2023msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
2024msgstr ""
2025
c36a7e1d 2026#: lib/RT/Ticket.pm:2585
84fb5b46
MKG
2027#. ($args{'URI'})
2028msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2029msgstr "Klarte ikkje gjera «%1» om til ei adresse"
2030
c36a7e1d 2031#: lib/RT/Link.pm:100
84fb5b46
MKG
2032#. ($args{'Base'})
2033msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2034msgstr "Klarte ikkje gjera kjelda «%1» om til ei adresse"
2035
c36a7e1d 2036#: lib/RT/Link.pm:107
84fb5b46
MKG
2037#. ($args{'Target'})
2038msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2039msgstr "Klarte ikkje gjera målet «%1» om til ei adresse"
2040
403d7b0b 2041#: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
84fb5b46
MKG
2042msgid "Couldn't send email"
2043msgstr "Klarte ikkje senda e-post"
2044
2045#: lib/RT/Ticket.pm:558
2046#. ($type, $msg)
2047msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2048msgstr "Klarte ikkje registrera %1-overvakar: %2"
2049
c36a7e1d 2050#: lib/RT/User.pm:1657
84fb5b46
MKG
2051msgid "Couldn't set private key"
2052msgstr "Klarte ikkje registrera privatnøkkel"
2053
c36a7e1d 2054#: lib/RT/User.pm:1641
84fb5b46
MKG
2055msgid "Couldn't unset private key"
2056msgstr "Klarte ikkje fjerna privatnøkkel"
2057
403d7b0b 2058#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
84fb5b46
MKG
2059msgid "Country"
2060msgstr "Land"
2061
403d7b0b 2062#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
84fb5b46
MKG
2063msgid "Create"
2064msgstr "Ny"
2065
2066#: etc/initialdata:91
2067msgid "Create Tickets"
2068msgstr "Opprett saker"
2069
2070#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
2071msgid "Create a Class"
2072msgstr ""
2073
2074#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
2075msgid "Create a CustomField"
2076msgstr "Nytt fleksifelt"
2077
2078#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2079#. ($QueueObj->Name())
2080msgid "Create a CustomField for queue %1"
2081msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2082
403d7b0b 2083#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
84fb5b46
MKG
2084msgid "Create a new article"
2085msgstr ""
2086
2087#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2088msgid "Create a new article in"
2089msgstr ""
2090
2091#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2092msgid "Create a new dashboard"
2093msgstr "Ny utforming"
2094
2095#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
2096msgid "Create a new group"
2097msgstr "Ny gruppe"
2098
2099#: NOT FOUND IN SOURCE
2100msgid "Create a new personal group"
2101msgstr "Ny personleg gruppe"
2102
2103#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2104#. ($QueueObj->Name)
2105msgid "Create a new template for queue %1"
2106msgstr ""
2107
403d7b0b 2108#: share/html/Ticket/Create.html:347
84fb5b46
MKG
2109msgid "Create a new ticket"
2110msgstr "Ny sak"
2111
403d7b0b 2112#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
84fb5b46
MKG
2113msgid "Create a new user"
2114msgstr "Ny brukar"
2115
403d7b0b 2116#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
84fb5b46
MKG
2117msgid "Create a queue"
2118msgstr "Ny kø"
2119
2120#: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
2121#. ($QueueObj->Name)
2122msgid "Create a scrip for queue %1"
2123msgstr "Opprett utløysar for køen %1"
2124
2125#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2126msgid "Create a template"
2127msgstr "Opprett mal"
2128
403d7b0b 2129#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
2130msgid "Create a ticket"
2131msgstr "Ny sak"
2132
2133#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2134msgid "Create an article"
2135msgstr ""
2136
2137#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
2138msgid "Create an article in class..."
2139msgstr ""
2140
2141#: lib/RT/Class.pm:89
2142msgid "Create articles in this class"
2143msgstr ""
2144
2145#: NOT FOUND IN SOURCE
2146msgid "Create dashboards for this group"
2147msgstr "Lag utformingar for gruppa"
2148
2149#: lib/RT/Group.pm:101
2150msgid "Create group dashboards"
2151msgstr ""
2152
2153#: etc/initialdata:93
2154msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2155msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløysaren"
2156
2157#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2158msgid "Create personal dashboards"
2159msgstr "Lag personlege utformingar"
2160
2161#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2162msgid "Create system dashboards"
2163msgstr "Lag systemutformingar"
2164
2165#: share/html/SelfService/Create.html:113
2166msgid "Create ticket"
2167msgstr "Opprett sak"
2168
2169#: lib/RT/Queue.pm:112
2170msgid "Create tickets"
2171msgstr ""
2172
2173#: NOT FOUND IN SOURCE
2174msgid "Create tickets in this queue"
2175msgstr "Opprett saker i køen"
2176
c36a7e1d 2177#: share/html/Elements/Tabs:451
84fb5b46
MKG
2178msgid "Create tickets offline"
2179msgstr "Opprett saker fråkopla"
2180
2181#: NOT FOUND IN SOURCE
2182msgid "Create, delete and modify custom fields"
2183msgstr "Opprett, slett og endra fleksifelt"
2184
2185#: NOT FOUND IN SOURCE
2186msgid "Create, delete and modify queues"
2187msgstr "Opprett, slett og endra køar"
2188
2189#: NOT FOUND IN SOURCE
2190msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2191msgstr "Opprett, slett og endra medlemmene av personlege grupper til ein brukar"
2192
2193#: NOT FOUND IN SOURCE
2194msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2195msgstr "Opprett, slett og endra medlemmene av personlege grupper"
2196
2197#: NOT FOUND IN SOURCE
2198msgid "Create, delete and modify users"
2199msgstr "Opprett, slett og endra brukarar"
2200
c36a7e1d 2201#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
84fb5b46
MKG
2202msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2203msgstr ""
2204
2205#: lib/RT/CustomField.pm:206
2206msgid "Create, modify and delete custom fields"
2207msgstr ""
2208
2209#: lib/RT/CustomField.pm:207
2210msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2211msgstr ""
2212
2213#: lib/RT/Queue.pm:93
2214msgid "Create, modify and delete queue"
2215msgstr ""
2216
2217#: lib/RT/Group.pm:97
2218msgid "Create, modify and delete saved searches"
2219msgstr ""
2220
2221#: lib/RT/System.pm:81
2222msgid "Create, modify and delete users"
2223msgstr ""
2224
2225#: lib/RT/Class.pm:89
2226msgid "CreateArticle"
2227msgstr ""
2228
2229#: lib/RT/Dashboard.pm:82
2230msgid "CreateDashboard"
2231msgstr "OpprettUtforming"
2232
2233#: lib/RT/Group.pm:101
2234msgid "CreateGroupDashboard"
2235msgstr "OpprettGruppeutforming"
2236
2237#: lib/RT/Dashboard.pm:87
2238msgid "CreateOwnDashboard"
2239msgstr "OpprettEigneUtformingar"
2240
2241#: lib/RT/System.pm:87
2242msgid "CreateSavedSearch"
2243msgstr "OpprettLagraSøk"
2244
2245#: lib/RT/Queue.pm:112
2246msgid "CreateTicket"
2247msgstr "OpprettSak"
2248
403d7b0b 2249#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
84fb5b46
MKG
2250msgid "Created"
2251msgstr "Oppretta"
2252
2253#: share/html/Elements/ColumnMap:76
2254msgid "Created By"
2255msgstr "Oppretta av"
2256
2257#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2258#. ($CustomFieldObj->Name)
2259#. ($CustomFieldObj->Name())
2260msgid "Created CustomField %1"
2261msgstr "Oppretta fleksifeltet %1"
2262
2263#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2264msgid "Created by"
2265msgstr ""
2266
2267#: NOT FOUND IN SOURCE
2268msgid "Created in a date range"
2269msgstr "Oppretta i perioden"
2270
2271#: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2272#. ($search->Name)
2273msgid "Created search %1"
2274msgstr ""
2275
2276#: NOT FOUND IN SOURCE
2277msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2278msgstr "Oppretta saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2279
2280#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2281msgid "CreatedBy"
2282msgstr "OpprettaAv"
2283
2284#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2285msgid "CreatedRelative"
2286msgstr "OpprettaRelativt"
2287
403d7b0b 2288#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2289msgid "Creator"
2290msgstr "Innmeldar"
2291
403d7b0b 2292#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2293msgid "Cryptography"
2294msgstr "Kryptografi"
2295
2296#: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2297msgid "Current Links"
2298msgstr "Gjeldande koplingar"
2299
2300#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2301msgid "Current Scrips"
2302msgstr "Gjeldande utløysarar"
2303
c36a7e1d 2304#: share/html/Elements/Tabs:731
84fb5b46
MKG
2305msgid "Current Search"
2306msgstr ""
2307
2308#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2309msgid "Current members"
2310msgstr "Gjeldande medlemmer"
2311
2312#: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2313msgid "Current rights"
2314msgstr "Gjeldande løyve"
2315
2316#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2317msgid "Current search"
2318msgstr "Gjeldande søk"
2319
2320#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2321msgid "Current watchers"
2322msgstr "Gjeldande overvakarar"
2323
403d7b0b 2324#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
84fb5b46
MKG
2325msgid "Custom Fields"
2326msgstr "Fleksifelt"
2327
2328#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2329#. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2330msgid "Custom Fields for %1"
2331msgstr "Fleksifelt for %1"
2332
2333#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2334#. ($Object->Name)
2335msgid "Custom Fields for queue %1"
2336msgstr ""
2337
2338#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2339msgid "Custom action cleanup code"
2340msgstr "Tilpassa oppryddingskode for handling"
2341
2342#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2343msgid "Custom action preparation code"
2344msgstr "Tilpassa førebuingskode for handling"
2345
2346#: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2347msgid "Custom condition"
2348msgstr "Sjølvvalt vilkår"
2349
2350#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2351#. ($MoveCustomFieldDown)
2352#. ($MoveCustomFieldUp)
2353msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2354msgstr "Fleksifelt %1 vert ikkje brukt på dette objektet"
2355
c36a7e1d 2356#: lib/RT/Tickets.pm:2831
84fb5b46
MKG
2357#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2358msgid "Custom field %1 %2 %3"
2359msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2360
c36a7e1d 2361#: lib/RT/Record.pm:1665
403d7b0b 2362#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
84fb5b46
MKG
2363msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2364msgstr "Fleksifeltet %1 gjeld ikkje dette objektet"
2365
c36a7e1d 2366#: lib/RT/Tickets.pm:2825
84fb5b46
MKG
2367#. ($CF->Name)
2368msgid "Custom field %1 has a value."
2369msgstr "Fleksifeltet %1 har ein verdi."
2370
c36a7e1d 2371#: lib/RT/Tickets.pm:2821
84fb5b46
MKG
2372#. ($CF->Name)
2373msgid "Custom field %1 has no value."
2374msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2375
c36a7e1d 2376#: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
84fb5b46
MKG
2377#. ($args{'Field'})
2378msgid "Custom field %1 not found"
2379msgstr "Fann ikkje fleksifeltet %1"
2380
403d7b0b
MKG
2381#: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2382#. ($CustomField->Name)
84fb5b46
MKG
2383#. ($cf)
2384#. ($obj->Name)
2385msgid "Custom field '%1'"
2386msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2387
403d7b0b 2388#: lib/RT/CustomField.pm:1378
84fb5b46
MKG
2389msgid "Custom field is already applied to the object"
2390msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2391
c36a7e1d 2392#: lib/RT/CustomField.pm:1622
84fb5b46
MKG
2393#. ($args{'Content'}, $self->Name)
2394msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2395msgstr "Fann ikkje feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2396
403d7b0b 2397#: lib/RT/CustomField.pm:590
84fb5b46
MKG
2398msgid "Custom field value could not be deleted"
2399msgstr "Klarte ikkje sletta feltverdien til fleksifeltet"
2400
c36a7e1d 2401#: lib/RT/CustomField.pm:1634
84fb5b46
MKG
2402msgid "Custom field value could not be found"
2403msgstr "Fann ikkje feltverdien til fleksifeltet"
2404
c36a7e1d 2405#: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
84fb5b46
MKG
2406msgid "Custom field value deleted"
2407msgstr "Feltverdi til fleksifelt sletta"
2408
2409#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2410msgid "CustomField"
2411msgstr "Fleksifelt"
2412
2413#: lib/RT/Tickets.pm:145
2414msgid "CustomFieldValue"
2415msgstr "Fleksifeltverdi"
2416
2417#: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2418msgid "Customize"
2419msgstr "Tilpass"
2420
2421#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2422msgid "Customize Basics"
2423msgstr "Tilpass detaljer"
2424
2425#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2426msgid "Customize Email Addresses"
2427msgstr "Tilpass e-postadresser"
2428
2429#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2430msgid "Customize Email Configuration"
2431msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2432
403d7b0b 2433#: share/html/Elements/Tabs:218
84fb5b46
MKG
2434msgid "Customize the look of your RT"
2435msgstr ""
2436
2437# DBA = databaseadministrator
403d7b0b 2438#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46
MKG
2439msgid "DBA password"
2440msgstr "DBA-passord"
2441
2442# DBA = databaseadministrator
403d7b0b 2443#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46
MKG
2444msgid "DBA username"
2445msgstr "DBA-brukarnamn"
2446
403d7b0b 2447#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
84fb5b46
MKG
2448msgid "Daily"
2449msgstr ""
2450
c36a7e1d 2451#: lib/RT/Config.pm:477
84fb5b46
MKG
2452msgid "Daily digest"
2453msgstr "Dagleg samandrag"
2454
2455#: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2456msgid "Dashboard"
2457msgstr "Utforming"
2458
2459#: NOT FOUND IN SOURCE
2460msgid "Dashboard %1"
2461msgstr "Utforming: %1"
2462
2463#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2464#. ($msg)
2465msgid "Dashboard could not be created: %1"
2466msgstr "Klarte ikkje oppretta utforminga: %1"
2467
2468#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2469#. ($msg)
2470msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2471msgstr "Klarte ikkje oppdatera utforminga: %1"
2472
2473#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
2474msgid "Dashboard updated"
2475msgstr "Utforming oppdatert"
2476
2477#: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2478msgid "Dashboards"
2479msgstr "Utformingar"
2480
2481#: lib/RT/Installer.pm:78
2482msgid "Database host"
2483msgstr "Databasetenar"
2484
2485#: lib/RT/Installer.pm:96
2486msgid "Database name"
2487msgstr "Databasenamn"
2488
403d7b0b 2489#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2490msgid "Database password for RT"
2491msgstr "Databasepassord for RT"
2492
2493#: lib/RT/Installer.pm:87
2494msgid "Database port"
2495msgstr "Databaseport"
2496
2497#: lib/RT/Installer.pm:60
2498msgid "Database type"
2499msgstr "Databasetype"
2500
403d7b0b 2501#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
2502msgid "Database username for RT"
2503msgstr "Databasebrukarnamn for RT"
2504
c36a7e1d 2505#: lib/RT/Config.pm:426
84fb5b46
MKG
2506msgid "Date format"
2507msgstr "Datoformat"
2508
2509#: NOT FOUND IN SOURCE
2510msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
2511msgstr "«DateTime» støttar ikkje «format_cldr». Du må oppgradera for å kunna bruka denne funksjonen."
2512
2513#: NOT FOUND IN SOURCE
2514msgid "DateTime module missing"
2515msgstr "Manglar modulen «DateTime»"
2516
2517#: NOT FOUND IN SOURCE
2518msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
2519msgstr "«DateTime» støttar ikkje «date_format_full». Du må oppgradera for å kunna bruka denne funksjonen."
2520
2521#: NOT FOUND IN SOURCE
2522msgid "DateTime::Locale module missing"
2523msgstr "Manglar modulen «DateTime::Locale»"
2524
c36a7e1d 2525#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
84fb5b46
MKG
2526msgid "Dates"
2527msgstr "Datoar"
2528
2529#: lib/RT/Date.pm:102
2530msgid "Dec"
2531msgstr "des."
2532
2533#: NOT FOUND IN SOURCE
2534msgid "December"
2535msgstr "desember"
2536
2537#: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2538msgid "Decrypt"
2539msgstr "Dekrypter"
2540
2541#: etc/initialdata:219
2542msgid "Default Autoresponse template"
2543msgstr "Standardmal for autosvar"
2544
2545#: share/html/Tools/Offline.html:60
2546msgid "Default Queue"
2547msgstr "Standardkø"
2548
2549#: share/html/Tools/Offline.html:69
2550msgid "Default Requestor"
2551msgstr "Standardinnmeldar"
2552
2553#: etc/initialdata:293
2554msgid "Default admin comment template"
2555msgstr "Standardmal for adminkommentar"
2556
2557#: etc/initialdata:272
2558msgid "Default admin correspondence template"
2559msgstr "Standardmal for adminsvar"
2560
2561#: etc/initialdata:284
2562msgid "Default correspondence template"
2563msgstr "Standardmal for svar"
2564
2565#: lib/RT/Config.pm:144
2566msgid "Default queue"
2567msgstr "Standardkø"
2568
2569#: etc/initialdata:250
2570msgid "Default transaction template"
2571msgstr "Standardmal for transaksjonar"
2572
2573#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2574#. ($DefaultValue)
2575msgid "Default: %1"
2576msgstr "Standard: %1"
2577
2578#: lib/RT/Transaction.pm:685
2579#. ($type, $self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $self->loc("(no value)") ), "'" . $self->NewValue . "'")
2580msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2581msgstr "Standard: %1/%2 endra frå %3 til %4"
2582
2583#: NOT FOUND IN SOURCE
2584msgid "DefaultDueIn"
2585msgstr "StandardForfallsdato"
2586
2587#: lib/RT/Date.pm:116
2588msgid "DefaultFormat"
2589msgstr "Standardformat"
2590
2591#: NOT FOUND IN SOURCE
2592msgid "Delegate rights"
2593msgstr "Deleger løyve"
2594
2595#: NOT FOUND IN SOURCE
2596msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
2597msgstr "Deleger løyve du har."
2598
2599#: NOT FOUND IN SOURCE
2600msgid "DelegateRights"
2601msgstr "DelegerLøyve"
2602
2603#: NOT FOUND IN SOURCE
2604msgid "Delegation"
2605msgstr "Delegering"
2606
c36a7e1d 2607#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
84fb5b46
MKG
2608msgid "Delete"
2609msgstr "Slett"
2610
2611#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2612msgid "Delete Template"
2613msgstr "Slett mal"
2614
2615#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2616#. ($ArticleObj->Id)
2617msgid "Delete article #%1"
2618msgstr ""
2619
2620#: lib/RT/Class.pm:98
2621msgid "Delete articles in this class"
2622msgstr ""
2623
2624#: NOT FOUND IN SOURCE
2625msgid "Delete dashboards for this group"
2626msgstr "Slett utformingar for gruppa"
2627
2628#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
2629#. ($msg)
2630msgid "Delete failed: %1"
2631msgstr "Feil ved sletting: %1"
2632
2633#: lib/RT/Group.pm:103
2634msgid "Delete group dashboards"
2635msgstr ""
2636
c36a7e1d 2637#: lib/RT/Ticket.pm:3222
84fb5b46
MKG
2638msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2639msgstr ""
2640
2641#: lib/RT/Dashboard.pm:89
2642msgid "Delete personal dashboards"
2643msgstr "Slett personlege utformingar"
2644
2645#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
2646msgid "Delete selected scrips"
2647msgstr "Slett valde utløysarar"
2648
2649#: lib/RT/Dashboard.pm:84
2650msgid "Delete system dashboards"
2651msgstr "Slett systemutformingar"
2652
2653#: lib/RT/Queue.pm:117
2654msgid "Delete tickets"
2655msgstr "Slett saker"
2656
2657#: share/html/Search/Bulk.html:173
2658msgid "Delete values"
2659msgstr "Slett verdiar"
2660
2661#: lib/RT/Class.pm:98
2662msgid "DeleteArticle"
2663msgstr ""
2664
2665#: lib/RT/Dashboard.pm:84
2666msgid "DeleteDashboard"
2667msgstr "SlettUtforming"
2668
2669#: lib/RT/Group.pm:103
2670msgid "DeleteGroupDashboard"
2671msgstr "SlettGruppeUtforming"
2672
2673#: lib/RT/Dashboard.pm:89
2674msgid "DeleteOwnDashboard"
2675msgstr "SlettEigaUtforming"
2676
2677#: lib/RT/Queue.pm:117
2678msgid "DeleteTicket"
2679msgstr "SlettSak"
2680
2681#: lib/RT/SharedSetting.pm:283
2682#. ($self->ObjectName)
2683msgid "Deleted %1"
2684msgstr "Sletta %1"
2685
2686#: NOT FOUND IN SOURCE
2687msgid "Deleted dashboard %1"
2688msgstr "Sletta utforminga %1"
2689
2690#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2691msgid "Deleted queries"
2692msgstr "Sletta søk"
2693
2694#: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
2695msgid "Deleted saved search"
2696msgstr "Sletta lagra søk"
2697
2698#: share/html/Articles/Article/Search.html:226
2699#. ($searchname)
2700msgid "Deleted search %1"
2701msgstr ""
2702
403d7b0b 2703#: lib/RT/Queue.pm:452
84fb5b46
MKG
2704msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2705msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
2706
c36a7e1d 2707#: lib/RT/User.pm:456
84fb5b46
MKG
2708msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2709msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
2710
2711#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2712msgid "Deny"
2713msgstr "Nekt"
2714
403d7b0b 2715#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
84fb5b46
MKG
2716msgid "Depended on by"
2717msgstr "Avhengnad frå"
2718
2719#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2720msgid "DependedOnBy"
2721msgstr "AvhengnadFrå"
2722
c36a7e1d 2723#: lib/RT/Transaction.pm:790
84fb5b46
MKG
2724#. ($value)
2725msgid "Dependency by %1 added"
2726msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
2727
c36a7e1d 2728#: lib/RT/Transaction.pm:829
84fb5b46
MKG
2729#. ($value)
2730msgid "Dependency by %1 deleted"
2731msgstr "Avhengnad av %1 slettet"
2732
c36a7e1d 2733#: lib/RT/Transaction.pm:787
84fb5b46
MKG
2734#. ($value)
2735msgid "Dependency on %1 added"
2736msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
2737
c36a7e1d 2738#: lib/RT/Transaction.pm:826
84fb5b46
MKG
2739#. ($value)
2740msgid "Dependency on %1 deleted"
2741msgstr "Avhengnad av %1 sletta"
2742
2743#: lib/RT/Tickets.pm:122
2744msgid "DependentOn"
2745msgstr "AvhengAv"
2746
403d7b0b 2747#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
84fb5b46
MKG
2748msgid "Depends on"
2749msgstr "Avheng av"
2750
2751#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2752msgid "DependsOn"
2753msgstr "AvhengAv"
2754
2755#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2756msgid "Desc"
2757msgstr "synkande"
2758
2759#: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
2760msgid "Descending"
2761msgstr "Synkande"
2762
403d7b0b 2763#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
84fb5b46
MKG
2764msgid "Describe the issue below"
2765msgstr "Skildra problemet nedanfor"
2766
2767#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
2768msgid "Description"
2769msgstr "Skildring"
2770
403d7b0b 2771#: share/html/Elements/Tabs:213
84fb5b46
MKG
2772msgid "Detailed information about your RT setup"
2773msgstr ""
2774
403d7b0b 2775#: share/html/Ticket/Create.html:446
84fb5b46
MKG
2776msgid "Details"
2777msgstr ""
2778
2779#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2780msgid "Direction"
2781msgstr "Retning"
2782
2783#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2784msgid "Disabled"
2785msgstr "Deaktivert"
2786
c36a7e1d 2787#: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
2788msgid "Display"
2789msgstr "Vis"
2790
2791#: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
2792msgid "Display Access Control List"
2793msgstr "Vis tilgangsliste"
2794
2795#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2796#. ($id)
2797msgid "Display Article %1"
2798msgstr ""
2799
2800#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2801msgid "Display Columns"
2802msgstr "Vis kolonnar"
2803
2804#: NOT FOUND IN SOURCE
2805msgid "Display Scrip templates for this queue"
2806msgstr "Vis utløysarmalar for køen"
2807
2808#: NOT FOUND IN SOURCE
2809msgid "Display Scrips for this queue"
2810msgstr "Vis utløysarmalar for køen"
2811
2812#: NOT FOUND IN SOURCE
2813msgid "Display saved searches for this group"
2814msgstr "Vis lagra søk for gruppa"
2815
2816#: share/html/Elements/Footer:59
2817#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2818msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2819msgstr ""
2820
2821#: NOT FOUND IN SOURCE
2822msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
2823msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
2824
2825#: lib/RT/System.pm:80
2826msgid "Do anything and everything"
2827msgstr "Gjera alt"
2828
403d7b0b 2829#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
2830msgid "Domain name"
2831msgstr "Domenenamn"
2832
403d7b0b 2833#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46
MKG
2834msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2835msgstr "Ta ikkje med «http://», berre vertsnamnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
2836
c36a7e1d 2837#: lib/RT/Config.pm:314
84fb5b46
MKG
2838msgid "Don't refresh home page."
2839msgstr "Ikkje oppdater heimesida"
2840
2841#: lib/RT/Config.pm:293
2842msgid "Don't refresh search results."
2843msgstr "Ikkje oppdater søkeresultata"
2844
2845#: share/html/Elements/Refresh:53
2846msgid "Don't refresh this page."
2847msgstr "Ikkje oppdater sida"
2848
403d7b0b 2849#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
84fb5b46
MKG
2850msgid "Don't trust this key at all"
2851msgstr "Ikkje stol på denne nøkkelen"
2852
2853#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
2854msgid "Download"
2855msgstr "Last ned"
2856
2857#: NOT FOUND IN SOURCE
2858msgid "Download as a tab-delimited file"
2859msgstr "Last ned som ei tabulatordelt fil"
2860
2861#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2862msgid "Download dumpfile"
2863msgstr "Last ned dumpfil"
2864
2865#: lib/RT/CustomField.pm:83
2866msgid "Dropdown"
2867msgstr ""
2868
c36a7e1d 2869#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
84fb5b46
MKG
2870msgid "Due"
2871msgstr "Forfallsdato"
2872
2873#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2874msgid "DueRelative"
2875msgstr "ForfallsdatoRelativ"
2876
2877#: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
2878#. ($msg)
2879msgid "ERROR: %1"
2880msgstr "Feil: %1"
2881
c36a7e1d 2882#: share/html/Elements/Tabs:437
84fb5b46
MKG
2883msgid "Easy updating of your open tickets"
2884msgstr "Enkel oppdatering av opne saker"
2885
c36a7e1d 2886#: share/html/Elements/Tabs:444
84fb5b46
MKG
2887msgid "Easy viewing of your reminders"
2888msgstr ""
2889
c36a7e1d 2890#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
84fb5b46
MKG
2891msgid "Edit"
2892msgstr "Rediger"
2893
2894#: share/html/Search/Bulk.html:168
2895msgid "Edit Custom Fields"
2896msgstr "Rediger fleksifelt"
2897
2898#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
2899#. ($Object->Name)
2900msgid "Edit Custom Fields for %1"
2901msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
2902
2903#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2904msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2905msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
2906
2907#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2908msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2909msgstr "Rediger fleksifelt for alle køane"
2910
2911#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2912msgid "Edit Custom Fields for all users"
2913msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukarane"
2914
2915#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2916msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
2917msgstr ""
2918
2919#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2920msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2921msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køar"
2922
2923#: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
2924msgid "Edit Links"
2925msgstr "Rediger koplingar"
2926
2927#: share/html/Search/Edit.html:66
2928msgid "Edit Query"
2929msgstr "Rediger spørjing"
2930
c36a7e1d 2931#: share/html/Elements/Tabs:738
84fb5b46
MKG
2932msgid "Edit Search"
2933msgstr "Rediger søk"
2934
2935#: NOT FOUND IN SOURCE
2936msgid "Edit Templates for queue %1"
2937msgstr "Rediger malar for køen %1"
2938
2939#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2940msgid "Edit global topic hierarchy"
2941msgstr ""
2942
2943#: NOT FOUND IN SOURCE
2944msgid "Edit saved searches for this group"
2945msgstr "Rediger lagra søk for gruppa"
2946
403d7b0b 2947#: share/html/Elements/Tabs:116
84fb5b46
MKG
2948msgid "Edit system templates"
2949msgstr "Rediger systemmalar"
2950
2951#: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
2952#. ($ClassObj->Name)
2953msgid "Edit topic hierarchy for %1"
2954msgstr ""
2955
2956#: lib/RT/Group.pm:97
2957msgid "EditSavedSearches"
2958msgstr "RedigerLagraSøk"
2959
2960#: NOT FOUND IN SOURCE
2961msgid "Editable text"
2962msgstr "Redigerbar tekst"
2963
2964#: NOT FOUND IN SOURCE
2965msgid "Editing Configuration for queue %1"
2966msgstr "Rediger innstillingar for køen %1"
2967
2968#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
2969#. ($CustomFieldObj->Name)
2970#. ($CustomFieldObj->Name())
2971msgid "Editing CustomField %1"
2972msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
2973
2974#: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
2975#. ($Group->Name)
2976msgid "Editing membership for group %1"
2977msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
2978
2979#: NOT FOUND IN SOURCE
2980msgid "Editing membership for personal group %1"
2981msgstr "Redigerer medlemskap for den personlege gruppa %1"
2982
2983#: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
2984msgid "EffectiveId"
2985msgstr "EffektivID"
2986
c36a7e1d 2987#: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
84fb5b46
MKG
2988msgid "Either base or target must be specified"
2989msgstr "Du må oppgje anten kjelde eller mål"
2990
2991#: share/html/Elements/ShowSearch:67
403d7b0b 2992#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
84fb5b46
MKG
2993msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2994msgstr "Anten manglar du løyve til å visa det lagra søket %1, eller så er identifikatoren feil"
2995
2996#: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2997msgid "Email"
2998msgstr "E-postadresse"
2999
3000#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
3001msgid "Email Address"
3002msgstr ""
3003
3004#: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
3005msgid "Email Digest"
3006msgstr "E-postsamandrag"
3007
c36a7e1d 3008#: lib/RT/User.pm:585
84fb5b46
MKG
3009msgid "Email address in use"
3010msgstr "E-postadressa er alt i bruk"
3011
c36a7e1d 3012#: lib/RT/Config.pm:474
84fb5b46
MKG
3013msgid "Email delivery"
3014msgstr "E-postlevering"
3015
3016#: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
3017msgid "Email template for periodic notification digests"
3018msgstr "E-postmal for regelmessige samandrag"
3019
403d7b0b 3020#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
84fb5b46
MKG
3021msgid "EmailAddress"
3022msgstr "E-postadresse"
3023
3024#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3025msgid "Enabled"
3026msgstr "Aktivert"
3027
3028#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
3029msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3030msgstr ""
3031
3032#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
3033msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3034msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera feltet)"
3035
3036#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
3037msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
3038msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera gruppa)"
3039
403d7b0b 3040#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
84fb5b46
MKG
3041msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
3042msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera køen)"
3043
3044#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
3045msgid "Enabled Classes"
3046msgstr ""
3047
3048#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
3049msgid "Enabled Queues"
3050msgstr "Aktive køar"
3051
3052#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
3053msgid "Enabled queues matching search criteria"
3054msgstr "Verksame køar i samsvar med søkjekriteria"
3055
3056#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
3057#. (loc_fuzzy($msg))
3058msgid "Enabled status %1"
3059msgstr "Aktivert statusen %1"
3060
c36a7e1d 3061#: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
84fb5b46
MKG
3062msgid "Encrypt"
3063msgstr "Krypter"
3064
3065#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
3066msgid "Encrypt by default"
3067msgstr "Krypter som standard"
3068
3069#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
3070msgid "Encrypt/Decrypt"
3071msgstr "Krypter/dekrypter"
3072
3073#: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
3074#. ($id, $txn->Ticket)
3075msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3076msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
3077
403d7b0b 3078#: lib/RT/Queue.pm:639
84fb5b46
MKG
3079msgid "Encrypting disabled"
3080msgstr "Kryptering slått av"
3081
403d7b0b 3082#: lib/RT/Queue.pm:638
84fb5b46
MKG
3083msgid "Encrypting enabled"
3084msgstr "Kryptering slått på"
3085
3086#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
3087msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
3088msgstr ""
3089
3090#: lib/RT/CustomField.pm:187
3091msgid "Enter multiple IP address ranges"
3092msgstr ""
3093
3094#: lib/RT/CustomField.pm:178
3095msgid "Enter multiple IP addresses"
3096msgstr ""
3097
3098#: lib/RT/CustomField.pm:93
3099msgid "Enter multiple values"
3100msgstr "Skriv inn fleire verdiar"
3101
3102#: lib/RT/CustomField.pm:149
3103msgid "Enter multiple values with autocompletion"
3104msgstr "Skriv inn fleire verdiar – med autofullføring"
3105
3106#: share/html/Elements/EditLinks:128
3107msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
3108msgstr "Skriv inn objekta eller nettadressene du vil kopla til. Du kan skilja fleire verdiar ved å bruka mellomrom."
3109
3110#: lib/RT/CustomField.pm:179
3111msgid "Enter one IP address"
3112msgstr ""
3113
3114#: lib/RT/CustomField.pm:188
3115msgid "Enter one IP address range"
3116msgstr ""
3117
3118#: lib/RT/CustomField.pm:94
3119msgid "Enter one value"
3120msgstr "Skriv inn enkeltverdi"
3121
3122#: lib/RT/CustomField.pm:150
3123msgid "Enter one value with autocompletion"
3124msgstr "Skriv inn enkeltverdi – med autofullføring"
3125
3126#: share/html/Elements/EditLinks:125
3127msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
3128msgstr "Skriv inn køane eller nettadressene du vil kopla køane til. Du kan skilja fleire verdiar ved å bruka mellomrom."
3129
3130#: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
3131msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
3132msgstr "Skriv inn sakene eller nettadressene du vil kopla sakene til. Du kan skilja fleire verdiar ved å bruka mellomrom."
3133
3134#: lib/RT/Config.pm:280
3135msgid "Enter time in hours by default"
3136msgstr ""
3137
3138#: lib/RT/CustomField.pm:189
3139msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
3140msgstr ""
3141
3142#: lib/RT/CustomField.pm:180
3143msgid "Enter up to %1 IP addresses"
3144msgstr ""
3145
3146#: lib/RT/CustomField.pm:95
3147msgid "Enter up to %1 values"
3148msgstr "Skriv inn opptil %1 verdiar"
3149
3150#: lib/RT/CustomField.pm:151
3151msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
3152msgstr "Skriv inn opptil %1 verdiar – med autofullføring"
3153
3154#: share/html/Search/Simple.html:77
3155#. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
3156msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses. Any individual status name limits results to just the statuses named."
3157msgstr ""
3158
403d7b0b 3159#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
84fb5b46
MKG
3160msgid "Error"
3161msgstr "Feil"
3162
3163#: NOT FOUND IN SOURCE
3164msgid "Error in parameters to Queue->AddWatcher"
3165msgstr "Feil i parameterane til «Queue->AddWatcher»"
3166
3167#: NOT FOUND IN SOURCE
3168msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
3169msgstr "Feil i parameterane til «Queue->DeleteWatcher»"
3170
3171#: lib/RT/Ticket.pm:1090
3172msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
3173msgstr "Feil i parameterane til «Ticket->AddWatcher»"
3174
403d7b0b 3175#: lib/RT/Ticket.pm:1247
84fb5b46
MKG
3176msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
3177msgstr "Feil i parameterane til «Ticket->DeleteWatcher»"
3178
3179#: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
3180msgid "Error to RT owner: public key"
3181msgstr "Feil til RT-eigar: offentlegnøkkel"
3182
3183#: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
3184msgid "Error: Missing dashboard"
3185msgstr "Feil: Manglar utforming"
3186
3187#: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
3188msgid "Error: bad GnuPG data"
3189msgstr "Feil: Ugyldige GnuPG-data"
3190
3191#: share/html/Articles/Article/Search.html:202
3192msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
3193msgstr ""
3194
3195#: share/html/Articles/Article/Search.html:165
3196#. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
3197msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
3198msgstr ""
3199
3200#: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
3201msgid "Error: no private key"
3202msgstr "Feil: manglar privatnøkkel"
3203
3204#: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
3205msgid "Error: public key"
3206msgstr "Feil: offentlegnøkkel"
3207
3208#: share/html/Articles/Article/Search.html:217
3209#. ($search->Name, $msg)
3210msgid "Error: search %1 not updated: %2"
3211msgstr ""
3212
403d7b0b 3213#: bin/rt-crontool:370
84fb5b46
MKG
3214msgid "Escalate tickets"
3215msgstr "Auk saksprioritetar"
3216
403d7b0b 3217#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
84fb5b46
MKG
3218msgid "Estimated"
3219msgstr "Estimert"
3220
c36a7e1d 3221#: lib/RT/Handle.pm:665
84fb5b46
MKG
3222msgid "Everyone"
3223msgstr "Alle"
3224
3225#: NOT FOUND IN SOURCE
3226msgid "Examine tickets created in a queue between two dates"
3227msgstr "Sjå på saker oppretta i ein viss tidsperiode"
3228
3229#: NOT FOUND IN SOURCE
3230msgid "Examine tickets resolved in a queue between two dates"
3231msgstr "Sjå på saker løyste i ein viss tidsperiode"
3232
3233#: NOT FOUND IN SOURCE
3234msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
3235msgstr "Sjå på løyste saker – grupperte etter eigar"
3236
403d7b0b 3237#: bin/rt-crontool:356
84fb5b46
MKG
3238msgid "Example:"
3239msgstr "Eksempel:"
3240
3241#: lib/RT/System.pm:88
3242msgid "ExecuteCode"
3243msgstr ""
3244
3245#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
3246msgid "Expire"
3247msgstr "Utgår"
3248
3249#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3250msgid "ExtendedStatus"
3251msgstr "UtvidaStatus"
3252
c36a7e1d 3253#: lib/RT/User.pm:995
84fb5b46
MKG
3254msgid "External authentication enabled."
3255msgstr "Ekstern autentisering slått på"
3256
3257#: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
3258msgid "Extra info"
3259msgstr "Tilleggsinformasjon"
3260
c36a7e1d 3261#: share/html/Elements/Tabs:633
84fb5b46
MKG
3262msgid "Extract Article"
3263msgstr ""
3264
3265#: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
3266msgid "Extract Subject Tag"
3267msgstr "Hent emnekode"
3268
3269#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
3270#. ($Ticket)
3271msgid "Extract a new article from ticket #%1"
3272msgstr ""
3273
3274#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
3275#. ($Ticket, $ClassObj->Name)
3276msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
3277msgstr ""
3278
3279#: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
3280msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
3281msgstr "Hent emnekodar frå emnelinja i ein transaksjon, og legg desse til saksemnet."
3282
3283#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
3284#. ($DBI::errstr)
3285msgid "Failed to connect to database: %1"
3286msgstr "Klarte ikkje kopla til databasen: %1"
3287
3288#: lib/RT/SharedSetting.pm:217
3289#. ($self->ObjectName)
3290msgid "Failed to create %1 attribute"
3291msgstr "Klarte ikkje oppretta attributtet %1"
3292
c36a7e1d 3293#: lib/RT/User.pm:336
84fb5b46
MKG
3294msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
3295msgstr "Fann ikkje pseudogruppa «brukarar med utvida løyve»"
3296
c36a7e1d 3297#: lib/RT/User.pm:343
84fb5b46
MKG
3298msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
3299msgstr "Fann ikkje pseudogruppa «brukarar utan utvida løyve»"
3300
3301#: lib/RT/SharedSetting.pm:122
3302#. ($self->ObjectName, $id)
3303msgid "Failed to load %1 %2"
3304msgstr "Klarte ikkje lasta %1 %2"
3305
3306#: lib/RT/SharedSetting.pm:146
3307#. ($self->ObjectName, $id, $msg)
3308msgid "Failed to load %1 %2: %3"
3309msgstr "Klarte ikkje lasta %1 %2: %3"
3310
403d7b0b 3311#: bin/rt-crontool:304
84fb5b46
MKG
3312#. ($modname, $@)
3313msgid "Failed to load module %1. (%2)"
3314msgstr "Klarte ikkje lasta modulen %1. (%2)"
3315
3316#: lib/RT/SharedSetting.pm:201
3317#. ($privacy)
3318msgid "Failed to load object for %1"
3319msgstr "Klarte ikkje lasta objektet for %1"
3320
3321#: sbin/rt-email-digest:166
3322msgid "Failed to load template"
3323msgstr "Klarte ikkje lasta malen"
3324
c36a7e1d
MKG
3325#: lib/RT/Reminders.pm:122
3326#. ($self->Ticket)
3327msgid "Failed to load ticket %1"
3328msgstr ""
3329
84fb5b46
MKG
3330#: sbin/rt-email-digest:174
3331msgid "Failed to parse template"
3332msgstr "Klarte ikkje tolka malen"
3333
3334#: lib/RT/Date.pm:92
3335msgid "Feb"
3336msgstr "feb."
3337
3338#: NOT FOUND IN SOURCE
3339msgid "February"
3340msgstr "februar"
3341
c36a7e1d 3342#: share/html/Elements/Tabs:749
84fb5b46
MKG
3343msgid "Feeds"
3344msgstr ""
3345
3346#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
3347msgid "Field"
3348msgstr ""
3349
3350#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
3351msgid "Field values source:"
3352msgstr "Kjelde for feltverdiar:"
3353
3354#: NOT FOUND IN SOURCE
3355msgid "FileName"
3356msgstr "Filnamn"
3357
3358#: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3359msgid "Filename"
3360msgstr "Filnamn"
3361
3362#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3363msgid "Fill arguments"
3364msgstr "Fyllargument"
3365
3366#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3367msgid "Fill boxes with color using"
3368msgstr "Fyll boksane med farge med"
3369
3370#: lib/RT/CustomField.pm:102
3371msgid "Fill in multiple text areas"
3372msgstr "Fyll ut fleire fritekstfelt"
3373
3374#: lib/RT/CustomField.pm:111
3375msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3376msgstr "Fyll ut fleire wikitext-felt"
3377
3378#: lib/RT/CustomField.pm:103
3379msgid "Fill in one text area"
3380msgstr "Fyll ut eit fritekstfelt"
3381
3382#: lib/RT/CustomField.pm:112
3383msgid "Fill in one wikitext area"
3384msgstr "Fyll ut eit wikitext-felt"
3385
3386#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3387msgid "Fill in this field with a URL."
3388msgstr "Fyll ut feltet med ei nettadresse."
3389
3390#: lib/RT/CustomField.pm:104
3391msgid "Fill in up to %1 text areas"
3392msgstr "Fyll ut opptil %1 fritekstfelt"
3393
3394#: lib/RT/CustomField.pm:113
3395msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
3396msgstr "Fyll ut opptil %1 wikitext-felt"
3397
c36a7e1d 3398#: lib/RT/Tickets.pm:2311 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
84fb5b46
MKG
3399msgid "Final Priority"
3400msgstr "Sluttprioritet"
3401
3402#: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3403msgid "FinalPriority"
3404msgstr "Sluttprioritet"
3405
3406#: share/html/Admin/Users/index.html:83
3407msgid "Find all users whose"
3408msgstr "Finn alle brukarane der"
3409
3410#: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3411msgid "Find groups whose"
3412msgstr "Finn alle gruppene der"
3413
3414#: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3415msgid "Find people whose"
3416msgstr "Finn alle personane der"
3417
403d7b0b 3418#: share/html/Search/Results.html:140
84fb5b46
MKG
3419msgid "Find tickets"
3420msgstr "Finn saker"
3421
3422#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
3423msgid "Fingerprint"
3424msgstr ""
3425
3426#: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
3427msgid "Finish"
3428msgstr "Fullfør"
3429
c36a7e1d 3430#: share/html/Elements/Tabs:651
84fb5b46
MKG
3431msgid "First"
3432msgstr "Først"
3433
3434#: NOT FOUND IN SOURCE
3435msgid "Foo Bar Baz"
3436msgstr "Foo Bar Baz"
3437
3438#: NOT FOUND IN SOURCE
3439msgid "Foo!"
3440msgstr "Foo!"
3441
3442#: share/html/Search/Simple.html:91
3443#. ($link_start, $link_end)
3444msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
3445msgstr ""
3446
3447#: share/html/Search/Bulk.html:84
3448msgid "Force change"
3449msgstr "Tving gjennom endring"
3450
3451#: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
3452msgid "Format"
3453msgstr "Format"
3454
c36a7e1d 3455#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:578 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
84fb5b46
MKG
3456msgid "Forward"
3457msgstr "Vidaresend"
3458
3459#: share/html/Ticket/Forward.html:78
3460msgid "Forward Message"
3461msgstr "Vidaresend melding"
3462
3463#: share/html/Ticket/Forward.html:77
3464msgid "Forward Message and Return"
3465msgstr "Vidaresend melding og gå tilbake"
3466
3467#: etc/initialdata:409 etc/upgrade/3.8.6/content:3
3468msgid "Forward Ticket"
3469msgstr "Vidaresend sak"
3470
3471#: lib/RT/Queue.pm:121
3472msgid "Forward messages outside of RT"
3473msgstr ""
3474
3475#: NOT FOUND IN SOURCE
3476msgid "Forward messages to third person(s)"
3477msgstr "Vidaresend meldingar til tredjeperson(ar)"
3478
3479#: share/html/Ticket/Forward.html:113
3480#. ($TicketObj->id)
3481msgid "Forward ticket #%1"
3482msgstr "Vidaresend sak %1"
3483
3484#: share/html/Ticket/Forward.html:112
3485#. ($txn->id)
3486msgid "Forward transaction #%1"
3487msgstr "Vidaresend transaksjon %1"
3488
3489#: lib/RT/Queue.pm:121
3490msgid "ForwardMessage"
3491msgstr "Vidaresend melding"
3492
3493#: lib/RT/Transaction.pm:668
3494#. ($self->Data)
3495msgid "Forwarded Ticket to %1"
3496msgstr ""
3497
3498#: lib/RT/Transaction.pm:665
3499#. ($self->Field, $self->Data)
3500msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
3501msgstr ""
3502
403d7b0b 3503#: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
84fb5b46
MKG
3504#. ($ticketcount)
3505#. ($collection->CountAll)
3506msgid "Found %quant(%1,ticket)"
3507msgstr "Fann %quant(%1,sak,saker)"
3508
c36a7e1d 3509#: lib/RT/Record.pm:975
84fb5b46
MKG
3510msgid "Found Object"
3511msgstr "Fann objekt"
3512
3513#: share/html/Dashboards/Subscription.html:92
3514msgid "Frequency"
3515msgstr "Frekvens"
3516
3517#: lib/RT/Date.pm:111
3518msgid "Fri"
3519msgstr "fr."
3520
3521#: share/html/Dashboards/Subscription.html:110
3522msgid "Friday"
3523msgstr "fredag"
3524
3525#: share/html/Ticket/Forward.html:60
3526msgid "From"
3527msgstr ""
3528
3529#: NOT FOUND IN SOURCE
3530msgid "Full headers"
3531msgstr "Fullstendig meldingshovud"
3532
3533#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:67
3534msgid "GD is disabled or not installed. You can upload an image, but you won't get automatic color suggestions."
3535msgstr ""
3536
3537#: lib/RT/Config.pm:192 lib/RT/Config.pm:285
3538msgid "General"
3539msgstr "Generelt"
3540
3541#: share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:91
3542msgid "General rights"
3543msgstr ""
3544
3545#: share/html/Tools/Offline.html:84
3546msgid "Get template from file"
3547msgstr "Hent mal frå fil"
3548
3549#: share/html/Install/index.html:76
3550msgid "Getting started"
3551msgstr "Kom i gang"
3552
c36a7e1d 3553#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:897 lib/RT/Transaction.pm:909
84fb5b46
MKG
3554#. ($New->Name)
3555msgid "Given to %1"
3556msgstr "Tildelt %1"
3557
403d7b0b 3558#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
84fb5b46
MKG
3559msgid "Global"
3560msgstr "Globalt"
3561
3562#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:193
3563msgid "Global Attributes"
3564msgstr ""
3565
3566#: NOT FOUND IN SOURCE
3567msgid "Global Custom Fields"
3568msgstr "Globale fleksifelt"
3569
403d7b0b 3570#: share/html/Articles/Topics.html:91
84fb5b46
MKG
3571msgid "Global Topics"
3572msgstr ""
3573
3574#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
3575msgid "Global custom field configuration"
3576msgstr "Oppsett av globale fleksifelt"
3577
3578#: share/html/Admin/Global/MyRT.html:102
3579#. ($pane)
3580msgid "Global portlet %1 saved."
3581msgstr "Globalt panel «%1» lagra"
3582
3583#: share/html/Admin/Elements/SelectTemplate:55
3584#. (loc($Template->Name))
3585msgid "Global template: %1"
3586msgstr "Global mal: %1"
3587
403d7b0b 3588#: share/html/Elements/Tabs:312
84fb5b46
MKG