Master to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / po / sv.po
CommitLineData
c33a4027
MKG
1# Swedish translation for rt
2# Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
3# This file is distributed under the same license as the rt package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
5#
84fb5b46
MKG
6msgid ""
7msgstr ""
c33a4027
MKG
8"Project-Id-Version: rt\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10"POT-Creation-Date: 2014-09-18 00:17+0000\n"
11"PO-Revision-Date: 2014-06-06 00:31+0000\n"
12"Last-Translator: Alex Vandiver <Unknown>\n"
13"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
84fb5b46 14"MIME-Version: 1.0\n"
c33a4027 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
84fb5b46 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
c33a4027
MKG
17"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-01 21:14+0000\n"
18"X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
84fb5b46 19
320f0092 20#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/ColumnMap:62
84fb5b46 21msgid "#"
c33a4027 22msgstr ""
84fb5b46 23
84fb5b46
MKG
24#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
25#. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
26#. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
27#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
af59614d 28#. ($object->Id, $object->Subject || '')
84fb5b46
MKG
29#. ($t->Id, $t->Subject || '')
30#. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
c33a4027 31#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:222 share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/Helpers/Autocomplete/Tickets:105 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:197 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:202
84fb5b46 32msgid "#%1: %2"
c33a4027 33msgstr ""
84fb5b46 34
320f0092 35#. ($self->Data)
c33a4027 36#: lib/RT/Transaction.pm:1055 lib/RT/Transaction.pm:1094
320f0092 37msgid "%1"
af59614d
MKG
38msgstr ""
39
af59614d 40#. ($self->ObjectType, $object->Id)
c33a4027 41#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:229
84fb5b46 42msgid "%1 #%2"
c33a4027 43msgstr ""
84fb5b46 44
af59614d 45#. ($self->loc($class), $self->Instance, $self->Name)
c33a4027 46#: lib/RT/Group.pm:131
af59614d
MKG
47msgid "%1 #%2 %3"
48msgstr ""
49
af59614d 50#. (loc($record_type), $Transaction->ObjectId)
c33a4027 51#: share/html/Elements/ShowTransaction:128
af59614d
MKG
52msgid "%1 #%2:"
53msgstr ""
54
af59614d 55#. ($self->ObjectType, $object->Id, $name)
c33a4027 56#: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:227
af59614d
MKG
57msgid "%1 #%2: %3"
58msgstr ""
59
84fb5b46 60#. ($args{'FIELD'}, $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
c33a4027 61#: lib/RT/Tickets.pm:1395
84fb5b46 62msgid "%1 %2 %3"
c33a4027 63msgstr ""
84fb5b46 64
84fb5b46 65#. ($wday,$mon,$mday,$year)
c33a4027 66#: lib/RT/Date.pm:703
84fb5b46
MKG
67msgid "%1 %2 %3 %4"
68msgstr "%1, %3 %2 %4"
69
84fb5b46 70#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
c33a4027 71#: lib/RT/Date.pm:718
84fb5b46
MKG
72msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
73msgstr "%1 %3 %2 %6 %4.%5"
74
84fb5b46 75#. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
c33a4027 76#: lib/RT/Date.pm:715
84fb5b46
MKG
77msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
78msgstr "%1, %3 %2 %7 kl. %4.%5.%6"
79
84fb5b46 80#. ($cf->Name, $new_content)
320f0092
MKG
81#. ($field, $new)
82#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
c33a4027 83#: lib/RT/Record.pm:2088 lib/RT/Transaction.pm:955 lib/RT/Transaction.pm:998
84fb5b46
MKG
84msgid "%1 %2 added"
85msgstr "%1 %2 tillagt"
86
84fb5b46 87#. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
320f0092 88#. ($field, $old, $new)
c33a4027 89#: lib/RT/Record.pm:2095 lib/RT/Transaction.pm:961
84fb5b46
MKG
90msgid "%1 %2 changed to %3"
91msgstr "%1 %2 ändrat till %3"
92
84fb5b46 93#. ($cf->Name, $old_content)
320f0092
MKG
94#. ($field, $old)
95#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
c33a4027 96#: lib/RT/Record.pm:2092 lib/RT/Transaction.pm:1004 lib/RT/Transaction.pm:958
84fb5b46
MKG
97msgid "%1 %2 deleted"
98msgstr "%1 %2 raderad"
99
84fb5b46 100#. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
c33a4027 101#: share/html/Widgets/SavedSearch:140
84fb5b46
MKG
102msgid "%1 %2 deleted."
103msgstr "%1 %2 raderad."
104
af59614d 105#. ($self->loc($column), $args{Value})
c33a4027 106#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:256
af59614d
MKG
107msgid "%1 %2 does not exist"
108msgstr ""
109
af59614d 110#. ($self->loc($column), $name)
c33a4027 111#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:261
af59614d
MKG
112msgid "%1 %2 is disabled"
113msgstr ""
114
84fb5b46 115#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
c33a4027 116#: share/html/Widgets/SavedSearch:130
84fb5b46
MKG
117msgid "%1 %2 saved."
118msgstr "%1 %2 sparad."
119
84fb5b46 120#. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
c33a4027 121#: share/html/Widgets/SavedSearch:114
84fb5b46
MKG
122msgid "%1 %2 updated."
123msgstr "%1 %2 uppdaterad."
124
af59614d
MKG
125#. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name), $_[0]->loc($_[0]->Template),)
126#. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->Template))
c33a4027 127#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:102 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
84fb5b46
MKG
128msgid "%1 %2 with template %3"
129msgstr "%1 %2 med mall %3"
130
af59614d
MKG
131#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
132#. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $rev->CreatorObj->Name)
c33a4027 133#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:62 share/html/m/ticket/show:319
84fb5b46
MKG
134msgid "%1 (%2) by %3"
135msgstr "%1 (%2) av %3"
136
af59614d
MKG
137#. ($TicketObj->OwnerObj->Format)
138#. ($t->OwnerObj->Format)
84fb5b46 139#. (loc($TicketObj->Status))
84fb5b46
MKG
140#. (loc('Approve'))
141#. (loc('Deny'))
c33a4027 142#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/Ticket/Elements/SelectStatus:64 share/html/Ticket/Update.html:120 share/html/m/ticket/reply:77
84fb5b46
MKG
143msgid "%1 (Unchanged)"
144msgstr "%1 (Ej ändrad)"
145
84fb5b46 146#. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
c33a4027 147#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
84fb5b46
MKG
148msgid "%1 (from pane %2)"
149msgstr "%1 (från panel %2)"
150
84fb5b46 151#. ("--log")
c33a4027 152#: bin/rt-crontool:333
af59614d 153msgid "%1 - Adjust LogToSTDERR config option"
84fb5b46
MKG
154msgstr ""
155
84fb5b46
MKG
156#. ("--action-arg", "--action")
157#. ("--condition-arg", "--condition")
158#. ("--search-arg", "--search")
c33a4027 159#: bin/rt-crontool:308 bin/rt-crontool:315 bin/rt-crontool:321
84fb5b46
MKG
160msgid "%1 - An argument to pass to %2"
161msgstr "%1 - En parameter att skicka till %2"
162
84fb5b46 163#. ("--verbose")
c33a4027 164#: bin/rt-crontool:335
84fb5b46
MKG
165msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
166msgstr "%1 - Skicka statusuppdateringar till STDOUT"
167
84fb5b46 168#. ("--transaction")
c33a4027 169#: bin/rt-crontool:327
84fb5b46
MKG
170msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
171msgstr "%1 - Ange om du vill använda första ('first'), sista ('last') eller alla ('all') transaktioner"
172
84fb5b46 173#. ("--template")
c33a4027 174#: bin/rt-crontool:324
84fb5b46
MKG
175msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
176msgstr "%1 - Ange namn eller id för den mall eller de mallar som du vill använda dig av"
177
84fb5b46 178#. ("--action")
c33a4027 179#: bin/rt-crontool:318
84fb5b46
MKG
180msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
181msgstr "%1 - Ange den åtgärdsmodul du vill använda"
182
84fb5b46 183#. ("--transaction-type")
c33a4027 184#: bin/rt-crontool:330
84fb5b46
MKG
185msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
186msgstr "%1 - Ange en kommaseparerad följd av transaktionstyper du vill använda"
187
84fb5b46 188#. ("--condition")
c33a4027 189#: bin/rt-crontool:312
84fb5b46
MKG
190msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
191msgstr "%1 - Ange den villkorsmodul du vill använda"
192
84fb5b46 193#. ("--search")
c33a4027 194#: bin/rt-crontool:305
84fb5b46
MKG
195msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
196msgstr "%1 - Ange den sökmodul du vill använda"
197
af59614d 198#. (loc($Class))
c33a4027 199#: share/html/Search/Elements/PickObjectCFs:72
af59614d
MKG
200msgid "%1 CFs"
201msgstr ""
202
c33a4027
MKG
203#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2014', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
204#. ('', '', '2014', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
84fb5b46 205#: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
84fb5b46 206msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
c33a4027 207msgstr ""
84fb5b46 208
af59614d 209#. ($package)
c33a4027 210#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:58
af59614d
MKG
211msgid "%1 Version"
212msgstr ""
213
84fb5b46 214#. ($args{'Value'}, $cf->Name)
c33a4027 215#: lib/RT/Record.pm:2128
84fb5b46
MKG
216msgid "%1 added as a value for %2"
217msgstr "%1 tillagt som värde för %2"
218
af59614d 219#. (join ' ', @res)
c33a4027 220#: lib/RT/Date.pm:433
af59614d
MKG
221msgid "%1 ago"
222msgstr ""
223
84fb5b46 224#. ($RT::DatabaseName)
c33a4027 225#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:180
84fb5b46 226msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
320f0092 227msgstr "%1 existerar redan och har RTs tabeller på plats, men innehåller ej RTs metadata. Efterföljande steget 'Initialisera databas' kan lägga till metadata i den existerande databasen. Om detta är okej, tryck 'Grundläggande konfiguration' nedan för att fortsätta anpassa RT."
84fb5b46 228
84fb5b46 229#. ($RT::DatabaseName)
c33a4027 230#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:185
84fb5b46 231msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
320f0092 232msgstr "%1 finns redan, men saknar RTs tabeller eller metadata. Efterföljande steget 'initialisera databas' kan lägga till tabeller och metadata i den existerande databasen. Om detta är okej, tryck 'Grundläggande konfiguration' nedan för att fortsätta anpassa RT."
84fb5b46 233
403d7b0b 234#. ($princ_obj->Object->Name)
c33a4027 235#: lib/RT/ACE.pm:272
403d7b0b
MKG
236msgid "%1 already has that right"
237msgstr ""
238
84fb5b46
MKG
239#. ($args{'Base'})
240#. ($args{'Target'})
c33a4027 241#: lib/RT/Link.pm:176 lib/RT/Link.pm:184
84fb5b46
MKG
242msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
243msgstr "%1 tycks vara ett lokalt objekt men går inte att hitta i databasen"
244
84fb5b46 245#. ($RT::DatabaseName)
c33a4027 246#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:176
84fb5b46 247msgid "%1 appears to be fully initialized. We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
320f0092 248msgstr "%1 verkar vara initialiserad. Vi kommer inte behöva skapa några tabeller eller lägga in metadata, men du kan fortsätta anpassa RT genom att klicka 'Grundläggande konfiguration' nedan"
84fb5b46 249
84fb5b46
MKG
250#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
251#. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
252#. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
c33a4027 253#: lib/RT/Transaction.pm:695 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:380
84fb5b46
MKG
254msgid "%1 by %2"
255msgstr "%1 av %2"
256
af59614d 257#. ($self->loc($type))
c33a4027 258#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:418
af59614d
MKG
259msgid "%1 cannot be a group"
260msgstr ""
261
320f0092
MKG
262#. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
263#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
c33a4027 264#. ($self->loc($self->Field), ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")), ($self->NewValue? "'".$self->NewValue ."'" : $self->loc("(no value)")))
403d7b0b 265#. ($self->loc( $args{'Field'} ), ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ), '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
320f0092
MKG
266#. ($self->Field, ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ), "'" . $self->NewValue . "'")
267#. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
c33a4027 268#: lib/RT/Record.pm:525 lib/RT/Transaction.pm:1104 lib/RT/Transaction.pm:1109 lib/RT/Transaction.pm:1123 lib/RT/Transaction.pm:1132 lib/RT/Transaction.pm:1172 lib/RT/Transaction.pm:838
84fb5b46
MKG
269msgid "%1 changed from %2 to %3"
270msgstr "%1 ändrat från %2 till %3"
271
84fb5b46 272#. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
5b0d0914 273#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
c33a4027 274#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:215 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:231
84fb5b46
MKG
275msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
276msgstr "%1 ändrades från '%2' till '%3'"
277
84fb5b46 278#. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
c33a4027 279#: share/html/Search/Elements/EditSearches:203
84fb5b46
MKG
280msgid "%1 copy"
281msgstr "%1 kopiera"
282
84fb5b46 283#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
c33a4027 284#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
84fb5b46 285msgid "%1 core config"
320f0092 286msgstr "%1 grundläggande konfiguration"
84fb5b46 287
c33a4027 288#: lib/RT/Record.pm:1030
84fb5b46
MKG
289msgid "%1 could not be set to %2."
290msgstr "%1 kunde inte anges till %2."
291
320f0092 292#. ($self->FriendlyObjectType)
c33a4027 293#: lib/RT/Transaction.pm:803
84fb5b46
MKG
294msgid "%1 created"
295msgstr "%1 skapad"
296
320f0092 297#. ($self->FriendlyObjectType)
c33a4027 298#: lib/RT/Transaction.pm:817
84fb5b46
MKG
299msgid "%1 deleted"
300msgstr "%1 raderad"
301
320f0092 302#. ($self->FriendlyObjectType)
c33a4027 303#: lib/RT/Transaction.pm:811
84fb5b46
MKG
304msgid "%1 disabled"
305msgstr "%1 avaktiverad"
306
84fb5b46 307#. ($ARGS{SendmailPath})
c33a4027 308#: share/html/Install/Sendmail.html:86
84fb5b46
MKG
309msgid "%1 doesn't exist."
310msgstr "%1 existerar inte."
311
320f0092 312#. ($self->FriendlyObjectType)
c33a4027 313#: lib/RT/Transaction.pm:807
84fb5b46
MKG
314msgid "%1 enabled"
315msgstr "%1 aktiverad"
316
c33a4027 317#: etc/initialdata:811
84fb5b46
MKG
318msgid "%1 highest priority tickets I own"
319msgstr "%1 högst prioriterade ärenden som tillhör mig"
320
84fb5b46 321#. ($0)
c33a4027 322#: bin/rt-crontool:300
84fb5b46 323msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
320f0092 324msgstr "%1 är ett verktyg som reagerar på ärenden från ett externt planeringsverktyg, så som schemaläggaren."
84fb5b46 325
84fb5b46 326#. ($0)
c33a4027 327#: sbin/rt-email-digest:84
84fb5b46 328msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
320f0092 329msgstr "%1 är ett verktyg, tänkt att köras från schemaläggaren, som skickar alla uppskjutna RT-meddelanden sammandragna per användare."
84fb5b46 330
af59614d 331#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
c33a4027 332#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:415
af59614d 333msgid "%1 is already a %2"
403d7b0b
MKG
334msgstr ""
335
af59614d 336#. ($self->loc($column), $name)
c33a4027 337#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:264
af59614d 338msgid "%1 is already set to %2"
c33a4027 339msgstr "%1 är redan satt till %2"
403d7b0b 340
af59614d
MKG
341#. ($email, $self->loc($type))
342#. ($name, $self->loc($type))
84fb5b46
MKG
343#. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
344#. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
c33a4027 345#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:365 lib/RT/Record/Role/Roles.pm:373 share/html/Ticket/Create.html:428 share/html/Ticket/Update.html:290 share/html/m/ticket/create:189 share/html/m/ticket/reply:208
84fb5b46
MKG
346msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
347msgstr "%1 är en adress som RT tar emot e-post för. Att lägga till det som en '%2' skapar en e-postloop"
348
af59614d 349#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
c33a4027 350#: lib/RT/Ticket.pm:676
84fb5b46
MKG
351msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
352msgstr "%1 är inte längre %2 för detta ärende."
353
84fb5b46 354#. ($old_value, $cf->Name)
c33a4027 355#: lib/RT/Record.pm:2193
84fb5b46
MKG
356msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
357msgstr "%1 är inte längre ett värde för extrafältet %2"
358
af59614d 359#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
c33a4027 360#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:499
af59614d 361msgid "%1 is not a %2"
403d7b0b
MKG
362msgstr ""
363
403d7b0b 364#. ($args{'Lifecycle'})
84fb5b46 365#. ($value)
c33a4027 366#: lib/RT/Queue.pm:189 lib/RT/Record/Role/Lifecycle.pm:126
403d7b0b
MKG
367msgid "%1 is not a valid lifecycle"
368msgstr ""
369
af59614d 370#. (RT->Config->Get('Crypt')->{'Outgoing'})
c33a4027 371#: share/html/Elements/Crypt/KeyIssues:50
af59614d 372msgid "%1 issues"
c33a4027 373msgstr "%1 förfrågningar"
af59614d 374
af59614d 375#. ($protocol, $res{'info'}{'id'} || $res{'info'}{'Fingerprint'})
c33a4027 376#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:61
af59614d
MKG
377msgid "%1 key '%2'"
378msgstr ""
379
84fb5b46 380#. ($rows)
c33a4027 381#: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
84fb5b46
MKG
382msgid "%1 most recently updated articles"
383msgstr "%1 senast uppdaterade artiklarna"
384
84fb5b46 385#. ($rows)
c33a4027 386#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
84fb5b46
MKG
387msgid "%1 newest articles"
388msgstr "%1 nyaste artiklarna"
389
c33a4027 390#: etc/initialdata:822
84fb5b46
MKG
391msgid "%1 newest unowned tickets"
392msgstr "%1 nyaste ärenden som inte tillhör någon"
393
c33a4027 394#: lib/RT/CustomField.pm:1267
84fb5b46
MKG
395msgid "%1 objects"
396msgstr "%1 objekt"
397
af59614d 398#. ($self->loc($self->Name), $new_member_obj->Object->Name)
320f0092 399#. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
c33a4027 400#: lib/RT/Group.pm:1131 lib/RT/Transaction.pm:1010
af59614d
MKG
401msgid "%1 set to %2"
402msgstr ""
403
84fb5b46 404#. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
c33a4027 405#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
84fb5b46
MKG
406msgid "%1 site config"
407msgstr "%1 webbplatskonfiguration"
408
84fb5b46 409#. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
c33a4027 410#: lib/RT/SharedSetting.pm:259
84fb5b46
MKG
411msgid "%1 update: %2"
412msgstr "%1 uppdatering: %2"
413
84fb5b46 414#. (ucfirst($self->ObjectName))
c33a4027 415#: lib/RT/SharedSetting.pm:252
84fb5b46
MKG
416msgid "%1 update: Nothing changed"
417msgstr "%1 uppdatering: Ingenting har ändrats"
418
403d7b0b 419#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
c33a4027 420#: lib/RT/Record.pm:518 lib/RT/SharedSetting.pm:256
84fb5b46
MKG
421msgid "%1 updated"
422msgstr "%1 uppdaterad"
423
c33a4027 424#: lib/RT/CustomField.pm:1268
84fb5b46
MKG
425msgid "%1's %2 objects"
426msgstr "%1:s %2 objekt"
427
c33a4027 428#: lib/RT/CustomField.pm:1269
84fb5b46
MKG
429msgid "%1's %2's %3 objects"
430msgstr "%1:s %2:s %3 objekt"
431
84fb5b46 432#. ($session{'CurrentUser'}->Name())
c33a4027 433#: share/html/Elements/EditPassword:55
84fb5b46
MKG
434msgid "%1's current password"
435msgstr "%1s nuvarande lösenord"
436
af59614d
MKG
437#. ($object->Format)
438#. ($object->Name)
84fb5b46 439#. ($Object->Name)
c33a4027 440#: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
84fb5b46 441msgid "%1's dashboards"
320f0092 442msgstr "Instrumentpanel som används av %1"
84fb5b46 443
af59614d 444#. ($UserObj->Name)
c33a4027 445#: share/html/Admin/Users/Keys.html:48
af59614d
MKG
446msgid "%1's encryption keys"
447msgstr ""
448
af59614d 449#. ($Object->Format)
84fb5b46 450#. ($Object->Name)
af59614d 451#. ($privacies{$privacy}->Name)
c33a4027 452#: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
84fb5b46
MKG
453msgid "%1's saved searches"
454msgstr "%1:s sparade sökningar"
455
84fb5b46 456#. ($self)
c33a4027 457#: lib/RT/Transaction.pm:637
84fb5b46
MKG
458msgid "%1: no attachment specified"
459msgstr "%1: inga bifogade filer angivna"
460
84fb5b46 461#. ($hour,$min)
c33a4027 462#: lib/RT/Date.pm:710
84fb5b46 463msgid "%1:%2"
c33a4027 464msgstr ""
84fb5b46 465
84fb5b46 466#. ($hour,$min,$sec)
c33a4027 467#: lib/RT/Date.pm:707
84fb5b46 468msgid "%1:%2:%3"
c33a4027 469msgstr ""
84fb5b46 470
c33a4027
MKG
471#. ($size)
472#: lib/RT/Attachment.pm:458
473msgid "%1B"
474msgstr ""
475
476#. (int( $size / 102.4 ) / 10)
477#: lib/RT/Attachment.pm:455
478msgid "%1KiB"
479msgstr ""
480
481#: lib/RT/Date.pm:414
af59614d
MKG
482msgid "%1M"
483msgstr ""
484
c33a4027
MKG
485#. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
486#: lib/RT/Attachment.pm:452
487msgid "%1MiB"
488msgstr ""
489
84fb5b46 490#. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
c33a4027 491#: share/html/Elements/CreateTicket:54
84fb5b46
MKG
492msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
493msgstr "%1Nytt ärende i%2&nbsp;%3"
494
c33a4027 495#: lib/RT/Date.pm:408
af59614d
MKG
496msgid "%1W"
497msgstr ""
498
c33a4027 499#: lib/RT/Date.pm:420
af59614d
MKG
500msgid "%1Y"
501msgstr ""
502
c33a4027 503#: lib/RT/Date.pm:402
af59614d
MKG
504msgid "%1d"
505msgstr ""
506
c33a4027 507#: lib/RT/Date.pm:396
af59614d
MKG
508msgid "%1h"
509msgstr ""
510
c33a4027 511#: lib/RT/Date.pm:390
84fb5b46 512msgid "%1m"
c33a4027 513msgstr ""
84fb5b46 514
84fb5b46
MKG
515#. (sprintf('%.4f', $duration))
516#. (sprintf('%.4f', $seconds))
c33a4027 517#: lib/RT/Date.pm:384 share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
84fb5b46
MKG
518msgid "%1s"
519msgstr "%1 s"
520
84fb5b46 521#. ($Articles->Count)
c33a4027
MKG
522#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
523msgid "%quant(%1,article,articles)"
320f0092 524msgstr "%quant(%1,artikel)"
84fb5b46 525
c33a4027
MKG
526#: lib/RT/Date.pm:403
527msgid "%quant(%1,day,days)"
af59614d
MKG
528msgstr ""
529
c33a4027
MKG
530#: lib/RT/Date.pm:397
531msgid "%quant(%1,hour,hours)"
84fb5b46
MKG
532msgstr "%quant(%1,timme)"
533
c33a4027
MKG
534#. (sprintf("%.1f",$minutes / 60), $minutes)
535#: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
536msgid "%quant(%1,hour,hours) (%quant(%2,minute,minutes))"
af59614d
MKG
537msgstr ""
538
c33a4027
MKG
539#. ($Transaction->TimeTaken)
540#. ($minutes)
541#: lib/RT/Date.pm:391 share/html/Elements/ShowTransaction:135 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49
542msgid "%quant(%1,minute,minutes)"
af59614d
MKG
543msgstr ""
544
c33a4027
MKG
545#: lib/RT/Date.pm:415
546msgid "%quant(%1,month,months)"
af59614d
MKG
547msgstr ""
548
c33a4027
MKG
549#: lib/RT/Date.pm:385
550msgid "%quant(%1,second,seconds)"
af59614d
MKG
551msgstr ""
552
c33a4027
MKG
553#: lib/RT/Date.pm:409
554msgid "%quant(%1,week,weeks)"
af59614d
MKG
555msgstr ""
556
c33a4027
MKG
557#: lib/RT/Date.pm:421
558msgid "%quant(%1,year,years)"
af59614d
MKG
559msgstr ""
560
84fb5b46 561#. ($name)
c33a4027 562#: lib/RT/Queue.pm:323
84fb5b46 563msgid "'%1' is not a valid name."
320f0092 564msgstr "'%1' är inte ett giltigt namn."
84fb5b46 565
af59614d 566#. ($Class)
c33a4027 567#: share/html/Articles/Article/Edit.html:121
af59614d
MKG
568msgid "'%1' isn't a valid class"
569msgstr ""
570
84fb5b46 571#. ($Class)
c33a4027 572#: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
84fb5b46
MKG
573msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
574msgstr "'%1' är inte en tillåten klassidentifierare"
575
af59614d 576#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:105
84fb5b46
MKG
577msgid "(Check box to complete)"
578msgstr "(Markera rutan för att slutföra)"
579
c33a4027 580#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:66 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:70 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/BulkLinks:117 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:69
84fb5b46
MKG
581msgid "(Check box to delete)"
582msgstr "(Markera box för radering)"
583
584#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
585msgid "(Check boxes to delete)"
586msgstr "Markera rutor för att radera"
587
af59614d 588#: share/html/m/ticket/create:392
84fb5b46
MKG
589msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
590msgstr "(Skriv in ID eller URL för ärenden, åtskiljda av mellanslag)"
591
84fb5b46
MKG
592#. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
593#. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
c33a4027 594#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:89 share/html/Admin/Queues/Modify.html:92
84fb5b46
MKG
595msgid "(If left blank, will default to %1)"
596msgstr "(Lämnas det tomt kommer förval att vara %1)"
597
af59614d
MKG
598#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:69
599msgid "(Incomplete)"
600msgstr ""
601
602#: lib/RT/Report/Tickets.pm:424
603msgid "(Incorrect data)"
604msgstr ""
605
606#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95
84fb5b46
MKG
607msgid "(No custom fields)"
608msgstr "(Inga extrafält)"
609
610#: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
611msgid "(No members)"
612msgstr "(Inga medlemmar)"
613
af59614d 614#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:58 share/html/Admin/Elements/EditScrips:66 share/html/Admin/Elements/EditScrips:88
84fb5b46
MKG
615msgid "(No scrips)"
616msgstr "(Inga scrips)"
617
618#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
619msgid "(No templates)"
620msgstr "(Inga mallar)"
621
c33a4027 622#: share/html/Ticket/Create.html:163 share/html/m/ticket/create:290
84fb5b46
MKG
623msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
624msgstr "(Skickar en kopia av denna uppdatering till en kommaseparerad lista med administrativa e-postadresser. Dessa <strong>kommer</strong> att få framtida uppdateringar.)"
625
c33a4027 626#: share/html/Ticket/Create.html:147 share/html/m/ticket/create:281
84fb5b46
MKG
627msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
628msgstr "(Skickar en kopia av denna uppdatering till en kommaseparerad lista med e-postadresser. Dessa <strong>kommer</strong> att få framtida uppdateringar.)"
629
af59614d 630#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:52
84fb5b46
MKG
631msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
632msgstr "(Använd dessa fält när du väljer 'Användardefinierat' för villkor eller handling)"
633
c33a4027 634#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:57
84fb5b46
MKG
635msgid "(any)"
636msgstr "(allt)"
637
84fb5b46
MKG
638#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
639msgid "(no Summary)"
640msgstr "(ingen sammanfattning)"
641
403d7b0b 642#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
84fb5b46
MKG
643msgid "(no name)"
644msgstr "(namnlös)"
645
c33a4027 646#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:277 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:88
84fb5b46
MKG
647msgid "(no pubkey!)"
648msgstr "(ingen publik nyckel!)"
649
c33a4027 650#: lib/RT/Report/Tickets.pm:670 lib/RT/Report/Tickets.pm:839 lib/RT/Report/Tickets.pm:850 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:78 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:88 lib/RT/Transaction.pm:1109 lib/RT/Transaction.pm:1171 lib/RT/Transaction.pm:1172 lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:762 lib/RT/Transaction.pm:832 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:109 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:128 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:138 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:54 share/html/Elements/ShowCustomFields:61 share/html/m/ticket/show:263
84fb5b46
MKG
651msgid "(no value)"
652msgstr "(inget värde)"
653
654#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
655msgid "(no values)"
656msgstr "(inga värden)"
657
84fb5b46 658#. ($count)
c33a4027
MKG
659#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:138
660msgid "(pending %quant(%1,other ticket,other tickets))"
320f0092 661msgstr "(%1 avvaktande övriga ärenden)"
84fb5b46 662
af59614d 663#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:130
84fb5b46
MKG
664msgid "(pending approval)"
665msgstr "(inväntar godkännande)"
666
84fb5b46
MKG
667#: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
668msgid "(required)"
669msgstr "(obligatorisk)"
670
84fb5b46 671#. ($key->{'TrustTerse'})
c33a4027 672#: share/html/Elements/Crypt/SelectKeyForEncryption:53
84fb5b46 673msgid "(trust: %1)"
320f0092 674msgstr "(tillit: %1)"
84fb5b46 675
af59614d 676#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:276 share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
677msgid "(untitled)"
678msgstr "(ej namngiven)"
679
c33a4027 680#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:280 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:90
84fb5b46
MKG
681msgid "(untrusted!)"
682msgstr "(ej betrodd!)"
683
c33a4027 684#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:57
84fb5b46 685msgid "-"
c33a4027 686msgstr ""
84fb5b46 687
af59614d 688#: bin/rt-crontool:129
84fb5b46 689msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
320f0092 690msgstr "--template-id är ett övergivet argument och kan inte användas i kombination med --template"
84fb5b46 691
af59614d 692#: bin/rt-crontool:124
84fb5b46
MKG
693msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
694msgstr "argumentet till --transaction kan endast vara 'first', 'last' eller 'all'"
695
c33a4027
MKG
696#. (Content => $title))
697#: share/html/Elements/CollectionAsTable/Header:126
698msgid "/Elements/ScrubHTML"
699msgstr ""
700
701#: lib/RT/Date.pm:368
af59614d
MKG
702msgid "0 seconds"
703msgstr ""
704
c33a4027 705#: lib/RT/Date.pm:368
af59614d
MKG
706msgid "0s"
707msgstr ""
708
c33a4027 709#: lib/RT/Template.pm:287 lib/RT/Template.pm:730
af59614d
MKG
710msgid "A Template with that name already exists"
711msgstr ""
712
c33a4027 713#: etc/initialdata:228
84fb5b46
MKG
714msgid "A blank template"
715msgstr "En tom mall"
716
af59614d 717#: share/html/Admin/Users/Modify.html:349
84fb5b46
MKG
718msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
719msgstr "Det har inte satts något lösenord, så användare kan inte logga in."
720
af59614d 721#: lib/RT/ACE.pm:152
84fb5b46
MKG
722msgid "ACE not found"
723msgstr "ACE ej funnen"
724
af59614d 725#: lib/RT/ACE.pm:540
84fb5b46
MKG
726msgid "ACEs can only be created and deleted."
727msgstr "ACE kan endast skapas och raderas."
728
af59614d 729#. ($row->{filename})
c33a4027 730#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:62
af59614d
MKG
731msgid "ACL updates from %1"
732msgstr ""
733
84fb5b46
MKG
734#: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
735msgid "AND"
736msgstr "OCH"
737
c33a4027 738#: share/html/Elements/Tabs:580
84fb5b46
MKG
739msgid "About me"
740msgstr "Om mig"
741
af59614d 742#: share/html/Admin/Users/Modify.html:106
84fb5b46
MKG
743msgid "Access control"
744msgstr "Behörigheter"
745
c33a4027 746#: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:55 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:59 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89
84fb5b46
MKG
747msgid "Action"
748msgstr "Åtgärd"
749
84fb5b46
MKG
750#. ($args{'ScripAction'})
751#. ($value)
c33a4027 752#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:804
84fb5b46
MKG
753msgid "Action '%1' not found"
754msgstr "Åtgärd '%1' kunde inte hittas"
755
af59614d 756#: bin/rt-crontool:220
84fb5b46 757msgid "Action committed."
320f0092 758msgstr "Åtgärd genomförd."
84fb5b46 759
c33a4027 760#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:799
84fb5b46
MKG
761msgid "Action is mandatory argument"
762msgstr "Åtgärd är obligatoriskt argument"
763
af59614d 764#: bin/rt-crontool:216
84fb5b46
MKG
765msgid "Action prepared..."
766msgstr "Åtgärd förberedd..."
767
c33a4027 768#: share/html/Elements/Tabs:631
84fb5b46 769msgid "Actions"
320f0092 770msgstr "Åtgärder"
84fb5b46 771
af59614d 772#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:159 share/html/User/Elements/Portlets/ActiveTickets:54
84fb5b46
MKG
773msgid "Active Tickets"
774msgstr "Aktiva ärenden"
775
84fb5b46 776#. ($session{'CurrentUser'}->Name)
c33a4027 777#: share/html/Tools/MyDay.html:53
84fb5b46 778msgid "Active tickets for %1"
320f0092 779msgstr "Aktiva ärenden för %1"
84fb5b46 780
84fb5b46 781#. (loc($AddPrincipal))
c33a4027 782#: share/html/Admin/Elements/EditRights:138
84fb5b46
MKG
783msgid "Add %1"
784msgstr "Lägg till %1"
785
786#: share/html/Search/Bulk.html:93
787msgid "Add AdminCc"
788msgstr "Lägg till Admin.kopia"
789
af59614d 790#: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:70
84fb5b46
MKG
791msgid "Add Bookmark"
792msgstr "Lägg till bokmärke"
793
794#: share/html/Search/Bulk.html:89
795msgid "Add Cc"
796msgstr "Lägg till kopia"
797
798#: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
799msgid "Add Columns"
800msgstr "Lägg till kolumner"
801
802#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
803msgid "Add Criteria"
804msgstr "Lägg till kriterium"
805
af59614d 806#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61 share/html/m/ticket/create:324 share/html/m/ticket/reply:138
84fb5b46
MKG
807msgid "Add More Files"
808msgstr "Lägg till fler filer"
809
810#: share/html/Search/Bulk.html:85
811msgid "Add Requestor"
812msgstr "Lägg till anmälare"
813
814#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
815msgid "Add Value"
816msgstr "Lägg till värde"
817
af59614d 818#: share/html/Search/Bulk.html:123
84fb5b46
MKG
819msgid "Add comments or replies to selected tickets"
820msgstr "Lägg till kommentarer eller svar på utvalda ärenden"
821
af59614d 822#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:63
84fb5b46
MKG
823msgid "Add group"
824msgstr "Lägg till grupp"
825
403d7b0b
MKG
826#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
827msgid "Add here"
828msgstr ""
829
84fb5b46
MKG
830#: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
831msgid "Add members"
832msgstr "Lägg till medlemmar"
833
834#: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
835msgid "Add new watchers"
836msgstr "Lägg till nya observatörer"
837
84fb5b46 838#. (loc($AddPrincipal))
c33a4027 839#: share/html/Admin/Elements/EditRights:204
84fb5b46 840msgid "Add rights for this %1"
320f0092 841msgstr "Lägg till rättigheter för %1"
84fb5b46
MKG
842
843#: share/html/Search/Build.html:83
844msgid "Add these terms"
845msgstr "Lägg till dessa kriterier"
846
847#: share/html/Search/Build.html:84
848msgid "Add these terms and Search"
849msgstr "Lägg till dessa kriterier och utför sökning"
850
84fb5b46
MKG
851#: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
852msgid "Add user"
853msgstr "Lägg till användare"
854
af59614d 855#: share/html/Elements/BulkCustomFields:52
84fb5b46
MKG
856msgid "Add values"
857msgstr "Lägg till värden"
858
af59614d 859#: lib/RT/CustomField.pm:216
84fb5b46 860msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
320f0092 861msgstr "Skapa, ändra och radera anpassade fältvärden för objekt"
84fb5b46 862
af59614d
MKG
863#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:85
864msgid "Added"
865msgstr ""
866
403d7b0b 867#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
c33a4027 868#: lib/RT/Ticket.pm:645
403d7b0b
MKG
869msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
870msgstr ""
871
af59614d 872#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
c33a4027 873#: lib/RT/Queue.pm:610
84fb5b46 874msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
320f0092 875msgstr "Lade till %1 till medlemmar av %2 i den här kön."
84fb5b46 876
af59614d 877#. ($cf->Name)
c33a4027 878#: lib/RT/Class.pm:386
af59614d
MKG
879msgid "Added Subject Override: %1"
880msgstr ""
881
af59614d 882#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:101
84fb5b46
MKG
883msgid "Address"
884msgstr "Adress"
885
af59614d 886#: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
84fb5b46
MKG
887msgid "Address 2"
888msgstr "Adress 2"
889
c33a4027 890#: share/html/Admin/Users/Modify.html:136 share/html/User/Prefs.html:136
84fb5b46
MKG
891msgid "Address1"
892msgstr "Adress1"
893
c33a4027 894#: share/html/Admin/Users/Modify.html:141 share/html/User/Prefs.html:140
84fb5b46
MKG
895msgid "Address2"
896msgstr "Adress2"
897
c33a4027
MKG
898#. ($duration)
899#: lib/RT/Transaction.pm:1181
900msgid "Adjusted time worked by %quant(%1,minute,minutes)"
901msgstr ""
902
af59614d
MKG
903#: share/html/Elements/Tabs:64
904msgid "Admin"
905msgstr ""
906
c33a4027 907#: share/html/Ticket/Create.html:154 share/html/m/ticket/create:284
84fb5b46
MKG
908msgid "Admin Cc"
909msgstr "Admin.kopia"
910
c33a4027 911#: etc/initialdata:380
84fb5b46
MKG
912msgid "Admin Comment"
913msgstr "Admin.kommentar"
914
c33a4027 915#: etc/initialdata:394 etc/upgrade/4.1.9/content:77
af59614d
MKG
916msgid "Admin Comment in HTML"
917msgstr ""
918
c33a4027 919#: etc/initialdata:340
84fb5b46
MKG
920msgid "Admin Correspondence"
921msgstr "Adminbrevväxling"
922
c33a4027 923#: etc/initialdata:351 etc/upgrade/4.1.9/content:56
af59614d
MKG
924msgid "Admin Correspondence in HTML"
925msgstr ""
926
84fb5b46
MKG
927#: share/html/Admin/Queues/index.html:48
928msgid "Admin queues"
929msgstr "Admin.köer"
930
931#: share/html/Admin/Global/index.html:48
932msgid "Admin/Global configuration"
933msgstr "Admin/Global konfiguration"
934
c33a4027 935#: lib/RT/Tickets.pm:162
84fb5b46
MKG
936msgid "AdminCCGroup"
937msgstr "Grupp för adminkopia"
938
af59614d 939#: lib/RT/Report/Tickets.pm:70 lib/RT/Ticket.pm:103 lib/RT/Tickets.pm:146 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:299
84fb5b46
MKG
940msgid "AdminCc"
941msgstr "Admin.kopia"
942
943#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
944msgid "AdminCcs"
945msgstr "Adminkopia till"
946
af59614d 947#: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:84
84fb5b46
MKG
948msgid "Administrative Cc"
949msgstr "Administrativ kopia"
950
403d7b0b 951#: lib/RT/Installer.pm:157
84fb5b46
MKG
952msgid "Administrative password"
953msgstr "Administrativt lösenord"
954
c33a4027 955#: share/html/Elements/Tabs:833
84fb5b46
MKG
956msgid "Advanced"
957msgstr "Avancerad"
958
959#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
960msgid "Advanced search"
961msgstr "Avancerad sökning"
962
403d7b0b
MKG
963#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
964msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
965msgstr ""
966
af59614d 967#: share/html/Search/Elements/PickCriteria:62
84fb5b46 968msgid "Aggregator"
c33a4027 969msgstr ""
84fb5b46 970
c33a4027 971#: etc/initialdata:530 etc/upgrade/3.8.2/content:85
84fb5b46
MKG
972msgid "All Approvals Passed"
973msgstr "Alla godkännanden har accepterats"
974
c33a4027 975#: etc/initialdata:544 etc/upgrade/4.1.9/content:146
af59614d
MKG
976msgid "All Approvals Passed in HTML"
977msgstr ""
978
979#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:80
84fb5b46 980msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
320f0092 981msgstr "Alla artiklar i den här klassen bör listas i en rullgardinsmeny på ärendets svarssida"
84fb5b46 982
c33a4027 983#: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:78
84fb5b46 984msgid "All Classes"
320f0092 985msgstr "Alla klasser"
84fb5b46 986
c33a4027
MKG
987#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:52
988msgid "All Custom Fields"
989msgstr ""
990
991#: share/html/Elements/Tabs:511
84fb5b46 992msgid "All Dashboards"
320f0092 993msgstr "Alla instrumentpaneler"
84fb5b46 994
af59614d 995#: share/html/Admin/Queues/index.html:111
84fb5b46
MKG
996msgid "All Queues"
997msgstr "Alla köer"
998
af59614d 999#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:161
84fb5b46
MKG
1000msgid "All Tickets"
1001msgstr "Alla ärenden"
1002
c33a4027
MKG
1003#: share/html/User/Prefs.html:171
1004msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you. If the URL for one of your iCal feeds was exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b>, below."
84fb5b46
MKG
1005msgstr "Alla iCal-feeds innehåller en hemlig nyckel för att verifiera din identitet. Om URLen för en av dina iCal-feeds har råkat bli publik kan du få en ny nyckel, <b>men det innebär att alla dina befintliga iCal-feeds slutar fungera</b>."
1006
af59614d 1007#: share/html/Admin/Queues/index.html:99
84fb5b46 1008msgid "All queues matching search criteria"
320f0092 1009msgstr "Alla köer som matchar sökfrågan"
84fb5b46
MKG
1010
1011#: share/html/m/_elements/menu:82
1012msgid "All tickets"
1013msgstr "Alla ärenden"
1014
403d7b0b 1015#: share/html/Articles/Topics.html:51
84fb5b46 1016msgid "All topics"
320f0092 1017msgstr "Alla ämnen"
84fb5b46 1018
af59614d 1019#: lib/RT/System.pm:92
84fb5b46 1020msgid "Allow creation of saved searches"
320f0092 1021msgstr "Tillåt att skapa sparade sökningar"
84fb5b46 1022
af59614d 1023#: lib/RT/System.pm:91
84fb5b46 1024msgid "Allow loading of saved searches"
320f0092 1025msgstr "Tillåt användning av sparade sökningar"
84fb5b46 1026
af59614d 1027#: lib/RT/System.pm:93
84fb5b46 1028msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
320f0092 1029msgstr "Tillåt att skriva Perl kod i mallar, skript, etc"
84fb5b46 1030
c33a4027 1031#: lib/RT/Attachment.pm:746
84fb5b46
MKG
1032msgid "Already encrypted"
1033msgstr "Redan krypterad"
1034
320f0092
MKG
1035#: etc/initialdata:30
1036msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1037msgstr ""
1038
af59614d 1039#. (qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/customizing/articles_introduction.html">], qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/">], '</a>')
c33a4027 1040#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:51
af59614d
MKG
1041msgid "An %1introduction to getting started with articles%3 is available from %2Best Practical's online documentation%3."
1042msgstr ""
1043
1044#: lib/RT/Group.pm:619
1045msgid "An Instance must be provided"
1046msgstr ""
1047
1048#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:49
1049msgid "An error occurred"
1050msgstr ""
1051
84fb5b46
MKG
1052#: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1053msgid "And/Or"
1054msgstr "Och/eller"
1055
c33a4027
MKG
1056#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
1057msgid "Annually"
1058msgstr ""
1059
84fb5b46
MKG
1060#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1061msgid "Any field"
320f0092 1062msgstr "Något fält"
84fb5b46
MKG
1063
1064#: share/html/Search/Simple.html:65
1065msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
320f0092
MKG
1066msgstr "Alla ord som inte RT känner igen söks efter i ärendets ämne."
1067
c33a4027 1068#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:94 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:62 share/html/Elements/Tabs:370 share/html/Elements/Tabs:406 share/html/Elements/Tabs:456
84fb5b46
MKG
1069msgid "Applies to"
1070msgstr "Gäller för"
1071
c33a4027 1072#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:57
84fb5b46 1073msgid "Applies to all objects"
320f0092 1074msgstr "Applicera på alla objekt"
84fb5b46
MKG
1075
1076#: share/html/Search/Edit.html:62
1077msgid "Apply"
1078msgstr "Utför"
1079
c33a4027 1080#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:68
84fb5b46 1081msgid "Apply globally"
320f0092 1082msgstr "Applicera globalt"
84fb5b46 1083
af59614d
MKG
1084#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:95
1085msgid "Apply selected scrips"
1086msgstr ""
1087
84fb5b46
MKG
1088#: share/html/Search/Edit.html:62
1089msgid "Apply your changes"
1090msgstr "Utför dina ändringar"
1091
c33a4027 1092#: share/html/Elements/Tabs:554
84fb5b46
MKG
1093msgid "Approval"
1094msgstr "Godkännande"
1095
84fb5b46
MKG
1096#. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1097#. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1098#. ($ticket->id, $msg)
c33a4027 1099#: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:92
84fb5b46
MKG
1100msgid "Approval #%1: %2"
1101msgstr "Godkännande #%1: %2"
1102
84fb5b46 1103#. ($ticket->Id)
c33a4027 1104#: share/html/Approvals/index.html:81
84fb5b46
MKG
1105msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1106msgstr "Godkännande #%1: Anteckningar ej registrerade på grund av systemfel"
1107
84fb5b46 1108#. ($ticket->Id)
c33a4027 1109#: share/html/Approvals/index.html:79
84fb5b46
MKG
1110msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1111msgstr "Godkännande #%1: Anteckningar har registrerats"
1112
c33a4027 1113#: etc/initialdata:500 etc/upgrade/3.8.2/content:71
84fb5b46
MKG
1114msgid "Approval Passed"
1115msgstr "Godkännande har accepterats"
1116
c33a4027 1117#: etc/initialdata:514 etc/upgrade/4.1.9/content:130
af59614d
MKG
1118msgid "Approval Passed in HTML"
1119msgstr ""
1120
c33a4027 1121#: etc/initialdata:588 etc/upgrade/3.8.2/content:112
84fb5b46
MKG
1122msgid "Approval Ready for Owner"
1123msgstr "Godkännaden klart för ägare"
1124
c33a4027 1125#: etc/initialdata:600 etc/upgrade/4.1.9/content:177
af59614d
MKG
1126msgid "Approval Ready for Owner in HTML"
1127msgstr ""
1128
c33a4027 1129#: etc/initialdata:560 etc/upgrade/3.8.2/content:99
84fb5b46
MKG
1130msgid "Approval Rejected"
1131msgstr "Godkännande avvisat"
1132
c33a4027 1133#: etc/initialdata:573 etc/upgrade/4.1.9/content:162
af59614d
MKG
1134msgid "Approval Rejected in HTML"
1135msgstr ""
1136
84fb5b46
MKG
1137#: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1138msgid "Approve"
1139msgstr "Godkänn"
1140
84fb5b46
MKG
1141#: lib/RT/Date.pm:94
1142msgid "Apr"
1143msgstr "apr"
1144
84fb5b46
MKG
1145#: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1146msgid "Are you sure you want to delete this article?"
320f0092 1147msgstr "Säker på att Du vill radera denna artikel?"
84fb5b46 1148
af59614d 1149#. ($object->id)
c33a4027 1150#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:215
af59614d
MKG
1151msgid "Article #%1"
1152msgstr ""
1153
84fb5b46 1154#. ($ArticleObj->Id)
c33a4027 1155#: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
84fb5b46 1156msgid "Article #%1 deleted"
320f0092 1157msgstr "Artikel #%1 raderad"
84fb5b46 1158
af59614d 1159#. ($id)
c33a4027 1160#: share/html/Articles/Article/History.html:61
af59614d 1161msgid "Article #%1 not found"
84fb5b46
MKG
1162msgstr ""
1163
af59614d
MKG
1164#. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1165#. ($object->id, $object->Name)
c33a4027 1166#: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:213 share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
af59614d 1167msgid "Article #%1: %2"
320f0092
MKG
1168msgstr "Artikel #%1:%2"
1169
84fb5b46 1170#. ($self->id)
c33a4027 1171#: lib/RT/Article.pm:216
84fb5b46 1172msgid "Article %1 created"
320f0092 1173msgstr "Artikel %1 skapad"
84fb5b46
MKG
1174
1175#: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1176msgid "Article Administration"
320f0092 1177msgstr "Artikeladministration"
84fb5b46 1178
af59614d 1179#: lib/RT/Article.pm:324
84fb5b46 1180msgid "Article Deleted"
320f0092 1181msgstr "Artikel Raderad"
84fb5b46 1182
af59614d 1183#: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
84fb5b46 1184msgid "Article not found"
320f0092 1185msgstr "Artikel finns inte"
84fb5b46 1186
c33a4027 1187#: lib/RT/Article.pm:72 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:163 share/html/Elements/Tabs:168 share/html/Elements/Tabs:523 share/html/Elements/Tabs:529
84fb5b46 1188msgid "Articles"
320f0092 1189msgstr "Artiklar"
84fb5b46 1190
84fb5b46 1191#. ($currtopic->Name)
c33a4027 1192#: share/html/Articles/Topics.html:99
84fb5b46 1193msgid "Articles in %1"
320f0092 1194msgstr "Artiklar i %1"
84fb5b46 1195
84fb5b46 1196#. ($Articles_Content)
c33a4027 1197#: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
84fb5b46 1198msgid "Articles matching %1"
320f0092 1199msgstr "Artiklar matchar %1"
84fb5b46 1200
403d7b0b 1201#: share/html/Articles/Topics.html:101
84fb5b46 1202msgid "Articles with no topics"
320f0092 1203msgstr "Artiklar utan ämnen"
84fb5b46
MKG
1204
1205#: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1206msgid "Asc"
1207msgstr "Stigande"
1208
af59614d 1209#: lib/RT/Queue.pm:116
84fb5b46 1210msgid "Assign and remove queue custom fields"
320f0092 1211msgstr "Tilldela och ta bort anpassade köfält"
84fb5b46 1212
af59614d 1213#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61
84fb5b46
MKG
1214msgid "Attach"
1215msgstr "Bifoga"
1216
af59614d 1217#: share/html/m/ticket/create:321 share/html/m/ticket/reply:135
84fb5b46
MKG
1218msgid "Attach file"
1219msgstr "Bifoga fil"
1220
af59614d 1221#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:124
84fb5b46
MKG
1222msgid "Attached file"
1223msgstr "Bifogad fil"
1224
1225#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1226msgid "Attachment"
1227msgstr "Bilaga"
1228
84fb5b46 1229#. ($Attachment)
c33a4027 1230#: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:107
84fb5b46
MKG
1231msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1232msgstr "Bifogad fil '%1' kunde inte läsas in"
1233
c33a4027 1234#: lib/RT/Transaction.pm:645
84fb5b46
MKG
1235msgid "Attachment created"
1236msgstr "Bifogad fil skapad"
1237
c33a4027 1238#: lib/RT/Tickets.pm:1786
84fb5b46
MKG
1239msgid "Attachment filename"
1240msgstr "Bifogat filnamn"
1241
af59614d 1242#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:306
84fb5b46
MKG
1243msgid "Attachments"
1244msgstr "Bifogade filer"
1245
c33a4027 1246#: lib/RT/Attachment.pm:741
84fb5b46
MKG
1247msgid "Attachments encryption is disabled"
1248msgstr "Kryptering av bilagor är avstängt"
1249
af59614d 1250#: lib/RT/Attributes.pm:178
84fb5b46
MKG
1251msgid "Attribute Deleted"
1252msgstr "Attribut raderat"
1253
1254#: lib/RT/Date.pm:98
1255msgid "Aug"
1256msgstr "aug"
1257
af59614d
MKG
1258#: share/html/Errors/WebRemoteUser/UserAutocreateDefaultsOnLogin:48
1259msgid "Automatic account setup failed"
1260msgstr ""
1261
84fb5b46 1262#. ($valid_image_types)
c33a4027 1263#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:268
84fb5b46 1264msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
320f0092 1265msgstr "Automatiskt föreslagna temafärger är inte tillgängliga för din bild. Detta kan bero på att du laddade upp en bildtyp som din version av GD inte stödjer. Typer som stöds är: %1. Du kan kompilera libgd och GD.pm för att inkludera stöd för andra bildtyper."
84fb5b46 1266
c33a4027 1267#: etc/initialdata:231
84fb5b46
MKG
1268msgid "Autoreply"
1269msgstr "Autosvar"
1270
1271#: etc/initialdata:28
1272msgid "Autoreply To Requestors"
1273msgstr "Autosvar till anmälare"
1274
c33a4027 1275#: etc/initialdata:261 etc/upgrade/4.1.9/content:8
af59614d
MKG
1276msgid "Autoreply in HTML"
1277msgstr ""
1278
1279#: share/html/Widgets/SelectionBox:170
84fb5b46
MKG
1280msgid "Available"
1281msgstr "Tillgänglig"
1282
af59614d
MKG
1283#: lib/RT/Report/Tickets.pm:225
1284msgid "Average Created-LastUpdated"
1285msgstr ""
1286
1287#: lib/RT/Report/Tickets.pm:220
1288msgid "Average Created-Resolved"
1289msgstr ""
1290
1291#: lib/RT/Report/Tickets.pm:215
1292msgid "Average Created-Started"
1293msgstr ""
1294
1295#: lib/RT/Report/Tickets.pm:235
1296msgid "Average Due-Resolved"
1297msgstr ""
1298
1299#: lib/RT/Report/Tickets.pm:240
1300msgid "Average Started-Resolved"
1301msgstr ""
1302
1303#: lib/RT/Report/Tickets.pm:230
1304msgid "Average Starts-Started"
1305msgstr ""
1306
1307#: lib/RT/Report/Tickets.pm:205
1308msgid "Average time estimated"
1309msgstr ""
1310
1311#: lib/RT/Report/Tickets.pm:210
1312msgid "Average time left"
1313msgstr ""
1314
1315#: lib/RT/Report/Tickets.pm:200
1316msgid "Average time worked"
1317msgstr ""
1318
84fb5b46
MKG
1319#: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1320msgid "Back"
1321msgstr "Bakåt"
1322
84fb5b46 1323#. ($id)
c33a4027 1324#: lib/RT/SharedSetting.pm:151
84fb5b46 1325msgid "Bad privacy for attribute %1"
320f0092 1326msgstr "Dålig integritet för attributet %1"
84fb5b46 1327
c33a4027 1328#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:56 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:56 share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:348 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:405 share/html/Elements/Tabs:451 share/html/Elements/Tabs:614 share/html/Elements/Tabs:650 share/html/Ticket/Create.html:450 share/html/Ticket/Create.html:69 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
84fb5b46
MKG
1329msgid "Basics"
1330msgstr "Grunddata"
1331
c33a4027 1332#: lib/RT/Scrip.pm:472
af59614d
MKG
1333msgid "Batch"
1334msgstr ""
1335
c33a4027 1336#: lib/RT/Scrip.pm:473
af59614d
MKG
1337msgid "Batch (disabled by config)"
1338msgstr ""
1339
1340#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:61
1341msgid "Batch scrips"
1342msgstr ""
1343
320f0092
MKG
1344#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:62
1345msgid "Batch scrips run after a set of related changes to a ticket."
1346msgstr ""
1347
84fb5b46
MKG
1348#: share/html/Ticket/Forward.html:72
1349msgid "Bcc"
1350msgstr "Hemlig kopia"
1351
af59614d 1352#. (qq[<a href="@{[RT->Config->Get("WebPath")]}/Admin/Articles/">], '</a>')
c33a4027 1353#: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:50
af59614d
MKG
1354msgid "Before Articles can be used, your RT administrator must %1create Classes%2, apply Article custom fields to them, and grant users rights on the classes and CFs."
1355msgstr ""
1356
c33a4027 1357#: etc/initialdata:227
84fb5b46
MKG
1358msgid "Blank"
1359msgstr "Tom"
1360
af59614d 1361#: share/html/Dashboards/Queries.html:180
84fb5b46
MKG
1362msgid "Body"
1363msgstr "Brödtext"
1364
1365#: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1366msgid "Bold"
1367msgstr "Fetstil"
1368
af59614d 1369#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:246
84fb5b46
MKG
1370msgid "Bookmark"
1371msgstr "Bokmärke"
1372
af59614d 1373#: share/html/Articles/Article/Search.html:114
84fb5b46 1374msgid "Bookmarkable link for this search"
320f0092 1375msgstr "Bokmärkningsbar länk för den här sökfrågan"
84fb5b46 1376
c33a4027 1377#: etc/initialdata:835 etc/initialdata:860 etc/upgrade/3.7.82/content:6
84fb5b46
MKG
1378msgid "Bookmarked Tickets"
1379msgstr "Bokmärkta ärenden"
1380
1381#: share/html/m/_elements/menu:73
1382msgid "Bookmarked tickets"
1383msgstr "Bokmärkta ärenden"
1384
403d7b0b 1385#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
84fb5b46 1386msgid "Browse by topic"
320f0092 1387msgstr "Bläddra bland ämnen"
84fb5b46 1388
af59614d 1389#: share/html/Elements/Tabs:240
84fb5b46 1390msgid "Browse the SQL queries made in this process"
320f0092 1391msgstr "Bläddra bland SQL-frågorna som skapades"
84fb5b46 1392
c33a4027 1393#: share/html/Elements/Tabs:839
84fb5b46
MKG
1394msgid "Bulk Update"
1395msgstr "Massuppdatering"
1396
c33a4027 1397#: lib/RT/Tickets.pm:161
84fb5b46
MKG
1398msgid "CCGroup"
1399msgstr "Kopiegrupp"
1400
af59614d 1401#: lib/RT/Report/Tickets.pm:81 lib/RT/Tickets.pm:153
84fb5b46 1402msgid "CF"
c33a4027 1403msgstr ""
84fb5b46 1404
84fb5b46 1405#. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
c33a4027 1406#: share/html/Search/Simple.html:87
84fb5b46 1407msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
320f0092 1408msgstr "Du kan söka CFer med en liknande syntax som ovan med %1."
84fb5b46 1409
c33a4027 1410#: share/html/Search/Chart.html:162
af59614d
MKG
1411msgid "Calculate"
1412msgstr ""
1413
c33a4027 1414#: share/html/Search/Chart.html:164
af59614d
MKG
1415msgid "Calculate values of"
1416msgstr ""
1417
84fb5b46 1418#. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
c33a4027 1419#: share/html/Search/Elements/EditSearches:176
84fb5b46 1420msgid "Can not load saved search \"%1\""
320f0092 1421msgstr "Kan inte ladda sparad sökfråga \"%1\""
84fb5b46 1422
c33a4027 1423#: lib/RT/User.pm:1565
84fb5b46
MKG
1424msgid "Can not modify system users"
1425msgstr "Kan inte modifiera systemanvändare"
1426
c33a4027 1427#: lib/RT/CustomField.pm:633
84fb5b46
MKG
1428msgid "Can't add a custom field value without a name"
1429msgstr "Kan inte lägga till ett extrafältvärde utan ett namn"
1430
af59614d 1431#: share/html/Search/Elements/EditSearches:316
84fb5b46
MKG
1432msgid "Can't find a saved search to work with"
1433msgstr "Kan inte hitta en sparad sökning att arbeta med"
1434
c33a4027
MKG
1435#: lib/RT/Ticket.pm:3057
1436msgid "Can't forward: no valid email addresses specified"
1437msgstr ""
1438
af59614d 1439#: lib/RT/Link.pm:192
84fb5b46
MKG
1440msgid "Can't link a ticket to itself"
1441msgstr "Det går inte att länka ett ärende till sig själv"
1442
c36a7e1d
MKG
1443#: lib/RT/Reminders.pm:126
1444msgid "Can't link to a deleted ticket"
1445msgstr ""
1446
c33a4027
MKG
1447#: lib/RT/Ticket.pm:1790
1448msgid "Can't merge a ticket into itself"
1449msgstr ""
1450
af59614d 1451#. ($QueueObj->Name)
c33a4027 1452#: share/html/index.html:127
af59614d
MKG
1453msgid "Can't quickly create ticket in queue %1 because custom fields are required. Please finish by using the normal ticket creation page."
1454msgstr ""
1455
84fb5b46 1456#. (loc($self->{SearchType}))
c33a4027 1457#: share/html/Widgets/SavedSearch:133
84fb5b46
MKG
1458msgid "Can't save %1"
1459msgstr "kan inte spara %1"
1460
af59614d 1461#: share/html/Search/Elements/EditSearches:320
c33a4027
MKG
1462msgid "Can't save a search without a name"
1463msgstr ""
1464
1465#: share/html/Search/Elements/EditSearches:323
84fb5b46
MKG
1466msgid "Can't save this search"
1467msgstr "Kan inte spara den här sökningen"
1468
c33a4027 1469#: lib/RT/Record.pm:1383 lib/RT/Record.pm:1527
af59614d
MKG
1470msgid "Can't specify both base and target"
1471msgstr ""
1472
1473#: lib/RT/Article.pm:382
84fb5b46 1474msgid "Cannot add link to plain number"
320f0092 1475msgstr "Kan inte lägga till länk till en ren siffra"
84fb5b46 1476
c33a4027 1477#: share/html/Ticket/Create.html:384 share/html/m/ticket/create:147
84fb5b46
MKG
1478msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1479msgstr "Det går inte att skapa ärenden i en avstängd kö."
1480
af59614d 1481#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:126
84fb5b46
MKG
1482msgid "Categories are based on"
1483msgstr "Kategorier baseras på"
1484
1485#: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1486msgid "Category"
1487msgstr "Kategori"
1488
c33a4027 1489#: lib/RT/Report/Tickets.pm:69 lib/RT/Ticket.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:145 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:79 share/html/Ticket/Create.html:138 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:295
84fb5b46
MKG
1490msgid "Cc"
1491msgstr "Kopia"
1492
1493#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1494msgid "Ccs"
1495msgstr "Kopia till"
1496
320f0092 1497#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:89
84fb5b46
MKG
1498msgid "Change"
1499msgstr "Ändra"
1500
1501#: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1502msgid "Change Approval ticket to open status"
320f0092 1503msgstr "Ändra godkännandeärendets status till öppen"
84fb5b46 1504
c33a4027
MKG
1505#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:113
1506msgid "Change email subject:"
1507msgstr ""
1508
af59614d 1509#: share/html/SelfService/Prefs.html:70
84fb5b46
MKG
1510msgid "Change password"
1511msgstr "Ändra lösenord"
1512
c33a4027 1513#: lib/RT/Template.pm:709
af59614d 1514msgid "Changing queue is not implemented"
84fb5b46
MKG
1515msgstr ""
1516
c33a4027 1517#: share/html/Elements/Tabs:840
af59614d 1518msgid "Chart"
320f0092
MKG
1519msgstr "Diagram"
1520
84fb5b46
MKG
1521#: share/html/Elements/Submit:102
1522msgid "Check All"
1523msgstr "Markera alla"
1524
1525#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1526msgid "Check Database Connectivity"
320f0092 1527msgstr "Kontrollera uppkopplingen mot databas"
84fb5b46
MKG
1528
1529#: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1530msgid "Check Database Credentials"
320f0092 1531msgstr "Kontrollera databasinställningarna"
84fb5b46 1532
af59614d 1533#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:126
84fb5b46
MKG
1534msgid "Check box to delete"
1535msgstr "Markera box för radering"
1536
af59614d
MKG
1537#: share/html/Search/Elements/SelectLinks:59
1538msgid "Child"
1539msgstr ""
1540
c33a4027 1541#: share/html/Elements/AddLinks:86 share/html/Elements/BulkLinks:139 share/html/Elements/BulkLinks:84 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:73 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:433
84fb5b46
MKG
1542msgid "Children"
1543msgstr "Barn"
1544
1545#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1546msgid "Choose Database Engine"
1547msgstr "Välj databasmotor"
1548
84fb5b46 1549#. ($QueueObj->Name)
c33a4027 1550#: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
84fb5b46 1551msgid "Choose from Topics for %1"
320f0092 1552msgstr "Välj från ämnen för %1"
84fb5b46 1553
c33a4027 1554#: lib/RT/User.pm:107 share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111 share/html/User/Prefs.html:144
84fb5b46
MKG
1555msgid "City"
1556msgstr "Ort"
1557
af59614d 1558#: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:76
84fb5b46 1559msgid "Class"
320f0092 1560msgstr "Klass"
84fb5b46
MKG
1561
1562#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1563msgid "Class Name"
320f0092 1564msgstr "Klassnamn"
84fb5b46 1565
84fb5b46 1566#. ($msg)
c33a4027 1567#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:149
84fb5b46 1568msgid "Class could not be created: %1"
320f0092 1569msgstr "Klass kunde inte skapas: %1"
84fb5b46 1570
af59614d 1571#: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:71
84fb5b46 1572msgid "Class id"
320f0092 1573msgstr "Klass-id"
84fb5b46 1574
af59614d 1575#: lib/RT/Class.pm:322
84fb5b46 1576msgid "Class is already applied Globally"
320f0092 1577msgstr "Klasser är redan aktiverat globalt"
84fb5b46 1578
84fb5b46 1579#. ($queue->Name)
c33a4027 1580#: lib/RT/Class.pm:317
84fb5b46 1581msgid "Class is already applied to %1"
320f0092 1582msgstr "Klasser är redan aktiverat i %1"
84fb5b46 1583
c33a4027 1584#: share/html/Elements/Tabs:169 share/html/Elements/Tabs:447
84fb5b46 1585msgid "Classes"
320f0092 1586msgstr "Klasser"
84fb5b46 1587
af59614d 1588#: share/html/Tools/MyDay.html:72 share/html/Widgets/SelectionBox:198
84fb5b46
MKG
1589msgid "Clear"
1590msgstr "Rensa"
1591
1592#: share/html/Elements/Submit:104
1593msgid "Clear All"
1594msgstr "Välj bort alla"
1595
1596#: share/html/Install/Finish.html:52
1597msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
320f0092 1598msgstr "Klicka \"Slutför installationen\" nedan för att slutföra den här guiden."
84fb5b46
MKG
1599
1600#: share/html/Install/Initialize.html:54
1601msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
320f0092 1602msgstr "Tryck \"Initialisera databas\" för att skapa RTs databas och lägga in metadata. Det kan ta en liten stund"
84fb5b46 1603
af59614d
MKG
1604#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:101
1605msgid "Click to choose a color"
1606msgstr ""
1607
af59614d 1608#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:375
84fb5b46
MKG
1609msgid "Closed"
1610msgstr "Stängt"
1611
c33a4027 1612#: share/html/Elements/Tabs:964 share/html/SelfService/Closed.html:48
84fb5b46
MKG
1613msgid "Closed tickets"
1614msgstr "Stängda ärenden"
1615
af59614d 1616#: lib/RT/CustomField.pm:144
84fb5b46
MKG
1617msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1618msgstr "Combobox: Välj eller skriv in flera värden"
1619
af59614d 1620#: lib/RT/CustomField.pm:145
84fb5b46
MKG
1621msgid "Combobox: Select or enter one value"
1622msgstr "Combobox: Välj eller skriv in ett värde"
1623
af59614d 1624#: lib/RT/CustomField.pm:146
c33a4027 1625msgid "Combobox: Select or enter up to %quant(%1,value,values)"
84fb5b46
MKG
1626msgstr "Combobox: Välj eller skriv in upp till %1 värden"
1627
c33a4027 1628#: share/html/Elements/ShowTransaction:193 share/html/Elements/Tabs:676 share/html/Search/Elements/EditFormat:74
84fb5b46
MKG
1629msgid "Comment"
1630msgstr "Kommentar"
1631
c33a4027 1632#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:90
84fb5b46
MKG
1633msgid "Comment Address"
1634msgstr "Kommentarsadress"
1635
403d7b0b 1636#: lib/RT/Installer.pm:172
84fb5b46
MKG
1637msgid "Comment address"
1638msgstr "Kommentarsadress"
1639
af59614d 1640#: lib/RT/Queue.pm:131
84fb5b46
MKG
1641msgid "Comment on tickets"
1642msgstr "Kommentar på ärenden"
1643
84fb5b46
MKG
1644#: share/html/Tools/MyDay.html:64
1645msgid "Comments"
1646msgstr "Kommentarer"
1647
af59614d 1648#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:100 share/html/Ticket/Update.html:77 share/html/m/ticket/reply:93
84fb5b46
MKG
1649msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1650msgstr "Kommentarer (Ej skickade till anmälare)"
1651
af59614d 1652#: share/html/Admin/Users/Modify.html:209 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:78
84fb5b46
MKG
1653msgid "Comments about this user"
1654msgstr "Kommentarer om denna användare"
1655
c33a4027 1656#: lib/RT/Ticket.pm:1632 lib/RT/Transaction.pm:898
84fb5b46
MKG
1657msgid "Comments added"
1658msgstr "Kommentarer tillagda"
1659
1660#: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1661msgid "Commit Stubbed"
1662msgstr "Commit tömt"
1663
c33a4027 1664#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:54 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:85
84fb5b46
MKG
1665msgid "Condition"
1666msgstr "Villkor"
1667
84fb5b46
MKG
1668#. ($args{'ScripCondition'})
1669#. ($value)
c33a4027 1670#: lib/RT/Scrip.pm:180 lib/RT/Scrip.pm:825
84fb5b46
MKG
1671msgid "Condition '%1' not found"
1672msgstr "Villkor '%1' kunde inte hittas"
1673
c33a4027 1674#: lib/RT/Scrip.pm:176 lib/RT/Scrip.pm:818
84fb5b46
MKG
1675msgid "Condition is mandatory argument"
1676msgstr "Villkor är obligatorisk parameter"
1677
af59614d 1678#: bin/rt-crontool:200
84fb5b46
MKG
1679msgid "Condition matches..."
1680msgstr "Villkor matchar..."
1681
c33a4027 1682#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:97
84fb5b46
MKG
1683msgid "Condition, Action and Template"
1684msgstr "Villkor, Handling och Mall"
1685
84fb5b46 1686#. ($file)
c33a4027 1687#: share/html/Install/index.html:107
84fb5b46
MKG
1688msgid "Config file %1 is locked"
1689msgstr "Konfigurationsfilen %1 är låst"
1690
84fb5b46 1691#. ($QueueObj->Name)
c33a4027 1692#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:193
84fb5b46 1693msgid "Configuration for queue %1"
320f0092 1694msgstr "Inställningar för kö %1"
84fb5b46 1695
af59614d 1696#: share/html/Install/DatabaseDetails.html:140
84fb5b46
MKG
1697msgid "Connection succeeded"
1698msgstr "Anslutning lyckades"
1699
af59614d 1700#. (qq[<a href="mailto:$owner">], $owner, '</a>')
c33a4027 1701#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:67
af59614d
MKG
1702msgid "Contact your RT administrator via %1email to %2%3."
1703msgstr ""
1704
1705#: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:69
1706msgid "Contact your RT administrator."
1707msgstr ""
1708
c33a4027 1709#: lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:70 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:615 share/html/Ticket/Forward.html:76 share/html/Ticket/ModifyAll.html:121
84fb5b46
MKG
1710msgid "Content"
1711msgstr "Innehåll"
1712
c33a4027
MKG
1713#. ($self->OldValue, $self->NewValue)
1714#: lib/RT/Transaction.pm:863
1715msgid "Content dropped because its size (%1 bytes) exceeded configured maximum size setting (%2 bytes)."
1716msgstr ""
1717
1718#: lib/RT/CustomField.pm:1741
1719msgid "Content is not a valid IP address"
320f0092 1720msgstr "Innehåller en felaktig IP-adress"
84fb5b46 1721
c33a4027
MKG
1722#: lib/RT/CustomField.pm:1757
1723msgid "Content is not a valid IP address range"
320f0092 1724msgstr "Innehåller ett felaktigt IP-adressintervall"
84fb5b46 1725
c33a4027
MKG
1726#. ($self->OldValue, $self->NewValue)
1727#: lib/RT/Transaction.pm:852
1728msgid "Content truncated because its size (%1 bytes) exceeded configured maximum size setting (%2 bytes)."
1729msgstr ""
1730
84fb5b46
MKG
1731#: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1732msgid "Content-Type"
1733msgstr "Innehållstyp"
1734
af59614d 1735#: lib/RT/Tickets.pm:140
84fb5b46 1736msgid "ContentType"
320f0092 1737msgstr "Innehållstyp"
84fb5b46 1738
403d7b0b 1739#: lib/RT/Installer.pm:180
84fb5b46
MKG
1740msgid "Correspond address"
1741msgstr "Brevväxlingsadress"
1742
c33a4027 1743#: etc/initialdata:363
84fb5b46
MKG
1744msgid "Correspondence"
1745msgstr "Brevväxling"
1746
c33a4027 1747#: lib/RT/Ticket.pm:1634 lib/RT/Transaction.pm:894
84fb5b46
MKG
1748msgid "Correspondence added"
1749msgstr "Brevväxling"
1750
c33a4027 1751#: etc/initialdata:371 etc/upgrade/4.1.9/content:68
af59614d
MKG
1752msgid "Correspondence in HTML"
1753msgstr ""
1754
84fb5b46
MKG
1755#. ($msg)
1756#. ($value_msg)
c33a4027 1757#: lib/RT/Record.pm:2044 lib/RT/Record.pm:2115
84fb5b46
MKG
1758msgid "Could not add new custom field value: %1"
1759msgstr "Kunde inte lägga till nytt extrafältsvärde: %1"
1760
84fb5b46 1761#. ($msg)
c33a4027 1762#: lib/RT/Ticket.pm:2062
84fb5b46
MKG
1763msgid "Could not change owner: %1"
1764msgstr "Kunde inte ändra ägare: %1"
1765
84fb5b46 1766#. ($msg)
c33a4027 1767#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:116
84fb5b46
MKG
1768msgid "Could not create CustomField: %1"
1769msgstr "Går ej att skapa ExtraFält: %1"
1770
af59614d 1771#: lib/RT/Group.pm:419 lib/RT/Group.pm:426
84fb5b46
MKG
1772msgid "Could not create group"
1773msgstr "Går ej att skapa grupp"
1774
84fb5b46 1775#. ($msg)
c33a4027 1776#: share/html/Articles/Article/Search.html:204
84fb5b46 1777msgid "Could not create search: %1"
320f0092 1778msgstr "Kunde inte skapa sökfrågan: %1"
84fb5b46 1779
84fb5b46 1780#. ($msg)
c33a4027 1781#: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
84fb5b46
MKG
1782msgid "Could not create template: %1"
1783msgstr "Går ej att skapa mall: %1"
1784
af59614d 1785#: lib/RT/Ticket.pm:260
84fb5b46
MKG
1786msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1787msgstr "Går ej att skapa ärende. Kö ej satt"
1788
c33a4027 1789#: lib/RT/User.pm:190 lib/RT/User.pm:204 lib/RT/User.pm:213 lib/RT/User.pm:222 lib/RT/User.pm:231 lib/RT/User.pm:245 lib/RT/User.pm:255 lib/RT/User.pm:448
84fb5b46
MKG
1790msgid "Could not create user"
1791msgstr "Går ej att skapa användare"
1792
84fb5b46 1793#. ($searchname, $msg)
c33a4027 1794#: share/html/Articles/Article/Search.html:244
84fb5b46 1795msgid "Could not delete search %1: %2"
320f0092 1796msgstr "Kunde inte radera sökfrågan %1: %2"
84fb5b46 1797
af59614d 1798#. ($name)
c33a4027 1799#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:397
af59614d
MKG
1800msgid "Could not find group '%1'"
1801msgstr ""
1802
af59614d 1803#. ($name)
c33a4027 1804#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:387
af59614d
MKG
1805msgid "Could not find or create user '%1'"
1806msgstr ""
1807
84fb5b46 1808#. ($self->ObjectName)
c33a4027 1809#: lib/RT/SharedSetting.pm:244
84fb5b46
MKG
1810msgid "Could not load %1 attribute"
1811msgstr "Kunde inte läsa in attribut till %1"
1812
1813#: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1814msgid "Could not load Class %1"
320f0092 1815msgstr "Kunde inte ladda klassen %1"
84fb5b46 1816
84fb5b46 1817#. ($id)
c33a4027 1818#: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
84fb5b46
MKG
1819msgid "Could not load CustomField %1"
1820msgstr "Går ej att läsa in ExtraFält %1"
1821
1822#: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1823msgid "Could not load group"
1824msgstr "Går ej att läsa in grupp"
1825
84fb5b46 1826#. ($privacy)
c33a4027 1827#: lib/RT/SharedSetting.pm:127
84fb5b46
MKG
1828msgid "Could not load object for %1"
1829msgstr "Går ej att läsa in objekt för %1"
1830
af59614d 1831#. ($id)
c33a4027 1832#: share/html/Admin/Scrips/Objects.html:128
af59614d
MKG
1833msgid "Could not load scrip #%1"
1834msgstr ""
1835
af59614d 1836#. ($args{User})
c33a4027 1837#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:479
af59614d 1838msgid "Could not load user '%1'"
403d7b0b
MKG
1839msgstr ""
1840
af59614d 1841#. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
c33a4027 1842#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:426
af59614d 1843msgid "Could not make %1 a %2"
403d7b0b
MKG
1844msgstr ""
1845
af59614d 1846#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
c33a4027 1847#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:507
af59614d 1848msgid "Could not remove %1 as a %2"
403d7b0b
MKG
1849msgstr ""
1850
c33a4027 1851#: lib/RT/User.pm:142
84fb5b46
MKG
1852msgid "Could not set user info"
1853msgstr "Kunde ej ange användarinfo"
1854
af59614d 1855#. ($col, $msg)
c33a4027 1856#: lib/RT/Group.pm:1106
af59614d
MKG
1857msgid "Could not update column %1: %2"
1858msgstr ""
1859
1860#: lib/RT/Record/AddAndSort.pm:200
1861msgid "Couldn't add as it's global already"
1862msgstr ""
1863
1864#: lib/RT/Transaction.pm:166
84fb5b46
MKG
1865msgid "Couldn't add attachment"
1866msgstr "Kunde ej lägga till bilaga"
1867
af59614d 1868#: lib/RT/Group.pm:1080
84fb5b46
MKG
1869msgid "Couldn't add member to group"
1870msgstr "Går ej att lägga till medlem till grupp"
1871
84fb5b46 1872#. ($method, $code, $error)
c33a4027 1873#: lib/RT/Scrip.pm:786
84fb5b46 1874msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
320f0092 1875msgstr "Kunde inte kompilera %1 kodblock '%2': %3"
84fb5b46 1876
84fb5b46 1877#. ($fi_text, $error)
c33a4027 1878#: lib/RT/Template.pm:832
84fb5b46 1879msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
320f0092 1880msgstr "Kunde inte kompilera mallkodblock '%1': %2"
84fb5b46 1881
84fb5b46
MKG
1882#. ($Msg)
1883#. ($msg)
c33a4027 1884#: lib/RT/Record.pm:2125 lib/RT/Record.pm:2175
84fb5b46
MKG
1885msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1886msgstr "Går ej att skapa transaktion: %1"
1887
84fb5b46 1888#. ($msg)
c33a4027 1889#: lib/RT/CustomField.pm:1690
84fb5b46 1890msgid "Couldn't create record: %1"
320f0092 1891msgstr "Kunde inte skapa post: %1"
84fb5b46 1892
84fb5b46 1893#. ($id, $msg)
c33a4027 1894#: share/html/Dashboards/Modify.html:154
84fb5b46 1895msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
320f0092 1896msgstr "Kunde inte ta bort instrumentpanel %1: %2"
84fb5b46 1897
c33a4027 1898#: lib/RT/Record.pm:1039
84fb5b46
MKG
1899msgid "Couldn't find row"
1900msgstr "Går ej att hitta rad"
1901
af59614d 1902#: bin/rt-crontool:171
84fb5b46
MKG
1903msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1904msgstr "Kunde inte hitta en lämplig transaktion, hoppar över"
1905
af59614d 1906#: lib/RT/Group.pm:1054
84fb5b46 1907msgid "Couldn't find that principal"
320f0092 1908msgstr "Kan inte hitta denna regel"
84fb5b46 1909
c33a4027 1910#: lib/RT/CustomField.pm:661
84fb5b46
MKG
1911msgid "Couldn't find that value"
1912msgstr "Går ej att hitta detta värde"
1913
af59614d 1914#. ($protocol)
c33a4027 1915#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:56
af59614d
MKG
1916msgid "Couldn't get %1 keys information"
1917msgstr ""
1918
84fb5b46 1919#. ($id)
c33a4027 1920#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
84fb5b46
MKG
1921msgid "Couldn't load Class %1"
1922msgstr "Går ej att läsa in klass %1"
1923
84fb5b46 1924#. ($cf_id)
c33a4027 1925#: lib/RT/CustomFieldValue.pm:112 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
84fb5b46
MKG
1926msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1927msgstr "Kunde inte läsa in extrafält #%1"
1928
84fb5b46 1929#. ($cf_id)
c33a4027 1930#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
84fb5b46 1931msgid "Couldn't load CustomField #%1"
320f0092 1932msgstr "Kunde inte ladda anpassat fält #%1"
84fb5b46 1933
84fb5b46 1934#. ($id)
c33a4027 1935#: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
84fb5b46
MKG
1936msgid "Couldn't load CustomField %1"
1937msgstr "Går ej att läsa in ExtraFält %1"
1938
af59614d 1939#. (blessed($self), $self->Id)
c33a4027 1940#: lib/RT/Record/Role/Status.pm:291
af59614d
MKG
1941msgid "Couldn't load copy of %1 #%2"
1942msgstr ""
1943
84fb5b46 1944#. ($self->Id)
c33a4027 1945#: lib/RT/Ticket.pm:1090
84fb5b46
MKG
1946msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1947msgstr "Går ej att läsa in kopia av ärende #%1."
1948
84fb5b46 1949#. ($id, $msg)
c33a4027 1950#: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:81 share/html/Dashboards/Render.html:100 share/html/Dashboards/Subscription.html:201
84fb5b46 1951msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
320f0092 1952msgstr "Kunde inte läsa in instrumentpanel %1: %2"
84fb5b46 1953
84fb5b46 1954#. ($gid)
c33a4027 1955#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:100 share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:110
84fb5b46
MKG
1956msgid "Couldn't load group #%1"
1957msgstr "Kunde inte läsa in grupp #%1"
1958
84fb5b46 1959#. ($id)
c33a4027 1960#: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
84fb5b46
MKG
1961msgid "Couldn't load group %1"
1962msgstr "Går ej att läsa in grupp %1"
1963
af59614d 1964#: lib/RT/Link.pm:267
84fb5b46
MKG
1965msgid "Couldn't load link"
1966msgstr "Går ej att läsa in länk"
1967
c36a7e1d 1968#. ($msg)
c33a4027 1969#: lib/RT/Link.pm:240
c36a7e1d
MKG
1970msgid "Couldn't load link: %1"
1971msgstr ""
1972
84fb5b46 1973#. ($id)
c33a4027 1974#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
84fb5b46
MKG
1975msgid "Couldn't load object %1"
1976msgstr "Går ej att läsa in objekt %1"
1977
84fb5b46 1978#. ($msg)
c33a4027 1979#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:567
84fb5b46
MKG
1980msgid "Couldn't load or create user: %1"
1981msgstr "Kunde inte läsa in eller skapa användare: %1"
1982
af59614d 1983#. ($id)
c33a4027 1984#: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:89
af59614d
MKG
1985msgid "Couldn't load principal #%1"
1986msgstr ""
1987
af59614d 1988#. ($msg)
c33a4027 1989#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:552
af59614d
MKG
1990msgid "Couldn't load principal: %1"
1991msgstr ""
1992
84fb5b46 1993#. ($id)
c33a4027 1994#: share/html/Admin/Queues/People.html:132
84fb5b46
MKG
1995msgid "Couldn't load queue"
1996msgstr "Går ej att läsa in kö"
1997
84fb5b46 1998#. ($id)
c33a4027 1999#: share/html/Admin/Elements/EditScrips:107
84fb5b46
MKG
2000msgid "Couldn't load queue #%1"
2001msgstr "Kunde inte läsa in kö #%1"
2002
af59614d 2003#. ($Queue)
84fb5b46 2004#. ($id)
c33a4027 2005#: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72 share/html/Admin/Scrips/Create.html:101
84fb5b46
MKG
2006msgid "Couldn't load queue %1"
2007msgstr "Går ej att läsa in kö %1"
2008
84fb5b46 2009#. ($Name)
c33a4027 2010#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:188
84fb5b46
MKG
2011msgid "Couldn't load queue '%1'"
2012msgstr "Kunde inte läsa in kö '%1'"
2013
84fb5b46 2014#. ($id)
c33a4027 2015#: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:105
84fb5b46
MKG
2016msgid "Couldn't load scrip #%1"
2017msgstr "Går ej att läsa in scrip #%1"
2018
84fb5b46 2019#. ($id)
c33a4027 2020#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:107
84fb5b46
MKG
2021msgid "Couldn't load template #%1"
2022msgstr "Kunde inte läsa in mall #%1"
2023
c33a4027 2024#: lib/RT/Interface/Web.pm:2622
84fb5b46 2025msgid "Couldn't load the specified principal"
320f0092 2026msgstr "Kunde inte ladda den angivna regeln"
84fb5b46 2027
84fb5b46 2028#. ($id)
c33a4027 2029#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:404
84fb5b46
MKG
2030msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2031msgstr "Går ej att läsa in ärende '%1'"
2032
af59614d 2033#: lib/RT/Article.pm:496
84fb5b46 2034msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
320f0092 2035msgstr "Kunde inte ladda ämnesmedlemskap vid försök till radering"
84fb5b46 2036
84fb5b46
MKG
2037#. ($QuoteTransaction)
2038#. ($id)
c33a4027 2039#: share/html/Ticket/Crypt.html:71 share/html/Ticket/Forward.html:104
84fb5b46
MKG
2040msgid "Couldn't load transaction #%1"
2041msgstr "Kunde inte läsa in transaktion #%1"
2042
c33a4027 2043#: share/html/User/Prefs.html:214
84fb5b46
MKG
2044msgid "Couldn't load user"
2045msgstr "Kunde inte läsa in användare"
2046
84fb5b46 2047#. ($id)
c33a4027 2048#: share/html/Admin/Users/Keys.html:95 share/html/User/Prefs.html:210
84fb5b46
MKG
2049msgid "Couldn't load user #%1"
2050msgstr "Kunde inte läsa in användare #%1"
2051
84fb5b46 2052#. ($id, $Name)
c33a4027 2053#: share/html/User/Prefs.html:208
84fb5b46
MKG
2054msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2055msgstr "Kunde inte läsa in användare #%1 eller användare '%2'"
2056
84fb5b46 2057#. ($Name)
c33a4027 2058#: share/html/User/Prefs.html:212
84fb5b46
MKG
2059msgid "Couldn't load user '%1'"
2060msgstr "Kunde inte läsa in användare '%1'"
2061
c36a7e1d 2062#. ($args{Base})
c33a4027 2063#: lib/RT/Link.pm:229
c36a7e1d
MKG
2064msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2065msgstr ""
2066
c36a7e1d 2067#. ($args{Target})
c33a4027 2068#: lib/RT/Link.pm:233
c36a7e1d
MKG
2069msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2070msgstr ""
2071
af59614d 2072#. ($msg)
c33a4027 2073#: lib/RT/Group.pm:1088
af59614d
MKG
2074msgid "Couldn't remove previous member: %1"
2075msgstr ""
2076
84fb5b46 2077#. ($msg)
c33a4027 2078#: lib/RT/Attachment.pm:833
84fb5b46
MKG
2079msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2080msgstr "Kunde inte ersätta innehåll med avkrypterad data: %1"
2081
84fb5b46 2082#. ($msg)
c33a4027 2083#: lib/RT/Attachment.pm:782
84fb5b46
MKG
2084msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2085msgstr "Kunde inte ersätta innehåll med krypterad data: %1"
2086
af59614d 2087#. ($remote_link)
c33a4027 2088#: lib/RT/Record.pm:1419 lib/RT/Record.pm:1556
af59614d
MKG
2089msgid "Couldn't resolve '%1' into a link."
2090msgstr ""
2091
84fb5b46 2092#. ($args{'Base'})
c33a4027 2093#: lib/RT/Link.pm:155
84fb5b46
MKG
2094msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2095msgstr "Kunde inte översätta basen '%1' till en URI."
2096
84fb5b46 2097#. ($args{'Target'})
c33a4027 2098#: lib/RT/Link.pm:162
84fb5b46
MKG
2099msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2100msgstr "Kunde inte översätta målet '%1' till en URI."
2101
af59614d 2102#. ($role, $msg)
c33a4027 2103#: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:616
84fb5b46
MKG
2104msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2105msgstr "Kunde inte ange observatör för %1: %2"
2106
c33a4027 2107#: lib/RT/User.pm:1839
84fb5b46 2108msgid "Couldn't set private key"
320f0092 2109msgstr "Kunde inte sätta privat nyckel"
84fb5b46 2110
c33a4027 2111#: lib/RT/User.pm:1823
84fb5b46 2112msgid "Couldn't unset private key"
320f0092 2113msgstr "Kunde inte avsätta privat nyckel"
84fb5b46 2114
c33a4027 2115#: lib/RT/User.pm:108 share/html/Admin/Users/Modify.html:163 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:156
84fb5b46
MKG
2116msgid "Country"
2117msgstr "Land"
2118
c33a4027 2119#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:128 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:156 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:87 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:91 share/html/Admin/Queues/Modify.html:165 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Scrips/Create.html:74 share/html/Admin/Scrips/Create.html:81 share/html/Admin/Users/Modify.html:224 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:54 share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:130 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:275 share/html/Elements/Tabs:294 share/html/Elements/Tabs:298 share/html/Elements/Tabs:403 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:417 share/html/Elements/Tabs:420 share/html/Elements/Tabs:423 share/html/Elements/Tabs:431 share/html/Elements/Tabs:437 share/html/Elements/Tabs:449 share/html/Elements/Tabs:460 share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:214 share/html/Ticket/Create.html:293 share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:53 share/html/m/ticket/create:235 share/html/m/ticket/create:408
84fb5b46
MKG
2120msgid "Create"
2121msgstr "Skapa"
2122
c33a4027 2123#: etc/initialdata:98
84fb5b46
MKG
2124msgid "Create Tickets"
2125msgstr "Skapa Ärenden"
2126
af59614d 2127#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:140 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:160
84fb5b46 2128msgid "Create a Class"
320f0092 2129msgstr "Skapa klass"
84fb5b46 2130
af59614d 2131#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:167 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:185 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:99
84fb5b46
MKG
2132msgid "Create a CustomField"
2133msgstr "Skapa ett ExtraFält"
2134
84fb5b46 2135#. ($QueueObj->Name())
c33a4027 2136#: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
84fb5b46
MKG
2137msgid "Create a CustomField for queue %1"
2138msgstr "Skapa ett ExtraFält för kö %1"
2139
c33a4027 2140#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:109
af59614d
MKG
2141msgid "Create a global scrip"
2142msgstr ""
2143
2144#: share/html/Articles/Article/Edit.html:128 share/html/Articles/Article/Edit.html:190
84fb5b46 2145msgid "Create a new article"
320f0092 2146msgstr "Skapa en ny artikel"
84fb5b46
MKG
2147
2148#: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2149msgid "Create a new article in"
320f0092 2150msgstr "Skapa en ny artikel i"
84fb5b46
MKG
2151
2152#: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2153msgid "Create a new dashboard"
320f0092 2154msgstr "Skapa ny instrumentpanel"
84fb5b46 2155
af59614d 2156#: share/html/Admin/Groups/Modify.html:103 share/html/Admin/Groups/Modify.html:123
84fb5b46
MKG
2157msgid "Create a new group"
2158msgstr "Skapa en ny grupp"
2159
84fb5b46 2160#. ($QueueObj->Name)
c33a4027 2161#: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
84fb5b46 2162msgid "Create a new template for queue %1"
320f0092 2163msgstr "Skapa ny mall för kö %1"
84fb5b46 2164
c33a4027 2165#: share/html/Ticket/Create.html:375
84fb5b46
MKG
2166msgid "Create a new ticket"
2167msgstr "Skapa ett nytt ärende"
2168
af59614d 2169#: share/html/Admin/Users/Modify.html:238 share/html/Admin/Users/Modify.html:294
84fb5b46
MKG
2170msgid "Create a new user"
2171msgstr "Skapa en ny användare"
2172
c33a4027 2173#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:240
84fb5b46
MKG
2174msgid "Create a queue"
2175msgstr "Skapa en kö"
2176
af59614d 2177#. ($queue_obj->Name)
c33a4027 2178#: share/html/Admin/Scrips/Create.html:107
af59614d
MKG
2179msgid "Create a scrip and add to queue %1"
2180msgstr ""
2181
84fb5b46
MKG
2182#: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2183msgid "Create a template"
2184msgstr "Skapa en mall"
2185
af59614d 2186#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
84fb5b46
MKG
2187msgid "Create a ticket"
2188msgstr "Skapa ett ärende"
2189
af59614d
MKG
2190#: share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:50
2191msgid "Create a ticket with this user as the Requestor in Queue"
2192msgstr ""
2193
84fb5b46
MKG
2194#: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2195msgid "Create an article"
320f0092 2196msgstr "Skapa artikel"
84fb5b46 2197
af59614d 2198#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48
84fb5b46 2199msgid "Create an article in class..."
320f0092 2200msgstr "Skapa artikel i klass..."
84fb5b46 2201
af59614d 2202#: lib/RT/Class.pm:88
84fb5b46 2203msgid "Create articles in this class"
320f0092 2204msgstr "Skapa artikel i den här klassen"
84fb5b46 2205
af59614d 2206#: lib/RT/Group.pm:95
84fb5b46 2207msgid "Create group dashboards"
320f0092 2208msgstr "Skapa gruppinstrumentpaneler"
84fb5b46 2209
c33a4027 2210#: etc/initialdata:100
84fb5b46
MKG
2211msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2212msgstr "Skapa nya ärenden baserade på denna scrips mall"
2213
af59614d 2214#: lib/RT/Dashboard.pm:86
84fb5b46 2215msgid "Create personal dashboards"
320f0092 2216msgstr "Skapa personliga instrumentpaneler"
84fb5b46 2217
af59614d 2218#: lib/RT/Dashboard.pm:81
84fb5b46 2219msgid "Create system dashboards"
320f0092 2220msgstr "Skapa systeminstrumentpaneler"
84fb5b46 2221
af59614d 2222#: share/html/SelfService/Create.html:113
84fb5b46
MKG
2223msgid "Create ticket"
2224msgstr "Skapa ärende"
2225
af59614d 2226#: lib/RT/Queue.pm:129
84fb5b46 2227msgid "Create tickets"
320f0092 2228msgstr "Skapa ärenden"
84fb5b46 2229
af59614d 2230#: lib/RT/Class.pm:98 lib/RT/Queue.pm:112
84fb5b46 2231msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
320f0092 2232msgstr "Skapa, modifiera och ta bort objekt från behörighetslistor"
84fb5b46 2233
af59614d 2234#: lib/RT/CustomField.pm:214
84fb5b46 2235msgid "Create, modify and delete custom fields"
320f0092 2236msgstr "Skapa, redigera och radera anpassade fält"
84fb5b46 2237
af59614d 2238#: lib/RT/CustomField.pm:215
84fb5b46 2239msgid "Create, modify and delete custom fields values"
320f0092 2240msgstr "Skapa, redigera och radera värden i anpassade fält"
84fb5b46 2241
af59614d 2242#: lib/RT/Queue.pm:110
84fb5b46 2243msgid "Create, modify and delete queue"
320f0092 2244msgstr "Skapa, redigera och radera köer"
84fb5b46 2245
af59614d 2246#: lib/RT/Group.pm:91
84fb5b46 2247msgid "Create, modify and delete saved searches"
320f0092 2248msgstr "Skapa, modifiera och radera sparade sökfrågor"
84fb5b46 2249
af59614d 2250#: lib/RT/System.pm:85
84fb5b46 2251msgid "Create, modify and delete users"
320f0092 2252msgstr "Skapa, modifiera och radera användare"
84fb5b46 2253
320f0092 2254#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:73 lib/RT/Tickets.pm:137 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:71 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:69 share/html/Elements/ColumnMap:74 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:350
84fb5b46
MKG
2255msgid "Created"
2256msgstr "Skapat"
2257
320f0092 2258#: share/html/Elements/ColumnMap:79
84fb5b46
MKG
2259msgid "Created By"
2260msgstr "Skapad av"
2261
84fb5b46
MKG
2262#. ($CustomFieldObj->Name)
2263#. ($CustomFieldObj->Name())
c33a4027 2264#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:189 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:120
84fb5b46
MKG
2265msgid "Created CustomField %1"
2266msgstr "Skapat ExtraFält %1"
2267
2268#: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2269msgid "Created by"
320f0092 2270msgstr "Skapad av"
84fb5b46 2271
84fb5b46 2272#. ($search->Name)
c33a4027 2273#: share/html/Articles/Article/Search.html:200
84fb5b46 2274msgid "Created search %1"
320f0092 2275msgstr "Skapade sökfråga %1"
84fb5b46
MKG
2276
2277#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2278msgid "CreatedBy"
320f0092 2279msgstr "SkapadAv"
84fb5b46
MKG
2280
2281#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2282msgid "CreatedRelative"
320f0092 2283msgstr "SkapadRelativt"
84fb5b46 2284
af59614d 2285#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
84fb5b46
MKG
2286msgid "Creator"
2287msgstr "Skapare"
2288
403d7b0b 2289#: share/html/Prefs/Other.html:71
84fb5b46
MKG
2290msgid "Cryptography"
2291msgstr "Kryptografi"
2292
c33a4027 2293#: lib/RT/Attachment.pm:739 lib/RT/Attachment.pm:799
af59614d
MKG
2294msgid "Cryptography is disabled"
2295msgstr ""
2296
2297#: share/html/Elements/BulkLinks:51 share/html/Elements/EditLinks:51
84fb5b46
MKG
2298msgid "Current Links"
2299msgstr "Nuvarande relationer"
2300
c33a4027 2301#: share/html/Elements/Tabs:824
84fb5b46 2302msgid "Current Search"
320f0092 2303msgstr "Aktuell sökning"
84fb5b46
MKG
2304
2305#: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2306msgid "Current members"
2307msgstr "Nuvarande medlemmar"
2308
84fb5b46
MKG
2309#: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2310msgid "Current search"
2311msgstr "Nuvarande sökning"
2312
2313#: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2314msgid "Current watchers"
2315msgstr "Nuvarande observatörer"
2316
320f0092
MKG
2317#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:108
2318msgid "Custom CSS (Advanced)"
2319msgstr ""
2320
c33a4027 2321#: share/html/Elements/EditCustomFieldCustomGroupings:50 share/html/Elements/ShowCustomFieldCustomGroupings:51 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:183 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:300 share/html/Elements/Tabs:453 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/m/ticket/show:252
84fb5b46
MKG
2322msgid "Custom Fields"
2323msgstr "Extrafält"
2324
c33a4027
MKG
2325#. ($Type)
2326#: share/html/Admin/CustomFields/index.html:52
84fb5b46
MKG
2327msgid "Custom Fields for %1"
2328msgstr "Extrafält för %1"
2329
84fb5b46 2330#. ($Object->Name)
c33a4027 2331#: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
84fb5b46 2332msgid "Custom Fields for queue %1"
320f0092 2333msgstr "Anpassade fält för kö %1"
84fb5b46 2334
af59614d
MKG
2335#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:73
2336msgid "Custom action commit code"
2337msgstr ""
2338
2339#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:72
84fb5b46
MKG
2340msgid "Custom action preparation code"
2341msgstr "Specialanpassad handling förberedelsekod"
2342
af59614d 2343#: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:71
84fb5b46
MKG
2344msgid "Custom condition"
2345msgstr "Specialanpassat villkor"
2346
84fb5b46
MKG
2347#. ($MoveCustomFieldDown)
2348#. ($MoveCustomFieldUp)
c33a4027 2349#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
84fb5b46 2350msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
320f0092 2351msgstr "Anpassat fält #%1 är inte aktiverat på det här objektet"
84fb5b46 2352
84fb5b46 2353#. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
c33a4027 2354#: lib/RT/Tickets.pm:2213
84fb5b46
MKG
2355msgid "Custom field %1 %2 %3"
2356msgstr "Extrafält %1 %2 %3"
2357
403d7b0b 2358#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
c33a4027 2359#: lib/RT/Record.pm:1979
84fb5b46
MKG
2360msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2361msgstr "Extrafält %1 kan inte användas för det här objektet"
2362
84fb5b46 2363#. ($CF->Name)
c33a4027 2364#: lib/RT/Tickets.pm:2207
84fb5b46
MKG
2365msgid "Custom field %1 has a value."
2366msgstr "Extrafält %1 har ett värde."
2367
84fb5b46 2368#. ($CF->Name)
c33a4027 2369#: lib/RT/Tickets.pm:2203
84fb5b46
MKG
2370msgid "Custom field %1 has no value."
2371msgstr "Extrafält %1 har inget värde."
2372
84fb5b46 2373#. ($args{'Field'})
c33a4027 2374#: lib/RT/Record.pm:1968 lib/RT/Record.pm:2156
84fb5b46
MKG
2375msgid "Custom field %1 not found"
2376msgstr "Extrafält %1 ej funnet"
2377
84fb5b46 2378#. ($args{'Content'}, $self->Name)
c33a4027 2379#: lib/RT/CustomField.pm:1838
84fb5b46
MKG
2380msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2381msgstr "Extrafältvärde %1 går ej att hitta för extrafält %2"
2382
c33a4027 2383#: lib/RT/CustomField.pm:669
84fb5b46
MKG
2384msgid "Custom field value could not be deleted"
2385msgstr "Extrafältvärde går ej att radera"
2386
c33a4027 2387#: lib/RT/CustomField.pm:1850
84fb5b46
MKG
2388msgid "Custom field value could not be found"
2389msgstr "Extrafält går ej att hitta"
2390
c33a4027 2391#: lib/RT/CustomField.pm:1852 lib/RT/CustomField.pm:671
84fb5b46
MKG
2392msgid "Custom field value deleted"
2393msgstr "Extrafältvärde raderat"
2394
c33a4027 2395#: lib/RT/Tickets.pm:152 lib/RT/Transaction.pm:902 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
84fb5b46
MKG
2396msgid "CustomField"
2397msgstr "ExtraFält"
2398
af59614d 2399#: lib/RT/Tickets.pm:151
84fb5b46 2400msgid "CustomFieldValue"
320f0092 2401msgstr "AnpassatFältVärde"
84fb5b46 2402
c33a4027 2403#: share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:74 share/html/Prefs/MyRT.html:81 share/html/Prefs/Quicksearch.html:79 share/html/Prefs/Search.html:81
84fb5b46
MKG
2404msgid "Customize"
2405msgstr "Anpassa"
2406
2407#: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2408msgid "Customize Basics"
320f0092 2409msgstr "Grundläggande konfiguration"
84fb5b46
MKG
2410
2411#: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2412msgid "Customize Email Addresses"
320f0092 2413msgstr "Anpassa e-postadress"
84fb5b46
MKG
2414
2415#: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2416msgid "Customize Email Configuration"
2417msgstr "Anpassa e-postkonfigurationen"
2418
af59614d
MKG
2419#: share/html/Elements/Tabs:212
2420msgid "Customize dashboards in menu"
2421msgstr ""
2422
320f0092
MKG
2423#: share/html/Admin/Tools/Theme.html:76
2424msgid "Customize the RT theme"
2425msgstr ""
2426
af59614d 2427#: share/html/Elements/Tabs:233
84fb5b46 2428msgid "Customize the look of your RT"
320f0092 2429msgstr "Anpassa utseendet för ditt RT"
84fb5b46 2430
403d7b0b 2431#: lib/RT/Installer.pm:113
84fb5b46 2432msgid "DBA password"
320f0092 2433msgstr "Lösenord till databasen"
84fb5b46 2434
403d7b0b 2435#: lib/RT/Installer.pm:105
84fb5b46 2436msgid "DBA username"
320f0092 2437msgstr "Användarnamn till databasen"
84fb5b46 2438
c33a4027 2439#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327 lib/RT/Report/Tickets.pm:124
84fb5b46 2440msgid "Daily"
320f0092 2441msgstr "Dagligen"
84fb5b46 2442
c33a4027 2443#: lib/RT/Config.pm:534
84fb5b46
MKG
2444msgid "Daily digest"
2445msgstr "Dagligt sammandrag"
2446
af59614d 2447#: share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
84fb5b46
MKG
2448msgid "Dashboard"
2449msgstr "Instrumentpanel"
2450
af59614d 2451#. ($Dashboard->Name, $msg)
c33a4027 2452#: share/html/Dashboards/Modify.html:143
af59614d
MKG
2453msgid "Dashboard %1 could not be updated: %2"
2454msgstr ""
2455
af59614d 2456#. ($Dashboard->Name)
c33a4027 2457#: share/html/Dashboards/Modify.html:140
af59614d
MKG
2458msgid "Dashboard %1 updated"
2459msgstr ""
2460
84fb5b46 2461#. ($msg)
c33a4027 2462#: share/html/Dashboards/Modify.html:110
84fb5b46 2463msgid "Dashboard could not be created: %1"
320f0092 2464msgstr "Instrumentpanel kunde inte skapas: %1"
84fb5b46 2465
84fb5b46 2466#. ($msg)
c33a4027 2467#: share/html/Dashboards/Queries.html:261
84fb5b46 2468msgid "Dashboard could not be updated: %1"
320f0092 2469msgstr "Instrumentpanel kunde inte uppdateras: %1"
84fb5b46 2470
af59614d 2471#: share/html/Dashboards/Queries.html:258
84fb5b46 2472msgid "Dashboard updated"
320f0092 2473msgstr "Instrumentpanel har uppdaterats"
84fb5b46 2474
c33a4027 2475#: etc/RT_Config.pm:1221 etc/initialdata:879 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
84fb5b46 2476msgid "Dashboards"
320f0092 2477msgstr "Instrumentpaneler"
84fb5b46 2478
c33a4027 2479#: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:48 share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:54 share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:62 share/html/Elements/Tabs:211 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Elements/Tabs:584 share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:57
af59614d
MKG
2480msgid "Dashboards in menu"
2481msgstr ""
2482
af59614d 2483#. ($UserObj->Name)
c33a4027 2484#: share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:71
af59614d
MKG
2485msgid "Dashboards in menu for the user %1"
2486msgstr ""
2487
84fb5b46
MKG
2488#: lib/RT/Installer.pm:78
2489msgid "Database host"
2490msgstr "Databasvärd"
2491
2492#: lib/RT/Installer.pm:96
2493msgid "Database name"
2494msgstr "Databasnamn"
2495
403d7b0b 2496#: lib/RT/Installer.pm:129
84fb5b46
MKG
2497msgid "Database password for RT"
2498msgstr "Databaslösenord för RT"
2499
2500#: lib/RT/Installer.pm:87
2501msgid "Database port"
2502msgstr "Databasport"
2503
2504#: lib/RT/Installer.pm:60
2505msgid "Database type"
2506msgstr "Databastyp"
2507
403d7b0b 2508#: lib/RT/Installer.pm:122
84fb5b46
MKG
2509msgid "Database username for RT"
2510msgstr "Databasanvändarnamn för RT"
2511
c33a4027 2512#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124 share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:56
af59614d
MKG
2513msgid "Date"
2514msgstr ""
2515
c33a4027 2516#: lib/RT/Config.pm:483
84fb5b46
MKG
2517msgid "Date format"
2518msgstr "Datumformat"
2519
c33a4027 2520#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:659 share/html/SelfService/Display.html:73 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:68 share/html/m/ticket/create:377 share/html/m/ticket/show:344
84fb5b46
MKG
2521msgid "Dates"
2522msgstr "Datum"
2523
c33a4027
MKG
2524#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2525msgid "Day"
2526msgstr ""
2527
2528#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2529msgid "DayOfMonth"
2530msgstr ""
2531
2532#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2533msgid "DayOfWeek"
2534msgstr ""
2535
2536#: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2537msgid "DayOfYear"
2538msgstr ""
2539
84fb5b46
MKG
2540#: lib/RT/Date.pm:102
2541msgid "Dec"
c33a4027 2542msgstr ""
84fb5b46 2543
af59614d 2544#: share/html/Ticket/Crypt.html:58
84fb5b46
MKG
2545msgid "Decrypt"
2546msgstr "Dekryptera"
2547
c33a4027 2548#: lib/RT/Attachment.pm:828
af59614d
MKG
2549msgid "Decryption error; contact the administrator"
2550msgstr ""
2551
c33a4027 2552#: lib/RT/Config.pm:152
84fb5b46
MKG
2553msgid "Default queue"
2554msgstr "Förvald kö"
2555
c33a4027 2556#: etc/initialdata:408 etc/upgrade/4.1.16/content:7
af59614d
MKG
2557msgid "Default reminder template"
2558msgstr ""
2559
84fb5b46 2560#. ($DefaultValue)
c33a4027 2561#: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
84fb5b46
MKG
2562msgid "Default: %1"
2563msgstr "Förval: %1"
2564
c33a4027 2565#: lib/RT/Transaction.pm:751
84fb5b46
MKG
2566msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2567msgstr "Förval: %1/%2 ändrat från %3 till %4"
2568
2569#: lib/RT/Date.pm:116
2570msgid "DefaultFormat"
320f0092 2571msgstr "StandardFormat"
84fb5b46 2572
c33a4027 2573#: etc/RT_Config.pm:2786 etc/RT_Config.pm:2830 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:60 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:892 share/html/Elements/Tabs:917 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:196
84fb5b46
MKG
2574msgid "Delete"
2575msgstr "Radera"
2576
c33a4027 2577#: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:73
84fb5b46
MKG
2578msgid "Delete Template"
2579msgstr "Radera Mall"
2580
84fb5b46 2581#. ($ArticleObj->Id)
c33a4027 2582#: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
84fb5b46 2583msgid "Delete article #%1"
320f0092 2584msgstr "Radera artikel #%1"
84fb5b46 2585
af59614d 2586#: lib/RT/Class.pm:99
84fb5b46 2587msgid "Delete articles in this class"
320f0092 2588msgstr "Radera artikel i den här klassen"
84fb5b46 2589
84fb5b46 2590#. ($msg)
c33a4027 2591#: lib/RT/SharedSetting.pm:287
84fb5b46
MKG
2592msgid "Delete failed: %1"
2593msgstr "Radering misslyckades: %1"
2594
af59614d 2595#: lib/RT/Group.pm:97
84fb5b46 2596msgid "Delete group dashboards"
320f0092 2597msgstr "Radera gruppinstrumentpaneler"
84fb5b46 2598
c33a4027 2599#: lib/RT/Ticket.pm:2440 lib/RT/Ticket.pm:2440
84fb5b46 2600msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
320f0092 2601msgstr "Raderafunktionen är avaktiverad i livscykelkonfigurationen"
84fb5b46 2602
af59614d 2603#: lib/RT/Dashboard.pm:88
84fb5b46 2604msgid "Delete personal dashboards"
320f0092 2605msgstr "Radera personliga instrumentpaneler"
84fb5b46 2606
af59614d 2607#: lib/RT/Dashboard.pm:83
84fb5b46 2608msgid "Delete system dashboards"
320f0092 2609msgstr "Radera systeminstrumentpaneler"
84fb5b46 2610
af59614d 2611#: lib/RT/Queue.pm:134
84fb5b46
MKG
2612msgid "Delete tickets"
2613msgstr "Radera ärenden"
2614
af59614d 2615#: share/html/Elements/BulkCustomFields:53
84fb5b46
MKG
2616msgid "Delete values"
2617msgstr "Radera värden"
2618
84fb5b46 2619#. ($self->ObjectName)
c33a4027 2620#: lib/RT/SharedSetting.pm:285
84fb5b46
MKG
2621msgid "Deleted %1"
2622msgstr "Tog bort %1"
2623
84fb5b46
MKG
2624#: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2625msgid "Deleted queries"
2626msgstr "Tog bort förfrågningar"
2627
af59614d 2628#: share/html/Search/Elements/EditSearches:194
84fb5b46
MKG
2629msgid "Deleted saved search"
2630msgstr "Tog bort sparad sökning"
2631
84fb5b46 2632#. ($searchname)
c33a4027 2633#: share/html/Articles/Article/Search.html:233
84fb5b46 2634msgid "Deleted search %1"
320f0092 2635msgstr "Raderade sökfråga %1"
84fb5b46 2636
af59614d 2637#: lib/RT/Queue.pm:230
84fb5b46
MKG
2638msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2639msgstr "Radering av detta objekt bryter referentiell integritet"
2640
c33a4027 2641#: lib/RT/User.pm:459
84fb5b46
MKG
2642msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2643msgstr "Radering av detta objekt strider mot referentiell integritet"
2644
2645#: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2646msgid "Deny"
2647msgstr "Neka"
2648
c33a4027 2649#: share/html/Elements/AddLinks:78 share/html/Elements/BulkLinks:131 share/html/Elements/BulkLinks:64 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:71 share/html/Search/Elements/SelectLinks:62 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:419
84fb5b46
MKG
2650msgid "Depended on by"
2651msgstr "Förutsätts av"
2652
af59614d 2653#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46
MKG
2654msgid "DependedOnBy"
2655msgstr "FörutsättsAv"
2656
320f0092 2657#. ($value)
c33a4027 2658#: lib/RT/Transaction.pm:1036
84fb5b46
MKG
2659msgid "Dependency by %1 added"
2660msgstr "Lagt till att förutsätts av %1"
2661
320f0092 2662#. ($value)
c33a4027 2663#: lib/RT/Transaction.pm:1078
84fb5b46
MKG
2664msgid "Dependency by %1 deleted"
2665msgstr "Tagit bort att förutsätts av %1"
2666
320f0092 2667#. ($value)
c33a4027 2668#: lib/RT/Transaction.pm:1033
84fb5b46
MKG
2669msgid "Dependency on %1 added"
2670msgstr "Lagt till att förutsätter %1"
2671
320f0092 2672#. ($value)
c33a4027 2673#: lib/RT/Transaction.pm:1075
84fb5b46
MKG
2674msgid "Dependency on %1 deleted"
2675msgstr "Tagit bort att förutsätter %1"
2676
af59614d 2677#: lib/RT/Tickets.pm:128
84fb5b46
MKG
2678msgid "DependentOn"
2679msgstr "FörutsättsAv"
2680
c33a4027 2681#: share/html/Elements/AddLinks:74 share/html/Elements/BulkLinks:127 share/html/Elements/BulkLinks:54 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/ShowLinks:70 share/html/Search/Elements/SelectLinks:61 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:389
84fb5b46
MKG
2682msgid "Depends on"
2683msgstr "Förutsätter"
2684
af59614d 2685#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
84fb5b46
MKG
2686msgid "DependsOn"
2687msgstr "Förutsätter"
2688
2689#: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2690msgid "Desc"
2691msgstr "Fallande"
2692
c33a4027 2693#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:195 share/html/m/ticket/create:231
84fb5b46
MKG
2694msgid "Describe the issue below"
2695msgstr "Beskriv problemet nedan"
2696
c33a4027 2697#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:66 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:48 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:105 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
84fb5b46
MKG
2698msgid "Description"
2699msgstr "Beskrivning"
2700
af59614d 2701#: share/html/Elements/Tabs:228
84fb5b46 2702msgid "Detailed information about your RT setup"
320f0092 2703msgstr "Detaljerad information om dina RT-inställningar"
84fb5b46 2704
c33a4027 2705#: share/html/Ticket/Create.html:451
84fb5b46 2706msgid "Details"
320f0092 2707msgstr "Detaljer"
84fb5b46
MKG
2708
2709#: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2710msgid "Direction"
320f0092 2711msgstr "Riktning"
84fb5b46 2712
c33a4027 2713#: share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:83 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:112 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:147
84fb5b46
MKG
2714msgid "Disabled"
2715msgstr "Inaktiverad"
2716
c33a4027 2717#: share/html/Elements/Tabs:634 share/html/Elements/Tabs:889 share/html/Elements/Tabs:910 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
84fb5b46
MKG
2718msgid "Display"
2719msgstr "Visa"
2720
af59614d 2721#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:111
84fb5b46
MKG
2722msgid "Display Access Control List"
2723msgstr "Visa Tillgångskontrollista"
2724
84fb5b46 2725#. ($id)
c33a4027 2726#: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
84fb5b46 2727msgid "Display Article %1"
320f0092 2728msgstr "Visa artikel %1"
84fb5b46
MKG
2729
2730#: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2731msgid "Display Columns"
2732msgstr "Visa kolumner"
2733
c33a4027 2734#: lib/RT/Config.pm:430
af59614d
MKG
2735msgid "Display all plain-text attachments in a monospace font with formatting preserved, but wrapping as needed."
2736msgstr ""
2737
c33a4027 2738#: lib/RT/Config.pm:357
af59614d
MKG
2739msgid "Display messages in rich text if available"
2740msgstr ""
2741
c33a4027 2742#: lib/RT/Config.pm:429
af59614d
MKG
2743msgid "Display plain-text attachments in fixed-width font"
2744msgstr ""
2745
c33a4027 2746#: lib/RT/Config.pm:464
af59614d
MKG
2747msgid "Display ticket after \"Quick Create\""
2748msgstr ""
2749
84fb5b46 2750#. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
c33a4027 2751#: share/html/Elements/Footer:59
84fb5b46 2752msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
320f0092 2753msgstr "Distribuerat under %1version 2 av GNU GPL%2."
84fb5b46 2754
af59614d 2755#: lib/RT/System.pm:83
84fb5b46
MKG
2756msgid "Do anything and everything"
2757msgstr "Gör något och allt"
2758
403d7b0b 2759#: lib/RT/Installer.pm:215
84fb5b46
MKG
2760msgid "Domain name"
2761msgstr "Domännamn"
2762
403d7b0b 2763#: lib/RT/Installer.pm:216
84fb5b46 2764msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
320f0092 2765msgstr "Inkludera inte http://, utan bara exempelvis 'localhost' eller 'rt.exempel.se'"
84fb5b46 2766
c33a4027 2767#: lib/RT/Config.pm:339
84fb5b46
MKG
2768msgid "Don't refresh home page."
2769msgstr "Läs inte om startsidan."
2770
c33a4027 2771#: lib/RT/Config.pm:318
84fb5b46
MKG
2772msgid "Don't refresh search results."
2773msgstr "Läs inte om sökresultaten."
2774
2775#: share/html/Elements/Refresh:53
2776msgid "Don't refresh this page."
2777msgstr "Läs inte in denna sida igen"
2778
c33a4027 2779#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:1743
84fb5b46 2780msgid "Don't trust this key at all"
320f0092 2781msgstr "Lita inte alls på den här nyckeln"
84fb5b46 2782
af59614d 2783#: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
84fb5b46
MKG
2784msgid "Download"
2785msgstr "Ladda ner"
2786
84fb5b46
MKG
2787#: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2788msgid "Download dumpfile"
320f0092 2789msgstr "Ladda ned dumpfil"
84fb5b46 2790
af59614d 2791#: lib/RT/CustomField.pm:87
84fb5b46 2792msgid "Dropdown"
320f0092 2793msgstr "Rullgardin"
84fb5b46 2794
c33a4027 2795#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:77 lib/RT/Tickets.pm:134 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:205 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:238 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:262 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:141 share/html/Ticket/Elements/Reminders:177 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:384 share/html/m/ticket/show:366
84fb5b46
MKG
2796msgid "Due"
2797msgstr "Förfaller"
2798
2799#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2800msgid "DueRelative"
320f0092 2801msgstr "SlutRelativt"
84fb5b46 2802
84fb5b46 2803#. ($msg)
c33a4027 2804#: share/html/Install/Initialize.html:132 share/html/Install/Initialize.html:94
84fb5b46
MKG
2805msgid "ERROR: %1"
2806msgstr "FEL: %1"
2807
c33a4027 2808#: share/html/Elements/Tabs:540
84fb5b46
MKG
2809msgid "Easy updating of your open tickets"
2810msgstr "Enkel uppdatering av dina ärenden"
2811
c33a4027 2812#: share/html/Elements/Tabs:547
84fb5b46 2813msgid "Easy viewing of your reminders"
320f0092 2814msgstr "Enkel visning av dina påminnelser"
84fb5b46 2815
c33a4027 2816#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:928 share/html/Elements/Tabs:936 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:124
84fb5b46
MKG
2817msgid "Edit"
2818msgstr "Redigera"
2819
c33a4027 2820#: share/html/Search/Bulk.html:165
84fb5b46
MKG
2821msgid "Edit Custom Fields"
2822msgstr "Redigera extrafält"
2823
84fb5b46 2824#. ($Object->Name)
c33a4027 2825#: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
84fb5b46
MKG
2826msgid "Edit Custom Fields for %1"
2827msgstr "Redigera extrafält för %1"
2828
2829#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2830msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2831msgstr "Redigera extrafält för alla grupper"
2832
2833#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2834msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2835msgstr "Redigera extrafält för alla köer"
2836
2837#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2838msgid "Edit Custom Fields for all users"
2839msgstr "Redigera extrafält för alla användare"
2840
2841#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2842msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
320f0092 2843msgstr "Redigera anpassade fält för artiklar i alla klasser"
84fb5b46
MKG
2844
2845#: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2846msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2847msgstr "Redigera extrafält för ärenden i alla köer"
2848
c33a4027 2849#: share/html/Search/Bulk.html:170 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
84fb5b46
MKG
2850msgid "Edit Links"
2851msgstr "Redigera länkar"
2852
2853#: share/html/Search/Edit.html:66
2854msgid "Edit Query"
2855msgstr "Redigera söksträng"
2856
c33a4027 2857#: share/html/Elements/Tabs:831
84fb5b46
MKG
2858msgid "Edit Search"
2859msgstr "Redigera sökning"
2860
84fb5b46
MKG
2861#: share/html/Admin/Global/Topics.html:56