Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / plugins / a11yhelp / lang / cs.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.plugins.setLang('a11yhelp','cs',{accessibilityHelp:{title:'Instrukce pro přístupnost',contents:'Obsah nápovědy. Pro uzavření tohoto dialogu stiskněte klávesu ESC.',legend:[{name:'Obecné',items:[{name:'Panel nástrojů editoru',legend:'Stiskněte${toolbarFocus} k procházení panelu nástrojů. Přejděte na další a předchozí skupiny pomocí TAB a SHIFT-TAB. Přechod na další a předchozí tlačítko panelu nástrojů je pomocí ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO. Stisknutím mezerníku nebo klávesy ENTER tlačítko aktivujete.'},{name:'Dialogové okno editoru',legend:'Uvnitř dialogového okna stiskněte TAB pro přesunutí na další pole, stiskněte SHIFT + TAB pro přesun na předchozí pole, stiskněte ENTER pro odeslání dialogu, stiskněte ESC pro jeho zrušení. Pro dialogová okna, která mají mnoho karet stiskněte ALT + F10 pr oprocházení seznamu karet. Pak se přesuňte na další kartu pomocí TAB nebo ŠIPKA VPRAVO. Pro přesun na předchozí stiskněte SHIFT + TAB nebo ŠIPKA VLEVO. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro vybrání stránky karet.'},{name:'Kontextové menu editoru',legend:'Stiskněte ${contextMenu} nebo klávesu APPLICATION k otevření kontextového menu. Pak se přesuňte na další možnost menu pomocí TAB nebo ŠIPKY DOLŮ. Přesuňte se na předchozí možnost pomocí  SHIFT+TAB nebo ŠIPKY NAHORU. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro zvolení možnosti menu. Podmenu současné možnosti otevřete pomocí MEZERNÍKU nebo ENTER či ŠIPKY DOLEVA. Kontextové menu uzavřete stiskem ESC.'},{name:'Rámeček seznamu editoru',legend:'Uvnitř rámečku seznamu se přesunete na další položku menu pomocí TAB nebo ŠIPKA DOLŮ. Na předchozí položku se přesunete SHIFT + TAB nebo ŠIPKA NAHORU. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro zvolení možnosti seznamu. Stiskněte ESC pro uzavření seznamu.'},{name:'Lišta cesty prvku v editoru',legend:'Stiskněte ${elementsPathFocus} pro procházení lišty cesty prvku. Na další tlačítko prvku se přesunete pomocí TAB nebo ŠIPKA VPRAVO. Na předchozí položku se přesunete pomocí SHIFT + TAB nebo ŠIPKA VLEVO. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro vybrání prvku v editoru.'}]},{name:'Příkazy',items:[{name:' Příkaz Zpět',legend:'Stiskněte ${undo}'},{name:' Příkaz Znovu',legend:'Stiskněte ${redo}'},{name:' Příkaz Tučné',legend:'Stiskněte ${bold}'},{name:' Příkaz Kurzíva',legend:'Stiskněte ${italic}'},{name:' Příkaz Podtržení',legend:'Stiskněte ${underline}'},{name:' Příkaz Odkaz',legend:'Stiskněte ${link}'},{name:' Příkaz Skrýt panel nástrojů',legend:'Stiskněte ${toolbarCollapse}'},{name:' Nápověda přístupnosti',legend:'Stiskněte ${a11yHelp}'}]}]}});