Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / plugins / a11yhelp / lang / nb.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.plugins.setLang('a11yhelp','nb',{accessibilityHelp:{title:'Instruksjoner for tilgjengelighet',contents:'Innhold for hjelp. Trykk ESC for å lukke denne dialogen.',legend:[{name:'Generelt',items:[{name:'Verktøylinje for editor',legend:'Trykk ${toolbarFocus} for å navigere til verktøylinjen. Flytt til neste og forrige verktøylinjegruppe med TAB og SHIFT-TAB. Flytt til neste og forrige verktøylinjeknapp med HØYRE PILTAST og VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å aktivere verktøylinjeknappen.'},{name:'Dialog for editor',legend:'Mens du er i en dialog, trykk TAB for å navigere til neste dialogfelt, press SHIFT + TAB for å flytte til forrige felt, trykk ENTER for å akseptere dialogen, trykk ESC for å avbryte dialogen. For dialoger med flere faner, trykk ALT + F10 for å navigere til listen over faner. Gå til neste fane med TAB eller HØYRE PILTAST. Gå til forrige fane med SHIFT + TAB eller VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge fanen.'},{name:'Kontekstmeny for editor',legend:'Trykk ${contextMenu} eller MENYKNAPP for å åpne kontekstmeny. Gå til neste alternativ i menyen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ med SHIFT+TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge menyalternativet. Åpne undermenyen på valgt alternativ med MELLOMROM eller ENTER eller HØYRE PILTAST. Gå tilbake til overordnet menyelement med ESC eller VENSTRE PILTAST. Lukk kontekstmenyen med ESC.'},{name:'Listeboks for editor',legend:'I en listeboks, gå til neste alternativ i listen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ i listen med SHIFT + TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge alternativet i listen. Trykk ESC for å lukke listeboksen.'},{name:'Verktøylinje for elementsti',legend:'Trykk ${elementsPathFocus} for å navigere til verktøylinjen som viser elementsti. Gå til neste elementknapp med TAB eller HØYRE PILTAST. Gå til forrige elementknapp med SHIFT+TAB eller VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge elementet i editoren.'}]},{name:'Kommandoer',items:[{name:'Angre',legend:'Trykk ${undo}'},{name:'Gjør om',legend:'Trykk ${redo}'},{name:'Fet tekst',legend:'Trykk ${bold}'},{name:'Kursiv tekst',legend:'Trykk ${italic}'},{name:'Understreking',legend:'Trykk ${underline}'},{name:'Link',legend:'Trykk ${link}'},{name:'Skjul verktøylinje',legend:'Trykk ${toolbarCollapse}'},{name:'Hjelp for tilgjengelighet',legend:'Trykk ${a11yHelp}'}]}]}});