Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / plugins / a11yhelp / lang / sk.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.plugins.setLang('a11yhelp','sk',{accessibilityHelp:{title:'Inštrukcie prístupnosti',contents:'Pomocný obsah. Pre zatvorenie tohto okna, stlačte ESC.',legend:[{name:'Všeobecne',items:[{name:'Lišta nástrojov editora',legend:'Stlačte ${toolbarFocus} pre navigáciu na lištu nástrojov. Medzi ďalšou a predchádzajúcou lištou nástrojov sa pohybujete s TAB a SHIFT-TAB. Medzi ďalším a predchádzajúcim tlačidlom na lište nástrojov sa pohybujete s pravou šípkou a ľavou šípkou. Stlačte medzerník alebo ENTER pre aktiváciu tlačidla lišty nástrojov.'},{name:'Editorový dialóg',legend:'V dialogu, stlačte TAB pre navigáciu na ďalšie dialógové pole, stlačte STIFT + TAB pre presun na predchádzajúce pole, stlačte ENTER pre odoslanie dialógu, stlačte ESC pre zrušenie dialógu. Pre dialógy, ktoré majú viac záložiek, stlačte ALT + F10 pre navigácou do zoznamu záložiek. Potom sa posúvajte k ďalšej žáložke pomocou TAB alebo pravou šípkou. Pre presun k predchádzajúcej záložke, stlačte SHIFT + TAB alebo ľavú šípku. Stlačte medzerník alebo ENTER pre vybranie záložky.'},{name:'Editorové kontextové menu',legend:'Stlačte ${contextMenu} alebo APPLICATION KEY pre otvorenie kontextového menu. Potom sa presúvajte na ďalšie možnosti menu s TAB alebo dolnou šípkou. Presunte sa k predchádzajúcej možnosti s SHIFT + TAB alebo hornou šípkou. Stlačte medzerník alebo ENTER pre výber možnosti menu. Otvorte pod-menu danej možnosti s medzerníkom, alebo ENTER, alebo pravou šípkou. Vráťte sa späť do položky rodičovského menu s ESC alebo ľavou šípkou. Zatvorte kontextové menu s ESC.'},{name:'Editorov box zoznamu',legend:'V boxe zoznamu, presuňte sa na ďalšiu položku v zozname s TAB alebo dolnou šípkou. Presuňte sa k predchádzajúcej položke v zozname so SHIFT + TAB alebo hornou šípkou. Stlačte medzerník alebo ENTER pre výber možnosti zoznamu. Stlačte ESC pre zatvorenie boxu zoznamu.'},{name:'Editorove pásmo cesty prvku',legend:'Stlačte ${elementsPathFocus} pre navigovanie na pásmo cesty elementu. Presuňte sa na tlačidlo ďalšieho prvku s TAB alebo pravou šípkou. Presuňte sa k predchádzajúcemu tlačidlu s SHIFT + TAB alebo ľavou šípkou. Stlačte medzerník alebo ENTER pre výber prvku v editore.'}]},{name:'Príkazy',items:[{name:'Vrátiť príkazy',legend:'Stlačte ${undo}'},{name:'Nanovo vrátiť príkaz',legend:'Stlačte ${redo}'},{name:'Príkaz na stučnenie',legend:'Stlačte ${bold}'},{name:'Príkaz na kurzívu',legend:'Stlačte ${italic}'},{name:'Príkaz na podčiarknutie',legend:'Stlačte ${underline}'},{name:'Príkaz na odkaz',legend:'Stlačte ${link}'},{name:'Príkaz na zbalenie lišty nástrojov',legend:'Stlačte ${toolbarCollapse}'},{name:'Pomoc prístupnosti',legend:'Stlačte ${a11yHelp}'}]}]}});