Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / plugins / specialchar / lang / cs.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.plugins.setLang('specialchar','cs',{euro:'Znak eura',lsquo:'Počáteční uvozovka jednoduchá',rsquo:'Koncová uvozovka jednoduchá',ldquo:'Počáteční uvozovka dvojitá',rdquo:'Koncová uvozovka dvojitá',ndash:'En pomlčka',mdash:'Em pomlčka',iexcl:'Obrácený vykřičník',cent:'Znak centu',pound:'Znak libry',curren:'Znak měny',yen:'Znak jenu',brvbar:'Přerušená svislá čára',sect:'Znak oddílu',uml:'Přehláska',copy:'Znak copyrightu',ordf:'Ženský indikátor rodu',laquo:'Znak dvojitých lomených uvozovek vlevo',not:'Logistický zápor',reg:'Znak registrace',macr:'Pomlčka nad',deg:'Znak stupně',sup2:'Dvojka jako horní index',sup3:'Trojka jako horní index',acute:'Čárka nad vpravo',micro:'Znak mikro',para:'Znak odstavce',middot:'Tečka uprostřed',cedil:'Ocásek vlevo',sup1:'Jednička jako horní index',ordm:'Mužský indikátor rodu',raquo:'Znak dvojitých lomených uvozovek vpravo',frac14:'Obyčejný zlomek jedna čtvrtina',frac12:'Obyčejný zlomek jedna polovina',frac34:'Obyčejný zlomek tři čtvrtiny',iquest:'Znak obráceného otazníku',Agrave:'Velké písmeno latinky A s čárkou nad vlevo',Aacute:'Velké písmeno latinky A s čárkou nad vpravo',Acirc:'Velké písmeno latinky A s vokáněm',Atilde:'Velké písmeno latinky A s tildou',Auml:'Velké písmeno latinky A s dvěma tečkami',Aring:'Velké písmeno latinky A s kroužkem nad',AElig:'Velké písmeno latinky Ae',Ccedil:'Velké písmeno latinky C s ocáskem vlevo',Egrave:'Velké písmeno latinky E s čárkou nad vlevo',Eacute:'Velké písmeno latinky E s čárkou nad vpravo',Ecirc:'Velké písmeno latinky E s vokáněm',Euml:'Velké písmeno latinky E s dvěma tečkami',Igrave:'Velké písmeno latinky I s čárkou nad vlevo',Iacute:'Velké písmeno latinky I s čárkou nad vpravo',Icirc:'Velké písmeno latinky I s vokáněm',Iuml:'Velké písmeno latinky I s dvěma tečkami',ETH:'Velké písmeno latinky Eth',Ntilde:'Velké písmeno latinky N s tildou',Ograve:'Velké písmeno latinky O s čárkou nad vlevo',Oacute:'Velké písmeno latinky O s čárkou nad vpravo',Ocirc:'Velké písmeno latinky O s vokáněm',Otilde:'Velké písmeno latinky O s tildou',Ouml:'Velké písmeno latinky O s dvěma tečkami',times:'Znak násobení',Oslash:'Velké písmeno latinky O přeškrtnuté',Ugrave:'Velké písmeno latinky U s čárkou nad vlevo',Uacute:'Velké písmeno latinky U s čárkou nad vpravo',Ucirc:'Velké písmeno latinky U s vokáněm',Uuml:'Velké písmeno latinky U s dvěma tečkami',Yacute:'Velké písmeno latinky Y s čárkou nad vpravo',THORN:'Velké písmeno latinky Thorn',szlig:'Malé písmeno latinky ostré s',agrave:'Malé písmeno latinky a s čárkou nad vlevo',aacute:'Malé písmeno latinky a s čárkou nad vpravo',acirc:'Malé písmeno latinky a s vokáněm',atilde:'Malé písmeno latinky a s tildou',auml:'Malé písmeno latinky a s dvěma tečkami',aring:'Malé písmeno latinky a s kroužkem nad',aelig:'Malé písmeno latinky ae',ccedil:'Malé písmeno latinky c s ocáskem vlevo',egrave:'Malé písmeno latinky e s čárkou nad vlevo',eacute:'Malé písmeno latinky e s čárkou nad vpravo',ecirc:'Malé písmeno latinky e s vokáněm',euml:'Malé písmeno latinky e s dvěma tečkami',igrave:'Malé písmeno latinky i s čárkou nad vlevo',iacute:'Malé písmeno latinky i s čárkou nad vpravo',icirc:'Malé písmeno latinky i s vokáněm',iuml:'Malé písmeno latinky i s dvěma tečkami',eth:'Malé písmeno latinky eth',ntilde:'Malé písmeno latinky n s tildou',ograve:'Malé písmeno latinky o s čárkou nad vlevo',oacute:'Malé písmeno latinky o s čárkou nad vpravo',ocirc:'Malé písmeno latinky o s vokáněm',otilde:'Malé písmeno latinky o s tildou',ouml:'Malé písmeno latinky o s dvěma tečkami',divide:'Znak dělení',oslash:'Malé písmeno latinky o přeškrtnuté',ugrave:'Malé písmeno latinky u s čárkou nad vlevo',uacute:'Malé písmeno latinky u s čárkou nad vpravo',ucirc:'Malé písmeno latinky u s vokáněm',uuml:'Malé písmeno latinky u s dvěma tečkami',yacute:'Malé písmeno latinky y s čárkou nad vpravo',thorn:'Malé písmeno latinky thorn',yuml:'Malé písmeno latinky y s dvěma tečkami',OElig:'Velká ligatura latinky OE',oelig:'Malá ligatura latinky OE',372:'Velké písmeno latinky W s vokáněm',374:'Velké písmeno latinky Y s vokáněm',373:'Malé písmeno latinky w s vokáněm',375:'Malé písmeno latinky y s vokáněm',sbquo:'Dolní 9 uvozovka jednoduchá',8219:'Horní obrácená 9 uvozovka jednoduchá',bdquo:'Dolní 9 uvozovka dvojitá',hellip:'Trojtečkový úvod',trade:'Obchodní značka',9658:'Černý ukazatel směřující vpravo',bull:'Kolečko',rarr:'Šipka vpravo',rArr:'Dvojitá šipka vpravo',hArr:'Dvojitá šipka vlevo a vpravo',diams:'Černé piky',asymp:'Téměř se rovná'});