Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / plugins / specialchar / lang / nb.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.plugins.setLang('specialchar','nb',{euro:'Eurosymbol',lsquo:'Venstre enkelt anførselstegn',rsquo:'Høyre enkelt anførselstegn',ldquo:'Venstre dobbelt anførselstegn',rdquo:'Høyre anførsesltegn',ndash:'Kort tankestrek',mdash:'Lang tankestrek',iexcl:'Omvendt utropstegn',cent:'Centsymbol',pound:'Pundsymbol',curren:'Valutategn',yen:'Yensymbol',brvbar:'Brutt loddrett strek',sect:'Paragraftegn',uml:'Tøddel',copy:'Copyrighttegn',ordf:'Feminin ordensindikator',laquo:'Venstre anførselstegn',not:'Negasjonstegn',reg:'Registrert varemerke-tegn',macr:'Makron',deg:'Gradsymbol',sup2:'Hevet totall',sup3:'Hevet tretall',acute:'Akutt aksent',micro:'Mikrosymbol',para:'Avsnittstegn',middot:'Midtstilt prikk',cedil:'Cedille',sup1:'Hevet ettall',ordm:'Maskulin ordensindikator',raquo:'Høyre anførselstegn',frac14:'Fjerdedelsbrøk',frac12:'Halvbrøk',frac34:'Tre fjerdedelers brøk',iquest:'Omvendt spørsmålstegn',Agrave:'Stor A med grav aksent',Aacute:'Stor A med akutt aksent',Acirc:'Stor A med cirkumfleks',Atilde:'Stor A med tilde',Auml:'Stor A med tøddel',Aring:'Stor Å',AElig:'Stor Æ',Ccedil:'Stor C med cedille',Egrave:'Stor E med grav aksent',Eacute:'Stor E med akutt aksent',Ecirc:'Stor E med cirkumfleks',Euml:'Stor E med tøddel',Igrave:'Stor I med grav aksent',Iacute:'Stor I med akutt aksent',Icirc:'Stor I med cirkumfleks',Iuml:'Stor I med tøddel',ETH:'Stor Edd/stungen D',Ntilde:'Stor N med tilde',Ograve:'Stor O med grav aksent',Oacute:'Stor O med akutt aksent',Ocirc:'Stor O med cirkumfleks',Otilde:'Stor O med tilde',Ouml:'Stor O med tøddel',times:'Multiplikasjonstegn',Oslash:'Stor Ø',Ugrave:'Stor U med grav aksent',Uacute:'Stor U med akutt aksent',Ucirc:'Stor U med cirkumfleks',Uuml:'Stor U med tøddel',Yacute:'Stor Y med akutt aksent',THORN:'Stor Thorn',szlig:'Liten dobbelt-s/Eszett',agrave:'Liten a med grav aksent',aacute:'Liten a med akutt aksent',acirc:'Liten a med cirkumfleks',atilde:'Liten a med tilde',auml:'Liten a med tøddel',aring:'Liten å',aelig:'Liten æ',ccedil:'Liten c med cedille',egrave:'Liten e med grav aksent',eacute:'Liten e med akutt aksent',ecirc:'Liten e med cirkumfleks',euml:'Liten e med tøddel',igrave:'Liten i med grav aksent',iacute:'Liten i med akutt aksent',icirc:'Liten i med cirkumfleks',iuml:'Liten i med tøddel',eth:'Liten edd/stungen d',ntilde:'Liten n med tilde',ograve:'Liten o med grav aksent',oacute:'Liten o med akutt aksent',ocirc:'Liten o med cirkumfleks',otilde:'Liten o med tilde',ouml:'Liten o med tøddel',divide:'Divisjonstegn',oslash:'Liten ø',ugrave:'Liten u med grav aksent',uacute:'Liten u med akutt aksent',ucirc:'Liten u med cirkumfleks',uuml:'Liten u med tøddel',yacute:'Liten y med akutt aksent',thorn:'Liten thorn',yuml:'Liten y med tøddel',OElig:'Stor ligatur av O og E',oelig:'Liten ligatur av o og e',372:'Stor W med cirkumfleks',374:'Stor Y med cirkumfleks',373:'Liten w med cirkumfleks',375:'Liten y med cirkumfleks',sbquo:'Enkelt lavt 9-anførselstegn',8219:'Enkelt høyt reversert 9-anførselstegn',bdquo:'Dobbelt lavt 9-anførselstegn',hellip:'Ellipse',trade:'Varemerkesymbol',9658:'Svart høyrevendt peker',bull:'Tykk interpunkt',rarr:'Høyrevendt pil',rArr:'Dobbel høyrevendt pil',hArr:'Dobbel venstrevendt pil',diams:'Svart ruter',asymp:'Omtrent likhetstegn'});