Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / html / NoAuth / RichText / ckeditor / plugins / specialchar / lang / sk.js
1 /*
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5
6 CKEDITOR.plugins.setLang('specialchar','sk',{euro:'Znak eura',lsquo:'Ľavá jednoduchá úvodzovka',rsquo:'Pravá jednoduchá úvodzovka',ldquo:'Pravá dvojitá úvodzovka',rdquo:'Pravá dvojitá úvodzovka',ndash:'En pomlčka',mdash:'Em pomlčka',iexcl:'Obrátený výkričník',cent:'Znak centu',pound:'Znak libry',curren:'Znak meny',yen:'Znak jenu',brvbar:'Prerušená zvislá čiara',sect:'Znak odseku',uml:'Prehláska',copy:'Znak copyrightu',ordf:'Ženský indikátor rodu',laquo:'Znak dvojitých lomených úvodzoviek vľavo',not:'Logistický zápor',reg:'Znak registrácie',macr:'Pomlčka nad',deg:'Znak stupňa',sup2:'Dvojka ako horný index',sup3:'Trojka ako horný index',acute:'Dĺžeň',micro:'Znak mikro',para:'Znak odstavca',middot:'Bodka uprostred',cedil:'Chvost vľavo',sup1:'Jednotka ako horný index',ordm:'Mužský indikátor rodu',raquo:'Znak dvojitých lomených úvodzoviek vpravo',frac14:'Obyčajný zlomok jedna štvrtina',frac12:'Obyčajný zlomok jedna polovica',frac34:'Obyčajný zlomok tri štvrtiny',iquest:'Otočený otáznik',Agrave:'Veľké písmeno latinky A s accentom',Aacute:'Veľké písmeno latinky A s dĺžňom',Acirc:'Veľké písmeno latinky A s mäkčeňom',Atilde:'Veľké písmeno latinky A s tildou',Auml:'Veľké písmeno latinky A s dvoma bodkami',Aring:'Veľké písmeno latinky A s krúžkom nad',AElig:'Veľké písmeno latinky Æ',Ccedil:'Veľké písmeno latinky C s chvostom vľavo',Egrave:'Veľké písmeno latinky E s accentom',Eacute:'Veľké písmeno latinky E s dĺžňom',Ecirc:'Veľké písmeno latinky E s mäkčeňom',Euml:'Veľké písmeno latinky E s dvoma bodkami',Igrave:'Veľké písmeno latinky I s accentom',Iacute:'Veľké písmeno latinky I s dĺžňom',Icirc:'Veľké písmeno latinky I s mäkčeňom',Iuml:'Veľké písmeno latinky I s dvoma bodkami',ETH:'Veľké písmeno latinky Eth',Ntilde:'Veľké písmeno latinky N s tildou',Ograve:'Veľké písmeno latinky O s accentom',Oacute:'Veľké písmeno latinky O s dĺžňom',Ocirc:'Veľké písmeno latinky O s mäkčeňom',Otilde:'Veľké písmeno latinky O s tildou',Ouml:'Veľké písmeno latinky O s dvoma bodkami',times:'Znak násobenia',Oslash:'Veľké písmeno latinky O preškrtnuté',Ugrave:'Veľké písmeno latinky U s accentom',Uacute:'Veľké písmeno latinky U s dĺžňom',Ucirc:'Veľké písmeno latinky U s mäkčeňom',Uuml:'Veľké písmeno latinky U s dvoma bodkami',Yacute:'Veľké písmeno latinky Y s dĺžňom',THORN:'Veľké písmeno latinky Thorn',szlig:'Malé písmeno latinky ostré s',agrave:'Malé písmeno latinky a s accentom',aacute:'Malé písmeno latinky a s dĺžňom',acirc:'Malé písmeno latinky a s mäkčeňom',atilde:'Malé písmeno latinky a s tildou',auml:'Malé písmeno latinky a s dvoma bodkami',aring:'Malé písmeno latinky a s krúžkom nad',aelig:'Malé písmeno latinky æ',ccedil:'Malé písmeno latinky c s chvostom vľavo',egrave:'Malé písmeno latinky e s accentom',eacute:'Malé písmeno latinky e s dĺžňom',ecirc:'Malé písmeno latinky e s mäkčeňom',euml:'Malé písmeno latinky e s dvoma bodkami',igrave:'Malé písmeno latinky i s accentom',iacute:'Malé písmeno latinky i s dĺžňom',icirc:'Malé písmeno latinky i s mäkčeňom',iuml:'Malé písmeno latinky i s dvoma bodkami',eth:'Malé písmeno latinky eth',ntilde:'Malé písmeno latinky n s tildou',ograve:'Malé písmeno latinky o s accentom',oacute:'Malé písmeno latinky o s dĺžňom',ocirc:'Malé písmeno latinky o s mäkčeňom',otilde:'Malé písmeno latinky o s tildou',ouml:'Malé písmeno latinky o s dvoma bodkami',divide:'Znak delenia',oslash:'Malé písmeno latinky o preškrtnuté',ugrave:'Malé písmeno latinky u s accentom',uacute:'Malé písmeno latinky u s dĺžňom',ucirc:'Malé písmeno latinky u s mäkčeňom',uuml:'Malé písmeno latinky u s dvoma bodkami',yacute:'Malé písmeno latinky y s dĺžňom',thorn:'Malé písmeno latinky thorn',yuml:'Malé písmeno latinky y s dvoma bodkami',OElig:'Veľká ligatúra latinky OE',oelig:'Malá ligatúra latinky OE',372:'Veľké písmeno latinky W s mäkčeňom',374:'Veľké písmeno latinky Y s mäkčeňom',373:'Malé písmeno latinky w s mäkčeňom',375:'Malé písmeno latinky y s mäkčeňom',sbquo:'Dolná jednoduchá 9-úvodzovka',8219:'Horná jednoduchá otočená 9-úvodzovka',bdquo:'Dolná dvojitá 9-úvodzovka',hellip:'Trojbodkový úvod',trade:'Znak ibchodnej značky',9658:'Čierny ukazovateľ smerujúci vpravo',bull:'Kruh',rarr:'Šípka vpravo',rArr:'Dvojitá šipka vpravo',hArr:'Dvojitá šipka vľavo a vpravo',diams:'Čierne piky',asymp:'Skoro sa rovná'});