Upgrade to 4.0.13
[usit-rt.git] / share / po / cs.po
1 #
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
6 "POT-Creation-Date: 2013-01-24 23:12+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2012-12-04 10:06+0000\n"
8 "Last-Translator: Shawn M Moore <Unknown>\n"
9 "Language-Team: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-03-14 16:28+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16532)\n"
15
16 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
17 msgid "#"
18 msgstr "#"
19
20 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
21 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
22 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
23 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
24 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
25 #. ($t->Id, $t->Subject || '')
26 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
27 msgid "#%1: %2"
28 msgstr "#%1: %2"
29
30 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
31 #. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
32 msgid "%1 #%2"
33 msgstr "%1 #%2"
34
35 #: lib/RT/Date.pm:369
36 #. ($s, $time_unit)
37 msgid "%1 %2"
38 msgstr "%1 %2"
39
40 #: lib/RT/Tickets.pm:2049
41 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
42 msgid "%1 %2 %3"
43 msgstr "%1 %2 %3"
44
45 #: lib/RT/Date.pm:627
46 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
47 msgid "%1 %2 %3 %4"
48 msgstr "%1 %3.%2.%4"
49
50 #: lib/RT/Date.pm:642
51 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
52 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
53 msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
54
55 #: lib/RT/Date.pm:639
56 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
57 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
58 msgstr "%1 %3.%2.%7 %4:%5:%6"
59
60 #: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:774
61 #. ($cf->Name, $new_content)
62 #. ($field, $new)
63 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
64 msgid "%1 %2 added"
65 msgstr "%1 %2 přidán"
66
67 #: lib/RT/Date.pm:366
68 #. ($s, $time_unit)
69 msgid "%1 %2 ago"
70 msgstr "- %1 %2"
71
72 #: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:738
73 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
74 #. ($field, $old, $new)
75 msgid "%1 %2 changed to %3"
76 msgstr "%1 %2 změněno na %3"
77
78 #: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:780
79 #. ($cf->Name, $old_content)
80 #. ($field, $old)
81 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
82 msgid "%1 %2 deleted"
83 msgstr "%1 %2 smazán"
84
85 #: share/html/Widgets/SavedSearch:139
86 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
87 msgid "%1 %2 deleted."
88 msgstr "%1 %2 smazán."
89
90 #: share/html/Widgets/SavedSearch:129
91 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
92 msgid "%1 %2 saved."
93 msgstr "%1 %2 uložen."
94
95 #: share/html/Widgets/SavedSearch:113
96 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
97 msgid "%1 %2 updated."
98 msgstr "%1 %2 aktualizován."
99
100 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
101 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
102 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
103 msgid "%1 %2 with template %3"
104 msgstr "%1 %2 se šablonu %3"
105
106 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
107 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
108 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
109 msgid "%1 (%2) by %3"
110 msgstr "%1 (%2) vytvořil %3"
111
112 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:64 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
113 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
114 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
115 #. (loc($Ticket->Status))
116 #. (loc($TicketObj->Status))
117 #. (loc($t->Status))
118 #. (loc('Approve'))
119 #. (loc('Deny'))
120 #. (loc($Ticket->Status()))
121 msgid "%1 (Unchanged)"
122 msgstr "%1 (Nezměněn)"
123
124 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
125 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
126 msgid "%1 (from pane %2)"
127 msgstr "%1 (z panelu %2)"
128
129 #: bin/rt-crontool:345
130 #. ("--log")
131 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
132 msgstr ""
133
134 #: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
135 #. ("--action-arg", "--action")
136 #. ("--condition-arg", "--condition")
137 #. ("--search-arg", "--search")
138 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
139 msgstr "%1 - argument k předání %2"
140
141 #: bin/rt-crontool:347
142 #. ("--verbose")
143 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
144 msgstr "%1 - Výstupní stav jde do STDOUT"
145
146 #: bin/rt-crontool:339
147 #. ("--transaction")
148 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
149 msgstr "%1 - Zadejte, zda chcete použít transakci 'first', 'last' nebo 'all'"
150
151 #: bin/rt-crontool:336
152 #. ("--template")
153 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
154 msgstr "%1 - Zadejte název nebo ID šablony, které chcete použít"
155
156 #: bin/rt-crontool:330
157 #. ("--action")
158 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
159 msgstr "%1 - Jaký akční modul chcete použít"
160
161 #: bin/rt-crontool:342
162 #. ("--transaction-type")
163 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
164 msgstr "%1 - Zadejte čárkami oddělený seznam typů transakcí, které chcete použít"
165
166 #: bin/rt-crontool:324
167 #. ("--condition")
168 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
169 msgstr "%1 - Jaký podmínkový modul chcete použít"
170
171 #: bin/rt-crontool:317
172 #. ("--search")
173 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
174 msgstr "%1 - Jaký vyhledávací modul chcete použít"
175
176 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
177 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
178 #. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
179 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
180 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
181
182 #: lib/RT/Record.pm:1826
183 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
184 msgid "%1 added as a value for %2"
185 msgstr "%1 přidáno jako hodnota pro %2"
186
187 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
188 #. ($RT::DatabaseName)
189 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
190 msgstr "%1 již existuje a má tabulky RT na svém místě, ale neobsahuje metadata RT. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
191
192 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
193 #. ($RT::DatabaseName)
194 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
195 msgstr "%1 již existuje, ale neobsahuje tabulky RT ani metadata. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit tabulky a metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
196
197 #: lib/RT/ACE.pm:289
198 #. ($princ_obj->Object->Name)
199 msgid "%1 already has that right"
200 msgstr ""
201
202 #: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
203 #. ($args{'Base'})
204 #. ($args{'Target'})
205 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
206 msgstr "%1 vypadá jako lokální objekt, ale není v databázi"
207
208 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
209 #. ($RT::DatabaseName)
210 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
211 msgstr "%1 se zdá být plně inicializována. Nebudeme potřebovat vytvořit žádné tabulky ani vložit metadata, ale můžete pokračovat v úpravě RT kliknutím níže na 'Úprava základních údajů'"
212
213 #: lib/RT/Transaction.pm:608 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
214 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
215 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
216 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
217 msgid "%1 by %2"
218 msgstr "%1 uživatelem %2"
219
220 #: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:668 lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/Transaction.pm:872 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:895 lib/RT/Transaction.pm:933
221 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
222 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
223 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
224 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
225 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
226 msgid "%1 changed from %2 to %3"
227 msgstr "%1 změněno z %2 na %3"
228
229 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:210 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:226
230 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
231 #. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
232 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
233 msgstr "%1 změněn z'%2' na '%3'"
234
235 #: share/html/Search/Chart.html:128
236 #. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
237 msgid "%1 chart by %2"
238 msgstr "%1 graf podle %2"
239
240 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
241 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
242 msgid "%1 copy"
243 msgstr "kopie %1"
244
245 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
246 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
247 msgid "%1 core config"
248 msgstr ""
249
250 #: lib/RT/Record.pm:964
251 msgid "%1 could not be set to %2."
252 msgstr "%1 nemůže být nastaveno na %2."
253
254 #: lib/RT/Transaction.pm:635
255 #. ($obj_type)
256 msgid "%1 created"
257 msgstr "%1 vytvořen"
258
259 #: lib/RT/Transaction.pm:646
260 #. ($obj_type)
261 msgid "%1 deleted"
262 msgstr "%1 smazán"
263
264 #: lib/RT/Transaction.pm:641
265 #. ($obj_type)
266 msgid "%1 disabled"
267 msgstr "%1 nepovolen"
268
269 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
270 #. ($ARGS{SendmailPath})
271 msgid "%1 doesn't exist."
272 msgstr "%1 neexistuje."
273
274 #: lib/RT/Transaction.pm:638
275 #. ($obj_type)
276 msgid "%1 enabled"
277 msgstr "%1 povolen"
278
279 #: etc/initialdata:574
280 msgid "%1 highest priority tickets I own"
281 msgstr "%1 nejdůležitějších požadavků, které vlastním"
282
283 #: bin/rt-crontool:312
284 #. ($0)
285 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
286 msgstr "%1 je nástroj zpracující požadavky z vnějšího plánovacího nástroje jako je cron."
287
288 #: sbin/rt-email-digest:92
289 #. ($0)
290 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
291 msgstr "%1 je nástroj, který má být spuštěn z cronu, který odešle všechny odložené RT oznámení jako jednotlivé uživatele digest"
292
293 #: lib/RT/Queue.pm:969
294 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
295 msgid "%1 is already a %2 for this queue"
296 msgstr ""
297
298 #: lib/RT/Ticket.pm:1144
299 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
300 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
301 msgstr ""
302
303 #: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:392 share/html/Ticket/Update.html:287 share/html/m/ticket/create:186 share/html/m/ticket/reply:204
304 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
305 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
306 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
307 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
308 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
309 msgstr "%1 je adresa kde RT přijímá poštu. Přidání jako '%2' by vytvořilo poštovní smyčku"
310
311 #: lib/RT/Ticket.pm:1292
312 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
313 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
314 msgstr "%1 již není %2 tohoto požadavku."
315
316 #: lib/RT/Record.pm:1891
317 #. ($old_value, $cf->Name)
318 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
319 msgstr "%1 již není hodnotou uživatelské položky %2"
320
321 #: lib/RT/Queue.pm:1051
322 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
323 msgid "%1 is not a %2 for this queue"
324 msgstr ""
325
326 #: lib/RT/Ticket.pm:1266
327 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
328 msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
329 msgstr ""
330
331 #: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
332 #. ($args{'Lifecycle'})
333 #. ($value)
334 msgid "%1 is not a valid lifecycle"
335 msgstr ""
336
337 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
338 #. ($minutes)
339 msgid "%1 min"
340 msgstr "%1 %quant(%1,minuta,minuty,minut,minut)"
341
342 #: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
343 #. ($rows)
344 msgid "%1 most recently updated articles"
345 msgstr "%1 poslední aktualizace článků"
346
347 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
348 #. ($rows)
349 msgid "%1 newest articles"
350 msgstr "%1 nejnovější články"
351
352 #: etc/initialdata:585
353 msgid "%1 newest unowned tickets"
354 msgstr "%1 nejnovějších nevlastněných požadavků"
355
356 #: lib/RT/CustomField.pm:1183
357 msgid "%1 objects"
358 msgstr "%1 objekty"
359
360 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
361 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
362 msgid "%1 site config"
363 msgstr "%1 site konfig"
364
365 #: lib/RT/SharedSetting.pm:257
366 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
367 msgid "%1 update: %2"
368 msgstr "%1 aktualizace: %2"
369
370 #: lib/RT/SharedSetting.pm:250
371 #. (ucfirst($self->ObjectName))
372 msgid "%1 update: Nothing changed"
373 msgstr "%1 aktualizace: beze změny"
374
375 #: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
376 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
377 msgid "%1 updated"
378 msgstr "%1 aktualizován"
379
380 #: lib/RT/CustomField.pm:1184
381 msgid "%1's %2 objects"
382 msgstr ""
383
384 #: lib/RT/CustomField.pm:1185
385 msgid "%1's %2's %3 objects"
386 msgstr ""
387
388 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
389 #. ($UserObj->Name)
390 msgid "%1's GnuPG keys"
391 msgstr "%1's GnuPG klíče"
392
393 #: share/html/Elements/EditPassword:55
394 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
395 msgid "%1's current password"
396 msgstr "%1's současné heslo"
397
398 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
399 #. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
400 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
401 #. ($Object->Name)
402 msgid "%1's dashboards"
403 msgstr "Řídící panely patřící %1"
404
405 #: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
406 #. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
407 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
408 #. ($privacies{$privacy}->Name)
409 #. ($Object->Name)
410 msgid "%1's saved searches"
411 msgstr "Uložené dotazy patřící %1"
412
413 #: lib/RT/Transaction.pm:550
414 #. ($self)
415 msgid "%1: no attachment specified"
416 msgstr "%1: neudána příloha"
417
418 #: lib/RT/Date.pm:634
419 #. ($hour,$min)
420 msgid "%1:%2"
421 msgstr "%1:%2"
422
423 #: lib/RT/Date.pm:631
424 #. ($hour,$min,$sec)
425 msgid "%1:%2:%3"
426 msgstr "%1:%2:%3"
427
428 #: share/html/Elements/CreateTicket:54
429 #. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
430 msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
431 msgstr "%1Nový požadavek v%2&nbsp;%3"
432
433 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
434 #. ($size)
435 msgid "%1b"
436 msgstr "%1 B"
437
438 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
439 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
440 msgid "%1k"
441 msgstr "%1 kB"
442
443 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
444 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
445 msgid "%1m"
446 msgstr "%1m"
447
448 #: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
449 #. (sprintf('%.4f', $duration))
450 #. (sprintf('%.4f', $seconds))
451 msgid "%1s"
452 msgstr "%1s"
453
454 #: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
455 #. ($Articles->Count)
456 msgid "%quant(%1,article)"
457 msgstr "%quant(%1,článek,článku)"
458
459 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
460 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
461 msgid "%quant(%1,hour)"
462 msgstr "%quant(%1,hodina,hodiny,hodin)"
463
464 #: lib/RT/Ticket.pm:903
465 #. ($args{'Status'})
466 msgid "'%1' is an invalid value for status"
467 msgstr "%1 je neplatnou hodnotou pro stav"
468
469 #: lib/RT/Queue.pm:545
470 #. ($name)
471 msgid "'%1' is not a valid name."
472 msgstr "'%1'  není platný název."
473
474 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
475 #. ($Class)
476 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
477 msgstr "'%1' není platný identifikátor třídy"
478
479 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3227
480 msgid "'Roles'"
481 msgstr "'Úlohy'"
482
483 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3190
484 msgid "'System'"
485 msgstr "'Systém'"
486
487 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3208
488 msgid "'User Groups'"
489 msgstr "Skupiny uživatelů"
490
491 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3259
492 msgid "'Users'"
493 msgstr "'Uživatelé'"
494
495 #: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
496 msgid "(Check box to complete)"
497 msgstr "(Zaškrtávací políčko k dokončení)"
498
499 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
500 msgid "(Check box to delete)"
501 msgstr "(Zatrhněte pro smazání)"
502
503 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
504 msgid "(Check boxes to delete)"
505 msgstr "(Zaškrtávací políčka k odstranění)"
506
507 #: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:391
508 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
509 msgstr "(Zadejte identifikátory či URL požadavku, oddělené mezerami)"
510
511 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
512 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
513 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
514 msgid "(If left blank, will default to %1)"
515 msgstr "(Pro prázdné pole se použije %1)"
516
517 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
518 msgid "(No custom fields)"
519 msgstr "(Žádné uživatelské položky)"
520
521 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
522 msgid "(No members)"
523 msgstr "(Žádní členové)"
524
525 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
526 msgid "(No scrips)"
527 msgstr "(Žádné scripy)"
528
529 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
530 msgid "(No templates)"
531 msgstr "(Žádné šablony)"
532
533 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
534 msgid "(None)"
535 msgstr "(Žádné)"
536
537 #: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:295
538 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
539 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
540
541 #: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:286
542 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
543 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
544
545 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
546 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
547 msgstr "(Použijte tyto položky, pokud jste v podmínce nebo akci vybrali hodnotu 'Uživatelem definované')"
548
549 #: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
550 msgid "(Will not be sent email)"
551 msgstr "(Nebude odeslán email)"
552
553 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
554 msgid "(any)"
555 msgstr "(vše)"
556
557 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
558 msgid "(no Summary)"
559 msgstr "(žádné shrnutí)"
560
561 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
562 msgid "(no name)"
563 msgstr "(beze jména)"
564
565 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
566 msgid "(no pubkey!)"
567 msgstr "(žádný veřejný klíč!)"
568
569 #: lib/RT/Transaction.pm:661 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
570 msgid "(no value)"
571 msgstr "(bez hodnoty)"
572
573 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
574 msgid "(no values)"
575 msgstr "(bez hodnot)"
576
577 #: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
578 msgid "(only one ticket)"
579 msgstr "(jen jeden požadavek)"
580
581 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
582 #. ($count)
583 msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
584 msgstr "(až do %quant(%1,další požadavky))"
585
586 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
587 msgid "(pending approval)"
588 msgstr "(očekávájící schválení)"
589
590 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
591 msgid "(required)"
592 msgstr "(povinné)"
593
594 #: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
595 #. ($key->{'TrustTerse'})
596 msgid "(trust: %1)"
597 msgstr "(důvěřovat: %1)"
598
599 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
600 msgid "(untitled)"
601 msgstr "(nepojmenováno)"
602
603 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
604 msgid "(untrusted!)"
605 msgstr "(nedůvěryhodný!)"
606
607 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
608 msgid "-"
609 msgstr "-"
610
611 #: bin/rt-crontool:137
612 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
613 msgstr "--template-id je zastaralý argument a nemůže být použit s --template"
614
615 #: bin/rt-crontool:132
616 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
617 msgstr "--transaction argument může být pouze 'first', 'last' nebo 'all'"
618
619 #: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
620 msgid "<% $field->{'name'} %>"
621 msgstr ""
622
623 #: etc/initialdata:215
624 msgid "A blank template"
625 msgstr "Prázdná šablona"
626
627 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
628 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
629 msgstr "Heslo nebylo nastaveno, uživatel se nebude moci přihlásit."
630
631 #: lib/RT/ACE.pm:169
632 msgid "ACE not found"
633 msgstr "ACE nenalezeno"
634
635 #: lib/RT/ACE.pm:491
636 msgid "ACEs can only be created and deleted."
637 msgstr "ACE mohou být pouze vytvářeny nebo rušeny."
638
639 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
640 msgid "AND"
641 msgstr "AND"
642
643 #: share/html/Elements/Tabs:482
644 msgid "About me"
645 msgstr "O mně"
646
647 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
648 msgid "Access control"
649 msgstr "Řízení přístupu"
650
651 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
652 msgid "Action"
653 msgstr "Akce"
654
655 #: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
656 #. ($args{'ScripAction'})
657 #. ($value)
658 msgid "Action '%1' not found"
659 msgstr "Akce '%1' nenalezena"
660
661 #: bin/rt-crontool:228
662 msgid "Action committed."
663 msgstr "Akce provedena."
664
665 #: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
666 msgid "Action is mandatory argument"
667 msgstr "Akce je povinným parametrem"
668
669 #: bin/rt-crontool:224
670 msgid "Action prepared..."
671 msgstr "Akce připravena..."
672
673 #: share/html/Elements/Tabs:529
674 msgid "Actions"
675 msgstr "Akce"
676
677 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
678 msgid "Active Tickets"
679 msgstr "Aktivní požadavky"
680
681 #: share/html/Tools/MyDay.html:53
682 #. ($session{'CurrentUser'}->Name)
683 msgid "Active tickets for %1"
684 msgstr "Aktivní požadavky pro %1"
685
686 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
687 #. (loc($AddPrincipal))
688 msgid "Add %1"
689 msgstr "Přidat %1"
690
691 #: share/html/Search/Bulk.html:93
692 msgid "Add AdminCc"
693 msgstr "Přidat AdminCc"
694
695 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
696 msgid "Add Bookmark"
697 msgstr "Přidat záložku"
698
699 #: share/html/Search/Bulk.html:89
700 msgid "Add Cc"
701 msgstr "Přidat Cc"
702
703 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
704 msgid "Add Columns"
705 msgstr "Přidat sloupce"
706
707 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
708 msgid "Add Criteria"
709 msgstr "Přidat podmínku"
710
711 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:323 share/html/m/ticket/reply:134
712 msgid "Add More Files"
713 msgstr "Přidat další soubory"
714
715 #: share/html/Search/Bulk.html:85
716 msgid "Add Requestor"
717 msgstr "Přidat žadatele"
718
719 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
720 msgid "Add Value"
721 msgstr "Přidat hodnotu"
722
723 #: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
724 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
725 msgstr "Přidat scrip platný ve všech frontách"
726
727 #: share/html/Search/Bulk.html:125
728 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
729 msgstr "Přidat komentáře či odpovědi k vybraným požadavkům"
730
731 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
732 msgid "Add group"
733 msgstr "Přidat skupinu"
734
735 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
736 msgid "Add here"
737 msgstr ""
738
739 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
740 msgid "Add members"
741 msgstr "Přidat členy"
742
743 #: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
744 msgid "Add new watchers"
745 msgstr "Přidat nové pozorovatele"
746
747 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
748 #. (loc($AddPrincipal))
749 msgid "Add rights for this %1"
750 msgstr "Přidat práva pro %1"
751
752 #: share/html/Search/Build.html:83
753 msgid "Add these terms"
754 msgstr "Přidat tyto podmínky"
755
756 #: share/html/Search/Build.html:84
757 msgid "Add these terms and Search"
758 msgstr "Přidat tyto podmínky a hledat"
759
760 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
761 msgid "Add user"
762 msgstr "Přidat uživatele"
763
764 #: share/html/Search/Bulk.html:172
765 msgid "Add values"
766 msgstr "Přidat hodnoty"
767
768 #: lib/RT/CustomField.pm:208
769 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
770 msgstr "Přidat, upravit a odstranit vlastní hodnoty pole pro objekty"
771
772 #: lib/RT/Ticket.pm:1166
773 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
774 msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
775 msgstr ""
776
777 #: lib/RT/Queue.pm:980
778 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
779 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
780 msgstr "Přidán %1 jako uživatelé %2 pro tuto frontu."
781
782 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
783 msgid "Address"
784 msgstr "Adresa"
785
786 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
787 msgid "Address 2"
788 msgstr "Adesa 2"
789
790 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
791 msgid "Address1"
792 msgstr "Adresa1"
793
794 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
795 msgid "Address2"
796 msgstr "Adresa2"
797
798 #: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:289
799 msgid "Admin Cc"
800 msgstr "Admin Cc"
801
802 #: etc/initialdata:292
803 msgid "Admin Comment"
804 msgstr "Administrativní komentář"
805
806 #: etc/initialdata:271
807 msgid "Admin Correspondence"
808 msgstr "Administrativní korespondence"
809
810 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48
811 msgid "Admin queues"
812 msgstr "Správa front"
813
814 #: share/html/Admin/Global/index.html:48
815 msgid "Admin/Global configuration"
816 msgstr "Správa/Globální konfigurace"
817
818 #: lib/RT/Tickets.pm:151
819 msgid "AdminCCGroup"
820 msgstr ""
821
822 #: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
823 msgid "AdminCc"
824 msgstr "AdminCc"
825
826 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
827 msgid "AdminCcs"
828 msgstr "AdminCcs"
829
830 #: lib/RT/Class.pm:94
831 msgid "AdminClass"
832 msgstr ""
833
834 #: lib/RT/CustomField.pm:206
835 msgid "AdminCustomField"
836 msgstr "Spravovat uživatelskou položku"
837
838 #: lib/RT/CustomField.pm:207
839 msgid "AdminCustomFieldValues"
840 msgstr ""
841
842 #: lib/RT/Group.pm:94
843 msgid "AdminGroup"
844 msgstr "Spravovat skupinu"
845
846 #: lib/RT/Group.pm:95
847 msgid "AdminGroupMembership"
848 msgstr "Spravovat členství ve skupinách"
849
850 #: lib/RT/Queue.pm:93
851 msgid "AdminQueue"
852 msgstr "Spravovat frontu"
853
854 #: lib/RT/Class.pm:95
855 msgid "AdminTopics"
856 msgstr ""
857
858 #: lib/RT/System.pm:81
859 msgid "AdminUsers"
860 msgstr "Spravovat uživatele"
861
862 #: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
863 msgid "Administrative Cc"
864 msgstr "Administrativní Cc"
865
866 #: lib/RT/Installer.pm:157
867 msgid "Administrative password"
868 msgstr "Administrativní heslo"
869
870 #: share/html/Elements/Tabs:740
871 msgid "Advanced"
872 msgstr "Pokročilé"
873
874 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
875 msgid "Advanced search"
876 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
877
878 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
879 msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
880 msgstr ""
881
882 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
883 msgid "Aggregator"
884 msgstr "Operátor"
885
886 #: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
887 msgid "All Approvals Passed"
888 msgstr "Všechna schvalování prošla"
889
890 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
891 msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
892 msgstr "Všechny články v této třídě by měly být uvedeny jako rozbalovcí na strance odpovědi."
893
894 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
895 msgid "All Classes"
896 msgstr "Všechny třídy"
897
898 #: share/html/Elements/Tabs:417
899 msgid "All Dashboards"
900 msgstr "Všechny panely"
901
902 #: share/html/Admin/Queues/index.html:110
903 msgid "All Queues"
904 msgstr "Všechny fronty"
905
906 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
907 msgid "All Tickets"
908 msgstr "Všechny požadavky"
909
910 #: share/html/User/Prefs.html:172
911 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
912 msgstr ""
913
914 #: share/html/Admin/Queues/index.html:98
915 msgid "All queues matching search criteria"
916 msgstr "Všechny fronty odpovídající zadaným kritériím"
917
918 #: share/html/m/_elements/menu:82
919 msgid "All tickets"
920 msgstr "Všechny požadavky"
921
922 #: share/html/Articles/Topics.html:51
923 msgid "All topics"
924 msgstr "Všechny témata"
925
926 #: lib/RT/System.pm:87
927 msgid "Allow creation of saved searches"
928 msgstr "Povolit uložení pro vytvořená hledání"
929
930 #: lib/RT/System.pm:86
931 msgid "Allow loading of saved searches"
932 msgstr "Povolit nahrání z vytvořených hledání"
933
934 #: lib/RT/System.pm:88
935 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
936 msgstr "Povolit psaní kódu Perl v šablonách, skriptech, atd."
937
938 #: lib/RT/Attachment.pm:724
939 msgid "Already encrypted"
940 msgstr "Již je zašifrováno"
941
942 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
943 msgid "And/Or"
944 msgstr "And/Or"
945
946 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
947 msgid "Annually"
948 msgstr ""
949
950 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
951 msgid "Any field"
952 msgstr "Každé pole"
953
954 #: share/html/Search/Simple.html:65
955 msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
956 msgstr "Každé nerozpoznané slovo v RT je vyhledáno v předmětu požadavku."
957
958 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
959 msgid "Applied"
960 msgstr "Aplikováno"
961
962 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
963 msgid "Applies to"
964 msgstr "Vztahuje se na"
965
966 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
967 msgid "Applies to all objects"
968 msgstr "Aplikovaný na všechny objekty"
969
970 #: share/html/Search/Edit.html:62
971 msgid "Apply"
972 msgstr "Provést"
973
974 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
975 msgid "Apply globally"
976 msgstr "Provés globálne"
977
978 #: share/html/Search/Edit.html:62
979 msgid "Apply your changes"
980 msgstr "Provést změny"
981
982 #: share/html/Elements/Tabs:457
983 msgid "Approval"
984 msgstr "Schvalování"
985
986 #: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
987 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
988 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
989 #. ($ticket->id, $msg)
990 msgid "Approval #%1: %2"
991 msgstr "Schválení #%1: %2"
992
993 #: share/html/Approvals/index.html:77
994 #. ($ticket->Id)
995 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
996 msgstr "Schválení #%1: Poznámky neuloženy kvůli systémové chybě"
997
998 #: share/html/Approvals/index.html:75
999 #. ($ticket->Id)
1000 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1001 msgstr "Schválení #%1: Poznámky uloženy"
1002
1003 #: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1004 msgid "Approval Passed"
1005 msgstr "Schvalování prošlo"
1006
1007 #: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1008 msgid "Approval Ready for Owner"
1009 msgstr "Schvalování připraveno pro vlastníka"
1010
1011 #: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1012 msgid "Approval Rejected"
1013 msgstr "Schvalování odmítnuto"
1014
1015 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1016 msgid "Approve"
1017 msgstr "Schválit"
1018
1019 #: lib/RT/Date.pm:94
1020 msgid "Apr"
1021 msgstr "dub"
1022
1023 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1024 msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1025 msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento článek?"
1026
1027 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1028 #. ($ArticleObj->Id)
1029 msgid "Article #%1 deleted"
1030 msgstr "Článek #%1 smazán"
1031
1032 #: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1033 #. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1034 msgid "Article #%1: %2"
1035 msgstr "Článek #%1: %2"
1036
1037 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1038 #. ($self->Object->id)
1039 msgid "Article %1"
1040 msgstr "Článek %1"
1041
1042 #: lib/RT/Article.pm:215
1043 #. ($self->id)
1044 msgid "Article %1 created"
1045 msgstr "Článek #%1 vytvořen"
1046
1047 #: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1048 msgid "Article Administration"
1049 msgstr "Spravovať článok"
1050
1051 #: lib/RT/Article.pm:323
1052 msgid "Article Deleted"
1053 msgstr "Článek smazán"
1054
1055 #: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1056 msgid "Article not found"
1057 msgstr "Článek nenalezen"
1058
1059 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
1060 msgid "Articles"
1061 msgstr "Články"
1062
1063 #: share/html/Articles/Topics.html:99
1064 #. ($currtopic->Name)
1065 msgid "Articles in %1"
1066 msgstr "Články v %1"
1067
1068 #: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1069 #. ($Articles_Content)
1070 msgid "Articles matching %1"
1071 msgstr "Nalezeny články %1"
1072
1073 #: share/html/Articles/Topics.html:101
1074 msgid "Articles with no topics"
1075 msgstr "Články bez témat"
1076
1077 #: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1078 msgid "Asc"
1079 msgstr "Vzestupně"
1080
1081 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1082 msgid "Ascending"
1083 msgstr "Vzestupně"
1084
1085 #: lib/RT/Queue.pm:99
1086 msgid "Assign and remove queue custom fields"
1087 msgstr "Přiřazení a odebrání vlastních polí fronty"
1088
1089 #: lib/RT/Queue.pm:99
1090 msgid "AssignCustomFields"
1091 msgstr "Přidělit uživatelské položky"
1092
1093 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1094 msgid "Attach"
1095 msgstr "Přiložit"
1096
1097 #: share/html/m/ticket/create:320 share/html/m/ticket/reply:131
1098 msgid "Attach file"
1099 msgstr "Připojit soubor"
1100
1101 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:120
1102 msgid "Attached file"
1103 msgstr "Připojený soubor"
1104
1105 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1106 msgid "Attachment"
1107 msgstr "Příloha"
1108
1109 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1110 #. ($Attachment)
1111 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1112 msgstr "Příloha '%1' nemůže být nahrána"
1113
1114 #: lib/RT/Transaction.pm:558
1115 msgid "Attachment created"
1116 msgstr "Příloha vytvořena"
1117
1118 #: lib/RT/Tickets.pm:2412
1119 msgid "Attachment filename"
1120 msgstr "Jméno souboru přílohy"
1121
1122 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
1123 msgid "Attachments"
1124 msgstr "Přílohy"
1125
1126 #: lib/RT/Attachment.pm:717
1127 msgid "Attachments encryption is disabled"
1128 msgstr "Šifrování příloh je zakázáno"
1129
1130 #: lib/RT/Attributes.pm:196
1131 msgid "Attribute Deleted"
1132 msgstr "Atribut smazán"
1133
1134 #: lib/RT/Date.pm:98
1135 msgid "Aug"
1136 msgstr "srp"
1137
1138 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1139 #. ($valid_image_types)
1140 msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1141 msgstr ""
1142
1143 #: etc/initialdata:218
1144 msgid "Autoreply"
1145 msgstr "Automatická odpověď"
1146
1147 #: etc/initialdata:28
1148 msgid "Autoreply To Requestors"
1149 msgstr "Automaticky odpověz žadatelům"
1150
1151 #: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1152 msgid "Available"
1153 msgstr "Dostupné"
1154
1155 #: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1156 msgid "Back"
1157 msgstr "Zpět"
1158
1159 #: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1160 #. ($id)
1161 msgid "Bad privacy for attribute %1"
1162 msgstr ""
1163
1164 #: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:421 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1165 msgid "Basics"
1166 msgstr "Základní údaje"
1167
1168 #: share/html/Ticket/Forward.html:72
1169 msgid "Bcc"
1170 msgstr "Skrytá kopie"
1171
1172 #: etc/initialdata:214
1173 msgid "Blank"
1174 msgstr "Prázdný"
1175
1176 #: share/html/Dashboards/Queries.html:182
1177 msgid "Body"
1178 msgstr "Tělo"
1179
1180 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1181 msgid "Bold"
1182 msgstr "Tučné"
1183
1184 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
1185 msgid "Bookmark"
1186 msgstr "Záložka"
1187
1188 #: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1189 msgid "Bookmarkable link for this search"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: etc/initialdata:598 etc/initialdata:623 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1193 msgid "Bookmarked Tickets"
1194 msgstr "Záložky"
1195
1196 #: share/html/m/_elements/menu:73
1197 msgid "Bookmarked tickets"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
1201 msgid "Browse by topic"
1202 msgstr "Prohlížet podle tématu"
1203
1204 #: share/html/Elements/Tabs:225
1205 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1206 msgstr "Procházet SQL dotazy provedené v tomto procesu"
1207
1208 #: share/html/Elements/Tabs:746
1209 msgid "Bulk Update"
1210 msgstr "Hromadná úprava"
1211
1212 #: lib/RT/Tickets.pm:150
1213 msgid "CCGroup"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: lib/RT/Tickets.pm:147
1217 msgid "CF"
1218 msgstr "CF"
1219
1220 #: share/html/Search/Simple.html:87
1221 #. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1222 msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1223 msgstr "CFs může být také prohlédnuto pomocí podobné syntaxi jako výše s %1."
1224
1225 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1226 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1227 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1228 msgstr "Nelze načíst uložené hledání \"%1\""
1229
1230 #: lib/RT/User.pm:1508
1231 msgid "Can not modify system users"
1232 msgstr "Nelze měnit systémové uživatele"
1233
1234 #: lib/RT/CustomField.pm:554
1235 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1236 msgstr "Uživatelské položce nelze přidat hodnotu beze jména"
1237
1238 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1239 msgid "Can't find a saved search to work with"
1240 msgstr "Nelze nalézt uložený dotaz ke zpracování"
1241
1242 #: lib/RT/Link.pm:137
1243 msgid "Can't link a ticket to itself"
1244 msgstr "Požadavek nelze svázat se sebou samým"
1245
1246 #: lib/RT/Reminders.pm:126
1247 msgid "Can't link to a deleted ticket"
1248 msgstr ""
1249
1250 #: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1251 #. (loc($self->{SearchType}))
1252 msgid "Can't save %1"
1253 msgstr "Nelze uložit %1"
1254
1255 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1256 msgid "Can't save this search"
1257 msgstr "Tento dotaz nelze uložit"
1258
1259 #: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
1260 msgid "Can't specifiy both base and target"
1261 msgstr "Nelze zadat zároveň zdroj i cíl"
1262
1263 #: lib/RT/Article.pm:397
1264 msgid "Cannot add link to plain number"
1265 msgstr "Nelze přidat odkaz na prosté čislo"
1266
1267 #: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
1268 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1269 msgstr "Nelze vytvářet požadavky v zablokované frontě."
1270
1271 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1272 msgid "Categories are based on"
1273 msgstr ""
1274
1275 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1276 msgid "Category"
1277 msgstr "Kategorie"
1278
1279 #: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:280 share/html/m/ticket/show:300
1280 msgid "Cc"
1281 msgstr "Cc"
1282
1283 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1284 msgid "Ccs"
1285 msgstr "Ccs"
1286
1287 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
1288 msgid "Change"
1289 msgstr "Změnit"
1290
1291 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1292 msgid "Change Approval ticket to open status"
1293 msgstr ""
1294
1295 #: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1296 msgid "Change password"
1297 msgstr "Změna hesla"
1298
1299 #: share/html/Elements/Tabs:747
1300 msgid "Chart"
1301 msgstr "Graf"
1302
1303 #: share/html/Search/Chart.html:122
1304 msgid "Chart Properties"
1305 msgstr "Vlastnosti grafu"
1306
1307 #: share/html/Elements/Submit:102
1308 msgid "Check All"
1309 msgstr "Označ vše"
1310
1311 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1312 msgid "Check Database Connectivity"
1313 msgstr "Kontrola připojení k databázi"
1314
1315 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1316 msgid "Check Database Credentials"
1317 msgstr "Zkontrolujte databáze pověření"
1318
1319 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:122
1320 msgid "Check box to delete"
1321 msgstr "Zašrtnutím odstraníte"
1322
1323 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1324 msgid "Check box to revoke right"
1325 msgstr "Zatrhněte k odebrání práva"
1326
1327 #: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:462
1328 msgid "Children"
1329 msgstr "Potomci"
1330
1331 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1332 msgid "Choose Database Engine"
1333 msgstr "Vyberte Database Engine"
1334
1335 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1336 #. ($QueueObj->Name)
1337 msgid "Choose from Topics for %1"
1338 msgstr "Vyberte z Témat pro %1"
1339
1340 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
1341 msgid "City"
1342 msgstr "Město"
1343
1344 #: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1345 msgid "Class"
1346 msgstr "Třída"
1347
1348 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1349 msgid "Class Name"
1350 msgstr "Název třídy"
1351
1352 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1353 #. ($msg)
1354 msgid "Class could not be created: %1"
1355 msgstr "Třída nemohl být vytvořena: %1"
1356
1357 #: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1358 msgid "Class id"
1359 msgstr "ID třídy"
1360
1361 #: lib/RT/Class.pm:408
1362 msgid "Class is already applied Globally"
1363 msgstr "Třída je již uplatňována globálně"
1364
1365 #: lib/RT/Class.pm:403
1366 #. ($queue->Name)
1367 msgid "Class is already applied to %1"
1368 msgstr "Třída je již aplikována na %1"
1369
1370 #: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
1371 msgid "Classes"
1372 msgstr "Třídy"
1373
1374 #: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1375 msgid "Clear"
1376 msgstr "Vymazat"
1377
1378 #: share/html/Elements/Submit:104
1379 msgid "Clear All"
1380 msgstr "Odznač vše"
1381
1382 #: share/html/Install/Finish.html:52
1383 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1384 msgstr "Klikněte níže na \"Dokončit instalaci\" pro dokončení průvodce."
1385
1386 #: share/html/Install/Initialize.html:54
1387 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1388 msgstr "Klikněte na \"Inicializovat databázi\" pro vytvoření databází RT a vložení výchozích metadat. Může to trvat nějakou chvíli"
1389
1390 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
1391 msgid "Closed"
1392 msgstr "Uzavřen"
1393
1394 #: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
1395 msgid "Closed tickets"
1396 msgstr "Uzavřené požadavky"
1397
1398 #: lib/RT/CustomField.pm:140
1399 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1400 msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat více hodnot"
1401
1402 #: lib/RT/CustomField.pm:141
1403 msgid "Combobox: Select or enter one value"
1404 msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat jednu hodnotu"
1405
1406 #: lib/RT/CustomField.pm:142
1407 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1408 msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
1409
1410 #: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
1411 msgid "Comment"
1412 msgstr "Komentovat"
1413
1414 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1415 msgid "Comment Address"
1416 msgstr "Adresa pro komentáře"
1417
1418 #: lib/RT/Installer.pm:172
1419 msgid "Comment address"
1420 msgstr "Adresa pro komentáře"
1421
1422 #: lib/RT/Queue.pm:114
1423 msgid "Comment on tickets"
1424 msgstr "Komentovat požadavky"
1425
1426 #: lib/RT/Queue.pm:114
1427 msgid "CommentOnTicket"
1428 msgstr "Komentovat požadavky"
1429
1430 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
1431 msgid "Comments"
1432 msgstr "Poznámky"
1433
1434 #: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
1435 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1436 msgstr "Komentář (Neposílá se žadatelům)"
1437
1438 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1439 msgid "Comments about this user"
1440 msgstr "Poznámky o tomto uživateli"
1441
1442 #: lib/RT/Transaction.pm:714
1443 msgid "Comments added"
1444 msgstr "Komentáře přidány"
1445
1446 #: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1447 msgid "Commit Stubbed"
1448 msgstr "Commit v zárodku"
1449
1450 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1451 msgid "Condition"
1452 msgstr "Podmínka"
1453
1454 #: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
1455 #. ($args{'ScripCondition'})
1456 #. ($value)
1457 msgid "Condition '%1' not found"
1458 msgstr "Podmínka '%1' nenalezena"
1459
1460 #: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
1461 msgid "Condition is mandatory argument"
1462 msgstr "Podmínka je povinným parametrem"
1463
1464 #: bin/rt-crontool:208
1465 msgid "Condition matches..."
1466 msgstr "Podmínky splněny..."
1467
1468 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1469 msgid "Condition, Action and Template"
1470 msgstr "Podmínka, akce a šablona"
1471
1472 #: share/html/Install/index.html:107
1473 #. ($file)
1474 msgid "Config file %1 is locked"
1475 msgstr "Konfigurační soubor %1 je uzamčen"
1476
1477 #: share/html/Elements/Tabs:64
1478 msgid "Configuration"
1479 msgstr "Správa"
1480
1481 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
1482 #. ($QueueObj->Name)
1483 msgid "Configuration for queue %1"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1487 msgid "Connection succeeded"
1488 msgstr "Spojení úspěšně navázáno"
1489
1490 #: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
1491 msgid "Content"
1492 msgstr "Obsah"
1493
1494 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
1495 msgid "Content is an invalid IP address"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
1499 msgid "Content is an invalid IP address range"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1503 msgid "Content-Type"
1504 msgstr "Content-Type"
1505
1506 #: lib/RT/Tickets.pm:134
1507 msgid "ContentType"
1508 msgstr "ContentType"
1509
1510 #: lib/RT/Installer.pm:180
1511 msgid "Correspond address"
1512 msgstr "Adresa pro odpovědi"
1513
1514 #: etc/initialdata:283
1515 msgid "Correspondence"
1516 msgstr "Korespondence"
1517
1518 #: lib/RT/Transaction.pm:710
1519 msgid "Correspondence added"
1520 msgstr "Korespondence zaznamenána"
1521
1522 #: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
1523 #. ($msg)
1524 #. ($value_msg)
1525 msgid "Could not add new custom field value: %1"
1526 msgstr "Nelze přidat novou hodnotu uživatelské položky: %1"
1527
1528 #: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
1529 #. ($add_msg)
1530 #. ($del_msg)
1531 #. ($msg)
1532 msgid "Could not change owner: %1"
1533 msgstr "Nelze změnit vlastníka: %1"
1534
1535 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
1536 #. ($msg)
1537 msgid "Could not create CustomField: %1"
1538 msgstr "Nelze vytvořit uživatelskou položku: %1"
1539
1540 #: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
1541 msgid "Could not create group"
1542 msgstr "Nelze vytvořit skupinu"
1543
1544 #: share/html/Articles/Article/Search.html:197
1545 #. ($msg)
1546 msgid "Could not create search: %1"
1547 msgstr "Nelze vytvořit vyhledávání: %1"
1548
1549 #: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1550 #. ($msg)
1551 msgid "Could not create template: %1"
1552 msgstr "Nelze vytvořit šablonu: %1"
1553
1554 #: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
1555 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1556 msgstr "Nelze vytvořit požadavek. Nenastavena fronta"
1557
1558 #: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
1559 msgid "Could not create user"
1560 msgstr "Nelze vytvořit uživatele"
1561
1562 #: share/html/Articles/Article/Search.html:237
1563 #. ($searchname, $msg)
1564 msgid "Could not delete search %1: %2"
1565 msgstr "Nelze odstranit vyhledávací %1: %2"
1566
1567 #: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
1568 msgid "Could not find or create that user"
1569 msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt nebo vytvořit"
1570
1571 #: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
1572 msgid "Could not find that principal"
1573 msgstr "Nelze naléze tohoto uživatele"
1574
1575 #: lib/RT/SharedSetting.pm:242
1576 #. ($self->ObjectName)
1577 msgid "Could not load %1 attribute"
1578 msgstr "Nelze nahrát atribut %1"
1579
1580 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1581 msgid "Could not load Class %1"
1582 msgstr "Nelze načíst Třída %1"
1583
1584 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1585 #. ($id)
1586 msgid "Could not load CustomField %1"
1587 msgstr "Nelze nahrát uživatelskou položku %1"
1588
1589 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1590 msgid "Could not load group"
1591 msgstr "Nelze načíst skupinu"
1592
1593 #: lib/RT/SharedSetting.pm:126
1594 #. ($privacy)
1595 msgid "Could not load object for %1"
1596 msgstr "Nelze nahrát objekt pro %1"
1597
1598 #: lib/RT/Queue.pm:978
1599 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1600 msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: lib/RT/Ticket.pm:1154
1604 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1605 msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: lib/RT/Queue.pm:1060
1609 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1610 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
1611 msgstr ""
1612
1613 #: lib/RT/Ticket.pm:1280
1614 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1615 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
1616 msgstr ""
1617
1618 #: lib/RT/User.pm:139
1619 msgid "Could not set user info"
1620 msgstr "Nelze nastavit uživatelské informace"
1621
1622 #: lib/RT/Transaction.pm:163
1623 msgid "Couldn't add attachment"
1624 msgstr "Nelze přidat přílohu"
1625
1626 #: lib/RT/Group.pm:949
1627 msgid "Couldn't add member to group"
1628 msgstr "Do skupiny nelze přidat člena"
1629
1630 #: lib/RT/CustomField.pm:1383
1631 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
1632 msgstr ""
1633
1634 #: lib/RT/Scrip.pm:637
1635 #. ($method, $code, $error)
1636 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: lib/RT/Template.pm:721
1640 #. ($fi_text, $error)
1641 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1642 msgstr ""
1643
1644 #: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
1645 #. ($Msg)
1646 #. ($msg)
1647 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1648 msgstr "Nelze vytvořit transakci: %1"
1649
1650 #: lib/RT/CustomField.pm:1513
1651 #. ($msg)
1652 msgid "Couldn't create record: %1"
1653 msgstr "Nelze vytvořit záznam: %1"
1654
1655 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1656 #. ($id, $msg)
1657 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1658 msgstr "Nelze smazat řídící panel %1: %2"
1659
1660 #: lib/RT/Record.pm:973
1661 msgid "Couldn't find row"
1662 msgstr "Nemohu nalézt řádek"
1663
1664 #: bin/rt-crontool:179
1665 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: lib/RT/Group.pm:923
1669 msgid "Couldn't find that principal"
1670 msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt"
1671
1672 #: lib/RT/CustomField.pm:582
1673 msgid "Couldn't find that value"
1674 msgstr "Tuto hodnotu nelze nalézt"
1675
1676 #: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
1677 #. ($id)
1678 msgid "Couldn't load Class %1"
1679 msgstr "Nelze načíst třídu %1"
1680
1681 #: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
1682 #. ($cf_id)
1683 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1684 msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku #%1"
1685
1686 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
1687 #. ($cf_id)
1688 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
1692 #. ($id)
1693 msgid "Couldn't load CustomField %1"
1694 msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku %1"
1695
1696 #: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
1697 #. ($self->Id)
1698 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1699 msgstr "Nelze načíst kopii požadavku #%1."
1700
1701 #: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
1702 #. ($id, $msg)
1703 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1704 msgstr "Nelze načíst řídící panel %1: %2"
1705
1706 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
1707 #. ($gid)
1708 msgid "Couldn't load group #%1"
1709 msgstr "Nelze načíst skupinu #%1"
1710
1711 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
1712 #. ($id)
1713 msgid "Couldn't load group %1"
1714 msgstr "Skupinu %1 nelze načíst"
1715
1716 #: lib/RT/Link.pm:212
1717 msgid "Couldn't load link"
1718 msgstr "Vazbu nelze načíst"
1719
1720 #: lib/RT/Link.pm:185
1721 #. ($msg)
1722 msgid "Couldn't load link: %1"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
1726 #. ($id)
1727 msgid "Couldn't load object %1"
1728 msgstr "Nelze nahrát objekt %1"
1729
1730 #: lib/RT/Ticket.pm:453
1731 #. ($msg)
1732 msgid "Couldn't load or create user: %1"
1733 msgstr "Nelze načíst nebo vytvořit uživatele: %1"
1734
1735 #: share/html/Admin/Queues/People.html:132
1736 #. ($id)
1737 msgid "Couldn't load queue"
1738 msgstr "Frontu nelze načíst"
1739
1740 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
1741 #. ($id)
1742 msgid "Couldn't load queue #%1"
1743 msgstr "Nelze načíst frontu #%1"
1744
1745 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
1746 #. ($id)
1747 msgid "Couldn't load queue %1"
1748 msgstr "Frontu %1 nelze načíst"
1749
1750 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
1751 #. ($Name)
1752 msgid "Couldn't load queue '%1'"
1753 msgstr "Frontu '%1' nelze načíst"
1754
1755 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
1756 #. ($id)
1757 msgid "Couldn't load scrip #%1"
1758 msgstr "Nelze načíst scrip  #%1"
1759
1760 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
1761 #. ($id)
1762 msgid "Couldn't load template #%1"
1763 msgstr "Nelze načíst šablonu #%1"
1764
1765 #: lib/RT/Interface/Web.pm:2292
1766 msgid "Couldn't load the specified principal"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:132
1770 #. ($id)
1771 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
1772 msgstr "Požadavek '%1' nelze načíst"
1773
1774 #: lib/RT/Article.pm:520
1775 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
1776 msgstr ""
1777
1778 #: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
1779 #. ($QuoteTransaction)
1780 #. ($id)
1781 msgid "Couldn't load transaction #%1"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: share/html/User/Prefs.html:215
1785 msgid "Couldn't load user"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
1789 #. ($id)
1790 msgid "Couldn't load user #%1"
1791 msgstr "Nelze načíst uživatele #%1"
1792
1793 #: share/html/User/Prefs.html:209
1794 #. ($id, $Name)
1795 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: share/html/User/Prefs.html:213
1799 #. ($Name)
1800 msgid "Couldn't load user '%1'"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: lib/RT/Link.pm:174
1804 #. ($args{Base})
1805 msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: lib/RT/Link.pm:178
1809 #. ($args{Target})
1810 msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: lib/RT/Ticket.pm:1058
1814 #. ($args{'Email'})
1815 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
1816 msgstr "Z řetězce '%1' nelze zjistit adresu"
1817
1818 #: lib/RT/Attachment.pm:800
1819 #. ($msg)
1820 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
1821 msgstr "Nelze nahradit obsah dešifrovanými daty: %1"
1822
1823 #: lib/RT/Attachment.pm:765
1824 #. ($msg)
1825 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
1826 msgstr "Nelze nahradit obsah zašifrovanými daty: %1"
1827
1828 #: lib/RT/Article.pm:403
1829 #. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
1830 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
1831 msgstr ""
1832
1833 #: lib/RT/Ticket.pm:2585
1834 #. ($args{'URI'})
1835 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
1836 msgstr "Nelze přeložit '%1' do URI."
1837
1838 #: lib/RT/Link.pm:100
1839 #. ($args{'Base'})
1840 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
1841 msgstr "Nelze přeložit zdroj '%1' do URI."
1842
1843 #: lib/RT/Link.pm:107
1844 #. ($args{'Target'})
1845 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
1846 msgstr "Nelze přeložit cíl '%1' do URI."
1847
1848 #: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
1849 msgid "Couldn't send email"
1850 msgstr "Nelze odeslat mail"
1851
1852 #: lib/RT/Ticket.pm:558
1853 #. ($type, $msg)
1854 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: lib/RT/User.pm:1657
1858 msgid "Couldn't set private key"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: lib/RT/User.pm:1641
1862 msgid "Couldn't unset private key"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
1866 msgid "Country"
1867 msgstr "Země"
1868
1869 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:238 share/html/m/ticket/create:407
1870 msgid "Create"
1871 msgstr "Vytvořit"
1872
1873 #: etc/initialdata:91
1874 msgid "Create Tickets"
1875 msgstr "Vytvořit požadavky"
1876
1877 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
1878 msgid "Create a Class"
1879 msgstr "Vytvoření třídy"
1880
1881 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
1882 msgid "Create a CustomField"
1883 msgstr "Vytvořit uživatelskou položku"
1884
1885 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
1886 #. ($QueueObj->Name())
1887 msgid "Create a CustomField for queue %1"
1888 msgstr "Vytvoření uživatelské položky pro frontu %1"
1889
1890 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
1891 msgid "Create a new article"
1892 msgstr "Vytvořit nový článek"
1893
1894 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
1895 msgid "Create a new article in"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
1899 msgid "Create a new dashboard"
1900 msgstr "Vytvořit nový řídící panel"
1901
1902 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
1903 msgid "Create a new group"
1904 msgstr "Vytvořit novou skupinu"
1905
1906 #: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
1907 #. ($QueueObj->Name)
1908 msgid "Create a new template for queue %1"
1909 msgstr "Vytvoření nové šablony pro frontu %1"
1910
1911 #: share/html/Ticket/Create.html:347
1912 msgid "Create a new ticket"
1913 msgstr "Vytvoření nového požadavku"
1914
1915 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
1916 msgid "Create a new user"
1917 msgstr "Vytvořit nového uživatele"
1918
1919 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
1920 msgid "Create a queue"
1921 msgstr "Vytvořit frontu"
1922
1923 #: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
1924 #. ($QueueObj->Name)
1925 msgid "Create a scrip for queue %1"
1926 msgstr "Vytvořit scrips pro frontu %1"
1927
1928 #: share/html/Admin/Global/Template.html:77
1929 msgid "Create a template"
1930 msgstr "Vytvořit šablonu"
1931
1932 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
1933 msgid "Create a ticket"
1934 msgstr "Vytvořit požadavek"
1935
1936 #: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
1937 msgid "Create an article"
1938 msgstr "Vytvořit článek"
1939
1940 #: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
1941 msgid "Create an article in class..."
1942 msgstr "Vytvořit článek v tříde..."
1943
1944 #: lib/RT/Class.pm:89
1945 msgid "Create articles in this class"
1946 msgstr "Vytvořit článek v téhle tříde"
1947
1948 #: lib/RT/Group.pm:101
1949 msgid "Create group dashboards"
1950 msgstr "Vytvořit skupinu řídicích panelů"
1951
1952 #: etc/initialdata:93
1953 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
1954 msgstr "Vytvářet požadavky podle téhto scripu šablony"
1955
1956 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
1957 msgid "Create personal dashboards"
1958 msgstr "Vytvořit osobní řídící panely"
1959
1960 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
1961 msgid "Create system dashboards"
1962 msgstr "Vytvořit systémové řídící panely"
1963
1964 #: share/html/SelfService/Create.html:104
1965 msgid "Create ticket"
1966 msgstr "Vytvořit požadavek"
1967
1968 #: lib/RT/Queue.pm:112
1969 msgid "Create tickets"
1970 msgstr "Vytvořit požadavky"
1971
1972 #: share/html/Elements/Tabs:451
1973 msgid "Create tickets offline"
1974 msgstr "Vytvoření požadavků offline"
1975
1976 #: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
1977 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: lib/RT/CustomField.pm:206
1981 msgid "Create, modify and delete custom fields"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: lib/RT/CustomField.pm:207
1985 msgid "Create, modify and delete custom fields values"
1986 msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat vlastní pole hodnot"
1987
1988 #: lib/RT/Queue.pm:93
1989 msgid "Create, modify and delete queue"
1990 msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat frontu"
1991
1992 #: lib/RT/Group.pm:97
1993 msgid "Create, modify and delete saved searches"
1994 msgstr ""
1995
1996 #: lib/RT/System.pm:81
1997 msgid "Create, modify and delete users"
1998 msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat uživatele"
1999
2000 #: lib/RT/Class.pm:89
2001 msgid "CreateArticle"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2005 msgid "CreateDashboard"
2006 msgstr "Vytvořit řídící panel"
2007
2008 #: lib/RT/Group.pm:101
2009 msgid "CreateGroupDashboard"
2010 msgstr "Vytvořit řídící panel skupiny"
2011
2012 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2013 msgid "CreateOwnDashboard"
2014 msgstr "Vytvořit vlastní řídící panel"
2015
2016 #: lib/RT/System.pm:87
2017 msgid "CreateSavedSearch"
2018 msgstr "Vytvořit uložený dotaz"
2019
2020 #: lib/RT/Queue.pm:112
2021 msgid "CreateTicket"
2022 msgstr "Vytvořit požadavek"
2023
2024 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
2025 msgid "Created"
2026 msgstr "Vytvořeno"
2027
2028 #: share/html/Elements/ColumnMap:76
2029 msgid "Created By"
2030 msgstr "Kým vytvořeno"
2031
2032 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2033 #. ($CustomFieldObj->Name)
2034 #. ($CustomFieldObj->Name())
2035 msgid "Created CustomField %1"
2036 msgstr "Uživatelská položka %1 vytvořena"
2037
2038 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2039 msgid "Created by"
2040 msgstr "Vytvořil"
2041
2042 #: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2043 #. ($search->Name)
2044 msgid "Created search %1"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2048 msgid "CreatedBy"
2049 msgstr "Kým vytvořeno"
2050
2051 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2052 msgid "CreatedRelative"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
2056 msgid "Creator"
2057 msgstr "Tvůrce"
2058
2059 #: share/html/Prefs/Other.html:71
2060 msgid "Cryptography"
2061 msgstr "Šifrování"
2062
2063 #: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2064 msgid "Current Links"
2065 msgstr "Aktuální relace"
2066
2067 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2068 msgid "Current Scrips"
2069 msgstr "Aktuální scripy"
2070
2071 #: share/html/Elements/Tabs:731
2072 msgid "Current Search"
2073 msgstr "Současné hledání"
2074
2075 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2076 msgid "Current members"
2077 msgstr "Aktuální členové"
2078
2079 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2080 msgid "Current rights"
2081 msgstr "Aktuální práva"
2082
2083 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2084 msgid "Current search"
2085 msgstr "Aktuální dotaz"
2086
2087 #: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2088 msgid "Current watchers"
2089 msgstr "Aktuální pozorovatelé"
2090
2091 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
2092 msgid "Custom Fields"
2093 msgstr "Uživatelské položky"
2094
2095 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2096 #. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2097 msgid "Custom Fields for %1"
2098 msgstr "Uživatelské položky pro %1"
2099
2100 #: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2101 #. ($Object->Name)
2102 msgid "Custom Fields for queue %1"
2103 msgstr ""
2104
2105 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2106 msgid "Custom action cleanup code"
2107 msgstr "Čistící kód uživatelské akce"
2108
2109 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2110 msgid "Custom action preparation code"
2111 msgstr "Přípravný kód uživatelské akce"
2112
2113 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2114 msgid "Custom condition"
2115 msgstr "Uživatelská podmínka"
2116
2117 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2118 #. ($MoveCustomFieldDown)
2119 #. ($MoveCustomFieldUp)
2120 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: lib/RT/Tickets.pm:2838
2124 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2125 msgid "Custom field %1 %2 %3"
2126 msgstr "Uživatelská položka %1 %2 %3"
2127
2128 #: lib/RT/Record.pm:1665
2129 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
2130 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2131 msgstr "Uživatelská položka %1 se nevztahuje k tomuto objektu"
2132
2133 #: lib/RT/Tickets.pm:2832
2134 #. ($CF->Name)
2135 msgid "Custom field %1 has a value."
2136 msgstr "Uživatelská položka %1 má hodnotu."
2137
2138 #: lib/RT/Tickets.pm:2828
2139 #. ($CF->Name)
2140 msgid "Custom field %1 has no value."
2141 msgstr "Uživatelská položka %1 nemá hodnotu."
2142
2143 #: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
2144 #. ($args{'Field'})
2145 msgid "Custom field %1 not found"
2146 msgstr "Uživatelská položka %1 nenalezena"
2147
2148 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2149 #. ($CustomField->Name)
2150 #. ($cf)
2151 #. ($obj->Name)
2152 msgid "Custom field '%1'"
2153 msgstr "Uživatelská položka '%1'"
2154
2155 #: lib/RT/CustomField.pm:1378
2156 msgid "Custom field is already applied to the object"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: lib/RT/CustomField.pm:1622
2160 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
2161 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2162 msgstr "Hodnota %1 nemůže být nalezena v uživatelské položce %2"
2163
2164 #: lib/RT/CustomField.pm:590
2165 msgid "Custom field value could not be deleted"
2166 msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být smazána"
2167
2168 #: lib/RT/CustomField.pm:1634
2169 msgid "Custom field value could not be found"
2170 msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být nalezena"
2171
2172 #: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
2173 msgid "Custom field value deleted"
2174 msgstr "Hodnota uživatelské položky smazána"
2175
2176 #: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:718 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2177 msgid "CustomField"
2178 msgstr "Uživatelská položka"
2179
2180 #: lib/RT/Tickets.pm:145
2181 msgid "CustomFieldValue"
2182 msgstr "Hodnota uživatelské položky"
2183
2184 #: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2185 msgid "Customize"
2186 msgstr "Upravit"
2187
2188 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2189 msgid "Customize Basics"
2190 msgstr "Úprava základních údajů"
2191
2192 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2193 msgid "Customize Email Addresses"
2194 msgstr "Úprava emailových adres"
2195
2196 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2197 msgid "Customize Email Configuration"
2198 msgstr "Úprava konfigurace emailu"
2199
2200 #: share/html/Elements/Tabs:218
2201 msgid "Customize the look of your RT"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: lib/RT/Installer.pm:113
2205 msgid "DBA password"
2206 msgstr "Heslo DBA"
2207
2208 #: lib/RT/Installer.pm:105
2209 msgid "DBA username"
2210 msgstr "Uživatelské jméno DBA"
2211
2212 #: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
2213 msgid "Daily"
2214 msgstr "Denní"
2215
2216 #: lib/RT/Config.pm:477
2217 msgid "Daily digest"
2218 msgstr "Denní přehled"
2219
2220 #: share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2221 msgid "Dashboard"
2222 msgstr "Řídící panel"
2223
2224 #: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2225 #. ($msg)
2226 msgid "Dashboard could not be created: %1"
2227 msgstr "Řídící panel nemůže být vytvořen: %1"
2228
2229 #: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:263
2230 #. ($msg)
2231 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2232 msgstr "Řídící panel nemůže být aktualizován: %1"
2233
2234 #: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2235 msgid "Dashboard updated"
2236 msgstr "Řídící panel aktualizován"
2237
2238 #: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:642 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2239 msgid "Dashboards"
2240 msgstr "Řídící panely"
2241
2242 #: lib/RT/Installer.pm:78
2243 msgid "Database host"
2244 msgstr "Adresa databázového serveru"
2245
2246 #: lib/RT/Installer.pm:96
2247 msgid "Database name"
2248 msgstr "Jméno databáze"
2249
2250 #: lib/RT/Installer.pm:129
2251 msgid "Database password for RT"
2252 msgstr "Databázové heslo pro RT"
2253
2254 #: lib/RT/Installer.pm:87
2255 msgid "Database port"
2256 msgstr "Port databázového serveru"
2257
2258 #: lib/RT/Installer.pm:60
2259 msgid "Database type"
2260 msgstr "Typ databáze"
2261
2262 #: lib/RT/Installer.pm:122
2263 msgid "Database username for RT"
2264 msgstr "Databázové uživatelské jméno pro RT"
2265
2266 #: lib/RT/Config.pm:426
2267 msgid "Date format"
2268 msgstr "Formát datumu"
2269
2270 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:376 share/html/m/ticket/show:373
2271 msgid "Dates"
2272 msgstr "Termíny"
2273
2274 #: lib/RT/Date.pm:102
2275 msgid "Dec"
2276 msgstr "pro"
2277
2278 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2279 msgid "Decrypt"
2280 msgstr "Dešifrovat"
2281
2282 #: etc/initialdata:219
2283 msgid "Default Autoresponse template"
2284 msgstr "Implicitní šablona automatické odpovědi"
2285
2286 #: share/html/Tools/Offline.html:60
2287 msgid "Default Queue"
2288 msgstr "Implicitní fronta"
2289
2290 #: share/html/Tools/Offline.html:69
2291 msgid "Default Requestor"
2292 msgstr "Implicitní žadatel"
2293
2294 #: etc/initialdata:293
2295 msgid "Default admin comment template"
2296 msgstr "Implicitní šablona administrativního komentáře"
2297
2298 #: etc/initialdata:272
2299 msgid "Default admin correspondence template"
2300 msgstr "Implicitní šablona administrativní korespondence"
2301
2302 #: etc/initialdata:284
2303 msgid "Default correspondence template"
2304 msgstr "Implicitní korespondenční šablona"
2305
2306 #: lib/RT/Config.pm:144
2307 msgid "Default queue"
2308 msgstr "Implicitní fronta"
2309
2310 #: etc/initialdata:250
2311 msgid "Default transaction template"
2312 msgstr "Implicitní transakční šablona"
2313
2314 #: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2315 #. ($DefaultValue)
2316 msgid "Default: %1"
2317 msgstr "Implicitně: %1"
2318
2319 #: lib/RT/Transaction.pm:696
2320 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
2321 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2322 msgstr "Implicitně: %1/%2 změneno z %3 na %4"
2323
2324 #: lib/RT/Date.pm:116
2325 msgid "DefaultFormat"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2525 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
2329 msgid "Delete"
2330 msgstr "Smazat"
2331
2332 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2333 msgid "Delete Template"
2334 msgstr "Smazat šblonu"
2335
2336 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2337 #. ($ArticleObj->Id)
2338 msgid "Delete article #%1"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: lib/RT/Class.pm:98
2342 msgid "Delete articles in this class"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: lib/RT/SharedSetting.pm:285
2346 #. ($msg)
2347 msgid "Delete failed: %1"
2348 msgstr "Nelze smazat: %1"
2349
2350 #: lib/RT/Group.pm:103
2351 msgid "Delete group dashboards"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: lib/RT/Ticket.pm:3222
2355 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
2359 msgid "Delete personal dashboards"
2360 msgstr "Smazat osobní řídící panely"
2361
2362 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
2363 msgid "Delete selected scrips"
2364 msgstr "Smazat vybrané scripy"
2365
2366 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
2367 msgid "Delete system dashboards"
2368 msgstr "Smazat systémové řídící panely"
2369
2370 #: lib/RT/Queue.pm:117
2371 msgid "Delete tickets"
2372 msgstr "Smazat požadavky"
2373
2374 #: share/html/Search/Bulk.html:173
2375 msgid "Delete values"
2376 msgstr "Smazat hodnoty"
2377
2378 #: lib/RT/Class.pm:98
2379 msgid "DeleteArticle"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
2383 msgid "DeleteDashboard"
2384 msgstr "Smazat řídící panel"
2385
2386 #: lib/RT/Group.pm:103
2387 msgid "DeleteGroupDashboard"
2388 msgstr "Smazat řídící panel skupiny"
2389
2390 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
2391 msgid "DeleteOwnDashboard"
2392 msgstr "Smazat vlastní řídící panel"
2393
2394 #: lib/RT/Queue.pm:117
2395 msgid "DeleteTicket"
2396 msgstr "Smazat požadavek"
2397
2398 #: lib/RT/SharedSetting.pm:283
2399 #. ($self->ObjectName)
2400 msgid "Deleted %1"
2401 msgstr ""
2402
2403 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2404 msgid "Deleted queries"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
2408 msgid "Deleted saved search"
2409 msgstr "Smazaný uložený dotaz"
2410
2411 #: share/html/Articles/Article/Search.html:226
2412 #. ($searchname)
2413 msgid "Deleted search %1"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: lib/RT/Queue.pm:452
2417 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2418 msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo porušit referenční integritu"
2419
2420 #: lib/RT/User.pm:456
2421 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2422 msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo narušit referenční integritu"
2423
2424 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2425 msgid "Deny"
2426 msgstr "Zamítnout"
2427
2428 #: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:448
2429 msgid "Depended on by"
2430 msgstr "Je rekvizitou pro"
2431
2432 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2433 msgid "DependedOnBy"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: lib/RT/Transaction.pm:801
2437 #. ($value)
2438 msgid "Dependency by %1 added"
2439 msgstr "Přidána závislost %1"
2440
2441 #: lib/RT/Transaction.pm:840
2442 #. ($value)
2443 msgid "Dependency by %1 deleted"
2444 msgstr "Závislost %1 smazána"
2445
2446 #: lib/RT/Transaction.pm:798
2447 #. ($value)
2448 msgid "Dependency on %1 added"
2449 msgstr "Přidána závislost na %1"
2450
2451 #: lib/RT/Transaction.pm:837
2452 #. ($value)
2453 msgid "Dependency on %1 deleted"
2454 msgstr "Závislost na %1 smazána"
2455
2456 #: lib/RT/Tickets.pm:122
2457 msgid "DependentOn"
2458 msgstr ""
2459
2460 #: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:395 share/html/m/ticket/show:418
2461 msgid "Depends on"
2462 msgstr "Závisející na"
2463
2464 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2465 msgid "DependsOn"
2466 msgstr "Závisející na"
2467
2468 #: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2469 msgid "Desc"
2470 msgstr "Sestupně"
2471
2472 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
2473 msgid "Descending"
2474 msgstr "Sestupně"
2475
2476 #: share/html/SelfService/Create.html:99 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:234
2477 msgid "Describe the issue below"
2478 msgstr "Popište případ níže"
2479
2480 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
2481 msgid "Description"
2482 msgstr "Popis"
2483
2484 #: share/html/Elements/Tabs:213
2485 msgid "Detailed information about your RT setup"
2486 msgstr ""
2487
2488 #: share/html/Ticket/Create.html:422
2489 msgid "Details"
2490 msgstr "Podrobnosti"
2491
2492 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2493 msgid "Direction"
2494 msgstr "Směr"
2495
2496 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2497 msgid "Disabled"
2498 msgstr "Zakázáno"
2499
2500 #: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
2501 msgid "Display"
2502 msgstr "Zobrazit"
2503
2504 #: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
2505 msgid "Display Access Control List"
2506 msgstr "Zobrazit přístupová práva"
2507
2508 #: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2509 #. ($id)
2510 msgid "Display Article %1"
2511 msgstr ""
2512
2513 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2514 msgid "Display Columns"
2515 msgstr "Zobrazované položky"
2516
2517 #: share/html/Elements/Footer:59
2518 #. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2519 msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2520 msgstr ""
2521
2522 #: lib/RT/System.pm:80
2523 msgid "Do anything and everything"
2524 msgstr "Dělat cokoli a všechno"
2525
2526 #: lib/RT/Installer.pm:215
2527 msgid "Domain name"
2528 msgstr "Doménové jméno"
2529
2530 #: lib/RT/Installer.pm:216
2531 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2532 msgstr "Nesmí obsahovat http://, ale pouze něco jako 'localhost', 'rt.example.com'"
2533
2534 #: lib/RT/Config.pm:314
2535 msgid "Don't refresh home page."
2536 msgstr ""
2537
2538 #: lib/RT/Config.pm:293
2539 msgid "Don't refresh search results."
2540 msgstr ""
2541
2542 #: share/html/Elements/Refresh:53
2543 msgid "Don't refresh this page."
2544 msgstr "Neobnovovat tuto stránku."
2545
2546 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
2547 msgid "Don't trust this key at all"
2548 msgstr ""
2549
2550 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
2551 msgid "Download"
2552 msgstr "Stáhnout"
2553
2554 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2555 msgid "Download dumpfile"
2556 msgstr "Stáhnout dumpfile"
2557
2558 #: lib/RT/CustomField.pm:83
2559 msgid "Dropdown"
2560 msgstr ""
2561
2562 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:383 share/html/m/ticket/show:395
2563 msgid "Due"
2564 msgstr "Termín dokončení"
2565
2566 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2567 msgid "DueRelative"
2568 msgstr ""
2569
2570 #: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
2571 #. ($msg)
2572 msgid "ERROR: %1"
2573 msgstr "CHYBA: %1"
2574
2575 #: share/html/Elements/Tabs:437
2576 msgid "Easy updating of your open tickets"
2577 msgstr "Jednoduchá úprava vašich otevřených požadavků"
2578
2579 #: share/html/Elements/Tabs:444
2580 msgid "Easy viewing of your reminders"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
2584 msgid "Edit"
2585 msgstr "Upravit"
2586
2587 #: share/html/Search/Bulk.html:168
2588 msgid "Edit Custom Fields"
2589 msgstr "Upravit uživatelské položky"
2590
2591 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
2592 #. ($Object->Name)
2593 msgid "Edit Custom Fields for %1"
2594 msgstr "Upravit uživatelské položky pro %1"
2595
2596 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2597 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2598 msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny skupiny"
2599
2600 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2601 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2602 msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny fronty"
2603
2604 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2605 msgid "Edit Custom Fields for all users"
2606 msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny uživatele"
2607
2608 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2609 msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
2610 msgstr ""
2611
2612 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2613 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2614 msgstr "Upravit uživatelské položky pro požadavky ve všech frontách"
2615
2616 #: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
2617 msgid "Edit Links"
2618 msgstr "Upravit vazby"
2619
2620 #: share/html/Search/Edit.html:66
2621 msgid "Edit Query"
2622 msgstr "Upravit dotaz"
2623
2624 #: share/html/Elements/Tabs:738
2625 msgid "Edit Search"
2626 msgstr "Úprava dotazu"
2627
2628 #: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2629 msgid "Edit global topic hierarchy"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: share/html/Elements/Tabs:116
2633 msgid "Edit system templates"
2634 msgstr "Úprava systémových šablon"
2635
2636 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
2637 #. ($ClassObj->Name)
2638 msgid "Edit topic hierarchy for %1"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: lib/RT/Group.pm:97
2642 msgid "EditSavedSearches"
2643 msgstr "Upravovat uložené dotazy"
2644
2645 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
2646 #. ($CustomFieldObj->Name)
2647 #. ($CustomFieldObj->Name())
2648 msgid "Editing CustomField %1"
2649 msgstr "Úprava uživatelské položky %1"
2650
2651 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
2652 #. ($Group->Name)
2653 msgid "Editing membership for group %1"
2654 msgstr "Úprava členství ve skupině %1"
2655
2656 #: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
2657 msgid "EffectiveId"
2658 msgstr ""
2659
2660 #: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
2661 msgid "Either base or target must be specified"
2662 msgstr "Zdroj či cíl musí být zadán"
2663
2664 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
2665 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
2666 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2667 msgstr "Buď nemáte oprávnění pro zobrazení uloženého dotazu %1 nebo je identifikátor nesprávný"
2668
2669 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2670 msgid "Email"
2671 msgstr "Email"
2672
2673 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
2674 msgid "Email Address"
2675 msgstr "Emailová adresa"
2676
2677 #: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
2678 msgid "Email Digest"
2679 msgstr "Emailový přehled"
2680
2681 #: lib/RT/User.pm:585
2682 msgid "Email address in use"
2683 msgstr "Emailová adresa je použita"
2684
2685 #: lib/RT/Config.pm:474
2686 msgid "Email delivery"
2687 msgstr "Doručování zpráv"
2688
2689 #: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
2690 msgid "Email template for periodic notification digests"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
2694 msgid "EmailAddress"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2698 msgid "Enabled"
2699 msgstr "Povoleno"
2700
2701 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
2702 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
2706 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
2707 msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto uživatelskou položky)"
2708
2709 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
2710 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
2711 msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto skupinu)"
2712
2713 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
2714 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
2715 msgstr "Povoleno (zrušení zatrhnutí zablokuje tuto frontu)"
2716
2717 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
2718 msgid "Enabled Classes"
2719 msgstr "Povilt třídy"
2720
2721 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
2722 msgid "Enabled Queues"
2723 msgstr "Povolené fronty"
2724
2725 #: share/html/Admin/Queues/index.html:99
2726 msgid "Enabled queues matching search criteria"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
2730 #. (loc_fuzzy($msg))
2731 msgid "Enabled status %1"
2732 msgstr "Povolen stav %1"
2733
2734 #: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2735 msgid "Encrypt"
2736 msgstr "Šifrovat"
2737
2738 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
2739 msgid "Encrypt by default"
2740 msgstr "Implicitně šifrovat"
2741
2742 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
2743 msgid "Encrypt/Decrypt"
2744 msgstr "Šifrovat/Dešifrovat"
2745
2746 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
2747 #. ($id, $txn->Ticket)
2748 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
2749 msgstr "Šifrovat/Dešifrovat transakci #%1 požadavku #%2"
2750
2751 #: lib/RT/Queue.pm:639
2752 msgid "Encrypting disabled"
2753 msgstr "Šifrování zakázáno"
2754
2755 #: lib/RT/Queue.pm:638
2756 msgid "Encrypting enabled"
2757 msgstr "Šifrování povoleno"
2758
2759 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
2760 msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
2761 msgstr ""
2762
2763 #: lib/RT/CustomField.pm:187
2764 msgid "Enter multiple IP address ranges"
2765 msgstr "Zadejte vice IP adresních rozsahu"
2766
2767 #: lib/RT/CustomField.pm:178
2768 msgid "Enter multiple IP addresses"
2769 msgstr "Zadejte vice IP adres"
2770
2771 #: lib/RT/CustomField.pm:93
2772 msgid "Enter multiple values"
2773 msgstr "Vyplnit více hodnot"
2774
2775 #: lib/RT/CustomField.pm:149
2776 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
2777 msgstr "Vyplnit více hodnot s automatickým doplňováním"
2778
2779 #: share/html/Elements/EditLinks:128
2780 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
2781 msgstr "Zadejte objekty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2782
2783 #: lib/RT/CustomField.pm:179
2784 msgid "Enter one IP address"
2785 msgstr "Zadejte jednu IP adresu"
2786
2787 #: lib/RT/CustomField.pm:188
2788 msgid "Enter one IP address range"
2789 msgstr "Zadejte jeden IP adresní rozsah"
2790
2791 #: lib/RT/CustomField.pm:94
2792 msgid "Enter one value"
2793 msgstr "Vyplnit jednu hodnotu"
2794
2795 #: lib/RT/CustomField.pm:150
2796 msgid "Enter one value with autocompletion"
2797 msgstr "Vyplnit jednu hodnotu s automatických doplňováním"
2798
2799 #: share/html/Elements/EditLinks:125
2800 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
2801 msgstr "Zadejte fronty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2802
2803 #: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
2804 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
2805 msgstr "Zadejte požadavky či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2806
2807 #: lib/RT/Config.pm:280
2808 msgid "Enter time in hours by default"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: lib/RT/CustomField.pm:189
2812 msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: lib/RT/CustomField.pm:180
2816 msgid "Enter up to %1 IP addresses"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: lib/RT/CustomField.pm:95
2820 msgid "Enter up to %1 values"
2821 msgstr "Zadejte nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
2822
2823 #: lib/RT/CustomField.pm:151
2824 msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
2825 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot) s automatickým doplňováním"
2826
2827 #: share/html/Search/Simple.html:77
2828 #. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
2829 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
2830 msgstr ""
2831
2832 #: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:57
2833 msgid "Error"
2834 msgstr "Chyba"
2835
2836 #: lib/RT/Ticket.pm:1090
2837 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
2838 msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->AddWatcher"
2839
2840 #: lib/RT/Ticket.pm:1247
2841 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
2842 msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->DeleteWatcher"
2843
2844 #: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
2845 msgid "Error to RT owner: public key"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
2849 msgid "Error: Missing dashboard"
2850 msgstr "Chyba: chybějící řídící panel"
2851
2852 #: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
2853 msgid "Error: bad GnuPG data"
2854 msgstr "Chyba: špatná data GnuPG"
2855
2856 #: share/html/Articles/Article/Search.html:202
2857 msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
2858 msgstr ""
2859
2860 #: share/html/Articles/Article/Search.html:165
2861 #. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
2862 msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
2863 msgstr ""
2864
2865 #: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
2866 msgid "Error: no private key"
2867 msgstr "Chyba: žádný soukromý klíč"
2868
2869 #: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
2870 msgid "Error: public key"
2871 msgstr "Chyba: veřejný klíč"
2872
2873 #: share/html/Articles/Article/Search.html:217
2874 #. ($search->Name, $msg)
2875 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
2876 msgstr ""
2877
2878 #: bin/rt-crontool:370
2879 msgid "Escalate tickets"
2880 msgstr "Eskalovat požadavky"
2881
2882 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
2883 msgid "Estimated"
2884 msgstr "Odhadovaný"
2885
2886 #: lib/RT/Handle.pm:666
2887 msgid "Everyone"
2888 msgstr "Všichni"
2889
2890 #: bin/rt-crontool:356
2891 msgid "Example:"
2892 msgstr "Příklad:"
2893
2894 #: lib/RT/System.pm:88
2895 msgid "ExecuteCode"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
2899 msgid "Expire"
2900 msgstr "Vypršet"
2901
2902 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2903 msgid "ExtendedStatus"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: lib/RT/User.pm:995
2907 msgid "External authentication enabled."
2908 msgstr "Externí ověření pravosti povoleno."
2909
2910 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
2911 msgid "Extra info"
2912 msgstr "Doplňkové údaje"
2913
2914 #: share/html/Elements/Tabs:633
2915 msgid "Extract Article"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
2919 msgid "Extract Subject Tag"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
2923 #. ($Ticket)
2924 msgid "Extract a new article from ticket #%1"
2925 msgstr ""
2926
2927 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
2928 #. ($Ticket, $ClassObj->Name)
2929 msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
2933 msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
2934 msgstr ""
2935
2936 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
2937 #. ($DBI::errstr)
2938 msgid "Failed to connect to database: %1"
2939 msgstr "Nelze se připojit k databázi: %1"
2940
2941 #: lib/RT/SharedSetting.pm:217
2942 #. ($self->loc( $self->ObjectName ))
2943 msgid "Failed to create %1 attribute"
2944 msgstr "Nelze vytvořit atribut %1"
2945
2946 #: lib/RT/User.pm:336
2947 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
2948 msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Privilegovaný'."
2949
2950 #: lib/RT/User.pm:343
2951 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
2952 msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Neprivilegovaný'"
2953
2954 #: lib/RT/SharedSetting.pm:122
2955 #. ($self->ObjectName, $id)
2956 msgid "Failed to load %1 %2"
2957 msgstr "Nelze načíst %1 %2"
2958
2959 #: lib/RT/SharedSetting.pm:146
2960 #. ($self->ObjectName, $id, $msg)
2961 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
2962 msgstr "Nelze načíst %1 %2: %3"
2963
2964 #: bin/rt-crontool:304
2965 #. ($modname, $@)
2966 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
2967 msgstr "Nelze načíst modul %1. (%2)"
2968
2969 #: lib/RT/SharedSetting.pm:201
2970 #. ($privacy)
2971 msgid "Failed to load object for %1"
2972 msgstr "Nelze načíst objekt pro %1"
2973
2974 #: sbin/rt-email-digest:166
2975 msgid "Failed to load template"
2976 msgstr "Nelze načíst šablonu"
2977
2978 #: lib/RT/Reminders.pm:122
2979 #. ($self->Ticket)
2980 msgid "Failed to load ticket %1"
2981 msgstr ""
2982
2983 #: sbin/rt-email-digest:174
2984 msgid "Failed to parse template"
2985 msgstr "Nelze určit šablonu"
2986
2987 #: lib/RT/Date.pm:92
2988 msgid "Feb"
2989 msgstr "úno"
2990
2991 #: share/html/Elements/Tabs:749
2992 msgid "Feeds"
2993 msgstr "Zdroje"
2994
2995 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
2996 msgid "Field"
2997 msgstr "Pole"
2998
2999 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
3000 msgid "Field values source:"
3001 msgstr "Zdroj hodnot položky:"
3002
3003 #: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3004 msgid "Filename"
3005 msgstr "Název souboru"
3006
3007 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3008 msgid "Fill arguments"
3009 msgstr "Vyplňte argumenty"
3010
3011 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3012 msgid "Fill boxes with color using"
3013 msgstr ""
3014
3015 #: lib/RT/CustomField.pm:102
3016 msgid "Fill in multiple text areas"
3017 msgstr "Vyplnit více textových oblastí"
3018
3019 #: lib/RT/CustomField.pm:111
3020 msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3021 msgstr "Vyplnit více wiki textových oblastí"
3022
3023 #: lib/RT/CustomField.pm:103
3024 msgid "Fill in one text area"
3025 msgstr "Vyplnit jednu textovou oblast"
3026
3027 #: lib/RT/CustomField.pm:112
3028 msgid "Fill in one wikitext area"
3029 msgstr "Vyplnit jednu wiki textovou oblast"
3030
3031 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3032 msgid "Fill in this field with a URL."
3033 msgstr "Do této položky zadejte URL."
3034
3035 #: lib/RT/CustomField.pm:104
3036 msgid "Fill in up to %1 text areas"
3037 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
3038
3039 #: lib/RT/CustomField.pm:113
3040 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
3041 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 wiki %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
3042
3043 #: lib/RT/Tickets.pm:2318 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:346
3044 msgid "Final Priority"
3045 msgstr "Koncová priorita"
3046
3047 #: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3048 msgid "FinalPriority"
3049 msgstr "Koncová priorita"
3050
3051 #: share/html/Admin/Users/index.html:83
3052 msgid "Find all users whose"
3053 msgstr "Najdi všechny uživatele jejichž"
3054
3055 #: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3056 msgid "Find groups whose"
3057 msgstr "Najít skupiny jejichž"
3058
3059 #: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3060 msgid "Find people whose"
3061 msgstr "Najít osoby, jejichž"
3062
3063 #: share/html/Search/Results.html:140
3064 msgid "Find tickets"
3065 msgstr "Nalézt požadavky"
3066
3067 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
3068 msgid "Fingerprint"
3069 msgstr "Otisk prstu"
3070
3071 #: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
3072 msgid "Finish"
3073 msgstr "Dokončit"
3074
3075 #: share/html/Elements/Tabs:651
3076 msgid "First"
3077 msgstr "První"
3078
3079 #: share/html/Search/Simple.html:91
3080 #. ($link_start, $link_end)
3081 msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
3082 msgstr "Pro dosažení maximálního výkonu vyhledávání Rt-s, navštivte prosím  %1vyhledávací rozhraní%2."
3083
3084 #: share/html/Search/Bulk.html:84
3085 msgid "Force change"
3086 msgstr "Vynutit změnu"
3087
3088 #: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
3089 msgid "Format"
3090 msgstr "Formát"
3091
3092 #: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:578 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
3093 msgid "Forward"
3094 msgstr "Předání"
3095
3096 #: share/html/Ticket/Forward.html:78
3097 msgid "Forward Message"
3098 msgstr "Předat zprávu"
3099
3100 #: share/html/Ticket/Forward.html:77
3101 msgid "Forward Message and Return"
3102 msgstr "Předat zprávu a zpět"
3103
3104 #: etc/initialdata:409 etc/upgrade/3.8.6/content:3
3105 msgid "Forward Ticket"
3106 msgstr "Předat požadavek dál"
3107
3108 #: lib/RT/Queue.pm:121
3109 msgid "Forward messages outside of RT"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: share/html/Ticket/Forward.html:113
3113 #. ($TicketObj->id)
3114 msgid "Forward ticket #%1"
3115 msgstr "Předat požadavek %1"
3116
3117 #: share/html/Ticket/Forward.html:112
3118 #. ($txn->id)
3119 msgid "Forward transaction #%1"
3120 msgstr ""
3121
3122 #: lib/RT/Queue.pm:121
3123 msgid "ForwardMessage"
3124 msgstr "Předat zprávu"
3125
3126 #: lib/RT/Transaction.pm:679
3127 #. ($self->Data)
3128 msgid "Forwarded Ticket to %1"
3129 msgstr "Pŕedání požadavku na %1"
3130
3131 #: lib/RT/Transaction.pm:676
3132 #. ($self->Field, $self->Data)
3133 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
3137 #. ($ticketcount)
3138 #. ($collection->CountAll)
3139 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
3140 msgstr "Nalezen%quant(%1,,y,o) %numf(%1) %quant(%1,požadavek,požadavky,požadavků)"
3141
3142 #: lib/RT/Record.pm:975
3143 msgid "Found Object"
3144 msgstr "Nalezen objekt"
3145
3146 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:92
3147 msgid "Frequency"
3148 msgstr "Četnost"
3149
3150 #: lib/RT/Date.pm:111
3151 msgid "Fri"
3152 msgstr "Pá"
3153
3154 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:110
3155 msgid "Friday"
3156 msgstr "Pátek"
3157
3158 #: share/html/Ticket/Forward.html:60
3159 msgid "From"
3160 msgstr "Od"
3161
3162 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:67
3163 msgid "GD is disabled or not installed. You can upload an image, but you won't get automatic color suggestions."
3164 msgstr "GD je zakázán nebo není nainstalována. Můžete nahrát obrázek, ale nebudete dostávat automatické barevné návrhy."
3165
3166 #: lib/RT/Config.pm:192 lib/RT/Config.pm:285
3167 msgid "General"
3168 msgstr "Obecné"
3169
3170 #: share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:91
3171 msgid "General rights"
3172 msgstr ""
3173
3174 #: share/html/Tools/Offline.html:84
3175 msgid "Get template from file"
3176 msgstr "Vzít šablonu ze souboru"
3177
3178 #: share/html/Install/index.html:76
3179 msgid "Getting started"
3180 msgstr "Úvod"
3181
3182 #: lib/RT/Transaction.pm:768 lib/RT/Transaction.pm:908 lib/RT/Transaction.pm:920
3183 #. ($New->Name)
3184 msgid "Given to %1"
3185 msgstr "Předáno %1"
3186
3187 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
3188 msgid "Global"
3189 msgstr "Globální"
3190
3191 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:193
3192 msgid "Global Attributes"
3193 msgstr ""
3194
3195 #: share/html/Articles/Topics.html:91
3196 msgid "Global Topics"
3197 msgstr "Globální témy"
3198
3199 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
3200 msgid "Global custom field configuration"
3201 msgstr "Globální konfigurace uživatelských položek"
3202
3203 #: share/html/Admin/Global/MyRT.html:102
3204 #. ($pane)
3205 msgid "Global portlet %1 saved."
3206 msgstr "Globální portlet %1 uložen."
3207
3208 #: share/html/Admin/Elements/SelectTemplate:55
3209 #. (loc($Template->Name))
3210 msgid "Global template: %1"
3211 msgstr "Globální šablona: %1"
3212
3213 #: share/html/Elements/Tabs:312
3214 msgid "GnuPG"
3215 msgstr "GnuPG"
3216
3217 #: lib/RT/Attachment.pm:760 lib/RT/Attachment.pm:795
3218 msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
3219 msgstr "Chyba GnuPG. Kontaktujte administrátora"
3220
3221 #: lib/RT/Attachment.pm:715 lib/RT/Attachment.pm:777
3222 msgid "GnuPG integration is disabled"
3223 msgstr "Integrace GnuPG je zakázána"
3224
3225 #: share/html/Elements/GnuPG/KeyIssues:49
3226 msgid "GnuPG issues"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
3230 #. ($EmailAddress)
3231 msgid "GnuPG private key(s) for %1"
3232 msgstr "GnuPG soukromý klíč(e) pro %1"
3233
3234 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136 share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
3235 msgid "GnuPG private keys"
3236 msgstr "GnuPG privátní klíče"
3237
3238 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
3239 #. ($EmailAddress)
3240 msgid "GnuPG public key(s) for %1"
3241 msgstr "GnuPg veřejný klíč(e) pro %1"
3242
3243 #: share/html/m/_elements/menu:67
3244 msgid "Go"
3245 msgstr "Spusť"
3246
3247 #: share/html/Admin/Groups/index.html:55
3248 msgid "Go to group"
3249 msgstr "Jdi na skupinu"
3250
3251 #: share/html/Admin/Users/index.html:60
3252 msgid "Go to user"
3253 msgstr "Jdi na uživatele"
3254
3255 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:69 share/html/Admin/CustomFields/index.html:86 share/html/Admin/Groups/index.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:80 share/html/Admin/Queues/index.html:88 share/html/Admin/Users/index.html:87 share/html/Approvals/index.html:54 share/html/Elements/RefreshHomepage:52 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:55 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:59 share/html/Tools/Offline.html:88
3256 msgid "Go!"
3257 msgstr "Spusť!"
3258
3259 #: share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49 share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49
3260 msgid "Goto Ticket"
3261 msgstr "Přejít na požadavek"
3262
3263 #: share/html/Elements/GotoTicket:49
3264 msgid "Goto ticket"
3265 msgstr "Přejít na požadavek"
3266
3267 #: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:91 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
3268 msgid "Graph"
3269 msgstr "Diagram"
3270
3271 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:48
3272 msgid "Graph Properties"
3273 msgstr "Vlastnosti diagramu"
3274
3275 #: share/html/Search/Elements/Chart:98
3276 msgid "Graphical charts are not available."
3277 msgstr "Grafické grafy nejsou dostupné."
3278
3279 #: lib/RT/Record.pm:955 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
3280 msgid "Group"
3281 msgstr "Skupina"
3282
3283 #: share/html/Elements/Tabs:186 share/html/Elements/Tabs:291 share/html/Elements/Tabs:329 share/html/Elements/Tabs:345 share/html/Elements/Tabs:377
3284 msgid "Group Rights"
3285 msgstr "Práva skupiny"
3286
3287 #: lib/RT/Group.pm:929
3288 #. ($new_member_obj->Object->Name)
3289 msgid "Group already has member: %1"
3290 msgstr "Skupina již má člena: %1"
3291
3292 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:112
3293 #. ($create_msg)
3294 msgid "Group could not be created: %1"
3295 msgstr "Skupina nemůže být založena: %1"
3296
3297 #: lib/RT/Group.pm:477
3298 msgid "Group created"
3299 msgstr "Skupina vytvořena"
3300
3301 #: lib/RT/Group.pm:696
3302 msgid "Group disabled"
3303 msgstr "Skupina zakázána"
3304
3305 #: lib/RT/Group.pm:698
3306 msgid "Group enabled"
3307 msgstr "Skupina povolena"
3308
3309 #: lib/RT/Group.pm:1085
3310 msgid "Group has no such member"
3311 msgstr "Skupina nemá takového člena"
3312
3313 #: lib/RT/Group.pm:533
3314 #. ($value)
3315 msgid "Group name '%1' is already in use"
3316 msgstr "Skupina s názvem '%1' se již používá"
3317
3318 #: lib/RT/Group.pm:909 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
3319 msgid "Group not found"
3320 msgstr "Skupina nenalezena"
3321
3322 #: lib/RT/CustomField.pm:1673 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:75
3323 msgid "Groups"
3324 msgstr "Skupiny"
3325
3326 #: lib/RT/Group.pm:935
3327 msgid "Groups can't be members of their members"
3328 msgstr "Skupiny nemohou být svými členy"
3329
3330 #: share/html/Admin/Groups/index.html:107
3331 msgid "Groups matching search criteria"
3332 msgstr "Skupiny splňující vyhledávací podmínku"
3333
3334 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:56
3335 msgid "Groups the user is member of (check box to delete)"
3336 msgstr "Skupiny, jejichž je uživatel členem (zatrhněte pro smazání)"
3337
3338 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:70
3339 msgid "Groups the user is not member of (check box to add)"
3340 msgstr "Skupiny, jejichž není uživatel členem (zatrhněte pro přidání)"
3341
3342 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123 share/html/User/Elements/Portlets/Groups:48
3343 msgid "Groups this user belongs to"
3344 msgstr "Skupiny, do nichž uživatel patří"
3345
3346 #: lib/RT/Tickets.pm:121
3347 msgid "HasMember"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: etc/initialdata:410 etc/upgrade/3.8.6/content:4
3351 msgid "Heading of a forwarded Ticket"
3352 msgstr "Nadpis předané požadavky"
3353
3354 #: etc/initialdata:403 etc/upgrade/3.7.15/content:5
3355 msgid "Heading of a forwarded message"
3356 msgstr "Záhlaví předané zprávy"
3357
3358 #: lib/RT/Interface/CLI.pm:83 lib/RT/Interface/CLI.pm:83
3359 msgid "Hello!"
3360 msgstr "Ahoj!"
3361
3362 #: share/html/Install/Global.html:52
3363 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
3364 msgstr "Pomožte nám nastavit některé užitečné implicitní hodnoty pro RT."
3365
3366 #: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
3367 msgid "Hide all quoted text"
3368 msgstr "Skrýt všechen citovaný text"
3369
3370 #: share/html/Ticket/Elements/FoldStanzaJS:50
3371 msgid "Hide quoted text"
3372 msgstr "Skrýt citovaný text"
3373
3374 #: lib/RT/Config.pm:352
3375 msgid "Hide ticket history by default"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: share/html/Elements/Tabs:293 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:331 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Elements/Tabs:797 share/html/Elements/Tabs:818 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
3379 msgid "History"
3380 msgstr "Historie"
3381
3382 #: share/html/Articles/Article/History.html:52
3383 #. ($id)
3384 msgid "History for article #%1"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: share/html/Admin/Groups/History.html:59
3388 #. ($GroupObj->Name)
3389 msgid "History of the group %1"
3390 msgstr "Historie skupiny %1"
3391
3392 #: share/html/Admin/Queues/History.html:59
3393 #. ($QueueObj->Name)
3394 msgid "History of the queue %1"
3395 msgstr "Historie fronty %1"
3396
3397 #: share/html/Admin/Users/History.html:59
3398 #. ($UserObj->Name)
3399 msgid "History of the user %1"
3400 msgstr "Historie uživatele %1"
3401
3402 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:86
3403 msgid "Home Phone"
3404 msgstr "Telefon domů"
3405
3406 #: lib/RT/Config.pm:311
3407 msgid "Home page refresh interval"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: share/html/Elements/Tabs:394 share/html/m/_elements/header:69
3411 msgid "Homepage"
3412 msgstr "Domovská stránka"
3413
3414 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:138
3415 msgid "Hour"
3416 msgstr "Hodina"
3417
3418 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
3419 msgid "Hourly"
3420 msgstr ""
3421
3422 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
3423 msgid "Hours"
3424 msgstr "Hodin"
3425
3426 #: lib/RT/Base.pm:125
3427 #. (6)
3428 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
3429 msgstr "Mám %quant(%1,míchačku,míchačky,míchaček)"
3430
3431 #: share/html/User/Prefs.html:175
3432 msgid "I want to reset my secret token."
3433 msgstr ""
3434
3435 #: lib/RT/Date.pm:117
3436 msgid "ISO"
3437 msgstr "ISO"
3438
3439 #: lib/RT/Tickets.pm:2249 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
3440 msgid "Id"
3441 msgstr "Identifikátor"
3442
3443 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:63 share/html/User/Prefs.html:60
3444 msgid "Identity"
3445 msgstr "Identita"
3446
3447 #: lib/RT/Approval/Rule/Rejected.pm:54
3448 msgid "If an approval is rejected, reject the original and delete pending approvals"
3449 msgstr "Odmítni původce a zruš stávající schválení, bylo-li zamítnuto schválení"
3450
3451 #: share/html/Tools/Offline.html:73
3452 msgid "If no Requestor is specified, create tickets with this requestor."
3453 msgstr "Nebyl-li zadán Žadatel, vytvářejte požadavky jako tento žadatel."
3454
3455 #: share/html/Tools/Offline.html:64
3456 msgid "If no queue is specified, create tickets in this queue."
3457 msgstr "Nebyla-li zadána fronta, vytvářejte požadavky v této frontě"
3458
3459 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:66
3460 msgid "If this is not what you expect, leave this page now without logging in."
3461 msgstr ""
3462
3463 #: bin/rt-crontool:352
3464 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
3465 msgstr "Pokud by byl tento nástroj setgid, místní uživatel by jej mohl použit k získaní administrativního přístupu k RT"
3466
3467 #: share/html/Install/index.html:83
3468 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server."
3469 msgstr "Pokud již máte funkční RT server i databázi, měli byste využít této příležitosti k ověření, že váš databázový server běží a že se s ním RT server může spojit. Až to uděláte, zastavte a znovu spusťte RT server.</p>"
3470
3471 #: share/html/Elements/CSRF:59
3472 #. ($escaped_path, $action, $start, $end)
3473 msgid "If you really intended to visit %1 and %2, then %3click here to resume your request%4."
3474 msgstr ""
3475
3476 #: share/html/Install/Finish.html:60
3477 msgid "If you've changed the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
3478 msgstr ""
3479
3480 #: share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:128 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76
3481 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
3482 msgstr "Pokud jste změnili cokoli nahoře, nezapomeňte"
3483
3484 #: share/html/Install/DatabaseType.html:61
3485 #. ('<a href="http://search.cpan.org" target="_new">CPAN</a>')
3486 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
3487 msgstr "Pokud vámi upřednostňovaná databáze není uvedena v rozbalovacím menu níže, tak to znamená, že RT nenašel její lokálně nainstalovaný <i>databázový ovladač</i>. Měli byste bých schopni to napravit za použití %1 stažením a instalací DBD::MySQL, DBD::Oracle nebo DBD::Pg."
3488
3489 #: lib/RT/Record.pm:967
3490 msgid "Illegal value for %1"
3491 msgstr "Neplatná hodnota pro %1"
3492
3493 #: lib/RT/Record.pm:970
3494 msgid "Immutable field"
3495 msgstr "Neměnná položka"
3496
3497 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:165
3498 msgid "Inactive Tickets"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:59
3502 msgid "Include Article:"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:68
3506 msgid "Include disabled classes in listing."
3507 msgstr ""
3508
3509 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:81
3510 msgid "Include disabled custom fields in listing."
3511 msgstr "Zahrnout blokované uživatelské položky do výpisu."
3512
3513 #: share/html/Admin/Groups/index.html:75
3514 msgid "Include disabled groups in listing."
3515 msgstr "Zahrnout blokované skupiny do výpisu."
3516
3517 #: share/html/Admin/Queues/index.html:87
3518 msgid "Include disabled queues in listing."
3519 msgstr "Zahrnout blokované fronty do výpisu."
3520
3521 #: share/html/Admin/Users/index.html:85
3522 msgid "Include disabled users in search."
3523 msgstr "Zahrnout blokované uživatele do vyhledávání."
3524
3525 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:111
3526 msgid "Include page"
3527 msgstr "Zahrnout stránku"
3528
3529 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:140
3530 msgid "Include subtopics"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: lib/RT/Config.pm:476
3534 msgid "Individual messages"
3535 msgstr "Jednotlivé zprávy"
3536
3537 #: etc/initialdata:428 etc/upgrade/3.7.10/content:15
3538 msgid "Inform RT owner that user(s) have problems with public keys"
3539 msgstr "Informovat vlastníka RT, že uživatel(é) má problémy s veřejnými klíči"
3540
3541 #: etc/initialdata:490 etc/upgrade/3.7.87/content:6
3542 msgid "Inform user that a dashboard he subscribed to is missing"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: etc/initialdata:453 etc/upgrade/3.7.10/content:40
3546 msgid "Inform user that a message he sent has invalid GnuPG data"
3547 msgstr "Informovat uživatele, že zpráva, kterou odeslal, má neplatná GnuPG data"
3548
3549 #: etc/initialdata:419 etc/upgrade/3.7.10/content:6
3550 msgid "Inform user that he has problems with public key and couldn't recieve encrypted content"
3551 msgstr "Informovat uživatele, že má problémy s veřejným klíčem a nemůže přijímat zašifrovaný obsah"
3552
3553 #: etc/initialdata:465
3554 msgid "Inform user that his password has been reset"
3555 msgstr "Informovat uživatele, že jeho heslo bylo obnoveno"
3556
3557 #: etc/initialdata:441 etc/upgrade/3.7.10/content:28
3558 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
3559 msgstr "Informovat uživatele, že jsme obdrželi zašifrovaný email a nemáme soukromé klíče pro jeho dešifrování"
3560
3561 #: lib/RT/Tickets.pm:2295 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
3562 msgid "Initial Priority"
3563 msgstr "Počáteční priorita"
3564
3565 #: lib/RT/Ticket.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:926 lib/RT/Tickets.pm:108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:136 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3566 msgid "InitialPriority"
3567 msgstr "Počáteční priorita"
3568
3569 #: share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Initialize.html:48 share/html/Install/Initialize.html:61
3570 msgid "Initialize Database"
3571 msgstr "Inicializovat databázi"
3572
3573 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:91
3574 msgid "Input can not be parsed as an IP address"
3575 msgstr ""
3576
3577 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:102
3578 msgid "Input can not be parsed as an IP address range"
3579 msgstr ""
3580
3581 #: lib/RT/ScripAction.pm:131
3582 msgid "Input error"
3583 msgstr "Chyba na vstupu"
3584
3585 #: lib/RT/CustomField.pm:1467 lib/RT/CustomField.pm:1627 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
3586 #. ($CF->FriendlyPattern)
3587 #. ($self->FriendlyPattern)
3588 msgid "Input must match %1"
3589 msgstr "Vstup musí odpovídat %1"
3590
3591 #: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3477
3592 msgid "Internal Error"
3593 msgstr "Vnitřní chyba"
3594
3595 #: lib/RT/Record.pm:321
3596 #. ($id->{error_message})
3597 msgid "Internal Error: %1"
3598 msgstr "Vnitřní chyba: %1"
3599
3600 #: lib/RT/Article.pm:211
3601 #. ($txn_msg)
3602 msgid "Internal error: %1"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:158
3606 #. ($type)
3607 msgid "Invalid %1"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: share/html/Articles/Article/Search.html:168
3611 #. ('LoadSavedSearch')
3612 msgid "Invalid %1 argument"
3613 msgstr ""
3614
3615 #: share/html/Install/Global.html:89 share/html/Install/Sendmail.html:92
3616 #. ($_, $ARGS{$_})
3617 #. ('Administrator Email', $ARGS{OwnerEmail})
3618 msgid "Invalid %1: '%2' doesn't look like an email address"
3619 msgstr "Neplatná %1: '%2' nevypadá jako emailová adresa"
3620
3621 #: share/html/Install/Basics.html:81
3622 #. ('WebPort')
3623 msgid "Invalid %1: it should be a number"
3624 msgstr "Neplatný %1: mělo by to být číslo"
3625
3626 #: lib/RT/Article.pm:108
3627 msgid "Invalid Class"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:687
3631 msgid "Invalid Custom Field values source"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: lib/RT/Group.pm:603
3635 msgid "Invalid Group Type"
3636 msgstr "Neplatný typ skupiny"
3637
3638 #: lib/RT/Class.pm:397
3639 #. ($msg)
3640 msgid "Invalid Queue, unable to apply Class: %1"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: lib/RT/CustomField.pm:362
3644 msgid "Invalid Render Type"
3645 msgstr ""
3646
3647 #: lib/RT/CustomField.pm:1094
3648 #. ($self->FriendlyType)
3649 msgid "Invalid Render Type for custom field of type %1"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: lib/RT/Record.pm:972
3653 msgid "Invalid data"
3654 msgstr "Neplatná data"
3655
3656 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:110
3657 #. ($ARGS{'PrivateKey'}, $email)
3658 msgid "Invalid key %1 for address '%2'"
3659 msgstr ""
3660
3661 #: lib/RT/CustomField.pm:1460
3662 msgid "Invalid object"
3663 msgstr "Neplatný objekt"
3664
3665 #: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:783
3666 #. ($msg)
3667 msgid "Invalid pattern: %1"
3668 msgstr "Neplatná šablona: %1"
3669
3670 #: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:251
3671 msgid "Invalid queue"
3672 msgstr "Neplatná fronta"
3673
3674 #: lib/RT/Queue.pm:850
3675 #. ($args{Type})
3676 msgid "Invalid queue role group type %1"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: lib/RT/ACE.pm:275
3680 msgid "Invalid right"
3681 msgstr "Neplatné právo"
3682
3683 #: lib/RT/ACE.pm:140 lib/RT/ACE.pm:263
3684 #. ($args{'RightName'})
3685 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: lib/RT/User.pm:575
3689 msgid "Invalid syntax for email address"
3690 msgstr "Neplatná syntax pro emailovou adresu"
3691
3692 #: lib/RT/Record.pm:289 lib/RT/Ticket.pm:397
3693 #. ($key)
3694 #. (loc('owner'))
3695 msgid "Invalid value for %1"
3696 msgstr "Neplatná hodnota pro %1"
3697
3698 #: lib/RT/Record.pm:1675
3699 msgid "Invalid value for custom field"
3700 msgstr "Neplatná hodnota pro uživatelskou položku"
3701
3702 #: lib/RT/Attachment.pm:787
3703 msgid "Is not encrypted"
3704 msgstr "Není zašifrováno"
3705
3706 #: bin/rt-crontool:353
3707 msgid "It is incredibly important that nonprivileged users not be allowed to run this tool."
3708 msgstr "Je nesmírně důležité, aby neprivilegovaní uživatelé nemohli spustit tento nástroj."
3709
3710 #: bin/rt-crontool:354
3711 msgid "It is suggested that you create a non-privileged unix user with the correct group membership and RT access to run this tool."
3712 msgstr "Pro spuštění tohoto nástroje se doporučuje založení neprivilegovaného UNIXového uživatele se správným skupinovým členstvím a přístupem do RT."
3713
3714 #: bin/rt-crontool:314
3715 msgid "It takes several arguments:"
3716 msgstr "Používá několik parametrů:"
3717
3718 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:97
3719 msgid "Italic"
3720 msgstr "Kurzíva"
3721
3722 #: lib/RT/Date.pm:91
3723 msgid "Jan"
3724 msgstr "led"
3725
3726 #: lib/RT/Group.pm:96
3727 msgid "Join or leave group"
3728 msgstr "Připojit nebo nechat skupině"
3729
3730 #: lib/RT/Date.pm:97
3731 msgid "Jul"
3732 msgstr "čec"
3733
3734 #: share/html/Elements/Tabs:562
3735 msgid "Jumbo"
3736 msgstr "Maxi"
3737
3738 #: lib/RT/Date.pm:96
3739 msgid "Jun"
3740 msgstr "čen"
3741
3742 #: lib/RT/Installer.pm:80
3743 msgid "Keep 'localhost' if you're not sure. Leave blank to connect locally over a socket"
3744 msgstr "Pokud si nejste jisti, nechejte 'localhost'. Nechejte nevyplněné, pokud se chcete připojit lokálně přes soket"
3745
3746 #: lib/RT/Search/Googleish.pm:88
3747 #. (ref $self)
3748 msgid "Keyword and intuition-based searching"
3749 msgstr "Klíčové slovo a intuitivní vyhledávání"
3750
3751 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
3752 msgid "Lang"
3753 msgstr ""
3754
3755 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:92 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:141 share/html/Install/index.html:56 share/html/User/Prefs.html:76
3756 msgid "Language"
3757 msgstr "Jazyk"
3758
3759 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:88
3760 msgid "Large"
3761 msgstr "Velké"
3762
3763 #: share/html/Elements/Tabs:660
3764 msgid "Last"
3765 msgstr "Poslední"
3766
3767 #: share/html/Ticket/Elements/EditDates:61 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:62 share/html/m/ticket/show:391
3768 msgid "Last Contact"
3769 msgstr "Poslední kontakt"
3770
3771 #: share/html/Elements/SelectDateType:52
3772 msgid "Last Contacted"
3773 msgstr "Naposledy kontaktován"
3774
3775 #: share/html/Elements/ColumnMap:81 share/html/Elements/ColumnMap:86 share/html/Elements/SelectDateType:53
3776 msgid "Last Updated"
3777 msgstr "Naposledy aktualizován"
3778
3779 #: share/html/Elements/ColumnMap:91
3780 msgid "Last Updated By"
3781 msgstr "Naposledy aktualizoval(a)"
3782
3783 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:107
3784 msgid "Last updated"
3785 msgstr "Poslední aktualizace"
3786
3787 #: share/html/Search/Elements/PickBasics:116
3788 msgid "Last updated by"
3789 msgstr "Naposledy aktualizoval(a)"
3790
3791 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:130 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3792 msgid "LastUpdated"
3793 msgstr "Naposledy aktualizován"
3794
3795 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:104 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3796 msgid "LastUpdatedBy"
3797 msgstr "Naposledy aktualizoval(a)"
3798
3799 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3800 msgid "LastUpdatedRelative"
3801 msgstr ""
3802
3803 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:174
3804 #. ($session{'CurrentUser'}->EmailAddress)
3805 msgid "Leave blank to send to your current email address (%1)"
3806 msgstr "Nechejte nevyplněné pro odeslání na vaši současnou emailovou adresu (%1)"
3807
3808 #: lib/RT/Installer.pm:90
3809 msgid "Leave empty to use the default value for your database"
3810 msgstr "Nechejte prázdné, pokud chcete použít implicitní hodnotu vaší databáze"
3811
3812 #: lib/RT/Installer.pm:104
3813 msgid "Leave this alone to use the default dba username for your database type"
3814 msgstr "Nechte být, pokud chcete použít implicitní uživatelské jméno DBA pro váš typ databáze"
3815
3816 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:71 share/html/m/ticket/show:238
3817 msgid "Left"
3818 msgstr "Zbývá"
3819
3820 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:48
3821 msgid "Legends"
3822 msgstr "Vysvětlivky"
3823
3824 #: lib/RT/Config.pm:334
3825 msgid "Length in characters; Use '0' to show all messages inline, regardless of length"
3826 msgstr "Délka ve znacích; Použijte '0' pro zobrazení celé vložené zprávy bez ohledu na její délku"
3827
3828 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:107
3829 msgid "Let this user access RT"
3830 msgstr "Umožnit tomuto uživateli přístup k RT"
3831
3832 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:111
3833 msgid "Let this user be granted rights"
3834 msgstr "Umožnit dávat tomuto uživateli práva"
3835
3836 #: share/html/Install/index.html:79 share/html/Install/index.html:87
3837 msgid "Let's go!"
3838 msgstr "Pokračovat"
3839
3840 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:67
3841 msgid "Lifecycle"
3842 msgstr "Životní cyklus"
3843
3844 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:67
3845 msgid "Link"
3846 msgstr "Odkaz"
3847
3848 #: lib/RT/Record.pm:1331
3849 msgid "Link already exists"
3850 msgstr "Vazba již existuje"
3851
3852 #: lib/RT/Record.pm:1345
3853 msgid "Link could not be created"
3854 msgstr "Vazba nemůže být vytvořena"
3855
3856 #: lib/RT/Record.pm:1424
3857 msgid "Link not found"
3858 msgstr "Vazba nenalezena"
3859
3860 #: share/html/Ticket/ModifyLinks.html:48
3861 #. ($Ticket->Id)
3862 msgid "Link ticket #%1"
3863 msgstr "Svázat požadavek #%1"
3864
3865 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:103
3866 msgid "Link values to"
3867 msgstr "Odkazuje na"
3868
3869 #: lib/RT/Tickets.pm:115
3870 msgid "Linked"
3871 msgstr "Spojený"
3872
3873 #: lib/RT/Tickets.pm:117
3874 msgid "LinkedFrom"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: lib/RT/Tickets.pm:116
3878 msgid "LinkedTo"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: lib/RT/Ticket.pm:633
3882 msgid "Linking. Can't link to a deleted ticket"
3883 msgstr "Propojení. Nemůžete vytvářet odkazy na odstraněné požadavky"
3884
3885 #: lib/RT/Ticket.pm:626
3886 msgid "Linking. Permission denied"
3887 msgstr "Spojování. Přístup nepovolen"
3888
3889 #: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:93 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:389 share/html/m/ticket/show:415
3890 msgid "Links"
3891 msgstr "Vazby"
3892
3893 #: lib/RT/CustomField.pm:80 lib/RT/CustomField.pm:84
3894 msgid "List"
3895 msgstr ""
3896
3897 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:70 share/html/Articles/Article/Search.html:68 share/html/Search/Elements/EditSearches:80
3898 msgid "Load"
3899 msgstr "Načíst"
3900
3901 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:68
3902 msgid "Load a saved search"
3903 msgstr "Načtení uloženého hledání"
3904
3905 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:78
3906 msgid "Load saved search"
3907 msgstr "Načíst uložené vyhledávání"
3908
3909 #: share/html/Articles/Article/Search.html:66
3910 msgid "Load saved search:"
3911 msgstr "Načíst uložený dotaz:"
3912
3913 #: lib/RT/System.pm:86
3914 msgid "LoadSavedSearch"
3915 msgstr "Načíst uložený dotaz"
3916
3917 #: lib/RT/SharedSetting.pm:118
3918 #. ($self->ObjectName, $self->Name)
3919 msgid "Loaded %1 %2"
3920 msgstr "Načten %1 %2"
3921
3922 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:168
3923 #. ($SavedSearch->{'Description'})
3924 msgid "Loaded original \"%1\" saved search"
3925 msgstr "Načten původní \"%1\" uložený dotaz"
3926
3927 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:217
3928 msgid "Loaded perl modules"
3929 msgstr "Načtené perlovské moduly"
3930
3931 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:170
3932 #. ($SavedSearch->{'Description'})
3933 msgid "Loaded saved search \"%1\""
3934 msgstr "Načten uložený dotaz \"%1\""
3935
3936 #: share/html/Ticket/Elements/ClickToShowHistory:50 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:112
3937 msgid "Loading..."
3938 msgstr "Nahrávám..."
3939
3940 #: lib/RT/Config.pm:422
3941 msgid "Locale"
3942 msgstr "Místní"
3943
3944 #: lib/RT/Date.pm:122
3945 msgid "LocalizedDateTime"
3946 msgstr ""
3947
3948 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:122 share/html/User/Prefs.html:124
3949 msgid "Location"
3950 msgstr "Umístění"
3951
3952 #: lib/RT/Interface/Web.pm:779
3953 msgid "Logged in"
3954 msgstr "Přihlášen"
3955
3956 #: share/html/Elements/Tabs:472 share/html/Elements/Tabs:867
3957 #. ($username)
3958 msgid "Logged in as %1"
3959 msgstr "Přihlášen jako %1"
3960
3961 #: share/html/NoAuth/Logout.html:54
3962 msgid "Logged out"
3963 msgstr "Odhlášení"
3964
3965 #: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:65 share/html/m/_elements/login:80
3966 msgid "Login"
3967 msgstr "Přihlášení"
3968
3969 #: share/html/Elements/Logo:52 share/html/Elements/Logo:56
3970 #. ())
3971 msgid "LogoAltText"
3972 msgstr ""
3973
3974 #: share/html/Elements/Tabs:504 share/html/Elements/Tabs:879 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
3975 msgid "Logout"
3976 msgstr "Odhlásit se"
3977
3978 #: lib/RT/CustomField.pm:1370
3979 msgid "Lookup type mismatch"
3980 msgstr "Nevhodný typ vyhledávání"
3981
3982 #: share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:104
3983 #. ($hour)
3984 msgid "M-F at %1"
3985 msgstr ""
3986
3987 #: lib/RT/Config.pm:469 lib/RT/Config.pm:484
3988 msgid "Mail"
3989 msgstr "Email"
3990
3991 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:58
3992 msgid "Main type of links"
3993 msgstr ""
3994
3995 #: share/html/Search/Bulk.html:81
3996 msgid "Make Owner"
3997 msgstr "Nastavit vlastníka"
3998
3999 #: share/html/Search/Bulk.html:107
4000 msgid "Make Status"
4001 msgstr "Nastavit stav"
4002
4003 #: share/html/Search/Bulk.html:115
4004 msgid "Make date Due"
4005 msgstr "Nastavit datum termínu dokončení"
4006
4007 #: share/html/Search/Bulk.html:117
4008 msgid "Make date Resolved"
4009 msgstr "Nastavit datum vyřešení"
4010
4011 #: share/html/Search/Bulk.html:111
4012 msgid "Make date Started"
4013 msgstr "Nastavit datum, kdy začal"
4014
4015 #: share/html/Search/Bulk.html:109
4016 msgid "Make date Starts"
4017 msgstr "Nastavit datum, kdy začne"
4018
4019 #: share/html/Search/Bulk.html:113
4020 msgid "Make date Told"
4021 msgstr "Nastavit datum posledního kontaktu"
4022
4023 #: share/html/Search/Bulk.html:103
4024 msgid "Make priority"
4025 msgstr "Nastavit prioritu"
4026
4027 #: share/html/Search/Bulk.html:105
4028 msgid "Make queue"
4029 msgstr "Nastavit frontu"
4030
4031 #: share/html/Search/Bulk.html:101
4032 msgid "Make subject"
4033 msgstr "Nastavit předmět"
4034
4035 #: share/html/Elements/Tabs:93
4036 msgid "Manage custom fields and custom field values"
4037 msgstr "Správa uživatelských položek a jejich hodnot"
4038
4039 #: share/html/Elements/Tabs:76
4040 msgid "Manage groups and group membership"
4041 msgstr "Správa skupin a členství v nich"
4042
4043 #: share/html/Elements/Tabs:102
4044 msgid "Manage properties and configuration which apply to all queues"
4045 msgstr "Správa vlastností a konfigurace platné pro všechny fronty"
4046
4047 #: share/html/Elements/Tabs:84
4048 msgid "Manage queues and queue-specific properties"
4049 msgstr "Správa front a jim příslušných vlastností"
4050
4051 #: share/html/Ticket/Graphs/index.html:63
4052 msgid "Manage saved graphs"
4053 msgstr "Správa uložených diagramů"
4054
4055 #: share/html/Elements/Tabs:68
4056 msgid "Manage users and passwords"
4057 msgstr "Správa uživatelů a hesel"
4058
4059 #: lib/RT/Ticket.pm:1722
4060 msgid "Mapping between queues' lifecycles is incomplete. Contact your system administrator."
4061 msgstr ""
4062
4063 #: lib/RT/Date.pm:93
4064 msgid "Mar"
4065 msgstr "bře"
4066
4067 #: share/html/Ticket/Display.html:192 share/html/m/ticket/show:127
4068 msgid "Marked all messages as seen"
4069 msgstr "Označeny všechny zprávy jako přečtené"
4070
4071 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:174
4072 msgid "Mason template search order"
4073 msgstr ""
4074
4075 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:82
4076 msgid "MaxValues"
4077 msgstr ""
4078
4079 #: lib/RT/Config.pm:332
4080 msgid "Maximum inline message length"
4081 msgstr "Maximální délka vložené zprávy"
4082
4083 #: lib/RT/Date.pm:95
4084 msgid "May"
4085 msgstr "Květen"
4086
4087 #: share/html/Elements/QuickCreate:64
4088 msgid "Me"
4089 msgstr "Já"
4090
4091 #: share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:61
4092 msgid "Member"
4093 msgstr "Člen"
4094
4095 #: lib/RT/Transaction.pm:814
4096 #. ($value)
4097 msgid "Member %1 added"
4098 msgstr "Člen %1 přidán"
4099
4100 #: lib/RT/Transaction.pm:853
4101 #. ($value)
4102 msgid "Member %1 deleted"
4103 msgstr "Člen %1 odebrán"
4104
4105 #: lib/RT/Group.pm:946
4106 #. ($new_member_obj->Object->Name)
4107 msgid "Member added: %1"
4108 msgstr "Člen přidán: %1"
4109
4110 #: lib/RT/Group.pm:1092
4111 msgid "Member deleted"
4112 msgstr "Člen odebrán"
4113
4114 #: lib/RT/Group.pm:1096
4115 msgid "Member not deleted"
4116 msgstr "Člen neodebrán"
4117
4118 #: share/html/Elements/SelectLinkType:49
4119 msgid "Member of"
4120 msgstr "Člen"
4121
4122 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:118 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
4123 msgid "MemberOf"
4124 msgstr "Člen"
4125
4126 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
4127 msgid "Members"
4128 msgstr "Členové"
4129
4130 #: lib/RT/Transaction.pm:811
4131 #. ($value)