Upgrade to 4.0.10.
[usit-rt.git] / share / po / cs.po
1 #
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
6 "POT-Creation-Date: 2012-11-01 23:31+0000\n"
7 "PO-Revision-Date: 2012-12-04 10:06+0000\n"
8 "Last-Translator: Shawn M Moore <Unknown>\n"
9 "Language-Team: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-01-09 20:49+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 16412)\n"
15
16 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
17 msgid "#"
18 msgstr "#"
19
20 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
21 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
22 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
23 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
24 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
25 #. ($t->Id, $t->Subject || '')
26 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
27 msgid "#%1: %2"
28 msgstr "#%1: %2"
29
30 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
31 #. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
32 msgid "%1 #%2"
33 msgstr "%1 #%2"
34
35 #: lib/RT/Date.pm:369
36 #. ($s, $time_unit)
37 msgid "%1 %2"
38 msgstr "%1 %2"
39
40 #: lib/RT/Tickets.pm:2038
41 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
42 msgid "%1 %2 %3"
43 msgstr "%1 %2 %3"
44
45 #: lib/RT/Date.pm:627
46 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
47 msgid "%1 %2 %3 %4"
48 msgstr "%1 %3.%2.%4"
49
50 #: lib/RT/Date.pm:642
51 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
52 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
53 msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
54
55 #: lib/RT/Date.pm:639
56 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
57 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
58 msgstr "%1 %3.%2.%7 %4:%5:%6"
59
60 #: lib/RT/Record.pm:1784 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
61 #. ($cf->Name, $new_content)
62 #. ($field, $new)
63 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
64 msgid "%1 %2 added"
65 msgstr "%1 %2 přidán"
66
67 #: lib/RT/Date.pm:366
68 #. ($s, $time_unit)
69 msgid "%1 %2 ago"
70 msgstr "- %1 %2"
71
72 #: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:727
73 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
74 #. ($field, $old, $new)
75 msgid "%1 %2 changed to %3"
76 msgstr "%1 %2 změněno na %3"
77
78 #: lib/RT/Record.pm:1788 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
79 #. ($cf->Name, $old_content)
80 #. ($field, $old)
81 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
82 msgid "%1 %2 deleted"
83 msgstr "%1 %2 smazán"
84
85 #: share/html/Widgets/SavedSearch:139
86 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
87 msgid "%1 %2 deleted."
88 msgstr "%1 %2 smazán."
89
90 #: share/html/Widgets/SavedSearch:129
91 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
92 msgid "%1 %2 saved."
93 msgstr "%1 %2 uložen."
94
95 #: share/html/Widgets/SavedSearch:113
96 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
97 msgid "%1 %2 updated."
98 msgstr "%1 %2 aktualizován."
99
100 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:70
101 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
102 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
103 msgid "%1 %2 with template %3"
104 msgstr "%1 %2 se šablonu %3"
105
106 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
107 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
108 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
109 msgid "%1 (%2) by %3"
110 msgstr "%1 (%2) vytvořil %3"
111
112 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
113 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
114 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
115 #. (loc($Ticket->Status))
116 #. (loc($TicketObj->Status))
117 #. (loc($t->Status))
118 #. (loc('Approve'))
119 #. (loc('Deny'))
120 #. (loc($Ticket->Status()))
121 msgid "%1 (Unchanged)"
122 msgstr "%1 (Nezměněn)"
123
124 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
125 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
126 msgid "%1 (from pane %2)"
127 msgstr "%1 (z panelu %2)"
128
129 #: bin/rt-crontool:345
130 #. ("--log")
131 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
132 msgstr ""
133
134 #: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
135 #. ("--action-arg", "--action")
136 #. ("--condition-arg", "--condition")
137 #. ("--search-arg", "--search")
138 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
139 msgstr "%1 - argument k předání %2"
140
141 #: bin/rt-crontool:347
142 #. ("--verbose")
143 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
144 msgstr "%1 - Výstupní stav jde do STDOUT"
145
146 #: bin/rt-crontool:339
147 #. ("--transaction")
148 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
149 msgstr "%1 - Zadejte, zda chcete použít transakci 'first', 'last' nebo 'all'"
150
151 #: bin/rt-crontool:336
152 #. ("--template")
153 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
154 msgstr "%1 - Zadejte název nebo ID šablony, které chcete použít"
155
156 #: bin/rt-crontool:330
157 #. ("--action")
158 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
159 msgstr "%1 - Jaký akční modul chcete použít"
160
161 #: bin/rt-crontool:342
162 #. ("--transaction-type")
163 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
164 msgstr "%1 - Zadejte čárkami oddělený seznam typů transakcí, které chcete použít"
165
166 #: bin/rt-crontool:324
167 #. ("--condition")
168 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
169 msgstr "%1 - Jaký podmínkový modul chcete použít"
170
171 #: bin/rt-crontool:317
172 #. ("--search")
173 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
174 msgstr "%1 - Jaký vyhledávací modul chcete použít"
175
176 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
177 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2012', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
178 #. ('', '', '2012', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
179 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
180 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
181
182 #: lib/RT/Record.pm:1819
183 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
184 msgid "%1 added as a value for %2"
185 msgstr "%1 přidáno jako hodnota pro %2"
186
187 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
188 #. ($RT::DatabaseName)
189 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
190 msgstr "%1 již existuje a má tabulky RT na svém místě, ale neobsahuje metadata RT. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
191
192 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
193 #. ($RT::DatabaseName)
194 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
195 msgstr "%1 již existuje, ale neobsahuje tabulky RT ani metadata. Pozdější krok 'Inicializovat databázi' umí vložit tabulky a metadata do této existující databáze. Je-li to přijatelné, klikněte níže na 'Úprava základních údajů' pro pokračování v úpravě RT."
196
197 #: lib/RT/ACE.pm:289
198 #. ($princ_obj->Object->Name)
199 msgid "%1 already has that right"
200 msgstr ""
201
202 #: lib/RT/Link.pm:137 lib/RT/Link.pm:145
203 #. ($args{'Base'})
204 #. ($args{'Target'})
205 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
206 msgstr "%1 vypadá jako lokální objekt, ale není v databázi"
207
208 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
209 #. ($RT::DatabaseName)
210 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
211 msgstr "%1 se zdá být plně inicializována. Nebudeme potřebovat vytvořit žádné tabulky ani vložit metadata, ale můžete pokračovat v úpravě RT kliknutím níže na 'Úprava základních údajů'"
212
213 #: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
214 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
215 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
216 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
217 msgid "%1 by %2"
218 msgstr "%1 uživatelem %2"
219
220 #: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:858 lib/RT/Transaction.pm:863 lib/RT/Transaction.pm:877 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:924
221 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
222 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
223 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
224 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
225 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
226 msgid "%1 changed from %2 to %3"
227 msgstr "%1 změněno z %2 na %3"
228
229 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
230 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
231 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
232 msgstr "%1 změněn z'%2' na '%3'"
233
234 #: share/html/Search/Chart.html:128
235 #. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
236 msgid "%1 chart by %2"
237 msgstr "%1 graf podle %2"
238
239 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
240 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
241 msgid "%1 copy"
242 msgstr "kopie %1"
243
244 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
245 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
246 msgid "%1 core config"
247 msgstr ""
248
249 #: lib/RT/Record.pm:962
250 msgid "%1 could not be set to %2."
251 msgstr "%1 nemůže být nastaveno na %2."
252
253 #: lib/RT/Transaction.pm:624
254 #. ($obj_type)
255 msgid "%1 created"
256 msgstr "%1 vytvořen"
257
258 #: lib/RT/Transaction.pm:635
259 #. ($obj_type)
260 msgid "%1 deleted"
261 msgstr "%1 smazán"
262
263 #: lib/RT/Transaction.pm:630
264 #. ($obj_type)
265 msgid "%1 disabled"
266 msgstr "%1 nepovolen"
267
268 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
269 #. ($ARGS{SendmailPath})
270 msgid "%1 doesn't exist."
271 msgstr "%1 neexistuje."
272
273 #: lib/RT/Transaction.pm:627
274 #. ($obj_type)
275 msgid "%1 enabled"
276 msgstr "%1 povolen"
277
278 #: etc/initialdata:574
279 msgid "%1 highest priority tickets I own"
280 msgstr "%1 nejdůležitějších požadavků, které vlastním"
281
282 #: bin/rt-crontool:312
283 #. ($0)
284 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
285 msgstr "%1 je nástroj zpracující požadavky z vnějšího plánovacího nástroje jako je cron."
286
287 #: sbin/rt-email-digest:92
288 #. ($0)
289 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
290 msgstr "%1 je nástroj, který má být spuštěn z cronu, který odešle všechny odložené RT oznámení jako jednotlivé uživatele digest"
291
292 #: lib/RT/Queue.pm:969
293 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
294 msgid "%1 is already a %2 for this queue"
295 msgstr ""
296
297 #: lib/RT/Ticket.pm:1144
298 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
299 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
300 msgstr ""
301
302 #: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
303 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
304 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
305 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
306 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
307 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
308 msgstr "%1 je adresa kde RT přijímá poštu. Přidání jako '%2' by vytvořilo poštovní smyčku"
309
310 #: lib/RT/Ticket.pm:1292
311 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
312 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
313 msgstr "%1 již není %2 tohoto požadavku."
314
315 #: lib/RT/Record.pm:1884
316 #. ($old_value, $cf->Name)
317 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
318 msgstr "%1 již není hodnotou uživatelské položky %2"
319
320 #: lib/RT/Queue.pm:1051
321 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
322 msgid "%1 is not a %2 for this queue"
323 msgstr ""
324
325 #: lib/RT/Ticket.pm:1266
326 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
327 msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
328 msgstr ""
329
330 #: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
331 #. ($args{'Lifecycle'})
332 #. ($value)
333 msgid "%1 is not a valid lifecycle"
334 msgstr ""
335
336 #: NOT FOUND IN SOURCE
337 msgid "%1 is not valid lifecycle"
338 msgstr "%1 není platný životní cyklus"
339
340 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
341 #. ($minutes)
342 msgid "%1 min"
343 msgstr "%1 %quant(%1,minuta,minuty,minut,minut)"
344
345 #: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
346 #. ($rows)
347 msgid "%1 most recently updated articles"
348 msgstr "%1 poslední aktualizace článků"
349
350 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
351 #. ($rows)
352 msgid "%1 newest articles"
353 msgstr "%1 nejnovější články"
354
355 #: etc/initialdata:585
356 msgid "%1 newest unowned tickets"
357 msgstr "%1 nejnovějších nevlastněných požadavků"
358
359 #: lib/RT/CustomField.pm:1183
360 msgid "%1 objects"
361 msgstr "%1 objekty"
362
363 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
364 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
365 msgid "%1 site config"
366 msgstr "%1 site konfig"
367
368 #: lib/RT/SharedSetting.pm:257
369 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
370 msgid "%1 update: %2"
371 msgstr "%1 aktualizace: %2"
372
373 #: lib/RT/SharedSetting.pm:250
374 #. (ucfirst($self->ObjectName))
375 msgid "%1 update: Nothing changed"
376 msgstr "%1 aktualizace: beze změny"
377
378 #: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
379 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
380 msgid "%1 updated"
381 msgstr "%1 aktualizován"
382
383 #: lib/RT/CustomField.pm:1184
384 msgid "%1's %2 objects"
385 msgstr ""
386
387 #: lib/RT/CustomField.pm:1185
388 msgid "%1's %2's %3 objects"
389 msgstr ""
390
391 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
392 #. ($UserObj->Name)
393 msgid "%1's GnuPG keys"
394 msgstr "%1's GnuPG klíče"
395
396 #: share/html/Elements/EditPassword:55
397 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
398 msgid "%1's current password"
399 msgstr "%1's současné heslo"
400
401 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
402 #. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
403 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
404 #. ($Object->Name)
405 msgid "%1's dashboards"
406 msgstr "Řídící panely patřící %1"
407
408 #: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
409 #. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
410 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
411 #. ($privacies{$privacy}->Name)
412 #. ($Object->Name)
413 msgid "%1's saved searches"
414 msgstr "Uložené dotazy patřící %1"
415
416 #: lib/RT/Transaction.pm:539
417 #. ($self)
418 msgid "%1: no attachment specified"
419 msgstr "%1: neudána příloha"
420
421 #: lib/RT/Date.pm:634
422 #. ($hour,$min)
423 msgid "%1:%2"
424 msgstr "%1:%2"
425
426 #: lib/RT/Date.pm:631
427 #. ($hour,$min,$sec)
428 msgid "%1:%2:%3"
429 msgstr "%1:%2:%3"
430
431 #: share/html/Elements/CreateTicket:54
432 #. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
433 msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
434 msgstr "%1Nový požadavek v%2&nbsp;%3"
435
436 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
437 #. ($size)
438 msgid "%1b"
439 msgstr "%1 B"
440
441 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
442 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
443 msgid "%1k"
444 msgstr "%1 kB"
445
446 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
447 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
448 msgid "%1m"
449 msgstr "%1m"
450
451 #: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
452 #. (sprintf('%.4f', $duration))
453 #. (sprintf('%.4f', $seconds))
454 msgid "%1s"
455 msgstr "%1s"
456
457 #: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
458 #. ($Articles->Count)
459 msgid "%quant(%1,article)"
460 msgstr "%quant(%1,článek,článku)"
461
462 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
463 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
464 msgid "%quant(%1,hour)"
465 msgstr "%quant(%1,hodina,hodiny,hodin)"
466
467 #: lib/RT/Ticket.pm:903
468 #. ($args{'Status'})
469 msgid "'%1' is an invalid value for status"
470 msgstr "%1 je neplatnou hodnotou pro stav"
471
472 #: lib/RT/Queue.pm:545
473 #. ($name)
474 msgid "'%1' is not a valid name."
475 msgstr "'%1'  není platný název."
476
477 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
478 #. ($Class)
479 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
480 msgstr "'%1' není platný identifikátor třídy"
481
482 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3147
483 msgid "'Roles'"
484 msgstr "'Úlohy'"
485
486 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3110
487 msgid "'System'"
488 msgstr "'Systém'"
489
490 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3128
491 msgid "'User Groups'"
492 msgstr "Skupiny uživatelů"
493
494 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3179
495 msgid "'Users'"
496 msgstr "'Uživatelé'"
497
498 #: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
499 msgid "(Check box to complete)"
500 msgstr "(Zaškrtávací políčko k dokončení)"
501
502 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
503 msgid "(Check box to delete)"
504 msgstr "(Zatrhněte pro smazání)"
505
506 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
507 msgid "(Check boxes to delete)"
508 msgstr "(Zaškrtávací políčka k odstranění)"
509
510 #: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
511 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
512 msgstr "(Zadejte identifikátory či URL požadavku, oddělené mezerami)"
513
514 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
515 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
516 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
517 msgid "(If left blank, will default to %1)"
518 msgstr "(Pro prázdné pole se použije %1)"
519
520 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
521 msgid "(No custom fields)"
522 msgstr "(Žádné uživatelské položky)"
523
524 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
525 msgid "(No members)"
526 msgstr "(Žádní členové)"
527
528 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
529 msgid "(No scrips)"
530 msgstr "(Žádné scripy)"
531
532 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
533 msgid "(No templates)"
534 msgstr "(Žádné šablony)"
535
536 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
537 msgid "(None)"
538 msgstr "(Žádné)"
539
540 #: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
541 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
542 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
543
544 #: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
545 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
546 msgstr "(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé <strong>budou</strong> dostávat budoucí aktualizace.)"
547
548 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
549 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
550 msgstr "(Použijte tyto položky, pokud jste v podmínce nebo akci vybrali hodnotu 'Uživatelem definované')"
551
552 #: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
553 msgid "(Will not be sent email)"
554 msgstr "(Nebude odeslán email)"
555
556 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
557 msgid "(any)"
558 msgstr "(vše)"
559
560 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
561 msgid "(no Summary)"
562 msgstr "(žádné shrnutí)"
563
564 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
565 msgid "(no name)"
566 msgstr "(beze jména)"
567
568 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
569 msgid "(no pubkey!)"
570 msgstr "(žádný veřejný klíč!)"
571
572 #: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
573 msgid "(no value)"
574 msgstr "(bez hodnoty)"
575
576 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
577 msgid "(no values)"
578 msgstr "(bez hodnot)"
579
580 #: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
581 msgid "(only one ticket)"
582 msgstr "(jen jeden požadavek)"
583
584 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
585 #. ($count)
586 msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
587 msgstr "(až do %quant(%1,další požadavky))"
588
589 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
590 msgid "(pending approval)"
591 msgstr "(očekávájící schválení)"
592
593 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
594 msgid "(required)"
595 msgstr "(povinné)"
596
597 #: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
598 #. ($key->{'TrustTerse'})
599 msgid "(trust: %1)"
600 msgstr "(důvěřovat: %1)"
601
602 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
603 msgid "(untitled)"
604 msgstr "(nepojmenováno)"
605
606 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
607 msgid "(untrusted!)"
608 msgstr "(nedůvěryhodný!)"
609
610 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
611 msgid "-"
612 msgstr "-"
613
614 #: bin/rt-crontool:137
615 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
616 msgstr "--template-id je zastaralý argument a nemůže být použit s --template"
617
618 #: bin/rt-crontool:132
619 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
620 msgstr "--transaction argument může být pouze 'first', 'last' nebo 'all'"
621
622 #: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
623 msgid "<% $field->{'name'} %>"
624 msgstr ""
625
626 #: etc/initialdata:215
627 msgid "A blank template"
628 msgstr "Prázdná šablona"
629
630 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
631 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
632 msgstr "Heslo nebylo nastaveno, uživatel se nebude moci přihlásit."
633
634 #: lib/RT/ACE.pm:169
635 msgid "ACE not found"
636 msgstr "ACE nenalezeno"
637
638 #: lib/RT/ACE.pm:491
639 msgid "ACEs can only be created and deleted."
640 msgstr "ACE mohou být pouze vytvářeny nebo rušeny."
641
642 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
643 msgid "AND"
644 msgstr "AND"
645
646 #: share/html/Elements/Tabs:479
647 msgid "About me"
648 msgstr "O mně"
649
650 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
651 msgid "Access control"
652 msgstr "Řízení přístupu"
653
654 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
655 msgid "Action"
656 msgstr "Akce"
657
658 #: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
659 #. ($args{'ScripAction'})
660 #. ($value)
661 msgid "Action '%1' not found"
662 msgstr "Akce '%1' nenalezena"
663
664 #: bin/rt-crontool:228
665 msgid "Action committed."
666 msgstr "Akce provedena."
667
668 #: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
669 msgid "Action is mandatory argument"
670 msgstr "Akce je povinným parametrem"
671
672 #: bin/rt-crontool:224
673 msgid "Action prepared..."
674 msgstr "Akce připravena..."
675
676 #: share/html/Elements/Tabs:526
677 msgid "Actions"
678 msgstr "Akce"
679
680 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
681 msgid "Active Tickets"
682 msgstr "Aktivní požadavky"
683
684 #: share/html/Tools/MyDay.html:53
685 #. ($session{'CurrentUser'}->Name)
686 msgid "Active tickets for %1"
687 msgstr "Aktivní požadavky pro %1"
688
689 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
690 #. (loc($AddPrincipal))
691 msgid "Add %1"
692 msgstr "Přidat %1"
693
694 #: share/html/Search/Bulk.html:93
695 msgid "Add AdminCc"
696 msgstr "Přidat AdminCc"
697
698 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
699 msgid "Add Bookmark"
700 msgstr "Přidat záložku"
701
702 #: share/html/Search/Bulk.html:89
703 msgid "Add Cc"
704 msgstr "Přidat Cc"
705
706 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
707 msgid "Add Columns"
708 msgstr "Přidat sloupce"
709
710 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
711 msgid "Add Criteria"
712 msgstr "Přidat podmínku"
713
714 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
715 msgid "Add More Files"
716 msgstr "Přidat další soubory"
717
718 #: share/html/Search/Bulk.html:85
719 msgid "Add Requestor"
720 msgstr "Přidat žadatele"
721
722 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
723 msgid "Add Value"
724 msgstr "Přidat hodnotu"
725
726 #: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
727 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
728 msgstr "Přidat scrip platný ve všech frontách"
729
730 #: share/html/Search/Bulk.html:125
731 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
732 msgstr "Přidat komentáře či odpovědi k vybraným požadavkům"
733
734 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
735 msgid "Add group"
736 msgstr "Přidat skupinu"
737
738 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
739 msgid "Add here"
740 msgstr ""
741
742 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
743 msgid "Add members"
744 msgstr "Přidat členy"
745
746 #: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
747 msgid "Add new watchers"
748 msgstr "Přidat nové pozorovatele"
749
750 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
751 #. (loc($AddPrincipal))
752 msgid "Add rights for this %1"
753 msgstr "Přidat práva pro %1"
754
755 #: share/html/Search/Build.html:83
756 msgid "Add these terms"
757 msgstr "Přidat tyto podmínky"
758
759 #: share/html/Search/Build.html:84
760 msgid "Add these terms and Search"
761 msgstr "Přidat tyto podmínky a hledat"
762
763 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
764 msgid "Add user"
765 msgstr "Přidat uživatele"
766
767 #: share/html/Search/Bulk.html:172
768 msgid "Add values"
769 msgstr "Přidat hodnoty"
770
771 #: lib/RT/CustomField.pm:208
772 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
773 msgstr "Přidat, upravit a odstranit vlastní hodnoty pole pro objekty"
774
775 #: lib/RT/Ticket.pm:1166
776 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
777 msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
778 msgstr ""
779
780 #: lib/RT/Queue.pm:980
781 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
782 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
783 msgstr "Přidán %1 jako uživatelé %2 pro tuto frontu."
784
785 #: NOT FOUND IN SOURCE
786 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
787 msgstr "Uživatel %1 přidán jako hlaví k tomuto požadavku"
788
789 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
790 msgid "Address"
791 msgstr "Adresa"
792
793 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
794 msgid "Address 2"
795 msgstr "Adesa 2"
796
797 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
798 msgid "Address1"
799 msgstr "Adresa1"
800
801 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
802 msgid "Address2"
803 msgstr "Adresa2"
804
805 #: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
806 msgid "Admin Cc"
807 msgstr "Admin Cc"
808
809 #: etc/initialdata:292
810 msgid "Admin Comment"
811 msgstr "Administrativní komentář"
812
813 #: etc/initialdata:271
814 msgid "Admin Correspondence"
815 msgstr "Administrativní korespondence"
816
817 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48
818 msgid "Admin queues"
819 msgstr "Správa front"
820
821 #: share/html/Admin/Global/index.html:48
822 msgid "Admin/Global configuration"
823 msgstr "Správa/Globální konfigurace"
824
825 #: lib/RT/Tickets.pm:151
826 msgid "AdminCCGroup"
827 msgstr ""
828
829 #: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
830 msgid "AdminCc"
831 msgstr "AdminCc"
832
833 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
834 msgid "AdminCcs"
835 msgstr "AdminCcs"
836
837 #: lib/RT/Class.pm:94
838 msgid "AdminClass"
839 msgstr ""
840
841 #: lib/RT/CustomField.pm:206
842 msgid "AdminCustomField"
843 msgstr "Spravovat uživatelskou položku"
844
845 #: lib/RT/CustomField.pm:207
846 msgid "AdminCustomFieldValues"
847 msgstr ""
848
849 #: lib/RT/Group.pm:94
850 msgid "AdminGroup"
851 msgstr "Spravovat skupinu"
852
853 #: lib/RT/Group.pm:95
854 msgid "AdminGroupMembership"
855 msgstr "Spravovat členství ve skupinách"
856
857 #: lib/RT/Queue.pm:93
858 msgid "AdminQueue"
859 msgstr "Spravovat frontu"
860
861 #: lib/RT/Class.pm:95
862 msgid "AdminTopics"
863 msgstr ""
864
865 #: lib/RT/System.pm:81
866 msgid "AdminUsers"
867 msgstr "Spravovat uživatele"
868
869 #: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
870 msgid "Administrative Cc"
871 msgstr "Administrativní Cc"
872
873 #: lib/RT/Installer.pm:157
874 msgid "Administrative password"
875 msgstr "Administrativní heslo"
876
877 #: share/html/Elements/Tabs:737
878 msgid "Advanced"
879 msgstr "Pokročilé"
880
881 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
882 msgid "Advanced search"
883 msgstr "Rozšířené vyhledávání"
884
885 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
886 msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
887 msgstr ""
888
889 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
890 msgid "Aggregator"
891 msgstr "Operátor"
892
893 #: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
894 msgid "All Approvals Passed"
895 msgstr "Všechna schvalování prošla"
896
897 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
898 msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
899 msgstr "Všechny články v této třídě by měly být uvedeny jako rozbalovcí na strance odpovědi."
900
901 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
902 msgid "All Classes"
903 msgstr "Všechny třídy"
904
905 #: share/html/Elements/Tabs:414
906 msgid "All Dashboards"
907 msgstr "Všechny panely"
908
909 #: share/html/Admin/Queues/index.html:110
910 msgid "All Queues"
911 msgstr "Všechny fronty"
912
913 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
914 msgid "All Tickets"
915 msgstr "Všechny požadavky"
916
917 #: share/html/User/Prefs.html:172
918 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
919 msgstr ""
920
921 #: share/html/Admin/Queues/index.html:98
922 msgid "All queues matching search criteria"
923 msgstr "Všechny fronty odpovídající zadaným kritériím"
924
925 #: share/html/m/_elements/menu:82
926 msgid "All tickets"
927 msgstr "Všechny požadavky"
928
929 #: share/html/Articles/Topics.html:51
930 msgid "All topics"
931 msgstr "Všechny témata"
932
933 #: lib/RT/System.pm:87
934 msgid "Allow creation of saved searches"
935 msgstr "Povolit uložení pro vytvořená hledání"
936
937 #: lib/RT/System.pm:86
938 msgid "Allow loading of saved searches"
939 msgstr "Povolit nahrání z vytvořených hledání"
940
941 #: lib/RT/System.pm:88
942 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
943 msgstr "Povolit psaní kódu Perl v šablonách, skriptech, atd."
944
945 #: lib/RT/Attachment.pm:722
946 msgid "Already encrypted"
947 msgstr "Již je zašifrováno"
948
949 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
950 msgid "And/Or"
951 msgstr "And/Or"
952
953 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
954 msgid "Annually"
955 msgstr ""
956
957 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
958 msgid "Any field"
959 msgstr "Každé pole"
960
961 #: share/html/Search/Simple.html:65
962 msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
963 msgstr "Každé nerozpoznané slovo v RT je vyhledáno v předmětu požadavku."
964
965 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
966 msgid "Applied"
967 msgstr "Aplikováno"
968
969 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
970 msgid "Applies to"
971 msgstr "Vztahuje se na"
972
973 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
974 msgid "Applies to all objects"
975 msgstr "Aplikovaný na všechny objekty"
976
977 #: share/html/Search/Edit.html:62
978 msgid "Apply"
979 msgstr "Provést"
980
981 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
982 msgid "Apply globally"
983 msgstr "Provés globálne"
984
985 #: share/html/Search/Edit.html:62
986 msgid "Apply your changes"
987 msgstr "Provést změny"
988
989 #: share/html/Elements/Tabs:454
990 msgid "Approval"
991 msgstr "Schvalování"
992
993 #: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
994 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
995 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
996 #. ($ticket->id, $msg)
997 msgid "Approval #%1: %2"
998 msgstr "Schválení #%1: %2"
999
1000 #: share/html/Approvals/index.html:77
1001 #. ($ticket->Id)
1002 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1003 msgstr "Schválení #%1: Poznámky neuloženy kvůli systémové chybě"
1004
1005 #: share/html/Approvals/index.html:75
1006 #. ($ticket->Id)
1007 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1008 msgstr "Schválení #%1: Poznámky uloženy"
1009
1010 #: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1011 msgid "Approval Passed"
1012 msgstr "Schvalování prošlo"
1013
1014 #: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1015 msgid "Approval Ready for Owner"
1016 msgstr "Schvalování připraveno pro vlastníka"
1017
1018 #: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1019 msgid "Approval Rejected"
1020 msgstr "Schvalování odmítnuto"
1021
1022 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1023 msgid "Approve"
1024 msgstr "Schválit"
1025
1026 #: lib/RT/Date.pm:94
1027 msgid "Apr"
1028 msgstr "dub"
1029
1030 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1031 msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1032 msgstr "Jste si jisti, že chcete smazat tento článek?"
1033
1034 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1035 #. ($ArticleObj->Id)
1036 msgid "Article #%1 deleted"
1037 msgstr "Článek #%1 smazán"
1038
1039 #: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1040 #. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1041 msgid "Article #%1: %2"
1042 msgstr "Článek #%1: %2"
1043
1044 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1045 #. ($self->Object->id)
1046 msgid "Article %1"
1047 msgstr "Článek %1"
1048
1049 #: lib/RT/Article.pm:215
1050 #. ($self->id)
1051 msgid "Article %1 created"
1052 msgstr "Článek #%1 vytvořen"
1053
1054 #: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1055 msgid "Article Administration"
1056 msgstr "Spravovať článok"
1057
1058 #: lib/RT/Article.pm:323
1059 msgid "Article Deleted"
1060 msgstr "Článek smazán"
1061
1062 #: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1063 msgid "Article not found"
1064 msgstr "Článek nenalezen"
1065
1066 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:427
1067 msgid "Articles"
1068 msgstr "Články"
1069
1070 #: share/html/Articles/Topics.html:99
1071 #. ($currtopic->Name)
1072 msgid "Articles in %1"
1073 msgstr "Články v %1"
1074
1075 #: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1076 #. ($Articles_Content)
1077 msgid "Articles matching %1"
1078 msgstr "Nalezeny články %1"
1079
1080 #: share/html/Articles/Topics.html:101
1081 msgid "Articles with no topics"
1082 msgstr "Články bez témat"
1083
1084 #: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1085 msgid "Asc"
1086 msgstr "Vzestupně"
1087
1088 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1089 msgid "Ascending"
1090 msgstr "Vzestupně"
1091
1092 #: lib/RT/Queue.pm:99
1093 msgid "Assign and remove queue custom fields"
1094 msgstr "Přiřazení a odebrání vlastních polí fronty"
1095
1096 #: lib/RT/Queue.pm:99
1097 msgid "AssignCustomFields"
1098 msgstr "Přidělit uživatelské položky"
1099
1100 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1101 msgid "Attach"
1102 msgstr "Přiložit"
1103
1104 #: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
1105 msgid "Attach file"
1106 msgstr "Připojit soubor"
1107
1108 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
1109 msgid "Attached file"
1110 msgstr "Připojený soubor"
1111
1112 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1113 msgid "Attachment"
1114 msgstr "Příloha"
1115
1116 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1117 #. ($Attachment)
1118 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1119 msgstr "Příloha '%1' nemůže být nahrána"
1120
1121 #: lib/RT/Transaction.pm:547
1122 msgid "Attachment created"
1123 msgstr "Příloha vytvořena"
1124
1125 #: lib/RT/Tickets.pm:2401
1126 msgid "Attachment filename"
1127 msgstr "Jméno souboru přílohy"
1128
1129 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
1130 msgid "Attachments"
1131 msgstr "Přílohy"
1132
1133 #: lib/RT/Attachment.pm:715
1134 msgid "Attachments encryption is disabled"
1135 msgstr "Šifrování příloh je zakázáno"
1136
1137 #: lib/RT/Attributes.pm:196
1138 msgid "Attribute Deleted"
1139 msgstr "Atribut smazán"
1140
1141 #: lib/RT/Date.pm:98
1142 msgid "Aug"
1143 msgstr "srp"
1144
1145 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1146 #. ($valid_image_types)
1147 msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1148 msgstr ""
1149
1150 #: etc/initialdata:218
1151 msgid "Autoreply"
1152 msgstr "Automatická odpověď"
1153
1154 #: etc/initialdata:28
1155 msgid "Autoreply To Requestors"
1156 msgstr "Automaticky odpověz žadatelům"
1157
1158 #: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1159 msgid "Available"
1160 msgstr "Dostupné"
1161
1162 #: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1163 msgid "Back"
1164 msgstr "Zpět"
1165
1166 #: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1167 #. ($id)
1168 msgid "Bad privacy for attribute %1"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:509 share/html/Elements/Tabs:545 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1172 msgid "Basics"
1173 msgstr "Základní údaje"
1174
1175 #: share/html/Ticket/Forward.html:72
1176 msgid "Bcc"
1177 msgstr "Skrytá kopie"
1178
1179 #: etc/initialdata:214
1180 msgid "Blank"
1181 msgstr "Prázdný"
1182
1183 #: share/html/Dashboards/Queries.html:179
1184 msgid "Body"
1185 msgstr "Tělo"
1186
1187 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1188 msgid "Bold"
1189 msgstr "Tučné"
1190
1191 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
1192 msgid "Bookmark"
1193 msgstr "Záložka"
1194
1195 #: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1196 msgid "Bookmarkable link for this search"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1200 msgid "Bookmarked Tickets"
1201 msgstr "Záložky"
1202
1203 #: share/html/m/_elements/menu:73
1204 msgid "Bookmarked tickets"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
1208 msgid "Browse by topic"
1209 msgstr "Prohlížet podle tématu"
1210
1211 #: share/html/Elements/Tabs:225
1212 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1213 msgstr "Procházet SQL dotazy provedené v tomto procesu"
1214
1215 #: share/html/Elements/Tabs:743
1216 msgid "Bulk Update"
1217 msgstr "Hromadná úprava"
1218
1219 #: lib/RT/Tickets.pm:150
1220 msgid "CCGroup"
1221 msgstr ""
1222
1223 #: lib/RT/Tickets.pm:147
1224 msgid "CF"
1225 msgstr "CF"
1226
1227 #: share/html/Search/Simple.html:87
1228 #. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1229 msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1230 msgstr "CFs může být také prohlédnuto pomocí podobné syntaxi jako výše s %1."
1231
1232 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1233 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1234 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1235 msgstr "Nelze načíst uložené hledání \"%1\""
1236
1237 #: lib/RT/User.pm:1473
1238 msgid "Can not modify system users"
1239 msgstr "Nelze měnit systémové uživatele"
1240
1241 #: lib/RT/CustomField.pm:554
1242 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1243 msgstr "Uživatelské položce nelze přidat hodnotu beze jména"
1244
1245 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1246 msgid "Can't find a saved search to work with"
1247 msgstr "Nelze nalézt uložený dotaz ke zpracování"
1248
1249 #: lib/RT/Link.pm:153
1250 msgid "Can't link a ticket to itself"
1251 msgstr "Požadavek nelze svázat se sebou samým"
1252
1253 #: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1254 #. (loc($self->{SearchType}))
1255 msgid "Can't save %1"
1256 msgstr "Nelze uložit %1"
1257
1258 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1259 msgid "Can't save this search"
1260 msgstr "Tento dotaz nelze uložit"
1261
1262 #: lib/RT/Record.pm:1305 lib/RT/Record.pm:1383
1263 msgid "Can't specifiy both base and target"
1264 msgstr "Nelze zadat zároveň zdroj i cíl"
1265
1266 #: lib/RT/Article.pm:397
1267 msgid "Cannot add link to plain number"
1268 msgstr "Nelze přidat odkaz na prosté čislo"
1269
1270 #: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
1271 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1272 msgstr "Nelze vytvářet požadavky v zablokované frontě."
1273
1274 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1275 msgid "Categories are based on"
1276 msgstr ""
1277
1278 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1279 msgid "Category"
1280 msgstr "Kategorie"
1281
1282 #: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
1283 msgid "Cc"
1284 msgstr "Cc"
1285
1286 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1287 msgid "Ccs"
1288 msgstr "Ccs"
1289
1290 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
1291 msgid "Change"
1292 msgstr "Změnit"
1293
1294 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1295 msgid "Change Approval ticket to open status"
1296 msgstr ""
1297
1298 #: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1299 msgid "Change password"
1300 msgstr "Změna hesla"
1301
1302 #: share/html/Elements/Tabs:744
1303 msgid "Chart"
1304 msgstr "Graf"
1305
1306 #: share/html/Search/Chart.html:122
1307 msgid "Chart Properties"
1308 msgstr "Vlastnosti grafu"
1309
1310 #: share/html/Elements/Submit:102
1311 msgid "Check All"
1312 msgstr "Označ vše"
1313
1314 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1315 msgid "Check Database Connectivity"
1316 msgstr "Kontrola připojení k databázi"
1317
1318 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1319 msgid "Check Database Credentials"
1320 msgstr "Zkontrolujte databáze pověření"
1321
1322 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
1323 msgid "Check box to delete"
1324 msgstr "Zašrtnutím odstraníte"
1325
1326 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1327 msgid "Check box to revoke right"
1328 msgstr "Zatrhněte k odebrání práva"
1329
1330 #: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
1331 msgid "Children"
1332 msgstr "Potomci"
1333
1334 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1335 msgid "Choose Database Engine"
1336 msgstr "Vyberte Database Engine"
1337
1338 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1339 #. ($QueueObj->Name)
1340 msgid "Choose from Topics for %1"
1341 msgstr "Vyberte z Témat pro %1"
1342
1343 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
1344 msgid "City"
1345 msgstr "Město"
1346
1347 #: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1348 msgid "Class"
1349 msgstr "Třída"
1350
1351 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1352 msgid "Class Name"
1353 msgstr "Název třídy"
1354
1355 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1356 #. ($msg)
1357 msgid "Class could not be created: %1"
1358 msgstr "Třída nemohl být vytvořena: %1"
1359
1360 #: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1361 msgid "Class id"
1362 msgstr "ID třídy"
1363
1364 #: lib/RT/Class.pm:408
1365 msgid "Class is already applied Globally"
1366 msgstr "Třída je již uplatňována globálně"
1367
1368 #: lib/RT/Class.pm:403
1369 #. ($queue->Name)
1370 msgid "Class is already applied to %1"
1371 msgstr "Třída je již aplikována na %1"
1372
1373 #: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
1374 msgid "Classes"
1375 msgstr "Třídy"
1376
1377 #: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1378 msgid "Clear"
1379 msgstr "Vymazat"
1380
1381 #: share/html/Elements/Submit:104
1382 msgid "Clear All"
1383 msgstr "Odznač vše"
1384
1385 #: share/html/Install/Finish.html:52
1386 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1387 msgstr "Klikněte níže na \"Dokončit instalaci\" pro dokončení průvodce."
1388
1389 #: share/html/Install/Initialize.html:54
1390 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1391 msgstr "Klikněte na \"Inicializovat databázi\" pro vytvoření databází RT a vložení výchozích metadat. Může to trvat nějakou chvíli"
1392
1393 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
1394 msgid "Closed"
1395 msgstr "Uzavřen"
1396
1397 #: share/html/Elements/Tabs:856 share/html/SelfService/Closed.html:48
1398 msgid "Closed tickets"
1399 msgstr "Uzavřené požadavky"
1400
1401 #: lib/RT/CustomField.pm:140
1402 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1403 msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat více hodnot"
1404
1405 #: lib/RT/CustomField.pm:141
1406 msgid "Combobox: Select or enter one value"
1407 msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat jednu hodnotu"
1408
1409 #: lib/RT/CustomField.pm:142
1410 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1411 msgstr "Combobox: Vybrat nebo zadat nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
1412
1413 #: share/html/Elements/Tabs:571 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
1414 msgid "Comment"
1415 msgstr "Komentovat"
1416
1417 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1418 msgid "Comment Address"
1419 msgstr "Adresa pro komentáře"
1420
1421 #: lib/RT/Installer.pm:172
1422 msgid "Comment address"
1423 msgstr "Adresa pro komentáře"
1424
1425 #: lib/RT/Queue.pm:114
1426 msgid "Comment on tickets"
1427 msgstr "Komentovat požadavky"
1428
1429 #: lib/RT/Queue.pm:114
1430 msgid "CommentOnTicket"
1431 msgstr "Komentovat požadavky"
1432
1433 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
1434 msgid "Comments"
1435 msgstr "Poznámky"
1436
1437 #: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
1438 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1439 msgstr "Komentář (Neposílá se žadatelům)"
1440
1441 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1442 msgid "Comments about this user"
1443 msgstr "Poznámky o tomto uživateli"
1444
1445 #: lib/RT/Transaction.pm:703
1446 msgid "Comments added"
1447 msgstr "Komentáře přidány"
1448
1449 #: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1450 msgid "Commit Stubbed"
1451 msgstr "Commit v zárodku"
1452
1453 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1454 msgid "Condition"
1455 msgstr "Podmínka"
1456
1457 #: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
1458 #. ($args{'ScripCondition'})
1459 #. ($value)
1460 msgid "Condition '%1' not found"
1461 msgstr "Podmínka '%1' nenalezena"
1462
1463 #: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
1464 msgid "Condition is mandatory argument"
1465 msgstr "Podmínka je povinným parametrem"
1466
1467 #: bin/rt-crontool:208
1468 msgid "Condition matches..."
1469 msgstr "Podmínky splněny..."
1470
1471 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1472 msgid "Condition, Action and Template"
1473 msgstr "Podmínka, akce a šablona"
1474
1475 #: share/html/Install/index.html:107
1476 #. ($file)
1477 msgid "Config file %1 is locked"
1478 msgstr "Konfigurační soubor %1 je uzamčen"
1479
1480 #: share/html/Elements/Tabs:64
1481 msgid "Configuration"
1482 msgstr "Správa"
1483
1484 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
1485 #. ($QueueObj->Name)
1486 msgid "Configuration for queue %1"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1490 msgid "Connection succeeded"
1491 msgstr "Spojení úspěšně navázáno"
1492
1493 #: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:510 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
1494 msgid "Content"
1495 msgstr "Obsah"
1496
1497 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
1498 msgid "Content is an invalid IP address"
1499 msgstr ""
1500
1501 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
1502 msgid "Content is an invalid IP address range"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1506 msgid "Content-Type"
1507 msgstr "Content-Type"
1508
1509 #: lib/RT/Tickets.pm:134
1510 msgid "ContentType"
1511 msgstr "ContentType"
1512
1513 #: lib/RT/Installer.pm:180
1514 msgid "Correspond address"
1515 msgstr "Adresa pro odpovědi"
1516
1517 #: etc/initialdata:283
1518 msgid "Correspondence"
1519 msgstr "Korespondence"
1520
1521 #: lib/RT/Transaction.pm:699
1522 msgid "Correspondence added"
1523 msgstr "Korespondence zaznamenána"
1524
1525 #: lib/RT/Record.pm:1740 lib/RT/Record.pm:1806
1526 #. ($msg)
1527 #. ($value_msg)
1528 msgid "Could not add new custom field value: %1"
1529 msgstr "Nelze přidat novou hodnotu uživatelské položky: %1"
1530
1531 #: lib/RT/Ticket.pm:2998 lib/RT/Ticket.pm:3006 lib/RT/Ticket.pm:3023
1532 #. ($add_msg)
1533 #. ($del_msg)
1534 #. ($msg)
1535 msgid "Could not change owner: %1"
1536 msgstr "Nelze změnit vlastníka: %1"
1537
1538 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
1539 #. ($msg)
1540 msgid "Could not create CustomField: %1"
1541 msgstr "Nelze vytvořit uživatelskou položku: %1"
1542
1543 #: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
1544 msgid "Could not create group"
1545 msgstr "Nelze vytvořit skupinu"
1546
1547 #: share/html/Articles/Article/Search.html:197
1548 #. ($msg)
1549 msgid "Could not create search: %1"
1550 msgstr "Nelze vytvořit vyhledávání: %1"
1551
1552 #: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1553 #. ($msg)
1554 msgid "Could not create template: %1"
1555 msgstr "Nelze vytvořit šablonu: %1"
1556
1557 #: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
1558 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1559 msgstr "Nelze vytvořit požadavek. Nenastavena fronta"
1560
1561 #: lib/RT/User.pm:195 lib/RT/User.pm:209 lib/RT/User.pm:218 lib/RT/User.pm:227 lib/RT/User.pm:236 lib/RT/User.pm:250 lib/RT/User.pm:260 lib/RT/User.pm:429
1562 msgid "Could not create user"
1563 msgstr "Nelze vytvořit uživatele"
1564
1565 #: share/html/Articles/Article/Search.html:237
1566 #. ($searchname, $msg)
1567 msgid "Could not delete search %1: %2"
1568 msgstr "Nelze odstranit vyhledávací %1: %2"
1569
1570 #: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
1571 msgid "Could not find or create that user"
1572 msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt nebo vytvořit"
1573
1574 #: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
1575 msgid "Could not find that principal"
1576 msgstr "Nelze naléze tohoto uživatele"
1577
1578 #: lib/RT/SharedSetting.pm:242
1579 #. ($self->ObjectName)
1580 msgid "Could not load %1 attribute"
1581 msgstr "Nelze nahrát atribut %1"
1582
1583 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1584 msgid "Could not load Class %1"
1585 msgstr "Nelze načíst Třída %1"
1586
1587 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1588 #. ($id)
1589 msgid "Could not load CustomField %1"
1590 msgstr "Nelze nahrát uživatelskou položku %1"
1591
1592 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1593 msgid "Could not load group"
1594 msgstr "Nelze načíst skupinu"
1595
1596 #: lib/RT/SharedSetting.pm:126
1597 #. ($privacy)
1598 msgid "Could not load object for %1"
1599 msgstr "Nelze nahrát objekt pro %1"
1600
1601 #: lib/RT/Queue.pm:978
1602 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1603 msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
1604 msgstr ""
1605
1606 #: lib/RT/Ticket.pm:1154
1607 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1608 msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
1609 msgstr ""
1610
1611 #: NOT FOUND IN SOURCE
1612 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
1613 msgstr "Tento uživatel nemůže být %1 této fronty"
1614
1615 #: NOT FOUND IN SOURCE
1616 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
1617 msgstr "Tento uživatel nemůže být %1 tohoto požadavku"
1618
1619 #: lib/RT/Queue.pm:1060
1620 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1621 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: lib/RT/Ticket.pm:1280
1625 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1626 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
1627 msgstr ""
1628
1629 #: NOT FOUND IN SOURCE
1630 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
1631 msgstr "Tento uživatel nemůže být odstraněn jako %1 této fronty"
1632
1633 #: NOT FOUND IN SOURCE
1634 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
1635 msgstr "Tento uživatel nemůže být odstraněn jako %1 tohoto požadavku"
1636
1637 #: lib/RT/User.pm:139
1638 msgid "Could not set user info"
1639 msgstr "Nelze nastavit uživatelské informace"
1640
1641 #: lib/RT/Transaction.pm:163
1642 msgid "Couldn't add attachment"
1643 msgstr "Nelze přidat přílohu"
1644
1645 #: lib/RT/Group.pm:948
1646 msgid "Couldn't add member to group"
1647 msgstr "Do skupiny nelze přidat člena"
1648
1649 #: lib/RT/CustomField.pm:1383
1650 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
1651 msgstr ""
1652
1653 #: lib/RT/Scrip.pm:637
1654 #. ($method, $code, $error)
1655 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1656 msgstr ""
1657
1658 #: lib/RT/Template.pm:721
1659 #. ($fi_text, $error)
1660 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: lib/RT/Record.pm:1816 lib/RT/Record.pm:1866
1664 #. ($Msg)
1665 #. ($msg)
1666 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1667 msgstr "Nelze vytvořit transakci: %1"
1668
1669 #: lib/RT/CustomField.pm:1513
1670 #. ($msg)
1671 msgid "Couldn't create record: %1"
1672 msgstr "Nelze vytvořit záznam: %1"
1673
1674 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1675 #. ($id, $msg)
1676 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1677 msgstr "Nelze smazat řídící panel %1: %2"
1678
1679 #: lib/RT/Record.pm:971
1680 msgid "Couldn't find row"
1681 msgstr "Nemohu nalézt řádek"
1682
1683 #: bin/rt-crontool:179
1684 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: lib/RT/Group.pm:922
1688 msgid "Couldn't find that principal"
1689 msgstr "Tohoto uživatele nelze nalézt"
1690
1691 #: lib/RT/CustomField.pm:582
1692 msgid "Couldn't find that value"
1693 msgstr "Tuto hodnotu nelze nalézt"
1694
1695 #: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
1696 #. ($id)
1697 msgid "Couldn't load Class %1"
1698 msgstr "Nelze načíst třídu %1"
1699
1700 #: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
1701 #. ($cf_id)
1702 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1703 msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku #%1"
1704
1705 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
1706 #. ($cf_id)
1707 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1708 msgstr ""
1709
1710 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
1711 #. ($id)
1712 msgid "Couldn't load CustomField %1"
1713 msgstr "Nelze načíst uživatelskou položku %1"
1714
1715 #: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
1716 #. ($self->Id)
1717 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1718 msgstr "Nelze načíst kopii požadavku #%1."
1719
1720 #: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
1721 #. ($id, $msg)
1722 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1723 msgstr "Nelze načíst řídící panel %1: %2"
1724
1725 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
1726 #. ($gid)
1727 msgid "Couldn't load group #%1"
1728 msgstr "Nelze načíst skupinu #%1"
1729
1730 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
1731 #. ($id)
1732 msgid "Couldn't load group %1"
1733 msgstr "Skupinu %1 nelze načíst"
1734
1735 #: lib/RT/Link.pm:195 lib/RT/Link.pm:204 lib/RT/Link.pm:229
1736 msgid "Couldn't load link"
1737 msgstr "Vazbu nelze načíst"
1738
1739 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
1740 #. ($id)
1741 msgid "Couldn't load object %1"
1742 msgstr "Nelze nahrát objekt %1"
1743
1744 #: lib/RT/Ticket.pm:453
1745 #. ($msg)
1746 msgid "Couldn't load or create user: %1"
1747 msgstr "Nelze načíst nebo vytvořit uživatele: %1"
1748
1749 #: share/html/Admin/Queues/People.html:132
1750 #. ($id)
1751 msgid "Couldn't load queue"
1752 msgstr "Frontu nelze načíst"
1753
1754 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
1755 #. ($id)
1756 msgid "Couldn't load queue #%1"
1757 msgstr "Nelze načíst frontu #%1"
1758
1759 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
1760 #. ($id)
1761 msgid "Couldn't load queue %1"
1762 msgstr "Frontu %1 nelze načíst"
1763
1764 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
1765 #. ($Name)
1766 msgid "Couldn't load queue '%1'"
1767 msgstr "Frontu '%1' nelze načíst"
1768
1769 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
1770 #. ($id)
1771 msgid "Couldn't load scrip #%1"
1772 msgstr "Nelze načíst scrip  #%1"
1773
1774 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
1775 #. ($id)
1776 msgid "Couldn't load template #%1"
1777 msgstr "Nelze načíst šablonu #%1"
1778
1779 #: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
1780 msgid "Couldn't load the specified principal"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
1784 #. ($id)
1785 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
1786 msgstr "Požadavek '%1' nelze načíst"
1787
1788 #: lib/RT/Article.pm:521
1789 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
1793 #. ($QuoteTransaction)
1794 #. ($id)
1795 msgid "Couldn't load transaction #%1"
1796 msgstr ""
1797
1798 #: share/html/User/Prefs.html:215
1799 msgid "Couldn't load user"
1800 msgstr ""
1801
1802 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
1803 #. ($id)
1804 msgid "Couldn't load user #%1"
1805 msgstr "Nelze načíst uživatele #%1"
1806
1807 #: share/html/User/Prefs.html:209
1808 #. ($id, $Name)
1809 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
1810 msgstr ""
1811
1812 #: share/html/User/Prefs.html:213
1813 #. ($Name)
1814 msgid "Couldn't load user '%1'"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: lib/RT/Ticket.pm:1058
1818 #. ($args{'Email'})
1819 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
1820 msgstr "Z řetězce '%1' nelze zjistit adresu"
1821
1822 #: lib/RT/Attachment.pm:798
1823 #. ($msg)
1824 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
1825 msgstr "Nelze nahradit obsah dešifrovanými daty: %1"
1826
1827 #: lib/RT/Attachment.pm:763
1828 #. ($msg)
1829 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
1830 msgstr "Nelze nahradit obsah zašifrovanými daty: %1"
1831
1832 #: lib/RT/Article.pm:404
1833 #. ($args{'Target'})
1834 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
1835 msgstr ""
1836
1837 #: lib/RT/Ticket.pm:2582
1838 #. ($args{'URI'})
1839 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
1840 msgstr "Nelze přeložit '%1' do URI."
1841
1842 #: lib/RT/Link.pm:103
1843 #. ($args{'Base'})
1844 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
1845 msgstr "Nelze přeložit zdroj '%1' do URI."
1846
1847 #: lib/RT/Link.pm:118
1848 #. ($args{'Target'})
1849 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
1850 msgstr "Nelze přeložit cíl '%1' do URI."
1851
1852 #: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
1853 msgid "Couldn't send email"
1854 msgstr "Nelze odeslat mail"
1855
1856 #: lib/RT/Ticket.pm:558
1857 #. ($type, $msg)
1858 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: lib/RT/User.pm:1622
1862 msgid "Couldn't set private key"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: lib/RT/User.pm:1606
1866 msgid "Couldn't unset private key"
1867 msgstr ""
1868
1869 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
1870 msgid "Country"
1871 msgstr "Země"
1872
1873 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
1874 msgid "Create"
1875 msgstr "Vytvořit"
1876
1877 #: etc/initialdata:91
1878 msgid "Create Tickets"
1879 msgstr "Vytvořit požadavky"
1880
1881 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
1882 msgid "Create a Class"
1883 msgstr "Vytvoření třídy"
1884
1885 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
1886 msgid "Create a CustomField"
1887 msgstr "Vytvořit uživatelskou položku"
1888
1889 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
1890 #. ($QueueObj->Name())
1891 msgid "Create a CustomField for queue %1"
1892 msgstr "Vytvoření uživatelské položky pro frontu %1"
1893
1894 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
1895 msgid "Create a new article"
1896 msgstr "Vytvořit nový článek"
1897
1898 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
1899 msgid "Create a new article in"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
1903 msgid "Create a new dashboard"
1904 msgstr "Vytvořit nový řídící panel"
1905
1906 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
1907 msgid "Create a new group"
1908 msgstr "Vytvořit novou skupinu"
1909
1910 #: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
1911 #. ($QueueObj->Name)
1912 msgid "Create a new template for queue %1"
1913 msgstr "Vytvoření nové šablony pro frontu %1"
1914
1915 #: share/html/Ticket/Create.html:347
1916 msgid "Create a new ticket"
1917 msgstr "Vytvoření nového požadavku"
1918
1919 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
1920 msgid "Create a new user"
1921 msgstr "Vytvořit nového uživatele"
1922
1923 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
1924 msgid "Create a queue"
1925 msgstr "Vytvořit frontu"
1926
1927 #: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
1928 #. ($QueueObj->Name)
1929 msgid "Create a scrip for queue %1"
1930 msgstr "Vytvořit scrips pro frontu %1"
1931
1932 #: share/html/Admin/Global/Template.html:77
1933 msgid "Create a template"
1934 msgstr "Vytvořit šablonu"
1935
1936 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
1937 msgid "Create a ticket"
1938 msgstr "Vytvořit požadavek"
1939
1940 #: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
1941 msgid "Create an article"
1942 msgstr "Vytvořit článek"
1943
1944 #: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
1945 msgid "Create an article in class..."
1946 msgstr "Vytvořit článek v tříde..."
1947
1948 #: lib/RT/Class.pm:89
1949 msgid "Create articles in this class"
1950 msgstr "Vytvořit článek v téhle tříde"
1951
1952 #: lib/RT/Group.pm:101
1953 msgid "Create group dashboards"
1954 msgstr "Vytvořit skupinu řídicích panelů"
1955
1956 #: etc/initialdata:93
1957 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
1958 msgstr "Vytvářet požadavky podle téhto scripu šablony"
1959
1960 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
1961 msgid "Create personal dashboards"
1962 msgstr "Vytvořit osobní řídící panely"
1963
1964 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
1965 msgid "Create system dashboards"
1966 msgstr "Vytvořit systémové řídící panely"
1967
1968 #: share/html/SelfService/Create.html:113
1969 msgid "Create ticket"
1970 msgstr "Vytvořit požadavek"
1971
1972 #: lib/RT/Queue.pm:112
1973 msgid "Create tickets"
1974 msgstr "Vytvořit požadavky"
1975
1976 #: share/html/Elements/Tabs:448
1977 msgid "Create tickets offline"
1978 msgstr "Vytvoření požadavků offline"
1979
1980 #: lib/RT/Queue.pm:95
1981 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
1982 msgstr ""
1983
1984 #: lib/RT/CustomField.pm:206
1985 msgid "Create, modify and delete custom fields"
1986 msgstr ""
1987
1988 #: lib/RT/CustomField.pm:207
1989 msgid "Create, modify and delete custom fields values"
1990 msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat vlastní pole hodnot"
1991
1992 #: lib/RT/Queue.pm:93
1993 msgid "Create, modify and delete queue"
1994 msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat frontu"
1995
1996 #: lib/RT/Group.pm:97
1997 msgid "Create, modify and delete saved searches"
1998 msgstr ""
1999
2000 #: lib/RT/System.pm:81
2001 msgid "Create, modify and delete users"
2002 msgstr "Vytvářet, upravovat a mazat uživatele"
2003
2004 #: lib/RT/Class.pm:89
2005 msgid "CreateArticle"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2009 msgid "CreateDashboard"
2010 msgstr "Vytvořit řídící panel"
2011
2012 #: lib/RT/Group.pm:101
2013 msgid "CreateGroupDashboard"
2014 msgstr "Vytvořit řídící panel skupiny"
2015
2016 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2017 msgid "CreateOwnDashboard"
2018 msgstr "Vytvořit vlastní řídící panel"
2019
2020 #: lib/RT/System.pm:87
2021 msgid "CreateSavedSearch"
2022 msgstr "Vytvořit uložený dotaz"
2023
2024 #: lib/RT/Queue.pm:112
2025 msgid "CreateTicket"
2026 msgstr "Vytvořit požadavek"
2027
2028 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
2029 msgid "Created"
2030 msgstr "Vytvořeno"
2031
2032 #: share/html/Elements/ColumnMap:76
2033 msgid "Created By"
2034 msgstr "Kým vytvořeno"
2035
2036 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2037 #. ($CustomFieldObj->Name)
2038 #. ($CustomFieldObj->Name())
2039 msgid "Created CustomField %1"
2040 msgstr "Uživatelská položka %1 vytvořena"
2041
2042 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2043 msgid "Created by"
2044 msgstr "Vytvořil"
2045
2046 #: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2047 #. ($search->Name)
2048 msgid "Created search %1"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2052 msgid "CreatedBy"
2053 msgstr "Kým vytvořeno"
2054
2055 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2056 msgid "CreatedRelative"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
2060 msgid "Creator"
2061 msgstr "Tvůrce"
2062
2063 #: share/html/Prefs/Other.html:71
2064 msgid "Cryptography"
2065 msgstr "Šifrování"
2066
2067 #: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2068 msgid "Current Links"
2069 msgstr "Aktuální relace"
2070
2071 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2072 msgid "Current Scrips"
2073 msgstr "Aktuální scripy"
2074
2075 #: share/html/Elements/Tabs:728
2076 msgid "Current Search"
2077 msgstr "Současné hledání"
2078
2079 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2080 msgid "Current members"
2081 msgstr "Aktuální členové"
2082
2083 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2084 msgid "Current rights"
2085 msgstr "Aktuální práva"
2086
2087 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2088 msgid "Current search"
2089 msgstr "Aktuální dotaz"
2090
2091 #: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2092 msgid "Current watchers"
2093 msgstr "Aktuální pozorovatelé"
2094
2095 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
2096 msgid "Custom Fields"
2097 msgstr "Uživatelské položky"
2098
2099 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2100 #. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2101 msgid "Custom Fields for %1"
2102 msgstr "Uživatelské položky pro %1"
2103
2104 #: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2105 #. ($Object->Name)
2106 msgid "Custom Fields for queue %1"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2110 msgid "Custom action cleanup code"
2111 msgstr "Čistící kód uživatelské akce"
2112
2113 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2114 msgid "Custom action preparation code"
2115 msgstr "Přípravný kód uživatelské akce"
2116
2117 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2118 msgid "Custom condition"
2119 msgstr "Uživatelská podmínka"
2120
2121 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2122 #. ($MoveCustomFieldDown)
2123 #. ($MoveCustomFieldUp)
2124 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2125 msgstr ""
2126
2127 #: lib/RT/Tickets.pm:2827
2128 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2129 msgid "Custom field %1 %2 %3"
2130 msgstr "Uživatelská položka %1 %2 %3"
2131
2132 #: lib/RT/Record.pm:1658
2133 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
2134 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2135 msgstr "Uživatelská položka %1 se nevztahuje k tomuto objektu"
2136
2137 #: lib/RT/Tickets.pm:2821
2138 #. ($CF->Name)
2139 msgid "Custom field %1 has a value."
2140 msgstr "Uživatelská položka %1 má hodnotu."
2141
2142 #: lib/RT/Tickets.pm:2817
2143 #. ($CF->Name)
2144 msgid "Custom field %1 has no value."
2145 msgstr "Uživatelská položka %1 nemá hodnotu."
2146
2147 #: lib/RT/Record.pm:1647 lib/RT/Record.pm:1847
2148 #. ($args{'Field'})
2149 msgid "Custom field %1 not found"
2150 msgstr "Uživatelská položka %1 nenalezena"
2151
2152 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2153 #. ($CustomField->Name)
2154 #. ($cf)
2155 #. ($obj->Name)
2156 msgid "Custom field '%1'"
2157 msgstr "Uživatelská položka '%1'"
2158
2159 #: lib/RT/CustomField.pm:1378
2160 msgid "Custom field is already applied to the object"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: lib/RT/CustomField.pm:1623
2164 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
2165 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2166 msgstr "Hodnota %1 nemůže být nalezena v uživatelské položce %2"
2167
2168 #: lib/RT/CustomField.pm:590
2169 msgid "Custom field value could not be deleted"
2170 msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být smazána"
2171
2172 #: lib/RT/CustomField.pm:1635
2173 msgid "Custom field value could not be found"
2174 msgstr "Hodnota uživatelské položky nemůže být nalezena"
2175
2176 #: lib/RT/CustomField.pm:1637 lib/RT/CustomField.pm:592
2177 msgid "Custom field value deleted"
2178 msgstr "Hodnota uživatelské položky smazána"
2179
2180 #: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2181 msgid "CustomField"
2182 msgstr "Uživatelská položka"
2183
2184 #: lib/RT/Tickets.pm:145
2185 msgid "CustomFieldValue"
2186 msgstr "Hodnota uživatelské položky"
2187
2188 #: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2189 msgid "Customize"
2190 msgstr "Upravit"
2191
2192 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2193 msgid "Customize Basics"
2194 msgstr "Úprava základních údajů"
2195
2196 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2197 msgid "Customize Email Addresses"
2198 msgstr "Úprava emailových adres"
2199
2200 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2201 msgid "Customize Email Configuration"
2202 msgstr "Úprava konfigurace emailu"
2203
2204 #: share/html/Elements/Tabs:218
2205 msgid "Customize the look of your RT"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: lib/RT/Installer.pm:113
2209 msgid "DBA password"
2210 msgstr "Heslo DBA"
2211
2212 #: lib/RT/Installer.pm:105
2213 msgid "DBA username"
2214 msgstr "Uživatelské jméno DBA"
2215
2216 #: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
2217 msgid "Daily"
2218 msgstr "Denní"
2219
2220 #: lib/RT/Config.pm:486
2221 msgid "Daily digest"
2222 msgstr "Denní přehled"
2223
2224 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2225 msgid "Dashboard"
2226 msgstr "Řídící panel"
2227
2228 #: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2229 #. ($msg)
2230 msgid "Dashboard could not be created: %1"
2231 msgstr "Řídící panel nemůže být vytvořen: %1"
2232
2233 #: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2234 #. ($msg)
2235 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2236 msgstr "Řídící panel nemůže být aktualizován: %1"
2237
2238 #: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
2239 msgid "Dashboard updated"
2240 msgstr "Řídící panel aktualizován"
2241
2242 #: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2243 msgid "Dashboards"
2244 msgstr "Řídící panely"
2245
2246 #: lib/RT/Installer.pm:78
2247 msgid "Database host"
2248 msgstr "Adresa databázového serveru"
2249
2250 #: lib/RT/Installer.pm:96
2251 msgid "Database name"
2252 msgstr "Jméno databáze"
2253
2254 #: lib/RT/Installer.pm:129
2255 msgid "Database password for RT"
2256 msgstr "Databázové heslo pro RT"
2257
2258 #: lib/RT/Installer.pm:87
2259 msgid "Database port"
2260 msgstr "Port databázového serveru"
2261
2262 #: lib/RT/Installer.pm:60
2263 msgid "Database type"
2264 msgstr "Typ databáze"
2265
2266 #: lib/RT/Installer.pm:122
2267 msgid "Database username for RT"
2268 msgstr "Databázové uživatelské jméno pro RT"
2269
2270 #: lib/RT/Config.pm:435
2271 msgid "Date format"
2272 msgstr "Formát datumu"
2273
2274 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:554 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
2275 msgid "Dates"
2276 msgstr "Termíny"
2277
2278 #: lib/RT/Date.pm:102
2279 msgid "Dec"
2280 msgstr "pro"
2281
2282 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2283 msgid "Decrypt"
2284 msgstr "Dešifrovat"
2285
2286 #: etc/initialdata:219
2287 msgid "Default Autoresponse template"
2288 msgstr "Implicitní šablona automatické odpovědi"
2289
2290 #: share/html/Tools/Offline.html:60
2291 msgid "Default Queue"
2292 msgstr "Implicitní fronta"
2293
2294 #: share/html/Tools/Offline.html:69
2295 msgid "Default Requestor"
2296 msgstr "Implicitní žadatel"
2297
2298 #: etc/initialdata:293
2299 msgid "Default admin comment template"
2300 msgstr "Implicitní šablona administrativního komentáře"
2301
2302 #: etc/initialdata:272
2303 msgid "Default admin correspondence template"
2304 msgstr "Implicitní šablona administrativní korespondence"
2305
2306 #: etc/initialdata:284
2307 msgid "Default correspondence template"
2308 msgstr "Implicitní korespondenční šablona"
2309
2310 #: lib/RT/Config.pm:144
2311 msgid "Default queue"
2312 msgstr "Implicitní fronta"
2313
2314 #: etc/initialdata:250
2315 msgid "Default transaction template"
2316 msgstr "Implicitní transakční šablona"
2317
2318 #: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2319 #. ($DefaultValue)
2320 msgid "Default: %1"
2321 msgstr "Implicitně: %1"
2322
2323 #: lib/RT/Transaction.pm:685
2324 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
2325 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2326 msgstr "Implicitně: %1/%2 změneno z %3 na %4"
2327
2328 #: lib/RT/Date.pm:116
2329 msgid "DefaultFormat"
2330 msgstr ""
2331
2332 #: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
2333 msgid "Delete"
2334 msgstr "Smazat"
2335
2336 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2337 msgid "Delete Template"
2338 msgstr "Smazat šblonu"
2339
2340 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2341 #. ($ArticleObj->Id)
2342 msgid "Delete article #%1"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: lib/RT/Class.pm:98
2346 msgid "Delete articles in this class"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: lib/RT/SharedSetting.pm:285
2350 #. ($msg)
2351 msgid "Delete failed: %1"
2352 msgstr "Nelze smazat: %1"
2353
2354 #: lib/RT/Group.pm:103
2355 msgid "Delete group dashboards"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: lib/RT/Ticket.pm:3219
2359 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
2363 msgid "Delete personal dashboards"
2364 msgstr "Smazat osobní řídící panely"
2365
2366 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
2367 msgid "Delete selected scrips"
2368 msgstr "Smazat vybrané scripy"
2369
2370 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
2371 msgid "Delete system dashboards"
2372 msgstr "Smazat systémové řídící panely"
2373
2374 #: lib/RT/Queue.pm:117
2375 msgid "Delete tickets"
2376 msgstr "Smazat požadavky"
2377
2378 #: share/html/Search/Bulk.html:173
2379 msgid "Delete values"
2380 msgstr "Smazat hodnoty"
2381
2382 #: lib/RT/Class.pm:98
2383 msgid "DeleteArticle"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
2387 msgid "DeleteDashboard"
2388 msgstr "Smazat řídící panel"
2389
2390 #: lib/RT/Group.pm:103
2391 msgid "DeleteGroupDashboard"
2392 msgstr "Smazat řídící panel skupiny"
2393
2394 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
2395 msgid "DeleteOwnDashboard"
2396 msgstr "Smazat vlastní řídící panel"
2397
2398 #: lib/RT/Queue.pm:117
2399 msgid "DeleteTicket"
2400 msgstr "Smazat požadavek"
2401
2402 #: lib/RT/SharedSetting.pm:283
2403 #. ($self->ObjectName)
2404 msgid "Deleted %1"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2408 msgid "Deleted queries"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
2412 msgid "Deleted saved search"
2413 msgstr "Smazaný uložený dotaz"
2414
2415 #: share/html/Articles/Article/Search.html:226
2416 #. ($searchname)
2417 msgid "Deleted search %1"
2418 msgstr ""
2419
2420 #: lib/RT/Queue.pm:452
2421 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2422 msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo porušit referenční integritu"
2423
2424 #: lib/RT/User.pm:440
2425 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2426 msgstr "Smazání tohoto objektu by mohlo narušit referenční integritu"
2427
2428 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2429 msgid "Deny"
2430 msgstr "Zamítnout"
2431
2432 #: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
2433 msgid "Depended on by"
2434 msgstr "Je rekvizitou pro"
2435
2436 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2437 msgid "DependedOnBy"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: lib/RT/Transaction.pm:791
2441 #. ($value)
2442 msgid "Dependency by %1 added"
2443 msgstr "Přidána závislost %1"
2444
2445 #: lib/RT/Transaction.pm:831
2446 #. ($value)
2447 msgid "Dependency by %1 deleted"
2448 msgstr "Závislost %1 smazána"
2449
2450 #: lib/RT/Transaction.pm:788
2451 #. ($value)
2452 msgid "Dependency on %1 added"
2453 msgstr "Přidána závislost na %1"
2454
2455 #: lib/RT/Transaction.pm:828
2456 #. ($value)
2457 msgid "Dependency on %1 deleted"
2458 msgstr "Závislost na %1 smazána"
2459
2460 #: lib/RT/Tickets.pm:122
2461 msgid "DependentOn"
2462 msgstr ""
2463
2464 #: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
2465 msgid "Depends on"
2466 msgstr "Závisející na"
2467
2468 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2469 msgid "DependsOn"
2470 msgstr "Závisející na"
2471
2472 #: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2473 msgid "Desc"
2474 msgstr "Sestupně"
2475
2476 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
2477 msgid "Descending"
2478 msgstr "Sestupně"
2479
2480 #: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
2481 msgid "Describe the issue below"
2482 msgstr "Popište případ níže"
2483
2484 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
2485 msgid "Description"
2486 msgstr "Popis"
2487
2488 #: share/html/Elements/Tabs:213
2489 msgid "Detailed information about your RT setup"
2490 msgstr ""
2491
2492 #: share/html/Ticket/Create.html:446
2493 msgid "Details"
2494 msgstr "Podrobnosti"
2495
2496 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2497 msgid "Direction"
2498 msgstr "Směr"
2499
2500 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2501 msgid "Disabled"
2502 msgstr "Zakázáno"
2503
2504 #: share/html/Elements/Tabs:529 share/html/Elements/Tabs:793 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
2505 msgid "Display"
2506 msgstr "Zobrazit"
2507
2508 #: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
2509 msgid "Display Access Control List"
2510 msgstr "Zobrazit přístupová práva"
2511
2512 #: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2513 #. ($id)
2514 msgid "Display Article %1"
2515 msgstr ""
2516
2517 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2518 msgid "Display Columns"
2519 msgstr "Zobrazované položky"
2520
2521 #: share/html/Elements/Footer:59
2522 #. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2523 msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2524 msgstr ""
2525
2526 #: lib/RT/System.pm:80
2527 msgid "Do anything and everything"
2528 msgstr "Dělat cokoli a všechno"
2529
2530 #: lib/RT/Installer.pm:215
2531 msgid "Domain name"
2532 msgstr "Doménové jméno"
2533
2534 #: lib/RT/Installer.pm:216
2535 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2536 msgstr "Nesmí obsahovat http://, ale pouze něco jako 'localhost', 'rt.example.com'"
2537
2538 #: lib/RT/Config.pm:323
2539 msgid "Don't refresh home page."
2540 msgstr ""
2541
2542 #: lib/RT/Config.pm:293
2543 msgid "Don't refresh search results."
2544 msgstr ""
2545
2546 #: share/html/Elements/Refresh:53
2547 msgid "Don't refresh this page."
2548 msgstr "Neobnovovat tuto stránku."
2549
2550 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
2551 msgid "Don't trust this key at all"
2552 msgstr ""
2553
2554 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
2555 msgid "Download"
2556 msgstr "Stáhnout"
2557
2558 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2559 msgid "Download dumpfile"
2560 msgstr "Stáhnout dumpfile"
2561
2562 #: lib/RT/CustomField.pm:83
2563 msgid "Dropdown"
2564 msgstr ""
2565
2566 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
2567 msgid "Due"
2568 msgstr "Termín dokončení"
2569
2570 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2571 msgid "DueRelative"
2572 msgstr ""
2573
2574 #: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
2575 #. ($msg)
2576 msgid "ERROR: %1"
2577 msgstr "CHYBA: %1"
2578
2579 #: share/html/Elements/Tabs:434
2580 msgid "Easy updating of your open tickets"
2581 msgstr "Jednoduchá úprava vašich otevřených požadavků"
2582
2583 #: share/html/Elements/Tabs:441
2584 msgid "Easy viewing of your reminders"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:825 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
2588 msgid "Edit"
2589 msgstr "Upravit"
2590
2591 #: share/html/Search/Bulk.html:168
2592 msgid "Edit Custom Fields"
2593 msgstr "Upravit uživatelské položky"
2594
2595 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
2596 #. ($Object->Name)
2597 msgid "Edit Custom Fields for %1"
2598 msgstr "Upravit uživatelské položky pro %1"
2599
2600 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2601 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2602 msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny skupiny"
2603
2604 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2605 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2606 msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny fronty"
2607
2608 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2609 msgid "Edit Custom Fields for all users"
2610 msgstr "Upravit uživatelské položky pro všechny uživatele"
2611
2612 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2613 msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2617 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2618 msgstr "Upravit uživatelské položky pro požadavky ve všech frontách"
2619
2620 #: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
2621 msgid "Edit Links"
2622 msgstr "Upravit vazby"
2623
2624 #: share/html/Search/Edit.html:66
2625 msgid "Edit Query"
2626 msgstr "Upravit dotaz"
2627
2628 #: share/html/Elements/Tabs:735
2629 msgid "Edit Search"
2630 msgstr "Úprava dotazu"
2631
2632 #: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2633 msgid "Edit global topic hierarchy"
2634 msgstr ""
2635
2636 #: share/html/Elements/Tabs:116
2637 msgid "Edit system templates"
2638 msgstr "Úprava systémových šablon"
2639
2640 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
2641 #. ($ClassObj->Name)
2642 msgid "Edit topic hierarchy for %1"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: lib/RT/Group.pm:97
2646 msgid "EditSavedSearches"
2647 msgstr "Upravovat uložené dotazy"
2648
2649 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
2650 #. ($CustomFieldObj->Name)
2651 #. ($CustomFieldObj->Name())
2652 msgid "Editing CustomField %1"
2653 msgstr "Úprava uživatelské položky %1"
2654
2655 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
2656 #. ($Group->Name)
2657 msgid "Editing membership for group %1"
2658 msgstr "Úprava členství ve skupině %1"
2659
2660 #: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
2661 msgid "EffectiveId"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: lib/RT/Record.pm:1318 lib/RT/Record.pm:1397 lib/RT/Ticket.pm:2451 lib/RT/Ticket.pm:2544
2665 msgid "Either base or target must be specified"
2666 msgstr "Zdroj či cíl musí být zadán"
2667
2668 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
2669 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
2670 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2671 msgstr "Buď nemáte oprávnění pro zobrazení uloženého dotazu %1 nebo je identifikátor nesprávný"
2672
2673 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2674 msgid "Email"
2675 msgstr "Email"
2676
2677 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
2678 msgid "Email Address"
2679 msgstr "Emailová adresa"
2680
2681 #: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
2682 msgid "Email Digest"
2683 msgstr "Emailový přehled"
2684
2685 #: lib/RT/User.pm:569
2686 msgid "Email address in use"
2687 msgstr "Emailová adresa je použita"
2688
2689 #: lib/RT/Config.pm:483
2690 msgid "Email delivery"
2691 msgstr "Doručování zpráv"
2692
2693 #: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
2694 msgid "Email template for periodic notification digests"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
2698 msgid "EmailAddress"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2702 msgid "Enabled"
2703 msgstr "Povoleno"
2704
2705 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
2706 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
2710 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
2711 msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto uživatelskou položky)"
2712
2713 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
2714 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
2715 msgstr "Povolena (zrušením zatrhnutí zablokujete tuto skupinu)"
2716
2717 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
2718 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
2719 msgstr "Povoleno (zrušení zatrhnutí zablokuje tuto frontu)"
2720
2721 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
2722 msgid "Enabled Classes"
2723 msgstr "Povilt třídy"
2724
2725 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
2726 msgid "Enabled Queues"
2727 msgstr "Povolené fronty"
2728
2729 #: share/html/Admin/Queues/index.html:99
2730 msgid "Enabled queues matching search criteria"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
2734 #. (loc_fuzzy($msg))
2735 msgid "Enabled status %1"
2736 msgstr "Povolen stav %1"
2737
2738 #: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:84 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2739 msgid "Encrypt"
2740 msgstr "Šifrovat"
2741
2742 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
2743 msgid "Encrypt by default"
2744 msgstr "Implicitně šifrovat"
2745
2746 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
2747 msgid "Encrypt/Decrypt"
2748 msgstr "Šifrovat/Dešifrovat"
2749
2750 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
2751 #. ($id, $txn->Ticket)
2752 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
2753 msgstr "Šifrovat/Dešifrovat transakci #%1 požadavku #%2"
2754
2755 #: lib/RT/Queue.pm:639
2756 msgid "Encrypting disabled"
2757 msgstr "Šifrování zakázáno"
2758
2759 #: lib/RT/Queue.pm:638
2760 msgid "Encrypting enabled"
2761 msgstr "Šifrování povoleno"
2762
2763 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
2764 msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
2765 msgstr ""
2766
2767 #: lib/RT/CustomField.pm:187
2768 msgid "Enter multiple IP address ranges"
2769 msgstr "Zadejte vice IP adresních rozsahu"
2770
2771 #: lib/RT/CustomField.pm:178
2772 msgid "Enter multiple IP addresses"
2773 msgstr "Zadejte vice IP adres"
2774
2775 #: lib/RT/CustomField.pm:93
2776 msgid "Enter multiple values"
2777 msgstr "Vyplnit více hodnot"
2778
2779 #: lib/RT/CustomField.pm:149
2780 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
2781 msgstr "Vyplnit více hodnot s automatickým doplňováním"
2782
2783 #: share/html/Elements/EditLinks:128
2784 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
2785 msgstr "Zadejte objekty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2786
2787 #: lib/RT/CustomField.pm:179
2788 msgid "Enter one IP address"
2789 msgstr "Zadejte jednu IP adresu"
2790
2791 #: lib/RT/CustomField.pm:188
2792 msgid "Enter one IP address range"
2793 msgstr "Zadejte jeden IP adresní rozsah"
2794
2795 #: lib/RT/CustomField.pm:94
2796 msgid "Enter one value"
2797 msgstr "Vyplnit jednu hodnotu"
2798
2799 #: lib/RT/CustomField.pm:150
2800 msgid "Enter one value with autocompletion"
2801 msgstr "Vyplnit jednu hodnotu s automatických doplňováním"
2802
2803 #: share/html/Elements/EditLinks:125
2804 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
2805 msgstr "Zadejte fronty či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2806
2807 #: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
2808 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
2809 msgstr "Zadejte požadavky či URI k provázání. Více položek oddělujte mezerami."
2810
2811 #: lib/RT/Config.pm:280
2812 msgid "Enter time in hours by default"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: lib/RT/CustomField.pm:189
2816 msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
2817 msgstr ""
2818
2819 #: lib/RT/CustomField.pm:180
2820 msgid "Enter up to %1 IP addresses"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: lib/RT/CustomField.pm:95
2824 msgid "Enter up to %1 values"
2825 msgstr "Zadejte nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot)"
2826
2827 #: lib/RT/CustomField.pm:151
2828 msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
2829 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,hodnotu,hodnoty,hodnot) s automatickým doplňováním"
2830
2831 #: share/html/Search/Simple.html:77
2832 #. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
2833 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
2834 msgstr ""
2835
2836 #: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
2837 msgid "Error"
2838 msgstr "Chyba"
2839
2840 #: lib/RT/Ticket.pm:1090
2841 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
2842 msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->AddWatcher"
2843
2844 #: lib/RT/Ticket.pm:1247
2845 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
2846 msgstr "Chyba v parametrech do Ticket->DeleteWatcher"
2847
2848 #: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
2849 msgid "Error to RT owner: public key"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
2853 msgid "Error: Missing dashboard"
2854 msgstr "Chyba: chybějící řídící panel"
2855
2856 #: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
2857 msgid "Error: bad GnuPG data"
2858 msgstr "Chyba: špatná data GnuPG"
2859
2860 #: share/html/Articles/Article/Search.html:202
2861 msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
2862 msgstr ""
2863
2864 #: share/html/Articles/Article/Search.html:165
2865 #. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
2866 msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
2870 msgid "Error: no private key"
2871 msgstr "Chyba: žádný soukromý klíč"
2872
2873 #: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
2874 msgid "Error: public key"
2875 msgstr "Chyba: veřejný klíč"
2876
2877 #: share/html/Articles/Article/Search.html:217
2878 #. ($search->Name, $msg)
2879 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
2880 msgstr ""
2881
2882 #: bin/rt-crontool:370
2883 msgid "Escalate tickets"
2884 msgstr "Eskalovat požadavky"
2885
2886 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
2887 msgid "Estimated"
2888 msgstr "Odhadovaný"
2889
2890 #: lib/RT/Handle.pm:659
2891 msgid "Everyone"
2892 msgstr "Všichni"
2893
2894 #: bin/rt-crontool:356
2895 msgid "Example:"
2896 msgstr "Příklad:"
2897
2898 #: lib/RT/System.pm:88
2899 msgid "ExecuteCode"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
2903 msgid "Expire"
2904 msgstr "Vypršet"
2905
2906 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2907 msgid "ExtendedStatus"
2908 msgstr ""
2909
2910 #: lib/RT/User.pm:960
2911 msgid "External authentication enabled."
2912 msgstr "Externí ověření pravosti povoleno."
2913
2914 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
2915 msgid "Extra info"
2916 msgstr "Doplňkové údaje"
2917
2918 #: share/html/Elements/Tabs:630
2919 msgid "Extract Article"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
2923 msgid "Extract Subject Tag"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
2927 #. ($Ticket)
2928 msgid "Extract a new article from ticket #%1"
2929 msgstr ""
2930
2931 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
2932 #. ($Ticket, $ClassObj->Name)
2933 msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
2934 msgstr ""
2935
2936 #: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
2937 msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
2938 msgstr ""
2939
2940 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
2941 #. ($DBI::errstr)
2942 msgid "Failed to connect to database: %1"
2943 msgstr "Nelze se připojit k databázi: %1"
2944
2945 #: lib/RT/SharedSetting.pm:217
2946 #. ($self->ObjectName)
2947 msgid "Failed to create %1 attribute"
2948 msgstr "Nelze vytvořit atribut %1"
2949
2950 #: lib/RT/User.pm:320
2951 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
2952 msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Privilegovaný'."
2953
2954 #: lib/RT/User.pm:327
2955 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
2956 msgstr "Nenalezena pseudoskupina uživatelů 'Neprivilegovaný'"
2957
2958 #: lib/RT/SharedSetting.pm:122
2959 #. ($self->ObjectName, $id)
2960 msgid "Failed to load %1 %2"
2961 msgstr "Nelze načíst %1 %2"
2962
2963 #: lib/RT/SharedSetting.pm:146
2964 #. ($self->ObjectName, $id, $msg)
2965 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
2966 msgstr "Nelze načíst %1 %2: %3"
2967
2968 #: bin/rt-crontool:304
2969 #. ($modname, $@)
2970 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
2971 msgstr "Nelze načíst modul %1. (%2)"
2972
2973 #: lib/RT/SharedSetting.pm:201
2974 #. ($privacy)
2975 msgid "Failed to load object for %1"
2976 msgstr "Nelze načíst objekt pro %1"
2977
2978 #: sbin/rt-email-digest:166
2979 msgid "Failed to load template"
2980 msgstr "Nelze načíst šablonu"
2981
2982 #: sbin/rt-email-digest:174
2983 msgid "Failed to parse template"
2984 msgstr "Nelze určit šablonu"
2985
2986 #: lib/RT/Date.pm:92
2987 msgid "Feb"
2988 msgstr "úno"
2989
2990 #: share/html/Elements/Tabs:746
2991 msgid "Feeds"
2992 msgstr "Zdroje"
2993
2994 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
2995 msgid "Field"
2996 msgstr "Pole"
2997
2998 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
2999 msgid "Field values source:"
3000 msgstr "Zdroj hodnot položky:"
3001
3002 #: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3003 msgid "Filename"
3004 msgstr "Název souboru"
3005
3006 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3007 msgid "Fill arguments"
3008 msgstr "Vyplňte argumenty"
3009
3010 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3011 msgid "Fill boxes with color using"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: lib/RT/CustomField.pm:102
3015 msgid "Fill in multiple text areas"
3016 msgstr "Vyplnit více textových oblastí"
3017
3018 #: lib/RT/CustomField.pm:111
3019 msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3020 msgstr "Vyplnit více wiki textových oblastí"
3021
3022 #: lib/RT/CustomField.pm:103
3023 msgid "Fill in one text area"
3024 msgstr "Vyplnit jednu textovou oblast"
3025
3026 #: lib/RT/CustomField.pm:112
3027 msgid "Fill in one wikitext area"
3028 msgstr "Vyplnit jednu wiki textovou oblast"
3029
3030 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3031 msgid "Fill in this field with a URL."
3032 msgstr "Do této položky zadejte URL."
3033
3034 #: lib/RT/CustomField.pm:104
3035 msgid "Fill in up to %1 text areas"
3036 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
3037
3038 #: lib/RT/CustomField.pm:113
3039 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
3040 msgstr "Vyplnit nejvýše %1 wiki %quant(%1,textovou oblast,textové oblasti,textových oblastí)"
3041
3042 #: lib/RT/Tickets.pm:2307 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
3043 msgid "Final Priority"
3044 msgstr "Koncová priorita"
3045
3046 #: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3047 msgid "FinalPriority"
3048 msgstr "Koncová priorita"
3049
3050 #: share/html/Admin/Users/index.html:83
3051 msgid "Find all users whose"
3052 msgstr "Najdi všechny uživatele jejichž"
3053
3054 #: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3055 msgid "Find groups whose"
3056 msgstr "Najít skupiny jejichž"
3057
3058 #: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3059 msgid "Find people whose"
3060 msgstr "Najít osoby, jejichž"
3061
3062 #: share/html/Search/Results.html:140
3063 msgid "Find tickets"
3064 msgstr "Nalézt požadavky"
3065
3066 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
3067 msgid "Fingerprint"
3068 msgstr "Otisk prstu"
3069
3070 #: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
3071 msgid "Finish"
3072 msgstr "Dokončit"
3073
3074 #: share/html/Elements/Tabs:648
3075 msgid "First"
3076 msgstr "První"
3077
3078 #: share/html/Search/Simple.html:91
3079 #. ($link_start, $link_end)
3080 msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
3081 msgstr "Pro dosažení maximálního výkonu vyhledávání Rt-s, navštivte prosím  %1vyhledávací rozhraní%2."
3082
3083 #: share/html/Search/Bulk.html:84
3084 msgid "Force change"
3085 msgstr "Vynutit změnu"
3086
3087 #: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
3088 msgid "Format"
3089 msgstr "Formát"
3090
3091 #: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:575 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
3092 msgid "Forward"
3093 msgstr "Předání"
3094
3095 #: share/html/Ticket/Forward.html:78
3096 msgid "Forward Message"
3097 msgstr "Předat zprávu"
3098
3099 #: share/html/Ticket/Forward.html:77
3100 msgid "Forward Message and Return"
3101 msgstr "Předat zprávu a zpět"
3102
3103 #: etc/initialdata:409 etc/upgrade/3.8.6/content:3
3104 msgid "Forward Ticket"
3105 msgstr "Předat požadavek dál"
3106
3107 #: lib/RT/Queue.pm:121
3108 msgid "Forward messages outside of RT"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: share/html/Ticket/Forward.html:113
3112 #. ($TicketObj->id)
3113 msgid "Forward ticket #%1"
3114 msgstr "Předat požadavek %1"
3115
3116 #: share/html/Ticket/Forward.html:112
3117 #. ($txn->id)
3118 msgid "Forward transaction #%1"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: lib/RT/Queue.pm:121
3122 msgid "ForwardMessage"
3123 msgstr "Předat zprávu"
3124
3125 #: lib/RT/Transaction.pm:668
3126 #. ($self->Data)
3127 msgid "Forwarded Ticket to %1"
3128 msgstr "Pŕedání požadavku na %1"
3129
3130 #: lib/RT/Transaction.pm:665
3131 #. ($self->Field, $self->Data)
3132 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
3133 msgstr ""
3134
3135 #: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
3136 #. ($ticketcount)
3137 #. ($collection->CountAll)
3138 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
3139 msgstr "Nalezen%quant(%1,,y,o) %numf(%1) %quant(%1,požadavek,požadavky,požadavků)"
3140
3141 #: lib/RT/Record.pm:973
3142 msgid "Found Object"
3143 msgstr "Nalezen objekt"
3144
3145 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:92
3146 msgid "Frequency"
3147 msgstr "Četnost"
3148
3149 #: lib/RT/Date.pm:111
3150 msgid "Fri"
3151 msgstr "Pá"
3152
3153 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:110
3154 msgid "Friday"
3155 msgstr "Pátek"
3156
3157 #: share/html/Ticket/Forward.html:60
3158 msgid "From"
3159 msgstr "Od"
3160
3161 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:67
3162 msgid "GD is disabled or not installed. You can upload an image, but you won't get automatic color suggestions."
3163 msgstr "GD je zakázán nebo není nainstalována. Můžete nahrát obrázek, ale nebudete dostávat automatické barevné návrhy."
3164
3165 #: lib/RT/Config.pm:192 lib/RT/Config.pm:285
3166 msgid "General"
3167 msgstr "Obecné"
3168
3169 #: share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:91
3170 msgid "General rights"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: share/html/Tools/Offline.html:84
3174 msgid "Get template from file"
3175 msgstr "Vzít šablonu ze souboru"
3176
3177 #: share/html/Install/index.html:76
3178 msgid "Getting started"
3179 msgstr "Úvod"
3180
3181 #: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:899 lib/RT/Transaction.pm:911
3182 #. ($New->Name)
3183 msgid "Given to %1"
3184 msgstr "Předáno %1"
3185
3186 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
3187 msgid "Global"
3188 msgstr "Globální"
3189
3190 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:193
3191 msgid "Global Attributes"
3192 msgstr ""
3193
3194 #: share/html/Articles/Topics.html:91
3195 msgid "Global Topics"
3196 msgstr "Globální témy"
3197
3198 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
3199 msgid "Global custom field configuration"
3200 msgstr "Globální konfigurace uživatelských položek"
3201
3202 #: share/html/Admin/Global/MyRT.html:102
3203 #. ($pane)
3204 msgid "Global portlet %1 saved."
3205 msgstr "Globální portlet %1 uložen."
3206
3207 #: share/html/Admin/Elements/SelectTemplate:55
3208 #. (loc($Template->Name))
3209 msgid "Global template: %1"
3210 msgstr "Globální šablona: %1"
3211
3212 #: share/html/Elements/Tabs:312
3213 msgid "GnuPG"
3214 msgstr "GnuPG"
3215
3216 #: lib/RT/Attachment.pm:758 lib/RT/Attachment.pm:793
3217 msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
3218 msgstr "Chyba GnuPG. Kontaktujte administrátora"
3219
3220 #: lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:775
3221 msgid "GnuPG integration is disabled"
3222 msgstr "Integrace GnuPG je zakázána"
3223
3224 #: share/html/Elements/GnuPG/KeyIssues:49
3225 msgid "GnuPG issues"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
3229 #. ($EmailAddress)
3230 msgid "GnuPG private key(s) for %1"
3231 msgstr "GnuPG soukromý klíč(e) pro %1"
3232
3233 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136 share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
3234 msgid "GnuPG private keys"
3235 msgstr "GnuPG privátní klíče"
3236
3237 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
3238 #. ($EmailAddress)
3239 msgid "GnuPG public key(s) for %1"
3240 msgstr "GnuPg veřejný klíč(e) pro %1"
3241
3242 #: share/html/m/_elements/menu:67
3243 msgid "Go"
3244 msgstr "Spusť"
3245
3246 #: share/html/Admin/Groups/index.html:55
3247 msgid "Go to group"
3248 msgstr "Jdi na skupinu"
3249
3250 #: share/html/Admin/Users/index.html:60
3251 msgid "Go to user"
3252 msgstr "Jdi na uživatele"
3253
3254 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:69 share/html/Admin/CustomFields/index.html:86 share/html/Admin/Groups/index.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:80 share/html/Admin/Queues/index.html:88 share/html/Admin/Users/index.html:87 share/html/Approvals/index.html:54 share/html/Elements/RefreshHomepage:52 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:55 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:59 share/html/Tools/Offline.html:88
3255 msgid "Go!"
3256 msgstr "Spusť!"
3257
3258 #: share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49 share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49
3259 msgid "Goto Ticket"
3260 msgstr "Přejít na požadavek"
3261
3262 #: share/html/Elements/GotoTicket:49
3263 msgid "Goto ticket"
3264 msgstr "Přejít na požadavek"
3265
3266 #: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:90 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
3267 msgid "Graph"
3268 msgstr "Diagram"
3269
3270 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:48
3271 msgid "Graph Properties"
3272 msgstr "Vlastnosti diagramu"
3273
3274 #: share/html/Search/Elements/Chart:98
3275 msgid "Graphical charts are not available."
3276 msgstr "Grafické grafy nejsou dostupné."
3277
3278 #: lib/RT/Record.pm:953 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
3279 msgid "Group"
3280 msgstr "Skupina"
3281
3282 #: share/html/Elements/Tabs:186 share/html/Elements/Tabs:291 share/html/Elements/Tabs:329 share/html/Elements/Tabs:345 share/html/Elements/Tabs:377
3283 msgid "Group Rights"
3284 msgstr "Práva skupiny"
3285
3286 #: lib/RT/Group.pm:928
3287 #. ($new_member_obj->Object->Name)
3288 msgid "Group already has member: %1"
3289 msgstr "Skupina již má člena: %1"
3290
3291 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:112
3292 #. ($create_msg)
3293 msgid "Group could not be created: %1"
3294 msgstr "Skupina nemůže být založena: %1"
3295
3296 #: lib/RT/Group.pm:477
3297 msgid "Group created"
3298 msgstr "Skupina vytvořena"
3299
3300 #: lib/RT/Group.pm:695
3301 msgid "Group disabled"
3302 msgstr "Skupina zakázána"
3303
3304 #: lib/RT/Group.pm:697
3305 msgid "Group enabled"
3306 msgstr "Skupina povolena"
3307
3308 #: lib/RT/Group.pm:1084
3309 msgid "Group has no such member"
3310 msgstr "Skupina nemá takového člena"
3311
3312 #: lib/RT/Group.pm:532
3313 #. ($value)
3314 msgid "Group name '%1' is already in use"
3315 msgstr "Skupina s názvem '%1' se již používá"
3316
3317 #: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
3318 msgid "Group not found"
3319 msgstr "Skupina nenalezena"
3320
3321 #: lib/RT/CustomField.pm:1674 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:75
3322 msgid "Groups"
3323 msgstr "Skupiny"
3324
3325 #: lib/RT/Group.pm:934
3326 msgid "Groups can't be members of their members"
3327 msgstr "Skupiny nemohou být svými členy"
3328
3329 #: share/html/Admin/Groups/index.html:107
3330 msgid "Groups matching search criteria"
3331 msgstr "Skupiny splňující vyhledávací podmínku"
3332
3333 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:56
3334 msgid "Groups the user is member of (check box to delete)"
3335 msgstr "Skupiny, jejichž je uživatel členem (zatrhněte pro smazání)"
3336
3337 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:70
3338 msgid "Groups the user is not member of (check box to add)"
3339 msgstr "Skupiny, jejichž není uživatel členem (zatrhněte pro přidání)"
3340
3341 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123
3342 msgid "Groups this user belongs to"
3343 msgstr "Skupiny, do nichž uživatel patří"
3344
3345 #: lib/RT/Tickets.pm:121
3346 msgid "HasMember"
3347 msgstr ""
3348
3349 #: etc/initialdata:410 etc/upgrade/3.8.6/content:4
3350 msgid "Heading of a forwarded Ticket"
3351 msgstr "Nadpis předané požadavky"
3352
3353 #: etc/initialdata:403 etc/upgrade/3.7.15/content:5
3354 msgid "Heading of a forwarded message"
3355 msgstr "Záhlaví předané zprávy"
3356
3357 #: lib/RT/Interface/CLI.pm:83 lib/RT/Interface/CLI.pm:83
3358 msgid "Hello!"
3359 msgstr "Ahoj!"
3360
3361 #: share/html/Install/Global.html:52
3362 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
3363 msgstr "Pomožte nám nastavit některé užitečné implicitní hodnoty pro RT."
3364
3365 #: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
3366 msgid "Hide all quoted text"
3367 msgstr "Skrýt všechen citovaný text"
3368
3369 #: share/html/Ticket/Elements/FoldStanzaJS:50
3370 msgid "Hide quoted text"
3371 msgstr "Skrýt citovaný text"
3372
3373 #: lib/RT/Config.pm:361
3374 msgid "Hide ticket history by default"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: share/html/Elements/Tabs:293 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:331 share/html/Elements/Tabs:530 share/html/Elements/Tabs:794 share/html/Elements/Tabs:811 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
3378 msgid "History"
3379 msgstr "Historie"
3380
3381 #: share/html/Articles/Article/History.html:52
3382 #. ($id)
3383 msgid "History for article #%1"
3384 msgstr ""
3385
3386 #: share/html/Admin/Groups/History.html:59
3387 #. ($GroupObj->Name)
3388 msgid "History of the group %1"
3389 msgstr "Historie skupiny %1"
3390
3391 #: share/html/Admin/Queues/History.html:59
3392 #. ($QueueObj->Name)
3393 msgid "History of the queue %1"
3394 msgstr "Historie fronty %1"
3395
3396 #: share/html/Admin/Users/History.html:59
3397 #. ($UserObj->Name)
3398 msgid "History of the user %1"
3399 msgstr "Historie uživatele %1"
3400
3401 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:86
3402 msgid "Home Phone"
3403 msgstr "Telefon domů"
3404
3405 #: lib/RT/Config.pm:320
3406 msgid "Home page refresh interval"
3407 msgstr ""
3408
3409 #: share/html/Elements/Tabs:391 share/html/m/_elements/header:69
3410 msgid "Homepage"
3411 msgstr "Domovská stránka"
3412
3413 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:138
3414 msgid "Hour"
3415 msgstr "Hodina"
3416
3417 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
3418 msgid "Hourly"
3419 msgstr ""
3420
3421 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
3422 msgid "Hours"
3423 msgstr "Hodin"
3424
3425 #: lib/RT/Base.pm:125
3426 #. (6)
3427 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
3428 msgstr "Mám %quant(%1,míchačku,míchačky,míchaček)"
3429
3430 #: share/html/User/Prefs.html:175
3431 msgid "I want to reset my secret token."
3432 msgstr ""
3433
3434 #: lib/RT/Date.pm:117
3435 msgid "ISO"
3436 msgstr "ISO"
3437
3438 #: lib/RT/Tickets.pm:2238 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
3439 msgid "Id"
3440 msgstr "Identifikátor"
3441
3442 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:63 share/html/User/Prefs.html:60
3443 msgid "Identity"
3444 msgstr "Identita"
3445
3446 #: lib/RT/Approval/Rule/Rejected.pm:54
3447 msgid "If an approval is rejected, reject the original and delete pending approvals"
3448 msgstr "Odmítni původce a zruš stávající schválení, bylo-li zamítnuto schválení"
3449
3450 #: share/html/Tools/Offline.html:73
3451 msgid "If no Requestor is specified, create tickets with this requestor."
3452 msgstr "Nebyl-li zadán Žadatel, vytvářejte požadavky jako tento žadatel."
3453
3454 #: share/html/Tools/Offline.html:64
3455 msgid "If no queue is specified, create tickets in this queue."
3456 msgstr "Nebyla-li zadána fronta, vytvářejte požadavky v této frontě"
3457
3458 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:66
3459 msgid "If this is not what you expect, leave this page now without logging in."
3460 msgstr ""
3461
3462 #: bin/rt-crontool:352
3463 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
3464 msgstr "Pokud by byl tento nástroj setgid, místní uživatel by jej mohl použit k získaní administrativního přístupu k RT"
3465
3466 #: share/html/Install/index.html:83
3467 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server."
3468 msgstr "Pokud již máte funkční RT server i databázi, měli byste využít této příležitosti k ověření, že váš databázový server běží a že se s ním RT server může spojit. Až to uděláte, zastavte a znovu spusťte RT server.</p>"
3469
3470 #: share/html/Elements/CSRF:59
3471 #. ($escaped_path, $action, $start, $end)
3472 msgid "If you really intended to visit %1 and %2, then %3click here to resume your request%4."
3473 msgstr ""
3474
3475 #: share/html/Install/Finish.html:60
3476 msgid "If you've changed the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
3477 msgstr ""
3478
3479 #: share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:128 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76
3480 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
3481 msgstr "Pokud jste změnili cokoli nahoře, nezapomeňte"
3482
3483 #: share/html/Install/DatabaseType.html:61
3484 #. ('<a href="http://search.cpan.org" target="_new">CPAN</a>')
3485 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
3486 msgstr "Pokud vámi upřednostňovaná databáze není uvedena v rozbalovacím menu níže, tak to znamená, že RT nenašel její lokálně nainstalovaný <i>databázový ovladač</i>. Měli byste bých schopni to napravit za použití %1 stažením a instalací DBD::MySQL, DBD::Oracle nebo DBD::Pg."
3487
3488 #: lib/RT/Record.pm:965
3489 msgid "Illegal value for %1"
3490 msgstr "Neplatná hodnota pro %1"
3491
3492 #: lib/RT/Record.pm:968
3493 msgid "Immutable field"
3494 msgstr "Neměnná položka"
3495
3496 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:165
3497 msgid "Inactive Tickets"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:59
3501 msgid "Include Article:"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:68
3505 msgid "Include disabled classes in listing."
3506 msgstr ""
3507
3508 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:81
3509 msgid "Include disabled custom fields in listing."
3510 msgstr "Zahrnout blokované uživatelské položky do výpisu."
3511
3512 #: share/html/Admin/Groups/index.html:75
3513 msgid "Include disabled groups in listing."
3514 msgstr "Zahrnout blokované skupiny do výpisu."
3515
3516 #: share/html/Admin/Queues/index.html:87
3517 msgid "Include disabled queues in listing."
3518 msgstr "Zahrnout blokované fronty do výpisu."
3519
3520 #: share/html/Admin/Users/index.html:85
3521 msgid "Include disabled users in search."
3522 msgstr "Zahrnout blokované uživatele do vyhledávání."
3523
3524 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:111
3525 msgid "Include page"
3526 msgstr "Zahrnout stránku"
3527
3528 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:140
3529 msgid "Include subtopics"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: lib/RT/Config.pm:485
3533 msgid "Individual messages"
3534 msgstr "Jednotlivé zprávy"
3535
3536 #: etc/initialdata:428 etc/upgrade/3.7.10/content:15
3537 msgid "Inform RT owner that user(s) have problems with public keys"
3538 msgstr "Informovat vlastníka RT, že uživatel(é) má problémy s veřejnými klíči"
3539
3540 #: etc/initialdata:490 etc/upgrade/3.7.87/content:6
3541 msgid "Inform user that a dashboard he subscribed to is missing"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: etc/initialdata:453 etc/upgrade/3.7.10/content:40
3545 msgid "Inform user that a message he sent has invalid GnuPG data"
3546 msgstr "Informovat uživatele, že zpráva, kterou odeslal, má neplatná GnuPG data"
3547
3548 #: etc/initialdata:419 etc/upgrade/3.7.10/content:6
3549 msgid "Inform user that he has problems with public key and couldn't recieve encrypted content"
3550 msgstr "Informovat uživatele, že má problémy s veřejným klíčem a nemůže přijímat zašifrovaný obsah"
3551
3552 #: etc/initialdata:465
3553 msgid "Inform user that his password has been reset"
3554 msgstr "Informovat uživatele, že jeho heslo bylo obnoveno"
3555
3556 #: etc/initialdata:441 etc/upgrade/3.7.10/content:28
3557 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
3558 msgstr "Informovat uživatele, že jsme obdrželi zašifrovaný email a nemáme soukromé klíče pro jeho dešifrování"
3559
3560 #: lib/RT/Tickets.pm:2284 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
3561 msgid "Initial Priority"
3562 msgstr "Počáteční priorita"
3563
3564 #: lib/RT/Ticket.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:926 lib/RT/Tickets.pm:108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:136 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3565 msgid "InitialPriority"
3566 msgstr "Počáteční priorita"
3567
3568 #: share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Initialize.html:48 share/html/Install/Initialize.html:61
3569 msgid "Initialize Database"
3570 msgstr "Inicializovat databázi"
3571
3572 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:91
3573 msgid "Input can not be parsed as an IP address"
3574 msgstr ""
3575
3576 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:102
3577 msgid "Input can not be parsed as an IP address range"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: lib/RT/ScripAction.pm:131
3581 msgid "Input error"
3582 msgstr "Chyba na vstupu"
3583
3584 #: lib/RT/CustomField.pm:1467 lib/RT/CustomField.pm:1628 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
3585 #. ($CF->FriendlyPattern)
3586 #. ($self->FriendlyPattern)
3587 msgid "Input must match %1"
3588 msgstr "Vstup musí odpovídat %1"
3589
3590 #: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3474
3591 msgid "Internal Error"
3592 msgstr "Vnitřní chyba"
3593
3594 #: lib/RT/Record.pm:321
3595 #. ($id->{error_message})
3596 msgid "Internal Error: %1"
3597 msgstr "Vnitřní chyba: %1"
3598
3599 #: lib/RT/Article.pm:211
3600 #. ($txn_msg)
3601 msgid "Internal error: %1"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:158
3605 #. ($type)
3606 msgid "Invalid %1"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: share/html/Articles/Article/Search.html:168
3610 #. ('LoadSavedSearch')
3611 msgid "Invalid %1 argument"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: share/html/Install/Global.html:89 share/html/Install/Sendmail.html:92
3615 #. ($_, $ARGS{$_})
3616 #. ('Administrator Email', $ARGS{OwnerEmail})
3617 msgid "Invalid %1: '%2' doesn't look like an email address"
3618 msgstr "Neplatná %1: '%2' nevypadá jako emailová adresa"
3619
3620 #: share/html/Install/Basics.html:81
3621 #. ('WebPort')
3622 msgid "Invalid %1: it should be a number"
3623 msgstr "Neplatný %1: mělo by to být číslo"
3624
3625 #: lib/RT/Article.pm:108
3626 msgid "Invalid Class"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:687
3630 msgid "Invalid Custom Field values source"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: lib/RT/Group.pm:602
3634 msgid "Invalid Group Type"
3635 msgstr "Neplatný typ skupiny"
3636
3637 #: lib/RT/Class.pm:397
3638 #. ($msg)
3639 msgid "Invalid Queue, unable to apply Class: %1"
3640 msgstr ""
3641
3642 #: lib/RT/CustomField.pm:362
3643 msgid "Invalid Render Type"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: lib/RT/CustomField.pm:1094
3647 #. ($self->FriendlyType)
3648 msgid "Invalid Render Type for custom field of type %1"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: lib/RT/Record.pm:970
3652 msgid "Invalid data"
3653 msgstr "Neplatná data"
3654
3655 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:110
3656 #. ($ARGS{'PrivateKey'}, $email)
3657 msgid "Invalid key %1 for address '%2'"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: NOT FOUND IN SOURCE
3661 msgid "Invalid lifecycle name"
3662 msgstr "Neplatné jméno životního cyklu"
3663
3664 #: lib/RT/CustomField.pm:1460
3665 msgid "Invalid object"
3666 msgstr "Neplatný objekt"
3667
3668 #: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:783
3669 #. ($msg)
3670 msgid "Invalid pattern: %1"
3671 msgstr "Neplatná šablona: %1"
3672
3673 #: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:251
3674 msgid "Invalid queue"
3675 msgstr "Neplatná fronta"
3676
3677 #: lib/RT/Queue.pm:850
3678 #. ($args{Type})
3679 msgid "Invalid queue role group type %1"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: lib/RT/ACE.pm:275
3683 msgid "Invalid right"
3684 msgstr "Neplatné právo"
3685
3686 #: lib/RT/ACE.pm:140 lib/RT/ACE.pm:263
3687 #. ($args{'RightName'})
3688 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
3689 msgstr ""
3690
3691 #: lib/RT/User.pm:559
3692 msgid "Invalid syntax for email address"
3693 msgstr "Neplatná syntax pro emailovou adresu"
3694
3695 #: lib/RT/Record.pm:289 lib/RT/Ticket.pm:397
3696 #. ($key)
3697 #. (loc('owner'))
3698 msgid "Invalid value for %1"
3699 msgstr "Neplatná hodnota pro %1"
3700
3701 #: lib/RT/Record.pm:1668
3702 msgid "Invalid value for custom field"
3703 msgstr "Neplatná hodnota pro uživatelskou položku"
3704
3705 #: lib/RT/Attachment.pm:785
3706 msgid "Is not encrypted"
3707 msgstr "Není zašifrováno"
3708
3709 #: bin/rt-crontool:353
3710 msgid "It is incredibly important that nonprivileged users not be allowed to run this tool."
3711 msgstr "Je nesmírně důležité, aby neprivilegovaní uživatelé nemohli spustit tento nástroj."
3712
3713 #: bin/rt-crontool:354
3714 msgid "It is suggested that you create a non-privileged unix user with the correct group membership and RT access to run this tool."
3715 msgstr "Pro spuštění tohoto nástroje se doporučuje založení neprivilegovaného UNIXového uživatele se správným skupinovým členstvím a přístupem do RT."
3716
3717 #: bin/rt-crontool:314
3718 msgid "It takes several arguments:"
3719 msgstr "Používá několik parametrů:"
3720
3721 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:97
3722 msgid "Italic"
3723 msgstr "Kurzíva"
3724
3725 #: lib/RT/Date.pm:91
3726 msgid "Jan"
3727 msgstr "led"
3728
3729 #: lib/RT/Group.pm:96
3730 msgid "Join or leave group"
3731 msgstr "Připojit nebo nechat skupině"
3732
3733 #: lib/RT/Date.pm:97
3734 msgid "Jul"
3735 msgstr "čec"
3736
3737 #: share/html/Elements/Tabs:559
3738 msgid "Jumbo"
3739 msgstr "Maxi"
3740
3741 #: lib/RT/Date.pm:96
3742 msgid "Jun"
3743 msgstr "čen"
3744
3745 #: lib/RT/Installer.pm:80
3746 msgid "Keep 'localhost' if you're not sure. Leave blank to connect locally over a socket"
3747 msgstr "Pokud si nejste jisti, nechejte 'localhost'. Nechejte nevyplněné, pokud se chcete připojit lokálně přes soket"
3748
3749 #: lib/RT/Search/Googleish.pm:88
3750 #. (ref $self)
3751 msgid "Keyword and intuition-based searching"
3752 msgstr "Klíčové slovo a intuitivní vyhledávání"
3753
3754 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
3755 msgid "Lang"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:92 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:141 share/html/Install/index.html:56 share/html/User/Prefs.html:76
3759 msgid "Language"
3760 msgstr "Jazyk"
3761
3762 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:88
3763 msgid "Large"
3764 msgstr "Velké"
3765
3766 #: share/html/Elements/Tabs:657
3767 msgid "Last"
3768 msgstr "Poslední"
3769
3770 #: share/html/Ticket/Elements/EditDates:61 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:62 share/html/m/ticket/show:391
3771 msgid "Last Contact"
3772 msgstr "Poslední kontakt"
3773
3774 #: share/html/Elements/SelectDateType:52
3775 msgid "Last Contacted"
3776 msgstr "Naposledy kontaktován"
3777
3778 #: share/html/Elements/ColumnMap:81 share/html/Elements/ColumnMap:86 share/html/Elements/SelectDateType:53
3779 msgid "Last Updated"
3780 msgstr "Naposledy aktualizován"
3781
3782 #: share/html/Elements/ColumnMap:91
3783 msgid "Last Updated By"
3784 msgstr "Naposledy aktualizoval(a)"
3785
3786 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:107
3787 msgid "Last updated"
3788 msgstr "Poslední aktualizace"
3789
3790 #: share/html/Search/Elements/PickBasics:116
3791 msgid "Last updated by"
3792 msgstr "Naposledy aktualizoval(a)"
3793
3794 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:130 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3795 msgid "LastUpdated"
3796 msgstr "Naposledy aktualizován"
3797
3798 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:104 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3799 msgid "LastUpdatedBy"
3800 msgstr "Naposledy aktualizoval(a)"
3801
3802 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3803 msgid "LastUpdatedRelative"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:174
3807 #. ($session{'CurrentUser'}->EmailAddress)
3808 msgid "Leave blank to send to your current email address (%1)"
3809 msgstr "Nechejte nevyplněné pro odeslání na vaši současnou emailovou adresu (%1)"
3810
3811 #: lib/RT/Installer.pm:90
3812 msgid "Leave empty to use the default value for your database"
3813 msgstr "Nechejte prázdné, pokud chcete použít implicitní hodnotu vaší databáze"
3814
3815 #: lib/RT/Installer.pm:104
3816 msgid "Leave this alone to use the default dba username for your database type"
3817 msgstr "Nechte být, pokud chcete použít implicitní uživatelské jméno DBA pro váš typ databáze"
3818
3819 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:71 share/html/m/ticket/show:238
3820 msgid "Left"
3821 msgstr "Zbývá"
3822
3823 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:48
3824 msgid "Legends"
3825 msgstr "Vysvětlivky"
3826
3827 #: lib/RT/Config.pm:343
3828 msgid "Length in characters; Use '0' to show all messages inline, regardless of length"
3829 msgstr "Délka ve znacích; Použijte '0' pro zobrazení celé vložené zprávy bez ohledu na její délku"
3830
3831 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:107
3832 msgid "Let this user access RT"
3833 msgstr "Umožnit tomuto uživateli přístup k RT"
3834
3835 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:111
3836 msgid "Let this user be granted rights"
3837 msgstr "Umožnit dávat tomuto uživateli práva"
3838
3839 #: share/html/Install/index.html:79 share/html/Install/index.html:87
3840 msgid "Let's go!"
3841 msgstr "Pokračovat"
3842
3843 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:67
3844 msgid "Lifecycle"
3845 msgstr "Životní cyklus"
3846
3847 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:67
3848 msgid "Link"
3849 msgstr "Odkaz"
3850
3851 #: lib/RT/Record.pm:1329
3852 msgid "Link already exists"
3853 msgstr "Vazba již existuje"
3854
3855 #: lib/RT/Record.pm:1343
3856 msgid "Link could not be created"
3857 msgstr "Vazba nemůže být vytvořena"
3858
3859 #: lib/RT/Record.pm:1422
3860 msgid "Link not found"
3861 msgstr "Vazba nenalezena"
3862
3863 #: share/html/Ticket/ModifyLinks.html:48
3864 #. ($Ticket->Id)
3865 msgid "Link ticket #%1"
3866 msgstr "Svázat požadavek #%1"
3867
3868 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:103
3869 msgid "Link values to"
3870 msgstr "Odkazuje na"
3871
3872 #: lib/RT/Tickets.pm:115
3873 msgid "Linked"
3874 msgstr "Spojený"
3875
3876 #: lib/RT/Tickets.pm:117
3877 msgid "LinkedFrom"
3878 msgstr ""
3879
3880 #: lib/RT/Tickets.pm:116
3881 msgid "LinkedTo"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: lib/RT/Ticket.pm:633
3885 msgid "Linking. Can't link to a deleted ticket"
3886 msgstr "Propojení. Nemůžete vytvářet odkazy na odstraněné požadavky"
3887
3888 #: lib/RT/Ticket.pm:626
3889 msgid "Linking. Permission denied"
3890 msgstr "Spojování. Přístup nepovolen"
3891
3892 #: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:555 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:411 share/html/m/ticket/show:415
3893 msgid "Links"
3894 msgstr "Vazby"
3895
3896 #: lib/RT/CustomField.pm:80 lib/RT/CustomField.pm:84
3897 msgid "List"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:70 share/html/Articles/Article/Search.html:68 share/html/Search/Elements/EditSearches:80
3901 msgid "Load"
3902 msgstr "Načíst"
3903
3904 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:68
3905 msgid "Load a saved search"
3906 msgstr "Načtení uloženého hledání"
3907
3908 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:78
3909 msgid "Load saved search"
3910 msgstr "Načíst uložené vyhledávání"
3911
3912 #: share/html/Articles/Article/Search.html:66
3913 msgid "Load saved search:"
3914 msgstr "Načíst uložený dotaz:"
3915
3916 #: lib/RT/System.pm:86
3917 msgid "LoadSavedSearch"
3918 msgstr "Načíst uložený dotaz"
3919
3920 #: lib/RT/SharedSetting.pm:118
3921 #. ($self->ObjectName, $self->Name)
3922 msgid "Loaded %1 %2"
3923 msgstr "Načten %1 %2"
3924
3925 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:168
3926 #. ($SavedSearch->{'Description'})
3927 msgid "Loaded original \"%1\" saved search"
3928 msgstr "Načten původní \"%1\" uložený dotaz"
3929
3930 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:217
3931 msgid "Loaded perl modules"
3932 msgstr "Načtené perlovské moduly"
3933
3934 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:170
3935 #. ($SavedSearch->{'Description'})
3936 msgid "Loaded saved search \"%1\""
3937 msgstr "Načten uložený dotaz \"%1\""
3938
3939 #: share/html/Ticket/Elements/ClickToShowHistory:50 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:112
3940 msgid "Loading..."
3941 msgstr "Nahrávám..."
3942
3943 #: lib/RT/Config.pm:431
3944 msgid "Locale"
3945 msgstr "Místní"
3946
3947 #: lib/RT/Date.pm:122
3948 msgid "LocalizedDateTime"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:122 share/html/User/Prefs.html:124
3952 msgid "Location"
3953 msgstr "Umístění"
3954
3955 #: lib/RT/Interface/Web.pm:779
3956 msgid "Logged in"
3957 msgstr "Přihlášen"
3958
3959 #: share/html/Elements/Tabs:469 share/html/Elements/Tabs:863
3960 #. ($username)
3961 msgid "Logged in as %1"
3962 msgstr "Přihlášen jako %1"
3963
3964 #: share/html/NoAuth/Logout.html:54
3965 msgid "Logged out"
3966 msgstr "Odhlášení"
3967
3968 #: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:62 share/html/m/_elements/login:77
3969 msgid "Login"
3970 msgstr "Přihlášení"
3971
3972 #: share/html/Elements/Logo:52 share/html/Elements/Logo:56
3973 #. ())
3974 msgid "LogoAltText"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: share/html/Elements/Tabs:501 share/html/Elements/Tabs:875 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
3978 msgid "Logout"
3979 msgstr "Odhlásit se"
3980
3981 #: lib/RT/CustomField.pm:1370
3982 msgid "Lookup type mismatch"
3983 msgstr "Nevhodný typ vyhledávání"
3984
3985 #: share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:104
3986 #. ($hour)
3987 msgid "M-F at %1"
3988 msgstr ""
3989
3990 #: lib/RT/Config.pm:478 lib/RT/Config.pm:493
3991 msgid "Mail"
3992 msgstr "Email"
3993
3994 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:58
3995 msgid "Main type of links"
3996 msgstr ""
3997
3998 #: share/html/Search/Bulk.html:81
3999 msgid "Make Owner"
4000 msgstr "Nastavit vlastníka"
4001
4002 #: share/html/Search/Bulk.html:107
4003 msgid "Make Status"
4004 msgstr "Nastavit stav"
4005
4006 #: share/html/Search/Bulk.html:115
4007 msgid "Make date Due"
4008 msgstr "Nastavit datum termínu dokončení"
4009
4010 #: share/html/Search/Bulk.html:117
4011 msgid "Make date Resolved"
4012 msgstr "Nastavit datum vyřešení"
4013
4014 #: share/html/Search/Bulk.html:111
4015 msgid "Make date Started"
4016 msgstr "Nastavit datum, kdy začal"
4017
4018 #: share/html/Search/Bulk.html:109
4019 msgid "Make date Starts"
4020 msgstr "Nastavit datum, kdy začne"
4021
4022 #: share/html/Search/Bulk.html:113
4023 msgid "Make date Told"
4024 msgstr "Nastavit datum posledního kontaktu"
4025
4026 #: share/html/Search/Bulk.html:103
4027 msgid "Make priority"
4028 msgstr "Nastavit prioritu"
4029
4030 #: share/html/Search/Bulk.html:105
4031 msgid "Make queue"
4032 msgstr "Nastavit frontu"
4033
4034 #: share/html/Search/Bulk.html:101
4035 msgid "Make subject"
4036 msgstr "Nastavit předmět"
4037
4038 #: share/html/Elements/Tabs:93
4039 msgid "Manage custom fields and custom field values"
4040 msgstr "Správa uživatelských položek a jejich hodnot"
4041
4042 #: share/html/Elements/Tabs:76
4043 msgid "Manage groups and group membership"
4044 msgstr "Správa skupin a členství v nich"
4045
4046 #: share/html/Elements/Tabs:102
4047 msgid "Manage properties and configuration which apply to all queues"
4048 msgstr "Správa vlastností a konfigurace platné pro všechny fronty"
4049
4050 #: share/html/Elements/Tabs:84
4051 msgid "Manage queues and queue-specific properties"
4052 msgstr "Správa front a jim příslušných vlastností"
4053
4054 #: share/html/Ticket/Graphs/index.html:63
4055 msgid "Manage saved graphs"
4056 msgstr "Správa uložených diagramů"
4057
4058 #: share/html/Elements/Tabs:68
4059 msgid "Manage users and passwords"
4060 msgstr "Správa uživatelů a hesel"
4061
4062 #: lib/RT/Ticket.pm:1722
4063 msgid "Mapping between queues' lifecycles is incomplete. Contact your system administrator."
4064 msgstr ""
4065
4066 #: lib/RT/Date.pm:93
4067 msgid "Mar"
4068 msgstr "bře"
4069
4070 #: share/html/Ticket/Display.html:192 share/html/m/ticket/show:127
4071 msgid "Marked all messages as seen"
4072 msgstr "Označeny všechny zprávy jako přečtené"
4073
4074 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:174
4075 msgid "Mason template search order"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:82
4079 msgid "MaxValues"
4080 msgstr ""
4081
4082 #: lib/RT/Config.pm:341
4083 msgid "Maximum inline message length"
4084 msgstr "Maximální délka vložené zprávy"
4085
4086 #: lib/RT/Date.pm:95
4087 msgid "May"
4088 msgstr "Květen"
4089
4090 #: share/html/Elements/QuickCreate:64
4091 msgid "Me"
4092 msgstr "Já"
4093
4094 #: share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:61
4095 msgid "Member"
4096 msgstr "Člen"
4097
4098 #: lib/RT/Transaction.pm:804
4099 #. ($value)
4100 msgid "Member %1 added"
4101 msgstr "Člen %1 přidán"
4102
4103 #: lib/RT/Transaction.pm:844
4104 #. ($value)
4105 msgid "Member %1 deleted"
4106 msgstr "Člen %1 odebrán"
4107
4108 #: lib/RT/Group.pm:945
4109 #. ($new_member_obj->Object->Name)
4110 msgid "Member added: %1"
4111 msgstr "Člen přidán: %1"
4112
4113 #: lib/RT/Group.pm:1091
4114 msgid "Member deleted"
4115 msgstr "Člen odebrán"
4116
4117 #: lib/RT/Group.pm:1095
4118 msgid "Member not deleted"
4119 msgstr "Člen neodebrán"
4120
4121 #: share/html/Elements/SelectLinkType:49
4122 msgid "Member of"
4123 msgstr "Člen"
4124
4125 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:118 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
4126 msgid "MemberOf"
4127 msgstr "Člen"
4128
4129 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/