Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / po / nb.po
1 #
2 # Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:23+0000\n"
9 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15 "X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17 #: NOT FOUND IN SOURCE
18 msgid " (no pubkey!)"
19 msgstr " (mangler offentlignøkkel)"
20
21 #: NOT FOUND IN SOURCE
22 msgid " (untrusted!)"
23 msgstr " (ikke tiltrodd)"
24
25 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
26 msgid "#"
27 msgstr "#"
28
29 #: NOT FOUND IN SOURCE
30 msgid "#%1"
31 msgstr "#%1"
32
33 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
34 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
35 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
36 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
37 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
38 #. ($t->Id, $t->Subject || '')
39 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
40 msgid "#%1: %2"
41 msgstr "%1: %2"
42
43 #: NOT FOUND IN SOURCE
44 msgid "$1"
45 msgstr "$1"
46
47 #: NOT FOUND IN SOURCE
48 msgid "$prefix %1"
49 msgstr "$prefix %1"
50
51 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
52 #. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
53 msgid "%1 #%2"
54 msgstr "%1 %2"
55
56 #: lib/RT/Date.pm:369
57 #. ($s, $time_unit)
58 msgid "%1 %2"
59 msgstr "%1 %2"
60
61 #: lib/RT/Tickets.pm:2042
62 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
63 msgid "%1 %2 %3"
64 msgstr "%1 %2 %3"
65
66 #: lib/RT/Date.pm:627
67 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
68 msgid "%1 %2 %3 %4"
69 msgstr "%1 %3. %2 %4"
70
71 #: lib/RT/Date.pm:642
72 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
73 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
74 msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
75
76 #: lib/RT/Date.pm:639
77 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
78 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
79 msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
80
81 #: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
82 #. ($cf->Name, $new_content)
83 #. ($field, $new)
84 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
85 msgid "%1 %2 added"
86 msgstr "%1 %2 lagt til"
87
88 #: lib/RT/Date.pm:366
89 #. ($s, $time_unit)
90 msgid "%1 %2 ago"
91 msgstr "%1 %2 siden"
92
93 #: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:727
94 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
95 #. ($field, $old, $new)
96 msgid "%1 %2 changed to %3"
97 msgstr "%1 «%2» endret til «%3»"
98
99 #: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
100 #. ($cf->Name, $old_content)
101 #. ($field, $old)
102 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
103 msgid "%1 %2 deleted"
104 msgstr "%1 %2 slettet"
105
106 #: share/html/Widgets/SavedSearch:139
107 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
108 msgid "%1 %2 deleted."
109 msgstr "%1 %2 slettet."
110
111 #: NOT FOUND IN SOURCE
112 msgid "%1 %2 of group %3"
113 msgstr "%1 %2 av gruppen %3"
114
115 #: NOT FOUND IN SOURCE
116 msgid "%1 %2 renamed to %3."
117 msgstr "%1 %2 endret navn til %3"
118
119 #: share/html/Widgets/SavedSearch:129
120 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
121 msgid "%1 %2 saved."
122 msgstr "%1 %2 lagret"
123
124 #: share/html/Widgets/SavedSearch:113
125 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
126 msgid "%1 %2 updated."
127 msgstr "%1 «%2» oppdatert"
128
129 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
130 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
131 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
132 msgid "%1 %2 with template %3"
133 msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
134
135 #: NOT FOUND IN SOURCE
136 msgid "%1 (%2) %3 this ticket\\n"
137 msgstr "%1 (%2) %3 denne saken\\n"
138
139 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
140 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
141 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
142 msgid "%1 (%2) by %3"
143 msgstr "%1 (%2) av %3"
144
145 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
146 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
147 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
148 #. (loc($Ticket->Status))
149 #. (loc($TicketObj->Status))
150 #. (loc($t->Status))
151 #. (loc('Approve'))
152 #. (loc('Deny'))
153 #. (loc($Ticket->Status()))
154 msgid "%1 (Unchanged)"
155 msgstr "%1 (uendret)"
156
157 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
158 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
159 msgid "%1 (from pane %2)"
160 msgstr "%1 (fra panel %2)"
161
162 #: NOT FOUND IN SOURCE
163 msgid "%1 - %2 shown"
164 msgstr "%1 - %2 vist"
165
166 #: bin/rt-crontool:345
167 #. ("--log")
168 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
169 msgstr "%1 – endre innstillingen «LogToScreen»"
170
171 #: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
172 #. ("--action-arg", "--action")
173 #. ("--condition-arg", "--condition")
174 #. ("--search-arg", "--search")
175 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
176 msgstr "%1 – et argument som skal sendes til %2"
177
178 #: bin/rt-crontool:347
179 #. ("--verbose")
180 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
181 msgstr "%1 – send statusoppdateringer til standard ut"
182
183 #: NOT FOUND IN SOURCE
184 msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
185 msgstr "%1 - Spesifiser id på malen du ønsker å bruke"
186
187 #: bin/rt-crontool:339
188 #. ("--transaction")
189 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
190 msgstr "%1 – om du vil bruke «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjoner"
191
192 #: bin/rt-crontool:336
193 #. ("--template")
194 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
195 msgstr "%1 – navn eller ID til malen(e) du vil bruke"
196
197 #: bin/rt-crontool:330
198 #. ("--action")
199 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
200 msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruke"
201
202 #: bin/rt-crontool:342
203 #. ("--transaction-type")
204 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
205 msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypene du vil bruke"
206
207 #: bin/rt-crontool:324
208 #. ("--condition")
209 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
210 msgstr "%1 – betingelsesmodulen du vil bruke"
211
212 #: bin/rt-crontool:317
213 #. ("--search")
214 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
215 msgstr "%1 – søkemodulen du vil bruke"
216
217 #: NOT FOUND IN SOURCE
218 msgid "%1 DashBoards"
219 msgstr "%1-utforminger"
220
221 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
222 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
223 #. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
224 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
225 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
226
227 #: NOT FOUND IN SOURCE
228 msgid "%1 ScripAction loaded"
229 msgstr "Utløserhandling %1 lastet"
230
231 #: lib/RT/Record.pm:1826
232 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
233 msgid "%1 added as a value for %2"
234 msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
235
236 #: NOT FOUND IN SOURCE
237 msgid "%1 aliases require a TicketId to work on"
238 msgstr "%1 alias trenger en ReferanseId å jobbe mot"
239
240 #: NOT FOUND IN SOURCE
241 msgid "%1 aliases require a TicketId to work on "
242 msgstr "%1 alias trenger en saksnummer å jobbe mot "
243
244 #: NOT FOUND IN SOURCE
245 msgid "%1 aliases require a TicketId to work on (from %2) %3"
246 msgstr "%1 alias trenger et saksnummer å jobbe mot (fra %2) %3"
247
248 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
249 #. ($RT::DatabaseName)
250 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
251 msgstr "%1 finnes fra før, og har RT-tabellene på plass, men inneholder ikke RT-metadata. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp RT."
252
253 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
254 #. ($RT::DatabaseName)
255 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
256 msgstr "%1 finnes fra før, men inneholder ikke tabeller eller metadata for RT. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige tabellene og metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp Request Tracker."
257
258 #: lib/RT/ACE.pm:289
259 #. ($princ_obj->Object->Name)
260 msgid "%1 already has that right"
261 msgstr ""
262
263 #: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
264 #. ($args{'Base'})
265 #. ($args{'Target'})
266 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
267 msgstr "%1 ser ut til å være et lokalt objekt, men finnes ikke i databasen"
268
269 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
270 #. ($RT::DatabaseName)
271 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
272 msgstr "%1 ser alt ut til å være klargjort. Det er derfor ikke nødvendig å opprette tabeller eller sette inn metadata, og du kan fortsette å tilpasse Request Tracker ved trykke «Tilpass detaljer»."
273
274 #: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
275 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
276 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
277 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
278 msgid "%1 by %2"
279 msgstr "%1 av %2"
280
281 #: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:856 lib/RT/Transaction.pm:861 lib/RT/Transaction.pm:875 lib/RT/Transaction.pm:884 lib/RT/Transaction.pm:922
282 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
283 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
284 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
285 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
286 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
287 msgid "%1 changed from %2 to %3"
288 msgstr "%1 endret fra %2 til %3"
289
290 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
291 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
292 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
293 msgstr ""
294
295 # Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
296 #: share/html/Search/Chart.html:128
297 #. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
298 msgid "%1 chart by %2"
299 msgstr "%1 av %2"
300
301 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
302 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
303 msgid "%1 copy"
304 msgstr "%1-kopi"
305
306 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
307 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
308 msgid "%1 core config"
309 msgstr "%1-kjerneoppsett"
310
311 #: lib/RT/Record.pm:964
312 msgid "%1 could not be set to %2."
313 msgstr "%1 kunne ikke settes til %2."
314
315 #: NOT FOUND IN SOURCE
316 msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
317 msgstr "%1 kunne ikke starte en transaksjon (%2)\\n"
318
319 #: NOT FOUND IN SOURCE
320 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
321 msgstr "%1 kunne ikke sette statusen til løst. RT-databasen kan være inkonsistent."
322
323 #: lib/RT/Transaction.pm:624
324 #. ($obj_type)
325 msgid "%1 created"
326 msgstr "%1 opprettet"
327
328 #: lib/RT/Transaction.pm:635
329 #. ($obj_type)
330 msgid "%1 deleted"
331 msgstr "%1 slettet"
332
333 #: lib/RT/Transaction.pm:630
334 #. ($obj_type)
335 msgid "%1 disabled"
336 msgstr "%1 deaktivert"
337
338 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
339 #. ($ARGS{SendmailPath})
340 msgid "%1 doesn't exist."
341 msgstr "%1 finnes ikke."
342
343 #: lib/RT/Transaction.pm:627
344 #. ($obj_type)
345 msgid "%1 enabled"
346 msgstr "%1 aktivert"
347
348 #: etc/initialdata:574
349 msgid "%1 highest priority tickets I own"
350 msgstr "%1 høyest prioriterte saker jeg eier"
351
352 #: NOT FOUND IN SOURCE
353 msgid "%1 highest priority tickets I own..."
354 msgstr "Mine %1 høyst prioriterte saker..."
355
356 #: NOT FOUND IN SOURCE
357 msgid "%1 highest priority tickets I requested..."
358 msgstr "Mine %1 høyst prioriterte forespørsler..."
359
360 #: bin/rt-crontool:312
361 #. ($0)
362 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
363 msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron."
364
365 #: sbin/rt-email-digest:92
366 #. ($0)
367 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
368 msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
369
370 #: lib/RT/Queue.pm:969
371 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
372 msgid "%1 is already a %2 for this queue"
373 msgstr ""
374
375 #: lib/RT/Ticket.pm:1144
376 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
377 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
378 msgstr ""
379
380 #: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:311 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
381 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
382 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
383 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
384 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
385 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
386 msgstr "%1 er en adresse RT tar imot e-post på. Hvis du la henne til som en «%2», ville det oppstå en e-postløkke."
387
388 #: NOT FOUND IN SOURCE
389 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
390 msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne køen"
391
392 #: lib/RT/Ticket.pm:1292
393 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
394 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
395 msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne saken"
396
397 #: lib/RT/Record.pm:1891
398 #. ($old_value, $cf->Name)
399 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
400 msgstr "Fleksifeltet %2 har ikke lenger verdien %1"
401
402 #: lib/RT/Queue.pm:1051
403 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
404 msgid "%1 is not a %2 for this queue"
405 msgstr ""
406
407 #: lib/RT/Ticket.pm:1266
408 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
409 msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
410 msgstr ""
411
412 #: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
413 #. ($args{'Lifecycle'})
414 #. ($value)
415 msgid "%1 is not a valid lifecycle"
416 msgstr ""
417
418 #: NOT FOUND IN SOURCE
419 msgid "%1 isn't a valid Queue id."
420 msgstr "%1 er ikke et gyldig saksnummer."
421
422 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
423 #. ($minutes)
424 msgid "%1 min"
425 msgstr "%1 minutt"
426
427 #: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
428 #. ($rows)
429 msgid "%1 most recently updated articles"
430 msgstr ""
431
432 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
433 #. ($rows)
434 msgid "%1 newest articles"
435 msgstr ""
436
437 #: etc/initialdata:585
438 msgid "%1 newest unowned tickets"
439 msgstr "%1 nyeste saker uten eier"
440
441 #: NOT FOUND IN SOURCE
442 msgid "%1 not shown"
443 msgstr "%1 vises ikke"
444
445 #: lib/RT/CustomField.pm:1183
446 msgid "%1 objects"
447 msgstr "%1-objekt"
448
449 #: NOT FOUND IN SOURCE
450 msgid "%1 rights"
451 msgstr "%1 rettigheter"
452
453 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
454 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
455 msgid "%1 site config"
456 msgstr "%1-nettstedoppsett"
457
458 #: NOT FOUND IN SOURCE
459 msgid "%1 succeeded\\n"
460 msgstr "%1 var velykket\\n"
461
462 #: lib/RT/SharedSetting.pm:257
463 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
464 msgid "%1 update: %2"
465 msgstr "Oppdatering av %1: %2"
466
467 #: lib/RT/SharedSetting.pm:250
468 #. (ucfirst($self->ObjectName))
469 msgid "%1 update: Nothing changed"
470 msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endret"
471
472 #: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
473 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
474 msgid "%1 updated"
475 msgstr "%1 oppdatert"
476
477 #: NOT FOUND IN SOURCE
478 msgid "%1 was created without a CurrentUser\\n"
479 msgstr "%1 ble opprettet uten en aktiv bruker\\n"
480
481 #: NOT FOUND IN SOURCE
482 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
483 msgstr "%1 vil løse alle medlemmer av en løst gruppesak."
484
485 #: NOT FOUND IN SOURCE
486 msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
487 msgstr "%1 vil stoppe en [lokal] BASE hvis den er avhengig av/medlem av en tilkoblet sak."
488
489 #: lib/RT/CustomField.pm:1184
490 msgid "%1's %2 objects"
491 msgstr "%1 sine %2 objekt"
492
493 #: lib/RT/CustomField.pm:1185
494 msgid "%1's %2's %3 objects"
495 msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
496
497 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
498 #. ($UserObj->Name)
499 msgid "%1's GnuPG keys"
500 msgstr ""
501
502 #: share/html/Elements/EditPassword:55
503 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
504 msgid "%1's current password"
505 msgstr ""
506
507 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
508 #. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
509 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
510 #. ($Object->Name)
511 msgid "%1's dashboards"
512 msgstr "%1 sine utforminger"
513
514 #: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
515 #. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
516 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
517 #. ($privacies{$privacy}->Name)
518 #. ($Object->Name)
519 msgid "%1's saved searches"
520 msgstr "%1 sine lagrede søk"
521
522 #: lib/RT/Transaction.pm:539
523 #. ($self)
524 msgid "%1: no attachment specified"
525 msgstr "%1: ingen vedlegg oppgitt"
526
527 #: lib/RT/Date.pm:634
528 #. ($hour,$min)
529 msgid "%1:%2"
530 msgstr "%1.%2"
531
532 #: lib/RT/Date.pm:631
533 #. ($hour,$min,$sec)
534 msgid "%1:%2:%3"
535 msgstr "%1.%2.%3"
536
537 #: share/html/Elements/CreateTicket:54
538 #. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
539 msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
540 msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
541
542 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
543 #. ($size)
544 msgid "%1b"
545 msgstr "%1 byte"
546
547 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
548 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
549 msgid "%1k"
550 msgstr "%1 KiB"
551
552 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
553 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
554 msgid "%1m"
555 msgstr ""
556
557 #: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
558 #. (sprintf('%.4f', $duration))
559 #. (sprintf('%.4f', $seconds))
560 msgid "%1s"
561 msgstr ""
562
563 #: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
564 #. ($Articles->Count)
565 msgid "%quant(%1,article)"
566 msgstr ""
567
568 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
569 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
570 msgid "%quant(%1,hour)"
571 msgstr "%quant(%1,time,timer)"
572
573 #: lib/RT/Ticket.pm:903
574 #. ($args{'Status'})
575 msgid "'%1' is an invalid value for status"
576 msgstr "«%1» er en ugyldig statusverdi"
577
578 #: lib/RT/Queue.pm:545
579 #. ($name)
580 msgid "'%1' is not a valid name."
581 msgstr ""
582
583 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
584 #. ($Class)
585 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
586 msgstr ""
587
588 #: NOT FOUND IN SOURCE
589 msgid "'%1' not a recognized action. "
590 msgstr "'%1' er ikke en kjent handling "
591
592 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3170
593 msgid "'Roles'"
594 msgstr ""
595
596 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3133
597 msgid "'System'"
598 msgstr ""
599
600 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3151
601 msgid "'User Groups'"
602 msgstr ""
603
604 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3202
605 msgid "'Users'"
606 msgstr ""
607
608 #: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
609 msgid "(Check box to complete)"
610 msgstr ""
611
612 #: NOT FOUND IN SOURCE
613 msgid "(Check box to delete group member)"
614 msgstr "(Merk for å slette gruppemedlem)"
615
616 #: NOT FOUND IN SOURCE
617 msgid "(Check box to delete scrip)"
618 msgstr "(Merk for å slette Scrip)"
619
620 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
621 msgid "(Check box to delete)"
622 msgstr "(Kryss av for å fjerne.)"
623
624 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
625 msgid "(Check boxes to delete)"
626 msgstr "(Merk boksene for å slette)"
627
628 #: NOT FOUND IN SOURCE
629 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
630 msgstr "(Kryss av i feltene for å slå av varsling til mottakerne.)"
631
632 #: NOT FOUND IN SOURCE
633 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
634 msgstr "(Kryss av i feltene for å slå på varsling til mottakerne.)"
635
636 #: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
637 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
638 msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
639
640 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
641 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
642 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
643 msgid "(If left blank, will default to %1)"
644 msgstr "(settes til %1 hvis tom)"
645
646 #: NOT FOUND IN SOURCE
647 msgid "(No Value)"
648 msgstr "(Ingen Verdi)"
649
650 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
651 msgid "(No custom fields)"
652 msgstr "(ingen fleksifelt)"
653
654 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
655 msgid "(No members)"
656 msgstr "(ingen medlemmer)"
657
658 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
659 msgid "(No scrips)"
660 msgstr "(ingen utløsere)"
661
662 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
663 msgid "(No templates)"
664 msgstr "(ingen maler)"
665
666 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
667 msgid "(None)"
668 msgstr "(ingen)"
669
670 #: NOT FOUND IN SOURCE
671 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
672 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdatreinger.)"
673
674 #: NOT FOUND IN SOURCE
675 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
676 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
677
678 #: NOT FOUND IN SOURCE
679 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
680 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste av administrative epostaddresser. Disse vil <b>vil</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
681
682 #: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
683 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
684 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
685
686 #: NOT FOUND IN SOURCE
687 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
688 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en komma-separert liste av epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
689
690 #: NOT FOUND IN SOURCE
691 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
692 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epost-addresser. Endrer <b->ikke</b> hvem som vi motta fremtige utfordrer dere nå."
693
694 #: NOT FOUND IN SOURCE
695 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
696 msgstr "(Sender en kopi av dette oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Disse <b>vill</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
697
698 #: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
699 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
700 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
701
702 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
703 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
704 msgstr "(Bruk disse feltene når du velger «Tilpasset» for en betingelse eller en handling.)"
705
706 #: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
707 msgid "(Will not be sent email)"
708 msgstr "(e-post blir ikke sendt)"
709
710 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
711 msgid "(any)"
712 msgstr "(vilkårlig)"
713
714 #: NOT FOUND IN SOURCE
715 msgid "(empty)"
716 msgstr "(tom)"
717
718 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
719 msgid "(no Summary)"
720 msgstr ""
721
722 #: NOT FOUND IN SOURCE
723 msgid "(no name listed)"
724 msgstr "(navn ikke oppgitt)"
725
726 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
727 msgid "(no name)"
728 msgstr ""
729
730 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
731 msgid "(no pubkey!)"
732 msgstr "(mangler offentlignøkkel)"
733
734 #: NOT FOUND IN SOURCE
735 msgid "(no subject)"
736 msgstr "(ingen overskrift)"
737
738 #: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
739 msgid "(no value)"
740 msgstr "(mangler verdi)"
741
742 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
743 msgid "(no values)"
744 msgstr "(mangler verdier)"
745
746 #: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
747 msgid "(only one ticket)"
748 msgstr "(bare én sak)"
749
750 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
751 #. ($count)
752 msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
753 msgstr "(venter på %quant(%1,annen sak,andre saker))"
754
755 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
756 msgid "(pending approval)"
757 msgstr "(venter på godkjenning)"
758
759 #: NOT FOUND IN SOURCE
760 msgid "(pending other tickets)"
761 msgstr "(venter på andre saker)"
762
763 #: NOT FOUND IN SOURCE
764 msgid "(requestor's group)"
765 msgstr "(kundens gruppe)"
766
767 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
768 msgid "(required)"
769 msgstr "(obligatorisk)"
770
771 #: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
772 #. ($key->{'TrustTerse'})
773 msgid "(trust: %1)"
774 msgstr "(tiltronivå: %1)"
775
776 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
777 msgid "(untitled)"
778 msgstr "(uten navn)"
779
780 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
781 msgid "(untrusted!)"
782 msgstr "(ikke tiltrodd)"
783
784 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
785 msgid "-"
786 msgstr "–"
787
788 #: bin/rt-crontool:137
789 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
790 msgstr "«--template-id» er et utdatert argument, og kan ikke brukes med «--template»"
791
792 #: bin/rt-crontool:132
793 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
794 msgstr "«--transaction»-argumentet kan kun ta verdiene «first», «last» eller «all»"
795
796 #: NOT FOUND IN SOURCE
797 msgid "25 highest priority tickets I own..."
798 msgstr "Mine 25 høyst prioriterte saker..."
799
800 #: NOT FOUND IN SOURCE
801 msgid "25 highest priority tickets I requested..."
802 msgstr "Mine 25 høyst priorterte forespørsler..."
803
804 #: NOT FOUND IN SOURCE
805 msgid "<% $Ticket->Status%>"
806 msgstr "<% $Ticket-:Status%>"
807
808 #: NOT FOUND IN SOURCE
809 msgid "<% $_ %>"
810 msgstr "<% $_ %>"
811
812 #: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
813 msgid "<% $field->{'name'} %>"
814 msgstr ""
815
816 #: NOT FOUND IN SOURCE
817 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
818 msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
819
820 #: NOT FOUND IN SOURCE
821 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
822 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
823
824 #: NOT FOUND IN SOURCE
825 msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
826 msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>.</p>"
827
828 #: NOT FOUND IN SOURCE
829 msgid "??????"
830 msgstr "??????"
831
832 #: etc/initialdata:215
833 msgid "A blank template"
834 msgstr "En tom mal"
835
836 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
837 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
838 msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
839
840 #: NOT FOUND IN SOURCE
841 msgid "ACE Deleted"
842 msgstr "ACE slettet"
843
844 #: NOT FOUND IN SOURCE
845 msgid "ACE Loaded"
846 msgstr "ACE lastet"
847
848 #: NOT FOUND IN SOURCE
849 msgid "ACE could not be deleted"
850 msgstr "ACE kunne ikke slettes"
851
852 #: NOT FOUND IN SOURCE
853 msgid "ACE could not be found"
854 msgstr "fant ikke ACE"
855
856 #: lib/RT/ACE.pm:169
857 msgid "ACE not found"
858 msgstr "Fant ikke ACE"
859
860 #: lib/RT/ACE.pm:491
861 msgid "ACEs can only be created and deleted."
862 msgstr "Du kan bare opprette eller slette ACE-er."
863
864 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
865 msgid "AND"
866 msgstr "OG"
867
868 #: NOT FOUND IN SOURCE
869 msgid "Aborting to avoid unintended ticket modifications.\\n"
870 msgstr "Avbryter for å ungå uånsket saksendring"
871
872 #: share/html/Elements/Tabs:482
873 msgid "About me"
874 msgstr "Om meg"
875
876 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
877 msgid "Access control"
878 msgstr "Tilgangskontroll"
879
880 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
881 msgid "Action"
882 msgstr "Handling"
883
884 #: NOT FOUND IN SOURCE
885 msgid "Action %1 not found"
886 msgstr "Handling %1 finnes ikke"
887
888 #: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
889 #. ($args{'ScripAction'})
890 #. ($value)
891 msgid "Action '%1' not found"
892 msgstr "Fant ikke handlingen «%1»"
893
894 #: bin/rt-crontool:228
895 msgid "Action committed."
896 msgstr "Handling skrevet."
897
898 #: NOT FOUND IN SOURCE
899 msgid "Action committed.\\n"
900 msgstr "Handling utført.\\n"
901
902 #: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
903 msgid "Action is mandatory argument"
904 msgstr "Handling er et obligatorisk argument"
905
906 #: bin/rt-crontool:224
907 msgid "Action prepared..."
908 msgstr "Handling forberedt …"
909
910 #: share/html/Elements/Tabs:529
911 msgid "Actions"
912 msgstr ""
913
914 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
915 msgid "Active Tickets"
916 msgstr ""
917
918 #: share/html/Tools/MyDay.html:53
919 #. ($session{'CurrentUser'}->Name)
920 msgid "Active tickets for %1"
921 msgstr ""
922
923 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
924 #. (loc($AddPrincipal))
925 msgid "Add %1"
926 msgstr ""
927
928 #: share/html/Search/Bulk.html:93
929 msgid "Add AdminCc"
930 msgstr "Legg til admin-kopimottaker"
931
932 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
933 msgid "Add Bookmark"
934 msgstr "Legg til bokmerke"
935
936 #: share/html/Search/Bulk.html:89
937 msgid "Add Cc"
938 msgstr "Legg til kopimottaker"
939
940 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
941 msgid "Add Columns"
942 msgstr "Legg til kolonner"
943
944 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
945 msgid "Add Criteria"
946 msgstr "Legg til søkekriterier"
947
948 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
949 msgid "Add More Files"
950 msgstr "Legg til flere filer"
951
952 #: NOT FOUND IN SOURCE
953 msgid "Add Next State"
954 msgstr "Legg til neste status"
955
956 #: share/html/Search/Bulk.html:85
957 msgid "Add Requestor"
958 msgstr "Legg til innmelder"
959
960 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
961 msgid "Add Value"
962 msgstr "Legg til verdi"
963
964 #: NOT FOUND IN SOURCE
965 msgid "Add a Scrip to this queue"
966 msgstr "Legg til Scrip i denne køen"
967
968 #: NOT FOUND IN SOURCE
969 msgid "Add a Scrip which will apply to all queues"
970 msgstr "Legg til et Scrip som gjelder for alle køer"
971
972 #: NOT FOUND IN SOURCE
973 msgid "Add a keyword selection to this queue"
974 msgstr "Legg til et nøkkelordvalg på denne køen"
975
976 #: NOT FOUND IN SOURCE
977 msgid "Add a new a global scrip"
978 msgstr "Legg til et globalt Scrip"
979
980 #: NOT FOUND IN SOURCE
981 msgid "Add a scrip to this queue"
982 msgstr "Legg til et Scrip til denne køen"
983
984 #: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
985 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
986 msgstr "Legg til en utløser som vil gjelde alle køene"
987
988 #: share/html/Search/Bulk.html:125
989 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
990 msgstr "Legg til kommentarer eller svar til de valgte sakene"
991
992 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
993 msgid "Add group"
994 msgstr ""
995
996 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
997 msgid "Add here"
998 msgstr ""
999
1000 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
1001 msgid "Add members"
1002 msgstr "Legg til medlemmer"
1003
1004 #: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
1005 msgid "Add new watchers"
1006 msgstr "Legg til overvåkere"
1007
1008 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
1009 #. (loc($AddPrincipal))
1010 msgid "Add rights for this %1"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: share/html/Search/Build.html:83
1014 msgid "Add these terms"
1015 msgstr "Legg til vilkårene"
1016
1017 #: share/html/Search/Build.html:84
1018 msgid "Add these terms and Search"
1019 msgstr "Legg til vilkårene og søk"
1020
1021 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
1022 msgid "Add user"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: share/html/Search/Bulk.html:172
1026 msgid "Add values"
1027 msgstr "Legg til verdier"
1028
1029 #: NOT FOUND IN SOURCE
1030 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
1031 msgstr "Legg til, fjern eller endre fleksifeltverdier for objekt"
1032
1033 #: lib/RT/CustomField.pm:208
1034 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: NOT FOUND IN SOURCE
1038 msgid "AddNextState"
1039 msgstr "AddNextState"
1040
1041 #: lib/RT/Ticket.pm:1166
1042 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1043 msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: lib/RT/Queue.pm:980
1047 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1048 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
1049 msgstr ""
1050
1051 #: NOT FOUND IN SOURCE
1052 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
1053 msgstr "%1 lagt til for køen"
1054
1055 #: NOT FOUND IN SOURCE
1056 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
1057 msgstr "%1 lagt til for saken"
1058
1059 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
1060 msgid "Address"
1061 msgstr "Adresse"
1062
1063 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
1064 msgid "Address 2"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
1068 msgid "Address1"
1069 msgstr "Adresse 1"
1070
1071 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
1072 msgid "Address2"
1073 msgstr "Adresse 2"
1074
1075 #: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
1076 msgid "Admin Cc"
1077 msgstr "Admin-kopimottaker"
1078
1079 #: etc/initialdata:292
1080 msgid "Admin Comment"
1081 msgstr "Admin-kommentar"
1082
1083 #: etc/initialdata:271
1084 msgid "Admin Correspondence"
1085 msgstr "Admin-svar"
1086
1087 # «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
1088 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48
1089 msgid "Admin queues"
1090 msgstr "Velg kø"
1091
1092 #: NOT FOUND IN SOURCE
1093 msgid "Admin users"
1094 msgstr "Adminbrukere"
1095
1096 #: share/html/Admin/Global/index.html:48
1097 msgid "Admin/Global configuration"
1098 msgstr "Administrering / globalt oppsett"
1099
1100 #: NOT FOUND IN SOURCE
1101 msgid "Admin/Groups"
1102 msgstr "Admin/Grupper"
1103
1104 #: NOT FOUND IN SOURCE
1105 msgid "Admin/Queue/Basics"
1106 msgstr "Admin/Køer/Grunnleggende"
1107
1108 #: NOT FOUND IN SOURCE
1109 msgid "AdminAllPersonalGroups"
1110 msgstr "AdminAllePersonligeGrupper"
1111
1112 #: lib/RT/Tickets.pm:151
1113 msgid "AdminCCGroup"
1114 msgstr "AdminKopimottakerGruppe"
1115
1116 #: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
1117 msgid "AdminCc"
1118 msgstr "Admin-kopimottaker"
1119
1120 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1121 msgid "AdminCcs"
1122 msgstr "AdminKopimottakere"
1123
1124 #: lib/RT/Class.pm:94
1125 msgid "AdminClass"
1126 msgstr ""
1127
1128 #: NOT FOUND IN SOURCE
1129 msgid "AdminComment"
1130 msgstr "AdminKommentar"
1131
1132 #: NOT FOUND IN SOURCE
1133 msgid "AdminCorrespondence"
1134 msgstr "AdminKorrespondanse"
1135
1136 #: lib/RT/CustomField.pm:206
1137 msgid "AdminCustomField"
1138 msgstr "AdminFleksifelt"
1139
1140 #: lib/RT/CustomField.pm:207
1141 msgid "AdminCustomFieldValues"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: NOT FOUND IN SOURCE
1145 msgid "AdminCustomFields"
1146 msgstr "AdminFleksifelt"
1147
1148 #: lib/RT/Group.pm:94
1149 msgid "AdminGroup"
1150 msgstr "AdminGruppe"
1151
1152 #: lib/RT/Group.pm:95
1153 msgid "AdminGroupMembership"
1154 msgstr "AdminGruppemedlemskap"
1155
1156 #: NOT FOUND IN SOURCE
1157 msgid "AdminOwnPersonalGroups"
1158 msgstr "AdminEgnePersonligeGrupper"
1159
1160 #: lib/RT/Queue.pm:93
1161 msgid "AdminQueue"
1162 msgstr "AdminKø"
1163
1164 #: lib/RT/Class.pm:95
1165 msgid "AdminTopics"
1166 msgstr ""
1167
1168 #: lib/RT/System.pm:81
1169 msgid "AdminUsers"
1170 msgstr "AdminBrukere"
1171
1172 #: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
1173 msgid "Administrative Cc"
1174 msgstr "Admin-kopimottaker"
1175
1176 #: lib/RT/Installer.pm:157
1177 msgid "Administrative password"
1178 msgstr "Administratorpassord"
1179
1180 #: NOT FOUND IN SOURCE
1181 msgid "Admins"
1182 msgstr "Admin"
1183
1184 #: share/html/Elements/Tabs:740
1185 msgid "Advanced"
1186 msgstr "Avansert"
1187
1188 #: NOT FOUND IN SOURCE
1189 msgid "Advanced Search"
1190 msgstr "Avansert Søk"
1191
1192 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1193 msgid "Advanced search"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
1197 msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: NOT FOUND IN SOURCE
1201 msgid "Age"
1202 msgstr "Alder"
1203
1204 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
1205 msgid "Aggregator"
1206 msgstr "Sammenstilling"
1207
1208 #: NOT FOUND IN SOURCE
1209 msgid "Alias"
1210 msgstr "Alias"
1211
1212 #: NOT FOUND IN SOURCE
1213 msgid "Alias for"
1214 msgstr "Alias for"
1215
1216 #: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
1217 msgid "All Approvals Passed"
1218 msgstr "Alle forespørsler godkjent"
1219
1220 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
1221 msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
1225 msgid "All Classes"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: NOT FOUND IN SOURCE
1229 msgid "All Custom Fields"
1230 msgstr "Alle Fleksifelt"
1231
1232 #: share/html/Elements/Tabs:417
1233 msgid "All Dashboards"
1234 msgstr ""
1235
1236 #: share/html/Admin/Queues/index.html:110
1237 msgid "All Queues"
1238 msgstr "Alle køer"
1239
1240 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
1241 msgid "All Tickets"
1242 msgstr ""
1243
1244 #: share/html/User/Prefs.html:172
1245 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1246 msgstr "Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>."
1247
1248 #: share/html/Admin/Queues/index.html:98
1249 msgid "All queues matching search criteria"
1250 msgstr "Alle køer i samsvar med søkekriteriene"
1251
1252 #: share/html/m/_elements/menu:82
1253 msgid "All tickets"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: share/html/Articles/Topics.html:51
1257 msgid "All topics"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: lib/RT/System.pm:87
1261 msgid "Allow creation of saved searches"
1262 msgstr ""
1263
1264 #: lib/RT/System.pm:86
1265 msgid "Allow loading of saved searches"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: lib/RT/System.pm:88
1269 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: lib/RT/Attachment.pm:724
1273 msgid "Already encrypted"
1274 msgstr "Allerede kryptert"
1275
1276 #: NOT FOUND IN SOURCE
1277 msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1278 msgstr "Send alltid en melding til kunden uavhengig av meldingssender"
1279
1280 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1281 msgid "And/Or"
1282 msgstr "Og/eller"
1283
1284 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
1285 msgid "Annually"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1289 msgid "Any field"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: share/html/Search/Simple.html:65
1293 msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1294 msgstr ""
1295
1296 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
1297 msgid "Applied"
1298 msgstr "Tildelt"
1299
1300 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
1301 msgid "Applies to"
1302 msgstr "Gjelder"
1303
1304 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
1305 msgid "Applies to all objects"
1306 msgstr "Gjelder alle objektene"
1307
1308 #: share/html/Search/Edit.html:62
1309 msgid "Apply"
1310 msgstr "Bruk"
1311
1312 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
1313 msgid "Apply globally"
1314 msgstr "Bruk globalt"
1315
1316 #: share/html/Search/Edit.html:62
1317 msgid "Apply your changes"
1318 msgstr "Ta endringene i bruk"
1319
1320 #: share/html/Elements/Tabs:457
1321 msgid "Approval"
1322 msgstr "Godkjenning"
1323
1324 #: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
1325 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1326 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1327 #. ($ticket->id, $msg)
1328 msgid "Approval #%1: %2"
1329 msgstr "Godkjenning %1: %2"
1330
1331 #: share/html/Approvals/index.html:77
1332 #. ($ticket->Id)
1333 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1334 msgstr "Godkjenning %1: klarte ikke lagre merknader, grunnet systemfeil"
1335
1336 #: share/html/Approvals/index.html:75
1337 #. ($ticket->Id)
1338 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1339 msgstr "Godkjenning %1: merknader lagret"
1340
1341 #: NOT FOUND IN SOURCE
1342 msgid "Approval Details"
1343 msgstr "Godkjenning - Detaljer"
1344
1345 #: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1346 msgid "Approval Passed"
1347 msgstr "Godkjent"
1348
1349 #: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1350 msgid "Approval Ready for Owner"
1351 msgstr "Godkjenning klar for eier"
1352
1353 #: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1354 msgid "Approval Rejected"
1355 msgstr "Godkjenning avslått"
1356
1357 #: NOT FOUND IN SOURCE
1358 msgid "Approval diagram"
1359 msgstr "Godkjenningsdiagram"
1360
1361 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1362 msgid "Approve"
1363 msgstr "Godkjenn"
1364
1365 #: NOT FOUND IN SOURCE
1366 msgid "Approver's notes: %1"
1367 msgstr "Godkjenners notater: %1"
1368
1369 #: lib/RT/Date.pm:94
1370 msgid "Apr"
1371 msgstr "april"
1372
1373 #: NOT FOUND IN SOURCE
1374 msgid "Apr."
1375 msgstr "Apr."
1376
1377 #: NOT FOUND IN SOURCE
1378 msgid "April"
1379 msgstr "april"
1380
1381 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1382 msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1386 #. ($ArticleObj->Id)
1387 msgid "Article #%1 deleted"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1391 #. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1392 msgid "Article #%1: %2"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1396 #. ($self->Object->id)
1397 msgid "Article %1"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: lib/RT/Article.pm:215
1401 #. ($self->id)
1402 msgid "Article %1 created"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1406 msgid "Article Administration"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: lib/RT/Article.pm:323
1410 msgid "Article Deleted"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1414 msgid "Article not found"
1415 msgstr ""
1416
1417 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
1418 msgid "Articles"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: share/html/Articles/Topics.html:99
1422 #. ($currtopic->Name)
1423 msgid "Articles in %1"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1427 #. ($Articles_Content)
1428 msgid "Articles matching %1"
1429 msgstr ""
1430
1431 #: share/html/Articles/Topics.html:101
1432 msgid "Articles with no topics"
1433 msgstr ""
1434
1435 #: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1436 msgid "Asc"
1437 msgstr "stigende"
1438
1439 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1440 msgid "Ascending"
1441 msgstr "Stigende"
1442
1443 #: NOT FOUND IN SOURCE
1444 msgid "Assign and remove custom fields"
1445 msgstr "Tilordne og fjern fleksifelt"
1446
1447 #: lib/RT/Queue.pm:99
1448 msgid "Assign and remove queue custom fields"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: lib/RT/Queue.pm:99
1452 msgid "AssignCustomFields"
1453 msgstr "TilordneFleksifelt"
1454
1455 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1456 msgid "Attach"
1457 msgstr "Legg ved"
1458
1459 #: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
1460 msgid "Attach file"
1461 msgstr "Legg ved fil"
1462
1463 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
1464 msgid "Attached file"
1465 msgstr "Vedlagt fil"
1466
1467 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1468 msgid "Attachment"
1469 msgstr "Vedlegg"
1470
1471 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1472 #. ($Attachment)
1473 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1474 msgstr "Klarte ikke laste vedlegget «%1»"
1475
1476 #: lib/RT/Transaction.pm:547
1477 msgid "Attachment created"
1478 msgstr "Vedlegg opprettet"
1479
1480 #: lib/RT/Tickets.pm:2405
1481 msgid "Attachment filename"
1482 msgstr "Vedleggsnavn"
1483
1484 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
1485 msgid "Attachments"
1486 msgstr "Vedlegg"
1487
1488 #: lib/RT/Attachment.pm:717
1489 msgid "Attachments encryption is disabled"
1490 msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1491
1492 #: lib/RT/Attributes.pm:196
1493 msgid "Attribute Deleted"
1494 msgstr "Attributt fjernet"
1495
1496 #: lib/RT/Date.pm:98
1497 msgid "Aug"
1498 msgstr "aug."
1499
1500 #: NOT FOUND IN SOURCE
1501 msgid "Aug."
1502 msgstr "Aug."
1503
1504 #: NOT FOUND IN SOURCE
1505 msgid "August"
1506 msgstr "august"
1507
1508 #: NOT FOUND IN SOURCE
1509 msgid "AuthSystem"
1510 msgstr "AutSystem"
1511
1512 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1513 #. ($valid_image_types)
1514 msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1515 msgstr ""
1516
1517 #: etc/initialdata:218
1518 msgid "Autoreply"
1519 msgstr "Autosvar"
1520
1521 #: etc/initialdata:28
1522 msgid "Autoreply To Requestors"
1523 msgstr "Autosvar til innmelder"
1524
1525 #: NOT FOUND IN SOURCE
1526 msgid "AutoreplyToRequestors"
1527 msgstr "AutosvarTilKunde"
1528
1529 #: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1530 msgid "Available"
1531 msgstr "Tilgjengelig"
1532
1533 #: NOT FOUND IN SOURCE
1534 msgid "BCc"
1535 msgstr "Blindkopi"
1536
1537 #: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1538 msgid "Back"
1539 msgstr "Tilbake"
1540
1541 #: NOT FOUND IN SOURCE
1542 msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
1543 msgstr "Ugyldig PGP-signatur: %1\\n"
1544
1545 #: NOT FOUND IN SOURCE
1546 msgid "Bad attachment id. Couldn't find attachment '%1'\\n"
1547 msgstr "Ugyldig vedleggsid. Kunne ikke finne vedlegg '%1'\\n"
1548
1549 #: NOT FOUND IN SOURCE
1550 msgid "Bad data in %1"
1551 msgstr "Ugyldig data i %1"
1552
1553 #: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1554 #. ($id)
1555 msgid "Bad privacy for attribute %1"
1556 msgstr "Ugyldig offentligstatus for attributtet %1"
1557
1558 #: NOT FOUND IN SOURCE
1559 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
1560 msgstr "Ugyldig transaksjonsnummer for vedlegg. %1 skulle vært %2\\n"
1561
1562 # Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
1563 #: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1564 msgid "Basics"
1565 msgstr "Detaljer"
1566
1567 #: share/html/Ticket/Forward.html:72
1568 msgid "Bcc"
1569 msgstr "Bcc"
1570
1571 #: NOT FOUND IN SOURCE
1572 msgid "Be sure to save your changes"
1573 msgstr "Husk å lagre endringene dine"
1574
1575 #: NOT FOUND IN SOURCE
1576 msgid "Begin Approval"
1577 msgstr "Begynn Godkjenning"
1578
1579 #: NOT FOUND IN SOURCE
1580 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1581 msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1582
1583 #: etc/initialdata:214
1584 msgid "Blank"
1585 msgstr "Tom"
1586
1587 #: share/html/Dashboards/Queries.html:179
1588 msgid "Body"
1589 msgstr "Hovedflate"
1590
1591 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1592 msgid "Bold"
1593 msgstr "Halvfet"
1594
1595 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
1596 msgid "Bookmark"
1597 msgstr "Bokmerke"
1598
1599 #: NOT FOUND IN SOURCE
1600 msgid "Bookmarkable URL for this search"
1601 msgstr "URL som kan brukes som bokmerke for dette søket"
1602
1603 #: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1604 msgid "Bookmarkable link for this search"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1608 msgid "Bookmarked Tickets"
1609 msgstr "Bokmerkede saker"
1610
1611 #: share/html/m/_elements/menu:73
1612 msgid "Bookmarked tickets"
1613 msgstr ""
1614
1615 #: NOT FOUND IN SOURCE
1616 msgid "Brief headers"
1617 msgstr "Kort meldingshode"
1618
1619 #: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
1620 msgid "Browse by topic"
1621 msgstr ""
1622
1623 #: share/html/Elements/Tabs:225
1624 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1625 msgstr ""
1626
1627 #: share/html/Elements/Tabs:746
1628 msgid "Bulk Update"
1629 msgstr "Masseoppdater"
1630
1631 #: NOT FOUND IN SOURCE
1632 msgid "Bulk ticket update"
1633 msgstr "Masseoppdatering av saker"
1634
1635 #: NOT FOUND IN SOURCE
1636 msgid "Buy Support"
1637 msgstr "Kjøp kundestøtte"
1638
1639 #: NOT FOUND IN SOURCE
1640 msgid "By default, RT will use the timezone of your system.  This lets you set a global default for the display of dates and times in RT.  Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1641 msgstr "Som standard vil RT bruke tidssonen for maskinen programmet kjører på. Her kan du velge en global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukerne kan eventuelt velge en annen tidssone i innstillingene sine."
1642
1643 #: lib/RT/Tickets.pm:150
1644 msgid "CCGroup"
1645 msgstr "Kopigruppe"
1646
1647 # CF = Custom Field
1648 #: lib/RT/Tickets.pm:147
1649 msgid "CF"
1650 msgstr "FF"
1651
1652 #: share/html/Search/Simple.html:87
1653 #. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1654 msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1655 msgstr ""
1656
1657 #: NOT FOUND IN SOURCE
1658 msgid "Calendar"
1659 msgstr "Kalender"
1660
1661 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1662 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1663 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1664 msgstr "Klarte ikke hente det lagrede søket «%1»"
1665
1666 #: lib/RT/User.pm:1508
1667 msgid "Can not modify system users"
1668 msgstr "Kan ikke endre systembrukere"
1669
1670 #: NOT FOUND IN SOURCE
1671 msgid "Can this principal see this queue"
1672 msgstr "Kan primærobjektet se køen"
1673
1674 #: lib/RT/CustomField.pm:554
1675 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1676 msgstr "Kan ikke legge verdi til et fleksifelt uten navn"
1677
1678 #: NOT FOUND IN SOURCE
1679 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1680 msgstr "Fant ikke noen samlingsklasse for «%1»"
1681
1682 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1683 msgid "Can't find a saved search to work with"
1684 msgstr "Fant ikke et lagret søk å arbeide med"
1685
1686 #: lib/RT/Link.pm:137
1687 msgid "Can't link a ticket to itself"
1688 msgstr "Kan ikke koble en sak til seg selv"
1689
1690 #: lib/RT/Reminders.pm:126
1691 msgid "Can't link to a deleted ticket"
1692 msgstr ""
1693
1694 #: NOT FOUND IN SOURCE
1695 msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
1696 msgstr "Kan ikke flette inn i en flettet sak. Denne meldingen bør ikke forekomme"
1697
1698 #: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1699 #. (loc($self->{SearchType}))
1700 msgid "Can't save %1"
1701 msgstr "Klarte ikke lagre %1"
1702
1703 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1704 msgid "Can't save this search"
1705 msgstr "Klarte ikke lagre søket"
1706
1707 #: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
1708 msgid "Can't specifiy both base and target"
1709 msgstr "Kan ikke velge både kilde og mål"
1710
1711 #: lib/RT/Article.pm:397
1712 msgid "Cannot add link to plain number"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
1716 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1717 msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
1718
1719 #: NOT FOUND IN SOURCE
1720 msgid "Cannot create user: %1"
1721 msgstr "Klarte ikke opprette brukeren: %1"
1722
1723 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1724 msgid "Categories are based on"
1725 msgstr "Kategorier basert på"
1726
1727 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1728 msgid "Category"
1729 msgstr "Kategori"
1730
1731 #: NOT FOUND IN SOURCE
1732 msgid "Category unset"
1733 msgstr "Kategori ikke valgt"
1734
1735 #: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
1736 msgid "Cc"
1737 msgstr "Kopimottaker"
1738
1739 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1740 msgid "Ccs"
1741 msgstr "Kopimottakere"
1742
1743 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
1744 msgid "Change"
1745 msgstr "Endre"
1746
1747 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1748 msgid "Change Approval ticket to open status"
1749 msgstr "Endre godkjenningssak til status «åpen»"
1750
1751 #: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1752 msgid "Change password"
1753 msgstr "Bytt passord"
1754
1755 #: share/html/Elements/Tabs:747
1756 msgid "Chart"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: share/html/Search/Chart.html:122
1760 msgid "Chart Properties"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: share/html/Elements/Submit:102
1764 msgid "Check All"
1765 msgstr "Merk alle"
1766
1767 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1768 msgid "Check Database Connectivity"
1769 msgstr "Kontroller databasetilgang"
1770
1771 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1772 msgid "Check Database Credentials"
1773 msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1774
1775 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
1776 msgid "Check box to delete"
1777 msgstr "Kryss av for å fjerne"
1778
1779 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1780 msgid "Check box to revoke right"
1781 msgstr "Kryss av for å trekke tilbake rettighet"
1782
1783 #: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
1784 msgid "Children"
1785 msgstr "Undersaker"
1786
1787 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1788 msgid "Choose Database Engine"
1789 msgstr "Velg databasemotor"
1790
1791 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1792 #. ($QueueObj->Name)
1793 msgid "Choose from Topics for %1"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
1797 msgid "City"
1798 msgstr "Poststed"
1799
1800 #: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1801 msgid "Class"
1802 msgstr ""
1803
1804 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1805 msgid "Class Name"
1806 msgstr ""
1807
1808 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1809 #. ($msg)
1810 msgid "Class could not be created: %1"
1811 msgstr ""
1812
1813 #: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1814 msgid "Class id"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: lib/RT/Class.pm:408
1818 msgid "Class is already applied Globally"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: lib/RT/Class.pm:403
1822 #. ($queue->Name)
1823 msgid "Class is already applied to %1"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
1827 msgid "Classes"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1831 msgid "Clear"
1832 msgstr "Tøm"
1833
1834 #: share/html/Elements/Submit:104
1835 msgid "Clear All"
1836 msgstr "Tøm alle"
1837
1838 #: share/html/Install/Finish.html:52
1839 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1840 msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutte veiviseren."
1841
1842 #: share/html/Install/Initialize.html:54
1843 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1844 msgstr "Trykk «Gjør klar database» for å opprette RT-databasen og sette inn de nødvendige metadataene. Dette kan ta noen minutt."
1845
1846 #: NOT FOUND IN SOURCE
1847 msgid "Close window"
1848 msgstr "Lukk vindu"
1849
1850 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
1851 msgid "Closed"
1852 msgstr "Lukket"
1853
1854 #: NOT FOUND IN SOURCE
1855 msgid "Closed Tickets"
1856 msgstr "Lukkede Saker"
1857
1858 #: NOT FOUND IN SOURCE
1859 msgid "Closed requests"
1860 msgstr "Lukkede forespørsler"
1861
1862 #: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
1863 msgid "Closed tickets"
1864 msgstr "Lukkede saker"
1865
1866 #: NOT FOUND IN SOURCE
1867 msgid "Code"
1868 msgstr "Kode"
1869
1870 #: lib/RT/CustomField.pm:140
1871 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1872 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn flere verdier"
1873
1874 #: lib/RT/CustomField.pm:141
1875 msgid "Combobox: Select or enter one value"
1876 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn enkeltverdi"
1877
1878 #: lib/RT/CustomField.pm:142
1879 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1880 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn opptil %1 verdier"
1881
1882 #: NOT FOUND IN SOURCE
1883 msgid "Command not understood!\\n"
1884 msgstr "Kunne ikke tolke kommando!\\n"
1885
1886 #: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
1887 msgid "Comment"
1888 msgstr "Kommenter"
1889
1890 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1891 msgid "Comment Address"
1892 msgstr "Kommentaradresse"
1893
1894 #: lib/RT/Installer.pm:172
1895 msgid "Comment address"
1896 msgstr "Kommentaradresse"
1897
1898 #: NOT FOUND IN SOURCE
1899 msgid "Comment not recorded"
1900 msgstr "Kommentaren ble ikke lagret"
1901
1902 #: lib/RT/Queue.pm:114
1903 msgid "Comment on tickets"
1904 msgstr "Kommenter saker"
1905
1906 #: NOT FOUND IN SOURCE
1907 msgid "CommentAddress"
1908 msgstr "KommentarAdresse"
1909
1910 #: lib/RT/Queue.pm:114
1911 msgid "CommentOnTicket"
1912 msgstr "KommenterSak"
1913
1914 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
1915 msgid "Comments"
1916 msgstr "Kommentarer"
1917
1918 #: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
1919 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1920 msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1921
1922 #: NOT FOUND IN SOURCE
1923 msgid "Comments (not sent to requestors)"
1924 msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1925
1926 #: NOT FOUND IN SOURCE
1927 msgid "Comments about %1"
1928 msgstr "Kommentarer til %1"
1929
1930 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1931 msgid "Comments about this user"
1932 msgstr "Kommentarer om brukeren"
1933
1934 #: lib/RT/Transaction.pm:703
1935 msgid "Comments added"
1936 msgstr "La til kommentarer"
1937
1938 #: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1939 msgid "Commit Stubbed"
1940 msgstr "Utførelse klargjort"
1941
1942 #: NOT FOUND IN SOURCE
1943 msgid "Compile Restrictions"
1944 msgstr "Kompilatorrestriksjoner"
1945
1946 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1947 msgid "Condition"
1948 msgstr "Betingelse"
1949
1950 #: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
1951 #. ($args{'ScripCondition'})
1952 #. ($value)
1953 msgid "Condition '%1' not found"
1954 msgstr "Fant ikke betingelsen «%1»"
1955
1956 #: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
1957 msgid "Condition is mandatory argument"
1958 msgstr "Betingelse er et obligatorisk argument"
1959
1960 #: bin/rt-crontool:208
1961 msgid "Condition matches..."
1962 msgstr "Betingelsen oppfyller …"
1963
1964 #: NOT FOUND IN SOURCE
1965 msgid "Condition not found"
1966 msgstr "Forutsetning ikke funnet"
1967
1968 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1969 msgid "Condition, Action and Template"
1970 msgstr "Betingelse, handling og mal"
1971
1972 #: share/html/Install/index.html:107
1973 #. ($file)
1974 msgid "Config file %1 is locked"
1975 msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1976
1977 #: share/html/Elements/Tabs:64
1978 msgid "Configuration"
1979 msgstr "Systemoppsett"
1980
1981 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
1982 #. ($QueueObj->Name)
1983 msgid "Configuration for queue %1"
1984 msgstr ""
1985
1986 #: NOT FOUND IN SOURCE
1987 msgid "Confirm"
1988 msgstr "Bekreft"
1989
1990 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1991 msgid "Connection succeeded"
1992 msgstr "Koblet til"
1993
1994 #: NOT FOUND IN SOURCE
1995 msgid "ContactInfoSystem"
1996 msgstr "KontaktInfoSystem"
1997
1998 #: NOT FOUND IN SOURCE
1999 msgid "Contacted date '%1' could not be parsed"
2000 msgstr "Kontatdato '%1' kunne ikke tolkes"
2001
2002 #: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
2003 msgid "Content"
2004 msgstr "Melding"
2005
2006 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
2007 msgid "Content is an invalid IP address"
2008 msgstr ""
2009
2010 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
2011 msgid "Content is an invalid IP address range"
2012 msgstr ""
2013
2014 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
2015 msgid "Content-Type"
2016 msgstr "Innholdstype"
2017
2018 #: lib/RT/Tickets.pm:134
2019 msgid "ContentType"
2020 msgstr "Innholdstype"
2021
2022 #: NOT FOUND IN SOURCE
2023 msgid "Coould not create group"
2024 msgstr "Kunne ikke opprette gruppen"
2025
2026 #: lib/RT/Installer.pm:180
2027 msgid "Correspond address"
2028 msgstr "Svaradresse"
2029
2030 #: NOT FOUND IN SOURCE
2031 msgid "CorrespondAddress"
2032 msgstr "Svaradresse"
2033
2034 #: etc/initialdata:283
2035 msgid "Correspondence"
2036 msgstr "Svar"
2037
2038 #: NOT FOUND IN SOURCE
2039 msgid "Correspondence Address"
2040 msgstr "Korrespondanseaddresse"
2041
2042 #: lib/RT/Transaction.pm:699
2043 msgid "Correspondence added"
2044 msgstr "Svar lagt til"
2045
2046 #: NOT FOUND IN SOURCE
2047 msgid "Correspondence not recorded"
2048 msgstr "Korrespondansen ble ikke lagret"
2049
2050 #: NOT FOUND IN SOURCE
2051 msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
2052 msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. "
2053
2054 #: NOT FOUND IN SOURCE
2055 msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
2056 msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. %1 "
2057
2058 #: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
2059 #. ($msg)
2060 #. ($value_msg)
2061 msgid "Could not add new custom field value: %1"
2062 msgstr "Klarte ikke legge til ny fleksifeltverdi: %1"
2063
2064 #: NOT FOUND IN SOURCE
2065 msgid "Could not change owner. "
2066 msgstr "Kunne ikke endre eier. "
2067
2068 #: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
2069 #. ($add_msg)
2070 #. ($del_msg)
2071 #. ($msg)
2072 msgid "Could not change owner: %1"
2073 msgstr "Klarte ikke endre eier: %1"
2074
2075 #: NOT FOUND IN SOURCE
2076 msgid "Could not create CustomField"
2077 msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt"
2078
2079 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
2080 #. ($msg)
2081 msgid "Could not create CustomField: %1"
2082 msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt: %1"
2083
2084 #: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
2085 msgid "Could not create group"
2086 msgstr "Klarte ikke opprette gruppe"
2087
2088 #: share/html/Articles/Article/Search.html:197
2089 #. ($msg)
2090 msgid "Could not create search: %1"
2091 msgstr ""
2092
2093 #: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
2094 #. ($msg)
2095 msgid "Could not create template: %1"
2096 msgstr "Klarte ikke opprette mal: %1"
2097
2098 #: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
2099 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
2100 msgstr "Klarte ikke opprette sak. Kø ikke oppgitt."
2101
2102 #: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
2103 msgid "Could not create user"
2104 msgstr "Klarte ikke opprette bruker"
2105
2106 #: NOT FOUND IN SOURCE
2107 msgid "Could not create watcher for requestor"
2108 msgstr "Kunne ikke opprette overvåker for kunde"
2109
2110 #: share/html/Articles/Article/Search.html:237
2111 #. ($searchname, $msg)
2112 msgid "Could not delete search %1: %2"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: NOT FOUND IN SOURCE
2116 msgid "Could not find a ticket with id %1"
2117 msgstr "Kunne ikke finne en sak med id %1"
2118
2119 #: NOT FOUND IN SOURCE
2120 msgid "Could not find group %1."
2121 msgstr "Kunne ikke finne gruppen %1."
2122
2123 #: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
2124 msgid "Could not find or create that user"
2125 msgstr "Klarte ikke finne eller opprette brukeren"
2126
2127 #: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
2128 msgid "Could not find that principal"
2129 msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2130
2131 #: NOT FOUND IN SOURCE
2132 msgid "Could not find user %1."
2133 msgstr "Kunne ikke finne brukeren %1."
2134
2135 #: lib/RT/SharedSetting.pm:242
2136 #. ($self->ObjectName)
2137 msgid "Could not load %1 attribute"
2138 msgstr "Klarte ikke laste attributtet %1"
2139
2140 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
2141 msgid "Could not load Class %1"
2142 msgstr ""
2143
2144 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
2145 #. ($id)
2146 msgid "Could not load CustomField %1"
2147 msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2148
2149 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
2150 msgid "Could not load group"
2151 msgstr "Klarte ikke laste gruppa"
2152
2153 #: lib/RT/SharedSetting.pm:126
2154 #. ($privacy)
2155 msgid "Could not load object for %1"
2156 msgstr "Klarte ikke laste objekt for %1"
2157
2158 #: lib/RT/Queue.pm:978
2159 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2160 msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: lib/RT/Ticket.pm:1154
2164 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
2165 msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
2166 msgstr ""
2167
2168 #: NOT FOUND IN SOURCE
2169 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
2170 msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for køen"
2171
2172 #: NOT FOUND IN SOURCE
2173 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
2174 msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for saken"
2175
2176 #: lib/RT/Queue.pm:1060
2177 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2178 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
2179 msgstr ""
2180
2181 #: lib/RT/Ticket.pm:1280
2182 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2183 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
2184 msgstr ""
2185
2186 #: NOT FOUND IN SOURCE
2187 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
2188 msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for køen"
2189
2190 #: NOT FOUND IN SOURCE
2191 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
2192 msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for saken"
2193
2194 #: lib/RT/User.pm:139
2195 msgid "Could not set user info"
2196 msgstr "Klarte ikke lagre brukerinfo"
2197
2198 #: lib/RT/Transaction.pm:163
2199 msgid "Couldn't add attachment"
2200 msgstr "Klarte ikke legge til vedlegg"
2201
2202 #: lib/RT/Group.pm:948
2203 msgid "Couldn't add member to group"
2204 msgstr "Klarte ikke legge medlem til gruppa"
2205
2206 #: lib/RT/CustomField.pm:1383
2207 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
2208 msgstr "Klarte ikke tildele fleksifelt til objekt, siden det alt er globalt"
2209
2210 #: lib/RT/Scrip.pm:637
2211 #. ($method, $code, $error)
2212 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: lib/RT/Template.pm:721
2216 #. ($fi_text, $error)
2217 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
2221 #. ($Msg)
2222 #. ($msg)
2223 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
2224 msgstr "Klarte ikke opprette transaksjon: %1"
2225
2226 #: NOT FOUND IN SOURCE
2227 msgid "Couldn't create record"
2228 msgstr "Klarte ikke opprette post"
2229
2230 #: lib/RT/CustomField.pm:1513
2231 #. ($msg)
2232 msgid "Couldn't create record: %1"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
2236 #. ($id, $msg)
2237 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
2238 msgstr "Klarte ikke fjerne utforminga %1: %2"
2239
2240 #: NOT FOUND IN SOURCE
2241 msgid "Couldn't figure out what to do from gpg's reply\\n"
2242 msgstr "Kunne ikke tolke gpgs svar\\n"
2243
2244 #: NOT FOUND IN SOURCE
2245 msgid "Couldn't find group\\n"
2246 msgstr "Kunne ikke finne gruppen\\n"
2247
2248 #: lib/RT/Record.pm:973
2249 msgid "Couldn't find row"
2250 msgstr "Fant ikke raden"
2251
2252 #: bin/rt-crontool:179
2253 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
2254 msgstr "Fant ikke en passende transaksjon – hopper over"
2255
2256 #: lib/RT/Group.pm:922
2257 msgid "Couldn't find that principal"
2258 msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2259
2260 #: lib/RT/CustomField.pm:582
2261 msgid "Couldn't find that value"
2262 msgstr "Fant ikke verdien"
2263
2264 #: NOT FOUND IN SOURCE
2265 msgid "Couldn't find that watcher"
2266 msgstr "Kunne ikke finne den overvåkern"
2267
2268 #: NOT FOUND IN SOURCE
2269 msgid "Couldn't find user\\n"
2270 msgstr "Kunne ikke finne bruker\\n"
2271
2272 #: NOT FOUND IN SOURCE
2273 msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
2274 msgstr "Klarte ikke hente %1 fra brukerdatabasen.\\n"
2275
2276 #: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
2277 #. ($id)
2278 msgid "Couldn't load Class %1"
2279 msgstr "Klarte ikke laste klassen %1"
2280
2281 #: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
2282 #. ($cf_id)
2283 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
2284 msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2285
2286 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
2287 #. ($cf_id)
2288 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
2289 msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2290
2291 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2292 #. ($id)
2293 msgid "Couldn't load CustomField %1"
2294 msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2295
2296 #: NOT FOUND IN SOURCE
2297 msgid "Couldn't load KeywordSelects."
2298 msgstr "Kunne ikke laste NøkkelordValg."
2299
2300 #: NOT FOUND IN SOURCE
2301 msgid "Couldn't load RT config file '%1' %2"
2302 msgstr "Kunne ikke laste RTs konfigurasjonsfil '%1' %2"
2303
2304 #: NOT FOUND IN SOURCE
2305 msgid "Couldn't load Scrips."
2306 msgstr "Kunne ikke laste Scripsene."
2307
2308 #: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
2309 #. ($self->Id)
2310 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2311 msgstr "Klarte ikke laste kopi av sak %1"
2312
2313 #: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
2314 #. ($id, $msg)
2315 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2316 msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2"
2317
2318 #: NOT FOUND IN SOURCE
2319 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
2320 msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2."
2321
2322 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
2323 #. ($gid)
2324 msgid "Couldn't load group #%1"
2325 msgstr "Klarte ikke laste gruppe %1"
2326
2327 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2328 #. ($id)
2329 msgid "Couldn't load group %1"
2330 msgstr "Klarte ikke laste gruppa %1"
2331
2332 #: lib/RT/Link.pm:212
2333 msgid "Couldn't load link"
2334 msgstr "Klarte ikke laste lenken"
2335
2336 #: lib/RT/Link.pm:185
2337 #. ($msg)
2338 msgid "Couldn't load link: %1"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2342 #. ($id)
2343 msgid "Couldn't load object %1"
2344 msgstr "Klarte ikke laste objektet %1"
2345
2346 #: lib/RT/Ticket.pm:453
2347 #. ($msg)
2348 msgid "Couldn't load or create user: %1"
2349 msgstr "Klarte ikke laste eller opprette brukeren: %1"
2350
2351 #: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2352 #. ($id)
2353 msgid "Couldn't load queue"
2354 msgstr "Klarte ikke laste køen"
2355
2356 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
2357 #. ($id)
2358 msgid "Couldn't load queue #%1"
2359 msgstr "Klarte ikke laste kø %1"
2360
2361 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
2362 #. ($id)
2363 msgid "Couldn't load queue %1"
2364 msgstr "Klarte ikke laste køen %1"
2365
2366 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
2367 #. ($Name)
2368 msgid "Couldn't load queue '%1'"
2369 msgstr "Klarte ikke laste køen «%1»"
2370
2371 #: NOT FOUND IN SOURCE
2372 msgid "Couldn't load scrip"
2373 msgstr "Kunne ikke laste scripet"
2374
2375 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
2376 #. ($id)
2377 msgid "Couldn't load scrip #%1"
2378 msgstr "Klarte ikke laste utløser %1"
2379
2380 #: NOT FOUND IN SOURCE
2381 msgid "Couldn't load template"
2382 msgstr "Kunne ikke finne mal"
2383
2384 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2385 #. ($id)
2386 msgid "Couldn't load template #%1"
2387 msgstr "Klarte ikke laste mal %1"
2388
2389 #: NOT FOUND IN SOURCE
2390 msgid "Couldn't load that user (%1)"
2391 msgstr "Kunne ikke laste den brukeren (%1)"
2392
2393 #: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
2394 msgid "Couldn't load the specified principal"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
2398 #. ($id)
2399 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2400 msgstr "Klarte ikke hente saken «%1»"
2401
2402 #: lib/RT/Article.pm:520
2403 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
2407 #. ($QuoteTransaction)
2408 #. ($id)
2409 msgid "Couldn't load transaction #%1"
2410 msgstr "Klarte ikke laste transaksjon %1"
2411
2412 #: share/html/User/Prefs.html:215
2413 msgid "Couldn't load user"
2414 msgstr "Klarte ikke laste bruker"
2415
2416 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
2417 #. ($id)
2418 msgid "Couldn't load user #%1"
2419 msgstr "Klarte ikke laste bruker %1"
2420
2421 #: share/html/User/Prefs.html:209
2422 #. ($id, $Name)
2423 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2424 msgstr "Klarte ikke laste bruker %1 eller brukeren «%2»"
2425
2426 #: share/html/User/Prefs.html:213
2427 #. ($Name)
2428 msgid "Couldn't load user '%1'"
2429 msgstr "Klarte ikke laste brukeren «%1»"
2430
2431 #: lib/RT/Link.pm:174
2432 #. ($args{Base})
2433 msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2434 msgstr ""
2435
2436 #: lib/RT/Link.pm:178
2437 #. ($args{Target})
2438 msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: lib/RT/Ticket.pm:1058
2442 #. ($args{'Email'})
2443 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2444 msgstr "Klarte ikke tolke adresse fra teksten «%1»"
2445
2446 #: lib/RT/Attachment.pm:800
2447 #. ($msg)
2448 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2449 msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med dekryptert innhold: %1"
2450
2451 #: lib/RT/Attachment.pm:765
2452 #. ($msg)
2453 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2454 msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med kryptert innhold: %1"
2455
2456 #: lib/RT/Article.pm:403
2457 #. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
2458 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
2459 msgstr ""
2460
2461 #: lib/RT/Ticket.pm:2585
2462 #. ($args{'URI'})
2463 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2464 msgstr "Klarte ikke gjøre «%1» om til en adresse"
2465
2466 #: lib/RT/Link.pm:100
2467 #. ($args{'Base'})
2468 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2469 msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
2470
2471 #: lib/RT/Link.pm:107
2472 #. ($args{'Target'})
2473 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2474 msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1» om til en adresse"
2475
2476 #: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
2477 msgid "Couldn't send email"
2478 msgstr "Klarte ikke sende e-post"
2479
2480 #: lib/RT/Ticket.pm:558
2481 #. ($type, $msg)
2482 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2483 msgstr "Klarte ikke registrere %1-overvåker: %2"
2484
2485 #: lib/RT/User.pm:1657
2486 msgid "Couldn't set private key"
2487 msgstr "Klarte ikke registrere privatnøkkel"
2488
2489 #: lib/RT/User.pm:1641
2490 msgid "Couldn't unset private key"
2491 msgstr "Klarte ikke fjerne privatnøkkel"
2492
2493 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
2494 msgid "Country"
2495 msgstr "Land"
2496
2497 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
2498 msgid "Create"
2499 msgstr "Ny"
2500
2501 #: etc/initialdata:91
2502 msgid "Create Tickets"
2503 msgstr "Opprett saker"
2504
2505 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
2506 msgid "Create a Class"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
2510 msgid "Create a CustomField"
2511 msgstr "Nytt fleksifelt"
2512
2513 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2514 #. ($QueueObj->Name())
2515 msgid "Create a CustomField for queue %1"
2516 msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2517
2518 #: NOT FOUND IN SOURCE
2519 msgid "Create a CustomField that applies to all queues"
2520 msgstr "Opprett et fleksifelt for alle køer"
2521
2522 #: NOT FOUND IN SOURCE
2523 msgid "Create a new Custom Field"
2524 msgstr "Opprett et nytt fleksifelt"
2525
2526 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
2527 msgid "Create a new article"
2528 msgstr ""
2529
2530 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2531 msgid "Create a new article in"
2532 msgstr ""
2533
2534 #: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2535 msgid "Create a new dashboard"
2536 msgstr "Ny utforming"
2537
2538 #: NOT FOUND IN SOURCE
2539 msgid "Create a new global Scrip"
2540 msgstr "Opprett et globalt Scrip"
2541
2542 #: NOT FOUND IN SOURCE
2543 msgid "Create a new global scrip"
2544 msgstr "Opprett et nytt globalt scrip"
2545
2546 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
2547 msgid "Create a new group"
2548 msgstr "Ny gruppe"
2549
2550 #: NOT FOUND IN SOURCE
2551 msgid "Create a new personal group"
2552 msgstr "Ny personlig gruppe"
2553
2554 #: NOT FOUND IN SOURCE
2555 msgid "Create a new queue"
2556 msgstr "Opprett en ny kø"
2557
2558 #: NOT FOUND IN SOURCE
2559 msgid "Create a new scrip"
2560 msgstr "Opprett et nytt scrip"
2561
2562 #: NOT FOUND IN SOURCE
2563 msgid "Create a new template"
2564 msgstr "Opprett en ny mal"
2565
2566 #: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2567 #. ($QueueObj->Name)
2568 msgid "Create a new template for queue %1"
2569 msgstr ""
2570
2571 #: share/html/Ticket/Create.html:347
2572 msgid "Create a new ticket"
2573 msgstr "Ny sak"
2574
2575 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
2576 msgid "Create a new user"
2577 msgstr "Ny bruker"
2578
2579 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
2580 msgid "Create a queue"
2581 msgstr "Ny kø"
2582
2583 #: NOT FOUND IN SOURCE
2584 msgid "Create a queue called"
2585 msgstr "Opprett en kø kalt"
2586
2587 #: NOT FOUND IN SOURCE
2588 msgid "Create a request"
2589 msgstr "Opprett en forespørsel"
2590
2591 #: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
2592 #. ($QueueObj->Name)
2593 msgid "Create a scrip for queue %1"
2594 msgstr "Opprett utløser for køen %1"
2595
2596 #: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2597 msgid "Create a template"
2598 msgstr "Opprett mal"
2599
2600 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
2601 msgid "Create a ticket"
2602 msgstr "Ny sak"
2603
2604 #: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2605 msgid "Create an article"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
2609 msgid "Create an article in class..."
2610 msgstr ""
2611
2612 #: lib/RT/Class.pm:89
2613 msgid "Create articles in this class"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: NOT FOUND IN SOURCE
2617 msgid "Create dashboards for this group"
2618 msgstr "Lag utforminger for gruppa"
2619
2620 #: NOT FOUND IN SOURCE
2621 msgid "Create failed: %1 / %2 / %3 "
2622 msgstr "Opprettelse feilet: %1 / %2 / %3 "
2623
2624 #: NOT FOUND IN SOURCE
2625 msgid "Create failed: %1/%2/%3"
2626 msgstr "Opprettelse feilet: %1/%2/%3"
2627
2628 #: lib/RT/Group.pm:101
2629 msgid "Create group dashboards"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: etc/initialdata:93
2633 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2634 msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløseren"
2635
2636 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2637 msgid "Create personal dashboards"
2638 msgstr "Lag personlige utforminger"
2639
2640 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2641 msgid "Create system dashboards"
2642 msgstr "Lag systemutforminger"
2643
2644 #: share/html/SelfService/Create.html:113
2645 msgid "Create ticket"
2646 msgstr "Opprett sak"
2647
2648 #: lib/RT/Queue.pm:112
2649 msgid "Create tickets"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: NOT FOUND IN SOURCE
2653 msgid "Create tickets in this queue"
2654 msgstr "Opprett saker i køen"
2655
2656 #: share/html/Elements/Tabs:451
2657 msgid "Create tickets offline"
2658 msgstr "Opprett saker frakoblet"
2659
2660 #: NOT FOUND IN SOURCE
2661 msgid "Create, delete and modify custom fields"
2662 msgstr "Opprett, slett og endre fleksifelt"
2663
2664 #: NOT FOUND IN SOURCE
2665 msgid "Create, delete and modify queues"
2666 msgstr "Opprett, slett og endre køer"
2667
2668 #: NOT FOUND IN SOURCE
2669 msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2670 msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av en brukers personlige grupper"
2671
2672 #: NOT FOUND IN SOURCE
2673 msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2674 msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av personlige grupper"
2675
2676 #: NOT FOUND IN SOURCE
2677 msgid "Create, delete and modify users"
2678 msgstr "Opprett, slett og endre brukere"
2679
2680 #: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
2681 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2682 msgstr ""
2683
2684 #: lib/RT/CustomField.pm:206
2685 msgid "Create, modify and delete custom fields"
2686 msgstr ""
2687
2688 #: lib/RT/CustomField.pm:207
2689 msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2690 msgstr ""
2691
2692 #: lib/RT/Queue.pm:93
2693 msgid "Create, modify and delete queue"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: lib/RT/Group.pm:97
2697 msgid "Create, modify and delete saved searches"
2698 msgstr ""
2699
2700 #: lib/RT/System.pm:81
2701 msgid "Create, modify and delete users"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: lib/RT/Class.pm:89
2705 msgid "CreateArticle"
2706 msgstr ""
2707
2708 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2709 msgid "CreateDashboard"
2710 msgstr "OpprettUtforming"
2711
2712 #: lib/RT/Group.pm:101
2713 msgid "CreateGroupDashboard"
2714 msgstr "OpprettGruppeutforming"
2715
2716 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2717 msgid "CreateOwnDashboard"
2718 msgstr "OpprettEgneUtforminger"
2719
2720 #: lib/RT/System.pm:87
2721 msgid "CreateSavedSearch"
2722 msgstr "OpprettLagredeSøk"
2723
2724 #: lib/RT/Queue.pm:112
2725 msgid "CreateTicket"
2726 msgstr "OpprettSak"
2727
2728 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
2729 msgid "Created"
2730 msgstr "Opprettet"
2731
2732 #: share/html/Elements/ColumnMap:76
2733 msgid "Created By"
2734 msgstr "Opprettet av"
2735
2736 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2737 #. ($CustomFieldObj->Name)
2738 #. ($CustomFieldObj->Name())
2739 msgid "Created CustomField %1"
2740 msgstr "Opprettet fleksifeltet %1"
2741
2742 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2743 msgid "Created by"
2744 msgstr ""
2745
2746 #: NOT FOUND IN SOURCE
2747 msgid "Created in a date range"
2748 msgstr "Opprettet i perioden"
2749
2750 #: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2751 #. ($search->Name)
2752 msgid "Created search %1"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: NOT FOUND IN SOURCE
2756 msgid "Created template %1"
2757 msgstr "Opprettet malen %1"
2758
2759 #: NOT FOUND IN SOURCE
2760 msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2761 msgstr "Opprettede saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2762
2763 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2764 msgid "CreatedBy"
2765 msgstr "OpprettetAv"
2766
2767 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2768 msgid "CreatedRelative"
2769 msgstr "OpprettetRelativt"
2770
2771 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
2772 msgid "Creator"
2773 msgstr "Innmelder"
2774
2775 #: share/html/Prefs/Other.html:71
2776 msgid "Cryptography"
2777 msgstr "Kryptografi"
2778
2779 #: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2780 msgid "Current Links"
2781 msgstr "Gjeldende koblinger"
2782
2783 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2784 msgid "Current Scrips"
2785 msgstr "Gjeldende utløsere"
2786
2787 #: share/html/Elements/Tabs:731
2788 msgid "Current Search"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2792 msgid "Current members"
2793 msgstr "Gjeldende medlemmer"
2794
2795 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2796 msgid "Current rights"
2797 msgstr "Gjeldende rettigheter"
2798
2799 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2800 msgid "Current search"
2801 msgstr "Gjeldende søk"
2802
2803 #: NOT FOUND IN SOURCE
2804 msgid "Current search criteria"
2805 msgstr "Eksisterende søkekriterier"
2806
2807 #: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2808 msgid "Current watchers"
2809 msgstr "Gjeldende overvåkere"
2810
2811 #: NOT FOUND IN SOURCE
2812 msgid "Custom Field #%1"
2813 msgstr "Fleksifeltet #%1"
2814
2815 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
2816 msgid "Custom Fields"
2817 msgstr "Fleksifelt"
2818
2819 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2820 #. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2821 msgid "Custom Fields for %1"
2822 msgstr "Fleksifelt for %1"
2823
2824 #: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2825 #. ($Object->Name)
2826 msgid "Custom Fields for queue %1"
2827 msgstr ""
2828
2829 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2830 msgid "Custom action cleanup code"
2831 msgstr "Tilpasset oppryddingskode for handling"
2832
2833 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2834 msgid "Custom action preparation code"
2835 msgstr "Tilpasset foreberedelseskode for handling"
2836
2837 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2838 msgid "Custom condition"
2839 msgstr "Selvvalgt betingelse"
2840
2841 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2842 #. ($MoveCustomFieldDown)
2843 #. ($MoveCustomFieldUp)
2844 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2845 msgstr "Fleksifelt %1 blir ikke brukt på dette objektet"
2846
2847 #: lib/RT/Tickets.pm:2831
2848 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2849 msgid "Custom field %1 %2 %3"
2850 msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2851
2852 #: lib/RT/Record.pm:1665
2853 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
2854 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2855 msgstr "Fleksifeltet %1 gjelder ikke dette objektet"
2856
2857 #: lib/RT/Tickets.pm:2825
2858 #. ($CF->Name)
2859 msgid "Custom field %1 has a value."
2860 msgstr "Fleksifeltet %1 har en verdi."
2861
2862 #: lib/RT/Tickets.pm:2821
2863 #. ($CF->Name)
2864 msgid "Custom field %1 has no value."
2865 msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2866
2867 #: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
2868 #. ($args{'Field'})
2869 msgid "Custom field %1 not found"
2870 msgstr "Fant ikke fleksifeltet %1"
2871
2872 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2873 #. ($CustomField->Name)
2874 #. ($cf)
2875 #. ($obj->Name)
2876 msgid "Custom field '%1'"
2877 msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2878
2879 #: NOT FOUND IN SOURCE
2880 msgid "Custom field deleted"
2881 msgstr "Fleksifeltet slettet"
2882
2883 #: lib/RT/CustomField.pm:1378
2884 msgid "Custom field is already applied to the object"
2885 msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2886
2887 #: NOT FOUND IN SOURCE
2888 msgid "Custom field not found"
2889 msgstr "Fleksifeltet kunne ikke finnes"
2890
2891 #: lib/RT/CustomField.pm:1622
2892 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
2893 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2894 msgstr "Fant ikke feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2895
2896 #: NOT FOUND IN SOURCE
2897 msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
2898 msgstr "Fleksifeltets verdi endret fra %1 til %2"
2899
2900 #: lib/RT/CustomField.pm:590
2901 msgid "Custom field value could not be deleted"
2902 msgstr "Klarte ikke slette feltverdien til fleksifeltet"
2903
2904 #: lib/RT/CustomField.pm:1634
2905 msgid "Custom field value could not be found"
2906 msgstr "Fant ikke feltverdien til fleksifeltet"
2907
2908 #: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
2909 msgid "Custom field value deleted"
2910 msgstr "Feltverdi til fleksifelt slettet"
2911
2912 #: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2913 msgid "CustomField"
2914 msgstr "Fleksifelt"
2915
2916 #: lib/RT/Tickets.pm:145
2917 msgid "CustomFieldValue"
2918 msgstr "Fleksifeltverdi"
2919
2920 #: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2921 msgid "Customize"
2922 msgstr "Tilpass"
2923
2924 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2925 msgid "Customize Basics"
2926 msgstr "Tilpass detaljer"
2927
2928 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2929 msgid "Customize Email Addresses"
2930 msgstr "Tilpass e-postadresser"
2931
2932 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2933 msgid "Customize Email Configuration"
2934 msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2935
2936 #: share/html/Elements/Tabs:218
2937 msgid "Customize the look of your RT"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: lib/RT/Installer.pm:113
2941 msgid "DBA password"
2942 msgstr "DBA-passord"
2943
2944 #: lib/RT/Installer.pm:105
2945 msgid "DBA username"
2946 msgstr "DBA-brukernavn"
2947
2948 #: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
2949 msgid "Daily"
2950 msgstr ""
2951
2952 #: lib/RT/Config.pm:477
2953 msgid "Daily digest"
2954 msgstr "Daglig sammendrag"
2955
2956 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2957 msgid "Dashboard"
2958 msgstr "Utforming"
2959
2960 #: NOT FOUND IN SOURCE
2961 msgid "Dashboard %1"
2962 msgstr "Utforming: %1"
2963
2964 #: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2965 #. ($msg)
2966 msgid "Dashboard could not be created: %1"
2967 msgstr "Klarte ikke opprette utforminga: %1"
2968
2969 #: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2970 #. ($msg)
2971 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2972 msgstr "Klarte ikke oppdatere utforminga: %1"
2973
2974 #: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
2975 msgid "Dashboard updated"
2976 msgstr "Utforming oppdatert"
2977
2978 #: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2979 msgid "Dashboards"
2980 msgstr "Utforminger"
2981
2982 #: NOT FOUND IN SOURCE
2983 msgid "Data error"
2984 msgstr "Datafeil"
2985
2986 #: lib/RT/Installer.pm:78
2987 msgid "Database host"
2988 msgstr "Databasetjener"
2989
2990 #: lib/RT/Installer.pm:96
2991 msgid "Database name"
2992 msgstr "Databasenavn"
2993
2994 #: lib/RT/Installer.pm:129
2995 msgid "Database password for RT"
2996 msgstr "Databasepassord for RT"
2997
2998 #: lib/RT/Installer.pm:87
2999 msgid "Database port"
3000 msgstr "Databaseport"
3001
3002 #: lib/RT/Installer.pm:60
3003 msgid "Database type"
3004 msgstr "Databasetype"
3005
3006 #: lib/RT/Installer.pm:122
3007 msgid "Database username for RT"
3008 msgstr "Databasebrukernavn for RT"
3009
3010 #: lib/RT/Config.pm:426
3011 msgid "Date format"
3012 msgstr "Datoformat"
3013
3014 #: NOT FOUND IN SOURCE
3015 msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
3016 msgstr "«DateTime» støtter ikke «format_cldr». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3017
3018 #: NOT FOUND IN SOURCE
3019 msgid "DateTime module missing"
3020 msgstr "Mangler modulen «DateTime»"
3021
3022 #: NOT FOUND IN SOURCE
3023 msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
3024 msgstr "«DateTime» støtter ikke «date_format_full». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3025
3026 #: NOT FOUND IN SOURCE
3027 msgid "DateTime::Locale module missing"
3028 msgstr "Mangler modulen «DateTime::Locale»"
3029
3030 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
3031 msgid "Dates"
3032 msgstr "Datoer"
3033
3034 #: lib/RT/Date.pm:102
3035 msgid "Dec"
3036 msgstr "des."
3037
3038 #: NOT FOUND IN SOURCE
3039 msgid "Dec."
3040 msgstr "Des."
3041
3042 #: NOT FOUND IN SOURCE
3043 msgid "December"
3044 msgstr "desember"
3045
3046 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3047 msgid "Decrypt"
3048 msgstr "Dekrypter"
3049
3050 #: NOT FOUND IN SOURCE
3051 msgid "Default Autoresponse Template"
3052 msgstr "Standard Autosvarmal"
3053
3054 #: etc/initialdata:219
3055 msgid "Default Autoresponse template"
3056 msgstr "Standardmal for autosvar"
3057
3058 #: share/html/Tools/Offline.html:60
3059 msgid "Default Queue"
3060 msgstr "Standardkø"
3061
3062 #: share/html/Tools/Offline.html:69
3063 msgid "Default Requestor"
3064 msgstr "Standardinnmelder"
3065
3066 #: etc/initialdata:293
3067 msgid "Default admin comment template"
3068 msgstr "Standardmal for adminkommentar"
3069
3070 #: etc/initialdata:272
3071 msgid "Default admin correspondence template"
3072 msgstr "Standardmal for adminsvar"
3073
3074 #: etc/initialdata:284
3075 msgid "Default correspondence template"
3076 msgstr "Standardmal for svar"
3077
3078 #: lib/RT/Config.pm:144
3079 msgid "Default queue"
3080 msgstr "Standardkø"
3081
3082 #: etc/initialdata:250
3083 msgid "Default transaction template"
3084 msgstr "Standardmal for transaksjoner"
3085
3086 #: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
3087 #. ($DefaultValue)
3088 msgid "Default: %1"
3089 msgstr "Standard: %1"
3090
3091 #: lib/RT/Transaction.pm:685
3092 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
3093 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
3094 msgstr "Standard: %1/%2 endret fra %3 til %4"
3095
3096 #: NOT FOUND IN SOURCE
3097 msgid "DefaultDueIn"
3098 msgstr "StandardForfallsdato"
3099
3100 #: lib/RT/Date.pm:116
3101 msgid "DefaultFormat"
3102 msgstr "Standardformat"
3103
3104 #: NOT FOUND IN SOURCE
3105 msgid "Delegate rights"
3106 msgstr "Deleger rettigheter"
3107
3108 #: NOT FOUND IN SOURCE
3109 msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
3110 msgstr "Deleger rettigheter du har."
3111
3112 #: NOT FOUND IN SOURCE
3113 msgid "DelegateRights"
3114 msgstr "DelegerRettigheter"
3115
3116 #: NOT FOUND IN SOURCE
3117 msgid "Delegation"
3118 msgstr "Delegering"
3119
3120 #: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
3121 msgid "Delete"
3122 msgstr "Slett"
3123
3124 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
3125 msgid "Delete Template"
3126 msgstr "Slett mal"
3127
3128 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
3129 #. ($ArticleObj->Id)
3130 msgid "Delete article #%1"
3131 msgstr ""
3132
3133 #: lib/RT/Class.pm:98
3134 msgid "Delete articles in this class"
3135 msgstr ""
3136
3137 #: NOT FOUND IN SOURCE
3138 msgid "Delete dashboards for this group"
3139 msgstr "Slett utforminger for gruppa"
3140
3141 #: lib/RT/SharedSetting.pm:285
3142 #. ($msg)
3143 msgid "Delete failed: %1"
3144 msgstr "Feil ved sletting: %1"
3145
3146 #: lib/RT/Group.pm:103
3147 msgid "Delete group dashboards"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: lib/RT/Ticket.pm:3222
3151 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
3155 msgid "Delete personal dashboards"
3156 msgstr "Slett personlige utforminger"
3157
3158 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
3159 msgid "Delete selected scrips"
3160 msgstr "Slett valgte utløsere"
3161
3162 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
3163 msgid "Delete system dashboards"
3164 msgstr "Slett systemutforminger"
3165
3166 #: lib/RT/Queue.pm:117
3167 msgid "Delete tickets"
3168 msgstr "Slett saker"
3169
3170 #: share/html/Search/Bulk.html:173
3171 msgid "Delete values"
3172 msgstr "Slett verdier"
3173
3174 #: lib/RT/Class.pm:98
3175 msgid "DeleteArticle"
3176 msgstr ""
3177
3178 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
3179 msgid "DeleteDashboard"
3180 msgstr "SlettUtforming"
3181
3182 #: lib/RT/Group.pm:103
3183 msgid "DeleteGroupDashboard"
3184 msgstr "SlettGruppeutforming"
3185
3186 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
3187 msgid "DeleteOwnDashboard"
3188 msgstr "SlettEgenUtforming"
3189
3190 #: lib/RT/Queue.pm:117
3191 msgid "DeleteTicket"
3192 msgstr "SlettSak"
3193
3194 #: lib/RT/SharedSetting.pm:283
3195 #. ($self->ObjectName)
3196 msgid "Deleted %1"
3197 msgstr "Slettet %1"
3198
3199 #: NOT FOUND IN SOURCE
3200 msgid "Deleted dashboard %1"
3201 msgstr "Slettet utforminga %1"
3202
3203 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
3204 msgid "Deleted queries"
3205 msgstr "Slettede søk"
3206
3207 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
3208 msgid "Deleted saved search"
3209 msgstr "Slettet lagret søk"
3210
3211 #: share/html/Articles/Article/Search.html:226
3212 #. ($searchname)
3213 msgid "Deleted search %1"
3214 msgstr ""
3215
3216 #: NOT FOUND IN SOURCE
3217 msgid "Deleting this object could break referential integrity"
3218 msgstr "Sletting av dette objektet kan føre til inkonsistens"
3219
3220 #: lib/RT/Queue.pm:452
3221 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
3222 msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3223
3224 #: lib/RT/User.pm:456
3225 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
3226 msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3227
3228 #: NOT FOUND IN SOURCE
3229 msgid "Deleting this object would violate referential integrity."
3230 msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsisistens."
3231
3232 #: NOT FOUND IN SOURCE
3233 msgid "Deleting this object would violate referential integrity. That's bad."
3234 msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsistens. Det er uheldig."
3235
3236 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
3237 msgid "Deny"
3238 msgstr "Nekt"
3239
3240 #: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
3241 msgid "Depended on by"
3242 msgstr "Avhengighet fra"
3243
3244 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3245 msgid "DependedOnBy"
3246 msgstr "AvhengighetFra"
3247
3248 #: NOT FOUND IN SOURCE
3249 msgid "Dependencies: \\n"
3250 msgstr "Avhengigheter: \\n"
3251
3252 #: lib/RT/Transaction.pm:790
3253 #. ($value)
3254 msgid "Dependency by %1 added"
3255 msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3256
3257 #: lib/RT/Transaction.pm:829
3258 #. ($value)
3259 msgid "Dependency by %1 deleted"
3260 msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3261
3262 #: lib/RT/Transaction.pm:787
3263 #. ($value)
3264 msgid "Dependency on %1 added"
3265 msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3266
3267 #: lib/RT/Transaction.pm:826
3268 #. ($value)
3269 msgid "Dependency on %1 deleted"
3270 msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3271
3272 #: lib/RT/Tickets.pm:122
3273 msgid "DependentOn"
3274 msgstr "AvhengerAv"
3275
3276 #: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
3277 msgid "Depends on"
3278 msgstr "Avhenger av"
3279
3280 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3281 msgid "DependsOn"
3282 msgstr "AvhengerAv"
3283
3284 #: share/html/Search/Elements/EditSort:84
3285 msgid "Desc"
3286 msgstr "synkende"
3287
3288 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
3289 msgid "Descending"
3290 msgstr "Synkende"
3291
3292 #: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
3293 msgid "Describe the issue below"
3294 msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
3295
3296 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
3297 msgid "Description"
3298 msgstr "Beskrivelse"
3299
3300 #: share/html/Elements/Tabs:213
3301 msgid "Detailed information about your RT setup"
3302 msgstr ""
3303
3304 #: share/html/Ticket/Create.html:446
3305 msgid "Details"
3306 msgstr "Detaljer"
3307
3308 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
3309 msgid "Direction"
3310 msgstr "Retning"
3311
3312 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3313 msgid "Disabled"
3314 msgstr "Deaktivert"
3315
3316 #: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
3317 msgid "Display"
3318 msgstr "Vis"
3319
3320 #: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
3321 msgid "Display Access Control List"
3322 msgstr "Vis tilgangsliste"
3323
3324 #: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
3325 #. ($id)
3326 msgid "Display Article %1"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
3330 msgid "Display Columns"
3331 msgstr "Vis kolonner"
3332
3333 #: NOT FOUND IN SOURCE
3334 msgid "Display Scrip templates for this queue"
3335 msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3336
3337 #: NOT FOUND IN SOURCE
3338 msgid "Display Scrips for this queue"
3339 msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3340
3341 #: NOT FOUND IN SOURCE
3342 msgid "Display mode"
3343 msgstr "Visningsmodus"
3344
3345 #: NOT FOUND IN SOURCE
3346 msgid "Display saved searches for this group"
3347 msgstr "Vis lagrede søk for gruppa"
3348
3349 #: NOT FOUND IN SOURCE
3350 msgid "Display ticket #%1"
3351 msgstr "Vis saken #%1"
3352
3353 #: share/html/Elements/Footer:59
3354 #. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
3355 msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
3356 msgstr ""
3357
3358 #: NOT FOUND IN SOURCE
3359 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
3360 msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
3361
3362 #: lib/RT/System.pm:80
3363 msgid "Do anything and everything"
3364 msgstr "Gjøre alt"
3365
3366 #: lib/RT/Installer.pm:215
3367 msgid "Domain name"
3368 msgstr "Domenenavn"
3369
3370 #: lib/RT/Installer.pm:216
3371 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
3372 msgstr "Ta ikke med «http://», bare vertsnavnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
3373
3374 #: lib/RT/Config.pm:314
3375 msgid "Don't refresh home page."
3376 msgstr "Ikke oppdater hjemmesiden"
3377
3378 #: lib/RT/Config.pm:293
3379 msgid "Don't refresh search results."
3380 msgstr "Ikke oppdater søkeresultatene"
3381
3382 #: share/html/Elements/Refresh:53
3383 msgid "Don't refresh this page."
3384 msgstr "Ikke oppdater siden"
3385
3386 #: NOT FOUND IN SOURCE
3387 msgid "Don't show search results"
3388 msgstr "Ikke vis søkeresultat"
3389
3390 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
3391 msgid "Don't trust this key at all"
3392 msgstr "Ikke stol på denne nøkkelen"
3393
3394 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
3395 msgid "Download"
3396 msgstr "Last ned"
3397
3398 #: NOT FOUND IN SOURCE
3399 msgid "Download as a tab-delimited file"
3400 msgstr "Last ned som en tabulatordelt fil"
3401
3402 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
3403 msgid "Download dumpfile"
3404 msgstr "Last ned dumpfil"
3405
3406 #: lib/RT/CustomField.pm:83
3407 msgid "Dropdown"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
3411 msgid "Due"
3412 msgstr "Forfallsdato"
3413
3414 #: NOT FOUND IN SOURCE
3415 msgid "Due date '%1' could not be parsed"
3416 msgstr "Innendato '%1' kunne ikke tolkes"
3417
3418 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3419 msgid "DueRelative"
3420 msgstr "ForfallsdatoRelativ"
3421
3422 #: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
3423 #. ($msg)
3424 msgid "ERROR: %1"
3425 msgstr "Feil: %1"
3426
3427 #: NOT FOUND IN SOURCE
3428 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
3429 msgstr "FEIL: Kunne ikke laste sak '%1': %2.\\n"
3430
3431 #: share/html/Elements/Tabs:437
3432 msgid "Easy updating of your open tickets"
3433 msgstr "Enkel oppdatering av åpne saker"
3434
3435 #: share/html/Elements/Tabs:444
3436 msgid "Easy viewing of your reminders"
3437 msgstr ""
3438
3439 #: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
3440 msgid "Edit"
3441 msgstr "Rediger"
3442
3443 #: NOT FOUND IN SOURCE
3444 msgid "Edit Conditions"
3445 msgstr "Rediger Forhold"
3446
3447 #: share/html/Search/Bulk.html:168
3448 msgid "Edit Custom Fields"
3449 msgstr "Rediger fleksifelt"
3450
3451 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
3452 #. ($Object->Name)
3453 msgid "Edit Custom Fields for %1"
3454 msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
3455
3456 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
3457 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
3458 msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
3459
3460 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
3461 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
3462 msgstr "Rediger fleksifelt for alle køene"
3463
3464 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
3465 msgid "Edit Custom Fields for all users"
3466 msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukerne"
3467
3468 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
3469 msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
3470 msgstr ""
3471
3472 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
3473 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
3474 msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køer"
3475
3476 #: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
3477 msgid "Edit Links"
3478 msgstr "Rediger koblinger"
3479
3480 #: share/html/Search/Edit.html:66
3481 msgid "Edit Query"
3482 msgstr "Rediger spørring"
3483
3484 #: share/html/Elements/Tabs:738
3485 msgid "Edit Search"
3486 msgstr "Rediger søk"
3487
3488 #: NOT FOUND IN SOURCE
3489 msgid "Edit Templates for queue %1"
3490 msgstr "Rediger maler for køen %1"
3491
3492 #: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
3493 msgid "Edit global topic hierarchy"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: NOT FOUND IN SOURCE
3497 msgid "Edit keywords"
3498 msgstr "Rediger nøkkelord"
3499
3500 #: NOT FOUND IN SOURCE
3501 msgid "Edit saved searches for this group"
3502 msgstr "Rediger lagrede søk for gruppa"
3503
3504 #: NOT FOUND IN SOURCE
3505 msgid "Edit scrips"
3506 msgstr "Rediger scrips"
3507
3508 #: share/html/Elements/Tabs:116
3509 msgid "Edit system templates"
3510 msgstr "Rediger systemmaler"
3511
3512 #: NOT FOUND IN SOURCE
3513 msgid "Edit templates for %1"
3514 msgstr "Rediger maler for %1"
3515
3516 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
3517 #. ($ClassObj->Name)
3518 msgid "Edit topic hierarchy for %1"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: lib/RT/Group.pm:97
3522 msgid "EditSavedSearches"
3523 msgstr "RedigerLagredeSøk"
3524
3525 #: NOT FOUND IN SOURCE
3526 msgid "Editable text"
3527 msgstr "Redigerbar tekst"
3528
3529 #: NOT FOUND IN SOURCE
3530 msgid "Editing Configuration for queue %1"
3531 msgstr "Rediger innstillinger for køen %1"
3532
3533 #: NOT FOUND IN SOURCE
3534 msgid "Editing Configuration for user %1"
3535 msgstr "Redigerer Konfigurasjonen av brukern %1"
3536
3537 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
3538 #. ($CustomFieldObj->Name)
3539 #. ($CustomFieldObj->Name())
3540 msgid "Editing CustomField %1"
3541 msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
3542
3543 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
3544 #. ($Group->Name)
3545 msgid "Editing membership for group %1"
3546 msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
3547
3548 #: NOT FOUND IN SOURCE
3549 msgid "Editing membership for personal group %1"
3550 msgstr "Redigerer medlemskap for den personlige gruppa %1"
3551
3552 #: NOT FOUND IN SOURCE
3553 msgid "Editing template %1"
3554 msgstr "Redigerer malen %1"
3555
3556 #: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
3557 msgid "EffectiveId"
3558 msgstr "EffektivID"
3559
3560 #: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
3561 msgid "Either base or target must be specified"
3562 msgstr "Du må oppgi enten kilde eller mål"
3563
3564 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
3565 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
3566 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
3567 msgstr "Enten mangler du rettigheter til å vise det lagrede søket %1, eller så er identifikatoren feil"
3568
3569 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
3570 msgid "Email"
3571 msgstr "E-postadresse"
3572
3573 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
3574 msgid "Email Address"
3575 msgstr ""
3576
3577 #: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
3578 msgid "Email Digest"
3579 msgstr "E-postsammendrag"
3580
3581 #: lib/RT/User.pm:585
3582 msgid "Email address in use"
3583 msgstr "E-postadressen er alt i bruk"
3584
3585 #: lib/RT/Config.pm:474
3586 msgid "Email delivery"
3587 msgstr "E-postlevering"
3588
3589 #: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
3590 msgid "Email template for periodic notification digests"
3591 msgstr "E-postmal for regelmessige sammendrag"
3592
3593 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
3594 msgid "EmailAddress"
3595 msgstr "E-postadresse"
3596
3597 #: NOT FOUND IN SOURCE
3598 msgid "EmailEncoding"
3599 msgstr "EpostFormat"
3600
3601 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3602 msgid "Enabled"
3603 msgstr "Aktivert"
3604
3605 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
3606 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3607 msgstr ""
3608
3609 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
3610 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3611 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere feltet)"
3612
3613 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
3614 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
3615 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere gruppa)"
3616
3617 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
3618 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
3619 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere køen)"
3620
3621 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
3622 msgid "Enabled Classes"
3623 msgstr ""
3624
3625 #: NOT FOUND IN SOURCE
3626 msgid "Enabled Custom Fields"
3627 msgstr "Aktive Fleksifelt"
3628
3629 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
3630 msgid "Enabled Queues"
3631 msgstr "Aktive køer"
3632
3633 #: share/html/Admin/Queues/index.html:99
3634 msgid "Enabled queues matching search criteria"
3635 msgstr "Virksomme køer i samsvar med søkekriteriene"
3636
3637 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
3638 #. (loc_fuzzy($msg))
3639 msgid "Enabled status %1"
3640 msgstr "Aktivert statusen %1"
3641
3642 #: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3643 msgid "Encrypt"
3644 msgstr "Krypter"
3645
3646 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
3647 msgid "Encrypt by default"
3648 msgstr "Krypter som standard"
3649
3650 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
3651 msgid "Encrypt/Decrypt"
3652 msgstr "Krypter/dekrypter"
3653
3654 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
3655 #. ($id, $txn->Ticket)
3656 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3657 msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
3658
3659 #: lib/RT/Queue.pm:639
3660 msgid "Encrypting disabled"
3661 msgstr "Kryptering slått av"
3662
3663 #: lib/RT/Queue.pm:638
3664 msgid "Encrypting enabled"
3665 msgstr "Kryptering slått på"
3666
3667 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
3668 msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
3669 msgstr ""
3670
3671 #: lib/RT/CustomField.pm:187
3672 msgid "Enter multiple IP address ranges"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: lib/RT/CustomField.pm:178
3676 msgid "Enter multiple IP addresses"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: lib/RT/CustomField.pm:93
3680 msgid "Enter multiple values"
3681 msgstr "Skriv inn flere verdier"
3682
3683 #: lib/RT/CustomField.pm:149
3684 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
3685 msgstr "Skriv inn flere verdier – med autofullføring"
3686
3687 #: share/html/Elements/EditLinks:128
3688 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
3689 msgstr "Skriv inn objektene eller nettadressene du vil koble til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3690
3691 #: lib/RT/CustomField.pm:179
3692 msgid "Enter one IP address"
3693 msgstr ""
3694
3695 #: lib/RT/CustomField.pm:188
3696 msgid "Enter one IP address range"
3697 msgstr ""
3698
3699 #: lib/RT/CustomField.pm:94
3700 msgid "Enter one value"
3701 msgstr "Skriv inn enkeltverdi"
3702
3703 #: lib/RT/CustomField.pm:150
3704 msgid "Enter one value with autocompletion"
3705 msgstr "Skriv inn enkeltverdi – med autofullføring"
3706
3707 #: share/html/Elements/EditLinks:125
3708 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
3709 msgstr "Skriv inn køene eller nettadressene du vil koble køene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3710
3711 #: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
3712 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
3713 msgstr "Skriv inn sakene eller nettadressene du vil koble sakene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3714
3715 #: lib/RT/Config.pm:280
3716 msgid "Enter time in hours by default"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: lib/RT/CustomField.pm:189
3720 msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
3721 msgstr ""
3722
3723 #: lib/RT/CustomField.pm:180
3724 msgid "Enter up to %1 IP addresses"
3725 msgstr ""
3726
3727 #: lib/RT/CustomField.pm:95
3728 msgid "Enter up to %1 values"
3729 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier"
3730
3731 #: lib/RT/CustomField.pm:151
3732 msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
3733 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier – med autofullføring"
3734
3735 #: share/html/Search/Simple.html:77
3736 #. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
3737 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
3738 msgstr ""
3739
3740 #: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
3741 msgid "Error"
3742 msgstr "Feil"
3743
3744 #: NOT FOUND IN SOURCE
3745 msgid "Error adding watcher"
3746 msgstr "Feilet ved opprettelse av Overvåker"
3747
3748 #: NOT FOUND IN SOURCE
3749 msgid "Error in parameters to Queue->AddWatcher"
3750 msgstr "Feil i parametrene til «Queue->AddWatcher»"
3751
3752 #: NOT FOUND IN SOURCE
3753 msgid "Error in parameters to Queue->DelWatcher"
3754 msgstr "Feil i parameterne til Queue->DelWatcher"
3755
3756 #: NOT FOUND IN SOURCE
3757 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
3758 msgstr "Feil i parametrene til «Queue->DeleteWatcher»"
3759
3760 #: lib/RT/Ticket.pm:1090
3761 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
3762 msgstr "Feil i parametrene til «Ticket->AddWatcher»"
3763
3764 #: NOT FOUND IN SOURCE
3765 msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
3766 msgstr "Feil i parameterne til Ticket->DelWatcher"
3767
3768 #: lib/RT/Ticket.pm:1247
3769 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
3770 msgstr "Feil i parametrene til «Ticket->DeleteWatcher»"
3771
3772 #: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
3773 msgid "Error to RT owner: public key"
3774 msgstr "Feil til RT-eier: offentlignøkkel"
3775
3776 #: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
3777 msgid "Error: Missing dashboard"
3778 msgstr "Feil: Mangler utforming"
3779
3780 #: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
3781 msgid "Error: bad GnuPG data"
3782 msgstr "Feil: Ugyldige GnuPG-data"
3783
3784 #: share/html/Articles/Article/Search.html:202
3785 msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
3786 msgstr ""
3787
3788 #: share/html/Articles/Article/Search.html:165
3789 #. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
3790 msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
3794 msgid "Error: no private key"
3795 msgstr "Feil: mangler privatnøkkel"
3796
3797 #: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
3798 msgid "Error: public key"
3799 msgstr "Feil: offentlignøkkel"
3800
3801 #: share/html/Articles/Article/Search.html:217
3802 #. ($search->Name, $msg)
3803 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
3804 msgstr ""
3805
3806 #: bin/rt-crontool:370
3807 msgid "Escalate tickets"
3808 msgstr "Øk saksprioriteter"
3809
3810 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
3811 msgid "Estimated"
3812 msgstr "Estimert"
3813
3814 #: lib/RT/Handle.pm:665
3815 msgid "Everyone"
3816 msgstr "Alle"
3817
3818 #: NOT FOUND IN SOURCE
3819 msgid "Examine tickets created in a queue between two dates"
3820 msgstr "Se på saker opprettet i en gitt tidsperiode"
3821
3822 #: NOT FOUND IN SOURCE
3823 msgid "Examine tickets resolved in a queue between two dates"
3824 msgstr "Se på saker løst i en gitt tidsperiode"
3825
3826 #: NOT FOUND IN SOURCE
3827 msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
3828 msgstr "Se på løste saker – gruppert etter eier"
3829
3830 #: bin/rt-crontool:356
3831 msgid "Example:"
3832 msgstr "Eksempel:"
3833
3834 #: lib/RT/System.pm:88
3835 msgid "ExecuteCode"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
3839 msgid "Expire"
3840 msgstr "Utløper"
3841
3842 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3843 msgid "ExtendedStatus"
3844 msgstr "UtvidetStatus"
3845
3846 #: lib/RT/User.pm:995
3847 msgid "External authentication enabled."
3848 msgstr "Ekstern autentisering slått på"
3849
3850 #: NOT FOUND IN SOURCE
3851 msgid "ExternalAuthId"
3852 msgstr "EksternAutId"
3853
3854 #: NOT FOUND IN SOURCE
3855 msgid "ExternalContactInfoId"
3856 msgstr "EksternKontaktInfoId"
3857
3858 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
3859 msgid "Extra info"
3860 msgstr "Tilleggsinformasjon"
3861
3862 #: share/html/Elements/Tabs:633
3863 msgid "Extract Article"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
3867 msgid "Extract Subject Tag"
3868 msgstr "Hent emnekode"
3869
3870 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
3871 #. ($Ticket)
3872 msgid "Extract a new article from ticket #%1"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
3876 #. ($Ticket, $ClassObj->Name)
3877 msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
3878 msgstr ""
3879
3880 #: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
3881 msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
3882 msgstr "Hent emnekoder fra emnelinjen i en transaksjon, og legg disse til saksemnet."
3883
3884 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
3885 #. ($DBI::errstr)
3886 msgid "Failed to connect to database: %1"
3887 msgstr "Klarte ikke koble til databasen: %1"
3888
3889 #: lib/RT/SharedSetting.pm:217
3890 #. ($self->ObjectName)
3891 msgid "Failed to create %1 attribute"
3892 msgstr "Klarte ikke opprette attributtet %1"
3893
3894 #: lib/RT/User.pm:336
3895 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
3896 msgstr "Fant ikke pseudogruppa «brukere med utvidede rettigheter»"
3897
3898 #: lib/RT/User.pm:343
3899 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
3900 msgstr "Fant ikke pseudogruppa «brukere uten utvidede rettigheter»"
3901
3902 #: lib/RT/SharedSetting.pm:122
3903 #. ($self->ObjectName, $id)
3904 msgid "Failed to load %1 %2"
3905 msgstr "Klarte ikke laste %1 %2"
3906
3907 #: lib/RT/SharedSetting.pm:146
3908 #. ($self->ObjectName, $id, $msg)
3909 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
3910 msgstr "Klarte ikke laste %1 %2: %3"
3911
3912 #: bin/rt-crontool:304
3913 #. ($modname, $@)
3914 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
3915 msgstr "Klarte ikke laste modulen %1. (%2)"
3916
3917 #: lib/RT/SharedSetting.pm:201
3918 #. ($privacy)
3919 msgid "Failed to load object for %1"
3920 msgstr "Klarte ikke laste objektet for %1"
3921
3922 #: sbin/rt-email-digest:166
3923 msgid "Failed to load template"
3924 msgstr "Klarte ikke laste malen"
3925
3926 #: lib/RT/Reminders.pm:122
3927 #. ($self->Ticket)
3928 msgid "Failed to load ticket %1"
3929 msgstr ""
3930
3931 #: sbin/rt-email-digest:174
3932 msgid "Failed to parse template"
3933 msgstr "Klarte ikke tolke malen"
3934
3935 #: lib/RT/Date.pm:92
3936 msgid "Feb"
3937 msgstr "feb."
3938
3939 #: NOT FOUND IN SOURCE
3940 msgid "Feb."
3941 msgstr "Feb."
3942
3943 #: NOT FOUND IN SOURCE
3944 msgid "February"
3945 msgstr "februar"
3946
3947 #: share/html/Elements/Tabs:749
3948 msgid "Feeds"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
3952 msgid "Field"
3953 msgstr ""
3954
3955 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
3956 msgid "Field values source:"
3957 msgstr "Kilde for feltverdier:"
3958
3959 #: NOT FOUND IN SOURCE
3960 msgid "FileName"
3961 msgstr "Filnavn"
3962
3963 #: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3964 msgid "Filename"
3965 msgstr "Filnavn"
3966
3967 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3968 msgid "Fill arguments"
3969 msgstr "Fyllargument"
3970
3971 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3972 msgid "Fill boxes with color using"
3973 msgstr "Fyll boksene med farge med"
3974
3975 #: lib/RT/CustomField.pm:102
3976 msgid "Fill in multiple text areas"
3977 msgstr "Fyll ut flere fritekstfelt"
3978
3979 #: lib/RT/CustomField.pm:111
3980 msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3981 msgstr "Fyll ut flere wikitext-felt"
3982
3983 #: lib/RT/CustomField.pm:103
3984 msgid "Fill in one text area"
3985 msgstr "Fyll ut et fritekstfelt"
3986
3987 #: lib/RT/CustomField.pm:112
3988 msgid "Fill in one wikitext area"
3989 msgstr "Fyll ut et wikitext-felt"
3990
3991 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3992 msgid "Fill in this field with a URL."
3993 msgstr "Fyll ut feltet med en nettadresse."
3994
3995 #: lib/RT/CustomField.pm:104
3996 msgid "Fill in up to %1 text areas"
3997 msgstr "Fyll ut opptil %1 fritekstfelt"
3998
3999 #: lib/RT/CustomField.pm:113
4000 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
4001 msgstr "Fyll ut opptil %1 wikitext-felt"
4002
4003 #: NOT FOUND IN SOURCE
4004 msgid "Fin"
4005 msgstr "End"
4006
4007 #: lib/RT/Tickets.pm:2311 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
4008 msgid "Final Priority"
4009 msgstr "Sluttprioritet"
4010
4011 #: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
4012 msgid "FinalPriority"
4013 msgstr "Sluttprioritet"
4014
4015 #: share/html/Admin/Users/index.html:83
4016 msgid "Find all users whose"
4017 msgstr "Finn alle brukerne der"
4018
4019 #: NOT FOUND IN SOURCE
4020 msgid "Find group whose"
4021 msgstr "Finn grupper hvor"
4022
4023 #: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
4024 msgid "Find groups whose"
4025 msgstr "Finn alle gruppene der"
4026
4027 #: NOT FOUND IN SOURCE
4028 msgid "Find new/open tickets"
4029 msgstr "Finn nye/åpne saker"
4030
4031 #: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
4032 msgid "Find people whose"
4033 msgstr "Finn alle personene der"
4034
4035 #: share/html/Search/Results.html:140
4036 msgid "Find tickets"
4037 msgstr "Finn saker"
4038
4039 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
4040 msgid "Fingerprint"
4041 msgstr ""
4042
4043 #: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
4044 msgid "Finish"
4045 msgstr "Fullfør"
4046
4047 #: NOT FOUND IN SOURCE
4048 msgid "Finish Approval"
4049 msgstr "Fullfør godkjennelse"
4050
4051 #: share/html/Elements/Tabs:651
4052 msgid "First"
4053 msgstr "Først"
4054
4055 #: NOT FOUND IN SOURCE
4056 msgid "First page"
4057 msgstr "Første side"
4058
4059 #: NOT FOUND IN SOURCE
4060 msgid "Foo Bar Baz"
4061 msgstr "Foo Bar Baz"
4062
4063 #: NOT FOUND IN SOURCE
4064 msgid "Foo!"
4065 msgstr "Foo!"
4066
4067 #: share/html/Search/Simple.html:91
4068 #. ($link_start, $link_end)
4069 msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
4070 msgstr ""
4071
4072 #: share/html/Search/Bulk.html:84
4073 msgid "Force change"
4074 msgstr "Tving gjennom endring"
4075
4076 #: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
4077 msgid "Format"
4078 msgstr "Format"
4079
4080 #: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:578 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
4081 msgid "Forward"
4082 msgstr "Videresend"
4083
4084 #: share/html/Ticket/Forward.html:78
4085 msgid "Forward Message"
4086 msgstr "Videresend melding"
4087
4088 #: share/html/Ticket/Forward.html:77
4089 msgid "Forward Message and Return"
4090 msgstr "Videresend melding og gå tilbake"
4091
4092 #: etc/initialdata:409 etc/upgrade/3.8.6/content:3
4093 msgid "Forward Ticket"
4094 msgstr "Videresend sak"
4095
4096 #: lib/RT/Queue.pm:121
4097 msgid "Forward messages outside of RT"
4098 msgstr ""
4099
4100 #: NOT FOUND IN SOURCE
4101 msgid "Forward messages to third person(s)"
4102 msgstr "Videresend meldinger til tredjeperson(er)"
4103
4104 #: share/html/Ticket/Forward.html:113
4105 #. ($TicketObj->id)
4106 msgid "Forward ticket #%1"
4107 msgstr "Videresend sak %1"
4108
4109 #: share/html/Ticket/Forward.html:112
4110 #. ($txn->id)
4111 msgid "Forward transaction #%1"
4112 msgstr "Videresend transaksjon %1"
4113
4114 #: lib/RT/Queue.pm:121
4115 msgid "ForwardMessage"
4116 msgstr "Videresend melding"
4117
4118 #: lib/RT/Transaction.pm:668
4119 #. ($self->Data)
4120 msgid "Forwarded Ticket to %1"
4121 msgstr ""
4122
4123 #: lib/RT/Transaction.pm:665
4124 #. ($self->Field, $self->Data)
4125 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
4126 msgstr ""
4127
4128 #: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
4129 #. ($ticketcount)
4130 #. ($collection->CountAll)
4131 msgid &quo