15097e90c17aa502aa61fad56dd0d2ba8890cf7a
[usit-rt.git] / share / po / nb.po
1 #
2 # Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:23+0000\n"
9 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15 "X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17 #: NOT FOUND IN SOURCE
18 msgid " (no pubkey!)"
19 msgstr " (mangler offentlignøkkel)"
20
21 #: NOT FOUND IN SOURCE
22 msgid " (untrusted!)"
23 msgstr " (ikke tiltrodd)"
24
25 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
26 msgid "#"
27 msgstr "#"
28
29 #: NOT FOUND IN SOURCE
30 msgid "#%1"
31 msgstr "#%1"
32
33 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
34 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
35 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
36 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
37 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
38 #. ($t->Id, $t->Subject || '')
39 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
40 msgid "#%1: %2"
41 msgstr "%1: %2"
42
43 #: NOT FOUND IN SOURCE
44 msgid "$1"
45 msgstr "$1"
46
47 #: NOT FOUND IN SOURCE
48 msgid "$prefix %1"
49 msgstr "$prefix %1"
50
51 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
52 #. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
53 msgid "%1 #%2"
54 msgstr "%1 %2"
55
56 #: lib/RT/Date.pm:369
57 #. ($s, $time_unit)
58 msgid "%1 %2"
59 msgstr "%1 %2"
60
61 #: lib/RT/Tickets.pm:2049
62 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
63 msgid "%1 %2 %3"
64 msgstr "%1 %2 %3"
65
66 #: lib/RT/Date.pm:627
67 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
68 msgid "%1 %2 %3 %4"
69 msgstr "%1 %3. %2 %4"
70
71 #: lib/RT/Date.pm:642
72 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
73 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
74 msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
75
76 #: lib/RT/Date.pm:639
77 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
78 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
79 msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
80
81 #: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:774
82 #. ($cf->Name, $new_content)
83 #. ($field, $new)
84 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
85 msgid "%1 %2 added"
86 msgstr "%1 %2 lagt til"
87
88 #: lib/RT/Date.pm:366
89 #. ($s, $time_unit)
90 msgid "%1 %2 ago"
91 msgstr "%1 %2 siden"
92
93 #: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:738
94 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
95 #. ($field, $old, $new)
96 msgid "%1 %2 changed to %3"
97 msgstr "%1 «%2» endret til «%3»"
98
99 #: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:780
100 #. ($cf->Name, $old_content)
101 #. ($field, $old)
102 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
103 msgid "%1 %2 deleted"
104 msgstr "%1 %2 slettet"
105
106 #: share/html/Widgets/SavedSearch:139
107 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
108 msgid "%1 %2 deleted."
109 msgstr "%1 %2 slettet."
110
111 #: NOT FOUND IN SOURCE
112 msgid "%1 %2 of group %3"
113 msgstr "%1 %2 av gruppen %3"
114
115 #: NOT FOUND IN SOURCE
116 msgid "%1 %2 renamed to %3."
117 msgstr "%1 %2 endret navn til %3"
118
119 #: share/html/Widgets/SavedSearch:129
120 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
121 msgid "%1 %2 saved."
122 msgstr "%1 %2 lagret"
123
124 #: share/html/Widgets/SavedSearch:113
125 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
126 msgid "%1 %2 updated."
127 msgstr "%1 «%2» oppdatert"
128
129 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
130 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
131 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
132 msgid "%1 %2 with template %3"
133 msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
134
135 #: NOT FOUND IN SOURCE
136 msgid "%1 (%2) %3 this ticket\\n"
137 msgstr "%1 (%2) %3 denne saken\\n"
138
139 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
140 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
141 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
142 msgid "%1 (%2) by %3"
143 msgstr "%1 (%2) av %3"
144
145 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:64 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
146 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
147 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
148 #. (loc($Ticket->Status))
149 #. (loc($TicketObj->Status))
150 #. (loc($t->Status))
151 #. (loc('Approve'))
152 #. (loc('Deny'))
153 #. (loc($Ticket->Status()))
154 msgid "%1 (Unchanged)"
155 msgstr "%1 (uendret)"
156
157 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
158 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
159 msgid "%1 (from pane %2)"
160 msgstr "%1 (fra panel %2)"
161
162 #: NOT FOUND IN SOURCE
163 msgid "%1 - %2 shown"
164 msgstr "%1 - %2 vist"
165
166 #: bin/rt-crontool:345
167 #. ("--log")
168 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
169 msgstr "%1 – endre innstillingen «LogToScreen»"
170
171 #: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
172 #. ("--action-arg", "--action")
173 #. ("--condition-arg", "--condition")
174 #. ("--search-arg", "--search")
175 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
176 msgstr "%1 – et argument som skal sendes til %2"
177
178 #: bin/rt-crontool:347
179 #. ("--verbose")
180 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
181 msgstr "%1 – send statusoppdateringer til standard ut"
182
183 #: NOT FOUND IN SOURCE
184 msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
185 msgstr "%1 - Spesifiser id på malen du ønsker å bruke"
186
187 #: bin/rt-crontool:339
188 #. ("--transaction")
189 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
190 msgstr "%1 – om du vil bruke «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjoner"
191
192 #: bin/rt-crontool:336
193 #. ("--template")
194 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
195 msgstr "%1 – navn eller ID til malen(e) du vil bruke"
196
197 #: bin/rt-crontool:330
198 #. ("--action")
199 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
200 msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruke"
201
202 #: bin/rt-crontool:342
203 #. ("--transaction-type")
204 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
205 msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypene du vil bruke"
206
207 #: bin/rt-crontool:324
208 #. ("--condition")
209 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
210 msgstr "%1 – betingelsesmodulen du vil bruke"
211
212 #: bin/rt-crontool:317
213 #. ("--search")
214 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
215 msgstr "%1 – søkemodulen du vil bruke"
216
217 #: NOT FOUND IN SOURCE
218 msgid "%1 DashBoards"
219 msgstr "%1-utforminger"
220
221 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
222 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
223 #. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
224 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
225 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
226
227 #: NOT FOUND IN SOURCE
228 msgid "%1 ScripAction loaded"
229 msgstr "Utløserhandling %1 lastet"
230
231 #: lib/RT/Record.pm:1826
232 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
233 msgid "%1 added as a value for %2"
234 msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
235
236 #: NOT FOUND IN SOURCE
237 msgid "%1 aliases require a TicketId to work on"
238 msgstr "%1 alias trenger en ReferanseId å jobbe mot"
239
240 #: NOT FOUND IN SOURCE
241 msgid "%1 aliases require a TicketId to work on "
242 msgstr "%1 alias trenger en saksnummer å jobbe mot "
243
244 #: NOT FOUND IN SOURCE
245 msgid "%1 aliases require a TicketId to work on (from %2) %3"
246 msgstr "%1 alias trenger et saksnummer å jobbe mot (fra %2) %3"
247
248 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
249 #. ($RT::DatabaseName)
250 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
251 msgstr "%1 finnes fra før, og har RT-tabellene på plass, men inneholder ikke RT-metadata. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp RT."
252
253 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
254 #. ($RT::DatabaseName)
255 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
256 msgstr "%1 finnes fra før, men inneholder ikke tabeller eller metadata for RT. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige tabellene og metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp Request Tracker."
257
258 #: lib/RT/ACE.pm:289
259 #. ($princ_obj->Object->Name)
260 msgid "%1 already has that right"
261 msgstr ""
262
263 #: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
264 #. ($args{'Base'})
265 #. ($args{'Target'})
266 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
267 msgstr "%1 ser ut til å være et lokalt objekt, men finnes ikke i databasen"
268
269 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
270 #. ($RT::DatabaseName)
271 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
272 msgstr "%1 ser alt ut til å være klargjort. Det er derfor ikke nødvendig å opprette tabeller eller sette inn metadata, og du kan fortsette å tilpasse Request Tracker ved trykke «Tilpass detaljer»."
273
274 #: lib/RT/Transaction.pm:608 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
275 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
276 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
277 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
278 msgid "%1 by %2"
279 msgstr "%1 av %2"
280
281 #: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:668 lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/Transaction.pm:872 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:895 lib/RT/Transaction.pm:933
282 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
283 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
284 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
285 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
286 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
287 msgid "%1 changed from %2 to %3"
288 msgstr "%1 endret fra %2 til %3"
289
290 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:210 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:226
291 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
292 #. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
293 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
294 msgstr ""
295
296 # Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
297 #: share/html/Search/Chart.html:128
298 #. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
299 msgid "%1 chart by %2"
300 msgstr "%1 av %2"
301
302 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
303 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
304 msgid "%1 copy"
305 msgstr "%1-kopi"
306
307 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
308 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
309 msgid "%1 core config"
310 msgstr "%1-kjerneoppsett"
311
312 #: lib/RT/Record.pm:964
313 msgid "%1 could not be set to %2."
314 msgstr "%1 kunne ikke settes til %2."
315
316 #: NOT FOUND IN SOURCE
317 msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
318 msgstr "%1 kunne ikke starte en transaksjon (%2)\\n"
319
320 #: NOT FOUND IN SOURCE
321 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
322 msgstr "%1 kunne ikke sette statusen til løst. RT-databasen kan være inkonsistent."
323
324 #: lib/RT/Transaction.pm:635
325 #. ($obj_type)
326 msgid "%1 created"
327 msgstr "%1 opprettet"
328
329 #: lib/RT/Transaction.pm:646
330 #. ($obj_type)
331 msgid "%1 deleted"
332 msgstr "%1 slettet"
333
334 #: lib/RT/Transaction.pm:641
335 #. ($obj_type)
336 msgid "%1 disabled"
337 msgstr "%1 deaktivert"
338
339 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
340 #. ($ARGS{SendmailPath})
341 msgid "%1 doesn't exist."
342 msgstr "%1 finnes ikke."
343
344 #: lib/RT/Transaction.pm:638
345 #. ($obj_type)
346 msgid "%1 enabled"
347 msgstr "%1 aktivert"
348
349 #: etc/initialdata:574
350 msgid "%1 highest priority tickets I own"
351 msgstr "%1 høyest prioriterte saker jeg eier"
352
353 #: NOT FOUND IN SOURCE
354 msgid "%1 highest priority tickets I own..."
355 msgstr "Mine %1 høyst prioriterte saker..."
356
357 #: NOT FOUND IN SOURCE
358 msgid "%1 highest priority tickets I requested..."
359 msgstr "Mine %1 høyst prioriterte forespørsler..."
360
361 #: bin/rt-crontool:312
362 #. ($0)
363 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
364 msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron."
365
366 #: sbin/rt-email-digest:92
367 #. ($0)
368 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
369 msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
370
371 #: lib/RT/Queue.pm:969
372 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
373 msgid "%1 is already a %2 for this queue"
374 msgstr ""
375
376 #: lib/RT/Ticket.pm:1144
377 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
378 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
379 msgstr ""
380
381 #: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:392 share/html/Ticket/Update.html:287 share/html/m/ticket/create:186 share/html/m/ticket/reply:204
382 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
383 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
384 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
385 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
386 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
387 msgstr "%1 er en adresse RT tar imot e-post på. Hvis du la henne til som en «%2», ville det oppstå en e-postløkke."
388
389 #: NOT FOUND IN SOURCE
390 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
391 msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne køen"
392
393 #: lib/RT/Ticket.pm:1292
394 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
395 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
396 msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne saken"
397
398 #: lib/RT/Record.pm:1891
399 #. ($old_value, $cf->Name)
400 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
401 msgstr "Fleksifeltet %2 har ikke lenger verdien %1"
402
403 #: lib/RT/Queue.pm:1051
404 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
405 msgid "%1 is not a %2 for this queue"
406 msgstr ""
407
408 #: lib/RT/Ticket.pm:1266
409 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
410 msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
411 msgstr ""
412
413 #: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
414 #. ($args{'Lifecycle'})
415 #. ($value)
416 msgid "%1 is not a valid lifecycle"
417 msgstr ""
418
419 #: NOT FOUND IN SOURCE
420 msgid "%1 isn't a valid Queue id."
421 msgstr "%1 er ikke et gyldig saksnummer."
422
423 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
424 #. ($minutes)
425 msgid "%1 min"
426 msgstr "%1 minutt"
427
428 #: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
429 #. ($rows)
430 msgid "%1 most recently updated articles"
431 msgstr ""
432
433 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
434 #. ($rows)
435 msgid "%1 newest articles"
436 msgstr ""
437
438 #: etc/initialdata:585
439 msgid "%1 newest unowned tickets"
440 msgstr "%1 nyeste saker uten eier"
441
442 #: NOT FOUND IN SOURCE
443 msgid "%1 not shown"
444 msgstr "%1 vises ikke"
445
446 #: lib/RT/CustomField.pm:1183
447 msgid "%1 objects"
448 msgstr "%1-objekt"
449
450 #: NOT FOUND IN SOURCE
451 msgid "%1 rights"
452 msgstr "%1 rettigheter"
453
454 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
455 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
456 msgid "%1 site config"
457 msgstr "%1-nettstedoppsett"
458
459 #: NOT FOUND IN SOURCE
460 msgid "%1 succeeded\\n"
461 msgstr "%1 var velykket\\n"
462
463 #: lib/RT/SharedSetting.pm:257
464 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
465 msgid "%1 update: %2"
466 msgstr "Oppdatering av %1: %2"
467
468 #: lib/RT/SharedSetting.pm:250
469 #. (ucfirst($self->ObjectName))
470 msgid "%1 update: Nothing changed"
471 msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endret"
472
473 #: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
474 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
475 msgid "%1 updated"
476 msgstr "%1 oppdatert"
477
478 #: NOT FOUND IN SOURCE
479 msgid "%1 was created without a CurrentUser\\n"
480 msgstr "%1 ble opprettet uten en aktiv bruker\\n"
481
482 #: NOT FOUND IN SOURCE
483 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
484 msgstr "%1 vil løse alle medlemmer av en løst gruppesak."
485
486 #: NOT FOUND IN SOURCE
487 msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
488 msgstr "%1 vil stoppe en [lokal] BASE hvis den er avhengig av/medlem av en tilkoblet sak."
489
490 #: lib/RT/CustomField.pm:1184
491 msgid "%1's %2 objects"
492 msgstr "%1 sine %2 objekt"
493
494 #: lib/RT/CustomField.pm:1185
495 msgid "%1's %2's %3 objects"
496 msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
497
498 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
499 #. ($UserObj->Name)
500 msgid "%1's GnuPG keys"
501 msgstr ""
502
503 #: share/html/Elements/EditPassword:55
504 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
505 msgid "%1's current password"
506 msgstr ""
507
508 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
509 #. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
510 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
511 #. ($Object->Name)
512 msgid "%1's dashboards"
513 msgstr "%1 sine utforminger"
514
515 #: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
516 #. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
517 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
518 #. ($privacies{$privacy}->Name)
519 #. ($Object->Name)
520 msgid "%1's saved searches"
521 msgstr "%1 sine lagrede søk"
522
523 #: lib/RT/Transaction.pm:550
524 #. ($self)
525 msgid "%1: no attachment specified"
526 msgstr "%1: ingen vedlegg oppgitt"
527
528 #: lib/RT/Date.pm:634
529 #. ($hour,$min)
530 msgid "%1:%2"
531 msgstr "%1.%2"
532
533 #: lib/RT/Date.pm:631
534 #. ($hour,$min,$sec)
535 msgid "%1:%2:%3"
536 msgstr "%1.%2.%3"
537
538 #: share/html/Elements/CreateTicket:54
539 #. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
540 msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
541 msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
542
543 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
544 #. ($size)
545 msgid "%1b"
546 msgstr "%1 byte"
547
548 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
549 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
550 msgid "%1k"
551 msgstr "%1 KiB"
552
553 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
554 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
555 msgid "%1m"
556 msgstr ""
557
558 #: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
559 #. (sprintf('%.4f', $duration))
560 #. (sprintf('%.4f', $seconds))
561 msgid "%1s"
562 msgstr ""
563
564 #: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
565 #. ($Articles->Count)
566 msgid "%quant(%1,article)"
567 msgstr ""
568
569 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
570 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
571 msgid "%quant(%1,hour)"
572 msgstr "%quant(%1,time,timer)"
573
574 #: lib/RT/Ticket.pm:903
575 #. ($args{'Status'})
576 msgid "'%1' is an invalid value for status"
577 msgstr "«%1» er en ugyldig statusverdi"
578
579 #: lib/RT/Queue.pm:545
580 #. ($name)
581 msgid "'%1' is not a valid name."
582 msgstr ""
583
584 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
585 #. ($Class)
586 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
587 msgstr ""
588
589 #: NOT FOUND IN SOURCE
590 msgid "'%1' not a recognized action. "
591 msgstr "'%1' er ikke en kjent handling "
592
593 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3227
594 msgid "'Roles'"
595 msgstr ""
596
597 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3190
598 msgid "'System'"
599 msgstr ""
600
601 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3208
602 msgid "'User Groups'"
603 msgstr ""
604
605 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3259
606 msgid "'Users'"
607 msgstr ""
608
609 #: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
610 msgid "(Check box to complete)"
611 msgstr ""
612
613 #: NOT FOUND IN SOURCE
614 msgid "(Check box to delete group member)"
615 msgstr "(Merk for å slette gruppemedlem)"
616
617 #: NOT FOUND IN SOURCE
618 msgid "(Check box to delete scrip)"
619 msgstr "(Merk for å slette Scrip)"
620
621 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
622 msgid "(Check box to delete)"
623 msgstr "(Kryss av for å fjerne.)"
624
625 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
626 msgid "(Check boxes to delete)"
627 msgstr "(Merk boksene for å slette)"
628
629 #: NOT FOUND IN SOURCE
630 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
631 msgstr "(Kryss av i feltene for å slå av varsling til mottakerne.)"
632
633 #: NOT FOUND IN SOURCE
634 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
635 msgstr "(Kryss av i feltene for å slå på varsling til mottakerne.)"
636
637 #: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:391
638 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
639 msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
640
641 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
642 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
643 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
644 msgid "(If left blank, will default to %1)"
645 msgstr "(settes til %1 hvis tom)"
646
647 #: NOT FOUND IN SOURCE
648 msgid "(No Value)"
649 msgstr "(Ingen Verdi)"
650
651 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
652 msgid "(No custom fields)"
653 msgstr "(ingen fleksifelt)"
654
655 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
656 msgid "(No members)"
657 msgstr "(ingen medlemmer)"
658
659 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
660 msgid "(No scrips)"
661 msgstr "(ingen utløsere)"
662
663 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
664 msgid "(No templates)"
665 msgstr "(ingen maler)"
666
667 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
668 msgid "(None)"
669 msgstr "(ingen)"
670
671 #: NOT FOUND IN SOURCE
672 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
673 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdatreinger.)"
674
675 #: NOT FOUND IN SOURCE
676 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
677 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
678
679 #: NOT FOUND IN SOURCE
680 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
681 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste av administrative epostaddresser. Disse vil <b>vil</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
682
683 #: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:295
684 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
685 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
686
687 #: NOT FOUND IN SOURCE
688 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
689 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en komma-separert liste av epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
690
691 #: NOT FOUND IN SOURCE
692 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
693 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epost-addresser. Endrer <b->ikke</b> hvem som vi motta fremtige utfordrer dere nå."
694
695 #: NOT FOUND IN SOURCE
696 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
697 msgstr "(Sender en kopi av dette oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Disse <b>vill</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
698
699 #: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:286
700 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
701 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
702
703 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
704 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
705 msgstr "(Bruk disse feltene når du velger «Tilpasset» for en betingelse eller en handling.)"
706
707 #: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
708 msgid "(Will not be sent email)"
709 msgstr "(e-post blir ikke sendt)"
710
711 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
712 msgid "(any)"
713 msgstr "(vilkårlig)"
714
715 #: NOT FOUND IN SOURCE
716 msgid "(empty)"
717 msgstr "(tom)"
718
719 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
720 msgid "(no Summary)"
721 msgstr ""
722
723 #: NOT FOUND IN SOURCE
724 msgid "(no name listed)"
725 msgstr "(navn ikke oppgitt)"
726
727 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
728 msgid "(no name)"
729 msgstr ""
730
731 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
732 msgid "(no pubkey!)"
733 msgstr "(mangler offentlignøkkel)"
734
735 #: NOT FOUND IN SOURCE
736 msgid "(no subject)"
737 msgstr "(ingen overskrift)"
738
739 #: lib/RT/Transaction.pm:661 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
740 msgid "(no value)"
741 msgstr "(mangler verdi)"
742
743 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
744 msgid "(no values)"
745 msgstr "(mangler verdier)"
746
747 #: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
748 msgid "(only one ticket)"
749 msgstr "(bare én sak)"
750
751 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
752 #. ($count)
753 msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
754 msgstr "(venter på %quant(%1,annen sak,andre saker))"
755
756 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
757 msgid "(pending approval)"
758 msgstr "(venter på godkjenning)"
759
760 #: NOT FOUND IN SOURCE
761 msgid "(pending other tickets)"
762 msgstr "(venter på andre saker)"
763
764 #: NOT FOUND IN SOURCE
765 msgid "(requestor's group)"
766 msgstr "(kundens gruppe)"
767
768 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
769 msgid "(required)"
770 msgstr "(obligatorisk)"
771
772 #: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
773 #. ($key->{'TrustTerse'})
774 msgid "(trust: %1)"
775 msgstr "(tiltronivå: %1)"
776
777 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
778 msgid "(untitled)"
779 msgstr "(uten navn)"
780
781 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
782 msgid "(untrusted!)"
783 msgstr "(ikke tiltrodd)"
784
785 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
786 msgid "-"
787 msgstr "–"
788
789 #: bin/rt-crontool:137
790 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
791 msgstr "«--template-id» er et utdatert argument, og kan ikke brukes med «--template»"
792
793 #: bin/rt-crontool:132
794 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
795 msgstr "«--transaction»-argumentet kan kun ta verdiene «first», «last» eller «all»"
796
797 #: NOT FOUND IN SOURCE
798 msgid "25 highest priority tickets I own..."
799 msgstr "Mine 25 høyst prioriterte saker..."
800
801 #: NOT FOUND IN SOURCE
802 msgid "25 highest priority tickets I requested..."
803 msgstr "Mine 25 høyst priorterte forespørsler..."
804
805 #: NOT FOUND IN SOURCE
806 msgid "<% $Ticket->Status%>"
807 msgstr "<% $Ticket-:Status%>"
808
809 #: NOT FOUND IN SOURCE
810 msgid "<% $_ %>"
811 msgstr "<% $_ %>"
812
813 #: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
814 msgid "<% $field->{'name'} %>"
815 msgstr ""
816
817 #: NOT FOUND IN SOURCE
818 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
819 msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
820
821 #: NOT FOUND IN SOURCE
822 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
823 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
824
825 #: NOT FOUND IN SOURCE
826 msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
827 msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>.</p>"
828
829 #: NOT FOUND IN SOURCE
830 msgid "??????"
831 msgstr "??????"
832
833 #: etc/initialdata:215
834 msgid "A blank template"
835 msgstr "En tom mal"
836
837 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
838 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
839 msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
840
841 #: NOT FOUND IN SOURCE
842 msgid "ACE Deleted"
843 msgstr "ACE slettet"
844
845 #: NOT FOUND IN SOURCE
846 msgid "ACE Loaded"
847 msgstr "ACE lastet"
848
849 #: NOT FOUND IN SOURCE
850 msgid "ACE could not be deleted"
851 msgstr "ACE kunne ikke slettes"
852
853 #: NOT FOUND IN SOURCE
854 msgid "ACE could not be found"
855 msgstr "fant ikke ACE"
856
857 #: lib/RT/ACE.pm:169
858 msgid "ACE not found"
859 msgstr "Fant ikke ACE"
860
861 #: lib/RT/ACE.pm:491
862 msgid "ACEs can only be created and deleted."
863 msgstr "Du kan bare opprette eller slette ACE-er."
864
865 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
866 msgid "AND"
867 msgstr "OG"
868
869 #: NOT FOUND IN SOURCE
870 msgid "Aborting to avoid unintended ticket modifications.\\n"
871 msgstr "Avbryter for å ungå uånsket saksendring"
872
873 #: share/html/Elements/Tabs:482
874 msgid "About me"
875 msgstr "Om meg"
876
877 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
878 msgid "Access control"
879 msgstr "Tilgangskontroll"
880
881 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
882 msgid "Action"
883 msgstr "Handling"
884
885 #: NOT FOUND IN SOURCE
886 msgid "Action %1 not found"
887 msgstr "Handling %1 finnes ikke"
888
889 #: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
890 #. ($args{'ScripAction'})
891 #. ($value)
892 msgid "Action '%1' not found"
893 msgstr "Fant ikke handlingen «%1»"
894
895 #: bin/rt-crontool:228
896 msgid "Action committed."
897 msgstr "Handling skrevet."
898
899 #: NOT FOUND IN SOURCE
900 msgid "Action committed.\\n"
901 msgstr "Handling utført.\\n"
902
903 #: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
904 msgid "Action is mandatory argument"
905 msgstr "Handling er et obligatorisk argument"
906
907 #: bin/rt-crontool:224
908 msgid "Action prepared..."
909 msgstr "Handling forberedt …"
910
911 #: share/html/Elements/Tabs:529
912 msgid "Actions"
913 msgstr ""
914
915 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
916 msgid "Active Tickets"
917 msgstr ""
918
919 #: share/html/Tools/MyDay.html:53
920 #. ($session{'CurrentUser'}->Name)
921 msgid "Active tickets for %1"
922 msgstr ""
923
924 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
925 #. (loc($AddPrincipal))
926 msgid "Add %1"
927 msgstr ""
928
929 #: share/html/Search/Bulk.html:93
930 msgid "Add AdminCc"
931 msgstr "Legg til admin-kopimottaker"
932
933 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
934 msgid "Add Bookmark"
935 msgstr "Legg til bokmerke"
936
937 #: share/html/Search/Bulk.html:89
938 msgid "Add Cc"
939 msgstr "Legg til kopimottaker"
940
941 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
942 msgid "Add Columns"
943 msgstr "Legg til kolonner"
944
945 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
946 msgid "Add Criteria"
947 msgstr "Legg til søkekriterier"
948
949 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:323 share/html/m/ticket/reply:134
950 msgid "Add More Files"
951 msgstr "Legg til flere filer"
952
953 #: NOT FOUND IN SOURCE
954 msgid "Add Next State"
955 msgstr "Legg til neste status"
956
957 #: share/html/Search/Bulk.html:85
958 msgid "Add Requestor"
959 msgstr "Legg til innmelder"
960
961 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
962 msgid "Add Value"
963 msgstr "Legg til verdi"
964
965 #: NOT FOUND IN SOURCE
966 msgid "Add a Scrip to this queue"
967 msgstr "Legg til Scrip i denne køen"
968
969 #: NOT FOUND IN SOURCE
970 msgid "Add a Scrip which will apply to all queues"
971 msgstr "Legg til et Scrip som gjelder for alle køer"
972
973 #: NOT FOUND IN SOURCE
974 msgid "Add a keyword selection to this queue"
975 msgstr "Legg til et nøkkelordvalg på denne køen"
976
977 #: NOT FOUND IN SOURCE
978 msgid "Add a new a global scrip"
979 msgstr "Legg til et globalt Scrip"
980
981 #: NOT FOUND IN SOURCE
982 msgid "Add a scrip to this queue"
983 msgstr "Legg til et Scrip til denne køen"
984
985 #: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
986 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
987 msgstr "Legg til en utløser som vil gjelde alle køene"
988
989 #: share/html/Search/Bulk.html:125
990 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
991 msgstr "Legg til kommentarer eller svar til de valgte sakene"
992
993 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
994 msgid "Add group"
995 msgstr ""
996
997 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
998 msgid "Add here"
999 msgstr ""
1000
1001 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
1002 msgid "Add members"
1003 msgstr "Legg til medlemmer"
1004
1005 #: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
1006 msgid "Add new watchers"
1007 msgstr "Legg til overvåkere"
1008
1009 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
1010 #. (loc($AddPrincipal))
1011 msgid "Add rights for this %1"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: share/html/Search/Build.html:83
1015 msgid "Add these terms"
1016 msgstr "Legg til vilkårene"
1017
1018 #: share/html/Search/Build.html:84
1019 msgid "Add these terms and Search"
1020 msgstr "Legg til vilkårene og søk"
1021
1022 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
1023 msgid "Add user"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: share/html/Search/Bulk.html:172
1027 msgid "Add values"
1028 msgstr "Legg til verdier"
1029
1030 #: NOT FOUND IN SOURCE
1031 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
1032 msgstr "Legg til, fjern eller endre fleksifeltverdier for objekt"
1033
1034 #: lib/RT/CustomField.pm:208
1035 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
1036 msgstr ""
1037
1038 #: NOT FOUND IN SOURCE
1039 msgid "AddNextState"
1040 msgstr "AddNextState"
1041
1042 #: lib/RT/Ticket.pm:1166
1043 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1044 msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: lib/RT/Queue.pm:980
1048 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1049 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
1050 msgstr ""
1051
1052 #: NOT FOUND IN SOURCE
1053 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
1054 msgstr "%1 lagt til for køen"
1055
1056 #: NOT FOUND IN SOURCE
1057 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
1058 msgstr "%1 lagt til for saken"
1059
1060 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
1061 msgid "Address"
1062 msgstr "Adresse"
1063
1064 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
1065 msgid "Address 2"
1066 msgstr ""
1067
1068 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
1069 msgid "Address1"
1070 msgstr "Adresse 1"
1071
1072 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
1073 msgid "Address2"
1074 msgstr "Adresse 2"
1075
1076 #: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:289
1077 msgid "Admin Cc"
1078 msgstr "Admin-kopimottaker"
1079
1080 #: etc/initialdata:292
1081 msgid "Admin Comment"
1082 msgstr "Admin-kommentar"
1083
1084 #: etc/initialdata:271
1085 msgid "Admin Correspondence"
1086 msgstr "Admin-svar"
1087
1088 # «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
1089 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48
1090 msgid "Admin queues"
1091 msgstr "Velg kø"
1092
1093 #: NOT FOUND IN SOURCE
1094 msgid "Admin users"
1095 msgstr "Adminbrukere"
1096
1097 #: share/html/Admin/Global/index.html:48
1098 msgid "Admin/Global configuration"
1099 msgstr "Administrering / globalt oppsett"
1100
1101 #: NOT FOUND IN SOURCE
1102 msgid "Admin/Groups"
1103 msgstr "Admin/Grupper"
1104
1105 #: NOT FOUND IN SOURCE
1106 msgid "Admin/Queue/Basics"
1107 msgstr "Admin/Køer/Grunnleggende"
1108
1109 #: NOT FOUND IN SOURCE
1110 msgid "AdminAllPersonalGroups"
1111 msgstr "AdminAllePersonligeGrupper"
1112
1113 #: lib/RT/Tickets.pm:151
1114 msgid "AdminCCGroup"
1115 msgstr "AdminKopimottakerGruppe"
1116
1117 #: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
1118 msgid "AdminCc"
1119 msgstr "Admin-kopimottaker"
1120
1121 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1122 msgid "AdminCcs"
1123 msgstr "AdminKopimottakere"
1124
1125 #: lib/RT/Class.pm:94
1126 msgid "AdminClass"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: NOT FOUND IN SOURCE
1130 msgid "AdminComment"
1131 msgstr "AdminKommentar"
1132
1133 #: NOT FOUND IN SOURCE
1134 msgid "AdminCorrespondence"
1135 msgstr "AdminKorrespondanse"
1136
1137 #: lib/RT/CustomField.pm:206
1138 msgid "AdminCustomField"
1139 msgstr "AdminFleksifelt"
1140
1141 #: lib/RT/CustomField.pm:207
1142 msgid "AdminCustomFieldValues"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: NOT FOUND IN SOURCE
1146 msgid "AdminCustomFields"
1147 msgstr "AdminFleksifelt"
1148
1149 #: lib/RT/Group.pm:94
1150 msgid "AdminGroup"
1151 msgstr "AdminGruppe"
1152
1153 #: lib/RT/Group.pm:95
1154 msgid "AdminGroupMembership"
1155 msgstr "AdminGruppemedlemskap"
1156
1157 #: NOT FOUND IN SOURCE
1158 msgid "AdminOwnPersonalGroups"
1159 msgstr "AdminEgnePersonligeGrupper"
1160
1161 #: lib/RT/Queue.pm:93
1162 msgid "AdminQueue"
1163 msgstr "AdminKø"
1164
1165 #: lib/RT/Class.pm:95
1166 msgid "AdminTopics"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: lib/RT/System.pm:81
1170 msgid "AdminUsers"
1171 msgstr "AdminBrukere"
1172
1173 #: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
1174 msgid "Administrative Cc"
1175 msgstr "Admin-kopimottaker"
1176
1177 #: lib/RT/Installer.pm:157
1178 msgid "Administrative password"
1179 msgstr "Administratorpassord"
1180
1181 #: NOT FOUND IN SOURCE
1182 msgid "Admins"
1183 msgstr "Admin"
1184
1185 #: share/html/Elements/Tabs:740
1186 msgid "Advanced"
1187 msgstr "Avansert"
1188
1189 #: NOT FOUND IN SOURCE
1190 msgid "Advanced Search"
1191 msgstr "Avansert Søk"
1192
1193 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1194 msgid "Advanced search"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
1198 msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: NOT FOUND IN SOURCE
1202 msgid "Age"
1203 msgstr "Alder"
1204
1205 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
1206 msgid "Aggregator"
1207 msgstr "Sammenstilling"
1208
1209 #: NOT FOUND IN SOURCE
1210 msgid "Alias"
1211 msgstr "Alias"
1212
1213 #: NOT FOUND IN SOURCE
1214 msgid "Alias for"
1215 msgstr "Alias for"
1216
1217 #: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
1218 msgid "All Approvals Passed"
1219 msgstr "Alle forespørsler godkjent"
1220
1221 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
1222 msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
1226 msgid "All Classes"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: NOT FOUND IN SOURCE
1230 msgid "All Custom Fields"
1231 msgstr "Alle Fleksifelt"
1232
1233 #: share/html/Elements/Tabs:417
1234 msgid "All Dashboards"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: share/html/Admin/Queues/index.html:110
1238 msgid "All Queues"
1239 msgstr "Alle køer"
1240
1241 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
1242 msgid "All Tickets"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: share/html/User/Prefs.html:172
1246 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1247 msgstr "Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>."
1248
1249 #: share/html/Admin/Queues/index.html:98
1250 msgid "All queues matching search criteria"
1251 msgstr "Alle køer i samsvar med søkekriteriene"
1252
1253 #: share/html/m/_elements/menu:82
1254 msgid "All tickets"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: share/html/Articles/Topics.html:51
1258 msgid "All topics"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: lib/RT/System.pm:87
1262 msgid "Allow creation of saved searches"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: lib/RT/System.pm:86
1266 msgid "Allow loading of saved searches"
1267 msgstr ""
1268
1269 #: lib/RT/System.pm:88
1270 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1271 msgstr ""
1272
1273 #: lib/RT/Attachment.pm:724
1274 msgid "Already encrypted"
1275 msgstr "Allerede kryptert"
1276
1277 #: NOT FOUND IN SOURCE
1278 msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1279 msgstr "Send alltid en melding til kunden uavhengig av meldingssender"
1280
1281 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1282 msgid "And/Or"
1283 msgstr "Og/eller"
1284
1285 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
1286 msgid "Annually"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1290 msgid "Any field"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: share/html/Search/Simple.html:65
1294 msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1295 msgstr ""
1296
1297 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
1298 msgid "Applied"
1299 msgstr "Tildelt"
1300
1301 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
1302 msgid "Applies to"
1303 msgstr "Gjelder"
1304
1305 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
1306 msgid "Applies to all objects"
1307 msgstr "Gjelder alle objektene"
1308
1309 #: share/html/Search/Edit.html:62
1310 msgid "Apply"
1311 msgstr "Bruk"
1312
1313 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
1314 msgid "Apply globally"
1315 msgstr "Bruk globalt"
1316
1317 #: share/html/Search/Edit.html:62
1318 msgid "Apply your changes"
1319 msgstr "Ta endringene i bruk"
1320
1321 #: share/html/Elements/Tabs:457
1322 msgid "Approval"
1323 msgstr "Godkjenning"
1324
1325 #: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
1326 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1327 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1328 #. ($ticket->id, $msg)
1329 msgid "Approval #%1: %2"
1330 msgstr "Godkjenning %1: %2"
1331
1332 #: share/html/Approvals/index.html:77
1333 #. ($ticket->Id)
1334 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1335 msgstr "Godkjenning %1: klarte ikke lagre merknader, grunnet systemfeil"
1336
1337 #: share/html/Approvals/index.html:75
1338 #. ($ticket->Id)
1339 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1340 msgstr "Godkjenning %1: merknader lagret"
1341
1342 #: NOT FOUND IN SOURCE
1343 msgid "Approval Details"
1344 msgstr "Godkjenning - Detaljer"
1345
1346 #: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1347 msgid "Approval Passed"
1348 msgstr "Godkjent"
1349
1350 #: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1351 msgid "Approval Ready for Owner"
1352 msgstr "Godkjenning klar for eier"
1353
1354 #: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1355 msgid "Approval Rejected"
1356 msgstr "Godkjenning avslått"
1357
1358 #: NOT FOUND IN SOURCE
1359 msgid "Approval diagram"
1360 msgstr "Godkjenningsdiagram"
1361
1362 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1363 msgid "Approve"
1364 msgstr "Godkjenn"
1365
1366 #: NOT FOUND IN SOURCE
1367 msgid "Approver's notes: %1"
1368 msgstr "Godkjenners notater: %1"
1369
1370 #: lib/RT/Date.pm:94
1371 msgid "Apr"
1372 msgstr "april"
1373
1374 #: NOT FOUND IN SOURCE
1375 msgid "Apr."
1376 msgstr "Apr."
1377
1378 #: NOT FOUND IN SOURCE
1379 msgid "April"
1380 msgstr "april"
1381
1382 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1383 msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1387 #. ($ArticleObj->Id)
1388 msgid "Article #%1 deleted"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1392 #. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1393 msgid "Article #%1: %2"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1397 #. ($self->Object->id)
1398 msgid "Article %1"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: lib/RT/Article.pm:215
1402 #. ($self->id)
1403 msgid "Article %1 created"
1404 msgstr ""
1405
1406 #: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1407 msgid "Article Administration"
1408 msgstr ""
1409
1410 #: lib/RT/Article.pm:323
1411 msgid "Article Deleted"
1412 msgstr ""
1413
1414 #: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1415 msgid "Article not found"
1416 msgstr ""
1417
1418 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
1419 msgid "Articles"
1420 msgstr ""
1421
1422 #: share/html/Articles/Topics.html:99
1423 #. ($currtopic->Name)
1424 msgid "Articles in %1"
1425 msgstr ""
1426
1427 #: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1428 #. ($Articles_Content)
1429 msgid "Articles matching %1"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: share/html/Articles/Topics.html:101
1433 msgid "Articles with no topics"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1437 msgid "Asc"
1438 msgstr "stigende"
1439
1440 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1441 msgid "Ascending"
1442 msgstr "Stigende"
1443
1444 #: NOT FOUND IN SOURCE
1445 msgid "Assign and remove custom fields"
1446 msgstr "Tilordne og fjern fleksifelt"
1447
1448 #: lib/RT/Queue.pm:99
1449 msgid "Assign and remove queue custom fields"
1450 msgstr ""
1451
1452 #: lib/RT/Queue.pm:99
1453 msgid "AssignCustomFields"
1454 msgstr "TilordneFleksifelt"
1455
1456 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1457 msgid "Attach"
1458 msgstr "Legg ved"
1459
1460 #: share/html/m/ticket/create:320 share/html/m/ticket/reply:131
1461 msgid "Attach file"
1462 msgstr "Legg ved fil"
1463
1464 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:120
1465 msgid "Attached file"
1466 msgstr "Vedlagt fil"
1467
1468 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1469 msgid "Attachment"
1470 msgstr "Vedlegg"
1471
1472 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1473 #. ($Attachment)
1474 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1475 msgstr "Klarte ikke laste vedlegget «%1»"
1476
1477 #: lib/RT/Transaction.pm:558
1478 msgid "Attachment created"
1479 msgstr "Vedlegg opprettet"
1480
1481 #: lib/RT/Tickets.pm:2412
1482 msgid "Attachment filename"
1483 msgstr "Vedleggsnavn"
1484
1485 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
1486 msgid "Attachments"
1487 msgstr "Vedlegg"
1488
1489 #: lib/RT/Attachment.pm:717
1490 msgid "Attachments encryption is disabled"
1491 msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1492
1493 #: lib/RT/Attributes.pm:196
1494 msgid "Attribute Deleted"
1495 msgstr "Attributt fjernet"
1496
1497 #: lib/RT/Date.pm:98
1498 msgid "Aug"
1499 msgstr "aug."
1500
1501 #: NOT FOUND IN SOURCE
1502 msgid "Aug."
1503 msgstr "Aug."
1504
1505 #: NOT FOUND IN SOURCE
1506 msgid "August"
1507 msgstr "august"
1508
1509 #: NOT FOUND IN SOURCE
1510 msgid "AuthSystem"
1511 msgstr "AutSystem"
1512
1513 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1514 #. ($valid_image_types)
1515 msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1516 msgstr ""
1517
1518 #: etc/initialdata:218
1519 msgid "Autoreply"
1520 msgstr "Autosvar"
1521
1522 #: etc/initialdata:28
1523 msgid "Autoreply To Requestors"
1524 msgstr "Autosvar til innmelder"
1525
1526 #: NOT FOUND IN SOURCE
1527 msgid "AutoreplyToRequestors"
1528 msgstr "AutosvarTilKunde"
1529
1530 #: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1531 msgid "Available"
1532 msgstr "Tilgjengelig"
1533
1534 #: NOT FOUND IN SOURCE
1535 msgid "BCc"
1536 msgstr "Blindkopi"
1537
1538 #: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1539 msgid "Back"
1540 msgstr "Tilbake"
1541
1542 #: NOT FOUND IN SOURCE
1543 msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
1544 msgstr "Ugyldig PGP-signatur: %1\\n"
1545
1546 #: NOT FOUND IN SOURCE
1547 msgid "Bad attachment id. Couldn't find attachment '%1'\\n"
1548 msgstr "Ugyldig vedleggsid. Kunne ikke finne vedlegg '%1'\\n"
1549
1550 #: NOT FOUND IN SOURCE
1551 msgid "Bad data in %1"
1552 msgstr "Ugyldig data i %1"
1553
1554 #: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1555 #. ($id)
1556 msgid "Bad privacy for attribute %1"
1557 msgstr "Ugyldig offentligstatus for attributtet %1"
1558
1559 #: NOT FOUND IN SOURCE
1560 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
1561 msgstr "Ugyldig transaksjonsnummer for vedlegg. %1 skulle vært %2\\n"
1562
1563 # Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
1564 #: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:421 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1565 msgid "Basics"
1566 msgstr "Detaljer"
1567
1568 #: share/html/Ticket/Forward.html:72
1569 msgid "Bcc"
1570 msgstr "Bcc"
1571
1572 #: NOT FOUND IN SOURCE
1573 msgid "Be sure to save your changes"
1574 msgstr "Husk å lagre endringene dine"
1575
1576 #: NOT FOUND IN SOURCE
1577 msgid "Begin Approval"
1578 msgstr "Begynn Godkjenning"
1579
1580 #: NOT FOUND IN SOURCE
1581 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1582 msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1583
1584 #: etc/initialdata:214
1585 msgid "Blank"
1586 msgstr "Tom"
1587
1588 #: share/html/Dashboards/Queries.html:182
1589 msgid "Body"
1590 msgstr "Hovedflate"
1591
1592 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1593 msgid "Bold"
1594 msgstr "Halvfet"
1595
1596 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
1597 msgid "Bookmark"
1598 msgstr "Bokmerke"
1599
1600 #: NOT FOUND IN SOURCE
1601 msgid "Bookmarkable URL for this search"
1602 msgstr "URL som kan brukes som bokmerke for dette søket"
1603
1604 #: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1605 msgid "Bookmarkable link for this search"
1606 msgstr ""
1607
1608 #: etc/initialdata:598 etc/initialdata:623 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1609 msgid "Bookmarked Tickets"
1610 msgstr "Bokmerkede saker"
1611
1612 #: share/html/m/_elements/menu:73
1613 msgid "Bookmarked tickets"
1614 msgstr ""
1615
1616 #: NOT FOUND IN SOURCE
1617 msgid "Brief headers"
1618 msgstr "Kort meldingshode"
1619
1620 #: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
1621 msgid "Browse by topic"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: share/html/Elements/Tabs:225
1625 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: share/html/Elements/Tabs:746
1629 msgid "Bulk Update"
1630 msgstr "Masseoppdater"
1631
1632 #: NOT FOUND IN SOURCE
1633 msgid "Bulk ticket update"
1634 msgstr "Masseoppdatering av saker"
1635
1636 #: NOT FOUND IN SOURCE
1637 msgid "Buy Support"
1638 msgstr "Kjøp kundestøtte"
1639
1640 #: NOT FOUND IN SOURCE
1641 msgid "By default, RT will use the timezone of your system.  This lets you set a global default for the display of dates and times in RT.  Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1642 msgstr "Som standard vil RT bruke tidssonen for maskinen programmet kjører på. Her kan du velge en global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukerne kan eventuelt velge en annen tidssone i innstillingene sine."
1643
1644 #: lib/RT/Tickets.pm:150
1645 msgid "CCGroup"
1646 msgstr "Kopigruppe"
1647
1648 # CF = Custom Field
1649 #: lib/RT/Tickets.pm:147
1650 msgid "CF"
1651 msgstr "FF"
1652
1653 #: share/html/Search/Simple.html:87
1654 #. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1655 msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1656 msgstr ""
1657
1658 #: NOT FOUND IN SOURCE
1659 msgid "Calendar"
1660 msgstr "Kalender"
1661
1662 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1663 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1664 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1665 msgstr "Klarte ikke hente det lagrede søket «%1»"
1666
1667 #: lib/RT/User.pm:1508
1668 msgid "Can not modify system users"
1669 msgstr "Kan ikke endre systembrukere"
1670
1671 #: NOT FOUND IN SOURCE
1672 msgid "Can this principal see this queue"
1673 msgstr "Kan primærobjektet se køen"
1674
1675 #: lib/RT/CustomField.pm:554
1676 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1677 msgstr "Kan ikke legge verdi til et fleksifelt uten navn"
1678
1679 #: NOT FOUND IN SOURCE
1680 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1681 msgstr "Fant ikke noen samlingsklasse for «%1»"
1682
1683 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1684 msgid "Can't find a saved search to work with"
1685 msgstr "Fant ikke et lagret søk å arbeide med"
1686
1687 #: lib/RT/Link.pm:137
1688 msgid "Can't link a ticket to itself"
1689 msgstr "Kan ikke koble en sak til seg selv"
1690
1691 #: lib/RT/Reminders.pm:126
1692 msgid "Can't link to a deleted ticket"
1693 msgstr ""
1694
1695 #: NOT FOUND IN SOURCE
1696 msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
1697 msgstr "Kan ikke flette inn i en flettet sak. Denne meldingen bør ikke forekomme"
1698
1699 #: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1700 #. (loc($self->{SearchType}))
1701 msgid "Can't save %1"
1702 msgstr "Klarte ikke lagre %1"
1703
1704 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1705 msgid "Can't save this search"
1706 msgstr "Klarte ikke lagre søket"
1707
1708 #: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
1709 msgid "Can't specifiy both base and target"
1710 msgstr "Kan ikke velge både kilde og mål"
1711
1712 #: lib/RT/Article.pm:397
1713 msgid "Cannot add link to plain number"
1714 msgstr ""
1715
1716 #: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
1717 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1718 msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
1719
1720 #: NOT FOUND IN SOURCE
1721 msgid "Cannot create user: %1"
1722 msgstr "Klarte ikke opprette brukeren: %1"
1723
1724 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1725 msgid "Categories are based on"
1726 msgstr "Kategorier basert på"
1727
1728 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1729 msgid "Category"
1730 msgstr "Kategori"
1731
1732 #: NOT FOUND IN SOURCE
1733 msgid "Category unset"
1734 msgstr "Kategori ikke valgt"
1735
1736 #: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:280 share/html/m/ticket/show:300
1737 msgid "Cc"
1738 msgstr "Kopimottaker"
1739
1740 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1741 msgid "Ccs"
1742 msgstr "Kopimottakere"
1743
1744 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
1745 msgid "Change"
1746 msgstr "Endre"
1747
1748 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1749 msgid "Change Approval ticket to open status"
1750 msgstr "Endre godkjenningssak til status «åpen»"
1751
1752 #: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1753 msgid "Change password"
1754 msgstr "Bytt passord"
1755
1756 #: share/html/Elements/Tabs:747
1757 msgid "Chart"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: share/html/Search/Chart.html:122
1761 msgid "Chart Properties"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: share/html/Elements/Submit:102
1765 msgid "Check All"
1766 msgstr "Merk alle"
1767
1768 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1769 msgid "Check Database Connectivity"
1770 msgstr "Kontroller databasetilgang"
1771
1772 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1773 msgid "Check Database Credentials"
1774 msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1775
1776 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:122
1777 msgid "Check box to delete"
1778 msgstr "Kryss av for å fjerne"
1779
1780 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1781 msgid "Check box to revoke right"
1782 msgstr "Kryss av for å trekke tilbake rettighet"
1783
1784 #: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:462
1785 msgid "Children"
1786 msgstr "Undersaker"
1787
1788 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1789 msgid "Choose Database Engine"
1790 msgstr "Velg databasemotor"
1791
1792 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1793 #. ($QueueObj->Name)
1794 msgid "Choose from Topics for %1"
1795 msgstr ""
1796
1797 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
1798 msgid "City"
1799 msgstr "Poststed"
1800
1801 #: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1802 msgid "Class"
1803 msgstr ""
1804
1805 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1806 msgid "Class Name"
1807 msgstr ""
1808
1809 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1810 #. ($msg)
1811 msgid "Class could not be created: %1"
1812 msgstr ""
1813
1814 #: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1815 msgid "Class id"
1816 msgstr ""
1817
1818 #: lib/RT/Class.pm:408
1819 msgid "Class is already applied Globally"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: lib/RT/Class.pm:403
1823 #. ($queue->Name)
1824 msgid "Class is already applied to %1"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
1828 msgid "Classes"
1829 msgstr ""
1830
1831 #: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1832 msgid "Clear"
1833 msgstr "Tøm"
1834
1835 #: share/html/Elements/Submit:104
1836 msgid "Clear All"
1837 msgstr "Tøm alle"
1838
1839 #: share/html/Install/Finish.html:52
1840 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1841 msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutte veiviseren."
1842
1843 #: share/html/Install/Initialize.html:54
1844 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1845 msgstr "Trykk «Gjør klar database» for å opprette RT-databasen og sette inn de nødvendige metadataene. Dette kan ta noen minutt."
1846
1847 #: NOT FOUND IN SOURCE
1848 msgid "Close window"
1849 msgstr "Lukk vindu"
1850
1851 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
1852 msgid "Closed"
1853 msgstr "Lukket"
1854
1855 #: NOT FOUND IN SOURCE
1856 msgid "Closed Tickets"
1857 msgstr "Lukkede Saker"
1858
1859 #: NOT FOUND IN SOURCE
1860 msgid "Closed requests"
1861 msgstr "Lukkede forespørsler"
1862
1863 #: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
1864 msgid "Closed tickets"
1865 msgstr "Lukkede saker"
1866
1867 #: NOT FOUND IN SOURCE
1868 msgid "Code"
1869 msgstr "Kode"
1870
1871 #: lib/RT/CustomField.pm:140
1872 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1873 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn flere verdier"
1874
1875 #: lib/RT/CustomField.pm:141
1876 msgid "Combobox: Select or enter one value"
1877 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn enkeltverdi"
1878
1879 #: lib/RT/CustomField.pm:142
1880 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1881 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn opptil %1 verdier"
1882
1883 #: NOT FOUND IN SOURCE
1884 msgid "Command not understood!\\n"
1885 msgstr "Kunne ikke tolke kommando!\\n"
1886
1887 #: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
1888 msgid "Comment"
1889 msgstr "Kommenter"
1890
1891 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1892 msgid "Comment Address"
1893 msgstr "Kommentaradresse"
1894
1895 #: lib/RT/Installer.pm:172
1896 msgid "Comment address"
1897 msgstr "Kommentaradresse"
1898
1899 #: NOT FOUND IN SOURCE
1900 msgid "Comment not recorded"
1901 msgstr "Kommentaren ble ikke lagret"
1902
1903 #: lib/RT/Queue.pm:114
1904 msgid "Comment on tickets"
1905 msgstr "Kommenter saker"
1906
1907 #: NOT FOUND IN SOURCE
1908 msgid "CommentAddress"
1909 msgstr "KommentarAdresse"
1910
1911 #: lib/RT/Queue.pm:114
1912 msgid "CommentOnTicket"
1913 msgstr "KommenterSak"
1914
1915 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
1916 msgid "Comments"
1917 msgstr "Kommentarer"
1918
1919 #: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
1920 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1921 msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1922
1923 #: NOT FOUND IN SOURCE
1924 msgid "Comments (not sent to requestors)"
1925 msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1926
1927 #: NOT FOUND IN SOURCE
1928 msgid "Comments about %1"
1929 msgstr "Kommentarer til %1"
1930
1931 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1932 msgid "Comments about this user"
1933 msgstr "Kommentarer om brukeren"
1934
1935 #: lib/RT/Transaction.pm:714
1936 msgid "Comments added"
1937 msgstr "La til kommentarer"
1938
1939 #: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1940 msgid "Commit Stubbed"
1941 msgstr "Utførelse klargjort"
1942
1943 #: NOT FOUND IN SOURCE
1944 msgid "Compile Restrictions"
1945 msgstr "Kompilatorrestriksjoner"
1946
1947 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1948 msgid "Condition"
1949 msgstr "Betingelse"
1950
1951 #: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
1952 #. ($args{'ScripCondition'})
1953 #. ($value)
1954 msgid "Condition '%1' not found"
1955 msgstr "Fant ikke betingelsen «%1»"
1956
1957 #: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
1958 msgid "Condition is mandatory argument"
1959 msgstr "Betingelse er et obligatorisk argument"
1960
1961 #: bin/rt-crontool:208
1962 msgid "Condition matches..."
1963 msgstr "Betingelsen oppfyller …"
1964
1965 #: NOT FOUND IN SOURCE
1966 msgid "Condition not found"
1967 msgstr "Forutsetning ikke funnet"
1968
1969 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1970 msgid "Condition, Action and Template"
1971 msgstr "Betingelse, handling og mal"
1972
1973 #: share/html/Install/index.html:107
1974 #. ($file)
1975 msgid "Config file %1 is locked"
1976 msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1977
1978 #: share/html/Elements/Tabs:64
1979 msgid "Configuration"
1980 msgstr "Systemoppsett"
1981
1982 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
1983 #. ($QueueObj->Name)
1984 msgid "Configuration for queue %1"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: NOT FOUND IN SOURCE
1988 msgid "Confirm"
1989 msgstr "Bekreft"
1990
1991 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1992 msgid "Connection succeeded"
1993 msgstr "Koblet til"
1994
1995 #: NOT FOUND IN SOURCE
1996 msgid "ContactInfoSystem"
1997 msgstr "KontaktInfoSystem"
1998
1999 #: NOT FOUND IN SOURCE
2000 msgid "Contacted date '%1' could not be parsed"
2001 msgstr "Kontatdato '%1' kunne ikke tolkes"
2002
2003 #: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
2004 msgid "Content"
2005 msgstr "Melding"
2006
2007 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
2008 msgid "Content is an invalid IP address"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
2012 msgid "Content is an invalid IP address range"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
2016 msgid "Content-Type"
2017 msgstr "Innholdstype"
2018
2019 #: lib/RT/Tickets.pm:134
2020 msgid "ContentType"
2021 msgstr "Innholdstype"
2022
2023 #: NOT FOUND IN SOURCE
2024 msgid "Coould not create group"
2025 msgstr "Kunne ikke opprette gruppen"
2026
2027 #: lib/RT/Installer.pm:180
2028 msgid "Correspond address"
2029 msgstr "Svaradresse"
2030
2031 #: NOT FOUND IN SOURCE
2032 msgid "CorrespondAddress"
2033 msgstr "Svaradresse"
2034
2035 #: etc/initialdata:283
2036 msgid "Correspondence"
2037 msgstr "Svar"
2038
2039 #: NOT FOUND IN SOURCE
2040 msgid "Correspondence Address"
2041 msgstr "Korrespondanseaddresse"
2042
2043 #: lib/RT/Transaction.pm:710
2044 msgid "Correspondence added"
2045 msgstr "Svar lagt til"
2046
2047 #: NOT FOUND IN SOURCE
2048 msgid "Correspondence not recorded"
2049 msgstr "Korrespondansen ble ikke lagret"
2050
2051 #: NOT FOUND IN SOURCE
2052 msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
2053 msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. "
2054
2055 #: NOT FOUND IN SOURCE
2056 msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
2057 msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. %1 "
2058
2059 #: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
2060 #. ($msg)
2061 #. ($value_msg)
2062 msgid "Could not add new custom field value: %1"
2063 msgstr "Klarte ikke legge til ny fleksifeltverdi: %1"
2064
2065 #: NOT FOUND IN SOURCE
2066 msgid "Could not change owner. "
2067 msgstr "Kunne ikke endre eier. "
2068
2069 #: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
2070 #. ($add_msg)
2071 #. ($del_msg)
2072 #. ($msg)
2073 msgid "Could not change owner: %1"
2074 msgstr "Klarte ikke endre eier: %1"
2075
2076 #: NOT FOUND IN SOURCE
2077 msgid "Could not create CustomField"
2078 msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt"
2079
2080 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
2081 #. ($msg)
2082 msgid "Could not create CustomField: %1"
2083 msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt: %1"
2084
2085 #: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
2086 msgid "Could not create group"
2087 msgstr "Klarte ikke opprette gruppe"
2088
2089 #: share/html/Articles/Article/Search.html:197
2090 #. ($msg)
2091 msgid "Could not create search: %1"
2092 msgstr ""
2093
2094 #: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
2095 #. ($msg)
2096 msgid "Could not create template: %1"
2097 msgstr "Klarte ikke opprette mal: %1"
2098
2099 #: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
2100 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
2101 msgstr "Klarte ikke opprette sak. Kø ikke oppgitt."
2102
2103 #: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
2104 msgid "Could not create user"
2105 msgstr "Klarte ikke opprette bruker"
2106
2107 #: NOT FOUND IN SOURCE
2108 msgid "Could not create watcher for requestor"
2109 msgstr "Kunne ikke opprette overvåker for kunde"
2110
2111 #: share/html/Articles/Article/Search.html:237
2112 #. ($searchname, $msg)
2113 msgid "Could not delete search %1: %2"
2114 msgstr ""
2115
2116 #: NOT FOUND IN SOURCE
2117 msgid "Could not find a ticket with id %1"
2118 msgstr "Kunne ikke finne en sak med id %1"
2119
2120 #: NOT FOUND IN SOURCE
2121 msgid "Could not find group %1."
2122 msgstr "Kunne ikke finne gruppen %1."
2123
2124 #: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
2125 msgid "Could not find or create that user"
2126 msgstr "Klarte ikke finne eller opprette brukeren"
2127
2128 #: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
2129 msgid "Could not find that principal"
2130 msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2131
2132 #: NOT FOUND IN SOURCE
2133 msgid "Could not find user %1."
2134 msgstr "Kunne ikke finne brukeren %1."
2135
2136 #: lib/RT/SharedSetting.pm:242
2137 #. ($self->ObjectName)
2138 msgid "Could not load %1 attribute"
2139 msgstr "Klarte ikke laste attributtet %1"
2140
2141 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
2142 msgid "Could not load Class %1"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
2146 #. ($id)
2147 msgid "Could not load CustomField %1"
2148 msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2149
2150 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
2151 msgid "Could not load group"
2152 msgstr "Klarte ikke laste gruppa"
2153
2154 #: lib/RT/SharedSetting.pm:126
2155 #. ($privacy)
2156 msgid "Could not load object for %1"
2157 msgstr "Klarte ikke laste objekt for %1"
2158
2159 #: lib/RT/Queue.pm:978
2160 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2161 msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
2162 msgstr ""
2163
2164 #: lib/RT/Ticket.pm:1154
2165 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
2166 msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
2167 msgstr ""
2168
2169 #: NOT FOUND IN SOURCE
2170 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
2171 msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for køen"
2172
2173 #: NOT FOUND IN SOURCE
2174 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
2175 msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for saken"
2176
2177 #: lib/RT/Queue.pm:1060
2178 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2179 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
2180 msgstr ""
2181
2182 #: lib/RT/Ticket.pm:1280
2183 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
2184 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: NOT FOUND IN SOURCE
2188 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
2189 msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for køen"
2190
2191 #: NOT FOUND IN SOURCE
2192 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
2193 msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for saken"
2194
2195 #: lib/RT/User.pm:139
2196 msgid "Could not set user info"
2197 msgstr "Klarte ikke lagre brukerinfo"
2198
2199 #: lib/RT/Transaction.pm:163
2200 msgid "Couldn't add attachment"
2201 msgstr "Klarte ikke legge til vedlegg"
2202
2203 #: lib/RT/Group.pm:949
2204 msgid "Couldn't add member to group"
2205 msgstr "Klarte ikke legge medlem til gruppa"
2206
2207 #: lib/RT/CustomField.pm:1383
2208 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
2209 msgstr "Klarte ikke tildele fleksifelt til objekt, siden det alt er globalt"
2210
2211 #: lib/RT/Scrip.pm:637
2212 #. ($method, $code, $error)
2213 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: lib/RT/Template.pm:721
2217 #. ($fi_text, $error)
2218 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
2222 #. ($Msg)
2223 #. ($msg)
2224 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
2225 msgstr "Klarte ikke opprette transaksjon: %1"
2226
2227 #: NOT FOUND IN SOURCE
2228 msgid "Couldn't create record"
2229 msgstr "Klarte ikke opprette post"
2230
2231 #: lib/RT/CustomField.pm:1513
2232 #. ($msg)
2233 msgid "Couldn't create record: %1"
2234 msgstr ""
2235
2236 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
2237 #. ($id, $msg)
2238 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
2239 msgstr "Klarte ikke fjerne utforminga %1: %2"
2240
2241 #: NOT FOUND IN SOURCE
2242 msgid "Couldn't figure out what to do from gpg's reply\\n"
2243 msgstr "Kunne ikke tolke gpgs svar\\n"
2244
2245 #: NOT FOUND IN SOURCE
2246 msgid "Couldn't find group\\n"
2247 msgstr "Kunne ikke finne gruppen\\n"
2248
2249 #: lib/RT/Record.pm:973
2250 msgid "Couldn't find row"
2251 msgstr "Fant ikke raden"
2252
2253 #: bin/rt-crontool:179
2254 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
2255 msgstr "Fant ikke en passende transaksjon – hopper over"
2256
2257 #: lib/RT/Group.pm:923
2258 msgid "Couldn't find that principal"
2259 msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2260
2261 #: lib/RT/CustomField.pm:582
2262 msgid "Couldn't find that value"
2263 msgstr "Fant ikke verdien"
2264
2265 #: NOT FOUND IN SOURCE
2266 msgid "Couldn't find that watcher"
2267 msgstr "Kunne ikke finne den overvåkern"
2268
2269 #: NOT FOUND IN SOURCE
2270 msgid "Couldn't find user\\n"
2271 msgstr "Kunne ikke finne bruker\\n"
2272
2273 #: NOT FOUND IN SOURCE
2274 msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
2275 msgstr "Klarte ikke hente %1 fra brukerdatabasen.\\n"
2276
2277 #: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
2278 #. ($id)
2279 msgid "Couldn't load Class %1"
2280 msgstr "Klarte ikke laste klassen %1"
2281
2282 #: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
2283 #. ($cf_id)
2284 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
2285 msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2286
2287 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
2288 #. ($cf_id)
2289 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
2290 msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2291
2292 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2293 #. ($id)
2294 msgid "Couldn't load CustomField %1"
2295 msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2296
2297 #: NOT FOUND IN SOURCE
2298 msgid "Couldn't load KeywordSelects."
2299 msgstr "Kunne ikke laste NøkkelordValg."
2300
2301 #: NOT FOUND IN SOURCE
2302 msgid "Couldn't load RT config file '%1' %2"
2303 msgstr "Kunne ikke laste RTs konfigurasjonsfil '%1' %2"
2304
2305 #: NOT FOUND IN SOURCE
2306 msgid "Couldn't load Scrips."
2307 msgstr "Kunne ikke laste Scripsene."
2308
2309 #: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
2310 #. ($self->Id)
2311 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2312 msgstr "Klarte ikke laste kopi av sak %1"
2313
2314 #: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
2315 #. ($id, $msg)
2316 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2317 msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2"
2318
2319 #: NOT FOUND IN SOURCE
2320 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
2321 msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2."
2322
2323 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
2324 #. ($gid)
2325 msgid "Couldn't load group #%1"
2326 msgstr "Klarte ikke laste gruppe %1"
2327
2328 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2329 #. ($id)
2330 msgid "Couldn't load group %1"
2331 msgstr "Klarte ikke laste gruppa %1"
2332
2333 #: lib/RT/Link.pm:212
2334 msgid "Couldn't load link"
2335 msgstr "Klarte ikke laste lenken"
2336
2337 #: lib/RT/Link.pm:185
2338 #. ($msg)
2339 msgid "Couldn't load link: %1"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2343 #. ($id)
2344 msgid "Couldn't load object %1"
2345 msgstr "Klarte ikke laste objektet %1"
2346
2347 #: lib/RT/Ticket.pm:453
2348 #. ($msg)
2349 msgid "Couldn't load or create user: %1"
2350 msgstr "Klarte ikke laste eller opprette brukeren: %1"
2351
2352 #: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2353 #. ($id)
2354 msgid "Couldn't load queue"
2355 msgstr "Klarte ikke laste køen"
2356
2357 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
2358 #. ($id)
2359 msgid "Couldn't load queue #%1"
2360 msgstr "Klarte ikke laste kø %1"
2361
2362 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
2363 #. ($id)
2364 msgid "Couldn't load queue %1"
2365 msgstr "Klarte ikke laste køen %1"
2366
2367 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
2368 #. ($Name)
2369 msgid "Couldn't load queue '%1'"
2370 msgstr "Klarte ikke laste køen «%1»"
2371
2372 #: NOT FOUND IN SOURCE
2373 msgid "Couldn't load scrip"
2374 msgstr "Kunne ikke laste scripet"
2375
2376 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
2377 #. ($id)
2378 msgid "Couldn't load scrip #%1"
2379 msgstr "Klarte ikke laste utløser %1"
2380
2381 #: NOT FOUND IN SOURCE
2382 msgid "Couldn't load template"
2383 msgstr "Kunne ikke finne mal"
2384
2385 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2386 #. ($id)
2387 msgid "Couldn't load template #%1"
2388 msgstr "Klarte ikke laste mal %1"
2389
2390 #: NOT FOUND IN SOURCE
2391 msgid "Couldn't load that user (%1)"
2392 msgstr "Kunne ikke laste den brukeren (%1)"
2393
2394 #: lib/RT/Interface/Web.pm:2292
2395 msgid "Couldn't load the specified principal"
2396 msgstr ""
2397
2398 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:132
2399 #. ($id)
2400 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2401 msgstr "Klarte ikke hente saken «%1»"
2402
2403 #: lib/RT/Article.pm:520
2404 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
2408 #. ($QuoteTransaction)
2409 #. ($id)
2410 msgid "Couldn't load transaction #%1"
2411 msgstr "Klarte ikke laste transaksjon %1"
2412
2413 #: share/html/User/Prefs.html:215
2414 msgid "Couldn't load user"
2415 msgstr "Klarte ikke laste bruker"
2416
2417 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
2418 #. ($id)
2419 msgid "Couldn't load user #%1"
2420 msgstr "Klarte ikke laste bruker %1"
2421
2422 #: share/html/User/Prefs.html:209
2423 #. ($id, $Name)
2424 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2425 msgstr "Klarte ikke laste bruker %1 eller brukeren «%2»"
2426
2427 #: share/html/User/Prefs.html:213
2428 #. ($Name)
2429 msgid "Couldn't load user '%1'"
2430 msgstr "Klarte ikke laste brukeren «%1»"
2431
2432 #: lib/RT/Link.pm:174
2433 #. ($args{Base})
2434 msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: lib/RT/Link.pm:178
2438 #. ($args{Target})
2439 msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: lib/RT/Ticket.pm:1058
2443 #. ($args{'Email'})
2444 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2445 msgstr "Klarte ikke tolke adresse fra teksten «%1»"
2446
2447 #: lib/RT/Attachment.pm:800
2448 #. ($msg)
2449 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2450 msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med dekryptert innhold: %1"
2451
2452 #: lib/RT/Attachment.pm:765
2453 #. ($msg)
2454 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2455 msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med kryptert innhold: %1"
2456
2457 #: lib/RT/Article.pm:403
2458 #. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
2459 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
2460 msgstr ""
2461
2462 #: lib/RT/Ticket.pm:2585
2463 #. ($args{'URI'})
2464 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2465 msgstr "Klarte ikke gjøre «%1» om til en adresse"
2466
2467 #: lib/RT/Link.pm:100
2468 #. ($args{'Base'})
2469 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2470 msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
2471
2472 #: lib/RT/Link.pm:107
2473 #. ($args{'Target'})
2474 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2475 msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1» om til en adresse"
2476
2477 #: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
2478 msgid "Couldn't send email"
2479 msgstr "Klarte ikke sende e-post"
2480
2481 #: lib/RT/Ticket.pm:558
2482 #. ($type, $msg)
2483 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2484 msgstr "Klarte ikke registrere %1-overvåker: %2"
2485
2486 #: lib/RT/User.pm:1657
2487 msgid "Couldn't set private key"
2488 msgstr "Klarte ikke registrere privatnøkkel"
2489
2490 #: lib/RT/User.pm:1641
2491 msgid "Couldn't unset private key"
2492 msgstr "Klarte ikke fjerne privatnøkkel"
2493
2494 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
2495 msgid "Country"
2496 msgstr "Land"
2497
2498 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:238 share/html/m/ticket/create:407
2499 msgid "Create"
2500 msgstr "Ny"
2501
2502 #: etc/initialdata:91
2503 msgid "Create Tickets"
2504 msgstr "Opprett saker"
2505
2506 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
2507 msgid "Create a Class"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
2511 msgid "Create a CustomField"
2512 msgstr "Nytt fleksifelt"
2513
2514 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2515 #. ($QueueObj->Name())
2516 msgid "Create a CustomField for queue %1"
2517 msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2518
2519 #: NOT FOUND IN SOURCE
2520 msgid "Create a CustomField that applies to all queues"
2521 msgstr "Opprett et fleksifelt for alle køer"
2522
2523 #: NOT FOUND IN SOURCE
2524 msgid "Create a new Custom Field"
2525 msgstr "Opprett et nytt fleksifelt"
2526
2527 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
2528 msgid "Create a new article"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2532 msgid "Create a new article in"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2536 msgid "Create a new dashboard"
2537 msgstr "Ny utforming"
2538
2539 #: NOT FOUND IN SOURCE
2540 msgid "Create a new global Scrip"
2541 msgstr "Opprett et globalt Scrip"
2542
2543 #: NOT FOUND IN SOURCE
2544 msgid "Create a new global scrip"
2545 msgstr "Opprett et nytt globalt scrip"
2546
2547 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
2548 msgid "Create a new group"
2549 msgstr "Ny gruppe"
2550
2551 #: NOT FOUND IN SOURCE
2552 msgid "Create a new personal group"
2553 msgstr "Ny personlig gruppe"
2554
2555 #: NOT FOUND IN SOURCE
2556 msgid "Create a new queue"
2557 msgstr "Opprett en ny kø"
2558
2559 #: NOT FOUND IN SOURCE
2560 msgid "Create a new scrip"
2561 msgstr "Opprett et nytt scrip"
2562
2563 #: NOT FOUND IN SOURCE
2564 msgid "Create a new template"
2565 msgstr "Opprett en ny mal"
2566
2567 #: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2568 #. ($QueueObj->Name)
2569 msgid "Create a new template for queue %1"
2570 msgstr ""
2571
2572 #: share/html/Ticket/Create.html:347
2573 msgid "Create a new ticket"
2574 msgstr "Ny sak"
2575
2576 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
2577 msgid "Create a new user"
2578 msgstr "Ny bruker"
2579
2580 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
2581 msgid "Create a queue"
2582 msgstr "Ny kø"
2583
2584 #: NOT FOUND IN SOURCE
2585 msgid "Create a queue called"
2586 msgstr "Opprett en kø kalt"
2587
2588 #: NOT FOUND IN SOURCE
2589 msgid "Create a request"
2590 msgstr "Opprett en forespørsel"
2591
2592 #: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
2593 #. ($QueueObj->Name)
2594 msgid "Create a scrip for queue %1"
2595 msgstr "Opprett utløser for køen %1"
2596
2597 #: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2598 msgid "Create a template"
2599 msgstr "Opprett mal"
2600
2601 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
2602 msgid "Create a ticket"
2603 msgstr "Ny sak"
2604
2605 #: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2606 msgid "Create an article"
2607 msgstr ""
2608
2609 #: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
2610 msgid "Create an article in class..."
2611 msgstr ""
2612
2613 #: lib/RT/Class.pm:89
2614 msgid "Create articles in this class"
2615 msgstr ""
2616
2617 #: NOT FOUND IN SOURCE
2618 msgid "Create dashboards for this group"
2619 msgstr "Lag utforminger for gruppa"
2620
2621 #: NOT FOUND IN SOURCE
2622 msgid "Create failed: %1 / %2 / %3 "
2623 msgstr "Opprettelse feilet: %1 / %2 / %3 "
2624
2625 #: NOT FOUND IN SOURCE
2626 msgid "Create failed: %1/%2/%3"
2627 msgstr "Opprettelse feilet: %1/%2/%3"
2628
2629 #: lib/RT/Group.pm:101
2630 msgid "Create group dashboards"
2631 msgstr ""
2632
2633 #: etc/initialdata:93
2634 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2635 msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløseren"
2636
2637 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2638 msgid "Create personal dashboards"
2639 msgstr "Lag personlige utforminger"
2640
2641 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2642 msgid "Create system dashboards"
2643 msgstr "Lag systemutforminger"
2644
2645 #: share/html/SelfService/Create.html:104
2646 msgid "Create ticket"
2647 msgstr "Opprett sak"
2648
2649 #: lib/RT/Queue.pm:112
2650 msgid "Create tickets"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: NOT FOUND IN SOURCE
2654 msgid "Create tickets in this queue"
2655 msgstr "Opprett saker i køen"
2656
2657 #: share/html/Elements/Tabs:451
2658 msgid "Create tickets offline"
2659 msgstr "Opprett saker frakoblet"
2660
2661 #: NOT FOUND IN SOURCE
2662 msgid "Create, delete and modify custom fields"
2663 msgstr "Opprett, slett og endre fleksifelt"
2664
2665 #: NOT FOUND IN SOURCE
2666 msgid "Create, delete and modify queues"
2667 msgstr "Opprett, slett og endre køer"
2668
2669 #: NOT FOUND IN SOURCE
2670 msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2671 msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av en brukers personlige grupper"
2672
2673 #: NOT FOUND IN SOURCE
2674 msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2675 msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av personlige grupper"
2676
2677 #: NOT FOUND IN SOURCE
2678 msgid "Create, delete and modify users"
2679 msgstr "Opprett, slett og endre brukere"
2680
2681 #: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
2682 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2683 msgstr ""
2684
2685 #: lib/RT/CustomField.pm:206
2686 msgid "Create, modify and delete custom fields"
2687 msgstr ""
2688
2689 #: lib/RT/CustomField.pm:207
2690 msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2691 msgstr ""
2692
2693 #: lib/RT/Queue.pm:93
2694 msgid "Create, modify and delete queue"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: lib/RT/Group.pm:97
2698 msgid "Create, modify and delete saved searches"
2699 msgstr ""
2700
2701 #: lib/RT/System.pm:81
2702 msgid "Create, modify and delete users"
2703 msgstr ""
2704
2705 #: lib/RT/Class.pm:89
2706 msgid "CreateArticle"
2707 msgstr ""
2708
2709 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2710 msgid "CreateDashboard"
2711 msgstr "OpprettUtforming"
2712
2713 #: lib/RT/Group.pm:101
2714 msgid "CreateGroupDashboard"
2715 msgstr "OpprettGruppeutforming"
2716
2717 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2718 msgid "CreateOwnDashboard"
2719 msgstr "OpprettEgneUtforminger"
2720
2721 #: lib/RT/System.pm:87
2722 msgid "CreateSavedSearch"
2723 msgstr "OpprettLagredeSøk"
2724
2725 #: lib/RT/Queue.pm:112
2726 msgid "CreateTicket"
2727 msgstr "OpprettSak"
2728
2729 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
2730 msgid "Created"
2731 msgstr "Opprettet"
2732
2733 #: share/html/Elements/ColumnMap:76
2734 msgid "Created By"
2735 msgstr "Opprettet av"
2736
2737 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2738 #. ($CustomFieldObj->Name)
2739 #. ($CustomFieldObj->Name())
2740 msgid "Created CustomField %1"
2741 msgstr "Opprettet fleksifeltet %1"
2742
2743 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2744 msgid "Created by"
2745 msgstr ""
2746
2747 #: NOT FOUND IN SOURCE
2748 msgid "Created in a date range"
2749 msgstr "Opprettet i perioden"
2750
2751 #: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2752 #. ($search->Name)
2753 msgid "Created search %1"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: NOT FOUND IN SOURCE
2757 msgid "Created template %1"
2758 msgstr "Opprettet malen %1"
2759
2760 #: NOT FOUND IN SOURCE
2761 msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2762 msgstr "Opprettede saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2763
2764 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2765 msgid "CreatedBy"
2766 msgstr "OpprettetAv"
2767
2768 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2769 msgid "CreatedRelative"
2770 msgstr "OpprettetRelativt"
2771
2772 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
2773 msgid "Creator"
2774 msgstr "Innmelder"
2775
2776 #: share/html/Prefs/Other.html:71
2777 msgid "Cryptography"
2778 msgstr "Kryptografi"
2779
2780 #: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2781 msgid "Current Links"
2782 msgstr "Gjeldende koblinger"
2783
2784 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2785 msgid "Current Scrips"
2786 msgstr "Gjeldende utløsere"
2787
2788 #: share/html/Elements/Tabs:731
2789 msgid "Current Search"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2793 msgid "Current members"
2794 msgstr "Gjeldende medlemmer"
2795
2796 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2797 msgid "Current rights"
2798 msgstr "Gjeldende rettigheter"
2799
2800 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2801 msgid "Current search"
2802 msgstr "Gjeldende søk"
2803
2804 #: NOT FOUND IN SOURCE
2805 msgid "Current search criteria"
2806 msgstr "Eksisterende søkekriterier"
2807
2808 #: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2809 msgid "Current watchers"
2810 msgstr "Gjeldende overvåkere"
2811
2812 #: NOT FOUND IN SOURCE
2813 msgid "Custom Field #%1"
2814 msgstr "Fleksifeltet #%1"
2815
2816 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
2817 msgid "Custom Fields"
2818 msgstr "Fleksifelt"
2819
2820 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2821 #. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2822 msgid "Custom Fields for %1"
2823 msgstr "Fleksifelt for %1"
2824
2825 #: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2826 #. ($Object->Name)
2827 msgid "Custom Fields for queue %1"
2828 msgstr ""
2829
2830 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2831 msgid "Custom action cleanup code"
2832 msgstr "Tilpasset oppryddingskode for handling"
2833
2834 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2835 msgid "Custom action preparation code"
2836 msgstr "Tilpasset foreberedelseskode for handling"
2837
2838 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2839 msgid "Custom condition"
2840 msgstr "Selvvalgt betingelse"
2841
2842 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2843 #. ($MoveCustomFieldDown)
2844 #. ($MoveCustomFieldUp)
2845 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2846 msgstr "Fleksifelt %1 blir ikke brukt på dette objektet"
2847
2848 #: lib/RT/Tickets.pm:2838
2849 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2850 msgid "Custom field %1 %2 %3"
2851 msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2852
2853 #: lib/RT/Record.pm:1665
2854 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
2855 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2856 msgstr "Fleksifeltet %1 gjelder ikke dette objektet"
2857
2858 #: lib/RT/Tickets.pm:2832
2859 #. ($CF->Name)
2860 msgid "Custom field %1 has a value."
2861 msgstr "Fleksifeltet %1 har en verdi."
2862
2863 #: lib/RT/Tickets.pm:2828
2864 #. ($CF->Name)
2865 msgid "Custom field %1 has no value."
2866 msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2867
2868 #: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
2869 #. ($args{'Field'})
2870 msgid "Custom field %1 not found"
2871 msgstr "Fant ikke fleksifeltet %1"
2872
2873 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2874 #. ($CustomField->Name)
2875 #. ($cf)
2876 #. ($obj->Name)
2877 msgid "Custom field '%1'"
2878 msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2879
2880 #: NOT FOUND IN SOURCE
2881 msgid "Custom field deleted"
2882 msgstr "Fleksifeltet slettet"
2883
2884 #: lib/RT/CustomField.pm:1378
2885 msgid "Custom field is already applied to the object"
2886 msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2887
2888 #: NOT FOUND IN SOURCE
2889 msgid "Custom field not found"
2890 msgstr "Fleksifeltet kunne ikke finnes"
2891
2892 #: lib/RT/CustomField.pm:1622
2893 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
2894 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2895 msgstr "Fant ikke feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2896
2897 #: NOT FOUND IN SOURCE
2898 msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
2899 msgstr "Fleksifeltets verdi endret fra %1 til %2"
2900
2901 #: lib/RT/CustomField.pm:590
2902 msgid "Custom field value could not be deleted"
2903 msgstr "Klarte ikke slette feltverdien til fleksifeltet"
2904
2905 #: lib/RT/CustomField.pm:1634
2906 msgid "Custom field value could not be found"
2907 msgstr "Fant ikke feltverdien til fleksifeltet"
2908
2909 #: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
2910 msgid "Custom field value deleted"
2911 msgstr "Feltverdi til fleksifelt slettet"
2912
2913 #: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:718 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2914 msgid "CustomField"
2915 msgstr "Fleksifelt"
2916
2917 #: lib/RT/Tickets.pm:145
2918 msgid "CustomFieldValue"
2919 msgstr "Fleksifeltverdi"
2920
2921 #: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2922 msgid "Customize"
2923 msgstr "Tilpass"
2924
2925 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2926 msgid "Customize Basics"
2927 msgstr "Tilpass detaljer"
2928
2929 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2930 msgid "Customize Email Addresses"
2931 msgstr "Tilpass e-postadresser"
2932
2933 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2934 msgid "Customize Email Configuration"
2935 msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2936
2937 #: share/html/Elements/Tabs:218
2938 msgid "Customize the look of your RT"
2939 msgstr ""
2940
2941 #: lib/RT/Installer.pm:113
2942 msgid "DBA password"
2943 msgstr "DBA-passord"
2944
2945 #: lib/RT/Installer.pm:105
2946 msgid "DBA username"
2947 msgstr "DBA-brukernavn"
2948
2949 #: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
2950 msgid "Daily"
2951 msgstr ""
2952
2953 #: lib/RT/Config.pm:477
2954 msgid "Daily digest"
2955 msgstr "Daglig sammendrag"
2956
2957 #: share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2958 msgid "Dashboard"
2959 msgstr "Utforming"
2960
2961 #: NOT FOUND IN SOURCE
2962 msgid "Dashboard %1"
2963 msgstr "Utforming: %1"
2964
2965 #: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2966 #. ($msg)
2967 msgid "Dashboard could not be created: %1"
2968 msgstr "Klarte ikke opprette utforminga: %1"
2969
2970 #: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:263
2971 #. ($msg)
2972 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2973 msgstr "Klarte ikke oppdatere utforminga: %1"
2974
2975 #: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2976 msgid "Dashboard updated"
2977 msgstr "Utforming oppdatert"
2978
2979 #: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:642 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2980 msgid "Dashboards"
2981 msgstr "Utforminger"
2982
2983 #: NOT FOUND IN SOURCE
2984 msgid "Data error"
2985 msgstr "Datafeil"
2986
2987 #: lib/RT/Installer.pm:78
2988 msgid "Database host"
2989 msgstr "Databasetjener"
2990
2991 #: lib/RT/Installer.pm:96
2992 msgid "Database name"
2993 msgstr "Databasenavn"
2994
2995 #: lib/RT/Installer.pm:129
2996 msgid "Database password for RT"
2997 msgstr "Databasepassord for RT"
2998
2999 #: lib/RT/Installer.pm:87
3000 msgid "Database port"
3001 msgstr "Databaseport"
3002
3003 #: lib/RT/Installer.pm:60
3004 msgid "Database type"
3005 msgstr "Databasetype"
3006
3007 #: lib/RT/Installer.pm:122
3008 msgid "Database username for RT"
3009 msgstr "Databasebrukernavn for RT"
3010
3011 #: lib/RT/Config.pm:426
3012 msgid "Date format"
3013 msgstr "Datoformat"
3014
3015 #: NOT FOUND IN SOURCE
3016 msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
3017 msgstr "«DateTime» støtter ikke «format_cldr». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3018
3019 #: NOT FOUND IN SOURCE
3020 msgid "DateTime module missing"
3021 msgstr "Mangler modulen «DateTime»"
3022
3023 #: NOT FOUND IN SOURCE
3024 msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
3025 msgstr "«DateTime» støtter ikke «date_format_full». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3026
3027 #: NOT FOUND IN SOURCE
3028 msgid "DateTime::Locale module missing"
3029 msgstr "Mangler modulen «DateTime::Locale»"
3030
3031 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:376 share/html/m/ticket/show:373
3032 msgid "Dates"
3033 msgstr "Datoer"
3034
3035 #: lib/RT/Date.pm:102
3036 msgid "Dec"
3037 msgstr "des."
3038
3039 #: NOT FOUND IN SOURCE
3040 msgid "Dec."
3041 msgstr "Des."
3042
3043 #: NOT FOUND IN SOURCE
3044 msgid "December"
3045 msgstr "desember"
3046
3047 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3048 msgid "Decrypt"
3049 msgstr "Dekrypter"
3050
3051 #: NOT FOUND IN SOURCE
3052 msgid "Default Autoresponse Template"
3053 msgstr "Standard Autosvarmal"
3054
3055 #: etc/initialdata:219
3056 msgid "Default Autoresponse template"
3057 msgstr "Standardmal for autosvar"
3058
3059 #: share/html/Tools/Offline.html:60
3060 msgid "Default Queue"
3061 msgstr "Standardkø"
3062
3063 #: share/html/Tools/Offline.html:69
3064 msgid "Default Requestor"
3065 msgstr "Standardinnmelder"
3066
3067 #: etc/initialdata:293
3068 msgid "Default admin comment template"
3069 msgstr "Standardmal for adminkommentar"
3070
3071 #: etc/initialdata:272
3072 msgid "Default admin correspondence template"
3073 msgstr "Standardmal for adminsvar"
3074
3075 #: etc/initialdata:284
3076 msgid "Default correspondence template"
3077 msgstr "Standardmal for svar"
3078
3079 #: lib/RT/Config.pm:144
3080 msgid "Default queue"
3081 msgstr "Standardkø"
3082
3083 #: etc/initialdata:250
3084 msgid "Default transaction template"
3085 msgstr "Standardmal for transaksjoner"
3086
3087 #: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
3088 #. ($DefaultValue)
3089 msgid "Default: %1"
3090 msgstr "Standard: %1"
3091
3092 #: lib/RT/Transaction.pm:696
3093 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
3094 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
3095 msgstr "Standard: %1/%2 endret fra %3 til %4"
3096
3097 #: NOT FOUND IN SOURCE
3098 msgid "DefaultDueIn"
3099 msgstr "StandardForfallsdato"
3100
3101 #: lib/RT/Date.pm:116
3102 msgid "DefaultFormat"
3103 msgstr "Standardformat"
3104
3105 #: NOT FOUND IN SOURCE
3106 msgid "Delegate rights"
3107 msgstr "Deleger rettigheter"
3108
3109 #: NOT FOUND IN SOURCE
3110 msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
3111 msgstr "Deleger rettigheter du har."
3112
3113 #: NOT FOUND IN SOURCE
3114 msgid "DelegateRights"
3115 msgstr "DelegerRettigheter"
3116
3117 #: NOT FOUND IN SOURCE
3118 msgid "Delegation"
3119 msgstr "Delegering"
3120
3121 #: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2525 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
3122 msgid "Delete"
3123 msgstr "Slett"
3124
3125 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
3126 msgid "Delete Template"
3127 msgstr "Slett mal"
3128
3129 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
3130 #. ($ArticleObj->Id)
3131 msgid "Delete article #%1"
3132 msgstr ""
3133
3134 #: lib/RT/Class.pm:98
3135 msgid "Delete articles in this class"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: NOT FOUND IN SOURCE
3139 msgid "Delete dashboards for this group"
3140 msgstr "Slett utforminger for gruppa"
3141
3142 #: lib/RT/SharedSetting.pm:285
3143 #. ($msg)
3144 msgid "Delete failed: %1"
3145 msgstr "Feil ved sletting: %1"
3146
3147 #: lib/RT/Group.pm:103
3148 msgid "Delete group dashboards"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: lib/RT/Ticket.pm:3222
3152 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
3156 msgid "Delete personal dashboards"
3157 msgstr "Slett personlige utforminger"
3158
3159 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
3160 msgid "Delete selected scrips"
3161 msgstr "Slett valgte utløsere"
3162
3163 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
3164 msgid "Delete system dashboards"
3165 msgstr "Slett systemutforminger"
3166
3167 #: lib/RT/Queue.pm:117
3168 msgid "Delete tickets"
3169 msgstr "Slett saker"
3170
3171 #: share/html/Search/Bulk.html:173
3172 msgid "Delete values"
3173 msgstr "Slett verdier"
3174
3175 #: lib/RT/Class.pm:98
3176 msgid "DeleteArticle"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
3180 msgid "DeleteDashboard"
3181 msgstr "SlettUtforming"
3182
3183 #: lib/RT/Group.pm:103
3184 msgid "DeleteGroupDashboard"
3185 msgstr "SlettGruppeutforming"
3186
3187 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
3188 msgid "DeleteOwnDashboard"
3189 msgstr "SlettEgenUtforming"
3190
3191 #: lib/RT/Queue.pm:117
3192 msgid "DeleteTicket"
3193 msgstr "SlettSak"
3194
3195 #: lib/RT/SharedSetting.pm:283
3196 #. ($self->ObjectName)
3197 msgid "Deleted %1"
3198 msgstr "Slettet %1"
3199
3200 #: NOT FOUND IN SOURCE
3201 msgid "Deleted dashboard %1"
3202 msgstr "Slettet utforminga %1"
3203
3204 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
3205 msgid "Deleted queries"
3206 msgstr "Slettede søk"
3207
3208 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
3209 msgid "Deleted saved search"
3210 msgstr "Slettet lagret søk"
3211
3212 #: share/html/Articles/Article/Search.html:226
3213 #. ($searchname)
3214 msgid "Deleted search %1"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: NOT FOUND IN SOURCE
3218 msgid "Deleting this object could break referential integrity"
3219 msgstr "Sletting av dette objektet kan føre til inkonsistens"
3220
3221 #: lib/RT/Queue.pm:452
3222 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
3223 msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3224
3225 #: lib/RT/User.pm:456
3226 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
3227 msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3228
3229 #: NOT FOUND IN SOURCE
3230 msgid "Deleting this object would violate referential integrity."
3231 msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsisistens."
3232
3233 #: NOT FOUND IN SOURCE
3234 msgid "Deleting this object would violate referential integrity. That's bad."
3235 msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsistens. Det er uheldig."
3236
3237 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
3238 msgid "Deny"
3239 msgstr "Nekt"
3240
3241 #: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:448
3242 msgid "Depended on by"
3243 msgstr "Avhengighet fra"
3244
3245 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3246 msgid "DependedOnBy"
3247 msgstr "AvhengighetFra"
3248
3249 #: NOT FOUND IN SOURCE
3250 msgid "Dependencies: \\n"
3251 msgstr "Avhengigheter: \\n"
3252
3253 #: lib/RT/Transaction.pm:801
3254 #. ($value)
3255 msgid "Dependency by %1 added"
3256 msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3257
3258 #: lib/RT/Transaction.pm:840
3259 #. ($value)
3260 msgid "Dependency by %1 deleted"
3261 msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3262
3263 #: lib/RT/Transaction.pm:798
3264 #. ($value)
3265 msgid "Dependency on %1 added"
3266 msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3267
3268 #: lib/RT/Transaction.pm:837
3269 #. ($value)
3270 msgid "Dependency on %1 deleted"
3271 msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3272
3273 #: lib/RT/Tickets.pm:122
3274 msgid "DependentOn"
3275 msgstr "AvhengerAv"
3276
3277 #: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:395 share/html/m/ticket/show:418
3278 msgid "Depends on"
3279 msgstr "Avhenger av"
3280
3281 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
3282 msgid "DependsOn"
3283 msgstr "AvhengerAv"
3284
3285 #: share/html/Search/Elements/EditSort:84
3286 msgid "Desc"
3287 msgstr "synkende"
3288
3289 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
3290 msgid "Descending"
3291 msgstr "Synkende"
3292
3293 #: share/html/SelfService/Create.html:99 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:234
3294 msgid "Describe the issue below"
3295 msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
3296
3297 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
3298 msgid "Description"
3299 msgstr "Beskrivelse"
3300
3301 #: share/html/Elements/Tabs:213
3302 msgid "Detailed information about your RT setup"
3303 msgstr ""
3304
3305 #: share/html/Ticket/Create.html:422
3306 msgid "Details"
3307 msgstr "Detaljer"
3308
3309 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
3310 msgid "Direction"
3311 msgstr "Retning"
3312
3313 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3314 msgid "Disabled"
3315 msgstr "Deaktivert"
3316
3317 #: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
3318 msgid "Display"
3319 msgstr "Vis"
3320
3321 #: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
3322 msgid "Display Access Control List"
3323 msgstr "Vis tilgangsliste"
3324
3325 #: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
3326 #. ($id)
3327 msgid "Display Article %1"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
3331 msgid "Display Columns"
3332 msgstr "Vis kolonner"
3333
3334 #: NOT FOUND IN SOURCE
3335 msgid "Display Scrip templates for this queue"
3336 msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3337
3338 #: NOT FOUND IN SOURCE
3339 msgid "Display Scrips for this queue"
3340 msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3341
3342 #: NOT FOUND IN SOURCE
3343 msgid "Display mode"
3344 msgstr "Visningsmodus"
3345
3346 #: NOT FOUND IN SOURCE
3347 msgid "Display saved searches for this group"
3348 msgstr "Vis lagrede søk for gruppa"
3349
3350 #: NOT FOUND IN SOURCE
3351 msgid "Display ticket #%1"
3352 msgstr "Vis saken #%1"
3353
3354 #: share/html/Elements/Footer:59
3355 #. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
3356 msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
3357 msgstr ""
3358
3359 #: NOT FOUND IN SOURCE
3360 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
3361 msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
3362
3363 #: lib/RT/System.pm:80
3364 msgid "Do anything and everything"
3365 msgstr "Gjøre alt"
3366
3367 #: lib/RT/Installer.pm:215
3368 msgid "Domain name"
3369 msgstr "Domenenavn"
3370
3371 #: lib/RT/Installer.pm:216
3372 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
3373 msgstr "Ta ikke med «http://», bare vertsnavnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
3374
3375 #: lib/RT/Config.pm:314
3376 msgid "Don't refresh home page."
3377 msgstr "Ikke oppdater hjemmesiden"
3378
3379 #: lib/RT/Config.pm:293
3380 msgid "Don't refresh search results."
3381 msgstr "Ikke oppdater søkeresultatene"
3382
3383 #: share/html/Elements/Refresh:53
3384 msgid "Don't refresh this page."
3385 msgstr "Ikke oppdater siden"
3386
3387 #: NOT FOUND IN SOURCE
3388 msgid "Don't show search results"
3389 msgstr "Ikke vis søkeresultat"
3390
3391 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
3392 msgid "Don't trust this key at all"
3393 msgstr "Ikke stol på denne nøkkelen"
3394
3395 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
3396 msgid "Download"
3397 msgstr "Last ned"
3398
3399 #: NOT FOUND IN SOURCE
3400 msgid "Download as a tab-delimited file"
3401 msgstr "Last ned som en tabulatordelt fil"
3402
3403 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
3404 msgid "Download dumpfile"
3405 msgstr "Last ned dumpfil"
3406
3407 #: lib/RT/CustomField.pm:83
3408 msgid "Dropdown"
3409 msgstr ""
3410
3411 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:383 share/html/m/ticket/show:395
3412 msgid "Due"
3413 msgstr "Forfallsdato"
3414
3415 #: NOT FOUND IN SOURCE
3416 msgid "Due date '%1' could not be parsed"
3417 msgstr "Innendato '%1' kunne ikke tolkes"
3418
3419 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3420 msgid "DueRelative"
3421 msgstr "ForfallsdatoRelativ"
3422
3423 #: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
3424 #. ($msg)
3425 msgid "ERROR: %1"
3426 msgstr "Feil: %1"
3427
3428 #: NOT FOUND IN SOURCE
3429 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
3430 msgstr "FEIL: Kunne ikke laste sak '%1': %2.\\n"
3431
3432 #: share/html/Elements/Tabs:437
3433 msgid "Easy updating of your open tickets"
3434 msgstr "Enkel oppdatering av åpne saker"
3435
3436 #: share/html/Elements/Tabs:444
3437 msgid "Easy viewing of your reminders"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
3441 msgid "Edit"
3442 msgstr "Rediger"
3443
3444 #: NOT FOUND IN SOURCE
3445 msgid "Edit Conditions"
3446 msgstr "Rediger Forhold"
3447
3448 #: share/html/Search/Bulk.html:168
3449 msgid "Edit Custom Fields"
3450 msgstr "Rediger fleksifelt"
3451
3452 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
3453 #. ($Object->Name)
3454 msgid "Edit Custom Fields for %1"
3455 msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
3456
3457 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
3458 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
3459 msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
3460
3461 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
3462 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
3463 msgstr "Rediger fleksifelt for alle køene"
3464
3465 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
3466 msgid "Edit Custom Fields for all users"
3467 msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukerne"
3468
3469 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
3470 msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
3471 msgstr ""
3472
3473 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
3474 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
3475 msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køer"
3476
3477 #: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
3478 msgid "Edit Links"
3479 msgstr "Rediger koblinger"
3480
3481 #: share/html/Search/Edit.html:66
3482 msgid "Edit Query"
3483 msgstr "Rediger spørring"
3484
3485 #: share/html/Elements/Tabs:738
3486 msgid "Edit Search"
3487 msgstr "Rediger søk"
3488
3489 #: NOT FOUND IN SOURCE
3490 msgid "Edit Templates for queue %1"
3491 msgstr "Rediger maler for køen %1"
3492
3493 #: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
3494 msgid "Edit global topic hierarchy"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: NOT FOUND IN SOURCE
3498 msgid "Edit keywords"
3499 msgstr "Rediger nøkkelord"
3500
3501 #: NOT FOUND IN SOURCE
3502 msgid "Edit saved searches for this group"
3503 msgstr "Rediger lagrede søk for gruppa"
3504
3505 #: NOT FOUND IN SOURCE
3506 msgid "Edit scrips"
3507 msgstr "Rediger scrips"
3508
3509 #: share/html/Elements/Tabs:116
3510 msgid "Edit system templates"
3511 msgstr "Rediger systemmaler"
3512
3513 #: NOT FOUND IN SOURCE
3514 msgid "Edit templates for %1"
3515 msgstr "Rediger maler for %1"
3516
3517 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
3518 #. ($ClassObj->Name)
3519 msgid "Edit topic hierarchy for %1"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: lib/RT/Group.pm:97
3523 msgid "EditSavedSearches"
3524 msgstr "RedigerLagredeSøk"
3525
3526 #: NOT FOUND IN SOURCE
3527 msgid "Editable text"
3528 msgstr "Redigerbar tekst"
3529
3530 #: NOT FOUND IN SOURCE
3531 msgid "Editing Configuration for queue %1"
3532 msgstr "Rediger innstillinger for køen %1"
3533
3534 #: NOT FOUND IN SOURCE
3535 msgid "Editing Configuration for user %1"
3536 msgstr "Redigerer Konfigurasjonen av brukern %1"
3537
3538 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
3539 #. ($CustomFieldObj->Name)
3540 #. ($CustomFieldObj->Name())
3541 msgid "Editing CustomField %1"
3542 msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
3543
3544 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
3545 #. ($Group->Name)
3546 msgid "Editing membership for group %1"
3547 msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
3548
3549 #: NOT FOUND IN SOURCE
3550 msgid "Editing membership for personal group %1"
3551 msgstr "Redigerer medlemskap for den personlige gruppa %1"
3552
3553 #: NOT FOUND IN SOURCE
3554 msgid "Editing template %1"
3555 msgstr "Redigerer malen %1"
3556
3557 #: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
3558 msgid "EffectiveId"
3559 msgstr "EffektivID"
3560
3561 #: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
3562 msgid "Either base or target must be specified"
3563 msgstr "Du må oppgi enten kilde eller mål"
3564
3565 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
3566 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
3567 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
3568 msgstr "Enten mangler du rettigheter til å vise det lagrede søket %1, eller så er identifikatoren feil"
3569
3570 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
3571 msgid "Email"
3572 msgstr "E-postadresse"
3573
3574 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
3575 msgid "Email Address"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
3579 msgid "Email Digest"
3580 msgstr "E-postsammendrag"
3581
3582 #: lib/RT/User.pm:585
3583 msgid "Email address in use"
3584 msgstr "E-postadressen er alt i bruk"
3585
3586 #: lib/RT/Config.pm:474
3587 msgid "Email delivery"
3588 msgstr "E-postlevering"
3589
3590 #: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
3591 msgid "Email template for periodic notification digests"
3592 msgstr "E-postmal for regelmessige sammendrag"
3593
3594 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
3595 msgid "EmailAddress"
3596 msgstr "E-postadresse"
3597
3598 #: NOT FOUND IN SOURCE
3599 msgid "EmailEncoding"
3600 msgstr "EpostFormat"
3601
3602 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3603 msgid "Enabled"
3604 msgstr "Aktivert"
3605
3606 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
3607 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3608 msgstr ""
3609
3610 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
3611 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3612 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere feltet)"
3613
3614 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
3615 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
3616 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere gruppa)"
3617
3618 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
3619 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
3620 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere køen)"
3621
3622 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
3623 msgid "Enabled Classes"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: NOT FOUND IN SOURCE
3627 msgid "Enabled Custom Fields"
3628 msgstr "Aktive Fleksifelt"
3629
3630 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
3631 msgid "Enabled Queues"
3632 msgstr "Aktive køer"
3633
3634 #: share/html/Admin/Queues/index.html:99
3635 msgid "Enabled queues matching search criteria"
3636 msgstr "Virksomme køer i samsvar med søkekriteriene"
3637
3638 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
3639 #. (loc_fuzzy($msg))
3640 msgid "Enabled status %1"
3641 msgstr "Aktivert statusen %1"
3642
3643 #: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3644 msgid "Encrypt"
3645 msgstr "Krypter"
3646
3647 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
3648 msgid "Encrypt by default"
3649 msgstr "Krypter som standard"
3650
3651 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
3652 msgid "Encrypt/Decrypt"
3653 msgstr "Krypter/dekrypter"
3654
3655 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
3656 #. ($id, $txn->Ticket)
3657 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3658 msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
3659
3660 #: lib/RT/Queue.pm:639
3661 msgid "Encrypting disabled"
3662 msgstr "Kryptering slått av"
3663
3664 #: lib/RT/Queue.pm:638
3665 msgid "Encrypting enabled"
3666 msgstr "Kryptering slått på"
3667
3668 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
3669 msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
3670 msgstr ""
3671
3672 #: lib/RT/CustomField.pm:187
3673 msgid "Enter multiple IP address ranges"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: lib/RT/CustomField.pm:178
3677 msgid "Enter multiple IP addresses"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: lib/RT/CustomField.pm:93
3681 msgid "Enter multiple values"
3682 msgstr "Skriv inn flere verdier"
3683
3684 #: lib/RT/CustomField.pm:149
3685 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
3686 msgstr "Skriv inn flere verdier – med autofullføring"
3687
3688 #: share/html/Elements/EditLinks:128
3689 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
3690 msgstr "Skriv inn objektene eller nettadressene du vil koble til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3691
3692 #: lib/RT/CustomField.pm:179
3693 msgid "Enter one IP address"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: lib/RT/CustomField.pm:188
3697 msgid "Enter one IP address range"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: lib/RT/CustomField.pm:94
3701 msgid "Enter one value"
3702 msgstr "Skriv inn enkeltverdi"
3703
3704 #: lib/RT/CustomField.pm:150
3705 msgid "Enter one value with autocompletion"
3706 msgstr "Skriv inn enkeltverdi – med autofullføring"
3707
3708 #: share/html/Elements/EditLinks:125
3709 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
3710 msgstr "Skriv inn køene eller nettadressene du vil koble køene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3711
3712 #: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
3713 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
3714 msgstr "Skriv inn sakene eller nettadressene du vil koble sakene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3715
3716 #: lib/RT/Config.pm:280
3717 msgid "Enter time in hours by default"
3718 msgstr ""
3719
3720 #: lib/RT/CustomField.pm:189
3721 msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
3722 msgstr ""
3723
3724 #: lib/RT/CustomField.pm:180
3725 msgid "Enter up to %1 IP addresses"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: lib/RT/CustomField.pm:95
3729 msgid "Enter up to %1 values"
3730 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier"
3731
3732 #: lib/RT/CustomField.pm:151
3733 msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
3734 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier – med autofullføring"
3735
3736 #: share/html/Search/Simple.html:77
3737 #. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
3738 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
3739 msgstr ""
3740
3741 #: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:57
3742 msgid "Error"
3743 msgstr "Feil"
3744
3745 #: NOT FOUND IN SOURCE
3746 msgid "Error adding watcher"
3747 msgstr "Feilet ved opprettelse av Overvåker"
3748
3749 #: NOT FOUND IN SOURCE
3750 msgid "Error in parameters to Queue->AddWatcher"
3751 msgstr "Feil i parametrene til «Queue->AddWatcher»"
3752
3753 #: NOT FOUND IN SOURCE
3754 msgid "Error in parameters to Queue->DelWatcher"
3755 msgstr "Feil i parameterne til Queue->DelWatcher"
3756
3757 #: NOT FOUND IN SOURCE
3758 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
3759 msgstr "Feil i parametrene til «Queue->DeleteWatcher»"
3760
3761 #: lib/RT/Ticket.pm:1090
3762 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
3763 msgstr "Feil i parametrene til «Ticket->AddWatcher»"
3764
3765 #: NOT FOUND IN SOURCE
3766 msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
3767 msgstr "Feil i parameterne til Ticket->DelWatcher"
3768
3769 #: lib/RT/Ticket.pm:1247
3770 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
3771 msgstr "Feil i parametrene til «Ticket->DeleteWatcher»"
3772
3773 #: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
3774 msgid "Error to RT owner: public key"
3775 msgstr "Feil til RT-eier: offentlignøkkel"
3776
3777 #: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
3778 msgid "Error: Missing dashboard"
3779 msgstr "Feil: Mangler utforming"
3780
3781 #: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
3782 msgid "Error: bad GnuPG data"
3783 msgstr "Feil: Ugyldige GnuPG-data"
3784
3785 #: share/html/Articles/Article/Search.html:202
3786 msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
3787 msgstr ""
3788
3789 #: share/html/Articles/Article/Search.html:165
3790 #. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
3791 msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
3795 msgid "Error: no private key"
3796 msgstr "Feil: mangler privatnøkkel"
3797
3798 #: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
3799 msgid "Error: public key"
3800 msgstr "Feil: offentlignøkkel"
3801
3802 #: share/html/Articles/Article/Search.html:217
3803 #. ($search->Name, $msg)
3804 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
3805 msgstr ""
3806
3807 #: bin/rt-crontool:370
3808 msgid "Escalate tickets"
3809 msgstr "Øk saksprioriteter"
3810
3811 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
3812 msgid "Estimated"
3813 msgstr "Estimert"
3814
3815 #: lib/RT/Handle.pm:666
3816 msgid "Everyone"
3817 msgstr "Alle"
3818
3819 #: NOT FOUND IN SOURCE
3820 msgid "Examine tickets created in a queue between two dates"
3821 msgstr "Se på saker opprettet i en gitt tidsperiode"
3822
3823 #: NOT FOUND IN SOURCE
3824 msgid "Examine tickets resolved in a queue between two dates"
3825 msgstr "Se på saker løst i en gitt tidsperiode"
3826
3827 #: NOT FOUND IN SOURCE
3828 msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
3829 msgstr "Se på løste saker – gruppert etter eier"
3830
3831 #: bin/rt-crontool:356
3832 msgid "Example:"
3833 msgstr "Eksempel:"
3834
3835 #: lib/RT/System.pm:88
3836 msgid "ExecuteCode"
3837 msgstr ""
3838
3839 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
3840 msgid "Expire"
3841 msgstr "Utløper"
3842
3843 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3844 msgid "ExtendedStatus"
3845 msgstr "UtvidetStatus"
3846
3847 #: lib/RT/User.pm:995
3848 msgid "External authentication enabled."
3849 msgstr "Ekstern autentisering slått på"
3850
3851 #: NOT FOUND IN SOURCE
3852 msgid "ExternalAuthId"
3853 msgstr "EksternAutId"
3854
3855 #: NOT FOUND IN SOURCE
3856 msgid "ExternalContactInfoId"
3857 msgstr "EksternKontaktInfoId"
3858
3859 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
3860 msgid "Extra info"
3861 msgstr "Tilleggsinformasjon"
3862
3863 #: share/html/Elements/Tabs:633
3864 msgid "Extract Article"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
3868 msgid "Extract Subject Tag"
3869 msgstr "Hent emnekode"
3870
3871 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
3872 #. ($Ticket)
3873 msgid "Extract a new article from ticket #%1"
3874 msgstr ""
3875
3876 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
3877 #. ($Ticket, $ClassObj->Name)
3878 msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
3879 msgstr ""
3880
3881 #: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
3882 msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
3883 msgstr "Hent emnekoder fra emnelinjen i en transaksjon, og legg disse til saksemnet."
3884
3885 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
3886 #. ($DBI::errstr)
3887 msgid "Failed to connect to database: %1"
3888 msgstr "Klarte ikke koble til databasen: %1"
3889
3890 #: lib/RT/SharedSetting.pm:217
3891 #. ($self->loc( $self->ObjectName ))
3892 msgid "Failed to create %1 attribute"
3893 msgstr "Klarte ikke opprette attributtet %1"
3894
3895 #: lib/RT/User.pm:336
3896 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
3897 msgstr "Fant ikke pseudogruppa «brukere med utvidede rettigheter»"
3898
3899 #: lib/RT/User.pm:343
3900 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
3901 msgstr "Fant ikke pseudogruppa «brukere uten utvidede rettigheter»"
3902
3903 #: lib/RT/SharedSetting.pm:122
3904 #. ($self->ObjectName, $id)
3905 msgid "Failed to load %1 %2"
3906 msgstr "Klarte ikke laste %1 %2"
3907
3908 #: lib/RT/SharedSetting.pm:146
3909 #. ($self->ObjectName, $id, $msg)
3910 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
3911 msgstr "Klarte ikke laste %1 %2: %3"
3912
3913 #: bin/rt-crontool:304
3914 #. ($modname, $@)
3915 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
3916 msgstr "Klarte ikke laste modulen %1. (%2)"
3917
3918 #: lib/RT/SharedSetting.pm:201
3919 #. ($privacy)
3920 msgid "Failed to load object for %1"
3921 msgstr "Klarte ikke laste objektet for %1"
3922
3923 #: sbin/rt-email-digest:166
3924 msgid "Failed to load template"
3925 msgstr "Klarte ikke laste malen"
3926
3927 #: lib/RT/Reminders.pm:122
3928 #. ($self->Ticket)
3929 msgid "Failed to load ticket %1"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: sbin/rt-email-digest:174
3933 msgid "Failed to parse template"
3934 msgstr "Klarte ikke tolke malen"
3935
3936 #: lib/RT/Date.pm:92
3937 msgid "Feb"
3938 msgstr "feb."
3939
3940 #: NOT FOUND IN SOURCE
3941 msgid "Feb."
3942 msgstr "Feb."
3943
3944 #: NOT FOUND IN SOURCE
3945 msgid "February"
3946 msgstr "februar"
3947
3948 #: share/html/Elements/Tabs:749
3949 msgid "Feeds"
3950 msgstr ""
3951
3952 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
3953 msgid "Field"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
3957 msgid "Field values source:"
3958 msgstr "Kilde for feltverdier:"
3959
3960 #: NOT FOUND IN SOURCE
3961 msgid "FileName"
3962 msgstr "Filnavn"
3963
3964 #: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3965 msgid "Filename"
3966 msgstr "Filnavn"
3967
3968 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3969 msgid "Fill arguments"
3970 msgstr "Fyllargument"
3971
3972 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3973 msgid "Fill boxes with color using"
3974 msgstr "Fyll boksene med farge med"
3975
3976 #: lib/RT/CustomField.pm:102
3977 msgid "Fill in multiple text areas"
3978 msgstr "Fyll ut flere fritekstfelt"
3979
3980 #: lib/RT/CustomField.pm:111
3981 msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3982 msgstr "Fyll ut flere wikitext-felt"
3983
3984 #: lib/RT/CustomField.pm:103
3985 msgid "Fill in one text area"
3986 msgstr "Fyll ut et fritekstfelt"
3987
3988 #: lib/RT/CustomField.pm:112
3989 msgid "Fill in one wikitext area"
3990 msgstr "Fyll ut et wikitext-felt"
3991
3992 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3993 msgid "Fill in this field with a URL."
3994 msgstr "Fyll ut feltet med en nettadresse."
3995
3996 #: lib/RT/CustomField.pm:104
3997 msgid "Fill in up to %1 text areas"
3998 msgstr "Fyll ut opptil %1 fritekstfelt"
3999
4000 #: lib/RT/CustomField.pm:113
4001 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
4002 msgstr "Fyll ut opptil %1 wikitext-felt"
4003
4004 #: NOT FOUND IN SOURCE
4005 msgid "Fin"
4006 msgstr "End"
4007
4008 #: lib/RT/Tickets.pm:2318 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:346
4009 msgid "Final Priority"
4010 msgstr "Sluttprioritet"
4011
4012 #: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
4013 msgid "FinalPriority"
4014 msgstr "Sluttprioritet"
4015
4016 #: share/html/Admin/Users/index.html:83
4017 msgid "Find all users whose"
4018 msgstr "Finn alle brukerne der"
4019
4020 #: NOT FOUND IN SOURCE
4021 msgid "Find group whose"
4022 msgstr "Finn grupper hvor"
4023
4024 #: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
4025 msgid "Find groups whose"
4026 msgstr "Finn alle gruppene der"
4027
4028 #: NOT FOUND IN SOURCE
4029 msgid "Find new/open tickets"
4030 msgstr "Finn nye/åpne saker"
4031
4032 #: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
4033 msgid "Find people whose"
4034 msgstr "Finn alle personene der"
4035
4036 #: share/html/Search/Results.html:140
4037 msgid "Find tickets"
4038 msgstr "Finn saker"
4039
4040 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
4041 msgid "Fingerprint"
4042 msgstr ""
4043
4044 #: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
4045 msgid "Finish"
4046 msgstr "Fullfør"
4047
4048 #: NOT FOUND IN SOURCE
4049 msgid "Finish Approval"
4050 msgstr "Fullfør godkjennelse"
4051
4052 #: share/html/Elements/Tabs:651
4053 msgid "First"
4054 msgstr "Først"
4055
4056 #: NOT FOUND IN SOURCE
4057 msgid "First page"
4058 msgstr "Første side"
4059
4060 #: NOT FOUND IN SOURCE
4061 msgid "Foo Bar Baz"
4062 msgstr "Foo Bar Baz"
4063
4064 #: NOT FOUND IN SOURCE
4065 msgid "Foo!"
4066 msgstr "Foo!"
4067
4068 #: share/html/Search/Simple.html:91
4069 #. ($link_start, $link_end)
4070 msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
4071 msgstr ""
4072
4073 #: share/html/Search/Bulk.html:84
4074 msgid "Force change"
4075 msgstr "Tving gjennom endring"
4076
4077 #: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
4078 msgid "Format"
4079 msgstr "Format"
4080
4081 #: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:578 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
4082 msgid "Forward"
4083 msgstr "Videresend"
4084
4085 #: share/html/Ticket/Forward.html:78
4086 msgid "Forward Message"
4087 msgstr "Videresend melding"
4088
4089 #: share/html/Ticket/Forward.html:77
4090 msgid "Forward Message and Return"
4091 msgstr "Videresend melding og gå tilbake"
4092
4093 #: etc/initialdata:409 etc/upgrade/3.8.6/content:3
4094 msgid "Forward Ticket"
4095 msgstr "Videresend sak"
4096
4097 #: lib/RT/Queue.pm:121
4098 msgid "Forward messages outside of RT"
4099 msgstr ""
4100
4101 #: NOT FOUND IN SOURCE
4102 msgid "Forward messages to third person(s)"
4103 msgstr "Videresend meldinger til tredjeperson(er)"
4104
4105 #: share/html/Ticket/Forward.html:113
4106 #. ($TicketObj->id)
4107 msgid "Forward ticket #%1"
4108 msgstr "Videresend sak %1"
4109
4110 #: share/html/Ticket/Forward.html:112
4111 #. ($txn->id)
4112 msgid "Forward transaction #%1"
4113 msgstr "Videresend transaksjon %1"
4114
4115 #: lib/RT/Queue.pm:121
4116 msgid "ForwardMessage"
4117 msgstr "Videresend melding"
4118
4119 #: lib/RT/Transaction.pm:679
4120 #. ($self->Data)
4121 msgid "Forwarded Ticket to %1"
4122 msgstr ""
4123
4124 #: lib/RT/Transaction.pm:676
4125 #. ($self->Field, $self->Data)
4126 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
4127 msgstr ""
4128
4129 #: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
4130 #. ($ticketcount)
4131 #. ($collection->CountAll)
4132 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
4133 msgstr "Fant %quant(%1,sak,saker)"
4134