26d934e1406bec0a99510e7e41ca431b02ba675a
[usit-rt.git] / share / po / nb.po
1 #
2 # Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:23+0000\n"
9 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10 "Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15 "X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17 #: share/html/Elements/LoginHelp:51
18 #. (RT->Config->Get('OwnerEmail'))
19 msgid ""
20 "\n"
21 "For local help, please contact %1\n"
22 msgstr ""
23
24 #: NOT FOUND IN SOURCE
25 msgid " (no pubkey!)"
26 msgstr " (mangler offentlignøkkel)"
27
28 #: NOT FOUND IN SOURCE
29 msgid " (untrusted!)"
30 msgstr " (ikke tiltrodd)"
31
32 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/ColumnMap:60
33 msgid "#"
34 msgstr "#"
35
36 #: NOT FOUND IN SOURCE
37 msgid "#%1"
38 msgstr "#%1"
39
40 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:222 share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/Helpers/Autocomplete/Tickets:108 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:197 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:202
41 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
42 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
43 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
44 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
45 #. ($object->Id, $object->Subject || '')
46 #. ($t->Id, $t->Subject || '')
47 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
48 msgid "#%1: %2"
49 msgstr "%1: %2"
50
51 #: NOT FOUND IN SOURCE
52 msgid "$1"
53 msgstr "$1"
54
55 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:195
56 msgid "$_->[0]"
57 msgstr ""
58
59 #: NOT FOUND IN SOURCE
60 msgid "$prefix %1"
61 msgstr "$prefix %1"
62
63 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:229
64 #. ($self->ObjectType, $object->Id)
65 msgid "%1 #%2"
66 msgstr "%1 %2"
67
68 #: lib/RT/Group.pm:131
69 #. ($self->loc($class), $self->Instance, $self->Name)
70 msgid "%1 #%2 %3"
71 msgstr ""
72
73 #: share/html/Elements/ShowTransaction:129
74 #. (loc($record_type), $Transaction->ObjectId)
75 msgid "%1 #%2:"
76 msgstr ""
77
78 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:227
79 #. ($self->ObjectType, $object->Id, $name)
80 msgid "%1 #%2: %3"
81 msgstr ""
82
83 #: NOT FOUND IN SOURCE
84 msgid "%1 %2"
85 msgstr "%1 %2"
86
87 #: lib/RT/Tickets.pm:1367
88 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
89 msgid "%1 %2 %3"
90 msgstr "%1 %2 %3"
91
92 #: lib/RT/Date.pm:711
93 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
94 msgid "%1 %2 %3 %4"
95 msgstr "%1 %3. %2 %4"
96
97 #: lib/RT/Date.pm:726
98 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
99 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
100 msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
101
102 #: lib/RT/Date.pm:723
103 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
104 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
105 msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
106
107 #: lib/RT/Record.pm:2034
108 #. ($cf->Name, $new_content)
109 msgid "%1 %2 added"
110 msgstr "%1 %2 lagt til"
111
112 #: NOT FOUND IN SOURCE
113 msgid "%1 %2 ago"
114 msgstr "%1 %2 siden"
115
116 #: lib/RT/Record.pm:2041
117 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
118 msgid "%1 %2 changed to %3"
119 msgstr "%1 «%2» endret til «%3»"
120
121 #: lib/RT/Record.pm:2038
122 #. ($cf->Name, $old_content)
123 msgid "%1 %2 deleted"
124 msgstr "%1 %2 slettet"
125
126 #: share/html/Widgets/SavedSearch:140
127 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
128 msgid "%1 %2 deleted."
129 msgstr "%1 %2 slettet."
130
131 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:256
132 #. ($self->loc($column), $args{Value})
133 msgid "%1 %2 does not exist"
134 msgstr ""
135
136 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:261
137 #. ($self->loc($column), $name)
138 msgid "%1 %2 is disabled"
139 msgstr ""
140
141 #: NOT FOUND IN SOURCE
142 msgid "%1 %2 of group %3"
143 msgstr "%1 %2 av gruppen %3"
144
145 #: NOT FOUND IN SOURCE
146 msgid "%1 %2 renamed to %3."
147 msgstr "%1 %2 endret navn til %3"
148
149 #: share/html/Widgets/SavedSearch:130
150 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
151 msgid "%1 %2 saved."
152 msgstr "%1 %2 lagret"
153
154 #: share/html/Widgets/SavedSearch:114
155 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
156 msgid "%1 %2 updated."
157 msgstr "%1 «%2» oppdatert"
158
159 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
160 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->Template),)
161 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->Template))
162 msgid "%1 %2 with template %3"
163 msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
164
165 #: NOT FOUND IN SOURCE
166 msgid "%1 (%2) %3 this ticket\\n"
167 msgstr "%1 (%2) %3 denne saken\\n"
168
169 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:62 share/html/m/ticket/show:319
170 #. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
171 #. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $rev->CreatorObj->Name)
172 msgid "%1 (%2) by %3"
173 msgstr "%1 (%2) av %3"
174
175 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/Ticket/Elements/SelectStatus:64 share/html/Ticket/Update.html:121 share/html/m/ticket/reply:77
176 #. ($TicketObj->OwnerObj->Format)
177 #. ($t->OwnerObj->Format)
178 #. (loc($TicketObj->Status))
179 #. (loc('Approve'))
180 #. (loc('Deny'))
181 msgid "%1 (Unchanged)"
182 msgstr "%1 (uendret)"
183
184 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
185 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
186 msgid "%1 (from pane %2)"
187 msgstr "%1 (fra panel %2)"
188
189 #: NOT FOUND IN SOURCE
190 msgid "%1 - %2 shown"
191 msgstr "%1 - %2 vist"
192
193 #: bin/rt-crontool:337
194 #. ("--log")
195 msgid "%1 - Adjust LogToSTDERR config option"
196 msgstr "%1 – endre innstillingen «LogToSTDERR»"
197
198 #: bin/rt-crontool:312 bin/rt-crontool:319 bin/rt-crontool:325
199 #. ("--action-arg", "--action")
200 #. ("--condition-arg", "--condition")
201 #. ("--search-arg", "--search")
202 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
203 msgstr "%1 – et argument som skal sendes til %2"
204
205 #: bin/rt-crontool:339
206 #. ("--verbose")
207 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
208 msgstr "%1 – send statusoppdateringer til standard ut"
209
210 #: NOT FOUND IN SOURCE
211 msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
212 msgstr "%1 - Spesifiser id på malen du ønsker å bruke"
213
214 #: bin/rt-crontool:331
215 #. ("--transaction")
216 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
217 msgstr "%1 – om du vil bruke «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjoner"
218
219 #: bin/rt-crontool:328
220 #. ("--template")
221 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
222 msgstr "%1 – navn eller ID til malen(e) du vil bruke"
223
224 #: bin/rt-crontool:322
225 #. ("--action")
226 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
227 msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruke"
228
229 #: bin/rt-crontool:334
230 #. ("--transaction-type")
231 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
232 msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypene du vil bruke"
233
234 #: bin/rt-crontool:316
235 #. ("--condition")
236 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
237 msgstr "%1 – betingelsesmodulen du vil bruke"
238
239 #: bin/rt-crontool:309
240 #. ("--search")
241 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
242 msgstr "%1 – søkemodulen du vil bruke"
243
244 #: share/html/Search/Elements/PickObjectCFs:70
245 #. (loc($Class))
246 msgid "%1 CFs"
247 msgstr ""
248
249 #: NOT FOUND IN SOURCE
250 msgid "%1 DashBoards"
251 msgstr "%1-utforminger"
252
253 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
254 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
255 #. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
256 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
257 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
258
259 #: NOT FOUND IN SOURCE
260 msgid "%1 ScripAction loaded"
261 msgstr "Utløserhandling %1 lastet"
262
263 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:58
264 #. ($package)
265 msgid "%1 Version"
266 msgstr ""
267
268 #: lib/RT/Record.pm:2069
269 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
270 msgid "%1 added as a value for %2"
271 msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
272
273 #: lib/RT/Date.pm:450
274 #. (join ' ', @res)
275 msgid "%1 ago"
276 msgstr ""
277
278 #: NOT FOUND IN SOURCE
279 msgid "%1 aliases require a TicketId to work on"
280 msgstr "%1 alias trenger en ReferanseId å jobbe mot"
281
282 #: NOT FOUND IN SOURCE
283 msgid "%1 aliases require a TicketId to work on "
284 msgstr "%1 alias trenger en saksnummer å jobbe mot "
285
286 #: NOT FOUND IN SOURCE
287 msgid "%1 aliases require a TicketId to work on (from %2) %3"
288 msgstr "%1 alias trenger et saksnummer å jobbe mot (fra %2) %3"
289
290 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:169
291 #. ($RT::DatabaseName)
292 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
293 msgstr "%1 finnes fra før, og har RT-tabellene på plass, men inneholder ikke RT-metadata. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp RT."
294
295 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:174
296 #. ($RT::DatabaseName)
297 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
298 msgstr "%1 finnes fra før, men inneholder ikke tabeller eller metadata for RT. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige tabellene og metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp Request Tracker."
299
300 #: lib/RT/ACE.pm:272
301 #. ($princ_obj->Object->Name)
302 msgid "%1 already has that right"
303 msgstr ""
304
305 #: lib/RT/Link.pm:176 lib/RT/Link.pm:184
306 #. ($args{'Base'})
307 #. ($args{'Target'})
308 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
309 msgstr "%1 ser ut til å være et lokalt objekt, men finnes ikke i databasen"
310
311 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:165
312 #. ($RT::DatabaseName)
313 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
314 msgstr "%1 ser alt ut til å være klargjort. Det er derfor ikke nødvendig å opprette tabeller eller sette inn metadata, og du kan fortsette å tilpasse Request Tracker ved trykke «Tilpass detaljer»."
315
316 #: lib/RT/Transaction.pm:675 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:380
317 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
318 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
319 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
320 msgid "%1 by %2"
321 msgstr "%1 av %2"
322
323 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:418
324 #. ($self->loc($type))
325 msgid "%1 cannot be a group"
326 msgstr ""
327
328 #: lib/RT/Record.pm:526 lib/RT/Transaction.pm:1065 lib/RT/Transaction.pm:1080 lib/RT/Transaction.pm:1127 lib/RT/Transaction.pm:814
329 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
330 msgid "%1 changed from %2 to %3"
331 msgstr "%1 endret fra %2 til %3"
332
333 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:215 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:231
334 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
335 #. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
336 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
337 msgstr ""
338
339 # Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
340 #: NOT FOUND IN SOURCE
341 msgid "%1 chart by %2"
342 msgstr "%1 av %2"
343
344 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:203
345 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
346 msgid "%1 copy"
347 msgstr "%1-kopi"
348
349 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
350 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
351 msgid "%1 core config"
352 msgstr "%1-kjerneoppsett"
353
354 #: lib/RT/Record.pm:962
355 msgid "%1 could not be set to %2."
356 msgstr "%1 kunne ikke settes til %2."
357
358 #: NOT FOUND IN SOURCE
359 msgid "%1 couldn't init a transaction (%2)\\n"
360 msgstr "%1 kunne ikke starte en transaksjon (%2)\\n"
361
362 #: NOT FOUND IN SOURCE
363 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
364 msgstr "%1 kunne ikke sette statusen til løst. RT-databasen kan være inkonsistent."
365
366 #: NOT FOUND IN SOURCE
367 msgid "%1 created"
368 msgstr "%1 opprettet"
369
370 #: NOT FOUND IN SOURCE
371 msgid "%1 deleted"
372 msgstr "%1 slettet"
373
374 #: NOT FOUND IN SOURCE
375 msgid "%1 disabled"
376 msgstr "%1 deaktivert"
377
378 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
379 #. ($ARGS{SendmailPath})
380 msgid "%1 doesn't exist."
381 msgstr "%1 finnes ikke."
382
383 #: NOT FOUND IN SOURCE
384 msgid "%1 enabled"
385 msgstr "%1 aktivert"
386
387 #: etc/initialdata:807
388 msgid "%1 highest priority tickets I own"
389 msgstr "%1 høyest prioriterte saker jeg eier"
390
391 #: NOT FOUND IN SOURCE
392 msgid "%1 highest priority tickets I own..."
393 msgstr "Mine %1 høyst prioriterte saker..."
394
395 #: NOT FOUND IN SOURCE
396 msgid "%1 highest priority tickets I requested..."
397 msgstr "Mine %1 høyst prioriterte forespørsler..."
398
399 #: bin/rt-crontool:304
400 #. ($0)
401 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
402 msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron."
403
404 #: sbin/rt-email-digest:84
405 #. ($0)
406 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
407 msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
408
409 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:415
410 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
411 msgid "%1 is already a %2"
412 msgstr ""
413
414 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:264
415 #. ($self->loc($column), $name)
416 msgid "%1 is already set to %2"
417 msgstr ""
418
419 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:365 lib/RT/Record/Role/Roles.pm:373 share/html/Ticket/Create.html:418 share/html/Ticket/Update.html:282 share/html/m/ticket/create:189 share/html/m/ticket/reply:208
420 #. ($email, $self->loc($type))
421 #. ($name, $self->loc($type))
422 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
423 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
424 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
425 msgstr "%1 er en adresse RT tar imot e-post på. Hvis du la henne til som en «%2», ville det oppstå en e-postløkke."
426
427 #: NOT FOUND IN SOURCE
428 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
429 msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne køen"
430
431 #: lib/RT/Ticket.pm:673
432 #. ($principal->Object->Name,                         $self->loc($args{'Type'}))
433 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
434 msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne saken"
435
436 #: lib/RT/Record.pm:2134
437 #. ($old_value, $cf->Name)
438 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
439 msgstr "Fleksifeltet %2 har ikke lenger verdien %1"
440
441 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:493
442 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
443 msgid "%1 is not a %2"
444 msgstr ""
445
446 #: lib/RT/Queue.pm:189 lib/RT/Record/Role/Lifecycle.pm:126
447 #. ($args{'Lifecycle'})
448 #. ($value)
449 msgid "%1 is not a valid lifecycle"
450 msgstr ""
451
452 #: NOT FOUND IN SOURCE
453 msgid "%1 isn't a valid Queue id."
454 msgstr "%1 er ikke et gyldig saksnummer."
455
456 #: share/html/Elements/Crypt/KeyIssues:50
457 #. (RT->Config->Get('Crypt')->{'Outgoing'})
458 msgid "%1 issues"
459 msgstr ""
460
461 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:61
462 #. ($protocol, $res{'info'}{'id'} || $res{'info'}{'Fingerprint'})
463 msgid "%1 key '%2'"
464 msgstr ""
465
466 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
467 #. ($minutes)
468 msgid "%1 min"
469 msgstr "%1 minutt"
470
471 #: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
472 #. ($rows)
473 msgid "%1 most recently updated articles"
474 msgstr ""
475
476 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
477 #. ($rows)
478 msgid "%1 newest articles"
479 msgstr ""
480
481 #: etc/initialdata:818
482 msgid "%1 newest unowned tickets"
483 msgstr "%1 nyeste saker uten eier"
484
485 #: NOT FOUND IN SOURCE
486 msgid "%1 not shown"
487 msgstr "%1 vises ikke"
488
489 #: lib/RT/CustomField.pm:1157
490 msgid "%1 objects"
491 msgstr "%1-objekt"
492
493 #: NOT FOUND IN SOURCE
494 msgid "%1 rights"
495 msgstr "%1 rettigheter"
496
497 #: lib/RT/Group.pm:1131
498 #. ($self->loc($self->Name), $new_member_obj->Object->Name)
499 msgid "%1 set to %2"
500 msgstr ""
501
502 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
503 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
504 msgid "%1 site config"
505 msgstr "%1-nettstedoppsett"
506
507 #: NOT FOUND IN SOURCE
508 msgid "%1 succeeded\\n"
509 msgstr "%1 var velykket\\n"
510
511 #: lib/RT/SharedSetting.pm:259
512 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
513 msgid "%1 update: %2"
514 msgstr "Oppdatering av %1: %2"
515
516 #: lib/RT/SharedSetting.pm:252
517 #. (ucfirst($self->ObjectName))
518 msgid "%1 update: Nothing changed"
519 msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endret"
520
521 #: lib/RT/Record.pm:519 lib/RT/SharedSetting.pm:256
522 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
523 msgid "%1 updated"
524 msgstr "%1 oppdatert"
525
526 #: NOT FOUND IN SOURCE
527 msgid "%1 was created without a CurrentUser\\n"
528 msgstr "%1 ble opprettet uten en aktiv bruker\\n"
529
530 #: NOT FOUND IN SOURCE
531 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
532 msgstr "%1 vil løse alle medlemmer av en løst gruppesak."
533
534 #: NOT FOUND IN SOURCE
535 msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
536 msgstr "%1 vil stoppe en [lokal] BASE hvis den er avhengig av/medlem av en tilkoblet sak."
537
538 #: lib/RT/Date.pm:441
539 #. ($value)
540 msgid "%1$unit"
541 msgstr ""
542
543 #: lib/RT/CustomField.pm:1158
544 msgid "%1's %2 objects"
545 msgstr "%1 sine %2 objekt"
546
547 #: lib/RT/CustomField.pm:1159
548 msgid "%1's %2's %3 objects"
549 msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
550
551 #: share/html/Elements/EditPassword:55
552 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
553 msgid "%1's current password"
554 msgstr ""
555
556 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
557 #. ($object->Format)
558 #. ($object->Name)
559 #. ($Object->Name)
560 msgid "%1's dashboards"
561 msgstr "%1 sine utforminger"
562
563 #: share/html/Admin/Users/Keys.html:48
564 #. ($UserObj->Name)
565 msgid "%1's encryption keys"
566 msgstr ""
567
568 #: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
569 #. ($Object->Format)
570 #. ($Object->Name)
571 #. ($privacies{$privacy}->Name)
572 msgid "%1's saved searches"
573 msgstr "%1 sine lagrede søk"
574
575 #: lib/RT/Transaction.pm:617
576 #. ($self)
577 msgid "%1: no attachment specified"
578 msgstr "%1: ingen vedlegg oppgitt"
579
580 #: lib/RT/Date.pm:718
581 #. ($hour,$min)
582 msgid "%1:%2"
583 msgstr "%1.%2"
584
585 #: lib/RT/Date.pm:715
586 #. ($hour,$min,$sec)
587 msgid "%1:%2:%3"
588 msgstr "%1.%2.%3"
589
590 #: lib/RT/Attachment.pm:453 lib/RT/Date.pm:367
591 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
592 msgid "%1M"
593 msgstr ""
594
595 #: share/html/Elements/CreateTicket:54
596 #. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
597 msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
598 msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
599
600 #: lib/RT/Date.pm:366
601 msgid "%1W"
602 msgstr ""
603
604 #: lib/RT/Date.pm:368
605 msgid "%1Y"
606 msgstr ""
607
608 #: lib/RT/Attachment.pm:459
609 #. ($size)
610 msgid "%1b"
611 msgstr "%1 byte"
612
613 #: lib/RT/Date.pm:365
614 msgid "%1d"
615 msgstr ""
616
617 #: lib/RT/Date.pm:364
618 msgid "%1h"
619 msgstr ""
620
621 #: lib/RT/Attachment.pm:456
622 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
623 msgid "%1k"
624 msgstr "%1 KiB"
625
626 #: lib/RT/Date.pm:363
627 msgid "%1m"
628 msgstr ""
629
630 #: lib/RT/Date.pm:362 share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
631 #. (sprintf('%.4f', $duration))
632 #. (sprintf('%.4f', $seconds))
633 msgid "%1s"
634 msgstr ""
635
636 #: lib/RT/Date.pm:443
637 #. ($value)
638 msgid "%quant(%1,$long_units{$unit})"
639 msgstr ""
640
641 #: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
642 #. ($Articles->Count)
643 msgid "%quant(%1,article)"
644 msgstr ""
645
646 #: lib/RT/Date.pm:372
647 msgid "%quant(%1,day)"
648 msgstr ""
649
650 #: lib/RT/Date.pm:371 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
651 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
652 msgid "%quant(%1,hour)"
653 msgstr "%quant(%1,time,timer)"
654
655 #: share/html/Elements/ShowTransaction:136
656 #. ($Transaction->TimeTaken)
657 msgid "%quant(%1,min,min)"
658 msgstr ""
659
660 #: lib/RT/Date.pm:370
661 msgid "%quant(%1,minute)"
662 msgstr ""
663
664 #: lib/RT/Date.pm:374
665 msgid "%quant(%1,month)"
666 msgstr ""
667
668 #: lib/RT/Date.pm:369
669 msgid "%quant(%1,second)"
670 msgstr ""
671
672 #: lib/RT/Date.pm:373
673 msgid "%quant(%1,week)"
674 msgstr ""
675
676 #: lib/RT/Date.pm:375
677 msgid "%quant(%1,year)"
678 msgstr ""
679
680 #: NOT FOUND IN SOURCE
681 msgid "'%1' is an invalid value for status"
682 msgstr "«%1» er en ugyldig statusverdi"
683
684 #: lib/RT/Queue.pm:323
685 #. ($name)
686 msgid "'%1' is not a valid name."
687 msgstr ""
688
689 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:121
690 #. ($Class)
691 msgid "'%1' isn't a valid class"
692 msgstr ""
693
694 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
695 #. ($Class)
696 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
697 msgstr ""
698
699 #: NOT FOUND IN SOURCE
700 msgid "'%1' not a recognized action. "
701 msgstr "'%1' er ikke en kjent handling "
702
703 #: share/html/Ticket/Elements/Reminders:105
704 msgid "(Check box to complete)"
705 msgstr ""
706
707 #: NOT FOUND IN SOURCE
708 msgid "(Check box to delete group member)"
709 msgstr "(Merk for å slette gruppemedlem)"
710
711 #: NOT FOUND IN SOURCE
712 msgid "(Check box to delete scrip)"
713 msgstr "(Merk for å slette Scrip)"
714
715 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/BulkLinks:117 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:69
716 msgid "(Check box to delete)"
717 msgstr "(Kryss av for å fjerne.)"
718
719 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
720 msgid "(Check boxes to delete)"
721 msgstr "(Merk boksene for å slette)"
722
723 #: NOT FOUND IN SOURCE
724 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
725 msgstr "(Kryss av i feltene for å slå av varsling til mottakerne.)"
726
727 #: NOT FOUND IN SOURCE
728 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
729 msgstr "(Kryss av i feltene for å slå på varsling til mottakerne.)"
730
731 #: share/html/m/ticket/create:392
732 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
733 msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
734
735 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
736 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
737 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
738 msgid "(If left blank, will default to %1)"
739 msgstr "(settes til %1 hvis tom)"
740
741 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:69
742 msgid "(Incomplete)"
743 msgstr ""
744
745 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:424
746 msgid "(Incorrect data)"
747 msgstr ""
748
749 #: NOT FOUND IN SOURCE
750 msgid "(No Value)"
751 msgstr "(Ingen Verdi)"
752
753 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95
754 msgid "(No custom fields)"
755 msgstr "(ingen fleksifelt)"
756
757 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
758 msgid "(No members)"
759 msgstr "(ingen medlemmer)"
760
761 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:58 share/html/Admin/Elements/EditScrips:66 share/html/Admin/Elements/EditScrips:88
762 msgid "(No scrips)"
763 msgstr "(ingen utløsere)"
764
765 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
766 msgid "(No templates)"
767 msgstr "(ingen maler)"
768
769 #: NOT FOUND IN SOURCE
770 msgid "(None)"
771 msgstr "(ingen)"
772
773 #: NOT FOUND IN SOURCE
774 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
775 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdatreinger.)"
776
777 #: NOT FOUND IN SOURCE
778 msgid "(Sends a blind carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
779 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
780
781 #: NOT FOUND IN SOURCE
782 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
783 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste av administrative epostaddresser. Disse vil <b>vil</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
784
785 #: share/html/Ticket/Create.html:161 share/html/m/ticket/create:290
786 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
787 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
788
789 #: NOT FOUND IN SOURCE
790 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will receive future updates.)"
791 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en komma-separert liste av epostaddresser. Endrer <b>ikke</b> hvem som vil motta fremtidige oppdateringer.)"
792
793 #: NOT FOUND IN SOURCE
794 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. Does <b>not</b> change who will recieve future updates.)"
795 msgstr "(Sender en kopi av denne oppdateringen til en kommaseparert liste med epost-addresser. Endrer <b->ikke</b> hvem som vi motta fremtige utfordrer dere nå."
796
797 #: NOT FOUND IN SOURCE
798 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
799 msgstr "(Sender en kopi av dette oppdateringen til en kommaseparert liste med epostaddresser. Disse <b>vill</b> motta fremtidige oppdateringer.)"
800
801 #: share/html/Ticket/Create.html:145 share/html/m/ticket/create:281
802 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
803 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
804
805 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:52
806 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
807 msgstr "(Bruk disse feltene når du velger «Tilpasset» for en betingelse eller en handling.)"
808
809 #: NOT FOUND IN SOURCE
810 msgid "(Will not be sent email)"
811 msgstr "(e-post blir ikke sendt)"
812
813 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
814 msgid "(any)"
815 msgstr "(vilkårlig)"
816
817 #: NOT FOUND IN SOURCE
818 msgid "(empty)"
819 msgstr "(tom)"
820
821 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
822 msgid "(no Summary)"
823 msgstr ""
824
825 #: NOT FOUND IN SOURCE
826 msgid "(no name listed)"
827 msgstr "(navn ikke oppgitt)"
828
829 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
830 msgid "(no name)"
831 msgstr ""
832
833 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:269 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:88
834 msgid "(no pubkey!)"
835 msgstr "(mangler offentlignøkkel)"
836
837 #: NOT FOUND IN SOURCE
838 msgid "(no subject)"
839 msgstr "(ingen overskrift)"
840
841 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:812 lib/RT/Report/Tickets.pm:823 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:78 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:88 lib/RT/Transaction.pm:1067 lib/RT/Transaction.pm:1129 lib/RT/Transaction.pm:737 lib/RT/Transaction.pm:742 lib/RT/Transaction.pm:812 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:114 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:88 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:97 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:54 share/html/Elements/ShowCustomFields:60 share/html/m/ticket/show:263
842 msgid "(no value)"
843 msgstr "(mangler verdi)"
844
845 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
846 msgid "(no values)"
847 msgstr "(mangler verdier)"
848
849 #: NOT FOUND IN SOURCE
850 msgid "(only one ticket)"
851 msgstr "(bare én sak)"
852
853 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:138
854 #. ($count)
855 msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
856 msgstr "(venter på %quant(%1,annen sak,andre saker))"
857
858 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:130
859 msgid "(pending approval)"
860 msgstr "(venter på godkjenning)"
861
862 #: NOT FOUND IN SOURCE
863 msgid "(pending other tickets)"
864 msgstr "(venter på andre saker)"
865
866 #: NOT FOUND IN SOURCE
867 msgid "(requestor's group)"
868 msgstr "(kundens gruppe)"
869
870 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
871 msgid "(required)"
872 msgstr "(obligatorisk)"
873
874 #: share/html/Elements/Crypt/SelectKeyForEncryption:53
875 #. ($key->{'TrustTerse'})
876 msgid "(trust: %1)"
877 msgstr "(tiltronivå: %1)"
878
879 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:276 share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
880 msgid "(untitled)"
881 msgstr "(uten navn)"
882
883 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:272 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:90
884 msgid "(untrusted!)"
885 msgstr "(ikke tiltrodd)"
886
887 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
888 msgid "-"
889 msgstr "–"
890
891 #: bin/rt-crontool:129
892 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
893 msgstr "«--template-id» er et utdatert argument, og kan ikke brukes med «--template»"
894
895 #: bin/rt-crontool:124
896 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
897 msgstr "«--transaction»-argumentet kan kun ta verdiene «first», «last» eller «all»"
898
899 #: lib/RT/Date.pm:383
900 msgid "0 seconds"
901 msgstr ""
902
903 #: lib/RT/Date.pm:383
904 msgid "0s"
905 msgstr ""
906
907 #: NOT FOUND IN SOURCE
908 msgid "25 highest priority tickets I own..."
909 msgstr "Mine 25 høyst prioriterte saker..."
910
911 #: NOT FOUND IN SOURCE
912 msgid "25 highest priority tickets I requested..."
913 msgstr "Mine 25 høyst priorterte forespørsler..."
914
915 #: NOT FOUND IN SOURCE
916 msgid "<% $Ticket->Status%>"
917 msgstr "<% $Ticket-:Status%>"
918
919 #: NOT FOUND IN SOURCE
920 msgid "<% $_ %>"
921 msgstr "<% $_ %>"
922
923 #: NOT FOUND IN SOURCE
924 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
925 msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
926
927 #: NOT FOUND IN SOURCE
928 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
929 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
930
931 #: NOT FOUND IN SOURCE
932 msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
933 msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>.</p>"
934
935 #: NOT FOUND IN SOURCE
936 msgid "??????"
937 msgstr "??????"
938
939 #: lib/RT/Template.pm:287 lib/RT/Template.pm:713
940 msgid "A Template with that name already exists"
941 msgstr ""
942
943 #: etc/initialdata:224
944 msgid "A blank template"
945 msgstr "En tom mal"
946
947 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:349
948 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
949 msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
950
951 #: NOT FOUND IN SOURCE
952 msgid "ACE Deleted"
953 msgstr "ACE slettet"
954
955 #: NOT FOUND IN SOURCE
956 msgid "ACE Loaded"
957 msgstr "ACE lastet"
958
959 #: NOT FOUND IN SOURCE
960 msgid "ACE could not be deleted"
961 msgstr "ACE kunne ikke slettes"
962
963 #: NOT FOUND IN SOURCE
964 msgid "ACE could not be found"
965 msgstr "fant ikke ACE"
966
967 #: lib/RT/ACE.pm:152
968 msgid "ACE not found"
969 msgstr "Fant ikke ACE"
970
971 #: lib/RT/ACE.pm:540
972 msgid "ACEs can only be created and deleted."
973 msgstr "Du kan bare opprette eller slette ACE-er."
974
975 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:62
976 #. ($row->{filename})
977 msgid "ACL updates from %1"
978 msgstr ""
979
980 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
981 msgid "AND"
982 msgstr "OG"
983
984 #: NOT FOUND IN SOURCE
985 msgid "Aborting to avoid unintended ticket modifications.\\n"
986 msgstr "Avbryter for å ungå uånsket saksendring"
987
988 #: share/html/Elements/Tabs:554
989 msgid "About me"
990 msgstr "Om meg"
991
992 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:106
993 msgid "Access control"
994 msgstr "Tilgangskontroll"
995
996 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:55 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:59 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:71
997 msgid "Action"
998 msgstr "Handling"
999
1000 #: NOT FOUND IN SOURCE
1001 msgid "Action %1 not found"
1002 msgstr "Handling %1 finnes ikke"
1003
1004 #: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:731
1005 #. ($args{'ScripAction'})
1006 #. ($value)
1007 msgid "Action '%1' not found"
1008 msgstr "Fant ikke handlingen «%1»"
1009
1010 #: bin/rt-crontool:220
1011 msgid "Action committed."
1012 msgstr "Handling skrevet."
1013
1014 #: NOT FOUND IN SOURCE
1015 msgid "Action committed.\\n"
1016 msgstr "Handling utført.\\n"
1017
1018 #: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:726
1019 msgid "Action is mandatory argument"
1020 msgstr "Handling er et obligatorisk argument"
1021
1022 #: bin/rt-crontool:216
1023 msgid "Action prepared..."
1024 msgstr "Handling forberedt …"
1025
1026 #: share/html/Elements/Tabs:605
1027 msgid "Actions"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:159 share/html/User/Elements/Portlets/ActiveTickets:54
1031 msgid "Active Tickets"
1032 msgstr ""
1033
1034 #: share/html/Tools/MyDay.html:53
1035 #. ($session{'CurrentUser'}->Name)
1036 msgid "Active tickets for %1"
1037 msgstr ""
1038
1039 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:134
1040 #. (loc($AddPrincipal))
1041 msgid "Add %1"
1042 msgstr ""
1043
1044 #: share/html/Search/Bulk.html:93
1045 msgid "Add AdminCc"
1046 msgstr "Legg til admin-kopimottaker"
1047
1048 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:70
1049 msgid "Add Bookmark"
1050 msgstr "Legg til bokmerke"
1051
1052 #: share/html/Search/Bulk.html:89
1053 msgid "Add Cc"
1054 msgstr "Legg til kopimottaker"
1055
1056 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
1057 msgid "Add Columns"
1058 msgstr "Legg til kolonner"
1059
1060 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
1061 msgid "Add Criteria"
1062 msgstr "Legg til søkekriterier"
1063
1064 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61 share/html/m/ticket/create:324 share/html/m/ticket/reply:138
1065 msgid "Add More Files"
1066 msgstr "Legg til flere filer"
1067
1068 #: NOT FOUND IN SOURCE
1069 msgid "Add Next State"
1070 msgstr "Legg til neste status"
1071
1072 #: share/html/Search/Bulk.html:85
1073 msgid "Add Requestor"
1074 msgstr "Legg til innmelder"
1075
1076 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
1077 msgid "Add Value"
1078 msgstr "Legg til verdi"
1079
1080 #: NOT FOUND IN SOURCE
1081 msgid "Add a Scrip to this queue"
1082 msgstr "Legg til Scrip i denne køen"
1083
1084 #: NOT FOUND IN SOURCE
1085 msgid "Add a Scrip which will apply to all queues"
1086 msgstr "Legg til et Scrip som gjelder for alle køer"
1087
1088 #: NOT FOUND IN SOURCE
1089 msgid "Add a keyword selection to this queue"
1090 msgstr "Legg til et nøkkelordvalg på denne køen"
1091
1092 #: NOT FOUND IN SOURCE
1093 msgid "Add a new a global scrip"
1094 msgstr "Legg til et globalt Scrip"
1095
1096 #: NOT FOUND IN SOURCE
1097 msgid "Add a scrip to this queue"
1098 msgstr "Legg til et Scrip til denne køen"
1099
1100 #: NOT FOUND IN SOURCE
1101 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
1102 msgstr "Legg til en utløser som vil gjelde alle køene"
1103
1104 #: share/html/Search/Bulk.html:123
1105 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
1106 msgstr "Legg til kommentarer eller svar til de valgte sakene"
1107
1108 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:63
1109 msgid "Add group"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
1113 msgid "Add here"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
1117 msgid "Add members"
1118 msgstr "Legg til medlemmer"
1119
1120 #: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
1121 msgid "Add new watchers"
1122 msgstr "Legg til overvåkere"
1123
1124 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
1125 #. (loc($AddPrincipal))
1126 msgid "Add rights for this %1"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: share/html/Search/Build.html:83
1130 msgid "Add these terms"
1131 msgstr "Legg til vilkårene"
1132
1133 #: share/html/Search/Build.html:84
1134 msgid "Add these terms and Search"
1135 msgstr "Legg til vilkårene og søk"
1136
1137 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
1138 msgid "Add user"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: share/html/Elements/BulkCustomFields:52
1142 msgid "Add values"
1143 msgstr "Legg til verdier"
1144
1145 #: NOT FOUND IN SOURCE
1146 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
1147 msgstr "Legg til, fjern eller endre fleksifeltverdier for objekt"
1148
1149 #: lib/RT/CustomField.pm:216
1150 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: NOT FOUND IN SOURCE
1154 msgid "AddNextState"
1155 msgstr "AddNextState"
1156
1157 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:85
1158 msgid "Added"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: lib/RT/Ticket.pm:642
1162 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1163 msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
1164 msgstr ""
1165
1166 #: lib/RT/Queue.pm:605
1167 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1168 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
1169 msgstr ""
1170
1171 #: lib/RT/Class.pm:386
1172 #. ($cf->Name)
1173 msgid "Added Subject Override: %1"
1174 msgstr ""
1175
1176 #: NOT FOUND IN SOURCE
1177 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
1178 msgstr "%1 lagt til for køen"
1179
1180 #: NOT FOUND IN SOURCE
1181 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
1182 msgstr "%1 lagt til for saken"
1183
1184 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:101
1185 msgid "Address"
1186 msgstr "Adresse"
1187
1188 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
1189 msgid "Address 2"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:136 share/html/User/Prefs.html:131
1193 msgid "Address1"
1194 msgstr "Adresse 1"
1195
1196 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:141 share/html/User/Prefs.html:135
1197 msgid "Address2"
1198 msgstr "Adresse 2"
1199
1200 #: share/html/Elements/Tabs:64
1201 msgid "Admin"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: share/html/Ticket/Create.html:152 share/html/m/ticket/create:284
1205 msgid "Admin Cc"
1206 msgstr "Admin-kopimottaker"
1207
1208 #: etc/initialdata:376
1209 msgid "Admin Comment"
1210 msgstr "Admin-kommentar"
1211
1212 #: etc/initialdata:390 etc/upgrade/4.1.9/content:77
1213 msgid "Admin Comment in HTML"
1214 msgstr ""
1215
1216 #: etc/initialdata:336
1217 msgid "Admin Correspondence"
1218 msgstr "Admin-svar"
1219
1220 #: etc/initialdata:347 etc/upgrade/4.1.9/content:56
1221 msgid "Admin Correspondence in HTML"
1222 msgstr ""
1223
1224 # «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
1225 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48
1226 msgid "Admin queues"
1227 msgstr "Velg kø"
1228
1229 #: NOT FOUND IN SOURCE
1230 msgid "Admin users"
1231 msgstr "Adminbrukere"
1232
1233 #: share/html/Admin/Global/index.html:48
1234 msgid "Admin/Global configuration"
1235 msgstr "Administrering / globalt oppsett"
1236
1237 #: NOT FOUND IN SOURCE
1238 msgid "Admin/Groups"
1239 msgstr "Admin/Grupper"
1240
1241 #: NOT FOUND IN SOURCE
1242 msgid "Admin/Queue/Basics"
1243 msgstr "Admin/Køer/Grunnleggende"
1244
1245 #: NOT FOUND IN SOURCE
1246 msgid "AdminAllPersonalGroups"
1247 msgstr "AdminAllePersonligeGrupper"
1248
1249 #: lib/RT/Tickets.pm:161
1250 msgid "AdminCCGroup"
1251 msgstr "AdminKopimottakerGruppe"
1252
1253 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:70 lib/RT/Ticket.pm:103 lib/RT/Tickets.pm:146 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:299
1254 msgid "AdminCc"
1255 msgstr "Admin-kopimottaker"
1256
1257 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1258 msgid "AdminCcs"
1259 msgstr "AdminKopimottakere"
1260
1261 #: lib/RT/Class.pm:95
1262 msgid "AdminClass"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: NOT FOUND IN SOURCE
1266 msgid "AdminComment"
1267 msgstr "AdminKommentar"
1268
1269 #: NOT FOUND IN SOURCE
1270 msgid "AdminCorrespondence"
1271 msgstr "AdminKorrespondanse"
1272
1273 #: lib/RT/CustomField.pm:214
1274 msgid "AdminCustomField"
1275 msgstr "AdminFleksifelt"
1276
1277 #: lib/RT/CustomField.pm:215
1278 msgid "AdminCustomFieldValues"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: NOT FOUND IN SOURCE
1282 msgid "AdminCustomFields"
1283 msgstr "AdminFleksifelt"
1284
1285 #: lib/RT/Group.pm:88
1286 msgid "AdminGroup"
1287 msgstr "AdminGruppe"
1288
1289 #: lib/RT/Group.pm:89
1290 msgid "AdminGroupMembership"
1291 msgstr "AdminGruppemedlemskap"
1292
1293 #: NOT FOUND IN SOURCE
1294 msgid "AdminOwnPersonalGroups"
1295 msgstr "AdminEgnePersonligeGrupper"
1296
1297 #: lib/RT/Queue.pm:110
1298 msgid "AdminQueue"
1299 msgstr "AdminKø"
1300
1301 #: lib/RT/Class.pm:96
1302 msgid "AdminTopics"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: lib/RT/System.pm:85
1306 msgid "AdminUsers"
1307 msgstr "AdminBrukere"
1308
1309 #: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:84
1310 msgid "Administrative Cc"
1311 msgstr "Admin-kopimottaker"
1312
1313 #: lib/RT/Installer.pm:157
1314 msgid "Administrative password"
1315 msgstr "Administratorpassord"
1316
1317 #: NOT FOUND IN SOURCE
1318 msgid "Admins"
1319 msgstr "Admin"
1320
1321 #: share/html/Elements/Tabs:805
1322 msgid "Advanced"
1323 msgstr "Avansert"
1324
1325 #: NOT FOUND IN SOURCE
1326 msgid "Advanced Search"
1327 msgstr "Avansert Søk"
1328
1329 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1330 msgid "Advanced search"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
1334 msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: NOT FOUND IN SOURCE
1338 msgid "Age"
1339 msgstr "Alder"
1340
1341 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:62
1342 msgid "Aggregator"
1343 msgstr "Sammenstilling"
1344
1345 #: NOT FOUND IN SOURCE
1346 msgid "Alias"
1347 msgstr "Alias"
1348
1349 #: NOT FOUND IN SOURCE
1350 msgid "Alias for"
1351 msgstr "Alias for"
1352
1353 #: etc/initialdata:526 etc/upgrade/3.8.2/content:85
1354 msgid "All Approvals Passed"
1355 msgstr "Alle forespørsler godkjent"
1356
1357 #: etc/initialdata:540 etc/upgrade/4.1.9/content:146
1358 msgid "All Approvals Passed in HTML"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:80
1362 msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:77
1366 msgid "All Classes"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: NOT FOUND IN SOURCE
1370 msgid "All Custom Fields"
1371 msgstr "Alle Fleksifelt"
1372
1373 #: share/html/Elements/Tabs:485
1374 msgid "All Dashboards"
1375 msgstr ""
1376
1377 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
1378 msgid "All Queues"
1379 msgstr "Alle køer"
1380
1381 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:161
1382 msgid "All Tickets"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: share/html/User/Prefs.html:172
1386 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1387 msgstr "Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>."
1388
1389 #: share/html/Admin/Queues/index.html:99
1390 msgid "All queues matching search criteria"
1391 msgstr "Alle køer i samsvar med søkekriteriene"
1392
1393 #: share/html/m/_elements/menu:82
1394 msgid "All tickets"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: share/html/Articles/Topics.html:51
1398 msgid "All topics"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: lib/RT/System.pm:92
1402 msgid "Allow creation of saved searches"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: lib/RT/System.pm:91
1406 msgid "Allow loading of saved searches"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: lib/RT/System.pm:93
1410 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: lib/RT/Attachment.pm:747
1414 msgid "Already encrypted"
1415 msgstr "Allerede kryptert"
1416
1417 #: NOT FOUND IN SOURCE
1418 msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1419 msgstr "Send alltid en melding til kunden uavhengig av meldingssender"
1420
1421 #: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:51
1422 #. (qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/customizing/articles_introduction.html">], qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/">], '</a>')
1423 msgid "An %1introduction to getting started with articles%3 is available from %2Best Practical's online documentation%3."
1424 msgstr ""
1425
1426 #: lib/RT/Group.pm:619
1427 msgid "An Instance must be provided"
1428 msgstr ""
1429
1430 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:49
1431 msgid "An error occurred"
1432 msgstr ""
1433
1434 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1435 msgid "And/Or"
1436 msgstr "Og/eller"
1437
1438 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1439 msgid "Any field"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: share/html/Search/Simple.html:65
1443 msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1444 msgstr ""
1445
1446 #: NOT FOUND IN SOURCE
1447 msgid "Applied"
1448 msgstr "Tildelt"
1449
1450 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:94 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:61 share/html/Elements/Tabs:370 share/html/Elements/Tabs:384 share/html/Elements/Tabs:430
1451 msgid "Applies to"
1452 msgstr "Gjelder"
1453
1454 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:56
1455 msgid "Applies to all objects"
1456 msgstr "Gjelder alle objektene"
1457
1458 #: share/html/Search/Edit.html:62
1459 msgid "Apply"
1460 msgstr "Bruk"
1461
1462 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:67
1463 msgid "Apply globally"
1464 msgstr "Bruk globalt"
1465
1466 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:95
1467 msgid "Apply selected scrips"
1468 msgstr ""
1469
1470 #: share/html/Search/Edit.html:62
1471 msgid "Apply your changes"
1472 msgstr "Ta endringene i bruk"
1473
1474 #: share/html/Elements/Tabs:528
1475 msgid "Approval"
1476 msgstr "Godkjenning"
1477
1478 #: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:95
1479 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1480 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1481 #. ($ticket->id, $msg)
1482 msgid "Approval #%1: %2"
1483 msgstr "Godkjenning %1: %2"
1484
1485 #: share/html/Approvals/index.html:84
1486 #. ($ticket->Id)
1487 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1488 msgstr "Godkjenning %1: klarte ikke lagre merknader, grunnet systemfeil"
1489
1490 #: share/html/Approvals/index.html:82
1491 #. ($ticket->Id)
1492 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1493 msgstr "Godkjenning %1: merknader lagret"
1494
1495 #: NOT FOUND IN SOURCE
1496 msgid "Approval Details"
1497 msgstr "Godkjenning - Detaljer"
1498
1499 #: etc/initialdata:496 etc/upgrade/3.8.2/content:71
1500 msgid "Approval Passed"
1501 msgstr "Godkjent"
1502
1503 #: etc/initialdata:510 etc/upgrade/4.1.9/content:130
1504 msgid "Approval Passed in HTML"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: etc/initialdata:584 etc/upgrade/3.8.2/content:112
1508 msgid "Approval Ready for Owner"
1509 msgstr "Godkjenning klar for eier"
1510
1511 #: etc/initialdata:596 etc/upgrade/4.1.9/content:177
1512 msgid "Approval Ready for Owner in HTML"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: etc/initialdata:556 etc/upgrade/3.8.2/content:99
1516 msgid "Approval Rejected"
1517 msgstr "Godkjenning avslått"
1518
1519 #: etc/initialdata:569 etc/upgrade/4.1.9/content:162
1520 msgid "Approval Rejected in HTML"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: NOT FOUND IN SOURCE
1524 msgid "Approval diagram"
1525 msgstr "Godkjenningsdiagram"
1526
1527 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1528 msgid "Approve"
1529 msgstr "Godkjenn"
1530
1531 #: NOT FOUND IN SOURCE
1532 msgid "Approver's notes: %1"
1533 msgstr "Godkjenners notater: %1"
1534
1535 #: lib/RT/Date.pm:94
1536 msgid "Apr"
1537 msgstr "april"
1538
1539 #: NOT FOUND IN SOURCE
1540 msgid "Apr."
1541 msgstr "Apr."
1542
1543 #: NOT FOUND IN SOURCE
1544 msgid "April"
1545 msgstr "april"
1546
1547 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1548 msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1549 msgstr ""
1550
1551 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1552 #. ($object->id)
1553 msgid "Article #%1"
1554 msgstr ""
1555
1556 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1557 #. ($ArticleObj->Id)
1558 msgid "Article #%1 deleted"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: share/html/Articles/Article/History.html:61
1562 #. ($id)
1563 msgid "Article #%1 not found"
1564 msgstr ""
1565
1566 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:205 share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1567 #. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1568 #. ($object->id, $object->Name)
1569 msgid "Article #%1: %2"
1570 msgstr ""
1571
1572 #: lib/RT/Article.pm:216
1573 #. ($self->id)
1574 msgid "Article %1 created"
1575 msgstr ""
1576
1577 #: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1578 msgid "Article Administration"
1579 msgstr ""
1580
1581 #: lib/RT/Article.pm:324
1582 msgid "Article Deleted"
1583 msgstr ""
1584
1585 #: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1586 msgid "Article not found"
1587 msgstr ""
1588
1589 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:163 share/html/Elements/Tabs:168 share/html/Elements/Tabs:497 share/html/Elements/Tabs:503
1590 msgid "Articles"
1591 msgstr ""
1592
1593 #: share/html/Articles/Topics.html:99
1594 #. ($currtopic->Name)
1595 msgid "Articles in %1"
1596 msgstr ""
1597
1598 #: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1599 #. ($Articles_Content)
1600 msgid "Articles matching %1"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: share/html/Articles/Topics.html:101
1604 msgid "Articles with no topics"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1608 msgid "Asc"
1609 msgstr "stigende"
1610
1611 #: NOT FOUND IN SOURCE
1612 msgid "Ascending"
1613 msgstr "Stigende"
1614
1615 #: NOT FOUND IN SOURCE
1616 msgid "Assign and remove custom fields"
1617 msgstr "Tilordne og fjern fleksifelt"
1618
1619 #: lib/RT/Queue.pm:116
1620 msgid "Assign and remove queue custom fields"
1621 msgstr ""
1622
1623 #: lib/RT/Queue.pm:116
1624 msgid "AssignCustomFields"
1625 msgstr "TilordneFleksifelt"
1626
1627 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61
1628 msgid "Attach"
1629 msgstr "Legg ved"
1630
1631 #: share/html/m/ticket/create:321 share/html/m/ticket/reply:135
1632 msgid "Attach file"
1633 msgstr "Legg ved fil"
1634
1635 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:124
1636 msgid "Attached file"
1637 msgstr "Vedlagt fil"
1638
1639 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1640 msgid "Attachment"
1641 msgstr "Vedlegg"
1642
1643 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:101 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:96 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:98
1644 #. ($Attachment)
1645 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1646 msgstr "Klarte ikke laste vedlegget «%1»"
1647
1648 #: lib/RT/Transaction.pm:625
1649 msgid "Attachment created"
1650 msgstr "Vedlegg opprettet"
1651
1652 #: lib/RT/Tickets.pm:1758
1653 msgid "Attachment filename"
1654 msgstr "Vedleggsnavn"
1655
1656 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:306
1657 msgid "Attachments"
1658 msgstr "Vedlegg"
1659
1660 #: lib/RT/Attachment.pm:742
1661 msgid "Attachments encryption is disabled"
1662 msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1663
1664 #: lib/RT/Attributes.pm:178
1665 msgid "Attribute Deleted"
1666 msgstr "Attributt fjernet"
1667
1668 #: lib/RT/Date.pm:98
1669 msgid "Aug"
1670 msgstr "aug."
1671
1672 #: NOT FOUND IN SOURCE
1673 msgid "Aug."
1674 msgstr "Aug."
1675
1676 #: NOT FOUND IN SOURCE
1677 msgid "August"
1678 msgstr "august"
1679
1680 #: NOT FOUND IN SOURCE
1681 msgid "AuthSystem"
1682 msgstr "AutSystem"
1683
1684 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/UserAutocreateDefaultsOnLogin:48
1685 msgid "Automatic account setup failed"
1686 msgstr ""
1687
1688 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:310
1689 #. ($valid_image_types)
1690 msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1691 msgstr ""
1692
1693 #: etc/initialdata:227
1694 msgid "Autoreply"
1695 msgstr "Autosvar"
1696
1697 #: etc/initialdata:28
1698 msgid "Autoreply To Requestors"
1699 msgstr "Autosvar til innmelder"
1700
1701 #: etc/initialdata:257 etc/upgrade/4.1.9/content:8
1702 msgid "Autoreply in HTML"
1703 msgstr ""
1704
1705 #: NOT FOUND IN SOURCE
1706 msgid "AutoreplyToRequestors"
1707 msgstr "AutosvarTilKunde"
1708
1709 #: share/html/Widgets/SelectionBox:170
1710 msgid "Available"
1711 msgstr "Tilgjengelig"
1712
1713 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:225
1714 msgid "Average Created-LastUpdated"
1715 msgstr ""
1716
1717 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:220
1718 msgid "Average Created-Resolved"
1719 msgstr ""
1720
1721 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:215
1722 msgid "Average Created-Started"
1723 msgstr ""
1724
1725 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:235
1726 msgid "Average Due-Resolved"
1727 msgstr ""
1728
1729 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:240
1730 msgid "Average Started-Resolved"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:230
1734 msgid "Average Starts-Started"
1735 msgstr ""
1736
1737 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:205
1738 msgid "Average time estimated"
1739 msgstr ""
1740
1741 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:210
1742 msgid "Average time left"
1743 msgstr ""
1744
1745 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:200
1746 msgid "Average time worked"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: NOT FOUND IN SOURCE
1750 msgid "BCc"
1751 msgstr "Blindkopi"
1752
1753 #: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1754 msgid "Back"
1755 msgstr "Tilbake"
1756
1757 #: NOT FOUND IN SOURCE
1758 msgid "Bad PGP Signature: %1\\n"
1759 msgstr "Ugyldig PGP-signatur: %1\\n"
1760
1761 #: NOT FOUND IN SOURCE
1762 msgid "Bad attachment id. Couldn't find attachment '%1'\\n"
1763 msgstr "Ugyldig vedleggsid. Kunne ikke finne vedlegg '%1'\\n"
1764
1765 #: NOT FOUND IN SOURCE
1766 msgid "Bad data in %1"
1767 msgstr "Ugyldig data i %1"
1768
1769 #: lib/RT/SharedSetting.pm:151
1770 #. ($id)
1771 msgid "Bad privacy for attribute %1"
1772 msgstr "Ugyldig offentligstatus for attributtet %1"
1773
1774 #: NOT FOUND IN SOURCE
1775 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
1776 msgstr "Ugyldig transaksjonsnummer for vedlegg. %1 skulle vært %2\\n"
1777
1778 # Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
1779 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:55 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:55 share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:348 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:425 share/html/Elements/Tabs:588 share/html/Elements/Tabs:624 share/html/Ticket/Create.html:440 share/html/Ticket/Create.html:69 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1780 msgid "Basics"
1781 msgstr "Detaljer"
1782
1783 #: share/html/Admin/Elements/SelectStage:69
1784 msgid "Batch"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: share/html/Admin/Elements/SelectStage:70
1788 msgid "Batch (disabled by config)"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:61
1792 msgid "Batch scrips"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: share/html/Ticket/Forward.html:72
1796 msgid "Bcc"
1797 msgstr "Bcc"
1798
1799 #: NOT FOUND IN SOURCE
1800 msgid "Be sure to save your changes"
1801 msgstr "Husk å lagre endringene dine"
1802
1803 #: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:50
1804 #. (qq[<a href="@{[RT->Config->Get("WebPath")]}/Admin/Articles/">], '</a>')
1805 msgid "Before Articles can be used, your RT administrator must %1create Classes%2, apply Article custom fields to them, and grant users rights on the classes and CFs."
1806 msgstr ""
1807
1808 #: NOT FOUND IN SOURCE
1809 msgid "Begin Approval"
1810 msgstr "Begynn Godkjenning"
1811
1812 #: NOT FOUND IN SOURCE
1813 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1814 msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1815
1816 #: etc/initialdata:223
1817 msgid "Blank"
1818 msgstr "Tom"
1819
1820 #: share/html/Dashboards/Queries.html:180
1821 msgid "Body"
1822 msgstr "Hovedflate"
1823
1824 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1825 msgid "Bold"
1826 msgstr "Halvfet"
1827
1828 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:246
1829 msgid "Bookmark"
1830 msgstr "Bokmerke"
1831
1832 #: NOT FOUND IN SOURCE
1833 msgid "Bookmarkable URL for this search"
1834 msgstr "URL som kan brukes som bokmerke for dette søket"
1835
1836 #: share/html/Articles/Article/Search.html:114
1837 msgid "Bookmarkable link for this search"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: etc/initialdata:831 etc/initialdata:856 etc/upgrade/3.7.82/content:6
1841 msgid "Bookmarked Tickets"
1842 msgstr "Bokmerkede saker"
1843
1844 #: share/html/m/_elements/menu:73
1845 msgid "Bookmarked tickets"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: NOT FOUND IN SOURCE
1849 msgid "Brief headers"
1850 msgstr "Kort meldingshode"
1851
1852 #: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
1853 msgid "Browse by topic"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: share/html/Elements/Tabs:240
1857 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1858 msgstr ""
1859
1860 #: share/html/Elements/Tabs:811
1861 msgid "Bulk Update"
1862 msgstr "Masseoppdater"
1863
1864 #: NOT FOUND IN SOURCE
1865 msgid "Bulk ticket update"
1866 msgstr "Masseoppdatering av saker"
1867
1868 #: NOT FOUND IN SOURCE
1869 msgid "Buy Support"
1870 msgstr "Kjøp kundestøtte"
1871
1872 #: NOT FOUND IN SOURCE
1873 msgid "By default, RT will use the timezone of your system.  This lets you set a global default for the display of dates and times in RT.  Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1874 msgstr "Som standard vil RT bruke tidssonen for maskinen programmet kjører på. Her kan du velge en global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukerne kan eventuelt velge en annen tidssone i innstillingene sine."
1875
1876 #: lib/RT/Tickets.pm:160
1877 msgid "CCGroup"
1878 msgstr "Kopigruppe"
1879
1880 # CF = Custom Field
1881 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:81 lib/RT/Tickets.pm:153
1882 msgid "CF"
1883 msgstr "FF"
1884
1885 #: share/html/Search/Simple.html:87
1886 #. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1887 msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1888 msgstr ""
1889
1890 #: share/html/Search/Chart.html:141
1891 msgid "Calculate"
1892 msgstr ""
1893
1894 #: share/html/Search/Chart.html:143
1895 msgid "Calculate values of"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: NOT FOUND IN SOURCE
1899 msgid "Calendar"
1900 msgstr "Kalender"
1901
1902 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:176
1903 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1904 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1905 msgstr "Klarte ikke hente det lagrede søket «%1»"
1906
1907 #: lib/RT/User.pm:1563
1908 msgid "Can not modify system users"
1909 msgstr "Kan ikke endre systembrukere"
1910
1911 #: NOT FOUND IN SOURCE
1912 msgid "Can this principal see this queue"
1913 msgstr "Kan primærobjektet se køen"
1914
1915 #: lib/RT/CustomField.pm:518
1916 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1917 msgstr "Kan ikke legge verdi til et fleksifelt uten navn"
1918
1919 #: NOT FOUND IN SOURCE
1920 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1921 msgstr "Fant ikke noen samlingsklasse for «%1»"
1922
1923 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:316
1924 msgid "Can't find a saved search to work with"
1925 msgstr "Fant ikke et lagret søk å arbeide med"
1926
1927 #: lib/RT/Link.pm:192
1928 msgid "Can't link a ticket to itself"
1929 msgstr "Kan ikke koble en sak til seg selv"
1930
1931 #: lib/RT/Reminders.pm:126
1932 msgid "Can't link to a deleted ticket"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: NOT FOUND IN SOURCE
1936 msgid "Can't merge into a merged ticket. You should never get this error"
1937 msgstr "Kan ikke flette inn i en flettet sak. Denne meldingen bør ikke forekomme"
1938
1939 #: share/html/index.html:127
1940 #. ($QueueObj->Name)
1941 msgid "Can't quickly create ticket in queue %1 because custom fields are required.  Please finish by using the normal ticket creation page."
1942 msgstr ""
1943
1944 #: share/html/Widgets/SavedSearch:133
1945 #. (loc($self->{SearchType}))
1946 msgid "Can't save %1"
1947 msgstr "Klarte ikke lagre %1"
1948
1949 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:320
1950 msgid "Can't save this search"
1951 msgstr "Klarte ikke lagre søket"
1952
1953 #: NOT FOUND IN SOURCE
1954 msgid "Can't specifiy both base and target"
1955 msgstr "Kan ikke velge både kilde og mål"
1956
1957 #: lib/RT/Record.pm:1315 lib/RT/Record.pm:1459
1958 msgid "Can't specify both base and target"
1959 msgstr ""
1960
1961 #: lib/RT/Article.pm:382
1962 msgid "Cannot add link to plain number"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: share/html/Ticket/Create.html:374 share/html/m/ticket/create:147
1966 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1967 msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
1968
1969 #: NOT FOUND IN SOURCE
1970 msgid "Cannot create user: %1"
1971 msgstr "Klarte ikke opprette brukeren: %1"
1972
1973 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:126
1974 msgid "Categories are based on"
1975 msgstr "Kategorier basert på"
1976
1977 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1978 msgid "Category"
1979 msgstr "Kategori"
1980
1981 #: NOT FOUND IN SOURCE
1982 msgid "Category unset"
1983 msgstr "Kategori ikke valgt"
1984
1985 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:69 lib/RT/Ticket.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:145 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:79 share/html/Ticket/Create.html:136 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:295
1986 msgid "Cc"
1987 msgstr "Kopimottaker"
1988
1989 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1990 msgid "Ccs"
1991 msgstr "Kopimottakere"
1992
1993 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:87
1994 msgid "Change"
1995 msgstr "Endre"
1996
1997 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1998 msgid "Change Approval ticket to open status"
1999 msgstr "Endre godkjenningssak til status «åpen»"
2000
2001 #: share/html/SelfService/Prefs.html:70
2002 msgid "Change password"
2003 msgstr "Bytt passord"
2004
2005 #: lib/RT/Template.pm:692
2006 msgid "Changing queue is not implemented"
2007 msgstr ""
2008
2009 #: share/html/Elements/Tabs:812
2010 msgid "Chart"
2011 msgstr ""
2012
2013 #: share/html/Elements/Submit:102
2014 msgid "Check All"
2015 msgstr "Merk alle"
2016
2017 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
2018 msgid "Check Database Connectivity"
2019 msgstr "Kontroller databasetilgang"
2020
2021 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
2022 msgid "Check Database Credentials"
2023 msgstr "Kontroller databaseautentisering"
2024
2025 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:126
2026 msgid "Check box to delete"
2027 msgstr "Kryss av for å fjerne"
2028
2029 #: NOT FOUND IN SOURCE
2030 msgid "Check box to revoke right"
2031 msgstr "Kryss av for å trekke tilbake rettighet"
2032
2033 #: share/html/Search/Elements/SelectLinks:59
2034 msgid "Child"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: share/html/Elements/AddLinks:83 share/html/Elements/BulkLinks:139 share/html/Elements/BulkLinks:84 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:72 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:433
2038 msgid "Children"
2039 msgstr "Undersaker"
2040
2041 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
2042 msgid "Choose Database Engine"
2043 msgstr "Velg databasemotor"
2044
2045 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
2046 #. ($QueueObj->Name)
2047 msgid "Choose from Topics for %1"
2048 msgstr ""
2049
2050 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111 share/html/User/Prefs.html:139
2051 msgid "City"
2052 msgstr "Poststed"
2053
2054 #: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:76
2055 msgid "Class"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
2059 msgid "Class Name"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:149
2063 #. ($msg)
2064 msgid "Class could not be created: %1"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:71
2068 msgid "Class id"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: lib/RT/Class.pm:322
2072 msgid "Class is already applied Globally"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: lib/RT/Class.pm:317
2076 #. ($queue->Name)
2077 msgid "Class is already applied to %1"
2078 msgstr ""
2079
2080 #: share/html/Elements/Tabs:169 share/html/Elements/Tabs:421
2081 msgid "Classes"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: share/html/Tools/MyDay.html:72 share/html/Widgets/SelectionBox:198
2085 msgid "Clear"
2086 msgstr "Tøm"
2087
2088 #: share/html/Elements/Submit:104
2089 msgid "Clear All"
2090 msgstr "Tøm alle"
2091
2092 #: share/html/Install/Finish.html:52
2093 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
2094 msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutte veiviseren."
2095
2096 #: share/html/Install/Initialize.html:54
2097 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
2098 msgstr "Trykk «Gjør klar database» for å opprette RT-databasen og sette inn de nødvendige metadataene. Dette kan ta noen minutt."
2099
2100 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:101
2101 msgid "Click to choose a color"
2102 msgstr ""
2103
2104 #: NOT FOUND IN SOURCE
2105 msgid "Close window"
2106 msgstr "Lukk vindu"
2107
2108 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:375
2109 msgid "Closed"
2110 msgstr "Lukket"
2111
2112 #: NOT FOUND IN SOURCE
2113 msgid "Closed Tickets"
2114 msgstr "Lukkede Saker"
2115
2116 #: NOT FOUND IN SOURCE
2117 msgid "Closed requests"
2118 msgstr "Lukkede forespørsler"
2119
2120 #: share/html/Elements/Tabs:936 share/html/SelfService/Closed.html:48
2121 msgid "Closed tickets"
2122 msgstr "Lukkede saker"
2123
2124 #: NOT FOUND IN SOURCE
2125 msgid "Code"
2126 msgstr "Kode"
2127
2128 #: lib/RT/CustomField.pm:144
2129 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
2130 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn flere verdier"
2131
2132 #: lib/RT/CustomField.pm:145
2133 msgid "Combobox: Select or enter one value"
2134 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn enkeltverdi"
2135
2136 #: lib/RT/CustomField.pm:146
2137 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
2138 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn opptil %1 verdier"
2139
2140 #: NOT FOUND IN SOURCE
2141 msgid "Command not understood!\\n"
2142 msgstr "Kunne ikke tolke kommando!\\n"
2143
2144 #: share/html/Elements/ShowTransaction:195 share/html/Elements/Tabs:650 share/html/Search/Elements/EditFormat:74
2145 msgid "Comment"
2146 msgstr "Kommenter"
2147
2148 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
2149 msgid "Comment Address"
2150 msgstr "Kommentaradresse"
2151
2152 #: lib/RT/Installer.pm:172
2153 msgid "Comment address"
2154 msgstr "Kommentaradresse"
2155
2156 #: NOT FOUND IN SOURCE
2157 msgid "Comment not recorded"
2158 msgstr "Kommentaren ble ikke lagret"
2159
2160 #: lib/RT/Queue.pm:131
2161 msgid "Comment on tickets"
2162 msgstr "Kommenter saker"
2163
2164 #: NOT FOUND IN SOURCE
2165 msgid "CommentAddress"
2166 msgstr "KommentarAdresse"
2167
2168 #: lib/RT/Queue.pm:131
2169 msgid "CommentOnTicket"
2170 msgstr "KommenterSak"
2171
2172 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
2173 msgid "Comments"
2174 msgstr "Kommentarer"
2175
2176 #: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:100 share/html/Ticket/Update.html:77 share/html/m/ticket/reply:93
2177 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
2178 msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
2179
2180 #: NOT FOUND IN SOURCE
2181 msgid "Comments (not sent to requestors)"
2182 msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
2183
2184 #: NOT FOUND IN SOURCE
2185 msgid "Comments about %1"
2186 msgstr "Kommentarer til %1"
2187
2188 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:209 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:78
2189 msgid "Comments about this user"
2190 msgstr "Kommentarer om brukeren"
2191
2192 #: lib/RT/Transaction.pm:856
2193 msgid "Comments added"
2194 msgstr "La til kommentarer"
2195
2196 #: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
2197 msgid "Commit Stubbed"
2198 msgstr "Utførelse klargjort"
2199
2200 #: NOT FOUND IN SOURCE
2201 msgid "Compile Restrictions"
2202 msgstr "Kompilatorrestriksjoner"
2203
2204 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:54 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:67
2205 msgid "Condition"
2206 msgstr "Betingelse"
2207
2208 #: lib/RT/Scrip.pm:180 lib/RT/Scrip.pm:752
2209 #. ($args{'ScripCondition'})
2210 #. ($value)
2211 msgid "Condition '%1' not found"
2212 msgstr "Fant ikke betingelsen «%1»"
2213
2214 #: lib/RT/Scrip.pm:176 lib/RT/Scrip.pm:745
2215 msgid "Condition is mandatory argument"
2216 msgstr "Betingelse er et obligatorisk argument"
2217
2218 #: bin/rt-crontool:200
2219 msgid "Condition matches..."
2220 msgstr "Betingelsen oppfyller …"
2221
2222 #: NOT FOUND IN SOURCE
2223 msgid "Condition not found"
2224 msgstr "Forutsetning ikke funnet"
2225
2226 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:79
2227 msgid "Condition, Action and Template"
2228 msgstr "Betingelse, handling og mal"
2229
2230 #: share/html/Install/index.html:107
2231 #. ($file)
2232 msgid "Config file %1 is locked"
2233 msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
2234
2235 #: NOT FOUND IN SOURCE
2236 msgid "Configuration"
2237 msgstr "Systemoppsett"
2238
2239 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:182
2240 #. ($QueueObj->Name)
2241 msgid "Configuration for queue %1"
2242 msgstr ""
2243
2244 #: NOT FOUND IN SOURCE
2245 msgid "Confirm"
2246 msgstr "Bekreft"
2247
2248 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:140
2249 msgid "Connection succeeded"
2250 msgstr "Koblet til"
2251
2252 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:67
2253 #. (qq[<a href="mailto:$owner">], $owner, '</a>')
2254 msgid "Contact your RT administrator via %1email to %2%3."
2255 msgstr ""
2256
2257 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:69
2258 msgid "Contact your RT administrator."
2259 msgstr ""
2260
2261 #: NOT FOUND IN SOURCE
2262 msgid "ContactInfoSystem"
2263 msgstr "KontaktInfoSystem"
2264
2265 #: NOT FOUND IN SOURCE
2266 msgid "Contacted date '%1' could not be parsed"
2267 msgstr "Kontatdato '%1' kunne ikke tolkes"
2268
2269 #: lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:70 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:589 share/html/Ticket/Forward.html:76 share/html/Ticket/ModifyAll.html:121
2270 msgid "Content"
2271 msgstr "Melding"
2272
2273 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:97
2274 msgid "Content is an invalid IP address"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:111
2278 msgid "Content is an invalid IP address range"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
2282 msgid "Content-Type"
2283 msgstr "Innholdstype"
2284
2285 #: lib/RT/Tickets.pm:140
2286 msgid "ContentType"
2287 msgstr "Innholdstype"
2288
2289 #: NOT FOUND IN SOURCE
2290 msgid "Coould not create group"
2291 msgstr "Kunne ikke opprette gruppen"
2292
2293 #: lib/RT/Installer.pm:180
2294 msgid "Correspond address"
2295 msgstr "Svaradresse"
2296
2297 #: NOT FOUND IN SOURCE
2298 msgid "CorrespondAddress"
2299 msgstr "Svaradresse"
2300
2301 #: etc/initialdata:359
2302 msgid "Correspondence"
2303 msgstr "Svar"
2304
2305 #: NOT FOUND IN SOURCE
2306 msgid "Correspondence Address"
2307 msgstr "Korrespondanseaddresse"
2308
2309 #: lib/RT/Transaction.pm:852
2310 msgid "Correspondence added"
2311 msgstr "Svar lagt til"
2312
2313 #: etc/initialdata:367 etc/upgrade/4.1.9/content:68
2314 msgid "Correspondence in HTML"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: NOT FOUND IN SOURCE
2318 msgid "Correspondence not recorded"
2319 msgstr "Korrespondansen ble ikke lagret"
2320
2321 #: NOT FOUND IN SOURCE
2322 msgid "Could not add new custom field value for ticket. "
2323 msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. "
2324
2325 #: NOT FOUND IN SOURCE
2326 msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
2327 msgstr "Kunne ikke legge til nye fleksifeltverdier for saken. %1 "
2328
2329 #: lib/RT/Record.pm:1990 lib/RT/Record.pm:2056
2330 #. ($msg)
2331 #. ($value_msg)
2332 msgid "Could not add new custom field value: %1"
2333 msgstr "Klarte ikke legge til ny fleksifeltverdi: %1"
2334
2335 #: NOT FOUND IN SOURCE
2336 msgid "Could not change owner. "
2337 msgstr "Kunne ikke endre eier. "
2338
2339 #: lib/RT/Ticket.pm:2043
2340 #. ($msg)
2341 msgid "Could not change owner: %1"
2342 msgstr "Klarte ikke endre eier: %1"
2343
2344 #: NOT FOUND IN SOURCE
2345 msgid "Could not create CustomField"
2346 msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt"
2347
2348 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:116
2349 #. ($msg)
2350 msgid "Could not create CustomField: %1"
2351 msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt: %1"
2352
2353 #: lib/RT/Group.pm:419 lib/RT/Group.pm:426
2354 msgid "Could not create group"
2355 msgstr "Klarte ikke opprette gruppe"
2356
2357 #: share/html/Articles/Article/Search.html:204
2358 #. ($msg)
2359 msgid "Could not create search: %1"
2360 msgstr ""
2361
2362 #: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
2363 #. ($msg)
2364 msgid "Could not create template: %1"
2365 msgstr "Klarte ikke opprette mal: %1"
2366
2367 #: lib/RT/Ticket.pm:260
2368 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
2369 msgstr "Klarte ikke opprette sak. Kø ikke oppgitt."
2370
2371 #: lib/RT/User.pm:192 lib/RT/User.pm:206 lib/RT/User.pm:215 lib/RT/User.pm:224 lib/RT/User.pm:233 lib/RT/User.pm:247 lib/RT/User.pm:257 lib/RT/User.pm:450
2372 msgid "Could not create user"
2373 msgstr "Klarte ikke opprette bruker"
2374
2375 #: NOT FOUND IN SOURCE
2376 msgid "Could not create watcher for requestor"
2377 msgstr "Kunne ikke opprette overvåker for kunde"
2378
2379 #: share/html/Articles/Article/Search.html:244
2380 #. ($searchname, $msg)
2381 msgid "Could not delete search %1: %2"
2382 msgstr ""
2383
2384 #: NOT FOUND IN SOURCE
2385 msgid "Could not find a ticket with id %1"
2386 msgstr "Kunne ikke finne en sak med id %1"
2387
2388 #: NOT FOUND IN SOURCE
2389 msgid "Could not find group %1."
2390 msgstr "Kunne ikke finne gruppen %1."
2391
2392 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:397
2393 #. ($name)
2394 msgid "Could not find group '%1'"
2395 msgstr ""
2396
2397 #: NOT FOUND IN SOURCE
2398 msgid "Could not find or create that user"
2399 msgstr "Klarte ikke finne eller opprette brukeren"
2400
2401 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:387
2402 #. ($name)
2403 msgid "Could not find or create user '%1'"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: NOT FOUND IN SOURCE
2407 msgid "Could not find that principal"
2408 msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2409
2410 #: NOT FOUND IN SOURCE
2411 msgid "Could not find user %1."
2412 msgstr "Kunne ikke finne brukeren %1."
2413
2414 #: lib/RT/SharedSetting.pm:244
2415 #. ($self->ObjectName)
2416 msgid "Could not load %1 attribute"
2417 msgstr "Klarte ikke laste attributtet %1"
2418
2419 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
2420 msgid "Could not load Class %1"
2421 msgstr ""
2422
2423 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
2424 #. ($id)
2425 msgid "Could not load CustomField %1"
2426 msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2427
2428 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
2429 msgid "Could not load group"
2430 msgstr "Klarte ikke laste gruppa"
2431
2432 #: lib/RT/SharedSetting.pm:127
2433 #. ($privacy)
2434 msgid "Could not load object for %1"
2435 msgstr "Klarte ikke laste objekt for %1"
2436
2437 #: share/html/Admin/Scrips/Objects.html:126
2438 #. ($id)
2439 msgid "Could not load scrip #%1"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:473
2443 #. ($args{User})
2444 msgid "Could not load user '%1'"
2445 msgstr ""
2446
2447 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:426
2448 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
2449 msgid "Could not make %1 a %2"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: NOT FOUND IN SOURCE
2453 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
2454 msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for køen"
2455
2456 #: NOT FOUND IN SOURCE
2457 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
2458 msgstr "Klarte ikke gjøre primærobjektet til en %1 for saken"
2459
2460 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:501
2461 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
2462 msgid "Could not remove %1 as a %2"
2463 msgstr ""
2464
2465 #: NOT FOUND IN SOURCE
2466 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
2467 msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for køen"
2468
2469 #: NOT FOUND IN SOURCE
2470 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
2471 msgstr "Klarte ikke fjerne primærobjektet som %1 for saken"
2472
2473 #: lib/RT/User.pm:144
2474 msgid "Could not set user info"
2475 msgstr "Klarte ikke lagre brukerinfo"
2476
2477 #: lib/RT/Group.pm:1106
2478 #. ($col, $msg)
2479 msgid "Could not update column %1: %2"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: lib/RT/Record/AddAndSort.pm:200
2483 msgid "Couldn't add as it's global already"
2484 msgstr ""
2485
2486 #: lib/RT/Transaction.pm:166
2487 msgid "Couldn't add attachment"
2488 msgstr "Klarte ikke legge til vedlegg"
2489
2490 #: lib/RT/Group.pm:1080
2491 msgid "Couldn't add member to group"
2492 msgstr "Klarte ikke legge medlem til gruppa"
2493
2494 #: NOT FOUND IN SOURCE
2495 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
2496 msgstr "Klarte ikke tildele fleksifelt til objekt, siden det alt er globalt"
2497
2498 #: lib/RT/Scrip.pm:713
2499 #. ($method, $code, $error)
2500 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: lib/RT/Template.pm:815
2504 #. ($fi_text, $error)
2505 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: lib/RT/Record.pm:2066 lib/RT/Record.pm:2116
2509 #. ($Msg)
2510 #. ($msg)
2511 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
2512 msgstr "Klarte ikke opprette transaksjon: %1"
2513
2514 #: NOT FOUND IN SOURCE
2515 msgid "Couldn't create record"
2516 msgstr "Klarte ikke opprette post"
2517
2518 #: lib/RT/CustomField.pm:1586
2519 #. ($msg)
2520 msgid "Couldn't create record: %1"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
2524 #. ($id, $msg)
2525 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
2526 msgstr "Klarte ikke fjerne utforminga %1: %2"
2527
2528 #: NOT FOUND IN SOURCE
2529 msgid "Couldn't figure out what to do from gpg's reply\\n"
2530 msgstr "Kunne ikke tolke gpgs svar\\n"
2531
2532 #: NOT FOUND IN SOURCE
2533 msgid "Couldn't find group\\n"
2534 msgstr "Kunne ikke finne gruppen\\n"
2535
2536 #: lib/RT/Record.pm:971
2537 msgid "Couldn't find row"
2538 msgstr "Fant ikke raden"
2539
2540 #: bin/rt-crontool:171
2541 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
2542 msgstr "Fant ikke en passende transaksjon – hopper over"
2543
2544 #: lib/RT/Group.pm:1054
2545 msgid "Couldn't find that principal"
2546 msgstr "Fant ikke primærobjektet"
2547
2548 #: lib/RT/CustomField.pm:546
2549 msgid "Couldn't find that value"
2550 msgstr "Fant ikke verdien"
2551
2552 #: NOT FOUND IN SOURCE
2553 msgid "Couldn't find that watcher"
2554 msgstr "Kunne ikke finne den overvåkern"
2555
2556 #: NOT FOUND IN SOURCE
2557 msgid "Couldn't find user\\n"
2558 msgstr "Kunne ikke finne bruker\\n"
2559
2560 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:56
2561 #. ($protocol)
2562 msgid "Couldn't get %1 keys information"
2563 msgstr ""
2564
2565 #: NOT FOUND IN SOURCE
2566 msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
2567 msgstr "Klarte ikke hente %1 fra brukerdatabasen.\\n"
2568
2569 #: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
2570 #. ($id)
2571 msgid "Couldn't load Class %1"
2572 msgstr "Klarte ikke laste klassen %1"
2573
2574 #: lib/RT/CustomFieldValue.pm:112 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
2575 #. ($cf_id)
2576 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
2577 msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2578
2579 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
2580 #. ($cf_id)
2581 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
2582 msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
2583
2584 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2585 #. ($id)
2586 msgid "Couldn't load CustomField %1"
2587 msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
2588
2589 #: NOT FOUND IN SOURCE
2590 msgid "Couldn't load KeywordSelects."
2591 msgstr "Kunne ikke laste NøkkelordValg."
2592
2593 #: NOT FOUND IN SOURCE
2594 msgid "Couldn't load RT config file '%1' %2"
2595 msgstr "Kunne ikke laste RTs konfigurasjonsfil '%1' %2"
2596
2597 #: NOT FOUND IN SOURCE
2598 msgid "Couldn't load Scrips."
2599 msgstr "Kunne ikke laste Scripsene."
2600
2601 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:291
2602 #. (blessed($self), $self->Id)
2603 msgid "Couldn't load copy of %1 #%2"
2604 msgstr ""
2605
2606 #: lib/RT/Ticket.pm:1087
2607 #. ($self->Id)
2608 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2609 msgstr "Klarte ikke laste kopi av sak %1"
2610
2611 #: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:81 share/html/Dashboards/Render.html:100 share/html/Dashboards/Subscription.html:201
2612 #. ($id, $msg)
2613 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2614 msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2"
2615
2616 #: NOT FOUND IN SOURCE
2617 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
2618 msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2."
2619
2620 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:100 share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:110
2621 #. ($gid)
2622 msgid "Couldn't load group #%1"
2623 msgstr "Klarte ikke laste gruppe %1"
2624
2625 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2626 #. ($id)
2627 msgid "Couldn't load group %1"
2628 msgstr "Klarte ikke laste gruppa %1"
2629
2630 #: lib/RT/Link.pm:267
2631 msgid "Couldn't load link"
2632 msgstr "Klarte ikke laste lenken"
2633
2634 #: lib/RT/Link.pm:240
2635 #. ($msg)
2636 msgid "Couldn't load link: %1"
2637 msgstr ""
2638
2639 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2640 #. ($id)
2641 msgid "Couldn't load object %1"
2642 msgstr "Klarte ikke laste objektet %1"
2643
2644 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:560
2645 #. ($msg)
2646 msgid "Couldn't load or create user: %1"
2647 msgstr "Klarte ikke laste eller opprette brukeren: %1"
2648
2649 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:89
2650 #. ($id)
2651 msgid "Couldn't load principal #%1"
2652 msgstr ""
2653
2654 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:545
2655 #. ($msg)
2656 msgid "Couldn't load principal: %1"
2657 msgstr ""
2658
2659 #: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2660 #. ($id)
2661 msgid "Couldn't load queue"
2662 msgstr "Klarte ikke laste køen"
2663
2664 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:107
2665 #. ($id)
2666 msgid "Couldn't load queue #%1"
2667 msgstr "Klarte ikke laste kø %1"
2668
2669 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72 share/html/Admin/Scrips/Create.html:99
2670 #. ($Queue)
2671 #. ($id)
2672 msgid "Couldn't load queue %1"
2673 msgstr "Klarte ikke laste køen %1"
2674
2675 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:177
2676 #. ($Name)
2677 msgid "Couldn't load queue '%1'"
2678 msgstr "Klarte ikke laste køen «%1»"
2679
2680 #: NOT FOUND IN SOURCE
2681 msgid "Couldn't load scrip"
2682 msgstr "Kunne ikke laste scripet"
2683
2684 #: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:103
2685 #. ($id)
2686 msgid "Couldn't load scrip #%1"
2687 msgstr "Klarte ikke laste utløser %1"
2688
2689 #: NOT FOUND IN SOURCE
2690 msgid "Couldn't load template"
2691 msgstr "Kunne ikke finne mal"
2692
2693 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2694 #. ($id)
2695 msgid "Couldn't load template #%1"
2696 msgstr "Klarte ikke laste mal %1"
2697
2698 #: NOT FOUND IN SOURCE
2699 msgid "Couldn't load that user (%1)"
2700 msgstr "Kunne ikke laste den brukeren (%1)"
2701
2702 #: lib/RT/Interface/Web.pm:2527
2703 msgid "Couldn't load the specified principal"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:404
2707 #. ($id)
2708 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2709 msgstr "Klarte ikke hente saken «%1»"
2710
2711 #: lib/RT/Article.pm:496
2712 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: share/html/Ticket/Crypt.html:71 share/html/Ticket/Forward.html:104
2716 #. ($QuoteTransaction)
2717 #. ($id)
2718 msgid "Couldn't load transaction #%1"
2719 msgstr "Klarte ikke laste transaksjon %1"
2720
2721 #: share/html/User/Prefs.html:215
2722 msgid "Couldn't load user"
2723 msgstr "Klarte ikke laste bruker"
2724
2725 #: share/html/Admin/Users/Keys.html:95 share/html/User/Prefs.html:211
2726 #. ($id)
2727 msgid "Couldn't load user #%1"
2728 msgstr "Klarte ikke laste bruker %1"
2729
2730 #: share/html/User/Prefs.html:209
2731 #. ($id, $Name)
2732 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2733 msgstr "Klarte ikke laste bruker %1 eller brukeren «%2»"
2734
2735 #: share/html/User/Prefs.html:213
2736 #. ($Name)
2737 msgid "Couldn't load user '%1'"
2738 msgstr "Klarte ikke laste brukeren «%1»"
2739
2740 #: lib/RT/Link.pm:229
2741 #. ($args{Base})
2742 msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: lib/RT/Link.pm:233
2746 #. ($args{Target})
2747 msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2748 msgstr ""
2749
2750 #: NOT FOUND IN SOURCE
2751 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2752 msgstr "Klarte ikke tolke adresse fra teksten «%1»"
2753
2754 #: lib/RT/Group.pm:1088
2755 #. ($msg)
2756 msgid "Couldn't remove previous member: %1"
2757 msgstr ""
2758
2759 #: lib/RT/Attachment.pm:834
2760 #. ($msg)
2761 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2762 msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med dekryptert innhold: %1"
2763
2764 #: lib/RT/Attachment.pm:783
2765 #. ($msg)
2766 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2767 msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med kryptert innhold: %1"
2768
2769 #: NOT FOUND IN SOURCE
2770 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2771 msgstr "Klarte ikke gjøre «%1» om til en adresse"
2772
2773 #: lib/RT/Record.pm:1351 lib/RT/Record.pm:1488
2774 #. ($remote_link)
2775 msgid "Couldn't resolve '%1' into a link."
2776 msgstr ""
2777
2778 #: lib/RT/Link.pm:155
2779 #. ($args{'Base'})
2780 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2781 msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
2782
2783 #: lib/RT/Link.pm:162
2784 #. ($args{'Target'})
2785 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2786 msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1» om til en adresse"
2787
2788 #: NOT FOUND IN SOURCE
2789 msgid "Couldn't send email"
2790 msgstr "Klarte ikke sende e-post"
2791
2792 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:609
2793 #. ($role, $msg)
2794 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2795 msgstr "Klarte ikke registrere %1-overvåker: %2"
2796
2797 #: lib/RT/User.pm:1836
2798 msgid "Couldn't set private key"
2799 msgstr "Klarte ikke registrere privatnøkkel"
2800
2801 #: lib/RT/User.pm:1820
2802 msgid "Couldn't unset private key"
2803 msgstr "Klarte ikke fjerne privatnøkkel"
2804
2805 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:163 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:151
2806 msgid "Country"
2807 msgstr "Land"
2808
2809 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:128 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:156 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:87 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:91 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Scrips/Create.html:73 share/html/Admin/Scrips/Create.html:80 share/html/Admin/Users/Modify.html:224 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:54 share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:130 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:275 share/html/Elements/Tabs:294 share/html/Elements/Tabs:298 share/html/Elements/Tabs:388 share/html/Elements/Tabs:394 share/html/Elements/Tabs:397 share/html/Elements/Tabs:405 share/html/Elements/Tabs:411 share/html/Elements/Tabs:423 share/html/Elements/Tabs:434 share/html/Elements/Tabs:506 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/Ticket/Create.html:289 share/html/m/ticket/create:235 share/html/m/ticket/create:408
2810 msgid "Create"
2811 msgstr "Ny"
2812
2813 #: etc/initialdata:94
2814 msgid "Create Tickets"
2815 msgstr "Opprett saker"
2816
2817 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:140 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:160
2818 msgid "Create a Class"
2819 msgstr ""
2820
2821 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:167 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:185 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:99
2822 msgid "Create a CustomField"
2823 msgstr "Nytt fleksifelt"
2824
2825 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2826 #. ($QueueObj->Name())
2827 msgid "Create a CustomField for queue %1"
2828 msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2829
2830 #: NOT FOUND IN SOURCE
2831 msgid "Create a CustomField that applies to all queues"
2832 msgstr "Opprett et fleksifelt for alle køer"
2833
2834 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:107
2835 msgid "Create a global scrip"
2836 msgstr ""
2837
2838 #: NOT FOUND IN SOURCE
2839 msgid "Create a new Custom Field"
2840 msgstr "Opprett et nytt fleksifelt"
2841
2842 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:128 share/html/Articles/Article/Edit.html:190
2843 msgid "Create a new article"
2844 msgstr ""
2845
2846 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2847 msgid "Create a new article in"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2851 msgid "Create a new dashboard"
2852 msgstr "Ny utforming"
2853
2854 #: NOT FOUND IN SOURCE
2855 msgid "Create a new global Scrip"
2856 msgstr "Opprett et globalt Scrip"
2857
2858 #: NOT FOUND IN SOURCE
2859 msgid "Create a new global scrip"
2860 msgstr "Opprett et nytt globalt scrip"
2861
2862 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:103 share/html/Admin/Groups/Modify.html:123
2863 msgid "Create a new group"
2864 msgstr "Ny gruppe"
2865
2866 #: NOT FOUND IN SOURCE
2867 msgid "Create a new personal group"
2868 msgstr "Ny personlig gruppe"
2869
2870 #: NOT FOUND IN SOURCE
2871 msgid "Create a new queue"
2872 msgstr "Opprett en ny kø"
2873
2874 #: NOT FOUND IN SOURCE
2875 msgid "Create a new scrip"
2876 msgstr "Opprett et nytt scrip"
2877
2878 #: NOT FOUND IN SOURCE
2879 msgid "Create a new template"
2880 msgstr "Opprett en ny mal"
2881
2882 #: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2883 #. ($QueueObj->Name)
2884 msgid "Create a new template for queue %1"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: share/html/Ticket/Create.html:365
2888 msgid "Create a new ticket"
2889 msgstr "Ny sak"
2890
2891 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:238 share/html/Admin/Users/Modify.html:294
2892 msgid "Create a new user"
2893 msgstr "Ny bruker"
2894
2895 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:227
2896 msgid "Create a queue"
2897 msgstr "Ny kø"
2898
2899 #: NOT FOUND IN SOURCE
2900 msgid "Create a queue called"
2901 msgstr "Opprett en kø kalt"
2902
2903 #: NOT FOUND IN SOURCE
2904 msgid "Create a request"
2905 msgstr "Opprett en forespørsel"
2906
2907 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:105
2908 #. ($queue_obj->Name)
2909 msgid "Create a scrip and add to queue %1"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: NOT FOUND IN SOURCE
2913 msgid "Create a scrip for queue %1"
2914 msgstr "Opprett utløser for køen %1"
2915
2916 #: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2917 msgid "Create a template"
2918 msgstr "Opprett mal"
2919
2920 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
2921 msgid "Create a ticket"
2922 msgstr "Ny sak"
2923
2924 #: share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:50
2925 msgid "Create a ticket with this user as the Requestor in Queue"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2929 msgid "Create an article"
2930 msgstr ""
2931
2932 #: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48
2933 msgid "Create an article in class..."
2934 msgstr ""
2935
2936 #: lib/RT/Class.pm:88
2937 msgid "Create articles in this class"
2938 msgstr ""
2939
2940 #: NOT FOUND IN SOURCE
2941 msgid "Create dashboards for this group"
2942 msgstr "Lag utforminger for gruppa"
2943
2944 #: NOT FOUND IN SOURCE
2945 msgid "Create failed: %1 / %2 / %3 "
2946 msgstr "Opprettelse feilet: %1 / %2 / %3 "
2947
2948 #: NOT FOUND IN SOURCE
2949 msgid "Create failed: %1/%2/%3"
2950 msgstr "Opprettelse feilet: %1/%2/%3"
2951
2952 #: lib/RT/Group.pm:95
2953 msgid "Create group dashboards"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: etc/initialdata:96
2957 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2958 msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløseren"
2959
2960 #: lib/RT/Dashboard.pm:86
2961 msgid "Create personal dashboards"
2962 msgstr "Lag personlige utforminger"
2963
2964 #: lib/RT/Dashboard.pm:81
2965 msgid "Create system dashboards"
2966 msgstr "Lag systemutforminger"
2967
2968 #: share/html/SelfService/Create.html:113
2969 msgid "Create ticket"
2970 msgstr "Opprett sak"
2971
2972 #: lib/RT/Queue.pm:129
2973 msgid "Create tickets"
2974 msgstr ""
2975
2976 #: NOT FOUND IN SOURCE
2977 msgid "Create tickets in this queue"
2978 msgstr "Opprett saker i køen"
2979
2980 #: NOT FOUND IN SOURCE
2981 msgid "Create tickets offline"
2982 msgstr "Opprett saker frakoblet"
2983
2984 #: NOT FOUND IN SOURCE
2985 msgid "Create, delete and modify custom fields"
2986 msgstr "Opprett, slett og endre fleksifelt"
2987
2988 #: NOT FOUND IN SOURCE
2989 msgid "Create, delete and modify queues"
2990 msgstr "Opprett, slett og endre køer"
2991
2992 #: NOT FOUND IN SOURCE
2993 msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2994 msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av en brukers personlige grupper"
2995
2996 #: NOT FOUND IN SOURCE
2997 msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2998 msgstr "Opprett, slett og endre medlemmene av personlige grupper"
2999
3000 #: NOT FOUND IN SOURCE
3001 msgid "Create, delete and modify users"
3002 msgstr "Opprett, slett og endre brukere"
3003
3004 #: lib/RT/Class.pm:98 lib/RT/Queue.pm:112
3005 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
3006 msgstr ""
3007
3008 #: lib/RT/CustomField.pm:214
3009 msgid "Create, modify and delete custom fields"
3010 msgstr ""
3011
3012 #: lib/RT/CustomField.pm:215
3013 msgid "Create, modify and delete custom fields values"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: lib/RT/Queue.pm:110
3017 msgid "Create, modify and delete queue"
3018 msgstr ""
3019
3020 #: lib/RT/Group.pm:91
3021 msgid "Create, modify and delete saved searches"
3022 msgstr ""
3023
3024 #: lib/RT/System.pm:85
3025 msgid "Create, modify and delete users"
3026 msgstr ""
3027
3028 #: lib/RT/Class.pm:88
3029 msgid "CreateArticle"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: lib/RT/Dashboard.pm:81
3033 msgid "CreateDashboard"
3034 msgstr "OpprettUtforming"
3035
3036 #: lib/RT/Group.pm:95
3037 msgid "CreateGroupDashboard"
3038 msgstr "OpprettGruppeutforming"
3039
3040 #: lib/RT/Dashboard.pm:86
3041 msgid "CreateOwnDashboard"
3042 msgstr "OpprettEgneUtforminger"
3043
3044 #: lib/RT/System.pm:92
3045 msgid "CreateSavedSearch"
3046 msgstr "OpprettLagredeSøk"
3047
3048 #: lib/RT/Queue.pm:129
3049 msgid "CreateTicket"
3050 msgstr "OpprettSak"
3051
3052 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:73 lib/RT/Tickets.pm:137 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:71 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:67 share/html/Elements/ColumnMap:72 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:350
3053 msgid "Created"
3054 msgstr "Opprettet"
3055
3056 #: share/html/Elements/ColumnMap:77
3057 msgid "Created By"
3058 msgstr "Opprettet av"
3059
3060 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:189 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:120
3061 #. ($CustomFieldObj->Name)
3062 #. ($CustomFieldObj->Name())
3063 msgid "Created CustomField %1"
3064 msgstr "Opprettet fleksifeltet %1"
3065
3066 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
3067 msgid "Created by"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: NOT FOUND IN SOURCE
3071 msgid "Created in a date range"
3072 msgstr "Opprettet i perioden"
3073
3074 #: share/html/Articles/Article/Search.html:200
3075 #. ($search->Name)
3076 msgid "Created search %1"
3077 msgstr ""
3078
3079 #: NOT FOUND IN SOURCE
3080 msgid "Created template %1"
3081 msgstr "Opprettet malen %1"
3082
3083 #: NOT FOUND IN SOURCE
3084 msgid "Created tickets in period, grouped by status"
3085 msgstr "Opprettede saker i tidsperiode – gruppert etter status"
3086
3087 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3088 msgid "CreatedBy"
3089 msgstr "OpprettetAv"
3090
3091 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3092 msgid "CreatedRelative"
3093 msgstr "OpprettetRelativt"
3094
3095 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
3096 msgid "Creator"
3097 msgstr "Innmelder"
3098
3099 #: share/html/Prefs/Other.html:71
3100 msgid "Cryptography"
3101 msgstr "Kryptografi"
3102
3103 #: lib/RT/Attachment.pm:740 lib/RT/Attachment.pm:800
3104 msgid "Cryptography is disabled"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: share/html/Elements/BulkLinks:51 share/html/Elements/EditLinks:51
3108 msgid "Current Links"
3109 msgstr "Gjeldende koblinger"
3110
3111 #: NOT FOUND IN SOURCE
3112 msgid "Current Scrips"
3113 msgstr "Gjeldende utløsere"
3114
3115 #: share/html/Elements/Tabs:796
3116 msgid "Current Search"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
3120 msgid "Current members"
3121 msgstr "Gjeldende medlemmer"
3122
3123 #: NOT FOUND IN SOURCE
3124 msgid "Current rights"
3125 msgstr "Gjeldende rettigheter"
3126
3127 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
3128 msgid "Current search"
3129 msgstr "Gjeldende søk"
3130
3131 #: NOT FOUND IN SOURCE
3132 msgid "Current search criteria"
3133 msgstr "Eksisterende søkekriterier"
3134
3135 #: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
3136 msgid "Current watchers"
3137 msgstr "Gjeldende overvåkere"
3138
3139 #: NOT FOUND IN SOURCE
3140 msgid "Custom Field #%1"
3141 msgstr "Fleksifeltet #%1"
3142
3143 #: share/html/Elements/EditCustomFieldCustomGroupings:50 share/html/Elements/ShowCustomFieldCustomGroupings:51 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:183 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:300 share/html/Elements/Tabs:427 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:252
3144 msgid "Custom Fields"
3145 msgstr "Fleksifelt"
3146
3147 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
3148 #. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
3149 msgid "Custom Fields for %1"
3150 msgstr "Fleksifelt for %1"
3151
3152 #: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
3153 #. ($Object->Name)
3154 msgid "Custom Fields for queue %1"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: NOT FOUND IN SOURCE
3158 msgid "Custom action cleanup code"
3159 msgstr "Tilpasset oppryddingskode for handling"
3160
3161 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:73
3162 msgid "Custom action commit code"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:72
3166 msgid "Custom action preparation code"
3167 msgstr "Tilpasset foreberedelseskode for handling"
3168
3169 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:71
3170 msgid "Custom condition"
3171 msgstr "Selvvalgt betingelse"
3172
3173 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
3174 #. ($MoveCustomFieldDown)
3175 #. ($MoveCustomFieldUp)
3176 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
3177 msgstr "Fleksifelt %1 blir ikke brukt på dette objektet"
3178
3179 #: lib/RT/Tickets.pm:2184
3180 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
3181 msgid "Custom field %1 %2 %3"
3182 msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
3183
3184 #: lib/RT/Record.pm:1908
3185 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
3186 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
3187 msgstr "Fleksifeltet %1 gjelder ikke dette objektet"
3188
3189 #: lib/RT/Tickets.pm:2178
3190 #. ($CF->Name)
3191 msgid "Custom field %1 has a value."
3192 msgstr "Fleksifeltet %1 har en verdi."
3193
3194 #: lib/RT/Tickets.pm:2174
3195 #. ($CF->Name)
3196 msgid "Custom field %1 has no value."
3197 msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
3198
3199 #: lib/RT/Record.pm:1897 lib/RT/Record.pm:2097
3200 #. ($args{'Field'})
3201 msgid "Custom field %1 not found"
3202 msgstr "Fant ikke fleksifeltet %1"
3203
3204 #: NOT FOUND IN SOURCE
3205 msgid "Custom field '%1'"
3206 msgstr "Fleksifeltet «%1»"
3207
3208 #: NOT FOUND IN SOURCE
3209 msgid "Custom field deleted"
3210 msgstr "Fleksifeltet slettet"
3211
3212 #: NOT FOUND IN SOURCE
3213 msgid "Custom field is already applied to the object"
3214 msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
3215
3216 #: NOT FOUND IN SOURCE
3217 msgid "Custom field not found"
3218 msgstr "Fleksifeltet kunne ikke finnes"
3219
3220 #: lib/RT/CustomField.pm:1695
3221 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
3222 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
3223 msgstr "Fant ikke feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
3224
3225 #: NOT FOUND IN SOURCE
3226 msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
3227 msgstr "Fleksifeltets verdi endret fra %1 til %2"
3228
3229 #: lib/RT/CustomField.pm:554
3230 msgid "Custom field value could not be deleted"
3231 msgstr "Klarte ikke slette feltverdien til fleksifeltet"
3232
3233 #: lib/RT/CustomField.pm:1707
3234 msgid "Custom field value could not be found"
3235 msgstr "Fant ikke feltverdien til fleksifeltet"
3236
3237 #: lib/RT/CustomField.pm:1709 lib/RT/CustomField.pm:556
3238 msgid "Custom field value deleted"
3239 msgstr "Feltverdi til fleksifelt slettet"
3240
3241 #: lib/RT/Tickets.pm:152 lib/RT/Transaction.pm:860 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
3242 msgid "CustomField"
3243 msgstr "Fleksifelt"
3244
3245 #: lib/RT/Tickets.pm:151
3246 msgid "CustomFieldValue"
3247 msgstr "Fleksifeltverdi"
3248
3249 #: share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:74 share/html/Prefs/MyRT.html:81 share/html/Prefs/Quicksearch.html:79 share/html/Prefs/Search.html:73
3250 msgid "Customize"
3251 msgstr "Tilpass"
3252
3253 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
3254 msgid "Customize Basics"
3255 msgstr "Tilpass detaljer"
3256
3257 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
3258 msgid "Customize Email Addresses"
3259 msgstr "Tilpass e-postadresser"
3260
3261 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
3262 msgid "Customize Email Configuration"
3263 msgstr "Tilpass e-postoppsett"
3264
3265 #: share/html/Elements/Tabs:212
3266 msgid "Customize dashboards in menu"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: share/html/Elements/Tabs:233
3270 msgid "Customize the look of your RT"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: lib/RT/Installer.pm:113
3274 msgid "DBA password"
3275 msgstr "DBA-passord"
3276
3277 #: lib/RT/Installer.pm:105
3278 msgid "DBA username"
3279 msgstr "DBA-brukernavn"
3280
3281 #: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:329
3282 msgid "Daily"
3283 msgstr ""
3284
3285 #: lib/RT/Config.pm:514
3286 msgid "Daily digest"
3287 msgstr "Daglig sammendrag"
3288
3289 #: share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
3290 msgid "Dashboard"
3291 msgstr "Utforming"
3292
3293 #: NOT FOUND IN SOURCE
3294 msgid "Dashboard %1"
3295 msgstr "Utforming: %1"
3296
3297 #: share/html/Dashboards/Modify.html:143
3298 #. ($Dashboard->Name, $msg)
3299 msgid "Dashboard %1 could not be updated: %2"
3300 msgstr ""
3301
3302 #: share/html/Dashboards/Modify.html:140
3303 #. ($Dashboard->Name)
3304 msgid "Dashboard %1 updated"
3305 msgstr ""
3306
3307 #: share/html/Dashboards/Modify.html:110
3308 #. ($msg)
3309 msgid "Dashboard could not be created: %1"
3310 msgstr "Klarte ikke opprette utforminga: %1"
3311
3312 #: share/html/Dashboards/Queries.html:261
3313 #. ($msg)
3314 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
3315 msgstr "Klarte ikke oppdatere utforminga: %1"
3316
3317 #: share/html/Dashboards/Queries.html:258
3318 msgid "Dashboard updated"
3319 msgstr "Utforming oppdatert"
3320
3321 #: etc/RT_Config.pm:1235 etc/initialdata:875 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
3322 msgid "Dashboards"
3323 msgstr "Utforminger"
3324
3325 #: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:48 share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:54 share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:62 share/html/Elements/Tabs:211 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:57
3326 msgid "Dashboards in menu"
3327 msgstr ""
3328
3329 #: share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:71
3330 #. ($UserObj->Name)
3331 msgid "Dashboards in menu for the user %1"
3332 msgstr ""
3333
3334 #: NOT FOUND IN SOURCE
3335 msgid "Data error"
3336 msgstr "Datafeil"
3337
3338 #: lib/RT/Installer.pm:78
3339 msgid "Database host"
3340 msgstr "Databasetjener"
3341
3342 #: lib/RT/Installer.pm:96
3343 msgid "Database name"
3344 msgstr "Databasenavn"
3345
3346 #: lib/RT/Installer.pm:129
3347 msgid "Database password for RT"
3348 msgstr "Databasepassord for RT"
3349
3350 #: lib/RT/Installer.pm:87
3351 msgid "Database port"
3352 msgstr "Databaseport"
3353
3354 #: lib/RT/Installer.pm:60
3355 msgid "Database type"
3356 msgstr "Databasetype"
3357
3358 #: lib/RT/Installer.pm:122
3359 msgid "Database username for RT"
3360 msgstr "Databasebrukernavn for RT"
3361
3362 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:56
3363 msgid "Date"
3364 msgstr ""
3365
3366 #: lib/RT/Config.pm:463
3367 msgid "Date format"
3368 msgstr "Datoformat"
3369
3370 #: NOT FOUND IN SOURCE
3371 msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
3372 msgstr "«DateTime» støtter ikke «format_cldr». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3373
3374 #: NOT FOUND IN SOURCE
3375 msgid "DateTime module missing"
3376 msgstr "Mangler modulen «DateTime»"
3377
3378 #: NOT FOUND IN SOURCE
3379 msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
3380 msgstr "«DateTime» støtter ikke «date_format_full». Du må oppgradere for å kunne bruke denne funksjonen."
3381
3382 #: NOT FOUND IN SOURCE
3383 msgid "DateTime::Locale module missing"
3384 msgstr "Mangler modulen «DateTime::Locale»"
3385
3386 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:633 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:253 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:84 share/html/Ticket/ModifyAll.html:68 share/html/m/ticket/create:377 share/html/m/ticket/show:344
3387 msgid "Dates"
3388 msgstr "Datoer"
3389
3390 #: lib/RT/Date.pm:102
3391 msgid "Dec"
3392 msgstr "des."
3393
3394 #: NOT FOUND IN SOURCE
3395 msgid "Dec."
3396 msgstr "Des."
3397
3398 #: NOT FOUND IN SOURCE
3399 msgid "December"
3400 msgstr "desember"
3401
3402 #: share/html/Ticket/Crypt.html:58
3403 msgid "Decrypt"
3404 msgstr "Dekrypter"
3405
3406 #: lib/RT/Attachment.pm:829
3407 msgid "Decryption error; contact the administrator"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: NOT FOUND IN SOURCE
3411 msgid "Default Autoresponse Template"
3412 msgstr "Standard Autosvarmal"
3413
3414 #: NOT FOUND IN SOURCE
3415 msgid "Default Autoresponse template"
3416 msgstr "Standardmal for autosvar"
3417
3418 #: NOT FOUND IN SOURCE
3419 msgid "Default Queue"
3420 msgstr "Standardkø"
3421
3422 #: NOT FOUND IN SOURCE
3423 msgid "Default Requestor"
3424 msgstr "Standardinnmelder"
3425
3426 #: NOT FOUND IN SOURCE
3427 msgid "Default admin comment template"
3428 msgstr "Standardmal for adminkommentar"
3429
3430 #: NOT FOUND IN SOURCE
3431 msgid "Default admin correspondence template"
3432 msgstr "Standardmal for adminsvar"
3433
3434 #: NOT FOUND IN SOURCE
3435 msgid "Default correspondence template"
3436 msgstr "Standardmal for svar"
3437
3438 #: lib/RT/Config.pm:150
3439 msgid "Default queue"
3440 msgstr "Standardkø"
3441
3442 #: etc/initialdata:404 etc/upgrade/4.1.16/content:7
3443 msgid "Default reminder template"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: NOT FOUND IN SOURCE
3447 msgid "Default transaction template"
3448 msgstr "Standardmal for transaksjoner"
3449
3450 #: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
3451 #. ($DefaultValue)
3452 msgid "Default: %1"
3453 msgstr "Standard: %1"
3454
3455 #: lib/RT/Transaction.pm:731
3456 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
3457 msgstr "Standard: %1/%2 endret fra %3 til %4"
3458
3459 #: NOT FOUND IN SOURCE
3460 msgid "DefaultDueIn"
3461 msgstr "StandardForfallsdato"
3462
3463 #: lib/RT/Date.pm:116
3464 msgid "DefaultFormat"
3465 msgstr "Standardformat"
3466
3467 #: NOT FOUND IN SOURCE
3468 msgid "Delegate rights"
3469 msgstr "Deleger rettigheter"
3470
3471 #: NOT FOUND IN SOURCE
3472 msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
3473 msgstr "Deleger rettigheter du har."
3474
3475 #: NOT FOUND IN SOURCE
3476 msgid "DelegateRights"
3477 msgstr "DelegerRettigheter"
3478
3479 #: NOT FOUND IN SOURCE
3480 msgid "Delegation"
3481 msgstr "Delegering"
3482
3483 #: etc/RT_Config.pm:2766 etc/RT_Config.pm:2842 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:60 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:864 share/html/Elements/Tabs:889 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:196
3484 msgid "Delete"
3485 msgstr "Slett"
3486
3487 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
3488 msgid "Delete Template"
3489 msgstr "Slett mal"
3490
3491 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
3492 #. ($ArticleObj->Id)
3493 msgid "Delete article #%1"
3494 msgstr ""
3495
3496 #: lib/RT/Class.pm:99
3497 msgid "Delete articles in this class"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: NOT FOUND IN SOURCE
3501 msgid "Delete dashboards for this group"
3502 msgstr "Slett utforminger for gruppa"
3503
3504 #: lib/RT/SharedSetting.pm:287
3505 #. ($msg)
3506 msgid "Delete failed: %1"
3507 msgstr "Feil ved sletting: %1"
3508
3509 #: lib/RT/Group.pm:97
3510 msgid "Delete group dashboards"
3511 msgstr ""
3512
3513 #: lib/RT/Ticket.pm:2397
3514 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
3515 msgstr ""
3516
3517 #: lib/RT/Dashboard.pm:88
3518 msgid "Delete personal dashboards"
3519 msgstr "Slett personlige utforminger"
3520
3521 #: NOT FOUND IN SOURCE
3522 msgid "Delete selected scrips"
3523 msgstr "Slett valgte utløsere"
3524
3525 #: lib/RT/Dashboard.pm:83
3526 msgid "Delete system dashboards"
3527 msgstr "Slett systemutforminger"
3528
3529 #: lib/RT/Queue.pm:134
3530 msgid "Delete tickets"
3531 msgstr "Slett saker"
3532
3533 #: share/html/Elements/BulkCustomFields:53
3534 msgid "Delete values"
3535 msgstr "Slett verdier"
3536
3537 #: lib/RT/Class.pm:99
3538 msgid "DeleteArticle"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: lib/RT/Dashboard.pm:83
3542 msgid "DeleteDashboard"
3543 msgstr "SlettUtforming"
3544
3545 #: lib/RT/Group.pm:97
3546 msgid "DeleteGroupDashboard"
3547 msgstr "SlettGruppeutforming"
3548
3549 #: lib/RT/Dashboard.pm:88
3550 msgid "DeleteOwnDashboard"
3551 msgstr "SlettEgenUtforming"
3552
3553 #: lib/RT/Queue.pm:134
3554 msgid "DeleteTicket"
3555 msgstr "SlettSak"
3556
3557 #: lib/RT/SharedSetting.pm:285
3558 #. ($self->ObjectName)
3559 msgid "Deleted %1"
3560 msgstr "Slettet %1"
3561
3562 #: NOT FOUND IN SOURCE
3563 msgid "Deleted dashboard %1"
3564 msgstr "Slettet utforminga %1"
3565
3566 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
3567 msgid "Deleted queries"
3568 msgstr "Slettede søk"
3569
3570 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:194
3571 msgid "Deleted saved search"
3572 msgstr "Slettet lagret søk"
3573
3574 #: share/html/Articles/Article/Search.html:233
3575 #. ($searchname)
3576 msgid "Deleted search %1"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: NOT FOUND IN SOURCE
3580 msgid "Deleting this object could break referential integrity"
3581 msgstr "Sletting av dette objektet kan føre til inkonsistens"
3582
3583 #: lib/RT/Queue.pm:230
3584 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
3585 msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3586
3587 #: lib/RT/User.pm:461
3588 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
3589 msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
3590
3591 #: NOT FOUND IN SOURCE
3592 msgid "Deleting this object would violate referential integrity."
3593 msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsisistens."
3594
3595 #: NOT FOUND IN SOURCE
3596 msgid "Deleting this object would violate referential integrity. That's bad."
3597 msgstr "Sletting av dette objektet ville føre til inkonsistens. Det er uheldig."
3598
3599 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
3600 msgid "Deny"
3601 msgstr "Nekt"
3602
3603 #: share/html/Elements/AddLinks:75 share/html/Elements/BulkLinks:131 share/html/Elements/BulkLinks:64 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:70 share/html/Search/Elements/SelectLinks:62 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:419
3604 msgid "Depended on by"
3605 msgstr "Avhengighet fra"
3606
3607 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
3608 msgid "DependedOnBy"
3609 msgstr "AvhengighetFra"
3610
3611 #: NOT FOUND IN SOURCE
3612 msgid "Dependencies: \\n"
3613 msgstr "Avhengigheter: \\n"
3614
3615 #: NOT FOUND IN SOURCE
3616 msgid "Dependency by %1 added"
3617 msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3618
3619 #: NOT FOUND IN SOURCE
3620 msgid "Dependency by %1 deleted"
3621 msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3622
3623 #: NOT FOUND IN SOURCE
3624 msgid "Dependency on %1 added"
3625 msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
3626
3627 #: NOT FOUND IN SOURCE
3628 msgid "Dependency on %1 deleted"
3629 msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
3630
3631 #: lib/RT/Tickets.pm:128
3632 msgid "DependentOn"
3633 msgstr "AvhengerAv"
3634
3635 #: share/html/Elements/AddLinks:71 share/html/Elements/BulkLinks:127 share/html/Elements/BulkLinks:54 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/ShowLinks:69 share/html/Search/Elements/SelectLinks:61 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:389
3636 msgid "Depends on"
3637 msgstr "Avhenger av"
3638
3639 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
3640 msgid "DependsOn"
3641 msgstr "AvhengerAv"
3642
3643 #: share/html/Search/Elements/EditSort:84
3644 msgid "Desc"
3645 msgstr "synkende"
3646
3647 #: NOT FOUND IN SOURCE
3648 msgid "Descending"
3649 msgstr "Synkende"
3650
3651 #: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/m/ticket/create:231
3652 msgid "Describe the issue below"
3653 msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
3654
3655 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:48 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:87 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
3656 msgid "Description"
3657 msgstr "Beskrivelse"
3658
3659 #: share/html/Elements/Tabs:228
3660 msgid "Detailed information about your RT setup"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: share/html/Ticket/Create.html:441
3664 msgid "Details"
3665 msgstr "Detaljer"
3666
3667 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
3668 msgid "Direction"
3669 msgstr "Retning"
3670
3671 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:94
3672 msgid "Disabled"
3673 msgstr "Deaktivert"
3674
3675 #: share/html/Elements/Tabs:608 share/html/Elements/Tabs:861 share/html/Elements/Tabs:882 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
3676 msgid "Display"
3677 msgstr "Vis"
3678
3679 #: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:111
3680 msgid "Display Access Control List"
3681 msgstr "Vis tilgangsliste"
3682
3683 #: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
3684 #. ($id)
3685 msgid "Display Article %1"
3686 msgstr ""
3687
3688 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
3689 msgid "Display Columns"
3690 msgstr "Vis kolonner"
3691
3692 #: NOT FOUND IN SOURCE
3693 msgid "Display Scrip templates for this queue"
3694 msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3695
3696 #: NOT FOUND IN SOURCE
3697 msgid "Display Scrips for this queue"
3698 msgstr "Vis utløsermaler for køen"
3699
3700 #: lib/RT/Config.pm:410
3701 msgid "Display all plain-text attachments in a monospace font with formatting preserved, but wrapping as needed."
3702 msgstr ""
3703
3704 #: lib/RT/Config.pm:337
3705 msgid "Display messages in rich text if available"
3706 msgstr ""
3707
3708 #: NOT FOUND IN SOURCE
3709 msgid "Display mode"
3710 msgstr "Visningsmodus"
3711
3712 #: lib/RT/Config.pm:409
3713 msgid "Display plain-text attachments in fixed-width font"
3714 msgstr ""
3715
3716 #: NOT FOUND IN SOURCE
3717 msgid "Display saved searches for this group"
3718 msgstr "Vis lagrede søk for gruppa"
3719
3720 #: NOT FOUND IN SOURCE
3721 msgid "Display ticket #%1"
3722 msgstr "Vis saken #%1"
3723
3724 #: lib/RT/Config.pm:444
3725 msgid "Display ticket after \"Quick Create\""
3726 msgstr ""
3727
3728 #: share/html/Elements/Footer:59
3729 #. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
3730 msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
3731 msgstr ""
3732
3733 #: NOT FOUND IN SOURCE
3734 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
3735 msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
3736
3737 #: lib/RT/System.pm:83
3738 msgid "Do anything and everything"
3739 msgstr "Gjøre alt"
3740
3741 #: lib/RT/Installer.pm:215
3742 msgid "Domain name"
3743 msgstr "Domenenavn"
3744
3745 #: lib/RT/Installer.pm:216
3746 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
3747 msgstr "Ta ikke med «http://», bare vertsnavnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
3748
3749 #: lib/RT/Config.pm:319
3750 msgid "Don't refresh home page."
3751 msgstr "Ikke oppdater hjemmesiden"
3752
3753 #: lib/RT/Config.pm:298
3754 msgid "Don't refresh search results."
3755 msgstr "Ikke oppdater søkeresultatene"
3756
3757 #: share/html/Elements/Refresh:53
3758 msgid "Don't refresh this page."
3759 msgstr "Ikke oppdater siden"
3760
3761 #: NOT FOUND IN SOURCE
3762 msgid "Don't show search results"
3763 msgstr "Ikke vis søkeresultat"
3764
3765 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:1742
3766 msgid "Don't trust this key at all"
3767 msgstr "Ikke stol på denne nøkkelen"
3768
3769 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
3770 msgid "Download"
3771 msgstr "Last ned"
3772
3773 #: NOT FOUND IN SOURCE
3774 msgid "Download as a tab-delimited file"
3775 msgstr "Last ned som en tabulatordelt fil"
3776
3777 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
3778 msgid "Download dumpfile"
3779 msgstr "Last ned dumpfil"
3780
3781 #: lib/RT/CustomField.pm:87
3782 msgid "Dropdown"
3783 msgstr ""
3784
3785 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:77 lib/RT/Tickets.pm:134 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:205 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:238 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:141 share/html/Ticket/Elements/Reminders:177 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:384 share/html/m/ticket/show:366
3786 msgid "Due"
3787 msgstr "Forfallsdato"
3788
3789 #: NOT FOUND IN SOURCE
3790 msgid "Due date '%1' could not be parsed"
3791 msgstr "Innendato '%1' kunne ikke tolkes"
3792
3793 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3794 msgid "DueRelative"
3795 msgstr "ForfallsdatoRelativ"
3796
3797 #: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
3798 #. ($msg)
3799 msgid "ERROR: %1"
3800 msgstr "Feil: %1"
3801
3802 #: NOT FOUND IN SOURCE
3803 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
3804 msgstr "FEIL: Kunne ikke laste sak '%1': %2.\\n"
3805
3806 #: share/html/Elements/Tabs:514
3807 msgid "Easy updating of your open tickets"
3808 msgstr "Enkel oppdatering av åpne saker"
3809
3810 #: share/html/Elements/Tabs:521
3811 msgid "Easy viewing of your reminders"
3812 msgstr ""
3813
3814 #: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:900 share/html/Elements/Tabs:908 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:124
3815 msgid "Edit"
3816 msgstr "Rediger"
3817
3818 #: NOT FOUND IN SOURCE
3819 msgid "Edit Conditions"
3820 msgstr "Rediger Forhold"
3821
3822 #: share/html/Search/Bulk.html:164
3823 msgid "Edit Custom Fields"
3824 msgstr "Rediger fleksifelt"
3825
3826 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
3827 #. ($Object->Name)
3828 msgid "Edit Custom Fields for %1"
3829 msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
3830
3831 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
3832 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
3833 msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
3834
3835 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
3836 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
3837 msgstr "Rediger fleksifelt for alle køene"
3838
3839 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
3840 msgid "Edit Custom Fields for all users"
3841 msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukerne"
3842
3843 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
3844 msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
3848 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
3849 msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køer"
3850
3851 #: share/html/Search/Bulk.html:169 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
3852 msgid "Edit Links"
3853 msgstr "Rediger koblinger"
3854
3855 #: share/html/Search/Edit.html:66
3856 msgid "Edit Query"
3857 msgstr "Rediger spørring"
3858
3859 #: share/html/Elements/Tabs:803
3860 msgid "Edit Search"
3861 msgstr "Rediger søk"
3862
3863 #: NOT FOUND IN SOURCE
3864 msgid "Edit Templates for queue %1"
3865 msgstr "Rediger maler for køen %1"
3866
3867 #: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
3868 msgid "Edit global topic hierarchy"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: NOT FOUND IN SOURCE
3872 msgid "Edit keywords"
3873 msgstr "Rediger nøkkelord"
3874
3875 #: NOT FOUND IN SOURCE
3876 msgid "Edit saved searches for this group"
3877 msgstr "Rediger lagrede søk for gruppa"
3878
3879 #: NOT FOUND IN SOURCE
3880 msgid "Edit scrips"
3881 msgstr "Rediger scrips"
3882
3883 #: share/html/Elements/Tabs:126
3884 msgid "Edit system templates"
3885 msgstr "Rediger systemmaler"
3886
3887 #: NOT FOUND IN SOURCE
3888 msgid "Edit templates for %1"
3889 msgstr "Rediger maler for %1"
3890
3891 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
3892 #. ($ClassObj->Name)
3893 msgid "Edit topic hierarchy for %1"
3894 msgstr ""
3895
3896 #: lib/RT/Group.pm:91
3897 msgid "EditSavedSearches"
3898 msgstr "RedigerLagredeSøk"
3899
3900 #: NOT FOUND IN SOURCE
3901 msgid "Editable text"
3902 msgstr "Redigerbar tekst"
3903
3904 #: NOT FOUND IN SOURCE
3905 msgid "Editing Configuration for queue %1"
3906 msgstr "Rediger innstillinger for køen %1"
3907
3908 #: NOT FOUND IN SOURCE
3909 msgid "Editing Configuration for user %1"
3910 msgstr "Redigerer Konfigurasjonen av brukern %1"
3911
3912 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:195 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:123
3913 #. ($CustomFieldObj->Name)
3914 #. ($CustomFieldObj->Name())
3915 msgid "Editing CustomField %1"
3916 msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
3917
3918 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
3919 #. ($Group->Name)
3920 msgid "Editing membership for group %1"
3921 msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
3922
3923 #: NOT FOUND IN SOURCE
3924 msgid "Editing membership for personal group %1"
3925 msgstr "Redigerer medlemskap for den personlige gruppa %1"
3926
3927 #: NOT FOUND IN SOURCE
3928 msgid "Editing template %1"
3929 msgstr "Redigerer malen %1"
3930
3931 #: lib/RT/Tickets.pm:112 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:165
3932 msgid "EffectiveId"
3933 msgstr "EffektivID"
3934
3935 #: lib/RT/Record.pm:1328 lib/RT/Record.pm:1473
3936 msgid "Either base or target must be specified"
3937 msgstr "Du må oppgi enten kilde eller mål"
3938
3939 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
3940 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
3941 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
3942 msgstr "Enten mangler du rettigheter til å vise det lagrede søket %1, eller så er identifikatoren feil"
3943
3944 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:57
3945 msgid "Elapsed"
3946 msgstr ""
3947
3948 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
3949 msgid "Email"
3950 msgstr "E-postadresse"
3951
3952 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:71
3953 msgid "Email Address"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: etc/initialdata:695 etc/upgrade/3.7.85/content:7
3957 msgid "Email Digest"
3958 msgstr "E-postsammendrag"
3959
3960 #: lib/RT/User.pm:590
3961 msgid "Email address in use"
3962 msgstr "E-postadressen er alt i bruk"
3963
3964 #: lib/RT/Config.pm:511
3965 msgid "Email delivery"
3966 msgstr "E-postlevering"
3967
3968 #: etc/initialdata:696 etc/upgrade/3.7.85/content:8
3969 msgid "Email template for periodic notification digests"
3970 msgstr "E-postmal for regelmessige sammendrag"
3971
3972 #: NOT FOUND IN SOURCE
3973 msgid "EmailAddress"
3974 msgstr "E-postadresse"
3975
3976 #: NOT FOUND IN SOURCE
3977 msgid "EmailEncoding"
3978 msgstr "EpostFormat"
3979
3980 #: share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:77
3981 msgid "Empty"
3982 msgstr ""
3983
3984 #: lib/RT/Config.pm:453
3985 msgid "Enable quote folding?"
3986 msgstr ""
3987
3988 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:94
3989 msgid "Enabled"
3990 msgstr "Aktivert"
3991
3992 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:73
3993 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3994 msgstr ""
3995
3996 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:75
3997 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3998 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere feltet)"
3999
4000 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:85
4001 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
4002 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere gruppa)"
4003
4004 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:125
4005 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
4006 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere køen)"
4007
4008 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:66 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:82
4009 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this scrip)"
4010 msgstr ""
4011
4012 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:81
4013 msgid "Enabled Classes"
4014 msgstr ""
4015
4016 #: NOT FOUND IN SOURCE
4017 msgid "Enabled Custom Fields"
4018 msgstr "Aktive Fleksifelt"
4019
4020 #: share/html/Admin/Queues/index.html:112
4021 msgid "Enabled Queues"
4022 msgstr "Aktive køer"
4023
4024 #: share/html/Admin/Queues/index.html:100
4025 msgid "Enabled queues matching search criteria"
4026 msgstr "Virksomme køer i samsvar med søkekriteriene"
4027
4028 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:207 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:139
4029 #. (loc_fuzzy($msg))
4030 msgid "Enabled status %1"
4031 msgstr "Aktivert statusen %1"
4032
4033 #: share/html/Elements/Crypt/SignEncryptWidget:67 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:80 share/html/Ticket/Crypt.html:58
4034 msgid "Encrypt"
4035 msgstr "Krypter"
4036
4037 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:118
4038 msgid "Encrypt by default"
4039 msgstr "Krypter som standard"
4040
4041 #: share/html/Elements/ShowTransaction:221
4042 msgid "Encrypt/Decrypt"
4043 msgstr "Krypter/dekrypter"
4044
4045 #: share/html/Ticket/Crypt.html:99
4046 #. ($id, $txn->Ticket)
4047 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
4048 msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
4049
4050 #: lib/RT/Queue.pm:417
4051 msgid "Encrypting disabled"
4052 msgstr "Kryptering slått av"
4053
4054 #: lib/RT/Queue.pm:416
4055 msgid "Encrypting enabled"
4056 msgstr "Kryptering slått på"
4057
4058 #: lib/RT/Attachment.pm:778
4059 msgid "Encryption error; contact the administrator"
4060 msgstr ""
4061
4062 #: share/html/Elements/BulkLinks:123
4063 msgid "Enter Enter tickets or URIs to link to. Separate multiple entries with spaces."
4064 msgstr ""
4065
4066 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
4067 msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
4068 msgstr ""
4069
4070 #: lib/RT/CustomField.pm:191
4071 msgid "Enter multiple IP address ranges"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: lib/RT/CustomField.pm:182
4075 msgid "Enter multiple IP addresses"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: lib/RT/CustomField.pm:97
4079 msgid "Enter multiple values"
4080 msgstr "Skriv inn flere verdier"
4081
4082 #: lib/RT/CustomField.pm:153
4083 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
4084 msgstr "Skriv inn flere verdier – med autofullføring"
4085
4086 #: share/html/Elements/AddLinks:67
4087 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
4088 msgstr "Skriv inn objektene eller nettadressene du vil koble til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
4089
4090 #: lib/RT/CustomField.pm:183
4091 msgid "Enter one IP address"
4092 msgstr ""
4093
4094 #: lib/RT/CustomField.pm:192
4095 msgid "Enter one IP address range"
4096 msgstr ""
4097
4098 #: lib/RT/CustomField.pm:98
4099 msgid "Enter one value"
4100 msgstr "Skriv inn enkeltverdi"
4101
4102 #: lib/RT/CustomField.pm:154
4103 msgid "Enter one value with autocompletion"
4104 msgstr "Skriv inn enkeltverdi – med autofullføring"
4105
4106 #: share/html/Elements/AddLinks:64
4107 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
4108 msgstr "Skriv inn køene eller nettadressene du vil koble køene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
4109
4110 #: share/html/Elements/AddLinks:59 share/html/Search/Bulk.html:170
4111 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
4112 msgstr "Skriv inn sakene eller nettadressene du vil koble sakene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
4113
4114 #: lib/RT/Config.pm:285
4115 msgid "Enter time in hours by default"
4116 msgstr ""
4117
4118 #: lib/RT/CustomField.pm:193
4119 msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: lib/RT/CustomField.pm:184
4123 msgid "Enter up to %1 IP addresses"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: lib/RT/CustomField.pm:99
4127 msgid "Enter up to %1 values"
4128 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier"
4129
4130 #: lib/RT/CustomField.pm:155
4131 msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
4132 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier – med autofullføring"
4133
4134 #: share/html/Search/Simple.html:77
4135 #. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
4136 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
4137 msgstr ""
4138
4139 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:281
4140 msgid "Environment variables"
4141 msgstr ""
4142
4143 #: sbin/rt-email-digest:96 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/Search/Results.html:57 share/html/m/_elements/login:53
4144 msgid "Error"
4145 msgstr "Feil"
4146
4147 #: NOT FOUND IN SOURCE
4148 msgid "Error adding watcher"
4149 msgstr "Feilet ved opprettelse av Overvåker"
4150
4151 #: NOT FOUND IN SOURCE
4152 msgid "Error in parameters to Queue->AddWatcher"
4153 msgstr "Feil i parametrene til «Queue->AddWatcher»"
4154
4155 #: NOT FOUND IN SOURCE
4156 msgid "Error in parameters to Queue->DelWatcher"
4157 msgstr "Feil i para