a5a757a807beb7d7732e983446021c8017c84c4d
[usit-rt.git] / share / po / nb.po
1 # Norwegian Bokmal translation for rt
2 # Copyright (c) 2013 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2013
3 # This file is distributed under the same license as the rt package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: rt\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-18 00:17+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-06-06 00:27+0000\n"
12 "Last-Translator: Alex Vandiver <Unknown>\n"
13 "Language-Team: Norwegian Bokmal <nb@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-01 21:14+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/ColumnMap:62
21 msgid "#"
22 msgstr ""
23
24 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
25 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
26 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
27 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
28 #. ($object->Id, $object->Subject || '')
29 #. ($t->Id, $t->Subject || '')
30 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
31 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:222 share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/Helpers/Autocomplete/Tickets:105 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:197 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:202
32 msgid "#%1: %2"
33 msgstr "%1: %2"
34
35 #. ($self->Data)
36 #: lib/RT/Transaction.pm:1055 lib/RT/Transaction.pm:1094
37 msgid "%1"
38 msgstr ""
39
40 #. ($self->ObjectType, $object->Id)
41 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:229
42 msgid "%1 #%2"
43 msgstr "%1 %2"
44
45 #. ($self->loc($class), $self->Instance, $self->Name)
46 #: lib/RT/Group.pm:131
47 msgid "%1 #%2 %3"
48 msgstr ""
49
50 #. (loc($record_type), $Transaction->ObjectId)
51 #: share/html/Elements/ShowTransaction:128
52 msgid "%1 #%2:"
53 msgstr ""
54
55 #. ($self->ObjectType, $object->Id, $name)
56 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:227
57 msgid "%1 #%2: %3"
58 msgstr ""
59
60 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
61 #: lib/RT/Tickets.pm:1395
62 msgid "%1 %2 %3"
63 msgstr ""
64
65 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
66 #: lib/RT/Date.pm:703
67 msgid "%1 %2 %3 %4"
68 msgstr "%1 %3. %2 %4"
69
70 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
71 #: lib/RT/Date.pm:718
72 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
73 msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
74
75 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
76 #: lib/RT/Date.pm:715
77 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
78 msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
79
80 #. ($cf->Name, $new_content)
81 #. ($field, $new)
82 #. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
83 #: lib/RT/Record.pm:2088 lib/RT/Transaction.pm:955 lib/RT/Transaction.pm:998
84 msgid "%1 %2 added"
85 msgstr "%1 %2 lagt til"
86
87 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
88 #. ($field, $old, $new)
89 #: lib/RT/Record.pm:2095 lib/RT/Transaction.pm:961
90 msgid "%1 %2 changed to %3"
91 msgstr "%1 «%2» endret til «%3»"
92
93 #. ($cf->Name, $old_content)
94 #. ($field, $old)
95 #. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
96 #: lib/RT/Record.pm:2092 lib/RT/Transaction.pm:1004 lib/RT/Transaction.pm:958
97 msgid "%1 %2 deleted"
98 msgstr "%1 %2 slettet"
99
100 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
101 #: share/html/Widgets/SavedSearch:140
102 msgid "%1 %2 deleted."
103 msgstr "%1 %2 slettet."
104
105 #. ($self->loc($column), $args{Value})
106 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:256
107 msgid "%1 %2 does not exist"
108 msgstr ""
109
110 #. ($self->loc($column), $name)
111 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:261
112 msgid "%1 %2 is disabled"
113 msgstr ""
114
115 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
116 #: share/html/Widgets/SavedSearch:130
117 msgid "%1 %2 saved."
118 msgstr "%1 %2 lagret"
119
120 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
121 #: share/html/Widgets/SavedSearch:114
122 msgid "%1 %2 updated."
123 msgstr "%1 «%2» oppdatert"
124
125 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->Template),)
126 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->Template))
127 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:102 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
128 msgid "%1 %2 with template %3"
129 msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
130
131 #. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
132 #. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $rev->CreatorObj->Name)
133 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:62 share/html/m/ticket/show:319
134 msgid "%1 (%2) by %3"
135 msgstr "%1 (%2) av %3"
136
137 #. ($TicketObj->OwnerObj->Format)
138 #. ($t->OwnerObj->Format)
139 #. (loc($TicketObj->Status))
140 #. (loc('Approve'))
141 #. (loc('Deny'))
142 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/Ticket/Elements/SelectStatus:64 share/html/Ticket/Update.html:120 share/html/m/ticket/reply:77
143 msgid "%1 (Unchanged)"
144 msgstr "%1 (uendret)"
145
146 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
147 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
148 msgid "%1 (from pane %2)"
149 msgstr "%1 (fra panel %2)"
150
151 #. ("--log")
152 #: bin/rt-crontool:333
153 msgid "%1 - Adjust LogToSTDERR config option"
154 msgstr "%1 – endre innstillingen «LogToSTDERR»"
155
156 #. ("--action-arg", "--action")
157 #. ("--condition-arg", "--condition")
158 #. ("--search-arg", "--search")
159 #: bin/rt-crontool:308 bin/rt-crontool:315 bin/rt-crontool:321
160 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
161 msgstr "%1 – et argument som skal sendes til %2"
162
163 #. ("--verbose")
164 #: bin/rt-crontool:335
165 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
166 msgstr "%1 – send statusoppdateringer til standard ut"
167
168 #. ("--transaction")
169 #: bin/rt-crontool:327
170 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
171 msgstr "%1 – om du vil bruke «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjoner"
172
173 #. ("--template")
174 #: bin/rt-crontool:324
175 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
176 msgstr "%1 – navn eller ID til malen(e) du vil bruke"
177
178 #. ("--action")
179 #: bin/rt-crontool:318
180 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
181 msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruke"
182
183 #. ("--transaction-type")
184 #: bin/rt-crontool:330
185 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
186 msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypene du vil bruke"
187
188 #. ("--condition")
189 #: bin/rt-crontool:312
190 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
191 msgstr "%1 – betingelsesmodulen du vil bruke"
192
193 #. ("--search")
194 #: bin/rt-crontool:305
195 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
196 msgstr "%1 – søkemodulen du vil bruke"
197
198 #. (loc($Class))
199 #: share/html/Search/Elements/PickObjectCFs:72
200 msgid "%1 CFs"
201 msgstr ""
202
203 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2014', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
204 #. ('', '', '2014', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
205 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
206 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
207 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
208
209 #. ($package)
210 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:58
211 msgid "%1 Version"
212 msgstr ""
213
214 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
215 #: lib/RT/Record.pm:2128
216 msgid "%1 added as a value for %2"
217 msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
218
219 #. (join ' ', @res)
220 #: lib/RT/Date.pm:433
221 msgid "%1 ago"
222 msgstr ""
223
224 #. ($RT::DatabaseName)
225 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:180
226 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
227 msgstr "%1 finnes fra før, og har RT-tabellene på plass, men inneholder ikke RT-metadata. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp RT."
228
229 #. ($RT::DatabaseName)
230 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:185
231 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
232 msgstr "%1 finnes fra før, men inneholder ikke tabeller eller metadata for RT. Steget «Gjør klar database», som kommer senere, kan automatisk sette inn de nødvendige tabellene og metadataene i databasen. Hvis dette er i orden, kan du trykke «Tilpass detaljer» for å fortsette å sette opp Request Tracker."
233
234 #. ($princ_obj->Object->Name)
235 #: lib/RT/ACE.pm:272
236 msgid "%1 already has that right"
237 msgstr "%1 har allerede den rettigheten"
238
239 #. ($args{'Base'})
240 #. ($args{'Target'})
241 #: lib/RT/Link.pm:176 lib/RT/Link.pm:184
242 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
243 msgstr "%1 ser ut til å være et lokalt objekt, men finnes ikke i databasen"
244
245 #. ($RT::DatabaseName)
246 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:176
247 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
248 msgstr "%1 ser alt ut til å være klargjort. Det er derfor ikke nødvendig å opprette tabeller eller sette inn metadata, og du kan fortsette å tilpasse Request Tracker ved trykke «Tilpass detaljer»."
249
250 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
251 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
252 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
253 #: lib/RT/Transaction.pm:695 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:380
254 msgid "%1 by %2"
255 msgstr "%1 av %2"
256
257 #. ($self->loc($type))
258 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:418
259 msgid "%1 cannot be a group"
260 msgstr ""
261
262 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
263 #. ($self->loc($self->Field),                    ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
264 #. ($self->loc($self->Field),                    ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")),                    ($self->NewValue? "'".$self->NewValue ."'" : $self->loc("(no value)")))
265 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
266 #. ($self->Field,            ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),            "'" . $self->NewValue . "'")
267 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
268 #: lib/RT/Record.pm:525 lib/RT/Transaction.pm:1104 lib/RT/Transaction.pm:1109 lib/RT/Transaction.pm:1123 lib/RT/Transaction.pm:1132 lib/RT/Transaction.pm:1172 lib/RT/Transaction.pm:838
269 msgid "%1 changed from %2 to %3"
270 msgstr "%1 endret fra %2 til %3"
271
272 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
273 #. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
274 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:215 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:231
275 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
276 msgstr "%1 endret fra '%2' to '%3'"
277
278 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
279 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:203
280 msgid "%1 copy"
281 msgstr "%1-kopi"
282
283 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
284 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
285 msgid "%1 core config"
286 msgstr "%1-kjerneoppsett"
287
288 #: lib/RT/Record.pm:1030
289 msgid "%1 could not be set to %2."
290 msgstr "%1 kunne ikke settes til %2."
291
292 #. ($self->FriendlyObjectType)
293 #: lib/RT/Transaction.pm:803
294 msgid "%1 created"
295 msgstr "%1 opprettet"
296
297 #. ($self->FriendlyObjectType)
298 #: lib/RT/Transaction.pm:817
299 msgid "%1 deleted"
300 msgstr "%1 slettet"
301
302 #. ($self->FriendlyObjectType)
303 #: lib/RT/Transaction.pm:811
304 msgid "%1 disabled"
305 msgstr "%1 deaktivert"
306
307 #. ($ARGS{SendmailPath})
308 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
309 msgid "%1 doesn't exist."
310 msgstr "%1 finnes ikke."
311
312 #. ($self->FriendlyObjectType)
313 #: lib/RT/Transaction.pm:807
314 msgid "%1 enabled"
315 msgstr "%1 aktivert"
316
317 #: etc/initialdata:811
318 msgid "%1 highest priority tickets I own"
319 msgstr "%1 høyest prioriterte saker jeg eier"
320
321 #. ($0)
322 #: bin/rt-crontool:300
323 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
324 msgstr "%1 er et verktøy for å behandle saker fra eksterne verktøy, som cron."
325
326 #. ($0)
327 #: sbin/rt-email-digest:84
328 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
329 msgstr "%1 er et verktøy, ment for å bli kjørt via cron, som sender alle avviste RT-varslinger som en samle-e-post for hver bruker."
330
331 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
332 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:415
333 msgid "%1 is already a %2"
334 msgstr ""
335
336 #. ($self->loc($column), $name)
337 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:264
338 msgid "%1 is already set to %2"
339 msgstr ""
340
341 #. ($email, $self->loc($type))
342 #. ($name, $self->loc($type))
343 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
344 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
345 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:365 lib/RT/Record/Role/Roles.pm:373 share/html/Ticket/Create.html:428 share/html/Ticket/Update.html:290 share/html/m/ticket/create:189 share/html/m/ticket/reply:208
346 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
347 msgstr "%1 er en adresse RT tar imot e-post på. Hvis du la henne til som en «%2», ville det oppstå en e-postløkke."
348
349 #. ($principal->Object->Name,                         $self->loc($args{'Type'}))
350 #: lib/RT/Ticket.pm:676
351 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
352 msgstr "%1 er ikke lenger en %2 for denne saken"
353
354 #. ($old_value, $cf->Name)
355 #: lib/RT/Record.pm:2193
356 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
357 msgstr "Fleksifeltet %2 har ikke lenger verdien %1"
358
359 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
360 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:499
361 msgid "%1 is not a %2"
362 msgstr ""
363
364 #. ($args{'Lifecycle'})
365 #. ($value)
366 #: lib/RT/Queue.pm:189 lib/RT/Record/Role/Lifecycle.pm:126
367 msgid "%1 is not a valid lifecycle"
368 msgstr "%1 er ikke en gyldig livssyklus"
369
370 #. (RT->Config->Get('Crypt')->{'Outgoing'})
371 #: share/html/Elements/Crypt/KeyIssues:50
372 msgid "%1 issues"
373 msgstr ""
374
375 #. ($protocol, $res{'info'}{'id'} || $res{'info'}{'Fingerprint'})
376 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:61
377 msgid "%1 key '%2'"
378 msgstr ""
379
380 #. ($rows)
381 #: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
382 msgid "%1 most recently updated articles"
383 msgstr "%1 nyligst oppdaterte artikler"
384
385 #. ($rows)
386 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
387 msgid "%1 newest articles"
388 msgstr "%1 nyeste artikler"
389
390 #: etc/initialdata:822
391 msgid "%1 newest unowned tickets"
392 msgstr "%1 nyeste saker uten eier"
393
394 #: lib/RT/CustomField.pm:1267
395 msgid "%1 objects"
396 msgstr "%1-objekt"
397
398 #. ($self->loc($self->Name), $new_member_obj->Object->Name)
399 #. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
400 #: lib/RT/Group.pm:1131 lib/RT/Transaction.pm:1010
401 msgid "%1 set to %2"
402 msgstr ""
403
404 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
405 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
406 msgid "%1 site config"
407 msgstr "%1-nettstedoppsett"
408
409 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
410 #: lib/RT/SharedSetting.pm:259
411 msgid "%1 update: %2"
412 msgstr "Oppdatering av %1: %2"
413
414 #. (ucfirst($self->ObjectName))
415 #: lib/RT/SharedSetting.pm:252
416 msgid "%1 update: Nothing changed"
417 msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endret"
418
419 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
420 #: lib/RT/Record.pm:518 lib/RT/SharedSetting.pm:256
421 msgid "%1 updated"
422 msgstr "%1 oppdatert"
423
424 #: lib/RT/CustomField.pm:1268
425 msgid "%1's %2 objects"
426 msgstr "%1 sine %2 objekt"
427
428 #: lib/RT/CustomField.pm:1269
429 msgid "%1's %2's %3 objects"
430 msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
431
432 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
433 #: share/html/Elements/EditPassword:55
434 msgid "%1's current password"
435 msgstr "%1 sitt gjeldende passord"
436
437 #. ($object->Format)
438 #. ($object->Name)
439 #. ($Object->Name)
440 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
441 msgid "%1's dashboards"
442 msgstr "%1 sine utforminger"
443
444 #. ($UserObj->Name)
445 #: share/html/Admin/Users/Keys.html:48
446 msgid "%1's encryption keys"
447 msgstr ""
448
449 #. ($Object->Format)
450 #. ($Object->Name)
451 #. ($privacies{$privacy}->Name)
452 #: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
453 msgid "%1's saved searches"
454 msgstr "%1 sine lagrede søk"
455
456 #. ($self)
457 #: lib/RT/Transaction.pm:637
458 msgid "%1: no attachment specified"
459 msgstr "%1: ingen vedlegg oppgitt"
460
461 #. ($hour,$min)
462 #: lib/RT/Date.pm:710
463 msgid "%1:%2"
464 msgstr "%1.%2"
465
466 #. ($hour,$min,$sec)
467 #: lib/RT/Date.pm:707
468 msgid "%1:%2:%3"
469 msgstr "%1.%2.%3"
470
471 #. ($size)
472 #: lib/RT/Attachment.pm:458
473 msgid "%1B"
474 msgstr "%1 byte"
475
476 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
477 #: lib/RT/Attachment.pm:455
478 msgid "%1KiB"
479 msgstr "%1 KiB"
480
481 #: lib/RT/Date.pm:414
482 msgid "%1M"
483 msgstr ""
484
485 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
486 #: lib/RT/Attachment.pm:452
487 msgid "%1MiB"
488 msgstr ""
489
490 #. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
491 #: share/html/Elements/CreateTicket:54
492 msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
493 msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
494
495 #: lib/RT/Date.pm:408
496 msgid "%1W"
497 msgstr ""
498
499 #: lib/RT/Date.pm:420
500 msgid "%1Y"
501 msgstr ""
502
503 #: lib/RT/Date.pm:402
504 msgid "%1d"
505 msgstr ""
506
507 #: lib/RT/Date.pm:396
508 msgid "%1h"
509 msgstr ""
510
511 #: lib/RT/Date.pm:390
512 msgid "%1m"
513 msgstr ""
514
515 #. (sprintf('%.4f', $duration))
516 #. (sprintf('%.4f', $seconds))
517 #: lib/RT/Date.pm:384 share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
518 msgid "%1s"
519 msgstr ""
520
521 #. ($Articles->Count)
522 #: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
523 msgid "%quant(%1,article,articles)"
524 msgstr ""
525
526 #: lib/RT/Date.pm:403
527 msgid "%quant(%1,day,days)"
528 msgstr ""
529
530 #: lib/RT/Date.pm:397
531 msgid "%quant(%1,hour,hours)"
532 msgstr "%quant(%1,time,timer)"
533
534 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60), $minutes)
535 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
536 msgid "%quant(%1,hour,hours) (%quant(%2,minute,minutes))"
537 msgstr ""
538
539 #. ($Transaction->TimeTaken)
540 #. ($minutes)
541 #: lib/RT/Date.pm:391 share/html/Elements/ShowTransaction:135 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49
542 msgid "%quant(%1,minute,minutes)"
543 msgstr "%1 minutt"
544
545 #: lib/RT/Date.pm:415
546 msgid "%quant(%1,month,months)"
547 msgstr ""
548
549 #: lib/RT/Date.pm:385
550 msgid "%quant(%1,second,seconds)"
551 msgstr ""
552
553 #: lib/RT/Date.pm:409
554 msgid "%quant(%1,week,weeks)"
555 msgstr ""
556
557 #: lib/RT/Date.pm:421
558 msgid "%quant(%1,year,years)"
559 msgstr ""
560
561 #. ($name)
562 #: lib/RT/Queue.pm:323
563 msgid "'%1' is not a valid name."
564 msgstr "'%1' er ikke et gyldig navn"
565
566 #. ($Class)
567 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:121
568 msgid "'%1' isn't a valid class"
569 msgstr ""
570
571 #. ($Class)
572 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
573 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
574 msgstr "'%1' er ikke en gyldig kategoriidentifikator"
575
576 #: share/html/Ticket/Elements/Reminders:105
577 msgid "(Check box to complete)"
578 msgstr "(Hak av boks for å fullføre)"
579
580 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:66 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:70 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/BulkLinks:117 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:69
581 msgid "(Check box to delete)"
582 msgstr "(Kryss av for å fjerne.)"
583
584 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
585 msgid "(Check boxes to delete)"
586 msgstr "(Merk boksene for å slette)"
587
588 #: share/html/m/ticket/create:392
589 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
590 msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilt med mellomrom)"
591
592 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
593 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
594 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:89 share/html/Admin/Queues/Modify.html:92
595 msgid "(If left blank, will default to %1)"
596 msgstr "(settes til %1 hvis tom)"
597
598 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:69
599 msgid "(Incomplete)"
600 msgstr ""
601
602 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:424
603 msgid "(Incorrect data)"
604 msgstr ""
605
606 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95
607 msgid "(No custom fields)"
608 msgstr "(ingen fleksifelt)"
609
610 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
611 msgid "(No members)"
612 msgstr "(ingen medlemmer)"
613
614 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:58 share/html/Admin/Elements/EditScrips:66 share/html/Admin/Elements/EditScrips:88
615 msgid "(No scrips)"
616 msgstr "(ingen utløsere)"
617
618 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
619 msgid "(No templates)"
620 msgstr "(ingen maler)"
621
622 #: share/html/Ticket/Create.html:163 share/html/m/ticket/create:290
623 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
624 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte administrative e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
625
626 #: share/html/Ticket/Create.html:147 share/html/m/ticket/create:281
627 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
628 msgstr "(Sender en kopi av oppdateringen til valgte e-postadresser (en kommadelt liste). Disse personene vil også motta framtidige oppdateringer.)"
629
630 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:52
631 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
632 msgstr "(Bruk disse feltene når du velger «Tilpasset» for en betingelse eller en handling.)"
633
634 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:57
635 msgid "(any)"
636 msgstr "(vilkårlig)"
637
638 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
639 msgid "(no Summary)"
640 msgstr "(ingen sammendrag)"
641
642 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
643 msgid "(no name)"
644 msgstr "(uten navn)"
645
646 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:277 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:88
647 msgid "(no pubkey!)"
648 msgstr "(mangler offentlignøkkel)"
649
650 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:670 lib/RT/Report/Tickets.pm:839 lib/RT/Report/Tickets.pm:850 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:78 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:88 lib/RT/Transaction.pm:1109 lib/RT/Transaction.pm:1171 lib/RT/Transaction.pm:1172 lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:762 lib/RT/Transaction.pm:832 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:109 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:128 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:138 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:54 share/html/Elements/ShowCustomFields:61 share/html/m/ticket/show:263
651 msgid "(no value)"
652 msgstr "(mangler verdi)"
653
654 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
655 msgid "(no values)"
656 msgstr "(mangler verdier)"
657
658 #. ($count)
659 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:138
660 msgid "(pending %quant(%1,other ticket,other tickets))"
661 msgstr "(venter på %quant(%1,annen sak,andre saker))"
662
663 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:130
664 msgid "(pending approval)"
665 msgstr "(venter på godkjenning)"
666
667 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
668 msgid "(required)"
669 msgstr "(obligatorisk)"
670
671 #. ($key->{'TrustTerse'})
672 #: share/html/Elements/Crypt/SelectKeyForEncryption:53
673 msgid "(trust: %1)"
674 msgstr "(tiltronivå: %1)"
675
676 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:276 share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
677 msgid "(untitled)"
678 msgstr "(uten navn)"
679
680 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:280 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:90
681 msgid "(untrusted!)"
682 msgstr "(ikke tiltrodd)"
683
684 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:57
685 msgid "-"
686 msgstr "–"
687
688 #: bin/rt-crontool:129
689 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
690 msgstr "«--template-id» er et utdatert argument, og kan ikke brukes med «--template»"
691
692 #: bin/rt-crontool:124
693 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
694 msgstr "«--transaction»-argumentet kan kun ta verdiene «first», «last» eller «all»"
695
696 #. (Content => $title))
697 #: share/html/Elements/CollectionAsTable/Header:126
698 msgid "/Elements/ScrubHTML"
699 msgstr ""
700
701 #: lib/RT/Date.pm:368
702 msgid "0 seconds"
703 msgstr ""
704
705 #: lib/RT/Date.pm:368
706 msgid "0s"
707 msgstr ""
708
709 #: lib/RT/Template.pm:287 lib/RT/Template.pm:730
710 msgid "A Template with that name already exists"
711 msgstr ""
712
713 #: etc/initialdata:228
714 msgid "A blank template"
715 msgstr "En tom mal"
716
717 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:349
718 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
719 msgstr "Et passord var ikke oppgitt, så brukeren kan ikke logge inn"
720
721 #: lib/RT/ACE.pm:152
722 msgid "ACE not found"
723 msgstr "Fant ikke ACE"
724
725 #: lib/RT/ACE.pm:540
726 msgid "ACEs can only be created and deleted."
727 msgstr "Du kan bare opprette eller slette ACE-er."
728
729 #. ($row->{filename})
730 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:62
731 msgid "ACL updates from %1"
732 msgstr ""
733
734 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
735 msgid "AND"
736 msgstr "OG"
737
738 #: share/html/Elements/Tabs:580
739 msgid "About me"
740 msgstr "Om meg"
741
742 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:106
743 msgid "Access control"
744 msgstr "Tilgangskontroll"
745
746 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:55 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:59 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89
747 msgid "Action"
748 msgstr "Handling"
749
750 #. ($args{'ScripAction'})
751 #. ($value)
752 #: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:804
753 msgid "Action '%1' not found"
754 msgstr "Fant ikke handlingen «%1»"
755
756 #: bin/rt-crontool:220
757 msgid "Action committed."
758 msgstr "Handling skrevet."
759
760 #: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:799
761 msgid "Action is mandatory argument"
762 msgstr "Handling er et obligatorisk argument"
763
764 #: bin/rt-crontool:216
765 msgid "Action prepared..."
766 msgstr "Handling forberedt …"
767
768 #: share/html/Elements/Tabs:631
769 msgid "Actions"
770 msgstr "Handlinger"
771
772 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:159 share/html/User/Elements/Portlets/ActiveTickets:54
773 msgid "Active Tickets"
774 msgstr "Aktive saker"
775
776 #. ($session{'CurrentUser'}->Name)
777 #: share/html/Tools/MyDay.html:53
778 msgid "Active tickets for %1"
779 msgstr "Aktive saker for %1"
780
781 #. (loc($AddPrincipal))
782 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:138
783 msgid "Add %1"
784 msgstr "Legg til %1"
785
786 #: share/html/Search/Bulk.html:93
787 msgid "Add AdminCc"
788 msgstr "Legg til admin-kopimottaker"
789
790 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:70
791 msgid "Add Bookmark"
792 msgstr "Legg til bokmerke"
793
794 #: share/html/Search/Bulk.html:89
795 msgid "Add Cc"
796 msgstr "Legg til kopimottaker"
797
798 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
799 msgid "Add Columns"
800 msgstr "Legg til kolonner"
801
802 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
803 msgid "Add Criteria"
804 msgstr "Legg til søkekriterier"
805
806 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61 share/html/m/ticket/create:324 share/html/m/ticket/reply:138
807 msgid "Add More Files"
808 msgstr "Legg til flere filer"
809
810 #: share/html/Search/Bulk.html:85
811 msgid "Add Requestor"
812 msgstr "Legg til innmelder"
813
814 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
815 msgid "Add Value"
816 msgstr "Legg til verdi"
817
818 #: share/html/Search/Bulk.html:123
819 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
820 msgstr "Legg til kommentarer eller svar til de valgte sakene"
821
822 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:63
823 msgid "Add group"
824 msgstr "Legg til gruppe"
825
826 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
827 msgid "Add here"
828 msgstr "Legg til her"
829
830 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
831 msgid "Add members"
832 msgstr "Legg til medlemmer"
833
834 #: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
835 msgid "Add new watchers"
836 msgstr "Legg til overvåkere"
837
838 #. (loc($AddPrincipal))
839 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:204
840 msgid "Add rights for this %1"
841 msgstr "Legg til rettigheter for denne %1"
842
843 #: share/html/Search/Build.html:83
844 msgid "Add these terms"
845 msgstr "Legg til vilkårene"
846
847 #: share/html/Search/Build.html:84
848 msgid "Add these terms and Search"
849 msgstr "Legg til vilkårene og søk"
850
851 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
852 msgid "Add user"
853 msgstr "Legg til bruker"
854
855 #: share/html/Elements/BulkCustomFields:52
856 msgid "Add values"
857 msgstr "Legg til verdier"
858
859 #: lib/RT/CustomField.pm:216
860 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
861 msgstr "Legg til, endre og slett fleksifeltverdier for objekter"
862
863 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:85
864 msgid "Added"
865 msgstr ""
866
867 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
868 #: lib/RT/Ticket.pm:645
869 msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
870 msgstr "La til %1 som en %2 for denne saken"
871
872 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
873 #: lib/RT/Queue.pm:610
874 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
875 msgstr "La til %1 til medlemmer av %2 for denne køen."
876
877 #. ($cf->Name)
878 #: lib/RT/Class.pm:386
879 msgid "Added Subject Override: %1"
880 msgstr ""
881
882 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:101
883 msgid "Address"
884 msgstr "Adresse"
885
886 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
887 msgid "Address 2"
888 msgstr "Adresse 2"
889
890 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:136 share/html/User/Prefs.html:136
891 msgid "Address1"
892 msgstr "Adresse 1"
893
894 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:141 share/html/User/Prefs.html:140
895 msgid "Address2"
896 msgstr "Adresse 2"
897
898 #. ($duration)
899 #: lib/RT/Transaction.pm:1181
900 msgid "Adjusted time worked by %quant(%1,minute,minutes)"
901 msgstr ""
902
903 #: share/html/Elements/Tabs:64
904 msgid "Admin"
905 msgstr ""
906
907 #: share/html/Ticket/Create.html:154 share/html/m/ticket/create:284
908 msgid "Admin Cc"
909 msgstr "Admin-kopimottaker"
910
911 #: etc/initialdata:380
912 msgid "Admin Comment"
913 msgstr "Admin-kommentar"
914
915 #: etc/initialdata:394 etc/upgrade/4.1.9/content:77
916 msgid "Admin Comment in HTML"
917 msgstr ""
918
919 #: etc/initialdata:340
920 msgid "Admin Correspondence"
921 msgstr "Admin-svar"
922
923 #: etc/initialdata:351 etc/upgrade/4.1.9/content:56
924 msgid "Admin Correspondence in HTML"
925 msgstr ""
926
927 # «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
928 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48
929 msgid "Admin queues"
930 msgstr "Velg kø"
931
932 #: share/html/Admin/Global/index.html:48
933 msgid "Admin/Global configuration"
934 msgstr "Administrering / globalt oppsett"
935
936 #: lib/RT/Tickets.pm:162
937 msgid "AdminCCGroup"
938 msgstr "AdminKopimottakerGruppe"
939
940 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:70 lib/RT/Ticket.pm:103 lib/RT/Tickets.pm:146 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:299
941 msgid "AdminCc"
942 msgstr "Admin-kopimottaker"
943
944 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
945 msgid "AdminCcs"
946 msgstr "AdminKopimottakere"
947
948 #: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:84
949 msgid "Administrative Cc"
950 msgstr "Admin-kopimottaker"
951
952 #: lib/RT/Installer.pm:157
953 msgid "Administrative password"
954 msgstr "Administratorpassord"
955
956 #: share/html/Elements/Tabs:833
957 msgid "Advanced"
958 msgstr "Avansert"
959
960 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
961 msgid "Advanced search"
962 msgstr "Avansert søk"
963
964 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
965 msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
966 msgstr "Etter innlogging vil du bli sendt til din opprinnelige destinasjon:"
967
968 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:62
969 msgid "Aggregator"
970 msgstr "Sammenstilling"
971
972 #: etc/initialdata:530 etc/upgrade/3.8.2/content:85
973 msgid "All Approvals Passed"
974 msgstr "Alle forespørsler godkjent"
975
976 #: etc/initialdata:544 etc/upgrade/4.1.9/content:146
977 msgid "All Approvals Passed in HTML"
978 msgstr ""
979
980 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:80
981 msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
982 msgstr "Alle artikler i denne kategorien skal bli listet i en drop-down når man svarer på saker"
983
984 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:78
985 msgid "All Classes"
986 msgstr "Alle kategorier"
987
988 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:52
989 msgid "All Custom Fields"
990 msgstr ""
991
992 #: share/html/Elements/Tabs:511
993 msgid "All Dashboards"
994 msgstr "Alle utforminger"
995
996 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
997 msgid "All Queues"
998 msgstr "Alle køer"
999
1000 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:161
1001 msgid "All Tickets"
1002 msgstr "Alle saker"
1003
1004 #: share/html/User/Prefs.html:171
1005 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL for one of your iCal feeds was exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b>, below."
1006 msgstr "Alle iCal-adressene inneholder en hemmelig kode som identifiserer deg. Hvis andre får kjennskap til en av disse adressene, kan du få generert en ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedenfor da <b>ikke lenger vil fungere</b>."
1007
1008 #: share/html/Admin/Queues/index.html:99
1009 msgid "All queues matching search criteria"
1010 msgstr "Alle køer i samsvar med søkekriteriene"
1011
1012 #: share/html/m/_elements/menu:82
1013 msgid "All tickets"
1014 msgstr "Alle saker"
1015
1016 #: share/html/Articles/Topics.html:51
1017 msgid "All topics"
1018 msgstr "Alle emner"
1019
1020 #: lib/RT/System.pm:92
1021 msgid "Allow creation of saved searches"
1022 msgstr "Tillat opprettelse av lagrede søk"
1023
1024 #: lib/RT/System.pm:91
1025 msgid "Allow loading of saved searches"
1026 msgstr "Tillat lasting av lagrede søk"
1027
1028 #: lib/RT/System.pm:93
1029 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1030 msgstr "Tillat Perl-kode i maler, utløsere osv"
1031
1032 #: lib/RT/Attachment.pm:746
1033 msgid "Already encrypted"
1034 msgstr "Allerede kryptert"
1035
1036 #: etc/initialdata:30
1037 msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1038 msgstr ""
1039
1040 #. (qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/customizing/articles_introduction.html">], qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/">], '</a>')
1041 #: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:51
1042 msgid "An %1introduction to getting started with articles%3 is available from %2Best Practical's online documentation%3."
1043 msgstr ""
1044
1045 #: lib/RT/Group.pm:619
1046 msgid "An Instance must be provided"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:49
1050 msgid "An error occurred"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1054 msgid "And/Or"
1055 msgstr "Og/eller"
1056
1057 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
1058 msgid "Annually"
1059 msgstr "Årlig"
1060
1061 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1062 msgid "Any field"
1063 msgstr "Hvilket som helst felt"
1064
1065 #: share/html/Search/Simple.html:65
1066 msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1067 msgstr "Ethvert ord som ikke blir gjenkjent av RT blir søkt på i saksemner."
1068
1069 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:94 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:62 share/html/Elements/Tabs:370 share/html/Elements/Tabs:406 share/html/Elements/Tabs:456
1070 msgid "Applies to"
1071 msgstr "Gjelder"
1072
1073 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:57
1074 msgid "Applies to all objects"
1075 msgstr "Gjelder alle objektene"
1076
1077 #: share/html/Search/Edit.html:62
1078 msgid "Apply"
1079 msgstr "Bruk"
1080
1081 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:68
1082 msgid "Apply globally"
1083 msgstr "Bruk globalt"
1084
1085 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:95
1086 msgid "Apply selected scrips"
1087 msgstr ""
1088
1089 #: share/html/Search/Edit.html:62
1090 msgid "Apply your changes"
1091 msgstr "Ta endringene i bruk"
1092
1093 #: share/html/Elements/Tabs:554
1094 msgid "Approval"
1095 msgstr "Godkjenning"
1096
1097 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1098 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1099 #. ($ticket->id, $msg)
1100 #: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:92
1101 msgid "Approval #%1: %2"
1102 msgstr "Godkjenning %1: %2"
1103
1104 #. ($ticket->Id)
1105 #: share/html/Approvals/index.html:81
1106 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1107 msgstr "Godkjenning %1: klarte ikke lagre merknader, grunnet systemfeil"
1108
1109 #. ($ticket->Id)
1110 #: share/html/Approvals/index.html:79
1111 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1112 msgstr "Godkjenning %1: merknader lagret"
1113
1114 #: etc/initialdata:500 etc/upgrade/3.8.2/content:71
1115 msgid "Approval Passed"
1116 msgstr "Godkjent"
1117
1118 #: etc/initialdata:514 etc/upgrade/4.1.9/content:130
1119 msgid "Approval Passed in HTML"
1120 msgstr ""
1121
1122 #: etc/initialdata:588 etc/upgrade/3.8.2/content:112
1123 msgid "Approval Ready for Owner"
1124 msgstr "Godkjenning klar for eier"
1125
1126 #: etc/initialdata:600 etc/upgrade/4.1.9/content:177
1127 msgid "Approval Ready for Owner in HTML"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: etc/initialdata:560 etc/upgrade/3.8.2/content:99
1131 msgid "Approval Rejected"
1132 msgstr "Godkjenning avslått"
1133
1134 #: etc/initialdata:573 etc/upgrade/4.1.9/content:162
1135 msgid "Approval Rejected in HTML"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1139 msgid "Approve"
1140 msgstr "Godkjenn"
1141
1142 #: lib/RT/Date.pm:94
1143 msgid "Apr"
1144 msgstr "april"
1145
1146 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1147 msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1148 msgstr "Er du sikker på at du vil slette denne artikkelen?"
1149
1150 #. ($object->id)
1151 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:215
1152 msgid "Article #%1"
1153 msgstr ""
1154
1155 #. ($ArticleObj->Id)
1156 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1157 msgid "Article #%1 deleted"
1158 msgstr "Artikkel #%1 slettet"
1159
1160 #. ($id)
1161 #: share/html/Articles/Article/History.html:61
1162 msgid "Article #%1 not found"
1163 msgstr ""
1164
1165 #. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1166 #. ($object->id, $object->Name)
1167 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:213 share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1168 msgid "Article #%1: %2"
1169 msgstr "Artikkel #%1: %2"
1170
1171 #. ($self->id)
1172 #: lib/RT/Article.pm:216
1173 msgid "Article %1 created"
1174 msgstr "Artikkel %1 opprettet"
1175
1176 #: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1177 msgid "Article Administration"
1178 msgstr "Artikkeladministrasjon"
1179
1180 #: lib/RT/Article.pm:324
1181 msgid "Article Deleted"
1182 msgstr "Artikkel slettet"
1183
1184 #: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1185 msgid "Article not found"
1186 msgstr "Artikkel ikke funnet"
1187
1188 #: lib/RT/Article.pm:72 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:163 share/html/Elements/Tabs:168 share/html/Elements/Tabs:523 share/html/Elements/Tabs:529
1189 msgid "Articles"
1190 msgstr "Artikler"
1191
1192 #. ($currtopic->Name)
1193 #: share/html/Articles/Topics.html:99
1194 msgid "Articles in %1"
1195 msgstr "Artikler i %1"
1196
1197 #. ($Articles_Content)
1198 #: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1199 msgid "Articles matching %1"
1200 msgstr "Artikler som samsvarer med %1"
1201
1202 #: share/html/Articles/Topics.html:101
1203 msgid "Articles with no topics"
1204 msgstr "Artikler uten emner"
1205
1206 #: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1207 msgid "Asc"
1208 msgstr "stigende"
1209
1210 #: lib/RT/Queue.pm:116
1211 msgid "Assign and remove queue custom fields"
1212 msgstr "Tildel og fjern fleksifelt for kø"
1213
1214 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61
1215 msgid "Attach"
1216 msgstr "Legg ved"
1217
1218 #: share/html/m/ticket/create:321 share/html/m/ticket/reply:135
1219 msgid "Attach file"
1220 msgstr "Legg ved fil"
1221
1222 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:124
1223 msgid "Attached file"
1224 msgstr "Vedlagt fil"
1225
1226 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1227 msgid "Attachment"
1228 msgstr "Vedlegg"
1229
1230 #. ($Attachment)
1231 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:107
1232 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1233 msgstr "Klarte ikke laste vedlegget «%1»"
1234
1235 #: lib/RT/Transaction.pm:645
1236 msgid "Attachment created"
1237 msgstr "Vedlegg opprettet"
1238
1239 #: lib/RT/Tickets.pm:1786
1240 msgid "Attachment filename"
1241 msgstr "Vedleggsnavn"
1242
1243 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:306
1244 msgid "Attachments"
1245 msgstr "Vedlegg"
1246
1247 #: lib/RT/Attachment.pm:741
1248 msgid "Attachments encryption is disabled"
1249 msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1250
1251 #: lib/RT/Attributes.pm:178
1252 msgid "Attribute Deleted"
1253 msgstr "Attributt fjernet"
1254
1255 #: lib/RT/Date.pm:98
1256 msgid "Aug"
1257 msgstr "aug."
1258
1259 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/UserAutocreateDefaultsOnLogin:48
1260 msgid "Automatic account setup failed"
1261 msgstr ""
1262
1263 #. ($valid_image_types)
1264 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:268
1265 msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1266 msgstr "Automatisk foreslåtte temafarger er ikke tilgjengelig for ditt bilde. Dette kan være fordi du lastet opp et bildeformat som din installerte versjon av GD ikke støtter. Støttede format er: %1. Du kan rekompilere libgd og GD.pm for å inkludere støtte for andre bildeformater."
1267
1268 #: etc/initialdata:231
1269 msgid "Autoreply"
1270 msgstr "Autosvar"
1271
1272 #: etc/initialdata:28
1273 msgid "Autoreply To Requestors"
1274 msgstr "Autosvar til innmelder"
1275
1276 #: etc/initialdata:261 etc/upgrade/4.1.9/content:8
1277 msgid "Autoreply in HTML"
1278 msgstr ""
1279
1280 #: share/html/Widgets/SelectionBox:170
1281 msgid "Available"
1282 msgstr "Tilgjengelig"
1283
1284 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:225
1285 msgid "Average Created-LastUpdated"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:220
1289 msgid "Average Created-Resolved"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:215
1293 msgid "Average Created-Started"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:235
1297 msgid "Average Due-Resolved"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:240
1301 msgid "Average Started-Resolved"
1302 msgstr ""
1303
1304 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:230
1305 msgid "Average Starts-Started"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:205
1309 msgid "Average time estimated"
1310 msgstr ""
1311
1312 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:210
1313 msgid "Average time left"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:200
1317 msgid "Average time worked"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1321 msgid "Back"
1322 msgstr "Tilbake"
1323
1324 #. ($id)
1325 #: lib/RT/SharedSetting.pm:151
1326 msgid "Bad privacy for attribute %1"
1327 msgstr "Ugyldig offentligstatus for attributtet %1"
1328
1329 # Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
1330 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:56 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:56 share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:348 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:405 share/html/Elements/Tabs:451 share/html/Elements/Tabs:614 share/html/Elements/Tabs:650 share/html/Ticket/Create.html:450 share/html/Ticket/Create.html:69 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1331 msgid "Basics"
1332 msgstr "Detaljer"
1333
1334 #: lib/RT/Scrip.pm:472
1335 msgid "Batch"
1336 msgstr ""
1337
1338 #: lib/RT/Scrip.pm:473
1339 msgid "Batch (disabled by config)"
1340 msgstr ""
1341
1342 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:61
1343 msgid "Batch scrips"
1344 msgstr ""
1345
1346 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:62
1347 msgid "Batch scrips run after a set of related changes to a ticket."
1348 msgstr ""
1349
1350 #: share/html/Ticket/Forward.html:72
1351 msgid "Bcc"
1352 msgstr ""
1353
1354 #. (qq[<a href="@{[RT->Config->Get("WebPath")]}/Admin/Articles/">], '</a>')
1355 #: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:50
1356 msgid "Before Articles can be used, your RT administrator must %1create Classes%2, apply Article custom fields to them, and grant users rights on the classes and CFs."
1357 msgstr ""
1358
1359 #: etc/initialdata:227
1360 msgid "Blank"
1361 msgstr "Tom"
1362
1363 #: share/html/Dashboards/Queries.html:180
1364 msgid "Body"
1365 msgstr "Hovedflate"
1366
1367 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1368 msgid "Bold"
1369 msgstr "Halvfet"
1370
1371 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:246
1372 msgid "Bookmark"
1373 msgstr "Bokmerke"
1374
1375 #: share/html/Articles/Article/Search.html:114
1376 msgid "Bookmarkable link for this search"
1377 msgstr "Bokmerkbar link for dette søket"
1378
1379 #: etc/initialdata:835 etc/initialdata:860 etc/upgrade/3.7.82/content:6
1380 msgid "Bookmarked Tickets"
1381 msgstr "Bokmerkede saker"
1382
1383 #: share/html/m/_elements/menu:73
1384 msgid "Bookmarked tickets"
1385 msgstr "Bokmerkede saker"
1386
1387 #: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
1388 msgid "Browse by topic"
1389 msgstr "Bla etter emne"
1390
1391 #: share/html/Elements/Tabs:240
1392 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1393 msgstr "Bla i SQL-spørringene gjort i denne prosessen"
1394
1395 #: share/html/Elements/Tabs:839
1396 msgid "Bulk Update"
1397 msgstr "Masseoppdater"
1398
1399 #: lib/RT/Tickets.pm:161
1400 msgid "CCGroup"
1401 msgstr "Kopigruppe"
1402
1403 # CF = Custom Field
1404 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:81 lib/RT/Tickets.pm:153
1405 msgid "CF"
1406 msgstr "FF"
1407
1408 #. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1409 #: share/html/Search/Simple.html:87
1410 msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1411 msgstr "Fleksifelt kan søkes på ved å bruke en lignende syntaks som over med %1."
1412
1413 #: share/html/Search/Chart.html:162
1414 msgid "Calculate"
1415 msgstr ""
1416
1417 #: share/html/Search/Chart.html:164
1418 msgid "Calculate values of"
1419 msgstr ""
1420
1421 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1422 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:176
1423 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1424 msgstr "Klarte ikke hente det lagrede søket «%1»"
1425
1426 #: lib/RT/User.pm:1565
1427 msgid "Can not modify system users"
1428 msgstr "Kan ikke endre systembrukere"
1429
1430 #: lib/RT/CustomField.pm:633
1431 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1432 msgstr "Kan ikke legge verdi til et fleksifelt uten navn"
1433
1434 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:316
1435 msgid "Can't find a saved search to work with"
1436 msgstr "Fant ikke et lagret søk å arbeide med"
1437
1438 #: lib/RT/Ticket.pm:3057
1439 msgid "Can't forward: no valid email addresses specified"
1440 msgstr ""
1441
1442 #: lib/RT/Link.pm:192
1443 msgid "Can't link a ticket to itself"
1444 msgstr "Kan ikke koble en sak til seg selv"
1445
1446 #: lib/RT/Reminders.pm:126
1447 msgid "Can't link to a deleted ticket"
1448 msgstr "Kan ikke linke til en slettet sak"
1449
1450 #: lib/RT/Ticket.pm:1790
1451 msgid "Can't merge a ticket into itself"
1452 msgstr ""
1453
1454 #. ($QueueObj->Name)
1455 #: share/html/index.html:127
1456 msgid "Can't quickly create ticket in queue %1 because custom fields are required.  Please finish by using the normal ticket creation page."
1457 msgstr ""
1458
1459 #. (loc($self->{SearchType}))
1460 #: share/html/Widgets/SavedSearch:133
1461 msgid "Can't save %1"
1462 msgstr "Klarte ikke lagre %1"
1463
1464 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:320
1465 msgid "Can't save a search without a name"
1466 msgstr ""
1467
1468 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:323
1469 msgid "Can't save this search"
1470 msgstr "Klarte ikke lagre søket"
1471
1472 #: lib/RT/Record.pm:1383 lib/RT/Record.pm:1527
1473 msgid "Can't specify both base and target"
1474 msgstr ""
1475
1476 #: lib/RT/Article.pm:382
1477 msgid "Cannot add link to plain number"
1478 msgstr "Kan ikke legge til link til rent nummer"
1479
1480 #: share/html/Ticket/Create.html:384 share/html/m/ticket/create:147
1481 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1482 msgstr "Kan ikke opprette saker i en deaktivert kø"
1483
1484 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:126
1485 msgid "Categories are based on"
1486 msgstr "Kategorier basert på"
1487
1488 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1489 msgid "Category"
1490 msgstr "Kategori"
1491
1492 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:69 lib/RT/Ticket.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:145 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:79 share/html/Ticket/Create.html:138 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:295
1493 msgid "Cc"
1494 msgstr "Kopimottaker"
1495
1496 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1497 msgid "Ccs"
1498 msgstr "Kopimottakere"
1499
1500 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:89
1501 msgid "Change"
1502 msgstr "Endre"
1503
1504 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1505 msgid "Change Approval ticket to open status"
1506 msgstr "Endre godkjenningssak til status «åpen»"
1507
1508 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:113
1509 msgid "Change email subject:"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: share/html/SelfService/Prefs.html:70
1513 msgid "Change password"
1514 msgstr "Bytt passord"
1515
1516 #: lib/RT/Template.pm:709
1517 msgid "Changing queue is not implemented"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: share/html/Elements/Tabs:840
1521 msgid "Chart"
1522 msgstr "Diagram"
1523
1524 #: share/html/Elements/Submit:102
1525 msgid "Check All"
1526 msgstr "Merk alle"
1527
1528 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1529 msgid "Check Database Connectivity"
1530 msgstr "Kontroller databasetilgang"
1531
1532 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1533 msgid "Check Database Credentials"
1534 msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1535
1536 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:126
1537 msgid "Check box to delete"
1538 msgstr "Kryss av for å fjerne"
1539
1540 #: share/html/Search/Elements/SelectLinks:59
1541 msgid "Child"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: share/html/Elements/AddLinks:86 share/html/Elements/BulkLinks:139 share/html/Elements/BulkLinks:84 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:73 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:433
1545 msgid "Children"
1546 msgstr "Undersaker"
1547
1548 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1549 msgid "Choose Database Engine"
1550 msgstr "Velg databasemotor"
1551
1552 #. ($QueueObj->Name)
1553 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1554 msgid "Choose from Topics for %1"
1555 msgstr "Velg fra emner for %1"
1556
1557 #: lib/RT/User.pm:107 share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111 share/html/User/Prefs.html:144
1558 msgid "City"
1559 msgstr "Poststed"
1560
1561 #: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:76
1562 msgid "Class"
1563 msgstr "Kategori"
1564
1565 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1566 msgid "Class Name"
1567 msgstr "Navn på kategori"
1568
1569 #. ($msg)
1570 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:149
1571 msgid "Class could not be created: %1"
1572 msgstr "Kategori kunne ikke opprettes: %1"
1573
1574 #: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:71
1575 msgid "Class id"
1576 msgstr "Kategori-ID"
1577
1578 #: lib/RT/Class.pm:322
1579 msgid "Class is already applied Globally"
1580 msgstr "Kategori allerede brukt globalt"
1581
1582 #. ($queue->Name)
1583 #: lib/RT/Class.pm:317
1584 msgid "Class is already applied to %1"
1585 msgstr "Kategori allerede brukt på %1"
1586
1587 #: share/html/Elements/Tabs:169 share/html/Elements/Tabs:447
1588 msgid "Classes"
1589 msgstr "Kategorier"
1590
1591 #: share/html/Tools/MyDay.html:72 share/html/Widgets/SelectionBox:198
1592 msgid "Clear"
1593 msgstr "Tøm"
1594
1595 #: share/html/Elements/Submit:104
1596 msgid "Clear All"
1597 msgstr "Tøm alle"
1598
1599 #: share/html/Install/Finish.html:52
1600 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1601 msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutte veiviseren."
1602
1603 #: share/html/Install/Initialize.html:54
1604 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1605 msgstr "Trykk «Gjør klar database» for å opprette RT-databasen og sette inn de nødvendige metadataene. Dette kan ta noen minutt."
1606
1607 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:101
1608 msgid "Click to choose a color"
1609 msgstr ""
1610
1611 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:375
1612 msgid "Closed"
1613 msgstr "Lukket"
1614
1615 #: share/html/Elements/Tabs:964 share/html/SelfService/Closed.html:48
1616 msgid "Closed tickets"
1617 msgstr "Lukkede saker"
1618
1619 #: lib/RT/CustomField.pm:144
1620 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1621 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn flere verdier"
1622
1623 #: lib/RT/CustomField.pm:145
1624 msgid "Combobox: Select or enter one value"
1625 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn enkeltverdi"
1626
1627 #: lib/RT/CustomField.pm:146
1628 msgid "Combobox: Select or enter up to %quant(%1,value,values)"
1629 msgstr "Komboboks: velg eller skriv inn opptil %1 verdier"
1630
1631 #: share/html/Elements/ShowTransaction:193 share/html/Elements/Tabs:676 share/html/Search/Elements/EditFormat:74
1632 msgid "Comment"
1633 msgstr "Kommenter"
1634
1635 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:90
1636 msgid "Comment Address"
1637 msgstr "Kommentaradresse"
1638
1639 #: lib/RT/Installer.pm:172
1640 msgid "Comment address"
1641 msgstr "Kommentaradresse"
1642
1643 #: lib/RT/Queue.pm:131
1644 msgid "Comment on tickets"
1645 msgstr "Kommenter saker"
1646
1647 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
1648 msgid "Comments"
1649 msgstr "Kommentarer"
1650
1651 #: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:100 share/html/Ticket/Update.html:77 share/html/m/ticket/reply:93
1652 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1653 msgstr "Kommentar (blir ikke sendt til innmelderen)"
1654
1655 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:209 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:78
1656 msgid "Comments about this user"
1657 msgstr "Kommentarer om brukeren"
1658
1659 #: lib/RT/Ticket.pm:1632 lib/RT/Transaction.pm:898
1660 msgid "Comments added"
1661 msgstr "La til kommentarer"
1662
1663 #: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1664 msgid "Commit Stubbed"
1665 msgstr "Utførelse klargjort"
1666
1667 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:54 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:85
1668 msgid "Condition"
1669 msgstr "Betingelse"
1670
1671 #. ($args{'ScripCondition'})
1672 #. ($value)
1673 #: lib/RT/Scrip.pm:180 lib/RT/Scrip.pm:825
1674 msgid "Condition '%1' not found"
1675 msgstr "Fant ikke betingelsen «%1»"
1676
1677 #: lib/RT/Scrip.pm:176 lib/RT/Scrip.pm:818
1678 msgid "Condition is mandatory argument"
1679 msgstr "Betingelse er et obligatorisk argument"
1680
1681 #: bin/rt-crontool:200
1682 msgid "Condition matches..."
1683 msgstr "Betingelsen oppfyller …"
1684
1685 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:97
1686 msgid "Condition, Action and Template"
1687 msgstr "Betingelse, handling og mal"
1688
1689 #. ($file)
1690 #: share/html/Install/index.html:107
1691 msgid "Config file %1 is locked"
1692 msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1693
1694 #. ($QueueObj->Name)
1695 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:193
1696 msgid "Configuration for queue %1"
1697 msgstr "Konfigurasjon for kø %1"
1698
1699 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:140
1700 msgid "Connection succeeded"
1701 msgstr "Koblet til"
1702
1703 #. (qq[<a href="mailto:$owner">], $owner, '</a>')
1704 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:67
1705 msgid "Contact your RT administrator via %1email to %2%3."
1706 msgstr ""
1707
1708 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:69
1709 msgid "Contact your RT administrator."
1710 msgstr ""
1711
1712 #: lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:70 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:615 share/html/Ticket/Forward.html:76 share/html/Ticket/ModifyAll.html:121
1713 msgid "Content"
1714 msgstr "Innhold"
1715
1716 #. ($self->OldValue, $self->NewValue)
1717 #: lib/RT/Transaction.pm:863
1718 msgid "Content dropped because its size (%1 bytes) exceeded configured maximum size setting (%2 bytes)."
1719 msgstr ""
1720
1721 #: lib/RT/CustomField.pm:1741
1722 msgid "Content is not a valid IP address"
1723 msgstr "Innhold er en ugyldig IP-adresse"
1724
1725 #: lib/RT/CustomField.pm:1757
1726 msgid "Content is not a valid IP address range"
1727 msgstr "Innhold er et ugyldig IP-adresseområde."
1728
1729 #. ($self->OldValue, $self->NewValue)
1730 #: lib/RT/Transaction.pm:852
1731 msgid "Content truncated because its size (%1 bytes) exceeded configured maximum size setting (%2 bytes)."
1732 msgstr ""
1733
1734 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1735 msgid "Content-Type"
1736 msgstr "Innholdstype"
1737
1738 #: lib/RT/Tickets.pm:140
1739 msgid "ContentType"
1740 msgstr "Innholdstype"
1741
1742 #: lib/RT/Installer.pm:180
1743 msgid "Correspond address"
1744 msgstr "Svaradresse"
1745
1746 #: etc/initialdata:363
1747 msgid "Correspondence"
1748 msgstr "Svar"
1749
1750 #: lib/RT/Ticket.pm:1634 lib/RT/Transaction.pm:894
1751 msgid "Correspondence added"
1752 msgstr "Svar lagt til"
1753
1754 #: etc/initialdata:371 etc/upgrade/4.1.9/content:68
1755 msgid "Correspondence in HTML"
1756 msgstr ""
1757
1758 #. ($msg)
1759 #. ($value_msg)
1760 #: lib/RT/Record.pm:2044 lib/RT/Record.pm:2115
1761 msgid "Could not add new custom field value: %1"
1762 msgstr "Klarte ikke legge til ny fleksifeltverdi: %1"
1763
1764 #. ($msg)
1765 #: lib/RT/Ticket.pm:2062
1766 msgid "Could not change owner: %1"
1767 msgstr "Klarte ikke endre eier: %1"
1768
1769 #. ($msg)
1770 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:116
1771 msgid "Could not create CustomField: %1"
1772 msgstr "Klarte ikke opprette fleksifelt: %1"
1773
1774 #: lib/RT/Group.pm:419 lib/RT/Group.pm:426
1775 msgid "Could not create group"
1776 msgstr "Klarte ikke opprette gruppe"
1777
1778 #. ($msg)
1779 #: share/html/Articles/Article/Search.html:204
1780 msgid "Could not create search: %1"
1781 msgstr "Kunne ikke opprette søk: %1"
1782
1783 #. ($msg)
1784 #: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1785 msgid "Could not create template: %1"
1786 msgstr "Klarte ikke opprette mal: %1"
1787
1788 #: lib/RT/Ticket.pm:260
1789 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1790 msgstr "Klarte ikke opprette sak. Kø ikke oppgitt."
1791
1792 #: lib/RT/User.pm:190 lib/RT/User.pm:204 lib/RT/User.pm:213 lib/RT/User.pm:222 lib/RT/User.pm:231 lib/RT/User.pm:245 lib/RT/User.pm:255 lib/RT/User.pm:448
1793 msgid "Could not create user"
1794 msgstr "Klarte ikke opprette bruker"
1795
1796 #. ($searchname, $msg)
1797 #: share/html/Articles/Article/Search.html:244
1798 msgid "Could not delete search %1: %2"
1799 msgstr "Kunne ikke slette søk %1: %2"
1800
1801 #. ($name)
1802 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:397
1803 msgid "Could not find group '%1'"
1804 msgstr ""
1805
1806 #. ($name)
1807 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:387
1808 msgid "Could not find or create user '%1'"
1809 msgstr ""
1810
1811 #. ($self->ObjectName)
1812 #: lib/RT/SharedSetting.pm:244
1813 msgid "Could not load %1 attribute"
1814 msgstr "Klarte ikke laste attributtet %1"
1815
1816 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1817 msgid "Could not load Class %1"
1818 msgstr "Kunne ikke laste kategori %1"
1819
1820 #. ($id)
1821 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1822 msgid "Could not load CustomField %1"
1823 msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
1824
1825 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1826 msgid "Could not load group"
1827 msgstr "Klarte ikke laste gruppa"
1828
1829 #. ($privacy)
1830 #: lib/RT/SharedSetting.pm:127
1831 msgid "Could not load object for %1"
1832 msgstr "Klarte ikke laste objekt for %1"
1833
1834 #. ($id)
1835 #: share/html/Admin/Scrips/Objects.html:128
1836 msgid "Could not load scrip #%1"
1837 msgstr ""
1838
1839 #. ($args{User})
1840 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:479
1841 msgid "Could not load user '%1'"
1842 msgstr ""
1843
1844 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
1845 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:426
1846 msgid "Could not make %1 a %2"
1847 msgstr ""
1848
1849 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
1850 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:507
1851 msgid "Could not remove %1 as a %2"
1852 msgstr ""
1853
1854 #: lib/RT/User.pm:142
1855 msgid "Could not set user info"
1856 msgstr "Klarte ikke lagre brukerinfo"
1857
1858 #. ($col, $msg)
1859 #: lib/RT/Group.pm:1106
1860 msgid "Could not update column %1: %2"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: lib/RT/Record/AddAndSort.pm:200
1864 msgid "Couldn't add as it's global already"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: lib/RT/Transaction.pm:166
1868 msgid "Couldn't add attachment"
1869 msgstr "Klarte ikke legge til vedlegg"
1870
1871 #: lib/RT/Group.pm:1080
1872 msgid "Couldn't add member to group"
1873 msgstr "Klarte ikke legge medlem til gruppa"
1874
1875 #. ($method, $code, $error)
1876 #: lib/RT/Scrip.pm:786
1877 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1878 msgstr "Kunne ikke kompilere %1 kodeblokk '%2': %3"
1879
1880 #. ($fi_text, $error)
1881 #: lib/RT/Template.pm:832
1882 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1883 msgstr "Kunne ikke kompilere malkodeblokk '%1': %2"
1884
1885 #. ($Msg)
1886 #. ($msg)
1887 #: lib/RT/Record.pm:2125 lib/RT/Record.pm:2175
1888 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1889 msgstr "Klarte ikke opprette transaksjon: %1"
1890
1891 #. ($msg)
1892 #: lib/RT/CustomField.pm:1690
1893 msgid "Couldn't create record: %1"
1894 msgstr "Kunne ikke opprette register: %1"
1895
1896 #. ($id, $msg)
1897 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1898 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1899 msgstr "Klarte ikke fjerne utforminga %1: %2"
1900
1901 #: lib/RT/Record.pm:1039
1902 msgid "Couldn't find row"
1903 msgstr "Fant ikke raden"
1904
1905 #: bin/rt-crontool:171
1906 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1907 msgstr "Fant ikke en passende transaksjon – hopper over"
1908
1909 #: lib/RT/Group.pm:1054
1910 msgid "Couldn't find that principal"
1911 msgstr "Fant ikke primærobjektet"
1912
1913 #: lib/RT/CustomField.pm:661
1914 msgid "Couldn't find that value"
1915 msgstr "Fant ikke verdien"
1916
1917 #. ($protocol)
1918 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:56
1919 msgid "Couldn't get %1 keys information"
1920 msgstr ""
1921
1922 #. ($id)
1923 #: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
1924 msgid "Couldn't load Class %1"
1925 msgstr "Klarte ikke laste klassen %1"
1926
1927 #. ($cf_id)
1928 #: lib/RT/CustomFieldValue.pm:112 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
1929 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1930 msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
1931
1932 #. ($cf_id)
1933 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
1934 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1935 msgstr "Klarte ikke laste fleksifelt %1"
1936
1937 #. ($id)
1938 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
1939 msgid "Couldn't load CustomField %1"
1940 msgstr "Klarte ikke laste fleksifeltet %1"
1941
1942 #. (blessed($self), $self->Id)
1943 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:291
1944 msgid "Couldn't load copy of %1 #%2"
1945 msgstr ""
1946
1947 #. ($self->Id)
1948 #: lib/RT/Ticket.pm:1090
1949 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1950 msgstr "Klarte ikke laste kopi av sak %1"
1951
1952 #. ($id, $msg)
1953 #: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:81 share/html/Dashboards/Render.html:100 share/html/Dashboards/Subscription.html:201
1954 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1955 msgstr "Klarte ikke laste utforminga %1: %2"
1956
1957 #. ($gid)
1958 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:100 share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:110
1959 msgid "Couldn't load group #%1"
1960 msgstr "Klarte ikke laste gruppe %1"
1961
1962 #. ($id)
1963 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
1964 msgid "Couldn't load group %1"
1965 msgstr "Klarte ikke laste gruppa %1"
1966
1967 #: lib/RT/Link.pm:267
1968 msgid "Couldn't load link"
1969 msgstr "Klarte ikke laste lenken"
1970
1971 #. ($msg)
1972 #: lib/RT/Link.pm:240
1973 msgid "Couldn't load link: %1"
1974 msgstr "Kunne ikke laste link: %1"
1975
1976 #. ($id)
1977 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
1978 msgid "Couldn't load object %1"
1979 msgstr "Klarte ikke laste objektet %1"
1980
1981 #. ($msg)
1982 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:567
1983 msgid "Couldn't load or create user: %1"
1984 msgstr "Klarte ikke laste eller opprette brukeren: %1"
1985
1986 #. ($id)
1987 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:89
1988 msgid "Couldn't load principal #%1"
1989 msgstr ""
1990
1991 #. ($msg)
1992 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:552
1993 msgid "Couldn't load principal: %1"
1994 msgstr ""
1995
1996 #. ($id)
1997 #: share/html/Admin/Queues/People.html:132
1998 msgid "Couldn't load queue"
1999 msgstr "Klarte ikke laste køen"
2000
2001 #. ($id)
2002 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:107
2003 msgid "Couldn't load queue #%1"
2004 msgstr "Klarte ikke laste kø %1"
2005
2006 #. ($Queue)
2007 #. ($id)
2008 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72 share/html/Admin/Scrips/Create.html:101
2009 msgid "Couldn't load queue %1"
2010 msgstr "Klarte ikke laste køen %1"
2011
2012 #. ($Name)
2013 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:188
2014 msgid "Couldn't load queue '%1'"
2015 msgstr "Klarte ikke laste køen «%1»"
2016
2017 #. ($id)
2018 #: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:105
2019 msgid "Couldn't load scrip #%1"
2020 msgstr "Klarte ikke laste utløser %1"
2021
2022 #. ($id)
2023 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:107
2024 msgid "Couldn't load template #%1"
2025 msgstr "Klarte ikke laste mal %1"
2026
2027 #: lib/RT/Interface/Web.pm:2622
2028 msgid "Couldn't load the specified principal"
2029 msgstr ""
2030
2031 #. ($id)
2032 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:404
2033 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2034 msgstr "Klarte ikke hente saken «%1»"
2035
2036 #: lib/RT/Article.pm:496
2037 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2038 msgstr "Kunne ikke laste emnemedlemskap mens det prøves å slette den"
2039
2040 #. ($QuoteTransaction)
2041 #. ($id)
2042 #: share/html/Ticket/Crypt.html:71 share/html/Ticket/Forward.html:104
2043 msgid "Couldn't load transaction #%1"
2044 msgstr "Klarte ikke laste transaksjon %1"
2045
2046 #: share/html/User/Prefs.html:214
2047 msgid "Couldn't load user"
2048 msgstr "Klarte ikke laste bruker"
2049
2050 #. ($id)
2051 #: share/html/Admin/Users/Keys.html:95 share/html/User/Prefs.html:210
2052 msgid "Couldn't load user #%1"
2053 msgstr "Klarte ikke laste bruker %1"
2054
2055 #. ($id, $Name)
2056 #: share/html/User/Prefs.html:208
2057 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2058 msgstr "Klarte ikke laste bruker %1 eller brukeren «%2»"
2059
2060 #. ($Name)
2061 #: share/html/User/Prefs.html:212
2062 msgid "Couldn't load user '%1'"
2063 msgstr "Klarte ikke laste brukeren «%1»"
2064
2065 #. ($args{Base})
2066 #: lib/RT/Link.pm:229
2067 msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2068 msgstr ""
2069
2070 #. ($args{Target})
2071 #: lib/RT/Link.pm:233
2072 msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2073 msgstr ""
2074
2075 #. ($msg)
2076 #: lib/RT/Group.pm:1088
2077 msgid "Couldn't remove previous member: %1"
2078 msgstr ""
2079
2080 #. ($msg)
2081 #: lib/RT/Attachment.pm:833
2082 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2083 msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med dekryptert innhold: %1"
2084
2085 #. ($msg)
2086 #: lib/RT/Attachment.pm:782
2087 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2088 msgstr "Klarte ikke bytte ut innholdet med kryptert innhold: %1"
2089
2090 #. ($remote_link)
2091 #: lib/RT/Record.pm:1419 lib/RT/Record.pm:1556
2092 msgid "Couldn't resolve '%1' into a link."
2093 msgstr ""
2094
2095 #. ($args{'Base'})
2096 #: lib/RT/Link.pm:155
2097 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2098 msgstr "Klarte ikke gjøre kilden «%1» om til en adresse"
2099
2100 #. ($args{'Target'})
2101 #: lib/RT/Link.pm:162
2102 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2103 msgstr "Klarte ikke gjøre målet «%1» om til en adresse"
2104
2105 #. ($role, $msg)
2106 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:616
2107 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2108 msgstr "Klarte ikke registrere %1-overvåker: %2"
2109
2110 #: lib/RT/User.pm:1839
2111 msgid "Couldn't set private key"
2112 msgstr "Klarte ikke registrere privatnøkkel"
2113
2114 #: lib/RT/User.pm:1823
2115 msgid "Couldn't unset private key"
2116 msgstr "Klarte ikke fjerne privatnøkkel"
2117
2118 #: lib/RT/User.pm:108 share/html/Admin/Users/Modify.html:163 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:156
2119 msgid "Country"
2120 msgstr "Land"
2121
2122 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:128 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:156 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:87 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:91 share/html/Admin/Queues/Modify.html:165 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Scrips/Create.html:74 share/html/Admin/Scrips/Create.html:81 share/html/Admin/Users/Modify.html:224 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:54 share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:130 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:275 share/html/Elements/Tabs:294 share/html/Elements/Tabs:298 share/html/Elements/Tabs:403 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:417 share/html/Elements/Tabs:420 share/html/Elements/Tabs:423 share/html/Elements/Tabs:431 share/html/Elements/Tabs:437 share/html/Elements/Tabs:449 share/html/Elements/Tabs:460 share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:214 share/html/Ticket/Create.html:293 share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:53 share/html/m/ticket/create:235 share/html/m/ticket/create:408
2123 msgid "Create"
2124 msgstr "Ny"
2125
2126 #: etc/initialdata:98
2127 msgid "Create Tickets"
2128 msgstr "Opprett saker"
2129
2130 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:140 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:160
2131 msgid "Create a Class"
2132 msgstr "Opprett en kategori"
2133
2134 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:167 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:185 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:99
2135 msgid "Create a CustomField"
2136 msgstr "Nytt fleksifelt"
2137
2138 #. ($QueueObj->Name())
2139 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2140 msgid "Create a CustomField for queue %1"
2141 msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2142
2143 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:109
2144 msgid "Create a global scrip"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:128 share/html/Articles/Article/Edit.html:190
2148 msgid "Create a new article"
2149 msgstr "Opprett en ny artikkel"
2150
2151 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2152 msgid "Create a new article in"
2153 msgstr "Opprett en ny artikkel i"
2154
2155 #: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2156 msgid "Create a new dashboard"
2157 msgstr "Ny utforming"
2158
2159 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:103 share/html/Admin/Groups/Modify.html:123
2160 msgid "Create a new group"
2161 msgstr "Ny gruppe"
2162
2163 #. ($QueueObj->Name)
2164 #: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2165 msgid "Create a new template for queue %1"
2166 msgstr "Opprett en ny mal for kø %1"
2167
2168 #: share/html/Ticket/Create.html:375
2169 msgid "Create a new ticket"
2170 msgstr "Ny sak"
2171
2172 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:238 share/html/Admin/Users/Modify.html:294
2173 msgid "Create a new user"
2174 msgstr "Ny bruker"
2175
2176 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:240
2177 msgid "Create a queue"
2178 msgstr "Ny kø"
2179
2180 #. ($queue_obj->Name)
2181 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:107
2182 msgid "Create a scrip and add to queue %1"
2183 msgstr ""
2184
2185 #: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2186 msgid "Create a template"
2187 msgstr "Opprett mal"
2188
2189 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
2190 msgid "Create a ticket"
2191 msgstr "Ny sak"
2192
2193 #: share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:50
2194 msgid "Create a ticket with this user as the Requestor in Queue"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2198 msgid "Create an article"
2199 msgstr "Opprett en artikkel"
2200
2201 #: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48
2202 msgid "Create an article in class..."
2203 msgstr "Opprett en artikkel i kategori..."
2204
2205 #: lib/RT/Class.pm:88
2206 msgid "Create articles in this class"
2207 msgstr "Opprette artikler i denne kategorien"
2208
2209 #: lib/RT/Group.pm:95
2210 msgid "Create group dashboards"
2211 msgstr "Opprette gruppeutforminger"
2212
2213 #: etc/initialdata:100
2214 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2215 msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløseren"
2216
2217 #: lib/RT/Dashboard.pm:86
2218 msgid "Create personal dashboards"
2219 msgstr "Lag personlige utforminger"
2220
2221 #: lib/RT/Dashboard.pm:81
2222 msgid "Create system dashboards"
2223 msgstr "Lag systemutforminger"
2224
2225 #: share/html/SelfService/Create.html:113
2226 msgid "Create ticket"
2227 msgstr "Opprett sak"
2228
2229 #: lib/RT/Queue.pm:129
2230 msgid "Create tickets"
2231 msgstr "Opprette saker"
2232
2233 #: lib/RT/Class.pm:98 lib/RT/Queue.pm:112
2234 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2235 msgstr "Opprett, endre og slett oppføringer i adgangskontrolliste"
2236
2237 #: lib/RT/CustomField.pm:214
2238 msgid "Create, modify and delete custom fields"
2239 msgstr "Opprett, endre og slett fleksifelt"
2240
2241 #: lib/RT/CustomField.pm:215
2242 msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2243 msgstr "Opprett, endre og slett fleksifeltverdier"
2244
2245 #: lib/RT/Queue.pm:110
2246 msgid "Create, modify and delete queue"
2247 msgstr "Opprett, endre og slett kø"
2248
2249 #: lib/RT/Group.pm:91
2250 msgid "Create, modify and delete saved searches"
2251 msgstr "Opprett, endre og slett lagrede søk"
2252
2253 #: lib/RT/System.pm:85
2254 msgid "Create, modify and delete users"
2255 msgstr "Opprett, endre og slett brukere"
2256
2257 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:73 lib/RT/Tickets.pm:137 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:71 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:69 share/html/Elements/ColumnMap:74 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:350
2258 msgid "Created"
2259 msgstr "Opprettet"
2260
2261 #: share/html/Elements/ColumnMap:79
2262 msgid "Created By"
2263 msgstr "Opprettet av"
2264
2265 #. ($CustomFieldObj->Name)
2266 #. ($CustomFieldObj->Name())
2267 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:189 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:120
2268 msgid "Created CustomField %1"
2269 msgstr "Opprettet fleksifeltet %1"
2270
2271 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2272 msgid "Created by"
2273 msgstr "Opprettet av"
2274
2275 #. ($search->Name)
2276 #: share/html/Articles/Article/Search.html:200
2277 msgid "Created search %1"
2278 msgstr "Opprettet søk %1"
2279
2280 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2281 msgid "CreatedBy"
2282 msgstr "OpprettetAv"
2283
2284 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2285 msgid "CreatedRelative"
2286 msgstr "OpprettetRelativt"
2287
2288 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
2289 msgid "Creator"
2290 msgstr "Innmelder"
2291
2292 #: share/html/Prefs/Other.html:71
2293 msgid "Cryptography"
2294 msgstr "Kryptografi"
2295
2296 #: lib/RT/Attachment.pm:739 lib/RT/Attachment.pm:799
2297 msgid "Cryptography is disabled"
2298 msgstr ""
2299
2300 #: share/html/Elements/BulkLinks:51 share/html/Elements/EditLinks:51
2301 msgid "Current Links"
2302 msgstr "Gjeldende koblinger"
2303
2304 #: share/html/Elements/Tabs:824
2305 msgid "Current Search"
2306 msgstr "Gjeldende søk"
2307
2308 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2309 msgid "Current members"
2310 msgstr "Gjeldende medlemmer"
2311
2312 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2313 msgid "Current search"
2314 msgstr "Gjeldende søk"
2315
2316 #: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2317 msgid "Current watchers"
2318 msgstr "Gjeldende overvåkere"
2319
2320 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:108
2321 msgid "Custom CSS (Advanced)"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: share/html/Elements/EditCustomFieldCustomGroupings:50 share/html/Elements/ShowCustomFieldCustomGroupings:51 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:183 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:300 share/html/Elements/Tabs:453 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/m/ticket/show:252
2325 msgid "Custom Fields"
2326 msgstr "Fleksifelt"
2327
2328 #. ($Type)
2329 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:52
2330 msgid "Custom Fields for %1"
2331 msgstr "Fleksifelt for %1"
2332
2333 #. ($Object->Name)
2334 #: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2335 msgid "Custom Fields for queue %1"
2336 msgstr "Fleksifelt for kø %1"
2337
2338 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:73
2339 msgid "Custom action commit code"
2340 msgstr ""
2341
2342 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:72
2343 msgid "Custom action preparation code"
2344 msgstr "Tilpasset foreberedelseskode for handling"
2345
2346 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:71
2347 msgid "Custom condition"
2348 msgstr "Selvvalgt betingelse"
2349
2350 #. ($MoveCustomFieldDown)
2351 #. ($MoveCustomFieldUp)
2352 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2353 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2354 msgstr "Fleksifelt %1 blir ikke brukt på dette objektet"
2355
2356 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2357 #: lib/RT/Tickets.pm:2213
2358 msgid "Custom field %1 %2 %3"
2359 msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2360
2361 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
2362 #: lib/RT/Record.pm:1979
2363 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2364 msgstr "Fleksifeltet %1 gjelder ikke dette objektet"
2365
2366 #. ($CF->Name)
2367 #: lib/RT/Tickets.pm:2207
2368 msgid "Custom field %1 has a value."
2369 msgstr "Fleksifeltet %1 har en verdi."
2370
2371 #. ($CF->Name)
2372 #: lib/RT/Tickets.pm:2203
2373 msgid "Custom field %1 has no value."
2374 msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2375
2376 #. ($args{'Field'})
2377 #: lib/RT/Record.pm:1968 lib/RT/Record.pm:2156
2378 msgid "Custom field %1 not found"
2379 msgstr "Fant ikke fleksifeltet %1"
2380
2381 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
2382 #: lib/RT/CustomField.pm:1838
2383 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2384 msgstr "Fant ikke feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2385
2386 #: lib/RT/CustomField.pm:669
2387 msgid "Custom field value could not be deleted"
2388 msgstr "Klarte ikke slette feltverdien til fleksifeltet"
2389
2390 #: lib/RT/CustomField.pm:1850
2391 msgid "Custom field value could not be found"
2392 msgstr "Fant ikke feltverdien til fleksifeltet"
2393
2394 #: lib/RT/CustomField.pm:1852 lib/RT/CustomField.pm:671
2395 msgid "Custom field value deleted"
2396 msgstr "Feltverdi til fleksifelt slettet"
2397
2398 #: lib/RT/Tickets.pm:152 lib/RT/Transaction.pm:902 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2399 msgid "CustomField"
2400 msgstr "Fleksifelt"
2401
2402 #: lib/RT/Tickets.pm:151
2403 msgid "CustomFieldValue"
2404 msgstr "Fleksifeltverdi"
2405
2406 #: share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:74 share/html/Prefs/MyRT.html:81 share/html/Prefs/Quicksearch.html:79 share/html/Prefs/Search.html:81
2407 msgid "Customize"
2408 msgstr "Tilpass"
2409
2410 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2411 msgid "Customize Basics"
2412 msgstr "Tilpass detaljer"
2413
2414 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2415 msgid "Customize Email Addresses"
2416 msgstr "Tilpass e-postadresser"
2417
2418 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2419 msgid "Customize Email Configuration"
2420 msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2421
2422 #: share/html/Elements/Tabs:212
2423 msgid "Customize dashboards in menu"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:76
2427 msgid "Customize the RT theme"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: share/html/Elements/Tabs:233
2431 msgid "Customize the look of your RT"
2432 msgstr "Tilpasse utseendet på din RT"
2433
2434 #: lib/RT/Installer.pm:113
2435 msgid "DBA password"
2436 msgstr "DBA-passord"
2437
2438 #: lib/RT/Installer.pm:105
2439 msgid "DBA username"
2440 msgstr "DBA-brukernavn"
2441
2442 #: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327 lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2443 msgid "Daily"
2444 msgstr "Daglig"
2445
2446 #: lib/RT/Config.pm:534
2447 msgid "Daily digest"
2448 msgstr "Daglig sammendrag"
2449
2450 #: share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2451 msgid "Dashboard"
2452 msgstr "Utforming"
2453
2454 #. ($Dashboard->Name, $msg)
2455 #: share/html/Dashboards/Modify.html:143
2456 msgid "Dashboard %1 could not be updated: %2"
2457 msgstr ""
2458
2459 #. ($Dashboard->Name)
2460 #: share/html/Dashboards/Modify.html:140
2461 msgid "Dashboard %1 updated"
2462 msgstr ""
2463
2464 #. ($msg)
2465 #: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2466 msgid "Dashboard could not be created: %1"
2467 msgstr "Klarte ikke opprette utforminga: %1"
2468
2469 #. ($msg)
2470 #: share/html/Dashboards/Queries.html:261
2471 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2472 msgstr "Klarte ikke oppdatere utforminga: %1"
2473
2474 #: share/html/Dashboards/Queries.html:258
2475 msgid "Dashboard updated"
2476 msgstr "Utforming oppdatert"
2477
2478 #: etc/RT_Config.pm:1221 etc/initialdata:879 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2479 msgid "Dashboards"
2480 msgstr "Utforminger"
2481
2482 #: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:48 share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:54 share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:62 share/html/Elements/Tabs:211 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Elements/Tabs:584 share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:57
2483 msgid "Dashboards in menu"
2484 msgstr ""
2485
2486 #. ($UserObj->Name)
2487 #: share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:71
2488 msgid "Dashboards in menu for the user %1"
2489 msgstr ""
2490
2491 #: lib/RT/Installer.pm:78
2492 msgid "Database host"
2493 msgstr "Databasetjener"
2494
2495 #: lib/RT/Installer.pm:96
2496 msgid "Database name"
2497 msgstr "Databasenavn"
2498
2499 #: lib/RT/Installer.pm:129
2500 msgid "Database password for RT"
2501 msgstr "Databasepassord for RT"
2502
2503 #: lib/RT/Installer.pm:87
2504 msgid "Database port"
2505 msgstr "Databaseport"
2506
2507 #: lib/RT/Installer.pm:60
2508 msgid "Database type"
2509 msgstr "Databasetype"
2510
2511 #: lib/RT/Installer.pm:122
2512 msgid "Database username for RT"
2513 msgstr "Databasebrukernavn for RT"
2514
2515 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:124 share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:56
2516 msgid "Date"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: lib/RT/Config.pm:483
2520 msgid "Date format"
2521 msgstr "Datoformat"
2522
2523 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:659 share/html/SelfService/Display.html:73 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:68 share/html/m/ticket/create:377 share/html/m/ticket/show:344
2524 msgid "Dates"
2525 msgstr "Datoer"
2526
2527 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2528 msgid "Day"
2529 msgstr ""
2530
2531 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2532 msgid "DayOfMonth"
2533 msgstr ""
2534
2535 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2536 msgid "DayOfWeek"
2537 msgstr ""
2538
2539 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
2540 msgid "DayOfYear"
2541 msgstr ""
2542
2543 #: lib/RT/Date.pm:102
2544 msgid "Dec"
2545 msgstr "des."
2546
2547 #: share/html/Ticket/Crypt.html:58
2548 msgid "Decrypt"
2549 msgstr "Dekrypter"
2550
2551 #: lib/RT/Attachment.pm:828
2552 msgid "Decryption error; contact the administrator"
2553 msgstr ""
2554
2555 #: lib/RT/Config.pm:152
2556 msgid "Default queue"
2557 msgstr "Standardkø"
2558
2559 #: etc/initialdata:408 etc/upgrade/4.1.16/content:7
2560 msgid "Default reminder template"
2561 msgstr ""
2562
2563 #. ($DefaultValue)
2564 #: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2565 msgid "Default: %1"
2566 msgstr "Standard: %1"
2567
2568 #: lib/RT/Transaction.pm:751
2569 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2570 msgstr "Standard: %1/%2 endret fra %3 til %4"
2571
2572 #: lib/RT/Date.pm:116
2573 msgid "DefaultFormat"
2574 msgstr "Standardformat"
2575
2576 #: etc/RT_Config.pm:2786 etc/RT_Config.pm:2830 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:60 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:892 share/html/Elements/Tabs:917 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:196
2577 msgid "Delete"
2578 msgstr "Slett"
2579
2580 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:73
2581 msgid "Delete Template"
2582 msgstr "Slett mal"
2583
2584 #. ($ArticleObj->Id)
2585 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2586 msgid "Delete article #%1"
2587 msgstr "Slett artikkel #%1"
2588
2589 #: lib/RT/Class.pm:99
2590 msgid "Delete articles in this class"
2591 msgstr "Slett artikler i denne kategorien"
2592
2593 #. ($msg)
2594 #: lib/RT/SharedSetting.pm:287
2595 msgid "Delete failed: %1"
2596 msgstr "Feil ved sletting: %1"
2597
2598 #: lib/RT/Group.pm:97
2599 msgid "Delete group dashboards"
2600 msgstr "Slett gruppeutforminger"
2601
2602 #: lib/RT/Ticket.pm:2440 lib/RT/Ticket.pm:2440
2603 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2604 msgstr "Sletteoperasjon er deaktivert av livssykluskonfigurasjon"
2605
2606 #: lib/RT/Dashboard.pm:88
2607 msgid "Delete personal dashboards"
2608 msgstr "Slett personlige utforminger"
2609
2610 #: lib/RT/Dashboard.pm:83
2611 msgid "Delete system dashboards"
2612 msgstr "Slett systemutforminger"
2613
2614 #: lib/RT/Queue.pm:134
2615 msgid "Delete tickets"
2616 msgstr "Slett saker"
2617
2618 #: share/html/Elements/BulkCustomFields:53
2619 msgid "Delete values"
2620 msgstr "Slett verdier"
2621
2622 #. ($self->ObjectName)
2623 #: lib/RT/SharedSetting.pm:285
2624 msgid "Deleted %1"
2625 msgstr "Slettet %1"
2626
2627 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2628 msgid "Deleted queries"
2629 msgstr "Slettede søk"
2630
2631 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:194
2632 msgid "Deleted saved search"
2633 msgstr "Slettet lagret søk"
2634
2635 #. ($searchname)
2636 #: share/html/Articles/Article/Search.html:233
2637 msgid "Deleted search %1"
2638 msgstr "Slettet søk %1"
2639
2640 #: lib/RT/Queue.pm:230
2641 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2642 msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
2643
2644 #: lib/RT/User.pm:459
2645 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2646 msgstr "Sletting av dette objektet vil ødelegge referanseintegriteten"
2647
2648 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2649 msgid "Deny"
2650 msgstr "Nekt"
2651
2652 #: share/html/Elements/AddLinks:78 share/html/Elements/BulkLinks:131 share/html/Elements/BulkLinks:64 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:71 share/html/Search/Elements/SelectLinks:62 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:419
2653 msgid "Depended on by"
2654 msgstr "Avhengighet fra"
2655
2656 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
2657 msgid "DependedOnBy"
2658 msgstr "AvhengighetFra"
2659
2660 #. ($value)
2661 #: lib/RT/Transaction.pm:1036
2662 msgid "Dependency by %1 added"
2663 msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
2664
2665 #. ($value)
2666 #: lib/RT/Transaction.pm:1078
2667 msgid "Dependency by %1 deleted"
2668 msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
2669
2670 #. ($value)
2671 #: lib/RT/Transaction.pm:1033
2672 msgid "Dependency on %1 added"
2673 msgstr "Avhengighet av %1 lagt til"
2674
2675 #. ($value)
2676 #: lib/RT/Transaction.pm:1075
2677 msgid "Dependency on %1 deleted"
2678 msgstr "Avhengighet av %1 slettet"
2679
2680 #: lib/RT/Tickets.pm:128
2681 msgid "DependentOn"
2682 msgstr "AvhengerAv"
2683
2684 #: share/html/Elements/AddLinks:74 share/html/Elements/BulkLinks:127 share/html/Elements/BulkLinks:54 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/ShowLinks:70 share/html/Search/Elements/SelectLinks:61 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:389
2685 msgid "Depends on"
2686 msgstr "Avhenger av"
2687
2688 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
2689 msgid "DependsOn"
2690 msgstr "AvhengerAv"
2691
2692 #: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2693 msgid "Desc"
2694 msgstr "synkende"
2695
2696 #: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:195 share/html/m/ticket/create:231
2697 msgid "Describe the issue below"
2698 msgstr "Beskriv problemet nedenfor"
2699
2700 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:66 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:48 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:105 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
2701 msgid "Description"
2702 msgstr "Beskrivelse"
2703
2704 #: share/html/Elements/Tabs:228
2705 msgid "Detailed information about your RT setup"
2706 msgstr "Detaljert informasjon om ditt RT-oppsett"
2707
2708 #: share/html/Ticket/Create.html:451
2709 msgid "Details"
2710 msgstr "Detaljer"
2711
2712 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2713 msgid "Direction"
2714 msgstr "Retning"
2715
2716 #: share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:83 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:112 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:147
2717 msgid "Disabled"
2718 msgstr "Deaktivert"
2719
2720 #: share/html/Elements/Tabs:634 share/html/Elements/Tabs:889 share/html/Elements/Tabs:910 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
2721 msgid "Display"
2722 msgstr "Vis"
2723
2724 #: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:111
2725 msgid "Display Access Control List"
2726 msgstr "Vis tilgangsliste"
2727
2728 #. ($id)
2729 #: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2730 msgid "Display Article %1"
2731 msgstr "Vis artikkel %1"
2732
2733 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2734 msgid "Display Columns"
2735 msgstr "Vis kolonner"
2736
2737 #: lib/RT/Config.pm:430
2738 msgid "Display all plain-text attachments in a monospace font with formatting preserved, but wrapping as needed."
2739 msgstr ""
2740
2741 #: lib/RT/Config.pm:357
2742 msgid "Display messages in rich text if available"
2743 msgstr ""
2744
2745 #: lib/RT/Config.pm:429
2746 msgid "Display plain-text attachments in fixed-width font"
2747 msgstr ""
2748
2749 #: lib/RT/Config.pm:464
2750 msgid "Display ticket after \"Quick Create\""
2751 msgstr ""
2752
2753 #. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2754 #: share/html/Elements/Footer:59
2755 msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2756 msgstr "Distribuert under %1versjon 2 av GNU GPL%2"
2757
2758 #: lib/RT/System.pm:83
2759 msgid "Do anything and everything"
2760 msgstr "Gjøre alt"
2761
2762 #: lib/RT/Installer.pm:215
2763 msgid "Domain name"
2764 msgstr "Domenenavn"
2765
2766 #: lib/RT/Installer.pm:216
2767 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2768 msgstr "Ta ikke med «http://», bare vertsnavnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
2769
2770 #: lib/RT/Config.pm:339
2771 msgid "Don't refresh home page."
2772 msgstr "Ikke oppdater hjemmesiden"
2773
2774 #: lib/RT/Config.pm:318
2775 msgid "Don't refresh search results."
2776 msgstr "Ikke oppdater søkeresultatene"
2777
2778 #: share/html/Elements/Refresh:53
2779 msgid "Don't refresh this page."
2780 msgstr "Ikke oppdater siden"
2781
2782 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:1743
2783 msgid "Don't trust this key at all"
2784 msgstr "Ikke stol på denne nøkkelen"
2785
2786 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
2787 msgid "Download"
2788 msgstr "Last ned"
2789
2790 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2791 msgid "Download dumpfile"
2792 msgstr "Last ned dumpfil"
2793
2794 #: lib/RT/CustomField.pm:87
2795 msgid "Dropdown"
2796 msgstr "Nedtrekksmeny"
2797
2798 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:77 lib/RT/Tickets.pm:134 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:205 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:238 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:262 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:141 share/html/Ticket/Elements/Reminders:177 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:384 share/html/m/ticket/show:366
2799 msgid "Due"
2800 msgstr "Forfallsdato"
2801
2802 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2803 msgid "DueRelative"
2804 msgstr "ForfallsdatoRelativ"
2805
2806 #. ($msg)
2807 #: share/html/Install/Initialize.html:132 share/html/Install/Initialize.html:94
2808 msgid "ERROR: %1"
2809 msgstr "Feil: %1"
2810
2811 #: share/html/Elements/Tabs:540
2812 msgid "Easy updating of your open tickets"
2813 msgstr "Enkel oppdatering av åpne saker"
2814
2815 #: share/html/Elements/Tabs:547
2816 msgid "Easy viewing of your reminders"
2817 msgstr "Enkel visning av dine påminnelser"
2818
2819 #: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:928 share/html/Elements/Tabs:936 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:124
2820 msgid "Edit"
2821 msgstr "Rediger"
2822
2823 #: share/html/Search/Bulk.html:165
2824 msgid "Edit Custom Fields"
2825 msgstr "Rediger fleksifelt"
2826
2827 #. ($Object->Name)
2828 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
2829 msgid "Edit Custom Fields for %1"
2830 msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
2831
2832 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2833 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2834 msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
2835
2836 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2837 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2838 msgstr "Rediger fleksifelt for alle køene"
2839
2840 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2841 msgid "Edit Custom Fields for all users"
2842 msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukerne"
2843
2844 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2845 msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
2846 msgstr "Endre fleksifelt for artikler i alle kategorier"
2847
2848 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2849 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2850 msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køer"
2851
2852 #: share/html/Search/Bulk.html:170 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
2853 msgid "Edit Links"
2854 msgstr "Rediger koblinger"
2855
2856 #: share/html/Search/Edit.html:66
2857 msgid "Edit Query"
2858 msgstr "Rediger spørring"
2859
2860 #: share/html/Elements/Tabs:831
2861 msgid "Edit Search"
2862 msgstr "Rediger søk"
2863
2864 #: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2865 msgid "Edit global topic hierarchy"
2866 msgstr "Endre globalt emnehierarki"
2867
2868 #: share/html/Elements/Tabs:126
2869 msgid "Edit system templates"
2870 msgstr "Rediger systemmaler"
2871
2872 #. ($ClassObj->Name)
2873 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
2874 msgid "Edit topic hierarchy for %1"
2875 msgstr "Endre emnehierarki for %1"
2876
2877 #. ($CustomFieldObj->Name)
2878 #. ($CustomFieldObj->Name())
2879 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:195 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:123
2880 msgid "Editing CustomField %1"
2881 msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
2882
2883 #. ($Group->Name)
2884 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
2885 msgid "Editing membership for group %1"
2886 msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
2887
2888 #: lib/RT/Tickets.pm:112 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:165
2889 msgid "EffectiveId"
2890 msgstr "EffektivID"
2891
2892 #: lib/RT/Record.pm:1396 lib/RT/Record.pm:1541
2893 msgid "Either base or target must be specified"
2894 msgstr "Du må oppgi enten kilde eller mål"
2895
2896 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
2897 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
2898 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2899 msgstr "Enten mangler du rettigheter til å vise det lagrede søket %1, eller så er identifikatoren feil"
2900
2901 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:57
2902 msgid "Elapsed"
2903 msgstr ""
2904
2905 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2906 msgid "Email"
2907 msgstr "E-postadresse"
2908
2909 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:71
2910 msgid "Email Address"
2911 msgstr "E-postadresse"
2912
2913 #: etc/initialdata:699 etc/upgrade/3.7.85/content:7
2914 msgid "Email Digest"
2915 msgstr "E-postsammendrag"
2916
2917 #. ($AttachmentObj->TransactionObj->ObjectId,        $AttachmentObj->Id)
2918 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:116
2919 msgid "Email Source for Ticket %1, Attachment %2"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: lib/RT/User.pm:588
2923 msgid "Email address in use"
2924 msgstr "E-postadressen er alt i bruk"
2925
2926 #: lib/RT/Config.pm:531
2927 msgid "Email delivery"
2928 msgstr "E-postlevering"
2929
2930 #: etc/initialdata:700 etc/upgrade/3.7.85/content:8
2931 msgid "Email template for periodic notification digests"
2932 msgstr "E-postmal for regelmessige sammendrag"
2933
2934 #: lib/RT/User.pm:93
2935 msgid "EmailAddress"
2936 msgstr "E-postadresse"
2937
2938 #: share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:77
2939 msgid "Empty"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: lib/RT/Config.pm:473
2943 msgid "Enable quote folding?"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:83 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:112 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:147
2947 msgid "Enabled"
2948 msgstr "Aktivert"
2949
2950 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:73
2951 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
2952 msgstr "Aktivert (å ta vekk hake i denne boksen deaktiverer denne kategorien)"
2953
2954 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:75
2955 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
2956 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere feltet)"
2957
2958 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:85
2959 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
2960 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere gruppa)"
2961
2962 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:133
2963 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
2964 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivere køen)"
2965
2966 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:67 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:83
2967 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this scrip)"
2968 msgstr ""
2969
2970 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:82
2971 msgid "Enabled Classes"
2972 msgstr "Aktiverte kategorier"
2973
2974 #: share/html/Admin/Queues/index.html:112
2975 msgid "Enabled Queues"
2976 msgstr "Aktive køer"
2977
2978 #: share/html/Admin/Queues/index.html:100
2979 msgid "Enabled queues matching search criteria"
2980 msgstr "Virksomme køer i samsvar med søkekriteriene"
2981
2982 #. (loc_fuzzy($msg))
2983 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:207 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:139
2984 msgid "Enabled status %1"
2985 msgstr "Aktivert statusen %1"
2986
2987 #: share/html/Elements/Crypt/SignEncryptWidget:67 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:80 share/html/Ticket/Crypt.html:58
2988 msgid "Encrypt"
2989 msgstr "Krypter"
2990
2991 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:125
2992 msgid "Encrypt by default"
2993 msgstr "Krypter som standard"
2994
2995 #: share/html/Elements/ShowTransaction:219
2996 msgid "Encrypt/Decrypt"
2997 msgstr "Krypter/dekrypter"
2998
2999 #. ($id, $txn->Ticket)
3000 #: share/html/Ticket/Crypt.html:99
3001 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3002 msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
3003
3004 #: lib/RT/Queue.pm:417
3005 msgid "Encrypting disabled"
3006 msgstr "Kryptering slått av"
3007
3008 #: lib/RT/Queue.pm:416
3009 msgid "Encrypting enabled"
3010 msgstr "Kryptering slått på"
3011
3012 #: lib/RT/Attachment.pm:777
3013 msgid "Encryption error; contact the administrator"
3014 msgstr ""
3015
3016 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
3017 msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
3018 msgstr "Skriv inn artikler, saker eller andre URL-er relatert til denne artikkelen."
3019
3020 #: lib/RT/CustomField.pm:191
3021 msgid "Enter multiple IP address ranges"
3022 msgstr "Skriv inn flere IP-adressespekter"
3023
3024 #: lib/RT/CustomField.pm:182
3025 msgid "Enter multiple IP addresses"
3026 msgstr "Skriv inn flere IP-adresser"
3027
3028 #: lib/RT/CustomField.pm:97
3029 msgid "Enter multiple values"
3030 msgstr "Skriv inn flere verdier"
3031
3032 #: lib/RT/CustomField.pm:153
3033 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
3034 msgstr "Skriv inn flere verdier – med autofullføring"
3035
3036 #: share/html/Elements/AddLinks:70
3037 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
3038 msgstr "Skriv inn objektene eller nettadressene du vil koble til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3039
3040 #: lib/RT/CustomField.pm:183
3041 msgid "Enter one IP address"
3042 msgstr "Skriv inn én IP-adresse"
3043
3044 #: lib/RT/CustomField.pm:192
3045 msgid "Enter one IP address range"
3046 msgstr "Skriv inn ett IP-adressespekter"
3047
3048 #: lib/RT/CustomField.pm:98
3049 msgid "Enter one value"
3050 msgstr "Skriv inn enkeltverdi"
3051
3052 #: lib/RT/CustomField.pm:154
3053 msgid "Enter one value with autocompletion"
3054 msgstr "Skriv inn enkeltverdi – med autofullføring"
3055
3056 #: share/html/Elements/AddLinks:67
3057 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
3058 msgstr "Skriv inn køene eller nettadressene du vil koble køene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3059
3060 #: share/html/Elements/AddLinks:62 share/html/Search/Bulk.html:171
3061 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
3062 msgstr "Skriv inn sakene eller nettadressene du vil koble sakene til. Du kan skille flere verdier ved å bruke mellomrom."
3063
3064 #: share/html/Elements/BulkLinks:123
3065 msgid "Enter tickets or URIs to link to. Separate multiple entries with spaces."
3066 msgstr ""
3067
3068 #: lib/RT/Config.pm:305
3069 msgid "Enter time in hours by default"
3070 msgstr "Skriv inn tid i timer som standard"
3071
3072 #: lib/RT/CustomField.pm:193
3073 msgid "Enter up to %quant(%1,IP address range,IP address ranges)"
3074 msgstr "Skriv inn opptil %1 IP-adressespekter"
3075
3076 #: lib/RT/CustomField.pm:184
3077 msgid "Enter up to %quant(%1,IP address,IP addresses)"
3078 msgstr "Skriv inn opptil %1 IP-adresser"
3079
3080 #: lib/RT/CustomField.pm:99
3081 msgid "Enter up to %quant(%1,value,values)"
3082 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier"
3083
3084 #: lib/RT/CustomField.pm:155
3085 msgid "Enter up to %quant(%1,value,values) with autocompletion"
3086 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdier – med autofullføring"
3087
3088 #. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
3089 #: share/html/Search/Simple.html:77
3090 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
3091 msgstr "Å skrive inn %1, %2, %3 eller %4 begrenser resultatene til saker med én av de respektive statustypene. Ethvert individuelt statusnavn begrenser resultatene til bare de navngitte statusene."
3092
3093 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:290
3094 msgid "Environment variables"
3095 msgstr ""
3096
3097 #: sbin/rt-email-digest:96 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/Search/Results.html:58 share/html/m/_elements/login:53
3098 msgid "Error"
3099 msgstr "Feil"
3100
3101 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:106
3102 msgid "Error loading attachment"
3103 msgstr ""
3104
3105 #. ($error)
3106 #: share/html/Search/Chart:460
3107 msgid "Error plotting chart: %1"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: etc/initialdata:647 etc/upgrade/3.7.10/content:16
3111 msgid "Error to RT owner: public key"
3112 msgstr "Feil til RT-eier: offentlignøkkel"
3113
3114 #: etc/initialdata:709 etc/upgrade/3.7.87/content:7
3115 msgid "Error: Missing dashboard"
3116 msgstr "Feil: Mangler utforming"
3117
3118 #: etc/upgrade/3.7.10/content:41
3119 msgid "Error: bad GnuPG data"
3120 msgstr "Feil: Ugyldige GnuPG-data"
3121
3122 #: etc/initialdata:672
3123 msgid "Error: bad encrypted data"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: share/html/Articles/Article/Search.html:209
3127 msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
3128 msgstr "Feil: Kan ikke endre personvernsregel for eksisterende søk"
3129
3130 #. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
3131 #: share/html/Articles/Article/Search.html:172
3132 msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
3133 msgstr "Feil: kunne ikke laste lagret søk %1: %2"
3134
3135 #: etc/initialdata:660 etc/upgrade/3.7.10/content:29
3136 msgid "Error: no private key"
3137 msgstr "Feil: mangler privatnøkkel"
3138
3139 #: etc/initialdata:638 etc/upgrade/3.7.10/content:7
3140 msgid "Error: public key"
3141 msgstr "Feil: offentlignøkkel"
3142
3143 #. ($search->Name, $msg)
3144 #: share/html/Articles/Article/Search.html:224
3145 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
3146 msgstr "Feil: søk %1 ikke oppdatert: %2"
3147
3148 #: etc/initialdata:629 etc/upgrade/4.1.22/content:77
3149 msgid "Error: unencrypted message"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: bin/rt-crontool:358
3153 msgid "Escalate tickets"
3154 msgstr "Øk saksprioriteter"
3155
3156 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:221
3157 msgid "Estimated"
3158 msgstr "Estimert"
3159
3160 #: lib/RT/Handle.pm:714
3161 msgid "Everyone"
3162 msgstr "Alle"
3163
3164 #: bin/rt-crontool:344
3165 msgid "Example:"
3166 msgstr "Eksempel:"
3167
3168 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:74
3169 msgid "Expire"
3170 msgstr "Utløper"
3171
3172 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3173 msgid "ExtendedStatus"
3174 msgstr "UtvidetStatus"
3175
3176 #: lib/RT/User.pm:1035
3177 msgid "External authentication enabled."
3178 msgstr "Ekstern autentisering slått på"
3179
3180 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:141
3181 msgid "Extra Info"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
3185 msgid "Extra info"
3186 msgstr "Tilleggsinformasjon"
3187
3188 #: share/html/Elements/Tabs:724
3189 msgid "Extract Article"
3190 msgstr "Trekk ut artikkel"
3191
3192 #: etc/initialdata:108 etc/upgrade/3.8.3/content:78
3193 msgid "Extract Subject Tag"
3194 msgstr "Hent emnekode"
3195
3196 #. ($Ticket)
3197 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
3198 msgid "Extract a new article from ticket #%1"
3199 msgstr "Trekk ut en ny artikkel fra sak #%1"
3200
3201 #. ($Ticket, $ClassObj->Name)
3202 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
3203 msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
3204 msgstr "Trekk ut artikkel fra sak #%1 inn i kategori %2"
3205
3206 #: etc/initialdata:109 etc/upgrade/3.8.3/content:79
3207 msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
3208 msgstr "Hent emnekoder fra emnelinjen i en transaksjon, og legg disse til saksemnet."
3209
3210 #. ($DBI::errstr)
3211 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:197
3212 msgid "Failed to connect to database: %1"
3213 msgstr "Klarte ikke koble til databasen: %1"
3214
3215 #. ($self->loc( $self->ObjectName ))
3216 #: lib/RT/SharedSetting.pm:219
3217 msgid "Failed to create %1 attribute"
3218 msgstr "Klarte ikke opprette attributtet %1"
3219
3220 #: lib/RT/User.pm:339
3221 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
3222 msgstr "Fant ikke pseudogruppa «brukere med utvidede rettigheter»"
3223
3224 #: lib/RT/User.pm:346
3225 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
3226 msgstr "Fant ikke pseudogruppa «brukere uten utvidede rettigheter»"
3227
3228 #. ($self->ObjectName, $id)
3229 #: lib/RT/SharedSetting.pm:123
3230 msgid "Failed to load %1 %2"
3231 msgstr "Klarte ikke laste %1 %2"
3232
3233 #. ($self->ObjectName, $id, $msg)
3234 #: lib/RT/SharedSetting.pm:147
3235 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
3236 msgstr "Klarte ikke laste %1 %2: %3"
3237
3238 #. ($modname, $error)
3239 #: bin/rt-crontool:292
3240 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
3241 msgstr "Klarte ikke laste modulen %1. (%2)"
3242
3243 #. ($privacy)
3244 #: lib/RT/SharedSetting.pm:202
3245 msgid "Failed to load object for %1"
3246 msgstr "Klarte ikke laste objektet for %1"
3247
3248 #: sbin/rt-email-digest:160
3249 msgid "Failed to load template"
3250 msgstr "Klarte ikke laste malen"
3251
3252 #. ($self->Ticket)
3253 #: lib/RT/Reminders.pm:122
3254 msgid "Failed to load ticket %1"
3255 msgstr "Lasting av sak %1 feilet"
3256
3257 #: sbin/rt-email-digest:168
3258 msgid "Failed to parse template"
3259 msgstr "Klarte ikke tolke malen"
3260
3261 #: lib/RT/Date.pm:92
3262 msgid "Feb"
3263 msgstr "feb."
3264
3265 #: share/html/Elements/Tabs:842
3266 msgid "Feeds"
3267 msgstr "Kilder"
3268
3269 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
3270 msgid "Field"
3271 msgstr "Felt"
3272
3273 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89
3274 msgid "Field values source:"
3275 msgstr "Kilde for feltverdier:"
3276
3277 #. ($self->Data, $self->OldValue, $self->NewValue)
3278 #: lib/RT/Transaction.pm:859
3279 msgid "File '%1' dropped because its size (%2 bytes) exceeded configured maximum size setting (%3 bytes)."
3280 msgstr ""
3281
3282 #. ($self->Data, $self->OldValue, $self->NewValue)
3283 #: lib/RT/Transaction.pm:848
3284 msgid "File '%1' truncated because its size (%2 bytes) exceeded configured maximum size setting (%3 bytes)."
3285 msgstr ""
3286
3287 #: lib/RT/Tickets.pm:141 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3288 msgid "Filename"
3289 msgstr "Filnavn"
3290
3291 #: share/html/Elements/JavascriptConfig:66
3292 msgid "Filenames with double quotes can not be uploaded."
3293 msgstr ""
3294
3295 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3296 msgid "Fill arguments"
3297 msgstr "Fyllargument"
3298
3299 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:82
3300 msgid "Fill boxes with color using"
3301 msgstr "Fyll boksene med farge med"
3302
3303 #: lib/RT/CustomField.pm:106
3304 msgid "Fill in multiple text areas"
3305 msgstr "Fyll ut flere fritekstfelt"
3306
3307 #: lib/RT/CustomField.pm:115
3308 msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3309 msgstr "Fyll ut flere wikitext-felt"
3310
3311 #: lib/RT/CustomField.pm:107
3312 msgid "Fill in one text area"
3313 msgstr "Fyll ut et fritekstfelt"
3314
3315 #: lib/RT/CustomField.pm:116
3316 msgid "Fill in one wikitext area"
3317 msgstr "Fyll ut et wikitext-felt"
3318
3319 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:112 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:120
3320 msgid "Fill in this field with a URL."
3321 msgstr "Fyll ut feltet med en nettadresse."
3322
3323 #: lib/RT/CustomField.pm:108
3324 msgid "Fill in up to %quant(%1,text area,text areas)"
3325 msgstr "Fyll ut opptil %1 fritekstfelt"
3326
3327 #: lib/RT/CustomField.pm:117
3328 msgid "Fill in up to %quant(%1,wikitext area,wikitext areas)"
3329 msgstr "Fyll ut opptil %1 wikitext-felt"
3330
3331 #: lib/RT/Tickets.pm:1692 share/html/Search/Elements/PickBasics:202 share/html/Ticket/Create.html:233 share/html/m/ticket/create:347
3332 msgid "Final Priority"
3333 msgstr "Sluttprioritet"
3334
3335 #: lib/RT/Tickets.pm:115 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3336 msgid "FinalPriority"
3337 msgstr "Sluttprioritet"
3338
3339 #: share/html/Elements/FindUser:48
3340 msgid "Find a user"
3341 msgstr ""
3342
3343 #: share/html/Admin/Users/index.html:77
3344 msgid "Find all users whose"
3345 msgstr "Finn alle brukerne der"
3346
3347 #: share/html/Admin/Groups/index.html:68 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3348 msgid "Find groups whose"
3349 msgstr "Finn alle gruppene der"
3350
3351 #: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3352 msgid "Find people whose"
3353 msgstr "Finn alle personene der"
3354
3355 #: share/html/Search/Results.html:147
3356 msgid "Find tickets"
3357 msgstr "Finn saker"
3358
3359 #: etc/RT_Config.pm:1221
3360 msgid "FindUser"
3361 msgstr ""
3362
3363 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:67
3364 msgid "Fingerprint"
3365 msgstr "Fingeravtrykk"
3366
3367 #: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
3368 msgid "Finish"
3369 msgstr "Fullfør"
3370
3371 #: share/html/Elements/Tabs:742
3372 msgid "First"
3373 msgstr "Først"
3374
3375 #. (RT->Config->Get('OwnerEmail'))
3376 #: share/html/Elements/LoginHelp:49
3377 msgid "For local help, please contact %1"
3378 msgstr ""
3379
3380 #. ($link_start, $link_end)
3381 #: share/html/Search/Simple.html:91
3382 msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
3383 msgstr "For den fulle kraften av RT-søk, vennligst besøk %1søkebyggegrensesnittet%2."
3384
3385 #: share/html/Search/Bulk.html:84
3386 msgid "Force change"
3387 msgstr "Tving gjennom endring"
3388
3389 #: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
3390 msgid "Format"
3391 msgstr ""
3392
3393 #: lib/RT/Config.pm:251
3394 msgid "Formats iCal feed events with date and time"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: etc/initialdata:613 etc/upgrade/3.7.15/content:7 share/html/Elements/ShowTransaction:206 share/html/Elements/Tabs:680
3398 msgid "Forward"
3399 msgstr "Videresend"
3400
3401 #: share/html/Ticket/Forward.html:91
3402 msgid "Forward Message"
3403 msgstr "Videresend melding"
3404
3405 #: share/html/Ticket/Forward.html:90
3406 msgid "Forward Message and Return"
3407 msgstr "Videresend melding og gå tilbake"
3408
3409 #: etc/initialdata:621 etc/upgrade/3.8.6/content:6
3410 msgid "Forward Ticket"
3411 msgstr "Videresend sak"
3412
3413 #: lib/RT/Queue.pm:139
3414 msgid "Forward messages outside of RT"
3415 msgstr "Videresend meldinger utenfor RT"
3416
3417 #. ($TicketObj->id)
3418 #: share/html/Ticket/Forward.html:123
3419 msgid "Forward ticket #%1"
3420 msgstr "Videresend sak %1"
3421
3422 #. ($txn->id)
3423 #: share/html/Ticket/Forward.html:122
3424 msgid "Forward transaction #%1"
3425 msgstr "Videresend transaksjon %1"
3426
3427 #. ($self->Field, $recipients,            [\'<a href="#txn-', $self->Field, \'">'], \'</a>')
3428 #: lib/RT/Transaction.pm:874
3429 msgid "Forwarded %3Transaction #%1%4 to %2"
3430 msgstr ""
3431
3432 #. ($recipients)
3433 #: lib/RT/Transaction.pm:882
3434 msgid "Forwarded Ticket to %1"
3435 msgstr "Videresendte sak til %1"
3436
3437 #: etc/initialdata:614
3438 msgid "Forwarded message"
3439 msgstr ""
3440
3441 #: etc/initialdata:622
3442 msgid "Forwarded ticket message"
3443 msgstr ""
3444
3445 #. ($ticketcount)
3446 #. ($collection->CountAll)
3447 #: share/html/Search/Results.html:150 share/html/m/_elements/ticket_list:83
3448 msgid "Found %quant(%1,ticket,tickets)"
3449 msgstr "Fant %quant(%1,sak,saker)"
3450
3451 #: lib/RT/Record.pm:1041
3452 msgid "Found Object"
3453 msgstr "Fant objekt"
3454
3455 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:92
3456 msgid "Frequency"
3457 msgstr "Frekvens"
3458
3459 #: lib/RT/Date.pm:111
3460 msgid "Fri"
3461 msgstr "fr."
3462
3463 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:111
3464 msgid "Friday"
3465 msgstr "fredag"
3466
3467 #: share/html/Ticket/Forward.html:60
3468 msgid "From"
3469 msgstr "Fra"
3470
3471 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:67
3472 msgid "GD is disabled or not installed. You can upload an image, but you won't get automatic color suggestions."
3473 msgstr "GD er deaktivert eller ikke installert. Du kan laste opp et bilde, men du vil ikke få automatiske fargeforslag."
3474
3475 #: lib/RT/User.pm:104
3476 msgid "Gecos"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: lib/RT/Config.pm:200 lib/RT/Config.pm:310
3480 msgid "General"
3481 msgstr "Generelt"
3482
3483 #: share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:87
3484 msgid "General rights"
3485 msgstr "Generelle rettigheter"
3486
3487 #: share/html/Install/index.html:76
3488 msgid "Getting started"
3489 msgstr "Kom i gang"
3490
3491 #: sbin/rt-email-digest:90
3492 msgid "Give output even on messages successfully sent"
3493 msgstr ""
3494
3495 #. ($self->_FormatUser($New))
3496 #: lib/RT/Transaction.pm:1145 lib/RT/Transaction.pm:1157 lib/RT/Transaction.pm:992
3497 msgid "Given to %1"
3498 msgstr "Tildelt %1"
3499
3500 #: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:65 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:88 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:69 share/html/Elements/Tabs:111
3501 msgid "Global"
3502 msgstr "Globalt"
3503
3504 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:219
3505 msgid "Global Attributes"
3506 msgstr "Globale egenskaper"
3507
3508 #: share/html/Articles/Topics.html:91
3509 msgid "Global Topics"
3510 msgstr "Globale emner"
3511
3512 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
3513 msgid "Global custom field configuration"
3514 msgstr "Oppsett av globale fleksifelt"
3515
3516 #: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:104
3517 msgid "Global dashboards in menu saved."
3518 msgstr ""
3519
3520 #. ($args{'Template'})
3521 #: lib/RT/Scrip.pm:163
3522 msgid "Global or queue specific template '%1' not found"
3523 msgstr ""
3524
3525 #. ($pane)
3526 #: share/html/Admin/Global/MyRT.html:100
3527 msgid "Global portlet %1 saved."
3528 msgstr "Globalt panel «%1» lagret"
3529
3530 #. ($args{'Template'})
3531 #: lib/RT/Scrip.pm:161
3532 msgid "Global template '%1' not found"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: share/html/Admin/Users/Keys.html:63
3536 msgid "GnuPG private key"
3537 msgstr ""
3538
3539 #: share/html/m/_elements/menu:67
3540 msgid "Go"
3541 msgstr "Kjør"
3542
3543 #: share/html/Admin/Groups/index.html:55
3544 msgid "Go to group"
3545 msgstr "Gå til gruppe"
3546
3547 #: share/html/Admin/Users/index.html:60
3548 msgid "Go to user"
3549 msgstr "Gå til bruker"
3550
3551 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:71 share/html/Admin/CustomFields/index.html:69 share/html/Admin/Groups/index.html:71 share/html/Admin/Queues/People.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:80 share/html/Admin/Queues/index.html:70 share/html/Admin/Users/index.html:81 share/html/Approvals/index.html:54 share/html/Elements/RefreshHomepage:52 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:55 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:59
3552 msgid "Go!"
3553 msgstr "Kjør"
3554
3555 #: share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49 share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49
3556 msgid "Goto Ticket"
3557 msgstr "Gå til sak"
3558
3559 #: share/html/Elements/GotoTicket:49
3560 msgid "Goto ticket"
3561 msgstr "Gå til saken"
3562
3563 #: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:90 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
3564 msgid "Graph"
3565 msgstr "Diagram"
3566
3567 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:48
3568 msgid "Graph Properties"
3569 msgstr "Diagramegenskaper"
3570
3571 #: share/html/Search/Elements/Chart:72
3572 msgid "Graphical charts are not available."
3573 msgstr "Diagram er ikke tilgjengelige."
3574
3575 #: lib/RT/Record.pm:1021 share/html/Search/Elements/SelectPersonType:54 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69
3576 msgid "Group"
3577 msgstr "Gruppe"
3578
3579 #: share/html/Elements/Tabs:196 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:367 share/html/Elements/Tabs:454
3580 msgid "Group Rights"
3581 msgstr "Grupperettigheter"
3582
3583 #. ($new_member_obj->Object->Name)
3584 #: lib/RT/Group.pm:1060
3585 msgid "Group already has member: %1"
3586 msgstr "Alt medlem av gruppa: %1"
3587
3588 #: share/html/Search/Chart.html:136
3589 msgid "Group by"
3590 msgstr ""
3591
3592 #. ($create_msg)
3593 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:111
3594 msgid "Group could not be created: %1"
3595 msgstr "Klarte ikke opprette gruppa: %1"
3596
3597 #: lib/RT/Group.pm:446
3598 msgid "Group created"
3599 msgstr "Gruppa er opprettet"
3600
3601 #: lib/RT/Group.pm:821
3602 msgid "Group disabled"
3603 msgstr "Gruppa er deaktivert"
3604
3605 #: lib/RT/Group.pm:823
3606 msgid "Group enabled"
3607 msgstr "Gruppa er aktivert"
3608
3609 #: lib/RT/Group.pm:1276
3610 msgid "Group has no such member"
3611 msgstr "Gruppa har ikke medlemmet"
3612
3613 #. ($value)
3614 #: lib/RT/Group.pm:502
3615 msgid "Group name '%1' is already in use"
3616 msgstr "Gruppenavn '%1' er allerede i bruk"
3617
3618 #: lib/RT/Group.pm:1040
3619 msgid "Group not found"
3620 msgstr "Fant ikke gruppa"
3621
3622 #: share/html/Search/Chart.html:137
3623 msgid "Group tickets by"
3624 msgstr ""
3625
3626 #. ($_->Name)
3627 #: share/html/Elements/ShowPrincipal:64
3628 msgid "Group: %1"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: share/html/Search/Chart.html:58
3632 msgid "Grouped search results"
3633 msgstr ""
3634
3635 #: lib/RT/CustomField.pm:1890 lib/RT/CustomField.pm:206 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:143 share/html/Elements/Tabs:257 share/html/Elements/Tabs:75
3636 msgid "Groups"
3637 msgstr "Grupper"
3638
3639 #: lib/RT/Group.pm:1066
3640 msgid "Groups can't be members of their members"
3641 msgstr "Grupper kan ikke være medlem av sine medlemmer"
3642
3643 #: share/html/Admin/Groups/index.html:102
3644 msgid "Groups matching search criteria"
3645 msgstr "Grupper i samsvar med søkekriteriene"
3646
3647 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:55
3648 msgid "Groups the principal is member of (check box to delete)"
3649 msgstr ""
3650
3651 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:69
3652 msgid "Groups the principal is not member of (check box to add)"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:120
3656 msgid "Groups this user belongs to"
3657 msgstr "Brukeren er medlem av"
3658
3659 #: etc/initialdata:262 etc/upgrade/4.1.9/content:9
3660 msgid "HTML Autoresponse template"
3661 msgstr ""
3662
3663 #: etc/initialdata:454 etc/upgrade/4.1.9/content:103
3664 msgid "HTML Ticket Resolved"
3665 msgstr ""
3666
3667 #: etc/initialdata:431 etc/upgrade/4.1.9/content:91
3668 msgid "HTML Ticket status changed"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: etc/initialdata:395 etc/upgrade/4.1.9/content:78
3672 msgid "HTML admin comment template"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: etc/initialdata:352 etc/upgrade/4.1.9/content:57
3676 msgid "HTML admin correspondence template"
3677 msgstr ""
3678
3679 #: etc/initialdata:372 etc/upgrade/4.1.9/content:69
3680 msgid "HTML correspondence template"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: etc/initialdata:307 etc/upgrade/4.1.9/content:35
3684 msgid "HTML transaction template"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: lib/RT/Tickets.pm:127
3688 msgid "HasMember"
3689 msgstr "HarMedlem"
3690
3691 #: etc/upgrade/3.8.6/content:7
3692 msgid "Heading of a forwarded Ticket"
3693 msgstr "Overskrift til videresendt sak"
3694
3695 #: etc/upgrade/3.7.15/content:8
3696 msgid "Heading of a forwarded message"
3697 msgstr "Overskrift til videresendt melding"
3698
3699 #: share/html/Search/Chart.html:181
3700 msgid "Height"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: lib/RT/Interface/CLI.pm:83 lib/RT/Interface/CLI.pm:83
3704 msgid "Hello!"
3705 msgstr "Hei!"
3706
3707 #: share/html/Install/Global.html:52
3708 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
3709 msgstr "Hjelp oss å sette opp noen nyttige standardverdier for RT."
3710
3711 #: share/html/Elements/ShowHistory:60
3712 msgid "Hide all quoted text"
3713 msgstr "Skjul all sitert tekst"
3714
3715 #: share/html/Elements/FoldStanzaJS:50
3716 msgid "Hide quoted text"
3717 msgstr "Skjul sitert tekst"
3718
3719 #: share/html/Elements/ShowHistory:52 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:325 share/html/Elements/Tabs:353 share/html/Elements/Tabs:635 share/html/Elements/Tabs:890 share/html/Elements/Tabs:911 share/html/Elements/Tabs:931 share/html/Ticket/Elements/ClickToShowHistory:49 share/html/Ticket/Elements/DelayShowHistory:49 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
3720 msgid "History"
3721 msgstr "Oppdateringer"
3722
3723 #. ($id)
3724 #: share/html/Articles/Article/History.html:48
3725 msgid "History for article #%1"
3726 msgstr "Historie for artikkel #%1"
3727
3728 #. ($GroupObj->Name)
3729 #: share/html/Admin/Groups/History.html:60
3730 msgid "History of the group %1"
3731 msgstr "Gruppeendringer for %1"
3732
3733 #. ($QueueObj->Name)
3734 #: share/html/Admin/Queues/History.html:60
3735 msgid "History of the queue %1"
3736 msgstr "Køendringer for %1"
3737
3738 #. ($User->Format)
3739 #. ($UserObj->Name)
3740 #: share/html/Admin/Users/History.html:60 share/html/User/History.html:48
3741 msgid "History of the user %1"
3742 msgstr "Brukerendringer for %1"
3743
3744 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:81
3745 msgid "Home Phone"
3746 msgstr "Hjemmetelefon"
3747
3748 #: lib/RT/Config.pm:336
3749 msgid "Home page refresh interval"
3750 msgstr "Oppdater hjemmesiden"
3751
3752 #: share/html/Elements/Tabs:470 share/html/m/_elements/header:69
3753 msgid "Homepage"
3754 msgstr "Hjemmeside"
3755
3756 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:124 share/html/Dashboards/Subscription.html:141
3757 msgid "Hour"
3758 msgstr "Time"
3759
3760 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:124
3761 msgid "Hourly"
3762 msgstr "Hver time"
3763
3764 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
3765 msgid "Hours"
3766 msgstr "timer"
3767
3768 #. (6)
3769 #: lib/RT/Base.pm:125
3770 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer,concrete mixers)."
3771 msgstr "Jeg har %quant(%1,sementblander,sementblandere)."
3772
3773 #: share/html/User/Prefs.html:174
3774 msgid "I want to reset my secret token."
3775 msgstr ""
3776
3777 #: lib/RT/Date.pm:117
3778 msgid "ISO"
3779 msgstr ""
3780
3781 #: lib/RT/Tickets.pm:1623 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:212
3782 msgid "Id"
3783 msgstr "ID"
3784
3785 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:63 share/html/User/Prefs.html:60
3786 msgid "Identity"
3787 msgstr "Identitet"
3788
3789 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:114
3790 msgid "If a Custom Field is selected, the Subject of your outgoing email will be overridden by this article."
3791 msgstr ""
3792
3793 #: lib/RT/Approval/Rule/Rejected.pm:54
3794 msgid "If an approval is rejected, reject the original and delete pending approvals"
3795 msgstr "Hvis en godkjenning blir avvist, avvis originalen, og slett ventende godkjenninger"
3796
3797 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:66
3798 msgid "If this is not what you expect, leave this page now without logging in."
3799 msgstr "Hvis dette ikke er hva du forventer, forlat denne siden nå uten å logge inn."
3800
3801 #: bin/rt-crontool:340
3802 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
3803 msgstr "Hvis dette verktøyet var «setgid», kunne en ondsinnet lokal bruker bruke det for å få administrativ tilgang til RT."
3804
3805 #: share/html/Install/index.html:83
3806 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server."
3807 msgstr "Hvis du alt har en fungerende RT-tjener og RT-database, bør du nå se til at databasetjeneren kjører, og at RT-tjeneren kan koble til den. Når du har gjort dette, bør du stoppe og så starte RT-tjeneren på nytt."
3808
3809 #. (qq[<a href="$login_url">], '</a>')
3810 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:75
3811 msgid "If you have an internal RT login, you may %1try it instead%2."
3812 msgstr ""
3813
3814 #. ($escaped_path, $action, $start, $end)
3815 #: share/html/Elements/CSRF:59
3816 msgid "If you really intended to visit %1 and %2, then %3click here to resume your request%4."
3817 msgstr "Hvis du virkelig mente å besøke %1 og %2, så %3klikk her for å fortsette din forespørsel%4."
3818
3819 #: share/html/Install/Finish.html:60
3820 msgid "If you've changed the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
3821 msgstr "Hvis du har endret porten RT kjører på, må du restarte serveren for å logge inn."
3822
3823 #: share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Ticket/Modify.html:68 share/html/Ticket/ModifyAll.html:137 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:75
3824 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
3825 msgstr "Viss du har gjort endringer her, må du huske å"
3826
3827 #. ('<a href="http://search.cpan.org" target="_new">CPAN</a>')
3828 #: share/html/Install/DatabaseType.html:61
3829 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
3830 msgstr "Hvis din foretrukne database ikke er synlig i feltet nedenfor, betyr det at RT ikke fant en <i>databasedriver</i> for denne installert. Det kan hjelpe å bruke %1 for å laste ned og installere «DBD::MySQL», «DBD::Oracle» eller «DBD::Pg»."
3831
3832 #: lib/RT/Record.pm:1033
3833 msgid "Illegal value for %1"
3834 msgstr "Ugyldig verdi for %1"
3835
3836 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:268
3837 msgid "Image displayed inline above"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:264
3841 msgid "Image not shown because display is disabled in system configuration."
3842 msgstr ""
3843
3844 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:272
3845 msgid "Image not shown because sender requested not to inline it."
3846 msgstr ""
3847
3848 #: lib/RT/Record.pm:1036
3849 msgid "Immutable field"
3850 msgstr "Låst felt"
3851
3852 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:160 share/html/User/Elements/Portlets/InactiveTickets:54
3853 msgid "Inactive Tickets"
3854 msgstr "Inaktive saker"
3855
3856 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:59
3857 msgid "Include Article:"
3858 msgstr "Inkluder artikkel:"
3859
3860 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:89
3861 msgid "Include article name"
3862 msgstr ""
3863
3864 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:93
3865 msgid "Include article summary"
3866 msgstr ""
3867
3868 #. ($cf->Name)
3869 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97
3870 msgid "Include custom field '%1'"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:70
3874 msgid "Include disabled classes in listing."
3875 msgstr "Inkluder deaktiverte kategorier i opplisting."
3876
3877 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:64
3878 msgid "Include disabled custom fields in listing."
3879 msgstr "Ta med deaktiverte fleksifelt i lista"
3880
3881 #: share/html/Admin/Groups/index.html:70
3882 msgid "Include disabled groups in listing."
3883 msgstr "Ta med deaktiverte grupper i lista"
3884
3885 #: share/html/Admin/Queues/index.html:69
3886 msgid "Include disabled queues in listing."
3887 msgstr "Ta med deaktiverte køer i lista"
3888
3889 #: share/html/Admin/Users/index.html:79
3890 msgid "Include disabled users in search."
3891 msgstr "Ta med deaktiverte brukere i søkeresultatene"
3892
3893 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:116
3894 msgid "Include page"
3895 msgstr "Vis nettside"
3896
3897 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:140
3898 msgid "Include subtopics"
3899 msgstr "Inkluder underemner"
3900
3901 #: lib/RT/Config.pm:250
3902 msgid "Include time in iCal feed events?"
3903 msgstr ""
3904
3905 #. ($row->{filename})
3906 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:64
3907 msgid "Index updates from %1"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: lib/RT/Config.pm:533
3911 msgid "Individual messages"
3912 msgstr "Enkeltmeldinger"
3913
3914 #: etc/initialdata:649 etc/upgrade/3.7.10/content:18
3915 msgid "Inform RT owner that user(s) have problems with public keys"
3916 msgstr "Varsle RT-eieren om at brukeren/brukerne har ugyldige offentlignøkler"
3917
3918 #: etc/initialdata:711 etc/upgrade/3.7.87/content:9
3919 msgid "Inform user that a dashboard he subscribed to is missing"
3920 msgstr "Varsle brukeren om at utforminga han/hun bruker er fjernet"
3921
3922 #: etc/upgrade/3.7.10/content:43
3923 msgid "Inform user that a message he sent has invalid GnuPG data"
3924 msgstr "Varsle brukeren om at meldinga han/hun sendte har ugyldige GnuPG-data"
3925
3926 #: etc/initialdata:674
3927 msgid "Inform user that a message he sent has invalid encryption data"
3928 msgstr ""
3929
3930 #: etc/initialdata:640 etc/upgrade/3.7.10/content:9
3931 msgid "Inform user that he has problems with public key and couldn't recieve encrypted content"
3932 msgstr "Varsle brukeren om at han/hun har feil i offentlignøkkelen, og derfor ikke kan motta krypterte meldinger"
3933
3934 #: etc/initialdata:686
3935 msgid "Inform user that his password has been reset"
3936 msgstr "Varsle brukeren om at passordet hans/hennes er nullstilt"
3937
3938 #: etc/initialdata:631 etc/upgrade/4.1.22/content:79
3939 msgid "Inform user that their unencrypted mail has been rejected"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: etc/initialdata:662 etc/upgrade/3.7.10/content:31
3943 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
3944 msgstr "Varsle brukeren om mottak av kryptert e-post som RT mangler privatnøkkel for å dekryptere"
3945
3946 #: lib/RT/Tickets.pm:1669 share/html/Search/Elements/PickBasics:201
3947 msgid "Initial Priority"
3948 msgstr "Startprioritet"
3949
3950 #: lib/RT/Tickets.pm:114 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3951 msgid "InitialPriority"
3952 msgstr "Startprioritet"
3953
3954 #: share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Initialize.html:48 share/html/Install/Initialize.html:61
3955 msgid "Initialize Database"
3956 msgstr "Gjør klar databasen"
3957
3958 #: lib/RT/ScripAction.pm:123
3959 msgid "Input error"
3960 msgstr "Feil i inndata"
3961
3962 #. ($CF->FriendlyPattern)
3963 #. ($CustomField->FriendlyPattern)
3964 #. ($self->FriendlyPattern)
3965 #: lib/RT/CustomField.pm:1650 lib/RT/CustomField.pm:1843 share/html/Elements/EditCustomFields:77 share/html/Elements/ValidateCustomFields:109
3966 msgid "Input must match %1"
3967 msgstr "Inndataene må være i samsvar med %1"
3968
3969 #. ($row->{filename})
3970 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:58
3971 msgid "Insert from %1"
3972 msgstr ""
3973
3974 #: lib/RT/Article.pm:282 lib/RT/Article.pm:291 lib/RT/Article.pm:300 lib/RT/Article.pm:309 lib/RT/Article.pm:318
3975 msgid "Internal Error"
3976 msgstr "Internfeil"
3977
3978 #. ($id->{error_message})
3979 #: lib/RT/Record.pm:341
3980 msgid "Internal Error: %1"
3981 msgstr "Internfeil: %1"
3982
3983 #. ($txn_msg)
3984 #: lib/RT/Article.pm:212
3985 msgid "Internal error: %1"
3986 msgstr "Intern feil: %1"
3987
3988 #. ($type)
3989 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:162
3990 msgid "Invalid %1"
3991 msgstr "Ugyldig %1"
3992
3993 #. ('LoadSavedSearch')
3994 #: share/html/Articles/Article/Search.html:175
3995 msgid "Invalid %1 argument"
3996 msgstr "Ugyldig %1 argument"
3997
3998 #. ($_, $ARGS{$_})
3999 #. ('Administrator Email', $ARGS{OwnerEmail})
4000 #: share/html/Install/Global.html:89 share/html/Install/Sendmail.html:92
4001 msgid "Invalid %1: '%2' doesn't look like an email address"
4002 msgstr "Ugyldig %1: «%2» er ikke en gyldig e-postadresse"
4003
4004 #. ('WebPort')
4005 #: share/html/Install/Basics.html:81
4006 msgid "Invalid %1: it should be a number"
4007 msgstr "Ugyldig %1: må være et tall"
4008
4009 #: lib/RT/Article.pm:109
4010 msgid "Invalid Class"
4011 msgstr "Ugyldig kategori"
4012
4013 #: lib/RT/CustomField.pm:321 lib/RT/CustomField.pm:766
4014 msgid "Invalid Custom Field values source"
4015 msgstr "Ugyldig kilde for fleksifeltverdi"
4016
4017 #: lib/RT/Group.pm:623
4018 msgid "Invalid Group Name and Domain"
4019 msgstr ""
4020
4021 #. ($msg)
4022 #: lib/RT/Class.pm:311
4023 msgid "Invalid Queue, unable to apply Class: %1"
4024 msgstr "Ugyldig kø, kunne ikke bruke kategori: %1"
4025
4026 #: lib/RT/CustomField.pm:310
4027 msgid "Invalid Render Type"
4028 msgstr "Ugyldig gjengivelsestype"
4029
4030 #. ($self->FriendlyType)
4031 #: lib/RT/CustomField.pm:1167
4032 msgid "Invalid Render Type for custom field of type %1"
4033 msgstr "Ugyldig gjengivelsestype for fleksifelt av type %1"
4034
4035 #: lib/RT/Record.pm:1038
4036 msgid "Invalid data"
4037 msgstr "Ugyldige data"
4038
4039 #. ($ARGS{'PrivateKey'}, $email)
4040 #: share/html/Admin/Users/Keys.html:119
4041 msgid "Invalid key %1 for address '%2'"
4042 msgstr "Ugyldig nøkkel %1 for adresse '%2'"
4043
4044 #: lib/RT/CustomField.pm:1643
4045 msgid "Invalid object"
4046 msgstr "Ugyldig objekt"
4047
4048 #. ($msg)
4049 #: lib/RT/CustomField.pm:295 lib/RT/CustomField.pm:870
4050 msgid "Invalid pattern: %1"
4051 msgstr "Ugyldig mønster: %1"
4052
4053 #. ($name)
4054 #. ($path)
4055 #: share/html/Dashboards/Elements/ShowPortlet/component:61 share/html/Elements/MyRT:92
4056 msgid "Invalid portlet %1"
4057 msgstr ""
4058
4059 #: lib/RT/Scrip.pm:139 lib/RT/Scrip.pm:307 lib/RT/Template.pm:273
4060 msgid "Invalid queue"
4061 msgstr "Ugyldig kø"
4062
4063 #: lib/RT/Scrip.pm:361
4064 msgid "Invalid queue id"
4065 msgstr ""
4066
4067 #: lib/RT/ACE.pm:258
4068 msgid "Invalid right"
4069 msgstr "Ugyldig rettighet"
4070
4071 #. ($args{'RightName'})
4072 #: lib/RT/ACE.pm:123 lib/RT/ACE.pm:246
4073 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
4074 msgstr "Ugyldig rettighet. Klarte ikke kanonisere rettigheten «%1»."
4075
4076 #: lib/RT/User.pm:578
4077 msgid "Invalid syntax for email address"
4078 msgstr "Ugyldig syntaks for e-postadresse"
4079
4080 #. ($key)
4081 #. ($self->loc($role))
4082 #: lib/RT/Record.pm:309 lib/RT/Record/Role/Roles.pm:535
4083 msgid "Invalid value for %1"
4084 msgstr "Ugyldig verdi for %1"
4085
4086 #: lib/RT/Record.pm:1989
4087 msgid "Invalid value for custom field"
4088 msgstr "Ugyldig verdi for fleksifelt"
4089
4090 #: lib/RT/Record/AddAndSort.pm:195
4091 msgid "Is already added to the object"
4092 msgstr ""
4093
4094 #: lib/RT/Attachment.pm:810
4095 msgid "Is not encrypted"
4096 msgstr "Er ikke kryptert"
4097
4098 #: bin/rt-crontool:341
4099 msgid "It is incredibly important that nonprivileged users not be allowed to run this tool."
4100 msgstr "Det er svært viktig at brukere uten utvidede rettigheter ikke får kjøre dette verktøyet."
4101
4102 #: bin/rt-crontool:342
4103 msgid "It is suggested that you create a non-privileged unix user with the correct group membership and RT access to run this tool."
4104 msgstr "Det er anbefalt at du oppretter en vanlig Unix/Linux-bruker med riktig gruppemedlemskap og tilgang til RT for å kjøre dette verktøyet."
4105
4106 #: bin/rt-crontool:302
4107 msgid "It takes several arguments:"
4108 msgstr "Du kan bruke flere kommandolinjeargument:"
4109
4110 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:97
4111 msgid "Italic"
4112 msgstr "Kursiv"
4113
4114 #: lib/RT/Date.pm:91
4115 msgid "Jan"
4116 msgstr "jan."
4117
4118 #: lib/RT/Group.pm:90
4119 msgid "Join or leave group"
4120 msgstr "Bli med i eller forlate gruppe"
4121
4122 #: lib/RT/Date.pm:97
4123 msgid "Jul"
4124 msgstr "juli"
4125
4126 #: share/html/Elements/Tabs:664