Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / po / nn.po
1 #
2 # Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:02+0000\n"
9 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15 "X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17 # Merk: For alle tekstane i denne omsettinga er bruk av store og små bokstaver og punktum / ikkje punktum på slutten av tekstar *veldig* bevisst, og kan avvika fra dei engelske originaltekstane (men er meir konsekvent i brukergrensesnittet). Dei bør derfor ikkje endrast.
18 #: NOT FOUND IN SOURCE
19 msgid " (no pubkey!)"
20 msgstr " (manglar offentlegnøkkel)"
21
22 #: NOT FOUND IN SOURCE
23 msgid " (untrusted!)"
24 msgstr " (ikkje tiltrudd)"
25
26 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
27 msgid "#"
28 msgstr "#"
29
30 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
31 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
32 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
33 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
34 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
35 #. ($t->Id, $t->Subject || '')
36 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
37 msgid "#%1: %2"
38 msgstr "%1: %2"
39
40 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
41 #. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
42 msgid "%1 #%2"
43 msgstr "%1 %2"
44
45 #: lib/RT/Date.pm:369
46 #. ($s, $time_unit)
47 msgid "%1 %2"
48 msgstr "%1 %2"
49
50 #: lib/RT/Tickets.pm:2042
51 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
52 msgid "%1 %2 %3"
53 msgstr "%1 %2 %3"
54
55 #: lib/RT/Date.pm:627
56 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
57 msgid "%1 %2 %3 %4"
58 msgstr "%1 %3. %2 %4"
59
60 #: lib/RT/Date.pm:642
61 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
62 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
63 msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
64
65 #: lib/RT/Date.pm:639
66 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
67 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
68 msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
69
70 #: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
71 #. ($cf->Name, $new_content)
72 #. ($field, $new)
73 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
74 msgid "%1 %2 added"
75 msgstr "%1 %2 lagt til"
76
77 #: lib/RT/Date.pm:366
78 #. ($s, $time_unit)
79 msgid "%1 %2 ago"
80 msgstr "%1 %2 sidan"
81
82 #: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:727
83 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
84 #. ($field, $old, $new)
85 msgid "%1 %2 changed to %3"
86 msgstr "%1 «%2» endra til «%3»"
87
88 #: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
89 #. ($cf->Name, $old_content)
90 #. ($field, $old)
91 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
92 msgid "%1 %2 deleted"
93 msgstr "%1 %2 sletta"
94
95 #: share/html/Widgets/SavedSearch:139
96 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
97 msgid "%1 %2 deleted."
98 msgstr "%1 %2 sletta."
99
100 #: NOT FOUND IN SOURCE
101 msgid "%1 %2 renamed to %3."
102 msgstr "%1 %2 endra namn til %3"
103
104 #: share/html/Widgets/SavedSearch:129
105 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
106 msgid "%1 %2 saved."
107 msgstr "%1 %2 lagra"
108
109 #: share/html/Widgets/SavedSearch:113
110 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
111 msgid "%1 %2 updated."
112 msgstr "%1 «%2» oppdatert"
113
114 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
115 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
116 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
117 msgid "%1 %2 with template %3"
118 msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
119
120 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
121 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
122 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
123 msgid "%1 (%2) by %3"
124 msgstr "%1 (%2) av %3"
125
126 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
127 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
128 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
129 #. (loc($Ticket->Status))
130 #. (loc($TicketObj->Status))
131 #. (loc($t->Status))
132 #. (loc('Approve'))
133 #. (loc('Deny'))
134 #. (loc($Ticket->Status()))
135 msgid "%1 (Unchanged)"
136 msgstr "%1 (uendra)"
137
138 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
139 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
140 msgid "%1 (from pane %2)"
141 msgstr "%1 (frå rute %2)"
142
143 #: bin/rt-crontool:345
144 #. ("--log")
145 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
146 msgstr "%1 – endra innstillinga «LogToScreen»"
147
148 #: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
149 #. ("--action-arg", "--action")
150 #. ("--condition-arg", "--condition")
151 #. ("--search-arg", "--search")
152 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
153 msgstr "%1 – eit argument som skal sendast til %2"
154
155 #: bin/rt-crontool:347
156 #. ("--verbose")
157 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
158 msgstr "%1 – send statusoppdateringar til standard ut"
159
160 #: bin/rt-crontool:339
161 #. ("--transaction")
162 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
163 msgstr "%1 – om du vil bruka «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjonar"
164
165 #: bin/rt-crontool:336
166 #. ("--template")
167 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
168 msgstr "%1 – namn eller ID til malan(e) du vil bruka"
169
170 #: bin/rt-crontool:330
171 #. ("--action")
172 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
173 msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruka"
174
175 #: bin/rt-crontool:342
176 #. ("--transaction-type")
177 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
178 msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypane du vil bruka"
179
180 #: bin/rt-crontool:324
181 #. ("--condition")
182 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
183 msgstr "%1 – vilkårsmodulen du vil bruka"
184
185 #: bin/rt-crontool:317
186 #. ("--search")
187 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
188 msgstr "%1 – søkjemodulen du vil bruka"
189
190 #: NOT FOUND IN SOURCE
191 msgid "%1 DashBoards"
192 msgstr "%1-utformingar"
193
194 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
195 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
196 #. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
197 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
198 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
199
200 #: NOT FOUND IN SOURCE
201 msgid "%1 ScripAction loaded"
202 msgstr "Utløysarhandling %1 lasta"
203
204 #: lib/RT/Record.pm:1826
205 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
206 msgid "%1 added as a value for %2"
207 msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
208
209 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
210 #. ($RT::DatabaseName)
211 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
212 msgstr "%1 finst frå før, og har RT-tabellane på plass, men inneheld ikkje RT-metadata. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljar» for å halda fram med å setje opp RT."
213
214 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
215 #. ($RT::DatabaseName)
216 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
217 msgstr "%1 finst frå før, men inneheld ikkje tabellar eller metadata for RT. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige tabellane og metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljer» for å halda fram med å setja opp Request Tracker."
218
219 #: lib/RT/ACE.pm:289
220 #. ($princ_obj->Object->Name)
221 msgid "%1 already has that right"
222 msgstr ""
223
224 #: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
225 #. ($args{'Base'})
226 #. ($args{'Target'})
227 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
228 msgstr "%1 ser ut til å vera eit lokalt objekt, men finst ikkje i databasen"
229
230 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
231 #. ($RT::DatabaseName)
232 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
233 msgstr "%1 ser alt ut til å vera klargjort. Det er derfor ikkje nødvendig å oppretta tabellar eller setja inn metadata, og du kan halda fram med å tilpassa Request Tracker ved trykkja «Tilpass detaljer»."
234
235 #: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
236 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
237 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
238 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
239 msgid "%1 by %2"
240 msgstr "%1 av %2"
241
242 #: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:856 lib/RT/Transaction.pm:861 lib/RT/Transaction.pm:875 lib/RT/Transaction.pm:884 lib/RT/Transaction.pm:922
243 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
244 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
245 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
246 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
247 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
248 msgid "%1 changed from %2 to %3"
249 msgstr "%1 endra frå %2 til %3"
250
251 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
252 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
253 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
254 msgstr ""
255
256 # Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
257 #: share/html/Search/Chart.html:128
258 #. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
259 msgid "%1 chart by %2"
260 msgstr "%1 av %2"
261
262 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
263 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
264 msgid "%1 copy"
265 msgstr "%1-kopi"
266
267 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
268 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
269 msgid "%1 core config"
270 msgstr "%1-kjerneoppsett"
271
272 #: lib/RT/Record.pm:964
273 msgid "%1 could not be set to %2."
274 msgstr "%1 kunne ikkje setjast til %2."
275
276 #: NOT FOUND IN SOURCE
277 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
278 msgstr "%1 kunne ikkje setja statusen til løyst. RT-databasen kan vera inkonsistent."
279
280 #: lib/RT/Transaction.pm:624
281 #. ($obj_type)
282 msgid "%1 created"
283 msgstr "%1 oppretta"
284
285 #: lib/RT/Transaction.pm:635
286 #. ($obj_type)
287 msgid "%1 deleted"
288 msgstr "%1 sletta"
289
290 #: lib/RT/Transaction.pm:630
291 #. ($obj_type)
292 msgid "%1 disabled"
293 msgstr "%1 deaktivert"
294
295 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
296 #. ($ARGS{SendmailPath})
297 msgid "%1 doesn't exist."
298 msgstr "%1 finst ikkje."
299
300 #: lib/RT/Transaction.pm:627
301 #. ($obj_type)
302 msgid "%1 enabled"
303 msgstr "%1 aktivert"
304
305 #: etc/initialdata:574
306 msgid "%1 highest priority tickets I own"
307 msgstr "%1 høgast prioriterte saker eg eig"
308
309 #: bin/rt-crontool:312
310 #. ($0)
311 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
312 msgstr "%1 er eit verktøy for å handtera saker frå eksterne verktøy, som cron."
313
314 #: sbin/rt-email-digest:92
315 #. ($0)
316 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
317 msgstr "%1 er eit verktøy, meint for å verta køyrd via cron, som sender alle avviste RT-varslingar som ein samle-e-post for kvar brukar."
318
319 #: lib/RT/Queue.pm:969
320 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
321 msgid "%1 is already a %2 for this queue"
322 msgstr ""
323
324 #: lib/RT/Ticket.pm:1144
325 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
326 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
327 msgstr ""
328
329 #: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:311 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
330 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
331 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
332 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
333 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
334 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
335 msgstr "%1 er ei adresse RT tek imot e-post på. Viss du la ho til som ein «%2», ville det oppstå ei e-postlykkje."
336
337 #: NOT FOUND IN SOURCE
338 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
339 msgstr "%1 er ikkje lenger ein %2 for denne køen"
340
341 #: lib/RT/Ticket.pm:1292
342 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
343 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
344 msgstr "%1 er ikkje lenger ein %2 for denne saka"
345
346 #: lib/RT/Record.pm:1891
347 #. ($old_value, $cf->Name)
348 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
349 msgstr "Fleksifeltet %2 har ikkje lenger verdien %1"
350
351 #: lib/RT/Queue.pm:1051
352 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
353 msgid "%1 is not a %2 for this queue"
354 msgstr ""
355
356 #: lib/RT/Ticket.pm:1266
357 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
358 msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
359 msgstr ""
360
361 #: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
362 #. ($args{'Lifecycle'})
363 #. ($value)
364 msgid "%1 is not a valid lifecycle"
365 msgstr ""
366
367 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
368 #. ($minutes)
369 msgid "%1 min"
370 msgstr "%1 minutt"
371
372 #: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
373 #. ($rows)
374 msgid "%1 most recently updated articles"
375 msgstr ""
376
377 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
378 #. ($rows)
379 msgid "%1 newest articles"
380 msgstr ""
381
382 #: etc/initialdata:585
383 msgid "%1 newest unowned tickets"
384 msgstr "%1 nyaste saker utan eigar"
385
386 #: lib/RT/CustomField.pm:1183
387 msgid "%1 objects"
388 msgstr "%1-objekt"
389
390 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
391 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
392 msgid "%1 site config"
393 msgstr "%1-nettstadoppsett"
394
395 #: lib/RT/SharedSetting.pm:257
396 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
397 msgid "%1 update: %2"
398 msgstr "Oppdatering av %1: %2"
399
400 #: lib/RT/SharedSetting.pm:250
401 #. (ucfirst($self->ObjectName))
402 msgid "%1 update: Nothing changed"
403 msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endra"
404
405 #: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
406 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
407 msgid "%1 updated"
408 msgstr "%1 oppdatert"
409
410 #: NOT FOUND IN SOURCE
411 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
412 msgstr "%1 vil løysa alle medlemmer av ei løyst gruppesak."
413
414 #: lib/RT/CustomField.pm:1184
415 msgid "%1's %2 objects"
416 msgstr "%1 sine %2 objekt"
417
418 #: lib/RT/CustomField.pm:1185
419 msgid "%1's %2's %3 objects"
420 msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
421
422 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
423 #. ($UserObj->Name)
424 msgid "%1's GnuPG keys"
425 msgstr ""
426
427 #: share/html/Elements/EditPassword:55
428 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
429 msgid "%1's current password"
430 msgstr ""
431
432 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
433 #. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
434 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
435 #. ($Object->Name)
436 msgid "%1's dashboards"
437 msgstr "%1 sine utformingar"
438
439 #: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
440 #. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
441 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
442 #. ($privacies{$privacy}->Name)
443 #. ($Object->Name)
444 msgid "%1's saved searches"
445 msgstr "%1 sine lagra søk"
446
447 #: lib/RT/Transaction.pm:539
448 #. ($self)
449 msgid "%1: no attachment specified"
450 msgstr "%1: ingen vedlegg oppgjevne"
451
452 #: lib/RT/Date.pm:634
453 #. ($hour,$min)
454 msgid "%1:%2"
455 msgstr "%1.%2"
456
457 #: lib/RT/Date.pm:631
458 #. ($hour,$min,$sec)
459 msgid "%1:%2:%3"
460 msgstr "%1.%2.%3"
461
462 #: share/html/Elements/CreateTicket:54
463 #. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
464 msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
465 msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
466
467 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
468 #. ($size)
469 msgid "%1b"
470 msgstr "%1 byte"
471
472 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
473 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
474 msgid "%1k"
475 msgstr "%1 KiB"
476
477 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
478 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
479 msgid "%1m"
480 msgstr ""
481
482 #: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
483 #. (sprintf('%.4f', $duration))
484 #. (sprintf('%.4f', $seconds))
485 msgid "%1s"
486 msgstr ""
487
488 #: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
489 #. ($Articles->Count)
490 msgid "%quant(%1,article)"
491 msgstr ""
492
493 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
494 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
495 msgid "%quant(%1,hour)"
496 msgstr "%quant(%1,time,timar)"
497
498 #: lib/RT/Ticket.pm:903
499 #. ($args{'Status'})
500 msgid "'%1' is an invalid value for status"
501 msgstr "«%1» er ein ugyldig statusverdi"
502
503 #: lib/RT/Queue.pm:545
504 #. ($name)
505 msgid "'%1' is not a valid name."
506 msgstr ""
507
508 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
509 #. ($Class)
510 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
511 msgstr ""
512
513 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3170
514 msgid "'Roles'"
515 msgstr ""
516
517 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3133
518 msgid "'System'"
519 msgstr ""
520
521 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3151
522 msgid "'User Groups'"
523 msgstr ""
524
525 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3202
526 msgid "'Users'"
527 msgstr ""
528
529 #: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
530 msgid "(Check box to complete)"
531 msgstr ""
532
533 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
534 msgid "(Check box to delete)"
535 msgstr "(Kryss av for å fjerna.)"
536
537 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
538 msgid "(Check boxes to delete)"
539 msgstr ""
540
541 #: NOT FOUND IN SOURCE
542 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
543 msgstr "(Kryss av i felta for å slå av varsling til mottakarane.)"
544
545 #: NOT FOUND IN SOURCE
546 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
547 msgstr "(Kryss av i felta for å slå på varsling til mottakarane.)"
548
549 #: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
550 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
551 msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilde med mellomrom)"
552
553 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
554 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
555 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
556 msgid "(If left blank, will default to %1)"
557 msgstr "(vert sett til %1 viss tom)"
558
559 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
560 msgid "(No custom fields)"
561 msgstr "(ingen fleksifelt)"
562
563 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
564 msgid "(No members)"
565 msgstr "(ingen medlemmer)"
566
567 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
568 msgid "(No scrips)"
569 msgstr "(ingen utløysarar)"
570
571 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
572 msgid "(No templates)"
573 msgstr "(ingen malar)"
574
575 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
576 msgid "(None)"
577 msgstr "(ingen)"
578
579 #: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
580 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
581 msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde administrative e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
582
583 #: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
584 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
585 msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
586
587 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
588 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
589 msgstr "(Bruk desse felta når du vel «Tilpassa» for eit vilkår eller ei handling.)"
590
591 #: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
592 msgid "(Will not be sent email)"
593 msgstr "(e-post vert ikkje sendt)"
594
595 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
596 msgid "(any)"
597 msgstr "(vilkårleg)"
598
599 #: NOT FOUND IN SOURCE
600 msgid "(empty)"
601 msgstr "(tom)"
602
603 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
604 msgid "(no Summary)"
605 msgstr ""
606
607 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
608 msgid "(no name)"
609 msgstr ""
610
611 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
612 msgid "(no pubkey!)"
613 msgstr "(manglar offentlegnøkkel)"
614
615 #: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
616 msgid "(no value)"
617 msgstr "(manglar verdi)"
618
619 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
620 msgid "(no values)"
621 msgstr "(manglar verdiar)"
622
623 #: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
624 msgid "(only one ticket)"
625 msgstr "(berre éi sak)"
626
627 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
628 #. ($count)
629 msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
630 msgstr "(ventar på %quant(%1,anna sak,andre saker))"
631
632 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
633 msgid "(pending approval)"
634 msgstr "(ventar på godkjenning)"
635
636 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
637 msgid "(required)"
638 msgstr "(obligatorisk)"
639
640 #: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
641 #. ($key->{'TrustTerse'})
642 msgid "(trust: %1)"
643 msgstr "(tiltrunivå: %1)"
644
645 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
646 msgid "(untitled)"
647 msgstr "(namnlaus)"
648
649 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
650 msgid "(untrusted!)"
651 msgstr "(ikkje tiltrudd)"
652
653 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
654 msgid "-"
655 msgstr "–"
656
657 #: bin/rt-crontool:137
658 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
659 msgstr "«--template-id» er eit utdatert argument, og kan ikkje brukast med «--template»"
660
661 #: bin/rt-crontool:132
662 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
663 msgstr "«--transaction»-argumentet kan berre ta verdiane «first», «last» eller «all»"
664
665 #: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
666 msgid "<% $field->{'name'} %>"
667 msgstr ""
668
669 #: NOT FOUND IN SOURCE
670 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
671 msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
672
673 #: NOT FOUND IN SOURCE
674 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
675 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
676
677 #: NOT FOUND IN SOURCE
678 msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
679 msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneheld ein hemmeleg kode som identifiserer deg. Viss andre får kjennskap til ei av disse adressene, kan du få generert ein ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedanfor då <b>ikkje lenger vil fungera</b>.</p>"
680
681 #: etc/initialdata:215
682 msgid "A blank template"
683 msgstr "Ein tom mal"
684
685 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
686 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
687 msgstr "Eit passord var ikkje oppgjeve, så brukaren kan ikkje logga inn"
688
689 #: lib/RT/ACE.pm:169
690 msgid "ACE not found"
691 msgstr "Fann ikkje ACE"
692
693 #: lib/RT/ACE.pm:491
694 msgid "ACEs can only be created and deleted."
695 msgstr "Du kan berre oppretta eller sletta ACE-er."
696
697 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
698 msgid "AND"
699 msgstr "OG"
700
701 #: share/html/Elements/Tabs:482
702 msgid "About me"
703 msgstr "Om meg"
704
705 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
706 msgid "Access control"
707 msgstr "Tilgangskontroll"
708
709 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
710 msgid "Action"
711 msgstr "Handling"
712
713 #: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
714 #. ($args{'ScripAction'})
715 #. ($value)
716 msgid "Action '%1' not found"
717 msgstr "Fann ikkje handlinga «%1»"
718
719 #: bin/rt-crontool:228
720 msgid "Action committed."
721 msgstr ""
722
723 #: NOT FOUND IN SOURCE
724 msgid "Action committed.\\n"
725 msgstr "Handling utført.\\n"
726
727 #: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
728 msgid "Action is mandatory argument"
729 msgstr "Handling er eit obligatorisk argument"
730
731 #: bin/rt-crontool:224
732 msgid "Action prepared..."
733 msgstr "Handling førebudd …"
734
735 #: share/html/Elements/Tabs:529
736 msgid "Actions"
737 msgstr ""
738
739 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
740 msgid "Active Tickets"
741 msgstr ""
742
743 #: share/html/Tools/MyDay.html:53
744 #. ($session{'CurrentUser'}->Name)
745 msgid "Active tickets for %1"
746 msgstr ""
747
748 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
749 #. (loc($AddPrincipal))
750 msgid "Add %1"
751 msgstr ""
752
753 #: share/html/Search/Bulk.html:93
754 msgid "Add AdminCc"
755 msgstr "Legg til admin-kopimottakar"
756
757 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
758 msgid "Add Bookmark"
759 msgstr "Legg til bokmerke"
760
761 #: share/html/Search/Bulk.html:89
762 msgid "Add Cc"
763 msgstr "Legg til kopimottakar"
764
765 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
766 msgid "Add Columns"
767 msgstr "Legg til kolonnar"
768
769 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
770 msgid "Add Criteria"
771 msgstr "Legg til søkjekriterium"
772
773 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
774 msgid "Add More Files"
775 msgstr "Legg til fleire filer"
776
777 #: share/html/Search/Bulk.html:85
778 msgid "Add Requestor"
779 msgstr "Legg til innmeldar"
780
781 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
782 msgid "Add Value"
783 msgstr "Legg til verdi"
784
785 #: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
786 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
787 msgstr "Legg til ein utløysar som vil gjelda alle køane"
788
789 #: share/html/Search/Bulk.html:125
790 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
791 msgstr "Legg til kommentarar eller svar til dei valde sakene"
792
793 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
794 msgid "Add group"
795 msgstr ""
796
797 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
798 msgid "Add here"
799 msgstr ""
800
801 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
802 msgid "Add members"
803 msgstr "Legg til medlemmer"
804
805 #: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
806 msgid "Add new watchers"
807 msgstr "Legg til overvakarar"
808
809 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
810 #. (loc($AddPrincipal))
811 msgid "Add rights for this %1"
812 msgstr ""
813
814 #: share/html/Search/Build.html:83
815 msgid "Add these terms"
816 msgstr "Legg til vilkåra"
817
818 #: share/html/Search/Build.html:84
819 msgid "Add these terms and Search"
820 msgstr "Legg til vilkåra og søk"
821
822 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
823 msgid "Add user"
824 msgstr ""
825
826 #: share/html/Search/Bulk.html:172
827 msgid "Add values"
828 msgstr "Legg til verdiar"
829
830 #: NOT FOUND IN SOURCE
831 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
832 msgstr "Legg til, fjern eller endra fleksifeltverdiar for objekt"
833
834 #: lib/RT/CustomField.pm:208
835 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
836 msgstr ""
837
838 #: lib/RT/Ticket.pm:1166
839 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
840 msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
841 msgstr ""
842
843 #: lib/RT/Queue.pm:980
844 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
845 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
846 msgstr ""
847
848 #: NOT FOUND IN SOURCE
849 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
850 msgstr "%1 lagt til for køen"
851
852 #: NOT FOUND IN SOURCE
853 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
854 msgstr "%1 lagt til for saka"
855
856 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
857 msgid "Address"
858 msgstr "Adresse"
859
860 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
861 msgid "Address 2"
862 msgstr ""
863
864 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
865 msgid "Address1"
866 msgstr "Adresse 1"
867
868 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
869 msgid "Address2"
870 msgstr "Adresse 2"
871
872 #: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
873 msgid "Admin Cc"
874 msgstr "Admin-kopimottakar"
875
876 #: etc/initialdata:292
877 msgid "Admin Comment"
878 msgstr "Admin-kommentar"
879
880 #: etc/initialdata:271
881 msgid "Admin Correspondence"
882 msgstr "Admin-svar"
883
884 # «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
885 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48
886 msgid "Admin queues"
887 msgstr "Vel kø"
888
889 #: share/html/Admin/Global/index.html:48
890 msgid "Admin/Global configuration"
891 msgstr "Administrering / globalt oppsett"
892
893 #: NOT FOUND IN SOURCE
894 msgid "AdminAllPersonalGroups"
895 msgstr "AdminAllePersonlegeGrupper"
896
897 #: lib/RT/Tickets.pm:151
898 msgid "AdminCCGroup"
899 msgstr "AdminKopimottakarGruppe"
900
901 #: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
902 msgid "AdminCc"
903 msgstr "Admin-kopimottakar"
904
905 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
906 msgid "AdminCcs"
907 msgstr "AdminKopimottakarar"
908
909 #: lib/RT/Class.pm:94
910 msgid "AdminClass"
911 msgstr ""
912
913 #: lib/RT/CustomField.pm:206
914 msgid "AdminCustomField"
915 msgstr "AdminFleksifelt"
916
917 #: lib/RT/CustomField.pm:207
918 msgid "AdminCustomFieldValues"
919 msgstr ""
920
921 #: lib/RT/Group.pm:94
922 msgid "AdminGroup"
923 msgstr "AdminGruppe"
924
925 #: lib/RT/Group.pm:95
926 msgid "AdminGroupMembership"
927 msgstr "AdminGruppemedlemskap"
928
929 #: NOT FOUND IN SOURCE
930 msgid "AdminOwnPersonalGroups"
931 msgstr "AdminEignePersonlegeGrupper"
932
933 #: lib/RT/Queue.pm:93
934 msgid "AdminQueue"
935 msgstr "AdminKø"
936
937 #: lib/RT/Class.pm:95
938 msgid "AdminTopics"
939 msgstr ""
940
941 #: lib/RT/System.pm:81
942 msgid "AdminUsers"
943 msgstr "AdminBrukarar"
944
945 #: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
946 msgid "Administrative Cc"
947 msgstr "Admin-kopimottakar"
948
949 #: lib/RT/Installer.pm:157
950 msgid "Administrative password"
951 msgstr "Administratorpassord"
952
953 #: share/html/Elements/Tabs:740
954 msgid "Advanced"
955 msgstr "Avansert"
956
957 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
958 msgid "Advanced search"
959 msgstr ""
960
961 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
962 msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
963 msgstr ""
964
965 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
966 msgid "Aggregator"
967 msgstr "Samanstilling"
968
969 #: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
970 msgid "All Approvals Passed"
971 msgstr "Alle førespurnader godkjende"
972
973 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
974 msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
975 msgstr ""
976
977 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
978 msgid "All Classes"
979 msgstr ""
980
981 #: share/html/Elements/Tabs:417
982 msgid "All Dashboards"
983 msgstr ""
984
985 #: share/html/Admin/Queues/index.html:110
986 msgid "All Queues"
987 msgstr "Alle køar"
988
989 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
990 msgid "All Tickets"
991 msgstr ""
992
993 #: share/html/User/Prefs.html:172
994 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
995 msgstr "Alle iCal-adressene inneheld ein hemmeleg kode som identifiserer deg. Viss andre får kjennskap til ei av disse adressene, kan du få generert ein ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedanfor då <b>ikkje lenger vil fungera</b>."
996
997 #: share/html/Admin/Queues/index.html:98
998 msgid "All queues matching search criteria"
999 msgstr "Alle køar i samsvar med søkjekriteria"
1000
1001 #: share/html/m/_elements/menu:82
1002 msgid "All tickets"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: share/html/Articles/Topics.html:51
1006 msgid "All topics"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: lib/RT/System.pm:87
1010 msgid "Allow creation of saved searches"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: lib/RT/System.pm:86
1014 msgid "Allow loading of saved searches"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: lib/RT/System.pm:88
1018 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: lib/RT/Attachment.pm:724
1022 msgid "Already encrypted"
1023 msgstr "Allereie kryptert"
1024
1025 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1026 msgid "And/Or"
1027 msgstr "Og/eller"
1028
1029 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
1030 msgid "Annually"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1034 msgid "Any field"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: share/html/Search/Simple.html:65
1038 msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1039 msgstr ""
1040
1041 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
1042 msgid "Applied"
1043 msgstr "Tildelt"
1044
1045 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
1046 msgid "Applies to"
1047 msgstr "Gjeld"
1048
1049 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
1050 msgid "Applies to all objects"
1051 msgstr "Gjeld alle objekta"
1052
1053 #: share/html/Search/Edit.html:62
1054 msgid "Apply"
1055 msgstr "Bruk"
1056
1057 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
1058 msgid "Apply globally"
1059 msgstr "Bruk globalt"
1060
1061 #: share/html/Search/Edit.html:62
1062 msgid "Apply your changes"
1063 msgstr "Ta endringane i bruk"
1064
1065 #: share/html/Elements/Tabs:457
1066 msgid "Approval"
1067 msgstr "Godkjenning"
1068
1069 #: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
1070 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1071 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1072 #. ($ticket->id, $msg)
1073 msgid "Approval #%1: %2"
1074 msgstr "Godkjenning %1: %2"
1075
1076 #: share/html/Approvals/index.html:77
1077 #. ($ticket->Id)
1078 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1079 msgstr "Godkjenning %1: klarte ikkje lagra merknader, grunna systemfeil"
1080
1081 #: share/html/Approvals/index.html:75
1082 #. ($ticket->Id)
1083 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1084 msgstr "Godkjenning %1: merknader lagra"
1085
1086 #: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1087 msgid "Approval Passed"
1088 msgstr "Godkjend"
1089
1090 #: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1091 msgid "Approval Ready for Owner"
1092 msgstr "Godkjenning klar for eigar"
1093
1094 #: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1095 msgid "Approval Rejected"
1096 msgstr "Godkjenning avslått"
1097
1098 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1099 msgid "Approve"
1100 msgstr "Godkjenn"
1101
1102 #: lib/RT/Date.pm:94
1103 msgid "Apr"
1104 msgstr "april"
1105
1106 #: NOT FOUND IN SOURCE
1107 msgid "April"
1108 msgstr "april"
1109
1110 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1111 msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1115 #. ($ArticleObj->Id)
1116 msgid "Article #%1 deleted"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1120 #. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1121 msgid "Article #%1: %2"
1122 msgstr ""
1123
1124 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1125 #. ($self->Object->id)
1126 msgid "Article %1"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: lib/RT/Article.pm:215
1130 #. ($self->id)
1131 msgid "Article %1 created"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1135 msgid "Article Administration"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: lib/RT/Article.pm:323
1139 msgid "Article Deleted"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1143 msgid "Article not found"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
1147 msgid "Articles"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: share/html/Articles/Topics.html:99
1151 #. ($currtopic->Name)
1152 msgid "Articles in %1"
1153 msgstr ""
1154
1155 #: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1156 #. ($Articles_Content)
1157 msgid "Articles matching %1"
1158 msgstr ""
1159
1160 #: share/html/Articles/Topics.html:101
1161 msgid "Articles with no topics"
1162 msgstr ""
1163
1164 #: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1165 msgid "Asc"
1166 msgstr "stigande"
1167
1168 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1169 msgid "Ascending"
1170 msgstr "Stigande"
1171
1172 #: NOT FOUND IN SOURCE
1173 msgid "Assign and remove custom fields"
1174 msgstr "Tilordna og fjern fleksifelt"
1175
1176 #: lib/RT/Queue.pm:99
1177 msgid "Assign and remove queue custom fields"
1178 msgstr ""
1179
1180 #: lib/RT/Queue.pm:99
1181 msgid "AssignCustomFields"
1182 msgstr "TilordnaFleksifelt"
1183
1184 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1185 msgid "Attach"
1186 msgstr "Legg ved"
1187
1188 #: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
1189 msgid "Attach file"
1190 msgstr "Legg ved fil"
1191
1192 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
1193 msgid "Attached file"
1194 msgstr "Vedlagt fil"
1195
1196 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1197 msgid "Attachment"
1198 msgstr "Vedlegg"
1199
1200 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1201 #. ($Attachment)
1202 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1203 msgstr "Klarte ikkje lasta vedlegget «%1»"
1204
1205 #: lib/RT/Transaction.pm:547
1206 msgid "Attachment created"
1207 msgstr "Vedlegg oppretta"
1208
1209 #: lib/RT/Tickets.pm:2405
1210 msgid "Attachment filename"
1211 msgstr "Vedleggsnamn"
1212
1213 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
1214 msgid "Attachments"
1215 msgstr "Vedlegg"
1216
1217 #: lib/RT/Attachment.pm:717
1218 msgid "Attachments encryption is disabled"
1219 msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1220
1221 #: lib/RT/Attributes.pm:196
1222 msgid "Attribute Deleted"
1223 msgstr "Attributt fjerna"
1224
1225 #: lib/RT/Date.pm:98
1226 msgid "Aug"
1227 msgstr "aug."
1228
1229 #: NOT FOUND IN SOURCE
1230 msgid "August"
1231 msgstr "august"
1232
1233 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1234 #. ($valid_image_types)
1235 msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1236 msgstr ""
1237
1238 #: etc/initialdata:218
1239 msgid "Autoreply"
1240 msgstr "Autosvar"
1241
1242 #: etc/initialdata:28
1243 msgid "Autoreply To Requestors"
1244 msgstr "Autosvar til innmeldar"
1245
1246 #: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1247 msgid "Available"
1248 msgstr "Tilgjengeleg"
1249
1250 #: NOT FOUND IN SOURCE
1251 msgid "BCc"
1252 msgstr "Blindkopi"
1253
1254 #: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1255 msgid "Back"
1256 msgstr "Tilbake"
1257
1258 #: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1259 #. ($id)
1260 msgid "Bad privacy for attribute %1"
1261 msgstr "Ugyldig offentlegstatus for attributtet %1"
1262
1263 # Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
1264 #: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1265 msgid "Basics"
1266 msgstr "Detaljar"
1267
1268 #: share/html/Ticket/Forward.html:72
1269 msgid "Bcc"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: NOT FOUND IN SOURCE
1273 msgid "Be sure to save your changes"
1274 msgstr "Hugs å lagra endringane dine"
1275
1276 #: NOT FOUND IN SOURCE
1277 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1278 msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1279
1280 #: etc/initialdata:214
1281 msgid "Blank"
1282 msgstr "Tom"
1283
1284 #: share/html/Dashboards/Queries.html:179
1285 msgid "Body"
1286 msgstr "Hovudflate"
1287
1288 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1289 msgid "Bold"
1290 msgstr "Halvfeit"
1291
1292 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
1293 msgid "Bookmark"
1294 msgstr "Bokmerke"
1295
1296 #: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1297 msgid "Bookmarkable link for this search"
1298 msgstr ""
1299
1300 #: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1301 msgid "Bookmarked Tickets"
1302 msgstr "Bokmerkte saker"
1303
1304 #: share/html/m/_elements/menu:73
1305 msgid "Bookmarked tickets"
1306 msgstr ""
1307
1308 #: NOT FOUND IN SOURCE
1309 msgid "Brief headers"
1310 msgstr "Kort meldingshovud"
1311
1312 #: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
1313 msgid "Browse by topic"
1314 msgstr ""
1315
1316 #: share/html/Elements/Tabs:225
1317 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1318 msgstr ""
1319
1320 #: share/html/Elements/Tabs:746
1321 msgid "Bulk Update"
1322 msgstr "Masseoppdater"
1323
1324 #: NOT FOUND IN SOURCE
1325 msgid "Buy Support"
1326 msgstr "Kjøp kundestøtte"
1327
1328 #: NOT FOUND IN SOURCE
1329 msgid "By default, RT will use the timezone of your system.  This lets you set a global default for the display of dates and times in RT.  Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1330 msgstr "Som standard vil RT bruka tidssona for maskina programmet køyrer på. Her kan du velja ein global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukarane kan eventuelt velja ein annen tidssone i innstillingane sine."
1331
1332 #: lib/RT/Tickets.pm:150
1333 msgid "CCGroup"
1334 msgstr "Kopigruppe"
1335
1336 # CF = Custom Field
1337 #: lib/RT/Tickets.pm:147
1338 msgid "CF"
1339 msgstr "FF"
1340
1341 #: share/html/Search/Simple.html:87
1342 #. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1343 msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1344 msgstr ""
1345
1346 #: NOT FOUND IN SOURCE
1347 msgid "Calendar"
1348 msgstr "Kalender"
1349
1350 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1351 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1352 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1353 msgstr "Klarte ikkje henta det lagra søket «%1»"
1354
1355 #: lib/RT/User.pm:1508
1356 msgid "Can not modify system users"
1357 msgstr "Kan ikkje endra systembrukarar"
1358
1359 #: NOT FOUND IN SOURCE
1360 msgid "Can this principal see this queue"
1361 msgstr "Kan primærobjektet sjå køen"
1362
1363 #: lib/RT/CustomField.pm:554
1364 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1365 msgstr "Kan ikkje leggja verdi til eit fleksifelt utan namn"
1366
1367 #: NOT FOUND IN SOURCE
1368 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1369 msgstr "Fann ikkje nokon samlingsklasse for «%1»"
1370
1371 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1372 msgid "Can't find a saved search to work with"
1373 msgstr "Fann ikkje eit lagra søk å arbeida med"
1374
1375 #: lib/RT/Link.pm:137
1376 msgid "Can't link a ticket to itself"
1377 msgstr "Kan ikkje kopla ein sak til seg sjølv"
1378
1379 #: lib/RT/Reminders.pm:126
1380 msgid "Can't link to a deleted ticket"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1384 #. (loc($self->{SearchType}))
1385 msgid "Can't save %1"
1386 msgstr "Klarte ikkje lagra %1"
1387
1388 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1389 msgid "Can't save this search"
1390 msgstr "Klarte ikkje lagra søket"
1391
1392 #: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
1393 msgid "Can't specifiy both base and target"
1394 msgstr "Kan ikkje velja både kjelde og mål"
1395
1396 #: lib/RT/Article.pm:397
1397 msgid "Cannot add link to plain number"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
1401 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1402 msgstr "Kan ikkje oppretta saker i ein deaktivert kø"
1403
1404 #: NOT FOUND IN SOURCE
1405 msgid "Cannot create user: %1"
1406 msgstr "Klarte ikkje oppretta brukaren: %1"
1407
1408 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1409 msgid "Categories are based on"
1410 msgstr "Kategoriar baserte på"
1411
1412 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1413 msgid "Category"
1414 msgstr "Kategori"
1415
1416 #: NOT FOUND IN SOURCE
1417 msgid "Category unset"
1418 msgstr "Kategori ikkje vald"
1419
1420 #: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
1421 msgid "Cc"
1422 msgstr "Kopimottakar"
1423
1424 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1425 msgid "Ccs"
1426 msgstr "Kopimottakarar"
1427
1428 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
1429 msgid "Change"
1430 msgstr "Endra"
1431
1432 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1433 msgid "Change Approval ticket to open status"
1434 msgstr "Endra godkjenningssak til status «open»"
1435
1436 #: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1437 msgid "Change password"
1438 msgstr "Byt passord"
1439
1440 #: share/html/Elements/Tabs:747
1441 msgid "Chart"
1442 msgstr ""
1443
1444 #: share/html/Search/Chart.html:122
1445 msgid "Chart Properties"
1446 msgstr ""
1447
1448 #: share/html/Elements/Submit:102
1449 msgid "Check All"
1450 msgstr "Merk alle"
1451
1452 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1453 msgid "Check Database Connectivity"
1454 msgstr "Kontroller databasetilgang"
1455
1456 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1457 msgid "Check Database Credentials"
1458 msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1459
1460 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
1461 msgid "Check box to delete"
1462 msgstr "Kryss av for å fjerna"
1463
1464 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1465 msgid "Check box to revoke right"
1466 msgstr "Kryss av for å trekkja tilbake løyve"
1467
1468 #: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
1469 msgid "Children"
1470 msgstr "Undersaker"
1471
1472 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1473 msgid "Choose Database Engine"
1474 msgstr "Vel databasemotor"
1475
1476 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1477 #. ($QueueObj->Name)
1478 msgid "Choose from Topics for %1"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
1482 msgid "City"
1483 msgstr "Poststad"
1484
1485 #: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1486 msgid "Class"
1487 msgstr ""
1488
1489 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1490 msgid "Class Name"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1494 #. ($msg)
1495 msgid "Class could not be created: %1"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1499 msgid "Class id"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: lib/RT/Class.pm:408
1503 msgid "Class is already applied Globally"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: lib/RT/Class.pm:403
1507 #. ($queue->Name)
1508 msgid "Class is already applied to %1"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
1512 msgid "Classes"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1516 msgid "Clear"
1517 msgstr "Tøm"
1518
1519 #: share/html/Elements/Submit:104
1520 msgid "Clear All"
1521 msgstr "Tøm alle"
1522
1523 #: share/html/Install/Finish.html:52
1524 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1525 msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutta vegvisaren."
1526
1527 #: share/html/Install/Initialize.html:54
1528 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1529 msgstr "Trykk «Gjer klar database» for å oppretta RT-databasen og setja inn dei nødvendige metadataa. Dette kan ta nokre minutt."
1530
1531 #: NOT FOUND IN SOURCE
1532 msgid "Close window"
1533 msgstr "Lukk vindauge"
1534
1535 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
1536 msgid "Closed"
1537 msgstr "Lukka"
1538
1539 #: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
1540 msgid "Closed tickets"
1541 msgstr "Lukka saker"
1542
1543 #: lib/RT/CustomField.pm:140
1544 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1545 msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn fleire verdiar"
1546
1547 #: lib/RT/CustomField.pm:141
1548 msgid "Combobox: Select or enter one value"
1549 msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn enkeltverdi"
1550
1551 #: lib/RT/CustomField.pm:142
1552 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1553 msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn opptil %1 verdiar"
1554
1555 #: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
1556 msgid "Comment"
1557 msgstr "Kommenter"
1558
1559 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1560 msgid "Comment Address"
1561 msgstr "Kommentaradresse"
1562
1563 #: lib/RT/Installer.pm:172
1564 msgid "Comment address"
1565 msgstr "Kommentaradresse"
1566
1567 #: lib/RT/Queue.pm:114
1568 msgid "Comment on tickets"
1569 msgstr "Kommenter saker"
1570
1571 #: NOT FOUND IN SOURCE
1572 msgid "CommentAddress"
1573 msgstr "KommentarAdresse"
1574
1575 #: lib/RT/Queue.pm:114
1576 msgid "CommentOnTicket"
1577 msgstr "KommenterSak"
1578
1579 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
1580 msgid "Comments"
1581 msgstr "Kommentarar"
1582
1583 #: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
1584 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1585 msgstr "Kommentar (vert ikkje send til innmeldaren)"
1586
1587 #: NOT FOUND IN SOURCE
1588 msgid "Comments (not sent to requestors)"
1589 msgstr "Kommentar (vert ikkje send til innmeldaren)"
1590
1591 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1592 msgid "Comments about this user"
1593 msgstr "Kommentarar om brukaren"
1594
1595 #: lib/RT/Transaction.pm:703
1596 msgid "Comments added"
1597 msgstr "La til kommentarar"
1598
1599 #: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1600 msgid "Commit Stubbed"
1601 msgstr "Utføring klargjord"
1602
1603 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1604 msgid "Condition"
1605 msgstr "Vilkår"
1606
1607 #: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
1608 #. ($args{'ScripCondition'})
1609 #. ($value)
1610 msgid "Condition '%1' not found"
1611 msgstr "Fann ikkje vilkåret «%1»"
1612
1613 #: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
1614 msgid "Condition is mandatory argument"
1615 msgstr "Vilkår er eit obligatorisk argument"
1616
1617 #: bin/rt-crontool:208
1618 msgid "Condition matches..."
1619 msgstr "Vilkåret oppfyller …"
1620
1621 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1622 msgid "Condition, Action and Template"
1623 msgstr "Vilkår, handling og mal"
1624
1625 #: share/html/Install/index.html:107
1626 #. ($file)
1627 msgid "Config file %1 is locked"
1628 msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1629
1630 #: share/html/Elements/Tabs:64
1631 msgid "Configuration"
1632 msgstr "Systemoppsett"
1633
1634 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
1635 #. ($QueueObj->Name)
1636 msgid "Configuration for queue %1"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: NOT FOUND IN SOURCE
1640 msgid "Confirm"
1641 msgstr "Stadfest"
1642
1643 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1644 msgid "Connection succeeded"
1645 msgstr "Kopla til"
1646
1647 #: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
1648 msgid "Content"
1649 msgstr "Melding"
1650
1651 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
1652 msgid "Content is an invalid IP address"
1653 msgstr ""
1654
1655 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
1656 msgid "Content is an invalid IP address range"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1660 msgid "Content-Type"
1661 msgstr "Innhaldstype"
1662
1663 #: lib/RT/Tickets.pm:134
1664 msgid "ContentType"
1665 msgstr "Innhaldstype"
1666
1667 #: lib/RT/Installer.pm:180
1668 msgid "Correspond address"
1669 msgstr "Svaradresse"
1670
1671 #: NOT FOUND IN SOURCE
1672 msgid "CorrespondAddress"
1673 msgstr "Svaradresse"
1674
1675 #: etc/initialdata:283
1676 msgid "Correspondence"
1677 msgstr "Svar"
1678
1679 #: lib/RT/Transaction.pm:699
1680 msgid "Correspondence added"
1681 msgstr "Svar lagt til"
1682
1683 #: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
1684 #. ($msg)
1685 #. ($value_msg)
1686 msgid "Could not add new custom field value: %1"
1687 msgstr "Klarte ikkje leggja til ny fleksifeltverdi: %1"
1688
1689 #: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
1690 #. ($add_msg)
1691 #. ($del_msg)
1692 #. ($msg)
1693 msgid "Could not change owner: %1"
1694 msgstr "Klarte ikkje endra eigar: %1"
1695
1696 #: NOT FOUND IN SOURCE
1697 msgid "Could not create CustomField"
1698 msgstr "Klarte ikkje oppretta fleksifelt"
1699
1700 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
1701 #. ($msg)
1702 msgid "Could not create CustomField: %1"
1703 msgstr "Klarte ikkje oppretta fleksifelt: %1"
1704
1705 #: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
1706 msgid "Could not create group"
1707 msgstr "Klarte ikkje oppretta gruppe"
1708
1709 #: share/html/Articles/Article/Search.html:197
1710 #. ($msg)
1711 msgid "Could not create search: %1"
1712 msgstr ""
1713
1714 #: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1715 #. ($msg)
1716 msgid "Could not create template: %1"
1717 msgstr "Klarte ikkje oppretta mal: %1"
1718
1719 #: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
1720 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1721 msgstr "Klarte ikkje oppretta sak. Kø ikkje oppgjeven."
1722
1723 #: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
1724 msgid "Could not create user"
1725 msgstr "Klarte ikkje oppretta brukar"
1726
1727 #: share/html/Articles/Article/Search.html:237
1728 #. ($searchname, $msg)
1729 msgid "Could not delete search %1: %2"
1730 msgstr ""
1731
1732 #: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
1733 msgid "Could not find or create that user"
1734 msgstr "Klarte ikkje finna eller oppretta brukaren"
1735
1736 #: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
1737 msgid "Could not find that principal"
1738 msgstr "Fann ikkje primærobjektet"
1739
1740 #: lib/RT/SharedSetting.pm:242
1741 #. ($self->ObjectName)
1742 msgid "Could not load %1 attribute"
1743 msgstr "Klarte ikkje lasta attributtet %1"
1744
1745 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1746 msgid "Could not load Class %1"
1747 msgstr ""
1748
1749 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1750 #. ($id)
1751 msgid "Could not load CustomField %1"
1752 msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
1753
1754 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1755 msgid "Could not load group"
1756 msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa"
1757
1758 #: lib/RT/SharedSetting.pm:126
1759 #. ($privacy)
1760 msgid "Could not load object for %1"
1761 msgstr "Klarte ikkje lasta objekt for %1"
1762
1763 #: lib/RT/Queue.pm:978
1764 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1765 msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: lib/RT/Ticket.pm:1154
1769 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1770 msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: NOT FOUND IN SOURCE
1774 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
1775 msgstr "Klarte ikkje gjera primærobjektet til ein %1 for køen"
1776
1777 #: NOT FOUND IN SOURCE
1778 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
1779 msgstr "Klarte ikkje gjera primærobjektet til ein %1 for saka"
1780
1781 #: lib/RT/Queue.pm:1060
1782 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1783 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
1784 msgstr ""
1785
1786 #: lib/RT/Ticket.pm:1280
1787 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1788 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: NOT FOUND IN SOURCE
1792 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
1793 msgstr "Klarte ikkje fjerna primærobjektet som %1 for køen"
1794
1795 #: NOT FOUND IN SOURCE
1796 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
1797 msgstr "Klarte ikkje fjerna primærobjektet som %1 for saka"
1798
1799 #: lib/RT/User.pm:139
1800 msgid "Could not set user info"
1801 msgstr "Klarte ikkje lagra brukarinfo"
1802
1803 #: lib/RT/Transaction.pm:163
1804 msgid "Couldn't add attachment"
1805 msgstr "Klarte ikkje leggja til vedlegg"
1806
1807 #: lib/RT/Group.pm:948
1808 msgid "Couldn't add member to group"
1809 msgstr "Klarte ikkje leggja medlem til gruppa"
1810
1811 #: lib/RT/CustomField.pm:1383
1812 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
1813 msgstr "Klarte ikkje tildela fleksifelt til objekt, då det alt er globalt"
1814
1815 #: lib/RT/Scrip.pm:637
1816 #. ($method, $code, $error)
1817 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: lib/RT/Template.pm:721
1821 #. ($fi_text, $error)
1822 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1823 msgstr ""
1824
1825 #: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
1826 #. ($Msg)
1827 #. ($msg)
1828 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1829 msgstr "Klarte ikkje oppretta transaksjon: %1"
1830
1831 #: NOT FOUND IN SOURCE
1832 msgid "Couldn't create record"
1833 msgstr "Klarte ikkje oppretta post"
1834
1835 #: lib/RT/CustomField.pm:1513
1836 #. ($msg)
1837 msgid "Couldn't create record: %1"
1838 msgstr ""
1839
1840 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1841 #. ($id, $msg)
1842 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1843 msgstr "Klarte ikkje fjerna utforminga %1: %2"
1844
1845 #: lib/RT/Record.pm:973
1846 msgid "Couldn't find row"
1847 msgstr "Fann ikkje rada"
1848
1849 #: bin/rt-crontool:179
1850 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1851 msgstr "Fann ikkje ein passende transaksjon – hoppar over"
1852
1853 #: lib/RT/Group.pm:922
1854 msgid "Couldn't find that principal"
1855 msgstr "Fann ikkje primærobjektet"
1856
1857 #: lib/RT/CustomField.pm:582
1858 msgid "Couldn't find that value"
1859 msgstr "Fann ikkje verdien"
1860
1861 #: NOT FOUND IN SOURCE
1862 msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
1863 msgstr "Klarte ikkje henta %1 frå brukardatabasen.\\n"
1864
1865 #: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
1866 #. ($id)
1867 msgid "Couldn't load Class %1"
1868 msgstr "Klarte ikkje lasta klassen %1"
1869
1870 #: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
1871 #. ($cf_id)
1872 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1873 msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
1874
1875 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
1876 #. ($cf_id)
1877 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1878 msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
1879
1880 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
1881 #. ($id)
1882 msgid "Couldn't load CustomField %1"
1883 msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
1884
1885 #: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
1886 #. ($self->Id)
1887 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1888 msgstr "Klarte ikkje lasta kopi av sak %1"
1889
1890 #: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
1891 #. ($id, $msg)
1892 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1893 msgstr "Klarte ikkje lasta utforminga %1: %2"
1894
1895 #: NOT FOUND IN SOURCE
1896 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
1897 msgstr "Klarte ikkje lasta utforminga %1: %2."
1898
1899 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
1900 #. ($gid)
1901 msgid "Couldn't load group #%1"
1902 msgstr "Klarte ikkje lasta gruppe %1"
1903
1904 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
1905 #. ($id)
1906 msgid "Couldn't load group %1"
1907 msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa %1"
1908
1909 #: lib/RT/Link.pm:212
1910 msgid "Couldn't load link"
1911 msgstr "Klarte ikkje lasta lenkja"
1912
1913 #: lib/RT/Link.pm:185
1914 #. ($msg)
1915 msgid "Couldn't load link: %1"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
1919 #. ($id)
1920 msgid "Couldn't load object %1"
1921 msgstr "Klarte ikkje lasta objektet %1"
1922
1923 #: lib/RT/Ticket.pm:453
1924 #. ($msg)
1925 msgid "Couldn't load or create user: %1"
1926 msgstr "Klarte ikkje lasta eller oppretta brukaren: %1"
1927
1928 #: share/html/Admin/Queues/People.html:132
1929 #. ($id)
1930 msgid "Couldn't load queue"
1931 msgstr "Klarte ikkje lasta køen"
1932
1933 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
1934 #. ($id)
1935 msgid "Couldn't load queue #%1"
1936 msgstr "Klarte ikkje lasta kø %1"
1937
1938 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
1939 #. ($id)
1940 msgid "Couldn't load queue %1"
1941 msgstr "Klarte ikkje lasta køen %1"
1942
1943 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
1944 #. ($Name)
1945 msgid "Couldn't load queue '%1'"
1946 msgstr "Klarte ikkje lasta køen «%1»"
1947
1948 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
1949 #. ($id)
1950 msgid "Couldn't load scrip #%1"
1951 msgstr "Klarte ikkje lasta utløysar %1"
1952
1953 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
1954 #. ($id)
1955 msgid "Couldn't load template #%1"
1956 msgstr "Klarte ikkje lasta mal %1"
1957
1958 #: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
1959 msgid "Couldn't load the specified principal"
1960 msgstr ""
1961
1962 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
1963 #. ($id)
1964 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
1965 msgstr "Klarte ikkje henta saka «%1»"
1966
1967 #: lib/RT/Article.pm:520
1968 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
1972 #. ($QuoteTransaction)
1973 #. ($id)
1974 msgid "Couldn't load transaction #%1"
1975 msgstr "Klarte ikkje lasta transaksjon %1"
1976
1977 #: share/html/User/Prefs.html:215
1978 msgid "Couldn't load user"
1979 msgstr "Klarte ikkje lasta brukar"
1980
1981 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
1982 #. ($id)
1983 msgid "Couldn't load user #%1"
1984 msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1"
1985
1986 #: share/html/User/Prefs.html:209
1987 #. ($id, $Name)
1988 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
1989 msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1 eller brukaren «%2»"
1990
1991 #: share/html/User/Prefs.html:213
1992 #. ($Name)
1993 msgid "Couldn't load user '%1'"
1994 msgstr "Klarte ikkje lasta brukaren «%1»"
1995
1996 #: lib/RT/Link.pm:174
1997 #. ($args{Base})
1998 msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
1999 msgstr ""
2000
2001 #: lib/RT/Link.pm:178
2002 #. ($args{Target})
2003 msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: lib/RT/Ticket.pm:1058
2007 #. ($args{'Email'})
2008 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2009 msgstr "Klarte ikkje tolka adresse frå teksten «%1»"
2010
2011 #: lib/RT/Attachment.pm:800
2012 #. ($msg)
2013 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2014 msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med dekryptert innhald: %1"
2015
2016 #: lib/RT/Attachment.pm:765
2017 #. ($msg)
2018 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2019 msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med kryptert innhald: %1"
2020
2021 #: lib/RT/Article.pm:403
2022 #. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
2023 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
2024 msgstr ""
2025
2026 #: lib/RT/Ticket.pm:2585
2027 #. ($args{'URI'})
2028 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2029 msgstr "Klarte ikkje gjera «%1» om til ei adresse"
2030
2031 #: lib/RT/Link.pm:100
2032 #. ($args{'Base'})
2033 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2034 msgstr "Klarte ikkje gjera kjelda «%1» om til ei adresse"
2035
2036 #: lib/RT/Link.pm:107
2037 #. ($args{'Target'})
2038 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2039 msgstr "Klarte ikkje gjera målet «%1» om til ei adresse"
2040
2041 #: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
2042 msgid "Couldn't send email"
2043 msgstr "Klarte ikkje senda e-post"
2044
2045 #: lib/RT/Ticket.pm:558
2046 #. ($type, $msg)
2047 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2048 msgstr "Klarte ikkje registrera %1-overvakar: %2"
2049
2050 #: lib/RT/User.pm:1657
2051 msgid "Couldn't set private key"
2052 msgstr "Klarte ikkje registrera privatnøkkel"
2053
2054 #: lib/RT/User.pm:1641
2055 msgid "Couldn't unset private key"
2056 msgstr "Klarte ikkje fjerna privatnøkkel"
2057
2058 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
2059 msgid "Country"
2060 msgstr "Land"
2061
2062 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
2063 msgid "Create"
2064 msgstr "Ny"
2065
2066 #: etc/initialdata:91
2067 msgid "Create Tickets"
2068 msgstr "Opprett saker"
2069
2070 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
2071 msgid "Create a Class"
2072 msgstr ""
2073
2074 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
2075 msgid "Create a CustomField"
2076 msgstr "Nytt fleksifelt"
2077
2078 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2079 #. ($QueueObj->Name())
2080 msgid "Create a CustomField for queue %1"
2081 msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2082
2083 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
2084 msgid "Create a new article"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2088 msgid "Create a new article in"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2092 msgid "Create a new dashboard"
2093 msgstr "Ny utforming"
2094
2095 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
2096 msgid "Create a new group"
2097 msgstr "Ny gruppe"
2098
2099 #: NOT FOUND IN SOURCE
2100 msgid "Create a new personal group"
2101 msgstr "Ny personleg gruppe"
2102
2103 #: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2104 #. ($QueueObj->Name)
2105 msgid "Create a new template for queue %1"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: share/html/Ticket/Create.html:347
2109 msgid "Create a new ticket"
2110 msgstr "Ny sak"
2111
2112 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
2113 msgid "Create a new user"
2114 msgstr "Ny brukar"
2115
2116 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
2117 msgid "Create a queue"
2118 msgstr "Ny kø"
2119
2120 #: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
2121 #. ($QueueObj->Name)
2122 msgid "Create a scrip for queue %1"
2123 msgstr "Opprett utløysar for køen %1"
2124
2125 #: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2126 msgid "Create a template"
2127 msgstr "Opprett mal"
2128
2129 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
2130 msgid "Create a ticket"
2131 msgstr "Ny sak"
2132
2133 #: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2134 msgid "Create an article"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
2138 msgid "Create an article in class..."
2139 msgstr ""
2140
2141 #: lib/RT/Class.pm:89
2142 msgid "Create articles in this class"
2143 msgstr ""
2144
2145 #: NOT FOUND IN SOURCE
2146 msgid "Create dashboards for this group"
2147 msgstr "Lag utformingar for gruppa"
2148
2149 #: lib/RT/Group.pm:101
2150 msgid "Create group dashboards"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: etc/initialdata:93
2154 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2155 msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløysaren"
2156
2157 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2158 msgid "Create personal dashboards"
2159 msgstr "Lag personlege utformingar"
2160
2161 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2162 msgid "Create system dashboards"
2163 msgstr "Lag systemutformingar"
2164
2165 #: share/html/SelfService/Create.html:113
2166 msgid "Create ticket"
2167 msgstr "Opprett sak"
2168
2169 #: lib/RT/Queue.pm:112
2170 msgid "Create tickets"
2171 msgstr ""
2172
2173 #: NOT FOUND IN SOURCE
2174 msgid "Create tickets in this queue"
2175 msgstr "Opprett saker i køen"
2176
2177 #: share/html/Elements/Tabs:451
2178 msgid "Create tickets offline"
2179 msgstr "Opprett saker fråkopla"
2180
2181 #: NOT FOUND IN SOURCE
2182 msgid "Create, delete and modify custom fields"
2183 msgstr "Opprett, slett og endra fleksifelt"
2184
2185 #: NOT FOUND IN SOURCE
2186 msgid "Create, delete and modify queues"
2187 msgstr "Opprett, slett og endra køar"
2188
2189 #: NOT FOUND IN SOURCE
2190 msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2191 msgstr "Opprett, slett og endra medlemmene av personlege grupper til ein brukar"
2192
2193 #: NOT FOUND IN SOURCE
2194 msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2195 msgstr "Opprett, slett og endra medlemmene av personlege grupper"
2196
2197 #: NOT FOUND IN SOURCE
2198 msgid "Create, delete and modify users"
2199 msgstr "Opprett, slett og endra brukarar"
2200
2201 #: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
2202 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: lib/RT/CustomField.pm:206
2206 msgid "Create, modify and delete custom fields"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: lib/RT/CustomField.pm:207
2210 msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: lib/RT/Queue.pm:93
2214 msgid "Create, modify and delete queue"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: lib/RT/Group.pm:97
2218 msgid "Create, modify and delete saved searches"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: lib/RT/System.pm:81
2222 msgid "Create, modify and delete users"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: lib/RT/Class.pm:89
2226 msgid "CreateArticle"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2230 msgid "CreateDashboard"
2231 msgstr "OpprettUtforming"
2232
2233 #: lib/RT/Group.pm:101
2234 msgid "CreateGroupDashboard"
2235 msgstr "OpprettGruppeutforming"
2236
2237 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2238 msgid "CreateOwnDashboard"
2239 msgstr "OpprettEigneUtformingar"
2240
2241 #: lib/RT/System.pm:87
2242 msgid "CreateSavedSearch"
2243 msgstr "OpprettLagraSøk"
2244
2245 #: lib/RT/Queue.pm:112
2246 msgid "CreateTicket"
2247 msgstr "OpprettSak"
2248
2249 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
2250 msgid "Created"
2251 msgstr "Oppretta"
2252
2253 #: share/html/Elements/ColumnMap:76
2254 msgid "Created By"
2255 msgstr "Oppretta av"
2256
2257 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2258 #. ($CustomFieldObj->Name)
2259 #. ($CustomFieldObj->Name())
2260 msgid "Created CustomField %1"
2261 msgstr "Oppretta fleksifeltet %1"
2262
2263 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2264 msgid "Created by"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: NOT FOUND IN SOURCE
2268 msgid "Created in a date range"
2269 msgstr "Oppretta i perioden"
2270
2271 #: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2272 #. ($search->Name)
2273 msgid "Created search %1"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: NOT FOUND IN SOURCE
2277 msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2278 msgstr "Oppretta saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2279
2280 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2281 msgid "CreatedBy"
2282 msgstr "OpprettaAv"
2283
2284 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2285 msgid "CreatedRelative"
2286 msgstr "OpprettaRelativt"
2287
2288 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
2289 msgid "Creator"
2290 msgstr "Innmeldar"
2291
2292 #: share/html/Prefs/Other.html:71
2293 msgid "Cryptography"
2294 msgstr "Kryptografi"
2295
2296 #: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2297 msgid "Current Links"
2298 msgstr "Gjeldande koplingar"
2299
2300 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2301 msgid "Current Scrips"
2302 msgstr "Gjeldande utløysarar"
2303
2304 #: share/html/Elements/Tabs:731
2305 msgid "Current Search"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2309 msgid "Current members"
2310 msgstr "Gjeldande medlemmer"
2311
2312 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2313 msgid "Current rights"
2314 msgstr "Gjeldande løyve"
2315
2316 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2317 msgid "Current search"
2318 msgstr "Gjeldande søk"
2319
2320 #: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2321 msgid "Current watchers"
2322 msgstr "Gjeldande overvakarar"
2323
2324 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
2325 msgid "Custom Fields"
2326 msgstr "Fleksifelt"
2327
2328 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2329 #. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2330 msgid "Custom Fields for %1"
2331 msgstr "Fleksifelt for %1"
2332
2333 #: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2334 #. ($Object->Name)
2335 msgid "Custom Fields for queue %1"
2336 msgstr ""
2337
2338 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2339 msgid "Custom action cleanup code"
2340 msgstr "Tilpassa oppryddingskode for handling"
2341
2342 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2343 msgid "Custom action preparation code"
2344 msgstr "Tilpassa førebuingskode for handling"
2345
2346 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2347 msgid "Custom condition"
2348 msgstr "Sjølvvalt vilkår"
2349
2350 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2351 #. ($MoveCustomFieldDown)
2352 #. ($MoveCustomFieldUp)
2353 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2354 msgstr "Fleksifelt %1 vert ikkje brukt på dette objektet"
2355
2356 #: lib/RT/Tickets.pm:2831
2357 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2358 msgid "Custom field %1 %2 %3"
2359 msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2360
2361 #: lib/RT/Record.pm:1665
2362 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
2363 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2364 msgstr "Fleksifeltet %1 gjeld ikkje dette objektet"
2365
2366 #: lib/RT/Tickets.pm:2825
2367 #. ($CF->Name)
2368 msgid "Custom field %1 has a value."
2369 msgstr "Fleksifeltet %1 har ein verdi."
2370
2371 #: lib/RT/Tickets.pm:2821
2372 #. ($CF->Name)
2373 msgid "Custom field %1 has no value."
2374 msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2375
2376 #: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
2377 #. ($args{'Field'})
2378 msgid "Custom field %1 not found"
2379 msgstr "Fann ikkje fleksifeltet %1"
2380
2381 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2382 #. ($CustomField->Name)
2383 #. ($cf)
2384 #. ($obj->Name)
2385 msgid "Custom field '%1'"
2386 msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2387
2388 #: lib/RT/CustomField.pm:1378
2389 msgid "Custom field is already applied to the object"
2390 msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2391
2392 #: lib/RT/CustomField.pm:1622
2393 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
2394 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2395 msgstr "Fann ikkje feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2396
2397 #: lib/RT/CustomField.pm:590
2398 msgid "Custom field value could not be deleted"
2399 msgstr "Klarte ikkje sletta feltverdien til fleksifeltet"
2400
2401 #: lib/RT/CustomField.pm:1634
2402 msgid "Custom field value could not be found"
2403 msgstr "Fann ikkje feltverdien til fleksifeltet"
2404
2405 #: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
2406 msgid "Custom field value deleted"
2407 msgstr "Feltverdi til fleksifelt sletta"
2408
2409 #: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2410 msgid "CustomField"
2411 msgstr "Fleksifelt"
2412
2413 #: lib/RT/Tickets.pm:145
2414 msgid "CustomFieldValue"
2415 msgstr "Fleksifeltverdi"
2416
2417 #: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2418 msgid "Customize"
2419 msgstr "Tilpass"
2420
2421 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2422 msgid "Customize Basics"
2423 msgstr "Tilpass detaljer"
2424
2425 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2426 msgid "Customize Email Addresses"
2427 msgstr "Tilpass e-postadresser"
2428
2429 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2430 msgid "Customize Email Configuration"
2431 msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2432
2433 #: share/html/Elements/Tabs:218
2434 msgid "Customize the look of your RT"
2435 msgstr ""
2436
2437 # DBA = databaseadministrator
2438 #: lib/RT/Installer.pm:113
2439 msgid "DBA password"
2440 msgstr "DBA-passord"
2441
2442 # DBA = databaseadministrator
2443 #: lib/RT/Installer.pm:105
2444 msgid "DBA username"
2445 msgstr "DBA-brukarnamn"
2446
2447 #: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
2448 msgid "Daily"
2449 msgstr ""
2450
2451 #: lib/RT/Config.pm:477
2452 msgid "Daily digest"
2453 msgstr "Dagleg samandrag"
2454
2455 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2456 msgid "Dashboard"
2457 msgstr "Utforming"
2458
2459 #: NOT FOUND IN SOURCE
2460 msgid "Dashboard %1"
2461 msgstr "Utforming: %1"
2462
2463 #: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2464 #. ($msg)
2465 msgid "Dashboard could not be created: %1"
2466 msgstr "Klarte ikkje oppretta utforminga: %1"
2467
2468 #: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2469 #. ($msg)
2470 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2471 msgstr "Klarte ikkje oppdatera utforminga: %1"
2472
2473 #: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
2474 msgid "Dashboard updated"
2475 msgstr "Utforming oppdatert"
2476
2477 #: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2478 msgid "Dashboards"
2479 msgstr "Utformingar"
2480
2481 #: lib/RT/Installer.pm:78
2482 msgid "Database host"
2483 msgstr "Databasetenar"
2484
2485 #: lib/RT/Installer.pm:96
2486 msgid "Database name"
2487 msgstr "Databasenamn"
2488
2489 #: lib/RT/Installer.pm:129
2490 msgid "Database password for RT"
2491 msgstr "Databasepassord for RT"
2492
2493 #: lib/RT/Installer.pm:87
2494 msgid "Database port"
2495 msgstr "Databaseport"
2496
2497 #: lib/RT/Installer.pm:60
2498 msgid "Database type"
2499 msgstr "Databasetype"
2500
2501 #: lib/RT/Installer.pm:122
2502 msgid "Database username for RT"
2503 msgstr "Databasebrukarnamn for RT"
2504
2505 #: lib/RT/Config.pm:426
2506 msgid "Date format"
2507 msgstr "Datoformat"
2508
2509 #: NOT FOUND IN SOURCE
2510 msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
2511 msgstr "«DateTime» støttar ikkje «format_cldr». Du må oppgradera for å kunna bruka denne funksjonen."
2512
2513 #: NOT FOUND IN SOURCE
2514 msgid "DateTime module missing"
2515 msgstr "Manglar modulen «DateTime»"
2516
2517 #: NOT FOUND IN SOURCE
2518 msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
2519 msgstr "«DateTime» støttar ikkje «date_format_full». Du må oppgradera for å kunna bruka denne funksjonen."
2520
2521 #: NOT FOUND IN SOURCE
2522 msgid "DateTime::Locale module missing"
2523 msgstr "Manglar modulen «DateTime::Locale»"
2524
2525 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
2526 msgid "Dates"
2527 msgstr "Datoar"
2528
2529 #: lib/RT/Date.pm:102
2530 msgid "Dec"
2531 msgstr "des."
2532
2533 #: NOT FOUND IN SOURCE
2534 msgid "December"
2535 msgstr "desember"
2536
2537 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2538 msgid "Decrypt"
2539 msgstr "Dekrypter"
2540
2541 #: etc/initialdata:219
2542 msgid "Default Autoresponse template"
2543 msgstr "Standardmal for autosvar"
2544
2545 #: share/html/Tools/Offline.html:60
2546 msgid "Default Queue"
2547 msgstr "Standardkø"
2548
2549 #: share/html/Tools/Offline.html:69
2550 msgid "Default Requestor"
2551 msgstr "Standardinnmeldar"
2552
2553 #: etc/initialdata:293
2554 msgid "Default admin comment template"
2555 msgstr "Standardmal for adminkommentar"
2556
2557 #: etc/initialdata:272
2558 msgid "Default admin correspondence template"
2559 msgstr "Standardmal for adminsvar"
2560
2561 #: etc/initialdata:284
2562 msgid "Default correspondence template"
2563 msgstr "Standardmal for svar"
2564
2565 #: lib/RT/Config.pm:144
2566 msgid "Default queue"
2567 msgstr "Standardkø"
2568
2569 #: etc/initialdata:250
2570 msgid "Default transaction template"
2571 msgstr "Standardmal for transaksjonar"
2572
2573 #: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2574 #. ($DefaultValue)
2575 msgid "Default: %1"
2576 msgstr "Standard: %1"
2577
2578 #: lib/RT/Transaction.pm:685
2579 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
2580 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2581 msgstr "Standard: %1/%2 endra frå %3 til %4"
2582
2583 #: NOT FOUND IN SOURCE
2584 msgid "DefaultDueIn"
2585 msgstr "StandardForfallsdato"
2586
2587 #: lib/RT/Date.pm:116
2588 msgid "DefaultFormat"
2589 msgstr "Standardformat"
2590
2591 #: NOT FOUND IN SOURCE
2592 msgid "Delegate rights"
2593 msgstr "Deleger løyve"
2594
2595 #: NOT FOUND IN SOURCE
2596 msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
2597 msgstr "Deleger løyve du har."
2598
2599 #: NOT FOUND IN SOURCE
2600 msgid "DelegateRights"
2601 msgstr "DelegerLøyve"
2602
2603 #: NOT FOUND IN SOURCE
2604 msgid "Delegation"
2605 msgstr "Delegering"
2606
2607 #: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
2608 msgid "Delete"
2609 msgstr "Slett"
2610
2611 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2612 msgid "Delete Template"
2613 msgstr "Slett mal"
2614
2615 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2616 #. ($ArticleObj->Id)
2617 msgid "Delete article #%1"
2618 msgstr ""
2619
2620 #: lib/RT/Class.pm:98
2621 msgid "Delete articles in this class"
2622 msgstr ""
2623
2624 #: NOT FOUND IN SOURCE
2625 msgid "Delete dashboards for this group"
2626 msgstr "Slett utformingar for gruppa"
2627
2628 #: lib/RT/SharedSetting.pm:285
2629 #. ($msg)
2630 msgid "Delete failed: %1"
2631 msgstr "Feil ved sletting: %1"
2632
2633 #: lib/RT/Group.pm:103
2634 msgid "Delete group dashboards"
2635 msgstr ""
2636
2637 #: lib/RT/Ticket.pm:3222
2638 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
2642 msgid "Delete personal dashboards"
2643 msgstr "Slett personlege utformingar"
2644
2645 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
2646 msgid "Delete selected scrips"
2647 msgstr "Slett valde utløysarar"
2648
2649 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
2650 msgid "Delete system dashboards"
2651 msgstr "Slett systemutformingar"
2652
2653 #: lib/RT/Queue.pm:117
2654 msgid "Delete tickets"
2655 msgstr "Slett saker"
2656
2657 #: share/html/Search/Bulk.html:173
2658 msgid "Delete values"
2659 msgstr "Slett verdiar"
2660
2661 #: lib/RT/Class.pm:98
2662 msgid "DeleteArticle"
2663 msgstr ""
2664
2665 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
2666 msgid "DeleteDashboard"
2667 msgstr "SlettUtforming"
2668
2669 #: lib/RT/Group.pm:103
2670 msgid "DeleteGroupDashboard"
2671 msgstr "SlettGruppeUtforming"
2672
2673 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
2674 msgid "DeleteOwnDashboard"
2675 msgstr "SlettEigaUtforming"
2676
2677 #: lib/RT/Queue.pm:117
2678 msgid "DeleteTicket"
2679 msgstr "SlettSak"
2680
2681 #: lib/RT/SharedSetting.pm:283
2682 #. ($self->ObjectName)
2683 msgid "Deleted %1"
2684 msgstr "Sletta %1"
2685
2686 #: NOT FOUND IN SOURCE
2687 msgid "Deleted dashboard %1"
2688 msgstr "Sletta utforminga %1"
2689
2690 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2691 msgid "Deleted queries"
2692 msgstr "Sletta søk"
2693
2694 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
2695 msgid "Deleted saved search"
2696 msgstr "Sletta lagra søk"
2697
2698 #: share/html/Articles/Article/Search.html:226
2699 #. ($searchname)
2700 msgid "Deleted search %1"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: lib/RT/Queue.pm:452
2704 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2705 msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
2706
2707 #: lib/RT/User.pm:456
2708 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2709 msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
2710
2711 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2712 msgid "Deny"
2713 msgstr "Nekt"
2714
2715 #: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
2716 msgid "Depended on by"
2717 msgstr "Avhengnad frå"
2718
2719 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2720 msgid "DependedOnBy"
2721 msgstr "AvhengnadFrå"
2722
2723 #: lib/RT/Transaction.pm:790
2724 #. ($value)
2725 msgid "Dependency by %1 added"
2726 msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
2727
2728 #: lib/RT/Transaction.pm:829
2729 #. ($value)
2730 msgid "Dependency by %1 deleted"
2731 msgstr "Avhengnad av %1 slettet"
2732
2733 #: lib/RT/Transaction.pm:787
2734 #. ($value)
2735 msgid "Dependency on %1 added"
2736 msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
2737
2738 #: lib/RT/Transaction.pm:826
2739 #. ($value)
2740 msgid "Dependency on %1 deleted"
2741 msgstr "Avhengnad av %1 sletta"
2742
2743 #: lib/RT/Tickets.pm:122
2744 msgid "DependentOn"
2745 msgstr "AvhengAv"
2746
2747 #: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
2748 msgid "Depends on"
2749 msgstr "Avheng av"
2750
2751 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2752 msgid "DependsOn"
2753 msgstr "AvhengAv"
2754
2755 #: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2756 msgid "Desc"
2757 msgstr "synkande"
2758
2759 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
2760 msgid "Descending"
2761 msgstr "Synkande"
2762
2763 #: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
2764 msgid "Describe the issue below"
2765 msgstr "Skildra problemet nedanfor"
2766
2767 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
2768 msgid "Description"
2769 msgstr "Skildring"
2770
2771 #: share/html/Elements/Tabs:213
2772 msgid "Detailed information about your RT setup"
2773 msgstr ""
2774
2775 #: share/html/Ticket/Create.html:446
2776 msgid "Details"
2777 msgstr ""
2778
2779 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2780 msgid "Direction"
2781 msgstr "Retning"
2782
2783 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2784 msgid "Disabled"
2785 msgstr "Deaktivert"
2786
2787 #: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
2788 msgid "Display"
2789 msgstr "Vis"
2790
2791 #: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
2792 msgid "Display Access Control List"
2793 msgstr "Vis tilgangsliste"
2794
2795 #: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2796 #. ($id)
2797 msgid "Display Article %1"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2801 msgid "Display Columns"
2802 msgstr "Vis kolonnar"
2803
2804 #: NOT FOUND IN SOURCE
2805 msgid "Display Scrip templates for this queue"
2806 msgstr "Vis utløysarmalar for køen"
2807
2808 #: NOT FOUND IN SOURCE
2809 msgid "Display Scrips for this queue"
2810 msgstr "Vis utløysarmalar for køen"
2811
2812 #: NOT FOUND IN SOURCE
2813 msgid "Display saved searches for this group"
2814 msgstr "Vis lagra søk for gruppa"
2815
2816 #: share/html/Elements/Footer:59
2817 #. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2818 msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2819 msgstr ""
2820
2821 #: NOT FOUND IN SOURCE
2822 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
2823 msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
2824
2825 #: lib/RT/System.pm:80
2826 msgid "Do anything and everything"
2827 msgstr "Gjera alt"
2828
2829 #: lib/RT/Installer.pm:215
2830 msgid "Domain name"
2831 msgstr "Domenenamn"
2832
2833 #: lib/RT/Installer.pm:216
2834 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2835 msgstr "Ta ikkje med «http://», berre vertsnamnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
2836
2837 #: lib/RT/Config.pm:314
2838 msgid "Don't refresh home page."
2839 msgstr "Ikkje oppdater heimesida"
2840
2841 #: lib/RT/Config.pm:293
2842 msgid "Don't refresh search results."
2843 msgstr "Ikkje oppdater søkeresultata"
2844
2845 #: share/html/Elements/Refresh:53
2846 msgid "Don't refresh this page."
2847 msgstr "Ikkje oppdater sida"
2848
2849 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
2850 msgid "Don't trust this key at all"
2851 msgstr "Ikkje stol på denne nøkkelen"
2852
2853 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
2854 msgid "Download"
2855 msgstr "Last ned"
2856
2857 #: NOT FOUND IN SOURCE
2858 msgid "Download as a tab-delimited file"
2859 msgstr "Last ned som ei tabulatordelt fil"
2860
2861 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2862 msgid "Download dumpfile"
2863 msgstr "Last ned dumpfil"
2864
2865 #: lib/RT/CustomField.pm:83
2866 msgid "Dropdown"
2867 msgstr ""
2868
2869 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
2870 msgid "Due"
2871 msgstr "Forfallsdato"
2872
2873 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2874 msgid "DueRelative"
2875 msgstr "ForfallsdatoRelativ"
2876
2877 #: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
2878 #. ($msg)
2879 msgid "ERROR: %1"
2880 msgstr "Feil: %1"
2881
2882 #: share/html/Elements/Tabs:437
2883 msgid "Easy updating of your open tickets"
2884 msgstr "Enkel oppdatering av opne saker"
2885
2886 #: share/html/Elements/Tabs:444
2887 msgid "Easy viewing of your reminders"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
2891 msgid "Edit"
2892 msgstr "Rediger"
2893
2894 #: share/html/Search/Bulk.html:168
2895 msgid "Edit Custom Fields"
2896 msgstr "Rediger fleksifelt"
2897
2898 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
2899 #. ($Object->Name)
2900 msgid "Edit Custom Fields for %1"
2901 msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
2902
2903 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2904 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2905 msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
2906
2907 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2908 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2909 msgstr "Rediger fleksifelt for alle køane"
2910
2911 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2912 msgid "Edit Custom Fields for all users"
2913 msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukarane"
2914
2915 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2916 msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2920 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2921 msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køar"
2922
2923 #: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
2924 msgid "Edit Links"
2925 msgstr "Rediger koplingar"
2926
2927 #: share/html/Search/Edit.html:66
2928 msgid "Edit Query"
2929 msgstr "Rediger spørjing"
2930
2931 #: share/html/Elements/Tabs:738
2932 msgid "Edit Search"
2933 msgstr "Rediger søk"
2934
2935 #: NOT FOUND IN SOURCE
2936 msgid "Edit Templates for queue %1"
2937 msgstr "Rediger malar for køen %1"
2938
2939 #: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2940 msgid "Edit global topic hierarchy"
2941 msgstr ""
2942
2943 #: NOT FOUND IN SOURCE
2944 msgid "Edit saved searches for this group"
2945 msgstr "Rediger lagra søk for gruppa"
2946
2947 #: share/html/Elements/Tabs:116
2948 msgid "Edit system templates"
2949 msgstr "Rediger systemmalar"
2950
2951 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
2952 #. ($ClassObj->Name)
2953 msgid "Edit topic hierarchy for %1"
2954 msgstr ""
2955
2956 #: lib/RT/Group.pm:97
2957 msgid "EditSavedSearches"
2958 msgstr "RedigerLagraSøk"
2959
2960 #: NOT FOUND IN SOURCE
2961 msgid "Editable text"
2962 msgstr "Redigerbar tekst"
2963
2964 #: NOT FOUND IN SOURCE
2965 msgid "Editing Configuration for queue %1"
2966 msgstr "Rediger innstillingar for køen %1"
2967
2968 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
2969 #. ($CustomFieldObj->Name)
2970 #. ($CustomFieldObj->Name())
2971 msgid "Editing CustomField %1"
2972 msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
2973
2974 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
2975 #. ($Group->Name)
2976 msgid "Editing membership for group %1"
2977 msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
2978
2979 #: NOT FOUND IN SOURCE
2980 msgid "Editing membership for personal group %1"
2981 msgstr "Redigerer medlemskap for den personlege gruppa %1"
2982
2983 #: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
2984 msgid "EffectiveId"
2985 msgstr "EffektivID"
2986
2987 #: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
2988 msgid "Either base or target must be specified"
2989 msgstr "Du må oppgje anten kjelde eller mål"
2990
2991 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
2992 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
2993 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2994 msgstr "Anten manglar du løyve til å visa det lagra søket %1, eller så er identifikatoren feil"
2995
2996 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2997 msgid "Email"
2998 msgstr "E-postadresse"
2999
3000 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
3001 msgid "Email Address"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
3005 msgid "Email Digest"
3006 msgstr "E-postsamandrag"
3007
3008 #: lib/RT/User.pm:585
3009 msgid "Email address in use"
3010 msgstr "E-postadressa er alt i bruk"
3011
3012 #: lib/RT/Config.pm:474
3013 msgid "Email delivery"
3014 msgstr "E-postlevering"
3015
3016 #: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
3017 msgid "Email template for periodic notification digests"
3018 msgstr "E-postmal for regelmessige samandrag"
3019
3020 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
3021 msgid "EmailAddress"
3022 msgstr "E-postadresse"
3023
3024 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3025 msgid "Enabled"
3026 msgstr "Aktivert"
3027
3028 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
3029 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3030 msgstr ""
3031
3032 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
3033 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3034 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera feltet)"
3035
3036 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
3037 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
3038 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera gruppa)"
3039
3040 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
3041 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
3042 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera køen)"
3043
3044 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
3045 msgid "Enabled Classes"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
3049 msgid "Enabled Queues"
3050 msgstr "Aktive køar"
3051
3052 #: share/html/Admin/Queues/index.html:99
3053 msgid "Enabled queues matching search criteria"
3054 msgstr "Verksame køar i samsvar med søkjekriteria"
3055
3056 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
3057 #. (loc_fuzzy($msg))
3058 msgid "Enabled status %1"
3059 msgstr "Aktivert statusen %1"
3060
3061 #: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3062 msgid "Encrypt"
3063 msgstr "Krypter"
3064
3065 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
3066 msgid "Encrypt by default"
3067 msgstr "Krypter som standard"
3068
3069 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
3070 msgid "Encrypt/Decrypt"
3071 msgstr "Krypter/dekrypter"
3072
3073 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
3074 #. ($id, $txn->Ticket)
3075 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3076 msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
3077
3078 #: lib/RT/Queue.pm:639
3079 msgid "Encrypting disabled"
3080 msgstr "Kryptering slått av"
3081
3082 #: lib/RT/Queue.pm:638
3083 msgid "Encrypting enabled"
3084 msgstr "Kryptering slått på"
3085
3086 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
3087 msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
3088 msgstr ""
3089
3090 #: lib/RT/CustomField.pm:187
3091 msgid "Enter multiple IP address ranges"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: lib/RT/CustomField.pm:178
3095 msgid "Enter multiple IP addresses"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: lib/RT/CustomField.pm:93
3099 msgid "Enter multiple values"
3100 msgstr "Skriv inn fleire verdiar"
3101
3102 #: lib/RT/CustomField.pm:149
3103 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
3104 msgstr "Skriv inn fleire verdiar – med autofullføring"
3105
3106 #: share/html/Elements/EditLinks:128
3107 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
3108 msgstr "Skriv inn objekta eller nettadressene du vil kopla til. Du kan skilja fleire verdiar ved å bruka mellomrom."
3109
3110 #: lib/RT/CustomField.pm:179
3111 msgid "Enter one IP address"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: lib/RT/CustomField.pm:188
3115 msgid "Enter one IP address range"
3116 msgstr ""
3117
3118 #: lib/RT/CustomField.pm:94
3119 msgid "Enter one value"
3120 msgstr "Skriv inn enkeltverdi"
3121
3122 #: lib/RT/CustomField.pm:150
3123 msgid "Enter one value with autocompletion"
3124 msgstr "Skriv inn enkeltverdi – med autofullføring"
3125
3126 #: share/html/Elements/EditLinks:125
3127 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
3128 msgstr "Skriv inn køane eller nettadressene du vil kopla køane til. Du kan skilja fleire verdiar ved å bruka mellomrom."
3129
3130 #: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
3131 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
3132 msgstr "Skriv inn sakene eller nettadressene du vil kopla sakene til. Du kan skilja fleire verdiar ved å bruka mellomrom."
3133
3134 #: lib/RT/Config.pm:280
3135 msgid "Enter time in hours by default"
3136 msgstr ""
3137
3138 #: lib/RT/CustomField.pm:189
3139 msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: lib/RT/CustomField.pm:180
3143 msgid "Enter up to %1 IP addresses"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: lib/RT/CustomField.pm:95
3147 msgid "Enter up to %1 values"
3148 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdiar"
3149
3150 #: lib/RT/CustomField.pm:151
3151 msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
3152 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdiar – med autofullføring"
3153
3154 #: share/html/Search/Simple.html:77
3155 #. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
3156 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
3157 msgstr ""
3158
3159 #: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
3160 msgid "Error"
3161 msgstr "Feil"
3162
3163 #: NOT FOUND IN SOURCE
3164 msgid "Error in parameters to Queue->AddWatcher"
3165 msgstr "Feil i parameterane til «Queue->AddWatcher»"
3166
3167 #: NOT FOUND IN SOURCE
3168 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
3169 msgstr "Feil i parameterane til «Queue->DeleteWatcher»"
3170
3171 #: lib/RT/Ticket.pm:1090
3172 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
3173 msgstr "Feil i parameterane til «Ticket->AddWatcher»"
3174
3175 #: lib/RT/Ticket.pm:1247
3176 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
3177 msgstr "Feil i parameterane til «Ticket->DeleteWatcher»"
3178
3179 #: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
3180 msgid "Error to RT owner: public key"
3181 msgstr "Feil til RT-eigar: offentlegnøkkel"
3182
3183 #: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
3184 msgid "Error: Missing dashboard"
3185 msgstr "Feil: Manglar utforming"
3186
3187 #: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
3188 msgid "Error: bad GnuPG data"
3189 msgstr "Feil: Ugyldige GnuPG-data"
3190
3191 #: share/html/Articles/Article/Search.html:202
3192 msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
3193 msgstr ""
3194
3195 #: share/html/Articles/Article/Search.html:165
3196 #. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
3197 msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
3201 msgid "Error: no private key"
3202 msgstr "Feil: manglar privatnøkkel"
3203
3204 #: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
3205 msgid "Error: public key"
3206 msgstr "Feil: offentlegnøkkel"
3207
3208 #: share/html/Articles/Article/Search.html:217
3209 #. ($search->Name, $msg)
3210 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: bin/rt-crontool:370
3214 msgid "Escalate tickets"
3215 msgstr "Auk saksprioritetar"
3216
3217 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
3218 msgid "Estimated"
3219 msgstr "Estimert"
3220
3221 #: lib/RT/Handle.pm:665
3222 msgid "Everyone"
3223 msgstr "Alle"
3224
3225 #: NOT FOUND IN SOURCE
3226 msgid "Examine tickets created in a queue between two dates"
3227 msgstr "Sjå på saker oppretta i ein viss tidsperiode"
3228
3229 #: NOT FOUND IN SOURCE
3230 msgid "Examine tickets resolved in a queue between two dates"
3231 msgstr "Sjå på saker løyste i ein viss tidsperiode"
3232
3233 #: NOT FOUND IN SOURCE
3234 msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
3235 msgstr "Sjå på løyste saker – grupperte etter eigar"
3236
3237 #: bin/rt-crontool:356
3238 msgid "Example:"
3239 msgstr "Eksempel:"
3240
3241 #: lib/RT/System.pm:88
3242 msgid "ExecuteCode"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
3246 msgid "Expire"
3247 msgstr "Utgår"
3248
3249 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3250 msgid "ExtendedStatus"
3251 msgstr "UtvidaStatus"
3252
3253 #: lib/RT/User.pm:995
3254 msgid "External authentication enabled."
3255 msgstr "Ekstern autentisering slått på"
3256
3257 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
3258 msgid "Extra info"
3259 msgstr "Tilleggsinformasjon"
3260
3261 #: share/html/Elements/Tabs:633
3262 msgid "Extract Article"
3263 msgstr ""
3264
3265 #: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
3266 msgid "Extract Subject Tag"
3267 msgstr "Hent emnekode"
3268
3269 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
3270 #. ($Ticket)
3271 msgid "Extract a new article from ticket #%1"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
3275 #. ($Ticket, $ClassObj->Name)
3276 msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
3277 msgstr ""
3278
3279 #: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
3280 msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
3281 msgstr "Hent emnekodar frå emnelinja i ein transaksjon, og legg desse til saksemnet."
3282
3283 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
3284 #. ($DBI::errstr)
3285 msgid "Failed to connect to database: %1"
3286 msgstr "Klarte ikkje kopla til databasen: %1"
3287
3288 #: lib/RT/SharedSetting.pm:217
3289 #. ($self->ObjectName)
3290 msgid "Failed to create %1 attribute"
3291 msgstr "Klarte ikkje oppretta attributtet %1"
3292
3293 #: lib/RT/User.pm:336
3294 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
3295 msgstr "Fann ikkje pseudogruppa «brukarar med utvida løyve»"
3296
3297 #: lib/RT/User.pm:343
3298 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
3299 msgstr "Fann ikkje pseudogruppa «brukarar utan utvida løyve»"
3300
3301 #: lib/RT/SharedSetting.pm:122
3302 #. ($self->ObjectName, $id)
3303 msgid "Failed to load %1 %2"
3304 msgstr "Klarte ikkje lasta %1 %2"
3305
3306 #: lib/RT/SharedSetting.pm:146
3307 #. ($self->ObjectName, $id, $msg)
3308 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
3309 msgstr "Klarte ikkje lasta %1 %2: %3"
3310
3311 #: bin/rt-crontool:304
3312 #. ($modname, $@)
3313 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
3314 msgstr "Klarte ikkje lasta modulen %1. (%2)"
3315
3316 #: lib/RT/SharedSetting.pm:201
3317 #. ($privacy)
3318 msgid "Failed to load object for %1"
3319 msgstr "Klarte ikkje lasta objektet for %1"
3320
3321 #: sbin/rt-email-digest:166
3322 msgid "Failed to load template"
3323 msgstr "Klarte ikkje lasta malen"
3324
3325 #: lib/RT/Reminders.pm:122
3326 #. ($self->Ticket)
3327 msgid "Failed to load ticket %1"
3328 msgstr ""
3329
3330 #: sbin/rt-email-digest:174
3331 msgid "Failed to parse template"
3332 msgstr "Klarte ikkje tolka malen"
3333
3334 #: lib/RT/Date.pm:92
3335 msgid "Feb"
3336 msgstr "feb."
3337
3338 #: NOT FOUND IN SOURCE
3339 msgid "February"
3340 msgstr "februar"
3341
3342 #: share/html/Elements/Tabs:749
3343 msgid "Feeds"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
3347 msgid "Field"
3348 msgstr ""
3349
3350 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
3351 msgid "Field values source:"
3352 msgstr "Kjelde for feltverdiar:"
3353
3354 #: NOT FOUND IN SOURCE
3355 msgid "FileName"
3356 msgstr "Filnamn"
3357
3358 #: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3359 msgid "Filename"
3360 msgstr "Filnamn"
3361
3362 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3363 msgid "Fill arguments"
3364 msgstr "Fyllargument"
3365
3366 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3367 msgid "Fill boxes with color using"
3368 msgstr "Fyll boksane med farge med"
3369
3370 #: lib/RT/CustomField.pm:102
3371 msgid "Fill in multiple text areas"
3372 msgstr "Fyll ut fleire fritekstfelt"
3373
3374 #: lib/RT/CustomField.pm:111
3375 msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3376 msgstr "Fyll ut fleire wikitext-felt"
3377
3378 #: lib/RT/CustomField.pm:103
3379 msgid "Fill in one text area"
3380 msgstr "Fyll ut eit fritekstfelt"
3381
3382 #: lib/RT/CustomField.pm:112
3383 msgid "Fill in one wikitext area"
3384 msgstr "Fyll ut eit wikitext-felt"
3385
3386 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3387 msgid "Fill in this field with a URL."
3388 msgstr "Fyll ut feltet med ei nettadresse."
3389
3390 #: lib/RT/CustomField.pm:104
3391 msgid "Fill in up to %1 text areas"
3392 msgstr "Fyll ut opptil %1 fritekstfelt"
3393
3394 #: lib/RT/CustomField.pm:113
3395 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
3396 msgstr "Fyll ut opptil %1 wikitext-felt"
3397
3398 #: lib/RT/Tickets.pm:2311 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
3399 msgid "Final Priority"
3400 msgstr "Sluttprioritet"
3401
3402 #: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3403 msgid "FinalPriority"
3404 msgstr "Sluttprioritet"
3405
3406 #: share/html/Admin/Users/index.html:83
3407 msgid "Find all users whose"
3408 msgstr "Finn alle brukarane der"
3409
3410 #: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3411 msgid "Find groups whose"
3412 msgstr "Finn alle gruppene der"
3413
3414 #: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3415 msgid "Find people whose"
3416 msgstr "Finn alle personane der"
3417
3418 #: share/html/Search/Results.html:140
3419 msgid "Find tickets"
3420 msgstr "Finn saker"
3421
3422 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
3423 msgid "Fingerprint"
3424 msgstr ""
3425
3426 #: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
3427 msgid "Finish"
3428 msgstr "Fullfør"
3429
3430 #: share/html/Elements/Tabs:651
3431 msgid "First"
3432 msgstr "Først"
3433
3434 #: NOT FOUND IN SOURCE
3435 msgid "Foo Bar Baz"
3436 msgstr "Foo Bar Baz"
3437
3438 #: NOT FOUND IN SOURCE
3439 msgid "Foo!"
3440 msgstr "Foo!"
3441
3442 #: share/html/Search/Simple.html:91
3443 #. ($link_start, $link_end)
3444 msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
3445 msgstr ""
3446
3447 #: share/html/Search/Bulk.html:84
3448 msgid "Force change"
3449 msgstr "Tving gjennom endring"
3450
3451 #: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
3452 msgid "Format"
3453 msgstr "Format"
3454
3455 #: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:578 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
3456 msgid "Forward"
3457 msgstr "Vidaresend"
3458
3459 #: share/html/Ticket/Forward.html:78
3460 msgid "Forward Message"
3461 msgstr "Vidaresend melding"
3462
3463 #: share/html/Ticket/Forward.html:77
3464 msgid "Forward Message and Return"
3465 msgstr "Vidaresend melding og gå tilbake"
3466
3467 #: etc/initialdata:409 etc/upgrade/3.8.6/content:3
3468 msgid "Forward Ticket"
3469 msgstr "Vidaresend sak"
3470
3471 #: lib/RT/Queue.pm:121
3472 msgid "Forward messages outside of RT"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: NOT FOUND IN SOURCE
3476 msgid "Forward messages to third person(s)"
3477 msgstr "Vidaresend meldingar til tredjeperson(ar)"
3478
3479 #: share/html/Ticket/Forward.html:113
3480 #. ($TicketObj->id)
3481 msgid "Forward ticket #%1"
3482 msgstr "Vidaresend sak %1"
3483
3484 #: share/html/Ticket/Forward.html:112
3485 #. ($txn->id)
3486 msgid "Forward transaction #%1"
3487 msgstr "Vidaresend transaksjon %1"
3488
3489 #: lib/RT/Queue.pm:121
3490 msgid "ForwardMessage"
3491 msgstr "Vidaresend melding"
3492
3493 #: lib/RT/Transaction.pm:668
3494 #. ($self->Data)
3495 msgid "Forwarded Ticket to %1"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: lib/RT/Transaction.pm:665
3499 #. ($self->Field, $self->Data)
3500 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
3504 #. ($ticketcount)
3505 #. ($collection->CountAll)
3506 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
3507 msgstr "Fann %quant(%1,sak,saker)"
3508
3509 #: lib/RT/Record.pm:975
3510 msgid "Found Object"
3511 msgstr "Fann objekt"
3512
3513 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:92
3514 msgid "Frequency"
3515 msgstr "Frekvens"
3516
3517 #: lib/RT/Date.pm:111
3518 msgid "Fri"
3519 msgstr "fr."
3520
3521 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:110
3522 msgid "Friday"
3523 msgstr "fredag"
3524
3525 #: share/html/Ticket/Forward.html:60
3526 msgid "From"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: NOT FOUND IN SOURCE
3530 msgid "Full headers"
3531 msgstr "Fullstendig meldingshovud"
3532
3533 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:67
3534 msgid "GD is disabled or not installed. You can upload an image, but you won't get automatic color suggestions."
3535 msgstr ""
3536
3537 #: lib/RT/Config.pm:192 lib/RT/Config.pm:285
3538 msgid "General"
3539 msgstr "Generelt"
3540
3541 #: share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:91
3542 msgid "General rights"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: share/html/Tools/Offline.html:84
3546 msgid "Get template from file"
3547 msgstr "Hent mal frå fil"
3548
3549 #: share/html/Install/index.html:76
3550 msgid "Getting started"
3551 msgstr "Kom i gang"
3552
3553 #: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:897 lib/RT/Transaction.pm:909
3554 #. ($New->Name)
3555 msgid "Given to %1"
3556 msgstr "Tildelt %1"
3557
3558 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
3559 msgid "Global"
3560 msgstr "Globalt"
3561
3562 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:193
3563 msgid "Global Attributes"
3564 msgstr ""
3565
3566 #: NOT FOUND IN SOURCE
3567 msgid "Global Custom Fields"
3568 msgstr "Globale fleksifelt"
3569
3570 #: share/html/Articles/Topics.html:91
3571 msgid "Global Topics"
3572 msgstr ""
3573
3574 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
3575 msgid "Global custom field configuration"
3576 msgstr "Oppsett av globale fleksifelt"
3577
3578 #: share/html/Admin/Global/MyRT.html:102
3579 #. ($pane)
3580 msgid "Global portlet %1 saved."
3581 msgstr "Globalt panel «%1» lagra"
3582
3583 #: share/html/Admin/Elements/SelectTemplate:55
3584 #. (loc($Template->Name))
3585 msgid "Global template: %1"
3586 msgstr "Global mal: %1"
3587
3588 #: share/html/Elements/Tabs:312
3589 msgid "GnuPG"
3590 msgstr "GnuPG"
3591
3592 #: lib/RT/Attachment.pm:760 lib/RT/Attachment.pm:795
3593 msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
3594 msgstr "GnuPG-feil. Ta kontakt med systemadministratoren."
3595
3596 #: lib/RT/Attachment.pm:715 lib/RT/Attachment.pm:777
3597 msgid "GnuPG integration is disabled"
3598 msgstr "GnuPG-integrasjonen er slått av"
3599
3600 #: share/html/Elements/GnuPG/KeyIssues:49
3601 msgid "GnuPG issues"
3602 msgstr "GnuPG-problem"
3603
3604 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
3605 #. ($EmailAddress)
3606 msgid "GnuPG private key(s) for %1"
3607 msgstr "GnuPG-privatnøkkel/-nøklar for %1"
3608
3609 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136 share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
3610 msgid "GnuPG private keys"
3611 msgstr ""
3612
3613 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
3614 #. ($EmailAddress)
3615 msgid "GnuPG public key(s) for %1"
3616 msgstr "GnuPG-offentlegnøkkel/-nøklar for %1"
3617
3618 #: share/html/m/_elements/menu:67
3619 msgid "Go"
3620 msgstr "Køyr"
3621
3622 #: share/html/Admin/Groups/index.html:55
3623 msgid "Go to group"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: share/html/Admin/Users/index.html:60
3627 msgid "Go to user"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:69 share/html/Admin/CustomFields/index.html:86 share/html/Admin/Groups/index.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:80 share/html/Admin/Queues/index.html:88 share/html/Admin/Users/index.html:87 share/html/Approvals/index.html:54 share/html/Elements/RefreshHomepage:52 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:55 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:59 share/html/Tools/Offline.html:88
3631 msgid "Go!"
3632 msgstr "Køyr"
3633
3634 #: share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49 share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49
3635 msgid "Goto Ticket"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: share/html/Elements/GotoTicket:49
3639 msgid "Goto ticket"
3640 msgstr "Gå til saka"
3641
3642 #: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:91 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
3643 msgid "Graph"
3644 msgstr "Diagram"
3645
3646 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:48
3647 msgid "Graph Properties"
3648 msgstr "Diagrameigenskapar"
3649
3650 #: share/html/Search/Elements/Chart:98
3651 msgid "Graphical charts are not available."
3652 msgstr "Diagram er ikkje tilgjengelege."
3653
3654 #: lib/RT/Record.pm:955 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
3655 msgid "Group"
3656 msgstr "Gruppe"
3657
3658 #: share/html/Elements/Tabs:186 share/html/Elements/Tabs:291 share/html/Elements/Tabs:329 share/html/Elements/Tabs:345 share/html/Elements/Tabs:377
3659 msgid "Group Rights"
3660 msgstr "Gruppeløyve"
3661
3662 #: lib/RT/Group.pm:928
3663 #. ($new_member_obj->Object->Name)
3664 msgid "Group already has member: %1"
3665 msgstr "Alt medlem av gruppa: %1"
3666
3667 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:112
3668 #. ($create_msg)
3669 msgid "Group could not be created: %1"
3670 msgstr "Klarte ikkje oppretta gruppa: %1"
3671
3672 #: lib/RT/Group.pm:477
3673 msgid "Group created"
3674 msgstr "Gruppa er oppretta"
3675
3676 #: lib/RT/Group.pm:695
3677 msgid "Group disabled"
3678 msgstr "Gruppa er deaktivert"
3679
3680 #: lib/RT/Group.pm:697
3681 msgid "Group enabled"
3682 msgstr "Gruppa er aktivert"
3683
3684 #: lib/RT/Group.pm:1084
3685 msgid "Group has no such member"
3686 msgstr "Gruppa har ikkje medlemmen"
3687
3688 #: lib/RT/Group.pm:532
3689 #. ($value)
3690 msgid "Group name '%1' is already in use"
3691 msgstr ""
3692
3693 #: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
3694 msgid "Group not found"
3695 msgstr "Fann ikkje gruppa"
3696
3697 #: NOT FOUND IN SOURCE
3698 msgid "Group rights"
3699 msgstr "Gruppeløyve"
3700
3701 #: lib/RT/CustomField.pm:1673 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:75
3702 msgid "Groups"
3703 msgstr "Grupper"
3704
3705 #: lib/RT/Group.pm:934
3706 msgid "Groups can't be members of their members"
3707 msgstr "Grupper kan ikkje vera medlem av sine medlemmer"
3708
3709 #: share/html/Admin/Groups/index.html:107
3710 msgid "Groups matching search criteria"
3711 msgstr "Grupper i samsvar med søkjekriteria"
3712
3713 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:56
3714 msgid "Groups the user is member of (check box to delete)"
3715 msgstr "Brukaren er medlem av (kryss av for å fjerna)"
3716
3717 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:70
3718 msgid "Groups the user is not member of (check box to add)"
3719 msgstr "Brukaren er ikkje medlem av (kryss av for å leggja til)"
3720
3721 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123
3722 msgid "Groups this user belongs to"
3723 msgstr "Brukaren er medlem av"
3724
3725 #: lib/RT/Tickets.pm:121
3726 msgid "HasMember"
3727 msgstr "HarMedlem"
3728
3729 #: etc/initialdata:410 etc/upgrade/3.8.6/content:4
3730 msgid "Heading of a forwarded Ticket"
3731 msgstr "Overskrift til vidaresend sak"
3732
3733 #: etc/initialdata:403 etc/upgrade/3.7.15/content:5
3734 msgid "Heading of a forwarded message"
3735 msgstr "Overskrift til vidaresend melding"
3736
3737 #: lib/RT/Interface/CLI.pm:83 lib/RT/Interface/CLI.pm:83
3738 msgid "Hello!"
3739 msgstr "Hei!"
3740
3741 #: NOT FOUND IN SOURCE
3742 msgid "Hello, %1"
3743 msgstr "Hei %1"
3744
3745 #: share/html/Install/Global.html:52
3746 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
3747 msgstr "Hjelp oss å setja opp nokre nyttige standardverdiar for RT."
3748
3749 #: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
3750 msgid "Hide all quoted text"
3751 msgstr ""
3752
3753 #: share/html/Ticket/Elements/FoldStanzaJS:50
3754 msgid "Hide quoted text"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: lib/RT/Config.pm:352
3758 msgid "Hide ticket history by default"
3759 msgstr ""
3760
3761 #: share/html/Elements/Tabs:293 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:331 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Elements/Tabs:797 share/html/Elements/Tabs:818 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
3762 msgid "History"
3763 msgstr "Oppdateringar"
3764
3765 #: share/html/Articles/Article/History.html:52
3766 #. ($id)
3767 msgid "History for article #%1"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: share/html/Admin/Groups/History.html:59
3771 #. ($GroupObj->Name)
3772 msgid "History of the group %1"
3773 msgstr "Gruppeendringar for %1"
3774
3775 #: share/html/Admin/Queues/History.html:59
3776 #. ($QueueObj->Name)
3777 msgid "History of the queue %1"
3778 msgstr "Køendringar for %1"
3779
3780 #: share/html/Admin/Users/History.html:59
3781 #. ($UserObj->Name)
3782 msgid "History of the user %1"
3783 msgstr "Brukarendringar for %1"
3784
3785 #: NOT FOUND IN SOURCE
3786 msgid "Home"
3787 msgstr "Heim"
3788
3789 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:86
3790 msgid "Home Phone"
3791 msgstr ""
3792
3793 #: lib/RT/Config.pm:311
3794 msgid "Home page refresh interval"
3795 msgstr "Oppdater heimesida"
3796
3797 #: NOT FOUND IN SOURCE
3798 msgid "HomePhone"
3799 msgstr "TelefonHeime"
3800
3801 #: share/html/Elements/Tabs:394 share/html/m/_elements/header:69
3802 msgid "Homepage"
3803 msgstr "Heimeside"
3804
3805 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:138
3806 msgid "Hour"
3807 msgstr "Time"
3808
3809 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
3810 msgid "Hourly"
3811 msgstr ""
3812
3813 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
3814 msgid "Hours"
3815 msgstr "timar"
3816
3817 #: lib/RT/Base.pm:125
3818 #. (6)
3819 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
3820 msgstr "Eg har %quant(%1,sementblandar,sementblandarar)."
3821
3822 #: share/html/User/Prefs.html:175
3823 msgid "I want to reset my secret token."
3824 msgstr ""
3825
3826 #: lib/RT/Date.pm:117
3827 msgid "ISO"
3828 msgstr "ISO"
3829
3830 #: lib/RT/Tickets.pm:2242 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
3831 msgid "Id"
3832 msgstr "ID"
3833
3834 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:63 share/html/User/Prefs.html:60
3835 msgid "Identity"
3836 msgstr "Identitet"
3837
3838 #: lib/RT/Approval/Rule/Rejected.pm:54
3839 msgid "If an approval is rejected, reject the original and delete pending approvals"
3840 msgstr "Viss ei godkjenning vert avvist, avvis originalen, og slett ventande godkjenningar"
3841
3842 #: share/html/Tools/Offline.html:73
3843 msgid "If no Requestor is specified, create tickets with this requestor."
3844 msgstr "Bruk denne innmeldaren viss ingen innmeldar er oppgjeven."
3845
3846 #: share/html/Tools/Offline.html:64
3847 msgid "If no queue is specified, create tickets in this queue."
3848 msgstr "Bruk denne køen viss ingen kø er oppgjeven."
3849
3850 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:66
3851 msgid "If this is not what you expect, leave this page now without logging in."
3852 msgstr ""
3853
3854 #: bin/rt-crontool:352
3855 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
3856 msgstr "Viss dette verktøyet var «setgid», kunne ein vondsinna lokal brukar bruka det for å få administrativ tilgang til RT."
3857
3858 #: share/html/Install/index.html:83
3859 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server."
3860 msgstr "Viss du alt har ein fungerande RT-tenar og RT-database, bør du no sjå til at databasetenaren køyrer, og at RT-tenaren kan kopla til han. Når du har gjort dette, bør du stoppa og så starta RT-tenaren på nytt."
3861
3862 #: NOT FOUND IN SOURCE
3863 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server.</p>"
3864 msgstr "Viss du alt har ein fungerande RT-tenar og RT-database, bør du no sjå til at databasetenaren køyrer, og at RT-tenaren kan kopla til han. Når du har gjort dette, bør du stoppa og så starta RT-tenaren på nytt."
3865
3866 #: share/html/Elements/CSRF:59
3867 #. ($escaped_path, $action, $start, $end)
3868 msgid "If you really intended to visit %1 and %2, then %3click here to resume your request%4."
3869 msgstr ""
3870
3871 #: NOT FOUND IN SOURCE
3872 msgid "If you've change the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
3873 msgstr "Viss du endrar porten som RT køyrer på, må du starta tenaren på nytt for å kunna logga inn."
3874
3875 #: share/html/Install/Finish.html:60
3876 msgid "If you've changed the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
3877 msgstr ""
3878
3879 #: share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:128 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76
3880 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
3881 msgstr "Viss du har gjort endringar her, må du hugsa å"
3882
3883 #: share/html/Install/DatabaseType.html:61
3884 #. ('<a href="http://search.cpan.org" target="_new">CPAN</a>')
3885 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
3886 msgstr "Viss databasen du føretrekkjer ikkje er synleg i feltet nedanfor, tyder det at RT ikkje fann ein <i>databasedrivar</i> for denne installert. Det kan hjelpa å bruka %1 for å lasta ned og installera «DBD::MySQL», «DBD::Oracle» eller «DBD::Pg»."
3887
3888 #: lib/RT/Record.pm:967
3889 msgid "Illegal value for %1"
3890 msgstr "Ugyldig verdi for %1"
3891
3892 #: lib/RT/Record.pm:970
3893 msgid "Immutable field"
3894 msgstr "Låst felt"
3895
3896 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:165
3897 msgid "Inactive Tickets"
3898 msgstr ""
3899
3900 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:59
3901 msgid "Include Article:"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:68
3905 msgid "Include disabled classes in listing."
3906 msgstr ""
3907
3908 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:81
3909 msgid "Include disabled custom fields in listing."
3910 msgstr "Ta med deaktiverte fleksifelt i lista"
3911
3912 #: share/html/Admin/Groups/index.html:75
3913 msgid "Include disabled groups in listing."
3914 msgstr "Ta med deaktiverte grupper i lista"
3915
3916 #: share/html/Admin/Queues/index.html:87
3917 msgid "Include disabled queues in listing."
3918 msgstr "Ta med deaktiverte køar i lista"
3919
3920 #: share/html/Admin/Users/index.html:85
3921 msgid "Include disabled users in search."
3922 msgstr "Ta med deaktiverte brukarar i søkeresultata"
3923
3924 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:111
3925 msgid "Include page"
3926 msgstr "Vis nettside"
3927
3928 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:140
3929 msgid "Include subtopics"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: lib/RT/Config.pm:476
3933 msgid "Individual messages"
3934 msgstr "Enkeltmeldingar"
3935
3936 #: etc/initialdata:428 etc/upgrade/3.7.10/content:15
3937 msgid "Inform RT owner that user(s) have problems with public keys"
3938 msgstr "Varsla RT-eigaren om at brukaren/brukarane har ugyldige offentlegnøklar"
3939
3940 #: etc/initialdata:490 etc/upgrade/3.7.87/content:6
3941 msgid "Inform user that a dashboard he subscribed to is missing"
3942 msgstr "Varsla brukaren om at utforminga han/ho brukar er fjerna"
3943
3944 #: etc/initialdata:453 etc/upgrade/3.7.10/content:40
3945 msgid "Inform user that a message he sent has invalid GnuPG data"
3946 msgstr "Varsla brukaren om at meldinga han/ho sende har ugyldige GnuPG-data"
3947
3948 #: etc/initialdata:419 etc/upgrade/3.7.10/content:6
3949 msgid "Inform user that he has problems with public key and couldn't recieve encrypted content"
3950 msgstr "Varsla brukaren om at han/ho har feil i offentlegnøkkelen, og derfor ikkje kan få krypterte meldingar"
3951
3952 #: etc/initialdata:465
3953 msgid "Inform user that his password has been reset"
3954 msgstr "Varsla brukaren om at passordet hans/hennar er nullstilt"
3955
3956 #: etc/initialdata:441 etc/upgrade/3.7.10/content:28
3957 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
3958 msgstr "Varsla brukaren om mottak av kryptert e-post som RT manglar privatnøkkel for å dekryptera"
3959
3960 #: lib/RT/Tickets.pm:2288 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
3961 msgid "Initial Priority"
3962 msgstr "Startprioritet"
3963
3964 #: lib/RT/Ticket.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:926 lib/RT/Tickets.pm:108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:136 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3965 msgid "InitialPriority"
3966 msgstr "Startprioritet"
3967
3968 #: share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Initialize.html:48 share/html/Install/Initialize.html:61
3969 msgid "Initialize Database"
3970 msgstr "Gjer klar databasen"
3971
3972 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:91
3973 msgid "Input can not be parsed as an IP address"
3974 msgstr ""
3975
3976 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:102
3977 msgid "Input can not be parsed as an IP address range"
3978 msgstr ""
3979
3980 #: lib/RT/ScripAction.pm:131
3981 msgid "Input error"
3982 msgstr "Feil i inndata"
3983
3984 #: lib/RT/CustomField.pm:1467 lib/RT/CustomField.pm:1627 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
3985 #. ($CF->FriendlyPattern)
3986 #. ($self->FriendlyPattern)
3987 msgid "Input must match %1"
3988 msgstr "Inndataa må vera i samsvar med %1"
3989
3990 #: NOT FOUND IN SOURCE
3991 msgid "Install RT"
3992 msgstr "Installer RT"
3993
3994 #: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3477
3995 msgid "Internal Error"
3996 msgstr "Internfeil"
3997
3998 #: lib/RT/Record.pm:321
3999 #. ($id->{error_message})
4000 msgid "Internal Error: %1"
4001 msgstr "Internfeil: %1"
4002
4003 #: lib/RT/Article.pm:211
4004 #. ($txn_msg)
4005 msgid "Internal error: %1"
4006 msgstr ""
4007
4008 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:158
4009 #. ($type)
4010 msgid "Invalid %1"
4011 msgstr ""
4012
4013 #: share/html/Articles/Article/Search.html:168
4014 #. ('LoadSavedSearch')
4015 msgid "Invalid %1 argument"
4016 msgstr ""
4017
4018 #: share/html/Install/Global.html:89 share/html/Install/Sendmail.html:92
4019 #. ($_, $ARGS{$_})
4020 #. ('Administrator Email', $ARGS{OwnerEmail})
4021 msgid "Invalid %1: '%2' doesn't look like an email address"
4022 msgstr "Ugyldig %1: «%2» er ikkje ei gyldig e-postadresse"
4023
4024 #: share/html/Install/Basics.html:81
4025 #. ('WebPort')
4026 msgid "Invalid %1: it should be a number"
4027 msgstr "Ugyldig %1: må vera eit tal"
4028
4029 #: lib/RT/Article.pm:108
4030 msgid "Invalid Class"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:687
4034 msgid "Invalid Custom Field values source"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: lib/RT/Group.pm:602
4038 msgid "Invalid Group Type"
4039 msgstr "Ugyldig gruppetype"
4040
4041 #: lib/RT/Class.pm:397
4042 #. ($msg)
4043 msgid "Invalid Queue, unable to apply Class: %1"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: lib/RT/CustomField.pm:362
4047 msgid "Invalid Render Type"
4048 msgstr ""
4049
4050 #: lib/RT/CustomField.pm:1094
4051 #. ($self->FriendlyType)
4052 msgid "Invalid Render Type for custom field of type %1"
4053 msgstr ""
4054
4055 #: lib/RT/Record.pm:972
4056 msgid "Invalid data"
4057 msgstr "Ugyldige data"
4058
4059 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:110
4060 #. ($ARGS{'PrivateKey'}, $email)
4061 msgid "Invalid key %1 for address '%2'"
4062 msgstr ""
4063
4064 #: lib/RT/CustomField.pm:1460
4065 msgid "Invalid object"
4066 msgstr "Ugyldig objekt"
4067
4068 #: NOT FOUND IN SOURCE
4069 msgid "Invalid owner object"
4070 msgstr "Ugyldig eigarobjekt"
4071
4072 #: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:783
4073 #. ($msg)
4074 msgid "Invalid pattern: %1"
4075 msgstr "Ugyldig mønster: %1"
4076
4077 #: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:251
4078 msgid "Invalid queue"
4079 msgstr "Ugyldig kø"
4080
4081 #: lib/RT/Queue.pm:850
4082 #. ($args{Type})
4083 msgid "Invalid queue role group type %1"
4084 msgstr ""
4085
4086 #: lib/RT/ACE.pm:275
4087 msgid "Invalid right"
4088 msgstr "Ugyldig løyve"
4089
4090 #: lib/RT/ACE.pm:140 lib/RT/ACE.pm:263
4091 #. ($args{'RightName'})
4092 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
4093 msgstr "Ugyldig løyve. Klarte ikkje kanonisera løyvet «%1»."
4094
4095 #: lib/RT/User.pm:575
4096 msgid "Invalid syntax for email address"
4097 msgstr "Ugyldig syntaks for e-postadresse"
4098
4099 #: lib/RT/Record.pm:289 lib/RT/Ticket.pm:397
4100 #. ($key)
4101 #. (loc('owner'))
4102 msgid "Invalid value for %1"
4103 msgstr "Ugyldig verdi for %1"
4104
4105 #: lib/RT/Record.pm:1675
4106 msgid "Invalid value for custom field"
4107 msgstr "Ugyldig verdi for fleksifelt"
4108
4109 #: NOT FOUND IN SOURCE
4110 msgid "Invalid value for status"
4111 msgstr "Ugyldig verdi for status"
4112
4113 #: lib/RT/Attachment.pm:787
4114 msgid "Is not encrypted"
4115 msgstr "Er ikkje kryptert"
4116
4117 #: bin/rt-crontool:353
4118 msgid "It is incredibly important that nonprivileged users not be allowed to run this tool."
4119 msgstr "Det er svært viktig at brukarar utan utvida løyve ikkje får køyra dette verktøyet."
4120
4121 #: bin/rt-crontool:354
4122 msgid "It is suggested that you create a non-privileged unix user with the correct group membership and RT access to run this tool."
4123 msgstr