Upgrade to 4.0.13
[usit-rt.git] / share / po / nn.po
1 #
2 # Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>, 2010.
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7 "POT-Creation-Date: 2011-08-05 23:32+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2011-08-06 00:02+0000\n"
9 "Last-Translator: Karl Ove Hufthammer <karl@huftis.org>\n"
10 "Language-Team: Norwegian Nynorsk <i18n-nn@lister.ping.uio.no>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-06 01:13+0000\n"
15 "X-Generator: Launchpad (build 13613)\n"
16
17 # Merk: For alle tekstane i denne omsettinga er bruk av store og små bokstaver og punktum / ikkje punktum på slutten av tekstar *veldig* bevisst, og kan avvika fra dei engelske originaltekstane (men er meir konsekvent i brukergrensesnittet). Dei bør derfor ikkje endrast.
18 #: NOT FOUND IN SOURCE
19 msgid " (no pubkey!)"
20 msgstr " (manglar offentlegnøkkel)"
21
22 #: NOT FOUND IN SOURCE
23 msgid " (untrusted!)"
24 msgstr " (ikkje tiltrudd)"
25
26 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:55 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:55
27 msgid "#"
28 msgstr "#"
29
30 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
31 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
32 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
33 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
34 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
35 #. ($t->Id, $t->Subject || '')
36 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
37 msgid "#%1: %2"
38 msgstr "%1: %2"
39
40 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:219
41 #. ($self->ObjectType, $self->Object->Id)
42 msgid "%1 #%2"
43 msgstr "%1 %2"
44
45 #: lib/RT/Date.pm:369
46 #. ($s, $time_unit)
47 msgid "%1 %2"
48 msgstr "%1 %2"
49
50 #: lib/RT/Tickets.pm:2049
51 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
52 msgid "%1 %2 %3"
53 msgstr "%1 %2 %3"
54
55 #: lib/RT/Date.pm:627
56 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
57 msgid "%1 %2 %3 %4"
58 msgstr "%1 %3. %2 %4"
59
60 #: lib/RT/Date.pm:642
61 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
62 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
63 msgstr "%1 %3. %2 %6 %4.%5"
64
65 #: lib/RT/Date.pm:639
66 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
67 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
68 msgstr "%1 %3. %2 %7 %4.%5.%6"
69
70 #: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:774
71 #. ($cf->Name, $new_content)
72 #. ($field, $new)
73 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
74 msgid "%1 %2 added"
75 msgstr "%1 %2 lagt til"
76
77 #: lib/RT/Date.pm:366
78 #. ($s, $time_unit)
79 msgid "%1 %2 ago"
80 msgstr "%1 %2 sidan"
81
82 #: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:738
83 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
84 #. ($field, $old, $new)
85 msgid "%1 %2 changed to %3"
86 msgstr "%1 «%2» endra til «%3»"
87
88 #: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:780
89 #. ($cf->Name, $old_content)
90 #. ($field, $old)
91 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
92 msgid "%1 %2 deleted"
93 msgstr "%1 %2 sletta"
94
95 #: share/html/Widgets/SavedSearch:139
96 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
97 msgid "%1 %2 deleted."
98 msgstr "%1 %2 sletta."
99
100 #: NOT FOUND IN SOURCE
101 msgid "%1 %2 renamed to %3."
102 msgstr "%1 %2 endra namn til %3"
103
104 #: share/html/Widgets/SavedSearch:129
105 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
106 msgid "%1 %2 saved."
107 msgstr "%1 %2 lagra"
108
109 #: share/html/Widgets/SavedSearch:113
110 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
111 msgid "%1 %2 updated."
112 msgstr "%1 «%2» oppdatert"
113
114 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
115 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
116 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
117 msgid "%1 %2 with template %3"
118 msgstr "%1: %2 med malen «%3»"
119
120 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
121 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
122 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
123 msgid "%1 (%2) by %3"
124 msgstr "%1 (%2) av %3"
125
126 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:64 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
127 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
128 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
129 #. (loc($Ticket->Status))
130 #. (loc($TicketObj->Status))
131 #. (loc($t->Status))
132 #. (loc('Approve'))
133 #. (loc('Deny'))
134 #. (loc($Ticket->Status()))
135 msgid "%1 (Unchanged)"
136 msgstr "%1 (uendra)"
137
138 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
139 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
140 msgid "%1 (from pane %2)"
141 msgstr "%1 (frå rute %2)"
142
143 #: bin/rt-crontool:345
144 #. ("--log")
145 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
146 msgstr "%1 – endra innstillinga «LogToScreen»"
147
148 #: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
149 #. ("--action-arg", "--action")
150 #. ("--condition-arg", "--condition")
151 #. ("--search-arg", "--search")
152 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
153 msgstr "%1 – eit argument som skal sendast til %2"
154
155 #: bin/rt-crontool:347
156 #. ("--verbose")
157 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
158 msgstr "%1 – send statusoppdateringar til standard ut"
159
160 #: bin/rt-crontool:339
161 #. ("--transaction")
162 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
163 msgstr "%1 – om du vil bruka «first» (første), «last» (siste) eller «all» (alle) transaksjonar"
164
165 #: bin/rt-crontool:336
166 #. ("--template")
167 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
168 msgstr "%1 – namn eller ID til malan(e) du vil bruka"
169
170 #: bin/rt-crontool:330
171 #. ("--action")
172 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
173 msgstr "%1 – handlingsmodulen du vil bruka"
174
175 #: bin/rt-crontool:342
176 #. ("--transaction-type")
177 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
178 msgstr "%1 – kommadelt liste over transaksjonstypane du vil bruka"
179
180 #: bin/rt-crontool:324
181 #. ("--condition")
182 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
183 msgstr "%1 – vilkårsmodulen du vil bruka"
184
185 #: bin/rt-crontool:317
186 #. ("--search")
187 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
188 msgstr "%1 – søkjemodulen du vil bruka"
189
190 #: NOT FOUND IN SOURCE
191 msgid "%1 DashBoards"
192 msgstr "%1-utformingar"
193
194 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
195 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
196 #. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
197 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
198 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996–%3 %4."
199
200 #: NOT FOUND IN SOURCE
201 msgid "%1 ScripAction loaded"
202 msgstr "Utløysarhandling %1 lasta"
203
204 #: lib/RT/Record.pm:1826
205 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
206 msgid "%1 added as a value for %2"
207 msgstr "«%1» lagt til som verdi for «%2»"
208
209 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:170
210 #. ($RT::DatabaseName)
211 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
212 msgstr "%1 finst frå før, og har RT-tabellane på plass, men inneheld ikkje RT-metadata. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljar» for å halda fram med å setje opp RT."
213
214 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:175
215 #. ($RT::DatabaseName)
216 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
217 msgstr "%1 finst frå før, men inneheld ikkje tabellar eller metadata for RT. Steget «Gjer klar database», som kjem seinare, kan automatisk setja inn dei nødvendige tabellane og metadataa i databasen. Viss dette er i orden, kan du trykkja «Tilpass detaljer» for å halda fram med å setja opp Request Tracker."
218
219 #: lib/RT/ACE.pm:289
220 #. ($princ_obj->Object->Name)
221 msgid "%1 already has that right"
222 msgstr ""
223
224 #: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
225 #. ($args{'Base'})
226 #. ($args{'Target'})
227 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
228 msgstr "%1 ser ut til å vera eit lokalt objekt, men finst ikkje i databasen"
229
230 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:166
231 #. ($RT::DatabaseName)
232 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
233 msgstr "%1 ser alt ut til å vera klargjort. Det er derfor ikkje nødvendig å oppretta tabellar eller setja inn metadata, og du kan halda fram med å tilpassa Request Tracker ved trykkja «Tilpass detaljer»."
234
235 #: lib/RT/Transaction.pm:608 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
236 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
237 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
238 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
239 msgid "%1 by %2"
240 msgstr "%1 av %2"
241
242 #: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:668 lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/Transaction.pm:872 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:895 lib/RT/Transaction.pm:933
243 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
244 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
245 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
246 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
247 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
248 msgid "%1 changed from %2 to %3"
249 msgstr "%1 endra frå %2 til %3"
250
251 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:210 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:226
252 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
253 #. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
254 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
255 msgstr ""
256
257 # Har ikke suffikset -diagram, da dette er flyttet til %1-tekstene (for eksempel «Stolpediagram» i stedet for «Stolpe»).
258 #: share/html/Search/Chart.html:128
259 #. ($m->scomp('Elements/SelectChartType', Name => 'ChartStyle', Default => $ChartStyle), $m->scomp('Elements/SelectGroupBy', Name => 'PrimaryGroupBy', Query => $ARGS{Query}, Default => $PrimaryGroupBy))
260 msgid "%1 chart by %2"
261 msgstr "%1 av %2"
262
263 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:201
264 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
265 msgid "%1 copy"
266 msgstr "%1-kopi"
267
268 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
269 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
270 msgid "%1 core config"
271 msgstr "%1-kjerneoppsett"
272
273 #: lib/RT/Record.pm:964
274 msgid "%1 could not be set to %2."
275 msgstr "%1 kunne ikkje setjast til %2."
276
277 #: NOT FOUND IN SOURCE
278 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
279 msgstr "%1 kunne ikkje setja statusen til løyst. RT-databasen kan vera inkonsistent."
280
281 #: lib/RT/Transaction.pm:635
282 #. ($obj_type)
283 msgid "%1 created"
284 msgstr "%1 oppretta"
285
286 #: lib/RT/Transaction.pm:646
287 #. ($obj_type)
288 msgid "%1 deleted"
289 msgstr "%1 sletta"
290
291 #: lib/RT/Transaction.pm:641
292 #. ($obj_type)
293 msgid "%1 disabled"
294 msgstr "%1 deaktivert"
295
296 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
297 #. ($ARGS{SendmailPath})
298 msgid "%1 doesn't exist."
299 msgstr "%1 finst ikkje."
300
301 #: lib/RT/Transaction.pm:638
302 #. ($obj_type)
303 msgid "%1 enabled"
304 msgstr "%1 aktivert"
305
306 #: etc/initialdata:574
307 msgid "%1 highest priority tickets I own"
308 msgstr "%1 høgast prioriterte saker eg eig"
309
310 #: bin/rt-crontool:312
311 #. ($0)
312 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
313 msgstr "%1 er eit verktøy for å handtera saker frå eksterne verktøy, som cron."
314
315 #: sbin/rt-email-digest:92
316 #. ($0)
317 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
318 msgstr "%1 er eit verktøy, meint for å verta køyrd via cron, som sender alle avviste RT-varslingar som ein samle-e-post for kvar brukar."
319
320 #: lib/RT/Queue.pm:969
321 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
322 msgid "%1 is already a %2 for this queue"
323 msgstr ""
324
325 #: lib/RT/Ticket.pm:1144
326 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
327 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
328 msgstr ""
329
330 #: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:392 share/html/Ticket/Update.html:287 share/html/m/ticket/create:186 share/html/m/ticket/reply:204
331 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
332 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
333 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
334 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
335 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
336 msgstr "%1 er ei adresse RT tek imot e-post på. Viss du la ho til som ein «%2», ville det oppstå ei e-postlykkje."
337
338 #: NOT FOUND IN SOURCE
339 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
340 msgstr "%1 er ikkje lenger ein %2 for denne køen"
341
342 #: lib/RT/Ticket.pm:1292
343 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
344 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
345 msgstr "%1 er ikkje lenger ein %2 for denne saka"
346
347 #: lib/RT/Record.pm:1891
348 #. ($old_value, $cf->Name)
349 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
350 msgstr "Fleksifeltet %2 har ikkje lenger verdien %1"
351
352 #: lib/RT/Queue.pm:1051
353 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
354 msgid "%1 is not a %2 for this queue"
355 msgstr ""
356
357 #: lib/RT/Ticket.pm:1266
358 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
359 msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
360 msgstr ""
361
362 #: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
363 #. ($args{'Lifecycle'})
364 #. ($value)
365 msgid "%1 is not a valid lifecycle"
366 msgstr ""
367
368 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
369 #. ($minutes)
370 msgid "%1 min"
371 msgstr "%1 minutt"
372
373 #: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
374 #. ($rows)
375 msgid "%1 most recently updated articles"
376 msgstr ""
377
378 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
379 #. ($rows)
380 msgid "%1 newest articles"
381 msgstr ""
382
383 #: etc/initialdata:585
384 msgid "%1 newest unowned tickets"
385 msgstr "%1 nyaste saker utan eigar"
386
387 #: lib/RT/CustomField.pm:1183
388 msgid "%1 objects"
389 msgstr "%1-objekt"
390
391 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
392 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
393 msgid "%1 site config"
394 msgstr "%1-nettstadoppsett"
395
396 #: lib/RT/SharedSetting.pm:257
397 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
398 msgid "%1 update: %2"
399 msgstr "Oppdatering av %1: %2"
400
401 #: lib/RT/SharedSetting.pm:250
402 #. (ucfirst($self->ObjectName))
403 msgid "%1 update: Nothing changed"
404 msgstr "Oppdatering av %1: ingenting endra"
405
406 #: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
407 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
408 msgid "%1 updated"
409 msgstr "%1 oppdatert"
410
411 #: NOT FOUND IN SOURCE
412 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
413 msgstr "%1 vil løysa alle medlemmer av ei løyst gruppesak."
414
415 #: lib/RT/CustomField.pm:1184
416 msgid "%1's %2 objects"
417 msgstr "%1 sine %2 objekt"
418
419 #: lib/RT/CustomField.pm:1185
420 msgid "%1's %2's %3 objects"
421 msgstr "%1 sine %2 sine %3 objekt"
422
423 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
424 #. ($UserObj->Name)
425 msgid "%1's GnuPG keys"
426 msgstr ""
427
428 #: share/html/Elements/EditPassword:55
429 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
430 msgid "%1's current password"
431 msgstr ""
432
433 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
434 #. ($m->interp->apply_escapes($object->Name, 'h'))
435 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $object))
436 #. ($Object->Name)
437 msgid "%1's dashboards"
438 msgstr "%1 sine utformingar"
439
440 #: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
441 #. ($m->interp->apply_escapes($Object->Name, 'h'))
442 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Object))
443 #. ($privacies{$privacy}->Name)
444 #. ($Object->Name)
445 msgid "%1's saved searches"
446 msgstr "%1 sine lagra søk"
447
448 #: lib/RT/Transaction.pm:550
449 #. ($self)
450 msgid "%1: no attachment specified"
451 msgstr "%1: ingen vedlegg oppgjevne"
452
453 #: lib/RT/Date.pm:634
454 #. ($hour,$min)
455 msgid "%1:%2"
456 msgstr "%1.%2"
457
458 #: lib/RT/Date.pm:631
459 #. ($hour,$min,$sec)
460 msgid "%1:%2:%3"
461 msgstr "%1.%2.%3"
462
463 #: share/html/Elements/CreateTicket:54
464 #. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
465 msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
466 msgstr "%1Ny sak i%2&nbsp;%3"
467
468 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:138
469 #. ($size)
470 msgid "%1b"
471 msgstr "%1 byte"
472
473 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:135
474 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
475 msgid "%1k"
476 msgstr "%1 KiB"
477
478 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:132
479 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
480 msgid "%1m"
481 msgstr ""
482
483 #: share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
484 #. (sprintf('%.4f', $duration))
485 #. (sprintf('%.4f', $seconds))
486 msgid "%1s"
487 msgstr ""
488
489 #: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
490 #. ($Articles->Count)
491 msgid "%quant(%1,article)"
492 msgstr ""
493
494 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
495 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
496 msgid "%quant(%1,hour)"
497 msgstr "%quant(%1,time,timar)"
498
499 #: lib/RT/Ticket.pm:903
500 #. ($args{'Status'})
501 msgid "'%1' is an invalid value for status"
502 msgstr "«%1» er ein ugyldig statusverdi"
503
504 #: lib/RT/Queue.pm:545
505 #. ($name)
506 msgid "'%1' is not a valid name."
507 msgstr ""
508
509 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
510 #. ($Class)
511 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
512 msgstr ""
513
514 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3227
515 msgid "'Roles'"
516 msgstr ""
517
518 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3190
519 msgid "'System'"
520 msgstr ""
521
522 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3208
523 msgid "'User Groups'"
524 msgstr ""
525
526 #: lib/RT/Interface/Web.pm:3259
527 msgid "'Users'"
528 msgstr ""
529
530 #: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
531 msgid "(Check box to complete)"
532 msgstr ""
533
534 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditScrips:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:117 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79
535 msgid "(Check box to delete)"
536 msgstr "(Kryss av for å fjerna.)"
537
538 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
539 msgid "(Check boxes to delete)"
540 msgstr ""
541
542 #: NOT FOUND IN SOURCE
543 msgid "(Check boxes to disable notifications to the listed recipients)"
544 msgstr "(Kryss av i felta for å slå av varsling til mottakarane.)"
545
546 #: NOT FOUND IN SOURCE
547 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
548 msgstr "(Kryss av i felta for å slå på varsling til mottakarane.)"
549
550 #: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:391
551 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
552 msgstr "(skriv inn saksnummer eller nettadresser, skilde med mellomrom)"
553
554 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
555 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
556 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
557 msgid "(If left blank, will default to %1)"
558 msgstr "(vert sett til %1 viss tom)"
559
560 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95 share/html/Admin/Elements/ListGlobalCustomFields:55
561 msgid "(No custom fields)"
562 msgstr "(ingen fleksifelt)"
563
564 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
565 msgid "(No members)"
566 msgstr "(ingen medlemmer)"
567
568 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:69 share/html/Admin/Elements/ListGlobalScrips:49
569 msgid "(No scrips)"
570 msgstr "(ingen utløysarar)"
571
572 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
573 msgid "(No templates)"
574 msgstr "(ingen malar)"
575
576 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:49 share/html/Admin/Elements/PickObjects:49
577 msgid "(None)"
578 msgstr "(ingen)"
579
580 #: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:295
581 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
582 msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde administrative e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
583
584 #: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:286
585 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
586 msgstr "(Sender ein kopi av oppdateringa til valde e-postadresser (ei kommadelt liste). Desse personane vil òg få framtidige oppdateringar.)"
587
588 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:100
589 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
590 msgstr "(Bruk desse felta når du vel «Tilpassa» for eit vilkår eller ei handling.)"
591
592 #: share/html/Ticket/Elements/ShowUserEntry:50
593 msgid "(Will not be sent email)"
594 msgstr "(e-post vert ikkje sendt)"
595
596 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
597 msgid "(any)"
598 msgstr "(vilkårleg)"
599
600 #: NOT FOUND IN SOURCE
601 msgid "(empty)"
602 msgstr "(tom)"
603
604 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
605 msgid "(no Summary)"
606 msgstr ""
607
608 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
609 msgid "(no name)"
610 msgstr ""
611
612 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:264 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:281
613 msgid "(no pubkey!)"
614 msgstr "(manglar offentlegnøkkel)"
615
616 #: lib/RT/Transaction.pm:661 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
617 msgid "(no value)"
618 msgstr "(manglar verdi)"
619
620 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
621 msgid "(no values)"
622 msgstr "(manglar verdiar)"
623
624 #: share/html/Elements/EditLinks:134 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:128
625 msgid "(only one ticket)"
626 msgstr "(berre éi sak)"
627
628 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:121
629 #. ($count)
630 msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
631 msgstr "(ventar på %quant(%1,anna sak,andre saker))"
632
633 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:113
634 msgid "(pending approval)"
635 msgstr "(ventar på godkjenning)"
636
637 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
638 msgid "(required)"
639 msgstr "(obligatorisk)"
640
641 #: share/html/Elements/GnuPG/SelectKeyForEncryption:53
642 #. ($key->{'TrustTerse'})
643 msgid "(trust: %1)"
644 msgstr "(tiltrunivå: %1)"
645
646 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:259 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
647 msgid "(untitled)"
648 msgstr "(namnlaus)"
649
650 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:267 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:284
651 msgid "(untrusted!)"
652 msgstr "(ikkje tiltrudd)"
653
654 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:59
655 msgid "-"
656 msgstr "–"
657
658 #: bin/rt-crontool:137
659 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
660 msgstr "«--template-id» er eit utdatert argument, og kan ikkje brukast med «--template»"
661
662 #: bin/rt-crontool:132
663 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
664 msgstr "«--transaction»-argumentet kan berre ta verdiane «first», «last» eller «all»"
665
666 #: share/html/Ticket/Elements/EditBasics:136
667 msgid "<% $field->{'name'} %>"
668 msgstr ""
669
670 #: NOT FOUND IN SOURCE
671 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
672 msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Ny sak i\" />&nbsp;%1"
673
674 #: NOT FOUND IN SOURCE
675 msgid "<input type=\"submit\" value=\"New ticket in\">&nbsp;%1"
676 msgstr "<input type=\"submit\" value=\"Ny sak i\">&nbsp;%1"
677
678 #: NOT FOUND IN SOURCE
679 msgid "<p>All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below.</p>"
680 msgstr "<p>Alle iCal-adressene inneheld ein hemmeleg kode som identifiserer deg. Viss andre får kjennskap til ei av disse adressene, kan du få generert ein ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedanfor då <b>ikkje lenger vil fungera</b>.</p>"
681
682 #: etc/initialdata:215
683 msgid "A blank template"
684 msgstr "Ein tom mal"
685
686 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
687 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
688 msgstr "Eit passord var ikkje oppgjeve, så brukaren kan ikkje logga inn"
689
690 #: lib/RT/ACE.pm:169
691 msgid "ACE not found"
692 msgstr "Fann ikkje ACE"
693
694 #: lib/RT/ACE.pm:491
695 msgid "ACEs can only be created and deleted."
696 msgstr "Du kan berre oppretta eller sletta ACE-er."
697
698 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
699 msgid "AND"
700 msgstr "OG"
701
702 #: share/html/Elements/Tabs:482
703 msgid "About me"
704 msgstr "Om meg"
705
706 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:104
707 msgid "Access control"
708 msgstr "Tilgangskontroll"
709
710 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:69 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:76
711 msgid "Action"
712 msgstr "Handling"
713
714 #: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
715 #. ($args{'ScripAction'})
716 #. ($value)
717 msgid "Action '%1' not found"
718 msgstr "Fann ikkje handlinga «%1»"
719
720 #: bin/rt-crontool:228
721 msgid "Action committed."
722 msgstr ""
723
724 #: NOT FOUND IN SOURCE
725 msgid "Action committed.\\n"
726 msgstr "Handling utført.\\n"
727
728 #: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
729 msgid "Action is mandatory argument"
730 msgstr "Handling er eit obligatorisk argument"
731
732 #: bin/rt-crontool:224
733 msgid "Action prepared..."
734 msgstr "Handling førebudd …"
735
736 #: share/html/Elements/Tabs:529
737 msgid "Actions"
738 msgstr ""
739
740 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:164
741 msgid "Active Tickets"
742 msgstr ""
743
744 #: share/html/Tools/MyDay.html:53
745 #. ($session{'CurrentUser'}->Name)
746 msgid "Active tickets for %1"
747 msgstr ""
748
749 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
750 #. (loc($AddPrincipal))
751 msgid "Add %1"
752 msgstr ""
753
754 #: share/html/Search/Bulk.html:93
755 msgid "Add AdminCc"
756 msgstr "Legg til admin-kopimottakar"
757
758 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:90
759 msgid "Add Bookmark"
760 msgstr "Legg til bokmerke"
761
762 #: share/html/Search/Bulk.html:89
763 msgid "Add Cc"
764 msgstr "Legg til kopimottakar"
765
766 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
767 msgid "Add Columns"
768 msgstr "Legg til kolonnar"
769
770 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
771 msgid "Add Criteria"
772 msgstr "Legg til søkjekriterium"
773
774 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:323 share/html/m/ticket/reply:134
775 msgid "Add More Files"
776 msgstr "Legg til fleire filer"
777
778 #: share/html/Search/Bulk.html:85
779 msgid "Add Requestor"
780 msgstr "Legg til innmeldar"
781
782 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
783 msgid "Add Value"
784 msgstr "Legg til verdi"
785
786 #: share/html/Admin/Global/Scrip.html:61
787 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
788 msgstr "Legg til ein utløysar som vil gjelda alle køane"
789
790 #: share/html/Search/Bulk.html:125
791 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
792 msgstr "Legg til kommentarar eller svar til dei valde sakene"
793
794 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:66
795 msgid "Add group"
796 msgstr ""
797
798 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
799 msgid "Add here"
800 msgstr ""
801
802 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
803 msgid "Add members"
804 msgstr "Legg til medlemmer"
805
806 #: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
807 msgid "Add new watchers"
808 msgstr "Legg til overvakarar"
809
810 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
811 #. (loc($AddPrincipal))
812 msgid "Add rights for this %1"
813 msgstr ""
814
815 #: share/html/Search/Build.html:83
816 msgid "Add these terms"
817 msgstr "Legg til vilkåra"
818
819 #: share/html/Search/Build.html:84
820 msgid "Add these terms and Search"
821 msgstr "Legg til vilkåra og søk"
822
823 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
824 msgid "Add user"
825 msgstr ""
826
827 #: share/html/Search/Bulk.html:172
828 msgid "Add values"
829 msgstr "Legg til verdiar"
830
831 #: NOT FOUND IN SOURCE
832 msgid "Add, delete and modify custom field values for objects"
833 msgstr "Legg til, fjern eller endra fleksifeltverdiar for objekt"
834
835 #: lib/RT/CustomField.pm:208
836 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
837 msgstr ""
838
839 #: lib/RT/Ticket.pm:1166
840 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
841 msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
842 msgstr ""
843
844 #: lib/RT/Queue.pm:980
845 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
846 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
847 msgstr ""
848
849 #: NOT FOUND IN SOURCE
850 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
851 msgstr "%1 lagt til for køen"
852
853 #: NOT FOUND IN SOURCE
854 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
855 msgstr "%1 lagt til for saka"
856
857 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:70 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
858 msgid "Address"
859 msgstr "Adresse"
860
861 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111
862 msgid "Address 2"
863 msgstr ""
864
865 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
866 msgid "Address1"
867 msgstr "Adresse 1"
868
869 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
870 msgid "Address2"
871 msgstr "Adresse 2"
872
873 #: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:289
874 msgid "Admin Cc"
875 msgstr "Admin-kopimottakar"
876
877 #: etc/initialdata:292
878 msgid "Admin Comment"
879 msgstr "Admin-kommentar"
880
881 #: etc/initialdata:271
882 msgid "Admin Correspondence"
883 msgstr "Admin-svar"
884
885 # «Velg kø» er rett oversettelse, og nødvendig for å få konsekvente overskrifter.
886 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48
887 msgid "Admin queues"
888 msgstr "Vel kø"
889
890 #: share/html/Admin/Global/index.html:48
891 msgid "Admin/Global configuration"
892 msgstr "Administrering / globalt oppsett"
893
894 #: NOT FOUND IN SOURCE
895 msgid "AdminAllPersonalGroups"
896 msgstr "AdminAllePersonlegeGrupper"
897
898 #: lib/RT/Tickets.pm:151
899 msgid "AdminCCGroup"
900 msgstr "AdminKopimottakarGruppe"
901
902 #: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
903 msgid "AdminCc"
904 msgstr "Admin-kopimottakar"
905
906 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
907 msgid "AdminCcs"
908 msgstr "AdminKopimottakarar"
909
910 #: lib/RT/Class.pm:94
911 msgid "AdminClass"
912 msgstr ""
913
914 #: lib/RT/CustomField.pm:206
915 msgid "AdminCustomField"
916 msgstr "AdminFleksifelt"
917
918 #: lib/RT/CustomField.pm:207
919 msgid "AdminCustomFieldValues"
920 msgstr ""
921
922 #: lib/RT/Group.pm:94
923 msgid "AdminGroup"
924 msgstr "AdminGruppe"
925
926 #: lib/RT/Group.pm:95
927 msgid "AdminGroupMembership"
928 msgstr "AdminGruppemedlemskap"
929
930 #: NOT FOUND IN SOURCE
931 msgid "AdminOwnPersonalGroups"
932 msgstr "AdminEignePersonlegeGrupper"
933
934 #: lib/RT/Queue.pm:93
935 msgid "AdminQueue"
936 msgstr "AdminKø"
937
938 #: lib/RT/Class.pm:95
939 msgid "AdminTopics"
940 msgstr ""
941
942 #: lib/RT/System.pm:81
943 msgid "AdminUsers"
944 msgstr "AdminBrukarar"
945
946 #: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:76
947 msgid "Administrative Cc"
948 msgstr "Admin-kopimottakar"
949
950 #: lib/RT/Installer.pm:157
951 msgid "Administrative password"
952 msgstr "Administratorpassord"
953
954 #: share/html/Elements/Tabs:740
955 msgid "Advanced"
956 msgstr "Avansert"
957
958 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
959 msgid "Advanced search"
960 msgstr ""
961
962 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
963 msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
964 msgstr ""
965
966 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
967 msgid "Aggregator"
968 msgstr "Samanstilling"
969
970 #: etc/initialdata:363 etc/upgrade/3.8.2/content:69
971 msgid "All Approvals Passed"
972 msgstr "Alle førespurnader godkjende"
973
974 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:75
975 msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
976 msgstr ""
977
978 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:76
979 msgid "All Classes"
980 msgstr ""
981
982 #: share/html/Elements/Tabs:417
983 msgid "All Dashboards"
984 msgstr ""
985
986 #: share/html/Admin/Queues/index.html:110
987 msgid "All Queues"
988 msgstr "Alle køar"
989
990 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:166
991 msgid "All Tickets"
992 msgstr ""
993
994 #: share/html/User/Prefs.html:172
995 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
996 msgstr "Alle iCal-adressene inneheld ein hemmeleg kode som identifiserer deg. Viss andre får kjennskap til ei av disse adressene, kan du få generert ein ny kode. Merk at alle iCal-adressene nedanfor då <b>ikkje lenger vil fungera</b>."
997
998 #: share/html/Admin/Queues/index.html:98
999 msgid "All queues matching search criteria"
1000 msgstr "Alle køar i samsvar med søkjekriteria"
1001
1002 #: share/html/m/_elements/menu:82
1003 msgid "All tickets"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: share/html/Articles/Topics.html:51
1007 msgid "All topics"
1008 msgstr ""
1009
1010 #: lib/RT/System.pm:87
1011 msgid "Allow creation of saved searches"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: lib/RT/System.pm:86
1015 msgid "Allow loading of saved searches"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: lib/RT/System.pm:88
1019 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1020 msgstr ""
1021
1022 #: lib/RT/Attachment.pm:724
1023 msgid "Already encrypted"
1024 msgstr "Allereie kryptert"
1025
1026 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1027 msgid "And/Or"
1028 msgstr "Og/eller"
1029
1030 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
1031 msgid "Annually"
1032 msgstr ""
1033
1034 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1035 msgid "Any field"
1036 msgstr ""
1037
1038 #: share/html/Search/Simple.html:65
1039 msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1040 msgstr ""
1041
1042 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:90
1043 msgid "Applied"
1044 msgstr "Tildelt"
1045
1046 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
1047 msgid "Applies to"
1048 msgstr "Gjeld"
1049
1050 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57
1051 msgid "Applies to all objects"
1052 msgstr "Gjeld alle objekta"
1053
1054 #: share/html/Search/Edit.html:62
1055 msgid "Apply"
1056 msgstr "Bruk"
1057
1058 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61
1059 msgid "Apply globally"
1060 msgstr "Bruk globalt"
1061
1062 #: share/html/Search/Edit.html:62
1063 msgid "Apply your changes"
1064 msgstr "Ta endringane i bruk"
1065
1066 #: share/html/Elements/Tabs:457
1067 msgid "Approval"
1068 msgstr "Godkjenning"
1069
1070 #: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:88
1071 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1072 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1073 #. ($ticket->id, $msg)
1074 msgid "Approval #%1: %2"
1075 msgstr "Godkjenning %1: %2"
1076
1077 #: share/html/Approvals/index.html:77
1078 #. ($ticket->Id)
1079 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1080 msgstr "Godkjenning %1: klarte ikkje lagra merknader, grunna systemfeil"
1081
1082 #: share/html/Approvals/index.html:75
1083 #. ($ticket->Id)
1084 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1085 msgstr "Godkjenning %1: merknader lagra"
1086
1087 #: etc/initialdata:349 etc/upgrade/3.8.2/content:55
1088 msgid "Approval Passed"
1089 msgstr "Godkjend"
1090
1091 #: etc/initialdata:390 etc/upgrade/3.8.2/content:96
1092 msgid "Approval Ready for Owner"
1093 msgstr "Godkjenning klar for eigar"
1094
1095 #: etc/initialdata:377 etc/upgrade/3.8.2/content:83
1096 msgid "Approval Rejected"
1097 msgstr "Godkjenning avslått"
1098
1099 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1100 msgid "Approve"
1101 msgstr "Godkjenn"
1102
1103 #: lib/RT/Date.pm:94
1104 msgid "Apr"
1105 msgstr "april"
1106
1107 #: NOT FOUND IN SOURCE
1108 msgid "April"
1109 msgstr "april"
1110
1111 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1112 msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1116 #. ($ArticleObj->Id)
1117 msgid "Article #%1 deleted"
1118 msgstr ""
1119
1120 #: share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1121 #. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1122 msgid "Article #%1: %2"
1123 msgstr ""
1124
1125 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1126 #. ($self->Object->id)
1127 msgid "Article %1"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: lib/RT/Article.pm:215
1131 #. ($self->id)
1132 msgid "Article %1 created"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1136 msgid "Article Administration"
1137 msgstr ""
1138
1139 #: lib/RT/Article.pm:323
1140 msgid "Article Deleted"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:64 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1144 msgid "Article not found"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
1148 msgid "Articles"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: share/html/Articles/Topics.html:99
1152 #. ($currtopic->Name)
1153 msgid "Articles in %1"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1157 #. ($Articles_Content)
1158 msgid "Articles matching %1"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: share/html/Articles/Topics.html:101
1162 msgid "Articles with no topics"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1166 msgid "Asc"
1167 msgstr "stigande"
1168
1169 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
1170 msgid "Ascending"
1171 msgstr "Stigande"
1172
1173 #: NOT FOUND IN SOURCE
1174 msgid "Assign and remove custom fields"
1175 msgstr "Tilordna og fjern fleksifelt"
1176
1177 #: lib/RT/Queue.pm:99
1178 msgid "Assign and remove queue custom fields"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: lib/RT/Queue.pm:99
1182 msgid "AssignCustomFields"
1183 msgstr "TilordnaFleksifelt"
1184
1185 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59
1186 msgid "Attach"
1187 msgstr "Legg ved"
1188
1189 #: share/html/m/ticket/create:320 share/html/m/ticket/reply:131
1190 msgid "Attach file"
1191 msgstr "Legg ved fil"
1192
1193 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:120
1194 msgid "Attached file"
1195 msgstr "Vedlagt fil"
1196
1197 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1198 msgid "Attachment"
1199 msgstr "Vedlegg"
1200
1201 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:83 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:85 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:88
1202 #. ($Attachment)
1203 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1204 msgstr "Klarte ikkje lasta vedlegget «%1»"
1205
1206 #: lib/RT/Transaction.pm:558
1207 msgid "Attachment created"
1208 msgstr "Vedlegg oppretta"
1209
1210 #: lib/RT/Tickets.pm:2412
1211 msgid "Attachment filename"
1212 msgstr "Vedleggsnamn"
1213
1214 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
1215 msgid "Attachments"
1216 msgstr "Vedlegg"
1217
1218 #: lib/RT/Attachment.pm:717
1219 msgid "Attachments encryption is disabled"
1220 msgstr "Kryptering av vedlegg er slått av"
1221
1222 #: lib/RT/Attributes.pm:196
1223 msgid "Attribute Deleted"
1224 msgstr "Attributt fjerna"
1225
1226 #: lib/RT/Date.pm:98
1227 msgid "Aug"
1228 msgstr "aug."
1229
1230 #: NOT FOUND IN SOURCE
1231 msgid "August"
1232 msgstr "august"
1233
1234 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:276
1235 #. ($valid_image_types)
1236 msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1237 msgstr ""
1238
1239 #: etc/initialdata:218
1240 msgid "Autoreply"
1241 msgstr "Autosvar"
1242
1243 #: etc/initialdata:28
1244 msgid "Autoreply To Requestors"
1245 msgstr "Autosvar til innmeldar"
1246
1247 #: share/html/Widgets/SelectionBox:193
1248 msgid "Available"
1249 msgstr "Tilgjengeleg"
1250
1251 #: NOT FOUND IN SOURCE
1252 msgid "BCc"
1253 msgstr "Blindkopi"
1254
1255 #: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1256 msgid "Back"
1257 msgstr "Tilbake"
1258
1259 #: lib/RT/SharedSetting.pm:150
1260 #. ($id)
1261 msgid "Bad privacy for attribute %1"
1262 msgstr "Ugyldig offentlegstatus for attributtet %1"
1263
1264 # Dette *er* rett / ei god omsetting for dette omgrepet er i brukargrensesnittet.
1265 #: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:421 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1266 msgid "Basics"
1267 msgstr "Detaljar"
1268
1269 #: share/html/Ticket/Forward.html:72
1270 msgid "Bcc"
1271 msgstr ""
1272
1273 #: NOT FOUND IN SOURCE
1274 msgid "Be sure to save your changes"
1275 msgstr "Hugs å lagra endringane dine"
1276
1277 #: NOT FOUND IN SOURCE
1278 msgid "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
1279 msgstr "Best Practical Solutions, LLC"
1280
1281 #: etc/initialdata:214
1282 msgid "Blank"
1283 msgstr "Tom"
1284
1285 #: share/html/Dashboards/Queries.html:182
1286 msgid "Body"
1287 msgstr "Hovudflate"
1288
1289 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1290 msgid "Bold"
1291 msgstr "Halvfeit"
1292
1293 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
1294 msgid "Bookmark"
1295 msgstr "Bokmerke"
1296
1297 #: share/html/Articles/Article/Search.html:107
1298 msgid "Bookmarkable link for this search"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: etc/initialdata:598 etc/initialdata:623 etc/upgrade/3.7.82/content:3
1302 msgid "Bookmarked Tickets"
1303 msgstr "Bokmerkte saker"
1304
1305 #: share/html/m/_elements/menu:73
1306 msgid "Bookmarked tickets"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: NOT FOUND IN SOURCE
1310 msgid "Brief headers"
1311 msgstr "Kort meldingshovud"
1312
1313 #: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
1314 msgid "Browse by topic"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: share/html/Elements/Tabs:225
1318 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: share/html/Elements/Tabs:746
1322 msgid "Bulk Update"
1323 msgstr "Masseoppdater"
1324
1325 #: NOT FOUND IN SOURCE
1326 msgid "Buy Support"
1327 msgstr "Kjøp kundestøtte"
1328
1329 #: NOT FOUND IN SOURCE
1330 msgid "By default, RT will use the timezone of your system.  This lets you set a global default for the display of dates and times in RT.  Your users can choose a different Timezone in their preferences."
1331 msgstr "Som standard vil RT bruka tidssona for maskina programmet køyrer på. Her kan du velja ein global standardverdi for vising av dato og klokkeslett. Brukarane kan eventuelt velja ein annen tidssone i innstillingane sine."
1332
1333 #: lib/RT/Tickets.pm:150
1334 msgid "CCGroup"
1335 msgstr "Kopigruppe"
1336
1337 # CF = Custom Field
1338 #: lib/RT/Tickets.pm:147
1339 msgid "CF"
1340 msgstr "FF"
1341
1342 #: share/html/Search/Simple.html:87
1343 #. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1344 msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1345 msgstr ""
1346
1347 #: NOT FOUND IN SOURCE
1348 msgid "Calendar"
1349 msgstr "Kalender"
1350
1351 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:175
1352 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1353 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1354 msgstr "Klarte ikkje henta det lagra søket «%1»"
1355
1356 #: lib/RT/User.pm:1508
1357 msgid "Can not modify system users"
1358 msgstr "Kan ikkje endra systembrukarar"
1359
1360 #: NOT FOUND IN SOURCE
1361 msgid "Can this principal see this queue"
1362 msgstr "Kan primærobjektet sjå køen"
1363
1364 #: lib/RT/CustomField.pm:554
1365 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1366 msgstr "Kan ikkje leggja verdi til eit fleksifelt utan namn"
1367
1368 #: NOT FOUND IN SOURCE
1369 msgid "Can't find a collection class for '%1'"
1370 msgstr "Fann ikkje nokon samlingsklasse for «%1»"
1371
1372 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:313
1373 msgid "Can't find a saved search to work with"
1374 msgstr "Fann ikkje eit lagra søk å arbeida med"
1375
1376 #: lib/RT/Link.pm:137
1377 msgid "Can't link a ticket to itself"
1378 msgstr "Kan ikkje kopla ein sak til seg sjølv"
1379
1380 #: lib/RT/Reminders.pm:126
1381 msgid "Can't link to a deleted ticket"
1382 msgstr ""
1383
1384 #: share/html/Widgets/SavedSearch:132
1385 #. (loc($self->{SearchType}))
1386 msgid "Can't save %1"
1387 msgstr "Klarte ikkje lagra %1"
1388
1389 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:317
1390 msgid "Can't save this search"
1391 msgstr "Klarte ikkje lagra søket"
1392
1393 #: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
1394 msgid "Can't specifiy both base and target"
1395 msgstr "Kan ikkje velja både kjelde og mål"
1396
1397 #: lib/RT/Article.pm:397
1398 msgid "Cannot add link to plain number"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
1402 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1403 msgstr "Kan ikkje oppretta saker i ein deaktivert kø"
1404
1405 #: NOT FOUND IN SOURCE
1406 msgid "Cannot create user: %1"
1407 msgstr "Klarte ikkje oppretta brukaren: %1"
1408
1409 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:121
1410 msgid "Categories are based on"
1411 msgstr "Kategoriar baserte på"
1412
1413 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1414 msgid "Category"
1415 msgstr "Kategori"
1416
1417 #: NOT FOUND IN SOURCE
1418 msgid "Category unset"
1419 msgstr "Kategori ikkje vald"
1420
1421 #: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:280 share/html/m/ticket/show:300
1422 msgid "Cc"
1423 msgstr "Kopimottakar"
1424
1425 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1426 msgid "Ccs"
1427 msgstr "Kopimottakarar"
1428
1429 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
1430 msgid "Change"
1431 msgstr "Endra"
1432
1433 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1434 msgid "Change Approval ticket to open status"
1435 msgstr "Endra godkjenningssak til status «open»"
1436
1437 #: share/html/SelfService/Prefs.html:53
1438 msgid "Change password"
1439 msgstr "Byt passord"
1440
1441 #: share/html/Elements/Tabs:747
1442 msgid "Chart"
1443 msgstr ""
1444
1445 #: share/html/Search/Chart.html:122
1446 msgid "Chart Properties"
1447 msgstr ""
1448
1449 #: share/html/Elements/Submit:102
1450 msgid "Check All"
1451 msgstr "Merk alle"
1452
1453 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1454 msgid "Check Database Connectivity"
1455 msgstr "Kontroller databasetilgang"
1456
1457 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1458 msgid "Check Database Credentials"
1459 msgstr "Kontroller databaseautentisering"
1460
1461 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:122
1462 msgid "Check box to delete"
1463 msgstr "Kryss av for å fjerna"
1464
1465 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:66
1466 msgid "Check box to revoke right"
1467 msgstr "Kryss av for å trekkja tilbake løyve"
1468
1469 #: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:462
1470 msgid "Children"
1471 msgstr "Undersaker"
1472
1473 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1474 msgid "Choose Database Engine"
1475 msgstr "Vel databasemotor"
1476
1477 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1478 #. ($QueueObj->Name)
1479 msgid "Choose from Topics for %1"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
1483 msgid "City"
1484 msgstr "Poststad"
1485
1486 #: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:75
1487 msgid "Class"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1491 msgid "Class Name"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:118
1495 #. ($msg)
1496 msgid "Class could not be created: %1"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:70
1500 msgid "Class id"
1501 msgstr ""
1502
1503 #: lib/RT/Class.pm:408
1504 msgid "Class is already applied Globally"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: lib/RT/Class.pm:403
1508 #. ($queue->Name)
1509 msgid "Class is already applied to %1"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
1513 msgid "Classes"
1514 msgstr ""
1515
1516 #: share/html/Tools/MyDay.html:73 share/html/Widgets/SelectionBox:221
1517 msgid "Clear"
1518 msgstr "Tøm"
1519
1520 #: share/html/Elements/Submit:104
1521 msgid "Clear All"
1522 msgstr "Tøm alle"
1523
1524 #: share/html/Install/Finish.html:52
1525 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1526 msgstr "Trykk «Fullfør installering» for å avslutta vegvisaren."
1527
1528 #: share/html/Install/Initialize.html:54
1529 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1530 msgstr "Trykk «Gjer klar database» for å oppretta RT-databasen og setja inn dei nødvendige metadataa. Dette kan ta nokre minutt."
1531
1532 #: NOT FOUND IN SOURCE
1533 msgid "Close window"
1534 msgstr "Lukk vindauge"
1535
1536 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
1537 msgid "Closed"
1538 msgstr "Lukka"
1539
1540 #: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
1541 msgid "Closed tickets"
1542 msgstr "Lukka saker"
1543
1544 #: lib/RT/CustomField.pm:140
1545 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1546 msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn fleire verdiar"
1547
1548 #: lib/RT/CustomField.pm:141
1549 msgid "Combobox: Select or enter one value"
1550 msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn enkeltverdi"
1551
1552 #: lib/RT/CustomField.pm:142
1553 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1554 msgstr "Komboboks: vel eller skriv inn opptil %1 verdiar"
1555
1556 #: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
1557 msgid "Comment"
1558 msgstr "Kommenter"
1559
1560 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1561 msgid "Comment Address"
1562 msgstr "Kommentaradresse"
1563
1564 #: lib/RT/Installer.pm:172
1565 msgid "Comment address"
1566 msgstr "Kommentaradresse"
1567
1568 #: lib/RT/Queue.pm:114
1569 msgid "Comment on tickets"
1570 msgstr "Kommenter saker"
1571
1572 #: NOT FOUND IN SOURCE
1573 msgid "CommentAddress"
1574 msgstr "KommentarAdresse"
1575
1576 #: lib/RT/Queue.pm:114
1577 msgid "CommentOnTicket"
1578 msgstr "KommenterSak"
1579
1580 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
1581 msgid "Comments"
1582 msgstr "Kommentarar"
1583
1584 #: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
1585 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1586 msgstr "Kommentar (vert ikkje send til innmeldaren)"
1587
1588 #: NOT FOUND IN SOURCE
1589 msgid "Comments (not sent to requestors)"
1590 msgstr "Kommentar (vert ikkje send til innmeldaren)"
1591
1592 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:210 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:83
1593 msgid "Comments about this user"
1594 msgstr "Kommentarar om brukaren"
1595
1596 #: lib/RT/Transaction.pm:714
1597 msgid "Comments added"
1598 msgstr "La til kommentarar"
1599
1600 #: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1601 msgid "Commit Stubbed"
1602 msgstr "Utføring klargjord"
1603
1604 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:63 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:72
1605 msgid "Condition"
1606 msgstr "Vilkår"
1607
1608 #: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
1609 #. ($args{'ScripCondition'})
1610 #. ($value)
1611 msgid "Condition '%1' not found"
1612 msgstr "Fann ikkje vilkåret «%1»"
1613
1614 #: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
1615 msgid "Condition is mandatory argument"
1616 msgstr "Vilkår er eit obligatorisk argument"
1617
1618 #: bin/rt-crontool:208
1619 msgid "Condition matches..."
1620 msgstr "Vilkåret oppfyller …"
1621
1622 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84
1623 msgid "Condition, Action and Template"
1624 msgstr "Vilkår, handling og mal"
1625
1626 #: share/html/Install/index.html:107
1627 #. ($file)
1628 msgid "Config file %1 is locked"
1629 msgstr "Oppsettfila %1 er låst"
1630
1631 #: share/html/Elements/Tabs:64
1632 msgid "Configuration"
1633 msgstr "Systemoppsett"
1634
1635 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
1636 #. ($QueueObj->Name)
1637 msgid "Configuration for queue %1"
1638 msgstr ""
1639
1640 #: NOT FOUND IN SOURCE
1641 msgid "Confirm"
1642 msgstr "Stadfest"
1643
1644 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:141
1645 msgid "Connection succeeded"
1646 msgstr "Kopla til"
1647
1648 #: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
1649 msgid "Content"
1650 msgstr "Melding"
1651
1652 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:99
1653 msgid "Content is an invalid IP address"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:113
1657 msgid "Content is an invalid IP address range"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1661 msgid "Content-Type"
1662 msgstr "Innhaldstype"
1663
1664 #: lib/RT/Tickets.pm:134
1665 msgid "ContentType"
1666 msgstr "Innhaldstype"
1667
1668 #: lib/RT/Installer.pm:180
1669 msgid "Correspond address"
1670 msgstr "Svaradresse"
1671
1672 #: NOT FOUND IN SOURCE
1673 msgid "CorrespondAddress"
1674 msgstr "Svaradresse"
1675
1676 #: etc/initialdata:283
1677 msgid "Correspondence"
1678 msgstr "Svar"
1679
1680 #: lib/RT/Transaction.pm:710
1681 msgid "Correspondence added"
1682 msgstr "Svar lagt til"
1683
1684 #: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
1685 #. ($msg)
1686 #. ($value_msg)
1687 msgid "Could not add new custom field value: %1"
1688 msgstr "Klarte ikkje leggja til ny fleksifeltverdi: %1"
1689
1690 #: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
1691 #. ($add_msg)
1692 #. ($del_msg)
1693 #. ($msg)
1694 msgid "Could not change owner: %1"
1695 msgstr "Klarte ikkje endra eigar: %1"
1696
1697 #: NOT FOUND IN SOURCE
1698 msgid "Could not create CustomField"
1699 msgstr "Klarte ikkje oppretta fleksifelt"
1700
1701 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:179 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:115
1702 #. ($msg)
1703 msgid "Could not create CustomField: %1"
1704 msgstr "Klarte ikkje oppretta fleksifelt: %1"
1705
1706 #: lib/RT/Group.pm:450 lib/RT/Group.pm:457
1707 msgid "Could not create group"
1708 msgstr "Klarte ikkje oppretta gruppe"
1709
1710 #: share/html/Articles/Article/Search.html:197
1711 #. ($msg)
1712 msgid "Could not create search: %1"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1716 #. ($msg)
1717 msgid "Could not create template: %1"
1718 msgstr "Klarte ikkje oppretta mal: %1"
1719
1720 #: lib/RT/Ticket.pm:279 lib/RT/Ticket.pm:836
1721 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1722 msgstr "Klarte ikkje oppretta sak. Kø ikkje oppgjeven."
1723
1724 #: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
1725 msgid "Could not create user"
1726 msgstr "Klarte ikkje oppretta brukar"
1727
1728 #: share/html/Articles/Article/Search.html:237
1729 #. ($searchname, $msg)
1730 msgid "Could not delete search %1: %2"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
1734 msgid "Could not find or create that user"
1735 msgstr "Klarte ikkje finna eller oppretta brukaren"
1736
1737 #: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
1738 msgid "Could not find that principal"
1739 msgstr "Fann ikkje primærobjektet"
1740
1741 #: lib/RT/SharedSetting.pm:242
1742 #. ($self->ObjectName)
1743 msgid "Could not load %1 attribute"
1744 msgstr "Klarte ikkje lasta attributtet %1"
1745
1746 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1747 msgid "Could not load Class %1"
1748 msgstr ""
1749
1750 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1751 #. ($id)
1752 msgid "Could not load CustomField %1"
1753 msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
1754
1755 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1756 msgid "Could not load group"
1757 msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa"
1758
1759 #: lib/RT/SharedSetting.pm:126
1760 #. ($privacy)
1761 msgid "Could not load object for %1"
1762 msgstr "Klarte ikkje lasta objekt for %1"
1763
1764 #: lib/RT/Queue.pm:978
1765 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1766 msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: lib/RT/Ticket.pm:1154
1770 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
1771 msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
1772 msgstr ""
1773
1774 #: NOT FOUND IN SOURCE
1775 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
1776 msgstr "Klarte ikkje gjera primærobjektet til ein %1 for køen"
1777
1778 #: NOT FOUND IN SOURCE
1779 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
1780 msgstr "Klarte ikkje gjera primærobjektet til ein %1 for saka"
1781
1782 #: lib/RT/Queue.pm:1060
1783 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1784 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: lib/RT/Ticket.pm:1280
1788 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
1789 msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: NOT FOUND IN SOURCE
1793 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
1794 msgstr "Klarte ikkje fjerna primærobjektet som %1 for køen"
1795
1796 #: NOT FOUND IN SOURCE
1797 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
1798 msgstr "Klarte ikkje fjerna primærobjektet som %1 for saka"
1799
1800 #: lib/RT/User.pm:139
1801 msgid "Could not set user info"
1802 msgstr "Klarte ikkje lagra brukarinfo"
1803
1804 #: lib/RT/Transaction.pm:163
1805 msgid "Couldn't add attachment"
1806 msgstr "Klarte ikkje leggja til vedlegg"
1807
1808 #: lib/RT/Group.pm:949
1809 msgid "Couldn't add member to group"
1810 msgstr "Klarte ikkje leggja medlem til gruppa"
1811
1812 #: lib/RT/CustomField.pm:1383
1813 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
1814 msgstr "Klarte ikkje tildela fleksifelt til objekt, då det alt er globalt"
1815
1816 #: lib/RT/Scrip.pm:637
1817 #. ($method, $code, $error)
1818 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: lib/RT/Template.pm:721
1822 #. ($fi_text, $error)
1823 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
1827 #. ($Msg)
1828 #. ($msg)
1829 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1830 msgstr "Klarte ikkje oppretta transaksjon: %1"
1831
1832 #: NOT FOUND IN SOURCE
1833 msgid "Couldn't create record"
1834 msgstr "Klarte ikkje oppretta post"
1835
1836 #: lib/RT/CustomField.pm:1513
1837 #. ($msg)
1838 msgid "Couldn't create record: %1"
1839 msgstr ""
1840
1841 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1842 #. ($id, $msg)
1843 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1844 msgstr "Klarte ikkje fjerna utforminga %1: %2"
1845
1846 #: lib/RT/Record.pm:973
1847 msgid "Couldn't find row"
1848 msgstr "Fann ikkje rada"
1849
1850 #: bin/rt-crontool:179
1851 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1852 msgstr "Fann ikkje ein passende transaksjon – hoppar over"
1853
1854 #: lib/RT/Group.pm:923
1855 msgid "Couldn't find that principal"
1856 msgstr "Fann ikkje primærobjektet"
1857
1858 #: lib/RT/CustomField.pm:582
1859 msgid "Couldn't find that value"
1860 msgstr "Fann ikkje verdien"
1861
1862 #: NOT FOUND IN SOURCE
1863 msgid "Couldn't load %1 from the users database.\\n"
1864 msgstr "Klarte ikkje henta %1 frå brukardatabasen.\\n"
1865
1866 #: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
1867 #. ($id)
1868 msgid "Couldn't load Class %1"
1869 msgstr "Klarte ikkje lasta klassen %1"
1870
1871 #: lib/RT/CustomFieldValue.pm:143 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
1872 #. ($cf_id)
1873 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1874 msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
1875
1876 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
1877 #. ($cf_id)
1878 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
1879 msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifelt %1"
1880
1881 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
1882 #. ($id)
1883 msgid "Couldn't load CustomField %1"
1884 msgstr "Klarte ikkje lasta fleksifeltet %1"
1885
1886 #: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
1887 #. ($self->Id)
1888 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
1889 msgstr "Klarte ikkje lasta kopi av sak %1"
1890
1891 #: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:83 share/html/Dashboards/Render.html:99 share/html/Dashboards/Subscription.html:198
1892 #. ($id, $msg)
1893 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
1894 msgstr "Klarte ikkje lasta utforminga %1: %2"
1895
1896 #: NOT FOUND IN SOURCE
1897 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2."
1898 msgstr "Klarte ikkje lasta utforminga %1: %2."
1899
1900 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:100 share/html/Admin/Users/Memberships.html:110
1901 #. ($gid)
1902 msgid "Couldn't load group #%1"
1903 msgstr "Klarte ikkje lasta gruppe %1"
1904
1905 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
1906 #. ($id)
1907 msgid "Couldn't load group %1"
1908 msgstr "Klarte ikkje lasta gruppa %1"
1909
1910 #: lib/RT/Link.pm:212
1911 msgid "Couldn't load link"
1912 msgstr "Klarte ikkje lasta lenkja"
1913
1914 #: lib/RT/Link.pm:185
1915 #. ($msg)
1916 msgid "Couldn't load link: %1"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
1920 #. ($id)
1921 msgid "Couldn't load object %1"
1922 msgstr "Klarte ikkje lasta objektet %1"
1923
1924 #: lib/RT/Ticket.pm:453
1925 #. ($msg)
1926 msgid "Couldn't load or create user: %1"
1927 msgstr "Klarte ikkje lasta eller oppretta brukaren: %1"
1928
1929 #: share/html/Admin/Queues/People.html:132
1930 #. ($id)
1931 msgid "Couldn't load queue"
1932 msgstr "Klarte ikkje lasta køen"
1933
1934 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:86
1935 #. ($id)
1936 msgid "Couldn't load queue #%1"
1937 msgstr "Klarte ikkje lasta kø %1"
1938
1939 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72
1940 #. ($id)
1941 msgid "Couldn't load queue %1"
1942 msgstr "Klarte ikkje lasta køen %1"
1943
1944 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
1945 #. ($Name)
1946 msgid "Couldn't load queue '%1'"
1947 msgstr "Klarte ikkje lasta køen «%1»"
1948
1949 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:143 share/html/Admin/Elements/EditScrip:190
1950 #. ($id)
1951 msgid "Couldn't load scrip #%1"
1952 msgstr "Klarte ikkje lasta utløysar %1"
1953
1954 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
1955 #. ($id)
1956 msgid "Couldn't load template #%1"
1957 msgstr "Klarte ikkje lasta mal %1"
1958
1959 #: lib/RT/Interface/Web.pm:2292
1960 msgid "Couldn't load the specified principal"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:132
1964 #. ($id)
1965 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
1966 msgstr "Klarte ikkje henta saka «%1»"
1967
1968 #: lib/RT/Article.pm:520
1969 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
1970 msgstr ""
1971
1972 #: share/html/Ticket/Forward.html:91 share/html/Ticket/GnuPG.html:71
1973 #. ($QuoteTransaction)
1974 #. ($id)
1975 msgid "Couldn't load transaction #%1"
1976 msgstr "Klarte ikkje lasta transaksjon %1"
1977
1978 #: share/html/User/Prefs.html:215
1979 msgid "Couldn't load user"
1980 msgstr "Klarte ikkje lasta brukar"
1981
1982 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
1983 #. ($id)
1984 msgid "Couldn't load user #%1"
1985 msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1"
1986
1987 #: share/html/User/Prefs.html:209
1988 #. ($id, $Name)
1989 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
1990 msgstr "Klarte ikkje lasta brukar %1 eller brukaren «%2»"
1991
1992 #: share/html/User/Prefs.html:213
1993 #. ($Name)
1994 msgid "Couldn't load user '%1'"
1995 msgstr "Klarte ikkje lasta brukaren «%1»"
1996
1997 #: lib/RT/Link.pm:174
1998 #. ($args{Base})
1999 msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: lib/RT/Link.pm:178
2003 #. ($args{Target})
2004 msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: lib/RT/Ticket.pm:1058
2008 #. ($args{'Email'})
2009 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
2010 msgstr "Klarte ikkje tolka adresse frå teksten «%1»"
2011
2012 #: lib/RT/Attachment.pm:800
2013 #. ($msg)
2014 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2015 msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med dekryptert innhald: %1"
2016
2017 #: lib/RT/Attachment.pm:765
2018 #. ($msg)
2019 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2020 msgstr "Klarte ikkje byta ut innhaldet med kryptert innhald: %1"
2021
2022 #: lib/RT/Article.pm:403
2023 #. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
2024 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
2025 msgstr ""
2026
2027 #: lib/RT/Ticket.pm:2585
2028 #. ($args{'URI'})
2029 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2030 msgstr "Klarte ikkje gjera «%1» om til ei adresse"
2031
2032 #: lib/RT/Link.pm:100
2033 #. ($args{'Base'})
2034 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2035 msgstr "Klarte ikkje gjera kjelda «%1» om til ei adresse"
2036
2037 #: lib/RT/Link.pm:107
2038 #. ($args{'Target'})
2039 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2040 msgstr "Klarte ikkje gjera målet «%1» om til ei adresse"
2041
2042 #: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
2043 msgid "Couldn't send email"
2044 msgstr "Klarte ikkje senda e-post"
2045
2046 #: lib/RT/Ticket.pm:558
2047 #. ($type, $msg)
2048 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2049 msgstr "Klarte ikkje registrera %1-overvakar: %2"
2050
2051 #: lib/RT/User.pm:1657
2052 msgid "Couldn't set private key"
2053 msgstr "Klarte ikkje registrera privatnøkkel"
2054
2055 #: lib/RT/User.pm:1641
2056 msgid "Couldn't unset private key"
2057 msgstr "Klarte ikkje fjerna privatnøkkel"
2058
2059 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
2060 msgid "Country"
2061 msgstr "Land"
2062
2063 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:238 share/html/m/ticket/create:407
2064 msgid "Create"
2065 msgstr "Ny"
2066
2067 #: etc/initialdata:91
2068 msgid "Create Tickets"
2069 msgstr "Opprett saker"
2070
2071 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:109 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:129
2072 msgid "Create a Class"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:162 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:180 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:98
2076 msgid "Create a CustomField"
2077 msgstr "Nytt fleksifelt"
2078
2079 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2080 #. ($QueueObj->Name())
2081 msgid "Create a CustomField for queue %1"
2082 msgstr "Opprett fleksifelt for køen %1"
2083
2084 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
2085 msgid "Create a new article"
2086 msgstr ""
2087
2088 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2089 msgid "Create a new article in"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2093 msgid "Create a new dashboard"
2094 msgstr "Ny utforming"
2095
2096 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:104 share/html/Admin/Groups/Modify.html:124
2097 msgid "Create a new group"
2098 msgstr "Ny gruppe"
2099
2100 #: NOT FOUND IN SOURCE
2101 msgid "Create a new personal group"
2102 msgstr "Ny personleg gruppe"
2103
2104 #: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2105 #. ($QueueObj->Name)
2106 msgid "Create a new template for queue %1"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: share/html/Ticket/Create.html:347
2110 msgid "Create a new ticket"
2111 msgstr "Ny sak"
2112
2113 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
2114 msgid "Create a new user"
2115 msgstr "Ny brukar"
2116
2117 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
2118 msgid "Create a queue"
2119 msgstr "Ny kø"
2120
2121 #: share/html/Admin/Queues/Scrip.html:68
2122 #. ($QueueObj->Name)
2123 msgid "Create a scrip for queue %1"
2124 msgstr "Opprett utløysar for køen %1"
2125
2126 #: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2127 msgid "Create a template"
2128 msgstr "Opprett mal"
2129
2130 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
2131 msgid "Create a ticket"
2132 msgstr "Ny sak"
2133
2134 #: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2135 msgid "Create an article"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:49
2139 msgid "Create an article in class..."
2140 msgstr ""
2141
2142 #: lib/RT/Class.pm:89
2143 msgid "Create articles in this class"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: NOT FOUND IN SOURCE
2147 msgid "Create dashboards for this group"
2148 msgstr "Lag utformingar for gruppa"
2149
2150 #: lib/RT/Group.pm:101
2151 msgid "Create group dashboards"
2152 msgstr ""
2153
2154 #: etc/initialdata:93
2155 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2156 msgstr "Opprett nye saker basert på malen til denne utløysaren"
2157
2158 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2159 msgid "Create personal dashboards"
2160 msgstr "Lag personlege utformingar"
2161
2162 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2163 msgid "Create system dashboards"
2164 msgstr "Lag systemutformingar"
2165
2166 #: share/html/SelfService/Create.html:104
2167 msgid "Create ticket"
2168 msgstr "Opprett sak"
2169
2170 #: lib/RT/Queue.pm:112
2171 msgid "Create tickets"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: NOT FOUND IN SOURCE
2175 msgid "Create tickets in this queue"
2176 msgstr "Opprett saker i køen"
2177
2178 #: share/html/Elements/Tabs:451
2179 msgid "Create tickets offline"
2180 msgstr "Opprett saker fråkopla"
2181
2182 #: NOT FOUND IN SOURCE
2183 msgid "Create, delete and modify custom fields"
2184 msgstr "Opprett, slett og endra fleksifelt"
2185
2186 #: NOT FOUND IN SOURCE
2187 msgid "Create, delete and modify queues"
2188 msgstr "Opprett, slett og endra køar"
2189
2190 #: NOT FOUND IN SOURCE
2191 msgid "Create, delete and modify the members of any user's personal groups"
2192 msgstr "Opprett, slett og endra medlemmene av personlege grupper til ein brukar"
2193
2194 #: NOT FOUND IN SOURCE
2195 msgid "Create, delete and modify the members of personal groups"
2196 msgstr "Opprett, slett og endra medlemmene av personlege grupper"
2197
2198 #: NOT FOUND IN SOURCE
2199 msgid "Create, delete and modify users"
2200 msgstr "Opprett, slett og endra brukarar"
2201
2202 #: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
2203 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: lib/RT/CustomField.pm:206
2207 msgid "Create, modify and delete custom fields"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: lib/RT/CustomField.pm:207
2211 msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2212 msgstr ""
2213
2214 #: lib/RT/Queue.pm:93
2215 msgid "Create, modify and delete queue"
2216 msgstr ""
2217
2218 #: lib/RT/Group.pm:97
2219 msgid "Create, modify and delete saved searches"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: lib/RT/System.pm:81
2223 msgid "Create, modify and delete users"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: lib/RT/Class.pm:89
2227 msgid "CreateArticle"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: lib/RT/Dashboard.pm:82
2231 msgid "CreateDashboard"
2232 msgstr "OpprettUtforming"
2233
2234 #: lib/RT/Group.pm:101
2235 msgid "CreateGroupDashboard"
2236 msgstr "OpprettGruppeutforming"
2237
2238 #: lib/RT/Dashboard.pm:87
2239 msgid "CreateOwnDashboard"
2240 msgstr "OpprettEigneUtformingar"
2241
2242 #: lib/RT/System.pm:87
2243 msgid "CreateSavedSearch"
2244 msgstr "OpprettLagraSøk"
2245
2246 #: lib/RT/Queue.pm:112
2247 msgid "CreateTicket"
2248 msgstr "OpprettSak"
2249
2250 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
2251 msgid "Created"
2252 msgstr "Oppretta"
2253
2254 #: share/html/Elements/ColumnMap:76
2255 msgid "Created By"
2256 msgstr "Oppretta av"
2257
2258 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:119
2259 #. ($CustomFieldObj->Name)
2260 #. ($CustomFieldObj->Name())
2261 msgid "Created CustomField %1"
2262 msgstr "Oppretta fleksifeltet %1"
2263
2264 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2265 msgid "Created by"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: NOT FOUND IN SOURCE
2269 msgid "Created in a date range"
2270 msgstr "Oppretta i perioden"
2271
2272 #: share/html/Articles/Article/Search.html:193
2273 #. ($search->Name)
2274 msgid "Created search %1"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: NOT FOUND IN SOURCE
2278 msgid "Created tickets in period, grouped by status"
2279 msgstr "Oppretta saker i tidsperiode – gruppert etter status"
2280
2281 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2282 msgid "CreatedBy"
2283 msgstr "OpprettaAv"
2284
2285 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2286 msgid "CreatedRelative"
2287 msgstr "OpprettaRelativt"
2288
2289 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
2290 msgid "Creator"
2291 msgstr "Innmeldar"
2292
2293 #: share/html/Prefs/Other.html:71
2294 msgid "Cryptography"
2295 msgstr "Kryptografi"
2296
2297 #: share/html/Elements/EditLinks:51 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:51
2298 msgid "Current Links"
2299 msgstr "Gjeldande koplingar"
2300
2301 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:53
2302 msgid "Current Scrips"
2303 msgstr "Gjeldande utløysarar"
2304
2305 #: share/html/Elements/Tabs:731
2306 msgid "Current Search"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2310 msgid "Current members"
2311 msgstr "Gjeldande medlemmer"
2312
2313 #: share/html/Admin/Elements/SelectRights:62
2314 msgid "Current rights"
2315 msgstr "Gjeldande løyve"
2316
2317 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2318 msgid "Current search"
2319 msgstr "Gjeldande søk"
2320
2321 #: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2322 msgid "Current watchers"
2323 msgstr "Gjeldande overvakarar"
2324
2325 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
2326 msgid "Custom Fields"
2327 msgstr "Fleksifelt"
2328
2329 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2330 #. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2331 msgid "Custom Fields for %1"
2332 msgstr "Fleksifelt for %1"
2333
2334 #: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2335 #. ($Object->Name)
2336 msgid "Custom Fields for queue %1"
2337 msgstr ""
2338
2339 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:117
2340 msgid "Custom action cleanup code"
2341 msgstr "Tilpassa oppryddingskode for handling"
2342
2343 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:110
2344 msgid "Custom action preparation code"
2345 msgstr "Tilpassa førebuingskode for handling"
2346
2347 #: share/html/Admin/Elements/EditScrip:103
2348 msgid "Custom condition"
2349 msgstr "Sjølvvalt vilkår"
2350
2351 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2352 #. ($MoveCustomFieldDown)
2353 #. ($MoveCustomFieldUp)
2354 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2355 msgstr "Fleksifelt %1 vert ikkje brukt på dette objektet"
2356
2357 #: lib/RT/Tickets.pm:2838
2358 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2359 msgid "Custom field %1 %2 %3"
2360 msgstr "Fleksifeltet %1 %2 %3"
2361
2362 #: lib/RT/Record.pm:1665
2363 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
2364 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2365 msgstr "Fleksifeltet %1 gjeld ikkje dette objektet"
2366
2367 #: lib/RT/Tickets.pm:2832
2368 #. ($CF->Name)
2369 msgid "Custom field %1 has a value."
2370 msgstr "Fleksifeltet %1 har ein verdi."
2371
2372 #: lib/RT/Tickets.pm:2828
2373 #. ($CF->Name)
2374 msgid "Custom field %1 has no value."
2375 msgstr "Fleksifeltet %1 har ingen verdi."
2376
2377 #: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
2378 #. ($args{'Field'})
2379 msgid "Custom field %1 not found"
2380 msgstr "Fann ikkje fleksifeltet %1"
2381
2382 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
2383 #. ($CustomField->Name)
2384 #. ($cf)
2385 #. ($obj->Name)
2386 msgid "Custom field '%1'"
2387 msgstr "Fleksifeltet «%1»"
2388
2389 #: lib/RT/CustomField.pm:1378
2390 msgid "Custom field is already applied to the object"
2391 msgstr "Fleksifeltet er alt brukt på dette objektet"
2392
2393 #: lib/RT/CustomField.pm:1622
2394 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
2395 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2396 msgstr "Fann ikkje feltverdien %1 for fleksifeltet %2"
2397
2398 #: lib/RT/CustomField.pm:590
2399 msgid "Custom field value could not be deleted"
2400 msgstr "Klarte ikkje sletta feltverdien til fleksifeltet"
2401
2402 #: lib/RT/CustomField.pm:1634
2403 msgid "Custom field value could not be found"
2404 msgstr "Fann ikkje feltverdien til fleksifeltet"
2405
2406 #: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
2407 msgid "Custom field value deleted"
2408 msgstr "Feltverdi til fleksifelt sletta"
2409
2410 #: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:718 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2411 msgid "CustomField"
2412 msgstr "Fleksifelt"
2413
2414 #: lib/RT/Tickets.pm:145
2415 msgid "CustomFieldValue"
2416 msgstr "Fleksifeltverdi"
2417
2418 #: share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69 share/html/Prefs/Search.html:73
2419 msgid "Customize"
2420 msgstr "Tilpass"
2421
2422 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2423 msgid "Customize Basics"
2424 msgstr "Tilpass detaljer"
2425
2426 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2427 msgid "Customize Email Addresses"
2428 msgstr "Tilpass e-postadresser"
2429
2430 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2431 msgid "Customize Email Configuration"
2432 msgstr "Tilpass e-postoppsett"
2433
2434 #: share/html/Elements/Tabs:218
2435 msgid "Customize the look of your RT"
2436 msgstr ""
2437
2438 # DBA = databaseadministrator
2439 #: lib/RT/Installer.pm:113
2440 msgid "DBA password"
2441 msgstr "DBA-passord"
2442
2443 # DBA = databaseadministrator
2444 #: lib/RT/Installer.pm:105
2445 msgid "DBA username"
2446 msgstr "DBA-brukarnamn"
2447
2448 #: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
2449 msgid "Daily"
2450 msgstr ""
2451
2452 #: lib/RT/Config.pm:477
2453 msgid "Daily digest"
2454 msgstr "Dagleg samandrag"
2455
2456 #: share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2457 msgid "Dashboard"
2458 msgstr "Utforming"
2459
2460 #: NOT FOUND IN SOURCE
2461 msgid "Dashboard %1"
2462 msgstr "Utforming: %1"
2463
2464 #: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2465 #. ($msg)
2466 msgid "Dashboard could not be created: %1"
2467 msgstr "Klarte ikkje oppretta utforminga: %1"
2468
2469 #: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:263
2470 #. ($msg)
2471 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2472 msgstr "Klarte ikkje oppdatera utforminga: %1"
2473
2474 #: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:260
2475 msgid "Dashboard updated"
2476 msgstr "Utforming oppdatert"
2477
2478 #: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:642 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2479 msgid "Dashboards"
2480 msgstr "Utformingar"
2481
2482 #: lib/RT/Installer.pm:78
2483 msgid "Database host"
2484 msgstr "Databasetenar"
2485
2486 #: lib/RT/Installer.pm:96
2487 msgid "Database name"
2488 msgstr "Databasenamn"
2489
2490 #: lib/RT/Installer.pm:129
2491 msgid "Database password for RT"
2492 msgstr "Databasepassord for RT"
2493
2494 #: lib/RT/Installer.pm:87
2495 msgid "Database port"
2496 msgstr "Databaseport"
2497
2498 #: lib/RT/Installer.pm:60
2499 msgid "Database type"
2500 msgstr "Databasetype"
2501
2502 #: lib/RT/Installer.pm:122
2503 msgid "Database username for RT"
2504 msgstr "Databasebrukarnamn for RT"
2505
2506 #: lib/RT/Config.pm:426
2507 msgid "Date format"
2508 msgstr "Datoformat"
2509
2510 #: NOT FOUND IN SOURCE
2511 msgid "DateTime doesn't support format_cldr, you must upgrade to use this feature"
2512 msgstr "«DateTime» støttar ikkje «format_cldr». Du må oppgradera for å kunna bruka denne funksjonen."
2513
2514 #: NOT FOUND IN SOURCE
2515 msgid "DateTime module missing"
2516 msgstr "Manglar modulen «DateTime»"
2517
2518 #: NOT FOUND IN SOURCE
2519 msgid "DateTime::Locale doesn't support date_format_full, you must upgrade to use this feature"
2520 msgstr "«DateTime» støttar ikkje «date_format_full». Du må oppgradera for å kunna bruka denne funksjonen."
2521
2522 #: NOT FOUND IN SOURCE
2523 msgid "DateTime::Locale module missing"
2524 msgstr "Manglar modulen «DateTime::Locale»"
2525
2526 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:376 share/html/m/ticket/show:373
2527 msgid "Dates"
2528 msgstr "Datoar"
2529
2530 #: lib/RT/Date.pm:102
2531 msgid "Dec"
2532 msgstr "des."
2533
2534 #: NOT FOUND IN SOURCE
2535 msgid "December"
2536 msgstr "desember"
2537
2538 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:58
2539 msgid "Decrypt"
2540 msgstr "Dekrypter"
2541
2542 #: etc/initialdata:219
2543 msgid "Default Autoresponse template"
2544 msgstr "Standardmal for autosvar"
2545
2546 #: share/html/Tools/Offline.html:60
2547 msgid "Default Queue"
2548 msgstr "Standardkø"
2549
2550 #: share/html/Tools/Offline.html:69
2551 msgid "Default Requestor"
2552 msgstr "Standardinnmeldar"
2553
2554 #: etc/initialdata:293
2555 msgid "Default admin comment template"
2556 msgstr "Standardmal for adminkommentar"
2557
2558 #: etc/initialdata:272
2559 msgid "Default admin correspondence template"
2560 msgstr "Standardmal for adminsvar"
2561
2562 #: etc/initialdata:284
2563 msgid "Default correspondence template"
2564 msgstr "Standardmal for svar"
2565
2566 #: lib/RT/Config.pm:144
2567 msgid "Default queue"
2568 msgstr "Standardkø"
2569
2570 #: etc/initialdata:250
2571 msgid "Default transaction template"
2572 msgstr "Standardmal for transaksjonar"
2573
2574 #: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2575 #. ($DefaultValue)
2576 msgid "Default: %1"
2577 msgstr "Standard: %1"
2578
2579 #: lib/RT/Transaction.pm:696
2580 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
2581 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2582 msgstr "Standard: %1/%2 endra frå %3 til %4"
2583
2584 #: NOT FOUND IN SOURCE
2585 msgid "DefaultDueIn"
2586 msgstr "StandardForfallsdato"
2587
2588 #: lib/RT/Date.pm:116
2589 msgid "DefaultFormat"
2590 msgstr "Standardformat"
2591
2592 #: NOT FOUND IN SOURCE
2593 msgid "Delegate rights"
2594 msgstr "Deleger løyve"
2595
2596 #: NOT FOUND IN SOURCE
2597 msgid "Delegate specific rights which have been granted to you."
2598 msgstr "Deleger løyve du har."
2599
2600 #: NOT FOUND IN SOURCE
2601 msgid "DelegateRights"
2602 msgstr "DelegerLøyve"
2603
2604 #: NOT FOUND IN SOURCE
2605 msgid "Delegation"
2606 msgstr "Delegering"
2607
2608 #: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2525 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
2609 msgid "Delete"
2610 msgstr "Slett"
2611
2612 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2613 msgid "Delete Template"
2614 msgstr "Slett mal"
2615
2616 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2617 #. ($ArticleObj->Id)
2618 msgid "Delete article #%1"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: lib/RT/Class.pm:98
2622 msgid "Delete articles in this class"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: NOT FOUND IN SOURCE
2626 msgid "Delete dashboards for this group"
2627 msgstr "Slett utformingar for gruppa"
2628
2629 #: lib/RT/SharedSetting.pm:285
2630 #. ($msg)
2631 msgid "Delete failed: %1"
2632 msgstr "Feil ved sletting: %1"
2633
2634 #: lib/RT/Group.pm:103
2635 msgid "Delete group dashboards"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: lib/RT/Ticket.pm:3222
2639 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2640 msgstr ""
2641
2642 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
2643 msgid "Delete personal dashboards"
2644 msgstr "Slett personlege utformingar"
2645
2646 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:72
2647 msgid "Delete selected scrips"
2648 msgstr "Slett valde utløysarar"
2649
2650 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
2651 msgid "Delete system dashboards"
2652 msgstr "Slett systemutformingar"
2653
2654 #: lib/RT/Queue.pm:117
2655 msgid "Delete tickets"
2656 msgstr "Slett saker"
2657
2658 #: share/html/Search/Bulk.html:173
2659 msgid "Delete values"
2660 msgstr "Slett verdiar"
2661
2662 #: lib/RT/Class.pm:98
2663 msgid "DeleteArticle"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: lib/RT/Dashboard.pm:84
2667 msgid "DeleteDashboard"
2668 msgstr "SlettUtforming"
2669
2670 #: lib/RT/Group.pm:103
2671 msgid "DeleteGroupDashboard"
2672 msgstr "SlettGruppeUtforming"
2673
2674 #: lib/RT/Dashboard.pm:89
2675 msgid "DeleteOwnDashboard"
2676 msgstr "SlettEigaUtforming"
2677
2678 #: lib/RT/Queue.pm:117
2679 msgid "DeleteTicket"
2680 msgstr "SlettSak"
2681
2682 #: lib/RT/SharedSetting.pm:283
2683 #. ($self->ObjectName)
2684 msgid "Deleted %1"
2685 msgstr "Sletta %1"
2686
2687 #: NOT FOUND IN SOURCE
2688 msgid "Deleted dashboard %1"
2689 msgstr "Sletta utforminga %1"
2690
2691 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2692 msgid "Deleted queries"
2693 msgstr "Sletta søk"
2694
2695 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:193
2696 msgid "Deleted saved search"
2697 msgstr "Sletta lagra søk"
2698
2699 #: share/html/Articles/Article/Search.html:226
2700 #. ($searchname)
2701 msgid "Deleted search %1"
2702 msgstr ""
2703
2704 #: lib/RT/Queue.pm:452
2705 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2706 msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
2707
2708 #: lib/RT/User.pm:456
2709 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2710 msgstr "Sletting av dette objektet vil øydeleggja referanseintegriteten"
2711
2712 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2713 msgid "Deny"
2714 msgstr "Nekt"
2715
2716 #: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:448
2717 msgid "Depended on by"
2718 msgstr "Avhengnad frå"
2719
2720 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:123 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2721 msgid "DependedOnBy"
2722 msgstr "AvhengnadFrå"
2723
2724 #: lib/RT/Transaction.pm:801
2725 #. ($value)
2726 msgid "Dependency by %1 added"
2727 msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
2728
2729 #: lib/RT/Transaction.pm:840
2730 #. ($value)
2731 msgid "Dependency by %1 deleted"
2732 msgstr "Avhengnad av %1 slettet"
2733
2734 #: lib/RT/Transaction.pm:798
2735 #. ($value)
2736 msgid "Dependency on %1 added"
2737 msgstr "Avhengnad av %1 lagt til"
2738
2739 #: lib/RT/Transaction.pm:837
2740 #. ($value)
2741 msgid "Dependency on %1 deleted"
2742 msgstr "Avhengnad av %1 sletta"
2743
2744 #: lib/RT/Tickets.pm:122
2745 msgid "DependentOn"
2746 msgstr "AvhengAv"
2747
2748 #: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:395 share/html/m/ticket/show:418
2749 msgid "Depends on"
2750 msgstr "Avheng av"
2751
2752 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:119 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
2753 msgid "DependsOn"
2754 msgstr "AvhengAv"
2755
2756 #: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2757 msgid "Desc"
2758 msgstr "synkande"
2759
2760 #: share/html/Elements/SelectSortOrder:58
2761 msgid "Descending"
2762 msgstr "Synkande"
2763
2764 #: share/html/SelfService/Create.html:99 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:234
2765 msgid "Describe the issue below"
2766 msgstr "Skildra problemet nedanfor"
2767
2768 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:61 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/EditScrip:57 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:92 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:66 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
2769 msgid "Description"
2770 msgstr "Skildring"
2771
2772 #: share/html/Elements/Tabs:213
2773 msgid "Detailed information about your RT setup"
2774 msgstr ""
2775
2776 #: share/html/Ticket/Create.html:422
2777 msgid "Details"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2781 msgid "Direction"
2782 msgstr "Retning"
2783
2784 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
2785 msgid "Disabled"
2786 msgstr "Deaktivert"
2787
2788 #: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
2789 msgid "Display"
2790 msgstr "Vis"
2791
2792 #: lib/RT/Class.pm:96 lib/RT/Queue.pm:94
2793 msgid "Display Access Control List"
2794 msgstr "Vis tilgangsliste"
2795
2796 #: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2797 #. ($id)
2798 msgid "Display Article %1"
2799 msgstr ""
2800
2801 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2802 msgid "Display Columns"
2803 msgstr "Vis kolonnar"
2804
2805 #: NOT FOUND IN SOURCE
2806 msgid "Display Scrip templates for this queue"
2807 msgstr "Vis utløysarmalar for køen"
2808
2809 #: NOT FOUND IN SOURCE
2810 msgid "Display Scrips for this queue"
2811 msgstr "Vis utløysarmalar for køen"
2812
2813 #: NOT FOUND IN SOURCE
2814 msgid "Display saved searches for this group"
2815 msgstr "Vis lagra søk for gruppa"
2816
2817 #: share/html/Elements/Footer:59
2818 #. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2819 msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2820 msgstr ""
2821
2822 #: NOT FOUND IN SOURCE
2823 msgid "Distributed under version 2 <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\"> of the GNU GPL.</a>"
2824 msgstr "Distribuert under <a href=\"http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html\">GNU GPL 2.0.</a>"
2825
2826 #: lib/RT/System.pm:80
2827 msgid "Do anything and everything"
2828 msgstr "Gjera alt"
2829
2830 #: lib/RT/Installer.pm:215
2831 msgid "Domain name"
2832 msgstr "Domenenamn"
2833
2834 #: lib/RT/Installer.pm:216
2835 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2836 msgstr "Ta ikkje med «http://», berre vertsnamnet. Eksempel: rt.eksempel.no"
2837
2838 #: lib/RT/Config.pm:314
2839 msgid "Don't refresh home page."
2840 msgstr "Ikkje oppdater heimesida"
2841
2842 #: lib/RT/Config.pm:293
2843 msgid "Don't refresh search results."
2844 msgstr "Ikkje oppdater søkeresultata"
2845
2846 #: share/html/Elements/Refresh:53
2847 msgid "Don't refresh this page."
2848 msgstr "Ikkje oppdater sida"
2849
2850 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
2851 msgid "Don't trust this key at all"
2852 msgstr "Ikkje stol på denne nøkkelen"
2853
2854 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:67
2855 msgid "Download"
2856 msgstr "Last ned"
2857
2858 #: NOT FOUND IN SOURCE
2859 msgid "Download as a tab-delimited file"
2860 msgstr "Last ned som ei tabulatordelt fil"
2861
2862 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2863 msgid "Download dumpfile"
2864 msgstr "Last ned dumpfil"
2865
2866 #: lib/RT/CustomField.pm:83
2867 msgid "Dropdown"
2868 msgstr ""
2869
2870 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:383 share/html/m/ticket/show:395
2871 msgid "Due"
2872 msgstr "Forfallsdato"
2873
2874 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2875 msgid "DueRelative"
2876 msgstr "ForfallsdatoRelativ"
2877
2878 #: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
2879 #. ($msg)
2880 msgid "ERROR: %1"
2881 msgstr "Feil: %1"
2882
2883 #: share/html/Elements/Tabs:437
2884 msgid "Easy updating of your open tickets"
2885 msgstr "Enkel oppdatering av opne saker"
2886
2887 #: share/html/Elements/Tabs:444
2888 msgid "Easy viewing of your reminders"
2889 msgstr ""
2890
2891 #: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
2892 msgid "Edit"
2893 msgstr "Rediger"
2894
2895 #: share/html/Search/Bulk.html:168
2896 msgid "Edit Custom Fields"
2897 msgstr "Rediger fleksifelt"
2898
2899 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
2900 #. ($Object->Name)
2901 msgid "Edit Custom Fields for %1"
2902 msgstr "Rediger fleksifelt: %1"
2903
2904 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
2905 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
2906 msgstr "Rediger fleksifelt for alle gruppene"
2907
2908 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
2909 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
2910 msgstr "Rediger fleksifelt for alle køane"
2911
2912 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
2913 msgid "Edit Custom Fields for all users"
2914 msgstr "Rediger fleksifelt for alle brukarane"
2915
2916 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
2917 msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
2918 msgstr ""
2919
2920 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
2921 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
2922 msgstr "Rediger fleksifelt for saker i alle køar"
2923
2924 #: share/html/Search/Bulk.html:208 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
2925 msgid "Edit Links"
2926 msgstr "Rediger koplingar"
2927
2928 #: share/html/Search/Edit.html:66
2929 msgid "Edit Query"
2930 msgstr "Rediger spørjing"
2931
2932 #: share/html/Elements/Tabs:738
2933 msgid "Edit Search"
2934 msgstr "Rediger søk"
2935
2936 #: NOT FOUND IN SOURCE
2937 msgid "Edit Templates for queue %1"
2938 msgstr "Rediger malar for køen %1"
2939
2940 #: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
2941 msgid "Edit global topic hierarchy"
2942 msgstr ""
2943
2944 #: NOT FOUND IN SOURCE
2945 msgid "Edit saved searches for this group"
2946 msgstr "Rediger lagra søk for gruppa"
2947
2948 #: share/html/Elements/Tabs:116
2949 msgid "Edit system templates"
2950 msgstr "Rediger systemmalar"
2951
2952 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
2953 #. ($ClassObj->Name)
2954 msgid "Edit topic hierarchy for %1"
2955 msgstr ""
2956
2957 #: lib/RT/Group.pm:97
2958 msgid "EditSavedSearches"
2959 msgstr "RedigerLagraSøk"
2960
2961 #: NOT FOUND IN SOURCE
2962 msgid "Editable text"
2963 msgstr "Redigerbar tekst"
2964
2965 #: NOT FOUND IN SOURCE
2966 msgid "Editing Configuration for queue %1"
2967 msgstr "Rediger innstillingar for køen %1"
2968
2969 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:190 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:122
2970 #. ($CustomFieldObj->Name)
2971 #. ($CustomFieldObj->Name())
2972 msgid "Editing CustomField %1"
2973 msgstr "Redigerer fleksifeltet %1"
2974
2975 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
2976 #. ($Group->Name)
2977 msgid "Editing membership for group %1"
2978 msgstr "Redigerer medlemskap for gruppa %1"
2979
2980 #: NOT FOUND IN SOURCE
2981 msgid "Editing membership for personal group %1"
2982 msgstr "Redigerer medlemskap for den personlege gruppa %1"
2983
2984 #: lib/RT/Tickets.pm:106 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:148
2985 msgid "EffectiveId"
2986 msgstr "EffektivID"
2987
2988 #: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
2989 msgid "Either base or target must be specified"
2990 msgstr "Du må oppgje anten kjelde eller mål"
2991
2992 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
2993 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
2994 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
2995 msgstr "Anten manglar du løyve til å visa det lagra søket %1, eller så er identifikatoren feil"
2996
2997 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
2998 msgid "Email"
2999 msgstr "E-postadresse"
3000
3001 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:76
3002 msgid "Email Address"
3003 msgstr ""
3004
3005 #: etc/initialdata:478 etc/upgrade/3.7.85/content:4
3006 msgid "Email Digest"
3007 msgstr "E-postsamandrag"
3008
3009 #: lib/RT/User.pm:585
3010 msgid "Email address in use"
3011 msgstr "E-postadressa er alt i bruk"
3012
3013 #: lib/RT/Config.pm:474
3014 msgid "Email delivery"
3015 msgstr "E-postlevering"
3016
3017 #: etc/initialdata:479 etc/upgrade/3.7.85/content:5
3018 msgid "Email template for periodic notification digests"
3019 msgstr "E-postmal for regelmessige samandrag"
3020
3021 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
3022 msgid "EmailAddress"
3023 msgstr "E-postadresse"
3024
3025 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
3026 msgid "Enabled"
3027 msgstr "Aktivert"
3028
3029 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:71
3030 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:136 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:74
3034 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3035 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera feltet)"
3036
3037 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:86
3038 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
3039 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera gruppa)"
3040
3041 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
3042 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
3043 msgstr "I bruk (fjern krysset for å deaktivera køen)"
3044
3045 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:80
3046 msgid "Enabled Classes"
3047 msgstr ""
3048
3049 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
3050 msgid "Enabled Queues"
3051 msgstr "Aktive køar"
3052
3053 #: share/html/Admin/Queues/index.html:99
3054 msgid "Enabled queues matching search criteria"
3055 msgstr "Verksame køar i samsvar med søkjekriteria"
3056
3057 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:161 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:138
3058 #. (loc_fuzzy($msg))
3059 msgid "Enabled status %1"
3060 msgstr "Aktivert statusen %1"
3061
3062 #: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
3063 msgid "Encrypt"
3064 msgstr "Krypter"
3065
3066 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:120
3067 msgid "Encrypt by default"
3068 msgstr "Krypter som standard"
3069
3070 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:235
3071 msgid "Encrypt/Decrypt"
3072 msgstr "Krypter/dekrypter"
3073
3074 #: share/html/Ticket/GnuPG.html:99
3075 #. ($id, $txn->Ticket)
3076 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3077 msgstr "Krypter/dekrypter transaksjon %1 av sak %2"
3078
3079 #: lib/RT/Queue.pm:639
3080 msgid "Encrypting disabled"
3081 msgstr "Kryptering slått av"
3082
3083 #: lib/RT/Queue.pm:638
3084 msgid "Encrypting enabled"
3085 msgstr "Kryptering slått på"
3086
3087 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
3088 msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
3089 msgstr ""
3090
3091 #: lib/RT/CustomField.pm:187
3092 msgid "Enter multiple IP address ranges"
3093 msgstr ""
3094
3095 #: lib/RT/CustomField.pm:178
3096 msgid "Enter multiple IP addresses"
3097 msgstr ""
3098
3099 #: lib/RT/CustomField.pm:93
3100 msgid "Enter multiple values"
3101 msgstr "Skriv inn fleire verdiar"
3102
3103 #: lib/RT/CustomField.pm:149
3104 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
3105 msgstr "Skriv inn fleire verdiar – med autofullføring"
3106
3107 #: share/html/Elements/EditLinks:128
3108 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
3109 msgstr "Skriv inn objekta eller nettadressene du vil kopla til. Du kan skilja fleire verdiar ved å bruka mellomrom."
3110
3111 #: lib/RT/CustomField.pm:179
3112 msgid "Enter one IP address"
3113 msgstr ""
3114
3115 #: lib/RT/CustomField.pm:188
3116 msgid "Enter one IP address range"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: lib/RT/CustomField.pm:94
3120 msgid "Enter one value"
3121 msgstr "Skriv inn enkeltverdi"
3122
3123 #: lib/RT/CustomField.pm:150
3124 msgid "Enter one value with autocompletion"
3125 msgstr "Skriv inn enkeltverdi – med autofullføring"
3126
3127 #: share/html/Elements/EditLinks:125
3128 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
3129 msgstr "Skriv inn køane eller nettadressene du vil kopla køane til. Du kan skilja fleire verdiar ved å bruka mellomrom."
3130
3131 #: share/html/Elements/EditLinks:120 share/html/Search/Bulk.html:209 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:123
3132 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
3133 msgstr "Skriv inn sakene eller nettadressene du vil kopla sakene til. Du kan skilja fleire verdiar ved å bruka mellomrom."
3134
3135 #: lib/RT/Config.pm:280
3136 msgid "Enter time in hours by default"
3137 msgstr ""
3138
3139 #: lib/RT/CustomField.pm:189
3140 msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: lib/RT/CustomField.pm:180
3144 msgid "Enter up to %1 IP addresses"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: lib/RT/CustomField.pm:95
3148 msgid "Enter up to %1 values"
3149 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdiar"
3150
3151 #: lib/RT/CustomField.pm:151
3152 msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
3153 msgstr "Skriv inn opptil %1 verdiar – med autofullføring"
3154
3155 #: share/html/Search/Simple.html:77
3156 #. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
3157 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
3158 msgstr ""
3159
3160 #: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:57
3161 msgid "Error"
3162 msgstr "Feil"
3163
3164 #: NOT FOUND IN SOURCE
3165 msgid "Error in parameters to Queue->AddWatcher"
3166 msgstr "Feil i parameterane til «Queue->AddWatcher»"
3167
3168 #: NOT FOUND IN SOURCE
3169 msgid "Error in parameters to Queue->DeleteWatcher"
3170 msgstr "Feil i parameterane til «Queue->DeleteWatcher»"
3171
3172 #: lib/RT/Ticket.pm:1090
3173 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
3174 msgstr "Feil i parameterane til «Ticket->AddWatcher»"
3175
3176 #: lib/RT/Ticket.pm:1247
3177 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
3178 msgstr "Feil i parameterane til «Ticket->DeleteWatcher»"
3179
3180 #: etc/initialdata:426 etc/upgrade/3.7.10/content:13
3181 msgid "Error to RT owner: public key"
3182 msgstr "Feil til RT-eigar: offentlegnøkkel"
3183
3184 #: etc/initialdata:488 etc/upgrade/3.7.87/content:4
3185 msgid "Error: Missing dashboard"
3186 msgstr "Feil: Manglar utforming"
3187
3188 #: etc/initialdata:451 etc/upgrade/3.7.10/content:38
3189 msgid "Error: bad GnuPG data"
3190 msgstr "Feil: Ugyldige GnuPG-data"
3191
3192 #: share/html/Articles/Article/Search.html:202
3193 msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: share/html/Articles/Article/Search.html:165
3197 #. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
3198 msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: etc/initialdata:439 etc/upgrade/3.7.10/content:26
3202 msgid "Error: no private key"
3203 msgstr "Feil: manglar privatnøkkel"
3204
3205 #: etc/initialdata:417 etc/upgrade/3.7.10/content:4
3206 msgid "Error: public key"
3207 msgstr "Feil: offentlegnøkkel"
3208
3209 #: share/html/Articles/Article/Search.html:217
3210 #. ($search->Name, $msg)
3211 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
3212 msgstr ""
3213
3214 #: bin/rt-crontool:370
3215 msgid "Escalate tickets"
3216 msgstr "Auk saksprioritetar"
3217
3218 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
3219 msgid "Estimated"
3220 msgstr "Estimert"
3221
3222 #: lib/RT/Handle.pm:666
3223 msgid "Everyone"
3224 msgstr "Alle"
3225
3226 #: NOT FOUND IN SOURCE
3227 msgid "Examine tickets created in a queue between two dates"
3228 msgstr "Sjå på saker oppretta i ein viss tidsperiode"
3229
3230 #: NOT FOUND IN SOURCE
3231 msgid "Examine tickets resolved in a queue between two dates"
3232 msgstr "Sjå på saker løyste i ein viss tidsperiode"
3233
3234 #: NOT FOUND IN SOURCE
3235 msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
3236 msgstr "Sjå på løyste saker – grupperte etter eigar"
3237
3238 #: bin/rt-crontool:356
3239 msgid "Example:"
3240 msgstr "Eksempel:"
3241
3242 #: lib/RT/System.pm:88
3243 msgid "ExecuteCode"
3244 msgstr ""
3245
3246 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:63
3247 msgid "Expire"
3248 msgstr "Utgår"
3249
3250 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3251 msgid "ExtendedStatus"
3252 msgstr "UtvidaStatus"
3253
3254 #: lib/RT/User.pm:995
3255 msgid "External authentication enabled."
3256 msgstr "Ekstern autentisering slått på"
3257
3258 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
3259 msgid "Extra info"
3260 msgstr "Tilleggsinformasjon"
3261
3262 #: share/html/Elements/Tabs:633
3263 msgid "Extract Article"
3264 msgstr ""
3265
3266 #: etc/initialdata:98 etc/upgrade/3.8.3/content:75
3267 msgid "Extract Subject Tag"
3268 msgstr "Hent emnekode"
3269
3270 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
3271 #. ($Ticket)
3272 msgid "Extract a new article from ticket #%1"
3273 msgstr ""
3274
3275 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
3276 #. ($Ticket, $ClassObj->Name)
3277 msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: etc/initialdata:99 etc/upgrade/3.8.3/content:76
3281 msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
3282 msgstr "Hent emnekodar frå emnelinja i ein transaksjon, og legg desse til saksemnet."
3283
3284 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:187
3285 #. ($DBI::errstr)
3286 msgid "Failed to connect to database: %1"
3287 msgstr "Klarte ikkje kopla til databasen: %1"
3288
3289 #: lib/RT/SharedSetting.pm:217
3290 #. ($self->loc( $self->ObjectName ))
3291 msgid "Failed to create %1 attribute"
3292 msgstr "Klarte ikkje oppretta attributtet %1"
3293
3294 #: lib/RT/User.pm:336
3295 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
3296 msgstr "Fann ikkje pseudogruppa «brukarar med utvida løyve»"
3297
3298 #: lib/RT/User.pm:343
3299 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
3300 msgstr "Fann ikkje pseudogruppa «brukarar utan utvida løyve»"
3301
3302 #: lib/RT/SharedSetting.pm:122
3303 #. ($self->ObjectName, $id)
3304 msgid "Failed to load %1 %2"
3305 msgstr "Klarte ikkje lasta %1 %2"
3306
3307 #: lib/RT/SharedSetting.pm:146
3308 #. ($self->ObjectName, $id, $msg)
3309 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
3310 msgstr "Klarte ikkje lasta %1 %2: %3"
3311
3312 #: bin/rt-crontool:304
3313 #. ($modname, $@)
3314 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
3315 msgstr "Klarte ikkje lasta modulen %1. (%2)"
3316
3317 #: lib/RT/SharedSetting.pm:201
3318 #. ($privacy)
3319 msgid "Failed to load object for %1"
3320 msgstr "Klarte ikkje lasta objektet for %1"
3321
3322 #: sbin/rt-email-digest:166
3323 msgid "Failed to load template"
3324 msgstr "Klarte ikkje lasta malen"
3325
3326 #: lib/RT/Reminders.pm:122
3327 #. ($self->Ticket)
3328 msgid "Failed to load ticket %1"
3329 msgstr ""
3330
3331 #: sbin/rt-email-digest:174
3332 msgid "Failed to parse template"
3333 msgstr "Klarte ikkje tolka malen"
3334
3335 #: lib/RT/Date.pm:92
3336 msgid "Feb"
3337 msgstr "feb."
3338
3339 #: NOT FOUND IN SOURCE
3340 msgid "February"
3341 msgstr "februar"
3342
3343 #: share/html/Elements/Tabs:749
3344 msgid "Feeds"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
3348 msgid "Field"
3349 msgstr ""
3350
3351 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:84
3352 msgid "Field values source:"
3353 msgstr "Kjelde for feltverdiar:"
3354
3355 #: NOT FOUND IN SOURCE
3356 msgid "FileName"
3357 msgstr "Filnamn"
3358
3359 #: lib/RT/Tickets.pm:135 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3360 msgid "Filename"
3361 msgstr "Filnamn"
3362
3363 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3364 msgid "Fill arguments"
3365 msgstr "Fyllargument"
3366
3367 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:81
3368 msgid "Fill boxes with color using"
3369 msgstr "Fyll boksane med farge med"
3370
3371 #: lib/RT/CustomField.pm:102
3372 msgid "Fill in multiple text areas"
3373 msgstr "Fyll ut fleire fritekstfelt"
3374
3375 #: lib/RT/CustomField.pm:111
3376 msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3377 msgstr "Fyll ut fleire wikitext-felt"
3378
3379 #: lib/RT/CustomField.pm:103
3380 msgid "Fill in one text area"
3381 msgstr "Fyll ut eit fritekstfelt"
3382
3383 #: lib/RT/CustomField.pm:112
3384 msgid "Fill in one wikitext area"
3385 msgstr "Fyll ut eit wikitext-felt"
3386
3387 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:107 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:115
3388 msgid "Fill in this field with a URL."
3389 msgstr "Fyll ut feltet med ei nettadresse."
3390
3391 #: lib/RT/CustomField.pm:104
3392 msgid "Fill in up to %1 text areas"
3393 msgstr "Fyll ut opptil %1 fritekstfelt"
3394
3395 #: lib/RT/CustomField.pm:113
3396 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
3397 msgstr "Fyll ut opptil %1 wikitext-felt"
3398
3399 #: lib/RT/Tickets.pm:2318 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:346
3400 msgid "Final Priority"
3401 msgstr "Sluttprioritet"
3402
3403 #: lib/RT/Ticket.pm:925 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:142 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3404 msgid "FinalPriority"
3405 msgstr "Sluttprioritet"
3406
3407 #: share/html/Admin/Users/index.html:83
3408 msgid "Find all users whose"
3409 msgstr "Finn alle brukarane der"
3410
3411 #: share/html/Admin/Groups/index.html:74 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3412 msgid "Find groups whose"
3413 msgstr "Finn alle gruppene der"
3414
3415 #: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3416 msgid "Find people whose"
3417 msgstr "Finn alle personane der"
3418
3419 #: share/html/Search/Results.html:140
3420 msgid "Find tickets"
3421 msgstr "Finn saker"
3422
3423 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:58
3424 msgid "Fingerprint"
3425 msgstr ""
3426
3427 #: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
3428 msgid "Finish"
3429 msgstr "Fullfør"
3430
3431 #: share/html/Elements/Tabs:651
3432 msgid "First"
3433 msgstr "Først"
3434
3435 #: NOT FOUND IN SOURCE
3436 msgid "Foo Bar Baz"
3437 msgstr "Foo Bar Baz"
3438
3439 #: NOT FOUND IN SOURCE
3440 msgid "Foo!"
3441 msgstr "Foo!"
3442
3443 #: share/html/Search/Simple.html:91
3444 #. ($link_start, $link_end)
3445 msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
3446 msgstr ""
3447
3448 #: share/html/Search/Bulk.html:84
3449 msgid "Force change"
3450 msgstr "Tving gjennom endring"
3451
3452 #: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
3453 msgid "Format"
3454 msgstr "Format"
3455
3456 #: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:578 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
3457 msgid "Forward"
3458 msgstr "Vidaresend"
3459
3460 #: share/html/Ticket/Forward.html:78
3461 msgid "Forward Message"
3462 msgstr "Vidaresend melding"
3463
3464 #: share/html/Ticket/Forward.html:77
3465 msgid "Forward Message and Return"
3466 msgstr "Vidaresend melding og gå tilbake"
3467
3468 #: etc/initialdata:409 etc/upgrade/3.8.6/content:3
3469 msgid "Forward Ticket"
3470 msgstr "Vidaresend sak"
3471
3472 #: lib/RT/Queue.pm:121
3473 msgid "Forward messages outside of RT"
3474 msgstr ""
3475
3476 #: NOT FOUND IN SOURCE
3477 msgid "Forward messages to third person(s)"
3478 msgstr "Vidaresend meldingar til tredjeperson(ar)"
3479
3480 #: share/html/Ticket/Forward.html:113
3481 #. ($TicketObj->id)
3482 msgid "Forward ticket #%1"
3483 msgstr "Vidaresend sak %1"
3484
3485 #: share/html/Ticket/Forward.html:112
3486 #. ($txn->id)
3487 msgid "Forward transaction #%1"
3488 msgstr "Vidaresend transaksjon %1"
3489
3490 #: lib/RT/Queue.pm:121
3491 msgid "ForwardMessage"
3492 msgstr "Vidaresend melding"
3493
3494 #: lib/RT/Transaction.pm:679
3495 #. ($self->Data)
3496 msgid "Forwarded Ticket to %1"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: lib/RT/Transaction.pm:676
3500 #. ($self->Field, $self->Data)
3501 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
3505 #. ($ticketcount)
3506 #. ($collection->CountAll)
3507 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
3508 msgstr "Fann %quant(%1,sak,saker)"
3509
3510 #: lib/RT/Record.pm:975
3511 msgid "Found Object"
3512 msgstr "Fann objekt"
3513
3514 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:92
3515 msgid "Frequency"
3516 msgstr "Frekvens"
3517
3518 #: lib/RT/Date.pm:111
3519 msgid "Fri"
3520 msgstr "fr."
3521
3522 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:110
3523 msgid "Friday"
3524 msgstr "fredag"
3525
3526 #: share/html/Ticket/Forward.html:60
3527 msgid "From"
3528 msgstr ""
3529
3530 #: NOT FOUND IN SOURCE
3531 msgid "Full headers"
3532 msgstr "Fullstendig meldingshovud"
3533
3534 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:67
3535 msgid "GD is disabled or not installed. You can upload an image, but you won't get automatic color suggestions."
3536 msgstr ""
3537
3538 #: lib/RT/Config.pm:192 lib/RT/Config.pm:285
3539 msgid "General"
3540 msgstr "Generelt"
3541
3542 #: share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:91
3543 msgid "General rights"
3544 msgstr ""
3545
3546 #: share/html/Tools/Offline.html:84
3547 msgid "Get template from file"
3548 msgstr "Hent mal frå fil"
3549
3550 #: share/html/Install/index.html:76
3551 msgid "Getting started"
3552 msgstr "Kom i gang"
3553
3554 #: lib/RT/Transaction.pm:768 lib/RT/Transaction.pm:908 lib/RT/Transaction.pm:920
3555 #. ($New->Name)
3556 msgid "Given to %1"
3557 msgstr "Tildelt %1"
3558
3559 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
3560 msgid "Global"
3561 msgstr "Globalt"
3562
3563 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:193
3564 msgid "Global Attributes"
3565 msgstr ""
3566
3567 #: NOT FOUND IN SOURCE
3568 msgid "Global Custom Fields"
3569 msgstr "Globale fleksifelt"
3570
3571 #: share/html/Articles/Topics.html:91
3572 msgid "Global Topics"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
3576 msgid "Global custom field configuration"
3577 msgstr "Oppsett av globale fleksifelt"
3578
3579 #: share/html/Admin/Global/MyRT.html:102
3580 #. ($pane)
3581 msgid "Global portlet %1 saved."
3582 msgstr "Globalt panel «%1» lagra"
3583
3584 #: share/html/Admin/Elements/SelectTemplate:55
3585 #. (loc($Template->Name))
3586 msgid "Global template: %1"
3587 msgstr "Global mal: %1"
3588
3589 #: share/html/Elements/Tabs:312
3590 msgid "GnuPG"
3591 msgstr "GnuPG"
3592
3593 #: lib/RT/Attachment.pm:760 lib/RT/Attachment.pm:795
3594 msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
3595 msgstr "GnuPG-feil. Ta kontakt med systemadministratoren."
3596
3597 #: lib/RT/Attachment.pm:715 lib/RT/Attachment.pm:777
3598 msgid "GnuPG integration is disabled"
3599 msgstr "GnuPG-integrasjonen er slått av"
3600
3601 #: share/html/Elements/GnuPG/KeyIssues:49
3602 msgid "GnuPG issues"
3603 msgstr "GnuPG-problem"
3604
3605 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
3606 #. ($EmailAddress)
3607 msgid "GnuPG private key(s) for %1"
3608 msgstr "GnuPG-privatnøkkel/-nøklar for %1"
3609
3610 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136 share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
3611 msgid "GnuPG private keys"
3612 msgstr ""
3613
3614 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
3615 #. ($EmailAddress)
3616 msgid "GnuPG public key(s) for %1"
3617 msgstr "GnuPG-offentlegnøkkel/-nøklar for %1"
3618
3619 #: share/html/m/_elements/menu:67
3620 msgid "Go"
3621 msgstr "Køyr"
3622
3623 #: share/html/Admin/Groups/index.html:55
3624 msgid "Go to group"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: share/html/Admin/Users/index.html:60
3628 msgid "Go to user"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:69 share/html/Admin/CustomFields/index.html:86 share/html/Admin/Groups/index.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:80 share/html/Admin/Queues/index.html:88 share/html/Admin/Users/index.html:87 share/html/Approvals/index.html:54 share/html/Elements/RefreshHomepage:52 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:55 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:59 share/html/Tools/Offline.html:88
3632 msgid "Go!"
3633 msgstr "Køyr"
3634
3635 #: share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49 share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49
3636 msgid "Goto Ticket"
3637 msgstr ""
3638
3639 #: share/html/Elements/GotoTicket:49
3640 msgid "Goto ticket"
3641 msgstr "Gå til saka"
3642
3643 #: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:91 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
3644 msgid "Graph"
3645 msgstr "Diagram"
3646
3647 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:48
3648 msgid "Graph Properties"
3649 msgstr "Diagrameigenskapar"
3650
3651 #: share/html/Search/Elements/Chart:98
3652 msgid "Graphical charts are not available."
3653 msgstr "Diagram er ikkje tilgjengelege."
3654
3655 #: lib/RT/Record.pm:955 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
3656 msgid "Group"
3657 msgstr "Gruppe"
3658
3659 #: share/html/Elements/Tabs:186 share/html/Elements/Tabs:291 share/html/Elements/Tabs:329 share/html/Elements/Tabs:345 share/html/Elements/Tabs:377
3660 msgid "Group Rights"
3661 msgstr "Gruppeløyve"
3662
3663 #: lib/RT/Group.pm:929
3664 #. ($new_member_obj->Object->Name)
3665 msgid "Group already has member: %1"
3666 msgstr "Alt medlem av gruppa: %1"
3667
3668 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:112
3669 #. ($create_msg)
3670 msgid "Group could not be created: %1"
3671 msgstr "Klarte ikkje oppretta gruppa: %1"
3672
3673 #: lib/RT/Group.pm:477
3674 msgid "Group created"
3675 msgstr "Gruppa er oppretta"
3676
3677 #: lib/RT/Group.pm:696
3678 msgid "Group disabled"
3679 msgstr "Gruppa er deaktivert"
3680
3681 #: lib/RT/Group.pm:698
3682 msgid "Group enabled"
3683 msgstr "Gruppa er aktivert"
3684
3685 #: lib/RT/Group.pm:1085
3686 msgid "Group has no such member"
3687 msgstr "Gruppa har ikkje medlemmen"
3688
3689 #: lib/RT/Group.pm:533
3690 #. ($value)
3691 msgid "Group name '%1' is already in use"
3692 msgstr ""
3693
3694 #: lib/RT/Group.pm:909 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
3695 msgid "Group not found"
3696 msgstr "Fann ikkje gruppa"
3697
3698 #: NOT FOUND IN SOURCE
3699 msgid "Group rights"
3700 msgstr "Gruppeløyve"
3701
3702 #: lib/RT/CustomField.pm:1673 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:75
3703 msgid "Groups"
3704 msgstr "Grupper"
3705
3706 #: lib/RT/Group.pm:935
3707 msgid "Groups can't be members of their members"
3708 msgstr "Grupper kan ikkje vera medlem av sine medlemmer"
3709
3710 #: share/html/Admin/Groups/index.html:107
3711 msgid "Groups matching search criteria"
3712 msgstr "Grupper i samsvar med søkjekriteria"
3713
3714 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:56
3715 msgid "Groups the user is member of (check box to delete)"
3716 msgstr "Brukaren er medlem av (kryss av for å fjerna)"
3717
3718 #: share/html/Admin/Users/Memberships.html:70
3719 msgid "Groups the user is not member of (check box to add)"
3720 msgstr "Brukaren er ikkje medlem av (kryss av for å leggja til)"
3721
3722 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123 share/html/User/Elements/Portlets/Groups:48
3723 msgid "Groups this user belongs to"
3724 msgstr "Brukaren er medlem av"
3725
3726 #: lib/RT/Tickets.pm:121
3727 msgid "HasMember"
3728 msgstr "HarMedlem"
3729
3730 #: etc/initialdata:410 etc/upgrade/3.8.6/content:4
3731 msgid "Heading of a forwarded Ticket"
3732 msgstr "Overskrift til vidaresend sak"
3733
3734 #: etc/initialdata:403 etc/upgrade/3.7.15/content:5
3735 msgid "Heading of a forwarded message"
3736 msgstr "Overskrift til vidaresend melding"
3737
3738 #: lib/RT/Interface/CLI.pm:83 lib/RT/Interface/CLI.pm:83
3739 msgid "Hello!"
3740 msgstr "Hei!"
3741
3742 #: NOT FOUND IN SOURCE
3743 msgid "Hello, %1"
3744 msgstr "Hei %1"
3745
3746 #: share/html/Install/Global.html:52
3747 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
3748 msgstr "Hjelp oss å setja opp nokre nyttige standardverdiar for RT."
3749
3750 #: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
3751 msgid "Hide all quoted text"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: share/html/Ticket/Elements/FoldStanzaJS:50
3755 msgid "Hide quoted text"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: lib/RT/Config.pm:352
3759 msgid "Hide ticket history by default"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: share/html/Elements/Tabs:293 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:331 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Elements/Tabs:797 share/html/Elements/Tabs:818 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
3763 msgid "History"
3764 msgstr "Oppdateringar"
3765
3766 #: share/html/Articles/Article/History.html:52
3767 #. ($id)
3768 msgid "History for article #%1"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: share/html/Admin/Groups/History.html:59
3772 #. ($GroupObj->Name)
3773 msgid "History of the group %1"
3774 msgstr "Gruppeendringar for %1"
3775
3776 #: share/html/Admin/Queues/History.html:59
3777 #. ($QueueObj->Name)
3778 msgid "History of the queue %1"
3779 msgstr "Køendringar for %1"
3780
3781 #: share/html/Admin/Users/History.html:59
3782 #. ($UserObj->Name)
3783 msgid "History of the user %1"
3784 msgstr "Brukarendringar for %1"
3785
3786 #: NOT FOUND IN SOURCE
3787 msgid "Home"
3788 msgstr "Heim"
3789
3790 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:86
3791 msgid "Home Phone"
3792 msgstr ""
3793
3794 #: lib/RT/Config.pm:311
3795 msgid "Home page refresh interval"
3796 msgstr "Oppdater heimesida"
3797
3798 #: NOT FOUND IN SOURCE
3799 msgid "HomePhone"
3800 msgstr "TelefonHeime"
3801
3802 #: share/html/Elements/Tabs:394 share/html/m/_elements/header:69
3803 msgid "Homepage"
3804 msgstr "Heimeside"
3805
3806 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:138
3807 msgid "Hour"
3808 msgstr "Time"
3809
3810 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
3811 msgid "Hourly"
3812 msgstr ""
3813
3814 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
3815 msgid "Hours"
3816 msgstr "timar"
3817
3818 #: lib/RT/Base.pm:125
3819 #. (6)
3820 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
3821 msgstr "Eg har %quant(%1,sementblandar,sementblandarar)."
3822
3823 #: share/html/User/Prefs.html:175
3824 msgid "I want to reset my secret token."
3825 msgstr ""
3826
3827 #: lib/RT/Date.pm:117
3828 msgid "ISO"
3829 msgstr "ISO"
3830
3831 #: lib/RT/Tickets.pm:2249 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
3832 msgid "Id"
3833 msgstr "ID"
3834
3835 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:63 share/html/User/Prefs.html:60
3836 msgid "Identity"
3837 msgstr "Identitet"
3838
3839 #: lib/RT/Approval/Rule/Rejected.pm:54
3840 msgid "If an approval is rejected, reject the original and delete pending approvals"
3841 msgstr "Viss ei godkjenning vert avvist, avvis originalen, og slett ventande godkjenningar"
3842
3843 #: share/html/Tools/Offline.html:73
3844 msgid "If no Requestor is specified, create tickets with this requestor."
3845 msgstr "Bruk denne innmeldaren viss ingen innmeldar er oppgjeven."
3846
3847 #: share/html/Tools/Offline.html:64
3848 msgid "If no queue is specified, create tickets in this queue."
3849 msgstr "Bruk denne køen viss ingen kø er oppgjeven."
3850
3851 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:66
3852 msgid "If this is not what you expect, leave this page now without logging in."
3853 msgstr ""
3854
3855 #: bin/rt-crontool:352
3856 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
3857 msgstr "Viss dette verktøyet var «setgid», kunne ein vondsinna lokal brukar bruka det for å få administrativ tilgang til RT."
3858
3859 #: share/html/Install/index.html:83
3860 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server."
3861 msgstr "Viss du alt har ein fungerande RT-tenar og RT-database, bør du no sjå til at databasetenaren køyrer, og at RT-tenaren kan kopla til han. Når du har gjort dette, bør du stoppa og så starta RT-tenaren på nytt."
3862
3863 #: NOT FOUND IN SOURCE
3864 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server.</p>"
3865 msgstr "Viss du alt har ein fungerande RT-tenar og RT-database, bør du no sjå til at databasetenaren køyrer, og at RT-tenaren kan kopla til han. Når du har gjort dette, bør du stoppa og så starta RT-tenaren på nytt."
3866
3867 #: share/html/Elements/CSRF:59
3868 #. ($escaped_path, $action, $start, $end)
3869 msgid "If you really intended to visit %1 and %2, then %3click here to resume your request%4."
3870 msgstr ""
3871
3872 #: NOT FOUND IN SOURCE
3873 msgid "If you've change the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
3874 msgstr "Viss du endrar porten som RT køyrer på, må du starta tenaren på nytt for å kunna logga inn."
3875
3876 #: share/html/Install/Finish.html:60
3877 msgid "If you've changed the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
3878 msgstr ""
3879
3880 #: share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:128 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76
3881 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
3882 msgstr "Viss du har gjort endringar her, må du hugsa å"
3883
3884 #: share/html/Install/DatabaseType.html:61
3885 #. ('<a href="http://search.cpan.org" target="_new">CPAN</a>')
3886 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
3887 msgstr "Viss databasen du føretrekkjer ikkje er synleg i feltet nedanfor, tyder det at RT ikkje fann ein <i>databasedrivar</i> for denne installert. Det kan hjelpa å bruka %1 for å lasta ned og installera «DBD::MySQL», «DBD::Oracle» eller «DBD::Pg»."
3888
3889 #: lib/RT/Record.pm:967
3890 msgid "Illegal value for %1"
3891 msgstr "Ugyldig verdi for %1"
3892
3893 #: lib/RT/Record.pm:970
3894 msgid "Immutable field"
3895 msgstr "Låst felt"
3896
3897 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:165
3898 msgid "Inactive Tickets"
3899 msgstr ""
3900
3901 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:59
3902 msgid "Include Article:"
3903 msgstr ""
3904
3905 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:68
3906 msgid "Include disabled classes in listing."
3907 msgstr ""
3908
3909 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:81
3910 msgid "Include disabled custom fields in listing."
3911 msgstr "Ta med deaktiverte fleksifelt i lista"
3912
3913 #: share/html/Admin/Groups/index.html:75
3914 msgid "Include disabled groups in listing."
3915 msgstr "Ta med deaktiverte grupper i lista"
3916
3917 #: share/html/Admin/Queues/index.html:87
3918 msgid "Include disabled queues in listing."
3919 msgstr "Ta med deaktiverte køar i lista"
3920
3921 #: share/html/Admin/Users/index.html:85
3922 msgid "Include disabled users in search."
3923 msgstr "Ta med deaktiverte brukarar i søkeresultata"
3924
3925 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:111
3926 msgid "Include page"
3927 msgstr "Vis nettside"
3928
3929 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:140
3930 msgid "Include subtopics"
3931 msgstr ""
3932
3933 #: lib/RT/Config.pm:476
3934 msgid "Individual messages"
3935 msgstr "Enkeltmeldingar"
3936
3937 #: etc/initialdata:428 etc/upgrade/3.7.10/content:15
3938 msgid "Inform RT owner that user(s) have problems with public keys"
3939 msgstr "Varsla RT-eigaren om at brukaren/brukarane har ugyldige offentlegnøklar"
3940
3941 #: etc/initialdata:490 etc/upgrade/3.7.87/content:6
3942 msgid "Inform user that a dashboard he subscribed to is missing"
3943 msgstr "Varsla brukaren om at utforminga han/ho brukar er fjerna"
3944
3945 #: etc/initialdata:453 etc/upgrade/3.7.10/content:40
3946 msgid "Inform user that a message he sent has invalid GnuPG data"
3947 msgstr "Varsla brukaren om at meldinga han/ho sende har ugyldige GnuPG-data"
3948
3949 #: etc/initialdata:419 etc/upgrade/3.7.10/content:6
3950 msgid "Inform user that he has problems with public key and couldn't recieve encrypted content"
3951 msgstr "Varsla brukaren om at han/ho har feil i offentlegnøkkelen, og derfor ikkje kan få krypterte meldingar"
3952
3953 #: etc/initialdata:465
3954 msgid "Inform user that his password has been reset"
3955 msgstr "Varsla brukaren om at passordet hans/hennar er nullstilt"
3956
3957 #: etc/initialdata:441 etc/upgrade/3.7.10/content:28
3958 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
3959 msgstr "Varsla brukaren om mottak av kryptert e-post som RT manglar privatnøkkel for å dekryptera"
3960
3961 #: lib/RT/Tickets.pm:2295 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
3962 msgid "Initial Priority"
3963 msgstr "Startprioritet"
3964
3965 #: lib/RT/Ticket.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:926 lib/RT/Tickets.pm:108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:136 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3966 msgid "InitialPriority"
3967 msgstr "Startprioritet"
3968
3969 #: share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Initialize.html:48 share/html/Install/Initialize.html:61
3970 msgid "Initialize Database"
3971 msgstr "Gjer klar databasen"
3972
3973 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:91
3974 msgid "Input can not be parsed as an IP address"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:102
3978 msgid "Input can not be parsed as an IP address range"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: lib/RT/ScripAction.pm:131
3982 msgid "Input error"
3983 msgstr "Feil i inndata"
3984
3985 #: lib/RT/CustomField.pm:1467 lib/RT/CustomField.pm:1627 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
3986 #. ($CF->FriendlyPattern)
3987 #. ($self->FriendlyPattern)
3988 msgid "Input must match %1"
3989 msgstr "Inndataa må vera i samsvar med %1"
3990
3991 #: NOT FOUND IN SOURCE
3992 msgid "Install RT"
3993 msgstr "Installer RT"
3994
3995 #: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3477
3996 msgid "Internal Error"
3997 msgstr "Internfeil"
3998
3999 #: lib/RT/Record.pm:321
4000 #. ($id->{error_message})
4001 msgid "Internal Error: %1"
4002 msgstr "Internfeil: %1"
4003
4004 #: lib/RT/Article.pm:211
4005 #. ($txn_msg)
4006 msgid "Internal error: %1"
4007 msgstr ""
4008
4009 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:158
4010 #. ($type)
4011 msgid "Invalid %1"
4012 msgstr ""
4013
4014 #: share/html/Articles/Article/Search.html:168
4015 #. ('LoadSavedSearch')
4016 msgid "Invalid %1 argument"
4017 msgstr ""
4018
4019 #: share/html/Install/Global.html:89 share/html/Install/Sendmail.html:92
4020 #. ($_, $ARGS{$_})
4021 #. ('Administrator Email', $ARGS{OwnerEmail})
4022 msgid "Invalid %1: '%2' doesn't look like an email address"
4023 msgstr "Ugyldig %1: «%2» er ikkje ei gyldig e-postadresse"
4024
4025 #: share/html/Install/Basics.html:81
4026 #. ('WebPort')
4027 msgid "Invalid %1: it should be a number"
4028 msgstr "Ugyldig %1: må vera eit tal"
4029
4030 #: lib/RT/Article.pm:108
4031 msgid "Invalid Class"
4032 msgstr ""
4033
4034 #: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:687
4035 msgid "Invalid Custom Field values source"
4036 msgstr ""
4037
4038 #: lib/RT/Group.pm:603
4039 msgid "Invalid Group Type"
4040 msgstr "Ugyldig gruppetype"
4041
4042 #: lib/RT/Class.pm:397
4043 #. ($msg)
4044 msgid "Invalid Queue, unable to apply Class: %1"
4045 msgstr ""
4046
4047 #: lib/RT/CustomField.pm:362
4048 msgid "Invalid Render Type"
4049 msgstr ""
4050
4051 #: lib/RT/CustomField.pm:1094
4052 #. ($self->FriendlyType)
4053 msgid "Invalid Render Type for custom field of type %1"
4054 msgstr ""
4055
4056 #: lib/RT/Record.pm:972
4057 msgid "Invalid data"
4058 msgstr "Ugyldige data"
4059
4060 #: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:110
4061 #. ($ARGS{'PrivateKey'}, $email)
4062 msgid "Invalid key %1 for address '%2'"
4063 msgstr ""
4064
4065 #: lib/RT/CustomField.pm:1460
4066 msgid "Invalid object"
4067 msgstr "Ugyldig objekt"
4068
4069 #: NOT FOUND IN SOURCE
4070 msgid "Invalid owner object"
4071 msgstr "Ugyldig eigarobjekt"
4072
4073 #: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:783
4074 #. ($msg)
4075 msgid "Invalid pattern: %1"
4076 msgstr "Ugyldig mønster: %1"
4077
4078 #: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:251
4079 msgid "Invalid queue"
4080 msgstr "Ugyldig kø"
4081
4082 #: lib/RT/Queue.pm:850
4083 #. ($args{Type})
4084 msgid "Invalid queue role group type %1"
4085 msgstr ""
4086
4087 #: lib/RT/ACE.pm:275
4088 msgid "Invalid right"
4089 msgstr "Ugyldig løyve"
4090
4091 #: lib/RT/ACE.pm:140 lib/RT/ACE.pm:263
4092 #. ($args{'RightName'})
4093 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
4094 msgstr "Ugyldig løyve. Klarte ikkje kanonisera løyvet «%1»."
4095
4096 #: lib/RT/User.pm:575
4097 msgid "Invalid syntax for email address"
4098 msgstr "Ugyldig syntaks for e-postadresse"
4099
4100 #: lib/RT/Record.pm:289 lib/RT/Ticket.pm:397
4101 #. ($key)
4102 #. (loc('owner'))
4103 msgid "Invalid value for %1"
4104 msgstr "Ugyldig verdi for %1"
4105
4106 #: lib/RT/Record.pm:1675
4107 msgid "Invalid value for custom field"
4108 msgstr "Ugyldig verdi for fleksifelt"
4109
4110 #: NOT FOUND IN SOURCE
4111 msgid "Invalid value for status"
4112 msgstr "Ugyldig verdi for status"
4113
4114 #: lib/RT/Attachment.pm:787
4115 msgid "Is not encrypted"
4116 msgstr "Er ikkje kryptert"
4117
4118 #: bin/rt-crontool:353
4119 msgid "It is incredibly important that nonprivileged users not be allowed to run this tool."
4120 msgstr "Det er svært viktig at brukarar utan utvida løyve ikkje får køyra dette verktøyet."
4121
4122 #: bin/rt-crontool:354