Upgrade to 4.2.2
[usit-rt.git] / share / po / pl.po
1 # Copyright (c) 2002 Jesse Vincent <jesse@bestpractical.com>
2 #
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: RT 4.0.x\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
7 "POT-Creation-Date: 2013-06-06 21:51+0000\n"
8 "PO-Revision-Date: 2013-09-20 11:10+0000\n"
9 "Last-Translator: redguy <Unknown>\n"
10 "Language-Team: rt-devel <rt-devel@lists.bestpractical.com>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Launchpad-Export-Date: 2013-10-03 20:13+0000\n"
15 "X-Generator: Launchpad (build 16791)\n"
16
17 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:51 share/html/Elements/ColumnMap:62
18 msgid "#"
19 msgstr "Nr"
20
21 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:222 share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/Helpers/Autocomplete/Tickets:108 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:197 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:202
22 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
23 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
24 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
25 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
26 #. ($object->Id, $object->Subject || '')
27 #. ($t->Id, $t->Subject || '')
28 #. ($ticket->Id, $ticket->Subject)
29 msgid "#%1: %2"
30 msgstr "nr %1: %2"
31
32 #: lib/RT/Transaction.pm:1013 lib/RT/Transaction.pm:1052
33 #. ($self->Data)
34 msgid "%1"
35 msgstr ""
36
37 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:229
38 #. ($self->ObjectType, $object->Id)
39 msgid "%1 #%2"
40 msgstr "%1 nr%2"
41
42 #: lib/RT/Group.pm:131
43 #. ($self->loc($class), $self->Instance, $self->Name)
44 msgid "%1 #%2 %3"
45 msgstr ""
46
47 #: share/html/Elements/ShowTransaction:128
48 #. (loc($record_type), $Transaction->ObjectId)
49 msgid "%1 #%2:"
50 msgstr ""
51
52 #: lib/RT/URI/fsck_com_rt.pm:227
53 #. ($self->ObjectType, $object->Id, $name)
54 msgid "%1 #%2: %3"
55 msgstr ""
56
57 #: NOT FOUND IN SOURCE
58 msgid "%1 %2"
59 msgstr "%1 %2"
60
61 #: lib/RT/Tickets.pm:1367
62 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
63 msgid "%1 %2 %3"
64 msgstr "%1 %2 %3"
65
66 #: lib/RT/Date.pm:711
67 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
68 msgid "%1 %2 %3 %4"
69 msgstr "%1 %2 %3 %4"
70
71 #: lib/RT/Date.pm:726
72 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
73 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
74 msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
75
76 #: lib/RT/Date.pm:723
77 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
78 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
79 msgstr "%1 %3 %2 %7, %4:%5:%6"
80
81 #: lib/RT/Record.pm:2034 lib/RT/Transaction.pm:913 lib/RT/Transaction.pm:956
82 #. ($cf->Name, $new_content)
83 #. ($field, $new)
84 #. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
85 msgid "%1 %2 added"
86 msgstr "%1 %2 zostały dodane"
87
88 #: NOT FOUND IN SOURCE
89 msgid "%1 %2 ago"
90 msgstr "przed %1 %2"
91
92 #: lib/RT/Record.pm:2041 lib/RT/Transaction.pm:919
93 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
94 #. ($field, $old, $new)
95 msgid "%1 %2 changed to %3"
96 msgstr "%1 %2 zostało zamienione na %3"
97
98 #: lib/RT/Record.pm:2038 lib/RT/Transaction.pm:916 lib/RT/Transaction.pm:962
99 #. ($cf->Name, $old_content)
100 #. ($field, $old)
101 #. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
102 msgid "%1 %2 deleted"
103 msgstr "%1 %2 zostało usunięte"
104
105 #: share/html/Widgets/SavedSearch:140
106 #. (loc($self->{SearchType}), $self->{CurrentSearch}{Object}->Description)
107 msgid "%1 %2 deleted."
108 msgstr "%1 %2 zostało usunięte."
109
110 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:256
111 #. ($self->loc($column), $args{Value})
112 msgid "%1 %2 does not exist"
113 msgstr "%1 %2 nie istnieje"
114
115 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:261
116 #. ($self->loc($column), $name)
117 msgid "%1 %2 is disabled"
118 msgstr "%1 %2 jest wyłączony"
119
120 #: share/html/Widgets/SavedSearch:130
121 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
122 msgid "%1 %2 saved."
123 msgstr "%1 %2 zapisano."
124
125 #: share/html/Widgets/SavedSearch:114
126 #. (loc($self->{SearchType}), $args->{SavedSearchDescription})
127 msgid "%1 %2 updated."
128 msgstr "%1 %2 zaktualizowano"
129
130 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:84 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
131 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->Template),)
132 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->Template))
133 msgid "%1 %2 with template %3"
134 msgstr "%1 %2 wg szablonu %3"
135
136 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:62 share/html/m/ticket/show:319
137 #. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
138 #. ($rev->CreatedAsString, $rev->FriendlyContentLength, $rev->CreatorObj->Name)
139 msgid "%1 (%2) by %3"
140 msgstr "%1 (%2) przez %3"
141
142 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/Ticket/Elements/SelectStatus:64 share/html/Ticket/Update.html:121 share/html/m/ticket/reply:77
143 #. ($TicketObj->OwnerObj->Format)
144 #. ($t->OwnerObj->Format)
145 #. (loc($TicketObj->Status))
146 #. (loc('Approve'))
147 #. (loc('Deny'))
148 msgid "%1 (Unchanged)"
149 msgstr "%1 (Niezmienione)"
150
151 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:57
152 #. (($_->{description} || $_->{name}), $_->{pane})
153 msgid "%1 (from pane %2)"
154 msgstr "%1 (z %2)"
155
156 #: bin/rt-crontool:337
157 #. ("--log")
158 msgid "%1 - Adjust LogToSTDERR config option"
159 msgstr "%1 - Dostosuj opcję konfiguracji LogToSTDERR"
160
161 #: NOT FOUND IN SOURCE
162 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
163 msgstr "%1 - Ustaw \"Zaloguj się do\" w opcjach konfiguracji"
164
165 #: bin/rt-crontool:312 bin/rt-crontool:319 bin/rt-crontool:325
166 #. ("--action-arg", "--action")
167 #. ("--condition-arg", "--condition")
168 #. ("--search-arg", "--search")
169 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
170 msgstr "%1 - warunek przejścia na %2"
171
172 #: bin/rt-crontool:339
173 #. ("--verbose")
174 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
175 msgstr "%1 - Status wyjściowy zaktualizowany na STDOUT"
176
177 #: bin/rt-crontool:331
178 #. ("--transaction")
179 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
180 msgstr "%1 - Określ czy chcesz używać 'pierwszej', 'ostatniej' albo 'wszystkich' transakcji"
181
182 #: bin/rt-crontool:328
183 #. ("--template")
184 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
185 msgstr "%1 - Określ nazwę lub ID szablonu(ów) który chcesz użyć."
186
187 #: bin/rt-crontool:322
188 #. ("--action")
189 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
190 msgstr "%1 - Określ moduł działań, którego chcesz użyć"
191
192 #: bin/rt-crontool:334
193 #. ("--transaction-type")
194 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
195 msgstr "%1 - Określ listę oddzielonych przecinkami typów transakcji , których chcesz użyć"
196
197 #: bin/rt-crontool:316
198 #. ("--condition")
199 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
200 msgstr "%1 - Określ moduł warunków, którego chcesz użyć"
201
202 #: bin/rt-crontool:309
203 #. ("--search")
204 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
205 msgstr "%1 - Określ moduł wyszukiwania, którego chcesz użyć"
206
207 #: share/html/Search/Elements/PickObjectCFs:70
208 #. (loc($Class))
209 msgid "%1 CFs"
210 msgstr ""
211
212 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
213 #. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
214 #. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
215 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
216 msgstr "%1 RT %2 Wszelkie prawa zastrzeżone 1996-%3 %4"
217
218 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:58
219 #. ($package)
220 msgid "%1 Version"
221 msgstr ""
222
223 #: lib/RT/Record.pm:2069
224 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
225 msgid "%1 added as a value for %2"
226 msgstr "dodano %1 jako wartość dla %2"
227
228 #: lib/RT/Date.pm:450
229 #. (join ' ', @res)
230 msgid "%1 ago"
231 msgstr ""
232
233 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:169
234 #. ($RT::DatabaseName)
235 msgid "%1 already exists and has RT's tables in place, but does not contain RT's metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert metadata into this existing database. If this is acceptable, click 'Customize Basics' below to continue customizing RT."
236 msgstr "%1 już istnieje i zawiera tabele RT, ale nie zawiera metadanych RT. Kolejny krok, 'Zainicjuj Bazę Danych', może zaimportować metadane do tej bazy danych. Jesli się na to zgadzasz, kliknij 'Dostosuj Ustawienia Podstawowe' poniżej aby kontynuować dostosowywanie RT."
237
238 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:174
239 #. ($RT::DatabaseName)
240 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
241 msgstr "%1 już istnieje ale nie zawiera tabel i metadanych RT. Kolejny krok, 'Zainicjuj Bazę Danych', może utworzyć tabele i zaimportować metadane do tej bazy danych. Jesli się na to zgadzasz, kliknij 'Dostosuj Ustawienia Podstawowe' poniżej aby kontynuować dostosowywanie RT."
242
243 #: lib/RT/ACE.pm:272
244 #. ($princ_obj->Object->Name)
245 msgid "%1 already has that right"
246 msgstr "%1 ma już to uprawnienie"
247
248 #: lib/RT/Link.pm:176 lib/RT/Link.pm:184
249 #. ($args{'Base'})
250 #. ($args{'Target'})
251 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
252 msgstr "Wydaje się, że %1 to obiekt lokalny, ale nie udało się wyszukać go w bazie danych"
253
254 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:165
255 #. ($RT::DatabaseName)
256 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
257 msgstr "%1 wydaje się być w pełni zainicjowana. Nie trzeba tworzyć żadnych tabel ani importować metadanych, ale możesz kontynuować dostosowywanie RT poprzez kliknięcie 'Dostosuj Ustawienia Podstawowe' poniżej"
258
259 #: lib/RT/Transaction.pm:675 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:380
260 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
261 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
262 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
263 msgid "%1 by %2"
264 msgstr "%1 przez %2"
265
266 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:418
267 #. ($self->loc($type))
268 msgid "%1 cannot be a group"
269 msgstr ""
270
271 #: lib/RT/Record.pm:526 lib/RT/Transaction.pm:1062 lib/RT/Transaction.pm:1067 lib/RT/Transaction.pm:1081 lib/RT/Transaction.pm:1090 lib/RT/Transaction.pm:1129 lib/RT/Transaction.pm:818
272 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
273 #. ($self->loc($self->Field),                    ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
274 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
275 #. ($self->Field,            ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),            "'" . $self->NewValue . "'")
276 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
277 msgid "%1 changed from %2 to %3"
278 msgstr "%1 zmieniło się z %2 na %3"
279
280 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:215 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:231
281 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
282 #. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
283 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
284 msgstr "%1 zmienił się z '%2' na '%3'"
285
286 #: NOT FOUND IN SOURCE
287 msgid "%1 chart by %2"
288 msgstr "%1 wykres przez %2"
289
290 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:203
291 #. ($SavedSearch->{'Object'}->Description)
292 msgid "%1 copy"
293 msgstr "kopia %1"
294
295 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:77
296 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
297 msgid "%1 core config"
298 msgstr "Ustawienia podstawowe %1"
299
300 #: lib/RT/Record.pm:962
301 msgid "%1 could not be set to %2."
302 msgstr "nie udało się ustawić %1 na %2"
303
304 #: lib/RT/Transaction.pm:783
305 #. ($self->FriendlyObjectType)
306 msgid "%1 created"
307 msgstr "%1 utworzono"
308
309 #: lib/RT/Transaction.pm:797
310 #. ($self->FriendlyObjectType)
311 msgid "%1 deleted"
312 msgstr "%1 usunięto"
313
314 #: lib/RT/Transaction.pm:791
315 #. ($self->FriendlyObjectType)
316 msgid "%1 disabled"
317 msgstr "%1 zablokowane"
318
319 #: share/html/Install/Sendmail.html:86
320 #. ($ARGS{SendmailPath})
321 msgid "%1 doesn't exist."
322 msgstr "%1 nie istnieje."
323
324 #: lib/RT/Transaction.pm:787
325 #. ($self->FriendlyObjectType)
326 msgid "%1 enabled"
327 msgstr "%1 odblokowane"
328
329 #: etc/initialdata:807
330 msgid "%1 highest priority tickets I own"
331 msgstr "%1 zgłoszeń o najwyższym priorytecie, których jestem właścicielem"
332
333 #: bin/rt-crontool:304
334 #. ($0)
335 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
336 msgstr "%1 jest narzędziem umożliwiającym obsługę zgłoszeń z zewnętrznej aplikacji do sporządzania wykazów, takiej jak cron."
337
338 #: sbin/rt-email-digest:84
339 #. ($0)
340 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
341 msgstr ""
342
343 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:415
344 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
345 msgid "%1 is already a %2"
346 msgstr ""
347
348 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:264
349 #. ($self->loc($column), $name)
350 msgid "%1 is already set to %2"
351 msgstr "%1 jest już ustawione na %2"
352
353 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:365 lib/RT/Record/Role/Roles.pm:373 share/html/Ticket/Create.html:418 share/html/Ticket/Update.html:282 share/html/m/ticket/create:189 share/html/m/ticket/reply:208
354 #. ($email, $self->loc($type))
355 #. ($name, $self->loc($type))
356 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
357 #. ($email->format, loc(substr($field, 6)))
358 msgid "%1 is an address RT receives mail at. Adding it as a '%2' would create a mail loop"
359 msgstr "%1 jest adresem, pod którym RT otrzymuje pocztę. Dodanie tego jako '%2' stworzyłoby pętlę pocztową."
360
361 #: lib/RT/Ticket.pm:673
362 #. ($principal->Object->Name,                         $self->loc($args{'Type'}))
363 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
364 msgstr "%1 nie jest już %2 dla tego zgłoszenia"
365
366 #: lib/RT/Record.pm:2134
367 #. ($old_value, $cf->Name)
368 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
369 msgstr "%1 nie jest już wartością pola %2"
370
371 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:493
372 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
373 msgid "%1 is not a %2"
374 msgstr "%1 nie jest %2"
375
376 #: lib/RT/Queue.pm:189 lib/RT/Record/Role/Lifecycle.pm:126
377 #. ($args{'Lifecycle'})
378 #. ($value)
379 msgid "%1 is not a valid lifecycle"
380 msgstr ""
381
382 #: share/html/Elements/Crypt/KeyIssues:50
383 #. (RT->Config->Get('Crypt')->{'Outgoing'})
384 msgid "%1 issues"
385 msgstr ""
386
387 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:61
388 #. ($protocol, $res{'info'}{'id'} || $res{'info'}{'Fingerprint'})
389 msgid "%1 key '%2'"
390 msgstr ""
391
392 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
393 #. ($minutes)
394 msgid "%1 min"
395 msgstr "%1 min."
396
397 #: share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:48
398 #. ($rows)
399 msgid "%1 most recently updated articles"
400 msgstr "%1 ostatnio zaktualizowanych artykułów"
401
402 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:48
403 #. ($rows)
404 msgid "%1 newest articles"
405 msgstr "%1 najnowszych artykułów"
406
407 #: etc/initialdata:818
408 msgid "%1 newest unowned tickets"
409 msgstr "%1 zgłoszeń bez właściciela"
410
411 #: lib/RT/CustomField.pm:1157
412 msgid "%1 objects"
413 msgstr "%1 objets"
414
415 #: lib/RT/Group.pm:1131 lib/RT/Transaction.pm:968
416 #. ($self->loc($self->Name), $new_member_obj->Object->Name)
417 #. ($self->loc($self->Field), $self->_FormatPrincipal($principal))
418 msgid "%1 set to %2"
419 msgstr ""
420
421 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:74
422 #. ($meta->{'Source'}{'Extension'})
423 msgid "%1 site config"
424 msgstr ""
425
426 #: lib/RT/SharedSetting.pm:259
427 #. (ucfirst($self->ObjectName), $msg)
428 msgid "%1 update: %2"
429 msgstr "%1 aktualizacja: %2"
430
431 #: lib/RT/SharedSetting.pm:252
432 #. (ucfirst($self->ObjectName))
433 msgid "%1 update: Nothing changed"
434 msgstr "Aktualizacja %1: Bez dokonanych zmian"
435
436 #: lib/RT/Record.pm:519 lib/RT/SharedSetting.pm:256
437 #. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
438 msgid "%1 updated"
439 msgstr "%1 zaktualizowano"
440
441 #: lib/RT/Date.pm:441
442 #. ($value)
443 msgid "%1$unit"
444 msgstr ""
445
446 #: lib/RT/CustomField.pm:1158
447 msgid "%1's %2 objects"
448 msgstr ""
449
450 #: lib/RT/CustomField.pm:1159
451 msgid "%1's %2's %3 objects"
452 msgstr ""
453
454 #: NOT FOUND IN SOURCE
455 msgid "%1's GnuPG keys"
456 msgstr "klucze GnuPG %1"
457
458 #: share/html/Elements/EditPassword:55
459 #. ($session{'CurrentUser'}->Name())
460 msgid "%1's current password"
461 msgstr "aktualne hasło dla %1"
462
463 #: share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:63 share/html/Dashboards/Elements/SelectPrivacy:65 share/html/Dashboards/Elements/ShowDashboards:55
464 #. ($object->Format)
465 #. ($object->Name)
466 #. ($Object->Name)
467 msgid "%1's dashboards"
468 msgstr "Panele użytkownika %1"
469
470 #: share/html/Admin/Users/Keys.html:48
471 #. ($UserObj->Name)
472 msgid "%1's encryption keys"
473 msgstr ""
474
475 #: share/html/Articles/Article/Elements/SelectSavedSearches:56 share/html/Elements/SavedSearches:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:56 share/html/Search/Elements/SearchPrivacy:58
476 #. ($Object->Format)
477 #. ($Object->Name)
478 #. ($privacies{$privacy}->Name)
479 msgid "%1's saved searches"
480 msgstr "Zapisane zapytania %1"
481
482 #: lib/RT/Transaction.pm:617
483 #. ($self)
484 msgid "%1: no attachment specified"
485 msgstr "%1: nie określono załącznika"
486
487 #: lib/RT/Date.pm:718
488 #. ($hour,$min)
489 msgid "%1:%2"
490 msgstr "%1:%2"
491
492 #: lib/RT/Date.pm:715
493 #. ($hour,$min,$sec)
494 msgid "%1:%2:%3"
495 msgstr "%1:%2:%3"
496
497 #: lib/RT/Attachment.pm:453 lib/RT/Date.pm:367
498 #. (int( $size / 1024 / 102.4 ) / 10)
499 msgid "%1M"
500 msgstr ""
501
502 #: share/html/Elements/CreateTicket:54
503 #. ($button_start, $button_end, $queue_selector)
504 msgid "%1New ticket in%2&nbsp;%3"
505 msgstr "%1Nowe zgłoszenie w%2&nbsp;%3"
506
507 #: lib/RT/Date.pm:366
508 msgid "%1W"
509 msgstr ""
510
511 #: lib/RT/Date.pm:368
512 msgid "%1Y"
513 msgstr ""
514
515 #: lib/RT/Attachment.pm:459
516 #. ($size)
517 msgid "%1b"
518 msgstr "%1b"
519
520 #: lib/RT/Date.pm:365
521 msgid "%1d"
522 msgstr ""
523
524 #: lib/RT/Date.pm:364
525 msgid "%1h"
526 msgstr ""
527
528 #: lib/RT/Attachment.pm:456
529 #. (int( $size / 102.4 ) / 10)
530 msgid "%1k"
531 msgstr "%1k"
532
533 #: lib/RT/Date.pm:363
534 msgid "%1m"
535 msgstr "%1m"
536
537 #: lib/RT/Date.pm:362 share/html/Admin/Tools/Queries.html:110 share/html/Admin/Tools/Queries.html:81
538 #. (sprintf('%.4f', $duration))
539 #. (sprintf('%.4f', $seconds))
540 msgid "%1s"
541 msgstr "%1s"
542
543 #: lib/RT/Date.pm:443
544 #. ($value)
545 msgid "%quant(%1,$long_units{$unit})"
546 msgstr ""
547
548 #: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
549 #. ($Articles->Count)
550 msgid "%quant(%1,article)"
551 msgstr ""
552
553 #: lib/RT/Date.pm:372
554 msgid "%quant(%1,day)"
555 msgstr ""
556
557 #: lib/RT/Date.pm:371 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
558 #. (sprintf("%.1f",$minutes / 60))
559 msgid "%quant(%1,hour)"
560 msgstr ""
561
562 #: share/html/Elements/ShowTransaction:135
563 #. ($Transaction->TimeTaken)
564 msgid "%quant(%1,min,min)"
565 msgstr ""
566
567 #: lib/RT/Date.pm:370
568 msgid "%quant(%1,minute)"
569 msgstr ""
570
571 #: lib/RT/Date.pm:374
572 msgid "%quant(%1,month)"
573 msgstr ""
574
575 #: lib/RT/Date.pm:369
576 msgid "%quant(%1,second)"
577 msgstr ""
578
579 #: lib/RT/Date.pm:373
580 msgid "%quant(%1,week)"
581 msgstr ""
582
583 #: lib/RT/Date.pm:375
584 msgid "%quant(%1,year)"
585 msgstr ""
586
587 #: NOT FOUND IN SOURCE
588 msgid "'%1' is an invalid value for status"
589 msgstr "'%1' to nieprawidłowa wartość statusu"
590
591 #: lib/RT/Queue.pm:323
592 #. ($name)
593 msgid "'%1' is not a valid name."
594 msgstr "'%1' nie jest prawidłową nazwą."
595
596 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:121
597 #. ($Class)
598 msgid "'%1' isn't a valid class"
599 msgstr "'%1' nie jest prawidłową klasą"
600
601 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
602 #. ($Class)
603 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
604 msgstr "'%1' nie jest prawidłowym identyfikatorem klasy"
605
606 #: NOT FOUND IN SOURCE
607 msgid "'Roles'"
608 msgstr "'Role'"
609
610 #: NOT FOUND IN SOURCE
611 msgid "'System'"
612 msgstr "'System'"
613
614 #: NOT FOUND IN SOURCE
615 msgid "'User Groups'"
616 msgstr "'Grupy użytkowników"
617
618 #: NOT FOUND IN SOURCE
619 msgid "'Users'"
620 msgstr "'Użytkownicy'"
621
622 #: share/html/Ticket/Elements/Reminders:105
623 msgid "(Check box to complete)"
624 msgstr "(Zaznacz pole aby zakończyć)"
625
626 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:92 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:67 share/html/Admin/Elements/EditTemplates:69 share/html/Admin/Groups/Members.html:107 share/html/Elements/BulkLinks:117 share/html/Elements/EditLinks:112 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:69
627 msgid "(Check box to delete)"
628 msgstr "(Zaznacz pole, aby usunąć)"
629
630 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:53
631 msgid "(Check boxes to delete)"
632 msgstr "(Zaznacz pola, aby usunąć)"
633
634 #: share/html/m/ticket/create:392
635 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
636 msgstr "(Wprowadź numery lub adresy URL zgłoszeń, oddzielone spacjami)"
637
638 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:82 share/html/Admin/Queues/Modify.html:85
639 #. (RT->Config->Get('CommentAddress'))
640 #. (RT->Config->Get('CorrespondAddress'))
641 msgid "(If left blank, will default to %1)"
642 msgstr "(Jeśli pozostawisz puste, domyślnie zostanie ustawione na %1)"
643
644 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:69
645 msgid "(Incomplete)"
646 msgstr ""
647
648 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:424
649 msgid "(Incorrect data)"
650 msgstr ""
651
652 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:95
653 msgid "(No custom fields)"
654 msgstr "(Brak pól definiowanych przez użytkownika)"
655
656 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:71
657 msgid "(No members)"
658 msgstr "(Brak członków grupy)"
659
660 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:58 share/html/Admin/Elements/EditScrips:66 share/html/Admin/Elements/EditScrips:88
661 msgid "(No scrips)"
662 msgstr "(Brak skryptów)"
663
664 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:54
665 msgid "(No templates)"
666 msgstr "(Brak szablonów)"
667
668 #: NOT FOUND IN SOURCE
669 msgid "(None)"
670 msgstr "(Brak)"
671
672 #: share/html/Ticket/Create.html:161 share/html/m/ticket/create:290
673 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
674 msgstr "(Wysyła kopię tej aktualizacji jako \"do wiadomości\" do oddzielonej przecinkami listy administracyjnych adresów e-mail. Ci ludzie  <strong>będą</strong> otrzymywali przyszłe aktualizacje.)"
675
676 #: share/html/Ticket/Create.html:145 share/html/m/ticket/create:281
677 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
678 msgstr ""
679
680 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:52
681 msgid "(Use these fields when you choose 'User Defined' for a condition or action)"
682 msgstr "(Skorzystaj z tych pól jeśli wybrano 'Definiowany przez użytkownika' w atrybutach warunku lub operacji)"
683
684 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:74
685 msgid "(any)"
686 msgstr "(jakiekolwiek)"
687
688 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:66 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:67
689 msgid "(no Summary)"
690 msgstr "(brak streszczenia)"
691
692 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
693 msgid "(no name)"
694 msgstr "(brak nazwy)"
695
696 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:269 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:88
697 msgid "(no pubkey!)"
698 msgstr "(brak klucza publicznego!)"
699
700 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:812 lib/RT/Report/Tickets.pm:823 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:78 lib/RT/Report/Tickets/Entry.pm:88 lib/RT/Transaction.pm:1067 lib/RT/Transaction.pm:1129 lib/RT/Transaction.pm:737 lib/RT/Transaction.pm:742 lib/RT/Transaction.pm:812 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:114 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:88 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:97 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:54 share/html/Elements/ShowCustomFields:60 share/html/m/ticket/show:263
701 msgid "(no value)"
702 msgstr "(brak wartości)"
703
704 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:49
705 msgid "(no values)"
706 msgstr "(aucune valeur)"
707
708 #: NOT FOUND IN SOURCE
709 msgid "(only one ticket)"
710 msgstr "(tylko jedno zgłoszenie)"
711
712 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:138
713 #. ($count)
714 msgid "(pending %quant(%1,other ticket))"
715 msgstr ""
716
717 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:130
718 msgid "(pending approval)"
719 msgstr "(oczekuje na zatwierdzenie)"
720
721 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:69
722 msgid "(required)"
723 msgstr "(wymagana)"
724
725 #: share/html/Elements/Crypt/SelectKeyForEncryption:53
726 #. ($key->{'TrustTerse'})
727 msgid "(trust: %1)"
728 msgstr "(ufaj: %1)"
729
730 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:276 share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
731 msgid "(untitled)"
732 msgstr "(nienazwany)"
733
734 #: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:272 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:90
735 msgid "(untrusted!)"
736 msgstr "(niezaufany!)"
737
738 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:68 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:58
739 msgid "-"
740 msgstr ""
741
742 #: bin/rt-crontool:129
743 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
744 msgstr ""
745
746 #: bin/rt-crontool:124
747 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
748 msgstr ""
749
750 #: lib/RT/Date.pm:383
751 msgid "0 seconds"
752 msgstr ""
753
754 #: lib/RT/Date.pm:383
755 msgid "0s"
756 msgstr ""
757
758 #: lib/RT/Template.pm:287 lib/RT/Template.pm:713
759 msgid "A Template with that name already exists"
760 msgstr ""
761
762 #: etc/initialdata:224
763 msgid "A blank template"
764 msgstr "Pusty szablon"
765
766 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:349
767 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
768 msgstr "Hasło nie zostało ustawione, więc użytkownik nie będzie mógł się zalogować."
769
770 #: lib/RT/ACE.pm:152
771 msgid "ACE not found"
772 msgstr "Nie udało się odnaleźć ACE"
773
774 #: lib/RT/ACE.pm:540
775 msgid "ACEs can only be created and deleted."
776 msgstr "ACE mogą być tylko utworzone lub usunięte."
777
778 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:62
779 #. ($row->{filename})
780 msgid "ACL updates from %1"
781 msgstr ""
782
783 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:48
784 msgid "AND"
785 msgstr "I"
786
787 #: share/html/Elements/Tabs:554
788 msgid "About me"
789 msgstr "Użytkownika"
790
791 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:106
792 msgid "Access control"
793 msgstr "Kontrola dostępu"
794
795 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:55 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:59 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:71
796 msgid "Action"
797 msgstr "Operacja"
798
799 #: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:731
800 #. ($args{'ScripAction'})
801 #. ($value)
802 msgid "Action '%1' not found"
803 msgstr "Akcja '%1' nie znaleziona"
804
805 #: bin/rt-crontool:220
806 msgid "Action committed."
807 msgstr "Operacja została zatwierdzona"
808
809 #: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:726
810 msgid "Action is mandatory argument"
811 msgstr ""
812
813 #: bin/rt-crontool:216
814 msgid "Action prepared..."
815 msgstr "Operacja została przygotowana..."
816
817 #: share/html/Elements/Tabs:605
818 msgid "Actions"
819 msgstr "Działania"
820
821 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:159 share/html/User/Elements/Portlets/ActiveTickets:54
822 msgid "Active Tickets"
823 msgstr "Aktywne zgłoszenia"
824
825 #: share/html/Tools/MyDay.html:53
826 #. ($session{'CurrentUser'}->Name)
827 msgid "Active tickets for %1"
828 msgstr "Aktywne zgłoszenia dla %1"
829
830 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:134
831 #. (loc($AddPrincipal))
832 msgid "Add %1"
833 msgstr "Dodaj %1"
834
835 #: share/html/Search/Bulk.html:93
836 msgid "Add AdminCc"
837 msgstr "Dodaj AdminCc"
838
839 #: share/html/Ticket/Elements/Bookmark:70
840 msgid "Add Bookmark"
841 msgstr "Dodaj zakładkę"
842
843 #: share/html/Search/Bulk.html:89
844 msgid "Add Cc"
845 msgstr "Dodaj Cc"
846
847 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:51
848 msgid "Add Columns"
849 msgstr "Dodaj kolumny"
850
851 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:48
852 msgid "Add Criteria"
853 msgstr "Dodaj kryterium"
854
855 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61 share/html/m/ticket/create:324 share/html/m/ticket/reply:138
856 msgid "Add More Files"
857 msgstr "Dodaj więcej plików"
858
859 #: share/html/Search/Bulk.html:85
860 msgid "Add Requestor"
861 msgstr "Dodaj zgłaszającego"
862
863 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:48
864 msgid "Add Value"
865 msgstr "Dodaj wartość"
866
867 #: NOT FOUND IN SOURCE
868 msgid "Add a scrip which will apply to all queues"
869 msgstr "Dodaj skrypt, który będzie dotyczył wszystkich kolejek"
870
871 #: share/html/Search/Bulk.html:123
872 msgid "Add comments or replies to selected tickets"
873 msgstr "Dodaj komentarze lub odpowiedzi do wybranych zgłoszeń"
874
875 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:63
876 msgid "Add group"
877 msgstr "Dodaj grupę"
878
879 #: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
880 msgid "Add here"
881 msgstr ""
882
883 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
884 msgid "Add members"
885 msgstr "Dodaj członków grupy"
886
887 #: share/html/Admin/Queues/People.html:83 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:51
888 msgid "Add new watchers"
889 msgstr "Dodaj nowych obserwatorów"
890
891 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
892 #. (loc($AddPrincipal))
893 msgid "Add rights for this %1"
894 msgstr ""
895
896 #: share/html/Search/Build.html:83
897 msgid "Add these terms"
898 msgstr "Dodaj wybrane warunki"
899
900 #: share/html/Search/Build.html:84
901 msgid "Add these terms and Search"
902 msgstr "Dodaj wybrane warunki i wyszukaj"
903
904 #: share/html/Admin/Elements/SelectNewGroupMembers:49
905 msgid "Add user"
906 msgstr "Dodaj użytkownika"
907
908 #: share/html/Elements/BulkCustomFields:52
909 msgid "Add values"
910 msgstr "Dodaj wartości"
911
912 #: lib/RT/CustomField.pm:216
913 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
914 msgstr "Dodaj, modyfikuj i usuń wartości pól zdefiniowanych przez użytkownika dla obiektów"
915
916 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:85
917 msgid "Added"
918 msgstr ""
919
920 #: lib/RT/Ticket.pm:642
921 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
922 msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
923 msgstr ""
924
925 #: lib/RT/Queue.pm:605
926 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
927 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
928 msgstr "Dodano %1 do członków %2 dla tej kolejki."
929
930 #: lib/RT/Class.pm:386
931 #. ($cf->Name)
932 msgid "Added Subject Override: %1"
933 msgstr ""
934
935 #: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:101
936 msgid "Address"
937 msgstr "Adres"
938
939 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:106
940 msgid "Address 2"
941 msgstr "Adres 2"
942
943 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:136 share/html/User/Prefs.html:131
944 msgid "Address1"
945 msgstr "Adres 1"
946
947 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:141 share/html/User/Prefs.html:135
948 msgid "Address2"
949 msgstr "Adres 2"
950
951 #: share/html/Elements/Tabs:64
952 msgid "Admin"
953 msgstr ""
954
955 #: share/html/Ticket/Create.html:152 share/html/m/ticket/create:284
956 msgid "Admin Cc"
957 msgstr "Admin Cc"
958
959 #: etc/initialdata:376
960 msgid "Admin Comment"
961 msgstr "Administracja komentarzami"
962
963 #: etc/initialdata:390 etc/upgrade/4.1.9/content:77
964 msgid "Admin Comment in HTML"
965 msgstr ""
966
967 #: etc/initialdata:336
968 msgid "Admin Correspondence"
969 msgstr "Administracja korespondencją"
970
971 #: etc/initialdata:347 etc/upgrade/4.1.9/content:56
972 msgid "Admin Correspondence in HTML"
973 msgstr ""
974
975 #: share/html/Admin/Queues/index.html:48
976 msgid "Admin queues"
977 msgstr "Administracja kolejkami"
978
979 #: share/html/Admin/Global/index.html:48
980 msgid "Admin/Global configuration"
981 msgstr "Globalna konfiguracja - administracja"
982
983 #: lib/RT/Tickets.pm:161
984 msgid "AdminCCGroup"
985 msgstr ""
986
987 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:70 lib/RT/Ticket.pm:103 lib/RT/Tickets.pm:146 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:299
988 msgid "AdminCc"
989 msgstr "AdminCc"
990
991 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
992 msgid "AdminCcs"
993 msgstr ""
994
995 #: NOT FOUND IN SOURCE
996 msgid "AdminCustomField"
997 msgstr "PolaNiestandardoweAdministratora"
998
999 #: NOT FOUND IN SOURCE
1000 msgid "AdminGroup"
1001 msgstr "AdminGroup"
1002
1003 #: NOT FOUND IN SOURCE
1004 msgid "AdminGroupMembership"
1005 msgstr "AdminGroupMembership"
1006
1007 #: NOT FOUND IN SOURCE
1008 msgid "AdminQueue"
1009 msgstr "AdminQueue"
1010
1011 #: NOT FOUND IN SOURCE
1012 msgid "AdminUsers"
1013 msgstr "AdminUsers"
1014
1015 #: share/html/Ticket/Elements/EditPeople:84
1016 msgid "Administrative Cc"
1017 msgstr "Administracyjne Cc"
1018
1019 #: lib/RT/Installer.pm:157
1020 msgid "Administrative password"
1021 msgstr "Hasło administracyjne"
1022
1023 #: share/html/Elements/Tabs:805
1024 msgid "Advanced"
1025 msgstr "Zaawansowane"
1026
1027 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:51
1028 msgid "Advanced search"
1029 msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
1030
1031 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
1032 msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:62
1036 msgid "Aggregator"
1037 msgstr "Subskrybent"
1038
1039 #: etc/initialdata:526 etc/upgrade/3.8.2/content:85
1040 msgid "All Approvals Passed"
1041 msgstr "Wszystkie warunki poprawności spełnione"
1042
1043 #: etc/initialdata:540 etc/upgrade/4.1.9/content:146
1044 msgid "All Approvals Passed in HTML"
1045 msgstr ""
1046
1047 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:80
1048 msgid "All Articles in this class should be listed in a dropdown of the ticket reply page"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:77
1052 msgid "All Classes"
1053 msgstr "Wszystkie klasy"
1054
1055 #: share/html/Elements/Tabs:485
1056 msgid "All Dashboards"
1057 msgstr "Wszystkie panele"
1058
1059 #: share/html/Admin/Queues/index.html:111
1060 msgid "All Queues"
1061 msgstr "Wszystkie kolejki"
1062
1063 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:161
1064 msgid "All Tickets"
1065 msgstr "Wszystkie zgłoszenia"
1066
1067 #: share/html/User/Prefs.html:172
1068 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
1069 msgstr ""
1070
1071 #: share/html/Admin/Queues/index.html:99
1072 msgid "All queues matching search criteria"
1073 msgstr "Wszystkie kolejki spełniające kryteria wyszukiwania"
1074
1075 #: share/html/m/_elements/menu:82
1076 msgid "All tickets"
1077 msgstr "Wszystkie zgłoszenia"
1078
1079 #: share/html/Articles/Topics.html:51
1080 msgid "All topics"
1081 msgstr "Wszystkie tematy"
1082
1083 #: lib/RT/System.pm:92
1084 msgid "Allow creation of saved searches"
1085 msgstr "Zezwól na tworzenie zapisanych wyszukiwań"
1086
1087 #: lib/RT/System.pm:91
1088 msgid "Allow loading of saved searches"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: lib/RT/System.pm:93
1092 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
1093 msgstr "Zezwól na wpisywanie kodu Perl w szablonach, skryptach, etc"
1094
1095 #: lib/RT/Attachment.pm:747
1096 msgid "Already encrypted"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: etc/initialdata:30
1100 msgid "Always sends a message to the requestors independent of message sender"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:51
1104 #. (qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/customizing/articles_introduction.html">], qq[<a href="http://bestpractical.com/rt/docs/$RT::MAJOR_VERSION.$RT::MINOR_VERSION/">], '</a>')
1105 msgid "An %1introduction to getting started with articles%3 is available from %2Best Practical's online documentation%3."
1106 msgstr ""
1107
1108 #: lib/RT/Group.pm:619
1109 msgid "An Instance must be provided"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:49
1113 msgid "An error occurred"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:60
1117 msgid "And/Or"
1118 msgstr "I/Lub"
1119
1120 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
1121 msgid "Any field"
1122 msgstr "Jakiekolwiek pole"
1123
1124 #: share/html/Search/Simple.html:65
1125 msgid "Any word not recognized by RT is searched for in ticket subjects."
1126 msgstr ""
1127
1128 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:94 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:61 share/html/Elements/Tabs:370 share/html/Elements/Tabs:384 share/html/Elements/Tabs:430
1129 msgid "Applies to"
1130 msgstr "Zastosuj do:"
1131
1132 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:57 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:56
1133 msgid "Applies to all objects"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: share/html/Search/Edit.html:62
1137 msgid "Apply"
1138 msgstr "Zastosuj"
1139
1140 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:60 share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:61 share/html/Admin/Scrips/Objects.html:67
1141 msgid "Apply globally"
1142 msgstr "Zastosuj globalnie"
1143
1144 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:95
1145 msgid "Apply selected scrips"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: share/html/Search/Edit.html:62
1149 msgid "Apply your changes"
1150 msgstr "Zastosuj zmiany"
1151
1152 #: share/html/Elements/Tabs:528
1153 msgid "Approval"
1154 msgstr "Potwierdzenia"
1155
1156 #: share/html/Approvals/Display.html:64 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:65 share/html/Approvals/index.html:95
1157 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject)
1158 #. ($link->BaseObj->Id, $link->BaseObj->Subject)
1159 #. ($ticket->id, $msg)
1160 msgid "Approval #%1: %2"
1161 msgstr "Potwierdzenie #%1: %2"
1162
1163 #: share/html/Approvals/index.html:84
1164 #. ($ticket->Id)
1165 msgid "Approval #%1: Notes not recorded due to a system error"
1166 msgstr "Potwierdzenie #%1: Uwagi nie zostały zapisane z powodu błędu systemu"
1167
1168 #: share/html/Approvals/index.html:82
1169 #. ($ticket->Id)
1170 msgid "Approval #%1: Notes recorded"
1171 msgstr "Potwierdzenie #%1: Uwagi zostały zapisane"
1172
1173 #: etc/initialdata:496 etc/upgrade/3.8.2/content:71
1174 msgid "Approval Passed"
1175 msgstr "Zatwierdzone"
1176
1177 #: etc/initialdata:510 etc/upgrade/4.1.9/content:130
1178 msgid "Approval Passed in HTML"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: etc/initialdata:584 etc/upgrade/3.8.2/content:112
1182 msgid "Approval Ready for Owner"
1183 msgstr "Zatwierdzona gotowość dla Właściciela"
1184
1185 #: etc/initialdata:596 etc/upgrade/4.1.9/content:177
1186 msgid "Approval Ready for Owner in HTML"
1187 msgstr ""
1188
1189 #: etc/initialdata:556 etc/upgrade/3.8.2/content:99
1190 msgid "Approval Rejected"
1191 msgstr "Odrzucone"
1192
1193 #: etc/initialdata:569 etc/upgrade/4.1.9/content:162
1194 msgid "Approval Rejected in HTML"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:75
1198 msgid "Approve"
1199 msgstr "Zatwierdź"
1200
1201 #: lib/RT/Date.pm:94
1202 msgid "Apr"
1203 msgstr "Kwi"
1204
1205 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:56
1206 msgid "Are you sure you want to delete this article?"
1207 msgstr "Czy jestes pewien, że chcesz usunąć ten artykuł?"
1208
1209 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:207
1210 #. ($object->id)
1211 msgid "Article #%1"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:97
1215 #. ($ArticleObj->Id)
1216 msgid "Article #%1 deleted"
1217 msgstr "Artykuł #%1 został usunięty"
1218
1219 #: share/html/Articles/Article/History.html:61
1220 #. ($id)
1221 msgid "Article #%1 not found"
1222 msgstr ""
1223
1224 #: lib/RT/URI/fsck_com_article.pm:205 share/html/Articles/Article/Display.html:84 share/html/SelfService/Article/Display.html:66
1225 #. ($article->Id, $article->Name || loc("(no name)"))
1226 #. ($object->id, $object->Name)
1227 msgid "Article #%1: %2"
1228 msgstr "Artykuł #%1: %2"
1229
1230 #: NOT FOUND IN SOURCE
1231 msgid "Article %1"
1232 msgstr "Artykuł %1"
1233
1234 #: lib/RT/Article.pm:216
1235 #. ($self->id)
1236 msgid "Article %1 created"
1237 msgstr "Utworzono artykuł %1"
1238
1239 #: share/html/Admin/Articles/index.html:48
1240 msgid "Article Administration"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: lib/RT/Article.pm:324
1244 msgid "Article Deleted"
1245 msgstr "Artykuł skasowany"
1246
1247 #: share/html/Articles/Article/Display.html:76 share/html/SelfService/Article/Display.html:60
1248 msgid "Article not found"
1249 msgstr "Artykuł nie został odnaleziony"
1250
1251 #: lib/RT/Article.pm:72 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:163 share/html/Elements/Tabs:168 share/html/Elements/Tabs:497 share/html/Elements/Tabs:503
1252 msgid "Articles"
1253 msgstr "Artykuły"
1254
1255 #: share/html/Articles/Topics.html:99
1256 #. ($currtopic->Name)
1257 msgid "Articles in %1"
1258 msgstr "Artykuły w %1"
1259
1260 #: share/html/SelfService/Article/Search.html:64
1261 #. ($Articles_Content)
1262 msgid "Articles matching %1"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: share/html/Articles/Topics.html:101
1266 msgid "Articles with no topics"
1267 msgstr "Artykuły bez tematów"
1268
1269 #: share/html/Search/Elements/EditSort:79
1270 msgid "Asc"
1271 msgstr "Rosnąco"
1272
1273 #: NOT FOUND IN SOURCE
1274 msgid "Ascending"
1275 msgstr "Rosnąco"
1276
1277 #: lib/RT/Queue.pm:116
1278 msgid "Assign and remove queue custom fields"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:61
1282 msgid "Attach"
1283 msgstr "Załączniki"
1284
1285 #: share/html/m/ticket/create:321 share/html/m/ticket/reply:135
1286 msgid "Attach file"
1287 msgstr "Załącz plik"
1288
1289 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:124
1290 msgid "Attached file"
1291 msgstr "Plik został załączony"
1292
1293 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53
1294 msgid "Attachment"
1295 msgstr "Załącznik"
1296
1297 #: share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:101 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:96 share/html/Ticket/ShowEmailRecord.html:98
1298 #. ($Attachment)
1299 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
1300 msgstr "Nie udało się dodać załącznika '%1'"
1301
1302 #: lib/RT/Transaction.pm:625
1303 msgid "Attachment created"
1304 msgstr "Załącznik został utworzony"
1305
1306 #: lib/RT/Tickets.pm:1758
1307 msgid "Attachment filename"
1308 msgstr "Nazwa pliku załącznika"
1309
1310 #: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:306
1311 msgid "Attachments"
1312 msgstr "Załączniki"
1313
1314 #: lib/RT/Attachment.pm:742
1315 msgid "Attachments encryption is disabled"
1316 msgstr "Szyfrowanie załączników jest wyłączone"
1317
1318 #: lib/RT/Attributes.pm:178
1319 msgid "Attribute Deleted"
1320 msgstr "Atrybut usunięty"
1321
1322 #: lib/RT/Date.pm:98
1323 msgid "Aug"
1324 msgstr "Sie"
1325
1326 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/UserAutocreateDefaultsOnLogin:48
1327 msgid "Automatic account setup failed"
1328 msgstr ""
1329
1330 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:311
1331 #. ($valid_image_types)
1332 msgid "Automatically suggested theme colors aren't available for your image. This might be because you uploaded an image type that your installed version of GD doesn't support. Supported types are: %1. You can recompile libgd and GD.pm to include support for other image types."
1333 msgstr ""
1334
1335 #: etc/initialdata:227
1336 msgid "Autoreply"
1337 msgstr "Automatyczna odpowiedź"
1338
1339 #: etc/initialdata:28
1340 msgid "Autoreply To Requestors"
1341 msgstr "Automatyczna odpowiedź wysyłana do zgłaszających"
1342
1343 #: etc/initialdata:257 etc/upgrade/4.1.9/content:8
1344 msgid "Autoreply in HTML"
1345 msgstr ""
1346
1347 #: share/html/Widgets/SelectionBox:170
1348 msgid "Available"
1349 msgstr "Dostępne"
1350
1351 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:225
1352 msgid "Average Created-LastUpdated"
1353 msgstr ""
1354
1355 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:220
1356 msgid "Average Created-Resolved"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:215
1360 msgid "Average Created-Started"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:235
1364 msgid "Average Due-Resolved"
1365 msgstr ""
1366
1367 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:240
1368 msgid "Average Started-Resolved"
1369 msgstr ""
1370
1371 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:230
1372 msgid "Average Starts-Started"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:205
1376 msgid "Average time estimated"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:210
1380 msgid "Average time left"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:200
1384 msgid "Average time worked"
1385 msgstr ""
1386
1387 #: share/html/Elements/Submit:109 share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:73 share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:64
1388 msgid "Back"
1389 msgstr "Wstecz"
1390
1391 #: lib/RT/SharedSetting.pm:151
1392 #. ($id)
1393 msgid "Bad privacy for attribute %1"
1394 msgstr "Złe ustawienia prywatności dla atrybutu %1"
1395
1396 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:55 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:55 share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:348 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:425 share/html/Elements/Tabs:588 share/html/Elements/Tabs:624 share/html/Ticket/Create.html:440 share/html/Ticket/Create.html:69 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
1397 msgid "Basics"
1398 msgstr "Podst. informacje"
1399
1400 #: share/html/Admin/Elements/SelectStage:69
1401 msgid "Batch"
1402 msgstr ""
1403
1404 #: share/html/Admin/Elements/SelectStage:70
1405 msgid "Batch (disabled by config)"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:61
1409 msgid "Batch scrips"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:62
1413 msgid "Batch scrips run after a set of related changes to a ticket."
1414 msgstr ""
1415
1416 #: share/html/Ticket/Forward.html:72
1417 msgid "Bcc"
1418 msgstr "UDW"
1419
1420 #: share/html/Articles/Elements/NeedsSetup:50
1421 #. (qq[<a href="@{[RT->Config->Get("WebPath")]}/Admin/Articles/">], '</a>')
1422 msgid "Before Articles can be used, your RT administrator must %1create Classes%2, apply Article custom fields to them, and grant users rights on the classes and CFs."
1423 msgstr ""
1424
1425 #: etc/initialdata:223
1426 msgid "Blank"
1427 msgstr "Pusty"
1428
1429 #: share/html/Dashboards/Queries.html:180
1430 msgid "Body"
1431 msgstr "Treść"
1432
1433 #: share/html/Search/Elements/EditFormat:96
1434 msgid "Bold"
1435 msgstr "Pogrubienie"
1436
1437 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:246
1438 msgid "Bookmark"
1439 msgstr "Zakładka"
1440
1441 #: share/html/Articles/Article/Search.html:114
1442 msgid "Bookmarkable link for this search"
1443 msgstr ""
1444
1445 #: etc/initialdata:831 etc/initialdata:856 etc/upgrade/3.7.82/content:6
1446 msgid "Bookmarked Tickets"
1447 msgstr "Zgłoszenia zapisane w zakładkach"
1448
1449 #: share/html/m/_elements/menu:73
1450 msgid "Bookmarked tickets"
1451 msgstr "Zgłoszenia w zakładkach"
1452
1453 #: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
1454 msgid "Browse by topic"
1455 msgstr "Przeglądaj według tematów"
1456
1457 #: share/html/Elements/Tabs:240
1458 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
1459 msgstr "Przeglądaj zapytania SQL utworzone w tym procesie"
1460
1461 #: share/html/Elements/Tabs:811
1462 msgid "Bulk Update"
1463 msgstr "Hurtowa Aktualizacja"
1464
1465 #: lib/RT/Tickets.pm:160
1466 msgid "CCGroup"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:81 lib/RT/Tickets.pm:153
1470 msgid "CF"
1471 msgstr ""
1472
1473 #: share/html/Search/Simple.html:87
1474 #. ('<strong>cf.Name:value</strong>')
1475 msgid "CFs may be searched using a similar syntax as above with %1."
1476 msgstr ""
1477
1478 #: share/html/Search/Chart.html:141
1479 msgid "Calculate"
1480 msgstr ""
1481
1482 #: share/html/Search/Chart.html:143
1483 msgid "Calculate values of"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:176
1487 #. ($ARGS{'SavedSearchLoad'})
1488 msgid "Can not load saved search \"%1\""
1489 msgstr "Nie można wczytać zapisanego wyszukiwania \"%1\""
1490
1491 #: lib/RT/User.pm:1563
1492 msgid "Can not modify system users"
1493 msgstr "Nie można zmienić użytkowników systemu"
1494
1495 #: lib/RT/CustomField.pm:518
1496 msgid "Can't add a custom field value without a name"
1497 msgstr "Nie można wprowadzić wartości pola bez nazwy"
1498
1499 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:316
1500 msgid "Can't find a saved search to work with"
1501 msgstr ""
1502
1503 #: lib/RT/Link.pm:192
1504 msgid "Can't link a ticket to itself"
1505 msgstr "Nie można połączyć zgłoszenia z tym samym zgłoszeniem"
1506
1507 #: lib/RT/Reminders.pm:126
1508 msgid "Can't link to a deleted ticket"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: share/html/index.html:127
1512 #. ($QueueObj->Name)
1513 msgid "Can't quickly create ticket in queue %1 because custom fields are required.  Please finish by using the normal ticket creation page."
1514 msgstr ""
1515
1516 #: share/html/Widgets/SavedSearch:133
1517 #. (loc($self->{SearchType}))
1518 msgid "Can't save %1"
1519 msgstr "Nie można zapisać %1"
1520
1521 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:320
1522 msgid "Can't save this search"
1523 msgstr "Niemożliwe jest zapisanie tego zapytania"
1524
1525 #: NOT FOUND IN SOURCE
1526 msgid "Can't specifiy both base and target"
1527 msgstr "Niemożliwe określenie jednocześnie podstaw i celu"
1528
1529 #: lib/RT/Record.pm:1315 lib/RT/Record.pm:1459
1530 msgid "Can't specify both base and target"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: lib/RT/Article.pm:382
1534 msgid "Cannot add link to plain number"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: share/html/Ticket/Create.html:374 share/html/m/ticket/create:147
1538 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
1539 msgstr "Nie można tworzyć zgłoszeń w wyłączonej kolejce."
1540
1541 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:126
1542 msgid "Categories are based on"
1543 msgstr "Kategorie są oparte o"
1544
1545 #: share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:61
1546 msgid "Category"
1547 msgstr "Kategoria"
1548
1549 #: lib/RT/Report/Tickets.pm:69 lib/RT/Ticket.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:145 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:79 share/html/Ticket/Create.html:136 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:79 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:295
1550 msgid "Cc"
1551 msgstr "DW"
1552
1553 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154
1554 msgid "Ccs"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:89
1558 msgid "Change"
1559 msgstr "Zmodyfikuj"
1560
1561 #: lib/RT/Approval/Rule/Created.pm:56
1562 msgid "Change Approval ticket to open status"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: share/html/SelfService/Prefs.html:70
1566 msgid "Change password"
1567 msgstr "Zmień hasło"
1568
1569 #: lib/RT/Template.pm:692
1570 msgid "Changing queue is not implemented"
1571 msgstr ""
1572
1573 #: share/html/Elements/Tabs:812
1574 msgid "Chart"
1575 msgstr "Wykres"
1576
1577 #: NOT FOUND IN SOURCE
1578 msgid "Chart Properties"
1579 msgstr "Właściwości wykresu"
1580
1581 #: share/html/Elements/Submit:102
1582 msgid "Check All"
1583 msgstr "Zaznacz wszystko"
1584
1585 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:88
1586 msgid "Check Database Connectivity"
1587 msgstr "Sprawdź łączność z bazą danych"
1588
1589 #: share/html/Install/Basics.html:63 share/html/Install/DatabaseDetails.html:48 share/html/Install/DatabaseType.html:70
1590 msgid "Check Database Credentials"
1591 msgstr "Sprawdź poświadczenia do bazy danych"
1592
1593 #: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:126
1594 msgid "Check box to delete"
1595 msgstr "Zaznacz pole, aby usunąć"
1596
1597 #: NOT FOUND IN SOURCE
1598 msgid "Check box to revoke right"
1599 msgstr "Zaznacz pole, aby odebrać uprawnienie"
1600
1601 #: share/html/Search/Elements/SelectLinks:59
1602 msgid "Child"
1603 msgstr ""
1604
1605 #: share/html/Elements/AddLinks:83 share/html/Elements/BulkLinks:139 share/html/Elements/BulkLinks:84 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:72 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:433
1606 msgid "Children"
1607 msgstr "Zgłoszenia podrzędne"
1608
1609 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:89 share/html/Install/DatabaseType.html:48
1610 msgid "Choose Database Engine"
1611 msgstr "Wybierz silnik bazy danych"
1612
1613 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:97
1614 #. ($QueueObj->Name)
1615 msgid "Choose from Topics for %1"
1616 msgstr "Wybierz spośród tematów dla %1"
1617
1618 #: lib/RT/User.pm:109 share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:111 share/html/User/Prefs.html:139
1619 msgid "City"
1620 msgstr "Miasto"
1621
1622 #: share/html/Articles/Article/Display.html:51 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:58 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:76
1623 msgid "Class"
1624 msgstr "Klasa"
1625
1626 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:62
1627 msgid "Class Name"
1628 msgstr "Nazwa klasy"
1629
1630 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:149
1631 #. ($msg)
1632 msgid "Class could not be created: %1"
1633 msgstr "Klasa nie może zostać utworzona: %1"
1634
1635 #: share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:71
1636 msgid "Class id"
1637 msgstr "Identyfikator klasy"
1638
1639 #: lib/RT/Class.pm:322
1640 msgid "Class is already applied Globally"
1641 msgstr "Klasa jest już przypisana globalnie"
1642
1643 #: lib/RT/Class.pm:317
1644 #. ($queue->Name)
1645 msgid "Class is already applied to %1"
1646 msgstr "Klasa jest już przypisana do %1"
1647
1648 #: share/html/Elements/Tabs:169 share/html/Elements/Tabs:421
1649 msgid "Classes"
1650 msgstr "Klasy"
1651
1652 #: share/html/Tools/MyDay.html:72 share/html/Widgets/SelectionBox:198
1653 msgid "Clear"
1654 msgstr "Wyczyść"
1655
1656 #: share/html/Elements/Submit:104
1657 msgid "Clear All"
1658 msgstr "Odznacz wszystko"
1659
1660 #: share/html/Install/Finish.html:52
1661 msgid "Click \"Finish Installation\" below to complete this wizard."
1662 msgstr ""
1663
1664 #: share/html/Install/Initialize.html:54
1665 msgid "Click \"Initialize Database\" to create RT's database and insert initial metadata. This may take a few moments"
1666 msgstr ""
1667
1668 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:101
1669 msgid "Click to choose a color"
1670 msgstr ""
1671
1672 #: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:375
1673 msgid "Closed"
1674 msgstr "Zamknięte"
1675
1676 #: share/html/Elements/Tabs:936 share/html/SelfService/Closed.html:48
1677 msgid "Closed tickets"
1678 msgstr "Zamknięte zgłoszenia"
1679
1680 #: lib/RT/CustomField.pm:144
1681 msgid "Combobox: Select or enter multiple values"
1682 msgstr "Combobox: Wybierz lub wpisz wiele wartości"
1683
1684 #: lib/RT/CustomField.pm:145
1685 msgid "Combobox: Select or enter one value"
1686 msgstr "Combobox: Wybierz lub wpisz jedną wartość"
1687
1688 #: lib/RT/CustomField.pm:146
1689 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
1690 msgstr "Combobox: Wybierz lub wpisz do %1 wartości"
1691
1692 #: share/html/Elements/ShowTransaction:194 share/html/Elements/Tabs:650 share/html/Search/Elements/EditFormat:74
1693 msgid "Comment"
1694 msgstr "Komentuj"
1695
1696 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:83
1697 msgid "Comment Address"
1698 msgstr "Adres komentarza"
1699
1700 #: lib/RT/Installer.pm:172
1701 msgid "Comment address"
1702 msgstr "Adres do komentarzy"
1703
1704 #: lib/RT/Queue.pm:131
1705 msgid "Comment on tickets"
1706 msgstr "Komentarz do zgłoszeń"
1707
1708 #: NOT FOUND IN SOURCE
1709 msgid "CommentOnTicket"
1710 msgstr "CommentOnTicket"
1711
1712 #: share/html/Tools/MyDay.html:64
1713 msgid "Comments"
1714 msgstr "Komentarze"
1715
1716 #: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:100 share/html/Ticket/Update.html:77 share/html/m/ticket/reply:93
1717 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
1718 msgstr "Komentarze (które nie zostaną wysłane zgłaszającym)"
1719
1720 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:209 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:78
1721 msgid "Comments about this user"
1722 msgstr "Uwagi dotyczące użytkownika"
1723
1724 #: lib/RT/Transaction.pm:856
1725 msgid "Comments added"
1726 msgstr "Komentarze zostały dodane"
1727
1728 #: lib/RT/Action.pm:155 lib/RT/Rule.pm:74
1729 msgid "Commit Stubbed"
1730 msgstr "Potwierdzenie wysłane do zgłaszającego"
1731
1732 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:54 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:67
1733 msgid "Condition"
1734 msgstr "Warunek"
1735
1736 #: lib/RT/Scrip.pm:180 lib/RT/Scrip.pm:752
1737 #. ($args{'ScripCondition'})
1738 #. ($value)
1739 msgid "Condition '%1' not found"
1740 msgstr "Nie znaleziono warunku '%1'"
1741
1742 #: lib/RT/Scrip.pm:176 lib/RT/Scrip.pm:745
1743 msgid "Condition is mandatory argument"
1744 msgstr "Warunek jest argumentem obowiązkowym"
1745
1746 #: bin/rt-crontool:200
1747 msgid "Condition matches..."
1748 msgstr "Warunek zgadza się z ..."
1749
1750 #: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:79
1751 msgid "Condition, Action and Template"
1752 msgstr ""
1753
1754 #: share/html/Install/index.html:107
1755 #. ($file)
1756 msgid "Config file %1 is locked"
1757 msgstr "Plik konfiguracyjny %1 jest zablokowany"
1758
1759 #: NOT FOUND IN SOURCE
1760 msgid "Configuration"
1761 msgstr "Konfiguracja"
1762
1763 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:182
1764 #. ($QueueObj->Name)
1765 msgid "Configuration for queue %1"
1766 msgstr "Konfiguracja dla kolejki %1"
1767
1768 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:140
1769 msgid "Connection succeeded"
1770 msgstr "Połączenie się powiodło"
1771
1772 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:67
1773 #. (qq[<a href="mailto:$owner">], $owner, '</a>')
1774 msgid "Contact your RT administrator via %1email to %2%3."
1775 msgstr ""
1776
1777 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:69
1778 msgid "Contact your RT administrator."
1779 msgstr ""
1780
1781 #: lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:70 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:589 share/html/Ticket/Forward.html:76 share/html/Ticket/ModifyAll.html:121
1782 msgid "Content"
1783 msgstr "Zawartość"
1784
1785 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:97
1786 msgid "Content is an invalid IP address"
1787 msgstr "Zawartość jest nieprawidłowym adresem IP"
1788
1789 #: lib/RT/ObjectCustomFieldValue.pm:111
1790 msgid "Content is an invalid IP address range"
1791 msgstr "Zawartość jest nieprawidłowym zakresem adresów IP"
1792
1793 #: share/html/Elements/SelectAttachmentField:53
1794 msgid "Content-Type"
1795 msgstr "Typ zawartości"
1796
1797 #: lib/RT/Tickets.pm:140
1798 msgid "ContentType"
1799 msgstr "ContentType"
1800
1801 #: lib/RT/Installer.pm:180
1802 msgid "Correspond address"
1803 msgstr "Adres do korespondencji"
1804
1805 #: etc/initialdata:359
1806 msgid "Correspondence"
1807 msgstr "Korespondencja"
1808
1809 #: lib/RT/Transaction.pm:852
1810 msgid "Correspondence added"
1811 msgstr "Korespondencja została dodana"
1812
1813 #: etc/initialdata:367 etc/upgrade/4.1.9/content:68
1814 msgid "Correspondence in HTML"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: lib/RT/Record.pm:1990 lib/RT/Record.pm:2056
1818 #. ($msg)
1819 #. ($value_msg)
1820 msgid "Could not add new custom field value: %1"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: lib/RT/Ticket.pm:2043
1824 #. ($msg)
1825 msgid "Could not change owner: %1"
1826 msgstr "Nie udało się zmienić właściciela: %1"
1827
1828 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:184 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:116
1829 #. ($msg)
1830 msgid "Could not create CustomField: %1"
1831 msgstr ""
1832
1833 #: lib/RT/Group.pm:419 lib/RT/Group.pm:426
1834 msgid "Could not create group"
1835 msgstr "Nie udało się utworzyć grupy"
1836
1837 #: share/html/Articles/Article/Search.html:204
1838 #. ($msg)
1839 msgid "Could not create search: %1"
1840 msgstr "Nie udało się utworzyć wyszukiwania: %1"
1841
1842 #: share/html/Admin/Global/Template.html:84 share/html/Admin/Queues/Template.html:83
1843 #. ($msg)
1844 msgid "Could not create template: %1"
1845 msgstr "Nie udało się utworzyć szablonu: %1"
1846
1847 #: lib/RT/Ticket.pm:260
1848 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
1849 msgstr "Nie udało się utworzyć zgłoszenia. Nie określono kolejki"
1850
1851 #: lib/RT/User.pm:192 lib/RT/User.pm:206 lib/RT/User.pm:215 lib/RT/User.pm:224 lib/RT/User.pm:233 lib/RT/User.pm:247 lib/RT/User.pm:257 lib/RT/User.pm:450
1852 msgid "Could not create user"
1853 msgstr "Nie udało się utworzyć użytkownika"
1854
1855 #: share/html/Articles/Article/Search.html:244
1856 #. ($searchname, $msg)
1857 msgid "Could not delete search %1: %2"
1858 msgstr "Nie można usunąć wyszukiwań %1: %2"
1859
1860 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:397
1861 #. ($name)
1862 msgid "Could not find group '%1'"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: NOT FOUND IN SOURCE
1866 msgid "Could not find or create that user"
1867 msgstr "Nie udało się wyszukać ani utworzyć tego użytkownika"
1868
1869 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:387
1870 #. ($name)
1871 msgid "Could not find or create user '%1'"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: NOT FOUND IN SOURCE
1875 msgid "Could not find that principal"
1876 msgstr "Nie udało się wyszukać tego zarządzającego"
1877
1878 #: lib/RT/SharedSetting.pm:244
1879 #. ($self->ObjectName)
1880 msgid "Could not load %1 attribute"
1881 msgstr "Nie można wczytać atrybutu %1"
1882
1883 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Objects.html:105
1884 msgid "Could not load Class %1"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: share/html/Admin/CustomFields/Objects.html:109
1888 #. ($id)
1889 msgid "Could not load CustomField %1"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:115
1893 msgid "Could not load group"
1894 msgstr "Nie udało się załadować grupy"
1895
1896 #: lib/RT/SharedSetting.pm:127
1897 #. ($privacy)
1898 msgid "Could not load object for %1"
1899 msgstr "Nie udało się załadować obiektu dla %1"
1900
1901 #: share/html/Admin/Scrips/Objects.html:126
1902 #. ($id)
1903 msgid "Could not load scrip #%1"
1904 msgstr ""
1905
1906 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:473
1907 #. ($args{User})
1908 msgid "Could not load user '%1'"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:426
1912 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($type))
1913 msgid "Could not make %1 a %2"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:501
1917 #. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{Type}))
1918 msgid "Could not remove %1 as a %2"
1919 msgstr ""
1920
1921 #: lib/RT/User.pm:144
1922 msgid "Could not set user info"
1923 msgstr "Niemożliwe było zapisanie danych użytkownika"
1924
1925 #: lib/RT/Group.pm:1106
1926 #. ($col, $msg)
1927 msgid "Could not update column %1: %2"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: lib/RT/Record/AddAndSort.pm:200
1931 msgid "Couldn't add as it's global already"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: lib/RT/Transaction.pm:166
1935 msgid "Couldn't add attachment"
1936 msgstr "Nie udało się dodać ząłącznika"
1937
1938 #: lib/RT/Group.pm:1080
1939 msgid "Couldn't add member to group"
1940 msgstr "Nie udało się dodać nowego członka grupy"
1941
1942 #: lib/RT/Scrip.pm:713
1943 #. ($method, $code, $error)
1944 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: lib/RT/Template.pm:815
1948 #. ($fi_text, $error)
1949 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: lib/RT/Record.pm:2066 lib/RT/Record.pm:2116
1953 #. ($Msg)
1954 #. ($msg)
1955 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
1956 msgstr "Nie udało się utworzyć transakcji: %1"
1957
1958 #: lib/RT/CustomField.pm:1586
1959 #. ($msg)
1960 msgid "Couldn't create record: %1"
1961 msgstr "Nie można stworzyć rekordu: %1"
1962
1963 #: share/html/Dashboards/Modify.html:154
1964 #. ($id, $msg)
1965 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
1966 msgstr "Nie można usunąć panelu %1: %2"
1967
1968 #: lib/RT/Record.pm:971
1969 msgid "Couldn't find row"
1970 msgstr "Nie udało się wyszukać wiersza"
1971
1972 #: bin/rt-crontool:171
1973 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
1974 msgstr ""
1975
1976 #: lib/RT/Group.pm:1054
1977 msgid "Couldn't find that principal"
1978 msgstr "Nie udało się wyszukać tego zarządzającego"
1979
1980 #: lib/RT/CustomField.pm:546
1981 msgid "Couldn't find that value"
1982 msgstr "Nie udało się wyszukać tej wartości"
1983
1984 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:56
1985 #. ($protocol)
1986 msgid "Couldn't get %1 keys information"
1987 msgstr ""
1988
1989 #: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:65 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:66
1990 #. ($id)
1991 msgid "Couldn't load Class %1"
1992 msgstr "Nie udało się załadować klasy %1"
1993
1994 #: lib/RT/CustomFieldValue.pm:112 lib/RT/CustomFieldValue.pm:86
1995 #. ($cf_id)
1996 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
1997 msgstr "Nie można załadować niestandardowego pola #%1"
1998
1999 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
2000 #. ($cf_id)
2001 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:66
2005 #. ($id)
2006 msgid "Couldn't load CustomField %1"
2007 msgstr "Nie udało się załadować pola %1"
2008
2009 #: lib/RT/Record/Role/Status.pm:291
2010 #. (blessed($self), $self->Id)
2011 msgid "Couldn't load copy of %1 #%2"
2012 msgstr ""
2013
2014 #: lib/RT/Ticket.pm:1087
2015 #. ($self->Id)
2016 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
2017 msgstr "Nie można załadować kopii złoszenia #%1"
2018
2019 #: share/html/Dashboards/Modify.html:122 share/html/Dashboards/Queries.html:81 share/html/Dashboards/Render.html:100 share/html/Dashboards/Subscription.html:201
2020 #. ($id, $msg)
2021 msgid "Couldn't load dashboard %1: %2"
2022 msgstr "Nie udało się załadować panelu %1: %2"
2023
2024 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:100 share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:110
2025 #. ($gid)
2026 msgid "Couldn't load group #%1"
2027 msgstr "Nie udało się załadować grupy #%1"
2028
2029 #: share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:66 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:67
2030 #. ($id)
2031 msgid "Couldn't load group %1"
2032 msgstr "Nie udało się załadować grupy %1"
2033
2034 #: lib/RT/Link.pm:267
2035 msgid "Couldn't load link"
2036 msgstr "Nie udało się załadować połączenia"
2037
2038 #: lib/RT/Link.pm:240
2039 #. ($msg)
2040 msgid "Couldn't load link: %1"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
2044 #. ($id)
2045 msgid "Couldn't load object %1"
2046 msgstr "Impossible de charger l'objet %1"
2047
2048 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:560
2049 #. ($msg)
2050 msgid "Couldn't load or create user: %1"
2051 msgstr "Nie udało się załadować lub utworzyć użytkownika: %1"
2052
2053 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:89
2054 #. ($id)
2055 msgid "Couldn't load principal #%1"
2056 msgstr ""
2057
2058 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:545
2059 #. ($msg)
2060 msgid "Couldn't load principal: %1"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: share/html/Admin/Queues/People.html:132
2064 #. ($id)
2065 msgid "Couldn't load queue"
2066 msgstr "Nie udało się załadować kolejki"
2067
2068 #: share/html/Admin/Elements/EditScrips:107
2069 #. ($id)
2070 msgid "Couldn't load queue #%1"
2071 msgstr "Nie udało się załadować kolejki #%1"
2072
2073 #: share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:71 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:72 share/html/Admin/Scrips/Create.html:99
2074 #. ($Queue)
2075 #. ($id)
2076 msgid "Couldn't load queue %1"
2077 msgstr "Nie udało się załadować kolejki %1"
2078
2079 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:177
2080 #. ($Name)
2081 msgid "Couldn't load queue '%1'"
2082 msgstr "Nie można wczytać kolejki '%1'"
2083
2084 #: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:103
2085 #. ($id)
2086 msgid "Couldn't load scrip #%1"
2087 msgstr "Nie udało się załadować skryptu #%1"
2088
2089 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:105
2090 #. ($id)
2091 msgid "Couldn't load template #%1"
2092 msgstr "Nie udało się załadować szablonu #%1"
2093
2094 #: lib/RT/Interface/Web.pm:2529
2095 msgid "Couldn't load the specified principal"
2096 msgstr ""
2097
2098 #: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:404
2099 #. ($id)
2100 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
2101 msgstr "Nie udało się załadować zgłoszenia '%1'"
2102
2103 #: lib/RT/Article.pm:496
2104 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
2105 msgstr "Nie udało się załadować człoków tematu podczas próby jego usunięcia"
2106
2107 #: share/html/Ticket/Crypt.html:71 share/html/Ticket/Forward.html:104
2108 #. ($QuoteTransaction)
2109 #. ($id)
2110 msgid "Couldn't load transaction #%1"
2111 msgstr "Nie udało się załadować transakcji nr %1"
2112
2113 #: share/html/User/Prefs.html:215
2114 msgid "Couldn't load user"
2115 msgstr "Nie udało się załadować użytkownika"
2116
2117 #: share/html/Admin/Users/Keys.html:95 share/html/User/Prefs.html:211
2118 #. ($id)
2119 msgid "Couldn't load user #%1"
2120 msgstr "Nie udało się załadować użytkownika nr %1"
2121
2122 #: share/html/User/Prefs.html:209
2123 #. ($id, $Name)
2124 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
2125 msgstr "Nie udało się załadować użytkownika nr %1 lub użytkownika '%2'"
2126
2127 #: share/html/User/Prefs.html:213
2128 #. ($Name)
2129 msgid "Couldn't load user '%1'"
2130 msgstr "Nie udało się załadować użytkownika '%1'"
2131
2132 #: lib/RT/Link.pm:229
2133 #. ($args{Base})
2134 msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
2135 msgstr ""
2136
2137 #: lib/RT/Link.pm:233
2138 #. ($args{Target})
2139 msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: lib/RT/Group.pm:1088
2143 #. ($msg)
2144 msgid "Couldn't remove previous member: %1"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: lib/RT/Attachment.pm:834
2148 #. ($msg)
2149 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
2150 msgstr "Nie udało się zastąpić zawartości zaszyfrowanymi danymi: %1"
2151
2152 #: lib/RT/Attachment.pm:783
2153 #. ($msg)
2154 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
2155 msgstr "Nie udało się zastąpić zawartości zaszyfrowanymi danymi: %1"
2156
2157 #: NOT FOUND IN SOURCE
2158 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
2159 msgstr "Nie udało się rozwinąć '%1' w URI."
2160
2161 #: lib/RT/Record.pm:1351 lib/RT/Record.pm:1488
2162 #. ($remote_link)
2163 msgid "Couldn't resolve '%1' into a link."
2164 msgstr ""
2165
2166 #: lib/RT/Link.pm:155
2167 #. ($args{'Base'})
2168 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
2169 msgstr ""
2170
2171 #: lib/RT/Link.pm:162
2172 #. ($args{'Target'})
2173 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
2174 msgstr ""
2175
2176 #: NOT FOUND IN SOURCE
2177 msgid "Couldn't send email"
2178 msgstr "Nie udało się wysłać emaila"
2179
2180 #: lib/RT/Record/Role/Roles.pm:609
2181 #. ($role, $msg)
2182 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
2183 msgstr "Nie udało się ustawić obserwatora %1: %2"
2184
2185 #: lib/RT/User.pm:1836
2186 msgid "Couldn't set private key"
2187 msgstr "Nie udało się ustawić klucza prywatnego"
2188
2189 #: lib/RT/User.pm:1820
2190 msgid "Couldn't unset private key"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: lib/RT/User.pm:110 share/html/Admin/Users/Modify.html:163 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:151
2194 msgid "Country"
2195 msgstr "Kraj"
2196
2197 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:128 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:156 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:87 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:91 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Scrips/Create.html:73 share/html/Admin/Scrips/Create.html:80 share/html/Admin/Users/Modify.html:224 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:54 share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:130 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:275 share/html/Elements/Tabs:294 share/html/Elements/Tabs:298 share/html/Elements/Tabs:388 share/html/Elements/Tabs:394 share/html/Elements/Tabs:397 share/html/Elements/Tabs:405 share/html/Elements/Tabs:411 share/html/Elements/Tabs:423 share/html/Elements/Tabs:434 share/html/Elements/Tabs:506 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/Ticket/Create.html:289 share/html/m/ticket/create:235 share/html/m/ticket/create:408
2198 msgid "Create"
2199 msgstr "Utwórz"
2200
2201 #: etc/initialdata:94
2202 msgid "Create Tickets"
2203 msgstr "Utwórz zgłoszenia"
2204
2205 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:140 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:160
2206 msgid "Create a Class"
2207 msgstr "Utwórz klasę"
2208
2209 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:167 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:185 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:99
2210 msgid "Create a CustomField"
2211 msgstr "Utwórz pole definiowane przez użytkownika"
2212
2213 #: share/html/Admin/Queues/CustomField.html:65
2214 #. ($QueueObj->Name())
2215 msgid "Create a CustomField for queue %1"
2216 msgstr "Utwórz pole dla kolejki %1"
2217
2218 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:107
2219 msgid "Create a global scrip"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: share/html/Articles/Article/Edit.html:128 share/html/Articles/Article/Edit.html:190
2223 msgid "Create a new article"
2224 msgstr "Utwórz nowy artykuł"
2225
2226 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:52
2227 msgid "Create a new article in"
2228 msgstr "Utwórz nowy artykuł w"
2229
2230 #: share/html/Dashboards/Modify.html:131 share/html/Dashboards/Modify.html:98
2231 msgid "Create a new dashboard"
2232 msgstr "Utwórz nowy panel"
2233
2234 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:103 share/html/Admin/Groups/Modify.html:123
2235 msgid "Create a new group"
2236 msgstr "Utwórz nową grupę"
2237
2238 #: share/html/Admin/Queues/Template.html:110
2239 #. ($QueueObj->Name)
2240 msgid "Create a new template for queue %1"
2241 msgstr "Stwórz nowy szablon dla kolejki %1"
2242
2243 #: share/html/Ticket/Create.html:365
2244 msgid "Create a new ticket"
2245 msgstr "Utwórz nowe zgłoszenie"
2246
2247 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:238 share/html/Admin/Users/Modify.html:294
2248 msgid "Create a new user"
2249 msgstr "Utwórz nowego użytkownika"
2250
2251 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:227
2252 msgid "Create a queue"
2253 msgstr "Utwórz kolejkę"
2254
2255 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:105
2256 #. ($queue_obj->Name)
2257 msgid "Create a scrip and add to queue %1"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: NOT FOUND IN SOURCE
2261 msgid "Create a scrip for queue %1"
2262 msgstr "Utwórz skrypt dla kolejki %1"
2263
2264 #: share/html/Admin/Global/Template.html:77
2265 msgid "Create a template"
2266 msgstr "Utwórz szablon"
2267
2268 #: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:140 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
2269 msgid "Create a ticket"
2270 msgstr "Utwórz zgłoszenie"
2271
2272 #: share/html/User/Elements/Portlets/CreateTicket:50
2273 msgid "Create a ticket with this user as the Requestor in Queue"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: share/html/Articles/Elements/CreateArticle:48
2277 msgid "Create an article"
2278 msgstr "Utwórz artykuł"
2279
2280 #: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:48
2281 msgid "Create an article in class..."
2282 msgstr "Utwórz artykuł w ramach klasy..."
2283
2284 #: lib/RT/Class.pm:88
2285 msgid "Create articles in this class"
2286 msgstr "Utwórz artykuły w tej klasie"
2287
2288 #: lib/RT/Group.pm:95
2289 msgid "Create group dashboards"
2290 msgstr "Utwórz grupę paneli"
2291
2292 #: etc/initialdata:96
2293 msgid "Create new tickets based on this scrip's template"
2294 msgstr "Utwórz nowe zgłoszenia na podstawie szablonu tego skryptu"
2295
2296 #: lib/RT/Dashboard.pm:86
2297 msgid "Create personal dashboards"
2298 msgstr "Utwórz prywatny panel"
2299
2300 #: lib/RT/Dashboard.pm:81
2301 msgid "Create system dashboards"
2302 msgstr "Utwórz panel systemowy"
2303
2304 #: share/html/SelfService/Create.html:113
2305 msgid "Create ticket"
2306 msgstr "Utwórz zgłoszenie"
2307
2308 #: lib/RT/Queue.pm:129
2309 msgid "Create tickets"
2310 msgstr "Utwórz zgłoszenia"
2311
2312 #: NOT FOUND IN SOURCE
2313 msgid "Create tickets offline"
2314 msgstr "Utwórz zgłoszenia offline"
2315
2316 #: lib/RT/Class.pm:98 lib/RT/Queue.pm:112
2317 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
2318 msgstr ""
2319
2320 #: lib/RT/CustomField.pm:214
2321 msgid "Create, modify and delete custom fields"
2322 msgstr "Twórz, zmieniaj i usuwaj pola definiowane przez użytkownika"
2323
2324 #: lib/RT/CustomField.pm:215
2325 msgid "Create, modify and delete custom fields values"
2326 msgstr "Twórz, zmieniaj i usuwaj wartości pól definiowanych przez użytkownika"
2327
2328 #: lib/RT/Queue.pm:110
2329 msgid "Create, modify and delete queue"
2330 msgstr "Tworzenie, modyfikacja oraz usuwanie kolejek"
2331
2332 #: lib/RT/Group.pm:91
2333 msgid "Create, modify and delete saved searches"
2334 msgstr "Twórz, zmieniaj lub usuwaj zapamiętane wyszukiwania"
2335
2336 #: lib/RT/System.pm:85
2337 msgid "Create, modify and delete users"
2338 msgstr "Tworzenie, modyfikacja oraz usuwanie użytkowników"
2339
2340 #: NOT FOUND IN SOURCE
2341 msgid "CreateArticle"
2342 msgstr "StwórzArtykuł"
2343
2344 #: NOT FOUND IN SOURCE
2345 msgid "CreateDashboard"
2346 msgstr "StwórzPanel"
2347
2348 #: NOT FOUND IN SOURCE
2349 msgid "CreateGroupDashboard"
2350 msgstr "StwórzPanelGrupowy"
2351
2352 #: NOT FOUND IN SOURCE
2353 msgid "CreateOwnDashboard"
2354 msgstr "StwórzMójPanel"
2355
2356 #: NOT FOUND IN SOURCE
2357 msgid "CreateSavedSearch"
2358 msgstr "StwórzZapisaneWyszukiwania"
2359
2360 #: NOT FOUND IN SOURCE
2361 msgid "CreateTicket"
2362 msgstr "CreateTicket"
2363
2364 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:73 lib/RT/Tickets.pm:137 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:71 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:69 share/html/Elements/ColumnMap:74 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:350
2365 msgid "Created"
2366 msgstr "Zarejestrowane"
2367
2368 #: share/html/Elements/ColumnMap:79
2369 msgid "Created By"
2370 msgstr "Utworzono przez"
2371
2372 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:189 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:120
2373 #. ($CustomFieldObj->Name)
2374 #. ($CustomFieldObj->Name())
2375 msgid "Created CustomField %1"
2376 msgstr "Pole %1 zostało utworzone"
2377
2378 #: share/html/Articles/Elements/NewestArticles:53 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:53
2379 msgid "Created by"
2380 msgstr "Utworzony przez"
2381
2382 #: share/html/Articles/Article/Search.html:200
2383 #. ($search->Name)
2384 msgid "Created search %1"
2385 msgstr "Utworzono wyszukiwanie %1"
2386
2387 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2388 msgid "CreatedBy"
2389 msgstr "UtworzonyPrzez"
2390
2391 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2392 msgid "CreatedRelative"
2393 msgstr "UtworzonaZależność"
2394
2395 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 lib/RT/Tickets.pm:109 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
2396 msgid "Creator"
2397 msgstr "Zgłaszający"
2398
2399 #: share/html/Prefs/Other.html:71
2400 msgid "Cryptography"
2401 msgstr "Kryptografia"
2402
2403 #: lib/RT/Attachment.pm:740 lib/RT/Attachment.pm:800
2404 msgid "Cryptography is disabled"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: share/html/Elements/BulkLinks:51 share/html/Elements/EditLinks:51
2408 msgid "Current Links"
2409 msgstr "Aktualne powiązania"
2410
2411 #: NOT FOUND IN SOURCE
2412 msgid "Current Scrips"
2413 msgstr "Aktualne skrypty"
2414
2415 #: share/html/Elements/Tabs:796
2416 msgid "Current Search"
2417 msgstr "Bieżące wyszukiwanie"
2418
2419 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:60
2420 msgid "Current members"
2421 msgstr "Aktualni członkowie"
2422
2423 #: NOT FOUND IN SOURCE
2424 msgid "Current rights"
2425 msgstr "Aktualne uprawnienia"
2426
2427 #: share/html/Search/Elements/EditQuery:49
2428 msgid "Current search"
2429 msgstr "Aktualne wyszukiwanie"
2430
2431 #: share/html/Admin/Queues/People.html:62 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:68
2432 msgid "Current watchers"
2433 msgstr "Aktualni obserwatorzy"
2434
2435 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:108
2436 msgid "Custom CSS (Advanced)"
2437 msgstr ""
2438
2439 #: share/html/Elements/EditCustomFieldCustomGroupings:50 share/html/Elements/ShowCustomFieldCustomGroupings:51 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:183 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:300 share/html/Elements/Tabs:427 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:252
2440 msgid "Custom Fields"
2441 msgstr "Pola def. przez użytkownika"
2442
2443 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:53
2444 #. ($tmp->FriendlyLookupType( $Type ))
2445 msgid "Custom Fields for %1"
2446 msgstr "Pola definiowane przez użytkownika dla %1"
2447
2448 #: share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:61
2449 #. ($Object->Name)
2450 msgid "Custom Fields for queue %1"
2451 msgstr "Pola definiowane przez użytkownika dla kolejki %1"
2452
2453 #: NOT FOUND IN SOURCE
2454 msgid "Custom action cleanup code"
2455 msgstr "Treść procedury czyszczenia definiowana przez użytkownika"
2456
2457 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:73
2458 msgid "Custom action commit code"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:72
2462 msgid "Custom action preparation code"
2463 msgstr "Treść procedury definiowana przez użytkownika"
2464
2465 #: share/html/Admin/Scrips/Elements/EditCustomCode:71
2466 msgid "Custom condition"
2467 msgstr "Warunek definiowany przez użytkownika"
2468
2469 #: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:109 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:120
2470 #. ($MoveCustomFieldDown)
2471 #. ($MoveCustomFieldUp)
2472 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
2473 msgstr "Pole definiowane przez użytkownika nr %1 nie jest zastosowane dla tego obiektu"
2474
2475 #: lib/RT/Tickets.pm:2184
2476 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
2477 msgid "Custom field %1 %2 %3"
2478 msgstr "Pole definiowane przez użytkownika %1 %2 %3"
2479
2480 #: lib/RT/Record.pm:1908
2481 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
2482 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
2483 msgstr "Pole definiowane przez użytkownika %1 nie ma zastosowania dla tego obiektu"
2484
2485 #: lib/RT/Tickets.pm:2178
2486 #. ($CF->Name)
2487 msgid "Custom field %1 has a value."
2488 msgstr "Pole %1 definiowane przez użytkownika ma wartość."
2489
2490 #: lib/RT/Tickets.pm:2174
2491 #. ($CF->Name)
2492 msgid "Custom field %1 has no value."
2493 msgstr "Brak wartości w polu %1 definiowanym przez użytkownika."
2494
2495 #: lib/RT/Record.pm:1897 lib/RT/Record.pm:2097
2496 #. ($args{'Field'})
2497 msgid "Custom field %1 not found"
2498 msgstr "Nie udało się wyszukać pola %1 definiowanego przez użytkownika"
2499
2500 #: NOT FOUND IN SOURCE
2501 msgid "Custom field '%1'"
2502 msgstr "Pole definiowane przez użytkownika '%1'"
2503
2504 #: NOT FOUND IN SOURCE
2505 msgid "Custom field is already applied to the object"
2506 msgstr "Pole definiowane przez użytkownika już jest zastosowane do tego obiektu"
2507
2508 #: lib/RT/CustomField.pm:1695
2509 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
2510 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
2511 msgstr "Nie udało się wyszukać wartości %1 dla pola %2"
2512
2513 #: lib/RT/CustomField.pm:554
2514 msgid "Custom field value could not be deleted"
2515 msgstr "Nie można usunąć wartości pola"
2516
2517 #: lib/RT/CustomField.pm:1707
2518 msgid "Custom field value could not be found"
2519 msgstr "Nie udało się wyszukać wartości pola"
2520
2521 #: lib/RT/CustomField.pm:1709 lib/RT/CustomField.pm:556
2522 msgid "Custom field value deleted"
2523 msgstr "Wartość pola została usunięta"
2524
2525 #: lib/RT/Tickets.pm:152 lib/RT/Transaction.pm:860 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
2526 msgid "CustomField"
2527 msgstr "Pole"
2528
2529 #: lib/RT/Tickets.pm:151
2530 msgid "CustomFieldValue"
2531 msgstr "WartośćPola"
2532
2533 #: share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:74 share/html/Prefs/MyRT.html:81 share/html/Prefs/Quicksearch.html:79 share/html/Prefs/Search.html:73
2534 msgid "Customize"
2535 msgstr "Dostosuj"
2536
2537 #: share/html/Install/Basics.html:48 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/Sendmail.html:64
2538 msgid "Customize Basics"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: share/html/Install/Global.html:48 share/html/Install/Initialize.html:62 share/html/Install/Sendmail.html:63
2542 msgid "Customize Email Addresses"
2543 msgstr "Dostosuj adresy email"
2544
2545 #: share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/Global.html:65 share/html/Install/Sendmail.html:48
2546 msgid "Customize Email Configuration"
2547 msgstr "Dostosuj konfigurację email"
2548
2549 #: share/html/Elements/Tabs:212
2550 msgid "Customize dashboards in menu"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:76
2554 msgid "Customize the RT theme"
2555 msgstr ""
2556
2557 #: share/html/Elements/Tabs:233
2558 msgid "Customize the look of your RT"
2559 msgstr "Dostosuj wygląd swojego RT"
2560
2561 #: lib/RT/Installer.pm:113
2562 msgid "DBA password"
2563 msgstr "hasło DBA"
2564
2565 #: lib/RT/Installer.pm:105
2566 msgid "DBA username"
2567 msgstr "nazwa użytkownika DBA"
2568
2569 #: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:329
2570 msgid "Daily"
2571 msgstr "Dziennie"
2572
2573 #: lib/RT/Config.pm:514
2574 msgid "Daily digest"
2575 msgstr "Skrót dzienny"
2576
2577 #: share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Queries.html:107 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
2578 msgid "Dashboard"
2579 msgstr "Panel"
2580
2581 #: share/html/Dashboards/Modify.html:143
2582 #. ($Dashboard->Name, $msg)
2583 msgid "Dashboard %1 could not be updated: %2"
2584 msgstr ""
2585
2586 #: share/html/Dashboards/Modify.html:140
2587 #. ($Dashboard->Name)
2588 msgid "Dashboard %1 updated"
2589 msgstr ""
2590
2591 #: share/html/Dashboards/Modify.html:110
2592 #. ($msg)
2593 msgid "Dashboard could not be created: %1"
2594 msgstr "Nie udało się utworzyć panelu: %1"
2595
2596 #: share/html/Dashboards/Queries.html:261
2597 #. ($msg)
2598 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
2599 msgstr "Nie udało się zaktualizować panelu: %1"
2600
2601 #: share/html/Dashboards/Queries.html:258
2602 msgid "Dashboard updated"
2603 msgstr "Panel zaktualizowany"
2604
2605 #: etc/RT_Config.pm:1237 etc/initialdata:875 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
2606 msgid "Dashboards"
2607 msgstr "Panele"
2608
2609 #: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:48 share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:54 share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:62 share/html/Elements/Tabs:211 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Prefs/DashboardsInMenu.html:57
2610 msgid "Dashboards in menu"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: share/html/Admin/Users/DashboardsInMenu.html:71
2614 #. ($UserObj->Name)
2615 msgid "Dashboards in menu for the user %1"
2616 msgstr ""
2617
2618 #: lib/RT/Installer.pm:78
2619 msgid "Database host"
2620 msgstr "Host bazy danych"
2621
2622 #: lib/RT/Installer.pm:96
2623 msgid "Database name"
2624 msgstr "Nazwa bazy danych"
2625
2626 #: lib/RT/Installer.pm:129
2627 msgid "Database password for RT"
2628 msgstr "Hasło bazy danych dla RT"
2629
2630 #: lib/RT/Installer.pm:87
2631 msgid "Database port"
2632 msgstr "Port bazy danych"
2633
2634 #: lib/RT/Installer.pm:60
2635 msgid "Database type"
2636 msgstr "Typ bazy danych"
2637
2638 #: lib/RT/Installer.pm:122
2639 msgid "Database username for RT"
2640 msgstr "Nazwa użytkownika bazodanowego dla RT"
2641
2642 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:56
2643 msgid "Date"
2644 msgstr ""
2645
2646 #: lib/RT/Config.pm:463
2647 msgid "Date format"
2648 msgstr "Format daty"
2649
2650 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:633 share/html/SelfService/Display.html:72 share/html/Ticket/Create.html:253 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:84 share/html/Ticket/ModifyAll.html:68 share/html/m/ticket/create:377 share/html/m/ticket/show:344
2651 msgid "Dates"
2652 msgstr "Daty"
2653
2654 #: lib/RT/Date.pm:102
2655 msgid "Dec"
2656 msgstr "Gru"
2657
2658 #: share/html/Ticket/Crypt.html:58
2659 msgid "Decrypt"
2660 msgstr "Odszyfrowanie"
2661
2662 #: lib/RT/Attachment.pm:829
2663 msgid "Decryption error; contact the administrator"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: NOT FOUND IN SOURCE
2667 msgid "Default Autoresponse template"
2668 msgstr "Domyślnie wybierany szablon odpowiedzi wysyłanej automatycznie"
2669
2670 #: NOT FOUND IN SOURCE
2671 msgid "Default Queue"
2672 msgstr "Domyślna kolejka"
2673
2674 #: NOT FOUND IN SOURCE
2675 msgid "Default Requestor"
2676 msgstr "Domyślny zgłaszający"
2677
2678 #: NOT FOUND IN SOURCE
2679 msgid "Default admin comment template"
2680 msgstr "Domyślnie wybierany szablon komentarza administratora"
2681
2682 #: NOT FOUND IN SOURCE
2683 msgid "Default admin correspondence template"
2684 msgstr "Domyślnie wybierany szablon korespondencji administratora"
2685
2686 #: NOT FOUND IN SOURCE
2687 msgid "Default correspondence template"
2688 msgstr "Domyślnie wybierany szablon korespondencji"
2689
2690 #: lib/RT/Config.pm:150
2691 msgid "Default queue"
2692 msgstr "Domyślna kolejka"
2693
2694 #: etc/initialdata:404 etc/upgrade/4.1.16/content:7
2695 msgid "Default reminder template"
2696 msgstr ""
2697
2698 #: NOT FOUND IN SOURCE
2699 msgid "Default transaction template"
2700 msgstr "Domyślnie wybierany szablon transakcji"
2701
2702 #: share/html/Widgets/Form/Integer:61 share/html/Widgets/Form/String:69
2703 #. ($DefaultValue)
2704 msgid "Default: %1"
2705 msgstr "Domyślnie: %1"
2706
2707 #: lib/RT/Transaction.pm:731
2708 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
2709 msgstr "Domyślnie: %1/%2 zmieniane z \"%3\" na \"%4\""
2710
2711 #: lib/RT/Date.pm:116
2712 msgid "DefaultFormat"
2713 msgstr ""
2714
2715 #: etc/RT_Config.pm:2771 etc/RT_Config.pm:2847 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:60 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:864 share/html/Elements/Tabs:889 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:196
2716 msgid "Delete"
2717 msgstr "Usuń"
2718
2719 #: share/html/Admin/Elements/EditTemplates:72
2720 msgid "Delete Template"
2721 msgstr "Usuń szablon"
2722
2723 #: share/html/Articles/Article/Delete.html:101
2724 #. ($ArticleObj->Id)
2725 msgid "Delete article #%1"
2726 msgstr "Usuń artykuł #%1"
2727
2728 #: lib/RT/Class.pm:99
2729 msgid "Delete articles in this class"
2730 msgstr "Usuń artykuły w tej klasie"
2731
2732 #: lib/RT/SharedSetting.pm:287
2733 #. ($msg)
2734 msgid "Delete failed: %1"
2735 msgstr "Nie udało się usunąć: %1"
2736
2737 #: lib/RT/Group.pm:97
2738 msgid "Delete group dashboards"
2739 msgstr "Usuń grupowe panele"
2740
2741 #: lib/RT/Ticket.pm:2397 lib/RT/Ticket.pm:2397
2742 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
2743 msgstr "Funkcja kasowania została wyłączona w konfiguracji cyklu życia"
2744
2745 #: lib/RT/Dashboard.pm:88
2746 msgid "Delete personal dashboards"
2747 msgstr "Usuń panele osobiste"
2748
2749 #: NOT FOUND IN SOURCE
2750 msgid "Delete selected scrips"
2751 msgstr "Usuń zaznaczone skrypty"
2752
2753 #: lib/RT/Dashboard.pm:83
2754 msgid "Delete system dashboards"
2755 msgstr "Usuń panele systemowe"
2756
2757 #: lib/RT/Queue.pm:134
2758 msgid "Delete tickets"
2759 msgstr "Usuń zgłoszenia"
2760
2761 #: share/html/Elements/BulkCustomFields:53
2762 msgid "Delete values"
2763 msgstr "Usuń wartości"
2764
2765 #: NOT FOUND IN SOURCE
2766 msgid "DeleteArticle"
2767 msgstr "UsuńArtykuł"
2768
2769 #: NOT FOUND IN SOURCE
2770 msgid "DeleteDashboard"
2771 msgstr "UsuńPanel"
2772
2773 #: NOT FOUND IN SOURCE
2774 msgid "DeleteGroupDashboard"
2775 msgstr "UsuńPanelGrupowy"
2776
2777 #: NOT FOUND IN SOURCE
2778 msgid "DeleteOwnDashboard"
2779 msgstr "UsuńMójPanel"
2780
2781 #: NOT FOUND IN SOURCE
2782 msgid "DeleteTicket"
2783 msgstr "DeleteTicket"
2784
2785 #: lib/RT/SharedSetting.pm:285
2786 #. ($self->ObjectName)
2787 msgid "Deleted %1"
2788 msgstr "Usunięto %1"
2789
2790 #: share/html/Dashboards/Elements/Deleted:52
2791 msgid "Deleted queries"
2792 msgstr "Usunięte zapytania"
2793
2794 #: share/html/Search/Elements/EditSearches:194
2795 msgid "Deleted saved search"
2796 msgstr "Usunięto zapisane wyszukiwanie"
2797
2798 #: share/html/Articles/Article/Search.html:233
2799 #. ($searchname)
2800 msgid "Deleted search %1"
2801 msgstr "Usunięte wyszukiwanie %1"
2802
2803 #: lib/RT/Queue.pm:230
2804 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
2805 msgstr "Usunięcie tego obiektu spowoduje brak spójności"
2806
2807 #: lib/RT/User.pm:461
2808 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
2809 msgstr "Usunięcie tego obiektu naruszy spójność"
2810
2811 #: share/html/Approvals/Elements/Approve:84
2812 msgid "Deny"
2813 msgstr "Odrzucić"
2814
2815 #: share/html/Elements/AddLinks:75 share/html/Elements/BulkLinks:131 share/html/Elements/BulkLinks:64 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:70 share/html/Search/Elements/SelectLinks:62 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:419
2816 msgid "Depended on by"
2817 msgstr "Zgłoszenia zależne"
2818
2819 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
2820 msgid "DependedOnBy"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: lib/RT/Transaction.pm:994
2824 #. ($value)
2825 msgid "Dependency by %1 added"
2826 msgstr "Zależność %1 dodana"
2827
2828 #: lib/RT/Transaction.pm:1036
2829 #. ($value)
2830 msgid "Dependency by %1 deleted"
2831 msgstr "Zależność %1 usunięta"
2832
2833 #: lib/RT/Transaction.pm:991
2834 #. ($value)
2835 msgid "Dependency on %1 added"
2836 msgstr "Zależność od %1 dodana"
2837
2838 #: lib/RT/Transaction.pm:1033
2839 #. ($value)
2840 msgid "Dependency on %1 deleted"
2841 msgstr "Zależność od %1 usunięta"
2842
2843 #: lib/RT/Tickets.pm:128
2844 msgid "DependentOn"
2845 msgstr "ZależneOd"
2846
2847 #: share/html/Elements/AddLinks:71 share/html/Elements/BulkLinks:127 share/html/Elements/BulkLinks:54 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/ShowLinks:69 share/html/Search/Elements/SelectLinks:61 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:389
2848 msgid "Depends on"
2849 msgstr "Zależy od"
2850
2851 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:139
2852 msgid "DependsOn"
2853 msgstr "ZależyOd"
2854
2855 #: share/html/Search/Elements/EditSort:84
2856 msgid "Desc"
2857 msgstr "Malejąco"
2858
2859 #: NOT FOUND IN SOURCE
2860 msgid "Descending"
2861 msgstr "Malejąco"
2862
2863 #: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/m/ticket/create:231
2864 msgid "Describe the issue below"
2865 msgstr "Opis zgłoszenia"
2866
2867 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:66 share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:60 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:66 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:55 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:62 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:59 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:54 share/html/Admin/Groups/Modify.html:70 share/html/Admin/Queues/Modify.html:63 share/html/Admin/Scrips/Elements/EditBasics:48 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:87 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:56
2868 msgid "Description"
2869 msgstr "Opis"
2870
2871 #: share/html/Elements/Tabs:228
2872 msgid "Detailed information about your RT setup"
2873 msgstr ""
2874
2875 #: share/html/Ticket/Create.html:441
2876 msgid "Details"
2877 msgstr "Szczegóły"
2878
2879 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:50
2880 msgid "Direction"
2881 msgstr "Kierunek"
2882
2883 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:94
2884 msgid "Disabled"
2885 msgstr "Nieaktywne"
2886
2887 #: share/html/Elements/Tabs:608 share/html/Elements/Tabs:861 share/html/Elements/Tabs:882 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
2888 msgid "Display"
2889 msgstr "Wyświetl"
2890
2891 #: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:111
2892 msgid "Display Access Control List"
2893 msgstr "Wyświetl Listę Praw Dostępu"
2894
2895 #: share/html/SelfService/Article/Display.html:48
2896 #. ($id)
2897 msgid "Display Article %1"
2898 msgstr "Wyświetl artykuł %1"
2899
2900 #: share/html/Search/Elements/DisplayOptions:51
2901 msgid "Display Columns"
2902 msgstr "Wybierz kolumny"
2903
2904 #: lib/RT/Config.pm:410
2905 msgid "Display all plain-text attachments in a monospace font with formatting preserved, but wrapping as needed."
2906 msgstr ""
2907
2908 #: lib/RT/Config.pm:337
2909 msgid "Display messages in rich text if available"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: lib/RT/Config.pm:409
2913 msgid "Display plain-text attachments in fixed-width font"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: lib/RT/Config.pm:444
2917 msgid "Display ticket after \"Quick Create\""
2918 msgstr ""
2919
2920 #: share/html/Elements/Footer:59
2921 #. ('<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">', '</a>')
2922 msgid "Distributed under %1version 2 of the GNU GPL%2."
2923 msgstr ""
2924
2925 #: lib/RT/System.pm:83
2926 msgid "Do anything and everything"
2927 msgstr "Zrób cokolwiek i wszystko"
2928
2929 #: lib/RT/Installer.pm:215
2930 msgid "Domain name"
2931 msgstr "Nazwa domeny"
2932
2933 #: lib/RT/Installer.pm:216
2934 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
2935 msgstr ""
2936
2937 #: lib/RT/Config.pm:319
2938 msgid "Don't refresh home page."
2939 msgstr "Nie odświeżaj strony domowej."
2940
2941 #: lib/RT/Config.pm:298
2942 msgid "Don't refresh search results."
2943 msgstr "Nie odświeżaj wyników wyszukiwania"
2944
2945 #: share/html/Elements/Refresh:53
2946 msgid "Don't refresh this page."
2947 msgstr "Nie odświeżaj tej strony."
2948
2949 #: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:1742
2950 msgid "Don't trust this key at all"
2951 msgstr "Wogóle nie ufaj temu kluczowi."
2952
2953 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:62
2954 msgid "Download"
2955 msgstr "Pobierz"
2956
2957 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/DumpFileLink:49
2958 msgid "Download dumpfile"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: lib/RT/CustomField.pm:87
2962 msgid "Dropdown"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:77 lib/RT/Tickets.pm:134 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:205 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:238 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:141 share/html/Ticket/Elements/Reminders:177 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:384 share/html/m/ticket/show:366
2966 msgid "Due"
2967 msgstr "Termin realizacji"
2968
2969 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
2970 msgid "DueRelative"
2971 msgstr "WłaściwaZależność"
2972
2973 #: share/html/Install/Initialize.html:131 share/html/Install/Initialize.html:94
2974 #. ($msg)
2975 msgid "ERROR: %1"
2976 msgstr "BŁĄD: %1"
2977
2978 #: share/html/Elements/Tabs:514
2979 msgid "Easy updating of your open tickets"
2980 msgstr ""
2981
2982 #: share/html/Elements/Tabs:521
2983 msgid "Easy viewing of your reminders"
2984 msgstr ""
2985
2986 #: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:900 share/html/Elements/Tabs:908 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:124
2987 msgid "Edit"
2988 msgstr "Edytuj"
2989
2990 #: share/html/Search/Bulk.html:164
2991 msgid "Edit Custom Fields"
2992 msgstr "Edytuj pola definiowane przez użytkownika"
2993
2994 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:59 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:61
2995 #. ($Object->Name)
2996 msgid "Edit Custom Fields for %1"
2997 msgstr "Edytuj pola dla kolejki %1"
2998
2999 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Groups.html:53
3000 msgid "Edit Custom Fields for all groups"
3001 msgstr "Edytuj pola definiowane przez użytkownika dla wszystkich grup"
3002
3003 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queues.html:53
3004 msgid "Edit Custom Fields for all queues"
3005 msgstr "Edytuj pola definiowane przez użytkownika dla wszystkich kolejek"
3006
3007 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Users.html:53
3008 msgid "Edit Custom Fields for all users"
3009 msgstr "Edytuj pola definiowane przez użytkownika dla wszystkich użytkowników"
3010
3011 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Class-Article.html:52
3012 msgid "Edit Custom Fields for articles in all classes"
3013 msgstr "Edytuj pola definiowane przez użytkownika dla artykułów we wszystkich klasach"
3014
3015 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Tickets.html:53 share/html/Admin/Global/CustomFields/Queue-Transactions.html:53
3016 msgid "Edit Custom Fields for tickets in all queues"
3017 msgstr "Edycja zdefiniowanych przez użytkownia pól dla zgłoszeń we wszystkich kolejkach"
3018
3019 #: share/html/Search/Bulk.html:169 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:59
3020 msgid "Edit Links"
3021 msgstr "Edytuj powiązania"
3022
3023 #: share/html/Search/Edit.html:66
3024 msgid "Edit Query"
3025 msgstr "Zmodyfikuj zapytanie"
3026
3027 #: share/html/Elements/Tabs:803
3028 msgid "Edit Search"
3029 msgstr "Modyfikacja wyszukiwania"
3030
3031 #: share/html/Admin/Global/Topics.html:56
3032 msgid "Edit global topic hierarchy"
3033 msgstr "Edytuj globalną hierarchię tematów"
3034
3035 #: share/html/Elements/Tabs:126
3036 msgid "Edit system templates"
3037 msgstr "Edytuj szablony systemowe"
3038
3039 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Topics.html:60
3040 #. ($ClassObj->Name)
3041 msgid "Edit topic hierarchy for %1"
3042 msgstr "Edytuj hierarchie tematów %1"
3043
3044 #: NOT FOUND IN SOURCE
3045 msgid "EditSavedSearches"
3046 msgstr "EdytujZapisaneZapytania"
3047
3048 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:195 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:123
3049 #. ($CustomFieldObj->Name)
3050 #. ($CustomFieldObj->Name())
3051 msgid "Editing CustomField %1"
3052 msgstr "Edytuj pole %1"
3053
3054 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:55
3055 #. ($Group->Name)
3056 msgid "Editing membership for group %1"
3057 msgstr "Edytuj listę członków grupy %1"
3058
3059 #: lib/RT/Tickets.pm:112 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:165
3060 msgid "EffectiveId"
3061 msgstr ""
3062
3063 #: lib/RT/Record.pm:1328 lib/RT/Record.pm:1473
3064 msgid "Either base or target must be specified"
3065 msgstr "Podstawy lub cel muszą być określone"
3066
3067 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
3068 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
3069 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
3070 msgstr ""
3071
3072 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistory:57
3073 msgid "Elapsed"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:72 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:79 share/html/User/Prefs.html:65
3077 msgid "Email"
3078 msgstr "e-mail"
3079
3080 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:71
3081 msgid "Email Address"
3082 msgstr ""
3083
3084 #: etc/initialdata:695 etc/upgrade/3.7.85/content:7
3085 msgid "Email Digest"
3086 msgstr ""
3087
3088 #: lib/RT/User.pm:590
3089 msgid "Email address in use"
3090 msgstr "Używany adres e-mail"
3091
3092 #: lib/RT/Config.pm:511
3093 msgid "Email delivery"
3094 msgstr ""
3095
3096 #: etc/initialdata:696 etc/upgrade/3.7.85/content:8
3097 msgid "Email template for periodic notification digests"
3098 msgstr ""
3099
3100 #: lib/RT/User.pm:94
3101 msgid "EmailAddress"
3102 msgstr "Adres e-mail"
3103
3104 #: share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:77
3105 msgid "Empty"
3106 msgstr ""
3107
3108 #: lib/RT/Config.pm:453
3109 msgid "Enable quote folding?"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:58 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:94
3113 msgid "Enabled"
3114 msgstr "Włączone"
3115
3116 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:73
3117 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this class)"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:141 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:75
3121 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this custom field)"
3122 msgstr "Udostępnione (nieoznaczenie tego pola spowoduje, że pole będzie niedostępne)"
3123
3124 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:85
3125 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
3126 msgstr "Udostępniona (nieoznaczenie tego pola spowoduje, że grupa będzie niedostępna)"
3127
3128 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:125
3129 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
3130 msgstr "Udostępniona (nieoznaczenie tego pola spowoduje, że kolejka będzie niedostępna)"
3131
3132 #: share/html/Admin/Scrips/Create.html:66 share/html/Admin/Scrips/Modify.html:82
3133 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this scrip)"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:81
3137 msgid "Enabled Classes"
3138 msgstr "Dostępne klasy"
3139
3140 #: share/html/Admin/Queues/index.html:112
3141 msgid "Enabled Queues"
3142 msgstr "Dostępne kolejki"
3143
3144 #: share/html/Admin/Queues/index.html:100
3145 msgid "Enabled queues matching search criteria"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:207 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:139
3149 #. (loc_fuzzy($msg))
3150 msgid "Enabled status %1"
3151 msgstr "Aktywny status %1"
3152
3153 #: share/html/Elements/Crypt/SignEncryptWidget:67 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:80 share/html/Ticket/Crypt.html:58
3154 msgid "Encrypt"
3155 msgstr "Zaszyfruj"
3156
3157 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:118
3158 msgid "Encrypt by default"
3159 msgstr "Domyślnie szyfruj"
3160
3161 #: share/html/Elements/ShowTransaction:220
3162 msgid "Encrypt/Decrypt"
3163 msgstr "Szyfruj/Deszyfruj"
3164
3165 #: share/html/Ticket/Crypt.html:99
3166 #. ($id, $txn->Ticket)
3167 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
3168 msgstr ""
3169
3170 #: lib/RT/Queue.pm:417
3171 msgid "Encrypting disabled"
3172 msgstr "Szyfrowanie wyłączone"
3173
3174 #: lib/RT/Queue.pm:416
3175 msgid "Encrypting enabled"
3176 msgstr "Szyfrowanie włączone"
3177
3178 #: lib/RT/Attachment.pm:778
3179 msgid "Encryption error; contact the administrator"
3180 msgstr ""
3181
3182 #: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:50
3183 msgid "Enter articles, tickets, or other URLs related to this article."
3184 msgstr "Wprowadź artykuły, zgłoszenia lub inne URLe związane z tym zgłoszeniem."
3185
3186 #: lib/RT/CustomField.pm:191
3187 msgid "Enter multiple IP address ranges"
3188 msgstr "Wprowadź wiele zakresów adresów IP"
3189
3190 #: lib/RT/CustomField.pm:182
3191 msgid "Enter multiple IP addresses"
3192 msgstr "Wprowadź wiele adresów IP"
3193
3194 #: lib/RT/CustomField.pm:97
3195 msgid "Enter multiple values"
3196 msgstr "Wprowadzanie wielu wartości"
3197
3198 #: lib/RT/CustomField.pm:153
3199 msgid "Enter multiple values with autocompletion"
3200 msgstr "Wprowadź wiele wartości z autouzupełnianiem"
3201
3202 #: share/html/Elements/AddLinks:67
3203 msgid "Enter objects or URIs to link objects to. Separate multiple entries with spaces."
3204 msgstr "Aby powiązać obiekty, wprowadź URI obiektów oddzielone spacjami."
3205
3206 #: lib/RT/CustomField.pm:183
3207 msgid "Enter one IP address"
3208 msgstr "Wprowadź jeden adres IP"
3209
3210 #: lib/RT/CustomField.pm:192
3211 msgid "Enter one IP address range"
3212 msgstr "Wprowadź jeden zakres adresów IP"
3213
3214 #: lib/RT/CustomField.pm:98
3215 msgid "Enter one value"
3216 msgstr "Wprowadzanie jednej wartości"
3217
3218 #: lib/RT/CustomField.pm:154
3219 msgid "Enter one value with autocompletion"
3220 msgstr "Wprowadź jedną wartość z autouzupełnianiem"
3221
3222 #: share/html/Elements/AddLinks:64
3223 msgid "Enter queues or URIs to link queues to. Separate multiple entries with spaces."
3224 msgstr "Aby powiązać kolejki, wprowadź URI kolejek oddzielone spacjamii."
3225
3226 #: share/html/Elements/AddLinks:59 share/html/Search/Bulk.html:170
3227 msgid "Enter tickets or URIs to link tickets to. Separate multiple entries with spaces."
3228 msgstr "Aby powiązać zgłoszenia, wprowadź numery zgłoszeń lub URI oddzielone spacjami."
3229
3230 #: share/html/Elements/BulkLinks:123
3231 msgid "Enter tickets or URIs to link to. Separate multiple entries with spaces."
3232 msgstr ""
3233
3234 #: lib/RT/Config.pm:285
3235 msgid "Enter time in hours by default"
3236 msgstr ""
3237
3238 #: lib/RT/CustomField.pm:193
3239 msgid "Enter up to %1 IP address ranges"
3240 msgstr "Wprowadź do %1 zakresów adresów IP"
3241
3242 #: lib/RT/CustomField.pm:184
3243 msgid "Enter up to %1 IP addresses"
3244 msgstr "Wprowadź do %1 adresów IP"
3245
3246 #: lib/RT/CustomField.pm:99
3247 msgid "Enter up to %1 values"
3248 msgstr "Wprowadź wartości aż do %1"
3249
3250 #: lib/RT/CustomField.pm:155
3251 msgid "Enter up to %1 values with autocompletion"
3252 msgstr "Wprowadź do %1 wartości z autouzupełnianiem"
3253
3254 #: share/html/Search/Simple.html:77
3255 #. (map { "<strong>$_</strong>" } qw(initial active inactive any))
3256 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
3257 msgstr ""
3258
3259 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:281
3260 msgid "Environment variables"
3261 msgstr ""
3262
3263 #: sbin/rt-email-digest:96 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/Search/Results.html:58 share/html/m/_elements/login:53
3264 msgid "Error"
3265 msgstr "Błąd"
3266
3267 #: NOT FOUND IN SOURCE
3268 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
3269 msgstr "Błąd w określeniu parametrów zgłoszenia -> Dodaj Obserwatora"
3270
3271 #: NOT FOUND IN SOURCE
3272 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
3273 msgstr "Błąd w określeniu parametrów Zgłoszenia-> Usuń Obserwatora"
3274
3275 #: share/html/Search/Chart:460
3276 #. ($error)
3277 msgid "Error plotting chart: %1"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: etc/initialdata:643 etc/upgrade/3.7.10/content:16
3281 msgid "Error to RT owner: public key"
3282 msgstr "Błąd dla właściciela RT: klucz publiczny"
3283
3284 #: etc/initialdata:705 etc/upgrade/3.7.87/content:7
3285 msgid "Error: Missing dashboard"
3286 msgstr "Błąd: brakuje panelu"
3287
3288 #: etc/upgrade/3.7.10/content:41
3289 msgid "Error: bad GnuPG data"
3290 msgstr "Błąd: złe dane GnuPG"
3291
3292 #: etc/initialdata:668
3293 msgid "Error: bad encrypted data"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: share/html/Articles/Article/Search.html:209
3297 msgid "Error: cannot change privacy value of existing search"
3298 msgstr ""
3299
3300 #: share/html/Articles/Article/Search.html:172
3301 #. ($ARGS{'LoadSavedSearch'}, $msg)
3302 msgid "Error: could not load saved search %1: %2"
3303 msgstr "Błąd: nie udało się załadować zapisanego wyszukiwania %1: %2"
3304
3305 #: etc/initialdata:656 etc/upgrade/3.7.10/content:29
3306 msgid "Error: no private key"
3307 msgstr "Błąd: brak klucza prywatnego"
3308
3309 #: etc/initialdata:634 etc/upgrade/3.7.10/content:7
3310 msgid "Error: public key"
3311 msgstr "Błąd: klucz publiczny"
3312
3313 #: share/html/Articles/Article/Search.html:224
3314 #. ($search->Name, $msg)
3315 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: etc/initialdata:625 etc/upgrade/4.1.22/content:77
3319 msgid "Error: unencrypted message"
3320 msgstr ""
3321
3322 #: bin/rt-crontool:362
3323 msgid "Escalate tickets"
3324 msgstr "Eskaluj zgłoszenia"
3325
3326 #: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:221
3327 msgid "Estimated"
3328 msgstr "Szacowane"
3329
3330 #: lib/RT/Handle.pm:703
3331 msgid "Everyone"
3332 msgstr "Wszyscy"
3333
3334 #: bin/rt-crontool:348
3335 msgid "Example:"
3336 msgstr "Przykład:"
3337
3338 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:74
3339 msgid "Expire"
3340 msgstr ""
3341
3342 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3343 msgid "ExtendedStatus"
3344 msgstr "RozszerzonyStatus"
3345
3346 #: lib/RT/User.pm:1037
3347 msgid "External authentication enabled."
3348 msgstr "Uwierzytelnianie zewnętrzne włączone."
3349
3350 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:97
3351 msgid "Extra info"
3352 msgstr "Informacje dodatkowe"
3353
3354 #: share/html/Elements/Tabs:698
3355 msgid "Extract Article"
3356 msgstr "Wydobądź artykuł"
3357
3358 #: etc/initialdata:104 etc/upgrade/3.8.3/content:78
3359 msgid "Extract Subject Tag"
3360 msgstr ""
3361
3362 #: share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:48 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:48
3363 #. ($Ticket)
3364 msgid "Extract a new article from ticket #%1"
3365 msgstr "Wydobądź nowy artykuł ze zgłoszenia nr %1"
3366
3367 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:48
3368 #. ($Ticket, $ClassObj->Name)
3369 msgid "Extract article from ticket #%1 into class %2"
3370 msgstr "Wydziel artykuł ze zgłoszenia #%1 w klasie %2"
3371
3372 #: etc/initialdata:105 etc/upgrade/3.8.3/content:79
3373 msgid "Extract tags from a Transaction's subject and add them to the Ticket's subject."
3374 msgstr ""
3375
3376 #: share/html/Install/DatabaseDetails.html:186
3377 #. ($DBI::errstr)
3378 msgid "Failed to connect to database: %1"
3379 msgstr "Nie udało się połączyć z bazą danych: %1"
3380
3381 #: lib/RT/SharedSetting.pm:219
3382 #. ($self->loc( $self->ObjectName ))
3383 msgid "Failed to create %1 attribute"
3384 msgstr "Nie udało się utworzyć atrybutu %1"
3385
3386 #: lib/RT/User.pm:341
3387 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
3388 msgstr "Nie udało się wyszukać członków grupy 'Uprawnieni'"
3389
3390 #: lib/RT/User.pm:348
3391 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
3392 msgstr "Nie udało się wyszukać członków grupy 'Nieuprawnieni'"
3393
3394 #: lib/RT/SharedSetting.pm:123
3395 #. ($self->ObjectName, $id)
3396 msgid "Failed to load %1 %2"
3397 msgstr "Nie udało się załadować %1 %2"
3398
3399 #: lib/RT/SharedSetting.pm:147
3400 #. ($self->ObjectName, $id, $msg)
3401 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
3402 msgstr "Nie udało się załadować %1 %2: %3"
3403
3404 #: bin/rt-crontool:296
3405 #. ($modname, $@)
3406 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
3407 msgstr "Nie udało się załadować modułu %1. (%2)"
3408
3409 #: lib/RT/SharedSetting.pm:202
3410 #. ($privacy)
3411 msgid "Failed to load object for %1"
3412 msgstr "Nie udało się załadować obiektu dla %1"
3413
3414 #: sbin/rt-email-digest:160
3415 msgid "Failed to load template"
3416 msgstr "Nie udało się załadować szablonu"
3417
3418 #: lib/RT/Reminders.pm:122
3419 #. ($self->Ticket)
3420 msgid "Failed to load ticket %1"
3421 msgstr ""
3422
3423 #: sbin/rt-email-digest:168
3424 msgid "Failed to parse template"
3425 msgstr "Nie udało się przetworzyć szablonu"
3426
3427 #: lib/RT/Date.pm:92
3428 msgid "Feb"
3429 msgstr "Lut"
3430
3431 #: share/html/Elements/Tabs:814
3432 msgid "Feeds"
3433 msgstr "Kanały"
3434
3435 #: share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:62
3436 msgid "Field"
3437 msgstr "Pole"
3438
3439 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89
3440 msgid "Field values source:"
3441 msgstr ""
3442
3443 # Nie jestem pewien: jedno słowo!
3444 #: lib/RT/Tickets.pm:141 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:53 share/html/Elements/SelectAttachmentField:54
3445 msgid "Filename"
3446 msgstr "Nazwa pliku"
3447
3448 #: share/html/Elements/JavascriptConfig:66
3449 msgid "Filenames with double quotes can not be uploaded."
3450 msgstr ""
3451
3452 #: share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/PluginArguments:52
3453 msgid "Fill arguments"
3454 msgstr "Podaj argumenty"
3455
3456 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:82
3457 msgid "Fill boxes with color using"
3458 msgstr ""
3459
3460 #: lib/RT/CustomField.pm:106
3461 msgid "Fill in multiple text areas"
3462 msgstr "Wypełń pola tekstowe"
3463
3464 #: lib/RT/CustomField.pm:115
3465 msgid "Fill in multiple wikitext areas"
3466 msgstr "Wypełnij wiele obszarów wikitext"
3467
3468 #: lib/RT/CustomField.pm:107
3469 msgid "Fill in one text area"
3470 msgstr "Wypełń jedno pole tekstowe"
3471
3472 #: lib/RT/CustomField.pm:116
3473 msgid "Fill in one wikitext area"
3474 msgstr "Wypełnij jeden obszar wikitext"
3475
3476 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:112 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:120
3477 msgid "Fill in this field with a URL."
3478 msgstr "Wypełnij to pole URLem."
3479
3480 #: lib/RT/CustomField.pm:108
3481 msgid "Fill in up to %1 text areas"
3482 msgstr "Saisir dans %1 champs de type texte maximum"
3483
3484 #: lib/RT/CustomField.pm:117
3485 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
3486 msgstr "Wypełnij do %1 obszarów wikitext"
3487
3488 #: lib/RT/Tickets.pm:1664 share/html/Search/Elements/PickBasics:201 share/html/Ticket/Create.html:230 share/html/m/ticket/create:347
3489 msgid "Final Priority"
3490 msgstr "Końcowy priorytet"
3491
3492 #: lib/RT/Tickets.pm:115 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
3493 msgid "FinalPriority"
3494 msgstr "Końcowy priorytet"
3495
3496 #: share/html/Elements/FindUser:48
3497 msgid "Find a user"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: share/html/Admin/Users/index.html:77
3501 msgid "Find all users whose"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: share/html/Admin/Groups/index.html:68 share/html/Admin/Queues/People.html:78 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:57
3505 msgid "Find groups whose"
3506 msgstr "Wyszukaj grupy, których:"
3507
3508 #: share/html/Admin/Queues/People.html:74 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:53
3509 msgid "Find people whose"
3510 msgstr "Wyszukaj użytkowników, których"
3511
3512 #: share/html/Search/Results.html:152
3513 msgid "Find tickets"
3514 msgstr "Wyszukaj zgłoszenia"
3515
3516 #: etc/RT_Config.pm:1237
3517 msgid "FindUser"
3518 msgstr ""
3519
3520 #: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:67
3521 msgid "Fingerprint"
3522 msgstr ""
3523
3524 #: share/html/Install/Finish.html:48 share/html/Install/Global.html:64
3525 msgid "Finish"
3526 msgstr "Zakończ"
3527
3528 #: share/html/Elements/Tabs:716
3529 msgid "First"
3530 msgstr "Pierwsze"
3531
3532 #: share/html/Elements/LoginHelp:49
3533 #. (RT->Config->Get('OwnerEmail'))
3534 msgid "For local help, please contact %1"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: share/html/Search/Simple.html:91
3538 #. ($link_start, $link_end)
3539 msgid "For the full power of RT's searches, please visit the %1search builder interface%2."
3540 msgstr ""
3541
3542 #: share/html/Search/Bulk.html:84
3543 msgid "Force change"
3544 msgstr "Wymuś zmianę"
3545
3546 #: share/html/Search/Edit.html:59 share/html/Search/Elements/EditFormat:52
3547 msgid "Format"
3548 msgstr "Format"
3549
3550 #: lib/RT/Config.pm:231
3551 msgid "Formats iCal feed events with date and time"
3552 msgstr ""
3553
3554 #: etc/initialdata:609 etc/upgrade/3.7.15/content:7 share/html/Elements/ShowTransaction:207 share/html/Elements/Tabs:654
3555 msgid "Forward"
3556 msgstr "Przekaż"
3557
3558 #: share/html/Ticket/Forward.html:91
3559 msgid "Forward Message"
3560 msgstr "Przekaż wiadomość"
3561
3562 #: share/html/Ticket/Forward.html:90
3563 msgid "Forward Message and Return"
3564 msgstr "Przekaż Wiadomość i Powróć"
3565
3566 #: etc/initialdata:617 etc/upgrade/3.8.6/content:6
3567 msgid "Forward Ticket"
3568 msgstr "Przekaż zgłoszenie"
3569
3570 #: lib/RT/Queue.pm:139
3571 msgid "Forward messages outside of RT"
3572 msgstr "Przekazuj wiadomości poza RT"
3573
3574 #: share/html/Ticket/Forward.html:123
3575 #. ($TicketObj->id)
3576 msgid "Forward ticket #%1"
3577 msgstr "Przekaż zgłoszenie #%1"
3578
3579 #: share/html/Ticket/Forward.html:122
3580 #. ($txn->id)
3581 msgid "Forward transaction #%1"
3582 msgstr ""
3583
3584 #: NOT FOUND IN SOURCE
3585 msgid "ForwardMessage"
3586 msgstr "PrzekażWiadomość"
3587
3588 #: lib/RT/Transaction.pm:832
3589 #. ($self->Field, $recipients,            [\'<a href="#txn-', $self->Field, \'">'], \'</a>')
3590 msgid "Forwarded %3Transaction #%1%4 to %2"
3591 msgstr ""
3592
3593 #: lib/RT/Transaction.pm:840
3594 #. ($recipients)
3595 msgid "Forwarded Ticket to %1"
3596 msgstr ""
3597
3598 #: etc/initialdata:610
3599 msgid "Forwarded message"
3600 msgstr ""
3601
3602 #: etc/initialdata:618
3603 msgid "Forwarded ticket message"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: share/html/Search/Results.html:150 share/html/m/_elements/ticket_list:83
3607 #. ($ticketcount)
3608 #. ($collection->CountAll)
3609 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
3610 msgstr "Wyszukano %1 zgłoszeń"
3611
3612 #: lib/RT/Record.pm:973
3613 msgid "Found Object"
3614 msgstr "Wyszukany obiekt"
3615
3616 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:92
3617 msgid "Frequency"
3618 msgstr "Częstotliwość"
3619
3620 #: lib/RT/Date.pm:111
3621 msgid "Fri"
3622 msgstr "Pt"
3623
3624 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:111
3625 msgid "Friday"
3626 msgstr "Piątek"
3627
3628 #: share/html/Ticket/Forward.html:60
3629 msgid "From"
3630 msgstr "Od"
3631
3632 #: share/html/Admin/Tools/Theme.html:67
3633 msgid "GD is disabled or not installed. You can upload an image, but you won't get automatic color suggestions."
3634 msgstr ""
3635
3636 #: lib/RT/User.pm:105
3637 msgid "Gecos"
3638 msgstr ""
3639
3640 #: lib/RT/Config.pm:198 lib/RT/Config.pm:290
3641 msgid "General"
3642 msgstr "Ogólne"
3643
3644 #: share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:86
3645 msgid "General rights"
3646 msgstr "Ogólne prawa"
3647
3648 #: NOT FOUND IN SOURCE
3649 msgid "Get template from file"
3650 msgstr "Pobierz szablon z pliku"
3651
3652 #: share/html/Install/index.html:76
3653 msgid "Getting started"
3654 msgstr "Wprowadzenie"
3655
3656 #: sbin/rt-email-digest:90
3657 msgid "Give output even on messages successfully sent"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: lib/RT/Transaction.pm:1103 lib/RT/Transaction.pm:1115 lib/RT/Transaction.pm:950
3661 #. ($self->_FormatUser($New))
3662 msgid "Given to %1"
3663 msgstr "Nadany dla %1"
3664
3665 #: share/html/Admin/Scrips/Modify.html:64 share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:88 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:59 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:69 share/html/Elements/Tabs:111
3666 msgid "Global"
3667 msgstr "Globalna"
3668
3669 #: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:210
3670 msgid "Global Attributes"
3671 msgstr "Atrybuty globalne"
3672
3673 #: share/html/Articles/Topics.html:91
3674 msgid "Global Topics"
3675 msgstr "Tematy globalne"
3676
3677 #: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:61
3678 msgid "Global custom field configuration"
3679 msgstr "Pola definiowane przez użytkownika"
3680
3681 #: share/html/Admin/Global/DashboardsInMenu.html:104
3682 msgid "Global dashboards in menu saved."
3683 msgstr ""
3684
3685 #: lib/RT/Scrip.pm:163
3686 #. ($args{'Template'})
3687 msgid "Global or queue specific template '%1' not found"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: share/html/Admin/Global/MyRT.html:100
3691 #. ($pane)
3692 msgid "Global portlet %1 saved."
3693 msgstr ""
3694
3695 #: lib/RT/Scrip.pm:161
3696 #. ($args{'Template'})
3697 msgid "Global template '%1' not found"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: NOT FOUND IN SOURCE
3701 msgid "Global template: %1"
3702 msgstr "Szablon globalny: %1"
3703
3704 #: share/html/m/_elements/menu:67
3705 msgid "Go"
3706 msgstr "Pobierz"
3707
3708 #: share/html/Admin/Groups/index.html:55
3709 msgid "Go to group"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: share/html/Admin/Users/index.html:60
3713 msgid "Go to user"
3714 msgstr ""
3715
3716 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:70 share/html/Admin/CustomFields/index.html:86 share/html/Admin/Groups/index.html:71 share/html/Admin/Queues/People.html:76 share/html/Admin/Queues/People.html:80 share/html/Admin/Queues/index.html:89 share/html/Admin/Users/index.html:81 share/html/Approvals/index.html:54 share/html/Elements/RefreshHomepage:52 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:55 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:59
3717 msgid "Go!"
3718 msgstr "Start!"
3719
3720 #: share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49 share/html/SelfService/Elements/GotoTicket:49
3721 msgid "Goto Ticket"
3722 msgstr "Przejdź do zgłoszenia"
3723
3724 #: share/html/Elements/GotoTicket:49
3725 msgid "Goto ticket"
3726 msgstr "Przejdź do zgłoszenia"
3727
3728 #: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:89 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
3729 msgid "Graph"
3730 msgstr "Wykres"
3731
3732 #: share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:48
3733 msgid "Graph Properties"
3734 msgstr ""
3735
3736 #: share/html/Search/Elements/Chart:72
3737 msgid "Graphical charts are not available."
3738 msgstr ""
3739
3740 #: lib/RT/Record.pm:953 share/html/Search/Elements/SelectPersonType:54 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69
3741 msgid "Group"
3742 msgstr "Grupa"
3743
3744 #: share/html/Elements/Tabs:196 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:367 share/html/Elements/Tabs:428
3745 msgid "Group Rights"
3746 msgstr "Uprawnienia grupowe"
3747
3748 #: lib/RT/Group.pm:1060
3749 #. ($new_member_obj->Object->Name)
3750 msgid "Group already has member: %1"
3751 msgstr "Grupa ma już członka: %1"
3752
3753 #: share/html/Search/Chart.html:115
3754 msgid "Group by"
3755 msgstr ""
3756
3757 #: share/html/Admin/Groups/Modify.html:111
3758 #. ($create_msg)
3759 msgid "Group could not be created: %1"
3760 msgstr "Nie udało się utworzyć grupy: %1"
3761
3762 #: lib/RT/Group.pm:446
3763 msgid "Group created"
3764 msgstr "Grupa została utworzona"
3765
3766 #: lib/RT/Group.pm:821
3767 msgid "Group disabled"
3768 msgstr "Grupa zablokowana"
3769
3770 #: lib/RT/Group.pm:823
3771 msgid "Group enabled"
3772 msgstr "Grupa odblokowana"
3773
3774 #: lib/RT/Group.pm:1276
3775 msgid "Group has no such member"
3776 msgstr "Nie ma takiego członka grupy"
3777
3778 #: lib/RT/Group.pm:502
3779 #. ($value)
3780 msgid "Group name '%1' is already in use"
3781 msgstr "Nazwa grupy '%1' jest już używana"
3782
3783 #: lib/RT/Group.pm:1040
3784 msgid "Group not found"
3785 msgstr "Nie udało się wyszukać grupy"
3786
3787 #: share/html/Search/Chart.html:116
3788 msgid "Group tickets by"
3789 msgstr ""
3790
3791 #: share/html/Elements/ShowPrincipal:63
3792 #. ($_->Name)
3793 msgid "Group: %1"
3794 msgstr ""
3795
3796 #: share/html/Search/Chart.html:59
3797 msgid "Grouped search results"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: lib/RT/CustomField.pm:1747 lib/RT/CustomField.pm:206 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:143 share/html/Elements/Tabs:257 share/html/Elements/Tabs:75
3801 msgid "Groups"
3802 msgstr "Grupy"
3803
3804 #: lib/RT/Group.pm:1066
3805 msgid "Groups can't be members of their members"
3806 msgstr "Nie można przypisac grup jako członków tych grup"
3807
3808 #: share/html/Admin/Groups/index.html:102
3809 msgid "Groups matching search criteria"
3810 msgstr ""
3811
3812 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:55
3813 msgid "Groups the principal is member of (check box to delete)"
3814 msgstr ""
3815
3816 #: share/html/Admin/Elements/MembershipsPage:69
3817 msgid "Groups the principal is not member of (check box to add)"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:120
3821 msgid "Groups this user belongs to"
3822 msgstr "Grupy do których należy ten użytkownik"
3823
3824 #: etc/initialdata:258 etc/upgrade/4.1.9/content:9
3825 msgid "HTML Autoresponse template"
3826 msgstr ""
3827
3828 #: etc/initialdata:450 etc/upgrade/4.1.9/content:103
3829 msgid "HTML Ticket Resolved"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: etc/initialdata:427 etc/upgrade/4.1.9/content:91
3833 msgid "HTML Ticket status changed"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: etc/initialdata:391 etc/upgrade/4.1.9/content:78
3837 msgid "HTML admin comment template"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: etc/initialdata:348 etc/upgrade/4.1.9/content:57
3841 msgid "HTML admin correspondence template"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: etc/initialdata:368 etc/upgrade/4.1.9/content:69
3845 msgid "HTML correspondence template"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: etc/initialdata:303 etc/upgrade/4.1.9/content:35
3849 msgid "HTML transaction template"
3850 msgstr ""
3851
3852 #: lib/RT/Tickets.pm:127
3853 msgid "HasMember"
3854 msgstr "PosiadaUżytkownika"
3855
3856 #: etc/upgrade/3.8.6/content:7
3857 msgid "Heading of a forwarded Ticket"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: etc/upgrade/3.7.15/content:8
3861 msgid "Heading of a forwarded message"
3862 msgstr ""
3863
3864 #: share/html/Search/Chart.html:160
3865 msgid "Height"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: lib/RT/Interface/CLI.pm:83 lib/RT/Interface/CLI.pm:83
3869 msgid "Hello!"
3870 msgstr "Witaj!"
3871
3872 #: share/html/Install/Global.html:52
3873 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
3874 msgstr ""
3875
3876 #: share/html/Elements/ShowHistory:60
3877 msgid "Hide all quoted text"
3878 msgstr "Ukryj wszystkie cytowane teksty"
3879
3880 #: share/html/Elements/FoldStanzaJS:50
3881 msgid "Hide quoted text"
3882 msgstr "Ukryj cytowane teksty"
3883
3884 #: share/html/Elements/ShowHistory:52 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:325 share/html/Elements/Tabs:353 share/html/Elements/Tabs:609 share/html/Elements/Tabs:862 share/html/Elements/Tabs:883 share/html/Elements/Tabs:903 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
3885 msgid "History"
3886 msgstr "Historia"
3887
3888 #: share/html/Articles/Article/History.html:48
3889 #. ($id)
3890 msgid "History for article #%1"
3891 msgstr "Historia artykułu #%1"
3892
3893 #: share/html/Admin/Groups/History.html:60
3894 #. ($GroupObj->Name)
3895 msgid "History of the group %1"
3896 msgstr "Historique du groupe %1"
3897
3898 #: share/html/Admin/Queues/History.html:60
3899 #. ($QueueObj->Name)
3900 msgid "History of the queue %1"
3901 msgstr "Historia kolejki %1"
3902
3903 #: share/html/Admin/Users/History.html:60 share/html/User/History.html:48
3904 #. ($User->Format)
3905 #. ($UserObj->Name)
3906 msgid "History of the user %1"
3907 msgstr "Historique de l'utilisateur %1"
3908
3909 #: share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:81
3910 msgid "Home Phone"
3911 msgstr "Telefon domowy"
3912
3913 #: lib/RT/Config.pm:316
3914 msgid "Home page refresh interval"
3915 msgstr "Częstotliwość odświeżania strony domowej"
3916
3917 #: share/html/Elements/Tabs:444 share/html/m/_elements/header:69
3918 msgid "Homepage"
3919 msgstr "Strona domowa"
3920
3921 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:141
3922 msgid "Hour"
3923 msgstr "Godzina"
3924
3925 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
3926 msgid "Hours"
3927 msgstr "Godziny"
3928
3929 #: lib/RT/Base.pm:125
3930 #. (6)
3931 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
3932 msgstr "Posiadam %quant(%1,concrete mixer)."
3933
3934 #: share/html/User/Prefs.html:175
3935 msgid "I want to reset my secret token."
3936 msgstr ""
3937
3938 #: lib/RT/Date.pm:117
3939 msgid "ISO"
3940 msgstr ""
3941
3942 #: lib/RT/Tickets.pm:1595 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:212
3943 msgid "Id"
3944 msgstr "Nr"
3945
3946 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:63 share/html/User/Prefs.html:60
3947 msgid "Identity"
3948 msgstr "Identyfikacja użytkownika"
3949
3950 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:114
3951 msgid "If a Custom Field is selected, the Subject of your outgoing email will be overridden by this article."
3952 msgstr ""
3953
3954 #: lib/RT/Approval/Rule/Rejected.pm:54
3955 msgid "If an approval is rejected, reject the original and delete pending approvals"
3956 msgstr "Jeśli potwierdzenie zostało odrzucone, odrzuć oryginał i usuń oczekujące potwierdzenia"
3957
3958 #: NOT FOUND IN SOURCE
3959 msgid "If no Requestor is specified, create tickets with this requestor."
3960 msgstr "Jeśli zgłaszający nie został określony, twórz zgłoszenia dla tego użytkownika."
3961
3962 #: NOT FOUND IN SOURCE
3963 msgid "If no queue is specified, create tickets in this queue."
3964 msgstr "Jeśli kolejka nie została określona, twórz zgłoszenia w tej kolejce."
3965
3966 #: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:66
3967 msgid "If this is not what you expect, leave this page now without logging in."
3968 msgstr ""
3969
3970 #: bin/rt-crontool:344
3971 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
3972 msgstr "Jeśli ta aplikacja została zachwiana, obcy lokalny użytkownik mógł używać tej aplikacji, aby uzyskać do RT dostęp na prawach administratora"
3973
3974 #: share/html/Install/index.html:83
3975 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server."
3976 msgstr ""
3977
3978 #: share/html/Errors/WebRemoteUser/Wrapper:75
3979 #. (qq[<a href="$login_url">], '</a>')
3980 msgid "If you have an internal RT login, you may %1try it instead%2."
3981 msgstr ""
3982
3983 #: share/html/Elements/CSRF:59
3984 #. ($escaped_path, $action, $start, $end)
3985 msgid "If you really intended to visit %1 and %2, then %3click here to resume your request%4."
3986 msgstr ""
3987
3988 #: share/html/Install/Finish.html:60
3989 msgid "If you've changed the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
3990 msgstr ""
3991
3992 #: share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Ticket/Modify.html:68 share/html/Ticket/ModifyAll.html:136 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76
3993 msgid "If you've updated anything above, be sure to"
3994 msgstr "Jeśli zmodyfikowałeś coś powyżej"
3995
3996 #: share/html/Install/DatabaseType.html:61
3997 #. ('<a href="http://search.cpan.org" target="_new">CPAN</a>')
3998 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
3999 msgstr ""
4000
4001 #: lib/RT/Record.pm:965
4002 msgid "Illegal value for %1"
4003 msgstr "Niedopuszczalna wartość dla %1"
4004
4005 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:268
4006 msgid "Image displayed inline above"
4007 msgstr ""
4008
4009 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:264
4010 msgid "Image not shown because display is disabled in system configuration."
4011 msgstr ""
4012
4013 #: share/html/Elements/ShowTransactionAttachments:272
4014 msgid "Image not shown because sender requested not to inline it."
4015 msgstr ""
4016
4017 #: lib/RT/Record.pm:968
4018 msgid "Immutable field"
4019 msgstr "Pole, które nie może być powielane"
4020
4021 #: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:160 share/html/User/Elements/Portlets/InactiveTickets:54
4022 msgid "Inactive Tickets"
4023 msgstr "Nieaktywne zgłoszenia"
4024
4025 #: share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:59
4026 msgid "Include Article:"
4027 msgstr "Uwzględnij artykuł:"
4028
4029 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:89
4030 msgid "Include article name"
4031 msgstr ""
4032
4033 #: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:93
4034 msgid "Include article summary"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: share/html/Admin/Articles/Classes/index.html:69
4038 msgid "Include disabled classes in listing."
4039 msgstr "Uwzględnij na liście nieaktywne klasy"
4040
4041 #: share/html/Admin/CustomFields/index.html:81
4042 msgid "Include disabled custom fields in listing."
4043 msgstr "Uwzględnij na liście nieaktywne pola."
4044
4045 #: share/html/Admin/Groups/index.html:70
4046 msgid "Include disabled groups in listing."
4047 msgstr "Uwzględnij na liście nieaktywne grupy."
4048
4049 #: share/html/Admin/Queues/index.html:88
4050 msgid "Include disabled queues in listing."
4051 msgstr "Uwzględnij na liście nieaktywne kolejki."
4052
4053 #: share/html/Admin/Users/index.html:79
4054 msgid "Include disabled users in search."
4055 msgstr "Uwzględnij w wyszukiwaniu nieaktywnych użytkowników."
4056
4057 #: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:116
4058 msgid "Include page"
4059 msgstr "Uwzględnij strone"
4060
4061 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:140
4062 msgid "Include subtopics"
4063 msgstr "Uwzględnij podtematy"
4064
4065 #: lib/RT/Config.pm:230
4066 msgid "Include time in iCal feed events?"
4067 msgstr ""
4068
4069 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:64
4070 #. ($row->{filename})
4071 msgid "Index updates from %1"
4072 msgstr ""
4073
4074 #: lib/RT/Config.pm:513
4075 msgid "Individual messages"
4076 msgstr ""
4077
4078 #: etc/initialdata:645 etc/upgrade/3.7.10/content:18
4079 msgid "Inform RT owner that user(s) have problems with public keys"
4080 msgstr ""
4081
4082 #: etc/initialdata:707 etc/upgrade/3.7.87/content:9
4083 msgid "Inform user that a dashboard he subscribed to is missing"
4084 msgstr ""
4085
4086 #: etc/upgrade/3.7.10/content:43
4087 msgid "Inform user that a message he sent has invalid GnuPG data"
4088 msgstr ""
4089
4090 #: etc/initialdata:670
4091 msgid "Inform user that a message he sent has invalid encryption data"
4092 msgstr ""
4093
4094 #: etc/initialdata:636 etc/upgrade/3.7.10/content:9
4095 msgid "Inform user that he has problems with public key and couldn't recieve encrypted content"
4096 msgstr ""
4097
4098 #: etc/initialdata:682
4099 msgid "Inform user that his password has been reset"
4100 msgstr "Poinformuj użytkownika że jego hasło zostało zresetowane"
4101
4102 #: etc/initialdata:627 etc/upgrade/4.1.22/content:79
4103 msgid "Inform user that their unencrypted mail has been rejected"
4104 msgstr ""
4105
4106 #: etc/initialdata:658 etc/upgrade/3.7.10/content:31
4107 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
4108 msgstr ""
4109
4110 #: lib/RT/Tickets.pm:1641 share/html/Search/Elements/PickBasics:200
4111 msgid "Initial Priority"
4112 msgstr "Początkowy priorytet"
4113
4114 #: lib/RT/Tickets.pm:114 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
4115 msgid "InitialPriority"
4116 msgstr "Początkowy priorytet"
4117
4118 #: share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Initialize.html:48 share/html/Install/Initialize.html:61
4119 msgid "Initialize Database"
4120 msgstr ""
4121
4122 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:86
4123 msgid "Input can not be parsed as an IP address"
4124 msgstr ""
4125
4126 #: share/html/Elements/ValidateCustomFields:97
4127 msgid "Input can not be parsed as an IP address range"
4128 msgstr ""
4129
4130 #: lib/RT/ScripAction.pm:122
4131 msgid "Input error"
4132 msgstr "Błąd na wejściu"
4133
4134 #: lib/RT/CustomField.pm:1540 lib/RT/CustomField.pm:1700 share/html/Elements/EditCustomFields:77 share/html/Elements/ValidateCustomFields:107
4135 #. ($CF->FriendlyPattern)
4136 #. ($CustomField->FriendlyPattern)
4137 #. ($self->FriendlyPattern)
4138 msgid "Input must match %1"
4139 msgstr ""
4140
4141 #: share/html/Admin/Elements/UpgradeHistoryRow:58
4142 #. ($row->{filename})
4143 msgid "Insert from %1"
4144 msgstr ""
4145
4146 #: lib/RT/Article.pm:282 lib/RT/Article.pm:291 lib/RT/Article.pm:300 lib/RT/Article.pm:309 lib/RT/Article.pm:318
4147 msgid "Internal Error"
4148 msgstr "Błąd Wewnętrzny"
4149
4150 #: lib/RT/Record.pm:342