Upgrade to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / da.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['da']={"dir":"ltr","editor":"Rich Text Editor","common":{"editorHelp":"Tryk ALT 0 for hjælp","browseServer":"Gennemse...","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Upload","uploadSubmit":"Upload","image":"Indsæt billede","flash":"Indsæt Flash","form":"Indsæt formular","checkbox":"Indsæt afkrydsningsfelt","radio":"Indsæt alternativknap","textField":"Indsæt tekstfelt","textarea":"Indsæt tekstboks","hiddenField":"Indsæt skjult felt","button":"Indsæt knap","select":"Indsæt liste","imageButton":"Indsæt billedknap","notSet":"<intet valgt>","id":"Id","name":"Navn","langDir":"Tekstretning","langDirLtr":"Fra venstre mod højre (LTR)","langDirRtl":"Fra højre mod venstre (RTL)","langCode":"Sprogkode","longDescr":"Udvidet beskrivelse","cssClass":"Typografiark (CSS)","advisoryTitle":"Titel","cssStyle":"Typografi (CSS)","ok":"OK","cancel":"Annullér","close":"Luk","preview":"Forhåndsvisning","resize":"Træk for at skalere","generalTab":"Generelt","advancedTab":"Avanceret","validateNumberFailed":"Værdien er ikke et tal.","confirmNewPage":"Alt indhold, der ikke er blevet gemt, vil gå tabt. Er du sikker på, at du vil indlæse en ny side?","confirmCancel":"Nogle af indstillingerne er blevet ændret. Er du sikker på, at du vil lukke vinduet?","options":"Vis muligheder","target":"Mål","targetNew":"Nyt vindue (_blank)","targetTop":"Øverste vindue (_top)","targetSelf":"Samme vindue (_self)","targetParent":"Samme vindue (_parent)","langDirLTR":"Venstre til højre (LTR)","langDirRTL":"Højre til venstre (RTL)","styles":"Style","cssClasses":"Stylesheetklasser","width":"Bredde","height":"Højde","align":"Justering","alignLeft":"Venstre","alignRight":"Højre","alignCenter":"Centreret","alignTop":"Øverst","alignMiddle":"Centreret","alignBottom":"Nederst","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Højde skal være et tal.","invalidWidth":"Bredde skal være et tal.","invalidCssLength":"Værdien specificeret for \"%1\" feltet skal være et positivt nummer med eller uden en CSS måleenhed  (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).","invalidHtmlLength":"Værdien specificeret for \"%1\" feltet skal være et positivt nummer med eller uden en CSS måleenhed  (px eller %).","invalidInlineStyle":"Værdien specificeret for inline style skal indeholde en eller flere elementer med et format som \"name:value\", separeret af semikoloner","cssLengthTooltip":"Indsæt en numerisk værdi i pixel eller nummer med en gyldig CSS værdi (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, ikke tilgængelig</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Alle rettigheder forbeholdes.","dlgTitle":"Om CKEditor","help":"Se $1 for at få hjælp.","moreInfo":"For informationer omkring licens, se venligst vores hjemmeside (på engelsk):","title":"Om CKEditor","userGuide":"CKEditor-brugermanual"},"basicstyles":{"bold":"Fed","italic":"Kursiv","strike":"Gennemstreget","subscript":"Sænket skrift","superscript":"Hævet skrift","underline":"Understreget"},"bidi":{"ltr":"Tekstretning fra venstre til højre","rtl":"Tekstretning fra højre til venstre"},"blockquote":{"toolbar":"Blokcitat"},"clipboard":{"copy":"Kopiér","copyError":"Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Brug i stedet tastaturet til at kopiere teksten (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Klip","cutError":"Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Brug i stedet tastaturet til at klippe teksten (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Indsæt","pasteArea":"Indsæt område","pasteMsg":"Indsæt i feltet herunder (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) og klik på <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Din browsers sikkerhedsindstillinger tillader ikke editoren at få automatisk adgang til udklipsholderen.<br><br>Du skal indsætte udklipsholderens indhold i dette vindue igen.","title":"Indsæt"},"colorbutton":{"auto":"Automatisk","bgColorTitle":"Baggrundsfarve","colors":{"000":"Sort","800000":"Mørkerød","8B4513":"Mørk orange","2F4F4F":"Dark Slate Grå","008080":"Teal","000080":"Navy","4B0082":"Indigo","696969":"Mørkegrå","B22222":"Scarlet / Rød","A52A2A":"Brun","DAA520":"Guld","006400":"Mørkegrøn","40E0D0":"Tyrkis","0000CD":"Mellemblå","800080":"Lilla","808080":"Grå","F00":"Rød","FF8C00":"Mørk orange","FFD700":"Guld","008000":"Grøn","0FF":"Cyan","00F":"Blå","EE82EE":"Violet","A9A9A9":"Matgrå","FFA07A":"Laksefarve","FFA500":"Orange","FFFF00":"Gul","00FF00":"Lime","AFEEEE":"Mat tyrkis","ADD8E6":"Lyseblå","DDA0DD":"Plum","D3D3D3":"Lysegrå","FFF0F5":"Lavender Blush","FAEBD7":"Antikhvid","FFFFE0":"Lysegul","F0FFF0":"Gul / Beige","F0FFFF":"Himmeblå","F0F8FF":"Alice blue","E6E6FA":"Lavendel","FFF":"Hvid"},"more":"Flere farver...","panelTitle":"Farver","textColorTitle":"Tekstfarve"},"colordialog":{"clear":"Nulstil","highlight":"Markér","options":"Farvemuligheder","selected":"Valgt farve","title":"Vælg farve"},"templates":{"button":"Skabeloner","emptyListMsg":"(Der er ikke defineret nogen skabelon)","insertOption":"Erstat det faktiske indhold","options":"Skabelon muligheder","selectPromptMsg":"Vælg den skabelon, som skal åbnes i editoren (nuværende indhold vil blive overskrevet):","title":"Indholdsskabeloner"},"contextmenu":{"options":"Muligheder for hjælpemenu"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Vejledende titel","cssClassInputLabel":"Typografiark","edit":"Rediger Div","inlineStyleInputLabel":"Inline Style","langDirLTRLabel":"Venstre til højre (LTR)","langDirLabel":"Sprogretning","langDirRTLLabel":"Højre til venstre (RTL)","languageCodeInputLabel":" Sprogkode","remove":"Slet Div","styleSelectLabel":"Style","title":"Opret Div Container","toolbar":"Opret Div Container"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Sammenklap værktøjslinje","toolbarExpand":"Udvid værktøjslinje","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Udklipsholder/Fortryd","editing":"Redigering","forms":"Formularer","basicstyles":"Basis styles","paragraph":"Paragraf","links":"Links","insert":"Indsæt","styles":"Typografier","colors":"Farver","tools":"Værktøjer"},"toolbars":"Editors værktøjslinjer"},"elementspath":{"eleLabel":"Sti på element","eleTitle":"%1 element"},"list":{"bulletedlist":"Punktopstilling","numberedlist":"Talopstilling"},"indent":{"indent":"Forøg indrykning","outdent":"Formindsk indrykning"},"find":{"find":"Søg","findOptions":"Find muligheder","findWhat":"Søg efter:","matchCase":"Forskel på store og små bogstaver","matchCyclic":"Match cyklisk","matchWord":"Kun hele ord","notFoundMsg":"Søgeteksten blev ikke fundet","replace":"Erstat","replaceAll":"Erstat alle","replaceSuccessMsg":"%1 forekomst(er) erstattet.","replaceWith":"Erstat med:","title":"Søg og erstat"},"fakeobjects":{"anchor":"Anker","flash":"Flashanimation","hiddenfield":"Skjult felt","iframe":"Iframe","unknown":"Ukendt objekt"},"flash":{"access":"Scriptadgang","accessAlways":"Altid","accessNever":"Aldrig","accessSameDomain":"Samme domæne","alignAbsBottom":"Absolut nederst","alignAbsMiddle":"Absolut centreret","alignBaseline":"Grundlinje","alignTextTop":"Toppen af teksten","bgcolor":"Baggrundsfarve","chkFull":"Tillad fuldskærm","chkLoop":"Gentagelse","chkMenu":"Vis Flash-menu","chkPlay":"Automatisk afspilning","flashvars":"Variabler for Flash","hSpace":"Vandret margen","properties":"Egenskaber for Flash","propertiesTab":"Egenskaber","quality":"Kvalitet","qualityAutoHigh":"Auto høj","qualityAutoLow":"Auto lav","qualityBest":"Bedste","qualityHigh":"Høj","qualityLow":"Lav","qualityMedium":"Medium","scale":"Skalér","scaleAll":"Vis alt","scaleFit":"Tilpas størrelse","scaleNoBorder":"Ingen ramme","title":"Egenskaber for Flash","vSpace":"Lodret margen","validateHSpace":"Vandret margen skal være et tal.","validateSrc":"Indtast hyperlink URL!","validateVSpace":"Lodret margen skal være et tal.","windowMode":"Vinduestilstand","windowModeOpaque":"Gennemsigtig (opaque)","windowModeTransparent":"Transparent","windowModeWindow":"Vindue"},"font":{"fontSize":{"label":"Skriftstørrelse","voiceLabel":"Skriftstørrelse","panelTitle":"Skriftstørrelse"},"label":"Skrifttype","panelTitle":"Skrifttype","voiceLabel":"Skrifttype"},"forms":{"button":{"title":"Egenskaber for knap","text":"Tekst","type":"Type","typeBtn":"Knap","typeSbm":"Send","typeRst":"Nulstil"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Egenskaber for afkrydsningsfelt","radioTitle":"Egenskaber for alternativknap","value":"Værdi","selected":"Valgt"},"form":{"title":"Egenskaber for formular","menu":"Egenskaber for formular","action":"Handling","method":"Metode","encoding":"Kodning (encoding)"},"hidden":{"title":"Egenskaber for skjult felt","name":"Navn","value":"Værdi"},"select":{"title":"Egenskaber for liste","selectInfo":"Generelt","opAvail":"Valgmuligheder","value":"Værdi","size":"Størrelse","lines":"Linjer","chkMulti":"Tillad flere valg","opText":"Tekst","opValue":"Værdi","btnAdd":"Tilføj","btnModify":"Redigér","btnUp":"Op","btnDown":"Ned","btnSetValue":"Sæt som valgt","btnDelete":"Slet"},"textarea":{"title":"Egenskaber for tekstboks","cols":"Kolonner","rows":"Rækker"},"textfield":{"title":"Egenskaber for tekstfelt","name":"Navn","value":"Værdi","charWidth":"Bredde (tegn)","maxChars":"Max. antal tegn","type":"Type","typeText":"Tekst","typePass":"Adgangskode","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Formatering","panelTitle":"Formatering","tag_address":"Adresse","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Overskrift 1","tag_h2":"Overskrift 2","tag_h3":"Overskrift 3","tag_h4":"Overskrift 4","tag_h5":"Overskrift 5","tag_h6":"Overskrift 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formateret"},"horizontalrule":{"toolbar":"Indsæt vandret streg"},"iframe":{"border":"Vis kant på rammen","noUrl":"Venligst indsæt URL på iframen","scrolling":"Aktiver scrollbars","title":"Iframe egenskaber","toolbar":"Iframe"},"image":{"alertUrl":"Indtast stien til billedet","alt":"Alternativ tekst","border":"Ramme","btnUpload":"Upload fil til serveren","button2Img":"Vil du lave billedknappen om til et almindeligt billede?","hSpace":"Vandret margen","img2Button":"Vil du lave billedet om til en billedknap?","infoTab":"Generelt","linkTab":"Hyperlink","lockRatio":"Lås størrelsesforhold","menu":"Egenskaber for billede","resetSize":"Nulstil størrelse","title":"Egenskaber for billede","titleButton":"Egenskaber for billedknap","upload":"Upload","urlMissing":"Kilde på billed-URL mangler","vSpace":"Lodret margen","validateBorder":"Kant skal være et helt nummer.","validateHSpace":"HSpace skal være et helt nummer.","validateVSpace":"VSpace skal være et helt nummer."},"smiley":{"options":"Smileymuligheder","title":"Vælg smiley","toolbar":"Smiley"},"justify":{"block":"Lige margener","center":"Centreret","left":"Venstrestillet","right":"Højrestillet"},"link":{"acccessKey":"Genvejstast","advanced":"Avanceret","advisoryContentType":"Indholdstype","advisoryTitle":"Titel","anchor":{"toolbar":"Indsæt/redigér bogmærke","menu":"Egenskaber for bogmærke","title":"Egenskaber for bogmærke","name":"Bogmærkenavn","errorName":"Indtast bogmærkenavn","remove":"Fjern bogmærke"},"anchorId":"Efter element-Id","anchorName":"Efter ankernavn","charset":"Tegnsæt","cssClasses":"Typografiark","emailAddress":"E-mailadresse","emailBody":"Besked","emailSubject":"Emne","id":"Id","info":"Generelt","langCode":"Tekstretning","langDir":"Tekstretning","langDirLTR":"Fra venstre mod højre (LTR)","langDirRTL":"Fra højre mod venstre (RTL)","menu":"Redigér hyperlink","name":"Navn","noAnchors":"(Ingen bogmærker i dokumentet)","noEmail":"Indtast e-mailadresse!","noUrl":"Indtast hyperlink-URL!","other":"<anden>","popupDependent":"Koblet/dependent (Netscape)","popupFeatures":"Egenskaber for popup","popupFullScreen":"Fuld skærm (IE)","popupLeft":"Position fra venstre","popupLocationBar":"Adresselinje","popupMenuBar":"Menulinje","popupResizable":"Justérbar","popupScrollBars":"Scrollbar","popupStatusBar":"Statuslinje","popupToolbar":"Værktøjslinje","popupTop":"Position fra toppen","rel":"Relation","selectAnchor":"Vælg et anker","styles":"Typografi","tabIndex":"Tabulatorindeks","target":"Mål","targetFrame":"<ramme>","targetFrameName":"Destinationsvinduets navn","targetPopup":"<popup vindue>","targetPopupName":"Popupvinduets navn","title":"Egenskaber for hyperlink","toAnchor":"Bogmærke på denne side","toEmail":"E-mail","toUrl":"URL","toolbar":"Indsæt/redigér hyperlink","type":"Type","unlink":"Fjern hyperlink","upload":"Upload"},"liststyle":{"armenian":"Armensk nummering","bulletedTitle":"Værdier for cirkelpunktopstilling","circle":"Cirkel","decimal":"Decimal (1, 2, 3, osv.)","decimalLeadingZero":"Decimaler med 0 først (01, 02, 03, etc.)","disc":"Værdier for diskpunktopstilling","georgian":"Georgiansk nummering (an, ban, gan, etc.)","lowerAlpha":"Små alfabet (a, b, c, d, e, etc.)","lowerGreek":"Små græsk (alpha, beta, gamma, etc.)","lowerRoman":"Små romerske (i, ii, iii, iv, v, etc.)","none":"Ingen","notset":"<ikke defineret>","numberedTitle":"Egenskaber for nummereret liste","square":"Firkant","start":"Start","type":"Type","upperAlpha":"Store alfabet (A, B, C, D, E, etc.)","upperRoman":"Store romerske (I, II, III, IV, V, etc.)","validateStartNumber":"Den nummererede liste skal starte med et rundt nummer"},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Maksimér","minimize":"Minimér"},"newpage":{"toolbar":"Ny side"},"pagebreak":{"alt":"Sideskift","toolbar":"Indsæt sideskift"},"pastetext":{"button":"Indsæt som ikke-formateret tekst","title":"Indsæt som ikke-formateret tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Den tekst du forsøger at indsætte ser ud til at komme fra Word. Vil du rense teksten før den indsættes?","error":"Det var ikke muligt at fjerne formatteringen på den indsatte tekst grundet en intern fejl","title":"Indsæt fra Word","toolbar":"Indsæt fra Word"},"preview":{"preview":"Vis eksempel"},"print":{"toolbar":"Udskriv"},"removeformat":{"toolbar":"Fjern formatering"},"save":{"toolbar":"Gem"},"selectall":{"toolbar":"Vælg alt"},"showblocks":{"toolbar":"Vis afsnitsmærker"},"sourcearea":{"toolbar":"Kilde"},"specialchar":{"options":"Muligheder for specialkarakterer","title":"Vælg symbol","toolbar":"Indsæt symbol"},"scayt":{"about":"Om SCAYT","aboutTab":"Om","addWord":"Tilføj ord","allCaps":"Ignorer alle store bogstaver","dic_create":"Opret","dic_delete":"Slet","dic_field_name":"Navn på ordbog","dic_info":"Til start er brugerordbogen gemt i en Cookie. Dog har Cookies en begrænsning på størrelse. Når ordbogen når en bestemt størrelse kan den blive gemt på vores server. For at gemme din personlige ordbog på vores server skal du angive et navn for denne. Såfremt du allerede har gemt en ordbog, skriv navnet på denne og klik på Gendan knappen.","dic_rename":"Omdøb","dic_restore":"Gendan","dictionariesTab":"Ordbøger","disable":"Deaktivér SCAYT","emptyDic":"Ordbogsnavn må ikke være tom.","enable":"Aktivér SCAYT","ignore":"Ignorér","ignoreAll":"Ignorér alle","ignoreDomainNames":"Ignorér domænenavne","langs":"Sprog","languagesTab":"Sprog","mixedCase":"Ignorer ord med store og små bogstaver","mixedWithDigits":"Ignorér ord med numre","moreSuggestions":"Flere forslag","opera_title":"Ikke supporteret af Opera","options":"Indstillinger","optionsTab":"Indstillinger","title":"Stavekontrol mens du skriver","toggle":"Skift/toggle SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Typografi","panelTitle":"Formattering på stylesheet","panelTitle1":"Block typografi","panelTitle2":"Inline typografi","panelTitle3":"Object typografi"},"table":{"border":"Rammebredde","caption":"Titel","cell":{"menu":"Celle","insertBefore":"Indsæt celle før","insertAfter":"Indsæt celle efter","deleteCell":"Slet celle","merge":"Flet celler","mergeRight":"Flet til højre","mergeDown":"Flet nedad","splitHorizontal":"Del celle vandret","splitVertical":"Del celle lodret","title":"Celleegenskaber","cellType":"Celletype","rowSpan":"Række span (rows span)","colSpan":"Kolonne span (columns span)","wordWrap":"Tekstombrydning","hAlign":"Vandret justering","vAlign":"Lodret justering","alignBaseline":"Grundlinje","bgColor":"Baggrundsfarve","borderColor":"Rammefarve","data":"Data","header":"Hoved","yes":"Ja","no":"Nej","invalidWidth":"Cellebredde skal være et tal.","invalidHeight":"Cellehøjde skal være et tal.","invalidRowSpan":"Række span skal være et heltal.","invalidColSpan":"Kolonne span skal være et heltal.","chooseColor":"Vælg"},"cellPad":"Cellemargen","cellSpace":"Celleafstand","column":{"menu":"Kolonne","insertBefore":"Indsæt kolonne før","insertAfter":"Indsæt kolonne efter","deleteColumn":"Slet kolonne"},"columns":"Kolonner","deleteTable":"Slet tabel","headers":"Hoved","headersBoth":"Begge","headersColumn":"Første kolonne","headersNone":"Ingen","headersRow":"Første række","invalidBorder":"Rammetykkelse skal være et tal.","invalidCellPadding":"Cellemargen skal være et tal.","invalidCellSpacing":"Celleafstand skal være et tal.","invalidCols":"Antallet af kolonner skal være større end 0.","invalidHeight":"Tabelhøjde skal være et tal.","invalidRows":"Antallet af rækker skal være større end 0.","invalidWidth":"Tabelbredde skal være et tal.","menu":"Egenskaber for tabel","row":{"menu":"Række","insertBefore":"Indsæt række før","insertAfter":"Indsæt række efter","deleteRow":"Slet række"},"rows":"Rækker","summary":"Resumé","title":"Egenskaber for tabel","toolbar":"Tabel","widthPc":"procent","widthPx":"pixels","widthUnit":"Bredde på enhed"},"undo":{"redo":"Annullér fortryd","undo":"Fortryd"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignorér","btnIgnoreAll":"Ignorér alle","btnReplace":"Erstat","btnReplaceAll":"Erstat alle","btnUndo":"Tilbage","changeTo":"Forslag","errorLoading":"Fejl ved indlæsning af host: %s.","ieSpellDownload":"Stavekontrol ikke installeret. Vil du installere den nu?","manyChanges":"Stavekontrol færdig: %1 ord ændret","noChanges":"Stavekontrol færdig: Ingen ord ændret","noMispell":"Stavekontrol færdig: Ingen fejl fundet","noSuggestions":"(ingen forslag)","notAvailable":"Stavekontrol er desværre ikke tilgængelig.","notInDic":"Ikke i ordbogen","oneChange":"Stavekontrol færdig: Et ord ændret","progress":"Stavekontrollen arbejder...","title":"Stavekontrol","toolbar":"Stavekontrol"}};