Upgrade to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / hr.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['hr']={"dir":"ltr","editor":"Bogati uređivač teksta","common":{"editorHelp":"Pritisni ALT 0 za pomoć","browseServer":"Pretraži server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Pošalji","uploadSubmit":"Pošalji na server","image":"Slika","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Checkbox","radio":"Radio Button","textField":"Text Field","textarea":"Textarea","hiddenField":"Hidden Field","button":"Button","select":"Selection Field","imageButton":"Image Button","notSet":"<nije postavljeno>","id":"Id","name":"Naziv","langDir":"Smjer jezika","langDirLtr":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRtl":"S desna na lijevo (RTL)","langCode":"Kôd jezika","longDescr":"Dugački opis URL","cssClass":"Stylesheet klase","advisoryTitle":"Advisory naslov","cssStyle":"Stil","ok":"OK","cancel":"Poništi","close":"Zatvori","preview":"Pregledaj","resize":"Povuci za promjenu veličine","generalTab":"Općenito","advancedTab":"Napredno","validateNumberFailed":"Ova vrijednost nije broj.","confirmNewPage":"Sve napravljene promjene će biti izgubljene ukoliko ih niste snimili. Sigurno želite učitati novu stranicu?","confirmCancel":"Neke od opcija su promjenjene. Sigurno želite zatvoriti ovaj prozor?","options":"Opcije","target":"Odredište","targetNew":"Novi prozor (_blank)","targetTop":"Vršni prozor (_top)","targetSelf":"Isti prozor (_self)","targetParent":"Roditeljski prozor (_parent)","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Klase stilova","width":"Širina","height":"Visina","align":"Poravnaj","alignLeft":"Lijevo","alignRight":"Desno","alignCenter":"Središnje","alignTop":"Vrh","alignMiddle":"Sredina","alignBottom":"Dolje","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Visina mora biti broj.","invalidWidth":"Širina mora biti broj.","invalidCssLength":"Vrijednost određena za \"%1\" polje mora biti pozitivni broj sa ili bez važećih CSS mjernih jedinica (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt ili pc).","invalidHtmlLength":"Vrijednost određena za \"%1\" polje mora biti pozitivni broj sa ili bez važećih HTML mjernih jedinica (px ili %).","invalidInlineStyle":"Vrijednost za linijski stil mora sadržavati jednu ili više definicija s formatom \"naziv:vrijednost\", odvojenih točka-zarezom.","cssLengthTooltip":"Unesite broj za vrijednost u pikselima ili broj s važećim CSS mjernim jedinicama (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt ili pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, nedostupno</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"O CKEditoru","help":"Provjeri $1 za pomoć.","moreInfo":"Za informacije o licencama posjetite našu web stranicu:","title":"O CKEditoru","userGuide":"Vodič za CKEditor korisnike"},"basicstyles":{"bold":"Podebljaj","italic":"Ukosi","strike":"Precrtano","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Potcrtano"},"bidi":{"ltr":"Smjer teksta s lijeva na desno","rtl":"Smjer teksta s desna na lijevo"},"blockquote":{"toolbar":"Blockquote"},"clipboard":{"copy":"Kopiraj","copyError":"Sigurnosne postavke Vašeg pretraživača ne dozvoljavaju operacije automatskog kopiranja. Molimo koristite kraticu na tipkovnici (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Izreži","cutError":"Sigurnosne postavke Vašeg pretraživača ne dozvoljavaju operacije automatskog izrezivanja. Molimo koristite kraticu na tipkovnici (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Zalijepi","pasteArea":"Prostor za ljepljenje","pasteMsg":"Molimo zaljepite unutar doljnjeg okvira koristeći tipkovnicu (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) i kliknite <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Zbog sigurnosnih postavki Vašeg pretraživača, editor nema direktan pristup Vašem međuspremniku. Potrebno je ponovno zalijepiti tekst u ovaj prozor.","title":"Zalijepi"},"colorbutton":{"auto":"Automatski","bgColorTitle":"Boja pozadine","colors":{"000":"Crna","800000":"Kesten","8B4513":"Smeđa","2F4F4F":"Tamno siva","008080":"Teal","000080":"Mornarska","4B0082":"Indigo","696969":"Tamno siva","B22222":"Vatrena cigla","A52A2A":"Smeđa","DAA520":"Zlatna","006400":"Tamno zelena","40E0D0":"Tirkizna","0000CD":"Srednje plava","800080":"Ljubičasta","808080":"Siva","F00":"Crvena","FF8C00":"Tamno naranđasta","FFD700":"Zlatna","008000":"Zelena","0FF":"Cijan","00F":"Plava","EE82EE":"Ljubičasta","A9A9A9":"Mutno siva","FFA07A":"Svijetli losos","FFA500":"Naranđasto","FFFF00":"Žuto","00FF00":"Limun","AFEEEE":"Blijedo tirkizna","ADD8E6":"Svijetlo plava","DDA0DD":"Šljiva","D3D3D3":"Svijetlo siva","FFF0F5":"Lavanda rumeno","FAEBD7":"Antikno bijela","FFFFE0":"Svijetlo žuta","F0FFF0":"Med","F0FFFF":"Azurna","F0F8FF":"Alice plava","E6E6FA":"Lavanda","FFF":"Bijela"},"more":"Više boja...","panelTitle":"Boje","textColorTitle":"Boja teksta"},"colordialog":{"clear":"Očisti","highlight":"Istaknuto","options":"Opcije boje","selected":"Odabrana boja","title":"Odaberi boju"},"templates":{"button":"Predlošci","emptyListMsg":"(Nema definiranih predložaka)","insertOption":"Zamijeni trenutne sadržaje","options":"Opcije predložaka","selectPromptMsg":"Molimo odaberite predložak koji želite otvoriti<br>(stvarni sadržaj će biti izgubljen):","title":"Predlošci sadržaja"},"contextmenu":{"options":"Opcije izbornika"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Savjetodavni naslov","cssClassInputLabel":"Klase stilova","edit":"Uredi DIV","inlineStyleInputLabel":"Stil u liniji","langDirLTRLabel":"S lijeva na desno (LTR)","langDirLabel":"Smjer jezika","langDirRTLLabel":"S desna na lijevo (RTL)","languageCodeInputLabel":"Jezični kod","remove":"Ukloni DIV","styleSelectLabel":"Stil","title":"Napravi DIV kontejner","toolbar":"Napravi DIV kontejner"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Smanji alatnu traku","toolbarExpand":"Proširi alatnu traku","toolbarGroups":{"document":"Dokument","clipboard":"Međuspremnik/Poništi","editing":"Uređivanje","forms":"Forme","basicstyles":"Osnovni stilovi","paragraph":"Paragraf","links":"Veze","insert":"Umetni","styles":"Stilovi","colors":"Boje","tools":"Alatke"},"toolbars":"Alatne trake uređivača teksta"},"elementspath":{"eleLabel":"Putanja elemenata","eleTitle":"%1 element"},"list":{"bulletedlist":"Obična lista","numberedlist":"Brojčana lista"},"indent":{"indent":"Pomakni udesno","outdent":"Pomakni ulijevo"},"find":{"find":"Pronađi","findOptions":"Opcije traženja","findWhat":"Pronađi:","matchCase":"Usporedi mala/velika slova","matchCyclic":"Usporedi kružno","matchWord":"Usporedi cijele riječi","notFoundMsg":"Traženi tekst nije pronađen.","replace":"Zamijeni","replaceAll":"Zamijeni sve","replaceSuccessMsg":"Zamijenjeno %1 pojmova.","replaceWith":"Zamijeni s:","title":"Pronađi i zamijeni"},"fakeobjects":{"anchor":"Sidro","flash":"Flash animacija","hiddenfield":"Sakriveno polje","iframe":"IFrame","unknown":"Nepoznati objekt"},"flash":{"access":"Script Access","accessAlways":"Uvijek","accessNever":"Nikad","accessSameDomain":"Ista domena","alignAbsBottom":"Abs dolje","alignAbsMiddle":"Abs sredina","alignBaseline":"Bazno","alignTextTop":"Vrh teksta","bgcolor":"Boja pozadine","chkFull":"Omogući Fullscreen","chkLoop":"Ponavljaj","chkMenu":"Omogući Flash izbornik","chkPlay":"Auto Play","flashvars":"Varijable za Flash","hSpace":"HSpace","properties":"Flash svojstva","propertiesTab":"Svojstva","quality":"Kvaliteta","qualityAutoHigh":"Auto High","qualityAutoLow":"Auto Low","qualityBest":"Best","qualityHigh":"High","qualityLow":"Low","qualityMedium":"Medium","scale":"Omjer","scaleAll":"Prikaži sve","scaleFit":"Točna veličina","scaleNoBorder":"Bez okvira","title":"Flash svojstva","vSpace":"VSpace","validateHSpace":"HSpace mora biti broj.","validateSrc":"Molimo upišite URL link","validateVSpace":"VSpace mora biti broj.","windowMode":"Vrsta prozora","windowModeOpaque":"Opaque","windowModeTransparent":"Transparent","windowModeWindow":"Window"},"font":{"fontSize":{"label":"Veličina","voiceLabel":"Veličina slova","panelTitle":"Veličina"},"label":"Font","panelTitle":"Font","voiceLabel":"Font"},"forms":{"button":{"title":"Image Button svojstva","text":"Tekst (vrijednost)","type":"Vrsta","typeBtn":"Gumb","typeSbm":"Pošalji","typeRst":"Poništi"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Checkbox svojstva","radioTitle":"Radio Button svojstva","value":"Vrijednost","selected":"Odabrano"},"form":{"title":"Form svojstva","menu":"Form svojstva","action":"Akcija","method":"Metoda","encoding":"Encoding"},"hidden":{"title":"Hidden Field svojstva","name":"Ime","value":"Vrijednost"},"select":{"title":"Selection svojstva","selectInfo":"Info","opAvail":"Dostupne opcije","value":"Vrijednost","size":"Veličina","lines":"linija","chkMulti":"Dozvoli višestruki odabir","opText":"Tekst","opValue":"Vrijednost","btnAdd":"Dodaj","btnModify":"Promijeni","btnUp":"Gore","btnDown":"Dolje","btnSetValue":"Postavi kao odabranu vrijednost","btnDelete":"Obriši"},"textarea":{"title":"Textarea svojstva","cols":"Kolona","rows":"Redova"},"textfield":{"title":"Text Field svojstva","name":"Ime","value":"Vrijednost","charWidth":"Širina","maxChars":"Najviše karaktera","type":"Vrsta","typeText":"Tekst","typePass":"Šifra","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Format","panelTitle":"Format","tag_address":"Address","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Formatirano"},"horizontalrule":{"toolbar":"Ubaci vodoravnu liniju"},"iframe":{"border":"Prikaži okvir IFrame-a","noUrl":"Unesite URL iframe-a","scrolling":"Omogući trake za skrolanje","title":"IFrame svojstva","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Unesite URL slike","alt":"Alternativni tekst","border":"Okvir","btnUpload":"Pošalji na server","button2Img":"Želite li promijeniti odabrani gumb u jednostavnu sliku?","hSpace":"HSpace","img2Button":"Želite li promijeniti odabranu sliku u gumb?","infoTab":"Info slike","linkTab":"Link","lockRatio":"Zaključaj odnos","menu":"Svojstva slika","resetSize":"Obriši veličinu","title":"Svojstva slika","titleButton":"Image Button svojstva","upload":"Pošalji","urlMissing":"Nedostaje URL slike.","vSpace":"VSpace","validateBorder":"Okvir mora biti cijeli broj.","validateHSpace":"HSpace mora biti cijeli broj","validateVSpace":"VSpace mora biti cijeli broj."},"smiley":{"options":"Opcije smješka","title":"Ubaci smješka","toolbar":"Smješko"},"justify":{"block":"Blok poravnanje","center":"Središnje poravnanje","left":"Lijevo poravnanje","right":"Desno poravnanje"},"link":{"acccessKey":"Pristupna tipka","advanced":"Napredno","advisoryContentType":"Advisory vrsta sadržaja","advisoryTitle":"Advisory naslov","anchor":{"toolbar":"Ubaci/promijeni sidro","menu":"Svojstva sidra","title":"Svojstva sidra","name":"Ime sidra","errorName":"Molimo unesite ime sidra","remove":"Ukloni sidro"},"anchorId":"Po Id elementa","anchorName":"Po nazivu sidra","charset":"Kodna stranica povezanih resursa","cssClasses":"Stylesheet klase","emailAddress":"E-Mail adresa","emailBody":"Sadržaj poruke","emailSubject":"Naslov","id":"Id","info":"Link Info","langCode":"Smjer jezika","langDir":"Smjer jezika","langDirLTR":"S lijeva na desno (LTR)","langDirRTL":"S desna na lijevo (RTL)","menu":"Promijeni link","name":"Naziv","noAnchors":"(Nema dostupnih sidra)","noEmail":"Molimo upišite e-mail adresu","noUrl":"Molimo upišite URL link","other":"<drugi>","popupDependent":"Ovisno (Netscape)","popupFeatures":"Mogućnosti popup prozora","popupFullScreen":"Cijeli ekran (IE)","popupLeft":"Lijeva pozicija","popupLocationBar":"Traka za lokaciju","popupMenuBar":"Izborna traka","popupResizable":"Promjenjiva veličina","popupScrollBars":"Scroll traka","popupStatusBar":"Statusna traka","popupToolbar":"Traka s alatima","popupTop":"Gornja pozicija","rel":"Veza","selectAnchor":"Odaberi sidro","styles":"Stil","tabIndex":"Tab Indeks","target":"Meta","targetFrame":"<okvir>","targetFrameName":"Ime ciljnog okvira","targetPopup":"<popup prozor>","targetPopupName":"Naziv popup prozora","title":"Link","toAnchor":"Sidro na ovoj stranici","toEmail":"E-Mail","toUrl":"URL","toolbar":"Ubaci/promijeni link","type":"Link vrsta","unlink":"Ukloni link","upload":"Pošalji"},"liststyle":{"armenian":"Armenijska numeracija","bulletedTitle":"Svojstva liste","circle":"Krug","decimal":"Decimalna numeracija (1, 2, 3, itd.)","decimalLeadingZero":"Decimalna s vodećom nulom (01, 02, 03, itd)","disc":"Disk","georgian":"Gruzijska numeracija(an, ban, gan, etc.)","lowerAlpha":"Znakovi mala slova (a, b, c, d, e, itd.)","lowerGreek":"Grčka numeracija mala slova (alfa, beta, gama, itd).","lowerRoman":"Romanska numeracija mala slova (i, ii, iii, iv, v, itd.)","none":"Bez","notset":"<nije određen>","numberedTitle":"Svojstva brojčane liste","square":"Kvadrat","start":"Početak","type":"Vrsta","upperAlpha":"Znakovi velika slova (A, B, C, D, E, itd.)","upperRoman":"Romanska numeracija velika slova (I, II, III, IV, V, itd.)","validateStartNumber":"Početak brojčane liste mora biti cijeli broj."},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Povećaj","minimize":"Smanji"},"newpage":{"toolbar":"Nova stranica"},"pagebreak":{"alt":"Prijelom stranice","toolbar":"Ubaci prijelom stranice"},"pastetext":{"button":"Zalijepi kao čisti tekst","title":"Zalijepi kao čisti tekst"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Tekst koji želite zalijepiti čini se da je kopiran iz Worda. Želite li prije očistiti tekst?","error":"Nije moguće očistiti podatke za ljepljenje zbog interne greške","title":"Zalijepi iz Worda","toolbar":"Zalijepi iz Worda"},"preview":{"preview":"Pregledaj"},"print":{"toolbar":"Ispiši"},"removeformat":{"toolbar":"Ukloni formatiranje"},"save":{"toolbar":"Snimi"},"selectall":{"toolbar":"Odaberi sve"},"showblocks":{"toolbar":"Prikaži blokove"},"sourcearea":{"toolbar":"Kôd"},"specialchar":{"options":"Opcije specijalnih znakova","title":"Odaberite posebni karakter","toolbar":"Ubaci posebne znakove"},"scayt":{"about":"O SCAYT","aboutTab":"O SCAYT","addWord":"Dodaj riječ","allCaps":"Ignoriraj riječi s velikim slovima","dic_create":"Napravi","dic_delete":"Obriši","dic_field_name":"Naziv riječnika","dic_info":"Na početku se korisnički Riječnik sprema u Cookie. Nažalost, veličina im je ograničena. Kada korisnički Riječnik naraste preko te veličine, Riječnik će biti smješten na naš server. Kako bi se korisnički Riječnik spremio na naš server morate odabrati naziv Vašeg Riječnika. Ukoliko ste već prije spremali Riječnik na naše servere, unesite naziv Riječnika i pritisnite na Povrati.","dic_rename":"Promijeni naziv","dic_restore":"Povrati","dictionariesTab":"Rječnici","disable":"Onemogući SCAYT","emptyDic":"Naziv rječnika ne smije biti prazno.","enable":"Omogući SCAYT","ignore":"Zanemari","ignoreAll":"Zanemari sve","ignoreDomainNames":"Ignoriraj nazive domena","langs":"Jezici","languagesTab":"Jezici","mixedCase":"Ignoriraj riječi s miješanim slovima","mixedWithDigits":"Ignoriraj riječi s brojevima","moreSuggestions":"Više prijedloga","opera_title":"Nije podržano u Operi","options":"Opcije","optionsTab":"Opcije","title":"Provjeri pravopis tijekom tipkanja (SCAYT)","toggle":"Omoguću/Onemogući SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Stil","panelTitle":"Stilovi formatiranja","panelTitle1":"Block stilovi","panelTitle2":"Inline stilovi","panelTitle3":"Object stilovi"},"table":{"border":"Veličina okvira","caption":"Naslov","cell":{"menu":"Ćelija","insertBefore":"Ubaci ćeliju prije","insertAfter":"Ubaci ćeliju poslije","deleteCell":"Izbriši ćelije","merge":"Spoji ćelije","mergeRight":"Spoji desno","mergeDown":"Spoji dolje","splitHorizontal":"Podijeli ćeliju vodoravno","splitVertical":"Podijeli ćeliju okomito","title":"Svojstva ćelije","cellType":"Vrsta ćelije","rowSpan":"Rows Span","colSpan":"Columns Span","wordWrap":"Prelazak u novi red","hAlign":"Vodoravno poravnanje","vAlign":"Okomito poravnanje","alignBaseline":"Osnovna linija","bgColor":"Boja pozadine","borderColor":"Boja ruba","data":"Podatak","header":"Zaglavlje","yes":"Da","no":"ne","invalidWidth":"Širina ćelije mora biti broj.","invalidHeight":"Visina ćelije mora biti broj.","invalidRowSpan":"Rows span mora biti cijeli broj.","invalidColSpan":"Columns span mora biti cijeli broj.","chooseColor":"Odaberi"},"cellPad":"Razmak ćelija","cellSpace":"Prostornost ćelija","column":{"menu":"Kolona","insertBefore":"Ubaci kolonu prije","insertAfter":"Ubaci kolonu poslije","deleteColumn":"Izbriši kolone"},"columns":"Kolona","deleteTable":"Izbriši tablicu","headers":"Zaglavlje","headersBoth":"Oba","headersColumn":"Prva kolona","headersNone":"Ništa","headersRow":"Prvi red","invalidBorder":"Debljina ruba mora biti broj.","invalidCellPadding":"Razmak ćelija mora biti broj.","invalidCellSpacing":"Prostornost ćelija mora biti broj.","invalidCols":"Broj kolona mora biti broj veći od 0.","invalidHeight":"Visina tablice mora biti broj.","invalidRows":"Broj redova mora biti broj veći od 0.","invalidWidth":"Širina tablice mora biti broj.","menu":"Svojstva tablice","row":{"menu":"Red","insertBefore":"Ubaci red prije","insertAfter":"Ubaci red poslije","deleteRow":"Izbriši redove"},"rows":"Redova","summary":"Sažetak","title":"Svojstva tablice","toolbar":"Tablica","widthPc":"postotaka","widthPx":"piksela","widthUnit":"jedinica širine"},"undo":{"redo":"Ponovi","undo":"Poništi"},"wsc":{"btnIgnore":"Zanemari","btnIgnoreAll":"Zanemari sve","btnReplace":"Zamijeni","btnReplaceAll":"Zamijeni sve","btnUndo":"Vrati","changeTo":"Promijeni u","errorLoading":"Greška učitavanja aplikacije: %s.","ieSpellDownload":"Provjera pravopisa nije instalirana. Želite li skinuti provjeru pravopisa?","manyChanges":"Provjera završena: Promijenjeno %1 riječi","noChanges":"Provjera završena: Nije napravljena promjena","noMispell":"Provjera završena: Nema grešaka","noSuggestions":"-Nema preporuke-","notAvailable":"Žao nam je, ali usluga trenutno nije dostupna.","notInDic":"Nije u rječniku","oneChange":"Provjera završena: Jedna riječ promjenjena","progress":"Provjera u tijeku...","title":"Provjera pravopisa","toolbar":"Provjeri pravopis"}};