Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / tr.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['tr']={"dir":"ltr","editor":"Zengin Metin Editörü","common":{"editorHelp":"Yardım için ALT 0 tuşuna basın","browseServer":"Sunucuyu Gez","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Karşıya Yükle","uploadSubmit":"Sunucuya Yolla","image":"Resim","flash":"Flash","form":"Form","checkbox":"Onay Kutusu","radio":"Seçenek Düğmesi","textField":"Metin Girişi","textarea":"Çok Satırlı Metin","hiddenField":"Gizli Veri","button":"Düğme","select":"Seçim Menüsü","imageButton":"Resimli Düğme","notSet":"<tanımlanmamış>","id":"Kimlik","name":"Ad","langDir":"Dil Yönü","langDirLtr":"Soldan Sağa (LTR)","langDirRtl":"Sağdan Sola (RTL)","langCode":"Dil Kodlaması","longDescr":"Uzun Tanımlı URL","cssClass":"Biçem Sayfası Sınıfları","advisoryTitle":"Danışma Başlığı","cssStyle":"Biçem","ok":"Tamam","cancel":"İptal","close":"Kapat","preview":"Ön gösterim","resize":"Boyutlandırmak için sürükle","generalTab":"Genel","advancedTab":"Gelişmiş","validateNumberFailed":"Bu değer sayı değildir.","confirmNewPage":"İceriğiniz kayıt edilmediğinden dolayı kaybolacaktır. Yeni bir sayfa yüklemek istediğinize eminsiniz?","confirmCancel":"Bazı seçenekler değişmiştir. Dialog penceresini kapatmak istediğinize eminmisiniz?","options":"Seçenekler","target":"Hedef","targetNew":"Yeni Pencere (_blank)","targetTop":"Enüst Pencere (_top)","targetSelf":"Aynı Pencere (_self)","targetParent":"Ana Pencere (_parent)","langDirLTR":"Soldan Sağa (LTR)","langDirRTL":"Sağdan Sola (RTL)","styles":"Stil","cssClasses":"Stil sayfası Sınıfı","width":"Genişlik","height":"Yükseklik","align":"Hizalama","alignLeft":"Sol","alignRight":"Sağ","alignCenter":"Merkez","alignTop":"Tepe","alignMiddle":"Orta","alignBottom":"Alt","invalidValue":"Geçersiz değer.","invalidHeight":"Yükseklik sayı olmalıdır.","invalidWidth":"Genişlik bir sayı olmalıdır.","invalidCssLength":"Belirttiğiniz sayı \"%1\" alanı için pozitif bir sayı CSS birim değeri olmalıdır (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, veya pc).","invalidHtmlLength":"Belirttiğiniz sayı \"%1\" alanı için pozitif bir sayı HTML birim değeri olmalıdır (px veya %).","invalidInlineStyle":"Noktalı virgülle ayrılmış: \"değer adı,\" inline stil için belirtilen değer biçiminde bir veya daha fazla dizilerden oluşmalıdır.","cssLengthTooltip":"Pikseller için bir numara girin veya geçerli bir CSS numarası (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, veya pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, hazır değildir</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Tüm hakları saklıdır.","dlgTitle":"CKEditor Hakkında","help":"Yardım için $1 kontrol edin.","moreInfo":"Lisanslama hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sitemizi ziyaret edin:","title":"CKEditor Hakkında","userGuide":"CKEditor Kullanıcı Kılavuzu"},"basicstyles":{"bold":"Kalın","italic":"İtalik","strike":"Üstü Çizgili","subscript":"Alt Simge","superscript":"Üst Simge","underline":"Altı Çizgili"},"bidi":{"ltr":"Metin yönü soldan sağa","rtl":"Metin yönü sağdan sola"},"blockquote":{"toolbar":"Blok Oluştur"},"clipboard":{"copy":"Kopyala","copyError":"Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin otomatik kopyalama işlemine izin vermiyor. İşlem için (Ctrl/Cmd+C) tuşlarını kullanın.","cut":"Kes","cutError":"Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin otomatik kesme işlemine izin vermiyor. İşlem için (Ctrl/Cmd+X) tuşlarını kullanın.","paste":"Yapıştır","pasteArea":"Yapıştırma Alanı","pasteMsg":"Lütfen aşağıdaki kutunun içine yapıştırın. (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ve <STRONG>Tamam</STRONG> butonunu tıklayın.","securityMsg":"Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin direkt olarak panoya erişimine izin vermiyor. Bu pencere içine tekrar yapıştırmalısınız..","title":"Yapıştır"},"colorbutton":{"auto":"Otomatik","bgColorTitle":"Arka Renk","colors":{"000":"Siyah","800000":"Kestane","8B4513":"Koyu Kahverengi","2F4F4F":"Koyu Kurşuni Gri","008080":"Teal","000080":"Mavi","4B0082":"Çivit Mavisi","696969":"Silik Gri","B22222":"Ateş Tuğlası","A52A2A":"Kahverengi","DAA520":"Altun Sırık","006400":"Koyu Yeşil","40E0D0":"Turkuaz","0000CD":"Orta Mavi","800080":"Pembe","808080":"Gri","F00":"Kırmızı","FF8C00":"Koyu Portakal","FFD700":"Altın","008000":"Yeşil","0FF":"Ciyan","00F":"Mavi","EE82EE":"Menekşe","A9A9A9":"Koyu Gri","FFA07A":"Açık Sarımsı","FFA500":"Portakal","FFFF00":"Sarı","00FF00":"Açık Yeşil","AFEEEE":"Sönük Turkuaz","ADD8E6":"Açık Mavi","DDA0DD":"Mor","D3D3D3":"Açık Gri","FFF0F5":"Eflatun Pembe","FAEBD7":"Antik Beyaz","FFFFE0":"Açık Sarı","F0FFF0":"Balsarısı","F0FFFF":"Gök Mavisi","F0F8FF":"Reha Mavi","E6E6FA":"Eflatun","FFF":"Beyaz"},"more":"Diğer renkler...","panelTitle":"Renkler","textColorTitle":"Yazı Rengi"},"colordialog":{"clear":"Temizle","highlight":"İşaretle","options":"Renk Seçenekleri","selected":"Seçilmiş","title":"Renk seç"},"templates":{"button":"Şablonlar","emptyListMsg":"(Belirli bir şablon seçilmedi)","insertOption":"Mevcut içerik ile değiştir","options":"Şablon Seçenekleri","selectPromptMsg":"Düzenleyicide açmak için lütfen bir şablon seçin.<br>(hali hazırdaki içerik kaybolacaktır.):","title":"İçerik Şablonları"},"contextmenu":{"options":"İçerik Menüsü Seçenekleri"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Tavsiye Başlığı","cssClassInputLabel":"Stilltipi Sınıfı","edit":"Div Düzenle","inlineStyleInputLabel":"Inline Stili","langDirLTRLabel":"Soldan sağa (LTR)","langDirLabel":"Dil Yönü","langDirRTLLabel":"Sağdan sola (RTL)","languageCodeInputLabel":" Dil Kodu","remove":"Div Kaldır","styleSelectLabel":"Stil","title":"Div İçeriği Oluştur","toolbar":"Div İçeriği Oluştur"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Araç çubuklarını topla","toolbarExpand":"Araç çubuklarını aç","toolbarGroups":{"document":"Belge","clipboard":"Pano/Geri al","editing":"Düzenleme","forms":"Formlar","basicstyles":"Temel Stiller","paragraph":"Paragraf","links":"Bağlantılar","insert":"Ekle","styles":"Stiller","colors":"Renkler","tools":"Araçlar"},"toolbars":"Araç çubukları Editörü"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementlerin yolu","eleTitle":"%1 elementi"},"list":{"bulletedlist":"Simgeli Liste","numberedlist":"Numaralı Liste"},"indent":{"indent":"Sekme Arttır","outdent":"Sekme Azalt"},"find":{"find":"Bul","findOptions":"Seçenekleri Bul","findWhat":"Aranan:","matchCase":"Büyük/küçük harf duyarlı","matchCyclic":"Eşleşen döngü","matchWord":"Kelimenin tamamı uysun","notFoundMsg":"Belirtilen yazı bulunamadı.","replace":"Değiştir","replaceAll":"Tümünü Değiştir","replaceSuccessMsg":"%1 bulunanlardan değiştirildi.","replaceWith":"Bununla değiştir:","title":"Bul ve Değiştir"},"fakeobjects":{"anchor":"Bağlantı","flash":"Flash Animasyonu","hiddenfield":"Gizli Alan","iframe":"IFrame","unknown":"Bilinmeyen Nesne"},"flash":{"access":"Kod İzni","accessAlways":"Herzaman","accessNever":"Asla","accessSameDomain":"Aynı domain","alignAbsBottom":"Tam Altı","alignAbsMiddle":"Tam Ortası","alignBaseline":"Taban Çizgisi","alignTextTop":"Yazı Tepeye","bgcolor":"Arka Renk","chkFull":"Tam ekrana İzinver","chkLoop":"Döngü","chkMenu":"Flash Menüsünü Kullan","chkPlay":"Otomatik Oynat","flashvars":"Flash Değerleri","hSpace":"Yatay Boşluk","properties":"Flash Özellikleri","propertiesTab":"Özellikler","quality":"Kalite","qualityAutoHigh":"Otomatik Yükseklik","qualityAutoLow":"Otomatik Düşüklük","qualityBest":"En iyi","qualityHigh":"Yüksek","qualityLow":"Düşük","qualityMedium":"Orta","scale":"Boyutlandır","scaleAll":"Hepsini Göster","scaleFit":"Tam Sığdır","scaleNoBorder":"Kenar Yok","title":"Flash Özellikleri","vSpace":"Dikey Boşluk","validateHSpace":"HSpace sayı olmalıdır.","validateSrc":"Lütfen köprü URL'sini yazın","validateVSpace":"VSpace sayı olmalıdır.","windowMode":"Pencere modu","windowModeOpaque":"Opak","windowModeTransparent":"Şeffaf","windowModeWindow":"Pencere"},"font":{"fontSize":{"label":"Boyut","voiceLabel":"Font Size","panelTitle":"Boyut"},"label":"Yazı Türü","panelTitle":"Yazı Türü","voiceLabel":"Font"},"forms":{"button":{"title":"Düğme Özellikleri","text":"Metin (Değer)","type":"Tip","typeBtn":"Düğme","typeSbm":"Gönder","typeRst":"Sıfırla"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Onay Kutusu Özellikleri","radioTitle":"Seçenek Düğmesi Özellikleri","value":"Değer","selected":"Seçili"},"form":{"title":"Form Özellikleri","menu":"Form Özellikleri","action":"İşlem","method":"Yöntem","encoding":"Kodlama"},"hidden":{"title":"Gizli Veri Özellikleri","name":"Ad","value":"Değer"},"select":{"title":"Seçim Menüsü Özellikleri","selectInfo":"Bilgi","opAvail":"Mevcut Seçenekler","value":"Değer","size":"Boyut","lines":"satır","chkMulti":"Çoklu seçime izin ver","opText":"Metin","opValue":"Değer","btnAdd":"Ekle","btnModify":"Düzenle","btnUp":"Yukarı","btnDown":"Aşağı","btnSetValue":"Seçili değer olarak ata","btnDelete":"Sil"},"textarea":{"title":"Çok Satırlı Metin Özellikleri","cols":"Sütunlar","rows":"Satırlar"},"textfield":{"title":"Metin Girişi Özellikleri","name":"Ad","value":"Değer","charWidth":"Karakter Genişliği","maxChars":"En Fazla Karakter","type":"Tür","typeText":"Metin","typePass":"Şifre","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Biçim","panelTitle":"Biçim","tag_address":"Adres","tag_div":"Paragraf (DIV)","tag_h1":"Başlık 1","tag_h2":"Başlık 2","tag_h3":"Başlık 3","tag_h4":"Başlık 4","tag_h5":"Başlık 5","tag_h6":"Başlık 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Biçimli"},"horizontalrule":{"toolbar":"Yatay Satır Ekle"},"iframe":{"border":"Çerceve sınırlarını göster","noUrl":"Lütfen IFrame köprü (URL) bağlantısını yazın","scrolling":"Kaydırma çubuklarını aktif et","title":"IFrame Özellikleri","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Lütfen resmin URL'sini yazınız","alt":"Alternatif Yazı","border":"Kenar","btnUpload":"Sunucuya Yolla","button2Img":"Seçili resim butonunu basit resime çevirmek istermisiniz?","hSpace":"Yatay Boşluk","img2Button":"Seçili olan resimi, resimli butona çevirmek istermisiniz?","infoTab":"Resim Bilgisi","linkTab":"Köprü","lockRatio":"Oranı Kilitle","menu":"Resim Özellikleri","resetSize":"Boyutu Başa Döndür","title":"Resim Özellikleri","titleButton":"Resimli Düğme Özellikleri","upload":"Karşıya Yükle","urlMissing":"Resmin URL kaynağı eksiktir.","vSpace":"Dikey Boşluk","validateBorder":"Çerçeve tam sayı olmalıdır.","validateHSpace":"HSpace tam sayı olmalıdır.","validateVSpace":"VSpace tam sayı olmalıdır."},"smiley":{"options":"İfade Seçenekleri","title":"İfade Ekle","toolbar":"İfade"},"justify":{"block":"İki Kenara Yaslanmış","center":"Ortalanmış","left":"Sola Dayalı","right":"Sağa Dayalı"},"link":{"acccessKey":"Erişim Tuşu","advanced":"Gelişmiş","advisoryContentType":"Danışma İçerik Türü","advisoryTitle":"Danışma Başlığı","anchor":{"toolbar":"Bağlantı Ekle/Düzenle","menu":"Bağlantı Özellikleri","title":"Bağlantı Özellikleri","name":"Bağlantı Adı","errorName":"Lütfen bağlantı için ad giriniz","remove":"Bağlantıyı Kaldır"},"anchorId":"Eleman Kimlik Numarası ile","anchorName":"Bağlantı Adı ile","charset":"Bağlı Kaynak Karakter Gurubu","cssClasses":"Biçem Sayfası Sınıfları","emailAddress":"E-Posta Adresi","emailBody":"İleti Gövdesi","emailSubject":"İleti Konusu","id":"Id","info":"Link Bilgisi","langCode":"Dil Yönü","langDir":"Dil Yönü","langDirLTR":"Soldan Sağa (LTR)","langDirRTL":"Sağdan Sola (RTL)","menu":"Link Düzenle","name":"Ad","noAnchors":"(Bu belgede hiç çapa yok)","noEmail":"Lütfen E-posta adresini yazın","noUrl":"Lütfen Link URL'sini yazın","other":"<diğer>","popupDependent":"Bağımlı (Netscape)","popupFeatures":"Yeni Açılan Pencere Özellikleri","popupFullScreen":"Tam Ekran (IE)","popupLeft":"Sola Göre Konum","popupLocationBar":"Yer Çubuğu","popupMenuBar":"Menü Çubuğu","popupResizable":"Resizable","popupScrollBars":"Kaydırma Çubukları","popupStatusBar":"Durum Çubuğu","popupToolbar":"Araç Çubuğu","popupTop":"Yukarıya Göre Konum","rel":"İlişki","selectAnchor":"Bağlantı Seç","styles":"Biçem","tabIndex":"Sekme İndeksi","target":"Hedef","targetFrame":"<çerçeve>","targetFrameName":"Hedef Çerçeve Adı","targetPopup":"<yeni açılan pencere>","targetPopupName":"Yeni Açılan Pencere Adı","title":"Link","toAnchor":"Bu sayfada çapa","toEmail":"E-Posta","toUrl":"URL","toolbar":"Link Ekle/Düzenle","type":"Link Türü","unlink":"Köprü Kaldır","upload":"Karşıya Yükle"},"liststyle":{"armenian":"Ermenice sayılandırma","bulletedTitle":"Simgeli Liste Özellikleri","circle":"Daire","decimal":"Ondalık (1, 2, 3, vs.)","decimalLeadingZero":"Başı sıfırlı ondalık (01, 02, 03, vs.)","disc":"Disk","georgian":"Gürcüce numaralandırma (an, ban, gan, vs.)","lowerAlpha":"Küçük Alpha (a, b, c, d, e, vs.)","lowerGreek":"Küçük Greek (alpha, beta, gamma, vs.)","lowerRoman":"Küçük Roman (i, ii, iii, iv, v, vs.)","none":"Yok","notset":"<ayarlanmamış>","numberedTitle":"Sayılandırılmış Liste Özellikleri","square":"Kare","start":"Başla","type":"Tipi","upperAlpha":"Büyük Alpha (A, B, C, D, E, vs.)","upperRoman":"Büyük Roman (I, II, III, IV, V, vs.)","validateStartNumber":"Liste başlangıcı tam sayı olmalıdır."},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Büyült","minimize":"Küçült"},"newpage":{"toolbar":"Yeni Sayfa"},"pagebreak":{"alt":"Sayfa Sonu","toolbar":"Sayfa Sonu Ekle"},"pastetext":{"button":"Düz Metin Olarak Yapıştır","title":"Düz Metin Olarak Yapıştır"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Yapıştırmaya çalıştığınız metin Word'den kopyalanmıştır. Yapıştırmadan önce silmek istermisiniz?","error":"Yapıştırmadaki veri bilgisi hata düzelene kadar silinmeyecektir","title":"Word'den Yapıştır","toolbar":"Word'den Yapıştır"},"preview":{"preview":"Ön İzleme"},"print":{"toolbar":"Yazdır"},"removeformat":{"toolbar":"Biçimi Kaldır"},"save":{"toolbar":"Kaydet"},"selectall":{"toolbar":"Tümünü Seç"},"showblocks":{"toolbar":"Blokları Göster"},"sourcearea":{"toolbar":"Kaynak"},"specialchar":{"options":"Özel Karakter Seçenekleri","title":"Özel Karakter Seç","toolbar":"Özel Karakter Ekle"},"scayt":{"about":"SCAYT'ı hakkında","aboutTab":"Hakkında","addWord":"Kelime Ekle","allCaps":"Tüm büyük küçük kelimeleri yoksay","dic_create":"Oluştur","dic_delete":"Sil","dic_field_name":"Sözlük adı","dic_info":"Başlangıçta Kullanıcı Sözlüğü bir çerezde saklanır. Ancak, Çerezler boyutu sınırlıdır. Kullanıcı Sözlüğü, çerezin içinde saklanamayacağı bir noktada, bizim sunucularımızın içindeki sözlükte saklanabilir. Bizim sunucu üzerinde kişisel Sözlük saklamanız için, Sözlüğe bir ad belirtmelisiniz. Eğer zaten bir saklı Sözlük varsa, lütfen adını yazın ve Geri Yükle düğmesini tıklayın.","dic_rename":"Yeniden adlandır","dic_restore":"Geri al","dictionariesTab":"Sözlükler","disable":"SCAYT'ı pasifleştir","emptyDic":"Sözlük adı boş olamaz.","enable":"SCAYT'ı etkinleştir","ignore":"Yoksay","ignoreAll":"Tümünü Yoksay","ignoreDomainNames":"Domain adlarını yoksay","langs":"Diller","languagesTab":"Diller","mixedCase":"Karışık büyüklük ile Sözcükler yoksay","mixedWithDigits":"Sayılarla Kelimeler yoksay","moreSuggestions":"Daha fazla öneri","opera_title":"Opera tarafından desteklenmemektedir","options":"Seçenekler","optionsTab":"Seçenekler","title":"Girmiş olduğunuz kelime denetimi","toggle":"SCAYT'ı değiştir","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Biçem","panelTitle":"Stilleri Düzenliyor","panelTitle1":"Blok Stilleri","panelTitle2":"Inline Stilleri","panelTitle3":"Nesne Stilleri"},"table":{"border":"Kenar Kalınlığı","caption":"Başlık","cell":{"menu":"Hücre","insertBefore":"Hücre Ekle - Önce","insertAfter":"Hücre Ekle - Sonra","deleteCell":"Hücre Sil","merge":"Hücreleri Birleştir","mergeRight":"Birleştir - Sağdaki İle ","mergeDown":"Birleştir - Aşağıdaki İle ","splitHorizontal":"Hücreyi Yatay Böl","splitVertical":"Hücreyi Dikey Böl","title":"Hücre Özellikleri","cellType":"Hücre Tipi","rowSpan":"Satırlar Mesafesi (Span)","colSpan":"Sütünlar Mesafesi (Span)","wordWrap":"Kelime Kaydırma","hAlign":"Düşey Hizalama","vAlign":"Yataş Hizalama","alignBaseline":"Tabana","bgColor":"Arkaplan Rengi","borderColor":"Çerçeve Rengi","data":"Veri","header":"Başlık","yes":"Evet","no":"Hayır","invalidWidth":"Hücre genişliği sayı olmalıdır.","invalidHeight":"Hücre yüksekliği sayı olmalıdır.","invalidRowSpan":"Satırların mesafesi tam sayı olmalıdır.","invalidColSpan":"Sütünların mesafesi tam sayı olmalıdır.","chooseColor":"Seçiniz"},"cellPad":"Izgara yazı arası","cellSpace":"Izgara kalınlığı","column":{"menu":"Sütun","insertBefore":"Kolon Ekle - Önce","insertAfter":"Kolon Ekle - Sonra","deleteColumn":"Sütun Sil"},"columns":"Sütunlar","deleteTable":"Tabloyu Sil","headers":"Başlıklar","headersBoth":"Her İkisi","headersColumn":"İlk Sütun","headersNone":"Yok","headersRow":"İlk Satır","invalidBorder":"Çerceve büyüklüklüğü sayı olmalıdır.","invalidCellPadding":"Hücre aralığı (padding) sayı olmalıdır.","invalidCellSpacing":"Hücre boşluğu (spacing) sayı olmalıdır.","invalidCols":"Sütün sayısı 0 sayısından büyük olmalıdır.","invalidHeight":"Tablo yüksekliği sayı olmalıdır.","invalidRows":"Satır sayısı 0 sayısından büyük olmalıdır.","invalidWidth":"Tablo genişliği sayı olmalıdır.","menu":"Tablo Özellikleri","row":{"menu":"Satır","insertBefore":"Satır Ekle - Önce","insertAfter":"Satır Ekle - Sonra","deleteRow":"Satır Sil"},"rows":"Satırlar","summary":"Özet","title":"Tablo Özellikleri","toolbar":"Tablo","widthPc":"yüzde","widthPx":"piksel","widthUnit":"genişlik birimi"},"undo":{"redo":"Tekrarla","undo":"Geri Al"},"wsc":{"btnIgnore":"Yoksay","btnIgnoreAll":"Tümünü Yoksay","btnReplace":"Değiştir","btnReplaceAll":"Tümünü Değiştir","btnUndo":"Geri Al","changeTo":"Şuna değiştir:","errorLoading":"Uygulamada yüklerken hata oluştu: %s.","ieSpellDownload":"Yazım denetimi yüklenmemiş. Şimdi yüklemek ister misiniz?","manyChanges":"Yazım denetimi tamamlandı: %1 kelime değiştirildi","noChanges":"Yazım denetimi tamamlandı: Hiçbir kelime değiştirilmedi","noMispell":"Yazım denetimi tamamlandı: Yanlış yazıma rastlanmadı","noSuggestions":"- Öneri Yok -","notAvailable":"Üzügünüz, bu servis şuanda hizmet dışıdır.","notInDic":"Sözlükte Yok","oneChange":"Yazım denetimi tamamlandı: Bir kelime değiştirildi","progress":"Yazım denetimi işlemde...","title":"Yazımı Denetle","toolbar":"Yazım Denetimi"}};