Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / static / RichText / plugins / a11yhelp / dialogs / lang / cs.js
1 \feff/*
2  Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3  For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5 CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","cs",{title:"Instrukce pro přístupnost",contents:"Obsah nápovědy. Pro uzavření tohoto dialogu stiskněte klávesu ESC.",legend:[{name:"Obecné",items:[{name:"Panel nástrojů editoru",legend:"Stiskněte${toolbarFocus} k procházení panelu nástrojů. Přejděte na další a předchozí skupiny pomocí TAB a SHIFT-TAB. Přechod na další a předchozí tlačítko panelu nástrojů je pomocí ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO. Stisknutím mezerníku nebo klávesy ENTER tlačítko aktivujete."},{name:"Dialogové okno editoru",
6 legend:"Uvnitř dialogového okna stiskněte TAB pro přesunutí na další pole, stiskněte SHIFT + TAB pro přesun na předchozí pole, stiskněte ENTER pro odeslání dialogu, stiskněte ESC pro jeho zrušení. Pro dialogová okna, která mají mnoho karet stiskněte ALT + F10 pr oprocházení seznamu karet. Pak se přesuňte na další kartu pomocí TAB nebo ŠIPKA VPRAVO. Pro přesun na předchozí stiskněte SHIFT + TAB nebo ŠIPKA VLEVO. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro vybrání stránky karet."},{name:"Kontextové menu editoru",
7 legend:"Stiskněte ${contextMenu} nebo klávesu APPLICATION k otevření kontextového menu. Pak se přesuňte na další možnost menu pomocí TAB nebo ŠIPKY DOLŮ. Přesuňte se na předchozí možnost pomocí  SHIFT+TAB nebo ŠIPKY NAHORU. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro zvolení možnosti menu. Podmenu současné možnosti otevřete pomocí MEZERNÍKU nebo ENTER či ŠIPKY DOLEVA. Kontextové menu uzavřete stiskem ESC."},{name:"Rámeček seznamu editoru",legend:"Uvnitř rámečku seznamu se přesunete na další položku menu pomocí TAB nebo ŠIPKA DOLŮ. Na předchozí položku se přesunete SHIFT + TAB nebo ŠIPKA NAHORU. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro zvolení možnosti seznamu. Stiskněte ESC pro uzavření seznamu."},
8 {name:"Lišta cesty prvku v editoru",legend:"Stiskněte ${elementsPathFocus} pro procházení lišty cesty prvku. Na další tlačítko prvku se přesunete pomocí TAB nebo ŠIPKA VPRAVO. Na předchozí položku se přesunete pomocí SHIFT + TAB nebo ŠIPKA VLEVO. Stiskněte MEZERNÍK nebo ENTER pro vybrání prvku v editoru."}]},{name:"Příkazy",items:[{name:" Příkaz Zpět",legend:"Stiskněte ${undo}"},{name:" Příkaz Znovu",legend:"Stiskněte ${redo}"},{name:" Příkaz Tučné",legend:"Stiskněte ${bold}"},{name:" Příkaz Kurzíva",
9 legend:"Stiskněte ${italic}"},{name:" Příkaz Podtržení",legend:"Stiskněte ${underline}"},{name:" Příkaz Odkaz",legend:"Stiskněte ${link}"},{name:" Příkaz Skrýt panel nástrojů",legend:"Stiskněte ${toolbarCollapse}"},{name:" Access previous focus space command",legend:"Press ${accessPreviousSpace} to access the closest unreachable focus space before the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},{name:" Access next focus space command",
10 legend:"Press ${accessNextSpace} to access the closest unreachable focus space after the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},{name:" Nápověda přístupnosti",legend:"Stiskněte ${a11yHelp}"}]}]});