Upgrade to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / static / RichText / plugins / a11yhelp / dialogs / lang / cy.js
1 \feff/*
2  Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3  For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5 CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","cy",{title:"Canllawiau Hygyrchedd",contents:"Cynnwys Cymorth. I gau y deialog hwn, pwyswch ESC.",legend:[{name:"Cyffredinol",items:[{name:"Bar Offer y Golygydd",legend:"Pwyswch $ {toolbarFocus} i fynd at y bar offer. Symudwch i'r grŵp bar offer nesaf a blaenorol gyda TAB a SHIFT-TAB. Symudwch i'r botwm bar offer nesaf a blaenorol gyda SAETH DDE neu SAETH CHWITH. Pwyswch SPACE neu ENTER i wneud botwm y bar offer yn weithredol."},{name:"Deialog y Golygydd",legend:"Tu mewn i'r deialog, pwyswch TAB i fynd i'r maes nesaf ar y deialog, pwyswch SHIFT + TAB i symud i faes blaenorol, pwyswch ENTER i gyflwyno'r deialog, pwyswch ESC i ddiddymu'r deialog. Ar gyfer deialogau sydd â thudalennau aml-tab, pwyswch ALT + F10 i lywio'r tab-restr. Yna symudwch i'r tab nesaf gyda TAB neu SAETH DDE. Symudwch i dab blaenorol gyda SHIFT + TAB neu'r SAETH CHWITH. Pwyswch SPACE neu ENTER i ddewis y dudalen tab."},
6 {name:"Dewislen Cyd-destun y Golygydd",legend:"Pwyswch $ {contextMenu} neu'r ALLWEDD 'APPLICATION' i agor y ddewislen cyd-destun. Yna symudwch i'r opsiwn ddewislen nesaf gyda'r TAB neu'r SAETH I LAWR. Symudwch i'r opsiwn blaenorol gyda SHIFT + TAB neu'r SAETH I FYNY. Pwyswch SPACE neu ENTER i ddewis yr opsiwn ddewislen. Agorwch is-dewislen yr opsiwn cyfredol gyda SPACE neu ENTER neu SAETH DDE. Ewch yn ôl i'r eitem ar y ddewislen uwch gydag ESC neu SAETH CHWITH. Ceuwch y ddewislen cyd-destun gydag ESC."},
7 {name:"Blwch Rhestr y Golygydd",legend:"Tu mewn rhestr-bocs, ewch i'r eitem rhestr nesaf gyda TAB neu'r SAETH I LAWR. Symudwch i restr eitem flaenorol gyda SHIFT + TAB neu SAETH I FYNY. Pwyswch SPACE neu ENTER i ddewis yr opsiwn o'r rhestr. Pwyswch ESC i gau'r rhestr."},{name:"Bar Llwybr Elfen y Golygydd",legend:"Pwyswch $ {elementsPathFocus} i fynd i'r elfennau llwybr bar. Symudwch i fotwm yr elfen nesaf gyda TAB neu SAETH DDE. Symudwch i fotwm blaenorol gyda SHIFT + TAB neu SAETH CHWITH. Pwyswch SPACE neu ENTER i ddewis yr elfen yn y golygydd."}]},
8 {name:"Gorchmynion",items:[{name:"Gorchymyn dadwneud",legend:"Pwyswch ${undo}"},{name:"Gorchymyn ailadrodd",legend:"Pwyswch ${redo}"},{name:"Gorchymyn Bras",legend:"Pwyswch ${bold}"},{name:"Gorchymyn italig",legend:"Pwyswch ${italig}"},{name:"Gorchymyn tanlinellu",legend:"Pwyso ${underline}"},{name:"Gorchymyn dolen",legend:"Pwyswch ${link}"},{name:"Gorchymyn Cwympo'r Dewislen",legend:"Pwyswch ${toolbarCollapse}"},{name:" Access previous focus space command",legend:"Press ${accessPreviousSpace} to access the closest unreachable focus space before the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},
9 {name:" Access next focus space command",legend:"Press ${accessNextSpace} to access the closest unreachable focus space after the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},{name:"Cymorth Hygyrchedd",legend:"Pwyswch ${a11yHelp}"}]}]});