Upgrade to 4.2.8
[usit-rt.git] / share / static / RichText / plugins / a11yhelp / dialogs / lang / nb.js
1 \feff/*
2  Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3  For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5 CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","nb",{title:"Instruksjoner for tilgjengelighet",contents:"Innhold for hjelp. Trykk ESC for å lukke denne dialogen.",legend:[{name:"Generelt",items:[{name:"Verktøylinje for editor",legend:"Trykk ${toolbarFocus} for å navigere til verktøylinjen. Flytt til neste og forrige verktøylinjegruppe med TAB og SHIFT-TAB. Flytt til neste og forrige verktøylinjeknapp med HØYRE PILTAST og VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å aktivere verktøylinjeknappen."},{name:"Dialog for editor",
6 legend:"Mens du er i en dialog, trykk TAB for å navigere til neste dialogfelt, press SHIFT + TAB for å flytte til forrige felt, trykk ENTER for å akseptere dialogen, trykk ESC for å avbryte dialogen. For dialoger med flere faner, trykk ALT + F10 for å navigere til listen over faner. Gå til neste fane med TAB eller HØYRE PILTAST. Gå til forrige fane med SHIFT + TAB eller VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge fanen."},{name:"Kontekstmeny for editor",legend:"Trykk ${contextMenu} eller MENYKNAPP for å åpne kontekstmeny. Gå til neste alternativ i menyen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ med SHIFT+TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge menyalternativet. Åpne undermenyen på valgt alternativ med MELLOMROM eller ENTER eller HØYRE PILTAST. Gå tilbake til overordnet menyelement med ESC eller VENSTRE PILTAST. Lukk kontekstmenyen med ESC."},
7 {name:"Listeboks for editor",legend:"I en listeboks, gå til neste alternativ i listen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ i listen med SHIFT + TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge alternativet i listen. Trykk ESC for å lukke listeboksen."},{name:"Verktøylinje for elementsti",legend:"Trykk ${elementsPathFocus} for å navigere til verktøylinjen som viser elementsti. Gå til neste elementknapp med TAB eller HØYRE PILTAST. Gå til forrige elementknapp med SHIFT+TAB eller VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge elementet i editoren."}]},
8 {name:"Kommandoer",items:[{name:"Angre",legend:"Trykk ${undo}"},{name:"Gjør om",legend:"Trykk ${redo}"},{name:"Fet tekst",legend:"Trykk ${bold}"},{name:"Kursiv tekst",legend:"Trykk ${italic}"},{name:"Understreking",legend:"Trykk ${underline}"},{name:"Link",legend:"Trykk ${link}"},{name:"Skjul verktøylinje",legend:"Trykk ${toolbarCollapse}"},{name:" Access previous focus space command",legend:"Press ${accessPreviousSpace} to access the closest unreachable focus space before the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},
9 {name:" Access next focus space command",legend:"Press ${accessNextSpace} to access the closest unreachable focus space after the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},{name:"Hjelp for tilgjengelighet",legend:"Trykk ${a11yHelp}"}]}]});