Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / static / RichText / plugins / specialchar / dialogs / lang / sk.js
1 \feff/*
2  Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
3  For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license
4 */
5 CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","sk",{euro:"Znak eura",lsquo:"Ľavá jednoduchá úvodzovka",rsquo:"Pravá jednoduchá úvodzovka",ldquo:"Pravá dvojitá úvodzovka",rdquo:"Pravá dvojitá úvodzovka",ndash:"En pomlčka",mdash:"Em pomlčka",iexcl:"Obrátený výkričník",cent:"Znak centu",pound:"Znak libry",curren:"Znak meny",yen:"Znak jenu",brvbar:"Prerušená zvislá čiara",sect:"Znak odseku",uml:"Prehláska",copy:"Znak copyrightu",ordf:"Ženský indikátor rodu",laquo:"Znak dvojitých lomených úvodzoviek vľavo",not:"Logistický zápor",
6 reg:"Znak registrácie",macr:"Pomlčka nad",deg:"Znak stupňa",sup2:"Dvojka ako horný index",sup3:"Trojka ako horný index",acute:"Dĺžeň",micro:"Znak mikro",para:"Znak odstavca",middot:"Bodka uprostred",cedil:"Chvost vľavo",sup1:"Jednotka ako horný index",ordm:"Mužský indikátor rodu",raquo:"Znak dvojitých lomených úvodzoviek vpravo",frac14:"Obyčajný zlomok jedna štvrtina",frac12:"Obyčajný zlomok jedna polovica",frac34:"Obyčajný zlomok tri štvrtiny",iquest:"Otočený otáznik",Agrave:"Veľké písmeno latinky A s accentom",
7 Aacute:"Veľké písmeno latinky A s dĺžňom",Acirc:"Veľké písmeno latinky A s mäkčeňom",Atilde:"Veľké písmeno latinky A s tildou",Auml:"Veľké písmeno latinky A s dvoma bodkami",Aring:"Veľké písmeno latinky A s krúžkom nad",AElig:"Veľké písmeno latinky Æ",Ccedil:"Veľké písmeno latinky C s chvostom vľavo",Egrave:"Veľké písmeno latinky E s accentom",Eacute:"Veľké písmeno latinky E s dĺžňom",Ecirc:"Veľké písmeno latinky E s mäkčeňom",Euml:"Veľké písmeno latinky E s dvoma bodkami",Igrave:"Veľké písmeno latinky I s accentom",
8 Iacute:"Veľké písmeno latinky I s dĺžňom",Icirc:"Veľké písmeno latinky I s mäkčeňom",Iuml:"Veľké písmeno latinky I s dvoma bodkami",ETH:"Veľké písmeno latinky Eth",Ntilde:"Veľké písmeno latinky N s tildou",Ograve:"Veľké písmeno latinky O s accentom",Oacute:"Veľké písmeno latinky O s dĺžňom",Ocirc:"Veľké písmeno latinky O s mäkčeňom",Otilde:"Veľké písmeno latinky O s tildou",Ouml:"Veľké písmeno latinky O s dvoma bodkami",times:"Znak násobenia",Oslash:"Veľké písmeno latinky O preškrtnuté",Ugrave:"Veľké písmeno latinky U s accentom",
9 Uacute:"Veľké písmeno latinky U s dĺžňom",Ucirc:"Veľké písmeno latinky U s mäkčeňom",Uuml:"Veľké písmeno latinky U s dvoma bodkami",Yacute:"Veľké písmeno latinky Y s dĺžňom",THORN:"Veľké písmeno latinky Thorn",szlig:"Malé písmeno latinky ostré s",agrave:"Malé písmeno latinky a s accentom",aacute:"Malé písmeno latinky a s dĺžňom",acirc:"Malé písmeno latinky a s mäkčeňom",atilde:"Malé písmeno latinky a s tildou",auml:"Malé písmeno latinky a s dvoma bodkami",aring:"Malé písmeno latinky a s krúžkom nad",
10 aelig:"Malé písmeno latinky æ",ccedil:"Malé písmeno latinky c s chvostom vľavo",egrave:"Malé písmeno latinky e s accentom",eacute:"Malé písmeno latinky e s dĺžňom",ecirc:"Malé písmeno latinky e s mäkčeňom",euml:"Malé písmeno latinky e s dvoma bodkami",igrave:"Malé písmeno latinky i s accentom",iacute:"Malé písmeno latinky i s dĺžňom",icirc:"Malé písmeno latinky i s mäkčeňom",iuml:"Malé písmeno latinky i s dvoma bodkami",eth:"Malé písmeno latinky eth",ntilde:"Malé písmeno latinky n s tildou",ograve:"Malé písmeno latinky o s accentom",
11 oacute:"Malé písmeno latinky o s dĺžňom",ocirc:"Malé písmeno latinky o s mäkčeňom",otilde:"Malé písmeno latinky o s tildou",ouml:"Malé písmeno latinky o s dvoma bodkami",divide:"Znak delenia",oslash:"Malé písmeno latinky o preškrtnuté",ugrave:"Malé písmeno latinky u s accentom",uacute:"Malé písmeno latinky u s dĺžňom",ucirc:"Malé písmeno latinky u s mäkčeňom",uuml:"Malé písmeno latinky u s dvoma bodkami",yacute:"Malé písmeno latinky y s dĺžňom",thorn:"Malé písmeno latinky thorn",yuml:"Malé písmeno latinky y s dvoma bodkami",
12 OElig:"Veľká ligatúra latinky OE",oelig:"Malá ligatúra latinky OE",372:"Veľké písmeno latinky W s mäkčeňom",374:"Veľké písmeno latinky Y s mäkčeňom",373:"Malé písmeno latinky w s mäkčeňom",375:"Malé písmeno latinky y s mäkčeňom",sbquo:"Dolná jednoduchá 9-úvodzovka",8219:"Horná jednoduchá otočená 9-úvodzovka",bdquo:"Dolná dvojitá 9-úvodzovka",hellip:"Trojbodkový úvod",trade:"Znak ibchodnej značky",9658:"Čierny ukazovateľ smerujúci vpravo",bull:"Kruh",rarr:"Šípka vpravo",rArr:"Dvojitá šipka vpravo",
13 hArr:"Dvojitá šipka vľavo a vpravo",diams:"Čierne piky",asymp:"Skoro sa rovná"});