Upgrade to 4.0.13
[usit-rt.git] / share / po / bg.po
index 70d33ad..0d2b080 100644 (file)
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "%1 #%2"
 msgid "%1 %2"
 msgstr "%1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2042
+#: lib/RT/Tickets.pm:2049
 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
 msgid "%1 %2 %3"
 msgstr "%1 %2 %3"
@@ -69,7 +69,7 @@ msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
+#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:774
 #. ($cf->Name, $new_content)
 #. ($field, $new)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -81,13 +81,13 @@ msgstr "%1 %2 добавен"
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "преди %1 %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:727
+#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:738
 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
 #. ($field, $old, $new)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 променен на %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
+#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:780
 #. ($cf->Name, $old_content)
 #. ($field, $old)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "%1 %2 с шаблон %3"
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr "%1 (%2) от %3"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:64 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
 #. (loc($Ticket->Status))
@@ -234,14 +234,14 @@ msgstr "%1 изглежда като локален обект, но не беш
 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
 msgstr "%1 изглежда като напълно инициализиран. Не се налага да се създават таблици или да се внасят метаданни, но бихте могли да продължите да персонализирате RT чрез кликване на 'Основна персонализация' по-долу"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
+#: lib/RT/Transaction.pm:608 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
 msgid "%1 by %2"
 msgstr "%1 от %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:856 lib/RT/Transaction.pm:861 lib/RT/Transaction.pm:875 lib/RT/Transaction.pm:884 lib/RT/Transaction.pm:922
+#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:668 lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/Transaction.pm:872 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:895 lib/RT/Transaction.pm:933
 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
@@ -250,8 +250,9 @@ msgstr "%1 от %2"
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 променен от %2 на %3"
 
-#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
+#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:210 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:226
 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
+#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
 msgstr ""
 
@@ -278,17 +279,17 @@ msgstr "%1 не може да получи стойност %2."
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr "%1 не може да установи състоянието на разрешен. Възможно е базата данни на RT да е несъстоятелна."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:624
+#: lib/RT/Transaction.pm:635
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 created"
 msgstr "%1 създаден"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:635
+#: lib/RT/Transaction.pm:646
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 deleted"
 msgstr "%1 изтрит"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:630
+#: lib/RT/Transaction.pm:641
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 disabled"
 msgstr "%1 изключен"
@@ -298,7 +299,7 @@ msgstr "%1 изключен"
 msgid "%1 doesn't exist."
 msgstr "%1 не съществува."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:627
+#: lib/RT/Transaction.pm:638
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 enabled"
 msgstr "%1 включен"
@@ -327,7 +328,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:311 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
+#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:392 share/html/Ticket/Update.html:287 share/html/m/ticket/create:186 share/html/m/ticket/reply:204
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -445,7 +446,7 @@ msgstr "Таблата на %1"
 msgid "%1's saved searches"
 msgstr "Съхранените търсения на %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:539
+#: lib/RT/Transaction.pm:550
 #. ($self)
 msgid "%1: no attachment specified"
 msgstr "%1: нищо не е прикрепено"
@@ -511,19 +512,19 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3170
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3227
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3133
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3190
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3151
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3208
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3202
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3259
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
@@ -547,7 +548,7 @@ msgstr "(Поставете отметки за да изключите ноти
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Поставете отметки за да включите нотификации към изброените получатели)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:391
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Въведете id-та на билети или URL-та, разделени със запетая)"
 
@@ -577,11 +578,11 @@ msgstr "(Няма шаблони)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Без)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:295
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Изпраща точно копие на това обновление на списък от административни имейл адреси, разделен със запетая. Тези хора <strong>ще получават</strong> бъдещи обновления.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:286
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Изпраща точно копие на това обновление на списък от имейл адреси, разделен със запетая. Тези хора <strong>ще получават</strong> бъдещи обновления.)"
 
@@ -613,7 +614,7 @@ msgstr ""
 msgid "(no pubkey!)"
 msgstr "(няма публичен ключ!)"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
+#: lib/RT/Transaction.pm:661 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
 msgid "(no value)"
 msgstr "(без стойност)"
 
@@ -771,7 +772,7 @@ msgstr "Добави колони"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Добави критерии"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:323 share/html/m/ticket/reply:134
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Добави още файлове"
 
@@ -870,7 +871,7 @@ msgstr "Адрес 1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Адрес 2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:289
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Административно копие"
 
@@ -1181,11 +1182,11 @@ msgstr "ВъзлаганеПерсонализираниПолета"
 msgid "Attach"
 msgstr "Прикачи"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
+#: share/html/m/ticket/create:320 share/html/m/ticket/reply:131
 msgid "Attach file"
 msgstr "Прикачи файл"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:120
 msgid "Attached file"
 msgstr "Прикачен файл"
 
@@ -1198,11 +1199,11 @@ msgstr "Прикрепен обект"
 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
 msgstr "Прикрепеният обект '%1' не може да бъде зареден"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:547
+#: lib/RT/Transaction.pm:558
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Прикачка създадена"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2405
+#: lib/RT/Tickets.pm:2412
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Име на прикрепеният файл"
 
@@ -1252,7 +1253,7 @@ msgstr "Назад"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr "Лоша изолация на атрибут %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:421 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Основни"
 
@@ -1272,7 +1273,7 @@ msgstr "Best Practical Solutions ООД корпоративно лого"
 msgid "Blank"
 msgstr "Празно"
 
-#: share/html/Dashboards/Queries.html:179
+#: share/html/Dashboards/Queries.html:182
 msgid "Body"
 msgstr "Тяло"
 
@@ -1288,7 +1289,7 @@ msgstr "Отметка"
 msgid "Bookmarkable link for this search"
 msgstr ""
 
-#: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
+#: etc/initialdata:598 etc/initialdata:623 etc/upgrade/3.7.82/content:3
 msgid "Bookmarked Tickets"
 msgstr "Отметнати билети"
 
@@ -1403,7 +1404,7 @@ msgstr "Категория"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Категория неуказана"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:280 share/html/m/ticket/show:300
 msgid "Cc"
 msgstr "Копие до"
 
@@ -1443,7 +1444,7 @@ msgstr "Провери връзката с базата данни"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Провери акредитацията за базата данни"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:122
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Маркирайте кутията за изтриване"
 
@@ -1451,7 +1452,7 @@ msgstr "Маркирайте кутията за изтриване"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Маркирайте кутията за отмяна на право"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:462
 msgid "Children"
 msgstr "Дъщерни"
 
@@ -1578,7 +1579,7 @@ msgstr "Коментари (не се изпращат на заявителит
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Коментари за този потребител"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:703
+#: lib/RT/Transaction.pm:714
 msgid "Comments added"
 msgstr "Коментарите добавени"
 
@@ -1662,7 +1663,7 @@ msgstr "АдресКореспонденция"
 msgid "Correspondence"
 msgstr "Кореспонденция"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:699
+#: lib/RT/Transaction.pm:710
 msgid "Correspondence added"
 msgstr "Кореспонденция добавена"
 
@@ -1790,7 +1791,7 @@ msgstr "Не може да се установи потребителската
 msgid "Couldn't add attachment"
 msgstr "Не може да се добави прикачен обект"
 
-#: lib/RT/Group.pm:948
+#: lib/RT/Group.pm:949
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Не може да се добави член в групата"
 
@@ -1836,7 +1837,7 @@ msgstr "Не може да бъде открит ред"
 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
 msgstr "Не беше намерена подходяща транзакция, пропуснато"
 
-#: lib/RT/Group.pm:922
+#: lib/RT/Group.pm:923
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Не беше открит този принсипал"
 
@@ -1941,11 +1942,11 @@ msgstr "Не може да се зареди scrip #%1"
 msgid "Couldn't load template #%1"
 msgstr "Не може да се зареди шаблон #%1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2292
 msgid "Couldn't load the specified principal"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:132
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Не може да се зареди билет '%1'"
@@ -2045,7 +2046,7 @@ msgstr "Не може да се унищожи частният ключ"
 msgid "Country"
 msgstr "Държава"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:238 share/html/m/ticket/create:407
 msgid "Create"
 msgstr "Създай"
 
@@ -2148,7 +2149,7 @@ msgstr "Създай лични табла"
 msgid "Create system dashboards"
 msgstr "Създай системни табла"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:113
+#: share/html/SelfService/Create.html:104
 msgid "Create ticket"
 msgstr "Създай билет"
 
@@ -2339,7 +2340,7 @@ msgstr "Персонализирано условие"
 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2831
+#: lib/RT/Tickets.pm:2838
 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Персонализирано поле %1 %2 %3"
@@ -2349,12 +2350,12 @@ msgstr "Персонализирано поле %1 %2 %3"
 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
 msgstr "Персонализирано поле %1 не се отнася до този обект"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2825
+#: lib/RT/Tickets.pm:2832
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Персонализирано поле %1 има указана стойност."
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2821
+#: lib/RT/Tickets.pm:2828
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Персонализирано поле %1 няма указана стойност."
@@ -2392,7 +2393,7 @@ msgstr "Стойността на персонализирано поле не 
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Стойността на персонализирано поле беше изтрита"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
+#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:718 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
 msgid "CustomField"
 msgstr "ПерсонализираноПоле"
 
@@ -2436,7 +2437,7 @@ msgstr ""
 msgid "Daily digest"
 msgstr "Дневно резюме"
 
-#: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
+#: share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
 msgid "Dashboard"
 msgstr "Табло"
 
@@ -2445,16 +2446,16 @@ msgstr "Табло"
 msgid "Dashboard could not be created: %1"
 msgstr "Не може да бъде създадено табло: %1"
 
-#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
+#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:263
 #. ($msg)
 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
 msgstr "Не може да бъде обновено табло: %1"
 
-#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
+#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:260
 msgid "Dashboard updated"
 msgstr "Табло обновено"
 
-#: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:642 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
 msgid "Dashboards"
 msgstr "Табла"
 
@@ -2494,7 +2495,7 @@ msgstr "DateTime модулът липсва"
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "DateTime::Locale модулът липсва"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:376 share/html/m/ticket/show:373
 msgid "Dates"
 msgstr "Дати"
 
@@ -2543,7 +2544,7 @@ msgstr "Шаблон за транзакция по подразбиране"
 msgid "Default: %1"
 msgstr "По подразбиране: %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:685
+#: lib/RT/Transaction.pm:696
 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
 msgstr "По подразбиране: %1/%2 променен от %3 на %4"
@@ -2568,7 +2569,7 @@ msgstr "ДелегиранеПрава"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Делегация"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2525 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Изтриване"
 
@@ -2676,7 +2677,7 @@ msgstr "Изтриването на този обект ще наруши инт
 msgid "Deny"
 msgstr "Отказ"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:448
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Зависещи"
 
@@ -2684,22 +2685,22 @@ msgstr "Зависещи"
 msgid "DependedOnBy"
 msgstr "Зависими"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:790
+#: lib/RT/Transaction.pm:801
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 added"
 msgstr "Зависимост от %1 добавена"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:829
+#: lib/RT/Transaction.pm:840
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 deleted"
 msgstr "Зависимост от %1 изтрита"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:787
+#: lib/RT/Transaction.pm:798
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 added"
 msgstr "Зависимост към %1 добавена"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:826
+#: lib/RT/Transaction.pm:837
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Зависимост към %1 изтрита"
@@ -2708,7 +2709,7 @@ msgstr "Зависимост към %1 изтрита"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "ЗависимОт"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:395 share/html/m/ticket/show:418
 msgid "Depends on"
 msgstr "Зависи от"
 
@@ -2724,7 +2725,7 @@ msgstr "Низх"
 msgid "Descending"
 msgstr "Низходящ"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
+#: share/html/SelfService/Create.html:99 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:234
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Опишете проблема по-долу"
 
@@ -2736,7 +2737,7 @@ msgstr "Описание"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:446
+#: share/html/Ticket/Create.html:422
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2830,7 +2831,7 @@ msgstr "Изтегляне на dump файл"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:383 share/html/m/ticket/show:395
 msgid "Due"
 msgstr "Краен срок"
 
@@ -3120,7 +3121,7 @@ msgstr "Въведете най-много %1 стойности с авто-д
 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
 msgstr ""
 
-#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
+#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:57
 msgid "Error"
 msgstr "Грешка"
 
@@ -3182,7 +3183,7 @@ msgstr "Ескалиране на билети"
 msgid "Estimated"
 msgstr "Приблизително"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:665
+#: lib/RT/Handle.pm:666
 msgid "Everyone"
 msgstr "Всички"
 
@@ -3250,7 +3251,7 @@ msgid "Failed to connect to database: %1"
 msgstr "Неуспех при свързването с базата данни: %1"
 
 #: lib/RT/SharedSetting.pm:217
-#. ($self->ObjectName)
+#. ($self->loc( $self->ObjectName ))
 msgid "Failed to create %1 attribute"
 msgstr "Грешка при създаването на атрибут %1"
 
@@ -3355,7 +3356,7 @@ msgstr "Попълване на максимум %1 текстови облас
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Попълване на максимум %1 wikitext области"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2311 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
+#: lib/RT/Tickets.pm:2318 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:346
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Окончателен приоритет"
 
@@ -3450,12 +3451,12 @@ msgstr "Препращане на транзакция #%1"
 msgid "ForwardMessage"
 msgstr "ПрепращанеСъобщение"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:668
+#: lib/RT/Transaction.pm:679
 #. ($self->Data)
 msgid "Forwarded Ticket to %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:665
+#: lib/RT/Transaction.pm:676
 #. ($self->Field, $self->Data)
 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
 msgstr ""
@@ -3510,7 +3511,7 @@ msgstr "Извличане на шаблон от файл"
 msgid "Getting started"
 msgstr "Първи стъпки"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:897 lib/RT/Transaction.pm:909
+#: lib/RT/Transaction.pm:768 lib/RT/Transaction.pm:908 lib/RT/Transaction.pm:920
 #. ($New->Name)
 msgid "Given to %1"
 msgstr "Даден на %1"
@@ -3619,7 +3620,7 @@ msgstr "Група"
 msgid "Group Rights"
 msgstr "Права на групи"
 
-#: lib/RT/Group.pm:928
+#: lib/RT/Group.pm:929
 #. ($new_member_obj->Object->Name)
 msgid "Group already has member: %1"
 msgstr "Групата вече съдържа член: %1"
@@ -3633,24 +3634,24 @@ msgstr "Групата не може да бъде създадена: %1"
 msgid "Group created"
 msgstr "Групата създадена"
 
-#: lib/RT/Group.pm:695
+#: lib/RT/Group.pm:696
 msgid "Group disabled"
 msgstr "Групата изключена"
 
-#: lib/RT/Group.pm:697
+#: lib/RT/Group.pm:698
 msgid "Group enabled"
 msgstr "Групата включена"
 
-#: lib/RT/Group.pm:1084
+#: lib/RT/Group.pm:1085
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "Групата няма такъв член"
 
-#: lib/RT/Group.pm:532
+#: lib/RT/Group.pm:533
 #. ($value)
 msgid "Group name '%1' is already in use"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
+#: lib/RT/Group.pm:909 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
 msgid "Group not found"
 msgstr "Групата не е намерена"
 
@@ -3662,7 +3663,7 @@ msgstr "Права на групата"
 msgid "Groups"
 msgstr "Групи"
 
-#: lib/RT/Group.pm:934
+#: lib/RT/Group.pm:935
 msgid "Groups can't be members of their members"
 msgstr "Групите не могат да бъдат членове на собствените си членове"
 
@@ -3678,7 +3679,7 @@ msgstr "Групи, чиито член е потребителят (отмет
 msgid "Groups the user is not member of (check box to add)"
 msgstr "Групи, в които потребителят не членува (отметка за добавяне)"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123 share/html/User/Elements/Portlets/Groups:48
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr "Групи, в които принадлежи този потребител"
 
@@ -3787,7 +3788,7 @@ msgstr ""
 msgid "ISO"
 msgstr "ISO"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2242 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
+#: lib/RT/Tickets.pm:2249 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
 msgid "Id"
 msgstr "Id"
 
@@ -3917,7 +3918,7 @@ msgstr "Информиране на потребител за смяна на п
 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
 msgstr "Информиране на потребител, че сме получили шифрирана ел. поща, а нямаме частни ключове за дешифриране"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2288 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
+#: lib/RT/Tickets.pm:2295 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Първоначален приоритет"
 
@@ -3994,7 +3995,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Custom Field values source"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Group.pm:602
+#: lib/RT/Group.pm:603
 msgid "Invalid Group Type"
 msgstr "Невалиден тип на група"
 
@@ -4261,7 +4262,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Свързване. Достъпът отказан"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:93 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:411 share/html/m/ticket/show:415
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:93 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:389 share/html/m/ticket/show:415
 msgid "Links"
 msgstr "Връзки"
 
@@ -4337,7 +4338,7 @@ msgstr "Влязохте като %1"
 msgid "Logged out"
 msgstr "Излязохте"
 
-#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:62 share/html/m/_elements/login:77
+#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:65 share/html/m/_elements/login:80
 msgid "Login"
 msgstr "Вход"
 
@@ -4471,26 +4472,26 @@ msgstr ""
 msgid "Member"
 msgstr "Член"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:803
+#: lib/RT/Transaction.pm:814
 #. ($value)
 msgid "Member %1 added"
 msgstr "Член %1 добавен"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:842
+#: lib/RT/Transaction.pm:853
 #. ($value)
 msgid "Member %1 deleted"
 msgstr "Член %1 премахнат"
 
-#: lib/RT/Group.pm:945
+#: lib/RT/Group.pm:946
 #. ($new_member_obj->Object->Name)
 msgid "Member added: %1"
 msgstr "Член добавен: %1"
 
-#: lib/RT/Group.pm:1091
+#: lib/RT/Group.pm:1092
 msgid "Member deleted"
 msgstr "Членът е изтрит"
 
-#: lib/RT/Group.pm:1095
+#: lib/RT/Group.pm:1096
 msgid "Member not deleted"
 msgstr "Членът не е изтрит"
 
@@ -4506,12 +4507,12 @@ msgstr "ЧленНа"
 msgid "Members"
 msgstr "Членове"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:800
+#: lib/RT/Transaction.pm:811
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 added"
 msgstr "Членство в %1 добавено"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:839
+#: lib/RT/Transaction.pm:850
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 deleted"
 msgstr "Членство в %1 премахнато"
@@ -4541,7 +4542,7 @@ msgstr "Сливането неуспешно. Не може да се уста
 msgid "Merge into"
 msgstr "Сливане в"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:806
+#: lib/RT/Transaction.pm:817
 #. ($value)
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Слято в %1"
@@ -4888,6 +4889,10 @@ msgstr "Редакция на потребител %1"
 msgid "Modify this search..."
 msgstr ""
 
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:135
+msgid "Modify this user"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Ticket/ModifyAll.html:58
 #. ($Ticket->Id)
 msgid "Modify ticket # %1"
@@ -5061,6 +5066,10 @@ msgstr "Моят ден"
 msgid "My Reminders"
 msgstr ""
 
+#: etc/initialdata:615
+msgid "My Tickets"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Approvals/index.html:48
 msgid "My approvals"
 msgstr "Моите одобрения"
@@ -5077,10 +5086,22 @@ msgstr ""
 msgid "My saved searches"
 msgstr "Моите съхранени търсения"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124
+msgid "MyAdminQueues"
+msgstr ""
+
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:634
+msgid "MyReminders"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Installer.pm:68
 msgid "MySQL"
 msgstr "MySQL"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124
+msgid "MySupportQueues"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "NBSP"
 msgstr ""
@@ -5338,7 +5359,7 @@ msgstr "Няма право да създава опашки"
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "Няма право да създава билети в опашка '%1'"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:202
+#: share/html/SelfService/Display.html:175
 msgid "No permission to display that ticket"
 msgstr "Няма право да види този билет"
 
@@ -5358,7 +5379,7 @@ msgstr "Няма право да установява предпочитания
 msgid "No permission to view Article"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Update.html:101
+#: share/html/SelfService/Update.html:108
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Няма право да преглежда обновения билет"
 
@@ -5390,7 +5411,7 @@ msgstr "Не са намерени права"
 msgid "No rights granted."
 msgstr "Не са делегирани права."
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:282
+#: share/html/Search/Bulk.html:258
 msgid "No search to operate on."
 msgstr "Няма търсене, на което да се действа."
 
@@ -5406,7 +5427,7 @@ msgstr "Няма такъв ключ или е неподходящ за под
 msgid "No tickets found."
 msgstr "Не са намерени билети."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:594 lib/RT/Transaction.pm:618
+#: lib/RT/Transaction.pm:605 lib/RT/Transaction.pm:629
 msgid "No transaction type specified"
 msgstr "Не е указан тип на транзакцията"
 
@@ -5610,7 +5631,7 @@ msgstr "Офлайн редакции"
 msgid "Offline upload"
 msgstr "Офлайн качване"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:384
+#: lib/RT/Transaction.pm:400
 #. ($self->CreatedAsString, $self->CreatorObj->Name)
 msgid "On %1, %2 wrote:"
 msgstr "На %1, %2 написа:"
@@ -5701,7 +5722,7 @@ msgstr "Покажи само одобрения на заявки, създад
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Покажи само персонализирани полета за:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2417 etc/RT_Config.pm:2446 etc/RT_Config.pm:2493 etc/RT_Config.pm:2522
+#: etc/RT_Config.pm:2437 etc/RT_Config.pm:2466 etc/RT_Config.pm:2513 etc/RT_Config.pm:2542
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5750,11 +5771,11 @@ msgstr "Организация"
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr "Билет-произход: #%1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:691
+#: lib/RT/Transaction.pm:702
 msgid "Outgoing email about a comment recorded"
 msgstr "Записана излизаща ел. поща относно коментар"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:695
+#: lib/RT/Transaction.pm:706
 msgid "Outgoing email recorded"
 msgstr "Записана излизаща ел. поща"
 
@@ -5778,7 +5799,7 @@ msgstr "Собствени билети"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "ПритежаниеНаБилет"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2460 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:152 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2467 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:152 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:263 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
 msgid "Owner"
 msgstr "Собственик"
 
@@ -5796,7 +5817,7 @@ msgstr "Собственикът сменен от %1 на %2"
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Неуспех при промяна на собственика."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:745 lib/RT/Transaction.pm:915
+#: lib/RT/Transaction.pm:756 lib/RT/Transaction.pm:926
 #. ($Old->Name , $New->Name)
 #. ($Old->Name, $New->Name)
 msgid "Owner forcibly changed from %1 to %2"
@@ -5830,11 +5851,11 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "ПейджърТелефон"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:458
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:458
 msgid "Parents"
 msgstr "Родители"
 
-#: share/html/Elements/Login:75 share/html/User/Prefs.html:117 share/html/m/_elements/login:74
+#: share/html/Elements/Login:75 share/html/User/Prefs.html:117 share/html/m/_elements/login:77
 msgid "Password"
 msgstr "Парола"
 
@@ -5842,7 +5863,7 @@ msgstr "Парола"
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Напомняне за паролата"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/User.pm:862
+#: lib/RT/Transaction.pm:878 lib/RT/User.pm:862
 msgid "Password changed"
 msgstr "Паролата е променена"
 
@@ -5921,7 +5942,7 @@ msgstr ""
 msgid "Permanently wipeout data from RT"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:416 lib/RT/Article.pm:468 lib/RT/Article.pm:492 lib/RT/Article.pm:576 lib/RT/Attachment.pm:712 lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:774 lib/RT/Attachment.pm:775 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1603 lib/RT/CustomField.pm:1744 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2463 lib/RT/Ticket.pm:2476 lib/RT/Ticket.pm:2555 lib/RT/Ticket.pm:2568 lib/RT/Ticket.pm:2668 lib/RT/Ticket.pm:2682 lib/RT/Ticket.pm:2941 lib/RT/Ticket.pm:2952 lib/RT/Ticket.pm:2958 lib/RT/Ticket.pm:3167 lib/RT/Ticket.pm:3241 lib/RT/Ticket.pm:3471 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1095 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1511 lib/RT/User.pm:1634 lib/RT/User.pm:323 lib/RT/User.pm:730 lib/RT/User.pm:765 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
+#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:416 lib/RT/Article.pm:468 lib/RT/Article.pm:492 lib/RT/Article.pm:576 lib/RT/Attachment.pm:712 lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:774 lib/RT/Attachment.pm:775 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1603 lib/RT/CustomField.pm:1744 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1061 lib/RT/Group.pm:1113 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:656 lib/RT/Group.pm:886 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2463 lib/RT/Ticket.pm:2476 lib/RT/Ticket.pm:2555 lib/RT/Ticket.pm:2568 lib/RT/Ticket.pm:2668 lib/RT/Ticket.pm:2682 lib/RT/Ticket.pm:2941 lib/RT/Ticket.pm:2952 lib/RT/Ticket.pm:2958 lib/RT/Ticket.pm:3167 lib/RT/Ticket.pm:3241 lib/RT/Ticket.pm:3471 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:601 lib/RT/Transaction.pm:623 lib/RT/User.pm:1095 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1511 lib/RT/User.pm:1634 lib/RT/User.pm:323 lib/RT/User.pm:730 lib/RT/User.pm:765 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Достъпът отказан"
 
@@ -5980,7 +6001,7 @@ msgstr "Предпочитания"
 msgid "Preferences %1 for user %2."
 msgstr "Предпочитания %1 за потребител %2."
 
-#: share/html/Prefs/MyRT.html:158 share/html/Prefs/MyRT.html:94
+#: share/html/Prefs/MyRT.html:159 share/html/Prefs/MyRT.html:94
 #. ($pane)
 #. (loc('summary rows'))
 msgid "Preferences saved for %1."
@@ -6029,7 +6050,7 @@ msgstr "Покажи резултатните резюме съобщения н
 msgid "Print this message"
 msgstr "Разпечатване на това съобщение"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2264 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:363 share/html/m/ticket/show:243
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2271 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:341 share/html/m/ticket/show:243
 msgid "Priority"
 msgstr "Приоритет"
 
@@ -6049,7 +6070,7 @@ msgstr "Поверителност:"
 msgid "Private Key"
 msgstr "Частен ключ"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:666 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
+#: lib/RT/Handle.pm:667 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
 msgid "Privileged"
 msgstr "Привилегирован"
 
@@ -6066,7 +6087,7 @@ msgstr "Привилегировани потребители"
 msgid "Processing without transaction, some conditions and actions may fail. Consider using --transaction argument"
 msgstr "Обработка без транзакция, някои условия и действия може да пропаднат. Обмислете използването на --transaction аргумент"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:680
+#: lib/RT/Handle.pm:681
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Псевдогрупа за вътрешна употреба"
 
@@ -6091,7 +6112,7 @@ msgstr "Строител на заявки"
 msgid "Query:"
 msgstr "Заявка:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:956 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2107 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:247
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:956 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2114 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:251 share/html/m/ticket/show:247
 msgid "Queue"
 msgstr "Опашка"
 
@@ -6133,7 +6154,7 @@ msgstr "Опашката включена"
 msgid "Queue id"
 msgstr "Идентификатор на опашката"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:337 share/html/SelfService/Display.html:124
+#: lib/RT/CustomField.pm:337 share/html/SelfService/Display.html:109
 msgid "Queue not found"
 msgstr "Опашката не е намерена"
 
@@ -6185,6 +6206,14 @@ msgstr "Бързо търсене"
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr "Бързо създаване на билет"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:627
+msgid "QuickCreate"
+msgstr ""
+
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:638
+msgid "Quicksearch"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:120
 msgid "RFC2616"
 msgstr "RFC2616"
@@ -6262,7 +6291,7 @@ msgstr ""
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr "RT не успя да съхрани вашата сесия."
 
-#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/_elements/login:52 share/html/m/index.html:48
+#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/_elements/login:53 share/html/m/index.html:48
 #. (RT->Config->Get('rtname'))
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT за %1"
@@ -6318,7 +6347,7 @@ msgstr "RT/Админ/Редакция на група %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2453 etc/RT_Config.pm:2525 etc/RT_Config.pm:2529
+#: etc/RT_Config.pm:2469 etc/RT_Config.pm:2473 etc/RT_Config.pm:2545 etc/RT_Config.pm:2549
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6354,27 +6383,27 @@ msgstr "Рекурсивен член"
 msgid "Refer to"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:797
+#: lib/RT/Transaction.pm:808
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 added"
 msgstr "Референция от %1 добавена"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:836
+#: lib/RT/Transaction.pm:847
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 deleted"
 msgstr "Референция от %1 изтрита"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:794
+#: lib/RT/Transaction.pm:805
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 added"
 msgstr "Референция към %1 добавена"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:833
+#: lib/RT/Transaction.pm:844
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Референция към %1 изтрита"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:422 share/html/m/ticket/show:476
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:400 share/html/m/ticket/show:476
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Референции от"
 
@@ -6382,7 +6411,7 @@ msgstr "Референции от"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "РеференцииОт"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:466
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:466
 msgid "Refers to"
 msgstr "Отнася се към"
 
@@ -6447,7 +6476,11 @@ msgstr "Опресняване на резултатите от търсенет
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Опресняване на тази страница на всеки %1 минути."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2425 etc/RT_Config.pm:2441 etc/RT_Config.pm:2501 etc/RT_Config.pm:2517
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:646
+msgid "RefreshHomepage"
+msgstr ""
+
+#: etc/RT_Config.pm:2445 etc/RT_Config.pm:2461 etc/RT_Config.pm:2521 etc/RT_Config.pm:2537
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6459,18 +6492,18 @@ msgstr ""
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2575 lib/RT/Transaction.pm:933
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2632 lib/RT/Transaction.pm:944
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
 msgstr "Напомняне '%1' добавено"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:946
+#: lib/RT/Transaction.pm:957
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' completed"
 msgstr "Напомняне '%1' завършено"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:939
+#: lib/RT/Transaction.pm:950
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr "Напомняне '%1' отново отворено"
@@ -6549,7 +6582,7 @@ msgstr "Заявител"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "ГрупаНаЗаявителя"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/show:296
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:273 share/html/m/ticket/show:296
 msgid "Requestors"
 msgstr "Заявители"
 
@@ -6582,11 +6615,11 @@ msgstr "Връщане стойности по подразбиране"
 msgid "Residence"
 msgstr "Местожителство"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2421 etc/RT_Config.pm:2437 etc/RT_Config.pm:2497 etc/RT_Config.pm:2513 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2441 etc/RT_Config.pm:2457 etc/RT_Config.pm:2517 etc/RT_Config.pm:2533 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Разрешаване"
 
-#: share/html/m/ticket/reply:168
+#: share/html/m/ticket/reply:169
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Разрешаване на билет #%1 (%2)"
@@ -6663,7 +6696,7 @@ msgstr "Правото не е заредено"
 msgid "Right revoked"
 msgstr "Правото отнето"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2250 lib/RT/Interface/Web.pm:2350
 #. ($object_type)
 msgid "Rights could not be granted for %1"
 msgstr "Неуспех при предоставянето на право за %1"
@@ -6737,10 +6770,14 @@ msgid "Save this search"
 msgstr ""
 
 #: lib/RT/SharedSetting.pm:213
-#. ($self->ObjectName, $name)
+#. ($self->loc( $self->ObjectName ), $name)
 msgid "Saved %1 %2"
 msgstr "Записан %1 %2"
 
+#: share/html/Admin/Global/MyRT.html:75 share/html/Dashboards/Queries.html:128
+msgid "Saved Search"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Elements/ShowSearch:72
 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
 msgid "Saved Search %1 not found"
@@ -6758,6 +6795,10 @@ msgstr "Запазени диаграми"
 msgid "Saved searches"
 msgstr "Съхранени търсения"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124
+msgid "SavedSearches"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:71
 #. ($scrip->id)
 msgid "Scrip #%1"
@@ -7327,7 +7368,7 @@ msgstr "Заличителят се нуждае от директория, в 
 msgid "Shredder needs a directory to write dumps to. Please ensure that the directory %1 exists and that it is writable by your web server."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Dashboards/Queries.html:180
+#: share/html/Dashboards/Queries.html:183
 msgid "Sidebar"
 msgstr "Страничен панел"
 
@@ -7433,7 +7474,7 @@ msgstr "Електронна таблица"
 msgid "Stage"
 msgstr "Етап"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2433 etc/RT_Config.pm:2509
+#: etc/RT_Config.pm:2453 etc/RT_Config.pm:2529
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7450,7 +7491,7 @@ msgstr "Начало"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "НачалоОтносително"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:383
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:382 share/html/m/ticket/show:383
 msgid "Starts"
 msgstr "Започва"
 
@@ -7462,7 +7503,7 @@ msgstr "ЗапочваОтносително"
 msgid "State"
 msgstr "Състояние"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:277 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2146 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:61 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:253 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
 msgid "Status"
 msgstr "Състояние"
 
@@ -7476,7 +7517,7 @@ msgstr ""
 msgid "Status Change"
 msgstr "Промяна на състоянието"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:643
+#: lib/RT/Transaction.pm:654
 #. ("'" . $self->loc( $self->OldValue ) . "'",                        "'" . $self->loc( $self->NewValue ) . "'")
 msgid "Status changed from %1 to %2"
 msgstr "Промяна на състоянието от %1 на %2"
@@ -7508,7 +7549,7 @@ msgstr "ОткрадванеБилет"
 msgid "Step %1 of %2"
 msgstr "Стъпка %1 от %2"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:751 lib/RT/Transaction.pm:902
+#: lib/RT/Transaction.pm:762 lib/RT/Transaction.pm:913
 #. ($Old->Name)
 msgid "Stolen from %1"
 msgstr "Откраднат от %1"
@@ -7517,7 +7558,7 @@ msgstr "Откраднат от %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Стил"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2213 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:147 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:256 share/html/m/ticket/reply:96
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2220 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:69 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:147 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:232 share/html/m/ticket/reply:96
 msgid "Subject"
 msgstr "Тема"
 
@@ -7525,7 +7566,7 @@ msgstr "Тема"
 msgid "Subject Tag"
 msgstr "Маркер за тема"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:773
+#: lib/RT/Transaction.pm:784
 #. ($self->Data)
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Темата променена на %1"
@@ -7613,7 +7654,7 @@ msgstr "Системни табла"
 msgid "System Default"
 msgstr "Системни настройки по подразбиране"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2250 lib/RT/Interface/Web.pm:2350 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
 msgid "System Error"
 msgstr "Системна грешка"
 
@@ -7626,7 +7667,7 @@ msgstr "Системна грешка: %1"
 msgid "System Tools"
 msgstr "Системни инструменти"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:661
+#: lib/RT/Transaction.pm:672
 msgid "System error"
 msgstr ""
 
@@ -7646,7 +7687,7 @@ msgstr "Системни групи"
 msgid "System rights"
 msgstr "Системни права"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:732
+#: lib/RT/Handle.pm:733
 msgid "SystemRolegroup for internal use"
 msgstr "СистемнаРолеваГрупа за вътрешна употреба"
 
@@ -7662,7 +7703,7 @@ msgstr "Взимане на билети"
 msgid "TakeTicket"
 msgstr "ВзиманеБилет"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:736 lib/RT/Transaction.pm:894
+#: lib/RT/Transaction.pm:747 lib/RT/Transaction.pm:905
 msgid "Taken"
 msgstr "Взет"
 
@@ -7807,7 +7848,7 @@ msgstr "Този потребител не може да притежава би
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Това не е числово id"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:358 share/html/m/ticket/show:211
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:336 share/html/m/ticket/show:211
 msgid "The Basics"
 msgstr "Основите"
 
@@ -8032,7 +8073,7 @@ msgstr "Билет %1"
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr "Билет %1 създаден в опашка '%2'"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:413 share/html/Tools/MyDay.html:100 share/html/Tools/MyDay.html:91 share/html/Tools/MyDay.html:94
+#: share/html/Search/Bulk.html:389 share/html/Tools/MyDay.html:100 share/html/Tools/MyDay.html:91 share/html/Tools/MyDay.html:94
 #. ($Ticket->Id, $_)
 #. ($id, $msg)
 msgid "Ticket %1: %2"
@@ -8067,11 +8108,11 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket composition"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2382
+#: lib/RT/Tickets.pm:2389
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Съдържание на билет"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2427
+#: lib/RT/Tickets.pm:2434
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Тип на съдържанието на билет"
 
@@ -8108,12 +8149,12 @@ msgstr "TicketSQL модул за търсене"
 msgid "Tickets"
 msgstr "Билети"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2584
+#: lib/RT/Tickets.pm:2591
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'BASE'},)
 msgid "Tickets %1 %2"
 msgstr "Билети %1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2541
+#: lib/RT/Tickets.pm:2548
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'TARGET'})
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr "Билети %1 по %2"
@@ -8142,15 +8183,15 @@ msgstr "Билети разрешени преди"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Билети, които зависят от това одобрение"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:374
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:352
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Време приблизително"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2357 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:388
+#: lib/RT/Tickets.pm:2364 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:366
 msgid "Time Left"
 msgstr "Оставащо време"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2334 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:381
+#: lib/RT/Tickets.pm:2341 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:359
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Време работено"
 
@@ -8241,7 +8282,7 @@ msgstr "Общо"
 msgid "Transaction"
 msgstr "Транзакция"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:927
+#: lib/RT/Transaction.pm:938
 #. ($self->Data)
 msgid "Transaction %1 purged"
 msgstr "Транзакция %1 очистена"
@@ -8262,7 +8303,7 @@ msgstr "Transaction->Create не успя, защото не указахте т
 msgid "TransactionDate"
 msgstr "ДатаНаТранзакция"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:984
+#: lib/RT/Transaction.pm:995
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Транзакциите са неотменими"
 
@@ -8278,7 +8319,7 @@ msgstr "вт"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "вторник"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2189 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
+#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2196 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
 msgid "Type"
 msgstr "Тип"
 
@@ -8343,7 +8384,7 @@ msgstr "Неуспех при абонамента за табло %1: Дост
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2457 etc/RT_Config.pm:2533
+#: etc/RT_Config.pm:2477 etc/RT_Config.pm:2553
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8400,11 +8441,15 @@ msgstr ""
 msgid "Unnamed search"
 msgstr "Ненаименовано търсене"
 
+#: etc/initialdata:619
+msgid "Unowned Tickets"
+msgstr ""
+
 #: share/html/m/_elements/menu:79
 msgid "Unowned tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:667
+#: lib/RT/Handle.pm:668
 msgid "Unprivileged"
 msgstr "Непривилегирован"
 
@@ -8424,7 +8469,7 @@ msgstr "Неизбрани обекти"
 msgid "Unset private key"
 msgstr "Премахване на частния ключ"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:906
+#: lib/RT/Transaction.pm:743 lib/RT/Transaction.pm:917
 msgid "Untaken"
 msgstr "Отдаден"
 
@@ -8440,7 +8485,7 @@ msgstr ""
 msgid "Update Graph"
 msgstr "Графика на обновяването"
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:142
+#: share/html/SelfService/Update.html:92 share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:143
 msgid "Update Ticket"
 msgstr "Обновяване на билет"
 
@@ -8456,7 +8501,7 @@ msgstr "Обновяване на форматът и търсене"
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr "Обновяване на множество билети"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:2024
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Обновяването не е записано."
 
@@ -8464,19 +8509,19 @@ msgstr "Обновяването не е записано."
 msgid "Update ticket"
 msgstr "Обновяване на билет"
 
-#: share/html/SelfService/Update.html:49 share/html/SelfService/Update.html:96 share/html/m/ticket/reply:48
+#: share/html/SelfService/Update.html:103 share/html/SelfService/Update.html:49 share/html/m/ticket/reply:48
 #. ($Ticket->id)
 #. ($t->id)
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Обновяване на билет #%1"
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:170
+#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:171
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject||'')
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Обновяване на билет #%1 (%2)"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:516 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:516 lib/RT/Interface/Web.pm:2024
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr "Типът на обновление не е нито кореспонденция, нито коментар."
 
@@ -8600,7 +8645,7 @@ msgstr "Потребителски-зададени условия и дейст
 msgid "User Rights"
 msgstr "Потребителски права"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2792
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2849
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},                    $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Потребителят поиска непознат тип на обновлението за персонализирано поле %1 за %2 обект #%3"
@@ -8642,7 +8687,7 @@ msgstr "GnuPG ключовете на потребителя"
 msgid "User-defined groups"
 msgstr "Потребителски-зададени групи"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:70 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/_elements/login:70
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:70 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/_elements/login:73
 msgid "Username"
 msgstr "Потребителско име"
 
@@ -9027,7 +9072,7 @@ msgstr ""
 msgid "You have enabled GnuPG support but have not set a correspondence address for this queue."
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:131
+#: share/html/SelfService/Display.html:116
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "Нямате право да създавате билети в тази опашка."
 
@@ -9110,7 +9155,7 @@ msgstr ""
 msgid "[none]"
 msgstr "[без]"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:714
+#: lib/RT/Transaction.pm:725
 msgid "a custom field"
 msgstr ""
 
@@ -9198,7 +9243,7 @@ msgstr "сбит"
 msgid "core config"
 msgstr "конфигурация на ядрото"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1490 lib/RT/Interface/Web.pm:1499
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1516 lib/RT/Interface/Web.pm:1525
 msgid "create a ticket"
 msgstr ""
 
@@ -9377,19 +9422,19 @@ msgstr "мин"
 msgid "minutes"
 msgstr "минути"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1492
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1518
 msgid "modify RT's configuration"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1495
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1521
 msgid "modify a dashboard"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1498
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1524
 msgid "modify or access a search"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1497
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1523
 msgid "modify your preferences"
 msgstr ""
 
@@ -9545,11 +9590,11 @@ msgstr "система %1"
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "системна група '%1'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1406
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1432
 msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1399
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1425
 msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2) or whitelisted hosts (%3)"
 msgstr ""
 
@@ -9587,15 +9632,15 @@ msgstr "неописана група %1"
 msgid "unlimited"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1491 lib/RT/Interface/Web.pm:1496 lib/RT/Interface/Web.pm:1500
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1517 lib/RT/Interface/Web.pm:1522 lib/RT/Interface/Web.pm:1526
 msgid "update a ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1493
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1519
 msgid "update an approval"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1494
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1520
 msgid "update an article"
 msgstr ""
 
@@ -9650,7 +9695,7 @@ msgstr "години"
 msgid "yes"
 msgstr "да"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1391
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1417
 msgid "your browser did not supply a Referrer header"
 msgstr ""