Upgrade to 4.0.10.
[usit-rt.git] / share / po / et.po
index b25e7c2..2821cb4 100644 (file)
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr " (mitteusaldatav!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -49,27 +49,27 @@ msgstr "%1 #%2"
 msgid "%1 %2"
 msgstr "%1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2011
+#: lib/RT/Tickets.pm:2038
 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
 msgid "%1 %2 %3"
 msgstr "%1. %2 %3"
 
-#: lib/RT/Date.pm:609
+#: lib/RT/Date.pm:627
 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
 msgid "%1 %2 %3 %4"
 msgstr "%1 %2 %3 %4"
 
-#: lib/RT/Date.pm:624
+#: lib/RT/Date.pm:642
 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
 msgstr "%1 %3 %2 %6 %4:%5"
 
-#: lib/RT/Date.pm:621
+#: lib/RT/Date.pm:639
 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %3.%2 %7 %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1735 lib/RT/Transaction.pm:720 lib/RT/Transaction.pm:762
+#: lib/RT/Record.pm:1784 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
 #. ($cf->Name, $new_content)
 #. ($field, $new)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -81,13 +81,13 @@ msgstr "lisati %1 %2"
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "%1 %2 eest"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1742 lib/RT/Transaction.pm:726
+#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:727
 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
 #. ($field, $old, $new)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1: %2 muudeti %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1739 lib/RT/Transaction.pm:723 lib/RT/Transaction.pm:768
+#: lib/RT/Record.pm:1788 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
 #. ($cf->Name, $old_content)
 #. ($field, $old)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -119,7 +119,7 @@ msgstr "%1 %2 muudeti."
 msgid "%1 %2 with template %3"
 msgstr "%1 %2 malliga %3"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:342
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
 msgid "%1 (%2) by %3"
@@ -142,19 +142,19 @@ msgstr "%1 (muutmata)"
 msgid "%1 (from pane %2)"
 msgstr "%1 (paneelilt %2)"
 
-#: bin/rt-crontool:360
+#: bin/rt-crontool:345
 #. ("--log")
 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
 msgstr "%1 - Muuda LogToScreen konfiguratsioonivalikut"
 
-#: bin/rt-crontool:335 bin/rt-crontool:342 bin/rt-crontool:348
+#: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
 #. ("--action-arg", "--action")
 #. ("--condition-arg", "--condition")
 #. ("--search-arg", "--search")
 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
 msgstr "%1 - argument %2 jaoks"
 
-#: bin/rt-crontool:362
+#: bin/rt-crontool:347
 #. ("--verbose")
 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
 msgstr "%1 - väljasta muutused standardväljundisse STDOUT"
@@ -163,32 +163,32 @@ msgstr "%1 - väljasta muutused standardväljundisse STDOUT"
 msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
 msgstr "%1 - määra soovitud malli id"
 
-#: bin/rt-crontool:354
+#: bin/rt-crontool:339
 #. ("--transaction")
 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
 msgstr "%1 - kas soovid kasutada 'esimest', 'viimast' või 'kõiki' toiminguid"
 
-#: bin/rt-crontool:351
+#: bin/rt-crontool:336
 #. ("--template")
 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
 msgstr "%1 - anna malli nimi või id, mida soovid kasutada"
 
-#: bin/rt-crontool:345
+#: bin/rt-crontool:330
 #. ("--action")
 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
 msgstr "%1 - määratle, millist tegevusmoodulit soovid kasutada"
 
-#: bin/rt-crontool:357
+#: bin/rt-crontool:342
 #. ("--transaction-type")
 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
 msgstr "%1 - Määratle tegevustüüpide loetelu, mida soovid kasutada (kasuta eraldajana koma)"
 
-#: bin/rt-crontool:339
+#: bin/rt-crontool:324
 #. ("--condition")
 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
 msgstr "%1 - Määratle tingimusmoodul, mida soovid kasutada"
 
-#: bin/rt-crontool:332
+#: bin/rt-crontool:317
 #. ("--search")
 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
 msgstr "%1 Määratle soovitud otsingumoodul"
@@ -207,7 +207,7 @@ msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "Laaditi automaattegevus %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1770
+#: lib/RT/Record.pm:1819
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 lisati %2 väärtuseks"
@@ -222,6 +222,11 @@ msgstr "%1 on juba olemas ja sisaldab RT tabelid, kuid ei sisalda RT metaandmeid
 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
 msgstr "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
 
+#: lib/RT/ACE.pm:289
+#. ($princ_obj->Object->Name)
+msgid "%1 already has that right"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Link.pm:137 lib/RT/Link.pm:145
 #. ($args{'Base'})
 #. ($args{'Target'})
@@ -233,18 +238,18 @@ msgstr "%1 näib olevat kohalik objekt, kuid seda pole andmebaasist võimalik le
 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
 msgstr "%1 näib olevat täielikult algväärtustatud. Me ei soovi luua tabeleid ega lisada metaandmeid, kuid võid jätkata RT kohandamist klikkides 'Kohanda põhiandmed'."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:403
+#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
 msgid "%1 by %2"
 msgstr "%1 - %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:509 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:857 lib/RT/Transaction.pm:862 lib/RT/Transaction.pm:876 lib/RT/Transaction.pm:885 lib/RT/Transaction.pm:923
+#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:858 lib/RT/Transaction.pm:863 lib/RT/Transaction.pm:877 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:924
 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
-#. ($self->loc( $args{'Field'} ),            ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),            '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"')
+#. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 muudeti väärtusest %2 %3-ks"
@@ -269,7 +274,7 @@ msgstr "%1 koopia"
 msgid "%1 core config"
 msgstr "%1 põhikonfiguratsioon"
 
-#: lib/RT/Record.pm:951
+#: lib/RT/Record.pm:962
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 ei ole võimalik anda väärtust %2."
 
@@ -306,7 +311,7 @@ msgstr "%1 lubatud"
 msgid "%1 highest priority tickets I own"
 msgstr "Minu %1 tähtsaimat juhtumit"
 
-#: bin/rt-crontool:327
+#: bin/rt-crontool:312
 #. ($0)
 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
 msgstr "%1 on töövahend, mis reageerib välisest allikatest pärit juhtumitele."
@@ -316,7 +321,17 @@ msgstr "%1 on töövahend, mis reageerib välisest allikatest pärit juhtumitele
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 on abiprogramm, mis saadab kõik edasilükatud RT sõnumid lühendatuna kasutajakohase ülevaatena"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:969
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "%1 is already a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1144
+#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
+msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -328,19 +343,30 @@ msgstr "%1 on meiliaadress, mille kaudu RT leob meili. Lisades selle kui '%2' lo
 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
 msgstr "%1 ei ole enam selle järjekorra %2."
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1289
+#: lib/RT/Ticket.pm:1292
 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
 msgstr "%1 ei ole enam selle juhtumi %2."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1835
+#: lib/RT/Record.pm:1884
 #. ($old_value, $cf->Name)
 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
 msgstr "%1 ei ole enam välja %2 väärtus"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:269
+#: lib/RT/Queue.pm:1051
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "%1 is not a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1266
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
+#. ($args{'Lifecycle'})
 #. ($value)
-msgid "%1 is not valid lifecycle"
+msgid "%1 is not a valid lifecycle"
 msgstr ""
 
 #: share/html/Ticket/Elements/ShowTime:49 share/html/Ticket/Elements/ShowTime:51
@@ -362,7 +388,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr "%1 uusimat omanikuta juhtumit"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1109
+#: lib/RT/CustomField.pm:1183
 msgid "%1 objects"
 msgstr "%1 objekti"
 
@@ -381,7 +407,8 @@ msgstr "%1 uuendus: %2"
 msgid "%1 update: Nothing changed"
 msgstr "%1 uuendus: Muutusteta"
 
-#: lib/RT/SharedSetting.pm:254
+#: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
+#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
 msgid "%1 updated"
 msgstr "Uuendati %1"
 
@@ -389,15 +416,15 @@ msgstr "Uuendati %1"
 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
 msgstr "%1 lahendab kõik juhtumid rühmas."
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1110
+#: lib/RT/CustomField.pm:1184
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr "%1-i %2 objekti"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1111
+#: lib/RT/CustomField.pm:1185
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr "%1 %2 %3 objekti"
 
-#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:107
+#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "%1's GnuPG keys"
 msgstr ""
@@ -427,12 +454,12 @@ msgstr "%1 talletatud otsingud"
 msgid "%1: no attachment specified"
 msgstr "%1: manused on määratlemata"
 
-#: lib/RT/Date.pm:616
+#: lib/RT/Date.pm:634
 #. ($hour,$min)
 msgid "%1:%2"
 msgstr "%1:%2"
 
-#: lib/RT/Date.pm:613
+#: lib/RT/Date.pm:631
 #. ($hour,$min,$sec)
 msgid "%1:%2:%3"
 msgstr "%1:%2:%3"
@@ -463,7 +490,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1s"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:252
+#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
 #. ($Articles->Count)
 msgid "%quant(%1,article)"
 msgstr ""
@@ -478,33 +505,33 @@ msgstr "%quant(%1,hour)"
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' on oleku vigane väärtus"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:553
+#: lib/RT/Queue.pm:545
 #. ($name)
 msgid "'%1' is not a valid name."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:225 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
 #. ($Class)
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3147
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3110
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3128
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3179
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -524,7 +551,7 @@ msgstr "(Vali adressaadid, kellele keelata teadete saatmine)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Vali adressaadid, kellele lubada teadete saatmine)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Kirjuta juhtumite id-numbrid või URL-d tühikutega eraldatuna)"
 
@@ -554,11 +581,11 @@ msgstr "(Mallid puuduvad)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Puudub)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Saadab uuenduse koopia haldurite komaga eraldatud meiliaadressidele. Need inimesed saavad tulevased uuendused.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Saadab sellest uuendusest koopia komaga eraldatud loetelus näidatud meiliaadressidele. Need inimesed saavad edaspidised uuendusteated.)"
 
@@ -582,7 +609,7 @@ msgstr "(tühi)"
 msgid "(no Summary)"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:59 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:76 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:136 share/html/Articles/Topics.html:238 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
+#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
 msgid "(no name)"
 msgstr ""
 
@@ -590,7 +617,7 @@ msgstr ""
 msgid "(no pubkey!)"
 msgstr "(avalik võti puudub!)"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:262
+#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
 msgid "(no value)"
 msgstr "(väärtus puudub)"
 
@@ -632,11 +659,11 @@ msgstr "(mitteusaldusväärne!)"
 msgid "-"
 msgstr "-"
 
-#: bin/rt-crontool:136
+#: bin/rt-crontool:137
 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
 msgstr "--template-id on mittesoovitatud võti ja seda ei saa kasutada koos --template võtmega"
 
-#: bin/rt-crontool:131
+#: bin/rt-crontool:132
 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
 msgstr "--toimingu argument võib olla ainult 'first', 'last' või 'all'"
 
@@ -644,10 +671,6 @@ msgstr "--toimingu argument võib olla ainult 'first', 'last' või 'all'"
 msgid "<% $field->{'name'} %>"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
-msgid "<%$Action%> here"
-msgstr ""
-
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Uus juhtum\" />&nbsp;%1"
@@ -664,7 +687,7 @@ msgstr "<p>Kõik iCal etteanded sisaldavad salajast märki, mis volitab sind. Ku
 msgid "A blank template"
 msgstr "Tühi mall"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Parooli ei seatud, seega ei saa kasutaja sisse logida"
 
@@ -672,7 +695,7 @@ msgstr "Parooli ei seatud, seega ei saa kasutaja sisse logida"
 msgid "ACE not found"
 msgstr "Ei leia ACE-d"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:490
+#: lib/RT/ACE.pm:491
 msgid "ACEs can only be created and deleted."
 msgstr "ACEsid saab ainult luua ja kustutada."
 
@@ -680,7 +703,7 @@ msgstr "ACEsid saab ainult luua ja kustutada."
 msgid "AND"
 msgstr "AND"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:468
+#: share/html/Elements/Tabs:479
 msgid "About me"
 msgstr "Enda andmed"
 
@@ -692,13 +715,13 @@ msgstr "Juurdepääsu kontroll"
 msgid "Action"
 msgstr "Toiming"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:633
+#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
 #. ($args{'ScripAction'})
 #. ($value)
 msgid "Action '%1' not found"
 msgstr "Ei leia toimingut '%1'"
 
-#: bin/rt-crontool:231
+#: bin/rt-crontool:228
 msgid "Action committed."
 msgstr ""
 
@@ -706,15 +729,15 @@ msgstr ""
 msgid "Action committed.\\n"
 msgstr "Toiming sooritati.\\n"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:628
+#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
 msgid "Action is mandatory argument"
 msgstr "Toiming on kohustuslik argument"
 
-#: bin/rt-crontool:227
+#: bin/rt-crontool:224
 msgid "Action prepared..."
 msgstr "Valmistati ette toiming..."
 
-#: share/html/Elements/Tabs:514
+#: share/html/Elements/Tabs:526
 msgid "Actions"
 msgstr ""
 
@@ -727,7 +750,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active tickets for %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:105
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
 #. (loc($AddPrincipal))
 msgid "Add %1"
 msgstr ""
@@ -752,7 +775,7 @@ msgstr "Lisa veerud"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Lisa tingimus"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Lisa failid"
 
@@ -776,6 +799,10 @@ msgstr "Lisa kommentaar või vastus valitud juhtumeile"
 msgid "Add group"
 msgstr ""
 
+#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
+msgid "Add here"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
 msgid "Add members"
 msgstr "Lisa liikmed"
@@ -784,7 +811,7 @@ msgstr "Lisa liikmed"
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Lisa uued jälgijad"
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:170
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
 #. (loc($AddPrincipal))
 msgid "Add rights for this %1"
 msgstr ""
@@ -813,7 +840,12 @@ msgstr "Lisa, kustuta ja muuda objektide erivälja väärtusi"
 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:959
+#: lib/RT/Ticket.pm:1166
+#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
+msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Queue.pm:980
 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
 msgstr ""
@@ -822,8 +854,7 @@ msgstr ""
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Lisati vastuaja selle järjekorra jaoks kui %1"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1163
-#. ($self->loc($args{'Type'}))
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Lisati selle juhtumi eest vastutaja kui %1"
 
@@ -835,15 +866,15 @@ msgstr "Aadress"
 msgid "Address 2"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:123
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
 msgid "Address1"
 msgstr "Aadress1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:127
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
 msgid "Address2"
 msgstr "Aadress2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Koopia haldurile"
 
@@ -867,7 +898,7 @@ msgstr "Haldus-/üldine konfiguratsioon"
 msgid "AdminCCGroup"
 msgstr "Koopia haldurite rühmale"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:298
+#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
 msgid "AdminCc"
 msgstr "Koopia haldusele"
 
@@ -911,11 +942,11 @@ msgstr ""
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Administratiivne koopia"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:154
+#: lib/RT/Installer.pm:157
 msgid "Administrative password"
 msgstr "Administratiivne parool"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:724
+#: share/html/Elements/Tabs:737
 msgid "Advanced"
 msgstr "Täpsem"
 
@@ -923,6 +954,10 @@ msgstr "Täpsem"
 msgid "Advanced search"
 msgstr ""
 
+#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
+msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Search/Elements/PickCriteria:59
 msgid "Aggregator"
 msgstr "Koguja"
@@ -939,7 +974,7 @@ msgstr ""
 msgid "All Classes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:403
+#: share/html/Elements/Tabs:414
 msgid "All Dashboards"
 msgstr ""
 
@@ -951,7 +986,7 @@ msgstr "Kõik järjekorrad"
 msgid "All Tickets"
 msgstr ""
 
-#: share/html/User/Prefs.html:180
+#: share/html/User/Prefs.html:172
 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
 msgstr "Kõik iCal etteanded sisaldavad salajast märki, mis volitab sind. Kui ühe iCal etteande URL paljastub, siis võid saada uue salajase märgi, <b>mis katkestab kõik olemasolevad iCal etteanded</b> allpool."
 
@@ -963,7 +998,7 @@ msgstr "Kõik otsingukriteeriumile vastavad järjekorrad"
 msgid "All tickets"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:52
+#: share/html/Articles/Topics.html:51
 msgid "All topics"
 msgstr ""
 
@@ -979,7 +1014,7 @@ msgstr ""
 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:703
+#: lib/RT/Attachment.pm:722
 msgid "Already encrypted"
 msgstr "Krüpteeritud"
 
@@ -987,6 +1022,10 @@ msgstr "Krüpteeritud"
 msgid "And/Or"
 msgstr "Ja/või"
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
+msgid "Annually"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
 msgid "Any field"
 msgstr ""
@@ -999,7 +1038,7 @@ msgstr ""
 msgid "Applied"
 msgstr "Rakendatud"
 
-#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:339 share/html/Elements/Tabs:369
+#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
 msgid "Applies to"
 msgstr "Kehtib"
 
@@ -1019,7 +1058,7 @@ msgstr "Rakenda üldiselt"
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "Kehtesta oma muudatused"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:443
+#: share/html/Elements/Tabs:454
 msgid "Approval"
 msgstr "Heakskiit"
 
@@ -1100,11 +1139,11 @@ msgstr ""
 msgid "Article not found"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:152 share/html/Elements/Tabs:157 share/html/Elements/Tabs:416
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:427
 msgid "Articles"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:130
+#: share/html/Articles/Topics.html:99
 #. ($currtopic->Name)
 msgid "Articles in %1"
 msgstr ""
@@ -1114,7 +1153,7 @@ msgstr ""
 msgid "Articles matching %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:132
+#: share/html/Articles/Topics.html:101
 msgid "Articles with no topics"
 msgstr ""
 
@@ -1142,11 +1181,11 @@ msgstr ""
 msgid "Attach"
 msgstr "Kaasa"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
 msgid "Attach file"
 msgstr "Lisa fail"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
 msgid "Attached file"
 msgstr "Lisatud fail"
 
@@ -1163,15 +1202,15 @@ msgstr "Manuse '%1' laadimine ebaõnnestus"
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Loodi manus"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2374
+#: lib/RT/Tickets.pm:2401
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Manuse failinimi"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:305
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
 msgid "Attachments"
 msgstr "Manused"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:696
+#: lib/RT/Attachment.pm:715
 msgid "Attachments encryption is disabled"
 msgstr "Manuste salastamine on välja lülitatud"
 
@@ -1217,7 +1256,7 @@ msgstr "Tagasi"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:509 share/html/Elements/Tabs:545 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Põhitõed"
 
@@ -1245,7 +1284,7 @@ msgstr "Sisu"
 msgid "Bold"
 msgstr "Rasvane"
 
-#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Järjehoidja"
 
@@ -1265,15 +1304,15 @@ msgstr ""
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Lühipäised"
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:61
+#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
 msgid "Browse by topic"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:224
+#: share/html/Elements/Tabs:225
 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:730
+#: share/html/Elements/Tabs:743
 msgid "Bulk Update"
 msgstr "Hulkmuudatus"
 
@@ -1303,7 +1342,7 @@ msgstr ""
 msgid "Can not load saved search \"%1\""
 msgstr "Ei saa laadida talletatud otsingut \"%1\""
 
-#: lib/RT/User.pm:1434
+#: lib/RT/User.pm:1473
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Ei saa muuta süsteemi kasutajaid"
 
@@ -1311,7 +1350,7 @@ msgstr "Ei saa muuta süsteemi kasutajaid"
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Kas vastutaja näeb seda järjekorda"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:550
+#: lib/RT/CustomField.pm:554
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Ei saanud lisada erivälja väärtust ilma nimeta"
 
@@ -1336,7 +1375,7 @@ msgstr "Ei saa salvestada %1"
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Ei saa salvestada seda otsingut"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1294 lib/RT/Record.pm:1372
+#: lib/RT/Record.pm:1305 lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Ei ole võimalik kirjeldada samaaegselt alust ja eesmärki"
 
@@ -1344,7 +1383,7 @@ msgstr "Ei ole võimalik kirjeldada samaaegselt alust ja eesmärki"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Juhtumeid ei saa luua passiivsesse järjekorda"
 
@@ -1364,7 +1403,7 @@ msgstr "Kategooria"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Kategooria on eemaldatud"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
 msgid "Cc"
 msgstr "Koopia"
 
@@ -1372,7 +1411,7 @@ msgstr "Koopia"
 msgid "Ccs"
 msgstr "Koopiad"
 
-#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:72
+#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
 msgid "Change"
 msgstr "Muuda"
 
@@ -1384,7 +1423,7 @@ msgstr ""
 msgid "Change password"
 msgstr "Muuda salasõna"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:731
+#: share/html/Elements/Tabs:744
 msgid "Chart"
 msgstr ""
 
@@ -1404,7 +1443,7 @@ msgstr "Kontrolli andmebaasi ühendust"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Kontrolli andmebaasi volitused"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Märgista kustutamaks"
 
@@ -1416,7 +1455,7 @@ msgstr "Märgista eemaldamaks õigust"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Kontrolli andmebaasi õigusi"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
 msgid "Children"
 msgstr "Järglased"
 
@@ -1433,7 +1472,7 @@ msgstr "Vali andmebaasimootor"
 msgid "Choose from Topics for %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:131
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
 msgid "City"
 msgstr "Linn"
 
@@ -1454,16 +1493,16 @@ msgstr ""
 msgid "Class id"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Class.pm:407
+#: lib/RT/Class.pm:408
 msgid "Class is already applied Globally"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Class.pm:402
+#: lib/RT/Class.pm:403
 #. ($queue->Name)
 msgid "Class is already applied to %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:360
+#: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
 msgid "Classes"
 msgstr ""
 
@@ -1487,11 +1526,11 @@ msgstr "Loomaks süsteemi andmebaasi ja lisamaks metaandmed kliki \"Alusta andme
 msgid "Close window"
 msgstr "Sulge aken"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:398
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
 msgid "Closed"
 msgstr "Suletud"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:856 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Suletud juhtumid"
 
@@ -1507,7 +1546,7 @@ msgstr "Valik: Vali või sisesta üks väärtus"
 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
 msgstr "Valik: Vali või sisesta kuni %1 väärtust"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:559 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
+#: share/html/Elements/Tabs:571 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentaar"
 
@@ -1515,7 +1554,7 @@ msgstr "Kommentaar"
 msgid "Comment Address"
 msgstr "Kommentaari aadress"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:169
+#: lib/RT/Installer.pm:172
 msgid "Comment address"
 msgstr "Kommentaari aadress"
 
@@ -1535,7 +1574,7 @@ msgstr "CommentOnTicket"
 msgid "Comments"
 msgstr "Kommentaarid"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:88
+#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Kommentaar (ei saadeta nõudjale)"
 
@@ -1559,17 +1598,17 @@ msgstr "Peidetud Commit"
 msgid "Condition"
 msgstr "Tingimus"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:654
+#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
 #. ($args{'ScripCondition'})
 #. ($value)
 msgid "Condition '%1' not found"
 msgstr "E leia tingimust '%1'"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:647
+#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
 msgid "Condition is mandatory argument"
 msgstr "Tingimus on kohustuslik argument"
 
-#: bin/rt-crontool:211
+#: bin/rt-crontool:208
 msgid "Condition matches..."
 msgstr "Tingimus klapib..."
 
@@ -1582,11 +1621,11 @@ msgstr "Tingimus, toiming ja mall"
 msgid "Config file %1 is locked"
 msgstr "Seadistusfail %1 on lukustatud"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:63
+#: share/html/Elements/Tabs:64
 msgid "Configuration"
 msgstr "Seadistused"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:182
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Configuration for queue %1"
 msgstr ""
@@ -1599,7 +1638,7 @@ msgstr "Kinnita"
 msgid "Connection succeeded"
 msgstr "Loodi ühendus"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:499 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
+#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:510 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
 msgid "Content"
 msgstr "Sisu"
 
@@ -1619,7 +1658,7 @@ msgstr "Sisu tüüp"
 msgid "ContentType"
 msgstr "ContentType"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:177
+#: lib/RT/Installer.pm:180
 msgid "Correspond address"
 msgstr "Nõudja aadress"
 
@@ -1635,13 +1674,13 @@ msgstr "Kirjavahetus"
 msgid "Correspondence added"
 msgstr "Lisati kirjavahetus"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1691 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1740 lib/RT/Record.pm:1806
 #. ($msg)
 #. ($value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value: %1"
 msgstr "Ei saa lisada uut erivälja väärtust: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2961 lib/RT/Ticket.pm:2969 lib/RT/Ticket.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket.pm:2998 lib/RT/Ticket.pm:3006 lib/RT/Ticket.pm:3023
 #. ($add_msg)
 #. ($del_msg)
 #. ($msg)
@@ -1679,7 +1718,7 @@ msgstr "Ei saa luua juhtumit keelatud järjekorda \"%1\""
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Ei saa luua juhtumit. Järjekord on määramata."
 
-#: lib/RT/User.pm:194 lib/RT/User.pm:208 lib/RT/User.pm:217 lib/RT/User.pm:226 lib/RT/User.pm:235 lib/RT/User.pm:249 lib/RT/User.pm:259 lib/RT/User.pm:428
+#: lib/RT/User.pm:195 lib/RT/User.pm:209 lib/RT/User.pm:218 lib/RT/User.pm:227 lib/RT/User.pm:236 lib/RT/User.pm:250 lib/RT/User.pm:260 lib/RT/User.pm:429
 msgid "Could not create user"
 msgstr "Ei saa luua kasutajat"
 
@@ -1688,11 +1727,11 @@ msgstr "Ei saa luua kasutajat"
 msgid "Could not delete search %1: %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:938 lib/RT/Ticket.pm:1131
+#: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "Ei leia või ei saa luua seda kasutajat"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1011 lib/RT/Ticket.pm:1210
+#: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "Ei leia seda vastutajat"
 
@@ -1719,27 +1758,43 @@ msgstr "Rühma laadimine ebaõnnestus"
 msgid "Could not load object for %1"
 msgstr "Ei saa laadida objekti %1 jaoks"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:957
-#. ($args{'Type'})
+#: lib/RT/Queue.pm:978
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1154
+#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
+msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "Ei saa muuta vastutajat %1-ks selle järjekorra jaoks"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1152
-#. ($self->loc($args{'Type'}))
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "Ei saa muuta vastutajat %1-ks selle juhtumi jaoks"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1038
-#. ($args{'Type'})
+#: lib/RT/Queue.pm:1060
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1280
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Ei saanud eemaldada selle järjekorra vastutajat kui %1"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1277
-#. ($args{'Type'})
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Ei saanud eemaldada selle juhtumi vastutajat kui %1"
 
-#: lib/RT/User.pm:138
+#: lib/RT/User.pm:139
 msgid "Could not set user info"
 msgstr "Ei saanud seada kasutajainfot"
 
@@ -1751,21 +1806,21 @@ msgstr "Ei õnnestunud lisada manust"
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Liikme rühma lisamine ebaõnnestus"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1309
+#: lib/RT/CustomField.pm:1383
 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
 msgstr "Ei ole võimalik rakendada objektile kohandatud välja, kuna see on juba üldine."
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:615
+#: lib/RT/Scrip.pm:637
 #. ($method, $code, $error)
 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:696
+#: lib/RT/Template.pm:721
 #. ($fi_text, $error)
 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1767 lib/RT/Record.pm:1817
+#: lib/RT/Record.pm:1816 lib/RT/Record.pm:1866
 #. ($Msg)
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
@@ -1775,7 +1830,7 @@ msgstr "Tehingu loomine ebaõnnestus: %1"
 msgid "Couldn't create record"
 msgstr "Kirje loomine ebaõnnestus"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1439
+#: lib/RT/CustomField.pm:1513
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't create record: %1"
 msgstr ""
@@ -1785,11 +1840,11 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
 msgstr "Ei õnnestunud kustutada töölauda %1: %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:960
+#: lib/RT/Record.pm:971
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Ei leia rida"
 
-#: bin/rt-crontool:182
+#: bin/rt-crontool:179
 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
 msgstr "Ei õnnestunud leida sobivat tõlget, jääb vahele"
 
@@ -1797,7 +1852,7 @@ msgstr "Ei õnnestunud leida sobivat tõlget, jääb vahele"
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Ei leidnud seda vastutajat"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:578
+#: lib/RT/CustomField.pm:582
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Ei leia seda väärtust"
 
@@ -1815,7 +1870,7 @@ msgstr "Klassi %1 laadimine ebaõnnestus"
 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
 msgstr "Ei õnnestunud laadida kohandatud välja #%1"
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:133 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:143
+#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
 #. ($cf_id)
 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
 msgstr "Ei saanud laadida kohandatud välja #%1"
@@ -1825,7 +1880,7 @@ msgstr "Ei saanud laadida kohandatud välja #%1"
 msgid "Couldn't load CustomField %1"
 msgstr "Ei õnnestunud laadida kohandatud välja #%1"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1727 lib/RT/Ticket.pm:1777
+#: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
 #. ($self->Id)
 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
 msgstr "Juhtumi #%1 koopia laadimine ebaõnnestus"
@@ -1878,7 +1933,7 @@ msgstr "Ei õnnestunud laadida järjekorda #%1"
 msgid "Couldn't load queue %1"
 msgstr "Ei õnnestunud laadida järjekorda %1"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:177
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
 #. ($Name)
 msgid "Couldn't load queue '%1'"
 msgstr "Ei õnnestunud laadida järjekorda '%1'"
@@ -1893,11 +1948,11 @@ msgstr "Skripti #%1 laadimine ebaõnnestus"
 msgid "Couldn't load template #%1"
 msgstr "Ei saanud laadida malli #%1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1857
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
 msgid "Couldn't load the specified principal"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:450 share/html/SelfService/Display.html:154
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Ei saanud laadida juhtumit '%1'"
@@ -1912,21 +1967,21 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't load transaction #%1"
 msgstr "Ei saanud laadida toimingut #%1"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:206
+#: share/html/User/Prefs.html:215
 msgid "Couldn't load user"
 msgstr "Ei saanud laadida kasutajat"
 
-#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:202
+#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load user #%1"
 msgstr "Ei saanud laadida kasutajat #%1"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:200
+#: share/html/User/Prefs.html:209
 #. ($id, $Name)
 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
 msgstr "Ei saanud laadida kasutajat #%1 või '%2'"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:204
+#: share/html/User/Prefs.html:213
 #. ($Name)
 msgid "Couldn't load user '%1'"
 msgstr "Ei saanud laadida kasutajat '%1'"
@@ -1936,12 +1991,12 @@ msgstr "Ei saanud laadida kasutajat '%1'"
 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
 msgstr "Ei õnnestunud lugeda aadressi sõnest '%1'"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:779
+#: lib/RT/Attachment.pm:798
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
 msgstr "Ei õnnestunud asendada sisu lahtisalastatud andmetega: %1"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:744
+#: lib/RT/Attachment.pm:763
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
 msgstr "Ei õnnestunud asendada sisu salastatud andmetega: %1"
@@ -1951,7 +2006,7 @@ msgstr "Ei õnnestunud asendada sisu salastatud andmetega: %1"
 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2545
+#: lib/RT/Ticket.pm:2582
 #. ($args{'URI'})
 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
 msgstr "Ei õnnestunud lahendada '%1' URI-ks"
@@ -1966,7 +2021,7 @@ msgstr "Ei õnnestunud lahendada alust '%1' URI-ks"
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Ei suutnud lahendada '%1' URI-ks"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Meili saatmine ebaõnnestus"
 
@@ -1975,19 +2030,19 @@ msgstr "Meili saatmine ebaõnnestus"
 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
 msgstr "Ei õnnestunud seada %1 jälgijat: %2"
 
-#: lib/RT/User.pm:1597
+#: lib/RT/User.pm:1622
 msgid "Couldn't set private key"
 msgstr "Ei õnnestunud seada privaatvõtit"
 
-#: lib/RT/User.pm:1581
+#: lib/RT/User.pm:1606
 msgid "Couldn't unset private key"
 msgstr "Privaatvõtme eemaldamine ebaõnnestus"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:143
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
 msgid "Country"
 msgstr "Riik"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:165 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
 msgid "Create"
 msgstr "Loo"
 
@@ -2008,7 +2063,7 @@ msgstr "Loo CustomField"
 msgid "Create a CustomField for queue %1"
 msgstr "Loo CustomField järjekorra %1 jaoks"
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:230
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
 msgid "Create a new article"
 msgstr ""
 
@@ -2033,15 +2088,15 @@ msgstr "Loo uus isiklik rühm"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Ava uus juhtum"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Loo uus kasutaja"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:228
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
 msgid "Create a queue"
 msgstr "Loo järjekord"
 
@@ -2054,7 +2109,7 @@ msgstr "Loo juhis järjekorra %1 jaoks"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Loo mall"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Loo juhtum"
 
@@ -2102,7 +2157,7 @@ msgstr ""
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Loo juhtumid sellesse järjekorda"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:437
+#: share/html/Elements/Tabs:448
 msgid "Create tickets offline"
 msgstr "Loo juhtumid vallasrežiimis"
 
@@ -2174,7 +2229,7 @@ msgstr "Loo salvestatud otsing"
 msgid "CreateTicket"
 msgstr "CreateTicket"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:373
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
 msgid "Created"
 msgstr "Loodud"
 
@@ -2213,11 +2268,11 @@ msgstr "CreatedBy"
 msgid "CreatedRelative"
 msgstr "CreatedRelative"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
 msgid "Creator"
 msgstr "Looja"
 
-#: share/html/Prefs/Other.html:70
+#: share/html/Prefs/Other.html:71
 msgid "Cryptography"
 msgstr "Krüpto"
 
@@ -2229,7 +2284,7 @@ msgstr "Jooksvad lingid"
 msgid "Current Scrips"
 msgstr "Jooksvad skripid"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:715
+#: share/html/Elements/Tabs:728
 msgid "Current Search"
 msgstr ""
 
@@ -2249,7 +2304,7 @@ msgstr "Praegune otsing"
 msgid "Current watchers"
 msgstr "Praegused vaatlejad"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:172 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:91 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:149 share/html/m/ticket/show:251
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Omaloodud väljad"
 
@@ -2281,55 +2336,56 @@ msgstr "Omaloodud tingimus"
 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
 msgstr "Kohandatud väli #%1 ei ole rakendatud sellele objektile"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2800
+#: lib/RT/Tickets.pm:2827
 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Omaloodud väli %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1609
-#. ($args{'Field'})
+#: lib/RT/Record.pm:1658
+#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
 msgstr "Kohandatud väli %1 ei kehti selle objekti kohta"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2794
+#: lib/RT/Tickets.pm:2821
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Kohandatud väli %1 omab väärtust."
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2790
+#: lib/RT/Tickets.pm:2817
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Kohandatud väli %1 ei oma väärtust."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1598 lib/RT/Record.pm:1798
+#: lib/RT/Record.pm:1647 lib/RT/Record.pm:1847
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Ei leidnud kohandatud välja %1"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
+#. ($CustomField->Name)
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
 msgstr "Kohandatud väli '%1'"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1304
+#: lib/RT/CustomField.pm:1378
 msgid "Custom field is already applied to the object"
 msgstr "Kohandatud väli on juba rakendatud objektile"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1549
+#: lib/RT/CustomField.pm:1623
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Kohandatud välja väärtust %1 ei ole võimalik leida välja %2 jaoks"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:586
+#: lib/RT/CustomField.pm:590
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Ei saanud kustutada kohandatud välja väärtust"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1561
+#: lib/RT/CustomField.pm:1635
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Ei leidnud kohandatud välja väärtust"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1563 lib/RT/CustomField.pm:588
+#: lib/RT/CustomField.pm:1637 lib/RT/CustomField.pm:592
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Kohandatud välja väärtus kustutati"
 
@@ -2357,23 +2413,23 @@ msgstr "Kohanda meiliaadressid"
 msgid "Customize Email Configuration"
 msgstr "Kohanda meilikonfiguratsioon"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:217
+#: share/html/Elements/Tabs:218
 msgid "Customize the look of your RT"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:111
+#: lib/RT/Installer.pm:113
 msgid "DBA password"
 msgstr "DBA parool"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:104
+#: lib/RT/Installer.pm:105
 msgid "DBA username"
 msgstr "DBA kasutajanimi"
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:325
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
 msgid "Daily"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:483
+#: lib/RT/Config.pm:486
 msgid "Daily digest"
 msgstr "Päevakokkuvõte"
 
@@ -2407,7 +2463,7 @@ msgstr "Andmebaasi host"
 msgid "Database name"
 msgstr "Andmebaasi nimi"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:127
+#: lib/RT/Installer.pm:129
 msgid "Database password for RT"
 msgstr "Andmebaasi parool RT jaoks"
 
@@ -2419,7 +2475,7 @@ msgstr "Andmebaasi port"
 msgid "Database type"
 msgstr "Andmebaasi tüüp"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:120
+#: lib/RT/Installer.pm:122
 msgid "Database username for RT"
 msgstr "Andmebaasi kasutajanimi RT jaoks"
 
@@ -2439,7 +2495,7 @@ msgstr "Puudub DateTime moodul"
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "Puudub DateTime::Locale moodul"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:554 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
 msgid "Dates"
 msgstr "Kuupäevad"
 
@@ -2513,7 +2569,7 @@ msgstr "Delegeeri teatud sulle antud õigused"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegeerimine"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Kustuta"
 
@@ -2543,7 +2599,7 @@ msgstr "Kustutamine ebaõnnestus: %1"
 msgid "Delete group dashboards"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3182
+#: lib/RT/Ticket.pm:3219
 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
 msgstr ""
 
@@ -2609,11 +2665,11 @@ msgstr "Kustutati salvestatud otsing"
 msgid "Deleted search %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:460
+#: lib/RT/Queue.pm:452
 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
 msgstr "Selle objekti kustutamine lõhub viiteterviklikkuse"
 
-#: lib/RT/User.pm:439
+#: lib/RT/User.pm:440
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr "Selle objekti kustutamine rikub viiteterviklikkuse"
 
@@ -2621,7 +2677,7 @@ msgstr "Selle objekti kustutamine rikub viiteterviklikkuse"
 msgid "Deny"
 msgstr "Keeldu"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Sõltuv"
 
@@ -2629,22 +2685,22 @@ msgstr "Sõltuv"
 msgid "DependedOnBy"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:790
+#: lib/RT/Transaction.pm:791
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 added"
 msgstr "Lisati %1 sõltuvus"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:830
+#: lib/RT/Transaction.pm:831
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 deleted"
 msgstr "Kustutati %1 sõltuvus"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:787
+#: lib/RT/Transaction.pm:788
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 added"
 msgstr "Lisati sõltuvus %1-st"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:827
+#: lib/RT/Transaction.pm:828
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Kustutati sõltuvus %1-st"
@@ -2653,7 +2709,7 @@ msgstr "Kustutati sõltuvus %1-st"
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
 msgid "Depends on"
 msgstr "Sõltub"
 
@@ -2669,7 +2725,7 @@ msgstr ""
 msgid "Descending"
 msgstr "Alanevalt"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Kirjelda juhtumit allpool"
 
@@ -2677,11 +2733,11 @@ msgstr "Kirjelda juhtumit allpool"
 msgid "Description"
 msgstr "Kirjeldus"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:212
+#: share/html/Elements/Tabs:213
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2693,7 +2749,7 @@ msgstr "Suund"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Keelatud"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:517 share/html/Elements/Tabs:780 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
+#: share/html/Elements/Tabs:529 share/html/Elements/Tabs:793 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
 msgid "Display"
 msgstr "Näita"
 
@@ -2735,11 +2791,11 @@ msgstr "Levitatakse <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GNU GPL</a>
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr "Tee midagi või kõike"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:212
+#: lib/RT/Installer.pm:215
 msgid "Domain name"
 msgstr "Doomeninimi"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:213
+#: lib/RT/Installer.pm:216
 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
 msgstr "Ära lisa http://, vaid ainul hosti nimi nagu 'localhost', 'rt.example.com'"
 
@@ -2755,7 +2811,7 @@ msgstr "Ära värskenda otsingutulemusi"
 msgid "Don't refresh this page."
 msgstr "Ära uuenda (refresh) seda lehte."
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2222
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
 msgid "Don't trust this key at all"
 msgstr "Ära usalda seda võtit üldse"
 
@@ -2775,7 +2831,7 @@ msgstr "Laadi alla tõmmisfail"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
 msgid "Due"
 msgstr "Tähtaeg"
 
@@ -2788,15 +2844,15 @@ msgstr ""
 msgid "ERROR: %1"
 msgstr "VIGA: %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:423
+#: share/html/Elements/Tabs:434
 msgid "Easy updating of your open tickets"
 msgstr "Sinu lahtiste juhtumite lihtne uuendamine"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:430
+#: share/html/Elements/Tabs:441
 msgid "Easy viewing of your reminders"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
+#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:825 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
 msgid "Edit"
 msgstr "Muuda"
 
@@ -2837,7 +2893,7 @@ msgstr "Linkide redigeerimine"
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Muuda päringut"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:722
+#: share/html/Elements/Tabs:735
 msgid "Edit Search"
 msgstr "Muuda otsingut"
 
@@ -2853,7 +2909,7 @@ msgstr ""
 msgid "Edit saved searches for this group"
 msgstr "Muuda selle rühma salvestatud otsinguid"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:115
+#: share/html/Elements/Tabs:116
 msgid "Edit system templates"
 msgstr "Muuda süsteemi malle"
 
@@ -2893,12 +2949,12 @@ msgstr "Isikliku rühma %1 liikmelisuse muutmine"
 msgid "EffectiveId"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1386 lib/RT/Ticket.pm:2414 lib/RT/Ticket.pm:2507
+#: lib/RT/Record.pm:1318 lib/RT/Record.pm:1397 lib/RT/Ticket.pm:2451 lib/RT/Ticket.pm:2544
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Kas alus või eesmärk peab olema antud"
 
 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
-#. ($SavedSearch)
+#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
 msgstr "Sule ei ole kas õigust vaadata salvestatud otsingut %1 või identifikaator on mittekorrektne"
 
@@ -2914,11 +2970,11 @@ msgstr ""
 msgid "Email Digest"
 msgstr "Meiliülevaade"
 
-#: lib/RT/User.pm:568
+#: lib/RT/User.pm:569
 msgid "Email address in use"
 msgstr "Meiliaadress on kasutusel"
 
-#: lib/RT/Config.pm:480
+#: lib/RT/Config.pm:483
 msgid "Email delivery"
 msgstr "Meili kohaletoimetamine"
 
@@ -2926,6 +2982,10 @@ msgstr "Meili kohaletoimetamine"
 msgid "Email template for periodic notification digests"
 msgstr "Meili mall perioodiliste teadete kokkuvõtte jaoks"
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
+msgid "EmailAddress"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:63 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:63
 msgid "Enabled"
 msgstr "Lubatud"
@@ -2942,7 +3002,7 @@ msgstr "Lubatud (mittelubamine keelab selle kohandatud välja kasutamise)"
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
 msgstr "Lubatud (mittelubamine keelab selle rühma kasutamise)"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:125
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
 msgstr "Lubatud (mittelubamine keelab selle järjekorra)"
 
@@ -2980,11 +3040,11 @@ msgstr "Krüpti/dekrüpti"
 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
 msgstr "Salasta / ava juhtumi #%2 toiming #%1"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:621
+#: lib/RT/Queue.pm:639
 msgid "Encrypting disabled"
 msgstr "Krüptimine on keelatud"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:620
+#: lib/RT/Queue.pm:638
 msgid "Encrypting enabled"
 msgstr "Krüptimine on lubatud"
 
@@ -3061,7 +3121,7 @@ msgstr "Sisesta kuni %1 väärtust automaatlõpetusega"
 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
 msgstr ""
 
-#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/login:85
+#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
 msgid "Error"
 msgstr "Viga"
 
@@ -3077,7 +3137,7 @@ msgstr "Viga Queue->DeleteWatcher parameetrites"
 msgid "Error in parameters to Ticket->AddWatcher"
 msgstr "VigaTicket->AddWatcher parameetrites"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1244
+#: lib/RT/Ticket.pm:1247
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr "Viga Ticket->DeleteWatcher parameetrites"
 
@@ -3115,15 +3175,15 @@ msgstr "Viga: avalik võti"
 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:385
+#: bin/rt-crontool:370
 msgid "Escalate tickets"
 msgstr "Eskaleeri juhtumid"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:224
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
 msgid "Estimated"
 msgstr "Hinnanguline"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:661
+#: lib/RT/Handle.pm:659
 msgid "Everyone"
 msgstr "Kõik"
 
@@ -3139,7 +3199,7 @@ msgstr "Vaata läbi järjekorras juhtumid, mis on lahendatud antud ajavahemikul"
 msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
 msgstr "Vaata läbi järjekorras lahendatud juhtumid, rühmitus omanike kaupa"
 
-#: bin/rt-crontool:371
+#: bin/rt-crontool:356
 msgid "Example:"
 msgstr "Näide:"
 
@@ -3155,7 +3215,7 @@ msgstr "Määra aegumine"
 msgid "ExtendedStatus"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:959
+#: lib/RT/User.pm:960
 msgid "External authentication enabled."
 msgstr "Väline autentimine on lubatud."
 
@@ -3163,7 +3223,7 @@ msgstr "Väline autentimine on lubatud."
 msgid "Extra info"
 msgstr "Lisainfo"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:618
+#: share/html/Elements/Tabs:630
 msgid "Extract Article"
 msgstr ""
 
@@ -3195,11 +3255,11 @@ msgstr "Andmebaasiga ühendumine ebaõnnestus: %1"
 msgid "Failed to create %1 attribute"
 msgstr "%1 atribuudi loomine ebaõnnestus"
 
-#: lib/RT/User.pm:319
+#: lib/RT/User.pm:320
 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
 msgstr "Ei leia 'Privileged' kasutajate pseudorühma"
 
-#: lib/RT/User.pm:326
+#: lib/RT/User.pm:327
 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
 msgstr "Ei leia 'Unprivileged' kasutajate pseudorühma"
 
@@ -3213,7 +3273,7 @@ msgstr "Ei õnnestunud laadida %1 %2"
 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
 msgstr "Ei õnnestunud laadida %1 %2: %3"
 
-#: bin/rt-crontool:307
+#: bin/rt-crontool:304
 #. ($modname, $@)
 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
 msgstr "Mooduli %1 laadimine ebaõnnestus. (%2)"
@@ -3235,7 +3295,7 @@ msgstr "Malli parsimine ebaõnnestus"
 msgid "Feb"
 msgstr "veebr"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:733
+#: share/html/Elements/Tabs:746
 msgid "Feeds"
 msgstr ""
 
@@ -3287,7 +3347,7 @@ msgstr "Täida kuni %1 tekstilahtrit"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Täida kuni %1 vikitekstilahtrit"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2307 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Lõplik prioriteet"
 
@@ -3307,7 +3367,7 @@ msgstr "Leia rühmad, mille"
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Leia inimesed, kelle"
 
-#: share/html/Search/Results.html:135
+#: share/html/Search/Results.html:140
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Leia juhtumid"
 
@@ -3319,7 +3379,7 @@ msgstr ""
 msgid "Finish"
 msgstr "Lõpeta"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:636
+#: share/html/Elements/Tabs:648
 msgid "First"
 msgstr "Esimene"
 
@@ -3336,7 +3396,7 @@ msgstr "Sunni muudatus"
 msgid "Format"
 msgstr "Vorming"
 
-#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:563 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
+#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:575 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
 msgid "Forward"
 msgstr "Edasi"
 
@@ -3384,13 +3444,13 @@ msgstr ""
 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Search/Results.html:133 share/html/m/_elements/ticket_list:83
+#: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
 #. ($ticketcount)
 #. ($collection->CountAll)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "Leiti %quant(%1,juhtum)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:962
+#: lib/RT/Record.pm:973
 msgid "Found Object"
 msgstr "Leitud objekt"
 
@@ -3434,12 +3494,12 @@ msgstr "Võta mall failist"
 msgid "Getting started"
 msgstr "Alustame siit"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:756 lib/RT/Transaction.pm:898 lib/RT/Transaction.pm:910
+#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:899 lib/RT/Transaction.pm:911
 #. ($New->Name)
 msgid "Given to %1"
 msgstr "Omistatud %1-le"
 
-#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:100
+#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
 msgid "Global"
 msgstr "Globaalne"
 
@@ -3447,7 +3507,7 @@ msgstr "Globaalne"
 msgid "Global Attributes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:76
+#: share/html/Articles/Topics.html:91
 msgid "Global Topics"
 msgstr ""
 
@@ -3465,15 +3525,15 @@ msgstr "Üleüldine portlet %1 salvestati."
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Üleüldine mall: %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:308
+#: share/html/Elements/Tabs:312
 msgid "GnuPG"
 msgstr "GnuPG"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:739 lib/RT/Attachment.pm:774
+#: lib/RT/Attachment.pm:758 lib/RT/Attachment.pm:793
 msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
 msgstr "GnuPG viga. Võta ühendust administraatoriga."
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:694 lib/RT/Attachment.pm:756
+#: lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:775
 msgid "GnuPG integration is disabled"
 msgstr "GnuPG integratsioon ei ole lubatud"
 
@@ -3481,16 +3541,16 @@ msgstr "GnuPG integratsioon ei ole lubatud"
 msgid "GnuPG issues"
 msgstr "GnuPG probleemid"
 
-#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:91
+#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
 #. ($EmailAddress)
 msgid "GnuPG private key(s) for %1"
 msgstr "GnuPG privaatvõti %1 jaoks"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:134 share/html/Admin/Queues/Modify.html:144
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136 share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
 msgid "GnuPG private keys"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:89
+#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
 #. ($EmailAddress)
 msgid "GnuPG public key(s) for %1"
 msgstr "GnuPG avalik võti %1 jaoks"
@@ -3531,11 +3591,11 @@ msgstr "Diagrammi omadused"
 msgid "Graphical charts are not available."
 msgstr "Diagrammid pole saadaval."
 
-#: lib/RT/Record.pm:942 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
+#: lib/RT/Record.pm:953 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
 msgid "Group"
 msgstr "Rühm"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:185 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:337 share/html/Elements/Tabs:367
+#: share/html/Elements/Tabs:186 share/html/Elements/Tabs:291 share/html/Elements/Tabs:329 share/html/Elements/Tabs:345 share/html/Elements/Tabs:377
 msgid "Group Rights"
 msgstr "Rühma õigused"
 
@@ -3570,7 +3630,7 @@ msgstr "Rühmas pole sellist liiget"
 msgid "Group name '%1' is already in use"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1017 lib/RT/Queue.pm:944 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1216
+#: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
 msgid "Group not found"
 msgstr "Rühma ei leitud"
 
@@ -3578,7 +3638,7 @@ msgstr "Rühma ei leitud"
 msgid "Group rights"
 msgstr "Rühma õigused"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1601 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:132 share/html/Elements/Tabs:241 share/html/Elements/Tabs:74
+#: lib/RT/CustomField.pm:1674 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:75
 msgid "Groups"
 msgstr "Rühmad"
 
@@ -3614,7 +3674,7 @@ msgstr "Edastatud juhtumi päis"
 msgid "Heading of a forwarded message"
 msgstr "Edastatud juhtumi päis"
 
-#: lib/RT/Interface/CLI.pm:82 lib/RT/Interface/CLI.pm:82
+#: lib/RT/Interface/CLI.pm:83 lib/RT/Interface/CLI.pm:83
 msgid "Hello!"
 msgstr "Tere!"
 
@@ -3626,7 +3686,7 @@ msgstr "Tere %1"
 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
 msgstr "Aita meil seadistada mõned kasulikud RT vaikeväärtused"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:64
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Hide all quoted text"
 msgstr ""
 
@@ -3638,7 +3698,7 @@ msgstr ""
 msgid "Hide ticket history by default"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:305 share/html/Elements/Tabs:325 share/html/Elements/Tabs:518 share/html/Elements/Tabs:781 share/html/Elements/Tabs:797 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
+#: share/html/Elements/Tabs:293 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:331 share/html/Elements/Tabs:530 share/html/Elements/Tabs:794 share/html/Elements/Tabs:811 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
 msgid "History"
 msgstr "Ajalugu"
 
@@ -3674,7 +3734,7 @@ msgstr "Kodune telefon"
 msgid "Home page refresh interval"
 msgstr "Avalehe uuendamise intervall"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:380 share/html/m/_elements/header:67
+#: share/html/Elements/Tabs:391 share/html/m/_elements/header:69
 msgid "Homepage"
 msgstr "Avaleht"
 
@@ -3682,6 +3742,10 @@ msgstr "Avaleht"
 msgid "Hour"
 msgstr "Tund"
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
+msgid "Hourly"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
 msgid "Hours"
 msgstr "Tunnid"
@@ -3691,11 +3755,15 @@ msgstr "Tunnid"
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
 msgstr ""
 
+#: share/html/User/Prefs.html:175
+msgid "I want to reset my secret token."
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:117
 msgid "ISO"
 msgstr "ISO"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2211 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:215
+#: lib/RT/Tickets.pm:2238 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
 msgid "Id"
 msgstr "Id"
 
@@ -3715,7 +3783,11 @@ msgstr "Kui nõudja pole antud, loo juhtumid selle nõudjaga."
 msgid "If no queue is specified, create tickets in this queue."
 msgstr "Kui järjekorda ei ole antud, siis loo juhtumid sellesse järjekorda"
 
-#: bin/rt-crontool:367
+#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:66
+msgid "If this is not what you expect, leave this page now without logging in."
+msgstr ""
+
+#: bin/rt-crontool:352
 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
 msgstr "Kui see vahend oleks setgid, siis vaenulik kohalik kasutaja võiks kasutada seda vahendit RT administraatori õiguste saamiseks."
 
@@ -3723,6 +3795,11 @@ msgstr "Kui see vahend oleks setgid, siis vaenulik kohalik kasutaja võiks kasut
 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server."
 msgstr ""
 
+#: share/html/Elements/CSRF:59
+#. ($escaped_path, $action, $start, $end)
+msgid "If you really intended to visit %1 and %2, then %3click here to resume your request%4."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "If you've change the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
 msgstr "Kui oled muutnud RT porti, siis on vaja server taaskäivitada võimaldamaks sisselogimist."
@@ -3740,11 +3817,11 @@ msgstr "Kui oled uuendanud midagi ülalpool, siis veendu, et"
 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:954
+#: lib/RT/Record.pm:965
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Lubamatu väärtus %1 jaoks"
 
-#: lib/RT/Record.pm:957
+#: lib/RT/Record.pm:968
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Muutumatu väli"
 
@@ -3784,7 +3861,7 @@ msgstr "Lisa lehekülg"
 msgid "Include subtopics"
 msgstr "Pane kaasa alamteemad"
 
-#: lib/RT/Config.pm:482
+#: lib/RT/Config.pm:485
 msgid "Individual messages"
 msgstr "Individuaalsed sõnumid"
 
@@ -3812,7 +3889,7 @@ msgstr "Teavita kasutajat, et tema salasõna lähtestati"
 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
 msgstr "Teavita kasutajat, et saime salastatud meili ja meil ei ole lahtisalastamiseks salajast võtit"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2257 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
+#: lib/RT/Tickets.pm:2284 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Esialgne prioriteet"
 
@@ -3836,7 +3913,7 @@ msgstr ""
 msgid "Input error"
 msgstr "Sisestusviga"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1393 lib/RT/CustomField.pm:1554 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
+#: lib/RT/CustomField.pm:1467 lib/RT/CustomField.pm:1628 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
 #. ($CF->FriendlyPattern)
 #. ($self->FriendlyPattern)
 msgid "Input must match %1"
@@ -3846,7 +3923,7 @@ msgstr "Sisend peab vastama %1"
 msgid "Install RT"
 msgstr "Paigalda RT"
 
-#: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3402
+#: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3474
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Sisemine viga"
 
@@ -3860,7 +3937,7 @@ msgstr "Sisemine viga: %1"
 msgid "Internal error: %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:127
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:158
 #. ($type)
 msgid "Invalid %1"
 msgstr ""
@@ -3885,7 +3962,7 @@ msgstr "Vigane %1: see peaks olema arv"
 msgid "Invalid Class"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:683
+#: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:687
 msgid "Invalid Custom Field values source"
 msgstr ""
 
@@ -3893,7 +3970,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Group Type"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Class.pm:396
+#: lib/RT/Class.pm:397
 #. ($msg)
 msgid "Invalid Queue, unable to apply Class: %1"
 msgstr ""
@@ -3902,20 +3979,21 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Render Type"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1020
+#: lib/RT/CustomField.pm:1094
 #. ($self->FriendlyType)
 msgid "Invalid Render Type for custom field of type %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:959
+#: lib/RT/Record.pm:970
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Vigased andmed"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:413
-msgid "Invalid lifecycle name"
+#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:110
+#. ($ARGS{'PrivateKey'}, $email)
+msgid "Invalid key %1 for address '%2'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1386
+#: lib/RT/CustomField.pm:1460
 msgid "Invalid object"
 msgstr "Vigane objekt"
 
@@ -3923,16 +4001,16 @@ msgstr "Vigane objekt"
 msgid "Invalid owner object"
 msgstr "Vigane omanikobjekt"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:779
+#: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:783
 #. ($msg)
 msgid "Invalid pattern: %1"
 msgstr "Vigane muster: %1"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:227
+#: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:251
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Vigane järjekord"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:831
+#: lib/RT/Queue.pm:850
 #. ($args{Type})
 msgid "Invalid queue role group type %1"
 msgstr ""
@@ -3946,7 +4024,7 @@ msgstr "Vigane õigus"
 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
 msgstr "Vigane õigus. Ei suuda normaliseerida õigust '%1'"
 
-#: lib/RT/User.pm:558
+#: lib/RT/User.pm:559
 msgid "Invalid syntax for email address"
 msgstr "Vigane meiliaadressi süntaks"
 
@@ -3956,7 +4034,7 @@ msgstr "Vigane meiliaadressi süntaks"
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Vigane '%1' väärtus"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1619
+#: lib/RT/Record.pm:1668
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Vigane kohandatud välja väärtus"
 
@@ -3964,19 +4042,19 @@ msgstr "Vigane kohandatud välja väärtus"
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Vigane oleku väärtus"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:766
+#: lib/RT/Attachment.pm:785
 msgid "Is not encrypted"
 msgstr "Ei ole salastatud"
 
-#: bin/rt-crontool:368
+#: bin/rt-crontool:353
 msgid "It is incredibly important that nonprivileged users not be allowed to run this tool."
 msgstr "See on erakordselt tähtis, et priviligeerimata kasutajatel ei oleks lubatud käivitada seda töövahendit."
 
-#: bin/rt-crontool:369
+#: bin/rt-crontool:354
 msgid "It is suggested that you create a non-privileged unix user with the correct group membership and RT access to run this tool."
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:329
+#: bin/rt-crontool:314
 msgid "It takes several arguments:"
 msgstr "See vajab mitut argumenti:"
 
@@ -4000,7 +4078,7 @@ msgstr "Ühine rühmaga või lahku rühmast"
 msgid "Jul"
 msgstr "juuli"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:547
+#: share/html/Elements/Tabs:559
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Hiigelsuur"
 
@@ -4017,6 +4095,10 @@ msgstr "Jära 'localhost', kui sa pole kindel. Jäta tühjaks ühendumaks lokaal
 msgid "Keyword and intuition-based searching"
 msgstr ""
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
+msgid "Lang"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:92 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:141 share/html/Install/index.html:56 share/html/User/Prefs.html:76
 msgid "Language"
 msgstr "Keel"
@@ -4025,11 +4107,11 @@ msgstr "Keel"
 msgid "Large"
 msgstr "Suur"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:645
+#: share/html/Elements/Tabs:657
 msgid "Last"
 msgstr "Viimane"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/EditDates:61 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:62 share/html/m/ticket/show:385
+#: share/html/Ticket/Elements/EditDates:61 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:62 share/html/m/ticket/show:391
 msgid "Last Contact"
 msgstr "Viimane kontakt"
 
@@ -4053,11 +4135,11 @@ msgstr ""
 msgid "Last updated by"
 msgstr "Viimane uuendaja"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:130 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:130 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "LastUpdated"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:104 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:104 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "LastUpdatedBy"
 msgstr ""
 
@@ -4066,7 +4148,7 @@ msgid "LastUpdatedRelative"
 msgstr ""
 
 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:174
-#. ($session{'CurrentUser'}->UserObj->EmailAddress)
+#. ($session{'CurrentUser'}->EmailAddress)
 msgid "Leave blank to send to your current email address (%1)"
 msgstr "Jäta tühjaks, et saata oma jooksvale meiliaadressile (%1)"
 
@@ -4074,11 +4156,11 @@ msgstr "Jäta tühjaks, et saata oma jooksvale meiliaadressile (%1)"
 msgid "Leave empty to use the default value for your database"
 msgstr "Jäta tühjaks, et kasutada andmebaasi jaoks vaikeväärtust"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:103
+#: lib/RT/Installer.pm:104
 msgid "Leave this alone to use the default dba username for your database type"
 msgstr "Jäta see nii kasutamaks vaikimisi dba kasutajanime sinu andmebaasi jaoks"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:71 share/html/m/ticket/show:236
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:71 share/html/m/ticket/show:238
 msgid "Left"
 msgstr "Vasak"
 
@@ -4110,15 +4192,15 @@ msgstr ""
 msgid "Link"
 msgstr "Viit"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1318
+#: lib/RT/Record.pm:1329
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Viit on juba olemas"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1332
+#: lib/RT/Record.pm:1343
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Ei saa luua viita"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1411
+#: lib/RT/Record.pm:1422
 msgid "Link not found"
 msgstr "Ei leia viita"
 
@@ -4151,7 +4233,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Sidumine. Ei ole lubatud"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:555 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:411 share/html/m/ticket/show:415
 msgid "Links"
 msgstr "Viited"
 
@@ -4210,15 +4292,15 @@ msgstr "Keeleseadistused"
 msgid "LocalizedDateTime"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:122 share/html/User/Prefs.html:116
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:122 share/html/User/Prefs.html:124
 msgid "Location"
 msgstr "Asukoht"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:692
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:779
 msgid "Logged in"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:458 share/html/Elements/Tabs:848
+#: share/html/Elements/Tabs:469 share/html/Elements/Tabs:863
 #. ($username)
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Sisselogitud kui %1"
@@ -4227,7 +4309,7 @@ msgstr "Sisselogitud kui %1"
 msgid "Logged out"
 msgstr "Väljalogitud"
 
-#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:89 share/html/m/login:105 share/html/m/login:92
+#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:62 share/html/m/_elements/login:77
 msgid "Login"
 msgstr "Logi sisse"
 
@@ -4236,11 +4318,11 @@ msgstr "Logi sisse"
 msgid "LogoAltText"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:490 share/html/Elements/Tabs:860 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
+#: share/html/Elements/Tabs:501 share/html/Elements/Tabs:875 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
 msgid "Logout"
 msgstr "Logi välja"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1296
+#: lib/RT/CustomField.pm:1370
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr "Otsingutüübi mittevastavus"
 
@@ -4249,7 +4331,7 @@ msgstr "Otsingutüübi mittevastavus"
 msgid "M-F at %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:475 lib/RT/Config.pm:490
+#: lib/RT/Config.pm:478 lib/RT/Config.pm:493
 msgid "Mail"
 msgstr "Kirjad"
 
@@ -4301,19 +4383,19 @@ msgstr ""
 msgid "Make this group visible to user"
 msgstr "Tee see rühm kasutajale nähtavaks"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:92
+#: share/html/Elements/Tabs:93
 msgid "Manage custom fields and custom field values"
 msgstr "Halda kohandatud välju ja nende väärtusi"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:75
+#: share/html/Elements/Tabs:76
 msgid "Manage groups and group membership"
 msgstr "Halda rühmasid ja rühmade liikmeid"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:101
+#: share/html/Elements/Tabs:102
 msgid "Manage properties and configuration which apply to all queues"
 msgstr "Halda kõigile järjekordadele rakenduvaid omadusi ja konfiguratsiooni"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:83
+#: share/html/Elements/Tabs:84
 msgid "Manage queues and queue-specific properties"
 msgstr "Halda järjekordi ja järjekorrakohaseid omadusi"
 
@@ -4321,11 +4403,11 @@ msgstr "Halda järjekordi ja järjekorrakohaseid omadusi"
 msgid "Manage saved graphs"
 msgstr "Halda salvestatud graafikuid"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:67
+#: share/html/Elements/Tabs:68
 msgid "Manage users and passwords"
 msgstr "Halda kasutajaid ja salasõnu"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1719
+#: lib/RT/Ticket.pm:1722
 msgid "Mapping between queues' lifecycles is incomplete. Contact your system administrator."
 msgstr ""
 
@@ -4333,7 +4415,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mar"
 msgstr "märts"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:192 share/html/m/ticket/show:127
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Kõik sõnumid märgiti loetuks"
 
@@ -4361,12 +4443,12 @@ msgstr ""
 msgid "Member"
 msgstr "Liige"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:803
+#: lib/RT/Transaction.pm:804
 #. ($value)
 msgid "Member %1 added"
 msgstr "Lisati liige %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:843
+#: lib/RT/Transaction.pm:844
 #. ($value)
 msgid "Member %1 deleted"
 msgstr "Kustutati liige %1"
@@ -4392,21 +4474,21 @@ msgstr "Rühma liige"
 msgid "MemberOf"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 share/html/Elements/Tabs:322 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
 msgid "Members"
 msgstr "Liikmed"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:800
+#: lib/RT/Transaction.pm:801
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 added"
 msgstr "Lisati liikmelisus %1-s"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:840
+#: lib/RT/Transaction.pm:841
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 deleted"
 msgstr "Kustutati liikmelisus %1-s"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:304
+#: share/html/Elements/Tabs:308
 msgid "Memberships"
 msgstr "Liikmelisused"
 
@@ -4415,15 +4497,15 @@ msgstr "Liikmelisused"
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr "Kasutaja %1 liikmelisus"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2656
+#: lib/RT/Ticket.pm:2693
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Mestimine õnnestus"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2677
+#: lib/RT/Ticket.pm:2714
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Mestimine ebaõnnestus. Ei saanud seada EffectiveId"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2691
+#: lib/RT/Ticket.pm:2728
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr "Mestimine ebaõnnestus. Ei saanud seada Status"
 
@@ -4431,20 +4513,20 @@ msgstr "Mestimine ebaõnnestus. Ei saanud seada Status"
 msgid "Merge into"
 msgstr "Mesti"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:806
+#: lib/RT/Transaction.pm:807
 #. ($value)
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Mestitud %1-sse"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:149 share/html/Ticket/Update.html:148 share/html/Ticket/Update.html:166 share/html/m/ticket/reply:103
+#: share/html/Search/Bulk.html:149 share/html/Ticket/Update.html:148 share/html/Ticket/Update.html:166 share/html/m/ticket/reply:104
 msgid "Message"
 msgstr "Sõnum"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:168
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:170
 msgid "Message body is not shown because it is too large."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:160 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:255
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:162 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:255
 msgid "Message body is not shown because sender requested not to inline it."
 msgstr ""
 
@@ -4468,7 +4550,7 @@ msgstr "Sõnumikasti laius"
 msgid "Message box wrapping"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2254
+#: lib/RT/Ticket.pm:2291
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr "Sõnumit ei õnnestunud salvestada"
 
@@ -4476,7 +4558,7 @@ msgstr "Sõnumit ei õnnestunud salvestada"
 msgid "Message for user"
 msgstr "Sõnum kasutajale"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2257
+#: lib/RT/Ticket.pm:2294
 msgid "Message recorded"
 msgstr "Sõnum salvestati"
 
@@ -4484,7 +4566,7 @@ msgstr "Sõnum salvestati"
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr "Sõnumid selle juhtumi kohta ei saadeta..."
 
-#: lib/RT/Installer.pm:148
+#: lib/RT/Installer.pm:150
 msgid "Minimum password length"
 msgstr "Vähim salasõna pikkus"
 
@@ -4496,7 +4578,7 @@ msgstr "minutit"
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:961
+#: lib/RT/Record.pm:972
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr "Puudub peavõti?: %1"
 
@@ -4508,7 +4590,7 @@ msgstr "Mobiil"
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:782 share/html/Elements/Tabs:800 share/html/m/_elements/ticket_menu:67
+#: share/html/Elements/Tabs:795 share/html/Elements/Tabs:814 share/html/m/_elements/ticket_menu:67
 msgid "Modify"
 msgstr ""
 
@@ -4562,15 +4644,15 @@ msgstr "Muuda järjekorra %1 skrip"
 msgid "Modify a scrip that applies to all queues"
 msgstr "Muuda skrippi, mis kehtib kõigi järjekordade suhtes"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:161
+#: share/html/Elements/Tabs:162
 msgid "Modify and Create Classes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:166
+#: share/html/Elements/Tabs:167
 msgid "Modify and Create Custom Fields for Articles"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:208 share/html/Articles/Article/Edit.html:316
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:209 share/html/Articles/Article/Edit.html:317
 #. ($ArticleObj->Id)
 msgid "Modify article #%1"
 msgstr ""
@@ -4599,15 +4681,15 @@ msgstr "Muuda #%1 kuupäevi"
 msgid "Modify dates for ticket # %1"
 msgstr "Muuda juhtumi #%1 kuupäevi"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:201
+#: share/html/Elements/Tabs:202
 msgid "Modify global article topics"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:123
+#: share/html/Elements/Tabs:124
 msgid "Modify global custom fields"
 msgstr "Muuda üldisi kohandatud välju"
 
-#: share/html/Admin/Global/GroupRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:186
+#: share/html/Admin/Global/GroupRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:187
 msgid "Modify global group rights"
 msgstr "Muuda üldrühma õigusi"
 
@@ -4619,7 +4701,7 @@ msgstr "Muuda üldrühma õigusi"
 msgid "Modify global topics"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/UserRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:191
+#: share/html/Admin/Global/UserRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:192
 msgid "Modify global user rights"
 msgstr "Muuda üldkasutaja õigusi"
 
@@ -4698,7 +4780,7 @@ msgstr ""
 msgid "Modify scrips for queue %1"
 msgstr "Muuda järjekorra %1 skrippe"
 
-#: share/html/Admin/Global/Scrips.html:53 share/html/Elements/Tabs:107
+#: share/html/Admin/Global/Scrips.html:53 share/html/Elements/Tabs:108
 msgid "Modify scrips which apply to all queues"
 msgstr "Muuda kõigi järjekordade jaoks kehtivaid skrippe"
 
@@ -4735,7 +4817,7 @@ msgstr ""
 msgid "Modify the dashboard %1"
 msgstr "Muuda näidikulauda %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:196
+#: share/html/Elements/Tabs:197
 msgid "Modify the default \"RT at a glance\" view"
 msgstr "Muuda vaikimisi \"RT esmapilgul\" vaadet"
 
@@ -4757,7 +4839,7 @@ msgstr "Muuda järjekorra vaatlejaid"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Muuda tellimus näidikulauale %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Muuda kasutajat %1"
@@ -4886,7 +4968,7 @@ msgstr "esmaspäev"
 msgid "Monday through Friday"
 msgstr "esmaspäevast reedeni"
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:330 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
 msgid "Monthly"
 msgstr ""
 
@@ -4906,6 +4988,10 @@ msgstr ""
 msgid "Move down"
 msgstr "Liigu alla"
 
+#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
+msgid "Move here"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:77
 msgid "Move up"
 msgstr "Liigu üles"
@@ -4914,24 +5000,24 @@ msgstr "Liigu üles"
 msgid "Multiple"
 msgstr "Mitu võimalust"
 
-#: lib/RT/User.pm:166
+#: lib/RT/User.pm:167
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr "Pead kirjeldama atribuudi 'Name'"
 
-#: share/html/SelfService/Elements/MyRequests:77
+#: share/html/SelfService/Elements/MyRequests:62
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr "Minu %1 juhtumit"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:444
+#: share/html/Elements/Tabs:455
 msgid "My Approvals"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:422
+#: share/html/Elements/Tabs:433
 msgid "My Day"
 msgstr "Minu päev"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:429
+#: share/html/Elements/Tabs:440
 msgid "My Reminders"
 msgstr ""
 
@@ -4963,7 +5049,7 @@ msgstr ""
 msgid "NEWLINE"
 msgstr "reavahetus"
 
-#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:54 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:50 share/html/Admin/Groups/Modify.html:64 share/html/Admin/Tools/Configuration.html:196 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:63 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:52 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:52 share/html/Dashboards/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:61 share/html/Search/Bulk.html:171
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:54 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:50 share/html/Admin/Groups/Modify.html:64 share/html/Admin/Tools/Configuration.html:196 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:63 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:52 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:52 share/html/Dashboards/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:61 share/html/Search/Bulk.html:171
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
@@ -4971,7 +5057,7 @@ msgstr "Nimi"
 msgid "Name and email address"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:115 lib/RT/User.pm:173
+#: lib/RT/Article.pm:115 lib/RT/User.pm:174
 msgid "Name in use"
 msgstr "Nimi on kasutusel"
 
@@ -4979,7 +5065,7 @@ msgstr "Nimi on kasutusel"
 msgid "Name:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:107 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:403
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:331 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:107 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Never"
 msgstr "Mitte kunagi"
 
@@ -4987,11 +5073,11 @@ msgstr "Mitte kunagi"
 msgid "New"
 msgstr "Uus"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:790
+#: share/html/Elements/Tabs:803
 msgid "New Article"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:407
+#: share/html/Elements/Tabs:418
 msgid "New Dashboard"
 msgstr ""
 
@@ -5003,7 +5089,7 @@ msgstr "Uued lingid"
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr "Uus ootel kinnitus"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:412
+#: share/html/Elements/Tabs:423
 msgid "New Search"
 msgstr "Uus otsing"
 
@@ -5027,11 +5113,11 @@ msgstr "Uued sõnumid"
 msgid "New password"
 msgstr "Uus parool"
 
-#: lib/RT/User.pm:746
+#: lib/RT/User.pm:747
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Uue parooli teade saadeti välja"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Uus meeldetuletus:"
 
@@ -5047,11 +5133,11 @@ msgstr "Uus skripp"
 msgid "New template"
 msgstr "Uus mall"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:850 share/html/Elements/Tabs:852 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Uus juhtum"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2637
+#: lib/RT/Ticket.pm:2674
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Uut juhtumit pole olemas"
 
@@ -5068,10 +5154,14 @@ msgstr ""
 msgid "New watchers"
 msgstr "Uued vaatlejad"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:104 share/html/Elements/Tabs:643 share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/DatabaseType.html:70 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Sendmail.html:63
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:106 share/html/Elements/Tabs:655 share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/DatabaseType.html:70 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Sendmail.html:63
 msgid "Next"
 msgstr "Edasi"
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
+msgid "NickName"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Users/Modify.html:82 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:71 share/html/User/Prefs.html:72
 msgid "Nickname"
 msgstr "Hüüdnimi"
@@ -5118,7 +5208,7 @@ msgstr "Päring puudub"
 msgid "No Queue defined"
 msgstr "Järjekord on kirjeldamata"
 
-#: bin/rt-crontool:123
+#: bin/rt-crontool:124
 msgid "No RT user found. Please consult your RT administrator."
 msgstr ""
 
@@ -5138,7 +5228,7 @@ msgstr "Mall puudub"
 msgid "No action"
 msgstr "Toiming puudub"
 
-#: lib/RT/Record.pm:956
+#: lib/RT/Record.pm:967
 msgid "No column specified"
 msgstr "Veerg on kirjeldamata"
 
@@ -5150,7 +5240,7 @@ msgstr "Selle kasutaja kohta kommentaarid puuduvad"
 msgid "No dashboards."
 msgstr "Näidikulauad puuduvad"
 
-#: lib/RT/Action.pm:163 lib/RT/Condition.pm:183 lib/RT/Search.pm:125 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:74
+#: lib/RT/Action.pm:163 lib/RT/Condition.pm:183 lib/RT/Search.pm:125 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:75
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "Kirjeldus puudub %1 jaoks"
@@ -5167,7 +5257,7 @@ msgstr "Rühm on kirjeldamata"
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr "Otsingukriteeriumile vastavaid rühmi ei leitud."
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:725
+#: lib/RT/Attachment.pm:744
 msgid "No key suitable for encryption"
 msgstr "Ei leia salastamiseks sobivat võtit"
 
@@ -5175,7 +5265,7 @@ msgstr "Ei leia salastamiseks sobivat võtit"
 msgid "No keys for this address"
 msgstr "Selle aadressi jaoks võti puudub"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2197
+#: lib/RT/Ticket.pm:2229
 msgid "No message attached"
 msgstr "Sõnumit pole lisatud"
 
@@ -5183,15 +5273,15 @@ msgstr "Sõnumit pole lisatud"
 msgid "No name provided"
 msgstr "Nime pole antud"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:705
+#: lib/RT/Attachment.pm:724
 msgid "No need to encrypt"
 msgstr "Pole vaja salastada"
 
-#: lib/RT/User.pm:815
+#: lib/RT/User.pm:816
 msgid "No password set"
 msgstr "Parool määramata"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:404
+#: lib/RT/Queue.pm:401
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "Järjekorra loomise õigus puudub"
 
@@ -5212,11 +5302,11 @@ msgstr ""
 msgid "No permission to save system-wide searches"
 msgstr "Puudub õigus talletada süsteemi ulatuses otsingut"
 
-#: lib/RT/User.pm:1311
+#: lib/RT/User.pm:1343
 msgid "No permission to set preferences"
 msgstr "Puudub õigus seada eelistusi"
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:323
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:324
 msgid "No permission to view Article"
 msgstr ""
 
@@ -5224,7 +5314,7 @@ msgstr ""
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Puudub õigus juhtumi muudatuse vaatamiseks"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:990 lib/RT/Ticket.pm:1195
+#: lib/RT/Queue.pm:1011 lib/RT/Ticket.pm:1198
 msgid "No principal specified"
 msgstr "Vastutaja on määramata"
 
@@ -5260,7 +5350,7 @@ msgstr ""
 msgid "No subject"
 msgstr "teemat pole"
 
-#: lib/RT/User.pm:1589
+#: lib/RT/User.pm:1614
 msgid "No such key or it's not suitable for signing"
 msgstr ""
 
@@ -5280,7 +5370,7 @@ msgstr "Puuduvad kasutuskõlbulikud võtmed."
 msgid "No users matching search criteria found."
 msgstr "Otsingukriteeriumile vastavat kasutajat ei leitud."
 
-#: lib/RT/Record.pm:953
+#: lib/RT/Record.pm:964
 msgid "No value sent to _Set!"
 msgstr ""
 
@@ -5292,11 +5382,11 @@ msgstr "Mitte keegi"
 msgid "None"
 msgstr "Puudub"
 
-#: lib/RT/Record.pm:958
+#: lib/RT/Record.pm:969
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Olematu väli?"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:498
+#: lib/RT/CustomField.pm:500
 msgid "Not found"
 msgstr "Ei leitud"
 
@@ -5304,7 +5394,7 @@ msgstr "Ei leitud"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Pole sisse logitud."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Pole määratud"
 
@@ -5320,7 +5410,7 @@ msgstr "Pole veel teostatud."
 msgid "Notes"
 msgstr "Märkused"
 
-#: lib/RT/User.pm:748
+#: lib/RT/User.pm:749
 msgid "Notification could not be sent"
 msgstr "Ei saanud saata teadet"
 
@@ -5440,7 +5530,7 @@ msgstr "Objekt kustutati"
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr "%1 tüüpi objekt ei saa omada kohandatud välju"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1342
+#: lib/RT/CustomField.pm:1416
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr "Objekti tüüp ei klapi"
 
@@ -5452,7 +5542,7 @@ msgstr "Objektide loetelu on tühi"
 msgid "Oct"
 msgstr "okt"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:436
+#: share/html/Elements/Tabs:447
 msgid "Offline"
 msgstr "Vallasrežiimis"
 
@@ -5529,11 +5619,11 @@ msgstr "Oleku muutumisel"
 msgid "On Transaction"
 msgstr "Toimingul"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:69 share/html/m/ticket/reply:101
+#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:68 share/html/m/ticket/reply:102
 msgid "One-time Bcc"
 msgstr "Ühekordne pimekoopia"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:50 share/html/m/ticket/reply:99
+#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:50 share/html/m/ticket/reply:100
 msgid "One-time Cc"
 msgstr "Ühekordne koopia"
 
@@ -5555,7 +5645,7 @@ msgstr "Näita kinnitusi ainult enne %1 tehtud päringute kohta"
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Näita kohandatud välju:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2417 etc/RT_Config.pm:2446 etc/RT_Config.pm:2493 etc/RT_Config.pm:2522
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5571,7 +5661,7 @@ msgstr "Ava URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Ava see"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:855 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Avatud juhtumid"
 
@@ -5583,7 +5673,7 @@ msgstr "Kirjavahetusega seoses avatud juhtumid"
 msgid "Option"
 msgstr "Valik"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:467 share/html/Prefs/MyRT.html:67
+#: share/html/Elements/Tabs:478 share/html/Prefs/MyRT.html:67
 msgid "Options"
 msgstr "Valikud"
 
@@ -5595,7 +5685,7 @@ msgstr "Oracle"
 msgid "Order by"
 msgstr "Järjestatud"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:125 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:81 share/html/User/Prefs.html:119
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:125 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:81 share/html/User/Prefs.html:127
 msgid "Organization"
 msgstr "Organisatsioon"
 
@@ -5612,7 +5702,7 @@ msgstr "Kommentaari kohta registreeriti väljuv meil"
 msgid "Outgoing email recorded"
 msgstr "Registreeriti väljuv meil"
 
-#: lib/RT/Config.pm:495
+#: lib/RT/Config.pm:498
 msgid "Outgoing mail"
 msgstr "Väljuv meil"
 
@@ -5620,7 +5710,7 @@ msgstr "Väljuv meil"
 msgid "Over time, priority moves toward"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:417
+#: share/html/Elements/Tabs:428
 msgid "Overview"
 msgstr ""
 
@@ -5632,7 +5722,7 @@ msgstr "Oma juhtumid"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2456 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
 msgid "Owner"
 msgstr "Omanik"
 
@@ -5641,7 +5731,7 @@ msgstr "Omanik"
 msgid "Owner '%1' does not have rights to own this ticket."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2999
+#: lib/RT/Ticket.pm:3036
 #. ($OldOwnerObj->Name, $NewOwnerObj->Name)
 msgid "Owner changed from %1 to %2"
 msgstr "Omanik muutus %1-st %2-ks"
@@ -5650,7 +5740,7 @@ msgstr "Omanik muutus %1-st %2-ks"
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Ei saanud seada omanikku"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:744 lib/RT/Transaction.pm:916
+#: lib/RT/Transaction.pm:745 lib/RT/Transaction.pm:917
 #. ($Old->Name , $New->Name)
 #. ($Old->Name, $New->Name)
 msgid "Owner forcibly changed from %1 to %2"
@@ -5660,11 +5750,11 @@ msgstr "Omanik muudeti jõuga %1-st %2-ks"
 msgid "OwnerName"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:63
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:65
 msgid "Page"
 msgstr "Lehekülg"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:60
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:62
 msgid "Page 1 of 1"
 msgstr "Lk 1/1"
 
@@ -5680,11 +5770,11 @@ msgstr "Peiler"
 msgid "Pager Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:458
 msgid "Parents"
 msgstr "Eellased"
 
-#: share/html/Elements/Login:73 share/html/User/Prefs.html:109 share/html/m/login:102
+#: share/html/Elements/Login:75 share/html/User/Prefs.html:117 share/html/m/_elements/login:74
 msgid "Password"
 msgstr "Parool"
 
@@ -5692,15 +5782,15 @@ msgstr "Parool"
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Parooli vihje"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:868 lib/RT/User.pm:826
+#: lib/RT/Transaction.pm:869 lib/RT/User.pm:827
 msgid "Password changed"
 msgstr "Parool muudeti"
 
-#: lib/RT/User.pm:792
+#: lib/RT/User.pm:793
 msgid "Password has not been set."
 msgstr "Parool pole määratud"
 
-#: lib/RT/User.pm:284
+#: lib/RT/User.pm:285
 #. (RT->Config->Get('MinimumPasswordLength'))
 msgid "Password needs to be at least %1 characters long"
 msgstr "Parool peab olema vähemalt %1 märgi pikkune"
@@ -5709,16 +5799,16 @@ msgstr "Parool peab olema vähemalt %1 märgi pikkune"
 msgid "Password not printed"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:825
+#: lib/RT/User.pm:826
 msgid "Password set"
 msgstr "Parool määratud"
 
-#: share/html/SelfService/Prefs.html:76 share/html/User/Prefs.html:259
+#: share/html/SelfService/Prefs.html:76 share/html/User/Prefs.html:263
 #. ($msg)
 msgid "Password: %1"
 msgstr "Parool: %1"
 
-#: lib/RT/User.pm:811
+#: lib/RT/User.pm:812
 msgid "Password: Permission Denied"
 msgstr "Parool: ei ole luba"
 
@@ -5726,15 +5816,15 @@ msgstr "Parool: ei ole luba"
 msgid "PasswordChange"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:788
+#: lib/RT/User.pm:789
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Paroolid ei klapi."
 
-#: lib/RT/Installer.pm:186
+#: lib/RT/Installer.pm:189
 msgid "Path to sendmail"
 msgstr "Sendmaili asukoht"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:538 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 share/html/Ticket/ModifyAll.html:73 share/html/m/ticket/show:281
+#: share/html/Elements/Tabs:550 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 share/html/Ticket/ModifyAll.html:73 share/html/m/ticket/show:287
 msgid "People"
 msgstr "Inimesed"
 
@@ -5759,11 +5849,11 @@ msgstr "Perli konfiguratsioon"
 msgid "Perl library search order"
 msgstr "Perli teekide ostsingu järjestus"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:230
+#: share/html/Elements/Tabs:231
 msgid "Permanently wipeout data from RT"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:331 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:417 lib/RT/Article.pm:469 lib/RT/Article.pm:493 lib/RT/Article.pm:566 lib/RT/Attachment.pm:691 lib/RT/Attachment.pm:692 lib/RT/Attachment.pm:753 lib/RT/Attachment.pm:754 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:389 lib/RT/Class.pm:439 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1300 lib/RT/CustomField.pm:1346 lib/RT/CustomField.pm:1389 lib/RT/CustomField.pm:1530 lib/RT/CustomField.pm:1671 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:545 lib/RT/CustomField.pm:572 lib/RT/CustomField.pm:890 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1212 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:585 lib/RT/Queue.pm:611 lib/RT/Queue.pm:835 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Template.pm:101 lib/RT/Template.pm:216 lib/RT/Template.pm:221 lib/RT/Template.pm:230 lib/RT/Template.pm:257 lib/RT/Template.pm:386 lib/RT/Template.pm:611 lib/RT/Template.pm:628 lib/RT/Template.pm:646 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1228 lib/RT/Ticket.pm:1238 lib/RT/Ticket.pm:1252 lib/RT/Ticket.pm:1347 lib/RT/Ticket.pm:1694 lib/RT/Ticket.pm:1927 lib/RT/Ticket.pm:2094 lib/RT/Ticket.pm:2142 lib/RT/Ticket.pm:2421 lib/RT/Ticket.pm:2434 lib/RT/Ticket.pm:2513 lib/RT/Ticket.pm:2526 lib/RT/Ticket.pm:2628 lib/RT/Ticket.pm:2642 lib/RT/Ticket.pm:2901 lib/RT/Ticket.pm:2912 lib/RT/Ticket.pm:2918 lib/RT/Ticket.pm:3127 lib/RT/Ticket.pm:3201 lib/RT/Ticket.pm:3396 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1059 lib/RT/User.pm:133 lib/RT/User.pm:1437 lib/RT/User.pm:1574 lib/RT/User.pm:306 lib/RT/User.pm:694 lib/RT/User.pm:729 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
+#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:417 lib/RT/Article.pm:469 lib/RT/Article.pm:493 lib/RT/Article.pm:577 lib/RT/Attachment.pm:710 lib/RT/Attachment.pm:711 lib/RT/Attachment.pm:772 lib/RT/Attachment.pm:773 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1604 lib/RT/CustomField.pm:1745 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2458 lib/RT/Ticket.pm:2471 lib/RT/Ticket.pm:2550 lib/RT/Ticket.pm:2563 lib/RT/Ticket.pm:2665 lib/RT/Ticket.pm:2679 lib/RT/Ticket.pm:2938 lib/RT/Ticket.pm:2949 lib/RT/Ticket.pm:2955 lib/RT/Ticket.pm:3164 lib/RT/Ticket.pm:3238 lib/RT/Ticket.pm:3468 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1060 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1476 lib/RT/User.pm:1599 lib/RT/User.pm:307 lib/RT/User.pm:695 lib/RT/User.pm:730 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Õigused puuduvad"
 
@@ -5787,14 +5877,18 @@ msgstr "Telefoninumbrid"
 msgid "Please check the URL and try again."
 msgstr "Kontrolli URL üle ja proovi uuesti"
 
-#: lib/RT/User.pm:783
+#: lib/RT/User.pm:784
 msgid "Please enter your current password correctly."
 msgstr "Palun sisesta oma parool korrektselt."
 
-#: lib/RT/User.pm:785
+#: lib/RT/User.pm:786
 msgid "Please enter your current password."
 msgstr "Palun sisesta oma parool."
 
+#: share/html/Elements/CSRF:48 share/html/Elements/CSRF:51
+msgid "Possible cross-site request forgery"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Dashboards/Elements/HiddenSearches:73
 msgid "Possible hidden searches"
 msgstr "Võimalikud peidetud otsingud"
@@ -5803,7 +5897,13 @@ msgstr "Võimalikud peidetud otsingud"
 msgid "PostgreSQL"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:854 share/html/SelfService/Prefs.html:48 share/html/User/Prefs.html:48
+#: share/html/Elements/ShowSearch:96 share/html/m/tickets/search:81
+#. ($m->interp->apply_escapes($Name, 'h'))
+#. ($m->interp->apply_escapes($name, 'h'))
+msgid "Predefined search %1 not found"
+msgstr ""
+
+#: share/html/Elements/Tabs:869 share/html/SelfService/Prefs.html:48 share/html/User/Prefs.html:48
 msgid "Preferences"
 msgstr "Eelistused"
 
@@ -5823,16 +5923,16 @@ msgstr "Eelistused %1 jaoks talletati."
 msgid "Preferences saved for user %1."
 msgstr "Kasutaja %1 eelistused salvestati."
 
-#: share/html/Prefs/MyRT.html:101 share/html/Prefs/Other.html:102 share/html/Prefs/Quicksearch.html:87 share/html/Prefs/Search.html:104 share/html/Prefs/SearchOptions.html:81
+#: share/html/Prefs/MyRT.html:101 share/html/Prefs/Other.html:103 share/html/Prefs/Quicksearch.html:87 share/html/Prefs/Search.html:104 share/html/Prefs/SearchOptions.html:81
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Eelistused salvestati."
 
-#: share/html/Prefs/Other.html:87
+#: share/html/Prefs/Other.html:88
 #. ($msg)
 msgid "Preferred Key: %1"
 msgstr "Eelistatud võti: %1"
 
-#: share/html/Prefs/Other.html:71
+#: share/html/Prefs/Other.html:72
 msgid "Preferred key"
 msgstr "Eelistatud võti"
 
@@ -5840,11 +5940,11 @@ msgstr "Eelistatud võti"
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:638
+#: share/html/Elements/Tabs:650
 msgid "Prev"
 msgstr "Eelmine"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:101
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:103
 msgid "Previous"
 msgstr "Eelmine"
 
@@ -5861,7 +5961,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr "Prindi see sõnum"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2260 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:363 share/html/m/ticket/show:243
 msgid "Priority"
 msgstr "Tähtsus"
 
@@ -5881,11 +5981,11 @@ msgstr "Privaatsus:"
 msgid "Private Key"
 msgstr "Salajane võti"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:662 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
+#: lib/RT/Handle.pm:660 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
 msgid "Privileged"
 msgstr "Eesõigustatud"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:253
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Eesõigustatud olek: %1"
@@ -5894,11 +5994,11 @@ msgstr "Eesõigustatud olek: %1"
 msgid "Privileged users"
 msgstr "Eesõigustatud kasutajad"
 
-#: bin/rt-crontool:185
+#: bin/rt-crontool:182
 msgid "Processing without transaction, some conditions and actions may fail. Consider using --transaction argument"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:676
+#: lib/RT/Handle.pm:674
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Sisemiselt kasutatav pseudorühm"
 
@@ -5923,7 +6023,7 @@ msgstr "Päringu koostaja"
 msgid "Query:"
 msgstr "Päring:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:954 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2103 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:247
 msgid "Queue"
 msgstr "Järjekord"
 
@@ -5937,27 +6037,27 @@ msgstr "Järjekorda %1 ei leitud"
 msgid "Queue Name"
 msgstr "Järjekorra nimi"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:561
+#: lib/RT/Queue.pm:553
 msgid "Queue already exists"
 msgstr "Järjekord on juba olemas"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:426 lib/RT/Queue.pm:432
+#: lib/RT/Queue.pm:421 lib/RT/Queue.pm:427
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Ei saanud luua järjekorda"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:144
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Ei saanud laadida järjekorda."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:452
+#: lib/RT/Queue.pm:444
 msgid "Queue created"
 msgstr "Järjekord loodi"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:491
+#: lib/RT/Queue.pm:483
 msgid "Queue disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:493
+#: lib/RT/Queue.pm:485
 msgid "Queue enabled"
 msgstr ""
 
@@ -5989,7 +6089,7 @@ msgstr ""
 msgid "QueueWatcher"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:77 share/html/Elements/Tabs:137 share/html/Elements/Tabs:239 share/html/Elements/Tabs:82
+#: lib/RT/CustomField.pm:1675 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:77 share/html/Elements/Tabs:138 share/html/Elements/Tabs:240 share/html/Elements/Tabs:83
 msgid "Queues"
 msgstr "Järjekorrad"
 
@@ -6005,7 +6105,7 @@ msgstr ""
 msgid "Quick Create"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Elements/QuickSearch:48 share/html/Elements/Quicksearch:50 share/html/Elements/Tabs:471 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69
+#: share/html/Articles/Elements/QuickSearch:48 share/html/Elements/Quicksearch:50 share/html/Elements/Tabs:482 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69
 msgid "Quick search"
 msgstr "Kiirotsing"
 
@@ -6021,7 +6121,7 @@ msgstr ""
 msgid "RFC2822"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:752
+#: share/html/Elements/Tabs:765
 msgid "RSS"
 msgstr ""
 
@@ -6029,7 +6129,7 @@ msgstr ""
 msgid "RT Administration"
 msgstr "RT haldamine"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:162
+#: lib/RT/Installer.pm:165
 msgid "RT Administrator Email"
 msgstr "RT halduri meiliaadress"
 
@@ -6037,7 +6137,7 @@ msgstr "RT halduri meiliaadress"
 msgid "RT Configuration"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Error:69 share/html/SelfService/Error.html:64
+#: share/html/Elements/Error:72 share/html/SelfService/Error.html:64
 msgid "RT Error"
 msgstr "RT viga"
 
@@ -6045,7 +6145,7 @@ msgstr "RT viga"
 msgid "RT Size"
 msgstr "RT suurus"
 
-#: lib/RT/Config.pm:306 lib/RT/Config.pm:315 share/html/Admin/Global/MyRT.html:48 share/html/Admin/Global/MyRT.html:56 share/html/Admin/Users/MyRT.html:64 share/html/Elements/Tabs:195 share/html/Elements/Tabs:306 share/html/Elements/Tabs:470 share/html/Prefs/MyRT.html:60 share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/index.html:4
+#: lib/RT/Config.pm:306 lib/RT/Config.pm:315 share/html/Admin/Global/MyRT.html:48 share/html/Admin/Global/MyRT.html:56 share/html/Admin/Users/MyRT.html:64 share/html/Elements/Tabs:196 share/html/Elements/Tabs:310 share/html/Elements/Tabs:481 share/html/Prefs/MyRT.html:60 share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/index.html:4
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "RT esmapilgul"
 
@@ -6070,15 +6170,20 @@ msgstr ""
 msgid "RT core variables"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:275
+#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:279
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/index.html:48 share/html/m/login:82
+#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/_elements/login:52 share/html/m/index.html:48
 #. (RT->Config->Get('rtname'))
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT %1 jaoks"
 
+#: share/html/Elements/CSRF:55
+#. ($strong_start, $strong_end, $Reason, $action)
+msgid "RT has detected a possible %1cross-site request forgery%2 for this request, because %3.  A malicious attacker may be trying to %1%4%2 on your behalf. If you did not initiate this request, then you should alert your security team."
+msgstr ""
+
 #: share/html/Install/index.html:71
 msgid "RT is an enterprise-grade issue tracking system designed to let you intelligently and efficiently manage tasks, issues, requests, defects or anything else that looks like an \"action item.\""
 msgstr ""
@@ -6087,11 +6192,11 @@ msgstr ""
 msgid "RT is used by Fortune 100 companies, one-person businesses, government agencies, educational institutions, hospitals, nonprofits, NGOs, libraries, open source projects and all sorts of other organizations on all seven continents. (Yes, even Antarctica.)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:121
+#: lib/RT/Installer.pm:123
 msgid "RT will connect to the database using this user.  It will be created for you."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:155
+#: lib/RT/Installer.pm:158
 msgid "RT will create a user called \"root\" and set this as their password"
 msgstr ""
 
@@ -6100,7 +6205,7 @@ msgstr ""
 msgid "RT will replace %1 and %2 with the record's id and the custom field's value, respectively."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:142
+#: lib/RT/Installer.pm:144
 msgid "RT will use this string to uniquely identify your installation and looks for it in the subject of emails to decide what ticket a message applies to.  We recommend that you set this to your internet domain. (ex: example.com)"
 msgstr ""
 
@@ -6112,12 +6217,12 @@ msgstr ""
 msgid "RT/Admin/Edit the group %1"
 msgstr "RT/administreeri/muuda rühma %1"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:224
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:225
 #. ($address)
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2453 etc/RT_Config.pm:2525 etc/RT_Config.pm:2529
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6125,6 +6230,10 @@ msgstr ""
 msgid "Real Name"
 msgstr "Tegelik nimi"
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
+msgid "RealName"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:171
 msgid "Recipient"
 msgstr "Saaja"
@@ -6149,27 +6258,27 @@ msgstr "Rekursiivne liige"
 msgid "Refer to"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:797
+#: lib/RT/Transaction.pm:798
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 added"
 msgstr "Viide %1 kaudu lisati"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:837
+#: lib/RT/Transaction.pm:838
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 deleted"
 msgstr "Viide %1 kaudu kustutati"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:794
+#: lib/RT/Transaction.pm:795
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 added"
 msgstr "Viide %1-le lisati"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:834
+#: lib/RT/Transaction.pm:835
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Viide %1-le kustutati"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:422 share/html/m/ticket/show:476
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Viidatud"
 
@@ -6177,7 +6286,7 @@ msgstr "Viidatud"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:466
 msgid "Refers to"
 msgstr ""
 
@@ -6242,7 +6351,7 @@ msgstr "Värskenda otsingu tulemusi iga 60 minuti järel"
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Värskenda otsingu tulemusi iga %1 minuti järel"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2425 etc/RT_Config.pm:2441 etc/RT_Config.pm:2501 etc/RT_Config.pm:2517
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6250,22 +6359,22 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2574 lib/RT/Transaction.pm:935
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
 msgstr "Meeldetuletus '%1' lisati"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:947
+#: lib/RT/Transaction.pm:948
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' completed"
 msgstr "Meeldetuletus '%1' valmis"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:940
+#: lib/RT/Transaction.pm:941
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr "Meeldetuletus '%1' avati uuesti"
@@ -6274,7 +6383,7 @@ msgstr "Meeldetuletus '%1' avati uuesti"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Meeldetuletusjuhtum #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:563 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:361
 msgid "Reminders"
 msgstr "Meeldetuletused"
 
@@ -6299,7 +6408,7 @@ msgstr "Eemalda Cc"
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1041
+#: lib/RT/Queue.pm:1063
 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
 msgid "Removed %1 from members of %2 for this queue."
 msgstr ""
@@ -6312,7 +6421,7 @@ msgstr ""
 msgid "Replaces the owner dropdowns with textboxes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:555 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:201 share/html/m/_elements/ticket_menu:69
+#: share/html/Elements/Tabs:567 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:201 share/html/m/_elements/ticket_menu:69
 msgid "Reply"
 msgstr "Vasta"
 
@@ -6320,7 +6429,7 @@ msgstr "Vasta"
 msgid "Reply Address"
 msgstr "Vastusaadress"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:130 share/html/Ticket/ModifyAll.html:95 share/html/Ticket/Update.html:79 share/html/m/ticket/reply:91
+#: share/html/Search/Bulk.html:130 share/html/Ticket/ModifyAll.html:95 share/html/Ticket/Update.html:79 share/html/m/ticket/reply:92
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr "Vasta nõudjatele"
 
@@ -6336,7 +6445,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reports"
 msgstr "Raportid"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:137
+#: lib/RT/ACE.pm:100 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:137
 msgid "Requestor"
 msgstr "Nõudja"
 
@@ -6344,7 +6453,7 @@ msgstr "Nõudja"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/show:296
 msgid "Requestors"
 msgstr "Nõudjad"
 
@@ -6365,7 +6474,7 @@ msgstr "Taasta"
 msgid "Reset RT at a glance"
 msgstr ""
 
-#: share/html/User/Prefs.html:182
+#: share/html/User/Prefs.html:178
 msgid "Reset secret authentication token"
 msgstr ""
 
@@ -6377,16 +6486,16 @@ msgstr "Lähtesta vaikeväärtustele"
 msgid "Residence"
 msgstr "Elukoht"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2421 etc/RT_Config.pm:2437 etc/RT_Config.pm:2497 etc/RT_Config.pm:2513 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Lahenda"
 
-#: share/html/m/ticket/reply:167
+#: share/html/m/ticket/reply:168
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Lahenda juhtum #%1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:321 lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:933 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:216 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:241 share/html/Elements/SelectDateType:51 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: etc/initialdata:321 lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:933 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:216 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:241 share/html/Elements/SelectDateType:51 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "Resolved"
 msgstr "Lahendatud"
 
@@ -6426,7 +6535,7 @@ msgstr "Võta tagasi"
 msgid "Right Delegated"
 msgstr "Õigus delegeeriti"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:302
+#: lib/RT/ACE.pm:303
 msgid "Right Granted"
 msgstr ""
 
@@ -6434,19 +6543,19 @@ msgstr ""
 msgid "Right Loaded"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:357
+#: lib/RT/ACE.pm:358
 msgid "Right could not be revoked"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:325
+#: lib/RT/ACE.pm:326
 msgid "Right not loaded."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:353
+#: lib/RT/ACE.pm:354
 msgid "Right revoked"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1804 lib/RT/Interface/Web.pm:1915
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293
 #. ($object_type)
 msgid "Rights could not be granted for %1"
 msgstr ""
@@ -6475,7 +6584,7 @@ msgstr ""
 msgid "Rows per page"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:49 share/html/Admin/Tools/Queries.html:58 share/html/Elements/Tabs:223
+#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:49 share/html/Admin/Tools/Queries.html:58 share/html/Elements/Tabs:224
 msgid "SQL Queries"
 msgstr ""
 
@@ -6495,15 +6604,15 @@ msgstr "Laup"
 msgid "Saturday"
 msgstr "laupäev"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:63 share/html/Prefs/MyRT.html:71 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Search/Elements/EditSearches:73 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:80 share/html/Widgets/SelectionBox:233 share/html/m/ticket/show:361
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:63 share/html/Prefs/MyRT.html:71 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Search/Elements/EditSearches:73 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:80 share/html/Widgets/SelectionBox:233 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Save"
 msgstr "Salvesta"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:57 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:99 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:55 share/html/Admin/Elements/EditScrip:145 share/html/Admin/Global/GroupRights.html:54 share/html/Admin/Global/Template.html:91 share/html/Admin/Global/UserRights.html:54 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:55 share/html/Admin/Groups/Modify.html:94 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:55 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:59 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Admin/Queues/Template.html:115 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:60 share/html/Admin/Users/GnuPG.html:73 share/html/Admin/Users/Modify.html:227 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Dashboards/Subscription.html:183 share/html/Prefs/Other.html:75 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Prefs/SearchOptions.html:62 share/html/SelfService/Prefs.html:61 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:127 share/html/Ticket/ModifyDates.html:60 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:62 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76 share/html/Ticket/Reminders.html:61
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:57 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:99 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:55 share/html/Admin/Elements/EditScrip:145 share/html/Admin/Global/GroupRights.html:54 share/html/Admin/Global/Template.html:91 share/html/Admin/Global/UserRights.html:54 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:55 share/html/Admin/Groups/Modify.html:94 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:55 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:59 share/html/Admin/Queues/Modify.html:158 share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Admin/Queues/Template.html:115 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:60 share/html/Admin/Users/GnuPG.html:73 share/html/Admin/Users/Modify.html:227 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Dashboards/Subscription.html:183 share/html/Prefs/Other.html:76 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Prefs/SearchOptions.html:62 share/html/SelfService/Prefs.html:61 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:127 share/html/Ticket/ModifyDates.html:60 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:62 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76 share/html/Ticket/Reminders.html:61
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Salvesta muudatused"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:190
+#: share/html/User/Prefs.html:199
 msgid "Save Preferences"
 msgstr "Salvesta eelistused"
 
@@ -6525,11 +6634,11 @@ msgid "Saved %1 %2"
 msgstr "Salvestati %1 %2"
 
 #: share/html/Elements/ShowSearch:72
-#. ($SavedSearch)
+#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
 msgid "Saved Search %1 not found"
 msgstr "Ei leitud salvestatud otsingut %1"
 
-#: share/html/Elements/SavedSearches:48 share/html/Elements/Tabs:473
+#: share/html/Elements/SavedSearches:48 share/html/Elements/Tabs:484
 msgid "Saved Searches"
 msgstr ""
 
@@ -6558,7 +6667,7 @@ msgstr "Skripi väljad"
 msgid "Scrip deleted"
 msgstr "Skrip kustutati"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:106 share/html/Elements/Tabs:279
+#: share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:281
 msgid "Scrips"
 msgstr "Skripid"
 
@@ -6570,7 +6679,7 @@ msgstr "Skripid ja adressaadid"
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Skripid, mis kuuluvad kõigi järjekordade juurde"
 
-#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:63 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:144 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/Tabs:418 share/html/Elements/Tabs:789 share/html/Search/Simple.html:58 share/html/m/_elements/menu:64
+#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:63 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:144 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/Tabs:429 share/html/Elements/Tabs:802 share/html/Search/Simple.html:58 share/html/m/_elements/menu:64
 msgid "Search"
 msgstr "Otsing"
 
@@ -6608,7 +6717,7 @@ msgstr "Juhtumite otsing"
 msgid "Search for tickets by entering %1id%2 numbers, subject words %1\"in quotes\"%2, %1queues%2 by name, Owners by %1username%2, Requestors by %1email address%2, and ticket %1statuses%2."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:469
+#: share/html/Elements/Tabs:480
 msgid "Search options"
 msgstr "Otsingu valikud"
 
@@ -6630,15 +6739,15 @@ msgstr "Otsingutulemuste värskendusintervall"
 msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history by typing <b>%1<i>word</i></b>."
 msgstr ""
 
-#: share/html/User/Prefs.html:178
+#: share/html/User/Prefs.html:170
 msgid "Secret authentication token"
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:365
+#: bin/rt-crontool:350
 msgid "Security:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowCustomFields:116 share/html/m/ticket/show:194
+#: share/html/Elements/ShowCustomFields:116 share/html/m/ticket/show:196
 msgid "See also:"
 msgstr "Vaata ka:"
 
@@ -6698,11 +6807,11 @@ msgstr ""
 msgid "SeeQueue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:110 share/html/Elements/Tabs:118 share/html/Elements/Tabs:160 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:276 share/html/Elements/Tabs:280 share/html/Elements/Tabs:350 share/html/Elements/Tabs:361 share/html/Elements/Tabs:371 share/html/Elements/Tabs:70 share/html/Elements/Tabs:78 share/html/Elements/Tabs:86 share/html/Elements/Tabs:95
+#: share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:161 share/html/Elements/Tabs:177 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:278 share/html/Elements/Tabs:282 share/html/Elements/Tabs:359 share/html/Elements/Tabs:371 share/html/Elements/Tabs:382 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96
 msgid "Select"
 msgstr "Vali"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:96 share/html/Elements/Tabs:153
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:96 share/html/Elements/Tabs:154
 msgid "Select Custom Fields for Articles in all Classes"
 msgstr ""
 
@@ -6759,23 +6868,23 @@ msgstr "Vali muu keel"
 msgid "Select box"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:78 share/html/Elements/Tabs:138
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:78 share/html/Elements/Tabs:139
 msgid "Select custom fields for all queues"
 msgstr "Vali kõikide järjekordade jaoks kohandatud väljad"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:72 share/html/Elements/Tabs:133
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:72 share/html/Elements/Tabs:134
 msgid "Select custom fields for all user groups"
 msgstr "Vali kõikide kasutajarühmade jaoks kohandatud väljad"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:67 share/html/Elements/Tabs:128
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:67 share/html/Elements/Tabs:129
 msgid "Select custom fields for all users"
 msgstr "Vali kõikide kasutajate jaoks kohandatud väljad"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:84 share/html/Elements/Tabs:143
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:84 share/html/Elements/Tabs:144
 msgid "Select custom fields for tickets in all queues"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:91 share/html/Elements/Tabs:148
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:91 share/html/Elements/Tabs:149
 msgid "Select custom fields for transactions on tickets in all queues"
 msgstr ""
 
@@ -6840,7 +6949,7 @@ msgstr "Valitud kohandatud väljad"
 msgid "Selected Queues"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2032
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2068
 msgid "Selected key either is not trusted or doesn't exist anymore."
 msgstr "Valitud võti kas pole usaldatud või ei ole enam olemas"
 
@@ -6900,7 +7009,7 @@ msgstr "Saadab meili administratiivsetele Cc-dele kommentaarina"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Saadab meili omanikule"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:796
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -6912,11 +7021,11 @@ msgstr "sept"
 msgid "Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1599
+#: lib/RT/User.pm:1624
 msgid "Set private key"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:466 share/html/Prefs/Other.html:79
+#: share/html/Elements/Tabs:477 share/html/Prefs/Other.html:80
 msgid "Settings"
 msgstr "Sätted"
 
@@ -6924,11 +7033,11 @@ msgstr "Sätted"
 msgid "Short usernames"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:496
+#: lib/RT/Config.pm:499
 msgid "Should RT send you mail for ticket updates you make?"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:502 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182
+#: share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182
 msgid "Show"
 msgstr "Näita"
 
@@ -6944,7 +7053,7 @@ msgstr "Näita veerud"
 msgid "Show Configuration tab"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:726
+#: share/html/Elements/Tabs:739
 msgid "Show Results"
 msgstr "Näita tulemused"
 
@@ -6953,7 +7062,7 @@ msgstr "Näita tulemused"
 msgid "Show Tickets Properties on %1 level"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:63
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:63 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:64
 msgid "Show all quoted text"
 msgstr ""
 
@@ -6965,7 +7074,7 @@ msgstr "Näita kinnitatud nõuded"
 msgid "Show as well"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:73
 msgid "Show brief headers"
 msgstr ""
 
@@ -6977,7 +7086,7 @@ msgstr "Näita hüljatud päringud"
 msgid "Show details"
 msgstr "Näita üksikasju"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:77
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:78
 msgid "Show full headers"
 msgstr ""
 
@@ -7009,12 +7118,12 @@ msgstr ""
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:404
-msgid "Show the Requestor's 10 highest priority closed tickets"
+#: lib/RT/Config.pm:403
+msgid "Show the Requestor's 10 highest priority active tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:403
-msgid "Show the Requestor's 10 highest priority open tickets"
+#: lib/RT/Config.pm:404
+msgid "Show the Requestor's 10 highest priority inactive tickets"
 msgstr ""
 
 #: lib/RT/Config.pm:405
@@ -7073,7 +7182,7 @@ msgstr ""
 msgid "ShowTicketComments"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:74 share/html/Elements/Tabs:229 share/html/Elements/Tabs:769
+#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:74 share/html/Elements/Tabs:230 share/html/Elements/Tabs:782
 msgid "Shredder"
 msgstr ""
 
@@ -7090,6 +7199,11 @@ msgstr ""
 msgid "Sign"
 msgstr ""
 
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:123
+#. ("<b>","</b>","<i>","</i>")
+msgid "Sign all auto-generated mail.  %1Caution%2: Enabling this option alters the signature from providing %3authentication%4 to providing %3integrity%4."
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:118
 msgid "Sign by default"
 msgstr ""
@@ -7107,15 +7221,15 @@ msgstr ""
 msgid "Sign%1%2 using %3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:215 share/html/User/Prefs.html:170
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:215 share/html/User/Prefs.html:107
 msgid "Signature"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:595
+#: lib/RT/Queue.pm:587 lib/RT/Queue.pm:613
 msgid "Signing disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:594
+#: lib/RT/Queue.pm:586 lib/RT/Queue.pm:612
 msgid "Signing enabled"
 msgstr ""
 
@@ -7123,7 +7237,7 @@ msgstr ""
 msgid "Simple"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:411
+#: share/html/Elements/Tabs:422
 msgid "Simple Search"
 msgstr ""
 
@@ -7131,7 +7245,7 @@ msgstr ""
 msgid "Single"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:141
+#: lib/RT/Installer.pm:143
 msgid "Site name"
 msgstr ""
 
@@ -7175,7 +7289,7 @@ msgstr ""
 msgid "Specify whether this is a daily or weekly run."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:735
+#: share/html/Elements/Tabs:748
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr ""
 
@@ -7183,7 +7297,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2433 etc/RT_Config.pm:2509
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7192,7 +7306,7 @@ msgstr ""
 msgid "Start the search term with the name of a supported field followed by a colon, as in %1 and %2, to explicitly specify the search type."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:127 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:193 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:226 share/html/Elements/SelectDateType:50 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/EditDates:55 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:58 share/html/m/ticket/show:381
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:127 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:193 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:226 share/html/Elements/SelectDateType:50 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/EditDates:55 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:58 share/html/m/ticket/show:387
 msgid "Started"
 msgstr ""
 
@@ -7200,7 +7314,7 @@ msgstr ""
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:383
 msgid "Starts"
 msgstr ""
 
@@ -7208,15 +7322,15 @@ msgstr ""
 msgid "StartsRelative"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:121 share/html/User/Prefs.html:135
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:121 share/html/User/Prefs.html:143
 msgid "State"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2135 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:277 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
 msgid "Status"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:304 lib/RT/Ticket.pm:3117
+#: lib/RT/Ticket.pm:304 lib/RT/Ticket.pm:3154
 #. ($self->loc($args{'Status'}))
 #. ($self->loc($new))
 msgid "Status '%1' isn't a valid status for tickets in this queue."
@@ -7235,7 +7349,7 @@ msgstr ""
 msgid "Status changes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:612
+#: share/html/Elements/Tabs:624
 msgid "Steal"
 msgstr ""
 
@@ -7258,7 +7372,7 @@ msgstr ""
 msgid "Step %1 of %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:750 lib/RT/Transaction.pm:903
+#: lib/RT/Transaction.pm:751 lib/RT/Transaction.pm:904
 #. ($Old->Name)
 msgid "Stolen from %1"
 msgstr ""
@@ -7267,7 +7381,7 @@ msgstr ""
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2209 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:256 share/html/m/ticket/reply:96
 msgid "Subject"
 msgstr ""
 
@@ -7275,7 +7389,7 @@ msgstr ""
 msgid "Subject Tag"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:772
+#: lib/RT/Transaction.pm:773
 #. ($self->Data)
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr ""
@@ -7310,7 +7424,7 @@ msgstr ""
 msgid "Subscribed to dashboard %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Dashboards/Subscription.html:88 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:66 share/html/Elements/Tabs:500
+#: share/html/Dashboards/Subscription.html:88 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:66 share/html/Elements/Tabs:511
 msgid "Subscription"
 msgstr ""
 
@@ -7319,11 +7433,11 @@ msgstr ""
 msgid "Subscription could not be created: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:781
+#: lib/RT/Attachment.pm:800
 msgid "Successfuly decrypted data"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:746
+#: lib/RT/Attachment.pm:765
 msgid "Successfuly encrypted data"
 msgstr ""
 
@@ -7343,19 +7457,19 @@ msgstr ""
 msgid "SuperUser"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:485
+#: lib/RT/Config.pm:488
 msgid "Suspended"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:50 share/html/Elements/Tabs:211
+#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:50 share/html/Elements/Tabs:212
 msgid "System Configuration"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:203 share/html/Elements/SelectTimezone:63
+#: lib/RT/Installer.pm:206 share/html/Elements/SelectTimezone:63
 msgid "System Default"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1804 lib/RT/Interface/Web.pm:1915 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
 msgid "System Error"
 msgstr ""
 
@@ -7372,15 +7486,15 @@ msgstr ""
 msgid "System error"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:158 lib/RT/ACE.pm:226 lib/RT/ACE.pm:305
+#: lib/RT/ACE.pm:158 lib/RT/ACE.pm:226 lib/RT/ACE.pm:306
 msgid "System error. Right not granted."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:728
+#: lib/RT/Handle.pm:726
 msgid "SystemRolegroup for internal use"
 msgstr ""
 
-#: etc/initialdata:587 share/html/Elements/Tabs:606 share/html/Search/Elements/EditFormat:72
+#: etc/initialdata:587 share/html/Elements/Tabs:618 share/html/Search/Elements/EditFormat:72
 msgid "Take"
 msgstr ""
 
@@ -7392,7 +7506,7 @@ msgstr ""
 msgid "TakeTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:895
+#: lib/RT/Transaction.pm:736 lib/RT/Transaction.pm:896
 msgid "Taken"
 msgstr ""
 
@@ -7409,42 +7523,42 @@ msgstr ""
 msgid "Template #%1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:161 lib/RT/Scrip.pm:673
+#: lib/RT/Scrip.pm:161 lib/RT/Scrip.pm:695
 #. ($args{'Template'})
 #. ($value)
 msgid "Template '%1' not found"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:699
+#: lib/RT/Template.pm:724
 msgid "Template compiles"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:666
+#: lib/RT/Template.pm:691
 msgid "Template does not include Perl code"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:390
+#: lib/RT/Template.pm:415
 msgid "Template is empty"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:157 lib/RT/Scrip.pm:668
+#: lib/RT/Scrip.pm:157 lib/RT/Scrip.pm:690
 msgid "Template is mandatory argument"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:370
+#: lib/RT/Template.pm:395
 msgid "Template parsed"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:455
+#: lib/RT/Template.pm:480
 msgid "Template parsing error"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:475 lib/RT/Template.pm:677
+#: lib/RT/Template.pm:500 lib/RT/Template.pm:702
 #. ($Text::Template::ERROR)
 msgid "Template parsing error: %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:114 share/html/Elements/Tabs:275
+#: share/html/Elements/Tabs:115 share/html/Elements/Tabs:277
 msgid "Templates"
 msgstr ""
 
@@ -7457,79 +7571,55 @@ msgstr ""
 msgid "Text"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:164
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:166
 msgid "Text file is not shown because it is disabled in preferences."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:952
+#: lib/RT/Record.pm:963
 msgid "That is already the current value"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:581
+#: lib/RT/CustomField.pm:585
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1705
+#: lib/RT/Ticket.pm:1708
 msgid "That is the same value"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:288
-msgid "That principal already has that right"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Queue.pm:949
-#. ($args{'Type'})
-msgid "That principal is already a %1 for this queue"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Ticket.pm:1143
-#. ($self->loc($args{'Type'}))
-msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Queue.pm:1030
-#. ($args{'Type'})
-msgid "That principal is not a %1 for this queue"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Ticket.pm:1263
-#. ($args{'Type'})
-msgid "That principal is not a %1 for this ticket"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Ticket.pm:1701
+#: lib/RT/Ticket.pm:1704
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3131
+#: lib/RT/Ticket.pm:3168
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:480 lib/RT/Ticket.pm:2947
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:478 lib/RT/Ticket.pm:2984
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2890
+#: lib/RT/Ticket.pm:2927
 msgid "That user does not exist"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:333
+#: lib/RT/User.pm:334
 msgid "That user is already privileged"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:353
+#: lib/RT/User.pm:354
 msgid "That user is already unprivileged"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:346
+#: lib/RT/User.pm:347
 msgid "That user is now privileged"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:366
+#: lib/RT/User.pm:367
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2940
+#: lib/RT/Ticket.pm:2977
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr ""
 
@@ -7537,7 +7627,7 @@ msgstr ""
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:358 share/html/m/ticket/show:211
 msgid "The Basics"
 msgstr ""
 
@@ -7545,12 +7635,12 @@ msgstr ""
 msgid "The CC of a ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:660
+#: lib/RT/Article.pm:662
 #. ($Value)
 msgid "The Class of the Article identified by %1 is not applied to the current Queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:112
+#: lib/RT/Installer.pm:114
 msgid "The DBA's database password"
 msgstr ""
 
@@ -7562,7 +7652,7 @@ msgstr ""
 msgid "The domain name of your database server (like 'db.example.com')."
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:375
+#: bin/rt-crontool:360
 msgid "The following command will find all active tickets in the queue 'general' and set their priority to 99 if they are overdue:"
 msgstr ""
 
@@ -7574,27 +7664,27 @@ msgstr ""
 msgid "The following queries may not be visible to all users who can see this dashboard."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2206
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2244
 msgid "The key has been disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2212
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2250
 msgid "The key has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2217
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2255
 msgid "The key has expired"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2250
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2288
 msgid "The key is fully trusted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2255
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2293
 msgid "The key is ultimately trusted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:955
+#: lib/RT/Record.pm:966
 msgid "The new value has been set."
 msgstr ""
 
@@ -7619,11 +7709,11 @@ msgstr ""
 msgid "The system is unable to sign outgoing email messages. This usually indicates that the passphrase was mis-set, or that GPG Agent is down. Please alert your system administrator immediately. The problem addresses are:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:197 share/html/Admin/Tools/Theme.html:49 share/html/Elements/Tabs:216
+#: lib/RT/Config.pm:197 share/html/Admin/Tools/Theme.html:49 share/html/Elements/Tabs:217
 msgid "Theme"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2059
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2095
 msgid "There are several keys suitable for encryption."
 msgstr ""
 
@@ -7631,7 +7721,7 @@ msgstr ""
 msgid "There are unread messages on this ticket."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2245
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2283
 msgid "There is marginal trust in this key"
 msgstr ""
 
@@ -7640,15 +7730,15 @@ msgstr ""
 msgid "There is more than one group with the name '%1'.  This may cause inconsistency in parts of the admin interface, and therefore it's recommended you rename the conflicting groups."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2051
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2087
 msgid "There is no key suitable for encryption."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1716
+#: lib/RT/Ticket.pm:1719
 msgid "There is no mapping for statuses between these queues. Contact your system administrator."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2055
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2091
 msgid "There is one suitable key, but trust level is not set."
 msgstr ""
 
@@ -7660,19 +7750,19 @@ msgstr ""
 msgid "These configuration options cover some of the basics needed to get RT up and running.  We need to know the name of your RT installation and the domain name where RT will live.  You will also need to set a password for your default administrative user."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:369 lib/RT/CustomField.pm:679
+#: lib/RT/CustomField.pm:369 lib/RT/CustomField.pm:683
 msgid "This Custom Field can not have list of values"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Class.pm:444
+#: lib/RT/Class.pm:445
 msgid "This class does not apply to that object"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1351
+#: lib/RT/CustomField.pm:1425
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1011 lib/RT/CustomField.pm:356
+#: lib/RT/CustomField.pm:1085 lib/RT/CustomField.pm:356
 msgid "This custom field has no Render Types"
 msgstr ""
 
@@ -7684,7 +7774,7 @@ msgstr ""
 msgid "This feature is only available to system administrators."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:277
+#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:281
 #. ($RT::MasonSessionDir)
 msgid "This may mean that that the directory '%1' isn't writable or a database table is missing or corrupt."
 msgstr ""
@@ -7693,7 +7783,7 @@ msgstr ""
 msgid "This server process has recorded no SQL queries."
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:366
+#: bin/rt-crontool:351
 msgid "This tool allows the user to run arbitrary perl modules from within RT."
 msgstr ""
 
@@ -7714,7 +7804,7 @@ msgstr ""
 msgid "Thursday"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:940 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/ShowReminders:53
+#: lib/RT/Record.pm:951 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/ShowReminders:53
 msgid "Ticket"
 msgstr ""
 
@@ -7738,7 +7828,7 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket #%1: %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1147 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1156 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:376 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:499 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:511
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1151 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1160 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:374 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:497 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:509
 #. ($T::Tickets{$template_id}->Id)
 #. ($T::Tickets{$template_id}->id)
 #. ($ticket->Id)
@@ -7756,7 +7846,7 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:283
+#: share/html/Elements/Tabs:285
 msgid "Ticket Custom Fields"
 msgstr ""
 
@@ -7773,7 +7863,7 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket Search"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1599 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:89 share/html/Elements/Tabs:147
+#: lib/RT/CustomField.pm:1672 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:89 share/html/Elements/Tabs:148
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr ""
 
@@ -7785,11 +7875,11 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket composition"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2351
+#: lib/RT/Tickets.pm:2378
 msgid "Ticket content"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2396
+#: lib/RT/Tickets.pm:2423
 msgid "Ticket content type"
 msgstr ""
 
@@ -7797,7 +7887,7 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:282 share/html/m/ticket/create:75
+#: share/html/Ticket/Create.html:282 share/html/m/ticket/create:76
 msgid "Ticket could not be loaded"
 msgstr ""
 
@@ -7817,21 +7907,21 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket update"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Search/FromSQL.pm:79
+#: lib/RT/Search/FromSQL.pm:80
 #. (ref $self)
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1671 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:143 share/html/Elements/Tabs:421 share/html/Elements/Tabs:854 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2553
+#: lib/RT/Tickets.pm:2580
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'BASE'},)
 msgid "Tickets %1 %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2510
+#: lib/RT/Tickets.pm:2537
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'TARGET'})
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr ""
@@ -7844,15 +7934,15 @@ msgstr ""
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:374
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2353 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:388
 msgid "Time Left"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2330 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:381
 msgid "Time Worked"
 msgstr ""
 
@@ -7872,7 +7962,7 @@ msgstr ""
 msgid "TimeWorked"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:192 share/html/User/Prefs.html:80
+#: lib/RT/Installer.pm:195 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/User/Prefs.html:80
 msgid "Timezone"
 msgstr ""
 
@@ -7884,6 +7974,10 @@ msgstr ""
 msgid "To"
 msgstr ""
 
+#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:62
+msgid "To create an Article, you must first create a Class and have access to that Class."
+msgstr ""
+
 #: share/html/Elements/Footer:59
 #. ('<a href="mailto:sales@bestpractical.com">sales@bestpractical.com</a>')
 msgid "To inquire about support, training, custom development or licensing, please contact %1."
@@ -7899,7 +7993,7 @@ msgstr ""
 msgid "Toggle stack trace"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:931 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:198 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:231 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:931 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:198 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:231 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "Told"
 msgstr ""
 
@@ -7907,7 +8001,7 @@ msgstr ""
 msgid "ToldRelative"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:206 share/html/Elements/Tabs:415 share/html/Tools/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:207 share/html/Elements/Tabs:426 share/html/Tools/index.html:48
 msgid "Tools"
 msgstr ""
 
@@ -7927,7 +8021,7 @@ msgstr ""
 msgid "Topic not found"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:59 share/html/Articles/Article/Edit.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:91 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:132 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:89 share/html/Elements/Tabs:200 share/html/Elements/Tabs:365 share/html/Elements/Tabs:419
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:59 share/html/Articles/Article/Edit.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:91 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:132 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:89 share/html/Elements/Tabs:201 share/html/Elements/Tabs:375 share/html/Elements/Tabs:430
 msgid "Topics"
 msgstr ""
 
@@ -7939,7 +8033,7 @@ msgstr ""
 msgid "Transaction"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:928
+#: lib/RT/Transaction.pm:929
 #. ($self->Data)
 msgid "Transaction %1 purged"
 msgstr ""
@@ -7948,7 +8042,7 @@ msgstr ""
 msgid "Transaction Created"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:286
+#: share/html/Elements/Tabs:288
 msgid "Transaction Custom Fields"
 msgstr ""
 
@@ -7960,7 +8054,7 @@ msgstr ""
 msgid "TransactionDate"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:985
+#: lib/RT/Transaction.pm:986
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr ""
 
@@ -7976,7 +8070,7 @@ msgstr ""
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Teisipäev"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2158 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
+#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2185 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
 msgid "Type"
 msgstr "Tüüp"
 
@@ -7984,7 +8078,7 @@ msgstr "Tüüp"
 msgid "Type <b>a:</b> before article numbers and <b>t:</b> before ticket numbers."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:961
+#: lib/RT/CustomField.pm:1035
 #. ($self->FriendlyTypeComposite( $old ),        $self->FriendlyTypeComposite( $composite ),)
 msgid "Type changed from '%1' to '%2'"
 msgstr ""
@@ -8002,7 +8096,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unable to determine object type or id"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Delete.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:238
+#: share/html/Articles/Article/Delete.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:239
 msgid "Unable to load article"
 msgstr ""
 
@@ -8041,7 +8135,7 @@ msgstr ""
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2457 etc/RT_Config.pm:2533
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8053,26 +8147,26 @@ msgstr ""
 msgid "Unix login"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2229 lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2234
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2267 lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2272
 msgid "Unknown (no trust value assigned)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2239
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2277
 msgid "Unknown (this value is new to the system)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:333 lib/RT/Record.pm:813
+#: lib/RT/Attachment.pm:333 lib/RT/Record.pm:820
 #. ($ContentEncoding)
 #. ($self->ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1020
+#: lib/RT/Queue.pm:1041
 #. ($args{Type})
 msgid "Unknown watcher type %1"
 msgstr ""
@@ -8102,7 +8196,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unowned tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:663
+#: lib/RT/Handle.pm:661
 msgid "Unprivileged"
 msgstr ""
 
@@ -8118,11 +8212,11 @@ msgstr ""
 msgid "Unselected objects"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1583
+#: lib/RT/User.pm:1608
 msgid "Unset private key"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:731 lib/RT/Transaction.pm:907
+#: lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:908
 msgid "Untaken"
 msgstr ""
 
@@ -8138,11 +8232,11 @@ msgstr ""
 msgid "Update Graph"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:141
+#: share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:142
 msgid "Update Ticket"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:88 share/html/Ticket/Update.html:73 share/html/m/ticket/reply:85
+#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:88 share/html/Ticket/Update.html:73 share/html/m/ticket/reply:86
 msgid "Update Type"
 msgstr ""
 
@@ -8154,7 +8248,7 @@ msgstr ""
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:520 lib/RT/Interface/Web.pm:1612
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
 msgid "Update not recorded."
 msgstr ""
 
@@ -8168,13 +8262,13 @@ msgstr ""
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:169
+#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:170
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject||'')
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:1612
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:516 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr ""
 
@@ -8182,7 +8276,7 @@ msgstr ""
 msgid "UpdateStatus"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1674 lib/RT/Ticket.pm:932 lib/RT/Tickets.pm:148 share/html/Elements/SelectDateType:56 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:79 share/html/m/ticket/show:402
+#: lib/RT/CustomField.pm:1748 lib/RT/Ticket.pm:932 lib/RT/Tickets.pm:148 share/html/Elements/SelectDateType:56 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:79 share/html/m/ticket/show:408
 msgid "Updated"
 msgstr ""
 
@@ -8231,7 +8325,7 @@ msgstr ""
 msgid "Usage:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:135
+#: lib/RT/Installer.pm:137
 msgid "Use SSL?"
 msgstr ""
 
@@ -8252,7 +8346,7 @@ msgstr ""
 msgid "Use default (%1)"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:207
+#: share/html/Elements/Tabs:208
 msgid "Use other RT administrative tools"
 msgstr ""
 
@@ -8269,7 +8363,7 @@ msgstr ""
 msgid "Use this to protect the format of plain text"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:941 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52
+#: lib/RT/Record.pm:952 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52
 msgid "User"
 msgstr ""
 
@@ -8290,29 +8384,29 @@ msgstr ""
 msgid "User Defined conditions and actions"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:190 share/html/Elements/Tabs:290 share/html/Elements/Tabs:324 share/html/Elements/Tabs:338 share/html/Elements/Tabs:368
+#: share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:292 share/html/Elements/Tabs:330 share/html/Elements/Tabs:346 share/html/Elements/Tabs:378
 msgid "User Rights"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2787
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},                    $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:269
+#: lib/RT/User.pm:270
 msgid "User created"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1074
+#: lib/RT/User.pm:1075
 msgid "User disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1076
+#: lib/RT/User.pm:1077
 msgid "User enabled"
 msgstr ""
 
@@ -8320,7 +8414,7 @@ msgstr ""
 msgid "User has empty email address"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:511 lib/RT/User.pm:531
+#: lib/RT/User.pm:512 lib/RT/User.pm:532
 msgid "User loaded"
 msgstr ""
 
@@ -8328,7 +8422,7 @@ msgstr ""
 msgid "User-defined groups"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:68 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/login:98
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:70 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/_elements/login:70
 msgid "Username"
 msgstr ""
 
@@ -8336,7 +8430,7 @@ msgstr ""
 msgid "Username format"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1600 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:66 share/html/Admin/Groups/Members.html:73 share/html/Admin/Queues/People.html:85 share/html/Elements/Tabs:127 share/html/Elements/Tabs:240 share/html/Elements/Tabs:66
+#: lib/RT/CustomField.pm:1673 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:66 share/html/Admin/Groups/Members.html:73 share/html/Admin/Queues/People.html:85 share/html/Elements/Tabs:128 share/html/Elements/Tabs:241 share/html/Elements/Tabs:67
 msgid "Users"
 msgstr ""
 
@@ -8344,7 +8438,7 @@ msgstr ""
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:177
+#: bin/rt-crontool:174
 #. ($txn->id)
 msgid "Using transaction #%1..."
 msgstr ""
@@ -8457,7 +8551,7 @@ msgstr ""
 msgid "WatchAsAdminCc"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:141
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:141
 msgid "Watcher"
 msgstr ""
 
@@ -8465,7 +8559,7 @@ msgstr ""
 msgid "WatcherGroup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:273
+#: share/html/Elements/Tabs:275
 msgid "Watchers"
 msgstr ""
 
@@ -8473,7 +8567,7 @@ msgstr ""
 msgid "We are able to find your database and connect as the DBA.  You can click on 'Customize Basics' to continue customizing RT."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1025 lib/RT/CustomField.pm:1703
+#: lib/RT/CustomField.pm:1099 lib/RT/CustomField.pm:1778
 msgid "We can't currently render as a List when basing categories on another custom field.  Please use another render type."
 msgstr ""
 
@@ -8481,7 +8575,7 @@ msgstr ""
 msgid "We need to know the name of the database RT will use and where to find it.  We also need to know the username and password of the user RT should use. RT can create the database and user for you, which is why we ask for the username and password of a user with DBA privileges.  During step 6 of the installation process we will use this information to create and initialize RT's database."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:219
+#: lib/RT/Installer.pm:222
 msgid "Web port"
 msgstr ""
 
@@ -8493,15 +8587,15 @@ msgstr ""
 msgid "Wednesday"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:324
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327
 msgid "Weekday"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:326
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:329
 msgid "Weekly"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:484
+#: lib/RT/Config.pm:487
 msgid "Weekly digest"
 msgstr ""
 
@@ -8517,7 +8611,7 @@ msgstr ""
 msgid "What is RT?"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:163
+#: lib/RT/Installer.pm:166
 msgid "When RT can't handle an email message, where should it be forwarded?"
 msgstr ""
 
@@ -8601,7 +8695,7 @@ msgstr ""
 msgid "Whenever correspondence comes in"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:185
+#: lib/RT/Installer.pm:188
 msgid "Where to find your sendmail binary."
 msgstr ""
 
@@ -8617,7 +8711,7 @@ msgstr ""
 msgid "Work Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:65 share/html/Tools/MyDay.html:62 share/html/m/ticket/reply:77 share/html/m/ticket/show:230
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:65 share/html/Tools/MyDay.html:62 share/html/m/ticket/reply:77 share/html/m/ticket/show:232
 msgid "Worked"
 msgstr ""
 
@@ -8630,7 +8724,7 @@ msgstr ""
 msgid "You <a href=\"%1\">may edit this dashboard</a> and <a href=\"%2\">your subscription</a> to it in RT."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3050
+#: lib/RT/Ticket.pm:3087
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr ""
 
@@ -8655,15 +8749,15 @@ msgstr ""
 msgid "You can insert ticket content into any freeform, text or wiki field."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:777
+#: lib/RT/User.pm:778
 msgid "You can not set password."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2933
+#: lib/RT/Ticket.pm:2970
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2929
+#: lib/RT/Ticket.pm:2966
 msgid "You can only take tickets that are unowned"
 msgstr ""
 
@@ -8672,7 +8766,7 @@ msgstr ""
 msgid "You can search for any word in full ticket history by typing <b>%1<i>word</i></b>."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3122
+#: lib/RT/Ticket.pm:3159
 #. ($self->loc($old), $self->loc($new))
 msgid "You can't change status from '%1' to '%2'."
 msgstr ""
@@ -8685,11 +8779,11 @@ msgstr ""
 msgid "You have been logged out of RT."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:145
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:147
 msgid "You have enabled GnuPG support but have not set a comment address for this queue."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:135
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:137
 msgid "You have enabled GnuPG support but have not set a correspondence address for this queue."
 msgstr ""
 
@@ -8701,7 +8795,7 @@ msgstr ""
 msgid "You may enter links to Articles as \"a:###\", where ### represents the number of the Article."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1708
+#: lib/RT/Ticket.pm:1711
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr ""
 
@@ -8713,11 +8807,11 @@ msgstr ""
 msgid "You must set StatementLog to true to enable this query history page."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:148
 msgid "You must set a comment address for this queue in order to configure a GnuPG private key."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:138
 msgid "You must set a correspondence address for this queue in order to configure a GnuPG private key."
 msgstr ""
 
@@ -8739,7 +8833,7 @@ msgstr ""
 msgid "You're welcome to login again"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:966
+#: lib/RT/User.pm:967
 msgid "Your password is not set."
 msgstr ""
 
@@ -8748,19 +8842,19 @@ msgstr ""
 msgid "Your system supports automatic color suggestions for: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:667
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:754
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:152 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:139
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:152 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:147
 msgid "Zip"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:166
+#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:168
 msgid "[Down]"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:163
+#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:165
 msgid "[Up]"
 msgstr ""
 
@@ -8768,7 +8862,7 @@ msgstr ""
 msgid "[none]"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:713
+#: lib/RT/Transaction.pm:714
 msgid "a custom field"
 msgstr ""
 
@@ -8824,7 +8918,7 @@ msgstr ""
 msgid "check this box to remove this Custom Field from all objects and be able to choose specific objects."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:55 share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:71
+#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:55 share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:70
 msgid "check to add"
 msgstr ""
 
@@ -8840,6 +8934,10 @@ msgstr ""
 msgid "core config"
 msgstr ""
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1490 lib/RT/Interface/Web.pm:1499
+msgid "create a ticket"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Search/Chart.html:61 share/html/Search/Chart.html:65
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
@@ -8915,7 +9013,7 @@ msgstr ""
 msgid "executed plugin successfuly"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2251
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2289
 msgid "full"
 msgstr ""
 
@@ -8936,7 +9034,7 @@ msgstr ""
 msgid "hours"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Date.pm:121 share/html/Elements/Tabs:757
+#: lib/RT/Date.pm:121 share/html/Elements/Tabs:770
 msgid "iCal"
 msgstr ""
 
@@ -8954,7 +9052,7 @@ msgstr ""
 msgid "inactive"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:155
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:185
 #. ($inc)
 msgid "includes %1"
 msgstr ""
@@ -8963,23 +9061,23 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2207
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2245
 msgid "key disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2218
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2256
 msgid "key expired"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2213
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2251
 msgid "key revoked"
 msgstr ""
 
@@ -8991,7 +9089,7 @@ msgstr ""
 msgid "less than"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2246
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2284
 msgid "marginal"
 msgstr ""
 
@@ -9011,6 +9109,22 @@ msgstr ""
 msgid "minutes"
 msgstr ""
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1492
+msgid "modify RT's configuration"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1495
+msgid "modify a dashboard"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1498
+msgid "modify or access a search"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1497
+msgid "modify your preferences"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:124
 msgid "monthly"
 msgstr ""
@@ -9040,7 +9154,7 @@ msgstr ""
 msgid "no name"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2223 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:50 share/html/Dashboards/Subscription.html:73 share/html/Ticket/Elements/EditWatchers:51
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2261 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:50 share/html/Dashboards/Subscription.html:73 share/html/Ticket/Elements/EditWatchers:51
 msgid "none"
 msgstr ""
 
@@ -9068,7 +9182,7 @@ msgstr ""
 msgid "one"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:84 share/html/SelfService/Elements/MyRequests:76
+#: lib/RT/Queue.pm:84 share/html/SelfService/Elements/MyRequests:72 share/html/SelfService/index.html:52
 msgid "open"
 msgstr ""
 
@@ -9080,6 +9194,10 @@ msgstr ""
 msgid "other..."
 msgstr ""
 
+#: share/html/Elements/CSRF:75 share/html/Elements/LoginRedirectWarning:57
+msgid "perform actions"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Search/Elements/SelectChartType:55
 msgid "pie"
 msgstr ""
@@ -9147,15 +9265,23 @@ msgstr ""
 msgid "system group '%1'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Error:70 share/html/SelfService/Error.html:65
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1406
+msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2)"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1399
+msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2) or whitelisted hosts (%3)"
+msgstr ""
+
+#: share/html/Elements/Error:73 share/html/SelfService/Error.html:65
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:171
+#: lib/RT/Installer.pm:174
 msgid "the default addresses that will be listed in From: and Reply-To: headers of comment mail."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:179
+#: lib/RT/Installer.pm:182
 msgid "the default addresses that will be listed in From: and Reply-To: headers of correspondence mail."
 msgstr ""
 
@@ -9168,7 +9294,7 @@ msgstr ""
 msgid "top to bottom"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2256
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2294
 msgid "ultimate"
 msgstr ""
 
@@ -9181,6 +9307,18 @@ msgstr ""
 msgid "unlimited"
 msgstr ""
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1491 lib/RT/Interface/Web.pm:1496 lib/RT/Interface/Web.pm:1500
+msgid "update a ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1493
+msgid "update an approval"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1494
+msgid "update an article"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:66
 msgid "user"
 msgstr ""
@@ -9190,7 +9328,7 @@ msgstr ""
 msgid "user %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:126
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:157
 msgid "username"
 msgstr ""
 
@@ -9207,7 +9345,12 @@ msgstr ""
 msgid "weeks"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:220
+#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:64
+#. ("<strong>$consequence</strong>")
+msgid "which may %1 on your behalf."
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Installer.pm:223
 msgid "which port your web server will listen to, e.g. 8080"
 msgstr "mis porti veebiserver kuulab, näiteks 8080"
 
@@ -9223,3 +9366,7 @@ msgstr ""
 msgid "yes"
 msgstr ""
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1391
+msgid "your browser did not supply a Referrer header"
+msgstr ""
+