Upgrade to 4.0.13
[usit-rt.git] / share / po / et.po
index 4348e2d..a2930f7 100644 (file)
@@ -49,7 +49,7 @@ msgstr "%1 #%2"
 msgid "%1 %2"
 msgstr "%1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2042
+#: lib/RT/Tickets.pm:2049
 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
 msgid "%1 %2 %3"
 msgstr "%1. %2 %3"
@@ -69,7 +69,7 @@ msgstr "%1 %3 %2 %6 %4:%5"
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %3.%2 %7 %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
+#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:774
 #. ($cf->Name, $new_content)
 #. ($field, $new)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -81,13 +81,13 @@ msgstr "lisati %1 %2"
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "%1 %2 eest"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:727
+#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:738
 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
 #. ($field, $old, $new)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1: %2 muudeti %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
+#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:780
 #. ($cf->Name, $old_content)
 #. ($field, $old)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -125,7 +125,7 @@ msgstr "%1 %2 malliga %3"
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr "%1 (%2) saatja %3"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:64 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
 #. (loc($Ticket->Status))
@@ -238,14 +238,14 @@ msgstr "%1 näib olevat kohalik objekt, kuid seda pole andmebaasist võimalik le
 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
 msgstr "%1 näib olevat täielikult algväärtustatud. Me ei soovi luua tabeleid ega lisada metaandmeid, kuid võid jätkata RT kohandamist klikkides 'Kohanda põhiandmed'."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
+#: lib/RT/Transaction.pm:608 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
 msgid "%1 by %2"
 msgstr "%1 - %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:856 lib/RT/Transaction.pm:861 lib/RT/Transaction.pm:875 lib/RT/Transaction.pm:884 lib/RT/Transaction.pm:922
+#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:668 lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/Transaction.pm:872 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:895 lib/RT/Transaction.pm:933
 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
@@ -254,8 +254,9 @@ msgstr "%1 - %2"
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 muudeti väärtusest %2 %3-ks"
 
-#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
+#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:210 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:226
 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
+#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
 msgstr ""
 
@@ -282,17 +283,17 @@ msgstr "%1 ei ole võimalik anda väärtust %2."
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr "%1 ei ole võimalik seada olekut lahendatuks. RT andmebaas võib olla vigane."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:624
+#: lib/RT/Transaction.pm:635
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 created"
 msgstr "Loodi %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:635
+#: lib/RT/Transaction.pm:646
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 deleted"
 msgstr "Kustutati %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:630
+#: lib/RT/Transaction.pm:641
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 disabled"
 msgstr "%1 keelatud"
@@ -302,7 +303,7 @@ msgstr "%1 keelatud"
 msgid "%1 doesn't exist."
 msgstr "%1 ei ole olemas."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:627
+#: lib/RT/Transaction.pm:638
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 enabled"
 msgstr "%1 lubatud"
@@ -331,7 +332,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:311 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
+#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:392 share/html/Ticket/Update.html:287 share/html/m/ticket/create:186 share/html/m/ticket/reply:204
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -449,7 +450,7 @@ msgstr "%1 töölauad"
 msgid "%1's saved searches"
 msgstr "%1 talletatud otsingud"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:539
+#: lib/RT/Transaction.pm:550
 #. ($self)
 msgid "%1: no attachment specified"
 msgstr "%1: manused on määratlemata"
@@ -515,19 +516,19 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3170
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3227
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3133
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3190
 msgid "'System'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3151
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3208
 msgid "'User Groups'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3202
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3259
 msgid "'Users'"
 msgstr ""
 
@@ -551,7 +552,7 @@ msgstr "(Vali adressaadid, kellele keelata teadete saatmine)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Vali adressaadid, kellele lubada teadete saatmine)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:391
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Kirjuta juhtumite id-numbrid või URL-d tühikutega eraldatuna)"
 
@@ -581,11 +582,11 @@ msgstr "(Mallid puuduvad)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Puudub)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:295
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Saadab uuenduse koopia haldurite komaga eraldatud meiliaadressidele. Need inimesed saavad tulevased uuendused.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:286
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Saadab sellest uuendusest koopia komaga eraldatud loetelus näidatud meiliaadressidele. Need inimesed saavad edaspidised uuendusteated.)"
 
@@ -617,7 +618,7 @@ msgstr ""
 msgid "(no pubkey!)"
 msgstr "(avalik võti puudub!)"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
+#: lib/RT/Transaction.pm:661 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
 msgid "(no value)"
 msgstr "(väärtus puudub)"
 
@@ -775,7 +776,7 @@ msgstr "Lisa veerud"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Lisa tingimus"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:323 share/html/m/ticket/reply:134
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Lisa failid"
 
@@ -874,7 +875,7 @@ msgstr "Aadress1"
 msgid "Address2"
 msgstr "Aadress2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:289
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Koopia haldurile"
 
@@ -1181,11 +1182,11 @@ msgstr ""
 msgid "Attach"
 msgstr "Kaasa"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
+#: share/html/m/ticket/create:320 share/html/m/ticket/reply:131
 msgid "Attach file"
 msgstr "Lisa fail"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:120
 msgid "Attached file"
 msgstr "Lisatud fail"
 
@@ -1198,11 +1199,11 @@ msgstr "Manus"
 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
 msgstr "Manuse '%1' laadimine ebaõnnestus"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:547
+#: lib/RT/Transaction.pm:558
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Loodi manus"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2405
+#: lib/RT/Tickets.pm:2412
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Manuse failinimi"
 
@@ -1256,7 +1257,7 @@ msgstr "Tagasi"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:421 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Põhitõed"
 
@@ -1276,7 +1277,7 @@ msgstr "Best Practical Solutions, LLC ettevõtte logo"
 msgid "Blank"
 msgstr "Tühi"
 
-#: share/html/Dashboards/Queries.html:179
+#: share/html/Dashboards/Queries.html:182
 msgid "Body"
 msgstr "Sisu"
 
@@ -1292,7 +1293,7 @@ msgstr "Järjehoidja"
 msgid "Bookmarkable link for this search"
 msgstr ""
 
-#: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
+#: etc/initialdata:598 etc/initialdata:623 etc/upgrade/3.7.82/content:3
 msgid "Bookmarked Tickets"
 msgstr "Meeldejäetud juhtumid"
 
@@ -1407,7 +1408,7 @@ msgstr "Kategooria"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Kategooria on eemaldatud"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:280 share/html/m/ticket/show:300
 msgid "Cc"
 msgstr "Koopia"
 
@@ -1447,7 +1448,7 @@ msgstr "Kontrolli andmebaasi ühendust"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Kontrolli andmebaasi volitused"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:122
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Märgista kustutamaks"
 
@@ -1459,7 +1460,7 @@ msgstr "Märgista eemaldamaks õigust"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Kontrolli andmebaasi õigusi"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:462
 msgid "Children"
 msgstr "Järglased"
 
@@ -1590,7 +1591,7 @@ msgstr "Kommentaar (ei saadeta nõudjale)"
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Kommentaarid kasutaja kohta"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:703
+#: lib/RT/Transaction.pm:714
 msgid "Comments added"
 msgstr "Lisati kommentaar"
 
@@ -1674,7 +1675,7 @@ msgstr "CorrespondAddress"
 msgid "Correspondence"
 msgstr "Kirjavahetus"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:699
+#: lib/RT/Transaction.pm:710
 msgid "Correspondence added"
 msgstr "Lisati kirjavahetus"
 
@@ -1806,7 +1807,7 @@ msgstr "Ei saanud seada kasutajainfot"
 msgid "Couldn't add attachment"
 msgstr "Ei õnnestunud lisada manust"
 
-#: lib/RT/Group.pm:948
+#: lib/RT/Group.pm:949
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Liikme rühma lisamine ebaõnnestus"
 
@@ -1852,7 +1853,7 @@ msgstr "Ei leia rida"
 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
 msgstr "Ei õnnestunud leida sobivat tõlget, jääb vahele"
 
-#: lib/RT/Group.pm:922
+#: lib/RT/Group.pm:923
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Ei leidnud seda vastutajat"
 
@@ -1957,11 +1958,11 @@ msgstr "Skripti #%1 laadimine ebaõnnestus"
 msgid "Couldn't load template #%1"
 msgstr "Ei saanud laadida malli #%1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2292
 msgid "Couldn't load the specified principal"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:132
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Ei saanud laadida juhtumit '%1'"
@@ -2061,7 +2062,7 @@ msgstr "Privaatvõtme eemaldamine ebaõnnestus"
 msgid "Country"
 msgstr "Riik"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:238 share/html/m/ticket/create:407
 msgid "Create"
 msgstr "Loo"
 
@@ -2164,7 +2165,7 @@ msgstr "Loo isiklikud töölauad"
 msgid "Create system dashboards"
 msgstr "Loo süsteemi töölaud"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:113
+#: share/html/SelfService/Create.html:104
 msgid "Create ticket"
 msgstr "Loo juhtum"
 
@@ -2355,7 +2356,7 @@ msgstr "Omaloodud tingimus"
 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
 msgstr "Kohandatud väli #%1 ei ole rakendatud sellele objektile"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2831
+#: lib/RT/Tickets.pm:2838
 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Omaloodud väli %1 %2 %3"
@@ -2365,12 +2366,12 @@ msgstr "Omaloodud väli %1 %2 %3"
 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
 msgstr "Kohandatud väli %1 ei kehti selle objekti kohta"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2825
+#: lib/RT/Tickets.pm:2832
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Kohandatud väli %1 omab väärtust."
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2821
+#: lib/RT/Tickets.pm:2828
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Kohandatud väli %1 ei oma väärtust."
@@ -2408,7 +2409,7 @@ msgstr "Ei leidnud kohandatud välja väärtust"
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Kohandatud välja väärtus kustutati"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
+#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:718 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
 msgid "CustomField"
 msgstr ""
 
@@ -2452,7 +2453,7 @@ msgstr ""
 msgid "Daily digest"
 msgstr "Päevakokkuvõte"
 
-#: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
+#: share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
 msgid "Dashboard"
 msgstr "Näidikulaud"
 
@@ -2461,16 +2462,16 @@ msgstr "Näidikulaud"
 msgid "Dashboard could not be created: %1"
 msgstr "Ei õnnestunud luua näidikulauda: %1"
 
-#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
+#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:263
 #. ($msg)
 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
 msgstr "Ei õnnestunud uuendada näidikulauda: %1"
 
-#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
+#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:260
 msgid "Dashboard updated"
 msgstr "Näidikulaud uuendati"
 
-#: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:642 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
 msgid "Dashboards"
 msgstr "Näidikulauad"
 
@@ -2514,7 +2515,7 @@ msgstr "Puudub DateTime moodul"
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "Puudub DateTime::Locale moodul"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:376 share/html/m/ticket/show:373
 msgid "Dates"
 msgstr "Kuupäevad"
 
@@ -2567,7 +2568,7 @@ msgstr "Vaikimisi toimingu mall"
 msgid "Default: %1"
 msgstr "Vaikimisi: %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:685
+#: lib/RT/Transaction.pm:696
 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
 msgstr "Vaikimisi: %1/%2 muudetud %3-st %4-ks"
@@ -2588,7 +2589,7 @@ msgstr "Delegeeri teatud sulle antud õigused"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegeerimine"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2525 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Kustuta"
 
@@ -2696,7 +2697,7 @@ msgstr "Selle objekti kustutamine rikub viiteterviklikkuse"
 msgid "Deny"
 msgstr "Keeldu"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:448
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Sõltuv"
 
@@ -2704,22 +2705,22 @@ msgstr "Sõltuv"
 msgid "DependedOnBy"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:790
+#: lib/RT/Transaction.pm:801
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 added"
 msgstr "Lisati %1 sõltuvus"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:829
+#: lib/RT/Transaction.pm:840
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 deleted"
 msgstr "Kustutati %1 sõltuvus"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:787
+#: lib/RT/Transaction.pm:798
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 added"
 msgstr "Lisati sõltuvus %1-st"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:826
+#: lib/RT/Transaction.pm:837
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Kustutati sõltuvus %1-st"
@@ -2728,7 +2729,7 @@ msgstr "Kustutati sõltuvus %1-st"
 msgid "DependentOn"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:395 share/html/m/ticket/show:418
 msgid "Depends on"
 msgstr "Sõltub"
 
@@ -2744,7 +2745,7 @@ msgstr ""
 msgid "Descending"
 msgstr "Alanevalt"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
+#: share/html/SelfService/Create.html:99 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:234
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Kirjelda juhtumit allpool"
 
@@ -2756,7 +2757,7 @@ msgstr "Kirjeldus"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:446
+#: share/html/Ticket/Create.html:422
 msgid "Details"
 msgstr ""
 
@@ -2850,7 +2851,7 @@ msgstr "Laadi alla tõmmisfail"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:383 share/html/m/ticket/show:395
 msgid "Due"
 msgstr "Tähtaeg"
 
@@ -3140,7 +3141,7 @@ msgstr "Sisesta kuni %1 väärtust automaatlõpetusega"
 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
 msgstr ""
 
-#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
+#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:57
 msgid "Error"
 msgstr "Viga"
 
@@ -3202,7 +3203,7 @@ msgstr "Eskaleeri juhtumid"
 msgid "Estimated"
 msgstr "Hinnanguline"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:665
+#: lib/RT/Handle.pm:666
 msgid "Everyone"
 msgstr "Kõik"
 
@@ -3270,7 +3271,7 @@ msgid "Failed to connect to database: %1"
 msgstr "Andmebaasiga ühendumine ebaõnnestus: %1"
 
 #: lib/RT/SharedSetting.pm:217
-#. ($self->ObjectName)
+#. ($self->loc( $self->ObjectName ))
 msgid "Failed to create %1 attribute"
 msgstr "%1 atribuudi loomine ebaõnnestus"
 
@@ -3371,7 +3372,7 @@ msgstr "Täida kuni %1 tekstilahtrit"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Täida kuni %1 vikitekstilahtrit"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2311 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
+#: lib/RT/Tickets.pm:2318 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:346
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Lõplik prioriteet"
 
@@ -3458,12 +3459,12 @@ msgstr "Edasta toiming #%1"
 msgid "ForwardMessage"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:668
+#: lib/RT/Transaction.pm:679
 #. ($self->Data)
 msgid "Forwarded Ticket to %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:665
+#: lib/RT/Transaction.pm:676
 #. ($self->Field, $self->Data)
 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
 msgstr ""
@@ -3518,7 +3519,7 @@ msgstr "Võta mall failist"
 msgid "Getting started"
 msgstr "Alustame siit"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:897 lib/RT/Transaction.pm:909
+#: lib/RT/Transaction.pm:768 lib/RT/Transaction.pm:908 lib/RT/Transaction.pm:920
 #. ($New->Name)
 msgid "Given to %1"
 msgstr "Omistatud %1-le"
@@ -3623,7 +3624,7 @@ msgstr "Rühm"
 msgid "Group Rights"
 msgstr "Rühma õigused"
 
-#: lib/RT/Group.pm:928
+#: lib/RT/Group.pm:929
 #. ($new_member_obj->Object->Name)
 msgid "Group already has member: %1"
 msgstr "Rühmas on juba liige: %1"
@@ -3637,24 +3638,24 @@ msgstr "Rühma ei saa luua: %1"
 msgid "Group created"
 msgstr "Rühm loodi"
 
-#: lib/RT/Group.pm:695
+#: lib/RT/Group.pm:696
 msgid "Group disabled"
 msgstr "Rühm keelati"
 
-#: lib/RT/Group.pm:697
+#: lib/RT/Group.pm:698
 msgid "Group enabled"
 msgstr "Rühm lubati"
 
-#: lib/RT/Group.pm:1084
+#: lib/RT/Group.pm:1085
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "Rühmas pole sellist liiget"
 
-#: lib/RT/Group.pm:532
+#: lib/RT/Group.pm:533
 #. ($value)
 msgid "Group name '%1' is already in use"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
+#: lib/RT/Group.pm:909 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
 msgid "Group not found"
 msgstr "Rühma ei leitud"
 
@@ -3666,7 +3667,7 @@ msgstr "Rühma õigused"
 msgid "Groups"
 msgstr "Rühmad"
 
-#: lib/RT/Group.pm:934
+#: lib/RT/Group.pm:935
 msgid "Groups can't be members of their members"
 msgstr "Rühm ei saa olla oma liikme liige"
 
@@ -3682,7 +3683,7 @@ msgstr "Rühmad, mille liige kasutaja on (kustutamiseks ristita kast)"
 msgid "Groups the user is not member of (check box to add)"
 msgstr "Rühmad, mille liige kasutaja ei ole (lisamiseks ristita kast)"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123 share/html/User/Elements/Portlets/Groups:48
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr "Rühmad, kuhu kasutaja kuulub"
 
@@ -3787,7 +3788,7 @@ msgstr ""
 msgid "ISO"
 msgstr "ISO"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2242 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
+#: lib/RT/Tickets.pm:2249 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
 msgid "Id"
 msgstr "Id"
 
@@ -3913,7 +3914,7 @@ msgstr "Teavita kasutajat, et tema salasõna lähtestati"
 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
 msgstr "Teavita kasutajat, et saime salastatud meili ja meil ei ole lahtisalastamiseks salajast võtit"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2288 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
+#: lib/RT/Tickets.pm:2295 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Esialgne prioriteet"
 
@@ -3990,7 +3991,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Custom Field values source"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Group.pm:602
+#: lib/RT/Group.pm:603
 msgid "Invalid Group Type"
 msgstr ""
 
@@ -4257,7 +4258,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Sidumine. Ei ole lubatud"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:93 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:411 share/html/m/ticket/show:415
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:93 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:389 share/html/m/ticket/show:415
 msgid "Links"
 msgstr "Viited"
 
@@ -4333,7 +4334,7 @@ msgstr "Sisselogitud kui %1"
 msgid "Logged out"
 msgstr "Väljalogitud"
 
-#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:62 share/html/m/_elements/login:77
+#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:65 share/html/m/_elements/login:80
 msgid "Login"
 msgstr "Logi sisse"
 
@@ -4467,26 +4468,26 @@ msgstr ""
 msgid "Member"
 msgstr "Liige"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:803
+#: lib/RT/Transaction.pm:814
 #. ($value)
 msgid "Member %1 added"
 msgstr "Lisati liige %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:842
+#: lib/RT/Transaction.pm:853
 #. ($value)
 msgid "Member %1 deleted"
 msgstr "Kustutati liige %1"
 
-#: lib/RT/Group.pm:945
+#: lib/RT/Group.pm:946
 #. ($new_member_obj->Object->Name)
 msgid "Member added: %1"
 msgstr "Lisati liige: %1"
 
-#: lib/RT/Group.pm:1091
+#: lib/RT/Group.pm:1092
 msgid "Member deleted"
 msgstr "Liige kustutuati"
 
-#: lib/RT/Group.pm:1095
+#: lib/RT/Group.pm:1096
 msgid "Member not deleted"
 msgstr "Liiget ei kustutatud"
 
@@ -4502,12 +4503,12 @@ msgstr ""
 msgid "Members"
 msgstr "Liikmed"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:800
+#: lib/RT/Transaction.pm:811
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 added"
 msgstr "Lisati liikmelisus %1-s"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:839
+#: lib/RT/Transaction.pm:850
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 deleted"
 msgstr "Kustutati liikmelisus %1-s"
@@ -4537,7 +4538,7 @@ msgstr "Mestimine ebaõnnestus. Ei saanud seada Status"
 msgid "Merge into"
 msgstr "Mesti"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:806
+#: lib/RT/Transaction.pm:817
 #. ($value)
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Mestitud %1-sse"
@@ -4872,6 +4873,10 @@ msgstr "Muuda kasutajat %1"
 msgid "Modify this search..."
 msgstr ""
 
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:135
+msgid "Modify this user"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Ticket/ModifyAll.html:58
 #. ($Ticket->Id)
 msgid "Modify ticket # %1"
@@ -5045,6 +5050,10 @@ msgstr "Minu päev"
 msgid "My Reminders"
 msgstr ""
 
+#: etc/initialdata:615
+msgid "My Tickets"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Approvals/index.html:48
 msgid "My approvals"
 msgstr "Minu kinnitused"
@@ -5061,10 +5070,22 @@ msgstr ""
 msgid "My saved searches"
 msgstr "Minu talletatud otsingud"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124
+msgid "MyAdminQueues"
+msgstr ""
+
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:634
+msgid "MyReminders"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Installer.pm:68
 msgid "MySQL"
 msgstr "MySQL"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124
+msgid "MySupportQueues"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "NBSP"
 msgstr ""
@@ -5314,7 +5335,7 @@ msgstr "Järjekorra loomise õigus puudub"
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "Puudub õigus luua juhtumit järjekorda '%1'"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:202
+#: share/html/SelfService/Display.html:175
 msgid "No permission to display that ticket"
 msgstr "Puudub õigus selle juhtumi vaatamiseks"
 
@@ -5334,7 +5355,7 @@ msgstr "Puudub õigus seada eelistusi"
 msgid "No permission to view Article"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Update.html:101
+#: share/html/SelfService/Update.html:108
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Puudub õigus juhtumi muudatuse vaatamiseks"
 
@@ -5366,7 +5387,7 @@ msgstr "Ei leitud õigusi"
 msgid "No rights granted."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:282
+#: share/html/Search/Bulk.html:258
 msgid "No search to operate on."
 msgstr ""
 
@@ -5382,7 +5403,7 @@ msgstr ""
 msgid "No tickets found."
 msgstr "Juhtumit ei leitud."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:594 lib/RT/Transaction.pm:618
+#: lib/RT/Transaction.pm:605 lib/RT/Transaction.pm:629
 msgid "No transaction type specified"
 msgstr "Toimingu liik on kirjeldamata"
 
@@ -5578,7 +5599,7 @@ msgstr "Vallasmuudatused"
 msgid "Offline upload"
 msgstr "Vallasüleslaadimine"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:384
+#: lib/RT/Transaction.pm:400
 #. ($self->CreatedAsString, $self->CreatorObj->Name)
 msgid "On %1, %2 wrote:"
 msgstr "%2 kirjutas %1 kohta:"
@@ -5669,7 +5690,7 @@ msgstr "Näita kinnitusi ainult enne %1 tehtud päringute kohta"
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Näita kohandatud välju:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2417 etc/RT_Config.pm:2446 etc/RT_Config.pm:2493 etc/RT_Config.pm:2522
+#: etc/RT_Config.pm:2437 etc/RT_Config.pm:2466 etc/RT_Config.pm:2513 etc/RT_Config.pm:2542
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5718,11 +5739,11 @@ msgstr "Organisatsioon"
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr "Lähtejuhtum: #%1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:691
+#: lib/RT/Transaction.pm:702
 msgid "Outgoing email about a comment recorded"
 msgstr "Kommentaari kohta registreeriti väljuv meil"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:695
+#: lib/RT/Transaction.pm:706
 msgid "Outgoing email recorded"
 msgstr "Registreeriti väljuv meil"
 
@@ -5746,7 +5767,7 @@ msgstr "Oma juhtumid"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2460 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:152 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2467 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:152 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:263 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
 msgid "Owner"
 msgstr "Omanik"
 
@@ -5764,7 +5785,7 @@ msgstr "Omanik muutus %1-st %2-ks"
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Ei saanud seada omanikku"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:745 lib/RT/Transaction.pm:915
+#: lib/RT/Transaction.pm:756 lib/RT/Transaction.pm:926
 #. ($Old->Name , $New->Name)
 #. ($Old->Name, $New->Name)
 msgid "Owner forcibly changed from %1 to %2"
@@ -5794,11 +5815,11 @@ msgstr "Peiler"
 msgid "Pager Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:458
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:458
 msgid "Parents"
 msgstr "Eellased"
 
-#: share/html/Elements/Login:75 share/html/User/Prefs.html:117 share/html/m/_elements/login:74
+#: share/html/Elements/Login:75 share/html/User/Prefs.html:117 share/html/m/_elements/login:77
 msgid "Password"
 msgstr "Parool"
 
@@ -5806,7 +5827,7 @@ msgstr "Parool"
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Parooli vihje"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/User.pm:862
+#: lib/RT/Transaction.pm:878 lib/RT/User.pm:862
 msgid "Password changed"
 msgstr "Parool muudeti"
 
@@ -5877,7 +5898,7 @@ msgstr "Perli teekide ostsingu järjestus"
 msgid "Permanently wipeout data from RT"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:416 lib/RT/Article.pm:468 lib/RT/Article.pm:492 lib/RT/Article.pm:576 lib/RT/Attachment.pm:712 lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:774 lib/RT/Attachment.pm:775 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1603 lib/RT/CustomField.pm:1744 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2463 lib/RT/Ticket.pm:2476 lib/RT/Ticket.pm:2555 lib/RT/Ticket.pm:2568 lib/RT/Ticket.pm:2668 lib/RT/Ticket.pm:2682 lib/RT/Ticket.pm:2941 lib/RT/Ticket.pm:2952 lib/RT/Ticket.pm:2958 lib/RT/Ticket.pm:3167 lib/RT/Ticket.pm:3241 lib/RT/Ticket.pm:3471 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1095 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1511 lib/RT/User.pm:1634 lib/RT/User.pm:323 lib/RT/User.pm:730 lib/RT/User.pm:765 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
+#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:416 lib/RT/Article.pm:468 lib/RT/Article.pm:492 lib/RT/Article.pm:576 lib/RT/Attachment.pm:712 lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:774 lib/RT/Attachment.pm:775 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1603 lib/RT/CustomField.pm:1744 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1061 lib/RT/Group.pm:1113 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:656 lib/RT/Group.pm:886 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2463 lib/RT/Ticket.pm:2476 lib/RT/Ticket.pm:2555 lib/RT/Ticket.pm:2568 lib/RT/Ticket.pm:2668 lib/RT/Ticket.pm:2682 lib/RT/Ticket.pm:2941 lib/RT/Ticket.pm:2952 lib/RT/Ticket.pm:2958 lib/RT/Ticket.pm:3167 lib/RT/Ticket.pm:3241 lib/RT/Ticket.pm:3471 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:601 lib/RT/Transaction.pm:623 lib/RT/User.pm:1095 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1511 lib/RT/User.pm:1634 lib/RT/User.pm:323 lib/RT/User.pm:730 lib/RT/User.pm:765 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Õigused puuduvad"
 
@@ -5936,7 +5957,7 @@ msgstr "Eelistused"
 msgid "Preferences %1 for user %2."
 msgstr "Kasutaja %2 %1 eelistused"
 
-#: share/html/Prefs/MyRT.html:158 share/html/Prefs/MyRT.html:94
+#: share/html/Prefs/MyRT.html:159 share/html/Prefs/MyRT.html:94
 #. ($pane)
 #. (loc('summary rows'))
 msgid "Preferences saved for %1."
@@ -5985,7 +6006,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr "Prindi see sõnum"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2264 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:363 share/html/m/ticket/show:243
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2271 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:341 share/html/m/ticket/show:243
 msgid "Priority"
 msgstr "Tähtsus"
 
@@ -6005,7 +6026,7 @@ msgstr "Privaatsus:"
 msgid "Private Key"
 msgstr "Salajane võti"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:666 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
+#: lib/RT/Handle.pm:667 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
 msgid "Privileged"
 msgstr "Eesõigustatud"
 
@@ -6022,7 +6043,7 @@ msgstr "Eesõigustatud kasutajad"
 msgid "Processing without transaction, some conditions and actions may fail. Consider using --transaction argument"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:680
+#: lib/RT/Handle.pm:681
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Sisemiselt kasutatav pseudorühm"
 
@@ -6047,7 +6068,7 @@ msgstr "Päringu koostaja"
 msgid "Query:"
 msgstr "Päring:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:956 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2107 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:247
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:956 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2114 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:251 share/html/m/ticket/show:247
 msgid "Queue"
 msgstr "Järjekord"
 
@@ -6089,7 +6110,7 @@ msgstr ""
 msgid "Queue id"
 msgstr "Järjekorra id"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:337 share/html/SelfService/Display.html:124
+#: lib/RT/CustomField.pm:337 share/html/SelfService/Display.html:109
 msgid "Queue not found"
 msgstr ""
 
@@ -6137,6 +6158,14 @@ msgstr "Kiirotsing"
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr "Juhtumi kiirloomine"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:627
+msgid "QuickCreate"
+msgstr ""
+
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:638
+msgid "Quicksearch"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:120
 msgid "RFC2616"
 msgstr ""
@@ -6198,7 +6227,7 @@ msgstr ""
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/_elements/login:52 share/html/m/index.html:48
+#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/_elements/login:53 share/html/m/index.html:48
 #. (RT->Config->Get('rtname'))
 msgid "RT for %1"
 msgstr "RT %1 jaoks"
@@ -6246,7 +6275,7 @@ msgstr "RT/administreeri/muuda rühma %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2453 etc/RT_Config.pm:2525 etc/RT_Config.pm:2529
+#: etc/RT_Config.pm:2469 etc/RT_Config.pm:2473 etc/RT_Config.pm:2545 etc/RT_Config.pm:2549
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6282,27 +6311,27 @@ msgstr "Rekursiivne liige"
 msgid "Refer to"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:797
+#: lib/RT/Transaction.pm:808
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 added"
 msgstr "Viide %1 kaudu lisati"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:836
+#: lib/RT/Transaction.pm:847
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 deleted"
 msgstr "Viide %1 kaudu kustutati"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:794
+#: lib/RT/Transaction.pm:805
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 added"
 msgstr "Viide %1-le lisati"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:833
+#: lib/RT/Transaction.pm:844
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Viide %1-le kustutati"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:422 share/html/m/ticket/show:476
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:400 share/html/m/ticket/show:476
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Viidatud"
 
@@ -6310,7 +6339,7 @@ msgstr "Viidatud"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:466
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:466
 msgid "Refers to"
 msgstr ""
 
@@ -6375,7 +6404,11 @@ msgstr "Värskenda otsingu tulemusi iga 60 minuti järel"
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Värskenda otsingu tulemusi iga %1 minuti järel"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2425 etc/RT_Config.pm:2441 etc/RT_Config.pm:2501 etc/RT_Config.pm:2517
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:646
+msgid "RefreshHomepage"
+msgstr ""
+
+#: etc/RT_Config.pm:2445 etc/RT_Config.pm:2461 etc/RT_Config.pm:2521 etc/RT_Config.pm:2537
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6387,18 +6420,18 @@ msgstr ""
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2575 lib/RT/Transaction.pm:933
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2632 lib/RT/Transaction.pm:944
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
 msgstr "Meeldetuletus '%1' lisati"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:946
+#: lib/RT/Transaction.pm:957
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' completed"
 msgstr "Meeldetuletus '%1' valmis"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:939
+#: lib/RT/Transaction.pm:950
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr "Meeldetuletus '%1' avati uuesti"
@@ -6477,7 +6510,7 @@ msgstr "Nõudja"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/show:296
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:273 share/html/m/ticket/show:296
 msgid "Requestors"
 msgstr "Nõudjad"
 
@@ -6510,11 +6543,11 @@ msgstr "Lähtesta vaikeväärtustele"
 msgid "Residence"
 msgstr "Elukoht"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2421 etc/RT_Config.pm:2437 etc/RT_Config.pm:2497 etc/RT_Config.pm:2513 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2441 etc/RT_Config.pm:2457 etc/RT_Config.pm:2517 etc/RT_Config.pm:2533 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Lahenda"
 
-#: share/html/m/ticket/reply:168
+#: share/html/m/ticket/reply:169
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Lahenda juhtum #%1 (%2)"
@@ -6579,7 +6612,7 @@ msgstr ""
 msgid "Right revoked"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2250 lib/RT/Interface/Web.pm:2350
 #. ($object_type)
 msgid "Rights could not be granted for %1"
 msgstr ""
@@ -6653,10 +6686,14 @@ msgid "Save this search"
 msgstr ""
 
 #: lib/RT/SharedSetting.pm:213
-#. ($self->ObjectName, $name)
+#. ($self->loc( $self->ObjectName ), $name)
 msgid "Saved %1 %2"
 msgstr "Salvestati %1 %2"
 
+#: share/html/Admin/Global/MyRT.html:75 share/html/Dashboards/Queries.html:128
+msgid "Saved Search"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Elements/ShowSearch:72
 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
 msgid "Saved Search %1 not found"
@@ -6674,6 +6711,10 @@ msgstr ""
 msgid "Saved searches"
 msgstr "Salvestatud otsingud"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124
+msgid "SavedSearches"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:71
 #. ($scrip->id)
 msgid "Scrip #%1"
@@ -7215,7 +7256,7 @@ msgstr ""
 msgid "Shredder needs a directory to write dumps to. Please ensure that the directory %1 exists and that it is writable by your web server."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Dashboards/Queries.html:180
+#: share/html/Dashboards/Queries.html:183
 msgid "Sidebar"
 msgstr ""
 
@@ -7321,7 +7362,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2433 etc/RT_Config.pm:2509
+#: etc/RT_Config.pm:2453 etc/RT_Config.pm:2529
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7338,7 +7379,7 @@ msgstr ""
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:383
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:382 share/html/m/ticket/show:383
 msgid "Starts"
 msgstr ""
 
@@ -7350,7 +7391,7 @@ msgstr ""
 msgid "State"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:277 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2146 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:61 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:253 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
 msgid "Status"
 msgstr ""
 
@@ -7364,7 +7405,7 @@ msgstr ""
 msgid "Status Change"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:643
+#: lib/RT/Transaction.pm:654
 #. ("'" . $self->loc( $self->OldValue ) . "'",                        "'" . $self->loc( $self->NewValue ) . "'")
 msgid "Status changed from %1 to %2"
 msgstr ""
@@ -7396,7 +7437,7 @@ msgstr ""
 msgid "Step %1 of %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:751 lib/RT/Transaction.pm:902
+#: lib/RT/Transaction.pm:762 lib/RT/Transaction.pm:913
 #. ($Old->Name)
 msgid "Stolen from %1"
 msgstr ""
@@ -7405,7 +7446,7 @@ msgstr ""
 msgid "Style"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2213 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:147 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:256 share/html/m/ticket/reply:96
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2220 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:69 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:147 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:232 share/html/m/ticket/reply:96
 msgid "Subject"
 msgstr ""
 
@@ -7413,7 +7454,7 @@ msgstr ""
 msgid "Subject Tag"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:773
+#: lib/RT/Transaction.pm:784
 #. ($self->Data)
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr ""
@@ -7493,7 +7534,7 @@ msgstr ""
 msgid "System Default"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2250 lib/RT/Interface/Web.pm:2350 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
 msgid "System Error"
 msgstr ""
 
@@ -7506,7 +7547,7 @@ msgstr ""
 msgid "System Tools"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:661
+#: lib/RT/Transaction.pm:672
 msgid "System error"
 msgstr ""
 
@@ -7514,7 +7555,7 @@ msgstr ""
 msgid "System error. Right not granted."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:732
+#: lib/RT/Handle.pm:733
 msgid "SystemRolegroup for internal use"
 msgstr ""
 
@@ -7530,7 +7571,7 @@ msgstr ""
 msgid "TakeTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:736 lib/RT/Transaction.pm:894
+#: lib/RT/Transaction.pm:747 lib/RT/Transaction.pm:905
 msgid "Taken"
 msgstr ""
 
@@ -7651,7 +7692,7 @@ msgstr ""
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:358 share/html/m/ticket/show:211
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:336 share/html/m/ticket/show:211
 msgid "The Basics"
 msgstr ""
 
@@ -7864,7 +7905,7 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:413 share/html/Tools/MyDay.html:100 share/html/Tools/MyDay.html:91 share/html/Tools/MyDay.html:94
+#: share/html/Search/Bulk.html:389 share/html/Tools/MyDay.html:100 share/html/Tools/MyDay.html:91 share/html/Tools/MyDay.html:94
 #. ($Ticket->Id, $_)
 #. ($id, $msg)
 msgid "Ticket %1: %2"
@@ -7899,11 +7940,11 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket composition"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2382
+#: lib/RT/Tickets.pm:2389
 msgid "Ticket content"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2427
+#: lib/RT/Tickets.pm:2434
 msgid "Ticket content type"
 msgstr ""
 
@@ -7940,12 +7981,12 @@ msgstr ""
 msgid "Tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2584
+#: lib/RT/Tickets.pm:2591
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'BASE'},)
 msgid "Tickets %1 %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2541
+#: lib/RT/Tickets.pm:2548
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'TARGET'})
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr ""
@@ -7958,15 +7999,15 @@ msgstr ""
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:374
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:352
 msgid "Time Estimated"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2357 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:388
+#: lib/RT/Tickets.pm:2364 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:366
 msgid "Time Left"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2334 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:381
+#: lib/RT/Tickets.pm:2341 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:359
 msgid "Time Worked"
 msgstr ""
 
@@ -8057,7 +8098,7 @@ msgstr ""
 msgid "Transaction"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:927
+#: lib/RT/Transaction.pm:938
 #. ($self->Data)
 msgid "Transaction %1 purged"
 msgstr ""
@@ -8078,7 +8119,7 @@ msgstr ""
 msgid "TransactionDate"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:984
+#: lib/RT/Transaction.pm:995
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr ""
 
@@ -8094,7 +8135,7 @@ msgstr ""
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Teisipäev"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2189 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
+#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2196 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
 msgid "Type"
 msgstr "Tüüp"
 
@@ -8159,7 +8200,7 @@ msgstr ""
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2457 etc/RT_Config.pm:2533
+#: etc/RT_Config.pm:2477 etc/RT_Config.pm:2553
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8216,11 +8257,15 @@ msgstr ""
 msgid "Unnamed search"
 msgstr ""
 
+#: etc/initialdata:619
+msgid "Unowned Tickets"
+msgstr ""
+
 #: share/html/m/_elements/menu:79
 msgid "Unowned tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:667
+#: lib/RT/Handle.pm:668
 msgid "Unprivileged"
 msgstr ""
 
@@ -8240,7 +8285,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unset private key"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:906
+#: lib/RT/Transaction.pm:743 lib/RT/Transaction.pm:917
 msgid "Untaken"
 msgstr ""
 
@@ -8256,7 +8301,7 @@ msgstr ""
 msgid "Update Graph"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:142
+#: share/html/SelfService/Update.html:92 share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:143
 msgid "Update Ticket"
 msgstr ""
 
@@ -8272,7 +8317,7 @@ msgstr ""
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:2024
 msgid "Update not recorded."
 msgstr ""
 
@@ -8280,19 +8325,19 @@ msgstr ""
 msgid "Update ticket"
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Update.html:49 share/html/SelfService/Update.html:96 share/html/m/ticket/reply:48
+#: share/html/SelfService/Update.html:103 share/html/SelfService/Update.html:49 share/html/m/ticket/reply:48
 #. ($Ticket->id)
 #. ($t->id)
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:170
+#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:171
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject||'')
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:516 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:516 lib/RT/Interface/Web.pm:2024
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr ""
 
@@ -8412,7 +8457,7 @@ msgstr ""
 msgid "User Rights"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2792
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2849
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},                    $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
@@ -8446,7 +8491,7 @@ msgstr ""
 msgid "User-defined groups"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:70 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/_elements/login:70
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:70 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/_elements/login:73
 msgid "Username"
 msgstr ""
 
@@ -8811,7 +8856,7 @@ msgstr ""
 msgid "You have enabled GnuPG support but have not set a correspondence address for this queue."
 msgstr ""
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:131
+#: share/html/SelfService/Display.html:116
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr ""
 
@@ -8886,7 +8931,7 @@ msgstr ""
 msgid "[none]"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:714
+#: lib/RT/Transaction.pm:725
 msgid "a custom field"
 msgstr ""
 
@@ -8958,7 +9003,7 @@ msgstr ""
 msgid "core config"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1490 lib/RT/Interface/Web.pm:1499
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1516 lib/RT/Interface/Web.pm:1525
 msgid "create a ticket"
 msgstr ""
 
@@ -9137,19 +9182,19 @@ msgstr ""
 msgid "minutes"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1492
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1518
 msgid "modify RT's configuration"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1495
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1521
 msgid "modify a dashboard"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1498
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1524
 msgid "modify or access a search"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1497
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1523
 msgid "modify your preferences"
 msgstr ""
 
@@ -9293,11 +9338,11 @@ msgstr ""
 msgid "system group '%1'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1406
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1432
 msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1399
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1425
 msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2) or whitelisted hosts (%3)"
 msgstr ""
 
@@ -9335,15 +9380,15 @@ msgstr ""
 msgid "unlimited"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1491 lib/RT/Interface/Web.pm:1496 lib/RT/Interface/Web.pm:1500
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1517 lib/RT/Interface/Web.pm:1522 lib/RT/Interface/Web.pm:1526
 msgid "update a ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1493
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1519
 msgid "update an approval"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1494
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1520
 msgid "update an article"
 msgstr ""
 
@@ -9394,7 +9439,7 @@ msgstr ""
 msgid "yes"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1391
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1417
 msgid "your browser did not supply a Referrer header"
 msgstr ""