Upgrade to 4.0.10.
[usit-rt.git] / share / po / fi.po
index 85ea392..11f686e 100644 (file)
@@ -26,7 +26,7 @@ msgstr " (ei luotettu)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -46,27 +46,27 @@ msgstr "%1 #%2"
 msgid "%1 %2"
 msgstr "%1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2011
+#: lib/RT/Tickets.pm:2038
 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
 msgid "%1 %2 %3"
 msgstr "%1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Date.pm:609
+#: lib/RT/Date.pm:627
 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
 msgid "%1 %2 %3 %4"
 msgstr "%1 %2 %3 %4"
 
-#: lib/RT/Date.pm:624
+#: lib/RT/Date.pm:642
 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
 msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
 
-#: lib/RT/Date.pm:621
+#: lib/RT/Date.pm:639
 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %3.%2 %7 %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1735 lib/RT/Transaction.pm:720 lib/RT/Transaction.pm:762
+#: lib/RT/Record.pm:1784 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
 #. ($cf->Name, $new_content)
 #. ($field, $new)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -78,13 +78,13 @@ msgstr "%1 %2 lisätty"
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "%1 %2 sitten"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1742 lib/RT/Transaction.pm:726
+#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:727
 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
 #. ($field, $old, $new)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1: %2 muutettu arvoon %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1739 lib/RT/Transaction.pm:723 lib/RT/Transaction.pm:768
+#: lib/RT/Record.pm:1788 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
 #. ($cf->Name, $old_content)
 #. ($field, $old)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -120,7 +120,7 @@ msgstr "%1 %2 mallia %3"
 msgid "%1 (%2) %3 this ticket\\n"
 msgstr "%1 (%2) %3 tässä tapauksessa\\n"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:342
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
 msgid "%1 (%2) by %3"
@@ -147,19 +147,19 @@ msgstr "%1 (lähtöisin paneelista %2)"
 msgid "%1 - %2 shown"
 msgstr "näkyvillä %1 - %2"
 
-#: bin/rt-crontool:360
+#: bin/rt-crontool:345
 #. ("--log")
 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
 msgstr "%1 - Mukauta LogToScreen konfiguraatioparametria"
 
-#: bin/rt-crontool:335 bin/rt-crontool:342 bin/rt-crontool:348
+#: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
 #. ("--action-arg", "--action")
 #. ("--condition-arg", "--condition")
 #. ("--search-arg", "--search")
 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
 msgstr "%1 - Argumentti %2"
 
-#: bin/rt-crontool:362
+#: bin/rt-crontool:347
 #. ("--verbose")
 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
 msgstr "%1 - Tulosta tilan muutokset STDOUT:iin"
@@ -168,32 +168,32 @@ msgstr "%1 - Tulosta tilan muutokset STDOUT:iin"
 msgid "%1 - Specify id of the template you want to use"
 msgstr "%1 - Määrittele haluamasi mallin id-numero"
 
-#: bin/rt-crontool:354
+#: bin/rt-crontool:339
 #. ("--transaction")
 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
 msgstr "%1 Määrittele haluatko käyttää 'first','last' vai 'all' tapahtumia"
 
-#: bin/rt-crontool:351
+#: bin/rt-crontool:336
 #. ("--template")
 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
 msgstr "%1 - Määritä nimi tai id-tunniste niille mallipohjille joita haluat käyttää"
 
-#: bin/rt-crontool:345
+#: bin/rt-crontool:330
 #. ("--action")
 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
 msgstr "%1 - Määrittele toimintomoduli jota haluat käyttää"
 
-#: bin/rt-crontool:357
+#: bin/rt-crontool:342
 #. ("--transaction-type")
 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
 msgstr "%1 - Määrittele lista toimintojen tyypeistä joita haluat käyttää (pilkulla erotettuna)"
 
-#: bin/rt-crontool:339
+#: bin/rt-crontool:324
 #. ("--condition")
 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
 msgstr "%1 - Määrittele ehto-moduli jota haluat käyttää"
 
-#: bin/rt-crontool:332
+#: bin/rt-crontool:317
 #. ("--search")
 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
 msgstr "%1 Määrittele hakumoduli jota haluat käyttää"
@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "Automaattitoiminto %1 ladattu"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1770
+#: lib/RT/Record.pm:1819
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 lisätty %2 arvoksi"
@@ -239,6 +239,11 @@ msgstr "%1 on jo olemassa ja sisältää RT:n taulut mutta tauluissa ei ole RT:n
 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
 msgstr "%1 on jo olemassa mutta ei sisällä RT:n tauluja tai metatietoja. 'Alusta tietokanta' askel voi lisätä taulut ja metatiedot tietokantaan. Jos hyväksytte tämän klikatkaa 'Muokkaa perustietoja'-valintaa alapuolella jatkaaksenne RT:n kustomointia."
 
+#: lib/RT/ACE.pm:289
+#. ($princ_obj->Object->Name)
+msgid "%1 already has that right"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Link.pm:137 lib/RT/Link.pm:145
 #. ($args{'Base'})
 #. ($args{'Target'})
@@ -250,18 +255,18 @@ msgstr "%1 on paikallinen objekti mutta sitä ei löydy tietokannasta"
 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
 msgstr "%1 on alustettu. Tauluja ei tarvitse luoda uudestaan eikä metatietoja tarvitse lisätä, voit jatkaa RT:n kustomointia klikkaamalla 'Muokkaa perustietoja'-valintaa alapuolella"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:403
+#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
 msgid "%1 by %2"
 msgstr "%1 - %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:509 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:857 lib/RT/Transaction.pm:862 lib/RT/Transaction.pm:876 lib/RT/Transaction.pm:885 lib/RT/Transaction.pm:923
+#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:858 lib/RT/Transaction.pm:863 lib/RT/Transaction.pm:877 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:924
 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
-#. ($self->loc( $args{'Field'} ),            ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),            '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"')
+#. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 muutettu arvosta %2 arvoon %3"
@@ -286,7 +291,7 @@ msgstr "%1 kopio"
 msgid "%1 core config"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:951
+#: lib/RT/Record.pm:962
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 arvoa ei voitu asettaa arvoksi %2."
 
@@ -335,7 +340,7 @@ msgstr "%1 tärkeintä omistamaani tapausta..."
 msgid "%1 highest priority tickets I requested..."
 msgstr "%1 tärkeintä tilaamaani tapausta..."
 
-#: bin/rt-crontool:327
+#: bin/rt-crontool:312
 #. ($0)
 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
 msgstr "%1 on työkalu joka reagoi tiketteihin ulkoisista ajastusohjelmista kuten cron-palvelusta."
@@ -345,7 +350,17 @@ msgstr "%1 on työkalu joka reagoi tiketteihin ulkoisista ajastusohjelmista kute
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 on apuohjelma joka on tarkoitettu ajettavaksi cron-palvelusta, joka lähettää kaikki lykätyt RT:n ilmoitukset lyhennelminä."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:969
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "%1 is already a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1144
+#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
+msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -357,19 +372,30 @@ msgstr "RT lähettää sähköpostia osoitteesta %1. Lisäämällä sen '%2' luo
 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
 msgstr "%1 ei ole enää %2 tälle jonolle."
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1289
+#: lib/RT/Ticket.pm:1292
 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
 msgstr "%1 ei ole enää %2 tälle tiketille."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1835
+#: lib/RT/Record.pm:1884
 #. ($old_value, $cf->Name)
 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
 msgstr "%1 ei ole enää kentän %2 arvo"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:269
+#: lib/RT/Queue.pm:1051
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "%1 is not a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1266
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
+#. ($args{'Lifecycle'})
 #. ($value)
-msgid "%1 is not valid lifecycle"
+msgid "%1 is not a valid lifecycle"
 msgstr ""
 
 #: NOT FOUND IN SOURCE
@@ -399,7 +425,7 @@ msgstr "%1 uusinta osoittamatonta tikettiä"
 msgid "%1 not shown"
 msgstr "%1 ei näy"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1109
+#: lib/RT/CustomField.pm:1183
 msgid "%1 objects"
 msgstr "%1 objektia"
 
@@ -422,7 +448,8 @@ msgstr "%1 päivitys: %2"
 msgid "%1 update: Nothing changed"
 msgstr "%1 päivitys: Ei muutoksia"
 
-#: lib/RT/SharedSetting.pm:254
+#: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
+#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
 msgid "%1 updated"
 msgstr "%1 päivitetty"
 
@@ -434,15 +461,15 @@ msgstr "%1 ratkaisee kaikki tikettiryhmän tapaukset."
 msgid "%1 will stall a [local] BASE if it's dependent [or member] of a linked up request."
 msgstr "%1 jäädyttää [paikallisen] BASE jos se riippuu linkitetystä tapauksesta [tai on sen jäsen]."
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1110
+#: lib/RT/CustomField.pm:1184
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr "%1:n %2 objektia"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1111
+#: lib/RT/CustomField.pm:1185
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr "%1:n %2:n %3 objektia"
 
-#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:107
+#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "%1's GnuPG keys"
 msgstr "käyttäjän %1 GnuPG avaimet"
@@ -472,12 +499,12 @@ msgstr "%1:n tallennettua hakua"
 msgid "%1: no attachment specified"
 msgstr "%1: liitetiedostoa ei ole määritelty"
 
-#: lib/RT/Date.pm:616
+#: lib/RT/Date.pm:634
 #. ($hour,$min)
 msgid "%1:%2"
 msgstr "%1:%2"
 
-#: lib/RT/Date.pm:613
+#: lib/RT/Date.pm:631
 #. ($hour,$min,$sec)
 msgid "%1:%2:%3"
 msgstr "%1:%2:%3"
@@ -508,7 +535,7 @@ msgstr "%1m"
 msgid "%1s"
 msgstr "%1s"
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:252
+#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
 #. ($Articles->Count)
 msgid "%quant(%1,article)"
 msgstr ""
@@ -523,12 +550,12 @@ msgstr "%quant(%1,hour)"
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' ei kelpaa tilan arvoksi"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:553
+#: lib/RT/Queue.pm:545
 #. ($name)
 msgid "'%1' is not a valid name."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:225 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
 #. ($Class)
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
@@ -537,23 +564,23 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' not a recognized action. "
 msgstr "'%1' ei ole tunnettu tapahtuma. "
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3147
 msgid "'Roles'"
 msgstr "Roolit"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3110
 msgid "'System'"
 msgstr "'Järjestelmä'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3128
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "'Käyttäjäryhmät'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3179
 msgid "'Users'"
 msgstr "'Käyttäjät'"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -581,7 +608,7 @@ msgstr "(Valitse vastaanottajat joille ei lähetetä ilmoituksia)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Valitse vastaanottajat joille lähetetään ilmoituksia)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "Kirjoita tikettien numerot tai URLit välilyönneillä erotettuna"
 
@@ -627,7 +654,7 @@ msgstr "(Lähettää piilokopion vain tästä päivityksestä pilkulla erotettui
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin hallinnollisiin sähköpostiosoitteisiin. <b>Lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä muutoksesta pääkäyttäjien sähköpostiosoitteisiin. Osoitteiden tulee olla erotettuina toisistaan pilkulla. Nämä henkilöt vastaanottavat myös kaikki tulevaisuudessa tapahtuvat päivitykset.)"
 
@@ -643,7 +670,7 @@ msgstr "(Lähettää kopion vain tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin s
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä päivityksestä pilkulla erotettuihin sähköpostiosoitteisiin. <b>Lisää</b> pysyviksi vastaanottajiksi.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Lähettää kopion tästä muutoksesta näihin sähköpostiosoitteisiin. Osoitteiden tulee olla erotettuina toisistaan pilkulla. Nämä henkilöt vastaanottavat myös kaikki tulevaisuudessa tapahtuvat päivitykset.)"
 
@@ -671,7 +698,7 @@ msgstr "(ei yhteenvetoa)"
 msgid "(no name listed)"
 msgstr "(ei nimiä listattuna)"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:59 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:76 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:136 share/html/Articles/Topics.html:238 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
+#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
 msgid "(no name)"
 msgstr "(ei nimeä)"
 
@@ -683,7 +710,7 @@ msgstr "(ei julkista avainta!)"
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(ei otsikkoa)"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:262
+#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
 msgid "(no value)"
 msgstr "(ei arvoa)"
 
@@ -729,11 +756,11 @@ msgstr "(epäluotettu!)"
 msgid "-"
 msgstr "-"
 
-#: bin/rt-crontool:136
+#: bin/rt-crontool:137
 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
 msgstr "--template-id on vanhentunut komentoparametri, eikä sitä voida käyttää yhdessä --template parametrin kanssa"
 
-#: bin/rt-crontool:131
+#: bin/rt-crontool:132
 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
 msgstr "--tapahtuman argumentti voi olla vain 'first', 'last' tai 'all'"
 
@@ -749,10 +776,6 @@ msgstr "25 tärkeintä tilaamaani tapausta..."
 msgid "<% $field->{'name'} %>"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
-msgid "<%$Action%> here"
-msgstr ""
-
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Uusi tiketti\" />&nbsp;%1"
@@ -769,7 +792,7 @@ msgstr "<p>Kaikki iCal syötteet sisältävät salaisen tunnisteen. Jos jonkin i
 msgid "A blank template"
 msgstr "Tyhjä malli"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Koska salasanaa ei asetettu, käyttäjä ei pysty kirjautumaan järjestelmään."
 
@@ -777,7 +800,7 @@ msgstr "Koska salasanaa ei asetettu, käyttäjä ei pysty kirjautumaan järjeste
 msgid "ACE not found"
 msgstr "ACE ei löytynyt"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:490
+#: lib/RT/ACE.pm:491
 msgid "ACEs can only be created and deleted."
 msgstr "ACE:ja voi vain luoda ja poistaa."
 
@@ -789,7 +812,7 @@ msgstr "JA"
 msgid "Aborting to avoid unintended ticket modifications.\\n"
 msgstr "Peruutetaan tarkoittamattomien tapausmuutosten välttämiseksi.\\n"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:468
+#: share/html/Elements/Tabs:479
 msgid "About me"
 msgstr "Omat asetukset"
 
@@ -805,13 +828,13 @@ msgstr "Tapahtuma"
 msgid "Action %1 not found"
 msgstr "Tapahtumaa %1 ei löydetty"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:633
+#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
 #. ($args{'ScripAction'})
 #. ($value)
 msgid "Action '%1' not found"
 msgstr "Toiminto '%1' ei löydy"
 
-#: bin/rt-crontool:231
+#: bin/rt-crontool:228
 msgid "Action committed."
 msgstr ""
 
@@ -819,15 +842,15 @@ msgstr ""
 msgid "Action committed.\\n"
 msgstr "Toiminto kommentoitu.\\n"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:628
+#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
 msgid "Action is mandatory argument"
 msgstr "Toiminto on välttämätön argumentti"
 
-#: bin/rt-crontool:227
+#: bin/rt-crontool:224
 msgid "Action prepared..."
 msgstr "Toiminto valmisteltu..."
 
-#: share/html/Elements/Tabs:514
+#: share/html/Elements/Tabs:526
 msgid "Actions"
 msgstr "Toimenpiteet"
 
@@ -840,7 +863,7 @@ msgstr ""
 msgid "Active tickets for %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:105
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
 #. (loc($AddPrincipal))
 msgid "Add %1"
 msgstr "Lisää %1"
@@ -865,7 +888,7 @@ msgstr "Lisää rivejä"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Lisää ehto"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Liitä"
 
@@ -897,6 +920,10 @@ msgstr "Lisää kommentteja tai vastauksia valituille tiketeille"
 msgid "Add group"
 msgstr "Lisää ryhmä"
 
+#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
+msgid "Add here"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
 msgid "Add members"
 msgstr "Lisää jäseniä"
@@ -905,7 +932,7 @@ msgstr "Lisää jäseniä"
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Lisää uusia valvojia"
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:170
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
 #. (loc($AddPrincipal))
 msgid "Add rights for this %1"
 msgstr ""
@@ -934,7 +961,12 @@ msgstr "Lisää, poista tai muokkaa erikoiskentän arvoja objektille"
 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:959
+#: lib/RT/Ticket.pm:1166
+#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
+msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Queue.pm:980
 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
 msgstr ""
@@ -943,8 +975,7 @@ msgstr ""
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Lisätty toimeksiantaja %1:ksi tähän jonoon"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1163
-#. ($self->loc($args{'Type'}))
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Lisätty ehto %1 tälle tiketille"
 
@@ -956,15 +987,15 @@ msgstr "Osoite"
 msgid "Address 2"
 msgstr "Osoite 2"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:123
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
 msgid "Address1"
 msgstr "Osoite1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:127
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
 msgid "Address2"
 msgstr "Osoite2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Kopio ylläpidolle"
 
@@ -1000,7 +1031,7 @@ msgstr "Ylläpito/Työjono/Perustiedot"
 msgid "AdminCCGroup"
 msgstr "AdminCCGroup"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:298
+#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
 msgid "AdminCc"
 msgstr "Kopio ylläpidolle"
 
@@ -1048,11 +1079,11 @@ msgstr "AdminUsers"
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Kopio ylläpidolle"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:154
+#: lib/RT/Installer.pm:157
 msgid "Administrative password"
 msgstr "Hallintasalasana"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:724
+#: share/html/Elements/Tabs:737
 msgid "Advanced"
 msgstr "Lisäasetukset"
 
@@ -1064,6 +1095,10 @@ msgstr "Tarkennettu haku"
 msgid "Advanced search"
 msgstr "Tarkennettu haku"
 
+#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
+msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Age"
 msgstr "Ikä"
@@ -1088,7 +1123,7 @@ msgstr "Kaikki luokat"
 msgid "All Custom Fields"
 msgstr "Kaikki kentät"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:403
+#: share/html/Elements/Tabs:414
 msgid "All Dashboards"
 msgstr ""
 
@@ -1100,7 +1135,7 @@ msgstr "Kaikki jonot"
 msgid "All Tickets"
 msgstr "Kaikki tiketit"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:180
+#: share/html/User/Prefs.html:172
 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
 msgstr "Kaikki iCal syötteet sisältävät salaisen tunnisteen. Jos jonkin iCal syötteen osoite paljastuu kolmansille osapuolille voit hankkia uuden tunnisteen."
 
@@ -1112,7 +1147,7 @@ msgstr "Kaikki hakukriteerejä vastaavat jonot"
 msgid "All tickets"
 msgstr "Kaikki tiketit"
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:52
+#: share/html/Articles/Topics.html:51
 msgid "All topics"
 msgstr "Kaikki aiheet"
 
@@ -1128,7 +1163,7 @@ msgstr "Salli tallennettujen hakujen lataaminen"
 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:703
+#: lib/RT/Attachment.pm:722
 msgid "Already encrypted"
 msgstr "Salattu"
 
@@ -1136,6 +1171,10 @@ msgstr "Salattu"
 msgid "And/Or"
 msgstr "Ja/Tai"
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
+msgid "Annually"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
 msgid "Any field"
 msgstr "Mikä tahansa kenttä"
@@ -1148,7 +1187,7 @@ msgstr ""
 msgid "Applied"
 msgstr "Asetettu voimaan"
 
-#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:339 share/html/Elements/Tabs:369
+#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
 msgid "Applies to"
 msgstr "Pätee"
 
@@ -1168,7 +1207,7 @@ msgstr "Ota käyttöön kaikkialla"
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "Käytä"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:443
+#: share/html/Elements/Tabs:454
 msgid "Approval"
 msgstr "Hyväksyntä"
 
@@ -1261,11 +1300,11 @@ msgstr "Artikkeli poistettu"
 msgid "Article not found"
 msgstr "Artikkelia ei löydy"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:152 share/html/Elements/Tabs:157 share/html/Elements/Tabs:416
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:427
 msgid "Articles"
 msgstr "Artikkelit"
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:130
+#: share/html/Articles/Topics.html:99
 #. ($currtopic->Name)
 msgid "Articles in %1"
 msgstr "Artikkelit kohteessa %1"
@@ -1275,7 +1314,7 @@ msgstr "Artikkelit kohteessa %1"
 msgid "Articles matching %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:132
+#: share/html/Articles/Topics.html:101
 msgid "Articles with no topics"
 msgstr "Artikkelit ilman aihetta"
 
@@ -1303,11 +1342,11 @@ msgstr "AssignCustomFields"
 msgid "Attach"
 msgstr "Liitetiedosto"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
 msgid "Attach file"
 msgstr "Lisää tiedosto"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
 msgid "Attached file"
 msgstr "Liitetiedostot"
 
@@ -1324,15 +1363,15 @@ msgstr "Liitteen '%1' lataaminen ei onnistunut"
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Liitetiedosto luotu"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2374
+#: lib/RT/Tickets.pm:2401
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Liitetiedoston nimi"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:305
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
 msgid "Attachments"
 msgstr "Liitetiedostot"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:696
+#: lib/RT/Attachment.pm:715
 msgid "Attachments encryption is disabled"
 msgstr "Liitteiden salaus on pois käytöstä"
 
@@ -1398,7 +1437,7 @@ msgstr "Huono yksitysisyysmäärite %1"
 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
 msgstr "Virheellinen tapahtuman numero liitetiedostolle. %1 pitäisi olla %2\\n"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:509 share/html/Elements/Tabs:545 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Perustiedot"
 
@@ -1426,7 +1465,7 @@ msgstr "Sisältö"
 msgid "Bold"
 msgstr "Lihavoitu"
 
-#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Suosikki"
 
@@ -1450,15 +1489,15 @@ msgstr ""
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Normaali"
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:61
+#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
 msgid "Browse by topic"
 msgstr "Selaa aiheittain"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:224
+#: share/html/Elements/Tabs:225
 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:730
+#: share/html/Elements/Tabs:743
 msgid "Bulk Update"
 msgstr "Tikettien päivitys"
 
@@ -1492,7 +1531,7 @@ msgstr ""
 msgid "Can not load saved search \"%1\""
 msgstr "Talletettua hakua \"%1\" ei pystytä lataamaan"
 
-#: lib/RT/User.pm:1434
+#: lib/RT/User.pm:1473
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Järjestelmäkäyttäjien muokkaus ei ole sallittua"
 
@@ -1500,7 +1539,7 @@ msgstr "Järjestelmäkäyttäjien muokkaus ei ole sallittua"
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Näkeekö toimeksiantaja tämän jonon"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:550
+#: lib/RT/CustomField.pm:554
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Kentän lisääminen ilman nimeä ei onnistu"
 
@@ -1529,7 +1568,7 @@ msgstr "Ei voida tallentaa %1"
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Ei voida tallentaa tätä hakua"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1294 lib/RT/Record.pm:1372
+#: lib/RT/Record.pm:1305 lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Sekä juuren ja kohteen määritteleminen samalla ei ole mahdollista"
 
@@ -1537,7 +1576,7 @@ msgstr "Sekä juuren ja kohteen määritteleminen samalla ei ole mahdollista"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Ei voitu luoda tikettejä passiiviseen ryhmään."
 
@@ -1557,7 +1596,7 @@ msgstr "Luokka"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Luokittelu poistettu"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopio"
 
@@ -1565,7 +1604,7 @@ msgstr "Kopio"
 msgid "Ccs"
 msgstr "Kopio"
 
-#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:72
+#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
 msgid "Change"
 msgstr "Muuta"
 
@@ -1577,7 +1616,7 @@ msgstr "Muuta Hyväksytty tiketti avoimeksi"
 msgid "Change password"
 msgstr "Vaihda salasanaa"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:731
+#: share/html/Elements/Tabs:744
 msgid "Chart"
 msgstr ""
 
@@ -1597,7 +1636,7 @@ msgstr "Tarkista tietokantayhteys"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Tarkista tietokantayhteyksien käyttäjätiedot"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Valitse laatikko poistaaksesi"
 
@@ -1609,7 +1648,7 @@ msgstr "Valitse laatikko peruaksesi oikeuden"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Tarkista tietokannan oikeudet"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
 msgid "Children"
 msgstr "Johdannaiset"
 
@@ -1626,7 +1665,7 @@ msgstr "Valitse tietokantamoottori"
 msgid "Choose from Topics for %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:131
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
 msgid "City"
 msgstr "Kaupunki"
 
@@ -1647,16 +1686,16 @@ msgstr ""
 msgid "Class id"
 msgstr "Luokan tunnus"
 
-#: lib/RT/Class.pm:407
+#: lib/RT/Class.pm:408
 msgid "Class is already applied Globally"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Class.pm:402
+#: lib/RT/Class.pm:403
 #. ($queue->Name)
 msgid "Class is already applied to %1"
 msgstr "Luokka on jo käytössä kohteelle %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:360
+#: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
 msgid "Classes"
 msgstr "Luokat"
 
@@ -1680,7 +1719,7 @@ msgstr "Valitse \"Alusta tietokanta\" luodaksesi tikettijärjestelmän tietokant
 msgid "Close window"
 msgstr "Sulje ikkuna"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:398
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
 msgid "Closed"
 msgstr "Valmistunut"
 
@@ -1688,7 +1727,7 @@ msgstr "Valmistunut"
 msgid "Closed requests"
 msgstr "Suljetut tapaukset"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:856 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Suljetut tiketit"
 
@@ -1708,7 +1747,7 @@ msgstr "Monivalinta: Valitse tai lisää %1 arvo"
 msgid "Command not understood!\\n"
 msgstr "Komentoa ei ymmärretty!\\n"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:559 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
+#: share/html/Elements/Tabs:571 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentoi"
 
@@ -1716,7 +1755,7 @@ msgstr "Kommentoi"
 msgid "Comment Address"
 msgstr "Kommenttien osoite"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:169
+#: lib/RT/Installer.pm:172
 msgid "Comment address"
 msgstr "Kommenttiosoite"
 
@@ -1740,7 +1779,7 @@ msgstr "CommentOnTicket"
 msgid "Comments"
 msgstr "Kommentit"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:88
+#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Kommentti (ei lähetetä tilaajille)"
 
@@ -1772,17 +1811,17 @@ msgstr "Kokoa rajoitukset"
 msgid "Condition"
 msgstr "Ehto"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:654
+#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
 #. ($args{'ScripCondition'})
 #. ($value)
 msgid "Condition '%1' not found"
 msgstr "Ehtoa '%1' ei löydy"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:647
+#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
 msgid "Condition is mandatory argument"
 msgstr "Tila on pakollinen määrite"
 
-#: bin/rt-crontool:211
+#: bin/rt-crontool:208
 msgid "Condition matches..."
 msgstr "Ehto täsmää..."
 
@@ -1799,11 +1838,11 @@ msgstr "Ehto, Toiminto ja Malli"
 msgid "Config file %1 is locked"
 msgstr "Asetustiedosto %1 on lukittu"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:63
+#: share/html/Elements/Tabs:64
 msgid "Configuration"
 msgstr "Ylläpito"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:182
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Configuration for queue %1"
 msgstr "Jonon %1 asetukset"
@@ -1824,7 +1863,7 @@ msgstr "Yhteystietojärjestelmä"
 msgid "Contacted date '%1' could not be parsed"
 msgstr "Järjestelmä ei ymmärrä päivää '%1'"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:499 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
+#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:510 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
 msgid "Content"
 msgstr "Sisältö"
 
@@ -1844,7 +1883,7 @@ msgstr "Sisällön tyyppi"
 msgid "ContentType"
 msgstr "ContentType"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:177
+#: lib/RT/Installer.pm:180
 msgid "Correspond address"
 msgstr "Tilaajan osoite"
 
@@ -1876,7 +1915,7 @@ msgstr "Uuden tiedon lisääminen kenttään epäonnistui "
 msgid "Could not add new custom field value for ticket. %1 "
 msgstr "Uuden kentän lisäys tapaukselle epäonnistui. %1 "
 
-#: lib/RT/Record.pm:1691 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1740 lib/RT/Record.pm:1806
 #. ($msg)
 #. ($value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value: %1"
@@ -1886,7 +1925,7 @@ msgstr "Ei voitu lisätä uutta erikoiskentän arvoa: %1"
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Omistajaa ei voitu vaihtaa. "
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2961 lib/RT/Ticket.pm:2969 lib/RT/Ticket.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket.pm:2998 lib/RT/Ticket.pm:3006 lib/RT/Ticket.pm:3023
 #. ($add_msg)
 #. ($del_msg)
 #. ($msg)
@@ -1924,7 +1963,7 @@ msgstr "Ei voitu luoda tikettiä passiiviseen jonoon \"%1\""
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Tiketin luonti epäonnistui. Jonoa ei ole asetettu"
 
-#: lib/RT/User.pm:194 lib/RT/User.pm:208 lib/RT/User.pm:217 lib/RT/User.pm:226 lib/RT/User.pm:235 lib/RT/User.pm:249 lib/RT/User.pm:259 lib/RT/User.pm:428
+#: lib/RT/User.pm:195 lib/RT/User.pm:209 lib/RT/User.pm:218 lib/RT/User.pm:227 lib/RT/User.pm:236 lib/RT/User.pm:250 lib/RT/User.pm:260 lib/RT/User.pm:429
 msgid "Could not create user"
 msgstr "Käyttäjän luonti epäonnistui"
 
@@ -1941,11 +1980,11 @@ msgstr "Tapausta numerolla %1 ei löytynyt."
 msgid "Could not find group %1."
 msgstr "Ryhmää %1 ei löytynyt."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:938 lib/RT/Ticket.pm:1131
+#: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "Käyttäjää ei löydetty eikä pystytty luomaan"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1011 lib/RT/Ticket.pm:1210
+#: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "Tätä toimeksiantajaa ei löytynyt"
 
@@ -1976,27 +2015,43 @@ msgstr "Ryhmän lataaminen ei onnistunut"
 msgid "Could not load object for %1"
 msgstr "Ei voitu ladata objektia %1"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:957
-#. ($args{'Type'})
+#: lib/RT/Queue.pm:978
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1154
+#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
+msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "Ei voinut tehdä toimeksiantajaa %1:ksi tälle jonolle"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1152
-#. ($self->loc($args{'Type'}))
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "Ei voitu lisätä ehtoa %1 tälle tiketille"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1038
-#. ($args{'Type'})
+#: lib/RT/Queue.pm:1060
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1280
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Toimeksiantajaa ei voitu poistaa tältä jonolta: %1"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1277
-#. ($args{'Type'})
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Ehtoa ei voitu poistaa tästä tiketistä: %1"
 
-#: lib/RT/User.pm:138
+#: lib/RT/User.pm:139
 msgid "Could not set user info"
 msgstr "Ei voitu asettaa käyttäjätietoa"
 
@@ -2008,21 +2063,21 @@ msgstr "Ei voitu lisätä liitetiedostoa"
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Jäsenen lisääminen ryhmään ei onnistunut"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1309
+#: lib/RT/CustomField.pm:1383
 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:615
+#: lib/RT/Scrip.pm:637
 #. ($method, $code, $error)
 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:696
+#: lib/RT/Template.pm:721
 #. ($fi_text, $error)
 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1767 lib/RT/Record.pm:1817
+#: lib/RT/Record.pm:1816 lib/RT/Record.pm:1866
 #. ($Msg)
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
@@ -2032,7 +2087,7 @@ msgstr "Tapahtuman luominen ei onnistunut: %1"
 msgid "Couldn't create record"
 msgstr "Ei voitu luoda merkintää"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1439
+#: lib/RT/CustomField.pm:1513
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't create record: %1"
 msgstr "Tietueen luominen ei onnistunut: %1"
@@ -2050,11 +2105,11 @@ msgstr "Järjestelmä ei gpg:n vastauksesta ymmärtänyt mitä tehdä\\n"
 msgid "Couldn't find group\\n"
 msgstr "Ryhmää ei löytynyt\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:960
+#: lib/RT/Record.pm:971
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Riviä ei löytynyt"
 
-#: bin/rt-crontool:182
+#: bin/rt-crontool:179
 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
 msgstr "Sopivaa tapahtumaa ei löydy, hypätään yli"
 
@@ -2062,7 +2117,7 @@ msgstr "Sopivaa tapahtumaa ei löydy, hypätään yli"
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Toimeksiantajaa ei löytynyt"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:578
+#: lib/RT/CustomField.pm:582
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Arvoa ei löytynyt"
 
@@ -2088,7 +2143,7 @@ msgstr "Ei voitu ladata luokkaa %1"
 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
 msgstr "Ei voitu ladata erikoiskenttää #%1"
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:133 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:143
+#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
 #. ($cf_id)
 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
 msgstr ""
@@ -2106,7 +2161,7 @@ msgstr "RT-asetustiedoston lataaminen ei onnistunut:'%1' %2"
 msgid "Couldn't load Scrips."
 msgstr "Toimintojen lataaminen ei onnistunut."
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1727 lib/RT/Ticket.pm:1777
+#: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
 #. ($self->Id)
 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
 msgstr "Ei voitu ladata tiketin #%1 kopiota"
@@ -2159,7 +2214,7 @@ msgstr "Ei voitu ladata jonoa #%1"
 msgid "Couldn't load queue %1"
 msgstr "Jonon %1 lataaminen ei onnistunut"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:177
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
 #. ($Name)
 msgid "Couldn't load queue '%1'"
 msgstr "Ei voitu ladata jonoa '%1'"
@@ -2186,11 +2241,11 @@ msgstr "Ei voitu ladata mallia #%1"
 msgid "Couldn't load that user (%1)"
 msgstr "Tämän käyttäjän lataaminen ei onnistunut (%1)"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1857
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
 msgid "Couldn't load the specified principal"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:450 share/html/SelfService/Display.html:154
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Tiketin '%1' lataaminen ei onnistunut"
@@ -2205,21 +2260,21 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't load transaction #%1"
 msgstr "Ei voitu ladata toimintoa #%1"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:206
+#: share/html/User/Prefs.html:215
 msgid "Couldn't load user"
 msgstr "Ei voitu ladata käyttäjää"
 
-#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:202
+#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load user #%1"
 msgstr "Ei voitu ladata käyttäjää #%1"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:200
+#: share/html/User/Prefs.html:209
 #. ($id, $Name)
 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
 msgstr ""
 
-#: share/html/User/Prefs.html:204
+#: share/html/User/Prefs.html:213
 #. ($Name)
 msgid "Couldn't load user '%1'"
 msgstr ""
@@ -2229,12 +2284,12 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
 msgstr "Ei voitu muodostaa osoitetta merkkijonosta '%1'"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:779
+#: lib/RT/Attachment.pm:798
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
 msgstr "Ei voitu korvata sisältöä salaamattomalla tiedolla: %1"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:744
+#: lib/RT/Attachment.pm:763
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
 msgstr "Ei voitu korvata sisältöä salatulla tiedolla: %1"
@@ -2244,7 +2299,7 @@ msgstr "Ei voitu korvata sisältöä salatulla tiedolla: %1"
 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2545
+#: lib/RT/Ticket.pm:2582
 #. ($args{'URI'})
 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
 msgstr "Ei voitu muodostaa '%1' osoitteeksi."
@@ -2259,7 +2314,7 @@ msgstr "Ei voitu selvittää '%1' osoitteeksi."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Ei voitu selvittää kohdetta '%1' osoitteeksi."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Ei voitu lähettää sähköpostia"
 
@@ -2268,19 +2323,19 @@ msgstr "Ei voitu lähettää sähköpostia"
 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
 msgstr "Ei voitu asettaa %1 valvojaa: %2"
 
-#: lib/RT/User.pm:1597
+#: lib/RT/User.pm:1622
 msgid "Couldn't set private key"
 msgstr "Ei voitu asettaa henkilökohtaista avainta"
 
-#: lib/RT/User.pm:1581
+#: lib/RT/User.pm:1606
 msgid "Couldn't unset private key"
 msgstr "Ei voitu poistaa henkilökohtaista avainta"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:143
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
 msgid "Country"
 msgstr "Maa"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:165 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
 msgid "Create"
 msgstr "Luo"
 
@@ -2309,7 +2364,7 @@ msgstr "Luo kenttä, jota sovelletaan kaikkiin työjonoihin"
 msgid "Create a new Custom Field"
 msgstr "Luo uusi kenttä"
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:230
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
 msgid "Create a new article"
 msgstr "Uusi artikkeli"
 
@@ -2350,15 +2405,15 @@ msgstr "Luo uusi pohja"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr "Uusi mallipohja jonolle %1"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Luo uusi tiketti"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Luo uusi käyttäjä"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:228
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
 msgid "Create a queue"
 msgstr "Luo uusi jono"
 
@@ -2379,7 +2434,7 @@ msgstr "Luo toiminto jonolle %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Luo malli"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Luo tiketti"
 
@@ -2435,7 +2490,7 @@ msgstr "Luo tikettejä"
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Luo tikettejä tähän jonoon"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:437
+#: share/html/Elements/Tabs:448
 msgid "Create tickets offline"
 msgstr "Luo tikettejä yhteydettömässä tilassa"
 
@@ -2507,7 +2562,7 @@ msgstr "Luo tallennettu haku"
 msgid "CreateTicket"
 msgstr "CreateTicket"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:373
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
 msgid "Created"
 msgstr "Luotu"
 
@@ -2550,11 +2605,11 @@ msgstr "CreatedBy"
 msgid "CreatedRelative"
 msgstr "CreatedRelative"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
 msgid "Creator"
 msgstr "Luoja"
 
-#: share/html/Prefs/Other.html:70
+#: share/html/Prefs/Other.html:71
 msgid "Cryptography"
 msgstr "Kryptografia"
 
@@ -2566,7 +2621,7 @@ msgstr "Viittaukset"
 msgid "Current Scrips"
 msgstr "Tämänhetkinen toiminto"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:715
+#: share/html/Elements/Tabs:728
 msgid "Current Search"
 msgstr ""
 
@@ -2590,7 +2645,7 @@ msgstr "Tämänhetkiset hakumääritteet"
 msgid "Current watchers"
 msgstr "Nykyiset valvojat"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:172 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:91 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:149 share/html/m/ticket/show:251
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Kentät"
 
@@ -2622,32 +2677,33 @@ msgstr "Erikoisehto"
 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
 msgstr "Omaa kenttää %1 ei käytetä tässä kohteessa"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2800
+#: lib/RT/Tickets.pm:2827
 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Kenttä %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1609
-#. ($args{'Field'})
+#: lib/RT/Record.pm:1658
+#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
 msgstr "Erikoiskenttä %1 ei vastaa tätä objektia"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2794
+#: lib/RT/Tickets.pm:2821
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Kentällä %1 on arvo"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2790
+#: lib/RT/Tickets.pm:2817
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Kentällä %1 ei ole arvoa"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1598 lib/RT/Record.pm:1798
+#: lib/RT/Record.pm:1647 lib/RT/Record.pm:1847
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Erikoistkenttää %1 ei löydy"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
+#. ($CustomField->Name)
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2657,7 +2713,7 @@ msgstr "Erikoiskenttä '%1'"
 msgid "Custom field deleted"
 msgstr "Kenttä poistettu"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1304
+#: lib/RT/CustomField.pm:1378
 msgid "Custom field is already applied to the object"
 msgstr "Oma kenttä on jo käytössä"
 
@@ -2665,7 +2721,7 @@ msgstr "Oma kenttä on jo käytössä"
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Kenttää ei löytynyt"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1549
+#: lib/RT/CustomField.pm:1623
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Kentän arvoa %1 ei löytynyt kentälle %2"
@@ -2674,15 +2730,15 @@ msgstr "Kentän arvoa %1 ei löytynyt kentälle %2"
 msgid "Custom field value changed from %1 to %2"
 msgstr "Kentän arvo muutettu arvosta %1 arvoon"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:586
+#: lib/RT/CustomField.pm:590
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Kentän arvoa ei pystytty poistamaan"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1561
+#: lib/RT/CustomField.pm:1635
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Kentän arvoa ei löydetty"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1563 lib/RT/CustomField.pm:588
+#: lib/RT/CustomField.pm:1637 lib/RT/CustomField.pm:592
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Kentän arvo poistettu"
 
@@ -2722,23 +2778,23 @@ msgstr "Muokkaa järjestelmän laajuisesti"
 msgid "Customize Global Defaults"
 msgstr "Muokkaa järjestelmän vakioasetuksia"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:217
+#: share/html/Elements/Tabs:218
 msgid "Customize the look of your RT"
 msgstr "Muokkaa RT:n ulkoasua"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:111
+#: lib/RT/Installer.pm:113
 msgid "DBA password"
 msgstr "DBA salasana"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:104
+#: lib/RT/Installer.pm:105
 msgid "DBA username"
 msgstr "DBA käyttäjätunnus"
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:325
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
 msgid "Daily"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:483
+#: lib/RT/Config.pm:486
 msgid "Daily digest"
 msgstr "Päivän luetuimmat"
 
@@ -2772,7 +2828,7 @@ msgstr "Tietokantapalvelin"
 msgid "Database name"
 msgstr "Tietokannan nimi"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:127
+#: lib/RT/Installer.pm:129
 msgid "Database password for RT"
 msgstr "Tikettijärjestelmän tietokannan salasana"
 
@@ -2784,7 +2840,7 @@ msgstr "Tietokannan portti"
 msgid "Database type"
 msgstr "Tietokannan tyyppi"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:120
+#: lib/RT/Installer.pm:122
 msgid "Database username for RT"
 msgstr "Tietokannan käyttäjänimi"
 
@@ -2792,7 +2848,7 @@ msgstr "Tietokannan käyttäjänimi"
 msgid "Date format"
 msgstr "Päivämäärän muoto"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:554 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
 msgid "Dates"
 msgstr "Päivämäärät"
 
@@ -2878,7 +2934,7 @@ msgstr "DelegateRights"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Delegointi"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Poista"
 
@@ -2908,7 +2964,7 @@ msgstr "Poistaminen epäonnistui: %1"
 msgid "Delete group dashboards"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3182
+#: lib/RT/Ticket.pm:3219
 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
 msgstr ""
 
@@ -2978,11 +3034,11 @@ msgstr ""
 msgid "Deleting this object could break referential integrity"
 msgstr "Tämän objektin poistaminen saattaa rikkoa tietokannan viitteet"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:460
+#: lib/RT/Queue.pm:452
 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
 msgstr "Tämän objektin poistaminen rikkoo tietokannan viitteet"
 
-#: lib/RT/User.pm:439
+#: lib/RT/User.pm:440
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr "Tämän objektin poistaminen rikkoo tietokannan viitteet"
 
@@ -2990,7 +3046,7 @@ msgstr "Tämän objektin poistaminen rikkoo tietokannan viitteet"
 msgid "Deny"
 msgstr "Estä"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Riippuvuus tähän tikettiin"
 
@@ -3002,22 +3058,22 @@ msgstr "DependedOnBy"
 msgid "Dependencies: \\n"
 msgstr "Riippuvuudet: \\n"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:790
+#: lib/RT/Transaction.pm:791
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 added"
 msgstr "Riippuvuus %1 lisätty"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:830
+#: lib/RT/Transaction.pm:831
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 deleted"
 msgstr "Riippuvuus %1 poistettu"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:787
+#: lib/RT/Transaction.pm:788
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 added"
 msgstr "Riippuvuus %1 lisätty"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:827
+#: lib/RT/Transaction.pm:828
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Riippuvuus %1 poistettu"
@@ -3026,7 +3082,7 @@ msgstr "Riippuvuus %1 poistettu"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "DependentOn"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
 msgid "Depends on"
 msgstr "Riippuvuus tiketistä"
 
@@ -3042,7 +3098,7 @@ msgstr "Kuvaus"
 msgid "Descending"
 msgstr "Laskeva"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Kuvaus"
 
@@ -3050,11 +3106,11 @@ msgstr "Kuvaus"
 msgid "Description"
 msgstr "Kuvaus"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:212
+#: share/html/Elements/Tabs:213
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr "Tarkat tiedot RT:n asennuksesta"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "Yksityiskohdat"
 
@@ -3066,7 +3122,7 @@ msgstr "Suunta"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Poistettu käytöstä"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:517 share/html/Elements/Tabs:780 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
+#: share/html/Elements/Tabs:529 share/html/Elements/Tabs:793 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
 msgid "Display"
 msgstr "Näytä"
 
@@ -3116,11 +3172,11 @@ msgstr "Julkaistu <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GNU GPL v.2</
 msgid "Do anything and everything"
 msgstr "Tee mitä tahansa ja kaikki"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:212
+#: lib/RT/Installer.pm:215
 msgid "Domain name"
 msgstr "Domainnimi"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:213
+#: lib/RT/Installer.pm:216
 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
 msgstr "Älä lisää http://, vain 'localhost', 'rt.example.com' tms."
 
@@ -3140,7 +3196,7 @@ msgstr "Älä päivitä tätä sivua"
 msgid "Don't show search results"
 msgstr "Älä näytä hakutuloksia"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2222
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
 msgid "Don't trust this key at all"
 msgstr "Älä luota tähän avaimeen"
 
@@ -3160,7 +3216,7 @@ msgstr "Lataa dump-tiedosto"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
 msgid "Due"
 msgstr "Määräaika"
 
@@ -3181,15 +3237,15 @@ msgstr "VIRHE: %1"
 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
 msgstr "VIRHE: Tapauksen '%1' lataaminen ei onnistunut: %2.\\n"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:423
+#: share/html/Elements/Tabs:434
 msgid "Easy updating of your open tickets"
 msgstr "Avoimien tikettien helppo muokkaus"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:430
+#: share/html/Elements/Tabs:441
 msgid "Easy viewing of your reminders"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
+#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:825 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
 msgid "Edit"
 msgstr "Muokkaa"
 
@@ -3230,7 +3286,7 @@ msgstr "Muokkaa viittauksia"
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Muokkaa kyselyä"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:722
+#: share/html/Elements/Tabs:735
 msgid "Edit Search"
 msgstr "Muokkaa hakua"
 
@@ -3254,7 +3310,7 @@ msgstr "Muokkaa tämän ryhmän hakuja"
 msgid "Edit scrips"
 msgstr "Muokkaa toimintoja"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:115
+#: share/html/Elements/Tabs:116
 msgid "Edit system templates"
 msgstr "Muokkaa järjestelmäpohjia"
 
@@ -3306,12 +3362,12 @@ msgstr "Muokataan pohjaa %1"
 msgid "EffectiveId"
 msgstr "EffectiveId"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1386 lib/RT/Ticket.pm:2414 lib/RT/Ticket.pm:2507
+#: lib/RT/Record.pm:1318 lib/RT/Record.pm:1397 lib/RT/Ticket.pm:2451 lib/RT/Ticket.pm:2544
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Joko juuri tai kohde täytyy olla määritelty"
 
 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
-#. ($SavedSearch)
+#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
 msgstr "Sinulla ei ole oikeuksia katsella tallennettua hakua %1 tai tunniste on väärä"
 
@@ -3331,11 +3387,11 @@ msgstr "Sähköpostiasetukset"
 msgid "Email Digest"
 msgstr "Sähköpostin tiivistelmä"
 
-#: lib/RT/User.pm:568
+#: lib/RT/User.pm:569
 msgid "Email address in use"
 msgstr "Sähköpostiosoite on jo käytössä"
 
-#: lib/RT/Config.pm:480
+#: lib/RT/Config.pm:483
 msgid "Email delivery"
 msgstr "Sähköpostin lähetys"
 
@@ -3343,7 +3399,7 @@ msgstr "Sähköpostin lähetys"
 msgid "Email template for periodic notification digests"
 msgstr "Sähköpostimalli säännöllisille huomautusviesteille"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
 msgid "EmailAddress"
 msgstr "Sähköpostiosoite"
 
@@ -3367,7 +3423,7 @@ msgstr "Aktiivinen (rastin poistaminen passivoi kentän)"
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
 msgstr "Aktiivinen (rastin poistaminen passivoi ryhmän)"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:125
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
 msgstr "Aktiivinen (valinnan poistaminen passivoi jonon)"
 
@@ -3405,11 +3461,11 @@ msgstr "Salaa/Pura salaus"
 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
 msgstr "Salaa/Pura salaus tapahtumalle #%1 tiketissä #%2"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:621
+#: lib/RT/Queue.pm:639
 msgid "Encrypting disabled"
 msgstr "Salaus poistettu käytöstä"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:620
+#: lib/RT/Queue.pm:638
 msgid "Encrypting enabled"
 msgstr "Salaus käytössä"
 
@@ -3486,7 +3542,7 @@ msgstr "Anna %1 arvoa automaattitäydennyksien kera"
 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
 msgstr ""
 
-#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/login:85
+#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
 msgid "Error"
 msgstr "Virhe"
 
@@ -3510,7 +3566,7 @@ msgstr "Virhe parametreissa: Ticket->AddWatcher"
 msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
 msgstr "Virhe parametreissa: Ticket->DelWatcher"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1244
+#: lib/RT/Ticket.pm:1247
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr "Virhe parametrissa Ticket->DeleteWatcher"
 
@@ -3548,15 +3604,15 @@ msgstr "Virhe: julkinen avain"
 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:385
+#: bin/rt-crontool:370
 msgid "Escalate tickets"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:224
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
 msgid "Estimated"
 msgstr "Arvioitu"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:661
+#: lib/RT/Handle.pm:659
 msgid "Everyone"
 msgstr "Kaikki"
 
@@ -3572,7 +3628,7 @@ msgstr "Tarkastele valmistuneita tikettejä jonossa tietyllä, ajanjaksolla"
 msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
 msgstr "Tarkastele valmistuneita tikettejä jonossa, luokiteltuna käyttäjän mukaan"
 
-#: bin/rt-crontool:371
+#: bin/rt-crontool:356
 msgid "Example:"
 msgstr "Esimerkki:"
 
@@ -3588,7 +3644,7 @@ msgstr ""
 msgid "ExtendedStatus"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:959
+#: lib/RT/User.pm:960
 msgid "External authentication enabled."
 msgstr ""
 
@@ -3604,7 +3660,7 @@ msgstr "Ulkoinen yhteystietotunnus"
 msgid "Extra info"
 msgstr "Lisätieto"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:618
+#: share/html/Elements/Tabs:630
 msgid "Extract Article"
 msgstr ""
 
@@ -3636,11 +3692,11 @@ msgstr "Tietokantaan yhdistäminen ei onnistunut: %1"
 msgid "Failed to create %1 attribute"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:319
+#: lib/RT/User.pm:320
 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
 msgstr "'Erioikeutettu'-valeryhmää ei löytynyt"
 
-#: lib/RT/User.pm:326
+#: lib/RT/User.pm:327
 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
 msgstr "Käyttäjäryhmää 'Käyttöoikeudeton' ei löydy"
 
@@ -3654,7 +3710,7 @@ msgstr ""
 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:307
+#: bin/rt-crontool:304
 #. ($modname, $@)
 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
 msgstr ""
@@ -3684,7 +3740,7 @@ msgstr "helmi"
 msgid "February"
 msgstr "helmikuu"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:733
+#: share/html/Elements/Tabs:746
 msgid "Feeds"
 msgstr ""
 
@@ -3740,7 +3796,7 @@ msgstr ""
 msgid "Fin"
 msgstr "Fin"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2307 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Loppuprioriteetti"
 
@@ -3768,7 +3824,7 @@ msgstr "Etsi uudet/avoimet tapaukset"
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Etsi käyttäjät, joiden"
 
-#: share/html/Search/Results.html:135
+#: share/html/Search/Results.html:140
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Hae tikettejä"
 
@@ -3780,7 +3836,7 @@ msgstr "Sormenjälki"
 msgid "Finish"
 msgstr "Valmis"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:636
+#: share/html/Elements/Tabs:648
 msgid "First"
 msgstr "Ensimmäinen"
 
@@ -3801,7 +3857,7 @@ msgstr "Pakota muutos"
 msgid "Format"
 msgstr "Ulkoasu"
 
-#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:563 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
+#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:575 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
 msgid "Forward"
 msgstr "Välitä"
 
@@ -3853,13 +3909,13 @@ msgstr ""
 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Search/Results.html:133 share/html/m/_elements/ticket_list:83
+#: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
 #. ($ticketcount)
 #. ($collection->CountAll)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "Löytyi %1 tikettiä"
 
-#: lib/RT/Record.pm:962
+#: lib/RT/Record.pm:973
 msgid "Found Object"
 msgstr "Objekti löytyi"
 
@@ -3911,12 +3967,12 @@ msgstr "Hae malli tiedostosta"
 msgid "Getting started"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:756 lib/RT/Transaction.pm:898 lib/RT/Transaction.pm:910
+#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:899 lib/RT/Transaction.pm:911
 #. ($New->Name)
 msgid "Given to %1"
 msgstr "Annettu käyttäjälle %1"
 
-#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:100
+#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
 msgid "Global"
 msgstr "Yleiset"
 
@@ -3928,7 +3984,7 @@ msgstr ""
 msgid "Global Scrips"
 msgstr "Yleiset toiminnot"
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:76
+#: share/html/Articles/Topics.html:91
 msgid "Global Topics"
 msgstr ""
 
@@ -3946,15 +4002,15 @@ msgstr ""
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Yleinen malli: %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:308
+#: share/html/Elements/Tabs:312
 msgid "GnuPG"
 msgstr "GnuPG"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:739 lib/RT/Attachment.pm:774
+#: lib/RT/Attachment.pm:758 lib/RT/Attachment.pm:793
 msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
 msgstr "GnuPG virhe. Ota yhteyttä ylläpitäjään."
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:694 lib/RT/Attachment.pm:756
+#: lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:775
 msgid "GnuPG integration is disabled"
 msgstr ""
 
@@ -3962,16 +4018,16 @@ msgstr ""
 msgid "GnuPG issues"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:91
+#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
 #. ($EmailAddress)
 msgid "GnuPG private key(s) for %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:134 share/html/Admin/Queues/Modify.html:144
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136 share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
 msgid "GnuPG private keys"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:89
+#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
 #. ($EmailAddress)
 msgid "GnuPG public key(s) for %1"
 msgstr ""
@@ -4020,7 +4076,7 @@ msgstr ""
 msgid "Graphical charts are not available."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:942 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
+#: lib/RT/Record.pm:953 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
 msgid "Group"
 msgstr "Ryhmä"
 
@@ -4028,7 +4084,7 @@ msgstr "Ryhmä"
 msgid "Group %1 %2: %3"
 msgstr "Ryhmä %1 %2: %3"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:185 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:337 share/html/Elements/Tabs:367
+#: share/html/Elements/Tabs:186 share/html/Elements/Tabs:291 share/html/Elements/Tabs:329 share/html/Elements/Tabs:345 share/html/Elements/Tabs:377
 msgid "Group Rights"
 msgstr "Ryhmän oikeudet"
 
@@ -4067,7 +4123,7 @@ msgstr "Ryhmässä ei ole sellaista jäsentä"
 msgid "Group name '%1' is already in use"
 msgstr "Ryhmän nimi '%1' on jo käytössä"
 
-#: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1017 lib/RT/Queue.pm:944 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1216
+#: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
 msgid "Group not found"
 msgstr "Ryhmää ei löydy"
 
@@ -4083,7 +4139,7 @@ msgstr "Ryhmää ei määritelty.\\n"
 msgid "Group rights"
 msgstr "Ryhmän oikeudet"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1601 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:132 share/html/Elements/Tabs:241 share/html/Elements/Tabs:74
+#: lib/RT/CustomField.pm:1674 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:75
 msgid "Groups"
 msgstr "Ryhmät"
 
@@ -4119,7 +4175,7 @@ msgstr "Välitettävän tiketin otsikko"
 msgid "Heading of a forwarded message"
 msgstr "Välitettävän viestin otsikko"
 
-#: lib/RT/Interface/CLI.pm:82 lib/RT/Interface/CLI.pm:82
+#: lib/RT/Interface/CLI.pm:83 lib/RT/Interface/CLI.pm:83
 msgid "Hello!"
 msgstr "Hei!"
 
@@ -4131,7 +4187,7 @@ msgstr "Hei, %1"
 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:64
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Hide all quoted text"
 msgstr ""
 
@@ -4143,7 +4199,7 @@ msgstr ""
 msgid "Hide ticket history by default"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:305 share/html/Elements/Tabs:325 share/html/Elements/Tabs:518 share/html/Elements/Tabs:781 share/html/Elements/Tabs:797 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
+#: share/html/Elements/Tabs:293 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:331 share/html/Elements/Tabs:530 share/html/Elements/Tabs:794 share/html/Elements/Tabs:811 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
 msgid "History"
 msgstr "Historia"
 
@@ -4179,7 +4235,7 @@ msgstr ""
 msgid "HomePhone"
 msgstr "Kotipuhelin"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:380 share/html/m/_elements/header:67
+#: share/html/Elements/Tabs:391 share/html/m/_elements/header:69
 msgid "Homepage"
 msgstr "Etusivu"
 
@@ -4187,6 +4243,10 @@ msgstr "Etusivu"
 msgid "Hour"
 msgstr "tunti"
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
+msgid "Hourly"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
 msgid "Hours"
 msgstr "tuntia"
@@ -4196,11 +4256,15 @@ msgstr "tuntia"
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
 msgstr ""
 
+#: share/html/User/Prefs.html:175
+msgid "I want to reset my secret token."
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:117
 msgid "ISO"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2211 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:215
+#: lib/RT/Tickets.pm:2238 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
 msgid "Id"
 msgstr "Numero"
 
@@ -4220,7 +4284,11 @@ msgstr "Jos tilaajaa ei ole määritelty, luo tiketit tälle tilaajalle."
 msgid "If no queue is specified, create tickets in this queue."
 msgstr "Jos jonoa ei ole määritelty, luo tiketit tähän jonoon."
 
-#: bin/rt-crontool:367
+#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:66
+msgid "If this is not what you expect, leave this page now without logging in."
+msgstr ""
+
+#: bin/rt-crontool:352
 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
 msgstr ""
 
@@ -4228,6 +4296,11 @@ msgstr ""
 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server."
 msgstr ""
 
+#: share/html/Elements/CSRF:59
+#. ($escaped_path, $action, $start, $end)
+msgid "If you really intended to visit %1 and %2, then %3click here to resume your request%4."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "If you've change the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
 msgstr "Jos muutat tietoliikenneporttia jossa RT on käynnissä sinun täytyy käynnistää palvelin uudelleen kirjautuaksesi."
@@ -4245,11 +4318,11 @@ msgstr "Jos olet muuttanut tietoja, muista tallentaa"
 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:954
+#: lib/RT/Record.pm:965
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Kelpaamaton arvo %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:957
+#: lib/RT/Record.pm:968
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Muuttumaton kenttä"
 
@@ -4289,7 +4362,7 @@ msgstr ""
 msgid "Include subtopics"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:482
+#: lib/RT/Config.pm:485
 msgid "Individual messages"
 msgstr ""
 
@@ -4317,7 +4390,7 @@ msgstr "Tiedota käyttäjää että hänen salasanansa on resetoitu"
 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2257 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
+#: lib/RT/Tickets.pm:2284 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Alkuprioriteetti"
 
@@ -4341,13 +4414,13 @@ msgstr ""
 msgid "Input error"
 msgstr "Virhe syötteessä"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1393 lib/RT/CustomField.pm:1554 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
+#: lib/RT/CustomField.pm:1467 lib/RT/CustomField.pm:1628 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
 #. ($CF->FriendlyPattern)
 #. ($self->FriendlyPattern)
 msgid "Input must match %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3402
+#: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3474
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Sisäinen virhe"
 
@@ -4361,7 +4434,7 @@ msgstr "Sisäinen virhe: %1"
 msgid "Internal error: %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:127
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:158
 #. ($type)
 msgid "Invalid %1"
 msgstr ""
@@ -4386,7 +4459,7 @@ msgstr "Virheellinen %1: sen täytyy olla numero"
 msgid "Invalid Class"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:683
+#: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:687
 msgid "Invalid Custom Field values source"
 msgstr ""
 
@@ -4394,7 +4467,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Group Type"
 msgstr "Ryhmän tyyppi ei kelpaa"
 
-#: lib/RT/Class.pm:396
+#: lib/RT/Class.pm:397
 #. ($msg)
 msgid "Invalid Queue, unable to apply Class: %1"
 msgstr ""
@@ -4403,7 +4476,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Render Type"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1020
+#: lib/RT/CustomField.pm:1094
 #. ($self->FriendlyType)
 msgid "Invalid Render Type for custom field of type %1"
 msgstr ""
@@ -4416,15 +4489,16 @@ msgstr "Kelpaamaton oikeus"
 msgid "Invalid Type"
 msgstr "Kelpaamaton tyyppi"
 
-#: lib/RT/Record.pm:959
+#: lib/RT/Record.pm:970
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Kelpaamatonta dataa"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:413
-msgid "Invalid lifecycle name"
+#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:110
+#. ($ARGS{'PrivateKey'}, $email)
+msgid "Invalid key %1 for address '%2'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1386
+#: lib/RT/CustomField.pm:1460
 msgid "Invalid object"
 msgstr ""
 
@@ -4432,16 +4506,16 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid owner. Defaulting to 'nobody'."
 msgstr "Omistaja ei kelpaa. Asetetaan oletusasetusten mukaan 'ei kukaan'"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:779
+#: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:783
 #. ($msg)
 msgid "Invalid pattern: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:227
+#: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:251
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Kelpaamaton jono"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:831
+#: lib/RT/Queue.pm:850
 #. ($args{Type})
 msgid "Invalid queue role group type %1"
 msgstr ""
@@ -4455,7 +4529,7 @@ msgstr "Kelpaamaton oikeus"
 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:558
+#: lib/RT/User.pm:559
 msgid "Invalid syntax for email address"
 msgstr ""
 
@@ -4465,7 +4539,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Kelpaamaton arvo kohteelle %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1619
+#: lib/RT/Record.pm:1668
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Kelpaamaton arvo kentälle"
 
@@ -4473,19 +4547,19 @@ msgstr "Kelpaamaton arvo kentälle"
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Kelpaamaton arvo tilalle"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:766
+#: lib/RT/Attachment.pm:785
 msgid "Is not encrypted"
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:368
+#: bin/rt-crontool:353
 msgid "It is incredibly important that nonprivileged users not be allowed to run this tool."
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:369
+#: bin/rt-crontool:354
 msgid "It is suggested that you create a non-privileged unix user with the correct group membership and RT access to run this tool."
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:329
+#: bin/rt-crontool:314
 msgid "It takes several arguments:"
 msgstr ""
 
@@ -4525,7 +4599,7 @@ msgstr "Heinä"
 msgid "July"
 msgstr "Heinäkuu"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:547
+#: share/html/Elements/Tabs:559
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Muokkaa"
 
@@ -4554,7 +4628,7 @@ msgstr "Avainsana"
 msgid "Keyword and intuition-based searching"
 msgstr ""
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
 msgid "Lang"
 msgstr "Kieli"
 
@@ -4570,11 +4644,11 @@ msgstr "Kieli."
 msgid "Large"
 msgstr "Suuri"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:645
+#: share/html/Elements/Tabs:657
 msgid "Last"
 msgstr "Viimeinen"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/EditDates:61 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:62 share/html/m/ticket/show:385
+#: share/html/Ticket/Elements/EditDates:61 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:62 share/html/m/ticket/show:391
 msgid "Last Contact"
 msgstr "Viimeinen viesti"
 
@@ -4602,11 +4676,11 @@ msgstr "Viimeksi päivitetty"
 msgid "Last updated by"
 msgstr "Päivittänyt viimeksi"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:130 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:130 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "LastUpdated"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:104 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:104 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "LastUpdatedBy"
 msgstr ""
 
@@ -4615,7 +4689,7 @@ msgid "LastUpdatedRelative"
 msgstr ""
 
 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:174
-#. ($session{'CurrentUser'}->UserObj->EmailAddress)
+#. ($session{'CurrentUser'}->EmailAddress)
 msgid "Leave blank to send to your current email address (%1)"
 msgstr ""
 
@@ -4623,11 +4697,11 @@ msgstr ""
 msgid "Leave empty to use the default value for your database"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:103
+#: lib/RT/Installer.pm:104
 msgid "Leave this alone to use the default dba username for your database type"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:71 share/html/m/ticket/show:236
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:71 share/html/m/ticket/show:238
 msgid "Left"
 msgstr "Jäljellä"
 
@@ -4667,11 +4741,11 @@ msgstr "Rajoitetaan työjonoa %1 %2"
 msgid "Link"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1318
+#: lib/RT/Record.pm:1329
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Linkki on jo olemassa"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1332
+#: lib/RT/Record.pm:1343
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Linkkiä ei voitu luoda"
 
@@ -4683,7 +4757,7 @@ msgstr "Linkki luotu (%1)"
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Linkki poistettu (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1411
+#: lib/RT/Record.pm:1422
 msgid "Link not found"
 msgstr "Linkkiä ei löydy"
 
@@ -4720,7 +4794,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:555 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:411 share/html/m/ticket/show:415
 msgid "Links"
 msgstr "Viittaukset"
 
@@ -4779,7 +4853,7 @@ msgstr "Maa-asetukset"
 msgid "LocalizedDateTime"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:122 share/html/User/Prefs.html:116
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:122 share/html/User/Prefs.html:124
 msgid "Location"
 msgstr "Sijainti"
 
@@ -4787,11 +4861,11 @@ msgstr "Sijainti"
 msgid "Log directory %1 not found or couldn't be written.\\n RT can't run."
 msgstr "Lokihakemistoa %1 ei löytynyt tai kirjoittaminen ei onnistunut.\\n RT ei voi toimia."
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:692
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:779
 msgid "Logged in"
 msgstr "Kirjautunut"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:458 share/html/Elements/Tabs:848
+#: share/html/Elements/Tabs:469 share/html/Elements/Tabs:863
 #. ($username)
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Käyttäjä: <strong>%1</strong>"
@@ -4800,7 +4874,7 @@ msgstr "Käyttäjä: <strong>%1</strong>"
 msgid "Logged out"
 msgstr "Kirjauduttu ulos"
 
-#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:89 share/html/m/login:105 share/html/m/login:92
+#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:62 share/html/m/_elements/login:77
 msgid "Login"
 msgstr "Kirjaudu sisään"
 
@@ -4809,11 +4883,11 @@ msgstr "Kirjaudu sisään"
 msgid "LogoAltText"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:490 share/html/Elements/Tabs:860 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
+#: share/html/Elements/Tabs:501 share/html/Elements/Tabs:875 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
 msgid "Logout"
 msgstr "Kirjaudu ulos"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1296
+#: lib/RT/CustomField.pm:1370
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr ""
 
@@ -4822,7 +4896,7 @@ msgstr ""
 msgid "M-F at %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:475 lib/RT/Config.pm:490
+#: lib/RT/Config.pm:478 lib/RT/Config.pm:493
 msgid "Mail"
 msgstr "Sähköposti"
 
@@ -4870,19 +4944,19 @@ msgstr "Aseta jono"
 msgid "Make subject"
 msgstr "Aseta otsikko"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:92
+#: share/html/Elements/Tabs:93
 msgid "Manage custom fields and custom field values"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:75
+#: share/html/Elements/Tabs:76
 msgid "Manage groups and group membership"
 msgstr "Hallinnoi ryhmiä ja jäsenyyksiä"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:101
+#: share/html/Elements/Tabs:102
 msgid "Manage properties and configuration which apply to all queues"
 msgstr "Hallinnoi yleisiä asetuksia, jotka vaikuttavat kaikkiin jonoihin"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:83
+#: share/html/Elements/Tabs:84
 msgid "Manage queues and queue-specific properties"
 msgstr "Hallinnoi jonoja ja työjonokohtaisia asetuksia"
 
@@ -4890,11 +4964,11 @@ msgstr "Hallinnoi jonoja ja työjonokohtaisia asetuksia"
 msgid "Manage saved graphs"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:67
+#: share/html/Elements/Tabs:68
 msgid "Manage users and passwords"
 msgstr "Hallinnoi käyttäjiä ja salasanoja"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1719
+#: lib/RT/Ticket.pm:1722
 msgid "Mapping between queues' lifecycles is incomplete. Contact your system administrator."
 msgstr ""
 
@@ -4910,7 +4984,7 @@ msgstr "Maalis"
 msgid "March"
 msgstr "Maaliskuu"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:192 share/html/m/ticket/show:127
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Kaikki viestit merkitty luetuiksi"
 
@@ -4942,12 +5016,12 @@ msgstr "Minä"
 msgid "Member"
 msgstr "Jäsen"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:803
+#: lib/RT/Transaction.pm:804
 #. ($value)
 msgid "Member %1 added"
 msgstr "Jäsen %1 lisätty"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:843
+#: lib/RT/Transaction.pm:844
 #. ($value)
 msgid "Member %1 deleted"
 msgstr "Jäsen %1 poistettu"
@@ -4973,21 +5047,21 @@ msgstr "Jäsen:"
 msgid "MemberOf"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 share/html/Elements/Tabs:322 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
 msgid "Members"
 msgstr "Jäsenet"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:800
+#: lib/RT/Transaction.pm:801
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 added"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:840
+#: lib/RT/Transaction.pm:841
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:304
+#: share/html/Elements/Tabs:308
 msgid "Memberships"
 msgstr "Jäsenyydet"
 
@@ -4996,15 +5070,15 @@ msgstr "Jäsenyydet"
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr "Käyttäjän %1 jäsenyydet"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2656
+#: lib/RT/Ticket.pm:2693
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Yhdistäminen onnistui"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2677
+#: lib/RT/Ticket.pm:2714
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Yhdistäminen epäonnistui. EffectiveId:n arvoa ei pystytty asettamaan"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2691
+#: lib/RT/Ticket.pm:2728
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr ""
 
@@ -5012,20 +5086,20 @@ msgstr ""
 msgid "Merge into"
 msgstr "Yhdistä"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:806
+#: lib/RT/Transaction.pm:807
 #. ($value)
 msgid "Merged into %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:149 share/html/Ticket/Update.html:148 share/html/Ticket/Update.html:166 share/html/m/ticket/reply:103
+#: share/html/Search/Bulk.html:149 share/html/Ticket/Update.html:148 share/html/Ticket/Update.html:166 share/html/m/ticket/reply:104
 msgid "Message"
 msgstr "Viesti"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:168
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:170
 msgid "Message body is not shown because it is too large."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:160 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:255
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:162 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:255
 msgid "Message body is not shown because sender requested not to inline it."
 msgstr ""
 
@@ -5045,7 +5119,7 @@ msgstr "Viestikentän leveys"
 msgid "Message box wrapping"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2254
+#: lib/RT/Ticket.pm:2291
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr ""
 
@@ -5053,7 +5127,7 @@ msgstr ""
 msgid "Message for user"
 msgstr "Viesti käyttäjälle"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2257
+#: lib/RT/Ticket.pm:2294
 msgid "Message recorded"
 msgstr "Viesti tallennettu"
 
@@ -5061,7 +5135,7 @@ msgstr "Viesti tallennettu"
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr "Viestiä ei lähetetä seuraaville käyttäjille"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:148
+#: lib/RT/Installer.pm:150
 msgid "Minimum password length"
 msgstr "Salasanan minimipituus"
 
@@ -5073,7 +5147,7 @@ msgstr "Minuuttia"
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:961
+#: lib/RT/Record.pm:972
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr ""
 
@@ -5089,7 +5163,7 @@ msgstr "Matkapuhelin"
 msgid "MobilePhone"
 msgstr "Kännykkä"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:782 share/html/Elements/Tabs:800 share/html/m/_elements/ticket_menu:67
+#: share/html/Elements/Tabs:795 share/html/Elements/Tabs:814 share/html/m/_elements/ticket_menu:67
 msgid "Modify"
 msgstr ""
 
@@ -5147,15 +5221,15 @@ msgstr "Muokkaa jonon %1 toimintoa"
 msgid "Modify a scrip that applies to all queues"
 msgstr "Muokkaa toimintoa, jota sovelletaan kaikkiin jonoihin"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:161
+#: share/html/Elements/Tabs:162
 msgid "Modify and Create Classes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:166
+#: share/html/Elements/Tabs:167
 msgid "Modify and Create Custom Fields for Articles"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:208 share/html/Articles/Article/Edit.html:316
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:209 share/html/Articles/Article/Edit.html:317
 #. ($ArticleObj->Id)
 msgid "Modify article #%1"
 msgstr ""
@@ -5184,15 +5258,15 @@ msgstr "Muokkaa tiketin #%1 päivämääriä"
 msgid "Modify dates for ticket # %1"
 msgstr "Muokkaa tiketin #%1 päivämääriä"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:201
+#: share/html/Elements/Tabs:202
 msgid "Modify global article topics"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:123
+#: share/html/Elements/Tabs:124
 msgid "Modify global custom fields"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/GroupRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:186
+#: share/html/Admin/Global/GroupRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:187
 msgid "Modify global group rights"
 msgstr "Muokkaa ryhmien yleisiä oikeuksia"
 
@@ -5208,7 +5282,7 @@ msgstr "Muokkaa yleisiä toimintoja"
 msgid "Modify global topics"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/UserRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:191
+#: share/html/Admin/Global/UserRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:192
 msgid "Modify global user rights"
 msgstr "Muokkaa yleisiä käyttäjien oikeuksia"
 
@@ -5287,7 +5361,7 @@ msgstr ""
 msgid "Modify scrips for queue %1"
 msgstr "Muokkaa jonoon %1 liittyviä toimintoja"
 
-#: share/html/Admin/Global/Scrips.html:53 share/html/Elements/Tabs:107
+#: share/html/Admin/Global/Scrips.html:53 share/html/Elements/Tabs:108
 msgid "Modify scrips which apply to all queues"
 msgstr "Muokkaa toimintoja, joita sovelletaan kaikkiin jonoihin"
 
@@ -5324,7 +5398,7 @@ msgstr ""
 msgid "Modify the dashboard %1"
 msgstr "Muokkaa työtilaa %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:196
+#: share/html/Elements/Tabs:197
 msgid "Modify the default \"RT at a glance\" view"
 msgstr ""
 
@@ -5346,7 +5420,7 @@ msgstr "Muokkaa jonon valvojia"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Muokkaa työtilan %1 tilauksia"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Muokkaa käyttäjää %1"
@@ -5483,7 +5557,7 @@ msgstr "maanantai"
 msgid "Monday through Friday"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:330 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
 msgid "Monthly"
 msgstr ""
 
@@ -5499,6 +5573,10 @@ msgstr ""
 msgid "Move down"
 msgstr "Siirrä alas"
 
+#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
+msgid "Move here"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:77
 msgid "Move up"
 msgstr "Siirrä ylös"
@@ -5507,24 +5585,24 @@ msgstr "Siirrä ylös"
 msgid "Multiple"
 msgstr "Monta"
 
-#: lib/RT/User.pm:166
+#: lib/RT/User.pm:167
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr "'Nimi' täytyy määritellä"
 
-#: share/html/SelfService/Elements/MyRequests:77
+#: share/html/SelfService/Elements/MyRequests:62
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr "Minun %1 tiketit"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:444
+#: share/html/Elements/Tabs:455
 msgid "My Approvals"
 msgstr "Hyväksyntäni"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:422
+#: share/html/Elements/Tabs:433
 msgid "My Day"
 msgstr "Päivänäkymä"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:429
+#: share/html/Elements/Tabs:440
 msgid "My Reminders"
 msgstr ""
 
@@ -5556,7 +5634,7 @@ msgstr ""
 msgid "NEWLINE"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:54 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:50 share/html/Admin/Groups/Modify.html:64 share/html/Admin/Tools/Configuration.html:196 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:63 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:52 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:52 share/html/Dashboards/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:61 share/html/Search/Bulk.html:171
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:54 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:50 share/html/Admin/Groups/Modify.html:64 share/html/Admin/Tools/Configuration.html:196 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:63 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:52 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:52 share/html/Dashboards/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:61 share/html/Search/Bulk.html:171
 msgid "Name"
 msgstr "Nimi"
 
@@ -5564,7 +5642,7 @@ msgstr "Nimi"
 msgid "Name and email address"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:115 lib/RT/User.pm:173
+#: lib/RT/Article.pm:115 lib/RT/User.pm:174
 msgid "Name in use"
 msgstr "Nimi on käytössä"
 
@@ -5576,7 +5654,7 @@ msgstr "Nimi:"
 msgid "Need approval from system administrator"
 msgstr "Tarvitsee järjestelmän ylläpitäjän hyväksynnän"
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:107 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:403
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:331 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:107 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Never"
 msgstr "Ei ikinä"
 
@@ -5584,11 +5662,11 @@ msgstr "Ei ikinä"
 msgid "New"
 msgstr "Uusi"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:790
+#: share/html/Elements/Tabs:803
 msgid "New Article"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:407
+#: share/html/Elements/Tabs:418
 msgid "New Dashboard"
 msgstr ""
 
@@ -5604,7 +5682,7 @@ msgstr "Uusi salasana"
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:412
+#: share/html/Elements/Tabs:423
 msgid "New Search"
 msgstr "Uusi haku"
 
@@ -5628,7 +5706,7 @@ msgstr "Uudet viestit"
 msgid "New password"
 msgstr "Uusi salasana"
 
-#: lib/RT/User.pm:746
+#: lib/RT/User.pm:747
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Uusi salasana"
 
@@ -5636,7 +5714,7 @@ msgstr "Uusi salasana"
 msgid "New queue"
 msgstr "Uusi työjono"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Uusi muistutus:"
 
@@ -5656,11 +5734,11 @@ msgstr "Uusi toiminto"
 msgid "New template"
 msgstr "Uusi malli"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:850 share/html/Elements/Tabs:852 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Uusi tiketti"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2637
+#: lib/RT/Ticket.pm:2674
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Uutta tikettiä ei ole olemassa"
 
@@ -5685,7 +5763,7 @@ msgstr "Uusi valvoja"
 msgid "New window setting"
 msgstr "Uusi ikkunan asetus"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:104 share/html/Elements/Tabs:643 share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/DatabaseType.html:70 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Sendmail.html:63
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:106 share/html/Elements/Tabs:655 share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/DatabaseType.html:70 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Sendmail.html:63
 msgid "Next"
 msgstr "Seuraava"
 
@@ -5693,7 +5771,7 @@ msgstr "Seuraava"
 msgid "Next page"
 msgstr "Seuraava sivu"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
 msgid "NickName"
 msgstr "Lempinimi"
 
@@ -5743,7 +5821,7 @@ msgstr ""
 msgid "No Queue defined"
 msgstr "Jonoa ei ole määritelty"
 
-#: bin/rt-crontool:123
+#: bin/rt-crontool:124
 msgid "No RT user found. Please consult your RT administrator."
 msgstr ""
 
@@ -5771,7 +5849,7 @@ msgstr "Tapausta ei määritelty. Poistutaan tapauksen muokkauksesta\\n\\n"
 msgid "No action"
 msgstr "Ei toimintoa"
 
-#: lib/RT/Record.pm:956
+#: lib/RT/Record.pm:967
 msgid "No column specified"
 msgstr ""
 
@@ -5791,7 +5869,7 @@ msgstr "Ei kirjeenvaihtoa liitettynä"
 msgid "No dashboards."
 msgstr "Ei työtiloja."
 
-#: lib/RT/Action.pm:163 lib/RT/Condition.pm:183 lib/RT/Search.pm:125 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:74
+#: lib/RT/Action.pm:163 lib/RT/Condition.pm:183 lib/RT/Search.pm:125 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:75
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "Ei kuvausta kohteelle %1"
@@ -5808,7 +5886,7 @@ msgstr "Ryhmää ei ole määritelty"
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr "Ryhmää ei löydy."
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:725
+#: lib/RT/Attachment.pm:744
 msgid "No key suitable for encryption"
 msgstr ""
 
@@ -5816,7 +5894,7 @@ msgstr ""
 msgid "No keys for this address"
 msgstr "Ei avaimia tälle osoitteelle"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2197
+#: lib/RT/Ticket.pm:2229
 msgid "No message attached"
 msgstr "Ei liitettyä viestiä"
 
@@ -5824,15 +5902,15 @@ msgstr "Ei liitettyä viestiä"
 msgid "No name provided"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:705
+#: lib/RT/Attachment.pm:724
 msgid "No need to encrypt"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:815
+#: lib/RT/User.pm:816
 msgid "No password set"
 msgstr "Salasanaa ei ole asetettu"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:404
+#: lib/RT/Queue.pm:401
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "Ei oikeutta luoda jonoja"
 
@@ -5857,11 +5935,11 @@ msgstr ""
 msgid "No permission to save system-wide searches"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1311
+#: lib/RT/User.pm:1343
 msgid "No permission to set preferences"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:323
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:324
 msgid "No permission to view Article"
 msgstr ""
 
@@ -5869,7 +5947,7 @@ msgstr ""
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Ei oikeutta nähdä tikettiä"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:990 lib/RT/Ticket.pm:1195
+#: lib/RT/Queue.pm:1011 lib/RT/Ticket.pm:1198
 msgid "No principal specified"
 msgstr "Toimeksiantajaa ei ole määritelty"
 
@@ -5905,7 +5983,7 @@ msgstr "Ei työstettävää hakua"
 msgid "No subject"
 msgstr "Ei otsikkoa"
 
-#: lib/RT/User.pm:1589
+#: lib/RT/User.pm:1614
 msgid "No such key or it's not suitable for signing"
 msgstr ""
 
@@ -5937,7 +6015,7 @@ msgstr "Yhtään käyttäjää ei löydy."
 msgid "No valid RT user found. RT cvs handler disengaged. Please consult your RT administrator.\\n"
 msgstr "Ei kelpaa RT-käyttäjäksi. RT:n cvs-käsittelijä irrottautuu. Ole hyvä ja ota yhteyttä RT:n ylläpitäjään.\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:953
+#: lib/RT/Record.pm:964
 msgid "No value sent to _Set!"
 msgstr ""
 
@@ -5949,11 +6027,11 @@ msgstr "Tuntematon"
 msgid "None"
 msgstr "Ei mitään"
 
-#: lib/RT/Record.pm:958
+#: lib/RT/Record.pm:969
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Olematon kenttä?"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:498
+#: lib/RT/CustomField.pm:500
 msgid "Not found"
 msgstr "Ei tuloksia"
 
@@ -5965,7 +6043,7 @@ msgstr "Sisäänkirjautumaton"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Et ole kirjautunut järjestelmään"
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Ei asetettu"
 
@@ -5985,7 +6063,7 @@ msgstr "Ei vielä toteutettu..."
 msgid "Notes"
 msgstr "Merkintöjä"
 
-#: lib/RT/User.pm:748
+#: lib/RT/User.pm:749
 msgid "Notification could not be sent"
 msgstr "Ilmoitusta ei pystytty lähettämään"
 
@@ -6109,7 +6187,7 @@ msgstr "Objekti luotu"
 msgid "Object deleted"
 msgstr "Objekti poistettu"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1342
+#: lib/RT/CustomField.pm:1416
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr ""
 
@@ -6129,7 +6207,7 @@ msgstr "Loka"
 msgid "October"
 msgstr "lokakuu"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:436
+#: share/html/Elements/Tabs:447
 msgid "Offline"
 msgstr "Yhteydetön tila"
 
@@ -6206,11 +6284,11 @@ msgstr "Tilan muuttuessa"
 msgid "On Transaction"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:69 share/html/m/ticket/reply:101
+#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:68 share/html/m/ticket/reply:102
 msgid "One-time Bcc"
 msgstr "Piilokopio"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:50 share/html/m/ticket/reply:99
+#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:50 share/html/m/ticket/reply:100
 msgid "One-time Cc"
 msgstr "Kopio"
 
@@ -6236,7 +6314,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open"
 msgstr "Avoin"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2417 etc/RT_Config.pm:2446 etc/RT_Config.pm:2493 etc/RT_Config.pm:2522
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -6256,7 +6334,7 @@ msgstr "Avaa"
 msgid "Open requests"
 msgstr "Avoimet tapaukset"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:855 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Avaa tikettejä"
 
@@ -6276,7 +6354,7 @@ msgstr "Avaa tiketit kun esiintyy kirjeenvaihtoa"
 msgid "Option"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:467 share/html/Prefs/MyRT.html:67
+#: share/html/Elements/Tabs:478 share/html/Prefs/MyRT.html:67
 msgid "Options"
 msgstr ""
 
@@ -6292,7 +6370,7 @@ msgstr ""
 msgid "Ordering and sorting"
 msgstr "Järjestäminen"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:125 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:81 share/html/User/Prefs.html:119
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:125 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:81 share/html/User/Prefs.html:127
 msgid "Organization"
 msgstr "Laitos"
 
@@ -6309,7 +6387,7 @@ msgstr "Lähtevä sähköposti lisätty"
 msgid "Outgoing email recorded"
 msgstr "Lähtevä sähköposti lisätty"
 
-#: lib/RT/Config.pm:495
+#: lib/RT/Config.pm:498
 msgid "Outgoing mail"
 msgstr ""
 
@@ -6317,7 +6395,7 @@ msgstr ""
 msgid "Over time, priority moves toward"
 msgstr "Ajan kuluessa prioriteetti muuttuu kohti"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:417
+#: share/html/Elements/Tabs:428
 msgid "Overview"
 msgstr ""
 
@@ -6329,7 +6407,7 @@ msgstr "Omat tiketit"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2456 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
 msgid "Owner"
 msgstr "Yhteyshenkilö"
 
@@ -6338,7 +6416,7 @@ msgstr "Yhteyshenkilö"
 msgid "Owner '%1' does not have rights to own this ticket."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2999
+#: lib/RT/Ticket.pm:3036
 #. ($OldOwnerObj->Name, $NewOwnerObj->Name)
 msgid "Owner changed from %1 to %2"
 msgstr "Yhteyshenkilöksi vaihdettu %2"
@@ -6347,7 +6425,7 @@ msgstr "Yhteyshenkilöksi vaihdettu %2"
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Yhteyshenkilöä ei voitu asettaa."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:744 lib/RT/Transaction.pm:916
+#: lib/RT/Transaction.pm:745 lib/RT/Transaction.pm:917
 #. ($Old->Name , $New->Name)
 #. ($Old->Name, $New->Name)
 msgid "Owner forcibly changed from %1 to %2"
@@ -6361,11 +6439,11 @@ msgstr "Yhteyshenkilö"
 msgid "OwnerName"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:63
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:65
 msgid "Page"
 msgstr "Sivu"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:60
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:62
 msgid "Page 1 of 1"
 msgstr "Sivu 1/1"
 
@@ -6385,11 +6463,11 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Hakulaite-puhelin"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:458
 msgid "Parents"
 msgstr "Vanhemmat"
 
-#: share/html/Elements/Login:73 share/html/User/Prefs.html:109 share/html/m/login:102
+#: share/html/Elements/Login:75 share/html/User/Prefs.html:117 share/html/m/_elements/login:74
 msgid "Password"
 msgstr "Salasana"
 
@@ -6397,15 +6475,15 @@ msgstr "Salasana"
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Salasanan muistutus"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:868 lib/RT/User.pm:826
+#: lib/RT/Transaction.pm:869 lib/RT/User.pm:827
 msgid "Password changed"
 msgstr "Salasana vaihdettu"
 
-#: lib/RT/User.pm:792
+#: lib/RT/User.pm:793
 msgid "Password has not been set."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:284
+#: lib/RT/User.pm:285
 #. (RT->Config->Get('MinimumPasswordLength'))
 msgid "Password needs to be at least %1 characters long"
 msgstr "Salasanan tulee olla vähintään %1 merkkiä pitkä"
@@ -6414,7 +6492,7 @@ msgstr "Salasanan tulee olla vähintään %1 merkkiä pitkä"
 msgid "Password not printed"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:825
+#: lib/RT/User.pm:826
 msgid "Password set"
 msgstr "Salasana asetettu"
 
@@ -6422,12 +6500,12 @@ msgstr "Salasana asetettu"
 msgid "Password too short"
 msgstr "Salasana liian lyhyt"
 
-#: share/html/SelfService/Prefs.html:76 share/html/User/Prefs.html:259
+#: share/html/SelfService/Prefs.html:76 share/html/User/Prefs.html:263
 #. ($msg)
 msgid "Password: %1"
 msgstr "Salasana: %1"
 
-#: lib/RT/User.pm:811
+#: lib/RT/User.pm:812
 msgid "Password: Permission Denied"
 msgstr ""
 
@@ -6435,7 +6513,7 @@ msgstr ""
 msgid "PasswordChange"
 msgstr "Salasanan vaihto"
 
-#: lib/RT/User.pm:788
+#: lib/RT/User.pm:789
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Salasanat eivät täsmää."
 
@@ -6443,11 +6521,11 @@ msgstr "Salasanat eivät täsmää."
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr "Salasanat eivät täsmää. Salasanaasi ei vaihdettu"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:186
+#: lib/RT/Installer.pm:189
 msgid "Path to sendmail"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:538 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 share/html/Ticket/ModifyAll.html:73 share/html/m/ticket/show:281
+#: share/html/Elements/Tabs:550 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 share/html/Ticket/ModifyAll.html:73 share/html/m/ticket/show:287
 msgid "People"
 msgstr "Käyttäjät"
 
@@ -6472,11 +6550,11 @@ msgstr ""
 msgid "Perl library search order"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:230
+#: share/html/Elements/Tabs:231
 msgid "Permanently wipeout data from RT"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:331 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:417 lib/RT/Article.pm:469 lib/RT/Article.pm:493 lib/RT/Article.pm:566 lib/RT/Attachment.pm:691 lib/RT/Attachment.pm:692 lib/RT/Attachment.pm:753 lib/RT/Attachment.pm:754 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:389 lib/RT/Class.pm:439 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1300 lib/RT/CustomField.pm:1346 lib/RT/CustomField.pm:1389 lib/RT/CustomField.pm:1530 lib/RT/CustomField.pm:1671 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:545 lib/RT/CustomField.pm:572 lib/RT/CustomField.pm:890 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1212 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:585 lib/RT/Queue.pm:611 lib/RT/Queue.pm:835 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Template.pm:101 lib/RT/Template.pm:216 lib/RT/Template.pm:221 lib/RT/Template.pm:230 lib/RT/Template.pm:257 lib/RT/Template.pm:386 lib/RT/Template.pm:611 lib/RT/Template.pm:628 lib/RT/Template.pm:646 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1228 lib/RT/Ticket.pm:1238 lib/RT/Ticket.pm:1252 lib/RT/Ticket.pm:1347 lib/RT/Ticket.pm:1694 lib/RT/Ticket.pm:1927 lib/RT/Ticket.pm:2094 lib/RT/Ticket.pm:2142 lib/RT/Ticket.pm:2421 lib/RT/Ticket.pm:2434 lib/RT/Ticket.pm:2513 lib/RT/Ticket.pm:2526 lib/RT/Ticket.pm:2628 lib/RT/Ticket.pm:2642 lib/RT/Ticket.pm:2901 lib/RT/Ticket.pm:2912 lib/RT/Ticket.pm:2918 lib/RT/Ticket.pm:3127 lib/RT/Ticket.pm:3201 lib/RT/Ticket.pm:3396 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1059 lib/RT/User.pm:133 lib/RT/User.pm:1437 lib/RT/User.pm:1574 lib/RT/User.pm:306 lib/RT/User.pm:694 lib/RT/User.pm:729 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
+#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:417 lib/RT/Article.pm:469 lib/RT/Article.pm:493 lib/RT/Article.pm:577 lib/RT/Attachment.pm:710 lib/RT/Attachment.pm:711 lib/RT/Attachment.pm:772 lib/RT/Attachment.pm:773 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1604 lib/RT/CustomField.pm:1745 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2458 lib/RT/Ticket.pm:2471 lib/RT/Ticket.pm:2550 lib/RT/Ticket.pm:2563 lib/RT/Ticket.pm:2665 lib/RT/Ticket.pm:2679 lib/RT/Ticket.pm:2938 lib/RT/Ticket.pm:2949 lib/RT/Ticket.pm:2955 lib/RT/Ticket.pm:3164 lib/RT/Ticket.pm:3238 lib/RT/Ticket.pm:3468 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1060 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1476 lib/RT/User.pm:1599 lib/RT/User.pm:307 lib/RT/User.pm:695 lib/RT/User.pm:730 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Pääsy kielletty"
 
@@ -6512,14 +6590,18 @@ msgstr "Paikanpitäjä"
 msgid "Please check the URL and try again."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:783
+#: lib/RT/User.pm:784
 msgid "Please enter your current password correctly."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:785
+#: lib/RT/User.pm:786
 msgid "Please enter your current password."
 msgstr ""
 
+#: share/html/Elements/CSRF:48 share/html/Elements/CSRF:51
+msgid "Possible cross-site request forgery"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Dashboards/Elements/HiddenSearches:73
 msgid "Possible hidden searches"
 msgstr ""
@@ -6528,7 +6610,13 @@ msgstr ""
 msgid "PostgreSQL"
 msgstr "PostgreSQL"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:854 share/html/SelfService/Prefs.html:48 share/html/User/Prefs.html:48
+#: share/html/Elements/ShowSearch:96 share/html/m/tickets/search:81
+#. ($m->interp->apply_escapes($Name, 'h'))
+#. ($m->interp->apply_escapes($name, 'h'))
+msgid "Predefined search %1 not found"
+msgstr ""
+
+#: share/html/Elements/Tabs:869 share/html/SelfService/Prefs.html:48 share/html/User/Prefs.html:48
 msgid "Preferences"
 msgstr "Asetukset"
 
@@ -6548,16 +6636,16 @@ msgstr ""
 msgid "Preferences saved for user %1."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Prefs/MyRT.html:101 share/html/Prefs/Other.html:102 share/html/Prefs/Quicksearch.html:87 share/html/Prefs/Search.html:104 share/html/Prefs/SearchOptions.html:81
+#: share/html/Prefs/MyRT.html:101 share/html/Prefs/Other.html:103 share/html/Prefs/Quicksearch.html:87 share/html/Prefs/Search.html:104 share/html/Prefs/SearchOptions.html:81
 msgid "Preferences saved."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Prefs/Other.html:87
+#: share/html/Prefs/Other.html:88
 #. ($msg)
 msgid "Preferred Key: %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Prefs/Other.html:71
+#: share/html/Prefs/Other.html:72
 msgid "Preferred key"
 msgstr ""
 
@@ -6569,11 +6657,11 @@ msgstr "Asetukset"
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr "Valmistele tumppi"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:638
+#: share/html/Elements/Tabs:650
 msgid "Prev"
 msgstr "Edellinen"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:101
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:103
 msgid "Previous"
 msgstr "Edellinen"
 
@@ -6598,7 +6686,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr "Tulosta tämä viesti"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2260 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:363 share/html/m/ticket/show:243
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioriteetti"
 
@@ -6618,11 +6706,11 @@ msgstr "Yksityisyys:"
 msgid "Private Key"
 msgstr "Salainen avain"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:662 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
+#: lib/RT/Handle.pm:660 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
 msgid "Privileged"
 msgstr "Erioikeutettu"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:253
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Erioikeutuksen tila: %1"
@@ -6631,11 +6719,11 @@ msgstr "Erioikeutuksen tila: %1"
 msgid "Privileged users"
 msgstr "Erioikeutetut käyttäjät"
 
-#: bin/rt-crontool:185
+#: bin/rt-crontool:182
 msgid "Processing without transaction, some conditions and actions may fail. Consider using --transaction argument"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:676
+#: lib/RT/Handle.pm:674
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Valeryhmä sisäiseen käyttöön"
 
@@ -6656,7 +6744,7 @@ msgstr "Tietokantakysely"
 msgid "Query Builder"
 msgstr "Tietokantahaku"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:954 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2103 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:247
 msgid "Queue"
 msgstr "Jono"
 
@@ -6678,27 +6766,27 @@ msgstr "Jonon nimi"
 msgid "Queue Scrips"
 msgstr "Työjonon toiminnot"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:561
+#: lib/RT/Queue.pm:553
 msgid "Queue already exists"
 msgstr "Jono on jo olemassa"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:426 lib/RT/Queue.pm:432
+#: lib/RT/Queue.pm:421 lib/RT/Queue.pm:427
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Jonoa ei voitu luoda"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:144
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Jonoa ei voitu ladata."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:452
+#: lib/RT/Queue.pm:444
 msgid "Queue created"
 msgstr "Jono luotu"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:491
+#: lib/RT/Queue.pm:483
 msgid "Queue disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:493
+#: lib/RT/Queue.pm:485
 msgid "Queue enabled"
 msgstr ""
 
@@ -6734,7 +6822,7 @@ msgstr ""
 msgid "QueueWatcher"
 msgstr "Jonon valvoja"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:77 share/html/Elements/Tabs:137 share/html/Elements/Tabs:239 share/html/Elements/Tabs:82
+#: lib/RT/CustomField.pm:1675 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:77 share/html/Elements/Tabs:138 share/html/Elements/Tabs:240 share/html/Elements/Tabs:83
 msgid "Queues"
 msgstr "Jonot"
 
@@ -6750,7 +6838,7 @@ msgstr ""
 msgid "Quick Create"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Elements/QuickSearch:48 share/html/Elements/Quicksearch:50 share/html/Elements/Tabs:471 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69
+#: share/html/Articles/Elements/QuickSearch:48 share/html/Elements/Quicksearch:50 share/html/Elements/Tabs:482 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69
 msgid "Quick search"
 msgstr "Pikahaku"
 
@@ -6766,7 +6854,7 @@ msgstr ""
 msgid "RFC2822"
 msgstr "RFC2822"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:752
+#: share/html/Elements/Tabs:765
 msgid "RSS"
 msgstr "RSS"
 
@@ -6786,7 +6874,7 @@ msgstr "RT %1. Copyright 1996-%1 Jesse Vincent <jesse\\@bestpractical.com>\\n"
 msgid "RT Administration"
 msgstr "Tikettijärjestelmän ylläpito"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:162
+#: lib/RT/Installer.pm:165
 msgid "RT Administrator Email"
 msgstr "Tikettijärjestelmän ylläpitäjän sähköposti"
 
@@ -6810,7 +6898,7 @@ msgstr "RT Konfiguraatiovirhe"
 msgid "RT Critical error. Message not recorded!"
 msgstr "RT Kriittinen virhe. Viestiä ei tallennettu!"
 
-#: share/html/Elements/Error:69 share/html/SelfService/Error.html:64
+#: share/html/Elements/Error:72 share/html/SelfService/Error.html:64
 msgid "RT Error"
 msgstr "RT Virhe"
 
@@ -6826,7 +6914,7 @@ msgstr "RT Itsepalvelu / Suljetut tapaukset"
 msgid "RT Size"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:306 lib/RT/Config.pm:315 share/html/Admin/Global/MyRT.html:48 share/html/Admin/Global/MyRT.html:56 share/html/Admin/Users/MyRT.html:64 share/html/Elements/Tabs:195 share/html/Elements/Tabs:306 share/html/Elements/Tabs:470 share/html/Prefs/MyRT.html:60 share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/index.html:4
+#: lib/RT/Config.pm:306 lib/RT/Config.pm:315 share/html/Admin/Global/MyRT.html:48 share/html/Admin/Global/MyRT.html:56 share/html/Admin/Users/MyRT.html:64 share/html/Elements/Tabs:196 share/html/Elements/Tabs:310 share/html/Elements/Tabs:481 share/html/Prefs/MyRT.html:60 share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/index.html:4
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "Tikettijärjestelmä"
 
@@ -6863,7 +6951,7 @@ msgstr "RT ei löytänyt tilaajaa ulkopuolisesta tietokannasta"
 msgid "RT couldn't find the queue: %1"
 msgstr "RT ei löytänyt työjonoa: %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:275
+#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:279
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr "Tikettijärjestelmä ei voinut tallentaa istuntoasi."
 
@@ -6871,11 +6959,16 @@ msgstr "Tikettijärjestelmä ei voinut tallentaa istuntoasi."
 msgid "RT couldn't validate this PGP signature. \\n"
 msgstr "RT ei pystynyt tarkistamaan tätä PGP allekirjoitusta.\\n"
 
-#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/index.html:48 share/html/m/login:82
+#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/_elements/login:52 share/html/m/index.html:48
 #. (RT->Config->Get('rtname'))
 msgid "RT for %1"
 msgstr "%1: RT"
 
+#: share/html/Elements/CSRF:55
+#. ($strong_start, $strong_end, $Reason, $action)
+msgid "RT has detected a possible %1cross-site request forgery%2 for this request, because %3.  A malicious attacker may be trying to %1%4%2 on your behalf. If you did not initiate this request, then you should alert your security team."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT has proccessed your commands"
 msgstr "RT on prosessoinut antamasi komennot"
@@ -6896,11 +6989,11 @@ msgstr ""
 msgid "RT thinks this message may be a bounce"
 msgstr "RT luulee että tämä viesti on palautus"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:121
+#: lib/RT/Installer.pm:123
 msgid "RT will connect to the database using this user.  It will be created for you."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:155
+#: lib/RT/Installer.pm:158
 msgid "RT will create a user called \"root\" and set this as their password"
 msgstr ""
 
@@ -6917,7 +7010,7 @@ msgstr "RT prosessoi tämän viestin kuten se olisi allekirjoittamaton."
 msgid "RT will replace %1 and %2 with the record's id and the custom field's value, respectively."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:142
+#: lib/RT/Installer.pm:144
 msgid "RT will use this string to uniquely identify your installation and looks for it in the subject of emails to decide what ticket a message applies to.  We recommend that you set this to your internet domain. (ex: example.com)"
 msgstr ""
 
@@ -6929,12 +7022,12 @@ msgstr ""
 msgid "RT's email command mode requires PGP authentication.  Either you didn't sign your message, or your signature could not be verified."
 msgstr "RT:n sähköpostiohjaustila vaatii PGP-tunnistamista. Et allekirjoittanut (PGP) viestiä tai allekirjoitustasi ei pystytty vahvistamaan."
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:224
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:225
 #. ($address)
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2453 etc/RT_Config.pm:2525 etc/RT_Config.pm:2529
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6942,7 +7035,7 @@ msgstr ""
 msgid "Real Name"
 msgstr "Oikea nimi"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
 msgid "RealName"
 msgstr "Oikea nimi"
 
@@ -6970,27 +7063,27 @@ msgstr ""
 msgid "Refer to"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:797
+#: lib/RT/Transaction.pm:798
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 added"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:837
+#: lib/RT/Transaction.pm:838
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:794
+#: lib/RT/Transaction.pm:795
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 added"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:834
+#: lib/RT/Transaction.pm:835
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:422 share/html/m/ticket/show:476
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Viittaus tähän tikettiin"
 
@@ -6998,7 +7091,7 @@ msgstr "Viittaus tähän tikettiin"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:466
 msgid "Refers to"
 msgstr "Viittaus toiseen tikettiin"
 
@@ -7071,7 +7164,7 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Päivitä tämä sivu %1 minuutin välein"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2425 etc/RT_Config.pm:2441 etc/RT_Config.pm:2501 etc/RT_Config.pm:2517
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -7079,22 +7172,22 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2574 lib/RT/Transaction.pm:935
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
 msgstr "Muistutus '%1' lisätty"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:947
+#: lib/RT/Transaction.pm:948
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' completed"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:940
+#: lib/RT/Transaction.pm:941
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr ""
@@ -7103,7 +7196,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Muistutustiketti #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:563 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:361
 msgid "Reminders"
 msgstr "Muistutukset"
 
@@ -7128,7 +7221,7 @@ msgstr "Poista kopio"
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "Poista tilaaja"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1041
+#: lib/RT/Queue.pm:1063
 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
 msgid "Removed %1 from members of %2 for this queue."
 msgstr ""
@@ -7141,7 +7234,7 @@ msgstr ""
 msgid "Replaces the owner dropdowns with textboxes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:555 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:201 share/html/m/_elements/ticket_menu:69
+#: share/html/Elements/Tabs:567 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:201 share/html/m/_elements/ticket_menu:69
 msgid "Reply"
 msgstr "Vastaa"
 
@@ -7149,7 +7242,7 @@ msgstr "Vastaa"
 msgid "Reply Address"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:130 share/html/Ticket/ModifyAll.html:95 share/html/Ticket/Update.html:79 share/html/m/ticket/reply:91
+#: share/html/Search/Bulk.html:130 share/html/Ticket/ModifyAll.html:95 share/html/Ticket/Update.html:79 share/html/m/ticket/reply:92
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr ""
 
@@ -7165,7 +7258,7 @@ msgstr ""
 msgid "Reports"
 msgstr "Raportit"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:137
+#: lib/RT/ACE.pm:100 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:137
 msgid "Requestor"
 msgstr "Tilaaja"
 
@@ -7181,7 +7274,7 @@ msgstr "Tilaaja"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/show:296
 msgid "Requestors"
 msgstr "Tilaajat"
 
@@ -7202,7 +7295,7 @@ msgstr "Palauta"
 msgid "Reset RT at a glance"
 msgstr ""
 
-#: share/html/User/Prefs.html:182
+#: share/html/User/Prefs.html:178
 msgid "Reset secret authentication token"
 msgstr ""
 
@@ -7214,16 +7307,16 @@ msgstr "Palauta oletus"
 msgid "Residence"
 msgstr "Koti"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2421 etc/RT_Config.pm:2437 etc/RT_Config.pm:2497 etc/RT_Config.pm:2513 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Päätä"
 
-#: share/html/m/ticket/reply:167
+#: share/html/m/ticket/reply:168
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Ratkaise tiketti #%1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:321 lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:933 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:216 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:241 share/html/Elements/SelectDateType:51 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: etc/initialdata:321 lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:933 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:216 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:241 share/html/Elements/SelectDateType:51 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "Resolved"
 msgstr "Valmis"
 
@@ -7275,7 +7368,7 @@ msgstr "Oikeutta %1 ei löydetty %2  %3 laajuudessa %4 (%5)\\n"
 msgid "Right Delegated"
 msgstr "Oikeus delegoitu"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:302
+#: lib/RT/ACE.pm:303
 msgid "Right Granted"
 msgstr "Oikeus myönnetty"
 
@@ -7283,7 +7376,7 @@ msgstr "Oikeus myönnetty"
 msgid "Right Loaded"
 msgstr "Oikeus ladattu"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:357
+#: lib/RT/ACE.pm:358
 msgid "Right could not be revoked"
 msgstr "Oikeutta ei voitu perua"
 
@@ -7291,11 +7384,11 @@ msgstr "Oikeutta ei voitu perua"
 msgid "Right not found"
 msgstr "Oikeutta ei löydy"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:325
+#: lib/RT/ACE.pm:326
 msgid "Right not loaded."
 msgstr "Oikeutta ei ladattu"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:353
+#: lib/RT/ACE.pm:354
 msgid "Right revoked"
 msgstr "Oikeus peruttu"
 
@@ -7303,7 +7396,7 @@ msgstr "Oikeus peruttu"
 msgid "Rights"
 msgstr "Oikeudet"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1804 lib/RT/Interface/Web.pm:1915
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293
 #. ($object_type)
 msgid "Rights could not be granted for %1"
 msgstr "Oikeuksia ei voitu myöntää: %1"
@@ -7336,7 +7429,7 @@ msgstr ""
 msgid "Rows per page"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:49 share/html/Admin/Tools/Queries.html:58 share/html/Elements/Tabs:223
+#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:49 share/html/Admin/Tools/Queries.html:58 share/html/Elements/Tabs:224
 msgid "SQL Queries"
 msgstr ""
 
@@ -7360,15 +7453,15 @@ msgstr "La"
 msgid "Saturday"
 msgstr "Lauantai"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:63 share/html/Prefs/MyRT.html:71 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Search/Elements/EditSearches:73 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:80 share/html/Widgets/SelectionBox:233 share/html/m/ticket/show:361
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:63 share/html/Prefs/MyRT.html:71 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Search/Elements/EditSearches:73 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:80 share/html/Widgets/SelectionBox:233 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Save"
 msgstr "Tallenna"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:57 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:99 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:55 share/html/Admin/Elements/EditScrip:145 share/html/Admin/Global/GroupRights.html:54 share/html/Admin/Global/Template.html:91 share/html/Admin/Global/UserRights.html:54 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:55 share/html/Admin/Groups/Modify.html:94 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:55 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:59 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Admin/Queues/Template.html:115 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:60 share/html/Admin/Users/GnuPG.html:73 share/html/Admin/Users/Modify.html:227 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Dashboards/Subscription.html:183 share/html/Prefs/Other.html:75 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Prefs/SearchOptions.html:62 share/html/SelfService/Prefs.html:61 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:127 share/html/Ticket/ModifyDates.html:60 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:62 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76 share/html/Ticket/Reminders.html:61
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:57 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:99 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:55 share/html/Admin/Elements/EditScrip:145 share/html/Admin/Global/GroupRights.html:54 share/html/Admin/Global/Template.html:91 share/html/Admin/Global/UserRights.html:54 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:55 share/html/Admin/Groups/Modify.html:94 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:55 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:59 share/html/Admin/Queues/Modify.html:158 share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Admin/Queues/Template.html:115 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:60 share/html/Admin/Users/GnuPG.html:73 share/html/Admin/Users/Modify.html:227 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Dashboards/Subscription.html:183 share/html/Prefs/Other.html:76 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Prefs/SearchOptions.html:62 share/html/SelfService/Prefs.html:61 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:127 share/html/Ticket/ModifyDates.html:60 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:62 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76 share/html/Ticket/Reminders.html:61
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Tallenna muutokset"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:190
+#: share/html/User/Prefs.html:199
 msgid "Save Preferences"
 msgstr "Tallenna asetukset"
 
@@ -7394,11 +7487,11 @@ msgid "Saved %1 %2"
 msgstr "Tallennettu %1 %2"
 
 #: share/html/Elements/ShowSearch:72
-#. ($SavedSearch)
+#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
 msgid "Saved Search %1 not found"
 msgstr "Tallennettua hakua %1 ei löydy"
 
-#: share/html/Elements/SavedSearches:48 share/html/Elements/Tabs:473
+#: share/html/Elements/SavedSearches:48 share/html/Elements/Tabs:484
 msgid "Saved Searches"
 msgstr "Tallennetut haut"
 
@@ -7427,7 +7520,7 @@ msgstr ""
 msgid "Scrip deleted"
 msgstr "Toiminto poistettu"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:106 share/html/Elements/Tabs:279
+#: share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:281
 msgid "Scrips"
 msgstr "Toiminnot"
 
@@ -7443,7 +7536,7 @@ msgstr "Toiminnot työjonolle %1\\n"
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Toiminnot, joita sovelletaan kaikkiin jonoihin"
 
-#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:63 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:144 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/Tabs:418 share/html/Elements/Tabs:789 share/html/Search/Simple.html:58 share/html/m/_elements/menu:64
+#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:63 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:144 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/Tabs:429 share/html/Elements/Tabs:802 share/html/Search/Simple.html:58 share/html/m/_elements/menu:64
 msgid "Search"
 msgstr "Hae"
 
@@ -7489,7 +7582,7 @@ msgstr ""
 msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers, <strong>queues</strong> by name, Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>."
 msgstr "Hae tikettejä kirjoittamalla <strong>id</strong>-numero , <strong>jonot</strong>, <strong>käyttäjänimi</strong> ja <strong>lähettäjän sähköpostiosoite</strong>."
 
-#: share/html/Elements/Tabs:469
+#: share/html/Elements/Tabs:480
 msgid "Search options"
 msgstr ""
 
@@ -7515,15 +7608,15 @@ msgstr ""
 msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
 msgstr "Voit etsiä myös tiketin sisällön perusteella kirjoittamalla hakukenttään <strong>fulltext:hakusana</strong>. HUOM! Tämä voi kestää jonkin aikaa joten odota ole hyvä."
 
-#: share/html/User/Prefs.html:178
+#: share/html/User/Prefs.html:170
 msgid "Secret authentication token"
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:365
+#: bin/rt-crontool:350
 msgid "Security:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowCustomFields:116 share/html/m/ticket/show:194
+#: share/html/Elements/ShowCustomFields:116 share/html/m/ticket/show:196
 msgid "See also:"
 msgstr "Katso myös:"
 
@@ -7567,11 +7660,11 @@ msgstr "Esikatsele omaa työtilaa"
 msgid "SeeQueue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:110 share/html/Elements/Tabs:118 share/html/Elements/Tabs:160 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:276 share/html/Elements/Tabs:280 share/html/Elements/Tabs:350 share/html/Elements/Tabs:361 share/html/Elements/Tabs:371 share/html/Elements/Tabs:70 share/html/Elements/Tabs:78 share/html/Elements/Tabs:86 share/html/Elements/Tabs:95
+#: share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:161 share/html/Elements/Tabs:177 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:278 share/html/Elements/Tabs:282 share/html/Elements/Tabs:359 share/html/Elements/Tabs:371 share/html/Elements/Tabs:382 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96
 msgid "Select"
 msgstr "Valitse"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:96 share/html/Elements/Tabs:153
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:96 share/html/Elements/Tabs:154
 msgid "Select Custom Fields for Articles in all Classes"
 msgstr ""
 
@@ -7628,23 +7721,23 @@ msgstr "Vaihda kieli"
 msgid "Select box"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:78 share/html/Elements/Tabs:138
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:78 share/html/Elements/Tabs:139
 msgid "Select custom fields for all queues"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:72 share/html/Elements/Tabs:133
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:72 share/html/Elements/Tabs:134
 msgid "Select custom fields for all user groups"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:67 share/html/Elements/Tabs:128
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:67 share/html/Elements/Tabs:129
 msgid "Select custom fields for all users"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:84 share/html/Elements/Tabs:143
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:84 share/html/Elements/Tabs:144
 msgid "Select custom fields for tickets in all queues"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:91 share/html/Elements/Tabs:148
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:91 share/html/Elements/Tabs:149
 msgid "Select custom fields for transactions on tickets in all queues"
 msgstr ""
 
@@ -7725,7 +7818,7 @@ msgstr ""
 msgid "Selected Queues"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2032
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2068
 msgid "Selected key either is not trusted or doesn't exist anymore."
 msgstr ""
 
@@ -7793,7 +7886,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Lähetä postia yhteyshenkilölle"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:796
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7813,11 +7906,11 @@ msgstr ""
 msgid "September"
 msgstr "syyskuu"
 
-#: lib/RT/User.pm:1599
+#: lib/RT/User.pm:1624
 msgid "Set private key"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:466 share/html/Prefs/Other.html:79
+#: share/html/Elements/Tabs:477 share/html/Prefs/Other.html:80
 msgid "Settings"
 msgstr ""
 
@@ -7825,11 +7918,11 @@ msgstr ""
 msgid "Short usernames"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:496
+#: lib/RT/Config.pm:499
 msgid "Should RT send you mail for ticket updates you make?"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:502 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182
+#: share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182
 msgid "Show"
 msgstr "Näytä"
 
@@ -7845,7 +7938,7 @@ msgstr ""
 msgid "Show Configuration tab"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:726
+#: share/html/Elements/Tabs:739
 msgid "Show Results"
 msgstr "Näytä tulokset"
 
@@ -7854,7 +7947,7 @@ msgstr "Näytä tulokset"
 msgid "Show Tickets Properties on %1 level"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:63
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:63 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:64
 msgid "Show all quoted text"
 msgstr ""
 
@@ -7870,7 +7963,7 @@ msgstr "Näytä myös"
 msgid "Show basics"
 msgstr "Näytä perustiedot"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:73
 msgid "Show brief headers"
 msgstr ""
 
@@ -7882,7 +7975,7 @@ msgstr ""
 msgid "Show details"
 msgstr "Näytä yksityiskohdat"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:77
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:78
 msgid "Show full headers"
 msgstr ""
 
@@ -7914,12 +8007,12 @@ msgstr ""
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:404
-msgid "Show the Requestor's 10 highest priority closed tickets"
+#: lib/RT/Config.pm:403
+msgid "Show the Requestor's 10 highest priority active tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:403
-msgid "Show the Requestor's 10 highest priority open tickets"
+#: lib/RT/Config.pm:404
+msgid "Show the Requestor's 10 highest priority inactive tickets"
 msgstr ""
 
 #: lib/RT/Config.pm:405
@@ -7986,7 +8079,7 @@ msgstr ""
 msgid "ShowTicketComments"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:74 share/html/Elements/Tabs:229 share/html/Elements/Tabs:769
+#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:74 share/html/Elements/Tabs:230 share/html/Elements/Tabs:782
 msgid "Shredder"
 msgstr "Silppuri"
 
@@ -8003,6 +8096,11 @@ msgstr "Sivupalkki"
 msgid "Sign"
 msgstr ""
 
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:123
+#. ("<b>","</b>","<i>","</i>")
+msgid "Sign all auto-generated mail.  %1Caution%2: Enabling this option alters the signature from providing %3authentication%4 to providing %3integrity%4."
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:118
 msgid "Sign by default"
 msgstr ""
@@ -8020,15 +8118,15 @@ msgstr ""
 msgid "Sign%1%2 using %3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:215 share/html/User/Prefs.html:170
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:215 share/html/User/Prefs.html:107
 msgid "Signature"
 msgstr "Allekirjoitus"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:595
+#: lib/RT/Queue.pm:587 lib/RT/Queue.pm:613
 msgid "Signing disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:594
+#: lib/RT/Queue.pm:586 lib/RT/Queue.pm:612
 msgid "Signing enabled"
 msgstr ""
 
@@ -8036,7 +8134,7 @@ msgstr ""
 msgid "Simple"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:411
+#: share/html/Elements/Tabs:422
 msgid "Simple Search"
 msgstr "Haku"
 
@@ -8044,7 +8142,7 @@ msgstr "Haku"
 msgid "Single"
 msgstr "Yksittäinen"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:141
+#: lib/RT/Installer.pm:143
 msgid "Site name"
 msgstr ""
 
@@ -8100,7 +8198,7 @@ msgstr ""
 msgid "Specify whether this is a daily or weekly run."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:735
+#: share/html/Elements/Tabs:748
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr ""
 
@@ -8108,7 +8206,7 @@ msgstr ""
 msgid "Stage"
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2433 etc/RT_Config.pm:2509
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -8125,7 +8223,7 @@ msgstr "Etusivu"
 msgid "Start the search term with the name of a supported field followed by a colon, as in %1 and %2, to explicitly specify the search type."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:127 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:193 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:226 share/html/Elements/SelectDateType:50 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/EditDates:55 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:58 share/html/m/ticket/show:381
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:127 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:193 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:226 share/html/Elements/SelectDateType:50 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/EditDates:55 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:58 share/html/m/ticket/show:387
 msgid "Started"
 msgstr "Työ aloitettu"
 
@@ -8137,7 +8235,7 @@ msgstr "Aloittamisaikaa '%1' ei pystytty tulkitsemaan"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:383
 msgid "Starts"
 msgstr "Työn aloitus"
 
@@ -8153,15 +8251,15 @@ msgstr "Alkamisaikaa '%1' ei pystytty tulkitsemaan"
 msgid "StartsRelative"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:121 share/html/User/Prefs.html:135
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:121 share/html/User/Prefs.html:143
 msgid "State"
 msgstr "Osavaltio"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2135 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:277 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
 msgid "Status"
 msgstr "Tila"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:304 lib/RT/Ticket.pm:3117
+#: lib/RT/Ticket.pm:304 lib/RT/Ticket.pm:3154
 #. ($self->loc($args{'Status'}))
 #. ($self->loc($new))
 msgid "Status '%1' isn't a valid status for tickets in this queue."
@@ -8180,7 +8278,7 @@ msgstr "Tila muutettu arvosta %1 arvoon %2"
 msgid "Status changes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:612
+#: share/html/Elements/Tabs:624
 msgid "Steal"
 msgstr "Kaappaa"
 
@@ -8203,7 +8301,7 @@ msgstr ""
 msgid "Step %1 of %2"
 msgstr "Vaihe %1/%2"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:750 lib/RT/Transaction.pm:903
+#: lib/RT/Transaction.pm:751 lib/RT/Transaction.pm:904
 #. ($Old->Name)
 msgid "Stolen from %1"
 msgstr "Kaapattu käyttäjältä %1"
@@ -8212,7 +8310,7 @@ msgstr "Kaapattu käyttäjältä %1"
 msgid "Style"
 msgstr "Tyyli"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2209 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:256 share/html/m/ticket/reply:96
 msgid "Subject"
 msgstr "Otsikko"
 
@@ -8220,7 +8318,7 @@ msgstr "Otsikko"
 msgid "Subject Tag"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:772
+#: lib/RT/Transaction.pm:773
 #. ($self->Data)
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Aihe muutettu: %1"
@@ -8259,7 +8357,7 @@ msgstr "Tilaa työtila"
 msgid "Subscribed to dashboard %1"
 msgstr "Tilattu työtila %1"
 
-#: share/html/Dashboards/Subscription.html:88 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:66 share/html/Elements/Tabs:500
+#: share/html/Dashboards/Subscription.html:88 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:66 share/html/Elements/Tabs:511
 msgid "Subscription"
 msgstr ""
 
@@ -8272,11 +8370,11 @@ msgstr ""
 msgid "Succeeded"
 msgstr "Onnistui"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:781
+#: lib/RT/Attachment.pm:800
 msgid "Successfuly decrypted data"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:746
+#: lib/RT/Attachment.pm:765
 msgid "Successfuly encrypted data"
 msgstr ""
 
@@ -8300,7 +8398,7 @@ msgstr ""
 msgid "SuperUser"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:485
+#: lib/RT/Config.pm:488
 msgid "Suspended"
 msgstr ""
 
@@ -8308,7 +8406,7 @@ msgstr ""
 msgid "System"
 msgstr "Järjestelmä"
 
-#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:50 share/html/Elements/Tabs:211
+#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:50 share/html/Elements/Tabs:212
 msgid "System Configuration"
 msgstr ""
 
@@ -8316,11 +8414,11 @@ msgstr ""
 msgid "System Dashboards"
 msgstr "Järjestelmän työtilat"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:203 share/html/Elements/SelectTimezone:63
+#: lib/RT/Installer.pm:206 share/html/Elements/SelectTimezone:63
 msgid "System Default"
 msgstr "Järjestelmän oletus"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1804 lib/RT/Interface/Web.pm:1915 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
 msgid "System Error"
 msgstr "Järjestelmävirhe"
 
@@ -8341,7 +8439,7 @@ msgstr ""
 msgid "System error. Right not delegated."
 msgstr "Järjestelmävirhe. Oikeutta ei delegoitu."
 
-#: lib/RT/ACE.pm:158 lib/RT/ACE.pm:226 lib/RT/ACE.pm:305
+#: lib/RT/ACE.pm:158 lib/RT/ACE.pm:226 lib/RT/ACE.pm:306
 msgid "System error. Right not granted."
 msgstr "Järjestelmävirhe. Oikeutta ei luovutettu."
 
@@ -8349,7 +8447,7 @@ msgstr "Järjestelmävirhe. Oikeutta ei luovutettu."
 msgid "System groups"
 msgstr "Järjestelmäryhmät"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:728
+#: lib/RT/Handle.pm:726
 msgid "SystemRolegroup for internal use"
 msgstr ""
 
@@ -8357,7 +8455,7 @@ msgstr ""
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr "TESTIMERKKIJONO"
 
-#: etc/initialdata:587 share/html/Elements/Tabs:606 share/html/Search/Elements/EditFormat:72
+#: etc/initialdata:587 share/html/Elements/Tabs:618 share/html/Search/Elements/EditFormat:72
 msgid "Take"
 msgstr "Ota itselle"
 
@@ -8369,7 +8467,7 @@ msgstr ""
 msgid "TakeTicket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:895
+#: lib/RT/Transaction.pm:736 lib/RT/Transaction.pm:896
 msgid "Taken"
 msgstr "Otettu"
 
@@ -8390,13 +8488,13 @@ msgstr "Malli #%1"
 msgid "Template #%1 deleted"
 msgstr "Malli #%1 poistettu"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:161 lib/RT/Scrip.pm:673
+#: lib/RT/Scrip.pm:161 lib/RT/Scrip.pm:695
 #. ($args{'Template'})
 #. ($value)
 msgid "Template '%1' not found"
 msgstr "Mallia '%1' ei löydy"
 
-#: lib/RT/Template.pm:699
+#: lib/RT/Template.pm:724
 msgid "Template compiles"
 msgstr ""
 
@@ -8404,15 +8502,15 @@ msgstr ""
 msgid "Template deleted"
 msgstr "Pohja poistettu"
 
-#: lib/RT/Template.pm:666
+#: lib/RT/Template.pm:691
 msgid "Template does not include Perl code"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:390
+#: lib/RT/Template.pm:415
 msgid "Template is empty"
 msgstr "Malli on tyhjä"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:157 lib/RT/Scrip.pm:668
+#: lib/RT/Scrip.pm:157 lib/RT/Scrip.pm:690
 msgid "Template is mandatory argument"
 msgstr "Malli on välttämätön argumentti"
 
@@ -8424,20 +8522,20 @@ msgstr "Pohjaa ei löydetty"
 msgid "Template not found\\n"
 msgstr "Pohjaa ei löydetty\\n"
 
-#: lib/RT/Template.pm:370
+#: lib/RT/Template.pm:395
 msgid "Template parsed"
 msgstr "Malli muodostettu"
 
-#: lib/RT/Template.pm:455
+#: lib/RT/Template.pm:480
 msgid "Template parsing error"
 msgstr "Mallin muodostamisessa on ongelma"
 
-#: lib/RT/Template.pm:475 lib/RT/Template.pm:677
+#: lib/RT/Template.pm:500 lib/RT/Template.pm:702
 #. ($Text::Template::ERROR)
 msgid "Template parsing error: %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:114 share/html/Elements/Tabs:275
+#: share/html/Elements/Tabs:115 share/html/Elements/Tabs:277
 msgid "Templates"
 msgstr "Mallit"
 
@@ -8454,51 +8552,43 @@ msgstr ""
 msgid "Text"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:164
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:166
 msgid "Text file is not shown because it is disabled in preferences."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:952
+#: lib/RT/Record.pm:963
 msgid "That is already the current value"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:581
+#: lib/RT/CustomField.pm:585
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr "Ei ole arvo tälle kentälle"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1705
+#: lib/RT/Ticket.pm:1708
 msgid "That is the same value"
 msgstr "Tämä on sama arvo"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:288
-msgid "That principal already has that right"
-msgstr ""
-
-#: lib/RT/Queue.pm:949
-#. ($args{'Type'})
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr "Toimeksiantaja on jo %1 tälle jonolle"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1143
-#. ($self->loc($args{'Type'}))
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr "Ehto %1 on jo tälle tiketille"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1030
-#. ($args{'Type'})
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "That principal is not a %1 for this queue"
 msgstr "Toimeksiantaja ei ole %1 tälle jonolle"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1263
-#. ($args{'Type'})
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "That principal is not a %1 for this ticket"
 msgstr "Toimeksiantaja ei ole %1 tälle tiketille"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1701
+#: lib/RT/Ticket.pm:1704
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Jonoa ei ole olemassa"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3131
+#: lib/RT/Ticket.pm:3168
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr "Tiketti sisältää keskeneräisiä riippuvuuksia"
 
@@ -8506,31 +8596,31 @@ msgstr "Tiketti sisältää keskeneräisiä riippuvuuksia"
 msgid "That user already has that right"
 msgstr "Käyttäjällä on jo tuo oikeus"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:480 lib/RT/Ticket.pm:2947
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:478 lib/RT/Ticket.pm:2984
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Käyttäjä omistaa jo tämän tiketin"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2890
+#: lib/RT/Ticket.pm:2927
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Käyttäjää ei ole olemassa"
 
-#: lib/RT/User.pm:333
+#: lib/RT/User.pm:334
 msgid "That user is already privileged"
 msgstr "Käyttäjä on jo erioikeutettu"
 
-#: lib/RT/User.pm:353
+#: lib/RT/User.pm:354
 msgid "That user is already unprivileged"
 msgstr "Käyttäjä on jo käyttöoikeudeton"
 
-#: lib/RT/User.pm:346
+#: lib/RT/User.pm:347
 msgid "That user is now privileged"
 msgstr "Käyttäjä on nyt erioikeutettu"
 
-#: lib/RT/User.pm:366
+#: lib/RT/User.pm:367
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr "Käyttäjä on nyt käyttöoikeudeton"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2940
+#: lib/RT/Ticket.pm:2977
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "Käyttäjä ei voi omistaa tikettejä jonossa"
 
@@ -8538,7 +8628,7 @@ msgstr "Käyttäjä ei voi omistaa tikettejä jonossa"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Ei ole numero"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:358 share/html/m/ticket/show:211
 msgid "The Basics"
 msgstr "Perustiedot"
 
@@ -8546,12 +8636,12 @@ msgstr "Perustiedot"
 msgid "The CC of a ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:660
+#: lib/RT/Article.pm:662
 #. ($Value)
 msgid "The Class of the Article identified by %1 is not applied to the current Queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:112
+#: lib/RT/Installer.pm:114
 msgid "The DBA's database password"
 msgstr ""
 
@@ -8567,7 +8657,7 @@ msgstr "Kommentti on tallennettu"
 msgid "The domain name of your database server (like 'db.example.com')."
 msgstr "Tietokantapalvelimesi domainnimi (esim. 'db.esimerkki.com')"
 
-#: bin/rt-crontool:375
+#: bin/rt-crontool:360
 msgid "The following command will find all active tickets in the queue 'general' and set their priority to 99 if they are overdue:"
 msgstr ""
 
@@ -8587,27 +8677,27 @@ msgstr ""
 msgid "The following queries may not be visible to all users who can see this dashboard."
 msgstr "Seuraavat kyselyt eivät ehkä ole mahdollisia kaikille käyttäjille jotka voivat nähdä tämän työtilan."
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2206
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2244
 msgid "The key has been disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2212
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2250
 msgid "The key has been revoked"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2217
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2255
 msgid "The key has expired"
 msgstr "Avain on vanhentunut"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2250
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2288
 msgid "The key is fully trusted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2255
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2293
 msgid "The key is ultimately trusted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:955
+#: lib/RT/Record.pm:966
 msgid "The new value has been set."
 msgstr "Uusi arvo asetettu."
 
@@ -8632,11 +8722,11 @@ msgstr ""
 msgid "The system is unable to sign outgoing email messages. This usually indicates that the passphrase was mis-set, or that GPG Agent is down. Please alert your system administrator immediately. The problem addresses are:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:197 share/html/Admin/Tools/Theme.html:49 share/html/Elements/Tabs:216
+#: lib/RT/Config.pm:197 share/html/Admin/Tools/Theme.html:49 share/html/Elements/Tabs:217
 msgid "Theme"
 msgstr "Teema"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2059
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2095
 msgid "There are several keys suitable for encryption."
 msgstr ""
 
@@ -8644,7 +8734,7 @@ msgstr ""
 msgid "There are unread messages on this ticket."
 msgstr "Sinulla on lukemattomia viestejä tässä tiketissä."
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2245
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2283
 msgid "There is marginal trust in this key"
 msgstr ""
 
@@ -8653,15 +8743,15 @@ msgstr ""
 msgid "There is more than one group with the name '%1'.  This may cause inconsistency in parts of the admin interface, and therefore it's recommended you rename the conflicting groups."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2051
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2087
 msgid "There is no key suitable for encryption."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1716
+#: lib/RT/Ticket.pm:1719
 msgid "There is no mapping for statuses between these queues. Contact your system administrator."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2055
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2091
 msgid "There is one suitable key, but trust level is not set."
 msgstr ""
 
@@ -8673,19 +8763,19 @@ msgstr "Nämä viestit eivät ole yleisesti näkyvillä käyttäjille"
 msgid "These configuration options cover some of the basics needed to get RT up and running.  We need to know the name of your RT installation and the domain name where RT will live.  You will also need to set a password for your default administrative user."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:369 lib/RT/CustomField.pm:679
+#: lib/RT/CustomField.pm:369 lib/RT/CustomField.pm:683
 msgid "This Custom Field can not have list of values"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Class.pm:444
+#: lib/RT/Class.pm:445
 msgid "This class does not apply to that object"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1351
+#: lib/RT/CustomField.pm:1425
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1011 lib/RT/CustomField.pm:356
+#: lib/RT/CustomField.pm:1085 lib/RT/CustomField.pm:356
 msgid "This custom field has no Render Types"
 msgstr ""
 
@@ -8697,7 +8787,7 @@ msgstr ""
 msgid "This feature is only available to system administrators."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:277
+#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:281
 #. ($RT::MasonSessionDir)
 msgid "This may mean that that the directory '%1' isn't writable or a database table is missing or corrupt."
 msgstr ""
@@ -8714,7 +8804,7 @@ msgstr ""
 msgid "This ticket %1 %2 (%3)\\n"
 msgstr "Tämä tapaus %1 %2 (%3)\\n"
 
-#: bin/rt-crontool:366
+#: bin/rt-crontool:351
 msgid "This tool allows the user to run arbitrary perl modules from within RT."
 msgstr ""
 
@@ -8747,7 +8837,7 @@ msgstr "To"
 msgid "Thursday"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:940 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/ShowReminders:53
+#: lib/RT/Record.pm:951 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/ShowReminders:53
 msgid "Ticket"
 msgstr "Tiketti"
 
@@ -8775,7 +8865,7 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket #%1: %2"
 msgstr "Tiketti #%1: %2"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1147 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1156 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:376 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:499 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:511
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1151 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1160 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:374 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:497 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:509
 #. ($T::Tickets{$template_id}->Id)
 #. ($T::Tickets{$template_id}->id)
 #. ($ticket->Id)
@@ -8797,7 +8887,7 @@ msgstr "Tapaus %1 ladattu\\n"
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr "Tiketti %1: %2"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:283
+#: share/html/Elements/Tabs:285
 msgid "Ticket Custom Fields"
 msgstr ""
 
@@ -8818,7 +8908,7 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket Search"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1599 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:89 share/html/Elements/Tabs:147
+#: lib/RT/CustomField.pm:1672 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:89 share/html/Elements/Tabs:148
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr ""
 
@@ -8834,11 +8924,11 @@ msgstr "Tapauksen liitteen"
 msgid "Ticket composition"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2351
+#: lib/RT/Tickets.pm:2378
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Tiketin sisältö"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2396
+#: lib/RT/Tickets.pm:2423
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Tiketin sisällön tyyppi"
 
@@ -8846,7 +8936,7 @@ msgstr "Tiketin sisällön tyyppi"
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr "Tikettiä ei voitu luoda sisäisen virheen takia"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:282 share/html/m/ticket/create:75
+#: share/html/Ticket/Create.html:282 share/html/m/ticket/create:76
 msgid "Ticket could not be loaded"
 msgstr "Tikettiä ei voitu ladata"
 
@@ -8890,21 +8980,21 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket watchers"
 msgstr "Tapauksen tarkkailijat"
 
-#: lib/RT/Search/FromSQL.pm:79
+#: lib/RT/Search/FromSQL.pm:80
 #. (ref $self)
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1671 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:143 share/html/Elements/Tabs:421 share/html/Elements/Tabs:854 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Tietokantahaku"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2553
+#: lib/RT/Tickets.pm:2580
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'BASE'},)
 msgid "Tickets %1 %2"
 msgstr "Tiketit %1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2510
+#: lib/RT/Tickets.pm:2537
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'TARGET'})
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr ""
@@ -8937,15 +9027,15 @@ msgstr "Päättymisaika"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:374
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Arvioitu työaika"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2353 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:388
 msgid "Time Left"
 msgstr "SLA"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2330 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:381
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Työaikaa käytetty"
 
@@ -8973,7 +9063,7 @@ msgstr ""
 msgid "TimeWorked"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:192 share/html/User/Prefs.html:80
+#: lib/RT/Installer.pm:195 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/User/Prefs.html:80
 msgid "Timezone"
 msgstr "Aikavyöhyke"
 
@@ -8985,6 +9075,10 @@ msgstr ""
 msgid "To"
 msgstr ""
 
+#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:62
+msgid "To create an Article, you must first create a Class and have access to that Class."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "To generate a diff of this commit:"
 msgstr "Luodaksesi diffin tästä käskystä:"
@@ -9008,7 +9102,7 @@ msgstr ""
 msgid "Toggle stack trace"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:931 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:198 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:231 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:931 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:198 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:231 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "Told"
 msgstr "Viimeinen viesti"
 
@@ -9016,7 +9110,7 @@ msgstr "Viimeinen viesti"
 msgid "ToldRelative"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:206 share/html/Elements/Tabs:415 share/html/Tools/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:207 share/html/Elements/Tabs:426 share/html/Tools/index.html:48
 msgid "Tools"
 msgstr "Työkalut"
 
@@ -9036,7 +9130,7 @@ msgstr ""
 msgid "Topic not found"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:59 share/html/Articles/Article/Edit.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:91 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:132 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:89 share/html/Elements/Tabs:200 share/html/Elements/Tabs:365 share/html/Elements/Tabs:419
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:59 share/html/Articles/Article/Edit.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:91 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:132 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:89 share/html/Elements/Tabs:201 share/html/Elements/Tabs:375 share/html/Elements/Tabs:430
 msgid "Topics"
 msgstr ""
 
@@ -9048,7 +9142,7 @@ msgstr ""
 msgid "Transaction"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:928
+#: lib/RT/Transaction.pm:929
 #. ($self->Data)
 msgid "Transaction %1 purged"
 msgstr "Tapahtuma %1 puhdistettu"
@@ -9057,7 +9151,7 @@ msgstr "Tapahtuma %1 puhdistettu"
 msgid "Transaction Created"
 msgstr "Tapahtuma luotu"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:286
+#: share/html/Elements/Tabs:288
 msgid "Transaction Custom Fields"
 msgstr ""
 
@@ -9069,7 +9163,7 @@ msgstr ""
 msgid "TransactionDate"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:985
+#: lib/RT/Transaction.pm:986
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Tapahtumat ovat muuttumattomia"
 
@@ -9093,7 +9187,7 @@ msgstr "Ti"
 msgid "Tuesday"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2158 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
+#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2185 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
 msgid "Type"
 msgstr "Tyyppi"
 
@@ -9101,7 +9195,7 @@ msgstr "Tyyppi"
 msgid "Type <b>a:</b> before article numbers and <b>t:</b> before ticket numbers."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:961
+#: lib/RT/CustomField.pm:1035
 #. ($self->FriendlyTypeComposite( $old ),        $self->FriendlyTypeComposite( $composite ),)
 msgid "Type changed from '%1' to '%2'"
 msgstr "Tyyppi muutettu '%1' -> '%2'"
@@ -9119,7 +9213,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unable to determine object type or id"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Delete.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:238
+#: share/html/Articles/Article/Delete.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:239
 msgid "Unable to load article"
 msgstr ""
 
@@ -9158,7 +9252,7 @@ msgstr "Ei voitu tilata työtilaa %1: Pääsy estetty"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2457 etc/RT_Config.pm:2533
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -9174,26 +9268,26 @@ msgstr "Unix login"
 msgid "UnixUsername"
 msgstr "Käyttäjän Unix-tunnus"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2229 lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2234
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2267 lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2272
 msgid "Unknown (no trust value assigned)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2239
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2277
 msgid "Unknown (this value is new to the system)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:333 lib/RT/Record.pm:813
+#: lib/RT/Attachment.pm:333 lib/RT/Record.pm:820
 #. ($ContentEncoding)
 #. ($self->ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
 msgstr "Tuntematon sisällön koodaus %1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1020
+#: lib/RT/Queue.pm:1041
 #. ($args{Type})
 msgid "Unknown watcher type %1"
 msgstr ""
@@ -9223,7 +9317,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unowned tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:663
+#: lib/RT/Handle.pm:661
 msgid "Unprivileged"
 msgstr "Käyttöoikeudeton"
 
@@ -9239,11 +9333,11 @@ msgstr ""
 msgid "Unselected objects"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1583
+#: lib/RT/User.pm:1608
 msgid "Unset private key"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:731 lib/RT/Transaction.pm:907
+#: lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:908
 msgid "Untaken"
 msgstr "Ottamaton"
 
@@ -9263,11 +9357,11 @@ msgstr ""
 msgid "Update ID"
 msgstr "Päivitä numero"
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:141
+#: share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:142
 msgid "Update Ticket"
 msgstr "Tallenna muutokset"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:88 share/html/Ticket/Update.html:73 share/html/m/ticket/reply:85
+#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:88 share/html/Ticket/Update.html:73 share/html/m/ticket/reply:86
 msgid "Update Type"
 msgstr "Päivitä tyyppi"
 
@@ -9291,7 +9385,7 @@ msgstr "Päivitä useita tikettejä"
 msgid "Update name"
 msgstr "Päivitä nimi"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:520 lib/RT/Interface/Web.pm:1612
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Päivitystä ei tallennettu"
 
@@ -9317,13 +9411,13 @@ msgstr "Päivitä tapaus # %1"
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Muokkaa tikettiä #%1"
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:169
+#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:170
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject||'')
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Muokkaa tikettiä #%1 (%2)"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:1612
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:516 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr "Päivityksen tyyppi ei ollut kirjeenvaihto eikä kommentti."
 
@@ -9331,7 +9425,7 @@ msgstr "Päivityksen tyyppi ei ollut kirjeenvaihto eikä kommentti."
 msgid "UpdateStatus"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1674 lib/RT/Ticket.pm:932 lib/RT/Tickets.pm:148 share/html/Elements/SelectDateType:56 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:79 share/html/m/ticket/show:402
+#: lib/RT/CustomField.pm:1748 lib/RT/Ticket.pm:932 lib/RT/Tickets.pm:148 share/html/Elements/SelectDateType:56 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:79 share/html/m/ticket/show:408
 msgid "Updated"
 msgstr "Päivitetty"
 
@@ -9380,7 +9474,7 @@ msgstr "Lähetä muutokset"
 msgid "Usage:"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:135
+#: lib/RT/Installer.pm:137
 msgid "Use SSL?"
 msgstr ""
 
@@ -9405,7 +9499,7 @@ msgstr ""
 msgid "Use monospace font"
 msgstr "Käytä monospace-fonttia"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:207
+#: share/html/Elements/Tabs:208
 msgid "Use other RT administrative tools"
 msgstr "Käytä muita RT:n hallinnointityökaluja"
 
@@ -9422,7 +9516,7 @@ msgstr ""
 msgid "Use this to protect the format of plain text"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:941 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52
+#: lib/RT/Record.pm:952 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52
 msgid "User"
 msgstr "Käyttäjä"
 
@@ -9467,21 +9561,21 @@ msgstr "Käyttäjätunnus"
 msgid "User Id"
 msgstr "Käyttäjätunnus"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:190 share/html/Elements/Tabs:290 share/html/Elements/Tabs:324 share/html/Elements/Tabs:338 share/html/Elements/Tabs:368
+#: share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:292 share/html/Elements/Tabs:330 share/html/Elements/Tabs:346 share/html/Elements/Tabs:378
 msgid "User Rights"
 msgstr "Käyttäjän oikeudet"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2787
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},                    $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Käyttäjää ei voitu luoda: %1"
 
-#: lib/RT/User.pm:269
+#: lib/RT/User.pm:270
 msgid "User created"
 msgstr "Käyttäjä luotu"
 
@@ -9489,11 +9583,11 @@ msgstr "Käyttäjä luotu"
 msgid "User defined groups"
 msgstr "Käyttäjän luomat ryhmät"
 
-#: lib/RT/User.pm:1074
+#: lib/RT/User.pm:1075
 msgid "User disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1076
+#: lib/RT/User.pm:1077
 msgid "User enabled"
 msgstr ""
 
@@ -9501,7 +9595,7 @@ msgstr ""
 msgid "User has empty email address"
 msgstr "Käyttäjällä on tyhjä sähköpostiosoite"
 
-#: lib/RT/User.pm:511 lib/RT/User.pm:531
+#: lib/RT/User.pm:512 lib/RT/User.pm:532
 msgid "User loaded"
 msgstr ""
 
@@ -9521,7 +9615,7 @@ msgstr "Käyttäjän GnuPG-avaimet"
 msgid "User-defined groups"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:68 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/login:98
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:70 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/_elements/login:70
 msgid "Username"
 msgstr "Käyttäjätunnus"
 
@@ -9529,7 +9623,7 @@ msgstr "Käyttäjätunnus"
 msgid "Username format"
 msgstr "Käyttäjänimen esitystapa"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1600 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:66 share/html/Admin/Groups/Members.html:73 share/html/Admin/Queues/People.html:85 share/html/Elements/Tabs:127 share/html/Elements/Tabs:240 share/html/Elements/Tabs:66
+#: lib/RT/CustomField.pm:1673 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:66 share/html/Admin/Groups/Members.html:73 share/html/Admin/Queues/People.html:85 share/html/Elements/Tabs:128 share/html/Elements/Tabs:241 share/html/Elements/Tabs:67
 msgid "Users"
 msgstr "Käyttäjät"
 
@@ -9537,7 +9631,7 @@ msgstr "Käyttäjät"
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr "Hakua vastaavat käyttäjät"
 
-#: bin/rt-crontool:177
+#: bin/rt-crontool:174
 #. ($txn->id)
 msgid "Using transaction #%1..."
 msgstr ""
@@ -9662,7 +9756,7 @@ msgstr ""
 msgid "WatchAsAdminCc"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:141
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:141
 msgid "Watcher"
 msgstr "Valvoja"
 
@@ -9670,7 +9764,7 @@ msgstr "Valvoja"
 msgid "WatcherGroup"
 msgstr "Valvontaryhmä"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:273
+#: share/html/Elements/Tabs:275
 msgid "Watchers"
 msgstr "Valvoja"
 
@@ -9678,7 +9772,7 @@ msgstr "Valvoja"
 msgid "We are able to find your database and connect as the DBA.  You can click on 'Customize Basics' to continue customizing RT."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1025 lib/RT/CustomField.pm:1703
+#: lib/RT/CustomField.pm:1099 lib/RT/CustomField.pm:1778
 msgid "We can't currently render as a List when basing categories on another custom field.  Please use another render type."
 msgstr ""
 
@@ -9686,7 +9780,7 @@ msgstr ""
 msgid "We need to know the name of the database RT will use and where to find it.  We also need to know the username and password of the user RT should use. RT can create the database and user for you, which is why we ask for the username and password of a user with DBA privileges.  During step 6 of the installation process we will use this information to create and initialize RT's database."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:219
+#: lib/RT/Installer.pm:222
 msgid "Web port"
 msgstr ""
 
@@ -9706,15 +9800,15 @@ msgstr "Ke"
 msgid "Wednesday"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:324
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327
 msgid "Weekday"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:326
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:329
 msgid "Weekly"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:484
+#: lib/RT/Config.pm:487
 msgid "Weekly digest"
 msgstr ""
 
@@ -9730,7 +9824,7 @@ msgstr "Päivänäkymä"
 msgid "What is RT?"
 msgstr "Mikä on RT?"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:163
+#: lib/RT/Installer.pm:166
 msgid "When RT can't handle an email message, where should it be forwarded?"
 msgstr ""
 
@@ -9814,7 +9908,7 @@ msgstr ""
 msgid "Whenever correspondence comes in"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:185
+#: lib/RT/Installer.pm:188
 msgid "Where to find your sendmail binary."
 msgstr ""
 
@@ -9834,7 +9928,7 @@ msgstr ""
 msgid "WorkPhone"
 msgstr "Työpuhelin"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:65 share/html/Tools/MyDay.html:62 share/html/m/ticket/reply:77 share/html/m/ticket/show:230
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:65 share/html/Tools/MyDay.html:62 share/html/m/ticket/reply:77 share/html/m/ticket/show:232
 msgid "Worked"
 msgstr "Työaika"
 
@@ -9847,7 +9941,7 @@ msgstr "Kyllä"
 msgid "You <a href=\"%1\">may edit this dashboard</a> and <a href=\"%2\">your subscription</a> to it in RT."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3050
+#: lib/RT/Ticket.pm:3087
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Omistat jo tämän tiketin"
 
@@ -9876,15 +9970,15 @@ msgstr ""
 msgid "You can insert ticket content into any freeform, text or wiki field."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:777
+#: lib/RT/User.pm:778
 msgid "You can not set password."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2933
+#: lib/RT/Ticket.pm:2970
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "Voit vaihtaa yhteyshenkilöä vain jos tikettiä ei ole osoitettu tai se on osoitettu sinulle"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2929
+#: lib/RT/Ticket.pm:2966
 msgid "You can only take tickets that are unowned"
 msgstr ""
 
@@ -9893,7 +9987,7 @@ msgstr ""
 msgid "You can search for any word in full ticket history by typing <b>%1<i>word</i></b>."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3122
+#: lib/RT/Ticket.pm:3159
 #. ($self->loc($old), $self->loc($new))
 msgid "You can't change status from '%1' to '%2'."
 msgstr ""
@@ -9914,11 +10008,11 @@ msgstr "Löytyi %1 tikettiä jonosta %2"
 msgid "You have been logged out of RT."
 msgstr "Olet kirjautunut ulos tikettijärjestelmästä"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:145
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:147
 msgid "You have enabled GnuPG support but have not set a comment address for this queue."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:135
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:137
 msgid "You have enabled GnuPG support but have not set a correspondence address for this queue."
 msgstr ""
 
@@ -9930,7 +10024,7 @@ msgstr "Sinulla ei ole valtuuksia luoda tikettejä tähän jonoon."
 msgid "You may enter links to Articles as \"a:###\", where ### represents the number of the Article."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1708
+#: lib/RT/Ticket.pm:1711
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "Et voi luoda tikettejä jonoon."
 
@@ -9942,11 +10036,11 @@ msgstr ""
 msgid "You must set StatementLog to true to enable this query history page."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:148
 msgid "You must set a comment address for this queue in order to configure a GnuPG private key."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:138
 msgid "You must set a correspondence address for this queue in order to configure a GnuPG private key."
 msgstr ""
 
@@ -9976,7 +10070,7 @@ msgstr "Sinun %1 tapaustasi"
 msgid "Your RT administrator has misconfigured the mail aliases which invoke RT"
 msgstr "RT:n ylläpitäjä on konfiguroinut RT:n käynnisävät sähköpostialiakset väärin."
 
-#: lib/RT/User.pm:966
+#: lib/RT/User.pm:967
 msgid "Your password is not set."
 msgstr ""
 
@@ -9985,19 +10079,19 @@ msgstr ""
 msgid "Your system supports automatic color suggestions for: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:667
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:754
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "Käyttäjätunnuksesi tai salasanasi on väärä"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:152 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:139
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:152 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:147
 msgid "Zip"
 msgstr "Postinumero"
 
-#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:166
+#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:168
 msgid "[Down]"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:163
+#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:165
 msgid "[Up]"
 msgstr ""
 
@@ -10005,7 +10099,7 @@ msgstr ""
 msgid "[none]"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:713
+#: lib/RT/Transaction.pm:714
 msgid "a custom field"
 msgstr ""
 
@@ -10065,7 +10159,7 @@ msgstr ""
 msgid "check this box to remove this Custom Field from all objects and be able to choose specific objects."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:55 share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:71
+#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:55 share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:70
 msgid "check to add"
 msgstr ""
 
@@ -10101,6 +10195,10 @@ msgstr "kirjeenvaihtoa (luultavasti) ei ole lähetetty"
 msgid "correspondence sent"
 msgstr "kirjeenvaihto lähetetty"
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1490 lib/RT/Interface/Web.pm:1499
+msgid "create a ticket"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Search/Chart.html:61 share/html/Search/Chart.html:65
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
@@ -10192,7 +10290,7 @@ msgstr ""
 msgid "filename"
 msgstr "tiedostonimi"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2251
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2289
 msgid "full"
 msgstr "täysi"
 
@@ -10213,7 +10311,7 @@ msgstr "ryhmä %1"
 msgid "hours"
 msgstr "tuntia"
 
-#: lib/RT/Date.pm:121 share/html/Elements/Tabs:757
+#: lib/RT/Date.pm:121 share/html/Elements/Tabs:770
 msgid "iCal"
 msgstr "iCal"
 
@@ -10231,7 +10329,7 @@ msgstr ""
 msgid "inactive"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:155
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:185
 #. ($inc)
 msgid "includes %1"
 msgstr ""
@@ -10240,23 +10338,23 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "on"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "ei ole"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2207
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2245
 msgid "key disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2218
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2256
 msgid "key expired"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2213
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2251
 msgid "key revoked"
 msgstr ""
 
@@ -10268,7 +10366,7 @@ msgstr "vasemmalta oikealle"
 msgid "less than"
 msgstr "on pienempi kuin"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2246
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2284
 msgid "marginal"
 msgstr ""
 
@@ -10292,6 +10390,22 @@ msgstr "minuuttia"
 msgid "modifications\\n\\n"
 msgstr "muokkaukset\\n\\n"
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1492
+msgid "modify RT's configuration"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1495
+msgid "modify a dashboard"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1498
+msgid "modify or access a search"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1497
+msgid "modify your preferences"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:124
 msgid "monthly"
 msgstr "kuukausittain"
@@ -10321,7 +10435,7 @@ msgstr "ei"
 msgid "no name"
 msgstr "ei nimeä"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2223 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:50 share/html/Dashboards/Subscription.html:73 share/html/Ticket/Elements/EditWatchers:51
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2261 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:50 share/html/Dashboards/Subscription.html:73 share/html/Ticket/Elements/EditWatchers:51
 msgid "none"
 msgstr "ei mitään"
 
@@ -10349,7 +10463,7 @@ msgstr "päivänä"
 msgid "one"
 msgstr "yksi"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:84 share/html/SelfService/Elements/MyRequests:76
+#: lib/RT/Queue.pm:84 share/html/SelfService/Elements/MyRequests:72 share/html/SelfService/index.html:52
 msgid "open"
 msgstr "Käsittelyssä"
 
@@ -10361,6 +10475,10 @@ msgstr "avaa/sulje"
 msgid "other..."
 msgstr "muu"
 
+#: share/html/Elements/CSRF:75 share/html/Elements/LoginRedirectWarning:57
+msgid "perform actions"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "personal group '%1' for user '%2'"
 msgstr "oma ryhmä '%1' käyttäjälle '%2'"
@@ -10440,15 +10558,23 @@ msgstr "järjestelmä %1"
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "järjestelmäryhmä '%1'"
 
-#: share/html/Elements/Error:70 share/html/SelfService/Error.html:65
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1406
+msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2)"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1399
+msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2) or whitelisted hosts (%3)"
+msgstr ""
+
+#: share/html/Elements/Error:73 share/html/SelfService/Error.html:65
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr "kutsuva komponentti ei eritellyt syytä"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:171
+#: lib/RT/Installer.pm:174
 msgid "the default addresses that will be listed in From: and Reply-To: headers of comment mail."
 msgstr "vakio-osoitteet jotka listataan Lähettäjä: ja Reply-To: kentissä viestien otsikkotiedoissa"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:179
+#: lib/RT/Installer.pm:182
 msgid "the default addresses that will be listed in From: and Reply-To: headers of correspondence mail."
 msgstr "vakio-osoitteet jotka listataan Lähettäjä: ja Reply-To: kentissä viestien otsikkotiedoissa"
 
@@ -10465,7 +10591,7 @@ msgstr "ylhäältä alas"
 msgid "true"
 msgstr "tosi"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2256
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2294
 msgid "ultimate"
 msgstr "äärimmäinen"
 
@@ -10482,6 +10608,18 @@ msgstr "kuvailematon ryhmä %1"
 msgid "unlimited"
 msgstr "rajoittamaton"
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1491 lib/RT/Interface/Web.pm:1496 lib/RT/Interface/Web.pm:1500
+msgid "update a ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1493
+msgid "update an approval"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1494
+msgid "update an article"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:66
 msgid "user"
 msgstr "käyttäjä"
@@ -10491,7 +10629,7 @@ msgstr "käyttäjä"
 msgid "user %1"
 msgstr "käyttäjä %1"
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:126
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:157
 msgid "username"
 msgstr "käyttäjänimi"
 
@@ -10512,7 +10650,12 @@ msgstr "viikoittain (%1) klo %2"
 msgid "weeks"
 msgstr "viikkoa"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:220
+#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:64
+#. ("<strong>$consequence</strong>")
+msgid "which may %1 on your behalf."
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Installer.pm:223
 msgid "which port your web server will listen to, e.g. 8080"
 msgstr "mitä porttia WWW-palvelimesi kuuntelee, esim. 8080"
 
@@ -10532,3 +10675,7 @@ msgstr "vuosia"
 msgid "yes"
 msgstr "kyllä"
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1391
+msgid "your browser did not supply a Referrer header"
+msgstr ""
+