Upgrade to 4.0.10.
[usit-rt.git] / share / po / hr.po
index 1d14440..a222616 100644 (file)
@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr " (neprovjeren!)"
 msgid "#"
 msgstr "#"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:194 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:205
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:50 share/html/Approvals/Elements/ShowDependency:73 share/html/SelfService/Display.html:48 share/html/Ticket/Display.html:198 share/html/m/ticket/history:56 share/html/m/ticket/show:207
 #. ($Ticket->Id, $Ticket->Subject || '')
 #. ($Ticket->id, $Ticket->Subject)
 #. ($TicketObj->Id, $TicketObj->Subject || '')
@@ -53,27 +53,27 @@ msgstr "%1 #%2"
 msgid "%1 %2"
 msgstr "%1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2011
+#: lib/RT/Tickets.pm:2038
 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
 msgid "%1 %2 %3"
 msgstr "%1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Date.pm:609
+#: lib/RT/Date.pm:627
 #. ($wday,$mon,$mday,$year)
 msgid "%1 %2 %3 %4"
 msgstr "%1 %2 %3 %4"
 
-#: lib/RT/Date.pm:624
+#: lib/RT/Date.pm:642
 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$year)
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
 msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
 
-#: lib/RT/Date.pm:621
+#: lib/RT/Date.pm:639
 #. ($wday,$mon,$mday,$hour,$min,$sec,$year)
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %3. %2 %7, %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1735 lib/RT/Transaction.pm:720 lib/RT/Transaction.pm:762
+#: lib/RT/Record.pm:1784 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
 #. ($cf->Name, $new_content)
 #. ($field, $new)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -85,13 +85,13 @@ msgstr "%1 %2 dodano"
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "prije %1 %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1742 lib/RT/Transaction.pm:726
+#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:727
 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
 #. ($field, $old, $new)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 promijenjeno u %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1739 lib/RT/Transaction.pm:723 lib/RT/Transaction.pm:768
+#: lib/RT/Record.pm:1788 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
 #. ($cf->Name, $old_content)
 #. ($field, $old)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -123,7 +123,7 @@ msgstr "%1 %2 s predloškom %3"
 msgid "%1 (%2) %3 this ticket\\n"
 msgstr "%1 (%2) %3 ovaj zahtjev\\n"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:342
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:86 share/html/m/ticket/show:348
 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $rev->CreatorObj))
 #. ($rev->CreatedAsString, $size, $rev->CreatorObj->Name)
 msgid "%1 (%2) by %3"
@@ -150,49 +150,49 @@ msgstr "%1 (sa ploče %2)"
 msgid "%1 - %2 shown"
 msgstr "%1 - %2 prikazano"
 
-#: bin/rt-crontool:360
+#: bin/rt-crontool:345
 #. ("--log")
 msgid "%1 - Adjust LogToScreen config option"
 msgstr "%1 - Ažuriraj postavku logiranja na ekran"
 
-#: bin/rt-crontool:335 bin/rt-crontool:342 bin/rt-crontool:348
+#: bin/rt-crontool:320 bin/rt-crontool:327 bin/rt-crontool:333
 #. ("--action-arg", "--action")
 #. ("--condition-arg", "--condition")
 #. ("--search-arg", "--search")
 msgid "%1 - An argument to pass to %2"
 msgstr "%1 - Argument za prosljeđivanje na %2"
 
-#: bin/rt-crontool:362
+#: bin/rt-crontool:347
 #. ("--verbose")
 msgid "%1 - Output status updates to STDOUT"
 msgstr "%1 - Izmjene statusa se prikazuju na standardnom izlazu"
 
-#: bin/rt-crontool:354
+#: bin/rt-crontool:339
 #. ("--transaction")
 msgid "%1 - Specify if you want to use either 'first', 'last' or 'all' transactions"
 msgstr "%1 - Zadajte želite li koristiti 'first', 'last' ili 'all' transakcije"
 
-#: bin/rt-crontool:351
+#: bin/rt-crontool:336
 #. ("--template")
 msgid "%1 - Specify name or id of template(s) you want to use"
 msgstr "%1 - Zadajte naziv ili identifikator predložaka koje želite koristiti"
 
-#: bin/rt-crontool:345
+#: bin/rt-crontool:330
 #. ("--action")
 msgid "%1 - Specify the action module you want to use"
 msgstr "%1 - Navedi koji će se modul rada koristiti"
 
-#: bin/rt-crontool:357
+#: bin/rt-crontool:342
 #. ("--transaction-type")
 msgid "%1 - Specify the comma separated list of transactions' types you want to use"
 msgstr "%1 - Zadajte zarezom odijeljenu listu tipova transakcija koje želite koristiti"
 
-#: bin/rt-crontool:339
+#: bin/rt-crontool:324
 #. ("--condition")
 msgid "%1 - Specify the condition module you want to use"
 msgstr "%1 - Navedi koji će se modul uvjetovanja koristiti"
 
-#: bin/rt-crontool:332
+#: bin/rt-crontool:317
 #. ("--search")
 msgid "%1 - Specify the search module you want to use"
 msgstr "%1 - Navedi koji će se modul pretraživanja koristiti"
@@ -211,7 +211,7 @@ msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "ScripAction %1 učitano"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1770
+#: lib/RT/Record.pm:1819
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 dodano kao vrijednost za %2"
@@ -226,6 +226,11 @@ msgstr "%1 već postoji i ima RT tablice, ali ne sadrži RT metapodatke. Kasniji
 msgid "%1 already exists, but does not contain RT's tables or metadata. The 'Initialize Database' step later on can insert tables and metadata into this existing database. if this is acceptable, click 'Customize Basic' below to continue customizing RT."
 msgstr "%1 već postoji, ali ne sadrži RT tablice ili metapodatke. Kasniji korak 'Inicijalizacija baze podataka' može dodati tablice i metapodatke u postojeću bazu. Ako je to prihvatljivo, kliknite dolje na 'Osnovno podešavanje' za nastavak RT podešavanja."
 
+#: lib/RT/ACE.pm:289
+#. ($princ_obj->Object->Name)
+msgid "%1 already has that right"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Link.pm:137 lib/RT/Link.pm:145
 #. ($args{'Base'})
 #. ($args{'Target'})
@@ -237,18 +242,18 @@ msgstr "%1 nije pronađen u datoteci iako izgleda da je lokalni objekt"
 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
 msgstr "%1 izgleda u potpunosti inicijalizirana. Neće biti potrebno dodavati tablice i unositi metapodatke, no ako želite možete nastaviti podešavati RT klikom na 'Osnovno podešavanje' dolje."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:403
+#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
 msgid "%1 by %2"
 msgstr "%1 od %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:509 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:857 lib/RT/Transaction.pm:862 lib/RT/Transaction.pm:876 lib/RT/Transaction.pm:885 lib/RT/Transaction.pm:923
+#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:858 lib/RT/Transaction.pm:863 lib/RT/Transaction.pm:877 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:924
 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
-#. ($self->loc( $args{'Field'} ),            ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),            '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"')
+#. ($self->loc( $args{'Field'} ),                ( $old_val ? '"' . $old_val . '"' : $self->loc("(no value)") ),                '"' . $self->__Value( $args{'Field'}) . '"',)
 #. ($self->loc($self->Field), $t2->AsString, $t1->AsString)
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 promijenjeno iz %2 u %3"
@@ -273,7 +278,7 @@ msgstr "%1 kopija"
 msgid "%1 core config"
 msgstr "%1 osnovna konfiguracija"
 
-#: lib/RT/Record.pm:951
+#: lib/RT/Record.pm:962
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 nije moguće postaviti na %2."
 
@@ -318,7 +323,7 @@ msgstr "%1 meni dodijeljenih zahtjeva najvišeg prioriteta..."
 msgid "%1 highest priority tickets I requested..."
 msgstr "%1 zahtjeva najvišeg prioriteta koje sam zatražio/la..."
 
-#: bin/rt-crontool:327
+#: bin/rt-crontool:312
 #. ($0)
 msgid "%1 is a tool to act on tickets from an external scheduling tool, such as cron."
 msgstr "%1 je alat za obradu zahtjeva preko vanjskog radnog alata kao što je cron"
@@ -328,7 +333,17 @@ msgstr "%1 je alat za obradu zahtjeva preko vanjskog radnog alata kao što je cr
 msgid "%1 is a utility, meant to be run from cron, that dispatches all deferred RT notifications as a per-user digest."
 msgstr "%1 je alat namijenjen cron pokretanju koji šalje sve odgođene RT obavijesti u obliku sažetka za korisnika."
 
-#: lib/RT/Queue.pm:899 lib/RT/Queue.pm:905 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:427 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:220 share/html/m/ticket/reply:229
+#: lib/RT/Queue.pm:969
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "%1 is already a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1144
+#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
+msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -340,19 +355,30 @@ msgstr "%1 je adresa na koju RT prima poruke elektroničke pošte. Dodavanje te
 msgid "%1 is no longer a %2 for this queue."
 msgstr "%1 više nije %2 u ovoj kategoriji."
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1289
+#: lib/RT/Ticket.pm:1292
 #. ($principal->Object->Name,                         $args{'Type'})
 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
 msgstr "%1 više nije %2 ovog zahtjeva."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1835
+#: lib/RT/Record.pm:1884
 #. ($old_value, $cf->Name)
 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
 msgstr "%1 više nije vrijednost za vlastito polje %2"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:269
+#: lib/RT/Queue.pm:1051
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "%1 is not a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1266
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "%1 is not a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Queue.pm:268 lib/RT/Queue.pm:411
+#. ($args{'Lifecycle'})
 #. ($value)
-msgid "%1 is not valid lifecycle"
+msgid "%1 is not a valid lifecycle"
 msgstr ""
 
 #: NOT FOUND IN SOURCE
@@ -382,7 +408,7 @@ msgstr "%1 najnoviji članci"
 msgid "%1 newest unowned tickets"
 msgstr "%1 najnovijih zahtjeva bez rješavatelja"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1109
+#: lib/RT/CustomField.pm:1183
 msgid "%1 objects"
 msgstr "%1 objekti"
 
@@ -405,7 +431,8 @@ msgstr "%1 osvježen: %2"
 msgid "%1 update: Nothing changed"
 msgstr "%1 osvježen: Nema promjena"
 
-#: lib/RT/SharedSetting.pm:254
+#: lib/RT/Record.pm:507 lib/RT/SharedSetting.pm:254
+#. ($self->loc( $args{'Field'} ),)
 msgid "%1 updated"
 msgstr "%1 osvježen"
 
@@ -413,15 +440,15 @@ msgstr "%1 osvježen"
 msgid "%1 will resolve all members of a resolved group ticket."
 msgstr "%1 će riješiti sve članove riješenog grupnog zahtjeva."
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1110
+#: lib/RT/CustomField.pm:1184
 msgid "%1's %2 objects"
 msgstr "%1's %2 objekti"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1111
+#: lib/RT/CustomField.pm:1185
 msgid "%1's %2's %3 objects"
 msgstr "%1's %2's %3 objekti"
 
-#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:107
+#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:114
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "%1's GnuPG keys"
 msgstr "GnuPG ključevi korisnika %1"
@@ -451,12 +478,12 @@ msgstr "%1's pohranjene pretrage"
 msgid "%1: no attachment specified"
 msgstr "%1: privitak nije naveden"
 
-#: lib/RT/Date.pm:616
+#: lib/RT/Date.pm:634
 #. ($hour,$min)
 msgid "%1:%2"
 msgstr "%1:%2"
 
-#: lib/RT/Date.pm:613
+#: lib/RT/Date.pm:631
 #. ($hour,$min,$sec)
 msgid "%1:%2:%3"
 msgstr "%1:%2:%3"
@@ -487,7 +514,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1s"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:252
+#: share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:61
 #. ($Articles->Count)
 msgid "%quant(%1,article)"
 msgstr ""
@@ -502,33 +529,33 @@ msgstr "%quant(%1,sat)"
 msgid "'%1' is an invalid value for status"
 msgstr "'%1' nije valjana vrijednost za status"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:553
+#: lib/RT/Queue.pm:545
 #. ($name)
 msgid "'%1' is not a valid name."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:225 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:135 share/html/Articles/Article/Edit.html:226 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:93 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:70
 #. ($Class)
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2740
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3147
 msgid "'Roles'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2703
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3110
 msgid "'System'"
 msgstr "'Sustav'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2721
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3128
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "'Grupe korisnika'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2772
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3179
 msgid "'Users'"
 msgstr "'Korisnici'"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:101
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:102
 msgid "(Check box to complete)"
 msgstr ""
 
@@ -552,7 +579,7 @@ msgstr "(Odaberite za deaktivaciju obavijesti primateljima s popisa)"
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Odaberite za aktivaciju obavijesti primateljima s popisa)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:423
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Unesite identifikatore zahtjeva ili URL-ove odvojene razmakom)"
 
@@ -594,7 +621,7 @@ msgstr "(Šalje \"slijepu\" kopiju ove nadopune grupi e-mail adresa odvojenih za
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Šalje kopiju ove nadopune grupi administrativnih e-mail adresa odvojenih zarezom. Ovi primatelji <b>će primati</b> buduće nadopune.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:329
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Šalje kopiju ovog ažuriranja na zarezom odijeljenu listu administrativnih adresa elektroničke pošte. Ove adrese <strong>će primati</strong> i buduća ažuriranja.)"
 
@@ -606,7 +633,7 @@ msgstr "(Šalje kopiju ovoe nadopune grupi e-mail adresa odvojenih zarezom. <b>N
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <b>will</b> receive future updates.)"
 msgstr "(Šalje kopiju ove nadopune grupi e-mail adresa odvojenih zarezom. Ovi primatelji <b>će primati</b> buduće nadopune.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:320
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Šalje kopiju ovog ažuriranja na zarezom odijeljenu listu adresa elektroničke pošte. Ove adrese <strong>će primati</strong> i buduća ažuriranja.)"
 
@@ -634,7 +661,7 @@ msgstr "(nema sažetka)"
 msgid "(no name listed)"
 msgstr "(nema imena na listi)"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:59 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:76 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:136 share/html/Articles/Topics.html:238 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
+#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:99 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:58 share/html/Articles/Article/Elements/EditTopics:74 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:49 share/html/Articles/Article/Elements/Preformatted:50 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:103 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:120 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:70 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:82 share/html/Articles/Elements/BeforeMessageBox:90 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:60 share/html/Articles/Elements/ShowTopic:51 share/html/Articles/Elements/ShowTopicLink:55 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:61 share/html/Articles/Topics.html:105 share/html/SelfService/Article/Display.html:49 share/html/SelfService/Article/Search.html:77 share/html/SelfService/Article/Search.html:85
 msgid "(no name)"
 msgstr "(nema imena)"
 
@@ -646,7 +673,7 @@ msgstr "(nema javnog ključa!)"
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(nema reference)"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:262
+#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
 msgid "(no value)"
 msgstr "(nema vrijednosti)"
 
@@ -696,11 +723,11 @@ msgstr "(nepovjerljiv!)"
 msgid "-"
 msgstr "-"
 
-#: bin/rt-crontool:136
+#: bin/rt-crontool:137
 msgid "--template-id is deprecated argument and can not be used with --template"
 msgstr "--template-id je nepodržani parametar i ne može se koristiti zajedno sa --template"
 
-#: bin/rt-crontool:131
+#: bin/rt-crontool:132
 msgid "--transaction argument could be only 'first', 'last' or 'all'"
 msgstr "--transaction parametar može se biti samo 'first', 'last' ili 'all'"
 
@@ -708,10 +735,6 @@ msgstr "--transaction parametar može se biti samo 'first', 'last' ili 'all'"
 msgid "<% $field->{'name'} %>"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
-msgid "<%$Action%> here"
-msgstr ""
-
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"New ticket in\" />&nbsp;%1"
 msgstr "<input type=\"submit\" class=\"button\" value=\"Novi zahtjev u\" />&nbsp;%1"
@@ -728,7 +751,7 @@ msgstr "<p>Svi iCal izvori sadrže tajnu značku pomoću koje se autorizirate. A
 msgid "A blank template"
 msgstr "Prazan predložak"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:356
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:350
 msgid "A password was not set, so user won't be able to login."
 msgstr "Lozinka nije postavljenja, pa se korisnik neće moći prijaviti."
 
@@ -736,7 +759,7 @@ msgstr "Lozinka nije postavljenja, pa se korisnik neće moći prijaviti."
 msgid "ACE not found"
 msgstr "ACE nije pronađeno"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:490
+#: lib/RT/ACE.pm:491
 msgid "ACEs can only be created and deleted."
 msgstr "ACEs se mogu samo praviti i brisati."
 
@@ -748,7 +771,7 @@ msgstr "I"
 msgid "Aborting to avoid unintended ticket modifications.\\n"
 msgstr "Prekid da bi se izbjegle neželjene promjene na zahtjevu.\\n"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:468
+#: share/html/Elements/Tabs:479
 msgid "About me"
 msgstr "O meni"
 
@@ -764,13 +787,13 @@ msgstr "Radnja"
 msgid "Action %1 not found"
 msgstr "Radnja %1 nije pronađena"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:633
+#: lib/RT/Scrip.pm:153 lib/RT/Scrip.pm:655
 #. ($args{'ScripAction'})
 #. ($value)
 msgid "Action '%1' not found"
 msgstr "Radnja '%1' nije pronađena"
 
-#: bin/rt-crontool:231
+#: bin/rt-crontool:228
 msgid "Action committed."
 msgstr "Radnja izvršena."
 
@@ -778,15 +801,15 @@ msgstr "Radnja izvršena."
 msgid "Action committed.\\n"
 msgstr "Radnja izvršena.\\n"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:628
+#: lib/RT/Scrip.pm:149 lib/RT/Scrip.pm:650
 msgid "Action is mandatory argument"
 msgstr "Radnje je obavezan argument"
 
-#: bin/rt-crontool:227
+#: bin/rt-crontool:224
 msgid "Action prepared..."
 msgstr "Radnja u pripremi..."
 
-#: share/html/Elements/Tabs:514
+#: share/html/Elements/Tabs:526
 msgid "Actions"
 msgstr "Radnje"
 
@@ -803,7 +826,7 @@ msgstr ""
 msgid "Add"
 msgstr "Dodati"
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:105
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:136
 #. (loc($AddPrincipal))
 msgid "Add %1"
 msgstr ""
@@ -828,7 +851,7 @@ msgstr "Dodati stupce"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Dodati kriterij"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:357 share/html/m/ticket/reply:133
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Dodati više datoteka"
 
@@ -864,6 +887,10 @@ msgstr "Dodaj komentare ili odgovore odabranim zahtjevima"
 msgid "Add group"
 msgstr "Dodaj grupu"
 
+#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
+msgid "Add here"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Groups/Members.html:63
 msgid "Add members"
 msgstr "Dodati članove"
@@ -872,7 +899,7 @@ msgstr "Dodati članove"
 msgid "Add new watchers"
 msgstr "Dodati nove promatrače"
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:170
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:200
 #. (loc($AddPrincipal))
 msgid "Add rights for this %1"
 msgstr ""
@@ -901,7 +928,12 @@ msgstr "Dodati, brisati i mijenjati vrijednosti vlastitih polja za objekte"
 msgid "Add, modify and delete custom field values for objects"
 msgstr "Dodaj, ažuriraj i obriši vrijednosti vlastitog polja za objekte"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:959
+#: lib/RT/Ticket.pm:1166
+#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
+msgid "Added %1 as a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Queue.pm:980
 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
 msgid "Added %1 to members of %2 for this queue."
 msgstr ""
@@ -910,8 +942,7 @@ msgstr ""
 msgid "Added principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Dodan glavni parametar kao %1 za ovu kategoriju"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1163
-#. ($self->loc($args{'Type'}))
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Added principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Dodan glavni parametar kao %1 za ovaj zahtjev"
 
@@ -923,15 +954,15 @@ msgstr "Adresa"
 msgid "Address 2"
 msgstr "Adresa 2"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:123
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:130 share/html/User/Prefs.html:131
 msgid "Address1"
 msgstr "Adresa 1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:127
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:135 share/html/User/Prefs.html:135
 msgid "Address2"
 msgstr "Adresa 2"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:323
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Admin CC"
 
@@ -963,7 +994,7 @@ msgstr "Administriraj sve osobne grupe"
 msgid "AdminCCGroup"
 msgstr "AdminCCGroup"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:298
+#: lib/RT/ACE.pm:102 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:140 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:183 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:66 share/html/m/ticket/show:304
 msgid "AdminCc"
 msgstr "AdminCc"
 
@@ -1011,11 +1042,11 @@ msgstr "AdminKorisnika"
 msgid "Administrative Cc"
 msgstr "Administrativni CC"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:154
+#: lib/RT/Installer.pm:157
 msgid "Administrative password"
 msgstr "Lozinka administratora"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:724
+#: share/html/Elements/Tabs:737
 msgid "Advanced"
 msgstr "Napredno"
 
@@ -1031,6 +1062,10 @@ msgstr "Kriteriji napredne pretrage"
 msgid "Advanced search"
 msgstr "Napredna pretraga"
 
+#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:62
+msgid "After logging in you'll be sent to your original destination:"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Age"
 msgstr "Dob"
@@ -1055,7 +1090,7 @@ msgstr "Sve klase"
 msgid "All Custom Fields"
 msgstr "Sva vlastita polja"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:403
+#: share/html/Elements/Tabs:414
 msgid "All Dashboards"
 msgstr "Sve kontrolne ploče"
 
@@ -1067,7 +1102,7 @@ msgstr "Sve kategorije"
 msgid "All Tickets"
 msgstr "Svi zahtjevi"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:180
+#: share/html/User/Prefs.html:172
 msgid "All iCal feeds embed a secret token which authorizes you.  If the URL one of your iCal feeds got exposed to the outside world, you can get a new secret, <b>breaking all existing iCal feeds</b> below."
 msgstr "<p>Svi iCal izvori sadrže tajnu značku pomoću koje se autorizirate. Ako se URL nekog od vaših iCal izvora javno objavi, klikom na tipku dolje možete napraviti novu tajnu značku i time <b>deaktivirati sve postojeće iCal izvore</b>."
 
@@ -1079,7 +1114,7 @@ msgstr "Sve kategorije koje zadovoljavaju kriterij pretrage"
 msgid "All tickets"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:52
+#: share/html/Articles/Topics.html:51
 msgid "All topics"
 msgstr "Svi zahtjevi"
 
@@ -1095,7 +1130,7 @@ msgstr ""
 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:703
+#: lib/RT/Attachment.pm:722
 msgid "Already encrypted"
 msgstr "Već kriptirano"
 
@@ -1103,6 +1138,10 @@ msgstr "Već kriptirano"
 msgid "And/Or"
 msgstr "I/ili"
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
+msgid "Annually"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:74
 msgid "Any field"
 msgstr ""
@@ -1115,7 +1154,7 @@ msgstr ""
 msgid "Applied"
 msgstr "Primijenjeno"
 
-#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:339 share/html/Elements/Tabs:369
+#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:89 share/html/Elements/Tabs:347 share/html/Elements/Tabs:379
 msgid "Applies to"
 msgstr "Odnosi se"
 
@@ -1135,7 +1174,7 @@ msgstr "Primjeni na sve"
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "Primijeniti promjene"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:443
+#: share/html/Elements/Tabs:454
 msgid "Approval"
 msgstr "Odobrenja"
 
@@ -1224,11 +1263,11 @@ msgstr ""
 msgid "Article not found"
 msgstr "Članak nije pronađen"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:152 share/html/Elements/Tabs:157 share/html/Elements/Tabs:416
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:427
 msgid "Articles"
 msgstr "Članci"
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:130
+#: share/html/Articles/Topics.html:99
 #. ($currtopic->Name)
 msgid "Articles in %1"
 msgstr ""
@@ -1238,7 +1277,7 @@ msgstr ""
 msgid "Articles matching %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:132
+#: share/html/Articles/Topics.html:101
 msgid "Articles with no topics"
 msgstr ""
 
@@ -1266,11 +1305,11 @@ msgstr "DodijelitiVlastitaPolja"
 msgid "Attach"
 msgstr "Priložiti"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:354 share/html/m/ticket/reply:130
+#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
 msgid "Attach file"
 msgstr "Priložiti datoteku"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:342 share/html/m/ticket/reply:119
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
 msgid "Attached file"
 msgstr "Priložena datoteka"
 
@@ -1287,15 +1326,15 @@ msgstr "Datoteka '%1' se nije mogla učitati"
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Prilog napravljen"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2374
+#: lib/RT/Tickets.pm:2401
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Ime datoteke u prilogu"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:305
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowAttachments:49 share/html/m/ticket/show:311
 msgid "Attachments"
 msgstr "Prilozi"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:696
+#: lib/RT/Attachment.pm:715
 msgid "Attachments encryption is disabled"
 msgstr "Kriptiranje priloga je isključeno"
 
@@ -1365,7 +1404,7 @@ msgstr "Slaba privatnost za atribut: %1"
 msgid "Bad transaction number for attachment. %1 should be %2\\n"
 msgstr "Pogresan broj transakcije za prilog. %1 bi trebao biti %2 \\n"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:272 share/html/Elements/Tabs:303 share/html/Elements/Tabs:321 share/html/Elements/Tabs:336 share/html/Elements/Tabs:364 share/html/Elements/Tabs:498 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Ticket/Create.html:456 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:509 share/html/Elements/Tabs:545 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Osnovno"
 
@@ -1393,7 +1432,7 @@ msgstr "Tijelo"
 msgid "Bold"
 msgstr "Podebljano"
 
-#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/m/_elements/ticket_list:101 share/html/m/ticket/show:251
 msgid "Bookmark"
 msgstr "Zabilješka"
 
@@ -1421,15 +1460,15 @@ msgstr "Zabilježeni zahtjevi"
 msgid "Brief headers"
 msgstr "Kratka zaglavlja"
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:61
+#: share/html/Articles/Topics.html:48 share/html/Articles/Topics.html:60
 msgid "Browse by topic"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:224
+#: share/html/Elements/Tabs:225
 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:730
+#: share/html/Elements/Tabs:743
 msgid "Bulk Update"
 msgstr "Skupno ažuriranje"
 
@@ -1467,7 +1506,7 @@ msgstr "Kalendar"
 msgid "Can not load saved search \"%1\""
 msgstr "Spremljena pretraga \"%1\" ne može se učitati"
 
-#: lib/RT/User.pm:1434
+#: lib/RT/User.pm:1473
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Sistemski korisnici se ne mogu promijeniti"
 
@@ -1475,7 +1514,7 @@ msgstr "Sistemski korisnici se ne mogu promijeniti"
 msgid "Can this principal see this queue"
 msgstr "Može li glavni parametar vidjeti ovu kategoriju"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:550
+#: lib/RT/CustomField.pm:554
 msgid "Can't add a custom field value without a name"
 msgstr "Vrijednost za vlastito polje se ne može dodati bez imena"
 
@@ -1500,7 +1539,7 @@ msgstr "Spremanje %1 nije uspjelo"
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Ne može se spremiti ova pretraga"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1294 lib/RT/Record.pm:1372
+#: lib/RT/Record.pm:1305 lib/RT/Record.pm:1383
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Ne mogu se navesti istovremeno osnova i cilj"
 
@@ -1508,7 +1547,7 @@ msgstr "Ne mogu se navesti istovremeno osnova i cilj"
 msgid "Cannot add link to plain number"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:365 share/html/m/ticket/create:158
+#: share/html/Ticket/Create.html:354 share/html/m/ticket/create:148
 msgid "Cannot create tickets in a disabled queue."
 msgstr "Ne može se napraviti zahtjev u deaktiviranoj kategoriji."
 
@@ -1528,7 +1567,7 @@ msgstr "Kategorija"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Kategorija deaktivirana"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:314 share/html/m/ticket/show:294
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
 msgid "Cc"
 msgstr "CC"
 
@@ -1536,7 +1575,7 @@ msgstr "CC"
 msgid "Ccs"
 msgstr "Ccovi"
 
-#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:72
+#: share/html/Install/index.html:64 share/html/Search/Results.html:77
 msgid "Change"
 msgstr "Promijeni"
 
@@ -1548,7 +1587,7 @@ msgstr "Promijeni status zahtjeva odobrenja na otvoreno"
 msgid "Change password"
 msgstr "Promijeniti lozinku"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:731
+#: share/html/Elements/Tabs:744
 msgid "Chart"
 msgstr ""
 
@@ -1568,7 +1607,7 @@ msgstr "Provjeri dostupnost baze podataka"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Provjeri prijavu na bazu podataka"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:121
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Označiti za brisanje"
 
@@ -1576,7 +1615,7 @@ msgstr "Označiti za brisanje"
 msgid "Check box to revoke right"
 msgstr "Označiti za poništenje ovlasti"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:430 share/html/m/ticket/show:456
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
 msgid "Children"
 msgstr "Djeca"
 
@@ -1589,7 +1628,7 @@ msgstr "Odaberite tip baze podataka"
 msgid "Choose from Topics for %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:131
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:140 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:116 share/html/User/Prefs.html:139
 msgid "City"
 msgstr "Grad"
 
@@ -1614,16 +1653,16 @@ msgstr ""
 msgid "Class is"
 msgstr "Klasa je"
 
-#: lib/RT/Class.pm:407
+#: lib/RT/Class.pm:408
 msgid "Class is already applied Globally"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Class.pm:402
+#: lib/RT/Class.pm:403
 #. ($queue->Name)
 msgid "Class is already applied to %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:360
+#: share/html/Elements/Tabs:159 share/html/Elements/Tabs:370
 msgid "Classes"
 msgstr "Klase"
 
@@ -1647,7 +1686,7 @@ msgstr "Kliknite na \"Inicijalizacija baze\" da bi napravili RT bazu i dodali po
 msgid "Close window"
 msgstr "Zatvori prozor"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:398
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowDates:75 share/html/m/ticket/show:404
 msgid "Closed"
 msgstr "Zatvoreno"
 
@@ -1655,7 +1694,7 @@ msgstr "Zatvoreno"
 msgid "Closed Tickets"
 msgstr "Zatvoreni zahtjevi"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:836 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:856 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Zatvoreni zahtjevi"
 
@@ -1671,7 +1710,7 @@ msgstr "Slobodan unos: Odaberite ili unesite jednu vrijednost"
 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
 msgstr "Slobodan unos: Odaberite ili unesite do %1 vrijednosti"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:559 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
+#: share/html/Elements/Tabs:571 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
 msgid "Comment"
 msgstr "Komentar"
 
@@ -1679,7 +1718,7 @@ msgstr "Komentar"
 msgid "Comment Address"
 msgstr "Adresa komentara"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:169
+#: lib/RT/Installer.pm:172
 msgid "Comment address"
 msgstr "Adresa komentara"
 
@@ -1695,7 +1734,7 @@ msgstr "KomentarNaZahtjev"
 msgid "Comments"
 msgstr "Komentari"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:88
+#: share/html/Search/Bulk.html:129 share/html/Ticket/ModifyAll.html:92 share/html/Ticket/Update.html:76 share/html/m/ticket/reply:89
 msgid "Comments (Not sent to requestors)"
 msgstr "Komentar (ne šalje se prijaviteljima)"
 
@@ -1723,17 +1762,17 @@ msgstr "Predaja odrezana"
 msgid "Condition"
 msgstr "Uvjet"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:654
+#: lib/RT/Scrip.pm:169 lib/RT/Scrip.pm:676
 #. ($args{'ScripCondition'})
 #. ($value)
 msgid "Condition '%1' not found"
 msgstr "Uvjet '%1' nije pronađen"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:647
+#: lib/RT/Scrip.pm:165 lib/RT/Scrip.pm:669
 msgid "Condition is mandatory argument"
 msgstr "Uvjet je obavezan parametar"
 
-#: bin/rt-crontool:211
+#: bin/rt-crontool:208
 msgid "Condition matches..."
 msgstr "Uvjet se podudara s..."
 
@@ -1750,11 +1789,11 @@ msgstr "Uvjet, radnja ili predložak"
 msgid "Config file %1 is locked"
 msgstr "Datoteka s postavkama %1 je zaključana"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:63
+#: share/html/Elements/Tabs:64
 msgid "Configuration"
 msgstr "Postavke"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:182
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:184
 #. ($QueueObj->Name)
 msgid "Configuration for queue %1"
 msgstr ""
@@ -1767,7 +1806,7 @@ msgstr "Potvrditi"
 msgid "Connection succeeded"
 msgstr "Veza uspostavljena"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:499 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
+#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:510 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
 msgid "Content"
 msgstr "Sadržaj"
 
@@ -1791,7 +1830,7 @@ msgstr "Tip sadržaja"
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopija"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:177
+#: lib/RT/Installer.pm:180
 msgid "Correspond address"
 msgstr "Adresa za korespondenciju"
 
@@ -1819,7 +1858,7 @@ msgstr "Nije se mogla dodati nova vrijednost vlastitog polja "
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr "Nije se mogla dodati nova vrijednost vlastitog polja. %1 "
 
-#: lib/RT/Record.pm:1691 lib/RT/Record.pm:1757
+#: lib/RT/Record.pm:1740 lib/RT/Record.pm:1806
 #. ($msg)
 #. ($value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value: %1"
@@ -1829,7 +1868,7 @@ msgstr "Nije se mogla dodati nova vrijednost vlastitog polja: %1"
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Rješavatelj nije mogao biti promijenjen. "
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2961 lib/RT/Ticket.pm:2969 lib/RT/Ticket.pm:2986
+#: lib/RT/Ticket.pm:2998 lib/RT/Ticket.pm:3006 lib/RT/Ticket.pm:3023
 #. ($add_msg)
 #. ($del_msg)
 #. ($msg)
@@ -1863,7 +1902,7 @@ msgstr "Predložak: %1 nije mogao biti napravljen"
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Zahtjev nije mogao biti napravljen. Kategorija nije određena"
 
-#: lib/RT/User.pm:194 lib/RT/User.pm:208 lib/RT/User.pm:217 lib/RT/User.pm:226 lib/RT/User.pm:235 lib/RT/User.pm:249 lib/RT/User.pm:259 lib/RT/User.pm:428
+#: lib/RT/User.pm:195 lib/RT/User.pm:209 lib/RT/User.pm:218 lib/RT/User.pm:227 lib/RT/User.pm:236 lib/RT/User.pm:250 lib/RT/User.pm:260 lib/RT/User.pm:429
 msgid "Could not create user"
 msgstr "Korisnik nije mogao biti napravljen"
 
@@ -1872,11 +1911,11 @@ msgstr "Korisnik nije mogao biti napravljen"
 msgid "Could not delete search %1: %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:938 lib/RT/Ticket.pm:1131
+#: lib/RT/Queue.pm:957 lib/RT/Ticket.pm:1131
 msgid "Could not find or create that user"
 msgstr "Ovaj korisnik nije mogao biti pronađen ili napravljen"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1011 lib/RT/Ticket.pm:1210
+#: lib/RT/Queue.pm:1032 lib/RT/Ticket.pm:1213
 msgid "Could not find that principal"
 msgstr "Ovaj glavni parametar nije mogao biti pronađen"
 
@@ -1903,27 +1942,43 @@ msgstr "Grupa se nije mogla učitati"
 msgid "Could not load object for %1"
 msgstr "Objekt za %1 se nije mogao učitati"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:957
-#. ($args{'Type'})
+#: lib/RT/Queue.pm:978
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "Could not make %1 a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1154
+#. ($principal->Object->Name, $self->loc($args{'Type'}))
+msgid "Could not make %1 a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not make that principal a %1 for this queue"
 msgstr "Taj glavni parametar nije mogao biti postavljen kao %1 za ovu kategoriju"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1152
-#. ($self->loc($args{'Type'}))
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not make that principal a %1 for this ticket"
 msgstr "Taj glavni parametar nije mogao biti postavljen kao %1 za ovaj zahtjev"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1038
-#. ($args{'Type'})
+#: lib/RT/Queue.pm:1060
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "Could not remove %1 as a %2 for this queue"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Ticket.pm:1280
+#. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
+msgid "Could not remove %1 as a %2 for this ticket"
+msgstr ""
+
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this queue"
 msgstr "Taj glavni parametar se nije mogao ukloniti kao %1 za ovu kategoriju"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1277
-#. ($args{'Type'})
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Could not remove that principal as a %1 for this ticket"
 msgstr "Taj glavni parametar se nije mogao ukloniti kao %1 za ovaj zahtjev"
 
-#: lib/RT/User.pm:138
+#: lib/RT/User.pm:139
 msgid "Could not set user info"
 msgstr "Informacije o korisniku se nisu mogle dodati"
 
@@ -1935,21 +1990,21 @@ msgstr "Dodavanje priloga nije uspjelo"
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Član se nije mogao dodati grupi"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1309
+#: lib/RT/CustomField.pm:1383
 msgid "Couldn't apply custom field to an object as it's global already"
 msgstr "Vlastito polje nije moguće primijeniti na objekt pošto je već globalno"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:615
+#: lib/RT/Scrip.pm:637
 #. ($method, $code, $error)
 msgid "Couldn't compile %1 codeblock '%2': %3"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:696
+#: lib/RT/Template.pm:721
 #. ($fi_text, $error)
 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1767 lib/RT/Record.pm:1817
+#: lib/RT/Record.pm:1816 lib/RT/Record.pm:1866
 #. ($Msg)
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
@@ -1959,7 +2014,7 @@ msgstr "Transakcija: %1 se nije mogla napraviti"
 msgid "Couldn't create record"
 msgstr "Zapis se nije mogao napraviti"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1439
+#: lib/RT/CustomField.pm:1513
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't create record: %1"
 msgstr ""
@@ -1969,11 +2024,11 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
 msgstr "Kontrolna ploča se nije mogla obrisati"
 
-#: lib/RT/Record.pm:960
+#: lib/RT/Record.pm:971
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Red nije pronađen"
 
-#: bin/rt-crontool:182
+#: bin/rt-crontool:179
 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
 msgstr "Prikladna transakcija nije pronađena, preskačem"
 
@@ -1981,7 +2036,7 @@ msgstr "Prikladna transakcija nije pronađena, preskačem"
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Taj glavni parametar nije pronađen"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:578
+#: lib/RT/CustomField.pm:582
 msgid "Couldn't find that value"
 msgstr "Ova vrijednost nije pronađena"
 
@@ -1999,7 +2054,7 @@ msgstr "Klasa %1 se nije mogla učitati"
 msgid "Couldn't load Custom Field #%1"
 msgstr "Vlastito polje #%1 se nije moglo učitati"
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:133 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:143
+#: share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:134 share/html/Admin/Elements/EditCustomFields:145
 #. ($cf_id)
 msgid "Couldn't load CustomField #%1"
 msgstr "Vlastito polje #%1 se nije moglo učitati"
@@ -2009,7 +2064,7 @@ msgstr "Vlastito polje #%1 se nije moglo učitati"
 msgid "Couldn't load CustomField %1"
 msgstr "Vlastito polje %1 nije se moglo učitati"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1727 lib/RT/Ticket.pm:1777
+#: lib/RT/Ticket.pm:1730 lib/RT/Ticket.pm:1780
 #. ($self->Id)
 msgid "Couldn't load copy of ticket #%1."
 msgstr "Kopija zahtjeva #%1 se nije mogla učitati."
@@ -2062,7 +2117,7 @@ msgstr "Kategorija #%1 se nije mogla učitati"
 msgid "Couldn't load queue %1"
 msgstr "Kategorija %1 se nije mogla učitati"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:177
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:179
 #. ($Name)
 msgid "Couldn't load queue '%1'"
 msgstr "Kategorija '%1' se nije mogla učitati"
@@ -2081,11 +2136,11 @@ msgstr "Predložak #%1 se nije mogao učitati"
 msgid "Couldn't load that user (%1)"
 msgstr "Taj korisnik (%1) nije mogao biti učitan"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1857
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
 msgid "Couldn't load the specified principal"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:450 share/html/SelfService/Display.html:154
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Zahtjev '%1' se nije mogao učitati"
@@ -2100,21 +2155,21 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't load transaction #%1"
 msgstr "Transakcija #%1 se nije mogla učitati"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:206
+#: share/html/User/Prefs.html:215
 msgid "Couldn't load user"
 msgstr "Korisnik se nije mogao učitati"
 
-#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:202
+#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:89 share/html/User/Prefs.html:211
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load user #%1"
 msgstr "Korisnik #%1 se nije mogao učitati"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:200
+#: share/html/User/Prefs.html:209
 #. ($id, $Name)
 msgid "Couldn't load user #%1 or user '%2'"
 msgstr "Korisnik #%1 ili '%2' se nije mogao učitati"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:204
+#: share/html/User/Prefs.html:213
 #. ($Name)
 msgid "Couldn't load user '%1'"
 msgstr "Korisnik '%1' se nije mogao učitati"
@@ -2124,12 +2179,12 @@ msgstr "Korisnik '%1' se nije mogao učitati"
 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
 msgstr "Učitavanje adrese iz niza znakova '%1' nije uspjelo"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:779
+#: lib/RT/Attachment.pm:798
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
 msgstr "Zamjena sadržaja sa dekriptiranim podacima nije uspjela: %1"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:744
+#: lib/RT/Attachment.pm:763
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
 msgstr "Zamjena sadržaja sa kriptiranim podacima nije uspjela: %1"
@@ -2139,7 +2194,7 @@ msgstr "Zamjena sadržaja sa kriptiranim podacima nije uspjela: %1"
 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2545
+#: lib/RT/Ticket.pm:2582
 #. ($args{'URI'})
 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
 msgstr "Nije moguće prevesti '%1' u URI."
@@ -2154,7 +2209,7 @@ msgstr "Nije moguće prevesti osnovu '%1' u URI."
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Nije moguće prevesti vezu '%1' u URI."
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:706 lib/RT/Interface/Email.pm:766
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:732 lib/RT/Interface/Email.pm:795
 msgid "Couldn't send email"
 msgstr "Poruka se nije mogla poslati"
 
@@ -2163,19 +2218,19 @@ msgstr "Poruka se nije mogla poslati"
 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
 msgstr "Postavljanje promatrača %1 nije moguće: %2"
 
-#: lib/RT/User.pm:1597
+#: lib/RT/User.pm:1622
 msgid "Couldn't set private key"
 msgstr "Privatni ključ nije se mogao postaviti"
 
-#: lib/RT/User.pm:1581
+#: lib/RT/User.pm:1606
 msgid "Couldn't unset private key"
 msgstr "Privatni ključ nije se mogao isključiti"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:143
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:157 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:131 share/html/User/Prefs.html:151
 msgid "Country"
 msgstr "Zemlja"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:154 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:165 share/html/Elements/Tabs:180 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:277 share/html/Elements/Tabs:281 share/html/Elements/Tabs:351 share/html/Elements/Tabs:362 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:272 share/html/m/ticket/create:439
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
 msgid "Create"
 msgstr "Napravi"
 
@@ -2200,7 +2255,7 @@ msgstr "Napravi vlastito polje za kategoriju %1"
 msgid "Create a CustomField which applies to all queues"
 msgstr "Napravi vlastito polje primjenjivo na sve kategorije"
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:230
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:122 share/html/Articles/Article/Edit.html:231
 msgid "Create a new article"
 msgstr "Napravi novi članak"
 
@@ -2225,15 +2280,15 @@ msgstr "Napravi novu osobnu grupu"
 msgid "Create a new template for queue %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:358
+#: share/html/Ticket/Create.html:347
 msgid "Create a new ticket"
 msgstr "Napravi novi zahtjev"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:301
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:239 share/html/Admin/Users/Modify.html:295
 msgid "Create a new user"
 msgstr "Napravi novog korisnika"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:228
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:229
 msgid "Create a queue"
 msgstr "Napravi kategoriju"
 
@@ -2250,7 +2305,7 @@ msgstr "Napravi natuknicu za kategoriju %1"
 msgid "Create a template"
 msgstr "Napravi predložak"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:151 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
+#: share/html/SelfService/Create.html:48 share/html/SelfService/CreateTicketInQueue.html:48 share/html/m/ticket/create:141 share/html/m/ticket/select_create_queue:53
 msgid "Create a ticket"
 msgstr "Napravi novi zahtjev"
 
@@ -2298,7 +2353,7 @@ msgstr ""
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Napravi zahtjeve u ovoj kategoriji"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:437
+#: share/html/Elements/Tabs:448
 msgid "Create tickets offline"
 msgstr "Napravi zahtjeve bez spoja na mrežu"
 
@@ -2370,7 +2425,7 @@ msgstr "NapraviSpremljenuPretragu"
 msgid "CreateTicket"
 msgstr "NapraviZahtjev"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:373
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:930 lib/RT/Tickets.pm:131 share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:60 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:99 share/html/Elements/ColumnMap:66 share/html/Elements/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:80 share/html/Elements/SelectDateType:49 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:50 share/html/m/_elements/ticket_list:97 share/html/m/ticket/show:379
 msgid "Created"
 msgstr "Napravljeno"
 
@@ -2413,11 +2468,11 @@ msgstr "Napravio"
 msgid "CreatedRelative"
 msgstr "Napravljeno (relativno)"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:103 share/html/Search/Elements/PickBasics:115
 msgid "Creator"
 msgstr "Prijavitelj"
 
-#: share/html/Prefs/Other.html:70
+#: share/html/Prefs/Other.html:71
 msgid "Cryptography"
 msgstr "Kriptografija"
 
@@ -2429,7 +2484,7 @@ msgstr "Trenutni linkovi"
 msgid "Current Scrips"
 msgstr "Trenutne natuknice"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:715
+#: share/html/Elements/Tabs:728
 msgid "Current Search"
 msgstr ""
 
@@ -2457,7 +2512,7 @@ msgstr "Trenutni promatrači"
 msgid "Custom Field #%1"
 msgstr "Deinirano polje #%1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:122 share/html/Elements/Tabs:172 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:366 share/html/Elements/Tabs:91 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:149 share/html/m/ticket/show:251
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:190 share/html/Elements/Tabs:123 share/html/Elements/Tabs:173 share/html/Elements/Tabs:243 share/html/Elements/Tabs:376 share/html/Elements/Tabs:92 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:56 share/html/User/Prefs.html:157 share/html/m/ticket/show:257
 msgid "Custom Fields"
 msgstr "Vlastita polja"
 
@@ -2489,32 +2544,33 @@ msgstr "Definirani uvjet"
 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
 msgstr "Vlastito polje #%1 nije primijenjeno na ovaj objekt"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2800
+#: lib/RT/Tickets.pm:2827
 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Definirano polje %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1609
-#. ($args{'Field'})
+#: lib/RT/Record.pm:1658
+#. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
 msgstr "Vlastito polje %1 ne odnosi se na ovaj objekt"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2794
+#: lib/RT/Tickets.pm:2821
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Definirano polje %1 ima vrijednost."
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2790
+#: lib/RT/Tickets.pm:2817
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Definirano polje %1 nema vrijednost."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1598 lib/RT/Record.pm:1798
+#: lib/RT/Record.pm:1647 lib/RT/Record.pm:1847
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Definirano polje %1 nije pronađeno"
 
-#: lib/RT/Report/Tickets.pm:113 lib/RT/Report/Tickets.pm:116
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:104 lib/RT/Report/Tickets.pm:116 lib/RT/Report/Tickets.pm:119
+#. ($CustomField->Name)
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
 msgid "Custom field '%1'"
@@ -2524,7 +2580,7 @@ msgstr "Vlastito polje '%1'"
 msgid "Custom field deleted"
 msgstr "Definirano polje obrisano"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1304
+#: lib/RT/CustomField.pm:1378
 msgid "Custom field is already applied to the object"
 msgstr "Vlastito polje već je primijenjeno na objekt"
 
@@ -2532,20 +2588,20 @@ msgstr "Vlastito polje već je primijenjeno na objekt"
 msgid "Custom field not found"
 msgstr "Definirano polje nije pronađeno"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1549
+#: lib/RT/CustomField.pm:1623
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Vrijednost %1 vlastitog polja %2 nije moglo biti pronađeno"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:586
+#: lib/RT/CustomField.pm:590
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Vrijednost vlastitog polja se nije mogla obrisati"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1561
+#: lib/RT/CustomField.pm:1635
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Vrijednost vlastitog polja nije mogla biti pronađena"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1563 lib/RT/CustomField.pm:588
+#: lib/RT/CustomField.pm:1637 lib/RT/CustomField.pm:592
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Vrijednost vlastitog polja obrisana"
 
@@ -2573,23 +2629,23 @@ msgstr "Podešavanje adresa elektroničke pošte"
 msgid "Customize Email Configuration"
 msgstr "Podešavanje postavki elektroničke pošte"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:217
+#: share/html/Elements/Tabs:218
 msgid "Customize the look of your RT"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:111
+#: lib/RT/Installer.pm:113
 msgid "DBA password"
 msgstr "Lozinka administratora baze podataka"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:104
+#: lib/RT/Installer.pm:105
 msgid "DBA username"
 msgstr "Korisničko ime administratora baze podataka"
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:325
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
 msgid "Daily"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:483
+#: lib/RT/Config.pm:486
 msgid "Daily digest"
 msgstr "Dnevni sažetak"
 
@@ -2627,7 +2683,7 @@ msgstr "Poslužitelj baze podataka"
 msgid "Database name"
 msgstr "Ime baze podataka"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:127
+#: lib/RT/Installer.pm:129
 msgid "Database password for RT"
 msgstr "Lozinka baze podataka za RT"
 
@@ -2639,7 +2695,7 @@ msgstr "Priključak baze podataka"
 msgid "Database type"
 msgstr "Vrsta baze podataka"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:120
+#: lib/RT/Installer.pm:122
 msgid "Database username for RT"
 msgstr "Korisničko ime baze podataka za RT"
 
@@ -2663,7 +2719,7 @@ msgstr "DateTime::Locale ne podržava date_format_full, trebate nadograditi da b
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "DateTime::Locale modul nije pronađen"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:542 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:408 share/html/m/ticket/show:367
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:554 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
 msgid "Dates"
 msgstr "Datumi"
 
@@ -2745,7 +2801,7 @@ msgstr "Prijenos ovlasti"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Prijenos ovlasti"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2346 etc/RT_Config.pm:2420 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:783 share/html/Elements/Tabs:803 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Obriši"
 
@@ -2775,7 +2831,7 @@ msgstr "Brisanje nije moguće: %1"
 msgid "Delete group dashboards"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3182
+#: lib/RT/Ticket.pm:3219
 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
 msgstr ""
 
@@ -2845,11 +2901,11 @@ msgstr ""
 msgid "Deleting this object could break referential integrity"
 msgstr "Brisanje ovog objekta može ugroziti referencijalni integritet"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:460
+#: lib/RT/Queue.pm:452
 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
 msgstr "Brisanje ovog objekta bi ugrozilo referencijalni integritet"
 
-#: lib/RT/User.pm:439
+#: lib/RT/User.pm:440
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr "Brisanje ovog objekta bi povrijedilo referencijalni integritet"
 
@@ -2857,7 +2913,7 @@ msgstr "Brisanje ovog objekta bi povrijedilo referencijalni integritet"
 msgid "Deny"
 msgstr "Odbiti"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:428 share/html/m/ticket/show:442
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Druge stvari koje ovise o ovome"
 
@@ -2865,22 +2921,22 @@ msgstr "Druge stvari koje ovise o ovome"
 msgid "DependedOnBy"
 msgstr "Ovisi o ovom zahtjevu"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:790
+#: lib/RT/Transaction.pm:791
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 added"
 msgstr "Dodana ovisnost od strane %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:830
+#: lib/RT/Transaction.pm:831
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 deleted"
 msgstr "Obrisana ovisnost od strane %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:787
+#: lib/RT/Transaction.pm:788
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 added"
 msgstr "Dodana ovisnost o %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:827
+#: lib/RT/Transaction.pm:828
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Obrisana ovisnost o %1"
@@ -2889,7 +2945,7 @@ msgstr "Obrisana ovisnost o %1"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "Ovisan o"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:427 share/html/m/ticket/show:412
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
 msgid "Depends on"
 msgstr "Ovisi o"
 
@@ -2905,7 +2961,7 @@ msgstr "Padajuće"
 msgid "Descending"
 msgstr "Padajuće"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:268
+#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Opiši problem ispod"
 
@@ -2913,11 +2969,11 @@ msgstr "Opiši problem ispod"
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:212
+#: share/html/Elements/Tabs:213
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:457
+#: share/html/Ticket/Create.html:446
 msgid "Details"
 msgstr "Detalji"
 
@@ -2929,7 +2985,7 @@ msgstr "Smjer"
 msgid "Disabled"
 msgstr "Deaktivirano"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:517 share/html/Elements/Tabs:780 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
+#: share/html/Elements/Tabs:529 share/html/Elements/Tabs:793 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
 msgid "Display"
 msgstr "Prikazati"
 
@@ -2983,11 +3039,11 @@ msgstr "Učini bilo što i sve"
 msgid "Do the Search"
 msgstr "Pretražiti"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:212
+#: lib/RT/Installer.pm:215
 msgid "Domain name"
 msgstr "Ime domene"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:213
+#: lib/RT/Installer.pm:216
 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
 msgstr "Ne upisuje se http://, samo nešto kao 'localhost', 'rt.example.com'"
 
@@ -3007,7 +3063,7 @@ msgstr "Ne osvježavaj ovu stranicu."
 msgid "Don't show search results"
 msgstr "Ne prikazuj rezultate pretrage"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2222
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2260
 msgid "Don't trust this key at all"
 msgstr "Ne vjeruj ovom ključu"
 
@@ -3027,7 +3083,7 @@ msgstr "Preuzmi datoteku sa stanjem"
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:150 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:415 share/html/m/ticket/show:389
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
 msgid "Due"
 msgstr "Riješiti do"
 
@@ -3044,15 +3100,15 @@ msgstr "GREŠKA: %1"
 msgid "ERROR: Couldn't load ticket '%1': %2.\\n"
 msgstr "GREŠKA: Zahtjev '%1' se nije mogao učitati: %2.\\n"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:423
+#: share/html/Elements/Tabs:434
 msgid "Easy updating of your open tickets"
 msgstr "Jednostavno osvježavanje mojih otvorenih zahtjeva"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:430
+#: share/html/Elements/Tabs:441
 msgid "Easy viewing of your reminders"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
+#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:825 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
 msgid "Edit"
 msgstr "Uredi"
 
@@ -3097,7 +3153,7 @@ msgstr "Uredi linkove"
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Uredi upit"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:722
+#: share/html/Elements/Tabs:735
 msgid "Edit Search"
 msgstr "Uredi pretragu"
 
@@ -3113,7 +3169,7 @@ msgstr ""
 msgid "Edit saved searches for this group"
 msgstr "Uredi spremljene potrage za ovu grupu"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:115
+#: share/html/Elements/Tabs:116
 msgid "Edit system templates"
 msgstr "Uredi sistemske predloške"
 
@@ -3161,12 +3217,12 @@ msgstr "Uređivanje članstva za osobnu grupu %1"
 msgid "EffectiveId"
 msgstr "Efektivni identifikator"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1386 lib/RT/Ticket.pm:2414 lib/RT/Ticket.pm:2507
+#: lib/RT/Record.pm:1318 lib/RT/Record.pm:1397 lib/RT/Ticket.pm:2451 lib/RT/Ticket.pm:2544
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Ili baza ili cilj mora biti definiran"
 
 #: share/html/Elements/ShowSearch:67
-#. ($SavedSearch)
+#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
 msgid "Either you have no rights to view saved search %1 or identifier is incorrect"
 msgstr "Nemate prava učitavanja spremljene pretrage %1 ili je identifikator neispravan"
 
@@ -3182,11 +3238,11 @@ msgstr ""
 msgid "Email Digest"
 msgstr "Poruka sažetka"
 
-#: lib/RT/User.pm:568
+#: lib/RT/User.pm:569
 msgid "Email address in use"
 msgstr "E-Mail adresa se već koristi"
 
-#: lib/RT/Config.pm:480
+#: lib/RT/Config.pm:483
 msgid "Email delivery"
 msgstr "Dostava pošte"
 
@@ -3194,7 +3250,7 @@ msgstr "Dostava pošte"
 msgid "Email template for periodic notification digests"
 msgstr "Predložak za poruke periodičkih sažetaka obavijesti"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
 msgid "EmailAddress"
 msgstr "E-Mail adresa"
 
@@ -3222,7 +3278,7 @@ msgstr "Aktivirano (Uklanjanje oznake deaktivira ovo vlastito polje)"
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this group)"
 msgstr "Aktivirano (Uklanjanje oznake deaktivira ovu grupu)"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:125
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:127
 msgid "Enabled (Unchecking this box disables this queue)"
 msgstr "Aktivirano (Uklanjanje oznake deaktivira ovu kategoriju)"
 
@@ -3268,11 +3324,11 @@ msgstr "Kriptiraj/Dekriptiraj"
 msgid "Encrypt/Decrypt transaction #%1 of ticket #%2"
 msgstr "Kriptiraj/dekriptiraj transakciju #%1 zahtjeva br. %2"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:621
+#: lib/RT/Queue.pm:639
 msgid "Encrypting disabled"
 msgstr "Kriptiranje isključeno"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:620
+#: lib/RT/Queue.pm:638
 msgid "Encrypting enabled"
 msgstr "Kriptiranje uključeno"
 
@@ -3357,7 +3413,7 @@ msgstr "Unesi do %1 vrijednosti sa automatskim nadopunjavanjem"
 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
 msgstr ""
 
-#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/login:85
+#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
 msgid "Error"
 msgstr "Greška"
 
@@ -3381,7 +3437,7 @@ msgstr "Greška u parametrima za Zahtjev->DodajPromatrača"
 msgid "Error in parameters to Ticket->DelWatcher"
 msgstr "Greška u parametrima za Zahtjev->BrišiPromatrača"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1244
+#: lib/RT/Ticket.pm:1247
 msgid "Error in parameters to Ticket->DeleteWatcher"
 msgstr "Greška u parametrima za Zahtjev->BrišiPromatrača"
 
@@ -3419,15 +3475,15 @@ msgstr "Greška: javni ključ"
 msgid "Error: search %1 not updated: %2"
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:385
+#: bin/rt-crontool:370
 msgid "Escalate tickets"
 msgstr "Eskalirati zahtjeve"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:224
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:59 share/html/m/ticket/show:226
 msgid "Estimated"
 msgstr "Očekivano"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:661
+#: lib/RT/Handle.pm:659
 msgid "Everyone"
 msgstr "Svatko"
 
@@ -3443,7 +3499,7 @@ msgstr "Pregledaj zahtjeve riješene između dva datuma u zadanoj kategoriji"
 msgid "Examine tickets resolved in a queue, grouped by owner"
 msgstr "Pregledaj riješene zahtjeve u zadanoj kategoriji, grupirano po rješavatelju"
 
-#: bin/rt-crontool:371
+#: bin/rt-crontool:356
 msgid "Example:"
 msgstr "Primjer:"
 
@@ -3459,7 +3515,7 @@ msgstr "Ističe"
 msgid "ExtendedStatus"
 msgstr "Prošireni status"
 
-#: lib/RT/User.pm:959
+#: lib/RT/User.pm:960
 msgid "External authentication enabled."
 msgstr "Eksterna autentikacija aktivirana."
 
@@ -3475,7 +3531,7 @@ msgstr "EksterniKontaktInfoId"
 msgid "Extra info"
 msgstr "Dodatne informacije"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:618
+#: share/html/Elements/Tabs:630
 msgid "Extract Article"
 msgstr ""
 
@@ -3511,11 +3567,11 @@ msgstr "Spajanje na bazu podataka nije moguće: %1"
 msgid "Failed to create %1 attribute"
 msgstr "Dodavanje atributa %1 nije moguće"
 
-#: lib/RT/User.pm:319
+#: lib/RT/User.pm:320
 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
 msgstr "Pseudogrupa 'Privilegirani' korisnici nije pronađena."
 
-#: lib/RT/User.pm:326
+#: lib/RT/User.pm:327
 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
 msgstr "Pseudogrupa 'Neprivilegirani' korisnici nije pronađena"
 
@@ -3529,7 +3585,7 @@ msgstr "Učitavanje nije moguće za %1 %2"
 msgid "Failed to load %1 %2: %3"
 msgstr "Učitavanje nije moguće za %1 %2: %3"
 
-#: bin/rt-crontool:307
+#: bin/rt-crontool:304
 #. ($modname, $@)
 msgid "Failed to load module %1. (%2)"
 msgstr "Modul %1 nije mogao biti učitan. (%2)"
@@ -3559,7 +3615,7 @@ msgstr "Velj"
 msgid "February"
 msgstr "Veljača"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:733
+#: share/html/Elements/Tabs:746
 msgid "Feeds"
 msgstr ""
 
@@ -3615,7 +3671,7 @@ msgstr "Ispuniti do %1 polja u tekstu"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Ispuniti do %1 polja sa wiki tekstom"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2280 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2307 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Krajnji prioritet"
 
@@ -3643,7 +3699,7 @@ msgstr "Pronađi nove/otvorene zahtjeve"
 msgid "Find people whose"
 msgstr "Pronađi korisnike čiji"
 
-#: share/html/Search/Results.html:135
+#: share/html/Search/Results.html:140
 msgid "Find tickets"
 msgstr "Pronađi zahtjeve"
 
@@ -3655,7 +3711,7 @@ msgstr ""
 msgid "Finish"
 msgstr "Završetak"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:636
+#: share/html/Elements/Tabs:648
 msgid "First"
 msgstr "Prvi"
 
@@ -3684,7 +3740,7 @@ msgstr "Prisili na promjenu"
 msgid "Format"
 msgstr "Formatiranje"
 
-#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:563 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
+#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:575 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
 msgid "Forward"
 msgstr "Proslijedi"
 
@@ -3732,13 +3788,13 @@ msgstr ""
 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Search/Results.html:133 share/html/m/_elements/ticket_list:83
+#: share/html/Search/Results.html:138 share/html/m/_elements/ticket_list:83
 #. ($ticketcount)
 #. ($collection->CountAll)
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "Pronađeno zahtjeva: %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:962
+#: lib/RT/Record.pm:973
 msgid "Found Object"
 msgstr "Pronađen objekt"
 
@@ -3802,12 +3858,12 @@ msgstr "Preuzmi predložak iz datoteke"
 msgid "Getting started"
 msgstr "Početak"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:756 lib/RT/Transaction.pm:898 lib/RT/Transaction.pm:910
+#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:899 lib/RT/Transaction.pm:911
 #. ($New->Name)
 msgid "Given to %1"
 msgstr "Dano %1"
 
-#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:100
+#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:93 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:64 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:74 share/html/Elements/Tabs:101
 msgid "Global"
 msgstr "Globalno"
 
@@ -3819,7 +3875,7 @@ msgstr ""
 msgid "Global Custom Fields"
 msgstr "Globalna vlastita polja"
 
-#: share/html/Articles/Topics.html:76
+#: share/html/Articles/Topics.html:91
 msgid "Global Topics"
 msgstr ""
 
@@ -3837,15 +3893,15 @@ msgstr "Prikaz stanja %1 spremljen."
 msgid "Global template: %1"
 msgstr "Globalni predložak: %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:308
+#: share/html/Elements/Tabs:312
 msgid "GnuPG"
 msgstr "GnuPG"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:739 lib/RT/Attachment.pm:774
+#: lib/RT/Attachment.pm:758 lib/RT/Attachment.pm:793
 msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
 msgstr "GnuPG greška. Kontaktirajte administratora"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:694 lib/RT/Attachment.pm:756
+#: lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:775
 msgid "GnuPG integration is disabled"
 msgstr "GnuPG integracija je isključena"
 
@@ -3853,16 +3909,16 @@ msgstr "GnuPG integracija je isključena"
 msgid "GnuPG issues"
 msgstr "GnuPG problem"
 
-#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:91
+#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:90
 #. ($EmailAddress)
 msgid "GnuPG private key(s) for %1"
 msgstr "GnuPG privatni ključevi za %1"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:134 share/html/Admin/Queues/Modify.html:144
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136 share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
 msgid "GnuPG private keys"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:89
+#: share/html/Admin/Elements/ShowKeyInfo:88
 #. ($EmailAddress)
 msgid "GnuPG public key(s) for %1"
 msgstr "GnuPG javni ključevi za %1"
@@ -3907,11 +3963,11 @@ msgstr "Postavke grafa"
 msgid "Graphical charts are not available."
 msgstr "Prikaz grafa nije dostupan."
 
-#: lib/RT/Record.pm:942 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
+#: lib/RT/Record.pm:953 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:185 share/html/Elements/Tabs:289 share/html/Elements/Tabs:323 share/html/Elements/Tabs:337 share/html/Elements/Tabs:367
+#: share/html/Elements/Tabs:186 share/html/Elements/Tabs:291 share/html/Elements/Tabs:329 share/html/Elements/Tabs:345 share/html/Elements/Tabs:377
 msgid "Group Rights"
 msgstr "Grupne ovlasti"
 
@@ -3950,7 +4006,7 @@ msgstr "Grupa ne sadrži takvog člana"
 msgid "Group name '%1' is already in use"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1017 lib/RT/Queue.pm:944 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1216
+#: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
 msgid "Group not found"
 msgstr "Grupa nije pronađena"
 
@@ -3958,7 +4014,7 @@ msgstr "Grupa nije pronađena"
 msgid "Group rights"
 msgstr "Ovlasti na grupama"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1601 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:132 share/html/Elements/Tabs:241 share/html/Elements/Tabs:74
+#: lib/RT/CustomField.pm:1674 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:75
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupe"
 
@@ -3994,7 +4050,7 @@ msgstr "Zaglavlje proslijeđenog zahtjeva"
 msgid "Heading of a forwarded message"
 msgstr "Zaglavlje proslijeđene poruke"
 
-#: lib/RT/Interface/CLI.pm:82 lib/RT/Interface/CLI.pm:82
+#: lib/RT/Interface/CLI.pm:83 lib/RT/Interface/CLI.pm:83
 msgid "Hello!"
 msgstr "Pozdrav!"
 
@@ -4006,7 +4062,7 @@ msgstr "Pozdrav %1"
 msgid "Help us set up some useful defaults for RT."
 msgstr "Ažurirajmo neke korisne standardne postavke za RT."
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:64
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:65
 msgid "Hide all quoted text"
 msgstr ""
 
@@ -4018,7 +4074,7 @@ msgstr ""
 msgid "Hide ticket history by default"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:305 share/html/Elements/Tabs:325 share/html/Elements/Tabs:518 share/html/Elements/Tabs:781 share/html/Elements/Tabs:797 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
+#: share/html/Elements/Tabs:293 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:331 share/html/Elements/Tabs:530 share/html/Elements/Tabs:794 share/html/Elements/Tabs:811 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
 msgid "History"
 msgstr "Povijest"
 
@@ -4058,7 +4114,7 @@ msgstr "Učestalost osvježavanja početne stranice"
 msgid "HomePhone"
 msgstr "KućniTelefon"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:380 share/html/m/_elements/header:67
+#: share/html/Elements/Tabs:391 share/html/m/_elements/header:69
 msgid "Homepage"
 msgstr "Početna stranica"
 
@@ -4066,6 +4122,10 @@ msgstr "Početna stranica"
 msgid "Hour"
 msgstr "Vrijeme"
 
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:76
+msgid "Hourly"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Elements/SelectTimeUnits:53
 msgid "Hours"
 msgstr "Sati"
@@ -4075,6 +4135,10 @@ msgstr "Sati"
 msgid "I have %quant(%1,concrete mixer)."
 msgstr "Imam %quant(%1,mješalicu betona)."
 
+#: share/html/User/Prefs.html:175
+msgid "I want to reset my secret token."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "I'm lost"
 msgstr "Izgubljen sam"
@@ -4083,7 +4147,7 @@ msgstr "Izgubljen sam"
 msgid "ISO"
 msgstr "ISO"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2211 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:215
+#: lib/RT/Tickets.pm:2238 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
 msgid "Id"
 msgstr "Broj"
 
@@ -4103,7 +4167,11 @@ msgstr "Ako prijavitelj nije zadan, napravi zahtjeve s ovim prijaviteljem"
 msgid "If no queue is specified, create tickets in this queue."
 msgstr "Ako kategorija nije zadana, napravi zahtjeve u ovoj kategoriji"
 
-#: bin/rt-crontool:367
+#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:66
+msgid "If this is not what you expect, leave this page now without logging in."
+msgstr ""
+
+#: bin/rt-crontool:352
 msgid "If this tool were setgid, a hostile local user could use this tool to gain administrative access to RT."
 msgstr "Ako je ovaj alat 'setgid', neprijateljski lokalni korisnik bi mogao koristiti ovaj alat za dobivanje administratorskog pristupa RT-u."
 
@@ -4115,6 +4183,11 @@ msgstr "Ako već imate radeći RT poslužitelj i bazu podataka, sad bi trebali p
 msgid "If you already have a working RT server and database, you should take this opportunity to make sure that your database server is running and that the RT server can connect to it. Once you've done that, stop and start the RT server.</p>"
 msgstr "Ako već imate radeći RT poslužitelj i bazu podataka, sad bi trebali provjeriti je li baza podataka pokrenuta i može li se RT poslužitelj spojiti na nju.  Nakon toga zaustavite i ponovo pokrenite RT poslužitelj."
 
+#: share/html/Elements/CSRF:59
+#. ($escaped_path, $action, $start, $end)
+msgid "If you really intended to visit %1 and %2, then %3click here to resume your request%4."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "If you've change the Port that RT runs on, you'll need to restart the server in order to log in."
 msgstr "Ako ste promijenili priključak na kojem se nalazi RT, trebat ćete ponovo pokrenuti poslužitelj da bi se mogli prijaviti."
@@ -4132,7 +4205,7 @@ msgstr "Ako ste išta mijenjali iznad, ne zaboravite kliknuti ovdje"
 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
 msgstr "Ako se vaša željena baza podataka ne nalazi u donjem popisu to znači da RT nije pronašao instalaciju <i>upravljačkog programa za bazu podataka</i>. Ovo vjerojatno možete popraviti koristeći %1 za preuzimanje i instalaciju DBD::MySQL, DBD::Oracle ili DBD::Pg."
 
-#: lib/RT/Record.pm:954
+#: lib/RT/Record.pm:965
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Nedopuštena vrijednost za %1"
 
@@ -4140,7 +4213,7 @@ msgstr "Nedopuštena vrijednost za %1"
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
-#: lib/RT/Record.pm:957
+#: lib/RT/Record.pm:968
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Nepromjenjivo polje"
 
@@ -4188,7 +4261,7 @@ msgstr "Nepotpun upit"
 msgid "Incomplete query"
 msgstr "Nepotpun upit"
 
-#: lib/RT/Config.pm:482
+#: lib/RT/Config.pm:485
 msgid "Individual messages"
 msgstr "Pojedinačne poruke"
 
@@ -4216,7 +4289,7 @@ msgstr "Obavijesti korisnika da mu je lozinka promijenjena"
 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
 msgstr "Obavijesti korisnika da je primljena kriptirana poruka ali nemamo privatnog ključa za dekriptiranje"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2257 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
+#: lib/RT/Tickets.pm:2284 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Početni prioritet"
 
@@ -4240,7 +4313,7 @@ msgstr ""
 msgid "Input error"
 msgstr "Greška pri unosu"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1393 lib/RT/CustomField.pm:1554 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
+#: lib/RT/CustomField.pm:1467 lib/RT/CustomField.pm:1628 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
 #. ($CF->FriendlyPattern)
 #. ($self->FriendlyPattern)
 msgid "Input must match %1"
@@ -4250,7 +4323,7 @@ msgstr "Unosi moraju odgovarati %1"
 msgid "Install RT"
 msgstr "RT instalacija"
 
-#: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3402
+#: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3474
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Interna greška"
 
@@ -4264,7 +4337,7 @@ msgstr "Interna greška: %1"
 msgid "Internal error: %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:127
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:158
 #. ($type)
 msgid "Invalid %1"
 msgstr ""
@@ -4289,7 +4362,7 @@ msgstr "Nevažeći %1: očekuje se broj"
 msgid "Invalid Class"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:683
+#: lib/RT/CustomField.pm:373 lib/RT/CustomField.pm:687
 msgid "Invalid Custom Field values source"
 msgstr ""
 
@@ -4297,7 +4370,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Group Type"
 msgstr "Nevažeća vrsta grupe"
 
-#: lib/RT/Class.pm:396
+#: lib/RT/Class.pm:397
 #. ($msg)
 msgid "Invalid Queue, unable to apply Class: %1"
 msgstr ""
@@ -4306,7 +4379,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Render Type"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1020
+#: lib/RT/CustomField.pm:1094
 #. ($self->FriendlyType)
 msgid "Invalid Render Type for custom field of type %1"
 msgstr ""
@@ -4315,15 +4388,16 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Right"
 msgstr "Nevažeća ovlast"
 
-#: lib/RT/Record.pm:959
+#: lib/RT/Record.pm:970
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Nevažeći podaci"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:413
-msgid "Invalid lifecycle name"
+#: share/html/Admin/Users/GnuPG.html:110
+#. ($ARGS{'PrivateKey'}, $email)
+msgid "Invalid key %1 for address '%2'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1386
+#: lib/RT/CustomField.pm:1460
 msgid "Invalid object"
 msgstr "Nevažeći objekt"
 
@@ -4335,16 +4409,16 @@ msgstr "Nevažeći vlasnik objekta"
 msgid "Invalid owner. Defaulting to 'nobody'."
 msgstr "Nevažeći rješavatelj. Postavljeno na 'nobody'."
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:779
+#: lib/RT/CustomField.pm:347 lib/RT/CustomField.pm:783
 #. ($msg)
 msgid "Invalid pattern: %1"
 msgstr "Nevažeći uzorak: %1"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:227
+#: lib/RT/Scrip.pm:138 lib/RT/Template.pm:251
 msgid "Invalid queue"
 msgstr "Nevažeća kategorija"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:831
+#: lib/RT/Queue.pm:850
 #. ($args{Type})
 msgid "Invalid queue role group type %1"
 msgstr ""
@@ -4358,7 +4432,7 @@ msgstr "Nevažeća ovlast"
 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
 msgstr "Nevažeća ovlast. Primjena prava '%1' nije uspjela"
 
-#: lib/RT/User.pm:558
+#: lib/RT/User.pm:559
 msgid "Invalid syntax for email address"
 msgstr "Nevažeća sintaksa adrese elektroničke pošte"
 
@@ -4368,7 +4442,7 @@ msgstr "Nevažeća sintaksa adrese elektroničke pošte"
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Nevažeća vrijednost za %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1619
+#: lib/RT/Record.pm:1668
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Nevažeća vrijednost za vlastito polje"
 
@@ -4376,19 +4450,19 @@ msgstr "Nevažeća vrijednost za vlastito polje"
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Nevažeća vrijednost za status"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:766
+#: lib/RT/Attachment.pm:785
 msgid "Is not encrypted"
 msgstr "Nije kriptirano"
 
-#: bin/rt-crontool:368
+#: bin/rt-crontool:353
 msgid "It is incredibly important that nonprivileged users not be allowed to run this tool."
 msgstr "Vrlo je važno da neprivilegiranim korisnicima nije dopušteno koristiti ovaj alat."
 
-#: bin/rt-crontool:369
+#: bin/rt-crontool:354
 msgid "It is suggested that you create a non-privileged unix user with the correct group membership and RT access to run this tool."
 msgstr "Preporučljivo je napraviti neprivilegiranog unix korisnika s ispravnim članstvom u grupi i RT pristupom za korištenje ovog alata."
 
-#: bin/rt-crontool:329
+#: bin/rt-crontool:314
 msgid "It takes several arguments:"
 msgstr "Potrebno je nekoliko parametara:"
 
@@ -4428,7 +4502,7 @@ msgstr "Srp"
 msgid "July"
 msgstr "Srpanj"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:547
+#: share/html/Elements/Tabs:559
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Sve"
 
@@ -4453,7 +4527,7 @@ msgstr "Ostavite 'localhost' ako niste sigurni. Ostavite prazno za lokalno spaja
 msgid "Keyword and intuition-based searching"
 msgstr ""
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
 msgid "Lang"
 msgstr "Jezik"
 
@@ -4465,11 +4539,11 @@ msgstr "Jezik"
 msgid "Large"
 msgstr "Veliko"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:645
+#: share/html/Elements/Tabs:657
 msgid "Last"
 msgstr "Zadnji"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/EditDates:61 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:62 share/html/m/ticket/show:385
+#: share/html/Ticket/Elements/EditDates:61 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:62 share/html/m/ticket/show:391
 msgid "Last Contact"
 msgstr "Zadnji kontakt"
 
@@ -4497,11 +4571,11 @@ msgstr ""
 msgid "Last updated by"
 msgstr "Posljednji osvježio"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:130 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:130 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "LastUpdated"
 msgstr "Posljednje osvježavano"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:104 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:104 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "LastUpdatedBy"
 msgstr "Posljednji osvježio"
 
@@ -4510,7 +4584,7 @@ msgid "LastUpdatedRelative"
 msgstr "Posljednje osvježeno (relativno)"
 
 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:174
-#. ($session{'CurrentUser'}->UserObj->EmailAddress)
+#. ($session{'CurrentUser'}->EmailAddress)
 msgid "Leave blank to send to your current email address (%1)"
 msgstr "Ostavite prazno za slanje na vašu trenutnu e-mail adresu (%1)"
 
@@ -4518,11 +4592,11 @@ msgstr "Ostavite prazno za slanje na vašu trenutnu e-mail adresu (%1)"
 msgid "Leave empty to use the default value for your database"
 msgstr "Ostavite prazno za korištenje standardne vrijednosti za vašu bazu podataka"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:103
+#: lib/RT/Installer.pm:104
 msgid "Leave this alone to use the default dba username for your database type"
 msgstr "Ostavite prazno za korištenje standardne vrijednosti korisničkog imena administratora vaše baze podataka"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:71 share/html/m/ticket/show:236
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:71 share/html/m/ticket/show:238
 msgid "Left"
 msgstr "Preostalo"
 
@@ -4554,11 +4628,11 @@ msgstr ""
 msgid "Link"
 msgstr "Veza"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1318
+#: lib/RT/Record.pm:1329
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Link već postoji"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1332
+#: lib/RT/Record.pm:1343
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Link nije mogao biti napravljen"
 
@@ -4570,7 +4644,7 @@ msgstr "Link napravljen (%1)"
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Link obrisan (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1411
+#: lib/RT/Record.pm:1422
 msgid "Link not found"
 msgstr "Link nije pronađen"
 
@@ -4603,7 +4677,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Povezivanje. Nije dozvoljeno"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:543 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:409
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:555 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:411 share/html/m/ticket/show:415
 msgid "Links"
 msgstr "Linkovi"
 
@@ -4662,7 +4736,7 @@ msgstr "Lokalizacija"
 msgid "LocalizedDateTime"
 msgstr "Lokaliziran datum i vrijeme"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:122 share/html/User/Prefs.html:116
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:122 share/html/User/Prefs.html:124
 msgid "Location"
 msgstr "Adresa"
 
@@ -4670,11 +4744,11 @@ msgstr "Adresa"
 msgid "Log directory %1 not found or couldn't be written.\\n RT can't run."
 msgstr "Popis prijavljivanja %1 nije pronađen ili nije mogao biti ispisan.\\n RT se ne može pokrenuti."
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:692
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:779
 msgid "Logged in"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:458 share/html/Elements/Tabs:848
+#: share/html/Elements/Tabs:469 share/html/Elements/Tabs:863
 #. ($username)
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Prijavljeni ste kao %1"
@@ -4683,7 +4757,7 @@ msgstr "Prijavljeni ste kao %1"
 msgid "Logged out"
 msgstr "Odjavljeni ste"
 
-#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:89 share/html/m/login:105 share/html/m/login:92
+#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:62 share/html/m/_elements/login:77
 msgid "Login"
 msgstr "Prijavi se"
 
@@ -4692,11 +4766,11 @@ msgstr "Prijavi se"
 msgid "LogoAltText"
 msgstr "Alternativni tekst logotipa"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:490 share/html/Elements/Tabs:860 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
+#: share/html/Elements/Tabs:501 share/html/Elements/Tabs:875 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
 msgid "Logout"
 msgstr "Odjava"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1296
+#: lib/RT/CustomField.pm:1370
 msgid "Lookup type mismatch"
 msgstr "Nepodudarajući tip pretrage"
 
@@ -4705,7 +4779,7 @@ msgstr "Nepodudarajući tip pretrage"
 msgid "M-F at %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:475 lib/RT/Config.pm:490
+#: lib/RT/Config.pm:478 lib/RT/Config.pm:493
 msgid "Mail"
 msgstr "Elektronička pošta"
 
@@ -4757,19 +4831,19 @@ msgstr "Napravi temu"
 msgid "Make this group visible to user"
 msgstr "Učini ovu grupu vidljivom korisniku"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:92
+#: share/html/Elements/Tabs:93
 msgid "Manage custom fields and custom field values"
 msgstr "Upravljanje vlastitim poljima i njihovim vrijednostima"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:75
+#: share/html/Elements/Tabs:76
 msgid "Manage groups and group membership"
 msgstr "Upravljanje grupama i članstvom u grupama"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:101
+#: share/html/Elements/Tabs:102
 msgid "Manage properties and configuration which apply to all queues"
 msgstr "Upravljanje svojstvima i postavkama koji se primjenjuju na sve kategorije"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:83
+#: share/html/Elements/Tabs:84
 msgid "Manage queues and queue-specific properties"
 msgstr "Upravljanje kategorijama i svojstvima specifičnima za kategorije"
 
@@ -4777,11 +4851,11 @@ msgstr "Upravljanje kategorijama i svojstvima specifičnima za kategorije"
 msgid "Manage saved graphs"
 msgstr "Upravljanje spremljenim grafovima"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:67
+#: share/html/Elements/Tabs:68
 msgid "Manage users and passwords"
 msgstr "Upravljanje korisnicima i lozinkama"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1719
+#: lib/RT/Ticket.pm:1722
 msgid "Mapping between queues' lifecycles is incomplete. Contact your system administrator."
 msgstr ""
 
@@ -4797,7 +4871,7 @@ msgstr "Ozu"
 msgid "March"
 msgstr "Ožujak"
 
-#: share/html/Ticket/Display.html:188 share/html/m/ticket/show:125
+#: share/html/Ticket/Display.html:192 share/html/m/ticket/show:127
 msgid "Marked all messages as seen"
 msgstr "Označi sve poruke kao pročitane"
 
@@ -4829,12 +4903,12 @@ msgstr ""
 msgid "Member"
 msgstr "Član"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:803
+#: lib/RT/Transaction.pm:804
 #. ($value)
 msgid "Member %1 added"
 msgstr "Dodan član %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:843
+#: lib/RT/Transaction.pm:844
 #. ($value)
 msgid "Member %1 deleted"
 msgstr "Obrisan član %1"
@@ -4864,21 +4938,21 @@ msgstr "Član od"
 msgid "MemberOf"
 msgstr "Član od"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 share/html/Elements/Tabs:322 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:156 share/html/Elements/Tabs:328 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Graphs/Elements/EditGraphProperties:138
 msgid "Members"
 msgstr "Članovi"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:800
+#: lib/RT/Transaction.pm:801
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 added"
 msgstr "Dodano članstvo u %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:840
+#: lib/RT/Transaction.pm:841
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 deleted"
 msgstr "Obrisano članstvo u %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:304
+#: share/html/Elements/Tabs:308
 msgid "Memberships"
 msgstr "Članstva"
 
@@ -4887,15 +4961,15 @@ msgstr "Članstva"
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr "Članstvo korisnika %1"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2656
+#: lib/RT/Ticket.pm:2693
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Spajanje uspješno"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2677
+#: lib/RT/Ticket.pm:2714
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Spajanje neuspješno. EfectiveId se nije mogao postaviti"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2691
+#: lib/RT/Ticket.pm:2728
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr "Spajanje neuspješno. Status se nije mogao postaviti"
 
@@ -4903,20 +4977,20 @@ msgstr "Spajanje neuspješno. Status se nije mogao postaviti"
 msgid "Merge into"
 msgstr "Spojiti u"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:806
+#: lib/RT/Transaction.pm:807
 #. ($value)
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Spojiti u %1"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:149 share/html/Ticket/Update.html:148 share/html/Ticket/Update.html:166 share/html/m/ticket/reply:103
+#: share/html/Search/Bulk.html:149 share/html/Ticket/Update.html:148 share/html/Ticket/Update.html:166 share/html/m/ticket/reply:104
 msgid "Message"
 msgstr "Poruka"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:168
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:170
 msgid "Message body is not shown because it is too large."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:160 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:255
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:162 share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:255
 msgid "Message body is not shown because sender requested not to inline it."
 msgstr "Tijelo poruke nije prikazano jer je pošiljatelj tražio da se ne prikazuje direktno."
 
@@ -4940,7 +5014,7 @@ msgstr "Širina okvira za unos poruke"
 msgid "Message box wrapping"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2254
+#: lib/RT/Ticket.pm:2291
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr "Poruku nije bilo moguće zabilježiti"
 
@@ -4948,7 +5022,7 @@ msgstr "Poruku nije bilo moguće zabilježiti"
 msgid "Message for user"
 msgstr "Poruka za korisnika"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2257
+#: lib/RT/Ticket.pm:2294
 msgid "Message recorded"
 msgstr "Poruka zabilježena"
 
@@ -4956,7 +5030,7 @@ msgstr "Poruka zabilježena"
 msgid "Messages about this ticket will not be sent to..."
 msgstr "Poruke o ovom zahtjevu neće biti poslane..."
 
-#: lib/RT/Installer.pm:148
+#: lib/RT/Installer.pm:150
 msgid "Minimum password length"
 msgstr "Minimalna duljina lozinke"
 
@@ -4972,7 +5046,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr "Pogrešne zagrade"
 
-#: lib/RT/Record.pm:961
+#: lib/RT/Record.pm:972
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr "%1: Nedostaje primarni ključ?"
 
@@ -4992,7 +5066,7 @@ msgstr "Mobilni telefon"
 msgid "Modified"
 msgstr "Promijenjeno"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:782 share/html/Elements/Tabs:800 share/html/m/_elements/ticket_menu:67
+#: share/html/Elements/Tabs:795 share/html/Elements/Tabs:814 share/html/m/_elements/ticket_menu:67
 msgid "Modify"
 msgstr "Promijeniti"
 
@@ -5066,15 +5140,15 @@ msgstr "Promijeni natuknice koje se primjenjuju na sve kategorije"
 msgid "Modify a scrip which applies to all queues"
 msgstr "Promijeni natuknice koji se primjenjuje na sve kategorije"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:161
+#: share/html/Elements/Tabs:162
 msgid "Modify and Create Classes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:166
+#: share/html/Elements/Tabs:167
 msgid "Modify and Create Custom Fields for Articles"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:208 share/html/Articles/Article/Edit.html:316
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:209 share/html/Articles/Article/Edit.html:317
 #. ($ArticleObj->Id)
 msgid "Modify article #%1"
 msgstr "Promijeni članak #%1"
@@ -5107,15 +5181,15 @@ msgstr "Promijeni datume za zahtjev br. %1"
 msgid "Modify dates for ticket #%1"
 msgstr "Promijeni datume za zahtjev br. %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:201
+#: share/html/Elements/Tabs:202
 msgid "Modify global article topics"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:123
+#: share/html/Elements/Tabs:124
 msgid "Modify global custom fields"
 msgstr "Promijeni globalna vlastita polja"
 
-#: share/html/Admin/Global/GroupRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:186
+#: share/html/Admin/Global/GroupRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:187
 msgid "Modify global group rights"
 msgstr "Promijeni globalne grupne ovlasti"
 
@@ -5127,7 +5201,7 @@ msgstr "Promijeni globalne grupne ovlasti."
 msgid "Modify global topics"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/UserRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:191
+#: share/html/Admin/Global/UserRights.html:48 share/html/Elements/Tabs:192
 msgid "Modify global user rights"
 msgstr "Promijeni globalne korisničke ovlasti"
 
@@ -5206,7 +5280,7 @@ msgstr ""
 msgid "Modify scrips for queue %1"
 msgstr "Promijeni natuknice za kategoriju %1"
 
-#: share/html/Admin/Global/Scrips.html:53 share/html/Elements/Tabs:107
+#: share/html/Admin/Global/Scrips.html:53 share/html/Elements/Tabs:108
 msgid "Modify scrips which apply to all queues"
 msgstr "Promijeni natuknice koji se primjenjuju na sve kategorije"
 
@@ -5243,7 +5317,7 @@ msgstr ""
 msgid "Modify the dashboard %1"
 msgstr "Promijeni kontrolnu ploču %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:196
+#: share/html/Elements/Tabs:197
 msgid "Modify the default \"RT at a glance\" view"
 msgstr "Promijeni standardnu Početnu stranicu"
 
@@ -5265,7 +5339,7 @@ msgstr "Promijeni promatrače kategorije"
 msgid "Modify the subscription to dashboard %1"
 msgstr "Promijeni pretplate na kontrolnu ploču %1"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:296
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:290
 #. ($UserObj->Name)
 msgid "Modify the user %1"
 msgstr "Promijeni korisnika %1"
@@ -5398,7 +5472,7 @@ msgstr "Ponedjeljak"
 msgid "Monday through Friday"
 msgstr "radni dan"
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:330 lib/RT/Report/Tickets.pm:76
 msgid "Monthly"
 msgstr ""
 
@@ -5418,6 +5492,10 @@ msgstr ""
 msgid "Move down"
 msgstr "Pomaknuti dolje"
 
+#: share/html/Admin/Articles/Elements/Topics:108
+msgid "Move here"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Elements/PickCustomFields:77
 msgid "Move up"
 msgstr "Pomakni gore"
@@ -5426,24 +5504,24 @@ msgstr "Pomakni gore"
 msgid "Multiple"
 msgstr "Višestruki"
 
-#: lib/RT/User.pm:166
+#: lib/RT/User.pm:167
 msgid "Must specify 'Name' attribute"
 msgstr "Potrebno je navesti vrijednost za 'Ime'"
 
-#: share/html/SelfService/Elements/MyRequests:77
+#: share/html/SelfService/Elements/MyRequests:62
 #. ($friendly_status)
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr "Moji %1 zahtjevi"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:444
+#: share/html/Elements/Tabs:455
 msgid "My Approvals"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:422
+#: share/html/Elements/Tabs:433
 msgid "My Day"
 msgstr "Moj dan"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:429
+#: share/html/Elements/Tabs:440
 msgid "My Reminders"
 msgstr ""
 
@@ -5475,7 +5553,7 @@ msgstr ""
 msgid "NEWLINE"
 msgstr "NOVI RED"
 
-#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:54 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:50 share/html/Admin/Groups/Modify.html:64 share/html/Admin/Tools/Configuration.html:196 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:63 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:52 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:52 share/html/Dashboards/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:61 share/html/Search/Bulk.html:171
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:58 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:54 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:57 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:58 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:50 share/html/Admin/Groups/Modify.html:64 share/html/Admin/Tools/Configuration.html:196 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52 share/html/Articles/Article/Elements/EditBasics:49 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:63 share/html/Articles/Elements/NewestArticles:52 share/html/Articles/Elements/UpdatedArticles:52 share/html/Dashboards/Modify.html:63 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Class/ColumnMap:60 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:77 share/html/Elements/RT__SavedSearch/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:61 share/html/Search/Bulk.html:171
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
@@ -5483,7 +5561,7 @@ msgstr "Ime"
 msgid "Name and email address"
 msgstr "Ime i adresa elektroničke pošte"
 
-#: lib/RT/Article.pm:115 lib/RT/User.pm:173
+#: lib/RT/Article.pm:115 lib/RT/User.pm:174
 msgid "Name in use"
 msgstr "Korisničko ime se već koristi"
 
@@ -5499,7 +5577,7 @@ msgstr ""
 msgid "Named, shared collection of portlets"
 msgstr "Imenovana, dijeljena kolekcija prikaza stanja"
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:328 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:107 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:403
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:331 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:107 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
 msgid "Never"
 msgstr "Nikad"
 
@@ -5507,11 +5585,11 @@ msgstr "Nikad"
 msgid "New"
 msgstr "Novo"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:790
+#: share/html/Elements/Tabs:803
 msgid "New Article"
 msgstr "Novi članak"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:407
+#: share/html/Elements/Tabs:418
 msgid "New Dashboard"
 msgstr ""
 
@@ -5531,7 +5609,7 @@ msgstr "Nova odobrenja na čekanju"
 msgid "New Query"
 msgstr "Novi upit"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:412
+#: share/html/Elements/Tabs:423
 msgid "New Search"
 msgstr "Nova pretraga"
 
@@ -5559,7 +5637,7 @@ msgstr "Nove poruke"
 msgid "New password"
 msgstr "Nova lozinka"
 
-#: lib/RT/User.pm:746
+#: lib/RT/User.pm:747
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Poslan novi podsjetnik na novu lozinku"
 
@@ -5567,7 +5645,7 @@ msgstr "Poslan novi podsjetnik na novu lozinku"
 msgid "New queue"
 msgstr "Nova kategorija"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:114
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Novi podsjetnik:"
 
@@ -5583,11 +5661,11 @@ msgstr "Nova natuknica"
 msgid "New template"
 msgstr "Novi predložak"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:838 share/html/Elements/Tabs:840 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:850 share/html/Elements/Tabs:852 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Novi zahtjev"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2637
+#: lib/RT/Ticket.pm:2674
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Novi zahtjev ne postoji"
 
@@ -5612,7 +5690,7 @@ msgstr "Novi promatrači"
 msgid "New window setting"
 msgstr "Nove postavke prozora"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:104 share/html/Elements/Tabs:643 share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/DatabaseType.html:70 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Sendmail.html:63
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:106 share/html/Elements/Tabs:655 share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/DatabaseType.html:70 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Sendmail.html:63
 msgid "Next"
 msgstr "Sljedeći"
 
@@ -5624,7 +5702,7 @@ msgstr "Sljedeća stranica"
 msgid "Next page"
 msgstr "Sljedeća stranica"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
 msgid "NickName"
 msgstr "Nadimak"
 
@@ -5674,7 +5752,7 @@ msgstr "Nema upita"
 msgid "No Queue defined"
 msgstr "Nema kategorije"
 
-#: bin/rt-crontool:123
+#: bin/rt-crontool:124
 msgid "No RT user found. Please consult your RT administrator."
 msgstr ""
 
@@ -5698,7 +5776,7 @@ msgstr "Zahtjev nije specificiran. Prekidam "
 msgid "No action"
 msgstr "Nema radnji"
 
-#: lib/RT/Record.pm:956
+#: lib/RT/Record.pm:967
 msgid "No column specified"
 msgstr "Nema definiranog stupca"
 
@@ -5714,7 +5792,7 @@ msgstr "Nije prikazana korespondencija"
 msgid "No dashboards."
 msgstr "Nema kontrolnih ploča."
 
-#: lib/RT/Action.pm:163 lib/RT/Condition.pm:183 lib/RT/Search.pm:125 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:74
+#: lib/RT/Action.pm:163 lib/RT/Condition.pm:183 lib/RT/Search.pm:125 lib/RT/Search/ActiveTicketsInQueue.pm:75
 #. (ref $self)
 msgid "No description for %1"
 msgstr "Nema opisa za %1"
@@ -5731,7 +5809,7 @@ msgstr "Nema definirane grupe"
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr "Nema grupa koje odgovaraju kriterijima pretrage"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:725
+#: lib/RT/Attachment.pm:744
 msgid "No key suitable for encryption"
 msgstr "Nema odgovarajućeg ključa za kriptiranje"
 
@@ -5739,7 +5817,7 @@ msgstr "Nema odgovarajućeg ključa za kriptiranje"
 msgid "No keys for this address"
 msgstr "Nema ključeva za ovu adresu"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2197
+#: lib/RT/Ticket.pm:2229
 msgid "No message attached"
 msgstr "Nema poruke u prilogu"
 
@@ -5747,15 +5825,15 @@ msgstr "Nema poruke u prilogu"
 msgid "No name provided"
 msgstr "Ime nije zadano"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:705
+#: lib/RT/Attachment.pm:724
 msgid "No need to encrypt"
 msgstr "Ne treba kriptirati"
 
-#: lib/RT/User.pm:815
+#: lib/RT/User.pm:816
 msgid "No password set"
 msgstr "Lozinka nije postavljena"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:404
+#: lib/RT/Queue.pm:401
 msgid "No permission to create queues"
 msgstr "Nemate ovlasti za pravljenje kategorije"
 
@@ -5780,11 +5858,11 @@ msgstr ""
 msgid "No permission to save system-wide searches"
 msgstr "Nemate ovlasti za spremanje pretraga sustava"
 
-#: lib/RT/User.pm:1311
+#: lib/RT/User.pm:1343
 msgid "No permission to set preferences"
 msgstr "Nemate ovlasti za izmjenu postavki"
 
-#: share/html/Articles/Article/Edit.html:323
+#: share/html/Articles/Article/Edit.html:324
 msgid "No permission to view Article"
 msgstr ""
 
@@ -5792,7 +5870,7 @@ msgstr ""
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Nemate ovlasti za ažuriranje zahtjeva"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:990 lib/RT/Ticket.pm:1195
+#: lib/RT/Queue.pm:1011 lib/RT/Ticket.pm:1198
 msgid "No principal specified"
 msgstr "Nema definiranog glavnog parametra"
 
@@ -5828,7 +5906,7 @@ msgstr "Nema pretrage za obradu."
 msgid "No subject"
 msgstr "Nema naslova"
 
-#: lib/RT/User.pm:1589
+#: lib/RT/User.pm:1614
 msgid "No such key or it's not suitable for signing"
 msgstr "Ključ nije dostupan ili nije prikladan za potpisivanje"
 
@@ -5852,7 +5930,7 @@ msgstr "Nisu pronađeni korisnici koji odgovaraju kriterijima pretrage"
 msgid "No valid RT user found. RT cvs handler disengaged. Please consult your RT administrator.\\n"
 msgstr "Nije pronajden valjan RT korisnik. RT CVS-handler iskljucen. Kontaktirajte svojeg RT-administratora.\\n"
 
-#: lib/RT/Record.pm:953
+#: lib/RT/Record.pm:964
 msgid "No value sent to _Set!"
 msgstr ""
 
@@ -5868,11 +5946,11 @@ msgstr "Nitko"
 msgid "None"
 msgstr "Ništa"
 
-#: lib/RT/Record.pm:958
+#: lib/RT/Record.pm:969
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Nepostojeće polje?"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:498
+#: lib/RT/CustomField.pm:500
 msgid "Not found"
 msgstr "Nije pronađeno"
 
@@ -5880,7 +5958,7 @@ msgstr "Nije pronađeno"
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Niste prijavljeni."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:165
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
 msgid "Not set"
 msgstr "Nije postavljeno"
 
@@ -5900,7 +5978,7 @@ msgstr "Nije još implementirano..."
 msgid "Notes"
 msgstr "Bilješke"
 
-#: lib/RT/User.pm:748
+#: lib/RT/User.pm:749
 msgid "Notification could not be sent"
 msgstr "Obavijest nije mogla biti poslana"
 
@@ -6044,7 +6122,7 @@ msgstr "Objekt obrisan"
 msgid "Object of type %1 cannot take custom fields"
 msgstr "Objekt tipa %1 ne može imati vlastita polja"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1342
+#: lib/RT/CustomField.pm:1416
 msgid "Object type mismatch"
 msgstr "Tip objekta nije odgovarajući"
 
@@ -6064,7 +6142,7 @@ msgstr "Lis"
 msgid "October"
 msgstr "Listopad"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:436
+#: share/html/Elements/Tabs:447
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
@@ -6141,11 +6219,11 @@ msgstr "Pri promjeni statusa"
 msgid "On Transaction"
 msgstr "Pri transakciji"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:69 share/html/m/ticket/reply:101
+#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:68 share/html/m/ticket/reply:102
 msgid "One-time Bcc"
 msgstr "BCC (samo ova poruka)"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:50 share/html/m/ticket/reply:99
+#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:50 share/html/m/ticket/reply:100
 msgid "One-time Cc"
 msgstr "CC (samo ova poruka)"
 
@@ -6171,7 +6249,7 @@ msgstr "Prikaži samo vlastita polja za:"
 msgid "Open"
 msgstr "Otvoreno"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2334 etc/RT_Config.pm:2363 etc/RT_Config.pm:2408 etc/RT_Config.pm:2437
+#: etc/RT_Config.pm:2417 etc/RT_Config.pm:2446 etc/RT_Config.pm:2493 etc/RT_Config.pm:2522
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -6187,7 +6265,7 @@ msgstr "Otvori URL"
 msgid "Open it"
 msgstr "Otvori"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:835 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:855 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Otvoreni zahtjevi"
 
@@ -6207,7 +6285,7 @@ msgstr "Otvori zahtjeve pri korespondenciji"
 msgid "Option"
 msgstr "Postavka"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:467 share/html/Prefs/MyRT.html:67
+#: share/html/Elements/Tabs:478 share/html/Prefs/MyRT.html:67
 msgid "Options"
 msgstr "Postavke"
 
@@ -6223,7 +6301,7 @@ msgstr "Sortirano prema"
 msgid "Ordering and sorting"
 msgstr "Redoslijed i sortiranje"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:125 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:81 share/html/User/Prefs.html:119
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/Admin/Users/Modify.html:125 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:81 share/html/User/Prefs.html:127
 msgid "Organization"
 msgstr "Organizacija"
 
@@ -6240,7 +6318,7 @@ msgstr "Zabilježena odlazna pošta o komentaru"
 msgid "Outgoing email recorded"
 msgstr "Zabilježena odlazna pošta"
 
-#: lib/RT/Config.pm:495
+#: lib/RT/Config.pm:498
 msgid "Outgoing mail"
 msgstr "Odlazna pošta"
 
@@ -6248,7 +6326,7 @@ msgstr "Odlazna pošta"
 msgid "Over time, priority moves toward"
 msgstr "S vremenom prioritet raste"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:417
+#: share/html/Elements/Tabs:428
 msgid "Overview"
 msgstr "Pregled"
 
@@ -6260,7 +6338,7 @@ msgstr "Rješavatelj zahtjeva"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "Rješavatelj zahtjeva"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2429 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:148 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:285
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2456 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
 msgid "Owner"
 msgstr "Rješavatelj"
 
@@ -6269,7 +6347,7 @@ msgstr "Rješavatelj"
 msgid "Owner '%1' does not have rights to own this ticket."
 msgstr "Rješavatelj '%1' nema prava za rješavanje ovog zahtjeva."
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2999
+#: lib/RT/Ticket.pm:3036
 #. ($OldOwnerObj->Name, $NewOwnerObj->Name)
 msgid "Owner changed from %1 to %2"
 msgstr "Rješavatelj promijenjen iz %1 u %2"
@@ -6278,7 +6356,7 @@ msgstr "Rješavatelj promijenjen iz %1 u %2"
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Nije moguće postaviti rješavatelja."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:744 lib/RT/Transaction.pm:916
+#: lib/RT/Transaction.pm:745 lib/RT/Transaction.pm:917
 #. ($Old->Name , $New->Name)
 #. ($Old->Name, $New->Name)
 msgid "Owner forcibly changed from %1 to %2"
@@ -6292,7 +6370,7 @@ msgstr "Rješavatelj je"
 msgid "OwnerName"
 msgstr "Ime rješavatelja"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:63
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:65
 msgid "Page"
 msgstr "Stranica"
 
@@ -6300,7 +6378,7 @@ msgstr "Stranica"
 msgid "Page %1 of %2"
 msgstr "Stranica %1 od %2"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:60
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:62
 msgid "Page 1 of 1"
 msgstr "Stranica 1 od 1"
 
@@ -6320,11 +6398,11 @@ msgstr ""
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "PagerTelefon"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:429 share/html/m/ticket/show:452
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:458
 msgid "Parents"
 msgstr "Roditelji"
 
-#: share/html/Elements/Login:73 share/html/User/Prefs.html:109 share/html/m/login:102
+#: share/html/Elements/Login:75 share/html/User/Prefs.html:117 share/html/m/_elements/login:74
 msgid "Password"
 msgstr "Lozinka"
 
@@ -6332,15 +6410,15 @@ msgstr "Lozinka"
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Podsjetnik na lozinku"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:868 lib/RT/User.pm:826
+#: lib/RT/Transaction.pm:869 lib/RT/User.pm:827
 msgid "Password changed"
 msgstr "Lozinka promijenjena"
 
-#: lib/RT/User.pm:792
+#: lib/RT/User.pm:793
 msgid "Password has not been set."
 msgstr "Lozinka nije promijenjena."
 
-#: lib/RT/User.pm:284
+#: lib/RT/User.pm:285
 #. (RT->Config->Get('MinimumPasswordLength'))
 msgid "Password needs to be at least %1 characters long"
 msgstr "Lozinka treba imati bar %1 znakova"
@@ -6349,7 +6427,7 @@ msgstr "Lozinka treba imati bar %1 znakova"
 msgid "Password not printed"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:825
+#: lib/RT/User.pm:826
 msgid "Password set"
 msgstr "Lozinka promijenjena"
 
@@ -6357,12 +6435,12 @@ msgstr "Lozinka promijenjena"
 msgid "Password too short"
 msgstr "Lozinka je prekratka"
 
-#: share/html/SelfService/Prefs.html:76 share/html/User/Prefs.html:259
+#: share/html/SelfService/Prefs.html:76 share/html/User/Prefs.html:263
 #. ($msg)
 msgid "Password: %1"
 msgstr "Lozinka: %1"
 
-#: lib/RT/User.pm:811
+#: lib/RT/User.pm:812
 msgid "Password: Permission Denied"
 msgstr "Lozinka: Nije dozvoljeno"
 
@@ -6370,7 +6448,7 @@ msgstr "Lozinka: Nije dozvoljeno"
 msgid "PasswordChange"
 msgstr "Promjena lozinke"
 
-#: lib/RT/User.pm:788
+#: lib/RT/User.pm:789
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Lozinke se ne podudaraju"
 
@@ -6378,11 +6456,11 @@ msgstr "Lozinke se ne podudaraju"
 msgid "Passwords do not match. Your password has not been changed"
 msgstr "Lozinke se ne podudaraju. Lozinka nije promijenjena."
 
-#: lib/RT/Installer.pm:186
+#: lib/RT/Installer.pm:189
 msgid "Path to sendmail"
 msgstr "Lokacija sendmail programa"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:538 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 share/html/Ticket/ModifyAll.html:73 share/html/m/ticket/show:281
+#: share/html/Elements/Tabs:550 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 share/html/Ticket/ModifyAll.html:73 share/html/m/ticket/show:287
 msgid "People"
 msgstr "Osobe"
 
@@ -6407,11 +6485,11 @@ msgstr "Perl konfiguracija"
 msgid "Perl library search order"
 msgstr "Redoslijed pretraživanja Perl biblioteka"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:230
+#: share/html/Elements/Tabs:231
 msgid "Permanently wipeout data from RT"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:331 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:417 lib/RT/Article.pm:469 lib/RT/Article.pm:493 lib/RT/Article.pm:566 lib/RT/Attachment.pm:691 lib/RT/Attachment.pm:692 lib/RT/Attachment.pm:753 lib/RT/Attachment.pm:754 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:389 lib/RT/Class.pm:439 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1300 lib/RT/CustomField.pm:1346 lib/RT/CustomField.pm:1389 lib/RT/CustomField.pm:1530 lib/RT/CustomField.pm:1671 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:545 lib/RT/CustomField.pm:572 lib/RT/CustomField.pm:890 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1212 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:585 lib/RT/Queue.pm:611 lib/RT/Queue.pm:835 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Template.pm:101 lib/RT/Template.pm:216 lib/RT/Template.pm:221 lib/RT/Template.pm:230 lib/RT/Template.pm:257 lib/RT/Template.pm:386 lib/RT/Template.pm:611 lib/RT/Template.pm:628 lib/RT/Template.pm:646 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1228 lib/RT/Ticket.pm:1238 lib/RT/Ticket.pm:1252 lib/RT/Ticket.pm:1347 lib/RT/Ticket.pm:1694 lib/RT/Ticket.pm:1927 lib/RT/Ticket.pm:2094 lib/RT/Ticket.pm:2142 lib/RT/Ticket.pm:2421 lib/RT/Ticket.pm:2434 lib/RT/Ticket.pm:2513 lib/RT/Ticket.pm:2526 lib/RT/Ticket.pm:2628 lib/RT/Ticket.pm:2642 lib/RT/Ticket.pm:2901 lib/RT/Ticket.pm:2912 lib/RT/Ticket.pm:2918 lib/RT/Ticket.pm:3127 lib/RT/Ticket.pm:3201 lib/RT/Ticket.pm:3396 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1059 lib/RT/User.pm:133 lib/RT/User.pm:1437 lib/RT/User.pm:1574 lib/RT/User.pm:306 lib/RT/User.pm:694 lib/RT/User.pm:729 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
+#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:417 lib/RT/Article.pm:469 lib/RT/Article.pm:493 lib/RT/Article.pm:577 lib/RT/Attachment.pm:710 lib/RT/Attachment.pm:711 lib/RT/Attachment.pm:772 lib/RT/Attachment.pm:773 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1604 lib/RT/CustomField.pm:1745 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2458 lib/RT/Ticket.pm:2471 lib/RT/Ticket.pm:2550 lib/RT/Ticket.pm:2563 lib/RT/Ticket.pm:2665 lib/RT/Ticket.pm:2679 lib/RT/Ticket.pm:2938 lib/RT/Ticket.pm:2949 lib/RT/Ticket.pm:2955 lib/RT/Ticket.pm:3164 lib/RT/Ticket.pm:3238 lib/RT/Ticket.pm:3468 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1060 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1476 lib/RT/User.pm:1599 lib/RT/User.pm:307 lib/RT/User.pm:695 lib/RT/User.pm:730 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Nije dozvoljeno"
 
@@ -6447,14 +6525,18 @@ msgstr "Čuvar mjesta"
 msgid "Please check the URL and try again."
 msgstr "Molim provjerite URL i pokušajte ponovo."
 
-#: lib/RT/User.pm:783
+#: lib/RT/User.pm:784
 msgid "Please enter your current password correctly."
 msgstr "Molim ispravno unesite vašu trenutnu lozinku. Lozinka nije promijenjena."
 
-#: lib/RT/User.pm:785
+#: lib/RT/User.pm:786
 msgid "Please enter your current password."
 msgstr "Molim unesite vašu trenutnu lozinku."
 
+#: share/html/Elements/CSRF:48 share/html/Elements/CSRF:51
+msgid "Possible cross-site request forgery"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Dashboards/Elements/HiddenSearches:73
 msgid "Possible hidden searches"
 msgstr "Moguće skrivene pretrage"
@@ -6463,7 +6545,13 @@ msgstr "Moguće skrivene pretrage"
 msgid "PostgreSQL"
 msgstr "PostgreSQL"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:854 share/html/SelfService/Prefs.html:48 share/html/User/Prefs.html:48
+#: share/html/Elements/ShowSearch:96 share/html/m/tickets/search:81
+#. ($m->interp->apply_escapes($Name, 'h'))
+#. ($m->interp->apply_escapes($name, 'h'))
+msgid "Predefined search %1 not found"
+msgstr ""
+
+#: share/html/Elements/Tabs:869 share/html/SelfService/Prefs.html:48 share/html/User/Prefs.html:48
 msgid "Preferences"
 msgstr "Osobne postavke"
 
@@ -6483,16 +6571,16 @@ msgstr "Postavke spremljene za %1."
 msgid "Preferences saved for user %1."
 msgstr "Postavke spremljene za korisnika %1."
 
-#: share/html/Prefs/MyRT.html:101 share/html/Prefs/Other.html:102 share/html/Prefs/Quicksearch.html:87 share/html/Prefs/Search.html:104 share/html/Prefs/SearchOptions.html:81
+#: share/html/Prefs/MyRT.html:101 share/html/Prefs/Other.html:103 share/html/Prefs/Quicksearch.html:87 share/html/Prefs/Search.html:104 share/html/Prefs/SearchOptions.html:81
 msgid "Preferences saved."
 msgstr "Postavke spremljene."
 
-#: share/html/Prefs/Other.html:87
+#: share/html/Prefs/Other.html:88
 #. ($msg)
 msgid "Preferred Key: %1"
 msgstr "Odabrani ključ: %1"
 
-#: share/html/Prefs/Other.html:71
+#: share/html/Prefs/Other.html:72
 msgid "Preferred key"
 msgstr "Odabrani ključ"
 
@@ -6500,11 +6588,11 @@ msgstr "Odabrani ključ"
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr "Priprema presječena"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:638
+#: share/html/Elements/Tabs:650
 msgid "Prev"
 msgstr "Prethodni"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:101
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:103
 msgid "Previous"
 msgstr "Prethodno"
 
@@ -6529,7 +6617,7 @@ msgstr "Ispiši dobivenu poruku sažetka na standardni izlaz; ne šalji ju elekt
 msgid "Print this message"
 msgstr "Ispiši ovu poruku"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2233 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:373 share/html/m/ticket/show:241
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2260 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:363 share/html/m/ticket/show:243
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
@@ -6549,11 +6637,11 @@ msgstr "Privatnost"
 msgid "Private Key"
 msgstr "Privatni ključ"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:662 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
+#: lib/RT/Handle.pm:660 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privilegirani"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:330 share/html/User/Prefs.html:249
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:324 share/html/User/Prefs.html:253
 #. (loc_fuzzy($msg))
 msgid "Privileged status: %1"
 msgstr "Stanje privilegija: %1"
@@ -6562,11 +6650,11 @@ msgstr "Stanje privilegija: %1"
 msgid "Privileged users"
 msgstr "Privilegirani korisnici"
 
-#: bin/rt-crontool:185
+#: bin/rt-crontool:182
 msgid "Processing without transaction, some conditions and actions may fail. Consider using --transaction argument"
 msgstr "Koristi se obrada bez transakcija, neki uvjeti i radnje možda neće uspjeti. Razmislite o korištenju opcije --transaction"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:676
+#: lib/RT/Handle.pm:674
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Pseudogrupa za internu uporabu"
 
@@ -6591,7 +6679,7 @@ msgstr "Kreiranje upita"
 msgid "Query:"
 msgstr "Upit:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:943 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2076 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:285 share/html/m/ticket/show:245
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:954 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2103 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:247
 msgid "Queue"
 msgstr "Kategorija"
 
@@ -6605,27 +6693,27 @@ msgstr "Kategorija %1 nije pronađena"
 msgid "Queue Name"
 msgstr "Ime kategorije"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:561
+#: lib/RT/Queue.pm:553
 msgid "Queue already exists"
 msgstr "Kategorija već postoji"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:426 lib/RT/Queue.pm:432
+#: lib/RT/Queue.pm:421 lib/RT/Queue.pm:427
 msgid "Queue could not be created"
 msgstr "Kategoriju nije moguće napraviti"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:361 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:154
+#: share/html/Ticket/Create.html:350 share/html/index.html:94 share/html/m/ticket/create:144
 msgid "Queue could not be loaded."
 msgstr "Kategorija se ne može učitati"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:452
+#: lib/RT/Queue.pm:444
 msgid "Queue created"
 msgstr "Kategorija napravljena"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:491
+#: lib/RT/Queue.pm:483
 msgid "Queue disabled"
 msgstr "Kategorija deaktivirana"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:493
+#: lib/RT/Queue.pm:485
 msgid "Queue enabled"
 msgstr "Kategorija aktivirana"
 
@@ -6661,7 +6749,7 @@ msgstr "Ime kategorije"
 msgid "QueueWatcher"
 msgstr "Promatrač kategorije"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:77 share/html/Elements/Tabs:137 share/html/Elements/Tabs:239 share/html/Elements/Tabs:82
+#: lib/RT/CustomField.pm:1675 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:77 share/html/Elements/Tabs:138 share/html/Elements/Tabs:240 share/html/Elements/Tabs:83
 msgid "Queues"
 msgstr "Kategorije"
 
@@ -6677,7 +6765,7 @@ msgstr "Kategorije za koje sam AdminCC"
 msgid "Quick Create"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Elements/QuickSearch:48 share/html/Elements/Quicksearch:50 share/html/Elements/Tabs:471 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69
+#: share/html/Articles/Elements/QuickSearch:48 share/html/Elements/Quicksearch:50 share/html/Elements/Tabs:482 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69
 msgid "Quick search"
 msgstr "Brza pretraga"
 
@@ -6693,7 +6781,7 @@ msgstr "RFC2616"
 msgid "RFC2822"
 msgstr "RFC2822"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:752
+#: share/html/Elements/Tabs:765
 msgid "RSS"
 msgstr "RSS"
 
@@ -6713,7 +6801,7 @@ msgstr "RT %1 od <a href=\"http://bestpractical.com\">Best Practical Solutions,
 msgid "RT Administration"
 msgstr "RT administracija"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:162
+#: lib/RT/Installer.pm:165
 msgid "RT Administrator Email"
 msgstr "Adresa elektroničke pošte RT administratora"
 
@@ -6721,7 +6809,7 @@ msgstr "Adresa elektroničke pošte RT administratora"
 msgid "RT Configuration"
 msgstr "RT konfiguracija"
 
-#: share/html/Elements/Error:69 share/html/SelfService/Error.html:64
+#: share/html/Elements/Error:72 share/html/SelfService/Error.html:64
 msgid "RT Error"
 msgstr "RT greška"
 
@@ -6737,7 +6825,7 @@ msgstr "RT veličina"
 msgid "RT Variables"
 msgstr "RT varijable"
 
-#: lib/RT/Config.pm:306 lib/RT/Config.pm:315 share/html/Admin/Global/MyRT.html:48 share/html/Admin/Global/MyRT.html:56 share/html/Admin/Users/MyRT.html:64 share/html/Elements/Tabs:195 share/html/Elements/Tabs:306 share/html/Elements/Tabs:470 share/html/Prefs/MyRT.html:60 share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/index.html:4
+#: lib/RT/Config.pm:306 lib/RT/Config.pm:315 share/html/Admin/Global/MyRT.html:48 share/html/Admin/Global/MyRT.html:56 share/html/Admin/Users/MyRT.html:64 share/html/Elements/Tabs:196 share/html/Elements/Tabs:310 share/html/Elements/Tabs:481 share/html/Prefs/MyRT.html:60 share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/index.html:4
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "Početna stranica"
 
@@ -6762,15 +6850,20 @@ msgstr "RT može vrijednosti ovog vlastitog polja pretvoriti u hiperveze na drug
 msgid "RT core variables"
 msgstr "RT osnovne varijable"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:275
+#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:279
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr "Spremanje vaše RT prijave nije uspjelo."
 
-#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/index.html:48 share/html/m/login:82
+#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/_elements/login:52 share/html/m/index.html:48
 #. (RT->Config->Get('rtname'))
 msgid "RT for %1"
 msgstr "Request Tracker za %1"
 
+#: share/html/Elements/CSRF:55
+#. ($strong_start, $strong_end, $Reason, $action)
+msgid "RT has detected a possible %1cross-site request forgery%2 for this request, because %3.  A malicious attacker may be trying to %1%4%2 on your behalf. If you did not initiate this request, then you should alert your security team."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "RT has proccessed your commands"
 msgstr "RT je obradio vaše naredbe"
@@ -6787,11 +6880,11 @@ msgstr "RT je profesionalni sustav za praćenje problema napravljen tako da omog
 msgid "RT is used by Fortune 100 companies, one-person businesses, government agencies, educational institutions, hospitals, nonprofits, NGOs, libraries, open source projects and all sorts of other organizations on all seven continents. (Yes, even Antarctica.)"
 msgstr "RT koriste Fortune 100 poduzeća, državne agencija, obrazovne institucije, bolnice, neprofitne organizacije, nevladine organizacije, knjižnice, projekti otvorenog koda i razne vrste drugih organizacija na svih sedam kontinenata. (Da, čak i na Antarktiku.)"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:121
+#: lib/RT/Installer.pm:123
 msgid "RT will connect to the database using this user.  It will be created for you."
 msgstr "RT će se spojiti na bazu koristeći ovog korisnika.  Navedeni korisnik će biti napravljen."
 
-#: lib/RT/Installer.pm:155
+#: lib/RT/Installer.pm:158
 msgid "RT will create a user called \"root\" and set this as their password"
 msgstr "RT će napraviti korisnika s imenom \"root\" i postaviti ovo kao njegovu lozinku"
 
@@ -6808,7 +6901,7 @@ msgstr "RT će zamijeniti %1 i %2 sa identifikatorom zapisa i vrijednosti vlasti
 msgid "RT will replace <tt>__id__</tt> and <tt>__CustomField__</tt> with the record id and custom field value, respectively"
 msgstr "RT će zamijeniti <tt>__id__</tt> i <tt>__CustomField__</tt> sa identifikatorom zapisa i vrijednosti vlastitog polja, respektivno"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:142
+#: lib/RT/Installer.pm:144
 msgid "RT will use this string to uniquely identify your installation and looks for it in the subject of emails to decide what ticket a message applies to.  We recommend that you set this to your internet domain. (ex: example.com)"
 msgstr "RT će ovaj niz znakova koristiti za jedinstvenu identifikaciju vaše instalacije i tražit će ga u naslovima poruka elektroničke pošte da bi prepoznao na koji se zahtjev poruka odnosi. Preporučamo da ovdje unesete svoju Internet domenu. (npr: example.com)"
 
@@ -6820,7 +6913,7 @@ msgstr "RT podržava više različitih baza podataka. Podržani su <b>MySQL</b>,
 msgid "RT/Admin/Edit the group %1"
 msgstr "RT administrator/Izmjena grupe %1"
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:224
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:225
 #. ($address)
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr "Postavka RTAddressRegexp iz konfiguracije ne odgovara %1"
@@ -6829,7 +6922,7 @@ msgstr "Postavka RTAddressRegexp iz konfiguracije ne odgovara %1"
 msgid "RTFM Error"
 msgstr "RTFM greška"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2366 etc/RT_Config.pm:2370 etc/RT_Config.pm:2440 etc/RT_Config.pm:2444
+#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2453 etc/RT_Config.pm:2525 etc/RT_Config.pm:2529
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6837,7 +6930,7 @@ msgstr ""
 msgid "Real Name"
 msgstr "Pravo ime"
 
-#: NOT FOUND IN SOURCE
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:65
 msgid "RealName"
 msgstr "Pravo ime"
 
@@ -6865,27 +6958,27 @@ msgstr "Rekurzivni član"
 msgid "Refer to"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:797
+#: lib/RT/Transaction.pm:798
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 added"
 msgstr "Dodana referenca od strane %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:837
+#: lib/RT/Transaction.pm:838
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 deleted"
 msgstr "Obrisana referenca od strane %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:794
+#: lib/RT/Transaction.pm:795
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 added"
 msgstr "Dodana referenca za %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:834
+#: lib/RT/Transaction.pm:835
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Referenca za %1 obrisana"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:432 share/html/m/ticket/show:470
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:422 share/html/m/ticket/show:476
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Druge stvari koje se odnose na ovo"
 
@@ -6893,7 +6986,7 @@ msgstr "Druge stvari koje se odnose na ovo"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "Odnosi se na ovaj zahtjev"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:431 share/html/m/ticket/show:460
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:466
 msgid "Refers to"
 msgstr "Odnosi se"
 
@@ -6962,7 +7055,7 @@ msgstr "Osvježi rezultate pretraživanja svakih 60 minuta."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Osvježi stranicu svakih %1 minuta."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2342 etc/RT_Config.pm:2358 etc/RT_Config.pm:2416 etc/RT_Config.pm:2432
+#: etc/RT_Config.pm:2425 etc/RT_Config.pm:2441 etc/RT_Config.pm:2501 etc/RT_Config.pm:2517
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6970,22 +7063,22 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:79
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2168 lib/RT/Transaction.pm:934
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2574 lib/RT/Transaction.pm:935
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
 msgstr "Podsjetnik '%1' dodan"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:947
+#: lib/RT/Transaction.pm:948
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' completed"
 msgstr "Podsjetnik '%1' završen"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:940
+#: lib/RT/Transaction.pm:941
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr "Podsjetnik '%1' ponovo otvoren"
@@ -6994,7 +7087,7 @@ msgstr "Podsjetnik '%1' ponovo otvoren"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Zahtjev podsjetnik #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:551 share/html/Ticket/Elements/Reminders:76 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:355
+#: share/html/Elements/Tabs:563 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:361
 msgid "Reminders"
 msgstr "Podsjetnici"
 
@@ -7019,7 +7112,7 @@ msgstr "Ukloni CC"
 msgid "Remove Requestor"
 msgstr "Ukloni prijavitelja"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1041
+#: lib/RT/Queue.pm:1063
 #. ($principal->Object->Name, $args{'Type'})
 msgid "Removed %1 from members of %2 for this queue."
 msgstr ""
@@ -7032,7 +7125,7 @@ msgstr ""
 msgid "Replaces the owner dropdowns with textboxes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:555 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:201 share/html/m/_elements/ticket_menu:69
+#: share/html/Elements/Tabs:567 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:201 share/html/m/_elements/ticket_menu:69
 msgid "Reply"
 msgstr "Odgovori"
 
@@ -7040,7 +7133,7 @@ msgstr "Odgovori"
 msgid "Reply Address"
 msgstr "Adresa odgovora"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:130 share/html/Ticket/ModifyAll.html:95 share/html/Ticket/Update.html:79 share/html/m/ticket/reply:91
+#: share/html/Search/Bulk.html:130 share/html/Ticket/ModifyAll.html:95 share/html/Ticket/Update.html:79 share/html/m/ticket/reply:92
 msgid "Reply to requestors"
 msgstr "Odgovor prijaviteljima"
 
@@ -7056,7 +7149,7 @@ msgstr "OdgovorNaZahtjev"
 msgid "Reports"
 msgstr "Izvještaji"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:137
+#: lib/RT/ACE.pm:100 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:137
 msgid "Requestor"
 msgstr "Prijavitelj"
 
@@ -7068,7 +7161,7 @@ msgstr "E-mail adresa prijavitelja"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "Grupa prijavitelja"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:307 share/html/m/ticket/show:290
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/show:296
 msgid "Requestors"
 msgstr "Prijavitelji"
 
@@ -7089,7 +7182,7 @@ msgstr "Vratiti na prijašnje"
 msgid "Reset RT at a glance"
 msgstr ""
 
-#: share/html/User/Prefs.html:182
+#: share/html/User/Prefs.html:178
 msgid "Reset secret authentication token"
 msgstr "Promijeni tajnu autentikacijsku značku"
 
@@ -7101,16 +7194,16 @@ msgstr "Vrati na standardne postavke"
 msgid "Residence"
 msgstr "Kuća"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2338 etc/RT_Config.pm:2354 etc/RT_Config.pm:2412 etc/RT_Config.pm:2428 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2421 etc/RT_Config.pm:2437 etc/RT_Config.pm:2497 etc/RT_Config.pm:2513 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Riješi"
 
-#: share/html/m/ticket/reply:167
+#: share/html/m/ticket/reply:168
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Riješi zahtjev br. %1 (%2)"
 
-#: etc/initialdata:321 lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:933 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:216 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:241 share/html/Elements/SelectDateType:51 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: etc/initialdata:321 lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:933 lib/RT/Tickets.pm:129 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:216 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:241 share/html/Elements/SelectDateType:51 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "Resolved"
 msgstr "Riješeno"
 
@@ -7166,7 +7259,7 @@ msgstr "Vratiti"
 msgid "Right Delegated"
 msgstr "Ovlast delegirana"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:302
+#: lib/RT/ACE.pm:303
 msgid "Right Granted"
 msgstr "Ovlast dodijeljena"
 
@@ -7174,7 +7267,7 @@ msgstr "Ovlast dodijeljena"
 msgid "Right Loaded"
 msgstr "Ovlast učitana"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:357
+#: lib/RT/ACE.pm:358
 msgid "Right could not be revoked"
 msgstr "Ovlasti nisu mogle biti poništene"
 
@@ -7182,11 +7275,11 @@ msgstr "Ovlasti nisu mogle biti poništene"
 msgid "Right not found"
 msgstr "Ovlast nije pronađena"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:325
+#: lib/RT/ACE.pm:326
 msgid "Right not loaded."
 msgstr "Ovlast nije učitana."
 
-#: lib/RT/ACE.pm:353
+#: lib/RT/ACE.pm:354
 msgid "Right revoked"
 msgstr "Ovlast poništena"
 
@@ -7194,7 +7287,7 @@ msgstr "Ovlast poništena"
 msgid "Rights"
 msgstr "Ovlasti"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1804 lib/RT/Interface/Web.pm:1915
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293
 #. ($object_type)
 msgid "Rights could not be granted for %1"
 msgstr "Ovlasti nisu mogle biti odobrene za %1"
@@ -7227,7 +7320,7 @@ msgstr "Redova po okviru"
 msgid "Rows per page"
 msgstr "Redova po stranici"
 
-#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:49 share/html/Admin/Tools/Queries.html:58 share/html/Elements/Tabs:223
+#: share/html/Admin/Tools/Queries.html:49 share/html/Admin/Tools/Queries.html:58 share/html/Elements/Tabs:224
 msgid "SQL Queries"
 msgstr ""
 
@@ -7251,15 +7344,15 @@ msgstr "Sub."
 msgid "Saturday"
 msgstr "Subota"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:63 share/html/Prefs/MyRT.html:71 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Search/Elements/EditSearches:73 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:80 share/html/Widgets/SelectionBox:233 share/html/m/ticket/show:361
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:63 share/html/Prefs/MyRT.html:71 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Search/Elements/EditSearches:73 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:80 share/html/Widgets/SelectionBox:233 share/html/m/ticket/show:367
 msgid "Save"
 msgstr "Spremiti"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:57 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:99 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:55 share/html/Admin/Elements/EditScrip:145 share/html/Admin/Global/GroupRights.html:54 share/html/Admin/Global/Template.html:91 share/html/Admin/Global/UserRights.html:54 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:55 share/html/Admin/Groups/Modify.html:94 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:55 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:59 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Admin/Queues/Template.html:115 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:60 share/html/Admin/Users/GnuPG.html:73 share/html/Admin/Users/Modify.html:227 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Dashboards/Subscription.html:183 share/html/Prefs/Other.html:75 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Prefs/SearchOptions.html:62 share/html/SelfService/Prefs.html:61 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:127 share/html/Ticket/ModifyDates.html:60 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:62 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76 share/html/Ticket/Reminders.html:61
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:57 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:99 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:55 share/html/Admin/Elements/EditScrip:145 share/html/Admin/Global/GroupRights.html:54 share/html/Admin/Global/Template.html:91 share/html/Admin/Global/UserRights.html:54 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:55 share/html/Admin/Groups/Modify.html:94 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:55 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:59 share/html/Admin/Queues/Modify.html:158 share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Admin/Queues/Template.html:115 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:60 share/html/Admin/Users/GnuPG.html:73 share/html/Admin/Users/Modify.html:227 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Dashboards/Subscription.html:183 share/html/Prefs/Other.html:76 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Prefs/SearchOptions.html:62 share/html/SelfService/Prefs.html:61 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:127 share/html/Ticket/ModifyDates.html:60 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:62 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76 share/html/Ticket/Reminders.html:61
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Spremi promjene"
 
-#: share/html/User/Prefs.html:190
+#: share/html/User/Prefs.html:199
 msgid "Save Preferences"
 msgstr "Spremiti osobne postavke"
 
@@ -7285,11 +7378,11 @@ msgid "Saved %1 %2"
 msgstr "Spremljena %1 %2"
 
 #: share/html/Elements/ShowSearch:72
-#. ($SavedSearch)
+#. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
 msgid "Saved Search %1 not found"
 msgstr "Spremljena pretraga %1 nije pronađena"
 
-#: share/html/Elements/SavedSearches:48 share/html/Elements/Tabs:473
+#: share/html/Elements/SavedSearches:48 share/html/Elements/Tabs:484
 msgid "Saved Searches"
 msgstr ""
 
@@ -7318,7 +7411,7 @@ msgstr "Polja natuknice"
 msgid "Scrip deleted"
 msgstr "Natuknica obrisana"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:106 share/html/Elements/Tabs:279
+#: share/html/Elements/Tabs:107 share/html/Elements/Tabs:281
 msgid "Scrips"
 msgstr "Natuknice"
 
@@ -7334,7 +7427,7 @@ msgstr "Natuknice za %1\\n"
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Natuknice koji se primjenjuju na sve kategorije"
 
-#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:63 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:144 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/Tabs:418 share/html/Elements/Tabs:789 share/html/Search/Simple.html:58 share/html/m/_elements/menu:64
+#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:63 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:144 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/Tabs:429 share/html/Elements/Tabs:802 share/html/Search/Simple.html:58 share/html/m/_elements/menu:64
 msgid "Search"
 msgstr "Traži"
 
@@ -7376,7 +7469,7 @@ msgstr ""
 msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers, <strong>queues</strong> by name, Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>."
 msgstr "Pretraži zahtjeve unoseći <strong>broj</strong> zahtjeva, <strong>kategoriju</strong> po imenu, Rješavatelja po <strong>korisničkom imenu</strong> ili Prijavitelja po <strong>adresi elektroničke pošte</strong>."
 
-#: share/html/Elements/Tabs:469
+#: share/html/Elements/Tabs:480
 msgid "Search options"
 msgstr "Pretraživanje"
 
@@ -7402,15 +7495,15 @@ msgstr ""
 msgid "Searching the full text of every ticket can take a long time, but if you need to do it, you can search for any word in full ticket history for any word by typing <b>fulltext:<i>word</i></b>."
 msgstr "Pretraživanje cijelog sadržaja svih zahtjeva može potrajati, ali ako je potrebno možete pretražiti po bilo kojoj riječi u povijesti zahtjeva unoseći <b>fulltext:<i>riječ</i></b>."
 
-#: share/html/User/Prefs.html:178
+#: share/html/User/Prefs.html:170
 msgid "Secret authentication token"
 msgstr "Tajna autentikacijska značka"
 
-#: bin/rt-crontool:365
+#: bin/rt-crontool:350
 msgid "Security:"
 msgstr "Sigurnost:"
 
-#: share/html/Elements/ShowCustomFields:116 share/html/m/ticket/show:194
+#: share/html/Elements/ShowCustomFields:116 share/html/m/ticket/show:196
 msgid "See also:"
 msgstr "Također vidi:"
 
@@ -7474,11 +7567,11 @@ msgstr "Pogledaj osobnu kontrolnu ploču"
 msgid "SeeQueue"
 msgstr "PogledajKategoriju"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:110 share/html/Elements/Tabs:118 share/html/Elements/Tabs:160 share/html/Elements/Tabs:176 share/html/Elements/Tabs:258 share/html/Elements/Tabs:276 share/html/Elements/Tabs:280 share/html/Elements/Tabs:350 share/html/Elements/Tabs:361 share/html/Elements/Tabs:371 share/html/Elements/Tabs:70 share/html/Elements/Tabs:78 share/html/Elements/Tabs:86 share/html/Elements/Tabs:95
+#: share/html/Elements/Tabs:111 share/html/Elements/Tabs:119 share/html/Elements/Tabs:161 share/html/Elements/Tabs:177 share/html/Elements/Tabs:259 share/html/Elements/Tabs:278 share/html/Elements/Tabs:282 share/html/Elements/Tabs:359 share/html/Elements/Tabs:371 share/html/Elements/Tabs:382 share/html/Elements/Tabs:71 share/html/Elements/Tabs:79 share/html/Elements/Tabs:87 share/html/Elements/Tabs:96
 msgid "Select"
 msgstr "Odabir"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:96 share/html/Elements/Tabs:153
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:96 share/html/Elements/Tabs:154
 msgid "Select Custom Fields for Articles in all Classes"
 msgstr ""
 
@@ -7543,23 +7636,23 @@ msgstr "Odaberi klasu"
 msgid "Select custom field"
 msgstr "Odaberi vlastito polje"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:78 share/html/Elements/Tabs:138
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:78 share/html/Elements/Tabs:139
 msgid "Select custom fields for all queues"
 msgstr "Odaberi vlastita polja za sve kategorije"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:72 share/html/Elements/Tabs:133
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:72 share/html/Elements/Tabs:134
 msgid "Select custom fields for all user groups"
 msgstr "Odaberi vlastita polja za sve korisničke grupe"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:67 share/html/Elements/Tabs:128
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:67 share/html/Elements/Tabs:129
 msgid "Select custom fields for all users"
 msgstr "Odaberi vlastita polja za sve korisnike"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:84 share/html/Elements/Tabs:143
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:84 share/html/Elements/Tabs:144
 msgid "Select custom fields for tickets in all queues"
 msgstr "Odaberi vlastita polja za zahtjeve u svim kategorijama"
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:91 share/html/Elements/Tabs:148
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:91 share/html/Elements/Tabs:149
 msgid "Select custom fields for transactions on tickets in all queues"
 msgstr "Odaberi vlastita polja za transakcije u zahtjevima u svim kategorijama"
 
@@ -7644,7 +7737,7 @@ msgstr "Odabrana vlastita polja"
 msgid "Selected Queues"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2032
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2068
 msgid "Selected key either is not trusted or doesn't exist anymore."
 msgstr "Odabranom ključu se ne vjeruje ili više ne postoji."
 
@@ -7716,7 +7809,7 @@ msgstr "Šalje mail administrativnim CC-ovima kao komentar"
 msgid "Sends mail to the owner"
 msgstr "Šalje mail rješavatelju"
 
-#: lib/RT/Interface/Email.pm:767
+#: lib/RT/Interface/Email.pm:796
 msgid "Sent email successfully"
 msgstr ""
 
@@ -7740,11 +7833,11 @@ msgstr "Razdvoji razlicite URL-ove razmacima"
 msgid "September"
 msgstr "Rujan"
 
-#: lib/RT/User.pm:1599
+#: lib/RT/User.pm:1624
 msgid "Set private key"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:466 share/html/Prefs/Other.html:79
+#: share/html/Elements/Tabs:477 share/html/Prefs/Other.html:80
 msgid "Settings"
 msgstr "Postavke"
 
@@ -7752,11 +7845,11 @@ msgstr "Postavke"
 msgid "Short usernames"
 msgstr "Kratka korisnička imena"
 
-#: lib/RT/Config.pm:496
+#: lib/RT/Config.pm:499
 msgid "Should RT send you mail for ticket updates you make?"
 msgstr "Treba li RT slati obavijesti o izmjenama koje ste sami napravili na zahtjevima?"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:502 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182
+#: share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182
 msgid "Show"
 msgstr "Pokaži"
 
@@ -7776,7 +7869,7 @@ msgstr "Pokaži stupce"
 msgid "Show Configuration tab"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:726
+#: share/html/Elements/Tabs:739
 msgid "Show Results"
 msgstr "Prikaz rezultata"
 
@@ -7789,7 +7882,7 @@ msgstr "Na razini %1 prikaži svojstva zahtjeva"
 msgid "Show advanced search options..."
 msgstr "Pokaži opcije za naprednu pretragu..."
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:63
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:63 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:64
 msgid "Show all quoted text"
 msgstr ""
 
@@ -7805,7 +7898,7 @@ msgstr "Također prikaži"
 msgid "Show basics"
 msgstr "Pokaži osnove"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:72
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:73
 msgid "Show brief headers"
 msgstr ""
 
@@ -7817,7 +7910,7 @@ msgstr "Pokaži odbijene zahtjeve"
 msgid "Show details"
 msgstr "Pokaži detalje"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:77
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:78
 msgid "Show full headers"
 msgstr ""
 
@@ -7849,12 +7942,12 @@ msgstr ""
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr "Pokaži zahtjeve koji čekaju druga odobrenja"
 
-#: lib/RT/Config.pm:404
-msgid "Show the Requestor's 10 highest priority closed tickets"
+#: lib/RT/Config.pm:403
+msgid "Show the Requestor's 10 highest priority active tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:403
-msgid "Show the Requestor's 10 highest priority open tickets"
+#: lib/RT/Config.pm:404
+msgid "Show the Requestor's 10 highest priority inactive tickets"
 msgstr ""
 
 #: lib/RT/Config.pm:405
@@ -7921,7 +8014,7 @@ msgstr "PokažiZahtjev"
 msgid "ShowTicketComments"
 msgstr "PokažiKomentareZahtjeva"
 
-#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:74 share/html/Elements/Tabs:229 share/html/Elements/Tabs:769
+#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:74 share/html/Elements/Tabs:230 share/html/Elements/Tabs:782
 msgid "Shredder"
 msgstr "Čistač"
 
@@ -7946,6 +8039,11 @@ msgstr "Pomoćni stupac"
 msgid "Sign"
 msgstr "Potpiši"
 
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:123
+#. ("<b>","</b>","<i>","</i>")
+msgid "Sign all auto-generated mail.  %1Caution%2: Enabling this option alters the signature from providing %3authentication%4 to providing %3integrity%4."
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Queues/Modify.html:118
 msgid "Sign by default"
 msgstr "Uvijek potpiši"
@@ -7963,7 +8061,7 @@ msgstr "Prijavi se kao AdminCc za zahtjev ili kategoriju"
 msgid "Sign%1%2 using %3"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:215 share/html/User/Prefs.html:170
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:215 share/html/User/Prefs.html:107
 msgid "Signature"
 msgstr "E-mail potpis"
 
@@ -7971,11 +8069,11 @@ msgstr "E-mail potpis"
 msgid "Signed in as %1"
 msgstr "Prijavljen kao %1"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:595
+#: lib/RT/Queue.pm:587 lib/RT/Queue.pm:613
 msgid "Signing disabled"
 msgstr "Potpisivanje deaktivirano"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:594
+#: lib/RT/Queue.pm:586 lib/RT/Queue.pm:612
 msgid "Signing enabled"
 msgstr "Potpisivanje aktivirano"
 
@@ -7983,7 +8081,7 @@ msgstr "Potpisivanje aktivirano"
 msgid "Simple"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:411
+#: share/html/Elements/Tabs:422
 msgid "Simple Search"
 msgstr "Jednostavna pretraga"
 
@@ -7991,7 +8089,7 @@ msgstr "Jednostavna pretraga"
 msgid "Single"
 msgstr "Pojedinačni"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:141
+#: lib/RT/Installer.pm:143
 msgid "Site name"
 msgstr "Naziv sjedišta"
 
@@ -8051,7 +8149,7 @@ msgstr "Izvor"
 msgid "Specify whether this is a daily or weekly run."
 msgstr "Zadajte dali je ovo dnevno ili tjedno izvršavanje."
 
-#: share/html/Elements/Tabs:735
+#: share/html/Elements/Tabs:748
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Preuzmi tablicu"
 
@@ -8059,7 +8157,7 @@ msgstr "Preuzmi tablicu"
 msgid "Stage"
 msgstr "Stadij"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2350 etc/RT_Config.pm:2424
+#: etc/RT_Config.pm:2433 etc/RT_Config.pm:2509
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -8068,7 +8166,7 @@ msgstr ""
 msgid "Start the search term with the name of a supported field followed by a colon, as in %1 and %2, to explicitly specify the search type."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:127 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:193 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:226 share/html/Elements/SelectDateType:50 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/EditDates:55 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:58 share/html/m/ticket/show:381
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:127 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:193 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:226 share/html/Elements/SelectDateType:50 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/EditDates:55 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:58 share/html/m/ticket/show:387
 msgid "Started"
 msgstr "Započeto"
 
@@ -8076,7 +8174,7 @@ msgstr "Započeto"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "Započeto (relativno)"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:414 share/html/m/ticket/show:377
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:383
 msgid "Starts"
 msgstr "Počinje"
 
@@ -8084,15 +8182,15 @@ msgstr "Počinje"
 msgid "StartsRelative"
 msgstr "Počinje (relativno)"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:121 share/html/User/Prefs.html:135
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:146 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:121 share/html/User/Prefs.html:143
 msgid "State"
 msgstr "Država"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2108 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:219
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2135 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:277 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:304 lib/RT/Ticket.pm:3117
+#: lib/RT/Ticket.pm:304 lib/RT/Ticket.pm:3154
 #. ($self->loc($args{'Status'}))
 #. ($self->loc($new))
 msgid "Status '%1' isn't a valid status for tickets in this queue."
@@ -8111,7 +8209,7 @@ msgstr "Status se promijenio iz %1 u %2"
 msgid "Status changes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:612
+#: share/html/Elements/Tabs:624
 msgid "Steal"
 msgstr "Ukrasti"
 
@@ -8134,7 +8232,7 @@ msgstr "UkrastiZahtjev"
 msgid "Step %1 of %2"
 msgstr "Korak %1 od %2"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:750 lib/RT/Transaction.pm:903
+#: lib/RT/Transaction.pm:751 lib/RT/Transaction.pm:904
 #. ($Old->Name)
 msgid "Stolen from %1"
 msgstr "Ukradeno od %1"
@@ -8147,7 +8245,7 @@ msgstr "Ukradeno od %1 "
 msgid "Style"
 msgstr "Stil"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2182 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:122 share/html/Ticket/Elements/Reminders:143 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:266 share/html/m/ticket/reply:95
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2209 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:256 share/html/m/ticket/reply:96
 msgid "Subject"
 msgstr "Naslov"
 
@@ -8155,7 +8253,7 @@ msgstr "Naslov"
 msgid "Subject Tag"
 msgstr "Prefiks naslova"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:772
+#: lib/RT/Transaction.pm:773
 #. ($self->Data)
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Naslov promijenjen u %1"
@@ -8198,7 +8296,7 @@ msgstr "Pretplata na kontrolnu ploču"
 msgid "Subscribed to dashboard %1"
 msgstr "Pretplaćen na kontrolnu ploču %1"
 
-#: share/html/Dashboards/Subscription.html:88 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:66 share/html/Elements/Tabs:500
+#: share/html/Dashboards/Subscription.html:88 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:66 share/html/Elements/Tabs:511
 msgid "Subscription"
 msgstr "Pretplata"
 
@@ -8211,11 +8309,11 @@ msgstr "Dodavanje pretplate nije moguće: %1"
 msgid "Succeeded"
 msgstr "Uspješno"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:781
+#: lib/RT/Attachment.pm:800
 msgid "Successfuly decrypted data"
 msgstr "Podaci uspješno dekriptirani"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:746
+#: lib/RT/Attachment.pm:765
 msgid "Successfuly encrypted data"
 msgstr "Podaci uspješno kriptirani"
 
@@ -8243,7 +8341,7 @@ msgstr "Nedjelja"
 msgid "SuperUser"
 msgstr "Superkorisnik"
 
-#: lib/RT/Config.pm:485
+#: lib/RT/Config.pm:488
 msgid "Suspended"
 msgstr "Isključeno"
 
@@ -8251,7 +8349,7 @@ msgstr "Isključeno"
 msgid "System"
 msgstr "Sistem"
 
-#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:50 share/html/Elements/Tabs:211
+#: share/html/Admin/Tools/Configuration.html:50 share/html/Elements/Tabs:212
 msgid "System Configuration"
 msgstr "Postavke sustava"
 
@@ -8259,11 +8357,11 @@ msgstr "Postavke sustava"
 msgid "System Dashboards"
 msgstr "Sistemske kontrolne ploče"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:203 share/html/Elements/SelectTimezone:63
+#: lib/RT/Installer.pm:206 share/html/Elements/SelectTimezone:63
 msgid "System Default"
 msgstr "Postavke sustava"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1804 lib/RT/Interface/Web.pm:1915 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
 msgid "System Error"
 msgstr "Greška sustava"
 
@@ -8284,7 +8382,7 @@ msgstr ""
 msgid "System error. Right not delegated."
 msgstr "Greška sustava. Ovlast nije dodijeljena."
 
-#: lib/RT/ACE.pm:158 lib/RT/ACE.pm:226 lib/RT/ACE.pm:305
+#: lib/RT/ACE.pm:158 lib/RT/ACE.pm:226 lib/RT/ACE.pm:306
 msgid "System error. Right not granted."
 msgstr "Greška sustava. Ovlast nije odobrena."
 
@@ -8296,7 +8394,7 @@ msgstr "Sistemske grupe"
 msgid "System rights"
 msgstr "Ovlasti na sustavu"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:728
+#: lib/RT/Handle.pm:726
 msgid "SystemRolegroup for internal use"
 msgstr "Sistemska uloga grupe za internu uporabu"
 
@@ -8304,7 +8402,7 @@ msgstr "Sistemska uloga grupe za internu uporabu"
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr "TEST_STRING"
 
-#: etc/initialdata:587 share/html/Elements/Tabs:606 share/html/Search/Elements/EditFormat:72
+#: etc/initialdata:587 share/html/Elements/Tabs:618 share/html/Search/Elements/EditFormat:72
 msgid "Take"
 msgstr "Preuzmi"
 
@@ -8316,7 +8414,7 @@ msgstr "Preuzmi zahtjeve"
 msgid "TakeTicket"
 msgstr "PreuzmiZahtjev"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:895
+#: lib/RT/Transaction.pm:736 lib/RT/Transaction.pm:896
 msgid "Taken"
 msgstr "Zahtjev preuzet"
 
@@ -8337,13 +8435,13 @@ msgstr "Predložak #%1"
 msgid "Template #%1 deleted"
 msgstr "Predložak #%1 obrisan"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:161 lib/RT/Scrip.pm:673
+#: lib/RT/Scrip.pm:161 lib/RT/Scrip.pm:695
 #. ($args{'Template'})
 #. ($value)
 msgid "Template '%1' not found"
 msgstr "Predložak '%1' nije pronađen"
 
-#: lib/RT/Template.pm:699
+#: lib/RT/Template.pm:724
 msgid "Template compiles"
 msgstr ""
 
@@ -8351,15 +8449,15 @@ msgstr ""
 msgid "Template deleted"
 msgstr "Predložak obrisan"
 
-#: lib/RT/Template.pm:666
+#: lib/RT/Template.pm:691
 msgid "Template does not include Perl code"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Template.pm:390
+#: lib/RT/Template.pm:415
 msgid "Template is empty"
 msgstr "Predložak je prazan"
 
-#: lib/RT/Scrip.pm:157 lib/RT/Scrip.pm:668
+#: lib/RT/Scrip.pm:157 lib/RT/Scrip.pm:690
 msgid "Template is mandatory argument"
 msgstr "Predložak je obavezan argument"
 
@@ -8367,20 +8465,20 @@ msgstr "Predložak je obavezan argument"
 msgid "Template not found"
 msgstr "Predložak nije pronađen"
 
-#: lib/RT/Template.pm:370
+#: lib/RT/Template.pm:395
 msgid "Template parsed"
 msgstr "Predložak analiziran"
 
-#: lib/RT/Template.pm:455
+#: lib/RT/Template.pm:480
 msgid "Template parsing error"
 msgstr "Greška kod parsiranja predloška"
 
-#: lib/RT/Template.pm:475 lib/RT/Template.pm:677
+#: lib/RT/Template.pm:500 lib/RT/Template.pm:702
 #. ($Text::Template::ERROR)
 msgid "Template parsing error: %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:114 share/html/Elements/Tabs:275
+#: share/html/Elements/Tabs:115 share/html/Elements/Tabs:277
 msgid "Templates"
 msgstr "Predlošci"
 
@@ -8397,51 +8495,47 @@ msgstr ""
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:164
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowTransactionAttachments:166
 msgid "Text file is not shown because it is disabled in preferences."
 msgstr "Tekstualna datoteka nije prikazana jer je prikaz isključenu postavkama."
 
-#: lib/RT/Record.pm:952
+#: lib/RT/Record.pm:963
 msgid "That is already the current value"
 msgstr "Navedena vrijednost već je postavljena"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:581
+#: lib/RT/CustomField.pm:585
 msgid "That is not a value for this custom field"
 msgstr "To nije valjana vrijednost za ovo vlastito polje"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1705
+#: lib/RT/Ticket.pm:1708
 msgid "That is the same value"
 msgstr "To je ista vrijednost"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:288
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "That principal already has that right"
 msgstr "Taj glavni parametar već ima tu ovlast"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:949
-#. ($args{'Type'})
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "That principal is already a %1 for this queue"
 msgstr "Taj glavni parametar je već %1 za ovu kategoriju"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1143
-#. ($self->loc($args{'Type'}))
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "That principal is already a %1 for this ticket"
 msgstr "Taj glavni parametar je već %1 za ovaj zahtjev"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1030
-#. ($args{'Type'})
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "That principal is not a %1 for this queue"
 msgstr "Taj glavni parametar nije %1 za ovu kategoriju"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1263
-#. ($args{'Type'})
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "That principal is not a %1 for this ticket"
 msgstr "Taj glavni parametar nije %1 za ovaj zahtjev"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1701
+#: lib/RT/Ticket.pm:1704
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Ta kategorija ne postoji"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3131
+#: lib/RT/Ticket.pm:3168
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr "Taj zahtjev ima neriješene ovisnosti"
 
@@ -8449,31 +8543,31 @@ msgstr "Taj zahtjev ima neriješene ovisnosti"
 msgid "That user already has that right"
 msgstr "Taj korisnik vec ima tu ovlast"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:480 lib/RT/Ticket.pm:2947
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:478 lib/RT/Ticket.pm:2984
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Taj korisnik već posjeduje taj zahtjev"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2890
+#: lib/RT/Ticket.pm:2927
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Taj korisnik ne postoji"
 
-#: lib/RT/User.pm:333
+#: lib/RT/User.pm:334
 msgid "That user is already privileged"
 msgstr "Taj korisnik je već privilegiran"
 
-#: lib/RT/User.pm:353
+#: lib/RT/User.pm:354
 msgid "That user is already unprivileged"
 msgstr "Taj korisnik je već neprivilegiran"
 
-#: lib/RT/User.pm:346
+#: lib/RT/User.pm:347
 msgid "That user is now privileged"
 msgstr "Navedeni korisnik je sada privilegiran"
 
-#: lib/RT/User.pm:366
+#: lib/RT/User.pm:367
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr "Navedeni korisnik je sada neprivilegiran"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2940
+#: lib/RT/Ticket.pm:2977
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "Ovom korisniku možda ne pripadaju zahtjevi u toj kategoriji"
 
@@ -8481,7 +8575,7 @@ msgstr "Ovom korisniku možda ne pripadaju zahtjevi u toj kategoriji"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "To nije numerički Id"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:368 share/html/m/ticket/show:209
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:358 share/html/m/ticket/show:211
 msgid "The Basics"
 msgstr "Osnove"
 
@@ -8489,12 +8583,12 @@ msgstr "Osnove"
 msgid "The CC of a ticket"
 msgstr "CC zahtjeva"
 
-#: lib/RT/Article.pm:660
+#: lib/RT/Article.pm:662
 #. ($Value)
 msgid "The Class of the Article identified by %1 is not applied to the current Queue"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Installer.pm:112
+#: lib/RT/Installer.pm:114
 msgid "The DBA's database password"
 msgstr "Lozinka administratora baze podataka"
 
@@ -8510,7 +8604,7 @@ msgstr "Komentar je zabilježen"
 msgid "The domain name of your database server (like 'db.example.com')."
 msgstr "Naziv domene poslužitelja baze podataka (kao 'db.example.com')."
 
-#: bin/rt-crontool:375
+#: bin/rt-crontool:360
 msgid "The following command will find all active tickets in the queue 'general' and set their priority to 99 if they are overdue:"
 msgstr ""
 
@@ -8530,27 +8624,27 @@ msgstr "Sljedeći upiti su obrisani i biti će uklonjeni sa kontrolne ploče jed
 msgid "The following queries may not be visible to all users who can see this dashboard."
 msgstr "Sljedeći upiti možda neće biti vidljivi svim korisnicima koji vide ovu kontrolnu ploču."
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2206
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2244
 msgid "The key has been disabled"
 msgstr "Ključ je deaktiviran"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2212
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2250
 msgid "The key has been revoked"
 msgstr "Ključ je opozvan"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2217
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2255
 msgid "The key has expired"
 msgstr "Ključ je istekao"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2250
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2288
 msgid "The key is fully trusted"
 msgstr "Ključu se potpuno vjeruje"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2255
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2293
 msgid "The key is ultimately trusted"
 msgstr "Ključu se beskrajno vjeruje"
 
-#: lib/RT/Record.pm:955
+#: lib/RT/Record.pm:966
 msgid "The new value has been set."
 msgstr "Nova vrijednost je postavljena."
 
@@ -8575,11 +8669,11 @@ msgstr "Odabrane postavke spremljene su u %1."
 msgid "The system is unable to sign outgoing email messages. This usually indicates that the passphrase was mis-set, or that GPG Agent is down. Please alert your system administrator immediately. The problem addresses are:"
 msgstr "Sustav ne može potpisati odlazne poruke elektroničke pošte. To obično znači da lozinka nije ispravno postavljena ili je GPG Agent ugašen. Molim odmah obavijestite administratora sustava. Problematične adrese su:"
 
-#: lib/RT/Config.pm:197 share/html/Admin/Tools/Theme.html:49 share/html/Elements/Tabs:216
+#: lib/RT/Config.pm:197 share/html/Admin/Tools/Theme.html:49 share/html/Elements/Tabs:217
 msgid "Theme"
 msgstr "Tema"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2059
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2095
 msgid "There are several keys suitable for encryption."
 msgstr "Dostupno je više ključeva za kriptiranje."
 
@@ -8587,7 +8681,7 @@ msgstr "Dostupno je više ključeva za kriptiranje."
 msgid "There are unread messages on this ticket."
 msgstr "U ovom zahtjevu ima nepročitanih poruka."
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2245
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2283
 msgid "There is marginal trust in this key"
 msgstr "Povjerenje u ovaj ključ je marginalno"
 
@@ -8596,15 +8690,15 @@ msgstr "Povjerenje u ovaj ključ je marginalno"
 msgid "There is more than one group with the name '%1'.  This may cause inconsistency in parts of the admin interface, and therefore it's recommended you rename the conflicting groups."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2051
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2087
 msgid "There is no key suitable for encryption."
 msgstr "Nema raspoloživih ključeva za kriptiranje."
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1716
+#: lib/RT/Ticket.pm:1719
 msgid "There is no mapping for statuses between these queues. Contact your system administrator."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2055
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2091
 msgid "There is one suitable key, but trust level is not set."
 msgstr "Na raspolaganju je jedan ključ, ali vrijednost povjerenja nije postavljena."
 
@@ -8616,19 +8710,19 @@ msgstr "Ovi komentari nisu općenito vidljivi korisniku"
 msgid "These configuration options cover some of the basics needed to get RT up and running.  We need to know the name of your RT installation and the domain name where RT will live.  You will also need to set a password for your default administrative user."
 msgstr "Slijedeće postavke potrebno je definirati da bi RT radio. Treba zadati naziv RT instalacije i domenu na kojoj se RT nalazi. Također je potrebno postaviti lozinku standardnog RT administratora."
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:369 lib/RT/CustomField.pm:679
+#: lib/RT/CustomField.pm:369 lib/RT/CustomField.pm:683
 msgid "This Custom Field can not have list of values"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Class.pm:444
+#: lib/RT/Class.pm:445
 msgid "This class does not apply to that object"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1351
+#: lib/RT/CustomField.pm:1425
 msgid "This custom field does not apply to that object"
 msgstr "Ovo vlastito polje se ne primjenjuje za taj objekt"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1011 lib/RT/CustomField.pm:356
+#: lib/RT/CustomField.pm:1085 lib/RT/CustomField.pm:356
 msgid "This custom field has no Render Types"
 msgstr ""
 
@@ -8640,7 +8734,7 @@ msgstr "Ova karakteristika je dostupna samo administratorima sustava"
 msgid "This feature is only available to system administrators."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:277
+#: lib/RT/Interface/Web/Session.pm:281
 #. ($RT::MasonSessionDir)
 msgid "This may mean that that the directory '%1' isn't writable or a database table is missing or corrupt."
 msgstr "Ovo može značiti da se u direktorij '%1' ne može pisati ili da je baza nedostupna ili pokvarena."
@@ -8653,7 +8747,7 @@ msgstr "Ova poruka će se poslati..."
 msgid "This server process has recorded no SQL queries."
 msgstr ""
 
-#: bin/rt-crontool:366
+#: bin/rt-crontool:351
 msgid "This tool allows the user to run arbitrary perl modules from within RT."
 msgstr "Ovaj alat dopušta korisniku rad s proizvoljnim Perl modulima iz RT-a."
 
@@ -8682,7 +8776,7 @@ msgstr "Cet"
 msgid "Thursday"
 msgstr "Četvrtak"
 
-#: lib/RT/Record.pm:940 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/ShowReminders:53
+#: lib/RT/Record.pm:951 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/ShowReminders:53
 msgid "Ticket"
 msgstr "Zahtjev"
 
@@ -8706,7 +8800,7 @@ msgstr "Zahtjev br. %1:"
 msgid "Ticket #%1: %2"
 msgstr "Zahtjev br. %1: %2"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1147 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1156 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:376 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:499 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:511
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1151 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:1160 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:374 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:497 lib/RT/Action/CreateTickets.pm:509
 #. ($T::Tickets{$template_id}->Id)
 #. ($T::Tickets{$template_id}->id)
 #. ($ticket->Id)
@@ -8728,7 +8822,7 @@ msgstr "Zahtjev %1 uvitan\\n"
 msgid "Ticket %1: %2"
 msgstr "Zahtjev %1: %2"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:283
+#: share/html/Elements/Tabs:285
 msgid "Ticket Custom Fields"
 msgstr "Vlastita polja zahtjeva"
 
@@ -8749,7 +8843,7 @@ msgstr "Zahtjev riješen"
 msgid "Ticket Search"
 msgstr "Pretraživanje zahtjeva"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1599 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:89 share/html/Elements/Tabs:147
+#: lib/RT/CustomField.pm:1672 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:89 share/html/Elements/Tabs:148
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr "Transakcije zahtjeva"
 
@@ -8765,11 +8859,11 @@ msgstr "Prilog zahtjevu"
 msgid "Ticket composition"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2351
+#: lib/RT/Tickets.pm:2378
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Sadržaj zahtjeva"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2396
+#: lib/RT/Tickets.pm:2423
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Tip sadržaja zahtjeva"
 
@@ -8777,7 +8871,7 @@ msgstr "Tip sadržaja zahtjeva"
 msgid "Ticket could not be created due to an internal error"
 msgstr "Zahtjev nije mogao biti napravljen zbog interne greške"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:282 share/html/m/ticket/create:75
+#: share/html/Ticket/Create.html:282 share/html/m/ticket/create:76
 msgid "Ticket could not be loaded"
 msgstr "Zahtjev nije moga biti učitan"
 
@@ -8817,21 +8911,21 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket watchers"
 msgstr "Promatrači zahtjeva"
 
-#: lib/RT/Search/FromSQL.pm:79
+#: lib/RT/Search/FromSQL.pm:80
 #. (ref $self)
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "TicketSQL modul za pretraživanje"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1598 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:142 share/html/Elements/Tabs:410 share/html/Elements/Tabs:834 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1671 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:143 share/html/Elements/Tabs:421 share/html/Elements/Tabs:854 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Zahtjevi"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2553
+#: lib/RT/Tickets.pm:2580
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'BASE'},)
 msgid "Tickets %1 %2"
 msgstr "Zahtjevi %1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2510
+#: lib/RT/Tickets.pm:2537
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'TARGET'})
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr "Zahtjevi %1 od %2"
@@ -8864,15 +8958,15 @@ msgstr "Zahtjevi riješeni prije"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Zahtjevi koji ovise o ovom odobrenju:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:384
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:374
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Procijenjeno vrijeme"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2326 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:398
+#: lib/RT/Tickets.pm:2353 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:388
 msgid "Time Left"
 msgstr "Preostalo vrijeme"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2303 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:391
+#: lib/RT/Tickets.pm:2330 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:381
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Vrijeme rada"
 
@@ -8900,7 +8994,7 @@ msgstr "Preostalo vrijeme"
 msgid "TimeWorked"
 msgstr "Vrijeme rada"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:192 share/html/User/Prefs.html:80
+#: lib/RT/Installer.pm:195 lib/RT/Report/Tickets.pm:65 share/html/User/Prefs.html:80
 msgid "Timezone"
 msgstr "Vremenska zona"
 
@@ -8912,6 +9006,10 @@ msgstr "Naslov"
 msgid "To"
 msgstr "Za"
 
+#: share/html/Articles/Article/PreCreate.html:62
+msgid "To create an Article, you must first create a Class and have access to that Class."
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "To generate a diff of this commit:"
 msgstr "Za kreiranje 'diffa' ove predaje:"
@@ -8935,7 +9033,7 @@ msgstr ""
 msgid "Toggle stack trace"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Ticket.pm:931 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:198 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:231 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:931 lib/RT/Tickets.pm:125 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:198 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:231 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "Told"
 msgstr "Uneseno"
 
@@ -8943,7 +9041,7 @@ msgstr "Uneseno"
 msgid "ToldRelative"
 msgstr "Uneseno (relativno)"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:206 share/html/Elements/Tabs:415 share/html/Tools/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:207 share/html/Elements/Tabs:426 share/html/Tools/index.html:48
 msgid "Tools"
 msgstr "Alati"
 
@@ -8963,7 +9061,7 @@ msgstr ""
 msgid "Topic not found"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:59 share/html/Articles/Article/Edit.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:91 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:132 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:89 share/html/Elements/Tabs:200 share/html/Elements/Tabs:365 share/html/Elements/Tabs:419
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:59 share/html/Articles/Article/Edit.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:91 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:132 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:89 share/html/Elements/Tabs:201 share/html/Elements/Tabs:375 share/html/Elements/Tabs:430
 msgid "Topics"
 msgstr ""
 
@@ -8975,7 +9073,7 @@ msgstr "Ukupno"
 msgid "Transaction"
 msgstr "Transakcija"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:928
+#: lib/RT/Transaction.pm:929
 #. ($self->Data)
 msgid "Transaction %1 purged"
 msgstr "Transakcija %1 pročišćena"
@@ -8984,7 +9082,7 @@ msgstr "Transakcija %1 pročišćena"
 msgid "Transaction Created"
 msgstr "Transakcija napravljena"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:286
+#: share/html/Elements/Tabs:288
 msgid "Transaction Custom Fields"
 msgstr "Transakcija vlastita polja"
 
@@ -9000,7 +9098,7 @@ msgstr "Transakcija->Napraviti nije izvršeno jer nisu navedeni tip i id objekta
 msgid "TransactionDate"
 msgstr "Datum transakcije"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:985
+#: lib/RT/Transaction.pm:986
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Transakcije su nepromjenjive"
 
@@ -9020,7 +9118,7 @@ msgstr "Uto"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Utorak"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2158 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
+#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2185 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
 msgid "Type"
 msgstr "Tip"
 
@@ -9028,7 +9126,7 @@ msgstr "Tip"
 msgid "Type <b>a:</b> before article numbers and <b>t:</b> before ticket numbers."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:961
+#: lib/RT/CustomField.pm:1035
 #. ($self->FriendlyTypeComposite( $old ),        $self->FriendlyTypeComposite( $composite ),)
 msgid "Type changed from '%1' to '%2'"
 msgstr "Tip promijenjen iz '%1' u '%2'"
@@ -9046,7 +9144,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unable to determine object type or id"
 msgstr "Određivanje tipa ili identifikatora objekta nije moguće"
 
-#: share/html/Articles/Article/Delete.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:238
+#: share/html/Articles/Article/Delete.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:239
 msgid "Unable to load article"
 msgstr "Članak nije moguće učitati"
 
@@ -9085,7 +9183,7 @@ msgstr "Pretplata na kontrolnu ploču %1 nije uspjela: Nije dozvoljeno"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
 
-#: etc/RT_Config.pm:2374 etc/RT_Config.pm:2448
+#: etc/RT_Config.pm:2457 etc/RT_Config.pm:2533
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -9101,15 +9199,15 @@ msgstr "Unix prijava"
 msgid "UnixUsername"
 msgstr "UnixKorisničkoIme"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2229 lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2234
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2267 lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2272
 msgid "Unknown (no trust value assigned)"
 msgstr "Nepoznato (povjerenje nije postavljeno)"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2239
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2277
 msgid "Unknown (this value is new to the system)"
 msgstr "Nepoznato (ova vrijednost je nova u sustavu)"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:333 lib/RT/Record.pm:813
+#: lib/RT/Attachment.pm:333 lib/RT/Record.pm:820
 #. ($ContentEncoding)
 #. ($self->ContentEncoding)
 msgid "Unknown ContentEncoding %1"
@@ -9119,12 +9217,12 @@ msgstr "Nepoznato kodiranje sadržaja %1"
 msgid "Unknown field: $key"
 msgstr "Nepoznato polje: $key"
 
-#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:268
+#: lib/RT/Interface/Web/QueryBuilder/Tree.pm:270
 #. ($key)
 msgid "Unknown field: %1"
 msgstr "Nepoznato polje: %1"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:1020
+#: lib/RT/Queue.pm:1041
 #. ($args{Type})
 msgid "Unknown watcher type %1"
 msgstr ""
@@ -9154,7 +9252,7 @@ msgstr "Nepoznata pretraga"
 msgid "Unowned tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:663
+#: lib/RT/Handle.pm:661
 msgid "Unprivileged"
 msgstr "Neprivilegirani"
 
@@ -9170,11 +9268,11 @@ msgstr ""
 msgid "Unselected objects"
 msgstr "Neodabrani objekti"
 
-#: lib/RT/User.pm:1583
+#: lib/RT/User.pm:1608
 msgid "Unset private key"
 msgstr "Poništi privatni ključ"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:731 lib/RT/Transaction.pm:907
+#: lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:908
 msgid "Untaken"
 msgstr "Vraćeno"
 
@@ -9198,11 +9296,11 @@ msgstr "Ažuriraj graf"
 msgid "Update ID"
 msgstr "ID ažuriranja"
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:141
+#: share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:142
 msgid "Update Ticket"
 msgstr "Ažuriraj zahtjev"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:88 share/html/Ticket/Update.html:73 share/html/m/ticket/reply:85
+#: share/html/Search/Bulk.html:127 share/html/Ticket/ModifyAll.html:88 share/html/Ticket/Update.html:73 share/html/m/ticket/reply:86
 msgid "Update Type"
 msgstr "Tip ažuriranja"
 
@@ -9226,7 +9324,7 @@ msgstr "Ažuriraj više zahtjeva"
 msgid "Update name"
 msgstr "Ažuriraj ime"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:520 lib/RT/Interface/Web.pm:1612
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Ažuriranje nije zabilježeno."
 
@@ -9252,13 +9350,13 @@ msgstr "Ažuriraj zahtjev br. %1"
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Ažuriraj zahtjev br. %1"
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:169
+#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:170
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject||'')
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Ažuriraj zahtjev br. %1 (%2)"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:1612
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:516 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr "Tip ažuriranja nije bio ni korespondencija ni komentar."
 
@@ -9266,7 +9364,7 @@ msgstr "Tip ažuriranja nije bio ni korespondencija ni komentar."
 msgid "UpdateStatus"
 msgstr "Ažuriraj status"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1674 lib/RT/Ticket.pm:932 lib/RT/Tickets.pm:148 share/html/Elements/SelectDateType:56 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:79 share/html/m/ticket/show:402
+#: lib/RT/CustomField.pm:1748 lib/RT/Ticket.pm:932 lib/RT/Tickets.pm:148 share/html/Elements/SelectDateType:56 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:79 share/html/m/ticket/show:408
 msgid "Updated"
 msgstr "Ažurirano"
 
@@ -9319,7 +9417,7 @@ msgstr ""
 msgid "Usage: "
 msgstr "Korištenje: "
 
-#: lib/RT/Installer.pm:135
+#: lib/RT/Installer.pm:137
 msgid "Use SSL?"
 msgstr "Koristi SSL?"
 
@@ -9340,7 +9438,7 @@ msgstr "Koristi CSS pravila za prikaz čistog teksta sa sačuvanim formatiranjem
 msgid "Use default (%1)"
 msgstr "Koristi standardno (%1)"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:207
+#: share/html/Elements/Tabs:208
 msgid "Use other RT administrative tools"
 msgstr "Ostali RT administrativni alati"
 
@@ -9361,7 +9459,7 @@ msgstr "Koristi padajuće izbornike za odabir transakcija koje zeliš ekstrahira
 msgid "Use this to protect the format of plain text"
 msgstr "Koristite ovo da bi se ispravno prikazalo formatiranje poruka u čistom tekstu"
 
-#: lib/RT/Record.pm:941 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52
+#: lib/RT/Record.pm:952 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52
 msgid "User"
 msgstr "Korisnik"
 
@@ -9390,21 +9488,21 @@ msgstr "Korisnički ID"
 msgid "User Id"
 msgstr "Korisnički ID"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:190 share/html/Elements/Tabs:290 share/html/Elements/Tabs:324 share/html/Elements/Tabs:338 share/html/Elements/Tabs:368
+#: share/html/Elements/Tabs:191 share/html/Elements/Tabs:292 share/html/Elements/Tabs:330 share/html/Elements/Tabs:346 share/html/Elements/Tabs:378
 msgid "User Rights"
 msgstr "Korisničke ovlasti"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2380
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2787
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},                    $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Korisnik upitan o nepoznatom tipu ažuriranja za vlastito polje %1 za %2 objekt #%3"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:287
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:281
 #. ($msg)
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Korisnika nije bilo moguće napraviti: %1"
 
-#: lib/RT/User.pm:269
+#: lib/RT/User.pm:270
 msgid "User created"
 msgstr "Korisnik napravljen"
 
@@ -9412,11 +9510,11 @@ msgstr "Korisnik napravljen"
 msgid "User defined groups"
 msgstr "Grupe definirane od korisnika"
 
-#: lib/RT/User.pm:1074
+#: lib/RT/User.pm:1075
 msgid "User disabled"
 msgstr "Korisnik deaktiviran"
 
-#: lib/RT/User.pm:1076
+#: lib/RT/User.pm:1077
 msgid "User enabled"
 msgstr "Korisnik aktiviran"
 
@@ -9424,7 +9522,7 @@ msgstr "Korisnik aktiviran"
 msgid "User has empty email address"
 msgstr "Korisnik nema definiranu adresu elektroničke pošte"
 
-#: lib/RT/User.pm:511 lib/RT/User.pm:531
+#: lib/RT/User.pm:512 lib/RT/User.pm:532
 msgid "User loaded"
 msgstr "korisnik učitan"
 
@@ -9440,7 +9538,7 @@ msgstr "Korisnički GnuPG ključevi"
 msgid "User-defined groups"
 msgstr "Grupe definirane od korisnika"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:68 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/login:98
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:70 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/_elements/login:70
 msgid "Username"
 msgstr "Korisničko ime"
 
@@ -9448,7 +9546,7 @@ msgstr "Korisničko ime"
 msgid "Username format"
 msgstr "Format korisničkog imena"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1600 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:66 share/html/Admin/Groups/Members.html:73 share/html/Admin/Queues/People.html:85 share/html/Elements/Tabs:127 share/html/Elements/Tabs:240 share/html/Elements/Tabs:66
+#: lib/RT/CustomField.pm:1673 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:66 share/html/Admin/Groups/Members.html:73 share/html/Admin/Queues/People.html:85 share/html/Elements/Tabs:128 share/html/Elements/Tabs:241 share/html/Elements/Tabs:67
 msgid "Users"
 msgstr "Korisnici"
 
@@ -9456,7 +9554,7 @@ msgstr "Korisnici"
 msgid "Users matching search criteria"
 msgstr "Korisnici koji se podudaraju s kriterijima pretrage"
 
-#: bin/rt-crontool:177
+#: bin/rt-crontool:174
 #. ($txn->id)
 msgid "Using transaction #%1..."
 msgstr "Koristim transakciju #%1..."
@@ -9581,7 +9679,7 @@ msgstr "Promatraj"
 msgid "WatchAsAdminCc"
 msgstr "PromatrajKaoAdminCc"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:141
+#: lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:141
 msgid "Watcher"
 msgstr "Promatrač"
 
@@ -9589,7 +9687,7 @@ msgstr "Promatrač"
 msgid "WatcherGroup"
 msgstr "Grupa promatrača"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:273
+#: share/html/Elements/Tabs:275
 msgid "Watchers"
 msgstr "Promatrači"
 
@@ -9597,7 +9695,7 @@ msgstr "Promatrači"
 msgid "We are able to find your database and connect as the DBA.  You can click on 'Customize Basics' to continue customizing RT."
 msgstr "Baza podataka je pronađena i prijava kao administrator baze radi.  Kliknite na 'Osnovno podešavanje' za nastavak RT podešavanja."
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1025 lib/RT/CustomField.pm:1703
+#: lib/RT/CustomField.pm:1099 lib/RT/CustomField.pm:1778
 msgid "We can't currently render as a List when basing categories on another custom field.  Please use another render type."
 msgstr ""
 
@@ -9605,7 +9703,7 @@ msgstr ""
 msgid "We need to know the name of the database RT will use and where to find it.  We also need to know the username and password of the user RT should use. RT can create the database and user for you, which is why we ask for the username and password of a user with DBA privileges.  During step 6 of the installation process we will use this information to create and initialize RT's database."
 msgstr "Potrebno je unijeti ime baze podataka koju će RT koristiti i gdje se ista nalazi.  Također treba zadati korisničko ime i lozinku koju će RT koristiti za spajanje na bazu.  RT može dodati bazu i korisnika, ali je za to potrebno unijeti korisničko ime i lozinku korisnika s administratorskim ovlastima na bazi podataka. U 6. koraku instalacijske procedure ti podaci koristit će se za stvaranje i inicijalizaciju RT baze podataka."
 
-#: lib/RT/Installer.pm:219
+#: lib/RT/Installer.pm:222
 msgid "Web port"
 msgstr "Web priključak"
 
@@ -9625,15 +9723,15 @@ msgstr "Sri"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Srijeda"
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:324
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:327
 msgid "Weekday"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:326
+#: lib/RT/Dashboard/Mailer.pm:329
 msgid "Weekly"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:484
+#: lib/RT/Config.pm:487
 msgid "Weekly digest"
 msgstr "Tjedni sažetak"
 
@@ -9649,7 +9747,7 @@ msgstr "Što sam danas radio"
 msgid "What is RT?"
 msgstr "Što je RT?"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:163
+#: lib/RT/Installer.pm:166
 msgid "When RT can't handle an email message, where should it be forwarded?"
 msgstr "Gdje treba preusmjeriti poruke elektroničke pošte koje RT ne može obraditi?"
 
@@ -9741,7 +9839,7 @@ msgstr "Uvijek kad uđu komentari"
 msgid "Whenever correspondence comes in"
 msgstr "Uvijek kad uđe korespondencija"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:185
+#: lib/RT/Installer.pm:188
 msgid "Where to find your sendmail binary."
 msgstr "Staza do programa sendmail."
 
@@ -9773,7 +9871,7 @@ msgstr "Radi offline"
 msgid "WorkPhone"
 msgstr "SlužbeniTelefon"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:65 share/html/Tools/MyDay.html:62 share/html/m/ticket/reply:77 share/html/m/ticket/show:230
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:65 share/html/Tools/MyDay.html:62 share/html/m/ticket/reply:77 share/html/m/ticket/show:232
 msgid "Worked"
 msgstr "Vrijeme rada"
 
@@ -9786,7 +9884,7 @@ msgstr "Da"
 msgid "You <a href=\"%1\">may edit this dashboard</a> and <a href=\"%2\">your subscription</a> to it in RT."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3050
+#: lib/RT/Ticket.pm:3087
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Već posjedujete ovaj zahtjev"
 
@@ -9815,15 +9913,15 @@ msgstr "Također možete urediti i samu predefiniranu pretragu"
 msgid "You can insert ticket content into any freeform, text or wiki field."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:777
+#: lib/RT/User.pm:778
 msgid "You can not set password."
 msgstr "Ne možete promijeniti lozinku."
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2933
+#: lib/RT/Ticket.pm:2970
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "Možete samo dodjeljivati zahtjeve koje posjedujete ili koji nemaju rješavatelja"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2929
+#: lib/RT/Ticket.pm:2966
 msgid "You can only take tickets that are unowned"
 msgstr "Možete preuzeti samo zahtjeve koji nemaju rješavatelja"
 
@@ -9832,7 +9930,7 @@ msgstr "Možete preuzeti samo zahtjeve koji nemaju rješavatelja"
 msgid "You can search for any word in full ticket history by typing <b>%1<i>word</i></b>."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3122
+#: lib/RT/Ticket.pm:3159
 #. ($self->loc($old), $self->loc($new))
 msgid "You can't change status from '%1' to '%2'."
 msgstr ""
@@ -9849,11 +9947,11 @@ msgstr "Našli ste %1 zahtjeva u kategoriji %2"
 msgid "You have been logged out of RT."
 msgstr "Odjavljeni ste iz RT-a."
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:145
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:147
 msgid "You have enabled GnuPG support but have not set a comment address for this queue."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:135
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:137
 msgid "You have enabled GnuPG support but have not set a correspondence address for this queue."
 msgstr ""
 
@@ -9865,7 +9963,7 @@ msgstr "Nemate dopuštenje za pravljenje zahtjeva u toj kategoriji."
 msgid "You may enter links to Articles as \"a:###\", where ### represents the number of the Article."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:1708
+#: lib/RT/Ticket.pm:1711
 msgid "You may not create requests in that queue."
 msgstr "U ovoj kategoriji ne smijete praviti zahtjeve."
 
@@ -9877,11 +9975,11 @@ msgstr "Morate unijeti administratorsku lozinku"
 msgid "You must set StatementLog to true to enable this query history page."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:146
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:148
 msgid "You must set a comment address for this queue in order to configure a GnuPG private key."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:136
+#: share/html/Admin/Queues/Modify.html:138
 msgid "You must set a correspondence address for this queue in order to configure a GnuPG private key."
 msgstr ""
 
@@ -9919,7 +10017,7 @@ msgstr "Mojih %1 zahtjeva"
 msgid "Your current password"
 msgstr "Vaša trenutna lozinka"
 
-#: lib/RT/User.pm:966
+#: lib/RT/User.pm:967
 msgid "Your password is not set."
 msgstr "Vaša lozinka nije postavljena."
 
@@ -9940,19 +10038,19 @@ msgstr "Vaš zahtjev je odbijen"
 msgid "Your system supports automatic color suggestions for: %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:667
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:754
 msgid "Your username or password is incorrect"
 msgstr "Vaše korisničko ime ili lozinka je neispravno"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:152 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:139
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:152 share/html/Elements/RT__User/ColumnMap:126 share/html/User/Prefs.html:147
 msgid "Zip"
 msgstr "Poštanski broj"
 
-#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:166
+#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:168
 msgid "[Down]"
 msgstr "[Dolje]"
 
-#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:163
+#: share/html/Elements/RT__CustomField/ColumnMap:165
 msgid "[Up]"
 msgstr "[Gore]"
 
@@ -9960,7 +10058,7 @@ msgstr "[Gore]"
 msgid "[none]"
 msgstr "[ništa]"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:713
+#: lib/RT/Transaction.pm:714
 msgid "a custom field"
 msgstr ""
 
@@ -10036,7 +10134,7 @@ msgstr ""
 msgid "check this box to remove this Custom Field from all objects and be able to choose specific objects."
 msgstr "odaberite ovu kućicu za brisanje vlastitog polja sa svih objekata i omogućavanja dodavanja na pojedine objekte."
 
-#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:55 share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:71
+#: share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:55 share/html/Ticket/Elements/UpdateCc:70
 msgid "check to add"
 msgstr "odaberite za dodavanje"
 
@@ -10076,6 +10174,10 @@ msgstr "korespondencija (vjerojatno) nije poslana"
 msgid "correspondence sent"
 msgstr "korespondencija poslana"
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1490 lib/RT/Interface/Web.pm:1499
+msgid "create a ticket"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Search/Chart.html:61 share/html/Search/Chart.html:65
 #. ($cf)
 #. ($obj->Name)
@@ -10172,7 +10274,7 @@ msgstr "dodatak uspješno izvršen"
 msgid "filename"
 msgstr "ime datoteke"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2251
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2289
 msgid "full"
 msgstr "potpuno"
 
@@ -10193,7 +10295,7 @@ msgstr "grupa '%1'"
 msgid "hours"
 msgstr "sati"
 
-#: lib/RT/Date.pm:121 share/html/Elements/Tabs:757
+#: lib/RT/Date.pm:121 share/html/Elements/Tabs:770
 msgid "iCal"
 msgstr "iCal"
 
@@ -10211,7 +10313,7 @@ msgstr "u klasi %1"
 msgid "inactive"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:155
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:185
 #. ($inc)
 msgid "includes %1"
 msgstr ""
@@ -10220,23 +10322,23 @@ msgstr ""
 msgid "index"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:100
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:55 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:59 share/html/Search/Elements/PickCFs:90
 msgid "is"
 msgstr "je"
 
-#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:101
+#: share/html/Elements/SelectBoolean:59 share/html/Elements/SelectCustomFieldOperator:61 share/html/Elements/SelectIPRelation:61 share/html/Elements/SelectMatch:60 share/html/Search/Elements/PickCFs:91
 msgid "isn't"
 msgstr "nije"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2207
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2245
 msgid "key disabled"
 msgstr "ključ deaktiviran"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2218
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2256
 msgid "key expired"
 msgstr "ključ istekao"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2213
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2251
 msgid "key revoked"
 msgstr "ključ opozvan"
 
@@ -10248,7 +10350,7 @@ msgstr "udesno"
 msgid "less than"
 msgstr "manje od"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2246
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2284
 msgid "marginal"
 msgstr "marginalno"
 
@@ -10272,6 +10374,22 @@ msgstr "minute"
 msgid "modifications\\n\\n"
 msgstr "promjene\\n\\n"
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1492
+msgid "modify RT's configuration"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1495
+msgid "modify a dashboard"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1498
+msgid "modify or access a search"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1497
+msgid "modify your preferences"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Dashboards/Subscription.html:124
 msgid "monthly"
 msgstr "mjesečno"
@@ -10305,7 +10423,7 @@ msgstr "nema imena"
 msgid "no value"
 msgstr "nema vrijednosti"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2223 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:50 share/html/Dashboards/Subscription.html:73 share/html/Ticket/Elements/EditWatchers:51
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2261 share/html/Admin/Elements/EditQueueWatchers:50 share/html/Dashboards/Subscription.html:73 share/html/Ticket/Elements/EditWatchers:51
 msgid "none"
 msgstr "nijedan"
 
@@ -10333,7 +10451,7 @@ msgstr "na datum"
 msgid "one"
 msgstr "jedan"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:84 share/html/SelfService/Elements/MyRequests:76
+#: lib/RT/Queue.pm:84 share/html/SelfService/Elements/MyRequests:72 share/html/SelfService/index.html:52
 msgid "open"
 msgstr "otvoreno"
 
@@ -10345,6 +10463,10 @@ msgstr "pokaži/sakrij"
 msgid "other..."
 msgstr "ostalo..."
 
+#: share/html/Elements/CSRF:75 share/html/Elements/LoginRedirectWarning:57
+msgid "perform actions"
+msgstr ""
+
 #: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "personal group '%1' for user '%2'"
 msgstr "osobna grupa '%1' za korisnika '%2'"
@@ -10428,15 +10550,23 @@ msgstr "sistem %1"
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "sistemsku grupu '%1'"
 
-#: share/html/Elements/Error:70 share/html/SelfService/Error.html:65
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1406
+msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2)"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1399
+msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2) or whitelisted hosts (%3)"
+msgstr ""
+
+#: share/html/Elements/Error:73 share/html/SelfService/Error.html:65
 msgid "the calling component did not specify why"
 msgstr "komponenta zvanja nije navela zašto"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:171
+#: lib/RT/Installer.pm:174
 msgid "the default addresses that will be listed in From: and Reply-To: headers of comment mail."
 msgstr "standardna adresa koja će se prikazivati u zaglavljima From: i Reply-To: poruka komentara"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:179
+#: lib/RT/Installer.pm:182
 msgid "the default addresses that will be listed in From: and Reply-To: headers of correspondence mail."
 msgstr "standardna adresa koja će se prikazivati u zaglavljima From: i Reply-To: poruka korespondencije"
 
@@ -10453,7 +10583,7 @@ msgstr "do"
 msgid "top to bottom"
 msgstr "prema dolje"
 
-#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2256
+#: lib/RT/Crypt/GnuPG.pm:2294
 msgid "ultimate"
 msgstr "beskrajno"
 
@@ -10466,6 +10596,18 @@ msgstr "neopisana grupa %1"
 msgid "unlimited"
 msgstr "neograničeno"
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1491 lib/RT/Interface/Web.pm:1496 lib/RT/Interface/Web.pm:1500
+msgid "update a ticket"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1493
+msgid "update an approval"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1494
+msgid "update an article"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Elements/EditRights:66
 msgid "user"
 msgstr ""
@@ -10475,7 +10617,7 @@ msgstr ""
 msgid "user %1"
 msgstr "korisnika %1"
 
-#: share/html/Admin/Elements/EditRights:126
+#: share/html/Admin/Elements/EditRights:157
 msgid "username"
 msgstr ""
 
@@ -10496,7 +10638,12 @@ msgstr "tjedno (%1) u %2"
 msgid "weeks"
 msgstr "tjedna"
 
-#: lib/RT/Installer.pm:220
+#: share/html/Elements/LoginRedirectWarning:64
+#. ("<strong>$consequence</strong>")
+msgid "which may %1 on your behalf."
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Installer.pm:223
 msgid "which port your web server will listen to, e.g. 8080"
 msgstr "na kojem će priključku slušati vaš web poslužitelj, npr. 8080"
 
@@ -10512,3 +10659,7 @@ msgstr "godine"
 msgid "yes"
 msgstr "da"
 
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1391
+msgid "your browser did not supply a Referrer header"
+msgstr ""
+