Upgrade to 4.0.13
[usit-rt.git] / share / po / lt.po
index bf66ffc..ddee362 100644 (file)
@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr "%1 Nr. %2"
 msgid "%1 %2"
 msgstr "%1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2042
+#: lib/RT/Tickets.pm:2049
 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
 msgid "%1 %2 %3"
 msgstr "%1 %2 %3"
@@ -68,7 +68,7 @@ msgstr "%1 %2 %3 %4:%5 %6"
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1 %7.%2.%3 %4:%5:%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
+#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:774
 #. ($cf->Name, $new_content)
 #. ($field, $new)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -80,13 +80,13 @@ msgstr "%1 %2 pridėtas"
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "prieš %1 %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:727
+#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:738
 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
 #. ($field, $old, $new)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 pakeistas į %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
+#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:735 lib/RT/Transaction.pm:780
 #. ($cf->Name, $old_content)
 #. ($field, $old)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -124,7 +124,7 @@ msgstr "%1 %2 Naudojant šabloną %3"
 msgid "%1 (%2) by %3"
 msgstr "%1 (%2) prie %3"
 
-#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:63 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
+#: share/html/Approvals/Elements/Approve:72 share/html/Approvals/Elements/Approve:81 share/html/SelfService/Update.html:64 share/html/Ticket/Elements/EditBasics:64 share/html/Ticket/Update.html:110 share/html/Ticket/Update.html:122 share/html/Tools/MyDay.html:68 share/html/m/ticket/reply:64 share/html/m/ticket/reply:73
 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $TicketObj->OwnerObj))
 #. ($m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $t->OwnerObj))
 #. (loc($Ticket->Status))
@@ -237,14 +237,14 @@ msgstr "%1 yra lokalus objektas, bet nerastas duomenų bazėje"
 msgid "%1 appears to be fully initialized.  We won't need to create any tables or insert metadata, but you can continue to customize RT by clicking 'Customize Basics' below"
 msgstr "%1 atrodo pilnai inicializuota.  Nereikia kurti jokių lentelių ar kelti meta-duomenų, bet galite tęsti RT diegimą rinkdamiesi 'Customize Basics' žemiau"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:597 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
+#: lib/RT/Transaction.pm:608 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:80 share/html/m/ticket/show:409
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $Ticket->LastUpdatedByObj->Name)
 #. ($Ticket->LastUpdatedAsString, $m->scomp('/Elements/ShowUser', User => $Ticket->LastUpdatedByObj))
 #. ($self->BriefDescription , $self->CreatorObj->Name)
 msgid "%1 by %2"
 msgstr "%1. Naudotojas %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:856 lib/RT/Transaction.pm:861 lib/RT/Transaction.pm:875 lib/RT/Transaction.pm:884 lib/RT/Transaction.pm:922
+#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:668 lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/Transaction.pm:872 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:895 lib/RT/Transaction.pm:933
 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
@@ -253,8 +253,9 @@ msgstr "%1. Naudotojas %2"
 msgid "%1 changed from %2 to %3"
 msgstr "%1 pakeitas iš %2 į %3"
 
-#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:218
+#: share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:210 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:226
 #. (loc("Render Type"), $original, $RenderType)
+#. (loc("Field values source"), $original, $ValuesClass)
 msgid "%1 changed from '%2' to '%3'"
 msgstr "%1 pakeista iš '%2' į '%3'"
 
@@ -281,17 +282,17 @@ msgstr "%1 negalima nustatyti į %2."
 msgid "%1 couldn't set status to resolved. RT's Database may be inconsistent."
 msgstr "%1 negali pakeisti būseną į Išspręsta. Gali būti sugadinta RT duomenų bazė."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:624
+#: lib/RT/Transaction.pm:635
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 created"
 msgstr "%1 sukurtas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:635
+#: lib/RT/Transaction.pm:646
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 deleted"
 msgstr "%1 ištrintas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:630
+#: lib/RT/Transaction.pm:641
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 disabled"
 msgstr "%1 išjungta"
@@ -301,7 +302,7 @@ msgstr "%1 išjungta"
 msgid "%1 doesn't exist."
 msgstr "%1 neegzistuoja."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:627
+#: lib/RT/Transaction.pm:638
 #. ($obj_type)
 msgid "%1 enabled"
 msgstr "%1 įjungta"
@@ -330,7 +331,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:311 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
+#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:392 share/html/Ticket/Update.html:287 share/html/m/ticket/create:186 share/html/m/ticket/reply:204
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -452,7 +453,7 @@ msgstr "Informacinės panelės %1"
 msgid "%1's saved searches"
 msgstr "%1 įsimintos paieškos"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:539
+#: lib/RT/Transaction.pm:550
 #. ($self)
 msgid "%1: no attachment specified"
 msgstr "%1: nėra prikabintų failų"
@@ -518,19 +519,19 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr "'%1' nėra tesingas klasės identifikatorius"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3170
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3227
 msgid "'Roles'"
 msgstr "'Rolės'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3133
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3190
 msgid "'System'"
 msgstr "'Sistema'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3151
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3208
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "'Naudotojo grupės'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3202
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3259
 msgid "'Users'"
 msgstr "'Naudotojai'"
 
@@ -554,7 +555,7 @@ msgstr "(Pažymėkite adresatus, kuriuos <B>nenorite</B> informuoti ir paspauski
 msgid "(Check boxes to enable notifications to the listed recipients)"
 msgstr "(Pažymėkite adresatus, kuriuos <B>norite</B> informuoti ir paspauskite apatinį mygtuką 'Keisti adresatus')"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:413
+#: share/html/Ticket/Create.html:252 share/html/m/ticket/create:391
 msgid "(Enter ticket ids or URLs, separated with spaces)"
 msgstr "(Nurodykite prašymų identifikatorius arba URL'us, atskirtus tarpais)"
 
@@ -584,11 +585,11 @@ msgstr "(Nėra šablonų)"
 msgid "(None)"
 msgstr "(Nėra)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:319
+#: share/html/Ticket/Create.html:150 share/html/m/ticket/create:295
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of administrative email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Pranešimo kopija siunčiama administracinių el. pašto adresatų sąrašui, atskirtų kableliais. Nuo šiol šie adresatai <strong>gaus</strong> pranešimus.)"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:310
+#: share/html/Ticket/Create.html:134 share/html/m/ticket/create:286
 msgid "(Sends a carbon-copy of this update to a comma-delimited list of email addresses. These people <strong>will</strong> receive future updates.)"
 msgstr "(Pranešimo kopiją siunčiama el. pašto adresatų sąrašui, atskirtų kableliais. Nuo šiol šie adresatai <strong>gaus</strong> pranešimus.)"
 
@@ -620,7 +621,7 @@ msgstr "(nėra vardo)"
 msgid "(no pubkey!)"
 msgstr "(nėra viešo rakto!)"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:650 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
+#: lib/RT/Transaction.pm:661 share/html/Admin/Elements/AddCustomFieldValue:72 share/html/Admin/Elements/EditCustomFieldValues:78 share/html/Admin/Elements/SelectRights:77 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Attachment:51 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/SelectPlugin:55 share/html/Articles/Article/Elements/SearchByCustomField:56 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:116 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:90 share/html/Elements/EditCustomFieldSelect:99 share/html/Elements/SelectCustomFieldValue:53 share/html/Elements/ShowCustomFields:59 share/html/Search/Elements/Chart:121 share/html/Search/Elements/Chart:82 share/html/m/ticket/show:268
 msgid "(no value)"
 msgstr "(reikšmė nenurodyta)"
 
@@ -786,7 +787,7 @@ msgstr "Pridėti stulpelius"
 msgid "Add Criteria"
 msgstr "Papildomas kriterijus"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:347 share/html/m/ticket/reply:134
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:59 share/html/m/ticket/create:323 share/html/m/ticket/reply:134
 msgid "Add More Files"
 msgstr "Pridėti daugiau failų"
 
@@ -886,7 +887,7 @@ msgstr "Adresas"
 msgid "Address2"
 msgstr "Adreso tęsinys"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:313
+#: share/html/Ticket/Create.html:141 share/html/m/ticket/create:289
 msgid "Admin Cc"
 msgstr "Administracinė kopija (CC)"
 
@@ -1197,11 +1198,11 @@ msgstr "Priskirti papildomus laukus"
 msgid "Attach"
 msgstr "Pridėti failą"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:98 share/html/m/ticket/create:344 share/html/m/ticket/reply:131
+#: share/html/m/ticket/create:320 share/html/m/ticket/reply:131
 msgid "Attach file"
 msgstr "Pridėti failą"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:332 share/html/m/ticket/reply:120
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:49 share/html/m/ticket/create:308 share/html/m/ticket/reply:120
 msgid "Attached file"
 msgstr "Pridėtas failas"
 
@@ -1214,11 +1215,11 @@ msgstr "Priedas"
 msgid "Attachment '%1' could not be loaded"
 msgstr "Priedas '%1' negali būti nuskaitytas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:547
+#: lib/RT/Transaction.pm:558
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Priedas sukurtas"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2405
+#: lib/RT/Tickets.pm:2412
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Priedo failo vardas"
 
@@ -1272,7 +1273,7 @@ msgstr "Atgal"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr "Neteisingas privatumas atributui %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:421 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Pagrindai"
 
@@ -1292,7 +1293,7 @@ msgstr "Best Practical Solutions, LLC corporate logo"
 msgid "Blank"
 msgstr "Tuščias"
 
-#: share/html/Dashboards/Queries.html:179
+#: share/html/Dashboards/Queries.html:182
 msgid "Body"
 msgstr "Turinys"
 
@@ -1308,7 +1309,7 @@ msgstr "Pasižymėjimas"
 msgid "Bookmarkable link for this search"
 msgstr "Nuoroda į šią paiešką, skirta įsiminti naršyklėje"
 
-#: etc/initialdata:598 etc/upgrade/3.7.82/content:3
+#: etc/initialdata:598 etc/initialdata:623 etc/upgrade/3.7.82/content:3
 msgid "Bookmarked Tickets"
 msgstr "Pažymėti prašymai"
 
@@ -1423,7 +1424,7 @@ msgstr "Kategorija"
 msgid "Category unset"
 msgstr "Kategorija nenurodyta"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:304 share/html/m/ticket/show:300
+#: lib/RT/ACE.pm:101 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:178 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:75 share/html/Ticket/Create.html:125 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:73 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:62 share/html/Ticket/Forward.html:69 share/html/m/ticket/create:280 share/html/m/ticket/show:300
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopija (CC)"
 
@@ -1463,7 +1464,7 @@ msgstr "Check Database Connectivity"
 msgid "Check Database Credentials"
 msgstr "Patikritni duomenų bazės autentikaciją"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:334 share/html/m/ticket/reply:122
+#: share/html/Ticket/Elements/AddAttachments:51 share/html/m/ticket/create:310 share/html/m/ticket/reply:122
 msgid "Check box to delete"
 msgstr "Pasirinkite ką norite pašalinti"
 
@@ -1475,7 +1476,7 @@ msgstr "Pasirinktite teises, kurias norite nuimti"
 msgid "Check your database credentials"
 msgstr "Check your database credentials"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:420 share/html/m/ticket/show:462
+#: share/html/Elements/EditLinks:150 share/html/Elements/EditLinks:82 share/html/Elements/ShowLinks:105 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:257 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:143 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:84 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:462
 msgid "Children"
 msgstr "Palikuonys"
 
@@ -1606,7 +1607,7 @@ msgstr "Komentarai (nesiunčiami prašymo autoriui)"
 msgid "Comments about this user"
 msgstr "Komentarai apie šį naudotoją"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:703
+#: lib/RT/Transaction.pm:714
 msgid "Comments added"
 msgstr "Komentarai pridėti"
 
@@ -1690,7 +1691,7 @@ msgstr "Susirašinėjimo adresas"
 msgid "Correspondence"
 msgstr "Susirašinėjimas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:699
+#: lib/RT/Transaction.pm:710
 msgid "Correspondence added"
 msgstr "Susirašinėjimas pridėtas"
 
@@ -1822,7 +1823,7 @@ msgstr "Nepavyko priskirti naudotojui informacijos"
 msgid "Couldn't add attachment"
 msgstr "Negalima pridėti priedo"
 
-#: lib/RT/Group.pm:948
+#: lib/RT/Group.pm:949
 msgid "Couldn't add member to group"
 msgstr "Nepavyko įtraukti naudotojo į grupę"
 
@@ -1868,7 +1869,7 @@ msgstr "Negaliu rasti eilutės"
 msgid "Couldn't find suitable transaction, skipping"
 msgstr "Nepavyksta rasti tinkamą tranzakciją. Praleidžiama"
 
-#: lib/RT/Group.pm:922
+#: lib/RT/Group.pm:923
 msgid "Couldn't find that principal"
 msgstr "Negaliu rasti šio naudotojo"
 
@@ -1973,11 +1974,11 @@ msgstr "Nepavyko nuskaityti skripto #%1"
 msgid "Couldn't load template #%1"
 msgstr "Klaida nuskaitant šabloną #%1"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2235
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2292
 msgid "Couldn't load the specified principal"
 msgstr "Nepavyksta nuskaityti nurodyto atsakingo"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:154
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:448 share/html/SelfService/Display.html:132
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Nepavyko nuskaityti šio prašymo '%1'"
@@ -2077,7 +2078,7 @@ msgstr "Klaida naikinant privatų raktą"
 msgid "Country"
 msgstr "Šalis"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:262 share/html/m/ticket/create:429
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:97 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/Elements/CreateUserCalled:49 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:86 share/html/Admin/Elements/EditScrip:150 share/html/Admin/Global/Template.html:78 share/html/Admin/Groups/Modify.html:92 share/html/Admin/Queues/Modify.html:156 share/html/Admin/Queues/Template.html:111 share/html/Admin/Users/Modify.html:225 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Articles/Article/ExtractFromTicket.html:83 share/html/Articles/Article/ExtractIntoClass.html:68 share/html/Articles/Article/ExtractIntoTopic.html:60 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Elements/QuickCreate:77 share/html/Elements/ShowLinks:107 share/html/Elements/ShowLinks:115 share/html/Elements/ShowLinks:129 share/html/Elements/ShowLinks:52 share/html/Elements/ShowLinks:85 share/html/Elements/ShowLinks:99 share/html/Elements/Tabs:112 share/html/Elements/Tabs:120 share/html/Elements/Tabs:166 share/html/Elements/Tabs:181 share/html/Elements/Tabs:260 share/html/Elements/Tabs:279 share/html/Elements/Tabs:283 share/html/Elements/Tabs:360 share/html/Elements/Tabs:372 share/html/Elements/Tabs:383 share/html/Elements/Tabs:72 share/html/Elements/Tabs:80 share/html/Elements/Tabs:88 share/html/Elements/Tabs:97 share/html/Ticket/Create.html:192 share/html/Ticket/Create.html:270 share/html/m/ticket/create:238 share/html/m/ticket/create:407
 msgid "Create"
 msgstr "Užregistruoti naują"
 
@@ -2180,7 +2181,7 @@ msgstr "Sukurti asmenines informacines paneles"
 msgid "Create system dashboards"
 msgstr "Sukurti sistemines informacines paneles"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:113
+#: share/html/SelfService/Create.html:104
 msgid "Create ticket"
 msgstr "Užregistruoti prašymą"
 
@@ -2367,7 +2368,7 @@ msgstr "Papildoma sąlyga"
 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
 msgstr "Papildomas laukas  #%1 netaikomas šiam objektui"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2831
+#: lib/RT/Tickets.pm:2838
 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Papildomas laukas %1 %2 %3"
@@ -2377,12 +2378,12 @@ msgstr "Papildomas laukas %1 %2 %3"
 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
 msgstr "Papildomas laukas %1 netaikomas šiam objektui"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2825
+#: lib/RT/Tickets.pm:2832
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Papidomo lauko %1 reikšmė nurodyta."
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2821
+#: lib/RT/Tickets.pm:2828
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Papidomo lauko %1 reikšmė nenurodyta."
@@ -2420,7 +2421,7 @@ msgstr "Nepavyko rasti papildomo lauko reikšmės"
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Papildomo lauko reikšmė panaikinta"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:707 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
+#: lib/RT/Tickets.pm:146 lib/RT/Transaction.pm:718 share/html/Elements/SelectGroups:54 share/html/Elements/SelectUsers:54
 msgid "CustomField"
 msgstr "Papildomas laukas"
 
@@ -2476,7 +2477,7 @@ msgstr ""
 msgid "Daily digest"
 msgstr "Kasdieninė santrauka"
 
-#: share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
+#: share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Queries.html:109 share/html/Dashboards/Subscription.html:59 share/html/Dashboards/Subscription.html:63
 msgid "Dashboard"
 msgstr "Informacinė panelė"
 
@@ -2485,16 +2486,16 @@ msgstr "Informacinė panelė"
 msgid "Dashboard could not be created: %1"
 msgstr "Klaidą kuriant informacinę panelę: %1"
 
-#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:260
+#: share/html/Dashboards/Modify.html:143 share/html/Dashboards/Queries.html:263
 #. ($msg)
 msgid "Dashboard could not be updated: %1"
 msgstr "Klaidą keičiant informacinę panelę: %1"
 
-#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:257
+#: share/html/Dashboards/Modify.html:140 share/html/Dashboards/Queries.html:260
 msgid "Dashboard updated"
 msgstr "Informacinė panelė pakeista"
 
-#: share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:642 share/html/Dashboards/index.html:48 share/html/Elements/Dashboards:49
 msgid "Dashboards"
 msgstr "Informacinės panelės"
 
@@ -2526,7 +2527,7 @@ msgstr "Database username for RT"
 msgid "Date format"
 msgstr "Datos formatas"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:376 share/html/m/ticket/show:373
 msgid "Dates"
 msgstr "Datos"
 
@@ -2579,7 +2580,7 @@ msgstr "Standartinis tranzakcijos šablonas"
 msgid "Default: %1"
 msgstr "Nutylėta: %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:685
+#: lib/RT/Transaction.pm:696
 #. ($type,        $self->Field,        (            $self->OldValue            ? "'" . $self->OldValue . "'"            : $self->loc("(no value)")        ),        "'" . $self->NewValue . "'")
 msgid "Default: %1/%2 changed from %3 to %4"
 msgstr "Nutylėta: %1/%2 pakeista iš %3 į %4"
@@ -2608,7 +2609,7 @@ msgstr "Deleguoti teises"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Teisių delegavimas"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2525 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Panaikinti"
 
@@ -2716,7 +2717,7 @@ msgstr "Ištrynus šį objektą bus pažeistas nuorodų integralumas"
 msgid "Deny"
 msgstr "Atmesti"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:418 share/html/m/ticket/show:448
+#: share/html/Elements/EditLinks:142 share/html/Elements/EditLinks:64 share/html/Elements/ShowLinks:83 share/html/Ticket/Create.html:255 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:135 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:64 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:56 share/html/m/ticket/create:396 share/html/m/ticket/show:448
 msgid "Depended on by"
 msgstr "Nuo jo priklauso"
 
@@ -2724,22 +2725,22 @@ msgstr "Nuo jo priklauso"
 msgid "DependedOnBy"
 msgstr "Priklauso nuo pagal"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:790
+#: lib/RT/Transaction.pm:801
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 added"
 msgstr "Pridėta %1 priklausomybė"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:829
+#: lib/RT/Transaction.pm:840
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 deleted"
 msgstr "Panaikinta %1 priklausomybė"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:787
+#: lib/RT/Transaction.pm:798
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 added"
 msgstr "Pridėta priklausomybė nuo %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:826
+#: lib/RT/Transaction.pm:837
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Panaikinta priklausomybė nuo %1"
@@ -2748,7 +2749,7 @@ msgstr "Panaikinta priklausomybė nuo %1"
 msgid "DependentOn"
 msgstr "Priklauso nuo"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:417 share/html/m/ticket/show:418
+#: share/html/Elements/EditLinks:138 share/html/Elements/EditLinks:55 share/html/Elements/SelectLinkType:50 share/html/Elements/ShowLinks:50 share/html/Ticket/Create.html:254 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:131 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:54 share/html/Ticket/Elements/ShowDependencies:48 share/html/m/ticket/create:395 share/html/m/ticket/show:418
 msgid "Depends on"
 msgstr "Priklauso nuo"
 
@@ -2764,7 +2765,7 @@ msgstr "Mažėjimo tvarka"
 msgid "Descending"
 msgstr "Mažėjimo tvarka"
 
-#: share/html/SelfService/Create.html:108 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:258
+#: share/html/SelfService/Create.html:99 share/html/Ticket/Create.html:173 share/html/m/ticket/create:234
 msgid "Describe the issue below"
 msgstr "Detalizuokite situaciją"
 
@@ -2776,7 +2777,7 @@ msgstr "Aprašymas"
 msgid "Detailed information about your RT setup"
 msgstr "Detali informacija apie RT nustatymus"
 
-#: share/html/Ticket/Create.html:446
+#: share/html/Ticket/Create.html:422
 msgid "Details"
 msgstr "Išsamiau"
 
@@ -2874,7 +2875,7 @@ msgstr "Parsisiųsti dump failą"
 msgid "Dropdown"
 msgstr "Pasirinkimo sąrašas"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:383 share/html/m/ticket/show:395
 msgid "Due"
 msgstr "Terminas"
 
@@ -3172,7 +3173,7 @@ msgstr "Nurodykite iki %1 reikšmių (automatinis užbaigimas)"
 msgid "Entering %1, %2, %3, or %4 limits results to tickets with one of the respective types of statuses.  Any individual status name limits results to just the statuses named."
 msgstr ""
 
-#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:56
+#: sbin/rt-email-digest:103 share/html/Elements/Login:54 share/html/Install/Elements/Errors:49 share/html/SelfService/Error.html:48 share/html/SelfService/Error.html:49 share/html/m/_elements/login:57
 msgid "Error"
 msgstr "Klaida"
 
@@ -3234,7 +3235,7 @@ msgstr "Eskaluoti prašymą"
 msgid "Estimated"
 msgstr "Įvertinta"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:665
+#: lib/RT/Handle.pm:666
 msgid "Everyone"
 msgstr "Visi"
 
@@ -3302,7 +3303,7 @@ msgid "Failed to connect to database: %1"
 msgstr "Failed to connect to database: %1"
 
 #: lib/RT/SharedSetting.pm:217
-#. ($self->ObjectName)
+#. ($self->loc( $self->ObjectName ))
 msgid "Failed to create %1 attribute"
 msgstr "Klaida kuriant atributą %1"
 
@@ -3411,7 +3412,7 @@ msgstr "Užpildykite iki %1 tekstinių laukų"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Užpildykite iki %1 wikitext laukų"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2311 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
+#: lib/RT/Tickets.pm:2318 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:346
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Galutinis prioritetas"
 
@@ -3510,12 +3511,12 @@ msgstr "Persiųti operaciją #%1"
 msgid "ForwardMessage"
 msgstr "Persiųsti pranešimą"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:668
+#: lib/RT/Transaction.pm:679
 #. ($self->Data)
 msgid "Forwarded Ticket to %1"
 msgstr "Persiųstas prašymas adresu %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:665
+#: lib/RT/Transaction.pm:676
 #. ($self->Field, $self->Data)
 msgid "Forwarded Transaction #%1 to %2"
 msgstr "Persiųsta operacija #%1 adresu %2"
@@ -3570,7 +3571,7 @@ msgstr "Paimti šabloną iš failo"
 msgid "Getting started"
 msgstr "Getting started"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:897 lib/RT/Transaction.pm:909
+#: lib/RT/Transaction.pm:768 lib/RT/Transaction.pm:908 lib/RT/Transaction.pm:920
 #. ($New->Name)
 msgid "Given to %1"
 msgstr "Paskirta %1"
@@ -3679,7 +3680,7 @@ msgstr "Grupė"
 msgid "Group Rights"
 msgstr "Grupės teisės"
 
-#: lib/RT/Group.pm:928
+#: lib/RT/Group.pm:929
 #. ($new_member_obj->Object->Name)
 msgid "Group already has member: %1"
 msgstr "naudotojas jau priklauso grupei: %1"
@@ -3693,24 +3694,24 @@ msgstr "Negalima sukurti grupę: %1"
 msgid "Group created"
 msgstr "Grupė sukurta"
 
-#: lib/RT/Group.pm:695
+#: lib/RT/Group.pm:696
 msgid "Group disabled"
 msgstr "Grupė išjungta"
 
-#: lib/RT/Group.pm:697
+#: lib/RT/Group.pm:698
 msgid "Group enabled"
 msgstr "Grupė įjungta"
 
-#: lib/RT/Group.pm:1084
+#: lib/RT/Group.pm:1085
 msgid "Group has no such member"
 msgstr "Grupėje nėra tokio naudotojo"
 
-#: lib/RT/Group.pm:532
+#: lib/RT/Group.pm:533
 #. ($value)
 msgid "Group name '%1' is already in use"
 msgstr "Grupė vardu '%1' jau naudojama"
 
-#: lib/RT/Group.pm:908 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
+#: lib/RT/Group.pm:909 lib/RT/Queue.pm:1038 lib/RT/Queue.pm:963 lib/RT/Ticket.pm:1138 lib/RT/Ticket.pm:1219
 msgid "Group not found"
 msgstr "Grupė nerasta"
 
@@ -3722,7 +3723,7 @@ msgstr "Grupės teisės"
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupės"
 
-#: lib/RT/Group.pm:934
+#: lib/RT/Group.pm:935
 msgid "Groups can't be members of their members"
 msgstr "Grupės negali būti savo pačių nariais"
 
@@ -3738,7 +3739,7 @@ msgstr "Grupių sąrašas, kurioms priklauso naudotojas (pažymėkite iš kurių
 msgid "Groups the user is not member of (check box to add)"
 msgstr "Grupių sąrašas, kurioms nepriklauso naudotojas (pažymėkite į kurias norite įtraukti)"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:123 share/html/User/Elements/Portlets/Groups:48
 msgid "Groups this user belongs to"
 msgstr "Grupės, kurioms priklauso šis naudotojas"
 
@@ -3847,7 +3848,7 @@ msgstr ""
 msgid "ISO"
 msgstr "ISO"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2242 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
+#: lib/RT/Tickets.pm:2249 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
 msgid "Id"
 msgstr "Prašymas"
 
@@ -3977,7 +3978,7 @@ msgstr "Inform user that his password has been reset"
 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
 msgstr "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2288 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
+#: lib/RT/Tickets.pm:2295 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Pradinis prioritetas"
 
@@ -4058,7 +4059,7 @@ msgstr "Neteisinga klasė"
 msgid "Invalid Custom Field values source"
 msgstr "Netesingas papildomo lauko reikšmės šaltinis"
 
-#: lib/RT/Group.pm:602
+#: lib/RT/Group.pm:603
 msgid "Invalid Group Type"
 msgstr "Neleistinas grupės tipas"
 
@@ -4349,7 +4350,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Susiejimas. Neturite teises"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:93 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:411 share/html/m/ticket/show:415
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:93 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:389 share/html/m/ticket/show:415
 msgid "Links"
 msgstr "Nuorodos"
 
@@ -4429,7 +4430,7 @@ msgstr "Prisijungta vardu <span class=\"current-user\">%1</span>"
 msgid "Logged out"
 msgstr "Atsijungė"
 
-#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:62 share/html/m/_elements/login:77
+#: share/html/Elements/Login:49 share/html/Elements/Login:62 share/html/Elements/Login:91 share/html/m/_elements/login:65 share/html/m/_elements/login:80
 msgid "Login"
 msgstr "Prisijungti"
 
@@ -4567,26 +4568,26 @@ msgstr "Aš"
 msgid "Member"
 msgstr "Narys"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:803
+#: lib/RT/Transaction.pm:814
 #. ($value)
 msgid "Member %1 added"
 msgstr "Narys %1 pridėtas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:842
+#: lib/RT/Transaction.pm:853
 #. ($value)
 msgid "Member %1 deleted"
 msgstr "Narys %1 ištrintas"
 
-#: lib/RT/Group.pm:945
+#: lib/RT/Group.pm:946
 #. ($new_member_obj->Object->Name)
 msgid "Member added: %1"
 msgstr "Naudotojas įtrauktas į grupę: %1"
 
-#: lib/RT/Group.pm:1091
+#: lib/RT/Group.pm:1092
 msgid "Member deleted"
 msgstr "Naudotojas pašalintas iš grupės"
 
-#: lib/RT/Group.pm:1095
+#: lib/RT/Group.pm:1096
 msgid "Member not deleted"
 msgstr "Naudotojas nepašalintas iš grupės"
 
@@ -4602,12 +4603,12 @@ msgstr "Yra narys"
 msgid "Members"
 msgstr "Nariai"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:800
+#: lib/RT/Transaction.pm:811
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 added"
 msgstr "Narystė grupėje %1 pridėta"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:839
+#: lib/RT/Transaction.pm:850
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 deleted"
 msgstr "Narystė grupėje %1 panaikinta"
@@ -4637,7 +4638,7 @@ msgstr "Apjungimo klaida. Nepavyksta nustatyti būsenos"
 msgid "Merge into"
 msgstr "Apjungti su prašymu"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:806
+#: lib/RT/Transaction.pm:817
 #. ($value)
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Apjungta į %1"
@@ -4984,6 +4985,10 @@ msgstr "Pakeisti naudotoją %1"
 msgid "Modify this search..."
 msgstr "Keisti šią paiešką..."
 
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:135
+msgid "Modify this user"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Ticket/ModifyAll.html:58
 #. ($Ticket->Id)
 msgid "Modify ticket # %1"
@@ -5161,6 +5166,10 @@ msgstr "Mano diena"
 msgid "My Reminders"
 msgstr "Mano priminimai"
 
+#: etc/initialdata:615
+msgid "My Tickets"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Approvals/index.html:48
 msgid "My approvals"
 msgstr "Mano patvirtinimai"
@@ -5177,10 +5186,22 @@ msgstr "Mano priminimai"
 msgid "My saved searches"
 msgstr "Mano įsimintos paieškos"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124
+msgid "MyAdminQueues"
+msgstr ""
+
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:634
+msgid "MyReminders"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Installer.pm:68
 msgid "MySQL"
 msgstr "MySQL"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124
+msgid "MySupportQueues"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100
 msgid "NBSP"
 msgstr ""
@@ -5442,7 +5463,7 @@ msgstr "Nėra eilių kūrimo teisių"
 msgid "No permission to create tickets in the queue '%1'"
 msgstr "Nėra prašymų kūrimo teisių eilėje '%1'"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:202
+#: share/html/SelfService/Display.html:175
 msgid "No permission to display that ticket"
 msgstr "Nėra prašymo peržiūros teisių"
 
@@ -5462,7 +5483,7 @@ msgstr "Nėra teisių keisti nustatymus"
 msgid "No permission to view Article"
 msgstr "Neužtenka teisių pamatyti straipsnį"
 
-#: share/html/SelfService/Update.html:101
+#: share/html/SelfService/Update.html:108
 msgid "No permission to view update ticket"
 msgstr "Nėta prašymo pakeitimų peržiūros teisių"
 
@@ -5494,7 +5515,7 @@ msgstr "Teisės nerastos"
 msgid "No rights granted."
 msgstr "Nesuteikto teisės."
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:282
+#: share/html/Search/Bulk.html:258
 msgid "No search to operate on."
 msgstr "Nėra užklausos su kuria būtų dirbama."
 
@@ -5510,7 +5531,7 @@ msgstr "Nėra tokio rakto arba raktas netinka pasirašymui"
 msgid "No tickets found."
 msgstr "Prašymų nerasta."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:594 lib/RT/Transaction.pm:618
+#: lib/RT/Transaction.pm:605 lib/RT/Transaction.pm:629
 msgid "No transaction type specified"
 msgstr "Tranzakcijos tipas nenurodytas"
 
@@ -5730,7 +5751,7 @@ msgstr "Redagavimas atsijungus"
 msgid "Offline upload"
 msgstr "Įkėlimas atsijungus nuo RT"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:384
+#: lib/RT/Transaction.pm:400
 #. ($self->CreatedAsString, $self->CreatorObj->Name)
 msgid "On %1, %2 wrote:"
 msgstr "%1 naudotojas %2 rašė:"
@@ -5821,7 +5842,7 @@ msgstr "Rodyti patvirtinimus prašymams, sukurtiems iki %1"
 msgid "Only show custom fields for:"
 msgstr "Papildomus laukus rodyti tik:"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2417 etc/RT_Config.pm:2446 etc/RT_Config.pm:2493 etc/RT_Config.pm:2522
+#: etc/RT_Config.pm:2437 etc/RT_Config.pm:2466 etc/RT_Config.pm:2513 etc/RT_Config.pm:2542
 msgid "Open It"
 msgstr ""
 
@@ -5870,11 +5891,11 @@ msgstr "Organizacija"
 msgid "Originating ticket: #%1"
 msgstr "Pirminis prašymas: #%1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:691
+#: lib/RT/Transaction.pm:702
 msgid "Outgoing email about a comment recorded"
 msgstr "Išsiųstas laiškas apie komentarą išsaugotas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:695
+#: lib/RT/Transaction.pm:706
 msgid "Outgoing email recorded"
 msgstr "Išsiųstas laiškas išsaugotas"
 
@@ -5898,7 +5919,7 @@ msgstr "Skirti save atskingu"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "Būti atsakingu už prašymą"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2460 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:152 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2467 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:152 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:263 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
 msgid "Owner"
 msgstr "Atsakingas"
 
@@ -5916,7 +5937,7 @@ msgstr "Atsakingas pakeistas iš %1 į %2"
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Atsakingas negali būti paskirtas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:745 lib/RT/Transaction.pm:915
+#: lib/RT/Transaction.pm:756 lib/RT/Transaction.pm:926
 #. ($Old->Name , $New->Name)
 #. ($Old->Name, $New->Name)
 msgid "Owner forcibly changed from %1 to %2"
@@ -5950,11 +5971,11 @@ msgstr "Peidžerio numeris"
 msgid "PagerPhone"
 msgstr "Peidžerio Nr"
 
-#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:419 share/html/m/ticket/show:458
+#: share/html/Elements/EditLinks:146 share/html/Elements/EditLinks:73 share/html/Elements/ShowLinks:97 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:256 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:139 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:74 share/html/m/ticket/create:397 share/html/m/ticket/show:458
 msgid "Parents"
 msgstr "Protėviai"
 
-#: share/html/Elements/Login:75 share/html/User/Prefs.html:117 share/html/m/_elements/login:74
+#: share/html/Elements/Login:75 share/html/User/Prefs.html:117 share/html/m/_elements/login:77
 msgid "Password"
 msgstr "Slaptažodis"
 
@@ -5962,7 +5983,7 @@ msgstr "Slaptažodis"
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Slaptažodžio priminimas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/User.pm:862
+#: lib/RT/Transaction.pm:878 lib/RT/User.pm:862
 msgid "Password changed"
 msgstr "Slaptažodis pakeistas"
 
@@ -6041,7 +6062,7 @@ msgstr "Perl bibliotekos paieškos tvarka"
 msgid "Permanently wipeout data from RT"
 msgstr "Negrįžtamai panaikinti RT duomenis"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:416 lib/RT/Article.pm:468 lib/RT/Article.pm:492 lib/RT/Article.pm:576 lib/RT/Attachment.pm:712 lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:774 lib/RT/Attachment.pm:775 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1603 lib/RT/CustomField.pm:1744 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2463 lib/RT/Ticket.pm:2476 lib/RT/Ticket.pm:2555 lib/RT/Ticket.pm:2568 lib/RT/Ticket.pm:2668 lib/RT/Ticket.pm:2682 lib/RT/Ticket.pm:2941 lib/RT/Ticket.pm:2952 lib/RT/Ticket.pm:2958 lib/RT/Ticket.pm:3167 lib/RT/Ticket.pm:3241 lib/RT/Ticket.pm:3471 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1095 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1511 lib/RT/User.pm:1634 lib/RT/User.pm:323 lib/RT/User.pm:730 lib/RT/User.pm:765 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
+#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:416 lib/RT/Article.pm:468 lib/RT/Article.pm:492 lib/RT/Article.pm:576 lib/RT/Attachment.pm:712 lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:774 lib/RT/Attachment.pm:775 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1603 lib/RT/CustomField.pm:1744 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1061 lib/RT/Group.pm:1113 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:656 lib/RT/Group.pm:886 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2463 lib/RT/Ticket.pm:2476 lib/RT/Ticket.pm:2555 lib/RT/Ticket.pm:2568 lib/RT/Ticket.pm:2668 lib/RT/Ticket.pm:2682 lib/RT/Ticket.pm:2941 lib/RT/Ticket.pm:2952 lib/RT/Ticket.pm:2958 lib/RT/Ticket.pm:3167 lib/RT/Ticket.pm:3241 lib/RT/Ticket.pm:3471 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:601 lib/RT/Transaction.pm:623 lib/RT/User.pm:1095 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1511 lib/RT/User.pm:1634 lib/RT/User.pm:323 lib/RT/User.pm:730 lib/RT/User.pm:765 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Neturite teisės"
 
@@ -6116,7 +6137,7 @@ msgstr "Nustatymai"
 msgid "Preferences %1 for user %2."
 msgstr "Nustatymai %1 naudotojo %2."
 
-#: share/html/Prefs/MyRT.html:158 share/html/Prefs/MyRT.html:94
+#: share/html/Prefs/MyRT.html:159 share/html/Prefs/MyRT.html:94
 #. ($pane)
 #. (loc('summary rows'))
 msgid "Preferences saved for %1."
@@ -6165,7 +6186,7 @@ msgstr "Print the resulting digest messages to STDOUT; don't mail them. Do not m
 msgid "Print this message"
 msgstr "Spausdinti šį pranešimą"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2264 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:363 share/html/m/ticket/show:243
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2271 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:341 share/html/m/ticket/show:243
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritetas"
 
@@ -6185,7 +6206,7 @@ msgstr "Prieigos lygis:"
 msgid "Private Key"
 msgstr "Privatus raktas"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:666 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
+#: lib/RT/Handle.pm:667 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privelegijuotas"
 
@@ -6202,7 +6223,7 @@ msgstr "Privilegijuoti naudotojai"
 msgid "Processing without transaction, some conditions and actions may fail. Consider using --transaction argument"
 msgstr "Processing without transaction, some conditions and actions may fail. Consider using --transaction argument"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:680
+#: lib/RT/Handle.pm:681
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Pseudo-grupės vidiniam naudojimui"
 
@@ -6227,7 +6248,7 @@ msgstr "Paieškos konstravimas"
 msgid "Query:"
 msgstr "Užklausa:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:956 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2107 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:247
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:956 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2114 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:251 share/html/m/ticket/show:247
 msgid "Queue"
 msgstr "Eilė"
 
@@ -6269,7 +6290,7 @@ msgstr "Eilė įjungta"
 msgid "Queue id"
 msgstr "Eilės identifikatorius"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:337 share/html/SelfService/Display.html:124
+#: lib/RT/CustomField.pm:337 share/html/SelfService/Display.html:109
 msgid "Queue not found"
 msgstr "Eilė nerasta"
 
@@ -6321,6 +6342,14 @@ msgstr "Greita paieška"
 msgid "Quick ticket creation"
 msgstr "Greitas prašymo sukūrimas"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:627
+msgid "QuickCreate"
+msgstr ""
+
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:638
+msgid "Quicksearch"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Date.pm:120
 msgid "RFC2616"
 msgstr "RFC2616"
@@ -6398,7 +6427,7 @@ msgstr "RT baziniai kintamieji"
 msgid "RT couldn't store your session."
 msgstr "RT negali įsiminti jūsų sesijos"
 
-#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/_elements/login:52 share/html/m/index.html:48
+#: share/html/Elements/Logo:61 share/html/m/_elements/header:49 share/html/m/_elements/login:53 share/html/m/index.html:48
 #. (RT->Config->Get('rtname'))
 msgid "RT for %1"
 msgstr "%1 prašymų valdymo sistema RT"
@@ -6454,7 +6483,7 @@ msgstr "RT tvarkyti grupę  %1"
 msgid "RTAddressRegexp option in the config doesn't match %1"
 msgstr "RTAddressRegexp nustatymas konfigūracijoje neatitinka %1"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2449 etc/RT_Config.pm:2453 etc/RT_Config.pm:2525 etc/RT_Config.pm:2529
+#: etc/RT_Config.pm:2469 etc/RT_Config.pm:2473 etc/RT_Config.pm:2545 etc/RT_Config.pm:2549
 msgid "Re-open"
 msgstr ""
 
@@ -6490,27 +6519,27 @@ msgstr "Rekursinis narys"
 msgid "Refer to"
 msgstr "Nurodo į"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:797
+#: lib/RT/Transaction.pm:808
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 added"
 msgstr "Pridėta nuoroda iš prašymo %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:836
+#: lib/RT/Transaction.pm:847
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 deleted"
 msgstr "Panaikinta nuoroda iš prašymo %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:794
+#: lib/RT/Transaction.pm:805
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 added"
 msgstr "Pridėta nuoroda į prašymą %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:833
+#: lib/RT/Transaction.pm:844
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Panaikinta nuoroda į prašymą %1"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:422 share/html/m/ticket/show:476
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:84 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:70 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:128 share/html/Elements/EditLinks:100 share/html/Elements/EditLinks:158 share/html/Elements/ShowLinks:127 share/html/Ticket/Create.html:259 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:104 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:151 share/html/m/ticket/create:400 share/html/m/ticket/show:476
 msgid "Referred to by"
 msgstr "Į jį rodo"
 
@@ -6518,7 +6547,7 @@ msgstr "Į jį rodo"
 msgid "ReferredToBy"
 msgstr "Į jį rodo"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:421 share/html/m/ticket/show:466
+#: share/html/Articles/Article/Elements/EditLinks:58 share/html/Articles/Article/Elements/ShowLinks:48 share/html/Elements/EditLinks:154 share/html/Elements/EditLinks:91 share/html/Elements/SelectLinkType:51 share/html/Elements/ShowLinks:113 share/html/Ticket/Create.html:258 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:147 share/html/Ticket/Elements/BulkLinks:94 share/html/m/ticket/create:399 share/html/m/ticket/show:466
 msgid "Refers to"
 msgstr "Nurodo į"
 
@@ -6583,7 +6612,11 @@ msgstr "Atnaujinti paieškos rezultatus kas 60 minučių."
 msgid "Refresh this page every %1 minutes."
 msgstr "Automatiškai atnaujinti šį puslapį kas %1 minučių."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2425 etc/RT_Config.pm:2441 etc/RT_Config.pm:2501 etc/RT_Config.pm:2517
+#: etc/RT_Config.pm:1124 etc/initialdata:646
+msgid "RefreshHomepage"
+msgstr ""
+
+#: etc/RT_Config.pm:2445 etc/RT_Config.pm:2461 etc/RT_Config.pm:2521 etc/RT_Config.pm:2537
 msgid "Reject"
 msgstr ""
 
@@ -6603,18 +6636,18 @@ msgstr "Atsiminti nutylėtąją eilę"
 msgid "Reminder"
 msgstr "Priminimas"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2575 lib/RT/Transaction.pm:933
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2632 lib/RT/Transaction.pm:944
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
 msgstr "Priminimas '%1' pridėtas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:946
+#: lib/RT/Transaction.pm:957
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' completed"
 msgstr "Priminimas '%1' įvykdytas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:939
+#: lib/RT/Transaction.pm:950
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr "Priminimas '%1' atidarytas pakartotinai"
@@ -6693,7 +6726,7 @@ msgstr "Prašymo autorius"
 msgid "RequestorGroup"
 msgstr "Prašymo autoriaus grupė"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:297 share/html/m/ticket/show:296
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Tickets.pm:138 share/html/Elements/QuickCreate:70 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:173 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:255 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:67 share/html/Ticket/Create.html:116 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:70 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:58 share/html/m/_elements/ticket_list:94 share/html/m/ticket/create:273 share/html/m/ticket/show:296
 msgid "Requestors"
 msgstr "Prašymo autoriai"
 
@@ -6726,11 +6759,11 @@ msgstr "Atstatyti standartinius"
 msgid "Residence"
 msgstr "Namų"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2421 etc/RT_Config.pm:2437 etc/RT_Config.pm:2497 etc/RT_Config.pm:2513 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
+#: etc/RT_Config.pm:2441 etc/RT_Config.pm:2457 etc/RT_Config.pm:2517 etc/RT_Config.pm:2533 share/html/Search/Elements/EditFormat:75
 msgid "Resolve"
 msgstr "Išspręsti"
 
-#: share/html/m/ticket/reply:168
+#: share/html/m/ticket/reply:169
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Resolve ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Išspręsti prašymą #%1 (%2)"
@@ -6807,7 +6840,7 @@ msgstr "Teisė neužkrauta"
 msgid "Right revoked"
 msgstr "Teisė atšaukta"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2250 lib/RT/Interface/Web.pm:2350
 #. ($object_type)
 msgid "Rights could not be granted for %1"
 msgstr "Negali būti suteiktos teisės %1"
@@ -6881,10 +6914,14 @@ msgid "Save this search"
 msgstr "Įsiminti šią paiešką"
 
 #: lib/RT/SharedSetting.pm:213
-#. ($self->ObjectName, $name)
+#. ($self->loc( $self->ObjectName ), $name)
 msgid "Saved %1 %2"
 msgstr "Išsaugota %1 %2"
 
+#: share/html/Admin/Global/MyRT.html:75 share/html/Dashboards/Queries.html:128
+msgid "Saved Search"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Elements/ShowSearch:72
 #. ($m->interp->apply_escapes($SavedSearch, 'h'))
 msgid "Saved Search %1 not found"
@@ -6902,6 +6939,10 @@ msgstr "Įsimintos diagramos"
 msgid "Saved searches"
 msgstr "Įsimintos paieškos"
 
+#: etc/RT_Config.pm:1124
+msgid "SavedSearches"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:71
 #. ($scrip->id)
 msgid "Scrip #%1"
@@ -7503,7 +7544,7 @@ msgstr "Trynimo procedūrai reikalinga direktorija išsaugoti duomenims. Patikri
 msgid "Shredder needs a directory to write dumps to. Please ensure that the directory %1 exists and that it is writable by your web server."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Dashboards/Queries.html:180
+#: share/html/Dashboards/Queries.html:183
 msgid "Sidebar"
 msgstr "Šoninis meniu"
 
@@ -7609,7 +7650,7 @@ msgstr "Excel failas"
 msgid "Stage"
 msgstr "Stadija"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2433 etc/RT_Config.pm:2509
+#: etc/RT_Config.pm:2453 etc/RT_Config.pm:2529
 msgid "Stall"
 msgstr ""
 
@@ -7626,7 +7667,7 @@ msgstr "Buvo pradėtas"
 msgid "StartedRelative"
 msgstr "Pradėta santykinai"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:404 share/html/m/ticket/show:383
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Tickets.pm:126 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:188 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:221 share/html/Elements/SelectDateType:54 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:239 share/html/Ticket/Elements/EditDates:50 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:54 share/html/m/ticket/create:382 share/html/m/ticket/show:383
 msgid "Starts"
 msgstr "Bus pradėtas"
 
@@ -7638,7 +7679,7 @@ msgstr "Bus pradėta santykinai"
 msgid "State"
 msgstr "Valstija"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:277 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2146 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:61 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:253 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
 msgid "Status"
 msgstr "Būsena"
 
@@ -7652,7 +7693,7 @@ msgstr "Būsena '%1' nėra tinkama prašymams šioje eilėje."
 msgid "Status Change"
 msgstr "Būsenos pakeitimas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:643
+#: lib/RT/Transaction.pm:654
 #. ("'" . $self->loc( $self->OldValue ) . "'",                        "'" . $self->loc( $self->NewValue ) . "'")
 msgid "Status changed from %1 to %2"
 msgstr "Būsena pakeista iš %1 į %2"
@@ -7684,7 +7725,7 @@ msgstr "Pasiskirti prašymą sau"
 msgid "Step %1 of %2"
 msgstr "Žingsnis %1 iš %2"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:751 lib/RT/Transaction.pm:902
+#: lib/RT/Transaction.pm:762 lib/RT/Transaction.pm:913
 #. ($Old->Name)
 msgid "Stolen from %1"
 msgstr "Atsakingas perimtas iš %1"
@@ -7697,7 +7738,7 @@ msgstr "Atsakingas perimtas iš %1 "
 msgid "Style"
 msgstr "Stilius"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2213 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:147 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:256 share/html/m/ticket/reply:96
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2220 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:69 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:147 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:232 share/html/m/ticket/reply:96
 msgid "Subject"
 msgstr "Pavadinimas"
 
@@ -7705,7 +7746,7 @@ msgstr "Pavadinimas"
 msgid "Subject Tag"
 msgstr "Pavadinimo žymė"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:773
+#: lib/RT/Transaction.pm:784
 #. ($self->Data)
 msgid "Subject changed to %1"
 msgstr "Pavadinimas pakeistas į %1"
@@ -7797,7 +7838,7 @@ msgstr "Sisteminės informcinės panelės"
 msgid "System Default"
 msgstr "Naudoti sisteminį nustatymą"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2193 lib/RT/Interface/Web.pm:2293 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2250 lib/RT/Interface/Web.pm:2350 share/html/Admin/Elements/EditRightsCategoryTabs:65 share/html/Admin/Elements/SelectRights:110
 msgid "System Error"
 msgstr "Sisteminė klaida"
 
@@ -7810,7 +7851,7 @@ msgstr "Sisteminė klaida: %1"
 msgid "System Tools"
 msgstr "Sisteminiai įrankiai"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:661
+#: lib/RT/Transaction.pm:672
 msgid "System error"
 msgstr "Sistemos klaida"
 
@@ -7830,7 +7871,7 @@ msgstr "Sisteminės grupės"
 msgid "System rights"
 msgstr "Sisteminės teisės"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:732
+#: lib/RT/Handle.pm:733
 msgid "SystemRolegroup for internal use"
 msgstr "Sisteminės pseudo-grupė vidiniam naudojimui"
 
@@ -7846,7 +7887,7 @@ msgstr "Paskirti prašymus sau"
 msgid "TakeTicket"
 msgstr "Skirti prašymą sau"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:736 lib/RT/Transaction.pm:894
+#: lib/RT/Transaction.pm:747 lib/RT/Transaction.pm:905
 msgid "Taken"
 msgstr "Paskirtas"
 
@@ -7991,7 +8032,7 @@ msgstr "Šis naudotojas negali būti atsakingas už prašymus šioje eilėje"
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Tai ne skaitmeninis id"
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:358 share/html/m/ticket/show:211
+#: share/html/SelfService/Display.html:57 share/html/Ticket/Create.html:202 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:52 share/html/m/ticket/create:336 share/html/m/ticket/show:211
 msgid "The Basics"
 msgstr "Esminiai parametrai"
 
@@ -8216,7 +8257,7 @@ msgstr "Prašymas Nr.%1"
 msgid "Ticket %1 created in queue '%2'"
 msgstr "Prašymas Nr.%1 sukurtas eilėje '%2'"
 
-#: share/html/Search/Bulk.html:413 share/html/Tools/MyDay.html:100 share/html/Tools/MyDay.html:91 share/html/Tools/MyDay.html:94
+#: share/html/Search/Bulk.html:389 share/html/Tools/MyDay.html:100 share/html/Tools/MyDay.html:91 share/html/Tools/MyDay.html:94
 #. ($Ticket->Id, $_)
 #. ($id, $msg)
 msgid "Ticket %1: %2"
@@ -8251,11 +8292,11 @@ msgstr "Prašymas ir operacija"
 msgid "Ticket composition"
 msgstr "Prašymo sudėtis"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2382
+#: lib/RT/Tickets.pm:2389
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Prašymo turinys"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2427
+#: lib/RT/Tickets.pm:2434
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Prašymo turinio duomenų tipas"
 
@@ -8292,12 +8333,12 @@ msgstr "PrašymoSQL paieškos modulis"
 msgid "Tickets"
 msgstr "Prašymai"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2584
+#: lib/RT/Tickets.pm:2591
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'BASE'},)
 msgid "Tickets %1 %2"
 msgstr "Prašymai %1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2541
+#: lib/RT/Tickets.pm:2548
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'TARGET'})
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr "Prašymai %1 naudotojo %2"
@@ -8326,15 +8367,15 @@ msgstr "Prašymai išspręsti iki"
 msgid "Tickets which depend on this approval:"
 msgstr "Nuo šio patvirtinimo priklauso šie prašymai:"
 
-#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:374
+#: share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:169 share/html/Search/Elements/PickBasics:165 share/html/Ticket/Create.html:216 share/html/m/ticket/create:352
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Laiko sąnaudų įvertinimas"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2357 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:388
+#: lib/RT/Tickets.pm:2364 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:366
 msgid "Time Left"
 msgstr "Liko dirbti"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2334 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:381
+#: lib/RT/Tickets.pm:2341 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:359
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Jau dirbta"
 
@@ -8425,7 +8466,7 @@ msgstr "Iš viso"
 msgid "Transaction"
 msgstr "Tranzakcija"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:927
+#: lib/RT/Transaction.pm:938
 #. ($self->Data)
 msgid "Transaction %1 purged"
 msgstr "Tranzakcija %1 panaikinta"
@@ -8446,7 +8487,7 @@ msgstr "Tranzakcija->Neįmanoma sukurti, nes nenurodytas objekto tipas ir identi
 msgid "TransactionDate"
 msgstr "Tranzakcijos data"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:984
+#: lib/RT/Transaction.pm:995
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Tranzakcijos nekeičiamos"
 
@@ -8462,7 +8503,7 @@ msgstr "Ant"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Antradienis"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2189 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
+#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2196 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
 msgid "Type"
 msgstr "Tipas"
 
@@ -8531,7 +8572,7 @@ msgstr "Negalima užprenumeruoti informacinės panelės %1: Priega nesuteikta"
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr "Nuimkite pažymėjimą, jeigu norite išjungti išvardintų gavėjų informavimą <b>tik šiai operacijai</b>. Nuolatinis išjungimas valdomas <a href=\"%1\">Asmenų puslapyje</a>."
 
-#: etc/RT_Config.pm:2457 etc/RT_Config.pm:2533
+#: etc/RT_Config.pm:2477 etc/RT_Config.pm:2553
 msgid "Undelete"
 msgstr ""
 
@@ -8588,11 +8629,15 @@ msgstr "Bevardė informacinė panelė"
 msgid "Unnamed search"
 msgstr "Bevardė užklausa"
 
+#: etc/initialdata:619
+msgid "Unowned Tickets"
+msgstr ""
+
 #: share/html/m/_elements/menu:79
 msgid "Unowned tickets"
 msgstr "Prašymai, neturintys paskirto atsakingo asmens"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:667
+#: lib/RT/Handle.pm:668
 msgid "Unprivileged"
 msgstr "Nepriveligijuotas"
 
@@ -8612,7 +8657,7 @@ msgstr "Nepažymėti objektai"
 msgid "Unset private key"
 msgstr "Privatus raktas nuimtas"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:906
+#: lib/RT/Transaction.pm:743 lib/RT/Transaction.pm:917
 msgid "Untaken"
 msgstr "Nepaskirtas atsakingas"
 
@@ -8628,7 +8673,7 @@ msgstr "Atnaujinti diagramą"
 msgid "Update Graph"
 msgstr "Pakeisti grafiką"
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:142
+#: share/html/SelfService/Update.html:92 share/html/Ticket/Update.html:188 share/html/m/ticket/reply:143
 msgid "Update Ticket"
 msgstr "Papildyti prašymo istoriją"
 
@@ -8644,7 +8689,7 @@ msgstr "Pakeisti formatą ir ieškoti"
 msgid "Update multiple tickets"
 msgstr "Pakeisti pažymėtus prašymus"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:518 lib/RT/Interface/Web.pm:2024
 msgid "Update not recorded."
 msgstr "Pakeitimas neįsimintas"
 
@@ -8652,19 +8697,19 @@ msgstr "Pakeitimas neįsimintas"
 msgid "Update ticket"
 msgstr "Pakeisti prašymą"
 
-#: share/html/SelfService/Update.html:49 share/html/SelfService/Update.html:96 share/html/m/ticket/reply:48
+#: share/html/SelfService/Update.html:103 share/html/SelfService/Update.html:49 share/html/m/ticket/reply:48
 #. ($Ticket->id)
 #. ($t->id)
 msgid "Update ticket #%1"
 msgstr "Prašymo #%1 pakeitimas"
 
-#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:170
+#: share/html/Ticket/Update.html:218 share/html/m/ticket/reply:171
 #. ($TicketObj->id, $TicketObj->Subject||'')
 #. ($t->id, $t->Subject)
 msgid "Update ticket #%1 (%2)"
 msgstr "Prašymo #%1 pakeitimas (%2)"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:516 lib/RT/Interface/Web.pm:1998
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:516 lib/RT/Interface/Web.pm:2024
 msgid "Update type was neither correspondence nor comment."
 msgstr "Pakeitimas nebuvo nei atsakymas, nei komentaras."
 
@@ -8796,7 +8841,7 @@ msgstr "Naudotojo nustatytos sąlygos ir veiksmai"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Naudotojo teisės"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2792
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2849
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},                    $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr "Naudotojas pageidauja nežinomo tipo pakeitimo %2 objektui #%3 papildomą lauką %1"
@@ -8838,7 +8883,7 @@ msgstr "Vartotojo GnuPG raktai"
 msgid "User-defined groups"
 msgstr "Naudotojo sukurtos grupės"
 
-#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:70 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/_elements/login:70
+#: share/html/Admin/Users/Modify.html:67 share/html/Elements/Login:70 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:58 share/html/m/_elements/login:73
 msgid "Username"
 msgstr "Naudotojo vardas"
 
@@ -9227,7 +9272,7 @@ msgstr "Jūs įjungėte GnuPG palaikymą, bet nenurodėte komentarų adreso šia
 msgid "You have enabled GnuPG support but have not set a correspondence address for this queue."
 msgstr "Jūs įjungėte GnuPG palaikymą, bet nenurodėte susirašinėjimo adreso šiai eilei."
 
-#: share/html/SelfService/Display.html:131
+#: share/html/SelfService/Display.html:116
 msgid "You have no permission to create tickets in that queue."
 msgstr "Jūs neturite teisės kurti prašymus šioje eilėje."
 
@@ -9314,7 +9359,7 @@ msgstr "[Aukštyn]"
 msgid "[none]"
 msgstr "[nieko]"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:714
+#: lib/RT/Transaction.pm:725
 msgid "a custom field"
 msgstr "papildomas laukas"
 
@@ -9402,7 +9447,7 @@ msgstr "glaustas"
 msgid "core config"
 msgstr "pagrindinė konfigūracija"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1490 lib/RT/Interface/Web.pm:1499
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1516 lib/RT/Interface/Web.pm:1525
 msgid "create a ticket"
 msgstr ""
 
@@ -9585,19 +9630,19 @@ msgstr "min"
 msgid "minutes"
 msgstr "minučių"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1492
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1518
 msgid "modify RT's configuration"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1495
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1521
 msgid "modify a dashboard"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1498
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1524
 msgid "modify or access a search"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1497
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1523
 msgid "modify your preferences"
 msgstr ""
 
@@ -9757,11 +9802,11 @@ msgstr "sistema %1"
 msgid "system group '%1'"
 msgstr "sisteminė grupė '%1'"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1406
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1432
 msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2)"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1399
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1425
 msgid "the Referrer header supplied by your browser (%1) is not allowed by RT's configured hostname (%2) or whitelisted hosts (%3)"
 msgstr ""
 
@@ -9799,15 +9844,15 @@ msgstr "neaprašyta grupė: %1"
 msgid "unlimited"
 msgstr "neribotas"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1491 lib/RT/Interface/Web.pm:1496 lib/RT/Interface/Web.pm:1500
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1517 lib/RT/Interface/Web.pm:1522 lib/RT/Interface/Web.pm:1526
 msgid "update a ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1493
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1519
 msgid "update an approval"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1494
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1520
 msgid "update an article"
 msgstr ""
 
@@ -9862,7 +9907,7 @@ msgstr "metai"
 msgid "yes"
 msgstr "taip"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:1391
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:1417
 msgid "your browser did not supply a Referrer header"
 msgstr ""