Dev to 4.0.11
[usit-rt.git] / share / po / sv.po
index 4039335..788e52d 100644 (file)
@@ -64,7 +64,7 @@ msgstr "%1 #%2"
 msgid "%1 %2"
 msgstr "%1 %2"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2038
+#: lib/RT/Tickets.pm:2042
 #. ($args{'FIELD'},        $args{'OPERATOR'}, $args{'VALUE'})
 msgid "%1 %2 %3"
 msgstr "%1 %2 %3"
@@ -84,7 +84,7 @@ msgstr "%1 %3 %2 %6 %4.%5"
 msgid "%1 %2 %3 %4:%5:%6 %7"
 msgstr "%1, %3 %2 %7 kl. %4.%5.%6"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1784 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
+#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:721 lib/RT/Transaction.pm:763
 #. ($cf->Name, $new_content)
 #. ($field, $new)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -96,13 +96,13 @@ msgstr "%1 %2 tillagt"
 msgid "%1 %2 ago"
 msgstr "%1 %2 sedan"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1791 lib/RT/Transaction.pm:727
+#: lib/RT/Record.pm:1798 lib/RT/Transaction.pm:727
 #. ($cf->Name, $old_content, $new_content)
 #. ($field, $old, $new)
 msgid "%1 %2 changed to %3"
 msgstr "%1 %2 ändrat till %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1788 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
+#: lib/RT/Record.pm:1795 lib/RT/Transaction.pm:724 lib/RT/Transaction.pm:769
 #. ($cf->Name, $old_content)
 #. ($field, $old)
 #. ($self->Field, $principal->Object->Name)
@@ -128,7 +128,7 @@ msgstr "%1 %2 sparad."
 msgid "%1 %2 updated."
 msgstr "%1 %2 uppdaterad."
 
-#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:70
+#: share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:89 share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:72
 #. ($_[0]->loc($_[0]->ConditionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->ActionObj->Name),            $_[0]->loc($_[0]->TemplateObj->Name),)
 #. (loc($scrip->ConditionObj->Name), loc($scrip->ActionObj->Name), loc($scrip->TemplateObj->Name))
 msgid "%1 %2 with template %3"
@@ -217,8 +217,8 @@ msgid "%1 - Specify the type of a transaction you want to use"
 msgstr "%1 - Specificera den typ av transaktion du vill använda"
 
 #: share/html/Elements/Footer:56 share/html/m/_elements/footer:51
-#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2012', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
-#. ('', '', '2012', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
+#. ('&#187;&#124;&#171;', $RT::VERSION, '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
+#. ('', '', '2013', '<a href="http://www.bestpractical.com?rt='.$RT::VERSION.'">Best Practical Solutions, LLC</a>',)
 msgid "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
 msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
 
@@ -226,7 +226,7 @@ msgstr "%1 RT %2 Copyright 1996-%3 %4."
 msgid "%1 ScripAction loaded"
 msgstr "%1 ScripAktion inläst"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1819
+#: lib/RT/Record.pm:1826
 #. ($args{'Value'}, $cf->Name)
 msgid "%1 added as a value for %2"
 msgstr "%1 tillagt som värde för %2"
@@ -246,7 +246,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 already has that right"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Link.pm:137 lib/RT/Link.pm:145
+#: lib/RT/Link.pm:121 lib/RT/Link.pm:129
 #. ($args{'Base'})
 #. ($args{'Target'})
 msgid "%1 appears to be a local object, but can't be found in the database"
@@ -264,7 +264,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 by %2"
 msgstr "%1 av %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:858 lib/RT/Transaction.pm:863 lib/RT/Transaction.pm:877 lib/RT/Transaction.pm:886 lib/RT/Transaction.pm:924
+#: lib/RT/Record.pm:514 lib/RT/Transaction.pm:657 lib/RT/Transaction.pm:856 lib/RT/Transaction.pm:861 lib/RT/Transaction.pm:875 lib/RT/Transaction.pm:884 lib/RT/Transaction.pm:922
 #. ($self->loc($self->Field),                               ($self->OldValue? "'".$self->OldValue ."'" : $self->loc("(no value)")) , "'". $self->NewValue."'")
 #. ($self->loc($self->Field) , $q1->Name , $q2->Name)
 #. ($self->Field,                ( $self->OldValue ? "'" . $self->OldValue . "'" : $no_value ),                "'" . $self->NewValue . "'")
@@ -293,7 +293,7 @@ msgstr "%1 kopiera"
 msgid "%1 core config"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:962
+#: lib/RT/Record.pm:964
 msgid "%1 could not be set to %2."
 msgstr "%1 kunde inte anges till %2."
 
@@ -350,7 +350,7 @@ msgstr ""
 msgid "%1 is already a %2 for this ticket"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:315 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
+#: lib/RT/Queue.pm:918 lib/RT/Queue.pm:924 lib/RT/Ticket.pm:1112 lib/RT/Ticket.pm:1121 share/html/Ticket/Create.html:416 share/html/Ticket/Update.html:311 share/html/m/ticket/create:210 share/html/m/ticket/reply:230
 #. ($args{'Email'}, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email, $self->loc($args{'Type'}))
 #. ($email->format, loc($field =~ /^(.*?)s?$/))
@@ -367,7 +367,7 @@ msgstr "%1 är inte längre en %2 för denna kö."
 msgid "%1 is no longer a %2 for this ticket."
 msgstr "%1 är inte längre %2 för detta ärende."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1884
+#: lib/RT/Record.pm:1891
 #. ($old_value, $cf->Name)
 msgid "%1 is no longer a value for custom field %2"
 msgstr "%1 är inte längre ett värde för extrafältet %2"
@@ -542,19 +542,19 @@ msgstr ""
 msgid "'%1' isn't a valid class identifier"
 msgstr "'%1' är inte en tillåten klassidentifierare"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3147
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3170
 msgid "'Roles'"
 msgstr "Roller"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3110
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3133
 msgid "'System'"
 msgstr "System"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3128
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3151
 msgid "'User Groups'"
 msgstr "Användargrupper"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:3179
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:3202
 msgid "'Users'"
 msgstr "Användare"
 
@@ -770,7 +770,7 @@ msgstr "ACE kan endast skapas och raderas."
 msgid "AND"
 msgstr "OCH"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:479
+#: share/html/Elements/Tabs:482
 msgid "About me"
 msgstr "Om mig"
 
@@ -808,7 +808,7 @@ msgstr "Åtgärd är obligatoriskt argument"
 msgid "Action prepared..."
 msgstr "Åtgärd förberedd..."
 
-#: share/html/Elements/Tabs:526
+#: share/html/Elements/Tabs:529
 msgid "Actions"
 msgstr ""
 
@@ -1033,7 +1033,7 @@ msgstr "Administrativ kopia"
 msgid "Administrative password"
 msgstr "Administrativt lösenord"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:737
+#: share/html/Elements/Tabs:740
 msgid "Advanced"
 msgstr "Avancerad"
 
@@ -1061,7 +1061,7 @@ msgstr ""
 msgid "All Classes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:414
+#: share/html/Elements/Tabs:417
 msgid "All Dashboards"
 msgstr ""
 
@@ -1101,7 +1101,7 @@ msgstr ""
 msgid "Allow writing Perl code in templates, scrips, etc"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:722
+#: lib/RT/Attachment.pm:724
 msgid "Already encrypted"
 msgstr "Redan krypterad"
 
@@ -1145,7 +1145,7 @@ msgstr ""
 msgid "Apply your changes"
 msgstr "Utför dina ändringar"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:454
+#: share/html/Elements/Tabs:457
 msgid "Approval"
 msgstr "Godkännande"
 
@@ -1234,7 +1234,7 @@ msgstr ""
 msgid "Article not found"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:427
+#: share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:95 share/html/Articles/index.html:48 share/html/Elements/Tabs:153 share/html/Elements/Tabs:158 share/html/Elements/Tabs:430
 msgid "Articles"
 msgstr ""
 
@@ -1297,7 +1297,7 @@ msgstr "Bifogad fil '%1' kunde inte läsas in"
 msgid "Attachment created"
 msgstr "Bifogad fil skapad"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2401
+#: lib/RT/Tickets.pm:2405
 msgid "Attachment filename"
 msgstr "Bifogat filnamn"
 
@@ -1305,7 +1305,7 @@ msgstr "Bifogat filnamn"
 msgid "Attachments"
 msgstr "Bifogade filer"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:715
+#: lib/RT/Attachment.pm:717
 msgid "Attachments encryption is disabled"
 msgstr "Kryptering av bilagor är avstängt"
 
@@ -1355,7 +1355,7 @@ msgstr "Bakåt"
 msgid "Bad privacy for attribute %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:509 share/html/Elements/Tabs:545 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:50 share/html/Articles/Article/Edit.html:57 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:55 share/html/Dashboards/Modify.html:60 share/html/Elements/Tabs:274 share/html/Elements/Tabs:307 share/html/Elements/Tabs:327 share/html/Elements/Tabs:344 share/html/Elements/Tabs:374 share/html/Elements/Tabs:512 share/html/Elements/Tabs:548 share/html/Ticket/Create.html:445 share/html/Ticket/Create.html:68 share/html/m/_elements/ticket_menu:60
 msgid "Basics"
 msgstr "Grunddata"
 
@@ -1415,7 +1415,7 @@ msgstr ""
 msgid "Browse the SQL queries made in this process"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:743
+#: share/html/Elements/Tabs:746
 msgid "Bulk Update"
 msgstr "Massuppdatering"
 
@@ -1445,7 +1445,7 @@ msgstr ""
 msgid "Can not load saved search \"%1\""
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1473
+#: lib/RT/User.pm:1508
 msgid "Can not modify system users"
 msgstr "Kan inte modifiera systemanvändare"
 
@@ -1465,10 +1465,14 @@ msgstr "Kan inte hitta en samlingskategori för '%1'"
 msgid "Can't find a saved search to work with"
 msgstr "Kan inte hitta en sparad sökning att arbeta med"
 
-#: lib/RT/Link.pm:153
+#: lib/RT/Link.pm:137
 msgid "Can't link a ticket to itself"
 msgstr "Det går inte att länka ett ärende till sig själv"
 
+#: lib/RT/Reminders.pm:126
+msgid "Can't link to a deleted ticket"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Widgets/SavedSearch:132
 #. (loc($self->{SearchType}))
 msgid "Can't save %1"
@@ -1478,7 +1482,7 @@ msgstr "kan inte spara %1"
 msgid "Can't save this search"
 msgstr "Kan inte spara den här sökningen"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1305 lib/RT/Record.pm:1383
+#: lib/RT/Record.pm:1307 lib/RT/Record.pm:1385
 msgid "Can't specifiy both base and target"
 msgstr "Kan inte specificera både bas och mål"
 
@@ -1526,7 +1530,7 @@ msgstr ""
 msgid "Change password"
 msgstr "Ändra lösenord"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:744
+#: share/html/Elements/Tabs:747
 msgid "Chart"
 msgstr ""
 
@@ -1629,7 +1633,7 @@ msgstr "Stäng fönster"
 msgid "Closed"
 msgstr "Stängt"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:856 share/html/SelfService/Closed.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:860 share/html/SelfService/Closed.html:48
 msgid "Closed tickets"
 msgstr "Stängda ärenden"
 
@@ -1645,7 +1649,7 @@ msgstr "Combobox: Välj eller skriv in ett värde"
 msgid "Combobox: Select or enter up to %1 values"
 msgstr "Combobox: Välj eller skriv in upp till %1 värden"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:571 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
+#: share/html/Elements/Tabs:574 share/html/Search/Elements/EditFormat:74 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:212
 msgid "Comment"
 msgstr "Kommentar"
 
@@ -1741,7 +1745,7 @@ msgstr "Bekräfta"
 msgid "Connection succeeded"
 msgstr "Anslutning lyckades"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:510 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
+#: lib/RT/Tickets.pm:133 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:65 share/html/Articles/Article/Display.html:53 share/html/Articles/Article/Edit.html:68 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:71 share/html/Elements/QuickCreate:74 share/html/Elements/SelectAttachmentField:51 share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/ModifyAll.html:113
 msgid "Content"
 msgstr "Innehåll"
 
@@ -1789,7 +1793,7 @@ msgstr "Går ej att lägga till nytt extrafältvärde. "
 msgid "Could not add new custom field value. %1 "
 msgstr "Går ej att lägga till nytt extrafältvärde. %1 "
 
-#: lib/RT/Record.pm:1740 lib/RT/Record.pm:1806
+#: lib/RT/Record.pm:1747 lib/RT/Record.pm:1813
 #. ($msg)
 #. ($value_msg)
 msgid "Could not add new custom field value: %1"
@@ -1799,7 +1803,7 @@ msgstr "Kunde inte lägga till nytt extrafältsvärde: %1"
 msgid "Could not change owner. "
 msgstr "Går ej att byta ägare. "
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2998 lib/RT/Ticket.pm:3006 lib/RT/Ticket.pm:3023
+#: lib/RT/Ticket.pm:3001 lib/RT/Ticket.pm:3009 lib/RT/Ticket.pm:3026
 #. ($add_msg)
 #. ($del_msg)
 #. ($msg)
@@ -1833,7 +1837,7 @@ msgstr "Går ej att skapa mall: %1"
 msgid "Could not create ticket. Queue not set"
 msgstr "Går ej att skapa ärende. Kö ej satt"
 
-#: lib/RT/User.pm:195 lib/RT/User.pm:209 lib/RT/User.pm:218 lib/RT/User.pm:227 lib/RT/User.pm:236 lib/RT/User.pm:250 lib/RT/User.pm:260 lib/RT/User.pm:429
+#: lib/RT/User.pm:187 lib/RT/User.pm:201 lib/RT/User.pm:210 lib/RT/User.pm:219 lib/RT/User.pm:228 lib/RT/User.pm:242 lib/RT/User.pm:252 lib/RT/User.pm:445
 msgid "Could not create user"
 msgstr "Går ej att skapa användare"
 
@@ -1939,7 +1943,7 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't compile template codeblock '%1': %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1816 lib/RT/Record.pm:1866
+#: lib/RT/Record.pm:1823 lib/RT/Record.pm:1873
 #. ($Msg)
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't create a transaction: %1"
@@ -1959,7 +1963,7 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't delete dashboard %1: %2"
 msgstr "Kunde inte ta bort dashboard %1: %2"
 
-#: lib/RT/Record.pm:971
+#: lib/RT/Record.pm:973
 msgid "Couldn't find row"
 msgstr "Går ej att hitta rad"
 
@@ -2023,10 +2027,15 @@ msgstr "Kunde inte läsa in grupp #%1"
 msgid "Couldn't load group %1"
 msgstr "Går ej att läsa in grupp %1"
 
-#: lib/RT/Link.pm:195 lib/RT/Link.pm:204 lib/RT/Link.pm:229
+#: lib/RT/Link.pm:212
 msgid "Couldn't load link"
 msgstr "Går ej att läsa in länk"
 
+#: lib/RT/Link.pm:185
+#. ($msg)
+msgid "Couldn't load link: %1"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Admin/Articles/Classes/CustomFields.html:54 share/html/Admin/Queues/CustomFields.html:56 share/html/Admin/Users/CustomFields.html:56
 #. ($id)
 msgid "Couldn't load object %1"
@@ -2076,7 +2085,7 @@ msgstr ""
 msgid "Couldn't load ticket '%1'"
 msgstr "Går ej att läsa in ärende '%1'"
 
-#: lib/RT/Article.pm:521
+#: lib/RT/Article.pm:520
 msgid "Couldn't load topic membership while trying to delete it"
 msgstr ""
 
@@ -2105,37 +2114,47 @@ msgstr "Kunde inte läsa in användare #%1 eller användare '%2'"
 msgid "Couldn't load user '%1'"
 msgstr "Kunde inte läsa in användare '%1'"
 
+#: lib/RT/Link.pm:174
+#. ($args{Base})
+msgid "Couldn't parse Base URI: %1"
+msgstr ""
+
+#: lib/RT/Link.pm:178
+#. ($args{Target})
+msgid "Couldn't parse Target URI: %1"
+msgstr ""
+
 #: lib/RT/Ticket.pm:1058
 #. ($args{'Email'})
 msgid "Couldn't parse address from '%1' string"
 msgstr "Kunde inte extrahera adress från strängen '%1'"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:798
+#: lib/RT/Attachment.pm:800
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't replace content with decrypted data: %1"
 msgstr "Kunde inte ersätta innehåll med avkrypterad data: %1"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:763
+#: lib/RT/Attachment.pm:765
 #. ($msg)
 msgid "Couldn't replace content with encrypted data: %1"
 msgstr "Kunde inte ersätta innehåll med krypterad data: %1"
 
-#: lib/RT/Article.pm:404
-#. ($args{'Target'})
+#: lib/RT/Article.pm:403
+#. ($args{'Target'} || $args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve '%1' into a Link."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2582
+#: lib/RT/Ticket.pm:2585
 #. ($args{'URI'})
 msgid "Couldn't resolve '%1' into a URI."
 msgstr "Kunde inte omvandla '%1' till en URI."
 
-#: lib/RT/Link.pm:103
+#: lib/RT/Link.pm:100
 #. ($args{'Base'})
 msgid "Couldn't resolve base '%1' into a URI."
 msgstr "Kunde inte översätta basen '%1' till en URI."
 
-#: lib/RT/Link.pm:118
+#: lib/RT/Link.pm:107
 #. ($args{'Target'})
 msgid "Couldn't resolve target '%1' into a URI."
 msgstr "Kunde inte översätta målet '%1' till en URI."
@@ -2149,11 +2168,11 @@ msgstr "Kunde inte skicka epost"
 msgid "Couldn't set %1 watcher: %2"
 msgstr "Kunde inte ange observatör för %1: %2"
 
-#: lib/RT/User.pm:1622
+#: lib/RT/User.pm:1657
 msgid "Couldn't set private key"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1606
+#: lib/RT/User.pm:1641
 msgid "Couldn't unset private key"
 msgstr ""
 
@@ -2276,7 +2295,7 @@ msgstr ""
 msgid "Create tickets in this queue"
 msgstr "Skapa ärenden i denna kö"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:448
+#: share/html/Elements/Tabs:451
 msgid "Create tickets offline"
 msgstr "Skapa ärenden nedkopplad"
 
@@ -2300,7 +2319,7 @@ msgstr "Skapa, radera och modifiera medlemmar av personliga grupper"
 msgid "Create, delete and modify users"
 msgstr "Skapa, radera och modifiera användare"
 
-#: lib/RT/Queue.pm:95
+#: lib/RT/Class.pm:97 lib/RT/Queue.pm:95
 msgid "Create, modify and delete Access Control List entries"
 msgstr ""
 
@@ -2403,7 +2422,7 @@ msgstr "Nuvarande relationer"
 msgid "Current Scrips"
 msgstr "Nuvarande scrips"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:728
+#: share/html/Elements/Tabs:731
 msgid "Current Search"
 msgstr ""
 
@@ -2455,27 +2474,27 @@ msgstr "Specialanpassat villkor"
 msgid "Custom field #%1 is not applied to this object"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2827
+#: lib/RT/Tickets.pm:2831
 #. ($CF->Name, $args{OPERATOR}, $args{VALUE})
 msgid "Custom field %1 %2 %3"
 msgstr "Extrafält %1 %2 %3"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1658
+#: lib/RT/Record.pm:1665
 #. (ref $args{'Field'} ? $args{'Field'}->id : $args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 does not apply to this object"
 msgstr "Extrafält %1 kan inte användas för det här objektet"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2821
+#: lib/RT/Tickets.pm:2825
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has a value."
 msgstr "Extrafält %1 har ett värde."
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2817
+#: lib/RT/Tickets.pm:2821
 #. ($CF->Name)
 msgid "Custom field %1 has no value."
 msgstr "Extrafält %1 har inget värde."
 
-#: lib/RT/Record.pm:1647 lib/RT/Record.pm:1847
+#: lib/RT/Record.pm:1654 lib/RT/Record.pm:1854
 #. ($args{'Field'})
 msgid "Custom field %1 not found"
 msgstr "Extrafält %1 ej funnet"
@@ -2491,7 +2510,7 @@ msgstr "Extrafält '%1'"
 msgid "Custom field is already applied to the object"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1623
+#: lib/RT/CustomField.pm:1622
 #. ($args{'Content'}, $self->Name)
 msgid "Custom field value %1 could not be found for custom field %2"
 msgstr "Extrafältvärde %1 går ej att hitta för extrafält %2"
@@ -2500,11 +2519,11 @@ msgstr "Extrafältvärde %1 går ej att hitta för extrafält %2"
 msgid "Custom field value could not be deleted"
 msgstr "Extrafältvärde går ej att radera"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1635
+#: lib/RT/CustomField.pm:1634
 msgid "Custom field value could not be found"
 msgstr "Extrafält går ej att hitta"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1637 lib/RT/CustomField.pm:592
+#: lib/RT/CustomField.pm:1636 lib/RT/CustomField.pm:592
 msgid "Custom field value deleted"
 msgstr "Extrafältvärde raderat"
 
@@ -2548,7 +2567,7 @@ msgstr ""
 msgid "Daily"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:486
+#: lib/RT/Config.pm:477
 msgid "Daily digest"
 msgstr "Dagligt sammandrag"
 
@@ -2598,7 +2617,7 @@ msgstr "Databastyp"
 msgid "Database username for RT"
 msgstr "Databasanvändarnamn för RT"
 
-#: lib/RT/Config.pm:435
+#: lib/RT/Config.pm:426
 msgid "Date format"
 msgstr "Datumformat"
 
@@ -2610,7 +2629,7 @@ msgstr "DateTime-modulen saknas"
 msgid "DateTime::Locale module missing"
 msgstr "DateTime::Locale-modulen saknas"
 
-#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:554 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:85 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
+#: share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:96 share/html/Elements/Tabs:557 share/html/SelfService/Display.html:66 share/html/Ticket/Create.html:234 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:86 share/html/Ticket/ModifyAll.html:66 share/html/m/ticket/create:398 share/html/m/ticket/show:373
 msgid "Dates"
 msgstr "Datum"
 
@@ -2688,7 +2707,7 @@ msgstr "ÖverlåtRättigheter"
 msgid "Delegation"
 msgstr "Överlåtelse"
 
-#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
+#: etc/RT_Config.pm:2429 etc/RT_Config.pm:2505 share/html/Admin/Elements/EditScrips:73 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSavedSearches:61 share/html/Dashboards/Modify.html:75 share/html/Elements/Tabs:799 share/html/Elements/Tabs:824 share/html/Search/Elements/EditFormat:116 share/html/Search/Elements/EditQuery:61 share/html/Search/Elements/EditSearches:64 share/html/Widgets/SelectionBox:219
 msgid "Delete"
 msgstr "Radera"
 
@@ -2718,7 +2737,7 @@ msgstr "Radering misslyckades: %1"
 msgid "Delete group dashboards"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3219
+#: lib/RT/Ticket.pm:3222
 msgid "Delete operation is disabled by lifecycle configuration"
 msgstr ""
 
@@ -2792,7 +2811,7 @@ msgstr ""
 msgid "Deleting this object would break referential integrity"
 msgstr "Radering av detta objekt bryter referentiell integritet"
 
-#: lib/RT/User.pm:440
+#: lib/RT/User.pm:456
 msgid "Deleting this object would violate referential integrity"
 msgstr "Radering av detta objekt strider mot referentiell integritet"
 
@@ -2808,22 +2827,22 @@ msgstr "Förutsätts av"
 msgid "DependedOnBy"
 msgstr "FörutsättsAv"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:791
+#: lib/RT/Transaction.pm:790
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 added"
 msgstr "Lagt till att förutsätts av %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:831
+#: lib/RT/Transaction.pm:829
 #. ($value)
 msgid "Dependency by %1 deleted"
 msgstr "Tagit bort att förutsätts av %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:788
+#: lib/RT/Transaction.pm:787
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 added"
 msgstr "Lagt till att förutsätter %1"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:828
+#: lib/RT/Transaction.pm:826
 #. ($value)
 msgid "Dependency on %1 deleted"
 msgstr "Tagit bort att förutsätter %1"
@@ -2872,7 +2891,7 @@ msgstr ""
 msgid "Disabled"
 msgstr "Inaktiverad"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:529 share/html/Elements/Tabs:793 share/html/Elements/Tabs:810 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
+#: share/html/Elements/Tabs:532 share/html/Elements/Tabs:796 share/html/Elements/Tabs:817 share/html/Search/Elements/EditFormat:71
 msgid "Display"
 msgstr "Visa"
 
@@ -2926,7 +2945,7 @@ msgstr "Domännamn"
 msgid "Don't include http://, just something like 'localhost', 'rt.example.com'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:323
+#: lib/RT/Config.pm:314
 msgid "Don't refresh home page."
 msgstr "Läs inte om startsidan."
 
@@ -2958,7 +2977,7 @@ msgstr ""
 msgid "Dropdown"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:131 share/html/Ticket/Elements/Reminders:151 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:155 lib/RT/Report/Tickets.pm:75 lib/RT/Ticket.pm:934 lib/RT/Tickets.pm:128 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:203 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:236 share/html/Elements/SelectDateType:55 share/html/Elements/ShowReminders:52 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Create.html:240 share/html/Ticket/Elements/EditDates:68 share/html/Ticket/Elements/Reminders:134 share/html/Ticket/Elements/Reminders:154 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:66 share/html/m/ticket/create:405 share/html/m/ticket/show:395
 msgid "Due"
 msgstr "Förfaller"
 
@@ -2971,15 +2990,15 @@ msgstr ""
 msgid "ERROR: %1"
 msgstr "FEL: %1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:434
+#: share/html/Elements/Tabs:437
 msgid "Easy updating of your open tickets"
 msgstr "Enkel uppdatering av dina ärenden"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:441
+#: share/html/Elements/Tabs:444
 msgid "Easy viewing of your reminders"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:825 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
+#: share/html/Elements/Dashboards:51 share/html/Elements/Quicksearch:52 share/html/Elements/ShowSearch:51 share/html/Elements/Tabs:832 share/html/Ticket/Elements/ShowRequestor:127
 msgid "Edit"
 msgstr "Redigera"
 
@@ -3020,7 +3039,7 @@ msgstr "Redigera länkar"
 msgid "Edit Query"
 msgstr "Redigera söksträng"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:735
+#: share/html/Elements/Tabs:738
 msgid "Edit Search"
 msgstr "Redigera sökning"
 
@@ -3076,7 +3095,7 @@ msgstr "Redigera medlemskap för personlig grupp %1"
 msgid "EffectiveId"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:1318 lib/RT/Record.pm:1397 lib/RT/Ticket.pm:2451 lib/RT/Ticket.pm:2544
+#: lib/RT/Record.pm:1320 lib/RT/Record.pm:1399 lib/RT/Ticket.pm:2456 lib/RT/Ticket.pm:2549
 msgid "Either base or target must be specified"
 msgstr "Antingen bas eller mål måste specificeras"
 
@@ -3097,11 +3116,11 @@ msgstr ""
 msgid "Email Digest"
 msgstr "E-postsammandrag"
 
-#: lib/RT/User.pm:569
+#: lib/RT/User.pm:585
 msgid "Email address in use"
 msgstr "E-postadress används"
 
-#: lib/RT/Config.pm:483
+#: lib/RT/Config.pm:474
 msgid "Email delivery"
 msgstr "E-postleverans"
 
@@ -3154,7 +3173,7 @@ msgstr "Aktiverad status %1"
 msgid "Enabled status: %1"
 msgstr "Aktiverad status: %1"
 
-#: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:84 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
+#: share/html/Elements/GnuPG/SignEncryptWidget:58 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85 share/html/Ticket/GnuPG.html:58
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Kryptera"
 
@@ -3314,7 +3333,7 @@ msgstr "Eskalera ärenden"
 msgid "Estimated"
 msgstr "Uppskattning"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:659
+#: lib/RT/Handle.pm:665
 msgid "Everyone"
 msgstr "Alla"
 
@@ -3346,7 +3365,7 @@ msgstr "Utgår"
 msgid "ExtendedStatus"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:960
+#: lib/RT/User.pm:995
 msgid "External authentication enabled."
 msgstr ""
 
@@ -3354,7 +3373,7 @@ msgstr ""
 msgid "Extra info"
 msgstr "Extra info"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:630
+#: share/html/Elements/Tabs:633
 msgid "Extract Article"
 msgstr ""
 
@@ -3390,11 +3409,11 @@ msgstr "Misslyckades med att skapa attribut till %1"
 msgid "Failed to create search attribute"
 msgstr "Misslyckades med att skapa sökattribut"
 
-#: lib/RT/User.pm:320
+#: lib/RT/User.pm:336
 msgid "Failed to find 'Privileged' users pseudogroup."
 msgstr "Misslyckades med att hitta 'Privilegierad'-användares pseudogrupp."
 
-#: lib/RT/User.pm:327
+#: lib/RT/User.pm:343
 msgid "Failed to find 'Unprivileged' users pseudogroup"
 msgstr "Misslyckades med att hitta 'Icke-privilegierad'-användares pseudogrupp"
 
@@ -3422,6 +3441,11 @@ msgstr "Misslyckades med att läsa in objekt för %1"
 msgid "Failed to load template"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in mall"
 
+#: lib/RT/Reminders.pm:122
+#. ($self->Ticket)
+msgid "Failed to load ticket %1"
+msgstr ""
+
 #: sbin/rt-email-digest:174
 msgid "Failed to parse template"
 msgstr "Misslyckades med att tolka mall"
@@ -3434,7 +3458,7 @@ msgstr "Feb"
 msgid "Feb."
 msgstr "Feb."
 
-#: share/html/Elements/Tabs:746
+#: share/html/Elements/Tabs:749
 msgid "Feeds"
 msgstr ""
 
@@ -3486,7 +3510,7 @@ msgstr "Fyll i upp till %1 textområden"
 msgid "Fill in up to %1 wikitext areas"
 msgstr "Fyll i upp till %1 wikitextområden"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2307 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
+#: lib/RT/Tickets.pm:2311 share/html/Search/Elements/PickBasics:188 share/html/Ticket/Create.html:211 share/html/m/ticket/create:368
 msgid "Final Priority"
 msgstr "Slutlig Prioritet"
 
@@ -3518,7 +3542,7 @@ msgstr ""
 msgid "Finish"
 msgstr "Slutför"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:648
+#: share/html/Elements/Tabs:651
 msgid "First"
 msgstr "Första"
 
@@ -3543,7 +3567,7 @@ msgstr "Genomtvinga ändring"
 msgid "Format"
 msgstr "Format"
 
-#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:575 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
+#: etc/initialdata:402 etc/upgrade/3.7.15/content:4 share/html/Elements/Tabs:578 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:222
 msgid "Forward"
 msgstr "Vidarebefordra"
 
@@ -3597,7 +3621,7 @@ msgstr ""
 msgid "Found %quant(%1,ticket)"
 msgstr "Hittade %quant(%1,ärende)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:973
+#: lib/RT/Record.pm:975
 msgid "Found Object"
 msgstr "Hittade Objekt"
 
@@ -3645,7 +3669,7 @@ msgstr "Hämta mall från fil"
 msgid "Getting started"
 msgstr "Komma igång"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:899 lib/RT/Transaction.pm:911
+#: lib/RT/Transaction.pm:757 lib/RT/Transaction.pm:897 lib/RT/Transaction.pm:909
 #. ($New->Name)
 msgid "Given to %1"
 msgstr "Har givits till %1"
@@ -3684,11 +3708,11 @@ msgstr "Global mall: %1"
 msgid "GnuPG"
 msgstr "GnuPG"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:758 lib/RT/Attachment.pm:793
+#: lib/RT/Attachment.pm:760 lib/RT/Attachment.pm:795
 msgid "GnuPG error. Contact with administrator"
 msgstr "GnuPG-fel. Kontakta administratör"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:775
+#: lib/RT/Attachment.pm:715 lib/RT/Attachment.pm:777
 msgid "GnuPG integration is disabled"
 msgstr "GnuPG-integration inaktiverad"
 
@@ -3734,7 +3758,7 @@ msgstr "Gå till ärende"
 msgid "Goto ticket"
 msgstr "Gå till ärende"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:90 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:91 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:58
 msgid "Graph"
 msgstr "Diagram"
 
@@ -3746,7 +3770,7 @@ msgstr "Diagramegenskaper"
 msgid "Graphical charts are not available."
 msgstr "Diagram är ej tillgängliga"
 
-#: lib/RT/Record.pm:953 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
+#: lib/RT/Record.pm:955 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:69 share/html/Ticket/Elements/ShowGroupMembers:60
 msgid "Group"
 msgstr "Grupp"
 
@@ -3793,7 +3817,7 @@ msgstr "Grupp ej funnen"
 msgid "Group rights"
 msgstr "Gruppbehörigheter"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1674 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:75
+#: lib/RT/CustomField.pm:1673 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:71 share/html/Admin/Groups/Members.html:88 share/html/Admin/Queues/People.html:102 share/html/Elements/Tabs:133 share/html/Elements/Tabs:242 share/html/Elements/Tabs:75
 msgid "Groups"
 msgstr "Grupper"
 
@@ -3849,11 +3873,11 @@ msgstr ""
 msgid "Hide quoted text"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:361
+#: lib/RT/Config.pm:352
 msgid "Hide ticket history by default"
 msgstr "Dölj ärendehistoriken som standard"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:293 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:331 share/html/Elements/Tabs:530 share/html/Elements/Tabs:794 share/html/Elements/Tabs:811 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
+#: share/html/Elements/Tabs:293 share/html/Elements/Tabs:309 share/html/Elements/Tabs:331 share/html/Elements/Tabs:533 share/html/Elements/Tabs:797 share/html/Elements/Tabs:818 share/html/Ticket/Elements/ShowHistory:55 share/html/m/_elements/ticket_menu:64
 msgid "History"
 msgstr "Historik"
 
@@ -3885,11 +3909,11 @@ msgstr "Hem"
 msgid "Home Phone"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:320
+#: lib/RT/Config.pm:311
 msgid "Home page refresh interval"
 msgstr "Hur ofta startsidan skall läsa in på nytt"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:391 share/html/m/_elements/header:69
+#: share/html/Elements/Tabs:394 share/html/m/_elements/header:69
 msgid "Homepage"
 msgstr "Startsida"
 
@@ -3922,7 +3946,7 @@ msgstr "Jag är vilse"
 msgid "ISO"
 msgstr "ISO"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2238 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
+#: lib/RT/Tickets.pm:2242 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:50 share/html/m/ticket/show:217
 msgid "Id"
 msgstr "ID"
 
@@ -3980,11 +4004,11 @@ msgstr "Om du har uppdaterat någonting av ovanstående, se till att"
 msgid "If your preferred database isn't listed in the dropdown below, that means RT couldn't find a <i>database driver</i> for it installed locally. You may be able to remedy this by using %1 to download and install DBD::MySQL, DBD::Oracle or DBD::Pg."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:965
+#: lib/RT/Record.pm:967
 msgid "Illegal value for %1"
 msgstr "Ogiltigt värde för %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:968
+#: lib/RT/Record.pm:970
 msgid "Immutable field"
 msgstr "Oföränderligt fält"
 
@@ -4032,7 +4056,7 @@ msgstr "Ofullständig sökning"
 msgid "Incomplete query"
 msgstr "Ofullständig sökning"
 
-#: lib/RT/Config.pm:485
+#: lib/RT/Config.pm:476
 msgid "Individual messages"
 msgstr "Enskilda meddelanden"
 
@@ -4060,7 +4084,7 @@ msgstr "Informera användare att dennes lösenord har återställts"
 msgid "Inform user that we received an encrypted email and we have no private keys to decrypt"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2284 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
+#: lib/RT/Tickets.pm:2288 share/html/Search/Elements/PickBasics:187
 msgid "Initial Priority"
 msgstr "Initiell prioritet"
 
@@ -4084,7 +4108,7 @@ msgstr ""
 msgid "Input error"
 msgstr "Inläsningsfel"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1467 lib/RT/CustomField.pm:1628 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
+#: lib/RT/CustomField.pm:1467 lib/RT/CustomField.pm:1627 share/html/Elements/ValidateCustomFields:112
 #. ($CF->FriendlyPattern)
 #. ($self->FriendlyPattern)
 msgid "Input must match %1"
@@ -4094,7 +4118,7 @@ msgstr "Inmatning måste matcha %1"
 msgid "Install RT"
 msgstr "Installera RT"
 
-#: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3474
+#: lib/RT/Article.pm:281 lib/RT/Article.pm:290 lib/RT/Article.pm:299 lib/RT/Article.pm:308 lib/RT/Article.pm:317 lib/RT/Ticket.pm:3477
 msgid "Internal Error"
 msgstr "Internt fel"
 
@@ -4159,7 +4183,7 @@ msgstr ""
 msgid "Invalid Right"
 msgstr "Ogiltig rättighet"
 
-#: lib/RT/Record.pm:970
+#: lib/RT/Record.pm:972
 msgid "Invalid data"
 msgstr "Ogiltig data"
 
@@ -4199,7 +4223,7 @@ msgstr "Ogiltig rättighet"
 msgid "Invalid right. Couldn't canonicalize right '%1'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:559
+#: lib/RT/User.pm:575
 msgid "Invalid syntax for email address"
 msgstr "Ogiltig syntax för e-postadress"
 
@@ -4209,7 +4233,7 @@ msgstr "Ogiltig syntax för e-postadress"
 msgid "Invalid value for %1"
 msgstr "Ogiltigt värde för %1"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1668
+#: lib/RT/Record.pm:1675
 msgid "Invalid value for custom field"
 msgstr "Ogiltigt värde för extrafält"
 
@@ -4217,7 +4241,7 @@ msgstr "Ogiltigt värde för extrafält"
 msgid "Invalid value for status"
 msgstr "Ogiltigt värde för status"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:785
+#: lib/RT/Attachment.pm:787
 msgid "Is not encrypted"
 msgstr "Är inte krypterad"
 
@@ -4261,7 +4285,7 @@ msgstr "Jul"
 msgid "Jul."
 msgstr "Juli"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:559
+#: share/html/Elements/Tabs:562
 msgid "Jumbo"
 msgstr "Jumbo"
 
@@ -4294,7 +4318,7 @@ msgstr "Språk"
 msgid "Large"
 msgstr "Stor"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:657
+#: share/html/Elements/Tabs:660
 msgid "Last"
 msgstr "Senaste"
 
@@ -4355,7 +4379,7 @@ msgstr "Tillbaka"
 msgid "Legends"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:343
+#: lib/RT/Config.pm:334
 msgid "Length in characters; Use '0' to show all messages inline, regardless of length"
 msgstr ""
 
@@ -4379,11 +4403,11 @@ msgstr ""
 msgid "Link"
 msgstr "Länk"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1329
+#: lib/RT/Record.pm:1331
 msgid "Link already exists"
 msgstr "Länk finns redan"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1343
+#: lib/RT/Record.pm:1345
 msgid "Link could not be created"
 msgstr "Länk kan inte skapas"
 
@@ -4395,7 +4419,7 @@ msgstr "Länk har skapats (%1)"
 msgid "Link deleted (%1)"
 msgstr "Länk har raderats (%1)"
 
-#: lib/RT/Record.pm:1422
+#: lib/RT/Record.pm:1424
 msgid "Link not found"
 msgstr "Länk ej funnen"
 
@@ -4428,7 +4452,7 @@ msgstr ""
 msgid "Linking. Permission denied"
 msgstr "Koppling. Tillgång nekas"
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:555 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:92 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:411 share/html/m/ticket/show:415
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:56 share/html/Articles/Article/Edit.html:79 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:117 share/html/Elements/Tabs:558 share/html/Ticket/Create.html:250 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:93 share/html/Ticket/ModifyAll.html:79 share/html/m/ticket/create:411 share/html/m/ticket/show:415
 msgid "Links"
 msgstr "Länkar"
 
@@ -4483,7 +4507,7 @@ msgstr "Inläst sökning %1"
 msgid "Loading..."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:431
+#: lib/RT/Config.pm:422
 msgid "Locale"
 msgstr ""
 
@@ -4499,7 +4523,7 @@ msgstr "Plats"
 msgid "Logged in"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:469 share/html/Elements/Tabs:863
+#: share/html/Elements/Tabs:472 share/html/Elements/Tabs:867
 #. ($username)
 msgid "Logged in as %1"
 msgstr "Inloggad som %1"
@@ -4517,7 +4541,7 @@ msgstr "Logga in"
 msgid "LogoAltText"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:501 share/html/Elements/Tabs:875 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
+#: share/html/Elements/Tabs:504 share/html/Elements/Tabs:879 share/html/NoAuth/Logout.html:48 share/html/m/_elements/menu:107
 msgid "Logout"
 msgstr "Logga ut"
 
@@ -4530,7 +4554,7 @@ msgstr "Uppslagstyp matchar ej"
 msgid "M-F at %1"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:478 lib/RT/Config.pm:493
+#: lib/RT/Config.pm:469 lib/RT/Config.pm:484
 msgid "Mail"
 msgstr ""
 
@@ -4630,7 +4654,7 @@ msgstr ""
 msgid "MaxValues"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:341
+#: lib/RT/Config.pm:332
 msgid "Maximum inline message length"
 msgstr ""
 
@@ -4650,12 +4674,12 @@ msgstr ""
 msgid "Member"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:804
+#: lib/RT/Transaction.pm:803
 #. ($value)
 msgid "Member %1 added"
 msgstr "Medlem %1 tillagd"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:844
+#: lib/RT/Transaction.pm:842
 #. ($value)
 msgid "Member %1 deleted"
 msgstr "Medlem %1 raderad"
@@ -4685,12 +4709,12 @@ msgstr ""
 msgid "Members"
 msgstr "Medlemmar"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:801
+#: lib/RT/Transaction.pm:800
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 added"
 msgstr "Medlemskap i %1 tillagt"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:841
+#: lib/RT/Transaction.pm:839
 #. ($value)
 msgid "Membership in %1 deleted"
 msgstr "Medlemskap i %1 raderat"
@@ -4704,15 +4728,15 @@ msgstr "Medlemskap"
 msgid "Memberships of the user %1"
 msgstr "Medlemskap för användaren %1"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2693
+#: lib/RT/Ticket.pm:2696
 msgid "Merge Successful"
 msgstr "Sammanslagning lyckades"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2714
+#: lib/RT/Ticket.pm:2717
 msgid "Merge failed. Couldn't set EffectiveId"
 msgstr "Sammanslagning misslyckades. Kunde inte sätta EffectiveId"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2728
+#: lib/RT/Ticket.pm:2731
 msgid "Merge failed. Couldn't set Status"
 msgstr "Sammanslagning misslyckades. Kunde inte sätta status"
 
@@ -4720,7 +4744,7 @@ msgstr "Sammanslagning misslyckades. Kunde inte sätta status"
 msgid "Merge into"
 msgstr "Slå samman med"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:807
+#: lib/RT/Transaction.pm:806
 #. ($value)
 msgid "Merged into %1"
 msgstr "Sammanslagen med %1"
@@ -4757,7 +4781,7 @@ msgstr ""
 msgid "Message box wrapping"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2291
+#: lib/RT/Ticket.pm:2296
 msgid "Message could not be recorded"
 msgstr "Meddelande sparades inte"
 
@@ -4765,7 +4789,7 @@ msgstr "Meddelande sparades inte"
 msgid "Message for user"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2294
+#: lib/RT/Ticket.pm:2299
 msgid "Message recorded"
 msgstr "Meddelande sparat"
 
@@ -4789,7 +4813,7 @@ msgstr ""
 msgid "Mismatched parentheses"
 msgstr "Icke-matchande paranteser"
 
-#: lib/RT/Record.pm:972
+#: lib/RT/Record.pm:974
 msgid "Missing a primary key?: %1"
 msgstr "Saknas en primärnyckel?: %1"
 
@@ -4801,11 +4825,11 @@ msgstr "Mobil"
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:795 share/html/Elements/Tabs:814 share/html/m/_elements/ticket_menu:67
+#: share/html/Elements/Tabs:798 share/html/Elements/Tabs:821 share/html/m/_elements/ticket_menu:67
 msgid "Modify"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Class.pm:97
+#: NOT FOUND IN SOURCE
 msgid "Modify Access Control List"
 msgstr "Modifiera Tillgångskontrollista"
 
@@ -5224,15 +5248,15 @@ msgstr "'Namn'-attribut måste specificeras"
 msgid "My %1 tickets"
 msgstr "Mina %1 ärenden"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:455
+#: share/html/Elements/Tabs:458
 msgid "My Approvals"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:433
+#: share/html/Elements/Tabs:436
 msgid "My Day"
 msgstr "Min dag"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:440
+#: share/html/Elements/Tabs:443
 msgid "My Reminders"
 msgstr ""
 
@@ -5272,7 +5296,7 @@ msgstr "Namn"
 msgid "Name and email address"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:115 lib/RT/User.pm:174
+#: lib/RT/Article.pm:115 lib/RT/User.pm:282
 msgid "Name in use"
 msgstr "Namn som används"
 
@@ -5288,11 +5312,11 @@ msgstr "Aldrig"
 msgid "New"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:803
+#: share/html/Elements/Tabs:810
 msgid "New Article"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:418
+#: share/html/Elements/Tabs:421
 msgid "New Dashboard"
 msgstr ""
 
@@ -5308,7 +5332,7 @@ msgstr "Nytt lösenord"
 msgid "New Pending Approval"
 msgstr "Nytt väntande godkännande"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:423
+#: share/html/Elements/Tabs:426
 msgid "New Search"
 msgstr "Ny sökning"
 
@@ -5328,7 +5352,7 @@ msgstr ""
 msgid "New password"
 msgstr "Nytt lösenord"
 
-#: lib/RT/User.pm:747
+#: lib/RT/User.pm:782
 msgid "New password notification sent"
 msgstr "Nytt lösenordmeddelande skickat"
 
@@ -5336,7 +5360,7 @@ msgstr "Nytt lösenordmeddelande skickat"
 msgid "New queue"
 msgstr "Ny kö"
 
-#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:115
+#: share/html/Ticket/Elements/Reminders:116
 msgid "New reminder:"
 msgstr "Ny påminnelse:"
 
@@ -5352,11 +5376,11 @@ msgstr "Nytt scrip"
 msgid "New template"
 msgstr "Ny mall"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:850 share/html/Elements/Tabs:852 share/html/m/_elements/menu:70
+#: share/html/Elements/Tabs:854 share/html/Elements/Tabs:856 share/html/m/_elements/menu:70
 msgid "New ticket"
 msgstr "Nytt ärende"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2674
+#: lib/RT/Ticket.pm:2677
 msgid "New ticket doesn't exist"
 msgstr "Nytt ärende finns ej"
 
@@ -5377,7 +5401,7 @@ msgstr "Ny användare anropad"
 msgid "New watchers"
 msgstr "Nya observatörer"
 
-#: share/html/Elements/CollectionListPaging:106 share/html/Elements/Tabs:655 share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/DatabaseType.html:70 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Sendmail.html:63
+#: share/html/Elements/CollectionListPaging:106 share/html/Elements/Tabs:658 share/html/Install/Basics.html:62 share/html/Install/DatabaseDetails.html:72 share/html/Install/DatabaseType.html:70 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Global.html:64 share/html/Install/Sendmail.html:63
 msgid "Next"
 msgstr "Nästa"
 
@@ -5427,7 +5451,7 @@ msgstr "Inget extrafält definierat"
 msgid "No Group defined"
 msgstr "Ingen grupp definierad"
 
-#: lib/RT/Tickets_SQL.pm:293
+#: lib/RT/Tickets_SQL.pm:290
 msgid "No Query"
 msgstr "Ingen söksträng"
 
@@ -5455,7 +5479,7 @@ msgstr "Ingen mall"
 msgid "No action"
 msgstr "Ingen handling"
 
-#: lib/RT/Record.pm:967
+#: lib/RT/Record.pm:969
 msgid "No column specified"
 msgstr "Ingen kolumn specificerad"
 
@@ -5480,7 +5504,7 @@ msgstr "Ingen grupp specificerad"
 msgid "No groups matching search criteria found."
 msgstr "Inga grupper som matchar sökkriterierna hittades."
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:744
+#: lib/RT/Attachment.pm:746
 msgid "No key suitable for encryption"
 msgstr ""
 
@@ -5488,7 +5512,7 @@ msgstr ""
 msgid "No keys for this address"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2229
+#: lib/RT/Ticket.pm:2234
 msgid "No message attached"
 msgstr "Inget bifogat meddelande"
 
@@ -5496,11 +5520,11 @@ msgstr "Inget bifogat meddelande"
 msgid "No name provided"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:724
+#: lib/RT/Attachment.pm:726
 msgid "No need to encrypt"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:816
+#: lib/RT/User.pm:851
 msgid "No password set"
 msgstr "Inget lösenord satt"
 
@@ -5529,7 +5553,7 @@ msgstr ""
 msgid "No permission to save system-wide searches"
 msgstr "Ingen tillåtelse att spara systemomfattande sökningar"
 
-#: lib/RT/User.pm:1343
+#: lib/RT/User.pm:1378
 msgid "No permission to set preferences"
 msgstr ""
 
@@ -5581,7 +5605,7 @@ msgstr "Ingen sökning att arbeta med."
 msgid "No subject"
 msgstr "Inget ämne"
 
-#: lib/RT/User.pm:1614
+#: lib/RT/User.pm:1649
 msgid "No such key or it's not suitable for signing"
 msgstr ""
 
@@ -5601,7 +5625,7 @@ msgstr ""
 msgid "No users matching search criteria found."
 msgstr "Inga användare som matchar sökkriterierna hittades."
 
-#: lib/RT/Record.pm:964
+#: lib/RT/Record.pm:966
 msgid "No value sent to _Set!"
 msgstr ""
 
@@ -5617,7 +5641,7 @@ msgstr "Ingen"
 msgid "None"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:969
+#: lib/RT/Record.pm:971
 msgid "Nonexistant field?"
 msgstr "Icke-existerande fält?"
 
@@ -5633,7 +5657,7 @@ msgstr ""
 msgid "Not logged in."
 msgstr "Ej inloggad."
 
-#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:72 share/html/Ticket/Elements/Reminders:166
+#: lib/RT/Date.pm:399 share/html/Elements/ShowReminders:73 share/html/Ticket/Elements/Reminders:169
 msgid "Not set"
 msgstr "Ej inställd"
 
@@ -5649,7 +5673,7 @@ msgstr "Har ännu inte implementerats."
 msgid "Notes"
 msgstr "Anteckningar"
 
-#: lib/RT/User.pm:749
+#: lib/RT/User.pm:784
 msgid "Notification could not be sent"
 msgstr "Meddelande kunde inte skickas"
 
@@ -5745,7 +5769,7 @@ msgstr "Meddela rekvirenter, kopia-mottagare och Admin.kopia-mottagare"
 msgid "Notify Requestors, Ccs and AdminCcs as Comment"
 msgstr "Meddela rekvirenter, kopia-mottagare och Admin.kopia-mottagare som kommentar"
 
-#: lib/RT/Config.pm:370
+#: lib/RT/Config.pm:361
 msgid "Notify me of unread messages"
 msgstr ""
 
@@ -5757,10 +5781,6 @@ msgstr ""
 msgid "Nov."
 msgstr "Nov."
 
-#: lib/RT/Config.pm:311
-msgid "Number of search results"
-msgstr ""
-
 #: share/html/Search/Elements/SelectAndOr:49
 msgid "OR"
 msgstr "ELLER"
@@ -5805,7 +5825,7 @@ msgstr ""
 msgid "Oct."
 msgstr "Okt."
 
-#: share/html/Elements/Tabs:447
+#: share/html/Elements/Tabs:450
 msgid "Offline"
 msgstr "Offline"
 
@@ -5924,7 +5944,7 @@ msgstr ""
 msgid "Open it"
 msgstr "Öppna"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:855 share/html/SelfService/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:859 share/html/SelfService/index.html:48
 msgid "Open tickets"
 msgstr "Öppna ärenden"
 
@@ -5936,7 +5956,7 @@ msgstr "Öppna ärenden om brevväxling sker"
 msgid "Option"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:478 share/html/Prefs/MyRT.html:67
+#: share/html/Elements/Tabs:481 share/html/Prefs/MyRT.html:67
 msgid "Options"
 msgstr "Alternativ"
 
@@ -5965,7 +5985,7 @@ msgstr "Utgående e-postmeddelande om en kommentar har sparats"
 msgid "Outgoing email recorded"
 msgstr "Utgående e-postmeddelande har sparats"
 
-#: lib/RT/Config.pm:498
+#: lib/RT/Config.pm:489
 msgid "Outgoing mail"
 msgstr ""
 
@@ -5973,7 +5993,7 @@ msgstr ""
 msgid "Over time, priority moves toward"
 msgstr "Tiden överskriden, prioritet rör sig mot"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:428
+#: share/html/Elements/Tabs:431
 msgid "Overview"
 msgstr ""
 
@@ -5985,7 +6005,7 @@ msgstr "Egna ärenden"
 msgid "OwnTicket"
 msgstr "EgetÄrende"
 
-#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2456 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:127 share/html/Ticket/Elements/Reminders:149 share/html/Ticket/Elements/Reminders:82 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
+#: lib/RT/ACE.pm:99 lib/RT/Graph/Tickets.pm:154 lib/RT/Report/Tickets.pm:63 lib/RT/Tickets.pm:105 lib/RT/Tickets.pm:2460 share/html/Elements/QuickCreate:62 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:274 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:89 share/html/Search/Elements/PickBasics:114 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:66 share/html/Ticket/Elements/EditPeople:67 share/html/Ticket/Elements/Reminders:130 share/html/Ticket/Elements/Reminders:152 share/html/Ticket/Elements/Reminders:83 share/html/Ticket/Elements/ShowPeople:50 share/html/m/_elements/ticket_list:96 share/html/m/ticket/create:287 share/html/m/ticket/reply:67 share/html/m/ticket/show:291
 msgid "Owner"
 msgstr "Ägare"
 
@@ -5994,7 +6014,7 @@ msgstr "Ägare"
 msgid "Owner '%1' does not have rights to own this ticket."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3036
+#: lib/RT/Ticket.pm:3039
 #. ($OldOwnerObj->Name, $NewOwnerObj->Name)
 msgid "Owner changed from %1 to %2"
 msgstr ""
@@ -6003,7 +6023,7 @@ msgstr ""
 msgid "Owner could not be set."
 msgstr "Ägare kan inte anges."
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:745 lib/RT/Transaction.pm:917
+#: lib/RT/Transaction.pm:745 lib/RT/Transaction.pm:915
 #. ($Old->Name , $New->Name)
 #. ($Old->Name, $New->Name)
 msgid "Owner forcibly changed from %1 to %2"
@@ -6049,15 +6069,15 @@ msgstr "Lösenord"
 msgid "Password Reminder"
 msgstr "Lösenordpåminnelse"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:869 lib/RT/User.pm:827
+#: lib/RT/Transaction.pm:867 lib/RT/User.pm:862
 msgid "Password changed"
 msgstr "Lösenord ändrat"
 
-#: lib/RT/User.pm:793
+#: lib/RT/User.pm:828
 msgid "Password has not been set."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:285
+#: lib/RT/User.pm:301
 #. (RT->Config->Get('MinimumPasswordLength'))
 msgid "Password needs to be at least %1 characters long"
 msgstr "Lösenord måste vara minst %1 tecken långt"
@@ -6066,7 +6086,7 @@ msgstr "Lösenord måste vara minst %1 tecken långt"
 msgid "Password not printed"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:826
+#: lib/RT/User.pm:861
 msgid "Password set"
 msgstr "Lösenord har satts"
 
@@ -6075,7 +6095,7 @@ msgstr "Lösenord har satts"
 msgid "Password: %1"
 msgstr "Lösenord: %1"
 
-#: lib/RT/User.pm:812
+#: lib/RT/User.pm:847
 msgid "Password: Permission Denied"
 msgstr "Lösenord: Tillgång nekas"
 
@@ -6083,7 +6103,7 @@ msgstr "Lösenord: Tillgång nekas"
 msgid "PasswordChange"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:789
+#: lib/RT/User.pm:824
 msgid "Passwords do not match."
 msgstr "Lösenorden överenstämmer inte med varandra"
 
@@ -6095,7 +6115,7 @@ msgstr "Lösenorden överenstämmer inte med varandra. Ditt lösenord har inte 
 msgid "Path to sendmail"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:550 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 share/html/Ticket/ModifyAll.html:73 share/html/m/ticket/show:287
+#: share/html/Elements/Tabs:553 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:62 share/html/Ticket/ModifyAll.html:73 share/html/m/ticket/show:287
 msgid "People"
 msgstr "Personer"
 
@@ -6124,7 +6144,7 @@ msgstr ""
 msgid "Permanently wipeout data from RT"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:417 lib/RT/Article.pm:469 lib/RT/Article.pm:493 lib/RT/Article.pm:577 lib/RT/Attachment.pm:710 lib/RT/Attachment.pm:711 lib/RT/Attachment.pm:772 lib/RT/Attachment.pm:773 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1604 lib/RT/CustomField.pm:1745 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2458 lib/RT/Ticket.pm:2471 lib/RT/Ticket.pm:2550 lib/RT/Ticket.pm:2563 lib/RT/Ticket.pm:2665 lib/RT/Ticket.pm:2679 lib/RT/Ticket.pm:2938 lib/RT/Ticket.pm:2949 lib/RT/Ticket.pm:2955 lib/RT/Ticket.pm:3164 lib/RT/Ticket.pm:3238 lib/RT/Ticket.pm:3468 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1060 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1476 lib/RT/User.pm:1599 lib/RT/User.pm:307 lib/RT/User.pm:695 lib/RT/User.pm:730 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
+#: lib/RT/ACE.pm:249 lib/RT/ACE.pm:255 lib/RT/ACE.pm:332 lib/RT/Article.pm:112 lib/RT/Article.pm:266 lib/RT/Article.pm:371 lib/RT/Article.pm:388 lib/RT/Article.pm:416 lib/RT/Article.pm:468 lib/RT/Article.pm:492 lib/RT/Article.pm:576 lib/RT/Attachment.pm:712 lib/RT/Attachment.pm:713 lib/RT/Attachment.pm:774 lib/RT/Attachment.pm:775 lib/RT/Attribute.pm:166 lib/RT/Attribute.pm:172 lib/RT/Attribute.pm:379 lib/RT/Attribute.pm:388 lib/RT/Attribute.pm:401 lib/RT/Class.pm:202 lib/RT/Class.pm:237 lib/RT/Class.pm:390 lib/RT/Class.pm:440 lib/RT/CurrentUser.pm:138 lib/RT/CurrentUser.pm:144 lib/RT/CurrentUser.pm:150 lib/RT/CustomField.pm:1374 lib/RT/CustomField.pm:1420 lib/RT/CustomField.pm:1463 lib/RT/CustomField.pm:1603 lib/RT/CustomField.pm:1744 lib/RT/CustomField.pm:312 lib/RT/CustomField.pm:329 lib/RT/CustomField.pm:340 lib/RT/CustomField.pm:549 lib/RT/CustomField.pm:576 lib/RT/CustomField.pm:964 lib/RT/CustomFieldValue.pm:147 lib/RT/CustomFieldValue.pm:89 lib/RT/Group.pm:1060 lib/RT/Group.pm:1112 lib/RT/Group.pm:397 lib/RT/Group.pm:496 lib/RT/Group.pm:655 lib/RT/Group.pm:885 lib/RT/ObjectClass.pm:70 lib/RT/Queue.pm:1234 lib/RT/Queue.pm:200 lib/RT/Queue.pm:218 lib/RT/Queue.pm:577 lib/RT/Queue.pm:603 lib/RT/Queue.pm:629 lib/RT/Queue.pm:854 lib/RT/Scrip.pm:122 lib/RT/Scrip.pm:130 lib/RT/Scrip.pm:141 lib/RT/Scrip.pm:203 lib/RT/Scrip.pm:509 lib/RT/Scrip.pm:517 lib/RT/Scrip.pm:526 lib/RT/Scrip.pm:531 lib/RT/Scrip.pm:539 lib/RT/Template.pm:106 lib/RT/Template.pm:116 lib/RT/Template.pm:121 lib/RT/Template.pm:240 lib/RT/Template.pm:245 lib/RT/Template.pm:254 lib/RT/Template.pm:281 lib/RT/Template.pm:411 lib/RT/Template.pm:636 lib/RT/Template.pm:653 lib/RT/Template.pm:671 lib/RT/Ticket.pm:1072 lib/RT/Ticket.pm:1078 lib/RT/Ticket.pm:1085 lib/RT/Ticket.pm:1231 lib/RT/Ticket.pm:1241 lib/RT/Ticket.pm:1255 lib/RT/Ticket.pm:1350 lib/RT/Ticket.pm:1697 lib/RT/Ticket.pm:1955 lib/RT/Ticket.pm:2122 lib/RT/Ticket.pm:2172 lib/RT/Ticket.pm:2463 lib/RT/Ticket.pm:2476 lib/RT/Ticket.pm:2555 lib/RT/Ticket.pm:2568 lib/RT/Ticket.pm:2668 lib/RT/Ticket.pm:2682 lib/RT/Ticket.pm:2941 lib/RT/Ticket.pm:2952 lib/RT/Ticket.pm:2958 lib/RT/Ticket.pm:3167 lib/RT/Ticket.pm:3241 lib/RT/Ticket.pm:3471 lib/RT/Topic.pm:113 lib/RT/Topic.pm:141 lib/RT/Topic.pm:207 lib/RT/Transaction.pm:590 lib/RT/Transaction.pm:612 lib/RT/User.pm:1095 lib/RT/User.pm:134 lib/RT/User.pm:1511 lib/RT/User.pm:1634 lib/RT/User.pm:323 lib/RT/User.pm:730 lib/RT/User.pm:765 share/html/Articles/Article/Display.html:82 share/html/Articles/Article/Elements/ShowHistory:68 share/html/Articles/Article/PreCreate.html:61 share/html/SelfService/Article/Display.html:64 share/html/Ticket/Forward.html:84
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Tillgång nekas"
 
@@ -6156,11 +6176,11 @@ msgstr "Telefonnummer"
 msgid "Please check the URL and try again."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:784
+#: lib/RT/User.pm:819
 msgid "Please enter your current password correctly."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:786
+#: lib/RT/User.pm:821
 msgid "Please enter your current password."
 msgstr ""
 
@@ -6182,7 +6202,7 @@ msgstr ""
 msgid "Predefined search %1 not found"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:869 share/html/SelfService/Prefs.html:48 share/html/User/Prefs.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:873 share/html/SelfService/Prefs.html:48 share/html/User/Prefs.html:48
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
@@ -6206,7 +6226,7 @@ msgstr "Inställningarna har sparats för %1."
 msgid "Preferences saved for user %1."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Prefs/MyRT.html:101 share/html/Prefs/Other.html:103 share/html/Prefs/Quicksearch.html:87 share/html/Prefs/Search.html:104 share/html/Prefs/SearchOptions.html:81
+#: share/html/Prefs/MyRT.html:101 share/html/Prefs/Other.html:103 share/html/Prefs/Quicksearch.html:96 share/html/Prefs/Search.html:104 share/html/Prefs/SearchOptions.html:81
 msgid "Preferences saved."
 msgstr ""
 
@@ -6223,7 +6243,7 @@ msgstr ""
 msgid "Prepare Stubbed"
 msgstr "Förbered tömning"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:650
+#: share/html/Elements/Tabs:653
 msgid "Prev"
 msgstr "Föreg."
 
@@ -6248,7 +6268,7 @@ msgstr ""
 msgid "Print this message"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2260 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:363 share/html/m/ticket/show:243
+#: lib/RT/Tickets.pm:110 lib/RT/Tickets.pm:2264 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:66 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:131 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:186 share/html/Ticket/Create.html:206 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:76 share/html/m/_elements/ticket_list:99 share/html/m/ticket/create:363 share/html/m/ticket/show:243
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritet"
 
@@ -6268,7 +6288,7 @@ msgstr "Privat:"
 msgid "Private Key"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:660 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
+#: lib/RT/Handle.pm:666 share/html/Admin/Users/Modify.html:111
 msgid "Privileged"
 msgstr "Privilegierad"
 
@@ -6285,7 +6305,7 @@ msgstr "Privilegierade användare"
 msgid "Processing without transaction, some conditions and actions may fail. Consider using --transaction argument"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:674
+#: lib/RT/Handle.pm:680
 msgid "Pseudogroup for internal use"
 msgstr "Pseudogrupp för internt bruk"
 
@@ -6310,7 +6330,7 @@ msgstr "Söksträngsbyggare"
 msgid "Query:"
 msgstr "Söksträng:"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:954 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2103 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:247
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Record.pm:956 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Tickets.pm:101 lib/RT/Tickets.pm:2107 share/html/Elements/QueueSummaryByLifecycle:57 share/html/Elements/QueueSummaryByStatus:51 share/html/Elements/QuickCreate:60 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:61 share/html/Elements/RT__Scrip/ColumnMap:68 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:71 share/html/Elements/RT__Template/ColumnMap:78 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:85 share/html/Search/Elements/PickBasics:83 share/html/SelfService/Create.html:57 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:82 share/html/m/ticket/create:275 share/html/m/ticket/show:247
 msgid "Queue"
 msgstr "Kö"
 
@@ -6376,7 +6396,7 @@ msgstr ""
 msgid "QueueWatcher"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1675 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:77 share/html/Elements/Tabs:138 share/html/Elements/Tabs:240 share/html/Elements/Tabs:83
+#: lib/RT/CustomField.pm:1674 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:77 share/html/Elements/Tabs:138 share/html/Elements/Tabs:240 share/html/Elements/Tabs:83
 msgid "Queues"
 msgstr "Köer"
 
@@ -6388,11 +6408,11 @@ msgstr "Köer som jag administrerar"
 msgid "Queues I'm an AdminCc for"
 msgstr "Köer som jag står som mottagare av adminkopia för"
 
-#: lib/RT/Config.pm:425
+#: lib/RT/Config.pm:416
 msgid "Quick Create"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Elements/QuickSearch:48 share/html/Elements/Quicksearch:50 share/html/Elements/Tabs:482 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69
+#: share/html/Articles/Elements/QuickSearch:48 share/html/Elements/Quicksearch:50 share/html/Elements/Tabs:485 share/html/Prefs/Quicksearch.html:69
 msgid "Quick search"
 msgstr "Snabbsökning"
 
@@ -6408,7 +6428,7 @@ msgstr ""
 msgid "RFC2822"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:765
+#: share/html/Elements/Tabs:768
 msgid "RSS"
 msgstr "RSS"
 
@@ -6440,7 +6460,7 @@ msgstr ""
 msgid "RT Variables"
 msgstr "RT-variabler"
 
-#: lib/RT/Config.pm:306 lib/RT/Config.pm:315 share/html/Admin/Global/MyRT.html:48 share/html/Admin/Global/MyRT.html:56 share/html/Admin/Users/MyRT.html:64 share/html/Elements/Tabs:196 share/html/Elements/Tabs:310 share/html/Elements/Tabs:481 share/html/Prefs/MyRT.html:60 share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/index.html:4
+#: lib/RT/Config.pm:306 share/html/Admin/Global/MyRT.html:48 share/html/Admin/Global/MyRT.html:56 share/html/Admin/Users/MyRT.html:64 share/html/Elements/Tabs:196 share/html/Elements/Tabs:310 share/html/Elements/Tabs:484 share/html/Prefs/MyRT.html:60 share/html/Prefs/MyRT.html:84 share/html/index.html:4
 msgid "RT at a glance"
 msgstr "RT-snabbtitt"
 
@@ -6541,7 +6561,7 @@ msgstr ""
 msgid "Recipient must be an email address"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/ShowSimplifiedRecipients:77
+#: share/html/Ticket/Elements/ShowSimplifiedRecipients:78
 msgid "Recipients"
 msgstr ""
 
@@ -6557,22 +6577,22 @@ msgstr ""
 msgid "Refer to"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:798
+#: lib/RT/Transaction.pm:797
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 added"
 msgstr "Referens från %1 tillagd"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:838
+#: lib/RT/Transaction.pm:836
 #. ($value)
 msgid "Reference by %1 deleted"
 msgstr "Referens från %1 raderad"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:795
+#: lib/RT/Transaction.pm:794
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 added"
 msgstr "Referens till %1 tillagd"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:835
+#: lib/RT/Transaction.pm:833
 #. ($value)
 msgid "Reference to %1 deleted"
 msgstr "Referens till %1 raderad"
@@ -6597,27 +6617,27 @@ msgstr ""
 msgid "Refresh"
 msgstr "Uppdatera"
 
-#: lib/RT/Config.pm:326
+#: lib/RT/Config.pm:317
 msgid "Refresh home page every 10 minutes."
 msgstr "Läs in startsidan igen var 10 minut."
 
-#: lib/RT/Config.pm:329
+#: lib/RT/Config.pm:320
 msgid "Refresh home page every 120 minutes."
 msgstr "Läs in startsidan igen var 120 minut."
 
-#: lib/RT/Config.pm:324
+#: lib/RT/Config.pm:315
 msgid "Refresh home page every 2 minutes."
 msgstr "Läs in startsidan igen varannan minut."
 
-#: lib/RT/Config.pm:327
+#: lib/RT/Config.pm:318
 msgid "Refresh home page every 20 minutes."
 msgstr "Läs in startsidan igen var 20 minut."
 
-#: lib/RT/Config.pm:325
+#: lib/RT/Config.pm:316
 msgid "Refresh home page every 5 minutes."
 msgstr "Läs in startsidan igen var 5 minut."
 
-#: lib/RT/Config.pm:328
+#: lib/RT/Config.pm:319
 msgid "Refresh home page every 60 minutes."
 msgstr "Läs in startsidan igen var 60 minut."
 
@@ -6658,22 +6678,22 @@ msgstr ""
 msgid "Remember default queue"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:80
+#: share/html/Elements/ShowReminders:51 share/html/Ticket/Elements/Reminders:81
 msgid "Reminder"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2574 lib/RT/Transaction.pm:935
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2575 lib/RT/Transaction.pm:933
 #. ($args->{'NewReminder-Subject'})
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' added"
 msgstr "Påminnelse '%1' tillagd"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:948
+#: lib/RT/Transaction.pm:946
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' completed"
 msgstr "Påminnelse '%1' genomförd"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:941
+#: lib/RT/Transaction.pm:939
 #. ($ticket->Subject)
 msgid "Reminder '%1' reopened"
 msgstr "Påminnelse '%1' öppnad igen"
@@ -6682,7 +6702,7 @@ msgstr "Påminnelse '%1' öppnad igen"
 msgid "Reminder ticket #%1"
 msgstr "Påminnelse ärende #%1"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:563 share/html/Ticket/Elements/Reminders:77 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:54 share/html/m/ticket/show:361
+#: share/html/Elements/Tabs:566 share/html/Ticket/Elements/Reminders:78 share/html/Ticket/Elements/ShowSummary:73 share/html/Ticket/Reminders.html:55 share/html/m/ticket/show:361
 msgid "Reminders"
 msgstr "Påminnelser"
 
@@ -6720,7 +6740,7 @@ msgstr ""
 msgid "Replaces the owner dropdowns with textboxes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:567 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:201 share/html/m/_elements/ticket_menu:69
+#: share/html/Elements/Tabs:570 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:201 share/html/m/_elements/ticket_menu:69
 msgid "Reply"
 msgstr "Svar"
 
@@ -6931,7 +6951,7 @@ msgstr "lördag"
 msgid "Save"
 msgstr "Spara"
 
-#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:57 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:99 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:55 share/html/Admin/Elements/EditScrip:145 share/html/Admin/Global/GroupRights.html:54 share/html/Admin/Global/Template.html:91 share/html/Admin/Global/UserRights.html:54 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:55 share/html/Admin/Groups/Modify.html:94 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:55 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:59 share/html/Admin/Queues/Modify.html:158 share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Admin/Queues/Template.html:115 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:60 share/html/Admin/Users/GnuPG.html:73 share/html/Admin/Users/Modify.html:227 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Dashboards/Subscription.html:183 share/html/Prefs/Other.html:76 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Prefs/SearchOptions.html:62 share/html/SelfService/Prefs.html:61 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:127 share/html/Ticket/ModifyDates.html:60 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:62 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76 share/html/Ticket/Reminders.html:61
+#: share/html/Admin/Articles/Classes/GroupRights.html:57 share/html/Admin/Articles/Classes/Modify.html:99 share/html/Admin/Articles/Classes/UserRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/GroupRights.html:56 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:151 share/html/Admin/CustomFields/UserRights.html:55 share/html/Admin/Elements/EditScrip:145 share/html/Admin/Global/GroupRights.html:54 share/html/Admin/Global/Template.html:91 share/html/Admin/Global/UserRights.html:54 share/html/Admin/Groups/GroupRights.html:55 share/html/Admin/Groups/Modify.html:94 share/html/Admin/Groups/UserRights.html:55 share/html/Admin/Queues/GroupRights.html:59 share/html/Admin/Queues/Modify.html:158 share/html/Admin/Queues/People.html:124 share/html/Admin/Queues/Template.html:115 share/html/Admin/Queues/UserRights.html:60 share/html/Admin/Users/GnuPG.html:73 share/html/Admin/Users/Modify.html:227 share/html/Articles/Article/Edit.html:102 share/html/Dashboards/Modify.html:72 share/html/Dashboards/Subscription.html:183 share/html/Prefs/Other.html:76 share/html/Prefs/Quicksearch.html:63 share/html/Prefs/Search.html:67 share/html/Prefs/SearchOptions.html:62 share/html/SelfService/Prefs.html:61 share/html/Ticket/Modify.html:64 share/html/Ticket/ModifyAll.html:127 share/html/Ticket/ModifyDates.html:60 share/html/Ticket/ModifyLinks.html:62 share/html/Ticket/ModifyPeople.html:76 share/html/Ticket/Reminders.html:62
 msgid "Save Changes"
 msgstr "Spara ändringar"
 
@@ -6965,7 +6985,7 @@ msgstr ""
 msgid "Saved Search %1 not found"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/SavedSearches:48 share/html/Elements/Tabs:484
+#: share/html/Elements/SavedSearches:48 share/html/Elements/Tabs:487
 msgid "Saved Searches"
 msgstr ""
 
@@ -6981,7 +7001,7 @@ msgstr "Spara sökning %1"
 msgid "Saved searches"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:69
+#: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:71
 #. ($scrip->id)
 msgid "Scrip #%1"
 msgstr "Scrip #%1"
@@ -7010,7 +7030,7 @@ msgstr ""
 msgid "Scrips which apply to all queues"
 msgstr "Scrips som gäller alla köer"
 
-#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:63 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:144 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/Tabs:429 share/html/Elements/Tabs:802 share/html/Search/Simple.html:58 share/html/m/_elements/menu:64
+#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:63 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:144 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/SimpleSearch:49 share/html/Elements/Tabs:432 share/html/Elements/Tabs:809 share/html/Search/Simple.html:58 share/html/m/_elements/menu:64
 msgid "Search"
 msgstr "Sökning"
 
@@ -7019,7 +7039,7 @@ msgstr "Sökning"
 msgid "Search %1 updated"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Elements/GotoArticle:68 share/html/SelfService/Article/Search.html:48 share/html/SelfService/Elements/SearchArticle:49 share/html/SelfService/Elements/SearchArticle:49
+#: share/html/Articles/Elements/GotoArticle:50 share/html/Articles/Elements/GotoArticle:50 share/html/SelfService/Article/Search.html:48 share/html/SelfService/Elements/SearchArticle:49 share/html/SelfService/Elements/SearchArticle:49
 msgid "Search Articles"
 msgstr ""
 
@@ -7060,7 +7080,7 @@ msgstr "Sök efter ärenden. Skriv <strong>id</strong> nummer, <strong>köer</st
 msgid "Search for tickets. Enter <strong>id</strong> numbers, <strong>queues</strong> by name, Owners by <strong>username</strong> and Requestors by <strong>email address</strong>."
 msgstr "Sök efter ärenden. Ange <strong>id</strong>nummer, <strong>kö</strong> eller ägare med <strong>användarnamn</strong> eller <strong>e-postadress</strong>"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:480
+#: share/html/Elements/Tabs:483
 msgid "Search options"
 msgstr "Sökalternativ"
 
@@ -7396,11 +7416,11 @@ msgstr "Sep."
 msgid "Separate multiple entries with spaces."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1624
+#: lib/RT/User.pm:1659
 msgid "Set private key"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:477 share/html/Prefs/Other.html:80
+#: share/html/Elements/Tabs:480 share/html/Prefs/Other.html:80
 msgid "Settings"
 msgstr "Inställningar"
 
@@ -7408,11 +7428,11 @@ msgstr "Inställningar"
 msgid "Short usernames"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:499
+#: lib/RT/Config.pm:490
 msgid "Should RT send you mail for ticket updates you make?"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:513 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182
+#: share/html/Elements/Tabs:516 share/html/Ticket/Elements/ShowTransaction:182
 msgid "Show"
 msgstr "Visa"
 
@@ -7432,7 +7452,7 @@ msgstr "Visa kolumner"
 msgid "Show Configuration tab"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:739
+#: share/html/Elements/Tabs:742
 msgid "Show Results"
 msgstr "Visa resultat"
 
@@ -7481,11 +7501,11 @@ msgstr ""
 msgid "Show link descriptions"
 msgstr "Visa länkbeskrivningar"
 
-#: lib/RT/Config.pm:406
+#: lib/RT/Config.pm:397
 msgid "Show no tickets for the Requestor"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:352
+#: lib/RT/Config.pm:343
 msgid "Show oldest history first"
 msgstr ""
 
@@ -7501,15 +7521,15 @@ msgstr ""
 msgid "Show requests awaiting other approvals"
 msgstr "Visa förfrågningar som väntar på andra godkännanden"
 
-#: lib/RT/Config.pm:403
+#: lib/RT/Config.pm:394
 msgid "Show the Requestor's 10 highest priority active tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:404
+#: lib/RT/Config.pm:395
 msgid "Show the Requestor's 10 highest priority inactive tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:405
+#: lib/RT/Config.pm:396
 msgid "Show the Requestor's 10 highest priority tickets"
 msgstr ""
 
@@ -7565,7 +7585,7 @@ msgstr "VisaÄrende"
 msgid "ShowTicketComments"
 msgstr "VisaÄrendeKommentarer"
 
-#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:74 share/html/Elements/Tabs:230 share/html/Elements/Tabs:782
+#: share/html/Admin/Tools/Shredder/index.html:74 share/html/Elements/Tabs:230 share/html/Elements/Tabs:785
 msgid "Shredder"
 msgstr ""
 
@@ -7578,7 +7598,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sidebar"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:80
+#: share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:81
 msgid "Sign"
 msgstr ""
 
@@ -7620,7 +7640,7 @@ msgstr ""
 msgid "Simple"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:422
+#: share/html/Elements/Tabs:425
 msgid "Simple Search"
 msgstr "Enkel sökning"
 
@@ -7672,7 +7692,7 @@ msgstr ""
 msgid "Specify whether this is a daily or weekly run."
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:748
+#: share/html/Elements/Tabs:751
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr ""
 
@@ -7709,11 +7729,11 @@ msgstr "StartdatumRelaterad"
 msgid "State"
 msgstr "Läge"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2135 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:277 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Report/Tickets.pm:61 lib/RT/Ticket.pm:927 lib/RT/Tickets.pm:100 lib/RT/Tickets.pm:2139 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:104 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:94 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Search/Elements/PickBasics:97 share/html/SelfService/Update.html:60 share/html/Ticket/Elements/ShowBasics:54 share/html/Ticket/Graphs/Elements/ShowLegends:51 share/html/Tools/MyDay.html:67 share/html/m/_elements/ticket_list:95 share/html/m/ticket/create:277 share/html/m/ticket/reply:62 share/html/m/ticket/show:221
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:304 lib/RT/Ticket.pm:3154
+#: lib/RT/Ticket.pm:304 lib/RT/Ticket.pm:3157
 #. ($self->loc($args{'Status'}))
 #. ($self->loc($new))
 msgid "Status '%1' isn't a valid status for tickets in this queue."
@@ -7732,7 +7752,7 @@ msgstr "Status ändrad från %1 till %2"
 msgid "Status changes"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Elements/Tabs:624
+#: share/html/Elements/Tabs:627
 msgid "Steal"
 msgstr "Stjäl"
 
@@ -7755,7 +7775,7 @@ msgstr "StjälÄrende"
 msgid "Step %1 of %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:751 lib/RT/Transaction.pm:904
+#: lib/RT/Transaction.pm:751 lib/RT/Transaction.pm:902
 #. ($Old->Name)
 msgid "Stolen from %1"
 msgstr "Stulen från %1"
@@ -7768,7 +7788,7 @@ msgstr "Stulen från %1 "
 msgid "Style"
 msgstr "Stil"
 
-#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2209 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:123 share/html/Ticket/Elements/Reminders:144 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:256 share/html/m/ticket/reply:96
+#: lib/RT/Graph/Tickets.pm:153 lib/RT/Ticket.pm:923 lib/RT/Tickets.pm:132 lib/RT/Tickets.pm:2213 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/QuickCreate:57 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:99 share/html/Elements/SelectAttachmentField:49 share/html/Search/Bulk.html:133 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/SelfService/Create.html:83 share/html/SelfService/Update.html:68 share/html/Ticket/Create.html:157 share/html/Ticket/Elements/Reminders:126 share/html/Ticket/Elements/Reminders:147 share/html/Ticket/Forward.html:63 share/html/Ticket/ModifyAll.html:102 share/html/Ticket/Update.html:162 share/html/m/ticket/create:256 share/html/m/ticket/reply:96
 msgid "Subject"
 msgstr "Ämne"
 
@@ -7811,7 +7831,7 @@ msgstr ""
 msgid "Subscribed to dashboard %1"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Dashboards/Subscription.html:88 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:66 share/html/Elements/Tabs:511
+#: share/html/Dashboards/Subscription.html:88 share/html/Elements/RT__Dashboard/ColumnMap:66 share/html/Elements/Tabs:514
 msgid "Subscription"
 msgstr ""
 
@@ -7824,11 +7844,11 @@ msgstr ""
 msgid "Succeeded"
 msgstr "Genomförd"
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:800
+#: lib/RT/Attachment.pm:802
 msgid "Successfuly decrypted data"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Attachment.pm:765
+#: lib/RT/Attachment.pm:767
 msgid "Successfuly encrypted data"
 msgstr ""
 
@@ -7852,7 +7872,7 @@ msgstr "söndag"
 msgid "SuperUser"
 msgstr "SuperAnvändare"
 
-#: lib/RT/Config.pm:488
+#: lib/RT/Config.pm:479
 msgid "Suspended"
 msgstr ""
 
@@ -7897,7 +7917,7 @@ msgstr "Systemfel. Rättighet inte tilldelad."
 msgid "System groups"
 msgstr "Systemgrupper"
 
-#: lib/RT/Handle.pm:726
+#: lib/RT/Handle.pm:732
 msgid "SystemRolegroup for internal use"
 msgstr "SystemRollgrupp för internt bruk"
 
@@ -7905,7 +7925,7 @@ msgstr "SystemRollgrupp för internt bruk"
 msgid "TEST_STRING"
 msgstr "TEST_STRING"
 
-#: etc/initialdata:587 share/html/Elements/Tabs:618 share/html/Search/Elements/EditFormat:72
+#: etc/initialdata:587 share/html/Elements/Tabs:621 share/html/Search/Elements/EditFormat:72
 msgid "Take"
 msgstr "Ta"
 
@@ -7917,7 +7937,7 @@ msgstr "Ta ärenden"
 msgid "TakeTicket"
 msgstr "TaÄrende"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:736 lib/RT/Transaction.pm:896
+#: lib/RT/Transaction.pm:736 lib/RT/Transaction.pm:894
 msgid "Taken"
 msgstr "Taget"
 
@@ -7998,7 +8018,7 @@ msgstr ""
 msgid "Text file is not shown because it is disabled in preferences."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:963
+#: lib/RT/Record.pm:965
 msgid "That is already the current value"
 msgstr "Det är redan det nuvarande värdet"
 
@@ -8030,39 +8050,39 @@ msgstr "Principalen är inte en %1 för denna kö"
 msgid "That queue does not exist"
 msgstr "Kön finns ej"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3168
+#: lib/RT/Ticket.pm:3171
 msgid "That ticket has unresolved dependencies"
 msgstr "Ärendet har oåtgärdade förutsättningar"
 
-#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:478 lib/RT/Ticket.pm:2984
+#: lib/RT/Action/CreateTickets.pm:478 lib/RT/Ticket.pm:2987
 msgid "That user already owns that ticket"
 msgstr "Ärendet tillhör redan den användaren"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2927
+#: lib/RT/Ticket.pm:2930
 msgid "That user does not exist"
 msgstr "Användaren finns ej"
 
-#: lib/RT/User.pm:334
+#: lib/RT/User.pm:350
 msgid "That user is already privileged"
 msgstr "Användaren är redan privilegierad"
 
-#: lib/RT/User.pm:354
+#: lib/RT/User.pm:370
 msgid "That user is already unprivileged"
 msgstr "Användaren är redan icke-privilegierad"
 
-#: lib/RT/User.pm:347
+#: lib/RT/User.pm:363
 msgid "That user is now privileged"
 msgstr "Användaren är nu privilegierad"
 
-#: lib/RT/User.pm:367
+#: lib/RT/User.pm:383
 msgid "That user is now unprivileged"
 msgstr "Användaren är nu icke-privilegierad"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2977
+#: lib/RT/Ticket.pm:2980
 msgid "That user may not own tickets in that queue"
 msgstr "Användaren äger kanske inte ärenden i den kön"
 
-#: lib/RT/Link.pm:224
+#: lib/RT/Link.pm:207
 msgid "That's not a numerical id"
 msgstr "Det är inte något numeriskt ID"
 
@@ -8074,7 +8094,7 @@ msgstr "Grunddata"
 msgid "The CC of a ticket"
 msgstr "Kopia för ett ärende"
 
-#: lib/RT/Article.pm:662
+#: lib/RT/Article.pm:661
 #. ($Value)
 msgid "The Class of the Article identified by %1 is not applied to the current Queue"
 msgstr ""
@@ -8127,7 +8147,7 @@ msgstr ""
 msgid "The key is ultimately trusted"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:966
+#: lib/RT/Record.pm:968
 msgid "The new value has been set."
 msgstr "Det nya värdet har satts."
 
@@ -8259,7 +8279,7 @@ msgstr "Tor."
 msgid "Thursday"
 msgstr "torsdag"
 
-#: lib/RT/Record.pm:951 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/ShowReminders:53
+#: lib/RT/Record.pm:953 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--Ticket:52 share/html/Elements/ShowReminders:53
 msgid "Ticket"
 msgstr "Ärende"
 
@@ -8318,7 +8338,7 @@ msgstr "Ärende åtgärdat"
 msgid "Ticket Search"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1672 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:89 share/html/Elements/Tabs:148
+#: lib/RT/CustomField.pm:1671 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:89 share/html/Elements/Tabs:148
 msgid "Ticket Transactions"
 msgstr "Ärendetransaktioner"
 
@@ -8330,11 +8350,11 @@ msgstr ""
 msgid "Ticket composition"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2378
+#: lib/RT/Tickets.pm:2382
 msgid "Ticket content"
 msgstr "Ärendeinnehåll"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2423
+#: lib/RT/Tickets.pm:2427
 msgid "Ticket content type"
 msgstr "Ärendeinnehållstyp"
 
@@ -8346,7 +8366,7 @@ msgstr "Ärende kan inte skapas på grund av ett internt fel"
 msgid "Ticket could not be loaded"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:336 lib/RT/Config.pm:395 lib/RT/Config.pm:411
+#: lib/RT/Config.pm:327 lib/RT/Config.pm:386 lib/RT/Config.pm:402
 msgid "Ticket display"
 msgstr ""
 
@@ -8367,16 +8387,16 @@ msgstr ""
 msgid "TicketSQL search module"
 msgstr "ÄrendeSQL sökmodul"
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1671 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:143 share/html/Elements/Tabs:421 share/html/Elements/Tabs:854 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
+#: lib/RT/CustomField.pm:1670 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:83 share/html/Elements/Tabs:143 share/html/Elements/Tabs:424 share/html/Elements/Tabs:858 share/html/Search/Chart:152 share/html/Search/Elements/Chart:107
 msgid "Tickets"
 msgstr "Ärenden"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2580
+#: lib/RT/Tickets.pm:2584
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'BASE'},)
 msgid "Tickets %1 %2"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2537
+#: lib/RT/Tickets.pm:2541
 #. ($self->loc( $args{'TYPE'} ),            $args{'TARGET'})
 msgid "Tickets %1 by %2"
 msgstr ""
@@ -8409,11 +8429,11 @@ msgstr "Ärenden som förutsätter detta godkännande:"
 msgid "Time Estimated"
 msgstr "Uppskattad tid"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2353 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:388
+#: lib/RT/Tickets.pm:2357 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:164 share/html/Search/Elements/PickBasics:166 share/html/Ticket/Create.html:226 share/html/m/ticket/create:388
 msgid "Time Left"
 msgstr "Resterande tid"
 
-#: lib/RT/Tickets.pm:2330 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:381
+#: lib/RT/Tickets.pm:2334 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:159 share/html/Search/Elements/PickBasics:164 share/html/Ticket/Create.html:221 share/html/m/ticket/create:381
 msgid "Time Worked"
 msgstr "Använd tid"
 
@@ -8480,7 +8500,7 @@ msgstr "Kontaktat"
 msgid "ToldRelative"
 msgstr "KontaktatRelaterad"
 
-#: share/html/Elements/Tabs:207 share/html/Elements/Tabs:426 share/html/Tools/index.html:48
+#: share/html/Elements/Tabs:207 share/html/Elements/Tabs:429 share/html/Tools/index.html:48
 msgid "Tools"
 msgstr "Verktyg"
 
@@ -8488,11 +8508,11 @@ msgstr "Verktyg"
 msgid "Topic Name"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:479
+#: lib/RT/Article.pm:478
 msgid "Topic membership added"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:514
+#: lib/RT/Article.pm:513
 msgid "Topic membership removed"
 msgstr ""
 
@@ -8500,7 +8520,7 @@ msgstr ""
 msgid "Topic not found"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Articles/Article/Display.html:59 share/html/Articles/Article/Edit.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:91 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:132 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:89 share/html/Elements/Tabs:201 share/html/Elements/Tabs:375 share/html/Elements/Tabs:430
+#: share/html/Articles/Article/Display.html:59 share/html/Articles/Article/Edit.html:87 share/html/Articles/Article/Edit.html:91 share/html/Articles/Article/Elements/ShowSearchCriteria:132 share/html/Elements/RT__Article/ColumnMap:89 share/html/Elements/Tabs:201 share/html/Elements/Tabs:375 share/html/Elements/Tabs:433
 msgid "Topics"
 msgstr ""
 
@@ -8512,7 +8532,7 @@ msgstr "Totalt"
 msgid "Transaction"
 msgstr "Transaktion"
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:929
+#: lib/RT/Transaction.pm:927
 #. ($self->Data)
 msgid "Transaction %1 purged"
 msgstr "Transaktion %1 har tömts"
@@ -8533,7 +8553,7 @@ msgstr "Transaktion->Skapa gick inte eftersom du inte specificerade en objekttyp
 msgid "TransactionDate"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:986
+#: lib/RT/Transaction.pm:984
 msgid "Transactions are immutable"
 msgstr "Transaktioner är oföränderliga"
 
@@ -8553,7 +8573,7 @@ msgstr "Tis."
 msgid "Tuesday"
 msgstr "tisdag"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2185 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
+#: lib/RT/Ticket.pm:929 lib/RT/Tickets.pm:102 lib/RT/Tickets.pm:2189 share/html/Admin/CustomFields/Modify.html:64 share/html/Admin/Elements/EditCustomField:67 share/html/Admin/Elements/ModifyTemplate:58 share/html/Elements/RT__Ticket/ColumnMap:153 share/html/Search/Elements/BuildFormatString:100 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:56 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:67 share/html/Ticket/Elements/AddWatchers:77
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
@@ -8566,11 +8586,11 @@ msgstr ""
 msgid "Type changed from '%1' to '%2'"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:482
+#: lib/RT/Article.pm:481
 msgid "Unable to add topic membership"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Article.pm:510
+#: lib/RT/Article.pm:509
 #. ($t->TopicObj->Name)
 msgid "Unable to delete topic membership in %1"
 msgstr ""
@@ -8613,7 +8633,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unable to subscribe to dashboard %1: Permission denied"
 msgstr ""
 
-#: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:58
+#: share/html/Ticket/Elements/PreviewScrips:60
 #. (RT->Config->Get('WebPath')."/Ticket/ModifyPeople.html?id=".$TicketObj->Id,)
 msgid "Uncheck boxes to disable notifications to the listed recipients <b>for this transaction only</b>; persistent squelching is managed on the <a href=\"%1\">People page</a>."
 msgstr ""
@@ -8683,7 +8703,7 @@ msgstr "Ej namngiven sökning"
 msgid "Unowned tickets"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Handle.pm:661
+#: lib/RT/Handle.pm:667
 msgid "Unprivileged"
 msgstr "Icke-privilegierad"
 
@@ -8699,11 +8719,11 @@ msgstr ""
 msgid "Unselected objects"
 msgstr "Ej valda objekt"
 
-#: lib/RT/User.pm:1608
+#: lib/RT/User.pm:1643
 msgid "Unset private key"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:908
+#: lib/RT/Transaction.pm:732 lib/RT/Transaction.pm:906
 msgid "Untaken"
 msgstr "Ej tagen"
 
@@ -8763,7 +8783,7 @@ msgstr "Uppdateringstyp var varken brevväxling eller kommentar."
 msgid "UpdateStatus"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1748 lib/RT/Ticket.pm:932 lib/RT/Tickets.pm:148 share/html/Elements/SelectDateType:56 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:79 share/html/m/ticket/show:408
+#: lib/RT/CustomField.pm:1747 lib/RT/Ticket.pm:932 lib/RT/Tickets.pm:148 share/html/Elements/SelectDateType:56 share/html/Ticket/Elements/ShowDates:79 share/html/m/ticket/show:408
 msgid "Updated"
 msgstr "Uppdaterad"
 
@@ -8824,7 +8844,7 @@ msgstr ""
 msgid "Use autocomplete to find owners?"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:391
+#: lib/RT/Config.pm:382
 msgid "Use css rules to display text monospaced and with formatting preserved, but wrap as needed.  This does not work well with IE6 and you should use the previous option"
 msgstr ""
 
@@ -8846,11 +8866,11 @@ msgstr "Använd systemets förval (%1)"
 msgid "Use the dropdown menus to select which ticket updates you want to extract into a new article."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:381
+#: lib/RT/Config.pm:372
 msgid "Use this to protect the format of plain text"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Record.pm:952 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52
+#: lib/RT/Record.pm:954 share/html/Admin/Tools/Shredder/Elements/Object/RT--User:52
 msgid "User"
 msgstr ""
 
@@ -8875,7 +8895,7 @@ msgstr "Användardefinierade villkor och handlingar"
 msgid "User Rights"
 msgstr "Användarrättigheter"
 
-#: lib/RT/Interface/Web.pm:2787
+#: lib/RT/Interface/Web.pm:2792
 #. ($cf->Name, ref $args{'Object'},                    $args{'Object'}->id)
 msgid "User asked for an unknown update type for custom field %1 for %2 object #%3"
 msgstr ""
@@ -8885,7 +8905,7 @@ msgstr ""
 msgid "User could not be created: %1"
 msgstr "Det gick inte att skapa användare: %1"
 
-#: lib/RT/User.pm:270
+#: lib/RT/User.pm:262
 msgid "User created"
 msgstr "Användare har skapats"
 
@@ -8893,11 +8913,11 @@ msgstr "Användare har skapats"
 msgid "User defined groups"
 msgstr "Användardefinierade grupper"
 
-#: lib/RT/User.pm:1075
+#: lib/RT/User.pm:1110
 msgid "User disabled"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:1077
+#: lib/RT/User.pm:1112
 msgid "User enabled"
 msgstr ""
 
@@ -8905,7 +8925,7 @@ msgstr ""
 msgid "User has empty email address"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:512 lib/RT/User.pm:532
+#: lib/RT/User.pm:528 lib/RT/User.pm:548
 msgid "User loaded"
 msgstr "Användare har lästs in"
 
@@ -8921,7 +8941,7 @@ msgstr "Användarnamn"
 msgid "Username format"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1673 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:66 share/html/Admin/Groups/Members.html:73 share/html/Admin/Queues/People.html:85 share/html/Elements/Tabs:128 share/html/Elements/Tabs:241 share/html/Elements/Tabs:67
+#: lib/RT/CustomField.pm:1672 share/html/Admin/Global/CustomFields/index.html:66 share/html/Admin/Groups/Members.html:73 share/html/Admin/Queues/People.html:85 share/html/Elements/Tabs:128 share/html/Elements/Tabs:241 share/html/Elements/Tabs:67
 msgid "Users"
 msgstr "Användare"
 
@@ -8934,7 +8954,7 @@ msgstr "Användare som matchar sökkriterierna"
 msgid "Using transaction #%1..."
 msgstr "Använder transaktion #%1..."
 
-#: lib/RT/Tickets_SQL.pm:340
+#: lib/RT/Tickets_SQL.pm:337
 msgid "Valid Query"
 msgstr "Giltig söksträng"
 
@@ -9058,7 +9078,7 @@ msgstr "Observatörer"
 msgid "We are able to find your database and connect as the DBA.  You can click on 'Customize Basics' to continue customizing RT."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/CustomField.pm:1099 lib/RT/CustomField.pm:1778
+#: lib/RT/CustomField.pm:1099 lib/RT/CustomField.pm:1777
 msgid "We can't currently render as a List when basing categories on another custom field.  Please use another render type."
 msgstr ""
 
@@ -9090,7 +9110,7 @@ msgstr ""
 msgid "Weekly"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:487
+#: lib/RT/Config.pm:478
 msgid "Weekly digest"
 msgstr ""
 
@@ -9231,7 +9251,7 @@ msgstr "Ja"
 msgid "You <a href=\"%1\">may edit this dashboard</a> and <a href=\"%2\">your subscription</a> to it in RT."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3087
+#: lib/RT/Ticket.pm:3090
 msgid "You already own this ticket"
 msgstr "Det här ärendet tillhör redan dig"
 
@@ -9260,15 +9280,15 @@ msgstr "Du kan även redigera själva den fördefinierade sökningen"
 msgid "You can insert ticket content into any freeform, text or wiki field."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/User.pm:778
+#: lib/RT/User.pm:813
 msgid "You can not set password."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2970
+#: lib/RT/Ticket.pm:2973
 msgid "You can only reassign tickets that you own or that are unowned"
 msgstr "Du kan endast dela ut ärenden som tillhör dig eller som inte tillhör någon"
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:2966
+#: lib/RT/Ticket.pm:2969
 msgid "You can only take tickets that are unowned"
 msgstr "Du kan endast ta ärenden som inte tillhör någon"
 
@@ -9277,7 +9297,7 @@ msgstr "Du kan endast ta ärenden som inte tillhör någon"
 msgid "You can search for any word in full ticket history by typing <b>%1<i>word</i></b>."
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Ticket.pm:3159
+#: lib/RT/Ticket.pm:3162
 #. ($self->loc($old), $self->loc($new))
 msgid "You can't change status from '%1' to '%2'."
 msgstr ""
@@ -9352,7 +9372,7 @@ msgstr "Du är välkommen att logga in igen"
 msgid "Your current password"
 msgstr "Ditt aktuella lösenord"
 
-#: lib/RT/User.pm:967
+#: lib/RT/User.pm:1002
 msgid "Your password is not set."
 msgstr ""
 
@@ -9401,7 +9421,7 @@ msgstr ""
 msgid "active"
 msgstr ""
 
-#: lib/RT/Config.pm:380
+#: lib/RT/Config.pm:371
 msgid "add <pre> tag around plain text attachments"
 msgstr ""
 
@@ -9512,7 +9532,7 @@ msgstr "dagar"
 msgid "deleted"
 msgstr "raderad"
 
-#: lib/RT/Config.pm:390
+#: lib/RT/Config.pm:381
 msgid "display wrapped and formatted plain text attachments"
 msgstr ""
 
@@ -9536,6 +9556,10 @@ msgstr ""
 msgid "duration"
 msgstr ""
 
+#: lib/RT/User.pm:276
+msgid "empty name"
+msgstr ""
+
 #: share/html/Elements/SelectEqualityOperator:61
 msgid "equal to"
 msgstr "lika med"
@@ -9597,7 +9621,7 @@ msgstr "grupperad efter %1"
 msgid "hours"
 msgstr "timmar"
 
-#: lib/RT/Date.pm:121 share/html/Elements/Tabs:770
+#: lib/RT/Date.pm:121 share/html/Elements/Tabs:773
 msgid "iCal"
 msgstr ""
 
@@ -9709,7 +9733,7 @@ msgstr "aldrig"
 msgid "new"
 msgstr "ny"
 
-#: share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:73 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:81 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85
+#: share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:73 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:86
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
@@ -9949,7 +9973,7 @@ msgstr "med rubriker"
 msgid "years"
 msgstr "år"
 
-#: share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:73 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:81 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:85
+#: share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:65 share/html/Elements/RT__Group/ColumnMap:73 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:82 share/html/Elements/RT__Queue/ColumnMap:86
 msgid "yes"
 msgstr "ja"