New shredder
[usit-rt.git] / local / bin / rt-shredder
2014-10-29 Mikal Kolbein GuleNew shredder
2014-10-02 Mikal Kolbein GuleUpgrade to 4.2.8
2014-01-14 Mikal Kolbein Gulechanged perl-lib to use a symlink
2013-09-30 Mikal Kolbein GuleMade rt-shredder local.
2013-04-26 Mikal Kolbein GuleFixed shredder + wrapper. Added disable-ticketless