første endring registrert
[virt-orchestrator.git] / vFLOWER / content / Actions / com.vmware.library.vc.basic / getDatacenterForVimObject.action.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <dunes-script-module name="getDatacenterForVimObject" result-type="VC:Datacenter" api-version="3.1.0" id="6e4e9ced-de28-4565-aed9-e9839d1422fe" version="0.2.0" allowed-operations="fv">
3     <description>
4 Return the Datacenter for any Vim object.
5 Return null if not in a datacenter (Datacenter folder)
6     </description>
7
8     <param n="object" t="Any"/>
9
10     <script encoded="false">
11 var parent = object;
12
13 while (parent != null &amp;&amp; ! (parent instanceof VcDatacenter)) {
14         parent = parent.parent;
15 }
16 return parent;
17     </script>
18 </dunes-script-module>