Putting 4.2.0 on top of 4.0.17
[usit-rt.git] / share / static / RichText / lang / lt.js
1 \feff/*\r
2 Copyright (c) 2003-2013, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.\r
3 For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license\r
4 */
5 CKEDITOR.lang['lt']={"dir":"ltr","editor":"Pilnas redaktorius","common":{"editorHelp":"Spauskite ALT 0 dėl pagalbos","browseServer":"Naršyti po serverį","url":"URL","protocol":"Protokolas","upload":"Siųsti","uploadSubmit":"Siųsti į serverį","image":"Vaizdas","flash":"Flash","form":"Forma","checkbox":"Žymimasis langelis","radio":"Žymimoji akutė","textField":"Teksto laukas","textarea":"Teksto sritis","hiddenField":"Nerodomas laukas","button":"Mygtukas","select":"Atrankos laukas","imageButton":"Vaizdinis mygtukas","notSet":"<nėra nustatyta>","id":"Id","name":"Vardas","langDir":"Teksto kryptis","langDirLtr":"Iš kairės į dešinę (LTR)","langDirRtl":"Iš dešinės į kairę (RTL)","langCode":"Kalbos kodas","longDescr":"Ilgas aprašymas URL","cssClass":"Stilių lentelės klasės","advisoryTitle":"Konsultacinė antraštė","cssStyle":"Stilius","ok":"OK","cancel":"Nutraukti","close":"Uždaryti","preview":"Peržiūrėti","resize":"Pavilkite, kad pakeistumėte dydį","generalTab":"Bendros savybės","advancedTab":"Papildomas","validateNumberFailed":"Ši reikšmė nėra skaičius.","confirmNewPage":"Visas neišsaugotas turinys bus prarastas. Ar tikrai norite įkrauti naują puslapį?","confirmCancel":"Kai kurie parametrai pasikeitė. Ar tikrai norite užverti langą?","options":"Parametrai","target":"Tikslinė nuoroda","targetNew":"Naujas langas (_blank)","targetTop":"Viršutinis langas (_top)","targetSelf":"Esamas langas (_self)","targetParent":"Paskutinis langas (_parent)","langDirLTR":"Iš kairės į dešinę (LTR)","langDirRTL":"Iš dešinės į kairę (RTL)","styles":"Stilius","cssClasses":"Stilių klasės","width":"Plotis","height":"Aukštis","align":"Lygiuoti","alignLeft":"Kairę","alignRight":"Dešinę","alignCenter":"Centrą","alignTop":"Viršūnę","alignMiddle":"Vidurį","alignBottom":"Apačią","invalidValue":"Invalid value.","invalidHeight":"Aukštis turi būti nurodytas skaičiais.","invalidWidth":"Plotis turi būti nurodytas skaičiais.","invalidCssLength":"Reikšmė nurodyta \"%1\" laukui, turi būti teigiamas skaičius su arba be tinkamo CSS matavimo vieneto (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt arba pc).","invalidHtmlLength":"Reikšmė nurodyta \"%1\" laukui, turi būti teigiamas skaičius su arba be tinkamo HTML matavimo vieneto (px arba %).","invalidInlineStyle":"Reikšmė nurodyta vidiniame stiliuje turi būti sudaryta iš vieno šių reikšmių \"vardas : reikšmė\", atskirta kabliataškiais.","cssLengthTooltip":"Įveskite reikšmę pikseliais arba skaičiais su tinkamu CSS vienetu (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt arba pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, netinkamas</span>"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Visos teiss saugomos.","dlgTitle":"Apie CKEditor","help":"Patikrinkite $1 dėl pagalbos.","moreInfo":"Dėl licencijavimo apsilankykite mūsų svetainėje:","title":"Apie CKEditor","userGuide":"CKEditor Vartotojo Gidas"},"basicstyles":{"bold":"Pusjuodis","italic":"Kursyvas","strike":"Perbrauktas","subscript":"Apatinis indeksas","superscript":"Viršutinis indeksas","underline":"Pabrauktas"},"bidi":{"ltr":"Tekstas iš kairės į dešinę","rtl":"Tekstas iš dešinės į kairę"},"blockquote":{"toolbar":"Citata"},"clipboard":{"copy":"Kopijuoti","copyError":"Jūsų naršyklės saugumo nustatymai neleidžia redaktoriui automatiškai įvykdyti kopijavimo operacijų. Tam prašome naudoti klaviatūrą (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Iškirpti","cutError":"Jūsų naršyklės saugumo nustatymai neleidžia redaktoriui automatiškai įvykdyti iškirpimo operacijų. Tam prašome naudoti klaviatūrą (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Įdėti","pasteArea":"Įkelti dalį","pasteMsg":"Žemiau esančiame įvedimo lauke įdėkite tekstą, naudodami klaviatūrą (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ir paspauskite mygtuką <STRONG>OK</STRONG>.","securityMsg":"Dėl jūsų naršyklės saugumo nustatymų, redaktorius negali tiesiogiai pasiekti laikinosios atminties. Jums reikia nukopijuoti dar kartą į šį langą.","title":"Įdėti"},"colorbutton":{"auto":"Automatinis","bgColorTitle":"Fono spalva","colors":{"000":"Juoda","800000":"Kaštoninė","8B4513":"Tamsiai ruda","2F4F4F":"Pilka tamsaus šiferio","008080":"Teal","000080":"Karinis","4B0082":"Indigo","696969":"Tamsiai pilka","B22222":"Ugnies","A52A2A":"Ruda","DAA520":"Aukso","006400":"Tamsiai žalia","40E0D0":"Turquoise","0000CD":"Vidutinė mėlyna","800080":"Violetinė","808080":"Pilka","F00":"Raudona","FF8C00":"Tamsiai oranžinė","FFD700":"Auksinė","008000":"Žalia","0FF":"Žydra","00F":"Mėlyna","EE82EE":"Violetinė","A9A9A9":"Dim Gray","FFA07A":"Light Salmon","FFA500":"Oranžinė","FFFF00":"Geltona","00FF00":"Citrinų","AFEEEE":"Pale Turquoise","ADD8E6":"Šviesiai mėlyna","DDA0DD":"Plum","D3D3D3":"Šviesiai pilka","FFF0F5":"Lavender Blush","FAEBD7":"Antique White","FFFFE0":"Šviesiai geltona","F0FFF0":"Honeydew","F0FFFF":"Azure","F0F8FF":"Alice Blue","E6E6FA":"Lavender","FFF":"Balta"},"more":"Daugiau spalvų...","panelTitle":"Spalva","textColorTitle":"Teksto spalva"},"colordialog":{"clear":"Išvalyti","highlight":"Paryškinti","options":"Spalvos nustatymai","selected":"Pasirinkta spalva","title":"Pasirinkite spalvą"},"templates":{"button":"Šablonai","emptyListMsg":"(Šablonų sąrašas tuščias)","insertOption":"Pakeisti dabartinį turinį pasirinktu šablonu","options":"Template Options","selectPromptMsg":"Pasirinkite norimą šabloną<br>(<b>Dėmesio!</b> esamas turinys bus prarastas):","title":"Turinio šablonai"},"contextmenu":{"options":"Kontekstinio meniu parametrai"},"div":{"IdInputLabel":"Id","advisoryTitleInputLabel":"Patariamas pavadinimas","cssClassInputLabel":"Stilių klasės","edit":"Redaguoti Div","inlineStyleInputLabel":"Vidiniai stiliai","langDirLTRLabel":"Iš kairės į dešinę (LTR)","langDirLabel":"Kalbos nurodymai","langDirRTLLabel":"Iš dešinės į kairę (RTL)","languageCodeInputLabel":" Kalbos kodas","remove":"Pašalinti Div","styleSelectLabel":"Stilius","title":"Sukurti Div elementą","toolbar":"Sukurti Div elementą"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Apjungti įrankių juostą","toolbarExpand":"Išplėsti įrankių juostą","toolbarGroups":{"document":"Dokumentas","clipboard":"Atmintinė/Atgal","editing":"Redagavimas","forms":"Formos","basicstyles":"Pagrindiniai stiliai","paragraph":"Paragrafas","links":"Nuorodos","insert":"Įterpti","styles":"Stiliai","colors":"Spalvos","tools":"Įrankiai"},"toolbars":"Redaktoriaus įrankiai"},"elementspath":{"eleLabel":"Elemento kelias","eleTitle":"%1 elementas"},"list":{"bulletedlist":"Suženklintas sąrašas","numberedlist":"Numeruotas sąrašas"},"indent":{"indent":"Padidinti įtrauką","outdent":"Sumažinti įtrauką"},"find":{"find":"Rasti","findOptions":"Paieškos nustatymai","findWhat":"Surasti tekstą:","matchCase":"Skirti didžiąsias ir mažąsias raides","matchCyclic":"Sutampantis cikliškumas","matchWord":"Atitikti pilną žodį","notFoundMsg":"Nurodytas tekstas nerastas.","replace":"Pakeisti","replaceAll":"Pakeisti viską","replaceSuccessMsg":"%1 sutapimas(ų) buvo pakeisti.","replaceWith":"Pakeisti tekstu:","title":"Surasti ir pakeisti"},"fakeobjects":{"anchor":"Žymė","flash":"Flash animacija","hiddenfield":"Paslėptas laukas","iframe":"IFrame","unknown":"Nežinomas objektas"},"flash":{"access":"Skripto priėjimas","accessAlways":"Visada","accessNever":"Niekada","accessSameDomain":"Tas pats domenas","alignAbsBottom":"Absoliučią apačią","alignAbsMiddle":"Absoliutų vidurį","alignBaseline":"Apatinę liniją","alignTextTop":"Teksto viršūnę","bgcolor":"Fono spalva","chkFull":"Leisti per visą ekraną","chkLoop":"Ciklas","chkMenu":"Leisti Flash meniu","chkPlay":"Automatinis paleidimas","flashvars":"Flash kintamieji","hSpace":"Hor.Erdvė","properties":"Flash savybės","propertiesTab":"Nustatymai","quality":"Kokybė","qualityAutoHigh":"Automatiškai Gera","qualityAutoLow":"Automatiškai Žema","qualityBest":"Geriausia","qualityHigh":"Gera","qualityLow":"Žema","qualityMedium":"Vidutinė","scale":"Mastelis","scaleAll":"Rodyti visą","scaleFit":"Tikslus atitikimas","scaleNoBorder":"Be rėmelio","title":"Flash savybės","vSpace":"Vert.Erdvė","validateHSpace":"HSpace turi būti skaičius.","validateSrc":"Prašome įvesti nuorodos URL","validateVSpace":"VSpace turi būti skaičius.","windowMode":"Lango režimas","windowModeOpaque":"Nepermatomas","windowModeTransparent":"Permatomas","windowModeWindow":"Langas"},"font":{"fontSize":{"label":"Šrifto dydis","voiceLabel":"Šrifto dydis","panelTitle":"Šrifto dydis"},"label":"Šriftas","panelTitle":"Šriftas","voiceLabel":"Šriftas"},"forms":{"button":{"title":"Mygtuko savybės","text":"Tekstas (Reikšmė)","type":"Tipas","typeBtn":"Mygtukas","typeSbm":"Siųsti","typeRst":"Išvalyti"},"checkboxAndRadio":{"checkboxTitle":"Žymimojo langelio savybės","radioTitle":"Žymimosios akutės savybės","value":"Reikšmė","selected":"Pažymėtas"},"form":{"title":"Formos savybės","menu":"Formos savybės","action":"Veiksmas","method":"Metodas","encoding":"Kodavimas"},"hidden":{"title":"Nerodomo lauko savybės","name":"Vardas","value":"Reikšmė"},"select":{"title":"Atrankos lauko savybės","selectInfo":"Informacija","opAvail":"Galimos parinktys","value":"Reikšmė","size":"Dydis","lines":"eilučių","chkMulti":"Leisti daugeriopą atranką","opText":"Tekstas","opValue":"Reikšmė","btnAdd":"Įtraukti","btnModify":"Modifikuoti","btnUp":"Aukštyn","btnDown":"Žemyn","btnSetValue":"Laikyti pažymėta reikšme","btnDelete":"Trinti"},"textarea":{"title":"Teksto srities savybės","cols":"Ilgis","rows":"Plotis"},"textfield":{"title":"Teksto lauko savybės","name":"Vardas","value":"Reikšmė","charWidth":"Ilgis simboliais","maxChars":"Maksimalus simbolių skaičius","type":"Tipas","typeText":"Tekstas","typePass":"Slaptažodis","typeEmail":"Email","typeSearch":"Search","typeTel":"Telephone Number","typeUrl":"URL"}},"format":{"label":"Šrifto formatas","panelTitle":"Šrifto formatas","tag_address":"Kreipinio","tag_div":"Normalus (DIV)","tag_h1":"Antraštinis 1","tag_h2":"Antraštinis 2","tag_h3":"Antraštinis 3","tag_h4":"Antraštinis 4","tag_h5":"Antraštinis 5","tag_h6":"Antraštinis 6","tag_p":"Normalus","tag_pre":"Formuotas"},"horizontalrule":{"toolbar":"Įterpti horizontalią liniją"},"iframe":{"border":"Rodyti rėmelį","noUrl":"Nurodykite iframe nuorodą","scrolling":"Įjungti slankiklius","title":"IFrame nustatymai","toolbar":"IFrame"},"image":{"alertUrl":"Prašome įvesti vaizdo URL","alt":"Alternatyvus Tekstas","border":"Rėmelis","btnUpload":"Siųsti į serverį","button2Img":"Ar norite mygtuką paversti paprastu paveiksliuku?","hSpace":"Hor.Erdvė","img2Button":"Ar norite paveiksliuką paversti mygtuku?","infoTab":"Vaizdo informacija","linkTab":"Nuoroda","lockRatio":"Išlaikyti proporciją","menu":"Vaizdo savybės","resetSize":"Atstatyti dydį","title":"Vaizdo savybės","titleButton":"Vaizdinio mygtuko savybės","upload":"Nusiųsti","urlMissing":"Paveiksliuko nuorodos nėra.","vSpace":"Vert.Erdvė","validateBorder":"Reikšmė turi būti sveikas skaičius.","validateHSpace":"Reikšmė turi būti sveikas skaičius.","validateVSpace":"Reikšmė turi būti sveikas skaičius."},"smiley":{"options":"Šypsenėlių nustatymai","title":"Įterpti veidelį","toolbar":"Veideliai"},"justify":{"block":"Lygiuoti abi puses","center":"Centruoti","left":"Lygiuoti kairę","right":"Lygiuoti dešinę"},"link":{"acccessKey":"Prieigos raktas","advanced":"Papildomas","advisoryContentType":"Konsultacinio turinio tipas","advisoryTitle":"Konsultacinė antraštė","anchor":{"toolbar":"Įterpti/modifikuoti žymę","menu":"Žymės savybės","title":"Žymės savybės","name":"Žymės vardas","errorName":"Prašome įvesti žymės vardą","remove":"Pašalinti žymę"},"anchorId":"Pagal žymės Id","anchorName":"Pagal žymės vardą","charset":"Susietų išteklių simbolių lentelė","cssClasses":"Stilių lentelės klasės","emailAddress":"El.pašto adresas","emailBody":"Žinutės turinys","emailSubject":"Žinutės tema","id":"Id","info":"Nuorodos informacija","langCode":"Teksto kryptis","langDir":"Teksto kryptis","langDirLTR":"Iš kairės į dešinę (LTR)","langDirRTL":"Iš dešinės į kairę (RTL)","menu":"Taisyti nuorodą","name":"Vardas","noAnchors":"(Šiame dokumente žymių nėra)","noEmail":"Prašome įvesti el.pašto adresą","noUrl":"Prašome įvesti nuorodos URL","other":"<kitas>","popupDependent":"Priklausomas (Netscape)","popupFeatures":"Išskleidžiamo lango savybės","popupFullScreen":"Visas ekranas (IE)","popupLeft":"Kairė pozicija","popupLocationBar":"Adreso juosta","popupMenuBar":"Meniu juosta","popupResizable":"Kintamas dydis","popupScrollBars":"Slinkties juostos","popupStatusBar":"Būsenos juosta","popupToolbar":"Mygtukų juosta","popupTop":"Viršutinė pozicija","rel":"Sąsajos","selectAnchor":"Pasirinkite žymę","styles":"Stilius","tabIndex":"Tabuliavimo indeksas","target":"Paskirties vieta","targetFrame":"<kadras>","targetFrameName":"Paskirties kadro vardas","targetPopup":"<išskleidžiamas langas>","targetPopupName":"Paskirties lango vardas","title":"Nuoroda","toAnchor":"Žymė šiame puslapyje","toEmail":"El.paštas","toUrl":"Nuoroda","toolbar":"Įterpti/taisyti nuorodą","type":"Nuorodos tipas","unlink":"Panaikinti nuorodą","upload":"Siųsti"},"liststyle":{"armenian":"Armėniški skaitmenys","bulletedTitle":"Ženklelinio sąrašo nustatymai","circle":"Apskritimas","decimal":"Dešimtainis (1, 2, 3, t.t)","decimalLeadingZero":"Dešimtainis su nuliu priekyje (01, 02, 03, t.t)","disc":"Diskas","georgian":"Gruziniški skaitmenys (an, ban, gan, t.t)","lowerAlpha":"Mažosios Alpha (a, b, c, d, e, t.t)","lowerGreek":"Mažosios Graikų (alpha, beta, gamma, t.t)","lowerRoman":"Mažosios Romėnų (i, ii, iii, iv, v, t.t)","none":"Niekas","notset":"<nenurodytas>","numberedTitle":"Skaitmeninio sąrašo nustatymai","square":"Kvadratas","start":"Pradžia","type":"Rūšis","upperAlpha":"Didžiosios Alpha (A, B, C, D, E, t.t)","upperRoman":"Didžiosios Romėnų (I, II, III, IV, V, t.t)","validateStartNumber":"Sąrašo pradžios skaitmuo turi būti sveikas skaičius."},"magicline":{"title":"Insert paragraph here"},"maximize":{"maximize":"Išdidinti","minimize":"Sumažinti"},"newpage":{"toolbar":"Naujas puslapis"},"pagebreak":{"alt":"Puslapio skirtukas","toolbar":"Įterpti puslapių skirtuką"},"pastetext":{"button":"Įdėti kaip gryną tekstą","title":"Įdėti kaip gryną tekstą"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Tekstas, kurį įkeliate yra kopijuojamas iš Word. Ar norite jį išvalyti prieš įkeliant?","error":"Dėl vidinių sutrikimų, nepavyko išvalyti įkeliamo teksto","title":"Įdėti iš Word","toolbar":"Įdėti iš Word"},"preview":{"preview":"Peržiūra"},"print":{"toolbar":"Spausdinti"},"removeformat":{"toolbar":"Panaikinti formatą"},"save":{"toolbar":"Išsaugoti"},"selectall":{"toolbar":"Pažymėti viską"},"showblocks":{"toolbar":"Rodyti blokus"},"sourcearea":{"toolbar":"Šaltinis"},"specialchar":{"options":"Specialaus simbolio nustatymai","title":"Pasirinkite specialų simbolį","toolbar":"Įterpti specialų simbolį"},"scayt":{"about":"Apie SCAYT","aboutTab":"Apie","addWord":"Pridėti žodį","allCaps":"Ignoruoti visas didžiąsias raides","dic_create":"Sukurti","dic_delete":"Ištrinti","dic_field_name":"Žodyno pavadinimas","dic_info":"Paprastai žodynas yra saugojamas sausainėliuose (cookies), kurių dydis, bet kokiu atveju, yra apribotas. Esant sausainėlių apimties pervišiui, viskas bus saugoma serveryje. Jei norite iš kart viską saugoti serveryje, turite sugalvoti žodynui pavadinimą. Jei jau turite žodyną, įrašykite pavadinimą ir nuspauskite Atstatyti mygtuką.","dic_rename":"Pervadinti","dic_restore":"Atstatyti","dictionariesTab":"Žodynai","disable":"Išjungti SCAYT","emptyDic":"Žodyno vardas neturėtų būti tuščias.","enable":"Įjungti SCAYT","ignore":"Ignoruoti","ignoreAll":"Ignoruoti viską","ignoreDomainNames":"Ignoruoti domenų vardus","langs":"Kalbos","languagesTab":"Kalbos","mixedCase":"Ignoruoti maišyto dydžio raides","mixedWithDigits":"Ignoruoti raides su skaičiais","moreSuggestions":"Daugiau patarimų","opera_title":"Nepalaikoma naršyklėje Opera","options":"Parametrai","optionsTab":"Parametrai","title":"Tikrinti klaidas kai rašoma","toggle":"Perjungti SCAYT","noSuggestions":"No suggestion"},"stylescombo":{"label":"Stilius","panelTitle":"Stilių formatavimas","panelTitle1":"Blokų stiliai","panelTitle2":"Vidiniai stiliai","panelTitle3":"Objektų stiliai"},"table":{"border":"Rėmelio dydis","caption":"Antraštė","cell":{"menu":"Langelis","insertBefore":"Įterpti langelį prieš","insertAfter":"Įterpti langelį po","deleteCell":"Šalinti langelius","merge":"Sujungti langelius","mergeRight":"Sujungti su dešine","mergeDown":"Sujungti su apačia","splitHorizontal":"Skaidyti langelį horizontaliai","splitVertical":"Skaidyti langelį vertikaliai","title":"Cell nustatymai","cellType":"Cell rūšis","rowSpan":"Eilučių Span","colSpan":"Stulpelių Span","wordWrap":"Sutraukti raides","hAlign":"Horizontalus lygiavimas","vAlign":"Vertikalus lygiavimas","alignBaseline":"Apatinė linija","bgColor":"Fono spalva","borderColor":"Rėmelio spalva","data":"Data","header":"Antraštė","yes":"Taip","no":"Ne","invalidWidth":"Reikšmė turi būti skaičius.","invalidHeight":"Reikšmė turi būti skaičius.","invalidRowSpan":"Reikšmė turi būti skaičius.","invalidColSpan":"Reikšmė turi būti skaičius.","chooseColor":"Pasirinkite"},"cellPad":"Trapas nuo langelio rėmo iki teksto","cellSpace":"Tarpas tarp langelių","column":{"menu":"Stulpelis","insertBefore":"Įterpti stulpelį prieš","insertAfter":"Įterpti stulpelį po","deleteColumn":"Šalinti stulpelius"},"columns":"Stulpeliai","deleteTable":"Šalinti lentelę","headers":"Antraštės","headersBoth":"Abu","headersColumn":"Pirmas stulpelis","headersNone":"Nėra","headersRow":"Pirma eilutė","invalidBorder":"Reikšmė turi būti nurodyta skaičiumi.","invalidCellPadding":"Reikšmė turi būti nurodyta skaičiumi.","invalidCellSpacing":"Reikšmė turi būti nurodyta skaičiumi.","invalidCols":"Skaičius turi būti didesnis nei 0.","invalidHeight":"Reikšmė turi būti nurodyta skaičiumi.","invalidRows":"Skaičius turi būti didesnis nei 0.","invalidWidth":"Reikšmė turi būti nurodyta skaičiumi.","menu":"Lentelės savybės","row":{"menu":"Eilutė","insertBefore":"Įterpti eilutę prieš","insertAfter":"Įterpti eilutę po","deleteRow":"Šalinti eilutes"},"rows":"Eilutės","summary":"Santrauka","title":"Lentelės savybės","toolbar":"Lentelė","widthPc":"procentais","widthPx":"taškais","widthUnit":"pločio vienetas"},"undo":{"redo":"Atstatyti","undo":"Atšaukti"},"wsc":{"btnIgnore":"Ignoruoti","btnIgnoreAll":"Ignoruoti visus","btnReplace":"Pakeisti","btnReplaceAll":"Pakeisti visus","btnUndo":"Atšaukti","changeTo":"Pakeisti į","errorLoading":"Klaida įkraunant servisą: %s.","ieSpellDownload":"Rašybos tikrinimas neinstaliuotas. Ar Jūs norite jį dabar atsisiųsti?","manyChanges":"Rašybos tikrinimas baigtas: Pakeista %1 žodžių","noChanges":"Rašybos tikrinimas baigtas: Nėra pakeistų žodžių","noMispell":"Rašybos tikrinimas baigtas: Nerasta rašybos klaidų","noSuggestions":"- Nėra pasiūlymų -","notAvailable":"Atleiskite, šiuo metu servisas neprieinamas.","notInDic":"Žodyne nerastas","oneChange":"Rašybos tikrinimas baigtas: Vienas žodis pakeistas","progress":"Vyksta rašybos tikrinimas...","title":"Tikrinti klaidas","toolbar":"Rašybos tikrinimas"}};